Page 1

es 430 nd C sta

október 26. [CSÜTÖRTÖK]

Ólomkötény panorámaröntgenhez 57 990 Ft+áfa Pajzsmirigyvédôs ólomkötény 24 440 Ft+áfa

MAX 70 HF/DC MC4

D E N T A L

W O R L D

2 0 0 6

második generációs, nagyfrekvenciás, egyenáramú röntgenkészülék n könnyen mozgatható, dupla pantográf kar n 30 %-kal rövidebb exponálási idô n minimális röntgendózis n minden bekapcsolásnál öntesztet végez n könnyen programozható n digitalizálóval kiegészíthetô

Akciós ár: 670 000 Ft+áfa

599 000 Ft+áfa

Dental World 2006 – 8000 négyzetméteren 150 kiállító Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás, 2006. október 26–27–28. A fogorvoslás legfontosabb szereplôi – a fogorvosok, a fogtechnikusok, a szájhigiénikusok, a fogászati asszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók – már tudják, hogy az immár hatodszor megrendezésre kerülô Dental World Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás egy helyszínen – a felújított és kibôvített SYMA Rendezvényközpontban –, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetôséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. A megnövekedett alapterületen elhelyezkedô külföldi mintára épült show és a széles körû programsorozat igyekszik „felölelni” e tudomány legfontosabb és állandó fejlôdés alatt álló szakterületeit. A továbbképzô konferenciákon több akkreditált elôadás, továbbképzô tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki-ki az érdeklôdésének megfelelôen. A kiállításon megjelenô cégek az idén is bemutatják a legkorszerûbb termékeket, berendezési tárgyakat, eszközöket, anyagokat egyaránt, és ez alkalommal szintén a kedvezményes vásárlás lehetôségével is várják a látogatókat. A Dental World keretein belül tartják az év egyik nagyszabású térítésmentes továbbképzését is. Mint ismeretes, a költségvetés egy továbbképzési ciklusban 50 olyan kreditpont megszerzését támogatja, amelyet csak egyetemi rendezvényen lehet megszerezni. Ennek érdekében a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Szak- és

Továbbképzési Titkársága állította össze a tematikát, amely – hasonlóan az eddigiekhez – minden bizonnyal kielégíti a megjelentek szakmai érdeklôdését és igényeit egyaránt. A Dental Press most is arra törekedett, hogy a fogorvoslás szinte teljes területét „felölelve” minél gazdagabb és a legaktuálisabb témákat is tartalmazó programot állítson össze. Így többek között a szájhigiéné, a CAD/CAM technológia, az esztétikai fogászat, valamint a fogtechnika idôszerû kérdéseirôl hangzanak majd el elôadások. A három nap folyamán különbözô élô bemutatókon, workshopokon, gyakorlati kurzusokon a legújabb anyagokkal és eljárásokkal is megismerkedhetnek azok, akik szeretnének folyamato-

san lépést tartani a szakma fejlôdésével. Nagy várakozás elôzi meg mindazt, amit a gyártók és a kereskedôk majd bemutatnak, valamint felhasználásra kínálnak. Több termék, innovatív eszköz hazai „premierjére” is éppen a Dental World-ön kerül sor. A cégek jól felkészült szakemberei színvonalas szakmai ismeretterjesztô tevékenységgel is hozzájárulnak e továbbképzô rendezvény sikeréhez. Ne felejtse, Bónuszkártyájával Smart ForFour személyautót is nyerhet, keresse az elfogadóhelyeket mindennap! A Dental World idén már két díjmentes kávézóval várja a látogatóit. A rendezvény nyitvatartási ideje alatt kellemes, esztétikus környezetben itt is lehetôség nyílik újabb kapcsolatok kialakítására, régi barátságok „felfrissítésére”, szakmai tapaszta lat cse rék re, kö tet len be szél ge té sek re egyaránt. A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes today – friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetôségek kínálatával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes akciói is, ezért hív-

juk fel szíves figyelmét arra, hogy keresse, olvassa a today-t! Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma „nagy találkozójá”-ra eljött, s bízunk abban, hogy valamennyi látogatónk majd elégedetten, gyarapodott tudással, új ismeretekkel távozik, és a kiállítás kedvezményes vásárlási lehetôségeit is sikerül – igényeinek megfelelôen – kihasználnia! „HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN!” – a 6 évvel ezelôtt megfogalmazott mottónkkal kívánok a rendezôk és a szervezôk nevében a mindennapok során is hasznosítható, sikeres továbbképzést, valamint sok újdonságot bemutató érdekes, izgalmas kiállítást.

LACZKÓ TAMÁS fôszervezô Fôvédnök: EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Fôtámogató: MAGYAR ORVOSI KAMARA FOGORVOSI TAGOZATA Fôszponzor: HERAEUS


Olvassa egy CD-n a Dental Press kiadványaiban, az elmúlt 5 évben megjelent

110 implantológiai témájú cikket és az Implantációs fogpótlások, valamint dr. Vajdovich István: A gyakorló fogorvos implantológiája címû mûvét!

Összegyûjtve így közel 1000 oldalnyi cikk 1 CD-n,

csak 4990 Ft-ért!

Megjelent az Implantológia legújabb száma! Ára: 2500 Ft

D 427 stand

Vásárolja meg standunkon vagy rendelje meg a kiadó címén vagy közvetlenül a www.dental.hu oldalon! Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest,Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, E-mail: megrendeles@dental.hu Fax: 202-2993 www.dental.hu


2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2006

3

Az elektronikus vizsga Újabb látványos mûtétek lehetôsége a Dental World 2006 konferencián A 2006. október 26–28. között megrendezendô Dental World 2006 Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás programjában szereplô „kreditpontos” rendezvényekhez elektronikus vizsga lehetôségét biztosítjuk, mely elôreláthatólag 2006. október 30-ától 4 héten át lesz elérhetô. Az elektronikus vizsga az adott továbbképzés, konferencia anyagából az interneten megválaszolandó tesztkérdésekbôl áll. Az ily módon letett vizsgával a rendezvény résztvevôi megduplázhatják a részvétellel megszerezhetô kreditpontjaik számát. Elektronikus vizsgát természetesen csak az adott rendezvény regisztrált résztvevôi tehetnek, a vizsga díjmentes. Az elektronikus vizsga a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Online Továbbképzési Rendszerében, a rendezvényes menüpontban érhetô el.

Az elektronikus vizsga menete 1. A vizsgázónak mindenekelôtt el kell látogatnia a távoktatási rendszer honlapjára, melynek internetcíme: www.kredit.fogorvos.hu. 2. A teszt kitöltéséhez be kell jelentkezni a rendszerbe. A bejelentkezéshez az oldal jobb felsô részén, a menüsortól jól elkülönítve található „Bejelentkezés” feliratra kell kattintani. Az ezután megjelenô ablakba a megfelelô mezôkbe kell beírni a pecsétszámot, illetve a rendezvényen kapott jelszót. Ugyanezen az ablakon a „Rendezvényes” bejelentkezéstípust kell választani (a felirat melletti karikába kattintva). Erre azért van szükség, mert elképzelhetô, hogy a folyamatos on-line továbbképzés elôfizetôje valamely rendezvény elektronikus vizsgájának letételére is jogosult, viszont a kétféle vizsgához kétféle jelszava van. Miután megadta pecsétszámát, jelszavát, és kiválasztotta a rendezvény típusát, kat-

tintson a „Belépés” gombra a bejelentkezéshez! 3. A sikeres bejelentkezést jelzi, hogy a képernyô jobb felsô részén megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve, pecsétszáma és az, hogy a folyamatos on-line továbbképzésre vagy az elektronikus vizsgára jelentkezett-e be. 4. A képernyôn megjelennek azok a rendezvények, amelyekhez az elektronikus vizsga lehetôsége kapcsolódik. Ezek után a vizsgázónak ki kell választania a rendezvények közül azt a szimpóziumot, amelyen részt vett, és amelynek anyagából vizsgát kíván tenni. (Pl. 2006. október 26–28. Dental World 2006: A fogorvostudomány aktuális kérdései.) 5. Az elôadásokhoz tartozó teszteket a „Kitöltés >>” feliratra kattintva lehet elérni. 6. Ezek után jelennek meg a tesztkérdések, melyeket kitöltés után az oldal alján található „Teszt mentése” feliratra kattintással lehet a távoktatási központba továbbítani. Ahhoz, hogy a résztvevô az elektronikus vizsgáért járó maximális pontszámot megkapja, minden teszt kérdéseire legalább 80 százalékban helyesen kell válaszolnia. A tesztek kiértékelését és az arra kapható kreditpontok számának meghatározását a Fogorvostudományi Kar Továbbképzési Titkársága végzi.

Az Amelo-Invest Kft. folytatja az elôzô években nagy meglepetést és jelentôs elismerést hozó mûtétsorozatát a VI. Dental World Nemzetközi Szakkiállításon. Hogy miért? A fogászati és fogtechnikai munkavégzéssel, felsôoktatási és posztgraduális képzéssel, valamint fogászati implantátum gyártásával és kereskedelmével foglalkozó cég küldetésének tekinti az implantológiával szemben érzett félelem és bizalmatlanság megszüntetését.

Az Amelo-Invest Kft. azzal a céllal alakult, hogy fogászati implantátumokat tervezzen és gyártson az egyre bôvülô, de még döntô részben importból származó termékeket használó hazai piacra. Termékükkel szeretnének minél szélesebb szakmai és felhasználói körben elismert, hazai gyártású implantátumot piacra hozni, mely a szigorú minôségi követelményeknek megfelel, de árban a pályakezdô, implantológia iránt érdeklôdô vagy már korábban más implantációs rendszert használó orvosok érdeklôdését felkelti, bizalmát elnyeri. Ezzel a felhasználói kört oly módon szélesítené, hogy a fogászati implantológiát a luxuskategóriából mindenki számára elérhetôvé tegyék. A cég fogászati rendelôje a Semmelweis Egyetem által elismert, posztgraduális továbbképzô hely. A fogászati rendelô az implantológia mellett teljes körû fogászati ellátást nyújt. A rendelôvel egy épületben mûködô fogtechnikai laboratórium lehetôvé teszi a magas szintû helyreállítások elkészítését is. Október

26.

27.

28.

10.00

CEREC Globdent

A.I.S. implantátumbeültetés

ZIMMER DENTAL implantátumbeültetés

12.00

A.I.S. implantátumbeültetés

Dr. Keglevich Tibor Paradontológiai mûtét

CEREC Globdent

14.00

ínyfelszabadítás lenyomatvételhez

CEREC Globdent

Gyökérkezelés Globdent

16.00

elkészült fogpótlás átadása

Fontos tudnivaló! A SECnet igény esetén október 30-ától a cég telephelyén díjmentesen helyszínt, számítógépet, valamint internet-hozzáférést biztosít az internet-hozzáféréssel nem rendelkezô résztvevôk számára a vizsga letételéhez. (Elôzetes bejelentkezés: Tel.: 06-1-335-6970.) A SECnet munkatársai a rendezvény helyszínén szívesen adnak felvilágosítást az elektronikus vizsgáról, valamint a „Kreditpont Otthon” távoktatási rendszerrôl a SEC Kft. standján.

Az implantológia iránt érdeklôdôk, vagy a gyakorlott implantológusok számára is remek szakmai lehetôséget nyújtó nyilvános mûtétek helyszíne az Amelo-Invest Kft. üvegpavilonja, idôpontjai pedig a következôk:

DIGITÁLIS PANORÁMARÖNTGENEK

CRANEXCSALÁD

Akció! CCD szenzorral és DIGORA programmal

2 programos árában 6 programost adunk! Cranex-Excel-D 6 program – – – – – –

gyerek program felnôtt program sinus program középsô segmens program jobb és balodal program TMJ állkapocs-izület felvételek program

– MINI-DÓZIS funkció:

Direkt digital

nem kell expozíciós idôt állítani a különbözô pácienseknél – automata szürkeségi skála kiegyenlítô funkció – 0,4 fókuszpont (egyedüli) – KEDVEZÔ ÁRAK

BARDECO Kft.

DIGORA-programmal szállítjuk • betegnyilvántartás • mérések • implant könyvtár • oralkamera modul • scannermodul • digitális panoráma • Dicom 3.0-kompatibilis • magyar nyelven • dental nyilvántartó program (opció) • gyors ethernet csatlakozás

CIB lízing bevonásával 10% indulóval megrendelhetô. Telepítéssel, szállítással, betanítással, igény szerint sugárvédelmi engedéllyel kulcsrakész átadással.

1122 Budapest, Ráth György u. 60. • Tel./Fax: 06-1-201-8086, Mobil: 06-30-948-1255 • E-mail: bardeco@hu.inter.net, www.bardeco.net


A Dental World 2006 szakmai programjai 1000 9.00–16.30

Konzerváló fogászat, fogpótlástan 9.00–16.30

8.30–13.30

11.30

Fogszabályozás, gyermekfogászat 13.30–18.20

17.50

16.45 Dento-alveorális sebészet 9.30–14.30

10

on

ik u

10.00 PROF. DR. OROSZ MIHÁLY: Köszöntô

CAD/CAM Show

kre ditp ont

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozata támogatásával

s vizsg áva

l

2006. október 26., csütörtök, III. emeleti nagyterem

elektr

Szájhigiénés továbbképzés

9.30–13.30

10.15 DR. NYÁRASDY IDA: Tömések finírozása és polírozása Az elôadás a különbözô konzerváló fogászati beavatkozások következtében kialakuló retenciós felületek szanálási lehetôségeit taglalja. 11.00 DR. RIGÓ ORSOLYA: Táplálkozás befolyása a parodontális egészségre Egyre több figyelem irányul szájüregi és a szisztémás betegségek összefüggéseire. A szájhigiénikus fontos feladata, hogy felismerje paciensének táplálkozási problémáit.

2006. október 27., péntek 9.30 A show délelôtt gyakorlati bemutatóval kezdôdik. Az elôadóteremben „miniworkshop"-helyeket alakítunk ki, ahol a résztvevô cégek ismertetik gépeiket, berendezéseiket, technológiájukat. Az érdeklôdôk közvetlen közelrôl megtekinthetik a bemutatott tárgyakat, anyagokat, és feltehetik a kérdéseiket is. Az adott esetre minden cég készít egy vázat (saját rendszerének anyagából), valamint egy négytagú leplezett hidat is. Természetesen a cégek egyéb demonstrációs modelleket is bemutatnak majd.

14.15 DR. TIHANYI DÓRA: Sínezés a paradontológiában Az elôadásban részletesen bemutatásra kerül a sínezés indikációja, a szálerôsítéses kompozit sín elkészítésének lépései, valamint a parodontális kezelés, gondozás kritériumai.

13.00 DR. ALESSANDRO DEVIGUS: A CAD/CAM technológiák, az anyagok általános tulajdonságai 13.50 MAROSI TAMÁS: A Procera rendszer bemutatása 14.25 THOMAS RIEHL: CAD/CAM-Dental Technika – Véget ér-e az öntési rendszerek korszaka? 15.00 BALOGH ZSOLT: Cirkonium-dioxid kerámia protetikai alkalmazása a CAD-CAM technológia segítségével 15.35 DARRYL MILLWOOD: A cirkóniumoxid technológia és a KISS ereje - az individualitás lehetôségei 16.10 DR. TÓKA JÓZSEF: CAD/CAM, cirkon, titán… a felhasználó fogorvos, fogtechnikus szemével. 16.45 KOVÁCS JÓZSEF: Sirona 17.20: KEN SUZUKI: Noritake-Katana - CAD/CAM rendszer bemutatása

15.00 DR. DOMBI CSABA: Az individuális „recall" jelentôsége a szájhigiénikus munkájában Az individuális recall, vagyis az egyénre szabott gondozási terv a szükségleteknek megfelelô beavatkozásokat jelent.

Fogtechnikai Szimpózium

11.45 DR. ALBERTH MÁRTA: A rosszindulatú elváltozásokban szenvedô gyermekek szájhigiénéje Az alkalmazott kemoterápiás szerek nem szelektíven hatnak a tumorsejtekre, a kezelés nem kívánatos velejárójaként orális szövôdmények is kialakulhatnak. Professzionális szájhigiénével és fluor terápiával, a léziók minél korábbi ellátásával minôségileg jobb életet biztosíthatunk a páciensek számára. 12.30 Diszkusszió

2006. október 28., szombat 9.00 DR. KÓBOR ANDRÁS, HAJDU ZOLTÁN: Fogászati mérnökképzés

10

kre ditp ont

on

9.00 DR. GERLÓCZY PÁL: Köszöntô/bevezetô

ik u

9.30 RIK JACOBS: Gyors út a tökéletes fogsorhoz préseléses technikával

s vizsg áva

l

2006. október 28., szombat 13.00–17.00

elektr

III. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium

Feltétlenül szükségessé vált olyan felsôfokú szakemberek képzése, akik a fogászat területén megfelelô alapismeretekkel rendelkeznek.

9.15 NICOLAS PIETROBON: Egy frontfog restaurációja – Technikai problémák és megoldások A fogászat és a fogtechnikai laboratórium közötti szoros együttmûködés elengedhetetlenül fontos az optimális eredmény eléréséhez és a protetikai kezelés kockázatainak elemzéséhez. Az elôadás célja az, hogy rendszerezve bemutassa a különbözô klinikai helyzetekben választandó anyagokat. 10.00 DR. ALESSANDRO DEVIGUSS: CAD/CAM esztétika A CAD/CAM klinikai alkalmazását egy kifejezetten abrazív/erozív fogazattal rendelkezô páciens fogászati rehabilitációját ismertetô eset kapcsán mutatjuk be.

Trükkök és ötletek a jobb illeszkedésû és megjelenésû protézisek elkészítésére. 10.00 THOMAS SCHWARZ: A CAD/CAM technológia legújabb lehetôségei Az elôadás speciális fogmûvek és esetek bemutatásával segít megérteni a Nobel Biocare által megalkotott, teljes körû és rendkívül rugalmas rendszert. 10.45 DR. HERMANN PÉTER, DR. KISS PÉTER, DR. KISS GÉZA. DR. GERLE JÁNOS: Egyéni értékû artikulátor programozása ultrahangos készülék segítségével Fogpótlások készítésekor nagyon fontos, hogy az állkapocs térbeli elmozdulásának egyénre jellemzô szögértékeit, az arckoponya síkjait pontosan vigyük át az artikulátorba. 11.20 DANIELLE RONDONI: Az esztétika tökélesedése a szín kommunikáció fejlôdése által

11.00 OLIVER BRIX: A fémmentes kerámiák új generációja

A fogorvos és a fogtechnikus számára többféle lehetôség kínálkozik, minden eset választásra késztet. Az elôadás útmutatást kíván adni, hogy az együttmûködés gyorsabb, egyszerûbb és sikeresebb legyen.

Úgy a páciens, mint a fogorvos elvárja, hogy a restauráció fémmentes kerámiából készüljön, és ne lehessen megkülönböztetni a természetes fogtól. Kihívás, hogy a természetet lemásoljuk.

13.00 RALF KROEGER: BEGO – Öntési eljárások

13.30 DR. DAVID KLAFF: Indirekt kompozit restaurációk az ôrlôzónában – a biomimetikus módszer Az elôadás a kompozit tömôanyagok alkalmasságát tárgyalja a szerkezet, a forma, a funkció és a természetes esztétika helyreállításakor. 15.15 DR. GERLÓCZY PÁL: Fémmentes restaurációk a mindennapi praxisban. Mit, mivel, mikor, hol? A fémmentes restaurálási technikák egyre inkább a legelfogadottabb indirekt restaurációs módszerré válnak. A piacon jelenleg zavarba ejtôen sok anyag és technika van jelen. Az elôadás útmutatást nyújt a klinikusnak ahhoz, mely anyagokat hol és hogy tudják a leghatékonyabban alkalmazni

13.45 ROMAN SCHELLING: CARES – új lehetôségek és esélyek a CAD/CAM technikában Az elôadásban szó esik majd a CARES rendszer új lehetôségeirôl az új anyagok bemutatásával, valamint arról, hogy a fogtechnikusok hatékonysága hogyan növelhetô. 14.45 DR. BODROGI ATTILA, HAJDU ZOLTÁN: Tervezett esztétika Milyen eszközökkel, módszerekkel tudunk minimális beavatkozás mellett maximálisan megfelelni pácienseink esztétikai elvárásainak? 15.15 MICHAEL BERGLER: Implantátumok és a rájuk készült esztétikus fogpótlások Napjaink két frekventált területe az implantáció és az esztétikai pótlás. A két terület harmonikus összehangolása mindig nehéz feladat elé állítja a fogtechnikust. 16.15 DERREN NEWE: Az alapoktól kezdve Az elôadó bemutatja, ismerteti a gipszeléssel kapcsolatos alapfogalmakat, ismerteti a különbözô rendszereket, majd össze is hasonlítja azokat.


Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Titkárság által szervezett akkreditált kötelezô szintentartó tanfolyam 2006. október 26. (csütörtök)

2006. október 27. (péntek)

2006. október 27. (péntek)

2006. október 27. (péntek)

2006. október 28. (szombat)

A FOGORVOSTUDOMÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 1. terem

KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT, FOGPÓTLÁSTAN 1. terem

PARODONTOLÓGIA 2. terem

FOGSZABÁLYOZÁS, GYERMEKFOGÁSZAT 2. terem

DENTO-ALVEOLARIS SEBÉSZET 2. terem

Kreditpont elektronikus vizsgával: 14

Kreditpont elektronikus vizsgával: 12

Kreditpont elektronikus vizsgával: 12

Kreditpont elektronikus vizsgával: 12

Kreditpont elektronikus vizsgával: 12

Megnyitó

Megnyitó

Megnyitó

Megnyitó

Megnyitó

09.30–10.15 Dr. Dobó Nagy Csaba: Intraorális rtg- képek interpretálása

09.30–1015 Dr. Kádár László: Speciális foghiányok – speciális fogpótlások

08.30–09.15 Dr. Gera István A destruktív fogágybetegség rizikó tényezôi I.

13.30–14.15 Dr. Gábris Katalin: Tej és maradófog baleseti sérülések és azok komplex ellátása (1)

09.30–10.15 Dr. Huszár Tamás: A csontpótlás biológiai alapjai

10.15–11.00 Dr. Kivovics Péter: Fogpótlások tervezésének szempontjai a gyakorlatban

09.15-10.00 Dr. Gera István: A destruktív fogágybetegség rizikó tényezôi II.

11.20-12.05 Dr. Gerle János: Szemléletváltás a fogpótlások készítésének stratégiájában

10.10–10.55 Dr. Keglevich Tibor: A gyógyszer mellékhatások parodontális és szájnyálkahártya tünetei

1015-1100 Dr. Orosz Mihály: Anyagcsere betegségek szájüregi vonatkozásai

11.20–12.05 Dr. Dôri Ferenc: Parodontális csont regeneráció

12.05–12.50 Dr. Györfi Adrienne: Infekció kontroll a fogászatban

14.15–15.00 Dr. Fejérdy Pál: A gerostomatologia kihívásai

15.00–15.45 Dr. Gábris Katalin: Fogpótlások gyermek és ifjú korban

15.45–16.30 Dr. Varga Gábor: Biológia és fogorvostudomány össejtek alkalmazásának lehetôségei a fogorvoslásban

12.05–12.50 Dr. Nyárasdy Ida: Dentin túlérzékenység 15.00–15.45 Dr. Tóth Zsuzsanna: A caries diagnózis nehézségei 15.45-16.30 Dr. Fazekas Árpád: Fogsebészeti mûtéttel kezelt endodonciai esetek rekonstrukciója

10.55–11.40 Dr. Horváth Attila: A parodontális prevenció szerepe és lehetôségei 12.00-12.45 Dr. Molnár Bálint: A parodontális össejtek mint a jövô parodontális regeneratív terápiájának forrása 12.45–13.30 Dr. Vizkelety Tamás: A fogszabályozás lehetôségei és korlátjai parodontitisen átesett felnôtt betegek rehabilitációjában

14.15–15.00 Dr. Tarján Ildikó: Tej és maradófog baleseti sérülések és azok komplex ellátása (2) 15.10–15.55 Dr. Rózsa Noémi: Maradófogak szuvasodásának következményes betegségei és ellátásuk 15.55–16.40 Dr. Kaán Miklós: A gyermekfogászati beavatkozások orthodontiai vonatkozásai 16.50–17.35 Dr. Budai Mária: Funkciós készülékek alkalmazása 17.35–18.20 Dr. Soós Attila: Képalkotó eljárások az orthodontiában

...a Dental World 2006 legszebb kiállítási standját! ...a Dental World 2006-on kiállított leginkább figyelemre méltó terméket! ...a Dental World 2006-on bemutatott legígéretesebb technikai innovációt! Kérjük a Kedves Látogatók segítségét a Dental Fotó Pályázat közönségdíjas alkotásának kíválasztásához is. A kiállított pályamavûveket a C szektorban, a nagyterem melletti paravánokon tekinthetik meg.

Szavazataikat az Önöket kérdezô munkatársaink gyûjtik majd, de véleményükkel Önök is felkereshetik a Dental Press Hungary D 427-es standját. A legtöbb szavazatot összegyûjtött standot, terméket, innovációt a today szombati számában részletesen bemutatjuk. Számítunk Önökre! Dental Press Hungary Kft. a kiállítás szervezôje

10.15–11.00 Dr. Bogdán Sándor: Dystractios osteogenesis helye a szájsebészetben 11.15–12.00 Dr. Divinyi Tamás: Orális implantológia sebésziesztétikai vonatkozásai 12.00–12.45 Dr. Joób F. Árpád: Fogmegtartó kezelések operációs mikroszkóp segítségével 13.00–13.45 Dr. Barabás József: Fejlôdési rendellenességek secunder ellátása 13.45–14.30 Dr. Németh Zsolt: Szájdaganatok etiológiája, epidemiológiája


6

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Innováció a fogászatban Mint minden egyes orvosi szakterület, a fogászat is az innovációkból él. Néhány újítás a bevált terápiák egyes elemeinek javítását eredményezi, míg mások egészen új terápiás lehetôségeket nyitnak meg.

E cikkben azok közül mutatunk be néhányat, amelyeket már alkalmaznak a gyakorlatban. Az egyetlen metszés nélkül végrehajtott implantáció vagy a mikroinvazív operációs technikák a parodontológiában javítják a beavatkozások eredményességét. A „dentalview”-eljárás egy speciális optika révén lehetôvé teszi a sulcusba való betekintést – ezáltal lehetôvé válik a zárt curette vizuális kontroll mellett történô elvégzése.

Az innováció mint a praxis fejlôdésének motorja Az egyetlen állandó dolog a praxis életében a fejlôdés. Újból és újból bemutatnak a fogászati rendelôk számára kidolgozott újításokat, melyek a kezelést hivatottak jobbá tenni vagy megkönnyíteni. Ebben a cikkben olyan újításokat mutatunk be, amelyek már beváltak a gyakorlatban, illetve olyanokat, amelyek belátható idôn belül új irányokat jelölhetnek ki. Évek óta látható, hogy új operációs technikákkal – egészen a minimálinvazív beavatkozásokig – a gyógyulási folyamatok s ezáltal a sikerráták is javíthatók. Ugyanígy az implantológiában is csökkenthetô a mûtét által okozott trauma, ha a beavatkozást a megfelelô feltételek megléte esetén akár egyetlen sebészeti metszés nélkül hajtják végre. Az implantológiában nagy megújulás várható az implantátumok anyagának vonatkozásában is. A nagy szilárdságú kerámiák (az osszeointegrációs folyamatot elôsegítô felszínnel) a jövôben a megszokott titánimplantátumok alternatíváivá válhatnak (1. ábra).

1. ábra: Modern, nagy szilárdságú kerámiaimplantátumok (Z-Systems).

Az olyan fejlesztések is innovációt válthatnak ki a fogorvoslásban, melyek nem állnak közvetlen kapcsolatban a fogászati szektorral. Egyre fejlôdnek a képalkotó eljárások adta lehetôségek is. A Dentalview kamera mikrooptikájával lehetôség nyílik arra, hogy közvetlenül a sulcusból kapjunk képet. Ezáltal egy zárt curettage is ellenôrizhetôvé válik, és vizuális kontroll mellett korrigálható. Az a lehetôség, hogy az állcsontról készült háromdimenziós képeket felhasználjuk a – számítógépes – tervezéshez, és a tervet a szájban pontosan kivitelezzük, egészen megváltoztatja az implantológiát. Az operáció elôtt a kezelôorvos a teljes beavatkozást virtuálisan végigcsinálhatja. Mindezek az újítások javítják vagy megkönnyítik a rendelôben végzett kezeléseket. Az innovációk ugyanakkor döntôek a páciensek motivációjában is. Még ha nem is alkalmazható minden eljárás minden egyes páciensnél, az új módszerekrôl szóló hír gyakran ad okot a páciensnek arra, hogy foglalkozzon a fogászat témájával, és eljusson a rendelôbe. Az innováció felkelti az érdeklôdést, és – a nehezen átlátható kínálat közepette – lehetôvé teszi a rendelô számára, hogy az új piaci környezetben felfigyeljenek rájuk.

Dentalview Az endoszkópos rendszer egy beépített fényforrással rendelkezik. A száloptika átmérôje csupán 1 mm2. Egy kicsi vízsugár folyamatos öblítést végez az optika elôtt, ezáltal biztosítja a munkaterület áttekinthetôségét. Az elôké-

2. ábra: A Dentalview monitor lehetôvé teszi a tények objektív bemutatását.

3. ábra: A mindössze 1 mm-es optikai kamera.

születek csak néhány percet vesznek igénybe. Az optikával való munka elôször némi gyakorlást igényel, mivel a monitoron a fog legapróbb részletei akár 48-szoros nagyításban is megjeleníthetôk. A Dentalview kamera és a megfelelô kézi- vagy ultrahangos mûszer segítségével végzett munka rövid gyakorlást követôen sikeres lesz. Az egész szerkezet mûködtetése egy lábpedállal történik (2. és 3. ábra). Mivel a kamera a legfinomabb részleteket is megmutatja a monitoron, egy fog kezelése az anatómiai nehézségek fokától függôen 30-60 percet vesz igénybe. Ezért a Dentalview kamerával való munkavégzésnek akkor van csak értelme, ha a parodontológiai kezelés hagyományos lehetôségeit már kimerítettük. Sok esetben a direkt rálátás mellett végzett kezelés révén elkerülhetô a sebészi beavatkozás (4. és 5. ábra).

4. ábra: Parodontális terápia Dentalview-val történô optikai kontroll mellett.

Az alkalmazás során megmutatkozik, hogy a Dentalview kamera a parodontális kezeléseket teljesen új megvilágításba helyezi. A rendszeres recall-terminusok alkalmával történô használata során is egyértelmûen javítható a kontrollok hatékonysága. Tisztázatlan panaszoknál, melyek gyakran a gyökér területén levô mikrofraktúrákból erednek, az optika jelenti a biztos diagnózis egyetlen esélyét. A parodontológiai tevékenységet folytató fogorvosnak elôször van lehetôsége arra, hogy megbízható kezelést végezzen a fogíny alatt anélkül, hogy sebészi beavatkozást kellene végezni. Ez a páciensek számára is nagyon vonzó. Bizonyos esetekben a kamera mentesíti ôket a parodontálsebészeti beavatkozásoktól. Ez sok páciensnek megéri a pluszbefektetést egészsége és komfortérzete érdekében. A készülék fô elônye abban rejlik, hogy a kezelés a páciens számára is áttekinthetô: felismerheti a lerakódásokat, követheti a saját fogán végzett munkát, és pontosan tudja, hogy mibôl származnak a többletköltségek.

Implantáció lebenyes feltárás nélkül A sikeresnek mondott implantátumok szinte tökéletesen képesek utánozni a természetes fogakat. Azokat az implantátumokat, melyek ennek a kritériumnak eleget tesznek, sikeresként könyvelik el. Ebben döntô jelentôsége van a csontos struktúrák és a körülvevô lágyszövetek megôrzésének. Az implantációkra ma már sokkal korábban sor kerül, így a még meglevô csontot kihasználják, mielôtt az gyulladásos folyamatok vagy a terhelés hiánya miatt atrofizálna. Ideális esetben a fogat kíméletesen el lehet távolítani, s az implantátum azonnal behelyezhetô. Így lehet optimálisan megvédeni a csontot és a meglévô lágyszöveteket az atrófiától. Az operatív beavatkozások gyakori következménye a kemény- vagy lágyszövet vesztesége. A gyógyulás folyamán minden egyes le-

5. ábra: Mikrorepedés a fogban – csak a Dentalview segítségével látható.

Step & Slide rendszer a kezelés teljes idôszakára biztosítja a bracketteket, a szükséges íveket, a slide kis súrlódású ligatúrákat valamint kiegészítôket. Ez a rendszer az alkalmazható esetekben a kezelési idôt a felére csökkenti. H-1045 Budapest, Katona József utca 4. Tel./fax: (36-1) 370-2098 EU Community VAT: HU129662 E-mail: hernadent.kft@chello.hu

A Step&Slide szett a kiállításon – 20% engedménnyel rendelhetô! 57 500 Ft + áfa helyett 46 000 Ft + áfa


2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2006

7

6. ábra: Az elôkészített implantátumágy.

10. ábra: Nagymértékben szabadon fekvô fognyakak.

14. ábra: Modellimplantáció háromdimenziós analízis és tervezés után.

18. ábra: Elôkészített kerámiaimplantátum (22. fog; ZSystems).

7. ábra: A 15. fog helyére behelyezett implantátum (3i Implant Innovations).

11. ábra: Nagyméretû kötôszöveti transzplantátum behelyezése.

15. ábra: A háromdimenziósan orientált sínek.

19. ábra: Teljes kerámia korona cirkónium-oxid implantátumon.

8. ábra: Egy implantátum – két hónapos gyógyulási fázist követôen.

12. ábra: Mikrofinomságú varratok (7-0) a lehetô legjobb regeneráció érdekében.

16. ábra: Különbözô hüvelyek az elôfúrók számára.

résekkel a precizitást olyan mértékben fokozhatjuk, hogy az ideiglenes vagy akár a végleges fogpótlást elôre el lehet készíteni. Ekkor lehetôvé válik, hogy az implantátumokra egy ülésben behelyezzük a végleges fogpótlást. Speciális felépítményekkel a minimális eltérések kiegyenlíthetôk (14–17. ábrák). Az operáció optimális megtervezése és elôkészítése mellett az implantációt megelôzô háromdimenziós diagnosztikának forenzikai szempontból is jelentôsége van. Képalkotó eljárásokat kell alkalmazni azért is, hogy a beavatkozást dokumentálni tudjuk. Ezenkívül a legtöbb analizálóprogram háromdimenziós képei kiválóan alkalmasak a páciensek felvilágosítására és motiválására. Az állcsontba való betekintés helyettesíti a hosszas magyarázást, és megmutatja a páciensnek az individuális adottságait az implantáció vonatkozásában.

Kerámiaimplantátumok

9. ábra: A 25. fog területére behelyezett korona – egyetlen metszés nélkül.

13. ábra: Az eredmény 6 hónap elteltével.

benyképzéssel végzett beavatkozásnál egészen 0,25 mm-ig terjedô csontveszteséggel számolhatunk. A lebenyes feltárás nélküli sebészet esetén a meglévô struktúrákat megkíméljük, megmaradnak a lágyszövetek. Amennyiben csontpótlásra lenne szükség, minimális metszéseket végezhetünk az ínyszéltôl 3-4 mm-es távolságban horizontálisan. Így anélkül tudunk a bukkális falon dolgozni, hogy az ínyszélt traumatizálnánk. Incíziomentes implantálást akkor is végezhetünk, ha a csontkínálat nagyon kedvezô, s rendelkezésünkre áll az állcsont pontos háromdimenziós képe. A számítógépen megtervezett pozíciót sablonok vagy navigált kézidarabok segítségével vihetjük át. Itt sincs szükség metszésekre, a trauma csekély, és a páciens komfortérzete jelentôsen javul (6–9. ábrák).

lyamatában: a transzplantátum csak jó anyagcsere biztosítása mellett kerül befogadásra és épül át. A mikroinvazív technikák gondoskodnak az eljárás nagyfokú megbízhatóságáról. Javasolt a munkát nagyító alatt végezni. A befogadó területen egy hasított lebenyt preparálunk, hogy biztosítsuk a kötôszöveti transzplantátumnak a kötôszövet és a perioszteum felôli vérellátását. Miniszikék gondoskodnak a szövetek lehetô legcsekélyebb mértékû traumatizálásáról. A horizontális incízióknak minimum olyan magasan kell futniuk, mint a szomszédos fogak zománc-cement határa. A lebenyt a mukogingivális határon túl mobilizáljuk, hogy feszülésmentesen visszafektethessük. A kötôszöveti transzplantátum méretétôl és a befedendô felszínek nagyságától függôen több fogat is fedhetünk. A transzplantátum megfelelô vérellátása érdekében a lebeny által kellô átfedést kell biztosítani. Nagyban hozzájárul a sikerhez a mikrosebészeti varratkészítési technika: 6-0, 7-0 vagy 8-0 méretû varratokat kell használni. Ügyelni kell a transzplantátum és a fedôlebeny közti szoros érintkezésre, hogy elôsegítsük a transzplantátum táplálását, valamint be- és átépülését. A donorrégió palatinális felszínét szájpadfedô lemezzel boríthatjuk, hogy a páciens számára olyan kényelmessé tegyük a gyógyulást, amennyire lehet (10–13. ábrák).

Minimálinvazív recessziófedés Az ínyrecessziók fedésére különbözô technikákat írtak le. Az utóbbi években a kötôszöveti transzplantáció rutineljárássá vált. Elônye leginkább a kötôszöveti transzplantátum jó recessziófedô képességében rejlik – mind funkcionális, mint esztétikai tekintetben sikeresen mûködik. A szájpadlás területérôl könnyen nyerhetünk kötôszöveti transzplantátumot, ami a teljes átépülés után felveszi a környezet struktúráját és színét. Ilyen módon a recessziók biztonsággal fedhetôk. A transzplantátum táplálása döntô jelentôséggel bír a gyógyulás fo-

17. ábra: Direkt ideiglenes hidak az azonnali terhelés számára.

Navigált implantálás Az irányított implantálás körülbelül 10 éves múltra tekinthet vissza, és mára sikeresen elterjedt. A háromdimenziós állcsontfelvételek számítógéppel történô kiértékelésének lehetôsége új távlatokat nyit meg a kezelés és a beavatkozások biztonsága tekintetében, s egyben a páciensek felvilágosításában is. A navigációban ma fôként két módszer használatos: az egyik az irányított implantáció háromdimenziós sablonok alkalmazásával, a másik a szabad implantáció háromdimenziósan irányítható kézidarabok használatával. A szabad navigáció (pl. Robodent), elônyei ellenére, a mindennapos használat szempontjából lényeges hátrányokkal rendelkezik. A rendelôben úgy tûnik, hogy túl nagy a mûszerigény és az elôkészületi idô. Ezért gyakrabban készítenek számítógéppel háromdimenziós tervet, amit egy sín alkalmazásával ültetnek át a szájba. A sínek pontossága vizsgálatok szerint – az állcsonton való rögzítéstôl függôen – 0,2–0,5 mm között van. A többrészes hüvelyrendszerek révén az elôfúrók lehetséges fokeltérése néhány fokra korlátozódik. A szokásos elôfúróméretekhez különbözô hüvelyek kaphatók, melyek szorosan vezetik a fúrót. Megfelelôen elvégzett elôkészítés és megfelelô állcsontviszonyok esetén így lehetôség van arra, hogy akár incíziomentes implantációt végezzünk. A csonthoz rögzített sablonokkal (kívülrôl behelyezett rögzítôcsavarok) és pontos mé-

A titán nagyon jó anyag a fogászati implantátumok esetében. Ugyanakkor nem minden páciens számára jelent optimális megoldást. Mindenekelôtt a protetika területén cirkóniummal elért sikerek hatására fogalmazódott meg a kívánság, hogy a cirkónium-oxidot az implantológia terén is megpróbálják felhasználni. Kerámiaimplantátumok segítségével a teljes fogpótlás kerámiából készülhet, hiszen a cirkónium-oxid kétségkívül különösen biokompatibilis anyag. Majdnem minden nagyobb implantátumgyártó cég dolgozik a saját teljes kerámiai megoldásán. Sok páciens fogalmaz meg stabil, ugyanakkor fémmentes fogpótlásra vonatkozó igényt. Aktuális tanulmányok kimutatták, hogy a kerámiaimplantátumok sikeraránya a titánimplantátumokéval azonos (18. és 19. ábra). Az innovációs erô ezen a területen jelentôs, a kerámiaimplantátumok nagyon széles körben fognak elterjedni. Ezen a területen valódi innováció a következô években várható.

Összegzés Az összes ismertetett eljárás csupán köztes állomást képvisel azon az úton, amely pácienseink számára a kezelést biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá vagy egyszerûen csak kellemesebbé teszi. A fogászat, mint a többi szakterület is, állandó változáson megy keresztül. Azoknál az újításoknál, amelyek utat törnek a gyakorlatban, látható, hogy a praxis motorját képezik. Csak innováció révén érhetô el, hogy pácienseink körében sikerüljön érdeklôdést felkelteni munkánk iránt. Csak ekkor készek az egészségükre áldozni is. DR. HANS-DIETER JOHN, DR. JÖRG BRACHWITZ FORRÁS: COSMETIC DENTISTRY 2006/1


8

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Reform az egészségügyben Az Országgyûlés elé terjesztette a kormány az egészségügyi „reformtörvényeket”. Ezek között van a gyógyszer-gazdaságossági, a biztosítási felügyeletrôl, illetve a kamarák önkéntes tagságáról szóló jogszabályjavaslat is, mindhármat még az ôsszel elfogadhatja a parlament. A legfontosabb változások: a gyógyszerpiac liberalizációja, a betegek fogyasztóvédelmének erôsítése, és a kötelezô egészségügyi kamarai tagság megszüntetése. A kormány már augusztus végén döntött az elvi javaslatokról, a jogszabályokba fogalmazásuk elsô része azonban most fejezôdött be. A jövôben további törvényjavaslatok kerülnek a képviselôk elé; a tervek szerint januártól ugyanis egyebek mellett bevezetik a vizitdíjat, megteremtik a valódi biztosítás alapú rendszer feltételeit, és megkezdôdik a kórházi struktúra átalakítása is.

Megszûnik az ingyengyógyszer Ha a parlament elfogadja a törvényjavaslatokat, akkor januártól megszûnik majd az eddig térítésmentesen járó gyógyszerek ingyenessége. Ezekért az orvosságokért egységesen 300 forintos minimáldíjat kell majd fizetni. Kivételek a közgyógyellátottak, ôk korábban megállapított keretükbôl fizethetik majd az összeget. A kormány a tiltakozások ellenére elfogadta a patikaliberalizációra tett javaslatokat is. Ennek két legfontosabb eleme, hogy egyes ké szít mé nyek nem csak gyógyszertárban lesznek majd kaphatóak, illetve szabadabbá teszik a patikaalapítást is. Legfeljebb 30 hatóanyag esetében engedélyezik, hogy a belôlük készülô orvosságokat minden olyan árusítóhelyen meg lehessen vásárolni, amely teljesíti a viszonylag szigorú feltételeket. A 30 hatóanyag azonban nem 30 gyógyszert jelent, hiszen az egyes gyártók különbözô készítményei készülhetnek ugyanazon vegyületbôl. A készítmények között láz- és fájdalomcsillapítók, görcsoldók, vitaminok, al-

lergia elleni gyógyszerek találhatók. A kormány az intézkedéstôl azt reméli, hogy a betegek kényelmesebben juthatnak majd hozzá gyógyszerükhöz. Ugyanez a célja a patikalapítás egyszerûsítésének is. A jövôben az nyithat majd gyógyszertárat a jelenlegi korlátozások nélkül, aki vállalja, hogy többletszolgáltatásokat nyújt. A liberalizáció ellen a Magyar Gyógyszerész Kamara továbbra is tiltakozik, s demonstrációkat szervez A törvény ter ve zet ben rá adá sul szo li da ri tá si adó kivetését is megfogalmazta a kormány, amely a nagy forgalmú patikákra bevételeit csapolná meg, s az így elvett össze gek bôl a ki sebb, fô ként a fa lu si gyógyszertárakat támogatná. Ezt az átlago san 1 szá za lé kos ter het azok nak a gyógyszertáraknak kell majd megfizetniük, amelyek árréstömege éves szinten több mint 30 millió forint.

Megfognák a gyógyszerkasszát A kormány szándékai szerint jelentôsen átalakul majd a magyarországi gyógyszerpiac. Az átalakítás célja – az ellátás javításán túl – az évek óta jelentôsen túlköltött gyógyszerkassza féken tartása. A helyzetet jól jellemzi, hogy a patikaszerek állami támogatását fedezô pénzalap kiadásait 298 milliárdra tervezték, de már az elsô nyolc hónapban meghaladta a 250 milliárdot, s az év végére elérheti a 400 milliárdot is. A gyógyszer-gazdaságossági törvény segítségével a gyógyszerpiac minden szereplôjénél

megpróbálják fékezni a költségek növekedését. Az egyre növekvô terhekbôl a legnagyobb részt a gyógyszergyártók viselik. A cégek a jövôben a törvényben meghatározott mértékû kedvezményt kötelesek adni a társadalombiztosítási támogatásban részesülô termékek után. A „rabattnak” nevezett hozzájárulás mértéke 14, illetve 16 százalék lesz. Részben vagy teljesen mentesülhetnek a befizetés alól azok a vállalatok, amelyek vállalják, hogy termékeik árát csökkentik, vagy három évig változatlan áron forgalmazzák. Ezen felül ha a gyógyszerkassza meghaladja a tervezettet, akkor a cégek a hiány mértékétôl függô sávos rendszerben további befizetésre lesznek kötelezve. Súlyos érvágást jelent majd a gyártóknak az is, hogy jelentôs terhet vet ki a kormány a jelenleg 2700 orvoslátogató után is. Ha ôket továbbra is foglalkoztatni akarják a cégek, akkor regisztrációs díjat kell fizetniük, ami az elsô évben fejenként 5, majd minden újabb évben 1 millió forint. A változtatások eredményeként, ha jövôre nem nô tovább a gyógyszerkassza, akkor hétszeresére emelkedik a gyártók hozzájárulása. A kormány ugyanakkor az orvosok gyógyszerfelírását is korlátozza. A törvényben ugyanis elôírják, hogy két azonos hatóanyagú gyógyszer közül a doktor köteles az olcsóbbat felírni, ellenkezô esetben indokolnia kell döntését, s ha az nem kielégítô, akkor szankciókra számíthat. Az orvosok egy számítógépes program segítségével tudják majd kiválasztani a „megfelelô” patikaszert. Az intézkedés a becslések szerint 8,5 milliárdos megtakarítást eredményezhet. Bevételnövelô intézkedés az is, hogy megszûnik az eddig térítésmentesen kapható gyógyszerek ingyenessége. Az Országos Egészségügyi Pénztár adatai szerint tavaly körülbelül 3 és fél millió Eü-100-as vényt váltottak be a betegek a gyógyszertárakban, így a receptenként a jö-

Az egészségügyi szakmai kamarák átalakítása Az Egészségügyi Minisztérium közleménye Célunk, hogy az egészségügyben mûködô szakmai kamarák súlyát, erejét a késôbbiekben ne a politika határozza meg, hanem a tényleges tagság akarata. Ezért az egészségügyben dolgozókat mentesítjük az egységesen kötelezô kamarai tagság alól. Az intézkedés az orvosok érdekében történik. Akkor tud jól mûködni egy szervezet, ha önkéntes, a szervezetért tenni akaró, a szervezet eredményességében érdekelt tagokból áll, és nem áll a politika befolyása alatt. Az egészségügyi szakmai kamarák a jövôben önkéntes alapon szervezôdnek. A törvényben nevesített három kamara (Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) továbbra is köztestület marad; közhatalmi feladataik köre csökken, az állam belsô szervezetük alakításába nem szól bele. Az orvosi kamarák valódi, szakmai szervezetté válnak. A köztestületi kamarákon kívül önkéntes alapon más kamara is szervezhetô. A szakmai kamara etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást folytat le. Ha a kamara szakmai-etikai szabályok megszegésének alapos gyanúját észleli, a Megyei Etikai Tanácsot az ÁNTSZ megyei intézetét értesíti. Kamarai etikai ügyben elsô fokon a területi szervezet etikai bizottsága jár el. Az etikai eljárást 30 napon belül kell lefolytatni. Kiszabható etikai büntetések: – a figyelmeztetés, – a megrovás, – a mindenkori legkisebb kötelezô munkabér havi összegének tízszereséig terjedô pénzbírság, – a tagsági viszony 1-6 hónapig terjedô felfüggesztése, – kizárás. Az egészségügyi miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol a szakmai kamarák mûködése felett. Jogszabálysértés esetén felhívhatja a kamarát a jogsértés megszüntetésére, és ha ez nem történik meg, a miniszter bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, – a jogsértô szabályzatot hatályon kívül helyezheti, – elrendelheti a kamara összehívását, – a jogsértô kamara tevékenységét felfüggesztheti, vagy a kamara ellenôrzésére felügyelôbiztost rendelhet ki. Miért jó a változás? A független és demokratikus kamarák hitelesek lesznek, mert az önkéntes tagság egyúttal kiállás a szervezet mellett.

vôben fizetendô 300 forintból származó összeg körülbelül 1 milliárd forintot tesz majd ki.

Megszûnik a kötelezô kamarai tagság is A kormány elôterjesztése értelmében januártól megszûnhet az egészségügyben is a kötelezô kamarai tagság. A törvényjavaslat szerint a három (orvosi, szakdolgozói, gyógyszerész) kamara köztestületi(!) jellege nem változik, közhatalmi funkcióiból azonban csak a továbbképzések felügyelete marad meg. A harmadik törvényjavaslat a biztosításfelügyelet létrehozásáról szól. A tervek szerint a szervezet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez hasonlóan mûködik majd, s mintegy a biztosítottak fogyasztóvédelmi szerveként funkcionál. A felügyeletnek három fô feladata lesz. Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevôk védelme és a szolgáltatók mûködésének vizsgálata; az egészségbiztosítási szolgáltatások kapacitásainak biztosítása; továbbá az ellenôrzés.

Újabb javaslatok jönnek Az egészségügy átalakítását szolgáló kormányzati törvényjavaslatok célja, hogy növekedjen az ellátás átláthatósága, tisztább érdekviszonyokat teremtsenek, és az egészségügyre fordított közpénz felhasználásáról hatékonyan gondoskodjanak – hangoztatják az elôterjesztôk. A mostani hármon kívül még további két törvénytervezet benyújtását tervezik. Az egészségügyi és az egészségbiztosítási törvényt módosító javaslat tartalmazza a különbözô ellátási csomagokat, vagyis hogy mi az, ami állampolgári jogon, mi az, ami biztosítási jogon jár majd. Ebben a törvényjavaslatban fognak szerepelni a várólista, a vizitdíj és a számlaadási kötelezettség szabályai, valamint a mûvi meddôvé tétel új szabályozása. Késôbb nyújtják be azt a javaslatot, amely az egészségügyi szakellátási kapacitásokról szól. NAL

A MOK visszautasítja a szakmai alapon született kritikai észrevételeinek politikai jellegû retorzióját! A MOK Közleménye Éger István sajtótájékoztató keretében tájékoztatta az újságírókat a MOK Képviselôtestületének döntéseirôl. Arról, hogy jogtalan politikai támadások, szakmaiatlan, nemegyszer törvényellenes döntések és az orvostársadalom lejáratása romba döntik az egészségügyet, a betegellátást, az orvosok egzisztenciáját és a hivatásrendi kamarát. Magyar Orvosi Kamara Képviselôtestületének 2006. október 11-i határozata A MOK továbbra is sürgetôen szükségesnek ítéli az egészségügy szerkezetátalakítását, megerôsítjük a miniszterelnök úrhoz júniusban eljuttatott szándékunkat a szakmai alapon történô együttmûködésre. Ehhez azonban mindenekelôtt szakmai kamaráink becsületének helyreállítását kérjük. Határozottan tiltakozunk a kamarai kötelezô tagság megszüntetésének, közfeladataink elvonásának terve ellen. E döntés mindenek elôtt nem ránk, hanem az általunk ellátottakra, az egész társadalomra nézve rejt súlyos veszélyeket, nevezetesen: – minôségügyi – etikai – szervezési – szakmai zavarokhoz vezet. Ezek egyértelmû vesztese a beteg ember lesz! A megszüntetés tervezete diszkriminatív, mert a klasszikus hivatásrendi kamarák közül kiemeli azokat, amelyek akadályt jelentenek tervezett intézkedésekkel szemben, szót emelve a humánum jegyében. Az akadály elhárítását nem az európai demokráciákban általános és szokásos tárgyalások útján kívánják rendezni, hanem inkább lehetetlenné teszik a kritizáló szervezeteket. Visszautasítjuk szakmai alapon született kritikai észrevételeink politikai jellegû retorzióját! Kérjük tehát a döntéshozókat, hogy az egészségügyben mûködô köztestületek tudatos leépítésének tervétôl álljanak el, és ne vitassák jogosítványait. Ezek ugyanis segítségül szolgálhatnak a tervezett egészségügyi átalakítások mindennapjaihoz a megvalósítás nehéz, embert és társadalmat próbáló folyamatában.


A sorozat

folytatódik! Vásárolja meg most a 3 új könyvet akcióban! 3¥6500 Ft = 19 500 Ft helyett 15% kedvezménnyel

csak 16 500 Ft-ért! A könyveket a Dental World kiállításon is megvásárolhatja a Dental Press standjánál!

D 427 Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, E-mail: megrendeles@dental.hu Fax: 202-2993 www.dental.hu, www.dentalworld.hu

PRESS


10

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Európai Uniós pályázati támogatások a fogászatban A fogorvosi rendelôk, fogtechnikai laboratóriumok, a fogászati gyártó- és kereskedô cégek szakmai különleges sajátosságainak és érdekeltségének figyelembe vételével vállalkoztunk arra, hogy áttekintést és összefoglalást adjunk az Európai Uniós pályázati támogatásokkal kapcsolatban. Célkitûzésünk a 2004-2006 közötti idôszakban lezajlott események áttekintése, a jelen helyzet áttekintése és a jövôre való felkészülés néhány szempontjának számbevétele. A fogászati ágazat számára összességében, valamint a benne tevékenykedôk részére személyesen is fontos, hogy minél inkább megismerhessék azokat a lehetôségeket, melyek támogatásként igénybe vehetôk, segítséghez jussanak az eredményes pályázati részvételhez és sikeresen szerepeljenek a programokban. Ha ez eredményes, akkor a fogászati szakma minden szereplôje jelentôsen fejlôdhet, melynek eredményeként az orvosok, szakdolgozók, fogtechnikusok, gyártók és kereskedôk sikerességéhez a programok jelentôsen hozzá tudnak járulni. Az EU célja a fejlesztés támogatása, az eljárások, mûszerek, eszközök korszerûbbekre váltása, a szolgáltatás színvonalának emelése és az ágazatban szereplôk gazdasági sikerességének elôsegítése.

A Nemzeti Fejlesztési Terv 2004–2006 támogatott projektjei A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak pályázatain 2004 és 2006 között elérhetô, összesen mintegy 670 milliárd forint fejlesztési forrás már gazdára talált: a gazdaság valamennyi területérôl érkezett 17086 nyertes projektnek csaknem 694 milliárd forintot ítéltek oda az operatív programok irányító hatóságai. Hatályos támogatási szerzôdése 14 ezer 183 projektgazdának van, 8 ezer 939 pályázónak pedig összesen 268 milliárd forint fejlesztési forrást már átutaltak a pályáztató szervezetek. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal adatai szerint a támogatott projektek nagyjából egyenletesen oszlottak el az operatív programok (AVOP- Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program, GVOPGazdasági Versenyképesség Operatív Program, HEFOP- Humán Erôforrás Operatív Program, KIOP - Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program, ROP-Regionalis Operativ Program) között.

Ezek a lényegében mára már kimerült források a fogorvosi, fogtechnikai, fogászati gyártóés kereskedô cégek közül kevesek számára ugyan, de azoknak a keveseknek jelentôs fejlesztést biztosítottak. Ezek a források összességében a fogászati ágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepéhez, súlyához képest azonban meglehetôsen csekélyek. Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a pályázatok önálló felkutatása, értelmezése, megírása, benyújtása, megnyerése, végrehajtása, beszámoltatása és utólagos fenntartása meglehetôsen sokrétû felkészültséget, ismeretanyagot igényel, amelyhez a szükséges és felkészült szakemberekkel csak a nagyobb gazdasági szervezetek rendelkezhetnek. Ez a szervezeti méret a fogászat területén nem jellemzô. Szinte törvényszerû, hogy azok a megfelelô, speciálisan EU pályázatokra felkészített, kiképzett szakembereket, ( pályázatíró, projektkoordinátor, pénzügyi szakember, jogász, közbeszerzési referens, stb.) foglalkoztató cégek tudtak sikeresek lenni, akik erre még idejében idôt, pénzt, fáradtságot tudtak fordítani. Vagyis felkészültek. Ennek eredményeként a gazdasági élet sok területén sikeresen valósulnak meg milliós, tízmilliós, százmilliós vagy milliárdos fejlesztések. A másik oka a fogászat elmúlt 3 éves kevéssé sikeres szereplésének az, hogy a speciálisan a fogászati ágazat szakmai ismereteivel, strukturális és mûködési sajátosságainak tudásanyagával, adataival rendelkezô pályázatíró cégek nem egyáltalán nem is léteztek, vagy nem tudtak jelentôs eredményeket biztosítani a szakma számára.

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatainak néhány tapasztalata Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) mindenesetre mind a pályázók, mind a pályázatírók, mind a hatóságok számára jó tanulási lehetôséget biztosított. Ezen tapasztalatok felhasználásá-

val és a folyamat egyik eredményeként jött létre többek között az Ecto Derma EU Információs és Pályázati Központ is, mely célul tûzte ki, hogy kiemelten foglalkozik a fogászati ágazat szereplôinek felkészítésével, sikeres fogászati témájú pályázatok megírásával és lebonyolításával. A bejelentkezô fogorvosi rendelôk, fogtechnikai laborok, fogászati gyártó és forgalmazó cégek, fogászatot mûködtetô cégek, önkormányzatok és civil szervezetek részére rendelkezésre áll szolgáltatásaival (email: eu@ectoderma.hu), pályázatírással és tanácsadással. A bejelentkezôk részére hírlevelet és információs anyagokat küld, és a központ napokban induló honlapja hamarosan számos további információval áll rendelkezésre (web: www.ectoderma.eu). Az alábbiakban néhány kiragadott példán keresztül rövid áttekintést adunk az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) néhány sikeres elsôsorban fogászati, valamint orvosi ágazati és egyéb területû (ahol fogászati nem volt) projektjérôl. - elsôsorban példaként állítva ezeket. (A nyilvános adatok teljes terjedelmükben hozzáférhetôek a Nemzeti Fejlesztési Hivatal valamint több hatóság hivatalos honlapjain) A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretében Kis- és középvállalkozások mûszaki - technológiai hátterének fejlesztése cím alatt egy budapesti egyéni vállalkozó 1 776 627 Ft-t nyert el fogtechnikai gépek cseréjére, fejlesztésére a magasabb minôség érdekében. Egy másik egyéni vállalkozó 3 648 000 Ft-t nyert el orvosi rendelôjének fejlesztésére a Nyugat-Dunántúlon. Egy Pest megyei egyéni vállalkozó pedig 958 100 Ft-t használhat fel fogtechnikai fémtömôgép beszerzésére a magasabb minôség érdekében. A fentieknél lényegesen magasabb összegû, mintegy 15 millió forint támogatásban részesült az a kft., amely modern technológiát megvalósító fogtechnikai üzem fejlesztésére nyújtott be pályázatot Vas megyében. Egy betéti társaság 7 és fél millió forinthoz jutott, amelyet eszközfejlesztésre fordíthat. Csúcstechnológiát képviselô gépek beszerzésére egy másik kft. közel 10 millió forint EU támogatásban részesült.

Egy szakorvosi intézet orvosi mûszer-parkjának technológiai korszerûsítése a Dél-Alföldön 12 millió forint jutott 8 milliónál több forráshoz jutott az a gyôri kft, amely az implantológia bevezetéséhez kért és kapott támogatást. 18 millió forintért fogászati és bôrgyógyászati kezeléseket végzô gépek,berendezések beszerzéséhez kapott forrást egy bt. Észak-Magyarországon, Heves megyében. Egy Bács-Kiskun megyei kft fogászati szakrendelô építésére és fogászati gépek beszerzésére 25 millió forint támogatásban részesült. egyéni vállalkozó 16 866 682 Ft Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyéni vállalkozó sikeres pályázatával orvosi lézer beszerzésére és nehezen elérhetô, korszerû és tudásalapú egészségügyi szolgáltatásokért 14 millió forintot nyert el. A GVOP prioritás keretében a vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése és az együttmûködés fejlesztése a vállalkozói szektorban programokban 22.5 millió forinthoz jutott egy budapesti magánklinika a vállalkozások együttmûködése, közös célú beruházása, fejlesztése céljára. Egy Hajdú-Bihar megyei bt. fogászati centrum kialakításra jutott közel 30 millió Ft. forráshoz. Egy másik, Bács-Kiskun megyei kft. 12 millió forintot fordíthat orvosi mûszer és informatikai gépek beszerzésére a regionális hálózati gyógyítás fejlesztése céljából. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia-fejlesztési tevékenység támogatása keretében egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei kórház-rendelôintézet 100 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott mozgásszervi laboratórium és Regionális Orvosi Rehabilitációs Kutatási és Fejlesztési Központ létrehozására. A vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erôsítése céljából egy Somogy megyei egyéni vállalkozó orvos 24.5 millió forintos támogatásban részesült digitális radiológiai és szövettani módszerek honosítása érdekében. Bács-Kiskun megyében mûködik az a kft., amely 21.5 millió forit támogatást kapott fogászati implantológiában és arc-állcsont-sebészetben használható eljárások kidolgozása és szolgáltató központ kialakítása céljára. A HEFOP munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elôsegítô programjainak keretében egy budapesti kft. ECDL, betegtájékoztató, kommunikációs és nyelvi képzési projektje ugyancsak 21.5 millió forintot nyert el.

Ecto Derma Polyklinika Felvilágosítás és jelentkezés: a 235-0024 telefonon, a 235-0025 faxon, illetve a honlapon: www.ectoderma.hu. (jelentkezési lap letölthetô). Cím: 1085 Budapest, József krt. 37.

2006. év ôszi akkreditált fogorvos-továbbképzô tanfolyamok Cím Laser alkalmazás a fogorvosi gyakorlatban EU Pályázati tanfolyam Kisteljesitményû laserek a fogorvosi gyakorlatban Lasertanfolyam fogászati asszisztenseknek Stomatológia nagyteljesitményü laser tanfolyam Fogorvosi farmakológia

Nap 1 1 2 1 2 1

Idôpont 2006. 11. 24. 2006. 11. 25. 2006. 12. 16. 2006. 12. 1–2. folyamatos 2006. 12. 03–04. 2006. 12. 08.

Díj (Ft) 21.000 21.000

Vizsga van nincs

Pont 11 utólag

Megjegyzés Oklevelet ad Oklevelet ad

32 000 18 000 32.000 21.000

van van van van

22 0 22 11

Oklevelet ad Oklevelet ad Oklevelet ad

Pont 12 11 10 10 22 22 6 0 utólag

Megjegyzés

2007. év tavaszi akkreditált fogorvos-továbbképzô tanfolyamok Cím Fogorvosi farmakológia Laser alkalmazás a fogorvosi gyakorlatban Fogászati rtg vizsga Fogászati rtg. szintentartó Stomatológia lasersebészet tanfolyam Kisteljesitményû laserek a fogorvosi gyakorlatban Góckérdés a stomatológiában Lasertanfolyam fogászati asszisztenseknek EU Pályázati tanfolyam

Nap 1 1 3 2 2 2 1 1 1

Idôpont 2007. 02. 16. 2007. 03. 02. 2007. 03. 22–24. 2007. 03. 22–23. 2007. 04. 06–07. 2007. 04. 20–21. 2007. 05. 04. folyamatos 2007. 01. 26. 2007. 02. 09. 2007. 03. 30.

Díj (Ft) 21.000 21.000 45.000 32.000 32.000 32.000 21.000 18.000 21.000

Vizsga van van van van van van van van nincs

Oklevelet Oklevelet Oklevelet Oklevelet Oklevelet

ad ad ad ad ad

Oklevelet ad Oklevelet ad


Tegye vonzóbbá rendelôjét, laborját! A képen látható játékok, matricák és még sok minden más megvásárolható a Dental Pressnél (D 427-es stand) A teljes termékválaszték megtalálható a www.dental.hu oldalon a bannerre kattintva! 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993 E-mail: megrendeles@dental.hu

Felhúzható ugráló száj

Matrica (fogas - golyós) Nr. 1 •• 75

Nr. Nr. 24 24 •• 990

Ft

Fa tejfogtartó 1 db Nr. 26 •• 900

Ft

Ft

Mûanyag tejfogtartó Nr. Nr. 28 28 •• 150 Ft

Színes közepes fogalakú radír Nr.4 •• 100

Ft

Garanciajegy (önátírós) Nr. Nr. 52 52 •• 50 50 db/tömb db/tömb

1200 Ft

Radíros ceruzák (fogas mintákkal) Nr.8 • 150

Ft

Toll (Shine) Nr. Nr. 22 22 •• 250 Ft Toll (I love you) Nr. 17 •• 195

Ft

Visszarendelô képeslap 11 db db Nr. Nr. 39 39 •• 40

Türelem játék készlet Nr.30 • 1900

Ft

Labirintus Nr. Nr. 32 32 •• 200 Ft

Ft •• 50 50 db db Nr. Nr. 40 40 •• 1900 Ft 100 100 db db Nr. Nr. 41 41 •• 3500 Ft


12

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

A CAD/CAM rendszer fejlôdése A Sirona 2006 márciusában, egy nemzetközi szimpózium keretében ünnepelte a CEREC 20. születésnapját. A CAD/CAM rendszer, vagyis a teljes kerámiai fogpótlások számítógéppel vezérelt tervezése és készítése 1985 szeptembere óta, amikor is az elsô páciens kezelését végezték, tudományosan is elismert módszerré vált. Yvonne Strankmüller, a Dentalzeitung szerkesztôje dr. Wilhelm Schneiderrel, a Sirona Dental CAD/CAM rendszerek marketingigazgatójával beszélgetett a tudományos kongresszusról, a legújabb kutatási eredményekrôl, és a rendszert érintô újításokról.

Wilhelm Schneider, a CAD/CAM rendszerek marketingigazgatója a Sironánál, Bensheimban.

– Több mint 1200 fogorvos és fogtechnikus gyûlt össze március közepén a CEREC 20. évfordulójának megünneplésére Berlinben. Hogyan tudná összefoglalni a szimpózium értékelését? – A résztvevôk számára egyvalami biztos, hogy világossá vált az elôadások és a poszterprezentációk során, továbbá a referensekkel, valamint a kollégákkal folytatott személyes beszélgetések alkalmával: a CEREC felnôtté vált! A CAD/CAM rendszer használata ma már alapvetô részét képezi a modern fogorvoslásnak – tudományosan ellenôrzött és az egyetemek által is elismert eljárás. A CEREC kezdetben a technikai vívmányokért lelkesedô fogorvosok játékszerének bizonyult, azonban az elmúlt 20 év alatt olyan módszerré fejlôdött, mely a jelenlegi egészségügyi rendszerben is lehetôvé teszi a fogorvosoknak a színvonalas, modern, esztétikus, fogállomány-kímélô és páciensorientált gyógyítást. A szokatlan befektetés ellenére a rendszer, miután integráltuk a rendelô hétköznapjaiba, rendkívül nyereségesnek ígérkezik. – Az elmúlt 20 év alatt kb. 20 000 CEREC berendezést (17 000 rendelôi, 3000 laboratóriumi) adtak el, és a felhasználók köre napról napra tovább bôvül. Ön szerint minek köszönhetô ez a siker? – A CEREC több, mint egy inlaykészítô gép. Ez egy módszer, mely a páciensek igényeit és a fogorvosok kívánságait is egyaránt figyelembe veszi. Egyrészrôl sokkal gyorsabban döntenek a páciensek egy magasabb színvonalú ellátás mellett, ha az ajánlat összességében kedvezôbb. A kerámiára jellemzô esztétika és biokompatibilitás gyakran nem elég meggyôzô érv. Azonban az egy ülésben végzett kezelés anélkül, hogy lenyomatvételre és ideiglenes fogpótlás készítésére lenne szükség, együttesen fontos szerepet játszik a páciensek döntésében, melynek hatására belátják: „Igen, nekem megéri ezt a beavatkozást választani.” Azt hiszem, nagyon sok fogorvos egyáltalán nem tudja, hogy hányan fizetnének a kezelésért többet, ha nem lenne szükség lenyomatvételre. A páciensektôl kapott pozitív visszajelzéseknek és a rendelô számára minimális idôráfordítással járó többletbevételnek köszönhetôen a CERECfelhasználók rendkívül elégedettek. Ezt támasztották alá a 20 éves évfordulón folytatott szakmai beszélgetések is.

A képen a CEREC berendezések különféle generációi láthatók. A prototípust 1985-ben prof. dr. Mörmann és Dipl.-Ing. dr. Brandestini konstruálták a Zürichi Egyetemen.

Az Ivoclar Vivadent Workshop.

A berlini Maritim Hotelben két napon keresztül minden a CAD/CAM technológia körül forgott.

20 éves a CEREC – valódi ok az ünneplésre.

A március közepén tartott CEREC szimpóziumra 28 or szágból érkeztek az érdeklôdôk, a résztvevôk száma meghaladta az 1200 fôt.

– A kétnapos szakmai elôadás-sorozat során számos hosszú távú követéses vizsgálatról hallhattunk beszámolót, melyek azt bizonyítják, hogy a CEREC módszerrel az aranyból készült restaurációkhoz hasonló eredményeket lehet elérni. A kerámiarestaurációk várható élettartamáról mit árulnak el a tudományos adatok?

– Ha áttekintjük a tudományos irodalmi adatokat, azonnal megállapíthatjuk, hogy nagyon sok tanulmány foglalkozik a CEREC módszerrel készült kerámiarestaurációk tartósságával. B. Reiss vizsgálati eredményei 18 év után 84,4%os túlélési arányról számolnak be. Amennyiben a dentinadhezív nélkül kezelt betegeket (abban az idôben ugyanis dentinadhezív még nem létezett) nem vonjuk be a vizsgálatba, 16 év után 90%-os túlélési arányt állapíthatunk meg. G. Arnetzl, a Grazi Egyetem kutatója 15 év után 90%-os túlélési arányt tapasztalt, míg prof. Kerschbaum, a Kölni Egyetem professzora, a szimpózium elôtt megjelent közleményében 9 év után 95,5%-os túlélési arányról írt. Professzor Kern különbözô klinikai tanulmányokat áttekintô értékelésébôl kiderült, hogy a CEREC módszerrel készült restaurációk átlagos veszteségi aránya évente 1,1%, az aranyrestaurációk esetében 1,2%, míg a kompozitrekonstrukcióknál 2,2%, vagyis 100%-kal magasabb az arány. Zürichben az egyetemen végzett kutatások során hasonló eredményeket tapasztaltak a CEREC teljes kerámia koronák vizsgálatakor, mint az inlayek és az onlayek esetében. Ezek alapján a CEREC koronákról is elmondható, hogy „legalább olyan jók, mint az aranyból készült koronák.” – Schneider úr, milyen újdonságokat láthattak a szimpózium résztvevôi a Sironától és a többi gyártó cégtôl? – A Sirona a szimpózium alkalmával mutatta be az új CEREC Software aktuális verzióját, mely elônyös tulajdonságaival egyaránt segíti a jelenlegi felhasználókat és azokat a fogorvosokat is, akik most szeretnének komolyabban megismerkedni a módszerrel. 1. Egy finomabb és egyben tartósabb csiszolómûszernek köszönhetôen fokozott pontosság a bonyolultabb preparációk során. 2. A rágófelszín automatikus kialakítása az antagonista rágófelszíni adottságainak

megfelelôen újabban inlayek és onlayek készítésekor is, a koronák esetében már megszokott módon. 3. Az optikai lenyomatvétel a jelenlegi kétdimenziós megjelenítés helyett háromdimenziós ábrázolásban. 4. Az okklúzió dinamikus összetevôinek bevonása a restauráció konstrukciójába. A VITA gyár egy nagy, rétegesen kialakított TriLuxe-blokkot mutatott be, melynek használata az esztétikus restaurációk indikációs területét teljes mértékben lefedi. A Cad Waxx forgalomba hozatalával egy olyan csiszolással megmunkálható és maradék nélkül éghetô mûanyag blokkot bocsátottak a laboratórium rendelkezésére, mely a fémvázak elôállítását igyekszik ellenôrizhetôvé és dokumentálhatóvá tenni. Harmadikként a VITA In-Ceram® AL Coloring Liquid bemutatására térnék ki, melynek segítségével a VITA In-Ceram AL hídvázak a laboratóriumban öt különbözô színûre festhetôk. Az Ivoclar Vivadent a ProCAD mellett elsôsorban az IPS e.max nevezetû laboratóriumi felhasználásra szánt anyag piacra hozatalára koncentrált. A ProCAD egy leucit-üvegkerámia blokk, mely természetes transzlucenciájának köszönhetôen kiválóan harmonizál a jól bevált rögzítésre szolgáló kompozíciós anyagokkal, mint például a Variolink II vagy a Multilink. Az IPS e.max öt különálló termékbôl áll, melyek egyaránt használhatók préskerámiák, valamint CAD/CAM technológiával készült restaurációk esetén is. Tulajdonságait tekintve a szilárdság és az esztétika mellett az IPS e.max Ceram legnagyobb elônye a nano-fluor-apatit-üvegkerámiában rejlik. Az anyag egyaránt alkalmas préskerámiák és CAD/CAM technológiával készült vázak leplezésére is. Így a fogtechnikus számára elegendô egyetlenegyféle rétegkerámia a teljes kerámiavázak leplezésére. A 3M ESPE a „Paradigm C” termékkel egy új üvegkerámia blokkot mutatott be a CEREC és az inLab számára, melyet a következô mottóval fémjelzett: „Harmonikus transzlucencia, briliáns fluoreszcencia és természetes kaméleoneffektus”. Indikációját tekintve inlay, ill. onlay, részleges korona, valamint teljes borítókorona és kerámiahéj készítésére egyaránt alkalmas. A restaurációk rögzítésére a gyártó a RelyX Unicem (Kuraray Dental) használatát javasolja. A CEREC teljes kerámia koronáknak mostantól nemcsak az elkészítése és rögzítése vált egyszerûbbé, de a német egészségbiztosító pénztárak támogatásával a kezelés költségei is csökkentek. Ez önmagában is meggyôzô érv a páciensek számára. Amikor a „szék mellett” azonnal készülô teljes kerámia korona és a lenyomatvétellel járó kezelési eljárás közül kell választaniuk, mindig a CEREC restauráció mellett döntenek. – Hogyan látja a CEREC jövôjét a vállalkozás szemszögébôl? – A CAD/CAM rendszert a felhasználóink kívánságait figyelembe véve lépésrôl lépésre fejlesztjük mind a mai napig – és a jövôben is ezt a koncepciót fogjuk követni. A CEREC3 és a CEREC3D szoftver által egy olyan terem ajtaját nyitottuk meg, melynek dimenzióit ma még nem lehet elôre látni. Az elmúlt 20 év tapasztalata alapján azonban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fogászat fejlôdésére a CAD/CAM rendszer a jövôben egyre nagyobb hatást fog gyakorolni, és mi biztosak vagyunk abban, hogy ebben a CEREC továbbra is fontos szerepet játszik majd. – Köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt!

Yvonne Strankmüller (Oemus Media AG) és dr. Wilhelm Schneider (Sirona) az interjú közben.


2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2005

Mosoly a szék mindkét oldalán! A diódalézerekkel foglalkozó biolitec AG német gyártó székhelye Jenában van. Itt történik a készülékek fejlesztése, maga a gyártás pedig Bonnban zajlik. Közép-európai képviselôje Antal Miklós. A lézeres berendezésük neve pedig: SmilePro 980. A SmilePro 980 használatával rövidebb idô alatt és más berendezésekhez viszonyítva kevésbé drasztikus eljárással történnek a parodontális és endodontiás kezelések, ezért a betegektôl is nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik. Újítás a magyar nyelvû szoftver a készülékben. Kölcsönös elégedettséget fejez ki a cég szlogenje: „Mosoly a szék mindkét oldalán!”. Ezek a diódalézerek a gyakorlatban 5–15 W-os teljesítményt szolgáltatnak, a 980 nanométeres hullámhosszon az infravörös tartományban. A lézer energiája optikai szálon jut el a szövetekhez. Gyakorlatilag közömbös, hogy az emberi test milyen szövetéhez juttatják el a lézersugarakat, így a berendezést a fogászaton kívül is bármilyen sebészeti eljárásban alkalmazzák. Az implantáló, illetve szájsebészeti beavatkozásokat végzôk részére kifejlesztettek egy vízhûtéses applikátort, amelyben az optikai szál, illetve a lézersugár mellett spray-hûtés mûködik.

Másik újdonságuk a fogszabályozás terén alkalmazható. A lézerenergia révén a fogszabályozó viselési ideje egyharmadára, egynegyedére rövidül. Nem mellékes, hogy maga a kezelési idô mindössze másfél perc. Párhuzamosan több országban is használják ezt a fogszabályozó eljárást, referenciaorvosaiktól nagyon jó tapasztalatokról számoltak be. A biolitec AG fotodinamikus terápiás kezelésekhez is gyárt gyógyszereket. Ezek egyike a Foscan, valamint egy másik, most engedélyezés alatt álló gyógyszerük, amely a cellulitisz kezeléséhez nyújt szintén fotodinamikus módon segítséget. Nagyrészt tumorkezeléseknél alkalmazzák az adott fotoszenzibilizátorhoz csatlakozó lézert, amely a látható tartományban, 630, 635 és 652 nanométeres hullámhosszon bocsát ki sugarakat. A biolitec AG rendszeres résztvevôje a Dental World kiállításnak. Tapasztalataik szerint az orvosok és a betegek részérôl is egyre nô az igény lézeres termékeikre. Reményük szerint talán az anyagi lehetôségek is javulnak majd az évek folyamán. Antal Miklós véleménye szerint segíteni és támogatni kell azokat az orvosokat, akik szeretnék ezt a kezelési módot a fogászatban alkalmazni, ezért a biolitec AG közvetlenül – vagyis nem egy bank közbeiktatásával – kamatmentes részletfizetési lehetôséget biztosít partnerei részére. További információkért keressék fel a 2006-os Dental World kiállításon a biolitec AG standját! BELICS

13


14

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Fogtechnika felsô fokon A Dental World elsô napján megrendezésre kerülô Fogtechnikai Kerekasztal egyik szervezôje, majd moderátora, Faragó Béla 20 éve hozta létre fogtechnikai laboratóriumát Törökbálinton. Szakmáját rajongásig szereti, de – mint mondta – nemcsak mûvelését és fejlesztését, hanem a fogtechnikusok közösségének szolgálatát is feladatának tekinti. Közéleti szerepvállalásai közül elsôként a budapesti Kézmûves Iparkamara Fogtechnikus Tagozata oktatásért felelôs elnökségi tagságát említi. Elnökségi tagja a Fogtechnikusok Országos Szövetségének is. Elmondta, a Szövetség elsôsorban érdekvédelmi szervezet, amelynek alapvetô feladata, hogy a mindenkori szakmai és szakmapolitikai érdekek egyeztetésével – és széles körben ismertté tételével – határozottan foglaljon állást a szakmát és vállalkozói környezetét érintô kérdésekben. Ezekrôl lesz szó a kerekasztalt követô Fórumon, ahol elsôsorban a fogtechnikusokat érintô adózási kérdésekkel kívánnak foglalkozni. Faragó Béla a Dental Labor címû szakmai lap szerkesztôségének is tagja. Csütörtökön délután a kerekasztal mellett meghívottként helyet foglalnak a minisztérium képviselôi, a szakképzô intézetek vezetôi és tanárai, a szakoktatásért felelôs megyei kamarák illetékesei, valamint a Fogtechnikai Ipartestület és a Fogtechnikusok Országos Szövetségének vezetôi. – Melyek azok a megoldatlan kérdések, illetve konfliktusok, amelyek szükségessé tették a nyilvánosság elôtt zajló közös tanácskozást? – Elôször is át kell tekintenünk a szakképzés helyzetét. Nem elfogadhatóak azok az eltérések, amelyeket az ország öt fogtechnikus szakmunkásképzô intézetének tananyaga, illetve követelményei között tapasztalunk. Van, amelyik a kifogástalan alapokon túl napjaink

valamennyi technikai újdonságát igen magas színvonalon megtanítja, de sajnos olyan is akad, amelyik nem tart lépést a követelményekkel, s leragadt az évtizedekkel ezelôtti technológiák oktatásánál. Szinte csak annyi a közös bennük, hogy érettségizetteket képeznek, három éven keresztül és fogtechnikusi képesítést adnak. Szükségesnek látjuk ezek egységesítését. Gondot okoz a jelentôs túlképzés is. És ne feledjük, ez még csak alapképzés, hosszú út vezet a majdani mestervizsgáig, majd onnan tovább. Örömmel mondom, jó úton járunk afelé, hogy az egyetemek fogorvosi karainak közremûködésével Magyarországon is meginduljon a felsôfokú fogtechnikai képzés. – Ez mit jelent? Fogtechnikai mérnökök képzését? – Valószínûleg. A szakma elnevezésérôl még nem született döntés. A lényeg, hogy a fogtechnikusmesterek bizonyos gyakorlati idô eltöltése után négyéves egyetemi képzésen vehetnek részt, majd olyan diplomát kapnak, amely sokféle tevékenység végzésére feljogosítja ôket. – Érzékelhetôen a szakma a fogorvosok és a technikusok egyre szorosabb együttmûködése irányába fejlôdik. Újabb lépés lesz a fogorvosmérnökök képzése? – Örömünkre szolgál, hogy a fogorvosi karokon egyre inkább tudatosul, hogy a fogtechnika nem alárendelt szakma, partneri viszonyra van szükség, annak belátására, hogy az egyik a másika nélkül nem juthat semmire. – Az új technológiákra gondol? – Nem, mindenre. Ma már minden egyes fogmû elkészítése közös tervezést igényel. – Lépést tudnak tartani a magyar fogtechnikusok a világ legújabb technikai újdonságaival?

Nem is elsôsorban a szakmai tudásra, inkább a korszerû technikák beszerzéséhez szükséges anyagiakra gondolok… – Tudásban mindenképpen. Nemrég módomban állt megtekinteni a kölni fogászati világkiállítást. Elképesztô a fejlôdés, talán kijelenthetô, hogy az orvoslás terén az utóbbi évtizedben a fogászat a legrohamosabban fejlôdô orvosi szakma. Egyértelmûen az látszik, hogy a közeljövô a CAD/CAM eljárásoké. A szükséges berendezések egyre nagyobb számban jelennek meg nálunk is. – Vonzó szakma a fogtechnikusé? – Igazán vonzó a hetvenes években volt, de megmaradt az a hiedelem, hogy kiemelkedôen jól lehet vele keresni. Mára ez már nem igaz. Éles konkurenciaharc van, köszönhetôen a több évtizedes túlképzésnek. Aki a pályára kerül, tapasztalja, hogy fantasztikus kézügyesség, esztétikai érzék és nagy kitartás kell mûveléséhez. Akinek pedig saját laborja van, meg kell tanulja a vállalkozói lét minden csínját-bínját, a marketinget, adóügyeket stb. – A túlképzés eredményeként a piac is túltelített. A végzettek egyre kevésbé tudnak alkalmazotti állást kapni, rákényszerülnek arra, hogy saját labort nyissanak. Mondják, sok a kishal a piacon… – Szabad versenyben dolgozunk egymás mellett. Nyíljon akárhány új labor, semmi bajunk vele, míg tisztességesen dolgozik. Ám egyre többen nem ezt teszik, burjánzik az adókerülô feketemunka, az árak leszorítása, a nem engedélyezett anyagok felhasználása, egyszóval a betegek egészségének veszélyeztetése. Vétkesek nem csak azok, akik ezt mûvelik, de megrendelôik is. Mindnyájan kárvallottjai vagyunk ennek a jelenségnek, hiszen iszonyatosan, a környezô országoknál alacsonyabbra szorítják a fogpótlások árát, aminek eredményeként nem jut elegendô pénz beruházásra, fejlesztésre.

– Elégedettek a fogtechnikusok az ôket anyagokkal, berendezésekkel ellátó kereskedelmi hálózattal? – A legteljesebb mértékben. Jól kiépített háttérrel, számunkra kedvezô versenyhelyzet alakult ki. Nincsen olyan újdonság a világon, amit rövid idôn belül ne kínálnának föl nekünk. Nagy segítségünkre van a Dental World kiállítás és vásár, ahol közvetlenül egymás mellett ismerkedhetünk meg az újdonságokkal. – Várnak orvosokat is a Fogtechnikai Szimpózium elôadásaira? – Igen, mint mindig, minden rendezvényünkre. Mi, fogtechnikusok is rendszeresen megjelenünk a fogorvosok rendezvényein, és keressük az alkalmat arra, hogy bemutassuk a legújabb eljárásokat, lehetôségeket, amelyeket késôbb alkalmazhatnak és ajánlhatnak betegeiknek. Egyre inkább kölcsönösen belátjuk, hogy az egészségügy, különösen ez az ága, üzlet is. Közös érdekünk, hogy a betegeknek minél szélesebb palettáról kínáljunk egyre igényesebb megoldásokat. – Említette a CAD/CAM technika térhódítását… – Ez inspirált minket a CAD/CAM Show megrendezésére, amelyre pénteken kerül sor. A show gyakorlati bemutatóval kezdôdik. Az elôadóteremben „miniworkshop”-helyeket alakítunk ki, ahol a cégek ismertetik gépeiket, berendezéseiket, technológiájukat. Az érdeklôdôk megtekinthetik, kézbe vehetik a bemutatott tárgyakat, anyagokat, és feltehetik a kérdéseiket is. Az adott esetre minden cég készít egy vázat (saját rendszerének anyagából), valamint egy négytagú leplezett hidat is. Természetesen a cégek egyéb demonstrációs modelleket is bemutatnak majd. Kiváló külföldi és hazai elôadók nemcsak a CAD/CAM elméletével, hanem gyakorlati alkalmazásával is megismertetik a hazai szakembereket. A program kötetlen szakmai beszélgetésekre is kiválóan alkalmas.


A Z A- D E C

EGYS OLYAN TEC ALAPMEGO MÛKÖDNE AZ IPARÁ LEGMEGBÍ KÉSZÜLÉKEIV

a DELUXE modell

FUJI ÜVEGIONOMEREK helyreállító, ragasztó, alábélelô, csonkfelépítô üvegionomer család

TOOTH MOUSSE GRADIA DIRECT GRADIA DIRECT FLO G-BOND GRADIA

felületi remineralizáló foghab fényrekötô MFR kompozit folyékony fényrekötô kompozit

Tel: 06-1/319-4568, e-mail: mail@d Levél: 1525 Bu www.dent

hetedik generációs bondanyag technikai fényrekötô MFR leplezô anyag és ezek primerjei, tartozékai

AKCI

DENTAL WO KODAK DENTAL IMAGING SOFTWARE Windows version

Kodak 8000-C - a kedvenc

KODAK RVG 6000

Teljesen digitalizált panoráma röntgenkészülék cephalostattal, két beépített CCD sugárvédett szenzor, 140 kHz NF, szembôl pozícionálható, ONE SHOT felvétel, nagy képfelbontás, dóziscsökkenés 70%

SuperCMOS A létezô legjobb felbontású, sugárvédett konstans képminôséget biztosító szenzor

B-202 S


SÉGKÉSZÜLÉKEK CHNOLÓGIAI OLDÁSSAL K, AMELY ÁG EGYIK ÍZHATÓBB É TESZI ÔKET

a KÖZÉPKATEGÓRIÁS modell

Gépi NiTi gyökértágító rendszerek, Minifejû MM speciális könyökdarabok

Fax: 06-1/310-7096 dent-east.com udapest, Pf. 104 t-east.com

Alacsony árfekvésû fogászati kiskészülékek

IÓK! KODAK 2200

ORLD 2006

STAND KODAK 2100 Középkategóriájú nagyfrekvenciás (300 kHz) röntgenkészülék, fali, gördíthetô, mennyezeti változatban

Csúcskategóriájú nagyfrekvenciás (300 kHz) röntgenkészülék, fali, gördíthetô, mennyezeti változatban

ÚJ! ÚJ!

ÚJ! KODAK 2100/2200 nagyfrekvenciás (300 kHz) röntgenkészülékek, gördíthetô kivitelben

KODAK RVG 5000 SuperCMOS Kiemelkedô felbontású, sugárvédett, konstans képminôséget biztosító szenzor


18

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Welcome in Hungary! (3 parts) Take a romantic walk among the historical walls of Budapest city! Perhaps no other capital has played such a dominant role in the life of a nation as Budapest. About 2 million people or every fifth Hungarian lives in the capital. It is, from head to toe, a European city. Besides the citizens of many nations, more and more foreigners choose to make Budapest their home. The story of Budapest During its long history it was destroyed innumerable times, and its citizens exterminated; yet it has always risen again, evolving and becoming ever bigger and more colourful. Each age has left behind its marks, each rejected and destroyed, but built also, so configuring today’s exciting, in places opulent, in other places dingy city. The Danube, Europe’s highway, determines the life of Budapest dividing it into two and yet connecting both sides of the city’s unfurling districts. The Buda hills and the soft inclines of Óbuda on the left bank and the Pest plain on the right bank diversify the city. The islands embraced by the Danube – of which the centrally situated Margaret Island, which contains perhaps the most beautiful park of the city, further enrich this picture. Not only the Danube, but also the hot springs that spout forth from under the city have had a significant role in the area’s development. Though the region has been inhabited ever since the Stone Age, by the Celts coming and settling here the from west, but also by the Avar

tribes arriving here from the east, the first city with a significant number of citizens was founded by the bath loving Romans. In the area of today’s Óbuda, Aquincum was the capital of their occupied territory of East Pannonia. The Turks who occupied this territory for 150 years constructed numerous baths

in the city. A few among them await bath lovers even today. Budapest was created by the unification of the three cities of Buda, Óbuda and

Pest in the year 1873. The royal castle and the castle district define the view of Buda. Most of the residential quarter was built in the 20th century. Buda has played an

essential role in the life of the Hungarians since the Hungarian settlement in the 9th century. (To be continued on page 20.)


Termékeinket keresse a D szektor 425-426-os standján!

Bien-Air® Unifix® kuplungra

W&H® Roto Quick® kuplungra

Sirona® gyorskuplungra

KaVo® MULTIflex LUX® kuplungra

NSK kuplungra

Még nagyobb teljesítmény, csendes, szép és praktikus formában

a legjobb turbina, amit eddig gyártottunk, a nagyobb forgatónyomaték, a csendes forgás, és tökéletes forma kombinációja. A legújabb, nagy fordulatszámú NSK Ti-Max X titánból készült turbina sorozat létrehozásához a feladat egyértelmû volt: a világon a legjobb nagyteljesítményû turbinát kellett megtervezni és legyártani Prémium minôségben, amely tökéletesen simul az emberi kézbe, és többet tud annál is, mint amit elvár tôle a fogorvos, egyszerûen jobb, mint bármelyik másik turbina. NSK mikroprocesszorok által vezérelt automata megmunkáló gépei ezred milliméternél is nagyobb pontossággal képesek elôállítani a turbina alkatrészeit. Ez a háttér nem csak a teljesítmény 22 Watt-ra történô jelentôs emeléséhez, hanem nagyobb forgató nyomatékhoz és az orvost kímélô csendes mûködéshez vezetett a hosszú élettartam mellett. Egy automatikus nyomásszabályozóval megnövelt levegôáram a maximumra növeli a Ti-Max X turbina teljesítményét. Megnyugtató, hogy a legjobb turbinával kezelhet a fogorvos.

NSK hivatalos forgalmazója: K+S 21 Kft. • tel.: (1) 358-0826 • fax.: (1) 358-0828 • információs vonal: (20) 935-0947 E-mail: k.s.dental@mail.datanet.hu • www.ksdental.hu


20

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Welcome in Hungary! (Continuation from page 13.)

After the invasion of the Mongols in 1241 the first significant fortress was built here for the protection of the population. Since the middle ages it has been the seat of the kings. Turkish forces, sieges, wars, and finally the embittered battles of the last days of

the 2nd World War haven’t left much remaining of the former palaces, but even in their ruins they maintain their former glory. After the withdrawal of the Romans, Óbuda slowly lost its importance. At the time of unification it was a city

throughout the 19th century. Despite the wide radial and ring roads of systematic town planning and development, Pest, deals with the traffic demands of the recent threefold population boom only with difficulty. The unification of the three independent cities was only made possible by building the bridges across the Danube. Before the completion of the chain bridge in the year 1849 only ferryboats and a temporary wooden bridge connected the two banks. At the end of World War 2 all of the bridges was destroyed. Today seven bridges secure the connection between the two halves of the city. Three of them, Freedom Bridge, Margaret Bridge and Chain bridge, can still be admired in their original beauty. Even today the building of the city, the redevelopment of the ruined and neglected edifices continues. The economic boom in the years after the recent political changes has given these

labours a powerful boost. Our capital – growing into a true ”world city” – renews and transforms itself from day to day, greeting those arriving with ever more to see. The past and the present live together in this exciting, bustling city; a mood equally amazing to visitors and those who live here.

Recommended Restaurants

with industry and commerce, with family homes, but today it has changed almost completely. Not much is left of the charming little town; in its place we find today mostly vast prefab housing projects, built in the 1960’s and ‘70’s. The view of Pest on the left bank is dominated by the dynamic economic and social marks of the development of large middle class housing units

Stop, V. Váci utca 86 at Fõvám tér (metro: Kálvin tér), offers a good variety of fish and meat dishes plus several vegetarian selections. Prices are reasonable, the menu is in many languages, and it’s open almost 24 hours a day. Even better is the ever popular (and nearby) Fatál, V Váci utca 67, which serves massive Hungarian meals on wooden platters. *** Kaltenberg, IX Kinizsi utca 30-36 (metro: Ferenc körút), has substantial Hungarian meals, a German menu and is a medium-price choice. *** Dine in style at the restaurant upstairs at the Duna Palota, V Zrínyi utca 5 (daily from noon to 11 p.m.). This elegant palace erected in 1894 was formerly a military officers’ club. *** The Bohémtanya, VI Paulay Ede utca 6 between Deák tér and the State Opera House (metro: Bajcsy-Zsilinszky út), is an unpretentious but decent eatery that serves large portions. You may have to wait a while for a table. For a kosher lunch, head for Hannah, in an old school behind the Orthodox Synagogue at VII Dob utca 35 (open weekdays from 11.30 a.m. to 4 p.m. only). *** Vegetárium, V Cukor utca 3 just off Ferenciek tere (noon to 10 p.m. daily), is a full-service vegetarian restaurant with a comprehensive English menu that includes some macrobiotic items. It’s not cheap but the service is friendly, the food good and it’s smoke-free. Even more strictly vegetarian is the Hari Krishna-run Govinda, an Indian vegetarian restaurant at V. Belgrád rakpart 18.


2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2006

Transportation in Budapest Public Transport in Budapest Budapest has an efficient public transport network which comprises more than 180 bus, 14 trolleybus, 29 tram, and three metro lines. In general the buses, trams and trolleybuses operate between 4.30 a.m. and 11 p.m. The

three metro lines intersect at Deák Square in the centre of the town. Metros run at 2-15 minutes intervals from 4.30 a.m. to 11.10 p.m. The local suburban train (HÉV) can be used to travel out to Csepel island in the south of the city, and to such nearby cities as Szentendre, Gödöllõ and Ráckeve. Maps sited at the entrances to metro stations give a comprehensive overview of the entire public transport network in Budapest. Conditions of travel are also included in German and English.

Tickets May be purchased at metro stations, ticket machines, tobacconists and newsagents. It is perhaps best to buy your tickets at a metro station because there you have a choice of several types of tickets and various passes.

Single ticket (170 Ft): valid for bus, tram, trolleybus, metro, cog-wheel railway for the entire length of the journey, as well as the suburban railway within the administrative limits of Budapest. The ticket has to be purchased beforehand, and validated in the ticket stampers found on the public transport (on the metro, either before you enter the metro or on the platforms) before the trip starts. It is worth finding out about the different ticket types available (transfer ticket, day ticket, 3-day tourist ticket, metro section ticket, metro section transfer ticket, metro transfer ticket etc.) as these can save you money. The Budapest Transport Authority (BKV) has published a free brochure in English and German entitled Information (available from hotel receptions, Tourinform offices), and which gives detailed information about the types of tickets and costs, Information can

also be found on the following Internet site: www.bkv.hu. Information on public transport: 06-80-406-611 Ticket controls: you may be requested to show your ticket on all public transport facilities or at exit points of the metro by ticket inspectors who wear armbands and have a badge with photograph (they generally operate in pairs, but there may be 4-5 inspectors on the metro). For this reason please keep your ticket until the very end of your journey or until you have left the metro station.

21

includes a colour prospectus (over 100 pages) in four languages with details of how to use the card and all the services and benefits that are available. Cards may be purchased in around 250 locations across the capital (airport, hotels, travel agencies, tourist information offices, main metro stations) and in travel agencies abroad. The Budapest Card provides the following services • free travel on Budapest Transport Company (BKV Rt.) public transport • free admission in 60 museums and other important sights (Zoo, caves in Buda, Mathias Church) • discounted city sightseeing tours by bus and boat • discounted tickets for folklore and other cultural programmes • discounted offers in spa baths, restaurants, shops, airport minibus, car rental and numerous other places Price 5200 HUF (48 hours) 7200 HUF (72 hours)

Taxis Budapest taxis have yellow number plates and a taxi sign in yellow. (Any vehicle without these features is operating illegally.) The total charge that has to be paid by the passenger is made up of three separate parts: the basic charge wich is irrespective of how far the journey is (maximum HUF 300 during the day, maximum HUF 420 at night), a per kilometre charge which depends on how many kilometres are covered during the journey (maximum HUF 240 per kilometre during the day, maximum HUF 336 at night), and the waiting charge.

The larger taxi companies work with rate far lower than the maximum charges listed above. It is well worth noting down their telephone numbers, and then calling them because a taxi ordered by phone is cheaper than one called on the street. • Fõtaxi: 222-2222 • Budataxi: 233-3333 • Citytaxi: 211-1111 • Taxi 2000: 200-0000 • Tele 5: 355-5555 • Rádiótaxi: 377-7777 • 6x6 taxi: 266-6666 All cars must have a taximeter installed, and these also print out a receipt. Taxi drivers are required to give an invoice on request. Tipping: in general 10 % of the fare is acceptable, but this naturally depends on how satisfied the passenger is with the service.

Budapest by night

Budapest Card Launched in 1997, this city card is the tourist’s ”best friend” for 2- or 3- day (48 or 72 hours) city sightseeing tours. Children under 14 travelling with the card holder are also entitled to the benefits the card offers. The card

CYBER CAFES Center for Culture & Communication, Soros Foundation Hungary I. Országház u. 9. 214-6856 Mon 9 am-9 pm Tue 9 - 7, Wed 9 am-5 pm, Thur 9am -9 pm, Fri 9 am-6 pm, Sun 10 am-6 pm Castle District . Free, but with a two-hour limit per week. Reservations required. Eckermann, Goethe Institute VI. Andrássy út 24. 364-4076 Mon-Fri 2-10 pm, Sat 10 am-10 pm M1 Opera. No charge, reservations recommended. Matávnet Internet, CafeEuroPark Mall XIX. Üllõi út. 201. 06-80-281-781 Mon - Sat 9 am-8 pm, Sun 9 am - 6 pm M3 Határ út Computers: 8 Fees: 1/2 hour = Ft 300, 1 hour = Ft 500 Plaza Internet Club, Duna Plaza XIII. Váci út 178. 465-1126 Daily 10 am-10 pm M3 Gyöngyösi út Computers: 14 PCs + 4 Macs Fees: 1/2 hr = Ft 400, 1 hr = Ft 700. Discounts for larger time blocks. They also offer free email and fast modems.

Chain Bridge

Dental

Trade

Scientific

Fair

Organiser

&

Conference Series

Series

Dental Press Hungary Ltd. Kuny Domonkos u. 9. H–1012 Budapest Phone: +36-1-202-2994 Fax: +36-1-202-2993 e-mail: info@dental.hu www.dentalworld.hu

www.dentalworld.hu


22

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Git-Art • Hangszerüzlet Az emberi érzelmek, vágyak, elképzelések megvalósítása vezetett többek között a különbözô kultúrák megszületéséhez. A kultúrák meghatározói, „letéteményesei” a mûvészeti alkotások, melynek egyik legti-

tokzatosabb, legeredményesebb megnyilvánulása a zene. A zene ôsi eleme a ritmus, mozgásból született és mozgásban él, akárcsak az emberi test, melyet mozgásban tart ritmusa: a légzés és a szívdobbanás. Így függ

össze minden mindennel, így lesz a zene mindenkié a mûvésztôl a polgárig, akármilyen formában keresi, szereti, használja. A zene mûvészi kifejezési formája, a hangok és „nem hangok" (csendek) idôbeli váltakozásának többnyire tudatosan elôállított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, ám érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt. A mûvészek mozdulatemberek, akármilyen hangszert használjanak is, hiszen a hangszer technikája mozdulati szolgáltatás. Hangszernek nevezünk minden olyan eszközt, mely zenei hang elôállítására szolgál. A legtermészetesebb hangszer az emberi hang, de az embert nem nevezhetjük eszköznek, ezért az emberi hangot nem tekintjük hangszernek. A mindennapi életben, a mindennapok világában kora reggeltôl késô estig, a nap szinte bármelyik pillanatában találkozik fülünk a zenével. Hogy kinek mi tetszik, az ízlés és szociális kérdés, hogy ki milyen zenével ta lál ko zik, az már mé diakér dés. Könnyebb bármelyik pillanatban tánczenét hallgatni, mint egy instrumentális, nagy formátumú, úgynevezett komoly zenét. A magyarázat egyszerû: a kis „fülbemászó” dallamok nem igényelnek különösebb figyelmet, míg a tartalmas, nehéz zongoramûveket nem lehet két piros lámpa között élvezni. Így van ez a zenét hallató hangszerekkel is. Teljesen mindegy, honnan közelítünk a zenéhez, a mûveléséhez eszközökre van szükségünk, instrumentumokra. A hangszerek egész kavalkádja áll a rendelkezésére bárkinek bármikor, ami egyéniségének, elképzelésének és anyagi helyzetének „dukál", és a szakma színe-java próbál kielégíteni mindent és mindenkit a legteljesebb mértékben vagy mértéktelenségben.

egyedülálló ár-érték arányának köszönhetôen érte el. A Millennium B a programok széles választéka ellenére teljes kényelmet és biztonságot nyújt a magyar nyelvû, sterilizálási folyamatot értékelô és informáló beépített rendszerével. A termék kimagasló minôségét és megbízhatóságát mi sem bizonyítja jobban, mint a teljes körû kétéves garancia. A Millennium B sikeréhez hozzájárult a gyártó magyarországi képviseletét ellátó DOCTOR’S Bt. teljes körû termékismerete, elegáns bemutatóterme, illetve a rugalmas, ügyfélcentrikus márkaszerviz, továbbá az országos lefedettség, az azonnal rendelkezésre álló saját alkatrészraktár és – indokolt esetben – a csereautokláv. A DLC 2006 májusában Portoban rendezett közgyûlésének határozata kimondja, hogy, „…az infekciókontrollal foglalkozó

További termékinformáció és kedvezményes kiállítási ajánlat a magyarországi forgalmazó standján: DOCTOR’s C314.

Kórháztechnikai Kft. H-1138 Budapest, Népfürdô u. 19/b. Tel./fax: 359-2167, 330-1210

Akciók, újdonságok a D-422 standon! ultrahangos depurátorok

fúrók, csiszolók, koronafelvágók, polírozók

kézi-, gépi és NiTi endodonciás eszközök, matricák

kézimûszerek teljes választéka

Dorident tömôés lenyomatanyagok

cellkoronák, csíkok oktatómodellek

higiéniai maszkok

Keressen minket a C 327-es standon! munkacsoport tájékoztatta a közgyûlést, hogy a bizonyítékokon alapuló kutatások eredményeképpen a B-típusú autoklávok használata 2007-tôl minimumfeltétel kötelezô az EU-országokban”. Minden bizonnyal az orvostársadalom – a betegek érdekében – élni fog a Millennium B gôzsterilizátor által nyújtott elônyökkel.

Ha gôzsterilizátor, akkor Millennium B! A milánói székhelyû Mocom gôzsterilizátorokat gyártó vállalat a magyar piacon e hónapokban ünnepli ötödik születésnapját. Az elmúlt öt év során bebizonyosodott hogy az itt gyártott sterilizátorok és kiegészítôik rugalmas és megbízható munkaeszközei a magyar fogorvos-társadalomnak. A gyártó kimagasló terméke a Millennium B gôzsterilizátor, amely az értékesítési adatok szerint messze kimagaslik a piacon megtalálható többi gôzsterilizátor közül. Mindezt az optimális 17 literes ûrtartalma (öt tálca vagy steril kazetta és egy implantológiaifúró-szett), programok széles körû választéka (22 program, N-S-B ciklusok), esz közmennyi ség re szab ha tó vá ku u mos szárítása (normál, intelligens és extra szárítás), a teljes sterilizálási folyamat idôtakarékossága (28 perc, csomagolt-porózus eszközök esetén, vákuumos szárítással) és az

Ezek után feltehetik a kérdést: Ilyen helyzetben miért kezd bele egy nem szakmabeli a hangszer-kereskedelembe? Ezek után megvan a válasz is: bizonyára talált egy olyan rést, ami hiányzott a piacról, amit szeretne betölteni. Van még valami, amit eddig nem nyújtott a szakma? A tájékozatlan vevô igénytelensége, a mûvész sajnálatos anyagi helyzete, a gazdag vevô „divatkövetô" hóbortja szinte kiköveteli a kereskedôtôl, hogy minden igényt kielégítsen, sajnos azzal a szomorú következménnyel számolva, hogy „az áru minôsége romlik. Így nehéz megtartani elveinket, nehéz kivárni, míg befektetett energiánk és pénzünk felszabadul, megtérül. Kitartani amellett, hogy az arculat speciális, az elképzelés egyedi, hogy csak így tudjuk hallhatóvá és láthatóvá tenni a profi és a másodrendû hangszer közötti különbséget. Egy gyönyörû, elsôrendû hangszer egyenlô a fájának egyedi mintázata, egyedi keménysége, valamint a hozzáadott speciális hardverek kombinációjával – és így nyújt esztétikus megjelenést és tökéletes hangzást. Egy ilyen gyönyörû hangszer nemcsak lelkünk dísze, hanem lakásunk, rendelônk, üzletünk ékköve is lehet. A Git-Art Kft. négy éve foglalkozik professzionális hangszerek kereskedelmével. Akusztikus, western, elektromos gitárokkal és tartozékokkal, erôsítôkkel, effektekkel, vezeték nélküli rendszerekkel, de a kínálatban megtalálható a digitális zongorák széles választéka is. Az eladóink képzett zenészek, és bármilyen egyedi igényt teljesítünk, bármilyen szakmai kérdésben segíteni tudunk.

kézidarabok, turbinák, implantológiai egységek, mikromotorok, technikai motorok, B-osztályos autoklávok


2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2006

CIB Lízing – élen a fogászati berendezések finanszírozásában is A hat éve alapított, s esztendôk óta piacvezetô CIB Lízing Csoporton belül az orvosi eszközök finanszírozására szakosodott üzletág is meghatározó szereplô a maga területén. Az orvosi berendezések közül a fogászati készülékek finanszírozása adja a kihelyezés jelentôs részét. A hat év során felhalmozott tapasztalatok lehetôvé teszik, hogy a szakorvosok és a rendelôintézetek részére gyorsan és egyedi igényeiknek megfelelôen biztosítunk finanszírozást eszközbeszerzéseikhez. Errôl beszélgettünk Erdei Zoltánnal, a CIB Lízing Csoport egészségügyi gép-, berendezés-finanszírozási üzletágának vezetôjével. – Minek köszönheti piacvezetô helyét az orvosieszköz-finanszírozási üzletág? – Hat éve, a márkafüggetlen finanszírozók közül elsôként vágtunk bele ebbe a tevékenységbe. Ehhez a különleges piachoz – ahol speciális szakmai ügyfelek egyedi berendezések iránti igényét elégítjük ki – az üzletkötôk és az elemzôk részérôl egyaránt speciális gondolkodásmód, rálátás szükséges, ily módon értelemszerûen kiemelkedôen nagy szerepe van a több év alatt felhalmozott tudásnak, piac- és gépismeretnek. Mindezen tapasztalatokra építve, valamint ügyfeleink és a szállítók érdekeit messzemenôen szem elôtt tartva dolgoztuk ki saját értékelési, bírálati rendszerünket, s tettük lehetôvé, hogy ügyfeleink minél gyorsabban használatba vehessék az általuk kiválasztott gépeket, ugyanakkor a szállítók is a lehetô legrövidebb idôn belül megkapják a gép ellenértékét. Mindössze egyetlen adatlapot kell kitölteni, valamint minden vállalkozás számára könnyen elérhetô, alapvetô dokumentumokat szükséges benyújtani a standard igénylésekhez, s a kérelmeket akár egy nap alatt elbíráljuk. A szokásostól eltérô egyedi igények esetében is fontosnak tartjuk a rugalmasságot és a gyorsaságot — a döntést ilyen esetekben is meghozzuk 1-2 héten belül. Úgy gondolom, hogy piacvezetô helyünk annak is köszönhetô, hogy a néhány százezer forintos szerzôdésektôl a többmilliárdos ügyletekig minden igényt rugalmasan, kellô gyorsasággal igyekszünk kielégíteni.

százalék feletti részesedéssel. A lízingcsoport által finanszírozott eszközérték 2005-ben meghaladta a 153 milliárd forintot. A múlt év végi adatok alapján a géplízing a CIB Lízing Csoport tôkekihelyezésébôl több mint tíz százalékot képviselt, amibôl 15-20 százalékot – évi három-négymilliárd forintnyi kihelyezésével – az orvosieszköz-finanszírozás tesz ki. Ennek jelentôs hányadát a fogászati, illetve fogtechnikai gépek lízingje adja. – Mely berendezéseket keresik a szakemberek? – Elsôdlegesen az alaptevékenységhez szükséges eszközöket, tehát a fogászati kezelôegységeket, de egyáltalán nem ritka, hogy egy teljes fogászati rendelônek a berendezését finanszírozzuk, azaz a kezelôegységek mellett többek között hôlég-sterilizátorokat, röntgeneket, bútorzatot vagy számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket. A finanszírozás kiterjedhet bármilyen fogászati eszközre és kiegészítôre, a fogtechnikára, az implantációhoz szükséges eszközökre. A közelmúltban egyre jelentôsebb a komplex rendelôk, központok létrehozására indított projektek száma is.

Erdei Zoltán

– Mekkora piacot képvisel az orvosieszközfinanszírozás? – Ezt nehéz pontosan meghatározni, hiszen a márkákhoz kötôdô lízingcégek forgalmáról becsléseink vannak csupán, de a Lízingszövetség által rendszeresen közzétett statisztikák alapján úgy gondoljuk, hogy az orvosigép-, -berendezés-finanszírozási piac 10-15 milliárd forintot tehet ki. A teljes gépfinanszírozásnak – s ide soroljuk például a mezôgazdasági, építôipari gépeket – ez hozzávetôlegesen 8-10 százaléka. Ami a CIB Lízing Csoportot illeti, a cég a teljes lízingpiacon – személygépjármûvek, teherautók, gépek, ingatlanok – évek óta ôrzi piacvezetô helyét 17

– Kik az ügyfelek? – A finanszírozhatóság megítélésében az eszköz mellett egyaránt fontos szerepet játszik az ügyfél minôsítése is. Ügyfeleink fôként fogászati magánvállalkozások. Akad példa nagy egyetemi projektre is: három éve például a CIB Lízing közremûködésével jött létre a Debreceni Egyetem Fogászati Klinikája. Ebben a projektben az épületet a CIB Ingatlanlízing Zrt. finanszírozta. – Hol találkozhatnak ezekkel az ajánlatokkal az ügyfelek? – A CIB Lízing Csoport országos hálózatának irodáiban is felkészült kollégáink állnak rendelkezésükre, de ügyfeleink kiterjedt szállítói kapcsolatrendszerünkön keresztül, akár már az eszköz kiválasztásakor megkaphatják a finanszírozási információkat. Szinte minden

23

olyan céggel kapcsolatban állunk, amely fogászati berendezéseket forgalmaz. Amennyiben az ügyfél több szállítótól szerzi be a gépeket, akkor a megfelelô koordináció érdekében javasolt, hogy finanszírozási üzletkötônkkel is találkozzon. – Milyen lízinglehetôségek, pénzügyi termékek közül választhatnak a fogászati eszközök vásárlói? – Zárt vagy nyílt végû pénzügyi lízinget, illetve tartós bérleti lehetôséget kínálunk, akár 0% önerôvel, egytôl hat évig terjedô futamidô mellett. Az eszközökre vonatkozó teljes körû biztosítás megkötésére kedvezô lehetôséget biztosítunk a CIB Biztosítási Alkusz Kft.-n keresztül. Szeretném hozzátenni, hogy általában törekszünk is arra, hogy az ügyfeleknek teljes körû megoldást kínáljunk, vagyis nemcsak a gépeket, hanem igény szerint – az ingatlanüzletággal karöltve – a rendelôk, klinikák épületeire, helyiségeire is megfelelô, a speciális egészségügyi vállalkozások igényeire szabott pénzügyi konstrukciókat ajánlunk. – Milyen trendek jellemzik a fogászatieszköz-piacot? – Az alapellátó intézmények szerkezetváltásához hasonlóan változik a szakorvosi ellátó vállalkozások tulajdonosi szerkezete. A tulajdonosi szerkezetváltás miatt piaci verseny alakult ki ebben az egészségügyi szolgáltatási ágban. Az orvosigép-finanszírozás, hasonlóan az általános trendhez, ami a gép-berendezés finanszírozásban megfigyelhetô, évente mintegy 30-40%-kal növekedik. A tulajdonviszonyok változása ugyanis beruházásokra kényszeríti a vállalkozásokat, hiszen nyilvánvalóan a beteg is azt a rendelôt keresi fel, amely korszerûen felszerelt. S tapasztaljuk mi is – amirôl egyébként sok szó esik –, hogy külföldrôl is mind többen jönnek Magyarországra fogászati kezelésre. A rendelôk bôvítését, a klinikák létrehozását ez a növekvô kereslet is elômozdítja. Ennek megfelelô a finanszírozási ügyletek földrajzi megoszlása is. Budapest mellett, a nyugati határszélen, a Balaton környékén, a nagyvárosokban, a megyeszékhelyeken érzékeljük az egyre nagyobb érdeklôdést a fogászati és fogtechnikai vállalkozások számára nyújtott lízingtermékeink iránt.


24

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

A KODAK legújabb fejlesztése a digitális képalkotásban – a „8000C Digital Panoramic & Cephalometric Sytem” panoráma képalkotó rendszer bemutatása Régóta ismert tény, hogy az amerikai Eastman Kodak, mint a világ egyik legismertebb cége és a képalkotás területének egyik fô innovátora, az orvosi és azon belül a fogorvosi területet mennyire komolyan veszi. Ennek bizonyítéka a most megjelent új digitális panorámarendszer, mely páciens és fogorvosa életét egyaránt megkönnyíti. Az optika, elektronika és szoftver területeken szerzett hatalmas tapasztalatát felhasználva az Eastman Kodak Company forradalmian új technológiával állt elô a KODAK 8000C Digital Panoramic & Cephalometric Sytem digitális panoráma képalkotó rendszerben. A Kodak legújabb fejlesztéseinek eredményeként: • megújult az optikai lencse, mely a korábbi képalkotó receptor érzékenységét és felbontását jelentôsen megnövelte. • A vadonatúj szoftver is az élesebb kép létrehozását célozza. • A páciensek jobb pozicionálását is továbbfejlesztett segédeszközök biztosítják a betegek kényelme érdekében. A KODAK 8000C új lencséje folyamatosan garantálja a korábbinál élesebb és részletgazdagabb képet, miközben kevesebb röntgensugárzás is elég a létrejövô kép alkotásához, védve a páciensek egészségét a nem kívánt egészségkárosító felesleges sugárdózistól. Az új technológia elônyeit maximálisan kihasználandó a Kodak új képalkotó szoftvert alkalmaz, mely automatikusan kiszûr minden képélességet gyengítô zajt, garantálva ezzel a korábban soha nem látott élességû és felbontású képet. Az új készülék segítségével la-

terális és frontális képek egyaránt azonos minôségben készíthetôk, sôt a fogszabályozó szakorvos is korábban nem tapasztalt segítséget kap. Újratervezték a páciens fejét tartó és pozicionáló elemeket is. Ezek az új segédeszközök garantálják a beteg kényelmét a röntgenfelvétel idôtartama alatt, illetve a bemozdulásmentes képalkotást – tovább növelve a képélességet, illetve az idô- és költséghatékonyságot (kevesebb a megismételt felvétel). Más, a piacon jelenleg kapható cephalometriás rendszerekkel ellentétben a KODAK a „one shot”, azaz „egy pillanat” rendszerben bízik. Ez az innovativ metódus gyakorlatilag egy másodperc alatt elkészíti a felvé-

telt – akárcsak a hagyományos filmet használó munkafolyamat –, jelentôsen felgyorsíva és megkönnyítve a fogorvos munkamenetét, és egyben csökkenti a páciens bemozdulásból adódó képalkotási hibákat. Mindez lehetôvé teszi, hogy a korábbihoz hasonló – sôt azt meghaladó – élességû felvételek készülhessenek kevesebb röntgensugár felhasználásával, ami a páciensek sugárdózis-terhelését jelentôsen csökkenti. Különösen fontos ez gyermekek és várandós anyák esetében. Természetesen, mint minden KODAK termék, a 8000C Digital Panoramic & Cephalometric Sytem is élvezi a teljes körû

Kodak-garancia nyújtotta elônyöket. Bôvebb információ: www.kodak.com/dental. FORGALMAZÓ: DENT-EAST KFT. 1124 BUDAPEST, LIPTÓ UTCA 8. WWW.DENT-EAST.COM


26

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

Aranyszínû Szupergyémánt A Bárány Dental Kft. bô másfél éve mint családi vállalkozás született meg Bárány Tamás Kristóf és felesége, Bárány-Dobos Angéla közremûködésével. Olyan területet igyekeztek megcélozni a fogászati szakmában, amelynek még nem vagy kevésbé telített a piaca. Két fô ágazatot választottak: az egyik a Dental Express címû fogászati hirdetési lap kiadása, a másik pedig kereskedelmi tevékenység. A Bárány Dental Kft. a Coltene Whaledent cég termékeibôl importál és forgalmaz Diatech gyémántfúrókat, amelyek Lident-„Aranyszínû Szupergyémánt” néven már közismertek és kedveltek a magyar fogorvosok körében. Ezek a fúrók már 20 éve forgalomban vannak, de a fejlôdô technikának köszönhetôen folyamatosan változnak. Az „Aranyszínû Szupergyémánt” több szempontból is roppant elônyös: a fúró szárába épített vibrációmentesítôvel kiküszöbölték a magas fordulatszámon mûködô fúrók fô problémáját, a két kemény felszín – ez esetben a gyémántfelület és

a fog – súrlódása közötti vibrációt. Egyik elônye, hogy kíméli az orvosok csuklóját. További elônyei a több rétegben felhordott gyémántszemcsékbôl következnek: más fúrókkal szemben, a több rétegnek köszönhetôen, az elkopott szemcse alatt újabb, tökéletesen éles felület található. A Coltene Whaledent titán koronafelvágó fúrója – magas kopásállósága miatt – szintén a legjobbak közé tartozik. További fúróik is nagy népszerûségnek örvendenek, és ami nem utolsó szempont, hogy kedvezô, versenyképes árban kerülnek forgalomba – osztotta meg velünk Bárány Tamás Kristóf, a Bárány Dental Kft. egyik tulajdonosa. Alakulásuk óta most vesznek részt másodszor a Dental World kiállításon. Idei bemutatkozásuk célja, hogy „testreszabott” akcióikkal újabb partnerek bizalmát nyerjék el. A Bárány Dental Kft. elérhetôsége: Tel./Fax: (1) 466-8021, e-mail: dental@barany.hu. BELICS

VILLA, ahol a képalkotásnak hagyománya van! A milánói székhellyel rendelkezô VILLA SYSTEMI MEDICALI az egyik legnagyobb múlttal és hagyománnyal rendelkezô orvosi diagnosztikai berendezéseket gyártó Európában. Termékei között megtaláljuk a legkomplikáltabb orvosi szeletelô röntgenberendezésektôl az egyszerûbb fogorvosi fali röntgenig mindent. Fogászati berendezései egyaránt az analóg és digitális képalkotás terén képviseltetik magukat. Itt kell kiemelnünk a panorámaberendezések közül a kiforrott és már bizonyított RO-

TOGRAPH típust, amely a világ egyik legnagyobb példányszámban értékesített panoráma röntgenkészüléke. Elônye a stabil mechanika, a minimális sugárdózis és a kiváló képminôség. A berendezés „felháborítóan” elônyös ár-érték aránya egy gyors megtérülést eredményez. További erôssége a ROTOGRAPH-nak, hogy minimális költségbôl bármikor digitalizálható az általa készített panorámafelvétel. Az intraorális készülékek terén kiemelendô az ENDOS típus, amely széles körû megoldásokat nyújt úgy a rendelôbe való elhelyezés figyelembevételekor, mint az általa kínált programok és opciók terén egyaránt. A márka hírnevét öregbíti, hogy Magyarországon kiépített márkaszerviz-hálózattal, azonnali alkatrészraktárral és bemutatóteremmel rendelkezik. További termékinformáció és kedvezményes kiállítási ajánlat a magyarországi forgalmazó standján: DOCTOR’S, C314.

Magyar fogturizmus: egy luxusautó árát is megspórolhatja a külföldi Most már a lyukas fogú olaszok is hozzánk járnak koronát csináltatni. A fogturizmus tehát új nációval bôvült, az osztrákok, a németek és az angolok után. Állítólag egy nagyobb beavatkozáson akár egy luxusautó árát is megspórolhatja a külföldi. Az olaszokat például egy milánói utazási iroda szállítja hozzánk, pár hét alatt igen szépen bôvült a vendégkör. Nem véletlenül, hiszen a budapesti fogászati klinikákon átlagosan 3070 százalékkal olcsóbban teszik rendbe a fogsort, mint például Lombardiában. Persze egy fogtömés miatt nem érdemes róni a kilométereket, ám egy fogsor készítése már bôven megtérül, még akkor is, hogy ki kell fizetni a repülôjegyet és a szállást. Arról nem is beszélve, hogy Nagy-Britanniában például annak a páci-

Ôsi fogsor A Connecticut Egyetem tudósai bejelentették, hogy megtalálták az amerikai kontinens legöregebb, 4500 éves fogászati páciensét. Az illetô fogait egykoron lereszelték, és párduc-, illetve farkasfogakat illesztettek csonkjaikra, egyfajta mûfogsort készítve így neki. Új fogsorával az illetô valószínûleg nem tudott rendesen harapni.

ensnek, aki a társadalombiztosítás keretében akarja megcsináltatni a fogát, olykor hónapokig, de akár egy évig is várnia kell a kezelésre. A magánpraktizálók pedig horrorisztikus árakon dolgoznak. Ugyanez árakkal alátámasztva: fogkô-eltávolítás Magyarországon 10-15 ezerbe, Angliában forintra átszámolva 40 ezerbe kerül. Míg nálunk koronáért 40–130 ezer forintot kérnek, addig a szigetországban akár 450 ezret is ki kell fizetni. Az implantátum felsô határa itthon nem éri el a briteknél számított legalsó határt, azaz a 350 ezer forintot sem. Míg a németek, osztrákok Sopronba, addig az olaszok és az angolok fôként a fôvárosi fogászatokra jutnak el, ahol az olaszok még tolmácsot is kapnak. MAGYAR HÍRLAP


Kezdje a megelôzést és a fogápolást már rendelôje várójában a FOG ABC-vel!

Már kapható a FOG

ABC

legújabb száma! Rendelje meg Ön is! 1db ára:

75 Ft

A FOG ABC mindenkor aktuális témákkal foglalkozik, a fog- és a szájápolás, a szájhigiénia, a megelôzés lehetôségeit, a legmodernebb diagnosztikai és gyógyító eljárásokat is ismerteti közérthetô módon.

Az Ön rendelôjébôl sem hiányozhat! 1 csomag/40 db ára 3000 Ft, azaz 1 db 75 Ft (Az összeg tartalmazza a csomagolási és postaköltséget, valamint az áfát is).

A legfrissebb szám tartalmából: • A csillogó, hófehér fogakért... A fogfehérítésrôl • Hasznos ismeretek az implantátumokról • Az ajakherpesz • Mit kell tudni a gyökérkezelésrôl? • A fogkefe fôbb jellemzôi és alkalmazási területe • Amit a fogszabályozásról tudni kell – szülôknek, gyerekeknek • A helyes fogmosás alapszabályai

• A rossz leheletrôl • Az íny leggyakoribb megbetegedései • CAD/CAM technológia a fogászatban • A dohányzás hatása a szájüreg és a fogak egészségére • Egészséges, rendezett fogak – szebb beszéd! • Miért félünk a fogorvostól? • Miért kell fogkrémet használnunk?

Megrendelem a FOG ABC kiadványt Legfrissebb számát 40 db/3000 Ft o Megrendelô neve: ...................................................................................................................................................................................................... Számlázási címe: ......................................................................................................................................................................................................... Postázási címe: ........................................................................................................................................................................................................... Telefon: ....................................................... Fax: ....................................................... Email: ..................................................................................


28

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

3M ESPE Lava™ koronák és hidak A „3M ESPE Lava™ All-Ceramic System” a mo dern kor nak meg fe le lô, in no va tív CAD/CAM technológiát használja fel cirkóniumalapú koronák és hidak precíz készítéséhez. A cirkónium egy olyan hightech alapanyag, melyet a 3M ESPE tömôanyagokat használó fogorvosok évek óta ismernek és használnak. Biokompatibilitása, kiemelkedô stabilitása, a porcelánokat meghaladó, valamint legendás kopásállósága kiemelkedôen alkalmassá teszi indirekt restaurációk készítésére. A fizikai stabilitása és keménysége mellett azonban a cirkónium igen esztétikus tulajdonságokkal is rendelkezik, mely front- és ôrlôzónában egyaránt kiválóan felhasználhatóvá

teszi a Lava rendszerrel készült restaurációkat. A 3M ESPE Lava rendszer alapját azok a 7-féle színben beszerezhetô cirkóniumblokkok (Lava™ Frame Zirconia) adják, melyekbôl a CAD/CAM technológia segítségével a tömések/pótlások kifaraghatók. A rendszer másik alapeleme a bondozásos ragasztás nélkül használható kerámia (Lava™ Ceram Veneering Ceramic), melynek hôtágulási együtthatója megegyezik a Lava cirkóniummal. A 3M ESPE Lava rendszer mûködésének alapfeltétele maga a CAD/CAM berendezés, mely egy szkennerbôl (Lava™ Scanner), egy automata frézgépbôl (Lava™

Milling Unit), illetve egy égetôkemencébôl (Lava™ Therm) áll. A szkenner érintés nélküli optikai letapogatást biztosít a modellrôl, melynek folyamata a speciális Windows™ alapú szoftver segítségével a számítógép monitorján 3 dimenziós képként megjeleníthetô. A frézgép emberi érintés nélkül faragja ki a híd vagy korona mintát, a számítógép utasításai alapján. Az így elkészült restauráció azután szinterezésre a kemencébe kerül, ahol végsô

méreteit, illetve keménységét és kopásállóságát elnyeri. A Lava All-Ceramic System révén a 3M ESPE is beszállt a CAD/CAM piacért folytatott versenybe, és ismerve a 3M ESPE termékek megbízhatóságát, biztosan sikeres is lesz. FORRÁS: 3M ESPE WEBSITE Az ALLINAD 1994 ôszén kezdte meg magyarországi mûködését japán gyártmányú gyógymasszírozó kézigépek, légpárnás és görgôs masszírozófotelek forgalmazásával, amelyek keringési és mozgásszervi betegségek kezelésére, fájdalomcsillapításra, illetve a jó közérzet megôrzésére szolgálnak. Az ALLINAD termékeit a könnyû, egyszerû kezelési, illetve alkalmazási mód jellemzi, éppen ezért nagy sikerrel kerültek bevezetésre az egészségügy számos területén (fôként a fizikoterápia, a reumatológia, a rehabilitáció, illetve a gyógytornászok és a gyógymasszôrök körében), de készülékeink alkalmasak otthoni használatban házi betegápolásra, prevencióként pedig az egészségesek jó közérzetének, testi és szellemi frissességének megôrzésére.

Magas színvonalú, jó minôségû japán gyártmányú készülékeink ORKI-engedéllyel rendelkeznek. Az esetlegesen felmerülô javítást vagy karbantartást saját szervizünk gyorsan, pontosan és megbízhatóan látja el – természetesen a garancia lejárta után is. Elérhetôségeink: ALLINAD Electro Therapeutic Kft. 1076 Budapest, Dózsa György út 62. Telefon: 06-1-351-6668, 322-8713 Telefax: 06-1-351-6669 Mobil: 06-30-9400-173 E-mail: allinad@t-online.hu Website: http://www.uzletitudakozo.hu/allinad Nézzen be hozzánk, szeretettel várjuk a Dental World kiállítás C 310-es standján!


2006. OKTÓBER 26. [CSÜTÖRTÖK]

DENTAL WORLD 2006

Programajánló Rövidülnek a nappalok, borongós, hûvös este fogadja az elméleti tudnivalóktól, a kiállított újdonságoktól, csudaszerkezetektôl zsongó fejû látogatót. Javasoljuk, sétáljon egyet, majd vesse bele magát szép fôvárosunk páratlan kulturális kínálatába. Az alábbiakban ehhez szeretnénk egy-két jó tanácscsal, ajánlattal szolgálni. Jártak-e már Budapest legújabb kulturális és építészeti ékességében, a Mûvészetek Palotájában, vagy ahogy a köznyelv mára lerövidítette, a Müpában? A Millenniumi Városközpont részeként, a Nemzeti Színház szomszédságában, 10 030 négyzetméternyi területen áll a Lágymányosi híd pesti hídfôjénél, a vitatott küllemû Nemzeti Színház szomszédságában. A látványos épülettömb több mint 10 000 négyzetméter alapterületen áll. A ház teljes belsô alapterülete 64 000 négyzetméter: ha ugyanabban a pillanatban minden részét megtöltené a publikum, egy közepes lélekszámú falu teljes lakossága, mintegy 4500 személy lehetne jelen. A közös tetô és az ugyancsak közös, impozáns elôcsarnok a három fô egység, a Ludwig Múzeum, a Nemzeti Hangversenyterem és a magas akusztikai igényeknek is megfelelô színházterem, a Fesztivál Színház, valamint ezek kiszolgálórészei mellett egész napos programlehetôséget kínáló, a közönség számára rendelkezésre álló helyszíneket foglal egybe: büféket, éttermet, kávéházat, internetkávézót, csodálatos panorámateraszokat, ajándék- és könyvesboltokat. A ház megjelenése és a XXI. századi technikai háttér a legmagasabb színvonalú és igen nagy méretû produkciók befogadását is lehetôvé teszi. Éppen ilyenre kerül sor ma este 19 óra 30 perckor, amikor a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a világhírû Londoni Filharmonikus Zenekar ad hangversenyt a nem kevésbé világhírû Kurt Masur irányításával. A program is különleges, hiszen nagyszerû zeneszerzôk nem éppen sláger mûvei szólalnak meg, így Schumann a-moll zongoraversenye az ifjú Helen Huang zongoraszólójával, valamint Brahms 2. (D-dúr) szimfóniája. Érdemes néhány szót szólni Kurt Masurról, napjaink egyik leginkább ünnepelt dirigensérôl. Az NDK-ban nevelkedett, majd 2000 óta áll a Sir Thomas Beecham által 1932-ben alapított Londoni Filharmonikus Zenekar élén; korábban a New York-i Filharmonikusok, illetve a lipcsei Gewandhaus zenekarának karmestere volt. Diszkográfiája több mint 130 lemezbôl áll. És tartalmazza Beethoven, Brahms, Bruckner, Mendelssohn, Schumann és Csajkovszkij összes szimfóniáját. A Duna túlpartján, a szomszádos híd lábánál találják Budapest másik, csodálatos koncerthelyszínét, az A 38-as állóhajót. Még a bizonyára csodálatos szimfonikus hangverseny hangulatában, akár gyalog is megközelíthetik, s ha jól sietnek, elérik a BESH O DROM (ejtsd Besodrom) koncertjét. Világzene ez a javából: az elképesztô tempójú koncertjeirôl elhíresült banda és a fiatal, feltörekvô Napra zenekar párbaja. Kísérlet a közönség tánccal történô elpusztítására. Az 1999-ben alakult Besh o droM-ot talán nem is kell külön bemutatni. A zenekar Magyarországon stílusteremtô, semmivel sem összetéveszthetô hangzásvilága a klezmer, a különbözô kelet-európai és balkáni népzenei elemek ötvözése a saját ritmus és dallamvariációkkal. Maradjunk a IX. kerületnél és az ugyancsak nem túl patinás helyszíneknél. Ha a londoniak koncertjére nem kaptunk jegyet (igen

könnyen elôfordulhat), irány a közeli Tûzoltó utca, a Trafó, komolyabb nevén a Kortárs Mûvészetek Háza, ahol szintén nem maradunk angolok nélkül. A Galériában este 7-kor, a MIRIAD Manchester Metropolitan University társszervezésében nemzetközi kortárs mûvészeti kiállítás nyílik az 1956-os magyar forradalom ötvenedik évfordulójára. A tárlat címe talányos: A forradalom nem kerti party. A kiállító és a megnyitón fellépô mûvészek Angliából, Szerbiából, Lengyelországból érkeztek. Az egy hónapos budapesti nyitva tartás után a tárlat Manchesterbe költözik. A kiállítás megnyitója után érdemes az épületben maradni, ugyanis a nagyteremben ritka táncszínházi csemege ígérkezik a Brazíliából érkezett Lia Rodrigues Companhia de Danças fellépésével. Az elôadás több külföldi fesztiválon aratott már kiugró sikert, s nyert el díjakat. Felfedni a titkot, megmutatni az ismeretlent, leleplezni, feltárni az identitását, láttatni, felismerni, érzékelni a jelenlétét, felfedezni, bevallani és megvallani… Lia Rodrigues koreográfiája a „felfedezés” szó jelentését járja körül és fejti ki. „A kollektív tudatból és képzeletbôl merít, ezért elemi erôvel hat; nem húzza meg a határt a közönség és a színpad között, a közönség az elôadás részévé válik. A táncosok szólókat, duókat, valamint csoportos koreográfiákat táncolnak, hol ruhában, hol pedig meztelenül, zenére vagy néma csendben…” – írta az elôadás egyik kritikusa. Képzeljék el, hogy a táncszínházi elôadás után zuhogó esô várja Önöket, nincsen kedvük kilépni az utcára. Semmi baj, a Trafó pincéjében nemcsak remek konyha, pompás ételek adnak vigaszt, hanem színvonalas program is a Trafó Bár Tangóban. A Sziámi zenekar által kezdeményezett Songwriters’ Klub ezen a napon kezdi meg újabb szezonját. Ezen a csütörtökön egy kortárs költô, Szálinger Balázs, egy zenész-dalszerzô leánycsapat, a Ludditák és házigazdaként a Sziámi zenekar az alkalomra írt új dallal érkezik. Lesz ezenkívül vetítéssel illusztrált elôadás a film-zene összefüggéseirôl, valamint bemutatkozik egy-egy tehetséges zenekar, a Szabad Európa Rádió, amit hajnalig tartó sanzondiszkó követ. A klasszikus és a kortárs színház és zene, az alternatív klubélet mellett nem maradhat ki ajánlataink közül egy könnyedebb, ám ugyancsak exkluzív ajánlat, az operett sem. A Vigadó téri hajóállomásra invitáljuk Önöket, ahol 20 órakor indul útjára az Operetthajó, amely egyszerre kínál felejthetetlen zenei, gasztronómiai és turisztikai élményt. A hangulatos hajóúton a Magyar Állami Operaház és az operett mûfaj kiváló énekesei, hangszeres és táncmûvészei gondoskodnak az Ön szórakozásáról, felvonultatva az opera, az operett, az olasz, spanyol dal és a musicalirodalom gyöngyszemeit ere-

deti nyelveken, valamint bravúros klasszikus, sztepptáncokat, hastáncot és magyar folklórtáncokat látványos jelmezekben. A gyertyafényes dunai hajóutazás alatt, melyben megcsodálhatja Budapest csodálatos kivilágított esti panorámáját – Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Johann Strauss kedvenc ételeibôl válogathat. Ára persze a fantasztikus kínálatnak megfelelôen borsosnak mondható: vacsorával, mûsorral, sétahajózással: 12 500 Ft/fô. S ha már színház és különleges helyszínek: Buda egyetlen folyamatosan játszó, önálló kôszínháza, a Karinthy Színház, Karinthy Márton színháza. A Karinthy Színház még jóval a rendszerváltás elôtt alakult, vállalkozásként. Úttörô tevékenysége a színházi struktúraváltás egyik példája is, mely 25 év után sajátos szellemiséget hordozó színházi mûhellyé vált. Ma este Cseke Péter rendezésében az Örült nász, avagy esküvô a lokálban címû zenés komédia kerül színre, melynek alapja az Ôrült nôk ketrece címû világsikerû film. Az Ôrült Nôk nevezetû hírhedt lokálban soha sincs nyugalom. A két fôhôs markát hatalmas örökség üti, ha Albin megnôsül és gyermeket nemz. A megoldhatatlan nehézségek (a fôhôsök ingatag nemi identitása csak egy ezek közül) ellenére a beláthatatlan következmények láncolata mégis ôrült nászba torkollik. A fôbb szerepekben Hûvösvölgyi Ildikót, Kassai Károlyt és Farkasházy Rékát láthatjuk, s közremûködik a Csodálatos Mandarinok nevû tánckar is. Hátha megéheztek ennyi különleges láttán-hallatán. Keressünk hát egy különlges és szintén újdonatúj vacsorázó helyet! Ajánlom a Salamon nevét viselô kóser éttermet a Nagydiófa utcában. Kóser...valaha – talán emlékeznek még rá – ezt a szót a hétköznapi beszédben a klassz, jó, príma megfelelôjeként is használtuk. Helyesen, ha a Salamonra gondolunk. Napjainkban reneszánszát éli a zsidó turizmus.

29

Hiányzott a magyar vendéglátás palettájáról egy igazi kóser étterem. A kóserség, liturgiai elôírás. Az étterem iránt külföldrôl is nagy az érdeklôdés, mert az igazán vallásos zsidó vagy muzulmán pontosan szeretné elôre látni, mikor, hol kaphat megfelelô étkezést, mégpedig olyan gasztronómiai csodával, ami egyszerre magyaros is, kóser is, sok féle ízlést kielégít. Amióta az étterem mûködik, a vallási elôírásoknak száz százalékosan megfelel. A séf tizenöt évig dolgozott Izraelben. Az étlap az évszakoknak és az ünnepeknek megfelelôen változik. Minden pénteken van sólet, de igazi „á la Carte" étteremként, azt is elkészítik a vendégnek, amit a helyszínen talál ki. Van itt minden: például „zsidó tojás": kemény tojás, hagyma, libazsír, fûszerek keveréke, amit elôételként fogyasztanak. A töltött halban darált hallal kevert zöldséges töltelék rejtôzik. Sokan gondolhatnák, hogy egy ilyen feltételek mellett mûködô étterem szinte megfizethetetlen. Nem így van. Az árak egy jó közepes budapesti étterem árai alatt vannak egy kicsivel. Ide nem kizárólag csak zsidó vendégeket várnak! Szívesen látnak bármilyen vallású, nemzetiségû vendéget, ha tudomásul vesz néhány apróságot. Ez „húsos" étterem, tejet tehát nem tarthatnak. A legfinomabb Arabica kávéból fôzött feketéhez a tejjel tökéletesen azonos ízhatású szójatejet, a gyümölcsleves vagy más hasonló étel tetejére tejszínhab helyett tojáshabot vagy „parve" (semleges, növényi) alapanyagból készült habot adnak. A nem zsidó férfiaktól nem várják el, hogy fejfedôt tegyenek fel, a nôktôl is csak annyit kérnek: kicsit zártabb ruhát viseljenek, csak annyira, mint azt egy másik, jó színvonalú étteremben is tennék. Jó étvágyat! NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ


Kiállítók Standsz. Cég 410 112 302 419 310 334 349 301 131 350 400d 327 235 325 223 412 229 307 311 311 104 322 328 400a 108 127 345 125 106 305 101 228 331 230 201 427 402 424 102 202 417 420 407 314 206 312 232 311 122 413 348 209 344 405 231 106 316 315 203 343 105 126 301 341 222 416 107 304 220 129 115 332 128 333 426 351 210 123 110

2M Higiéniai Kft. 3i/ Wieladent Austria GmbH 3M Hungária Kft. Á-Dent Kft. Allinad Electro Therapeutic Kft. Alpesi Kft. AMED-Tech Orvosi Mûszer Gyártó és Forgalmazó Kft. Amelo-Invest Kft. American Dental Concepts Kft. Aradi Plusz Kft. Atlantisz Gáz Kft. Audmax Kft. B&K 2002.szolg. Kft. B.Braun Medical Balogh Dental Bt. Bárány Dental Kft. Bardeco Kft. BEGO Brentner Goldschlägerei W.H. GmbH&Co. KG Biolitec Biolitec AG Biolok Europe EC Kft. Bredat-Dent Budadental Kft. Celerus Bt. Chirana-Dental Coltene\Whaledent Contodent Bt. Creation SRL Degudent Austria GmbH Dens Alba Dental Tribune Internacional GmbH Dental Coop Plus Kft. Dental Diszkont Dental Expresz Hungária Kft. Dental Plus Kft. Dental Press Hungary Kft. Dental Trade Kft. Dental Unió Kft. Dent-All Hungary Kft. Dent-East Kft. Dentech Bt. Dentimpex RM Kft. Denti-Systems Kft. Doctor's Bt. Dr. Jean Bausch KG Dr. Volom Dental Kft. Eclipse Dent Ecto Derma Polyklinika E-World Hungary Kft. Facile Bt. Fertisol Kft. Fertô Tó Kft. Fogászati Gyártó Kft. Fogorvosi Tagozat Alapítványa Fogorvosokért Framident-Med Kft. Front-Dent Kft. Full Tech Kft. Gallax Dental Kft. GC Europe GideoNorm Fogtechnikai Bt Gillette Group Hungary Kft. Glaxosmith Kline Kft. Globdent Kft. Goldent Hungary Kft. Happy-Dent Kft. Heine Optotechnik GMBH & Co. KG Heraeus Kulzer Dental Consulting Herbodent Kft. Herna-Dent Kft. Hipokrat Dental Depo Kft. Hungárian Properties Kft. HVB Leasing Kft. Infodent s.r.l. Jacoform & Hauer K+S 21 Kft. K-G Dental Implamed Kft. Kreatech Kucsov Bt. Lascod

Irsz.

Helység

Utca,házszám

2700 A-4860 1138 6721 1076 9024

Cegléd Lening Budapest Szeged Budapest Gyôr

Szent Imre Herceg út 17. Krainstr. 1. Váci út 140. Pusztaszeri u. 16. Dózsa Gy. út 62. Vécsey u. 8.

8400 1116 1196 2451 1046 1107 1022 1037 1093 1118 1122

Ajka Budapest Budapest Ercsi Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Zrínyi u. 3. Abádi tér 1. Hunyadi tér 8. Rákóczi út 82. Szent László tér 7. Fogadó u. 3. Bimbó u. 90. Montevideo u. 2/C Kinizsi u. 35. fszt. Schweidel u. 24/A Ráth Gy. u. 60.

D-28359 1237 D-7745 9700 1081 2040 2022 92101 D-89129 1082 I-37026 A-1235 1123 D-04229 9700 1031 2120 9400 1012 1065 9024 1027 1124 4031 1091 6000 1024 D-50769 1011 1039 1085 1027 1065 1086 9400 1141

Bremen Budapest Jena Szombathely Budapest Budaörs Tahitótfalu Piestany Langenau Budapest Verona Wien Budapest Leipzig Szombathely Budapest Dunakeszi Sopron Budapest Budapest Gyôr Budapest Budapest Debrecen Budapest Szentes Budapest Cologne Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Sopron Budapest

Wilhelm Herbst str. 1. Dinnyehegyi köz 21/A Winzerlaer str. 2/A Dolgozók u. 1/A Rákóczi út 73. Mátyás k. u. 21. Villám köz 3. Vrbovska cesta 17. Raiffeisinstr. 30. Kisfaludy u. 40. Via Bernardi 9. Liesinger Flurgasse 2/C Alkotás u. 15. Holbein str. 29. Öntô u. 25. Lôpormalom u. 9/B Szent István u. 1. Faller J. u. 5. Kuny Domonkos u. 9. Nagymezô u. 4. Fehérvári út 208. Margit krt. 64/A Liptó u. 8. Ond u. 16/B Üllôi út 159. Honvéd u. 45. Retek u. 27/B Oskar Schindler str. 4. Fô u. 37/C Lukács György u. 13. József krt. 37. Csalogány u. 23-33. Hajós u. 16-18. Koszorú u. 12. Várkerület u. 108. Szugló u. 83-85.

7400 1035 1094 2310 1121 1119 1045 1037 1124 2600 1046 1119 D-82211 1143 1025 1045 1126 7633 1016 I-01100 1183 1185 1012 1023 6722 I-50019

Kaposvár Budapest Budapest Szigetszentmiklós Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Vác Budapest Budapest Herrsching Budapest Budapest Budapest Budapest Pécs Budapest Viterbo Budapest Budapest Budapest Budapest Szeged Sesto Fiorentino

Pázmány P. u. 15. Vihar u. 18-28. Ferenc tér 5. Csepeli út 30. Teleszkóp u. 6. Etele út 65. Rózsa u. 6. Szépvölgyi út 35-37. Csörsz u. 43. Szélsô sor 43. Kiss Ernô u. 2. Tétényi út 107. Kientalstr. 7. Stefánia út 81. Szépvölgyi út 52. Katona J. u. 4. Beethoven u. 2/A Szántó K. J. u. 4/A Hegyalja út 7-13. Strada Teverina km 3600 Kálti Márk u. 11. Üllôi út 684. Várfok u. 10. Bécsi út 8. Gyertyámos 8-10/A via L. Longó 18.

Florence Helység

Standsz. Cég

Irsz.

221 421 308 337 406 323 326 346 319 208 320 336 234 213 111 109 103 212 415 400E 415 114 217 211

1095 Budapest 1134 Budapest 6722 Szeged 1145 Budapest 1055 Budapest 6721 Szeged F-94220 Charenton 4032 Debrecen 1134 Budapest SL-1000 Ljubljana SK-94064 Nové Zámky 4034 Debrecen 1055 Budapest 1022 Budapest 3530 Miskolc 1077 Budapest 1147 Budapest E-47002 Valladolid 1125 Budapest www.koncertturizmus.hu D-84513 Töging 2046 Törökbálint 1135 Budapest

335 425 214 345 207 218 110 119 342 120 329 233 205 105 215 338 400c 318 324 418 113 226 409 317 404 408 219 347 224 216 303 227 313 225 330 301 118 321 117 403 340 422 309 401 121 204 306 339 423 116 132 130 400b

Laseuropa Kft. Lizydent Kft. Logintech Kft. Lux Hungária Kft. Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. Medadmin Kft. Medical Dental Pacific Medicor Kézimûszer Zrt. Mediline Üzletház Kft. Medis d.o.o. Mediservis Chirana Megadenta Hungary Kft. Michel Kft. Miele Kft. Min-Dent Bt. Modent Kft. Morident Kft. Mozo-Grau S. L. Multident Kft. Music Moon MyMED GMBH Naturprodukt Kft. New York Dental Kft. Nouvag Dental - und Medizintechnik GmbH Novotrading-Medical Kft. NSK Europe Gmbh Oculeus Bt. Oldcet Kft. Oridental Bt. P. F. Euromedica Kft. Pál Dentál Zrt. Pappas Auto Magyarország Kft. Parix Kft. Pegadent Bt. Pharmabog Bt. Pharmatika Kft. Polcommerce Kft. Procter & Gamble Pro-Dental Kft. PSZ Interkontakt Kft. Raabe Kiadói Kft. Raiffeisen Lízing Zrt. R-Dent Kft. Realtrade Kft. Rér-Dental Trihawk-Kanada Rodentica Hungária Kft. Roen/ Tecnoss Dental Sager Dental Kft. Sanitaria Kft. Sanivaro Kft. Sanofi Aventis Zrt. Savaria Dent Kft. Scanhun Hungary Kft. SDI Ltd. Sec Software Technology and Stúdió Kft. Shofu Dental GmbH Sirona Dental Systems GmbH Softinform Hungary Kft. Swiss Medical Technology GmbH Szakács és Szakács Kft. Tangea Kft. Tehnodent d.o.o. Teva Magyaroszág Rt. Titándent Kft Turul Fészek Kft. Unimet Kórháztechnika Kft. V.Unident Kft. Valid Dental Kft. VELOPEX (Medivance Instruments) Vicis Pharma VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Vitatec Hungary Kft Wellness Oázis By Mojzer Kft. Wieladent Austria GmbH Wochna Medical Kft. World Dent Bt. Zepter

Utca,házszám Soroksári út 48. Botond u. 10. Szentháromság u. 34. Jávor u. 5/A Bálint u. 7. Pusztaszeri u. 26. 4. Bis Rue des Bordeaux Füredi út 98. Lehel u. 8. Brnciceva 1. ul. Konopna 2. Holló L. u. 5. Nyugati tér 6. Alsó Törökvész u. 2. Tizeshonvéd köz 1. Dob u. 105. Telepes u. 106. San Felipe Neri 2. Virányos u. 23/D www.szepesegegeszseg.hu Aluminium str. 1. DEPO Frangepán u. 66/B

D-78462 1137 D- 60489 4029 1056 6200 3300 1085 1133 1066 1025 8640 1139 1021 1134 4032 3300 1134 1139 8200 1102 1118 2922 I-10044 1027 1024 1012 1045 9700 1119 AUS-3153

Konstant Schultaistr. 15. Budapest Katona J. u. 9-11. Frankfurt Westerbachstra_e 58. Debrecen Kazinczy u. 1/A Budapest Váci u. 42. Kecskemét Egyetértés u. 78. Eger Tûzoltó tér 1. Budapest Pál u. 2. Budapest Kárpát u. 21. Budapest Teréz krt.12. Budapest Verecke u. 80/A Fonyód Badacsony u. 20. Budapest Lomb u. 31/B Budapest Eötvös u. 3. Budapest Váci út 35. Debrecen Sántha K. u. 7. Eger Egri út 25. Budapest Lehel u. 23. Budapest Váci út 81-85. Veszprém Széchényi u. 1. Budapest Hölgy u. 9/B Budapest Breznó köz 4. Komárom Kôolaj u. 2. Pianezza Via Torino u. 23. Budapest Fekete sas u. 2. Budapest Rómer F. u. 34. Budapest Attila út 119. Budapest Tó u. 1-5. Szombathely Tolnay S. u. 4. Budapest Náday F. u. 8. Victoria/Bayswater 5-9 Brunsdon Street

1025 D-40878 D-64625 1114 CH-9443 9400 8000 SER-36210 1074 1081 1085 1138 1133 1083 NW-107AG 1027

Budapest Ratingen Bensheim Budapest Widnau Sopron Székesfehérvár Vrnjacka Banja Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest London Budapest

Muraközi út 2/D Brüll 17. Fabrikstr. 31. Szabolcska M. u. 5. Nöllenstrasse 13. Paprét u. 17. Berényi út 72-100. P.O. Box 79. Rákóczi út 70-72. III.em Rákóczi út 61. Rökk Sz. u. 7. Népfürdô u. 19/B Dráva u. 12. Szigony u. 41. Barretts Green Road Kapás u. 11-15.

D-79713 9400 9462 A-4860 2089 1171 1185

Bad Sackingen Sopron Völcsej Lening Telki Budapest Budapest

Spitalgasse 3. Várkerület u. 6. Fô u. 104. Krainstr. 1. Mandula köz 6. Ede u. 35. Hámán K. u. 115.


Ismét autósorsolás a Dental World kiállításon! Ki vehet részt a sorsoláson? Minden fogorvos, fogtechnikus, valamint szájhigiénikus látogató, aki legalább 20 000 Ft értékben vásárolt egy, az akcióban részt vevô kiállítónál, és leadja a Dental World Bónuszkártyáját a Dental Press standjánál (D 427)!

Mit kell tudni a Dental World Bónuszkártyáról? • A Bónuszkártya-akcióban részt vevô kiállítóknál minden levásárolt 20 000 Ft-ért a vásárló egy-egy Dental World Bónuszkártyát kap! A kártya csak kifizetett vagy leelôlegezett termék (foglalóról szóló szerzôdés, nyugta felmutatásával érvényes) vásárlásakor kérhetô, az ilyen esetben csak a kifizetett elôleg értékéig adható bónuszkártya. • Ezt a kártyát a vevônek ki kell töltenie nevével és adataival, majd a sorsolást megelôzôen le kell adnia a Dental Press standjánál (D 427) legkésôbb 2006. október 28-án 15 óráig! • Minél több kártyával rendelkezik valaki, annál nagyobb eséllyel indul az autósorsoláson! • Kérjük, figyelje, hogy mely cégek vesznek részt az akcióban, és amikor ezen cégeknél vásárol, kérje el a Bónuszkártyát! Gyûjtsön össze minél több Bónuszkártyát, és legyen Ön a szerencsés nyertes! A részvételi feltételek olvashatóak a www.dentalworld.hu internetes oldalon, valamint kifüggesztjük a sorsolás helyszínén is. A Smart típusú gépkocsi kisorsolására szombaton, október 28-án délután 15 órakor kerül sor, közjegyzô jelenlétében.

Figyelje az ilyen matricával ellátott standokat, és vásároljon ezeken a helyeken minimum 20 000 Ft értékben!

Éljen Ön is e kiváló lehetôséggel! Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 www.dental.hu, www.dentalworld.hu

Today 2006 csutortok  
Today 2006 csutortok  
Advertisement