Page 1

október 16. [SZOMBAT]

D e n t a l

W o r l d

os 810 nd A s ta

Az Ön választása

2 0 1 0 ISO 9001 minôsítés

Születésnaposok a Dental World-ön Tegnap délután négy és fél hét között a főszervezők családtagjaik és a kiállítás közönségének jelenlétében ünnepelték a Dental World rendezvény tizedik születésnapját, és ugyanekkor töltötte be a harmadik X-et a Pi Dental. Tíz, illetve harminc nehéz, de hasznos tapasztalatokkal teli év van az ünnepeltek mögött. Mindkét érintett szerint rengeteg munka van ezekben az évtizedekben, de egyértelmű, hogy megérte a befektetett energia, tehetség, alkotóerő, hiszen ez az időszak rengeteg jót hozott a hazai fogorvos-társadalomnak. A Dental World szakmai hírneve mára túljutott határainkon, számos patinás nemzetközi kiállítás testvérének tekinti az immár kamaszkorba lépő budapesti rendezvényt, elismeréssel néznek Budapestre, az ifjabb kiállítások pedig irigységgel vegyes tisztelettel.

Folytatás a 4. oldalon

10 % kedvezmény minden termékünkre a kiállítás ideje alatt

D-403-as stand

(Balról) Pálfalvi Imre, Laczkó Tamás, Róth Lajos

Today 2010 szombat.indd 1

10/15/10 6:47:49 PM


Könyvújdonságok Róth Lajos: Fogpótlás.tan

Róth Lajos

Fogpótlás.tan 8000 Ft

A szerző ebben a könyvében a fogpótlások körének egy jelentős részét próbálja bemutatni különböző klinikai eseteken. Nem a teljességre törekedve, inkább az adott indikációra készíthető különleges megoldások bemutatása az elsődleges cél. Találunk megoldásokat rögzített és kivehető pótlások készítésére, kombinált munkák különböző megoldásaira és az implantáció területére is betekintést nyerhetünk. Öt fejezet található a könyvben, több mint háromszáz oldalon, mintegy ötven esetmegoldás, több mint 1500 színes fotóval illusztrálva. A könyv minden fogászat iránt érdeklődő, tudását folyamatosan bővíteni kívánó szakember számára érdekes időtöltést ígér.

Hajdu Zoltán: Csak természetesen

6000 Ft

A fogpótlások elkészítése mindig ös�szetett feladatnak számított. Szakmai szempontok az elsődlegesek: stabilitás, funkció, illeszkedés, biológiai és kémiai megfelelőség. A fogorvos és a fogtechnikus is törekszik munkája során, hogy legjobb tudását, széleskörű ismereteit a lehető leghasználhatóbb, a páciens számára sikert garantáló formában építse be az elkészülő fogműbe. E könyv megismertet minket olyan emberekkel, akik technikai felszerelést, technológiát és kézügyességet ötvözve kifejezésre tudják juttatni művészi érzéküket. Mindannyiunk, a páciens, a kezelő-csapat és a fogtechnikus számára is érzékelhetően. Végül is ez a cél. Forgassák bizalommal, és ügyeljenek a részletekre.

8000 Ft Hajdu Zoltán

Csak természetesen Fogászat és esztétika

Memorix: Fogászat A Dental World-ön újra kapható a nagysikerű Memorix könyv!

Az új könyveinket keresse standunkon (D-403), ahol a Dental World kiállítás ideje alatt minden termékünkből 10% kedvezményt adunk!

www.dental.hu • megrendeles@dental.hu 

Today 2010 szombat.indd 2

Híd a fogászatban 10/15/10 6:47:53 PM


2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

DENTAL WORLD 2010

3

A legnagyobb kihívás: az ágazat biztonságérzetének megteremtése 2010. május 14-én megalakult az új összetételû országgyûlés Egészségügyi Bizottsága. Az országgyûlés mindenkori Egészségügyi Bizottságának legfôbb feladata az ágazat vezetésének parlamenti ellenôrzése, a bizottság hatáskörébe tartozó kormányzati elôterjesztések fogadása, megvitatása, parlamenti vitára való alkalmasságának megítélése, módosító indítványok megvitatása és elôterjesztése, részvétel az általános vitában, egyszóval a parlamenti döntések elôkészítése. A bizottság elnöke Mikola István, a magyar egészségpolitika utóbbi 20 évének meghatározó személyisége. 1972-ben kapta meg diplomáját, szakterületei: belgyógyászat, infektológia. Később az Egyesült Államokban és Kanadában egészségügyi szervezéstant és kórházi menedzsmentet tanult. Munkahelyei: Ajka, Magyar Imre Kórház (főorvos, majd igazgató), Fôvárosi Szent László Kórház (főigazgató), Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesülete (igazgató), Országos Vérellátó Szolgálat (főigazgató), 2000-től 2002-ig az előző Orbán-kormány egészségügyi minisztere volt. Választott funkciói szerint a Magyar és a Világ-kórházszövetség elnöke, alelnöke volt, a Társadalombiztosítás Felügyelő Bizottságának tagja, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségének ugyancsak tagja, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke, a Fidesz Egyeztető Fórumának elnöke. A rendszerváltozás idején a KDNP alapító tagja, majd alelnöke volt. Egyetemi oktatóként egészségügyi stratégiai menedzsmentet és minőségbiztosítást tanít. Mikola István elégedetten nyilatkozott az általa vezetett bizottság összetételéről. Kijelentette, a bizottságban felkészült szakemberek ülnek az ellenzék részéről is, ennek köszönhetően magas a bizottság szakmai színvonala, az üléseken nívós szakmapolitikai viták folynak.. Ez nem újdonság, tette hozzá, mert a mindenkori egészségügyi bizottságok mindig is kitűntek szakmaiságukkal. Eddig öt bizottsági ülést tartottak, ebből három az úgynevezett egészségügyi salátatörvénnyel foglalkozott. Lefolytatták a tervezet általános vitáját, majd tárgyaltak a módosító és a kapcsolódó módosító indítványokról is. Mindezen túl olyan nagy jelentőségű témákat is napirendre tűztek, mint a népegészségügyi helyzet és a korábbi népegészségügyi programok érvényesülése. Javaslatot tettek – kihasználva európai uniós elnökségünket – egy nagy, közép-európai népegészségügyi intézet felállítására. A kormány a javaslatot magáévá tette, és megkezd-

E - E.X - E.G

te az operatív előkészületeket. Áttekintették még a pszichiátriai ellátás helyzetét, amelyet tragikusnak találtak. Helyzetértékelésüket a kormány elfogadta, és hozzálátott a helyzet felméréséhez és konkrét intézkedési tervek előkészítéséhez. Mikola Istvánnal az új ciklus kezdetén az egészségügy helyzetéről, kilátásairól és a parlamenti szakbizottság terveiről, cselekvési lehetőségeiről volt alkalmunk beszélgetni. Elmondta, az ágazat vezetői sokszorosan nincsenek könnyű helyzetben, elsősorban azért, mert új szerkezetben, új felhatalmazásokkal, új mozgástérben kell képviselniük az egészségügy érdekeit. A politikán kívülről érkezett új vezetőket igen régről, igen jól ismeri és nagyra becsüli. Réthelyi Miklós miniszterrel mint rektorral működött együtt, Szócska Miklós államtitkárt pedig még az egészségügyi menedzser-képzés hőskorából ismeri, abból az időből, amikor az egészségügyért felelős államtitkár elkezdte elsajátítani a menedzselés tudományát, és Mikola István „nyakig benne volt” a magyarországi menedzserképzés elindításában. Beszélgetésünk időpontjában adták hírül a lapok, hogy a kormány a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárakat is az egységes megyei államigazgatási hivatalokba tervezi beolvasztani. Az első szakértői reakciók szerint ezzel veszélybe kerül a biztosítási elvű egészségügyi ellátás. Mikola István pedig közismerten elkötelezett híve a biztosítási elvnek, a tömeges kockázatvállalásra épülő, bismarcki típusú szolidaritási rendszereknek. Kértük véleményét a kiszivárgott tervekről. Elmondta, hogy vitathatatlan, hogy a hazai egészségbiztosítás reformokra, átalakításra szorul. A közigazgatás átalakításának terveiről csak hallomásból értesült, ugyanis az erről szóló kormányzati anyag még nem került a bizottság elé. Hozzátette, hogy a sajtóhírek hatására levélben kérte a minisztert, hogy ha létezik az átalakításról kormányzati anyag, stratégiai koncepció, akkor azt küldje meg a bizottságnak. Arra

számít, hogy még nincsen ilyen, a kiszivárgott elképzelés a közigazgatás nagy léptékű átalakításáról szól, ezzel együtt az egészségbiztosításnak az államigazgatás reformjához illeszkedő koncepciójáról, az önkormányzatok fenntartói felelősségének újragondolásáról stb. – és ez még nem jutott olyan stádiumba, hogy arról akár a bizottságot, akár a nyilvánosságot tájékoztatni lehessen. A koncepció szakmai viták során fog végleges formát ölteni, amelyekben természetesen részt vesz majd, és elmondja véleményét az Egészségügyi Bizottság is. Az elhangzottakból joggal adódott a következtetés, miszerint szakítottak a közeli évek gyakorlatával, amikor az egészségpolitikai koncepciók párhuzamosan, sokszor egymásnak is ellentmondva, sőt nemegyszer kioltva készültek a kormány és a koalíciós pártok egészségpolitikai műhelyeiben. Mikola határozottan kijelentette, a Fidesz Egészségügyi Tagozata nem készít egészségpolitikai koncepciókat, ugyanakkor interaktív módon, konzultációkkal segíti a tárcát. Az ágazat kormányzati felelősei kérik és meghallgatják a tagozat elnökének véleményét, de a kormány egészségpolitikai stratégiájának formálása a kormányzat és az ágazatvezetés feladata. Felvetettük, hogy közeledik a jövő évi költségvetés elkészítésének, a költségvetési törvény vitájának időszaka. Az egészségügyre még soha nem jutott annyi a költségvetésből, mint amennyire szükség lett volna. A korábbi ciklusokban ebben az időszakban, ha nem is a kormánnyal, nem is a minisztériummal, de a pénzüggyel mindig is konfrontálódott az egészségügyi bizottság. Mikola István kijelentette, reméli, nem kerül sor konfrontációra, ám, ha szükség lesz rá, az ágazat érdekében megteszik. Tisztában van azzal, hogy a költségvetés az ágazatok közötti osztozkodás terepe, ahol az egészségügynek keményen meg kell küzdenie az elégséges forrásokért. Nehéz lesz, nincsenek illúziói – tette hozzá, nem hisz abban, hogy az elmúlt években elvont 300 milliárd forintot egy csapásra vissza lehet majd juttatni a rendszerbe. A bizottság szándéka, hogy mindent megtegyen azért, hogy az egészségügy megkapja azokat a forrásokat, amelyek mellett biztosított a zavartalan működése, továbbá a forrásokat olyan elvek mentén osszák majd el, amelyek mellett a legnagyobb problémákat elszenvedő területek is működni tudnak majd. Sok minden múlik a források elosztásának technikáján, sok minde-

nen változtatni kell. Sorolta: szétzilálódtak a betegutak, a teljesítményvolumen-korlát (tvk) rendszeridegen, mert szembemegy a teljesítményfinanszírozás elvével, eltorzult a struktúra és így tovább. Igazságosabb elosztást, a betegek számára jobb, és egészében hatékonyabb, az ellátás biztonságát garantáló működés biztosítását várják a kormánytól. Hozzátette, arról sem mondhatnak le, hogy az ágazat konszolidációja lépésről lépésre, de megtörténjen. Mikola István nagyon határozottan hozzáfűzte, hogy konszolidáció alatt korántsem csak a kórházak adósságának rendezését érti. A konszolidáció messze többet jelent, bár vitathatatlanul van pénzügyi oldala is. Legalább ennyire fontos a humánerőforrás-oldala is: hiány van háziorvosban, elfogynak a nővérek, elszivárognak az orvosok. Része a konszolidációnak a fejlesztés, benne az európai uniós források hibás és kaotikus felhasználásának az áttekintése, megakadályozása annak, hogy sorra épüljenek egészségházak oda, ahol se beteg, se orvos nem lesz a működéshez. Újra kell osztani a kapacitásokat. Komplex, bonyolult feladatok állnak a vezetés előtt, s mindezeknek a megoldása együtt jelenti a konszolidációt. Egyelőre csak az égetően forráshiányos területek rendezése van napirenden – mondta. Ezek egyike a kórházak lejárt határidejű adósságállománya. Erre forrást kell biztosítani, és jó, hogy a tárca felmérte, hogy pontosan mennyit. Hozzátette, nem fordulhat elő, hogy a likviditásukat óriási áldozatok árán megőrző intézmények nem kapnak semmit, ám pénzhez jutnak azok, amelyek nem gazdálkodtak jól, vagy más okokból adósodtak el. Mindenesetre: ha a költségvetésben lesz is forrás az adósságok rendezésére, nehéz feladat lesz úgy elosztani, hogy az ne csupán a számlák kifizetését, hanem a működés hosszú távú fenntartását is biztosítsa, s ezzel valóban konszolidáljon. A továbbiakban az elnök arról beszélt, hogy a megoldásokat a szakmával, a szakma szervezeteivel való teljes egyetértésben kell megtalálni. Megengedhetetlen – jelentette ki, hogy úgy történjen a forrástöbblet elosztása, hogy annak eredményeképpen cirkuszok, veszekedések kezdődjenek a szereplők között, a feszültségek növekedjenek, és ne az ágazat megnyugvása, biztonságérzetének növekedése következzen be. Ezt nevezte a közeli jövő legnagyobb kihívásának. Nagy András László

Implantátumrendszer - Európai minôség

DW AKCIÓK:

% 0

-4

EX - S

I. A 3 különböző F család implantátumai: E.G

bruttó 25.500 Ft helyett bruttó 15.300 Ft áron

3.3 ONE Standard és Otcap

S

bruttó 30.000 Ft helyett bruttó 18.000 Ft áron

bruttó 15.000 Ft helyett bruttó 9.000 Ft áron

II. Kedvezményes jelentkezési lehetőség F Implantológiai tanfolyamokra:

- 15 %

fogorvosoknak, asszisztenseknek, fogtechnikusoknak A részletekről érdeklődjön 107. számú standunknál!

E HIRDETÉS BEMUTATÓJA SORSJEGYET KAP: Szombaton 16.00 órakor nyeremények sorsolása 3.000 Ft értéktől a főnyereményig: 487.500 Ft-ig! 1992

www.full-tech.hu 1011

MSZEN ISO 9001-2001 MSZEN ISO 13465-2004

Today 2010 szombat.indd 3

Fogászati Implantátum és Műszergyártó Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 30. l Tel./Fax: +36 (24) 442-391 l www.full-tech.hu l info@full-tech.hu

10/15/10 6:48:27 PM


4

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Születésnaposok... Folytatás az 1. oldalról

Egyvalami azonban biztos: mindenkit örömmel tölt el, hogy a régióban ilyen rangos kereteket sikerült biztosítani a fogászati szakma valamennyi ágának bemutatásához. A Dental World tíz éve sokban hozzájárult ahhoz, hogy hazánkat ma már Európa vezető fogászati nagyhatalmának tekintik. A Dental World rendezvények során megszületett, majd kiépített kapcsolatok segítségével hatékonyabb, szorosabb együttműködés jött létre mind a külföldi beszállítókkal, mind a hazai orvos- és kereskedőtársadalommal. Tízévesen ilyen komoly szerepre szert tenni, küldetést teljesíteni mindenképpen elismerést és a jubileumhoz méltó ünneplést érdemel. Nem kisebb sikerekkel büszkélkedhet a Pi Dental sem. A mai nagyvállalat Pálfalvi Imre harminc éve alapított egyszemélyes, konyhasarokban, majd pincesufniban működő magánvállalkozásából nőtt ki. Az érett

Today 2010 szombat.indd 4

keretek között zajlott koktélok és szendvicsek társaságában. Magát az ünnepséget a Kolibri tánckar szólistái, majd a fiatalabbak Cseppecskék, illetve Dinamit című koreográfiája nyitotta meg, ezt követően Nagy Molnár Dávid, a fiatal mágus mutatta be elképesztő trükkjeit. Az eseményt a Sound Force zenekar akkordjai zárták, akik dzsesszköntösben adtak elő népszerű számokat.

A kerek szülinapok specialitása, hogy ezekre emlékezünk a leginkább. Még kitüntetőbb az alkalom, ha dupla a zsúr! A Dental Press Hungary külön kiadvánnyal készült az évfordulóra: a tíz év legfontosabb mérföldköveit, legizgalmasabb témáit bemutató jubileumi kiadványát a Dental Press standjánál találhatják meg. Fuchs–NAL

Lesz bankszámla, kifejezetten orvosoknak?

férfikorba lépő cég tulajdonosa joggal büszke arra, hogy ma már a Szugló utcai 2000 m2-es saját gyárukban a legkorszerűbb tervezőprogramokkal terveznek, és a legkorszerűbb CNC-technikával gyártanak. Jelen pillanatban öt termékük – nagyfrekvenciás centrifugálöntőgép-család, frézgép, polimerizáló, viaszmelegítő és viaszformázó – van a piacon, ebből kettő a világpiacon is prémiumterméknek számít. Forgalmuk milliós nagyságrendű, euróban. Túllépve a harmincon nagy ugrásra készülnek: vállalva korunk kihívását, beszállnak a cirkónium-üzletágba. Az idei Dental Worldön mutatták be a szakmának digitális másoló marógépüket, ez a Mag (azaz Magyar) Digitalis Copy System (Mag-D.C.S.). A két kerek évfordulóról megemlékező állófogadás szerény, de mégis ünnepélyes

Az FHB Kereskedelmi Bank jelképének láttán többekben is felmerült a kérdés: miért jött el egy bank egy kifejezetten egészségügyi rendezvényre? A kérdésre a bank egyik fiókvezetője, Bittmann-Rácz Gyöngyvér adott választ. – A bank 2007 januárjától, amióta kialakította kereskedelmi banki részlegét, a teljes vállalkozói és lakossági ügyfélkör kiszolgálására képes. Az FHB azért jelent meg a Dental World kiállításon, mert a látogatók közül nagyon sokan közalkalmazottak. Ez az érdeklődőkkel folytatott beszélgetésekből egyértelműen ki is derült. Az FHB pedig – pillanatnyilag egyedülállóként a magyar bankpiacon – külön számlacsomagot hozott létre a közszféra részére. A neve is Közszféra Számlacsomag. Birtokosai számára teljesen ingyenes a számlavezetés, és egy, csak számukra tervezett kártyát használhatnak, a Lánchíd látható rajta. A kártya is egy évig ingyenes, később pedig további kedvezmények járnak mellé. A bank termékfejlesztési tevékenységén belül már dolgoznak egy kifejezetten orvosoknak szóló számlán. Létezik ugyanis ilyen a könyvelők és az ügyvédek számára, és

hasonlót készülnek összeállítani az orvosok, fogorvosok igényei szerint. – Milyen feltételekkel kínálják a jelenleg már működő Közszféra Számlát? – Az ingyenes számlavezetés mellett a bankkártyával történő első két pénzfelvétel is ingyenes, nemcsak a bank saját automatájából, hanem bármelyik másik bankéból is! Szintén ingyenes a Netbank és Telebank, az átutalások pedig ezekben kedvezményesek. Van olyan számlacsomag, az Optimum, ahol az ilyen átutalások is ingyenesek. Javasoltuk már, hogy ezt a megoldást építsék be majd az orvosi számlacsomagba is. Az Optimumnál ugyanis, ha legalább 180 ezer forint érkezik havonta a számlára, akkor ha százszor vesz fel valaki kártyával pénzt, az is ingyenes, és akárhány átutalást végezhet ingyenesen bankon belül és bankon kívül is. Csak a bankfiókban történő kézpénzfelvételnek van díja, a befizetésnek viszont ott sincs. Van az FHB Banknak egy Hello nevű számlacsomagja is, mely a 14–24 év közötti ügyfeleknek szól. A számlavezetés itt is díjtalan, és ők havonta háromszor vehetnek fel ingyenesen kártyával pénzt az automatákból. Dr. Révay András

10/15/10 6:48:36 PM


Today 2010 szombat.indd 5

10/15/10 11:39:53 AM


6

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Az illóolajok plakk- és gingivitisellenes hatása (III. rész) A gingiva a szájüregben normális, egészséges körülmények között is fertôzött környezetben helyezkedik el. Nincs olyan technika, amellyel plakkmentes állapotot érhetnénk el. A szájüreg szervezetünk egyik legkomplexebb mikrobiológiai ökológiai rendszere. Az ínybarázda soha nem steril, ép, sekély sulcus is legalább 103, míg gyulladt parodontális tasak legalább 108 mikroorganizmust hordozhat. Plakk-képzôdést megelôzô hatás Az elmúlt évtizedekben nagyon sokan vizsgálták antiszeptikus szájöblítő folyadékok és gyógyhatású fogkrémek plakk- és gingivitisellenes hatását (Gunsolelly JC). A vizsgálatok egyik része a teljesen letisztított fogfelszínen 1–4 nap alatt kialakuló primer plakk-képződésre gyakorolt hatást, a másik az 1-2 hónapos plakk- és gingivitisellenes hatást vizsgálta. Ezek mind megegyeztek abban, hogy kiinduláskor tökéletesen letisztított fogak szerepeltek mind a teszt-, mind a kontrollcsoportokban. A vizsgálatok többsége szignifikáns plakkellenes hatást mutatott ki chlorhexidin és illóola­jok esetében. Az American Dental Association kritériumai alapján klinikailag valóban gyógyhatású szernek csak akkor fogadható el egy antiszeptikum, ha legalább hat hónapos placebokontrollos követéses vizsgálatban szignifikáns plakk- és gingivitis­csökkenést eredményez a kontrollcsoporthoz viszonyítva. A hat hónapos randomizált placebokontrollos vizsgálatok eredményei megerősítették, hogy a 0,12–0,2%-os chlorhexidin, és az illóolajokat tartalmazó szájvíz (Listerine®), a kontrollcsoporthoz képest szignifikáns plakk- és gingivitis redukciót eredményeztek (Gunsolelly JC). Ezért mindkét szer elnyerte az ADA tanúsítványát. Ezek az eredmények többnyire konzisztensek voltak, hiszen az elmúlt évtizedben megjelent randomizált placebokontrollos vizsgálatok többsége egybehangzó szignifikáns különbséget mutatott ki a placebokészítményt használó csoporthoz viszonyítva (Gunsolelly JC). A chlorhexidin hatását nagyon sok, hat hónapos követéses kontrollált vizsgálatban tanulmányozták, és erről nagyszámú közlemény jelent meg. A vizsgálatok szerint a plakkcsökkenés 16–45%, a gin­gi­valis­in­ dex­értékek csökkenése 27–80% között változott. Egy hat hónapos, az FDA vizsgálati követelményei szerint összesen 380 páciensen végzett vizsgálat szerint 61%-os plakk- és 39% gingivitisredukciót tapasztaltak a kontrollcsoporthoz viszonyítva (P < 0,05) (Grossman et al. 1989). Egy krónikus parodontitises, nem sebészi módszerekkel kezelt vizsgálati csoportban, amelyben a résztvevők egy éven keresztül szájhigiénés instrukció nélkül használtak 0,2%-os chlorhexidines szájöblítést, annak ellenére észleltek jelentős ínyvérzésiindex-csökkenést, hogy a supragingivalis plakkértékek szignifi-

kánsan javultak volna (Christie et al. 1998). A hasonló ADA-követelmények szerint az illóolajokat tartalmazó szájvizekkel végzett tanulmányok 22–35%-os plakk- és 23–36%-os gingivitiscsökkenést regisztráltak. Három dupla vak, placebokontrollos vizsgálatban összesen 337 egyén vett részt. A placebokészítmény a Listerine 22%, illetve 26,5%-os hidroalkohol vivőanyagát tartalmazta, hogy ne lehessen az íz alapján megkülönböztetni a teszt- (Listerine®) és a kontrollkészítményt. Kiinduláskor mindenkinek volt supragingivalis plakkja és enyhébbsúlyosabb ínygyulladása (DePaola et al. 1989, Lamster et al. 1983, Gordon et al. 1985). A két vizsgálatban a résztvevők a vizsgálat kezdetén professzionális plakk- és fogkő-eltávolításon estek át. Ebben a két vizsgálatban az illóolajok (IO) plakk újraképződésére gyakorolt hatását tanulmányozták (DePaola et al. 1989, Lamster et al. 1983). A harmadik vizsgálatban a vizsgálati alanyok nem részesültek iniciális mechnikai profilaxisban, és itt azt tanulmányozták, hogy az IO hogyan csökkenti a meglévő plakkértékeket, és javítja az íny állapotát professzionális mechanikai fogtisztítás nélkül (Gordon et al. 1985). Mindhárom vizsgálatban a napi szokásos fogmosási gyakorlatuk után naponta két alkalommal öblítettek szájvízzel. A három vizsgálatban a 6-9 hónapos megfigyelési periódus alatt az IO szájvíz használata szignifikánsan jelentősebb plakk- és gingivitisindexértékcsökkenést eredményezett, mint a placebóként alkalmazott hidroalkoholos oldat. Az IO-öblítés mellett az új plakk képződése a kontrollhoz viszonyítva 19–34%-kal csökkent. A gingivalis index-értékek 22–34%-os javulást mutattak a kontrollcsoporthoz viszonyítva (DePaola et al. 1989, Gordon et al. 1985). Azok a vizsgálatok, amelyek placebóként steril vizet alkalmaztak, hasonló eredményeket adtak, és a kontrollés tesztcsoport között hasonló különbségeket mértek, mint a hidroalkoholos csoportban. Ez egyben azt is mutatta, hogy magának a 26,9%os hidroalkoholos oldatnak nincs plakkellenes hatása. Több másik vizsgálat is megerősítette, hogy a Listerine magas alkoholtartalma nem járul hozzá a plakkellenes hatáshoz (Lamster et al. 1983). Így az alkohol csak oldószer, és nem aktív plakkellenes alkotója a Listerine formulának. A vizsgálatok egy másik csoportja az IO és CHX szájvizek plakk- és gyulladásellenes hatását hasonlította öszsze. A vizsgálati személyek bevezető alapos mechanikai fogtisz-

LISTERINE® Teeth&Gum defense 1 L

5+1 akció a Listerine standon 1565 Ft/db Szállítási feltételek az egész ország területére: 2 karton vásárlása esetén ingyenes, minden egyéb esetben 820 Ft

Today 2010 szombat.indd 6

títás után vagy IO vagy CHX szájvizet, illetve a harmadik csoport hidroalkoholos oldatot használt hat hónapon keresztül (Overholser et al. 1990). Hat hónap után mind az IO, mind a CHX csoport szignifikánsan jobb plakk- és gingivitis index-értékeket mutatott, mint a kontrollcsoport. Az IO csoportban a placebóhoz képest 36,1% (P < 0,001), a CHX csoportban 50,3%-os plakkredukciót mértek (P < 0,001). Az IO csoportban 35,9% (P < 0,001), míg a CHX csoportban 30,5%-os gingivalisindexérték-csökkenést tapasztaltak a placebocsoporthoz viszonyítva (P < 0,001) (Overholser et al. 1990). Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt évtizedben négy randomizált vizsgálat hasonlította össze direkt módon a 0,12%-os chlorhexidin plakk- és ínygyulladás-ellenes hatását a Listerine-ével. Átlagosan a 0,12%-os chlorhexidinhez viszonyítva a Listerine 60%-os plakk- és gingivitisellenes hatást produkált. Mind az illóolajok, mind a chlorhexidin megfelelő körülmények és dózis mellett képesek áthatolni érett biofilmen, és hatékonyak a biofilmbe ágyazott baktériumok ellen is (Fine et al. 1996, Pan et al. 2000, Netuschil et al. 1995). Ma a biofilm biológiai tulajdonságainak ismeretében az antiszeptikus szerek hatékonyságát bakteriális biofilmen és nem planktonikus állapotban kell tesztelni. A szokásos dózisban a chlorhexidin sem hatásos a már érett és szerveződött biofilmben élő baktériumtömeg ellen. Kimutatták, hogy a planktonikus állapothoz viszonyítva a biofilmet alkotó baktériumok nagyságrendekkel rezisztensebbek lehetnek egy adott kémiai szerrel szemben (Shani et al. 2001). A biofilm életkora meghatározó a rezisztencia kifejlődésében. In vitro növesztett biofilmen igazolták, hogy egy S. Sanguis által képzett 72 órás biofilm lényegesen ellenállóbb volt chlorhexidinnel szemben, mint ugyanennek a baktériumnak 24 órás telepe (Millward & Wilson 1989). Confocalis mikroszkópos vizsgálatok szerint a chlorhexidin a 24/48 órás biofilm baktériumtömegének csupán a felszíni rétegeit volt képes elpusztítani. A mélyebb rétegekbe nem penetrált (Zaura-Arite et al. l. 2001). Egy 1995-ben végzett összehasonlító vizsgálat szerint a chlorhexidin érett bakteriális plakkon jobban penetrált, mint a Listerine (Netuschil et al. 1995). Más hagyományos szájöblítőkkel összehasonlítva azonban az illóolajok plakkpenetrációs képessége jobb. Nagyon fontos, hogy az orális antiszeptikumok eljussanak azokra a területekre is, amelyek a fogmosás számára legnehezebben megközelíthető régiók. Egy in vivo vizsgálatban IO szájvíz interproximalis plakk-képződésre gyakorolt hatását tanulmányozták (Charles et al. 2000). A Listerine-es szájöblítés után az interproximalis területekről visszanyerhető plakk baktériummennyisége 43,8%-kal volt kevesebb, mint a placebót használó csoportban, amely jól mutatja, hogy az IO oldat behatolt a fogközökbe, és ott aktív plakkellenes hatást fejtett ki (Charles et al. 2000). Egy in vivo (Pan 2000) és egy másik in vitro (Fine et al. 2001) vizsgálat szerint az illóolajok szignifikánsan jobban penetráltak érett biofilmen keresztül, és pusztították el a biofilmbe szerveződött baktériumokat, mint a kontrollként alkalmazott antiszeptikumok. Az illóolajok 98,2%-os, az amino/ónfluorid 20%os és a triclosan-copolimer 8%-os biofilm redukciót eredményezett. Ugyanakkor mindhárom antiszeptikum közel 100%-os baktericid hatást fejtett ki a planktonikus állapotban lévő baktériumokon. Ez a penetráció azonban nem érvényesül subgingivalisan, mert a sulcusfolyadék kimossa a szájvizet, és ezért az öblítőszernek a subgingivalis biofilmre nincs hatása. Amennyiben azonban az IO oldatot subgingivalis irrigálásra használták, akkor hatékonyan pusztította el a subgingivalis biofilmet,

és elérte a tasak mélységének 70%-át (Ciancio et al. 1989).

Mellékhatások Tartós chlorhexidin használata után végzett bakteriológiai vizsgálatok szerint, bár az összbaktériumszám a nyálban jelentősen csökkent, nem borult fel a szájüreg bakteriológiai-ökológiai egyensúlya, és nem alakultak ki rezisztens törzsek (Schiott et al. 1976). Az illóolajok szintén nem zavarják meg a száj ökológiai egyensúlyát. A chlorhexidin esetében több kellemetlen szubjektív és objektív mellékhatásról számoltak be. A legkellemetlenebb mellékhatása, hogy barnásan elszínezi a fogakat, elsősorban a szerzett pellikulát és a dentális plakkot. Az elszíneződést bizonyos ételek (tea, vörösbor) fogyasztása jelentős mértékben fokozzák (Addy et al. 1979). A chlorhexidin használata fokozza a supragingivalis fogkőképződést, és ezzel tovább rontja az esztétikai hatást (Löe et al. 1976). Ezenkívül több esetben ízérzési zavarról, étvágytalanságról és nyelvgyulladásról számolnak be használói. A csökkentett koncentrációjú chlorhexidin-oldatnak azonban már ilyen jellegű mellékhatásai ritkábbak. A 0,2%-os chlorhexidin-oldatot kúraszerűen, megszakítás nélkül két hónapnál hosszabb ideig nem tanácsos alkalmazni. A Listerine® nagyon keserű, és kezdetben a kellemetlen ízhez nehéz hozzászokni. A magas alkoholkoncentráció következtében egyeseknek kellemetlen mellékhatásokat okozhat. Különös figyelmet kell fordítani az alkoholelvonó-kúrán lévő egyénekre. Tartós használata után sem számoltak be krónikus nyálkahártya-irritációról vagy rákmegelőző állapotról a szájban (Winn et al. 2001). A Listerine hat hónapos vagy annál hosszabb ideig is alkalmazható (DePaola et al. 1989, Charles et al. 2001, Lamster et al. 1983, Overholser et al. 1990, Gordon et al. 1985). A tartós IO szájöblítőt használók sem számoltak be ízérzési zavarokról, és nem fokozódott a fogkőképződési hajlam (Charles et al. 2001, Overholser et al. 1990). Az összehasonlító klinikai vizsgálatok tanúsága szerint a mechanikai fogtisztítással párosuló napi két alkalommal végzett listerine-es öblítés klinikailag hozzávetőlegesen a chlorhexidinnel összemérhető plakk- és gingivitiscsökkenést eredményezett (Santos 2003), és biztonsággal használható hosszú távon is. Azonban sem a chlorhexidin, sem az illóolajok nem képesek egy életen keresztül helyettesíteni a mechanikai fogtisztítást, azt azonban nagyon jól kiegészítik. Ha a mechanikai fogmosás akadályokba ütközik, vagy hatása átmenetileg elégtelen, rövid távon az antiszeptikus szájöblítő használata nélkülözhetetlen. Mivel mind a CHX, mind az IO jelentős mértékben csökkenti a nyál baktériumtartalmát, tanácsos lenne minden intraorális műtét előtt antiszeptikus oldattal kiöblíteni a szájüreget, hogy ezzel jelentősen csökkentsük az orális csíraszámot és a másodlagos sebfertőzés veszélyét. Tanácsos intraorális műtét után legalább két hétig chlorhexidines vagy IO öblítést elrendelni. Ajánlatos a szer használata a terhesség második és harmadik trimeszterében a terhességi gingivitis megelőzése érdekében. Mindkét szer ajánlott az ellenálló képesség jelentős csökkenésével járó szisztémás betegségekben (leukémia, AIDS, diabetes). Jó hatásúak a szerek minden olyan szájfekéllyel vagy nyálkahártya-erózióval járó állapotban is, amikor a sérült nyálkahártyán a bakteriális vagy gombás lepedék megtapadásának az esélyei fokozottak, vagy a nagy fájdalom miatt a beteg nem tud mechanikusan fogat mosni. A mentálisan retardált vagy mozgássérült egyének is tartós antiszeptikus szájvíz használatára szorulnak. Ilyen tartós használat mellett a Listerine® előnyt élvez. Prof. Dr. Gera István

10/15/10 11:39:56 AM


Az íny alatt

Szájpadlás A bucca lágy szövetei

Érjük el a plakkot, amely a fogmosás és fogselymezés után a szájüregben maradhat.

A nyelv lágy szövetei

A nyelv alatt

Az optimális orális egészség komoly kihívást jelent. A szájüreg legtöbb része kizárólag mechanikus módszerrel nem tisztítható hatékonyan. Ha a szájápolási gyakorlatot kiegészítjük Listerine® antiszeptikus szájvíz használatával, jelentős javulás érhető el a teljes szájüreg higiéniájában: • elpusztítja a baktériumokat a szájüregben – olyan helyeken is ahová a fogkefe és a fogselyem nem érnek el • 52%-kal nagyobb plakk-redukció érhető el, mint a fogkefe és a fogselyem használattal önmagában*1 • 21%-kal nagyobb gingivitis-redukció, összehasonlítva a fogkefe és fogselyem használattal önmagában*1 • biztonságosan használható napi rendszerességgel, hosszú távon is.

Javasolja a Listerine alkalmazását naponta kétszer, minden nap, a teljes szájüreg egészségéért. *Otthoni használaton alapuló vizsgálat enyhe-, középsúlyos ínygyulladással rendelkező alanyok körében. Referencia: 1. Sharma N, Charles CH, Lynch MC, et al. Adjunctive benefit of an essential oil-containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly: a six-month study. J Am Dent Assoc. 2004;135:496-504

Johnson & Johnson Kft. – 2045 Törökbálint, Tó Park vevoinfo@its.jnj.com

Today 2010 szombat.indd 7

Listerine hirdetés 2010.indd 1

10/15/10 5:21:31 PM

2010.02.22. 16:05:04


8

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Parodontitis-szûrés genetikai alapon Speciális szolgáltatást ajánl az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum: genetikai szűréssel mutatják ki a parodontitis előfordulásának lehetőségét a pácienseknél. Azt tudjuk, hogy a betegségnek genetikai együtthatói is vannak, de ezt egészen mostanáig nem tudták nagy pontossággal kimutatni. Bár a cég fő profilja a családtervezés és a magzati genetika, a géntérkép fogorvosok számára is tartogat értékes információkat. Bizonyára gyakran találkoznak olyan betegekkel, akik az alacsony baktériumszint, a jó szájhigiénia és a standard kezelés ellenére a fogágybetegség progresszióját mutatják. Vizsgálatok szerint a baktériumok, illetve az egyéb környezeti és anatómiai tényezők nem minden esetben indokolják ennek a betegségnek a jelenlétét. Meg kell próbálni tehát az öröklött genetikai térképen megtalálni a parodontitist kiváltó okokat.

Genetikai hajlam a parodontitisre A genetikai tesztek a jelenség hátterében az IL-1 géncsalád egy specifikus variánsát mutatták ki. Ezen genotípus hordozói gyakoribb parodontális vérzéshajlamot mutatnak,

Anareob baktériumok kimutatása DNS alapján A központ kétféle tesztet végez, a parodontitis genetikai tesztjét és a parodontitisért felelős baktériumok előfordulását mutatják ki. Ez utóbbit más laborok is végzik, csakhogy azok élő baktériumokkal dolgoznak, amelyeket anaerob természetüknél fogva nehéz kiemelni a fogtasakból, és kimutatásuk is nehézkes. Az Istenhegyi Központ viszont nem magát az élő baktériumot, hanem annak DNS-ét mutatja ki, amelyhez sem vérvételre, sem a tasakban található baktériumok kultúrájára nincs szükség. A teszt során a mintából DNS-t izolálnak, majd egy adott specifikus szakaszt polimeráz láncreakcióval megsokszoroznak, és ezen mutatják ki a baktériumok DNS-ét.

Hogyan használható mindez?

a fogvesztés kockázata 2,7-szeres. Amen�nyiben a páciens erős dohányos, a kockázat a 7,7-szeresére emelkedik. Két génvariáció áll a betegség hátterében, a teszt ezen variációkat szűri ki, majd statisztikai valószínűséget generál arra nézvést, hogy

mekkora a betegség kialakulásának kockázata. Ez a kockázati felmérés nagyon hasonló a cég által végzett Down-kór-szűrés metodológiájához, azaz a már rendelkezésünkre álló betegségi statisztikák és genetikai tényezők matematikai együtthatójával számol.

A genetikai hajlam vizsgálatával megállapíthatjuk a betegség jelenlétét a szervezetben a tünetek felfedezése előtt is. Egy kétséges kimenetelű implantáció esetén ez az előzetes tudás hasznos lehet. Ha már nagyon sok olyan együttható gyülemlik fel, amely kétségessé teszi az implantáció kimenetelét, a végső szót talán éppen a központban felállított diagnózis tudja kimondani. A baktériumteszt esetében már egyszerűbb a helyzet, itt arról van szó, hogy biztosabban, egyszerűbben és gyorsabban mutatja ki a fogágygyulladást okozó baktériumok jelenlétét. Amikor a krónikus gingivitis és a parodontitis közötti határmezsgyén mozog a páciens, egy ilyen típusú gyorsteszt nagyon hasznos lehet. A vizsgálatokról további anyagokat kérhetnek a klinika standján a kis előadótérnél, illetve ugyanitt kaphatnak további tájékoztatókat kezelési javaslatokkal és a szűrésekre vonatkozó további információkkal. Fuchs Péter

1094 Budapest, Ferenc tér 5. Tel: 1/ 218 02 44 Fax: 1/ 476 07 61 email: info@frontdent.hu www.frontdent.hu

A5 fogászati egységkészülék

MY-RAY ZENX USB technológiás radiovisiográf

Kérje részletes árajánlatunkat! A kiállítás ideje alatt ajándék kézidarabokkal! USB technológiás, csúcskategóriás radiovisiográf. 25 vonalppár/mm felbontás, Windows XP, Vista, 7 kompatibilis szoftver, Beépített FOP technológia, a sugárérzékelő réteg védelmére. Szenzor méret: 20x30 mm

Érdeklődjön a további multimédiás kiegészítő lehetőségekről! Teljeskörű lízing ügyintézéssel !

A kép illusztráció.

MY-RAY WDS

MY-RAY CU-2

Bluetooth technológiás radiovisiográf

Intraorális kamera

Bluetooth technológiás, vezetéknélküli, hordozható csúcskategóriás radiovisiográf. Szenzor méret: 20x30 mm vagy 26x34 mm

USB technológiás, Intraorál kamera USB 2.0 csatlakozással, 12 LED-es kivitelű, intraorális kamera, automatikus fókusztávolság állítás.

MY-RAY RX DC Nagyfrekvenciás röntgenek

Nagyfrekvenciás intraorális fali röntgen készülék, multifunkciós exponálóval. Egyaránt használható filmes és digitális képalkotó rendszerekhez. Szenzorokkal tökéletes megoldás. A vezetéknélküli exponáló megkönnyíti a munkát. Két kivitel: Normál és elektromagnetikus fejpozicionálás.

Kiállítási akciókkal, újdonságokkal és digitális radiológiai tanácsadással várjuk standunkon!

Today 2010 szombat.indd 8

10/15/10 5:21:33 PM


Élőműtétek, bemutatók a Dental World-ön

Speaker’s Corner programok

09.30 Dr. Gáspár Lajos: Lézer-beavatkozások, APDT alkalmazása a parodontológiában és az implantológiában 11.00 Dr. Zergényi Péter – Dr. Csigi Tamás: Sinus lift - piezo surgery 13.30 Dr. Faluhelyi Péter: MINI DENTAL IMPLANT (IMTEC 3M ESPE, USA) fogprotézis minimálinvazív rögzítése az azonnal terhelhető, FDA-minősített MDI implantátumokkal 15.00 Dr. Varga Rita Alsó szóló foghiány (36) pótlása Full-Plant EG implantátummal

2010. október 16., szombat 10.45 Dr. Ráth Katalin (Doc’s Dental Design Kft.): Az esztétikai fogászat forradalma, LUMINEERS by Cerinate 11.30 Tóth Mihály (KERKOM): Marketingstratégiák 12.30 Colibri Tánckar: Zenés-táncos könyvbemutató 13.00 Cirkon Grand Prix, ünnepélyes díjátadó, és az I. Fogtechnikus Tanulóverseny eredményhirdetése 13.30 Dr. Csala Péter: Hogyan adminisztráljuk pácienseinket gyorsan, hatékonyan, egyszerűen? 14.30 Dr. Gáspár Lajos: A praxis hatékonyságának, gazdaságosságának növelése lézerekkel

IX. Szájhigiénikus szimpózium

VII. Nemzetközi Implantológiai Szimpózium

2010. október 16., szombat

2010. október 16., szombat 09.30–16.30

09.30–10.15 Dr. Nyárasdy Ida: Dentin-túlérzékenység

A dentin-túlérzékenység jellemzően rövid, éles fájdalom, amely a szabaddá vált dentint érő külső ingerek hatására alakul ki, és nem sorolható egyik fogászati megbetegedéshez sem. A dentin túlérzékenység előfordulási gyakorisága változó (4–74%), már fiataloknál is jelen lehet, de jellegzetesen a felnőtteknél figyelhető meg. Leggyakoribb a 20–50 éves korcsoportban, kiugróan magas 30–40 éves kor között és gyakoribb a nőknél. A fogágybetegségben szenvedők között nagyon magas az előfordulása (60–98%). Az elváltozás az emberek egy részének kevés gondot okoz, mások sokat szenvednek tőle, életminőségüket károsan befolyásolja a fogérzékenység.

10.15–11.00 Dr. Tóth Zsuzsanna: E rózió (diagnosztika, etiológia, kezelési lehetőségek)

A dentális erózió savak vagy kelátképződés eredményeképpen a fogazaton kialakuló maradandó keményszöveti veszteség. Gyakran együtt jelentkezik az abrázióval és az attrícióval a fogkopást súlyosbítva. A kezdeti elváltozás sokszor nem kap méltó figyelmet, pedig ebben a stádiumban, a kiváltó okok ismeretében az előrehaladottabb állapot kialakulása megelőzhető. Esztétikai panaszon túl érzékenységgel, fájdalommal kerülnek fogorvoshoz a páciensek. Gondos anamnézis felvétele biztosítja a kiváltó tényezők felderítését. Belső (intrinsic) oka van leggyakrabban a szájpadi felszínek eróziós elváltozásának. Ilyenkor bizonyos organikus vagy pszichés körülmények között gyakran jut gyomorsav a szájüregbe (reflux betegség, anorexia, bulímia…). Az ételek, italok fogyasztási szokása fontos külső eredetű (extrinsic) tényező a savas környezet előidézésében. Ebben az esetben inkább a fogak buccális és occlusális felszínei érintettek. Az előadás részletezi a megelőzés módszereit és a különböző mértékű elváltozások kezelésének lehetőségeit is.

11.00–11.45 Dr. Irmes Ferenc: Á  ttörés a dentin-túlérzékenység kezelésében: Pro-Argin technológia

A Pro-ArginTM technológia egy, a nyálban is megtalálható aminosavat, az arginint, valamint kalciumkarbonátot tartalmaz. Kutatások szerint az arginin a szájban természetes védőszerepet tölt be. A legújabb kutatások szerint a fiziológiás pH-n pozitív töltésű argininmolekulák a negatív töltésű dentinfelszínhez kötődnek. A dentin felszínén támogatják egy kalciumban gazdag, mineralizált réteg kialakítását, amely lezárja a dentincsatornákat. A lezárás megvédi a dentinfolyadékot a külső ingerekkel szemben, és a gátolt folyadékmozgással a fájdalom és kellemetlen érzés oka szűnik meg. Az arginin segítségével lezárt dentincsatorna nemcsak megelőzi a fájdalmat kiváltó ingerek fogbél felé történő továbbterjedését, de ellenáll a savas behatásoknak is. A klinikai eredmények szerint a ProArginTM technológia azonnal enyhíti a fogérzékenységet, és ez a hatás legalább négy hétig tart.

13.30–14.15 Dr. Alberth Márta: A  halitosis epidemiológiája, etiológiája és kezelése

A szájszag - halitózis - típusosan olyan megbetegedés, mely amellett, hogy a páciens életminőségét rontja, a környezetének is kellemetlenséget okoz. Hátterében számos ma már túlnyomórészt gyógyítható betegség állhat. Mérésére a szubjektív megítélés mellett objektív módszerek is rendelkezésre állnak. Előfordulását 20-39%-ban adják meg, ez országonként, de akár népcsoportonként is változhat. Gyógyításában elsőrendű feladata a fogorvosnak van. Előadásunkban az okok mellett a gyógyítására is szeretnénk kitérni.

14.15–15.00 Dr. Tihanyi Dóra: A tökéletes szájápolás világa

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a szájhigiéne fontosságát, hiszen a plakk eltávolítása nemcsak preventív, hanem terápiás jelentőséggel is bír. A tökéletes szájápolás titka a személyre szabott technikában rejlik. Hogy miként individualizálható a fogmosás, milyen szempontokat és elveket kell követni, hogy fogaink épségét megőrizhessük egy életen át? Erre ad választ az előadás.

15.00–15.45 Dr. Lukács László: O  rális antiszeptikumok gyakorlati alkalmazása

A piacon kapható orális antiszeptikumok széles skálája bizonyítja, hogy minden felszínen ható, kellően elhúzódó hatású, mellékhatásoktól mentes szer nem létezik. Kijelenthető tehát, hogy a mechanikai plakk-kontroll nem hagyható el, nem helyettesíthető. Az orális antiszeptikumoknak azonban rendkívül fontos szerepük van a mechanikus lepedék-eltávolítás kiegészítéseként nem csak komplex parodontális kezelések esetében, hanem az általános praxisokban is.

15.45–16.30 Dr. Gáspár Lajos: Gingisol alkalmazása a napi praxisban

A Gingisol gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A készítmény hatóanyagainak gyulladáscsökkentő, antibakteriális és enyhe fájdalomcsillapító hatását népgyógyászati és szakirodalmi adatok igazolják. Különösen hasznos az íny és fogágy megbetegedések komplex kezelésében, mint helyileg alkalmazott regenerációt elősegítő készítmény. A Gingisol alkalmazása jelentősen segítheti a nehezen gyógyuló szájnyálkahártya és íny állapotok gyorsabb és kevesebb fájdalommal kísért javulását. A sztomatológia eszköztárában hasznos szerepet tölt be.

Today 2010 szombat.indd 9

2010. október 16., szombat 09.00–16.05

09.00–10.15 Dr. Daniel Hess: Implantátum protetika – egyszerű, biztonságos és esztétikus

A jelen előadásban a Straumann® fogászati implantátum rendszer különleges lehetőségeit mutatjuk be egyszerű, biztonságos és esztétikailag csúcsminőségű fogpótlások létrehozására. A mindennapi praxisból kiválasztott példák alapján vázoljuk a MULTIBASE és a CARES-csonkok előnyeit, melynek során belemélyedünk mind a fogorvosi, mind pedig a fogtechnikai aspektusokba. Több, eltérő tengelyállású implantátummal végrehajtott terápia esetén a MULTIBASE-csonkok gyors és egyszerű, direkt ellátást tesznek lehetővé egyedileg elkészített mezostruktúrák felhasználása nélkül. Ha ezeket a csonkokat új technológiákkal és anyagokkal kombinálva vázak elkészítésére és leplezésére használjuk, olyan protetikai megoldások jönnek létre, amelyek egyidejűleg biztonságosak, egyszerűek és árban is kedvezőek. A cirkóniumoxidból készült CAREScsonkoknak köszönhetően garantált a maximális egyediség és az esztétika a szólófog-ellátások és a hidak esetében. Első osztályú választás minden igényes indikációhoz, amelyeknél az esztétika ugyan az első helyre kerül, de ez mégsem mehet a biztonság rovására.

10.20–11.35 D  r. Gadi Schneider: Az implantátum formájának szerepe különösen bonyolult klinikai esetek megoldásánál

Bonyolult esetek megoldása elősegíthető különleges kialakítású implantátumok használatával, bizonyos esetekben ez lehet a sikeres eljárás alapja. Ez az előadás megvitatja, hogyan oldjunk meg bonyolult eseteket a sebészi tudás és a különleges kialakítású implantátumok segítségével.

11.40–12.55 Dr. Marcus Abboud: F ejlett digitális technológia és implantációs eljárás – Az új határ

A Cone Beam CT (CBCT) szkennelés elterjedése lehetővé teszi, hogy a képalkotó diagnosztika a kockázatelemzés alapjául szolgáljon a majdani implantátumok megfelelő helyének meghatározásával kapcsolatban. Mi több, ha interaktív kezeléstervező szoftverrel kapcsolják össze, pontosan meg lehet határozni a fontos anatómiai helyzeteket és a tervezett restaurációnak megfelelően meg lehet tervezni a fogászati implantátumok pontos helyzetét. Ezek a technológiák sebészeti fúrósablonok készítésével kombinálva garantálják, hogy az implantátumok a megfelelő helyre kerüljenek. A hagyományos lenyomatokkal és diagnosztikai viaszmintázással szemben a klinikusok digitális lenyomatokat használhatnak a felszíni anatómia regisztrálására és az ideális restaurációk virtuális kialakítására. A CBCT adatait egy optikai szkenneléssel összeillesztve lehetővé válik az implantátum csonkok és az ideiglenes restaurációk precíz digitális előállítása. Úgyszintén megvitatjuk az azonnali terheléssel kombinált CAD/CAM restaurációk előnyeit és pontosságát. A CAD/CAM és a CBCT integrációja egy olyan kombinált adatkészletet biztosít a fogorvosoknak, amit implantátum-tervezéshez és fúrósablonokhoz használhatnak. Ez a módszer nagyobb rugalmasságot is kölcsönöz a fogorvosoknak az implantációs protetikában, mind a frézelt, egyedi csonkoknál, mind a frézelt koronáknál. Az implantációs eljárás digitális munkafolyamata és a CAD/CAM új megoldásokat kínál a fogorvosoknak az implantológia praktizálásában és javítja a végeredmény kiszámíthatóságát.

14.30–15.15 Dr. Ralf Masur: Implantológia a 21. században – korszerű rendszerek és korszerű módszerek

A hiányos fogazat protetikai rehabilitációjának korszerű módszerei ma már olyan minőségű fogorvosi ellátást tesznek lehetővé, amilyen néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. A magas színvonalú minőség egyaránt vonatkozik a mind a rágókészülék alapvető, mind pedig a járulékos funkcióira. Vagyis, implantációs protetikai módszerekkel a foghiányossá vált páciens életminősége olyan mértékben tehető optimálissá, amilyen mértékben azt a páciens elvárásaiban megfogalmaz, vonatkozzon az akár a fogmű viselési komfortjára, akár esztétikai megjelenésére . A módszerek és az eszközök rendelkezésre állnak, alkalmazásuknak a páciens objektív és szubjektív tűrőképessége szab határt. A rehabilitáció eredménye ma már nem erősen korlátozott időtartamra – néhány évre - szól, hanem hosszú távra, feltételezve, hogy a terápiás tervben az indikáció és a kivitelezés módszere megalapozott volt és a kivitelezés is mindenben megfelelt a korszerű elvárásoknak - beleértve az implantációs rendszer tudományos ismertekkel alátámasztott és a klinikai team számára biztonsággal alkalmazható, úgynevezett felhasználó barát mivoltát is. Az előadó a korszerű módon működő implantációs protetikai team munkájának az eredményei közül fog néhányat bemutatni.

15.20–16.05 P rof. dr. Fazekas András: Az implantációs protetika tudományosan megalapozott korszerű elvei és a klinikai gyakorlat

A dentális implantológiában az elmúlt néhány évtized alatt tapasztalt hatalmas fejlődést a módszer alapelveinek és részleteinek a tudományos módszerekkel történ tisztázása tette lehetővé. Mindaddig, amíg a terápiás sikert garantáló feltételek nem voltak ismertek, csak „tapogatózva” haladhatott előre a tudás. Ahogy az életben ez lenni szokott, az empíria nem mindig kellően hatékony a gyógyító módszerek sikerfeltételeinek a tisztázásában és az alkalmazható módszerek széles körben és bizonyítékokkal alátámasztottan való elterjesztésében. A dentális implantológiában a kizárólag empírián alapuló klinikai gyakorlat korszaka a 20. század közepén lezárult és az osszeointegráció elvének tisztázásával új korszak, a tudományos tényeken alapuló módszerek kidolgozásának a korszaka kezdődött el. A fogorvoslásnak ebbe rendkívűli sebességgel fejlődő szakágába a modern tudomány számtalan ismerete beépült, beleértve az alkalmazott biológiaikat és a műszakiakat egyaránt. A klinikumban ez a módszer akkor alkalmazható biztonságos sikerkilátásokkal, ha az alkalmazó és alkalmazó számára elengedhetetlenül szükséges eszközöket – elsősorban az implantációs rendszereket – előállító folyamatosan fejleszti a tudományos alapokon nyugvó ismereteit és a gyakorlatban alkalmazza is. A klinikus számára az jelenti a biztonságot, ha minden napi gyakorlatában nem a klinikai kipróbálás szakaszában lévő rendszert alkalmaz, hanem olyat, amire vonatkozóan rendelkezésre állnak az orvostudományban elfogadott módszerekkel végzett kutatások közzétett eredményei, beleértve a hosszú távú követése vizsgálatok eredményeit is.

10/15/10 6:01:37 PM


10

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Kis minôségbiztosítás-történet Alig száz éve a fogászatra mint egy lokális piacot ellátó, kis forrásigényû iparágra tekintettek, amely helyi vállalkozások tucatjainak adott megélhetést. Amikor még csak az Erzsébetváros kis fogtechnikai laborjaiban állították elô a protetikai eszközöket, és a világon csak egy-két nagy múltú gyár állított elô mûszereket, nem sok gondja volt a hazai fogorvosnak, ha szóba került a minôség kérdése. De ma, amikor egy iparosodott világban beszállítók ezrei közül választhatunk, amelyek mind egymás alá ígérnek az árakkal, a minôség kérdése talán az egyik leglényegesebb kérdés a fogászati piacon. Végigsétálva Budapest hatodik és hetedik kerületének málladozó vakolatú falai között, ma is sokszor megpillanthatunk egy-két régi vágású cégért, amely fogtechnikai laboratóriumot hirdet. De ahogy ma már egy cipészt vagy egy asztalost is kisebb csoda találni az apró műhelyekben, a fogtechnikai munkákat sem ezekben az apró manufaktúrákban végzik, hiszen ez ma már nemzetközi nagyipar, az ipari termelés minden szabályának és minőségi elvárásának megfelelően. Egy városi legenda úgy tartja, Japánban teljesen ismeretlen a selejtes alkatrész fogalma, ezért amikor egy amerikai megrendelő kikötötte, hogy az ezerdarabos alkatrészszállítmányban maximum három selejtes alkatrészt fogad el, a japán gyártó egész egyszerűen nem értette, mire vonatkozik az adott passzus. Ezért, illetve egy fordítási hiba okán az ezer tökéletes alkatrészhez csomagoltak három direkt selejtes darabot. A tanmese lényege, hogy Japánban egészen mást gondolnak a minőségbiztosítás fogalmáról, mint a világ többi részén. Ez nem azért van, mert a szigetországban még a rizs is vigyázzban áll, és minden gyártósoron halálos pontossággal

működő szamurájok lesik a hibát, hanem azért, mert a japán társadalom számára a minőség fogalma előrébb való a piaci érdeknél. A minőségbiztosítás alapvetően anyagi kérdés. Anyagi abban az értelemben, hogy a profit megőrzése érdekében egyszerűsített, gazdagságos, de mégis minőségi termékeket kívánnak előállítani. Pár száz évvel ezelőtt, az ipari forradalmak hajnalán a minőségbiztosítás kérdése viszonylag egyszerű volt, a piacot egy céhes rendszerbe szerveződött ipar látta el, saját minőségi kvótákkal, teljes kontrollal a termelés összes tényezője felett. A céhek területi alapon százszázalékosan le tudtak fedni piacokat, pontosan meg tudták határozni, milyen minőségi elvárásokat támasztanak az egyes gyártók (tagok) felé. Csakhogy az iparosodás terjedésével, ahogy képessé váltunk arra, hogy a helyi termelést túllépjük, ez a kontroll fokozatosan elveszett, és a szerepét egészen új szervezetek, sőt, maga az örökké éhes piac vette át. Ma, amikor a gyártási folyamat egyes szereplői gyakran a földgolyó másik végéről tartják a kapcsolatot, a minőség-ellenőrzés nem a gyártási

folyamat valamiféle mellékterméke, oldalága, hanem külön szakma és iparágazat. Mint minden nagy ipari áttörés, a minőség-ellenőrzés is egy háború szüleménye. Vagy éppen két nagy és tragikus háborúé, az előző századot felszántó két világégésé. Az első világháború ellátmányéhségét kielégítendő, elképesztő tömegtermelési hullám söpört végig a világ iparvidékein. Az addig harmonikus munkamegosztásban működő gyárak hirtelen nem egy, hanem több száz beszállítótól kaptak alkatrészeket, amelyeket nem állt módjukban előzetesen tesztelni. A második világháború során vált nyilvánvalóvá, hogy az egyes hadiipari beszállítók önmagukban már nem képesek kordában tartani a minőség-ellenőrzés és -biztosítás kérdését. Az Egyesült Államokban ekkor alakult meg a Statisztikai Minőség-ellenőrzési Hivatal, az első olyan kormányszerv, amely az ipari minőség-ellenőrzést hivatott felügyelete alatt tartani. A háború utáni ipari termelés igazi kísérleti terepe nem véletlenül lett az ipari termelésének mintegy kilencven százalékát elvesztett Japán, az amerikai termelési modell itt tudta teljes egészében megvalósítani elképzeléseit, a szigetvilág ennek köszönheti a fenti példában is ismertetett hírnevét.

Minôség-ellenôrzés és minôségbiztosítás A fenti két fogalom nem azonos, sőt, nagymértékű eltérést mutat. A minőség-ellenőrzés általános fogalom, egy adott termék alapvető ellenőrzésére vonatkozik, a minőségbiztosítás azonban ennél sokkal összetettebb jelenség, ugyanis ennek során azt ellen-

őrzik, hogy a megfelelő metodikával elemzik-e a megfelelő terméket, és a megfelelő pillanatban, a megfelelő szakértelemmel. A harmadik kategória, a minőségirányítás pedig a tevékenységek összehangolása egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. Ezek a bonyolult statisztikai számításokon alapuló fogalmi rendszerek, amelyek véletlenszerű hibák rendszereiből, komplex kivitelezési modellekből és termelési együtthatókból állnak, teszik lehetővé, hogy egyáltalán képesek legyünk mércét alkotni arról, mi a minőség fogalma. Olcsóbbat, jobban, minél kisebb egészségügyi rizikóval. Egészségügyi szolgáltatások terén a minőség új értelmet nyer, itt nemcsak a technikai, de az etikai oldalát is megmutatja. Ez amúgy is eléggé összetett kérdéskör. Szabad-e minőségi verseny tárgyává tenni a páciensek egészségét? Az egészséges piaci verseny hívei szerint igen, hiszen a minőség elégedett pácienst, az elégedett páciens pedig további minőségi javulást hoz magával. Természetes, hogy az egészségügyi ágazatban magasabb és szervezettebb a minőségbiztosítási rendszer, itt ugyanis az egyes államok egészségügyi szervei is hatást gyakorolnak a folyamatra a hagyományos piaci szereplők mellett. Nemcsak a minőségi kérdésekben gyakran járatlan páciensek, hanem maguk a termékek felhasználói, sőt sok esetben gyártói is szorgalmazzák a szigorú minőség-ellenőrzési kvóták felállítását. De azért lássuk be: az auditált ISO minősítések, kormányzati szervek és szakmai csoportok együtt sem képesek akkora nyomást gyakorolni a minőségi ellátás érdekében, mint az elégedett páciensek, akik majd továbbadják annak hírét, hogy hol kapták meg azt az ellátási színvonalat, amelyet elvárnak. -fuchs

Tanulók Napja negyedszer „Nagyon boldog vagyok” – kezdte beszámolóját Pósáné Szûcs Erika, a Tanulók Napjának egyik szervezôje és elôadója. Hiteles mondat, hiszen az utolsó elôadás befejezése után alig öt perccel szaladt ki a Práter utcai Szolgáltató- és Kézmûvesipari Szakképzô Iskola tanárának száján.

Kényelem, stílus, elegancia és divat együtt – Olaszországból

Andimarc Kft. Budapest XVI., Ostoros u. 34. D-431-es stand De Paola Andrea +36-30-944-6520

Today 2010 szombat.indd 10

Havas Judit +36-30-931-9809

Magyarország minden tájáról, A délutáni előadó, az Ivoclar valamennyi fogtechnikusokat demonstrátora Nagyváradról képző intézményből csapatoérkezett. „Óriási show volt!” – san érkeztek az ifjak. Az idén lelkesedett az egyik, a teremkétszáznál többen foglaltak ből éppen kilépett ifjú hölgy. helyet az esemény méretéhez Pósáné Szűcs Erika az előadó, (végre) illeszkedő harmadik Florin Stoboran humorát, emeleti teremben. Köszönheszemléletes előadásmódját és tően az előzetes szervezésnek, a restaurációk fémkerámiából a regisztráció is kényelmesen, készítésének minden csínjátgyorsan zajlott. Az előzetes bínját felölelő ismereteit diszervezés és a tömeges érdek- Pósáné Szûcs Erika csérte. lődés egyaránt az elhivatott helyi oktatókat A Fogtechnikus Tanulók Napja remek dicséri, akik szinte teljes létszámban elkísér- találmány, az ismeretszerzésen túl alkalték tanítványaikat. mat ad arra, hogy a tanulók – a majdani Az első előadásban a szakképzők magá- kollégák – megismerkedjenek egymással, val az oktatással foglalkoztak, hiszen Pósáné oktatóiknak pedig arra, hogy egymással Szűcs Erika az új, európai uniós követelmé- konzultáljanak, a kiállításon megismernyekhez illeszkedő, kompetenciaalapú mo- kedjenek szakmájuk, illetve a szakirodaduláris szakképzésről, ezen belül az óraszá­ lom újdonságaival, kedvezményesen vámokról, felmentési lehetőségekről, a vizsga- sároljanak. követelményekről, vizsgaidőpontokról és a Pósáné Szűcs Erika szerint nem igazán tetszakmai versenyekről esett szó. Mindenkit ten érhető, hogy egy ilyen nap után a tanuló közelről érintő tudnivalók ezek. mennyivel tud többet majdani mesterségéA második előadó Gulyás Gyula a Heraeus ről. Sok múlik az oktatókon, szerencsés, ha a Kulzer képviseletében, a kerámiákkal kap- szakmai órák során vissza-visszatérnek az itt csolatos ismereteket foglalta össze. Olyan látottakra, tapasztaltakra. ismereteket, amelyek jól illeszkednek a máAz bizonyos, hogy annak, aki részt vett a sod- és harmadév tananyagához, ugyanakkor Dental World tanulónapján, látóköre széleszélesebb körűek és frissebbek is annál. sedik, a szakma iránti elkötelezettsége nő, és Mihályi Zoltán sok gyakorlati ismerettel, ráadásként, ha csak egy-egy mondat megrademonstrációs elemekkel dúsított előadása a gad, vagy egy szakmai fogás nyomot hagy, fémek feldolgozásával, elsősorban a precíziós máris megérte! NAL öntéssel foglalkozott.

10/15/10 6:01:42 PM


Megjelent! Implantológia A DENTAL PRESS IDÔSZAKOS, TEMATIKUS KIADVÁNYA

VII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM • ÁRA: 2500 FT

PRESS

Implantológia 2010/2 2010-ben VII. évfolyamába ért az Imp­lan­tológia című kiadványunk, ami évenként 2 számmal jelenik meg. A fogorvoslás tudománya – ezen belül az implantológia különösen – szinte napról napra fejlődik, újabb és újabb anyagok, speciális műszerek kerülnek forgalomba, a páciensek igényei, elvárásai is állandóan változnak és fokozódnak. Így az ismeretek bővítésére, kiegészítésére folyamatosan szükség van, s ehhez nyújtanak segítséget tematikus sorozatunk ezen kötetei is. Terjedelem: 160 oldal

Esztétika a fogászatban 2010 2010-ben már IV. évfolyamába lépett az Esztétika a fogászatban című kiadványunk. Az esztétika a fogorvoslás igen intenzíven fejlődő ága, a „forradalmian” gyors, nagy léptékű változások jellemzik. Általánosságban is elmondható, hogy az esztétika iránti igény nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, a szépészeti ipar bevonult a gyógyítás különböző területeire, így a fogászati szektorba is. A páciensek mind gyakrabban kérik a hófehér, csillogó fogakat, mert „szép mosolyt” szeretnének, hiszen ezeknek fontos jelentősége van a sikeres kommunikációban, a mindennapi élet szinte valamennyi területén. E szakterület iránt mutatkozó, s egyre fokozódó igények kielégítéséhez kívánunk segítséget nyújtani e sorozatunkkal. Terjedelem: 92 oldal

Esztétika a fogászatban A DENTAL PRESS IDÔSZAKOS, TEMATIKUS KIADVÁNYA

IV. ÉVFOLYAM, I. SZÁM • ÁRA: 2500 FT

Dental World 10: Tíz év krónikája A X. Dental World-re megjelent jubileumi összegző kiadványunk is.

Az új kiadványainkat keresse standunkon (D-403), ahol a

Dental World kiállítás ideje alatt minden termékünkből 10% kedvezményt adunk! Híd a fogászatban

Today 2010 szombat.indd 11

A kiadványok ára:

2500 Ft/db

www.dental.hu • megrendeles@dental.hu

10/15/10 5:36:41 PM


12

DENTAL WORLD 2010

Egy exkluzív cég exkluzív ajánlata Az Unimet Kórháztechnikai Kft.-t mintegy 22 éve hozta létre Nieberl Zsuzsa és társa. Sokféle termék, köztük fogászati eszközök külföldi beszerzésével és európai forgalmazásával foglalkoznak. Hűségesek régi, bejáratott partnereikhez, így sok más mellett az olasz Newmed B autoklávjaihoz, fehérítőlámpájához, a német Carl Martin kéziműszerek teljes választékához, az ugyancsak német Busch csiszolóihoz, koronafelvágóihoz, polírozóihoz és fúróihoz, a svájci FKG endodontiás eszközeihez, az olasz Mariotti implantológiai készülékeihez, a szlovákiai Chiradent fogászati kezelőegységeihez, orvosi székeihez, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Az Unimet nagy feltűnést keltett a Dental World-ön bemutatott új röntgendigitalizáló készülékkel. Az olasz Micronica által kifejlesztett és gyártott, palmtop formájú és méretű,

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

OUROS elnevezésű „csodakütyü” mindent tud, ami a röntgendigitalizáláshoz szükséges, ugyanis magában foglal egy kisméretű számítógépet klaviatúrával, bővíthető memóriával. Egyszóval mindent tud, amit a nagyok, csak éppen kicsi, mozgatható, praktikus. A készülékhez tartozó szenzor segítségével bármilyen röntgengéppel készíthető felvétel, mégpedig minimális sugárterheléssel. Az elkészült digitális kép kötetlenül manipulálható, vagyis nagyítható, élesíthető, inverzbe fordítható, már exponáláskor a páciens neve mellé rendelhető. Az OUROS az orvos asztali gépéhez számos módon – USB-vel, memóriakártyával, de akár WiFi-vel is – kényelmesen illeszthető. Mindezek után hab a tortán, hogy, ha nem is zsebben, de valamennyi tartozékával együtt elegáns, saját tartozék táskában kényelmesen, bárhová szállítható. A készülék az Unimet D 420-as standján megtekinthető, kipróbálható, és igen jelentős kedvezménnyel, „premieráron” megvásárolható. LAN

„GYERMEK-VÁR” a Dental World-ön! (2010. október 14–15–16.) A Varázskert Baba Mama Ház munkatársai szeretettel várják a rendezvény három napja alatt különböző játékos foglalkozásokra a kicsi és a nagyobb gyermekeket egyaránt! Mottó: Játsszunk együtt, amíg a szüleitek az előadásokat és a kiállítást látogatják!

Today 2010 szombat.indd 12

10/15/10 5:36:59 PM


Today 2010 szombat.indd 13

10/15/10 3:19:38 PM


14

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Kór-történet 10 röpke év a magyar egészségügy történetébôl Mottó: „Tragédiának nézed? Nézd legott komédiának, s mulattatni fog.” Madách Imre

2008 – katarzis és drámai végjáték Az év azzal kezdődött, hogy Sólyom László államfő nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte a parlamentnek az egészségbiztosítás átalakításáról szóló törvényt. A gesztusban mindkét fél a saját igazának megerősítését vélte felfedezni. „A verseny és a magántőke bevonása a társadalombiztosításba alkotmányosan lehetséges, és adott körülmények között eredményre is vezethet” – fogalmazott az államfő. Ebből a mondatból az SZDSZ prominensei egyértelműen azt a következtetést vonták le, hogy a köztársasági elnök szerint az elfogadott törvény alkotmányos, tehát rendben van, a Fidesz pedig azt, hogy a vétóból az látszik, hogy az egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról szóló szabályozás rossz az országnak.

mégis életbe lépne, elhatározták, hogy népszavazással érik el hatályon kívül helyezését. Egyöntetűen kiálltak az Albert házaspár referendum kezdeményezése mellett, és vállalták, hogy a törvényes határidőn belül összegyűjtik a referendumkiírásához szükséges 200 ezer aláírást. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több-biztosítós egészségbiztosítást?” – szólt a kérdés. (Később a több biztosítós kitételt többpénztárosra módosították.) A népszavazás azonban egy másik, sőt, két másik nem kevésbé fordulatos „szappanopera” témája. (Lásd keretben!) A március 9-én megtartott szavazás nem várt magas részvétellel és mindhárom kérdés

A pénz nem minden. Ezt bizonyítja az is, hogy az orvosok többsége – egy akkoriban elvégzett felmérés adatai szerint – igennel szavazna a vizitdíj és az ápolási díj eltörlésére vonatkozó népszavazási kérdésekre, még a háziorvosok is, akik pedig közvetlenül részesedtek a vizitdíjból. (A háziorvosok vizitdíjból származó bevétele átlagosan 165 ezer forintra rúgott havonta úgy, hogy a betegforgalom negyedével csökkent.) Persze ez már politikai elkötelezettség kérdése is. Nehéz megmondani, hogy a kormányzati intézkedések határozták-e meg az orvosok pártszimpátiáit, vagy inkább arról van szó, hogy az eleve jobboldali kötődésű orvosok ideológiai alapon is ellenálltak a reformnak. Az mindenesetre tény, hogy a pártpreferencia-kérdésre válaszolók háromnegyede a megkérdezés időpontjában valamelyik ellenzéki pártra szavazott volna. Az MSZP évadnyitó frakcióülésén úgy döntött, hogy egységesen igennel szavaz február 11-én, az egészségbiztosítási törvény újbóli zárószavazásán. Az ellenzék a kamarákkal együtt következetesen nemet mondott az egészségügyi reform minden egyes elemére, a gyógyszerek patikán kívüli forgalmazásától kezdve a vizitdíj bevezetésén át a gyógyszergyártókat árversenyre kényszerítő új gyógyszer-támogatási rendszerig. A legerősebb nemet a biztosítási törvényre mondták. Mikola István szavaival: a magyar emberekre az egészségügy átalakítását ilyen módon nem szabad rászabadítani, mert ez a törvény a magánbiztosítási és egészségügyi ellátórendszerek, valamint az állami, illetve társadalombiztosítási rendszerek legrosszabb tulajdonságait ötvözi. Eközben valóságos népmozgalom bontakozott ki az egészségbiztosítási törvény ellen. A Magyar Szociális Fórum Szociális Kerek­ asztala – csatlakozva a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal kezdeményezéséhez – társadalmi ellenállást hirdetett az új egészségbiztosítási törvény életbelépése ellen. Az MSZOSZ és a Liga Szakszervezetek a tiltakozás más, hasonlóan éles formáit választották. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény február 11-én ismételten megszületett, ám hosszas „utóélete” – ha úgy tetszik, agóniája – lesz még, annak ellenére, hogy Sólyom László határidőn belül aláírta a törvényt. Még ebben a hónapban 20-20 millió forintos törzstőkével az állam megalapította a 22 egészségbiztosítási pénztárat, amelyek egyelőre egyszemélyes részvénytársaságként működnek. A társaságok vezetőit két évre ki is nevezték. Mint majd látjuk, alig néhány hónapot töltöttek csak jól jövedelmező hivatalukban. Az ellenzék követeléseihez csatlakozott civil szervezetek arra az esetre, ha a törvény

Today 2010 szombat.indd 14

esetében az eltörlést támogató igen szavazatok 82 százalék körüli győzelmével zárult. A kormány tehát köteles megszüntetni a vizitdíjat, a kórházi napidíjat, továbbá a tandíjat. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök még a szavazás napján bejelentette, hogy erre a kötelezően előírt 2009. január 1-je helyett már április 1-jétől sor kerül. Ezzel a döntéssel mintegy 30 milliárd forint került ki az egészségügyi rendszerből. Újabb politikai csatározások kezdődtek a háziorvosok kiesett vizitdíjának pótlásáért. Gyurcsány Ferenc – miután a háziorvosok tömeges szerződés megtagadást helyeztek kilátásba – Székely Tamást, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár akkori főigazgatóját bízta meg, hogy kezdjen egyeztetéseket az orvosszakmai szervezetekkel a háziorvosi rendszer finanszírozási kérdéseiről. Mindeközben nem jutottak nyugvópontra az elfogadott, de még nem hatályos egészségbiztosítási törvény körüli csaták sem. A koalíción belüli vitát újjáélesztette a március 9-i népszavazás. A szocialisták számára kérdésessé vált, hogy érdemes-e egy újabb népszavazásnak kitenni az egészségügyi reformokat az SZDSZ menedzselte magánbiztosítók bevonásával. Az MSZP a törvény módosítását tűzte napirendre, az SZDSZ pedig felvetette, hogy az Új tulajdonosi program keretében az állampolgárok is vehessek részvényt a megalakuló pénztárakban. A NEK az Alkotmánybírósághoz fordult, kifogásolva az egészségbiztosítási törvény alkotmányellenességét, és kérte a jogszabály megsemmisítését. Március utolsó napjaiban Gyurcsány Ferenc menesztette Horváth Ágnest, mondván, hogy az egészségügyi reformpolitika mögött elfogyott a támogatás, új megoldásokra van szükség, amelyeket egy új miniszter hitelesíthet. Bejelentette, hogy rövid időn belül a parlament elé kerül az egészségbiztosítási re-

A tb-mentô népszavazás Az Albert házaspár még 2007 elején nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz népszavazási kérdéseit. A fellebbezések után az Alkotmánybíróságtól is megkapták a zöld jelzést. Utóbb több mint negyven civil szervezet kezdte meg az aláírásgyűjtést a „tb-mentő referendum” kiírásáért. A civilek az egészségügyi törvény megismételt szavazásáig 359 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A végül leadott 510 ezer aláírásból több mint 430 ezer hitelesnek bizonyult. Az Országgyűlés elrendelte az egészségbiztosítás privatizációját megakadályozó népszavazási kezdeményezést, annak ellenére, hogy Székely Tamás egészségügyi miniszter már benyújtotta a parlamentnek a februárban elfogadott pénztártörvény hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatát. Ha mégis lenne népszavazás, ahogyan azt a „tb-mentők” kívánják, azt már csak a hároméves moratórium miatt tartanák meg. formtörvényt gyökeresen megváltoztató módosító javaslat. Az új változat megtartja az eddigi, tisztán állami tulajdont, de az állami központ mellett létrehozza a regionális pénztárakat, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt valódi biztosítói jogosítványokhoz juttatná. A területi elven szerveződő pénztárak a hozzájuk tartozó polgárok után járó fejkvótából megszervezik az ellátásokat, ellenőrzik a szolgáltatókat. A Fidesz reakciója: a törvény alapfilozófiája továbbra is az egészségügy üzleti alapokra helyezése, így mindenfajta „toldozgatás-foldozgatás” csak még rosszabb eredményt hozhat, és a törvény teljes vis�szavonását nevezte az egyetlen lehetséges megoldásnak. Székely Tamás személyében Gyurcsány Ferenc megnevezte a kormány új egészségügyi miniszterét. Az SZDSZ a koalíció felmondásával és a kormányból való kilépéssel válaszolt a lépésre. A biztosítási modellváltás kísérletébe eddig két miniszter és a koalíció (majd a miniszterelnök és a kormány) is belebukott. Végső soron az egyik meghatározó rendszerváltó párt teljes felmorzsolódását, politikai palettáról való eltűnését is előidézte. Első nyilvános szereplése alkalmával Székely Tamás bejelentette be, hogy hatályon kívül helyezik a 2008. évi törvényt. A bejelentést tapsvihar követte. A törvény vis�szavonásának bejelentésével a volt koalíciós partnerrel, az SZDSZ-szel közösen kialakított reformelképzelés – benne a külső forrás bevonásáról szőtt álom – végleg megbukott, azaz az OEP egységes marad, és a magánbefektetőket kihagyják a társadalombiztosítás átalakításából. Május elejére az MSZP regionális egészségügyi biztosítási rendszerre vonatkozó terve is elszállt, az új egészségügyi miniszter az OEP megerősítésére és részleges decentralizációjára helyezte át a hangsúlyt, továbbá szolgáltatásvásárló és ellenőrző funkcióval erősítette volna a hivatalt. Tervei szerint központi szervezet döntene a támogatás mértékéről, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felhasználási módjáról, ugyanakkor a hét regionális pénztár szabadon, a

minőségi mutatók függvényében, dönthetne arról, hogy mely szolgáltatóval köt szerződést. A rendszerben egyébként megmaradna a 19 megyei pénztár is, azonban tényleges egészségbiztosítási feladatot nem kapnának, hanem mintegy ügyfélszolgálatként működnének. Letett a kormány a sokat vitatott fejkvótaalapú finanszírozásról is, helyette a teljesítményvolumen-korlátot (tvk) alakítanák át. Összességében Székely Tamás – mit is tehetett volna mást egy kisebbségi kormány minisztereként? – a béketeremtésre vállalkozott. Biztonság és partnerség 2008–2010 címet viselő miniszteri programja a minőség javítását szolgáló sok apró lépésről, a türelmes egyeztetésről, a meggyőzésről szólt. Ám a leginkább neuralgikus pontban nincsen változás: ez a program is abból indul ki, hogy a kormány a konvergenciaprogramban kitűzött költségvetési célokon nem kíván lazítani, nem juttatja hozzá a szükséges forrásokhoz az ágazatot. A béke időszaka annak ellenére sem következett be, hogy a miniszter különféle forrásokból több milliárd forintot „lobbizott” össze az egészségügy, ezen belül is kiemelten a népegészségügy céljaira. A kedélyeket hosszú időn át a Hospinvest egri működése és az ellene tiltakozók borzolták. A 2009. évi költségvetés készítésének idején „kitört” a gazdasági világválság. Hamarosan kiderült, hogy az újabb megszorítások szükségesek, és abból ki kell vennie a részét az állam által felügyelt valamennyi területnek, így az egészségügynek is. A két évig tartó szufficites időszak után a költségvetési tervezet az Egészségbiztosítási Alapnál ismét hiánnyal számol. lan

A háromigenes népszavazás A Gyurcsány-kormány szinte minden reformlépését visszavonatni szándékozó népszavazás kezdeményezését először 2006. október 23-án elmondott ünnepi beszédében Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vetette fel. A Fidesz hét kérdést már másnap be is nyújtott az Országos Választási Bizottságnak. Ezek közül többkörös huzakodás után az Alkotmánybíróság és az OVB hármat (vizitdíj, kórházi napidíj és tandíj) hagyott jóvá. A Fidesz 2007 októberében kezdett nagyszabású aláírásgyűjtő kampányba. Az aláírások száma rövid idő alatt meghaladta az ügydöntő népszavazás kiírásához szükséges 200 000-es határt. A benyújtott aláírások nagy többségét az OVB hitelesnek fogadta el. Az Országgyűlés 2007. december 17-én népszavazást írt ki a három kérdésben. A kezdeményezés kérdései közül később még többet is hitelesített az OVB, de a Fidesz már nem kezdett újabb aláírásgyűjtésbe.  A köztársasági elnök 2008. március 9-ére tűzte ki a voksolás időpontját. A szavazásra feltett kérdések: • Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? • Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? • Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetni? A „háromsigenes” népszavazáson mindhárom kérdés nagyarányú támogatást kapott.

10/15/10 3:19:38 PM


Implantátum netto 71 euró Felépítmény netto 36 eurótól Regisztráljon standunkon (B-208) és adunk Önnek ingyen 2 db implantátumot!

Today 2010 szombat.indd 15

10/15/10 5:19:29 PM


16

DENTAL WORLD 2010

Today 2010 szombat.indd 16

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

10/15/10 5:19:48 PM


Today 2010 szombat.indd 17

10/15/10 5:19:49 PM


18

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Gyógynövény-hatóanyagokat tartalmazó ecsetelô és szájöblítô (Gingisol Plusz) alkalmazási lehetôségei a sztomatológiai gyakorlatban III. A szájhigiénia kóroki jelentôsége a sztomatológiában és a gyógynövénytartalmú készítmények helye és szerepe a szájhigiénia fenntartásában Összefoglaló néven az íny és a fogakat tartó csontszerkezet (a fogágy) és a körülöttük elhelyezkedő szövetek betegségeit közérthetően fogágybetegségeknek nevezzük. A fogágybetegségek közé tartozik a leggyakrabban tapasztalható vérzéssel járó ínygyulladás, valamint a fogak „lecsupaszodásával járó” ínysorvadás is. Magyarországon az ínysorvadásban szenvedők aránya rendkívül magas, a 45 év feletti lakosság több mint 85%-ának a sorvadás következtében fogínytasakja van. A hazai fogkefefogyasztás még alig több, mint 1 darab/ év/fő, és a fogkrémből is csak 3-4 tubus fogy évente. Ehhez képest a fejlett egészségkultúrával rendelkező országokban ennek tízszeresét használják. A nem megfelelő szájhigiénia pedig bizonyítottan fogkövekhez, fogágygyulladáshoz, ínytasakokhoz és következményes súlyos általános betegségekhez (szívinfarktus, agyvérzés, koraszülés, cukorbetegség stb.) vezethet. Így napjainkban különösen nagy figyelmet kell fordítani a gondos szájápolásra. Minden módszer, eljárás – akár ecsetelő vagy öblögetőszer alkalmazása is – fontos előrelépést jelenthet azzal, hogy elősegíti a száj és a fogazat egészséges állapotának fenntartását, csökkenti a kóros hatásokat, gyulladásos jelenségeket és azok következményeit.

fehéres réteget nevezzük plakknak vagy lepedéknek. Eredeti funkciója, hogy a fogak zománca körül alkosson védőréteget, de a káros hatású baktériumok elszaporodásával az eredeti funkció helyett a szájüreg gyulladásos betegségeinek előidézéséért felelős. A plakk szénhidrát- és más cukortartalmú „tapadós” ételek rendszeres fogyasztása esetén nagyobb mértékben jelentkezik, míg a friss zöldségek fogyasztása vagy a kifejezett rágást igénylők esetén csökkenhet. A történelmi időkben sokkal több rágást igényeltek az elfogyasztott ételek, csak a huszadik században vált divattá a szinte pépes ételek és a cukros „üdítő” folyadékok tömeges fogyasztása. Mivel ezek „abrazív”, a fogakat dörzsölő, tisztító hatású anyagokat alig tartalmaznak, így a fogak öntisztulása szinte teljesen megszűnt. Emiatt sokkal nagyobb mértékű a plakk-képződés, gyakoribbak a fogak megbetegedését okozó jelenségek. A plakkból képződik, annak „elmeszesedésével”, kikeményedésével a fogkő, melyet otthoni módszerekkel már nem lehetséges megfelelően eltávolítani a környező szövetek károsítása nélkül.

Előrehaladott ínysorvadás Fogkövek

A fogkô és következményei

Lepedék vagy plakk Két fogmosás közötti időszakban a fogakra és az ínyszövetekre rakódó átlátszó vagy

A fogkő kikeményedett ételmaradék, a fogakon lévő lepedékből keletkezik. A plakkban, a lepedékben nagy mennyiségű baktérium sza-

KERESSE A

porodik, és egy idő után kőkeménnyé válik. A fogkő már olyan kemény és olyan erősen tapad a fogak felszínéhez, hogy fogkefével nem lehet eltávolítani. Csak a fogorvosi rendelőben, az úgynevezett professzionális szájhigiénés kezelés során, ultrahangos vagy egyéb eszközökkel lehetséges. A fogkövek egyenesen ínygyulladáshoz vezetnek, a fogíny alá is betelepedve pedig a fogágy gyulladásához, majd az íny sorvadásához. Ekkor a fog és az íny között rés, tasak keletkezik. Ebben a tasakban baktériumok milliói és ételmaradék találhatók. A baktériumok termékeiből keletkező toxikus anyagok a fogat tartó csont (fogágy) felszívódásához és a fog meglazulásához vezetnek. A tasakból a baktériumok és azok toxinjai a tasak hámsejtjein keresztül bejutnak a véráramba, és így eljutnak a szervezet távoli részeire. A távoli részeken az érfalon megtapadnak, és ott, az új helyen súlyos gyulladást, majd másodlagos betegséget válthatnak ki (szívinfarktus, agyvérzés, koraszülés stb.). Tudományosan bizonyítást nyert, hogy a fogágysorvadásban szenvedők, fogínytasakkal rendelkezők között ezen másodlagos, gyakran halált okozó betegségek sokkal gyakrabban fordulnak elő. Ez különösen nagy fontosságot ad a gondos szájápolásnak, mivel a rendszeres szájhigiéniai kezelésekkel súlyos, akár halált okozó betegségek megelőzéséért lehet lépéseket tenni. A gyógynövénytartalmú készítmények között számos olyan található, amely akár ecsetelőszerként, akár szájöblítő oldat formájában képes jelentősen hozzájárulni a gyulladásos tünetek enyhítéséhez, a szájhigiénia helyreállításához, fenntartásához. Ebben a gyógynövények hatóanyagai több támadásponton fejtik ki hatásukat: – gyulladáscsökkentés (kamilla) – ödémacsökkentő hatás (kamilla) – fájdalomcsillapító hatás, anesztetikus hatás (mentol, szegfűolaj, eugenol) – antibakteriális, antivirális hatás (kamilla, szegfűolaj, fahéj) – candida albicans szaporodásának gátlása (kamilla) – általános fertőtlenítő hatás (szegfűolaj, kamilla) A gyulladáscsökkentő és ödémacsökkentő hatás révén az ínygyulladás csökkenthető a kamillatartalmú készítmények alkalmazásá-

val. Ha a tinktúra alkoholos oldatát ecseteléssel visszük fel az íny- és szájnyálkahártyára, akkor közvetlenül a gyulladás helyén felszívódva jelentős helyi hatást képes kifejteni. Ezt a hatást fokozza a szájöblítő oldatban alkalmazott kamillakivonat. A fájdalomcsillapító hatás kifejtése az anesztetikus tulajdonságok révén lehetővé teszi az érzékeny területek jobb tisztíthatóságát, akár a műtét utáni szájnyálkahártyáról, akár pedig a gyulladás következtében érzékeny ínyről és a fogápolást nehezítő ínygyulladásról van szó. Erősíti a szájüregi patológiás folyamatok tüneteinek enyhítését a kifejezett antibakteriális, antivirális és antimikotikus hatás. Itt is az alkoholos tinktúrák kamilla-, szegfűolaj- vagy fahéjtartalma fejt ki hatékony antimikrobiális effektust.

Gingivitis a mindennapokban A fogínygyulladás, vagyis gingivitis csupán a kezdete annak az útnak, amely az ínysorvadáshoz, majd a fogak elvesztéséhez vezethet. A fogínygyulladás okai alapvetően a nem megfelelő szájhigiéniai szokások, mint például a rendszertelen vagy nem megfelelő technikájú fogmosás, rendszeres fogkő-eltávolítás hiánya. A figyelmeztető tünetek közé tartozik az íny vagy a fognyak túlzott érzékenysége, ínyvérzés, ínyduzzanat, pirosság, apró hólyagocskák megjelenése, illetve fájdalom. Sokkoló nemzetközi statisztikák szerint a 40 év feletti lakosság közel 80%-a ínygyulladásban szenved, és a 35 év felettiek fogvesztésének oka 80%-ban az ínysorvadásnak köszönhető. A fogínygyulladás a fogat körülvevő szövetek gyulladásos reakciója, ahol a gyulladás fokozódásával a csont, az íny és gyökérhártya is sérül, az íny és a fog között egy baktériumokkal teli tasak jön létre, mely gócot képezve, a szervezet egészének működését befolyásolva rengeteg melléktünetet és kellemetlenséget, illetve súlyos másodlagos betegségeket okoz.

Parodontitis chronica Az ínysorvadás, más néven parodontitis a fogínygyulladás egy súlyosabb fázisa, ahol az előző tünetek mellett komoly baktéri-

DENTAL WORLD KIÁLLÍTÁSON A FŐBEJÁRATTÓL JOBBRA, A 339-ES STANDON!

Új! Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény szájüregi panaszok kezelésére OGYI – 1032/2009 Alkalmazása ajánlott: • a fog, fogágy, fogíny fájdalmas gyulladásos állapotában, • fogínysorvadással járó érzékenység csökkentésére, • protézis okozta fájdalmas sérülések kezelésére, • afták kezelésére.

Csak a PLUSZ

PLUSZ HATÓANYAGOK, PLUSZ HATÉKONYSÁG! Forgalmazza: BGB Interherb Kft. 1087 Budapest, Százados út 18.

W W W. I N T E R H E R B . H U

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 9_Gingisol hird_265x92mm_0927_Today 1_4.indd 1

Today 2010 szombat.indd 18

9/28/10 4:13 PM

10/15/10 5:19:54 PM


- Kiemelt megjelenés a Fogorvoskeresôben, Magyarország legnagyobb fogorvoskeresô rendszerében

Today 2010 szombat.indd 19

10/15/10 3:19:44 PM


20

DENTAL WORLD 2010

umtelepek keletkeztek, az íny visszahúzódik, és a fogak nyaki része a felszínre kerül. Ez okozza a szájkomfort romlását, a kellemetlen szagokat, a fogak jelentősen növekvő érzékenységét hidegre, melegre, édesre, illetve a fogak mozgását vagy akár elvesztését is. A sorvadás az ínyről az egyre beljebb lévő szövetek felé veszi az irányt. Az íny és az állkapocscsont kezd egyre inkább visszahúzódni, a fogak mindinkább kilátszanak az ínyből és a csontszövetből, majd egy idő után a fogak kihullanak. Ha nem állítják meg a folyamatot, a fogak implantátummal való pótlása is szinte lehetetlenné válik. Az ínysorvadás (krónikus parodontitis) képében megjelenő tulajdonképpeni felnőttkori progrediáló fogágygyulladás rendszerint ínygyulladás (gingivitis) képében indul. Vannak olyan kórformák is, amikor nem észlelhető kezdetben az íny gyulladása, hanem ezen jelenség nélkül mutatkozik súlyos gyulladás, előrehaladott ínytapadás-veszteség. Vannak rapidan, agresszívan lejátszódó, gyors fogelvesztéshez vezető formák is.

Előrehaladott csontveszteség képe

A fogágybetegség fontosabb típusai: 1. Krónikus gingivitis (krónikus ínygyulladás) 2. Akut gingivitis (heveny ínygyulladás) 3. Krónikus parodontitis (felnőttkori ínysorvadás, folyamatos tasakképződéssel) 4. Fekélyes parodontitis (fekélyes fogágygyulladás) 5. Agresszív parodontitis (agresszív fogágygyulladás, hirtelen foglazulással) A krónikus ínygyulladás rendszerint egyenes úton vezet a krónikus ínysorvadáshoz, amely felnőttkorban lassan és fokozatosan haladva előre eredményezi a fogat rögzítő struktúrák pusztulását, a csontállomány felszívódását, ínytasakok, fogágytasakok keletkezését, a fogak meglazulását, majd elvesztését. Magyarországon a 40 év feletti lakosság 85%-a ínytasakokkal, fogágytasakokkal rendelkezik, a fogak elvesztésében már a parodontális kórképek nagyobb szerepet játszanak, mint a fogszuvasodás. Az agresszív típusú parodontitis lehet fiatalkori juvenilis és felnőttkori változat, valamint előfordul lokális és generalizált formában egyaránt. Ilyenkor rendkívül gyors a fogak meglazulása és sorozatos elvesztése. A krónikus gingivitis és a krónikus parodontitis a leggyakoribbak, ezek adják az összes fogágygyulladás mintegy 85%-át. A gyorsan progrediáló formák 3-4 hét alatt képesek több milliméternyi ínytapadás-veszteséget okozni. Váltogatják egymást nyugalmi és fellángoló időszakok, és periódusonként eredményezik végül is a fogak elvesztéséhez vezető parodontális károsodást.

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

(íny alatti lepedék). Ennek baktérium-összetétele jelentősen különbözik a szupragingivális plakkétól (íny felett látható lepedék), mivel az íny alatti területen jelentős túlsúlyban vannak az anaerob baktériumok, elsősorban a Gram-negatív obligát és fakultatív anaerobok. Ezen kórokozó mikrobák egy része a fog felszínéhez, a fogkövekhez tapad, más részük a sulcus (ínybarázda)-váladékban diszpergált állapotban van, míg a harmadik részük az ínytasakot bélelő hámhoz tapad. Ez utóbbi csoport felelős a bakteriális invázióért – vagy­is hogy az ínytasak baktériumai bekerülnek a véráramba –, mivel képes áthaladni a tasakhámon, és behatolni a kötőszövetbe is. Ezek között előfordulnak a fogágypusztulásért, a csontfelszívódásért és a fogkilazulásért elsősorban felelős parodontopatogén baktériumtörzsek. Az utóbbi évtized kutatásai egyértelműen bizonyították, hogy ezen parodontopatogén baktériumok számának tartós csökkentése, elszaporodásuk meggátlása, ezt követően a gondos szájhigiénia fenntartása a kulcsa a fogak elvesztéséhez vezető folyamatok kezelésének. Bizonyított tény, hogy az antibiotikumok helyi és általános alkalmazása legfeljebb átmeneti eredményt hoz, a mechanikusan elvégzett sebészi kezelést követően nagy százalékban a baktériumok visszatérnek, az ózonterápia eredményei átmenetiek. Rendkívül biztatóak a lézerekkel végzett kezelések, akár a tasakok sebészi lézerrel hetente összesen 3 alkalommal elvégzett művelete, akár a kis teljesítményű 650 nm-es lézerrel és festékkel végzett fotodinamikus terápia eljárása. Ezek minden mikroba elpusztítására alkalmas eljárások a tasak mikrokörnyezetében, és kiegészítve egyéb eljárásokkal (gyulladáscsökkentő és regenerációt segítő gyógynövénytartalmú ecsetelők, öblögetők stb.) tartós megoldást jelenthetnek. A fogágypusztulás nem mindig arányos a plakk, a lepedék vagy a fogkövek men�nyiségével, mert a különösen agresszív típusú baktériumok már kis mennyiségben is gyors csontpusztulást képesek eredményezni. Vagy­is lehetséges fogkőmentesnek és tökéletesen tisztának látszó fogazat esetén is rendkívül agresszív bakteriális hatás miatti gyors és mély ínytasakképződés, foglazulás és fogelvesztés is. Az ép, gyulladásmentes ínyen előforduló plakkok elsősorban Gram-pozitív mikrobákat tartalmaznak, majd a gyulladás kifejlődésével egyre nagyobb lesz a Gram-negatív coccusok és pálcák túlsúlya, és egyre több lesz az aerobbal szemben az anaerob résztvevő. A jellegzetes parodontopatogén (tasakképződést és csontfelszívódást okozó) flóra képviselői tehát Gram-negatív és anaerob túlsúlyú mikrobák. A leginkább felelőssé tehetők: a Prevotella intermedia, a Porphyromonas gingivalis és a Fusobacterium nucleatum. A krónikus felnőttkori parodontitis jellemzője a Porphiromonas gingivalis, amely obligát anaerob kórokozó. Azok a tényezők, amelyek megnehezítik a szájhigiéniát, jelentősen kedveznek a fogágybetegség kialakulásának. A dentális plakk kialakulására hajlamosító egyéb tényezők szintén fokozzák a fogágybetegség kialakulásának valószínűségét. A kóros szervezeti rezisztencia megváltozott plakkellenes reakcióhoz vezet, amely szintén fokozottabb fogágypusztulást eredményezhet.

Az ínytasakok baktériumainak súlyos szervezeti következményei A szájhigiénikus munkája nélkülözhetetlen a jó szájegészség eléréséhez és fenntartásához

A parodontitis okai között (etiológiájában) döntő szerepet játszik a szubgingivális plakk

Today 2010 szombat.indd 20

A mély ínytasakban szenvedők között 38%ban következik be szívinfarktus. A mély ínytasakban szenvedők 25%-a szívinfarktusban hal meg. A mély ínytasakban szenvedők 11%-a agyvérzésben hal meg.

Az ínytasakban szenvedő terhesek több mint háromszor annyi koraszülöttet szülnek. A parodontológiai betegek kezelésében alapvetően fontos a megfelelő szájhigiénia

Inyecsetelés koronaszélnél

feltételeinek megteremtése. Az akut tünetek kezelését követően a szupragingivális és a szubgingivális fogkövek, illetve a plakk mechanikus eltávolítása történik. A szubgingivális terület alapos depurálása (fogkő-eltávolítás), simítása szükséges kézi és gépi eszközökkel. A beteget megfelelő egyéni szájhigiéniára kell vezetni, ezt gyakoroltatni. A parodontális sebészi beavatkozások között a lebenyes tasakműtétek során nyitott küret végezhető. Az apikális irányba eltolható a készített lebeny, a tasak mélysége így csökkenthető, a denudálódott fog jobban tisztíthatóvá válik. Higiénésen jobb, esztétikailag viszont hátrányos. A tartós eredmény meglehetősen kevés.

Depurálás utáni ecsetelés

Az implantológiai munkát támogatja a gyógyulást segítő gyógynövényes ecsetelés

Az ínyplasztikák során elsősorban a hiperpláziás gingivarészek eltávolítására törekszünk, esetenként pedig esztétikai okokból koronahosszabbítást tudunk végezni. A parodontális regenerációt elősegítő műtétek célja a parodontális szövetek pusztulásának megállítása, valamint elősegíteni a fogágy struktúráinak minél nagyobb fokú regenerációját is. A vertikális csonttasakok regenerációja nehéz sebészi eszközökkel, a különböző csontpótló anyagok beültetése több év tapasztalatai alapján nem tekinthető biztonságosan sikert jelentő eljárásnak. Gyakori a beültetett anyag kilökődése, késői szövődményként pedig gyökérreszorpció fordul elő. Nemritkán egyes anyagok ankilotikusan épülnek be. Így az egyébként kitűnő hidroxil-apatit is csak kitölti a hiányzó csontrészeket, de nem képes parodontális tapadást létrehozni vagy elősegíteni. A szintetikus trikalcium-foszfát, az organikus anyagok, a membrántechnikák számos esetben sikeresen alkalmazhatók, de a legsikeresebbek is csak általában egy-egy stratégiai fontosságú fog megmentését tudják eredményezni, és a költségek meglehetősen magasak. Marad a legfontosabb cél

továbbra is a fogágybetegségek megelőzésében, a lehető legjobb szájhigiénia fenntartásában történő előrelépés. A parodontálisan károsodott fogazat kezelésében fontos szerepet játszik a mechanoterápia, a gondosan végzett sínezés a szájhigiénés kezeléseket követően hasznos lehet. A protetikai rehabilitációt a teljes körű parodontális kezelést követően, tökéletes szájhigiéniájú beteg esetén szabad elkezdeni. A fogágybetegségek kezelése során kiemelt fontosságú az általános betegségek figyelembevétele, így bakteriémia által veszélyeztetett betegek esetén indokolt lehet antibiotikumos védelem. A hosszú távú sikeres kezelési eredmény kulcsa a megfelelő gondozás megvalósítása, a 3-6-12 hónapos kontroll, rendszeres professzionális kezelés végzése. Csak jól motivált betegek esetén várható siker. A fogágybetegségek kialakulásában és progressziójában kiemelkedő szerepet játszanak a baktériumok és a baktériumok toxinjai. A különböző típusú lézerek számos kísérleti vizsgálat tapasztalatai szerint alkalmasak arra, hogy jelentősen csökkentsék a periodontopatogén baktériumok számát. Mind az in vitro, mind az in vivo vizsgálatok rámutatnak arra, hogy különösen az egyre több antibiotikum-rezisztens törzs jelenléte miatt a lézeres alternatív kezelésnek egyre nagyobb jelentősége lehet.

Lézerek szerepe a fogágybetegségek kezelésében A Nd: YAG lézerrel már 1992-ben bizonyították (Cobb és mtsai J Periodontol 1992:63.701-707), hogy jelentős mikrobaszám-redukció érhető el Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus és Treponema denticola esetén. Ugyanezt 1996-ban megerősítették Ben Hatit és mtsai (J Clin Laser Med Surg 1996:14,13 7-143). Sarkar és mtsai (J Periodontol Res 1993, 28, 204-210) toluidinkékkel végzett fényérzékenyítés után hélium-neon lézerrel végeztek kezelést, és az anaerobokat 96,6%ban, az aerobokat 100%-ban lehetett elpusztítani. A P. gingivalis és a F. nucleatum esetén a hatás 94,2% volt. Ráadásul kifejezett csontleépülés-csökkenést figyeltek meg. Moritz és mtsai (J Clin Laser Surg Med 1997 15 33-37) (Laser Surg Med 1998 22 302-311) diódalézer segítségével kifejezett baktériumszám-csökkenést értek el a parodontális tasakokban Actinobacillus actino­mycetecomitans, Prevotella inter­ me­dia, Porphyromonas gingivalis esetén. Ugyancsak megfigyelték a diódalézer gyulladáscsökkentő hatását és a parodontális tasak letapadásának elősegítését is. A baktériumok és ezek toxinjai az immunsejteket stimulálják, amelyek különböző gyulladással kapcsolatos mediátorok termelését eredményezik, mint az interleukin, növekedési faktor, prosztaglandinok. Ezek a gyökérfelszínnel érintkezve szerepet játszanak a gyulladás kialakulásában. A baktériumok és toxinjaik eltávolítása, mennyiségük csökkentése így közvetlenül és közvetve is a fogágygyulladás csökkenését eredményezi. A parodontális tasakok kezelésének fő célja a gyulladás csökkentése és új tapadás létrehozásának elősegítése. Ebben kiemelt szerepet játszik a gyökérfelszín, ami a parodontális regeneráció alappillére. Csak megfelelően biokompatibilis felszín esetén lehetséges jó tapadás létrejötte. A gyökérfelszín kezelésében, a regenerációhoz szükséges állapot létrehozásában fontos szerepet játszhatnak a lézerek. Crespi és mtsai a szén-dioxid-lézer (Laser Surg Med, 1997, 21, 395-402) segítségével hoztak létre új tapadást. Defókuszált módon 2 W teljesítménnyel, alacsony energiatartományban besugarazva a gyökérfelszínt új fibroblaszttapadást eredményezett.

10/15/10 3:19:48 PM


Today 2010 szombat.indd 21

10/15/10 5:37:04 PM


22

DENTAL WORLD 2010

Schwarz és mtsai (J Periodontol, 2001, 72, 361-367) ErYAG lézer segítségével végzett kezelés során megállapították, hogy az ErYAG segítségével végzett kezelések eredményeként 2 mm volt a tapadásveszteség javulása, a hagyományos nem lézeres eljárással kezelt csoport 1 mm-éhez képest. Rossmann és mtsai (Den Clin North Am, 2000, 44, 793-809) a lézerrel végzett tasakhámeliminációt szén-dioxid-lézerrel igen eredményesnek találták. A mechanikus csoporthoz képest a lézeres hámeltávolítás sokkal komplettebbnek bizonyult, a gyógyulás pedig kifejezetten eredményesebb. A lézeres tasakhám-eltávolítás egyik kulcskérdése a fogágybetegség sikeres kezelésének, és ebben a lézerek kiváló alkalmazása bizonyítást nyert.

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

A szájhigiénét nehezítő helyi tényezők: – Nem megfelelő túlérő tömések – Elálló vagy vastag szélű koronák – Retenciós helyek – Szabálytalan torlódott fogazat Az ínysorvadásra hajlamosító, súlyosbító té­ nye­zők: – Gyenge immunreakciók – Alacsony vitamin-, antioxidáns-, ásványianyag-szint – Cukorbetegség – Vérképzőszervi betegség – Anyagcsere-betegség – Terhesség – Dohányzás – Rendszeres stressz – Szájhigiéniát elhanyagolók

Implantátumok és az ínygyulladás, ínysorvadás Az implantátumok sok szempontból pontosan ugyanúgy működnek, mint az ember eredeti fogai. Szájhigiéniai szempontból még fokozottabban kell rájuk figyelni, nem elegendő 6-12 havonta fogkőleszedésre járni, hanem legalább 3 havonta el kell látogatni kontrollvizsgálatra. De mi ennek az oka? Az elveszített fog helyéLézer kezelés közben

Tévhitek Ha erős fogkefét használok, és jól súrolom a fogaimat, nem lehet semmi baj. A szájzuhannyal nem lehet kárt csinálni. Az implantátumok nem csontból vannak, nem kell rájuk úgy vigyázni. Az implantátumok nem fogak, így nem lesz rajtuk fogkő. Az implantátumok fémből vannak, így nem eshetnek ki.

A szájhigiénikus rutinmunkája az ecsetelés

re ültetett implantátum a csontszövetbe épül. A fogínygyulladás és -sorvadás következtében az állkapocscsont és a csonttaraj, amiben a fogak ülnek, a gyulladás hatására erózió­nak indul, elvékonyodik és elkeskenyedik, ez pedig, a természetes fogakhoz hasonlóan, az implantátumok esetében is elvesztésükhöz vezet. Ha a rendelkezésre álló csontszövet túlságosan lecsökken, sem az újabb implantáció, sem a csontpótlás nem lesz kivitelezhető, csak a kivehető protézis marad az egyetlen megoldás.

Mozgó fogak Gyakran a mozgó fogak esetében agresszív ínykezelés mellett is a fogak úgynevezett összesínezése szükséges, de ez nem jelent végső megoldást. Mindenekelőtt magát a probléma forrását, az ínysorvadást kell kezelni.

A parodontális tasakok komplex kezelése az Ecto Derma Polyklinikán Az Ecto Derma Polyklinikán Európában az elsők között került bevezetésre a parodontális tasakok komplex kezelése. Egyedülállóan, szinte minden hatékony eszköz egy helyen áll rendelkezésre, megfelelően képzett szájhigiénikus és fogszakorvos szakemberek látják el és gondozzák a pácienseket. A diagnosztika, rendelői és az otthoni kezelés és gondozás fontosabb lépései a következők: Betegvizsgálat, a fogágy állapotának felmérése. Panoráma-röntgenfelvétel, kiegészítő vizsgálatok, szakorvosi konzíliumok a klinikán belül (szájsebészet, implantológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet, allergológia, immunológia, bőrgyógyászat, ultrahang, kardi-

ológia, urológia, nőgyógyászat, szűrővizsgálatok stb.). Orvosi laboratóriumi vizsgálatok, az immunrendszer laborvizsgálata.. Mikrobiológiai tenyésztéses baktériumvizsgálatok. Allergiavizsgálat fogászati anyagokra, fémekre, gyógyszerekre. Szájhigiéniai állapotfelmérés, eszközök, termékek értékelése. Kezelési terv készítése – szájhigiéniai, fogászati –, ínysorvadás kezelése. Ultrahangos fogkő-eltávolítás – íny feletti és speciális íny alatti kezelések. Fogínytasakok dióda sebészi lézeres kezelése (tasakok baktériumainak kiiktatása). Szoftlézer-terápia (gyógyulás és ínytapadás elősegítése). Antimikrobiális fotodinamikus terápia lézerrel. Speciális, az ínysorvadást gátló gyógyszeres szájöblögető alkalmazása. Gyógynövénytartalmú szerrel (Gingisol Plusz) íny- és tasakkezelés. Antioxidáns-tartalmú szerek alkalmazása helyileg és általánosan. A nem stabil fogak rögzítése, fixálása. Egyénre szabott szájhigiénés eszközök kiválasztása több mint 100-féle termékből (fogkefe, fogkrém, fogselyem, fogköztisztító, elektromos fogkefe, szájzuhany, otthon alkalmazható gyógyhatású készítmények, gyógyszerek stb.). Rendszeres szájhigiéniai gondozás, a fogágysorvadás kezelésének folyamatos biztosítása. A szükséges további fogászati kezelések – tömések, koronák, hidak, implantátumok stb. Dr. Gáspár Lajos, az orvostudomány kandidátusa Ecto Derma Polyklinika www.ectoderma.hu

A svédcsavar az implantprotetikában Implantfelépítmény nélkül közvetlen platformra csavarozható hidak, koronák CoCr-ból, Zirconiumból, Titánból akár 25 fokos tengelykorrekciós lehetôséggel jelenleg 11 féle implantátum rendszerhez

Látogasson meg minket a B212, C208-as standon – Biomain Labor Today 2010 szombat.indd 22

10/15/10 5:37:13 PM


2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Nem kell szenvedni a szép fogakért Dr. Ráth Katalin Budapesten szerezte fogorvosi diplomáját, amelyet Ausztriában általános orvosi diplomával koronázott meg. Két éven át Svédországban dolgozott, majd tizenöt éve önálló praxist vezet Bécsben. Elsősorban a minimálinvazív paradontológia specialistája, nagy felkészültséggel alkalmazza a lézeres technikákat. Néhány éve specialitásai közé iktatta a noninvazív esztétikai fogászatot is, melynek keretében az Egyesült Államokból importált forradalmian új fogesztétikai eljárást honosított meg Ausztriában. Mintegy két éve Sopronban hozott létre új vállalkozást, amelynek célja a Lumineers restaurációs technika magyarországi elterjesztése. Az elsô lépések sikeresnek bizonyultak, a mai napig mintegy 80 magyar fogorvos sajátította el és alkalmazza a Lumineers by Cerinate kezeléseket. – Ez az a módszer, amelyre mind a fogorvosok, mind pácienseik már évtizedek óta vártak. A páciensek azért, mert ezzel az eljárással mindenféle fájdalom, injekció, fogcsiszolás, a foganyag bármiféle roncsolása nélkül juthatnak esztétikailag tökéletes fogsorhoz. A fogorvosok részben ugyanezért, másrészt azért, mert a kontaktlencse-vékonyságú speciális kerámiahéjakat a természetes fogakra, vagy akár a már meglévő hidakra, koronákra illeszthetik rá. – Tartósak ezek a ragasztott kerámiahéjak? – Az USA-ban 25 éve alkalmazzák, s a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy egész életre szóló megoldást nyújtanak, ezért életre szóló garanciát biztosít a gyártó cég. – Mi az eljárás menete?

kalmazása igényel a fogorvostól speciális tudást vagy képességet? – Speciális kiképzés során, kétnapos workshop keretében lehet elsajátítani az eljárást. Erre sem annyira a technika elsajátítása, mint inkább a minôség biztosítása érdekében van szükség. A workshop oklevéllel zárul. A következô workshopunkat Budapesten, a Flamenco Szállóban tartjuk október 22–23-án. Jelentkezni lehet

DENTAL WORLD 2010

23

a 06-70-637-4136-os számon és e-mailben: info@docsdentaldesign.com címen. – Ezek szerint Magyarországon is számottevô igény mutatkozik az esztétikai fogászat iránt? – Magyarországon mindenre van igény, ami szép és jó. És az esztétikailag hibátlan fogsor szép is, jó is. Ráadásul hasznos. Hatására megnő az emberek önbizalma, előnyére változik személyiségének kisugárzása. Felmérhetetlen előnyt jelent a munkaerőpiactól a párválasztásig az élet számtalan területén. Amerikában a szép fogsor státuszszimbólum, s ez a tendencia nálunk is. NAgy andrás lászló

Új korszak a fogászatban

Dr. Ráth Katalin

– A fogorvosnak nincsen más dolga, mint lenyomatot és fotódokumentációt készíteni, azt eljuttatni a Denmat magyarországi képviseletéhez, amely mindezt továbbítja a Kaliforniában található laborba, ahol kézi munkával, egyénre szabottan készítik el a héjakat, majd küldik vissza a megrendelő orvosnak. – A Lumineers by Cerinate technológia al-

Compothixo

TM

A tudósok jelentést tettek arról, hogy egy lépéssel közelebb kerültek a fogászati kezelések következő nagy átalakulásához. Az eljárással a gyökérkezelés nem csupán egy élettelen, halott fogat hagy a szájban, hanem újraéleszti azt. Az ACS Nano folyóiratban egy teljesen új, nanoméretű filmről számoltak be, mely a régóta áhított cél elérésével kecsegtet. Nadia Benkirane-Jessel munkatársaival együtt megjegyezte, hogy évente emberek millióinak fogát mentik meg gyökérkezeléssel. Az eljárás során a fogorvos eltávolítja a fájdalmas, gyulladt fogbelet, a sérült vagy beteg fog belsejében levő lágyszövetet, mely idegeket és vérereket tartalmaz. A helyreállító gyökérkezelés, melynek során külön kifejlesztett szövettel pótolják a sérült fogbelet, forradalmi alternatívát nyújt-

hat a fogbél eltávolítása helyett. A tudósok egy többrétegű, nanoméretű film kifejlesztéséről számoltak be, mely az emberi hajszál vastagságának 1/50 000-e. Olyan anyagot tartalmaz, mely segít a fogbél helyreállításában. Korábbi tanulmányok felfedték, hogy az alfa-melanocitastimuláló hormon (alfa-MSH)-nak elnevezett anyag gyulladásgátló összetevőket tartalmaz. Laboratóriumi tesztekkel kimutatták, hogy az alfa-MSH egy széles körben használt polimerrel együtt segít leküzdeni a fogbél fibroblasztjának gyulladásos folyamatait. A fibroblaszt a fogbelet alkotó legfőbb sejttípus. Az alfa-MSH-t tartalmazó nanofilm gyarapította ezen sejtek számát. Ez segíthet feléleszteni a sérült fogat, így elkerülhetővé válhat a gyökérkezelés. Forrás: Medipress

AZ ELSÕ VIBRÁCIÓS KOMPOZIT MÛSZER Minden hagyományos kompozithoz használható

Az elemmel mûködõ Compothixo a vibrációból eredõen tökéletessé teszi a kompozit a kavitás falaihoz való adaptációját és megakadályozza a légzárványok kialakulását. A mûszer úgy teszi krémesebbé, jobban megmunkálhatóvá a kompozit anyagot, hogy az a rezgés miatt nem fog a mûszerhez tapadni.

• Tökéletesíti a kompozit a kavitás falaihoz való adaptációját • Csökkenti a kompozit ragadósságát • Csökkenti a légzárványokat • Egyszerûbbé teszi a megmunkálást • Minden hagyományos hybrid kompozithoz használható

Kapható 2010 novembertõl

Today 2010 szombat.indd 23

10/15/10 6:01:44 PM


24

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Fluor a tejben Második kiadásban jelent meg „A fluorozott tej szerepe a caries megelôzésében” címû könyv. A szerzôk egyikét, dr. Bánóczy Jolán professzor asszonyt arról kérdeztük, miért volt szükség ennek a könyvnek az ismételt megjelentetésére. – Két oka is volt. Az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve készült első, 1996os kiadás teljesen elfogyott, ráadásul az eltelt tíz év alatt rengeteg új ismerethez jutottunk arra vonatkozóan, hogy a fluorral dúsított tej hogyan hat a fogazatra, a nyálra, a plakkra és a teljes szájüregi környezetre. Az elmúlt tíz évben a tejfluorizálás közösségi módszere is több országra terjedt ki. Ma már mintegy tíz országban fluorozzák a tejet, elsősorban olyan, fejlődő országokban, ahol nemigen mosnak fogat, alig használnak fogpasztát, tehát feltétlenül valami olyan módszerre kellett rátérni, amelyben mindenki részesül. – Miként foglalhatók össze az új ismeretek? – Az volt kérdéses egy ideig, hogy a tejben bevitt fluort képes-e a szervezet biológiailag felhasználni. Sokan azt mondták, hogy a tejfehérjék kicsapják a fluoridot, és ezáltal nem hasznosul. A kutatások bebizonyították, hogy a kötődés reverzibilis, visszafordítható,

és csak rövid ideig tart. A fluoridok bármikor kiszabadulhatnak ebből a kötésből. Ma már nemcsak azt vizsgáljuk ezekben a – főleg in vitro – kísérletekben, hogy a fluoridok hogyan hatnak a fogzománcra, hanem azt is, hogy a fog környezetére, a szájüreg összetevőire milyen hatást gyakorolnak. A tejben bevitt fluorid hatásmechanizmusa kettős: szisztémás és helyi. Erről az utóbbi évtizedekben a fluorozás hívei között is viták folytak. Ma már azt tartják, hogy a hatás elsősorban helyi, de a szisztémás hatás sem elhanyagolható. Felmerül a preeruptív és a poszteruptív hatás vizsgálatának szükségessége is. A preeruptív hatás vizsgálatánál azt nézzük, hogy a fogak áttörése előtt, tejben bevitt fluorid hat-e a később megjelenő fogakra. A kutatások igazolták, hogy jelentős különbség van a fogak megjelenése előtt fluorozott tejjel itatott és ilyen tejet nem kapott csecsemők között. A poszteruptív hatás pedig azt jelenti, hogy amikor a fogak már a szájban vannak, és bármilyen formában – akár fluorizált fogkrém, víz, só, tej formájában – fluort viszünk be, akkor az hogyan hat a fogzománcra. – Magyarországon miért nem adunk a gyerekeknek fluorozott tejet? – A nyolcvanas években már voltak ilyen próbálkozások, amelyeket az Egészségügyi Minisztérium támogatott. Eredményes csak olyan országokban lehet az eljárás, ahol a gyerekek rendszeresen kapnak iskolatejet. Akkoriban mi is adtunk. Szinte minden országban van viszont „antifluorid”-lobbi, nálunk is volt hosszú ideig. Azt hangoztatták,

tudományos előadásokon is, hogy a fluoridok toxikusak. Ez önmagában igaz, de ebben az értelemben nem, mivel nem viszünk be olyan mennyiségű fluoridot. Ez a lobbi erősen ellenezte a fluorizált tejet, miattuk nem sikerült akkoriban megvalósítanunk. Ma is van ilyen lobbi például Bulgáriában, ahol legelőször fluorozták a tejet, és mintegy húsz éve jó eredmények vannak – mégis minden lehető módon megpróbálják gátolni az eljárást! Sajnos az ésszerű, tudományos bizonyítékok nem hatnak minden emberre. Azokat a szülőket, akiknek az IQ-ja nem éri el a kellő magasságot, könnyű bebolondítani azzal, hogy a fogorvosok meg akarják mérgezni a gyerekeiket. Az ilyen szülők hallgatnak a

populista propagandára, és ezzel rettentő sok kárt okoznak. Thaiföldön viszont – tudomásom szerint – nincs „antifluorid”-lobbi. Bangkok összes iskolás gyereke fluorizált tejet iszik, és még egyetlen mérgezés sem fordult elő. – Van egy másféle ellentábor is. Mostanában mind gyakrabban halljuk, hogy a cariesnek genetikai gyökerei vannak. – Divatos mindenre azt mondani, hogy genetikai háttere van. Minden tankönyvben leírjuk: a cariesnek nincs kimutatható genetikai háttere! Igaz viszont, hogy az ősöktől öröklött a fogak alakja, a fogzománc összetétele, a táplálkozási és fogmosási szokások kialakulása viszont a szülőktől függ. Ezek együtt befolyásolják a caries kialakulását. A kedvező hatást fokozhatja, ha a szisztémás fluoridbevitelt helyi eljárással kombináljuk. Például a fluorozott tej vagy só fogyasztása mellett fluorozott fogpaszták használata is ajánlott. Két szisztémás eljárás azonban nem alkalmazható egymás mellett, nem lehet egyszerre fluorozott tejet és fluorozott sót is adni. A barázdazárók sem tartalmaznak fluort, tehát az is igen jó és ajánlott kombináció. Magyarországon a tejet nem fluorozzuk, viszont fluorozott só kapható. – Újabban nemcsak gyerekeken próbálták ki a fluorozott tej hatását, hanem gyökércarieses felnőtteken is. Egy közös svéd–dán kísérlet kimutatta, hogy idős emberek gyökércariesei is remineralizálódtak a fluorral dúsított tej fogyasztásának köszönhetően! Révay András

Tánc és írott szó Táncos könyvbemutatót láthattak az érdeklődők pénteken ebédidőben a Dental World kiállítás Speakers Corner elnevezésű előadóterében. A rendhagyó esemény a délutáni születésnapi ünnepségből kínált könnyed ízelítőt a forró latin és energikus modern táncokkal. A bemutatott könyv Róth Lajos Fogpótlás. tan című átfogó munkája, amely egy kötetben kívánja összefoglalni mindazt, amit ma tudunk a fogpótlástan orvosi oldaláról. A címben szereplő pont egyrészt meg kívánja különböztetni a most megjelent művet a korábbi évek tankönyveitől, amelyek csak egy bizonyos részét fedik le ennek a nagy területnek, másrészt nyilvánvaló utalás a ma már megkerülhetetlen internetre. A kötet a Dental Press gondozásában jelent meg, és a kiállítás idején a Dental Press regisztrációs pultja mellett található standon kapható, illetve a későbbiekben a kiadótól megrendelhető. A szerző kiemeli, hogy korábban ugyan jelentetett meg könyveket a kiadó ebben a

témában, például a kivehető vagy éppen a rögzített fogpótlásokról, de most végre egy több fejezetből álló összefoglaló munkát is sikerült kiadni. Külön fejezetet kapott a modell-előkészítés, a mintakészítés, a fogpótlás, a kivehető kombinált munkák és az implantációs fogpótlások. A mű lefedi a teljes fogászati palettát, kivéve az esztétikát, amely külön könyvben, a Hajdu Zoltán által szerkesztett kötetben jelent meg, Csak természetesen címmel, szintén a Dental Press kiadásában. A Fogpótlás.tan nemcsak a fogtechnikusok számára lehet izgalmas, hanem ugyanúgy hasznos fogorvosoknak, tanulóknak, egyetemistáknak is. Az esetismertetésekre épülő könyv 310 oldalon, 1600 színes fotóval mutatja be a fogpótlás művészetét. És hogy kerül a tánccipő a dedikálóasztalra? Úgy, hogy a könyvbemutató már része a Dental World tízéves születésnapi eseménysorozatának, amely a délutáni állófogadásban és különleges show-műsorban kulminált. A fellépő fiatal táncospár hihetetlen

könnyedséggel kápráztatta el a nagyérdeműt, lenge öltözékük és forró érzelmekkel teli mozdulataik üdítő színfoltot jelentettek a komoly üzleti tárgyalásokba merült fogorvosok forgatagában. Hogy egy táncos milyen jó előadóművész, mindenekelőtt az mutatja, hogy mennyire képes a mozdulatain keresztül érzéseket közvetíteni, és nemcsak tánc-

Szájnyálkahártya gyulladások, pl. foghúzást követően, protézis okozta feltörés, fogínygyulladás esetén

Szívesen ajánlana Ön a pácienseinek egy gélt, mely nem tartalmaz kémiai gyógyszerhatóanyagot, mégis gyorsan hat a koncentrált zsályakivonatnak  köszönhetően? ORVOSI MINTAIGÉNYLÉS

partnere felé, hanem a közönség felé is. A Kolibri táncegyesület duója ebben nagyon jól vizsgázott, mozdulattá változó érzelmeik lenyűgözték a közönséget. Akinek felkeltette kíváncsiságát a produkció, az a www.kolibrik. hu weboldalon tájékozódhat további előadásaikkal kapcsolatban. FP

Gyermekeknek a fogszuvasodás megelőzésére ajánlja a gyermekfogkrémeket

TD

Kérem, juttassanak el részemre ingyenes mintát kipróbálás céljából.

Aperisan gél 10 g OGYI-523/1995

Aperisan gél minta (10 g) Nenedent gyermekfogkrém kisminta (4 ml) Név, cím, bélyegzõ, aláírás:

A szájnyálkahártya gyulladásai esetén az a készítmény igazán hatásos, melynek hatóanyaga nem mosódik le. Jól tapadó gél formában az érintett területekre felkenve, a zsálya hatóanyaga hosszú időn keresztül kifejtheti gyógyító hatását. Természetes módon.

..................................................................... ..................................................................... Beküldési cím: Penta Pharma Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Zsák u. 3. Fax: 96/216-665.

Today 2010 szombat.indd 24.....................................................................

Aperisan gél – szájnyálkahártya gyulladásos megbetegedéseinek kezelésére szolgáló készítmény. Hatóanyag: 10 g készítmény 2000 mg orvosizsálya-levél folyékony kivonatot tartalmaz. Segédanyagok: tisztított víz, glicerin, szorbit-szirup, propilénglikol, nátrium-hidroxid, xilit, karbomer, poliszorbát 20, etanol (96%V/V), szacharin-nátrium, dinátrium-edetát, borsosmentaolaj. Javallat: a szájnyálkahártya sérülés vagy fertőzés okozta gyulladásainak kezelésére, pl. fogínygyulladás, protézis okozta feltörés esetében. Mellékhatások: propilénglikol tartalma miatt irritáció jelentkezhet a szájnyálkahártyán. Kiszerelés: 10 g gél tubusban.

fluorid mentes

fluoriddal

fluoriddal, homeopátiás kezelésben részesülőknek

10/15/10 6:01:48 PM


2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Kór-történet 10 röpke év a magyar egészségügy történetébôl Mottó: „Tragédiának nézed? Nézd legott komédiának, s mulattatni fog.” Madách Imre

Hialuronsav Hialuronsav

2009 – nincsen béke Folytatódott az ágazatot sújtó forráskivonás. A költségvetési törvény szerint az Egészségügyi Alap bevételi oldalán két és fél százalékos hiány várható. A megtakarítási célként meghatározott 30 milliárdos összeg nagyjából ennek felel meg. Az elvonás fele-fele arányban oszlik meg a gyógyszer- valamint a természetbeni betegellátást biztosító kasszák között. Székely Tamás miniszter szerint „…senki nem gondolhatta, hogy miközben a válság átírja a makrogazdasági számokat, jelentős foglalkoztatáscsökkenés várható, azaz olvad a járulékfizetői réteg, akkor az egyensúlyi intézkedésekből kimaradhat az ágazat.” A növekvő munkanélküliségen, a kiáramló bérek visszafogásán túl a hiány egyik oka, hogy az Országgyűlés az elmúlt évben – éppen a foglalkoztatás élénkítése érdekében – a bérekhez kapcsolódó járulékterhek csökkentése mellett döntött. Mindez együtt eredményezte, hogy az Egészségbiztosítási Alap bevételei 2009 első öt hónapjában a várthoz képest is jelentősen csökkentek. Ehhez járult, hogy az aktív fekvőbeteg-ellátó kasszából újabb 8 milliárd 400 millió forintot zároltak. Az egészségügyben dolgozókat is sújtotta a bérek befagyasztása és a közalkalmazottak 13. havi bérének elvonása. Megkezdődött az OEP átszervezése. Az eddig ismert Megyei Egészségpénztárak (MEP) megszűntek, létrejött a hét Regionális Egészségpénztár (REP). A kórházak sorra adták le vészjelzéseiket, csődközeli állapotokról, végtelenségig duzzadt lejárt adósságokról, fizetésképtelenségről, egyre hosszabb várólistákról adtak hírt. Amelyik intézmény megtehette, szabadult a súlyos és költséges kezeléssel járó esetektől. A helyzet kezelése érdekében a kormány újabb reformmal (inkább reformocskával), ez alkalommal a fekvő- és járóbeteg-ellátás finanszírozási reformjával próbálkozott. Mintegy válaszként megalakult a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület. Az alapító intézmények mindegyike súlyponti kórház. A szövetség deklarált célja, hogy egyeztetve és együttműködve az egészségügy szakmai szervezeteivel a lehető leghatározottabban lépjen fel az egészségügy akut finanszírozási problémáinak kezelése, továbbá a tagintézmények és az ellátási körükbe tartozó betegek érdekeinek képviselete érdekében. „Aki sokszor farkast kiált, annak akkor sem hisznek, amikor már valóban itt a farkas… Most valóban itt van!” – fogalmazott Csiba Gábor, az új egyesület elnöke. Az április 1-jétől bevezetett új finanszírozási rendszer célja, hogy a források szűkülése ellenére – szemben a teljesítményvolumen-korláttal – az ellátások nagyobb mértékére egy magasabb finanszírozási értéket biztosítson. Döntő eleme az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény, amelynek alapja a 2008. évi teljesítmény 70 százaléka. A fennmaradó 30 százalékot zárt kasszából, lebegtetett HBCs- és németpont-értékek alkalmazásával, a jelentett teljesítmények arányában fizetik ki. Az ellenzék szerint nem szűnt meg a gyűlölt teljesítményvolumen-korlát, hanem annak határait még mélyebbre tolták, „attól, hogy nem annak hívják, az még az”. Mások szerint nem a finanszírozási rendszerrel van baj, hanem a Molnár Lajos-i örökséggel: rendezetlen a struktúra:

Today 2010 szombat.indd 25

nincs meghatározva a progresszivitás elve, nem tudni, hogy mitől súlyponti a súlyponti kórház,

DENTAL WORLD 2010

tisztázatlanok a betegutak, esetleges a kódkarbantartás, stb. A rendszer a nyár végére ellehetetlenült: miközben a tervezhető beavatkozások köréből jelentős többletet jelentettek, jottányit sem változott a várólistán lévők száma. Az első fél évben nem kevesebbet, hanem 14 milliárd forinttal többet fizettek ki, mint amennyi az előző év azonos időszakára jutó kifizetések alapján várható volt. Az intézményvezetők ultimátumot adtak a kormánynak: vagy visszaenged azonnal a rendszerbe 25 milliárd forintot, vagy maguk az intézmények igazítják a szolgáltatásaikat a pénzügyi lehetőségeikhez. Vagyis: nem gyógyítanak. Vagy csak éppenhogy. Felfüggesztik mindazokat a kezeléseket, amelyekre előreláthatólag nem futja az egészségpénztár által rendelkezésre bocsátott pénzből. Ám ezen a ponton nem álltak meg, hetenként új és új tiltakozó akciót helyeztek kilátásba.

25

Mit tehetett a minisztérium? Ezt a „reformot” (reformocskát) is feladta, sőt, a következőnek a tervét is. Az októbertől bevezetni kívánt – egyébként korábban éppen a szakma által ajánlott – bázisalapú finanszírozás tervétől is elálltak, helyette visszatértek a korábbi finanszírozási rendhez. Maradt hát ez esetben is minden a régiben. A pénzszűkében vergődő ellátórendszer számára ebben az évben sem sikerült gyó­gyulást hozó varázsszert találni. Az egészségügy költségvetése valóban katasztrofális állapotba jutott. Az év első tíz hónapjában az Egészségbiztosítási Alap hiánya 123,67 milliárd volt, elsősorban az időarányosnál tervezetthez képest 103,9 milliárd forinttal kevesebb járulékbevétel miatt. A cél már csakis a túlélés: kihúzni valahogy a ciklus végéig. Amint ebben a 10, sőt, 20 évben már megszoktuk. NAL

Hialuronsav

Gengigel applikátor 6700 Ft

Gengigel spray 3490 Ft

Gengigel Prof 22 500 Ft

Gengigel szájöblögetô oldat

Gengigel

3590 Ft

Gengigel baby

gél

2990 Ft

2990 Ft

Kapható:

Dental Press Hungary Kft.

1012 Bp., Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 PRESS E-mail: megrendeles@dental.hu Hialuronsav az egészséges fogínyért

! e j t p e c e r y ín g o f Az egészséges ára! Az egész csalàd szám

csillapítja a vérzést ■ segíti a szájnyálkahártyán keletkezett sérülések gyógyulását ■ elősegíti az íny regenerációját ■ csökkenti a duzzanatokat ■

Kapható a gyógyszertárakban!

nagyi

protézis által felsértett íny, fogágy-gyulladás

gél/szájspray/szájöblögetõ oldat/baby gél

anyu

ínyvérzés és afta jani

sérült íny

misike

a fogzás időszakában

www.medis.hu

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

10/15/10 5:21:50 PM


26

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Nôk a fogászatban – történelmi áttekintés Az ókor és középkor történetírása az orvosi szakmát alapvetôen férfifoglalkozásnak állítja be, pedig eddigi történelmünk során a gyógyítás folyamatában nôk legalább annyira kivették részüket, mint a férfiak. Csak éppen a könyveket fôként férfiak írták, és valahogy elfelejtettek említést tenni azokról a jótettekrôl, amelyeket nem ôk vittek végbe. Már az őskori társadalmakban a nő feladatkörei közé tartozott a család egészségének megóvása, gyógyításának megszervezése és lebonyolítása. Nem voltak ez alól kivételek a fogászati jellegű problémák sem, amelyeket szintén a falu javasasszonya, illetve a család vezetője látott el, kezelt. Szerencsére rengeteg olyan irodalmi emlék vagy képzőművészeti illusztráció maradt ránk, amelyek segítségével képet kaphatunk a korabeli „fogorvosnők” munkájáról. A legtöbb természeti társadalomban a nők feladata volt a gyógyfüvek gyűjtése, osztályozása, előkészítése és felhasználása. Gyakran előfordult, hogy a közösség egy egész hierarchiarendszert épített a női gyógyítók köré vagy fölé, amelynek feladata a tudás szóról szóra való továbbadása és a gyakorlati ismeretek elsajátítása volt. Éppen ez a speciális tapasztalatcsere az eredője annak, hogy a női gyógyítókról oly keveset tudunk a mai napig. Nem segít ezen az sem, hogy az antropológusok nagy része ma is férfi, akik kevésbé lelkesek a kevés megmaradt természeti nép ezen oldalát feltérképezni. A zsidóság szent könyveinek egyikében, a Talmudban említés esik egy olyan asszonyról, aki képes enyhíteni a fogfájást. Az ókori görög világ egyéb írott emlékeiben is rengeteg említés esik asszonyokról, akik bizonyos gyógyfüvekkel segítettek azokon, akik súlyos fogfájással küszköttek. A Római Birodalom idején már szinte minden orvosi terület kapcsán esik szó orvosló asszonyokról, ugyanígy a fogorvoslás területén is. Meditrinához, az ősi rómaiak istenasszonyához az egészség, hosszú élet és jó bor reményében imádkoztak a római polgárok. Nakaoka Tei, egy japán buddhista szerzetesnő, akit Hotokehime, azaz Buddha Úrnője néven is emlegetnek, már a 14. században készített magának egy tökéletes műfogsort lakkozott cseresznyefából. Ez a mű jelenleg Tokióban ki is van állítva. A kiállított műremek mellett készítésének leírását olvashatjuk: méhviaszból vettek mintát az állcsontról, hogy a hiányzó részeket

Johann Liss: Női asszisztens, aki éppen a páciens erszényében turkál, középkori ábrázolás.

aztán fafogakkal kipótolják. Mivel a klisét különböző színekkel festették meg, hatékony protetikai módosításokat is végre tudtak hajtani a mesterséges fogazaton. Nagyon valószínű, hogy a szerzetes asszony nem egy, hanem több készletet is gyártott, melyeket széles körben másolhattak a szerzetesek. Bingeni Szent Hildegárd (1099–1179) „Liber Simplicis Medicinae/A Természet Gyógyító Ereje” című összefoglaló művében tesz említést olyan füvekről, amelyet apácatársai fogászati kezelések során használtak. Leírja, hogyan kezelik a tályogokat, illetve hogyan távolítják el a tályogban keletkező gennyet. A könyv, amely nagy hatással volt az elkövetkező századok gyógyászatára, jelenleg is kapható. Ugyanakkor a középkori Európában nem nézték jó szemmel a gyógyító és javasasszonyokat. Kuruzslónak és boszorkánynak bélye-

gezték őket, és ha tetten érték valamelyiküket, arra egész biztosan megégetés várt. Ezért legtöbben titokban, a nyilvánosságtól elzárva dolgoztak, kevés nyomot hagyva hátra a történelem papírlapjain. Az természetesen akkoriban elképzelhetetlen lett volna, hogy a kor egyetemein, ahol az orvosok tanultak, Salernóban, Bolognában, Párizsban, Oxfordban vagy éppen a szaracén Szalmancán női diákok is tanuljanak. Rolando de Parma (14. század) orvosi könyvében található egy rajz, amelyen a páciens állkapcsát egy nő kötözi be, valószínűleg azért, hogy rögzítse a törött szervet. Nagyon valószínű, hogy már ekkor dolgoztak női asszisztensek az egészségügyi ellátásban. Feltételezhető, hogy sok esetben az orvosok feleségei, lányai vagy esetleg lánytestvérei látták el az asszisztensi teendőket. Számos olyan középkori fanyomatot és rézkarcot ismerünk, amely érvágást vagy foghúzást ábrázol, és amelyen egyértelműen látszik, hogy az orvost női asszisztens kíséri. A 18. századi Franciaországban már elterjedtnek számít a női fogorvosi asszisztencia. Pierre Fauchard Le Chirurgien Dentiste, ou Traité des Dents (1728) című korszakos jelentőségű művét pár évvel előzi meg egy bizonyos Mademoiselle Reze nevű asszonyság rövid kiadványa, melyben az asszisztensnő összefoglalja, milyen kezeléseket tud elvégezni. Művében az alábbiakat írja az egyik készítményéről:

„Megtisztítja a rohadó fogazatot, segít megszabadulni a kellemetlen szájszagtól, és purgáló hatásának köszönhetően megszünteti azokat a csúnya fekélyeket, amelyek tönkreteszik a fogínyt. Ezenfelül elűzi a rosszkedvet is.” Ugyanakkor társadalmi szinten még ekkor is rossz a női gyógyítók megítélése. 1775ben törvényi rendeletben tiltják, hogy nő műtétet hajtson végre, ugyanakkor a franciaországi tudományos fejlődés menete ekkor már feltartóztatatlan, és egyre több nő választja az orvosi, fogorvosi pályát. A kor egyik legismertebb női fogorvosa Madame Ana, aki úgy hirdeti magát, mint a „nők fogorvosa”. Hírét elsősorban annak köszönhette, hogy a királyi család több nőtagját is ő kezelte, rendelőjében udvarhölgyek és hercegnők egyaránt megfordulnak. A 19. század végén már találhatunk olyan hirdetést, amelyet egy bizonyos Helene Perkins, egy angol fogorvos ad fel, és melynek szövege: „Cserélje le fogait fájdalommentesen, égettesse ki a sebet, majd tömesse be arannyal nálunk!” A hölgy a folyamatos praktizálás mellett saját speciális gyógykészítményeit is árulja. Az első világháborút követő nagy munkaerő-piaci változások során kezd kiegyenlítődni a legtöbb szakma nemi aránya. A huszadik század elejétől a születésszabályozás és a széles körben terjedő oktatás lehetőséget teremtett a nőknek, hogy bebizonyíthassák, nincs különbség az őáltaluk végzett munka és az orvosi szereppel tradicionálisan asszociált férfiak munkája között. Fuchs Péter

A középkorban a női gyógyítókat sokáig mint boszorkányokat üldözték, titokban kellett dolgozniuk, így kevés nyoma maradt munkájuknak.

Legyen a vendégünk a X. Dental World alkalmából egy ingyenes frissítÔ masszázsra a 228-as standnál!

A Siam Center Thai Massage úttörőként jelent meg szolgáltatásával Közép-Európában a kilencvenes évek közepén. 15 éves szakmai múltja révén cégünk ma is vezető szerepet tölt be a hazai egészség- és szolgáltatóipar e szegmensében. Eredeti, távol-keleti környezetben, a tradicionális thaimasszázson kívül olajos- és gyógynövényes masszázzsal várjuk szeretettel vendégeinket az alábbi helyszíneken: Thaimasszázs Központ 1132 Budapest, Kádár u. 4. tel.: (1) 349 2235, (20) 665 5998

Széchenyi Gyógyfürdő 1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. tel.: (1) 222 5846, (20) 665 5993

Kempinski Hotel Corvinus Budapest 1051 Budapest, Erzsébet tér 7–8. tel.: (1) 429 3585

Danubius Thermal Hotel Helia 1133 Budapest, Kárpát u. 62–64. tel.: (1) 889 5820

Today 2010 szombat.indd 26

10/15/10 5:21:53 PM


2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Kór-történet 10 röpke év a magyar egészségügy történetébôl Mottó: „Tragédiának nézed? Nézd legott komédiának, s mulattatni fog.” Madách Imre

2010 – az újrakezdés éve Az év apatikus nyugalomban kezdődött, a kormány is, az egészségügy szereplői is lélekben a választásokra és az abból fakadó változásokra készültek. Mint ismeretes, a választásokat a Fidesz–KDNP elsöprő fölénnyel nyerte meg, s a kétharmadot is meghaladó parlamenti többségre tett szert. Új kormányzati struktúra jött létre. A kormányzat deklarálta, hogy gazdasági fellendülés nem képzelhető el a humánerőforrás jó kondíciója nélkül. Ezt a hitvallást tükrözi a kétpólusú kormányzati szerkezet: egyik oldalon egy erős gazdasági pólus, a másikon az egységesen kezelt humán igények. Nemzeti Erőforrás Minisztérium néven közös irányítás alá vonták az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, az Egészségügyi Minisztériumot és a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot. E tárca alá kerültek a sportügyek is. Az új giga-minisztérium élére Orbán Viktor miniszterelnök Réthelyi Miklóst, a SOTE volt rektorát, a SOTE Egészségügyi Menedzserképző Központjának korábbi igazgatóját kérte fel, az egészségügyért felelős államtitkár pedig Szócska Miklós, a Menedzserképző aktuális igazgatója lett. A kormány első intézkedései között visszavont, illetve hatályon kívül helyezett szinte minden olyan, nem meghatározó jelentőségű egészségügyet érintő rendelkezést, amit a korábbi vezetés hagyott örökül. Elsősorban azokat, amelyek az orvostársadalom ellenérzését váltották ki. Így megszűnt az Egészségbiztosítási Felügyelet, visszavonták a rezidenseket „röghöz kötő” jogszabályt, a gépjárművezetők egészségügyi vizsgálatát módosító rendelkezést, a nővérek önálló tevékenységét szabályozó „licencrendeletet”, visszakapta régi nevét a Honvéd Kórház, stb. Ígéretként elhangzott az egészségügyben működő kamarák kötelező tagságának visszaállítása és köztestületi jogosítványaik visszaadása, sőt megerősítése is. A felmentési hullám nem kerülte el az ágazatot, a minisztériumi felső vezetés személycseréin túl az országos tiszti főorvos, az OEP-főigazgató és a főigazgató-helyettesek, valamint az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és az Állami Gyógyintézet vezetőjének személye is változott. A 2009-es zárszámadási törvény tanúsága szerint egyre csökken a társadalombiztosítási alapok járulékbevétele, az alapok hiánya a tervezettnek tizenkétszerese. Az egészségügy belső válsága túlterjedt az ágazat határain; az intézmények mellett már nemcsak a nemzetgazdasági jelentőségű beszállítókat, hanem az azokat finanszírozó bankokat is fenyegeti. Az államtitkárság egyik első tevékenységeként felmérte a kórházak adósságállományát. A 171 intézménytől beérkezett adatokból kiderült, hogy a kórházak lejárt adóssága közel 40 milliárd forint. A még függőben lévő tartozásokkal együtt pedig 71 milliárd. Az adósság túlnyomó része gyógyszer-nagykereskedők, közműcégek és más beszállítók felé halmozódott fel. Ugyanakkor az is kiderült, hogy 40 kórház, közte néhány a legnagyobbak közül, a pénzügyi megszorítások ellenére is nullszaldóval gyógyít.

Today 2010 szombat.indd 27

Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár kijelentette: szigorú feltételekhez kötné az esetleges adósságrendezést, elképProjekt2 06.01.2010 9:43 isUhr Seite 1 zelését a szakmai szervezetek támogatják. A kiszivárgott hírek szerint az adósságrendezés fejében területi igazgatási teamek vennék

DENTAL WORLD 2010

kezükbe az intézmények irányítását, s csak azok számíthatnának többletforrásra, akik belépnek a közös beszerzési társulásokba. Elképzelhető az is, hogy bizonyos menedzsmentjogok szűkülnek. Az egészségügy jövőjéről még csak találgatások, illetve kiszivárgott hírek, nyilatkozattöredékek állnak rendelkezésre. Ami már tudható: a kormány a jövő évtől a közigazgatási hivatalok jogutódaként kormányhivatalokat hoz létre, amelyekbe 15 szervezetet olvasztanak be, mások mellett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) regionális intézeteit is. Más szempontból is egyre több szó esik az egészségügy, illetve az egészségügyi intézmények államosításáról. Orbán Viktor egy nyilatkozatában kifejtette, az önkormányzatok annyira eladósodtak, hogy teljesen világos: saját erőből nem fogják tudni működtetni a kórházaikat. A kormány pedig nem

27

akar pénzt adni olyan rendszerek működtetésére, amelyekről az elmúlt években kiderült, hogy csak újra és újra előállítják ugyanazokat a problémákat – fűzte hozzá a kormányfő, aki igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy az államnak, a kormányzatnak jelenleg van-e elég ereje, kapacitása, szakembergárdája ahhoz, hogy ha egészségügyet, oktatást átvesz, akkor azt működtetni is tudja. Jó hír az egészségügy számára, hogy a gazdaság talpra állítására hivatott Új Széchenyi Terv hét „kitörési pontja” közül az első a „Gyógyító Magyarország – Egészségipar” címet viseli. Az egészségipar valamennyi nemzetgazdasági prioritásnak megfelel – szerepel az indoklásban: munkahelyeket teremt, erősíti a kis- és középvállalkozói szektort, jól képzett szakembereket igényel, és ezáltal élénkíti az oktatás-képzést, tartós gazdasági növekedést biztosít, valamint javítja az emberek egészségi állapotát, emellett jövőképet ad a morálisan szétesett egészségügyi ágazatnak. lan

EMS-SWISSQUALITY.COM

1+1=3

THE NEW AIR-FLOW MASTER PIEZON – SUB- AND SUPRAGINGIVAL AIR POLISHING PLUS SCALING – FROM THE NO 1 IN PROPHYLAXIS Sub- and supragingival air polishing as with the Air-Flow Master. Plus scaling as with the Piezon Master 700. It all adds up to three applications in one with the new Air-Flow Master Piezon, the latest development from the inventor of the Original Methods.

ments and matched perfectly to the new Original Piezon Handpiece LED. Proverbial Swiss precision combined with intelligent i.Piezon technology.

> Original Air-Flow and Perio-Flow handpieces

PIEZON NO PAIN Virtually no pain for the patients and extra-gentle on the gingival epithelium: maximum patient comfort is the decisive plus brought by the state-of-the-art Original Piezon Method. Not to mention the uniquely smooth tooth surfaces. These extra benefits are the result of linear oscillating action aligned with the tooth surface delivered by the Original EMS Swiss Instru-

> Original Piezon Handpiece LED with EMS Swiss Instrument PS

AIR-FLOW KILLS BIOFILM Getting rid of harmful biofilm down to the bottom of deep pockets. This is the essence of the Original AirFlow Perio Method. The subgingival reduction in bacteria prevents tooth loss (periodontitis) or implant loss (periimplantitis). And uniform turbulence of the air-powder mixture and of water prevents soft-tissue emphysema – even when reaching beyond the boundaries of prophylaxis – due to the action of the PerioFlow nozzle.

And when the job at hand is conventional supragingival air polishing, nothing counts more than the unequaled efficacy of the Original Air-Flow Method. Effective, fast, reliable and stress-free treatment without damage to the connective tissue, no scratching of the tooth sur face. Thanks to the gentle application of biokinetic energy. With the Air-Flow Master Piezon, it all adds up – from diagnosis and initial treatment to recall. Prophylaxis pros are invited to f ind out for themselves. For more on prophylaxis > www.ems-swissquality.com

10/15/10 11:39:57 AM


28

DENTAL WORLD 2010

2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

Welcome to the Dental World 2010 exhibition! Vegetárium, V. Cukor utca 3 Just off Ferenciek tere (noon to 10 p.m. daily), is a full-service vegetarian restaurant with a comprehensive English menu that includes some macrobiotic items.

card. This will allow you free transportation for 3 or 5 days and offer slight discounts in many of the cities museums, restaurants and spas. These cards can be bought at the ticket offices of the underground system.

Café Déryné, I. Krisztian tér 3 One of the most charming café-restos in Budapest. An ideal place after work or to sit in after or before a walk up/ down the Castle hill to the Royal Palace or if you decided to walk through the Tunnel on foot. If you’re not discouraged by the prospect of spending something like 5000 Ft per person for dinner, Gundel, next to the zoo directly behind the Museum of Fine Arts at XIV Állatkerti út 2 (metro: Széchenyi Fürdô), is probably Budapest’s fanciest restaurant, with a tradition dating back to 1894. Bagolyvár, Gundel’s little sister next door.

Cab drivers

Which bath to go? We would like to offer some recommendations for you: where to go, where to eat or what to visit during your stay in Budapest. Budapest is a safe, nice city with inhabitants famous of their hospitality and we have many to offer you both in terms of sights and experience. This time of the year, the Indian Summer or as we call it Old Ladies Summer is maybe the best time to visit our beautiful city – if you lucky enough to get some sun during your stay. We have collected some useful information for you during your stay:

Where to eat? Basic principles: – Try to find places to eat where the locals go. – Do not go to restaurants which have staff to bring you in. If there are people standing in front of the building and trying to invite you, simply move along. – Avoid restaurants which are empty at lunch and dinnertime. – Try to use a travel guide like Lonely Planet to find decent places. • Aquincum Museum: III. Szentendrei út 139. Tue-Sun: 10.00-17.00 T: 250-1650. Set amongst some stunning ruins of the Roman town, Aquincum, the museum contains relics of those bygone days when present-day Hungary was part of the Roman empire. • Budapest History Museum (Budapest Történeti Múzeum): I. Budavár Palace, E building. Tue-Fri: 10.00-18.00. T: 375-9175. Museum tracing the history of the city. Frequent special exhibitions. • György Ráth Museum: I. Szent­­há­­rom­­ság tér 6. T: 212-1030, 212-1031. Mon-Fri 11.0021.00, Sat-Sun 13.00-21.00. Just opposite Matthias Church. The only place where you can find more than 680 kinds of wine. Take a stroll around the 22 wine regions of Hungary. You can taste as well as buy! • Liszt Ferenc Museum: VI. Vörös­­marty utca 35. T: 322-9804. Mon-Fri 11.00-18.00, SatSun 09.00-17.00. Modern art, sculptures and other items from the Museum’s extensive collection. • Museum of Applied Arts (Iparmû­­vé­­szeti Múzeum): IX. Üllôi út 33-37. T: 217-5222. TueSun 11.00-18.00. ‘Guardians of Our Heritage’ exhibition of work of interior designer Joseph King all month. Art Nouveau 20th Century all month. • National Gallery (Magyar Nemzeti Galéria): I. Dísz tér 17 (in the Castle), T: 3755567. Tue-Sun 10.00-16.00. Excellent intro­­

Today 2010 szombat.indd 28

Y caffee and Restaurant, XIV. Stefánia út 1 The closest to the Dental World ‘10 Its atmosphere reflects the combination of a bar and a lounge, and it is one of the best meeting places. The menu and the food cover the great variety of international cuisine, the classic Hungarian meals and the continuously changing fresh offers.

The closest bath to the Dental World 2010 is the Széchenyi Spa, a large hot water bathhouse in the main city park. The two other large spas are the Gellért, a very exclusive Art Nouveau facility near the river or the Lukács, also on the Buda side of the town. If you prefer to go to Turkish baths, try out the Rudas or Király spas.

Liszt Ferenc square, VI. Several great restaurants in a small area On the square named up after the famous Hungarian composer Ferenc Liszt, you can find a great diversity, and many great offers when it comes to feeding your stomach All the restaurants are good, but we recommend to you Menza especially! (It has an authentic retro Hungarian atmosphere)

If you are planning to use the mass transit a lot, we recommend you to get a Budapest

Mass transit

Most of the cab drivers are honest and nice people; however, some of them might exploit some of the tourist. Some unmarked, unlicensed cab drivers may ask 100-200 or even more Euro for a single ride. They are mostly waiting in frequented areas like the Budapest Opera or around night clubs. Normally a ride should cost around 10-20 Euro inside the city limits. Always stick to the cabs of the same company, ask our staff to help you find these companies. • Citytaxi: 211-1111 - Taxi partner of the event. For discounted rates, please contact the Info point at the Dental World • Fôtaxi: 222-2222 • Budataxi: 233-3333 From Hungarian mobiles call 06-1-number, from int. mobile call +36-1-number

Sightseeing We recommend taking the services of some of the sightseeing companies who offer tours in the city. What you should definitely not miss is the Castle and the downtown. If you have to opportunity try to catch the sunset during a river cruise - one of the most spectacular sight our city can offer.

Fatál, V. Váci utca 67, which serves massive Hungarian meals on wooden platters. Typical Hungarian meals are served at the Alföldi, V. Kecskeméti utca 4 (metro: Kálvin tér). One of the oldest and most reliable restaurant of Budapest. duc­­tion to Hungarian art since the foun­­da­­tion of the Hungarian state (exhibits include late Gothic altarpieces and Hungarian paint­­ings as well as sculpture from the 19th and 20th centuries). • National Museum (Nemzeti Mú­ze­­um): VIII. Múzeum körút 14-16. T: 338-2122. TueSun 10.00-18.00. The history of Hungary from the foundation of the state to the 20th century. • Transport Museum (Közlekedési Múzeum): XIV. Városligeti körút 11. T: 343 0565. Tue-Fri 10.00-16.00, Sat-Sun 10.00-17.00. Chronicals of the history of all kinds of transportation. Boats, trains, automobiles and more. • Vasarely Museum: III. Szentlélek tér 1. T: 250-1540. Tue-Sun 10.00-18.00. Permanent exhibition of works by op-art king Victor Vasarely. • Palace of Arts (Szépművészeti Múzeum): XIV. Hôsök tere. T: 343-7401. Tue-Sun 10.0016.00. Contemporary fine art. Gustav Klimt exhibition all month. • House of Terror Museum (Terror Háza): VI. Andrássy út 60. Tue-Sun 10.00-18.00. Tel: 374-2600. Solemn memorial to the victims of both the fascist and Communist regimes held in the actual building used by their secret police. • Jewish Museum of Budapest (Zsidó Múzeum): VII. Dohány u. 2. Tel: 343-6756. Varied exhibitions and art works.

Nuda Veritas

Self-printed tickets Gustav Klimt and the Origins of the Vienna Secession 18951905 Temporary Exhibition in Palace of Arts 23 September 2010 – 9 January 2011. The Museum of Fine Arts will stage an exhibition of the outstanding works dating from the early period of the Vienna Secession with Gustav Klimt as its emblematic figure. The core material of the two hundred or so pieces, mainly drawings and prints, is formed by the works from the collection of the Albertina in Vienna, complemented by drawings and some excellent paintings from Austrian, American and Japanese public and private collections. The exhibition will also include pieces from the Museum of Fine Arts’ own collection: works by the various members of the Secession group and pieces by foreign contemporary artists who once exerted great influence on them.

10/15/10 11:39:59 AM


2010. OKTÓBER 16. [SZOMBAT]

DENTAL WORLD 2010

29

Cirkon Grand Prix 2010 A Dental World ez évi újdonságainak egyike a Cirkon Grand Prix verseny. A megmérettetés kitalálóját és megszervezőjét, Róth Lajost előzetes várakozásairól kérdeztük: – Az utóbbi években rohamosan terjedt el a cirkónium mind anyagként, mind technológiaként. Kíváncsiak voltunk, hol tartunk ma Magyarországon, mit tud ez az anyag, mire képesek vele a hazai fogtechnikusok. – Arra számítottunk, hogy fogtechnikusaink fantáziájukat szabadon eresztve alkotnak majd, persze az adott feltételekkel, tehát, hogy alkotásuk végeredménye szájba helyezhető és minden szakmai igényt kielégítő fogmű legyen. – Ezt várták. Mit kaptak? – Nem egészen ugyanezt, én személy szerint kicsivel többet vártam. Néhány általam is jól ismert, cirkont használó labor viszont

– Adódtak szakmai tanulságok? – A zsűri tagjai – négy fogorvos és négy fogtechnikus – egybehangzóan állították, távol maradt. Elég sok szimpla és majd- hogy sokat tanultak, olyan anyagokkal, elnem ugyanennyi túlbonyolított munkával járásokkal találkoztak, amelyek eddig nem találkoztak a bírálók. Amit már látunk, hogy voltak Magyarországon ismertek. újfent bebizonyosodott a régi mondás igaz– Érkezett valamilyen nem várt, szokatlan sága: a kevesebb több. Értem ezalatt, hogy a pályamunka? nagyszerűen kivitelezett, de egyszerű megol– Igen. Az egyik pályázónk egy őzbak szádások bizonyultak sikeresnek. mára készített, igen gondosan kivitelezett implantált fogpótlást küldött be. – Beszélgetésünk időpontjában még nem nyilvános a Cirkon Grand Prix végeredménye. Kérem, név nélkül mondja el, mivel vívta ki a nyertes pályázó a zsűri elismerését! – A nyertes pályamunka legfőbb erénye, hogy igen egyszerű eszközökkel mutatta meg, hogy milyen nagyszerű dolog a cirkon, és mennyivel tud többet, mint a fémvázra épített kerámia. – Mikor lesz az eredményhirdetés, mikor Projekt7_Anzeigen Stand DIN A4 10.09.10 12:29 Seite 1 ismerhetjük meg a zsűri ítéletét, valamint a

közönségszavazás eredményeként kiválasztott díjazott személyét? – Holnap, szombaton 13 órakor kerül sor az eredményhirdetésre, a Forma–1 világából ismert külsőségek között. Nal

Örömbor Meglepve álltak meg a sétálók az egyik kiállító asztalánál. Fogorvosi kellékek, berendezések helyett itt borosüvegek sorakoztak egymás mellett. Mi több: a borokat meg is lehetett kóstolni! A villányi Janus Borházat az Andimarc Kft., egy olasz orvosi munkaruházatot forgalmazó cég hívta meg a Dental World-re.

A borház családi vállalkozás, a Tenkes hegy délnyugati oldalán működik, tizenkét hektáron. A hatvan évig parlagon heverő földön 2004-ben telepítették a szőlőt. Nyolc fajtával foglalkoznak, és bár Villány hagyományosan vörösboros vidék, van egy fehérboruk is, a régióra kevéssé jellemző sárga muskotály. Hűen a villányi követelményekhez, magas minőségű száraz bort állítanak elő belőle, amelyben a mézes, bodzás illat- és ízvilág érvényesül. A pincészet „zászlósbora” természetesen vörösbor, a Janus Örömbor. Cabernet franc és merlot házasításával készül 75/25 arányban. A cabernet franc most már egyértelműen Villány vezető fajtája lett, noha itthon még kevésbé ismert, mint a „nagy testvér”, a cabernet sauvignon. Ennek ellenére Villányban szinte minden évjáratban szebb formáját mutatja, mint a sauvignon. Ezért lett a Janusnál is a csúcsbor alapanyaga a cabernet franc, amelynek markáns savait a merlot kerekíti. A készítők nagyon örültek, amikor először kóstolták ezt a cuvée-t. Azt szeretnék, ha a fogyasztók is ugyanígy örülnének, elnevezték hát Örömbornak. vay

Today 2010 szombat.indd 29

10/15/10 6:48:42 PM


Kiállítók Stand Cégnév A121 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. D417 Á-Dent Kft D425 AB Dental Hungary Kft. B210 Abiol Kft C314 Adin Implantátum C341 Ahr Med Kft C319 Allinad Electro Therapeutic Kft D437 Alpesi Kft C300 Alpha Implant B220 Amelo Invest Kft D429 American Dental Concepts Kft D402 American Orthodondtics Hungary Kft D431 Andimarc Kft C321 Any-Dent Kft D409 Aradi Plusz Kft. C312 Arganda Kft D446 Atlantisz Gáz Kft A106/a Axo Bau Kft. C344 Ballon Víz Kft A118 Bardeco Kft. D405 BEGO Brentner Goldschlagerei W.H. Gmbh&Co. KG D422A Berlin Chemie Menarini Kft B235 Bestens Zrt. C339 BGB Interherb Kft D433 Biolitec A114 Boiron Hungária Kft A119 Bőrgyógyászati és Fogászati Allergológiai Laboratórium B233 Bredat Dent Bt D421 Budadental Kft. B203 Champions Implant Gmbh A105 Chirana-Dental s.r.o – Szlovákia C317 Chirana-Mediservis – Szlovákia C346 Christal Dental C327 Colgate Palmolive Magyarország Termelő Kft B206 Coltene-Whaledent Gmbh A117 Creativ Dental Bt D407 Degudent B227 Delcam Hungary Kft B201 Dent-East Kft C306 Dental Coop Plus Kft. C338 Dental Diszkont D412 Dental Expressz Hungária Kft. D401 Dental Mode Kft. C309 Dental Plus Kft. D403 Dental Press Hungary Kft D405 Dental Trade Kft. A103 Dental Unió D434 DentAvantgArt Kft D418 Dentech Bt. D413 Denti-Systems Kft. D444 Dentomix Kft D441 Doc’s Dental Design Kft. C333 Dr. Volom Dental Kft B212 Ducza Labor D451 E-World Hungary Kft. C324 Eclipse Dent D442 Egressy Dental Kft. A111 Elsner Kft A110 Euromedica Kft B214 Fajro Kft D414 Fejér-Fog Kft. C340 FHB Bank D448 Fogtündér D406 Front-Dent Kft A107 Full Tech Kft. D432 Gallax Kft A102 GC Europe D424 Glaxo Smithkline Kft C311 Globdent Kft. -Sirona B219 Goldent Hungary Kft C337 Goodwill Pharma Kft C345 Grape Vital B230 Happy Dent Kft A104 Heraeus Kulzer Dental Consulting A108 Herbodent Kft. D439 Herna-Dent Kft. C334 Hungimpex Kft C307 Implantdirect A124 Implanttrade Kft C318 Isel Hungária Kft B229 Istenhegyi Géndiagnosztika B202 Ivoclar Vivadent AG – FL-Lichtenstein A116/a Jacoform & Hauer

Irsz. 1091 6721 1052 1035 1012 2134 1076 9024 1027 1116 1196 1094 1144 2011 2451 1046 1046 1164 9024 1122

Helység Budapest Szeged Budapest Budapest Budapest Sződ-Nevelek Budapest Győr Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budakalász Ercsi Budapest Budapest Budapest Győr Budapest

Utca, házszám Üllői út 113 Pusztaszeri u 16 Bécsi u . 5 III/1 Derű utca 8 Várfok utca 10 Tél u 41 Dózsa György út 62 Vécsey u 8. Horvát u. 14-24 Abádi tér 1. Hunyadi tér 8 Bokréta u 11-13 Csertő u 6-8 Hársfa u 6 Rákóczi út 82. Nádor u 69 Szent László tér 7. Csókakő utca 27. Ady Endre u 20 Ráth Gy. u. 60.

D-28359 2040 1013 1087 1237 1024

Bremen Budaörs Budapest Budapest Budapest Budapest

Wilhelm Herbst str. 1. Neumann u 1 Pauler u. 11. Százados út 18 Dinnyehegyi köz 21/a Ady Endre u 8.

8000 1081 2040 55237 921 01 94064 2131 1117 D-89129 1212 1094 8400 1112 9700 1077 1135 4400 9400 1012 1065 9024 9400 4031 6000 1024 9400 1011 1034 1047 1039 1118 2310 3300 1097 1118 1082 1118 1094 2310 1121 2040 1124 2600 1046 6724 3397 1119 1143 1025 1045 1037 7300 2000 8200 1031 9494 1183

Székesfehérvár Budapest Budaörs Flonheim Piestany Nove-Zamky Göd Budapest Langenau Budapest Budapest Ajka Budapest Szombathely Budapest Budapest Nyíregyháza Sopron Budapest Budapest Győr Sopron Debrecen Szentes Budapest Sopron Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Eger Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Budapest Budaőrs Budapest Vác Budapest Szeged Maklár Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Komló Szentendre Veszprém Budapest Schaan Budapest

Vágujhelyi u 37 Rákóczi út 73 Mátyás k. u. 21. Bornheimer Landstrasse 8 Vrbovská cesta 17 Konopna2 Duna u 45 Hauszmann A. utca 3/a Raiffeisinstr. 30. Dunadűlő 5/a Ferenc tér 5. Gyár u 37 Rétkerülő út 51. Öntő u. 25. Izabella u. 10. Rómer Flóris u. 34. Szegfű u. 54/c. Faller J. u. 5. Kuny Domonkos u. 9. Nagymező u. 4. Orgona u. 10. Virágvölgyi út 59 Ond u. 16/b Honvéd u 45 Moszka tér 4 Ferenczy J u 6 Fő utca 37/c Római tér 3 Károlyi István u. 5. Lukács György u 18 Rahó u 9. Mogyoró u 8716/1 Tűzoltó tér 1 Timót u 6 Breznó köz 11 Üllői út 48 Sasadi út 18 Ferenc tér 5. Csepeli út 30 Teleszkóp u. 6. Árok u. 10/B. Csörsz u 43 Szélső sor 43. Kiss Ernő u. 2. Cserzy M u 32 Dobo u 11 Tétényi út 107. Stefánia út 81. Szépvölgyi út 52. Katona J. u. 4. Kunigunda u 6C Pécsi u 1 Felhő u 2 József A u 38 Drótos u 1 Benderstr 2 Kálti Márk u 11

Stand C316 C305 D449 C304 C313 C330 B223 D410 C308 C322 D436 A112 D416 A100 B224 C325 B222 A125 D427 A106 B207 C335 D423 A127 C301 D428 C306 B211 A115 C342 C323 B213 D450 D411 A126 B216 A120 D422 D440 D438 C315 B218 B204 C331 C310

Cégnév Irsz. Helység Utca, házszám Johnson&Johnson Kft 2045 Törökbálint Tó Park K+S 21 Kft. 1185 Budapest Üllői út 684. Kerám Trade Kft 6750 Algyő Jura Ipari Park 24/a Kerox Dental Kft 2049 Diósd Homokbánya út 77 Koza Holding Kft 1012 Budapest Várfok utca 10 Kreatech 1043 Budapest Lőwy Izsák u 13 L&L Dental 2030 Érd Rebarbara u. 26 Lizydent Kft. 1134 Budapest Botond u 10 Logintech Magyarország Kft 6722 Szeged Főfasor 16-20 Lux Hungária Kft 1145 Budapest Jávor u 5/a M+W Dental Magyarország Kft. 1037 Budapest Csillaghegyi 19-21 Magyar Mediprint Szakkiadó Kft 1055 Budapest Bálint u. 7. Medicont Kft. 9024 Győr Honvéd utca 9/a Medis Hungary Kft 2045 Törökbálint Dulácska u 1/a Mennyei Édességek 2030 Érd Felső utca 144. Miele Kft 1022 Budapest Alsó Törökvész u 2 Min Dent 69 Bt 6729 Szeged Zombori utca 6 Mindent Kft 3525 Miskolc Tizeshonvéd u 21/b Mis Implants 1103 Budapest Gyömrői út 128 Modent Kft 1077 Budapest Dob u 105 Morident Kft. 1147 Budapest Huszt u. 9. Naturprodukt Kft. 2046 Törökbálint DEPO New York Dental Kft. 1135 Budapest Frangepán u. 66/b Next Dental Depot Kft(Flexdent) 9200 Mosonmagyaróvár Kiserdő u 8 Nobel Biocare Magyarország 1113 Budapest Bocskai u. 134-146 Nobel Biocare Magyarország 1113 Budapest Bocskai u. 134-146 Nouvag Dental - und Medizintechnik GmbH D-78462 Konstant Schultaistr. 15. Nova Dens Alba 1125 Budapest Alkotás u 15 Oculeus Kft 4029 Debrecen Kazinczy u 1/a On Line Dent 1015 Budapest Ostrom u 16 Opalmed Kft 1117 Budapest Budafoki út 183 Oridental Bt 6000 Kecskemét Egyetértés u. 78 Orma 2000 Kft 6720 Szeged Széchenyi tér 15 Orthodent Kft 1091 Budapest Üllői út 159 Osstem Germany Gmbh DE-65760 Eschlborn Mergenthalerallee 25 Pannon Dental Kft 8200 Veszprém Stadion u 21 Parix Kft 1073 Budapest Erzsébet krt 51 Pastelli 1055 Budapest Nyugati tér 6. Pegadent Bt. 1046 Budapest Erkel Gyula u 30 Pegadent Bt. 1046 Budapest Erkel Gyula u 30 Pharmabog Bt. 8640 Fonyód Badacsony u. 20. Pi Dental 1141 Budapest Szugló u. 83-85. Pro-Dental Kft. 4032 Debrecen Sántha K. u. 7. Procam Kft 1212 Budapest Rákóczi tér 17 Procter&Gamble International Operations SA CH 1213 Geneva Rue De Saint-George 47 Petit Lancy B215 R-Dent Kft. 8200 Veszprém Széchényi u. 1. C326 Rádió Dental Plusz Kft 5200 Törökszentmiklós Budai Nagy Antal u 1 D426 Relax Massage Kft 2800 Tatabánya Paletta u 4. B211 Rér Dental 1118 Budapest Breznó Köz 4 B205 Royal Dent Hungary Kft 1026 Budapest Endrődi Sándor u. 57. C302 Sager Dental Kft 1027 Budapest Feketesas u. 2. C332 Sanatmetal Kft 3300 Eger Faiskola u 5 D419 Sanitaria Kft. 2011 Budakalász József Attila u 75 D404 Savaria-Dent Kft 9700 Szombathely Tolnay S. u. 4. A101 Schütz Dental CAD/CAM Labor 1024 Budapest Moszkva tér 4 B209 Shofu Dental GmbH D-40878 Ratingen Brüll 17. B228 Siam Center Thai Massage 2049 Diósd Léda u. 27. A109 Sinalisal Kft 1025 Budapest Berkenye u. 8/b D443 Since78 IT Solutions Kft 1039 Budapest Szentendrei út 385 C343 Speedy Bt 1139 Budapest Tahi út 46/a C303 Straumann Mo Kft 1146 Budapest Hungária Krt 179-187 B208 Szakács&Szakács Kft 9400 Sopron Paprét 17 C328 Teva Magyarország Zrt 1074 Budapest Rákóczi út 70-72 D408 Titándent Kft. 1081 Budapest Rákóczi út 61. B208 Tridental Kft. 1226 Budapest Kis János altábornagy u. 33/b B221 Turul Fészek Kft. 1094 Budapest Tűzoltó u 11 C329 Unicredit Bank Hungary Zrt 1054 Budapest Szabadság tér 5-6. C329 Unicredit Leasing Kft 1016 Budapest Hegyalja út 7-13 D420 Unimet Korháztechnika Kft. 1138 Budapest Népfürdő u. 19/B. B235 V. Unident Kft 1133 Budapest Dráva u. 12. D415 Valid Dental Kft. 1083 Budapest Szigony u. 41. B232 Vetro Design Srl Romania Bucuresti Str Veronica Micle nr 20 A123 Vicis Sanoral Kft 1027 Budapest Kapás u 11-15 A122 VIP Dental Röntgen Centrum Kft 1027 Budapest Henger u 2 D447 Viteo Hungaria Kft 1039 Budapest Királyok u 26 C336 Viteo Hungaria Kft 1039 Budapest Királyok u 26 B234 Viteo Hungaria Kft 1039 Budapest Királyok u 26 C347 Vorwerk 2045 Törökbálint Őrház u 6 B225 Wellness Oázis By Mojzer Kft. 9462 Völcsej Fő u. 104. A116 Wellness Trade - Consillior Kft 2131 Göd Szabadságharcosok út 4/1 C320 World Dent Bt. 1171 Budapest Ede u. 35. B231 Z&É Med Kft 1165 Budapest Margit u 114 D435 ZirkonZahn Gmbh Italy I-39031 Bruneck Giuseppe Verdi Street 18 A113 ZZ Dental Bt 1035 Budapest Váradi u 17

A DENTAL WORLD napilapja • Kiadja a Dental Press Hungary Kft. • Felelôs kiadó: Laczkó Tamás • 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 • info@dental.hu • www.dental.hu • www.dentalworld.hu Nyomdai elôkészítés: Dtp-mûhely grafikai stúdió • Nyomdai kivitelezés: Demax mûvek nyomdaipari kft.

Today 2010 szombat.indd 30

10/15/10 6:48:42 PM


Dental World 2010

Kiállítási alaprajz

2010. október 14–15–16.

SZOBORPARK FELŐLI OLDAL

LIFT A III. EMELETI ELŐADÓ TERMEKHEZ

345

347 346

L

M

N

O

328 Teva

327 Colgate

"D" SZEKTOR

4

340

451 Eworld

339

5

318 Isel

333 Dr Volom Dental

305 K+S

302 Sager

300 Alpha Implant 309 Dental Plus

317 Mediservis

422A Berlin 422 Pastelli Chemie

421 Budadental

420 Unimet

301 Nobel

425 AB

423 New York

419 Sanitaria

416

415 Valid

Medicont

Székek 310 Procter&Gamble

315 Pharmabog

11

408 Titándent

316 Johnson

12

313

Koza Munkaruh a

312 Arganda

13

314 Adin Implant

410 Lizydent

311 Sirona Globdent

407 Degudent

Székek Székek

411 Orthodent

406 Front - Dent

436 M+W

412 Dental Expressz Hungária Kft

405 Dental Trade

225 Wellnes Oázis

402 AO Hungary 403 Dental Press

224 Zsanna Manna

21

Gépek B

Today 2010 szombat.indd 31

C

219 Goldent

13

100 Medis

223

14

15

105 Chirana Diplomat

106 Modent

Sinalisal

110 Euromed.

112 Mprint

111 Elsner

119

Labor

221 Turul Fészek

ZZ dental

Boiron

114

117 Creativ Dental

118 Bardeco

113

Oculeus

115

Wellnes Trade 116/a Jacofrom

120 Parix

116

18

107 Full Tech

220 Amelo

11

123 Vicis 124 Implant Trade

WC

121 3D Bt

122 VIP DENTAL

19

"A" SZEKTOR "A" SZEKTOR

20

21

ÉTTEREM

22

A

206 Coltene

218 Pi Dental

L&L Dental

LIFT A LIFT A III. EMELETI III. EMELETI ELŐADÓ ELŐADÓTEREMHEZ TERMEKHEZ

Élő műtét

D

Gyerekstand

Raktár

I. FOGTECHNIKUS TANULÓ VERSENY

Docs Dental Design

403 Dental Press

106/a Axo Bau

207 Morident

441

Egressy Dental

12

RAKTÁR

222 Min dent 69

ORVOSI RENDELŐ 20

205 Royal Dent

439 Hernaden t

401 Dental Mode

108 Herbodent

125 Mindent

"B" SZEKTOR

215 R-Dent

442

Pegadent

109

Champions Implant

204 ProDental

437 Alpesi

103 Dental Unio

126 Osstem Imp.

19

227 Delcam Hungary

228 Istenhegyi 229 SIAM géndiagnoszti

201 Dent-East

127 Flexdent

216 Pannon Dental

17

104 Heraeus

443 Since 78

440

102 GC

203

213 Orident

Speakers Corner

210 Abiol

202 Ivoclar Vivadent

209 SHOFU

STAGE

15

211 212 Dens Ducza Labor

208 Szakács & Szakács

214 Fajro

235 Bestens Vunident

230 Happy Dent

444 Dentomix

438

101 Schütz

232 231 Vetro Z Med 233 234 Bredat Viteo

448 Fogtündér

446 Atlantisz Gáz

434-435 DentAvantgArt ZirkonZahn

413 Denti System

414 Fejérfog

409 Aradi

Western Kávézó

429 ADC

418 Dentech

449 Kerám Trade

432 Gallax

447 Viteo

427 MIS implants

417 Á-Dent

433 Biolitec

450 Orma

Regisztráció

321

Any dent

338 Dental Diszkont

Workshop terem 40 fő

18

431 Andimarc

TODAY

Pega dent

334 Hungimpex

307 308 Implant Logintech Direct

428 Nobel

424 GSK

404 Savariadent

335 Natur 336 Viteo Produkt

303 Straumann

426 Relax Massage

322 LUX

332

306 Dentalcoop PlusNouvag

304

329 Unicredit

323

Sanatmetal Kft

Kerox Dental

324

Opal Med Eclips

330 Kreatec

10

16

WC

Bejárat

331 Procam

337

2

3

Radio Dental

Goodwill Pharma

Q 1

326

9

14

P

430

320 319 Allina World D.

8

PUSKÁS FERENC STADION FELŐLI OLDAL

K

344

5

7

J

342 341

WC

6

I

343

4

325 Miele

H

Tárgyaló

3

G

339 BGB Interherb 340 FHB

347 Vorwerk 346 Christal Dental 345 Grape Vital 344 Ballon Víz 343 Speedy 342 On line Dent 341 AHR Med

"C" SZEKTOR 2

F

ÉTTEREM

1

E

RENDEZVÉNYFOLYOSÓ

D

RUHATÁR

C

Bejárat

B

Főbejárat

A

22

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

CIRKON GRAND PRIX 2010

10/15/10 6:47:56 PM


8 11 d A an st

BARDECO Kft

1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: 201-8086 Mobil: (30) 948-1255, e-mail: info@bardecokft.hu www.bardecokft.hu

CRANEX ® Novus DIGITÁLIS panorámaröntgen

Felvételezési módok Felnôtt

9 sec

Gyerek

• L eggyorsabb felvételezési idô, minimális bemozdulási kockázat • Minidózisfunkció • Kicsi, gyors, egyszerû

TMJ

Kicsi helyigény (83 cm)

AKCIÓS ÁRAK! DIGORA®

Intraoral vezeték nélküli röntgendigitalizáló rendszer

Optime

DIGORA

Sinus

Vezeték nélküli új érzékelôlemezek

Digora programmal • implant könyvtár • orálkamera modul • digitális panoráma

Flexibilis és vékony

Orálkamerák 80 000 Ft-tól

Bármilyen meglévô röntgenhez alkalmas!

Scanora 3D CBCT

Minray

Port-X II mobil röntgen

D-Tec

Cranex-D

Minden berendezésünkre CIB-lízing igényelhetô 0%-os kezdôbefizetéssel. Today 2010 szombat.indd 32

10/15/10 6:48:05 PM

Today 2010. 3. nap  

Today 2010. 3. nap

Today 2010. 3. nap  

Today 2010. 3. nap

Advertisement