Page 1

Event hungary

Médiaajánlat

HUNGARY 1012 Bp., Kuny Domokos u. 9. Tel.: 06-1-202-2994 Fax: 06-1-202-2993 E-mail: info@dentalworld.hu www.dentalworld.hu s 1-e 11 d A stan

Dental World kiállítás 2013. október 17–19.

EVENT október 13. [csütörtök]

D e n t a l

W o r l D

2 0 1 1

Újdonság!

Tökéletes leplezés!

11. Dental World!

Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás – 2011. október 13–14–15. A fogorvoslás legfontosabb szereplői – a fogorvosok, a fogtechnikusok, a szájhigié­ nikusok, a fogászati asszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók – már tudják, hogy az immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Dental World Nem­ zetközi Továbbképző Konferencia és Fogá­ szati Szakkiállítás egy helyszínen, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetőséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. Az idén először két csarnokban elhelye­ zett, külföldi mintára épülő kiállítás, show, valamint a széles körű programsorozat igyekszik „felölelni” e tudomány legfonto­ sabb és állandó fejlődés alatt álló szakterü­ leteit. Ebben az esztendőben már több mint 180 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a Dental World­re, így az érdeklődők rendkí­ vül széles kínálattal találkozhatnak. A továbbképző konferenciákon több akk­ reditált előadás, tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki­ki az érdek­ lődésének megfelelően. Ebben az évben is találkozhatnak a legnépszerűbb programok­ kal, így a kötelezően szinten tartó rendezvé­ nyekkel, gyakorlati kurzusokkal, ahol a meg­ jelentek a napi gyógyítómunkájuk során is jól hasznosítható, „kézzelfogható” tudáshoz is juthatnak. A szakkiállításon a cégek az idén is bemu­ tatják a legkorszerűbb termékeiket, beren­ dezési tárgyaikat, eszközeiket, anyagaikat,

és olyan kedvezményes vásárlás lehetősé­ geivel is várják a látogatókat, melyet csak a rendezvény idejére biztosítanak. Több ter­ mék, innovatív eszköz hazai „premierjére” is éppen a Dental World­ön kerül sor. A cégek jól felkészült szakemberei színvonalas ismeretterjesztő tevékenységükkel is hozzá­ járulnak e továbbképző rendezvény eredmé­ nyességéhez. 2011­ben ismét megrendezésre kerülnek a tavalyi népszerű programjaink, így töb­ bek között már második alkalommal tartjuk meg a fogtechnikus tanulók versenyét. E megmérettetéssel arra szeretnénk a figyel­ met felhívni, hogy mennyire fontos a fo­ gászatban az orvosi tevékenység mellett a megfelelő szakmai háttér, melyet a fogtech­ nikusok látnak el igényes munkájukkal. A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes Today – friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és

egyéb programlehetőségek kínála­ tával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes ak­ ciói is, ezért felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy keressék, olvas­ sák mindhárom nap folyamán a Today­t! A 11. Dental World első napján szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma „nagy ta­ lálkozójára” eljött, s bízunk abban, hogy valamennyi látogatónk elégedetten, gyarapodott tudással, új ismeretekkel tá­ vozik majd, és a kiállítás kedvezményes vá­ sárlási lehetőségeit is sikerül – igényeinek megfelelően – kihasználnia! „HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁ­ LATÁBAN!” – a 11 évvel ezelőtt megfogal­ mazott mottónkkal kívánok a rendezők és a szervezők nevében a mindennapok során is felhasználható sikeres továbbképzést, va­ lamint sok újdonságot bemutató, érdekes, izgalmas kiállítást.

LAcZKó TAMÁS FőSZERvEZő

BONIT® bevonat előnyei: • kiemelkedő biokompatibilitás • vékony mikrokristályos szerkezet, ami az implantátum teljes feleületén egyenletes homogén bevonatot képez • szuper gyors felszívódás • rövid csontosodási időszak

Az SGS Dental bemutatja új PREMIUM termékét Speciális Bonit Felületkezelés Keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén, hogy egy személyes találkozó alkalmával prezentáljuk termékeink használati sajátosságait.

SGS International Ltd. European Logistic Center 1047 Budapest, Károlyi István u. 1-3. Tel: +36 1 328 0427 Fax: +36 1 348 0428 e-mail: info@sgs-dental.com web: www.sgs-dental.com

Today 2011 csutortok.indd 1

10/12/11 12:57 PM

október111213

DentalWorld – a FOGalom www.dentalworld.hu Platina fokozatú szponzor:

Arany fokozatú szponzorok:

Névtelen-1 1

2012. 04. 13. 15:51:09

1 2 3

DW2012 mini programfuzet.indd 1

7/13/12 5:40 PM


EVENT

HUNGARY

XIII. Dental World A DENTAL PRESS HUNGARY Kft. 2013. október 17–18–19-a között rendezi meg a DENTAL WORLD NEMZETKÖZI FOGÁSZATI SZAKKIÁLLÍTÁST ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁT. Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 1. A Dental Press Hungary Kft. színvonalas kiadványainak köszönhetően az egyik legismertebb és egyben a legdinamikusabban fejlődő fogászati kiadó. A 17 éves piaci jelenlét eredménye a szakma és az azzal kapcsolatos igények, elvárások széleskörű ismerete. Cégünk 2013-ben már tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Dental World-öt. A Dental World minden évben a fogorvostudomány, a betegellátást segítő fogászati ipar és kereskedelem nagyszabású arzenálja. A kiállításon résztvevő cégek az alábbi lehetőségek kihasználásával nem mindennapi előnyökhöz juthatnak: • Kedvező részvételi áron, kiváló minőségű feltételek mellett vehetik fel a kapcsolatot partnereikkel. • A hazai és a nemzetközi sajtó híradásainak valószínű következményeként jelentős számú résztvevőre számíthatunk. • A résztvevő cégek termékeikről, új technológiájukról bemutatót tarthatnak (workshop terem). • A kiállítást a jelentkezők igényeinek maximális figyelembevételével építjük. 1. JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ A kiállításra történő jelentkezés regisztrációs díj ellenében történik. A regisztrációs díj a stand méretétől függetlenül 55 000 Ft+áfa. A regisztrációs díj ellenében lefoglalhatja az Ön számára legkedvezőbb még szabad standot, valamint díjmentesen feltüntetjük cége nevét, adatait a Today című újságban. A regisztrációs díjat csak abban az esetben fizetjük vissza, ha a kiállítás valamilyen okból elmarad. 2. A STANDBÉRLETI DÍJ A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZA: • A standterület bérlete a teljes időszakra (2013. október 15-tól 20-ig). • A regisztrált kiállítók cégadatait a Dental World honlapján elhelyezzük (www.dentalworld.hu). • Energiaellátás (220 V, 2 kW-ig, de csak abban az esetben, ha a SYMA Kft. építi a standot). • Éjszakai őrzés október 16-án, 17-én és 18-án. • Kiállítók számára parkolási lehetőség az intézményen belül. 3. A STANDTERÜLET BÉRLETI DÍJA, ÉPÍTÉSE • A stand alapterületének díja (igényelt alapterület: 38 000 Ft/m2. Minimálisan igényelhető terület: 6 m2). Sarokstand: 10% felár (két oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik). Fejstand: 15% felár (három oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik). Szigetstand: 20% felár (önálló stand, négy oldalról megközelíthető). Főszponzor: 3 000 000 Ft, mely tartalmaz egy 20 m2-es standot felépítve, valamint a kiállításról megjelenő hirdetésekben szerepeltetjük a cég nevét és logóját. A részletes főszponzori ajánlatért, kérjük írásos jelentkezését! 3/a Standterület bérlése a csarnokban standkivitelezés nélkül A beépítetlen üres standterületre a kiállító a saját (vagy egyéb kiállítás szervező, építtető) standelemei felhasználásával építteti a standot a rendező kivitelezőjének igénybevétele nélkül, ebben az esetben csak az alapterület díját, azaz a 38 000 Ft/m2 árat kell fizetnie. A sarokstand, fejstand és szigetstand esetén a felár is ekkor fizetendő. Idegen standépítés, kivitelezés esetén az árambekötést külön kell fizetni, melynek ára 2 kW-ig 30 000 Ft, 5 kW-ig 45 000 Ft, 10 kW-ig 70 000 Ft.


EVENT

XIII. Dental World

HUNGARY

A fizetés módja A kiállítási terület és a standok építésének értékét két részletben kell kifizetni. Először a stand alapterületének díja kerül kiszámlázásra 2013. június 1-én, melyet 15 napos határidővel kell kifizetni. A második részlet pedig a stand építésének díja, mely 2013. augusztus 1-éig kerül kiszámlázásra, melyet 30 napos határidővel kell megfizetni. Kérjük, mielőbb regisztráltassa magát a 2013. évi fogászati szakkiállításra! A kiállítás technikai rendezője a Event Organiser Hungary Kft., amely az alábbi feladatokat látja el: számlázás, standbeosztás, standépítés, egyéb technikai, szervezési és marketingfeladatok. Bővebb információ: Event Organiser Hungary Kft., 1012 Bu­da­pest, Kuny Domokos u. 9., Te­le­fon: +36-1-202-2994, fax: +36-1-202-2993. E-ma­il: in­fo@den­talworld.hu. www.dentalworld.hu

Megjelenési lehetőségek a Dental World kiadványaiban Today/today előzetes

Dental World programfüzet

Kuponfüzet Dental World – Kupon

Dental World – Kupon

Busch CD-csiszolók

s 8-o 10 nd A sta

Az Ön választása október 14. [csütörtök]

Ideal Bracket Kit

2460 Ft

D e n t a l

W o r l D

25 000 Ft

-10%

2 0 1 0

-20%

2215 Ft

ISO 9001 minôsítés

Dental World 2010 – A 10. évforduló

Csontrepesztő

október111213

10%

-20%

kedvezmény minden termékünkre a kiállítás ideje alatt

� � � � � � � � � � � � � �

B 241-es stand

Kereskedjen valódi kockázat nélkül a „legjobb bróker” wellness-hétvégét nyer. Töltse ki a hátoldalon lévô adatokat és keresse standunkat!

B 218-as stand

Új felhasználóinknak!

10 db implantátum � � � � � � � � � � � � � �

+ajándék sebészi tálca +ajándék 3 db Seven implantátum +ajándék kártyaolvasó

LACZKó TAMÁS FôSZERVEZô

Dental World – Kupon

� � � � � � � � � � � � � �

Dental World – Kupon

D-403-as stand

B 241-es stand

Marly Skin bőrvédő Water-Jel kézfertőtlenítő

-10%

Dental World – Kupon

Hialuronsav

www.dentalworld.hu Platina fokozatú szponzor:

B 230-as stand

Dental World – Kupon

DentalWorld – a FOGalom 2+1 akció One Piece implantátumainkra

Arany fokozatú szponzorok:

23 500 Ft

-15% B 241-es stand

20 000 Ft

Esztétika a fogászatban

Master Fill Névtelen-1 1

2012. 04. 13. 15:51:09

1 2 3

Hibrid kompozit front- és rágófogak esztétikus töméséhez. 6x4 g tömőanyag+sav+bond

magazin

2500 Ft

-20%

17 475 Ft

-20% 13 980 Ft

A 101-es stand

Dental World – Kupon

Dental World – Kupon

Today 2010 csutortok.indd 1

C 332-es stand

Dental World – Kupon

500 000 Ft névleges értékű kupon

����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

A szakkiállításon megjelenő cégek az idén is bemutatják a legkorszerűbb termékeiket, berendezési tárgyaikat, eszközeiket, anyagaikat, és olyan kedvezményes vásárlási lehetőségekkel is várják a látogatókat, melyeket csak a kiállítás idejére biztosítanak. Több termék, innovatív eszköz hazai „premierjére” is éppen a Dental World-ön kerül sor. A cégek jól felkészült szakemberei színvonalas szakmai ismeretterjesztő tevékenységükkel is hozzájárulnak e továbbképző rendezvény eredményességéhez. Idén számtalan új program is várja az érdeklődőket, így pl. első alkalommal rendezzük meg a Cirkon Kupát, valamint a Fogtechnikus Tanulók Versenyét. Mindkét programunkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos a fogászatban az orvosi munka mellett a megfelelő szakmai háttér, melyet a képzett és munkájukra rendkívül igényes fogtechnikusok látnak el. A versenyeink célja mindkét esetben, hogy reprezentáljuk a hazai fogtechnika európai színvonalát, a minőség iránti elkötelezett-

ségét, melyről reméljük, majd a látogatók is meggyőződnek a 3 nap során. A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes Today – friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetőségek kínálatával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes akciói is, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy keresse, olvassa mindhárom nap folyamán a Today-t! A 10. Dental World első napján szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma „nagy találkozójára” eljött, s bízunk abban, hogy valamennyi látogatónk elégedetten, gyarapodott tudással, új ismeretekkel távozik majd, és a kiállítás kedvezményes vásárlási lehetőségeit is sikerül – igényeinek megfelelően – kihasználnia! „HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN!” – a 10 évvel ezelőtt megfogalmazott mottónkkal kívánok a rendezők és a szervezők nevében a mindennapok során is hasznosítható sikeres továbbképzést, valamint sok újdonságot bemutató érdekes, izgalmas kiállítást.

20 000 Ft

D 424-es stand

Dental World – Kupon

Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás – 2010. október 14–15–16. A fogorvoslás legfontosabb szereplői – fogorvosok, fogtechnikusok, a szájhigiénikusok, a fogászati asszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók – már tudják, hogy az immár tizedszer megrendezésre kerülő Dental World Nemzetközi Továbbképző Konferencia és Fogászati Szakkiállítás egy helyszínen, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetőséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. A 8000 négyzetméteren elhelyezett, külföldi mintára épült kiállítás, show és a széles körű programsorozat igyekszik „felölelni” e tudomány legfontosabb és állandó fejlődés alatt álló szakterületeit. Ebben az esztendőben már több mint 180 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a Dental World-re, így az érdeklődők rendkívül széles kínálattal találkozhatnak. A továbbképző konferenciákon több akkreditált előadás, tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki-ki az érdeklődésének megfelelően. Idén is találkozhatnak a legnépszerűbb programokkal, így a kötelezően szintentartó rendezvényekkel vagy a gyakorlati kurzusokkal, ahol a mindennapokban is jól használható, szinte „kézzel fogható” tudás birtokába juthatnak. 2010-ben is folytatódnak – hagyományainknak megfelelően – az élőműtét-sorozatok, és sok más érdekes szakmai esemény részesei lehetnek a három nap folyamán.

B 216-es stand

2000 Ft

D 403-as stand

10/13/10 3:00:20 PM

DW2012 mini programfuzet.indd 1

• Méret: 2  8–40 oldal között 297x420 mm (A3). • Kész hirdetés leadás: (Today előzetes): 2013. szeptember 6-ig (Today napi számok): 2013. október 7-ig • 1/1 kifutós hirdetés ára: 475000 Ft • 1/2 hirdetés ára: 250 000 Ft

7/13/12 5:40 PM

• Méret: 28–40 oldal között 165x235 mm). • Technikai tudnivalók: Vágott méret: 165x235 mm • rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) • Nyomás: íves ofszet, színes. • Kész hirdetés leadás: 2013. augusztus 26-ig. • 1/1 kifutós hirdetés ára: 120 000 Ft • 1/2 hirdetés ára: 70 000 Ft

Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

www.dentalworld.hu

kuponfuzet_borzemeret.indd 1

10/5/09 9:37:05 PM

• Méret: 82,5x47 mm • Megjelenés ára/kupon: 12 000 Ft, 5 db esetén: 10 000 Ft/db • Kész hirdetés leadás: 2013. 09. 17-ig.

Rendezvények

3/b Standterület kivitelezése (építése) A bérelt üres standterületre (melynek m2-kénti árát lásd a túloldalon) a rendezvény hivatalos kiállítás építője, a SYMA Kft. végez standépítést 7700 Ft/m2+áfa áron, mely tartalmazza az alapfelszereltséget: határolófalakat, frízpanelt, 1 m frízfeliratot (a cég neve típusbetűkből), szőnyegezést, 3 m2-enként 1 spotlámpát, dugaszolóaljzatot, 2 kW áram bekötését, 1 asztalt és 2 db széket. Egyedi, kétemeletes stand építésére is lesz lehetőség, ezekről külön kérjen árajánlatot! A SYMA standelemei fehér színűek, 1 m szélesek és 2,5 m magasak. A cégembléma (logó) a frízfeliraton megjelentethető, ennek feláráról kérjen árajánlatot.


EVENT

HUNGARY

Event Organiser Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Ügyvezető igazgató: Laczkó Tamás Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993 www.dentalworld.hu

DW 2012 média ajánló  

DW 2012 média ajánló

DW 2012 média ajánló  

DW 2012 média ajánló

Advertisement