Page 1

Dental Press & Event hungary

Médiaajánlat

P R E SS

HUNGARY

1012 Bp., Kuny Domokos u. 9. Tel.: 06-1-202-2994 Fax: 06-1-202-2993 E-mail: info@dentalworld.hu www.dentalworld.hu

s 1-e 11 d A stan

Dental World kiállítás 2012. október 11–13.

DENTAL EVENT

október 13. [csütörtök]

D e n t a l

W o r l D

2 0 1 1

Újdonság!

Tökéletes leplezés!

11. Dental World!

Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás – 2011. október 13–14–15. A fogorvoslás legfontosabb szereplői – a fogorvosok, a fogtechnikusok, a szájhigié­ nikusok, a fogászati asszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók – már tudják, hogy az immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Dental World Nem­ zetközi Továbbképző Konferencia és Fogá­ szati Szakkiállítás egy helyszínen, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetőséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. Az idén először két csarnokban elhelye­ zett, külföldi mintára épülő kiállítás, show, valamint a széles körű programsorozat igyekszik „felölelni” e tudomány legfonto­ sabb és állandó fejlődés alatt álló szakterü­ leteit. Ebben az esztendőben már több mint 180 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a Dental World­re, így az érdeklődők rendkí­ vül széles kínálattal találkozhatnak. A továbbképző konferenciákon több akk­ reditált előadás, tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki­ki az érdek­ lődésének megfelelően. Ebben az évben is találkozhatnak a legnépszerűbb programok­ kal, így a kötelezően szinten tartó rendezvé­ nyekkel, gyakorlati kurzusokkal, ahol a meg­ jelentek a napi gyógyítómunkájuk során is jól hasznosítható, „kézzelfogható” tudáshoz is juthatnak. A szakkiállításon a cégek az idén is bemu­ tatják a legkorszerűbb termékeiket, beren­ dezési tárgyaikat, eszközeiket, anyagaikat,

és olyan kedvezményes vásárlás lehetősé­ geivel is várják a látogatókat, melyet csak a rendezvény idejére biztosítanak. Több ter­ mék, innovatív eszköz hazai „premierjére” is éppen a Dental World­ön kerül sor. A cégek jól felkészült szakemberei színvonalas ismeretterjesztő tevékenységükkel is hozzá­ járulnak e továbbképző rendezvény eredmé­ nyességéhez. 2011­ben ismét megrendezésre kerülnek a tavalyi népszerű programjaink, így töb­ bek között már második alkalommal tartjuk meg a fogtechnikus tanulók versenyét. E megmérettetéssel arra szeretnénk a figyel­ met felhívni, hogy mennyire fontos a fo­ gászatban az orvosi tevékenység mellett a megfelelő szakmai háttér, melyet a fogtech­ nikusok látnak el igényes munkájukkal. A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes Today – friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és

egyéb programlehetőségek kínála­ tával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes ak­ ciói is, ezért felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy keressék, olvas­ sák mindhárom nap folyamán a Today­t! A 11. Dental World első napján szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma „nagy ta­ lálkozójára” eljött, s bízunk abban, hogy valamennyi látogatónk elégedetten, gyarapodott tudással, új ismeretekkel tá­ vozik majd, és a kiállítás kedvezményes vá­ sárlási lehetőségeit is sikerül – igényeinek megfelelően – kihasználnia! „HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁ­ LATÁBAN!” – a 11 évvel ezelőtt megfogal­ mazott mottónkkal kívánok a rendezők és a szervezők nevében a mindennapok során is felhasználható sikeres továbbképzést, va­ lamint sok újdonságot bemutató, érdekes, izgalmas kiállítást.

LAcZKó TAMÁS FőSZERvEZő

BONIT® bevonat előnyei: • kiemelkedő biokompatibilitás • vékony mikrokristályos szerkezet, ami az implantátum teljes feleületén egyenletes homogén bevonatot képez • szuper gyors felszívódás • rövid csontosodási időszak

Az SGS Dental bemutatja új PREMIUM termékét Speciális Bonit Felületkezelés Keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén, hogy egy személyes találkozó alkalmával prezentáljuk termékeink használati sajátosságait.

SGS International Ltd. European Logistic Center 1047 Budapest, Károlyi István u. 1-3. Tel: +36 1 328 0427 Fax: +36 1 348 0428 e-mail: info@sgs-dental.com web: www.sgs-dental.com

Today 2011 csutortok.indd 1

10/12/11 12:57 PM

október111213

DentalWorld – a FOGalom www.dentalworld.hu Platina fokozatú szponzor:

Arany fokozatú szponzorok:

Névtelen-1 1

2012. 04. 13. 15:51:09

1 2 3

DW2012 mini programfuzet.indd 1

7/13/12 5:40 PM


XII. Dental World A DENTAL PRESS HUNGARY Kft. 2012. október 11–12–13-a között rendezi meg a DENTAL WORLD NEMZETKÖZI FOGÁSZATI SZAKKIÁLLÍTÁST ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁT. Helyszín: SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 1. A Dental Press Hungary Kft. színvonalas kiadványainak köszönhetően az egyik legismertebb és egyben a legdinamikusabban fejlődő fogászati kiadó. A 15 éves piaci jelenlét eredménye a szakma és az azzal kapcsolatos igények, elvárások széleskörű ismerete. Cégünk 2012-ben már tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Dental World-öt. A Dental World minden évben a fogorvostudomány, a betegellátást segítő fogászati ipar és kereskedelem nagyszabású arzenálja. A kiállításon résztvevő cégek az alábbi lehetőségek kihasználásával nem mindennapi előnyökhöz juthatnak: • Kedvező részvételi áron, kiváló minőségű feltételek mellett vehetik fel a kapcsolatot partnereikkel. • A hazai és a nemzetközi sajtó híradásainak valószínű következményeként jelentős számú résztvevőre számíthatunk. • A résztvevő cégek termékeikről, új technológiájukról bemutatót tarthatnak (workshop terem). • A kiállítást a jelentkezők igényeinek maximális figyelembevételével építjük. 1. JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ A kiállításra történő jelentkezés regisztrációs díj ellenében történik. A regisztrációs díj a stand méretétől függetlenül 50 000 Ft + áfa. A regisztrációs díj ellenében lefoglalhatja az Ön számára legkedvezőbb még szabad standot, valamint díjmentesen feltüntetjük cége nevét, adatait a Today című újságban. A regisztrációs díjat csak abban az esetben fizetjük vissza, ha a kiállítás valamilyen okból elmarad. 2. A STANDBÉRLETI DÍJ A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZA: • A standterület bérlete a teljes időszakra (2012. október 9-tól 14-ig). • A regisztrált kiállítók cégadatait a Dental World honlapján elhelyezzük (www.dentalworld.hu). • Energiaellátás (220 V, 2 kW-ig, de csak abban az esetben, ha a SYMA Kft. építi a standot). • Éjszakai őrzés október 10-én, 11-én és 12-én. • Kiállítók számára parkolási lehetőség az intézményen belül. 3. A STANDTERÜLET BÉRLETI DÍJA, ÉPÍTÉSE • A stand alapterületének díja (igényelt alapterület: 36 500 Ft/m2. Minimálisan igényelhető terület: 6 m2). Sarokstand: 10% felár (két oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik). Fejstand: 15% felár (három oldalról a közlekedőfolyosóra nyílik). Szigetstand: 20% felár (önálló stand, négy oldalról megközelíthető). Főszponzor: 2 500 000 Ft, mely tartalmaz egy 30 m2-es standot felépítve, valamint a kiállításról megjelenő hirdetésekben szerepeltetjük a cég nevét és logóját. 3/a Standterület bérlése a csarnokban standkivitelezés nélkül A beépítetlen üres standterületre a kiállító a saját (vagy egyéb kiállításszervező, építtető) standelemei felhasználásával építteti a standot a rendező kivitelezőjének igénybevétele nélkül, ebben az esetben csak az alapterület díját, azaz a 36 500 Ft/m2 árat kell fizetnie. A sarokstand, fejstand és szigetstand esetén a felár is ekkor fizetendő. Idegen standépítés, kivitelezés esetén az árambekötést külön kell fizetni, melynek ára 2 kW-ig 30 000 Ft, 5 kW-ig 45 000 Ft, 10 kW-ig 70 000 Ft.


XII. Dental World A fizetés módja A kiállítási terület és a standok építésének értékét két részletben kell kifizetni. Először a stand alapterületének díja kerül kiszámlázásra 2012. június 1-én, melyet 15 napos határidővel kell kifizetni. A második részlet pedig a stand építésének díja, mely 2012. augusztus 1-éig kerül kiszámlázásra, melyet 30 napos határidővel kell megfizetni. Kérjük, mielőbb regisztráltassa magát a 2012. évi fogászati szakkiállításra! A kiállítás technikai rendezője a Dental Press Hungary Kft., amely az alábbi feladatokat látja el: számlázás, standbeosztás, standépítés, egyéb technikai, szervezési és marketingfeladatok. Bővebb információ: Dental Press Hungary Kft., 1012 Bu­da­pest, Kuny Domokos u. 9., Te­le­fon: +36-1-202-2994, fax: +36-1-202-2993. E-ma­il: in­fo@den­tal.hu. www.dentalworld.hu

Megjelenési lehetőségek a Dental World kiadványaiban Today/today előzetes

• Méret: 2  8–40 oldal között 297x420 mm (A3). • Kész hirdetés leadás: (Today előzetes): 2012. szeptember 6-ig (Today napi számok): 2012. október 5-ig • 1/1 kifutós hirdetés ára: 440 000 Ft • 1/2 hirdetés ára: 250 000 Ft

Dental World programfüzet

Kuponfüzet

• Méret: 28–40 oldal között 165x235 mm). • Technikai tudnivalók: Vágott méret: 165x235 mm • rácssűrűség: 60 vonal/cm (150 LPI) • Nyomás: íves ofszet, színes. • Kész hirdetés leadás: 2012. augusztus 27-ig. • 1/1 kifutós hirdetés ára: 120 000 Ft • 1/2 hirdetés ára: 70 000 Ft

• Méret: 82,5x47 mm • Megjelenés ára/kupon: 10 000 Ft, 5 db esetén: 8000 Ft/db • Kész hirdetés leadás: 2012. 09. 17-ig.

Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

www.dentalworld.hu

Rendezvények

3/b Standterület kivitelezése (építése) A bérelt üres standterületre (melynek m2-kénti árát lásd a túloldalon) a rendezvény hivatalos kiállításépítője, a SYMA Kft. végez standépítést 7500 Ft/m2+áfa áron, mely tartalmazza az alapfelszereltséget: határolófalakat, frízpanelt, 1 m frízfeliratot (a cég neve típusbetűkből), szőnyegezést, 3 m2-enként 1 spotlámpát, dugaszolóaljzatot, 2 kW áram bekötését, 1 asztalt és 2 db széket. Egyedi, kétemeletes stand építésére is lesz lehetőség, ezekről külön kérjen árajánlatot! A SYMA standelemei fehér színűek, 1 m szélesek és 2,5 m magasak. A cégembléma (logó) a frízfeliraton megjelentethető, ennek feláráról kérjen árajánlatot.


Event Organiser Hungary Kft. Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 06-1-202-2994, Fax: 06-1-202-2993 Ügyvezető igazgató: Laczkó Tamás info@dentalworld.hu www.dental.hu

EVENT

HUNGARY

Dental World média ajánló- Event  

Dental World média ajánló- Event

Dental World média ajánló- Event  

Dental World média ajánló- Event

Advertisement