Page 1

HírBörze X. évfolyam, 1. szám • 2014. március

A DENTAL PRESS INGYENES KIADVÁNYA

Hajszálpontos implantátum pozicionáló a -tól.®

D

by

E Az villám gyorsan bepozicionálja meziális és disztális síkokban a beültetendô implantátum korrekt helyét és pontos dölésszögét. Az implantáció ennek köszönhetôen gyorsan és precízen, rizikómentesen és maradandóan végrehajtható.

N

Várjuk szeretettel Önöket a XV. HUNGARODENT Nemzetközi Fogászati Szakkiállításon 2014. március 21-22. között a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömb -Tanácstermi standunkon!

T A L

+

179 890 Ft

06 30 942 7560 • dental@harmonycom.hu • www.harmonycom.hu

®

Kerr

Ajándékba a Dental Press Implantológiai csomagja! by

A Harmonycom Kft. és a Dental Press exkluzív együtműködésében

+ 540 oldal, 1500 kép

Dental borze 2014-1_.indd 1

189 890 Ft

A csomag értéke 19 500 Ft

+

2014. éves előfizetés

10 év tudása 1 DVD-n

Az akció március 31-ig érvényes.

2014.03.03. 14:59


Könyakció! Egyes kötetek

50% kedvezménnyel!* Róth Lajos

Fogpótlás.tan

8000 Ft helyett 4000 Ft

olgári Kollégiuma az orvosi műhiba perek gyakorszóló összefoglaló jelentésében rögzíte�e, hogy gészség sérelme mia� indíto� orvosi kártérítési e� hátrányokat, káros eredmény mia� érvényeényeket a károsult vagy a saját egészségromlása, átartozójának halála, egészségkárosodása mia� ezek a károsult esetében együ� is jelentkezhetehet a szélesen ve� gyógyítás (orvoslás) során y hiba: általában a diagnosz�kus tévedés követűté� hiba akár tevőleges, akár mulasztásos magaelmaradása vagy elégtelensége.

gügyi szolgáltatóknak – beleértve az intézményeolytató orvosokat – egyre inkább számolniuk kell gy a beteg vagy hozzátartozója, ha nem elégede� ő� keresi az igazát. Büntetőeljárás orvossal szemritkábban indul, azonban ez talán még nagyobb t az érinte� orvos számára.

7000 Ft helyett 3500 Ft

6000 Ft helyett 3000 Ft

Hajdu Zoltán

Ifj. dr. Lomnici Zoltán

Csak természetesen

FOGORVOSPEREK

Fogászat és esztétika

FOGORVOSPEREK

ibaperek során megítélt összegek folyamatosan osságra hozo� legmagasabb kártérítés eddig 55 yamatban van olyan per is, amelynek tétje megtot. A kérdésben érinte� jogászok véleménye szee� 1997-es Egészségügyi Törvény hatályba lépése el kapcsolatos perek kétharmadát a betegek nyey 2008-hoz képest 10%-kal nő� a műhibaperek , a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában pehetünk. (Forrás: EBF) Ezen ügyek megközelítőleg zélhetünk ún. fogorvosperekről.

7000 Ft helyett 3500 Ft

ára, a releváns szabályozás és a fogorvosi tevébaperek bemutatására és értelmezésére hivato� kötet, amelyet közérthető megközelítése mia� , szájsebészek, de jogászok, illetve a jog iránt l forgathatják. A szerző

5000 Ft helyett 2500 Ft

8000 Ft helyett 4000 Ft

7000 Ft helyett 3500 Ft

5000 Ft

7000 Ft

7000 Ft helyett 3500 Ft

Dr. Forrai Judit

Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetébôl 5000 Ft

7000 Ft

*Az akció március 31-ig és a készlet erejéig érvényes.

DentalPress Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: +36 1/202 2994 Fax: +36 1/202 2993 www.dental.hu

Dental borze 2014-1_.indd 2

2014.03.03. 14:59


Előfizetési akció

50% kedvezménnyel!* Dental Hírek + Implantológia magazin együttes megrendelése esetén az előfizetési díj

9900 Ft Fogtechnika + CAD/CAM magazin együttes megrendelése esetén az előfizetési díj

6000 Ft Fizessen elő lapjainkra! Újságelőfizetés és könyvmegrendelés: a www.dental.hu weboldalon, valamint a megrendeles@dental.hu e-mail címen lehetséges. *Az akció március 31-ig érvényes.

%

További információ: 06-1-202-2994 DentalPress Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: +36 1/202 2994 Fax: +36 1/202 2993 www.dental.hu

Dental borze 2014-1_.indd 3

2014.03.03. 14:59


4

Dental World Budapest Hungary Október 16-17-18

www.dentalworld.hu

Fogászati szakkiállítás és vásár Syma Sport- és Rendezvényközpont, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Platina fokozatú szponzor:

Dental borze 2014-1_.indd 4

2014.03.03. 14:59


Tisztelt Olvasó! A 2014-es esztendő első számával köszöntjük most Olvasóinkat, idén is azzal a céllal, hogy a szakmát érintő legfrissebb hírekről, eseményekről tájékoztassuk Önt. Lapunk tartalmát folyamatosan szeretnénk megújítani, szándékunk szerint ebben az évben az eddigieknél még jobban figyelünk a témák megválasztására, azok aktualitására, illetve bemutatására. Ennek érdekében arra kérjük Önt, írja meg nekünk, hogy milyen hírekről, milyen témakörben olvasna szívesen az ezután megjelenő Dental Börze kiadványunkban. Továbbra is igen fontosnak tartjuk, hogy a mindig aktuális apróhirdetési rovatunk kínálatával sok hasznosítható információt juttathassunk el olvasóinkhoz. Látogasson el a www.dental.hu napi frissítésű fogászati portálunkra! Internetes oldalunk Börze rovatában ezután is díjmentesen biztosítjuk a fogászati szakma minden résztvevőjének a hirdetés lehetőségét. Adja fel minél hamarabb apróhirdetését, tegyen hozzá fényképet is, így könnyebben célt érhet! A Börze mostani számában is tájékozódhat a korábban megjelent szakkönyveinkről, magazinjainkról, s azok kedvezményes előfizetési akcióiról. Szeretnénk arról is informálni, hogy kiadványainkat személyesen is megvásárolhatják az alábbi címen: Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. A következő Börzét május elején postázzuk majd Önnek. Amennyiben ebben szeretne apróhirdetést elhelyezni, akkor a megrendelőszelvényét legkésőbb április 22-ig faxolja vagy postai úton küldje el a kiadó címére! Lapunk – minden bizonnyal – a szakma legszélesebb körében ismert kiadványa, így az Ön apróhirdetése is hamarabb célba érhet, akár a kínál, akár a keres rovatban helyezi azt el! Bízunk abban, hogy a Dental Börze 2014. évi nyitó számát érdeklődéssel fogadják, és reméljük, hogy a folyamatosan frissülő, hasznos információinkkal a továbbiakban is segíteni tudjuk majd a munkájukat!

Impresszum

Tisztelettel:

Laczkó Tamás, felelős kiadó

Dental HírBörze, X. évfolyam, 1. szám • Megjelenik évente 4 alkalommal Kiadja: DentalPress Hungary Kft, 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Felelős kiadó: Laczkó Tamás Nyomdai előkészítés:  Dental Press Hungary Kft. e-mail: grafika@dental.hu Nyomdai kivitelezés: Demax Művek Nyomdaipari Kft. Értékesítés: Laczkó Tamás ügyvezető igazgató, telefon: 06-1-202-2994 Az újság e-mail címe és apróhirdetésfelvétel: info@dental.hu Weboldal: www.dental.hu ISSN 2060-7121

Dental borze 2014-1_.indd 5

2014.03.03. 14:59


Szakmai hírek

Meggyőzően áthidalva Csavarrögzítéses implantátumos pótlás: rögzített pótlás protetikai gingivával A jó terv és annak megfelelő eredmény alapfeltétele az összes befolyásoló tényező gondos analízise. Így olyan pótlás készülhet, amely hosszú ideig megőrzi értékét. Cesare Ferri csavarrögzítéses fogpótlás példájával bizonyítja e tétel igazságát. Az implantátumelhorgonyzású protetikai ellátás nagy kihívás, fogorvosilag és fogtechnikailag is izgalmas. Persze mindig felléphetnek előre nem látható dolgok, amelyek kompromisszumot követelnek, ami rontja az eredményt és csalódást kelt a páciensben. Ezt megakadályozandó a kezelés megkezdése előtt megbízható tervet kell készíteni. Alapja az okszerű analízis, a következő paraméterekkel: a csontállomány szerkezete és minősége, a páciens általános egészségi állapota, a fog tartószerkezetének szituációja, pácienselvárások, valamint meglévő és helyreállítandó funkcionális és esztétikai aspektusok. Az előretekintő tervezés minden koordinált munkafolyamat és a restauráció sikerének centruma. Az eredmény minőségét és a költségeket is nagyon sok, változó tény befolyásolhatja. A következő gyakorlati eset bemutatásával szeretném ismertetni eljárásrendünket felső állcsontra készülő implantátumelhorgonyzású restauráció készítésekor. A precíz preoperatív tervezés alapján (sebészeti és fogtechnikai oldalról) és ennek CAD/CAM-ké-

szítésű operációs sablonja segítségével minden résztvevő megelégedésére oldottuk meg a szituációt. A dokumentáció a „Toronto-híd” (csavarrögzítésű implantátumelhorgonyzású restauráció) technikai megvalósítására koncentrál, előre gyártott fogakkal és rózsaszínű laboratóriumi kompozit gingivamasszával.

1. ábra: Kiindulási helyzet: A 45 éves páciens nagy parodontális, funkcionális és esztétikai problémákkal jelentkezett a rendelőben.

2. ábra: CAD/CAM-készítésű operációs sablon segítségével a kezelőorvos tervezőszoftverrel meghatározta az implantátumok sebészeti pozícióját.

Pácienseset A 45 éves páciens nagy parodontális, funkcionális és esztétikai problémákkal jelentkezett a rendelőben (1. ábra). A kellemetlen helyzet az állcsont teljes fogatlanítását követelte meg. Az állkapocs is kezelésre szorult, de annak véghezvitelét financiális és pszichológiai okokból későbbi időpontra kellett halasztani.

Sebészi fázis Az első analízist követően diagnosztikai viaszmintázatot készítettünk a laboratóriumban. Ez szimulálta az esztétikailag, funkcionálisan és fonetikailag elérendő végeredményt. A viaszmintázat alapján a restaurációt protetikai szempontok szerint megterveztük, elkészítettük a radioopak

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 6

2014.03.03. 14:59


Szakmai hírek

3. ábra: Az implantátumos minta a dőlő fejekkel.

4. ábra: A viaszmintázat (esztétikai és funkcionális helyreállítás).

5. ábra: IV. osztályú gipszkulcs segítségével ellenőriztük vizuálisan a váz formáját.

6. ábra: A tercier struktúrát kiégethető műanyagból mintáztuk.

sablont, majd megröntgeneztük a pácienst. A háromdimenziós röntgenadatok és a protetikai terv segítségével a kezelőorvos tervezőszoftverrel meghatározta az implantátumok sebészeti pozícióját.

1. hagyományos öntéstechnika 2. digitális gyártás CAD/CAM-mel

Protetikai fázis – vázkészítés A megfelelő gyógyulási idő után következett a protetikai ellátás. A mintát ínymaszkkal készítettük (3. ábra). A korrekt harapási helyzetet artikulátorba állítottuk. Mivel a fogsor formáját, állását és kiterjesztését a viaszmintázattal már meghatároztuk, a váz mintázását csak néhány lépés előzte meg (4. ábra). A felállítás funkcionális és esztétikai paramétereit ellenőriztük és meghatároztuk, a tercier struktúra vázformáját. IV. osztályú gipszkulcs segítségével ellenőriztük vizuálisan a váz formáját (5. ábra). A hordszerkezetet kiégethető műanyagból mintáztuk (6. ábra). Integrálta az összes megkívánt paramétert (strukturális szilárdság, tartósság, helyigény). A váz elkészítésére fémből két lehetőség adódik:

Melyiket alkalmazzuk, sok tényezőtől függ. Ebben az esetben a technikai határok miatt a hagyományos (öntéstechnikai) megoldást választottuk (7. ábra). Alapanyagként a hosszúra tervezett hordási időt figyelembe véve a Colado CC ötvözet mellett döntöttünk, ennek megfelelően mintáztunk. Ha „hagyományos” is az eljárás, a váz megmunkálásánál mindig az aktuális, tudományos, evidenciaalapú indikációknak kell megfelelnünk (8. ábra).

Protetikai fázis – készrevitel A következő lépés a leplezés volt. A váz felületi szerkezetének előzetes gondos megmunkálása „gömbfúvással” (shot-peening) megnöveli a fáradással szembeni ellenálló képességet és a terhelhetőséget. A hosszú távú kötést a rózsaszínű, új SR Nexco laborkompozit opákerével biztosítottuk. Az optimális kötéshez persze a HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 7

2014.03.03. 14:59


Szakmai hírek

7. ábra: Csapozás az öntéshez.

8. ábra: A váz jó illeszkedése a fejeken.

9. ábra: Részleges támasztó rózsaszínű akrilgyanta.

10. ábra: A gingivamasszák applikációja.

11. ábra: A kompozit óvatos kidolgozása.

12. ábra: A kész munka bazális nézete.

gyári kompozitfogakat is előkészítettük. Az SR Nexco paszta felhasználási útmutatójának megfelelően jártunk el: – 2-3 baros nyomással alu-oxiddal lefújtuk a felületet – eltávolítottuk a maradékokat olajmentes nagynyomású levegővel – felhordtuk az SR Connect folyadékot, majd három percig hagytuk hatni – megkeményítettük Lumamat 100 lámpa alatt

– ügyeltünk rá, hogy ne tegyük tönkre közben az inhibíciós réteget A felállításnak megfelelően polimerizáltuk a fogakat a vázra. A gingiva leplezésénél részlegesen opákos akrilgyanta vázat is alkalmaztunk (9. ábra). Ezzel az anyaggal a rágóerő egy részét eltávolítjuk a fogaktól, így növelve a restauráció tartósságát. További előny, hogy a gingiva területi

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 8

2014.03.03. 14:59


VI. UPGRADE 2014 Nemzetközi Fogászati Kongresszus

2014. május 30–31. SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

www.upgradecongress.hu Dental borze 2014-1_.indd 9

2014.03.03. 14:59


Szakmai hírek

13–14. ábrák: A felhasznált SR Nexco kompozit természetes, szép csillogása a körülölelő gingivarészekkel támogatja a jó egyedi esztétikai megjelenést.

15. ábra: A kész protetikai ellátás: nagyon szép, funkcionális követelményeknek megfelelő restauráció laborkompozitból.

kompozit mennyiségét csökkentjük. Az előkészületeket követően SR Nexco Gingiva rózsaszínű opákert hordtunk fel, majd intenzív gingivamasszákat eltérő opacitással és színekben. A természetes hatás elérése érdekében a Nexco Stains festékekkel végzett színezéseket átlátszó anyaggal lefedtük. Így relatív gyorsan és egyszerűen elérhető a kívánt cél (10. ábra). A gingiva rétegzését követően fénypolimerizáltunk (tizenegy perc a Lumamat 100-ban). A kidolgozás, polírozás és finírozás során el kell kerülnünk a csiszolóeszközökkel való túlhevítést. Különösen a váz és a kompozit átmeneti területén kell erre vigyázni (11–12. ábrák). A mas�szák természetes felületi fénye tökéletesítette

az eredményt (13–15. ábrák). A szájba helyezéskor az esztétika, fonetika, funkció ellen­őrzése következett. Figyelembe vettük, hogy rövidesen az állkapocs rekonstrukciójára is sor fog kerülni.

Visszahívás Az utolsó, de nem kevésbé fontos fázis a restauráció gondozása, amely négy hónapos, majd féléves ellenőrzés keretében történt. A rendszeres visszahívás arra szolgál, hogy a biológiai, funkcionális és esztétikai paraméterek sztomatognát rendszerbe illeszkedő helyreállítása hosszú időn keresztül megőrizhető legyen. Cesare Ferri Forrás: Das Dental Labor 2013/8

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 10

2014.03.03. 14:59


Dental borze 2014-1_.indd 11

2014.03.03. 14:59


Szakmai hírek

Auribond Noble™ No. 1 nemesfém ötvözet Titánium Implantátumra A szövetbarát, biztonságos, biokompatibilis, megfizethető megoldás az implatátum kilökődése ellen! NINCS GALVÁN-REAKCIÓ, elektromos áram képződés - NINCS KORRÓZIÓ! A galván-reakció, korrózió klinikailag szignifikáns!

VILÁGÚJDONSÁG! Új szegmens a fogászatban A Legmagasabb szintű biztonság

Az AURIBOND NOBLE 100%-ban kizárja az implantátum, korrózió okozta gyulladások miatti kilökődését!

2013 IDS Világújdonsága az AURIBOND NOBLE RuCoCr szövetbarát, biokompatibilis, kerámiázható, hagyományos technikával önthető, biztonságos és megfizethető nemesfém ötvözet a Titánium implantátmos fogművekhez! Ez az egyetlen olyan CoCr alapú ötvözet a világon ahol a titán implantátum felépítmény és a korona/híd fém pótlás között nem jön létre elektrolízis! Ezt az eredményt Ruthenium 25% azaz kön�nyű Platina ötvözet hozzáadásával érték el, ezért NOBLE nemesfém a minősítése. Color: White Type: 4 ADA Classification: NOBLE (N) PGM: 25% Metal Content (%): Ru25, Co40, Cr24, Ga11, B>1

Információ és vásárlás:

Importőr: Wilconee Kft. Tel.: +36 20 5593 699 www.wilconee.eu auriumalloys@gmail.com

Ez a típusú veszélyforrás teljesen kizárható elérhető áron, cirkon, palládium és arany felhasználása nélkül!

Egyedi technológia, Világ Szabadalom Termék pozicionálása: CoCr - AURIBOND NOBLE Cirkon - Palládium - Arany

Cortex Implants Hungary és dr. Csillag Zsolt ajánlásával! A 2013-as IDS újdonsága! Piacvezető termék Európában és az USA-ban

Made in USA Aurium Research USA 5855 Oberlin Drive San Dieo, CA 92121-4718

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 12

2014.03.03. 14:59


Szakmai hírek tatókkal rendelkezik, köszönhetően a Ruthenium tartalomnak! Ez a Világon az egyetlen olyan CoCr alapú ötvözet, amely ilyen reakcióeredményt produkál! Exp. at 500C: 13,8 Exp. at 600C: 14,3 75%-ban visszaönthető! Referenciák: 1 „Study of Galvanic Corrosion between Dental Alloys”, Dr. Zurcher, in „Biocompatibility, allergies and resistance to corrosion: a global scientific approach”, pp 43-53 1993, METALOR.

Felhasználással kapcsolatos tapasztalatok technikai oldalról

2 „Galvanic corrosion behavior of titanium implants coupled to dental alloys”, M. Cortada, et al, Journal of Materials Science:Materials in Medicine,pp 287-293 Vol11, No5, Kluwer

Mi egy háromtagú hidat (11, 12, 13) öntöttünk implantátumokkal alátámasztva egy köztes taggal. A beágyazóval kapcsolatosan ugyanazokat a paramétereket alkalmaztuk, amit a sima CoCrnál. A megfelelő kitüzelés után nagyfrekvenciás öntőgéppel öntöttük meg a fémet és ami szembetűnő volt, hogy hamarabb érte el a megfelelő állapotot a fém az öntéshez. A kibontást követően az oxid finomsága, ami eltér a sima CoCr-tól, ugyanúgy, mint a fém kidolgozhatósága is, mert könnyebben forgácsolható. A híd egyik tagját lepleztük kerámiával, aminél minden tökéletesen működött. Az égetések után is a jelentkező oxidképződés is érezhetően finomabb anyagra utalt. Technikusi oldalról a felhasználása előnyökkel jár a sima CoCr-al összehasonlítva. Javasolt felhasználása implantátumra készült koronák, hidak, stéges, kombinált fogpótlásokhoz. A híd súlya 1 köztes taggal 3,1 g Schulze Dental Labor A teszt alapján az Auribond Noble az aranyéval megegyező, a Palládiumnál jobb korróziós mu-

Academic Publishers, 2000. 3 „Galvanic corrosion behavior of implant suprastructure dental alloys”, N.M. Taher and A.S. Al Jabab, Dental Materials, pg 5459, Vol 19, No 1, Elsevier Science, 2004.

Az Auribond Noble felhasználása Titánium implantátumok esetén biztonságos az implantátumok korrózió okozta kilökődése ellen!

Vásároljon most akciósan! Kiszerelése 31,1 gramm/csomag

Ára: 2000 Ft/gramm+áfa

Ajándékba a Dental Press kiadói csomagja!

A Wilconee Kft. és a Dental Press exkluzív együtműködésében

A csomag értéke 20 000 Ft

Róth Lajos

Fogpótlás.tan

+

540 oldal, 1500 kép

+

2014. éves előfizetés

10 év tudása 1 DVD-n

Az akció március 31-ig érvényes. HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 13

2014.03.03. 15:00


FlexCare+ UV fertôtlenítôvel

49 990 Ft Diamond Clean Pro Dispense

59 990 Ft

Fogkefe fej (4 db-os) FlexCare-hez

7490 Ft

Fogkefe fej Diamond Clean-hez

4990 Ft Fogkefe fej (dupla) Kids-hez

4990 Ft

Dental borze 2014-1_.indd 14

2014.03.03. 15:00


Airfloss Pro Dispense fogköztisztító

34 990 Ft

Sonicare for kids

22 990 Ft

Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 06-1-202-2994 E-mail: megrendeles@dental.hu www.dental.hu Dental borze 2014-1_.indd 15

PRESS 2014.03.03. 15:00


Színes hírek

A szájvíz növelheti a szívroham és a stroke kockázatát

Egy világszerte népszerű, Magyarországon is kapható szájvízmárka termékei növelik a vérnyomást: napi használat esetén 2-3,5 higanymilliméterrel – derül ki egy friss kutatásból. A jelenség oka, hogy a klórhexidin hatóanyag elpusztítja a jótékony baktériumokat is, amelyek segíthetnének az érfal ellazulásában.

sa van a halandóságra, valamint a szívbetegség vagy stroke miatti halálozás veszélyére” – fogalmazott a szakértő. A vizsgálat során 19 személy vérnyomását mérték meg a szájvíz napi kétszeri használata előtt, illetve után. Az érték 2-3,5 higanymilliméterrel magasabb volt az utóbbi esetben. A hatás „egy napon belül jelentkezett” a Free Radical Biology And Medicine című szakfolyóiratban megjelent eredmények szerint. Egy ettől független kutatás alapján minden kétegységnyi emelkedés a vérnyomás értékében 7 százalékkal növeli a szívbetegség miatti halálozás kockázatát, illetve 10 százalékkal a stroke miatti halálozásét. „Nem azt mondjuk, hogy fel kell hagyni az antibakteriális szájvíz használatával például ínybetegség esetén. Csupán feltesszük a kérdést, hogy bárki másnak miért van szüksége rá” – magyarázta Ahluwalia professzor, a londoni Queen Mary Egyetem munkatársa.

„Nem azt mondjuk, hogy fel kell hagyni az antibakteriális szájvíz használatával például ínybetegség esetén...˝ A kísérletre önként jelentkező egészséges felnőttek vérnyomása már órákkal a szájvíz használata után emelkedett. A kutatást vezető Amrita Ahluwalia professzor éppen ezért nem tartja kedvező tendenciának az antibakteriális szájöblítők terjedését. „Ezen baktériumok napi szintű elpusztítása valóságos katasztrófa a szervezetre nézve, hiszen a kis vérnyomás-emelkedésnek is jelentős hatá-

A vizsgált szájvíz 0,2 százalék klórhexidint tartalmaz, ami más – ugyancsak elterjedt – márkáknál is megszokott arány. A lepedékképződésért felelős baktériumok mellett elpusztítja azokat is, amelyek hozzájárulnak a nitrit termelődéséhez, segítve az erek megfelelő ellazulását. A termék 90 százalékkal csökkentette a nitrittermelést a szájban, a vér nitrittartalmát pedig 25 százalékkal. Forrás: medipress.hu

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 16

2014.03.03. 15:00


Szeretne színhelyes restaurációkat készíteni? A

opakerekkel annyira könnyû!

Lepattant porcelán – a fogorvosok rémálma.

A 11-es fog diszto-approximálisan sötét, Renamel A2-es opakerrel korrigáljuk.

A Pink opakert több vékony rétegben hordjuk majd fel a teljes fedéshez.

Az elkészült direkt héjon a színek kifogástalanok.

A kész javítás színe tökéletesen egyezik a porcelánnal.

Keressen és lájkoljon bennünket a Facebookon!

Dr. Volom Dental – 1055 Budapest, Nyugati tér 9. I/3. Tel.: +36 1 311 65 84, +36 30 520 2000

www.drvolomdental.hu Dental borze 2014-1_.indd 17

2014.03.03. 15:00


...és ami mögötte van

biztos megoldás a fogászati szakma elérésére

Dental borze 2014-1_.indd 18

2014.03.03. 15:00


Színes hírek

Különleges fogászati rendelőt adtak át Pécsen Megváltozott ellátási igényű betegek fogászati kezelését végzik majd abban a rendelőben, amelyet csütörtökön adtak át a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján. A harminc négyzetméteres helyiséget az életkorukból adódóan nehezen kezelhető 2-3 éves, valamint a mentálisan sérült gyerek és felnőtt - pácienseknek alakították ki. Közülük a klinikán 2005-től mostanáig évente csak ötvenen-hatvanan kaphattak fogászati kezelést. A nem megfelelő fizikai körülmények nem tették lehetővé ugyanis több ilyen beteg ellátását – olvasható az egyetem közleményében. A PTE intézmény 40 millió forint állami támogatást kapott az új rendelő kialakításához. A pénzből fogászati készülékeket, altatógépeket, kézi műszereket is vásároltak.

A klinika támogatást kap a megváltozott ellátási igényű gyermekek és felnőttek fogászati ellátásához az egészségbiztosítási pénztártól, így megfelelő kezelésükhöz várhatóan minden körülmény adott lesz – ígérik. Forrás: MTI

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 19

2014.03.03. 15:00


Színes hírek

Fogászati turizmus: a legnépszerűbb úti cél Magyarország! Egy angol egészségügyi tanácsadó cég arra volt kíváncsi, hogy olvasói közül vajon mennyien és miért utaznak el külföldi országokba, hogy ott részesüljenek valamilyen egészségügyi ellátásban. A felmérésből nem csak az derült ki, hogy melyek a legnépszerűbb célállomások, s mik a leggyakoribb kezelések, de az is, hogy a betegek mennyire voltak elégedettek magával az eljárással illetve a kiszolgálás minőségével. A maga nemében ez a valaha készült legnagyobb szabású tanulmány, számol be a Dental Tribune c. nemzetközi szaklap. A felmérésben összesen 1045-en vettek részt, ebből csak 55% volt brit állampolgár. A külföldi országokban gyógyulást keresők tetemes része valamilyen szépészeti beavatkozás (34 százalék) vagy fogászati kezelés (30 százalék) miatt ült repülőre, utána következnek az ortopédiai és túlsúly miatti beavatkozások (7-7 százalék), a sor végén pedig a meddőség elleni kezelések (6 százalék) állnak. A maradék 16 százalék legtöbbször szemműtét vagy rákkezelés miatt látogat el külföldre. Összességében elmondható, hogy a gyengébbik nem hamarabb szánja el magát: a külföldre utazók mindössze 37 százaléka férfi, 63 százaléka nő. Ezt magyarázhatjuk azzal is, hogy a fent felsorolt beavatkozások egy része (plasztikai műtétek, meddőségi kezelés) a nőkre jellemző. Ezt az elméletet támasztja alá az is, hogy a fogászati páciensek nemek szerinti megoszlása már nem mutat ekkora eltérést, 52 százalékuk nő, 48 százalékuk férfi. Érdekes statisztikai adat továbbá, hogy 40 év alatt nem is ülnek repülőre a betegek, legnagyobb, 64 százalékuk 50 év fölötti, 25 százalékuk 40 és 49 év közötti, 22 százalékuk pedig 50 és 59 év közötti. Ha fogászati kezelésekről van szó, akkor kihúzhatjuk magunkat, a legnépszerűbb úti cél ugyanis Magyarország (a megkérdezettek 32 százaléka jött hazánkba valamilyen beavatkozás miatt), utánunk jön Lengyelország (14 százalék) illetve Törökország (11 százalék). Az elvégzett fogászati eljárások döntő része implantálás volt (42 százalék), ezt követték a koronák (20 százalék), hidak (11 százalék), de még gyökérkezelés (5,2 százalék) és műfogsor (4,3 százalék) miatt is hajlandóak voltak repülőre ülni a betegek.

Népszerűsége ellenére a legtöbb kényelmetlenség is a fogászattal van, hiszen általában több lépcsős beavatkozásokról van szó, így a betegnek többször is vissza kell látogatnia a rendelőbe. 32-32 százalék utazott egyszer illetve kétszer, 19 százalék háromszor, 17 százalék pedig négyszer. Egy fogászati kezelésben részesülő átlag 15 napot tölt a külföldi országban. Az már kevésbé meglepő, hogy általában miért döntenek úgy az emberek, hogy nem hazájukban kezeltetik magukat: az ok természetesen a beavatkozások ára. A fogászati problémával kezeltek 94,5 százaléka tartotta igazán fontosnak, hogy spórolni tudott a költségeken. 20 százalékuknak sikerült 1000 fontnál kevesebbet költeni, szintén 20 százalék pedig 1000 és 2000 font között jött ki. Azelő – és utókezelést viszont a megkérdezettek háromnegyede saját hazájában végeztette el. Szinte bármilyen beavatkozásról legyen szó, a betegek igen elégedettek voltak, a fogászati páciensek 65 százaléka pedig abban is egészen biztos volt, hogy újra nekivágnának az útnak, ha szükség lenne rá. Nem csak az ár, hanem a munka minősége, a kellemes eredmények, a készségesség és a csapat profizmusa tették boldoggá a betegeket. Az elégedetlenek táborához tartozóknak általában a szükségtelen beavatkozásokkal volt problémájuk, amik véleményük szerint csak feleslegesen meghosszabbították a kezelés időtartamát, így többször is utazniuk kellett. Bizalomgerjesztő a tény, hogy a megkérdezettek 51 százaléka olyan országba utazott, ahol soha nem járt azelőtt. Az viszont már jóval meglepőbb, hogy tíz betegből mindössze egynek volt valamilyen speciális, egészségügyi biztosítása, 32 százaléknak pedig egyáltalán nem volt semmilyen utasbiztosítása. Forrás: www.merjmosolyogni.hu

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 20

2014.03.03. 15:00


Intraoral vezeték nélküli röntgen digitalizáló rendszer

DIGORA ® Optime „NEW”

Új!

A legújabb DIGORA „NEW” vezeték nélküli legkisebb, leggyorsabb röntgen digitalizáló

100% aktív terület

-os

(4-5 fog)

•B  ármilyen típusú röntgenhez • vezeték nélküli érzékelô lemezekkel

4C 3

els

48 16 x 54 5.4 00 x mm 9 M 18 B 00 p ix

27 x 5 4 900 x mm 18 3.09 M 00 pixels B

m ix 1m p x 3 034 22 4 x 1 B 73 4 M 1.4

0

mm ixels p x 40 24 x 1334 800 MB 3 2.0

1

31 x 41 mm 1034 x 1368 pixels 2.69 MB

2

els

Kedvezô áron!

BARDECO KFT Dental borze 2014-1_.indd 21

• villámgyors képbeolvasás 3 sec • s uper képfelbontás • kitûnô képminôség • automata funkciók • l egkisebb méret: 15x22 mm, mindössze 3 kg • érzékelôlemezek: 5 méretválaszték (flexibilis, vezeték nélküli, többezerszer újrahasználható) • Digora – Scanora programmal, implant könyvtárral

4C occlusal (opció)

1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: 201-8086, mobil: (30) 948-1255, E-mail: info@bardecokft.hu, www.bardecokft.hu 2014.03.03. 15:00


Szakmai hírek

Gondolatok a „komplex dentálhigiéniai kezelés”-ről a fogorvosi praxisban Tapasztalatok az alapellátásban Tömören „fogkő-eltávolítás”. Azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy 15 perc elegendő egy fogív ellátására, pláne teljes fogazat esetében. Aki így véli, az elfelejtette az egyetemen vagy a továbbképzésen tanultakat. Ez az idő akkor is kevés, ha az instruálás és a motiválás időegységeit nem számítjuk bele ebbe a 15 percbe. Egyedül az OEP számol így, figyelmen kívül hagyva a szájüregben zajló patológiai, mikrobiológiai, immunológiai, illetve biofizikai folyamatokat. A fogkő-eltávolítás kifejezést csupán egyetlen ok miatt tudom elfogadni, ez pedig az, hogy a laikus lakosság számára ez az egyetlen érthető és értelmezhető kifejezés. Itt is meglátszik az, hogy az iskolai oktatásban mennyire hiányzik a rendszeres egészségnevelés-óra. Másrészt a prevenció nemcsak a 18 év alatti fogászati ellátásban fontos szempont, hanem a felnőtt, sőt a geroodontológia időszakában is. Van egy közel 70 éves örökségünk, ami rendkívül káros mind a mai napig. Ez pedig az orvosi-fogorvosi ellátás ingyenessége, „mert

1. ábra: Karfiolszerű fogkővek a rágózónában („rövid a fogkefe...?).

az, ugye, jár”. Szinte semmilyen társadalmi motiváló tényező nincs, kivéve a nemrég megjelent hamburger- vagy chipsadót. Sajnálatos tény, hogy az iskolai oktatásban rendkívül minimális időkeretet kap az „egészségtan” rendszeres oktatása. Ehhez még megfelelő tankönyvek sincsenek, a szemlélet kialakítása pedig olyanokra van bízva, akik maguk sem kaptak erre irányuló képzést szervezett felsőfokú oktatás vagy továbbképzés formájában. Ennek az egészségtanképzésnek természetes része lenne a szájüreg- és a fogak épségének megfelelő szinten tartása. Csupán a lakosság egy szűk köre kezdi megérteni, hogy nem csak „zsebre menő” kérdésről van szó. A szájhigiénia kérdése elég régi téma. Az egyik szájvizünk még ma is alkoholtartalommal kerül forgalomba! A szájöblítők mellett megjelent egy másik igény is, mégpedig a fehér fog látványának az illúziója. Kezdetben volt a szódabikarbóna, ami nem is volt olyan ördögtől való tisztítószer, hiszen a ma fogkrémjei közül is soknak az alapanyaga. A múlt század fogorvosai is jól látták, hogy a fogakra rakódott fogkövek eltávolítása után a fogak gyökereiből egyre több látszott, s hamar tisztázódott az is, hogy a foglazulás egyik legfőbb oka a fognyak körüli krónikus gyulladás, a szürkés lepedék, a dentalis plakk és az ebből képződő calculus dentis. Kezelésüket, illetve eltávolításukat ezért régóta fontosnak tartották. A gyártó cégek évtizedeken keresztül próbáltak olyan kézidarabot alkotni, amely a fogzománc, a cementum, a dentin és a fog tartóelemeinek a károsítása nélkül képes a fogfelszíneket megtisz-

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 22

2014.03.03. 15:00


Szakmai hírek

2. ábra: Radixok, secunder cariesek és a felső frontfogakon a minimális pótlás.

títani, és a kéttized milliméteres (0,2 mm) szulkuszból is el tudja távolítani a fogköveket, amelyek a fogínysorvadásért, az ínytasakok kialakulásáért, a csontos fogmeder pusztulásáért felelnek. A különböző gyártók több-kevesebb sikerrel járó próbálkozásának eredményeként 1984 augusztusában debütált a ma használatos gépi depurálóeszközök első darabja, amely a szakmai követelmények jelentős részének már eleget tudott tenni. Ez volt a Sonic flex 2000. A megoldás oly kézenfekvő volt, hogy a szabadalmi védelmet követően a többi gyártó is nagyon rövid időn belül megjelent a hasonló elveken működő, majd azokat továbbfejlesztő változatokkal. A műszaki és technikai áttekintés nem ennek a cikknek a feladata. A lényeg azonban az, hogy a nagyon hatásos kézi depurálóeszközök mellett végre van a kezünkben egy olyan eszköz, amellyel pácienseink szájhigiénés céljait jelentős részben egyszerűen, elég gyorsan elérjük. Természetesen ezen eszközök használatát követően is szükséges a kiegészítő kézieszközök szakszerű használata. Fogorvoscsaládból származva örökségként kaptam azt a szemléletet,

3. ábra: Gingivitis marginalis, a gingivaszél már pusztul.

4–5. ábrák: A fogkő és a plakk gingivát károsító hatása. HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 23

2014.03.03. 15:00


Szakmai hírek

6. ábra: 20 000-60 000-es fordulaton „működő” depuráló kézidarab a régmúltból...

7. ábra: A korszerűbb „levegős” kézidarabok. Középen az 1984-es gyártású Sonic flex.

amely szerint a pácienseink fogazatának épen tartása legalább olyan fontos feladat, mint a szuvas károsodások következményeinek a helyreállítása. Úgy gondolom, hogy egyetemi és szakdolgozói képzéseinknek is ez a fő tendenciája. A prevenció hármas tagoltsága a fogorvoslás minden szakterületén egyet jelent a szájüreg mikrobiológiai egyensúlyával, a kórokozók számának csökkentésével, a kialakult biofilm „baktériumtengerének” az eltávolításával. Az alapmottó pedig: „…a fogfelszínek letisztítása, simává tétele a dentálhigiénikus által, a simává tett felszínek tisztán tartása a páciens által…”

8–9. ábra: A dentalis plakk és a subgingivalis fogkő a metállkerámia hidakat tartó pillérfogakat sem kíméli.

A kezelés komplex, mert a tevékenység nemcsak a fogkövek eltávolításából áll, hanem a fogfelszínek polírozása, a nyálkahártyák szükség szerinti kezelése mellett még közvetlen tanácsadást is jelent, bármely korosztályban. A tisztává tett fogfelszínek tisztán tartása már a páciens, a család otthoni feladata (lenne). Ugyanis egyesek úgy gondolják, hogy majd a rendelőben letisztítják a lepedékes, fogköves, dohányfoltos fogai­kat, és majd ott oldják meg azt, amit otthon is meg kellene tenni. Milyen fogkrémet ajánlok? – kérdezi néhány betegem. A válaszom egyszerű: azt, amelyiket naponta legalább kétszer használja…, hatásosan. Mert a

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 24

2014.03.03. 15:00


Szakmai hírek fog-gingiva határon ott hagyott lepedék azt mutatja, hogy a fogmosás gyakorlatilag eredménytelen. Sok családban a gyermekek nem kaphatnak csokoládét, sem más édességet a fogaik védelme érdekében. Pedig, ha kellő oktatásban részesültek volna, akkor – a megfelelő szájápolást megejtve – meggyőződésem, hogy a „fognyűvő manóknak” sem maradt volna megfelelő terep. A prevenció nem csupán egészségügyi, sőt nem orvosi kérdés, hanem egy megoldandó társadalmi probléma. Gyermekeink már az általános iskolában is magasabb matematikát tanulnak, de a heti legalább egyszeri egészségnevelés-óra, a megfelelő tankönyvekkel és oktatókkal, hiányzik. A most indult dentálhigiénikusi főiskolai képzés, illetve a már működő diplomás ápolói szakon végzettek képzése igazi terep lenne a lakosság egészségéért folytatott küzdelemben. A helyes táplálkozás is össztársadalmi feladat. Az egészségügy, a dietetika a helyesnek tartott irányt tudja megadni, a megoldás nem

az egészségügyi tárca feladata. Szívesen venném azonban, ha az egészséges életmódhoz közvetlenül kapcsolódó termékek – a mi esetünkben a szájápolás különböző eszközei például – a legalacsonyabb adókulcsba tartoznának. Ekkor talán nem lenne olyan rossz az évente felhasznált fogkefe/lakos arány. A féléves vagy az éves kontrollokról a lakosság java része úgy gondolja, hogy ha nagy ritkán megjelenik, akkor a problémája már meg is oldódott. Nincs semmilyen társadalmi motiváló tényező, ami egy kicsit is rákényszerítené az embereket arra, hogy törődjenek többet az egészségükkel, az egészségük megőrzésével. A médiában való megjelenés ritka, alkalomszerű. Itt is hiányzik a rendszeresség. Némi felüdülést a különböző webes fogorvosi honlapokon található tájékoztató anyagok jelentenek. Mi, fogorvosok pedig reménykedjünk abban, hogy egyszer talán olyan lesz az egészségpolitikánk, ami sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a prevencióra. Dr. Komlóssy Attila

SZÁLLJON LE A NOSZTALGIAVONATRÓL!!! A SZÉNKEFÉS MOTOROK IDEJE LEJÁRT… A W&H kefementes motorjával valódi élmény lesz dolgozni. A 3 fázis nyugodt járása, a LED fényárja, a 60W mindent elsöprő ereje és a kefementes motor megbízhatósága, hosszú élettartama, új fejezetet nyit a rendelőjében.

Átszálláshoz hívja segítségül kollégáinkat a 36 1 788-5391-es telefonszámon! t: +36 1 788 53 91

e: info@fejerfog.hu

f: +36 1 319 85 90

www.fejerfog.hu

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 25

2014.03.03. 15:00


Színes hírek a nagyvilágból

Jelentős áttörés az őssejtkutatásban Az őssejtkutatók legújabb áttörése a személyre szabott gyógyászat korát hozhatja el. Japán szakértők kimutatták, hogy a vérsejtek savba merítésével is létrehozhatók őssejtek. Az őssejtek olyan sejtek, amelyek a szervezet bármely sejtjévé képesek továbbfejlődni. Jelenleg is folynak a kutatások az őssejtek felhasználásával a szem, a szív és az agy gyógyításával kapcsolatban. A Nature szaklapban közzétett újítás azonban olcsóbbá, gyorsabbá és biztonságosabbá teheti a technológiát. Az emberi test specializálódott sejtekből épül fel, idegsejtekből, májsejtekből, izomsejtekből stb., melyek szerepe meg van határozva. Az őssejtek azonban bármilyen más sejtté képesek átalakulni, ezért az orvosi kutatások az utóbbi időben nagy figyelmet szentel ennek a területnek az őssejtek regenerációs potenciálja miatt. Őssejteket embriókból is ki lehet nyerni, ez azonban etikailag ellentmondásos módszer. A legújabb, Nobel-díjat kapott kutatások azt is kimutatták, hogy bőrsej-

teket is át lehet programozni genetikailag úgy, hogy őssejtekké váljanak (ezeket nevezik indukált pluripotens őssejteknek). A japán Riken Fejlődésbiológiai Központ kutatásából most az derült ki, hogy a vérsejtek savas sokkolásával kiváltható ezeknek a sejteknek őssejtekké történő átalakulása. Az így létrejövő sejteket a kutatók STAP (stimulus-triggered acquisition of pluripotency – ingerléssel kiváltott módon szerzett pluripotencia) sejteknek nevezték el. A kutatás vezetője, dr. Haruko Obokata elmondta, rendkívül meglepte, hogy a sejtek így képesek reagálnak környezetükre. A szakértő szerint az eredmény izgalmas lehetőségekkel kecsegtet, nemcsak a regeneratív gyógyászatban, hanem a rák gyógyításában is. Az áttörést ugyan egerek vérsejtjeivel érték el, de már folynak a kutatások annak érdekében, hogy emberi vérrel is elérjék ugyanezeket az eredményeket. Forrás: medipress.hu

Hogyan szerveződik a memóriánk? A Yeshiva Orvostudományi Egyetem munkatársai egy videó segítségével demonstrálták, hogy milyen molekuláris folyamatok zajlanak le egy patkány agyában. A Science oldalain bemutatott vizsgálat során molekulákat fluoreszcens anyaggal jelölték, így azok útját egy speciális képalkotó technika segítségével nyomon lehetett követni. A jelölést génsebészeti módszerekkel végezték el, és a kutatók arra voltak kíváncsiak, a neuronok közötti kapcsolatok megváltozása miként befolyásolja a

jelzett béta-aktin mRNS-molekulák transzportját. A kísérlet során a hippokampuszt, a memóriaszerveződés elsődleges helyét stimulálták. Dr. Robert Singer és munkatársai felfedték, hogy az idegsejtek speciális módszer segítségével szabályozzák az mRNS-ek képződését és mennyiségét. Amint a memóriakép rögzül, a szintézis leáll. A stimuláció a beta-aktin felhalmozódásához vezet, ami elősegíti a szinapszisok működését. Forrás: medipress.hu

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 26

2014.03.03. 15:00


Színes hírek a nagyvilágból

Mindössze tizenhárom ezredmásodperc kell az agynak egy kép meglátásához Lehetetlennek hangzik egy tucat kép azonosítása a másodperc töredéke alatt, pedig a legújabb idegtudományi kutatás szerint az emberi agy rekordidő alatt képes erre. Amerikai kutatók kimutatták, hogy az emberi agy mindös�sze 13 ezredmásodperc alatt képes értelmezni a szem által látott képeket. Ez a sebesség csaknem nyolcszor nagyobb, mint a korábbi kutatások során mért 100 ezredmásodperc. Az MIT kutatói arra kérték a kísérlet alanyait, hogy miközben hat vagy tizenkét képet néznek, keressenek egy bizonyos típusú képet, például pikniket vagy mosolygó házaspárt ábrázoló képet. A hat vagy tizenkét képet 13 és 80 ezredmásodperc közötti időtartamig mutatták nekik. „Az, hogy ilyen hihetetlen sebességgel képesek vagyunk erre, arra utal, hogy a látásunk nem tesz mást, mint fogalmakat keres” – magyarázta Mary Potter, az Attention, Perception, and Psy-

chophysics szaklapban megjelent tanulmány szerzője. „Az agyunk egész álló nap ezt teszi; próbálja megérteni, amit nézünk.” Ez a gyors feldolgozás segít a szemünk irányításában, amely másodpercenként háromszor változtatja az irányát a következő célpontra. „A szemünk feladata nem csak az, hogy eljuttassa az információt az agyba, hanem az is, hogy lehetővé tegye az agy számára, hogy elég gyorsan gondolkodhasson róla, és kigondolja, mire kell következőleg néznie” – mondta Potter. Miután egy kép éri a retinát, az formára, színre, orientációra és egyéb részletekre vonatkozó információkat az agy feldolgozza. A kutatás arra utal, hogy bár a képeket csupán 13 ezredmásodpercig látjuk, mielőtt a következő kép megjelenik, az agy egy része ennél hosszabb ideig folytatja azoknak a képeknek a feldolgozását. Forrás: medipress.hu

Mesterséges sejt segítségével modellezhetőek az élőre jellemző kémiai reakciók A Radboud Egyetem (Nijmegen, Holandia) munkatársai egy teljes mértékben funkcionáló mesterséges sejtet hoztak létre, mely segítheti az emberi szervezetben zajló folyamatok megértését. Az élő sejt rendkívül bonyolult felépítésű, ennek ellenére most sikerült modellezni ezt a mikrokörnyezetet. A mesterséges sejtben a valódihoz hasonló biokémiai reakciók mennek végbe. Ehhez szükség van mesterséges sejtszervecskékre is, melyek a sejtmembránnal alkotnak egységes komplexet. Fluoreszcens festék alkalmazásával

a holland tudósok képesek voltak nyomon követni a sejten belüli kémiai kaszkádreakciókat. Jan van Hest és munkatársai speciális molekulákat juttattak a sejtplazmába, és tanulmányozták, hogy az milyen sejtszervecskékbe jut el, és milyen kémiai folyamatok résztvevője. A sejtmembránt polimerből építették fel, mely struktúra igen hasonló a valódi sejtek zsírsavak szerveződéséből előálló membránjához. A következő lépés a mesterséges sejtek saját forrásból történő energiaellátásának biztosítása lesz. Forrás: medipress.hu HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 27

2014.03.03. 15:00


Szakmai hírek

„Világsztár a bajnokcsapatban” A klasszikus Zimmer termékekhez 2014-ben újként csatlakozik a P-I implantátum család A VIZ DENTAL IMPLANT Kft. létrejöttének előzményei népmesébe illőek. A két tulajdonoson túl mindössze öt munkatársat foglalkoztató céget dr. Vidáts Ákos implantológiában jártas gyakorló fogszakorvos és Paul B. Németh, svájci üzletember 2013 őszén hozta létre a Zimmer Dental Inc. dentális-orális rehabilitációs termékeinek magyarországi forgalmazása céljából. A kaliforniai Carslbad-ban működő globális ortopédiai cég világszerte ismert gyógyászati eszközgyártó, a fogászati implantátumokon és a használatukhoz szükséges regenerációs anyagokon és navigált

sebészeti eszközökön túl ortopédiai implantátumai is a világ élvonalát jelentik. Vidáts doktor 1984 óta tart fenn magánpraxist, 1991 óta „főállásban” látja el privát betegeit. Mint mondja, a Zimmer implantátumait régóta szívügyének tekinti. A „nagy találkozás” a véletlen műve volt. Egy magyar származású, amerikai betege kérte fel arra, hogy a férjének külföldön beültetett Zimmer implantátum protetikai befejezését végezze el. Vidáts doktor ekkor még nem hallott erről a termékről, de csekély erőfeszítéssel megtalálta a magyarországi forgalmazót. Kipróbálta, bevált, és mintegy nyolc éven át eredményesen használta. Vonzóvá tette, hogy kiemelkedő minősége ellenére árfekvése igen kedvező, továbbá, hogy a folyamatos innovációnak köszönhetően egyre jobb eredménnyel használható. Ami talán a legfontosabb, hogy gyártóval szemben nem volt minőségi reklamációja. 2010-ben a Zimmer európai központja felbontotta magyarországi disztribútorának szerződését, a Zimmer termékek eltűntek a hazai piacról. Az így keletkezett űrt igyekszik a VIZ Dental Implant Kft. kitölteni. Az első eredmények bíztatóak, felkeresték a Zimmer régebbi felhasználóit, közülük többen örömmel tértek vissza a korábban megismert és sikeresen használt termékhez.

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 28

2014.03.03. 15:00


Szakmai hírek Új felhasználók számára a Zimmer implantátumok beültetésének sebészeti protokollja könnyen elsajátítható, a fogbeültetésben jártas fogorvosok számára alkalmazásukhoz nem szükséges különféle drága kurzus és workshop. A protetikai gyakorlat megszerzése a fogorvosoknak és a fogtechnikus szakembereknek sem okoz gondot. A Zimmer implantátumok használata során felmerült kérdésekre és problémákra a VIZ Dental Implant Kft. szakemberei készségesen adnak pontos és kielégítő felvilágosítást. A 2014. év nagy újdonsága a Per-Ingvar Brånemark által kifejlesztett, az egész amerikai kontinensen már nagy sikerrel forgalmazott P-I implantátum család négy tagjának bevezetése. A termék európai, majd magyarországi forgalmazását a Zimmer Dental Inc. ez év februárjától kezdi el.

Minden klinikai esetre prémium kategória elérhető áron, most bevezető akciót hirdet a forgalmazó! Részletekért keresse a Viz Dentalt! Dr. Vidáts Ákos, a VIZ Dental Implant Kft. ügyvezető igazgatója végezetül elmondta, hogy az implantátumok hazai piacán 2-3 éven belül szeretnének a Zimmer termékek számára 8-12 százalékos részesedést szerezni.  NAL

1052 Budapest, Váci u. 23. Tel./fax: +36 (1) 318-4939 E-mail: office@vizdental.hu www.vizdental.hu

Végkiárusítás!* A Dental Press megszüntette a GENGIGEL termékek kiskereskedelmét, ezért cégünk minden ebben érintett, készleten maradt utolsó darabjait 40-70%-os árkedvezménnyel vásárolhatja most meg!

GENGIGEL BABY 3290 Ft helyett

1975 Ft

-40%

EXTRA KEDVEZMÉNY! Applikátor GENGIGEL PROF-hoz 7190 Ft helyett

2150 Ft

-70%

DentalPress Hungary Kft. 1012 Bu­da­pest, Kuny Domokos u. 9., Te­le­fon: 202-2994, fax: 202-2993 e-ma­il: in­fo@den­tal.hu, www.dental.hu • www.upgradecongress • www.dentalworld.hu HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 29

2014.03.03. 15:00


Szabadidő ajánló

A hónap

AUTÓ

A Peugeot megmutatta az első ízelítő képeket a következő Pekingi Autószalonon bemutatkozó merész négyajtós kupé tanulmányáról, mely a 308-as műszaki megoldásaira építkezik, és a márka megítélését, presztízsét hivatott javítani minőségibb kialakításával és látványosabb megjelenésével. A Peugeot a következő években három olyan modell bemutatását is tervezi, melyek a sztenderd oroszlános modelleknél magasabb minőségi szintet képviselnek, és ennek megfelelően a Peugeot azon törekvéseit erősítik, hogy feljebb pozicionálják a márkát a prémium szegmens felé. Ilyen csúcsmodell lesz a 608-as limuzin, melynek érkezése 2017-re tehető, de még ezt megelőzően mutatkozik be a 6008-as SUV, ami a középkategória felső tartományában fog versengeni az egyre népesebb SUV vásárlók kegyeiért. Ezek mellett a franciák az elegáns négyajtós kupék tábora felé is kacsintanak, és még az idei Pekingi Autószalonon leleplezik a képeken látható 408 GT tanulmányt.  Forrás: www.a5.hu

SZÁLLODA

A vendégek Almagyar-dombon karnyújtásnyira lehetnek a szőlőtől a tavasszal nyíló egyedülálló turisztikai létesítmény-együttesben, Csernus Imre pszichiáter különleges ajándékaként. Csernus Imre 2009 óta él az egri régióban él, ahol Csutorás Ferenc borásszal és Mészáros Péter grafikussal együtt alapították az Almagyar-Érseki Szőlőbirtokot (AÉS). Az elmúlt öt évben megmentették a kivágásra ítélt, százéves érseki szőlőt, és különleges, ún. naturális borokat készítenek. Az Almagyar-domb nemcsak Eger egyik legjobb, de legszebb fekvésű dűlője is, Nagy-Egeddel szemben. Ezért a három barát úgy döntött, hogy egyedülálló turisztikai attrakciót is megvalósít itt: idén tavasszal nyílik majd az Almagyar Borkemping, Borterasz és Venyige Spa, ahol a szőlőtőkék tövében épül fel a borkemping, a szállást adó csőszkunyhók, egy medence és a borterasz. A látogatók a szőlővel körülölelt csőszkunyhókban pihenhetnek majd, karnyújtásnyira a szőlőtől hűsölhetnek a Venyige Spaban és a kilátó lábánál kóstolhatják az AÉS borait. Emellett lesz tanösvény, kertmozi, dűlőtúra lovas kocsival, katonai csapatszállítóval, sőt, repülővel is. Forrás: azutazo.hu

UTAZÁS

FORMÁS NÉGYAJTÓS KUPÉ TANULMÁNY A PEUGEOT-TÓL – 2016-BAN ÉRKEZHET A SZÉRIA MODELL

A tavaly gyógyhellyé nyilvánított Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn 900 négyzetméteres gyógyászati szárny épül az Aquarius élményfürdő épületéhez, még 2014-ben. Az idegenforgalmi beruházás Sóstógyógyfürdő komplex, 2,1 milliárd forint értékű fejlesztésének keretében valósul meg, 380 millió forintos költségből. Az új gyógyászati szárny kialakítása mellett lefedik a szomszédos parkfürdőben lévő 50 méteres uszodát, amelyet fedett folyosórésszel összekötnek a létesítménnyel. Podlovics Roland, az üzemeltető Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója a 2014. február 5-i sajtótájékoztatón elmondta: az üdülőhely fejlesztéséhez a nyíregyházi önkormányzat 2,1 milliárd forint európai uniós pályázati forrást nyert. A helyhatóságnak önerőt nem kell a beruházás megvalósítására fordítani, mivel pályázatát 100 százalékban támogatják. 

NYÍLIK AZ ALMAGYAR BORKEMPING, BORTERASZ ÉS VENYIGE SPA

SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐN GYÓGYÁSZATI SZÁRNY ÉPÜL

Forrás: azutazo.hu

HOBBI

HAMAROSAN ITT AZ ANDROIDOS OLCSÓ NOKIA X

Most már szinte 100 százalékosan biztosra vehető, hogy heteken belül érkezik a Nokia titkos újdonsága. Először tavaly november láthattunk egy kémfotót a Normandy fejlesztési kódnevű titokzatos készülékről, melyről nem sokkal később kiderült, hogy a Nokia első Android operációs rendszerű okostelefonja lesz. Aztán jöttek a pletykák, miszerint a készüléket kaszálta a gyártó, most azonban már a The Wall Street Journal is úgy tudja, hogy még ebben a hónapban sor fog kerülni az első androidos Nokia hivatalos bejelentésére. Könnyen kikövetkeztethető, hogy a debütálásra a hónap végén Barcelonában megrendezendő Mobil Világkongresszuson kerül majd sor. Várakozások szerint a Normandy Android 4.4.1-es (KitKat) szoftverrel fog felbukkanni a boltok polcain. A dupla SIM-es készülékben a jól ismert evleaks szerint a Qualcomm low-end kategóriás Snapdragon 200-as chipsete rejtőzik, melyben két darab 1 GHz-es frekvenciájú processzormag teljesít szolgálatot. A RAM sajnos mindössze 512 MB kapacitású, az integrált flashmemória pedig 4 GB-os. Forrás: technet.hu

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 30

2014.03.03. 15:00


Kulturális ajánló

slágerei PESTI SZÍNHÁZ – Vőlegény – Színmű

Szép Ernő (1884-1953) Vőlegényét 1922-ben mutatta be a Vígszínház, olyan kitűnő színészekkel, mint Hegedűs Gyula, Varsányi Irén, Gombaszögi Ella és Csortos Gyula. A darab azóta is gyakran színre kerül, mindig nagy sikerrel. A Vőlegényben az 1910-es évek Budapestjének kedvesen bohém világa elevenedik meg. Szép Ernő üres zsebű, de élénk fantáziájú hősei szüntelenül egy jobb Varjú Kálmán élet után vágyakoznak, és a megváltást egy előnyös házasságban látják. A darabban szereplő család is így szeretné jobbra fordítani a sorsát, bízva a fiatal fogorvos kérő jó anyagi helyzetében. Ám a kérő csak jelentős hozomány esetén házasodik…

SZÍNHÁZ

Író: Szép Ernő Rendező: Forgács Péter Szereplők: Varjú Kálmán, Bata Éva, Hegedűs D. Géza, Igó Éva, Járó Zsuzsa, Péter Kata, Fábián Szabolcs e.h., Fehér Balázs Benő e.h., Dengyel Iván

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA - BARTÓK BÉLA NEMZETI HANGVERSENYTEREM Bécsi Filharmonikusok hangversenye Időpont: 2014. március 28. 19 óra

Zubin Mehta

A Bécsi Filharmonikusok fellépéséhez aligha kell kommentár. Nem először járnak Budapesten (a két világháború között szinte évente tették itt tiszteletüket), s a Művészetek Palotája megnyitása óta 2007-ben és 2008-ban is emlékezetes hangversennyel örvendeztette meg a magyar közönséget. A mostani koncert a késő romantika és a korai modern zene határán kínál felejthetetlen élményt.

ZENE

Vezényel: Zubin Mehta - karmester Közreműködik: Kovács Róbert (orgona) és a Wiener Philharmoniker Műsoron: B  rahms: Tragikus nyitány, op. 81 Schönberg: I. kamaraszimfónia, op. 9 Saint-Saëns: III. (c-moll, „Orgona”) szimfónia, op. 78

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA DERKOVITS – A művész és kora Nyitva: 2014. április 4 - július 27.

KIÁLLÍTÁS

A Magyar Nemzeti Galéria a magyar művészet meghatározó alakjait feldolgozó sorozatát folytatva 2014 tavaszán a 20. század egyik kiemelkedő magyar festőjének, Derkovits Gyulának rendez kiállítást. A mintegy kétszáz Derkovits festményt és grafikát bemutató kiállítás korabeli magyar festők, grafikusok és fotóművészek, továbbá német, osztrák, lengyel, cseh és szlovák alkotók munkáival egészül ki. Derkovits Gyula (1894-1934) jelentőségét már a kortárs kritika és a polgári gyűjtők is felismerték. A tárlat nagyobb Derkovits Gyula: Hazafelé távlatból újra kísérletet tesz arra, hogy megragadja Derkovits művészetének azokat az egyéni sajátságait, amelyekkel egyszerre illeszkedik korának festészetébe, és amelyek révén ki is emelkedik abból. Derkovits munkásságát a legkiemelkedőbb műveken keresztül, tematikus-műfaji blokkokba csoportosítva láthatja a látogató.

HírBörze • 2014/1

Dental borze 2014-1_.indd 31

2014.03.03. 15:00


Programajánlatok, konfernciák, képzések – 2014

2014

Nemzetközi fogászati események

2014. február 28 – március 1. Dentistry Show 2014 Helyszín: Anglia, Birmingham Web: www.cds.org

2014. április 21–24. Dental Salon Moscow Helyszín: Oroszország, Moszkva Web: www.dental-expo.com

2014. március 6–9. Dental South China Helyszín: Kína, Guangzhou Web: www.dentalsouthchina.com

2014. május 16–17. WID- Wiener Internationale Dentalausstellung Helyszín: Ausztira, Bécs Web: www.wid-dental.at

2014. március 13–15. Expodental 2014 Helyszín: Madrid, Spanyolország Web: www.expodental.ifema.es

2014. május 22–24. Dental Bern Helyszín: Svájc, Bern Web: www.dentalbern.ch

2014. április 2–4. Scandefa Helyszín: Koppenhága, Dánia Web: www.scandefa.dk

2014. szeptember 11–14. FDI World Dental Congress Helyszín: India, New Delhi Web: www.fdiworldental.org

2014. április 3–6. IDEX 2014 Helyszín: Istanbul, Törökország Web: www.cnrexpo.com

IDEM14 210x297mm Dental Tribune APAC Mar13 Ad.ai

1

13/2/13

12:01 PM

www.idem-singapore.com

THE BUSINESS OF DENTISTRY

C

M

Y

CM

MY

INTERNATIONAL DENTAL EXHIBITION AND MEETING

APRIL 4 - 6, 2014

CY

CMY

K

hírBörze • 2013/12

Dental

Dental borze 2014-1_.indd 32

The Gateway to the Asia Pacific’s Dental Markets IDEM Singapore is a highly targeted trade exhibition and conference that offers exhibitors unrivalled prospects to meet and do business with the dental fraternity in the Asia Pacific region. With a powerful combination of an extensive international trade exhibition and a world-class scientific conference, IDEM Singapore has been

2014.03.03. 15:00


Programajánlatok, konfernciák, képzések – 2014

Hazai fogászati események 2013. március 21. Az új Lumineers by Ceratine, Snap On Smile Szervező: DENTSMILE Kft. Helyszín: 1122 Budapest, Gaál József u. 9–11. Web: www.dentsmile.hu 2014. március 21–22. XV. Hungarodent Szervező: SE FOK Helyszín: Bp., Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb Web: www.sote.hu 2014. május 9–10. Perspektívák a Paroimplantológiában és az Esztétikai Fogászatban Szervező: SZTE Fogorvostudományi Kar Helyszín: Szeged, SZTE Tanulmányi és Információs Központ Web: www.symposiumszeged.com

?

Dental borze 2014-1_.indd 33

2014

2014. május 30–31. Földvári imre nemzetközi fogtechnikai kongresszus 2014 Szervező: MOSZI Országos Fogtechnikus Ipartestület Helyszín: Budapest, Dürer Rendezvényház Web: fogtechnika.moszi6.hu 2014. május 30–31. VI. Upgrade Nemzetközi Fogászati Kongresszus Szervező: Dental Press Hungary Kft. Helyszín: Budapest, SYMA csarnok Web: www.upgradecongress.hu 2014. október 16–17–18. XIV. Dental World Nemzetközi Fogászati Kongresszus és Kiállítás Szervező: Dental Press Hungary Kft. Helyszín: Budapest, SYMA csarnok Web: www.dentalworld.hu

VI. UPGRADE

UPG

2 0 1 4

Nemzetközi Fogászati Kongresszus

2014. május 30–31.

SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

www.upgradecongress.hu hírBörze • 2013/12

Dental

2014.03.03. 15:00


Hirdetési akció! ÚJ

DENTAL TRIBUNE

!

RA

The World’s Dental Newspaper · Hungary Edition

A 2014-es évben a Dental Tribune újság ismét kiadásra kerül, mely felváltva fog megjelenni a Dental Hírbörze magazinnal. Apróhirdetése a megrendelés idejétől függően mindig az éppen soron következő kiadványunkba fog bekerülni. Várjuk hirdetését a 2014-es évben is!

1/8 hirdetés (70x51 mm) fényképpel 40 000 Ft helyett most csak 25 000 Ft+áfa!

A T N I M

A DENTSPLY - DeguDent cég a nemzetközi fogtechnikai piac egyik vezető szereplője. Célunk, hogy a felhasználók és a páciensek részére optimális megoldásokat nyújtsunk a legmagasabb színvonalon. Magyarországi értékesítési területre az alábbi értékesítési- és szervíz centrikus rugalmas munkatársat keressük német és/vagy angol nyelvtudással:

üzletkötő - tanácsadó

fogtechnikus végzettséggel fogtechnikai és kereskedelmi területen szerzett tapasztalatokkal, jó kommunikációs készséggel, értékesítési tapasztalatokkal

Versenyképes jövedelmet, dinamikus csapatot és fejlődési lehetőséget ajánlunk. A munkakör sok utazással jár. Kérjük magyar és idegennyelvű fényképes önéletrajzát az alábbi címre küldje: brucknerb@t-email.hu

www.degudent.com/de

DENTAL PRESS

Dental borze 2014-1_.indd 34

DentalPress Hungary Kft. 1012 Bu­da­pest, Kuny Domokos u. 9. Te­le­fon: 202-2994, fax: 202-2993 e-ma­il: in­fo@den­tal.hu www.dental.hu • www.dentalpress.hu • www.upgradecongress • www.dentalworld.hu

2014.03.03. 15:00


Dental HírBörze Hirdetést szeretne feladni? • Állást ajánl? • Eladna valamit?

Hirdessen a Dental HírBörzében, Dental Hírekben és a Dental Tribune-ben!

Apróhirdetések típusai 0-20 szó között egységesen 3900 Ft+áfa Exkluzív,

betegkörrel ren­del­kező, or­ vo­ si rendelő tafog­ pasztalt fog­szak­orvost és fogászati asszisz­ tenst keres akár rész­ mun­ kaidôben is. Tel.: 123-4567

jól 20 felszerelt 0-

21-35 szó között egységesen: 4330 Ft+áfa Keret felár: 470 Ft+áfa

5Minimum 3 éves gya­kor­­lat­tal -3és beteg­körrel rendel­ke­ző an­

21

go­ lul vagy németül jól be­szélô fog­szakorvost kere­sünk a határ közelébe jól fel­sze­relt fogorvosi ren­de­lônk­­be . E-mail:

fogorvos@rendelo.hu Tel: 123-4567, 234-5678

36-50 szó között egységesen: 4725 Ft+áfa Negatív kiemelés felár: 630 Ft+áfa

3

1-5 Jó állapotú AbCd 2005 0 egy­ség­­készülék sze­pa­rá­tor­ ral 1 fényes kuplung + turbina, 1 fé­nyes mik­ro­­­mo­tor + kö­nyök­darab, 1 fényes AB depurátor eladó! Az ár tar­ tal­ maz egy új kárpitozást igény szerinti színben. Szük­ ség esetén be­sze­re­lés­hez AbCd szak­ké­pe­sí­tett sze­ rel­ôt biztosítok. Ér­dek­lôd­ni: 06/123-4567, vagy 123-4567 esti órák­ban.

Minden méretű hirdetést lehet keretbe vagy negatív kiemeléssel kérni, amit az alábbi megrendelő lapon jelölhet be.

HIRDETÉS MEGRENDELÉS (A következő Dental Tribune megjelenése: 2014. április 4.,

anyagleadás: 2014. március 20-ig.)

Ezúton kérem, hogy az alábbi hirdetés jelenjen meg a Dental Tribune következő számában:

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Kérjük válassza ki az alábbiakból az Önre vonatkozót!

q 0-20 szóig 5000 Ft (bruttó), q 21-35 szóig 5500 Ft (bruttó), q 36-50 szóig 6000 Ft (bruttó) q keret kiemelést kérek, felára 600 Ft (bruttó). q negatív kiemelést kérek, felára 800 Ft (bruttó). Fizetés módja: q csekken q átutalással történik Hirdetés megjelenése: q következő számban q a következő 2 számban Rovat: ..................................... (a fenti árak csak egyszeri megjelenésre vonatkoznak) Vállalom, hogy a fenti hirdetés árát a megrendeléstől számított 8 napon belül kiegyenlítem. A csekket, majd a számlát az alábbi címre kérem: Név: ............................................................................................................................... Postázási cím: ........................................................................................................... Számlázási cím: ........................................................................................................ Telefon: ................................ e-mail: .......................................................................

aláírás

dátum

Kérjük e szelvényt vagy a fénymásolatát szíveskedjenek visszaküldeni a Dental Press Hungary Kft. címére postán vagy faxon! Telefon: 202-2994, Fax: 202-2993, e-mail: info@dental.hu, www.dental.hu (1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.)

Dental borze 2014-1_.indd 35

2014.03.03. 15:00


Apróhirdetések

Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994, e-mail: info@dental.hu

Állást ajánl * Zuglói új, kétszékes rendelőnkbe várjuk több szakterületről fogszakorvosok jelentkezését, teljes- vagy részmunkaidőben vagy vállalkozásban. Szájsebészetben való jártasság előny. Várható kezdés január. Érdeklődni: +3620/957-5386, +361/363-2734, dentabo@t-online.hu * Fejér megyei TB finanszírozott praxisba helyettest keresek. Jól felszerelt rendelő, magánrendelési lehetőség. Tel.: +3630/253-7027 * Fogszakorvost vagy rezidens kollégát keresünk heti 4x6 órára nettó 200 000 Ft + jutalékért. Érdeklődés: +3630/9605566

* Budapesti rendelőbe fogorvost keresünk. Német, olasz nyelvtudás valamint friss diploma előnyt jelent. Elérhetőségek: Amelo Dental Center, www.amelo.hu, recepcio@amelo.hu, tel: +361/204-5912 * „Mosonmagyaróvári Praxis fogtechnikai labor munkájára igényes,tapasztalt kerámiást keres! Modellkészítő munkára keresünk munkatársat, szakképzettség nem feltétel! Érdeklődni: +3696/576-112,576-11” * Budapest mellett északi részen - több évtizede jól működő jól felszerelt kiterjedt pacientúrával rendelkező magánrendelőbe fogszakorvos kollega/nő/ jelentkezését várom! Tel.: +36 30/970-3815

* Fogszabályozó rendelő keres gyakorlott higiénikust. Fiatal, hosszú távú karrierben gondolkodó hölgy kollégát keres főállású munkakörbe, akinek az önálló szájban végzett munka nem jelent gondot. A munkakörben fogszabályozó tevékenységre képezzük ki a munkatársat. Angol nyelvismeret szükséges! Fényképes önéletrajzot várunk info@hermannortho.hu címre

Eladó * Röntgen-minimix-2000 digitalizálóra alkalmas, alig használt, paravánnal eladó Tolna megyében. Érdeklődni: +3630/936-3569 * Eladó KaVo K9 akciósan, fogtechnikai asz-

talok, homokfúvóbetét, küvetták, viaszfelrakó, Salgó polcok, vibrátor, mintázó készlet, depurátor, fényre-kötő lámpa, Chiradent kézi darabok, gyémántfúrók mikromotorhoz. Érdeklődni: +3630/932-3630 * Két darab új kapszula keverő gép fél áron eladó egy év garanciával. Érdeklődni: +3630/9067392, Dr. Szendrő Eszter * Falikaros röntgenek eladók. Engedélyeztetést és sugárvédelem kiépítését megoldjuk. Fogászati kéziműszerek javítása. Tel.: +3620/945-3356 * Praxisfelszámolásból berendezések, kéziműszerek és eszközök eladók. Tel:. +3620/3306899

Apróhirdetés (36–50 szó) negatív kiemeléssel * CAD/CAM technológiával készült fogpótlások, 15 év garanciával 1 nap alatt 999 forintért az első 10 megrendelőnek 1 év időtartamra

G E V Ö TASZ

MIN

1 alkalom

6800 Ft bruttó

Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994

Az Ön választása: Dental borze 2014-1_.indd 36

Nano kompozitok Univerzális, fényre kötő, röntgen árnyákot adó kompozitok anterior és posterior restaurációkra. Kitűnő folyási képesség, alacsony viszkozitás. V-Flow composite Színek: A2, A3, A3,5 Csomag: 2x4,5 g fecskendő és applikátorok V-Composite nanohybrid Színek: A1, A2, A3, B2, C2 Csomag: 2x2 g fecskendő és applikátorok Ár: 5500 Ft/db + áfa

Gallax Dental Elérhetőség: Gallax Kft. 1121 Bp., Teleszkóp u. 6. T.: +36-1-395-3142, fax: 06-1-395-3143 Mobil: 06-30-984-9970, 06-30-962-2781 E-mail: gallaxdental@gallax.hu, gallaxdental@gmail.com www.gallax.hu

www.herbodent.hu 2014.03.03. 15:00


Apróhirdetések

Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994, e-mail: info@dental.hu * Modern Planmeca fogászati egységkészülék, Dull kompresszorral, Szatelek ultrahang depurátorral Lysta halogén lámpával, mikromotorral, egyenes könyökdarabbal és 2 turbinával, Zoon kezelő asztallal, hőlég sterilizátorral, a praxis megszűnése miatt eladó. Tel.: 061/ 217-6666, +3620/352-3361.

* Rózsadomb alján a Szépvölgyi úton két székes 8 éve működő teljesen felszerelt igényes fogászati rendelő kiadó. Érdeklődni: +3630/942-8326

Ez az Ön hirdetésének a helye! Hirdetésleadás: Tel.: 06-1-202-2994 borze@dental.hu * Eladó: Digitalizált panoráma röntgen, Trophy OS 1000, Kodak softverrel, Win. XP Pc- kártyával. Ár: 1 200 000 Ft intraorális röntgenszenzor, Trophy RVG, számítógéppel, monitorral, Windows 98 operációs rendszerrel. Ár: 300  000 Ft. Fogászati egységkészülék, Anthos Eco, felújított. Ár: 300  000 Ft. Érdeklődni: +3630/582-3123, horvatbal@freemail.hu.

Praxisjog * Eladnám hevesi fogorvosi praxisomat teljes felszereléssel vagy felszerelés nélkül. Ugyan itt a praxis alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban is betölthető későbbi praxisátvétellel, minden megoldásra nyitott vagyok. Érdeklődni: praxiseger@citromail.hu vagy +3630/414-1291

FOGORVOSI SZOFTVER ü grafikus fogstátusz ü fogturizmus támogatása ü árajánlat adása bármilyen nyelven ü számla kiállítás bármilyen devizában ü HKP kezelése ü marketing modul ü automatikus kontroll SMS-ek ü berendelési napló ü okostelefon támogatás ü digitális röntgen, CT interfész ü vényírás ü 100%-os adatvédelmi megoldások ü adattárolás, akár „felhőben” Már több mint 200 rendelőben.

* Budapest tőszomszédságában Budakalászon újonnan épített egészségügyi központban 5900 fős OEP finanszírozott privatizált vegyes fogászati praxis működtetési joga eladó. Érdeklődni:+3620/428-0486 * Miskolcon OEP finanszírozott felnőtt fogászati körzet praxisjoga eladó vagy alkalmazotti, vállakozói jogviszonyban is betölthető. Érdeklődni 19 óra után: +3630/9930323 * Marcaliban (Somogy megye) 5712 fős OEP finanszírozott vegyes

fogorvosi praxis eladó. Érdeklődni: 85/311-421 hétköznap, hétvégén 1921 óra között. * Budapesten XI. kerületi felnőtt fogorvosi körzet (elegáns környezetben élő igényes ügyfélkörrel) OEP finanszírozott praxisjoga eladó, rendelő bérlési lehetőséggel. Tel.: +3630/226-7100 * Miskolc-Diósgyőri felnőtt fogászati körzet, közel 4000 fős OEP finanszírozott praxis, nyugdíjba vonulás miatt eladó. Érdeklődni: +3630/2628839 * Szombathelyen 7000 fős OEP által finanszírozott felnőtt fogászati praxisjog eladó. Érdeklődni: +3630/217-4440, email: dr.balint.edina@ gmail.com

1/4 oldal hirdetés felület 85 000 Ft+áfa helyett

55 000 Ft +áfa

www.fogorvosiszoftver.hu MEDADMIN KFT. e-mail: support@medadmin.hu tel.: 06-30/333-27-28

Az Ön választása: Dental borze 2014-1_.indd 37

* Pápán OEP finanszírozott 5800 fős vegyes fogászati praxisjog eladó. Érdeklődni 19 óra után: +3620/382-2935, drnemetheva@globonet.hu

Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994

www.herbodent.hu 2014.03.03. 15:00


Apróhirdetések

Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994, e-mail: info@dental.hu

* Szolnok megyében kellemes vizparti kisvárosban 4600 fős vegyes fogászati praxis eladó 3 700 000 Ft-ért. Tel.: +3620/915-0225

Rendelő eladó-kiadó * Egyszékes, működési engedéllyel rendelkező fogorvosi rendelő a VI. és VII. kerület határán diplomata negyedhez közel sürgősen eladó/kiadó. Érdeklődni: +3620/317-6138 * Sopronban új építésű kereskedelmi üzletházban fogorvosi rendelőnek kialakított helység, mellette működő fogtechnikai laborral hosszútávra kiadó, a városba bevezető 84-es fő úton. Frekventált hely, szép környezet, könnyű parkolási lehetőség! Érd.:+3620/911-6319

* Sopronban új építésű kereskedelmi üzletházban fogtechnikai labornak kialakított és bebútorozott helység, jelenleg működő kerámiás részleggel, további 3-4 fő fogtechnikus részére hosszútávra kiadó, a városba bevezető 84-es fő úton. Frekventált hely, szép környezet, kön�nyű parkolási lehetőség! Érd.:+3620/911-6319 * Óbudán fogorvosi rendelő részmunkaidőben kiadó. Érd.: +3630/200-0267. * Budapesten, a kecskeméti utcában egyszékes fogorvosi rendelő hétfő, szerda, pénteki napokon kiadó. Érdeklődni: +3620/ 355-0472 * Móricz Zsigmond körtéren elegáns felújított házban egyszékes fogorvosi rendelőnek kialakí-

Fogászati rendelő kiadó vagy eladó Mosonmagyaróváron, frekventált helyen lévő, nagy forgalmú, 10 éve működő, 2 székes, nagyrészt implantációs kezelésekkel foglalkozó, külföldi páciensekre szakosodott fogászati praxis eladó vagy kiadó teljes felszereléssel együtt (2 db kezelőegység, eszközök, röntgen, elegáns váró, recepció).

tott kifogástalan állapotú földszinti ingatlan eladó. Ár: 13 500 000 Ft. Telefonszám: +3630/970-8342 * Mosonmagyaróvár belvárosban modern, teljesen felszerelt panoráma röntgennel rendelkező fogászati rendelőben az egyik rendelő kiadó. Érdeklődni: +3620/5500909 * Budai Duna parton, Sun Palace épületben új, színvonalasan berendezett fogorvosi rendelő lakással együtt eladó. A rendelő felszerelése külön is megvehető. Érdeklődni: +3620/589-9687 * Budapesten, Vígszínháznál két székes jól felszerelt rendelő egész vagy részidőben kedvező áron kiadó. Érdeklődni: +36 20/398-1752, e-mail: kiraly47@t-online.hu

* Nagykanizsán városközponthoz közeli zárt lakóparkban 150 nm-es fogtechnikai labor eladó, külön lakrésszel, felszereléssel, vagy anélkül. Igényesen felújított, engedélyeztetett. Érd: +36/30-9371-581 * Bécsben, fogászati rendelő bérbeadó! Teljes felszereltséggel, panoráma röntgennel, a 15. kerületben a Mariahilfer str. közelében! Érdeklődni a 0043664 3843243, vagy a +36/70-323-0295 telefonon lehet!

Vegyes * Fogorvos társat keresek közös élethez és munkához 55 éves rendezett életvitelű csinos fogorvosnő. Érdeklődni: bogika60@ citromail.hu

Apróhirdetés (36–50 szó) keret kiemeléssel * CAD/CAM technológiával készült fogpótlások, 15 év garanciával 1 nap alatt 999 forintért az első 10 megrendelőnek 1 év időtartamra

EG V Ö Z TAS

MIN

Érd.: Baróti Sándor, +36-30-956-2733

Apróhirdetés kiemelés nélkül (0-20 szóig)

* CAD/CAM technológiával készült fogpótlások, 15 év garanciával 1 nap alatt 999 forintért az első 10 megrendelőnek 1 év időtartamra

VEG 1 alkalom Ö Z S A 3500 Ft MINT +áfa

1 alkalom

6600 Ft bruttó

2+1 alkalom akciósan 7000 Ft+áfa Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994

Az Ön választása: Dental borze 2014-1_.indd 38

Hirdetésfelvétel: 06-1-202-2994

www.herbodent.hu 2014.03.03. 15:00


DVD ajánlatunk A Dental Press kiadványainak szakcikkei, szakkönyvei szakmai videói, nemzetközi publikációi egy DVD albumra tematikusan összegyűjtve.

LÉZERa fogászatban 2004–2013 Szerkesztette: Dr. Gáspár Lajos

7500 Ft/db

Implantológia DVD

Lézer a fogászatban DVD

ESZTÉTIKA a fogászatban

FOGTECHNIKA

A Dental Press tematikus kiadványa

2007–2012

Fogtechnikusok szakmai lapja

2004–2012

Dental Press Hungary Kft. www.dental.hu

Esztétika DVD

Fogtechnika DVD

DentalPress Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: +36 1/202 2994 Fax: +36 1/202 2993 www.dental.hu

Dental borze 2014-1_.indd 39

2014.03.03. 15:00


Fogászati SZERVIZEK 2M KKT.

Medical Service 95 Bt.

Fogászati kezelőegységek karbantartása (KaVo, Planmeca, Anthos, Diplomat, Chirana, Ekom, Dürr, Metasys, W&H, Nsk, Satelec, Nouvag, Mk Dent, Belmont, Galbiati, Cattani)

Műtőlámpák, műtőasztalok, vizsgálóasztalok, sterilizátorok, fogászati gép, vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, terápiás készülékek, tens mágnesterápia, masszírozók javítása, hitelesítés, kalibrálás, időszakos felülvizsgálat. Az ország keleti régiójának legnagyobb orvostechnikai vállalkozása.

2700 Cegléd, Szent Imre Herceg u. 17.  +36 53 318-233, fax: +36 53 500-004 @ info@2mkkt.hu, www.2mkkt.hu

Alpesi Fogászati és Ker. Kft. – Havasi János, Havasi Gergely

9024 Győr, Eörsy Péter út 13. /fax: 06-96-439-498 mobil: 06-20-951-8312, 06-20-328-2441 @ alpesi@alpesi.hu, web: www.alpesi.hu

Metasys higiénia, szeparátorok, kompresszorok, elszívók, Villa intraorális- és panorámaröntgenek, Prestige Medical autoklávok kizárólagos hazai forgalmazása és szervize. Univet loupe-k forgalmazása. Kavo, Planmeca, OMS kezelőegységek kereskedelme és hivatalos szervize. Kavo és W&H kézidarabok valamint Melag, Mocom és 3M autoklávok hivatalos szervize.

Bakó és Társa Bt.

7761 Kozármisleny, Székely Bertalan utca 3.  0036/30-9394954, @ levin2@t-online.hu

Dental-Medica Orvosi Műszer Szerviz Bt.

4032 Debrecen, Doberdó utca 2.  (52) 416 027 @ postmaster@dentalmedica.t-online.hu

Dentalcoop Plus Kft. – Kenedli Flórián

9700 Szombathely, Stromfeld Aurél u. 15 A ép. fszt. 4. /fax: 06-94/318-590, mobil: 06-20/9565-480 @ info@dentalcoopplus.hu, www.dentalcoopplus.hu

Kezelőegységek, panoráma- és intraorális röntgenek, röntgenfilm előhívók, autoklávok, kézidarabok, kompresszorok (Galbiati, KaVo, W&H, Anthos, OMS, Planmeca, Eurodent, Dürr, MyRay, Nouvag, Stern Weber, Enze Med Technik) szervize.

Fejér-Fog Kft.

1118 Budapest, Breznó köz 11.  06-1-788-5391, Mobil: 06-20-938-1492, @ info@fejerfog.hu, web: www.fejerfog.hu. A W&H magyarországi vevőszolgálata, márkaszervize és forgalmazója

Modent Fogászati Szerviz

1077 Budapest, Dob utca 105.  06-1-342-9348, mobil: 20/934-2986

(Diplomat Dental, Kavo, W&H, Bien Air, Ekom, NSK, MK-dent, EMS, Schick, Technodent, EuroC.A.D., Megaphysik)

Medical Plus Service Kft.

4031 Debrecen, Tócóskert tér 5.  +3636/30-8260748, @ nagyzsolt@fogorvosiszerviz.hu, www.fogorvosiszerviz.hu

4033 Debrecen, Kender utca 5 .  (52) 320 144, (30) 953 0896 @ durkoistvan@t-online.hu, www.medicalservice.hu

MEDISERVIS

Konopná 2, 94064 Nové Zámky. Sk : +421-35-642-6353 @ mediservis@mediservis.sk, www.mediservis.sk

CHIRANA Magyarországi kizárólagos képviselője, Ekom, Medilux, Bien Air, Slovadent, Greenland, CLT, Ledex,…

Novo Dental Bt.

4025 Debrecen, Boldogfalva u. 15–17.  06-52/322-555 mobil: 06-30/278-7632, 06-30/278-7634 @ info@novodental.hu, www.novodental.hu (Kavo, Bien Air, W&H, Diplomat, Finndent, Diplomat Dental)

Roli-Dent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 17.  mobil: 0036/20-9885334 @ roli34@vipmail.hu

Chirana kelet-magyarországi képviselete, szerviz és bemutatóterem. Fogászati gépek szervizelése. Chirana, KaVo, Bien Air W&H kézidarabok javitása garanciával. Fogászati anyagok forgalmazása.

Röntgen Kft.

6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 5.  06-76/482-250 @ info@rontgenkft.hu, www.rontgenkft.hu

Kezelőegységek, panoráma és intraolrális röntgenek, röntgenfilm előhívók, autoklávok, hőlégek, kézidarabok, nagyfrekvenviás vágók, kompresszorok( KaVo, W&H, Planmeca, Dürr, Chirana) szervize.

Telemedica Orvostechnikai Szerviz

3521 Miskolc, Pólya Jenő u. 26.  06-46/404-521, mobil: 06-20/974-6690, @ telemedica@chello.hu

(Diplomat Dental, Kavo, Sirona, Finndent, W&H, A-dec, Bien Air, Planmeca)

X-R Kft., – Diplomat Dental, Bien Air szervizközpont

7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 17/3 telephely: 7631 Pécs, Körömvirág utca 14.  30/947-7203, Fax: 72/411-300 @ propszta@fraktal.hu

Diplomat Dental, Eurodent, Fimet, Finndent, Kavo, Fedesa kezelőegységek, Bien Air eszközök, kompresszorok, elszívó­beren­de­zések, sterilizátorok, röntgenek, panorámaröntgenek, rádió­vizio­grá­fok, kézidarabok, sebészeti eszközök, motorok javítása és kereskedelme

Fogorvosoknak és fogtechnikusoknak segítjük a munkájukat azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül beszerezzük ill. javítjuk a gépeiket. Ezáltal minimálisra csökkentjük a munkából való kiesést.

Dental borze 2014-1_.indd 40

2014.03.03. 15:00


Fogászati GYÁRTÓK Budapest

Vidék

Fertisol Kft.

1086 Bp., Koszorú u. 12.  06-1-334-3073, fax: 06-1-314-3173

Fogászati alapanyagok, segédanyagok gyártása és forgalmazása, Major Super Lux fogak forgalmazása

Fogászati Gyártó Kft.

BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft.

BIONIKA

3516 Miskolc, Tégla u. 29.  06-46-562-406, 06-20-958-3629, fax: 06-46-562-407 www.bionika.hu

1141 Budapest, Szugló u 83/85.  363-2234, 221-2077, 251-4891

Fogtechnikai gépek, berendezések gyártása

Implantátum rendszerek és beültető műszerek fejlesztése, gyártása, kereskedelme a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia területén.

Kerox Dental Kft.

Celitron

Cirkónium alapanyag gyártása

Dentech Műszergyártó és Kereskedelmi Bt.

2600 Vác, Avar utca 5.  27/512-267, fax: (36) 27512268 E-mail: info@celitron.com, www.celitron.com

1117 Budapest, Budafoki út 111. 2049 Diósd, Homokbánya utca 77. : +36 23 382 006/161 @: info@keroxdental.net

Gallax Kft.

Gallax Dental

1121 Budapest, Teleszkóp u. 6. : +36-1-395-3142, fax: 06-1-395-3143 Mobil: 06-30-984-9970, 06-30-962-2781 @: gallaxdental@gallax.hu, www.gallax.hu

Orvosi műszerek, berendezések, felszerelések gyártása

Goldent Hungary Fogászati Alapanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2.  06-1-379-3573, fax: 06-1-231-0137 Fogtechnikai anyagok gyártása

Gyógylézer Család Kft. 1119 Budapest, Vahot u. 6. @: sales@gyogylezer.hu

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

OMSZÖV

1081 Budapest, Kenyérmező utca 6-8 tel: 1/333-9756, 1/333-9757 @ info@omszov-medic.hu

Fizioterápiás, hidroterápiás, motoros szívó, nagyfrekvenciás sebészeti készülékek, orvosi lámpák, sterilizátorok, vérnyomásmérők gyártása

SEC Trading Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47–49.  06-70-457-3283 @ info@sec.hu Web: www.dental4.hu Fogászati szoftverfejlesztés

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. /fax: 06-52-538-301 @ dentech@dentech.hu, postmaster@dentechdbbolt.t-online.hu Web: www.dentech.hu, dentech-shop.hu Fogászati kéziműszerek gyártása

Full-Tech Kft.

2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 30. /fax: 06-24-442-391, 06-30-459-8886 @ info@full-tech.hu, www.full-tech.hu Implantátumgyár

Fogászati implantátumok, felépítmények és műszerek gyártása

INDUCTOR Gyártó és Fejlesztő Kft.

2049 Diósd, Kőbányai út 1. /fax: 06-23-370-281, @ inductor@inductor.hu web: www.inductor.hu

Nagyfrekvenciás öntőgép, thermopolimer injektor gyártása

www.fogorvosiszoftver.hu Medadmin Kft. 6726 Szeged, Páncél köz 35. : +06 30 333 2728 @ support@medadmin.hu

Fogászati programfejlesztés fogorvosok számára

Savaria Dent Kft.

9700 Szombathely, dr. Szabolcs Zoltán u. 5/a  06-94-505-840 @ info@savariadent.hu, www.savariadent.hu

Amennyiben szeretné, hogy az Ön cége adatai is szerepeljenek a listában akkor keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken: Dental borze 2014-1_.indd 41

Tel.: 06-1-202-2994 e-mail: info@dental.hu 2014.03.03. 15:00


Nemzetközi Orvostovábbképző és Lézerkutató Központ Ecto Derma Polyklinika

Felvilágosítás és jelentkezés: Mobil: 06-30-542-2026, 06-1-235-0024 • Fax: 06-1-235-0025 Honlap: oktatas.gasparmed.hu • 1085 Budapest, József krt. 37. International Education & Laser Research Center 2014. év tavaszi félévre meghirdetett továbbképzô tanfolyamok fogorvosoknak Ecto Derma Polyclinic Cím

Nap

Idôpont

Díj (Ft) Vizsga Pont

Megjegyzés

Lézer alkalmazás-alaptanfolyam és szintentartó

1

2014. 03. 21

30 000

nincs

8

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Nagy teljesítményű lézerek új alkalmazása

2

2014. 03. 28–29.

40 000

nincs 15

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Kis teljesítményű lézerek és fotodinamikus terápia a gyakorlatban

2

2014. 04. 04–05.

40 000

nincs 15

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Fogászati röntgen használata és sugárvédelmi előírások (hivatalos röntgenvizsga ÁNTSZ engedélyhez)

2

2014. 04. 24–25.

40 000

van

?

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Fogászati röntgen használata és sugárvédelmi előírások-szintentartó (5 évente kötelező hivatalos röntgenvizsga ÁNTSZ engedélyhez) – 1 napos

1

2014. 04. 24.

30 000

van

?

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Új eljárások a fogorvosi gyakorlatban

1

2014. 03. 07.

30 000

nincs

8

Laser workshop – modellgyakorlatok

1

2014. 04. 11.

50 000

nincs

9

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Gyakorlati klinikai lasertanfolyam

1

2014. 05. 08.

80 000

nincs

8

Hivatalos alkalmazói oklevelet ad

Ecto Derma Orvostovábbképzô Központ 2012-es tanfolyamaink az OFTEX portál hallgatói szavazatai alapján 5 CSILLAGOT kaptak!

Dental borze 2014-1_.indd 42

2014.03.03. 15:00


Dental borze 2014-1_.indd 43

2014.03.03. 15:00


Dental borze 2014-1_.indd 44

2014.03.03. 15:00

Dental borze 2014 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you