Page 1

Державна служба в цифрах

2010


2

Державна служба в цифрах 2010


ЗМІСТ Ключові показники станом на 01.01.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. Кількісний та якісний склад державної служби та місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1. Динаміка загальної чисельності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2. Динаміка чисельності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування . . . . . . 10 1.3. Розподіл державних службовців за категоріями посад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

2. Показники чисельності в контексті гендерної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. Динаміка чисельності чоловіків/жінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2.2. Розподіл чисельності чоловіків/жінок за віком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

3. Плинність кадрів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

Державна служба в цифрах 2010

3


3.1. Загальна плинність кадрів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3.2. Плинність кадрів на державній службі та в органах місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4. Освіта, підвищення кваліфікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4.1. Рівень освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . 19 4.2. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування . . . 23 4.3. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

4

Державна служба в цифрах 2010


Ключові показники станом на 01.01.2010 397 250 — загальна чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 384 197 — загальна чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування без урахування силових структур; * 283 408 — загальна чисельність державних службовців; 100 789 — загальна чисельність посадових осіб місцевого самоврядування; 290 536 — загальна кількість жінок — державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що складає 75,6% від загальної чисельності; 93  661  — загальна кількість чоловіків  — державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що складає 24,4% від загальної чисельності; 214 034 — загальна кількість жінок — державних службовців, що складає 75,5 % від загальної чисельності державних службовців; 69 374 — загальна кількість чоловіків — державних службовців, що складає 24,5% від загальної чисельності державних службовців; 76 502 — загальна кількість жінок — посадових осіб місцевого самоврядування, що складає 75,9 % від загальної чисельності посадових осіб місцевого самоврядування;

Державна служба в цифрах 2010

5


24 287 — загальна кількість чоловіків — посадових осіб місцевого самоврядування, що складає 24,1 % від загальної чисельності посадових осіб місцевого самоврядування; 10,5% — плинність кадрів (відсоток осіб, які вибули, до загальної чисельності) на державній службі; 7,9% — плинність кадрів в органах місцевого самоврядування; 12,8% — відсоток державних службовців, які підвищили кваліфікацію в 2009 році; 9,1% — відсоток посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію в 2009 році; 2 751,6 грн. — середньомісячна заробітна плата державних службовців; 2 560,1 грн. — середньомісячна заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування.

* — подальший аналіз якісного та кількісного складу державної служби та місцевого самоврядування наведено без врахування силових структур (Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Адміністрації Держприкордонслужби України)

6

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ЦИФРАХ 2010


1. Кількісний та якісний склад державної служби та місцевого самоврядування 1.1. Динаміка загальної чисельності

Державна служба в цифрах 2010

7


2003p. Органи і установи, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної 2506 Ради України та Кабінету Міністрів України Державні органи України 257 Центральні органи виконавчої влади (всього), в т.ч.: 12940 міністерства 7175 Інші ЦОВВ 5765 Урядові органи 1548 Територіальні органи міністерств, інших ЦОВВ та 117 359 урядових органів Апарат Ради Міністрів АР Крим, Апарат міністерств та комітетів АР Крим, Апарат Верховної 366 Ради АР Крим Місцеві державні адміністрації 65131 Підприємства, організації та установи, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені 94 до посад державних службовців Органи судової влади і прокуратури (крім атесто23313 ваних працівників) Всього: 230422 Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Адміністрації Держпри10106 кордонслужби України Всього державних службовців в Україні: 240528

8

2004p.

2005p.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

2550

2688

4401

4134

5125

4704

325 13402 7429 5973 1526

360 13871 8585 5286 2430

2286 12400 6673 5727 2817

2356 13076 7065 6011 3275

3737 12945 7363 5582 3563

3761 13321 7523 5798 3620

120 145

124 843 139 019 145 726 152 045 155 099

393

383

370

384

407

372

68626

68995

70226

73243

75340

73438

54

34

289

311

319

310

27276

27202

22837

22345

25226

26576

241452 10019 251471

247124 255129 265315 278707 283408 9988

10574

11284

12058

13053

257112 265703 276559 290765 296461

Державна служба в цифрах 2010


Обласні ради, Київська та Севастопольська міські 898 ради та їх виконавчі комітети Міські, районні у містах ради та їх виконавчі ко39820 мітети Районні ради 4281 Сільські і селищні ради та їх виконавчі комітети 40433 Всього посадових осіб місцевого 85432 самоврядування в Україні: Всього державних службовців та посадових 325960 осіб місцевого самоврядування в Україні:

965

1239

1503

1687

1762

1747

42052

43043

44611

47038

48288

48610

4446 42125

4688 42955

5099 44428

5329 44894

5355 45177

5264 45168

89588

91925

95641

98948

341059

349037 361344 375507 391347 397250

100582 100789

Розподіл чисельності серед державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій посад державних службовців, свідчить про те, що зберігається тенденція збільшення загальної кількості державних службовців за рахунок центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, що складає у 2009 році 73,4% від загального приросту чисельності державних службовців.

Державна служба в цифрах 2010

9


1.2. Динаміка чисельності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Приріст загальної чисельності державних службовців за останні 4  роки до  2009  року складав  2,4%,  3,4%,  3,8%,  4,1%, а у 2009 році склав 1,3%, та серед місцевого самоврядування відповідно 2,6%, 4,0 %, 3,5 %, 1,7 %, а в 2009 році склав 0,2 %, що свідчить про стабілізацію кількісного складу державної служби та місцевого самоврядування.

10

Державна служба в цифрах 2010


1.3. Розподіл державних службовців за категоріями посад

Державна служба в цифрах 2010

11


Розподіл працівників, які займають посади керівників та спеціалістів за категоріями посад, проводиться відповідно до статті 25 «Класифікація посад» Закону України «Про державну службу» та статті 14 «Класифікація посад в органах місцевого самоврядування” Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Доля керівників та спеціалістів серед загальної чисельності державних службовців залишається протягом 2003–2009 років практично незмінною та зберігається на рівні 26,5–26,9% для керівників, 73,1–73,5% для спеціалістів.

12

Державна служба в цифрах 2010


2. Показники чисельності в контексті гендерної політики 2.1. Динаміка чисельності чоловіків/жінок

Співвідношення кількості чоловіків/жінок до загальної чисельності державних службовців залишається незмінним протягом останніх років та складає 24,3–24,7% чоловіків, 75.3–75,7% жінок. Для місцевого самоврядування це співвідношення також залишається стабільним і підтримується на аналогічному рівні — 24,5% для чоловіків та 75,5% для жінок.

Державна служба в цифрах 2010

13


2.2. Розподіл чисельності чоловіків/жінок за віком

14

Державна служба в цифрах 2010


Динаміка розподілу чисельності державних службовців чоловіків/жінок за віком свідчить про тенденцію збільшення частки працівників молодого та середнього віку в загальної чисельності державних службовців, зокрема, кількість жінок віком до 45 років за останні роки збільшилася з  75,0% до  76.4% в 2009 році, чоловіків з 61,3% до 63,9% відповідно. Середньостатистичний вік жінок на державній службі — 39,3 роки, чоловіків — 42,5 років. Середньостатистичний вік жінок в органах місцевого самоврядування  —  42,6  років, чоловіків — 43,8 років.

Державна служба в цифрах 2010

15


3. Плинність кадрів 3.1. Загальна плинність кадрів Приріст загальної чисельності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 2009 році на 4908 осіб, тобто перевищення кількості прийнятих на роботу над звільненими в 2009 році, що склало 11,7%, зафіксовано за рахунок державної служби, в той же час чисельність місцевого самоврядування практично залишилася на рівні 2008 року.

16

Державна служба в цифрах 2010


3.2. Плинність кадрів на державній службі та в органах місцевого самоврядування У 2009  році з державної служби було звільнено  29808  державних службовців, що складає  10,5  % їхньої чисельності (у 2008 році — 38579 осіб або 13,8 %). Вказаний показник є одним із найнижчих за 2005–2009 роки (зокрема, у 2005 році плинність кадрів була найвищою — 19,0 %).

Державна служба в цифрах 2010

17


Плинність працівників в органах місцевого самоврядування суттєво нижча ніж в державній службі. У 2009 році із роботи в органах місцевого самоврядування було звільнено 7 918 працівників, що складає 7,9 % їхньої чисельності ( у 2008 році — 9 295 осіб або  9,2  %). Вказаний показник є одним з найнижчих за  2005–2009  роки (зокрема, у  2006  році було звільнено  19  089  осіб (20,0%)). Враховується кількість керівників і спеціалістів, які були прийняті на роботу в установу або вибули з установи за певною процедурою впродовж року з 1 січня по 31 грудня включно.

18

Державна служба в цифрах 2010


4. Освіта, підвищення кваліфікації 4.1. Рівень освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Державна служба в цифрах 2010

19


Рівень освіти, тобто частка осіб, які мають базову, неповну або повну вищу освіту, в системі державної служби та в органах місцевого самоврядування складає 98,7%, в тому числі  0,54% з них мають науковий ступінь,  79,5% мають повну вищу освіту, 19,96% мають базову неповну освіту. Враховується кількість працівників, які підвищили кваліфікацію в Україні відповідно до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97 N 167 за напрямом підготовки «Державне управління», незалежно від форми навчання.

20

Державна служба в цифрах 2010


Тенденція зниження частки осіб, які мають базову, неповну освіту, та тенденція збільшення частки осіб, які мають повну вишу освіту, більш характерна для державної служби. Зокрема, приріст частки осіб з повною вищою освітою за період 2003–2009 років склав 13,9% та 8,5%, зниження частки осіб з базовою, неповною освітою — 10,1% та 5,9% в державній службі та в органах місцевого самоврядування відповідно.

Державна служба в цифрах 2010

21


22

Державна служба в цифрах 2010


4.2. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Відповідно до 29 статті Закону України «Про державну службу» державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Аналіз динаміки підвищення кваліфікації державними службовцями за період 2004–2008 років свідчить про дотримання вимог Закону України. Зокрема, щорічно 16,3–17,4% державних службовців та 11,0– 13,9% посадових осіб місцевого самоврядування проходять підвищення кваліфікації. У той же час тенденція зниження рівня підвищення кваліфікації, яка склалася за останні два роки і характерна також і для осіб місцевого самоврядування, може призвести до поступового зниження професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Державна служба в цифрах 2010

23


4.3. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів Аналіз динаміки чисельності державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у розрізі керівники/спеціалісти свідчить про стабільність протягом 2003 — 2009 років співвідношення 40,0% / 60,0% при співвідношенні загальної кількості керівників/ спеціалістів — 26,5% / 73,5%.

24

Державна служба в цифрах 2010


Державна служба в цифрах 2010

25


Аналіз динаміки чисельності посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію, у розрізі керівники/ спеціалісти свідчить про стабільність протягом 2003 — 2009 років співвідношення 50,0% / 50,0% з незначною тенденцією змен шення частки керівників на 3,0% щорічно з 2008 року при незмінному співвідношенні загальної кількості керівників/спеціаліс тів — 26,5% / 73,5%. Враховуються працівники з неповною, базовою та повною вищою освітою, що мають документ про закінчення вищого навчаль ного закладу відповідного рівня акредитації. Освітньокваліфікаційні рівні вищої освіти визначаються згідно зі статтею 7 Закону України «Про вищу освіту».

Додаткові дані ви знайдете на офіційному вебсайті Головдержслужби України (www.guds.gov.ua) в розділі “Державна служба в цифрах” 26

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ЦИФРАХ 2010

Statistics of thr civil service of Ukraine  

Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you