juli 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

Minderhout VV wil voetbalvelden

de hoogstraatse maand To ny Priem

Straatinterviews: WAT VINDT I VAN DE NIEUWE STANDBEELDEN?

TERUG NAAR KONGO: Dr. Harry Van der Pas MUZIEK IN DE HOSTEN - zie middenpagina -

De W

Radioman


Stadsbestuur wil woningen van Wortel-Kolonie kopen De drie politieke fracties, binnen de Hoogstraatse raad, zouden akkoord zijn om de woningen van Wortel-Kolonie te kopen. De Werkgroep WortelKolonie, die al langer bestaat maar op de gemeenteraad van 23 juni een officieel mandaat mee kreeg, zal het voorstel verder moeten uitwerken en een ontwerp van erfpacht opmaken. De uiteindelijke beslissing moet uiteraard nog, door de gemeenteraad, genomen worden.

teraad van 23 juni een officieel mandaat meekreeg. Deze werkgroep bestaat, naast een afvaardiging van de drie politieke fracties, uit vertegenwoordigers van de Dorpsraad van Wortel, van de landbouwers en van de vzw Het Convent.

Erfpacht Hoogstraten heeft op de stadsrekening een overschot van 99 miljoen frank, daar waar het overschot op slechts 29 miljoen geraamd was. Door een begrotingswijziging moet men 70 miljoen overboeken naar de begroting van dit jaar. Van het groot saldo, dat zo ontstaat, wil men een gedeelte overboeken naar de buitengewone dienst. Daardoor krijgt het bestuur de kans om, met eigen middelen, enkele bijkomende projecten te realiseren. In eerste instantie wil men de verlichting van de Vrijheid verbeteren, een dossier waaraan een prijskaartje van ongeveer 15 miljoen hangt. Staf Peerlinck vond al vlug gehoor bij burgemeester Van Aperen wanneer hij, als schepen van financiĂŤn, het idee lanceerde. 0p maandag 16juni kreeg het voorstel een unaniem positief advies mee van de commissie financiĂŤn, ook van de oppositiepartij Agalev. De raad moet uiteindelijk beslissen, maar als alles normaal verloopt volgt de raad het advies van deze commissie op.

Werkgroep Het stadsbestuur wil de beeldbepalende architectuur en het sociaal karakter van de bewoning

De Commissie Wortel-Kolonie zal nu, zo spoedig mogelijk, dit voorstel concreet moeten maken en een voorontwerp van erfpacht opstellen, waarbij men zeker rekening houdt met de belan-

Voet in huis Hoogstraten koopt dus alle woningen, of precies dat gedeelte van de kolonie waarvoor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) geen belangstelling heeft. Door de aankoop verankert Hoogstraten zich in het toekomstig beheer. Binnen afzienbare tijd zal het domein in handen zijn van twee partners. De VLM en het stadsbestuur zullen dan samen op zoek moeten naar andere partners, zoals bijvoorbeeld het provinciebestuur, om een globaal beheersplan en een beheersstructuur uit te bouwen.

veilig stellen. Men wil ten allen prijze vermijden dat de woningen versnipperd op de markt zouden komen. Het idee is gegroeid uit gesprekken binnen de werkgroep Wortel-Kolonie, die op de gemeen-

gen van de huidige bewoners. Wanneer het erfpachtcontract ter sprake komt, kijkt men vooral naar Het Convent. Deze verenigi ng heeft, langs het restauratieproject van het begijnhof, alleen maar positieve ervaringen niet erfpacht. Erfpacht is een volledige overdracht van de eigendom voor een bepaalde periode, meestal 33 of 99 jaar. In zo'n erfpaehtentract kunnen behoorlIjk wat details vet vat wuideti. Zu kuitnen er beperkingen ingebouwd worden om speculatie met de woningen tegen te gaan. Erfpacht kan ook voorschriften opleggen in verband met het (te behouden) karakter van de woningen, zonder de woningen te "bevriezen". Wil men de woningen een kans geven om zichzelf te overleven, dan moet men ze aanpassen Oiiii lt, vdn van de tijd.


man in de moond Tonny Priem (alias Tonny Prince)

Gebeten door de radiomicrobe Alle goeie dingen bestaan uit twee. Zeker voor Toiiiiy Pi ieiii. Watit iilet alleen mag zijn voornaam zich inderdaad verheugen over de aanwezigheid van twee 'ennen', zelf houdt hij er ook een merkwaardig dubbelleven op na. In het dagelijks leven heet hij gewoon Tonny Priem, werkt hij als bankbediende en heeft hij een vrouw en twee kinderen. Na zijn uren is hij onder het pseudoniem Tonny Prince al jaren één van de sterkhouders van de plaatselijke vrije radiozender Radio Cosmos. Een interview met een man die al glundert van plezier en enthousiasme als het woord 'radio' nog maar gevallen is. Een gesprek over radiomaken, Buchenwald, een presentator van Radio Luxemburg, The Witch en Los Camarados. "Mijn vader heette ook Tonny Priem en was afkomstig uit Breda. Hij werkte hier in Hoogstraten -dat moet in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog zijn geweest- als vertegenwoordiger voor een groente- en fruitfabriekje en was ook een groot tennisliefhebber, en het enige tennisplein in de streek lag toender tijd bij Matthieu in Minderhout. En daar heeft hij mijn moeder -een zuster van de uit de politiek bekende Mon Matthieu- leren kennen. De naam Priem is oorspronkelijk afkomstig uit Zeeland, maar in mijn geval is de naam dus via Breda hier terechtgekomen. Een tante van mij woont nog altijd in Breda. Een groot deel van mijn jeugd heb ik er gesleten. Mijn vader heeft tijdens de oorlog in het concentratiekamp Buchenwald gezeten, was oorlogsinvalide en sukkelde serieus met zijn gezondheid. Gevolg was dat ik nogal vaak op vakantie ging in Breda. Tot mijn zeven jaar was ik ook van manieren, een echt klein Hollanderke. Van nationaliteit ben ik dat ook lange tijd gebleven. Pas sinds acht of negen jaar heb ik de Belgische nationaliteit.

En was je toen al met muziek bezig, of is dat pas later gekomen? Nee, dat was toen al volop aan de gang. Muziek heeft er altijd in gezeten. Mijn moeder zegt zelfs dat ik vroeger altijd lag te zingen in bed. Het was zo'n beetje het klassieke verhaal: voor en na het eten met de messen en de vorken wat dnimmen en er bij zingen, Toen ik een jaar of negen was kende ik 'Oh Carol' van Neil Sedaka, op dat moment een gigantische hit, al helemaal van buiten. Ik ben de microbe nooit meer kwijt geraakt. Toen ik dertien of veertienjaar oud was kwamen dan The Beatles op, en dat was meteen de muziek waarmee mijn generatie is opgegroeid. ...

Ik maakte toen, zij het op beperkte schaal, al mijn eigen radioprogramma's. Met behulp van een microfoon en een platenspeler nam ik mijn eigen 'programma's' op met een bandopnemer. Ik sprak de aankondiging in in de microfoon, nadien startte ik de kofferplatenspeler van Philips die wij thuis hadden staan en hield de microfoon bij de boxen. En klaar was kees. Ik heb thuis nog een paar van die banden liggen. Heel koddig uiteraard, als je dat nu terughoort. Ook al omdat ik maar één platenspeler had,en tussendoor die platen moest verwisselen terwijl ik ook de stilte tussenin moest volpraten.

En hadden die programma's ook al een naam? Of heb je daar pas later aan gedacht? Ik geloof dat het meestal 'Radio Hoogstraten' of 'Radio Tonny' was. De naam Tonny Prince, die ik ook nu nog hanteer, stamt trouwens nog uit die dagen. Op Radio Luxemburg was een discjockey die zo heette, een Canadees die hier in Europa was aanheland en radio maakte. En omdat mijn naam daar wat op geleek, heb ik die naam toen overgepakt, en ik ben hem nooit meer kwijtgespeeld. Ondertussen is het al bijna 35 jaar lang mijn alter ego.

Maakte je in die dagen zelf ook al muziek?

~

Ja. Als er ergens iets met muziek te doen was, was ik erbij. Ik was één van de weinige externen op het Seminarie die meedeed aan de bonteavonden van en voor de intcrncn. Ik spedde toneel en zong de protestliederen van de toen erg populaire Donovan. Af en toe waren er dan in de feestzaal ook van die groots opgezette feestavonden. Protestliederen, dat mocht van de pastoors wel op de bonteavonden, maar niet op de grotere feestavonden in de feestzaal.

Je moeder had een kappersatelier in de Gustaaf Segersstraat. Omdat mijn vader meestal op de sukkel was, moest mijn moeder wel uit haar pijp komen. Ik heb in de Gustaaf Segersstraat gewoond lot ik trouwde, mijn moeder heeft er tot een jaar of twaalf, dertien geleden nog gewoond, maar setblijft momeiiteel in Turnhout.

Schoon/je i&sa[on Lieve De 7vfeester

Ik zat eerst op de papschool van 't Spijker, toen op de gemeenteschool en toen eindjaren '50 het Seminarie begon met externen toe te laten, begon ik daar na het vierde leerjaar op de gemeenteschool. Op het Seminarie zat ik in wat toen de Wetenschappelijke B heette.

La,enbej30 - 2323 1 1ortel 03/ 314.55.15 Ln&elop afspraa/k - Oof.fiij U t/uL

ÇelTaatsverzorging- ?vtanicure f1'edicure Ontfiaringen 7vfaqni[[age .

hi 1905

.

141


MAN IN DE MAAND Je speelde nummers van Donovan. Waar had je dan gitaar leren Spelen? Ik heb mezelf gitaar leren spelen. Samen met François van de wasserij. François Jansen. In het begin speelden we drie akkoorden, en dat werden er stilaan meer en meer. Gebaseerd op de Everly Brothers. zijn we in 1963 zelfs een tijd lang The Fri Brothers geweest. Fri was de afkorting van Friswit.

studie begon. . mochten al degenen die op de school muziekles volgden, eerst gaan oefenen. Ze mochten dan later naar de studie komen. Dat was voor mij een van de redenen om ook muziekles te gaan volgen. Als je van in het begin in de studie zat, en je zag die mannen een kwartier voor het einde van dc studie parmantig komen binnenstappen... Dat stak toch een beetje. Dat die muzikanten op In 1966 school zo in de watten werden gelegd, had er ook mee te maken dat het Seminarie tnen nog ein fanfare had. Daar heb ik ook nog t nge7i'i I'ii Ik spei-'li le tweede bugel, geloof ik.

Welk instrument heb je eigenlijk niet bespeeld? The En-Boys, Frw,cois Jwi,ven en Tonnv Prieni in 1963

Traden jullie ook al op? In de refter van Friswit. Terwijl die meisjes daar onder de middag hun boterhammen zaten op te eten, kropcn wij op tafel en speelden van die nummertjes als 'Let's wiggle'. Drie of vier liedjes speelden we, we kregen wat applaus en gingen met een bekertje rond. Zo leerde ik stilaan gitaar spelen. Toen ik zestien jaar was, reed ik naar Meer, want daar zou een bal plaatsvinden. Het verschijnsel was mij nog onbekend, want van het Seminarie mochten wij daar niet zijn. Zelfs op café gaan was uit den boze. Als wij bij Maria van de Roma op café zaten, en er passeerde een pastoor, dan doken wij weg. Opdat bal in zaal Victoria zat toen een orkestje te spelen, De Zonnekloppers heetten die mannen. Ik vroeg of ik een liedje mocht zingen, en dat was direct in orde voor die mannen. In die periode was ik als trommelaar ook al actief bij Den Bond, de fanfare. Ik moet daar toen één van de jongste mannekes geweest zijn. Toen ik veertien was, nam ik zo al deel aan de bloemenstoeten in Wommelgem en Zundert. Omdat ik trommelde bij de fanfare, kwamen ze mij op een bepaald moment vragen of ik Jef Mertens, beter bekend als de Rabbas, als drummer kon vervangen. Hij had zijn voet gebroken. Als die kan trommelen, dan zal die wel kunnen drummen ook, moeten ze gedacht hebben. Als gastje van 16 ben ik zo maanden aan een stuk mee op trot geweest met Los Camarados -in hun originele bezetting nog. Daar heb ik ontzettend veel geleerd, ondermeer hoe je op een feest het publiek moet aanpakken. Later, als een van de andere muzikanten ziek was, ging ik mee. Ik denk dat ik alle instrumenten wel eens heb bespeeld. Op het seminarie zelf had ik dan ondertussen ook trompet leren spelen. Na de les, voor de

4

(lacht) Thuis hadden we ook nog ccii piano staan. Ik had die ooit eens tweedehands gekocht, ik geloof voor 400 of 600 frank. Die stond in de vroegere IKO, waar nu café De Gulden Coppe is. Ik leerde mezelf daarop ook, allemaal op het gehoor, piano spelen. Alleen als ik bugel speelde, heb ik ooit wat noten gelezen. Voor de rest deed ik alles op het gehoor. Dat zit erin of dat zit er niet in. En bij mij zat het erin. Je hebt mensen die kunnen sjotten, mensen die wonderwel kunnen rekenen, en ik kon muziek maken.

Was er ondertussen nog wel tijd om te studeren? Blijkbaar wel, want in '67 heb ik met succes mijn retoriea aan het Seminarie beëindigd. Ik ging Engels-Russisch studeren aan de Tolkenschool in Antwerpen. Daar heb ik de mei-revolutie van '68 meegemaakt. In mijn eerste jaar was ik glansrijk gebuisd. Ik zat voor het eerst op kot, en ik vrees dat ik het studentenleven net iets te gezellig vond. Ik was er met veel moed aan begonnen, en in het begin ging het ook goed. De taalvakken vormden geen enkel probleem. Voor mijn Engels kreeg ik bijzonder veel complimentjes. Maar er werd geselecteerd op bijvakken, zoals culturele stromingen, geschiedenis, economie.... En dat waren ii u niet meteen mijn sterkste kanten. Voor

citltttrele strojgen, een cursus van 800 bladi.ijdctï. nocht ik van de prof zclf; geen examen doen. Hoe dat kwam, weet ik nog altijd niet, waarschijnlijk had het iets met absenties te maken... Ik was zo teleurgesteld dat ik alles meteen heb laten schieten. Toen ik mijn eerste kandidatuur dan overdeed, speelde ik al bij The Sunbeats. De schoonvader siui één van onze groepslcden was scheepshandelaar en had dringend iemand nodig om als verkoop van tax free-produkten de Engelse en Scandinavische boten te gaan bezoeken. Het stak me toen allemaal zo tegen en het enthousiasme stond op zo'n laag pitje dat ik besloot te mijn studies stop te zetten. Ik werd verkoper. Ik verkocht vooral elektrisch en elektronisch materiaal. Zo heb ik ondermeer de introductie en de opgang van Akai meegemaakt. Omdat de produkten die de zeelieden meenamen het land uitgingen, was het spotgoedkoop voor die mannen. Er moesten nagenoeg geen belastingen betaald worden. Het gebeurde dat ik 's morgens op een Zweedse of Engelse boot werd verwacht en daar tijdens het eten mocht laten zien welke nieuwigheden er allemaal waren uitgekomen. Na het ontbijt beslisten ze dan wat ze zouden kopen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan.

Je had het over The Sunbeats. Wie waren dat? De Zonnekloppers, waar ik een blauwe maandag in Meer nog gastzanger was geweest, hielden het voor bekeken. Drie van de zes groepsleden hadden zin om verder te doen. cii kwamen vragen of ik geen zin had om mee te doen. Ik was toen 17. en we besloten er voor te gaan. Het begon met een paarbiuiloften en feesten. Cl) een

T/te Sunbeats: Tonny, Roger Roefs, Rejme Opnins en Karel Vanderevcken, in 1965


MAN IN DE MAAND tijd later volgden de hals. Wij speelden Top 40muziek, en kenden een enorm succes. Elke week speelden we minstens één keer, en meestal zelfs twee of drie keer. Tijdens Meer-Kermis speelden we vijf avonden na mekaar, meestal lagen we niet voor4u in ons bed. Maar maandag en dinsdag moest ik om 8.30u wel in de schoolbanken zitten. Wij hebben in clie jaren ontzettend veel lol getrapt. Het is zelfs één keer gebeurd dat we moesten stoppen omdat we te hard aan het lachen waren. Dat kon alle mogelijke redenen hebben. Een eigenaardig ventje dat de zaal binnenkwam. een opmerking uit het publiek.... Op het seminarie werd mijn lidmaatschap van de groep ooglu kend toegelaten. Af en toe kreeg ik wel eens een vraag van een van cle leraars of geestelijken, zo van: kost dat niet te veel tijd. Maar omdat ik mij voor de rest goed inzette, ondermeer voor de bonte avonden, lieten ze het toch passeren. Wij repeteerclen met The Sunheats zo goed als nooit. 01) dc vijfof zes jaar dat we bestaan hebben zo, zijn we hoop en al twee of drie keer bijeen geweest. Ik schreef wat akkoorclen en ui.iru up papier, en we gingen ervoor. We speelden in het begin vooral in en rond Meer, maar later ook over de grens. Een klein legertje fans volgde ons, en woonde elke week wel een concert van ons bij.

Heb je altijd met bandjes opgetreden? Ooit soloplannen gekoesterd? In '65 was er een grote viering van fanfare St.Cecilia. Bij Karel Van Den Heyning voor de deur stond een grote tent, waar onder andere een zangweclstrijcl plaatsvond. Daar mocht ik uiter-

nTI?.-.-T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEI

Oh. nee. Ik maakte eigenlijk meer radioprogramma's, met een belangrijke rol voor de presentatie. Ik had tips van cle week, ik werkte met jingles, wie aan de flipperkast de hoogste score haalde mocht het singletje van de tip van de week mee naar huis nemen,... Het was er altijd volle bak, er kwamen mensen van voorbij Antwerpen. Ik heb er gedraaid tot september '73, het was ccii hele schone tijd.

Tonnv als disc-jockey in 1985

En groepjes? Er waren wel een paar van die meisjes die ons bij alle optredens volgden, en dan was een knipoog soms wel eens genoeg... Hoewel het toen allemaal toch nog heel braaf bleef, zeker als je ziet wat er nu allemaal gebeurt. Vergeleken daarmee waren wij allemaal heel brave jongens. Ik was wel de enige die nog niet getrouwd was. een tijd later leerde ik wel mijn huidige vrouw Rit Voeten kennen, en begon ik serieus te vrijen. Zes jaar lang hebben wij verkeerd. Maar toen, het moet ergens in maart '72 geweest zijn, maakte ze het af. Meteen heb ik gezegd: ik stop met het orkest op 1juli. Alleen de optredens die al vastlagen zou ik nog mee afwerken. De relatie met Rit was toch belangrijker dan het orkest. Het heeft dan nog wel anderhalf jaar geduurd vooraleer het terug in orde was, maar we zijn nu toch al jaren gelukkig getrouwd. The Sunbeats hebben bestaan van ergens in '66 tot in '72. Vandaag, vijfentwintig jaar na ons laatste optreden, krijg ik er nog altijd opmerkingen en vragen over. Er is wel eens geprobeerd ons terug bijeen te krijgen, maar daar heb ik voor bedankt. Laat de herinnering maar blijven wat ze is, dat kan alleen maar tegenvallen.

Was dat te vergelijken met het werk van de deejays van vandaag?

Nooit met de idee gespeeld zelf een discobar of iets dergelijks te beginnen? aard niet ontbreken. Ik was zestien, en zong, mezelf begeleidend op gitaar. 'Maria' uit WestSide Story. Ik herinner me nog altijd die stilte die daar toen viel na mijn eerste zin. (zingt) 'The Most Beautiful Sound You've Ever Heard... Maria, Maria, Maria.' Achteraf hoorde ik dat vijf van de zes juryleden mij op de eerste plaats hadden gezet. Maar de zesde zei: 'Over my dead body'. Waarom weet ik nog altijd niet, maar resultaat was wel dat ik 'slechts' tweede was. Iets wat ik tot op de dag van vandaag jammer vind.

Toen The Sunbeats het voor bekeken hielden, betekende dat ook meteen het einde van je muzikale activiteiten? Niet meteen, nee. Ik bleef nog geregeld inspringen bij Los Camarados. Alles heb ik gespeeld, behalve toetsen. Dat is toch iets aparts., en ook nogal moeilijk, vond ik. Als ik mijn stem een beetje aanpaste, kwam ik aardig in de buurt van de onlangs overleden Jack Jersey. (zingt opnieuw:) 'In the still of the night' In Turnhout speelden wij met Los Camarados ooit op een feest, en het nummer van Jack Jersey was zo'n succes, dat ze mij eenjaar later speciaal vroegen om nog eens met Los Camarados mee te komen. Maar voor The Sunbeats stopten, had ik al een paar keer platen gedraaid in discotheek The Witch in de Gelmelstraat, op de plaats waar nu café The Quest zit. De discotheken waren op dat momenteel in opmars. en The Witch was één van de eerste in de streek. Ik had er al eens een paar keer gedraaid, en toen The Sunheats stopten, was ik er een week later als discjockey bezig.

Dat bestond toen nog niet zo. Je mag niet vergeten dat op feesten en bals toen nog altijd orkesten en bandjes speelden. Dat is pas veel later begonnen. In '75 hen ik dan met Rit getrouwd, en als je in het huwelijksbootje stapt, gaat het er automatisch heel wat kalmer aan toe. Af en toe trad ik nog wel eens op met Los Camarados, maar voor de rest deed ik niet veel op het vlak van muziek. Tot ik op een avond in 't Fortuin belandde. In het café stond een kleine discobar, en ze vroegen mij of ik niet wat plaatjes wilde draaien. Dt moeten ze aan mij natuurlijk geen twee keer vragen. Ik stond direct achter de discobar, en kreeg de smaak weer te maken. In 't Fortuin heb ik toen nog een paar keer gedraaid. Ze hebben mij een poosje later nog gevraagd of ik daar elke vrijdag en zaterdag wou komen draaien, maar dat wou ik niet. Het zou ook bijna niet hebben gekund, want ik werkte toen in een ploegensysteem in het Bankuniekantoor langs de autosnelweg. Ik geloof dat ik rond die tijd, dat moet omstreeks '78 geweest zijn. voor de laatste keer niet Los Camarados heb opgetreden. Ik was er zo lang tussenuit, kende de teksten van al die nummers niet meer, en ik ben er toen mee gestopt.

En toen kwamen de Vrije radio's. Dat was pas in '83. Mijn kinderen Birthe en Axel waren toen vijf en drie, zo klein waren ze dus niet meer. De tijd van de reiswiegen was voorbij. Op een gegeven moment trad ik in contact niet Yves Hoskens (later ook één van initiatiefnemers van Highslreet) en Ed Van den Ouweland. In '82 waren ze niet Radio Cosmos begonnen, en ik had me daar aangemeld. Radio interesseerde me zeer. Toen ik er in juni'83 bijkwam, zond Cosmos elke werkdag uit van IS tot 22 u. Elke dag tussen 17 en 18u presenteerde ik 'The Tonny Prince


MAN IN DE MAAND we de klok rond draaiden, hadden wij livepresentatie van 7u 's ochtends tot 23u 's avonds. We Werkten niet eeii 1ilocg van zeetig mensen, Iedereen die toen wou, zat op de radio.

Met alle gevolgen van dien... Uiteraard, over het niveau moest jc niet te veel vragen stellen. Maar toen lagen de normen anders. De mensen vonden het al plezant dat er een plaatje werd gedraaid van of voor nonkel Jef, tante Fien of iemand anders die ze kenden. Ze hoorden ook muziek die bij de BRTN niel iuii de bak kwam. Dat was bijvoorbeeld ook de sterkte van Mi Amigo van Sylvain Tack. De BRTN had toen geen popprogramma's. BRT2 was een schuchtere poging in die richting. Een tijd lang was er het popgerichte Studio Brussel, en toen kwam Radio Donna, die ik altijd omschrijf als een 'grote vrije radio. Studio Brussel is toen meer de rocktoer opgegaan. Donna is de zender voor liet giote publiek geworden, het antwoord op de vrije rdin' s. Donna staat ook in een sterke positïe, wantje als je door Vlaanderen rijdt. kan je altijd gewoon blijven luisteren. Rhetoou 1967 01) 11(1 5eini,,oiic. 7onnv is dc dde rechis /)o)cn)1cm.

Show' -dezelfde naam als het programma van mijn voorbeeld bij Radio Luxemburg indertijd. Een muziekprogramma volgens de 'format'formule, met een vaste afwisseling van oldies, hits en kanshebbers voor de top. Dat verhoogt onbewust de herkenbaarheid van het station bij de luisteraars. Ik had vaste programma-onder delen als 'de gast van de week', 'de tip van de week' en het weerbericht. Die waren als herkenbare punten in onze programmatie ingebouwd. Nu hebben we zo elke dag om 1 7.30u het regionale nieuws. Die herkenbare punten vormen ook vandaag nog de sterke punten van onze radiozender. Amper vier maanden nadat ik met het programma was begonnen, werd ik programmaleider van Radio Cosmos. Ik kreeg de taak om alles in goeie banen te leiden. Vier maanden later draaiden we dag en nacht, met 's nachts non-stop oldies.

vanuit de vroegere melkerij in Wortel, en bestaat -in gewijzigde vorm- nog altijd. Het station heet nu wel 'Radio Capitol Gold.' Anderhalf jaar lang heb ik daar dinsdagavond een oldiesprogramma verzorgd, ik presenteerde ook op donderdagnamiddag. Ik werkte toen nog in een ploegensysteem. Van elke drie uitzendingen die ik presenteerde konden we er dus twee live doen, ééntje moesten we vooraf opnemen. Eén van de beruchte deejays bij Radio Kiosk was trouwens Peter Van Dam, bekend van Radio Mi Amigo, de KRO, de Tros en later ook de trailers van VTM. Maar na een tijdje geraakte ik die verplaatsing telkens naar Tielen ook beu. Ik stopte ook hier met het maken van radio.

Dat was nog wel in de 'piraten'tijd...

Ik kan het blijkbaar niet laten, het is een microbe, denk ik. En dat het verslavend werk, daar ben ik het levende bewijs van. Bovendien zijn deejays egotrippers die zichzelf graag bezig horen. Ik kan ook best wel met plezier naar mezelf luisteren, dat geef ik meteen toe, maar ik blijf altijd kritisch. In de eerste plaats tegenover mezelf. Ik had in '90 al een tijdje opnieuw contact met de jongens van Cosmos, en toen ze herbegonnen, vroegen ze me of ik niet weer wou meedoen. Ik werd opnieuw programmaleider. Op tweede kerstdag '90 gingen we opnieuw de ether in.

De dreiging om opgepakt te worden hing de hele tijd boven ons hoofd. Wij zijn ook een paar keer opgerold, maar altijd begonnen we opnieuw. Het was ook een heel mooie tijd, waarin ik meer dan 500 uitzendingen van The Tonny Prince Show heb gedaan. Maar zoals bij de meeste verenigingen, komt ook het meeste werk altijd op dezelfde schouders neer. Zodat het uiteindelijk wel heel zwaar werd. Op de duur zat me dat zo hoog, dat ik van de ene dag op de andere gestopt ben. In '85 en '86 moet dat geweest zijn. Het jaar nadat ik gestopt ben, is ook Radio Cosmos er mee opgehouden. Elke keer werd het materiaal in beslag genomen, en dat kost natuurlijk elke keer een pak geld. Toen werd gezegd: 'Nu stoppen we, tenzij we een vergunning krijgen.'

Maar jij was wel 'voorlopig defïnitief' gestopt met radiomaken. Niet echt. Ik draaide in Tielen, bij het station van Erik Desmet, een vriend van Danny Brosens, Radio Kiosk. Dat station zond aanvankelijk uit

Maar weer niet definitief, want in 1990 ben je te horen op de nieuwe Radio Cosmos.

Een groot verschil met de oude Radio Cosmos. Ik denk het wel. De tijd van 'En nu een plaatje voor tante Maria' is sinds de tweede start definitief gedaan. We draaien voor een breed publiek, en bieden vooral op regionaal vlak extra's, waarbij wij vooral aandacht besteden aan nieuws en sport. Muziek kunnen de mensen al zoveel horen als ze willen, ons sterk punt is de regionale verankering en die spelen we ook uit. De mensen die de vrije radio's van vroeger kennen, herkennen dit niet meer. Indertijd, toen

Hoeveel mensen werken er nu mee aan Radio Cosmos? Wij zijn momenteel met 28 mensen. De harde kern, dat zijn de mensen die zorgen dat we elke dag opnieuw op antenne gaan,... ik denk dat dat een tiental mensen zijn. Voor de rest zijn er veel die gewoon redactiewerk doen. Berichtjes uittikken, correspondentie sorteren.... Dat is iets wat vroeger nooit gebeurd zou zijn. Dat waren taken die heel belangrijk zijn, maar bij de vrije radio's oude stijl gewoonweg niet bestonden. Iemand die toen bij een vrije radio zat, die zat per definitie voor de microfoon. Nu liggen de zaken veel genuanceerder, en werken we semiprofessioneel.

Jullie doen sinds een paar jaar ook aan live-sportverslaggeving. Dat willen we in de toekomst nog verder uitbouwen. Ik woon zelf in Meer, en heb de voorbije jaren die ploeg gevolgd tijdens live-reportages. Dan is het uiteraard plezant als ze twee keer kampioen spelen.

Tonny Prince, de Jan Wauters van Meer ...

(lacht) Zo'n klein beetje toch. Maar niet alleen van Meer. uiteraard. Ook de andere ploegen uit de regio komen uitgebreid bij ons aan bod. In principe komt alles wat lokaal is bij ons aan bod.

uilas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


MAN IN DE MAAND Tot slot nog dit: heb je er nooit spijt van gehad dat je geen professionele radiocarrière hebt kunnen uitbouwen? Hadden de vrije radio's vijftien jaar eerder de kop opgestoken, dan had ik zeker geprobeerd om bijvoorbeeld naar de BRTN door te stoten. Maar eens de vijfendertig voorbij, moet je daar niet meer aan denken. Anderzijds heeft een lokale radio ook heel wat onmiskenhare charmes en kwaliteiten. Je kan het combineren met een beroepsleven. én je staat -en dat is veel belangrijker- heel, heel (licht hij de mensen. (th)

N.V. GARAGE VAN USSEL

[4J

Hebben jullie er enig idee van wie naar Radio Cosmos luistert? Wij draaien voor mensen tussen -grofweg- 13 en 55 jaar. met de uitdrukkelijke toevoeging dat we familiegericht werken. We proberen de betere radiomuziek te brengen, en we selecteren daar ook in. Henk Wijngaert, hardrock of house zul je bij ons niet horen. Eens in de twee weken hebben we in de avonduren een programma rond alternatieve muziek, maar dat is echt een buitenbeentje dat historisch gegroeid is. Wij werken vooral in de breedte. Radio Cosmos wil een station zijn dat je 's morgens kan opzetten en 's avonds kan afzetten. Ondertussen moet iedereen dan aan bod gekomen zijn. We houden ook rekening met de dagindeling. Tussen 7 en 9 u. 's ochtends is de muziek wat hitgevoeliger omdat de kinderen nog thuis zijn, tussen 9 en 12 u. richten we ons iets meer op huisvrouwen,... En zo gaan wij dc dag door. We richten ons doordacht op een welbepaald publiek.

De voor de hand liggende vraag is dan: bereiken jullie dat beoogde publiek ook? Volgens de laatste onderzoeken wel. We hebben erg goeie contacten met mensen van een nationaal instituut voor luisteronderzoek en reclameregie, en die houden regelmatig enquêtes. Daaruit blijkt dat we in het Hoogstraatse 2.000 tot 2.500 mensen bereiken die elke dag naar Radio Cosmos luisteren. Procentsgewijs is dat uitstekend. Rekening houdend met het luisterpotentieel in dc streek zitten we op 12%; het gemiddelde voor de lokale radio's in Vlaanderen is 8%. Dus we mogen niet klagen. Op topmonlenten, zoals de Top 40 zaterdagmiddag en dc sportverslagen zondagmiddag, mogen we dat aantal zelfs verdubbelen. Zondag om 1 7.30u, wanneer we de regionale sportuitslagen uitzenden, schatten we dat we naar de 6.000 mensen gaan. En dat is uiteraard erg veel. Ook wat naambekendheid betreft, zitten we goed.

Ooit al meegemaakt dat je radio aan het maken was, en alles foutliep? (lacht) Zeker. Dat gebeurt overal. Bij ons, maar ook op de BRTN. Ik heb in mijn leven al heel wat horen foutlopen. De strafste stoten die ik zelf al heb meegemaakt? Twee cassettes die tegelijk lopen bijvoorbeeld. Ook een straf geval: een microfoon die openstaat tijdens een nonstopprogranima en iemand begint op een collega te schelden.... Heel Hoogstraten heeft toen kunnen horen wat die kerel te vertellen had. Ik zat thuis te luisteren, en telefooneerde maar. Maar niemand pakte op... Dat is echt om uw kas op te vreten. Nu hebben we een systeem dat er een lichtje brandt als de microfoon openstaat. In principe kunnen dergelijke dingen niet meer gebeuren. Maar bloopers zullen af en toe blijven gebeuren.

Er is een nieuw dekreet over de vrije radio's op til. Gaat dat gevolgen hebben voor Radio Cosmos? Het dekreet betekent wellicht dat er inderdaad enkele radiostations zullen verdwijnen. Voor Hoogstraten zou er één frequentie overblijven, wellicht wordt het 105.0. Nu zijn er drie stations (Continu, Valencia. Cosmos - nvdr). De toekomst zal moeten uitwijzen wat de nieuwe regelgeving zal brengen. Hoewel Radio Continu, dat deel uitmaakt van een Nederlands uitgeversconcern, al heeft laten verstaan wellicht naar Nederland te vertrekken. Het is uiteraard hoog tijd dat er eens grote kuis wordt gehouden, al was het maar om de lokale radio's er uit te halen die eigenlijk geen lokale radio's zijn. Zo zijn er heel wat zogenaamd lokale radio's die gewoon een doorgeefluik zijn voor programma's die vanuit een centrale studio per satelliet worden verstuurd. De programma's worden ter plaatse alleen opgevangen en uitgezonden via de antenne. Uiteraard zijn dit alleen op papier lokale radio's. Ik denk hierbij uiteraard in de eerste plaats aan Radio Contact.

IO1T D Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

14V HERIJGERS Iîi. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblij cnd documentatie en informatie


STRAA TINTER VIEW

Hoogstraten heeft zijn standbeeld en in de boomkens van Wortel staat een niet figuratief kunstwerk. Over het hoe en het waarom van deze kunstwerken hebben we u in ons aprilnummer uitvoerig bericht. omdat ze belangrijk Vandaag laten we onze lezers aan het woord zijn. .....

Het standbeeld van Deken Lauwerys Beeldhouwer en IKO directeur Jef Martens kreeg de opdracht om een 'geJijkend" beeld te maken van deken Lauwerys. De opdracht ging uit van een feestcomité met het stadsbestuur, de oudheidkundige kring, de kerkfabriek en de VVV. Het beeld is uitgevoerd in brons en staat langs de Vrijheid, tussen de dekenij en de kerk, een weg die deken Lauwerys dagelijks aflegde. Wij vroegen de mening van:

Godelieve Jageneau A'on,i, .vainen iiiet haar man, het beeld beH 'onde ren.

Peter Eelen Stopt niet :ijn tiaen iii de Omgeving van het beeld.

Ja, het is deken Lauwerys helemaal. Ook zijn houding ende manier waarop hij gaat. Hij hield ook altijd zijn hoed zo vast. Alhoewel, hij komt misschien iets te grimmig over. Het was een strenge man, maar ik vond hem toch heel mild. Ik mis iets van de hartelijkheid, maar.....voor de rest vind ik het heel gelijkend. Eindelijk maakt Hoogstraten plaats voor hem, zou ik zeggen.

Ja, ook de plaats is goed gekozen. Dicht bij zijn kerk en met een zicht op zijn mensen. 't Was een groot mens. De combinatie van zijn kunstminnend hart en zijn bijbelkennis vormden dc basis van zijn preken. Hij verwees in zijn preken dikwijls naar kunstvoorwerpen in de kerk. Ja ik heb den deken goed gekend. Ik had er veel bewondering voor, alhoewel ik er, als kind, een beetje bang voor was. Hij was streng. Ik herinner me het verhaal van mijn moeder. Die kwam elkjaar met Heilig Bloed hierin het Zwanenhof helpen. Op een bepaald moment ging moeder, voor dag en dauw, naar de eerste mis en was in alle haast haar hoed vergeten. En hij deed naar mijn moeder teken van: waar is uw hoofddeksel ? Ze vond dat zo erg. Nog net voor het werk rap naar de mis gaan en dan zo'n opmerking krijgen. Moeder vond dat zo pijnlijk.

M .

Els Meeuwesen (Wortel) Slopt hij de krantenwuikel.

Ja, ik hen san Hoogstraten. 't Is te zeggen, ik hen afkomstig van Turnhout, maar ik woon al zo' n dertig jaar in Hoogstraten. Ja, ik heb den deken gekend, allé als kleine jongen zo hé. Dat beeld . Goed hé, ja dat staat hier wel. Ik vind het alleen spijtig dat het altijd vol zit, als het school gedaan is. De studenten en zo die hebben geen respect voor dat beeld hé, dat vinci ik spijtig. Dat is schandalig. Daarom....ze hadden het misschien toch beter op een andere plaats kunnen zetten.....Wanneer komt er dat in 7

_

tk vind het wel een schoon beeld op zich, maar ik ken den deken helemaal niet. Ik kan er dus ook niks van zeggen. Ik vind het wel een beetje verloren staan, ik zou hem wat dichter hij de kerk gezet hebben.

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


STRAA TINTER VIEW

Mille. Al ot/ï don 50 jaar SntOIi!eI?OIle/l til/t vader op :oon.

Jos 1\/Iertens L)ee ,isecIiie Lloo,çjriteiiaar /cIst voorbij liet beeld. Ik vind dat hij er goed op trekt. Ja zeker. Hij heeft dat heel goed gedaan, in mijn ogen toch. Ik kan hem er helemaal uit terug halen. zijn gestalte, zijn manier van gaan. zijn postuur. Ja. zo was hem hé. Hij was streng hé. Hij speelde gere baas bij manier van spreken. ik 't zal zo zeggen hé. Ja zeker. Ik heb hem vooral gekend als deken. Genne gemakkelijke. ..... manneke. Ik heb het nog meegemaakt met mijn schoonbroer. Die ging altijd op 't hegijrihof naar de kerk en die had de gewoonte om "met 't kruiske" uit le gaan. En den deken ging de deur op slot doen hé. Mijn schoonbroer is nooit nog naar de mis gegaan. Dat zijn zo van die dingen die hijblijveri hé. Maar hij heeft veel gedaan, vooral voor de kerk. Hij heeft er voor gezorgd dat de kerk er terug

1

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

Met alle respect voor dc mens die erop staat, ik vind het misplaatst. Ik vind dat ze het op een andere plaats hadden moeten zetten. Ik hoor van de winkels hier achter mij dat er, op de plaats waar dat spel staat, gemakkelijk drie autos kunnen staan. Zo bekijk ik dat dan weer hé. Pas op, met alle respect voor de mens die erop staat. Ik hoor dat van de mensen van de horeca ook hé. Pas op, met alle respect soor de mens die erop staal hé.

staat. Die heb ik zien groeien. Ja.ja, hij verdient wel een standheeld.ja zeker. Enja..... ofdat hier op zijn plaats staat 7 Daar heeft iedereen zijn gedacht over hé. Ik had het liever in het park van dokter Versmiscn gehad, daar is 't rustig. Tegen hier, met al die drukte, das een gedacht zoals ecn ander hé. zo is 't hé. Ik heb ook al gedacht: Hoe maken ze het toch hé. Maar zo' n mannen dat zijn kunstenaars hé, min of meer he. Ja, maar ik zeg, zoals hij (haar staat, wij kennen hem direct. Das een feit.

1\iagda Michielsen Swai 1») hiko Woenleinrilikel Iris Heel schoon. Want het is precies of ge ziet hem terug gaan, zoals hij er vroeger ging. Ik vind het wel heel schoon. Misschien had ik er wel liever wat groen rond gezien. Die stenen, 't is schoon hé, maar met een haagske of zo er rond, dat mocht wel van mij. De inkleding zo hé. 't Is nogal koud voor de persoon van mijnheer den deken. Ja, wij kwamen veel hij den deken, we zijn er heel veel geweest, en 't is hem helemaal. Heel zijn manier van doen en dat vind ik wel heel schoon. Het was een hele stipte, streng ook, maar als ge hem beter kende was dat toch een heel lieve mens. Er straalde iets van uit en hij heeft tenslotte toch heel veel voor Hoogstraten gedaan. Misschien had den toren er, zonder den deken, toch wel niet terug geweest. Daar heeft hij heel hard voor gewerkt, heel, heel hard.

De akfotograaf maakt er meer wei'k vnu!

Een onvergeielijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die ii nooit vergeet en waarop ii nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto s 01 aken. Door ccii protessioneel fotograaf.

9


STRAA TINTER VIEW

Het monument in de boomkens Wortel heeft een tweede monument. Naast het monument voor de gesneuvelden staat er, sinds 31 mei, ook een monument voor het leven. De opdracht ging uit van het stadsbestuur. Vader Raph en zoon David Huet kozen voor een niet-figuratief kunstwerk.. In Wortel, de oudste vestigingsplaats van groot Hoogstraten, wil het monument hulde brengen aan de landbouw. Uit de landbouw ontstaat al wat goed is én, vanuit het bescheiden Wortel, groeide de rijkdom van Hoogstraten. Uw mening graag. josee 1-IILLEN Atjist la/tuit haar liii iç of tlilt(it (Ie deur recht op liet beeld.

0O/-

Ik heb de tekst gelezen en ik vind het al bij al toch beter dan 'de vagehond'. Hel is misschien omdat het over de landbouw gaat want op het beeld zelf moet ik nog 'richt krijgen Tk vond de bestaande mctserij ook mooi en het is een beetje 'sund' dat ze dat al zo rap afgebroken hebben. Maarja, dat 7a1 er niet hij gepast hebben zeker? Met die tekst erbij begrijpt ge toch beter waarover het gaat; zoals water voor de vruchtbaarheid en zo...

Raf SWAENEN Wortelnaar

Kristel VAN OPSTAL en Katelijne PEETERS

Het trekt op niks Ik kan er niet meer van itiaken dan een menhir, zoals die van Obelix. En wat heeft dat gekost? Een half miljoen? Voor dat stuk steen; veel geld. hé? Jawel ik heb de tekst gelezen maar dan kan ik er nog niks van maken. De landloper' was voor mijn part veel beter geweest, dat spreekt veel meer aan. Maar dit, ik kan er niet aan doen, het zegt me niks. Maar zwaar zal het wel wegen hé. (lacht)

c;ermaine T\IEULI)ERS (Vermeersch) Gerinaine kijkt vanachter haar bakkerstoog in rechte lijn op liet nieuwe monument

Stefan SIJSMANS Stetait i.r i'a.vtc beocker inn Hei Slot. Vandaar is liet beeld slechts van achter zichtbaar. Niettemin een mening.

JV

parkeren hun wagen voor het beeld, stappen uit en bestuderen aandachtig tekst en uitleg bij liet beeld op de grand. Ik ben er echt content mce. Ik krijg hier vel reacties in de zin van: Wat voor steen hebben ze daar weggezet? Vooral van oudere mensen. Die zouden blijkbaar eerder voor 'de vagebond' gekozen hebben. Maar ja, Wortel is niet alleen de Kolonie hé. Maar zelf vind.ik het echt iets apart. Toen ik het voorontwerp in het informatieblad zag dacht ik: Dat wordt niks. Maar nu het er staat valt het 100% mee. Als ik moe ben, kijk ik ernaar en het beurt echt op. Ik zal er nog dikwijls naar kijken.

0I,]

Toen ik op de vergadering, waarop onderandere dit beeld ter sprake kwam, hoorde dat het een abstract beeld was, was ik er tegen. Maar toen ik het in 't echt zag staan vond ik het 100% meevallen. Ik ken niet veel van kunst maar ik heb de indruk dat het zeker niet roisstaat in het centrum van Wortel. Ge staat daar natuurlijk niet op te kijken. 't is meer in het voorbijrijden dat ge het ziet. En als het dan nog aanspreekt, dan is het goed, hé? Of het zijn geld waard is, daar valt over te twisten natuurlijk. Kunst is nooit zijn geld waard.

Kristel: 't Is de eerste keer dat ik het van zo dichtbij zie. Ik vind het best goed. 't Moet niet altijd 'een manneke' of een figuur zijn. Hoewel, voor Wortel was dat misschien toch beter geweest.

Katelijne: Ik was meer voor een beeltenis. De landloper, dat had ik beter gevonden. Ik denk dat dat voor Wortel meer typerend was geweest. Ik denk ook dat de mensen van Wortel daar meer aan gehad zouden hebben. Maar al bij al is het niet mis hoor, het had veel erger gekund.•


Uit de Kongo

Terug naar de brousse

.

Het blijft snel gaan in de voormalige Belgische kolonie in Afrika. Toen ons vorig nummer verscheen, moesten we het nog braaf over Zaïre hebben, nu mogen we weer de naam 'Kongo' in de mond nemen zonder meteen voor oude reactionair te worden uitgemaakt. Het nieuwe staatshoofd Laurent Kabila heeft het zo beslist, en wie zijn wij om de nieuwe président-fondateur tegen te spreken. Deze maand gingen we op de koffie bij dokter Harry Van Der Pas en diens vrouw Lena.

Met Jef Geeraerts in de jungle Dokter Harry van der Pas en zijn vrouw Lena wonen al jaren in de SalmSaimmolen. Toch huisden ze niet altijd in Hoogstraten. In het najaar van '58 vertrok het toen kakelverse koppeltje naar Belgisch Kongo. Ze kwamen meteen in de eerste Kongolese opstand terecht. Toch trokken ze verder naar Yambuku. Harry ging er aan de slag in het plaatselijk dispensarium; hij was de eerste dokter in het kleine hospitaal, waar jaren later het ebola-virus voor het eerst de kop zou opsteken. Harry schopte het bovendien tot personage in de Kongo-boeken van schrijver Jef Geeraerts, die toen enkele kilometers verder in de jungle woonde. Harry en Lena vertrokken in december'58 naar de Belgische kolonie, in januari '59 zetten ze voet aan wal. Lena: 'We kwamen middenin de eerste opstand aan. In Matadi krioelde het van de soldaten, de treinen zaten vol militairen. Alle blanken die we tegenkwamen, zeiden ons: Ga maar terug!' 'Wij waren veruit het jongste koppel dat met die boot naar Kongo kwam', gaat Harry verder. 'Alle oudere kolonialen die we tegenkwamen, zeiden ons dat we onze koffer best niet uitpakten, even een wandelingetje door de stad maakten, en met hetzelfde schip naar België terugkeerden. 't Is hier gedaan, zeiden ze. Wij weten dat, alleen willen ze het in België nog niet snappen. Toen we later naar Leopoldstad, nu Kinshasa, trokken, mochten we daar de eerste tijd ons hotel niet uit.' Op de wereldtentoonstelling van '58 hadden

Harry en Lena al contact gehad met jonge Kongolese intellectuelen. 'Die voorspelden toen al dat er een einde zou komen aan de Belgische heerschappij', herinnert Lena zich. 'Dat is zeker nodig', vonden wij, 'maar daar is het nu nog veel te vroeg voor.' Toen we dan middenin de eerste opstand in de kolonie aankwamen, was dat voor ons een grote verrassing. De opstand kwam als een donderslag bij heldere hemel.' ik was inderdaad praeses van de studentenvereniging Medika', zegt Harry. 'Op de wereldtentoonstelling in Brussel was er een studiedag met katholieke studenten van over de hele wereld. Eén van de ideeën die daar naar voren werd gebracht, was: Waarom zou je niet een paar jaar in de Derde Wereld gaan werken? En ik nam het in overweging. En er waren, naast het idea-

Lena Van Der Pas

Harry Vaii Der Pa.s

lisme, verschillende motieven die er ons toe brachten te vertrekken. Ten eerste was het een enorme training, waar je dingen leerde die je nergens anders kon leren. Bovendien zag je een stuk van de wereld. Bij mij speelde ook nice dat, als we drie jaar naar Kongo trokken, ik geen soldaat moest worden. Dat wilde ik in geen geval. De legerdienst duurde toen nog tweejaar. De derde motivatie was meer van medische aard. Ik was dan wel afgestudeerd, maar ik ervaarde toch een gebrek aan technische opleiding. Dat was toen zeer slecht. In Kongo zou ik meer dan genoeg ervaring opdoen.'

Memisa Toen de situatie wat was gestabiliseerd, trok het jonge stel via Coquilhatstad (nu Bandaka) verder door naar Yambuku. Een gat in de evenaarsprovincie, waar Harry voor Memisa (Medische Missie Actie) aan de slag ging als dokter. 'Het dispensaire van Yambuku was uitgegroeid tot een klein ziekenhuis. Ik was de eerste dokter die er aan de slag ging, tot grote vreugde van de paters van Scheut en de zusters van 's Gravenwezel. In de jaren '70 zou het ziekenhuis wereldberoemd worden toen het ehola-virus er voor het eerst werd ontdekt. Voor de Westerse wereld was dat een hele schok. Wij blijven er evenwel van overtuigd dat de plaatselijke bevolking het fenomeen al eeuwen kende, want de verschillende dorpen isoleerden zich onmiddellijk, bijna automatisch, van de buitenwereld.' Voor Harry naar Yambuku doorreisde, kreeg hij in Coquilhatstad een extra chirurgie-stage van zes weken. 'Blanke dokters zouden mij daar leren wat mij te doen stond. Maar ik heb het meeste geleerd van Batuli, een zwarte verpleger die ons bij operaties assisteerde.' 0p politiek vlak rommelde het nog wel, maar aan de agressiviteit tegen de blanken kwam na een tijdje een einde. Toen Harry en Lena in Yambuku arriveerden, was de kalnite daar volkomen. 800 schoolkinderen stonden hen op te wachten, ze verwelkomden Harry en Lena met een stemmige uitvoering van - hou u vast - 'Daar hij die molen'. Van de opstand was hier niets te merken geweest; de blanken hadden er iets over opgevangen, en wilden weten wat er nujuist aan de hand was geweest. Harry begon zijn werkzaamheden als arts.


UIT DE KONGO ik was als dokter verantwoordelijk voor een domein van tweehonderd kilometer op tweehonderd kilometer. Ik moest regelmatig rapporteren hoc heler in mijn streek aan toe ging bij de provinciale hoofdgeneesheer in Coqui Ihaistad. Het hospitaaltje van Yambuku was het enige echte ziekenhuis voor heel die streek. Ik ver zorgde cle tien blanke families die er aanwezig waren; ze werkten er zowel voor de Belgische staal als voor privé-maatschappijen. Maar mijn belangrijkste taak bestond uit het verrichten van operaties. Uiteraard werden er geen face-liften ofhorstvergrotingen uitgevoerd. Het ging altijd om grotel echt noodzakelijke operaties. Ik werd bijna dagelijks geconfronteerd met ingeklemde breuken. Hoe dat kwam, heb ik eigenlijk nooit geweten. Het was wel zo dat de meeste Kongolezen erg graag geopereerd werden, ze hadden helemaal geen schrik. Soms stonden ze echt met hun litteken te pronken. Zo gebeurde het dat ik bij iemand met een liesbreuk opereerde. Later kreeg ik de vraag of ik ookaan de andere kant een litteken kon maken. Voor de symmetrie waarschijnlijk.'

Geen verdoving Narcose was er niet. Harry kon niet beschikken over ccii anesthesist. De enige verdoving was een inspuiting in de rug, waardoorje alles beneden het niiddenrif kon verlammen. Alles wat daarboven lag, moest zonder verdoving geopereerd worden. 'Had iemand dus ernstige verwondingen in het aangezicht. dan kon je wel proberen voor zover mogelijk plaatselijk te verdoven, maar echte diepere verdoving was onmogelijk. Het was bovendien ook de chirurg zelf clie voor de verdoving moest zorgen. Technische hulp was er niet, alleen een verpleger die nog nooit had zien opereren.' 'Toen ik in Yambuku aankwam, stonden er diverse kisten met materiaal, ze waren nog niet uitgepakt. Die kisten stonden daar al een paar jaar te wachten tot er eindelijk een dokter aankwam. Voor ik arriveerde, waren er al verschillende dokters aangekondigd, maar er kwam altijd wel iets tussen. Enfin, toen ik arriveerde moest ik dus eerst de operatiezaal installeren,

die in de dozen zat. Soms kwam je ook van die surrealistische dingen tegen. Zo was er in Yambuku bijvoorbeeld een prachtige set voor oogheelkunde voorhanden, waar ik uiteraard niets mee kon doen. Er waren zelfs geen brillen.' 'Waarschijnlijk heeft er iemand in Bnissel veel geld verdiend door die sets aan de staat te verkopen', denkt Lena. 'Het gebeurde ook vaak dat dingen die er op papier waren, gewoon nergens te bekennen waren. Waarschijnlijk zal er ook wel ergens de één of andere coiTupte ambtenaar hebben tussengezeten. Dit soort wantoestanden belet uiteraard niet dat er in Kongo heel veel goeds is gedaan. Als je ziet in welk diep dal Kongo zich nu bevindt, dat malaria terug de kop opsteekt. lepra (toen helemaal onder controle) weer oprukt... De medische dienstverlening in Belgisch Kongo was de beste van de hele koloniale wereld, met om de 300 kilometer een ziekenhuis. Ook het onderwijs werd uitgebouwd. Nu hoor ik dat er in Kongo helemaal geen onderwijs meer is, dan heb ik het daar toch heel moeilijk nice...'. Ook Harry is van mening dat de medisch dienstverlening toen niet veel te wensen overliet. 'Een medische assistent bezocht eens in cle veertien dagen bijna alle dorpjes. Hij ging op zoek naar nieuwe gevallen van lepra, malaria en tbc.: deal bekende gevallen kregen hun medicijnen: en als er serieuze zaken waren of er iets niet normaal was, dan kwam hij bij mij rapporteren. Als het acuut was, dan ging ik er meteen naartoe. Ikzelf ondernam ook met vaste regelmaat een tocht langs de verschillende dorpjes, met twee of drie verplegers, meestal kloosterzusters. Bij mij konden ze dan terecht met klachten over hoofdpijn, huiduitslag... Ook op de wegen naar die dorpjes vond je om de vijftig kilometer ook kleinere dispensaria, waar altijd een verpleger aanwezig was. Die kon dan indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis van Yambuku. Al die mcclische zorgen werden gratis verstrekt als de mensen een familiekaart kochten. Die kostte toen het equivalent van 300 frank tegenwoordig. Voor elke medische behandeling kregen ze een stempeltje.'

ef Geeraert k ben maar een neger gev&gd door Het verhaa' van Matsomho

Dr, Van Der Pas stond model voor Dr. Vandenbergli

leefden, weinig te beleven.' In het nabijgelegen dorpje Yandongi woonden wel vier blanke families, waar we wel eens op bezoek gingen. Harry: 'Er woonde ook een agronoom die sanienwoonde niet een ,ne,iagère, en dat mocht natuurlijk niet van de paters en de nonnen. Die man, een erg sympathieke kerel, was daarom niet welkom op de missie. Mensen die er naast hun vrouw een menagère op na hielden, waren dan weer wel welkom op de missie. Zo schijnheilig was het systeem. Niemand wist er zogenaamd iets van, maar uiteraard wist heel Afrika hoe de vork aan de steel zat. En één van die mannen was de later als schrijver bekend geworden Jef Geeraerts.'

Verveling

Operatie met primitieve middelen

12

Ondanks de drukke beroeps bezigheden verveelden Harry en Lena zich stierlijk. Lena: 'Elke dag voor zes uur 's ochtends waren we bezig, maar de avonden duurden verschrikkelijk lang. Om 17 uur werd het erg snel pikdonker. We schreven dan wel brieven naar familie, lazen wat en probeerden naar de radio te luisteren, maar meer viel er niet te beleven. We hadden een toestel, en af en toe lukte het om Radio Leopoldville te ontvangen. Om de zes weken kregen we de Post uit België in één dik pak geleverd. Voor de rest viel er daar, waar we op de missiepost met vier paters en drie nonnen

Matsombo Geeraerts woonde nog een dorpje verder van Yandongi. Hij was voor de Belgische slaat verantwoordelijk voor een aanzienlijke regio. In zijn boeken 'Gangreen'. 'Ik ben maar een neger' en 'Hel verhaal van Matsombo' geeft Geeraerts een niet altijd even liatterend beeld van de blanken die aan de evenaar actief waren. Harry en Lena zijn de geknipte figuren om ons te vertellen in hoeverre de verhalen van Geeraerts met de waarheid overeenkomen. 'Geromantiseerd maar waar', is het oordeel van Harry, die het als personage 'Dokter Vandenbergh' zelf tot in het tweeluik van 'Het verhaal van Matsombo/Ik ben maar een neger' schopte. 'Als er iemand Kongo kent, dan is het Geeraerts', vindt Lena. 'Hij sprak niet alleen Lingala, maar ook het plaatselijke dialect. Hij leefde echt mét de zwarten.' En dan toch vooral de Zwarte vrouwen, of hebben we dat verkeerd gelezen? Hariy: 'De sexuele escapades die hij beschrijft - wel eens smalend omschreven als 'opelke pagina een vagina' -.zoleefcte hij. En de zwarte mannen namen hem dat heel kwalijk, dat hij niet van hun vrouwen kon afblijven. En ook van de blanken kreeg hij heel wat commentaar.'


UIT Plantage Maar niet alleen de latere staatsprijswinnaar liepen ze in Kongo wel eens tegen het lijf. Ook Theo Vanderhallen (u weet wel, die van het Hoogstraatse VVV) was in de streek actief. 'Theo Vaiidcilialleii kwam elke week itt Yarnhiiku naar de mis. Na de mis boden de paters een drankje aan, en daar zaten wij dan met Theo te praten. Hij was plantagedirecteur in dc streek. Eik half jaar kwam ook de bisschop op bezoek, en dan was het groot feest en mocht iedereen komen eten.' Over de rol van de Kerk in Kongo Liii) Harry en Lena niet over de hele lijn enthousiast. 'De stempel van dc' katholieke kerk op de missie was enorm. Wat de zwarten niet begrepen, was het enorme verbod dat ei op liuci sexualiteit. op hun dansen en dejeljjke rustte. In Yarnbiikui waren er aan de twee kanten van hei dorp huizen voor de zogenaamde doopleerlingen. In het ene hus woonden de vrouwelijke cloopleerlingen, in het andere de mannelij ke. Doopleerlingen waren zwarten die - vaak onder druk van een pater of een zuster - gedoopt wilden worden. Vaak waren ze al getrouwd volgens de plaatselijke riten, en hadden ze kinderen. Als ze zich bereid verklaarden gedoopt te worden, mochten ze tot het zover was geel) sexuele hctreklcingen hebben. Daarom werden mannen en vrouwen van mekaar gescheiden. Wij woonden vlakbij één van die twee verblijven, en elke nacht was het daar natuurlijk feest. Eenmaal de paters en nonnen in bed, clan gingen mannen en vrouwen bij mekaar op bezoek.'

africain' opgericht, die de machtsoverdracht aan de zwarten voorbereidde. Maar we zijn door de feiten ingehaald, en het hele systeem is als een kaartenhuis in mekaar gestuikt. Het zelfbestuur voor de zwarten is holderdebolder ingevoerd, zonder dat het was voorbereid. De meeste zwarten clachtei'i - Ctit waar - dat de d/epa/as (indépence. onafhankelijkheid -nvdr) betekende dat ze allemaal blank zouden worden.'

Verdeeld Lena: 'Een tijdje voor de onafhankelijkheid vertelde pater overste ons dat we best konden vluchten, want de zwarten hadden de 'bezittingen' van harry al ondei mekaai scrdeeld. De ene kreeg het huis. cle :indere cle auto en een derde zou mij krijgen. Bij het begin van de 1 an Di Pa.'

Problemen hadden Harry. Lena en hun ondertussen geboren dochtertje Marleen nooit gehad. Maar daar kwam verandering in. 'Wapens heb ik nooit bij me gehad, maar ecn halfjaar voor de onafhankelijkheid zorgde ik er wel altijd voor een slof sigaretten in cle wagen te hebben. Als er dan problemen waren, kon ik het altijd redden door die sigaretten ut te delen. De laatste drie maanden hadden we altijd een koffer met eten en bahyvoeding voor twee weken bij ons, omdat we niet wisten wat we anders moesten doen als er een boom over de \veg lag of indien we plots zouden moeten vluchten. En al die haat was voor niks nodig, want er was een 'cercle euro-

//k!

IJ .

In

/i?tc/t/

'',ki.t

(lelijk voor was) niet wilden vertrekken. De paters, de nonnen, de planters... die bleven hij hun bezittingen. Maar het gerecht. de administratie.., er was niks meer. Toen kwam het he richt cIat de blanken moesten verzamelen in de steden. Ei) daar werd clan gediscussieerd over wat ons te doel) stond. Wij probeerden clie mensen zover te krijgen dat ze naar huis gingen, want dan konden wij ook vertrekken. Als dokter vertrek je immers niet als eerste. Dat kan niet. Ei) na veertien dagen hebben we met alle blanken die er nog waren, met alle auto's die we nog hadden, een colonne gevormd, en de weg die Lena eerder al had afgelegd, aangevat. 600 kitometer door het bos met alleen mannen. Er zijn toen slechts een paar blanken die niet meewilden achtergebleven, onder andere ook blanken die met een zwarte vrouw leefden en vaak ook kinderen hadden. Ook heel wat Portugezen ?!ï bleven. Een paar honderd kilometer verder zijn we dan de eerste Belgische paracommando's tegengekomen.'

Wi

Politiek Na de eerste opstand in 1959 werd het snel weer rustig in Kongo. De strijd werd nu op het politiek vlak gevoerd. 'Niet dat wij er veel van merkten, want de communicatie was veertig jaar geleden niet wat ze nu is. Na een rondetafel heeft de Belgische regering dan beslist - wellicht onder druk van de Verenigde Staten - om cle kolonies Vrij te laten. Met de voorbereidingen van cle onafhankelijkheid werden ook de politieke partijen en vakbonden naar Belgisch model geïntroduceerd. En dat is een erg grote fout geweest, want toen propaganda voor cle verkiezingen werd gevoerd, verspreidden de kandidaten de anti-Belgische, nationalistische gevoelens tot in cle kleinste dorpjes, zoals Yambuku. En de vakbonden begonnen Voor de plaatselijke bevolking een vergoeding naar Europese normen te krijgen. De beslissingen die toen door de Belgische regering werden genomen, zijn tekenend voor het beleid van België inzake Zaïre: ze hebben nooit geweten wat er gebeurde. Lumumba bijvoorbeeld, die het volgens ons erg goed voorhad, is meteen - letterlijk - afgeschoten: hij werd van in het begin als een gevaarlijk communist afgeschilderd.'

DE KONGO

Lei to Vuit

Der pas

Vanderhallen

Cfl

5 (/1//CI? t) / ( 1

lico

Zijn vrcuw

onafhankelijkheid zijn we toen naar Lisala gevlucht, waar we een tijd in het ziekenhuis hebhei) gewoond. Toen we daar met de blanken spraken, bleken bijna alle vrouwen al lang naar België teruggekeerd. Dc vliegtuigen bleken al volzet met vrouwen en kinderen tot in september, het was toenjuni. De meeste blanken verzamelden zich, omdat ze verwachtten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. Want wie ging de orde handhaven? De net opgerichte Force Publique? Maar die was samengesteld uit leden van de verschillende stammen. De leden konden mekaar dus niet luchten, en nu zouden ze plots de orde moeten handhaven. Zo werkt het natuurlijk niet. Toen elders de Force Puhlique in opstand kwam, heslisten we te vertrekken. Niemand zou nu nog beletten dat wij werden vermoord of al'geslacht.' De vrouwen en kinderen zouden eerst vertrekken. 'De vier vrouwen die er nog waren - waaronder Lena - zijn toen met de hoogste gerechtelijke gezagsdrager die nog aanwezig was, naar Frans Kongo vertrokken', vertelt Harry. 'Die rechter heeft zelf gereden en de vrouwen en kinderen op enkele dagen tijd naar Frans Kongo gebracht.'

Ondertussen was Lena met een tweemotorig Deens vliegtuig, met veertig kinderen jonger dan vijf jaar aan boord, naar Brazzaville gebracht. Vanclaar begon een lijdensweg van een kleine week langs vluchtelingenkampen en niet tussenlandingen in Liheria, Nigeria en Rome. Lena: 'Als sukkelaars, in vuile zomerkleren, zijn we toen op Zaventern geland, waar hei Rode Kruis ons stond op te wachten. Drie jaar geleden zag ik een pater uit het vliegtuig stappen op zijn sloefen, en toen dacht ik: dat ken ik.' Een maand later zette ook Harry opnieuw voet op Belgische bodem, en kwam er een einde aan het Kongolese avontuur, dat in totaal twee jaar heeft geduurd. Of ze er nu met wrok op terugki j ken? 'Nee', zegt Harry, 'en toch zeker niet tegenover de Kongolezen, waarvan we veel liefde hebben gekregen. Misschien wél tegenover de Belgische politiek, die inzake Kongo ook nu nog de ene blunder op de andere stapelt.' En of ze ooit teruggaan? 'Misschien wel. Ik denk er bijvoorbeeld aan om voor de vereniging 'Médecins Sans Vacances' - een vereniging waarbij artsen hun verlof opgeven om enkele weken in een ontwikkelingsland te gaan opereren - een handje te gaan toesteken. •

Colonne Harry en enkele collega's bleven achter. 'Ik hen als dokter moeten blij ven. omdat de meeste nog aanwezige blanken (waar ik toch verantwoor13


VANUIT HET STADHUIS... MINDERHOUTSE OVERROMPELING VAN HET STADHUIS. Voetbalvereniging eist dringend de beloofde terreinen!! "Volgendjaar geen pleinen Van Aperen en Co. moeten verdwijnen", "Arnold, ge hebt lang genoeg met ons gesold", .. . De slogans togen er niet om : in Minderhout is men het grondig beu. De beloofde voetbalvelden voor Minderhout V.V. laten nu reeds drie jaar op zich wachten en nog steeds is men geen stap dichter om het nijpend ruimtegebrek voor de Minderhoutse voetbalvereniging op te lossen. Intussen spelen en trainen de elf ploegen op het zelfde veld, is de accomodatie dringend aan vernieuwing toe, en zit de aanvraagprocedure voor de aangekochte grond duidelijk in een impasse. Om hun ongenoegen over deze gang van zaken duidelijk te maken voor gans de gemeente trokken zo'n 150 jeugdspelertjes, ouders, bestuursleden en trainers op maandagavond 26 mei met de fiets naar het stadhuis. Met zijn allen bezetten zij de raadszaal waar op dat ogenblik de maandelijkse gemeenteraad zou plaatsvinden. Enerzijds erg geanimeerd, anderzijds zeer serieus maakten zij de aanwezige raadsleden duidelijk dat het voor hen zo niet verder kon. Zij overhandigden aan de leden van het college een petitiebundel met ongeveer 500 handtekeningen. Burgemeester Van Aperen, ietwat overdonderd door de massa jeugdig voetbatgeweld, verzekerde de aanwezigen dat ook het college dringend een oplossing wil. "Maar dan moeten we wel allemaal aan hetzelfde zeel trekken en moet het gedaan zijn met stokken in de wielen te steken" Nochtans zag het er drie jaar geleden al naar uit dat de plannen voor nieuwe terreinen aan de Heistraat niet van een leien dakje zouden lopen. "Hopelijk krijgt ook Minderhout geen "Thijsakker-story", schreven wij toen. Vandaag moeten we daar echter wel voor beginnen vrezen. -

1,'Vij relleii nog wél mee! Minderhouts i'oci/.v,lo'eelde laat luidkeels van zie/t horen.

14

Aankoop gronden niet vanzelfsprekend. Er was ooit een tijd dat er geen gemeenteraadszitting in Hoogstraten kon gehouden worden of de Thijsakker stond 01) de agenda. Vooral de onteigening en de aanleg van voetbalvelden Voor HVV zorgden met de reglmaat van de klok voor spanningen tussen raadsleden en diverse groepen in de raad. Doch niet de verhuis van HVV naar de terreinen van het Klein Seminarie en de verkaveling van het C-terrein (en onlangs ook van het vroegere B-terrein) keerde de rust over deze streek geleidelijk terug. Intussen waren wij dc tel kwijtgeraakt maar toch moet deze story nog steeds de toplijst aanvoeren van de meest besproken zaak in de gemeenteraadszittingen. Niet dat we de Minderhoutse voetballiefhebbers willen ontmoedigen, maar reeds tijdens de discussie in de raad op 28 maart 1994 leek het ons overduidelijk dat de weg naar nieuwe voetbalterreinen op de Heyakkers niet van een leien dakje zou lopen. Op die bewuste gemeenteraadszitting waren niet alleen veel bestuursleden en sympathisanten van MVV aanwezig. Ook een sterke delegatie van jonge landbouwers was op het appél. Zij kon enkel vaststellen dat haar vertegenwoordigers in de raad aan het korste eindje trokken. Met een kleine meerderheid van elf stemmen voor, vier tegen. vier onthoudingen en vier afwezigen keurde de raadde aankoop goed van een perceel weiland van ongeveer 4 hectare voor de prijs van 1,2 miljoen per hectare. Tevredenheid alom bij de voetballiefliebbers die hiermee uitzicht kregen op twee of drie nieuwe terreinen ,ruime parkeergelegenheid en akkomodatie. De slechte ondergrond van de vroegere"Moerkens", in de loop der jaren dichtgestort en door de ruilverkaveling verder genivelleerd leek alvast geen reden om de euforie te tcmpercn. De aanwezige landbouwers bekeken liet wel even duuj eii uinleic l,iil. Al viii vluv ot d pJlicicpbeslissing van 29 juni '92 hadden een drietal jonge landbouwers uit cle direkte nabijheid bezwaarschriften ingediend bij de provincie. Ook de Bedrijfsgilde en de Groene Kring Hoogstraten kantten zich tegen de vooropgestelde plannen om landbouwgronden op te offeren voor deze sportinfrastructuur. Zij zagen hierin een belemmering voor een mogelijke uitbreiding en vreesden op termijn voor hun iiithalingsvergunning vlak naast een recreatiezone. Hoewel de Provincie hun bezwaren verworpen had, konrlioçlen zij direkt na de definiliCvc beslissing van de gemeenlel oud uan LiCh met alle mogelijke middelen te blijven verzetten, en alles in het werk te zullen stellen om te beletten dat de bestemming van deze landbouwgronden via een BPA (Beperkt Plan van Aanleg) zou gewijzigd worden.


GEMEENTERAAD

Voetballers op zwart zand. Intussen zijn we meer dan drie jaar verder en alles bleef zoals het was.. Op de Heyakkers grazen de koeien rustig als voorheen, maar aan de Hoge weg bijt men nog steeds in het zand. In de vorige Hoogstraatse Maand konden we uitvoerig lezen in welke penibele toestand cle Minderhoutse voetbalvereniging haar sport moet beoefenen: 170 spelers van 11 ploegen op één en hetzelfde veld, trainen en spelen, gans het seizoen door. Het zal u niet verwonderen dat er nog weinig gras te bespeuren valt. In natte periodes een modderpoel, hij droogte keihard en ideaal voor wekenlange schaafwonden. Begrijpelijk dat spelers en bestuur deze situatie meer clan zat zijn. Hun zoektocht naar ruimere terreinen is al bijna tien jaar bezig. Ooit was men heel dicht hij een oplossing op de Aard, maar deze onderhandelingen sprongen uiteindelijk af op de prijs. Toen de gemeente tenslotte deze gronden aan de Mi nderhoutsestraat kocht leken alle zorgen voorbij en had ook MVV uitzicht op twee of drie voetbalteiTeienen zoals in al de andere deeldorpen van de gemeente. Spelers en bestuur voelen zich nu duidelijk in de kou gezet en aan het lijntje gehouden. Ondanks mooie beloften is men nu, drie jaar later nog. geen stap verder.De noodzakelijke bestemmingswijziging van deze gronden blijkt de grootste struikelblok. Maar voor MVV moet er niet per se aan de Minderhoutsestraat gevoetbald worden. "Als de bestemming van deze gronden niet kan gewijzigd worden, geef ons dan een alternatief. Wij vragen alleen dat men er nu eindelijk eens werk van maakt en niet langer doet alsof. Met onze acties willen wij klaarheid krijgen in de stand van zaken, willen wij duidelijk zien wie er verantwoordelijkheid wil opnemen en wie niet. Want loze beloften waar niks aan gebeurt hebben we al méér dan zat!" aldus secretaris Jos Hendrickx

Op naar het stadhuis! Met zo'n 150 man, jeugdspelertjcs in voetballutrusting, bestuursleden, ouders en sympathisanten, zakte MVV op maandagavond 26mei af

naar het stadhuis om het aanwezige gemeentebestuur nog eens met haar neus op de situatie te drukken. Het werd een geanimeerde bedoening. De raadszaal kon amper het jeugdig enthousiasme slikken, en de talrijke spandoeken die werden opengevouwen lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Eén van de spelertjes overhandigde het college een petitie met 458 handtekeningen en vroeg de burgemeester om een snelle oplossing voor Minderhout. Arnold Van Aperen, aanvankelijk zichtbaar wat onder de indruk van de jeugdige overmoed, verzekerde de toehoorders dat hun zorgen ook de zijne waren maar dat er te veel stokken in de wielen gestoken werden. Als er snel iets bereikt wil worden dan moet iedereen ééndrachtig zijn, en moet iedereen aan hetzelfde zeel trekken. Ook de landbouwkringen moeten dan meewerken, zij weten immers dat wij bereid zijn om eventueel gronden te ruilen, aldus Van Aperen die er aan toevoegde dat tot hiertoe alle kosten voor de plannen betaald werden door hemzelf en door schepen Van Ammel. "Stedenbouw

Jullie zorg is ook mijn zorg. Laten wij daaronm ramen aan hetzelfde zee! trekken.

heeft de bouwaanvraag afgekeurd. Wij zullen hiertegen in beroep gaan." besloot de burgemeester die hierna voorstelde de eigenlijke gemeenteraad te beginnen. Het duurde nog een tijdje vooraleer alle spelers de raadszaal verlaten hadden. Hun eerste actie had alvast de nodige aandacht gekregen. Of hierna ook resultaten zullen volgen is natuurlijk nog een andere vraag. In Minderhout weet men immers al langer dat er van een aanvraag hij Stedenbouw niet veel van in huis kan komen zolang er geen bestemmingswijziging van de gronden wordt uitgevoerd. Men is alvast niet zinnens zich met een kluitje in het riet te laten sturen. Er zullen nog meer en zonodig hardere acties volgen, verzekerde men ons. 1

Zoals verwacht: herrie om terrassen del in itieVc' oplo.Ssing had Ittoeten \VOI'den voor een al jaren aanslepende onenigheid over de teiTassen in de gemeente. dreigt dezer dagen uit te lopen op een open konflikt tussen emeentebestuur en bepaalde horecatiitbaters.l let nieuwe terrassenreglement was immers nog maar juist gestemd of het werd al vrolijk met de voeten getreden. Aan sommige uitbaters gaf het college toelating om van het reglement af te wijken, anderen vertikten het iewoon de verplichte doorgang van twee meter langs de gevel voor de voetgangers vrij te houden. Op sommige momenten was zelfs gans de strook tussen gevel en fietspad ingenomen. De reaktie in dc gemccntcraadszttting van einde mei liet zich dus raden. CVP-raadslid Herman Verlinden schaamde zich dat het gemeentebestuur deze evolutie zomaar liet welgevallen. "Het is een wildgroei, ergerdan het ooit geweest is. Ik hen daarom vandaag helemaal niet fier om tot deze meerderheid te behoren. Dit is oude olitieke kultuur met haar op. Hier kunnen wij als fraktie niet hij en zoiets nemen wij niet Zoals men zich nog herinnert optecrdc een meer clerheid van CVP en Agalev voor het reglement vaardoor voorrang gegeven werd aan de voetgangers met een vrije doorgang langs de huizen. De andere meerderheidsgroep van burgemeester Van Aperen was het daar evenwel niet mee 15


GEMEENTERAAD eens. Agalev- raadslid Mark Wouters sloot zich volledig aan bij de gevoelens van Herman Verlinden. "Wij hadden dit zelfs zien aankomen. Deze uitbaters maken alles kapot voor diegenen die het wel goed menen. Wij zullen daar onze conclusies voor volgend jaar uit trekken. Misschien moeten we dan wel beslissen om voortaan alle voetpaden vrij te houden." Raadslid VerhuIst begrijpt het niet dat men een aantal afwijkingen heeft toegestaan. De uitbaters hadden in hun brief duidelijk geschreven dat zij "de beslissing van de gemeenteraad zouden respecteren, maar dat zij indien mogelijk liever op 1,80 m van dc gevet hun terras zouden bouwen." liet college ;taat twee afwijkingen toe, maar die uitbaters zetten zelfs nog stoelen tussen het terras en de gevel, zodanig dat niemand er nog door kan.....Die uitzonderingen heb ik zelf ook mee goedgekeurd", replikeert schepen Peerlinck hierop. " wij vonden het overdreven dat er een stuk van dat terras zou moeten afgezaagd worden, vermits het huidig reglement voorlopig slechts voor ĂŠĂŠn jaar geldig is en we volgend jaar alles terug zullen bekijken. Wat de inname van het voetpad betreft, dat is de taak van de politie om hier tegen op te treden." Burgemeester Van Aperen weerlegt de kritiek als zou er door de gemeente niet opgetreden worden. "De gemeenteraad heeft een beslissing genomen. Ik heb dit aanstonds aan de betrokketien laten weten. Zij die in overtreding waren zijn verwittigd geworden. De politie heeft 4 pv.'s opgemaakt en deze zijn opgestuurd naar de rechtbank. Deze zal nu moeten oordelen. Wij kunnen toch zelf niet opruimen. Dit is het enigste wat wij kunnen doen. Wij gaan in kortgeding en alle overtreders krijgen deze week een nieuw proces-verbaal." 13

;

Zonder

0001(1e!!.

Geen globale visie op herinrichting Vrijheid? Het is niet de eerste keer dat raadslid Sprangers het college verwijt kortzichtig op te treden bij verbeteringswerken aan de gemeentewegen. Zo ook wat betreft de herinrichting van de Vrijheid Hier ontbreekt volgens het raadslid elke globale visie. "Men begint aan iets, plots stoot men op een moeilijkheid, en men begint wat aan te

ooflgarneri,,'

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47

ne

knoeien. Het bewijs wordt maar weer eens geleverd met het vernieuwd voetpad tussen de kerk en het stadhuis, en met het voorstel om plots het bestaande fietspad en de parkeerstrook tussen dc Gelrnelstraat en de 's Boschstraat te verhogen." Schepen van Openbare Werken Karel Aerts kan de kritiek van het raadslid best begrij-


GEMEENTERAAD

Eéit coii.staiite bij elk nieuw nion unien!: hei degelijk vakmanschap van het gemeentelijk personeel. 1-fier Jef Rombouts aan het sterk te Wortel. pen wat betreft de werken aan het stadhuis, voor de andere aanpassingen weert hij zich fel en eist van de burgemeester een stemming over de voorgestelde meerwerken. Slechts vijf leden van de raad zullen hem hierin volgen. Waar het tussen het stadhuis en de kerk eerder gaat over de materiaalkeuze ligt de andere zaak veel ingrijpender. Bij de vernieuwing van de voetpaden aan de oostzijde van de Vrijheid ( kant van het stadhuis) stelde schepen Aerts vast dat de goot tussen de parkeerstrook en het fietspad en voetpad schijnbaar voor nogal wat ongemakken zorgt voor mensen die met hun wagen in de garage moesten rijden. Mits een kleine bijdrage van 650.000 fr. door de gemeente zou men de goot kunnen uitvullen en het fietspad optrekken tot op het niveau van het voetpad. Bruggen en Wegen zou de parking willen optrekken als de gemeente het fietspad en het voetpad op hetzelfde niveau zou brengen. Raadslid Wouters begrijpt hoegenaamd niet wat de zin hiervan zou zijn. "Is dit misschien een kompensatie voor de horeca aan die zijde van de Vrijheid ? Dit brengt hoegenaamd niets hij tot de veiligheid van voetgangers en fietsers, integendeel zelfs. Het wordt er alleen maar gevaarlijker rnee.Wij kutmen toch ook gewoon de verzakkingen tussen de parkeerstrook en het fietspad herstellen," Ook CVP-raadslid Jos Van Bavel is diezelfde mening toegedaan : "Als ge hier het fietspad en het voetpad op gelijk niveau gaat leggen, dan wil ik wel eens zien welke voetganger er 'S avonds na cle school nog veilig is met al die fietsende scholieren die met 3 of 4 naast elkaar zullen rijden. De veiligheid gaat hier voor alles." Schepen Aerts dringt cr echter op aan hierover te stemmen. Er is immers een goedkope regeling mogelijk niet de aannemer daar die nu in de omgeving aan het werk is Slechts vijf raadsleden vinden deze bijkomende werken opportuun. De rest is blijkbaar overtuigd van de onveiligheid die hierdoor zou geschapen worden. El

Hoogstraten verpauperd? 'Waai in l-longtraicn is ei \ erpaupering - Waar in onze gemeente zien we een leegloop of een

Voor de gelegenheid een Wortels terras bij de oJre!ruig verval ?Wel. voor mijn mijn part komt Hoogstraten helemaal niet in aanmerking voor het Mercuriusfonds. Er zijn steden zoals Gent en Antwerpen die dit geld veel beter en zinvoller kunnen gebruiken. Als gemeenten zoals Hoogstraten . Blankenherge, Knokke-Heist en al die andere menen gebruik te kunnen maken van dit fonds dan wordt het budget daardoor zo versnipperd en gaat het gewoon aan zijn doel voorbij." Agalev raadslid Jan Fret is kategoriek. Dit nieuwe fonds van de Vlaamse Regering is er op gericht het verval en de verpaupering van de steden tegen te gaan. Eén van de middelen hiertoe is het economisch initiatief in de steden stimuleren. Als Hoogstraten van deze koek wil meeëten, dan maakt zij misbruik van subsidies die eigenlijk voor iets anders bedoeld zijn. In totaal zijn er 59 steden voor dit project aangeschreven . maar ook andere kunnen zich nog aanmelden. Schepen Annie Desmedt stelt de gemeenteraad voor een project in te dienen, maar daarvoor moet een studie binnegebracht worden en wel voor einde oktober. Deze studie zal ongeveer 300.000 fr. kosten waarvan de helft subsidieerbaar is. Raadslid Fret gaat evenwel niet akkoord met (1070 wrnrçtetling van de schepenDezo dub sidie wordt enkel toegekend indien het project uiteindelijk wordt goedgekeurd. Uit het verslag van de vergadering die de schepen met afgevaardigden van het NCMV gehad heeft, blijkt daarenboven dat"het voor Hoogstraten niet gemakkelijk zal worden om een aanvaardbaar project in te dienen". "Laat ons daarom best die studiekosten besparen. Het zijn kosten op het ,tei fliçik''. Tot twee uirtril ii te traehi raadslid Prei cle schepen te oveituigeri dat deze kosten enkel gL.deeltelijk tet ugbetauld woideit indien hei project weerhouden wordt. Uit het technisch rap port lezen wij mee. "Na een positieve evaluatie van hei ingediende rommerrieel-strategisch plan door de stuurgroep, zal op basis van een bewijs van gedane kosten aan het lokale bestuur een subsidie van max. 1.500.000 fr. worden toegekend als tussenkomst in de opmaakkosten van het plan."Meerderheid tegen oppositie beslist uiteindelijk een studiebureel aan te stellen om dit plan op te maken. In een volgende geiiieenteraad wordt de ereloonovereenkomst ter stemming voorgelegd. ni

111/1

'De t 7oot/ioiiIi

Ook Karin Rombouts verlaat de raad. Hei ongte lul air dc Fluingsui ,iatse gemeenteraad. Karin Rombouts uit Meerle, kondigde tijdens de raadszitting van einde mei mee zich uit de gemeentepolitiek terug te trekken. Daar zij werkzaam is in Mechelen restte er haar te weinig tijd om de problemen in Hoogstraten goed te leren kennen. Zij dankte alle collega's voor de leerrijke ervaring. Karin wordt in de raad opgevolgd door Piet De Bie. Enkele maanden geleden nam ook Paul Vanderhallen ontslag. Hij werd opgevolgd door Louis Tilburgs. Hiermee wordt op korte tijd 2/3 van de zo met verwachting aangekondigde CVP-verjonging en -vernieuwing teruggeschroefd.•

Karin Rontbouts verlaat de ,aad. 17


PUBLI-REPORTA GE

Een gesprekje met Erwin Van der Linden en Steven Aerts van E&S Design

Onze Kotmadam zei het reeds: 'Jullie moeten later zelfstandigen worden!' Links van deze bladzijde ziet u een paginagrote advertentie van twee jonge Hoogstratenaren, ni. Erwin Van der Linden en Steven Aerts, die zich nu reeds twee jaar lang, met stijgend succes, bekwamen in het bedrukken van textiel en stickers, en dit onder de firmanaam E&S design. Wij gingen even op onderzoek en hadden volgend gesprekje met Erwin Van der Linden en Steven Aerts.

Je bent jong en je wilt wat Ja, wij zijn al vroeg begonnen met textiel te bedrukken. Na onze opleiding 'Grafische Technieken' aan de Vrije Technische Scholen te Turnhout trokken we beiden naar Gein om een zevende specialisatiejaar 'Repro-Zeefdruk' te volgen. Tijdens het schooljaar begonnen we reeds met het bedrukken van T-shirts voor vrienden eii bekenden. We bestelden dan de T-shirts die bij ons op kot geleverd werden en vervoerden ze op het einde van de week terug naar huis. Als onze kotmadam ons zo bezig zag zei ze steeds: 'Jullie moeten later zelfstandigen worden'. Welnu, we hebben haar advies opgevolgd en toen we in juni '95 van school kwamen zijn we onmiddellijk begonnen net een bedrijfje, en zijn we, voorlopig nog in zelfstandig bijberoep, zeefdrukkers geworden.

Dat gaat er nooit meer uit!! Je mag echt wel zeggen dat wij ons gespecialiseerd hebben in het bedrukken van textiel via zeefdruk. Er bestaan natuurlijk wel andere manieren om een afbeelding op textiel aan te brengen, maar dan krijg je nooit de kwaliteit die je niet zeefdruk bekomt. bv . Bij een kopie-transfer is het vaak zo dat de bedrukking na een paar wasbeurten vaag en fiets geworden is en dat is zeker niet het geval bij zeefdruk. Bij zeefdruk worden de verschillende kleuren apart aangebracht waarna het textielstuk door een oven gaat waar de inkt een bepaalde temperatuur bekomt en fixeert zoals we dat in vaktermen zeggen. Dc inkt hecht zich daarbij zo diep in de vezels en zet zich vast dat het er haast niet meer van te verwijderen is. De textiel zal eerder versleten zijn dan dat de bednikking fiets wordt. Dat is het grote voordeel van zeefdruk.

aangezien wij kunnen leveren aan groothandelsprij zen. Wij drukken in één tot zes kleuren en de minimumafname is 10 stuks. Wij drukken zowel voor verenigingen. festivals. (bv. Open Tropen Turnhout, Antilliaanse Feesten, Akkerpop ... ) als voor kleine en grote bedrijven. Wij komen ook ter plaatse met de kledij om de klant te tonen wat we zoal te bieden hebben. De afbeelding kan aangeleverd worden op diskette of gewoon op papier, wij scannen dat in en doen de rest.

Voor al uw stickers en werfborden Textiel bedrukken is dan wel onze belangrijkste bezigheid, maar daarnaast drukken wij ook stickers en PVC werfborden voor aannemers enz. Aangezien wij beiden nog full-time werken kunnen wij niet altijd aanwezig zijn in onze showroom en dus moet er een afspraak gemaakt worden. Dat kan best telefonisch op volgende GSM-nummers: (095) 24.75.21 (Erwin Van der Linden) of (095) 51.57.94 (Steven Aerts). Wij komen dan aan huis of maken een afspraak in onze showroom.

Lc,t «/o\c-!lp

Yc/Il

I/ £lJ//lpO.1

'iii

dc

carrousel. Hier wordt één kleur mee aan gebracht. Daarna moet het T-shirt nog in de oven en is liet klaar voor verpakking.

Tot zover onze babbel met Erwin Van der Linden en Steven Aerts van E&S Design. En dat niemand nu nog naar Antwerpen of weet ik waar gaat om z'n textiel te laten bedrukken omdat hij niet weet dat wij in Hoogstraten twee jonge dynamische kerels hebben die deze job met ambachtelijke liefde en zorg klaren. Dat argument gaat nu niet meer op: men zegge het voort!! (publi-reportage)

Uw T-shirt- en textielbedrukking... ons naamkaartje! Denk nu niet dat wij alleen maar T-shirts bedrukken, neen, men kan bij ons voor alle textiel terecht. Wij hebben een zeer breed ganima aan kleding dat bedrukt kan worden en die de klant kan bezichtigen in onze showroom aan de St. Lenaartseweg, waar we ook onze atelier hebben en waar ons machinepark staat. 1-let adres: St. Lenaartseweg 11-13, dat is tussen de twee parkeerterreinen van discotheek Highstreet. Zo bedrukken wij ook regelmatig sweaters, Polo's, bodywarmers.jackets en werkkleding. Wij doen ook regelmatig promotietextiel, kleding voor de horeca, sportkleding. De klant kan de kleding bij ons aankopen, wat een stuk voordeliger is

LI

Erwin Van der Linden en Steven Aerts in liuii atelier aan de zeeftlru arraiivel naar elk T-shirt niet één der zes kleuren apart bedrukt wordt. Ja, zeefdruk is een 'ambacht'.


.1.1.JirIriti C Hm

jn imE

oud


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Je wordt er nog regelmatig op aangesproken, niet iedereen vindt blijkbaar de plaatsing van de terrassen op de Vrijheid gelukkig. Op sommige plaatsen is het moeilijk doorkomen voor de wandelaar. Neen, namen noemen doen we niet, iedereen zal wel weten over wie we het hicr hebben. Heden, halfjuni, vernemen we dat de horeca-uitbaters zich aan het beraden zijn om samen een oplossing uit te dokteren en met éénzelfde voorstel voor de dag te komen. Ondertussen zal u in de kranten hun voorstel voor een nieuwe terrasopstelling reeds vernomen hebben, en zijn de reakties ook weeral vernieuwd. Ze voelen zich blijkbaar gedwongen tot het mee zoeken naar een oplossing want de huidige regeling geldt maar voor één jaar.

Of zouden ze atgeschrikt zijn door de proce.ssen-t'erbaal cii het aangespannen kortgeding die tegen hun zijn opgemaakt? Lijkt ons toch een moeilijke vervolging te worden want enkele uitbaters verkregen een afwijking voor één jaar, een paar andere zijn omzeggens in orde, en enkele hardnekkin gen blijven cle rechten van de voetganger negeren. Die rechter in Turnhout zal liet niet makkelijk hebben om tot een uitspraak te komen. Of is dat juist de bedoeling? Waarschijnlijk zal de rechtbank de bal terugspelen zoek het zelf eerst maar uit daar in [-loo gstraten, en gelijk heeft ie. Voor de rest weinig nieuws onder de zon : de examenperiode legt het hele sociale leven helemaal stil en de komende vakantiemaanden zullen dit niet aanzwengelen. Het is wachten op september. Laat de zon maar schijnen.

Begijnhof kandidaat voor restauratieprij S De restauratie van het hcijnhof is genomineeid oor de presticieuze 'Vlaamse Monunientenpris' . Dete prijs wordt door de V laanise regering jaari jks. naar aanleiding van de Open Monumentendag. toegekend aan een project van een uitzonderlijke verdienste ol van groot belang in het kader van de Vlaainse Monumentenzorg. De kandidatuur werd voorgedragen door de provinciale dienst oor Monumenten en Landschappen. (iii alle voorgedragen restauralieprojeelen nonuneerde de Koninklijke ('oiiiinissie voor Monumenten en 1 anilsehap-

20

pen. op donderdag 5 juni, drie projecten, waaronder liet hegijnhiif van Hoogsiraten. Ondertussen sverktde redactie van hei gespecialiseerde tijdschrift Monumenten en Landschappen M&L aan een thenianummerover de Belgische hegijnhoven in het algemeen en het begijnhnf van 1 loogstraten en hei reslauratieprnject van Het Conveni in het bijzonder. Eén van de volgende weken brengt de redactie van het tijdschrift ccii bezoek aan het hof. Deuitgave is voorzien in de tweede hel it van 1998, als aankondigina snor de openingsfeesten. De ,lwstc data van die feesten, die in volle voorbereiding zijn, worden na de aanbesteding van de kerk en in overleg met het siadsbestuur en de aannemer, vastgelegd.

BERICHTEN Oeff. zegt Tom Deekers, l-lnogstraten kruipt uit zijn oude vel. Een nieuw gebouw vervangt het oude stadhuis. de Vrijheid kreeg een new look met zijn tavernes en café's, en Hoogstraten op het Internet. Blijkbaar komt de man niet dagelijks over de vloer in onze gemeente. Teleurgesteld is hij wel over de te weinig Nederlariclssprekendcn die hij ontmoet op de elektronische snelweg. Geraken de nieuwe technologieën dan niet ingeburgerd in dii landje. Voor hem is de Digitale Metropool Antwerpen een licht in de duisternis : gratis e-niailen en een websitje, dank u wel " 't stad ", zegt Tom Deckers. Gery Brosens uit Westmalle houdt zich bezig met familieonclerzoek naar de familienaam Broeonc. Wanneerhlj in Hoogstrateti utoet zij. koopt hij af en toe de Maand omdat er één of andere Brosens in vermeld wordt. Een kijkje in het telefoonboek leert ons dat er bijna een kolom personen zijn met die familienaam in deze gemeente. Hij wil ook in kontakt komen met mensen die Brosens heten om verder te kunnen werken aan de familicgcschicdcnis en stamboom. Maar hij vergat ons zijn postadres mee te delen, want niet iedereen zal hem kunnen bereiken op Gery.Brosens@pine.be . Voor inzage van de oude nummers van dc Hoogstraatse Maand kan je best terecht in de bibliotheek, of op ons redactie-adres, beste Gery. Bezorg ons het jouwe en gans Hoogstraten (tenminste alle Brosenseri) zal je volgende maand kontakteren. Ons adres blijft nog steeds warre.p@planetinternet.be voor al uw zieleroerselen, vakantiegroeten vanuit verre oorden, of wat anders. Hoewel, net vandaag laat de computer van mijn provider een steekje vallen. Morgen maandag even bellen. Niets is perfect.

VRAQEN VAN MENSEN VAN VANVAAQ © Wie is Jezus? Jezus is anders! Wie is toch , ie eerde'drH3je die r eg, de waar id en et e t leven is? En hoe w r,Jt verhaal dat " jLded'ood Hij gekruisigd opstona wer En>ats1Tr'aar is, heeft dat dar-enge-b'etekenis voor ons, mensen van vandaag? Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel. 314. 10.37.

http://www.omroep.nlleo/reality/


HOOGSTRA TEN

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN

IL 55,

In het kader i'a;i de lessen WO. (vi'erkelijkheidsonderricht) wordt in het derde leei jaar van de gemeentelijke gemengde basisschool jaarlijks aandacht besteed aan de werking van onze gemeente. In de raadzaal i'an liet 'echte ' stadhuis wordt een gemeenteraad niet alles erop en eraan gehouden burgemeester, schepenen, raadsleden, persverslaggeiers en jotograten. Er wordt dan ook gestenid rond bepaalde inhoudelijke zaken. Daarna volgt er een burgerlijk huwelijk in de trouwzaal, voltrokken door een medeleerling-burgemeester, bijgestaan door de echte. De kilo's rij..t die nog steeds tussen de straatstenen liggen, zijn afkomstig van deze leerrijke dag. Gewoonlijk i'ordt die in de school afgesloten met een receptie en een heus avondfeest niet dans.

MOET ER NOG WATER ZIJN? Ja, ziilh n de /a,idl,ott er,s :! 'en, niocij vooraan in cle Minderhoutsestraat houden ze niet zo van die zware storthuien. Enkele keren per jaar komt daar liet water dremnpelhoog te staan en vrezen sommigen voor hun tapijten en kelders. Het probleem schijnt reeds jaren gekend te een slecht werkende riolering ten gevolge van een verkeerde of een ontbrekende aansluitin'. Maar er is misschien hoop. Als één van de prioriteiten voor dit jaar heet! de dorpsraad het Van Aertselaarplein en omgeving aangewezen i'oor een herinrichting. En uit goede bron vernemen we dat de i'en'oerniaatschappij De Lijn reeds gekontakteerd werd door het stadsbestuur, die blijkbaar liet idee van de dorpsraad mi iet zomaar afwijst. Die laatste nani voor alle ieke, l,eidoo ko,ituh.I toet De Lijti die zeker partner en betrokkene zijn in die buurt. Dat men dan ineens die terugkerende waterellende voorgoed naar liet verleden 1('/ii!jî (ii ('('Ii ()aFipcls'ofiv (lii (l(' rio/rit doonocll. loii /mlni ii.

U hebt meer macht dan u dacht. Amnesty helpen helpt. DuiLend brieven kunnen i cm t nd bes ri 1 den. Nl.i Ir een brie 1je van duizend is ook welkom. Bel 03I2 1. 1 6.16 voor nieur informatie. Of stort uw hijdi aer op l'Rk ((0)) ((0001JS'2-S2

41 Amnesty International


HOOGSTRA TEN

50 jaar land- en tuinbouwonderwij s ijs in cle Noorderketupen bestaat een halve eeuw. Dit Het land- cii t ti l feit wil het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Vito) in Hoogstrateri niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom worden een aantal activiteiten binnen de school aan de Gravin Elisabethiaan georganiseerd. Maar ter gelegenheid van dit jubileum wilde men ook even naar buiten treden met o.a. een feestelijke academische zitting op zaterdag 21juni. Afgevaardigden van de gemeenten Hoogstraten. Minderhout, Meer, Meerle, Wortel. Sint-Lenaarts en Loenhout beslisten op 21juni 1947 tot oprichting van een nieuwe school: de vrije gewestelijke land- en tuinbouwschool. Deze mensen hadden reeds vroeger de vrije gewestelijke vakschool opgericht. Zo ontstond de mogelijkheid tot ontwikkeling voor een veel groter aantal kinderen in onze streek. Jongeren die belangstelling hadden voor het technisch onderwijs moesten niet langer naar Turnhout, Antwerpen of elders op een intemaat. Dit initiatief kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Op gebied van land- en tuinbouwonderwijs waren er reeds enige activiteiten in de Noorderkempen. Bijna elke gemeente kende wel lagere landbouwavondleergangen en ook in de Veiling der Kempen werden er cursussen gegeven aan jonge tuinders. Maar deze aanpak was onvoldoende voor de toekomst. In het rapport van een studiecommissie (25 april 1947) lezen we: 'De boerderijen zijn niet meer te verdelen en dus moet men met tuinbouw beginnen!'

Geschiedenis De nieuwe land- en tuinbouwschool startte in september 1947 als afdeling van de vakschool, onder leiding van E.H. Jozef De Vos. Er werden verscheidene lesgevers benoemd voor dat eerste jaar: Gerard Ickx, Marcel Eerdekens, E.H. Jan Bluekens. Paul van Craesbeeck en Karel de Wolf. Het inrichtend comité had tussen de Karel Boomstraat en de Gravin Elisabethlaan een terrein gekocht van 3 ha 15 ca voor 1.500.000 fr. Dit zou in hoofdzaak dienen voor de uitbouw

van de vakschool en de handelsschool en vanaf 1947 ook voor de land- en tuinbouwschool. Bij het begin van het nieuwe schooljaar kwamen er 18 leerlingen naar het eerste jaar. Zij kregen een lokaal van de toen pas afgewerkte handelsschool. Onmiddellijk begon de vakschool aan de bouw van het eerste werkhuis voor land- en tuinbouw. In het schooljaar 1949-' 50 wordt het 3de studiejaar uitgebouwd en is de lagere secundaire technische afdeling land- en tuinbouw compleet. Het schooljaar 195 1-'52 startte met E.H. Julien Roggen als directeur en in de drie klassen samen zaten toen 33 leerlingen. Hetzelfde jaar werd ook begonnen met de bouw van eigen klaslokalen. In september 1955 begon het nieuwe schooljaar met 61 leerlingen en verhuisde men van de handelsschool naar de nieuwe bouw van de land- en tuinbouwschool. Stap voor stap groeide de school; zowel wat betreft het aantal leerlingen en lesgevers als verschillende studierichtingen en ook de infrastructuur. Enkele belangrijke data zijn: de oprichting van een 4de kwalificatiejaar lager secundair technisch en het begin van een lagere secundaire beroepsafdeling in 1959, de bouw van de eerste verwarmde serre voor de teelt van glasaardbeien en augurken in 1963 en de invoering van het gemengd onderwijs in 1975. Toen directeur Roggen met pensioen ging in 1978 telde de school meer dan 200 leerlingen.

grote probleem in de jaren zeventig, tachtig en negentig. 1-let aantal land- en tuinbouwbedrijven is de voorbije decennia sterk gedaald. Niet alle kinderen uit land- en tuinbouwgezinnen zoeken een eigen toekomst in deze sectoren. Het was reeds enkele jaren duidelijk dat het heel moeilijk zou zijn om de vrije gewestelijke land- en tuinbouwschool als een zelfstandige eenheid te behouden. Met de invoering van de eenheidsstructuur in het onderwijs (1989) werden talrijke normen strenger en verminderde de soepelheid bij het beoordelen van bijzondere situaties of uitzonderingen. Vanaf het allereerste begin heeft het land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten heel sterk kunnen rekenen op de hulp en de medewerking van de Veiling der Kempen en het Proefbedrijf der Noorderkempen. De bestuursleden van deze instellingen kenden elkaar goed - het waren ook dikwijls dezelfde mensen - en waren (en zijn nog steeds) ook bijzonder goed vertrouwd met de zwakke en sterke kanten van onze tuinbouw. Toen directeur Irené Voet in 1995 besliste om met pensioen te gaan, besloten de inrichtende comités van de vrije gewestelijke land- en tuinbouwschool (VLT) en van het vrij instituut voor technisch onderwijs (VITO) om de eerste te laten fusioneren met de tweede. Zo staat men vandaag terug waar men in 1947 begon: het land- en tuinbouwonderwijs als een afdeling van de technische school.

Nieuwe kansen In het begin stonden sommige mensen wel wat huiverig tegenover deze scholenfusie en waren er ook twijfels over de toekomst van het land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten. Zou men het eigen profil kunnen bewaren? Zou deze afdeling wel voldoende aan bod komen en de nodige waardering krijgen binnen dat grote geheel van het Vito? Nu. na twee schooijaren, zijn de meeste plooien gladgestreken, ook bij het personeel. Men heeft ondertussen elkaar beter leren kennen en het wederzijds vertrouwen heeft de aanvankelijke achterdocht verdreven. Ook de ouders van de leerlingen ondervinden dat het

Terug naar Vito Niettegenstaande de verdere uitbouw van de school, de inspanningen van de verschillende besturen en directies en de inzet van alle leerkrachten, bleefhet aantal leerlingen toch het

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

....

.:

Naast het hoofdgebouw (uit de jaren wjj)ig) van cle vroegere land- en tuinbouwschool, bouwt momenteel het Vito nieuwe lokalen voor de afdeling land- en tuinbouwonderwijs. 22

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05


HOOGSTRA TEN land- en tuinhouwonderwijs zijn kansen voluit krijgt. Voor de tuinbouw blijft de goede samenwerking met veiling, proefbedrijf en nog andere instellingen in binnen- en buitenland bestaan of wordt verder ontwikkeld. Er is ook een belangrijke samenwerking mcl de Hoogstraatse strafschool (PSC) voor wat betreft de veeteelt Het secundair land- en tuinhouwonderwijs is ingedeeld in drie graden van telkens twee studiejaren. We onderscheiden een beroepsafdeling en een technische afdeling. De beroepsafdeling is meer prakti jkgericht, de technische meer theoretisch en geeft meer mogelijkheden voor verdere studies. De leerlingeïi kunnen starten vanaf twaalf jaar. De land- en tuinbouw worden benaderd vanuit onze leefwereld, voeding van plant. nieiis en dier: milieu en bedi ijf: wens en natuur. De lesroosters tussen technische en beroepsafdeling zijn erg verschillend. De praktijkiessen voorde tuinbouwafdelingomvatten o.a. sierplantenteelt. bloementeelt. groententeelt, fruitteelt, bloemschikken en tuinaanleg en -onderhoud: in de landbouw onderscheiden we akkerbouw en vecteeltpraktijk. Ook informatica is ccii belangrijk onderdeel van de studie, naast hedrijfsbczoeken, praktijkscholen, hedrijfstages, uitrustingen, fytopharmacie. e.a. Wie meer infrmatie wil over de mogelijkheden van het land- en tuinbouwonderwij...in Hoogstraten, kan alle schoolda gen terecht in het Vito, Gravin Elisabethiaan 30. Tijdens de vaka,irienu.uinden is liet secretarjaal geopend op werkdagen vanaf 9 uur tot 18 uur van It/in 15j1i1i e,i van 18 t/in 29 augustus.

Tijdens de academische zitting op2l juni sprak Noël Devisch, voorzitter van de Boerenbond, over Land- en tuinbouwonderwijs in de Noorderkempen in Europees perspectief'. Adriaan Bevers, voorzitter van de inrichtende macht van het Vito, gaf een historisch overzicht van het land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten. Wie graag nog meer wil weten over het wel en wee van de Vrije gewestelijke land- en tuinbouwschool, kan dit vinden in De Hoogstraatse Gazet, tweede jaargang, 1980, waarin ere-directeur E.H.J. Roggen het hele verhaal vertelt in een viertal afleveringen.0

Willv Ven-no/en, directeur Vito, en Karel van Gils, verantwoorde-

1 /me werkmeester voor de afdeling land- en tuinbouw, samen in de bloementuin.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

-'

___

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

-

-

-J,r

-

-

,

TOYÖTA 23


W©Md

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

DE VOORHOEDE Het kunstwerk van David en Raph Huet in de boomkens Misschien was het een bewuste keuze, en dan was het scenario perfect. De sobere onthulling van het monument in de boomkens stond in schril contrast met de pracht en de praal van de feestelijkheden bij de onthulling van het standbeeld van deken Lauwerys, veertien dagen vroeger in Hoogstraten stad. Het monument in de boomkens staat symbool voor de bescheidenheid van Wortel, de oudste vestigingsplaats van groot Hoogstraten, én voor de landbouw, waaruit deels de rijkdom van Hoogstraten groeide. Misschien wou men die symboliek doortrekken bij de onthulling van het monument zelf. "De Wortelse dorpsgemeenschap werd amper bij de feestelijkheden betrokken" schreef Gazet van Antwerpen onder de titel "Onthulli lig standbeeld een maat voor niets", en zo was het ook. De kunstenaar moest zelf, in extremis, voor twee sprekers zorgen. Misschien hadden vader en zoon Huet ook hun geluidsinstallatie moeten meebrengen, want die van de organisatoren liet het afweten. Nu, gelukkig hebben niet veel mensen zich kunnen ergeren. Er werden bijna geen uitnodigingen verzonden. Op de voorzitters van enkele verenigingen na, waren alleen dc kunstenaars zelf en enkele familieleden aanwezig. Een tiental, want méér uitnodigingen kregen Raph en David Huel niet. De sprekers waren niet goed te verstaan en de perstekst stelde niets voor. Daardoor schreef de regionale pers méér over het ondermaatse vertoon én over geruchten van een tweede beeld, dan over het kunstwerk zelf. Gelukkig konden we beslag leggen op de geschreven teksten van de sprekers zodat we u hier kunnen meedelen wat de aanwezigen die dag niet konden horen.

"Handen, landbouwers, arbeiders, kunstenaars. Wortel kan zich op deze plek geen mooiere symboliek wensen", besloot Marc Geenen. Elders leest u meer uit deze toespraak

4—tOE DE ARDUiN STAET VOOR N7P.DE VOOR vRUCnÏDMP.HEID SRONJS NEEMT DE PLMiS VAN DF MENS IN DE LANDBOUW uiEsJ,SEE WILLEN VEiii-EFFEU TOT FYSIEKE EN GEESTELIJKE

vJArrR

STATUS VAN) WORTEL ALS BODEM DIE AU-ES iN SiAFJD, HIELD ToT VANDMG DE DAN EN DIE OEIMISKEFJWV'TR BiJDU-OEts TOT DE GLORIERIJKE S1ATUS VAN H00B5IRATEN L9AVID 11U ET --

31 MEI 957

De symboliek van liet kunstwerk wordt vei'duidelijkt door een prachtige tekst. Gelukkig wordt dit kunstwerk niet Ontsierd door de namen Van onze vroede vaderen, die zijn al "vereeuwigd "op de pomp, die aan de andere kant van liet plein staat.

Geschiedenis. Het monument wil getuige zijn van Wortel, als oudste vestigingsplaats van de streek. Eugeen Van Autenboer herinnerde de aanwezigen aan die vroegste tijden. In cle achtste eeuw vestigde zich hier een groep mensen, op de hoog gelegen gronden bij de rivier dc Mark. Dc streek viel toen onder het beheer van Sint-Willibrordus, die de gronden voor 724 ovcrdroeg aan het kapittel van Onze Lieve Vrouw van Antwerpen. Geestelijk was Wortel afhankelijk van Antwerpen en wereldlijk van de slotvoogd van Gelmel. Hij zou het centrum later. om economische redenen, overbrengen naar Hoogstraten. De oorsprong van de latere rijkdom van Hoogstraten lag echter in Wortel, bij de eerste bewoners van de streek die dankzij de landbouw konden overleven.

Symboliek Marc Geencn. een medewerker van Telefacts, ging daarna in op cle symbolen clie cle kunstenaars gebruikten om een ode aan dc landbouw te brengen.

24

Wortel heeft een tweede mnonwnent. Naast liet monument voor de overledenen staat iii de boomnkens een monument voor liet leven, een ode aan de landbouw.


WORTEL

Uit de toespraak van Marc Geenen Zo'n twee maanden geleden was ik in Klabbeek ter voorbereiding van een reportage voor Telefacts over Wallonië. Ik bezocht er de failliete staalfabriek Forges de Clabecq. Buiten, hij het gammele kantoortje van de hareelwarhier, stonden de metalio's samengetroept. Ik besloot om een praatje te gaan maken met de arbeiders, bijna stuk voor stuk mannen van Italiaanse afkomst. Groffe. geblokte of pezige kerels die hun ongenoegen over de sluiting van hun bedrijf met elke vezel van hun sterke lichaam uitstraalden. Ik werd aangeklampt door een ingenieur die zich aan de zijde van de arbeiders had geschaarcl, want ook hij was zijn job kwijt. De man stelde me voor om me een rondleiding te geven door de verlaten fabriek. Ik vroeg hein hoe het komt dat metallo's hun zaak zo verbeten verdedigen. En hij vertelde mij het volgende. Een metallo is geen arbeider. Het is eeii magiër. Hij transformeert aardse materie in staal. Dat is een elementaire handeling, in de letterlijke betekenis van het woord elementair, waar dus aarde, vuur, water en lucht bij te pas komt. Een metallo is geen schakeltje in een productieproces. Hij creëert, hij vermenselijkt materie. Vergeef me deze lange anecdote die ogenschijnlijk weinig te maken heeft met het kunstwerk dat hier vandaag werd onthuld, want voor mij heeft het er alles mee te maken. De kunstenaars, zoon David en vader Raph Huet, hebben dit kunstwerk naar het Oosten gericht, waar

de zon opkomt, het vuur van de vruchtbaarheid. Ze hebben een massieve brok ruw arduin uit Henegouwen naar Wortel gehaald en er een 2000 kilograni zware en twee meter hoge monoliet uit gehouwen. Die arduinen monoliet is de aarde. Aan de oostzijde van de monoliet hangt een bronzen constructie. Het brons syniboliseert de transformatie van de aarde door de mens, net als het staal van de Forges, of de vruchten die de boer door de arbeid uit de grond tovert. Het brons wordt bevloeid door water, regen die uit de lucht kwam vallen, zich een weg door en over de aarde baande, het zaad in die aarde deed ontkiemen zodat de mens de vruchten kon cultiveren, waarna het water weer in de aarde verdwijnt of verdainpt tot nieuwe regen. Dit beeld staat hier als een aankondiging. Wortel, gelegen langs de Mark, is een vruchtbare plek die de luister van Hoogstraten aankondigt. Het kunstwerk verwijst naar de eerste bewoners clie zich hier vestigden en de permanente nederzetting aankondigden, de vruchtbaarheid van het landschap aangrepen om er van te kunnen leven. Daarom hebben cle kunstenaars hun werk De Voorhoede genoemd. Het is een eerbetoon aan het begin, aan de mensenhanden die Wortel uit de aarde hebben gewroet. die Wortel gestalte hebben gegeven en die tot de dag van vandaag die gestalte in stand houden. Handen, landbouwers, arbeiders, kunstenaars, tovenaars. Wortel kan zich op deze plek geen mooiere symboliek wensen dan dit kunstwerk in zich draagt. David en Raph Huet, in naam van de streek: dank u wel.

Het andere beeld liet kunst'.'. eL aan LIC 13 ooni Le ii S orn)t het sluitstuk van Lie s ci'nieu s\ inc an het plcii. die drie jaar geleden [is

,.,Ofl

,.

. ::..:..

'.

iii(.t

hvt k IliI')Lfl ,.(SiilPt j ( san de bi..,: men. Voor de s»-.•.• offt c ië e opdracht voor het beeld geges en werd, ss aren er informele eesprekken met \•'eNchi tiende lS0tk'1). /0 (lok inet directeur Ho's Ii in de stralinrichting. in één san de dcnkpistcs miii ie i. dooi een v acehi ird met art) stick talent, een beeld laten kappen uit het hout van dc 11evelde bi uiten. liet heel ii iou 'de and lope r' uurs te ten. 1 )oer het os cr1 ijden an de bras e nian Lino deze operatie niet dooi'. Trouwens het hout was te iwak itt) structuur om et' een heel d uitte maken. Maar geen nood. Ondernemend als we directeur Bosch kennen, gat' hij dc opdracht aan beeldhouwer Jos Wouters san ( )len. \\outers is geen en bekende in ile streek. In nos cm her 1095 ss erd er. iii het park '.ati \leerscl Drecl. een beeld san ontFranciscus van tin hand ingehuldigd in de/ellde techniek - Wouter'. ntaakt bedsten iii poi\ estei' - ttiaakte 1111 'ds' landloper". Het beeld \\as al klaar toen de onderharde lu tge ti 0 ver de opdracht a tgerond ss erden en de t amt lte 1 -1 stet de opdracht kreeg om een beeld voor de boomkcns te makeii 1 let beeld 1s, liii eigendom \Ut) justitie en staat in sle ont'.piinni ngsz.aiil van de liiitdiop"s die nu nog in \\ortel ii n. liet is ongeeer t .. meter hoog en zal ernioedel itk een p1 itit s krij gen ergens in het do me in san W irtel - Lol unie. Mi sse hico plaatst nien de landluper best achter tralies ss alw zoals liet beeld nu uitges oerd is in pols ester, is het ntet bestand tegen vandalisme,

Opening - Onthulling Oplevering? Hoe zegt men dat eigenlijk ? Ik bedoel, welke naam geef je aan de plechtigheid waarbij de maker, de kunstenaar dus, zijn werk "oplevert" en de opdrachtgever het "aanvaardt". "Onthulling" is niet de beste term, want eris niet VERhuld, bedekt of ingepakt. Van "in gebruik nemen" kunnen we ook niet spreken, want hei is geen gehruiksvoorwerp. Een "opening" is het ook niet, er wordt geen lint doorgeknipt zoals dat gebeurt bij een gebouw of een weg. Van "inwijding" mogen we ook niet spreken, want er kwam geen wijding of zegening aan te pas. "Inauguralie" misschien ?, dat klinkt wat plechtiger. Het woord komt van de oude Romeinen: een "auger" was een vogelwichelaar die, bij de ambtsaanvaarding van hoge pieten, uit de lucht kon lezen of de voortekenen goed waren. Waarschijnlijk is "inhuldiging" nog het best. Wat dit monument betreft, moest er vooral hulde gebracht worden aan David Huet, dejonge kunstenaar clie het werk gemaakt heet't en aan Raph Huet die het idee mee gestalte gaf. 25


WORTEL

Geen doordeweeks maar doorweekt schootfeest Na een druk schooljaar van bos- en zeeklassen, een themadag, schoolreizen, sportactiviteiten.... is er traditioneel in de maand juni nog een schoolfeest om nadien de laatste loodjes te wegen. Maar terug naar het schoolkest op zondag 8 juni. Kinderen en leerkrachten hadden al vele pijlen verschoten aan bovenstaande activiteiten. Zodoende werd er dit jaar geopteerd om de animatie over te laten aan enkele creatieve mensen van buiten dc school. Voor cle jongstcn werd er ecn clownsduo aan gesproken om deze namiddag op te fleuren. En fleurig werd het wel. De kinderen deden vlot mee. De ouders keken met een glimlach op de mond toe. De clowns kregen de kinderen zover om mee te zingen. te dansen of om één keer in hun leven circusartiest te zijn. De oudsten werden tot zwetens toe geamuscerd door de kinderdisco van een Leer enthousiaste Michel Stoffels en enkele van zijn companen. Steeds een overvolle dansvloer. Tot... De eerste druppeltjes vielen. De discjockey behield zijn humeur ondanks de regen maar moest uiteindelijk toch toegeven aan de grillen van het weer. Nadat alles naar de sportzaal verhuisd was, vielen de regen en de hagel met bakken naar beneden. De speelplaats werd langzaam maar zeker omgetoverd tot een heus plonsbad: zelfs de kelder kreeg er zijn deel van. Maar een al(b )erte brandweervrijwilliger zag de nooctsituatie en begon meteen de verluchtingspijpen met kiezel te dichten om erger te voorkomen. Al

Alle eendje.s :itc,n,nen in liet water, 1,s,çeii iiieiisc'Iijkc lul/te voeten.

=

gauw werd de nood nog groter en verwittigde hij enkele collega's, die vlug kwamen opdagen met het nodige materiaal om speelplaats en kelder droog te pompen. (bedankt, Albert en collega's) Terwijl deze sensatie buiten veel aandacht trok,

Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE • CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT

VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 / WORTEL TeI.&FaxO3/3143583 DINSDAG GESLOTEN

26

werd er binnen ook sensatie gebracht: de clowns en de discjockey stoorden zich niet aan het natte weer en zetten de kinderen verder in het zweet. Proficiat Een schoolfeest eindigt altijd zoals het begint: enkele uurtjes werk, maar dan omgekeerd. (J.H.) El


WORTEL

Jaarlijkse uitstap CM-Ziekenzorg Nu we het toch over zieken en gehandicap!o hebben, kunnen we er ook bij vertellen dinsdag 10juni de jaarreis plaatsgevonden hcc 1' Het was een groot succes: voor heel het gc\\ Hoogstraten (de fusie plus Rijkevorsel) had ii bestuur gerekend op zo ' n 200 mensen, maal liet werden er bijna 300: 297 om precies te zijn, hegcicidcrs inbLgieieii. Dat zijn 6 volle atilobussen. Het zou een tûcht wui den via Bieda li.ai Drimmelen. hij Geertruidenherg. ± 25 km 1Ven Breda. En in Drimnielen ging het aan boord Van een grote rondvaarthoot. Voor een tocht doorheen de Biesbosch, een heel groot watergebied - tevens natuurgebied - en nog een heel eind daarbuiten: tot voorbij Dordrecht. In totaal 5 uur op het water. Het was een schitterende reis, met heerlijk weer, waarbij veel zieken en gehandicapten konden genieten van zon en water en natuur en buitenlucht, en vooral van een lange babbel met bekenden en anderen. Om 6uur was ieder ongeveer weer thuis. We kunnen er weer tegen voor een hele tijd! Bedankt. CM.

t 1.s mei aan iedereen te -ten al lnj/-i u hc of çe/ianLl1capte is.

IKO aan de Mark Opendeurdag Vakantieverblijf Wic al eens naar & lÇIrIiie wandelt of fietst of rijdt, komt aan het einde van de Grote Plaats langs de molen-zonder-wieken en even verder aan de overkant, langs een boerderij waar al jaren niet echt meer geboerd wordt, maar die al enkele jaren dc naam 'Het Meuleken' draagt: dat is een vakantieverbhijf van Fred en May Marijnissen-Geerts. Zijzelf zijn daar wel niet met vakantie, maar wonen daar gewoon met hun drie kinderen, maar we hebben het teveel aan ruimte van hun huis herschapen en ingericht als vakantieverblijf voor anderen. En niet zo zuinig!

Onze fotograafbetrapre een groep IKO-leerlin gen in de buurt van de Klinketbrug bij een reken-sessie om onze wilde natuur kunstig weer te geven of vast te leggen op papier. Kunst in woiding.

Goed doel Wortelfeesten gekozen De 10e jaarlijkse Wortelteesten eind augustus hebben weer een 'goed doel' het bestuur heeft na diverse voorstellen en wikken en wegen gekozen: dit jaar krijgen de mensen die de werking van de bezigheidsclub voor zieken en gehandicapten van het gewest Hoogstraten de opbrengst van deze feesten. Dat ligt dus nu vast en kan er verder gewerkt worden aan de voorbereiding van de feesten. Vorig jaar viel de opbrengst wat tegen, maar laat ons hopen dat het weer en ook de rest dit jaar wat beter zullen zijn. El

Samenaankoop stookolie DL' KWB doet het al enkele jalen: geianienitik

stookolie aankopen. Het is altijd een soort bliksemactie: snel informeren hij mogelijke leveranciers die grotere hoeveelheden onder de gewone prijs willen leveren, leden informeren, snel antwoorden en laten invullen. Dit jaar werd er 280.000 liter geleverd hij 103 leden, op enkele dagen tijd. aan 7,44 fr. (BTW incluis) i.p.v. 9.09 fr. Dat is voor elk lid gemiddeld 2.718 liter, met voor ieder een voordeel van 4.485 fr! Of 461.924 fr. voor de 103 leden samen. Eigenlijk toch straf dat ge een leverancier bijna een half miljoen 'lichter' kunt maken als ge met 'n hoop samenspant. Niet vragen wat die mensen verdienen. Maar hun portemonnee maakt onze zaak niet.0

Sinds een paarjaar zat er al een groen klaverblad tussen hun gevel: dat is een kenteken dat ze lid zijn van de Federatie voor Hoeve- en Plattelandscommissie: een gezin van 4-5 mciisen kan voor een hele week (of twee) gelijkvloers terecht bij hen: op de kop van hun langgevelhuis was al 2 jaar een living-woonkeuken met 2 slaapkamers plus sanitair ingericht, waar geheel gescheiden van het gastgezin, vakantie gehouden kan worden. Nu afgelopen winter en voorjaar heeft Fred de zaak uitgebreid: een eigen 'natte cel' (WC + douche + wastafel), met Velux-ramen, en ook een gemeenschappelijke zithoek plus kinderspeelhoekje. Zodoende kan men nu in het 'Meuleken' een appartement huren met 4 personen, een gezinnetje dus. Daarnaast kunnen driemaal twee personen er logeren in een kamer met ontbijt of half pensioen. samen 6 personen dus. Het is keurig en fleurig ingericht, de moeite om te gaan zien en kennis te maken. En u kunt zelf zien: Fred heeft geen twee linkerhanden. Een aanwinst voor Wortel en de Hoogstraatse VVV: ook de dienst 'Bed & Breakfast' kan weer enkele vakantiegangers meer plaatsen. 1 -1 27


RECREATIEDOMEIN-I3UITENSPORT(ENTRUM ZWEMVI) VER

MEER -HOOGSTRATEN INFOTEL: 03-315 8939 03-340 19 51

ZOMORPROORAMMA 19 197 vanaf 21juni tot 1 september alle dagen open van 10 tot 22u. elke woensdag - extra kinderanimatie - salsa danslessen (20 - 22 u.) elke vrijdagavond muziek op het terras (bij slecht weer overdekt) zie programma

\


ELKE VRI)DA1AVONP MUZIEI< OP HET TERRAS 1 4juli 19u.

country-westernswing, bluegrass met SMOKETOWN STRUT

11juli 21 u.

frisse soul, funk, r&b uit Antwerpen met SOULSUCKER

18 juli 19u.

ierse folk, guinness van 't vat, live SNAKES IN EXILE

1 augustus 21 u. mtv-unplugged covers met JACKANORGY ('n aanrader) 8 augustus 21 u.

solo op piano & gitaar JEF MERCELIS

15 augustus 21 u.

orginele surf, rock'n roll met klasse, THE WHODADS

22 augustus 21 u.

roots & blues met ROLAND & FRIENDS

29 augustus 21u.

reggaedubdance uit Turnhout, THE DUBTALES


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Withof

Garage

E GEUI)ENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer TcI. 3 15.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

De nieuwe toegang naar het geklasseerde Witlio/ ziet er netjes en stijl vol uit. Uit goede bron vernamen we dat dit landgoed ondertussen in gefortuneerde Luxemburgse handen is overgegaan.

Hotel in Minderhout

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken Niet !Iiierl iiiaar :elerooA epia/Iciul i Je iiieiiiee /((iIz(i(I/•1(11 e111i- ;iî(Hi/(uIli hotel op de Bredaseweg. Nog in opbouw maar al best fraai ogend, stellen de omwonenden zich vragen naar de leefbaarheid en de sympathie van hun nieuwe buur, die naar eigen zeggen de concurrentie met een bestaand buurtcafé graag tot op het bot wil voeren. Als leek in de commerciële sector kan ik me toch betere startprincipes indenken, nietwaar.

Gordijnen en overgtrdijnen - Tapijten en vloerbekleding • Siertafelkieden, lopers. enz.


MINDERHOUT

Op weg naar het gemeentehuis

Avondfietsvierdaagse

KWB

let sïtitlhui t nut up de gemeentei aad duidelijke taal spraken aan hei adres san burgemeester Van Aperen en sportschepen Van Aminel. Het geduld is op. De beleids voerders hebben M. V. V. lang enoe' aan liet lijntje ç'ehouden hij liet uitrekenen san nieusi e voetbalter,einen.

KWB-Minderhuut nodigt ii uit op hun vijide avond-fiets-vierdaagse op 2. 3. 4 en S juli. Vier (of3, of2, of 1) avonden gezellig fietsen met het hele gezin, buren, vrienden of kennissen. Men kan iedere avond vertrekken tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Ieder fietst op eigen tempo. Erwordt telkens een route afgelegd van 25 á 30 km. Telkens wordt er een routeheschrijving gegeven. Onderweg wordt er gratis een drankje en een versnapering aangebode is. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt een verrassing. Tevens is er de laatste avond een aanwezigheidstombola voorzien voor alle deelnemers. KWB-leden betalen 50 fr. per avond of 150 fr. voor de hele reeks. Niet-KWB-leden halen 70 fr. boven of 200 fr voor de reeks.

Tijdelijke kunst in klei en steen Tijdetis liet laatste steeke iii run mei resideerde een cursusgroep uit liet Centruni Kunst en Cultuur uit Oosterhout op dc oprijlaan van Steen bakkerij Desta. Jaarlijks zoekt deze groep een gesclukre locatie uit om te experimenteren met ongebakken stenen en klei. En om te leren afscheid te nemen van een werkstuk. Want wat in enkele dagen wordt opgebouwd, wordt nadien aan de grillen van de weergoden overgeleverd. Deere aturen die werden neergezet, waren dit keer geïnspireerd door de Spaanse architect Gaudi. Wie toevallig langstïetste, kon deze 'stunt' best smaken. En liet droge zomerweertje zorgde ervoor dat alle werkstukken minstens enkele dagen konden overleven.

De Blauwe Garde Zeker niet onopgemerkt was de aanwezigheid van de blauwe garde tijdens de straten1001) in Hoogstraten. Met Inin nieuwe uitrusting zullen de Marcklopers in men ige wedstrijd de Minderhou tse eer hooghouden. Op deftto herkennen we om. Rit Aerts, Greet Van Bergen, Patrick Levsen, Jos Staes, Jan Vermeiren, Frans Onincx, Kurt, Axel en Fons Aerts, Steven en Jack Ver.ineiren, Marc Terreur.

31


Zomerweelcie

Lezers schrijven

lt

Geur en kleur

Over individualisme en nieuwe politieke cultuur Als mede-oprichter en oud-secretaris van Minderhout V.V. heb ik met veel belangstelling het artikel gelezen dat vorige maand in 'De Hoogstraatse Maand' verscheen in verband met de (als ik mijn geheugen even opfris) al 20 jaar beloofde voetbalterreinen. Alhoewel ik mij niet goed in mijn vel voelde bij sommige persoonlijke aanvallen, kan ik ze wel begrijpen. Een kat die in het nauw gedreven wordt, maakt soms rare sprongen. En de neutrale waarnemer zal zich terecht afvragen: hoe is zoiets in godsnaam mogelijk? Lopen de Hoogstraatse politiekers dan niet met z'n allen met rode oortjes rond? Ik wil er graag enkele persoonlijke bedenkingen aan toevoegen. In elk dorp kennen parochiale, sociale, culturele, jeugdbewegingen en sportverenigingen een hoge bloei. Een massa vrijwilligers zet zich belangeloos in en verdient eenieders waardering en hulp. Maar voor Minderhout V.V. steekt de draak van het individualisme de kop op. Men zegt wel eens dat de moderne jeugd te individualistisch is ingesteld. Larie! Het is een ziekte van alle tijden! leder voor zich en God voor ons allen!', blijkt voor sommigen nog altijd de leuze.

Langdurig bloeiende planten die ook nog eens aangenaam ge iiie ii. toa s (i' a lafl rit ha flepeta si nepela, geven de zomertuin iets extras. i)e plant, die ook wel steen! ir ni heet, bloeit overdadis niet ijle \votkeii piarshlauwe bloempjes. die \ cel vlinders trekken. Hei kleine, licht ictande blad heeft een pretuge frisse niuntgeur. In een wat grotere groep op een /.onnige. Vrij droge plaats geelt stecntijm een prachttg effect. TipiGebrui k Ca lani誰 ntha ook eens als randplant.

Weelderig blad En dinke, brede struik met prachtig, ?- lot lobbig blad is Phssocaipus oputitolius 01 h]aasspioiea. Hij is heel mooi als \rilstaande struik, maiiir ook zeer dceoraitef :tls groepje 01 ) dc achtergrond. Het dichte loot kan een lehjke achtergrond maskeren. De Witte. Spiraeaachtige bloemen zitten in schermen enerschijnen in juni en juli. F.r zijn enkele prachtige varkteiten: Luteus heeft eerst gele bladeren, later worden deze groengeel of )arts Gold' heldergee 1 blad, is bru machtig is een lagere struik dan ' L uteus ' . f) een nieuwe Wrin niet fraai roodbruin uitlopend blad, Jii Een piar takken art Dia 1)010 neven een apart accent aan een boeket,

Dwergconiferen in vormen En ik wil er een tweede bedenking aan toevoegen. Iedereen spreekt tegenwoordig over de nieuwe politieke cultuur, wat om. zou inhouden: algemeen belang boven vriendjespolitiek. Zou dat de beste oplossing kunnen zijn voor het probleem dat ons bezighoudt? Welke na誰evel ing gelooft daarin? Ik voorspel nog een lange lijdensweg voor de 170 voethallende jeugdspelers, hun ouders en de idealistische begeleiders. Bezitsdrang en strijd voor een politiek mandaat hebben het in ons dorpje nog steeds voor het zeggen. Arm Minderhout! Marcel Janssen Minclerhout

Als vast punt in ecn grote plantenhak of terrasput zijn Weinig planten geschikter dan dsvergcnnitercn In de zoittcr cnntbincren ze mooi met S aste planten. 's Winters bli \ Cii / groeit en zorgen voor een blij send mooie beplanting. Er is een grote keuze in ormen en kleuren. Een greep in t het snrtiment (Thamaecvparis obtusa 'Nami G mci 1 lis heeft een breed kenelvormige groeiwijze en heldergroen loot. ('rvpi memia 'Globosa Nana' is een bolvornlig struikje niet dikke, draadvortmcc twijgen. De naalden t pit ook in de sv in ter It cli tgroeit.

Zeg maar hoe je slapen wil 101

auping

Ia6Ie) 1,11 32


-

99 ms

Meersel -activiteiten. Na het geslaagde Meersel-leesi van het gebuurt Meersel, werden de hooklen no g eens hij elkaar gestoken cii kWam nieuwkomer Anneke Dc Jongh iltet het idee om een wandeling te organiseren. Niet puur enkel om het wandelen maar ook om het gebuurt nog eens op een gezellige nianior hij

1kar to hrongen Dr gohnnrt_

afgevaardigden kien Aerts. Jeanne Goetschalckx en Thrése Coppens sprongen direct mee op cle kar (daar hebben ze niet veel voor nodig) om het geheel uit te werken. De juiste datum was nog niet bekend maar de Waildeling zal doorgaan eind augustus. 1-let wordt verzamelen geblazen bij café De Dreef, van waaruit men start richting Mosten. Transportzone om via de Leiloop terug richting café De Dreef te wandelen. Daar wacht de nieclopers nog een versnapering en waarschijnlijk nog enkele gezelli g e uurtjes.

Kampweg, aflevering zoveel. Stedenhouw heeh liet sehepencollege een brief geschreven inct enkele vragen. hén. hoe komt hel dat de gemeente nooit proces-verbaal heelt laten opmaken tegen de persoon die de weg zonder toelating heeft ingenomen en twee, hoe komt het dat de Karnpweg nog niet open is! Wordt vervolgd..

Bejaardenwoningen Jan De Wysestraat. De vijl bejaardenwoningen die werden t ngcplant in de Jan Dc Wysestraat zijn zo goed als klaar. En ik moet zeggen ze mogen gezien worden. De werken liggen prima op schema en de samenwerking tussen de aannemer, de archi-

tect en de gemeente verliepen in goede verstandhouding. Elke woensdag was er een opvolgingsvergadering. Zodoende konden inmiddels de woningen worden toegewezen. Enkele jaren terug toen er voor het eerst sprake was van mogelijke bejaardenwoningen, waren er op Meersel-Dreef veel sceptici die betwi felden of er wel voldoende kanclidaien zouden zijn voor de woningen Fn wal bleek er waren meer gegadigden dan er woningen waren. Deze mensen konden zich via een inschrijvingsformulier in het gemeentelijk inloblad kandidaat stel en. Waarbij de oudsten de voorkeur kregen. Eind augustus krijgen de gelukkigen hun huissieulel. Dc huishuren niet een niitximum van 12.000 Ir. worden berekend naargelang het inkomen van de huurders. Zo komen er op het Heieinde weer enkele inwoners bij en tegelijkertijd komt er links en rechts weer een woning vrij voor ander jong bloed. Dankzij cle mzet van cle gemeente, ons gemeenteraadslid, de dorpsraad, de KGB en nog enkele anderen. werd er weer een belangrijk punt gerealiseerd voor de Meersel-Dreveniers. En daar mag men best trots op zijn.

Tweede fase riolering start na bouwverlof. De tweede fase van de riolering, met de herinrichting van het Moleneinde en de aansluiting van cle riolering op dc persleiding naar het zuiveringsstation in Minderhout, start vermoeclelijk op 4augustus. Burgemeester Arnold Van Aperen wist ons dit te melden in een persniecledel ing. Aanvankelijk werd aangenomen dat de werken vorige maand al een aanvang zouden nemen. Naar verluidt bleek het één en ander fout gelopen te zijn met de voorziene kredieten. De aanbesteding voor het project gebeurde in december van vorig jaar. In de begroting had men gerekend op 79 miljoen I'rank. De aanbesteding werd toegewezen aan De Klerck Wegenbouw NV voor een bedrag van 63 miljoen. Dat maakt dat de gemeente. die

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkoni bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Abdijen in St. Lucia

De tentoonstelling iii de St. -Luciakapel waarover vorige maand uitvoerig tt'erd geschreven, was een succes en viel bij cle bezoekers in de smaak. Toch een knap jaarlijk.s initiatief van liet Luciacomnité.

een groot gedeelte van de kosten draagt, nog reserve heeft voorde herinrichting van het kruispunt Kapelweg-Dreef. In de omgeving van de lagere school 't Dreefke zal daarom iets gedaan worden aan de verkeersveiLigheid. Voor de aanleg van parkeerplaatsen en een van de weg gescheiden voet- en fietspadje naar de hoofdweg heeft de gemeente nog een bedrag van 1.3 miljoen frank Ier beschikking. Schepen Karel Aerts'. "Vast staat dat we in overleg niet de aannemer een verhoogd kruispunt zullen laten aanleggen. Het idee om in het midden van de weg een vluchtheuvel aan te brengen laten we varen." De dorpsraad had hierop aangedrongen

Meersel-Kermis

Het Meersel-feest was weer ccii succes. Bijna heel Meersel was present en zoals steeds teerd er gevierd tot iii de late uurtjes, dansend op tafel, roeiend of vliegend het kon allemaal.

33


MEERSEL-DREEF omwillp van de goede ervaring nwt d verhoogde kruispunten verderop in de Dreef. "Met de dorpsraad, het oudercomité, de buren en de verantwoordelijken van de school werd een overlegvergadering georganiseerd. Op ha sis van dat overleg werd een plan opgemaakt." De persleiding zal in het midden van de weg worden aangelegd. Dc rijweg. die tut ddii ik brug over dc Mark, in "blokjes" wordt heiaangelegd, wordt zes meter breed. Het fiets- en voetpad dat tot aan de basisschool wordt aangelegd, krijgt een breedte van 1.5 meter. Op Klein Eysscl, wordt dc perslciding aan dc noordkant in dc gracht gelegd. Tegelijkertijd met de werkeii Lui de weg zal uien de eleku iuii.eiisleidingen ondergronds brengen. Tevens zal aan de zuidkant van de weg nieuwe straatverlichting worden gepluutst. "De trijh'e1'ie wee in Mei'rle en 1 van het kri iii punt met Klein-Eyssel in de richting Meerledorp worden heraangelegd niet aan weerszijden een vrijliggend fietspad." De eiken zullen daarvoor moeten sneuvelen, zoals dat ook het geval was tussen Meerle en Minderhout. Het hele project wordt gerealiseerd in een samenwerking tussen de Dienst Wegen, Ac1uafin en de stad Hoogstraten. De nieuwe riolering die wordt aangelegd van café De Dreef tot aan dc waterniolen, op de Strijbeekseweg en enkele stukken van Klein Eyssel wordt niet uitgerust niet een gescheiden stelsel. Dat gebeurde ook niet bij cle aanleg van de riolering van de Dreef in de eerste fase. In de plannen is het daarom ook nu niet voorzien. De werken starten aan de Strijbeekseweg. De collector en de persleiding dienen om het Meersel-Dreefse rioleringswater stroomopwaarts naar het waterzuivcringsstation in Minderhout te pompen. Daardoor zal er uiteindelijk ook een vervuilingspunt verdwijnen aan de Mark. (Met dank aan collega Dré Oomen voor het artikel.)

Project "Patersw' ier. Vorige maand kon u al lezen dat inmi!dek liet oude schoolhuis is vrijgekomen. In de jaren 9092, werd door de toenmalige dorpsraad een project uitgewerkt om, als het zover zou zijn een nuttige bestemming te geven aan de gemeentegronden aan de voormalige jongensschool. Ook de achterliggende gronden aan de Mark werden bij in het plan betrokken. Het plan kreeg de naam "Paterswiel", naar de achterliggende bocht in de Mark. Omdat Meersel-Dreef niet beschikt over een dorpsplein zou dit nu een unieke kans kunnen zijn om daarin te voorzien. Dit plein zou dan kunnen gebruikt worden om te sporten, activiteiten te organiseren zoals de kerstboomverbranding, optredens, kermis, parkeergelegenheid enz... In de oude onderwijzerswoning zou men dan de bibliotheek kunnen onderbrengen, een vergaderlokaal, e.d. Ook belangrijk is dat de Dreefse jeugd niet in de kou blijft staan en kan beschikken over een lokaal. Ons gemeenteraadslid Thérèse Coppens is al eens ter plaatse gaan kijken om de mogelijkheden te bekijken. De dorpsraad wil eerst de staat van de oude onderwijzerswoning gaan onderzoeken en vervolgens een algemene vergadering beleggen om te weten wat de wensen zijn van de MeerselDreveniers. Ze willen daarbij niet over één nacht ijs gaan. Maar iedereen is het erover eens dat dit een unieke kans is clie men niet mag laten voorbij gaan. E

34

Jos I-Iuvbrechts werd iijfiig, en dat werd uitgebreid gevierd 1oct zijn ftunilie, werknemers en gebuurt. Jos, blinln'ml in;; 1;oI.v loer een eetbare v;ineprrachtwagen in de hand.


MEERSEL-DREEF

Kerrniskriebels. juli slaat in Mcersel-Dreel in het teken van de jaarlijkse kermis. Het is hier eigenlijk alle zondagen kermis maar toch, de echte kermisweek brengt toch één en ander teweeg. Het begint al beginjuni, wanneer de mensen van de verschillende gebuurten in het geheim samen komen, om te overleggen wat er zal moeten worden uitgebeeld op de verklede spelnamiddag op dinsdag.

einde voor de spelen. Na de slag om het l-leieinde, keren de troepen, meestal zwaar gehavend, terug naar de Dreef voor de prijsuitreiking. Waarbij traditioneel de jury net niet wordt gelyncht. Voor wie nog kan is er dan 's avonds nog eens een herhaling van de maandagavond, waarbij iedereen schijnt te beseffen dat de kermis weeral meer dan half om is en men dus alles moet geven.

De kermisweek wordt geopend, ingezet zegt men hier, op zaterdag, door de fanfare die met muziek het dorp rondtrekt. En daarbij natuurlijk niet vergeet om af en toe halt te houden voor een verfrissing of iets straffers. Voor de kinderen begint de kermis al eerder, zij staan alle dagen op de uitkijk of men nog geen kermiswagens ziet arriveren. Ziet er iemand zo'n groot geval aankomen, dan wordt de tamtam geslagen en hangt de jeugd rond het kermisterrein om met spanning elke bout te zien vastdraaien. En zo de paardjesmolen, botsauto's enz. te zien groeien, waarvan thuis uitvoerig verslag wordt uitgebracht. De tweede zondag van juli, is het dan voornamenlijk de familiedag. Al de Dreveniers van wijd en zijd trekken dan naar de MeerselDreefse heimat. Met heel de vlucht van groot naar klein zie je die dan in de namiddag aan de paardjesmolen, om zolang de voorraad strekt de kinders te laten rondzwieren, schieten, vissen, ballen gooien, botsen enz. Daarbij flink in de portemonnee tastend. Natuurlijk wordt er nog een plaatselijke drankgelegenheid aangedaan, waarna de vloot weer huiswaarts trekt voor de koffie met iets erbij. Meestal beladen met goudvissen, allerlei schietgetuig enz. Dat meestal al kapot is voor men thuis arriveert, met grote drama's tot gevolg. De vaders en de nonkels durven dan al eens blijven hangen. tot groot jolijt van de al wat oudere kinderen die op zo'n momenten nog wat extra te verteren centen kunnen lospeuteren bij pa of nonkeltje, tot alles bereid als ze maar met rust gelaten worden. Ook de normale weekendtoeristen zijn dan in grote getale aanwezig om wat van de sfeer op te snuiven, wat het bij mooi weer nog eens extra druk maakt. Gouden dagen voor de horecauitbaters. Na de zondag komt de maandag, dan is de Dreef aan de Meersel-Dreveniers met aanhang. 's Maandags is er de meer sportieve dag met een spelletjeswedstrijd tussen en bij de verschillende Dreefse cafés. Waaraan iedereen per gebuurt, zonder onderscheid in rang en stand kan meedoen. Voor cle kinderen wordt er nog een afzonderlijke spelletjesnamiddag geregeld in de St.-Annastraat. Zodat het er al van in de kleuterschool met de paplepel wordt ingegoten. Deze sportieve dag wordt besloten met een prijsuitreiking waarna men de overwinning of de nederlaag nog eens nablust met enkele pintjes bier. Na enkele uren platte rust, verschijnt iedereen dan weer in zijn goeie goed voor een tocht langs dc cafés. Waarbij in de meeste cafés voor muziek werd gezorgd onder de vorm van een bandje of een discobar. Met warm weer zie je dan de groepjes over de Dreef flaneren, zelfs straatdansen behoort tot de mogelijkheden.

Alhoewel de woensdag geen kermisdag is. hoort die toch bij de kerinisweek. Want iedereen zorgt dat hij ook die dag Vrij iS, niet om weer op de lappen te gaan, maar om te bekomen. 's Morgens kun je gerust met een kanon over de Dreef schieten, geen kip te zien. Pas in de namiddag durf men zich weer buiten de woonst te begeven om links en rechts de schade op te nemen. En flink te mijmeren over hoe plezant het toch wel was. Gelukkig is er dan nog de nakermis om alles nog eens dunnetjes over te doen. Goed beseffend dat het dan weer een jaar zal duren vooraleer de volgende kermis komt.

Maar de dinsdag is en blijft toch de beste dag, met de verklede kermisspclen. Eik jaar trachten de verschillende gebuurten elkaar te overtreffen in originaliteit enjolijt. Naeen presentatie waarbij alles nog netjes in orde is en jeje al vaak kunt doodlachen, trekt heel de meute richting Hei-

- Zaterdag 12 Juli, InZet kermis door de fanfare, vanaf 17u. - Zondag 13 juli, kermiszondag. - Maandag 14 juli. spelletjesnarniddag. Samenkomst om 14u. aan café t Jacht/muis. Spelletjes aan en tussen vijf cafés gaande van dweilen gooien, vlegelhan gen, planklopen tot fietsspel en camiontrekken. Einde en prijsuitreiking om 18u. aan café De Dreef. - Dinsdag 15 juli, verkleed spel. Samenkomst en presentatie man de thema's (warm aanbevolen) om 13u15 aan café Meer/ust. De Spelen beginnen om 14u15 op het Heieinde in de Jan De Wvsestraat. Eindspel om / 7u en prijsuitreiking oni 17u15 bij café Den Bud. Voila daarmee is het weer bijna grote vakantie, een zalige tijd voorjong en oud om de batterijen weer eens op te laden en zalig niets te doen en enkel te genieten... 0 ja, er moet nog geschilderd worden ook... De groeten.

Zin om eens te komen kijken? Hier is het programma:

Toon Verle'm'e.

REISBUREAU DE STIllE KEMPEN Theo VERHOEVEN

-

MERTENS

Mielandweg 10 - 2310 Rijkevorsel Tel. 03 - 312.08.34 Fax 03 - 311.72.04 Lic. C3563

LOURDES 97 HOTEL ARIANE**, 5 dagen. 4 overnachtingen Vol Pension - alle uitstappen inbegrepen Data: 13 september 20 september

10.800 fr

-

KENT 3 daagse rondrit door de tuin van Engeland. -

Van 14 17 augustus. Shuttle Half pension -

7.450 fr

-

350 fr

11juli: Bedevaart H. Rita Broeder Isidoor Oostakker -

Inschrijven:

-

Meerle: Mevr. Kooyen Anna, Minderhout: Mevr. Roeien Corry Meer: Mevr. Janssens Maria Hoogstraten: Mevr. Kleeren Jeanne

315.71.05 314.31.97 3 15.72.06 3 14.54.56

DAGTOCHTEN -

Vrijdag 11juli: Een dagje Blankenberge: 400 fr. Maandag 21juli: Bundesgartenschau bloemenfestijn: 500 fr. Vrijdag 25 juli: Verrassingsreis Duitse Eiffel: 500 fr. Maandag 28juli: Echternach Klein Zwitserland 520 fr. -

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN Tel. 0313 12.08.34 na 18 u. a.u.b.

Op 30juli zal de volgende MAAND klaar zijn. Medewerkers, vooraleer uw koffers te pakken, zorg voor uw kopij op woensdag 16juli. Nieuws over dorp en sport kan nog op zondag 20 juli. Een goeie vakantie! 35


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Gewoonlijk staat er iii cle eerste regels van deze rubriek regelrechte onzin. Deze keer is de inhoud iets serieuzer. Alhoewel, sommigen zullen hij het lezen van de volgende regels misschien een vreugdedans rond het salontafltje maken. Misschien zijn er ook die in een zware depressieve toestand naar de EI 0-put trekken. Wat is er namelijk aan de hand? Wel, na twee jaar trouwe dienst voor de Hoogst raatse Maand heb ik besloten om het bijltje er hij neer te leggen. Ik vind liet spijtig dat ik het niet even lang heb volgehouden als Jan Dufraing, maar het is eenmaal zo. ik ben een beetje het enthousiasme en de inspiratie kwijt geraakt om van deze rubriek te maken wat er van te maken valt, zodat ik eigenlijk ze?f heschaamd ben van de artikeltjes clie ik de laatste maanden heb binnengebracht. Daarom heb ik besloten om liet aan verse krachten over te laten om vol vuur te schrijven over ons toch wel mooie dorp. Dat ik ophoud, wil dus zeggen dat er iemand anders gezocht wordt om per maand een viertal uurtjes te steken in De Hoogstraatse Maand. Een zwaar salaris staat er niet tegenover (het is en blijft immers allemaal vrijwilligerswerk), maar je bent overal wel een graag geziene gast en ik kanje verzekeren dat ook de nieuwjaarscadeaus voor de redactie van De Hoogstraatse Maand meer dan gezien mogen worden. De plaats staat dus open voor een jongen, meisjes, man of vrouw. Leeftijd speelt geen rol, cle enige criteria waaraan je moet voldoen is dat je een beetje moet kunnen lezen en schrijven. Is deze vacature jou op het lijf geschreven, neem dan zo snel mogelijk contact op met ofwel JefSchellekens (0313 14.55.04) ofwel met mij (031315.03.61). Ik ga ook nog het juli-nummer doen van De Hoogstraatse Maand, maar dat is clan ook echt hei laatste nummer naar ik aan mneeschrijf Veel leesplezier alvast.

Vakantie- en Fotozoektocht Deze zomer is het reeds oor de veertiende keei dat de KWB-afdeling van Meer uitpakt met haai Vakantie- en Fotozoektocht. De tocht langs ongeveer 35 kin en zal de deelnemers voeren langs de mooiste plekjes doorheen onze fusie

Kortom, de zoektocht is aangenaam dagje uit voor iedereen: groot en klein.jong en oud. De zoektocht kan afgelegd worden vanaf begin juli tot eind september. Voor het inschrijvingsgeld moet u het al niet laten, want deelnemen doet u reeds voor 100 Bfr. De formulieren met antwoorden moeten ten laatste op 30 september onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de ondervermelde verkooppunten. In de loop van de maand oktober krijgt iedere deelnemer de juiste antwoorden en rangschikking toegestuurd. De prijsuitreiking heeft traditiegetrouw weer plaats tijdens de Meerse Hobbybeurs. Ook dit jaar zijn er zeer mooie prijzen voorzien voor de beste zoektochtrijders. Alle verdere inlichtingen omtrent deze zoektocht kan ii bekomen hij Armand Fransen op telefoonnummer 03/315.79.15. Net als iedereen hoopt dc KWB op een stralendc zomer en op een massale deelname.

Wellicht bieden de zomermaanden minstens één mooie dag waarop u er met de hele familie op uit kan trekken om deel te nemen aan de zoektocht. De weg leg je het best met de fiets af, maar met de auto kan ook. Vertrekken kan men op diverse plaatsen in de fusiegemeente. De opdrachten die u worden voorgeschoteld, zijn helemaal niet moeilijk en ook de te volgen wegwijzer kan voor geen probleem zorgen. Eventuele strikvragen zijn. net als vorig jaar, geschrapt uit de zoektocht. Een schiftingsvraag zit er nog wel in en die kan belangrijk zijn voor de eindrangschikking. Met wat zoekwerk en gezond boerenverstand geraak je al heel ver.

De verkooppunten van de inschrijvingsformulieren op een rijtje: KWB-medewerkers: - Jan Swaenen, Frankenberg 4. Meer - Jef Vinckx. John Lijsenstraat 40. Meer - Armand Fransen, Meerleseweg IS. Meer - Alfons Muesen, Markweg 4. Minderhout - Staf Peerlinck. Prinsenweg 3, Wortel - René Sprangers. Prinsenweg 5, Wortel. Alle BACOB-kantoren van de fusie Toeristische Dienst Hoogstraten: Vrijheid 149, Hoogstraten. Telefoon 03/ 340.19.55. Openingsuren: werkdagen van 9 tot 16.30 uur zat. en zon. van 10 tot 17 uur. 11

Brassband Ste.-Rosalia Voor de elfde maal dit jaar organiseert de Brassband in samenwerking met de KWB-Meer een voettocht naar Scherpenheuvel. Het weekeinde van 12 en 13juli mag u hiervoor alvast reserveren. De voetgangers vertrekken op zaterdag 12 juli om 19.00 uur stipt aan de zaal Voor Kunst en Volk'. Sympathisanten worden natuurlijk daar ook verwacht om de dapperen 'uit te wuiven'. Ook dit jaar is er de mogelijkheid om de tocht met de fiets te doen. De fietsers vertrekken eveneens aan de zaal, maar dan vanzelfsprekend pas cle zondagochtend om 4.45 uur. De karavaan auto's vertrekt dan om 7 uur om zodoende rond een uur of acht de voetgangers en ook de fietsers cle noclige bemoedigende woorden in te spreken voor de laatste kilometers. Vanop het plein, gelegen voor het centrum, wordt rond 9.15 uur het vertreksein gegeven voor de stoet naar de Basiliek, voorafgegaan door de Brasshancl en de Drumband. Om 10 uur zal dc H. Mis worden opgedragen in de Basiliek. Deze zal muzikaal worden opgeluisterd door de Brassband en het parochiale zangkoor. Zoals ieder jaar wordt er veel Meers volk verwacht in Scherpenheuvel. De Brasshancl en de KWB rekenen dan ook op u om in Scherpenheuvel aanwezig te zijn.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken nat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 36

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Maxburg Heifeesten: 19 en 20 juli

Trekker-Trek

Na her enorme succes van vorig jaar was liet no,,naal dat er een vervolg zou gebreid worden aan de eerste editie i'an liet Trekker-Trek weekend. En dat vervolg komt er tijdens het weekend van 26 en 27juli. We beschikken nog niet over ciiie cietai s betreffende liet weekend, maar war we jullie al wei kunnen vertellen, is dcit het startschot gegeven wordt op zaterdag 26juli tijdens een heus boerenbal niet Di Michel Stoffels. Niet alleen Michel Stofl'ls zal voor cie nodige decibels zorgen. ook de Nedericmncise Bertus Staigerpaip zal er dan van katoen geven. 'S Zondags begint clan liet echte werk niet niastodonten van tractors uit alle windstreken. Verder liede,, er dan ook gastvedetten op en ook aan de kinderen (of kindsen) onder ons is gedacht niits de nodige kinderanimatie. Was je er vorig jaar bij, clami kom je zeker terug. Was je er vorig jaar nier bij, dan wil je dit jaar zeker je scha cle inhalen.

Fabiola on the dancefloor

Voor de twintigste keer richten dc ociballers van het Kiochtenbovs-elltal de Mahui'g Heieesten in. En dat ze daarmee nog stecds veel ucces oogsten, kunnen de vele bezoekers van de voorbije jaren volmondig beamen. De Maxburg Heifeesten gaan van start op zaterdag 19 juli met een bal voor jong en oud. Voor de muziek wordt er, net als voor vorige jaren, beroep gedaan op het Meerse orkest. De \Vireri's. Op zondagmiddag worden dc kinderen en hun uders in de watten gelegd. Er is dan immers een itiiddagprogramma voorzien met Ricardo en Lovely. Deze gaan menig kind en ouder verrassen met hun spectaculaire goochel- en clownsact. Verder is er dan nog een peuterspeeltuin Cu een springkasteel opgesteld. De muzikale omlijsting van dit middaggebeuren wordt verzorgd door het atmisementsorkest St. Lucia uit Loenhout. Op zondagavond worden cle Heiteesten dan afgesloten met een groot bal met het orkest De Toendra's. Plaats van het gebeuren is de oergezellige tent aan de Maxburgdreef in Meer. Iedereen is vanzelfsprekcncl daar van harte welkom en het bezoek aan de tent zal u zeker niet spijten. Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Wim van der Velden. tel. 03/314.77.83. De Krochtenboys willen langs deze weg reeds bij voorh;iai le vele sponsors danken voor hi in bijdrage.

Vakantiesluiting postkantoor Meer Het postkantoor in Meer zal gesloten zijn v,iu,tf 28 juli tot 8 ciugustus. Vuoi alle vei richtingen kan je terecht in het postkantoor te l-loogstraten. Gravin Elisabethlaan 9a. tel. 314.53.80. Het is alle dagen doorlopend open van 9.00 tot 17.00 u. Ook bij uw poot man op ronde kan je ieri'rlii voor sĂŽoriingen en z...

12,3

te:

t ,

I' .kkt

Meei c N"Iarkt: Antieken Roiuiielmarkt

n. ,

5k

De Aiiii/er,;nti'kt-editic t'wi Mcermna,'kt kreeg iioog bezoek. Nieniwul ,ni;tdc'm' da/t het razend populaire 2 Fabiola liet zich bewonderen tijdens de groots opgezette playbackshow van Radio Valencia. Deplavbackshiost' wist vele kinderen en volwassenen aan liet podium te kluisteremi ondanks de wind die met windkracht 10 de mensen san hun stoel blies.

F[ ae herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

'

0eos

lale

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :rieNass

5 uur.

maandag

( )p ,nd:n' hjiili seint reinnict 'ii inti'k 'entraal op Meermarkt. Dat ook deze editie een ge'5laagde zal worden, daar durven wij ons teer handje voor in het sedoofde) vuur steken Van heinde en verre worden immera weer de hande laars en geĂŻnteresseerden verwacht. Reken er maar op dat er weer mooie koopjes te doen zijn l' de Meermarkt. Het is trouwens niet enkel voor de standjes dat je moet komen. Ook de rand-animatie is zeker de moeite waard. Wat dacht ti immers van de Strawberry City Brassband, of van de volk van Kullens Fyr, of van een spectaculair vendeliersoptreden. of... Ook aan de kinderen is weer gedacht. Zij kunnen zich nog eens duchtig uitleven op een springkasteel. Naast cle antiek- en rommelkraainpjes zijn vanzelfsprekend ook weer de gebruikelijke standjes van harte welkom. De markt zelf heeft plaats van 09.00 tot 12.00 uur, maar voor de laatsten weer thuis zijn aanbeland, zijn we wellicht weeraI een fiks aantal uren verder. Voor meer informatie kan u vanzelfsprekend steeds terecht bij Jan Dufraing (tel. 03/ 3 15.86.60). 0 37


MEER

De Mosten 1 )c \Vda i er van :ittractic' die De Nioten doer de jaren heen heeft aangeboden, wordt elk jaar weer uitgebreid. Dit jaar moet ongetwijfeld een hoogtepunt worden wat zich hopelijk vertaalt in een record-aantal bezoekers. Dat je in De Mosten behalve zwemmen, ook aan minigolf en pit-pat kan doen, is nog maar voor weinigen een geheim. Wat velen echter nog niet weten, is dat je dit jaar nog voor veel meer kan afzakken naar recreatiecentrum De Mosten.

Elke woensdagmiddag: extra kinder-animatie De kinderen worden dit jaar behoorlijk in de watten gelegd in De Mosten. Zo kunnen zij gedurende de maanden juli en augustus elke woensdag gratis en onder begeleiding gebruik maken van allerlei knotsgekke speeltuigen zoals een springkasteel, een klimotren. een peuterspeeltuin, een ballenbad. een survivalbaan, kruiptunnels en ga zo maar verder. De concessionaris zal een oogje in het zeil houden zodat de kinderen veilig en wel totaal uit hun dak kunnen gaan.

Max-kinderweekends Het houdt trouwens niet op met de woensdagnaniiddagen. Ook tijdens de weekends van 21 juli en 15 augustus worden de kinderen in De Mosten nog eens extra verwend. We zullen al een tipje van de sluier oplichten: er zal niet alleen extra kinderanirnatie zijn, maar ook talrijke andere verrassingen. Kom eens een kijkje nemen. Je zal er geen spijt van krijgen.

Salsa, Merengue, Mambo... danslessen Het zijn niet alleen de kinderen waaronder eieren worden gelegd. Ook de volwassenen worden terdege verwend. Zo kunnen zij vanaf 9juli elke woensdag in De Mosten terecht voor Salsa, Merengue, Mambo,... danslessen. Dit alles onderde begeleiding van een ervaren en exotische Cubaanse dansleraar. 1-let betreft hier tmllwens geen lessenreeks maar iedereen die zin heeft kan zich elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur wagen aan een paar danspasjes.

Elke vrijdagavond live-muziek

vrijdag 15 augustus:

De muziekliefhebbers worden door recreatiedomein De Mosten wel erg verwend dit jaar. Elke vrijdagavond schaft de pot immers een live-groep. Alles is te doen op en rond het terras en dit van 19.00 tot 01.00 uur. We lopen even in TGV-tempo door de programmatie heen.

THE WHODADS: surf en rock 'n roll gebracht door een sextet. Hun grote voorbeelden zijn Dick Dale en The Ventures. Wees gerust, het zal er stuiven en de zang zal niet gemist worden.

vrijdag 4juli: SMOKETOWN STRUT: reeds sinds 1971 een begrip in het country- en bluegrasswereldje. Voor de niet-ingewijden onder ons: bluegrass is de akoestische telg binnen de familie van de countrymuziek. Naast bluegrass zijn de heren van Smoketown Strut ook niet vies van rockabilly of cajun, wat hun optredens enkel maar amusanter maakt.

vrijdag 22 augustus: ROLAND: de blueslegende van België brengt in hoogst eigen persoon een bezoekje aan het landelijke Meer. Elke doorwinterde bluesfan weet dat een optreden van Roland garant staat voor een oneindige opeenstapeling van muzikale orgasmes.

vrijdag 29 augustus: THE DUBTALES: onweerstaanbare reggae en dub uit Turnhout. Het zijn straffe voetjes die bij deze muziek stil kunnen blijven staan.

vrijdag 11juli: SOUL SUCKER: ditjazz-, soul- en funckcombo heeft haar thuisbasis in Groot-Antwerpen. Humor is een belangrijk onderdeel van hun muziek en live wordt er dan ook regelmatig een traantje (van het lachen) weggepinkt.

vrijdag 18juli: SNAKES IN EXILE: Ierse folk gebracht door 3 rasechte Belgen. Als studenten stapten zij een folkcafé binnen en zijn nooit van dit bezoek hersteld. De Guiness komt deze avond trouwens van 't vat.

vrijdag 1 augustus: JACKANORGY: akoestische muziek van o.a. Crowded House, Nirvana, Jayhhawks en zo kunnen we nog wel even verder gaan.

vrijdag 8 augustus: JEF MERCELIS: Wereldberoemd als singersongwriter in Turnhout en omstreken. Deze avond komt hij alleen, maar dat wil niet zeggen dat er minder te genieten zal vallen.

Voor verdere informatie betreft De Mosten kan u steeds terecht hij Zjef Van Beeck op telefoonnummer 03/3 15.05.09. E]

En Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

Aan de Meerse kusten...

nacht van de Mosten: 27 juli Dit jaar kan je reeds voor de vierde maal uit je bol gaan tijdens de Nacht van De Mosten. Ook dit jaar raak je weer geheel gratis binnen en kan je je vanaf 18.00 uur storten op de barbecue en allerlei exotische cocktails. Live wordt er muziek gebracht door Mambo Chillum, een viermansformatie die erin slaagt om zelfs de stijfste hark op de dansvloer te krijgen. Blues, jump, swing, rock 'n roll, new orleans. rumba en mamho gooien zij in één grote ketel. Ze roeren er nog een paar keer in: het resultaat is ongeloof lijk swingende feestmuziek. Voor en na het optreden van Mambo Chillum wordt de muziek verzorgd door DJ Mr. Johnny die de luidsprekers mambo, latin en salsa zal laten spuien. Moest het echt slecht weer zijn, dan is er een tent voorzien om voor een oergezellig sfeertje te zorgen.

38

Weer of geen weer: liet belooft een drukke zomer te it'o,den roor recreatiedomeui De Mosten. Daar zou hef druk gevulde zomerprogramma wel eens voor kunnen zorgen. Waarom de Belgische kust op gaan zoeken en uren in de file staan als er dicht bij huis zoveel gebeurt?


MEER

Is

Bestialisme???

.-...;

r4; 4:11

,,.

\V'AT I' KIN 11111 VEN MOOlI W DAN ii IE KIJNNI N Uilli V[ N ABB DRAA( .F DAAR (,RAAG TOE BIJ WANI WILIG VLRLI 0 Nl N IS MII R DAN ( LN1LNKVI RK

.

Verzekeri ngskantoor

m

Dc Joiogreia,1 ru.ii L)c J-Joog.ĂŻraai.seMaand wist il'Icrcnaar Jan Bogaerts in uiterst conipromitterende omstandigheden te betrappen. Volgens goed ingelichte bronnen zou de koe klacht hebben ingediend bij GAlA wegens ongewenste (alhoewel, ongewenste) intiniiteiten vanwege haar eigenaar. Ook andere mensen die zich aangetrokken voelden tot het koebeest, gaan binnenkort avances bij haar kunnen maken want de koe is de nieuwste aanwinst in het reeds uitgebreide assortiment attracties van Jan. Hopelijk werd en wordt er veilig gevreeĂŤn.

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 031315 80.20 Fax 03/315 03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Zie je ze al vliegen?

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt fu nktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

UW GAZON EIST EEN HONDA.

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 031314.41.15

De plannen zijn er al lang, maar ze worden wel steeds concreter. De Meerse helicopterhaven zal dan ook binnenkort van start gaan. Gelukkig, want ik ben liet zo beu om over al die verkeersdrempels te moeten als ik in Hoogstraten ga winkelen.

POWER PROD

39


MEER

De Meerse Eerste Communicanijes /1/1'! Zijn

C (/0/t (Il/(')/t(1(1/. (Ir/uit qe,ti ii? i)t(I(/(i (/1/ (ItT /(Ott

/.iisfe (uiiti;tiiiui' rledeit.

Juni

Ipenrooi Kermis: 1, 2 en 3 augustus t hun een paarbLikkun hier ol llocgasrdcn Je neemt drie luestvarkeits. en binnen de kortste keren hebben zij een volledig kermisprogramma in elkaar gehokst. Dit is in een notendop het verhaal van Ipenrooi Kermis. Herman De Bruyn, Jan Martens en Paul Van Gils hebben dekoppen reeds een flinke tijd geleden hij elkaar gestoken om wat leven in cle brouwerij te brengen in het gehucht Ipenrooi. Er word hosloien om een heuse kermis in elkaar te steken. De basis voor Ipenrooi Kermis werd vorig jaar gelegd toen nico een startkapitaal bijeen scharrelde tijdens een retoricafuif. Een jaar later staan zij er met een volledig kermisprogramnia. Op vrijdag 1 augustus wordt de aftrap gegeven niet een kaartavond. Alle rikkers en jokkeis op post dLis. De zaterdag is er ecn grandioos jeugdbal liet Pallaclium, en de zondagmiddag is er voor de kleintjes kinderanimatie en voor de volwassenen een penaltytoernooi. Ornje in te seltrijseii ufuoi mcci iiilirlitiiigriibrljc het best naaréén van cle drie teestvarkeas Jan Martens (0313 ld./d.i 1), Ileiiiiciii Dr Diuyn (03/ 315.76.61) of Paul Van Gils (03/315.73.40). Alles heeft plaats in cle feesttent die opgesteld zal worden langs de Meerleseweg. Wedden dat de tent niet le missen is. We hopen in de volgende Hoogstraatse Maand terug te komen op dit gebeuren mits een interview met één van cle initiatiefnemers.0

Gratis waterpret

Leo foutje tijdcn,s de werken ron de fit inn Schapers iii cle Meerleseweg had plezierige gevolgen voor de kinderen uit de buurt. De hoofdleiding van de Pidpa werd stukgetrokken en veroorzaakte e en 10 ;; ,eter hoge ftnitein. Dit zorgde in de afgesc.hraapte stront loot ccii leuke duur/te in de bern, en een prachtige slootfris water op dc straat. Voor de kinderen een jeesi naiuurlijk in de hroeissrig heté ]unida gen.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... rkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116b

40


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Jeugdclub in Meerle?

MLIJ "Waarom is er in Meerle eigenlijk geen jeugdhuis?" heb ik vaak gedacht. al zou ik niezelf niet meer bij de doelgroep van een jeugdclub willen rekenen. Maar ik stelde me de viIus oiiidat ikzelf jong' was in het jeugdhuis-tijdperk bij uit&tck cii iii di. guiiieeut isaal ik upgi ueide had je er één in zowat elke wijk, wel een zestal in totaal. De jongeren uit cle omgeving trokken op de weekend-avonden nogal eens van de ene club naar de andere en waren dikwijls ook lid van meerdere jeugdclubs, al was dat geen vereiste om ergens mee te doen. Toen ik in Meerle kwam wonen, waren dejeugdhuizen misschien wel niet meer zo populair als einde zestig, begin zeventig, maar vele clubs zijn blijven bestaan en kenden een stabiel bestaan. Het verwonderde mij dan ook dat er in Meerle geen jeugdclub bestond, terwijl er in haast alle ondere deeldorpen een goed-draaiend jeugdhuis actief was en is. Maar aangezien mijn tijd voorbij was, heb ik meer niet verder in verdiept. Af en toe kwam het onderwerp wel eens bovendrijven, vooral in babbels met jongeren die de jeugbeweging ontgroeid waren. Zij vonden het meestal zonde dat ze niet meer in Meerle terecht konden en zochten derhalve hun heil verderop.

Thans blijkt dat de vraag is blijven leven, dat er onder de jongeren wel degelijk over gepraat werd, maar dat het daarbij bleef. Niemand voelde zich bIt jkhar geroepen om een stap verder te zetten ot was een beetje bang de last alleen op de schouders getast te krijgen. Tot ccii paar weken terug een paar jonge gasten, het vrijblijvend gefatitaseer aan de toog beu, besloten dat ze belet eens een poging konden wagen. 'Betei iinslukt dan nooit geprobeerd' is hLin motto. Runity Pi pers, Ene van den Ackerveken, Gert Brosens en Peter Vermeeren willen wel met de noclige omzichtigheid tewerk gaan, liet is niet de bedoeling een jeughuis met vier leden te stichten. De eerste actie was dan ook het opzetten van een enquéte onder de IVleerlese jongeren. In zaken waar deze nogal eens te vinden zijn (frituur, winkeltje, café) en via dc jeugverenigingen werden invulformulieren verspreid, die rond 15 juni terug worden opge haald. Van deze enquête willen de initiatiefnemers leren of er voldoende intresse is voor een jeugdclub, wat de inhoud van deze club zoal moet zijn en of erjongeren zijn die actief willen meewerken aan het op poten zetten van activiteiten. Op woensdag 2juli om 20.00 uur worden alle jongeren tussen 14 en 25 jaar in de parochiezaal uitgenodigd om uit te maken hoe een vervolg kan gebreid worden aan de enquête. Voor de eerste maal dat een initiatief naar het opstarten van een jeugdclub een concrete vorm heeft aangenomen, wil ik deze avond dan ook warm aanbevelen. Koni zelf zeggen wat je er van vuidt

25 JAAR KWB VOETBAL In Meerle \eten sve beter dan wie ook dat debet grote huis van de KWB vele kamers telt. Sport is zelfs een hele verdieping, met fietsen (waarschijnlijk de grootste), volleybal (de nieuwste) en natuurlijk voetbal (de oudste). De voetbalploeg van de KWB werd in 1972 opgericht en vierde dit seizoen zijn zilveren jubileum. De eerste passen werden 25 jaar terug gegeven onder impuls van Marcel Van bavel. Ze deden dat op een pleintje achter het 'Platdak' aan de Strijbeekse weg. De ploeg groeide snel uit tot een van de betere clubs in de Noorderkempen en M arcel droomde van een nioclernere accomodatie. Op weigrond tussen de Ulicotenseweg en de Heimeulenstraat (de huidige lOK-verkaveling) werd liet eigen "stadion" aangelegd, niét een chalet. Lntgehaat door Louis Van (jestel, daarbij bijgestaan door zijn Maria fli-' 'iai d i an de plein wa!; eerder runtIeri en hl kostte Louis en Maria heel wal tijd de gliLLii stuvi ij te houden. De kleedkamei' waien uitgerust met stromencl water, tenminste als je de nielkkitten schuin hield, en prachtig rode voetbadcn. Eleciriciteit ontbrak, niaar kaarslicht maakte de vergaderingen gezellig. Toen de gronden verkaveld werden, werd uitgeweken naar het terrein van de Pustliooi u, achter de brouwer. Sedert twee jaar voetbalt cle KWB op de terreinen van KFC Meerle.

..

.

Dag van de fiets

Een strakke wind, die een halve tocht stevig in het nadeel blies, heeft een flink aantal mensen doen afschrikken van deelname aan de Meerlese Dag van de Fiets. Zo 'ii 100 vetrekkers minder dan vorig jaar, maar met bijna 250 fietsers toch nog een geslaagde dag. De stevige inspanning i'an het tegen-wind inrijden werd nadien beloond met een lekkere pannekoek of ijs met Meerlese aardbeien. En of dat smaakre !

i.................................................... ......................... .........:.

KWB-voetbal is een louter vriendschappelijke aangelegenheid, zonder echte competitie. Elke week wordt een vriendschappelijk wedstrijd gespeeld. Tornooien behoorden jarenlang tot

............

.

het vaste seizoens-menu, maar dat mindcrt de laatste jaren. Dal het goed toeven is hij de voethalploeg mag

.

'

Spelers en oud-spelers ramt de KWB voetbal. Klaar voor defecsrburbeque. 41


MEERLE blijken uit de vele ex-spelers die bij de ploeg betrokken blijven. Ze komen supporteren en mee napraten en doen mee met de nevenactiviteiten. Het laatste jaar is de ploeg drastisch verjongd. 'Doorgroei' vanuit de chiro en oud-spelers zenden zonen en schoonzonen uit. De toekomst van de ploeg is dan ook verzekerd. Met een plezante 'Vlaamse kermis' en een feestelijke harbeque werd hetjuileum met de nodige luister Levierd. P

De laatste maal Sinds mensenheugenis heeft in Meerle de KLJ de taak op zich genomen U van uw oud papier af te helpen. Vier keer per jaar werden telkens een paar containers vol geladen voor afvoer naar papier-recyclage. Ze dienden daarmee een dubbel duel . liet papier bleef uit dc vuilniszakken en ze verdienden er een mooie cent mee voor hun werking. Door het afsluiten van een milieuconvenant met de Vlaamse overheid door het gemeentebestuur moet de KLJ voortaan passen. Deze milieuconvenant (een overeenkomst met de overheid waarin een aantal milieumaatregelen worden opgenomen en waar nogal wat subsidie's mee gemoeid zijn) bepaalt immers dat de ophaling van papier minstens maandelijks moet gebeuren. Een taak die de KLJ moeilijk op zich kan nemen, er moet nog ruimte zijn voor andere

Laatste papier-rit 'i'oor de KLJ. Beeld 'oor het archief. activiteiten. Ze verliezen er wel een pak inkomsten mee, waarvoor zo direct niets nieuws te bedenken is. In de gemeentelijke jeugdraad circuleren wel enkele voorstellen, zoals het ronddelen van het gemeentelijk infoblad of het periodiek proper maken van plantsoenen en wegkanten, maar werden nog geen concrete voor-

stellen gedaan aan schepencollege en gemeenteraad. Op zondag 29 juni komt de Meerlese KLJ de laatste keer uw papier ophalen. Voor die laatste keer en voor al de vorige keren dat ze mijn niet onaanzienlijke papierhoop meenamen, dikwijls in gure weersomstandigheden, alvast bedankt. fl

Viergeslacht als traditie. \nLeIIn cv in Aelt - \Y lIIem.L in n.hi aI in ce keer op de foto met een viergeslacht, met een tussentijd van 24jaar. In 1973 zorgde haar dochter Rita voor het cci ste viergeslacht met kleindochter Angelique Adriaensen. Die zorgde er dit jaar op haar beurt VOOF dat Angeline en Rita opnieuw op de foto mochten.

t'

t

in 1973 Morin ,Son,nien (75 jaar), .4ngeline Van Aetvi (47j.). Ritci Vcin Acist (22 Angelique ,4driaensen (1/.)

Niet vergeten.... * Als dit nummer van de Maand inje bus valt, is de "Fiets-vierdaagse" al gestart. Vandaag, donderdag 26juni en tot zaterdag kanje nog 3 van de 4 avonden meetfietsen en uw herinnerings42

1,) en

medaille verdienen. Vertrekken kan elke avond tussen 18.30 en 19.30 uur aan cle parochierzaal * De maandelijkse fietstocht van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen gaat op zondag 20juli naar TERHEIDE (NL). Veertrek om 10uur op het gemeenteplein voor een fijn gezins-fietstochtje.

in 1997 Angeline Van Ael.rt (71j.). Rita Van Aelst (46 j.), Angelique Adriaensen (25j.) en Laura Caers (9 in.) en tenslotte.... Een lekkere luie stoel in uwe hof of aan een exotisch of tenminste toch zonnig strand, een koel drankje binnen handbereik. Veel zon overdag, koelte 's nachts, op tijd eten en drinken en niet werken. Kortom, een fijne en verkwikkende vakantie !!u


Uitstap

,1

Met z'n 85 trokken de leden van de Turnkring 't Zolderke op jaarlijkse uirstap naar Hengelhoef

Vakantietips

-41 P

Pec/ivo ge! van de dag was Hanne. Na amper een uurtje waterpret dwong een diepe wonde in de voet, waar naald en draad aan te pas kwamen, haar tot toeschouwen aan de kant van het zwembad. Gelukkig kon dat in comfortabele omstandigheden.

TOES4ISI1SCHE FEDERATIE PROViNCIE ANTWERPEN

Ontdekkingstochten per fiets Reeds een aantal jaren geleden werd de fiets opnieuw ontdekt als een nuttig en aangenaam hulpmiddel in de Vrije tijd waarover steeds meer mensen kunnen beschikken. Een fietstocht of een fietsvakantie is meestal niet duur en tamelijk gemakkelijk te organiseren. De Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen had dit reeds vlug begrepen en begon als eerste in ons land met de uitbouw van een omvangrijk net van bewegwijzerde tietsroutes. Er gaat geenjaar voorbij of nieuwe gebieden worden ontsloten voor de fietsende recreant. Oudere fietstrajecten wordeii regelmatig aangepast en verbeterd. Ook de bewegwijzering wordt regelmatig gecontroleerd en uitgebreid met informatieve borden. Zeker de moeite waard voor een verkenning in eigen streek. De eerste nieuwe fietsroute van 1997 ligt in onze Noorderkempen en een stukje in het zuiden van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Landbouwwegen, nieuw aangelegd in het ruilverkavelingsproject van Ravels, Poppel en Weelde, vormen de ruggengraat van deze grensoverschrijdende route in de Aa-vallei. Langs deze rustige fietswegen ontdck je de imposante molen 'De Nachtegaal der Maatvennen', de Roverikapel met haar merkwaardige geschiedenis, het prachtige dorpsplein van Hilvarenbeek, het natuurdomein 'de Utrecht' en de grote Domeinbossen. De hoofdrouie is 57 km lang. Je kan deze eventueel nog verlengen met een extra lus van 15km naar de abdij van Postel. Er zijn ook twee verkortingen van 48 en 35 kin. Het meest aangewezen vertrekpunt is het cultureel centrum De Wouwer in het centrum van Ravels, vlakbij de kerk, het VVV-infokantoor en een ruim parkeerterrein.

Van oost naar west Meer westelijk van Hoogstraten vind je het onlangs vernieuwde Rasschaert-fietspad. Langs dit traject staan de nieuwe toeristische inlorniatieborden die je alles vertellen over de vele fietsmogelijkheden in onze streek.

Deze route kan u ,tculLtl iii Wijiigeiii aan de nieuwe brug over het Albertkanaal en dan vertrekt u daar in de richting van 's Gravenwezel. Vanuit Hoogstraten kiest u best als startplaats het Lindepaviljoen in Zoersel. Dit museum is een echt kruispunt van fietsroutes: de AchtZalighedenroute naar het Oosten, de Trappisienroute naar het noorden. de Conscienceroute die Zoersel geheel omcirkelt en dan de Rasschaertroute naar het westen. Je vertrekt in 'Het Land van Linde en Loteling' en komt o.a. langs 'de Refugie van Sint-Bernaerts'. het Zomerbos en de windmolen van Pulderbos, de kerk van Pulle niet de oudste kerkklok van Europa, de watermolen aan de Molenbeek, het kasteel van l-Iovorst. Het Vrieselhof. de molen van Oelegem. het Antitankkanaal. hei Boshuisje. enz... Ook deze route is 57 km. juist zoals de Aavalleiroute in hei oosten. De begeleidende brochures (niet plan) kosten 50 fr. per stuk. Je kan ze afhalen bij de toeristische dienst van de stad Hoogstraten in de raadskclder van het stadhuis of ze bestellen bij de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen (TFPA). Karel Oomsstraat II, 2018 Antwerpen. tel. 03-216.28.10en fax: 03-237.83.65. Bij postverzending wordt 22 fr. kosten aangerekend.

:

2.

1 1

STREEK WV NOOROERKEMPEN

De provincie Antwerpen is dĂŠ fietsprovincie bij uitstek geworden voor meerdaags toerisme maar ook voor een gezellig dagje uit. Indien je de fietstochten wil combineren met overnachtingen, kun je meer informatie bekomen over hei gebruik van trekkershutten bij de toeristische diensten. Het centraal reserveringskantoor vind je bij Toerisme Kenipen, Grote Markt 44, 2300 Turnhout. Reserveren van een trekkershut (4 volwassenen) kan tol drie dagen voor de overnachtingsdatuni. 43


-

____

'

[

•'L(

SPORT

____ -'

1

2

[

____

KFC Meer Frank Schrauwen in het goud en...

autobanden

(; PPEETER5 * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

-J Luui 1/in dat een helangruila bijdrage leverde voor dc promotie nacir 2e provinciale afdeling werd gehonoreerd. v.i.n.r. Guido Verevken (zilver), Frank Schrauwen (goud), Svlvaiu Neet (brons).

...60 jaar KFC Meer

Adverteren: J314 .49.11

Abonneer nu:

314.41.26 314.55.04

BEGRAFENISSEN

HOFMAN S Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel. J/i1c, ,// no Jeu In iuî Je utIuicdeniu unul :ijuu /iub: een viering die wel een speciale dimensie meekreeg door hei betalen van de promotie.

GRAFZERKEN

HOFMANS 11.1

44


SPORT

Minderhout VV laat niet langer met zich sollen! in gevolge de £!aIlxIei)eIuIe perikelen in i'ei•band met aankoop van gronden, aanleggen van voetbalvelden, toezeggingen, beloftes.., zijn de bestuursleden, spelers en supporters van MVV het grondig beu. Geduld heeft men al jaren gehad, daden worden nu gevraagd en dit maakten ze ook duidelijk op de gemeenteraad waar ze mnassaal aanwezig waren en aan hun ongenoegen uiting garen. Het sc/iepeneollege zat duidelijk verveeld niet de zaak en men zou alles doen om.....(zie ook vorig nununer ramt De Hoog.vtraatse Mucuul over deze zink!)

FC De Statie

Danny Vermeeren wint de Gouden Schoen /o gaat dat in de sport! De huidige kampioen en

hekerwinnaar hebben nog maar pas de euforie veggespoeld en de koori sigc' molen voor hei volgende seizoen draait reeds op volle toeren, vooral tlnn vuurde, hesnuirsleden FC DE STA11E blikte tijdens hun algemene vergadering en ig op een vooral piet lig (-oni pet i ti even oop en de Gouden Schoen verkie/.tng vuurde club. Ir apol heuse van het seizoen Danny en ki eeg liet gouden ding oiti de voet gewi oiigen met ruim verschil voor Knstof Loos.

ffl

De uitslag

t

55

1 I)anny Vermeeren 191 p1.: 2. Kristof Loos 172 p1.: Rudy Strijbos 136 pt.:4. Gert Vervoort 108 p1.: 5. Kurt Huysmans 102 p1.: 6. Filip Brosens 91 pt.; 7. Jack Fockaert 91 p1.: S. Fons Jacobs 91 pt.:9. Slaf Van Hullebusch 90 p1.: 10. Herman Van Hemelen 79 pt.

Deflink-uit-de-kluiren-gewa.s sen L CDe Statze met voomaan in het midden Dannv Vermeet-en, de si innaar van de Gouden Schoen '96- '97.

Ter voorbereiding op volgend seizoen worden op zaterdag 2 augustus de shoes terug aangebonden en dit ter gelegenheid van een toernooi

:

r F-

45


SPORT dat om 10.00 uur s morgens van start gaat op het oud voetbalveld van FC Meer. Deelnemende ploegen zijn: Mussenakker Meer, Boereneinde Hoogstraten, Young Boys uit Dessel, CIM Merksplas, KLJ Zondereigen, Drengel Sport Zoersel, FC De Klepel uit Beerse en Het Posthuis uit Wuustwezel. Zondag 3 augustus om 14.00 uur spelen de oud-leden van FC De Statie een uitdagingswedstrijd tegen de huidige ploeg. Voetbalinspanning gegarandeerd!

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT4 -2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

,J til] : Paardeunlilalul in Minderhout Hoogstraten, en dan vooral Minderhout is dit jaar in juli bezeten van de paarden. De Landelijke rijvereniging Sint-Clemens en de Blauwbossenruiters van Minderhout organiseren 3 topmanifestaties. Op 6juli is er een groots opgezet ponytornooi van de LRV. Jonge ruitertjes wedijveren in dressuur en springen. Vanaf 8 tot 15 jaar kan men met een eigen pony aansluiten bij een ponyclub en deelnemen aan de tomooien in het ganse land. In de stad Hoogstraten is er in elke deelgemeente een ponyclub actief. Minderhout nodigt een dertigtal andere ponyclubs uit, om deel te nemen aan de dressuur-, groepsdressuurof springwedstrijden en ponyspelen. In een mooi natuurkader en een prachtige sfeer kampen de jongste ruiters, ingedeeld in klassen volgens hun opleidingsniveau, voor een medaille. Opmerkelijk is dat een Nederlandse studie vorig jaar vaststelde dat er bij jonge ruiters totaal geen drugsverslaving is. Voorwaar een degelijke sporttak, wat vele ouders beamen en vandaar de paardensport promoten bij hun kinderen. Op 13 juli is het dan de beurt aan dc grote paarden. Ook bij de volwassen ruiters en

amazones wordt in LRV-middens enkel op de symbolische medailles gestreden. Het winterseizoen sloot af met een provinciaal kampioen en twee nationale kampioenen. Ilse Schrauwen, Paul Laurijssen en Jef Brosens zullen ook in de zomerwedstrijden hun talent trachten te bevestigen. De deelname van 700 paarden op deze zondag zullen die opdracht echter niet eenvoudig maken, want zowel de Minderhoutse ex-Olympiërs Jef Desmedt en Karin Donckers als verschillende cracks uit gans België komen naar de Blauwbossen om hun beste beentje voor te zetten in spring- en dressuurwedstrijden. Deze paardenmaand wordt dan afgesloten met het military-weekend van 24 tot 27 juli. Dit veelzijdigheidsweekend is een organisatiecombinatie van de Landelijke Rijverenigingen, het nationaal kampioenschap voor LRV-ponys, en de Koninklijke Belgische ruitersportfederatie die een nationale driedaagse organiseert met een Belgisch kampioenschap voor

VNA Wortel kampioen

Niet alleen de Wortelse reserven speelden dit seizoen kampioen. Ook de scholieren konden in een spannende competitie de concurrenten voorbliijven. Op deftto: vinr bovenaan: afgevaardigde Gust Braspenning, Ruud Bruvnen, Koen Snijders, Aram Verschueren, Kris Van den Broek, Jan Wouters, Jef Laurijssen, Pol Matthé, Gien Van Looveren, Manuel Jansen, trainer Jan Janssen; vinr onderaan: trouwe supporter Wim Janssen, Glen Sprangers, Stijn Lieve,is, Yves De Keusrer, Jef Janssen, Wint Schril/vers, Joost De Bie, Benin' Aerts, Jan Stoffels en Koen Braspenn ing. Protïciar jongens en tot volgend seizoen! 46

junioren (tot 18 jaar) en Young Riders (tot 21 jaar). De veelzijdigheid van zowel ruiter als paard worden op de proef gesteld door een dressuurproef, een springproef en een cross country. Een overwinning bekroont de talentvolste combinatie in deze drie disciplines van de paardensport. Zowel binnen LRV als KBRF heeft Hoogstraten hier grote troeven voor een overwinning. Opkomend talent als Maria, Dolf en Gust Desmedt of Jef Stoffels kunnen Minderhout in de kijker rijden bij de ruiters. Pieter De Cleene, Jan Stoffelen, Ann Pillot en de gebroeders Vinckx worden vooraan verwacht bij de ponys. Er worden ook nevenactiviteiten georganiseerd om de aanwezige kinderen te amuseren. Zo zullen ruitertjes in spe kennis kunnen maken met de ruitersport door een ritje op een pony of in de huifkar. Er is ook een luchtkasteel, een survivalbaan en wordt er een ballonwedstrijd georganiseerd. Een vlucht met een luchtballon is te winnen. Voor echte paardenliefhebbers of om kennis te maken met de paardensport, is een bezoek aan de Blauwbossen tijdens de maand juli, met zulk een ruim aanbod, een must.•

20 km van Brussel Zondag 25 mci 1997. Wederom staan 21 dapperen en hun supporters klaar om met de bus naar Brussel te vertrekken. Na ongeveer een uur rijden draaien we de Tervurenlaan op, waar we straks ook aan onze laatste 2,5 kilometer van de '20 kilometer van Brussel' gaan beginnen. We hcbbcn ecn voorbehouden parkeerplaats vlak bij start en aankomst. De chauffeur zal zijn bus openhouden tot half 3. Na een kleine verkenning van het Jubelpark weet iedereen langswaar hij of zij straks het best zijn startvak kan bereiken. De zenuwen beginnen nu echt op scherp te staan en de laatsten onder ons zoeken dan ook omstreeks 14.30 uur hun startplaats op. Door de luidsprekers galmt nog wat muziek, kwestie van de gedachten nog even af te leiden van wat komen gaat. Om klokslag 15.00 uur klinkt eindelijk het verlossende kanonschot en zet de massa zich in beweging richting Schumanplein. Van daaruit gaat het de hellende Wetstraat in. Eens we daar boven zijn gekomen, draaien we rechts richting Koninklijk Paleis. We passeren ook het Beursgebouw,


SPORT waarna het richting Louisalaan gaat. Hier duiken zowaar drie tunnels op, waarvan de eerste een redelijk lange is, waar het niet zo'n beste lucht is. Eens de laatste tunnel gepasseerd is, zitten we al bijna in het Terkamerenbos. Dit is het mooiste gedeelte van het parcours met zijn steeds golvende wegen en zijn vele groen. Als we de long van Brussel verlaten, is er nog een stuk beklimming waarna een vrij lange afdaling volgt richting Hertoginnendal. We passeren dit, voor onze regering, zeer belangrijk oord langs de rechterzijde. Na een ietwat vlakker gedeelte komen we dan aan de Tervurenlaan waar we een niet zo steile doch wel een lange klim te verwerken krijgen. Vele atleten en atletes krijgen het hier moeilijk en bereiken clan ook niet zonder moeite het Montgomoryplein. Vanaf hier is het nog 1,5 km die, behoudens het laatste stuk naar de aankomst, bergaf gaat. De laatste kilometer word je echter vooruit gestuwd door de aanmoedigingen van de vele toeschouwers. Het geeft je echt een kick en zo bereik je moe maar gelukkig de verlossende eindmeet in het Jubelpark. Al onze lopers en loopsters bereikten binnen de twee uur de aankomst. Wij wensen dan ook iedereen te feliciteren met de gelevercie prestatie, met een speciale vermelding voor onze twee vrouwelijke debutanteil. Graag hadden we met iedereen reeds een afspraak gemaakt voor de volgende editie van de '20km van BrusseF, die op 15 mei 1998 zal doorgaan.

Uitslagen Alfons Aerts 1.28.57 uur, 3.311e plaats; Jan Aerts 1.23.08 uur. 1.875e plaats; Jos Braspenning 1.11.12 uur, 303e plaats; Stal Coertjens 1.35.13, 5.240e plaats; Eddy Hendrickx,1.49.39 uur, 1.053e plaats; Jan Hendrickx 1 .02.53 uur, 33e plaats; Patrick Jordens 1.30.45 uur, 3.875e plaats: Marc Peeters 1.28.14 uur, 3.124e plaats; Griet Praet 1.56.25 uur, 11.739e plaats; Miche! Swaenen 1.28.00 uur, 3.060e plaats; Marc Terreur 1.19.43 uur, 1 .305e plaats; Lief Van Bergen 1.39.30 uur, 6.787e plaats; Marc Van Der Linden 1.38.14 uur, 6.307e plaats; Dirk Van Dun 1.21.13 uur, 1.548e plaats; Roger Van Riel 1.33.24uur, 4.658e plaats; Rucly Verheyen 1.17.57 uur, 939e plaats; Raf Verlinden 1 .47.03 uur, 9.233e plaats; Guido Vermeiren 1.43.21 uur. 8.109e plaats; Jaak Vermeiren 1 .34.09 uur. 4.895e plaats; Erna Vermersch 1 .44.03 uur, 8.285e plaats.

Algemene Bouwonderneming

Hoogstraten Stratenloop

Theo Van den Abeel voor de 3e maal! Een uitgelezen weertje voor de atleten, iets minder voor de terrasjesgangers zodat de zuiderse taferelen van vorige edities ook achterwege bleven. Toch een massale belangstelling voor deze Hoogstraatse stratenloop en de daarmee gepaard gaande kermis. Een prachtig winiiaar ook! Theo Van den Abeel, een stijlrijk atleet uit Hingene, die voor de 3e maal op rij reeds deze uitgave op zijn naam weet te schrijven. Jan Hendrickx, 7e en eerste lokale atleet, had de 20 km van Brussel van enkele dagen tevorcn nog niet helemaal verteerd, mocht ook terugblikken op een flink resultaat.

i'.l.n.r. Theo Van den Abeel uit Hingene, winnaar bij de seniores; Ingrid Van Giel uit Zandhioven zegevierde bil de dames,' RogerHendrickx uitArendonkplukte de bloemen hij de veteranen.

Lii t!

t/ei

eil.i 0/1 iiltI,/t,/ kiijtt端 (IO 00/itt

!i it J)/telfit'il ltt

III 111111

/RAATSMARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/31 4.11.24.

Autotel:01 7/16.92.80,

47


SPORT

%(antooVjanssens

!I:

1 04

rf

Kapellekensloop Mincierhout Geen maat op Jan Hendrickx Een alsmaar groeiende belangstelling voor het Minderhoutse loopgebeuren valt er alleszins te noteren. Zo'n 425 deelnemers, van kleuters tot getrainde marathonlopers, passeerden langs de inschrijvingstafel en de organisatoren hadden hun handen meer dan vol. De grote blikvanger was zonder twijfel de halve marathon en Jan Hendrickx uit Hoogstraten stond weer als de te kloppen man genoteerd en met reden, want de laatste tijd boekte hij opmerkelijke resultaten, o.a. in de marathon van Antwerpen, de 20 kin door Brussel, de Hoogstraatse Stratenloop ... ! Jan toonde zich weer outstanding en won niet opvallend gemak deze 5e uitgave van de Kapellekensloop.

De uitslagen van de eerste 5 deelnemers Halve marathon Heren (59 deeln.): 01.09.06 01.10.24 01.16.30 01.17.44 01.18.01

Jan Hendrickx (Hoogstraten) Patrick Seghers (Brecht) Eddy Oonien (Hoogstraten) Jos Beyens (Vosselaar Guido Everaert (Hoogstraten)

'I4

dl S! te ei0..O

el

43

(i

Jan Henilrukv

Martine Persoone (1) en Rit Van A ert (r)

Halve marathon Dames (6 deeln.): 01.31.53 01.32.37 01.34.44 01.43.10

Hilde Cools (Laakdal) Martine Persoone (Hoogstraten) Rit Van Aert (Minderhout) Erna Vermersch (Hoogstraten)

10,5 km (69 deeln.): t. 00.35.24 00.36.50 0037.44 00.37.52 00.38.09

Willy Verspreet (Tessenderlo) Achille Van de Vel (Geel) Jan Van Passel (Aarschot) Ben Benhaddou (Beerse) Edwin Cools (Tessenderlo)

5,25 km (75 deeln.): H. Bloediaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 03/314.88.02

00.16.21 00.16.29 00.16.32 00.18.06 00.18.14

Herman Lievens (Olen) Benny Aerts (Minderhout) Steven Vermeiren (Minderhout) WernerFaes (Haacht) Luc Bluys (Vorselaar)


SPORT

Kinderen geboren in '85-'86: 1000 meter Meisjes (12 deeln.): 1 iclic Beyens (Vorselaar): 2. Sofie Geerts (Minderhout):3. Carolien Bevers (SintLenaerts): 4. Liesbeth Van Den Bogerd (Minderhout); 5 Laura Verstraeten (Hoogstraten). Jongens (19 deeln.): • Ben Rombouts (Brecht); 2. Jeroens SwolIs (Hoogstraten): 3. Yannick De Roover (Hoogstraten); 4. Stijn Lievens (Olen); 5. Axel Aerts (Ivlinderhout).

'j fl) 4 1 :4hJEN WANDTEGELSU iIISkÂ

SGSGGr

Kinderen geboren in '86-'87: 750 meter Meisjes (17 deeln.): 1. Evelien Brosens (Rijkevorsel): 2. Nikki Wuyts (Olen): 3. Veerde Dc Bruycker (Over mere): 4. Nele De Bruycker (Overmere); 5. Leen Jacobs (Minderhout). Jongens (31 deeln.): t. Kurt Aerts (Minderhout); 2. Geert Mertens (Minderhout); 3. Joran Verspreet (Baarie); 4. Nick Geets (Minderhout): 5. Dries Jacobs (Minderhout).

Kinderen geboren in 1 87-'88: 500 meter Meisjes (31 deeln.): 1. Sotic Van Accom (Olen): 2. Sofie Martens (Minderhout); 3. Shana Roeien (Hoogstraten); 4. Mieke Van Den Broeck (Loenhout); 5. Nele Janse (Minderhout). Jongens (18 deeln.): 1. Lennert Vanderlinden (Hoogstratcn); 2. Ben Boickmans (Minderhout): 3. Stef Schaickx (Meer); 4. Joeri Adams (Minderhout); 5. Tom Geerts (Minderhout).

4 13 M 1 4

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van to tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

Kleuters: 100 meter Meisjes (36 deeln.): Ehen Schalk (Meer); 2. Leen De Bie (Wuustwezel): 3. Evy Hens (Wuustwezei); 4. Lisbeth Bartholomeeusen (Minderhout): 5. Chris Roeien (Minderhout). Jongens (52 deelu.): Stef Mertens (Merkspias): 2. Mathias Michiels (BrechO: 3. Gunter Btiiys (Vorsetaar): 4. Stijn Arnouts (Wuustwezei); 5. Gert Donckers (Merkspias).

l

Adverteren 9.11

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 49


A KTUEEL

Hoe ziet de aktie er praktisch uit?

Behaag onze Kempen! Een plantgoed-aktie van de natuurverenigingen Om het verdwijnen van de aan onze streek zo typische heg- en houtkant tegen te gaan, organiseert natuurwerkgroep de Markvallei in het najaar 1997 in samenwerking met de gemeente Hoogstraten een haagpiant-aktie.

N A U 1 1 I•1\'Vl RK( R( )l 1' MARKVAI.L El Het typische houtkantschap met onder andere eis, hazelnoot, wilden en vele andere inheemse gewassen, is door het verschijnen van de prikkeldraad en door toenemende 'modernisering' grotendeels verdwenen uit ons landschap. Vogels, insekten en kleine zoogdieren vinden voedsel, nest of schuilplaatsen en kunnen zich veilig verplaatsen langs deze groene linten in het landschap. Bovendien zijn zij bepalend voor het landschap en helpen zij bij het inkleden van bebouwing in het landschap. Heggen worden steeds zeldzamer, maar als elk van ons - volgens de mogelijkheden van zijn terrein - een stukje haag, heg of houtkant aanplant, kan dat een enorme verbetering betekenen voor de natuur.

zijn veel goedkoper, ze groeien sneller, hebben een langere levensduur en zijn veel beter bestand tegen de grillen van ons klimaat, ziekten en plagen. Naast hun betere levenskansen biedt streekeigen groen nog veel meer onbetaalbare voordelen. In tegenstelling tot coniferen, die jaar na jaar uit hetzelfde groen kleedje bestaan, tooien onze eigen boom- en struiksoorten zich telkens weer in nieuwe vormen, geuren en kleuren, naargelang het seizoen. Het grafische spel van kale takken in de winter, de bloesems en het prille groen van de lente, de weelde van de zomers, de subtiele kleurenpracht en de vruchten van de herfst: streekeigen groen maakt van elk seizoen een gebeurtenis. Daarbij laat het streekeigen groen leven. Ontelbaar zijn cle dieren, groot en klein, die dankzij de blaadjes, bloesems, zaden of bessen van de bomen en struiken overleven.

Via Hoogstraatse Maand en Het Gemeentelijk Infoblad zullen er inschrij fformulieren verschijnen waarmee inheems plantgoed besteld kan worden. De planten zullen dan op een afgesproken plaats op 15 november 's ochtends verdeeld worden. Volgende pakketten zullen aangeboden worden: Houtkant Dit is een pakket voor een degelijke, onderhoudsarme houtkant van enkele meters breed. Hij krijgt kapbeurten om de 5 á 10 jaar. Houtkant voor natte en moeilijke gronden Een houtkant als pakket maar bestand tegen natte en moeilijke grond. Geschoren haag Een echte omheiningshaag, waarvan de hoogte af1ankelijk is van zijn funktie. Wordt meestal jaarlijks geschoren. Bloesem- en bessenhaag Een pakket met doornige. bloeiende en bessendragende struiken. Door zijn sterke variatie is een langdurige bloei verzekerd. Beukenhaag De bekende 'boeren-erf' -haag. Wordt meestal op 1,5 meter geschoren. Voor en na de zomer.

Kiezen voor streekeigen groen is kiezen voor kwaliteit. De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheems siergroen zijn talrijk en onmiskenbaar. Streekeigen bomen en struiken

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Voor verenigingen die promotie willen maken voor deze aktie in hun tijdschriften, zijn teksten beschikbaar. Folders voor deze aktie zullen aanwezig zijn in het gemeentehuis en verdeeld via het gemeentelijk informatieblad en De Hoogstraatse Maand. Voor meer telefonische vragen over de aktie: 315.90.40..

een bezoek méér dan waard.

• Baarle-Hertog 50

tel 014 - 69 90 02

Kapeistraat 6

Vogelbosje Dit mini-pakket is bedoeld voor wie geen haag kan planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje. Losse hoogstam-fruitbomen De ecologische waardevolle hoogstam-fruitboom is de laatste decennia sterk in de verdrukking geraakt. Hij wordt door deze aktie speciaal onder de aandacht gebracht.

ook op zondag open op maandag gesloten


Co r•s ets

HALVE EEUW GELEDEN

0

ò`

S outi

JUNI 1947

en

s

zijn goedkoopste HOOGSTRA1'EN

bij

Zeven jonge vossen gevangen Vorige week waren twee boswachters op ronde in de bossen van dhr. Stas de Richelle, toen zij een vossenhol ontdekten. Dadelijk werd met graven begonnen en spoedig kwam een nest met 7 jonge vossen te voorschijn. Alle zeven konden gevat worden en aan den heer Stas de Richelle overhandigd. Dit is de derde vangst in drie maanden tijds op dezelfde eigendom. In totaal werden hier reeds tien vossen gevangen.

Oudste inwoonster overleden Vrijdag 27 dezer, ontsliep op het gasthuis alhier, zachtjes in den Heer, Mevr. Wed. Const. Engels-De Clerck. De overledene was geboren te Hoogstraten den 12 April 1850 en was dus reeds 97 jaren oud. Tot op haar laatste dagen was zij nog vol levenslust en hoopte haar lOOste veijaardag te bereiken. De Heer heeft er echter anders over beslist en haar in de eeuwigheid opgenomen.

ST. LENAARTS Gemeentebericht Electriciteitsbedrijf

Smartelijk ongeval De genaamde Leon Van Riel, wonende op t Heiken, was met een compresseur de

De inwoners van aan de kerk, langs beide kanten van de straat, tot op de Lod. De Konincklaan, en van de daarop uitgevende straten, worden verzocht zo weinig mogelijk stroom te verbruiken gedurende de dagen dat er producten op de Veiling verkocht worden van 11 tot 13 uur. Wij delen dit in t bijzonder mede voor hen die motoren gebruiken.

2721

Maria Snykers

aardappelen aan 1 spuiten tegen de coloradokevers. Op zeker ogenblik, door een te hoge drukking, ontplofte de bus, die hij op zijn rug droeg. De ongelukkige werd met zware verwondingen, vooral aan het achterhoofd, opgenomen en onmiddellijk overgebracht naar de kliniek te Turnhout. Zijn toestand is zeer ernstig.

Jul. Croesl-Michl éisen Vrijheid 178, HOOGSTRATEN

2685

MINI)ERHOUT

llushollartiklen - Glas - Ghiswerk. - Email godsdi 021fistige yoorerpen- Aitikels voor geschenken

Brand Dinsdagavond rond 9 uur brak brand uit in de paardenstal bij A. Laurijssen in de Minderhoutse straat. Spoedig sloegen de vlammen hoog op en bedreigden de schuur. De pompiers van Hoogstraten werden opgebeld, doch intussen hadden de geburen het gevaar weten te bestrijden, zodat de brand spoedig geblust was. De stal brandde totaal uit. -

-

-

-

-

-

-

-

-

REGENSCHERMEN -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAUL V011111105ELMANS PÎF 1

1 1 1 1

1 '.. .

CARm wAstf HINNENBOOMSTRAAT

IIOOGSTRAATS UITIAAT BANDEN SERVICE BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten Tel.: 031314 8157 -

! .............................. ----------------------------

4


0 nl-

= Wortel Kermis in 't Slot

4 dagen gratis prima livemuziek De jarenlange traditie van 't Slot om tijdens de kermis voor plezierige drukte te zorgen in de boomkes wordt ook dit jaar voortgezet. Niet minder dan 4 dagen wordt er voor live muziek gezorgd in en om 't Slot. Bovendien betaalt de jeugdklub al deze groepen voor u en kan u alles gratis meemaken. Vrijdag 11juli is niet alleen een feestdag voor de Vlaamse Gemeenschap maar ook de inzet van Wortel kermis. Op het Slotpodium binnen geven Nonkel Ney en zijn R&B-makkers van Jetje, een garantie voor ware, complexloze en stomende ambiancemuziek, een prima start. kortom. Zaterdag 12juli wordt de feestdag bij uitstek. Minstens 2 en misschien zelfs 3 groepen zullen de hoomkes doen swingen. Doe Maar Na is een nederlandse groep die covers speelt van ... u raadt het al Doe Maar. Deze muziek heeft in de lage landen jaren aan een stuk het nederlandstalig popwezen bepaald met zinnige teksten en op reggae en ska geënte nummers, kermismuziek bij uitstek dus. De Engelse ska-band Ska'd for Life besluit de avond met dé partymuziek hij uitstek. De groep werd opgericht in '93 en sindsdien speelden ze honderden concerten, waardoor ze de populairste band werden van Cornwall. De set bestaat voor de helft uit klassieke covers en de andere helft zijn eigen nummers die even sterk zijn als de covers. Er zal geska'd worden Zondag 13 juli start 's avonds met Django Blue een belgische groep die popsongs brengt in de goede traditie van Radiohead en Smashing Pumpkins. The Seatsniffers(foto) verschijnt na Django Blue op het podium. Deze Antwerpse rockabillygroep verraste vorig jaar op maandag alle toeschouwers onder dc boomkes. Hun bijzonder sterke set in het voorprogramma van Desperated Company overtuigde iedereen en er

52

irr: werd dan ook onmiddelijk een afspraak gemaakt voor deze kermiseditie maar dan als topper op zondag. Ondertussen heeft de groep niet stilgezeten maar talloze optredens afgewerkt in o.a. de Gelmel, den Booze en op Humo's Pop Polluitreiking (waar we de hoofdredakteur duchtig met zijn Mortierheupen zagen swingen). Maandag 14 juli is de jaarlijkse klassieker onder de kermisdagen. Een avondje om na de kermiskoers nog eens goed na te buurten met alle mensen die dan van overal in Wortel kermis komen vieren. Een pintje, een babbel en natuurlijk de dansvloer zijn dan belangrijk. Groove Tubes een groep met Wortelse Jef Kimpe op bas zet de avond in met bluesgetinte nummers. Desperated Company, de covergroep bij uitstek, zal voor het grote volksbal moeten zorgen op de boomkesplancher. De groep vernieuwt geregeld het repertoire zodat naast de klassiekers op Heilig Bloed aan de Gelmel ook covers te horen waren van o.a. Prince.....een prima afsluiter van een, hopelijk zonnige en plezierige, kermisvierdaagse. Ook dit jaar is 't Slot van plan om de grootste geluidsoverlast tijdig te dempen. Iedereen in het dorp heeft dan de kans om de nodige uren te slapen om fris de volgende (kermis)dag tegemoet te zien.

gaat u in de augustus-editie van De Hoogstraatse Maand vinden, maar bij deze stellen we in een notedop reeds de 12 groepen voor. Net zoals vorig jaar spelen de eerste vier groepen in een wedstrijd tegen elkaar. De deuren van het festival (voor zover dat een openluchtfestival natuurlijk deuren heeft) gaan open om 12.00 uur en de aftrap wordt gegeven door de Nederlandse hardcore-formatie Tresore. Deze groep uit Nederlands Brabant wist de organisatoren van Akkerpop?-live één voor één omver te blazen zodat ze deze stunt nog eens mogen herhalen op Akkerpop? Voor de tweede groep van de dag keren we terug naar België. De punkformatie School's Out is reeds terug te vinden op een verzamel-cd van het Belgische punklabel Green Leaf en wou maar al te graag eens een keertje op Akkerpop? spelen.

Suspect nr. 1 is een groep van Hoogstraatse bodem. Hun thuishaven is Cahier De Brouillon en vlijmscherpe hiphop is het genre waarmee ze het wedstrijdgedeelte hopen te winnen. De laatste groep van het wedstrijdgedeelte, Bullshark, komt uit het Antwerpse en brengt muzikaal een bizar mengsel van dub met rapvocalen en geinige samples.

Sheffield Wednesday is de eerste groep buiten

Akkerpop? -festival 1997 De aincntcllina an de al liehe snor de 1997editie van het Akkerpop?-festival is een zware bevalling geworden. Uiteindelijk is het kindje dan toch geboren en zodoende kan men op zondag 17 augustus gratis naar niet minder dan 12 groepen komen kijken. Plaats van het gebeuren is nog steeds de festivalweide aan het klooster te Meer en alles begint reeds omstreeks 12.00 uur. Meer details betreffende Akkerpop

competitie van de dag. Deze rockformatie uit Turnhout en omstreken is uit de as herrezen van River Phoenix en is geregeld te horen op Studio Brussel. Met Facedown keren we terug naar Antwerpen. Zij zijn de rijzende ster aan het Antwerpse hardcorefirmament en hun muziek is krachtvoer voor iedereen die de H8000-scene een warm hart toedraagt. De Nederlandse formatie N.R.A. is alles behalve een onbesproken blad en ze zitten nooit om een relletje verlegen. Gelukkig primeert de muziek en dat is nog steeds steengoede punk. Ze


FUSIES WING

'Smoketown Strut' in De Mosten •.....ssïs'

•.

.: /1

Si,, Alles' op Akker1top hebben trouwens al heel wat ed-werk op hun kerfstok staan. Na het succes van Ouderkerk Kaffers vorig jaar. zet Akkerpop? ook dit jaar een nederhop (Nederlandstalige hiphop) weg. namelijk Spookrijders. Hun debuut-ed krijgt overal erg lovende kritieken, ook al omdat zij hun eigen weg gaan en geen Ilauw afkooksel van Osdorp Posse zijn. 11. Sin Alley zou zowel jong als oud moeten bekoren. Hun vurig gespeelde surf, 60's punk met een uiterst pittig zangeresje gaat er immers in als zoete broodjes. Ze speelden tijdens Meerkermis nog cle pannen van het dak in De Mussenakker (wat op zich nu ook weer niet zo moeilijk is) en mogen dat nog een overdoen op Akkerpop? Akkerpop? heeft de reputatie om de vinger aan de pols te hebben van wat er leeft in het hardcoreweretdjc. Het Nederlandse Violation of Trust dichten zij een gouden toekomst toe en zij maken zich dan ook sterk dat de carrière van Violalion of Trust net zo'n vaart zal lopen als die van Backfire na hun optreden san vorig jaar op Akkerpop.1 Techno op Akkerpop! Een paar jaar geleden zou men u voor lot verklaren, maar ook Akker pop? wil niet blind blijven voor de begeestering die dit genre bij heel wal jongeren oproept. Zij kozen voor Planet Beep, een groep uit Nederland die vette drum & bass brengt en waarbij men ook de ogen de kost kan geven dankzij een reuzengroot videoscherm. Het was niet eenvoudig om een topper versierd te krijgen voor Akkerpop? Uiteindelijk was het dus het Amerikaanse No Redeerning Social Value geworden die Akkerpop? mag afsluiten. Zij komen op vraag van Akkerpop? over naar Europa, waarbij hun optreden in België een exclusief optreden. Zij tellen leden van de legendarische hardcoregroepen Warzone en MLirphy's Law in de gelederen en brengen aanstekelijke hardeore die zowel door punklielliebbers als door 'die hard' hardcorefanaten gratis tot zich genomen worden. Live zijn ze ijzersterk en ook de hardcoreklassieker 'Skinheads Rule' is van hun hand. Een terechte topper! 1

Op De ,Ioçte, t til/t ZC er ileze t 'it/t it/til /t/t iiki iit/ ge:i Cli thuis ii 'ge/tal iii /I1C'T eet tin ie /1551//t t nuuziekprograinnia op t'rijdagat'onden (zie de dubbele adi'ertentie i'a,i deze editie). De spits ti'ordt t'ebete,t op i'rijdag 4juli door de bluegrassgroep Smoketown Strut, een groep die reeds 26 jaar bestaat en nog steeds aktief is. tin. r.: Jan Michielsen, Michel .Jansen, Jef Van Gooi en Paul van Vlodrop. Let that banjo ring, boys!! ('

ij

U kijkt toch ook?

Mii Rit: Na kassuccessen als Reverlv 1 IjlE Cop 1 en W48 1-Irs. 1 larleni Nights en ('onting to Anierica is het berga f gegaan i net [akI) Mtiipli\ - t lie Nutt Professor kon nog een beetje bekoren, tennnnstc voor hel grole publiek. Met Metro neemt Nl urph geen risico en breit hij een verder aan dc Bes cr1 v- kotis. Nl ('t alle cci otgcn vandien. l)eja vu LOST llmiiw ii: Na viei jaar televisie te hebben gedaan, heet t I)avid t_inch eelt nieuwe speelt liii: eengiusi ehtjke t liii mdi uit de 21 ste eeuw - Een tioet hijke 6 liii ook en niet voor uien sen die een recht 1 jou g vert aal tj c willen. Daaio in wei den we niet SC rder uit en /eggen iie tutet de meester zeIl: als ik alles al jou uit leggen over deie litin, is aar&lm zou ik heni dan moeten niakcu Ve nIer brengt 1(111 ullisse hien nog en ke te her hahingcn. mogelijk ook enkele 'betere' Film,.

1

film in Hoogstraten Na de klassefilnis san s oric'e maand ss ordt de spcliiig in juli heel wal dunner. Fi siai (tsi rt Rs: Bijna tienjaar na A lisli (a lied Wanda, de tweede go iot st C Itt t ooit gescoord in de Britse Ii Inigeschiedenis, produceert en vel Cleese 'in recent ste Ii mcdie nic t opn cii iv (tele t Cle sterren u t de Vvanda-erew: Januc Lee Curtts. Kes in Kt inc en Michael Patio De Engelse Marsi ood Zoo is iirdt opgekocht door de inijardair Rod ?vleCain, Hij stuurt Ro to Lee t Ji 11111 Cl eese t uit om deze om te vormen tot is instges end bedrijf. l)at kan alleen gebeuren door slechts wraak lustige dieren te behouden. En het plot is gestait. Pen aonhstiilte til in.

om OJI (/1' hoOgte te /1/t /l'i'fl til/t Itt'! hele /ilitituiilioc1 iii t/te Mot te ittadp!eeg je best /11011, lj(1(' 2 ttit De Kt'otpt'nt,lok. hti' /c'e/tt,s!rei'/ie !Im/Oi'i)iim(Ie

ii

ii lh'll naar $ 1-1.67. Y()

Voor persoonlijk en degeUjk advies op maaLt één adres

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Meerdorp 21

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

1, M 5 w L: A

1

fi

53


KALENDER liet café voor jongeren met het hart bij muziek.

Op stap in.. III

HOOGSTRATEN

- Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 Ressaaraja

Zaterdag 28 en zondag 29juni: OPEN TUi-

De Douanier

NEN-WEEKEND, Karel Boomstraat 29, 10 tot 18 uur.

I la carte

M1NDERHOUT

Zaterdag 5juli: BARBECUE, voorendoorde KWB, zaal Pax. begin 19.30 uur, na de kerkdienst van 18.30 uur voor de overleden leden.

Zaterdag

5

--- -

Woensdag 2, donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5juli:

en zondag 6 juli

BONDSSCHIETINGEN 20 METER, Gildehuis Brouwerijstraat. zat. 14-21 uur, zon. 10-21 uur.

AVOND-FIETSVIERDAAGSE. Inschrijven van 18.30 tot 19.30 uur in de parochiezaal. Org . KWB.

Zaterdag 26 juli : PRIJSKAMP BELGISCHE WARMBLOEDPAARDEN, terrein Loenhoutseweg, vanaf 10 uur, org. gewest Hoogstraten BWP, 03/3 14.52.19.

Zondag 6juli:

Zondag 27 juli : TWEELANDENTOCHT.

Zondag 13juli:

KAWS-Wielertoeristen, vertrek Café De Gelmel tussen 8-10 uur, rit van 70 of 90 km, inlicht. L. Adams 03/3 14.42.02.

RUITERTOERNOOI volwassen paarden, op De Blauwbossen.

Zondag 27 juli : TE DEUM t.g.v. NATIONALE FEESTDAG 21JULI, na de hoogmis in de St. Catharinakerk. Verenigingen op post!

PONYTOERNOOI van LRV, ingericht door Rijver. St. Clemens en de Blauwbossenruiters. Op De Blauwbossen.

/

cr

JÎ1:iJL

Mecrie Tel. 03131 5.91.1)7

-..-. -

4

Radio CONTINU

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 19 40 - Fax 315 86 57

met regionaal, nafianaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

MEERLE Zondag 29juni:

Van donderdag 24 tot zondag 27juli:

Laatste ophaling OUD PAPIER door KLJ

MILITARY-WEEKEND vanaf 14 uur in Minderhoutdorp.

Woensdag 2juli: INFO-AVOND voor de jongeren over oprichting jeugdclub, om 20 uur in de parochiezaal.

Zondag 20juli: FIETSTOCHT van de Bond Gr. en J. Gezinnen naar Terheide. Vertrek om 10uur op het Gemeenteplein.

FR, T

, -J -J

HOOGSTRATEN

I

CAFÉ DISCOBAR

1

'TFRTUIN jim 4 Meerdorp 13

1 1

d4.7CC

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

62

Telefoon 03/315.74.29.

naar café, samenkomst 13u. in café 'tiachthuis.

Dinsdag 15juli verklede KERMISSPELEN in

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagrramiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a. 6,1

ktl Di 01 t Vrijdag 4juli:

56

OPTREDEN SMOKETOWN STRUT. Terras Recreatiedomein De Mosten. Vanaf 19.00 uur.

1

hrndijezuiz

Zaterdag 6juli: MEERMARKT: ROMMEL- EN ANTIEKMARKT, Donckstraat, 9.00 tot 12.00 uur.

urij1eis 183 tioo9strateio 031314 6 6 65 14ris &

Vrijdag 11juli:

attp 50

54

de Jan De Wysestraat te Meersel-Dreef, samenkomst en presentatie om 13u. aan café Meerlust op de Dreef.

'

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Café - feestzaal

John Lijsenstraat 26, MEER

-, , ., 4 -'

Maandag 14 juli KERMISSPELEN van café

Waar mensen zich Jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelenl

ÇLLLL

GORRENS WILLY-VERVOORT

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

.1

CL DE

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

De Eiken

:4 ,4

Zondag 13juli KERMIS te Meersel-Dreef -

vzw Mussenakker Meer

1

'l.

Zondag 20 juli. NAKERMIS.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Langenberg 14 . 2323 Hoogslraten.Wortel Tel /Fax 03 / 314 53 28

3v_7

L

OPTREDEN SOUL SUCKER, Terras Recreatiedomein De Mosten. vanaf 19.00 uur.


KALENDER Vrijdag 18juli: OPTREDEN SNAKES IN EXILE. Terras Recreatiedomein De Mosten, vanaf 19.00 uur.

Zaterdag 19juli: MAXBURG HEIFEESTEN met DE WIRERI 'S. Maxburgdreef. 20.30 uur.

WORTEL Za 28juni: van 8.00 tot 13.30 uur: VISSEN OP FOREL in Loenhout. vw KWB: tel. 314.37.41. Do 10juli: voor de gepensioneerden geweste-

Zondag 20 juli: MAXBURG HEIFEESTEN met RICARDO EN LOVELY. Maxburgdreef. 14.00 uur. MAX BURG HEIFEESTEN met DE TOENDRA'S. Maxburgdreef. 20.30 uur.

lijke SPORTDAG in Minderhout.

Zaterdag 12juli: WORTEL-KERMIS met OPENLUCHT-OPTREDENS aan het Slot.

Zaterdag 27juli:

Zondag 13juli:

NACHT VAN DE MOSTEN, recreatiedomein De Mosten.

WORTEL-KERMIS met optredens.

Maandag 14juli: Vrijdag 1 augustus: OPTREDEN JACKANORGY. Terras Recreatiedomein De Mosten, vanaf 19.00 uur.

KERMIS met WIELERWEDSTRIJD: Prov. Kampioenschap Elite en Beloften Dames.

Zaterdag 19juli: Zaterdag 2 augustus:

NA-KERMIS. fuif KLJ, om 20 uur in de tent.

IPENROOI KERMIS: Jeugdbal met Palladium. Meerleseweg. 20.30 uur.

Zondag 20juli: SPORTFEEST KLJ.

Zondag 3 augustus: IPENROOI KERMIS: Penaltytoernooi, Meerleseweg. 13.30 uur.

Donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27juli: NATIONALE JUMPING van 9 tot 20 uur in Wortel-Kolonie.

Ongevallen Dinsdag 20 mei om 21 uur reed aan cle John Lijssenstraat te Meer de 23-jarige Edo Donckers uit Zundert met zijn auto tegen een verkeersbord. Er was zware schade. Dinsdag 27 mei om 12.40 uur werd door een vrachtwagen van de Gebroeders Ploegmakers B.V. uit Veghel. schade toegebracht aan de baan John Li ssenstraat te Meer ten nadele van Bruggen en Wegen. De vrachtwagen vervolgde zijn weg! Donderdag 29 mei om 04.20 uur gebeurdé er een botsing aan de H. Bloedlaan te Hoogstraten. De auto bestuurd door Dany Vriens (20j.) uit Rijkevorsel kwam in botsing met de moto bestuurd door Bart Voeten, Castelréweg 15, Minderhout. Bart Voeten werd hierbij zwaar gekwetst en naar het ziekenhuis gebracht. De stoffelijke schade was aanzienlijk. Donderdag 5 juni om 03.35 uur re;d aan de Steenweg op Turnhout te Merksplas de auto bestuurd door Magdalena Dierckx (58j.), Vrijheid 107 uit Hoogstraten tegen een boom en in de weide. De bestuurster, evenals haar inzittende echtgenoot Alfons Dries (57j.), werden beiden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.•

Zoek liet water De zomer staat voor de deur en we voelen reeds de eerste vakantiekriebels. Voor steeds meer mensen moet vakantie ook een beetje avontuur zijn. Mensen die bijna een heel jaar met hun voeten op de vaste grond lopen, willen ook wel eens proeven van een verblijf op het water. De Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen had dit snel begrepen. Reeds enkelejaren stimuleert ze de ontspanningsmogelijkheden op het water. Ook de andere provinciale toeristische federaties hebben deze kansen nu ontdekt. Samen met een aantal privé initiatieven kunnen zij nu heel wat water-activiteiten aanbieden. In het Oosten van de Kempen ligt een knooppunt van oude Kempense kanalen. Met 'De Zander' kan men deze waterwegen en oude sassen verkennen. Er zijn verschillende bestemmingen: het bosrijke Postel, het Retiese everzwijnenpark en paddestoelenkwekerij, de Molse meren, de Balense watermolens. enz. De boottochten vinden plaats van 1 april tot 31 december. Info: vzw Oosterkempen. p/a Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71, 2400 Mol. tel. 014-81.60.22. Men kan ook een dag in de natuur gaan peddelen op de Kleine Nete. Wie nog nooit met een kano gevaren heeft, hoeft daar geen probleem van te maken: instructeurs brengen u voor het vertrek de beginselen van hel kanoën bij. Voor het huren van een kano kan je terecht bij De Wimpe. Schransstraat 28. Herenthout. tel. 014-51.41.42 of in Herentals: De Waterral, Lange Eerselsstraat 64. tel. 014-21.00.09 en De l-Iut', Spaans Hof. tel. 014-21.22.75.

Lichtaartsesteenweg 156, 2250 Sint-JozefOlen: Jan lemants. Brouwerstraat 5, 2360 OudTurnhout, 014-45.17.41: Azimuth Lines, Abelenlaan 63, 2940 Stabroek. tel. 664.81.56. Wie zelf het roer in handen wil nemen om de talrijke Vlaamse kanalen te bevaren, kan een motorjacht huren bij Grecn Waterways Holidays, Oudstrijderslaan 5, 8200 Brugge. tel. 050-38.45.29 ofbij Banner Boat Renting, Otterhoekstraat 7.2820 Rijmenam. tel. 015-51.23.97. De boten bieden dezelfde leefruimte als een kleine caravan.

De Schelde

tochten op Schelde. Rupel en Nete van Temse en Willebroek naar Lier; van Lier en Duffel naar Scheldeland en Klein-Willebroek of een dag op de Schelde van Temse en Hemiksen naar Lillo en Antwerpen. Wie tijdens de zomermaanden juli en augustus een kleine zomercruise of mosselvaart wil meemaken, moet maar eens informatie vragen bij Evertravel-Landscape in Sint-Job-in-' t-Goor. Brugstraal 16, tel. 636.00.95. Hier kan men boottochten boeken naar Yerseke en Willemstad of een avondtochl door de Antwerpse haven. Voor deze vaartochten maakt men gebruik van een prachtige salonboot Catamaran Castle. Terwijl je geniet van het leven op en langs het water wordende culinaire geneugten aan boord niet vergeten. Voor deze grote tochten (dagreizen) kan je zowel individueel als in groep reserveren.•

Op het zeilschip Nausikaa is er plaats voor 110 personen voor een dagtrip en voor 36

personen bij langere tochten (niet overnachtingen). Liefhebbers schrijven of belleo naar Walk About, Waregemstraat 50 A, 8540 Deerlijk, tel. 075-72.13.82.

Van Pasen tot eind september zijn er nog andere mogelijkheden, niet alleen voor individuelen, maar ook voor groepen. Zo kunnen verenigingen en anderen zelfs een heel schip voor een bepaald traject afhuren. Ook het charteren van een hinnenschip voor meerdere dagen kan. Voor boottochten in de provincie Antwerpen kan je ook nog terecht bij: Flandria, E. van Dijckkaai 13-14 te Antwerpen. tel. Den 231.31.00: Hertog, 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

1

DIER ENSPEC IAALLAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout

HUISARTSEN

Zaterdag 5 .Iuli: 12E. STI.JN FAËS. 1 lLilig Blocdlaan 291, Hoogstraten. tel. 314.50.10

-

Tel. 03/314.54.50

75

Zondag 6 juli: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. tel. 3 15.87.15. Zaterdag 12 juli: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogsiraten. tel. 3 14.86.85.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Zondag 13 juli: DR. D. ROBBEN & DR. V. VAN ELST, Leemstraat 42-A, Hoogstraten. tel. 314.38.48.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 19 juli: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle. tel. 3 15.85.55. 22

KWALITEITSPLUIMVEE

Heimeulenstraat 20, 2328 Moerle Telefoon: 03/315.70.16

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

aL,. 11 i 14'LL4S VOd-€Jt

-

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 -

-

Indoor

tetinis squas/l

snooker Tennisclub

de VRIJHEiD

vzw

,1r1,ic/.scsi,auti 72 2320 flooi 50v/ten

Zaterdag 26 en zondag 27 juli: DR. MARC VAN OVERVELDT. Rooirnans 10, Wortel. tel. 314.48.00.

Tel. 031314.37.76

71

REnt

APOTHEKERS

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

'rot 4 juli: .\PO'l'H LEK DL MARC K. Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 014-63.31.66.

NOORDERKEMPEN

-

Tel. 031314.31.08

Van 4 tot 11juli: APOTHEEK BROSENS. Schuttershofstr. 9. Merksplas. tel. 014/63.33.83. 76

Zaterdagvoormiddag 5 juli: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. tel. 3 14.38.68. h .v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van

de Uitgevers

van de Periodieke Pers

verantw. uit g .: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hnogstraten

56

z

Zondag 20 juli: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogsiraten. tel. 314.50.10.

mobilE Hi

~

2]

Maandag 21 juli: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. tel. 315 .87. 15.

JAN STOFFELS

St, Lenaartveweg 32 2320 HOOGSTRATEN

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

AUTOVERHUUR

POLITIE: 315.71.66

Van 11 tot 18 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 315.73.75.

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 03/314.38.11 Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van 9 n tot 20 u \Voensdasz open san 9 u tot 14 u Vrijdag en iateri.tag open van 9 U tot 21 U

ZONDAG RUSTDAG

Van 18 tot 25juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 19 juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten, tel. 3 14.5 1.50.

Ktetne groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes. versierd. voot vergaderingen oI' privé.

5L'w,wo 3nftwv '3nv

03/

Van 25 juli tot 1 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

32

30

1

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS. LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

Op 30 juli zal de volgende MAAND klaar zijn. Medewerkers, vooraleer uw koffers te pakken, zorg voor uw kopij op woensdag 16juli. Nieuws over dorp en sport kan nog op zondag 20 juli. Een goeie vakantie!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.