oktober 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR OKTOBER 1987 PRIJS: 40 F.

Burgemeester Fons Jansen: 'niets in het leven komt vanzelf...' Toeristen in hel Land van Hoogstraten El 15.000 mensen keken naar de stoet in Meersel-Dreef Hebt u hem niet gezien? Kijk dan op bladzijde 22 .

Ruikt u de Mark in uw achtertuin? Lees op bladzijde 8 waarom!

Play backen in Meerle .


Schrijven Zoals menigeen kon merken heeft de graffitist (graffity-schrijver is volgens mij tautologisch) ook in Hoogstraten toegeslagen. Zijn puberachtige ontboezeming siert (?) de Gelmelstraat tot de Lodewijk De Konincklaan. Hoewel niemand van onze redaktie deze wijze van wereldkond-doen goedkeurt, kunnen de meesten er zich toch in terugvinden. Dit soort schrijfdrang, de grafologische tegenhanger van het meer verbale 'van de daken schreeuwen', is ons allen zeer bekend. Wat drijft iemand om te schrijven 'tout court'? De primitieve drang om ideeën te verspreiden is altijd al de voornaamste oorzaak geweest van vooruitgang. Of die ideeën gericht zijn op één bepaalde persoon of naar een breed lezerspubliek maakt geen verschil. Tenslotte zijn wij, van 'De Hoogstraatse Maand' ook maar graffitisten die omgehakte bomen volschrijven in de hoop erkenning te krijgen of 'toffe tisten' genoemd te worden. En ook om... ,4i, nu zit ik vast. Visueel herkenbare kop, dat Zit goed. Een paar geleerde woorden om de intellectueel op de hand te krijgen. Een echte stelling: '... ideeën verspreiden is... ,. Maar wat moet eigenlijk de grondstelling van dit stukje worden ? • . . Even het aantal regels tellen. Nog niet genoeg. Nog even dan. Zoals ik schrijf: wat wordt de grondstelling ? Dat schrijven plezant is, een intelleclueel orgasmus ? Vergeet het maar. Volgende maand neem ik ook een spuitbus / (Nu is mijn kolommetje wel vol denk ik).

De volgende Hoogstraatse Maand mag u verwachten op donderdag 29 oktober. Artikels, aankondigingen, wetenswaardigheden verwachten wij op woensdag 14 oktober in onze bus. De laatst binnengekomen berichten moeten op zondag 18 oktober dan ook effectief binnen zijn.

Wat zoekt de toerist in Hoogstraten en wat vindt hij daar niet? Hoogstraten heeft wel een VVV-kantoor -en de omliggende gemeenten zullen dit ons benijden- maar komen hier ook toeristen? Zelf Hoogstratenaar zijnde, heeft men al het fraais dat de toerist hier zoekt, elke dag onder ogen en vraagt men zich af wat de vakantieganger hier komt zoeken. Die vakantieganger rijdt het liefst per fiets in het land van Hoogstraten rond. Brochures over fietsroutes en wegenkaarten worden heel veel gevraagd in het VVV-kantoor. Ook de fietsenverhuurdienst deed het afgelopen seizoen goede zaken; 235 mensen leenden een VVV-fiets om de streek te verkennen. Ook vanuit de bus is Hoogstraten best te genieten. Meer dan 60 bussen -met daarin zo'n 2500 mensen altegader- bezochten Hoogstraten, meestal voor een halve dag of enkele uren. De veiling en de Proeftuin zijn voor deze busreizigers de grootste trekpleisters; ook de St. Katharinakerk, het Begijnhof en het Ostmuseum. Wie dacht dat er alleen maar Hollanders naar hier komen voor 'een dagje Hoogstraten', is mis. De meeste toeristen die het VVV-kantoor binnenlopen, zijn Belgen, 4100 juist geteld. Dan komen de Nederlanders, die waren met 1250 en verder kwamen er nog 350 toeristen van diverse nationaliteiten. Alles bij mekaar zijn dat toch 4700 mensen waar het VVVkantoor mee te maken had. Wie had dat gedacht? Er moet hier toch wat te beleven zijn! Edoch, de toeristen zijn niet altijd even enthousiast over het land van Hoogstraten. Het regende deze zomer natuurlijk veel en dat maakt een mens nu eenmaal wat klaaglijk, zeker een mens met vakantie, maar toch.... - Het blijft moeilijk om een goede overnachtingsplaats te vinden al is hierin wel enige verbetering. Op de Bouwhoef, bij Brosens aan de Van Aertselaerstraat en op Den Rooy in Meerle, kan men blijven slapen maar ofwel is het aantal kamers zeer beperkt, ofwel is de accomodatie duur en exclusief. - Lekker eten en drinken in Hoogstraten is duur. Te duur voor mensen die met het hele gezin hier naartoe komen. Er is veel vraag naar een betaalbaar toeristenmenu voor de hele familie. (Aan de reizigers die het VVVkantoor binnenstappen op zoek naar informatie over Hoogstraatse restaurants en cafés, wordt een lijst gegeven waarop alle Horecabedrijven vermeld staan met adres en telefoonnummer zodat de toerist zelf een keuze

kan doen. Dit is zeker het geval bij de groepsreizen waar men vooraf het VVV-kantoor om raad vraagt voor een daguitstap.) - Fietstoeristen die van de bewegwijzerde routes afwijken, verdwalen gemakkelijk op de boerenbuiten als zij zich wagen op de vele verharde landbouwwegen die wij dankzij de ruilverkaveling rijk zijn. Bosuil, Paterspad, Blauwbossen, lpenrooy, Vaalmoer, Maxburg.... mooie namen maar waar leiden die straten naartoe? Toeristen raken al vlug het noorden kwijt als zij verzuimden een wegenkaart aan te kopen in het VVV-kantoor. Gelukkig zijn hier nogal wat kerktorens die als baken kunnen dienen maar daarmee kun je ook in het verkeerde dorp terecht komen. - Bezienswaardigheden zijn vaak onvindbaar, zeker als ze niet aan de Vrijheid liggen. Hoe vind je de St. Luciakapel, het Kapelleke van Minderhout, het kasteel van Maxburg? Bootjes-ven? De Mosten? En als na enig speurwerk toch die bezienswaardigheden gevonden zijn, hoe geraak je er dan binnen. In de Begijnhofkerk bijvoorbeeld, waar moet je de sleutel halen? - Veel toeristen willen graag iets sportiefs doen, behalve fietsen dan. Zwemmen, tennissen, vissen, joggen.... waar kun je dat doen als je geen lidkaart van club of vereniging hebt? Vooral in deze regenrijke zomers was er veel vraag naar een overdekt verwarmd zwembad, maar noppes. - Terras-zitten is een van de meest geliefkoosde bezigheden van de toerist. Het is duidelijk dat hier veel te weinig terrasjes zijn om gezellig het wel wat dure, koppie koffie te drinken. Na al deze klachten van buiten-dorpse mensen, moet ons, inboorlingen toch ook iets van het hart. Wanneer o wanneer zal de gemeente eens iets doen aan het Markpad, het pad dat loopt naast de Mark van Meersel Dreef naar Meer. De grond ligt er -er moet niets onteigend worden- de bruggen liggen er en de bomen staan er, het pad moet alleen maar berijd- of begaanbaar gemaakt worden. Is er een mooier welkom denkbaar voor de Nederlandse fietstoeristen die via het Nederlandse Markpad naar hier komen? Nu we weten dat Hoogstraten het vooral moet hebben van het fietstoerisme is het meer dan ooit zonde dat dit pad zo verwaarloosd wordt zodat er binnenkort misschien niets meer van te vinden is.

Hugo Van Nueten organiseert een 'dagje Hoogstraten' in het VVV-kantoor.


enon en de

' *11 AIM

'niets in 't leven komt vanzelf...' 'Is het hier dat de burgemeester woont?' - vroegen wij aan enkele kinderen die aan het spelen waren bij een riant, witgeschilderd huis ergens op de Thijsakker. 'Euh, de bompa en bomma van Kristin wonen hier. Ah ja, maar Zo ging het er ongeveer woordelijk aan toe bij die zijn niet thuis hoor een van de pogingen om burgemeester Fons Jansen te pakken te krijgen voor een interview. Vijf telefoontjes en twee huisbezoeken later lukte het dan toch. 'Een gesprek door De Hoogstraatse Maand? Welja. Maar wanneer? Vandaag zeker niet, want straks moet ik nog konijnen gaan fretteren, en dat gaat voor, vindt ge niet?' Uiteindelijk kwam het dan toch zover, en wat onze snorrende cassetterecorder - behalve het schuimen van een frisse Duvel - nog allemaal registreerde, leest u zelf wei in deze en een volgende Maand...

Fons Jansen

...'

'Af Meir' Ik ben eigenlijk afkomstig van Meer, ja. Thuis hadden ze een transportbedrijf. Ik was de oudste van drie zonen, en ben van de school direct in dat bedrijf gestapt. Ik was veertien toen, ik ben namelijk 's nachts van school weggelopen toen ik Noimaalschool deed in Mechelen. Ik was het daar moe, en had ook heimwee. Eigenlijk heb ik dus alleen

iets kon ik dus wel, ja. Maar talen bijvoorbeeld, dat kon ik dan weer langs geen kanten. Ik heb nooit echt een taal kunnen leren - Engels kan ik wel zo volgen op een vergadering of zo, maar dat echt leren, is me nooit gelukt. Ge kunt niet alles hebben in 't leven, zeker? Ik ben dan direct thuis beginnen werken, en ging later de 7aak ook leiden aangezien ik de

de dochter van een wasserij-uitbater in Hoboken. Die mensen waren dan al eens hier geweest en zo, en op een gegeven moment wordt er ook over hun wasserij gepraat. 'Fons, dat zou nog eens iets voor u zijn', zeggen ze. 'Maar neeje jong, laat mij maar op mijn vrachtwagen zitten!' heb ik toen gezegd. Maar toch, nadien daar nog eens over gedacht en gesproken, en daar zou misschien toch wel wat kunnen inzitten... Van mijn schoonvader kocht ik toen een oud huis hier in Hoogstraten in '47, en op 24 mei '48 zijn we begonnen met de Hoogstraatse Zelfwasserij. Zes kabinekes, machines van 20 kilo. En stilaan is dat toen gegroeid en gegroeid. J05 Scheyltjens kwam erbij, en Sooike Van Mierlo met zijn triporteur. De eerste meisjes kwamen in dienst, 14 jaar waren die, zacht van de school, negen frank per uur ver dienden die toen - Yvon Jansens was daarbij. Maria Jansens, Yvonne Lambrechts, Keke Mostmans en Mitje Leysen. Later kwam er dan nog een serie jonge meisjes en zo bleef dat maar doorgaan. Tot '57 bleef het een zelfwasserij, toen zijn we met verhuring begonnen, en in '62 verhuurden we aan ons eerste ziekenhuis - dat nog altijd klant is trouwens. Toen zei iedereen dat ik zot was: welk ziekenhuis zou in godsnaam een laken huren? Maar ge ziet wel, zoveel jaren later doen we meer dan 100 000 kilo per week in ziekenhuizen! Ieder jaar kwam er een stukske bij aan de wasserij. We hebben hier dertien keer verbouwd. En elke keer dan maar weer gaan bedelen op den duur voor meer grond van de huren. Op 't laatst was dat voor meer dan 2000fr per vierkante meter - wat ge die mensen niet kunt kwalijk nemen hoor, dat is gewoon de wet van vraag en aanbod.

Hard werk

De hele /anulie sanien op de toto hij hei huwelijk i'un de jongste zoon: de ouders eau 1 ons, de vader van Maria, de kinderen Sus, Michel, Greet en Denise met hun echtgenotes, en uiteraard Fons en Maria ze/f. maar lagere school gelopen, en eerlijk gezegd verstaat ge dat dan later niet zo goed van uzelf dat ge het uiteindelijk tot bedrijfsleider en burgemeester brengt ... Nu heb ik er nooit spijt van gehad hoor, dat ik zo vroeg met leren gestopt ben. tn cijferwerk, in rekenen was ik heel goed, iets wat ik altijd goed heb kunnen gebruiken in het zakenleven. Als ge dan een zaak aan 't bespreken bent, is het soms heel handig dat ge al gauw kunt becijferen of ge er wel financieel aan uit zult kunnen! Zo-

oudste was. Dan heb ik ons Maria leren kennen, een rasechte Hoogstraatse - ze was de dochter van beestenkoopman Swaegers, rechttegenover het Spijker. Op mijn vijfentwintigste ben ik dan in Hoogstraten komen wonen. Een jaar later zat ik in de wasserij...

Friswit Hoe dat zo gekomen is? Wel, ik had nog nooit een wasserij van binnen gezien, eerlijk gezegd. Maar mijn schoonbroer kreeg verkering met

Dat was wel hard werken, hoor. Ik weet nog goed hoe ik drie jaar lang elke nacht om de twee uur kalk en waspoeder moest gaan toevoegen in de filters aan de bakken boven in de wasserij. Ik had gewoonweg geen geld voor een grotere installatie, en dus moest het zo gebeuren. Nu had ik wel het geluk dat ik het altijd met heel weinig slaap heb kunnen stellen. Ik heb ook nooit een wekker nodig gehad, heb me in heel mijn leven nog niet verslapen, er heeft 's morgens op mij nog geen mens ooit moeten wachten. Ik heb er trouwens zelf dikwijls de pest aan dat mensen veel te laat komen. Afspraken zijn afspraken, en daar moet ge u aan houden, vind ik. Toen het bedrijf maar bleef uitbreiden, werd het op den duur niet meer om te doen hier, en dan zijn we naar het Industrieterrein getrokken. Nu hebben we pas nog twee andere wasserijen opgekocht, waaronder onze vroe-


gere grootste concurrent uit de Vlaanders. Zelf ben ik uit het bedrijf gestapt, al blijf ik er afgevaardigde-beheerder. Voor een stukske blijft het in de familie: onze Michel is er directeur van de ziekenhuiswasserij, Denise is secretaresse op het oud bedrijf waar de bureaus en de computers gebleven zijn, en mijn schoondochter is secretaresse bij Michel. Maar ik had altijd gezegd dat ik de firma als ze groot genoeg was, zou verkopen. Ik heb altijd een heel gelukkig leven gehad. Ik kan echt zeggen dat ik nog nooit een uur tegen mijn goesting gewerkt heb. Zo is het ooit gebeurd dat ik met Jos Scheyltjens om 3 uur 's riachts aan een machine stond te verken en dat ik tegen de Jos zeg: 'Jong, wat zijn wij toch gelukkige mensen. In heel de streek hier weet geen mens momenteel dat hij leeft - terwijl wij hier volop aan 't genieten zijn van ons leven!' Want als ge dan 's morgens weer direct kon draaien, in plaats van daar met stukken te staan zodat een hoop mensen niet

dan zal 't zonder mij te doen zijn, 'k had dat trouwens al op voorhand gezegd. Op een bepaalde manier zijn dat namelijk altijd van de schoonste dagen uit mijn leven geweest. Als zakenman blijft ge immers altijd en overal achtervolgd door het bedrijf. Ook in vakantie was er altijd nog heel wat te doen: vanalles bestellen, nakijken en noem maar op. Alleen als ge dan gaat jagen, kunt ge dat allemaal van u afzetten. Dan denkt ge aan zoiets niet meer. En dus mag er te doen zijn wat wil, jagen gaat voor! Buiten het jachtseizoen ga ik ook nog mee fietsen, ik ben aangesloten bij de fietsclub 'de petjes' - ge zult ze al wel kennen. Onze 87-jarige voorzitter, Vital Raes, is een heel plichtsbewust man die ervoor zorgt dat iedereen altijd op tijd thuis is. Maar als hij op de fiets zit, heeft hij met niemand medelijden. 'Ge moet maar volgen!' zegt hij

4 Diep iii iie jaren ze.s iig UW, de aan I 0/ns! VU/l een Grote Prijs Fris wit - Sponsoring hoogst, uuLs IIiJerclub, niet ô.a. Sratt Jansen en Cliarel I,s,nissen.

Hovenier

11 n ic in 1973 langer dan lien jaar in di ns! nos hij / / 750,1: Sii s Janst ii, Jos Boec/ v, Sooi Swaegers, Jos Scheyltjens, Harry Van Gompel, Michel Janen, Maria Mey vis, Toke Verschueren, Maria Swaegers, Fons Jansen, Keke Mostmans, Angeline Schepers en Adriana Lambrechis.

Voor andere dingen schiet er dan al niet veel tijd meer nver, h Ik hovenier wel heel graag. Ik win al mijn groenten zelf, iii Je tuin bij ons buitenverblijf in Castelré. Biologisch, ge moet dan wel al eens een savooi of kool snijden met een paar rupsen erin, maar dat heb ik dan nog altijd veel liever dan ze te moeten doodspuiten. En dus trek ik 's zomers als 't licht wordt, dikwijls al rond een uur of vijf, naar Castel, om er wat in de hof te gaan werken. Dat doe ik echt heel graag. Telefoon is daar niet. Dat willen we daar niet, we willen er zo weinig mogelijk gestoord woden. Als ik er met de auto ben, dan moet ik hem dikwijls achter de hoeve zetten, of binnen de kortste keren heb ik bezoek ... Ik heb

konden beginnen, dan waart ge daar toch blij om?! Ach, 't komt niet vanzelf in 't leven, nietwaar - en als ge 't zo kunt opvatten in 't leven, dan kunt ge een gelukkig mens worden, vind ik.

Voetbal en jacht Ik ben nu meer dan twintig jaar voorzitter van HVV. Naar andere matchen ga ik bijna nooit, maar Hoogstraten blijf ik volgen, ja. De thuismatchen dan, en wel - maar niet alle matchen op verplaatsing. Het seizoen is goed begonnen natuurlijk, met de winst in de derby tegen Rij kevorsel. Voor de match had ik 's namiddags op een kleiduifschieting in Castelré nog met mensen uit Rijkevorsel geklapt - het zou 5-0 worden, hielden die vol. Awel, ik dacht dat ze allemaal in Geel zaten, maar in Rijkevorsel zitten er toch ook nog zotten hè ... 's Avonds na de match spraken ze wel anders, moet ik zeggen. En dan ben ik ook voorzitter van de Antwerpse Jagersvereniging Noorderkempen. In 't seizoen ga ik veel en graag jagen, dat is mijn lust en mijn leven. Ik heb nog maar pas op het stadhuis gezegd dat ze in 't seizoen niet te veel tijdens de weekends moeten voorzien, want

üp jacht met schoonvader Swaegers en enkele Hollandse collega's.


Zo heb ik eens voordaar een bar, ziet ge gehad dat ik petatten ging zetten. Om één uur was ik thuis vertrokken, en 't zou maar voor een half uurtje zijn. Ik ben er pas, als Jaak Backx, een jager, er ook arriveert. 'Wat gaat ge doen, Fons?' Ik zeg: 'Petatten zetten, Jaan.' 'Jamaarjong, dat is veel te vroeg!' "t NeeIs goed, ik zal een uurtje wachten nee', zegt hij dan, 'dat bedoel ik niet!' 'Allé, dan zullen we eerst een borrel gaan drinken'. Op 't laatst zaten we met ons vieren, en toen ik 's avonds om acht uur thuis kwam, hadden we anderhalve fles jenever minder, en stonden mijn petatten nog altijd op de hofDat ' pad te wachten om gezet te worden zijn toch ook schone dagen in 't leven, niet? Dat moet toch ook nov kunnen tussen het werken door ...

Meer nieuws dank zij...

.....

VERZEKERINGEN GELD PLAATSING EN FINANCIERING EN LENEN

...

ZAKENKANTOOR

Dikke nekken? Of ik nu burgerneesiei hen vui ccii dikke nekken-stad? Als mens van Meer voelt ge dat zo niet aan, vind ik. Toen we in I-loogstraten kwamen wonen in '47, werd dat al gezegd over de Hoogstratenaars met hun hoge toren. Daar is niks van aan, ik ben overigens zelf ook Hoogstratenaar geworden ondertussen, en ik geloof niet dat ik er zoveel last van zou hebben. De band met Meer is na al die jaren wel een beetje verdwenen, ja, dat is waar, al hebben mijn ouders er tot voor drie jaar gewoond momenteel woont mijn moeder hier in 't rustoord. Toen ik in Meer wegging, kende ik er iedereen, zonder uitzondering. Nu al lang niet meer natuurlijk, al blijft ge zo nog dikwijls op 't gezicht zien of die er ene van Jacobs is, en een andere ene van Voet of zo. Meer blijft me dus wel na aan 't hart liggen, ik kom er nog regelmatig.

_

Rommenstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS B.V.B.A.

2321 Hoogstraten (Meer)

Te). 03/315,72.54.

'Die pinten bier gaan we er maar bij op zetten, vindt ge niet? Heel Hoogstraten weet wel dat ik graag een pint of een borrel lust, denk ik'.

LASER SHOW HOOGSTRATEN

om te wonen, zeker voor mij die er zo'n goeie El herinneringen aan bewaart ...

Tot zover dit eerste deel van het vraaggesprek. In een volgende Maand bekijken we met burgemeester Jansen het politieke landschap in Hoogstraten: hoe

r

P,ulcI',r IulcIr bouwmaterialen

l'ietsclub De l'etjes - er is ivelisivaar geen/iets te bespeuren, immaar de pet is er on,,iiskenbaar! Zo ben ik nog jaar en dag ook naar Meer kermis blijven gaan. In zoiets heeft Meer een heel andere mentaliteit dan l-loogstraten, veel dorpser. Als 't hier kermis is, dan ziet ge dat maar amper. Tegen ginder - daar kwam iedereen naar de kermis om feest te vieren. Zelfs een boer die voor de rest geen pint bier zou aanraken! Stuk voor stuk zijn ze er allemaal om te feesten met elkaar. Hier in 't gebuurte hebt ge dat nu ook wel een beetje. Er woont hier op de Thijsakker heel veel jong volk, waar ik zo'n beetje als ouwe bompa tussen zit, en dat hangt goed aan mekaar. 't Is hier plezant

voelt het aan om hier burgemeester te zijn? Wat vindt hijzelf over de voorbije strubbelingen in de coalitie? Hoe staat het met het begijnhof en andere hangende dossiers? Hoe beoordeelt hij de kritiek op de tapijten- en voet balveldenkwestie? En hoe zit het niet een eventuele tweede ambtstermijn? Reserveren dus, kwestie van erbij te zijn. Tenzij u nu alsnog een abonnement neemt (als u dat al niet jarenlang had).!•

Schoorstraat2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

I',uIcr

huliQMQQr biedt u betaalbare kwaliteit!


VANUIT HET STADHUIS...

De nieuwe burgemeester Fons Jansen is zichtbaar tevreden wanneer hij voor de eerste maal in zijn politieke loopbaan als effectief burgemeester de Hoogstraatse gemeenteraad kan openen. Alle raadsleden en de mensen van de pers worden door hem dan ook uitgenodigd om na de zitting een glas te drinken. CVP en FB komen echter niet opdagen. Wellicht is de reden niet te vinden in mogelijke onvrede over de nieuwe burgemeester, want hij wordt door alle partijen hartelijk gelukgewenst, maar eerder in het ongenoegen over het verloop van de geheime zitting, waarin CVP en FB zijn opgestapt. Eerder in de openbare zitting kwamen de oude geschillen nog eens aan de oppervlakte bij de benoeming van een nieuwe schepen in vervanger van eerste schepen Jansen die naar de centrale plaats opschuift. Voor velen wellicht onverwacht wordt raadslid Mathieu verkozen met een nipte meerderheid van stemmen. FB die nog eens een oproep deed om het oorspronkelijk bestuursakkoord dan toch nog te doen naleven, stelde raadslid Koyen als kandidaat voor, maar die kwam niet verder dan 4 stemmen daar CVP blanco stemde en KGB en de twee onafhankelijke Christen Demokraten zich achter de heer Mathieu schaarden. Later in deze zitting werden een aantal gronden uit het gemeentelijk patrimonium ter verkoop voorgesteld. De oppositie wilde slechts tot op beperkte hoogte meegaan in deze verkoop daar zij enkele ernstige vragen had waartoe dit geld moet dienen.

fraktie ons stelde om het mandaat van schepen te willen aanvaarden, het antwoord hebt u medegedeeld. Wij wensen onafhankelijk te blijven voor dit laatste jaar voor de verkiezingen en verklaren met deze aan de raad dat wij met niemand een geschreven of mondeling akkoord hebben, maar dit wil niet zeggen dat wij een meerderheid die een goed beleid voert, zullen steunen in de mate van het mogelijke.' Een tweede ernstige kandidaat voor de nieuwe schepenzetel was raadslid Marcel Van AmmeI (KGB). Nu de kandidatuur van de heer Van Huffel geen wettelijke grond zou kunnen krijgen, was raadslid Van Ammel voor velen de te verwachten man, gezien hij hieromtrent zijn ambities niet altijd onder stoelen of banken had weggestopt. Maar ook voor hem dagen de moeilijkheden op. Hij zou wel kunnen verkozen worden, maar zou niet kunnen zetelen als schepen daar dit onverenigbaar zou zijn met zijn werk. Vermits de gemeente Hoogstraten valt in de zone die tot het werkterrein behoort van het kadaster waar de heer Van Ammel werkt, voorziet de wet een 'onverenigbaarheid' met het uitoefenen van een schepenfunktie. Men kan hiervoor dispensatie of vrijstelling aanvragen en dat zou het betrokken raadslid dan ook gedaan hebben. Deze vrijstelling zou hem evenwel niet ver gund zijn.

In dit geval zou de heer Van Huffel moeten voorgedragen worden door de CVP-raadsleden die hem uit de partij hebben gestoten. Die voordracht is er uiteraard nooit geweest, waardoor raadslid Van Huffel geen kandidaat kon zijn. In het inleidend woordje over deze verkiezing vermeldde burgemeester Jansen dat de KGB er eerst aan gedacht had de kandidaat van de onafhankelijke christen demokraten, Fons Van Huffel, te verkiezen, maar deze zou geweigerd hebben. In de welkomsrede van raadslid Van Huffel tot de nieuwe burgemeester lezen we hieromtrent: 'Geachte Heer Burgemeester, wij danken u voor het vertrouwen en de vraag clie uw

Voor velen wellicht totaal onverwacht, wordt dan plotseling de kandidatuur van raadslid Mathieu (KGB) naar voor gebracht. De dossiers die ter inzage liggen van de raadsleden om de gemeenteraad voor te bereiden, blijken geen kandidaturen te bevatten. Raadslid Verlinden maakt zich hier boos over en stelt dat deze kandidaturen in het dossier moeten zitten daar het officiĂŤle stukken zijn. Schepen Verhuist treedt dit standpunt bij en vindt dat het volgens de letter van de wet misschien wel allemaal in orde is maar zeker niet volgens de geest van de demokratie. Hij doet daarbij een oproep tot de KGB uiteindelijk dan toch nog de bestuursovereenkomst te doen naleven. FB heeft namelijk raadslid Koven voorgedragen voor dc sche-

Een nieuwe schepen en de grote uitverkoop... Verslag van de gemeenteraad van 21 september 1987

Een nieuwe schepen: Wie van de drie? Van zodra schepen Jansen tot burgemeester benoemd werd, zijn er tal van speculaties geweest over de vrijgekomen schepenzetel. Het was voor iedereen zo goed als duidelijk dat de nieuwe kandidaat in de groep KGB, aangevuld met de twee onafhankelijke christen demokraten, moest gezocht worden. De meeste kans leek ons de heer Van Huffel te hebben. Sinds de raadsleden Van Huffel en Snijders uit de CVP werden gezet vormen zij in de meeste belangrijke beslissingen het verlengde van de KGB. Zij werden tenslotte door hun vroegere partij ook mede aansprakelijk gesteld voor de breuk in de oorspronkelijke coalitie KGB-FB door hun steun aan Karel Aerts bij een vorige schepenbenoeming. Hun positie in het gemeentelijk strijdperk was en is nog steeds zeer sterk. Met hun stem staat of valt elke belangrijke beslissing en benoeming van de KGB. Tien (KGB) plus twee geeft twaalf stemmen en dit is nog steeds een, zij het vrij nipte, meerderheid op 23 raadsleden. En omdat de volksmond zegt, 'voor wat hoort wat' tipten velen op deze kandidaat. Dit zou wellicht het scenario kunnen geweest zijn ware er niet een nieuwe wet van 2 juni 1987 welke verschenen is in het Staatsblad van 11juli '87. Deze wet die ingevoerd is om het 'overlopen' te vermijden vermeldt namelijk het volgende: 'De schepenen worden door de gemeenteraad gekozen. Hiertoe wordt voor elke kandidaat een akte van voordracht ingediend 3 dagen voor de zitting van de raad, getekend door meer dan de helft van hen, die met de kandidaat-schepen op dezelfde lijst zijn verkozen.'

Raadslid Mom Mathieu legt de eed af als schepen van Hoogstraten.


p Raadsleden Van Huffel en Van 1 inniel: droinend van een zachte schepenzc'tel?

penzetel. Zoals men zich wellicht nog herinnert heeft FB nu twee jaar geleden aan de KGB een schepenzetel verloren, en dit tegen alle schriftelijke afspraken in. Wanneer de stemming moet beginnen, maken Peerlinck en Verlinden enkele schampere opmerkingen aan het adres van de secretaris daar de stembriefjes reeds voorgetypt klaar zijn. Secretaris Vinck had even tevoren als antwoord op het verwijt van de lege dossiers geantwoord dat hij om 19.00 u. nog niets wist over de kandidaturen. 'Ik vind het erg onfris om mij of de administratie te verdenken ergens de hand in te hebben!' Uit welingelichte bron vernemen wij achteraf dat er wel degelijk een kandidatuur voor de heer Van Ammel is binnengebracht op 17 september, ondertekend door alle raadsleden van de KGB, zodat er tot korte tijd voor de gemeenteraad nog met deze mogelijkheid rekening gehouden werd. Vandaar wellicht de geheimzinnigheid rond dit dossier. De uitslag van de stemming gooit echter alle nog restende twijfels weg. De nieuwe schepen wordt de heer Edmond Mathieu met 12 stemmen. Raadslid Koyen behaalt 4 stemmen en de 7-koppige CVP-fraktie stemt eenparig blanco. Na de eedaflegging bedankt de nieuwe schepen de mensen die in hem hun vertrouwen hebben gesteld. Hij heeft het zetelen als gemeenteraadslid altijd als een hobby aanzien om iets te doen voor de mensen. Maar in die periode heeft hij ondervonden hoe moeilijk dat wel is en dat men zelfs mensen in levensstrijd nog misbruikt om belangen te doen voorgaan. Hopenlijk komt er nu beterschap 'anders doe ik zeker niet lang mee!' aldus schepen Mathieu. Schepen Sprangers merkt op dat hij zich moeilijk kan aansluiten bij de andere gelukwensen, want deze verkiezing blijft een aanfluiting van de oorspronkelijke bestuursovereenkomst.

Grond te veel of geld te weinig? Reeds in de gemeenteraad van 20 januari 1986 werd voorgesteld een aantal gronden die eigendom van de gemeente zijn, en van geen openbaar nut zijn, en weinig opbrengen, te verkopen. Toen werd dit punt verdaagd. Vandaag wordt een lijst met 21 gronden overlopen en eventueel ter verkoping vastgelegd.

Vanuit CVP en FB is er toch wel heel wat terughoudendheid voor deze verkopen. Niemand weet direkt waarvoor de opbrengst zal moeten dienen en men vraagt zich in sommige kringen vertwijfeld af of met al dit geld de putten van de dure voetbalvelden dienen gedicht. CVP wil slechts meegaan tot een opbrengstsom van 2,5 miljoen, het bedrag dat in de begroting voorzien is. Raadslid Peerlinck waarschuwt het college dat men nu geen zottigheden met geld moet doen. Wij overlopen in snel tempo de lijst met de 21 gronden. - Het vroegere stort van Hoogstraten in de Gelmeistraat, 1 ha 68a; iedereen akkoord. - Brouwerijstraat, overschot grond wegaanleg; akkoord. - Casa Cara te Minderhout. Reakties van Verhulst en Van Erck: kan beter dienen voor latere uitbreiding van de school. Blijft behouden. - Grond achter de school in de Schoolstraat (Mi). Reaktie Van Erck: het past bij de school waar nood is aan een turnzaal. Minderhout is overigens slecht bedeeld: er is geen gemeentelokaal, en de post, muziekschool, het doplokaal, het is allemaal allesbehalve. CVP is niet akkoord met verkoop, de rest wel. - Meer, Venneweg naast de Raamloop, 1 ha 2a, overschot ruilverkaveling, schaarhout en landschappelijk waardevol gebied. Verhuist stelt voor te behouden. FB tegen, rest voor verkoop. - Hoek Beukendreef - Poeleinde te Wortel: weiland 81a. VerhuIst: er is hier een langdurig huurkontrakt. In principe akkoord maar wat is de opbrengst en welke vergoeding dient eventueel betaald. Enkel verkopen als de prijs zinnig is. - Staakheuvel, op de grens met Merksplas: wei 31a 55ca; iedereen OK. - Langenberg Wortel: driehoekig spieke met eiken 8a; bomen en grond worden afzonderlijk verkocht. - Schoolstraat Minderhout: gedeelte van de hof van de pastorij: 4 percelen. Verhuist stelt voor te wachten tot na de restauratie van de kerk om alles in zijn geheel te bekijken. Er wordt gewacht. - Meerdorp, tuin vroeger schoolhuis: 3 percelen. Sprangers is voorstander deze 3 percelen terug te brengen tot 2 om meer ruimte aan het schoolhuis te laten. Wordt verkocht in 3 percelen.

- Meer, Terbeeksestraat: achterliggende grond tegenover de school 9a. Peerlinck: wij hebben alles eens geteld en wij komen aan 2,5 rnilj. Voor ons is dit genoeg. Verkoop dit maar en dan zien we wel hoe ver we komen. Wordt verkocht (iedereen min CVP). - Meerledorp, De Wissel: graspleintje wordt uitgesteld. - Meerdorp, vroeger schoolhuis naast de bibliotheek. Verhuist: de enige woning in de fusie die goed verhuurd wordt en het vormt een geheel met de bib. Voorstel om te behouden: iedereen akkoord. - Meersel-Dreef: vroeger schoolhuis. Snijders: hier woont een oudere vrouw reeds 60 jaar in op basis van een vroegere belofte. Blijft behouden. - Beukendreef Wortel: 2 ha 45 a weiland. Verhulst: geen verkoop mogelijk, is in huur gegeven aan de ponyclub in 1985. Wordt niet verkocht. Voor de zes andere gronden is geen schattingsverslag voorhanden. Er wordt enkel beslist om een schaitingsverslag aan te vragen waarna het terug in de raad moet komen. - Terbeeksestraat naast de school: wordt niet verkocht, het is voor een mogelijke uitbreiding van de school. - Meerseidreef, bouwgrond naast het vroegere schoolhuis: kan niet verkocht worden. - Bouwgrond achter de vroegere IKO in de Lindendreef: wordt niet verkocht. - Gravin Elisabethlaan: parkgebied 39a, wordt niet verkocht. - Terrein Boskant: 1 ha 4 a 15 ca, kan niet verkocht worden. - Jeugdheem Meerle kan eveneens niet verkocht worden. Inderdaad een heel spaarpotje.•

Wacko Jacko Party Op vrijdagavond 23 oktober kunt u een Wacko Jacko party meemaken. (Ingewijden weten het misschien al lang maar Wacko Jacko is de 'nickname' van Michael Jackson.) Deze fuif wordt mede georganiseerd door Radio Cosmos en gepresenteerd door Cosmospresentator Peter VERHOFSTAD (alias Peter Van Dijck). Het gebeuren heeft plaats in zaal Pax in Hoogstraten en begint om 20u. Kaarten kunnen in voorverkoop verkregen worden bij Studio Verhofstad, Pijperpad 5 in Meer. Tel. 315.81.29.•

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten.


voor Hygiëne reeds uit dat de situatie nog verslechterd was. Per liter bevatte het water 4 mg nitraten en 0,2 mg nitrieten; 1,9 mg ammonium en 0,3 mg ortofosfaat.

Kriek is in, maar de Mark is dood! Met heimwee denken we nu vaak terug aan het gedichtje van wijlen J. Verboven dat de Mark in al haar pracht en praal beschreef. Als we de Mark nu aandachtig ontleden blijkt er van die vroegere pracht en praal gewoonweg niets meer overgebleven te zijn. De Mark was vroeger de levensader van onze streek. 's Zondags zaten haar boorden vol met verstokte vissers die op die manier eens voor wat extra op tafel konden zorgen. In de zomer zocht de jeugd het koele water op om verfrissing te zoeken en de spieren eens los te gooien ter ere van een fikse zwempartij. Vissen en zwemmen, het hoort niet meer bij het beeld dat wij ons over de Mark vormen. De doorsnee Hoogstratenaar is zich terdege bewust van het feit dat de Mark danig te lijden krijgt vanwege de verontreiniging maar de ernst van deze zaak blijkt toch onvoldoende gekend. Reeds meerdere malen echter werd de alarmbel geluid. De Mark wordt in kringen van wetenschapslui en bevoegde instanties momenteel aanzien als de meest vervuilde rivier van Vlaanderen. Eén en ander werd kortelings nogmaals bevestigd door een controlemeting die werd uitgevoerd aan de Watermolen te Meersel-Dreef. Die meting door het Provinciaal Instituut van Hygiëne bracht aan het licht dat de Mark momenteel biologisch gezien morsdood is. Einde vorig jaar beëindigde liet Departement Biologie van de Universitaire Instelling Antwerpen een studie gewijd aan de waterkwaliteit en het visbestand in het bekken van de Mark. Deze studie was gebaseerd op gegevens en waarnemingen opgetekend in de periode '83 tot en met '86. De waterkwaliteit van de Zuidermark werd toen reeds slecht bevonden. De voornaamste oorzaken voor die slechte kwaliteit zijn de lozingen in Rijkevorsel, maar ook E-loogstraten werd o.a. verantwoordelijk gesteld voor de afremming van de zelfreinigende capaciteiten van de rivier. De lozing van het waterzuiveringsstation, hoe paradoxaal het ook moge klinken, zorgde voor een ster ke achteruitgang van de waterkwaliteit. Tot aan de Nederlandse grens wordt het water wel weer zuiverder door samenvloeiingen met zijriviertjes en de helende werking van de stuwen. Het water werd gekenmerkt door een hoge organische belasting. Deze is afkomstig van het huishoudelijke afval, van massale en verspreide lozingen van bio-industriële aard, conservenbedrijven en slachterijen. De waterkwaliteit is ook sterk onderhevig aan droogte en regenval als gevolg van verdunning en stroomsnelheid van het water. Door de slechtc zuurstofhuishouding was de visfauna toen reeds sterk verarmd en een eventuele herkoIonisatie van de vispopulatie werd onmogelijk geacht omwille van de aanwezigheid van de stuwen. De Leiloop werd toen nog als de enige 'normale' zijrivier van de Mark beschouwd, maar toen was er nog geen sprake van Tank Cleaning. Door de lozingen van dit bedrijf, gelegen aan de grenspost te Meer, is ook dit beekje een gewisse dood beschoren. Nog recenter is de studie van het zelfde departement die handelt over de aanwezigheid van zware metalen in het spierweefsel van vissen. Bij vissen uit de Mark in Meersel-Dreef werd een aanrijking van Cadmium vastgesteld en ook lood werd in het spierweefsel aangetroffen. Men raadde om die reden aan om de vissen niet te gebruiken voor consumptie. Een onnodige waarschuwing waarschijnlijk; de wetenschappers zouden immers geen vis meer vinden. Volgens de biologen van de UIA, zo leest men in deze studie, zouden de voornaamste oorzaken van de vervuiling op een relatief gemakkelijke wijze aan te pakken zijn. Een efficiënte controle op de lozingen, zuivering van een paar zijlopen en het bevorderen van de beluchting. De beluchting is sinds de sanering verbeterd door de stuwen die zuurstof in liet water brengen maar anderzijds

In vergelijking met vroeger genomen stalen waren de concentraties verhoogd. Tussen de metalen: ijzer, lood, koper, zink, vond men ook het zeer giftige cadmium! De vervuiler opsporen was echter onbegonnen werk omwille van de reeds hoge graad van verontreiniging. Het bewijst alleen maar hoe onbezonnen men tegenwoordig in onze regio met het milieu omspringt. De Mark is een smeerpijp geworden, een goedkope vuilnisbak voor al wie zijn rotzooi stiekern kwijt wil. Aan de watermolenbrug in Meersel-Dreef heeft er weer een bordje gehangen dat er op wees dat de Mark 'stinkt'. De 'daders' van deze criminele misdaad moeten niet gezocht worden onder de milieu-activisten of tussen de leden van groene verenigingen. Het was het werk van Jan-met-de-pet, de man in de straat die er stilaan genoeg van begint te krijgen.

wordt de stroomsnelheid van het water sterk geremd. Van beluchtingssystenien moet men overigens ook geen wonderen verwachten. Zij blijken in de eerste plaats opgesteld te worden om kritiek vanwege onze noorderburen te vermijden. In de brij die momenteel door

Men weet al jaren dat deze situatie ronduit schandalig te noemen is omdat de schuldigen onschuldig pleiten en omdat bevoegde instanties en overheden liever in gebreke blijven.

DIT RmtwATERzuivEntN~AmN Doop u

HrE

26v1'

Wt.O MESULMD0

J LENSSENS,

EFM L t,

,fL

'n'.

.,tM £N i

J D3uTtR

$TR A

Bostts. lvi

VJGrV

A Otorn-

s

(

Ct.rst'

VLIooRitN

v 4 PPR

~

N V STuo,E8AU P4 V 8w*&1

00 (K E Ers W PULS

Vrn RoY

NV

NV PsvA

De opening van het walerzuiveringssialion in 1982: hoop op een nico we Mwk. Wat brengt de nieuwe collector?

de Markbedcling schuift is daarenboven geen leven mogelijk. De visserijconimissie zal ongetwijfeld het uitzetten van vis stopzetten zolang deze schandalige situatie blijft aanhouden. Ondanks de overvloedige regenbuien bleek ook deze zomer dat het Markwater er niet op vooruit is gegaan. Integendeel! De warme dagen waren op één hand te tellen maar waren voldoende om omwonenden en passanten nogmaals met de NEUS op de feiten te drukken. Het water kleurde zwart, er dreef allerlei smurrie op het 'water'oppervlak en het goedje begon verschrikkelijk te stinken. Door verrotting daalde het zuurstofgehalte tot 1,8 mg per liter, ver beneden het gangbare minimum. De procentuele verzadiging van zuurstof bedroeg toen 1 9Wo, normaal tussen de 80 en 120! In november vorig jaar wezen controlemetingen van het Provinciaal Instituut

Hoofdrolspelers in dit drama zijn Polfruit en conservenfabriek Rovana. Wie een tijd terug naar de Roereindloop in Achtel ging kijken kreeg een kersenrode vloeistof te zien met een bordeauxrode schuimkraag. Kriek is inderdaad in maar de Mark is dood. Verder stroomafwaarts verkleurt het water van paars naar zwart onder invloed van de verrotting die al de nog aanwezige zuurstof uit het water opgebruikt. Men verschuilt zich achter het feit dat Rij kevorsel nog steeds niet is aangesloten op het rioleringsnet. De miljoeneninvestering in het waterzuiveringsstation, gedragen door de gemeenschap, kan op deze manier niet renderen. Het zuiveringsstation is nutteloos zolang de persleiding RijkevorselHoogstraten niet wordt aangelegd omdat al het Vorselse rioleringswater rechtstreeks in de Mark terecht komt. De vis is gevlogen ... men zou voor minder.• A . D.


Nieuwe hoop in donkere Marktijden... Toen op 26 maart 1982 het Hoogstraats zuiveringsstation plechtig geopend werd was wellicht iedereen onder de indruk van de geweldige installaties en de mogelijkheden die hieruit voort zouden vloeien. Het optimisme van sommigen ging zelfs zover dat men de aanwezige minister Lenssens uitnodigde om volgend jaar te komen vissen in de Mark. Inderdaad een vrij optimistische kijk wanneer we de gegevens van de metingen anno 1987 zelfs maar eens vluchtig bekijken. In Minderhout, Hoogstraten en Wortel zijn die gegevens zelfs van ondergeschikt belang. Hier heeft men aan zijn natuurlijke zintuigen reeds meer dan genoeg. Geuren en kleuren variëren van seizoen tot seizoen, van regenperiode of droogte, van varkensstallen met afgemeste dieren of juist opgezette biggen, van kriekenverwerking of appelmoesproduktie, er is voor elk wat wils. De grootste oorzaak van dit alles blijft nog steeds de vele illegale lozingen van kalver- en varkensmesterijen, maar vooral het nog steeds ontbreken van de reeds zo lang geleden aangekondigde collector van Rijkevorsel. Hierdoor loopt nog steeds al het rioolwater van de gemeente Rijkevorsel en het afvalwater van de sterk vervuilende bedrijven Rovana en Polfruit via grachten en beken zonder omzien richting Mark.

gen. Het pompstation wordt gebouwd op Koekhoven aan de kleine Mark en de persleidingen lopen van daaruit langs Gammel naar Achtel en zo op Hoogstraats grondgebied via de Achtelsestraat en het Groenewoud naar de Antoon de Lalaingstraat waar zij aansluit op de hoofdriolering in de Gelmelstraat.

Poifruit en Rovana Beide bedrijven zullen eveneens moeten aansluiten op de collector. Tot v5ér het bestaan van de VWZ waren deze bedrijven afhankelijk van een vergunning van de DZA, de Dienst voor Zuivering van Afvalwater, afhankelijk van het Ministerie van Volksgezondheid. Bij de VWZ kent men twee vergunningen. Vooreerst is er een lozingsvergunning in het oppervlaktewater. Dit vereist een volledige zeifzuivering van het afvalwater. Een ander soort vergunning is de rioleringsvergunning. De bedrijven kunnen in de riolering lozen en dit water wordt dan door de zuiveringsstations van de VWZ zelf gezuiverd. Hier zijn evenwel een aantal normen van tel,

In 1982, bij de opening van liet zuiveringsstation werd aangekondigd dat de aanbesteding van deze collector nog datzclfdc jaar zou geschieden zodat men dc definitieve indienstnenliiig daat van in 198'I zou kunnen verwach ten. Dit wa toen nog een intergemeentelijke aangelegenheid tussen hoogst! alL!! en Rijkevorscl, een zaak die voor alle beliokken par tijen een bom geld zou kosten, zowel voor de beide gemeenten als voor de twee fruit- en groentenverwerkende industrieën. En ook hier heeft de pot de ketel verweten dat hij zwart ziet, toen er geen schot in deze zaak kwam Intussen werd het zuiveringsstation overgedragen aan de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij (V.W.Z.) en op 9 september 1987 is dan eindelijk toch de bouw van de collector en de aansluiting op het station te Minderhout aanbesteed. Nog één slechte zomer en dc zaak is npielosi, aldus de VW7 die nog meer in petto heeft.

De collector van Rijkevorsel Op 9 september jongstleden werd dan eindelijk de aanleg van de collector en de verbinding met het waterzuiveringsstation te Minderhout aanbesteed. De firma NV Van Broeckhoven uit Heusden-Zolder zal in de eerste helft van oktober met de werken beginnen. Het gaat hier om een project van 83.740.000 F. Hiervan zal de VWZ 64,6 miljoen voor haar rekening nemen, de overige 19 miljoen zijn ten laste van beide gemeenten Rij kevorsel en Hoogstraten. Zij zullen hiervoor evenwel nog staatssubsidies ontvan-

De oudste gekanaliseerde delen van de Mark vinden we in Breda en Hoogstralen. Dit is de Mark achter het kasteel van Hoogstralen. Voor de toestand van het water, zie plaatje links.

gen. De VWZ betaalt de bouw van de collector, het pompstation en de aanleg van de persleidingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rioleringen, de deksels en de wegenisaanpassingen. De werken zullen ongeveer één jaar in beslag nemen. Het kontrakt vermeldt 230 werkda-

(1)

cl)

LU

-c

- Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119, Rijkevorsel

Tel. 03/314.56.17 Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.

waaraan het afvalwater moet voldoen. Het bedrijf betaalt aan de VWZ die zuivering. Men zal evenwel zelf aan voorzuivering moeten doen om in aanmerking te komen voor de gestelde normen. Hoe meer men evenwel zelf zuivert, hoe minder de vervuiling, hoe minder de kostprijs aan de VWZ. Deze zomer werden verscheidene metingen naar de biologische kwaliteit van het water verricht door de VWZ in de Mark 100 m na het lozingspunt van Rovana en Polfruit. Hier uit bleek eens te meer hoe beide bedrijven verantwoordelijk zijn voor een zware verontreiniging.

Illegale lozingen Het is een publiek geheim dat er in de Noorderkernpen, een streek met een hoge concentratie aan kalver- en varkensmesterijen, tal van illegale sluiklozingen plaatsvinden. Vaak vinden deze in de week-ends of 's nachts plaats, dikwijls met een verwijderbare soepele darm. Sommigen schrikken er evenwel niet voor terug volle beerkisten in de Mark te lozeii op klaarlichte dag. Zeker in de periodes


dat het moeilijk is om op de akkers of weiden te geraken omwille van langdurige regens of dooi laten vele mesters hun drijfmest de vrije loop in nabijgelegen sloten. Deze praktijken zullen wellicht nog slechts een kort leven beschoren zijn, als wij de heer Janda van de VWZ te Herentals mogen geloven. Men legt momenteel de laatste hand aan een inventaris van alle bedrijven die met drijfmest opgezadeld zitten. Dit gebeurt in overleg met overkoepelende organisaties. Zodra dit op punt staat, kan men een efficiënte kontrole gaan uitvoeren en kunnen de illegale lozingen worden opgespoord. Opsporen en bestraffen is één punt, voorkomen is een ander. Vandaar dat men momenteel ook volop bezig is met de discussie omtrent drijfmest, septische putten en de over bemesting van de akkers. Die studie is aan de gang en de direktie van VWZ verbergt niet dat men regelmatig eens over het muurtje gaat kijken naar Nederland. Zo worden mestbanken ook in overweging genomen en zoekt men naar opvangfaciliteiten bij een onderbelast waterzuiveringsstation. Zo is het momenteel reeds mogelijk om in het station te Hoogstraten te lozen. Maar een gecoördineerde aktie met OVAM dringt zich meer en meer op, niet alleen voor gier en drijfmest maar ook voor ruimspecie van septische putten. Men wil Hoogstraten uitbouwen voor een

veringsprogramma (AWP). Of er nu een eigen zuiveringsstation komt op Dreef dan wel of de nog aan te leggen riolering zal aansluiten op het station te Minderhout, zal in de volgende jaren worden bepaald. De riolering te Meersel-Dreef staat wel op het programma van de gemeente, doch vooraleer alles in orde zal zijn, zullen we toch al wel in de jaren '89-'90 zijn. Het Hoogstraats Waterzuiveringsstation werkt momenteel nog maar op de helft van haar capaciteit. Ze heeft een capaciteit van 43.000 inwonersequivalent en momenteel verwerkt ze slechts van 20.000 â 23.000. Maar wat momenteel gezuiverd wordt is volgens de VWZ prima. Er worden iedere maand stalen genomen en ontleed. Er is een meetpunt stroomopwaarts en één aan het lozingspunt van de installatie en aan de inplanting vindt men een relatief goede kwaliteit. Er blijft natuurlijk altijd nog een restvervuiling. Een zuiveringsstation is tenslotte een centrale van alle rioleringen uit verschillende dorpen, een centraal punt waar alle lozingspunten worden samengebracht. In een propere Mark zal dit eventueel nog tot een kleine plaatselijke ver vuiling kunnen leiden. Het zuiveringsstation te Minderhout is een moderne en zeer goed uitgerust station, aldus de heer Bartholomeeussen.

Zelfs op de Nederlandse Mark kreeg men te maken mnet massale vissterfte. Mede hierdoor plaatste men een beluchter, juist voor de grens op Belgische bodem. centrale voor septisch materiaal maar tot nu toe was er weinig belangstelling van plaatselijke ruimfirma's. Vermoedelijk wordt dit nog steeds over akkers uitgespreid.

Aan de Leiloop wordt er half november een klein zuiveringsstation in gebruik genomen waarin de bedrijven aan de transportzone kunnen lozen zodat hopelijk problemen zo-

De watermolen le Hoogstraten: een prachtig zicht maar de romantiek is hier reeds lang zoek aan deze open riool. als onlangs met firma Tank Cleaning zich niet meer kunnen voordoen. De Heerlese loop of de Kaal te Meerle zal voorlopig dan nog een uitzondering blijven, daar zij reeds sterk vervuild vanuit Nederland onze gemeente binnenvoert. Wellicht is dit dan nog gespreksstof voor de Hoogheem Raadschap West-Brabant waarmee de VWZ om het half jaar besprekingen voert over de Mark. Vorig jaar is er een grote vissterfte geweest op de Mark in Nederland aan de Schele Brug. De problemen die hieruit voortvloeiden hebbci mcdc geleid tot het plautsen van een be luchter op de Mark op ongeveer één kilometer van de grens. De heer Bartholomeeussen van de VWZ geeft toe dat men zijn buren graag te vriend houdt en zeker in dit geval waar men met een grensoverschrijdende waterloop te maken heeft. Maar het feit dat men deze beluchter zo dicht bij de grens heeft geplaatst is meer het gevnlg van een aantal technisht tpte; ti t h-ver 1 ad 1 cii nle,.r 1 ,el nU Ier verder srroomopwaarts gezet, maar de vereisten waren nu eenmaal een minimum diepte van 1,5 meter, een vaste bodem, en de aanwezigheid van electriciteit. Hopelijk hoeven wij ons binnen een jaar geen vragen meer te stellen over beluchters op de Mark. J.H. Voor al wie interesse heeft in de werking van een zuiveringsstation is er een diareeks ter beschikking over afvalwater: 'De geschiedenis van het waterdruppeltje'. Geïnteresseerden lagere scholen kunnen altijd kontakt opnemen met het zuiveringsstation.0

De Mark zal zich herstellen Volgens de heer Bartholomeeussen, verantwoordelijke voor het waterzuiveringsstation te Hoogstraten, kan de Mark binnen twee jaar terug gezond zijn. Zodra de collector van Rijkevorsel aangesloten is aan het zuiveringsstation valt de grootste vervuiling weg en zal de Mark zich zeer snel herstellen. Maar eerst zullen we nog één slechte zomer moeten door komen. Hierna zal het Markbekken voor ongeveer 95 07o gesaneerd zijn en dat zal een primeur zijn voor het Vlaamse land. Er resten dan alleen nog de riolering van Meersel-Dreef, WortelKolonie, en Breebos te Rijkevorsel. Wat er met Meersel-Dreef zal gebeuren, zal bepaald worden in het Algemeen Waterzui10

tt ,IPEETEPg autobanden

* merkbanden * occassiebanden

*

reparaties * *

d e p annage *

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05


2Jc II -___ 1 Z' 1 Zit HVV op de goede trein? ).

;?•

Na een eerder zwak uitgevallen oefenprogramma, nam H V V een goede start in de Beker van België. Bilzen, een sterke titelkandidaat werd voor eigen publiek met twee doelpunten van Hans Smulders uit de Beker gegooid. Beringen, een gereputeerd tweedeklasser, kreeg op de Thijsakker geen voet aan de grond. Zij hadden de hulp van de scheidsrechter nodig om verlengingen te kunnen afdwingen. Ook in die verlengingen bleef HVV de betere ploeg, doch doelpunten kwamen er niet meer. Gelukkig waren onze strafschopnemers bij de zaak en doelman Cools stopte 2 van de 5 Limburgse strafschoppen. HVV hoopte op een grote tegenstrever. Het lot was ons echter niet gunstig want een verplaatsing naar Kortrijk is noch sportief, noch financieel een prettig vooruitzicht. De eerste kompetitiematch ging HVV - onberekenbaar als altijd - voor eigen publiek de boot in tegen Hoeselt en dat betekende eigenlijk meer dan een domper op ons optimisme. De verplaatsing naar Zwarte Leeuw bracht ons echter weer het bewijs dat HVV dit seizoen een stuk sterker is dan vorig jaar. Onze spitsen zullen nog menig doelpunt scoren en dat deden ze ook tegen de Leeuwen. Meer dan 3000 toeschouwers beleefden een prettige voetbalavond, ook al was de pret in het roodWitte kamp een stuk hoger dan bij geelzwart. Het werd een pittige partij met de roodwitten uiteindelijk als winnaar. In alle kranten kreeg de Friswitploeg veel lovende commentaar en wij hopen nu maar dat deze tendens zal worden verdergezet. Zit HVV op de goede trein?

fl

S P u R:T]

X

I

H. V. V. heeft er moed op. Programma

Zaterdag 10 oktober:

Zaterdag 3 oktober:

15.00 u.: Reserven - Germinal (öfwel vrijdagavond te 20.00 u.). 13.30 u.: Miniemen A - Minderhout 13.30 u.: Miniemen B - Olympic 13.30 u.: Merksplas - Preminiemen A 13.30 u.: St.-Lenaarts B - Preminiemen B

20.00 u.: Hoogstraten VV - Tienen 13.30 u.: Halle A - Miniemen A 09.45 u.: Schoten B - Miniemen B 13.30 u.: Preminiemen A - St.-Jozef A 13.30 u.: Preminiemen B - Westmalle B 15.00 u.: Tienen - Reserven Zondag 4 oktober:

09.30 u.: Ek. Donk - Juniores A 09.30 u.: Zw. Leeuw - Juniores B 09.30 u.: Scholieren A - Merksplas 09.30 u.: Scholieren B - Oosthoven B 11.00 u.: Knapen A - Merksplas Knapen B: vrij.

Zondag 11 oktober:

15.00 u.: Germinal - Hoogstraten VV 09.30 u.: Juniores A - Mariaburg 09.30 u.: Juniores B - 0. Turnhout 09.30 u.: FC Turnhout - Scholieren A 09.30 u.: Kasterlee - Scholieren B 11.00 u.: FC Turnhout - Knapen A 11.15 u.: Gooreind B - Knapen B Zaterdag 17 oktober:

15.00 u.: Aubel - Reserven 13.30 u.: Miniemen A - Meer 13.30 u.: Miniemen B - Vorselaar B 13.30 u.: Minderhout - Preminiemen A Preminiemen B: Vrij 12.30 u.: Minderhout - Hoogstraten (6-7-jarigen). Zondag 18 oktober:

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: ake dagen tol 18 nar zaterdag lot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maarrdagvoormddag

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/31451 27 -

15.00 u.: Hoogstraten VV - Aubel 09.30 u.: Wuustwezel - Juniores A 09.30 u.: Lentezon - Juniores B 09.30 u.: Scholieren A -Kasterlee A 09.30 u.: Scholieren B - Lentezon B 11.00 u.: Knapen A - Kasterlee A 11.00 u.: Knapen B - Merksplas B Zaterdag 24 oktober:

15.00 u.: Reserven - Heultje (éfwel vrijdagavond te 20.00 u.). 14.30 u.: Meerle - Miniemen A Miniemen B: vrij. 13.30 u.: Preminiemen A - Meer 13.30 u.: Preminiemen B - Wuustwezel B 12.30 u.: Hoogstraten - Meer (6-7-jarigen) Zondag 25 oktober:

15.00 ii.: Heultje - Hoogstraten VV 09.30 u.: Juniores A - Hoogmolen 09.30 u.: Juniores B - Dosko 09.30 u.: Wuustwezel - Scholieren A Scholieren B: vrij. 11.00 u.: Wuustwezel A - Knapen A 09.30 u.: St.-Lenaarts B - Knapen B Zaterdag 31 oktober of zondag 1 november:

Kortrijk - Hoogstraten VV (Beker van België). •


:

2ic

,s:T1

I

spun i

___ -

Moeilijke start voor VNA-Wortel

FC Meerle: magere start

Na de goede uitslagen in de bekerkompetitie verloopt de start in 3e provinciale A eerder moeizaam voor Wortel. Door gekwetste en reeds gestopte spelers is de ploeg van de bekercampagne danig door elkaar gerommeld zodat er weer naar eenheid moet gezocht worden. Aan deze problemen hebben de tegenstrevers natuurlijk geen boodschap, zodat de eerste twee wedstrijden door Wortel verloren worden. De wedstrijd tegen Lint zou veel kommer en kwel moeten doen vergeten omdat een goed spelende thuisploeg de eerste puntjes binnenhaalde. Deze overwinning heeft toch heel wat zweet gekost. Bij de spelers omdat zij tot de laatste minuut moesten vechten om dit resultaat binnen te halen. Bij de supporters omdat het wedstrijdverloop zo spannend was. Want na een 2-0 voorsprong van Wortel kon Lint terugkomen naar een 2-2 stand. Met een magnifiek doelpunt van Dirk Mertens kreeg Wortel toch de verdiende overwinning. Misschien is met deze overwinning een stap gezet in de goede richting zodat de laatste plaats in de rangschikking volgende maand een ware herinnering is, zowel voor spelers als supporters. Van de Wortelse ploegen hebben de preminiemen de start zeker niet gemist, zij voeren met 6 punten op 6 de rangschikking aan.

Nadat ons eerste elftal na een 1-0 nederlaag op Minderhout uit de 'Beker van Antwerpen' gewipt werd, ging men de forme aanscherpen door het spelen van een reeks oefenwedstrijden. In Weelde werd er 2-2 gespeeld, tegen Dosko 1-1, in Meer werd met 4-3 verloren en in H.I.H. Turnhout met 3-2. Tegen 01. Essen, dit in het kader van de beker 'Jos Present', won Meerle via het nemen van strafschoppen. Het was trainer-speler Eddy Mertens die de beslissende strafschop nam. Vriend en tegenstander verraste men dan door Wildert met 3-0 en Bezemheide met 7-2 te kloppen, en dit voor dezelfde beker. Brasschaat woog echter te zwaar voor de groen-witten wat meteen de uitschakeling betekende voor bovengenoemde trofee.

Programma voor oktober le ploeg

4-10-87: Wortel - Schoten 11-10-87: Mariaburg - Wortel 18-10-87: Wortel - Hove 25-10-87: Bezemheide - Wortel Reserven A

4-10-87: Weelde B - Wortel 11-10-87: Wortel - Meer A 18-10-87: Verbr. Arendonk - Wortel 25-10-87: Wortel - Meerle Reserven B

3-10-87: Lentezon A - Wortel 10-10-87: Wortel - Weelde A 17-10-87: St. Jozef - Wortel 24-10-87: Wortel - Vosselaar 31-10-87: vrij. Scholieren

4-10-87: Wortel - Meer 11-10-87: vrij 18-10-87: Wortel - Meerle 25-10-87: Vlimmeren - Wortel Knapen

Gelijk aan scholieren. Mmie men

4-10-87: FC Turnhout A - Wortel 11-10-87: Wortel - White Star A 19-10-87: Brecht A - Wortel 25-10-87: Wortel - Zwaneven Praeminiemen

3-10-87: Meer - Wortel 10-10-87: Wortel - Zw. Leeuw A 17-10-87: Lentezon A - Wortel 24-10-87: Wortel - Minderhout 31-10-87: Brecht - Wortel.• 12

De preminiemen konden het in het tornooi te Wortel ook niet ver brengen. Geen enkel puntje werd gewonnen. De miniemen verloren ook hun eerste wedstrijd maar achteraf bekeken was dat tegen de winnaar van het tornooi, namelijk St.-Lenaarts. Wat wij als buitenstaander toch wisten te waarderen was dat in het tornooi ook een beker 'Frans Baeten' te verspelen was! Het was de 'penaltytrofee' bij de miniemen. Iedereen in onze voetbalmiddens zou Frans Baeten uit Wortel moeten kennen. Reeds 25 jaar is hij scheidsrechter. Immers op 10december 1962 werd hij fluitenier. Zijn eerste wedstrijd floot hij op het terrein te Merksplas waar de plaatselijke knapen het opnamen tegen Dosko. Heel veel mensen van Wortel trokken naar Merksplas om de Frans te volgen. Frans ontving reeds de bondserepenning voor 15 jaar dienst en onlangs mocht hij de 'Kroonorde' in ontvangst nemen. Toch wel een feit dat we graag even aanhalen. Frans heeft in zijn loopbaan niets dan vrienden gemaakt. Zijn streven is er nog een vijftal jaren bij te doen en zich ten dienste te stellen van de jeugd. De scholieren trokken naar Ulvenhout om daar een tornooi te gaan betwisten, ze konden het niet verder brengen dan een negende plaats. De beker 'Cyriel Verboven' voor premirjiemen werd dit jaar gewonnen door Wortel dat met afgetekende 6-0 cijfers de finale won tegen Meer dat alzo de wisselbeker niet mocht behouden. 'Driemaal is scheepsrecht'! Geen tweemaal! De jongste spelertjes van Meerle moesten voor de derde en vierde plaats de overwinning aan Minderhout laten. Trainer 'Suske Bras' en zijn hulptrainer Marc verdienen toch wel een pluimpje voor hun algehele inzet. Het miniementornooi met als inzet de 'Beker Karel Verheyen' werd gewonnen door Meer. Ook de miniemen van Meerle eindigden op de vierde plaats wat voor trainer Frans Willemse toch ook een pluspunt betekende. Het jeugdbestuur met aan het hoofd Marcel Van Bavel mag weer terugblikken op een geslaagd weekend voor de 'kleine jeugd' van Meerle. De kompetitie is ook weer gestart. Ons eerste elftal ging op Schelle winnen met 0-1. Het was de jonge Wilfried Pauwels (broer van Patje en Paul) die het gouden doelpunt maakte. Met de kermis werd het echter een ontgoo-

En. A

cheling. Er werd immers met 2-3 verloren tegen Zandvliet. Scheidsrechter Stuyts kende een zwakke dag. Hij floot 4 penalty's in een o.i. faire wedstrijd. Dit mag echter geen verontschuldiging zijn voor het verlies. Het vlotte niet zo best en dan vooral in het middenveld, dat toch nog steeds de draaischijf moet zijn voor het elftal. Ook met de nakermis kon geen overwinning gevierd worden. Op Kaart werden de punten met de kleinste cijfers uit handen gegeven. We moeten puntjes gaan vergaren, jongens! Programma Zaterdag 3 oktober:

15.00 u.: Minderhout - Miniemen 13.30 u.: Minderhout - Preminiemen Zondag 4 oktober:

15.00 u.: FC MEERLE - KALMTHOUT 09.30 u.: Reserven - Arendonk 11.15 u.: Juniores - St.-Lenaarts 09.30 u.: Brecht - Scholieren 11.00 u.: Brecht - Knapen Zaterdag 10 oktober:

14.30 u.: Miniemen - St.-Lenaarts 13.30 u.: Preminiemen - Brecht Zondag II oktober:

15.00 u.: FC KONTICH - FC MEERLE 09.30 u.: Merksplas - Reserven 09.30 u.: White Star - Juniores 09.30 u.: Scholieren - Vlimmeren 11.00 u.: Knapen - Vlimmeren Zaterdag 17 oktober:

Miniemen: vrij 15.00 u.: Zwarte Leeuw - Preminiemen Zondag 18 oktober:

15.00 u.: FC MEERLE - 'S GRAVENWEZEL 09.30 u.: Reserven - Poppel 11.15 u.: Juniores - FC Turnhout 09.30 u.: Wortel - Scholieren 11.00 u.: Wortel - Knapen Zaterdag 24 oktober:

14.30 u.: Miniemen - Hoogstraten 13.30 u.: Preminiemen - Vlimmeren Zondag 25 oktober:

15.00 u.: LINT - FC MEERLE 09.30 u.: Wortel - Reserven 09.30 u.: Antonia - Juniores 09.30 u.: Scholieren - Loenhout 11.00 u.: Knapen - LoenhoutU

FC Meer: is eerste gewin kattegespin? FC Meer - Retie: ............................0-2 Lentezon - FC Meer: .......................2-0 Laten we hopen dat bovenstaande titel bewaarheid wordt want het eerste elftal kende geen al te sterke start in de competitie. En toch is het zo dat in Beerse de bal voor ons niet rolde. Zo mogen we zeggen dat de uitslag niet altijd de weergave is van het geleverd vertoon. Kwestie is nu de moed er in te houden. Met een ééndrachtige samenwerking kan het niet anders of de zon, die er in Beerse wel was, ook voor ons nog wel eens zal schijnen. Vraag het maar aan de veteranen! Onze andere elftallen kenden wél een goed begin. Aan hen gaan we nog veel plezier beleven.


spoRT Programma voor de maand oktober Zaterdag 3 oktober:

13.30 u.: Preminiemen - Wortel 15.00 u.: Veteranen - Grobbendonk 15.00 u.: Brecht - Juniores 15.00 u.: St.-Lenaarts A - Miniemen Zondag 4 oktober:

15.00 II.: ST.-LENAARTS - FC MEER 09.30 u.: Reserven - Merksplas A 09.30 u.: Wortel - Scholieren 11.00 u.: Wortel - Knapen Zaterdag 10 oktober:

13.30 u.: Miniemen - Lentezon A 15.00 u.: Juniores - Achterbroek 13.30 u.: St.-Jozef A - Preminiemen Zondag 11 oktober:

15.00 u.: FC MEER - ST.-JOZEF 09.30 u.: Wortel A - Reserven 09.30 u.: Scholieren - Brecht A 11.00 u.: Knapen - Brecht A

Minderhout VV: rustige start Zowel te Massenhoven als thuis tegen Oostmalle moest men vrede nemen met een gelijkspel. Te Massenhoven werd Patrick Michiels reeds na één minuut spelen gevloerd en pas in de tweede helft trachtte M.V.V. wat meer druk uit te oefenen. Koen Broes zorgde dan ook voor de verdiende gelijkmaker, 1-1. De thuiswedstrijd tegen Oostmalle liep ook niet van een leien dakje. De bezoekers voer den de forcing en naargelang de wedstrijd vorderde, slaagde de thuisploeg erin het evenwicht te herstellen. Langs beide zijden werd er vlug gespeeld doch de doelwachters bleven van alle moeilijkheden gespeend zodat de wedstrijd eindigde zoals ze begonnen

Zondag 4 oktober:

Zaterdag 24 oktober:

13.30 u.: Miniemen - Halle A 15.00 u.: Juniores - Gooreind 13.30 u.: Hoogstraten A - Preminiemen 13.00 u.: St.-Lenaarts - Veteranen Zondag 25 oktober:

15.00 u.: FC MEER - VOSSELAAR 09.30 u.: Poppel B - Reserven 09.30 u.: Scholieren - St.-Jozef 11.00 u.: Knapen - St.-Jozef.•

Ongevallen Op maandag 24 augustus, 's middags, reed Jan Huis uit Maasdijk met zijn lichte vrachtwagen tegen de auto van Dion Ongena uit Beveren. Het ongeval gebeurde aan de Loenhoutse Weg en beide auto's werden licht beschadigd. Eveneens op 24 augustus, in de vooravond, gebeurde een botsing in Minderhout-Dorp. De auto's van Ernst Grafe uit Warstein (Duitsland) en die van Ida Oostvogels, Beekakker 6, Meer, werden allebei zwaar beschadigd. Op maandagmorgen 31 augustus reed Hilda Laurijssen, St. Lenaartseweg 5 uit Hoogstraten, met haar auto een hond aan. De wagen kreeg een zware klap maar de hond was spoorloos. Donderdagvoormiddag 6 september gebeurde een ongeval in Gammel, waarbij twee wagens en een boom betrokken waren. En de ene auto zat Mark Bynens uit de Lod. de Konincklaan 336; in de andere zat het echtpaar Jan Snels en Jeanne Laurijssen. Deze laatste werd licht gekwetst. De anderen bleven ongedeerd maar hun wagens werden zwaar beschadigd. Op dezelfde donderdag gebeurde aan de Habelaar in Minderhout een aanrijding van 3

15.00 u.: Miniemen - St.-Job A 15.00 u.: Kalmthout - Juniores Zondag 18 oktober:

15.00 u.: RANST - MINDERHOUT VV 09.30 u.: Reserven - Zwaneven 09.30 u.: Westmalle A - Scholieren 11.00 u.: Westmalle A - Knapen Zaterdag 24 oktober:

13.30 u.: Wortel - Preminiemen 13.30 u.: Merksplas A - Miniemen 15.00 u.: Juniores - Horendonk Zondag 25 oktober:

15.00 u.: MINDERHOUT VV - PULDERBOS 09.30 u.: Vrij Arendonk B - Reserven 09.30 u.: Scholieren - Oostmalle A 11.00 u.: Knapen - Oostmalle A.•

oktober: 13.30 u.: Preminiemen - Mecric 15.00 u.: Miniemen - Meerle 15.00 u.: Wildert - Juniores

Zaterdag 3

13.30 u.: Preminiemen - Merksplas A 15.00 u.: Veteranen - Pulle C 15.00 u.: Horendonk - Juniores 13.30 u.: Hoogstraten A - Miniemen 15.00 u.: RIJSBERG - FC MEER 09.30 u.: Reserven - Oosthoven B 09.30 u.: Zoersel - Scholieren 11.00 u.: Zoersel - Knapen

hkIiH IMl-I FH

Wedstrijden

Zaterdag 17 oktober:

Zondag 18 oktober:

ii

15.00 u.: BEERSE - MINDERHOUT VV 09.30 u.: Reserven - Oosthoven B 09.30 u.: Loenhout - Scholieren 11.00 u.: Loenhout - Knapen Zaterdag 10 oktober:

13.30 u.: Vlimmeren - Preminiernen 13.30 u.: Hoogstraten A - Minicnicn 15.00 u.: Juniores - Brecht Zondag 11 oktober:

MINDERHOUT VV: vrij. 09.30 u.: Poppel - Reserven 09.30 u.: Scholieren - Zoersel 11.00 u.: Knapen - Zoersel Zaterdag 17 oktober

13.30 u.: Preminiemen - Hoogstraten A fietsers met een auto. In de auto zat Petrus Roozen, Lage Rooy 31 en op de fietsen: Leo Boogaerd uit Aazerswoude, Hugo Van Houwelingen uit Rotterdam en Jozef Verschueren uit Rijswijck, allemaal Nederlanders die zich hier in België wat al te gerust voelden op hun fiets blijkbaar. Zowel de auto als de fietsen werden zwaar beschadigd en twee fietsers liepen lichte kneuzingen op. Op vrijdag 10september, alweer een ongeval op de Loenhoutseweg. Twee lichte vrachtwagens kwamen met elkaar in botsing, deze van Leo Neefs uit Vosselaar en die van August Nagels uit Beerse. De schade bleef beperkt. Eveneens op die vrijdag kwamen twee fietsers met elkaar in onzachte aanraking. De ene was de 13-jarige Luk Martens, Hoogeind 50, Meer. Hij kwam er met lichte kneuzingen vanaf in tegenstelling tot de 45-jarige Jozef Geerts, Vooraard 20, Minderhout, die zwaar gekwetst werd. Het ongeval gebeurde op het Hoogeind in Meer. Op zondag 13 september gebeurde een lichte botsing aan de Lod. de Konincklaan. De twee auto's, deze van Cyriel Verpoorten uit Beerse en die van Hendrik Vervoort, V. Aertselaerstraat 37, werden licht beschadigd. Eveneens op die zondag reed Corneel Van Opstal uit Rotterdam over de Strijbeekseweg in Meerle waar hij een ongelukkige val maakte. Gelukkig kwamen hij en zijn motorfiets er met lichte kneuzingen vanaf.

lui o. /.s ran een IwIo'ej O t dien, ('ii iii '1 heeft een voet gebroken en een andere voet verbrijzeld, maar is toch nog steeds trouw aan wezig bij VV Hoogstraten. Op diezelfde zondagavond gebeurde een zwaar ongeval waarbij alweer een fietser betrokken was. De 12-jarige jongen Oostvogels werd zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door de vrachtwagen van Mark Bynens, L. de Konincklaan 336. Het ongeval gebeurde op het kruispunt Loenhoutseweg-Kathelijnestraat. Ook paarden zorgen somtijds voor verkeersproblemen. Zo reed Henri Bevers, Nieuw Dreef 19 uit Meerle, met zijn busje tegen een paard in Groot Eyssel. Het paard dat zwaar gekwetst werd, was eigendom van Louis Jansen, Groot Eyssel 52 in Meerle. Ook het busje werd zwaar gehavend. Op zondagavond 19 september reed Gerard Verheyen, Kapeldreef 4 uit Minderhout een tikkeltje te snel op het kruispunt MeersewegBredase Weg-Desmedtstraat. Hij ramde twee stilstaande wagens, die van Corneel Luiken, Voort 13 uit Meerle en die van Ludo Van Bergen, Burg. Van Nuetenstr. 8 uit Meerle. Alledrie de wagens werden zwaar beschadigd. Maandagochtend 20 september gebeurde een ongeval aan het kruispunt LoenhoutsewegHeuvelstraat. De auto bestuurd door Jos Snoeys, Oude Zandbergstraat 1, Meer kwam in botsing met deze van Eddy Michielsen uit Wuustwezel. Bij deze laatste zat ook de jongen Steve Janssens; beide inzittenden raakten licht gewond. De twee auto's werden zwaar beschadigd.0 13


h@@2 wu 1® In memoriam

Pastoor Leo Schellemans In 1974 kwam er een nieuwe pastoor voor de begijnhofkerk te Hoogstraten. 'Nieuw' is wel wat overdreven, want E.H. Scheilemans was toen al 72. Hij had pas node afscheid genomen van Vremde, een parochie nabij Lier. Hij was nog een en al vitaliteit maar een toenemende hardhorigheid dwong hem deze taak op te geven. Leo Schellemans was in 1902 geboren te Hamborn, Duitsland in een gezin van Rijnvaarders. In 1929 werd hij priester gewijd en sedertdien werkte hij in verschillende parochies rond Antwerpen en Brussel. Hij was lange tijd onderpastoor te Schilde eer hij de leiding kreeg over de parochie Vremde. Onder zijn impuls beleefde de begijnhofkerk enkele nuttige verbeteringswerken. Zo kwam er een heel nieuwe electriciteitsleiding; zo werd ook het historisch orgel weer opgeknapt. De kerkgangers van het begijnhof zullen zijn gloedvolle sermoenen gedenken want hij was een vroom priester van het strijdende ras tegen vervlakking, laksheid en andere kwalen van onze tijd. Sinds zijn 80ste werd Pastoor Schellemans meermaals getroffen in zijn gezondheid maar telkens weer kwam hij overeind, verscheen hij terug in de kerk zowel op zondag als in de week, bijgestaan door de leden van de kerkfabriek die hem zo trouw hielpen, en een schaar trouwe vrienden die hem zo goed steunden. Op 27 augustus overleed Leo Schellemans in de leeftijd van 85 jaar. J . B. 14

Als de zomer slecht is geweest, zoals dit jaar, verwachten we meestal veel van de nazomer; die kan dan de bedrukte stemming nog enigszins goedmaken. Zoals een leuke pointe aan het eind van een saai verhaal. Maar echt zomer wordt liet uiteraard niet meer. liet is trouwens al dikwijls herfst wanneer we over nazomer klappen. Vôôrherfst zou beter zijn, of correcter toch, maar 't klinkt alleen wat raar. We spreken ook niet van een naherfst of een nawinter. Stel je voor, als het geen 'echte' winter is geweest verlangen we ook niet naar 'een goeie nawinter', met nog veel ijs en sneeuw tot in april. Maar goed, in september en oktober rekenen we meestal toch nog op een aantal zachte dagen. Er zijn deze tijd nog kermissen in verschillende dorpen, liet V.V.V. richtte de laatste zondag van september -in samenwerking met Benego- nog een fietstocht in. Ik heb van hen uitgebreide informatie gekregen i.v.m. die dag maar het is aan niemand nog besteed want te laat. Zo ook het IKO dat, een week na de middenstanders, zijn deuren openzette om familie en kennissen de kans te geven om de leerlingen eens echt aan het werk te zien. Allemaal te laat om nög aan te kondigen en daarom nog eens een oproep aan alle geïnteresseerde verenigingen: Plaii je iets

de handen -nemen we aan- aangepakt. Een ander Hoogst ratenaar zagen we onlangs ook even 'terloops' op het scherm verschijnen. Alois 'Wiet' Bruurs kwam ons even uitleggen hoe het is, te werken bij een nietofficiële maar commerciële zender RTL-TVI. Mei handen en voeten denken we zo... Dat het IKO heel wat talent herbergt en opleidt en dat er daarvan af en toe eens iemand in het nieuws komt, wisten we wel maar bij een talent van dit formaat bleven we even stilstaan Even uitleggen: Cera (vroeger Raitteisenkas) organiseert jaarlijks ecn iiiternationale teken- en schilderwedstrijd voor de jeugd. Regelmatig valt één van de IKOleerlingen in de nationale prijzen, maar dit keer was het menens: Stefan Verheyen uit de Hoogstraatsebaan 88 in Castelré, dertien jaar en IKO-leerling in de klas van Greet Martens, maakte begin dit jaar wel zo 'n goeie tekening bij de kategorie van 11 tot 14 jaar, dat hij eerst de nationale hoofdprijs wegkaapte (een week jeu gdkamp in 'het Zwin') en aldus geselecteerd werd voor de internationale ko,n-

waarmee je naar buiten wil komen, dat mensen buiten uw groep ook kan aanspreken, aarzeI niet en verwittig ons vooral tijdig d.w.z. vôôr de twaalfde van elke maand (314.48.97).

Van de bibliotheek weten we bijvoorbeeld dat zij van 17 tot 23 oktober de aandacht naar zich toetrekt met allerhande aktiviteiten die de gekende drempel moeten verlagen. Meer informatie hieromtrent elders in dit blad. Zo ook i.v.m. een avond over de problemen in Mozambique met mogelijk een bekend gastspreker (Walter Zinzen). 13 Onlangs verscheen op deze bladzijden een artikeltje over twee Hoogst raatse jongemannen die met 'Up with people' de wereld rond zouden reizen. Welnu, slechts 'één van de twee, ni. Jan Servaes, is op die boot gesprongen en vertoeft momenteel in Canada (hij zou rond februari in België zijn on enkele steden aan te doen). De tweede, Lieven Van Gils, kreeg, net v66r de beslissende afvaart een aanbieding om bij de BR T te komen werken en heeft die met bei-

Onze jonge held Stefan Verheyen.

petitie. De jury, die in Canada bijeenkwam, kende ook deze eerste prijs toe aan... jawel... Stefan Verheyen. Weet, beste lezer dat er vier miljoen zeshonderdduizend jongeren meededen aan deze wedstrijd ! Een vette proficiat, Stefan. De gouden medaille werd hem door burgemeester A lfons Jansen overhandigd tijden de opendeur in het IKO op 26september 1.1.

Binnenkort hoeven de vrachtwagens mnet bestemming Industrieterrein niet meer uit de sloot gehaald te worden.


Rik Jansen en Louise Braspennincx in het goud Enkele dagen na de feestelijkheden van zaterdag 12 september bezochten we het gouden huwclijkspaar in dc warme veranda aan de achterkant van het huis aan de Loenhoutseweg 111. Na onze zeer hartelijke gelukwensen vroegen we of ze al een beetje bekomen waren van al de drukte. Rik scheen al wel goed uitgerust en genoot van het lekker zonnetje, maar Louise voelde zich nog niet helemaal fit. Het jubileum in 't Guldenhof te Loenhout had immers tot 4 uur 's nachts geduurd, vertelde onze Rik. Alles was wel piekfijn verlopen: eerst een mooie eucharistieviering in de grote kerk met veel volk, dan een receptie, aangeboden door het stadsbestuur van Hoogstraten met de nodige geschenken en tenslotte het grote familiefeest met lekker eten en mooie dansmuziek voor de 140 familieleden. Juist als bij hun eerste trouwdag was het een warme zonnige en blije dag om nooit te vergeten. Heel het huis stond vol bloemen en Rik maar vertellen, een gans uur lang. Soms moest Louise maar eventjes aanvullen of verbeteren, want de eerste jaren waren al zo lang geleden. Rik werd geboren enkele huizen verder in de richting van Loenhout op 13-3-1913 om 3 uur 's nachts en het gezin verhuisde in 1925 naar het huidige adres. Rik liep school in Hoogstraten en later leerde hij boeren bij Vermeiren in Loenhout en bij Stan Geysen in de Heuvelstraat. Louise, die ook diende bij boer Vermeiren, was twee jaar ouder dan Rik, want zij zag het levenslicht in Loenhout tijdens de droge zomer van 1911. Zo kwam het dan dat zij samen, na een lange verkering, in Loenhout trouwden op zaterdag 11 september 1937. Beiden kwamen uit een groot gezin, bij Rik thuis waren zeven kinderen en bij Braspennincx wel negen. Louise wist te

te

0

*A

Cultuur & Culinaria Goede tradities moet je in ere houden. Daarom start de hotelschool Spijker van Hoogstraten opnieuw, en reeds voor de zesde maal, met haar winterprogramma: 'cultuur & culinaria'. Dit is een eigentijdse reeks activiteiten waarbij gezocht wordt naar originele combinaties tussen voordracht, beeldende kunst, muziek, gastronornie en andere uitingen van cultuur. Het is tevens voor de leerlingen en leerkrachten een gelegenheid om aan een breed publiek iets te tonen van hun kennis en ervaring. Dit schooljaar organiseert men twee avonden en een namiddag. Er is een avondje-uit met als thema 'Viva Italia' op vrijdag 26 februari 1988 en op vrijdag

'1

vertellen dat haar vader reeds 49 keren naar een bruiloft moest van al zijn kinderen en kleinkinderen en dan waren er nog drie niet getrouwd. Deze gouden bruiloft was bovendien de vierde in dezelfde familie. Na hun huwelijk woonden zij ongeveer vijf jaar in Herenthout. Rik werkte in de tuin van het klooster van de zusters van Berlaar, niet ver van Herenthout. Louise had thuis wel haar bezigheid en zorgde goed voor haar jonge zoon Louis die in 1938 was geboren. Maar zoals de meeste mannen hier, die hun gouden bruiloft vieren, heeft Rik niet alleen als soldaat gediend, maar ook de kleine en de grote mobilisatie meegemaakt, plus daarbij de oorlog en het krijgsgevangenschap tot in 1941. Daarna in 1942 keerden Rik en Louise terug naar de ouderlijke woning in Hoogstraten en nam Rik het werk van vader over. Maar daarbij is hij ook zeer actief als bestuurslid van de oudstrijdersbond van Meerle, waar 25 leden uit Hoogstraten bij aangesloten zijn. Rik is bij alle plechtigheden op Post en bezoekt regelmatig zijn leden voor deelname aan alle activiteiten. Van hun zoon Louis kunnen de ouders

blijven vertellen. Als broeder-onderwijzer heeft hij zich gespecialiseerd in het eerste leerjaar van de lagere school. Deze taak wil hij niet ruilen, zelfs niet voor het directeurschap van de school. Zo belandde Louis na Oostakker lange tijd in Burcht en de laatste jaren in 1-leusden-Zolder. Hun dochter Magda is zes jaar jonger dan Louis, geboren in 1944. Zij is gehuwd met Rik Verschueren en bleef in de buurt wonen, vlak naast het ouderlijk huis. IrĂŠne, hun dochter, is onlangs met Balder Claus uit Putte getrouwd. Zo zijn na al die jaren Louise en Rik ook bij de bond van de gepensioneerden aangeland. Zij blijven meedoen zolang ze kunnen. Maar Rik moet buiten in de natuur kunnen zijn, bij de schapen en in het veld. Louise houdt het bij haar handwerkjes en daar kent ze het fijne van. Ook wij kregen de goede raad mee in beweging te blijven. 'Dat is goed voor de gezondheid', zei Rik, 'en daar mogen wij tot nu toe niet over klagen'. Ze zien er beiden ook nog echt goed uit en wij wensen het gouden paar zo nog vele gelukkige jaren toe. Nog een dikke proficiat en graag tot over tien jaar.

20 november 1987 presenteert men een prachtig 'Jachtfestival' dat wordt opgeluisterd met country- & blues-grass muziek van Smoke Town Strut. Men start op zondagnamiddag, 11 oktober om 15 uur, met een fijn koffieconcert in de Keramiekhal van de hotelschool. De groep Pink Passion, 10 zangers en een ritmesectie, brengt een brede waaier van close harmonynummers waarbij de belangstelling vooral uitgaat naar de betere jazzarrangemen-

ten en ook eigen bewerkingen van bekende standards. Een hoofdstuk apart vormen de swingende bewerkingen van klassieke composities. De hotelschool zorgt voor koffie en thee tijdens de pauze en een ruime keuze uit een origineel dessertenbuffet. Voor meer inlichtingen en plaatsbespreking kan men tijdens de schooluren telefoneren: 03-314.54.01. Leerlingen van muziekscholen krijgen 20% korting op de toegangsprijs van 500 frs. (alles inbegrepen).

Een goede raad: om probleemloos de 'zomer' binnen te rijden 4Vfr

%W 27

vrijheid 150 hoogstraten tel. 03/314 51 86

15


NE&M~ müffi uîîn®® -

-

Zullen we het om te beginnen even over Meerkermis hebben ? Mij goed, hoewel daarover eigenlijk alles al gezegd is. Dit jaarlijks terugkerend fenomeen grijpt echter zo indringend in het dagelijkse leven van Meer in dat ik er uiteraard niet omheen kan. Toch is het op zich in feite niets speciaals als je het nuchter bekijkt, wat in deze context juist de moeilijkheid is natuurlijk. Tenslotte kan u elk weekend kermis houden als u dat wilt. Let's party, hey-ho, let's go ! Voelt u 'm ? Voor velen is het weekend één kermis. Wat maakt Meerkermis dan zo speciaal ? Is het de sfeer, de ambiance ? Zijn het de vele bekenden die je ontmoet ? Heeft het misschien iets te maken met drank ? Zit het 'm in de uitdaging die van zo'n maratonweekend uitgaat... ? Ik weet het niet, ik twijfel. Er zal niets anders opzitten dan ter plaatse een diepgaand onder zoek in te stellen (zuchtte hij). Dat is nu eenmaal het onontkoombare lot van de ware verslaggever. Maar wees gerust, lieve lezer(es), voor u heb ik alles over, dat weet u. Ik zal er zijn. El Wat u misschien niet weet, is dat vzw Mussenakker met de kermis opnieuw haar deuren opent. Waren die dan gesloten ? Ja wel, want de afgelopen weken is er tegen de hel op gewerkt aan een volledig nieuw interieur. En het resultaat mag er zijn. Het vernieuwde lokaal ziet er schitterend uit. U herkent het niet meer. U gelooft me niet ? Kom uzelf dan overtuigen tijdens het eerste week end van oktober. Om de officiële heropening een feestelijk tintje te geven, is er op zaterdag 3 oktober het optreden van Rich Danny and the Wealth. Kwestie van de kermis rockend in te zetten. 's Anderendaags, zondag 4 oktober, biedt de Mussenakker een receptie aan om 10.00 uur. Iedereen is welkom. Deze receptie zal opgeluisterd worden door fanfare St. Rosalia die een koffieconcert zal geven. A Is dat geen primeur is, weet ik het niet meer. 'S Namiddags volgen dan nog twee optredens voor het hele jonge volkje: Vernal Waters en Indirekt. Op dinsdag 6 oktober organiseert de Mussenakker opnieuw het kerm isvoet baltornooi op de gemeen tepleinen. In haar nieuwe toekomst zal de Mussenakker zowel op vrijdagavond, zaterdagavond als op zondagmiddag geopend zijn. De Mussenakker neemt dus een kersverse start en het ziet ernaar uit dat het de goeie wordt. El Ook met de ker-

mis, op zondag 4 oktober, beleeft Meer-

Tweewieler

-

markt waarschijnlijk haar allerlaatste aflevering. Een roemloos einde wordt dat. Hopelijk komen er nieuwe impulsen voor volgend jaar, want het zou eeuwig spijtig zijn om Meermarkt voorgoed te begraven. El Laten we dan nu verder gaan met onze maan delijk se dosis KWB-nieuws. Op een andere plaats kan u lezen hoe het volleybaltornooi verliep. In het weekend van 17 en 18 oktober trekt men naar de Hengelhoef in Houthalen voor het verbondelijk studieweekeinde. Op de woensdagen 14, 21, 28 oktober en 4, 11, 18 november zijn er opnieuw autorijlessen in Minderhout. Op zaterdag 31 oktober, zondag 1 november en maandag 2 november organiseert de K WB-KA V voor de vijftiende keer haar hobbytentoonstelling in de parochiezaal. Iedereen, jong en oud, kan deelnemen. Ook de vroegere exposanten worden zeker met hun nieuwste werkjes verwacht. Alle kandidaten kunnen zich voor 20 oktober melden bij één van de volgende personen: Mevr. Louisa Swaenen- Wellens, Meerlese weg 41. Mevr. Maria Vinckx-Sterkens, John Lijsenstraat 40. Mevr. Frans Roos-Verhoeven, Terbeeksestraat 14. Jan Jansen, Frankenberg 14. Armnand Fransen, Meerleseweg 15. Louis Van Dijck, Pijperpad 5. Raf Jansens, Terbeeksestraat 12. Tijdens de eerste dag van de tentoonstelling, zaterdag dus, is er ook een kaartavond en tevens worden dan de prijzen van de vakantiezoektocht uitgereikt. E Het seizoenbegin is

-

debloempje geeft ook weer tekenen van leven. In oktober wordt er flink geoefend om in november toneel van de bovenste plank te kunnen brengen. Volgende maand verneemt u

daar meer over. El De KLJ komt ook met nieuws, maar dat leest u elders in uw dierbare maandblad. El Fanfare St. Rosalia, of eigenlijk moet ik schrijven brass-band Si. Rosalia, staat voor een drukke maand. Op zaterdag 3 oktober zet zij de kermis in met haar traditionele fakkeltocht. Op zondag 4 oktober zit ze in de Mussenakker waar ze om 10.00

Racing Center

bromfietsen

-

fietsen

ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 16

certeren. Dat was alles voor deze keer. Doe er uw voordeel mee. Hey-ho, let's go

L. Janssens p.v.b.a. hout- a platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open Ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN

voor de eerste ploeg van KFC Meer zeker geen koninklijk begin geworden. Eerder een fiasco. Het wordt een heel moeilijk seizoen, dat is al duidelijk. Hopelijk herpakken onze geelzwarten zich zo vlug mogelijk. El Het Hei-

D. VERHEYEN motors

uur een koffieconcert geeft t.g. v. de heropening van de vernieuwde Mussenakker en als afscheid aan Meermarkt. Op zondag 11 oktober sluit men de kermis af en bij die gelegenheid zal de nieuwe drumband (25 leden) voor het eerst mee opstappen. Op zaterdag 17 oktober organiseert men een muziekavond in de zaal voor Kunst en Volk. Tijdens die avond treden op: de nieuwe drumband, de brassband, de dansgilde St. ..4mbrosius en het koperensemnble van Hoogstraten. Genieten is hier de boodschap. Op zaterdag 24 oktober tenslotte neem Rosalia deel aan een play-in te Loenhout. Dat wordt een muziekdag waar op alle deelnemers eerst dezelfde muziekstukken aan leren om dan s avonds gezamenlijk een concert te geven. Indrukwekkend wordt dat, als zo 'n honderd man samen zullen con-

11.11.11 steunt Mozambique Voor de 11.11.11 aktie heeft men dit jaar in Hoogstraten een projekt in Mozambique gekozen. Mozambique een land juist boven ZuidAfrika dat nu tot de minst ontwikkelde landen behoort. Het land wordt armer en armer. Het is vergelijkbaar met Ethiopië. Heel de ekonomie in Mozambique heeft zwaar te lijden onder de terreur van de M.N.R. Deze guerillabeweging tracht in opdracht van Zuid-Afrika de Mozambikaanse staat zoveel mogelijk te ondermijnen. Dat er momenteel bijna vier miljoen mensen door de hongersnood bedreigd worden, is in hoofdzaak aan deze vuile oorlog te wijten. Walter Zinzen, BRT journalist, verblijft momenteel in Zuid-Afrika en maakt daar een reportage over de huidige sociale en ekonomische situatie. -

-

Zaterdag 24 oktober 20u wordt een avond georganiseerd waarop Walter Zinzen vertelt over Mozambique. Deze avond gaat door in De Wachtzaal, Van Aertselaarplein te Hoogstraten. U -

-


Goud in Meer

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Op zaterdag 19 eptein ber sierden 1 raii Voeten en Catherina Krijnen hun gouden huwelijksjubileum. Het werd een grandioos feest, een schitterende bekroning van 50 jaar huwelijk. Catherina Krijnen werd op 26 september 1908 in Zundert geboren, maar al vlug kwam het gezin in Meer op de Boskant wonen. Later verhuisde men naar het Dorp. Als meisje hielp zij thuis natuurlijk in het huishouden en op haar achttiende ging zij zoals veel meisjes in die tijd 'dienen'. Dat duurde zo'n zeven jaar, want toen ze 25 jaar oud was, ging zij wssçn en kuisen hij .Tiiiil en Nest Snijders en Madame Dufraing. En daar bij Nest Snijders zou zij de man van haar leven ontmoeten, zoals seffens zal blijken. Frans Voeten zag op 29 november 1908 in Beek het levenslicht. Als jongeman werkte hij thuis op de boerderij. Ook ging hij helpen bij het lossen aan de wissel van de tram aan de Meersesteenweg. Verder knapte hij links en rechts karweitjes op en zo kwam het dat hij op een bepaalde dag de tuin van Nest Snijders aan het omdoen was. En wie zag hij daar? U raadt het: Catherina Krijnen. Ze keken naar elkaar en wat ze zagen, deed hun harten sneller kloppen. Een tijdje later ontmoetten ze elkaar op Meerkermis en klaar was kees. Ze hadden elkaar definitief gevonden en trouwden op 14 september 1937. Eerst woonden ze een tijdje in 't Dorp in een huisje naast Nest Snijders. Zij deed het huishouden en hij ging thuis werken. Later verhuisden ze naar Gestel. Frans werkte nog altijd thuis, maar ook bij Karel Brosens. In 1946 gingen ze tenslotte naar Beek, naar de Venneweg, waar Frans in

KLJ-Meer zoekt nieuwe leden De KLJ van Meer zet weer een grote ledenwervingsactie op touw. Daarom worden alle jonge snoeten uitgenodigd op de startavonden. Voor de meisjes en jongens van 12 tot en met 16 jaar is dat op 16 oktober om 19.30 u. (pannekoeken!). De jeugd boven de 16 jaar

z' n eigen boei deiij ging boei en. En (a

tharina bleef natuurlijk het huishouden doen. Dat was een heel werk, want er waren 5 kinderen (2 jongens en 3 meisjes) om voor te zorgen. Die kinderen produceerden elf kleinkinderen en er is ook al één achterkleinkind. En er zijn er nog meer in voorbereiding. In 1967 verhuisden Frans en Catherina voor de laatste keer. Ze hadden een huis gezet naast hun boerderij en daarin gingen ze nu wonen. Ze waren immers aan hun pensioenleeftijd gekomen en het werd tijd om het wat kalmer aan te doen 7nnn Pik vestigde zich in de boerderij, waar Frans hem nog altijd terzijde staat als het nodig is. Onze jubilarissen verkeren op hun 79 nog steeds in blakende gezondheid. Ze kunnen en doen nog alles zclf. Zij doet nog steeds het huishouden, werkt wat in de tuin, gaat soms naar de koffie en op reis met de gepensioneerden. Bij Frans kunnen we zelfs spreken van een druk programma. Afgezien van allerlei karweitjes opknappen en Rik op de boerderij helpen, gaat hij 's maandags dansen, op dinsdag en donderdag kaarten en op woensdag fietsen. 's Avonds en in het weekend is hij thuis en kijkt hij samen met zijn vrouw veel naar de TV. Zij gaan op tijd slapen en staan vroeg op. Het is dus overduidelijk: Frans en Catherina genieten volop van hun oude dag en dat is niet meer dan terecht na een leven van hard werken. Langs deze weg willen wij hen van harte feliciteren met hun gouden huwelijksjubileum. Wij hopen dat hen nog vele, gezonde en gelukkige jaren te wachten staan. Proficiat.I

is verzocht op 23 oktober (barbecue!). De bedoeling van die avonden is op een gezellige manier kennis te maken met KLJ-Meer en zijn werking. Lid worden kan natuurliijk nog heel het jaar door. Voor meer informatie: Willy Huybrechts, tel. 315 73 55 of Rudy Verheyen, tel. 315 77 06. Spreek dus af met je kliek want je bent steeds welkom op het KLJ-Iokaal boven de parochiezaal.• Het bestuur

- Siertafeikleden, lopers, enz.

In memoriam

Jeanne Snoeys

Voor velen was Jeanne gekend en geliefd als 'Juffrouw Snoeys, eerst als onderwijzeres aan de Gemeentelijke Meisjesschool te Hoogstraten en later als directrice van de Vrije Meisjesschool te Meer. Jeanne Snoeys was geboren in 1923 en genoot haar opleiding aan de Normaalschool te Wijnegem. Zij maakte op verdienstelijke wijze gebruik van haar begaafdheid voor tekenen en schilderen en zij was ook vele jaren jurylid bij het kinderfeest, Begijntjes laat besluit'. Op thuisreis van een bedevaart naar Fatima moest zij in een Spaanse ziekenhuis worden opgenomen. Zij overleed in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout op 18 september. J.B. 17


KWB-volleybaltornooi in Meer: een succes Op zondag 30 augustus was het de tweede keer dat de KWB-volleybalploeg van Meer werk noch moeite had gespaard om haar tornooi te doen plaatsvinden op de grasvelden van de gemeentepleinen. Hoe was het mogelijk?! De zon was van de partij toen de 19 deelnemende ploegen arriveerden. Om klokslag 10 uur kon het tornooi beginnen. De herenploegen werden in twee reeksen ingedeeld. De vijf damesploegen speelden een rechtstreekse finaleronde. De ganse dag door werd er gevolleybald op een hoog niveau. Tussendoor kreeg men de kans om lekker te bruinen. Toen rond vijf uur de finales werden gespeeld, steeg de spanning ten top. De KWB-dames van Zandhoven wonnen het pleit bij de vrouwen. De HSA-jongens van Wortel moesten tot het uiterste gaan om de KWB-ers van Zandhoven te verslaan voor de eerste plaats. Alle deelnemende ploegen verdienden een pluim voor de fair-play. Hieronder vindt u de uitslag van het tornooi: Heren: 1. HSA-Wortel; 2. KWB-Zandhoven; 3. KWB-St. Jozef Olen; 4. KWB-Minderhout; 5. OVOC; 6. RVC Rijsbergen; 7. Fam. Van Gils; 8. Fam. Beuls; 9. Basic Boys; 10. Kladschrift; 11. De Ring; 12. KWB-Meer; 13. Gahier de Brouillon; 14. Mussenakker. Dames: 1. KWB-Zandhoven; 2. Patriciërs; 3. KAVMinderhout; 4. Davoc; 5. Basic Girls.• Het bestuur

Koffie, bananen, dadels, olijven, noten... Veel lekkers komt uit de derde wereld waar veel zon schijnt en de mensen arm zijn. Bij ons groeit dat lekkers allemaal niet maar wij zijn dan weer rijk genoeg om het goede van ginder naar hier te halen. Neem nu koffie en bananen, twee produkten uit de derde wereld die wij hier met kilo's verorberen. Voor de prijs hoeven we het niet te laten. Zeker niet wat de koffie betreft, die wordt alsmaar goedkoper in de winkel. Wij, koffiedrinkers zijn daar goed mee, maar hoe staat het met de koffieboer? Hoe weinig zal die in handen krijgen voor zijn koffiebonen als wij voor de gebrande, gemalen en vacuümverpakte koffie al zo'n lage prijs betalen? Rechtvaardig is dat niet en de boeren bij ons zouden voor zo'n lage prijs zeker niet leveren. Hier gingen die koffiebonen naar het stort, zeker weten. Ginder gaat dat zomaar niet; ook al is de prijs laag, te laag, toch wordt de koffie geoogst, anders heeft de boer helemaal geen inkomsten meer. In de Wereldwinkel kunt u koffie kopen tegen een rechtvaardige prijs, niet zo heel duur maar de boer van ginderachter kan er van leven. Er zijn daar nu al drie soorten koffie te koop waaronder de nieuwe YAMBO, een mengsel van koffie uit Angola, Nicaragua en Tanzania. Maar er is niet alleen koffie, er zijn ook bananen, dadels en olijven. Er is konfituur en fruitsap, honing, noten en verschillende soorten witte en rode wijn, allemaal 18

®@u uiiu1 u®r11® Kermis in ons dorp! Natuurlijk werd de zaterdag ingespeeld door onze harmonie. Er was heel wat beweging in 't dorp. Goed begonnen is alleszins half gewonnen. Zondag, eerste kermisdag! Regen en nog eens regen! Triestig kermisweer! Dan maar een toevlucht gezocht binnen de cafémuren. Velen waren nat van binnen en van buiten. Maandag en dinsdag, volksspelen. Er blijven nog 4 cafés over waar de spelen konden doorgaan. Eerst mochten al de kinderen meedoen op het voetbalveld om een paar ritjes te winnen op paardenmolen of autoscooter. De kleutertjes en de kinderen van de basisschool, vergezeld van hun ouders, hebben genoten van het spektakel. Voor de grote volksspelen, busjeswerpen, sjoelen, vogelpik en ringwerpen kwamen er 196 deelnemers opdagen waarvan een derde van het vrouwelijk geslacht. Het inrichtend kermiscomité heeft haar taak (soms niet even gemakkelijk) weer tot een goed einde gebracht. Naar we uit goede bron vernamen zouden er voor het organiseren van de traditionele volksspelen nieuwe voorstellen naar voor gebracht worden. Graag ter bespreking, zegt het kermiscomité, maar wacht niet tot september volgend jaar. 't Is zo al moeilijk genoeg! Alle helpers en werkers die hun steentje bijdroegen bij het vieren van het vijftig-jarig bestaan van F. C. Meerle werden uitgenodigd op een drinkavond in het lokaal bij Edw. v.d. Heyning. Ook de mensen die ervoor zorgden

produkten uit dc derde wereld, te koop voor een prijs die voor ons best betaalbaar is en waarvan de mensen ginder kunnen leven. Niet uit de derde wereld is het kringlooppapier, in de Wereldwinkel te koop als schrijfblokken, notitieblokken en enveloppen, gemaakt uit oud papier om de bomen te sparen. Komt u eens kijken? U bent welkom, ook al komt u niet om te kopen. Ook voor informatie en documentatie over de derde wereld kunt u bij ons terecht. De winkel aan de Gelmelstraat 5 is open op woensdag van 14 tot 16 uur, op vrijdag van 16 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur. Wereldwinkel Hoogstraten

dat de oprit, de tribune en omgeving van het terrein een degelijk uitzicht kregen, mochten een pintje komen meedrinken. Misschien mogen we toch ook wel onderstrepen dat de brouwerij en onze brouwer hun vatje lieten leeglopen voor al deze mensen. 3 De jongens van de Landelijke Gilde hebben ook weer een nieuw stadion. Voortaan moeten we dus naar de Langstraat om onze geel-blauwen aan het werk te zien. Dus niet meer naar het rustige, met bos en heide omgeven terreintje aan de Strijbeekseweg. Ook weer een stukje geschiedenis blijft daar in de bomen hangen en de grond kan nu geleidelijk opdrogen van het overtollige zweet dat daar ooit is op neergevallen. LI Leo Van Boxel die op moederdag, zoals vele mannen, aan zijn vrouwtje bloemen beloofde, zou die trachten te winnen op de koers voor brandweerlieden ergens in de 'Vlaanders'. Leo sprong op het einde van de koers weg op zoek naar de palm en de daarbij behorende kus van het bloemen meisje; op de meet werd hij nog gepakt en voorbijgereden. En wat zeker nog erger was, Leo wist niet dat er toen al lang drie andere renners voor de bloemen gespurt hadden. Volgens mij heeft Leo zelf voor bloemen moeten zorgen om aan zijn 'Jeanne' te kunnen geven. In het provinciaal kampioenschap wielrennen voor brandweerlui te Hoogstraten zagen we weer een sterkrjdende Leo aan het werk. Talrijke ontsnappingspogingen van hem werden steeds gekort wiekt. Uiteindelijk werd het dan toch nog een zesde plaats, of een eerste plaats als Hoogstratenaar. Bij de ouderen onderstrepen we ook graag de mooie prestatie van Frans Van Bavel of de 'Krol' die alleen door pech weg gehouden werd van een mogelijke provinciale titel. Oef, te Beerse werd Leo dan toch eindelijk verdiend winnaar. El In Meerle is ook een minivoetbaiploeg van start gegaan die deelneemt aan een kampioenschap in Ulvenhout. Volgende spelers maken deel uit van dit team: Frans Boudewijns, Jan Van Dun, Wies Schrickx, Marc Van Boxel, Rob Verboven, Jan Verheyen, Marc Van Alphen, Marcel Van Dun, Willy Michielsen, Cor Kustermans, Paul Van Merode, Karel v.d. Heyning en mogelijk ook nog M. Aerts. Tegen FC De Toren werd reeds een 0-4 overwinning opgetekend.• Op 19 september was het 'koningsschieling' voor de St. -Jorisgilde op het terrein bij 'Dupret'. Koning Karel Verschueren wordt opgevolgd door broer Jan. De titel blijft dus in de familie. Traditioneel waren de harmonie, de St. -Sebastiaansgilde en hun dansgroep ook weer present omn deze gebeurtenis mee op te luisteren. We zagen dirigent Karel Pauwels met de fiets zijn harmonie begeleiden en dit na zijn recente hospitalisatie. Flink Karel! Veel geluk aan de nieuwe koning en koningin van de St.-Jorisgilde!U De wielerkoers voor juniores tijdens de nakerniis kreeg 24 vertrekkers aan de start! Spijtig genoeg hebben we geen plaatselijke vedette meer in deze rangen. Jos Michielsen uit Vosselaar mocht de Meerlese bloemen mee naar huis nemen. Ondanks het mooie, zachte, zomerse herfstweer leek ons de publieke belangstelling eer der aan de magere kant. Misschien toch een wedstrijd inrichten met een Meerlese jongen aan de start!?U


m@n(~)H 2(mB@ h@9~e Nu de slechtste zomer in jaren achter de rug is en de geelbruine bladeren rond mijn oren dwarrelen, kijken we nog even achteruit naar de gebeurtenissen van de laatste weken. Net na het afsluiten van het vorige nummer kreeg Wortel dan toch het bezoek van Tom Riley, de Engelse piloot die tijdens de 2de Wereldoorlog met zijn vliegtuig naar beneden geschoten werd en, na enige omzwervingen, opgevangen werd door Bert Herrijgers aan de Bosuil. Spijtig genoeg was Bert in mei plots overleden en was een ontmoeting met Tom niet meer mogelijk. Toch was het een ontroerende weerzien met de mensen en de plaat-

Hoge bloemen vangen veel wind Toen de redaktie opgebeld werd voor een erg hoge zonnebloem die in een Wortelse tuin was gesignaleerd, was er niet direkt een fotograaf bij de hand om dit rekord op foto vast te leggen. En toen onze fotograaf uiteindelijk er naartoe wilde rijden, bleek de kanjer door een ruk wind geveld te zijn. Maar gelukkig hadden de trotse kwekers zelf al voor een foto gezorgd. Zodoende fier op deze foto: een zonnebloem van 4 meter 50 cm en op de voorgrond de trotse verzorgers An, Nico en MarJan Roeien. Werd de bloem bemest met produkten van 'Bij Den Bras'?

sen die destijds zo'n grote rol gespeeld hebben in zijn leven. De man was erg ontroerd door de fijne manier waarop hij in Wortel ontvangen werd. Er was dan ook alle moeite gedaan door talloze Wortelse mensen om van de ontvangst een echt Wortels-hartelijk weerzien te maken. Tom had een ontmoeting met de weduwe van Bert en de zaterdagavondmis van 22 augustus was speciaal opgevat als een dankmis voor alle oorlogshelden. Tom legde nog bloemen neer aan het oorlogsmonument in Wortel en liet een dankherinnering na voor de hele Wortelse gemeenschap. Ei Eén dag na deze ontvangst liet Wortel zich nog maar eens van zijn beste zijde zien. De KWB zorgde namelijk voor de inrichting van een paaplornooi ten voordele van Markdal, het gehandikaptencentrum in Merksplas. De opbrengst, 33.094 fr. werd tijdens een gezellige K WBvergadering officieel overhandigd aan oudWortelaar Adriaan Herrijgers, de voorzitter van de beheerraad van het dagcentru,n. Adriaan Herrijgers dankte hartelijk voor dit verrassend grote bedrag en nodigde meteen ook de hele Wortelse gemeenschap uit om eens een kijkje te komen nemen in Merksplas tijdens de opendeurdag op zondag 11 oktober vanaf

13.00 uur. Ei Ook de komende weken blijft Wortel bewegen, het lijkt wel of dit dorp nooit stilvalt. Vrijdag 2 oktober start de Cornputerclub van 't Slot weer met zijn cursussen. De lessen zijn bedoeld voor mensen die al op de hoogte zijn van werking en mogelijkheden van de microcomputer en zich verder willen bekwamen in het werken met dit toestel. Diezelfde dag organiseert de KWB een bezoek aan de drukkerij van dagblad 'Het Volk' in

.1

mC

Ik' A 1 13-c/wqu' werd 01/kleed

0 i'erliandigd

door bestuurslid en vroegere buurman van Adriaan Herrijgers, Jos Van Nijen.

Inschrijven bij de bestuursleden. Wie geïnteresseerd is in volksdansen kan ook terecht bij de KVLV want die vereniging richt namelijk een cursus volksdansen in. De lessen worden gegeven op donderdagen 15, 22, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november en 3 dedingssalon.

cember. Ei 0p vrijdag 16 oktober meten de zaalvoetbaipioegen van de KWB en 't Slot zich met elkaar in de sporthal van 't Spijker vanaf 20.00 uur. Een week later, vrijdag 23 oktober gaat het Slot zich oefenen in het Bowlingen in Breebos (met het oog op de nieuwe interverenigin gen-competitie ? 2 Op woens-

dag 28 oktober zorgt de KVLV voor een gezellig samenzijn in de parochiezaal. Bij die gelegenheid is tevens een les voorzien met als onderwerp: 'Kinderen waardevol opvoeden'.

Gent. Ei Zaterdag 10 oktober organiseert diezelfde K WB een oriëntatiewandeling mnet het gebruik van de stafkaart. Alle deelnemers worden eerst wegwijs gemaakt in het gebruik van de kaart en daarna volgt een wandeling in kleine groepjes. Ei Dinsdag 13 oktober or-

ganiseert de KVLV een uitstap naar het voe-

Ei Tijdens het A lierheiligen weekend is er in de tentoonstellingsruimte van het Slot een tentoonstelling te bezoeken van werk van Jaak Aerts. Jaak schildert al vele jaren in stilte maar bij zijn pensionering is hij pas goed in gang geschoten. Na lang 'aan zijn vel zitten' komt hij eindelijk eens naar buiten met de resultaten van zijn hobby. De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 31 oktober, zondag en maandag 1 en 2 november. Meer hierover in deze Wortelse rubriek volgende ,naand.•

BEG RAFEN ISSEN

JORES Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

-

-

-

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITE ITS PLU 1 MVE E

JAN STOFFELS Heimeulenstraat2ü -2328 Meerle

-

Telefoon 03/315.70.16. 19


uî_ M

sagen en allen daarheen ! Aanvang te 12.30 uur o n

Informatica. Is K.W.B. uit zijn zomermijmeringen ontwaakt zeg ! Niet dat ze tijdens de voorgaande periode verzopen zijn, integendeel ! Hup er tegenaan met de informatica Het vooropgestelde doel is vooreerst kennis te maken met de computer, en het leren gebruiken hiervan. Een reeks van 10 lessen zal doorgaan vanaf maandag 5 oktober tot en met maandag 7 december 1987, telkens van 20.00 tot 22.00 uur in de lokalen van het VITO te Hoogstraten. Een tweede reeks lessen voor gevorderden zal plaatshebben na nieuwjaar. De onkosten voor de eerste reeks bedragen 2500 fr., en voor niet-leden 3000 fr.! Gelieve wel in te schrijven v66r 30 september bij Alfred Wegner, Castelréweg 17, tel. 3 14.67.15. El Actie rijbewijs. N6gK. W.B. ! Uw rijbewijs halen op een goedkope en efficiënte manier. Dat kan. De K. W.B. -afdelingen van de fusiegemeente organiseren een reeks lessen voor auto bestuurders-in-spe. En dit volgens het systeem 'zelf leren autrjden met een vaste begeleider'. Door een bevoegd lesgever word je binnen geleid in de geheimen van de ingewikkelde wegcode en dies meer, kortom alles wat je naar moet weten om eerst en vooral in je theoretisch rijexamen te slagen. Dit jaar worden de lessen ingericht door K. W.B.-Minderhout en -Hoogstraten. In Minderhout kan je de lessenreeks volgen op woensdagen 14, 21, 28 oktober en 4, 11, 18

VAN DEN OUWELAND

dk

november in deparochiezaal. Een informatieavond wordt gehouden op 14 oktober en dan kun je je ook laten inschrijven voor weinig geld. In Hoogstraten wordt de reeks pas later gegeven en wel op donderdagen 18 en 25februari en op 3, 10, 17 en 24maart en dit in de zaal Pax. De plaatselijke veraniwoordelijken zullen je hierover graag allerlei inlichtingen willen verstrekken. Voor Minderhout is dat Karel Jacobs, Gemeentestraat, tel.: 314.58.14, voor Hoogstraten kun je terecht bij Jos Sinouts, Gel'nelstraat 38 1 tel.: 314.31.3 7. Je kunt dus de lessen gaan volgen 6fwel te Minderhout, 6fwel te Hoogstraten !

13 Paardentrekwedstrijd Eindelijk ook eens een echte onvervalste paardentrekwedstrijd op Minderhouts grondgebied en dit op 11 oktober eerstkomend op het terrein langs de weg naar Hal. De Organisatie is in de stevige handen van de voetbalclub Minderhout V.V. Wat zal er zoal te beleven vallen ? Wel, eerst en vooral koren dorsen met de vlegel en koren dorsen met een antieke dorsmachine, ook koren malen is van de partij en wel met de molen, uiteraard, die aangedreven wordt door Belgische trekpaarden. Volgens de inrichters is dit nog niet alles want ook allerlei paarden zal je er kunnen bewonderen, zoals pony's, fjorden, halfflingers, friezen, rijpaarden, halfzware, zwaar tweespan. Mensen die houden van nostalgie, niet ver-

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

Film over Heilig Bloed Twee Nederlanders, Joost Seelen en Arnold Vogel hebben een film gemaakt over de viering van Heilig Bloed. De film duurt 25 mi nuten en is volgens de makers 'een documentaire over hoop en het overwinnen van de angst voor de dood' met als decor de processie en defoor van H. Bloed. De film die de titel draagt HET WONDER VAN HET HEILIGE BLOED, wordt voor de eerste keer vertoond in het Filmhuis van Breda tijdens de week van 8 tot 14 oktober; aanvang 20.30u. De makers hebben beloofd om de film later ook in Hoogstraten te vertonen. Wij wachten met spanning af•

20

'

03 / 314.43.83

Li Dropping. Ik durf het bijna niet meer neer Ie krabbelen ! Wat dacht je ? Weer K. W.B. natuurlijk ! Reeds aan de Sde uitgave zijn ze toe. Een grote opkomst wordt hiervoor zonder twijfel verwacht. De eerste groep van 50 deelnemers zal te 19.00 uur aan de parochiezaal vertrekken terwijl een tweede reeks droppingliefhebbers te 20.30 uur het donker ingeschoten zal worden. De eerste worden rond 01.00 uur terug op plaats 'X' verwacht, de laatsten zo rond een uur of twee, na een busreis van 25 km en een wandeltocht van ongeveer 7 km. Leden betalen 75 fr., ook de niet-leden zijn van harte welkom maar zij betalen dan iets meer, namelijk IOOfr.! Inschrij ven en betalen tot en met 3 oktober 1987 bij je wijkmneester of bij Louis Van Bavel, Markwijk, tel.: 314.71.94 of bij Jef Michiels, Markwijk, tel.: 314.46.33. Wanneer vindt het nachtelijk esbattement plaats ! Noteer: Zaterdag 10 oktober 1987! Ook van het biljartfront nog enig nieuws ! Op 12 oktober start hel nieuwe teekstok-bollen-spel-seizoen'en telkens wordt op maandagavond vanaf 18.30 uur het groene doek al dan niet geteisterd. Inschrijven hiervoor kan bij Peer Van Den Bogerd, Desmedtstraat, tel.: 314.44.72 en bij Albert Van Bouwel, Venhoef, tel.: 314.45.36 ! [11 Je ziet, K.W.B. verzorgt zijn public relations. Ook de dienst cultuur heeft zijn leden weer eens extra in de wattekes gelegd. Voor allerlei manifestaties in de loop van het jaar zorgde verantwoordelijke Gust Kinschots voor de reservering van plaatsen in 'De Warande' te Turnhout. Ook de andere verenigingen zijn welkom in deze rubriek. Niets is gemakkelijker dan een briefje, waarop uw activiteit, in de brievenbus te deponeren van Desmedtstraat 22. Wel 14 dagen op voorhand natuurlijk. Zo wordt aan uw aktiviteit kosteloos ruchtbaarheid gegeven. DOEN !

Wetswinkel Hoogstraten Op dinsdag 22 september opent de WETSWINKEL weer haar deuren. In de WETSWINKEL kan u terecht met alle juridische vragen en problemen. Een laatstejaarsstudente rechten tracht ze voor u te beantwoorden, GRATIS EN ANONIEM. Zij is tijdens het spreekuur permanent aanwezig. Waar kan u ons bereiken?

De WETSWINKEL is gehuisvest in de Gelmelstraat 5 te 2320 Hoogstraten. (ingang via het poortje). U bent er welkom elke DINSDAG van 19.00 tot 20.00 uur.•

7,

P e'

_,


GEVRAAGD: Werkman voor tuinaanleg. Tel. 03/383.22.53

Vragen staat vrij ook aan Leo Pleysier Steeds meer mensen lezen steeds meer boeken. Goed nieuws is dat en een pluim voor de openbare bibliotheek. In Vlaanderen maken meer dan één miljoen mensen er gebruik van en in Hoogstraten is het bibliotheekbezoek zelfs hoger dan het Vlaams gemiddelde. Maar zo geweldig hoog is dat Vlaams gemiddelde nu ook weer niet, zeker niet in vergelijking met de ons omringende landen -en die vergelijking met het buitenland is nu eenmaal de maatstaf aller dingen tegenwoordig. Het blijkt dat de meeste Vlamingen amper één boek per jaar lezen. Geen tijd? Geen zin? Geen interesse ....Of moet de drempel van de bibliotheek wat verlaagd worden?

Op woensdag 21 oktober komt Leo Pleysier naar de Hoogstraatse bibliotheek om er te spreken over eigen werk.

Dat zou best kunnen en daarom wordt er opnieuw een WEEK VAN DE BIBLIOTHEEK ingericht. Thema van die week is: 'Vragen staat vrij. De bibliotheek zoekt een antwoord'.

De bibliotheek heeft immers een schat aan informatie, opgeslagen in honderden boeken waarin duizenden en duizenden antwoorden staan die wachten op vragen. Waarom zou u die vragen eens niet stellen? Allicht is er het een of ander dat u altijd al had willen vragen, maar.....Dan is het nu het moment om dat te doen want men zoekt het antwoord voor u op. Het enige wat u moet doen is het formulier 'Vragen staat Vrij' 1fl te vullen en te deponeren in de voor dit doel opgestelde bussen. Formulieren vindt u in het gemeentelijk Informatieblad, op het postkantoor, het gemeentehuis, de scholen en in de verschillende bibliotheken waar u ook de vragenbussen vindt. De mensen die in de bibliotheek werken zullen het onmogelijke doen om uw vragen te beantwoorden, eventueel roepen zij de hulp van deskundigen in. Het antwoord nu, dat kunt u gaan ophalen tijdens de Week van de Bibliotheek, van 17 tot 23 oktober, in de bibliotheek van Hoogstraten. Ook de kinderen zijn tijdens die week extra welkom; zij krijgen een ballon mee naar huis. En wat komt LEO PLEYSIER daarbij doen? Ook aan hem kunt u vragen stellen maar die moeten dan wel over zijn boeken gaan. Op woensdag 21 oktober komt hij naar de bibliotheek aan de K. Boomstraat. Deze schrijver uit Rijkevorsel heeft met zijn boeken, o.a. Mirliton, De weg naar Kralingen, Kop in kas.., al een hele faam in Vlaanderen. Die avond in de bibliotheek kunt u vanaf 20 uur nader met hem kennis maken. Hij zal voorlezen uit eigen, nog ongepubliceerd werk en al uw vragen in verband met zijn werk, beantwoorden. Dus, vergeet niet naar de bibliotheek te komen in de week van 17 tot 23 oktober, hetzij om een ballon te halen, hetzij om een antwoord te vinden op uw vraag, hetzij om Leo Pleysier te ontmoeten.0

Informatie over zwangerschap en geboorte

Woensdag 7 oktober: Hoe beleef jij jouw zwangerschap?

Bevallen en opstaan

Woensdag 14 oktober: Wie begeleid je in jouw zwangerschap?

Sprekers: een gynaecologe en een psycholoog. Sprekers: een huisartse, een kinesist en een vrouw van de VZW Borstvoeding. Woensdag 28 oktober: Hoe ga je bevallen?

Sprekers: een vrouw die pijnloos bevallen is en een kinesiste die zelf in hurkzit beviel. Woensdag 4november: Waar ga jij bevallen?

Sprekers: een vrouw die thuis bevallen is en een vroedvrouw. Woensdag 18 november: En dan isje kind er...

Sprekers: twee artsen.

Op initiatief van de werkgroep Opvoeding en Onderwijs en de vzw Borstvoeding Hoogstraten in samen werking met Eicker-ik Turnhout.

Wordt er nog

Deze reeks gaat door in Zaal PAX, Dokter Versmissenstraat, Hoogstraten. De avonden beginnen telkens om 20.00 uur. De inkom bedraagt 100 Bf. per avond. In deze prijs is een dokumentatiebundel met teksten over de verschillende thema's en een boekenlijst inbegrepen. Tijdens één van de avonden zal een uitgebreide boekenstand over zwangerschap en bevalling, over de ontwikkeling van het kind, over de verzorging en voeding van de baby,... worden uitgestald. Dit in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek. Wie meer informatie wil over deze reeks kan bellen naar 314 4536.

Op zondag 25 oktober wordt er opnieuw be-

toogd voor ontwapening. U vraagt zich misschien af of dat nog nodig is nu er een akkoord bestaat over verwijdering van de middellange afstandsraketten: akkoord tussen de grootmachten dat mede door de druk van de vredesbeweging vorm gekregen heeft. Een positief feit, inderdaad. Maar geen eindpunt! Immers, zelfs zonder Euroraketten, blijft 97 07o van het atoomarsenaal behouden. Kernontwapening mag ook geen reden zijn om de konventionele of chemische bewapening de hoogte in te jagen. Er zijn nog veel te veel wapens op de wereld en de aanmaak en het onderhoud van die wapens kost enorm veel geld; geld dat beter besteed kan worden, om. aan ontwikkeling. Nu er reëele kansen zijn voor ontwapening, is het meer dan ooit nodig dat de politici worden aangezet om die kansen te grijpen, dat zij alles in het werk zouden stellen om op de goede weg verder te gaan opdat er ook resultaten zouden zijn. Want die zijn er nog niet, de raketten stân er nog! Dus wordt er betoogd op 25 oktober. VAKAHoogstraten heeft een bus ingelegd om naar Brussel te rijden. Opstap in Wortel (Boomkes) om kwart voor 12 en in Hoogstraten (kerk) om 12 u. Kaarten voor de bus zijn te bekomen in 't eethuis 't Spieke (Gelmelstr. 1), Cahier de Brouillon (Vrijheid 84) en telefo-

nisch op 314.42.33. VA KA -Hoogst raten De 58-jarige metaalarbeider Juan Merchan uit Sabadeli, Barcelona, heeft zijn nogal ongewone reproduktie van de Franse Eiffeltoren voltooid. Hij bouwde zijn toren met 884 tanden afkomstig van 3.000 koeien, die hem door een vriend die in een slachthuis werkt, ter beschikking werden gesteld, plus zes eigen tanden, die hij had opgespaard na bezoeken aan de tandarts. De ivoren Eiffeltoren van Merchan is 110 centi meter hoog en rust op vier pijlers gemaakt van koeiehoornen.• .

21


@(@do ©p d i(wd Eind goed, al stoet de mooiste krijgt een prijs. Zij kijken daar toch anders tegenaan dan wij, denk ik. [11 In 44Ii'

1!.

J

c jj

tv

(

4

iR

-

één van mijn vroegere schrijfsels heb ik al eens gezegd 'we worden nog echte stoetcnbou weis', doelend op de wagens iiiet de kernus, clie met de viering van 300 jaar klooster en dan binnenkort nog eens met de viering van onze eeuwelinge. Maar dat heeft toch ook hij,, slechte kanten. Want mee çfa/ mag het dan niet te veel kosten. En het zijn ook nogal vaak dezeUden die het werk mogen doen. (Zij mogen hier ook wel eens extra vermeld worden: diegenen die al liet werk doen.) Terwijl men over de grens moet gezegd hebben: 'Kijk, ,uiets gebeurt inuu, éé,, keer. Laten we er dan ook wat moois van brouwen'. LI Voor alle

duidelijkheid: ook bij ons (de Dreefse kant dus) waren er heel wat mooie groepen en wagens bij. Begin dus niet direkT ie steigeren. ' I $ niet omdat ik op mijn eind loop, dat ik no

Jg JF .:

r' :

.

Je moest al een hoog plekje opzoeken om op zo'n dcie not' on te vallen: (Dat ben ik niet hoor, daarboven). Geen 15000 man zegt u? 7,ree hier niet, maar elders.

eens wild om me heen wil trappen. El letsanders is dan weer: hoe beoordeelt de toeschouwer zo 'n gebeurtenis. Achteraf antwoordt iedereen (op die vraag) dat het heel mooi was, dat het toch wel best meeviel (bedoelen ze dan: 'voor Meersel-Dreef?'), dat het een mooie stoel was. De meest gehoorde opmerking: het duurde te lang. Er was teveel tijd tussen de groepen. In het begin was dat ook zo bedoeld, want zo 'n unieke gebeurtenis mocht wel even blijven duren. Maar op den duur liep alles vast aan het klooster. Maar ja, wat wil je als daar de helft van die 15000 bezoekers opeengepropt staat. En als het dan ook nog wat regent, dan is de gezelligheid er vlug af. Zelfs naar Hollandse normen. LI

Paters in alle maten en vormen. Grote, kleine, jonge en oude. Alleen de echte traden niet op de voorgrond.

Tijdens de stoet is het me toch wel opgevallen: er is een duidelijk verschil in stijl, in afwerking tussen België en Nederland. Voor ons is zo'n stoet een beetje een gezellige verkleedpartij. Past die broek niet goed? Ach, wie maakt zich daar nu druk over. Moet gij nog een mantel hebben? Hier, speldt die lap maar rond uw schouders, dan is dat ook klaar. Dat kan natuurlijk wel eventjes voor een schok zorgen als je jezelf dan naast andere groepen opstelt. Want je gaat dan toch automatisch kijken en vergelijken. Wie zijn dat? Wat stelt liet voor? Hoe doen ze dat, met ons vcrgcicken. En het mag wel eens hardop gezegd worden: de onderdelen die door 'onze Nederlandse buren' (klinkt mooi, niet. En dat is niet bedoeld om ze op te vrijen, hoor.) van Galder en Strijbeek werden uitgebeeld, vielen op door hun mooie wagens en verzorgde kleding. 't Klinkt misschien vreemd, maar misschien is dat het 'carnaval-effect'. Immers: zij zijn gewoon om dan voor een groot spektakel te zorgen. En er is nog een wedstrijdelement bij:

.

/10

Sommigen hadden verwacht dat het meer een soort processie zou zijn, zoiets als vroeger door het Mariapark en nog vroeger over de

De kapel van Strijbeek, met Franciscus en zijn nonnetjes. Ook één van de tnooiere wagens.

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

22

UNDENLAAN 14 2340 BEERSE 014/61.35.37


Onze-Lieve-Vrouwetongen verkocht. Speciaal ter gelegenheid van 300 jaar klooster. Je moet er maar op komen. Hebben ze zelfs in Lourdes niet, want daar gaan alleen de officiële relikwieën over de toonbank. Maar bij ons zijn het dus tongen. Een onschuldig lichaamsdeel, ook bij Maria, maar ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die gedacht hebben: 'Allee, moet dat nu ...'. Minder ter gelegenheid van de feestelijkheden, maar toch ook lekker is het Dreefs 'Verdommeke' dat de bakker verkoopt. (Beter gezegd: dat de bakkers verkopen. Want er is er ondertussen al een tweede bijgekomen om van het tafeltjedek-je mee te genieten.) Als je zo'n Verdommeke bestelt, dan wordt het even stil in de winkel. 'En dat in Meersel-Dreef', hoor je al die Nederlanders denken. Ja, ze moesten eens weten. Ei Nooit zag je op de Dreef zoveel paters rondlopen als toen, die dag. Op enkele trappisten na, was het allemaal Dreefs goed, in de gekende bruine pij. Van alle soort en

r

$

De Franse soldaten van Galder drijven zowel het klooster als de paters met zich mee. Een groep die applaus oogstte.

Dreef trok. Daar stond Meersel-Dreef toen wijd en zijd voor bekend en trok op die manier veel volk. Nu waren er wel enkele groepen uit die processie van weleer, maar dat viel voor die kijkers zeker wel wat tegen. De kleren van vroeger kwamen maar bleekjes uit de motteballen. En ook van het 'sprekende' van de processie bleef niet veel over. Verderop werd ook nog het Mariabeeld meegedragen. Maar van processiesfeer kun je moeilijk spreken als je daarachter een harmonie hoort aankomen die speelt van 'Valenciaaaa...' en 'Wij zijn er bijna...'. Maar laat die meisjes eens twcc uur 'Tc Lourdcs op dc bcrgcn' zingen. Dat gaat toch ook niet meer, hee! L3 De echte sfeer uit vroeger hoogtijdagen was wel te proeven middenin de massa, bij de kraampjes, tussen de paraplu 's. Daar was het weer als vroeger, nd de processie, als het volk zich verspreidde over de Dref, tussen kraampjes en karretjes door naar winkels en café s. Geef nn af en tne 7n'n feeçl en na een paar keer is iedereen er op ingesteld met een tentje o.f een wagen voor de deur waar de feest ganger aan het nodige naast het overbodige kan geraken. Ei Zo worden er nu op de Dreef al

w

.

zwam

't Geiten eind legde de eerste steen van hel klooster. Boven het hoofd van Petronella/Treza geen galg, maar een takel.

Waar ken ik die toch weer van...?

23


plezant onder eigen volk. L Zo, mijn blad

alle slag, in alle maat en vorm. En al zag je velen soms twijfelen '... is dat nu geen echte?' toch kon je die eendagspaters makkelijk van de echte onderscheiden: alleen de eersten droegen nog een pij. El En na de stoet het feest en het vuurwerk. Ik wil me nog eens verexcuseren bij al die mensen die door mijn schuld een kruikje patersbier kochten en zich later bekocht voelden. Inderdaad, soms leek

is vol en mijn pen leeg. En dit was de laatste 'goed op dreef' die uit die pen zal vloeien. Daar kijkt u even van op of misschien ook niet. U begrijpt dat als je gaat verhuizen, dat je dan geen dorpsrubriek kunt blijven schrijven. Niet dat ik al direkt weg ben, maar ik vond dit wel een goed ogenblik om ermee op te houden. Zo vlak voor de winter. tk heb wel eens op een (zere) leen getrapt. En soms was dat wel de bedoeling ook. Als iemand onverhoopt nachten wakker lag om mijn geschrijf: excuus. En: er is nu nachtrust in 't verschiet. 't Was goed op Dreef (en 't is nog goed) al kan het er ook beter. Dat zult u al wel gemerkt hebben als u mijn avonturen hier gevolgd heeft. In het vervolg houdt een andere pen u op de hoogte van wat hier reilt en zeilt. Of geen. Dan zal hier enkel staan: pen gezocht, gclicve u tc mcldcn.

5.

8 '

-

..

Gezocht voor dit blad

rubrickschrijvcr voor Mccrscl-Drccf '1

Boeren tolk iin

'1

.tlnlene,nd wuhaali de

(er,,"keri',J(l,' /'(ip1I('iJ?u'?7

Pater,s. ..... Pater.',. ..... . 2

het wel gebrouwen door de firma 'Suurbier' ipv. door Sterkens. Maar troost u: het is nu ook in flesjes op de markt (heb ik mij laten vertellen) en daaruit kloekt het heel wat zoeter. Daar pakken we er nog eens een op. fl Wij geven ii nog één kans dit jaar: Mieke Van Gil,s vunJï 100 jam en iui vie, t Mee, ,sel-D,eef op zaterdag 24 oktober. Met een stoet, natuurlijk. Niet zo lang als die van augustus, niet zo plechtig (hoewel, daar werd ook wat afgelachen) maar gewoon Dreefs en gewoon

Vereisten: M/V

kunnende 1e7en en schrijven maandelijks op tijd uw tekst inleveren verders geen Verdiensten:

mogelijk enig respect van de bevolking verders geen Kontaktccr mij, Drccf 28 of de redactie van dit blad. Zie elders.

't Beste, liiei ei' eidris.E (fvl.t)

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK! KWALITEIT SERVICE PRIJS BOSMAAIERS GROTE KEUZE UIT VOLGENDE KWALITEITSM ERKEN:

.tc

De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas'

*e. 4?

TEVENS I

:

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRAKTOR MAAIERS

Wij herstellen vakkundig alle merken grasmaaïers.

J. STOFFELSPAULUSSEN MINDERHOLJTDORP 4, HOOGSTRATEN-MINDERHOUT Telefoon 03/314 4115

24


Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9

In Hoogstraten naar school

Ook al 1,/okletterde de Rijk sim ,s is. s ellooi l md 1 ,u1 /ai ku/ 01 1 maimi/ lcd, al/ami iijl a/l vi /1/11cm:, het heeft niet mogen baten. in de ruime gebouwen volgen nog amper 30 kinderen les.

Opnieuw meer jongeren in het middelbaar onderwijs. Hoogstraatse scholen met middelbaar onderwijs zitten op rozen. In bijna al die scholen is er een stijging van het aantal leerlingen. Dat betekent wèl meer auto's in de drukke Vrijheid, meer fietsers op onze al zo schaarse fietspaden, meer vandalisme ook misschien. Maar, zoals gezegd, de scholen en de leraars varen er wel bij. Het 'eenheidstype' is pas voor volgend jaar (en wie weet wat daarover nog uit de bus komt), het VSO deemstert weg, lang leve het traditioneel onderwijs, zo redeneren de ouders wellicht... Aantallen (tussen haakjes de aantallen van vorig jaar) SEMINARIE humanoria: 682 jongens handel: 166 jongens en 153 meisjes Totaal: 1001 (990) SPIJKER: 867 meisjes (839) TECHNISCHE SCHOOL SPIJKER: 267 jongens en 408 meisjes Totaal 675 (660) VITO: 827 waarvan een 40-tal meisjes (806) LAND— EN TUINBOUWSCHOOL: 221 jongens en 32 meisjes, samen 253 (253) TOTAAL: 3.623 (3548)

In de lagere- en kleuterscholen samen zijn er een 50 kinderen meer dan vorig jaar. In de meeste scholen blijft de schoolbevolking redelijk constant. Als we de omgekeerde Top-3 bekijken, met name de drie kleinste scholen, dan lijkt de Hoogstraatse gemeenteschool zich voorgoed uit de problemen te hebben gewerkt. Zowel in haar kleuter als lagere afdeling blijft de bevolking stijgen. De rijksbassisschool heeft de rode lantaarn overgenomen van de school van Meersel Dreef. Al ziet de toekomst van deze laatste er ook niet rooskleurig uit, toch kan men zich daar verheugen op een stijgend aantal kleuters. Daar moet men over enkele jaren de vruchten van kunnen plukken. Hoe het met de staatsschool gaat aflopen .... ? Haar afgang loopt gelijk met de opgang van de gemeenteschool. Zal beider gang ook gezamenlijk een einde nemen? Of heeft de rij ksbasisschool nog onaangesproken reserves? Dan wordt het wel hoog tijd om die aan te boren. Snelle verzendin gen: - Taxipost in België - Datapost Internationaal Vraag inlichtingen in het postkantoor. U

'Deeltijds Ieren' is een aparte afdeling in VITO. 23 Jongeren, vooral meisjes, bevolken deze afdeling. Gedurende twee dagen per week volgen zij les in het Vito, één dag beroepsscholing, één dag algemene vorming. Wat bedoeld was als 'deeltijds leren, deeltijds werken' betekent in de praktijk meestal 'deeltijds leren, deeltijds doppen' of kinderbijslag trekken. Toch is deze opleiding een goede zaak, vooral voor jongeren die schoolmoe zijn of niet goed weten welke beroepsopleiding te volgen. In het Vito volgen de jongens een scholing voor het beroep van bankwerker, voor de meisjes is er een familiale vorming die leidt tot gezinshelpster of een aanverwant beroep.

De ene z'n brood(winning).... Hieronder vindt u de aantallen kleuters en lagere schoolkinderen in Hoogstraatse scholen. (Tussen haakjes de aantallen van vorig schooljaar.) lager HOOGSTRATEN kleuter 113(99) 67 (53) gemeentelijk 19 (34) 11(14) rijksbasisschool 226 (212) Seminarie -150 (144) 204 (196) Spijker 131 (142) 276 (270) MEER 131 (134) 240 (225) MEERLE 29 (33) MEERSEL DREEF 28 (21) 133 (125) 259 (266) MINDERHOUT 159 (151) 84 (92) WORTEL 735 (725) 1525(1486) TOTAAL

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

CA 03-314.55.04

25


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' STEENHOUWERIJ

ROGER BLEYS Trouwe lezers van De Hoogsiraatse Maand kennen de advertentie reeds jaren. Een stoere steenhouwer die op ambachtelijke wijze de hamer heft. Passé, verleden tijd, denk je dan. Want in een tijd van fijne machines en zware katrollen kan de ware steenhouwer niet meer bestaan. Wie schetst echter onze verbazing bij een bezoek aan het atelier van Roger Bleys aan de SintLenaartseweg waar de gekke hamer en het set beitels nog steeds werktuig nummer één zijn. Roger Bleys: Ja, we kennen natuurlijk wel een zaagmachine. Daar staat één man aan en aan de schuurmachine ook. Maar drie mannen houden zich voltijds bezig met beitel en hamer. In de houtbewerking bestaan er lintzagen, frezen, enzovoort, maar steen moet met de hand worden gekapt. Uit een blok kunnen wel enkele hoeken machinaal uitgezaagd worden maar al dat rond werk moet nog met de beitel gebeuren. Mensen die een beetje van 'den bouw' op de hoogte zijn die weten dat wel maar de buitenstaander heeft daar doorgaans niet het minste benul van.

/

DHM: Hoe bent ge in de stiel gekomen? Roger Bleys: Mijn vader is er in '33 mee be-

gonnen. Die is van Herentals naar Hoogstraten komen wonen. Toen was het allemââl nog handwerk. Dorpels, deuromlijstingen, plinten en grafzerken in arduin. Toen ik in '49 van 't school kwam, ik was 13 jaar en een half en van verder leren was er in die tijd geen sprake, ben ik even bij hem in de leer geweest. Toen kreeg ik in '51 de kans om bij aannemer Van Beeumen aan de toren van Hoogstraten mee te werken. Dat is mijn grote 'chance' geweest. Alles werd daar met de hand gemaakt; veel 'moluur'-werk,

"14

/is* Roger Bleys

in '72 het huis. Stillekensaan, nooit verder gesprongen dan de stok lang was, want als ge met niets moet beginnen En we doen nu nog alles met z'n tweeën: de aankoop en de verkoop, alles opmeten, uittekenen, boeken in orde houden Zaterdag en zondag kan een mens uitslapen, zeggen ze hè. Wel 's zaterdags 's morgens zit ik hier te tekenen en dan zit ik tenminste gerust. Geen volk, geen gasten, geen telefoon. Want dikwijls als ge bezig bent . . telefoon... en ge hebt net uw passer vast om een center te trekken of een ovaal... DHM: Als er dan toch zo'n markt is, waarom zijn er dan zo weinig nieuwkomers? Roger Bleys: Waarom begint gij morgen niet?

Die schuurmachine die ge daarstraks gezien hebt, is er een van vijf miljoen. De zaagmachine met de hele 'mecanisatie' kost ook een miljoen of drieënhalf. Een rolbrug hebt ge niet meer voor ccn miljoen. En hoe begint ge toch alleen? Als ge een dorpel vastneemt hebt ge 100 kg. vast. Vroeger ging dat gemakkelijker. Als er gelost moest worden gingt ge maar een paar man bijhalen om te helpen. En

DHM: De mensen krijgen een beeldhouwwerkje in huis zonder het zelf te weten. Roger Bleys: Het is een kunstig ambacht maar

het is ook een vuile stiel, heel stoffig. Pas op, het is niet ongezond hoor. 'Ons mannen' worden elk jaar medisch onderzocht en er is nog nooit een klacht geweest. Het grootste probleem is nog het lawaai van de zaagmachine. Maar daar hebben we tegenwoordig al van die dubbele zaagbladen waartussen een vacuüm zit. En dat scheelt al een stuk. Als er hier een kamion komt lossen, 25 ton steen, dan is dat 3 keer met de rolbrug heffen en 't is er af. Vroeger was dat te lossen met de hand. Vroeger moest er ook gekliefd worden tot platen, dat was een echte kunst. Nu legt ge dat op de machine en ge zaagt de stukken zoals ge ze wilt. Maar als ge een stuk aan het bewerken bent en ge moet dat opheffen, is dat nog altijd even zwaar als 2000 jaren geleden. Als er moet gekapt worden is de steen nog even hard als toen. 26

veel 'profiel'-werk. Al die 'gothieke' ramen, alles handwerk. Ik kan nu nog bij Schellekens (De Tram, nvdr) een Duvel of een Orval gaan drinken op het terras en dan naar die toren kijken en genieten. En dan denk ik: Hoe deden ze dat 400 jaar geleden toch? Die steen moest van zo ver komen in blokken en dan hier gekapt worden In '54 was de toren bijna klaar en ondertussen had ik nog 4 jaar avondschool bouwkundig tekenen gevolgd in Rijkevorsel. Dan ben ik naar Lier gaan werken, ondertussen getrouwd en er nog 4 jaar gewoond ook. Dat was een atelier met wel 30 steenhouwers. En in '64 heb ik de zaak van vader overgenomen daar aan het Van Aertselaarplein. Op 6 augustus daaropvolgend is hij reeds overleden. In '67 heb ik hier aan de Sint-Lenaartseweg deze grond gekocht en er 3 jaar later de werkplaats op gebouwd. Nieuwe machines erin, later de winkel ervoor en tenslotte

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

•JS

CROES

a

pvba

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91 _


de werkingskosten zijn ook niet niks. Een zaagbiad kost 45.000 Fr en gaat een maand of drie mee. En zo hebben we er vier. Diamant is duur, hè, maar ja, zoveel beter dan cardorandum. Het heeft een veel hogere zaagsnelheid. DHM: Waar komt marmer vandaan? Roger Bleys: Marmer komt voor 75°lo uit Italië, maar ook uit Portugal (de rosé) en tegenwoordig zelfs uit Brazilië. En die is zelfs nog goedkoop ook en heel mooi. Dat zal wel aan de lage uurlonen liggen zeker, want liet vervoer moet nogal wat kosten. Wij hebben hier altijd 27 soorten marmer binneii zilteii. Dat ei- zoveel soorten marmer bestaan, daar staat niemand bij stil. En er zijn er nog meer hoor; wit, zwart, groen, blauw, beige ... noem maar op. Er zijn er zelfs met fossielen, schelpen en slangetjes, maar in de groef houden ze dat zelf wat mee in het oog. Het wordt me te zwaar tegenwoordig, maar

de letters zijn meestal brons. Maar de meeste begrafenisondernemers die zelf zerken uit een catalogus verkopen kunnen die letters er alleen maar op 'plakken'. En dat maakt dat de mensen hier komen en zeggen: geen bronzen letters want die vallen eraf. Maar bij ons vallen die letters er niet af. Wij hebben gepaste boren om ze met pinnetjes te verankeren in het graniet. DHM: Worden uw zerken alleen maar door de begrafenisondernemers gekocht? Roger Bleys: Neenee, al wat ik hier verkoop is voor mensen die er zelf om komen vragen. Ik leur nooit met een zerk hoewel wij er 200 tot 250 per jaar plaatsen. En als er iemand een zerk komt kopen zal ik er geen moeite voor doen om er een grotere of een duurdere te verkopen zo van: "t is toch liet laatste wat ge er nog voor kunt doen'. Integendeel. Ik zeg tegen de mensen: 'Kijk nog eens rond, op het kerkhof of zo en kom dan nog eens terug.'

Ik kan rustig bij Schellekens een Duvel of een ()rval gaan drin ken op het terras en naar die ioren kijken en genieten.

Vii /1 miljoen voor een schuurmachine, begin daar als nieuweling maar ec,is aan... enkele jaren geleden ging ik soms wel 7 keer per jaar naar ttalië om er zelf mijn marmer te kopen. Zondagmorgen om 2 uur vertrekken. 's Avonds daar. Al een paar mannen opgebeld, Bizelli, Bertolini, Magni, Force ... om te zeggen: 'Zeg, ik ben er'. Een stukske eten met de ene of de andere en 's maandags alweer om 5 uur eruit. Naar de groef om blokken te kiezen. Want als ge van de Italianen een blok koopt zonder hem gezien te hebben, dan hangt ge d'r aan, gegarandeerd. En dinsdagmorgen om 2 uur terug op en 's avonds thuis. Ge hebt daar alle soorten bedrijven; ge hebt er die niets anders doen dan 'polieren', andere die alleen maar zagen of zelfs alleen maar blokken verkopen. Alle soorten 'cornmerçanten'. In Carrara of Pietrasanta licb ge al die grote marmerbedrijven, het ene nrnt het andere. En tussendoor nog enkele keren naar Frrn rijk voor de witte steen en marmer. Dat is 11; zo ver. Afrit Baune en dan de Bourgondise ii streek in. Goede wijn en goede steen. We zijn ondertussen in de toonzaal aan geland. Grafzerken zijn niet bepaald een leuk produkt om te verkopen. Roger Bleys: Grafzerken is ongeveer één vijfde van mijn job. Vroeger waren alle zerken in arduin, tegenwoordig veelal in graniet. En

/oiets moet wat betijen. En als ze dan terug komen hebben ze er dikwijls een mooie gezien die maar de helft kost van wat ze eerst gezien hadden. Neen, ik durf zeggen dat ik er kippevel van krijg en 's avonds niet goed slaap als er ouders voor hun kinderen een grafsteen komen kiezen. Ik zie veel liever een jong koppeltje binnenkomen dat gaat bouwen en marmer komt kiezen. Vroeger had ik hier ook nog schouwen staan. Jawel, dat verkoopt nog even goed, maar de klant heeft gewoonlijk wel een Schöner Wohiien bij of een Libelle waar een model in staat en dat moet dan toch aangepast worden: hier

Tijdens de inzegening van het nieuwe altaar te St. -Lenaers. Roger Bleys assisteert Monseigneur Daeni bij de plaatsing der relikwieën. 27


ploeg gasten, die hangt goed aaneen. D'r is natuurlijk overal wel eens iets maar dat is er om opgelost te worden. Wij praten hier ook altijd van 'ons mannen'. Een klein bedrijf is een familie, eigenlijk. Als wij van verlof terug komen of zo, wel dan zijn wij blij dat we ons mannen terug zien. En op alle bruiloften ons mannen er met hun vrouwen altijd bij. In februari'89, dan zijn wij 25 jaar bezig. Dat mogen we zeker niet vergeten voor hen.

Lezers kopen bij

Adverteerders (natuurlijk)

Lauryssen electronics

DHM: Zijn er drukke en minder drukke periodes? Mevrouw Bleys: In het voorjaar, wanneer de

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is!

meeste bouwen aangezet worden, is het voor de marmer doorgaans wat stiller. Maar wat het dit jaar allemaal is, ik weet het niet. Druk! En hij wordt daar soms wat krikkel van. t-let is lastig, hé, als ge uw klanten niet snel genoeg kunt bedienen. Op de duur is er ook te weinig 'machinerie' en volk. Ik zeg altijd: 'Als er hier 3 steenkappers, maar dan echte stielmannen, zich komen melden, wel, die hoeven niet meer naar huis te gaan om hun 'schoofzak' te gaan halen. Die mogen direkt beginnen en ik geef ze de eerste keer wel eten'. Weinig werk hebben is erg, denk ik, we zijn daar nog niet mee geconfronteerd geworden, maar té veel dat is ook erg.

MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 C

A

It

U

S

Xo LL

I)HM: Doet Roger zelf nog kapwerk? Mevrouw Bleys: Nee, dat gaat niet meer. Elaverne:--

--------

discotheek

Zonder het te weten haal je een beeldhouwwerkje in huis.

2.321 meet

eet'-° O!

een deurtje, daar een kastje. Maar mijn model bleef in de toonzaal. De laatsten heb ik 'voor niets' weggeven. En we maken ook marmer tafelbiaden, keukenbiaden, op maat. Op uitnodiging van mevrouw Bleys belanden we tenslotte in de huiskamer waar een pot koffie en een set rinkelende kopjes op een marmeren tafelbiad wacht.

oOt

EE

ke morgen is hij om 6 uur bezig. Hij zou het besterven als hij 5 minuten na zijn gasten zou bezig zijn. Hij doet het meetwerk en ook heel veel tekenwerk. Al die deuromlijstingen moeten op 'volle grootte' uitgetekend worden. Zodoende is hij dikwijls dagen bezig met tekenen. De facturatie, telefoon, de lonen, de winkel en dergelijke, dat doe ik wel. Roger komt er terug bij. Alweer een gerustgestelde klant. Roger Bleys: Het grootste probleem, en dat is voor elke steenkapperij zo, is het krijgen van personeel. Nergens bestaat er een school voor. In de steengroeven in Wallonië stonden vroeger harigaars met zo twintig, dertig jon-

'TSTOPKE

* alles voor hengelsport * vogelzaden x granen Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I

V

HERIJGERS

ik

Bouwspecialiteiten pvba

• P.V.C.-roIeringen • roofing

dakgoten isolade

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

BOETI E K

o,c -,

C.P ngehque

Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 28

Het grotere werk. In satnen werking met architekt en aannemers realiseert de firma Bleys deze gevel in marmer en glas. Roger is alweer naar de telefoon geroepen om uit te leggen dat het wel degelijk 'travertijn' is en dat hij wel eens eventjes de catalogus zal pakken. Ondertussen legt mevrouw nog even dé grote verzuchting, die door heel het voorbije gesprek reeds meerdere malen opdook, aan ons uit: Volk vinden. Mevrouw Bleys: Wij hebben een heel goede

ge gasten, elk jaar nieuwe. Nu is er misschien nog één groef met een man of twaalf. Als een jonge gast die wil werken, nu 3 jaar op leercontract komt, dan verdient hij 500 frank per week, zijn kindergeld loopt door, hij krijgt zijn kleren en na 3 jaar kènt hij iets. En hij zal in heel zijn leven nooit aan 'den dop' komen. Nooit.


terslokaal eigenhandig te kappen. Ik heb daarvoor enkele foto's genomen in het dorpje Limbourg nabij Luik. Want we krijgen een nieuw schutterslokaal naast het voetbalveld, zoals u misschien wel weet. DHM: (aan Roger) Bent u een goede kruisboogschutter? Mevrouw Bleys (snel): Ja, een hele goede. Hij

heeft altijd 'in ere' geschoten. Roger Bleys: Zolang ik schutter ben, heb ik bijna in alle 'zestallen' gestaan. Dit jaar heb ik zelfs een heel goed jaar gehad. DHM: Is dat omdat u een sterke steenkapper bent? Mevrouw Bleys: Nee. Want ik schiet ook. En

Mevrouw Bleys: telefoons aanpakken, winkel doen, facturatie, lonen...

ik heb toch ook een gemiddelde van 32. Ik ben lang tweede geweest, maar nooit eerste kunnen worden. Roger: Ik ben in heel wat maatschappijen, hé, naar de kruisboog is voor mij alles. Mevr.: Als ik zou zeggen: ge moet daar uit gaan, wel, ik denk dat we uiteen zouden gaan. (lacht) Roger: Donderdagavond om 7 uur moet hier niemand aankomen want dan ben ik gaan trainen. Zo met 25 man ondereen, plezant jong. Zo kabbelt het gesprek nog even verder. Het schutterslokaal blijkt het geboortehuis van Roger te zijn. Zo 'n 20 jaar geleden werd daar voor het eerst geschoten, nog over de slenen heen want de zaak moest verder gaan. En hoven van 65 meter diep waren er niet zo veel te vinden.

Zo is de cirkel rond en zijn we weer bij 'de steen' beland.

Wij danken Mevrouw en Roger Bleys voor het gesprek en de koffie. We zijn er van overtuigd dat 'den Bleys' nog jarenlang een begrip zal blijven in de hele Noorderkempen.0

Ik heb 10 gasten gehad, nu heb ik er nog 7 omdat er 3 met pensioen gegaan zijn. Die hebben altijd en overal kunnen beginnen, ik hoorde ze af en toe wel zo van: 'Zeg, dâr of dââr hebben ze 10 frank meer geboden'. Maar ze zijn altijd wel gebleven. Ik zal wel een goeie baas zijn zeker? (knipoog) DHM: Levert u alleen of plaatst u ook zelf? Roger Bleys: Marmeren trappen en marme-

ren badkamers, dat hebben de klanten liefst als we dat zelf doen. Dat is toch ook iets apart. Het is heel nauwkeurig werk. Als we de trap met de ene of de andere meegeven, dan moet die er dikwijls voor de helft terug uit. Het is echt milimeterwerk. Tegenwoordig staan de vloerders per meter en gedâân. Dat gaat bij ons niet op. Een badkamer, die misschien 250.000 frank kost aan marmer, moet ge daar niet gaan tegen 'zwatsen'. Dat is een stuk van die mensen. Dat moet fatsoenlijk geplaatst worden. Meestal is degene die het gemaakt heeft ook degene die gaat plaatsen. Die weet natuurlijk het beste hoe het past. Maar over dat zelf kappen gesproken. Ik ben wel van un de St. .Joris van ons nicuw schut-

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Zeiken: niet bepaald een leuk produkt. Ik zie liever een jong koppeltje binnenkomen dat niar/ner konit kiezen voor hun nieuwe bouw.

I(ari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 29


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28 30

Op stap in...... ZATERDAG 3 OKTOBER Hoogstra(en: FIETSUITSTAP met De Lustige Wielrijders. Vertrek om 14u achter 'De Tram'. Meer: FAKKELTOCHT van fanfare St. Rosalia door het dorp als inzet van de kermis. Optreden van RICH DANNY AND THE WEALTH in de Mussenakker. ZONDAG 4 OKTOBER Hoogstraten: FIETSZOEKTOCHT van de Landelijke Gilde, KVLV en KLJ. Bijeenkomst in de Pax voor bekendmaking van de uitslag. Meer: MEER-KERMIS. Receptie in de vernieuwde Mussenakker met KOFFIECONCERT van de fanfare St. Rosalia om lOu in de voormiddag. 's Namiddags optreden van VERNAL WATERS en Indirect. MEER-MARKT (laatste van het seizoen) van 9 tot 12u in de Donkstraat. MAANDAG 5 OKTOBER Meer: 'CAFÉ SPÉCIAL' met swingende rhythme en blues van THE CREW, in café 't Fortuin. DINSDAG 6 OKTOBER Meer: Live optreden van ROMEO SPINELLI en Groep in café 't Fortuin. Kermisvoetbaltornooi van De Mussenakker op de gemeentepleinen. ZATERDAG 10 OKTOBER Minderhout: Nachtelijke DROPPING, georganiseerd door de KWB. lste groep vertrekt om 19u, 2de groep om 20.30u aan de parochiezaal. Wortel: ORIËNTATIE WANDELING - met stafkaart - ingericht door KWB en Vakantiegenoegens. Start 's avonds aan de parochiezaal. Hoogstraten: OPENINGSCONCERT van The Marck River Jazz Band, vanaf 21u in de Tuinbouwschool. ZONDAG 11 OKTOBER Minderhout: PAARDENTREKWEDSTRIJD georganiseerd door Minderhout VV, op het terrein aan de weg naar Hal. Vanaf 12.30u. Hoogstraten: KOFFIECONCERT met de groep PINK PASSION om 15u in de Keramiekhal van de Hotelschool. Optreden van The Chills, The Dentists en Left Over, Organisatie Cahier de Brouillon, in de Pax. DONDERDAG 15 OKTOBER Hoogstraten: LIEDAVOND, georganiseerd door het Seminarie en het Davidsfonds, met het gemengd koor Egidius uit Beerse, o.l.v. Herman De Houwer, in de feestzaal van het Seminarie om 20u. ZATERDAG 17 OKTOBER Meer: MUZIEKAVOND, ingericht door fanfare St. Rosalia, met medewerking van de nieuwe drumband, de brassband, dansgilde St. Ambrosius en het Koperensemble van Hoogstraten. In de Zaal voor Kunst en Volk. ZATERDAG 24 OKTOBER Hoogstraten: WALTER ZINZEN (BRTreporter) spreekt over Mozambique in het kader van de 11-11-11 aktie. In De Wachtzaal, V. Aertselaerplein, om 20u.

GMTRi;T HOOGSTRATEN SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

Jeugdkultuur in Hoogstraten. ._ Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL 1

• donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

Openingsuren: :

20.30-24.00 u. :20.00- I.00u. 19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657 -24

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

Café - frituur

WPapiHon Mlnderhout Gesloten: woensdag.

w -


Café - discobar

•Kantoor van notaris Jan MICHOEL

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING TE HOOGSTRATEN, LOENHOUTSEWEG 1

gesloten: maandag en donderdag.

Notaris Jan M ICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens de kinderen J. Verheyen-Fransen te Hoogstraten: ZEER GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING te Hoogstraten, Loenhoutseweg 1, groot 11 a 60 ca.. Ingedeeld: woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer; boven: zolder. Garage in de tuin. Klein beschrijf mogelijk. Eigendom is voorzien van water, gas, distributie en telefoon. Bezichtiging: sleutel te bevragen ten kantore van de notaris tijdens de kantooruren. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: INZET op woensdag 30september 1987 en DEFINITIEF op woensdag 14 oktober 1987, telkens om 1 5u 30 in café 'De Warande', bij Alfons Aerts-Bleys te Hoogstraten, Lodewijk de Konincklaan 301. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mede te brengen.

FRITUUR - EETHUIS

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN EN GOED ONDERHOUDEN BURGERSWONING TE HOOGSTRATEN, HEILIG BLOEDSTRAAT 11 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens mevrouw Mertens-Rombouts en kinderen: ZEER GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN BURGERSWONING te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 11, groot985m 2 Ingedeeld als volgt: voorplaats, hall, woonplaats, keuken, veranda, bergplaatsen en w.c., kippenhok; boven: drie slaapkamers en kleine zolder. Eigendom is voorzien van water en distributie. Bezichtiging: zaterdag van 14 uur tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: INSTEL op woensdag 30september en DEFINITIEF op woensdag 14 oktober 1987, telkens op 16 uur in café 'De Warande', bij Alfons Aerts-Bleys te Hoogstraten, Lodewijk de Konincklaan 301. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mede te brengen. .

OPENBARE VERKOPING VAN WONING OP EN MET GROND TE BRECHT/SINT LENAARTS, HOOGSTRAATSESTEENWEG 91. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens de erven A. Mertens. Sint Lenaarts, Hoogstraatsesteenweg 91, Goed gelegen woonhuis met tuin te Brecht groot 860 m 2 Er is waterleiding en telefoon tot aan de woning, doch niet aangesloten. Bezichtiging elke zaterdag van 16 uur tot 18 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: VOORLOPIG op dinsdag 29september en DEFINITIEF op dinsdag 13 oktober 1987, telkens om 17 uur, in café 'Plekje bij de Molen', Lodewijk de Konincklaan 316 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

/

.

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle. Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

café

Schuttershof

OPENBARE VER KOPING VAN ZEER SCHOON PERCEEL AKKERLAND TE HOOGSTRATEN/MEER, HOEK PATERSPAD EN BERGENSTRAAT.

HOOGSTRATEN

NotarisJan MICHOELte Hoogstratenzal metwinstvan 1% premie openbaar verkopen namens dhr. en mevr. R. Schrijvers-Goetschalckx: Meer, hoek Paterspad en Bergenstraat, Zeer schoon perceel akkerland te Hoogstraten genaamd Loysche Gemeente, groot 01 ha 61 a 75 ca. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: INZET op woensdag 7 oktober en DEFINITEF op woensdag 21 oktober 1987, telkens om 16u 30 in café 'De Eiken', J. Lijsenstraat 36 te Hoogstraten/Meer. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

Cafetaria

/

OPENBARE VERKOOP VAN ZEER MOOI GELEGEN WONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/MEERLE, STRIJBEEKSEWEG 30. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens de kinderen L. Pauwels-Verbreuken: Zeer mooi gelegen woning met garage en tuin te Hoogstraten Meerle, Strijbeekseweg 30, groot 7 a 90 ca. Ingedeeld als volgt: hall, living, eetpiaats, slaapkamer, keuken, bergplaats, veranda, garage; boven: twee slaapkamers en zolder. Eigendom beschikt over Pidpa-water en t.v.-distributie. Klein beschrijf mogelijk: K.I. 16.370. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: INZET op maandag 5 oktober en DEFINITIEF op maandag 19 oktober 1987, telkens om 4 uur namiddag in café 'Den Bombardon' bij Van De Heyning, Kerkstraat 35 te Hoogstraten Meerle. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

/

/

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

Café

De Wildert

voor mensen ciie in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten. FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs.

Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. 31


r

r

Liedavond met Egiditis in het Klein Seminarie

Ii il: :g

Stripfestival Het eerste Hoogstraatse stripfestival is een sukses geworden. Meer dan duizend bezoekers op zo'n 5 uur tijd, daar waren zowel de inrichters als de standhouders zeer tevreden over. Dat hadden ze zelfs niet verwacht. Jan Huybrechts, zelf stripwinkelier in Ant-

werpen en medestichter van de inrichtende Dr. Versmissenkring: 'Wij zijn met de voorbereiding al een jaar bezig geweest. Zo 'n maand geleden hoorden we dat er in Breda toch nog een stripfestival zou plaatshebben. Maar dat is daar schijnbaar zo 'n tegenvaller geworden dat het nu zeker de laatste keer was.

Volgend jaar gaat het in Hoogsiraten zeker weer door. We willen er wel een echt festival van maken, geen beurs waar hel alleen op de verkoop aankomt. Er komen dan zeker 15 bekende tekenaars, we gaan ook de animatiefilms in hel gebeuren betrekken. We willen het grote publiek bereiken. Zowel de Suskeen- Wiske-lezers als defijnproevers en verzamelaars moeten aan hun trekken kunnen komen. Zo zal ook de televisie-strip-k wis hier opgenomen worden. We willen zo 'n beetje de tegenhanger worden van Durbuy, het stripdorp in WalloniĂŤ'.

Volgend jaar dus weer een stripfestival. Daarna zal het nog elke twee jaar plaatsvinden. Ze wisselen dan af met de 'Vlaamse Stripgilde' en de Stripgids in Turnhout. •

Het Seminarie en het Davidsfonds van Hoogstraten nodigen u allen uit om deel te nemen aan de 'Liedavond door het Egidiuskoor van Beerse' onder de leiding van Herman De Houwer. De 'Liedavond' bestaat uit overwegend ronantische liederen en koorwerken. Een en kel nummer uit andere tijden mag dan tot de incest gekende en dus geliefde muziek uit dit repertorium gerekend worden, zoals 'Mattona mia cara' en 'Echo' van Orlandus Lassus. Verder krijgen de toehoorders ruimschoots de gelegenheid om, in samenzang met het koor, een hele reeks gekende liederen mee te zingen, waarvan de tekst op het programmablad staat afgedrukt. Namen als Emiel Hullebroeck en \rmand Preud'homme komen hierbij meermaals aan bod. Zo kan deze avond uitgroeien tot een waarachtige 'Liedavond' met koor- en volkszang en waarin het aloude volkslied de plaats krijgt die het verdient. Medewerking aan deze avond wordt verleend door Jos Bruurs en Lutgard Goetschalckx aan de piano en voor de bindteksten zorgt Alfons Van Dijck. De 'Liedavond' heeft plaats in de feestzaal van het Seminarie op donderdag 15 oktober 1987 te 20.00 uur.

De gewone toegangsprijs bedraagt 150,- F, maar bij voorverkoop in het Seminarie, Vrijheid 234, Hoogstraten, tijdens de schooluren slechts 100,- F (tel. 03/3 14.50.06). Jongeren en 60-plussers betalen 50,- F.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 32


Fusieswing

Gebackte Play te Meerle

mn

Op zondag 20 september werd in café Bombardon te Meerle de finale georganiseerd van een door Radio Continu opgezette playbacken soundmixshow. Even ter herinnering: onder 'playback' verstaat men het nalippen van een reeds bestaand nummer, en 'soundmix' staat voor zelf inzingen van een instrumentale versie die op plaat of band wordt afgespeeld. Maar goed, we hebben te doen met een verschijnsel dat in de lage landen serieuze afmetingen begint te vertonen en, zoals is gebleken uit dossiers in het weekblad Humo en het BRT-programma Panorama, een aparte kommerciële plaats in het muziekgebeuren heeft ingenomen. Groffe sponsoring en grof geld, het is tegenwoordig niet veraf. Bovendien offeren de - meesten erg jonge - uitvoerders, al dan niet opgepept door overenthousiaste ouders en familie, al hun vrije tijd op om hun idolen zo getrouw mogelijk na te bootsen om in de gunst van de wedstrijdjury's te komen. Nu liep het in Meerle niet zo'n vaart, er hing weinig materieel voordeel van af, er hing weinig poeha aan vast. Laat ons vooraf echter duidelijk wezen: met alle respekt voor de moeite die de playbackers en soundmixers zich ook getroosten, blijft ondergetekende 100% voorstander van zelf uitgevoerde live-muziek, hoe amateuristisch en krakkemikkig die ook wordt gespeeld. Okee, okee, we waren aanwezig en velen passeerden langs het podium. Een zeer jonge Elvis was er - kompleet met een door pa en ma ontworpen showpak - en hij was op van de zenuwen. We zagen The Mixed Emotions, met drie sexy achtergrondzangeressen in steun, in werkelijkheid ging het om de familie Desmet die later op de avond nog eens terugkwam als Michael Jackson en The Jackson Five. Sid Vicious, de overleden Sex Pistols-bassist werd opgegraven door Hans Schellekens, en ook U2 was van de partij, met fakkels, een vlag en een kunstig kartonnen drumstel. Jermaine Jackson & Pia Zadora werden tot leven geroepen, Cyndi Lauper ook, de zwarte ster Whitney Houston, en Irene Cara (met een prachtige choreografie van Erika Vorsselmans uit Minderhout). John Leroy hield het bij de klassiekers van Tom Jones, Engelbert Humperdinck en Lionel Ritchie, een Mjeels stel frisse meiden bracht danspasjes uit de musical Fame. En tussenin? Nogal slappe prestaties van charme-soundmixzangers Carri en Niels, plus ceremoniemeesterschap van Continumedewerkers die konstant moeite hadden om

aan dc kandidaten veistaanbare kominentaren te ontlokken. De uitslag van de avond was verdeeld in drie kategorieën: het 'Rondje Meerle' werd gewonnen door Vicky Donckers en Ilse Martens met 'When The Ram Begins To Fail' van Jermaine Jackson & Pia Zadora. Erica Vorsselmans alias Irene Cara won terecht de playback-competitie, en bij de soundmixers was de piepjonge Ingrid Slegers uit Hoogstraten de beste. Een boeketje bloemen, een Continu-draagtas, een lint of medaille om de respektievelijke nekken, en dan al of niet teleurgesteld de nacht in. Maar kom, the show must go on. Verder onthouden: het opvallend grote aantal Nederlandse finalisten, een rumoerige zaal en een bijwijlen méér dan gebrekkige geluidstechniek. Hét lichtpuntje van de avond waren de Mjeelse Primitieven, die met een korte set volksdeuntjes de échte kermissfeer even konden bewerkstelligen.

Pax International Op zaterdag 10 oktober kan er op popgebied alweer gesnoept worden. VZW. Cahier De Brouillon haalt dan drie groepen naar zaal Pax, die tesamen een internationaal gezelschap vormen. The Left-Overs vertegenwoordigen heftige garagerock uit Aarschot, en brengen zowel covers als eigen nummers in een 50/50-verhouding. The Dentists hadden Hoogstraten al platgespeeld, maar de frisse pop van dit Engelse viertal is zodanig goed in het geheugen blijven hangen dat hun terugkeer bijna onvermijdelijk was. Topact van de avond worden THE C1-IILLS uit Nieuw-Zeeland (jawel!), eksklusief op Belgische bodem. De pop van Caroline Easther (drums), Justin Harwood (bas), Martin Phillipps (gitaar/zang) en Andrew Todd (toetsen) is van een zeldzaam mooi gehalte, kende al veel perserkenning, en was dit jaar op Mallemunt te Brussel al te horen. Een degelijke groep uit de internationale subtop, zonder meer. 10 Oktober wordt een avond om niet te vergeten! Info; bel 03/314 32 64 en zie da g'er zijt.

the (1nII

Varia

'Bette Midier, of zagen wij niet goed?'

- zondag 4 oktober: hardcore-namiddag in De Mussenakker te Meer. - zaterdag 24 oktober: 'Ivan-rock' in de parochiezaal te Wuustwezel met The Four One And Only's (NL), The Paranoiacs (B) en The Jasmine Minks (GB).0 Mark Sprangers 33


**fe 4~

RIJDEN

Streven naar perfektie

IS PLEZANT, NAULT°

Rijden... is plezant

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN BV.B.A.

Garage

Geudens

PIIV.B.A.

Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

In de vorige aflevering kon je een artikel lezen waarin de voornaamste punten stonden waarop je moest letten bij de aankoop van een tweedehands wagen. Om de lezer verder van dienst te zijn op deze markt, die met de dalende koopkracht steeds belangrijker wordt en waar allerlei duistere praktijken en bedrog aan de orde van de dag zijn, pogen we u deze maand verder van dienst te zijn op het juridisch/theoritische vlak.

iffiff2 ~4 1R GARAGE HOGA

te ontlasten. Dergelijke ontlastingsbeding wordt, in geval van betwisting, niet zomaar door de rechtbank aanvaard. Vooral bij de

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84

beroepsverkoper rust een zwaardere staatsverplichting, wat bij de particuliere verkoop veel minder het geval is.

-

garagE

W&71 VAN RIEL

12

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 34

cm GARAGE AUTO

Doorgaans schenken kopers van tweedehands wagens weinig of geen aandacht aan de opstelling van een verkoopovereenkomst. Maar wanneer er zich achteraf problemen voordoen (waar u best op mag rekenen in de meeste gevallen) is een schriftelijke overeenkomst toch het enige middel waarop u kan terugvallen. Een waterdicht kontrakt zou enkele belangrijke gegevens van uw auto duidelijk moeten omschrijven: merk, type, uitvoering, bouwjaar, kilometerstand,... De vermelding van toebehoren en banden (merk, staat en type, ôôk van de reserveband !) is van belang om bij de levering te kontroleren of alles wel aanwezig is zoals oorspronkelijk was overeengekomen. Een wagen die 'goedgekeurd door de automobielinspectie' wordt geleverd moet bijgevolg ook volledig technisch in orde zijn en mag géén verborgen gebreken (bv. kapotte reserveband) vertonen. Daarbij is het zeker nuttig om te vermelden dat de wagen ongevalvrij is. De meeste verkopers vermelden dat de wagen wordt gekocht in de staat waarin hij zich bevindt, gekend door de koper. Daarmee probeert de verkoper zich van alle aansprakelijkheid, wegens verborgen gebreken of defekten,

L. WOUTERS

Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

Met betrekking tot de beroepsverkoper houdt dit beding hoogstens in dat de koper de wagen aanvaardt voor wat de zichtbare gebreken betreft. Zichtbare gebreken zijn die gebreken die een doorsnee koper bij de aankoop onmiddellijk kan vaststellen (bv. roestvorming aan de deuren). Wat nu de verborgen gebreken betreft, kan de koper ten allen tijden beroep doen op de vrijwaringsplicht die de wet hem verleent (art. 1641 van het Burgerlijk Wetboek) bij de aanschaf van een tweedehands wagen. De koper kan in dit geval bv. een prijsvermindering afdwingen in verhouding tot het gebrek of zelf besluiten tot ontbinding van de aankoop.

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

SA~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Telefoon: 014/41.65.42

Neem dus je voorzorgen en sta erop dat bij de aankoop een deugdelijk koopkontrakt wordt opgesteld. Loopt de aankoop achteraf toch falikant af, dan kunt u nog altijd in de eerste plaats terugvallen op het koopkontrakt. Indien de wagen een opgelapt 'totaal verlies' blijkt te zijn, waar duidelijk werd overeengekomen dat het een 'technische in orde' wagen betrof, kunt u gemakkelijk bewijzen dat wat u gekregen hebt, niet overeenstemt met wat u met de verkoper bent overeengekomen.

J.S.

#

Vermeld steeds het juiste postnummer! U weet wel: oud postnummer, nieuwe benaming! -


AW

Bus van de Maand

HALVE EEUW GELEDEN

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

september 1937

Het kan geen toeval zijn, maar we zitten weeral in de Achtelsestraat, zij het nu in Hoogstraten. Aan wie onze uitverkoren bus toebehoort, leest u in de advertentie van Framsport.

Zesde Historisch Congres van de Antwerpsche Kempen te Hoogstraten

1

1t

De bus en haar plantenomlijsting heeft iets primitiefs, iets barbaars welhaast. Welke filosofie moeten we ons daar bij voorstellen ? Eddy S.: Tja, nu u het zegt. Maar ze is wel praktisch, hoor. Vroeger legde de bakker het brood voor de deur en dan zaten de vogels eraan. Nu legt hij het brood bij in de bus. Juist, ze heeft geen gleuf maar de facteur kent ze wel. Sooike Van Mierlo belde eens en moest weten waar ik woonde. Ik leg hem dat helemaal uit tot hij ineens zegde: Oh ! dat huis met die grote brievenbus. DHM: Bent u Eddy S., dé Eddy S. van de Marckriver J.B. Eddy S.: Gewoon één van, ja. Als ge me nu laat gaan dan kan ik seffens naar de repetitie, zie. DHM: Doet u aan sport ? Want de cheque van 500 fr. moet u besteden bij FRAMSPORT in Merksplas, wel bekend. Eddy S.: Géén probleem. Ik ben namelijk sportleraar ziet ge. Heel erg bedankt DHM: Zo is FRAMSPORT. Juryverslag De Bus van de Maand heeft iets van een wachtend maar trouw dier dat, verscholen in het struikgewas, alle contact met de buitenwereld waarneemt, zo wel fysisch (brood, pakjes...) als literair-verhaal (brieven, berichten ). Door haar pri,nitieve, doch uiterst betrouwbare vormgeving geeft ze rust en een gevoel van aan wezigheid, zelfs als de bewoners het pand verlaten hebben. ...

Dit jaar wordt van 1 tot 7 september te Hoogstraten het 6e historisch Congres van de Antwerpsche Kempen gehouden. Wij deelen hieronder het algemeen programma mede van de feestelijkheden. Zondag 29 Aug. te 12 uur. Opening van de historische, folkloristische en oudheidkundige tentoonstelling der Kempen, door den heer Gouverneur der provincie Antwerpen. Deze tentoonstelling omvat een ruime zaal met plans en allerlei documenten over de oude wegen, heiden en ontginningen in den loop der tijden en sluit aldus aan bij het algemeen onderwerp van het Congres, dat handelen zal over de voornaamste elementen, welke lidtekens nalieten in het landschap. Bovendien zijn er andere zalen voorbehouden aan de oude schuttersgilden, aan Hoogstraten in de kunst en aan de Kunst te Hoogstraten. De beroemde Borgerhoutsche kunstschilder A. Ost, zal er minstens een honderdtal zijner werken exposeren. Te 3 uur. Historische en folkloristische stoet, gevolgd van oude gildedansen door het gild van Achtel en mandolinemuziek. 's Avonds: concert en verlichting van den 104 meter hoogen toren. Op Woensdag, 1 September. Studiedag voor de Kempische studenten uit het middelbaar, normaal en hooger onderwijs. Programma: de folklore der Kempische gilden

(K.C. Peeters); hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn dorp? (E. Sneyers); beeldhouwer Jan Mone te Hoogstraten (F. Bilcke); Ost, de groote meester van Hoogstratens schoonheid (J. Van Eyck). Op Zaterdag, 4 September. Opening van het congres door Z.E.H. Prims, stadsarchivaris van Antwerpen, voorzitter. De Kempische kasteelen (C. Leurs). Bezoek aan het kasteel van Hoogstraten. Te 8 uur: filmvoorstelling 'Hoogstraten praalt'. Het eerste Kempisch Landjuweel in 1931, enz. Op Zondag 5 September. Tweede zitting: de dag van het woud. Om 12 uur ontvangst op het stadhuis. Te 2 uur: optocht der gilden en Kempisch Landjuweel. Te 7 uur: concert en torenverlichting. Maandag 6 September. Derde zitting van het congres: de dag van het dorp en de velden. Uitstap naar Breda. Opvoering van Merijntje Gijsen, door de Rederijkerskamer 'Het Eglantierken' van Hoogstraten. Dinsdag, 7 September. Vierde zitting: de dag der wegen. Slotrede door den voorzitter. Bezichtiging van de merkwaardigheden der Vrijheid van Hoogstraten. Banket. Zondag, 12 September. Om 3 uur: Lof en Ommegang met de Mariabeelden en de beelden der volksheiligen uit de Noorder-Kempen en het H. Bloed van Hoogstraten, vergezeld van de Ridders van het H. Graf, die aldus herdenken het kapittel van hun Orde, in 1558 gehouden te Hoogstraten, toen Filips II er tot grootmeester werd verkozen. Te 4 uur: jeugd- en kinderfeest, prijsuitdeeling en sluiting van de tentoonstelling.•

(Bron: Gazet van Hoogstraten)

De volgende Hoogstraatse Maand mag u verwachten op donderdag 29 oktober. Artikels, aankondigingen, wetenswaardigheden verwachten wij op woensdag 14 oktober in onze bus. De laatst binnengekomen berichten moeten op zondag 18 oktober dan ook effectief binnen zijn. 35


Burgerlijke Stand Geboorten 3 augustus: Jelle, zoon van Patrik De Roover en Maria Christianen, Klein Eyssel 22, Meerle. 4 augustus: Melanie, dochter van Adrianus Gosen en Elisabeth Boei, Lage Rooy 12, Meerle. 8 augustus: Valerie, dochter van Patrick Van Bael en Christel Marckx, Vrijheid 220, Hoogstraten. 10augustus: Aafke, dochter van Derk Brouwer en Henrica Koldewey, Dreef 52, Meerle. 11 augustus: Femke, dochter van Augustinus Brosens en Maria Jansen, Heibergstraat 1, Meerle. 12 augustus:Niels, zoon van Jozef Van Bavel en Lucia Oomen, Mgr. Janssenstraat 16, Meerle. 20 augustus: Yentl, dochter van Eddy Van den Heuvel en Elisabeth Tilburgs, Elsterdijk 5, Meer. 31 augustus: Yentl, zoon van Luc Swolfs en Lutgarde Joosen, Venhoefweg la, Minderhout.

IkK

Huwelijken

1 augustus: Jacob van Aert, Rijsbergsebaan 3, Rijsbergen en Maria Verheijen, Meersel 26, Meerle. Nieuw adres: Gele Berk 41, Zundert/NL. 7 augustus: Jozef Govers en Conny van Herck, Achtelsestraat 24, Hoogstraten. 7 augustus: Dirk van der Linden, Lod. De Konincklaan 358, Hoogstraten en Bea Janssens, Hemeistraat 5, Minderhout. Nieuw adres: Pastorijstraat 29, Wortel. 7 augustus: Luc Goetschalckx, Gestelsestraat 25, Meer en Karine Krols, Minderhoutdorp 32, Minderhout. Nieuw adres: Gestelsestraat 27, Meer. 7 augustus: Patrick Fransen, Worteldorp 9, Wortel en Rita Goetschalckx, Strijbeek 12, Meerle. Nieuw adres: Oude Weg 10, Wortel. 7 augustus: Franck van Bavel, Minderhoutsestr. 82, Minderhout en Christiane Vermeiren, Heiseneinde 105, Merksplas. Nieuw adres: Leopoldstraat 39, Merksplas. 8 augustus: Lucien van Hoven, wonende te Lier en Nadine Hechtermans, Loenhoutseweg 16 Hoogstraten. 10 augustus: Wim van Leuven, Hoogstraatsestwg, 106, Rij kevorsel en Kristine Franken, Lod. De Konincklaan 335, Hoogstraten. Nieuw adres: Otterdaelstraat 17, Rijkevorsel. 14 augustus: Patrick Mathysen, Vrijheid 7, Hoogstraten en Jeanine Vinckx, J. Lijsenstraat 40, Meer. Nieuw adres: Vrijheid 7, Hoogstraten. 14augustus: Gerard de Jong, Hoveneind 73, Teteringen/NL en Maria Boudewijns, Heerle 53, Meerle. Nieuw adres: Julianalaan 9, Oosterhout/NL. 21 augustus: Ronny van Bladel, Rubensstraat 126, Turnhout en Sabine Dictus, Achtelsestraat 34, Hoogstraten. Nieuw adres: Groot Eyssel 34, Meerle. 36

'

JJ

Voor ii gezien te Meersel-Dreef: de parap/upurade! Lees b/z. 22, 23 en 24. 21 augustus: Angelo Bastiaansen, Dreef 131, Meerle en Christine Sterkens, John Lijsenstraat 41, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 12, Meer. 21 augustus: Jan Verstraeten en CorneliaJacobs, Bosuil 6, Hoogstraten. 21 augustus: Rudi Aerts, Groenewoud 20, Hoogstraten en Christine van der Steen, Charlottapad 40, Vosselaar. 21 augustus: Daniel Snijers, Grote Plaats 11, Wortel en Suzy Bosinans, wonende te Brecht. Nieuw adres: Grote Plaats 11, Wortel. 22 augustus: Herman Leenaerts en Maria Bevers. Nieuw adres: Maxburgstraat 4, Meer. 27 augustus: Johannes Lensvelt, en Paulina Aarts, Dokter Gommersstraat 22, Meerle. 28 augustus: Diederik Viskens, Goorbaan 4, Herselt en Maria Michielsen, Van Aertselaerstraat 3, Hoogstraten. Nieuw adres; St. Goriksplein 6, Edegern. 28 augustus: Jozef Snoeijs, Minderhoutdorp 60, Minderhout en Catharina Pemen, Man aveld 5, Minderhout. Nieuw adres: Grote Plaats 58, Wortel. 28 augustus: Ludo van de Peer, Salphensebaan 21, Zoersel en Ingrid Baeten, Kolonie 15, Wortel. Nieuw adres: Emiel Vermeulenstraat 129, Zoersel. 28 augustus: Guido van den Bogaert, Wonteldorp 56, Wortel en Hilde Hendrickx, Liilokenstraat 26, Turnhout. Nieuw adres: Hofeinde 97, Vosselaar.

7 0-

_

Overlijdens

7 augustus: Jan Verheyen, 66 jaar, weduwnaar van Joanna Fransen, Loenhoutseweg 1, Hoogstraten. 9augustus: Kristof Myny, 13 jaar, St. Salvatorstr. 1, Meerle. 9 augustus: Patrik Sprangers, 14 jaar, Burg. Van Nuetenstr. 11, Meerle. 10 augustus: Antonius van der Sanden, 86 jaar, weduwnaar van Elisabeth Vorsselmans, H. Bloediaan 250, Hoogstraten. 10 augustus: Frans Swaenen, 65 jaar, ongehuwd, Meerseweg 51, Meer. 11 augustus: Margareta van Buynder, 83 jaar, ongehuwd, Terbeeksestr. 57 Meer.' 15augustus: Wilhelm Maas, 54 jaar, echtgenoot van Lucovica Snijders, Heieinde 26, Meerle. 22 augustus: Joanna Driesen, 79 jaar, weduwe van Lodewijk de Beuckelaer, Achtelsestraat 14-16, Hoogstraten. 27 augustus: Julia Koyen, 72 jaar, weduwe van Adriaan van Pelt, Moerstraat 44, Hoogstraten. 27 augustus: Antonius Schellemans, 84 jaar, ongehuwd, Vrijheid 99, Hoogstraten. 29 augustus: Philomena van Gestel, 76 jaar, echtgenote van Gaston Hendrickx, Lod. de Konincklaan 266, Hoogstraten.

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS Van 25 september tot 2 oktober: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83 Van 2 tot 9 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, 1-loogstraten. Tel. 314.60.04 Van 9 tot 16 oktober: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38 Op zaterdag 10 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74 Van 16 tot 23 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75 Van 23 tot 30 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50

L~1 HUISDOKTERS Zondag 4 oktober: DR. VERHOEVEN, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66 Zondag 11 oktober: DR. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 3 15.85.55. Zondag 18 oktober: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15 Zondag 25 oktober: DR. HOLVOET, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.