Page 1

Knooppuntontwikkeling in Noord-Holland


Agenda Inleiding op de opgave Hypothese & corridordefinitie Analyse knooppunten Vergelijking corridors Vervolg


Kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen rond ov-knooppunten in Noord-Holland

Opgave

Een verkenning van de bereikbaarheid van en het ruimtegebruik rondom openbaar vervoerknooppunten

Onderzochte Knooppunten Den Helder Den Helder Zuid

Anna Paulowna

Quick Scan OV-knooppunten Noord-Holland

Schagen

Heerhugowaard Alkmaar Noord Alkmaar Heiloo Castricum

1

Purmerend Tramplein

Uitgeest Heemskerk Beverwijk Driehuis Santpoort Noord Santpoort Zuid Bloemendaal

1 Amsterdam Lelylaan

Weesp

Hoofddorp

= treinstation = busstation = treinstation in 2010/’11 onderzocht voor SRA = busstation in 2010/’11 onderzocht voor SRA = niet onderzocht treinstation binnen de provincie Noord-Holland Showbook NH - omslag met legendaflappen.indd 1

2/13/2012 4:05:06 PM

Concept

Marktpotentie knooppuntontwikkeling corridor Uitgeest-Hoorn

Nijmegen, 11 november 2011

Corridorontwikkeling in Noord-Holland Kansen voor verstedelijking en ketenmobiliteit


Opgave •

Bewustwording en concretisering van de kwaliteiten en kansen van knooppuntontwikkeling in Noord-Holland Inzicht in de randvoorwaarden voor knooppuntontwikkeling Afstemming tussen ruimte en mobiliteit in de bestaande corridors en Regie op corridor- en netwerkniveau


Fundament = TOD strategie • •

Verbinden van ruimte en netwerk geintegreerde ontwikkeling van ruimte en infrastructuur biedt kansen voor hele NH-regio Stedenbaan Noord


64 knooppunten in 31 gemeentes

Den Helder 2x

Anna Paulowna 1x

Schagen 1x

Enkhuizen 1x

Heerhugowaard 1x Stede Broec 2x Alkmaar 2x

Drechterland 1x Hoorn 2x

Heiloo 1x

Obdam 1x

Castricum 1x

Uitgeest 1x Heemskerk 1x

Purmerend 4x

Beverwijk 1x Zaanstad 6x Velsen 3x

Bloemendaal 2x Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1x

Haarlem 3x

Amsterdam Diemen 2x

Heemstede 1x Ouder-Amstel 1x Zandvoort 1x

Haarlemmermeer 1x

Weesp 1x Bussum 2x

Hilversum 3x

Amstelveen 1x


30%

van het bebouwd gebied (17372 ha) in Noord-Holland ligt binnen de invloedssfeer van 1200 m van hoogwaardige knooppunten (vergelijk Stedenbaan 2006: 25%)

3

van binn kno (ve

2.694.600

32%

van de inwoners (865.584) van Noord-Holland wonen binnen de invloedssfeer van 1200 m van hoogwaardige knooppunten (vergelijk Stedenbaan 2006: 24%)

3

van invl (ve

1.180.300

49%

van de arbeidsplaatsen (577.562) in Noord-Holland liggen binnen de invloedssfeer van 1200 m van hoogwaardige knooppunten (vergelijk Stedenbaan 2006: 34%)

4

van binn kno (ve


52%

5

Totaal grondgebruik rondom Noord-Hollandse knooppunten:

Tot

7%

9% infrastructuur

van hoo (ver

water

30% onbebouwd buitenstedelijk

werken

6% 3% onbebouwd binnenstedelijk

8%

gemengd

38%

wonen

van het gebied binnen de invloedssfeer van 1200 m van hoogwaardige knooppunten is bebouwd (vergelijk Stedenbaan 2006: 62%)


232.886

36%

van het totaal aantal geplande woningen (82.846) in Noord-Holland ligt binnen de invloedssfeer van 1200 m van hoogwaardige knooppunten (vergelijk Stedenbaan 2006: 33%)

30%

van de woningbouwplannen binnen de invloedssfeer van 1200 m is hard (24.845)

t/m 2014:

20.633

2014-2019:

37.068

2020-2050:

22.249

onbekend:

2.896

70%

van de woningbouwplannen binnen de invloedssfeer van 1200 m is gepland voor 2020 (57.701)


Aanpak VDM: • Huidig - in beeld brengen van kwaliteiten huidige situatie • Mogelijk - analyseren van amibities, strategien en plannen •

Kansrijk - concretiseren van de kwaliteiten van knooppunten in het netwerk


Aanpak APPM: • HOE bereikt het thema knooppuntontwikkeling de publieke agenda’s? • HOE kan de provincie effectief beleid vormgeven en regie voeren?


Planning Globale planning Stedenbaan Noord projectfase huidig maand juni weeknummer 23 24

Huidig Scan bestaand onderzoek Scan bestaand beleid Scan stakeholders, kansen en knelpunten (bestaand materiaal) - APPM Analyse ruimtegebruik en infrastructuur - gegevens VDM Samenstelling groslijst instrumentaria - APPM Corridor analyse Selectie van kansrijke knooppunten / corridors Analyse typen leefmilieus voor selectie - spacemate excursie Stedenbaan-Noord inzichtelijk maken van het netwerk van sleutelfiguren interviews cruciale stakeholders voor selectie interviews belemmeringen knooppuntontwikkeling - APPM verbeelden van analyses Verspreiding resultaten 'huidig' in corridorfolder I

Mogelijk Inventarisatie gemeentelijke opgaven en plannen Demografische ontwikkelingen Belemmeringen Inschatting marktvraag in huidige situatie en toekomstscenario's Totale capaciteit Noord-Hollandse netwerk Kansrijke knooppunten/corridors: meer of andere mogelijkheden? Verkenning mogelijkheden en kansen met lokale stakeholders (workshops) verbeelden van mogelijkheden Maatregelenpakket instrumentaria corridor (beeld organisatie) - APPM Verspreiding resultaten 'mogelijk' in corridorfolder II

25

26

juli 27

28

29

mogelijk augustus 30 31 32

33

34

35

september 36 37

38

39

kansrijk oktober 40 41

42

43

44

november 45 46

47

48

december 49 50

51

publicatie januari 3 52 1 2

4

5

februari 6 7

8

9

18-6

plannen interviews

op basis van monitor

aanvulling door interviews

plannen workshops

Kansrijk Functie verschillende knopen in Daily Urban System Herijking typologien voor knooppunten Inschatting invloed PHS op verandering van de bereikbaarheid Inschatting marktvraag naar ruimtelijk programma in 2030 Expertsessie(s) corridor aanpak - APPM Workshop PNH, VDM en TUDelft Conclusies kansen voor benutting van knooppunten * kansen per typologie * kansen per corridor * randvoorwaarden van economie en beleid verbeelden van typologien en kansen Verspreiding resultaten 'kansrijk' in corridorfolder III Publicatie Maken publicatie Presentatie publicatie Overleg Projectgroep - maandelijks Knooppuntenteam - na elke fase Bestuurlijke structuur - 2x Presentatie / Inspiratiebijeenkomst

gesprek Talsma

?

?


Rol Knooppuntenteam Discussie met experts Komt drie keer bijeen om de resultaten van de verschillende fases te bespreken

06 SEPTEMBER - HUIDIG 08 NOVEMBER - MOGELIJK 10 JANUARI - KANSRIJK


Hypothese: corridor is het schaalniveau waarin de samenhang tussen ruimte en mobiliteit het beste tot uiting komt


Corridor • •

Academische wereld Conclusie Goudappel Coffeng: opgaves liggen op de corridors naar Amsterdam inhoudelijk - hoe mensen leven, bewegen en zich vervoeren strategisch - goed schaalniveau voor samenwerking

Maar wat als je dit verder in praktijk probeert te brengen?


Corridorontwikkeling in Noord-Holland, Goudappel Coffeng, 2012 Klassieke intercity stations: kans voor stedelijke woonmilieus die aansluiten op de vraag in de Metropoolregio + concentratie werkgelegenheid en voorzieningen

Corridordefinitie

Extensieve multimodale stations: onderbenutte sprinterstations die erg goed bereikbaar zijn met de auto. Kansen voor gemengd ruimtelijk programma van wonen en werken

Hart van de Metropoolregio: ring van knooppunten met hoge dichtheden en veel werkgelegenheid

B

Regionale kernen binnen de Metropoolregio: gericht op Amsterdam voor woonwerkverkeer

C

Regionale kernen in de landelijke omgeving: regionale centrumfunctie ĂŠn een afhankelijkheid van Amsterdam

D

Lokale stedelijke kernen: Meer zelfvoorzienend, beperkte relatie met MRA. Sterke concurrentiepositie van de auto

D

Monofunctionele stations met veel leegstaande kantoren: ruimtelijke beperking opheffen of flexibel mee omgaan zodat functiemenging meer mogelijk wordt Kleine stations met aan 1 zijde nog ontwikkelingsruimte (vaak beschermd landbouwgebied). Vraag naar woningen die er is richting stations sturen om draagvlak ov in stand te houden.

P+R

A

Lokale landelijke kernen: Voornamelijk woonfunctie, vormen onderdeel van een forenzenlijn gericht op regionale kernen of de MRA

Kans voor slim combineren P+R en voorzieningen waardoor parkeerareaal optimaal kan worden gebruikt. (Doordeweeks P woon-werk, ‘s avonds en weekend P voorzieningen)

Den Helder - Alkmaar Stations als ankers voor woningbouw en voorzieningen

Zoekgebied regionale P+R: regionale transferia dichtbei de snelweg met een groot bedieningsgebied en snelle ov-verbindingen naar hart van de Metropoolregio

Conclusies Goudappel Coffeng als startpunt

Zoekgebied stadsrand P+R: waar automobilisten worden opgevangen voor ze de stad inrijden, met goed, lokale ov-verbindingen naar de belangrijkste voorzieningen en werkgebieden

C D P+R

P+R

C Alkmaar - Amsterdam Biedt veel kansen door de komst van PHS en de aanwezigheid van een aantal onderbenutte knooppunten: - verdichting - meer gemengd programma - overstap auto-ov versterken

B

P+R Leiden/Zandvoort/Uitgeest - Haarlem Amsterdam Kleinschalige kwaliteit: - nog ruimte op het spoor - kleinschalige ingrepen * uitbreiden P+R * toegankelijkheid stations verbeteren * beperkt verdichten

Enkhuizen - Hoorn - Amsterdam Verleid mensen om hun auto te laten staan: - lokale verbindingen verbeteren - P+R aanbieden - kansen voor woningbouw

B

A

B

B

B

Utrecht - Amsterdam onderbenutte potentie: interessant voor verstedelijking door locatie en bereikbaarheid Leiden - Amsterdam

B

Almere/Hilversum - Amsterdam Tegenspitsrichting beter benutten: - nog ruimte op het spoor in de tegenspitsrichting - ontwikkeling van gemengde knopen Almere en Hilversum (woningbouw niet verantwoord zonder aanpassing netwerk)


Corridordefinitie

Alkmaar - Den Helder/Hoorn

Ring Amsterdam Alkmaar- Sloterdijk Alkmaar - Amsterdam Enkhuizen - Hoorn - Amsterdam

Den Helder-Alkmaar Enkhuizen- Amsterdam Amsterdam- Diemen-Utrecht

Leiden/Zandvoort/Alkmaar Haarlem - Amsterdam

Amsterdam-Utrecht Amsterdam-Leiden Uitgeest- Leiden

Ring Amsterdam

Zandvoort- Sloterdijk Amsterdam BijlmerArena-Haarlem Amsterdam-Almere-Lelystad

Utrecht - Hilversum - Amsterdam Haarlem - Bijlmer-Arena

Leiden - Amsterdam

Utrecht - Amsterdam


Analyse knooppunten

1200 m


Kenmerken huidige situatie RUIMTELIJK inwoners arbeidsplaatsen grote werkgevers grondgebruik dichtheid/FSI woonmilieus ruimtelijke plannen

MOBILITEIT ov bereikbaarheid auto bereikbaarheid netwerkwaarde ov netwerkwaarde weg stallingscapaciteit fiets aantal parkeerplekken in- en uitstappers verplaatsingen


7%11% 21.76734%

46% 8.170

11.934 11.470

Inwoners per leeftijdscategorie ichtheid Woonmillieus CBS 2009 ningen/ha (ABF) uwd gebied) 49%

7%

12.287 46%

54%

11.657 11.833

11.908

24%

14% 15% 33% 1.549

36% 9.801

Hollandsche Rading

Wormerveer

26%

landbouw industrie handel logistiek, communicatie 21% 79% financiele dienstverlening 10% 11%72% 35.861 12.559 onderwijs, zorg, cultuur overheid overige dienstverlening

49% 21.767 271

Inwoners per leeftijd 4 10.670

4.813

Arb

1

0,0 0,4 0,7 1,0 1,7 2,6 5.292

Hilversum

12.287 10.330

2.312

1.238

43.529

-

0,4 0,7 1,0 1,7 2,6 3,5

20.

11.470

Muiderpoort

3.952

16.331

1 11.833

0-24 jr 25-64 jr >65 jr

4.7


Schiphol

Purmerend Tramplein

15000

Obdam

Nieuw Vennep

Santpoort Noord

Bovenkarspel Flora

Hoogkarspel

Anna Paulowna

Driehuis

Hoofddorp

Halfweg

Duivendrecht

Den Helder Zuid

Enkhuizen

Bovenkarspel Grootebroek

Santpoort Zuid

Haarlem Spaarnwoude

Uitgeest

Overveen

Castricum

Weesp

Heerhugowaard

Wormerveer

Koog Bloemwijk

Schagen

Hilversum Noord

Krommenie‐Assendelft

Bussum Zuid

Amsterdam Bijlmer Arena

Hilversum Sportpark

Zandvoort aan Zee

Koog‐Zaandijk

Amsterdam Sloterdijk

Heiloo

Zaandam Kogerveld

Zaandam  

Heemstede‐Aerdenhout

Beverwijk

Hoorn

Diemen Zuid

Amsterdam Zuid

Amsterdam Holendrecht

Purmerend Weidevenne

Heemskerk

Bloemendaal

Amsterdam Sciene Park

Purmerend  

Naarden‐Bussum

Alkmaar Noord

Diemen

Purmerend Overwhere

Alkmaar  

Hoorn Kersenboogerd

Den Helder

Haarlem Schalkwijk

Amstelveen busstation

Buikslotermeerplein

Amsterdam RAI

Hilversum  

Amsterdam Lelylaan

Haarlem

Amsterdam CS

Amsterdam Amstel

Amsterdam Muiderpoort

Inwoners

50000

Inwoners

45000

40000

35000

30000

25000

20000

gem = 13562

10000

5000

0


0

85

96

7

1.238

2.014

1.903 (x 1000)

Arbeidsplaatsen per sector Lisa 2010 17.316

26.768

970

6

1.759

2.258

12.970

Santpoort Zuid

10.896

Beverwijk

31.350

33.599

3

2.116 (x 1000)

1.

2.341 (x 1000) 11

1.

Amsterdam Sloterdijk

2.014

4.054

81

44.229

landbouw industrie handel logistiek, communicatie 2.297 (x 1000) financiele dienstverlening onderwijs, zorg, cultuur overheid 7 overige dienstverlening

1.


Amsterdam CS

Anna Paulowna Purmerend Tramplein

10000

Santpoort Zuid

Uitgeest

Hoogkarspel

Obdam

Purmerend Weidevenne

Bovenkarspel Flora

Heemskerk

Driehuis

Santpoort Noord

Bussum Zuid

Koog Bloemwijk

Castricum

Halfweg

Bovenkarspel Grootebroek

Den Helder Zuid

Zandvoort aan Zee

Hoorn Kersenboogerd

Nieuw Vennep

Enkhuizen

Heemstede‐Aerdenhout

Koog‐Zaandijk

Diemen

Bloemendaal

Purmerend Overwhere

Overveen

Alkmaar Noord

Heiloo

Amsterdam Sciene Park

Krommenie‐Assendelft

Weesp

Wormerveer

Zaandam Kogerveld

Duivendrecht

Naarden‐Bussum

Buikslotermeerplein

Den Helder

Schagen

Amsterdam RAI

Haarlem Schalkwijk

Heerhugowaard

Haarlem Spaarnwoude

Purmerend  

Hilversum Noord

Beverwijk

Hoorn

Hilversum  

Amstelveen busstation

Hilversum Sportpark

Diemen Zuid

Zaandam  

Hoofddorp

Amsterdam Lelylaan

Haarlem

Alkmaar  

Schiphol

Amsterdam Muiderpoort

Amsterdam Holendrecht

Amsterdam Amstel

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Bijlmer Arena

Amsterdam Zuid

Arbeidsplaatsen

50000

Arbeidsplaatsen

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

gem = 9028

5000

0


Alkmaar

Schiphol

Purmerend Weidevenne

Heemskerk

Santpoort Zuid

Uitgeest

Anna Paulowna

Purmerend Tramplein (bus)

Hoorn Kersenboogerd

Bussum Zuid

Purmerend Overwhere

Koog Bloemwijk

Diemen

Alkmaar Noord

Bloemendaal

Heemstede‐Aerdenhout

Zandvoort aan Zee

Hoogkarspel

Castricum

Amsterdam Sciene Park

Amsterdam Buikslotermeerplein (bus)

Koog‐Zaandijk

Heiloo

Driehuis

Den Helder

Amsterdam Bijlmer Arena

Bovenkarspel Flora

Amsterdam RAI

Naarden‐Bussum

Hoofddorp

Bovenkarspel Grootebroek

Krommenie‐Assendelft

Amsterdam Zuid

Amsterdam Sloterdijk

Halfweg

Haarlem Schalkwijk (bus)

Zaandam Kogerveld

Den Helder Zuid

Amsterdam Muiderpoort

Obdam

Overveen

Santpoort Noord

Enkhuizen

Hilversum

Wormerveer

Purmerend

Amstelveen busstation (bus)

Weesp

Haarlem

Amsterdam Lelylaan

Schagen

Amsterdam Holendrecht

Amsterdam Amstel

Amsterdam CS

Hoorn

Beverwijk

Haarlem Spaarnwoude

Nieuw Vennep

Diemen Zuid

Duivendrecht

Hilversum Noord

Heerhugowaard

Zaandam

Hilversum Sportpark

Mate van menging Functiemenging

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0


20%

21%

%

31.350 111 1130 1.983Auto (x 1000)Bereikbaarheid OV Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV 4.762 (score)

2.767 (x 1000) 16.331

2.221 (x 1000) 612 - 83% bez Netwerkwaarde 2.021 Weg Stalling (x 1000) + (score) fiets

2.755 (x 1000) 2.914 (x 1000)260

STADS BUS

METRO

Grote werkgevers (>500) en regionale voorzieningen Lisa 2010 4

2.884 (x 1000) 17.374

10% 13% 74%

2.063 (x 1000) 4.042

1

450

215 2.882 (x 1000)

256 - 65% bez 2.328 (x 1000) +

STADS BUS

33.599

7

44.229

STOP

2.766 (x 1000)

1.840 (x 1000)

METRO

STREEK BUS

STADS BUS

1

16% 26%

56%

6.860

2.364 (x 1000)

1.998 (x 1000) 6.240

165 2.767 (x 1000)

430

IC

1.173 - 76% be 1.983 (x 1000)

TRAM

IC

STREEK BUS

26%

STREEK BUS

49% 6

43.529 10% 21%

2.838 (x 1000)

20.062

14.3222.754 (x 1000)

65%

2.416 (x 1000)

3

2.301 (x 1000) 12.932

2.996 (x 1000) 170

870 4 535

1.762 (x 1000) 1.238 - 98%

2.884 (x 1000)95

1.866 - 76% be 2.063 (x 1000)

175 2.364 (x 1000)

400 - 90% bez 1.998 (x 1000) + 1.924 (x 1000)

STADS BUS

STOP

IC

STREEK BUS TRAM

22%

59%

8% 92%

34.750

11

9.133

2.499 (x 1000)

2.755 (x 1000)

24.706

2.013 (x 1000) 5.277

2.221 (x 1000)

9

1

285

METRO

2.837 (x 1000) 260

STREEK BUS

1.270 0

2.125 - 100%

STOP STREEK BUS

STADS BUS

Amsterdam Sloterdijk 3 10% 41%

6% 26%

2.186 (x 1000) 16.910

41%

56%

6.860

7

2.766 (x 1000)

1.838 (x 1000) 6.669

6.240

Amsterdam Amstel 285

IC

STADS BUS

IC

METRO

195 2.754 (x 1000)

2.767 (x 1000) 30

2.860

1.840 (x 1000)

TRAM

144 - 91% bez 2.301 (x 1000) +

1.983 (x 1000)

STREEK BUS

7%11% 34%

11.9342.034 (x 1000)

46%

STREEK BUS 2.499

1.140

1.668 (x 1000) 2.312

(x 1000)125

3.077 - 64% be 2.013 (x 1000) +

TRAM STADS BUS

IC

STOP STREEK BUS

STADS BUS

%

%

12.970

STOP

5% 82%

%

53% Grote werkgevers 21% 79%

54% 34

21.673 46%

54%

(x1000) 2.996 (x 1000) 11.6571.962

8.516

1.5311.762 (x 1000) (x 1000) 10.670

1

2.883 (x 1000)

560 3 600

2.383 (x 1000)

70 115 2.186 (x 1000)

572 bez 554--73% 100% 1.838 (x 1000)

150 2.034 (x 1000)

1.668 (x 1000)

STADS BUS

Hilversum Sportpark

Hilversum Noord STOP

IC 14% 15% 33%

25%

55% 9

1.487 (x 1000) 21.767

36%

14.437

2.837 (x 1000)

1.473 (x 1000) 11.470

35.195

1.924 (x 1000)

METRO

135

7

STADS BUS

1.080

STREEK BUS

2.731 (x 1000) 170

1.935 (x 1000) 3.489 - 100


Uitgeest - Leiden

Grondgebruik CBS 2006

406 36%

12%

39%

Zandvoort - Sloterdijk

30%

1.406

18%

31%

495 wonen werken gemengd ob binnen ob buiten infrastructuur water

1.059 Heiloo

Beverwijk

568


Hilversum

Schiphol

Obdam

Anna Paulowna

Santpoort Noord

Driehuis

Hoogkarspel

Enkhuizen

Amsterdam Sciencepark

Uitgeest

Purmerend Tramplein

Castricum

Nieuw Vennep

Den Helder Zuid

Weesp

Bovenkarspel Flora

Purmerend Weidevenne

Overveen

Bussum Zuid

Zantvoort aan Zee

Duivendrecht

Wormerveer

Halfweg‐Zwanenburg

Heemskerk

Haarlem Spaarnwoude

Diemen

Hoofddorp

Santpoort Zuid

Koog‐Zaandijk

Buikslotermeerplein

Zaandam Kogerveld

Amsterdam RAI

Amsterdam Centraal

Krommenie‐Assendelft

Schagen

Heerhugowaard

Alkmaar Noord

Amsterdam Holendrecht

Hoorn

Amsterdam Bijlmer

Amsterdam Sloterdijk

Zaandam

Beverwijk

Bloemendaal

Winkelcentrum Schalkwijk

Diemen Zuid

Den Helder

Purmerend

Koog‐Bloemwijk

Hilversum Noord

Amsterdam Zuid

Hilversum Sportpark

Amsterdam Amstel

Amsterdam Lelylaan

Heemstede‐Aerdenhout

Bovenkarspel Grootebroek

Heiloo

Hoorn Kersenboogaard

Haarlem

Purmerend Overwhere

Amsterdam Muiderpoort

Busstation Amstelveen 

Alkmaar

Naarden‐Bussum

Grondgebruik - bebouwd gebied bebouwd gebied %

100%

90%

80%

70%

60%

50% gem = 52%

40%

30%

20%

10%

0%


38

36%

15.485

64%

1

20%

Dichtheid (wo/ha bebouwd gebied) / FSI 24

14% 82%

23

8%26%

28%

23

17% 33%

24

10%34%

Uitgeest

23%

24

14% 82%

27%

17% 34%

Haarlem 23

50%

52%

4.548

2

10.896

1

7.593

9

5.727

2 15% 82 8% 20%

Amsterdam Lelylaan

29

54

38%

49%

50%

16.124

4

4.548

2

29.517

Amsterdam Muiderpoort 17% 33%

50%

2

7.593

0,0 0,4 0,7 1,0 1,7 2,6

-

0,4 0,7 1,0 1,7 2,6 3,5

1

24% 2 20% 2

9


Amsterdam CS

Schiphol

30

Nieuw Vennep

Bovenkarspel Grootebroek

Obdam

Hoogkarspel

Bovenkarspel Flora

Heerhugowaard

Hoofddorp

Halfweg

Purmerend Tramplein (bus)

Heiloo

Schagen

Heemstede‐Aerdenhout

Anna Paulowna

Haarlem Spaarnwoude

Den Helder Zuid

Naarden‐Bussum

Hilversum Noord

Krommenie‐Assendelft

Zaandam  

Beverwijk

Santpoort Zuid

Amsterdam Sloterdijk

Driehuis

Overveen

Uitgeest

Hilversum Sportpark

Santpoort Noord

Koog Bloemwijk

Enkhuizen

Wormerveer

Hoorn Kersenboogerd

Hoorn

Castricum

Duivendrecht

Amstelveen busstation (bus)

Bloemendaal

Alkmaar  

Amsterdam Holendrecht

Weesp

Diemen Zuid

Amsterdam Bijlmer Arena

Purmerend Overwhere

Den Helder

Alkmaar Noord

Haarlem Schalkwijk (bus)

Koog‐Zaandijk

Amsterdam Zuid

Zandvoort aan Zee

Bussum Zuid

Purmerend  

Heemskerk

Purmerend Weidevenne

Hilversum  

Amsterdam Lelylaan

Zaandam Kogerveld

Amsterdam Buikslotermeerplein (bus)

Haarlem

Diemen

Amsterdam RAI

Amsterdam Amstel

Amsterdam Sciene Park

Amsterdam Muiderpoort

Dichtheid

100

Dichtheid

90

80

70

60

50

40

gem = 31

20

10

0


(ABF)

per leeftijd

per sector 15%

Woonmilieus ABF 7%13% 23%

26%

31%

15% 23%

20%

Alkmaar - Sloterdijk

18.366

18.424

53%

6

Alkmaar

13.079

4.238

18.366

18.424

Uitgeest 100%

9.015

2.620

100%

13.079

4.238

13%87%

8.170

1.238

100%

9.015

2.620

100%

7%13% 23%

26%

31%

Centrum-Stedelijk-Plus Centrum-Stedelijk Centrum Kleinstedelijk Stedelijk Vooroorlogs 1 Stedelijk Naoorlogs Compact Kleinstedelijk Stedelijk Naoorlogs grondgebonden 6 Groen-Stedelijk Groen-Kleinstedelijk Centrum-Dorps Dorps Landelijk Bereikbaar

1


Plannen PNH en Nieuwe Kaart 44 14

22 12

23 14


875 (x 1000)

939 (x 1000)

330

OV en auto bereikbaarheid van inwoners en arbeidsplaatsen 1.916 (x 1000) 1.903 (x 1000) 135 binnen 30 minuten, www.bereikbaarheidskaart.nl (juni 2012) OV bereikbaarheid

Auto bereikbaarheid

1.257 (x 1000)

918 (x 1000)

2.116 (x 1000)

1.853 (x 1000)

450

135

Uitgeest

810 (x 1000)

1.787 (x 1000)

2.341 (x 1000)

951 (x 1000)

2.208 (x 1000)

2.746 (x 1000)

2.297 (x 1000)

527 (x 1000)

415

135

Bloemendaal 335

135


Bereikbaarheid OVÂ Bereikbaarheid 3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Auto Bereikbaarheid


)

135

90

90

Netwerkwaarde OV en weg STOP

STOP

STOP

x1.635 1000)(x 1000)

)

135 135

STOP

135

115

135

STADS BUS

STADS BUS

IC IC IC IC

Haarlem

00) x2.090 1000)(x 1000)

00)

135

STADS BUS

STADS BUS

95

STREEK STREEK BUS STREEK STREEK BUS BUS BUS

115 95

Regionale wegen

160 160 160 160

1130 1130 1130 1130

17

Snelwegen

10

STADS BUS

STADS BUS

ICIC

STADS BUS

STADS BUS

STREEK BUS STREEK BUS

Haarlem Spaarnwoude

x2.044 1000)(x 1000)

585

380

STOP

STOP

585 STREEK BUS

380 STOP

STOP

STREEK BUS

125

265

125

265

30


Amsterdam CS

Schiphol

Schagen

Obdam

Nieuw Vennep

Hoofddorp

Heerhugowaard

Haarlem Schalkwijk (bus)

Den Helder Zuid

Den Helder

Anna Paulowna

Amsterdam Holendrecht

Amsterdam Bijlmer Arena

Amstelveen busstation (bus)

Alkmaar Noord

Halfweg

Santpoort Zuid

Santpoort Noord

Purmerend Weidevenne

Overveen

Heemskerk

Driehuis

Bloemendaal

Zandvoort aan Zee

Bovenkarspel Flora

Amsterdam Sciene Park

Hoogkarspel

Enkhuizen

Bovenkarspel Grootebroek

Diemen

Koog‐Zaandijk

Koog Bloemwijk

Hilversum Noord

Bussum Zuid

Purmerend

Purmerend Tramplein (bus)

Wormerveer

Heiloo

Krommenie‐Assendelft

Haarlem Spaarnwoude

Purmerend Overwhere

Uitgeest

Weesp

Hoorn Kersenboogerd

Zaandam Kogerveld

Diemen Zuid

Castricum

Beverwijk

Naarden‐Bussum

Amsterdam Muiderpoort

Heemstede‐Aerdenhout

Amsterdam RAI

Hilversum Sportpark

Alkmaar

Hoorn

Zaandam

Amsterdam Lelylaan

Amsterdam Buikslotermeerplein (bus)

Amsterdam Amstel

Haarlem

Duivendrecht

Hilversum

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Zuid

Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde OV

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0


Schiphol

Schagen

Obdam

Nieuw Vennep

Hoofddorp

Heerhugowaard

Haarlem Schalkwijk (bus)

Den Helder Zuid

Den Helder

Anna Paulowna

Amsterdam Holendrecht

Amsterdam Bijlmer Arena

Amstelveen busstation (bus)

Alkmaar Noord

Amsterdam CS

Castricum

Amsterdam Muiderpoort

Zandvoort aan Zee

Santpoort Zuid

Purmerend Overwhere

Naarden‐Bussum

Bloemendaal

Hoogkarspel

Enkhuizen

Bovenkarspel Grootebroek

Bovenkarspel Flora

Overveen

Hilversum Sportpark

Hilversum

Heemstede‐Aerdenhout

Hoorn Kersenboogerd

Heiloo

Haarlem

Amsterdam Sciene Park

Wormerveer

Weesp

Santpoort Noord

Zaandam

Heemskerk

Amsterdam Zuid

Amsterdam RAI

Amsterdam Lelylaan

Amsterdam Amstel

Krommenie‐Assendelft

Bussum Zuid

Diemen

Alkmaar

Zaandam Kogerveld

Hilversum Noord

Diemen Zuid

Uitgeest

Purmerend Weidevenne

Purmerend

Hoorn

Driehuis

Amsterdam Buikslotermeerplein (bus)

Purmerend Tramplein (bus)

Halfweg

Duivendrecht

Amsterdam Sloterdijk

Haarlem Spaarnwoude

Beverwijk

Koog‐Zaandijk

Koog Bloemwijk

Netwerkwaarde weg Netwerkwaarde weg

300

250

200

150

100

50

0


++ 28132

Stallingscapaciteit fiets & aantal parkeerplekken 2.160 - 71% bezet 292 - 90% bezet 904 Grontmij & inno-V +2011-2012 160 - 50% bezet €

404 - 76% bezet 128 - 86% bezet + 56 + 20

40 - 87% bezet

Beverwijk

1216 - 100% bezet 216 - 72% bezet

6,3

3,66(x1. (x1 7,46

5.49 1.311

1.008 -€ 87% bezet + 132

1.799 794

237 - 99% bezet 503 - 32% bezet 30 - 40% bezet

5,9

6,22(x1. (x1 8,55

+ 36

709

€ € €

Haarlem

840 - 65% bezet + 228 168 - 100% 80% bezet 1008 bezet 52 ++7905

300 - 50% bezet 83 - 90% 90% bezet bezet 448

7,9

6,22(x1. (x1 6,14

5.533 851

Wormerveer

724 - 84% bezet

188 - 84% 72% bezet 1434 28 ++626

43 - 100% bezet

88 - 67% 86% bezet bezet 155

7,6

6,62 (1.


Hoorn

Halfweg

Amsterdam CS

Buikslotermeerplein

Purmerend Tramplein

Amsterdam Muiderpoort

Amsterdam Sciene Park

Amsterdam Zuid

Den Helder

Overveen

Bovenkarspel Flora

Bloemendaal

Santpoort Zuid

Amsterdam Holendrecht

Wormerveer

Purmerend Overwhere

Purmerend Weidevenne

Koog Bloemwijk

Hilversum Noord

Zaandam Kogerveld

Amsterdam Amstel

Diemen Zuid

Driehuis

Zandvoort aan Zee

Santpoort Noord

Hilversum  

Diemen

Naarden‐Bussum

Amsterdam Lelylaan

Anna Paulowna

Zaandam  

Purmerend  

Obdam

Heemstede‐Aerdenhout

Hoofddorp

Heemskerk

Heiloo

Koog‐Zaandijk

Schagen

Hoogkarspel

Duivendrecht

Haarlem Spaarnwoude

Den Helder Zuid

Bovenkarspel Grootebroek

Uitgeest

Alkmaar Noord

Heerhugowaard

Bussum Zuid

Castricum

Krommenie‐Assendelft

Hilversum Sportpark

Hoorn Kersenboogerd

Weesp

Nieuw Vennep

Enkhuizen

Alkmaar  

Haarlem

Amsterdam Sloterdijk

Haarlem Schalkwijk

Amsterdam RAI

Amsterdam Bijlmer Arena

Beverwijk

Amstelveen busstation

Totaal parkeerplekken (excl Schiphol - 5700)

900

Aantal parkeerplekken

800

700

600

500

400

300

200 med = 158

100

0


Haarlem

Halfweg

Amsterdam CS

Buikslotermeerplein

1000

Schiphol

Santpoort Zuid

Purmerend Tramplein

Hilversum Noord

Overveen

Amsterdam Sciene Park

Zandvoort aan Zee

Santpoort Noord

Driehuis

Amsterdam Holendrecht

Bloemendaal

Bovenkarspel Flora

Diemen Zuid

Amstelveen busstation

Den Helder Zuid

Haarlem Spaarnwoude

Zaandam Kogerveld

Purmerend Weidevenne

Heemskerk

Bussum Zuid

Anna Paulowna

Koog‐Zaandijk

Hilversum Sportpark

Purmerend Overwhere

Obdam

Den Helder

Koog Bloemwijk

Nieuw Vennep

Bovenkarspel Grootebroek

Wormerveer

Hoorn Kersenboogerd

Haarlem Schalkwijk

Purmerend

Duivendrecht

Amsterdam Bijlmer Arena

Hoogkarspel

Enkhuizen

Diemen

Krommenie‐Assendelft

Amsterdam RAI

Weesp

Heiloo

Uitgeest

Beverwijk

Amsterdam Muiderpoort

Schagen

Amsterdam Lelylaan

Hoofddorp

Alkmaar Noord

Hoorn

Naarden‐Bussum

Heerhugowaard

Heemstede‐Aerdenhout

Amsterdam Sloterdijk

Castricum

Zaandam

Amsterdam Amstel

Hilversum

Amsterdam Zuid

Alkmaar

Totaal fietsparkeerplekken Stallingscapaciteit fiets totaal

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

med = 731

0


95 €

12.392 201 - 10% bezet

bezet + 178

Duivendrecht

In- en uitstappers, NS 2009 175

5.738

% bezet

105 - 41% bezet

1.866 - 76% bezet

3.475

400 - 90% bezet

279 - 100% bezet

+ 76

6.372

Diemen Zuid

Amsterdam RAI 3.078

500 - NB €

195

+ 550

58 - 93% bezet

144 - 91% bezet + 32

9.517

Weesp

herkomst

% bezet + 2.070

125

6 - 66% bezet

bestemming

3.077 - 64% bezet

35.816

90 - 44% bezet

Amsterdam Zuid

19.810

beiden

+ 1.500

Weesp

12.223

NaardenBussum Amsterdam Zuid 572 - 73% bezet

115

Hilversum

310 - 70% bezet

Bussum xxx verplaatsingen 1.335Zuid parkeerplekken 303.059 in- en uitstappers

3.475

11.276 + 4.383 150

4.502

943


Purmerend Tramplein

Haarlem Schalkwijk

Buikslotermeerplein

Amstelveen busstation

Halfweg

Bovenkarspel Flora

Driehuis

Santpoort Zuid

Santpoort Noord

Amsterdam Sciene Park

Den Helder Zuid

Obdam

Overveen

Purmerend Weidevenne

Bloemendaal

Zaandam Kogerveld

Purmerend Overwhere

Heemskerk

Hoogkarspel

Anna Paulowna

Haarlem Spaarnwoude

Bovenkarspel Grootebroek

Nieuw Vennep

Enkhuizen

Purmerend  

Koog Bloemwijk

Amsterdam Holendrecht

Koog‐Zaandijk

Hilversum Noord

Alkmaar Noord

Bussum Zuid

Diemen

Hoorn Kersenboogerd

Heiloo

Wormerveer

Uitgeest

Hilversum Sportpark

Den Helder

Zandvoort aan Zee

Krommenie‐Assendelft

Beverwijk

Heemstede‐Aerdenhout

Diemen Zuid

Schagen

Castricum

Amsterdam RAI

Heerhugowaard

Amsterdam Muiderpoort

Weesp

Amsterdam Lelylaan

Naarden‐Bussum

Duivendrecht

Hoorn

Hoofddorp

Zaandam  

Amsterdam Bijlmer Arena

Hilversum  

Alkmaar  

Amsterdam Amstel

Amsterdam Zuid

Haarlem

Amsterdam Sloterdijk

Schiphol

Amsterdam CS

In- en uitstappers

180000

In‐/uitstappers

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0 med = 3939


Verplaatsingen Noord Holland van en naar corridor Alkmaar - Amsterdam bron: OVIN2010

Verplaatsingen van en naar Noord-Holland OViN 2010

aankomst of vertrek in corridor 23.300.000 10% trein

59% auto

aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

68.700.000 aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

44% 45% auto

235.800.000 aankomst of vertrek in corridor

4% btm

15% trein 9% btm

aankomst én vertrek binnen corridor 12%

28.900.000 aankomst én vertrek binnen corridor


Corridormatrix Maar wat zijn de kritische factoren? Grondgebruik

Plannen Woningbouw

Nieuwe Kaart

Dichtheid (woningen/ha bebouwd gebied)

Woonmillieus (ABF)

Inwoners per leeftijd

Arbeidsplaatsen per sector

Grote werkgevers

OV Bereikbaarheid

Auto Bereikbaarheid

Netwerkwaarde OV (score)

Netwerkwaarde Weg (score)

Stallingscapaciteit fiets

Aantal parkeerplekken

Verplaatsingen in corridor In- en uitstappers

STADS BUS

13.09

13.08

Alkmaar

IC 1.406

30

7%13% 23%

1.059

18

100%

26%

31%

18.366

18.424

6

873 (x 1000)

1.066 (x 1000)

715

13.079

4.238

1

875 (x 1000)

939 (x 1000)

330

Heiloo

21.145

STREEK BUS

185

4.643 - 29% bezet + 2.250

160

1.046 - 83% bezet

365 - 33% bezet

4,88 (x1.000.000)

169 - 71% bezet

5,8 (x1.000.000)

292 - 90% bezet

6,32 (x1.000.000)

237 - 99% bezet

5,99 (x1.000.000)

IC

Alkmaar

Heiloo

4.037 STREEK BUS

+ 132

13.07

Castricum

IC 27

9.015

100%

1.257 (x 1000)

2.620

918 (x 1000)

Castricum

6.131 STREEK BUS

356

€ 35

450

2.160 - 71% bezet + 904

13.06

Uitgeest

IC

Uitgeest

4.344 STREEK BUS

24

406

13.05

13%87%

8.170

810 (x 1000)

1.238

1.787 (x 1000)

415

KrommenieAssendelft

240

1.008 - 87% bezet + 132

KrommenieAssendelft

5.480

STOP STREEK BUS

882

13.04

22

23%

29%

49%

11.908

4.813

2.208 (x 1000)

1

2.746 (x 1000)

335

Wormerveer

175

840 - 65% bezet + 228

300 - 50% bezet

7,99 (1.000.000)

165

724 - 84% bezet

43 - 100% bezet

7,66 (x1.000.000)

Wormerveer

4.091

STOP STREEK BUS

1.137

13.03

25

100%

9.801

2.051 (x 1000)

5.292

2.406 (x 1000)

325

KoogZaandijk

KoogZaandijk

STOP

STREEK BUS

3.072

895

13.02

34

13%30%

57%

12.559

2.429 (x 1000)

3.952

2.345 (x 1000)

285

KoogBloemwijk

285

480 - 93% bezet

285

568 - 72% bezet

181 - 58% bezet

8,13 (x1.000.000)

58 - 90% bezet

8,88 (x1.000.000)

142 - NB

10,75 (x1.000.000)

+ 88

KoogBloemwijk

3.016

STOP STREEK BUS

242

13.01

25

13%30%

57%

10.133

2.429 (x 1000)

2.354

2.345 (x 1000)

285

Zaandam

+ 72 STADS BUS

IC

Zaandam

14.901 STREEK BUS

4.399

10.02

22

39%

57%

13.675

13.135

1

2.671 (x 1000)

1.929 (x 1000)

805

12.970

31.350

11

2.755 (x 1000)

2.221 (x 1000)

1270

Amsterdam Sloterdijk

STADS BUS

IC

170

2.426 - 65% bezet + 900

260

2.125 - 100% bezet + 495

Amsterdam Sloterdijk

TRAM

39.858

€ STREEK BUS

30

939

20%

21%

53%

METRO

Totaal

12.203 woningen

999 ha

gemiddelde: 26 woningen/ha

119.676 inwoners

87.416 arbeidsplaatsen

20 bedrijven

corridor: 18.358.000 per station: 1.835.800

16.357.000 1.635.700

corridor: 5.215 per station: 435

corridor: 1.985 per station: 165

20.782 + 5.201

455 - 90% bezet

2.242 parkeerplekken

23.300.000 verplaatsingen 106.075 in- en uitstappers


Vergelijking corridors

Alkmaar- Sloterdijk

Amsterdam- Diemen-Utrecht

Uitgeest- Leiden

Zandvoort- Sloterdijk

Enkhuizen- Amsterdam

Ring Amsterdam


Corridors Grondgebruik

AlkmaarSloterdijk 13.09

Nieuwe Kaart

Grondgebruik

10.05

Heiloo

13.06

10.06

Castricum

10.15

8.03

Uitgeest

Arbeidsplaatsen per sector

Grote werkgevers Grondgebruik

ZandvoortSloterdijk

Uitgeest

10.07

OV Bereikbaarheid Plannen Woningbouw

Auto Bereikbaarheid Nieuwe Kaart

EnkhuizenAmsterdam

7%13% 23%

26%

31%

18.366

18

Diemen

10.14

10.13

93

406

18.424

14.10

24%

26%

49%

6

43.529

14.09

13.079

100%

Overveen 63

495

4.238

21%

79%

1

16.331

Beverwijk

27

Duivendrecht

Zandvoort aan Zee

Heemskerk 10.08

356

13.06

Inwoners per leeftijd

Netwerkwaarde OV Bebouwingsintensitei (score) (FSI)

Netwerkwaarde Weg Stallingscapa Woonmillieus Inwoners Grondgebruik P fiets (ABF) (score) per leeftijd

Ring Amsterdam

Dichtheid Dichtheid Grote werkgevers Inwoners (woningen/ha Arbeidsplaatsen Woonmillieus Inwoners Nieuwe Kaart Grondgebruik (woningen/ha Plannen WoningbouwWoonmillieus Nieuwe Kaart (ABF) per leeftijd bebouwd gebied)per sector (ABF) per leeftijd bebouwd gebied) Grondgebruik

Plannen Woningbouw

30

Amsterdam Sciencepark 1.059

13.07

Woonmillieus (ABF)

OV Bereikbaarheid Arbeidsplaatsen Auto Bereikbaarheid Grote werkgevers per sector Plannen Woningbouw Nieuwe Kaart

Netwer Dich ( (woni bebouw

STADS BUS

Amsterdam Muiderpoort 1.406

13.08

Dichtheid (woningen/ha bebouwd gebied)

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden 10.04

Alkmaar

Plannen Woningbouw

14.08

1.01

9.015

100%

Haarlem 568

10% 13% 74%

56

17.374

2.620

Driehuis

14.07

Enkhuizen 24

475

20.062 873 (x 1000)

13%87%

3 1.066 (x 1000)

8.170

Bovenkarspel Flora 4.762 875 (x 1000)

38

Amsterdam IC Lelylaan

2.10

715

1 939 (x 1000) 64%

2.996 (x 1000) 1.238

S

STREEK BUS

15.485

2.021 (x 1000) 160

200 1.04614 - 83% bezet

+ 132

1.560

4.042 1.257 (x 1000)

560 12.471 4.643 25 - 29% bezet 5.426 + 2.250

IC

18%

Bovenkarspel Grootebroek 23

1.762 (x 1000) 185

97%

Amsterdam 2.914 (x 1000) Sloterdijk 330 1.759 162

10.02 36%

48

S

STREEK BUS

27%

8.546

55%

939

STREEK BUS

125 10.896 Amsterdam 450 Centraal

10.03

1 28% 918 (x38% 1000)

8%26%

2.882 (x 1000)

10.896

Hoogkarspel

2.328 (x 1000) 35 3

260 2.16012 - 71% bezet

+ 904

I

IC

1.469

17% 34%

29.517

50%

2.630

STREEK BUS

16% 26%

27

8.04

KrommenieAssendelft

Diemen Zuid

10.12

8.05

Wormerveer

22

Weesp

10.11

12.07

KoogZaandijk

10.10

12.06

KoogBloemwijk

10.09

100%

1.01

12.05

Zaandam

12.04

Amsterdam Sloterdijk

14.06

10% 21% 232

12.559

57%

Amsterdam 22 Sloterdijk 837 3.952

10% 41%

10.133

57%

7%11% 34% 1.469

12.02

Hollandse Rading 12.203

woningen

13.675

57%

140

46%

Utrecht Overvecht

Hillegom

20%

21%

53%

12.970

14% 15% 33%

36%

31.350

21.767

11

2.721

2.767 (x 1000) 2.014

1.06

999 ha

3.01

Voorhout

14.01

Leiden

119.676 inwoners

gemiddelde: 26 woningen/ha

Totaal

10% 11%72%

12.287

87.416 Totaal arbeidsplaatsen 43%

55%

13.01

20 bedrijven 1.549

10.02

5.241 woningen

1.800 ha 26%

33%

38%

S

STOP

STREEK BUS

10.04 2.884 (x 1000)

4 14% 82%

4.548

2.746 (x 1000)

335

9% 9% 29%

2.258

39

45% 2.063 (x 1000)

7.747

175

Amsterdam Amstel

9.01

1.413

450 840 -26 65% bezet + 228

S

STOP

5.277 214

2.051 (x 1000)

17% 33%

1 50%(x 1000) 2.406

7.593

Purmerend Overwhere

741

2.364 (x 1000) 970

1.998 (x 1000) 38%

2.429 (x 1000)

8.03

6.860

430 724 -32 84% bezet 5.654

I

23%

16.124

27% 2.345 49% (x 1000)

Duivendrecht 2.754 (x 1000) STREEK BUS

285

2.301 (x 1000)

4.054

242

535 480 -32 93% bezet

285

939

54

165 56%

STOP

6.669

29

325

20%

Purmerend Tramplein

21%

+ 88

53%

12.970

S

2.980

STOP STREEK BUS

2.312

2.429 (x 1000)

17% 34%

29.517

50%(x 1000) 2.345

8.02

Purmerend

2.499 (x 1000) 18.294

285 Amsterdam RAI 394

IC 3

10.670

2.671 (x 1000)

13.684

15% 18% 30% 38% 1.929 (x 1000)

8.01

Purmerend Weidevenne 26

2.013 (x 1000) 1

285

285 568 -17 72% bezet

+ 72 STADS BUS

S

1.706

STREEK BUS

1.313

1.838 (x 1000)

2.186 (x 1000) 3.796 STADS BUS

170

75

8% 17% 19%

56%

4.549

2.221 (x 1000)

IC TRAM

1270

406

2.034 (x 1000) 835

1.668 (x 1000)

STREEK BUS

260

1.212 ha

gemiddelde: 42 woningen/ha

1.140 7.991 2.12539 - 100% bezet + 495

IC 11.833

22

Zaandam

corridor: 18.358.000 5.351 perwoningen station: 1.835.800

31

4

11.385

978

271

4.399

10.330

1.962 (x1000) 2.369

corridor: 5.215 Totaal per station: 435

16.357.000 614 ha 1.635.700

Amsterdam gemiddelde: 28 Sloterdijk woningen/ha

153.795 inwoners 1

1.487 (x 1000) 29.532

78.015 arbeidsplaatsen 939

1.531 (x 1000) 1

600 44

S

corridor: 1.985 78.111 20.7 per station: 165 inwoners+ 5.2 1.473 (x 1000) 5

135

22

IC

10 bedrijven

2.053 (x 1000)

1.972 (x 1000)

2.041 (x 1000)

1.574 (x 1000)

620 23

Buikslotermeerplein

30.173

10.03

285 2.42637 - 65% bezet + 900

11.470

2.755 (x 1000)

805

Amsterdam IC Zuid

Zaandam Kogerveld

35.861

14b

15.196 woningen

1130 1.00814 - 87% bezet + 132

1.983 (x 1000) 240

METRO

Utrecht CS

Totaal

23

20

1

14.02

54

11.01

415

Amsterdam Muiderpoort

10.04

Hoorn

11.657

54%

13.135

14

12.01

2.208 (x 1000)

5.727

52% (x 1000) 1.787

24

Totaal

11.934

14.03

39%

30

Hilversum Sportpark

46%

2.354

39

939

12.03

16.910

41%

Heemstede Aerdenhout 22

1.03

9.133

5.292

14a

13%30%

10%34%

STREEK BUS

14.04

13%30%

22

Hilversum

14.05 8% 92%

749

9.801

6.240 810 (x 1000)

24

Hoorn Kersenboogerd 694 12.932 24

1

HalfwegZwanenburg

36

1.02

14.322

65%

4.813

Haarlem

25

Hilversum Noord

6.860

1.238

Haarlem Spaarnwoude

11.908

49%

56%

Bloemendaal 34

Bussum Zuid

4.399

10.02

29%

10.02

242

13.01

23%

Santpoort Zuid 25

NaardenBussum 895

13.02

10.01

30

1.137

13.03

344

8.170

Santpoort Noord

30

882

13.04

13%87%

24

406

13.05

S

IC

45.279

IC 13

3.050

2.670 48

Amsterdam Centraal

249.687 inwoners

152.149 arbeidsplaatsen

31 bedrijven

2.630

94

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

26.525.000 1.895.000

corr per s


Diemen - Utrecht CS

43%

Grondgebruik

13%

27%

Alkmaar - Sloterdijk

Grondgebruik

Woonmilieus

38%

15%

27%

15%

Amsterdam Diemen - Utrecht CS

gemengd

22%

werken

39%

wonen

Enkhuizen - Amsterdam

Amsterdam Diemen - Utrecht 37% CS

Wonen 43%

13%

27%

Alkmaar - Sloterdijk

15%

12%

Enkhuizen - Amsterdam

9%

29%

31%

23%

39% 15%

Zandvoort - Sloterdijk

27%

7%

16%

36%

15%

17%

Uitgeest - Leiden

Enkhuizen - Amsterdam

38%

30%

infrastructuur

6% 3%

onbebouwd buitenstedelijk

Ring Amsterdam 38% 8%

onbebouwd binnenstedelijk

Ring Amsterdam

water

Totaal grondgebruik rondom Noord-Hollandse knooppunten:

13%

Uitgeest - Leiden

30% 37%

15%

15% 31%

Onbebouwd buitenstedelijk 12%

Zandvoort - Sloterdijk

39%

Zandvoort - Sloterdijk

Alkmaar -

30%

18%

31%

23%

Uitgeest - Leiden

36%

18%

31%

wonen werken 15% gemengd ob binnen Sloterdijk ob buiten infrastructuur water

15% 23%

53%


htheid ngen/ha wd gebied)

Woonmilieus Woonmillieus (ABF)

Inwoners per leeftijd

Grondgebruik Grote werkgevers

Arbeidsplaatsen per sector

AlkmaarSloterdijk

Plannen Woningbouw OV Bereikbaarheid

Nieuwe Kaart Auto Bereikbaarheid

Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Grondgebruik Plannen Woningbouw (ABF) (score) per leeftijd per sector fiets parkeerplekken

Bebouwingsintensitei Netwerkwaarde OV (FSI) (score)

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden

ZandvoortSloterdijk

Dichtheid Dichtheid Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Inwoners (woningen/ha Arbeidsplaatsen Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Auto Bereikbaarheid Grote werkgevers Nieuwe Grondgebruik Kaart Plannen WoningbouwWoonmillieus Nieuwe Kaart (woningen/ha Nieuwe Kaart (ABF) per leeftijdbebouwd gebied) per sector (ABF) Grondgebruik per leeftijd Plannen Woningbouw per sector bebouwd gebied)

Plannen Woningbouw

10.07

est

7%13% 23%

26%

31%

18.366

14.10

Zandvoort aan Zee 93

406

18.424

24%

26%

49%

43.529

6

14.09

skerk 10.08 13.079

100%

Overveen 63

495

4.238

21%

79%

14.08

24

475

20.062 873 (x 1000)

3 1.066 (x 1000)

13%87%

48

8.170

STADS BUS

STOP

1.762 (x 1000) 185

97%

25 12.471

1.01

9.015

56 Haarlem 568

10% 13% 74%

10.02 1 939 (x 1000) 64%

36%

15.485

162 330

IC

14.07

uis

13%87%

8.170

Dorps

10.01

poort d

344

200 1.046 - 83% bezet

1.556 (x 1000)

23%

29%

Haarlem Spaarnwoude 232

11.908

49%

poort

10.09

14.06

18%

27%

STADS BUS

8.546

55%

4.138

939

24

14.05

STOP

12.559

57%

125

2.882 (x 1000)

35

Centraal

12

2.328 (x 1000) 3

260 2.160 - 71% bezet

5.292

Amsterdam 22 Sloterdijk 837 3.952

10%34%

52% (x 1000) 1.787

5.727

10.04

17% 34%

IC

29.517

50%

7.280

2.208 (x 1000)

14% 82%

2.746 (x 1000)

39

4.548

14

1.983 (x 1000) 240

Amsterdam Muiderpoort

2.630

20%

21%

53%

1.635 (x 1000)

3.816

12.970

Diemen

135

115

31.350 STADS BUS

METRO

18.294

45% 2.063 (x 1000)

175

7.747 26

260 237 - 99% bezet 1.916 (x 1000)

1.903 (x 1000)

Amsterdam Amstel

IC

STOP

2.090 (x 1000)

15% 82%

STREEK BUS

Duivendrecht

4.651

1.341 612 - 83% bezet 5,99 (x1.000.000) 135 + 178

33.599

1130

160

44.229 €

201 - 10% bezet

312 (x 1000) 168 - 80% bezet

255

KrommenieAssendelft

Diemen Zuid

9.196

1.413

14% 20%

215 300 - 50% bezet 1.853 (x 1000)

2.116 (x 1000)

840 - 65% bezet + 228

2

61%

STOP

5.738

STOP

5.480

19.106

256 - 65% bezet 3.687 135 7,99 (1.000.000) + 64

2.567 (x1000) 24% 75 - 95% bezet

26%

49%

2.044 (x 1000)

43.529

165

STREEK BUS

20.062

265 368 (x 10 88 - 86% bezet

Weesp

9.517

Wormerveer STOP

4.091

STREEK BUS

380

776 (x 1000) 188 - 72% bezet + 28

STADS BUS

STOP

400 (x 10 83 - 90% bezet

STADS BUS

+ 52

STADS BUS

450

268 (x 10 503 - 32% bezet

340 (x 1000) 1216 - 100% bezet

270

12.392

Uitgeest 2.655 (x1000)

4.344

1

4% 96%

METRO

9% 9% 29%

90 - 90% bezet

1130 1.008 - 87% bezet + 132

STOP

10.04

2.884 (x 1000) 2.258

335

9.01

+ 56

2.902 816 - 60% bezet 6,32 (x1.000.000) 450 + 76

STREEK BUS

4

268 (x 10 160 - 50% bezet

340 (x 1000) 404 - 76% bezet

170

STADS BUS

STOP

12.932

STOP

2.227 (x1000)

185 7% 45% 47% 292 - 90% bezet 2.549 (x 1000)

1.091 (x 1000)

+ 904

2.767 (x 1000) 2.014

2.721 415

253 (x 10 90

17.316 237 - 99% bezet

Amsterdam Sciencepark

1.069

5 - 100% bezet

Castricum IC

10.03450 Amsterdam 10.896

10.896

STREEK BUS

STREEK BUS

14.04

13%30%

1 28% 38% 918 (x 1000)

8%26%

Hoorn

9.133

mendaal 10.02

240 72%

STREEK BUS

STOP

8% 92% 749

Hoorn Kersenboogerd 694

1

HalfwegZwanenburg

9.801

2

6.131

IC

6.240 810 (x 1000)

24

8% 20%

285 (x 1000) 175 1.008 - 87% bezet 26.768 + 132

483 (x 1000)

STOP

1.656 204 - 25% bezet 135 5,8 (x1.000.000)

IC

4.042 1.257 (x 1000)

14.322

65%

4.813

30

100%

6.860

- nvt 1.699 0 (x1000)

Heiloo

Dorps

4.589

+ 132

Hoogkarspel

1.238

10% 21%

100% 160 169 - 71% bezet 2.091 (x 1000)

56%

3.734 554 - 100% bezet 4,88 (x1.000.000) 415 + 740

7.187

14

2.021 (x 1000) 160

STREEK BUS

30

70 365 - 33% bezet 1.787 (x 1000)

STREEK BUS

1.469

16% 26%

27

100%

4.037

Amsterdam 2.914 (x 1000) Sloterdijk 1.759

Bovenkarspel Grootebroek 23

STOP

STREEK BUS

STOP

1.560

17.374

2.620

Amsterdam Muiderpoort

9.250

TRAM

560 3.576 4.643 - 29% bezet 5.426 810 (x 1000) + 2.250

STREEK BUS

100%

Alkmaar IC

21.145

STREEK BUS

2.996 (x 1000) 1.238

715

Ring Amsterdam

STADS BUS

4.762 875 (x 1000)

38

EnkhuizenAmsterdam

OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen corridor Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg inStallingscapaciteit Aantal Dichtheid Woonmillieus (score) Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto B (score) fiets parkeerplekken Inen uitstappers (score) (score) fiets parkeerplekke (woningen/ha (ABF) per leeftijd per sector bebouwd gebied)

STADS BUS

Amsterdam IC Lelylaan

2.10

Bovenkarspel Flora

16.331

1

rwijk

Enkhuizen

Grote Kaart werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid OV N Verplaatsingen in corridor Woonmillieus InwonersNetwerkwaardeArbeidsplaatsen Nieuwe Bebouwingsintensitei (score) In- en uitstappers (ABF) per leeftijd per sector (FSI)

10% 41%

2.051 (x 1000)

17% 33%

50% (x 1000) 2.406

7.593

1.998 (x 1000)

165 56%

38%

32 6.860

2.429 (x 1000)

8.03 23%

27%

49%(x 1000) 2.345

16.124

242 285

165 20% 27% 53% 43 - 100% bezet 951 (x 1000)

430

2.341 (x 1000) 724 - 84% bezet 2.886 5.654

14.292

1.173 - 76% bezet 11.153 135 7,66 (x1.000.000)

19%

1 90 22% 59%

760 (x 1000) 128 - 86% bezet 34.750 + 20

2.562 (x 1000)

NaardenBussum

12.223

STOP

STREEK BUS

Duivendrecht 2.754 (x 1000)

360 - 100% bezet 2.380 (x1000)

KoogZaandijk

IC

STOP

6.669

29

2.364 (x 1000) 970

741 325

STREEK BUS

2.301 (x 1000)

4.054

Purmerend Tramplein

32

285

939

14a

em

214

1

Purmerend Overwhere

16.910

41%

23

5.277

20%

21%

535

3.072

95 16% 29% 51% 181 - 58% bezet 527 (x 1000)

2.297 (x 1000)

480 - 93% bezet

17.783

12.970

TRAM

1.464(x 1 30 - 40% bezet

1.493 (x 1000) 216 - 72% bezet

95

STADS BUS

+ 36

+ 88

53%

663 (x 10 40 - 87% bezet 260

STADS BUS

IC

105 - 41% bezet

1.866 - 76% bezet 4.063 135 8,13 (x1.000.000)

24.706

Bussum Zuid€ METRO

STOP

2.980

STOP

31.350

KoogIC Bloemwijk

11

2.755 (x 1000)

3.016

STREEK BUS

16% 26%

56%

2.221 (x 1000) 3.475

6.860

1.270

STREEK BUS

STREEK BUS

260

6.240

STREEK BUS

36

13%30%

10.133

57%

7%11% 34% 1.469

46%

11.934

2.354

14.03

stede enhout

54

2.312

2.429 (x 1000)

17% 34%

50% (x 1000) 2.345

29.517

394 285

8.02

Purmerend

2.499 (x 1000) 18.294

2.013 (x 1000) 1

Amsterdam RAI

285

17

285

9% 15% 75% 58 - 90% bezet

2.655 (x1000)

568 - 72% bezet

175 2.090 (x 1000)

400 - 90% bezet 282 1130 + 76 8,88 (x1.000.000)

1.571

IC

STOP

13.675

57%

140

46%

11.657

54%

14.02

om

3

10.670 20

1

13.135

2.671 (x 1000)

15% 18% 30%1.929 38% (x 1000)

13.684

1.706

STREEK BUS

Purmerend Weidevenne

8.01

1.838 (x 1000)

2.186 (x 1000) 3.796

1.313 805

STADS BUS

Amsterdam Zuid IC

170

37

285

21%

53%

12.970

14% 15% 33%

21.767

36%

31.350

11

26

11.470

2.755 (x 1000)

2.221 (x 1000)

4.549

406 1270

Hilversum Noord

STADS BUS

16.751

39

METRO

54%

21.673

1 125

14.01

1.140 7.991 2.125 - 100% bezet 1.310 (x 1000) + 495

10% 11%72%

24

n

119.676 inwoners

delde: 26 ngen/ha

12.287

87.416 Totaal arbeidsplaatsen 43%

14

Zaandam Kogerveld

13.01

22

Zaandam

20 bedrijven

55%

1.549

31

2.118 (x 1 155 - 67% bezet

+ 626

Hilversum

19.810

39.858

125 21% 77% 1.121 (x 1000) 455 - 90% bezet

15.191

90 - 44% bezet 19%

3.077 - 64% bezet 1.529 + 1.500 135

25% 55% 125

14.437

1.570 (x 1000)

4.502

IC

IC

STREEK BUS

35.195

2.084 (x 1

Hilversum Sportpark

STADS BUS

hout

8.516

1.588 (x 1000) 1434 - 84% bezet

STOP

STREEK BUS

1.668 (x 1000)

260

58 - 93% bezet

Amsterdam Sloterdijk €

IC

STREEK BUS

46%

STREEK BUS

144 - 91% bezet 9.344 585 10,75 (x1.000.000) + 32

TRAM

2.034 (x 1000) 835

3.078

195 1.433 (x 1000)

7%15%76% 142 - NB

2.330 (x 1000)

2.426 - 65% bezet + 900

39

20%

+ 7905

IC Zaandam

14.901

STREEK BUS

2.118 (x 1 448 - 90% bezet

1.588 (x 1000) 1008 - 100% bezet

160

STADS BUS

22

39%

279 - 100% bezet

+ 72

STADS BUS

STREEK BUS

11.833

5.351 18.358.000 corridor: per station: 1.835.800 woningen

4

11.385

978

corridor: 5.215 Totaal per station: 435

16.357.000 614 ha 1.635.700

271

1.962 (x1000) 2.369

4.399

1.487 (x 1000) 29.532

1.531 (x 1000) 1

44

600

1.946 (x 1000)

STOP

78.111 20.782 corridor: 1.985 + 5.201 per station:inwoners 165 1.473 (x 1000) 5

135

22

115 1.292 (x 1000)

13% 18% 69%

69.440 2.242 28.739 arbeidsplaatsen parkeerplekken woningen

2.405 (x 1000)

39%

57%

150 1.613 (x 1000)

13.598

572 - 73% bezet 5.906

485

310 - 70% bezet STADS BUS

1 170

2.301 (x 1000)

2.100 (x 1

Hollandse Rading 17verplaatsingen corridor: 3.090 187.614 corridor: 14.283.000 11.035.000 194.586 23.300.000 IC STREEK 538 ha BUS per station: 2.380.000 1.839.000 inwoners bedrijven per station:arbeidsplaat 618 106.075 in- en uitstappers 943

13.675

1340

120 1

13.135

2.671 (x 1000)

1.929 (x 1

STADS BUS

Totaal

Amsterdam gemiddelde: 28 1.800 ha Sloterdijk woningen/ha 10.02

5.241 woningen 54

26%

33%

35.861

38%

8% 17% 19%

56%

30.173

10.03

15.196 woningen

1.212 ha

gemiddelde: 42 woningen/ha

153.795 inwoners 1

939

78.015 arbeidsplaatsen 2.053 (x 1000)

10 bedrijven 1.972 (x 1000)

corridor: 22.760.000 per station: 1.896.000 STREEK BUS

23

STADS BUS 21%

620

Buikslotermeerplein

14b

75

10.330

IC

20%

19.223.000 1.602.000 165

12.970

corridor: 5.215 per station: 522 31.350

corridor: 1.960 per station: 196

Utrecht Overvecht 1.744 5.770 parkeerplek + 8.855 2.755 (x 1000)

11

45.279

13

3.050

2.041 (x 1000)

1.574 (x 1000)

48

2.670 METRO

8% 13% 79%

110

21.486

1

6.742

STREEK BUS

152.149 arbeidsplaatsen

Totaal

2.630

31 bedrijven

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

18.187 woningen

26.525.000 1.895.000

2.130 ha

94

2.221 (x 1

Utrecht CS

IC

Amsterdam Centraal 249.687 inwoners

53%

5.946

15% 82%

corridor: 9.300 per station: 664

gemiddelde: 32 woningen/ha

2.496 (x 1000)

2.271 (x 1

2.766 (x 1000)

1.840 (x 1

169.759

33.599

corridor: 2.185 per station: 156

203.729 inwoners

44.229

11.422 + 1.957

7

1.573 parkeerplekken

141.053 arbeidsplaatsen

xxxx verplaatsingen 261.518 in- en uitstappers

23 bedrijven

corridor: 22.042.000 per station: 1.469


%

%

27%

16% Enkhuizen - Amsterdam

Woonmilieus 27%

15%

13%

22%

Woonmilieus

Uitgeest - Leiden Ring Amsterdam

23%

Stedelijk 17%

29%

15% 31%

31%

Amsterdam Diemen - Utrecht CS

Zandvoort - Sloterdijk

Stedelijk en gemengd 16%

39%

15%

Enkhuizen - Amsterdam

15% 23%

20%

Alkmaar - Sloterdijk

Naoorlogs 15%

13%

22%

53%

31% Uitgeest - Leiden

15% 31%

Half dorps Half stedelijk

Zandvoort - Sloterdijk

15%

uur

15% 23%

20%

Alkmaar - Sloterdijk

(Centrum) dorps 53%

Centrum-Stedelijk-Plus Centrum-Stedelijk Centrum Kleinstedelijk Stedelijk Vooroorlogs Stedelijk Naoorlogs Compact Kleinstedelijk Stedelijk Naoorlogs grondgebonden Groen-Stedelijk Groen-Kleinstedelijk Centrum-Dorps Dorps Landelijk Bereikbaar


rdam

Inwoners en arbeidsplaatsen Inwoners gemiddeldInwoners gemiddeld x 1000 x 1000

Ring Amsterdam

Arbeidsplaatsen gemiddeld Arbeidsplaatsen gemiddeld x 1000 x 1000 Ring Amsterdam

Ring Amsterdam

gemengd

Amsterdam trecht CS Diemen - Utrecht CS

Sloterdijk - Zandvoort Sloterdijk - Zandvoort

- Amsterdam Enkhuizen - Amsterdam

Amsterdam Amsterdam Diemen - Utrecht CS Diemen - Utrecht CS

- Zandvoort Sloterdijk - Zandvoort

Enkhuizen - Amsterdam Enkhuizen - Amsterdam

- Leiden Uitgeest - Leiden

- Alkmaar Sloterdijk - Alkmaar

Sloterdijk - Alkmaar Sloterdijk - Alkmaar

Uitgeest - Leiden Uitgeest - Leiden

wonen


Inwoners en arbeidsplaatsen

onmillieus (ABF)

Inwoners per leeftijd

Grondgebruik Grote werkgevers

Arbeidsplaatsen per sector

AlkmaarSloterdijk

Nieuwe Kaart Grondgebruik

10.07

26%

31%

18.366

13.079

Nieuwe Kaart Auto Bereikbaarheid

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden 14.10

Zandvoort aan Zee 93

406

18.424

24%

26%

49%

43.529

6

Overveen 63

495

4.238

Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Grondgebruik Plannen Woningbouw (ABF) (score) per leeftijd per sector fiets parkeerplekken

Bebouwingsintensitei Netwerkwaarde OV (FSI) (score)

Dichtheid Dichtheid Grote werkgevers Woonmillieus Inwoners Plannen Woningbouw Woonmillieus Nieuwe KaartInwoners(woningen/ha Arbeidsplaatsen (woningen/ha Grondgebruik (ABF) per leeftijd (ABF) per leeftijd bebouwd gebied) bebouwd gebied) per sector

14.09 10.08

Plannen Woningbouw OV Bereikbaarheid

21%

79%

16.331

1

14.08

Enkhuizen

24

475

AutoGrote Bereikbaarheid werkgevers Nieuwe Kaart

OV Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV Dichtheid (score) (woningen/ha

bebouwd gebied)

STADS BUS

Amsterdam IC Lelylaan

2.10

20.062 873 (x 1000)

3 1.066 (x 1000)

13%87%

8.170

Bovenkarspel Flora 4.762 875 (x 1000)

38

ZandvoortSloterdijk

OV Arbeidsplaatsen Bereikbaarheid Plannen Woningbouw per sector

715

48

1.01

56 Haarlem 568

10% 13% 74%

17.374

2.620

STADS BUS

2.996 (x 1000) 1.238

97%

185

1.762 (x 1000)

12.471

14.07

10.02 1 64%939 (x 1000)

8.170

10.01

344

1.238

Haarlem Spaarnwoude 232

11.908

10.09

14.06

10% 21%

30

49%

6.860

36%

15.485

14.322

65%

14.05

HalfwegZwanenburg

1 28% 918 38% (x 1000)

8%26%

10.03

10.896

5.292

57%

12.559

Amsterdam 22 Sloterdijk 837 3.952

52% (x 1000) 1.787

5.727

160 27%

4.138

939

5 - 100% bezet

2.227 (x1000)

2

STOP

125

2.882 (x 1000)

+ 904

17% 34%

404 - 76% bezet

170

7.280 816 - 60% bezet 2.902 6,32 (x1.000.000) 450 + 76

185 7% 45% 47% 292 - 90% bezet 2.549 (x 1000)

2.630

18.294

METRO

240

9.01

335

90 - 90% bezet

1.635 (x 1000)

Diemen

135

12.970 3.816

1216 - 100% bezet

270

160 - 50% bezet 115

31.350

3,66 (x1.000.

172 - 45

11

5.494

1

2.090 (x 1000)

15% 82%

201 - 10% bezet

7.747

450 26

9.196

1.413

840 - 65% bezet + 228

175

Amsterdam Amstel

160

44.229 €

14% 20% 61% 215 300 - 50% bezet 1.853 (x 1000)

6,22 (x1.000.

2.116 (x 1000)

STADS BUS

7

400 (x 1000)

709 1008 - 1

83 - 90% bezet

6,22 (x1.000.

+ 52

Diemen Zuid STOP

5.738

STOP

2

312 (x 1000)

168 - 80% bezet

255

KrommenieAssendelft

5.480

METRO

45% 2.063 (x 1000)

268 (x 1000)

503 - 32% bezet

STREEK BUS

1130

33.599

STADS BUS

9% 9% 29%

340 (x 1000)

4.651 612 - 83% bezet 1.341 5,99 (x1.000.000) 135 + 178

260 237 - 99% bezet 1.916 (x 1000)

STOP

10.04

IC

Duivendrecht

12.392

STOP

STREEK BUS

4.548

53%

STADS BUS

Uitgeest 2.655 (x1000)

4.344

4% 96%

14 1130 1.008 - 87% bezet 1.903 (x 1000) + 132

1.983 (x 1000)

2.884 (x 1000) 2.258

39

21%

STADS BUS

IC

29.517

50%

Amsterdam Muiderpoort

4

2.746 (x 1000)

1.799

268 (x 1000)

260 12 2.160 - 71% bezet 1.091 (x 1000)

2.328 (x 1000) 3

35

2.767 (x 1000) 2.014

415

20%

Castricum IC

10.896 Amsterdam Centraal

2.721

340 (x 1000)

STREEK BUS

STOP

14% 82%

- 73 2,51 188 (x1.000.

+ 56 STADS BUS

8.546

55%

450

10.04

Hoorn

6

STOP

4.589 204 - 25% bezet 1.656 135 5,8 (x1.000.000)

100% 160 169 - 71% bezet 2.091 (x 1000)

6.131

IC 10%34%

237 - 99% bezet

253 (x 1000)

Amsterdam Sciencepark

1.069

STOP

17.316

90

2.567 (x1000) 24% 26% 49% 75 - 95% bezet 165

256 - 65% bezet 3.687 19.106 135 7,99 (1.000.000) + 64

2.044 (x 1000)

380

43.529

851

STREEK BUS

20.062 776 (x 1000)

188 - 72% bezet

265 88 - 86% bezet

368 (x 1000)

3

308 - 79 6,62 (1.000.0

+ 28

Weesp

STADS BUS

STOP

Wormerveer STOP

4.091

STREEK BUS

9.517

794

STREEK BUS

9.133

14.04 10.02

240 72%

4.344

STREEK BUS

285 (x 1000)

175 26.768 1.008 - 87% bezet + 132

+ 132

12.932

2.208 (x 1000)

483 (x 1000)

Heiloo

4.037

14 200 1.046 - 83% bezet 1.556 (x 1000)

2.021 (x 1000)

STOP

8% 92% 749

9.801

24

0 - nvt 1.699 (x1000) 8% 20%

18%

Hoorn Kersenboogerd 694 24

1

4.813

30

3.734 554 - 100% bezet 4,88 (x1.000.000) 415 + 740

70 365 - 33% bezet 1.787 (x 1000)

IC

Hoogkarspel 6.240 810 (x 1000)

7.187

100%

56%

STOP

STREEK BUS

STREEK BUS

STREEK BUS

16% 26%

Amsterdam Muiderpoort

9.250

TRAM

25 560 3.576 4.643 - 29% 5.426 bezet 810 (x 1000) + 2.250

IC

Amsterdam 162 2.914 (x 1000) Sloterdijk 330 1.759

1.469

27

Alkmaar IC

21.145

STOP

1.560

4.042 1.257 (x 1000)

Ring Amsterdam

Stallingscapaciteit Verplaatsingen in corridor Netwerkwaarde OV Aantal Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in cor Inwoners (score) Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid fiets parkeerplekken (score) In- en uitstappers fiets parkeerplekken Auto In-Bereikbaarheid en uitstappers per leeftijd per sector

STADS BUS

Bovenkarspel Grootebroek 23

EnkhuizenAmsterdam

Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde Weg Woonmillieus (score) (ABF)

STOP

STREEK BUS

STREEK BUS

9.015

GroteKaart werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid OV Netwerkwaarde Stalli Verplaatsingen in corridor Woonmillieus Inwoners Netwerkwaarde Arbeidsplaatsen GroteWeg werkgevers Nieuwe Bebouwingsintensitei (score) (score) fiets In- en uitstappers (ABF) per leeftijd per sector (FSI)

10% 41%

16.910

41%

14a

23

5.277 214

2.051 (x 1000)

17% 33%

1

50% (x 1000) 2.406

7.593

Purmerend Overwhere

325

430 32

1.998 (x 1000)

165 56%

38%

6.860

724 - 84% bezet 5.654

2.429 (x 1000)

8.03 23%

27%

49% (x 1000) 2.345

16.124

1.173 - 76% bezet 14.292 11.153 135 7,66 (x1.000.000)

20% 27% 53%165 43 - 100% bezet 951 (x 1000)

2.341 (x 1000) 2.886

1 2.562 (x 1000)

34.750

NaardenBussum

285

242

4.054

32 480 - 93% bezet + 88

285

939

Purmerend Tramplein

20%

21%

53%

3.072

535

12.970

2.297 (x 1000)

105 - 41% bezet

1.866 - 76% bezet 17.783 4.063 135 8,13 (x1.000.000)

16% 29% 51%95 181 - 58% bezet 527 (x 1000)

STADS BUS

216 - 72% bezet

40 - 87% bezet

663 (x 1000) 260

7,46 (x1.000. 9

STADS BUS

IC

95

24.706

+ 20

STREEK BUS

2.301 (x 1000)

760 (x 1000)

128 - 86% bezet

12.223

STOP

STREEK BUS

Duivendrecht 2.754 (x 1000)

360 - 100% bezet 90 2.380 (x1000) 19% 22% 59%

KoogZaandijk

IC

STOP

6.669

29

2.364 (x 1000) 970

741

1.311

TRAM

1.464(x 1000)

1.493 (x 1000) 30 - 40% bezet

8,55 (x1.000.

+ 36

Bussum Zuid €

METRO

STOP

2.980

31.350

STOP

Koog- 2.755 (x 1000) IC Bloemwijk

11 3.016

STREEK BUS

16% 26%

56%

2.221 (x 1000)

1.270

3.475 6.860

STREEK BUS

STREEK BUS

6.240

2.125 - 1

260

STREEK BUS

36

57%

10.133

7%11% 34% 1.469

46%

11.934

2.354

14.03

54

2.312

2.429 (x 1000)

17% 34%

50% (x 1000) 2.345

29.517

8.02

2.499 (x 1000) 18.294

394

Amsterdam RAI

285

Purmerend

IC

285

2.013 (x 1000) 1

285 17 568 - 72% bezet

400 - 90% bezet 1.571 282 1130 + 76 8,88 (x1.000.000)

175 9% 15% 75% 58 - 90% bezet 2.090 (x 1000)

2.655 (x1000)

57%

13.675

140

46%

54%

13.135

11.657 20

1

14.02

3

10.670

2.671 (x 1000)

15% 18% 30% 1.929 38% (x 1000)

13.684

Purmerend Weidevenne

8.01

805

1.313

STOP

1.706

STREEK BUS

2.186 (x 1000) 3.796 STADS BUS

Amsterdam Zuid IC

1.838 (x 1000)

170

53%

12.970

14% 15% 33%

21.767

36%

31.350

11

26

11.470

37 2.426 - 65% bezet 2.330 (x 1000) + 900

STADS BUS

142 - NB

195 7%15%76% 1.433 (x 1000)

2.755 (x 1000)

2.221 (x 1000)

4.549

1270

406

260

METRO

21.673

125

1

1434 - 84% bezet

1.140 39 7.991 2.125 - 100% bezet1.310 (x 1000) + 495

10% 11%72%

24

119.676 inwoners

12.287

13.01

87.416 Totaal arbeidsplaatsen 43%

14

20 bedrijven

55%

1.549

Zaandam Kogerveld

1.588 (x 1000) 155 - 67% bezet

1

2.118 (x 1000)

Hilversum

125 77% (x 1000) 1.121

1.493

15.191

90 - 44% bezet 19% 25%

3.077 - 64% bezet 1.529 135 + 1.500

55% 125

14.437

35.195 1.570 (x 1000)

2.084 (x 1000) 7

Hilversum Sportpark

4.502

IC

STREEK BUS

2.802

STREEK BUS

4

Zaandam

5.351 18.358.000 corridor: per station: 1.835.800 woningen

31

5.533

8.516

39.858

21% 455 - 90% bezet

IC 11.833

22

6,14 (x1.000.

+ 626

19.810

STADS BUS

14.01

2.118 (x 1000)

Hilversum Noord

STOP

STREEK BUS

1.668 (x 1000)

54%

Amsterdam Sloterdijk €

IC

STREEK BUS

58 - 93% bezet

144 - 91% bezet 16.751 9.344 585 10,75 (x1.000.000) + 32

TRAM

2.034 (x 1000) 835

46%

STREEK BUS

285

1.588 (x 1000) 448 - 90% bezet

+ 7905

3.078

IC Zaandam

14.901

STREEK BUS

39

1008 - 100% bezet

STADS BUS

22

279 - 100% bezet 160

+ 72 STADS BUS

11.385

16.357.000 614 ha 1.635.700

271

978

corridor: 5.215 Totaal per station: 435 4.399

1.531 (x 1000)

1.962 (x1000) 2.369

1.487 (x 1000) 29.532

600

1

44

115 13% 18% 69%(x 1000) 1.292

1.946 (x 1000)

STOP

78.111 69.440 corridor: 1.985 2.242 20.782 28.739 + 5.201 woningen arbeidsplaatsen per station:inwoners 165 parkeerplekken 1.473 (x 1000) 5

135

22

39%

2.405 (x 1000)

150 1.613 (x 1000) 57%

13.598

572 - 73% bezet 5.906 485

310 - 70% bezet STADS BUS

170

1

2.301 (x 1000)

2.100 (x 1000)

Hollandse Rading 3.090 187.614 corridor: 1.15044 17 verplaatsingen corridor: 14.283.000 11.035.000 194.586corridor: 23.300.000 IC STREEK 538 habedrijven BUS per station: 2.380.000 1.839.000 inwoners per station:arbeidsplaatsen 618 per station:bedrijve 192 60+ 106.075 in- en uitstappers 943

13.675

1340

120

13.135

1

2.671 (x 1000)

1.929 (x 1000)

STADS BUS

10.02

5.241 woningen 54

1.800 ha 26%

33%

38%

35.861

14b

75

8% 17% 19%

56%

gemiddelde: 42 woningen/ha

153.795 inwoners

10.330

1

78.015 arbeidsplaatsen 939

2.053 (x 1000)

IC

10 bedrijven 1.972 (x 1000)

corridor: 22.760.000 per station: 1.896.000 STREEK BUS

620

21%

corridor: 5.215 per station: 522

19.223.000 1.602.000 165 53%

12.970

5.946

corridor: 1.960 per station: 196

31.350

Utrecht Overvecht 1.744 5.770 parkeerplekken + 8.855 2.755 (x 1000)

11

13

3.050

2.041 (x 1000)

1.574 (x 1000)

2.670 48

8% 13% 79%

METRO

110

21.486

1

6.742

STREEK BUS

Amsterdam Centraal 152.149 arbeidsplaatsen

Totaal

31 bedrijven

2.630

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

18.187 woningen

26.525.000 1.895.000

2.130 ha

94

19.300.000 verp 122.317 in- en

2.221 (x 1000)

Utrecht CS

IC

45.279

249.687 inwoners

STADS BUS 20%

23

Buikslotermeerplein

30.173

10.03

1.212 ha

Amsterdam gemiddelde: 28 Sloterdijk woningen/ha

corridor: 9.300 per station: 664

gemiddelde: 32 woningen/ha

2.496 (x 1000)

2.271 (x 1000)

2.766 (x 1000)

1.840 (x 1000)

169.759

15% 82%

33.599

corridor: 2.185 per station: 156

44.229

11.422 + 1.957

203.729 inwoners

1.573 parkeerplekken

141.053 arbeidsplaatsen

7

xxxx verplaatsingen 261.518 in- en uitstappers

23 bedrijven

corridor: 22.042.000 per station: 1.469

20.365.000 1.358


56% 25-64 jr 16% >65 jr

00% 12% 18% tie11% ening 26% uur 18% 13% ing 02%

27% 0-24 jr 51% 25-64 jr 22% >65 jr

00% landbouw landbouw 12% industrie industrie 22% handel handel 06% logistiek logistiek 15% financiele dienstverlening financiele dienstverlening 37% onderwijs, zorg, cultuur onderwijs, zorg, cultuur 07% overheid overheid 02% overige dienstverlening overige dienstverlening

30% 0-24 jr 57% 25-64 jr 26% 0-24 jr 13% >65 jr 60% 25-64 jr 14% >65 jr 00% 09% 17% 16% 26% 22% 07% 04%

27% 0-24 jr 51% 25-64 jr 22% >65 jr 00% 12% 22% 06% 15% 37% 07% 02%

landbouw industrie 00% landbouw handel 13% industrie logistiek, communicatie 20% handel financiele dienstverlening 14% logistiek onderwijs, zorg, cultuur 24% financiele dienstverlening overheid14% onderwijs, zorg, cultuur overige 15% dienstverlening overheid

landbouw industrie handel 00% logistiek 08% financiele dienstverlening 23% onderwijs, zorg, cultuur 11% overheid 24% overige dienstverlening 22% 08% 02%

Arbeidsplaatsen per sector

r leeftijd

26% 0-24 jr 60% 25-64 jr 14% >65 jr

29% 0-24 jr 57% 25-64 jr 14% >65 jr

00% landbouw landbouw 13% industrie industrie 20% handel handel 14% logistiek logistiek, communicatie 24% financiele dienstverlening financiele dienstverlening 14% onderwijs, zorg, cultuur onderwijs, zorg, cultuur 15% overheid overheid overige dienstverlening

Arbeidsplaatsen Inwoners per leeftijd per sector

12% 27% 22% 51%

15% 22%

37%

12% 22%

28% 18% 56% 12%

18%

16% 11% 26%

13%

12%

29%23%57%

14% 11% 24%

22%

26% 20% 60% 13%

14% 14% 24%

30%17%57% 16%

13% 26%

14%

22%

relatief veel senioren

Ring Amsterdam

12%

landbouw industrie handel logistiek financiele dienstverleni onderwijs, zorg, cultuur overheid overige dienstverlening

15%

37%

18%

11% 26%

18%

13%

23%

11% 24%

22%

Overheid & industrie

Amsterdam Diemen - Utrecht CS

13%

00% 05% 17% 11% 33% 24% 08% 02%

Handel

Zandvoort-Sloterdijk

14%

00% 05% 17% 11% 33% 24% 08% 02%

00% landbouw 08% industrie 23% handel 11% logistiek, communicatie landbouw 24% financiele dienstverlening industrie 22% onderwijs, zorg, cultuur handel 08% overheid logistiek 02% overige dienstverlening financiele dienstverlening onderwijs, zorg, cultuur overheid overige dienstverlening

Financiele dienstverlening

Enkhuizen - Amsterdam

14%

28% 0-24 jr 60% 25-64 jr 12% >65 jr

Onderwijs, zorg & handel

Sloterdijk - Alkmaar

16%

28% 0-24 jr 60% 25-64 jr 12% >65 jr

Arbeidsplaatsen per sector

Uitgeest - Leiden

22%

29% 0-24 jr 57% 25-64 jr 14% >65 jr

28% 17% 60% 11% 33%

12%

24%

15% 13%

20%

14%

24%

Financiele dienstverlening & logistiek

17%

16%

26%

14%

22%

Financiele dienstverlening 17%

11% 33%

24%

15%

landbouw industrie handel logistiek, communicatie financiele dienstverlening onderwijs, zorg, cultuur overheid overige dienstverlening


Grote werkgevers en regionale voorzieningen

ners ftijd

Dichtheid Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgeversBebouwingsintensitei OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Plannen Woningbouw Kaart Bebouwingsintensitei Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde WegWoonmillieus Stallingscapaciteit Aantal P OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Grondgebruik PlannenNieuwe Woningbouw Nieuwe Netwerkwaarde Kaart OVWoonmillieus Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Nieuwe Verplaatsingen in corridor Netwerkwaarde OV werkgevers Netwerkwaarde Weg Stallingscapa Inwoners Grondgebruik Plannen Woningbouw Nieuwe Kaart Bebouwingsintensitei Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote OV Bereikbaarhe Grondgebruik Plannen Woningbouw Kaart Grondgebruik (woningen/ha (ABF) per leeftijd sector parkeerplekken (FSI) (score) (score) per sector fiets parkeerplek (ABF) fiets per per leeftijd per sector (score) In- en uitstappers (FSI) (score) fiets (ABF) (score) per leeftijd (FSI) (score) (ABF) per leeftijd bebouwd gebied)

Grondgebruik Grote werkgevers

Arbeidsplaatsen per sector

AlkmaarSloterdijk

Dichtheid Woonmillieus ruik Plannen Woningbouw (woningen/ha (ABF) bebouwd gebied)

dvoort Zee 93

13.09

406

18.424

13.08

14.10

Alkmaar 24%

NieuweInwoners Kaart per leeftijd

26%

49%

6

43.529

14.09

Heiloo

rveen 63

495

21%

4.238

13.07

79%

1

Enkhuizen 10.04

475

24

STADS BUS

Amsterdam Muiderpoort

2.10

4.762 875 (x 1000)

38

1.059 36%

8.170

10.02

1 939 (x 1000) 64%

Uitgeest

Amsterdam 13.06 IC Lelylaan

3 1.406 13%87% 1.066 (x 1000)

20.062 873 (x 1000)

ZandvoortSloterdijk

rlem

10% 13% 74%

715

48

Amsterdam 162 Sloterdijk 330 15.485

10.06 Diemen Bovenkarspel Grootebroek

1.560

568

17.374

2.620

13.06

14.07

Uitgeest

4.042 1.257 (x 1000)

23

356

2.996 (x 1000) 1.238 30 97%

1.762 (x 1000) 12.471 185 7%13% 23%

26%

27%

8%26%

1 28% 38% 918 (x 1000)

10.03

8.03 Duivendrecht Hoogkarspel

125

10.896 Amsterdam 450 Centraal

1.469

8.546

55%

Beverwijk

16% 26% 344

+ 132 4.138

10% 21%

939

terdam 22 erdijk 837

214

KoogZaandijk

14.04

10% 41%

14a

KoogBloemwijk

4 4.548

9.01

335

39

Amsterdam Amstel

5.277

23

2.051 (x 1000)

1 1.137 17% 33%2.406 (x 50% 1000)

741

7.593

325

6.669

29

2.429 (x 1000)

895

23%

260 12 2.160 - 71% bezet 9.015

17% 34%

METRO

STOP

9% 9% 29%

45%

10.01

16% 26% 260 1.916 (x 1000)

2.063 (x 1000)

7.747

23%

29%

49%

14.03

46%

12.06 Bussum Purmerend Tramplein Zuid 2.312

54

2.429 (x 1000)

STOP

10.09

430 32 724 - 84% bezet 9.801 2.886 5.654

1.998 (x 1000) 56%

100% 6.860

165

Purmerend

10.670 20

1

14.02

2.671 (x 1000)

12.04

242

STOP

Purmerend Weidevenne

8.02

29.517

3 4.399 15% 18% 1.929 30% (x 1000) 38%

Hilversum

13.684

8.01

394

285 Amsterdam RAI

805

1.313

285 20%

21%

Haarlem

53%

57%

8% 92% 53%165 951 (x 1000)

30 20% 27% 2.341 (x 1000)749 43 - 100% bezet 5.292

12.970

21.767

36%

1.02 IC

95 10% 41% 51% 527 (x 1000)

Heemstede Aerdenhout

3.016

7%11% 34% 175 2.090 (x 1000)

31.350

14.01

9.676 oners

26

11

10% 11%72%

12.287

13.01

43%

55%

12.02

Zaandam

1.549

939

4.549

2.221 (x 1000)

406

4

IC 1.668 (x 1000)

20%

260

21%

53%

METRO

39.858

1.140 39 7.991 39 21% 77% 2.125 - 100% bezet 12.970 1.310 (x 1000) 455 - 90% bezet 31.350 + 495

IC

STREEK BUS

1130 1.00814 - 87% bezet + 132 STADS BUS

Santpoort IC Noord

851

STREEK BUS

10.04

265 2.884 (x 1000)3 368 (x 1000) 2.258 88 - 86% bezet

39

9% 9% 29% 45% 308 79% (x bezet 2.063 1000) 430 + 49(1.000.000) 6,62 175

1.413 7.747 2.996 (x 1000) 450- 63% bezet 208 840 -26 65% bezet

+ 228 STADS BUS

1 50% (x 1000) 2.406

760 (x 1000) 7.593 128 - 86% bezet 325 24.706 + 20

STADS BUS

Santpoort IC Zuid

R-NET BUS

794

23%

27%

2.221 (x 1000)

6.860

160

17% 34%

50% (x 1000) 2.345

8.03

Duivendrecht 2.754 (x 1000)

TRAM

Bussum 6.240 Zuid €

1.464(x 1000) 4.054 30 - 40% bezet

285

2.301 (x 1000) 395 8,55 (x1.000.000)

535 480 -32 93% bezet

STOP

+ 88

R-NET BUS

20%

260 STOP

Haarlem

21%2.125 53%- 100% bezet + 495

455 - 90% bezet 12.970 2.767 BUS (x 1000) 2.980 STREEK BUS

1000) 394 1008 - 100%29.517 bezet1.588 (x285 + 7905

125

1

2.499 (x 1000) 2.118 (x 1000) 448 - 90% bezet 18.294

Amsterdam Hilversum RAI 8.02

Noord

21.673 10.670

2.671 (x 1000)

IC

285

36.405 2.013 (x 1000) 310 6,14 (x1.000.000) 1

+ 72

5.533

STOP

1

1000) 13.6841.588 (x805 1434 - 84% bezet 1.313 + 626

Hilversum 8.01

285 568 -17 72% bezet

Heemstede Aerdenhout 1.706

STADS BUS

STREEK BUS

8.516 3

15% 18% 30%1.92938% (x 1000)

19.810

2.186 (x 1000) 2.118 (x 1000) 3.796 155 - 67% bezet STADS BUS

Amsterdam IC Zuid

STREEK BUS

2.883 (x 1000) 1.838 (x 1000)

170

I

Hillegom

1.493

TRAM

285 2.42637 - 65% bezet + 900

305

STOP

11.470 - 44% bezet 19%90 25% 55% 26 2.755 (x 1000) 125

14.01 IC

STREEK BUS

R-NET BUS

BloemendaalI

STREEK BUS

STREEK BUS

3.475 1.270

Amsterdam 14.02 Purmerend Sloterdijk € Weidevenne

21.767 3.077 - 64% bezet 1.529 135 + 1.500

125 14% 15% 33% 36% 15.191 1.121 (x 1000) 11

430 724 -32 84% bezet 6.860 5.654 2.837 (x 1000)

1.311

STOP

1000) 242 16.1241.493 (x285 216 - 72% bezet + 36

49% (x 1000) 2.345

3.078

54%

58 - 93% bezet

1.998 (x 1000) 720 7,46 (x1.000.000)

165 56%

STREEK BUS

2.312

Purmerend 20

38%

STREEK BUS

95

2.429 (x 1000)

STREEK BUS

2.364 (x 1000) 663 (x 1000) 970 40260 - 87% bezet 9

STADS BUS

IC

6.669

2.429 (x 1000)

279 - 100% bezet

741

NaardenBussum

14.437

2.221 (x 1000)

Zaandam Kogerveld

35.1951.570 (x 1000) 4.549 406 1270

Hilversum Sportpark

STADS BUS

Voorhout

2.721

Amsterdam Amstel

9.01 Weesp

STOP

STREEK BUS

STREEK BUS

20.062 776 (x 1000) 335 + 28

4.548 188 - 72% bezet

STADS BUS

11.657 144 - 91% bezet 54% 16.751 9.344 585 10,75 + 32 1 (x1.000.000)

195 46% 1.433 (x 1000)

TRAM

2.034 (x 1000) 835 30

1.06

4.502

2.034 (x 1000) 7 (x 1000) 2.084 835

1.668 (x 1000)

STREEK BUS

260

1.140 7.991 2.731 (x 1000) 2.12539 - 100% bezet

135

+ 495

METRO

STADS BUS

Voorhout I

2.802

STOP

STREEK BUS

STREEK BUS

4

Hollandse

11.385

5.351 corridor: 18.358.000 Rading 12.203 614 16.357.000 ha per station: 1.835.800 1.635.700 woningen woningen

31

1270

Hilversum Sportpark 11.833

22

87.416 20 Totaalarbeidsplaatsen Totaal bedrijven

14

2.755 (x 1000)

12.03

Zaandam Kogerveld

380

2.746 (x 1000)

12.223

STADS BUS

Hillegom

54

14.03

22 7%15%76% 37 13.675 2.330 (x 1000)140 13.135 2.426 - 65% bezet 142 - NB + 900

57%

I

448 - 90% bezet 29.517 2.630 2.766 (x 1000)

1.983 (x 1000) 240 6,22 (x1.000.000) 240

2.767 (x 1000) 400 (x 1000) 2.014 83 - 90% bezet

STOP

105 - 41% bezet

46%

285

39%

+ 904

Driehuis IC

709 1008 - 100% bezet 50% + 7905

STREEK BUS

9.517

2.755 (x 1000) 16% 26% 56% Koog14a IC Purmerend Bloemwijk Tramplein

IC Zaandam

14.901

STREEK BUS

170

260 2.16012 - 71% bezet

17% 34%

STOP

STREEK BUS

Overwhere 29

46% 400 - 90% bezet 11.934 1.571 282 1130 + 76 8,88 (x1.000.000)

STOP

1.838 (x 1000) STADS BUS

2.328 (x 1000) 240 6,22 (x1.000.000) 35 3

Amsterdam Muiderpoort

10.04 Diemen Zuid

STOP

STREEK BUS

1.706

STREEK BUS

7

STREEK BUS

312 (x 1000) 5.727 168 - 80% bezet 415 + 52

52% (x 1000) 1.787

Hoorn

939

11

36 9% 15% 75% 17 568 - 72% bezet 10.133 2.655 (x1000) 1.469 58 - 90% bezet 2.354 + 72

57%

IC 160

STADS BUS

METRO

31.350

285

2.013 (x 1000) 1 13%30% 285

125 Amsterdam

STREEK BUS

44.229

5.738

erd

3.072 16.910 1.866 - 76% bezet 41% 17.783 4.063 135 8,13 (x1.000.000)

STADS BUS

2.186 (x 1000) 3.796 22

Amsterdam 1.03 IC Zuid

11.470

10%34%

360 - 100% bezet 1.173 - 76% bezet 9.133 5.277 1 14.292 11.153 23 17% 33% 135 7,66 (x1.000.000) 2.051 (x 1000) 90 2.562 (x 1000) 2.380 (x1000) 19% 214 22% 59% 34.750

STREEK BUS

2.499 (x 1000) 18.294 25

STREEK BUS

268 (x 1000) 2.882 (x 1000) 503 - 32% bezet 10.896

14.06 Hoorn KrommenieAssendelft Kersenboog-

STOP

STOP

2.980

IC Beverwijk

5.494

Centraal Duivendrecht

1130

33.599

Koog14.04 Purmerend Zaandijk

Amsterdam Sloterdijk

10.02

27%

STREEK BUS

22 16% 29% 32 480 - 93% bezet 12.559 2.297 (x 1000)837 181 - 58% bezet 3.952 + 88

535

13%30%

18%

+ 132 26 - 100% bezet 8.546 939 2.755 (x 1000)

STOP

STREEK BUS

2.301 (x 1000)

11

200 1.04614 - 83% bezet

STREEK BUS

14% 15% 33%

2.090 (x 1000)

10.03

IC

12.392

6.240 201 - 10% bezet 24 255 810 (x 1000)

14.05

STREEK BUS

17% 34%2.345 (x 50% 1000)

8%26%

Hoogkarspel

Wormerveer

4.091

2.021 (x 1000) 180 3,66 (x1.000.000) €

IC

340 (x 1000) 1216 - 100%10.896 bezet 450

1 28%918 (x 38% 1000)

694 2.044 (x 1000) 2.567 (x1000) 24%75 -26% 49% 43.529 14.322 95% bezet 12.932 65%19.106 256 - 65% bezet 3.687 24 7,99 14% 82% + 64 1 (1.000.000)135 2.208 (x 1000) 165

HalfwegZwanenburg

STREEK BUS

160

172 - 45% bezet 55% + 16

STREEK BUS

STOP

IC

Bloemendaal 4.054 34

1.01

Hilversum Noord

12.05

11.657

54%

Amsterdam Sloterdijk

24

STOP

5.480

€ 2 9.196 1.413 450 26 14% 20% 61% 215 10% 21% 30 1.853 (x 1000) 840 - 65% bezet 11.908 2.116 (x 1000)232 300 - 50% bezet 4.813 + 228

Santpoort Zuid

2.364 (x 1000) 970 25 38%

242

939

11.934

Zaandam

39

14.07

56% 4.651 1.341 6.860 612 - 83% bezet 5,99 (x1.000.000) 135 + 178

Haarlem Spaarnwoude

STADS BUS

METRO

175

Duivendrecht2.754 (x 1000) 285

115

STADS BUS

90 - 90% bezet 4.042 23 1.257 (x 1000) 270

Uitgeest 2.655 (x1000) 1.469 15% 82%

4.344

1

4% 96% 27 1.903 (x 1000)344 237 - 99% bezet 1.238

STOP

STREEK BUS

16.124

3.816

STADS BUS

STOP

8.03

12.970

Heemskerk IC

1.799 STREEK BUS

113014 1.008 - 87% bezet 8.170 + 132

1.983 (x 1000) 13%87% 240

Santpoort Noord

10.04

10.11

10.02

Diemen 31.350

135

STADS BUS

18.294

2.630

10% 13% 74% 7.280 2.902 185 816 - 60% bezet 47% 17.374 6,32 (x1.000.000) 2.549 (x 1000) 450 + 76

56 7% 45% 1.091 (x 1000)568 292 - 90% bezet 2.620

IC

29.517

50%

Haarlem

1.01

2.328 (x 1000) 35 3 100%

Driehuis

2.884 (x 1000) 2.258 22

10.10

27% 49% 2.345 (x 1000)

53%

Bovenkarspel Grootebroek

STREEK BUS

14% 82%2.746 (x 1000)

STREEK BUS

2.767 (x 1000) 2.014 24

STOP

Weesp

8.05

415

1.635 (x 1000)

Castricum IC

6.131

1 939 (x 1000) 64%

36%

IC

Amsterdam 268 (x 1000) 340 (x 1000) 2.914 (x 1000) Sloterdijk 330 15.485 160 - 50% bezet 1.759 404 - 76% bezet 162 STOP

4.762 5 - 100% bezet 875 (x 1000) 170

48

240 1.762 1000) 560 188 73% (x bezet 86 - 40% bezet 25 2,51 (x1.000.000) 12.471 4.643 - 29% bezet 185 2.838 (x 1000) 5.426 + 24 + 2.250

+ 56

14.08

STOP

+ 904

Amsterdam 10.12 Muiderpoort

38

715

STREEK BUS

253 (x 1000) (x 1000) 90 2.996 1.238 97% 237 - 99% bezet 6

Amsterdam Sciencepark

Uitgeest IC

4.344 STREEK BUS

STREEK BUS

8.170 1.008 - 87%17.316 bezet + 132

1.069

Flora

2.227 (x1000)20%1.560 21%

46%

13.135

10.02

10.04

Purmerend NaardenOverwhere Bussum

16.910

41%

7%11% 34%

140

882

5.727

10%34%1.787 52% (x 1000)

12.07

2.354

13.01

2.208 (x 1000)

Hoorn

3.952

13.02

1.469

12.932

9.133

5.292

13.03

406

2.721

STOP

2

STREEK BUS

8% 92% 749

24

24

14.05

Wormerveer

6.240 810 (x 1000)

Hoorn 8.04 Diemen Zuid Kersenboogerd 694

1

30

22

14.322

65%

4.813

13.04 wegnenburg

36

14.06

KrommenieAssendelft

30 232

6.860

14.09

STADS BUS

Lelylaan

285 (x 1000)

3 175 1.066 (x 1000)

20.062 483 (x 1000) 240 13%87% 873 (x 1000) 26.768

HeilooBovenkarspel

4.589 1.656 16.331 204 - 25% bezet 5,81(x1.000.000)135

21% 79% 160 2.091 (x 1000)

STADS BUS

56%

1.238

rlem 13.05 arnwoude

Overveen

10.08

STOP

3.734 7.187 49% 43.529 554 - 100% bezet nvt 1.699 (x1000) 0 -475 4,88 415 24 20% 72% 6 (x1.000.000) 8% + 740

2.882 (x 1000) 10.896 27

10.13 IC

26%

4.037

14 100% 63 200 169 - 71% bezet 1.046 - 83% bezet 13.079 1.556 (x 1000)495 4.238

2.021 (x 1000) 160 100%

18%

24% 70 1.787 (x 1000)

Amsterdam 2.10 Amsterdam IC Muiderpoort

9.250

STREEK BUS

STADS BUS

10.14 IC

14.10 Enkhuizen Alkmaar IC

21.145

STOP

STREEK BUS

2.914 (x 1000) 1.759 18

Zandvoort aan Zee

TRAM

25 100% 93 560 3.576 4.643 - 29% bezet 365 - 33% bezet 18.366 810 (x 1000) 406 18.424 31% 5.426 + 2.250

Heemskerk

10.15 IC

STREEK BUS

27

Ring Amsterdam

STADS BUS

10.07

STOP

STREEK BUS

STREEK BUS

56

EnkhuizenAmsterdam

Dichtheid Dichtheid Grote werkgevers Inwoners OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Woonmillieus Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Grote Bereikbaarheid Inwoners (woningen/ha Arbeidsplaatsen Woonmillieus Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen werkgevers Grondgebruik Plannen Woningbouw Nieuwe Netwerkwaarde Kaart OV Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Netwer Grondgebruik PlannenNetwerkwaarde Woningbouw Nieuwe Kaart Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Dichtheid (woningen/ha Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Grondgebruik Nieuwe Kaart Netwerkwaarde OV (ABF)fiets per leeftijd (ABF) per leeftijd Plannen Woningbouw per sector (ABF) per leeftijd per sector Dich (score) bebouwd gebied) (score) parkeerplekken In- en(score) uitstappers (score) fiets parkeerplekken In- en uitstappers (woningen/ha bebouwd gebied) per sector Grondgebruik Plannen Woningbouw Nieuwe Kaart (score) (ABF) per leeftijd per sector (woni bebouwd gebied) bebouw

Bovenkarspel 10.05 Amsterdam Flora Sciencepark

16.331

14.08

Castricum

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden

Dichtheid Arbeidsplaatsen (woningen/ha per sector bebouwd gebied)

978

1.962 (x1000) 2.369

3.01

1.531 (x 1000)

600

1

Leiden

4.399

1.487 (x 1000) 29.532

1.473 (x 1000)

STOP

135

5

13% 18% 69%

572 - 73% bezet 12.287 5.906 485

10% 11%72% 115 13.598 1.292 (x 1000)

22

13.01

310 - 70% bezet

11.833

STADS BUS

4

170 1

Zaandam

11.3852.301 (x 1000) 978

Hollandse

943

1.962 (x1000) 2.369 2.100 (x 1000)

1.531 (x 1000) 1

600 44

450

STADS BUS

Leiden

Rading 17 IC 22.573. corridor: 3.090 corridor: 1.223 69.440 2.242 corridor: 14.283.000 11.035.000 87.416 20 corridor: 5.215 1.150 corridor: 119.676 23.300.000 verplaatsingen corridor: 18.358.000 5.351 78.111 20.782 20.7 44 28.739 194.586 16.357.000 IC 187.614 corridor: 3.801 1.985 STREEK 614 ha 538 ha 106.075 BUS per station: 2.380.000 1.839.000 per station: 1.835.800 1.635.700 bedrijven station: 618 per station: per station: 192 per parkeerpl +woningen 5.201 + 2.82 5.2 arbeidsplaatsen arbeidsplaatsen 435bedrijven station: 165 inwoners 60.782per in- en bedrijven uitstappers + 8.489 station: woningen inwoners parkeerplekken inwoners per arbeidsplaatsen

78.111 corridor: gemiddelde: 5.215 1.985 26 corridor: 999 ha Totaal inwoners per station: 435 per station: 165 woningen/ha

271

24 1.946 (x 1000)

44

Totaal

14 2.405 (x 1000)

22

43% 150 57%1.613 (x 1000)

39%

55%

1340

13.675

1.549

13.135

31

271

120 1

Totaal

2.671 (x 1000) 4.399

1.487 (x 1000) 29.532 1.929 (x 1000)

STREEK BUS

1.473 (x 1000) 5

135

805

22

STADS BUS

STADS BUS

10.02

5.241 woningen 26%

54

1.800 ha 33%

38%

35.861

14b

75

8% 17% 19%

56%

20

10.330

153.795 inwoners 1

939

78.015 Totaal arbeidsplaatsen 2.053 (x 1000)

IC

10 bedrijven

1.972 (x 1000)

23

3.050

2.041 (x 1000)

1.574 (x 1000)

2.670 48

STADS BUS 20%

21%

165 53%

26%

33%

35.861 31.350

38% 12.970

75 METRO

8% 13% 79%

110

8% 17% 19%

31

152.149 Totaal arbeidsplaatsen

Totaal

31 bedrijven

2.630

10

corridor: 33.823.00015.196 26.525.000 per station: 2.415.000 1.895.000 woningen

18.187 woningen

2.130 ha

94

17

15% 82%

33.599

gemiddelde: 32 woningen/ha

11

1

44.229

141.053 arbeidsplaatsen

10 1.74478.015 19.300.000 verplaatsingen 122.317 bedrijven in- en uitstappers parkeerplekken arbeidsplaatsen

2.755 (x 1000) 939

1

13

2.053 (x 1000) 2.221 (x 1000)

1.972 (x 1000)

STREEK BUS

R-NET BUS

2.496 (x 1000) 3.050

2.041 (x 1000) 2.271 (x 1000)

1.574 (x 1000)

I TRAM

620 23

1270

I

2.670 48

905 STADS BUS

169.759

IC 2.766 (x 1000) 2.630

7

44

xxxx verplaatsingen 31 249.687 1.573 152.149 11.422 bedrijven 261.518 in- en uitstappers inwoners parkeerplekken arbeidsplaatsen + 1.957

203.729 inwoners

IC

METRO

BUS

Amsterdam Centraal

23

Utrecht Overvecht 153.795 5.770 inwoners + 8.855 Utrecht CS

45.279

10.03

corridor: 9.300 gemiddelde: 42 corridor: 2.185 1.212 ha per station:woningen/ha 664 per station: 156

corridor: 1.960 per station: 196

10.330

30.173 6.742

56% 21.486

5.946

Buikslotermeerplein

14b

STREEK BUS

Amsterdam Centraal

249.687 inwoners

54

Amsterdam corridor: 5.215 gemiddelde: 28 1.800 ha Sloterdijk per station: 522 woningen/ha 10.02

IC 13

45.279

5.241 corridor: 22.760.000 19.223.000 per station: 1.896.000 woningen 1.602.000 STREEK BUS

620

11.01 Utrecht CS Buikslotermeerplein

30.173

10.03

gemiddelde: 42 woningen/ha

12.01 Amsterdam Utrecht gemiddelde: 28 Overvecht Sloterdijk woningen/ha

Totaal

23 bedrijven

1.840 (x 1000)

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

18.187 20.365.000 corridor: 22.042.000 per station: 1.469 woningen1.358

2.860 860

26.525.000 1.895.000

TRAM

94

STR B

cor per

gemidde corridor: 9 9.485 48 2.130 ha per station: woning 632


Bereikbaarheid

Bereikbaarheid Enkhuizen‐Amsterdam

Alkmaar‐Sloterdijk

Uitgeest‐Leiden

Zandvoort‐Sloterdijk

Amsterdam‐Diemen‐Utrecht

Ring Amsterdam

0

500

1000 OV Bereikbaarheid

1500 Auto Bereikbaarheid

2000

2500

3000


Bereikbaarheid

k ers

PlannenOV Woningbouw Bereikbaarheid

oners rt eeftijd

10

09

08

07

06

05

04

a

03

02

01

01

b

03

ZandvoortSloterdijk

13%87%

3 1.066 (x 1000)

Amsterdam IC Lelylaan 8.170

715

48

STOP

1.762 (x 1000) 185

97%

12.471

25 560 4.643 - 29% bezet 5.426 + 2.250

Alkmaar IC

21.145

STREEK BUS

2.996 (x 1000) 1.238

10.02 1 939 64% (x 1000)

36%

Amsterdam 162 Sloterdijk 330 15.485

Ring Amsterdam

Amsterdam Muiderpoort

9.250

STOP

TRAM STREEK BUS

3.576 810 (x 1000)

100%

70 1.787 (x 1000)

365 - 33% bezet

7.187

Netwerkwaarde Weg (score)

Stallingscapaciteit fiets METRO

1.008 - 87% bezet 17.316 + 132

STOP

4.037

2.914 (x 1000) 1.759

14 200 1.046 - 83% bezet

2.021 (x 1000) 160 18%

27%

8.546

1.556 (x 1000)

1 28% 38% 918 (x 1000)

10.03

Hoogkarspel

125

10.896 Amsterdam 450 Centraal

100% 169 - 71% bezet

160 2.091 (x 1000)

55%

939

STADS BUS

4.589

1.656 204 - 25% bezet 135 5,8 (x1.000.000)

5 - 100% bezet

2.227 (x1000) 20%

2

404 - 76% bezet

170

STOP

10%34%

5.727

52% 1.787 (x 1000)

2.882 (x 1000) 10.896

12 260 2.160 - 71% bezet

2.328 (x 1000) 35 3

1.091 (x 1000)

+ 904

17% 34%

29.517

50%

10.04

Hoorn Kersenboogerd 694

2.767 (x 1000) 2.014

415

47%185 2.549 (x 1000)

7% 45% 292 - 90% bezet

7.280

IC 2.630

METRO

18.294

4.548

9.01

Hoorn

335

1.903 (x 1000)

4% 96%

260 1.916 (x 1000)

237 - 99% bezet

4.651

105

180 3,66 (x1.000.000)

11

172 - 45% bezet

26 - 100% bezet 2.755 (x 1000)

IC Beverwijk

+ 16 5.494

STREEK BUS

2.221 (x 1000)

1.270 0 1,64 (x1.000.000)

9% 9% 29%

45%

2.063 (x 1000)

7.747

175

IC

2.090 (x 1000) 33.599

82%

268 (x 1000) 503 - 32% bezet

160

44.229

7

2.116 (x 1000)

14% 20%

61%

300 - 50% bezet

2 215 1.853 (x 1000)

168 - 80% bezet

255

KrommenieAssendelft

256 - 65% bezet 19.106 3.687 135 7,99 (1.000.000) + 64

STREEK BUS

312 (x 1000) STADS BUS

83 - 90% bezet

240 6,22 (x1.000.000)

400 (x 1000)

2.860 4,95 (x1.000.000)

+ 80

STADS BUS

851

STREEK BUS

1.956

Santpoort IC Noord

STOP

5.277

2.051 (x 1000)

17% 33%

1 50% 2.406 (x 1000)

Purmerend Overwhere

1.998 (x 1000)

2.364 (x 1000) 970

741 325

38%

165

56%

6.860

430 32 724 - 84% bezet 5.654

2.429 (x 1000)

8.03 23%

STOP

STADS BUS

380

2.044 (x 1000) 43.529

20.062 776 (x 1000) 188 - 72% bezet

165

3 265 368 (x 1000) 88 - 86% bezet

2.996 (x 1000) 208 - 63% bezet

308 - 79% bezet 430 + 49 6,62 (1.000.000)

1.762 (x 1000) 155

560 5,27 (x1.000.000) 594 - 100% bezet

+ 144 STADS BUS

STADS BUS

Weesp

9.517

Santpoort IC Zuid

STREEK BUS

HalfwegIC Zwanenburg

R-NET BUS

794

53% 165 951 (x 1000)

20% 27% 43 - 100% bezet

360 - 100% bezet 1.173 - 76% bezet 14.292 11.153 135 7,66 (x1.000.000) 2.380 (x1000) 19% 22% 59%

METRO

KoogZaandijk

285

242

535 32 480 - 93% bezet

285

939

20%

21%

2.297 (x 1000)

51% 95 527 (x 1000)

16% 29% 181 - 58% bezet

12.970

3.016

17% 34%

50% 2.345 (x 1000)

8.02

Purmerend

394

Amsterdam RAI 29.517

285

2.499 (x 1000) 18.294

2.013 (x 1000) 1

285

285 17 568 - 72% bezet

2.655 (x1000)

175 2.090 (x 1000)

9% 15% 75% 58 - 90% bezet

1.571

+ 72

95

Bloemendaal STOP

1.311

56%

2.221 (x 1000) 6.860

3.475

1.270

Amsterdam IC Sloterdijk

TRAM

216 - 72% bezet

13.684

15% 18% 30% 1.929 (x38% 1000)

Purmerend Weidevenne

8.01

805

1.313

STOP

IC Zaandam

14.901

STREEK BUS

1.706

STREEK BUS

1.838 (x 1000)

2.186 (x 1000) 3.796

170

STADS BUS

Amsterdam IC Zuid

285 37 2.426 - 65% bezet + 900

STADS BUS

195 1.433 (x 1000)

7%15%76% 142 - NB

1.493 (x 1000)

30 - 40% bezet

1.464(x 1000)

395 8,55 (x1.000.000)

STADS BUS

840 - 65% bezet 39.858 + 228

95

Bussum 6.240 Zuid €

METRO

R-NET BUS STREEK BUS

455 - 90% bezet Haarlem 2.767 (x 1000) BUS

2.125 - 100% bezet + 495

260

1.983 (x 1000)

1.130

STREEK BUS

2.755 (x 1000)

4.549

2.221 (x 1000)

406 1270

260

1.140 7.991 39 2.125 - 100% bezet + 495

1.310 (x 1000)

11.833

54%

21.673 125

8.516 €

1

STOP

1

2.883 (x 1000)

4

11.385

978

1.531 (x 1000)

1.962 (x1000) 2.369

1

600 44

STREEK BUS

2.383 (x 1000)

585 €

1434 - 84% bezet 1.588 (x 1000)

2.118 (x 1000) 155 - 67% bezet

305

648 - 75% bezet

245

+ 96

+ 626

Hilversum

19.810

TRAM

METRO

Heemstede Aerdenhout

5.533

Hillegom

1.493

STADS BUS

IC

STOP

TRAM

39.858 125 1.121 (x 1000)

21% 77% 455 - 90% bezet

15.191

90 -25% 44% bezet 19% 55%

3.077 - 64% bezet 1.529 135 + 1.500

14.437

125

35.195 1.570 (x 1000)

2.084 (x71000)

IC 13% 18% 69%

1.946 (x 1000)

115 1.292 (x 1000)

13.598

572 - 73% bezet 5.906 485

310 - 70% bezet STADS BUS

170 1

2.301 (x 1000)

1.935 240 (x 1000)

2.731 (x 1000)

135

Hilversum Sportpark

4.502 STREEK BUS

STREEK BUS

1.450

406 - 55% bezet METRO

+ 45

STADS BUS

Voorhout

2.802

STOP

STREEK BUS

auto

158 - 77% bezet

260

STOP

Hilversum Noord

STADS BUS

IC

OV

STREEK BUS

STADS BUS

310 6,14 (x1.000.000)

STOP

STREEK BUS

1.668 (x 1000)

STREEK BUS

46%

2.118 (x 1000) 448 - 90% bezet

+ 7905

Amsterdam Sloterdijk €

IC

METRO

Zaandam Kogerveld

36.405 1008 - 100% bezet1.588 (x 1000)

160

3.078

58 - 93% bezet

144 - 91% bezet 16.751 9.344 585 10,75 (x1.000.000) + 32

TRAM

2.034 (x 1000) 835

auto

2.330 (x 1000)

11.470

279 - 100% bezet

STADS BUS

3

10.670

OV

400 - 90% bezet 282 1130 + 76 8,88 (x1.000.000)

STADS BUS

IC

2.671 (x 1000)

22

1.080 5,79 (x1.000.000)

STREEK BUS

26

STADS BUS

2.755 (x 1000) 16% 26% KoogIC Bloemwijk

11 STREEK BUS

1.924 (x 1000) R-NET BUS

+ 36

31.350

1.844 - 81% bezet

245 2.837 (x 1000)

STREEK BUS

2.312

2.429 (x 1000)

20

720 7,46 (x1.000.000)

9

STADS BUS

IC METRO

STOP

2.980

663 (x 1000)

STREEK BUS

105 - 41% bezet

1.866 - 76% bezet 17.783 4.063 135 8,13 (x1.000.000)

+ 88

53%

STOP

40 - 87% bezet 260

NaardenBussum

12.223

3.072

2.301 (x 1000)

4.054

Purmerend Tramplein 54

760 (x 1000) 128 - 86% bezet 24.706 + 20

STOP

STREEK BUS

Duivendrecht 2.754 (x 1000)

1 90 2.562 (x 1000) 34.750

STREEK BUS

16.124

27%2.34549% (x 1000)

2.341 (x 1000) 2.886

Haarlem Spaarnwoude

STREEK BUS

2.567 (x1000) 24% 26% bezet 49% 75 - 95%

STOP

IC

STOP

6.669

29

7.593

STREEK BUS

784 - 65% bezet TRAM

Diemen Zuid

5.738

Wormerveer

4.091

STREEK BUS

1.840 (x 1000)

100

+ 28

STOP

METRO

448 - 90% bezet 2.766 (x 1000)

+ 52

STADS BUS

STOP

IC

201 - 10% bezet

STOP

5.480

9.196

36.405

Driehuis IC

709 1008 - 100% bezet + 7905

TRAM

576 - 82% bezet + 72

Duivendrecht

1130

STADS BUS

1.413 450 26 840 - 65% bezet + 228

Haarlem

105

240 6,22 (x1.000.000)

STREEK BUS

STREEK BUS

23

TRAM

256 - 61% bezet + 16

STREEK BUS

STREEK BUS

214

METRO

340 (x 1000) 1216 - 100% bezet

270

12.392

STOP

1.341 612 - 83% bezet 5,99 (x1.000.000) 135 + 178

METRO

10.04

Amsterdam Amstel

IC

115

STADS BUS

90 - 90% bezet

Uitgeest 2.655 (x1000) 15%

4.344

1

STREEK BUS

14% 82% 2.746 (x 1000)

268 (x 1000) 160 - 50% bezet

STOP

2.208 (x 1000)

Overveen

STADS BUS

2.902 816 - 60% bezet 6,32 (x1.000.000) 450 + 76

STOP

2.884 (x 1000) 2.258

39

340 (x 1000)

Diemen 31.350

3.816

STADS BUS

14 1130 1.008 - 87% bezet + 132

1.983 (x 1000) 240

Amsterdam Muiderpoort

4

12.932

STADS BUS

2.721

53%

135

STREEK BUS

STREEK BUS

STREEK BUS

6.240 810 (x 1000)

21%

Castricum IC

6.131

1.635 (x 1000) 12.970

870

1.255

IC

1.469

2.416 (x 1000)

816 - 59% bezet + 72

Heemskerk IC

1.799

+ 56

4.138

TRAM

105

86 - 40% bezet 2.838 (x 1000)

STOP

STREEK BUS

8%26%

240 188 - 73% 2,51bezet (x1.000.000) + 24

STREEK BUS

IC

4.042 1.257 (x 1000)

253 (x 1000) 90 237 - 99% bezet 6

Amsterdam Sciencepark

1.069

Heiloo

STOP

IC

Zandvoort IC Zee aan

5.280

STREEK BUS

STREEK BUS

285 (x 1000)

175

483 (x 1000) 240 26.768

Uitgeest IC

4.344

3.734 554 - 100% bezet 0 - nvt 1.699 (x1000) 4,88 (x1.000.000) 415 8% 20% 72% + 740

+ 132

Bovenkarspel Grootebroek

24

EnkhuizenAmsterdam

STADS BUS

4.762 875 (x 1000)

24

Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit OV Bereikbaarheid Aantal VerplaatsingenNetwerkwaarde in corridor Grote werkgevers Auto Bereikbaarheid OV (score) fiets parkeerplekken In- en uitstappers (score)

OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Verplaatsingen in corridor NetwerkwaardeAantal OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Dichtheid Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV (score) (score) fiets parkeerplekken In- (score) en uitstappers (score) fiets parkeerplekken In- en uitstappers (woningen/ha (ABF) per leeftijd per sector (score) bebouwd gebied) STADS BUS

1.560

23

Netwerkwaarde OV Arbeidsplaatsen (score) per sector

STADS BUS

2.10

Bovenkarspel Flora 38

OV Bereikbaarheid ArbeidsplaatsenAuto Bereikbaarheid Grote werkgevers Plannen Woningbouw Nieuwe Kaart per sector

STADS BUS

20.062 873 (x 1000)

24

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden

Grote werkgevers Inwoners Woonmillieus Grondgebruik (ABF) per leeftijd

Enkhuizen

475

Inwoners Arbeidsplaatsen werkgeversBebouwingsintensitei OV Bereikbaarheid Bebouwingsintensitei Netwerkwaarde OV Woonmillieus Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor WoonmillieusAuto Bereikbaarheid Inwoners Grondgebruik Plannen Woningbouw NieuweGrote Kaart (ABF) per leeftijd fiets per sectorparkeerplekken (FSI) (score) (score) In- en uitstappers (ABF) per leeftijd (FSI)

AlkmaarSloterdijk

Dichtheid Arbeidsplaatsen (woningen/ha per sector bebouwd gebied)

OV

450

2.100 (x 1000)

STREEK BUS

auto 195

304 - 55% bezet + 56

Zaandam 31

Hollandse 943 Leiden Rading3.090 17 IC 11.700.000 verplaatsingen corridor: 1.150 1.223 corridor: 14.283.000 11.035.000 23.300.000 verplaatsingen 20.782 44 28.739 69.440 2.242 194.586 corridor: corridor: 9.805 IC 187.614 22.573.000 16.464.000 3.801 corridor: STREEK 538 ha 106.075 per station: BUS 2.380.000 1.839.000 bedrijven 84.754 in- enper uitstappers 618 per station: 192 parkeerplekken + woningen 5.201 arbeidsplaatsen 60.782 in- en uitstappers + 8.489 per station: 2.822.000 2.058.000 parkeerplekken bedrijven inwoners per station: station:€ 1.226 arbeidsplaatsen STADS BUS

5.351 corridor: 18.358.000 16.357.000 614 ha per station: 1.835.800 1.635.700 woningen

jven

02

Nieuwe Kaart Auto Bereikbaarheid

271

4.399

STOP

corridor:78.111 1.985 inwoners per station: 165

corridor: 5.215 Totaal per station: 435 1.487 (x 1000) 29.532

1.473 (x 1000) 5

STREEK BUS

135

150 57%1.613 (x 1000)

39%

2.405 (x 1000)

22

13.675

1340

120 1

13.135

2.671 (x 1000)

805

1.929 (x 1000)

STADS BUS

170

2.426 - 65% bezet + 900

260

1.650 - 100% bezet + 475

STADS BUS

Amsterdam gemiddelde: 28 Sloterdijk woningen/ha 10.330

153.795 inwoners 1

939

78.015 arbeidsplaatsen

10 bedrijven

1.972 (x 1000)

2.053 (x 1000)

IC

Buikslotermeerplein

STADS BUS20%

21%

corridor: 5.215 per station: 522

19.223.000

53%

165

12.970

corridor: 1.960 per station: 196

31.350

13

3.050

1.574 (x 1000)

2.041 (x 1000)

2.670 48

152.149 arbeidsplaatsen

Totaal

31 bedrijven

2.630

OV

auto

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

18.187 woningen

26.525.000 1.895.000

2.130 ha

1.744 parkeerplekken

IC

19.300.000 verplaatsingen 122.317 in- en uitstappers

2.221 (x 1000)

METRO

TRAM

€ STADS BUS

1270

Utrecht CS

STREEK BUS

R-NET BUS

BUS 8% 13% 79%

METRO

110

21.486

2.496 (x 1000)

1

6.742

STREEK BUS

Amsterdam Centraal

Utrecht Overvecht 5.770 + 8.855 2.755 (x 1000)

11

IC

45.279

249.687 nwoners

corridor: 22.760.000

per station: 1.896.000 1.602.000 OV auto STREEK BUS

620 23

5.946

2.271 (x 1000)

905

STREEK BUS

METRO

255

STADS BUS

169.759

IC 94

corridor: 9.300 per station: 664

gemiddelde: 32 woningen/ha

15% 82%

33.599

corridor: 2.185 per station: 156

44.229

11.422 + 1.957

203.729 inwoners

1.573 parkeerplekken

141.053 arbeidsplaatsen

7

2.766 (x 1000)

xxxx verplaatsingen 261.518 in- en uitstappers

23 bedrijven

1.840 (x 1000)

corridor: 22.042.000 20.365.000 OV auto per station: 1.469 1.358

2.860 860

TRAM

corridor: 9 9.485 48 per station: 632

STREEK BUS

30

corridor: 2.565 per station: 171

11.012 + 2.006


Netwerkwaarde Netwerkwaarde weg

Netwerkwaarde OV Amsterdam‐Diemen‐Utrecht Uitgeest‐Leiden Ring Amsterdam Alkmaar‐Sloterdijk Uitgeest‐Leiden

Zandvoort‐Sloterdijk

Enkhuizen‐Amsterdam

Enkhuizen‐Amsterdam

Amsterdam‐Diemen‐Utrecht

Zandvoort‐Sloterdijk

Ring Amsterdam

Alkmaar‐Sloterdijk

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

50

100

150

200


Netwerkwaarde OV

ereikbaarheid Nieuwe Kaart

Netwerkwaarde OV Bebouwingsintensitei (score) (FSI)

Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Arbeidsplaatsen Aantal Woonmillieus Inwoners fiets (ABF) (score) per leeftijd per parkeerplekken sector Grondgebruik Plannen Woningbouw

AlkmaarSloterdijk

rote us werkgevers Inwoners Grondgebruik per leeftijd

Verplaatsingen in corridor Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit In- en uitstappers (score) (score) fiets Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers Nieuwe Kaart Bebouwingsintensitei (ABF) per leeftijd per sector (FSI)

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden Dichtheid OV Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV (woningen/ha (score) bebouwd gebied)

OV Bereikbaarheid Bereikbaarheid Arbeidsplaatsen werkgevers Plannen Woningbouw AutoGrote Nieuwe Kaart per sector

Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde Weg Woonmillieus (score) (ABF)

ZandvoortSloterdijk

Aantal parkeerplekken OV Bereikbaarheid

EnkhuizenAmsterdam

Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid fiets parkeerplekken In- en uitstappers (score) fiets parkeerplekken In- en uitstappers per leeftijd (score) per sector

Netwerkwaarde OV (score)

Verplaatsingen in corridor In- en uitstappers Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV (score)

Netwerkwaarde Weg (score)

Ring Amsterdam

Netwerkwaarde Weg (score)

Stallingscapaciteit fiets

Aantal parkeerplekken

Stallingsca fiets

Verplaatsingen in co In- en uitstappers

METRO STADS BUS

STADS BUS

IC 2.10

0) 3

8.170

STOP STREEK BUS

Amsterdam 48 715Lelylaan 2.996 (x 1000) 1.238

21.145

185

1.762 (x 1000)

12.471

4.643 29% bezet 560 + 2.250

IC

365 - 33% bezet

3.576 810 (x 1000)

5.426

7.187

100%

STOP

STREEK BUS

4,88 (x1.000.000) 554 - 100% bezet 415 + 740

70 1.787 (x 1000)

3.734 0 - nvt 1.699 (x1000)

Heiloo

4.037

240

8% 20%

STADS BUS

STOP

1.069

STOP

STREEK BUS

14

162

2.914 (x 1000) 10.02 330Amsterdam 1.759

1

15.485

Sloterdijk

160

2.021 (x 1000)

18%

27%

10.896

2.882 (x 1000) 10.896

Amsterdam IC Centraal

2.328 (x 1000) 3

35

Castricum

6.131

260 2.160 71% bezet

292 - 90% bezet

1.091 (x 1000)

+ 904

47% 185 2.549 (x 1000)

816 - 60% bezet 6,32 (x1.000.000) 450 + 76

17% 34%

IC

2.721

2.767 (x 1000) 2.014

415

4 0)

4.548

29.517

50%

18.294

1

9.01

1 0)

2.630 1130 1.008 87% bezet + 132

1.983 (x 1000)

240

237 - 99% bezet

1.903 (x 1000)

260 1.916 (x 1000)

7.593

IC

5.480

METRO

9% 9% 29% 175

45% 2.063 (x 1000)

7.747

26 450 840 - 65% bezet + 228 1.413

14% 20%

709 1008 - 100% bezet + 7905

STADS BUS

400 (x 1000)

7

9.196

300 - 50% bezet

2.116 (x 1000)

19.106 3.687 2.567 (x1000) 75 - 95% bezet 7,99 (1.000.000)256 - 65% bezet 165 135 + 64 24% 26% 49%

215 1.853 (x 1000)

43.529

Wormerveer

4.091

380

851

STREEK BUS

776 (x 1000)

265

368 (x 1000)

20.062

+ 28

Weesp

STOP

165 56%

38%

20%

32 724 - 430 84% bezet

1.998 (x 1000)

2.341 (x 1000) 2.886

6.860 5.654

STOP

43 - 100% bezet

27%

53% 165 951 (x 1000)

14.292 11.153 360 - 100% bezet 1.173 - 76% bezet 7,66 (x1.000.000) 90 135 2.380 (x1000)

KoogZaandijk

IC

19%

22%

1

128 - 86% bezet

2.562 (x 1000)

59%

40 - 87% bezet

+ 20

208 - 63% bezet

155 1.762 (x 1000)

Zuid

STREEK BUS

IC

Bloemendaal

0)

8.03

16.124

285

242

2.754 (x 1000)

285

4.054 Duivendrecht

20%

21%

32 535 480 - 93% bezet

2.301 (x 1000)

16% 29% 51% 95 181 - 58% bezet 527 (x 1000)

2.297 (x 1000)

+ 88

53%

12.970

STOP

STOP

31.350

17.783 4.063 1.866 - 76% bezet 8,13 (x1.000.000) 135

11

3.016

STREEK BUS

STREEK BUS

STREEK BUS

0)

29.517

285

13.684

8.01

2.499 (x 1000) 18.294

Amsterdam IC RAI

8.02

3 0)

394

805

1.313

285

4.549

1.924 (x 1000)

1.080

16% 26%

56%

3.475

STREEK BUS

IC

170

1.838 (x 1000)

37 1.706 285 2.426 - 65% bezet + 900

835

7%15%76%

195 1.433 (x 1000)

1.668 (x 1000)

1.140 39 2.125 - 100% bezet + 495

58 - 93% bezet 46%

54% 125

1

2.118 (x 1000)

448 - 90% bezet

1434 - 84% bezet

612 - 83% bezet + 1

260

1.130

0

158 - 77% bezet

260

TRAM

Heemstede Aerdenhout STOP

5.533

2.958

STOP METRO STREEK BUS

1.588 (x 1000) 8.516 155 - 67% bezet

2.118 (x 1000) 1

305

245

2.883 (x 1000)

2.383 (x 1000)

585

648 - 75% bezet

144 - 80% bezet 170

+ 96

600 - 100% beze

+ 626

Hilversum

19.810

1.493

Hillegom

+ 5 1.269

STADS BUS

STOP

IC

TRAM

21% 455 - 90% bezet

77% 125 1.121 (x 1000)

15.191 135

3.077 - 64% bezet 1.529

90 - 44% bezet

+ 1.500

19%

STADS BUS

25%

1.570 (x 1000) 55%

35.195 Hilversum Sportpark

14.437

IC

STREEK BUS

2.084 (x 1000)

+ 45

7

STADS BUS

1.935 (x 1000)

2.731 (x 1000)

2.802

406 - 55% bezet

240

135

125

4.502

IC

1.983 (x 1000)

36.405 310 6,14 (x1.000.000)

STADS BUS

Hilversum Noord

21.673

METRO

STREEK BUS

2.767 (x 1000)

6.240

STOP

1.310 (x 1000)

7.991

IC

455 - 90% bezet

Amsterdam Sloterdijk 39.858

STREEK BUS

260

BUS Haarlem

+ 7905

16.751 144 - 91% bezet 9.344 10,75 (x1.000.000) 585 + 32

IC

TRAM

Amsterdam Zuid 406 2.034 (x 1000)

142 - NB

50 - 90% bezet

STADS BUS

39.858

R-NET BUS

1008 - 100% bezet

3.078

STADS BUS

95

395

2.125 - 100% bezet + 495

260

STREEK BUS

2.330 (x 1000)

Amsterdam 840 - 65% bezet Sloterdijk + 228

8,55 (x1.000.000)

30 - 40% bezet STREEK BUS

1.588 (x 1000)

Zaandam IC

14.901 STREEK BUS

TRAM

Bussum Zuid €

6.860

279 - 100% bezet 160

1.701 3.489 - 100% be

170

STREEK BUS

METRO

STADS BUS

STADS BUS

METRO

2.655 (x1000)

+ 72

1.571 400 - 90% bezet 282 8,88 (x1.000.000) 1130 + 76

1.464(x 1000)

1.493 (x 1000)

+ 36

1.270

METRO

5,79 (x1.000.000)

2.837 (x 1000)

216 - 72% bezet

2.221 (x 1000)

9% 15% 75% 175 58 - 90% bezet 2.090 (x 1000)

STOP

2.186 (x 1000) 3.796

1270

2.980

17 568 - 285 72% bezet

IC

95

STADS BUS

STREEK BUS

0)

2.013 (x 1000) 1

105 - 41% bezet STADS BUS

Koog- 2.755 (x 1000) Bloemwijk IC

799 - 79% bezet

1.844 - 81% bezet

245

STOP

1.311

554 - 100% beze + 12.49

HalfwegZwanenburg

STREEK BUS

R-NET BUS

STADS BUS

3.072

70 STADS BUS

STREEK BUS

338 - 84% bezet

560

R-NET BUS

7,46 (x1.000.000)

9

3.840

STOP

594 - 100% bezet 5,27 (x1.000.000) + 144

STADS BUS

IC Santpoort 720

260

Naarden24.706 Bussum

34.750 12.223

STOP

STREEK BUS

663 (x 1000)

760 (x 1000)

€ STADS BUS

2.996 (x 1000)

794

STREEK BUS

STREEK BUS

2.364 (x 1000) 970

STREEK BUS

TRAM

STREEK BUS

3

201 - 85% 30 bezet

Haarlem Spaarnwoude

1.956

Noord

430 308 - 79% bezet 6,62 (1.000.000) + 49

88 - 86% bezet

188 - 72% bezet

9.517

1.940

€ METRO

784 - 65% bezet 2.860 + 80

1.840 (x 1000)

IC Santpoort

STOP

2.044 (x 1000)

STADS BUS

STOP

2.766 (x 1000)

6,22 (x1.000.000)

83 - 90% bezet

STADS BUS

Diemen Zuid

STOP

4,95 (x1.000.000)

100

TRAM

IC

STREEK BUS

448 - 90% bezet

240

223 - 67% bezet

Haarlem

36.405

2.125 - 100% be +

260

576 - 82% bezet + 72

IC

+ 52

5.738

1.270 0

STADS BUS

2.032 METRO

STREEK BUS

2.221 (x 1000)

105

Driehuis

312 (x 1000) 44.229

168 - 80% bezet

1,64 (x1.000.000) STREEK BUS

240

STREEK BUS

160

33.599 255

IC

Beverwijk

6,22 (x1.000.000)

503 - 32% bezet

30 - 84% bezet TRAM

26 - 100% bezet

2.755 (x 1000)

Duivendrecht 1130

2

61%

STOP

Amsterdam Amstel 741

15% 82% 201 - 10% bezet

5.494

268 (x 1000)

10.04

2.090 (x 1000)

KrommenieAssendelft

STREEK BUS

2.884 (x 1000) 2.258

+ 16

11

STADS BUS

1216 - 100% bezet

STADS BUS

256 - 61% bezet + 16

IC

172 - 45% bezet

31.350

340 (x 1000)

2.655 (x1000)

4.651 1.341 5,99 (x1.000.000) 612 - 83% bezet 135 + 178

STOP

325

Diemen

12.392

Overveen

1.255

105

180

1.238 - 98%682 beze + 3

170

12.970

270

€ STREEK BUS

3,66 (x1.000.000) 115

364 - 25% bezet

870

2.416 (x 1000)

268 (x 1000)

4% 96%

14

STOP

Amsterdam Muiderpoort 39

335

90 - 90% bezet

STOP

STADS BUS

10.04

53%

Uitgeest

4.344

METRO

5.727

21%

86 - 40% bezet

Heemskerk

1.799

TRAM

816 - 59% bezet + 72

2.838 (x 1000) IC

6

160 - 50% bezet

2.902

STADS BUS

STREEK BUS

0)

20%

STREEK BUS

7.280

7% 45%

135

1.635 (x 1000)

3.816

IC

12

450

10.03

- 73% bezet 2,51188 (x1.000.000) + 24

90

340 (x 1000)

404 - 76% bezet

170

2.227 (x1000)

2

STOP

939

STREEK BUS

STOP

5 - 100% bezet

STADS BUS

IC

105

240

+ 56 4.138

IC

1.656

5,8 (x1.000.000)204 - 25% bezet 135

160 2.091 (x 1000)

STADS BUS

8.546

55%

4.589

100% 169 - 71% bezet

1.556 (x 1000)

+ 132

125 1

1.046 83% bezet 200

237 - 99% bezet

2.919

Zandvoort aan Zee

5.280

STREEK BUS

253 (x 1000)

STREEK BUS

17.316 Amsterdam Sciencepark

26.768

Uitgeest

4.344

285 (x 1000)

175 1.008 - 87% bezet + 132

483 (x 1000)

72%

IC

Amsterdam Muiderpoort

9.250

IC

TRAM

25 97%

Alkmaar

Voorhout

52 - 85% bezet STREEK BUS

2.658 - 90% bez + 2 1.616

170

1.450

STOP

METRO

STREEK BUS

STREEK BUS

978

4

11.385

1.531 (x 1000)

1.962 (x1000) 2.369

600

13% 18% 69%

44

115 1.292 (x 1000)

1.946 (x 1000)

1

13.598

572 - 73% bezet 5.906

310 - 70% bezet

485

STADS BUS

1

2.301 (x 1000)

170

2.100 (x 1000)

195

450

304 - 55% bezet

60 - 50% bezet

+ 56 STADS BUS

corridor: 5.215 per station: 435

6.357.000 .635.700 614 ha

4.399

Totaal

1.487 (x 1000) 29.532

Hollandse 943 Leiden IC corridor: 1.985 23.300.00017 verplaatsingen 2.242 Rading 3.090 78.111 20.782 corridor: corridor: 1.150 1.223 69.440 corridor: 14.283.000 11.035.000 IC 3.801 STREEK + 5.201 per station: 165 106.075 in- en uitstappers parkeerplekken BUS per station: 2.380.000 1.839.000 bedrijven inwoners per station: 618 per station: 192 parkeerplekken arbeidsplaatsen + 8.489 44 60.782 28.739 194.586 187.614 corridor: 22.573.000 1.473 (x 1000) 39% 57% 135 22 150 538 ha 170 805 1 2.671 (x 1000) 1.929 (x 1000) 13.675 13.135 per station: 2.822.000 1.613 (x 1000) 1340 120 bedrijven 5 2.405 (x 1000) woningen inwoners arbeidsplaatsen STOP

STREEK BUS

STADS BUS

STADS BUS

153.795 inwoners 1

939

78.015 arbeidsplaatsen 2.053 (x 1000)

IC

10 bedrijven 1.972 (x 1000)

corridor: 22.760.000 per station: 1.896.000 STREEK BUS

620

STADS BUS

23

20%

21%

corridor: 5.215 per station: 522

19.223.000 1.602.000 53% 165

12.970

5.946

corridor: 1.960 per station: 196

31.350

Utrecht Overvecht 1.744 5.770 parkeerplekken + 8.855 2.755 (x 1000)

11

IC 3.050

13

2.041 (x 1000)

1.574 (x 1000)

2.670

48

8% 13% 79%

110

21.486

2.496 (x 1000)

1

6.742

31 bedrijven

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

18.187 woningen

26.525.000 1.895.000

2.130 ha

gemiddelde: 32 woningen/ha

260

1.650 - 100% bezet + 475

455 - 90% bezet

R-NET BUS

BUS 2.271 (x 1000)

905

169.759

15% 82%

corridor: 9.300 per station: 664

STREEK BUS

STREEK BUS

METRO

255

onbekende

30

onbekende

STADS BUS

STREEK BUS

94

11 + 4.

€ STADS BUS

1270

METRO

2.630

corridor: 1.300 per station: 163

TRAM

19.300.000 verplaatsingen 122.317 in- en uitstappers

Utrecht CS

14.90

142 - NB

IC

METRO

2.221 (x 1000)

11.700.000 verplaatsingen € 84.754 in- en uitstappers corridor: 9.805 16.464.000 2.426 - 65% bezet 2.058.000 per station: 1.226 + 900

33.599

corridor: 2.185 per station: 156

7

44.229

11.422 + 1.957

203.729 inwoners

1.573 parkeerplekken

141.053 arbeidsplaatsen

IC 2.766 (x 1000)

1.840 (x 1000)

2.860 860

TRAM

STREEK BUS

xxxx verplaatsingen 261.518 in- en uitstappers

23 bedrijven

corridor: 22.042.000 per station: 1.469

20.365.000 1.358

corridor: 9 9.485 48 per station: 632

corridor: 2.565 per station: 171

11.012 + 2.006

2. 858 parkeerplekken

x verplaatsing 250.939 in- en


Parkeren

eus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid OV twerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Woonmillieus Inwoners Netwerkwaarde Arbeidsplaatsen Grondgebruik Plannen Woningbouw Nieuwe Kaart Bebouwingsintensitei per sector (score) per sector (score) per leeftijd fiets parkeerplekken In- en uitstappers (ABF) per leeftijd (FSI)

ikbaarheid Grote werkgevers euwe Kaart

AlkmaarSloterdijk

Netwerkwaarde Stallingscapaciteit GroteWeg werkgevers (score) fiets

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden

Aantal OV Bereikbaarheid parkeerplekken

Verplaatsingen in Netwerkwaarde corridor Auto Bereikbaarheid OV In- en uitstappers (score)

ZandvoortSloterdijk

OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Verplaatsingen in corridor NetwerkwaardeAantal OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor Dichtheid Woonmillieus Inwoners Arbeidsplaatsen Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV (score) (score) fiets parkeerplekken In- (score) en uitstappers (score) fiets parkeerplekken In- en uitstappers (woningen/ha (ABF) per leeftijd per sector (score) bebouwd gebied)

Netwerkwaarde Weg (score)

Netwerkwaarde Weg (score)

EnkhuizenAmsterdam Stallingscapaciteit fiets

Aantal parkeerplekken

METRO

Stallingscapaciteit fiets

Aantal parkeerplekken

Verplaatsingen in corrido In- en uitstappers

Ring Amsterdam

Verplaatsingen in corridor In- en uitstappers

STADS BUS

STADS BUS

STOP

TRAM

00)

25 12.471 560

Alkmaar IC

21.145

€ 70 1.787 (x 1000) 365 - 33% bezet

0 - nvt 1.699 (x1000)

8% 20%

483 (x 1000)

72%240

26.768

STOP

14 200

00)

1.656 204 - 25% bezet 135 5,8 (x1.000.000)

5 - 100% bezet

17.316

6

240 - 73% bezet 2,51188 (x1.000.000) + 24

4.138

939STOP

2.227 (x1000)

2

20%

21%

53%

Castricum IC

6.131

1.635 (x 1000)

3.816

12.970

816 - 59% bezet + 72 870

2.416 (x 1000)

Enkhuizen

2.919

10.258

TRAM

364 - 25% bezet

STREEK BUS

105

180 3,66 (x1.000.000)

Bovenkarspel Flora

682

Overveen IC

39.858

TRAM

256 - 61% bezet + 16

106 - 21% bezet

1.238 - 98% bezet + 350

170

STADS BUS

1.255

268 (x 1000) 160 - 50% bezet

340 (x 1000)

Diemen

135

105

Heemskerk IC

1.799

+ 56

STADS BUS

86 - 40% bezet 2.838 (x 1000)

STOP

404 - 76% bezet

170

+ 132 8.546

253 (x 1000) 90 237 - 99% bezet

285 (x 1000)

4.589

100% 160 2.091 (x 1000) 169 - 71% bezet

1.046 - 83% bezet1.556 (x 1000)

Amsterdam Sciencepark

1.069

Heiloo

4.037

Zandvoort ICZee aan

5.280

STREEK BUS

STREEK BUS

175 1.008 - 87% bezet + 132

STADS BUS

STOP

Uitgeest IC

4.344

3.734 554 - 100% bezet 4,88 (x1.000.000) 415 + 740

7.187

100%

STOP

STREEK BUS

3.576 4.643 - 29% bezet810 (x 1000) 5.426 + 2.250

Amsterdam Muiderpoort

9.250

30 - 84% bezet €

METRO

115

31.350

11

172 - 45% bezet + 16 5.494

STADS BUS

26 - 100% bezet 2.755 (x 1000)

STREEK BUS

IC Beverwijk

2.221 (x 1000)

455 - 90% bezet Bovenkarspel Grootebroek

2.125 - 100% bezet 2.032 + 495

260

1.270 0 1,64 (x1.000.000)

STREEK BUS

STREEK BUS

12 260

00)

2.902 816 - 60% bezet 6,32 (x1.000.000) 450 + 76

METRO

18.294

2.630

Uitgeest 2.655 (x1000)

14 1130

IC

2.090 (x 1000)

15% 82%

1130

33.599

4% 96%

4.651

260 1.916 (x 1000) 237 - 99% bezet

1.008 - 87% bezet1.903 (x 1000) + 132

201 - 10% bezet

168 - 80% bezet

255

450 26

1.413

9.196

14% 20% 61% 215 1.853 (x 1000) 300 - 50% bezet

840 - 65% bezet 2.116 (x 1000) + 228

19.106

STADS BUS

83 - 90% bezet

2.860 4,95 (x1.000.000)

100

26%

TRAM

STOP

49%

2.044 (x 1000)

43.529

188 - 72% bezet

20.062 776 (x 1000)

88 - 86% bezet

265 368 (x 1000)

3

2.996 (x 1000) 208 - 63% bezet

308 - 79% bezet 430 6,62 (1.000.000) + 49

155

1.762 (x 1000)

6.860

724 - 84% bezet 2.341 (x 1000) 2.886 5.654

14.292

Santpoort IC Zuid

794

535 32

2.562 (x 1000)

128 - 86% bezet

34.750

16% 29% 51% 95 527 (x 1000) 181 - 58% bezet

480 - 93% bezet 2.297 (x 1000)

17.783

3.072 1.866 - 76% bezet 4.063 135 8,13 (x1.000.000)

+ 20

40 - 87% bezet

24.706

663 (x 1000) 260

HalfwegIC Zwanenburg

31.350

2.837 (x 1000)

2.980

95

STADS BUS

KoogIC Bloemwijk

3.016

STREEK BUS

1.924 (x 1000)

R-NET BUS

IC

105 - 41% bezet

2.755 (x 1000)

12.491

24.381

216 - 72% bezet

16% 26%

2.221 (x 1000) 3.475

1.080 5,79 (x1.000.000)

1.464(x 1000)

395 8,55 (x1.000.000)

56%

6.860

STREEK BUS

Amsterdam IC Sloterdijk STADS BUS

840 - 65% bezet 39.858 + 228

95 €

Bussum Zuid €

12.392

50 - 90% bezet

METRO

R-NET BUS STREEK BUS

6.240

Haarlem BUS

2.125 - 100% bezet + 495

260

67 - 40% bezet

Purmerend Overwhere

1.701

STOP

30 - 40% bezet

3.489 - 100% bezet

170

Bloemendaal

1.311

TRAM

1.493 (x 1000)

1.270

799 - 79% bezet

1.844 - 81% bezet

245

9

STADS BUS

+ 36

11

0 - nvt

Hoorn

METRO

720 7,46 (x1.000.000)

METRO

STOP

554 - 100% bezet + 740

STADS BUS

STREEK BUS

STREEK BUS

+ 88 12.970

760 (x 1000)

NaardenBussum

12.223

STOP

STREEK BUS

00)

22%

90 59%

1

KoogZaandijk

IC

70

9.250

360 - 100% bezet 2.380 (x1000) 19%

338 - 84% bezet

+ 144

R-NET BUS

STOP

1.173 - 76% bezet 11.153 135 7,66 (x1.000.000)

560 5,27594 (x1.000.000) - 100% bezet

STADS BUS

Weesp

9.517

Hoorn Kersenboogerd

3.840

STADS BUS

380

165

Wormerveer

4.091

Haarlem Spaarnwoude

1.956

Santpoort IC Noord

+ 28

20% 27% 53% 165 951 (x 1000) 43 - 100% bezet

201 - 85% bezet

+ 80

STREEK BUS

2.567 (x1000) 24% 75 - 95% bezet

256 - 65% bezet 3.687 135 7,99 (1.000.000) + 64

STREEK BUS

784 - 65% bezet

STREEK BUS

430 32

00)

164.732

30

STADS BUS

851

STREEK BUS

STADS BUS

STOP

STREEK BUS

1.840 (x 1000)

STREEK BUS

Hoogkarspel

1.940

METRO

448 - 90% bezet 2.766 (x 1000)

240 6,22 (x1.000.000)

400 (x 1000)

STOP

5.738

STOP

2

709 1008 - 100% bezet + 7905

+ 52

KrommenieAssendelft

5.480

312 (x 1000)

Diemen Zuid

STADS BUS

7.747

7

223 - 67% bezet

IC

36.405

Driehuis IC

160

44.229

Haarlem

576 - 82% bezet + 72

TRAM

1.341 612 - 83% bezet 5,99 (x1.000.000) 135 + 178

METRO

105

240 6,22 (x1.000.000)

STREEK BUS

Duivendrecht

12.392

STOP

00)

268 (x 1000) 503 - 32% bezet

340 (x 1000) 1216 - 100% bezet

270

STOP

4.344

1

00)

90 - 90% bezet

STADS BUS

IC

29.517

7.280

7% 45% 47%185 2.549 (x 1000) 292 - 90% bezet

2.160 - 71% bezet1.091 (x 1000) + 904

€ STADS BUS

455 - 90% bezet 2.767 (x 1000)

1.983 (x 1000)

Purmerend 201 - 10% bezet Tramplein

612 - 83% bezet + 178

260

1.130

STREEK BUS

00)

285 17

175 9% 15% 75% 58 - 90% bezet 2.090 (x 1000)

568 - 72% bezet 2.655 (x1000)

400 - 90% bezet 282 1130 + 76 8,88 (x1.000.000)

1.571

36.405

279 - 100% bezet

IC Zaandam

1.706

STREEK BUS

00)

285 37

STADS BUS

16.751

46%

54%

58 - 93% bezet

144 - 91% bezet 9.344 585 10,75 (x1.000.000) + 32

125

21.673

METRO

STREEK BUS

1.140 7.991 39 1.310 (x 1000) 2.125 - 100% bezet + 495

305

600 - 100% bezet

170

648 - 75% bezet

245

Hilversum

125 21% 77% 1.121 (x 1000) 455 - 90% bezet

15.191

90 - 44% bezet 19%

3.077 - 64% bezet 1.529 135 + 1.500

144 - 80% bezet

IC

STOP

Purmerend Weidevenne

1.269

TRAM

14.437

35.195 1.570 (x 1000)

7

Hilversum Sportpark

4.502

IC

STREEK BUS

2.084 (x 1000)

2.731 (x 1000)

135

13% 18% 69%

1.946 (x 1000)

115 1.292 (x 1000)

13.598

572 - 73% bezet 5.906 485

240

1.935 (x 1000)

406 -1.450 55% bezet + 45

52 - 85% bezet

2.658 - 90% bezet + 2.070

170

Zaandam Kogerveld

STADS BUS

1.616

STOP

STREEK BUS

310 - 70% bezet STADS BUS

6 - 66% bezet

METRO

Voorhout

2.802

35.816

STREEK BUS

55% 125

500 - NB

+ 550

STADS BUS

+ 96

Hillegom

1.493

25%

STREEK BUS

600 44

585

6.372

2.118 (x 1000) 155 - 67% bezet

+ 626

STADS BUS

00)

2.383 (x 1000)

2.883 (x 1000)

Purmerend

39.858

IC

2.958

STOP

1

1434 - 84% bezet 1.588 (x 1000)

19.810

0

TRAM

STOP

STOP

STREEK BUS

158 - 77% bezet

260

Heemstede Aerdenhout

5.533 8.516

1

Amsterdam Sloterdijk €

IC

00)

3.078

195 1.433 (x 1000)

7%15%76% 142 - NB

2.426 - 65% bezet2.330 (x 1000) + 900

310 6,14 (x1.000.000)

+ 7905

Hilversum Noord

STADS BUS

14.901

STREEK BUS

2.118 (x 1000) 448 - 90% bezet

1008 - 100% bezet1.588 (x 1000)

160

+ 72 STOP

STADS BUS

170 1

2.301 (x 1000)

195

450

2.100 (x 1000)

304 - 55% bezet

60 - 50% bezet

+ 56

Hollandse Leiden Rading 17 verplaatsingen 11.700.000 corridor: 3.090187.614 corridor: 1.150 1.223 corridor: 14.283.000 11.035.000194.586 23.300.000 2.242 20.782 28.73969.440 44 corridor: 9.805 IC 16.464.000 verplaatsingen 3.801 IC corridor: 22.573.000 STREEK 538 ha bedrijven BUS per station: 2.380.000 1.839.000inwoners in- en uitstappers per station: 618 per station: 192 parkeerplekken + 5.201woningen arbeidsplaatsen € 60.782 106.075 in- en uitstappers + 8.489 per station: 2.822.000 84.754 2.058.000 parkeerplekken bedrijven per station: 1.226 arbeidsplaatsen STADS BUS

78.111 orridor: 1.985 inwoners er station: 165

00)

135

943

STOP

STREEK BUS

39%

2.405 (x 1000)

22

150 57%1.613 (x 1000)

13.675

1340

120 1

13.135

2.671 (x 1000)

805

1.929 (x 1000)

170

STADS BUS

STADS BUS

IC

10 bedrijven

00)

00)

525.000 95.000

.130 ha

corridor: 22.760.000 per station: 1.896.000 STREEK BUS

STADS BUS20%

620 23

21%

53%

165

corridor: 5.215 per station: 522

19.223.000 1.602.000 12.970

5.946

corridor: 1.960 per station: 196

31.350

2.755 (x 1000)

11

1.744 parkeerplekken 2.221 (x 1000)

METRO

8% 13% 79%

110

21.486

2.496 (x 1000)

1

6.742

STREEK BUS

Zaandam

11.276 + 4.383

Amsterdam Sloterdijk 39.858

€ STADS BUS

1270

STREEK BUS

260

1.650 - 100% bezet + 475

455 - 90% bezet

Buikslotermeerplein

R-NET BUS

2.271 (x 1000)

905

STREEK BUS

METRO

onbekende

255

STADS BUS

169.759

Amsterdam Centraal

IC 94

corridor: 9.300 per station: 664

gemiddelde: 32 woningen/ha

15% 82%

33.599

corridor: 2.185 per station: 156

203.729 inwoners

44.229

11.422 + 1.957

1.573 parkeerplekken

141.053 arbeidsplaatsen

7

2.766 (x 1000)

xxxx verplaatsingen 261.518 in- en uitstappers

23 bedrijven

1.840 (x 1000)

corridor: 22.042.000 per station: 1.469

20.365.000 1.358

2.860 860

TRAM

corridor: 9 9.485 48 per station: 632

1.335 parkeerplekken

142 - NB

TRAM

BUS

METRO

14.901

IC

19.300.000 verplaatsingen 122.317 in- en uitstappers

Utrecht CS

IC 2.670 48

Utrecht

Overvecht 5.770 + 8.855

2.426 - 65% bezet + 900

corridor: 1.300 per station: 163

STREEK BUS

onbekende

30

corridor: 2.565 per station: 171

11.012 + 2.006

2. 858 parkeerplekken

164.732

x verplaatsingen 250.939 in- en uitstappers

xxx verplaatsinge 303.059 in- en uits


In- en uitstappers In‐/uitstappers Uitgeest‐Leiden

Enkhuizen‐Amsterdam

Alkmaar‐Sloterdijk

Zandvoort‐Sloterdijk

Amsterdam‐Diemen‐Utrecht

Ring Amsterdam

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000


In- en uitstappers, herkomst / bestemming

Dichtheid Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Inwoners Aantal Verplaatsingen in corridor Woonmillieus Grote werkgevers Verplaatsingen Grondgebruik Plannen Woningbouw Kaart Arbeidsplaatsen GrondgebruikOV Woonmillieus InwonersNieuwe Grote werkgevers OV BereikbaarheidArbeidsplaatsen Auto Bereikbaarheid Nieuwe Kaart in corridor Bebouwingsintensitei Netwerkwaarde (woningen/ha (score) fiets parkeerplekken In- en uitstappers (ABF) per leeftijd per sector In- en uitstappers (ABF) per leeftijd perbebouwd sector gebied) (score) (FSI) (score)

Arbeidsplaatsen gscapaciteit Aantal Plannen Woningbouw per sector parkeerplekken

AlkmaarSloterdijk

AmsterdamUitgeestDiemen-Utrecht Leiden

ZandvoortSloterdijk

OV Netwerkwaarde Bereikbaarheid Bereikbaarheid Plannen Woningbouw WegAuto Nieuwe Kaart Stallingscapaciteit (score) fiets

EnkhuizenAmsterdam

Netwerkwaarde OVVerplaatsingen Netwerkwaarde Weg Stallingscapa Woonmillieus Inwoners Bebouwingsintensitei Aantal in corridor Grondgebruik P (score) fiets (ABF) (score) per leeftijd (FSI) parkeerplekken In- en uitstappers

Ring Amsterdam

Dichtheid Dichtheid Grote werkgevers Inwoners (woningen/haArbeidsplaatsenWoonmillieus OV Bereikbaarheid AutoNetwerkwaarde BereikbaarheidWeg Stallingscapaciteit Inwoners Netwerkwaarde OV Verplaatsingen in corridor GrondgebruikAantal Plannen Woningbouw NieuweGrondgebruik Kaart Netwerkwaarde OV Aantal Netwerkwaarde Weg Stallingscapaciteit Verplaatsingen in corridor Plannen Woningbouw Woonmillieus Nieuwe Kaart Dichtheid Woonmillieus (score) Inwoners Grote werkgevers OV Bereikbaarheid Auto Bereikbaarheid Netwerkwaarde OV (woningen/ha Netwerkwaarde Weg (ABF) Stallingscapaciteit Aantal Verplaatsingen in corridor per leeftijd sector (ABF) per leeftijd (score) fiets parkeerplekken (score) Inen uitstappers (score)Arbeidsplaatsen fiets parkeerplekken In- en uitstappers oningen/ha bebouwd gebied) (score) bebouwd gebied) perInGrondgebruik (ABF) per leeftijd per sector (score) fiets parkeerplekken en uitstappers uwd gebied) METRO

STADS BUS

STOP

STADS BUS

13.09

Alkmaar IC

21.145

TRAM STREEK BUS

70 365 - 33% bezet 1.787 (x 1000)

415

160 169 - 71% bezet 2.091 (x 1000)

bezet 1.556 (x 1000)

STOP

4.589

100%

939

STOP

STADS BUS

20% Diemen

10.06

2.227 (x1000)

2

Castricum

13.07

Castricum IC

6.131

285 (x 1000)

175 1.008 - 87% bezet 26.768 + 132

30 - 99% bezet 17.316 237

53%

67%13% 23%

18.366

105 18.424

816 - 59% bezet 49% 6 870 + 72

24% 26% 2.416 (x 1000)

495

21%

4.238

38

METRO

115

Beverwijk

172 - 45% bezet

11

IC Beverwijk

+ 16 5.494

STADS BUS

26 - 100% bezet 2.755 (x 1000)

2.221 (x 1000)

+ 904

7.280

7% 45% 47% 185 292 - 90% bezet 2.549 (x 1000)

bezet 1.091 (x 1000)

816 - 2.902 60% bezet + 76

450

Uitgeest

IC 13.06

METRO

18.294

Uitgeest 2.655 (x1000)

1216 - 100% bezet

STOP

4.344

1

2.090 (x 1000)

15% 82%

4% 96%

bezet 1.903 (x 1000) + 188 STOP

4.651

260 237 - 99% bezet 1.916 (x 1000)

612 - 1.341 83% bezet + 178

135

503 27 - 32% bezet

KrommenieAssendelft

METRO

19.106

+ 64

20% 27% 53% 165 43 - 100% bezet 951 (x 1000)

2.341 (x 1000) ezet 2.886 5.654

IC 13.03 STREEK BUS

14.292

160

360 - 100% bezet 1 1.13790 19% 22% 59%

1.173 11.153 - 76% bezet

135

2.380 (x1000)

12.07 KoogZaandijk

KoogZaandijk

STOP

95 16% 29% 51% 181 - 58% bezet 527 (x 1000)

2.297 (x 1000)

17.783

1.866 76% bezet 4.063

135

+ 88 STOP

2.980

KoogBloemwijk

31.350

13.02 STREEK BUS

9% 15% 75% 58 - 90% bezet

2.655 (x1000)

3.016

STADS BUS

1.571

400 - 90% bezet 282 + 76

1130

216 - 72% bezet + 36 METRO

56%

2.221 (x 1000)

Hilversum Noord

STADS BUS

IC Zaandam

14.901

STREEK BUS

46%

STREEK BUS

€ STADS BUS

195 1.433 (x 1000)

16.751

585

7.991 % bezet1.310 (x 1000) + 475

21% 77% 455 - 90% bezet

30 34- 40% bezet

13%30%

3.078 54%

21.673

12.04

1

395

+ 626

448 25 - 90% bezet

8.516

Hilversum 1.03

19.810

STOP

125 1.121 (x 1000)

15.191

135

12.03

IC

STREEK BUS

STOP

13% 18% 69%

15.545 + 5.237

115 1.292 (x 1000)

69.440 2.242 28.739 arbeidsplaatsen parkeerplekken woningen 39%

13%30%

57%

155 22 - 67% bezet

13.598

572 - 73% bezet 5.906

485

310 - 70% bezet 170

STADS BUS

2.301 (x 1000)

13.675

13.135

1340

120

STADS 21% 53% 20% BUS

1

2.671 (x 1000)

Utrecht 5.946 corridor: 5.215 corridor: 1.960 Overvecht

19.223.000 1.602.000 165

per station: 435

12.970

31.350

1.469

10.133

260

8% 13% 79%

0

METRO

110

21.486

7%11% 34%

46% 158 - 77% bezet

11.934

per station: 165

2.755 (x 1000)

939

Amsterdam 2.16012 - 71% bezet + 904 Centraal 260

I 17% 34%

50%

29.517

164.732

2.630

2.721

335

240

Amsterdam Muiderpoort

9.250

STREEK BUS

10.04

2.884 (x 1000) 2.258

39

1130 1.00814 - 87% bezet + 132

1.983 (x 1000)

9% 9% 29%

45% 2.063 (x 1000)

7.747

175

Amsterdam Amstel STOP

24.381

STREEK BUS

17% 33%

1 50% (x 1000) 2.406 3.489 - 100% bezet

7.593

8.03 23%

2.429 (x 1000)

27%

2.364 (x 1000) 970

741 325 67 - 40% bezet

Purmerend Overwhere

1.701

6.669

16.124

49% (x 1000) 2.345 €

STADS BUS

0

1.413 450 840 -26 65% bezet + 228

Amsterdam Amstel

1.998 (x 1000)

165 56%

38%

6.860

I STREEK BUS

285

430 724 -32 84% bezet 5.654

STOP

Duivendrecht 2.754 (x 1000)

12.392 2.301 (x 1000)

4.054

242

54

Purmerend201 - 10% bezet Tramplein

612 - 83% bezet + 178

Duivendrecht

285

2.118 (x 1000)

39%

57%

22

585

305

140

13.675

245

46%

17% 34%

13.135

+ 88

Hillegom

IC 14.02

STOP

1.493

2.084 (x 1000)

7

20%

21%

53%

135

39 2.731 (x 1000)

12.970

240

31.350

14% 15% 33% 36% 1.935 (x 1000) 1.450 406 - 55% bezet 11 + 45

14420- 80% bezet 2.671 (x 1000)

IC

52 26 - 85% bezet

24

450

2.100 (x 1000)

195

10% 11%72%

304 - 55% bezet

1.929 (x 1000)

2.221 (x 1000)

12.287

2.013 (x 1000) 1

285

568 -17 72% bezet Amsterdam + 72 RAI

1.706

2.186 (x 1000) 3.796 STADS BUS

Zuid

1.838 (x 1000)

285 2.42637 - 65% bezet + 900

170

Amsterdam Zuid

TRAM

35.816

I

11.470

170 2.755 (x 1000)

Zaandam Kogerveld 60 22 - 50% bezet

2.980

2.658 - 90% bezet 2.221 (x 1000) + 2.070

4.549

6 - 66% bezet 406 1270

1.668 (x 1000)

STREEK BUS

260

1.140 7.991 2.12539 - 100% bezet

+ 495

METRO

Zaandam Kogerveld

1.616

11.833

2.034 (x 1000) 835

4

I

11.385

978

1.962 (x1000) 2.369

1.531 (x 1000) 1

600 44

STADS BUS

STREEK BUS

14

805

170

STADS BUS

43%

55% 2.426 - 65% bezet + 900

54

1270

STADS BUS

STREEK BUS

260

1.549

14231 - NB

10.02

5.241 woningen

TRAM

1.800 ha €

26%

33%

38% 1.650 - 100% bezet + 475

35.861

75

905

METRO

255

8% 17% 19%

30.173

56%

4.399

Amsterdam Sloterdijk 153.795

Amsterdam gemiddelde: 28 Sloterdijk woningen/ha 455 - 90% bezet

STREEK BUS

onbekende

corridor: 5.215 corridor: 1.985 78.111 20.7 xxx verplaatsingen 1.335 Totaal + 5.2 per station: 435 per 165 inwoners 303.059 inenstation: uitstappers parkeerplekken

271

39.858

10.330

1.487 (x 1000) 29.532

78.015 arbeidsplaatsen

inwoners

1

939

1.473 (x 1000) 5

135

22

I

10 bedrijven

2.053 (x 1000)

1.972 (x 1000)

2.041 (x 1000)

1.574 (x 1000)

620 23

Buikslotermeerplein

Buikslotermeerplein

14b

R-NET BUS

2.271 (x 1000)

1.313

METRO

14.01

STOP

805

285

6.372 STADS BUS

Purmerend 8.01 Amsterdam Weidevenne IC

1.269

TRAM

13.684

+ 550

STADS BUS

Voorhout

2.802

12.970

STREEK BUS

500 - NB

3 15% 18% 30%1.92938% (x 1000)

Purmerend Weidevenne STREEK BUS

21.767

53%

2.499 (x 1000) 18.294

394

8.02

600 - 100% bezet 10.670

STADS BUS

21%

STOP

285 Amsterdam PurmerendRAI 29.517

50% (x 1000) 2.345

2.958

170 11.657

54% 648 - 75% bezet 1 + 96

20%

535 480 -32 93% bezet

STREEK BUS

2.312

2.429 (x 1000)

Purmerend

14.03 2.383 (x 1000)

2.883 (x 1000)

BUS

1

415

STREEK BUS

Utrecht CS

2.496 (x 1000)

2.328 (x 1000) 3

35

2.767 (x 1000) 2.014

0 - nvt 4.548

9.01 Hoorn

939

TRAM

STOP

METRO

Utrecht CS

6.742

554 -4100% bezet + 740

2.746 (x 1000)

12.491

260 Purmerend Tramplein

14a

1.130

2.354

Heemstede Aerdenhout

5.533 1

Utrecht IC Overvecht 19.300.000 verplaatsingen 1.744 5.770 Totaal parkeerplekken 122.317 in- en uitstappers + 8.855

11

11.01

IC

14% 82%

Zaandam Leiden 13.01 Zaandam 14.901 1.223 87.416 20 corridor: 16.357.000 5.35118.358.000 corridor: 9.805 corridor: 1.300 corridor: 22.573.000 11.700.000 16.464.000 verplaatsingen 3.326 IC 119.676 11.276 614 ha Totaal € per station: 1.835.800 84.754 in- en uitstappers per station: arbeidsplaatsen 618woningen/ha per station: bedrijven 192 parkeerplekken arbeidsplaatsen inwoners 60.782 + 8.469 per station: 2.822.000 2.058.000 woningen inwoners perbedrijven station: 1.226 per station: 163 1.635.700 + 4.383

12.01

STREEK BUS

50 - 90% bezet 29

+ 56

538 ha BUS per station: 2.380.000 1.839.000 bedrijven 106.075 in- en uitstappers woningen

2.208 (x 1000)

Purmerend Overwhere

STADS BUS

84041% - 65% bezet 39.858 + 228

1.983 (x 1000)

STADS BUS

corridor: 22.760.000 per station: 1.896.000

Amsterdam 16.910 IC Sloterdijk

10% 41%

STREEK BUS

1

2.882 (x 1000)

STOP

METRO

Hillegom

30

8.546

55%

125 10.896 Amsterdam 450

Hoorn 10.04 Amsterdam KersenboogMuiderpoort erd

STOP

Hilversum 1.06 Voorhout Sportpark

4.502

5.727

52% (x 1000) 1.787

3.840

5.277 799 - 79% bezet 23 2.051 (x 1000) 214 170

1.080

14.04

36

310

Hollandse Hollandse 943 3.01 Leiden Rading 17verplaatsingen corridor: 3.090gemiddelde: 1.150 44 corridor: 14.283.000 11.035.000 194.586 26 23.300.000 Rading 12.203 IC 187.614 corridor: STREEK 999 ha Totaal

150 57% 1.613 (x 1000)

IC

9.133

1.844 - 81% bezet

1.924 (x 1000)

STREEK BUS

Aerdenhout

1.570 (x 1000) 35.195

14.437

Hilversum Sportpark

12.02

2.405 (x 1000)

8% 92% 5.292

455 - 90% bezet 2.767 (x 1000)

STREEK BUS

1.946 (x 1000)

24

90 - 44% 19%bezet 25% 55% 939 125

3.077 - 64% bezet 1.529 + 1.500

10%34%

1.588 (x 1000)

27%

R-NET BUS

Haarlem BUS

2.118 (x 1000)

1.04614 - 83% bezet

METRO

Amsterdam 22 95 Sloterdijk 837 3.952

12.559

1.650 - 100% bezet + 475

Hilversum 1.02 Heemstede Noord

1434 - 84% bezet

Hilversum

1.588 (x 1000)

18%

IC

STADS BUS

STOP

57%

Amsterdam Sloterdijk 200

STREEK BUS

STREEK BUS

39.858

STADS BUS

IC

245

14.322

Bloemendaal

1.311

36.405 + 7905

Amsterdam Sloterdijk €

STREEK BUS

0

58 - 93% bezet 4.399125

144 - 91% bezet 9.344 + 32

Amsterdam Sloterdijk

IC 10.02

30 749 2.837 (x 1000)

9.801

10.02 1.464(x 1000)

10.896

30

14.05 Hoorn HalfwegIC Zwanenburg

Zwanenburg

R-NET BUS

Bussum 260 1.016.240 Haarlem Zuid €

1008 - 100% bezet

bezet 2.330 (x 1000) + 900

720

STREEK BUS

1.270

3.475 6.860

279 - 100% bezet 242 160

12.05

1.706

7%15%76% 142 - NB

560 65% 594 - 100% bezet 1 + 144

175 2.090 (x 1000)

Zaandam

13.01

1.762 (x 10% 1000) 21%

4.813

STADS BUS

TRAM

1.493 (x 1000)

2.021 (x 1000)

+ 132

Centraal Hoogkarspel

1.940

Kersenboog694 erd 70 12.932 338 - 84% bezet

STREEK BUS

IC

10.03

1 28%918 (x 38% 1000)

8%26%

STOP

STADS BUS

Santpoort IC 10.09 HalfwegZuid

100% 9

4.042 1.257 (x 1000)

Haarlem 14.06 Hoorn Spaarnwoude

1.956

R-NET BUS

260

39.858 160

560 4.64325 - 29% bezet 5.426 + 2.250

STREEK BUS

TRAM

2.996 (x 20830 - 1000) 63% bezet 155 232

11.908

STREEK BUS

663 (x 1000) 40 25- 87% bezet 24.706

308 -430 79% bezet + 49 49%

794

Naarden10.10 Bloemendaal Bussum

12.223

STREEK BUS

+ 72 STOP

STADS BUS

760 (x 1000)

29%

Santpoort Zuid

10.11

128 - 86% bezet 34.750 + 20

105 - 41% bezet 895 95

2.755 (x 1000) Bussum 16% 26% Koog-12.06 IC Zuid Bloemwijk

11

23%

STREEK BUS

12.471

STREEK BUS

3

185

IC

Bovenkarspel 455 - 90% bezet Grootebroek IC

6.240 201 -STREEK 85% bezet 24 BUS 810 (x 1000)

6.860

+ 80

1.238

Santpoort IC Spaarnwoude Noord

15.485

97%

Amsterdam 2.914 (x 1000) Sloterdijk 330 1.759 162

2.125 - 100% bezet 2.032 + 495

260

Hoogkarspel 1.469

56% 784 - 65% bezet

Haarlem

10.01

265(x 1000) 368

2.562 (x 1000)

NaardenBussum

344

8.170 STADS BUS

88 22- 86% bezet

16% 26%

100

27

13%87%

20.062

23

2.860

1.840 (x 1000)

1 939 (x 1000) 64%

36%

106 715- 21% 48 bezet

1.762 (x 1000)

240

851

223 - 67% bezet

14.07

METRO

448 - 90% bezet 2.766 (x 1000)

STREEK BUS

10.02

4.762 875 (x 1000)

Amsterdam Lelylaan

10.258 STREEK BUS

2.996 (x 1000) 1.238

TRAM

IC

36.405

709 1008 - 100% bezet + 7905

7

Santpoort Noord

Weesp

9.517

STOP

3.072

776 (x 1000)

+ 28

Weesp

8.05

43.529

188 - 72% bezet

Wormerveer

4.091

STREEK BUS

49% 2.044 (x 1000)

380

10% 13% 74% 576 - 82% bezet + 72

2.620

IC Driehuis

400 (x 1000)

83 24- 90% bezet

Diemen Zuid 10.12 STREEK BUS

2.567 (x1000) 24%bezet 26% 75 - 95% 882 165

256 - 3.687 65% bezet

135

STADS BUS

STOP

2

Wormerveer

13.04

+ 52

5.738

STOP

STADS BUS

STOP

168 - 80% bezet

Diemen

KrommenieZuid Assendelft

5.480

14% 20% 61% 215 300 - 50% bezet 1.853 (x 1000)

2.116 (x 1000)

312 (x 1000)

STADS BUS

17.374 Haarlem

105

9.015

Driehuis

44.229 €

56 Haarlem 568

1.01

240 100%

STREEK BUS

10.13

1130

33.599

201 - 10% bezet 406 255

8.04

STADS BUS

13.05 9.196

1.413

ezet

IC

Duivendrecht

12.392

ezet

268 (x 1000)

340 (x 1000)

90 - 90% bezet 356 270

Duivendrecht

8.03

STADS BUS

2.630

ezet + 228

8.170

Bovenkarspel Flora

682

Bovenkarspel Grootebroek

14.08

1.270 0

STREEK BUS

1.560

STREEK BUS

STREEK BUS

13%87%

TRAM

30 - 84% bezet

16.331

Netwer Dich (woni bebouw

Nieuwe Kaart

3 1.0661.238 (x 1000) - 98% bezet + 350

STADS BUS

IC

256 - 61% bezet + 16 1

79%

364 - 25% bezet 20.062 475 24 873 (x 1000) 170

Auto Grote Bereikbaarheid werkgevers

STADS BUS

IC

Lelylaan

Bovenkarspel Flora

14.09

13.079

STREEK BUS

43.529

Overveen

1.255

105

63

Enkhuizen 2.10 Amsterdam

2.919

TRAM

Overveen

10.08 180

100%

Diemen 31.350 10.14

86 93 - 40% 406 bezet 2.838 (x 1000)

Zandvoort 14.10 Enkhuizen aan IC Zee

5.280

IC Heemskerk

1.799

160 18 - 50% bezet

135

12.970 3.816

240 188 - 73% bezet 26% 31% + 24

268 (x 1000)

404 - 76% bezet 1.635 (x 1000)

253 (x 1000) 90

Zandvoort aan Zee

STREEK BUS

STOP

340 (x 1000)

+ 56

21%

STREEK BUS

IC 10.07 Uitgeest

4.344

Amsterdam 10.15 Heemskerk Sciencepark

1.069

5 - 100% bezet 1.059170

+ 132 4.138

STOP

1.656 204 - 25% bezet

135

483 (x 1000)

Amsterdam Sciencepark

Heiloo

4.037

Amsterdam 13.06 Uitgeest Muiderpoort

9.250

0 - nvt 1.699 (x1000) 1.406240 8% 20% 72%

10.05

Heiloo

STADS BUS

13.08

3.734 554 - 100% bezet + 740

7.187

100%

3.576 bezet 5.426810 (x 1000) + 2.250

STOP

Amsterdam Muiderpoort

10.04

Alkmaar

OV Bereikbaarheid Arbeidsplaatsen per sector Plannen Woningbouw

45.279

13

I 3.050

2.670 48

METRO

STREEK BUS

15% 82%

corridor: 9.300 per station: 664

ddelde: 32 ngen/ha

STADS BUS

169.759

10.03

IC 33.599

corridor: 2.185 per station: 156

203.729 inwoners

44.229

11.422 + 1.957

7

2.766 (x 1000)

1.573 Totaal xxxx verplaatsingen parkeerplekken 261.518 in- en uitstappers

141.053 arbeidsplaatsen

23 bedrijven

1.840 (x 1000)

corridor: 22.042.000 per station: 1.469

15.196 woningen 20.365.000 1.358

2.860 860

TRAM

1.212 ha

corridor: 9 9.485 48 per station: 632

STREEK BUS

Amsterdam Centraal

Amsterdam Centraal 164.732

onbekende

30

249.687 inwoners

gemiddelde: 42 woningen/ha

corridor: 2.565 per station: 171

11.012 + 2.006

152.149 arbeidsplaatsen

2. 858 parkeerplekken

31 bedrijven

x verplaatsingen Totaal 250.939 in- en uitstappers

2.630

94

corridor: 33.823.000 per station: 2.415.000

18.187 woningen

26.525.000 1.895.000

2.130 ha

cor per

gemidde woning


Verplaatsingen van en naar corridors (NH) Amsterdam- Diemen-Utrecht

18.700.000 11% trein 3% btm

60% auto

bron: OVIN2010

70.700.000 aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

48% 41% auto

Verplaatsingen Noord Holland van en naar corridor Alkmaar - Amsterdam

173.500.000 aankomst of vertrek in corridor

13% trein 4% btm

0%

43.800.000 aankomst én vertrek binnen corridor

Verplaatsingen Noord Holland van en naar corridor Uitgeest - Leiden

Alkmaar- Sloterdijk

bron: OVIN2010

23.300.000 10% trein

59% auto

235.800.000 aankomst of vertrek in corridor

4% btm

70.700.000 aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

48%

44% 45% auto

41% auto

68.700.000 aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

12%

13% trein 4% btm

0%

15% trein 9% btm

173.500.000 aankomst of vertrek in corridor

18.700.000 11% trein 3% btm

60% auto

43.800.000 aankomst én vertrek binnen corridor

28.900.000 aankomst én vertrek binnen corridor

Uitgeest- Leiden 23.500.000 8% trein

55% auto

44% auto

49% 10% trein 3% btm

5%

280.000.000 aankomst of vertrek in corridor

3% btm

120.700.000 aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

81.200.000 aankomst én vertrek binnen corridor

23.300.000 10% trein

59% auto

68.700.000 aankomst én vertrek binnen corridor en ring Amsterdam

44% 45% auto

235.800.000 aankomst of vertrek in corridor

4% btm

15% trein 9% btm

28.900.000


Wat valt op? RING AMSTERDAM

ZANDVOORT-SLOTERDIJK

• dé bestemming (verschil Zuidvleugel)

• veel bestemmingen

• heel goed aangesloten op het ov-netwerk

• relatief veel onbebouwd gebied

AMSTERDAM-HILVERSUM-UTRECHT

UITGEEST-LEIDEN

• diversiteit in bestemmingen en woonmilieus

• slecht aangesloten op ov-netwerk

• stedelijke as

• relatief veel onbebouwd gebied

• goede bereikbaarheid zowel auto en ov

• juiste corridordefinitie?

ALKMAAR-SLOTERDIJK

ENKHUIZEN-AMSTERDAM

• geen bestemmingen

• geen bestemmingen, relatief veel inwoners

• goed aangesloten op het regionale wegennet,

• andere karakteristiek boven Hooorn

• slechte ov-bereikbaarheid vanaf Uitgeest

• juiste corridordefinitie?

(komst PHS) • eenzijdigheid in dorpse woonmilieus

• naoorlogse woonmilieus


Wat mist nog? Amsterdam-Leiden: Schipholcorridor

Den Helder - Alkmaar/Hoorn: Corridor Kop Noord Holland

Amsterdam-Utrecht Amsterdam Bijlmer-Arena, Amsterdam Holendrecht

Zuidtangent Bussstation Amstelveen - Busstation Schalkwijk


De vraag... Geeft dit alles voldoende onderbouwing om een strategie per corridor te ontwikkelen?


Vervolg


Vervolg MOGELIJK Interviewronde gemeentes: Inventarisatie van plannen en ambities Wat is er mogelijk/wenselijk? - knooppuntenteam: 8 november KANSRIJK Wat zijn de kritische factoren? Typering van corridors en knooppunten - knooppuntenteam: 10 januari


2012-09-06 Presentatie Knooppuntenteam Noord-Holland - HUIDIG (SprintStad)  

Presentatie op bijeenkomst Knooppuntenteam Noord-Holland, 6 september 2012 over de inventarisatie van 64 knooppunten in 31 gemeenten in Noor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you