Page 1

Kaarten van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie


Verantwoording Dit boek bevat een bundeling van alle kaarten uit de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie. De visie en bijbehorende kaarten zijn nog in ontwikkeling. Vereniging Deltametropool heeft de kaarten gemaakt in opdracht van en in samenwerking met het team van de Nationale Omgevingsvisie.


Kaartenoverzicht 4—5 6—7 8—9 10 — 11 12 — 13 14 — 15 16 — 17 18 — 19 20 — 21 22 — 23

De kaarten van ‘Richting geven op prioriteiten’ Energie & Klimaat: Gebruiksfuncties op de Noordzee Energie & Klimaat: Nationale infrastructuur energievoorziening Energie & Klimaat: Uitgangspunten voor de regionale energiestrategieën Economie: Internationale verbindingen en knooppunten Economie: Economische kerngebieden en verbindingen Steden & regio’s: Woonbehoefte tot 2040 Steden & regio’s: Bestaand stedelijk gebied en OV-knooppunten Steden & regio’s: Verstedelijking in relatie tot leefomgevingskwaliteit Landschap: Diversiteit aan landschappelijke kwaliteiten Landschap: Potentieel kwetsbare bodem en hoge milieubelasting

26 — 27 28 — 29 30 — 31 32 — 33 34 — 35 36 — 37 38 — 39 40 — 41 42 — 43 44 — 45 46 — 47 48 — 49 50 — 51 52 — 53 54 — 55 56 — 57 58 — 59 60 — 61 62 — 63 64 — 65

De kaarten van ‘Nationale belangen en opgaven’ Leefomgevingskwaliteit - Luchtkwaliteit Leefomgevingskwaliteit - Omgevingskwaliteit Leefomgevingskwaliteit - Bewegen, sporten, spelen en ontmoeten Woningvoorraad - Kwantitatief Woningvoorraad - Kwalitatief Infrastructuur - Op land en zee Infrastructuur - In de lucht Militaire activiteiten Energievoorziening Buisleidingen Waterveiligheid Watervoorziening - Zoetwater Watervoorziening - Drinkwater Watervoorziening - Waterkwaliteit Vestigingsklimaat Digitale connectiviteit Voedsel- en agroproductie Erfgoed Biodiversiteit Visserij


Richting geven op prioriteiten

—5


Richting geven op prioriteiten

—7


Richting geven op prioriteiten

—9


Richting geven op prioriteiten

— 11


Richting geven op prioriteiten

— 13


Richting geven op prioriteiten

— 15


Richting geven op prioriteiten

— 17


Richting geven op prioriteiten

— 19


Richting geven op prioriteiten

— 21


Richting geven op prioriteiten

— 23


Nationale belangen en opgaven

— 25


Nationale belangen en opgaven

— 27


Nationale belangen en opgaven

— 29


Nationale belangen en opgaven

— 31


Nationale belangen en opgaven

— 33


Nationale belangen en opgaven

— 35


Nationale belangen en opgaven

— 37


Nationale belangen en opgaven

— 39


Nationale belangen en opgaven

— 41


Nationale belangen en opgaven

— 43


Nationale belangen en opgaven

— 45


Nationale belangen en opgaven

— 47


Nationale belangen en opgaven

— 49


Nationale belangen en opgaven

— 51


Nationale belangen en opgaven

— 53


Nationale belangen en opgaven

— 55


Nationale belangen en opgaven

— 57


Nationale belangen en opgaven

— 59


Nationale belangen en opgaven

— 61


Nationale belangen en opgaven

— 63


Profile for Vereniging Deltametropool

Kaarten van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie  

Dit boek bevat een bundeling van alle kaarten uit de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie. De visie en bijbehorende kaarten zijn nog in ontwikke...

Kaarten van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie  

Dit boek bevat een bundeling van alle kaarten uit de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie. De visie en bijbehorende kaarten zijn nog in ontwikke...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded