Page 1


Voor Helen en Gabby – MR Voor mijn ouders en de knutselhut onder de trap, waar het allemaal begon – CP

www.defonteinkinderboeken.nl Oorspronkelijke titel: Have You Seen My Giraffe? Tekst © 2017 Michelle Robinson Illustraties © 2017 Claire Powell Voor het eerst verschenen in Groot Brittannië bij Simon & Schuster UK Ltd, 1st Floor, 222 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8HB A CBS Company Voor deze uitgave: © 2017 Uitgeverij De Fontein, Utrecht Vertaling: Maartje Beukers Grafische verzorging: Bert Holtkamp Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN 978 90 261 4558 2 NUR 273


Vroeger won je nog weleens een goudvis op de kermis. Tegenwoordig niet meer.


Nu heb je meer kans op een giraf. Ik hoor je denken: Leuk huisdier.


Maar ik wed dat je ouders daar anders over denken.

‘Klopt, hij is heel schattig,’ zullen ze zeggen. ‘Maar hij is ook GROOT en onhandig.


En trouwens,

We hebben geen plek voor hem.’

Maar wat weten zij er nu van?

Leesfragment: 'Hoe verstop je een giraf' van Michelle Robinson  
Leesfragment: 'Hoe verstop je een giraf' van Michelle Robinson  

Hoe verstop je een giraf? is een heerlijk overdreven en humoristisch voorleesverhaal. Van meervoudig prijswinnaar Michelle Robinson en Clair...

Advertisement