Page 1


LINCOLN PEIRCE

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 3

14-05-18 14:44


Boeken over

Niek de Groot: brokkenpiloot (1) Niek de Groot flikt het ’m weer (2)

en

Niek de Groot: lekker bezig! (3) Niek de Groot kladt erop los (4) Niek de Groot draait door (5) Niek de Groot in topvorm (6) Niek de Groot gaat uit zijn dak (7) Niek de Groot slaat toe (8) Niek de Groot doet het zelf (doeboek)

volledig in kleur: Niek de Groot en zijn vrienden

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 2

14-05-18 14:44


DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 5

14-05-18 14:44


HA! ONS JAARLIJKSE POTJE MONOPOLY OP OUDEJAARSAVOND. ALS IK ME NIET VERGIS, HEB IK JULLIE WEGGEVAAGD VORIG JAAR!

ALS IK ME NIET VERGIS, WAS JIJ VORIG JAAR OOK DE BANK.

WAAR KWAM DAT VANDAAN, FRANK? WAT BEDOEL JE PRECIES MET DIE OPMERKING?

NOU, DAT HET MEESTAL LASTIG WINNEN IS MET SLECHTS TWEE STATIONS EN DE WATERLEIDING.

HUH? WAT ZEI JE?

HO,

HO! IK HAD

DRIE

STATIONS!

7

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 7

14-05-18 14:44


ALS JE DRIE, VIER, ZES, ACHT, NEGEN OF ELF GOOIT, KOM JE OP EEN HOTEL VAN MIJ! JE BENT DE SIGAAR, FRANK!

TWAALF!

A AAAR

RGH ...

!

JE HOEFT NIET ELK VAKJE HARD­ OP TE TELLEN, HOOR!

EÉN, ENNE-TWEE, ENNE-DRIE, ENNE-VIER, ENNE-VIJF, ENNE-ZES, ENNE-ZEVEN...

ENNE-AAAACHT...

8

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 8

14-05-18 14:44


JE KOMT ALTIJD OP EEN STRAAT VAN MIJ TERECHT, BEHALVE ALS JE ELF GOOIT. NOU, SUCCES ERMEE!

BA HA HA

BA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HAA!

HA HA

GNA GNA HA HA WA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HAA! HA — ELF!

9

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 9

14-05-18 14:44


EN DAT KOMT DOOR MIJN GOEDE VOORNEMENS! DIT JAAR GA IK VER BOVEN ME­ZELF UITSTIJGEN! IK GEEF EEN VOORBEELD...

U HEBT VAST WEL GEMERKT, MEESTER ROMEIN, DAT IK NIET MEER DE JONGEN BEN DIE U KENDE VOORDAT U WEGGING.

MIJN VOORNEMEN IS OM NIET MEER BOOS TE WORDEN OM JUF GODHELPS IRRATIONELE, PSYCHO­ PATHISCHE GEDRAG.

EEN NOBEL STREVEN.

HET IS AL EEN PAAR KEER MISLUKT, NATUURLIJK, MAAR DAT LIGT NIET AAN MIJ.

10

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 10

14-05-18 14:44


okkie okkie okkie okkie

WEER EEN VOORNEMEN MISLUKT!

JE DOET

NIET EENS

JE BEST!

11

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 11

14-05-18 14:44


JE KUNT JE LIJST MET GOEDE VOORNEMENS WEL UIT HET RAAM GOOIEN.

ALLES WAT EROP STAAT, IS NU AL VOLLEDIG MISLUKT! VAN VOORNEMEN NUMMER ÉÉN TOT EN MET NUMMER TWAALF!

WABBEBOELJE?

HA! DAAR HEB IK VOORNEMEN NUMMER DERTIEN VOOR BEDACHT! DRAAI MAAR OM!

‘IK NEEM ME VOOR NIET SLAAFS TE STREVEN NAAR PERFECTIE.’

DAT NOEM JE NOU EEN VANGNET.

12

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 12

14-05-18 14:44


www.graphic-novels.nl www.defonteinkinderboeken.nl Oorspronkelijke titel: Big Nate and Friends Verschenen bij United Feature Syndicate © 2011 Lincoln Peirce Voor deze uitgave: © 2018 Uitgeverij De Fontein, Utrecht Vertaling: Anne Douqué Omslagafbeelding en illustraties: Lincoln Peirce Omslagontwerp en grafische verzorging: Atelier van Wageningen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. isbn

978 90 261 4643 5 (e-book 978 90 261 4644 2) nur 282, 283

DEF_BW_NL_NIEK DE GROOT.indd 4

14-05-18 14:58

Leesfragment : ‘Niek de Groot en zijn vrienden’ van Lincoln Peirce  

Niek de Groot is terug! Niek de Groot en zijn vrienden is een supergrappige bundel strips van Lincoln Peirce. Volledig in kleur en met coole...

Leesfragment : ‘Niek de Groot en zijn vrienden’ van Lincoln Peirce  

Niek de Groot is terug! Niek de Groot en zijn vrienden is een supergrappige bundel strips van Lincoln Peirce. Volledig in kleur en met coole...

Advertisement