Reseller Magazine (4/2018) CZ

Page 16

Kulatý stůl

Tovek

Kulatý stůl: GDPR Michala Benešovská

Společnost Tovek uspořádala diskuzi formou kulatého stolu; ústředním tématem se stalo GDPR. Setkali se zde lidé, kteří GDPR rozumějí z podstaty jeho fungování, se zástupci subjektů, které nařízení Evropské unie aktivně řeší. Diskuze se zúčastnila Hana Marvanová, jež je pověřená vedoucí právního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, Eva Čejková Vašková, zakladatelka organizace Ženy s. r. o., nezávislý GDPR konzultant a budoucí DPO Jiří Benedikt a bezpečností specialista Petr Jorg z Magistrátu města Kladna. Kulatého stolu se zúčastnili také zástupci společnosti Tovek – Tomáš Vejlupek, majoritní vlastník a generální ředitel společnosti, a obchodní ředitel Miroslav Wiedermann. Přítomen byl také Pavel Virág, zástupce Spojených advokátních kanceláří (SAK) Virág, Marvanová & partneři a specialista na ochranu osobních údajů. Moderování celé diskuze se ujala Věra Boušková Popovičová.

16

Reseller Magazine

duben 2018 | www.rmol.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.