Page 1

NVAH

F O D B O L D M A G A S I N E T

KOBEN

BYDELSTRÆNING FOR PIGER

– i samarbejde med FC København

SIDE

6

STOP SELEKTIONSMASKINEN – ny sportslig model i BK Skjold

SIDE

14 NORDENS STØRSTE KUNSTGRÆSANLÆG – åbner på Frederiksberg SIDE 10

J U N I 2 0 19 / N O. 2


LEDER

TÆTTERE SAMARBEJDE OM BØRNEFODBOLDEN Der stilles stadigt større krav til at skabe og vedligeholde gode børnefodboldmiljøer og dermed til klubbernes viden og tilgang på området. Det kalder på tættere samarbejde, så vi sikrer den rette rådgivning og hjælp til de mange frivillige ledere og trænere. Derfor har DBU Københavns Børne- og Ungdomsudvalg sat sig i spidsen for et nyt samarbejdsforum, som foreløbigt har deltagelse af FC København, BK Skjold og Nørrebro United.

mange københavnske klubber, der har børneafdelinger og heraf mange frivillige forældretrænere, som skal rådgives og hjælpes i hverdagen.

Præmissen for børnetræning har udviklet sig i takt med, at der er blevet langt større fokus på spiller­ udvikling og børnemiljøer i dansk fodbold. Derfor finder jeg det også glædeligt, at man fremover samler og deler viden og erfaringer på tværs af klubskel for at løfte børnefodbolden i fællesskab. Initiatiativet er en naturlig forlængelse af de gode erfaringer med at mødes, udveksle synspunkter og dele viden, som i en årrække har fundet sted i DBU Københavns Formandsklubben og Børne- og Ungdomsformandsklubben. I første omgang er samarbejdet etableret med tre klubber, som har forskellige mål og tilgange til børnefodbolden – men som i fællesskab ønsker, at børnefodbolden i København har det godt. Det tror jeg er en stor styrke, fordi det kan være med til at sikre at nye tiltag når hele vejen rundt og samler viden, sammenhænge og erfaringer fra klubber med forskellige baggrunde og værdier. Første initiativ er et helt nyt kursusforløb til klub­ bernes sportslige børneledere, som de tre klubber er med til at sammensætte i samarbejde med DBU Københavns B&U-udvalg. Her skal den nyeste viden om børnefodbolden, børns udvikling og ledelse af frivillige samles. Det bliver et gratis tilbud til de

Generelt er det glædeligt at vi formår at skabe nye samarbejdsmodeller, som kommer alle til gode. Her i magasinet kan du også læse om Projekt P, som er et nyt initiativ på pigesiden, hvor DBU København i samarbejde med ni klubber, herunder FC København er gået sammen om bydelstræning for teenagerpiger i tre københavnske bydele med det formål at øge antallet af pigespillere med 25%. Det er et spændende tiltag, som skal være med til at fastholde pigerne i en alder, hvor det normalt er vanskeligt at fastholde dem i holdsporten. Vi glæder os til at følge og evaluere de nye tilbud, som udvikles i tæt samarbejde med jeres klubber.

M

side 2

ed et Folketingsvalg lige om hjørnet, hvor der ligesom i fodboldens verden ofte tales om sammenhængskraft, er dette et godt eksempel på, hvordan et kan gøres i praksis. Med håbet om en god og spændende turnerings­ afslutning, ønskes I alle en rigtig god sommer.

Christian Kofoed Formand i DBU København


INDHOLD

02  TÆ TTERE S B ØRNEFO AMARBEJDE DBOLDE OM N 04 H VILKEN FODBOL DFORÆ 06 TR LDER ER ÆNING DU? I BYDEL ENE FOR PIGER

DET SIG ER PIGE B YDELST RNE OM 0 NORDEN RÆNING 9 S STØRS E N ÅBNER TE KUNSTG SNART PÅ FRED RÆSANLÆG 1 ERIKSBE 0 STOP’ S R G ELEKTIO NSMAS 22 H KINEN’ VORFOR 14 FC UDFO GÅR DU 24 KI RDRING TIL FOD G OP – EN 18 BOLD? H E R VANLØS E IF KOMMER 26 D ET KØRE I SUNDB R FOR FARFA R-FODB Y BK OLD 30 1O NCE IN A AT VÆRE LIFE TIME EURO20 20-FRIV 32 TÆ ILLIG T DIALO G ELITE EF MELLEM BREDDE TERLYSE S OG 34 IN DKAST

OM: DBU København repræsenterer 160 klubber og mere end 44.000 fodboldspillere. Fodboldmagasinet København er talerør for DBU København, klubber, frivillige, politikere og andre af fodboldens interessenter. Magasinet udgives fire gange årligt og sætter fokus på emner som B&U fodbold, frivillighed, faciliteter og klubliv. FORSIDE FOTO: Klaus Sletting Jensen

UDGIVER: DBU København Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø telefon: 3927 7144 Email: info@dbukoebenhavn.dk REDAKTION: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow Sofie Reimer SKRIBENTER: Dan Pedersen, Sofie Reimer, Daniel Stolzenbach, Jakob Warme Lykke og Hanne Kokkegaard

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 3

DESIGN OG MEDIEPRODUKTION: Trykkeri Kailow OPLAG: 3.000 DEADLINE til næste nummer: mandag d. 13. september ABONNEMENT: Klubabonnement: 50 kr. pr. træner/leder Privatabonnement: 200 kr. pr. år. Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk ANNONCESALG: DG Media: Bente Hein Andersen Telefon:5076 1448 · Email: bente.a@dgmedia.dk


Tekst Dan Pedersen · Foto arkiv

HVILKEN FODBOLDFORÆLDER ER DU? DET HAR KONSEKVENSER, NÅR FORÆLDRE VIL BESTEMME OVER KLUBBENS FRIVILLIGE ELLER HAR FOR STORE AMBITIONER PÅ BØRNS VEGNE. DET VAR NOGLE AF POINTERNE, DA DBU KØBENHAVNS BØRNEOG UNGDOMSFORMANDSKLUB STILLEDE SKARPT PÅ UHENSIGTSMÆSSIG ADFÆRD I KLUBBEN.

Forældrenes engagement og tilstedeværelse

Det var nogle af budskaberne på dagen,

• Bidrager til at forældrene kender hinanden

holdkammeraternes rolle, når børn går til

og Ungdomsformændene fandt frem til

hinanden, hvis nogen udviser upassende

er mindst lige så vigtig, som trænerens og fodbold. Det er forældrene, som taler med børnene efter træning og kamp. De kører

til og fra kamp, laver sociale aktiviteter for holdet og påtager sig frivilligt arbejde i

klubben, for at få fællesskabet til at fungere og klubmiljøet til at udvikle sig.

Derfor har DBU Københavns Børne- og Ungdomsformandsklub sat emnet på

dagsordenen i 2019, hvor man til årets første møde havde inviteret psykolog Helene Gram Kirkegaard til at holde oplæg om forælder­ adfærd. Her blev forældrenes rolle som

som sluttede med en workshop, hvor Børnekonsekvensen af uhensigtsmæssig forælder­

adfærd, og kom med en række gode bud på, hvad man kan gøre som klub.

• Uddanne forældreambassadører til at

• Er demotiverende

• Hjælpe forældrene til at se barnet fra et

• Skaber dårlig stemning

• Er med til at dræbe frivilligheden • Medfører frygt for at fejle

• Fjerner fokus fra holdets trivsel

• Redskaber til at guide forældre og trænere

– Giv mig et barn der tør tabe/lave fejl – så

• Trygt trænings- og kampmiljø

• Accept af trænerens handlinger og valg •E  ngagement i klubben (ikke kun i eget barn)

vil han/hun opleve at det er sjovt at spille

HVAD KAN KLUBBEN GØRE?

– Giv mig et barn, der tør tabe/lave fejl – så

• F ormulerer tydelige holdninger og tydelig

fodbold.

skal jeg lære ham/hende at vinde.

afvæbnende

• Tager tid fra vigtige opgaver

vigtigste opgaver er at styrke tryghedssystebørnene.

adfærd ind i fællesskabet – det kan virke

• Uddanner kampledere med autoritet til at

BETYDER

HVAD ØNSKER VI OS?

met, og aldrig aktivere trusselssystemet hos

adfærd

• Inviterer dem med uhensigtsmæssig

PROBLEMER SOM DE OPLEVES OG HVAD DET

tryghedsskabende bekræftet ud fra ønsket

om at forældrene forstår, at deres eneste og

og dermed tillader sig at sige fra over for

•U  dstikke klare retningslinjer som klub og klæde trænere/ledere på konsekvens

side 4

slå ned på tilråb og brok under kampe sprede viden og ’det gode eksempel’

andet perspektiv (flyt dit syn fra dit barn) og til at slippe kontrollen (undgå at gøre barnet til ’dit’ projekt)

OM BØRNE- OG UNGDOMSFORMANDSKLUB Er et åbent netværk for alle klubber med børne- og ungdomsfodbold i København. Netværket mødes fire gange årligt og diskuterer relevante emner og temaer for klubledere. For mere information kontakt Birgitte Harder biha@dbukoebenhavn.dk


LIMONE CUP

FODBOLD, FÆLLESKAB & FEDE MINDER

Fodboldturnering ved Gardasøen i Italien Efterårsferiens uge 42 25 års jubilæum Åbningsceremoni Velkomst og informationsmøde for trænerne Spændende tilvalg, f.eks. Italiens største forlystelsespark Velorganiseret turnering

PIGER: U12-

U17

Flotte anlæg

DRENGE: U1

Flotte pokaler og medaljer

Daglige konkurrencer med flotte præmier

2-U19

Prof. TV-hold der står for interviews og reportager PRIS: fra kr. Selfieboks 1.545,- pr. pe rson Limone Cup Disko (Alkoholfrit) DANISH SPORTS TRAVEL A/S Kattrupvej 25 8660 Skanderborg Tlf.: 98 26 83 69 E-mail: dst@sport.dk www.danish-sports-travel.dk Inge Larsen Indehaver

Jim Larsen Rejsearrangør Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019

| side 5


Tekst og foto Sofie Reimer

Fastholdelse er vigtigt, fordi foreningslivet giver unge mennesker et frirum til at komme ud og være dem de er, lægge hovederne udenfor sidelinjen og komme ud og spille noget fodbold og dyrke en fritidsaktivitet.

TRÆNING I BYDELENE – ET NYT INITIATIV TIL FASTHOLDELSE AF TEENAGEPIGER

Bydelstræningen for piger i København

giver næring til pigefodbolden hele vejen rundt. Klubberne sender træningsparate

Vi er nu nået til Vanløse, hvor FC Damsø er værter for den anden træning i bydel 3.

piger

KLUBBERNE BAKKER OP

nye oplevelser, og værtsklubberne åbner

pigeklub. Deres U16-piger deltager i bydels­

afsted, der kommer begejstrede hjem med gladelig døren for naboklubberne, deres trænere og FCK-trænerne.

Projektet er sat i værk for at gøre noget

aktivt for fastholdelse af pigespillere i de

frafaldstruede årgange, og har individuel udvikling, socialt sammenhold og udvikling af klubtrænere som primære fokuspunkter.

I Vanløse ligger FC Damsø, som er en ren

træningen på hjemmebanen, på trods af

lidt indledende skepsis, der gik på, at deres

hed for at prøve nogle ting af, de normalt ikke prøver til træning og så snakke med

nogle af de andre piger, fortæller René Ulka Nørregaard, som både er holdleder for U16, børne-og ungdomsformand og medlem af

bestyrelsen i FC Damsø. Han kalder sig selv for en af Tordenskjolds soldater.

niveau i forvejen er højt og en normal

– Det er et godt initiativ, og det er rart at se,

sitet end fællestræningen. Den skepsis fik

så selvfølgelig skal vi da bakke op om det

fredag ville blive afviklet med højere intenRené Ulka Nørregaard fra klubben lagt til side.

– Jeg har sagt til pigerne, at de får mulig-

side 6

der er så mange piger, der spiller fodbold, her, og hvis det her er en måde til at give

pigerne flere gode oplevelser, der får dem

til at blive i fodbolden, så er det supergodt, fortæller René Ulka Nørregaard.


HVORDAN FASTHOLDER MAN PIGER I

udfordringer med træning eller med at

den gode pigetræning, som vi jo ved også

Projekt P, som er bydelstræningens formelle

gælder pigerne. Fremfor at stoppe helt med

handler om at tilbyde pigerne en træning,

FODBOLDEN?

projektnavn, er en del af DBU Københavns

toårige indsats ”Flere piger til fodbold”. Fokus er på fastholdelse af teenagepiger, som er den målgruppe, det er allersværest at fastholde

i fodboldklubberne. Første del af 'Flere piger

stille hold for enkelte årgange. Det samme fodbolden, ved pigerne nu, at der ligger en

klub tæt på, som også har et tilbud, og man

har allerede mødt pigerne fra klubben til en bydelstræning, forklarer Anja Kouly Lethin.

til fodbold', havde rekruttering som indsats­ område, og her arbejdede man med forskel­

lige initiativer, der skulle lokke piger til bolden. – Med projekt P forventer vi at få skabt

opmærksomhed på, at teenagepiger skal

fortsætte med at spille fodbold. Vi forventer, at der vil opstå nogle netværk på tværs af klubberne, både gennem trænerne, men

også gennem pigerne, fortæller projektleder

”BYDELSTRÆNING KAN MÅSKE VÆRE MED TIL AT FOREBYGGE FRAFALD VED AT KLUBBERNE I HØJERE GRAD KAN KIGGE OVER HEGNET TIL ANDRE KLUBBER Koblingen mellem bydelstræning og fasthol-

– Bydelstræning kan måske være med til at

ne.

grad kan kigge over hegnet til andre klubber

– Vi forventer i særdeleshed at se trænerne

for at få skabt et samarbejde, hvis der er

Lethin.

FCK-LOGO PÅ TRÆNERJAKKERNE

FCK er gået med i projektet blandt andet for spillere på højt niveau.

– Vi kan også være et tilbud til alle i københavnsområdet, og vi er gået med fordi, vi

synes, det er vigtigt at få givet noget tilbage til fodboldens græsrødder, fortæller Steen Gleie, konsulent i FCK Talent.

Hos FC Damsø har det betydning, at det er et FCK-logo, der sidder på trænerjakken.

til at fastholde piger i fodbold?

forebygge frafald ved at klubberne i højere

der giver dem noget, fortæller Anja Kouly

at vise, at de kan mere end at træne elite­

Anja Kouly Lethin.

Men hvordan kan bydelstræning være med

er en afgørende rolle for fastholdelsen, det

delse handler også om udvikling af træner-

gå hjem i klubberne og arbejde videre med

– Det er alligevel lidt spændende, at det er FCK-trænere, selvom nogle af pigerne er Brøndbyfans. Bare det at der kommer

trænere fra en af de store klubber er klart

et trækplaster og med til at give ny inspira­

tion til alle, fortæller René Ulka Nørregaard.

Trænerne er medansvarlige for fællestræningen, hvilket er den del af konceptet, der sikrer, at de også får prøvet nogle ting af.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 7

>


Pigerne er super motiverede, engagerede og de er gode til at tage læring til sig, hvilket gør det let at være fodboldtræner, Steen Gleie.

>

DBU København ville gerne selv have løftet opgaven med trænere, men projektet var for omfattende.

– FCK har et koncept, der hedder skills træning, hvor det er inspire-

rende, udviklende træning for træningsparate børn, og det koncept

synes vi godt, vi kunne overføre til teenagepiger, fortæller projektleder Anja Kouly Lethin.

TRÆNING FOR DE TRÆNINGSPARATE

FCK-trænerteamet har oplevet et stort engagement fra spillernes

– Pigerne vil gerne have lidt mere forklaring end drengene, der accepterer, at sådan er det bare. Som træner skal man være opmærksom på, at pigerne er meget læringsparate, man skal gå ind og prøve at

forklare dem ting og give dem fif, så man hjælper dem og de træffer

gode beslutninger og får god læring med sig, fortæller Steen Gleie og slår fast:

– Det er supergodt, at vi kan være med til at give noget til pigefodbolden i København, det er vi rigtig glade for.

side, og det giver dem stor glæde.

I efteråret tilbydes et trænerseminar for alle de klubtrænere, der har

– Pigerne er super motiverede, engagerede og de er gode til at tage

stå for seminaret, hvor der vil indgå praktiske øvelser ude på banerne

læring til sig, hvilket gør det let at være fodboldtræner. Hvis man

giver pigerne nogle værktøjer og redskaber, de kan arbejde med, kan de flytte sig rigtig meget, fortæller Steen Gleie og kommer med et eksempel på, hvor piger og drenge adskiller sig i træningen.

været med deres hold til bydelstræning. FCK og DBU København vil ud fra de træningsprogrammer, de har kørt med i løbet af foråret,

men også en præsentation af hele didaktikken omkring det at træne piger og gode idræts­miljøer for piger.

BYDELSTRÆNINGEN I TAL 3 bydele er med i initiativet. Der tilbydes 4 fællestræninger i foråret og 4 i efteråret. 28 klubber deltager med spillere fra U12-U16. Til hver bydelstræning deltager mellem 60 og 80 spillere. Kontakt: Anja Kouly Lethin anko@dbukoebenhavn.dk

Træningen startede med en angrebs-/forsvarsøvelse, hvor pigerne skulle fange hinanden.

side 8


Tekst og foto Sofie Reimer

DET SIGER PIGERNE OM

BYDELSTRÆNINGEN – Der var helt klart forskel fra den første til den anden træning. Jeg sy-

FRA TRÆNINGEN I BYDEL 1 HAR VI FÅET DISSE KOMMENTARER

som gjorde det lidt svært at øve nogle ting og komme i dybden. Men

med for tredje gang.

nes niveauet har været lidt højere i dag, og så var vi mange flere i dag, ellers var det meget sjovt. Jeg vil gerne komme igen næste gang.

–Jeg synes træningen var inspirerende og anderledes, og derfor er jeg U13 pige fra Sundby

Emma Deneke, nummer et fra venstre

– Vi var rigtig mange på holdene, så vi blev mast lidt sammen. Hvis

vi havde været færre, havde vi haft flere muligheder i spillet. Men jeg

synes, det er nogle sjove øvelser og sjovt at spille sammen med andre end dem man kender.

Ana Devantier Marstrand, nummer to fra venstre

Det er ofte i teenagalderen pigerne falder fra, men to ting står klart; Pigerne vil gerne udvikle sig, og de sociale fællesskaber er afgørende. Bydelstræningen kombinerer disse ting.

– Det er rart at komme ud og møde de andre klubber og deres spille-

re. Normalt mødes vi jo kun til kamp, hvor man er imod hinanden, her er man på hold sammen, og det er en god oplevelse. U13 pigerne fra Husum Boldklub synes samstemmende at bydelstræningen i Vanløse (Bydel 3) var rigtig god og endda bedre end den første træning en måned før. Der er dog plads til forbedringer.

U15 pige fra Sundby

Dragør havde for første gang U16 piger med til bydelstræningen, og – Jeg synes, det var meget spændende at prøve noget nyt, og jeg følte også jeg lærte meget i dag, i forhold til normal træning. Jeg lærte

noget nyt teknisk at spurte efter folk og sådan. Før var det ikke vildt

havde forventninger om en anderledes og spændende træning, når

nu det var FCK der stod for den – og så synes de, det er fedt at komme lidt væk fra egen klub – så længe det ikke er alt for langt væk.

hårdt, men nu synes jeg, det er blevet meget sværere, og det synes jeg er rigtig godt.

Ilayda Emma Blom Togtar, nummer to fra højre

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 9


Tekst Daniel Stolzenbach · foto Klaus Sletting Jensen

NORDENS STØRSTE KUNSTGRÆSANLÆG ÅBNER SNART PÅ FREDERIKSBERG

side 10


”NU VIL VI ALTID HAVE BANER, DER STÅR SNORLIGE OG I BEDSTE KVALITET 12 MÅNEDER OM ÅRET.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 11


SEKS NYE KUNSTGRÆSBANER GØR ANLÆGGET PÅ JENS JESSENS VEJ TIL NORDENS STØRSTE KUNSTGRÆSANLÆG, OG DET VIL GØRE EN STOR FORSKEL FOR FODBOLDEN PÅ FREDERIKSBERG.

I det ene hjørne af Kunstbane 1 på Jens Jessens Vej løber Frederiks-

leringen af de nye kunstgræsbaner. Forskellen er, at de førhen var

hård kraft mod målet og kombinationsspillet flyder, mens store grav-

betydning for mulighederne for sportslig udfoldelse på anlægget.

berg Boldklubs U13-drenge og træner fodbold. Boldene flyver med

køer og bunker af jord tårner op i baggrunden. På banerne rundt om

græsbaner, men nu bliver konverteret til kunstgræs. Og det har stor

U13-drengene, gravkøerne og jordbunkerne vrimler det med børn og

– Nu vil vi altid have baner, der står snorlige og i bedste kvalitet 12

en torsdag eftermiddag.

Det store slid på græsbanerne henover sommeren har gjort, at ba-

unge, der spiller fodbold, selvom klokken kun lige har passeret 16.30

måneder om året. Det har før været fodboldklubbernes udfordring. nerne aldrig har opnået en standard, som vi og klubberne har drømt

– Det bliver godt for drengene, når de nye baner er klar, fortæller

om, fortæller Søren Burchall.

Anders Blom Salomonsen, som træner U13-holdet, der normalt deler en 11-mandsbane med fire andre hold.

BEDRE FACILITETER

Det har været småt med pladsen på anlægget, men det ændrer sig

mens de jagter bolden i en presøvelse. De fleste af drengene har

”Lidt mere intensitet!”, råber træner Anders Blom til U13-drengene,

markant til august. Her åbner seks, spritnye kunstgræsbaner på Jens Jessens Vej, og dermed kommer anlægget til at bestå af 11 kunst-

græsbaner, hvor de lokale idrætsklubber kan boltre sig, herunder

vovet sig i korte rør og ærmer, selvom den lidt lunere forårsluft hele

tiden trues af en kølig vind. Spillet afbrydes, da en bold fra en anden bane lander midt i øvelsen.

de tre store Frederiksberg-klubber KB, Frederiksberg Boldklub og FA2000.

Det har været symptomatisk, og i Frederiksberg Boldklub ser de frem

Det nye anlæg vil med sine 11 kunstgræsbaner gør Jens Jessens Vej på

teterne, og så har det til tider været lidt udfordrende med pladsen.

Frederiksberg til et unikt anlæg i Norden.

– Jeg er ikke bekendt med, at der i Nordeuropa findes anlæg med 11 kunstgræsbaner, som Jens Jessens Vej kommer til at bestå af. Det

bliver i særklasse det største rene kunstgræsanlæg i Nordeuropa,

til, at de nye baner åbner. Man glæder sig til en optimering af facili-

– Vi får meget mere plads at boltre os på i forhold til før. Det glæder vi os til, siger Martin Busk, der er administrationsleder i Frederiksberg Boldklub.

fortæller direktør i Frederiksberg Idræts-Union, Søren Burchall.

Tre af de nye kunstgræsbaner er med nyetablerede lysmaster, hvilket

Anlægget på Jens Jessens Vej får ikke flere fodboldbaner med etab-

otte baner med lys, og det kommer til at gøre en stor forskel.

de gamle græsbaner ikke havde. Det betyder, at anlægget vil have

side 12


– Vi har fra september til april oplevet den udfordring

Banerne kan ikke imødekomme efterspørgslen på Frede-

der kun var få kunstgræsbaner med lys. De nye kunst-

Søren Burchall, der også glæder sig over, at de nye baner

om aftenen, at der var for mange hold og for få baner, da græsbaner med lys betyder, at vi får mere plads, og at vi

kan træne længere om aftenen, selvom solen er gået ned, fortæller Martin Busk.

riksberg, men det er et skridt på vejen, fortæller direktør, er en af årsagerne til, at KB har muligheden for at satse mere på pigefodbolden.

FARVEL TIL DUFTEN AF GRÆS

De nye baner giver også den fordel, at de yngre hold i

Frederiksberg Boldklub kan spille udendørs hele hele året rundt.

De seks nye kunstgræsbaner betyder, at alle baner på

Jens Jessens Vej vil bestå af kunstgræs, og spillerne må altså se langt efter jord på knæene efter en glidende tackling.

– Vores yngste hold fra U8 til U11 har trænet indendørs om vinteren, fordi der ikke har været plads udendørs

Et anlæg uden naturgræs er dog ikke noget, der bekym-

uden de græsbaner, der er åbne i sommerperioden. De

rer Martin Busk fra Frederiksberg Boldklub.

kan nu fremover spille udendørs på de nye kunstgræs­ baner om vinteren”, siger Martin Busk.

– Kunstgræs er vejen frem. Jo mere kunstgræs, jo bedre.

FLERE MEDLEMMER

før i tiden, at alle seks græsbaner måtte lukkes, hvilket

Græsbaner er mere følsomme over for vejret, og det skete

KB, FA2000 og Frederiksberg Boldklub er alle blandt

Danmarks fem største fodboldklubber og har tilsammen

5794 medlemmer ifølge DIF’s seneste medlemsoptælling. Frederiksberg Boldklub står noteret for 1908 af dem, men klubben har stadig 372 på venteliste til børneholdene. Det forventer man i Frederiksberg Boldklub, at de nye

skabte store logistiske udfordringer. Kunstgræsbaner er

mere robuste, og det er klart en fordel, at vi ikke havner i

en situation med lukkede baner på grund af vejret, siger Martin Busk.

Tilbage i hjørnet på Kunstbane 1 er drengene ved at sam-

kunstgræsbaner kan ændre på.

le bolde og kegler ind, mens træner Anders Blom takker

– Vi kan opretholde vores store medlemsskare og samti-

dig bygge på. Vi kan etablere flere børnehold og nedbringe ventelisterne i vores børneafdeling. Det er selvfølgelig stadig et spørgsmål om ressourcer, men de nye kunst-

græsbaner giver os faciliteterne til at kunne oprette flere hold, siger Martin Busk.

af for dagens træning.

– Drengene glæder sig til at komme over på de nye baner. De har ikke noget imod kunstgræs, fortæller han.

Imens stimler drengene sammen. De har store forventninger til at skulle spille fodbold på Nordens største kunstgræsanlæg.

Frederiksberg Idræts-Union forventer også, at de nye

kunstgræsbaner vil give klubberne mulighed for at kun-

– Det bliver dejligt med mere plads og en helt jævn

berg-borgere ud på fodboldbanerne.

drengene.

ne optage flere medlemmer og dermed få flere Frederiks-

fodboldbane uden buler, lyder det nærmest i kor fra

– Det er vores håb, at konverteringen af banerne vil give mellem 400-700 flere fodboldspillere på Frederiksberg.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 13

"DET ER VORES HÅB, AT KONVERTERINGEN AF BANERNE VIL GIVE MELLEM 400-700 FLERE FODBOLDSPILLERE PÅ FREDERIKSBERG.


Af Dan Pedersen · foto Klaus Sletting Jensen

STOP

SELEKTIONSMASKINEN DANMARKS STØRSTE FODBOLDKLUB GØR OP MED SELEKTION I BØRNEFODBOLDEN. DE VIL ARBEJDE UD FRA EN NY SPORTSLIG UDVIKLINGSMODEL, HVOR HELE ÅRGANGE PÅ DRENGESIDEN TRÆNER SAMMEN UD FRA FORSKELLIGE PRÆMISSER.

Forestil dig et skolesystem, som bygger på selektionsprin-

nen’. De to fodboldledere mener hverken det gavner bred-

nok, eller fordi der kommer en dygtigere elev i klassen.

frasortere en gruppe børn for så at fremhæve en anden

cipper, hvor man rykker et trin ned, fordi man ikke er god Den tilgang er utænkelig i det danske skolesystem, men

gruppe. Og kan breddefodbolden holde til at frarøve de

selektion i tydelige A- og B-hold er en velkendt metode i

børn, som katagoriseres som ”mindre gode” den samme

danske fodboldklubber.

mulighed for udvikling? Svaret er nej, hvis man spørger

Det ønsker Philip Flores og Frederik Bløndal fra BK Skjolds bestyrelse at gøre op med. De står bag en ny udviklingsmodel, som skal stoppe det, de kalder ’selektionsmaski-

den eller talentudviklingen i dansk fodbold at udvælge og

BK Skjold, og derfor har klubben indført en sportslig

model uden holdtrænere, hvor hele årgange trænes af et

samlet trænerteam. Her vælger spilleren selv, hvor meget tid og ud fra hvilken præmis han/hun vil spille fodbold

Efter en periode i Madrid er Philip Flores vendt hjem til BK Skjold, hvor han i samarbejde med Frederik Bløndal har iværksat en ny tilgang til børnefodbolden.

side 14


med afsæt i et basis- eller ekstratilbud.

er fastholdelse også et helt centralt

måske er 10% hurtigere. Så går han fra et

–Det vi ser i mange klubber er, at så

spillernes egen motivation, som skal

ugen af en veluddannet 1. holdstræner,

snart man har en god årgang, så deler træneren børnene op i to rupper ud

fra, hvor dygtige børnene er nu og her.

Den model tror jeg ikke er god for dansk fodbold. Det er måske en præmis på

allerhøjeste niveau, men ikke for alle os

element i BK Skjolds nye model. Det er være selektionsparametret i stedet for

deres talent nu og her. Den tilgang har afsæt i klubbens holdning om at alle,

som vælger at gå til fodbold, har krav på god træning.

andre, siger Philip Flores.

Han argumenterer for, at dansk fodbold samlet set mister alt for mange spil-

lere, fordi vi for tidligt beslutter os for,

hvem vi vil arbejde med og tilbyde god træning.

–Vores model er ikke kun en bredde-

model. Vi vil gerne fastholde børnene i holdsporten, fordi det er dannende at

”PROBLEMET MED TIDLIG SELEKTION ER, AT MAN ENDER MED AT FÅ RET, FORDI DU LØBENDE FJERNER SPILLERE

god til fodbold, er at man spiller. Derfor

re. Selvfølgelig taber vi medlemmer på den måde, siger Philip Flores.

SELEKTION BLIVER EN SELVOPFYLDENDE PROFETI

fælles erkendelse af, at de ikke kan spotte om 8-9 årige spillere går hele vejen.

De mener, at trænerne skal arbejde for et vigtigere formål og udvikle hele grup-

pen i stedet for at udvælge de bedste og skabe en selvopfyldende profeti.

–Problemet med tidlig selektion er,

at man ender med at få ret, fordi du

løbende fjerner spillere. Det er i virkeligheden ret simpelt. Vi fjerner de spillere,

men formålet er også at udvikle dygtige

Den første forudsætning for at blive

og ned på 2. holdet med forældretræne-

Philip Flores og Frederik Bløndal har en

være aktive og en del af fællesskabet,

fodboldspillere, forklarer Philip Flores.

supertilbud med træning tre gange om

som måske er lidt dårligere på et givent –Jeg kan godt forstå, når en motiveret

og talentfuld spiller vælger fodbolden

fra, fordi klubben får en ny spiller, som

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 15

tidspunkt, så træneren bagefter kan sige – se han blev ikke til noget. No wonder. Han fik jo ikke chancen, siger Frederik Bløndal, inden han fortsætter.

>


> –Jeg synes, at det er for nem en løsning, når vi ser træ-

nere, der bare skubber børn ned på 2. eller 3. holdet. Lad nu børnene spille med og øve sig. Det er vores job som

”VI HAR ALLE EN PRÆMIS, DER HANDLER OM AT VINDE FODBOLDKAMPE. DESVÆRRE BLIVER METODEN OFTE AT FINDE MODSTANDERENS SVAGHEDER OG SPILLE PÅ DEM.

trænere at gøre dem bedre. Er de ikke gode nok, skal de nok selv finde ud af det.

tilbud til hver årgang. Hvis man vælger ekstratilbuddet, så spiller man fodbold på vores præmisser. Vi roterer

spillerne, og man kan ikke forvente at spille sammen

med sine kammerater hver gang. Derudover skal man

også trækkes med dem, som måske ikke er lige så gode som én selv lige nu, forklarer Philip Flores.

BRING FAGLIGHEDEN I SPIL

I stedet for holdtrænere er BK Skjold i gang med at op-

Modellen skal sikre, at årgangen bliver mindre sårbar,

årgang. Den model stiller andre krav til trænerne, der

grundlaget udvides, fordi flere får adgang til bedre

bygge trænerteams, som varetager træningen for en hel skal motiveres af at udvikle en hel årgang med afsæt i den enkelte spillers behov og niveau.

– Fagligheden som træner ligger blandt andet i at se på, hvad spillerne har brug for. Nogle gange kan en spiller

have gavn af at spille med sine venner, og andre gange

skal spillere udfordres og spille mod Dortmund. Det skal vi have en fornemmelse for, siger Frederik Bløndal

Hvis spillerne vælger ekstratilbuddet, stilles der krav om, at man passer sine ting og viser, at man er entusiatisk og træningsparat. Til gengæld er det et åbent tilbud,

hvor klubben ikke stiller krav til talent og evner på fodboldbanen.

– Vores model er både simpel og kompliceret. Vi har ikke 2., 3. eller 4. hold nede i børnerækkerne, men to fodbold-

side 16

hvis en spiller skifter væk fra klubben og hele spillertræning i længere tid.

– Vi siger ikke, at vores model er bedre eller rigtig for alle klubber, men vi har taget stilling til, hvordan vi gerne vil arbejde med børnefodbold, siger Philip Flores. MATCHNING VIGTIGERE END RESULTATER

Nogle vil måske finde BK Skjold-modellen for alternativ, men modellen skal ikke ses som et opgør med fodbol-

dens indbyggede præmis om at vinde kampe. Træner-

fagligheden skal blot bringes i spil ud fra flere præmisser og andre målsætninger. Det handler i højere grad

om, at spillerne får den rigtige matchning, og trives på det de niveau, som de selv vælger.

– Vi har alle en præmis, der handler om at vinde fod-

boldkampe. Desværre bliver metoden ofte at finde mod-


standerens svagheder og spille på dem.

deres banehalvdel, de kan følges til og

folkekøkken med over 100 til spisning.

mose modstanderen, men spørgsmålet

udlandet for alle spillere for at styrke

som er interessante for lokalområder og

Man stiller det bedste hold, som kan

er, om det udvikler holdet og den enkelte spiller. Mit svar vil være nej, forklarer Frederik Bløndal.

fra træning og der arrangeres ture til

fællesskabet på tværs af de to tilbud, så

afstanden mellem basis- og ekstragruppen minimeres.

Han mener, at alt for mange har den

– Når vi møder storklubber som Chelsea

ste at spille sammen med de dårligste

at vi stiller med de bedste elleve, men

holdning, at det ikke er sjovt for de bedog omvendt.

– Det er den virkelighed, de kender fra

skolegården og livet generelt. I matematiktimen er der også nogle, som er bedre

eller Dortmund, så kan det godt være,

så skal de spillere, der vælges fra til den kamp have et lignende tilbud om at

møde en udenlandsk klub, som passer til deres niveau, forklarer Philip Flores.

end andre. For mig handler det om, at

De sociale rammer uden for banen er BK

spillere så længe som overhovedet

både børn og forældre får lyst til at være

vi strukturelt holder fast i så mange

muligt. Dermed får eliteklubberne også et bredere fundament at vælge ud fra, vurderer Frederik Bløndal.

Skjold også i gang med at retænke, så en del af klublivet i de perioder, hvor

det sociale liv måske er vigtigere end fodbolden.

KLUBLIVET SKAL FASTHOLDE

– Vi har i en årrække oplevet, at bør-

for relationen mellem spillerne. De

gerne ændre på, og derfor har vi også

BK Skjold-modellen får også betydning hele årgange træner samtidig på hver

nene ikke kom i klubhuset. Det vil vi

moderniseret vores klublokaler og lavet

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 17

Det handler om at skabe nogle rammer, kan være med til at engagere flere og

fastholde flere medlemmer, siger Philip Flores.

BØRNEFODBOLD I BK SKJOLD I Danmarks største fodboldklub har mange valgt at børnespillere ikke længere blive mødt af den klassiske struktur med 1.-, 2.- og 3.hold. Klubben opererer derimod med store grupper, hvor spillerne ofte roterer mellem forskellige kamphold ud fra den tilgang, at det er mest udviklende for spillerne, hvis de både bliver presset maksimalt og andre gange bliver matchet på niveau eller endda får lov til at brillere.


Tekst og foto Hanne Kokkegård

FC UDFORDRINGEN – NÅR SPORTSLIGE AMBITIONER GÅR HÅND I HÅND MED FADERVOR NÆSTEKÆRLIGHED ER OMDREJNINGSPUNKTET I DEN KRISTNE FODBOLDKLUB I VALBY, DER STØTTER GADEBØRN I BRASILIEN OG SOCIALT UDSTØDTE I LOKALMILJØET. KLUBBEN HAR FOR NYLIGT MÅTTET DISKUTERE VÆRDIGRUNDLAGET I TAKT MED 1. HOLDETS SUCCES.

Næstekærlighed er omdrejningspunktet i den kristne fodboldklub i

I en tid hvor stadig flere klubber vil genopfinde sig selv med nye

jøet. Klubben har for nyligt måttet diskutere værdigrundlaget i takt

lighed som centrum, og det giver sig udtryk på flere måder bl.a. i

Valby, der støtter gadebørn i Brasilien og socialt udstødte i lokalmilmed 1. holdets succes.

tilbud, har Valby-klubben med tre herre- og to damehold næstekærsloganet: ‘Ikke blot en klub, men en familie’.

En ting er næsten lige så sikkert som amen i kirken om søndagen;

Klubben giver hvert år 10 pct. af kontingentindbetalingen til et

holder fast i sit kristne værdigrundlag.

man holder en årlig auktion, hvor pengene går til et fodboldprojekt

man møder ikke hold fra FC Udfordringen i kirketiden, for klubben

velgørende projekt, i år til opsøgende arbejde blandt misbrugere. Og for gadebørn i Brasilien.

Anfører for 1. holdet Jonas Haugegaard (i midten med nummer 18 på shorts) er opvokset i et kristent miljø og har spillet i klubben siden 2013; lokket til af sin bror, der også spiller på holdet. Han har stort set ikke oplevet nogen spillere stoppe på 1. holdet, hvis det ikke var pga. alder, skader eller flytning.

side 18


I slutningen af træningen bemærker assistenttræner for førsteholdet Henrik Due (med kasket), at spillerne ikke bruger benskinner til træning: – Andre steder ville det have kostet i bødekassen. Men her man er mere omsorgsfuld over for hinanden til træning.

Der er plads til alle, og nye spillere og gæster bliver budt velkommen

I dag har en tredjedel af spillerne nok ingen relation til kirken. Allige-

blæsende aprilaften i Valby Idrætspark, hvor den næste halvanden

udtryk for, at vi er en klub, hvor folk føler sig velkommen, mener han.

med klapsalver til træningen, herunder DBU København denne

times træning er fyldt med smil og glade råb. Her taler man pænt til

hinanden og viser omsorg – også modstandere og dommeren under kampe.

vel hænger de ved, og der kommer flere. Det er på mange måder et

FODBOLD VÆKKER FØLELSER

Samuel Frimand-Meier har tidligere spillet på hold, hvor man hakkede på hinanden, når det gik dårligt på banen.

FÆLLESBØN FØR KAMPE

Men de sportslige ambitioner fejler bestemt ikke noget, for gennem

– Det gør vi ikke hos os. Man må gerne give feedback, men det skal

skrivende stund til oprykning til Københavnsserien.

vi sommetider forventningsafstemme, at vi altså taler ordentligt til

de seneste år er 1. holdet kravlet op gennem rækkerne og ligger i

– Når vi træner og spiller kamp, gør vi det for fuld skrald, og vi er

ikke for fine til at sætte en beskidt tackling ind, når der er brug for

være på en konstruktiv måde. Når der kommer nye spillere til, skal

hinanden, siger han, mens 1. holdets Jonas Haugegaard nuancerer billedet en smule:

det. Men fællesskabet i klubben er nok lidt anderledes end i andre

– Vi råber også ad hinanden og dommeren, hvis han ikke dømmer

opvarmningen.

være …

klubber, fortæller 1. holdets anfører, 34-årige Jonas Haugegaard, før

rigtigt, men vi prøver at lade være … Vi øver os i hvert fald på at lade

– Her støtter vi op om nogle værdier, der rækker videre end bare til at

SPORTSLIG SUCCES ER IKKE AFGØRENDE FOR AT LYKKES

på fællesskabets vegne om at være noget for andre, fortæller han

derigennem ofte ændrer profil, har bestyrelsen i FC Udfordringen

være en fodboldklub for medlemmernes skyld. Vi har også ambitioner

I en tid, hvor stadig flere fodboldklubber går nye veje for at vokse og

med henvisning til førnævnte velgørenhed, men også et fast ritual før været nødt til at tage en diskussion om de sportslige målsætninger, alle kampe, der helt konkret viser klubbens kristne værdier.

Efter at have talt taktikken på plads, holder hvert hold et lille minuts stilhed med en fællesbøn.

– Man beder for holdet, modstanderne, kampen, ingen skader – og

presset af 1. holdets gode resultater, hvor man begynder at øjne en oprykning.

Spørgsmålet var, om klubbens værdimæssige holdninger og grundsyn måtte vige for de sportslige målsætninger. Svaret blev ‘nej’.

hvad der ellers fylder i hjertet på den spiller, der frivilligt har valgt at

– Vi tror på, at klubben er, hvor den er i dag, netop pga. vores værdier.

holdet Samuel Frimand-Meier i en pause på banen ved siden af.

mand-Meier.

stå for bønnen, forklarer klubbens kasserer og assistenttræner på 3.

– Vi stiller ingen krav om, at man skal tro på Gud for at være her. Men

vi vil gerne vise, at vi er en kristen klub, der holder fast i vores værdier.

Så det er også dem, der skal løfte os yderligere, siger Samuel Fri-

– Det vil være fedt, hvis vi vokser og bliver dygtigere, men det er ikke

dét, der definerer, om vi lykkes eller ej. Det handler om, at vi som klub >

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 19


Vi taler ikke nedværdigende om andre på holdet, modstandere eller dommeren, og vi hjælper folk op, hvis de falder, siger Nicolaj Florin, træner for 1. holdet.

> holder fast i vores velgørenhed, behandler

hinanden godt og har et fællesskab på tværs af holdene, hvor vi bruger tid sammen, siger han.

– Vi taler ikke nedværdigende om andre på

holdet, modstandere eller dommeren, og vi hjælper folk op, hvis de falder. Men når alt

kommer til alt, er det fodbold, og det har en

masse følelser – og det er altid sjovest at vinde, siger Nicolaj Florin, træner for 1. holdet.

KORT OM FC UDFORDRINGEN Grundlagt i 2004 som Exercitus FC (For Christ), udspringer af et frikirkeligt miljø. Skiftede navn til FC Udfordringen i 2010, da den kristne avis Udfordringen tilbød et sponsorat. Logoet indeholder et kors, der symboliserer klubbens kristne omdrejningspunkt. 100 medlemmer, fordelt på tre herrehold og to damehold. Cirka en tredjedel af medlemmerne har ikke tilknytning til et kristent miljø.

I slutningen af træningen bemærker assi-

10 pct. af kontingentet går til et lokalt projekt for socialt udsatte. En årlig auktion sender penge til et kristent gadeprojekt med fodbold for børn i Brasilien.

spillerne ikke bruger benskinner til træning:

DBU København har sørget for, at klubben stort set er friholdt for kampe søndag.

kassen. Men her er man mere omsorgsfuld

https://fcudfordringen.dk/

stenttræner for førsteholdet Henrik Due, at – Andre steder ville det have kostet i bøde­ over for hinanden til træning.

Fodbold-træningsophold - i professionelle rammer

Scan koden - se i videoen hvad skærbækcentret byder på.

Book et træningsophold i Skærbæk med et skræddersyet program efter jeres ønsker, og til priser alle kan betale. På www.skaerbaekcentret.dk kan du se mere om centrets attraktive faciliteter. Kontakt Søren Hansen på tlf. 74 75 19 70 eller send en forespørgsel på www.skaerbaekcentret.dk under “Træningslejr“

Svømmehal med spabad

Overnatning i moderne feriehuse

2 sportshaller

Kunstgræsbane og 5 græsbaner

Kursuslokaler m. AV-udstyr

Fitnesscenter

Storegade 46 | 6780 Skærbæk Tlf. 74 75 19 70 | www.skaerbaekcentret.dk

side 20

God mad

Bowling


Kan du træffe beslutninger ud fra instinkt og kompetence?

Som fodbolddommer modtager du en godtgørelse som der ikke skal betales skat af. Godtgørelsen bliver ikke modregnet SU eller dagpenge. Uddannelsen koster 1990 kr., men du kan vælge en fleksibel betalingsmodel, hvor uddannelsesomkostningen modregnes godtgørelsen.

Kontakt DBU København, hvis du ønsker at starte på dommeruddannelsen – info@dbukoebenhavn.dk Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 21


Tekst of foto Sofie Reimer

HVORFOR GÅR DU TIL FODBOLD? EGON PEDERSEN – 64 år – tidligere tømrer og ejendomsfunktionær.

For at få mig rørt, helt slet og ret.

Jeg kan ikke holde til at løbe ligeud.

Hvorfor har du ikke selv kontaktet et Grand Old Masters hold?

Det kan være svært at komme ind på et lukket hold, der har kørt i mange år. Det er ikke negativt ment, men

det er nemmere med sådan et åbent hold, som det her. (Sundby 60+)

Hvad er de tre bedste ting ved at spille på det her hold?

Det hele. Halvdelen er jo at få kaffe

og brød bagefter og sidde og snakke. Jeg synes, det er skidesjovt og nogle

fantastiske mennesker at være sammen med.

side 22


JAN SCHROEDER – 69 år – tidligere snedker, pædagog og har haft eget firma.

Jeg elsker at spille fodbold. Jeg har ikke spillet i

lang tid, men tog til intro­møde i Prismen omkring det nye hold for +60 i Sundby. Da jeg så de andre

mænd, der sad der, tænkte jeg; Ha! De kan sgu ikke spille fodbold, jeg bliver stjernen på det hold, ha ha! Men jeg havde ikke kigget på mig selv jo.

Som dreng spillede jeg nede i gården, jeg elskede

det. Det var dengang man valgte, førstevælger og andenvælger, og håbede man ikke blev sidst; jeg blev valgt som den sidste tredjedel.

Hvorfor har du ikke selv kontaktet et Grand Old Masters hold?

Fordi så skulle jeg ind i en klub jo, og jeg tænkte, at det er jeg ikke god nok til, jeg ville bare have

noget, der var sjovt. Jeg har prøvet noget firma­ fodbold, og det var for ambitiøst, jeg blev ikke

spillet, og så er det jo ikke sjovt. Her bliver man jo spillet, selvom man ikke er god, og så bliver der

bare sagt Kom igen! og så går det jo rigtig godt, man får rørt sig, og jeg skal jo hive efter vejret nogle gange.

Hvad er de tre bedste ting ved at spille på det her hold?

At få motion og det der kammeratskab, der er. Helt tydeligt. Og konkurrencen. Jeg elsker konkurrence. Vi var lige bagud 3-0, og vi talte ikke, vi sagde ikke

noget, og jeg plejer ellers at tælle. Jeg kan ikke ha´, at jeg er sådan et konkurrencemenneske. Men så vandt vi 4-3, nu er jeg er helt vild, jeg elsker det!

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 23


Tekst og foto Dan Pedersen

KIG OP – HER KOMMER VANLØSE IF I BESTRÆBELSERNE PÅ AT LØFTE TRÆNINGSKVALITETEN I BØRNEFODBOLDEN HAR VANLØSE IF ANSAT HENRIK MAMSEN OG ANDERS RASCH. TO ERFARNE TRÆNERE, SOM SKAL GØRE DET NEMT OG SJOVT AT VÆRE FORÆLDERTRÆNER. – Kig op, siger Anders Rasch ude på Dam-

fortid som assistenttræner for 1. holdet. De to

heden mangler de bare noget metode. Her

en gruppe på 40 børn, som er mødt op til

i Vanløse IF, og det er grundlaget for en klub-

redskaber, så vi får skabt et miljø med bolden

husengen, hvor han viser og forklarer for

træning i Vanløse IF. Børnene laver tekniske

øvelser, mens Anders Rasch coacher, og grup-

trænere har i en årrække lavet fodboldcamps satsning på børneområdet.

håber Henrik og jeg, at vi kan give dem nogle i centrum, forklarer Anders Rasch.

pen af forældretrænere leger med mellem

– Vi satte os ned sammen med Martin Borre

På spørgsmålet om Vanløse IF har været

Cruyff og Ronaldinho, mens de løfter blikket

løfte børneområdet i hverdagen. Her landede

til børnefodbolden, er Anders Rasch klar i

de mange børn, som udfører finter à la Johan fra bolden.

Anders Rasch er gammel Vanløsedreng og har spillet i klubben siden han var seks år

gammel. Efter en periode som børnetræner

i Brøndby IF er A-licenstræneren vendt hjem til barnsdomsklubben, hvor han har fundet sammen med Henrik Mamsen, som har en

fra bestyrelsen og talte om, hvordan vi kunne vi på en model, hvor vi vil satse på træningsmiljøet fra U5 til U11, siger Anders Rasch.

Helt konkret skal kvaliteten løftes gennem

coaching og rådgivning af forældretrænere. – Mange forældretrænere er super engagerede og vil det bedste for deres børn. I virkelig-

side 24

for passive i de senere år, når det kommer udmeldingen.

– Tidligere tror jeg bare, at man var tilfreds, hvis der var nogle hold hernede. Nu vil klub-

ben gerne noget mere og have kvalitet i træ-

ningen. Det tændte mig, og jeg tror, det bliver sjovt for alle omkring klubben, hvis vi sam-

men rykker på tingene, siger Anders Rasch.


BØRNEFODBOLD I VANLØSE IF Et nyt tiltag i børnefodbolden skal løfte den 10. største fodboldklub i DBU Københavns område. Vanløse IF vil gøre mere for at hjælpe de mange frivillige forældretrænere. Derfor har klubben ansat de to klubfolk Henrik Mamsen og Anders Rasch, der skal ind og støtte forældrene og hjælpe dem med at gøre det både lettere og sjovere at være børnetræner i Vanløse IF.

STØRRE AMBITIONER

timer om ugen og deruodver lave inspirationskurser i weekenderne.

og klubbens børneudvalg, hvor den tidligere Superligaspiller Martin

er i høj grad fællesskabet og en langsigtet prioritering, der skal give

Ideen med at prioritere børnefodbolden er forankret i bestyrelsen

Borre er ambitiøs på klubbens vegne. Han finder det logisk, at en klub

som Vanløse IF tager fat i klubbens fundament og hjælper de frivillige

Med det timeantal kan de to trænere rådgive og inspirere, men det resultater og udvikle klubben.

hænder.

– Alt det her med stjerner og licens er slet ikke relevant for os lige nu,

– Jeg prøvede selv at være forældretræner med 18 seksårige drenge,

at vi står et andet sted om et år eller to. Jeg kunne godt tænke mig, at

der skiftevis tonsede rundt og kiggede på mælkebøtter. Det kræver

noget at få det til at fungere, og der kan vi nu som forening hjælpe

de frivillige trænere og løfte vores børnefodbold kvalitetsmæssigt og

hvis du spørger mig. Vi skal tage det stille og roligt, og så kan det ske,

vi blev en af de bedste børneklubber i København. Det synes jeg er en god ambition, forklarer Anders Rasch.

socialt, siger Martin Borre.

Fodboldmagasinet København vil følge det nystartede initiativ og vi

Henrik Mamsen og Anders Rasch er ansat til at være i klubben 4-5

gjort en forskel for forældretrænerne i Vanløse IF.

glæder os til at følge op på tiltaget i 2020, for at finde ud af om det har

Alle øjne er rettet mod Anders Rasch, når han samler op på en kort træningssession. Sammen med en Vanløsemand, Henrik Mamsen, skal han løfte børnefod­ bolden på Damhusengen.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 25


Sammenholdet er efter otte måneder så stærkt, at spillerne tager fis på hinanden og driller hinanden. Per Agerbo, yderst til venstre med røde ærmer. Koordi­ nator Flemming Jacobsen, yderst til højre.

Træner Dan Pedersen i blå vest spiller gerne med på det hold, der lige mangler lidt medvind. Her til første træning i Fælledparken.

Nogle gange må man tage en for holdet.

BK Frem åbnede klubhuset for de pensionerede mænd mandag 6. maj, hvor både sol og hagl skabte rammen for en perfekt opstart med hul på knæet og røde kinder. Du kan også være med hver mandag omklædt kl. 10.00.

side 26


Tekst og foto Sofie Reimer

DET KØRER FOR FARFAR-FODBOLD I SUNDBY BK SUNDBY BOLDKLUB HAR FÅET NYE RESSOURCESTÆRKE FRIVILLIGE, DER BIDRAGER TIL AT LØSE PRAKTISKE OPGAVER I KLUBBEN, KØBER BLOMSTER TIL BENTE, NÅR HUN FYLDER 75, OG HVIS SAMMENHOLD GØR ENHVER BOYBAND-PRODUCER MISUNDELIG.

For syv måneder siden slog Sundby Boldklub dørene op

NAVLESTRENGEN ER KLIPPET

DBU København. Formålet er at tilbyde fodboldtræning for

pet efter godt seks måneder, da meningen med projektet

for et fodboldprojekt i samarbejde med Ældresagen og

mænd +62, der har lyst til at få nye bekendtskaber og sjov

motion uden en skjult sundhedsdagsorden. I sidste måned kom BK Frem og BK Skjold med i projektet, og i løbet af

2019 kommer et samarbejde med yderligere to klubber op

Navlestrengen til den faste træner Dan Pedersen blev kaper, at det skal være selvkørende mellem klub og spillere. Nu står fodboldfællesskabet på egne knopper og arrangerer selv alt omkring holdet og træningen. Med stor succes.

at stå.

Den selvudnævnte holdleder og ildsjæl med opdragelse i

EN WIN WIN FOR KLUBBEN OG SPILLERNE

re og mailadresser på alle spillerne, og er nu oppe på 32

Aulum Idrætsforening, Per Agerbo, har samlet telefonnum-

Flemming Jacobsen, koordinator i Sundby BK, var ikke i

tvivl om projektets berettigelse, og hvad det tilfører klubben af nye ressourcer og gode medlemmer, men han er alligevel blevet overrasket.

– De her mænd har jo ufatteligt mange talenter og forskellige uddannelser bag sig, som klejnsmed, tømrer, murer,

pædagog og chauffør. De hjælper gerne med småopgaver

navne.

– Jeg synes bare, det er for nemt at komme og gå, og ikke føle man er afhængig af nogen eller tilknyttet noget,

fortæller Per Agerbo, som fra den jyske foreningskultur har været vant til, at man holdt kærligt øje med om hinanden mødte op.

i klubben og spreder en uhyggelig god stemning i formid-

– Skal vi nu sige, du ikke havde været her en tre- fire gange,

med og nogle meget dejlige mennesker.

eller er du bare ikke stærk nok til at tage dig sammen til

dagstimerne. De er en større gevinst, end vi havde regnet

Men det er ikke kun klubben, der har gavn af det nye

fodboldfællesskab. Spillernes kondition, sammenhold og fodboldforståelse er også højnet på de syv måneder. – Jeg har aldrig kunnet spille fodbold, og det kan jeg

stadigvæk ikke, men jeg er blevet bedre, griner Per Agerbo,

så ville jeg tænke, hvad fanden er der sket, er du gået bort, at komme af sted? Så ringer jeg til dem og siger; vi spiller stadigvæk fodbold, og vi glæder os til at se dig igen, og så kommer der jo en forklaring med, at de har været skadet og nogle er jo meget ude at rejse, det er jo rejsealderen

det her, men så kommer de til træning igen, fortæller Per syngende på sit midtjyske modersmål.

som er tilflytter fra Aulum, der ligger mellem Herning og

SÅDAN ER VI SELVKØRENDE

og tilmeldte sig derfor gladeligt, da fodboldprojektet blev

træningen, efter Dan Pedersen er trådt ud af projektet.

Holstebro. Han befandt sig ikke så godt i Zumba-miljøet, præsenteret i Prismen.

Fire mand har meldt sig til at klare opvarmningen og

De første 10-15 minutter går med øvelser for at få gang i

de gamle lemmer og passe på ikke at få så mange skader.

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 27

>


Hos BK Skjold mødte 16 mand op til første træning på kunstgræsset i Fælledparken. Holdet er åbent for alle mænd 60+ på tirsdage, omklædt kl. 10.00.

> Det kører. Kompetencerne er der, for der er spillere fra alle niveauer.

– Vi har en spiller fra Aalborg, som har spillet i 1. division engang, men vi supplerer hin-

anden, det er ikke sådan at vi siger; hov hov, det gjorde du sgu ikke godt. Vi siger; vi ska´ lige ha´ den der øvelse med! Vi går op i det

med liv og sjæl uden at være ondskabsfulde,

DOKTOR NIELSEN´S ER ALTID MED

– Vi har en enkelt langtidsskadet, der desvær-

Fodboldprojektet for pensionerede

ber. Men inden da, kom han en dag med en

København, Ældresagen og Sundby BK,

re har sprunget en akillessene her i novemlægetaske med Dr. Nielsen´s, så nogle af os tager sådan en, det er ikke alle, der vil ha´,

men vi er sådan en fem seks stykker, der drikker sådan en, og så har vi det godt igen.

griner Per Agerbo.

– Der er også tudekiks i tasken. Jeg var

Efter hver træning er der stort fremmøde til

kom han rendende med tasken, så skulle jeg

kaffe og ostemadder i Caféen, og hver anden

måned er der en fælles frokost, hvor der altid kommer en 20-25 stykker, selv de 6 skadede spillere møder op. Forleden fyldte Bente fra

Caféen 75 år, og det blev fejret med en sang

engang gået ud med en fibersprængning, så have sådan en tudekiks. Der er også en ispose, men den har vi ikke brugt endnu, griner

Per Agerbo, og rejser sig for at gå på banen. Han er tidtager og målmand i dag.

og senere en blomst.

side 28

mænd er et samarbejde mellem DBU

BK Skjold og BK Frem. To lokationer mere er i vente.

Som spiller kan du træne på alle lokationer, du kan bare møde op.

Mandag kl. 10.00 omklædt BK Frem, Julius Andersens Vej 7, 2500 Valby

Tirsdag kl. 10.00 omklædt BK Skjold, P.H. Lings Allé 10, 2100 Kbh. Ø

Onsdag kl. 11.00 omklædt BK Sundby


...DET MÆTTENDE

BLIV KUNDE I INCO CASH & CARRY

FÅ ADGANG TIL TUSINDVIS AF LÆKRE FØDEVARER MED DIT CVR. NR. OPRET DIG PÅ INCO.DK

...DET SUNDE

...DET SØDE

inco er meget mere end et almindeligt supermarked ! Det er et kæmpe varehus med tusindvis af lækre fødevarer fra nær og fjern.

Vi har alt til både stævner, klubfester, sportsarrangementer og turneringer. Med over 27.000 varer i sortiment, er vi ret sikre på, at du finder alt til det hele.

Som kunde kan du søge i hele vores sortiment online. Butikkerne har åbent mandag–søndag året rundt. Du finder alle vores åbningstider på inco.dk

...DET TRADITIONELLE ...DET LÆSKENDE

Vi har tre butikker på landsplan: inco København Flæsketorvet 84A 1711 København V Tlf: +45 33 21 14 21 cvr. nr.: 32 32 26 54 inco Glostrup Ejby Industrivej 111 2600 Glostrup Tlf: +45 72 10 81 81 cvr. nr.: 37 58 96 08

...DET NEMME

inco Aarhus Blomstervej 5 8381 Tilst Tlf: +45 87 36 98 50 cvr. nr.: 32 32 26 97

...DET PRAKTISKE

inco.dk

– holder dig opdateret


Tekst Jakob Wärme Lykke · foto DBU

ONCE IN A LIFE TIME AT VÆRE EURO2020-FRIVILLIG EM I FODBOLD ER VERDENS 3. STØRSTE SPORTSBEGIVENHED. FRA DEN 12. JUNI TIL DEN 12. JULI 2020 AFVIKLES SLUTUNDEN I KØBENHAVN SAMT 11 ANDRE VÆRTSBYER I EUROPA. SOM FRIVILLIG BLIVER MAN EN BÆRENDE DEL AF EM-HOLDET.

Samtlige af tilskuerne i et stopfyldt Parken

Alene i København, som er én af de i alt 12

– Som frivillig bliver du ambassadør for

mod midtercirklen og den officielle EM-bold,

ges flere end 1.300 frivillige for at gøre

rundens ansigt udadtil og kommer helt tæt

nærmest holder vejret med blikket rettet

som endnu venter på at trille sin første omgang på dansk græs.

Med ét lyder der et dybt, rungende jubelbrøl fra lægterne, som lader hele Europa, ja hele

verden, vide, at nu er EURO2020 i København i gang.

Nu gælder det spillet på Parkens velfriserede grønsvær, men rundt om selve fodboldkampen har et hav af mennesker knoklet for

at gøre alt klar og sørget for, at alt kører på skinner – DE FRIVILLIGE.

– De mange frivillige kommer til at spille

en afgørende rolle ved EM på hjemmebane,

siger Mads Bang Aaen, der er Volunteer Manager ved EURO2020.

– Det er noget helt særligt at være med til at løfte en så stor sportsbegivenhed som

europæiske EM-værtsbyer, skal der bruEURO2020 til en succes.

ONCE IN A LIFE TIME OPLEVELSE

EURO2020 bliver en unik fodboldoplevelse, både på og uden for banen, og de frivillige er med hele vejen fra midten af maj, hvor

de første frivillige stempler ind til det sidste

”DER ER INGEN TVIVL, OM AT DET BLIVER ONCE IN A LIFE TIME AT VÆRE FRIVILLIG TIL EM-SLUTRUNDEN I KØBENHAVN. Mads Bang Aaen, Volunteer Manager ved EURO2

EURO2020. Det skal være sjovt, spændende og en oplevelse for livet, siger han.

EURO2020 i København. Du bliver EM-slut-

på. Du får den der helt særlige fællesskabs-

følelse om at være sammen om at få tingene til at lykkes. Der er ingen tvivl om, at det

bliver once in a life time at være frivillig til EM-slutrunden i København,” siger han.

– Vi håber, at mange af de frivillige ved EM i København får lyst til at være frivillige også efter slutrunden i de lokale københavnske klubber. Vi laver bl.a. en jobbørs i frivillig-

centret, hvor klubberne kan reklamere for

forskellige frivilligfunktioner, som de står og

mangler hænder til i netop deres klub,” siger Mads Bang Aaen.

Der bliver omkring 25 forskellige frivilligom-

råder i forbindelse med EURO2020, lige fra at kontrollere billetter til at sørge for, at alle har en god fest i Fan Zonen.

Man skal som minimum forvente at kunne

være frivillig fra dagen inden første kickoff i

Parken samt på de fire kampdage, 13. juni, 18.

juni, 22. juni og 29. juni. Derudover vil mange finalefløjt den 12. juli. I København er der

EM-feber hele perioden, og der bliver mest

at lave omkring de fire kampe, som spilles i Danmark.

Mads Bang Aaen håber, at mange af de

frivillige til EURO2020 kommer fra fodboldverdenen:

side 30

også skulle være frivillig i dagene rundt om kampdagene. UEFA har som krav, at alle frivillige er fyldt 18 år senest den 1. maj 2020.  


Skal du være frivillig til EURO 2020 eller kender du andre som kunne være interesseret i en oplevelse for livet? Frivillighedstilmeldingen åbner den 4. juni.

TILMELDINGEN ER ÅBEN

FUNKTIONSBESKRIVELSER

Frivilligtilmeldingen åbner den 4. juni 2019 og lukker midlertidigt ned den 20. august 2019. Når tilmeldingen åbner igen, vil det kun være nogle områder, man kan søge til. Man skal derfor søge inden den 20. august for at komme i betragtning til alle frivilligområder.

Der er mange forskellige områder og funktioner, hvor du kan blive frivillig. På copenhageneuro2020.dk kan du læse funktionsbeskrivelserne og klikke dig videre til UEFA, hvor du søger om at blive frivillig, Adgang Akkreditering TV Ceremonier Kommerciel Rettigheder Transport

VIP Hospitality IT Kampafvikling Medier Mobility Makers Skiltning

Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 31

Tilskuerservice Bæredygtighed Teknik Billetter Logistik Stadionmanager Frivillige


Af Jesper Gradert, næstformand i DBU København og Dan Pedersen, kommunikationskonsulent i DBU København

TÆT DIALOG MELLEM BREDDE OG ELITE EFTERLYSES Vi er nødt til at diskutere, hvordan vi får skabt et tættere samarbejde i dansk fodbold, som kan dæmme op for at økonomiske interesser overstiger hensynet til den enkelte spiller og fodboldens sammenhængskraft.

Dansk fodbold står midt i en forandringstid, hvor flere og flere

ansatte for at levere resultater. Et pres som i yderste konsekvens

der ser fodbolden som et interessant og lukrativt forretnings­

resultater (nye talenter), som i sidste ende kan sælges og sikre

professionelle klubber overtages af forretningsfolk eller selskaber, område. De nævner alle talentudvikling, som et centralt led i deres forretningsstrategi, formentlig fordi salg af 16-17-årige talenter

kan føre til ’børnefiskeri’, fordi professionelle scouts skal levere overskud på bundlinjen.

i dag giver mulighed for betydelige afkast. Se blot på Christian

Her kan man stille spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæs-

holdsvis FC Nordsjælland og FC København til Ajax Amsterdam.

mulighed for at blive professionelle. Velvidende at forskning på

Rasmussen (16) og Viktor Jensen (17), som begge er skiftet fra hen-

sigt, at børn rekrutteres til elitemiljøer for at forfølge en marginal

De to ungdomsspillere er blandt de største salg i dansk klubfod-

området peger på, at der er stor usikkerhed forbundet med talent­

bold det seneste år med en samlet pris på op mod 50 millioner kr.

identificering i børnefodbolden. Risikoen er, at vi professionali-

ifølge danske medier. Store salg, som har en afsmittende effekt

serer en fritidsinteresse og skaber falske forhåbninger hos børn i

på rekrutteringen i dansk børnefodbold, hvor klubberne er blevet

stedet for at arbejde med udviklingen af talentmiljøer i et bredere

langt mere opmærksomme på at hente spillerne tidligt, hvis de

perspektiv.

skal sikre sig en andel i de lukrative transfersummer.

En anke kunne være, at vi så ikke giver de mest talentfulde og

Børnefodbolden har historisk set været "overladt" til bredden og

motiverede børn muligheden for at træne ekstra, præstere og

foreningslivet, hvilket også er kommet til udtryk ved DBU’s "Hold-

ninger og Handlinger", men den store satsning på talentudvikling

i de professionelle klubber har betydet, at de i dag har langt større interesse for udviklingen af de yngste spillere. Det har i mange henseender medført en professionalisering af både ledelse og træning – ikke kun i forhold til den enkelte (børne)spiller, men

forfølge deres drøm. Her må svaret være, at når det nu er så svært

at spå om, hvem af de 10-årige som går hele vejen, så er det i alles interesse, at fokus på bedre træning bredes ud, og at klubskifter

kun sker på baggrund af fornuftbaserede vurderinger, hvori klubberne, forældrene og spillerne inddrages tæt.

også for hele grundtanken omkring børnetræning i dansk fodbold.

Og det er her, at vi opfordrer til at hele dansk fodbold tager hand-

træningsmodeller, hvilket har været positivt for fodbolden som

at imødekomme disse udfordringer til gavn for både bredden,

Der er langt større fokus på trænerrollen og evidensbaserede

helhed. Bliver det gjort på den rigtige måde, siver erfaringerne

og ideerne nedad til gavn for andre klubber og spillere, som ikke

sken op. DBU Bredde og Divisionsforeningen skal sikre at vi formår eliten og i sidste ende de børn, som går til fodbold.

lige er indenfor i varmen hos de største klubber. I bedste fald kan

For kun gennem samarbejdet sikres at de modsatrettede hensyn

retning for spiller- og talentudviklingen i dansk fodbold.

løsninger for dansk fodbold.

det løfte børnefodbolden helt generelt, hvis man finder en fælles

afvejes og bøjes mod hinanden, således at vi opnår de bedste

Men som med al forandring er der også ricisi forbundet med den retning, vi ser i dag. Det er meget andet end forenings- og fællesskabsværdier, som er styrende i en professionel fodboldklub, hvor ejerkredsen opstiller økonomiske målsætninger, og hvor der lægges et mere eller mindre bevidst pres på virksomhedens

side 32


I forberedelsen, ved bestilling og returnering var Krudtteltet yderst behjælpelige, så det hele kørte som smurt.

PETER NIELSEN, NÆSTVED BOLDKLUB

Der er lidt planlægning i ugerne op til, og så én hektisk uge med stor aktivitet. Det er hårdt og samtidigt rigtig sjovt. LOUISE, B1908

HELT ! RISIKOFRISTTE

ENE STOR FORTJ RAT VIA SPONSO

Kunne I tænke jer en nem, ekstra indtjening til jeres hold/klub?

I R E K R Æ SÆLG FYRV L OG NY TÅR U J M E L L E M Har du lyst til at vide mere: salg@krudtteltet.dk www.krudtteltet.dk Fodboldmagasinet København nr. 2. 2019 | side 33


NU RYKKER DBU KØBENHAVN OG UEFA EURO 2020 PÅ E-SPORTEN

DBU tilbyder nu landets klubber et forløb som består af 25 timer med en trænerrådgiver tilknyttet klubben. Forløbet er for alle klubbens trænere U5 til U19 – både drenge- og pigeholde­ ne. Trænerne modtager inspirationstræninger samt sparring på deres egne træninger med deres egne hold. Derudover består forløbet af et 10 timers C1-kursus eller 14 timers C2-kursus til træner­ ne i jeres klub.

DBU København har i samarbejde med UEFA og Københavns Kommune fået design - og driftsansvaret for e-sport events før og under UEFA EURO 2020. I den forbindelse har vi ansat e-sports konsulent, Henrik Selch, der har årelang erfaring fra DBU og fra e-sportsmiljøet. Henrik Selch vil arbejde for at e-sporten kan samle børn og unge i sunde fodboldfællesskaber og bygge bro mellem e-sporten og fodbold ude på banerne. Formålet er, at fællesskaberne skal engagere målgruppen, så de bliver i fodboldklubberne og foreningerne, også efter UEFA EURO 2020 er godt afviklet.

TSAK

IND

SØG EN TRÆNERRÅDGIVER SENEST 15. JUNI 2019

Ansøg senest 15. juni Prisen er 2.500 kr. for forløbet, som har en værdi af 20.000 kr.

BRØNSHØJ BK 100 ÅR

SENIORSPILLERE SE HER! BEACH SOCCER STÆVNE 22. OG 23. JUNI PÅ AMAGER STRAND I år har vi åbnet muligheden for at seniorhold kan deltage i vores Beach Soccer stævne, der arrangeres i samarbejde med Sundby BK og Copenhagen Beach Soccer Club. Seniorhold på både kvinde- og herresiden kan tilmelde sig til deltagelse om søndagen den 23. juni, hvor lør­dagen den 22. juni er for børneholdene U7 til U12. U13-U19 spiller også om søndagen. Tag kæresten i hånden og kom ud og prøv en fanta­ stisk sjov, fed og udfordrende dag i sandet, hvor Dj’en spiller op og kommenterer undervejs. Du kan købe mad og drikke, og alle børnehold modta­ ger medalje, drikkedunk og frugt. Vel mødt!

side 34

Onsdag den 15. maj fyldte Brønshøj BK 100 år, og det blev fejret på behørig vis af flere hundrede fremmødte i klubhuset. Brønshøj BK har gennem årene gjort en stor forskel for mennesker både på og uden for banen. Alle som har stået på sidelinjen til en Brønshøj-kamp, har oplevet den særlige stemning på Tingbjerg Ground og det gode humør, som præger alle i og omkring klubben, når sværmen af hvepsefans mødes til holdets hjemme­ kampe. I DBU København værdsætter vi også Brønshøj BK for deres fantastiske børnestævner, ligesom der aldrig er ’ugler i mosen’, hvis Brønshøj BK skal hjælpe andre klubber med at skaffe banetid på klubbens anlæg, eller når Brønshøj BK er værter for ungdomspokal­finalerne. Stort tillykke fra DBU København.

BK HEIMDAL FEJRER 100 ÅR Lørdag den 22. juni er det BK Heimdals tur til at fylde rundt. Klubben samler både nuværende og tidligere medlemmer til en festdag i fodboldens tegn. BK Heimdal er en af Københavns største voksenklubber og kendt for mange sociale aktiviteter for klubbens seniorspillere. DBU København ser frem til at fejre 100-året med Østerbroklubben.


LICENSKLUBBER DBU’s nye klublicenssystem blev præsenteret i april, hvor 40 klubber blev rangeret i det nye stjernesystem ud fra både en samlet score og minimumskrav. FC København blev den højest rangerede klub i Danmark med en score på 4,5. B93 og Hvidovre IF fik en score på hhv. 2,5 og 2, mens A27 og FA 2000 er nye licensklubber med 1 stjerne.

FLOT MEDLEMSFREMGANG I DBU KØBENHAVN I april offentliggjorde DIF de nye medlemstal. Klubberne under DBU København gik forrest med en flot medlems­ fremgang på 2.289 medlemmer. Flotte tal som bidrager væsentligt til den nationale fremgang på 3.383 medlemmer i de danske fodboldklubber. Det er særligt børnene, der melder sig på banen i klubber under DBU København, som har fået 1.557 nye medlemmer i aldersgruppen fra 0 til 12 år. Omtrent en tredjedel af fremgangen i denne aldersgruppe (564 medlemmer) kommer fra nye kvinde- pigemedlemmer. De fem klubber med flest medlemmer i DBU Københavns område er BK Skjold, B93, Kjøbenhavns Boldklub, FB og FA 2000.


Energi

giver overskud

Kursusstart den 7. april 2018

med energiurter + multivitaminer + L-Carnitin

til muskelfunktionen

Få en firmaordning – skriv til: Natur@naturenergi.dk Emne: firmaordning Natur Energi sælger mere end 100 forskellige kosttilskudsprodukter fra Solaray og KAL. Alle produkter fra Natur Energi er registreret i Danmark. Mere Livskvalitet med omtanke på www.solaray.dk. Sælges i din lokale Matas, Helsekostbutik, Helsemin, Netbutikker samt apoteker.

Profile for DBU København

Fodboldmagasinet København  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded