The user logo

David Perelló

> Faig tele i disseny gràfic, actualment experimento amb tota mena de suports que em permetin evolucionar creativament. M'agrada pensar que treballo per la democratització del coneixement. > I do TV and graphic design, at the moment I'm experimenting with all sorts of support that allow me to evolve creatively. I like thinking I work for the democratization of knowledge. > Ich tun Fernsehen und Grafik-Design, Derzeit bin ich Experimentieren mit alle Arten von Unterstützung Sie mir erlauben kreativ zu entwickeln. Ich mag den Gedanken, dass ich für die Demokratisierung des Wissens arbeiten. > Jag gör teve och grafisk design, för närvarande jag experimenterar med alla typer av stöd jag tillåt mig att utvecklas min kreativt. Jag gillar tänka att jag arbetar för en demokratisering av kunskapen.

Publications

Spanish Courses


January 1, 2020

Game Magazine 23


March 1, 2018

Game19b


November 18, 2016

Nexia consultors


April 27, 2016

Game22


December 29, 2015

Jerusalem


July 29, 2015

Grado en Derecho


May 28, 2015

Grau en Turisme


November 28, 2014

GAME magazine 21


April 7, 2014

GAME magazine


April 18, 2013

catàleg de rodes ALEX


February 1, 2013

Grau de turisme


March 19, 2012

GAME núm19 - Suïssa


January 24, 2012

Cursos nexia


September 1, 2011

el programa


May 8, 2011

GAME magazine 18


December 31, 2010

Formacion en PNL


September 4, 2010

Game magazine 17


December 31, 2009

CETA


September 13, 2009

Study Abroad


June 9, 2009

GAME magazine 16


December 31, 2008

Memòria ICR


November 10, 2008

Guia explicativa


July 8, 2008

GAME magazine 15


December 31, 2007

CiU Viladrau


April 15, 2007

Memoria Panem


September 28, 2005

Memoria ICR 2002-2003


March 19, 2005

ABE


October 6, 2004

Memoria AISA


May 11, 2003