Page 1

TEST OCENY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH (TOSD)


Zaprezentowany test jest propozycją oceny sprawności specjalnej młodych piłkarzy i może zostać modyfikowany w zależności od potrzeb. Test można wykorzystać w różnych grupach wiekowych (U10 - U15). Jego wykonanie jest łatwe i przystępne, bez dużych wymagań sprzętowych.

Wymania ogólne:  zawodnicy musza być wypoczęci,  zawodnicy musza być dobrze rozgrzani,  dokładna instrukcja, zawodnicy wykonują przynajmniej jedną próbę,  warunki testu jednakowe dla wszystkich zawodników.

Próba I – prowadzenie piłki drybling Zawodnik wykonuje prowadzenie piłki w ciągu jednej minuty na odcinku 12 m slalomem pomiędzy 5 chorągiewkami, oddalonymi od siebie o 2 m i ustawionymi od linii centralne w odległości 0,5 m. Zawodnik stara się przeprowadzić jak największą liczbie piłek z linii startu na linie mety, a za każdą ominiętą prawidłowo przeszkodę otrzymuje 5 punktów.


Próba II – przyjęcie, prowadzenie, uderzenie piłki Trener, z bramki o szerokości 5 m ustawionej z chorągiewek, podaje lekko piłkę do zawodnika, ten po przyjęciu dowolnym sposobem, przeprowadzą ją przez bramkę i po jej minięciu stara się wykonać celne uderzenie na przemian do dwóch bramek szerokości 3 m ustawionych

pod

katem

45o

oddalonych 10 m od trenera. Czas próby wynosi 1 min, a za każde celne

uderzenie

do

bramki

zawodnik otrzymuje 10 punktów.

Próba III – strzał do bramki Zawodnik rozpoczyna próbę z punktu rzutów karnych (11 m od linii bramkowej), biegiem do piłek ustawionych na linii łuku pola karnego. Prowadząc piłkę dowolnym sposobem z dowolnego miejsca przed punktem rzutu karnego, oddaje strzał do bramki tak, aby piłka w powietrzu minęła linie bramkową. Czas próby wynosi 1 min, za każdą zdobytą prawidłowo bramkę zawodnik otrzymuje 10 punktów, a jeżeli piłka dotknęła podłoża – 5 punktów.


TABELA WYNIKÓW - TOSD Trener prowadzący ............................... Zespół: .................................................

Lp.

Imię i nazwisko

P r ób a I

Próba II

Próba II

S um a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 UWAGI: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

Test Oceny Sprawności Specjalnej Drużyn Młodzieżowych  

Łatwy i przystępny w wykonaniu test dla drużyn młodzieżowych (U-10 - U15) oceniający poziom sprawności specjalnej zawodników.

Advertisement