Page 1

WKŁADKA METODYCZNA NR 4 Zaprezentowane ćwiczenia są kontynuacją ćwiczeń z wkładki metodycznej nr 3. Według zasady stopniowania trudności tworzą ciąg treningowy doskonalący atak indywidualny i zespołowy w sytuacjach 1x1, 2x1, 3x1, 3x2 itd. Przebieg ćwiczeń podkreśla znaczenie procesu świadomego nauczania. Ciągle zmieniająca się sytuacja na boisku zmusza zawodników do kreatywnych zachowań i gry kombinacyjnej. Nauka podejmowania właściwych decyzji, adekwatnych do danej sytuacji jest dużo bardziej korzystna aniżeli mechaniczne powtarzanie czynności ruchowych według określonych schematów. Ćwiczenie 5 Przybory − piłki dla zawodników ustawionych przy talerzykach, − 3 talerzyki, − koszulki w dwóch kolorach. Przebieg Zawodnicy ustawieni jak na rysunku. Ćwiczenie rozpoczynają zawodnicy prowadzący atak (czerwoni) dowolną zamianą swoich pozycji. Zawodnik A (z piłką) przez komendę „graj” wymusza ruch zawodników czerwonych do piłki, wybiera jednego z zawodników i podaje mu piłkę (1 i 1a). W tym momencie następuje dowolne wykonanie ataku kombinacyjnego. (rys. 1) Warunkiem jest wykonanie trzech podań (2, 3, 4) tak aby każdy atakujący miał kontakt z piłką. Podstawą wykonani ćwiczenia jest dobre opanowanie ćw. nr 4 prezentowanego w numerze trzecim wkładki metodycznej. Po zakończeniu akcji strzałem na bramkę (5) zawodnicy atakujący na komendę „graj” zawodnika B odwracają się i wychodzą na pozycję (6a) i są gotowi do przeprowadzenia kolejnej akcji w analogiczny sposób. (rys. 2) Uwagi Po oddaniu strzału zawodnicy koncentrują się na interwencji bramkarza tak aby wykorzystać ewentualny błąd. Wyjście do ponownego przeprowadzenia ataku wykonują dopiero po usłyszeniu komendy „graj”. Akcja musi przebiegać w odpowiednio szybkim tempie. Po wykonaniu trzech akcji zawodnicy A, B i C wchodzą w miejsce zawodników atakujących. rys. 1

rys. 2

Ćwiczenie 6 rys. 3 Przybory − piłki dla zawodników ustawionych przy talerzykach, − 3 talerzyki, − koszulki w trzech kolorach. Przebieg Zawodnicy ustawieni jak na rysunku. Ćwiczenie przebiega tak samo jak ćwiczenie poprzednie, lecz do ćwiczenia wprowadzono trzech obrońców ustawionych za bramką. (rys. 3) W momencie komendy „graj” zawodnika A jeden z obrońców wybiega z za bramki (1a) i stara się przerwać akcję przeciwnika (fragment gry 3x1). Po zakończeniu akcji strzałem lub odbiorem piłki obrońca pozostaje w ćwiczeniu. Na komendę „graj” zawodnika B rozpoczyna się kolejna akcja a do gry wbiega drugi obrońca (fragment gry 3x2). Po komendzie „graj” zawodnika C atakujący prowadzą atak 3x3. Uwagi Akcja musi przebiegać w odpowiednio szybkim tempie. Po wykonaniu trzech akcji zawodnicy zamieniają się rolami.


Ćwiczenie 7 Przybory − piłki, − talerzyki do oznaczenia stref, − koszulki w 3-4 kolorach. Przebieg Zawodnicy ustawieni jak na rysunku. Atakujący otrzymują podanie od trenera (1) i prowadzą atak przeciw obrońcom-A (fragment gry 3x3). (rys.4) Zawodnicy starają się wykonać akcję kombinacyjną zmieniając swoje pozycje i wykonując kilka podań przed zakończeniem akcji strzałem na bramkę. Po zakończeniu akcji, atakujący stają się obrońcami-A, obrońcy zaś rozpoczynają analogiczny atak na przeciwną bramkę rywalizując z obrońcami-B. (rys. 5) Po zakończeniu akcji w miejsce obrońców-B wchodzą zawodnicy z za bramki, a prowadzący atak idą na ich miejsce. Uwagi Jeśli obrońcy przechwycą piłkę w trakcie przechodzą płynnie do ataku z pominięciem podania od trenera (1). Akcja musi przebiegać w odpowiednio szybkim tempie. rys. 4

Ćwiczenie 8 Przybory − piłki, − talerzyki do oznaczenia stref, − koszulki w 3-4 kolorach. Przebieg Ćwiczenie przebiega analogicznie do ćwiczenia poprzedniego. Jego modyfikacja polega na wprowadzeniu do gry 3 zawodników neutralnych (N) grających z atakującymi. Jeden z zawodników „N” ustawiony jest w strefie środkowej, dwaj pozostali poruszają się między zawodnikami obrony. (rys. 6) Zadaniem zawodników „N” jest stworzenie przewagi liczebnej w ataku (fragment gry 3x3+2N). Zawodnicy „N” wykazują dużą ruchliwość i kreatywność, często wychodząc do podań. Uwagi Zawodników neutralnych zmieniamy co 3, 6, itd. atak. Ćwiczenie 9 rys. 7

rys. 5

rys. 6

Przybory − piłki, − talerzyki do oznaczenia stref, − koszulki w 3-4 kolorach. Przebieg Modyfikacja względem ćwiczenia 8 polega na ustawieniu w jednej ze stref dwóch zawodników neutralnych „N” na bokach boiska. Stwarza to możliwość gry skrzydłami i akcji zakończonych dośrodkowaniem. Uwagi Zawodników neutralnych zmieniamy co 3, 6, itd. atak.

wkładkę opracował trener Dariusz Jęczkowski

Wkładka Metodyczna Nr 4  

Wkładka Metodyczna Nr 4 - FUTBOL Podkarpacki

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you