Page 1

.

DANS MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dansagenda okt/nov/dec 2007

September 2007 - Driemaandelijkse uitgave van Danspunt - Afgiftekantoor Gent X - P20928

| BOLLYWOOD | | LA GUARDIA FLAMENCA | | TAPDANS | | DAMBAKINDJES | | WARD DE RAVET | | SAMBA EN CAPOEIRA | | VOLKSDANSERS OP BAL POPULAIRE |

België - Belgique P.B - P.P. Gent X BC 2341

jrg 6 N3


DANS.

02 INHOUD

PODIUM CHICAS CON PASSION: LA GUARDIA FLAMENCA DANCE.KICKS DANS.JUWEEL

P. 8 P. 13 P. 23

EDITORIAAL: OPEN HUIS BOLLYWOOD, DANSEN VOOR EMOTIES BOLLYWOOD, EEN DANSSTIJL? EEN PLEIDOOI VOOR TAPDANS DAMBAKINDJES WARD DE RAVET DANSEN UIT BRAZILiË: SAMBA EN CAPOEIRA VOLKSDANSERS OP BAL POPULAIRE

P. 3 P. 4 P. 5 P. 10 P. 24 P. 27 P. 28 P. 32

FOCUS

COACH IN DE KIJKER DANS MET DANSPUNT INSCHRIJVINGSSTROOK DANSAGENDA NIEUWS DANSPUNTNIEUWS GEDANST! COLUMN Foto cover: Krakus, © www.lemmert.be Dans. is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt Danspunt vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende disciplinaire organisatie voor amateurdans. Hoofdredactie: Stefaan Van Laere Eindredactie: Sabine De Weser Directeur Danspunt: Ton Schipper Redactiemedewerkers: Anick Van Dam, Miet Bleyen, Ellen De Breuker, Lut Firlefyn, Sofie Hiels, Dirk D’hoe Lay-out: info@heartwork.be, Dilbeek Druk: Geers Offset – Oostakker Oplage: 13.000 ex. VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw, VU: Abrahamstraat 13, 9000 Gent

P.14 P. 15 P. 19-20 P. 21 P. 7, 11, 12, 26, 31 P. 30 P. 34 P. 35 Abonnementen: 12 euro voor 4 nummers/jaar Dans.Magazine wordt gratis verspreid onder alle leden van Danspunt vzw. Wil jij ook dit tijdschrift gratis thuis ontvangen, aarzel dan niet en word lid van Danspunt! Lidgeld individuele leden: 10 euro per jaar, lidgeld groepen: 35 euro per jaar. Over te maken op rekeningnummer 001-3517404-66 van Danspunt. Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13 , 9000 Gent, info@danspunt.be, www.danspunt.be


Actueel 03 DANS.

Open

huis Met dit nummer sluiten we een mooie zomer af. Tal van festivals, bals, feesten, workshops en cursussen brachten aan het licht dat de dansrage zeker nog niet voorbij is. Ook VTM komt weer op de proppen met ‘Sterren op het ijs’, al zullen sommigen zich wellicht afvragen of ijsschaatsen nog wel iets met dansen te maken heeft. Een interessante discussie die wellicht nooit een bevredigend antwoord zal kennen. Het mooie aan de danswereld is net de verscheidenheid. Zo besteden we in dit nummer onder meer ook aandacht aan

volksdans, Bollywood, tapdans, capoeira, dambakinderen en het merkwaardige gezelschap La Guardia Flamenca. Creativiteit en dansvreugde gaan hierbij hand in hand. Ook dit najaar zullen in tal van zalen en op podia in Vlaanderen jongens en meisjes, vrouwen en mannen hun beste beentje voorzetten om zich aan hun passie te wijden. Nu al mogen de diverse dansscholen en -groepen zich in een stijgende belangstelling verheugen, het bewijs dat het niet gaat om een rage van voorbijgaande aard. Het is aan de danswereld om een stevige

basis te leggen waarop kan verder gebouwd worden. Ook de ploeg van Danspunt, met zijn nieuwe raad van bestuur en pas verhuisd, wil graag een bijdrage leveren tot een open geest. Het danshuis telt nu eenmaal vele kamers, en graag roepen we op om de deuren wijd open te gooien en bij elkaar op bezoek te gaan. Verandering van spijs doet eten.

Stefaan Van Laere hoofdredacteur

Nieuwe medewerker: Anick Van Dam Anick werkt sinds eind juni deeltijds bij Danspunt als projectleider. Ze volgt de publieksgerichte activiteiten mee op en ontwikkelt een aantal bijkomende artistieke projecten, zoals de projecten die in samenwerking met andere amateurkunstorganisaties verlopen. Als goed opgeleide amateurdanser kwam ze terecht in het professionele circuit van de musicalwereld. Haar ervaring als danseres en choreografe, wendt Anick aan om dansgroepen te adviseren en te begeleiden. Je kan haar contacteren via anick.vandam@danspunt.be. Een overzicht van alle Danspuntmedewerkers vind je op www.danspunt.be (Danspunt > wie is wie).


DANS.

04 focus

Bollywood Dansen om emoties op te wekken

door Stefaan Van Laere

Dans laat zich niet in hokje stoppen. Mooi voorbeeld is de Bollywooddans uit India, niet alleen ter plaatse een absolute publiekstrekker. Na eerder het Midden-Oosten, Afrika en het voormalige Oostblok geraakt deze dans ook bij ons aarzelend in zwang. Bollywooddans is de typische dansstijl van de Indische filmindustrie (Bollywood: het ´Hollywood´ van Bombay). Bollywooddans bestaat uit veel uiteenlopende stijlen en invloeden, van klassieke en volkse Indische stijlen tot allerlei vormen van moderne dans. Suggestieve blikken en gebaren, opzwepende bhangra-ritmes (een volkse dans uit Punjab, tegenwoordig vaak gemixed met hip hop of r&b) en snelle bewegingen maken van Bollywood een expressieve clipdans. Verslavend Toeval speelt in ons leven een grote rol, ook in dat van Gwenda Vander Steene (30). Ze begon zoals heel wat kinderen op jonge leeftijd met ballet en ging daar heel wat jaren mee door, tot ze op haar zestiende bij het project ‘Plamuur het gat in je cultuur’ van een aantal gratis work-

Gwenda Vander Steene

shops mocht proeven. “Daar maakte ik kennis met Indische tempeldans en ik kreeg de smaak te pakken. Ik volgde enkele jaren les klassieke Zuid-Indische dans (Bharata Natyam) bij d’Oude Kapel van Jetty Roels. Vervolgens richtte ik met enkele anderen een dansgroep op. Tussendoor proefde ik ook van alle mogelijke genres. De liefde voor Bollywood heb ik in Senegal opgedaan. Ik was daar voor mijn doctoraat, en ontmoette er heel wat mensen die daar met Bollywood bezig waren. Terug thuis organiseerden we een Bollywoodavond. Van het een kwam het ander. Toen Maya Sapera Bollywooddans gaf in De Ingang was het zo’n groot succes dat mij werd gevraagd een extra lessenreeks te geven. Zo ben ik er ingerold. Bollywooddans is heel leuk om te doen en voor mij erg verslavend. Ik geef nu niet alleen les, maar ben ook als danseres geëngageerd bij het Londense The Dancing Nikita Company en bij Gori Ka Dance in België. In Londen is er al sinds de jaren tachtig een echte Bollywoodscène. Ik ga er zowat elk weekend naartoe en volg er ook een yogaopleiding.” Bloeiende filmscène Bollywood is een bloeiende filmscène die bij ons misschien minder bekend is, maar met zijn 800 tot 900 films per jaar een groter aanbod dan Hollywood heeft. Klassiek is er een grote export naar Afrika, maar ook Rusland, het vroegere Oostblok en Cuba. Kenmerkend is de musicalstijl – dans en muziekscènes tussen de verhaallijnen door. De dansscènes laten toe emoties zoals liefde en jalouzie in de verf te zetten. Alles wordt met een typisch Indisch sausje overgoten en je vindt er verschillende dansstijlen in terug, van klassieke tot semi-klassieke stijlen maar ook moderne stijlen met duidelijke invloeden van hiphop, jazz, streetdance, salsa en noem maar op. “Bollywood is eigenlijk een verzamel-

naam, zo’n beetje wat de masala mix voor de Indische kruiden is. Een goede Bollywood actrice moet knap zijn, goed kunnen dansen en sommigen zingen ook. Het is gebruikelijk dat de teksten van de liedjes door de acteurs mee gelipt worden. Typisch is ook dat het verhaal ondersteund wordt met dans, handgebaren en expressie. Het lichaam drukt mee de tekst uit.” Enige kennis van de Indische cultuur en gebruiken helpt om de films en dans beter te begrijpen. “Zo komen typisch Indische gebruiken zoals gearrangeerde huwelijken en conflicten met de echte liefde aan bod. Bollywoodfilms staan open voor andere culturen. Zo was de film Disco Danser, een soort Indische Saturday Night Fever, uit de jaren zeventig een echte hit. Om deze films en de muziek en dans naar waarde te schatten moet je een open geest hebben. Het is heel emotioneel, wat aansluit bij het doel van de klassieke Indische dans om gevoelens op te wekken.” Senegal Bollywood veroverde al in de jaren vijftig en zestig Senegal. Toen de opkomende Arabische filmindustrie probeerde de eigen films in islamitisch West-Afrika te verdelen en daar ook een zeldzame Bollywood film bij zat, bleken die door de Afrikanen meer geapprecieerd te worden dan de Arabische films. “Wat de Afrikanen in Bollywood aantrekt is de herkenbaarheid. Ze vinden er elementen van hun eigen cultuur en leefwereld in terug, veel meer dan in Arabische of westerse films. Het familiegevoel is bij hen eveneens sterk aanwezig. Ook in Rusland en het vroegere Oostblok vonden Bollywood films destijds gretig ingang. Niet verwonderlijk, want de eerste Bollywood films hadden een duidelijk socialistisch en communistisch tintje. Nu is de populariteit er wat minder, maar Bollywood is ze-


focus 05 DANS.

ker nog niet vergeten. In Senegal maken ze er een eigen dansvorm van met invloeden van hun dans.” Doctoraat Bollywood inspireerde Gwenda tot haar doctoraat in de richting vergelijkende cultuurwetenschappen aan de Universiteit Gent. “Ik wou iets doen rond de Senegalese dans waarbij de sabar (een soort drum die met één hand en één stok bespeeld wordt) het voornaamste instrument is. Afrikaanse dans heeft mij altijd aangesproken, al heerst er bij ons een begripsverwarring. Wat wij doorgaans Afrikaanse dans noemen is vooral djembedans, maar er is oneindig veel meer. Toen ik tijdens mijn veldwerk in Senegal Bollywood dans leerde kennen, ben ik me daar gaan in verdiepen en voor ik het wist kwam ik er op televisie. Een blanke vrouw die daar zo in opging, dat hadden ze daar nog nooit gezien. Ik heb mijn doctoraat toen verruimd met als theoretisch kader de globalisering van de dans en twee concrete cases, namelijk sabar dans en Bollywood dans.” Danslessen Gwenda start haar danslessen met een basis klassieke dans. Daar komt wat Indische folk bij die vaak gemixt wordt met r & b. Resultaat is opwindende muziek die vanzelf tot dansen aanzet. Ook wordt in groep aan een choreografie gewerkt. Op de lessen Bollywood komen voornamelijk vrouwen af, en Gwenda stelt tot haar genoegen vast dat het niet uitsluitend Vlaamse vrouwen zijn. “Ook bij Noord-Afrikaanse vrouwen slaat deze dansvorm aan. We hebben al voor Marokkaanse verenigingen opgetreden, en onder mijn cursisten heb ik eveneens een Tunesische vrouw. Deze dans is ideaal om allochtonen te bereiken. Tijdens een workshop op de Gentse Feesten bijvoorbeeld had ik ook een aantal gesluierde vrouwen, en dat is prachtig.” Bollywood combineert prima met andere dansen. Zo maakte bijvoorbeeld salsaboegbeeld Tom De Cuyper samen met Maya Sapera een Bollywoodsalsa, maar ook andere genres laten zich gemakkelijk met Bollywood mixen.

Droom Momenteel combineert Gwenda twee deeltijdse jobs. Daar komen nog lessen Bollywood en yoga bovenop, maar toch heeft ze nog een grote droom. “Ik zou graag met mijn man, een Senegalese zanger, in Senegal op termijn een auberge oprichten met ook dansruimte. Daar zouden we dan dans- en yogavakanties kunnen organiseren. Dankzij de dans heb ik al een aardig stukje van de wereld gezien, maar ik denk toch dat mijn toekomst daar ligt.” Info over de lessenreeksen Bollywood: www.de-ingang.be. Maak kennis met Bollywood op 19 januari! Maya Sapera geeft een workshop Bollywood voor dansers en dansdocenten uit eender welk genre. Zaterdag 19 januari 2008, van 13.30 tot 17 uur, Gent Zie pagina 17.

Is Bollywood

wel een dansstijl? door Miet Bleyen

Bollywood is de grootste filmindustrie in de wereld. Bollywood is de bijnaam van de Hindi filmindustrie in Mumbai (het vroeger Bombay). Maar daarbuiten heeft elke Indische staat zijn eigen filmindustrie. De Tamiltalige filmindustrie heet Kollywood, met als centrum Madras in Tamil Nadu, in het zuidoosten van India. De ‘K’ staat voor de wijk Kodambakkam in Madras. Het is de derde grootste filmindustrie in India, na Bollywood en Tollywood. Tollywood is de filmindustrie in Andhra Pradesh, Zuid-India. De ‘T’ staat voor Telugu, de officiële taal van deze zuidelijke deelstaat. De Indische filmindustrie is vooral gekend voor haar musicals, maar produceert daarnaast ook andere genres, zoals de artmovies, horrorfilms, misdaadfilms, … Denk maar aan de films van Mira Nair en Satyajit Ray. Maar de musicalfilms zijn wel het populairst. Kenmerkend is de

mix (masala) van Indische klassieke dansvormen, volksdans en allerlei westerse invloeden. Spreken we van Bollywood-, Kollywood- en Tollywooddans? Neen, de correcte term voor de Indische filmmusical is ‘filmi-music’ en ‘filmidance’. Maar elke industrie legt wel zijn

eigen klemtonen. Soms wordt van een Kollywoodfilm een Bollywoodremake gemaakt. De muziek blijft dezelfde, de teksten worden naar het Hindi vertaald, maar heel de setting, kostumering en choreografie wordt op z’n Bollywoods gedaan. Het ziet er plots heel anders uit.


DANS.

06 focus

Kenmerkend voor alle filmi-dances, uit welke filmindustrie ook, blijft het expressieve, het gegeven dat de dans het verhaal ondersteunt, en de masalastijl. Eigenlijk is ‘Bollywood’ dus de benaming voor de hele filmindustrie uit Mumbai, en niet van een dansstijl. Maar toegegeven, het klinkt aantrekkelijker en exotischer dan filmi-dance. Bovendien hebben tot nu toe vooral de musicals uit Bollywood hun weg buiten het Indische circuit gevonden. Zo gek is het dus niet om over Bollywooddans te spreken. De laatste tijd duiken er zelfs heel nieuwe hypes op zoals Bollyrobics. Je kan er niet aan ontsnappen. ‘Bollywood’ is in. Masala: Indian curry with western spices Sinds de komst van de films uit het westen, die al snel ingang vonden in India, was het een race om mee te blijven met de nieuwste trends. Decennium na decennium volgde de Indische filmindustrie nauwgezet de westerse, vooral Amerikaanse filmindustrie. Niet alleen op technisch gebied, maar ook de muziek, dans, mode, inclusief haarsnit, en niet te vergeten de politieke, economische en sociale ontwikkelingen. Er zijn films waar de Indische dames de minirok, sexy badpakken en de sigaret of zelfs een joint niet schuwen. Dans met wild schuddende boezem en andere lichaamsdelen: het kon allemaal. De westerse psychedelica zien er vaak flets en burgerlijk uit in ver-

gelijking met de Bollywoodversies. Dat zijn wel extreme voorbeelden uit de jaren zestig die vaak een ‘aldults only’ label kregen. De ‘Bollywood a Go Go’ clipjes op Youtube liegen er niet om. Meer bescheiden maar wel hip is de film ‘Gumnaam’ met de hit ‘Jan Pahechan ho’ (1965) waarin de typische westerse sixties stijl niet te ontkennen valt. Kenmerkend voor de jaren vijftig was de invloed van de film noir op de thema’s, en ook de populariteit van films over courtisanes met de kenmerkende mujra, de dansstijl van de historische Noord-Indische courtisanes. Een stijl die vanaf dan ook zijn invloed bleef uitoefenen. Een andere ‘must have seen’ is de ‘Indian Beatles’. Ook de jaren zeventig leverden leuke beelden op met als topper de hilarische Bollywood filmadaptatie van The Buggles in de film Disco dancer. Een recenter herkenbaar deuntje is ‘Pretty Woman’ uit de film ‘Kal Ho Na Ho’, waarin naast breakdansers en andere westerse dansers zelfs een Gospelkoor z’n beste beentjes voorzet en vrolijk met de armen mee zwaait. Het is maar een greep uit het rijke aanbod, want echt, alles kan! Als je een keer spontaan flamenco begint te dansen op Bollywoodmuziek, of Griekse sirtaki, schrik dan niet: het ligt echt niet aan jou! Alles wat uit het westen komt, is goed genoeg om de Bollywoodcurry te parfumeren.

En de mannen? Mannelijke acteurs in Bollywoodmusicals zijn vaak populairder dan actrices, zoals de Bollywood-megaster Shah Rukh Khan. Een goede acteur (en dit geldt ook voor een goede actrice) moet goed acteren, snel teksten instuderen en uiteraard zeer goed dansen. Beschik je niet over al die competenties, dan maak je het niet in eender welk Indische filmindustrie. Een goede Bollywood-acteur heeft niet zelden een Indische klassieke dansopleiding achter de rug. Leuke en goede voorbeelden van uitstekend mannelijk danstalent zijn de filmclips ‘Mukkala’ en ‘Urvasi’ uit de film ‘Kadhalan’ (Kollywood-film), uiteraard te vinden op www.youtube.com. Maak je lachspieren even warm vooraleer je de clips bekijkt. Je kunt maar gewaarschuwd zijn. Miet Bleyen is actief in Apsara India vzw, dat onder meer een workshop aanbiedt waarin je op een unieke manier een reis maakt door de dansgeschiedenis van Bollywood. Meer info op www.apsara-india.be.

Bollywood on YouTube Alle vermelde titels zijn trouwens als clipjes op youtube te vinden. Zie www.danspunt.be voor een uitgebreidere versie van dit artikel en voor links naar de genoemde filmfragmenten.


Adam Shankman (regie en choreografie) levert met ‘Hairspray’ een film waar zowel de dans- als de filmliefhebber van zullen genieten. Tracy Turnblad is een mollige tienermeid die kan dansen als de beste. Samen met haar beste vriendin Penny is ze steevaste fan van de Corny Collings Show. Elke dag, meteen na school, genieten ze samen van het swingprogramma, tot groot ongenoegen van Tracy’s moeder (John Travolta!). Wanneer een van de vaste sterren uit de show vertrekt, organiseert Corny Collings audities, op zoek naar nieuwe dansers. Tracy grijpt haar kans en met behulp van een goede vriend raakt ze in de show. Een van de sterartiesten uit de show is daar niet mee opgezet en gaat samen met haar moeder (Michelle Pfeiffer) in de strijd. John Travolta is de publiekstrekker van de film, en ja, dansliefhebbers zullen het zeker naar hun zin hebben. Maar de film is ook sterk op zich en doorspekt met ideeën over tolerantie en gelijkheid. Zeker een bezoekje waard.

Billijke vergoeding aangeven kan online

IVV, Instituut voor Vlaamse Volkskunst, werd erkend binnen het decreet volkscultuur. Tot haar opdrachten behoren onderzoek naar volksdansen, volksmuziek, vendelen en klederdracht, het doorgeven van die kennis via publicaties en cursussen en het beheer van haar archief. Het IVV bekijkt momenteel hoe ze haar opdrachten concreet kan realiseren en met wie ze hiervoor kan samenwerken. Danspunt juicht dit initiatief toe. De studieopdracht van het IVV zal de kennis van volksdansen ten goede komen, en alles wat ermee samenhangt zoals de muziek en de klederdracht. Danspunt kijkt dan ook uit naar een samenwerking met het IVV om die kennis aan volksdansers door te geven. www.instituutvlaamsevolkskunst.be

MAYDaY! 2007

Organisatoren van fuiven en evenementen kunnen de aangifte van de billijke vergoeding voortaan via het internet afhandelen. Tot nu toe moest je als organisator een aangifteformulier downloaden, invullen, opsturen en wachten op de factuur. Nu kan alles via www.ikgebruikmuziek.be. Je kan er ook berekenen hoeveel billijke vergoeding je moet betalen. Bovendien is er een tabel met ongeveer 100.000 locaties, waar je kan nagaan voor welke locaties al billijke vergoeding werd betaald en waar je dus zonder extra kosten voor de billijke vergoeding je evenement kan organiseren.

www.ikgebruikmuziek.be.

Mayday is een vijfdaags hedendaags dansfestival van 6 tot 10 november 2007. Voor de derde keer organiseert Danswerkhuys dit dansfestival voor aanstormende, eigenzinnige dansmakers. Danswerkhuys is een netwerkplaats voor hedendaagse danskunstenaars in Antwerpen. Centraal tijdens het festival © Koen Broos staan de Dark Rooms. Tien dansmakers gaan daarin een maand lang aan het werk, al dan niet met dansers en coaches zoals van Troubleyn, het Hoger Instituut voor Dans, het Oude Badhuis, de Antwerpse Kunsthumaniora en Koninklijke Balletschool. De makers verlaten de darkrooms en presenteren hun nieuwe werk tijdens MAYDaY! Doorheen de zalen en gangen van Monty stippelt MAYDaY! een ontdekkingstocht uit van dans, danstheater, fysiek theater, performance, installatie, dansfilm, … Volledig programma op www.maydayfestival.be.

DANS.

Nieuw in de bioscoop: Hairspray

NIEUWS 07 IVV en volksdans: een kans


DANS.

08 podium © Isabel Devos

Chicas con pasión

La Guardia Flamenca

La Guardia Flamenca marcheerde afgelopen zomer menig festival binnen. Met de voorstelling ‘Anda La Banda’ brengen ze een aanstekelijke mix van flamenco, majorette en straattheater, met een stevige scheut humor. Twee percussionisten geven het ritme aan, acht à tien danseressen in rood-roze majorettepakjes, netkousen en botten stappen in formatie achter de baton. Jong en oud verzamelt, de voorstelling kan beginnen. Een gesprek met artistiek leider Lisbeth Maes. DOOR Sabine De Weser ‘Anda La Banda’ is een voorstelling vol contrast. Majorette staat er voor orde, discipline, routineus in de pas lopen. Flamenco staat voor passie en ontroering. Die twee extremen leiden tot hilarische toestanden. Op het ene moment dansen ze mooi in het gelid, het volgende moment gaan twee clans dansers de strijd met elkaar aan en proberen ze elkaar de loef af te steken met danssolo’s. Ze worden onderworpen aan een strenge militaire dansdril, wat later rollen ze gillend, elkaar krabbend en bijtend, over de straatstenen. Dans op straat Lisbeth Maes kwam met het idee voor de groep en kreeg daarom als bijnaam ‘La Lucia’ (licht) (én wegens haar vermeende frivole zotheid). Meer dan een jaar broeide ze op het idee om iets met flamenco en majorette te doen. Uiteindelijk sprak ze mensen erover aan, en die stapten er dol-

enthousiast in mee. Via improvisatie en kleine opdrachten werd het idee verder uitgewerkt, wat in 2005 culmineerde in de groep La Guardia Flamenca en hun eerste voorstelling ‘Anda La Banda’. In 2006 herwerkten ze samen met Sidi Larbi Cherkaoui de voorstelling. La Guardia Flamenca betekent De Flamenco Wacht óf De Vlaamse Wacht, ‘Anda La Banda’ betekent ‘hop met de fanfare’, maar ‘banda’ roept ook de associatie op met ‘bende’. Dat soort dubbele betekenissen en grapjes is typisch voor La Guardia Flamenca.Lisbeths oorspronkelijk idee was een optocht op percussie voortgebracht door het voetwerk van de flamencodanseressen. Maar: “Probeer maar eens uit straatstenen een goed geluid te krijgen. En we wilden mobiel zijn, dus een dansvloer was uitgesloten. Vandaar het idee om elke danser z’n eigen dansvloer mee te laten dragen: een ronde plank op de rug.”

Een passie en een fascinatie Lisbeth werd op haar twintigste gebeten door flamenco. Na een paar jaar flamencolessen, trok ze naar Spanje. Nu geeft ze zelf flamenco. Ze danst ook niet-klassieke flamenco in het flamenco-jazzkwartet Emre ‘El Turco’ & Soniquete. “Ik heb een dubbele verhouding met flamenco: het is een passie, maar de traditionele flamenco is niet echt aan mij besteed. Ik wil het opentrekken, naar andere disciplines. De flamenco is een expressiemiddel voor mij, geen doel op zich.” De flamenco wint wereldwijd aan populariteit, zelfs tot in Japan. Ook in België volgen meer mensen dan ooit flamencoles. Lisbeth: “Die groei komt de kwaliteit van de flamenco ten goede. Trouwens, je mag de moeilijkheid ervan niet onderschatten: je hebt een goed ritmegevoel nodig, want elke flamencostijl, palo in het Spaans, heeft z’n eigen ingewikkelde ritmestructuur. En z’n eigen


podium 09 © Isabel Devos

De majorette voert haar terug naar haar kindertijd. Tijdens vakanties op het platteland werd ze gefascineerd door de fanfare met majorettes. “De korpsen met hun structuur. Het volkse ervan. Iedereen kan majorette zijn, ook al heb je geen perfect danslichaam. Dat geldt trouwens ook voor flamenco.” Met theater, humor en vrouwenpower is ze ook al lang vertrouwd: tien jaar geleden richtte ze met vriendinnen de cabaretgroep de Wentelteefjes op. ¡Anda La Banda! La Guardia Flamenca bestaat nu bijna drie jaar en deed al meer dan zestig festivals aan in binnen- en buitenland. Lisbeth: “We hadden het geluk dat Fabien Audooren, directeur van het Internationaal Straattheaterfestival van Gent, ons in 2005 programmeerde en ons steunde. Meteen hadden we ook een deadline voor ons eerste optreden waarnaar we konden toewerken. Ook Theater op de Markt in Hasselt programmeerde ons. Er komen veel organisatoren naar die festivals en zo kregen we andere opdrachten. We waren meteen gelanceerd.” Er waren al optredens ver buiten de landsgrenzen. In het voorjaar 2007 in IJsland (zie www.laguardiaflamenca.be, filmpjes, voor een optreden op de IJslandse televisie), in het najaar trekken ze naar Korea. Lisbeth: “De groep ziet ongelooflijk uit naar het straattheaterfestival in Korea. We zijn reuzebenieuwd wat straattheater in Korea inhoudt, naar wat er te zien zal zijn, naar de reacties van het publiek.” In de voorstelling zijn talrijke referenties naar de Spaanse cultuur en er wordt gespeeld met de Spaanse taal. Lisbeth: “Als een publiek thuis is in de Spaanse cultuur en taal, zoals op Kattendijkdok Tango in Antwerpen, wordt er vlugger en meer gelachen. Toen we optraden op Fira Tárrega, tegen Barcelona, waren de reacties fantastisch. Ze zijn vertrouwd met de verschillende Spaanse dansstijlen, die de ene clan in de voorstelling tegen de andere uitspeelt, de ene in een brute flamencostijl, de andere in een volkse danza españolastijl. Ze zien dus des te beter de humor ervan in.” Maar ook de doorsnee festivalganger geniet van het benenwerk, het spel en de humor. De chicks en de mannen Lisbeth: “De voorstelling spreekt een breed publiek aan. De mannen genieten van het vrouwelijk schoon, de vrouwen van de sterke vrouwen, de meisjes van de kostuums. Sommigen beweren dat we rollebollende grieten spelen, maar daar ben ik het niet mee eens. Deze vrouwen stralen kracht uit. We noemen elkaar wel de ‘chicks’ (lacht). We zeggen dan: ‘Met hoeveel chicks zijn we vandaag? Welke chicks treden op?’ De danseressen hebben ook elk een eigen bijnaam, typisch flamenco trouwens, die verwijst naar hun karakter, persoonlijkheid of uiterlijk. De grootste van de groep heet La Estrella, omdat ze tot de sterren reikt, maar tijdens de voorstelling probeert een medespeelster al knielend onder haar rok te piepen. De percussionisten daarentegen krijgen flamencogewijs heel doordeweekse namen: El Antonio, El José en El Manuel.” Op hun site (onder ‘over ons’) vind je de bijnaam en karakterschets van elk personage.

wel ergens ten goede. De dansers brengen ook hun eigen dansstijl in de voorstelling. Velen hebben een flamenco-achtergrond, maar La Gitana is thuis in oriëntaalse en Indische zigeunerdans en gebruikt dat in haar solodans. Chef majorette La Gloria gebruikt haar vaardigheden als actrice.” In Anda La Banda treden acht tot tien danseressen en twee percussionisten op. De groep bestaat uit 12 danseressen en 3 percussionisten, zodat niet iedereen elk optreden moet present zijn. Lisbeth: “We willen de groep nog uitbreiden. De agenda loopt voller, dus de tijdsdruk neemt toe.” Kids vallen op kitch-pakjes La Guardia Flamenca vormde al eens een Miniguardia voor kinderen. Dat was voor het jaarlijkse buurtfeest van de Gentse Muide, in samenwerking met het Straattheaterfestival Gent en de Stad Gent. Na een kennismaking in twee plaatselijke scholen werd een groep kleuters van 3 tot 6 en een groep kinderen van 8 tot 12 gevormd. Na zeven woensdagnamiddagen oefenen, gaf de Miniguardia een optreden met marcheerkunst, palmas, zapateado’s en jaleo’s op de Muidefeesten. Lisbeth: “Een fantastische ervaring, we willen in de toekomst zeker nog zoiets doen. Er waren slechts twee jongens die deelnamen en die gaven we een toreadorfunctie. Vooral meisjes voelden zich blijkbaar enorm aangesproken door de dans en natuurlijk de kostuums.” De kleding van La Guardia is opvallend. De laarzen en minikleedjes refereren op het eerste zicht naar de majorettes, maar in de afwerking is het eerder flamenco. De laarzen hebben flamencohakken en spijkers in de zolen. De kleedjes zijn flamencokleedjes in het mini, in rode en roze stoffen. Lisbeth: “Elke danseres kon eigen accenten in haar kleedje leggen, maar modeontwerpster Tamara Van Schaeren zorgde ervoor dat in de verscheidenheid ook eenheid zit. Elk detail komt in minstens twee kleedjes voor. Het naaiwerk werd door onszelf, vrienden en familie gedaan.” La Guardia Flamenca werkt voor begin 2008 aan een volgende voorstelling. Lisbeth: “Veel kan ik er nog niet over vertellen, maar vast staat dat flamenco, majorette, theater en humor weer centraal staan. En dat het muzikaler zal zijn.” We zijn benieuwd. www.laguardiaflamenca.be

La Guardia Flamenca is een semi-professioneel gezelschap. De helft van de dansers leven van hun artistieke prestaties. De andere helft heeft nog een ander beroep, zoals psycholoog, grafische vormgever, fotograaf, sociaal werker, … Lisbeth: “Iedereen heeft z’n eigen specialisatie en die komt La Guardia Flamenca

In het najaar is La Guardia Flamenca te zien op: 7 oktober: Festival de Vendanges, Suresnes, Frankrijk 15 oktober: Jaarmarkt Boom

DANS.

emotie, gaande van vreugde tot verdriet enzovoort.”


DANS.

10 focus

Een pleidooi voor tapdans door Stefaan Van Laere

Goed voor muzikaliteit en ritmegevoel

Vele dansvormen beleven gouden tijden. Dansscholen kunnen de aanvragen niet meer aan en profiteren mee van de stijgende belangstelling voor dans in de media. Sommige genres hebben het echter moeilijk. Zoals tapdans, destijds een van de populairste dansvormen. Het is nochtans een ideale opstart voor wie andere dansgenres wil beoefenen. Tapdans ontleent zijn naam aan het geluid dat al dansend door de metalen plaatjes op de schoenzolen voortgebracht wordt. Tapdans gebeurt in harmonie met het hele lichaam. Als het goed uitgevoerd wordt, is het volgens kenners een waar vertoon van opperste danskunst. Tapdans vindt zijn oorsprong in de jaren dertig van de twintigste eeuw, in de wijk Five Points in New York, als een mengvorm van de Afrikaanse shuffle en stepdances uit Groot-Brittannië. Immigranten uit verschillende landen gingen met elkaar in de clinch om hun beste stappen te tonen. Uit die mix ontstond een eigen, Amerikaanse stijl. Sindsdien is de tapdans verder blijven mengen met andere stijlen. Zo kwamen er al snel stappen uit de lindy hop in de tapdans terecht. In stepdans vinden we ook invloeden uit Afrikaanse drumritmes, Spaanse flamenco en zelfs klompendans terug. De bloeitijd situeert zich van 1930 tot 1955. In die jaren was tapdans de belangrijkste showdans in vaudevilles en op Broadway, wat nog eens dunnetjes werd

overgedaan in Hollywoodfilms en series op televisie. Naast Fred Astaire en Ginger Rogers bracht een hele generatie dansers en zangers de tapdans dichter bij het volk. De rage waaide ook naar hier over, zij het in mindere mate. Rake klappen Voor de Tweede Wereldoorlog werd tapdansen ook wel jazzdans genoemd, vanwege de jazzy muziek waarop vaak gedanst werd. Toen in de jaren vijftig de rock ’n roll populair werd, kreeg de tapdans rake klappen. Pas in de jaren zeventig brachten een aantal groots opgezette musicals in New York de tapdans opnieuw onder de aandacht in Amerika. In België bleef de tapdans het al die tijd moeilijk hebben. Gelukkig waren er pioniers, zoals Roger De Proft, die met hun enthousiasme in ons land de tapdans op de kaart zetten. Drummer-danser Wellicht maakt onbekend onbemind, want liefhebbers beschrijven tapdans als een fantastisch en bevrijdend genre. De

beoefenaars zijn niet alleen dansers, maar ook muzikanten: door het tikken van hun schoenen produceren ze zelf een eigen ritme bovenop het ritme van de muziek. De danser kan met de voeten vreugde en spontaniteit uitdrukken, en improvisatie is dan ook een belangrijk onderdeel. De tapdanser is in zekere zin ook zijn eigen drummer, en zoals iedereen weet vormt de drummer samen met de bassist het pompend hart van een muziekgroep. Voor iedereen Tapdans lijkt eenvoudig, maar als je een bepaald niveau wil bereiken is het dat zeker niet. Toch kan iedereen met een basisconditie en enig ritmegevoel, ongeacht leeftijd, geslacht of lichaamsbouw, leren tapdansen. Het is behoorlijk intensief maar de kans op blessures is klein wegens een minimum aan gevaarlijk draaiende en springende bewegingen. Tapdans is in feite een goede opwarmer voor elk dansgenre, want het bevordert de conditie en scherpt de muzikaliteit en het ritmegevoel aan. Een aangescherpt gehoor is naast het voetwerk essentieel voor de tapdanser. Bovendien versterkt tapdansen de spieren, vooral de onderbeenspieren. Inspanning vereist Kijken naar ervaren tapdansers kan bedrieglijk zijn, want het lijkt wel alsof hun voeten moeiteloos een eigen leven leiden en er aan hun uithouding geen einde komt. Als dansliefhebber krijg je echter niets voor niets. Bezint dus eer gij begint en verwacht niet na vijf lessen al een tweede Fred Astaire te zijn. Een goede leraar met de nodige ervaring is uiteraard belangrijk, want tapdans is zeker geen genre dat je als leraar er zomaar eventjes bijneemt. Hij brengt je een schat aan manieren van tellen bij, die ook nuttig zijn bij het aanleren van andere dansgenres. Hij bouwt zijn lessenreeks


Nieuws 11

methodisch en volgens de juiste chronologie op. Liefst gaat hij niet fragmentarisch te werk en leert hij de passen meteen in zijn geheel aan in plaats van ze in stukjes op te splitsen en over meerdere lessen te verspreiden. Zo worden de passen al meteen volledig en juist uitgevoerd. Vervolgens werkt hij verder op techniek, uitdieping en muzikaliteit. Eens je gehoor aangescherpt is, kan je zelf je fouten horen, een groot voordeel. Kortom, hoog tijd om tapdans weer in ere te herstellen. Groepen als Riverside en Lord of the Dance gaven al een eerste aanzet tot de revival van tapdans. Nu is het zaak om de bescheiden heropleving te bestendigen. En eens je de smaak van tapdansen te pakken hebt, kan je vanzelf de opgedane dansenergie naar andere dansgenres overbrengen. Danspunt organiseert een workshop Schotse stepdance op 13 oktober 2007 Zie pagina 16

Amateo: internationaal cultuurnetwerk Er is een Europees online netwerk voor culturele organisaties in de maak. Meer bepaald voor nationale organisaties, instellingen en verenigingen die de actieve participatie aan culturele activiteiten bevorderen. En daaronder vallen vast en zeker de amateurkunsten. Op de website www.amateo.info vind je informatie per land en een bibliotheek met documenten over cultuurparticipatie, … Er komt ook een Europese conferentie van 19 tot 21 juni 2008 in Ljubljana, Slovenië, met als drie hoofdthema’s: interculturele dialoog en sociaal-culturele activiteiten in Europa; Europese programma’s en actieve participatie in culturele activiteiten. De conferentie mikt op koepelorganisaties en landelijke organisaties voor dans, muziek, koor, theater, folklore, schone kunsten, film, ... uit 48 landen aangesloten bij de Europese Raad of kandidaat-lid. Meer info: www.amateo.info

Dansrobot

Japanse wetenschappers slaagden erin een robot te bouwen die met mensen kan dansen. De MS DanceR of Mobile Smart Robot zou volgens zijn uitvinders perfect een slow en zelfs een wals kunnen dansen. De dansende robot, gecreëerd door een team van de Japanse universiteit van Tohoku onder leiding van professor Kazuhiro Kosuge, kan dansen in innige omhelzing met een mens en diens bewegingen volgen, door interpretatie van de druk die de handen uitoefenen op de rug en schouders van de robot. De MS DanceR is voorzien van een computer, sensoren en batterijen en staat op vier wielen. De robot kan alle stappen opslaan die nodig zijn om te walsen. Toekomstige versies van de dansrobot zullen volgens professor Kosuge perfect synchroon met mensen kunnen bewegen.

Finland wint Eurovisie Dansfestival Jussi Väänänen en Katja Koukkula hebben voor Finland het Eurovisie Dansfestival gewonnen. Dit was de allereerste editie, op zaterdagavond 1 september 2007 in Londen. Het Finse koppel bracht een rumba en een freestyle paso doble en versloeg in een spannende nek-aannek race Illya Sydorenko en Yulia Okropiridze uit Oekraïne. Jussi en Katja, ook in het echte leven een koppel, na hun overwinning: De winnaars: Jussi Väänänen en Katja Koukkula “Het is belangrijk nu om onszelf te blijven, en om trouw te blijven aan de dans.” Finland gaat de geschiedenisboeken in als winnaar van het allereerste Eurovisie Dansfestival, terwijl Zwitserland al meteen met de uit het Eurovisie Songfestival beruchte en gevreesde zero points eindigde. Nederland strandde op de twaalfde plaats, België nam niet deel. Uitslagen, foto’s en filmpjes op www.eurovisiondance.tv

DANS.

Fred Astaire


DANS.

12 nieuws Videoinstallatie Slow Dancing ‘Slow Dancing’ is een videoinstallatie van David Michalek, een serie van 43 slowmotion videoportretten van dansers en choreografen vanuit heel de Slow Dancing in Los Angeles Music Center wereld. Ze worden meer dan levensgroot getoond op schermen. De beweging van ongeveer 5 seconden van elke danser werd gefilmd met een camera die 1.000 beelden per seconde maakte (standaard is het 30 beelden per seconde). De afspeelsnelheid is nog geen honderdste van de reële bewegingssnelheid. Het resultaat is ongeveer 10 minuten van extreme slowmotion per danser. Elk scherm geeft één portret weer, per cyclus at random geselecteerd, zodat de toeschouwer dansers met verschillende stijlen en van verschillende culturen met elkaar kan vergelijken. Dankzij de speciale opnametechniek is elk detail kristalhelder, een revelatie voor dansers en niet-dansers. Momenteel was deze videoinstallatie alleen in de Verenigde Staten te bekijken, hopelijk komt ze vroeg of laat ook deze kant uit. Bekijk op www.slowdancingfilms.com een fragment van het dansportret van Herman Conejo (Media) en bekijk het overzicht van de 43 dansers (Performers).

Gespot: breekdans

In de Verenigde Staten is er een nieuwe trend: echtscheidingsfeestjes. Er is zelfs een nieuwe dans voor verzonnen: breakdance, naar analogie van de openingsdans op een huwelijk. De dans heeft niets gemeen met de gelijknamige dansstijl die in de jaren tachtig ontstond. De nieuwe breakdance verwijst naar break-up, echtscheiding dus. De echtscheidingsfeestjes zijn razend populair in de VS. Gelukkig gescheiden koppels willen hun echtscheiding met hun vrienden vieren. De trend is al overgeslagen naar België, er worden steeds meer echtscheidingsfeestjes gehouden. In Vlaanderen heet de openingsdans ‘breekdans’. Onder meer ‘I will survive’ van Gloria Gaynor, ‘Ik leef niet meer voor jou’ (Marco Borsato) en D.I.V.O.R.C.E. van Tammy Wynette zijn populair.

Dansen verplicht in Chinese scholen De overheid in China voegt danslessen toe aan het verplichte lespakket van schoolgaande kinderen en jongeren in alle lagere en middelbare scholen. En dat met ingang van dit schooljaar. De Chinese overheid wil daarmee zwaarlijvigheid tegen gaan, want ook meer en meer Chinese kinderen en jongeren kampen met overgewicht. Zeven soorten dansstijlen staan op het curriculum, waaronder de wals. De ouders vrezen dat het lichamelijk contact tijdens de wals tot verliefdheid en bijgevolg tot ondermaatse schoolprestaties zal leiden. Daarom heeft de overheid beslist dat de jongeren nooit langer dan één dans met dezelfde partner dansen. Dat zou het risico op kalverliefdes moeten inperken ...

Jeugdverblijfcentra online Op 3 juli lanceerde het Centrum voor Jeugdtoerisme de website www. jeugdverblijven.be. De website bevat gegevens van meer dan 500 jeugdverblijven in Vlaanderen. Een geavanceerde zoekfunctie leidt jou naar een voor je jeugdgroep geschikt kamphuis. Je vindt er foto’s van het jeugdverblijf, je kan de kalender raadplegen en via een digitaal formulier reserveren. Je kan commentaren en quoteringen achtergelaten in een gastenboek. Jeugdgroepen die dringend op zoek zijn naar een geschikt groepsverblijf, kunnen bovendien zoekertjes achterlaten. Iedereen die in Vlaanderen een jeugdverblijf verhuurt, kan op jeugdverblijven.be worden opgenomen, als ook voldaan is aan een aantal randvoorwaarden, zoals democratische prijzen. De meeste opgenomen jeugdverblijfcentra zijn erkend door Toerisme Vlaanderen. Dit betekent dat deze huizen voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden rond hygiëne en veiligheid. Ga naar www.jeugdverblijven.be. Voor Waalse jeugdverblijven kan je terecht op www.kampeercentra.be.


PODIUM 13 DANS.

Dance.Kicks Urban Dance Competition

Zaterdag 24 november 2007 - Doe mee en schrijf nu in! Wat? Dance.Kicks is een wedstrijd in hiphop, funk, streetdance, breakdance en andere gelijkaardige hedendaagse dansvormen voor dansgroepen uit Vlaanderen en Brussel. Dance. Kicks vindt plaats op zaterdag 24 november 2007 in Houthalen.

Preselectie Gebeurt op basis van een demo (VHS, DV cam, mini-dv, DVD) waarop de deelnemende choreografie te zien is. Er wordt rekening gehouden met danstechnische criteria én met de artistieke kwaliteiten en originaliteit van de choreografie.

Titel & prijzen De jury selecteert maximum 3 winnaars. Zij krijgen gedurende 1 jaar de titel van ‘ambassadeur voor amateurdans urban dance in Vlaanderen’ en volgende prijzen: > gratis lidmaatschap van Danspunt voor 2007/2008 > artistieke coaching (10u) van een bekende professionele choreograaf (waarde: 500 euro). > optredens in binnen- en/of buitenland, georganiseerd door Danspunt en/of Villa Basta.

Inschrijven voor 19 oktober 2007! De groepen weten ten laatste op 1 november of ze geselecteerd zijn.

Voorwaarden voor deelname > de groep bestaat enkel uit amateurdansers en telt minstens 4 dansers; > alle dansers zijn ouder dan 14 jaar en wonen in Vlaanderen of Brussel; > de groep brengt een eigen choreografie van 10 à 15 minuten met vrije keuze van thema en muziek; > de groep wil gratis optreden op zaterdag 24 november 2007 tussen 20 en 22 uur.

DANCE.KICKS Villa Basta, Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren (oud mijngebouw Houthalen) Tickets: 5 euro Danspuntleden, 7 euro niet-leden Reservaties: T. 011 72 77 77, info@villabasta.be Organisatie: Danspunt & Villa Basta (www.villabasta.be)

Hoe inschrijven? Demo + inschrijvingsformulier (zie www.danspunt.be of aan te vragen via T. 09 269 45 30 of info@danspunt.be) vóór 30 oktober opsturen naar: Danspunt, Dirk D’hoe, Abrahamstraat 13, 9000 Gent.

Bekijk het filmpje van Dance.Kicks 2005 op www.danspunt.be > filmpjes.

Doe mee aan Dance.Kicks en laat je vooraf coachen door Sam De Waele. Zie pagina 14.


DANS.

14 coach

Coach in de kijker Sam De Waele Korte Biografie Sam De Waele vond in 1999 zijn passie: breakdance. Nog geen twee jaar later stichtte hij de groep Psycho B-Boys samen met Lander Gyselinck en Michiel Gavel. Na zijn eerste overwinning van Best Show op het event B-day was hij niet meer te stoppen. Als artistiek leider van Psycho B-Boys heeft hij al talloze optredens en workshops in de Benelux op zijn cv staan. Sam danste ook bij verschillende theatercompagnies zoals Hush Hush Hush, De Vikingen, Van Zilverpapier en Pragha Khan. Op twintigjarige leeftijd presenteert hij zijn eigen dansvoorstelling samen met Karim Kalonji: PISH POSH, een funky mix van breakdance, jazzy live muziek en bodydrumming. Sam is verder actief op verschillende vlakken, zoals theater, shows, workshops, lessen, reclame, wedstrijden, jurypanels en videoclips. Met een strakke vibe en onuitputbare passie streeft hij zijn doelen na. Zijn dansstijl is een mix van ingewikkeld benenspel gemengd met een enorme dosis explosiviteit en creativiteit. Meer info over Sam: www.samdewaele.be. Psycho B-Boys Psycho B-boys is het Gentse danscollectief, bestaande uit vijf dansers, waarvan de meeste meer dan zeven jaar danservaring hebben. Het is een jonge dansgroep bruisend van talent en met veel choreografisch inzicht. De Psycho B-boys beheersen de verschillende stijlen in het genre zoals popping, locking en breakdance. Tot op vandaag zijn de Psycho Bboys actief in het hiphopmilieu en in vele andere domeinen zoals theater, filmprojecten, schoolprojecten, festivals, ... Meer info: www.psychobboys.be

Artistieke coaching gebeurt steeds in overleg met jullie als dansgroep. Op voorhand wordt met de artistieke coach duidelijk afgesproken wat er gegeven zal worden, wanneer de contactmomenten plaatsvinden en het aantal uren.

Coaching met Sam De Waele Sam komt naar je toe, zowel naar ‘urban dance’ dansgroepen die hun technieken willen bijslijpen, als naar dansgroepen die eens willen proeven van het genre ‘urban dance’. Voor groepen die willen meedoen aan het jaarlijkse Dance.Kicks is dit de gelegenheid om wat extra tips te krijgen bij de choreografie. Een coaching met Sam kan onder andere inhouden: - Les in breakdance, popping, locking: ‘bijslijpen’ van de technieken. - Les in breakdance, popping, locking: van nul beginnen - Inzicht in choreografie, streetdance, hip hop en breakdance - Hoe aan een breakdance/hiphop show beginnen en structuur van een show - Battlen: hoe gaat dit tactisch in zijn werk?

Danspunt en coaching Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom financieel tussen in de artistieke coaching. Alle aangesloten groepen kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst. Sam De Waele heeft een vraagprijs van 50 euro per uur. Danspunt betaalt dus voor maximum 4 uren coaching. Meer uren worden door de groep zelf betaald. Als groep kan je er ook voor kiezen om zelf een deel van het bedrag te betalen, om zo budget van Danspunt voor een andere coaching over te houden. Interesse? Meer informatie via sofie.hiels@danspunt.be, tel. 09 269 45 32.

Doe mee aan Dance.Kicks en laat je coachen door Sam De Waele. Zie pagina 13.


DANS MET DANSPUNT 15

Optredens, festivals en wedstrijden Dans.Juweel Folklorefestival Datum: za 20 oktober 2007, vanaf 18 uur Plaats: Schouwburg, Veeweydestraat 24, 1070 Anderlecht Zie pagina 23

Dance.Kicks Urban Dance Competition Datum: za 24 november 2007, vanaf 20 uur Plaats: Villa Basta, Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren Doe mee en schrijf nu in! Zie pagina 13

Rauw: deelnemers gezocht Rauw is een uniek hedendaagse danszesdaagse van Retina Dance Company, Danspunt en ccBe voor alle niet-dansers en amateur- en beroepsdansers. Tussen 4 en 9 februari 2008 danst Re- ©Retina Dance Company, Filip Van Huffel tina in de foyer, trappen, lift, repetitie- en theaterzalen van het Cultuurcentrum Berchem. We nodigen jou uit om deel te nemen. Iedereen vanaf 14 jaar, met of zonder ervaring is welkom: zowel een grootouder met kleinkind als een topamateur of professioneel danser. De verschillen in niveau en leeftijd zullen voor een interessante samenwerking zorgen. Het resultaat van deze zesdaagse stage wordt getoond in een ‘rondwandelende voorstelling’ die eindigt op het grote podium. Drie groepen van 15 dansers worden begeleid door de ‘Retina Company’ dansers onder de artistieke leiding van Retina’s artistieke directeur/choreograaf Filip Van Huffel om zo tot een choreografie te komen. Interesse om aan dit bijzondere project mee te werken? Hou dan alvast de data vrij en stuur een e-mail naar anick.vandam@ danspunt.be, dan houden we jou op de hoogte. Data: van 4 tot 9 februari 2008 Plaats: ccBe, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem

Bals, dansfeesten en dansdagen Landelijke Seniorendansdag De jaarlijkse landelijke Seniorendansdag vindt plaats in de feestzaal van Sporthal Schijnpoort te Antwerpen (vlakbij het Sportpaleis). Na de lunch start om 14 uur een gevarieerd programma samendansen bestaande uit rounds, sequence, ballroom en line dansen. Ook dit jaar wordt een nieuw dansje aangeleerd! Het dansprogramma wordt begeleid door seniorendansleiders van Danspunt.

Datum: do 25 oktober 2007, dansprogramma van 14 tot 17 uur Plaats: Feestzaal Schijnpoort, Schijnpoortweg 57, 2060 Antwerpen Prijs: Danspuntleden 3,75 euro; niet-leden 4,5 euro (middagmaal 13 euro, vooraf inschrijven). Code P7/14 Meer info: Danspunt T. 09 269 45 33

Plusdanstreffen Het Plusdanstreffen is een contactdag voor senioren die graag volksdansen. Er is samendans en demonstratie en er worden ‘nieuwe’ dansen aangeleerd. Elke senior is welkom, zowel danser als toeschouwer. Datum: za 3 november 2007, van 10 tot 16 uur Plaats: Zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1A, 2980 Zoersel Prijs: Danspuntleden 5 euro; niet-leden 6 euro Danspuntleden die vooraf inschrijven én betalen: 4,5 euro. Code: P7/15

Ouverturebal Gentse Seniorenweek Het Ouverturebal vormt, samen met een academische zitting, de officiële opening van de Gentse seniorenweek 2007. De Lully- en Redoutezaal van de Vlaamse Opera in Gent vormen opnieuw het decor voor dit bal. In de Lullyzaal brengt een groots klassiek ensemble tango’s, walsen en marsen. In de Redoutezaal dans je onder begeleiding van gerenommeerde Gentse dansleraars. Je mag uiteraard swingende initiaties verwachten. Trek alvast je dansschoenen aan! Datum: di 20 november 2007, van 14 tot 18 uur Plaats: Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 9000 Gent Prijs: 5 euro Organisatie: Seniorendienst stad Gent, De Vlaamse Opera en Danspunt Meer info: Cel Senioren stad Gent , T. 09 269 60 70, Tom.Deleu@gent.be

Bonte culturele namiddag In theater Tinnenpot word je getrakteerd op een bonte mix aan culturele activiteiten: verhalen, improviseren, filmpjes over ontspanning, feest en kermis door de tijd heen. Er kan ook gedanst worden. Datum: Vr 23 november 2007, van 13 tot 17 uur Plaats: Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent Prijs: 2.50 euro Organisatie: Cultuurcentrum Gent, Seniorendienst, OCMW Gent i.s.m. theater Tinnenpot en Danspunt (met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen)

Dance.impact 2008 CC Ter Dilft Bornem, zondag 16 maart 2008

Meer informatie over onze publieksgerichte activiteiten: Danspunt, Dirk D’hoe, T. 09 269 45 33, dirk.dhoe@danspunt.be

DANS.

PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN


DANS.

16 DANS MET DANSPUNT Danspunt vormingsactiviteiten

Danspunt wil al haar activiteiten zo vlot mogelijk laten verlopen. Daarom is het belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn. Gelieve daarom op voorhand in te schrijven voor al onze vormingsactiviteiten en hou hierbij rekening met de opgegeven afsluitingsdag. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, kan Danspunt de activiteit uitstellen en/of afgelasten.

Workshops Ervaar zelf een methodiek of techniek

Workshop choreografie in hedendaagse dans (ism OVSG) Met Caroline D’Haese Choreograferen is een kunst en een ambacht. Deze bijscholing geeft concrete tips en praktische oefeningen waardoor je de kunst van het choreograferen voor hedendaagse dans nog beter onder de knie krijgt. Tijdens de eerste dag staan observeren en analyseren centraal. Vanuit enkele choreografische voorbeelden gaan we op zoek naar de elementen van een choreografie. In de voormiddag onderzoeken we hoe materiaal te genereren, de verschillende stadia van het choreograferen, de posities van de choreograaf, hoe een bewegingsmotief te manipuleren en mogelijke boobytraps (beweging, inhoud, muziek, licht). Na de middag gaan we zelf aan de slag. De docente reikt een basisframe aan die je zelf kunt manipuleren en waarmee je kunt experimenteren. De tweede dag werken we vooral praktisch, vooral creëren en coachen staan centraal. Het huiswerk dat je na de eerste sessie meekreeg, wordt bekeken. Deelnemers en docent werken samen om de ideeën te laten uitmonden in een choreografische oefening. Deze tweedaagse is een must voor elke danser die zelf choreografische ambities heeft. Elke choreograaf kan iets leren door te kijken en te luisteren naar anderen, en door zelf te oefenen en te experimenten met materiaal. Denk alvast na over een artistiek idee voor je choreografie en kies een inspirerend muzieknummer. Caroline D’haese behaalde aan de London Contemporary Dance School een BA (Hons) Degree in Contemporary Dance and Choreography en heeft verscheidene eigen choreografische creaties op haar naam staan. (Haar CV kan je nalezen op onze website.) Data: ma 8 en ma 15 oktober 2007, telkens tussen 9 en 14.30 uur Plaats: Gemeentelijke academie, Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren Waas Prijs: Danspuntleden 45 euro; leden OVSG 80 euro (OVSG aanvaardt opleidingscheques); niet-leden 85 euro Inschrijven en betalen voor 1 oktober 2007. Code: V7/39

Dans in Ipelegem, Zuid-Afrika Op 8 en 9 december 2007 is er een festival van amateurkunsten met muziek, theater, dans, ... in Ipelegem, Zuid-Afrika. Met onder meer toonmomenten vanuit de workshops urban dance, vlaggen en wimpels en hedendaagse dans (dit laatste met Benjamin Vandewalle) die de weken voordien plaatsvinden. Danspunt stimuleert dans in Zuid-Afrika. Lees er meer over op www.danspunt.be.

Workshop Schotse stepdance Met Caroline Reagh De Schotse stepdance is aan een revival begonnen. Schotse groepen krijgen opnieuw de smaak te pakken van dit ritmische en krachtige voetwerk. In de Schotse stepdance zijn nog elementen uit de traditionele Keltische stijl terug te vinden, maar ook meer hedendaagse ‘steps’ kleuren de dansstijl. Caroline Reagh, een rasechte Schotse danseres, komt naar België om je ervan te laten proeven. In de workshop komen aan bod: een introductie in de Schotse stepdance; percussie voetwerk: hoe beweeg je je voeten op de ritmes van de traditionele Schotse ‘pipes’?; Jig, Reels en Strathspeys (schotse folk): een uitgelezen kans om verschillende steps te leren en die te integreren in dansen voor 3, 4 en zelfs voor alle aanwezige personen. Dat alles wordt afgewisseld met enkele populaire Schotse dansen. Plezier gegarandeerd! Tapschoenen zijn niet nodig, maar breng een paar leren schoenen mee met een klein hakje zodat je jezelf kan horen steppen. Caroline Reagh begon haar danscarrière op 6-jarige leeftijd met ballet, maar kreeg al vlug de microbe te pakken van het highland dancing. Ze startte haar studies als professioneel danser in Edinburgh en zette die verder aan het MacEwan Community College in Canada. Vandaag is ze actief als danser en lesgever. Ze is ook medeoprichter van het PointBlank Dance Theatre en het Schotse jeugddansfestival. Ze woont en werkt in Evanton, Schotland. Deze workshop is bedoeld voor lesgevers en gevorderde dansers uit alle genres. Ervaring is niet vereist, wel een snelle leerhouding. Al wie interesse heeft om te steppen en te tappen, wordt verwacht! Datum: za 13 oktober 2007, van 13 tot 17 uur Plaats: De Centrale, Kraankinderstraat 2, 9000 Gent Prijs: Danspuntleden 20,5 euro; niet-leden 30,5 euro Inschrijven en betalen voor 1 oktober. Code: V7/40

Ritmische variaties op scottish en mazurka Met Koen Dhondt We beginnen deze workshop bij de basisvariant van scottish en mazurka. En we leren daar meteen van afwijken met behulp van transformaties, draaibewegingen, verplaatsingen, versnellingen en vertragingen. We concentreren ons vooral op ritmische variaties waarbij passen toegevoegd en weggelaten worden. In het tweede luik komt de jig aan bod: niet de Ierse traditionele dans, maar wel een groepsdans op 6/8 muziek die in een cirkel gedanst wordt. Ook bij de jig gaan we variëren op de basischoreografie. Omdat we in de jig per twee hand in hand staan en regelmatig doorschuiven, is de manier van leiden anders dan bij de scottish en de mazurka, die in halfopen danshouding ge-


DANS MET DANSPUNT 17

Warming Up en Cooling Down Met Bart Vandaele Opwarming is een van de belangrijkste onderdelen van elke sportactiviteit. Ook dansers moeten voldoende stretchen om blessureleed te vermijden. Een dansactiviteit bruusk stopzetten is slecht voor de spieren, dus een korte cooling down is aangewezen. Maar wanneer zijn een opwarming en cooling down goed en voldoende? Danspunt zet alles eens op een rijtje. De workshop is vooral praktisch en leert je hoe je zulke oefeningen integreert in een dansles. Bart Vandaele geeft in een korte theoretische inleiding antwoord op een aantal vragen zoals: wat is opwarming, wat is cooling down?; wat is het doel van een opwarming en cooling down?; hoe weet je wanneer je dansers voldoende zijn opgewarmd? ... Daarna gaan we praktisch aan de slag. Iedere docent, in eender welk dansgenre, krijgt materiaal dat hij kan gebruiken in de eigen dansles. Je zult zien hoe weinig tijd nodig is om gezond een dansles aan te vangen en te eindigen. Deze workshop is bedoeld voor lesgevers vanuit eender welk dansgenre. Iedere docent kan in zijn specialisatie tips gebruiken om goed op te warmen. Bovendien kunnen ook dansers die in de toekomst graag willen lesgeven, of uit interesse, deelnemen. Bart Vandaele is assistent bewegingsleer aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert daar onder andere dans, groepsfitness en de beginselen van de oefentherapie. Sinds 2004 werkt hij mee aan de docentenopleiding Instructeur B Actuele dansvormen van de Vlaamse Trainerschool. Naast zijn docentenactiviteiten is hij actief als danser en choreograaf. Zijn ervaringen en expertise schreef hij neer in het boek ‘Dansant: Dansante bewegingsactiviteiten, praktijk en theorie’ in co-auteurschap met Kristine De Martelaer en Paul Rooyackers. Datum: zo 18 november 2007, van 09.30 tot 14 uur Plaats: Dansstudio, CC Berchem, Driekoningenstraat, Berchem Prijs: Danspuntleden 12 euro; niet-leden 22 euro Inschrijven en betalen voor 4 november. Code: V7/35

Bollywood Met Maya Sapera In de films van Bollywood, het Indiase Hollywood (Mumbai, het vroegere Bombay), spelen muziek en dans een belangrijke rol. De Bollywooddans maakt zijn opmars in Vlaanderen en daarom wil Danspunt dansend Vlaanderen laten proeven van deze energieke en swingende hype. In een inleiding van een half uur illustreert Maya Sapera met enkele filmfragmenten de veelheid aan bollywoodstijlen die het

Indiase Hollywood rijk is. Sinds de opkomst van de films in de jaren zestig doken er talrijke stijlen en varianten op, gaande van zeer klassiek tot zeer modern. Daarna gaan we meteen zelf aan de slag. Maya Sapera leert je eerst een kort stukje choreografie aan uit de volks geïnspireerde bollywooddans, nadien krijg je ook een stevige proever uit de moderne variant. De workshop is bedoeld voor dansers en dansdocenten uit eender welk genre. Ervaring in bollywooddans is niet vereist. Er wordt wel een snelle leerhouding verwacht. Maya Sapera begon op 6-jarige leeftijd met oriëntaalse en Indische tempeldans. Ze was zestien toen ze haar arragetram deed (een soort eindexamen voor de klassieke Indiase tempeldans). In België begon ze op dezelfde leeftijd met het doceren van dansen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Later gaf ze ook Indische dansstages in Frankrijk. Wat trek je aan? Vrouwen trekken boven hun dansbroek best een rok aan. De moderne variant vraagt namelijk om een broek, maar de volks geïnspireerde Bollywood is leukst met een rok. Mannen trekken een comfortabele broek aan. Bollywood wordt gedanst op blote voeten. Datum: za 19 januari 2008, van 13.30 tot 17 uur Plaats: De Ingang, Studio 3, Engelbert van Arenrbergstraat 43, 9040 Sint-Amandsberg Prijs: Danspuntleden 17,5 euro; niet-leden 27,5 euro Inschrijven en betalen voor 5 januari. Code: V8/01 Lees ook het artikel pagina 4.

Maya Sapera

Kaderdagen en weekends Repertoirevernieuwing en -uitbreiding binnen een dansgenre

Kaderdag Plusdansen Tijdens deze kaderdag worden een 20-tal dansen aangeleerd die gekozen zijn voor 50-plussers met enige danservaring. Voor de keuze van de dansen lieten we ons inspireren door het ISDC te Willingen (Duitsland). Vooral dansen uit dit internationaal seniorenleiderscongres komen aan bod: A Trip to Ghent, Avant deux Lucie, Brief Encounter, Contradans van Brussel, Flowers of Edinburgh, Gamla polska (oude polka), Karamfil, Lahden tyttöjen pisto, Opera Reel, Polka Elisabeth, Schrittwalzer (grote kringwals), Siriul, Sprötser Achterum, The Last Swim of the Summer en Tinneke van Heule (Marijke Gesquire). Deze kader-

DANS.

danst worden. Deze workshop richt zich tot docenten en (half)gevorderde dansers met of zonder voorkennis van folk. Je hoeft niet als koppel in te schrijven. Koen Dhondt begon te dansen in de volksdansgroep Pallieterke uit Lier en ontdekte later in Frankrijk het folkmilieu. Hij werkte reeds samen met Muziekpublique, Boombal, Bal Moderne en België Danst. Koen geeft al 5 jaar dansles in Brussel. Zijn folkwebsite is www.frissefolk.be. Datum: za 17 november 2007, van 13 tot 17.30 uur Plaats: Dansstudio Sporthal Kruishoutem, Woestijnestraat 13, 9770 Kruishoutem Prijs: Danspuntleden 14,5 euro; niet-leden 24,5 euro Inschrijven en betalen voor 4 november. Code: V7/43


DANS.

18 DANS MET DANSPUNT dag is bedoeld voor dansleiders, kandidaat-dansleiders, gevorderde en halfgevorderde dansers die hun dansrepertoire willen uitbreiden. Datum: za 6 oktober 2007, van 10 tot 16 uur Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 22, 2970 ‘s Gravenwezel Prijs: Danspuntleden 8 euro; niet-leden 12 euro Inschrijven en betalen voor 28 september. Code: V7/33

Kaderdag Vlaamse Dansen Deze kaderdag is bedoeld voor volksdansleiders, kandidaatdansleiders, gevorderde en halfgevorderde dansers die hun dansrepertoire willen uitbreiden. Lieven Demuynck leert een nieuwe choreografische suite van Vlaamse dansen geput uit traditionele en nieuwe beschrijvingen aan. Datum: zo 14 oktober 2007, van 10 tot 16 uur Plaats: Studio Olympia Gym, Dendermondsesteenweg 502, 9070 Destelbergen Prijs: Danspuntleden 8 euro; niet-leden 12 euro Inschrijven en betalen voor 1 oktober. Code: V7/34

Combi-weekend Zin in een weekend lang traditionele volksdansen en veel plezier? Het jaarlijkse combi-weekend is een cursusweekend voor dansleiders en gevorderde dansers met een programma van zowel nieuwe gecreëerde als traditionele volksdansen. Miet Bleyen geeft een initiatie Indische tempeldans. Het concrete programma vind je begin november op onze website. Datum: za 24 en zo 25 november 2007, begin za 9 uur Plaats: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekensstraat 61, 2390 Malle Prijs: Danspuntleden 55 euro; niet-leden 65 euro (cursus, overnachting en maaltijden inbegrepen) Inschrijven en betalen voor 31 oktober. Nummer activiteit V7/36

Dansen uit voormalig Joegoslavië Met Paja en Madelon Milic Paja en Madelon Milic zijn internationaal bekend en geliefd bij het Balkanminnend danspubliek. Deze namiddag leren ze in een ontspannen sfeer enkele nieuwe dansen aan uit delen van voormalig Joegoslavië. Er komen ook enkele zigeunerdansen aan bod. Paja Milic danste vanaf zijn vijftiende in ‘Kud Gradimir Mibajloviv’, een Joegoslavisch folklore-ensemble in Belgrado. Daarna was hij professioneel solist bij het ensemble Frula. Hij maakte met zijn groepen succesvolle Europese tournees. Als choreograaf heeft hij een aantal zeer populaire dansen op zijn naam staan. Zijn vrouw Madelon is geboren in Nederland. Zij maakte op 10-jarige leeftijd kennis met volksdansen. Later studeerde ze aan de Scapino dansacademie, waar ze kennis maakte met de Joegoslavische dans en cultuur. Deze kaderdag is bedoeld voor dansleiders, kandidaat-dansleiders en gevorderde dansers die hun dansrepertoire van internationale folklore willen uitbreiden. Datum: zo 2 december 2007, van 13 tot 17 uur Plaats: HAK, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen Prijs: Danspuntleden 14,5 euro; niet-leden 24,5 euro Inschrijven en betalen voor 18 november. Code: V7/42

Plusdansweekend volksdansen Dit weekend voor volksdansende plussers vindt jaarlijks plaats om de nakende winterzonnewende te vieren. Er worden Vlaamse en andere volksdansen aangeleerd of herhaald. Op het programma staan verder samendans en -zang en een traditionele Luciaverkiezing en -kroning. Muzikanten zorgen voor live muziek. Het weekend begint op vrijdagavond en eindigt zondag na het avondmaal. Data: vr 7 december (18 uur) tot zo 9 december 2007 (19 uur) Plaats: De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende Prijs 1: overnachting, maaltijden en cursus: Danspuntleden 102,5 euro; niet-leden 112,5 euro; Prijs 2: idem 1 maar met éénpersoonskamer: 130 euro leden; 140 euro niet-leden Prijs 3: enkel cursus (zonder overnachting en maaltijden): Danspuntleden 15 euro; niet-leden: 25 euro Inschrijven en betalen voor 16 oktober. Code: V7/45

Infosessies Een verrijkende en theoretische uiteenzetting door deskundigen

Subsidiemogelijkheden voor OostVlaamse verenigingen Dansgroepen uit de provincie Oost-Vlaanderen kunnen, naast nationale en lokale subsidies, ook beroep doen op provinciale subsidies. Zo is er specifiek voor volksdansgroepen en voor choreografische groepen een reglement dat de erkenning en subsidiëring regelt. Ook dansopleidingen kunnen via het algemeen cultureel werk gesubsidieerd worden. Frans De Buck van de provincie Oost-Vlaanderen licht de reglementen toe. Kaat Peeters, coördinator van het Forum voor Amateurkunsten, geeft uitleg over de verschillende subsidieaanvragen op nationaal niveau waarop amateurdansverenigingen beroep kunnen doen. Naast het reglement op de internationale projecten, licht Kaat Peeters ook het toekomstige reglement op de semi-professionele kunstbeoefening en het participatiedecreet toe. Datum: do 4 oktober 2007, van 19.30 tot 21.30 uur Plaats: Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Prijs: Danspuntleden gratis; niet-leden 10 euro Inschrijven noodzakelijk! voor 21 september. Code: V7/37

Subsidiemogelijkheden voor verenigingen uit provincie Antwerpen I.s.m. Opendoek vzw Maartje Stubbe, stafmedewerker Kunsten voor de provincie Antwerpen, licht de subsidiemogelijkheden voor dans- en theaterverenigingen uit de provincie Antwerpen toe. Ze vertelt meer over de subsidiëring van theater, kunstencentra en dansorganisaties; projectsubsidies voor bijzondere producties van amateurtoneelverenigingen; subsidiëring van balletscholen; subsidiëring van figurentheater en subsidiëring van uitzonderlijke culturele activiteiten van bovenlokaal belang. Heel wat mogelijkheden dus waarop je na deze infosessie misschien beroep kan doen. Kaat Peeters, coördinator van het Forum voor Amateurkunsten, geeft uitleg over de verschillende subsidieaanvragen op nationaal niveau waarop amateurdans- en amateurtoneelverenigingen beroep kunnen doen. Naast het reglement op de internationale projecten, licht Kaat Peeters ook het toekomstige


DANS MET DANSPUNT 19

Voor de lokale dansverenigingen uit de provincie VlaamsBrabant en uit de provincie Limburg zijn er geen subsidiemogelijkheden op provinciaal niveau. De infosessie voor de provincie West Vlaanderen wordt gepland in februari 2008. Hou onze agenda in de gaten.

Studienamiddag Omgaan met ADHD in de dansles Ism ZitStil vzw Tijdens deze vrijdagnamiddag geeft een medewerker van centrum ZitStil informatie over de ontwikkelingsstoornis ADHD. Wat is ADHD, hoe kan je het herkennen, wat is de oorzaak, wat kunnen de gevolgen zijn en welke behandelingsvormen zijn nuttig. Daarnaast komen de basisbeginselen van de aanpak van

leerlingen met ADHD in de (dans)les kort aan bod. Voor leerkrachten en docenten is het niet altijd evident om een leerling met ADHD te hebben. Jongeren met ADHD zijn vaak enthousiaste leerlingen die leven in de brouwerij kunnen brengen. Maar soms maken ze het hun leerkracht moeilijk door druk en ongeremd te reageren. Ze hebben daarnaast ook problemen met concentratie en organisatie. Vooral dat laatste doet soms meer problemen rijzen dan men vermoedt. Daarom hebben deze leerlingen een specifieke aanpak nodig. Door te weten wat ADHD precies is, kunnen (dans)docenten het gedrag van leerlingen beter inschatten en adequater op het ADHD-gedrag reageren. Informatie en begrip is een eerste belangrijke stap in een goede aanpak van leerlingen met ADHD. Deze studienamiddag is bedoeld voor (dans)docenten. Datum: vr 16 november 2007, van 13.15 tot 16.15 uur Plaats: Centrum Zitstil, Heistraat 390, 2610 Wilrijk Prijs: Danspuntleden 11 euro; niet-leden 21 euro Inschrijven noodzakelijk! voor 3 november. Code: V7/44

Hou alvast volgende data in 2008 vrij Februari 2008: Infosessie subsidies West-Vlaanderen Zo 17 februari 2008: Workshop digitale dansfotografie Za 5 en zo 6 april 2008: Danskostuums maken i.s.m. Modemuseum Hasselt

Meer informatie over onze vormingsactiviteiten: Danspunt, Kristine Boussery, T. 09 269 45 34, kristine.boussery@danspunt.be en Sofie Hiels, sofie.hiels@danspunt.be

Inschrijvingsstrook voor groepen en gezelschappen Gelieve deze strook terug te bezorgen aan Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent , Fax: 09-269 45 31, info@danspunt.be Naam dansgroep/gezelschap: Contactpersoon : Adres Tel. e-mail √ Ja, ik wil mijn groep/gezelschap inschrijven voor volgende activiteit: Naam activiteit:

Code:

Ik schrijf volgende leden van mijn groep/gezelschap in: 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(aantal invullen aub) zijn Danspunt-leden /

(aantal invullen aub) zijn niet-leden

Ik schrijf het totale deelnemersgeld voor de groep over op rekening 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en het nummer van deze activiteit. Mijn groep/gezelschap is nog geen lid van Danspunt, maar wenst dit wel te worden. Onze groep betaalt 35 euro lidgeld bovenop de totale ticketprijs of het deelnemersgeld waardoor we kunnen genieten van het ledentarief.

DANS.

reglement op de semi-professionele kunstbeoefening en het participatiedecreet toe. Datum: do 29 november 2007, van 19.30 tot 21.30 uur Plaats: CC Berchem, zaal Spoetnik, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem Prijs: Danspunt en Opendoek leden gratis; niet-leden: 10 euro Inschrijven noodzakelijk! voor 16 november. Code: V7/38


DANS.

20 DANSAGENDA

DANSAGENDA

Surf naar www.danspunt.be voor een up-to-date agenda

oktober

november

december

januari

februari

andere

Bals, Dansfeesten en Dansdagen Stijldansen ZA 17/11/07

Country avond van The Dakota Dancers

in Café The Story, Nijverheidstraat 106 B, 9950 Waarschoot Info: users.telenet.be/thedakotadancers, the.dakotas@telenet.be

Volksdans ZA 06/10/07

Volksdansfeest Scheldemeeuwen

ZA 13/10/07

Volksdansfeest De Krekels

ZA 13/10/07

Volksdansinstuif

in Cultuurcentrum Ter Schelde, Fromentinstraat, 2050 Antwerpen

in Gemeenschapscentrum ’t Blikveld, Waversesteenweg 11, 2820 Bonheiden

Internationaal programma met verzoekjes van 20 tot 24 uur in de Grote zaal onder de St.-Pauluskerk, Botermelkstraat 63b, 9300 Aalst Info: Dansplezier, Sonja Verleysen, sonja.verleysen@skynet.be, T. 053 21 22 53

Inschrijvingsstrook voor individuele dansers Gelieve deze strook terug te bezorgen aan Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent, Fax: 09-269 45 31, info@danspunt.be Naam, voornaam : Nummer Dans.pas : Adres: Tel:

E-mail:

√ Ja, ik wil mij inschrijven voor:

lid

niet-lid

1. Landelijke seniorendansdag (P7/14)

3,75 euro

4,5 euro

2. Plusdanstreffen

5 euro

6 euro

Danspuntleden die vooraf inschrijven én betalen:

4,5 euro

3. Workshop Choreografie in hedendaagse dans (V7/39)

45 euro

85 euro

4. Workshop Schotse stepdance (V7/40)

20,5 euro

30,5 euro

5. Ritmische variaties op scottish en mazurka (V7/43)

14,5 euro

24,5 euro

6. Warming up en cooling down (V7/35)

12 euro

22 euro

7. Bollywood (V8/01)

17,5 euro

27,5 euro

8. Kaderdag Plusdansen (V7/33)

8 euro

12 euro

9. Kaderdag Vlaamse dansen (V7/34)

8 euro

12 euro

10. Combi weekend (V7/36)

55 euro

65 euro

11. Dansen uit voormalig Joegoslavië (V7/42)

14,5 euro

24,5 euro

12. Plusdansweekend volksdansen (V7/45)

Prijs 1

102,5 euro

112,2 euro

Prijs 2

130 euro

140 euro

Prijs 3

15 euro

25 euro

13. Subsidiemogelijkheden Oost-Vlaamse verenigingen (V7/37)

gratis

10 euro

14. Subsidiemogelijkheden verenigingen prov. Antwerpen (V7/38)

gratis

10 euro

15. Omgaan met ADHD in de dansles (V7/44)

11 euro

21 euro

Ik schrijf het totaal bedrag over op rekeningnummer 001-3517404-66 met vermelding van de activiteit en de code. Ik ben nog geen lid van Danspunt, maar wens dit wel te worden en betaal 10 euro lidgeld bovenop de totale ticketprijs of

het deelnemersgeld, waardoor ik kan genieten van het ledentarief.


DANSAGENDA 21 21ste Volksdansbal Jovolka

ZA 10/11/07

Volksdansfeest Havermeuleke

ZA 17/11/07

Volksdansfeest Nele

ZA 01/12/07

Volksdansfeest Knipoog

ZA 01/12/07

Internationale instuif Tirkedi

ZA 08/12/07

Volksdansfeest Korneel

ZA 08/12/07

Instuif Goe Folk

ZO 14/10/07

Salsa oefennamiddag

ZO 21/10/07

Buikdans-salon voor moeders en dochters

ZO 28/10, 25/11, 30/12/07

Tangosalon

ZO 16/12/07

Buikdans-salon

Voor de 21ste keer nodigt Jovolka je uit op het jaarlijks Volksdansbal. Van 19 tot 20 uur dansen de kinderen, vanaf 20 uur de volwassenen. van 20 tot 24 uur in Onze Kring, Engelselei 35, 2950 Kapellen Info: Jovolka v.z.w., info@jovolka.be, T. 03 541 01 25 in H. Drievuldigheidscollege, Oude Markt 28, 3000 Leuven

in Verbrande Brug, 1850 Grimbergen

in Cultureel Centrum Bellekouter, Bellestraat 99, 1790 Affligem

van 20 tot 24 uur, in zaal Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Info: users.telenet.be/tirkedi in Oude Stadsfeestzaal, F. De Merodestraat 28, 2800 Mechelen

internationaal programma met verzoekjes van 20 tot 24 uur in zaal De Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg Info: www.goefolk.be, T. 09 252 57 47

Werelddans Je opgedane salsakunsten uitproberen in een aangename en ontspannen sfeer elke tweede zondag van de maand, van 14.30 tot 18 uur in zaal De Vloed, Danscentrum Polariteit, Verkortingstraat 55, 9040 SintAmandsberg Info: T. 0486 73 72 24, info@pasionlatina.be, www.polariteit.be Een namiddag buikdansen met verkleedpartij, buikdansles en vrij dansen voor meisjes en vrouwen van alle leeftijden, kleuren en maten. Zonder publiek. van 14 tot 17 uur in a2o, August Van de Wielei 65, 2100 Deurne Info: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@skynet.be, T. 03 324 20 91. Elke laatste zondag van de maand, is er een Tangosalon in de Balzaal van De Ingang. Koen D’Hous draait telkens van 16 tot 23 uur heerlijke muziek om een ganse avond zwoel en vol temperament op te dansen. in De Ingang, Land van Waaslaan 78, 9040 Sint-Amandsberg Info: De Ingang, T. 09 220 82 96, info@de-ingang.be, www.de-ingang.be Vrij buikdansen met verkleedmogelijkheid en enkele optredens van het Amana Dance Theatre. Iedereen welkom om te dansen of te kijken. zondag 16 december 2007 van 20 tot 23 uur in a2o, August Van de Wielelei 65, 2100 Deurne-Antwerpen Info: Amana Dance Theatre, www.buikdans.net, a@skynet.be, T. 03 324 20 91

Dansvoorstellingen en optredens Ballet ZA 17/11/07

Luister aan de Italiaanse en Bourgondische hoven in de 15de eeuw Met twee ensembles: Pandora en Ultreya, toneel: Hilde Maelstaf en Capriool VZW dans. 17 november om 15.30 en om 20 uur in de Sint-Vincentkapel, Antoniuskaai, Gent Info: Capriool vzw, helena.behets@telenet.be

Moderne en hedendaagse dans ZO 16, 23, 30/09/07; …

…07, 28/10/2007 – ZA 22, 29/09/2007; 06, 20/10/2007 Radikale Harten Expo 1

ZO 28/10/07

Dance with me

Installaties, constructies en schilderijen waarbij dansers het gebeuren tot een totaalkunstwerk herscheppen. Zondag en zaterdag doorlopend van 14 tot 18 uur, in de Koning Leopold I straat 12, Kortrijk, bij het gerechtsgebouw (naast de Kortrijkse Rijschool ) Reservatie: radicalhearts@skynet.be Rolstoeldansgala met nadien eet- en gratis dansfestijn om 16.30 uur in Sportcentrum Bollewerkstraat in Ingelmunster Info: www.den-optimist.be.

Danscursussen en workshops Ballet ZA 20/10/07

Workshop: initiatie Renaissancedans

Met hofetiquette, muziek en kostuumgeschiedenis voor beginners van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur in ’t Geestje, Zandloperstraat 83, 9030 Mariakerke - Mogelijkheid tot picknick Info: Leen Behets, T. 09 245 43 52 of 0497 45 69 36, Helena.Behets@telenet.be

DANS.

ZA 27/10/07


DANS.

22 DANSAGENDA Meerdere dansgenres WO 03/10; ZO 07/10; WO 07/11/07

5 Ritmes – vaste groep

ZO 16/12/07

Cirkeldansdag

3, 10, 17 en 31 oktober van 20 tot 22.15 uur in De kluizerij, Aalstersedreef, Affligem 5 Ritmes op zondag 7 oktober van 10.30 tot 12.30 uur in Danscentrum Polariteit, Verkortingsstraat 55, Sint Amandsberg 5 Ritmes - open avonden 5, 12 en 26 september - 7, 14 november en 6, 12 december van 20 tot 22.15 uur in De kluizerij, Aalstersedreef, Affligem Info: Anne Geerts, danshetleven.skynetblogs.be, annegeerts@skynet.be, T. 0476 89 80 06 Kerstmis van 10.30 tot 17 uur in Gent Rustpunt Cenakel, Burgstraat 46 Info en inschrijving: Senzenina, T. 053 84 00 27 – 0496 51 15 16, ontspan@senzenina.org, www.senzenina.org

Volksdans DO 04/10/07 tot 06/12/07

Initiatiecursus volksdans

VR 05/10/07 tot ZO 07/10/07

Herfstweekend Amerikaanse contradansen

ZA 13/10/07

Dagcursus Israëlische dansen

ZA 10/11/07 tot ZO 11/11/07 ZA 08/12/07

Weekendcursus Bulgaarse dansen

ZA 15/12/07 tot 16/12/07

Weekendcursus dansen uit Pirin en andere Bulgaarse streken

Proeven van zowel Vlaamse als internationale volksdansen Van do 4 oktober tot do 6 december, telkens van 19.45 tot 20.45 uur in Danscentrum Polariteit, Verkortingstraat 55, 9040 Sint-Amandsberg Info: Reinaert Gent, Marc Van Volxem, marc.vanvolxem@pandora.be, T. 09 345 09 20 of 0477 70 02 27 of 0495 92 72 50 Sue Rosen met de beste dansen uit het hedendaagse repertoire onder muzikale begeleiding van Bruce Rosen samen met Janneke Donkersloot en Janos Koolen. Mogelijkheid tot inleiding ‘Quadrille’, een Engelse Old Time Dans met Jacques en Eduarda Matthijs-Van Geel van vrijdagavond 5 oktober 2007 (19 uur) tot zondagmiddag 7 oktober 2007 (16 uur) in Provinciaal Vormingscentrum (PVC), Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijven: aads.vzw@telenet.be, www.aads.be onder leiding van Rik Knaepen en vrienden van 10 tot 17 uur in de Grote zaal onder de St.-Pauluskerk, Botermelkstraat 63b, 9300 Aalst Info: Dansplezier, Sonja Verleysen, sonja.verleysen@skynet.be, T. 053 21 22 53 met Belko en zijn zoon Julian Stanev, eveneens lesgever-choreograaf, gediplomeerd aan de Akademie voor Dans in Plovdiv (AMTI) za 10 (van 10.30 tot 21 uur) en zo 11 (van 9 tot 14.30 uur) november in Jeugdherberg ‘De Sceure, Veurnestraat 4, Oost-Vleteren Info: balkanbrugge@telenet.be

Cursus Griekse Dans

o.l.v. Olga Van Praet van Zorbades Antwerpen van 14 tot 18 uur in zaal De Oude Bareel, Beelbroekstraat 2, 9040 Sint-Amandsberg Inschrijven vóór 1 december: info@goefolk.be, T. 09 252 57 47 Info: www.goefolk.be met Nikolaj Cvetkov. Het programma bestaat in de eerste plaats uit ‘Pirin’-dansen, maar ook de andere etnografische streken van Bulgarije komen aan bod. za 15 (van 10.30 tot 21 uur) en zo 16 (van 9 tot 14.30 uur) december in De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Oost-Vleteren Info en inschrijven: balkanbrugge@telenet.be.

Werelddans DI 02/10/07

Lessenreeks Perzische dans

Voor gevorderde dansers of mensen die al enige ervaring hebben met de Perzische dans. vanaf di 2 oktober van 21 tot 22 uur in de Ebbezaal van Polariteit, Verkortingstraat 55, 9040 Sint-Amandsberg Info: Annick Baillieul, De Dans-‘Ruh’ vzw, T./F. 09 222 83 35, de.dans.ruh@pandora.be, users.pandora.be/de.dans.ruh

Andere dansactiviteiten ZA 24/11/07

St-Andrews Highland Dancing Competition

Highland Dancing competition, een organisatie van Flandrach vzw van 10 tot 18 uur in Seleskest, Sint Salvatorstraat 38, 9000 Gent Info: Flandrach vzw, Linda Boone, T. 09 220 46 37, flandrach@telenet.be

Eregallerij Gudrun Van Eynde ontvangt Zilveren Pin Cioff Cioff kende op voorstel van de Belgische sectie aan Gudrun Van Eynde de Zilveren Pin toe. De Zilveren Pin is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor volkskunst. Gudrun Van Eynde kreeg de onderscheiding voor haar inzet voor het promoten, bewaren en beoefenen van de Vlaamse volkskunst. De pin werd haar overhandigd op zondag 12 augustus op het Festival van Drieskes Kerremes te Sint-Gillis-Waas. Gudrun: “Ik was enorm verrast. Alle leden van Drieske Nijpers waren al op de hoogte, behalve ik. Ze kunnen dus goed zwijgen. Uiteraard ben ik zeer fier en dankbaar voor deze waardering door Cioff.” Zij is de tweede in Vlaanderen, na Sus Geens van het IVV, die via een nominatie door CIOFF Vlaanderen, deze onderscheiding krijgt.


Dans 23

Dans.Juweel 2007

Op 20 oktober vindt in Anderlecht de tweede editie van Dans.Juweel plaats. Tijdens dit folkloredansfestival staan Vlaamse volksdansgroepen, groepen internationale folkloredans en folkloredansgroepen van allochtone origine op groot podium.

zaterdag 20 oktober 2007

Folklorefestival - zaterdag 20 oktober 2007

Dans.Juweel 2007

Wie wordt ambassadeur van de folkloredans in Vlaanderen? Na een preselectie dingen folkloregroepen uit Vlaanderen en Brussel voor deze titel.

Geselecteerde groepen Barekamutiun (Deurne) De Dans Ruh (Gent) De Uiltjes & Pagadderke (Ekeren) Reuzegom (Leuven) Reynout (Dendermonde) Sadko (Gent) Sint-Sebastiaansgilde (Westerlo) Umutsama (Antwerpen)

De jury kent aan maximum 3 groepen de titel ‘ambassadeur voor de folkloredans in Vlaanderen’ toe, waarvan één toekenning voorbehouden is aan een Vlaamse volksdansgroep en één aan een dansgroep internationale folklore.

Wie wordt ambassadeur van de folkloredans? Schouwburg VCA, Veeweydestraat 24, 1070 Anderlecht

De winnende groepen winnen elk een coaching ter waarde van 500 euro. Danspunt zal in 2007 deze groepen ook regelmatig aanspreken om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse festivals. Gastoptreden Holland Express Terwijl de jury beraadslaagt is er een gastoptreden van Holland Express. Dit Nederlandse gezelschap koppelt eigentijdse thema’s aan traditioneel erfgoed.

Organisatie: Danspunt Info T. 09 269 45 30 info@danspunt.be

www.danspunt.be

Zaterdag 20 oktober 2007, vanaf 18 uur Schouwburg Schouwburg Vlaams Huis, Veeweydestraat 24, 1070 Anderlecht Organisatie: Danspunt Tickets: 6 - 8 euro Info & tickets: T. 09 269 45 30 - info@danspunt.be www.danspunt.be Kijk op www.danspunt.be voor meer informatie en foto’s van Dans.Juweel 2006.

DANS.

Dans.Juweel 2007 Folklorefestival zaterdag 20 oktober 2007


DANS.

24 focus

Dambakindjes Dansers Met Bijzondere Aandacht door Ellen De Breuker

Sinds september 2007 volgen dambakinderen dansles in Danscentrum Aike Raes. Damba staat voor ‘Dansers Met Bijzondere Aandacht’. Het zijn kinderen met een verstandelijke handicap van 8 tot 12 jaar. Aike en haar twee docenten, Sarah Coene en Koen Wijgaerts, praten voluit over dit nieuwe project. Hoe is het idee voor Damba ontstaan? Aike: “Ik gaf twee jaar lang als vrijwilliger dansles in het universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. Ik wou iets positiefs aan de maatschappij bijdragen. Ik ben gestart bij de kinderpsychiatrie. Daar deed ik veel ervaring op en ik was echt enthousiast. Eerst was het voor een korte proefperiode, maar voor de kinderen was het zowel qua dansbeleving als qua therapie uitermate positief,zodat het verlengd werd. Wat ook meespeelde is dat er twee kindjes met het syndroom van Down en een paar autistische kinderen hier in de school dansten. Zij deden kinderdans bij Sarah en zowel voor hen als voor ons was dat een positieve ervaring. Maar vanaf het tweede leerjaar kiezen onze leerlingen een bepaalde dansstijl, en hen konden we jammer genoeg niet doorsturen. Na de voorbereidende jaren was het dus eigenlijk gedaan voor hen. Daarom beslisten we om een lesgroep voor kinderen met een verstandelijke handicap van 8 tot 12 jaar op te starten. Daar is ook vraag naar, merkten we. Als ouders van een kind met het Downsyndroom horen dat in onze school een kind met het Downsyndroom danst, willen ze hun kind ook die kans geven. Ik vroeg Koen, die als ergotherapeut werkt en zelf ook danst, om het Dambaproject mee uit

Elien danst

te werken. Drie jaar liepen we met dat idee in ons hoofd en begin september was het eindelijk zover.” Sarah: “In de kleuterdans kunnen kinderen met een verstandelijke handicap makkelijk mee, omdat er geen techniek nodig is. Maar als ze daarna voor een bepaalde dansstijl moeten kiezen, wordt het moeilijk voor hen. Klassiek ballet bijvoorbeeld is voor hen veel te statig en vinden ze snel saai. Streetdance en jazzdans gaat dan weer te snel. Dankzij Damba kunnen ze nu als ze acht jaar worden, toch blijven dansen in onze school.” Koen: “We begeleiden elk kind individueel. Net zoals in de gezondheidszorg eigenlijk. We hebben een multidisciplinair team van drie mensen. Samen bekijken we regelmatig hoe ze evolueren, hoe ze reageren op bepaalde prikkels, oefeningen, enzovoort. Ook bekijken we of ze misschien kunnen meedoen met een andere groep. Elk kind kan dansen. Ze kunnen dus zowel in de dambaklas als in een ‘gewone’ les meedoen.” Aike: “De visie van dit project en de school is dat we dansles willen geven aan alle kinderen, niet alleen aan talentvolle kinderen.”

Waarom de keuze voor uitsluitend kinderen met een verstandelijke handicap? Aike: Kinderen met een fysieke handicap vragen om een totaal andere aanpak dan kinderen met een verstandelijke handicap. We streven naar kwaliteit. We willen de groep zo homogeen mogelijk houden.” Koen: “Ook zijn er voor rolstoelpatiënten bijvoorbeeld meer mogelijkheden, ze kunnen in verschillende sporttakken terecht. We bieden ook geen echte danstherapie, we werken interdisciplinair. Sarah neemt de pedagogische kant voor haar rekening en ik observeer als therapeut de kinderen zodat we hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en zo nodig aanpassingen kunnen maken. We moeten de kinderen ondersteunen en een individuele aanpak is daarvoor het beste. “ Hoe groot is de groep? Koen: “We beginnen met tien kindjes en die hebben dan twee docenten. De kinderen zijn tussen 8 en 12 jaar omdat we vanuit de basis willen beginnen. De lessen worden opgebouwd vanuit de leerplannen van Aike. De didactiek van Aike blijft dus de basis. We gebruiken de leerplannen voor kinderen van 4 tot 7 jaar. De kinderen kunnen vanuit de kinder- en de predans doorschuiven naar Damba. Het kan er volgend jaar helemaal anders uitzien. We


focus 25

hopen de leeftijdgrens met extra dambalessen systematisch op te trekken zodat we een grotere doelgroep bereiken.” Vanwaar de naam Damba? Koen: “We kozen bewust voor een leuke naam. Het idee komt van de CM-kampen JOMA, jongeren met bijzondere aandacht. We spreken dus over ‘onze dambakindjes’ en niet over ‘kinderen met een verstandelijke handicap’, en dat maakt het makkelijk voor ons en voor de andere kinderen om hen aan te spreken. De dambakinderen zijn ook gewoon een van de groepen in onze school. Ze dansen hier, maar spelen ook met de andere kinderen. Het is echt een gewone dansschool voor hen. Dansen is voor hen geen therapie, maar een echte hobby. Natuurlijk is het sowieso pedagogisch. Als ze leren op vier verschillende manieren te rollen in onze les is dat uiteraard ook therapeutisch, maar de belevenis is anders en dat is heel waardevol.” Aike: “De ouders zijn nauw betrokken bij het project. Op tijd en stond mogen ze komen kijken hoe hun kinderen het doen, maar niet elke les, want we willen zo prikkelarm mogelijk starten zodat de kinderen niet afgeleid worden. We kunnen de ramen ook afschermen, zodat er niemand kan binnenkijken.” (Nu ontstaat er een onderonsje. “Misschien moeten we het toch proberen, zien hoe de damba’s erop reageren.” Een ‘teamvergadering’ noemen ze dit onderonsje al lachend, en er zullen er nog veel volgen.) Maar sluit je de damba’s in zekere zin niet uit? Aike: “Pas op, diegenen die kunnen, sluiten aan bij andere groepen. Elien bijvoorbeeld, volgt zowel klassiek ballet als

kunnen ook zelf voorstellen doen: klassiek ballet, streetdance, … in de dambales kunnen ze dat uitproberen als ze willen. Maar het is ook geen verzoekles. Ze moeten sowieso dingen leren in onze les. “ Sarah: “We hebben ook de dambapop, die komt elke les mee dansen. Soms krijgt een pop meer gedaan dan de juf. Als ze triestig zijn of het moeilijk hebben, kunnen ze eventjes bij de pop gaan zitten. Op die manier kijken ze nog naar de les en gaan ze ook sneller terug meedoen. Die pop gebruiken we trouwens ook bij de kleuters. We merken dat het een leuk hulpmiddel is in een dansles.”

dambales. Maar een gewone les volgen is niet voor elk kind even makkelijk. We kunnen er geen extra aandacht aan hen besteden, ze zouden er achteraan huppelen. Op die manier hebben ze er niks aan en zouden ze al snel afhaken. Als we het tempo van de les naar beneden zouden halen, missen de talentvolle kinderen weer kansen. Het is cru, maar het is zo. Ze zitten dan wel in een andere groep, maar ze zijn gewoon één van de velen in onze school. Tijdens de kinderfuif staan ze tussen de andere leerlingen, in de dansstage tijdens de vakantie volgen ze het gewone programma. Dit kan omdat de lessen van de dansstage minder technisch zijn. Tot hun zeven jaar zitten ze dus ook in dezelfde groep, ze worden dus helemaal niet geïsoleerd in onze school.” Waarom kiezen jullie voor de leeftijdscategorie van acht- tot twaalfjarigen? Sarah: “Hoe ouder ze zijn, hoe moeilijker het wordt om hen te integreren. Daarom maken we de lessen heel gevarieerd zodat er voor elk wat wils is. Voor de jongens verwerken we bijvoorbeeld streetdance in onze lessen.” Hoe worden de lessen opgebouwd? Koen: “Sarah werkt de lessen uit vanuit de pre- en kinderdans. Ze vereenvoudigt de lessen, neemt er verschillende aspecten uit. Dezelfde opbouw wordt aangehouden, maar alles verloopt trager. Eigenlijk is er geen groot verschil met onze andere lessen. Er zit meer structuur in en een les die we normaal vier keer herhalen, herhalen we bijvoorbeeld zes keer. Ook leren we via spel en dans de verschillende structuren van de les aan: dat ze de spiegel niet mogen aanraken, waar de opruimlijn is, … De kinderen

Wat zijn de reacties van de andere kinderen? Sarah: “Ze zijn heel enthousiast. Ze zijn ook een enorme hulp voor de dambakindjes. Zo vertelde ik de klas dat Joske gehandicapt is. Ik had dat zo afgesproken met de ouders. Wanneer ik dan roep dat ze naar de opruimlijn moeten gaan en Joske blijft staan, neemt iemand haar handje om haar naar daar te brengen. Er waren geen ‘eih’-reacties bij de kindjes. Door samen te dansen met Joske, kijken ze ook buiten de school anders naar mensen met een verstandelijke handicap en dat is veel waard.” Wat zijn jullie toekomstplannen voor Damba? Aike: “Vooruitblikken is moeilijk, we hebben geen glazen bol. Het project is gestart en we zien wel hoe het groeit. Waarschijnlijk moeten we hier en daar bijschaven.” Koen: “Wellicht zullen de kinderen zelf mee bepalen welke richting we zullen uitgaan door hun eigen bewegingskwaliteit. Die zullen we dan ook gebruiken in de les.” Aike: “Kom op het einde van het jaar nog eens terug, dan kunnen we zeker veel meer vertellen.” Meer informatie vind je op www.danscentrum.be.

Omgaan met ADHD in de dansles Danspunt organiseert op vrijdag 16 november een infosessie over omgaan met ADHD in de dansles. Wat is ADHD, hoe kan je het herkennen, … hoe ga je om met leerlingen met ADHD in de dansles. Zie pagina 20.

DANS.

Danscentrum Aike Raes, ©ZW/art - CS


DANS.

26 nieuws Vlaams Huis voor AmaInternationaal teurkunsten in Brussel seniorendanstreffen Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel werd in april opgericht als opvolger voor het VCA (Vlaams Centrum voor Amateurkunsten). Het kreeg de opdracht de amateurkunsten in Valentijnverwenmoment 2007, VCA ©Luk De Boodt Brussel en de Rand te ondersteunen. Amateurkunst krijgt een eigentijdse en brede invulling. De steunpuntfunctie van het VCA is al sinds januari 2007 overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten. Het Forum kreeg de belangenbehartiging van de sector als bijkomende opdracht. De officiële lancering van het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel vindt plaats in september 2008. Dan wordt het toekomstige meerjarenplan en programma met de nodige luister bekendgemaakt. In het seizoen 2007-2008 lichten ze reeds een tipje van de sluier op via een beperkte eigen programmatie. Tegelijk zetten ze de bestaande ondersteuning voort: verhuur van zalen, uitleendienst, projecten binnens- en buitenshuis. Het programma 2007-2008 werd opgebouwd rond de sterke producten die werden gecreëerd in samenwerking met Brusselse partners die zich rond dit huis hebben verzameld. De producties worden telkens in een meerdaags programma omkaderd met workshops, randevenementen, lezingen, debat en bezoek van aansluitende activiteiten in de stad. Meer informatie: www.vca.be

Dansproject 7 ‘Dansproject’ was een initiatief van enkele choreografen om gevorderde dansers een podium te bieden. Wegens groot succes is er op zondag 11 november ‘Dansproject 7’. Deelnemende compagnies zijn Impuls Company (Geel), Danscompagnie Lune (Leuven), Junior Company (Bornem), Kinemusikei (Mortsel), Cie-IT (Brugge), CODARTS (Rotterdamse Dansacademie) en Dé ! Kunsthumaniora – Hedendaagse Dans (Lier). Zij brengen hun nieuwste creatie in een gevarieerd avondvullend programma dat elke dansliefhebber zal bekoren. Zondag 11 november 2007 om 18 uur Kaarten: 8 of 6 euro (CJP en +3paspoort) CC Ter Dilft, Bornem, T. 03 890 69 30

Van 21 tot 26 mei 2007 vertegenwoordigden Paula, Greet, Carl, Frieda, Luk en Frieda Vlaanderen tijdens het Seniorendansleiderstreffen in Willingen, Duitsland. Dit seniorendanstreffen heeft om de drie jaar plaats en Vlaamse vertegenwoordigers op het Internationaal brengt zo’n 250-tal Seniorentreffen seniorendansleiders samen van over heel Europa. Veertien Europese landen waren vertegenwoordigd in Sauerland om er te dansen en te zingen, maar vooral om dansen uit te wisselen. Dat is verrijkend voor de programmatie in eigen land. Alle landen brachten twee dansen in. Vlaanderen leerde ‘Tinneke van Heule’ en ‘Trip to Gent’ aan, die bijzonder in de smaak vielen. Het was, zoals gewoonlijk, een geslaagde, leerrijke en leuke ervaring en de deelnemers vertrokken dan ook naar huis met een bagage nieuw aangeleerde dansen. Het volgende treffen heeft plaats over drie jaar in Frankrijk te Pont a Mousson. Een aantal van deze dansen worden op de Kaderdag Plusdansen van 6 oktober aangeleerd. Zie pagina 17.

Europeade 2007 De Europeade in Horstens, Denemarken was een succes. 4.664 deelnemers uit heel Europa namen van 18 tot 22 juli deel aan dit jaarlijkse folklore-evenement. Voor het eerst was er een volledig kinEuropeade 2007 ©Koen Fasseur derprogramma. Er waren twee kindermanifestaties. De kinderen konden ook deelnemen aan workshops waarvan ze het resultaat demonstreerden op de slotdag. 246 kinderen van 19 kindergroepen uit 7 landen namen deel aan de Europeade. Een salsagroep uit Cuba zorgde drie nachten lang voor een ‘Horsens by night’. De organisatie verliep op wieltjes. In het stadion waren er 5.000 zitplaatsen opgebouwd in amfitheatervorm met zicht op de fjord. Het weer bleef in tegenstelling tot de weersvoorspellingen goed. Tot zondag, toen moesten de optredens wegens zware regen binnen doorgaan, in het overdekte forum. De podia werden inderhaast ’s nachts opgebouwd, de groepen werden verzocht met minder mensen op te treden. De dansers op het podium, achter de muzikanten, waren niet altijd even goed zichtbaar voor de toeschouwers. Al bij al werd het toch nog een geslaagde slotdag. De 45ste Europeade vindt plaats in Martigny, Zwitserland van 23 tot 27 juli 2008. Meer info: www.europeade.be.


beroemd 27 DANS.

Ward De Ravet

Balletles bij Lea Daan. Ward De Ravet staat uiterst links. Uit: ‘Lea Daan: huldealbum door haar vrienden uitgegeven ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag’ door Roger Avermaete, 1976.

Ward De Ravet Een ‘bewogen’ theater- en muziekkenner

door Anick Van Dam

In het documentatiecentrum van Danspunt stootte ik onlangs op een huldealbum voor Lea Daan, danspedagoge en choreografe, ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag. Op een oude foto van een balletles herkende ik de acteur Ward De Ravet. Nieuwsgierig geworden ging ik op bezoek bij dit natuurtalent van de bovenste plank. Jongeren zegt de naam Ward De Ravet misschien niet veel. ‘De Paradijsvogels’, ‘Slisse en Cesar’, ‘Kapitein Zeppos’, ‘Commissaris Roos’ en ‘Soldaat van Oranje’ zijn maar enkele van de vele stukken waarin hij acteerde en heel recent was hij nog Kabouter Knap in de film ‘Plop in de Wolken’. Ward De Ravet was geen danser, maar is wel een ‘bewogen’ theater- en muziekkenner. Wards eerste reactie op de foto: “O, wat jong!” Inderdaad, Ward was toen rond de 20 jaar. De foto brengt veel herinneringen naar boven. Hij herkent meteen zijn collegastudenten: Dora Van der Groen, Roger Coorens, Jef Burm, Ketty Van De Poel en Bert Struys, allemaal grote namen in de toneelwereld en de beginjaren van de televisie. Hij vertelt: “De Tweede Wereldoorlog was nog bezig, de Duitsers waren nog in het land, toen ik een aanbieding kreeg om in het jeugdtheater te werken. Tegelijkertijd werd ik aangenomen als student bij de pas opgerichte ‘Studio van het Nationaal Toneel’, later Studio Herman Teirlinck. Ik werd er zelfs voor betaald.” Een maandelijkse werkbeurs

zorgde ervoor dat de op zichzelf wonende Ward toneel mocht studeren. Dansles, elke ochtend De opleiding was niet van de poes. Elke morgen kregen ze dansles van Lea Daan, een formidabele vrouw die hen heel veel bij heeft gebracht. Bij een tekort aan mannelijke dansers, werden de acteurs van de opleiding ingezet in choreografieën van Lea Daan. In de opleiding waren ook schermlessen. Daarover was hij minder enthousiast: “Het was een echte legerman, we voelden ons soldaatjes.” Op het leven In zijn loopbaan heeft Ward niet erg veel met de dansopleiding gedaan. Hij herinnert zich zijn allereerste theaterstuk ‘De Ouderlingen’ (of zoiets), waar hij en zijn collega’s ingezet worden in een choreografie. Naar het einde van zijn carrière was Ward nog te bewonderen in een paar musicals van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (West Side Story, Man van la Mancha, Anatevka). Mijn opmerking dat hij daar toch ook gedanst had, deed hij af met: “Dat was niet echt dansen!” (Toch

heb ik hem in ‘To Life’ van Anatevka aardig tekeer zien gaan.) Ward vond het wel een zalige periode die hij voor geen geld had willen missen. Shakespeare Op mijn vraag naar leuke anekdotes tijdens de opleiding, antwoordt hij kort: “Neen, ik was een serieuze leerling. Wel heb ik een fantastische tijd beleefd en goede vrienden gemaakt.” Wat hem het meest is bijgebleven, is een reis naar ‘Old Vic’, het theater-instituut in Londen voor jonge acteurs. Helaas maar onvermijdelijk ziet Ward al zijn vrienden van toen met de jaren wegvallen. Zelf is hij nog zeer aanwezig, vooral zijn oude geheugen laat hem niet in de steek. Teksten van Shakespeare declameert hij vlotjes, meer recente teksten is hij sneller weer vergeten. Fysiek kan Ward jammer genoeg niet meer zo goed mee waardoor hij zijn contacten met het milieu niet meer kan onderhouden. Zijn uitspraak is tekenend: “Het is niet erg om oud te worden, maar wel erg om het te zijn.”


DANS.

28 FOCUS

Dansen uit Brazilë: samba en capoeira

De energie van de zon Energie, antwoordt Jair Santana zonder aarzelen met een zonnige glimlach op de vraag wat voor hem de essentie van dans is. Energie, en nog eens energie. Als Braziliaan zit het dansen hem in het bloed. Hij is afkomstig uit Salvador da Bahia en woont al een aantal jaren in ons land. Zijn missie: het plezier dat hijzelf aan samba en capoeira beleeft ook op de danslustigen bij ons overbrengen. door Stefaan Van Laere Decor: een ietwat druilerige dag in een park tijdens de zomervakantie. Enkele tientallen mensen, bijna allemaal beginners, staan aanvankelijk aarzelend te kijken hoe Jair Santana begint met enkele soepele heupbewegingen om de spieren los te gooien. Het is hooguit vijftien graden, maar dat laat hij niet aan zijn hart gekomen. Gekleed in het uitbundige voetbalshirt van de Braziliaanse nationale ploeg brengt hij algauw de sfeer erin. Nog geen minuut later staat iedereen, ongeacht niveau of voorkennis, mee te dansen. Allemaal voelen we ons op een zonnig strand in Rio, of hoe dansen de verbeelding aan het werk zet.

Dansgenen Jair: “Ik stond op m’n zevende al voor de spiegel danspasjes te oefenen met een bezemsteel als partner. In Brazilië is het heel gewoon om te dansen. Samba, de nationale dans, zit ons gewoon in het bloed. Maar er zijn nog veel meer dansen, de namen zijn ook niet zo belangrijk. Dansen is iets wat je moet doen, moet beleven. Je durven laten gaan is de boodschap.” Uiterste concentratie in een losse, spontane stijl. Deze man is van kop tot teen uit dansgenen opgetrokken en weet dit plezier als vanzelfsprekend op anderen over te brengen. Hij spreekt een charmant Nederlands waarbij je niet elk woord hoeft te begrijpen om te weten wat hij wil zeggen. De nuances die je eventueel zou missen worden ruimschoots goedgemaakt door zijn hartverwarmende lichaamstaal. Jair: “Dansen staat voor mij gelijk aan het leven, aan bewegen met je hart. Het is de universele taal van het lichaam, en het geeft mij een grote voldoening mensen aan het dansen te brengen. En door de dans heb ik mijn vrouw leren kennen. Kortom, ik heb er alles aan te danken. Dans heeft mij hier gebracht, en wie weet wat er nog aan de horizon in het verschiet ligt.” Daar zijn de mensen op het pleintje niet meteen mee bezig, want ze willen zich gewoon eens lekker uitleven zonder zich veel vragen over de toekomst te stellen. Dans kan ook gewoon vrijblijvend zijn, een momentopname van pure beleving om eens alle zorgen van je af te zetten. De kinderen die meedoen hebben duidelijk de minste remmingen. Ze volgen spontaan de bewegingstaal van Santana, die helemaal opgaat in zijn werk. Jair: “Wat mij opvalt, is dat de mannen hier eerder terughoudend op de dansvloer zijn. Het zit blijkbaar in hun cultuur ingebakken om zich afwachtend op te stellen. Terwijl wij Brazilianen net uitbundig zijn en graag onze gevoelens via de dans uiten. In het begin vond ik dat vreemd, maar nu weet ik dat ze wat tijd nodig hebben, dat de heupen eerst los moeten komen (lacht). Maar er is hoop voor de mannen hier. Eens ze beginnen dansen, is er geen stoppen meer aan. Dat bewijst mijn stelling dat iedereen kan dansen, als hij zich maar durft openstellen.” Altijd zon Van die faalangst is op het pleintje niets te merken. Verschillende mannen werpen zich als haantje de voorste op, wellicht om de anderen te imponeren, want dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Zweetdruppels verschijnen, de spieren zijn los-

Jair Santana in actie op Dansen in ’t Park 2007, ©Isabel Devos


FOCUS 29 Blijven proeven Hoe is hij ooit met capoeira gestart? Jair: “Toen ik acht jaar oud was, en het ging vanzelf. Voor ons Brazilianen is dat cultureel erfgoed. Ik denk er niet over na of capoeira dansen of vechtsport is, voor mij is het een levenswijze. Ik combineerde dansen met mijn opleiding als licentiaat lichamelijke opvoeding. Ik volgde niet alleen in Brazilië dansopleidingen, maar ook in Cuba en Colombia en gaf lessen en voorstellingen in Tokio, de Kaapverdische eilanden en België. Daar heb ik mijn eigen stijl uit gedistilleerd. Capoeira heeft veel te maken met discipline en zelfbeheersing. Het is zo mogelijk nog Braziliaanser dan voetbal en samba. Het is ook behoorlijk intensief. Het is ideaal voor wie een zittend beroep heeft, en het scherpt ook je reactievermogen aan. Capoeira lijkt mis-

schien ingewikkeld en veeleisend, maar iedereen met een beetje sportieve aanleg en vooral het nodige enthousiasme kan het aanleren. Ook absolute beginners maken, eens ze de drempel overschreden hebben, snel vordering.” Hoe is het dansniveau in ons land volgens hem? Jair: “De laatste jaren zijn de dansen uit Zuid-Amerika in België aan een enorme opmars toe. Na de tango en de salsa stijgt ook de belangstelling voor samba, lambada en capoeira. Ik vind dat schitterend. Wie danst, wil toch van alles eens proeven? Dansen is levensvreugde. Ik zou niet zonder kunnen. Ik ga bovendien geregeld terug naar Brazilië, om nieuwe pasjes aan te leren. Zo kan ik mezelf steeds opnieuw herbronnen en die kennis doorgeven.”

Capoeira

Sambaschool-parade in Sambodromo, Baianas

Capoeira Capoeira is een mengeling van krijgs- en danskunst met wortels in de vechtmethoden en de danstechnieken van de Afrikaanse bevolking uit de tijd van de slavernij in Brazilië. Destijds werd capoeira exclusief beoefend door de negerslaven. Capoeira onderscheidt zich van andere martiale kunsten in de speelse benadering van het gevecht en de acrobatische elementen. De spelers balanceren regelmatig op de handen om zo de benen in te zetten bij aanvallende bewegingen. Aangezien de enkels van de slaven geketend waren moesten ze technieken aanleren die een aanval mogelijk maakte met gesloten benen. Vandaar de sprongen gemaakt vanuit de handstand, de benen als projectielen afgevuurd op de tegenstander.

Samba De samba werd vooral bekend door het carnaval in Rio de Janeiro. Samba ontstond waarschijnlijk in de staat Bahia, maar het ritme komt oorspronkelijk uit Afrika. De samba werd voor het eerst geïntroduceerd in Europa rond 1923, maar werd pas na 1945 populair.

Tegenwoordig wordt er door de meeste scholen een onderscheid gemaakt tussen twee varianten van capoeira. De capoeira angola wordt beschouwd als de oorspronkelijke capoeira. De bewegingen zijn langzaam en dichtbij de grond. De spirituele, filosofische achtergrond van capoeira wordt vaak geassocieerd met de capoeira angola. De capoeira regional, vandaag de meest beoefende vorm, werd rond 1930 ontwikkeld door Meester Bimba uit Brazilië. Meester Bimba was een uitstekend worstelaar en combineerde technieken van de originele capoeira met de technieken van jiujitsu, boksen en (Grieks-Romeins) worstelen. Typisch voor de capoeira regional zijn de vele acrobatische toevoegingen en de snelle uitvoering.

Er zijn verschillende sambastijlen: samba comum, partido alto, pagode, samba canção, samba enredo, bossa nova, … Pagode is de meest voorkomende sambastijl in Brazilië, ontstaan in de jaren tachtig en wordt vaak op een informele manier beoefend. Vrienden komen op zaterdag of zondag in een bar bijeen om bier te drinken en samen pagode te spelen en te zingen. Of in een ‘quintal’, een plek in de achtertuin om muziek te maken. De teksten zijn eenvoudig en gaan vaak over de liefde. Samba enredo is een sambastijl die door de sambascholen tijdens de carnavaloptochten gezongen en gedanst wordt. De tekst vertelt meestal over het thema dat door de sambaschool uitgebeeld wordt. De tekst wordt meestal gezongen door een man, begeleid door een cavaquinho en de bateria (slagwerkgroep) van de sambaschool. Bossa nova is een jazzy variant van samba, vooral bekend geworden door Tom Jobim.

DANS.

gegooid en iedereen wordt uitgelaten. Morgen zullen heel wat van deze gelegenheidsdansers spierpijn voelen op plaatsen waar ze niet eens wisten spieren te hebben … Gevraagd naar wat voor hem de essentie van dansen is moet Jair niet lang nadenken. Hij wijst naar het waterzonnetje dat zich tussen de wolken probeert te verbergen en lacht zijn stralende witte tanden bloot. “Energie, en nog eens energie. Als de zon schijnt, gaat het vanzelf. Regent het, dan zorgt de dans voor zon hier diep vanbinnen (wijst op zijn hart). Een Braziliaan heeft de zon dus altijd bij zich. Kijk maar naar onze voetballers, die dansen ook op het veld. Als ik iets van die energie op mijn dansers kan overbrengen is mijn dag geslaagd.”


DANS.

30 NIEUWS DANSPUNT Foto’s Dans.evenementen online Danspunt organiseerde in de loop van haar meer dan vijfjarig bestaan veel en uiteenlopende dansevenementen: dansinitiaties, wedstrijden, optredens, dansfestivals, ... We plaatsten in de loop van de zomermaanden een selectie van ons foto-archief online. Veel kijkplezier!

Filmpjes Danspunt verzamelt sinds kort dansfilmpjes op haar website. Ze zijn leuk, vonden we zelf. Kijk zelf maar: www.danspunt.be, linkermenu. Twee video’s maakten ons nieuwsgierig: de gevangenen in ´t oranje die Thriller dansen, en de Japanse Algorithm March. We googleden erop los en ontdekten het volgende.

Filipijnse gedetineerden dansen op YouTube Bijna 1.600 gedetineerden van de gevangenis CPDRC in Barangay Kalunasan, Cebu City in de Filipijnen, hebben YouTube veroverd. In hun oranje gevangenisplunje dansen ze op de muziek van Michael Jacksons ‘Thriller’. Op 17 juli plaatste veiligheidsadviseur Byron Garcia het eerste filmpje op YouTube, een week later was het al bijna een miljoen keer bekeken en kreeg het meer dan duizend reacties. Een maand later was het al zo’n 5,5 miljoen keer bekeken en zo’n 5.500 reacties. Naast ‘Thriller’ zijn er onder meer ook dansfilmpjes op ‘algorithm dance’ (zie hieronder), op ‘Hail Holy Queen’ uit de film ‘Sister Act’ en op ‘Radio Gaga’ van Queen. Byron Garcia wilde de gedetineerden door dans op een aangename manier beweging bieden. Hij plaatste de filmpjes op YouTube als praktijkvoorbeeld voor andere gevangenisdirecteurs. De filmpjes kwamen ondertussen op CNN en andere media.

beweging 1 en doet een pasje naar voren. Dan doet hij beweging 2, terwijl de tweede in de rij beweging 1 doet. En zoverder. De Algorithm March kent wereldwijd navolging. De zoekterm ‘algorithm march’ op You Tube leverde me 143 hits. De Filipijnse gedetineerden doen het, ze doen het in Stockholm, in Mexico, op de luchthaven, er is een animatieversie, een Monty Pythonversie, ... Wat houdt jou nog tegen?

Stuur ons de link naar jouw favoriete dansfilmpje, of naar de videoclip van het dansoptreden van je dansgroep, dansschool, ... of van jezelf! Doen. Al dan niet vergezeld van jouw commentaar, overpeinzingen, zieleroerselen ... Mailen naar: sabine.deweser@danspunt.be

Beheer zelf je gegevens via www. danspunt.be Een ledendossier opvragen, papieren invullen, terugsturen via de post, … Het behoort binnenkort gelukkig tot het verleden. Vanaf dit najaar kunnen aangesloten dansgroepen en dansscholen hun ledengegevens beheren via de website van Danspunt. Gewoon even inloggen en je heb toegang tot de adresgegevens van jouw groep, school of gezelschap en je kunt er je leden beheren. Inschrijven op de cursussen van Danspunt of andere evenementen kan van dan af ook heel eenvoudig via onze website. En als je aanduidt naar welke dansgenres je interesse gaat, dan kunnen wij onze e-zines en informatie nog beter afstemmen op je wensen. Je gegevens beheren via onze website wordt heel eenvoudig. Hou de Danspunt-website de komende weken goed in de gaten. Je zult er alle nodige informatie en een handleiding vinden die je wegwijs zal maken door het systeem.

Doe de Algorithm March!

Danspunt en Forum voor Amateurkunsten verhuisd

Algorithm March is in Japan een hit. Het dansje komt uit het kinderprogramma ‘Pythagoras Switch’ en wordt toegeschreven aan Arugorizumu Koushin en Itsumo Kokokara. In het programma wordt elke week hetzelfde dansje op een andere plek of door andere types uitgevoerd. De Algorithm March is een soort canondans waarbij iedereen hetzelfde patroon uitvoert, maar niet op hetzelfde moment. Er zijn acht bewegingen, gevolgd door een pasje naar voren. De eerste in de rij begint met

Sinds begin juli huist Danspunt in het centrum van Gent, op een steenworp van het Gravensteen. Begin augustus trok ook het Forum voor Amateurkunsten in hetzelfde gebouw in. Telefoonen faxnummer van Danspunt blijven onveranderd, het Forum voor Amateurkunsten heeft een nieuw telefoonnummer: 09 235 40 00. De nieuwjaarsreceptie van Danspunt zal in het gebouw plaatsvinden, zodat iedereen kan kennismaken met de nieuwe lokalen. Op www.danspunt.be vind je dit interactief kaartje en een routebeschrijving, onder Danspunt > Contact.

Projectondersteuning voor jouw dansevenement in 2008?

Geef je danskostuums een tweede leven

Dansgroepen en gezelschappen die lid zijn van Danspunt kunnen voor dansprojecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni 2008 hun projectaanvraag dit jaar uitzonderlijk indienen tot uiterlijk 15 oktober 2007. De documenten voor deze projectondersteuning van Danspunt zijn te vinden op www.danspunt.be (onder Dans.lid > Artistieke ondersteuning > Projectondersteuning).

Uit onze bevraging over danskostuums in juni 2007 blijkt dat er veel interesse is voor het lenen van danskostuums. Daarom bieden we jou op www.danspunt.be de kans om danskostuums aan te bieden die je wil uitlenen of verkopen: omschrijf ze, eventueel met foto’s. Je kan ook een oproep lanceren als je kostuums zoekt. Stuur een mailtje naar lut.firlefyn@danspunt.be. Bekijk het aanbod: www.danspunt.be > Zoekertjes > Kostuums


nieuws 31

Van 30 oktober tot en met 18 november bruist Den Haag van de dans tijdens de elfde editie van het Holland Dance Festival, de grootste dansbiënnale van Nederland. Je kunt er kiezen tussen circa 70 voorstellingen, meer dan 100 workshops en de Dansparade waaraan ruim 1000 amateurdansers deelnemen. Er zijn gezelschappen en danskunstenaars vanuit heel de wereld: van oude bekenden tot nieuwe initiatieven, van onontdekte parels tot de vormgeving Fabrique internationale top, nieuwe producties en bestaande topstukken, jonge talenten en artiesten van naam. Op zondag 4 november vindt voor de derde maal de Dansparade plaats: een stoet van meer dan 1000 amateurdansers, die al dansend anderhalve kilometer door het centrum van Den Haag afleggen, gevolgd door een grootse finale op het Spuiplein. Deze finale is opnieuw een creatie van de Haagse Choreograaf Thom Stuart. Tijdens het festival vinden tevens meer dan 100 workshops plaats, voor dansers op ieder niveau en in diverse stijlen: van flamenco tot moderne danstechnieken. Meer info: www.hollanddancefestival.com

Instroom jonge dansers verbetert Op 27 augustus hield de ! Kunsthumaniora Dans Antwerpen audities. De Kunsthumaniora profileert zich voornamelijk in de hedendaagse dans. Naast een tweede en derde graad richt het dit jaar ook een tweede jaar van de eerste graad in en biedt het dus nu zes jaar preprofessionele dansopleiding. Om toegelaten te worden moeten de leerlingen deelnemen aan de audities. Guy Pauwels, docent hedendaagse dans en artistiek coördinator: “Er zijn zo’n honderd leerlingen op de verschillende audities afgekomen. Het doet ons plezier dat het niveau van de leerlingen die instromen elk jaar verbetert. Ook zit het aantal jongens in stijgende lijn. Toch gaan we nog projecten opstarten om meer jongens aan te trekken.” Kandidaten die niet genoeg vooropleiding hebben, worden geweigerd. De Kunsthumaniora start dit jaar ook een vooropleiding in Wilrijk om de leerlingen die auditie willen doen beter voor te bereiden. www.khadans.be

Auditieforum Het Auditieforum is een website voor audities in Nederland en België dat op vrijwillige basis het internet afspeurt op zoek naar audities voor acteurs, zangers en dansers. Wie zelf een auditie te melden heeft, kan gratis registreren. Ook bevat de site nuttige links, tips in verband met audities, dansen, ... Je vindt er ook een aantal profielen van dansers. In de rubriek ‘Successen’ zien we een aantal reacties van dansers die dankzij deze site in een aantal series een leuke dansrol of een job als dansjuf gevonden hebben. Meer info: www.auditieforum.eu

KIJKTIP: Co(te)lette

Co(te)lette ©Maarten Vanden Abeele

Ann Van den Broek plaatst in haar nieuwe choreografie Co(te)lette drie vrouwelijke dansers in een intiem kader, in een vicieuze cirkel tussen verlangen en bevrediging. Er is geen confrontatie of rivaliteit, er wordt geen verhaal verteld, er is geen oplossing, geen einde. Co(te)lette is een onrustige, lege schets. Voor deze voorstelling werkt Ann Van den Broek opnieuw samen met Arne Van Dongen voor de compositie van een muzikaal palet dat parallellen zoekt met de spanningen in de choreografie. De voorstelling gaat in première in Cultuurcentrum Berchem op 24, 25, 26 en 27 oktober 2007. Meer info: www.ccbe.be en www.wardward.be

Liefde in 8 tijden Vormingscentrum Handicum en choreografe Sophie Beyne brengen dansers met en zonder beperking samen in een dansvoorstelling. Het wordt een beklijvend liefdesverhaal waarin de kleine kantjes van de mens doorschemeren. Doorheen de combinatie van verschillende dansstijlen, theater en muziek laten de dansers hun lichaam spreken op de maat van acht. 20-21-22 december 2007, om 20 uur in Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent, www.tinnenpot.be. Tickets: 8 euro. Info: info@handicum.be, T. 09 344 98 92

DANS.

Holland Dance Festival 2007


DANS.

32 Focus

Een nieuwe impuls door Stefaan Van Laere

Volksdansers op Bal Populaire Wie er nog mocht aan twijfelen: volksdans is weer ‘in’, voor zover het ooit ‘out’ geweest is. Een hele zomer lang vonden overal in Vlaanderen festivals en workshops plaats die konden rekenen op veel belangstelling. Bovendien maken initiatieven als het Bal Populaire duidelijk dat de Vlaming nog steeds graag danst op muziek van vroeger. Bal Populaire Bal Populaire zorgde elke zondag van augustus op volkspleintjes in Gent, Drongen, Oostakker en Zwijnaarde voor een feestelijke dansnamiddag voor jong en oud op live muziek. Het initiatief ging uit van Cultuurcentrum Gent en niemand minder dan Rudolf Werthen, destijds finalist op de Koningin Elisabethwedstrijd en oprichter van het klassieke ensemble I Fiamminghi. Een van Vlaanderens boegbeelden op het vlak van de klassieke muziek, die er niet vies van is om ook eens buiten de lijntjes te kleuren. Zo waagde hij zich in het verleden ook al aan een eigen interpretatie van de tango, een experiment dat weliswaar op gemengde gevoelens onthaald werd. Maar dat ook aantoonde dat muziek en dans het erfgoed van iedereen is en dat kruisbestuiving over de genres heen op z’n minst interessant is, wellicht zelfs grensverleggend werkt. Werthen startte het project op in Zwijnaarde, en de stad Gent vroeg hem het verder uit te breiden. “Ik wilde de mensen tijdens de vakantie naar buiten krijgen”, zegt Rudolf Werthen. “Op een aantal dorpspleintjes in Gent staan er nog kiosken, maar die worden nauwelijks gebruikt. Met het Bal Populaire willen we

daar verandering in brengen. Een kiosk dient om muziek op te maken.” Voor de muzikale omlijsting deden de organisatoren beroep op een band en zangers die de dansers met hun aanstekelijk enthousiasme snel tot een danspas wisten te verleiden. Tussen de optredens en dansinitiaties door gaf een DJ het beste van zichzelf. De bezoekers van het Bal Populaire genoten alvast met volle teugen. We gingen even poolshoogte nemen en ontmoetten er verrassend veel volksdansers. We sprokkelden niets dan positieve reacties. Een fris bad “Voor ons staat dit gelijk aan een geestelijk fris bad nemen’, glunderen Jenny en André De Wilde, een koppel zestigers na van een optreden in Drongen. “We hebben zelf twintig jaar aan volksdansen gedaan bij een Gentse groep maar haakten af omdat het allemaal wat druk was en we eerlijk gezegd vonden dat we onszelf altijd aan het herhalen waren. Een paar maanden geleden is het terug beginnen kriebelen, ook al omdat je steeds meer mensen ziet dansen, ook jongeren. Wij dansen graag eens een wals of een foxtrot, maar als we echt mogen kiezen toch liever een oude dans van bij ons. En ja, de

kans is groot dat we binnenkort weer bij een volksdansgroep aansluiten. We hebben hier vandaag al een aantal gelijkgestemde zielen gevonden, en als je met meerderen bent kan je mekaar ook oppeppen.” Weldaad voor de ziel Rita Passegiers uit Brussel: “Ik zou het effect dat volksdans op me heeft in drie woorden kunnen samenvatten. Vooreerst vrijheid: ik kom los van het alledaagse en vergeet even alles. Een tweede belangrijk effect is durf. Door een spierprobleem kan ik niet bewegen zoals ik zou willen, maar in de volksdansgroep waar ik soms dans word ik geaccepteerd zoals ik ben. En tenslotte genieten, misschien wel het allerbelangrijkste. Vooreerst door de diversiteit van de muziek, die me vrolijk maakt en verder ook door de verschillen binnen onze groep zelf. Iedereen legt zijn eigen accenten, maar toch dansen we als één groep. Die dinsdagavond is voor mij een weldaad voor de ziel.” Respect voor de traditie Een andere danser, Werner Claeys uit Brugge, pleit voor respect voor de traditie. “Vernieuwing is best, maar je mag het verleden niet vergeten. Dansen is iets van alle landen en van alle tijden. Volks-


focus 33 DANS.

©Isabel Devos

dans ontstond toen deze dansen werden doorgegeven van generatie op generatie. Door te dansen op muziek, konden jong en oud uiting aan hun emoties geven. Meestal werd er gedanst bij speciale gelegenheden zoals bruiloften, feesten en ceremonies van allerlei aard. Iedere cultuur kende daarbij zijn eigen kleding en gebruiken. Die dansen zijn bijna allemaal ontstaan om elkaar te ontmoeten. Ik persoonlijk vind die achtergrond erg belangrijk en zie de volksdans liever puur, zonder te gaan vermengen met andere stijlen. Maar ik wil mijn mening niet opdringen aan anderen. De dans is van iedereen, en ik besef heel goed dat uit die kruisbestuiving nieuwe dansvormen kunnen ontstaan die anderen wel aanspreken.” Marc Brys uit Aalter, een andere danser die heeft staan luisteren, lacht. “Dat is nu net het mooie aan volksdans. Je kan verschillende meningen hebben over welke benadering de goeie is, maar uiteindelijk zijn we toch allemaal met hetzelfde bezig. Namelijk met ons te amuseren, maar dan wel met een stuk cultureel erfgoed. En het is logisch dat elke generatie daar zijn eigen invulling aan geeft. Zelf maakte ik dankzij de volksdans vrienden over de hele wereld, en leerde ik via gastgezin-

nen de gebruiken en tradities van allerlei volkeren kennen. Ook in eigen land heb ik zo prachtige contacten kunnen leggen. Ik kan begrijpen dat sommigen de typische klederdracht van vroeger en het vendelzwaaien dat je bij sommige groepen ziet wat oubollig vinden, maar mij stoort het allerminst. Van een ballerina aanvaarden we het toch ook dat ze een tutu draagt, en die hippe kledij van de streetdansers is eveneens een vorm van kostuum.” Identiteit Voldemar Veina is een danser van de Letse volksdansgroep Vilaka, opgericht in 1985. Hij plant zijn vakanties min of meer in functie van volksdans en kwam zo deze zomer ook enkele dagen in België terecht. “Voor ons is volksdansen nog veel meer dan hier in West-Europa een manier om onze identiteit te uiten. We zijn in het verleden zo vaak en zo lang onderdrukt geweest dat dit voor ons erg belangrijk is. De kledij, de muziek, de teksten en ook de manier waarop we dansen, het draagt allemaal bij tot ons zelfbewustzijn. Bij onze jeugd merk je een merkwaardige dualiteit: enerzijds doen de jongeren volop mee aan de modernisering van de maatschappij en zijn ze verzot op de nieuwste technologische snufjes, anderzijds hebben ze ook veel

belangstelling voor hun verleden. Jongeren aantrekken is voor onze volksdansgroepen dan ook geen enkel probleem, en ook daar zien we die dualiteit. Sommigen houden het bij de klassieke volksdans, anderen voegen er graag moderne elementen aan toe. Wat ik van jullie volksdansen vind? Het is voor mij moeilijk om ze in hun juiste historische context te plaatsen, maar ik kan er van genieten. De kwaliteit ligt volgens mij erg hoog, en jullie festivals zijn fantastisch.” Sociaal gebeuren Al deze meningen bevestigen het: dans, en zeker ook volksdans, is een sociaal gebeuren. Volksdansers, zo leert observatie, dansen omdat ze graag samen dansen en ook graag samen zijn. De ene groep streeft een hoog niveau na, de andere legt de lat wat lager. Daar is niets mis mee, maar toch deze slotbemerking: hoe hoger het niveau, hoe intenser ook het uiteindelijke dansplezier.

DANS.JUWEEL 20 oktober 2007 Wie wordt ambassadeur van de folkloredans? Zie pagina 23


DANS.

34 gedanst Dansen in ‘t Park 2007 ‘Dansen in ‘t Park’ was een driedaags dansfeest in het Azaleapark van Sint-Amandsberg. Het was de eerste keer dat het plaatsvond, van 17 tot 19 augustus. Met heel veel volk en sfeer. Met dagelijks vijf dansinitiaties, kijkplezier met La Guardia Flamenca, Psycho B-Boys, het tangoduo Valeria Maside en Anibal Lautaro, ... Kijk zeker eens op www.danspunt.be voor meer foto’s én een sfeerfimpje.

Gentse Feesten 2007

Indische tempeldans

Het is ondertussen een mooie traditie. Tien dagen ‘Gentse feesten’ lang stimuleerde Danspunt bezoekers en voorbijgangers om deel te nemen aan de talrijke dansinitiaties. Van clipdance tot Afrikaanse en zelfs Indische tempeldans. Dansplezier gegarandeerd! Meer foto’s op www.danspunt.be.

©Isabel Devos


COLUMN 35

Zoals ze daar loopt, een beetje dartel en uitdagend, wiegend met haar heupen die gemaakt lijken om te dansen, lijkt ze wel een jonge frisse deerne die zich onbezorgd in het nachtgewoel stort. Je zou zweren dat ze achttien, misschien twintig is. Maar met elke stap die ze dichterbij komt, wordt ze een jaar ouder en ze heeft nog een heel eind te gaan. Ze weet het wellicht nog niet, maar het zal niet lang meer duren voor ze helemaal verwelkt is. O ja, ze doet er ongetwijfeld alles aan om de tijd te stoppen. Vakkundig geplamuurd gezicht, botoxbehandeling, keurig gekapt en kort gerokt, en toegegeven, haar benen mogen er nog altijd zijn. De karaoké is voor haar uitgevonden. Ze zingt mee wat ze kan, Vlaamse schlagers, The Rolling Stones. Ze danst even hongerig als Tina Turner. Prompt verzamelt ze een schare fans rond zich die denken dat ze een gewillige prooi is. Een leuk snolletje, echt iets voor één dolle nacht. Maar o wee, de ketters, wat dolen ze. Weten ze dan niet dat deze dame de eigentijdse versie van een vrouwelijke vampier is, op zoek naar jonge jongensbloed?

door Stefaan Van Laere

Ze speelt hard to get, aantrekken, dan weer afstoten. Ze is nog altijd bepaald kieskeurig, nu het nog kan. De zelfstandige, onafhankelijke juffrouw, die rol voert ze al zolang op. De zoveelste kerel die komt vragen of ze verder mee een stapje in de wereld zet, krijgt natuurlijk het deksel op de neus. Je bent mijn type niet, ze zegt het niet maar je kan het in haar ogen lezen. Wat haar type dan wel is, Joost mag het weten. Dat is een kwestie van aanvoelen, het moet zeker iemand zijn die even zorgeloos danst als zij. Tot een wat oudere heer van stand op de proppen komt. Ook oudere heren van stand hebben recht op hun portie pret. De das hangt al wat scheef rond zijn nek en eindigt ongetwijfeld later op de nacht gewoon rond zijn hoofd, indianenkreetjes en zo er bovenop. Voor de verandering is hij eens niet opdringerig, die meneer. Stijl heeft hij wel, en blijkbaar geld ook. Van een neger die met bloemen leurt koopt hij meteen een hele bos, dat is haar nog nooit overkomen. En hij geeft haar een kuise handzoen. Nu heeft hij toch wel recht op een dansje, het orkestje begint prompt ‘Moonlight Serenade’ te spelen. Oog in oog dansen ze op één tegel, hij moet het oplapwerk waaraan ze zoveel tijd besteed heeft nu wel zien. Maar hij rent niet weg. Waarom zou hij, zij merkt nu ook zijn toupetje op. Ze lachen even, begrijpend, knikken. De nacht is nog jong.

DANS.

Romeo & Julia


Dans met Danspunt 04/10 – Gent Subsidiemogelijkheden Vlaamse verenigingen

voor

Oost-

06/10 – ´s Gravenwezel Kaderdag Plusdansen 08&15/10 – Beveren-Waas Workshop Choreografie in hedendaagse dans 13/10 – Gent Workshop Schotse stepdance 14/10 – Destelbergen Kaderdag Vlaamse dansen 20/10 – Anderlecht Dans.Juweel

16/11 - Wilrijk Omgaan met ADHD in de dansles

07-09/12 – Oostende Plusdansweekend volksdansen

17/11 – Kruishoutem Ritmische variaties op scottish en mazurka

19/01/08 – Sint-Amandsberg Bollywood

18/11 – Berchem Warming Up en Cooling Down 20/11 – Gent Ouverturebal 24/11 – Houthalen-Helchteren Dance.Kicks 24-25/11 – Malle Combi-weekend

25/10 – Antwerpen Landelijke Seniorendansdag

29/11 – Berchem Subsidiemogelijkheden voor verenigingen provincie Antwerpen

03/11 - Zoersel Plusdanstreffen

02/12 – Antwerpen Dansen uit voormalig Joegoslavië

17/02/08 Workshop digitale dansfotografie 04-08/02/08 – Berchem Rauw: hedendaags dansproject 16/03/08 – Bornem Dance Impact 05-06/04/08 – Hasselt Danskostuums maken Meer informatie: Danspunt T. 09 269 45 30 info@danspunt.be www.danspunt.be

www.danspunt.be

2007 N3 Dans.Magazine  

MAGAZINE VOOR DANS IN VLAANDEREN Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door de Vlaamse Geme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you