Page 1

OKTOBER Juni 2008 2009

5

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt Du taler, den skriver – Nyt program gør det nemt at bruge computeren. Kan man stadig få en el-crosser?

TAG LIVET I EGEN HÅND OG BYG EGNET HUS


Transit fra 168.500 kr. ekskl. moms. Levering 4.280 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Ogilvy

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder, sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder. Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt. Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference


Indhold

3

6

F oto : L a r s Sk a a n i n g .

FF oto O T O :: Sol Solvv ei ei gg Aa nn dd er er ss ee nn .

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

Ny version af Dictus – et talegenkendelsesprogram – forstår også kommandoer og rettelser.

Styr din computer med stemmen . . . . . . . . . . . . . . 6 Programmet lytter til din stemme og skriver, hvad du siger.

34

Nyt og dejligt hus, som man kan bo i resten af livet. Fra venstre:

Køb brugskunst og gaveartikler og støt Dansk Handicap Forbund . . 9

Lis Lund, Lis' hjælper, Preben Hansen og Annemarie Hansen.

Mange spændende gaveideer i netbutikken Mangebaekke.dk.

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Boganmeldelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Væsentlig socialkritik i ny bog af Palle Simonsen.

”Kommunerne har pligt til at foretage en konkret individuel vurdering af, om el-crosseren i den konkrete sag er et hjælpemiddel.”

Ideer til julegaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Støt Dansk Handicap Forbund . . . . . . . . . . . . . .

15

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bestil Handicap-Jul . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Årets Handicap-jul er på gaden 22. oktober.

Jul på Skt. Knudsborg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

33

4 dages jule- og nytårsophold på Skt Knudsborg.

Køb julekort fra Dansk Handicap Forbund . . . . . . . . . .

31

Dansk Handicap Forbund sælger julekort - i år er der to nye julekort. 2009 •

Kan man stadig få en el-crossser? . . . . . . . . . . . . . 33

53. årga

ng • Pris

25 kr.

Forvirring omkring reglerne. Er en el-crosser et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?.

Tema: Ældre med handicap . . . . . . . . . . . . . . .

34

Tag livet i egen hånd og byg et egnet hus Tre fynske medlemmer i Dansk Handicap Forbund flyttede sammen i et nybygget tilgængeligt hus.

Handicap + alder = dårlig cocktail . . . . . . . . . Gå .julen . . . 38 i mød

Når man bliver folkepensionist ændres forholdene drastisk. Læs om reglerne her.e med unikke smag

sopleve

Noter om ældre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ældre er ikke teknologiforskrækkede, men mange er alligevel fremmede for computeren og internettet.

www.dhf-net.dk

lser

40 Forføren colombia de chokolad Prøv fx nske højlan e fra det d varianterde spændend Santander. espress passionsfr e smagsugt o i 70% kvalitets-eller chokolad e

En smag dine sa soplevelse, de frugter, nser. En unik r vækker overtrukkbær og nøddkombination af belgiske et med den er, fineste chokolad e.

Bestil årets udgave af Handicap-Jul.

30


CPHCO2009 THE COPENHAGEN CLIMATE EXCHANGE 2009

Øksnehallen, København 3. - 6. december Den folkelige klimamesse for byer, folkelige organisationer og innovative virksomheder fra hele verden. Alle er velkomne!

Reserver en stand og læs mere på

www.cphco2009.dk


Leder

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

5

Ældre(liv) Ta’r du livet som det falder, går du gennem tidens haller, altid i din bedste alder Sådan lyder et gruk af Piet Hein om alder. Jeg holder meget af det, fordi det siger noget om, at uanset hvor i livet man befinder sig, så er man altid det bedste sted. Hvis man tør indse det og leve sit liv med de udfordringer, der møder én, så vil man også være et lykkeligere menneske, når man når alderdommen. Jeg vil helst forestille mig, at alderdommen bliver en god tid med plads til familie, gode venner og forhåbentligt også hobbyer og frivilligt arbejde. Og denne drøm tror jeg, jeg deler med de fleste mennesker. Vi lever i en tid, hvor opfattelsen af alder har ændret sig. Mange lever i dag en særdeles aktiv tilværelse som ældre – mange får nærmest mere travlt end dengang, de var tilknyttet arbejdsmarkedet. Men jeg kan også nogle gange blive bekymret, når jeg tænker på alderdommen. For et er at blive ældre – noget andet er at blive ældre, når man har et handicap. De fleste medlemmer af Dansk Handicap Forbund er dybt afhængige af handicapkompenserende ydelser, som skal stille dem lige med andre i den samme alder og livssituation. Vores medlemmer vil også gerne leve en aktiv ældretilværelse, men desværre er drømmen for mange en illusion. Det er en illusion, fordi mange af de handicapkompenserende ydelser falder væk, og indtægten falder markant, når man rammer folkepensionsalderen – ligesom det bliver sværere at få bevilget forskellige ydelser, når man ikke længere er i arbejde. Djævelens advokat kunne spørge, om ikke det er det samme for alle andre, som jo også går ned i indtægt? Til det må vi holde fast i at give et rungende NEJ! Størstedelen af vores medlemmer har aldrig haft muligheden for at spare op til alderdommen, og handicapkompenserende ydelser er ikke et gode, men derimod en forudsætning for overhovedet at kunne fungere på lige fod med de ældre, som ikke har et handicap. I dette nummer kan du læse om nogle af de udfordringer, man står overfor, når man bliver ældre og har et handicap. Jeg undrer mig over, at vi i 2009 fortsat har den opfattelse, at mennesker med handicap skal overgå til en passiv tilværelse – blot fordi de har passeret en bestemt fysisk alder. Det er, som jeg ser det, et udtryk for forskelsbehandling, som er uacceptabel og utidssvarende. Mennesker bør have lige muligheder – uanset handicap – uanset alder.

Susanne Olsen Landsformand

"Mennesker bør have lige muligheder -uanset handicap -uanset alder"

Kontrolleret oplag i perioden 1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt’s

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

produktion er

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: Handicap-nyt er produceret

godkendt til Svanemærket efter Nordisk Ministerråds miljøregler

CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S. Oplag: 9.000. Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55 for bestilling. ISSN: 0904-8081. 83. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 8. december 2009. Deadline: 9. november 2009.


Talegenkendelse

w w w. dh f - n e t. dk

6

Stig Langvad har været testperson ved udviklingen af den nye vesion af Dictus.

Styr din computer med Med den nye version af talegenkendelsesAf Solv ei g Sko v g a a r d A n d er s e n

programmet Dictus kan man styre hele computeren med stemmen

Stig Langvad, der er formand for Danske Handicaporganisationer, skriver på sin computer. ”Jeg vil nu forsøge at skrive uden at bruge mine arme”, står der hurtigt på skærmen, men Stig har ikke rørt tastaturet. I stedet taler han til sin computer. Talegenkendelsesprogrammet Dictus, som Stig har på sin computer, lytter, når Stig taler, og skriver så teksten. Sådan har det været de sidste tre år, siden Dictus blev lanceret i 2006. Programmet genkender tale og omsætter den til tekst til gavn for mennesker med bevægelseshandicap, ordblinde og folk med museskader, der har vanskeligt ved at anvende et tastatur eller svært ved at stave. I Handicap-nyt skrev vi dengang: ”Programmet er kun nået et stykke af vejen og skal videreudvikles, blandt andet så man får mulighed for at kunne rette i teksten og styre computeren ved hjælp af tale.” Det kan Dictus nu. ”Start aflytning”, siger Stig Langvad, og computeren skærper høresansen.

”Vis musegittter”. Et gitter med nummererede felter dækker hele skærmbilledet. ”9”. Et mindre gitter kommer frem. ”2”, siger Stig efterfulgt af ”Enter”. Så er Word åben, og han kan begynde at skrive, stadig uden han har rørt en finger. Skriver han en fejl, siger han fx ”Gå fem ord tilbage”, ”slet” eller ”ret”, og vil han ind i mailprogrammet, siger han ”Skift program” og efter endnu et par kommandoer er han parat til at læse og besvare dagens mails. Ansatte i Danske Handicaporganisationer og samarbejdspartnere er også glade for formandens nye program. ”Tidligere skrev jeg mest mails i telegramstil,” fortæller Stig.” Nu skriver jeg lange eller korte alt efter behovet. Teksterne bliver mere forståelige, og modtagerne får flere og mere præcise oplysninger.”

Ingen begrænsninger Den store forskel på version 1 og 2 er , at computeren kan anvendes uafhængigt af tastatur, mus, pandepind, eller hvad man nu bruger. Tidligere måtte Stig, når han skrev fejl, rette dem ved hjælp af tastaturet – en besværlig og tidskrævende vej. ”Jeg har fået adgang til noget, jeg ikke kunne eller kun kunne meget langsomt. Nu kan jeg det samme med min


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

7

lemmand som fx den unge ordblinde mand, der tidligere måtte have hjælp af sin bror, når han skulle skrive eller sms’e med kæresten. Han fik pludselig et privatliv og kunne skrive direkte med hende. Også folk med museskader, der mere eller mindre må holde op med at skrive, kan begynde at skrive igen med Dictus.

F o t o : S ol v e i g a n d e r s e n

Tid, træning og tålmodighed

stemmen

Vil man have det fulde udbytte af programmet, skal man træne. Tid, træning og tålmodighed er nøgleord, for Dictus skal lære sin ”ejers” stemme og formuleringer at kende. ”Man kan komme i gang på fem minutter, men der går tre måneder, inden du er blevet god,” siger Stig. Træner man, så programmet lærer at genkende netop din tale, din udtale af ord, de ord, du bruger, og den måde du sammensætter dine sætninger på, kan programmet til gengæld genkende næsten alt, hvad man siger. Dictus analyserer sætningerne og ”tænker” grammatisk. Derfor skal man formulere sig i sætninger mere end i enkeltord, for så forstår computeren syntaksen og sætter de rigtige endelser på. ”Det tager tid, men den får man tifoldigt tilbage, ”siger Stig. ”Nogle har store forventninger, men glemmer, at man skal bruge programmet for at få det fulde udbytte. Jeg har også hørt argumentet: ’Jeg vil ikke bruge Dictus, fordi det ikke er godt nok.’ Jamen i forhold til hvad?"

Tekniske krav

Flere målgrupper Dictus tager udgangspunkt i, at folk i en vis udstrækning taler forståeligt dansk, så folk med talebesvær har vanskeligheder. De kan godt bruge programmet, men skal regne med en stor fejlprocent – måske på 40%. Til sammenligning ligger Stig Langvads på 3-4%. ”Men det kan jo også være en sejr,” siger Stig. Derimod er der andre grupper, der kan få stor hjælp af programmet. Ordblinde har fået adgang til skriftsproget. De taler til computeren og Dictus klarer stavningen. Det giver mulighed for at udtrykke sig uden en melVed præsentationen af Distus 2 deltog tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og fik overrakt et eksemplar af det nye program

Ud over tid, træning og tålmodighed skal man have en god mikrofon og, en relativ hurtig computer samt styresystemet XP eller Vista (dansk Vista 32 bit). Jo mere ram jo bedre, for ligesom et spil skal Dictus behandle mange oplysninger. En for lille computer gør svartiden for lang og fejlene for mange. Mikrofonen skal være god og passe til ens fysiske formåen og ens behov. Stig Langvad har brug for at være uafhængig af ledninger og har fundet en god mikrofon på nettet, men mange benytter et headset med ledning. ■ Firmaet Prolog Development Center A/S (PDC) har udviklet Dictus, og programmet kan købes og downloades på www.pdc.dk/dk/dictus Her kan man også bestille et anvendeligt headset. Pris for Dictus privat kr. 995, headset kr. 349. Firmaet kan kontaktes på, tlf. 36 36 00 00, e-mail: pdc@pdc.dk. F oto : P D C .

computer, som alle andre mennesker. Jeg har kontrol over den og kan skrive lige så hurtigt, som du kan. Og jeg kan udnytte mailen. Der er ingen begrænsninger.” Det betyder, at Stig nærmest ikke bruger sine hjælpere, når han skriver. Til gengæld kræver de længere tekster, han nu skriver, mere brug af korrekturlæsere. Det er også blevet nemmere at udnytte tiden, fx hvis han har ½ time mellem to møder. ” Jeg kan udnytte tiden og tale til min diktafon eller til computeren, hvis den er i gang. Det eneste dårlige ved programmet er, at jeg savner det, når jeg ikke kan bruge det fx til møder.”


HANDICAPBILER Vort team af specialuddannede teknikere skræddersyr og udfører specialløsninger til stor hjælp og daglig glæde for brugeren.

Allerede når du sætter dig ind i din nye specialopbyggede handicapbil fornemmer du, at det er din bil. Den er skræddersyet til lige netop dig og dine behov. Indretningen, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Vi sørger for, at der er taget hensyn til det hele! Vi indretter og opbygger samtlige bilmærker der er på markedet. Vi leverer overalt i Danmark. Vi er specialister i opbygning og indretning af handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600. Christian Rosendahl

Per Zoëga

Villy Veirup as . Industrivej 1 . 6760 Ribe . 7542 0600 . www.auto-mobil.nu

Borgerstyret Personlig Assistance

VI GØR DET NEMT Er du visiteret til hjælp efter §§ 95 eller 96, kan du bevare din frihed og samtidig slippe for en masse besvær. Med vores BPAssistent planlægger du selv din hverdag, men overlader de administrative byrder til os. Se hvordan BPAssistent virker på www.formidlingen.dk – eller ring til os på 36 34 79 00

3413_BPA_handicapnyt_183x127_01.indd 1

24/09/09 12:08:02


Køb brugskunst og gaveartikler og støt Dansk Handicap Forbund Skal du købe gaver eller forkæle dig selv med lækker brugskunst, så køb varerne på mangebaekke.dk - så støtter du også Dansk Handicap Forbund

Gå ind på mangebaekke.dk og find gaven, når du næste gang skal købe en. Måske kan du også finde alle julegaverne der. Dansk Handicap Forbund har indledt et samarbejde med netbutikken mangebaekke.dk, som sælger brugskunst, gaveartikler og køkkenudstyr fra kendte mærkevarefirmaer som Royal Copenhagen, Menu, Stelton, Holmegaard, Rosendahl og mange andre. Mangebaekke.dk sælger desuden vine fra Laudrup Vin og chokolade fra Sv. Michelsen Chokolade.

Du bestemmer Når du handler på mangebaekke.dk får du samtidig mulighed for at støtte velgørenhed, uden at det koster ekstra. Varerne sælges til samme pris som i andre butikker, men mangebaekke.dk giver 20 % af hele købet inkl. moms til et velgørende formål efter dit valg blandt de ni organisationer, som mangebaekke.dk samarbejder med. Dansk Handicap Forbund er en af dem. Du bestemmer, hvem der skal have de 20 % ved enten at vælge en enkelt organisation i forbindelse med betalingen eller vælge ”alle”, hvorefter pengene vil

blive fordelt ligeligt mellem alle ni organisationer. Som mangebaekke.dk skriver om sig selv på hjemmesiden ”Dette er et helt nyt forretningskoncept, og vi er meget stolte af, at vi i samarbejde med nogle af de største velgørende organisationer i Danmark nu kombinerer salg af gaveartikler og brugskunst med muligheden for at gøre en forskel.” Når du har bestilt og betalt via nettet, modtager du en kvittering, og der er selvfølgelig returret og reklamationsret. Varen leveres af Post Danmark. Du kan også få sendt gaven direkte til modtageren – du kan få pakket den ind, du kan vælge at købe et gavekort eller en af mangebaekke.dk’s mange færdige gavepakker.

Nystiftet butik Mangebaekke.dk er stiftet i 2009 af Kim Germer og Inge-Lene Ebdrup. Kim Germer har en baggrund som selvstændig agenturforhandler af adskillige mærker indenfor brugskunst og gaveartikler, og Inge-Lene Ebdrup har gennem en årrække siddet i Folketinget med især social- og sundhedspolitik som fokusområder. ■

9

Af Solv ei g Sko v g a a r d A n d er s e n

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9


Et dødsfald

Af : B e n te R ø d s g a a r d

Fhv. hovedkasserer i Dansk Handicap Forbund Ove Enggaard Nielsen, Rødekro døde fredag den 4. september efter kort tids sygdom, 68 år gammel. Med ham har Dansk Handicap Forbund mistet en trofast og erfaren kammerat, som gennem mere end 30 år har været et berigende og inspirerende bekendtskab. Ove har været Dansk Handicap Forbunds kredsformand i Sønderjylland, hovedbestyrelsesmedlem i mere end 31 år og ikke mindst hovedkasserer i 12 år. Han var desuden medlem af Vanførefonden, ligeledes i 12 år, og formand for De Vanføres Boligselskab. Lokalt i Sønderjylland har han også sat sit præg på dagsordenen, han har siddet 17 år i Rødekros kommunalbestyrelse, 14 år som næstformand i kommuneforeningens socialudvalg og været medlem af mange lokale selskabers bestyrelser. Ove har i alle de år, han har været engageret i vanførearbejdet, udvist stor smidighed, energi og en retlinet tankegang og haft en sjælden evnen til at bøje selv de stiveste systemer. På den måde har han fået embedsmandstanden bearbejdet, så de

Få et moderne badeværelse Nu er det muligt med ny teknologi at få det badeværelse, du gerne vil have. Alle installationer er skjulte, så der kun er lige overflader, som er lette at rengøre. Man kan selv vælge, om man vil have en toiletkumme designet af fx Phillipe Starck eller et billigt toilet, for teknikken virker til, hvad der er på markedet. Både toiletter og vaske kan rykkes op og ned efter behov – og man kan få berøringsfri armatur. Allan Øgelund arbejdede i 17 år som rørsmed på sygehuse og senere i grossistfirmaer, der handlede med badeværelsesudstyr. ”Alt, hvad jeg så af design til mennesker med handicap, mindede om et sygehusbadeværelse. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at hvis man efter en ulykke mister sin førlighed og endelig kommer hjem, vil badeværelset hele tiden minde en selv eller resten af familien om, at der bor en med handicap. Derfor ville jeg gerne lave noget smart og pænt design. Jeg har også talt med brugere med meget specifikke ønsker til individuel tilpasning, og mange ting vil kunne lade sig gøre”. Lige nu er der et opstillet et demonstrationsbadeværelse i Herning, som man er velkommen til at se og teste. Planen er at få det installeret på fx et plejehjem i en periode, for virkelig at få det testet.

w w w. dh f - n e t. dk

10

gik med til, at de værste ulykker ikke ramte mennesker med handicap. Vi er mange, der vil savne ham og vores tanker går til Anna Maria, der var en uvurderlig støtte for Ove. Æret være hans minde. Helge Barnewitz, direktør i Dansk Handicap Forbund

a rki v foto

Hjulspind

Hvis du står for at skulle lave dit badeværelse om, kan du kontakte Allan Øgelund, tlf. 70 20 34 22. Du kan se mere på www.curainnovation.com.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

11

Vidste du, at Den italienske benamputerede svømmer Salvatore Cimmino sprang i vandet for at gennemføre den femte og næstsidste svømmetur på sin Euro Swim Tour og svømmede fra København til Malmø. En tur på 18 kilometer. Se mere på www.video-dyn.tv2.dk/ index.php/id-24739309.html eller på www.handitv.dk.

Folder om tilgængelighed til valg Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) har gennemført et større projekt om tilgængelighed til valg for mennesker med funktionsnedsættelse. I den forbindelse har CLH udarbejdet en folder til de politiske partier, der sætter fokus på, hvordan partierne sikrer, at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage i partiernes politiske aktiviteter. Folderen giver nogle overordnede idéer til, hvordan partierne kan gøre deres arrangementer, websider og skriftlige materiale tilgængelige for mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. Folderen er sendt til de politiske partier og deres partikontorer rundt om i landet og er samtidig tilgængelig på CLH’s hjemmeside www.clh.dk under publikationer/pjecer. Sa

Jens Holst på 39 år fra Scleroseforeningen har kørt fra Skagen til København for at gøre opmærksom på tilgængelighed for kørestolsbrugere - både den gode og den dårlige. Læs mere om "ScleroseTour 09 - Hvor svært kan det være?" på www.scleroseforeningen.dk.

Siddepude opbygget som bikube

P re s s efoto : Z ibo A / S .

Bikuber og rumfart har givet ideer til Stimulite letvægts siddepuder til kørestole eller andre steder, hvor der er brug for et trykaflastende underlag. Stimulite-puden er opbygget af små sekskanter - som i en bikube - med enkelte eller dobbelte vægge. Noget der gør, at puden er stærk, at den aflaster og støtter samt fordeler trykket over et stort område. Bikuberne er perforerede både lodret og vandret, så luften kan cirkulere, og så sved og fugtighed kan komme væk. Derfor kan puden også gøre gavn i mange sportskørestole. Puden kan tilpasses individuelt og er nem at holde ren, såvel pude som betræk kan maskinvaskes. Puden forhandles af Zibo A/S. Se mere på www. zibo.dk eller ring for flere oplysninger på tlf. 76 90 04 07. Sa

Mennesker med handicap er sjældent i medierne En svensk hjemmeside kommer med gode råd til mediefolk og andre, når det gælder om at gøre mennesker med handicap synlige i medierne, fordi ingen tænker på dem som borgere eller eksperter, men kun som handicappede. På siden kan man også teste sig selv og sin viden om mennesker med handicap og se små tankevækkende videoer. Læs mere på www.medimedier.se.

På restaurant Dark Waiter i København spiser man i mørke, og alle tjenere har et synshandicap. Pressen har taget pænt mod det anderledes initiativ. Her i efteråret byder restauranten på en vinsmagningsaften med tapas, som serveres i kulsort mørke. Der indgår også lydoplevelser, så fantasien kan vandre frit til vinmarkerne i syd uden øjnenes forstyrrende indblanding. Læs mere på www.darkwaiter.dk. Dansk Handicap Forbunds strandfoged Jesper Gunnarsen har solgt 680 strandkort til ”Stranden” i Charlottenlund, og at strandsæsonen, som sluttede den 15. september, har givet 30 nye medlemmer. Der kommer stadig flere vinterbadere, for at benytte Stranden uden for sæsonen. De er også medlemmer og har strandkort. Et menneske i gennemsnit i et livsforløb fælder tårer svarende til 61 liter vand og blinker 415 mio. gange med øjnene. Beregningerne går ud fra en gennemsnitsalder på 78,5 år. I løbet af livet spiser vi bl.a. 4 køer, 21 får, 15 svin, 120 kyllinger, 13.345 æg, 4.283 hele brød og 10.000 plader chokolade. Vi anvender næsten 1 mio. liter vand, bruger 4.239 ruller toiletpapir og efterlader affald på ca. 40 ton, hvor indpakning fra madvarer tegner sig for de 8,5 ton. Kilde: DR2 17.8.2009. Engelsk dokumentarudsendelse ‘Menneskets fodspor’.


Boganmeldelse

w w w. dh f - n e t. dk

12

Gemt - eller glemt. Alle har ret til at være med Palle Simonsen, fhv. socialminister, har skrevet en kritisk bog om de seneste 40 års socialpolitik Tidligere socialminister og finansminister Palle Simonsen fra Det Konservative Folkeparti har udgivet en debatbog om de seneste 40 års socialpolitik. Uanset hvem der har været ved roret, har ingen gjort noget effektivt for samfundets udsatte, men satset på at tilfredsstille det store middelklasseflertal. Palle Simonsen er opvokset på en fattiggård, hvor hans forældre var bestyrerpar, og hele sit liv har han været engageret i frivilligt socialt arbejde.

Af B e n te R ø d s g a a r d

Mennesker med vanskeligheder Alle er enige om, at mennesker med handicap burde have bedre forhold, men det kniber med handling, mener han. Danmark er det land i Norden, hvor der er dårligst tilgængelighed til bygninger. Forklaringen er ikke altid økonomi, men også manglende interesse, fantasi og omtanke hos arkitekter og bygherrer. Af andre problemer nævner han boligmangel, transportproblemer, mangel på specialundervisning og uddannelsestilbud samt arbejdsløshed. Der er efter hans mening langt til reel ligebehandling. Samfundet burde også sætte ind over for omsorgssvigtede børn, hvis forældre ikke kan tage sig af dem på grund af sygdom, misbrug eller sociale problemer. En ide kunne være at knytte socialrådgivere til skoler


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

og daginstitutioner for at spotte problemfamilierne i tide. Palle Simonsen mener, vi bør bruge penge på udsatte børn og ikke på den generelle børneydelse.

De velstillede må klare sig selv Skal der rettes effektivt op på de mange sociale problemer, skal der store summer til. Hans bud er, at borgere, der kan betale for sig selv, skal gøre det. Fx skal velstillede ældre betale for hjemmepleje og betale ejendomsskat. De, som er på arbejdsmarkedet, skal indbetale større bidrag til ATP for at sikre en livslang tillægspension til folkepensionen, og efterlønnen skal væk. I bogen efterlyser han politisk mod til at gøre op med princippet om, at de 90 % betaler til de 90 % og i stedet målrette den sociale indsats til dem, der har behov for hjælp.

Borgerne skal blande sig Palle Simonsen er fortaler for det frivillige sociale arbejde, som blev svækket da bistandsloven blev indført. Det blev legitimt at se skævt til ”hattedamerne”, selvom om deres indignation var værdifuld for samfundet. Som et eksempel nævner han Mødrehjælpen. Det frivillige sociale arbejde er værdifuldt, fordi borgere

13

bliver ”sociale vagthunde”, som blander sig. Politikerne bør ikke være ømskindede over for de frivilliges kritik, for borgernes engagement er en vigtig del af demokratiet. I bogen beskrives en lang række initiativer med interviews og reportager fra steder, som gør noget for udsatte grupper.

Regeringen svigter de svageste De seneste 40 års socialpolitik er præget af forskellige regeringer og økonomiske op– og nedture. Alligevel konkluderer han således: ”Den nuværende regering er den, der har haft de bedste muligheder for at gøre en særlig indsats for de mest udsatte grupper. Men i stedet har man til stadighed først og fremmest prioriteret til fordel for den brede mellemstand”. Bogen kan absolut anbefales til alle, der er interesserede i socialhistorie før og nu. Den fortjener at blive diskuteret ikke mindst blandt politikerne. ■ Palle Simonsen i samarbejde med Trine Munk – Petersen: Gemt – eller glemt. Alle har ret til at være med. 272 sider. Forlaget Frydenlund. Pris 249 kr.

Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning - Vi har løsninger til ethvert behov. høj team g n La ulent s kon

Hos os er professionalisme en selvfølge!

Hasselager Centervej 26 | 8260 Viby J Tlf. 87 41 10 40 | Fax 87 41 10 41

w w w. l a n g h o e j . d k


Julegaver fra Dansk Handicap Forbund

w w w. dh f - n e t. dk

14

Ideer til julegaverne Køb julegaven i Dansk Handicap Forbunds butik. T-shirt, bøger, tasker eller som her en velassorteret forbindingskasse eller et tegneseriealbum fyldt med sort humor af John Callahan Tegneseriealbum John Callahans grove streg og sorte humor gør grin med alt og alle – sorte, mennesker med handicap, tykke, tynde, bøsser, gamle, unge – ingen slipper forbi hans spidse pen. Der bliver gjort op med mange tabuer, og nogle kalder ham uforskammet, smagløs og amoralsk, mens andre giver ham kultstatus. John Callahan kørte som ganske ung galt og blev tetraplegiker. Han lærte sig at tegne, og hans satiriske streg blev et hit. Han tegner til aviser over hele USA, har udgivet albums og en selvbiografi. Han har også skrevet tekster og lavet musik, som er udgivet på cd i 2006. Der er udgivet seks album på dansk – de to er udsolgte fra forlaget, men hos Dansk Handicap Forbund har man mulighed for at erhverve de resterende til den favorable pris af 50 kr. pr. stk. eller alle fire for 150 kr.

Pris: 50 kr. pr. stk.+ porto. Alle fire for 150 kr. + porto.

De fire album er:

Postkort

Over stregen, Ha’ en god dag, Er det selvmordslinien, Natten er vor egen.

Dansk Handicap Forbund har tillige udgivet seks af hans tegninger som meget populære postkort. Pris 30 kr. for seks forskellige.

Forbindingskasse til bilen eller på kørestolen Dansk Handicap Forbunds velassorterede forbindingskasse er nu igen på lager. Forbindingskassen er en praktisk, let taske med Dansk Handicap Forbunds logo og navn. Den er udviklet i samarbejde med forbindingskassen.dk og indeholder mere end 60 forskellige dele, blandt andet plastre, forbindinger, renseservietter, sakse, nødhjælpstæppe, pincet og et digitalt termometer. Dermed indeholder den flere dele end de fleste andre på markedet og er tilmed billigere. Forbindingskassen sælges til medlemmer af Dansk Handicap Forbund for kun 99 kr. Ikke medlemmer kan købe forbindingskassen for 199 kr. Til priserne skal lægges forsendelsesomkostninger på 50 kr.

Du kan se og bestille alle Dansk Handicap Forbunds varer på hjemmesiden www.dhf-net.dk eller bestille ved at ringe på tlf. 39 29 35 55 eller maile til js@dhf-net.dk.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

Kære læser Støt din forening og hjælp os med at give gode tilbud til medlemmerne Der kræves hver dag mange midler til at finansiere Dansk Handicap Forbunds forskellige aktiviteter til gavn for mennesker med handicap. En af vores populære aktiviteter er 14 dages jule- og nytårsophold på feriecenteret Sct. Knudsborg på Nordfyn for medlemmer, som ellers er alene i julen. Også Dansk Handicap Forbund øvrige tilbud som fx sommerferie, kurser og medlemsrådgivning er tilbud, som medlemmerne efterspørger og er glade for. Uden penge går det ikke, og Dansk Handicap Forbund har brug for al den økonomiske støtte, vi kan få fra fonde og private. Vi har i Dansk Handicap Forbund også brug for din støtte og er meget taknemmelige for alle bidrag og gaver – store som små – som kan indbetales på giro 5401119.

En gave til Dansk Handicap Forbund er fradragsberettiget Gaver til Dansk Handicap Forbund kan trækkes fra i skat, og Dansk Handicap Forbund skal indberette dit gavebeløb til SKAT, hvis du vil udnytte dit fradrag. Det betyder, at vi skal have dit cpr-nummer. Til gengæld får du automatisk det fradrag, du er berettiget til. De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. I 2009 er det maksimale fradrag for gaver er 14.500 – dvs. man skal indbetale 15.000 kr. for at få det maksimale fradrag, men man kan selvfølgelig indbetale både større og mindre beløb.

Hvordan gør du? Gavebeløb kan indbetales på giro 5401119 og alle bidrag – store som små - er meget velkomne. For at Dansk Handicap Forbund kan indberette dit gavebeløb til SKAT og dermed sikre dig det fradrag, du er berettiget til – er vi nødt til at have dit cpr-nummer. Derfor skal du foruden gavebeløbet huske at skrive dit navn, adresse og cpr-nummer på girokortet. Så indberetter Dansk Handicap Forbund beløbet til SKAT, og du får dit fradrag. Dit personnummer bruges kun til dette formål. Alle bidrag, skal være indbetalt inden 31. december 2009, hvis man ønsker at udnytte fradraget i år.

Gavebrev til Dansk Handicap Forbund kan også fratrækkes skatten Ønsker du at støtte forbundet over en længere periode med et fast beløb, kan du underskrive en erklæring (et gavebrev) på ydelsen og opnå fradrag på selvangivelsen. Gavebrevet skal løbe i mindst 10 år. Ydelserne pr. år må ikke overstige 15 % af din årlige indkomst – dog er det maksimale beløb kr. 15.000 pr. år.

Testamente Hvis du ønsker, at Dansk Handicap Forbund skal arve efter dig, er det nødvendigt at oprette et testamente. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en advokat for at sikre, at der ikke opstår fejl eller misforståelser. Dansk Handicap Forbund betaler ikke arveafgift.

Spørg os Dansk Handicap Forbund er altid til tjeneste med råd og vejledning, og du er velkommen til at ringe eller maile til os. Kontakt Edith Aussenthal på telefon 39 29 35 55 eller på mail ea@dhf-net.dk. NB! Husk at alle bidrag, skal være indbetalt inden 31. december 2009, hvis man ønsker at udnytte sit fradrag i år. På forhånd tak,

Susanne Olsen Landsformand

15


1-0 til 13-årige Tigran 13-årige Tigran sad helt alene derhjemme. ”Han havde ingen venner,” fortæller hans mor, Ofelia. Tigran har en spastisk lammelse og kan ikke gå uden hjælp. Derfor fik han hjemmeundervisning, til han var ti år gammel. Men for nogle år siden hørte Ofelia om en skole, der kunne rumme Tigran og hans særlige behov. Skolen er en del af den danske organisation Mission Østs kamp for helt basale rettigheder til mennesker med handicap i Armenien. I det fjerne europæiske land er børn med handicap forbundet med stor skam og betragtes som en belastning for samfundet. Mange forældre skjuler derfor stadig deres børn for omverdenen. Mission Øst har sammen med sin lokale partnerorganisation, Bridge of Hope, gjort det til sin opgave at finde børnene og sørge for, at de kommer i skole, får venner og bliver undervist af lærere, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov.

Klik ind iseast.org og se .m w w på w andet Tigran og t d n la b f a er d flere bille g aterne, eller rin klassekammer b s lad om g bestil et grati o 9 4 0 2 8 4 39 . på tlf. ejde i Armenien Mission Østs arb

Tigran har i dag masser af venner og ser slet ikke sit handicap som en begrænsning. ”Han vil være fodboldspiller, når han bliver stor,” siger hans mor storsmilende.

Foto: Hayrapet Hovsepyan, Mission Øst

Projektet er blevet til med støtte fra Det Danske Udenrigsministerium


Foto: Lars Svankjær

Her er OL-atleten Marianne Maibøll. Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund. Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlemskontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt. Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, i dit pengeinstitut eller i din netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.


w w w. dh f - n e t. dk

Dispensationer fra PostDanmark

18

Ulovligt at bumpe nogen ned fra tredje sal

I sidste nummer af Handicap-nyt (nr. 4, side 15) omtalte vi en sag om den lokale postmester i Middelfart og hans håndtering af en borgers ønske om få sin post ind ad brevsprækken i stedet for i en postkasse ved skellet. PostDanmark erkender, at postmesteren har begået en fejl, og har beklaget overfor kunden, men mener ikke sagsfremstillingen er helt retfærdig. Derfor ønsker PostDanmark at præcisere, at har man en dispensation fra kravet om postkasse i skel eller i opgang, kommer PostDanmark ikke og tager den fra en. Sagen i Middelfart opstod, fordi kunden flyttede, og der var derfor tale om en ny bopæl og dermed en ny ansøgning. PostDanmark trækker altså ikke en givet dispensation tilbage. Endvidere præciserer PostDanmark, at man ikke sender spioner ud for at kontrollere kunder. I den aktuelle sag spurgte postmesteren et postbud på ruten om kundens forhold. Det er en klar fejl, siger PostDanmark, men der er dog ikke tale om at sende spioner ud.

Hvad gør man for at få en dispensation? Villaer opført efter 1. januar 1973 skal have en postkasse i skellet og fra 1. januar 2010 skal alle etageejendomme være udstyret med postkasser ved indgangen i stueplan. Har man et handicap har man krav på at få post leveret til døren. Man skal henvende sig til sin socialforvaltning, der indstiller til den lokale postmester, der giver dispensationen. ■

F oto : M ich a el M ottl a u / P olfoto .

Kort nyt Kort nyt Kort nyt

Af B e n te R ø d s g a a r d o g Solv ei g A n d er s e n

Kort nyt

Hans Wille har individuel kørselsordning. En dag, hvor Movia Flextrafik afhentede ham som aftalt, oplevede han at blive ”bumpet” fra trin til trin fra tredje sal og ned til bilen på gaden uden brug af trappemaskine. Da han dagen efter var kommet sig over chokket, kontaktede han Movia. Her fik han oplyst, at det var chaufførens egen afgørelse, om han eller hun ville benytte trappemaskine. Hans Wille kontaktede herefter Dansk Handicap Forbund, som så kontaktede Arbejdstilsynet. Her var svaret, at det ikke er korrekt, hvad chaufføren har gjort, for der skal bruges trappemaskine. Vi har forelagt svaret for forretningsområdechef for Flextrafik. Jens Peter Langberg. Han beklager meget og ser med største alvor på sagen, fordi virksomheden gør meget for at indskærpe reglerne om befordring på trapper og trin. ”Den pågældende chauffør, som har kørt turen, er blevet kontaktet og fået indskærpet vores regler på ny. Tillige er han af vognmandsforretningen, som han kører for, blevet tildelt en skriftlig advarsel, som i gentagelsestilfælde vil medføre ophævelse af samarbejdet til vognmandsfirmaet og Flextrafik. Jeg kan kun beklage, at en Movia-medarbejder har oplyst til kunden, at det er op til den enkelte chauffør om han/hun vil benytte trappemaskine eller ej. Det er en meget stor fejl og direkte i modstrid med reglerne og holdningen,” siger Jens Peter Langberg. Dansk Handicap Forbund opfordrer medlemmerne til at være opmærksomme og klage, hvis de kommer ud for uforsvarlig chaufføradfærd – og det samme gør Movia Flextrafik. ”Generelt håber jeg, at alle deltagere i kørselsordningen vil sige fra over for denne type handlinger og straks kontakte driftsvagten med henblik på fælles afklaring af, hvad der skal gøres”, siger Jens Peter Langberg. ■


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

19

RYK udgiver metaltryk: Now I can’t climb the stairs Dansk Handicap Forbunds specialkreds RYK – Rygmarvsskadede i Danmark har udgivet og sælger et metaltryk med teksten ”Now I can’t climb the stairs” – et fotografisk udsnit af et maleri af samme titel udført af kunstneren Ditte Rytter Matthiesen-Juhl. Det er trykt på en magnetisk metalplade, og hvert tryk har en unik ramme, beklædt med cykelslanger, der giver et flot, råt udtryk. På en stand på Copenhagen Art Fair i Falkoner Centret i februar i år, stødte redaktør af Ryk magasinet, Birgitte Bjørkman på Ditte Rytter Matthiesen-Juhls metaltryk og blev begejstret. Mødet blev indledning til et samarbejde om produktion af metaltrykket med salg via RYK. Metaltrykket måler 50 x 50 cm og koster kr. 1.500 inkl. moms + kr.180 til forsendelse. Motivet trykkes i et oplag på 200 stk., og hvert tryk bliver originalt nummeret og signeret. 20 % af salget går til RYK og dermed er man med til at støtte RYK ved køb af ”Now I can’t climb the stairs”. Maleriet købes på www.ryk.dk. ■

Badetur i kørestol En rigtig dejlig strand med blødt sand helt ud til vandet – det klarer man ikke i en kørestol. Det har indtil her i juni været en sandhed, men ved to langelandske strande er mulighederne blevet bedre. Både Emmerbølle og Ristinge strand er blevet gjort handicapegnede og Drejet ved Spodsbjerg følger senere. Ved begge strande er der blevet udlagt terræntæpper, som gør det muligt at komme helt ud i vandet. Udover terræntæpper er der anskaffet specialdesignede strandstole med store gummihjul, så det er muligt at køre helt ud i bølgerne. Ved Emmerbølle Camping, som er en af Danmarks mest handicapegnede campingpladser, er der desuden for campingpladsens egen regning – en investering på en halv million – i forlængelse af terræntæpperne opsat en helt ny badebro samt en 35 m lang parallelt løbende rampe, som lever op til alle forskrifter om handicaptilgængelighed.

De handicapvenlige strande er blevet til efter at tre ildsjæle fra Danske Handicaporganisationer (DH) Langeland i 2007 gik i gang med projektet. Jesper Overgård, Helle Banke og Hans Erik Jensen fostrede ideen og har siden skaffet næsten 340.000 kr. fra diverse fonde. Foreningen LAG Langeland har bidraget med halvdelen, bidrag fra Nordea, Friluftrådet, SAHVA-fonden og Elsass fonden har skaffet resten. Penge til det forberedende arbejde samt udgifter til vedligeholdelse har Langeland kommune påtaget sig at finansiere. ■ Hanna Skovmose

F oto : H a n n a Sko v mo s e

Ildsjæle og velvillige fonde

Strandene blev indviet i juni, og ved indvielsen af Emmerbølle Strand viste Jesper Overgård, at stranden er tilgængelig. Han blev på den specielle vandkørestol rullet ud over de nyanlagte måtter, videre ud af rampen og ud i bølgen blå.


Danmarks største udvalg af rejser for funktionshæmmede Vi tilbyder nu mere end 25 spændende rejsemål - alle afprøvet og gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem vores samarbejde med Albert Olsens Rejsefond har vi muligheden for at uddele rejselegater til handicappede, og kan let søges ved bestilling af en rejse. Vi arrangerer rejser for alle til: • Andalusien·Spanien • Athen·Grækenland • Barcelona·Spanien • Berlin·Tysland • Bretagne·Frankrig • Budapest·Ungarn • Cypern solrejse • Costa del Sol·Spanien • Costa Brava·Spanien • Danmarks sommerland • Dubai luksusrejse • Gran Canaria·Spanien • Holland wellnesferie • Kina kulturrejse

• Krakow·Polen • Kreta·Grækenland • Krydstogtrejser • Loutraki·Grækenland • Ljubljana·Slovenien • London storbyferie • Madeira øperle • Norge vinterrejser • Prag·Tjekkiet • Rom storbyferie • San Felice·Italien • Sydafrika safari • Tenerife·Spanien • Tyrkiet solferie

Læs mere på www.handitours.dk og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev med attraktive rejsetilbud HANDITOURS APS

|

FREDERIKSSUNDSVEJ 116 B

|

DK-2700 BRØNSHØJ

|

DENMARK

T L F : + 4 5 7 0 2 2 7 2 5 2 | FA X : + 4 5 7 0 2 2 7 2 6 2 | I N F O @ H A N D I T O U R S . D K | W W W. H A N D I T O U R S . D K


midt i bladet 5 oktober 2009 Nyt fra Afdelingerne

Indhold side 21–28

Assens Tirsdag den 27. oktober: Vi arbejder på at få en rundvisning på TV2, ingen aftale foreligger endnu. Tirsdag den 10. november kl. 19.00: Vi forsøger at få en aftale med et køkkenfirma om, hvad et godt handicapkøkken er. Tirsdag den 24. november kl. 19.00: Julehygge, juledekorationer og æbleskiver. Husk lys, kurv osv. til dekorationer. Onsdag den 2. december kl. 18.00: Juleafslutning og 10 års jubilæum. Program ikke endelig fastlagt. Tilmeldinger til Lis, tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementer på Stadionvej 10.

DHF på nettet Nyt fra afdelingerne Arrangementer Annoncer DUKH Regionskontor Videnscenter for Bevægelseshandicap Indmeldelseskupon

Bornholm Lørdag den 5. december kl. 12.30 – 16.30: Julehygge og bankospil. Tag en pakke med til mindst kr. 25, som vi spiller om. Luciaoptog, gløgg, æbleskiver, kaffe med småkager. Thomas spiller. Pris kr. 50. Tilmelding senest den 2. 12. kl. 13.00. Tilmeldinger til Rigmor Nyboe Pedersen, tlf. 56 95 36 55 og Inger Speht Hansen, tlf. 56 48 08 20 mellem kl. 10.00 og 13.00.

Frederiksberg

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: www.dhf-net.dk Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser: Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk Landsformand: susanne@dhf-net.dk Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk RYK: info@ryk.dk Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk Webmaster: webmaster@dhf-net.dk Medlemssystem: lea@dhf-net.dk

Onsdage den 28. oktober og 25. november kl. 18.30: Bankoaften. Onsdag den 11. november: Musikaften med ”Fair Play”. Syng med og dans. Onsdag den 9. december kl. 18.00 – 21.30: Julefrokost. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 25.11. til Connie Pedersen, tlf. 35 35 67 21.

Frederikshavn/Sæby Torsdage den 5. og 19. november kl.19.00: Banko. Lørdag den 21. november på Vandrehjemmet: Grønlangkålsfest. Sild, grønlang- eller hvidkål hamburgerryg, pølse og medister. Pris kr. 80. Tilmelding senest den 14. 11. Lørdag den 5. december kl. 14.00 – 17.30 i Maskinhallen i Skolegade: Juletræ, godteposer til børn, gløgg, æbleskiver m.m. og underholdning. Pris kr. 25. Tilmelding senest den 20.11. Tilmeldinger til Jens, tlf. 51 29 85 07, Ivan, tlf. 24 83 31 12 eller Lisbeth, tlf. 60 80 54 78.

www.dhf-net.dk

DHF på net tet


22

Midt i bladet

Frederikssund/Halsnæs Onsdag den 11. november kl.18.30 - 22.00 i Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Hyggeaften. Afdelingen er vært v/ sildebord og 3 stk. håndmadder, kaffe/te med brød. Husk en lille pakke til lotteriet. Opsamling /tidspunkt oplyses ved tilmeldingen. Tilmelding senest torsdag d. 5. november. Lørdag den 5. december kl. 12.30 - 17.30 i store sal, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Juletræsfest. Julemenu med flæskesteg, risalamande med kirsebærsovs, kaffe/te med juleknas. Musik og dans omkring juletræet. Præst Janne Ståhl læser julehistorier. Salg af julelotteri, så husk en lille julegave. Pris kr. 100 for afdelingens medlemmer. Gæster kr. 150. Tilmelding senest torsdag den 26. november. Tilmeldinger: Fr.værk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf. 47 94 00 28. Jægerspris/Fr.sund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/24 83 37 77. Husk ved tilmelding at oplyse om du er diabetiker.

Faaborg/Midtfyn Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 – 21.30 på Ringe Bibliotek: Temaaften om BPA, Borgerstyret Personlig Assistance. Siden 1.januar 2009 har personer med BPA kunne afgive arbejdsgiveransvaret blandt andet til en borgerstyret organisation. LOBPA er stiftet til formålet af en række enkeltpersoner med tilknytning til bl.a. Dansk Handicap Forbund, Landsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskadede m.fl. På mødet fortæller LOBPA om sig selv. Vi giver kaffe og brød. Søndag den 15. november kl. 15.00 på Midtfyns Amatørscene i Ryslinge Forsamlingshus Gråbjergvej 16.: Teater: ”Folk og røvere i Kardemommeby”. Pris kr. 50 for medlemmer, og vi giver en forfriskning, ikke-medlemmer pris kr.85. Tilmeldingsfristen til begge arrangementer er overskredet. Ring om evt. ledige pladser til Karin, tlf. 62 66 15 62 eller Elin, tlf. 62 27 10 60.

Grenå Tirsdag 20. oktober kl. 14.00: Håndarbejdsmøde. Tirsdag den 27. oktober kl. 18.30: Underholdning. Tilmelding senest den 20.10. Arrangementerne foregår i Posthaven. Alle tilmeldinger til Doris, tlf.86 32 45 21 eller Ruth, tlf. 86 32 07 66. 

Helsingør Lørdag den 5. december kl. 17.00 – 22.00 på Hamlet: Julefest med buffet fra det danske madhus. Godtepose, lotteri, musik og dans om juletræet. Pris kr. 150. Evt. kørsel kr. 25. Tilmelding senest den 26.11. Lørdag den 9. januar kl. 18.00 – 23.00 på Hamlet: Nytårsfest med treretters menu, et glas vin eller øl/vand. Kaffe, kage, lotteri, musik og dans. Pris kr. 200, evt. kørsel kr. 25. Ikke medlemmer kr. 275. Tilmelding senest den 26.11. Afdelingens kontor, tlf. 31 41 41 89, henvendelse torsdag 10.00 – 12.00.

Herning Lørdag den 7. november: Indkøbstur til Tyskland. Vi kører fra Kollektivcentret Bytoften kl. 10.00. Middag hos Otto Duborg. Pris kr. 250. Ikke medlemmer kr. 500. Fredag den 27. november kl. 17.00 – 22.00 i Kollektivcentret Bytoften: Stiftelsesfest/julefrokost, musik og dans. Pris kr. 200 for medlemmer af Herning afdeling, ikke medlemmer kr. 400. Tilmelding senest 10 dage før arrangementet.

Hillerød Torsdag den 29. oktober kl. 17-20 i Grønnegadecentret: Sundhedspolitisk møde og debatmøde med politikere, Praktiserende Lægers Organisation og arkitekt Claus Bjarne fra DHF om emnet: ”Tilgængelighed til læger og tandlæger”. Susanne Olsen, landsformand for DHF, er ordstyrer. Sandwich og kaffe i pausen. Mulighed for spørgsmål fra salen. Kom og vis med jeres tilstedeværelse, at problemet er stort for mennesker med fysisk handicap. Tilmelding senest onsdag den 23. 10. Mandag 2. november kl. 18.30 i Grønnegadecentret: Uganda-aften. Sygeplejerske Jonna Kildebogaard vil fortælle om sit arbejde med mennesker med handicap i Uganda og vilkårene der. Der vil kunne købes ting fra Uganda. Gæster er velkomne. Pris: Medlemmer kr. 35, ikke-medlemmer kr. 50. Kørsel for medlemmer kr. 25. Tilmelding senest onsdag den 28. 10. Mandag den 7. december kl. 18.30 i Grønnegadecentret: Julefest. Pris medlemmer kr. 40, ikke-medlemmer kr. 60. Kørsel for medlemmer kr. 25. Tilmelding senest den. 2. 12. Tilmeldinger til arrangement og kørsel, hvor andet ikke er nævnt skal ske til Bente Meling tlf. 48 26 24 85 eller tlf. 28 34 44 26.

Himmerland Fredag den 30. oktober i Gatten kl. 17.00 - 18.00: Bowling. Pris kr. 30, børn under 14 år halv pris. Mulighed for spisning bagefter. Tilmelding til Dorte senest den 12. 10., tlf. 48 41 85 12, 30 61 37 92 eller e-mail:dorte.vejs@get2net.dk. Mandag den 30. november kl.19.00 i aktivitetscenteret i Aars: Julebanko. Der kan købes kaffe og æbleskiver. Pris kr.25. Lørdag den 5. december på Aars hotel kl. 18.00 - 01.00: Julefrokost, julebuffet samt vin, øl og vand ad libitum under spisningen. For medlemmer kr. 400, for andre kr. 495. Musikken leveres af femmands bandet ”Lallas“. Tilmelding til Ninna senest den 21. 11. på mobiltlf. 22 67 31 16.

Holbæk Lørdag den 28. november: Bustur til Jul i Tivoli. Afgang 14.30 fra administrationscentret i Holbæk. Forventet hjemkomst kl. 19.15. Pris 100 kr. Al forplejning for egen regning. Tilmelding til Bente Larsen, tlf. 59 18 27 69 senest 13. 11.

Horsens Torsdag den 29. oktober: Andespil. Torsdag den 12. november: Hyggeaften.


Beskyt dig mod almindelig vinter-influenza

Du kan blive vaccineret GRATIS, hvis: • Du er fyldt 65 år • Du har en sygdom, hvor din egen læge vurderer, at influenza er en alvorlig sundhedsrisiko, f.eks. kronisk lungesygdom • Du er førtidspensionist Tilbuddet gælder 1. oktober–31. december 2009

Bliv vaccineret, hvis du har en kronisk sygdom eller er over 65 år Er vinter-influenza farlig, hvis jeg føler mig rask? Influenza kan være alvorlig, hvis du har en kronisk sygdom eller er ældre. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret, hvis du tilhører en af de to grupper.

Hvilke kroniske sygdomme skal jeg være opmærksom på? Tal med din læge, hvis du har nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes, nedsat immunforsvar eller er svært overvægtig.

Hvad er forskellen på vinter-influenza og influenza A (H1N1)? A (H1N1) er en ny influenza. Raske ældre mennesker bliver sjældent ramt af den nye influenza og skal derfor ikke vaccineres mod den. Har du en kronisk sygdom, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod både vinter-influenza og den nye influenza.

Er der bivirkninger ved vaccinationen?

Hvad er risikoen for at få vinter-influenza?

Man kan blive øm dér, hvor man bliver stukket, få feber eller blive lidt utilpas. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage.

Under en almindelig influenzaepidemi, som kommer ca. hvert andet år, får 1 ud af 5 personer influenza. Ca. 1000 danskere dør under en epidemi.

Se efter vaccinationsdage i din lokalavis, hos kommunen eller spørg din læge.

Kan jeg få vinter-influenza, selv om jeg er vaccineret? Vaccinen beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selvom du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad.

Beskytter vaccinen også mod den nye influenza A (H1N1)? Nej, vaccinen beskytter kun mod almindelig vinter-influenza.

2009 På den sikre side


24

Midt i bladet

Torsdag den 26. november fra kl. 17.00: Julefrokost. Pris kr. 125. Torsdag den 10. december: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej 86 i Horsens.

Korsør/Skælskør Mandag den 16. november: Medlemsaften, film fra Bornholmsferien. Menu: Fadkoteletter med ris ad libitum. Pris kr. 80. Transport kr. 50. Fredag den 11. december: Julehygge/middag. Luciapigerne synger, og Kurt Rasmussen spiller. Flæskesteg, risalamande, julelotteri. Tilmelding senest den 7.12. Medlemmer kr. 150, ikke-medlemmer kr. 200. Evt. transport kr. 50.Arrangementerne foregår i Teglværksparken i Korsør. Tilmelding til bestyrelsen.

Middelfart Onsdag den 21. oktober: Få din indre latter frem v/Anne Marie Høite. Medbring et tæppe. Pris kr. 50, inkl. tre stk. smørrebrød samt en øl eller vand og kaffe. Tilmelding ifølge sidste nummer var den 16. 10. Onsdag den 11. november kl. 18.30 – 21.30: Besøg af Lokalhistorisk arkiv. ”Per Maler” fortæller ”gode historier” fra Middelfart. Pris kr. 50 inkl. tre stk. smørrebrød, øl eller vand og kaffe. Tilmelding senest den 6.11. Torsdag den 3. december kl. 17.30 – 23.00 i Røjte Forsamlingshus: Julefrokost med traditionelle retter. Drikkevarer kan købes, lotteri, musik ved Tonni. Pris kr. 150. Tilmelding senest den 30. 11. Tilmeldinger til Irma, tlf. 64 40 66 00, mobil 27 21 66 08 eller Henrik, tlf. 64 88 14 04.

Møn Tirsdag den 10. november kl. 18.00 - 21.30 på Ulvsundcentret: Mortensaften, toretters menu, pris kr. 175. Drikkevarer til rimelige priser, lotteri og underholdning. Bindende tilmelding senest 30. 10. kl. 12.00. Tirsdag den 8. december på Ulvsundcentret kl. 19.00 21.30: Julehygge. Entre kr. 50. Tilmelding senest den 3. 12.  Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 87 05 16.   

Næstved Onsdag den 21. oktober kl. 19 - 21.30: Musikaften med Næstved Harmonikaklub. Fredag den 30. oktober kl. 17.30 - 22.30: Efterårsfest. Spisning, musik og dans. Pris 200 kr. Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 27. 10. Onsdage den 4. november og 2. december kl. 19.00 - 21.30: Bankospil. Onsdag den 18. november kl. 19 - 21.30: Medlemsmøde. Vi får besøg af landsformand Susanne Olsen, som orienterer om forbundets arbejde og virke. Onsdag den 16. december kl. 19 - 21.30: Julefest. Julehygge, besøg af julemanden fra Holme Olstrup, musik og sang. Gløgg, æbleskiver, kaffe, te, m.m. Alle arrangementer på Værestedet, Birkebjergcentret,

Birkebjerg Allé 9 i Næstved. Kontaktperson: Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69.

Odder Se vores arrangementer på afdelingens hjemmeside på www.dhf-odder.dk.

Odense Torsdag den 5. november kl. 18.00 – 21.30 i Tarup Gamle Præstegaard: Efterårsbanko med flotte gevinster. Smørrebrød skal bestilles senest tirsdag hos Annette. Spillet starter kl. 19.00.

Roskilde Mandag den 9. november kl. 19.15 - 22.30 i Vor Frue Sognegård: Bankospil. Tilmelding senest mandag den 2. 11. Opsamling starter kl. 18.00. Pris kr. 80. Alle tilmeldinger til Gerner, tlf. 46 35 69 02.

Rødovre Torsdage den 29. oktober og 19. november kl. 19.00 – 22.00 i festsalen på Ørbygård. Bankospil. Ingen tilmelding. Fredag den 11. december kl. 18.00- 22.00: Julefest med mad. Pris pr. person kr.150. Tilmelding senest den 5.12. til Jytte, tlf. 43 64 42 64.

Silkeborg Onsdag den 28. oktober: Dansk film. Onsdag den 11. november: Bankospil. Onsdag den 25. november: Lysbilleder fra Grønland v/ Ib Hjort. Onsdag den 9. december: Juleafslutning med lidt mad og underholdning. Pris kr. 50. Tilmelding senest otte dage før på tlf. 86 82 37 76. Hvor intet andet er anført foregår arrangementerne på Remstruplund kl. 19.30.

Skive Tirsdag den 3. november kl. 12.30 – 18.00: Udflugt til Gasmuseet i Hobro med liftbus. Kl. 12.30 afgang fra Skive banegård, kl. 13.00 opsamling på Viborg Banegård. Kl. 14.00, guidet tur på museet, kl. 15.00 kaffe. Kl. 17.00 afgang fra museet. Pris kr. 75 for medlemmer. Kr. 150 for ikke- medlemmer Tilmelding senest den 20. 10. Tirsdag den 1. december kl. 19.00: Julehygge med pakkeleg. Medbring en pakke til kr. 25. Afdelingen er vært med gløgg, æbleskiver, kaffe, te og småkager. Tilmelding senest den 26.11. Alle tilmeldinger til Hanne Skipper, tlf. 97 52 78 56.

Slagelse /Sorø Lørdag den 28. november: Julefrokost. Mandag den 14.december: Gløgg og æbleskiver. Tilmelding til arrangementer til Ejler, tlf. 21 31 13 99 eller Aase, tlf. 20 43 82 70. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldte.


Midt i bladet

Stevns/Fakse Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 – 22.00 på Stevnshøj: Hyggemøde. Søndag den 1. november kl. 14.00 på Karise Højskole: Bankospil. Onsdag den 2. december kl. 19.00 i Centerhuset i Strøby Egede: Julestue med gløgg, æbleskiver og underholdning.

Svendborg Torsdag den 29. oktober kl. 19.00:Lokalt vælgermøde i samarbejde med Danske Handicaporganisationer i Skallen. Kom og stil spørgsmål til de opstillede partier, så vi kan høre, hvad de vil gøre for os som handicappede i Svendborg. Mødet er offentligt, så tag endelig din nabo med. Tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend Erik, tlf.  62 22 65 51. Hvis andet ikke er nævnt foregår vores arrangementer i kælderen i Skallen, Møllergade 99, Svendborg.  

Vordingborg Mandage den 26. oktober og 2., 9., 16., 23. og 30. november samt 7. december i Hollænderhaven: Banko. Bemærk venligst at starttidspunktet for bankospil er ændret til kl. 18.45.

Aalborg Tirsdagsklub på Lejbjergcentret indtil 1. 12. Tirsdag den 3. november på Trekanten, Sebbersundvej 2: Foredrag med Richard Østerballe, direktør for Givskud Zoo. Pris for medlemmer 25 kr., ikke medlemmer 50 kr. inkl. sandwich og sodavand/kaffe/te. Tilmeldingsfrist 27.10. Søndag den 29. november kl. 16-20: Tur til bowlingcentret Løvvang i Nørresundby. Pris inkl. julebuffet 125 kr. Tilmeldingsfrist 20.11. Tirsdag den 1. december efter holdaktiviteter: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver Onsdag den 2. december kl. 19.00 på Lejbjergcentret, Sonjavej 2: julebowling og amerikansk lotteri. Tilmelding til foredrag samt julebowling til Asgher Azizi, tlf. 98 12 19 39/ 27 29 27 47 eller Anette Jensen, tlf. 98 15 73 37. Se mere på www.dhf-aalborg.dk.     A  n n o n c e r   4 hjulet el-scooter sælges   E-mobil Ortobar 4 classic med krykholder og sidespejle   sælges. Den er købt hos Sanitätshaus Schütt & John i   Flensburg, juli 2005 til en pris af 2.550 euro. Den frem  træder meget velholdt og er brugt minimalt. Den står i   Løgumkloster. Henvendelse tlf. 74 75 06 50.   3 hjulet el-scooter sælges Populær 3-hjulet el-scooter, mrk. Karma 737, grøn, perfekt allround-model til både land og by sælges. Den har kun kørt under 10 km pga. pludselig dødsfald. Nypris: 23.500 kr. Den leveres med batteri og stokkeholder. Sælges her og nu til kr. 17.000 kr. Henvendelse til Annie Pedersen, tlf. 48 30 29 10 eller Viggo Pedersen, tlf. 28 35 04 00.

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 2 · ap r i l 2 0 0 9

25

A rra n g e m e n t e r

Valgmøde i København Tid: Mandag den 26. oktober kl. 19.00 til ca. kl. 21.30. Sted: Handicapcenter København, Thoravej 29, København NV. Der er valg til Borgerrepræsentationen tirsdag den 17. november. I den anledning sætter Danske Handicaporganisationer fokus på de levevilkår, som politikerne byder mennesker med handicap i Københavns kommune. Mød og find de kandidater, der har en reel vilje til at gøre noget ved forhold, som ikke er acceptable i et velfærdssamfund: Utilstrækkelige rådgivningstilbud til forældre til børn med handicap, dårlige fritidstilbud til børn og unge, mangelfuld ungdomsuddannelse til unge med handicap, utilstrækkelige botilbud til unge og voksne, for lange sagsbehandlingstider osv. Mød politikerne Vi har fået tilsagn fra: Frank Jensen, Socialdemokraterne, Mikkel Warming, Enhedslisten, Karin Storgaard, Dansk Folkeparti, Pia Allerslev, Venstre, Mogens Lønborg, Det Konservative Folkeparti, Klaus Bondam, Radikale Venstre og Bo Asmus Kjeldgaard, Socialistisk Folkeparti. Arrangør: Danske Handicaporganisationer, København

Mød Anne Marie Helger I anledning af den internationale handicapdag den 3. december vil Netværket Kvinder med Handicap sammen med Danske Handicaporganisationer Furesø invitere til en kanon aften med Anne Marie Helger. Sted: Galaksen, Orbitsalen, Bymidten, 48, Værløse Tid: kl. 19-21. Der er gratis adgang. Det vil være muligt at købe drikkevarer i pausen. På glædeligt gensyn. Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Marianne på Handicaplinien på tlf. 44 95 14 20

Sød ven søges Jeg er en kristen kvinde på 62 år med et godt humør, er lidt kraftig og ryger. Mine interesser er gåture, musik og film. Jeg bor i nærheden af Roskilde og ser helst, at du gør det samme. Hvis dette har din interesse, så håber jeg at høre fra dig. Billetmrk. 501/09 Leder du også efter den rigtige partner? Så melder jeg mig, for jeg leder også. Så er vi to. Hvad så med, at vi slog os sammen? Det eneste jeg forlanger er, at du kan gå på trapper, og at du er sød og flink og handicapforstående. (Udlændinge ingen interesse). Og at du er 53 – 55 år. Lettere handicappet som jeg - er ingen hindring. Fanger annoncen din interesse så kontakt mig. Jeg er en fyr, 50 år, 180 cm høj, blå øje og lyseblondt hår. Jeg har egen lejlighed og bor i Aalborg, og jeg har god plads også til evt. hjælpemidler. Billetmrk. 502/09


26

Midt i bladet

R e g io n sko n tor e r Dansk Handicap Forbunds regionskontorer tilbyder information og vejledning. Regionskontor Fyn Østre Stationsvej 27, 2. 5000 Odense Tlf. 66 19 34 55 fax 66 13 19 61 E-mail: dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Regionskontor Aabenraa Anna Marie Nielsen Bjerggade 4Q 6200 Aabenraa tlf./fax: 74 62 05 71 Email: aabenraa@dhf-net.dk Kontortid: Tirsdag og torsdag kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale. Kontakt: Videnscenter for Bevægelseshandicap MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal. P.P. Ørumsgade 11 8000 Århus C Telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76 E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. 6000 Kolding Tlf.: 76 30 19 30 Fax: 75 54 26 69 Skrivetlf.: 76 30 19 39 E-mail: mail@dukh.dk Hjemmeside: www.dukh.dk Telefonerne er åbne: Mandag og fredag 9.00-15.00 Tirsdag 9.00-21.00 Onsdag 9.00-13.00 Torsdag 9.00-17.00 Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen onsdag. DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig­ heder. DUKH’s målgruppe er personer med handicap, på­ rørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og kommune.

INDMELDINGSKORT

Kontingent resten af 2009 Enlige Gratis Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/ Samboende Gratis Dansk Handicap Forbund. Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Brev Ufrankeret svarforsendelse

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

107 Sendes ufrankeret (Modtageren betaler portoen)

Navn: Adresse: Postnr./By Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune: Telefon: E-mail: Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år) Oplys venligst barnets fødselsår og navn: Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) RYK (rygmarvsskadede)  Amputationskredsen (underskrift af det nye medlem)

Dansk Handicap Forbund +++ 1074 +++ Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø


Wolturnus laver skræddersyet El-kørestole, der ikke er større end manuelle kørestole

REX W 200 kan opfylde de fleste krav til en el-kørestol. Den fås med følgende udstyr: Sædehejs (30 cm) // Sædetilt // Rygkip // Kropsstøtter // Nakkestøtter // Sele // Centerplaceret joystick // Parallelbeslag til joystick // Ergonomisk ryg som støtter mellem skulderne // Standard eller custom build sæderamme // Justerbare remme i sæde og ryg // Totalbredde 55 cm, længde 95 cm // Hastighed 8,5 km i timen // Kørelængde 7 eller 14 km pr. opladning // Adskilles let for transport, tungeste del vejer 16 kg.

Se vores hjemmeside www.wolturnus.dk eller online køb af dæk, lejer, hjul mm. på www.wshoppen.dk En Wolturnus kørestol er bygget og produceret i Danmark.

Wolturnus A/S Halkærvej 24B DK-9240 Nibe Tel: +45 96 71 71 70 Fax: +45 96 71 71 80 www.wolturnus.dk


Læserne skriver...

w w w. dh f - n e t. dk

28

Læserne skriver... Misbrug af handicapparkeringspladser Jeg skriver til Dansk Handicap Forbund, fordi jeg har læst en del debat på nettet angående misbrug af handicapskilt og handicapparkeringspladser. Jeg er overstyrmand på Scandlines færgen Prins Richard. I går havde jeg en bil ombord med et handicapskilt i forruden, hvor det var tydeligt, at ingen af de to personer i bilen havde et handicap. Bilen var desuden fyldt til randen med dåseøl og en trailer fyldt med varer købt i Tyskland. Efter min mening ikke muligt at laste med et fysisk handicap. På overfarten Rødby-Puttgarden prøver vi at yde bilister med handicap den service, at de holder ved en elevator, og at de kommer hurtigt af færgen ved ankomst. Men jeg bliver bare så sur, når jeg kan se, at nogen misbruger skiltet til at få denne service. I debatten på nettet læser jeg, at mange handicappede bliver sure/gale over at blive kontrolleret. Men hvordan kan man så få fat i dem, som misbruger skiltet, hvis man ikke må kontrollere handicapskiltet? Og hvem skal evt. misbrug meldes til? Hvordan kontrollerer man det gamle blå aflange handicapskilt, som er tilknyttet en bestemt bil? Der står jo ikke noget på skiltet, og bliver det kontrolleret, at bilen, det er udstedt til, stadigvæk kører? Mange af de gamle skilte er jo mange år gamle. Jeg bor i Rødby og ser dagligt, at handicapparkeringspladserne bliver misbrugt af bilister både med og uden skilt. Jeg ved godt, at ikke alle handicap er synlige, men når man ser bilisten springe ud af bilen og ind i en butik, så tvivler jeg meget på, at man har et handicap. Desuden forstår jeg ikke, hvorfor man mange steder laver handicapparkering med symbolet malet på asfalten. Hvem kan se det om vinteren, når der er sne? Et skilt på en mur eller en stander er meget bedre. Jeg har også et tip til færgeoverfarten. Man skal som handicappet selv gøre opmærksom på sin situation ved check-in (køb af billet), så vi ved, at der kommer en handicapbil. Ellers kommer man ombord sammen med alle andre bilister og kommer til at holde langt fra en elevator. I værste fald kan det være umuligt at komme ud i den ene side af bilen. (Forkortet af red.) Jimmi Nielsen

Svar Dansk Handicap Forbund sendte henvendelsen videre til Danske Handicaporganisationers Brugeservice for at få et svar. Stig Langvad formand for Danske Handicaporganisationer svarer:

Det er altid et problem, når nogen misbruger det særlige parkeringskort, der udstedes til personer med nedsat mobilitet. Hver gang det sker, forhindrer man principielt en person med nedsat mobilitet i at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Der er en årsag til, at nogle mennesker opnår adgang til det særlige parkeringskort, der giver adgang til nogle særlige reserverede parkeringspladser – og til en særlig service på fx en færge. Der er ingen tvivl om, at der er en omfattende svindel med de nuværende parkeringskort – særligt de gamle blå skilte. Vi arbejder hele tiden for at styrke sikkerheden, så man kan gribe ind i forhold til svindel. Vi har på det seneste taget et nyt kort i brug, der er umuligt at kopiere. Det betyder, at man i fremtiden vil kunne stole på kortet. Vi arbejder samtidig for, at få de gamle blå skilte udskiftet med de nye, som der ikke kan svindles med. Det har vi hidtil ikke kunnet komme igennem med fra politisk side. Men vi arbejder ufortrødent videre. Det er klart, at det særlige parkeringskort er til for at dokumentere, at man har behov for at opnå en særlig parkeringsplads i forhold til ens nedsatte mobilitet til fx en forretning eller en elevator. Derfor er det naturligt, at man skal kunne fremvise sit særlige parkeringskort, hvis der er nogen som helst tvivl om, hvorvidt man har behov for at udnytte de særlige muligheder, kortet giver adgang til. Man skal imidlertid også forstå, at det ikke altid er sådan, at personer med nedsat mobilitet er i bilen i forbindelse med påbegyndelse af en parkering. Det kan godt være, at der er tale om en person, der skal hentes et sted, fx fra en speciallæge. Derfor skal man passe på ikke at ”overfalde” en person, der er ”normalt" gående. Det er vores vurdering, at det særlige parkeringskort skal benyttes med omhu, således det ikke skaber en negativ holdning hos personer uden dette kort og uden behov for de særlige muligheder det særlige parkeringskort giver. Uanset hvad, er det nødvendigt at bakke positivt op om det særlige parkeringskort og tage alle initiativer, der kan være med til at styrke tilliden til kortet og forebygge en negativ holdning. Når det fx gælder markering af en parkeringsplads for personer med det særlige parkeringskort, er det principielt således, at der altid skal være et skilt på/ved parkeringspladsen, så man altid tydeligt kan se, at der er tale om en særlig parkeringsplads. (Forkortet af red.) Stig Langvad Formand for Danske Handicaporganisationer


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

De kom, sang og sejrede!

www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os i opbygning og indretning af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer - og det er bl.a. mærker som Citroën, VW, Ford, Mercedes og Renault. Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur - eller ring og vi kommer gerne forbi!

� �� �

��

���

��

��� ��

��������

Hvor er det dog dejligt, at alting ikke skal foregå i København, altså hvad musik angår. Heldigvis kan vi også her i provinsen, og lige nu har både Bruce Springsteen og Coldplay været store trækplastre i Herning. Koncerten med Bruce Springsteen var bare noget så flot. Hvor jeg sad, var der bestemt ikke noget i vejen med lyden. Stemningen var fantastisk, og sammen med sit band og guitaristen Little Feet løb han frem og tilbage på scenen og spillede og sang i op mod tre timer uden en pause og gav bestemt noget til publikum, som de kun kan tænke positivt tilbage på. I august besøgte bandet Coldplay Herning. Sikke en koncert! Det engelske rockband med sangeren Chris Martin begejstrede omkring 40.000 mennesker, der både glemte aftenens kulde og de mørke skyer. Bandet er blevet kaldt årets bedste live band, og det levede til fulde op til forventningerne.På et tidspunkt trådte bandets fire mænd pludselig ned fra scenen over på et mindre podium for at spille nogle ballader, og Chris Martin opfordrede tilhørerne til at bruge lyset fra deres mobiltelefoner i stedet for en lighter. Hvilket syn! Klapsalver fra 40.000 mennesker fortalte med al tydelighed om den begejstring, som var til stede. Handicappede og dårligt gående havde et pragtfuldt overblik fra podium, som var blevet stillet op, og heldigvis var der ikke meget regn. En god ide kunne måske være at overdække dette område til en anden gang. En stor stor cadeau til Herning. København er ikke alene! (Forkortet af red.) Poul Schacksen

29

Poul Erik Illemann

Oliver Svanholm

Jesper Skov

������ ��

��

���

���

Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600 www.handicapbusser.dk · info@handicapbusser.dk - specialist i indretning og opbygning af lift- og handicapbusser


Materialer fra Dansk Handicap Forbund

w w w. dh f - n e t. dk

Jul på Sct. Knudsborg 22. december – 4. januar Traditionen tro arrangerer Dansk Handicap Forbund juleophold for enlige på feriecentret Sct. Knudsborg på Fyn fra tirsdag den 22. december til mandag den 4. januar 2010. Enlige der skal være alene i julen, kan få tilmeldingsblanket hos Lea Dernov på forbundets hovedkontor, telefon 39 29 35 55. Prisen for opholdet er kr. 7.000 alt inkl. + kr. 800 for transport fra Hans Knudsens Plads.

Bestil Handicap-Jul til dig selv eller gode venner Årets julehæfte er snart på gaden. I år kan du blandt andet læse et interview med Jytte Abildstrøm og Peter Mygind, noveller og historier, opskrifter til julens sammenskudsgilde samt opgaver - masser af stof til mange hyggelige timer. Ønsker du at give dig selv og Dansk Handicap Forbund en håndsrækning ved at sælge Handicap-Jul, så kontakt hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller formanden for DHF’s afdeling i dit område.

Jeg bestiller ____ eks. af Handicap-jul 2009. 52 sider, pris kr. 25 + porto. Ved køb af mere end 6 eks. sendes portofrit. Handicap-Jul samt girokort sendes til nedenstående adresse: Navn Gade Postnr.

By

Kuponen sendes til: Dansk Handicap Forbund Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø Du kan også bestille på telefon Gå ju 39 29 35 55 eller mail: js@dhf-net.dk len i mød

e med un

ikke sma

gsopleve

lser

2009 • 53.

årgang • Pris

25 kr.

30


Julekort Julekort Julekort

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

31

fra Dansk Handicap Forbund

FRA DANSK HANDIcAP FORBuND

FRA DANSK HANDIcAP FORBuND

A.

b. A.

D.

C. b.

e. D.

F. e.

G.

A. Henry Heerup julekort, ”nisse på stige”, 6 stk. enkelte A. Henry Heerup julekort,

C.

F.

H. G.

b.

C.

julekort med kuverter ”nisse på stige”, 6 stk. enkelte julekort med kuverter Henry Heerup julekort, ”Den hellige familie”, 4 stk. b. Henry Heerup julekort, dobbelte julekort med kuverter ”Den hellige familie”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter Henry Heerup julekort, ”nisse med violin”, 4 stk. C. Henry Heerup julekort, dobbelte julekort med kuverter ”nisse med violin”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

H.

D. Henry Heerup julekort ”Den lille pige med svovlD. Henry Heerup julekort

e.

F.

stikkerne”, 4 stk. dobbelte ”Den lille pige med svovljulekort med kuverter stikkerne”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter Christine Swane ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte e. Christine Swane julekort med kuverter ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter Decoupage af Mette nørby: 4 stk. dobbelte julekort med kuverter F. Decoupage af Mette nørby: 4 stk. dobbelte julekort med kuverter

G. lise Arildskov de Marco ”Julegaven”. 4 stk. dobbelte G. lise Arildskov de Marco

med kuverter. ”Julegaven”. 4 stk. dobbelte med kuverter. H. lise Arildskov de Marco: ”Juletræsturen”. 4 stk. H. lise Arildskov de Marco: dobbelte med kuverter. ”Juletræsturen”. 4 stk. dobbelte med kuverter. i. Otte forskellige julekort med kuverter. i. Otte forskellige julekort med kuverter.

PriS Pakke A, A,B,C,D. Pakke b, C, D, PriS

E,F,G,H.: e, F, G, H.:kr.40. kr. 40. Pakke A, b, C, D, Pakke Pakke i:1:kr. kr.50. 50. e, F, G, H.: kr. 40. Pakke i: kr. 50. bestil julekortene på Til prisen skal lægges tlf. 39 29 35 55, forsendelse. bestil julekortene på e-mail js@dhf-net.dk eller tlf. 39 29 35 55, på www.dhf-net.dk. Bestil julekortene på e-mail js@dhf-net.dk eller tlf. 39på29www.dhf-net.dk. 35 55, email js@dhf-net.dk eller på www.dhf-net.dk.

Handicap-Jul 2009 • 35 Handicap-Jul 2009 • 35


Find det rette overtøj Du har naturligvis samme ønske om at udtrykke din personlige stil som alle andre - men samtidig skal du sørge for, at tøjet er funktionelt og passer til dine behov. Når du vælger overtøj, skal du finde den løsning der passer bedst til dig. Det visuelle indtryk er vort synlige visitkort – det er det første folk ser, og det sidste de glemmer

Åbnes ovenpå armen og foran Smart og ung stil i Beavernylon. Lynlåse fra håndled til skulder ovenpå armene gør denne model nem at få på, uden at skulle bøje eller strække armene. Jakken er helt lukket på ryggen og der er refleks på ærmerne.

Lynlås i ryggen og foran Smart og ung stil i canvas. Nem at få på, uden at skulle bøje eller strække armene, for der er lynlås i ryggen, så jakken kan deles i to. Jakken er kortere bagpå og der er mange gode detaljer.

Velcro i ryggen, lynlås foran Model med velcro i ryggen og tilhørende fodpose. Der er velcro i ryggen og lynlås foran, så jakken kan deles i to. Den tilhørende kørepose er super nem at tage af og på, mens man sidder ned.

Åben i ryggen, lynlås foran Klassisk model som er nem at tage på. Meget velegnet til skal-kørestole. Lukkes i ryggen med velcro og med lynlås foran. Fås i flere farver, både som jakke og anorak. Let og blød.

Slag uden ærmer Model uden ærmer. Der er lynlås foran, og slaget er hurtigt at få af og på. Meget nem model til kørestolsbrugere - fås i flere farver.

Trendy & Handy har Danmarks største udvalg til dig som har særlige behov Se hele udvalget i web-butikken www.trendyhandy.dk Du kan også ringe på telefon 22 444 933 og høre nærmere


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

33

Kan man stadig få en

el-crosser? I den seneste tid har der været megen snak om elcrosserne blandt Dansk Handicap Forbunds medlemmer. En principafgørelse fra Ankestyrelsen i efteråret 2008 (C-42-08 ) har betydet, at el-crossere i kommunerne bliver betragtet som et forbrugsgode i stedet for et hjælpemiddel

Vigtige ministersvar I kølvandet på udviklingen har der været stillet en række spørgsmål til socialministeren. I svarene slår ministeren for det første igen og igen fast, at el-crosserne til trods for ankestyrelsens afgørelse fortsat kan bevilges som et hjælpemiddel med 100 % finansiering og dækning af reparationsudgifter efter SEL § 113, stk. 5. For det andet svarer ministeren klart, at kommunerne ikke må melde ud, at der er kommet generelle regler, som betyder, at alle el-crossere fremover betragtes som forbrugsgoder. Gør de det, er det i strid med kommunernes rådgivnings- og vejledningsforpligtigelse. DHF vurderer det således, at kommunerne derfor har en pligt til først og fremmest at foretage en konkret individuel vurdering af, om elcrosseren i den konkrete sag skal anvendes som et hjælpemiddel. Er denne

betingelse ikke til stede, kan man som sidste løsning vælge at bevilge den som et forbrugsgode.

Hvad gør du? Skal du ansøge om en el-crosser, er der et par gode råd, som du bør følge: For det første skal du insistere på, at kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af, om du har brug for el-crosseren som et hjælpemiddel. Henviser de til generelle regler om, at crosseren er et forbrugsgode, kan du henvise til servicelovens § 113. stk. 5 og sige, at kommunen er forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering. Lykkes det ikke, bør du bede om hjælp hos DHFs rådgivningsteam. For det andet skal du forklare kommunen, hvorfor el-crosseren i dit tilfælde er et hjælpemiddel. Stil dig selv spørgsmålet: Hvilke ting/pligter i hverdagen er ikke mulige at klare uden en el-crosser? Hvilke begrænsning møder du i din hverdag, hvis du ikke har en elcrosser? Det kan være at købe ind, få mulighed for at være selvhjulpen på studie, arbejde, som forælder eller ved forenings- og bestyrelsesarbejde. Det er meget vigtigt, at du tænker ud over rene trivselsformål, da disse desværre ikke vejer særligt tungt, når sagerne bliver vurderet. Vi ved, at det mange steder bliver svært at komme igennem med disse krav, men vi må alle holde kommunerne fast på, at el-crosserne fortsat er et hjælpemidler, og det ikke er i orden at give folk afslag med henvisning til generelle regler. ■

Af J eppe K erckhoff s

Hjælpemiddel eller forbrugsgode? Det er kernen i problemstillingen. Hjælpemidlet finansierer kommunen 100% - til forbrugsgoder efter SEL § 113 bevilges kun 50 % af anskaffelsesprisen, og reparationsudgifter afholdes af borgeren selv. Det rammer især meget hårdt hos medlemmer med meget anstrengt økonomi. De afskæres på den måde fra muligheden for at færdes på egen hånd i lokalområdet. En alvorlig indgriben i den enkeltes tilværelse. Lige nu betragter mange kommuner det som en generel regel, at el-crosserne bevilges som forbrugsgode. En udvikling som Dansk Handicap Forbund (DHF) er stærkt utilfreds med. Vi mener, at el-crosserne under alle omstændigheder bør betragtes som et hjælpemiddel, og arbejder derfor på en politisk løsning.


Tema: Ældre med et handicap

w w w. dh f - n e t. dk

Lis Lund kan ikke helt undvære blomster, og på sin del af terrassen har hun en krukkehave. Alle tre vil dog gerne have en syrenhæk. Under hele haven er der ”slanger”, som afgiver jordvarme. Huset har 207 kvadratmeter beboelse og 50 kvadratmeter skur.

Tag livet i egen hånd og byg et egnet hus Tre voksne har fremtidssikret deres hjem, inden andre gjorde det for dem. De byggede et nyt hus og flyttede sammen

34


Det lyse og indbydende hus er knapt et år gammelt og befinder sig i landsbyen Kerte på Fyn. Her bor Lis Lund og Annemarie og Preben Hansen. Huset består af tre selvstændige lejligheder. ”Jeg har altid vidst, hvordan et handicapegnet hus skulle være”, siger Lis Lund. Hun viser stolt rundt i sin lejlighed, som består af en stue med hæve-sænke køkken, badeværelse og soveværelse. Der er flere finurlige detaljer. De store vinduer kan åbnes på midten. På hendes badeværelse er der et spejl i hel figur. ”Som kørestolsbruger ser man aldrig sig selv i hel figur, det gør jeg nu og fandt ud af, at jeg skulle tabe mig lidt”, ler hun. Den midterste lejlighed er fælles og bruges som stue og kontor. Alt er lyst og venligt – lyset strømmer ind af de store vinduer. Her findes også et gæsteværelse, og på gæstetoilettet er der vaskemaskine og tørretumbler. Annemarie og Prebens lejlighed er magen til Lis Lunds, bare spejlvendt. Annemarie og Lis sidder i kørestole og er uden for erhverv, Preben arbejder fuldtids som hjemmehjælper.

Forandring fryder De kender alle tre hinanden fra Dansk Handicap Forbunds afdeling i Assens og fra Vestfyns Ferieklub, som de oprettede sammen. I starten var planen at ombygge et hus. Derfor så de først på gamle huse, men de fandt hurtigt ud af, at det var billigere at bygge selv. Lis Lund boede i et 176 kvadratmeter hus med en første sal, som hun ikke have været oppe på i ti år! Annemarie og Preben i et hus på 137 kvadratmeter. Begge huse og haver krævede meget vedligeholdelse. Alle vidste, at de en dag ville blive nødt til at flytte, men i stedet for at vente på fx en ældrebolig, hvor man ikke har nogen indflydelse, så valgte de at bygge selv. De var enige om, at alt skulle være i kontrast til, hvad de kom fra og være så vedligeholdelsesfrit som muligt.

Preben og Annemarie fik hurtigt solgt deres hus i Vissenbjerg, men Lis har ikke solgt sit hus i Barløse endnu og sidder med dobbelt husleje.

Grund og have Grunden skråner, og derfor er opkørselen fra parkeringspladsen lidt stejl, men gæster i manuelle kørestole har ikke brokket sig. Der er lagt et dræn ved hoveddøren for at få regnvandet til at løbe ned i rør og forhindre oversvømmelse ved skybrud. Planterne i bedene er valgt efter, at de kan brede sig og passe sig selv. Da grunden skråner naturligt, er der højbede i bunden af haven. Der vil Lis Lund plante krydderurter. Alle ønsker en syrenhæk, men den må vente. De har også en beskeden græsplæne. ”Jeg kan ikke undvære blomster, så derfor har jeg på min terrasse nogle store blomsterkrukker”, siger Lis Lund. Venderadiusen foran indgangsdørene er lidt for lille, så de søgte om dispensation til at lægge fliser tættere på naboskellet bare uden for dørene, men fik afslag. Det skuffede dem. På grunden er også et stort skur med værksted og pulterrum. Lige nu er det ved at blive ombygget med skillevægge, så alt roder i dag, mens håndværkere arbejder med væggene.

Skitse og farvel til mange ting Huset har de selv tegnet. ”Vi startede med at tegne en skitse og gav den til en bygmester, som kom med et forslag, som ikke duede - så tegnede vi igen. Da tegningerne var sendt frem og tilbage i tre måneder, var de på plads. Grunden er en nyudstykning, som vi fandt tilfældigt. Den er på 1100 kvadratmeter og kostede 103.000 kr. Vi har bygget for ca. 3 mio. kr. alt inkl. som fx græsplæne, nye møbler, advokat osv.”, fortæller Preben. Alle måtte skille sig af med mange ting: ”Det var lige

Den midterste lejlighed er fælles og bruges som opholdstue, kontor og mødelokale. Lis Lund og Preben Hansen arbejder, mens Lis' hjælper ser på.

35 Af B e n te R ø d s g a a r d F oto : L a r s Sk a a n i n g .

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9


Tema: Ældre med et handicap

w w w. dh f - n e t. dk

36

le brækkes op – og der skulle lægges et nyt. Heldigvis dækkede forsikringen. Preben og Annemarie rykkede med møbler osv. ind i Lis lejlighed, det sled på dem alle, men også det har de klaret.

Stor opbakning og klare aftaler

Lis Lund har et stor spejl på badeværelset for at se sig selv siddende i fuld figur. Noget kørestolsbruger sjældent har mulighed for.

som at dø og ordne sin egen begravelse. Jeg har både smidt ud, givet væk og solgt noget. Fx reoler, bøger, egetræskrivebord osv.”, siger Lis. Preben og Annemarie havde boet i deres hus i 37 år og havde en del arvestykker, men de har også givet meget væk. ”Sådan en dag, hvor man skal flytte, ville jo komme før eller siden, så man kan lige så godt gøre det, mens man kan, men det gjorde ondt. Sjovt nok savner ingen af os nogle af de ting, vi har givet bort”, siger Lis Lund.

Deres familier og venner synes godt om deres beslutning. Lis er mor til to sønner på 22 og 32 år, Preben og Annemarie er forældre til en søn på 34 år og en datter på 31 år. Børnene har bakket dem op og hjulpet dem med at flytte. Kun Lis yngste søn, som flyttede hjemmefra samtidigt, oplever, at han ikke har noget barndomshjem længere, og den følelse er ny for ham. De har indgået klare aftaler. Ingen af dem skal på plejehjem, når de bliver ældre. Hvis de bliver uvenner, så kan de leje eller sælge den midterste lejlighed og lukke af for fællesskabet. ”Kommunen kan ikke kaste rundt med os. Vi har taget ansvaret for vores liv og har set fremad. Alle synes det er kanongodt – og flere burde gøre det”, siger Lis Lund. ■

Energi og miljørigtigt hus Huset opvarmes via jordvarme. Der er lagt en masse slanger ude i haven og under huset, som trækker den naturlige varme op fra jorden og giver gulvvarme. Anlægsudgifterne var 100.000 kr. Varmt vand fås via et genvekslingsanlæg, som suger varm luft ind i huset, som indvindes til varmt vand. Energiudgifterne er kun til de motorer og kompressionspumper, der skal til, for at anlægget fungerer. Hvad den endelige elregning bliver på, ved de ikke, for de har ikke boet længe nok i huset til at få en årsopgørelse.

Konkurs og vandskade Nu hygger de sig i deres hjem, men inden de nåede så langt, måtte de igennem uforudsete rædsler. Byggefirmaet gik konkurs, mens huset var ved at blive opført, og så startede et mareridt, de godt kunne have være foruden. Bygmesteren mente, at de skyldte ham penge, og de mente, at de var snydt i forhold til aftalen. Alt gik i hårdknude, og de måtte finde en advokat. Udfaldet blev til deres fordel. Kort efter indflytningen tog de på ferie og vendte hjem til en vandskade. En håndværker havde af vanvare punkteret et vandrør – og vandet sivede ud under huset. Gulvet i fælleslejligheden og inde hos Preben og Annemarie sejlede, så gulvet skul-

Køkkenelementerne fra Desigma har hæve/sænke funktioner og Lis Lund kan sagtens tage varme ting ud af en ovn.


Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4 huse i Trend ved Limfjorden. 2 huse på Samsø - Sælvig og Nordby. 6 huse i Marielyst på Falster. 3 huse i Vig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde. • Feriehusene er 108-124 m2 + 6-20 m2 overdækket terrasse. • Plads til 6-12 personer, heraf 2-6 kørestolsbrugere. • Husene i Vig er 170 m2 med 10-12 sovepladser. af endt Godk andicap kH Dans bund For

• Priser fra kr. 3.900/uge

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Tema: Ældre med et handicap

w w w. dh f - n e t. dk

38

Handicap + alder = en dårlig cocktail! FN’s handicapkonvention udtrykker bekymring for, at mennesker med handicap risikerer at blive udsat for dobbelt diskrimination på grund af alder! I Danmark må man konstatere, at mennesker med handicap møder alvorlige forringelser af deres tilværelse, når de passe-

Af J eppe S . K erckhoff s

rer folkepensionsalderen. Læs om nogle af dem

Når man passerer folkepensionsalderen, ser den brede del af befolkningen frem til at nyde deres otium med rejser, samvær med familien, opprioritering af deres hobby og meget mere. For Dansk Handicap Forbunds medlemmer er folkepensionsalderen frygtet, for muligheden for at bevare og få nye handicapkompenserende ydelser bliver voldsomt indskrænket. Joken blandt medlemmer lyder: “vi glæder os til folkepensionen, for så bliver vi jo ifølge dansk lov raske, og vores handicap forsvinder som dug for solen!” Man betragtes ikke længere som et menneske med et handicap, men først og fremmest som ældre. Set fra handicaporganisationernes side er det galimatias, at ydelser, som man den ene dag var berettiget til på grund af et indgribende handicap med et slag ikke længere kan få, alene fordi man har opnået en vis alder. Handicapkompenserende ydelser skal kompensere, så man kan leve på lige fod med andre personer i en lignende alder og livssituation. Dette burde naturligvis også gælde, når man er blevet ældre. For mange mennesker med handicap har det ikke været muligt at lægge penge til side, fordi de hele livet har været afhængige af førtidspensionen.

Det positive Der er dog sket fremskridt på området. Visse ydelser er man berettiget til at beholde – også efter overgang til folkepensionsalderen. Har man ledsagelse efter SEL § 97* eller borgerstyret personlig assistance efter SEL § 96, kan man beholde disse. Specielt borgerstyret personlig assistance (BPA) er absolut nødvendig, hvis man skal have en chance for at blive boende i eget hjem. Visse tillæg til førtidspensionen bevares også efter overgang til folkepension. Det drejer sig (for dem, der har fået bevilget førtidspension før 1. januar 2003 ) om bistands- og plejetillæg. Herudover findes der den supplerende pensionsordning SUPP, som kan tegnes af alle førtidspensionister, hvilket giver mulighed for at have sparet lidt ekstra op, når man skal leve af folkepensionen. Samtidig er man efter folkepensionsalderen på papiret fortsat berettiget til at få hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, boligskift, hjemmepleje, kørselsordninger, støtte til køb af bil, vedligeholdelsestræning samt diverse ydelser efter sundhedslovgivningen.


39

I llu s tr a tio n : Niel s P oul s e n

H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

Det negative Desværre er der mere at skrive om, hvis man skal fokusere på de negative sider ved at blive folkepensionist, når man har et handicap:

Gammel pension Personer, som er bevilget førtidspension før 1. januar 2003, overgår automatisk til folkepension, når de bliver 65. Derved mistes en række tillæg til pensionen (før-

tidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb), hvilket betyder, at ens indtægt reduceres væsentligt**. Har man derimod bistandstillæg eller plejetillæg, beholder man det. Personer med BPA, som er pensioneret før 1. januar 2003, er berettigede til dækning af merudgifter efter SEL § 100, men denne ret bortfalder, når man fylder 65 år. Man skal være opmærksom på, at der fortsat kan søges om helbredstillæg, varmetillæg, petroleumstillæg, nedsat licens og boligydelse.


Tema: Ældre med et handicap

Ny pension Personer, som er bevilget førtidspension efter 1. januar 2003 overgår ved det fyldte 65. år til folkepension på lige fod med alle andre. Derved reduceres indtægten væsentligt. Til forskel fra personer på ’gammel pension’ kan denne gruppe ikke beholde nogle handicapkompenserende tillæg. Personer på ’ny pension’ er indtil folkepensionsalderen berettiget til dækning af merudgifter efter SEL § 100. Denne ret bortfalder, når man fylder 65 år. Man kan dog ligesom personer på ’gammel pension’ søge om helbredstillæg, varmetillæg, petroleumstillæg, nedsat licens og boligydelse.

Personer i beskæftigelse Personer, som har været i ordinær beskæftigelse eller fleksjob, mister også retten til dækning af merudgifter efter SEL § 100. Forud for overgang til folkepension har personer i fleksjob været berettiget til fleksydelse, som er en slags ’efterløn for fleksjobbere’.

w w w. dh f - n e t. dk

40

ver sværere at få bevilget og samtidig er det så godt som umuligt at få bevilget en BPA som folkepensionist, hvilket betyder, at man altid er henvist til hjemmeplejens ydelser. Hvis man søger om en bolig, er der pludselig kortere vej til et plejecenter, selvom en boligændring ville kunne gøre, at man kan blive i egen bolig. Generelt er det meget vigtigt, at man inden en ansøgning om for eksempel bil eller el-crosser, boligændring og lignende gør sig helt klart, hvilke gode argumenter man kan finde frem. Det gælder om at beskrive, hvorfor man ikke kan få sin hverdag til at hænge sammen, medmindre man får bevilget den pågældende ydelse. For eksempel: Er det en nødvendighed for at kunne bidrage til den daglige husførelse? Er der en ægtefælle, som skal tages med i betragtning? Er ydelsen en nødvendighed for at kunne deltage i familieliv, eller er det måske en nødvendighed for at passe foreningsarbejde eller bestyrelsesposter? Der skal tænkes kreativt – ønsket om at komme i skoven eller ud at fiske er i den forbindelse ikke nok.

Supplerende pensionsordning Førtidspensionister (både på ny og gammel pension) har mulighed for at tegne en såkaldt SUPP. Det er en frivillig pensionsordning for førtidspensionister, hvor man selv betaler et par hundrede kroner om måneden, mens kommunen lægger 2/3 oveni dette beløb. Beløbet er temmelig lavt og giver ikke en reel kompensation for det tab af indtægt, som overgangen til folkepensionen betyder. Det er dog vigtigt, at alle førtidspensionister er opmærksomme på denne mulighed.

Naturalieydelser Udover de økonomiske ydelser indeholder serviceloven en række naturalieydelser, som er uafhængige af økonomisk grundlag. Her kan nævnes hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, boligskift, hjemmepleje, kørselsordninger og støtte til køb af bil. Selvom man passerer folkepensionsalderen, er man fortsat berettiget til disse ydelser. Der gælder dog nu i praksis andre kriterier for tildeling af disse ydelser. Generelt bliver det sværere at få tildelt dem, fordi man som folkepensionist ofte søger på et rent trivselsgrundlag. For eksempel har der i de seneste år været en klar tendens til, at trivselsbiler bli-

Sværere at få kompensation At blive ældre er altså ikke nogen dans på roser, hvis man har et handicap. Når man ikke længere er i beskæftigelse, har forældreansvar, er aktiv i mange forskellige foreninger og laver frivilligt arbejde, ja, så kan det blive sværere at få bevilget de handicapkompenserende ydelser, som man har behov for. Og økonomisk er det altoverskyggende problem, at man sættes voldsomt ned i indtægt. Handicaporganisationerne lægger hele tiden pres på politikerne for at få bevaret merudgiftsdækningen og for at få sendt et klart signal om, at det ikke er rimeligt, at man henvises til en passiv tilværelse – alene fordi man er blevet ældre. Også i FN handicapkonventionens indledning udtrykkes der bekymring, fordi ældre potentielt er udsat for dobbelt forskelsbehandling. Nærmer du dig selv folkepensionsalderen, kan du kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam for at få et overblik over, hvordan du er stillet, når du overgår til folkepension. ■

* SEL er forkortelse for serviceloven. ** For personer født efter 1. juli1939 og som har fået bevilget førtidspension eller invaliditetsydelse før 1. januar 2002, bevares retten til tillæggene indtil det fyldte 67. år, hvis man umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb.


H A N D I C A P • n y t · n u m m e r 5 · O K TO B ER 2 0 0 9

To undersøgelser fra Ældre Sagen:

Af B e n te R ø d s g a a r d

Ældre er ikke teknologiforskrækkede Ældre Sagen har undersøgt ”Anvendelse af nye teknologiske kommunikationsmidler” blandt ældre. Blandt de adspurgte har 96% mobiltelefon, men 67% af de adspurgte bruger oftere deres fastnettelefon. Personer over 70 år kan bedst lide personlig kontakt. 67 % af de ældste adspurgte på 70 år eller derover har en stationær computer i hjemmet. 87 % bruger primært internettet til informationssøgning og 84 procent på bankforretninger.

En anden undersøgelse fra Ældre Sagen drejer sig om holdninger til teknologiske hjælpemidler, som fx robotstøvsugere. Et flertal er positivt stemt. Dog er der bekymring for, om de nu gør ordentligt rent, og om det, hvis de indføres, betyder nedskæringer på hjemmepleje og den menneskelige kontakt. Tre ud af fire siger nej tak til rengøringshjælp med robotter, hvis det helt eller delvist erstatter den menneskelige kontakt.

Automatiske toiletter, ja tak 84% var venligt stemt over for et automatisk toilet, hvor man både kan blive vasket og tørret uden hjælp af hjemmeplejen eller pårørende. Kun 4% syntes, det lød som en dårlig ide. Man kan læse og downloade begge undersøgelser på Ældre Sagens hjemmeside www.aeldresagen.dk. Søg efter ”Anvendelse af nye teknologiske kommunikationshjælpemidler” og ”Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler”. ■ Hvis det brænder - så husk

10 R ÅD TIL ÆLDRE OG DERE S PÅRØRENDE

Kom ud! Tag ikke noget med. • Hvis det ikke er muligt at komme ud, så søg væk fra ilden og luk døre og vinduer. • Advar andre personer, der er i hjemmet – men gå aldrig ind i et rum, hvor det brænder! • Ring til 112 og alarmer brandvæsenet!

Ældre og brand

Der dør ca. 80 mennesker om året ved brand i Danmark – overvejende ældre mennesker og tit er rygning indblandet. Man kan forebygge ulykker fx ved at have brandalarmer installeret, men desværre har personer over 65 år færrest brandalarmer og sværest ved at vedligeholde dem, skifte batterier osv. Kun godt halvdelen af +65-årige har røgalarmer mod 64 % af hele befolkningen som helhed. Ældre omkommer oftere ved brande end andre aldersgrupper.

Rygning er årsag til ca. halvdelen af alle dødsbrande. Fysiske eller psykiske svækkelser, medicinforbrug og lign. forhøjer risikoen for at komme alvorligt til skade ved en brand. I fremtiden stiger antallet af ældre mærkbart, og for at undgå at antallet af dødsbrande i Danmark stiger i takt med antallet af ældre, må der sættes ind for at forbedre ældres sikkerhed. Derfor denne informationsfolder, som er udarbejdet for at hjælpe ældre – og deres pårørende – med at undgå brandulykker i hjemmet.

Yderligere eksempler af denne informationsfolder fås hos:

Forebyg brand

Boliger sikres ved at

Du kan forebygge brand ved at bruge ti enkle råd fra beredskabsstyrelsen.

6) Installere røgalarmer og huske at skifte batterier en gang årligt. Fortælle naboerne, at du har røgalarm. Ryg aldrig i sengen. 7) Have nye elektriske apparater, som er Hvis du ryger, hav et stort glas vand ved mere sikre, da de ofte slukker selv efter en siden af, så du kan slukke en glød. tid. Pas på med løsthængende tøj – især 8) Have telefon i soveværelset, så du hurtigt af kunststof, når du laver mad eller har kan ringe 112 fra sengen. tændt levende lys. 9) Holde trappearealer og gange frie, så du Undgå åben ild og rygning, hvis du bruhurtigt kan komme ud. ger stærk medicin eller indtager alkohol. 10) Tænke over hvordan du lettest kommer Hvis du ikke går godt eller hurtigt, så husk ud af boligen, hvis der opstår brand. at have en telefon ved siden af dig, når du laver mad, har levende lys eller ryger. Folderen er udarbejdet af en faglig arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Ældre Sagen

131496_u_adr.indd

1) 2) 3)

4) 5)

Over 65årige er meget udsatte ved alvorlige brandulykker • Det er dog ikke særlig besværligt at sikre sig bedre mod brand • Omtanke er det vigtigste middel

1

8/30/01, 4:10 PM

Hvis uheldet er ude og det brænder så: Kom ud. Tag ikke noget med. Hvis det ikke er muligt at komme ud, så søg væk fra ilden og luk døre og vinduer. Advar andre personer, der er i hjemmet – men gå aldrig ind i et rum, hvor det brænder. Ring 112 og alarmer brandvæsnet. Du kan se en hel brochuren med rådene og printe den ud på www.aeldreviden.dk/fagomraader/forebyggelse/brand.html

41

En million danskere bruger ikke computer Danmark har over en mio. itanalfabeter. En mio. danskere har nemlig aldrig brugt en computer, det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er særligt ældre og danskere uden eller med kort uddannelse, der befinder sig i gruppen med de ringeste computerbrugere. Kilde: Politiken 20.5.2009. Hvor mange ældre har internet hjemme? 60% af de 60-69-årige har adgang til internettet hjemmefra. 27% af de over-70-årige har adgang til internettet hjemmefra. Kilde: It og Telestyrelsen 2006. Ældre går glip af informationer Ældre går glip af informationer. 38% af de 60 til 74-årige har aldrig brugt internettet, det viser tal fra 2008 fra Danmarks Statistik. Ældre Sagen og Ældremobiliseringen advarer derfor mod, at myndigheder som fx SKAT, kommuner og organisationer kun lægger informationer ud på deres hjemmesider. Som et eksempel nævnes, at Movia er holdt op med at trykke køreplaner for A- og S-busserne, og at DSB også skærer ned på køreplanerne til togene. I stedet henvises man til at printe en køreplan ud fra nettet eller få togtiderne på sms. Også dette opfatter Ældre Sagen som et svigt mod borgerne, der ikke har it-kundskaber. Kilder: Morgenavisen JyllandsPosten 30.3. og 24timer 2.4.2009. Få gode råd og test dig selv It- og Telstyrelsen har gode råd om nethandel og priser på teleydelser på www.it-borger.dk. På siden kan du også teste dine It færdigheder og få gode råd. Viden om ældre mennesker Videnscenter på Ældreområdet har en hjemmeside med mange informationer om ældres liv. For tiden kan man læse om trivsel i plejeboligen. Man kan abonnere på et nyhedsbrev på www.aeldreviden.dk eller kontakte videnscentret på tlf. 39 40 10 10.


Handicap·nyt

Kanotur uanset handicap www.egmont-hs.dk

RESPEKT - udvikler hele mennesker!

Egmont Højskolen tilbyder enestående menneskelige, faglige og fysiske rammer, midt i skoven og ud til vandet, kun 30 km fra Århus. Vores moderne, lyse værelser er alle handicapegnede. Et semester indeholder studieture, temauger, koncerter, foredrag m.m. Vælg mellem 18 eller 42 ugers kursus fra august eller et 24 ugers kursus fra januar.

Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf. 87 81 79 00 mail@egmont-hs.dk

Solidaritet · Myndighed · Værdighed

Specialsyet tøj

tilpasset dine behov

Du kan også!

Vore kanoer er specialbyggede til at kunne kompensere for dit individuelle handicap. Vi sejler på Gudenåen og søerne omkring Ry. Din Hjælper skal ro med dig i kanoen, vi sørger for sikkerheden og det praktiske på turen. Vi overnatter på kanolejrplads ved åen i store tippier der er opvarmet af bål. Kontakt Handikano på 30295304 Eller se mere på www.handikano.dk

Bliv handicaphjælper hos HandiHelp Nu hvor borgere med den ny ordning om Borgerstyret Personlig Assistent (BPA) selv kan vælge, hvem de ønsker handicaphjælpere fra, oplever HandiHelp en stor efterspørgsel på netop vores hjælperordning.

§

Vi søger derfor dig, der er interesseret i at yde en god, faglig kompetent og Ikke mindst nærværende handicaphjælp i dit nærområde – og gør en forskel for borgerne. Vi tilbyder vores handicaphjælpere:

Speciale: HANDICAPTØJ, DUNTØJ, KØREPOSER OG REGNSLAG v/ Una Pedersen Kærmosevej 10 · 5260 Odense S Tlf. 66 17 70 16 www.rostgaarddesign.dk e-mail: una@rostgaarddesign.dk

Kurser Vores serviceydelse er af høj kvalitet, der tilbyder vi løbende kurser, som gør at du altid er fagligt godt klædt på til. Attraktiv løn Løn med alle gældende tillæg Et fleksibelt arbejde Deltidsarbejde, fuldtidsarbejde, eller studiearbejde ud fra dine egne ønsker og ikke mindst kvalifikationer Det perfekte match En database hvor du selv aktivt og målrettet kan søge brugere at arbejde for. Ring og få en snak med vores rekrutteringsafdeling på 39206464 www.handihelp.dk gitte@handihelp.dk Omøgade 8, st.th. - 2100 København Ø


Handicap·nyt

Bliv godt kørende da n m a r ks stø rste m i n i bu s c e nte r!

Lej, køb og sælg handicapbiler

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med specialindrettede Minibusser overalt i Danmark. Altid mere end 80 nye Minibusser på lager. Leveringstid 2-4 uger.

Klik ind på handiauto.dk og lej: personbiler, busser og minibusser eller sælg: din brugte handicapbil eller bus til os

- Også gode brugte busser på lager!

Hv i dk æ rv ej 4 · 5 2 5 0 O d e n s e sv · Tl f.: 6 3 15 2 000 r u n ev ej 4 · 8 2 1 0 År H u s v · Tl f.: 8 6 24 8 42 3

w w w. m oto r b y e n . d k

Børneplejesenge … og mere

Timmy

Lotte

Hannah

MESSENYHED

Højdeindstillelig babytremmeseng til forældre i kørestol.

PÅ GENSYN

2010

Olaf

www.handiauto.dk - Telefon: 3920 6464

Emma Nordic*

MESSENYHED

Klassisk plejeseng, dog samtidigt et pænt, robust møbel.

* Lever op til den Nordiske Kravspecifikation for indstillelige senge til handicappede børn. Vi har fem grundforskellige modeller børneplejesenge med et hav af tilpasningsmuligheder - kontakt os for vejledning!

Plantagevej 7 E DK-6270 Tønder fon +45 7374 4073 info@kayserbetten.dk www.kayserbetten.dk


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Magasinpost UMM ID nr. 42111

Livskvalitet gennem uafhængighed® Nakkestøtte

Lændestøtte

Rygstøtte Siddevinkel Sædedybde-højde

Ring efter stolebussen... Kan du ikke komme til os, kommer vi gerne til dig.

Nova

Vi er alle forskellige! Vi sidder med andre ord ikke alle godt i den samme stol. Det er derfor, vi tilpasser stolen til den enkelte. Du kan mærke, når stolen har den rette sædehøjde og sædedybde. Besøg en af vores forhandlere og prøv det selv.

Tango

Dansk kva 10 års stelg litet aranti

Nova

Kontakt os for information, hjemmebesøg og brochurer på tlf. 63 83 83 83 • www.farstrup.dk

2009.5 - Oktober  

Handicap Nyt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you