Page 1

KOL KONFERENCE 19. november 2012 // Bojesen, Axeltorv


INDHOLD 6 10

Workshops: Process, tema og struktur Juryen Else Smith // Sundhedsstyrelsen Inge Kristensen // Region Hovedstaden Johannes Flensted-Jensen // Danmarks lungeforening Lill Moll Nielsen // almen praksis Karin Helweg-Larsen // Regionsrådet, Hovedstaden Peter Lange // Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Kristian Lund // Dagens Medicin

13

Hvad sker der internationalt, som giver bedre resultater end i Danmark? Jørgen Vestbo // professor, dr.med., Odense Universitetshospital Ronald Dahl // professor, overlæge, dr.med., Aarhus Sygehus

Indhold // KOL KONFERENCEFORTSÆTTES 2012 // 3 / 116 >


16

Patienter bliver ressourcesvage i et specialiseret sundhedsvæsen – Erfaringer med en succes Morten Sodemann // overlæge, professor i indvandrermedicin og global sundhed, Odense Universitetshospital

19

De prioriterede 9

21

Workshop 1: Tidlig opsporing og behandling Peter Lange // overlæge, dr.med., professor, Lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital.

55

Workshop 2: Overgange, organisation og struktur Jens Søndergaard // professor i almen medicin, Syddansk Universitet (interview).

86

Workshop 3: Holdninger og politik Johannes Flensted-Jensen // bestyrelsesformand for Danmarks Lungeforening. Indhold // KOL KONFERENCE 2012 // 4 / 116


Regitze Siggaard // Moderator


WORKSHOPS: PROCESS, TEMA OG STRUKTUR

WORKSHOPS: Process, tema og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 6 / 116


Workshops: Process Dagen var tilrettelagt som et hårdt program, hvor arbejdet med at frembringe løsningsforslag til de 5 temaer kørte efter planen nedenfor.

For effektivt at kunne behandle de mange løsningsforslag fra bordene blev alt input opsamlet via det interaktive iPad system.

Workshop 1 Frokost Workshop 2 Workshop 3 Prioritetsafstemning

Hvert af de 25 borde i salen dannede således en arbejdsgruppe der kunne arbejde med 3 temaer i alt.

WORKSHOPS: Process, tema og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 7 / 116


Workshops: Tema Workshop 1 // Tidlig opsporing og behandling – gør vi det, vi ved, vi skal? Gør patienten?

Workshop 2 // Overgange, organisation og struktur

Workshop 3 // Holdninger og politik

WORKSHOPS: Process, tema og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 8 / 116


Workshops: Struktur 1// INTRODUKTION Hvert tema blev åbnet med en introduktion, hvor forskellige oplæg blev præsenteret, som inspiration til bord-grupperne

4// NOMINERING Juryen fik 10 min til at udvælge og nominere maksimum 8 af de indsamlede forslag til den efterfølgende afstemning

2// BRAINSTORM Hvert bord fik 10 min til at brainstorme over konkrete ideer, små som store på iPad’en

5// AFSTEMNING Hvert bord fik 10 min til at læse og stemme på de nominerede forslag. De 3 forslag der fik flest stemmer gik videre til den endelige afstemning om de bedste forslag

3// KONKRETISERING Hvert bord fik 20-30 min til at konkretisére op til 2 løsningsforslag per bord og skrive dem ind på iPad’en

WORKSHOPS: Process, tema og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 9 / 116


JURYEN Else Smith // Sundhedsstyrelsen Inge Kristensen // Region Hovedstaden Johannes Flensted-Jensen // Danmarks lungeforening Lill Moll Nielsen // almen praksis Karin Helweg Larsen // RegionsrĂĽdet, Hovedstaden Peter Lange // Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Kristian Lund // Dagens Medicin

ďťżJuryen // KOL KONFERENCE 2012 // 10 / 116


Juryen //


Juryen Juryens rolle var løbende under konkretiseringen og i den efterfølgende nomeringstid til hvert tema, at ud­vælge maksimum 8 af salens løsningsforslag, som der efterfølgende skulle stemmes om. Juryen bestod af: Else Smith // Sundhedsstyrelsen Inge Kristensen // Region Hovedstaden Johannes Flensted-Jensen // Danmarks lungeforening Lill Moll Nielsen // almen praksis Karin Helweg-Larsen // Regionsrådet, Hovedstaden Peter Lange // Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Kristian Lund // Dagens Medicin

Juryen // KOL KONFERENCE 2012 // 12 / 116


HVAD SKER DER INTERNATIONALT, SOM GIVER BEDRE RESULTATER END I DANMARK?

Hvad sker der internationalt, som giver bedre resultater end i Danmark? // KOL KONFERENCE 2012 // 13 / 116


Jørgen Vestbo // Professor, dr.med., Odense Universitetshospital


Ronald Dahl // Professor, overlĂŚge, dr.med., Aarhus Sygehus


PATIENTER BLIVER RESSOURCESVAGE I ET SPECIALISERET SUNDHEDSVÆSEN – Erfaringer med en succes

Patienter bliver ressourcesvage i et specialiseret sundhedsvæsen // KOL KONFERENCE 2012 // 16 / 116


Morten Sodemann // OverlĂŚge, professor i indvandrermedicin og global sundhed, Odense Universitetshospital


Patienter bliver ressourcesvage i et specialiseret sundhedsvæsen – erfaringer med en succes I et tiltagende specialiseret sundhedsvæsen er det blevet en ekspertopgave at skabe hensigtsmæssige, fagligt styrede patientforløb. Ikke alle led i behandlerkæderne er lige stærke, og nogle led har det med at springe af for tidligt. Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital har på godt og ondt været tæt på sundhedsvæsenets maskinrum, men heldigvis er det ikke så svært at smøre og styrke de svage led i kæden, hvis man kender faldgruberne.

Morten Sodemann // Overlæge, professor i indvandrermedicin og global sundhed, Odense Universitetshospital PATIENTER BLIVER RESSOURCESVAGE ... // KOL KONFERENCE 2012 // 18 / 107


DE PRIORITEREDE 9


De prioriterede 9 1 // O  purtunt screening af alle rygere over 35 år (efter sst's anbefalinger) som forpligtes af almen praksis workshop 1/4

5 // Opgradering af patientens indsigt i diagnose, sværhed og behandling workshop 2/13

6 // Brug datafangst! workshop 2/22

2 // K  OL kan behandles workshop 3/2

7 // Kvæl KOL!! workshop 3/14

3 // P  roaktiv opsporing til sårbare grupper workshop 1/20

8 // Det er muligt – det er aldrig for sent workshop 3/21

4 // K  end dit lungetal Fev1i % workshop 1/8

9 // Økonomisk incitaments­kultur som præmierer tværsektorielt samarbejde workshop 2/14

De prioriterede 9 // KOL KONFERENCE 2012 // 20 / 116


Workshop 1 //

TIDLIG OPSPORING OG BEHANDLING – Gør vi det, vi ved, vi skal? Gør patienten?


Peter Lange // OverlĂŚge, dr.med., professor, Lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital.


Tidlig opsporing og behandling – Gør vi det, vi ved, vi skal? Gør patienten? Professionelle følger ikke de allerede anerkendte guidelines for behandling af sygdommen. Mere end 60 pct. af patienterne følger langt fra behandlingen eller ender helt ude af behandling. Det vil sige, at KOL-syge såvel som sundhedsprofessionelle har et stort compliance problem. Måske er løsningen identisk for begge grupper? Hvad skal der til for at få iværksat tidlig opsporing? Hvem kan løse problemet, hvis ikke den praktiserende læge skal være flaskehalsen? Hvilken rolle kan apoteker, fagforeninger, patientorganisationer, kommuner og andre påtage sig for at komme igennem med denne opgave?

Peter Lange // Overlæge, dr.med., professor, Lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital. 1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 23 / 116


1

Værdighed for KOL patienter Hvilket problem løser det?

> Mindre skyld og skam. > Øget interesse i at få stillet en diagnose. Beskrivelse af løsningen:

> Nytænkende kampagne i nærmiljø og italesættelse. > Højere prioritering på politisk plan. > Flere ressourcer. > Kompetenceløft. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> KOL ptt. tør stå frem. > Inspiration for andre. > Borgere i risiko tør blive diagnostiseret.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 24 / 116


2

Styrkelse af samarbejde mellem sundhedscenter og jobcenter Hvilket problem løser det?

> Tidlig opsporing. Vi får fat på borgere som ikke kommer hos egen læge. Beskrivelse af løsningen:

> Spirometri undersøgelse i sundhedscenter i samarbjede med praktiserende læger. Der udarbejdes arbejdsgange mellem praktiserende læge og sundhedsprofessionelle der varetager spirometri. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Tidlig diagnosticering af flere og mulighed for tidlig intervention.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 25 / 116


3

Kend din lungefunktion Hvilket problem løser det?

> Manglende viden om folks lungefunktion og identifiserer risikopatienter. > Medansvar for egne lunger. Beskrivelse af løsningen:

> National lungekampange. Målinger hos egen læge, på virksomheder, sportsklubber og andre steder hvor sundhed er i fokus. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere kol-patienter bliver identificeret tidligt.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 26 / 116


4

Opurtunt screening af alle rygere over 35 år (efter sst’s anbefalinger) som forpligter almen praksis Hvilket problem løser det?

> Man vil “fange” en större del af patienter tidligt (tidligere). Beskrivelse af løsningen:

> Lungefunktions måling forpligtes af den danske kvalitetsmodel. > (ny tekst på cigaretpakker – få målt din lungefunktion hvert år). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Der “fanges” 25 - 30 % af de undersögte, som ellers ikke ville findes.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 27 / 116


5

Pust for livet Hvilket problem løser det?

> Gennemføre spirometriundersøgelse hos risiko borgere som er rygere eller udsat for røg, gasser eller støv på arbejdspladsen og få lavet en persolig lungehandlingsplan. Beskrivelse af løsningen:

> Risikoborgeren bliver informeret om risiko for udvikling af sygdom og lungefunktionsfald, samt få en personlig handlingsplan. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere spirometrier, færre rygere.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 28 / 116


6

Indfør en generel lungetest til en bredere kreds af borgere Hvilket problem løser det?

> Man stigmatiserer ikke rygerne og borgere med risikoarbejde ved at lave egenrelle tilbud til flere grupper af borgere. Man opsporer samtidig blandt borgere, der ikke er i risikogrupperne. Beskrivelse af løsningen:

> Lungetest gennemføres der, hvor borgerne er. Testen kan være en mere lavteknologisk udgave, der ikke kræver sundhedsfaglig ekspertise på et højt niveau. Tilbuddet kan stilles op der, hvor borgeren er, eks. sundhedscentre, virksomheder, genbrugsstationer, offentlige arrangementer, skolen, etc. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Mange flere får foretaget en lungefunktionstest, og flere vil blive opsporet på et tidligt tidspunkt.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 29 / 116


7

Kampagne om KOL og nedsat lungefunktion Hvilket problem løser det?

> Øge kendskabet til KOL og derved efterspørge undersøgelse/spirometri. Beskrivelse af løsningen:

> Forskellige medier, hvor kendte personer opfordrer til at få målt lungefunktionen. Spirometre stilles op forskellige steder fx biblioteket, apoteket. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere spirometrier og flere får stillet diagnosen.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 30 / 116


8

Kend dit lungetal Fev1i % Hvilket problem løser det?

> Opmærksomhed på lungesygdom, tidlig opsporing af KOL. Beskrivelse af løsningen:

> Nem adgang til spirometri. Apotek egen læge, skoler, sundhedscentre. Kampagner spirometri busser. > Incitamenter for de praktiserende læger a la nhs. > Borgerne skal selv kunne se sin sundhedsprofil på sundhed,dk, og fev1 skal være tydeligt markeret. Telemedicin kan sikre at målinger overføres mange steder fra. Et fald vil dermed blive synliggjort. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Lungetlal bliver ligeså efterspurgt som blodtryk, kolesterol og blodsukker.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 31 / 116


9

Sundhedstjek til arbejdsløse Hvilket problem løser det?

> Vi fanger de socialt udsatte, som ikke af sig selv opsøger hjælp. Beskrivelse af løsningen:

> Som led i opfølgningssamtaler til arbejdsløse til­ bydes sundhedstjek, herunder rådgivning og medicin til rygestop (tilskud eller betalt medicin). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Opsporing af flere med KOL, flere rygestop blandt socialt udsatte grupper, derved mere lighed i sundhed.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 32 / 116


10

Fokus på måling af lungefunktion Hvilket problem løser det?

> Tidlig sporing og generelt fokus på sygdommen. Det skal være en rutine at måle lungefunktion ligesom blodtryk, vægt etc. Beskrivelse af løsningen:

Spirometri skal have obligatorisk status på lige fod med blodtryk ved kliniske undersøgelser i almen praksis og på hospital for målgruppen. Dvs: > Spirometri ved alle undersøgelser i almen praksis (økonomisk incitament i stil med eksemplet fra england – ikke afregning per spirometri udført, men per patientandel, dvs afregning udløses ved stor andel patioenter spirometreret). > Tilsvarende på hospitalet ved alle indlæggelser (inkl. i den danske kvalitetsmodel) på alle afdelinger. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Tidlig diagnose dvs mindre progression. 1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 33 / 116


11

KOL teams Hvilket problem løser det?

> Høj kvalificerede spirometrier og tolkninger. Beskrivelse af løsningen:

> Sikre uddannelse og træning af alle som gennemfører spirometrier. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedret diagnosticering for alle.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 34 / 116


12

Honorering af kvalitet (fremfor aktivitet) Hvilket problem løser det?

> Fokusskift fra aktivitet til kvalitet. Beskrivelse af løsningen:

> Tvungen indrapportering til dak-e af alle KOL patienter i almen praksis samt honorering efter antal og opfyldelsesgrad af kvalitetsmål. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Fokus på kvalitet, mulighed for at sammenligne med andre praksis og flere nydiagnosticerede.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 35 / 116


13

Opsøgende teams for udsatte grupper, sygeplejersker med back up i speciallägerne Hvilket problem løser det?

> Fanger udsatte grupper. Beskrivelse af løsningen:

> Fleksible lösninger, mobilt lungeteam, > Indsats på tvärs af specialer, faggrupper og sektorer som kan opsöge udsatte grupper og tilbyde fleksible lösninger og let adgang. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Man finder og fanger betydelig flere i de udsatte grupper.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 36 / 116


14

Bedre screening i praksis Hvilket problem løser det?

> Vi skal være bedre til at følge sundheds­styrelsens anbefalinger for tidlig opsporing. Beskrivelse af løsningen:

> Interviewguide til lægerne, fx pop-up. Spirometri skal være en del af forebyggelses­undersøgelserne hos lægen på lige fod med blodtryk etc. Kan være koblet til kørekortsattester, graviditetsundersøgelser og andre rutineundersøgelser. Obligatorisk at have spirometer i praksis samt kvalificeret personale. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere patienter opspores tidligere.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 37 / 116


15

Forebygge rygedebut Hvilket problem løser det?

> Undgå de unge starter med at ryge og derved udvikler rygerelaterede sygdomme senere i livet. Beskrivelse af løsningen:

> Lovkrav om undervisning i rygningens konsekvenser i et teenageperspektiv samt strukturel forebyggese fx ved at øge priserne på tobak og gøre adgangen sværere (systembolag for tobak). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre unge får rygedebut, færre unge køber tobak.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 38 / 116


16

Screening generelt hos +35 årige Hvilket problem løser det?

> Fanger rigtig mange ikke-kendt KOL. Beskrivelse af løsningen:

> Indkaldes hvert 5. År til spirometri. Brev fra sundhedsstyrelsen om at gå til sundheds­centeret. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere får stillet korrekt diagnose.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 39 / 116


17

Møde potentielle KOL-patienter hvor de er – ude i forskellige sammenhænge Hvilket problem løser det?

> Får fat i borgere som ikke selv opsøger læge eller udredning for KOL. > Møde borgere/forbrugere i øjenhøjde. Beskrivelse af løsningen:

> Kvalificerede spirometrier på deltagere/ publikum/forbrugere ved koncerter, sportsbegivenheder, på arbejdspladser og i indkøbs­­centre. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Finder flere KOL-patienter. > Flere søger egen læge mhp udredning. > Øger borgeres bevidsthed om KOL og KOL-symptomer.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 40 / 116


18

Spørg om rygning Hvilket problem løser det?

> Rygning bliver gjort til et sundhedsmæssigt problem og ikke blot en baggrundsinformation. Beskrivelse af løsningen:

> Sundhedspersoner skal spørge om rygning, og følge op med fx spørgsmål om interesser for at holde op og tilbyde rygestoptilbud, herunder fx lungefunktionsmåling. Turde spørge og måske på en nu måde. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre rygere.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 41 / 116


19

Spirometri på arbejdspladser Hvilket problem løser det?

> Forebygge udvikling af lungefunktions­nedsættelse. Beskrivelse af løsningen:

> Tilbud om lungefunktioner på alle støvende arbejdspladser. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedret arbejdsmiljø.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 42 / 116


20

Proaktiv opsporing til sårbare gruppe Hvilket problem løser det?

> Finde de patienter, som ikke nås ved andre tiltag og bidrager til forebyggelse af sygdommen med rygestop blandt familiemedlemmer. Beskrivelse af løsningen:

> Målrettet borgernær indsats f. Eks. Udsatte bolig kvarter, hjemmeplejen osv. > Screeningstilbud på arbejdspladsen. > Implementering af sst,s retningslinjer via praktiserende læger. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Give patienterne bedre og længere liv en kost­ effektiv indsats, som er skalerbar.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 43 / 116


21

Incitamenter til iværksættelse af rygestop Hvilket problem løser det?

> Den ledige kapacitet til rygeafvænning udnyttes. > Flere ophører med at ryge. Beskrivelse af løsningen:

> Der skal være adgang til rygestop hvor patienten kan nås. > Lungemedicinsk afdeling, kommunens sundhedscenter egen læge. > Tilskud til rygestopmedicin til diagnosticerede KOL patienter. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere tilmeldinger til rygestopkurser. > Flere målinger af fev1 registreres.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 44 / 116


22

Sundhedtjek med spirometri på arbejds­ pladserne og jobcentrene Hvilket problem løser det?

> Fanger dem som ikke går til lægen. Beskrivelse af løsningen:

> Virksomhederne skal honoreres for sundhedstjek. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Opsporing af symptomfri patienter, som ellers ikke ville være gået til lægen..

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 45 / 116


23

Gøre KOL/rygestop/ ikke rygning Hvilket problem løser det?

> Øget fokus på rygningens konsekvenser. Beskrivelse af løsningen:

> Kendte, smukke, vellidte og vigtige mennesker reklamerer for ikke-rygning. > Kampagne i stil med stop aids i 1980erne. > Eller kampagne (med modsat fokus) i stil med prince-reklamerne fra 1980/90erne. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Fokus i befolkningen på rygning og rygestop.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 46 / 116


24 Arbejdsmiljøsmiley Hvilket problem løser det?

> Begrænser eksponering af skadelige stoffer på arbejdspladser og øger opmærksomheden på fysisk arbejdsmiljø og giver grundlag for at vise man er en ansvarlig virksomhed, som kan bruges til at brande sig ifbm rekruttering osv. Beskrivelse af løsningen:

> Arbejdstilsynet varetager en smileyordning og der kan tilbydes spirometri til udsatte grupper på arbejdspladserne (KRAM for relevante personer). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Tidlig opsporing og forebygelse af KOL.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 47 / 116


25

Sundhedsinformation i skolerne med fokus på (bl.a.) lungernes funktion Hvilket problem løser det?

> At der ikke er kendskab til lungernes funktion og symptomerne på lungesygdom. Herunder rygnings indflydelse på lungefunktion. Beskrivelse af løsningen:

> At sundhedsinformation tidligt i skole­forløbet indgår i undervisningen med fokus på livsstil, rygning og kronisk sygdom her­under lungernes funktion og sygdomme i lungerne. Informationen skal professionaliseres og målrettes målgrupperne, så bud­skabet bliver vedkommende. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre, der starter med at ryge.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 48 / 116


26

Ambassadører for rygestop i folkeskoler og ungdoms­uddannelser Hvilket problem løser det?

> Forebyggelse af rygestart i en tidlig alder. Beskrivelse af løsningen:

> Elever uddannes som rygestopambassadører og bliver rollemodeller. Sundhedsplejerske involveres og laver evt spirometri. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Nedgang i statistikken over unge rygere.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 49 / 116


27

Autoriserede rygestop klinikker Hvilket problem løser det?

> Professionel rådgivning med uddannede rygestop instruktörer. Beskrivelse af løsningen:

> Etablerer rygestopprogrammer med forlöb > Der skal gives tilskud til rygestop medicin på linje med andre misbrugsmediciner > Alle programmer med rygestop skal väre omkostningsfri, da en stor del af ”gruupen” ikke har ökonomi til “selvbetaling” > Kampagner skal ikke väre fordömmende, men fokusere på et liv med frisk luft, mindre träthed og mere indbydende. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Öge antallet af folk der önsker at holde op med at ryge, og färre dödelighed. > Akutte forlöb vil falde drastisk meget hurtigt. 1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 50 / 116


28

Tobaksindustrien skal gennemføre årlige spirometrier for deres forbrugere Hvilket problem løser det?

> Dem der tjener pengene skal tage ansvar. Beskrivelse af løsningen:

> Tobaksindustrien skal tilbyde spirometrier til deres kunder samt vejledning.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 51 / 116


29

Forebygge rygestart Hvilket problem løser det?

> Fald i antallet af rygere og dermed KOL patienter. Beskrivelse af løsningen:

> Sundhedfag i skolen. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Sundere børn og forhåbentlig færre nye rygere.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 52 / 116


30

National lunge task force med særlig kompetence i både ‘morten sodemann pædagogik’ men også intern medicin for at sikre at multisygdom også håndteres Hvilket problem løser det?

> Fjerner mangel på stolthed i specialet. Beskrivelse af løsningen:

> Udannelse. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Ny energi og geist skal rejses.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 53 / 116


31

Skylden skal tages ud af KOL sygdommen Hvilket problem løser det?

> Vi undgår selvstigmatisering. > Det er legitimt at søge hjælp. Det er ikke skamfuldt hvis det ikke lykkes med rygestop. Beskrivelse af løsningen:

> Kampagner. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Friere tale i det offentlige rum.

1 // Tidlig opsporing og behandling // KOL KONFERENCE 2012 // 54 / 116


Workshop 2 //

OVERGANGE, ORGANISATION OG STRUKTUR – hvad skal der til for at styrke overgangene i hele patientforløbet?


Jens Søndergaard // Professor i almen medicin, Syddansk Universitet


Overgange, organisation og struktur – hvad skal der til for at styrke overgangene i hele patientforløbet? Dårlig kommunikation forhindrer gode patientforløb. Aktørerne samarbejder ikke som ét behandlerteam (almen praksis/hospital/kommune). Dårlig organisation og samarbejde instanserne imellem og kommunikationen om patienten er ikke konsistent hele vejen gennem behandlerkæden. Konsekvensen er, at der mangler en helhedsorienteret stratificering med struktureret “tildeling” af tilbud til den enkelte patient. Patientforløb bliver fragmenterede, og koordinering mellem indsatser er utilstrækkelig eller ikke tilstedeværende. Tænketanken peger også på manglende kompetence og viden blandt sundhedspersonale i alle led. Jens Søndergaard // Professor i almen medicin, Syddansk Universitet 2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 57 / 116


1

Audits Hvilket problem løser det?

> Styrker samarbejdet mellem almen praksis, hospital og kommune. Beskrivelse af løsningen:

> Afholdelse af audits omkring henvisninger og epikriser. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedre samarbejde til fordel for KOL patienten.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 58 / 116


2

Bedre IT – nu gider vi ikke vente længere Hvilket problem løser det?

> De fleste. Beskrivelse af løsningen:

> Fælles IT med skabeloner alle sektorer og patienter er enige om. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre genindlæggelser og større tilfredshed.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 59 / 116


3

Fælles journalskabeloner Hvilket problem løser det?

> Sikrer at relevante oplysninger indsamles ens og relevant. Beskrivelse af løsningen:

> Fælles tværsektoriell IT-skabeloner i journal­ moduler. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre fejl, hvis det kan løses.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 60 / 116


4

Klart defineret tovholdere Hvilket problem løser det?

> Uklarhed om hvor ansvaret for den enkelte patient ligger (kommune, alm. praksis, hosp.). Beskrivelse af løsningen:

> Det skal i det/de systemer som hver enkel sundhedsperson anvender kunne ses, hvem der har ansvaret for det specifikke sygdomsområde. Systemet skal highlighte hvis der ikke er valgt en tovholder. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Entydigt placeret ansvar.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 61 / 116


6

En NEM-reguleret ‘Cloud’ med relevant information Hvilket problem løser det?

> Fælles oplysninger til rådighed for alle. Beskrivelse af løsningen:

> IT... Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre dobbelt-undersøgelser.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 62 / 116


7

IT over patientforløb information Hvilket problem løser det?

> At relevante data er tilgængængelig på den enkelte patient cpr.nr. Beskrivelse af løsningen:

> Sammenkøring af registre ( medicin, undersøgelser, FEV1, etc.). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Hurtig relevante data på den enkelte patient som kan forebygge evt. Indlæggelser.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 63 / 116


8

Fælles skolebænk (Personligt kendskab på tværs af sektorgrænser) Hvilket problem løser det?

> Manglende tillid og forudfattede meninger om hinandens formågen og holdninger. Beskrivelse af løsningen:

> Fælles kurser, møder og workshops Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Mere smidigt samarbejde og bedre implementering af forløbsprogrammer.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 64 / 116


9

Behov for fælles elektronisk platform (på tværs af sektorgrænser) Hvilket problem løser det?

> Styrke kommunikation mellem primær og sygehussektor. Beskrivelse af løsningen:

> Udsatte patienter. > Kroniske patienter med Mange forskellige sygdomme og polyfarmaci har svært med at tale for sig, derfor en god og nem kommunikationssytem er vigtig. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedre Patient manegement og forløb.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 65 / 116


10

Kommunikation – fälles elektronisk infrastruktur Hvilket problem løser det?

> Opdateret adgang til relevante data. Beskrivelse af løsningen:

> Patienter, sundhedspersonale – alle skal have mulighed for at skrive i journalen. Adgang via sygesikringskortet. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Undgå fejl. Relevant behandling af den enkelte.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 66 / 116


11

Opfølgende hjemmebesøg efter hospital Hvilket problem løser det?

> Giver mere tryghed hos patienterne, færre genindlæggelser og utilsigtede hændelser. Beskrivelse af løsningen:

> Baseret på udskrivning fra hospital (alle får udfyldt epikrise) visiterer hosp, hvem der har behov for et opfølgende hjemmebesøg (prak.læge og hjemmesygeplejerske) – de sikrer, at der ligger en plan for patienten. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre uhensigtsmæsssige genindlæggelser og utilsigtede hændelser, og højere oplevelse af tryghed hos patienterne.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 67 / 116


12

Sundhedskort skal indeholde relevante journal oplysninger (på tværs af sektorgrænser) Hvilket problem løser det?

> Bedre kommunikation ml. Rette instanser, prakt læger, kommuner, hospitaler, patient/borger, pårørende. ( r indoprere en chip i eks.vis øreflip, hvor alle relevante journaloplysninger indgår). Beskrivelse af løsningen:

> Bedre kommunikation, alle oplysninger skal være i sundhedskortet. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> En bedre kvalificeret behandling med et større overblik – der sikres bedre behandlingsforløb.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 68 / 116


13

Opgradering af patientens indsigt i diagnose, sværhed og behandling Hvilket problem løser det?

> Patienter bærer vigtig oplysninger mellem sektorer og styrker “empowerment”. Beskrivelse af løsningen:

> Patienter med smart phone lagrer kerne oplysninger via en app (oplysninger som saturation, fev1, lungemedicin, bmi). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Patienten spørger direkte til relevanter data, og relevante personer (kommunen, prak.læge og sekundær sektor) har adgang til disse oplysninger. Papir udleveres til de patienter der ikke har smart phone.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 69 / 116


14

Økonomisk incitaments­ kultur som præmierer tværsektorielt samarbejde Hvilket problem løser det?

> Nedbryder silotænkning og motiverer tværsektorielt samarbejde, forløbsprogrammer kan konkretisreres. Beskrivelse af løsningen:

> Nationale forpligtende forløbsprogrammer hvor der ikke er frit valg på alle hylder. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> KOL patienter får den samme behandling på rette tid og sted.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 70 / 116


15

Genopfinde samtalen Hvilket problem løser det?

> Aktørene lærer hinanden at kende, letter kommunikation og henvendelse bliver mere målrettet som letter overgange. Beskrivelse af løsningen:

> KOL team, med fælles fora, møder tværsektorielt, på det nivå man er. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedre patient tilfredshed i forbindelse med udskrivelser.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 71 / 116


16

Fælles journal på tværs af sektorer Hvilket problem løser det?

> Manglende helhed i behandlingen. Beskrivelse af løsningen:

> En fælles journal. Man skal kunne sortere på diagnoser mv., men alle sundhedspersoner skal have adgang. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Mere sammenhængende indsats og mere rationelle arbejdsgange (ingen dobbeltarbejde, målinger mv.).

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 72 / 116


17

Patient ejede og bårede data Hvilket problem løser det?

> Sikrer dataudveksling over sektorgrænser. Beskrivelse af løsningen:

> Der skabes borgerrum i f.eks. Cloud til opbevaring af borgernes data. Herunder borgerens egne oplevelser/observationer. Borgeren har beslutningsretten ift hvem der kan se hvilke data. Data skal kunne præsenteres struktureret. > Mulighed for kombination med kommunikationsfunktion – interaktivt. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Borgeren oplever helhedsblik og større ejerskab. Engageret og medinddraget borger. > Sundhedsprofessionelle oplever øget tilgang til relevante data. Sundhedprofessionelle får adgang til borgerformulerede data.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 73 / 116


18

Klæde KOL patienten bedre på til at navigere i sundhedssystemet Hvilket problem løser det?

> Det styrker patientens egenomsorg og giver dem en følelse af kontinuitet i overgangene mellem sektorerne og faggrupperne. Beskrivelse af løsningen:

> Patientuddannelse, information om patient­ foreninger og tilbud i lokalområdet. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Patienten tager ansvar for og stiller krav til sin behandling. Patienterne ved hvor de kan/skal henvende sig.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 74 / 116


19

Kontinuerlig tværsektoriel dialog Hvilket problem løser det?

> Forpligtende aftaler. Afgrænsning af opgaver. Nedbryde os/dem tænkning. Kende og respektere hinandens arbejdsbetingelser og behov. Øget tilgængelighed til data. Beskrivelse af løsningen:

> Møder med klart formål og produkt. Data drevet dialog, Evaluering på baggrund af data strømning. Diskutere løsninger: hvilke data er relevante at bruge for at understøtte forløb på tværs af sektorgrænser. Løse lokale problemstillinger. Opbygge kultur, hvor vi alle har det fælles mål at behandle patienten. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Afdækning af uhensigtsmæssige forretningsgange og skabe bedre fælles løsninger.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 75 / 116


20

Direkte kordinering mellem udgående hospitals kol sygepl., komunen og almen praksis Hvilket problem løser det?

> Bedre management af beh adhærens, rehabilit., komorbiditeter og sociale tiltag. Beskrivelse af løsningen:

> Bedre kommunikation mellem udgående KOL sygepl. Og en kontaktperson (panik knap) i kommunen. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedre patient forløb og større ansvarlighed for plejeforløb.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 76 / 116


21

Kvalitativ Tvärsektoriel audit. Det skal indgå i sundheds­ aftalernes generelle del og patientperspektivet skal inddrages Hvilket problem løser det?

> Det opblöder söjletänkning. Det öger kendskabet til hinandens hverdag. Beskrivelse af løsningen:

> Sundhedsaftalerne placerer ansvar for indkal­delse. Den danske kvallitetsmodel understötter det. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Et praktisk velfungerende samarbejde. Relevante oplysninger vidregives sektorene imellem.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 77 / 116


22

Brug datafangst! Hvilket problem løser det?

> Hjælper til at kunne planlægge sammen med patienter, hvordan og hvornår opfølgning skal ske – giver bedre datagrundlag for denne planlægning – dvs. Vi skal væk fra flere forskellige systemer. Beskrivelse af løsningen:

> Alm. praksis og hospitaler skal kunne og være forpligtede til at bruge fælles it-platform, fx datafangst (stadig mulighed for at skrive info, som ikke er tilgængelig for alle). Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Større fælles viden og sammenhæng i patient­ forløb.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 78 / 116


23

Re-design af sundhedsvæsenet. Borgercentreret. Hvilket problem løser det?

> Borgercentrisk sundhedsvæsen uden sektor­ problematikker. Beskrivelse af løsningen:

> Fjerne sektorgrænser som ikke tjener noget formål i det borgercentrerede forløb. > Paradigmeskifte. > Alle indsatser ift borgeren bliver omdannet til sundhedsydelser, som skal understøtte borgerens forløb. Alle aktører er sektorneutraliserede. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Kvalitetsløft, færre fejl, større patienttilfredshed. Borgeren i centrum. Alle ved hvor borgeren er i forløbet. Bedre ressourceudnyttelse (frigiver ressourcer til de svage patientgrupper).

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 79 / 116


24 Elektonisk platform Hvilket problem løser det?

> Kontinuitet, samarbejde og kommunikation. Beskrivelse af løsningen:

> De involverede parter kan se alle informationer angående sygdommen og de iværksatte indsatser. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedre kontinuitet og samarbejde.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 80 / 116


25

Afskaf (problemerne i) weekenden Hvilket problem løser det?

> Undgå uløste problem iweekend hvor der ikke relevant personale at få fat på. Beskrivelse af løsningen:

> Tillid , let kommunikation mellem sektorer. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Patienttryghed, undgå genindlæggelse.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 81 / 116


26 KOL hotline Hvilket problem løser det?

> Utryghed og tvivl hos patienter, sundhedspers, pårørende. Beskrivelse af løsningen:

> En tlf som alle kan ringe til med spørgsmål vedr KOL. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Tryghed.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 82 / 116


27

Prioritering af fokus på udskrivning fra hospital Hvilket problem løser det?

> Bedre overlevering af patient fra hospital til egen læge. Beskrivelse af løsningen:

> Der skal afsættes mere tid til lægetimer ved udskrivning fra hosp. Til praktiserende læge. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Praktiserende læge får hurtigt overblik og kan bedre og hurtigere behandle.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 83 / 116


28

Afskaffelse af DRG (diagnose­ relaterede grupper) takster Hvilket problem løser det?

> DRG takster modarbejder samarbejdet mellem sektorer og bør derfor afskaffes. Beskrivelse af løsningen:

> Ny takststruktur. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> “Kampen” om patienten forsvinder.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 84 / 116


29

Udkørende hospital til dårligste KOL nationalt Hvilket problem løser det?

> Optimal specialistbehandling. Forebygger genindlæggelser. Patienten i hjælpes i eget hjem og bliver tryg med støtte. Beskrivelse af løsningen:

> Det nationale sikrer at alle patienter får samme tilbud overalt. Kommunen bliver inddraget tidligere og kan kommunikere med kol sygeplejersken. Hotline løsninger. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere trygge patienter.

2 // Overgange, organisation og struktur // KOL KONFERENCE 2012 // 85 / 116


Workshop 3 //

HOLDNINGER OG POLITIK – hvordan fremmer vi bedst positive holdninger til KOL?


Johannes Flensted-Jensen // Bestyrelsesformand for Danmarks Lungeforening.


Overgange, organisation og struktur – hvordan fremmer vi bedst positive holdninger til KOL? Professionelle følger ikke de allerede anerkendte guidelines for behandling af sygdommen. Mere end 60 pct. af patienterne følger langt fra behandlingen eller ender helt ude af behandling. Det vil sige, at KOL-syge såvel som sundhedsprofessionelle har et stort compliance problem. Måske er løsningen identisk for begge grupper? Hvad skal der til for at få iværksat tidlig opsporing? Hvem kan løse problemet, hvis ikke den praktiserende læge skal være flaskehalsen? Hvilken rolle kan apoteker, fagforeninger, patientorganisationer, kommuner og andre påtage sig for at komme igennem med denne opgave?

Johannes Flensted-Jensen // Bestyrelsesformand for Danmarks Lungeforening. 3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 88 / 116


1

Gode ambasadører, rollemodeller Hvilket problem løser det?

> Mere positivt syn på sygdommen. Beskrivelse af løsningen:

> Invitere kendte og kære personer med KOL der er holdt op med at ryge og som har et godt og interessant liv. Skal agere som ambasadører for Lungeforeningen. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Ændre foks til lidelsen i en mere positiv retning. Måske vil det være lettere for mennesker at blive undersøget for lidelsen, hvis de hører en syge­ historie fra en kendt person.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 89 / 116


2

KOL kan behandles Hvilket problem løser det?

> Afstigmatisering > De gode resultater af behandling synliggøres. Beskrivelse af løsningen:

> Fokus på rehab med beh og rygestop og positive effekter heraf på livskvalitet og forløb. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Gode historier i pressen. Folk der kan træne sig til at cykle og løbe igen. > Uddannelse af patienter til KOL ambassadører. > KOL dagen bliver mere kendt.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 90 / 116


3

Positive patient­historier i medierne Hvilket problem løser det?

> Forebyggelse af stigmatisering. Fjernes fokus fra selvforskyldt til man kan have et rigtig godt liv med KOL hvis man får behandling og holder op med at ryge – det kan lade sig gøre for alle med god støtte! Beskrivelse af løsningen:

> Rollemodeller der har karisma og kan stille op i medierne. Både berømte og helt almindelige mennesker man kan relatere til. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Man skammer sig ikke over at have diagnosen. Man tør få stillet diagnosen – det er ikke bare en dødsdom. Man motiveres til rygestop og at tage sin medicin.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 91 / 116


4

Væk med skyld og skam Hvilket problem løser det?

> Afhjælper stigmatisering og gør det lettere at leve med sygdommen. Fremmer mulighed for dialog. Kan være med til at fortælle, at det ikke behøver være en dødsdom at få KOL, og at man kan gøre noget for at bremse progressionen af sygdommen. Beskrivelse af løsningen:

> Tobaksafhængighed er en sygdom som skal behandles. Fx kan der være tilbud ala AA for rygere. Kendte rollemodeller kan stå frem og tale om deres rygning, rygestop og KOL. Også brug af filmene ‘Grib om livet’ nationalt til at fortælle om livet med KOL. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Større åbenhed om KOL. Afmystificering af sygdommen. Man tør få stillet diagnosen – det er ikke bare en dødsdom. Man motiveres til rygestop og at tage sin medicin. 3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 92 / 116


5

Tilbagevendende begivenhed i form af fx gallashow, løb Hvilket problem løser det?

> Sætter fokus på hvordan man kan leve et godt, aktivt liv med KOL. Beskrivelse af løsningen:

> Løb for bedre vejr/lungesagen. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Holdningsskift – selvom man har KOL kan man godt have en oplevelse af at være sund.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 93 / 116


6

Årlige tv-shows. Regelmæssig mediedækning. Hvilket problem løser det?

> Gøre hele den danske befolkning klar over, at KOL er en tilstand der kan bremses og leves med i hverdagen. Vise at der forskes på området. Beskrivelse af løsningen:

> Shows der viser hvilke forskningsresultater der er fundet det sidste år. Patientfortællinger der fortæller om hverdagen med KOL. Flere kendte ambassadører. Stand-up, quiz og andet der sætter et “sjovt” perspektiv på tilstanden. “Gæt en KOL kendis”... Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Fokus på KOL. Mere positiv opmærksomhed.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 94 / 116


7

Promovere og bevare lungerne sunde og raske. Hvilket problem løser det?

> Fokusere på primær og sekundær prenention fremfor at slå folk i hovedet med sygdommen. Beskrivelse af løsningen:

> Oplysningskampagner fra Lungeforeningen. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Holdningsændring i en mere positiv retning.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 95 / 116


8

Find dit skjold mod KOL Hvilket problem løser det?

> Bevar det man har, fokus på mål hvor der er effekt. Beskrivelse af løsningen:

> Oplysning om behandlingseffekt med målbare parametre. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedret rekruttering.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 96 / 116


9

Humor – “tag dig en inhalationskur og syng i dur” Hvilket problem løser det?

> Løsner op for fordomme og tabuer omkring sygdommen. Beskrivelse af løsningen:

> Stand-up om KOL, “forrygende” kampagner med kendte kunstnere, fx varme piger kan også få KOL, happening på Christiansborg med LFU. Indbygget spirometer i alkometeret hos politiet ;-) Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Generelt mere positiv fokusering på begrebet KOL.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 97 / 116


10

Styrket lobbyvirksomhed Hvilket problem løser det?

> Lægerne skal være bedre til at lobbye for sygdommen. Og der mangler cost-benefit analyser som viser at de betaler sig at investere på KOL området. Beskrivelse af løsningen:

> Lobbyvirksomhed som tema på årligt møde. Målrettede arbejdsgrupper. Samarbejde med sundhedsøkonomer. Bedre forståelse af det politiske system. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Øget bevisthed blandt politikkere.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 98 / 116


11

Respekt for KOL patienters vilje til at kæmpe Hvilket problem løser det?

> Afstigmatisering. Beskrivelse af løsningen:

> KOL smiley. Støtte slogans. Fokus på at KOL kan ramme i alle aldre. Ingen kan føle sig sikre – ingen kan tillade sig at klandre. > Kampagne for at kende sit lungetal. Happenings med fokus på lungerne. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Større agtelse for lungesagen.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 99 / 116


12

Der er andre årsager til KOL end rygning Hvilket problem løser det?

> Gør befolkningen bevidst om at rygning ikke er den eneste årsag til KOL. Mindsker dermed stigmatisering og skyldfølelse hos KOL patienter. Beskrivelse af løsningen:

> Oplysning til folket, både direkte information og indirekte holdningsbearbejdelse, fx gennem film. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> En mere nuanceret opfattelse af hvad KOL er – mindsker skyldfølelsen hos kol patienter.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 100 / 116


13

Gode historier om KOL Hvilket problem løser det?

> KOL har en negativ klang i befolkningen. Og navnet “rygerlunger”. Beskrivelse af løsningen:

> Kampagner med kendte mennesker der har KOL og et godt liv. Historier lokale medier og i de landsdækkende brede medier, aftenshowet. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Bedre brand og dermed øget påvirkning af beslutningstagere.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 101 / 116


14 Kvæl KOL!! Hvilket problem løser det?

> Fokuser på budskaber der skaber kampgejst. Gør op med stigmatiseringen! > Forskellige budskaber ifht. Hvordan retorikken skal være overfor henholdsvis; politikkere, sundhedsprofessionelle, borgeren. Beskrivelse af løsningen:

> Fremhæv behov for ressourcer og forskning pga. Sygdommens store konsekvenser. > Få kendte til at fortælle deres historie, almindelig borger som går til KOL-kor, KOL-løb etc. > Nedtone rygning og fokuser på forebyggelse, behandling, og mangel på forskning. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Større viden omkring KOL på alle niveauer.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 102 / 116


15 Do do Hvilket problem løser det?

> Holdningsskft fra “can't do” til “can do” og videre til “do do”. Beskrivelse af løsningen:

> Patienten i fokus, personlig motivation, empowerment. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Forbedret funktions niveau, patients kvalitetsforbedring.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 103 / 116


16

Konstruktiv, og ikke bare positiv holdning Hvilket problem løser det?

> Gør rygning dyrt og svært tilgængeligt. Begrænser derved udbredelsen af rygning. Det gør det mere normalt ikke at ryge. Samt lettere og billigere adgang til rygestop. Vi skal have svesken på disken – ingen berøringsangst for rygning. Beskrivelse af løsningen:

> Gennemgribende og ambitiøs ændring af rygelovgivningen. Fx lave et systembolag for tobak, højere priser, arbejde for at presse priserne op på EUplan, rygeforbud i dagplejer, små beværtninger og større straffe for overtrædelser af loven. > Borgere skal have lovsikret ret til gratis rådgivning og medicin til rygestop. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Faldende salg af tobak.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 104 / 116


17

Lancering af de store sexede lungekampagne Hvilket problem løser det?

> Gør sunde lunger til folkesag, oplyse befolkningen om vigtighed af ren luft, tage miljødiskussionen med. Kampangen skal favne bredt og forebygge/ opspore lungesygdomme. Beskrivelse af løsningen:

> Økonomiske midler til at igangsætte en kapmagne for sunde lunger. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre rygere, flere pt. Opdaget i tidlig fase og slå en klar sammenhæng mellem sunde lunger og god livskvalitet.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 105 / 116


18

Casebaseret markedsføring Hvilket problem løser det?

> Flytter fokus fra begrænsninger til muligheder. Beskrivelse af løsningen:

> Positive borgerfortællinger fx i lokalavisen. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Samarbejdet mellem medier, borgere og sundhedsprofessionelle styrkes. Borgeren motiveres, de generelle holdninger til KOL ændres, de sundhedsprofessionelle motiveres.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 106 / 116


19

Afstigmatisering ved at afskaffe sygdomsbegrebet og erstatte det med ‘tilstand’ Hvilket problem løser det?

> Italesætter flertallets historie. Patienter skjuler sygdomme. Tilstande opleves af alle med alderen. Afstigmatiserer. > Åbenhed – mulighed for at italesætte tilstanden. Beskrivelse af løsningen:

> Sundhedsvæsenets fremtidige rolle er at servicere tilstande, så borgerne kan leve så godt som muligt. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> “I samme båd”. > Åbenhed. > Tænke væk fra sygdomsbegreb. > Fjerne skam, skyld og sygdomsrang.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 107 / 116


20 KOL ambassadører Hvilket problem løser det?

> Sympatiske mennesker knyttes til lungesagen Beskrivelse af løsningen:

> En ikke rygende protektor for lungesagen. Unge og ældre sportsstjerner som har et bevidst forhold til ikkerygnig, og som kan fortælle en god historie Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Gode historie

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 108 / 116


21

Det er muligt – det er aldrig for sent Hvilket problem løser det?

> Viden om at det er muligt at påvirke sygdommen – at undgå sygdommen. > At du er disponeret arveligt – det kan ramme alt. Beskrivelse af løsningen:

> Kampagne – KOL kan ramme os alle – personlige positive historier gerne af kendisser.

Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> At der tales mere positivt om KOL. > Af individualisering.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 109 / 116


22

Dato for røgfrit Danmark Hvilket problem løser det?

> Langtidsforebyggelse af KOL, lungecancer og mange andre lungesygdomme. Beskrivelse af løsningen:

> Rygning skal prioriteres langt højere i forebyggelse, og vi kommer ikke uden om politiske beslutninger. Ikke-rygning som social norm. Væk fra ‘blame the victim’ holdningen – tobaksindustrien har ansvaret, og bør reguleres. Slut-dato for rygning kan og bør sættes ligesom i andre lande. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre unge rygere. Større støtte til rygerne til rygestop.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 110 / 116


23

Tilskud til rygestopmedicin Hvilket problem løser det?

> Anderkender diagnosen, kan motivere flere til rygestop. Beskrivelse af løsningen:

> Politisk tilsagn til tilskud. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Færre rygere og mere positiv holdning og tilgang til sygdommen. Samfundsøkonomisk billigere i det lange løb.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 111 / 116


24

Afskaf skyld og skam! Hvilket problem løser det?

> Det vil gøre det muligt at arbejde fremadrettet, så interessen for og accepten af sygdommen stiger. Beskrivelse af løsningen:

> Samarbejde på tværs lokalt, indrage lokale afdelinger af patientforening i samarbejdet mellem sektorer! > Kampanger hvor kendte personer står frem. Alle medlemmer af kraks blå bog får gratis medlemsskab af lungeforeningen + årlig spirometri og deltager i awareness-kampagne (se eksempel på citat til højre herfor).

“Jeg har røget da jeg var ung og derfor er jeg medlem af Danmarks Lungeforening. Jeg vil gerne undersøges regelmæssigt så jeg ved om jeg udvikler KOL – hvis jeg blir diagnosticeret tidligt er der masser af mulig­ heder og ikke særligt mange konsekvenser. Derfor holder jeg øje med mine lungers status”

Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Flere tidligt diagnosticeret inden sygdommen har udviklet sig.

(citat fx HKH kronprins Frederik eller Sofie Gråbøl)

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 112 / 116


25

Sundhedspersonale skal fokusere på overlevelse Hvilket problem løser det?

> Skaber mere fokus på hvad man kan gøre for KOL patienter i sundhedsvæsnet, frem for at det er en sygdom man ikke kan gøre noget ved. Beskrivelse af løsningen:

> Fokus på hverdagsrehabilitering, sundhedspersonalet skal kommunikere hvordan man kan leve med KOL. Hvad er det første resultat, den kan ses på bagrund af løsningen?

> Patienter lever længere og får et bedre liv.

3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 113 / 116


Bredgade 20, 3. DK-1260 Copenhagen K +45 7025 0001 mail@consensusonline.dk www.consensusonline.dk 3 // Holdninger og politik // KOL KONFERENCE 2012 // 116 / 116

Rapport KOL-konference 19. november 2012  

KOL, konference