Page 1

Støt lungesagen - meld dig ind i Danmarks Lungeforening

www.lunge.dk


Hvem er Danmarks Lungeforening

Hvad vil det sige at være medlem

Danmarks Lungeforening er en sygdomsbekæmpende forening. Vi arbejder for den brede lungesag fra barn til voksen. Vores vision er et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger livet igennem.

Din støtte er med til at redde liv og forbedre tilværelsen for lungesyge og deres pårørende

Vi arbejder for lungesagen ved at:

• Du modtager medlemsbladet LUNGENYT fem gange om året.

• Støtte forskningen i lungesygdomme via vores forskningsfond. • Skabe lokalforeninger og netværk landet over til glæde for patienter, pårørende og fagfolk. • Rådgive patienter, pårørende, fagfolk og andre med interesse i lungesagen. • Oplyse om lungesygdomme via vores pjecer og andet informationsmateriale. • Udbrede nyheder om lungesagen gennem vores medlemsblad LUNGENYT og på www.lunge.dk

• Du kan deltage på kurser og arrangementer om lungesygdomme. • Du får mulighed for at udbygge dit netværk via lokalforeninger og netværksgrupper. • Som lungepatient kan du søge støtte via Danmarks Lungeforenings fond, hvor man kan søge legater til rejser, ophold og julehjælp m.m. • Du kan gratis benytte lungelinjen, og være i direkte dialog med vores rådgivningsteam.

• Lægge pres på beslutningstagere i samarbejde med andre spillere inden for lungesagen.

• Du har mulighed for gratis at rekvirere en lang række pjecer og andet oplysende materiale om lungesygdomme.

• Sikre mediebevågenhed, så lungerne får den opmærksomhed, de er berettiget til i samfundet.

• På www.lunge.dk finder du opdaterede nyheder, viden og gode råd om at leve med en lungesygdom.

Fakta

Støt lungesagen nu og her - Meld dig ind i Danmarks Lungeforening

Luftvejssygdomme er meget udbredte. Mellem 250.000 og 300.000 voksne danskere har diagnosen astma. Og ifølge Dansk BørneAstma Center har ca. 20% af alle småbørn og ca. 10% af alle skolebørn også astma. Omkring 400.000 mennesker har den alvorlige lungesygdom KOL. Mange af disse mennesker ved ikke, at de er syge, fordi de bliver diagnosticeret for sent og forkert. Herudover lider og dør alt for mange af lungekræft.


Støt lungesagen nu og her Danmarks Lungeforening har brug for dig - og din støtte. Du kan støtte os som frivillig, medlem og sponsor.

Klik ind på www.lunge.dk Gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan indbetale din støtte via bankoverførsel og tilmelde dig PBS. Du er også altid velkommen til at skrive til os på info@lunge.dk eller ringe til os på tlf. 38 74 55 44.

Sms din støtte

Støt lungerne med 50 kr. eller 100 kr. Send en sms til 1231 med teksten Lunge50 eller Lunge100. Det koster kun beløbet plus almindelig sms-takst.

Strandboulevarden 47B :: DK-2100 København Ø T+45 38 74 55 44 :: info@lunge.dk :: www.lunge.dk


Hvad siger medlemmerne ... God rådgivning fik mig tilbage Jeg gik til lægen, fordi jeg ikke længere kunne følge med min tennismakker. Da jeg kort efter fik konstateret KOL, var viden om sygdommen det, jeg havde allermest brug for. God rådgivning har været basis for, at mit liv har kunnet gå videre så normalt som muligt. Preben Selck, 67 år, KOL-patient

Jeg vil være som alle de andre Nogle gange kan jeg blive vred på min sygdom. Heldigvis er jeg med i et netværk, hvor der også er andre børn med syge lunger, og det hjælper. For jeg ved jo godt, at hvis jeg bare tager min medicin, så kan jeg godt være normal, selv om jeg er syg. Emily, 10 år, lungepatient med sygdommen PCD

Jeg fik en fantastisk gave Jeg led i mange år af lungefibrose og havde til sidst ikke luft nok til at tage tøj på selv. Uden nye lunger ville jeg have været død i dag, men nu er jeg en aktiv mor for mine tre børn. Glæden over, at jeg ikke længere behøver bede nogen om hjælp, er ubeskrivelig. Maj-Britt Larsen, 36 år, lungefibrose-patient, transplanteret

En dag ad gangen Vi måtte se i øjnene, at livet meget pludseligt kan ændre sig, da vores yngste, Anton på to måneder, fik en mindre forkølelse. Det blev starten på den alvorlige, men sjældne lungesygdom chILD. I dag afhænger Antons liv af lægernes behandling. Heidi Skjelmose, 37 år, pårørende


Støt lungesagen - meld dig ind i Danmarks Lungeforening Sådan gør du: Gå ind på www.lunge.dk/blivmedlem og udfyld formularen, som kommer frem på skærmen.

Du kan vælge mellem:

• Personligt medlemskab 150 kr. pr. år • Erhvervsmedlemskab 2.500 kr. pr. år • Livsvarigt medlemskab 3.000 kr. • Støtte med et fast beløb hver måned. Når du melder dig ind, modtager du med det samme en velkomst e-mail. Herefter modtager du inden for fire uger en regning med opfordring til at tilmelde din betaling til betalingsservice. Har du problemer med indmeldelsen, kan du sende en e-mail til info@lunge.dk Har du ikke adgang til internettet, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 38 74 55 44, så vi kan hjælpe dig. Tak fordi du vil støtte Danmarks Lungeforenings arbejde for sundere lunger - livet igennem.

Scan koden og meld dig ind i Danmarks Lungeforening

Støt lungesagen - meld dig ind i Danmarks Lungeforening  

lungeforeningen, stoet lungesagen, lunger, lungesygdomme

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you