Page 1

Sygeplejersker er nøglepersoner

nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne: se kunstnerne

Lungenyt

På vej frem:


Bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen

leder

Vi står på tærsklen til noget stort JEG ER STOLT. Stolt over, at lungesagen har bidt sig fast. I medierne, hos de sundhedsprofessionelle og i offentligheden generelt. Uden dét havde Danmarks Lungeforening ikke kunnet afsætte over 1.200 billetter til ”Kunsten Stiger”, vores Gallashow til fordel for lungerne. Oven i købet på under to måneder og hen over sommeren. Derfor: En stor tak til initiativtagerne og de fantastiske kunstnere, som optræder til fordel for lungesagen på Det Kongelige Teater 28. oktober 2012. En stor tak skal også lyde til alle jer, som har købt billet. Vi, der vil være til stede i salen eller på scenen den aften, har noget til fælles. Vi er lungesagens forkæmpere. Vi har alle givet noget til lungesagen, hvad enten det er frivilligt arbejde for at stable det store show på benene, en optræden på scenen eller prisen for en billet. At vi for gan-

ske nylig har fået tilsagn fra Kongehuset om royal deltagelse af HKH Kronprinsesse Mary ved Gallashowet, er endnu et tegn på, at lungesagen når nye højder. OMDREJNINGSPUNKTET for festlighederne, nemlig 20-års jubilæet for den første danske lungetransplantation, er der også bygget bro til. For når kunstnerne med deres lungers fulde kraft fremviser alle fire kunstarter for en pakket sal, fylder hospitalernes fagekspertise også sæderne ud. Denne aften fejrer vi dem og alle de patienter, som stod ventetiden på et nyt organ ud, og med livet i behold har kunnet trække deres vejr igen og leve livet videre. HER I BLADET kan du denne gang læse om en vigtig faggruppe, som jeg spår en meget stor betydning i fremtiden. Jeg ser en fremadstormende gruppe i lungesygeplejerskerne, som bør få tilført flere mid-

ler til både uddannelse og forskning de kommende år. Som tidligere aktiv regionspolitiker glæder det mig at læse, at sygplejefaget er i udvikling. Som patientforening ser Danmarks Lungeforening sygeplejerskerne som nøglespillere, og vi kalder derfor på mere af det gode arbejde for lungesagen. For der er meget at gøre endnu. Og patienterne efterspørger det. Det ved vi fra vores dagligdagskontakt til lungepatienter både via vores rådgivning og via patientnetværket på www.snakomkol.dk DEN STORE opbakning til lungesagen gør mig overvældet og glad. Alle de involverede kan og skal være stolte over, at vi, også sammen med LungePatient.dk, nu rykker lungesagen mere og mere ud af skyggen og frem i lyset. Også i projektørlyset på vores store nationalscene.

Design og produktion: JørnThomsen Elbo • Forside: Fotograf Sara Lindbæk

Danmarks Lungeforening Administration Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 47B 2100 København Ø Tlf: 38 74 55 44. Fax: 38 74 03 13. info@lunge.dk, www.lunge.dk Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium i Hjerting Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V Forstander: Dorte Lismoes Tlf.: 75 11 50 03  Fax: 75 11 79 03 kystsanatoriet@mail.tele.dk www.lunge.dk/hjerting

Lokalforeninger: Lokalforening Thy-Mors

I samarbejde med LungePatient.dk Formand: Børge Melgaard Tlf.: 97 94 24 30, bmelgaard@youmail.dk

Lokalforening Sønderjylland

Formand: Edith B. Pedersen Hjarupvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 79 60, edith@hjertelunge.dk

Lokalforening Trekantsområdet

Lokalforening Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Hørsholm Formand: Anette Garsdal Malmmosevej 99, 2830 Virum Tlf.: 20 63 86 49, garsdal@stavganger.dk

Lokalforening Vallensbæk-Ishøj

Formand: Nina Berrig Tlf.: 20 84 37 60, nina.berrig@regionh.dk

Lokalforening Rødovre

Lokalforening Fyn

Lokalforening Roskilde

Rådgivning Ring til Lungelinjen

Lokalforening Aarhus

Mandage Kl. 11-12: Sygeplejerske Marie Lavesen, tlf. 30 13 79 46 Kl. 16-17: Socialrådgiver Susanne Kitaj, tlf. 30 13 79 48

Lokalforening Vordingborg

Skriv til Spørg os og stil spørgsmål til lægen, sygeplejersken, socialrådgiveren, fysioterapeuten eller diætisten på info@lunge.dk

Formand: Anne Merete Nilausen Tlf.: 22 33 37 65, am-nilausen@mail.dk

Formand: Mette Thyssen Nørrekær 32, 7100 Vejle Tlf.: 75 82 12 66, mmt@noerre.dk

Konstitueret formand: Peter Willemar Kristensen Vangelystvej 9, 5250 Odense SV Tlf.: 23 47 82 55, pwillemart@dsa-net.dk

Tirsdage Kl. 17-19: Fysioterapeut Anne-Marie Thomsen, tlf. 28 55 37 49

Lokalforening Vestkysten

Formand: Margrethe Bogner Tlf.: 20 20 20 71, margrethe@bogner.dk Formand: Dorrit Helgesen Hovvejen 19, 4772 Langebæk Tlf.: 61 71 60 46, dorrit@lite.dk

Lokalforening Viborg-Skive

Formand: Anne-Marie Thomsen Tlf.: 28 55 37 49 (bedst efter kl. 17.00), perito@fibermail.dk

Formand: Preben Laursen, Tlf.: 44 94 47 66, mobil: 28 14 84 78, bogp.laursen@vip.cybercity.dk Formand: Ole Wayland Hansen, tlf. 46 78 95 26, owhansen@tdcadsl.dk

Lokalforening Guldborgsund

Formand: Lise Landgren, Tlf.: 40 74 86 91, E-mail: liselandgren@mail.dk

Lokalforening Aalborg

Formand: Tinna Brønnum Jensen Tlf.: 24 48 34 14, lunge.nordjylland@hotmail.com

Sarkoidosenetværket

Formand: Merete Mortensen Frydenlunds allé 7, 2950 Vedbæk Tlf.: 45 89 41 25 efter kl. 16.00, hmmr@mail.tele.dk www.sarkoidosenet.dk

Nye Lunger

Talsperson: Maj-Britt Larsen Tlf.: 28 83 24 33 (før kl. 17 eller fra 20-21.30), maj-and@hotmail.com

2

LUNGENYT nr. 4 2012


4 18

6

21

indhold

Nr. 3 / AUGUST 2012 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

KOL-dagen er vores LUNGEDAG International KOL-dag er 21. november 2012........................................................4

Sygeplejersker er nøglepersoner På vej mod fremtidens sundhedsvæsen................................................................6

Kort Nyt.......................................................................................................... 12

21

Gallashow med royal deltagelse

Danmarks Lungeforenings Gallashow til fordel for lungerne 28. oktober 2012 markeres med deltagelse af HKH Kronprinsesse Mary

Fremskridt: Lungesagen er på sporet.....................................................................................13

Sammen står vi stærkt Vellykket årsmøde med opbakning til en ny fremtid............................................ 16

Nyt fra sekretariatet.................................................................................. 18 Nyt fra lokalforeninger og netværk ....................................................... 21 Nyt fra Alfa-1 Danmark ............................................................................ 27 Gallashow på Det Kongelige Teater: Se kunstnerne................Bagsiden

Se gallashowets kunstnere på bagsiden

LUNGENYT nr. 4 2012

3


International KOL-dag 21. november 2012

Af Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

KOL-dagen er vores

LUNGEDAG Det er for længst blevet en tradition. Hvert år den 3. onsdag i november afholdes den internationale KOL-dag. På dagen har danskerne mulighed for at få tjekket deres lungefunktion, tale om rygestop, og i det hele taget bliver klogere på lungerne. Danmarks Lungeforening koordinerer dagen og samarbejder med LungePatient.dk, kommuner, hospitaler, apoteker, lokalforeninger og netværksgrupper, som alle afholder arrangementer på dagen. KOL-dagen er en vigtig dag for lungerne i Danmark.

Vil du være med? På KOL-dag 2012 vil der over hele landet være arrangementer, hvor alle kan møde op og få testet deres lunger og få vejledning om fx motion, rygestop og viden om lungerne. På www.lunge.dk/kol-dag-arrangementer kan du se, hvilke arrangementer der er i nærheden af dig. Kommuner, apoteker, hospitaler, praktiserende læger og lokalafdelinger i LungePatient.dk og lokalforeninger i Danmarks Lungeforening står bag arrangementerne. Sidste år var der mere end 100 arrangementer landet over. 4

LUNGENYT nr. 4 2012

Skal du være med til at slå arrangementsrekorden fra sidste år? Hvis du arbejder på hospital, i kommune, på apotek, i sundhedscenter, i almen praksis eller er aktiv i lokalforeninger og netværk, håber vi, at du vil være med til at støtte op om dagen med dit eget KOL-dags arrangement. Størrelsen af arrangementer kan variere. Alt, stort som småt, har betydning. Det kan være alt lige fra, at et sundhedscenter i kommunen, et hospital og en lokalforening samarbejder om at tilbyde lungefunktionstest og rådgivning, til at du som borger hænger en plakat om KOL-dagen op på dit lokale bibliotek eller taler med din praktiserende læge og inviterer ham eller hende til at bidrage.

Sådan gør du Danmarks Lungeforening koordinerer KOL-dagen, og vi vil støtte og hjælpe dig, der gennemfører et arrangement. På www.lunge.dk


Find inspiration og ideer til arrangementer og aktiviteter i vores inspirationskatalog på www.lunge.dk/kol-dag-2012 Læs om KOL-dag 2011 på www.lunge.dk/kol-dag-2011

kan du snart downloade skabelon til pressemeddelelse, plakat og lungefunktionskort. Som arrangør kan du også selv oprette dit arrangement på hjemmesiden, så det bliver tilgængeligt for alle. Du skal blot oprette dig som bruger på hjemmesiden (hvis du ikke allerede er det), og herefter kan du oprette arrangementet. Du kan allerede nu kontakte projektleder i Danmarks Lungeforening, Charlotte Larsen, på cl@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 34, for at få gode råd og ideer til, hvordan du kan være med til at løfte den brede lungesag og gøre en forskel. Find inspiration og ideer til arrangementer og aktiviteter i vores inspirationskatalog på www.lunge.dk/kol-dag-2012 eller læs om KOL-dag 2011 på www.lunge.dk/kol-dag-2011

International KOL-dag • Dagen finder sted hvert år den 3. onsdag i november • Dagen har fundet sted siden 2002 • Sidste år i 2011 var der over 100 arrangementer rundt om i landet • Danmarks Lungeforening koordinerer den internationale KOL-dag i Danmark • The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) koordinerer dagen internationalt • Dagen markeres i 38 lande verden over

Vi arbejder sammen for sundere lunger Danmarks Lungeforening samarbejder med Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), LungePatient.dk og Apotekerne i Danmark for at sikre, at endnu flere danskere lever med sundere lunger – livet igennem. Herudover er der en lang række regioner, kommuner og praktiserende læger landet over, som gør en stor indsats for lungesagen. ●

Gå ind på www.lunge.dk/kol-dag og se billeder, presseomtaler fra sidste års KOL-dage – og få inspiration til dit næste arrangement.

Charlotte Larsen er projektleder og KOL-dags koordinator hos Danmarks Lungeforening. Kontakt hende på cl@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 34.

LUNGENYT nr. 4 2012

5


FSLA arbejder for lungerne

”Det kræver en indsats at få specialuddannelse og forskning inden for lungesygepleje anerkendt som strategisk indsatsområde.”

Af Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

På vej mod fremtidens sundhedsvæsen:

Sygeplejersker er nøglepersoner I de kommende år står vores samfund over for nogle kæmpemæssige udfordringer, hvor den demografiske udvikling lægger pres på sundhedsvæsenet. Hvad skal der til for, at sygeplejen af mennesker med lungesygedomme bliver et mere eftertragtet speciale? LUNGENYT er gået på jagt efter svar. Lunge- og allergispecialet skal have samme status som kræft- og hjertespecialerne, så lungepatienter i Danmark kan få den specialepleje og professionelle omsorg, de har krav på. Ifølge sygeplejerskernes faglige selskab er uddannelse og forskning nøglen til at forbedre lungepatienternes hverdag og livskvalitet. Udfordringen er ikke svær at få øje på. Det er lungepatienter, der ligger flest af på sygehusenes gange, og det er også patienter med lungesygdomme, der oftest genindlægges. På flere hospitaler i landet findes 6

LUNGENYT nr. 4 2012

der ikke lungemedicinske afdelinger med speciallæger og specialuddannede sygeplejersker. De mange indlæggelser er hård kost for både patienter og pårørende. Og ventetider på at blive tilset af en specialist i lungesygdomme kan resultere i usikkerhed. Birthe Hellquist er bestyrelsesformand for Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA), og hendes medlemmer oplever problemet på nært hold. - Det er ofte en dramatisk oplevelse for lungepatienter at blive indlagt. Patienterne kan ikke få luft, og bliver ofte usikre på, hvilken medicinsk afdeling, de ender hos, og om personalet kender deres sygdom.

Det er en svær situation at tackle både for dem selv og for deres pårørende. Lungeog allergisygeplejerskerne skal derfor have den nødvendige uddannelse til at behandle patienterne og deres åndenød samt forstå og tackle angst hos dem, forklarer formand for FSLA, Birthe Hellquist. FSLA har ca. 400 medlemmer og samarbejder tæt med Danmarks Lungeforening, der har sekretariatsfunktion for det faglige selskab. - Som kompetent faggruppe og samarbejdspartner arbejder vi konstant for at bidrage til den optimale behandling af lungepatienter, og heldigvis er vi godt på vej, siger Birthe Hellquist.


De pårørende

Der har manglet uddannelse og evidens Lungesygdomme har i en del år ikke været et eftertragtet område for hverken læger eller sygeplejersker, og er heller ikke blevet anset som prestigefyldt. Hvad skyldes det? - Vi har ikke haft tilstrækkelig uddannelse og viden om lungesygdommenes kompleksitet. Hele lungeområdet har været præget af mange negative budskaber, og vi har ikke været gode nok til at fremhæve, hvor meget mere der kan gøres for at forbedre behandling og livskvalitet for lungepatienterne. Det handler om, at den del af sundhedsvæsenet der handler om pleje, omsorg og rehabilitering, skal være evidensbaseret, og det er her, vi ønsker at sætte ind i fremtiden, forklarer Birthe Hellquist. Det har været svært at skaffe penge til både efteruddannelse og sygeplejeforskning i lungerne, og det vil kræve en indsats at få få specialuddannelse og forskning inden for lungesygeplejen anerkendt som strategisk indsatsområde. Helt overordnet,

for så vidt angår sygeplejeforskningen i både Sverige, Norge og Finland, har man via en skærpet indsats oplevet stor fremdrift i sygeplejeforskningen. Som resultat heraf er der i Sverige fx omkring 1.000 sygeplejersker med en ph.d. grad og 60 sygeplejersker i et professorat. I Danmark er de tilsvarende tal ca. 125 sygeplejersker med ph.d. grad og kun 4-5 sygeplejersker i et professorat i sygeplejevidenskab. - For os handler det om at få sygeplejen integreret i forskningssystemet og sætte ind over for de kliniske, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige udfordringer i specialet. Vi skal træde mere i karakter som professionelle og bidrage til at skabe evidens for sygeplejen. Alle lunge- og allergisygeplejersker skal kunne tage ordet og bakke op om sygeplejens relevans. Og det har vi både Danmarks Lungeforenings og Dansk Sygeplejeråds opbakning til, siger Birthe Hellquist.

allergisygeplejersker. Og i 2012 er sygeplejerske, Ph.d. Kirsten Lomborg ved Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed, indtrådt i fondens forskningsudvalg. Her vil hun supplere forskningsudvalget med faglig sygeplejeviden om lungesagen. Hun vil også arbejde for at få flere interesseret i at forske i sygeplejevidenskab og brænder for at rejse de nødvendige midler. - Ved at fremme lungesygeplejens faglige udvikling, vil sygeplejerskernes faglige ballast også komme mere i front. Og i samarbejde med Danmarks Lungeforening og Dansk Sygeplejeråd vil vi også kunne komme mere på banen med sygeplejefaglige udtalelser og råd til politikere, myndigheder og andre beslutningstagere. Det vil øge vores gennemslagkraft og give resultater for patienterne, det er jeg sikker på, slutter Birthe Hellquist.

Stolthed i specialet

Birthe Hellquist er formand for FSLA, Fagligt Selskab for Lungeog Allergisygeplejersker.  

Danmarks Lungeforenings Fond har flere gange uddelt forskningsmidler til lunge- og

. De er netop nogle af n er alle aktive medlemmer af FSLA ese Lav ie Mar og s Duu t Vog e Tov Kirsten Lomborg, ige stolthed op på et højere niveau. lunge- og allergisygeplejerskernes fagl de ildsjæle, som bidrager til at løfte

Nye udfordringer:

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle Sundhedsvæsenet bliver lige nu udfordret til at benytte primær sektor på en ny måde. Samtidig forventes borgerne i fremtiden at blive mere involveret i deres egen sygdomsbehandling. Sygeplejerskerne holder nøglen til en vigtig del af løsningen i den forbindelse, mener lederen af Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet, Kirsten Lomborg. - Som samfund skal vi have omlagt vores sundhedsvæsen til at benytte primær sektor på en anden måde. Samtidig skal vi også have involveret borgerne på nye måder. I forhold til de udfordringer er sygeplejerskerne vigtige. Ikke fordi de skal løse

problemet alene, men fordi sygeplejerskerne er en stor faggruppe, som typisk er tættere på patienterne end de andre faggrupper på hospitalerne og i sundhedscentrene. Det er selvfølgelig mange fagpersoner, som skal tænke og agere anderledes, men sygeplejerskernes tilgang til patienterne er allerede i dag bredere end den faglige behandling. Allerede nu tænker de på, hvordan indlagte patienter bedst klarer sig i hverdagen som helhed, når de kommer hjem, og den tilgang bliver meget vigtig i fremtiden.

KIRSTEN LOMBORG, sygeplejerske, lektor og leder af Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.

En ny frontlinje for forskning En cykelrytter på vej op ad bjerget får det ➜ LUNGENYT nr. 4 2012

7


FSLA arbejder for lungerne

”Folk vil gerne tage ansvar for deres egen sygdom og behandling, hvis ellers de får de rette betingelser for det.” lidt nemmere, hvis han får vand, motiverende tilråb og et nyt dæk, hvis han punkterer. Og ifølge Kirsten Lomborg er det også måden, sygeplejersken skal tænke på patienten. - Hvad angår diagnostik og behandling er vi lægens forlængede arm, og det er vores opgave at give vejledning og support, som får patienten til selv at tage det seje træk for at blive rask eller lære at leve et godt liv med sin sygdom. Som faggruppe er vi forskningsmæssigt vigtige og kan bidrage med ny og nyttig viden, fordi vi ofte stiller andre forskningsspørgsmål end eksempelvis lægerne. Hvordan forholder lungesyge sig eksempelvis til deres åndenød i hverdagen derhjemme? Er der nogen strategier, som er bedre end andre? Hvordan kan vi som sygeplejersker bidrage fagligt til, at den lungesyge klarer sig bedre socialt og mentalt i sine egne omgivelser? De spørgsmål er vigtige, for det er jo derhjemme, at patienten lever sit liv, hvorimod den tid vedkommende er sammen med lægen og sygeplejersken efterhånden er me-

get kort. Derfor skal der ske meget derhjemme, og når noget af behandlingen flytter hjem, får forskningen pludselig en ændret frontlinje. En frontlinje, hvor meget af sygeplejeforskningen allerede befinder sig, og derfor rummer viden om, hvordan vi bedst tilpasser sundhedsvæsenet de ændrede vilkår.

Bedre til at differentiere Den sundhedsmæssige samfundssituation spidser til. Ifølge Kirsten Lomborg får vi flere ældre med kroniske sygedomme – ofte flere på én gang. Det er en udfordring økonomisk, men det er ikke den eneste. Hun uddyber: - Folk vil gerne tage ansvar for deres egen sygdom og behandling, hvis ellers de får de rette betingelser for det. Det skal vi som samfund finde ud af at håndtere og bruge positivt. Vi skal have et stærkere samarbejde mellem de forskellige sektorer, og vi skal have involveret patienterne. Hvordan, vi organiserer det, bliver vigtigt, og der er rigtigt meget at hente her. Ikke

mindst ved at spørge patienterne og lytte til deres idéer. Sygeplejerskernes viden bliver afgørende på vejen mod de nye løsninger. Men det bliver samtidigt vigtigt at kunne differentiere, for der vil være en gruppe patienter, som vil synes, at det er for meget at have ansvar for at måle egen lungefunktion eller blodsukker. Den forskel skal vi blive bedre til at spotte, og vi skal have etableret noget systematik omkring, hvordan vi vurderer, hvad folk kan klare selv og hvad de skal have hjælp til. Med en større involvering af patienterne vil patientundervisning også blive et stort område i fremtiden, mener Kirsten Lomborg.- Lige nu giver vi patienterne det, vi tror, de har brug for, men vi skal blive bedre til at undersøge helt præcist, hvad borgerne efterspørger af viden. Igen er sygeplejeforskningen helt oplagt til at kortlægge disse områder. Jeg oplever, at vi som faggruppe og forskere bliver lyttet til, og at vi er med til at løse nogle store samfundsproblemer. Det giver os naturligvis stolthed som faggruppe. ●

Praktiserende læger og sygeplejersker samarbejder om:

Nytænkning på lungeområdet Effektivisering af behandlingen af astma og allergi hos de praktiserende læger i den sydlige del af Region Syddanmark giver resultater på flere fronter. Hvordan kan vi gøre det bedre? Det var oprindeligt de praktiserende læger, som stillede spørgsmålet og dermed fik igangsat en forbedring af behandlingen af astma og allergi, og hermed også implicit hele lungeområdet, til stor glæde for børn og familier i Sønderborg. Den garvede sygeplejerske, 8

LUNGENYT nr. 4 2012

Tove Duus, var med på rejsen fra første skridt. - En arbejdsgruppe af læger og sygeplejersker satte sig sammen og lavede en række retningslinjer for at få løftet og ensartet behandlingen af astma og allergi ude i praksis. Faktum er jo, at det kun er nogle få, som kommer igennem slusen til speciallægerne, og at den reelle frontlinje i forhold til astma, allergi og lungesygdomme ligger hos de praktiserende læger. Eksempelvis oplevede vi, at nogle børn, som først en

TOVE VOGT DUUS, astma- og allergisygeplejerske, Sønderborg Sygehus børneafsnit.


gang var diagnosticeret med astma, blev ved med at få den samme dosis astmamedicin, uanset om de havde brug for den eller ej. Det er slet ikke situationen i dag.

Som ringe i vandet Tove Duus oplever, at der er sket et mærkbart løft af behandlingen af astma og allergi og hermed lungesygdomme i den sydlige del af region Syddanmark. Om nogen kan hun vurdere det, da hun har sin gang både på det lokale hospital og hos de praktiserende læger i Sønderborg-området. En del af forbedringen er nemlig, at astmasygeplejerskerne er rykket ud til de praktiserende læger. Tove Duus uddyber: - De praktiserende læger er blevet rigtig dygtige, og vi er derude sammen med dem og ser på børnene med astma. Hvis der er noget, de praktiserende læger er usikre på i forhold til astma, så støtter vi astmasygeplejersker op, og vi har yderligere mulighed for at tage patientens data med på hospitalet til yderligere faglig sparring der. Det er vigtigt for os sygeplejersker at være opdateret om den nyeste behandling, og det sker netop gennem tilknytningen til hospitalet. Herfra spreder ny viden sig som ringe i vand.

Rulles ud til hele landet Hvis Tove Duus skulle ønske noget på vegne af fraktionen af lungesygeplejersker under FSLA, er hun ikke i tvivl. - Vi vil så gerne have udbredt det effektive astma- og allergi-program fra vores område på landsplan for både børn og voksne. Vi har gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på vores gode resultater. Eksempelvis gennem en patientforening som Danmarks Lungeforening, som vi kan bruge som en kommunikationsplatform. Vi har desuden et fælles projekt ved navn Liv i Lungerne i opstart, som gør opmærksom på lungernes

betydning for vores sundhed. Heldigvis oplever vi, at der er kommet mere fokus på, at sunde lunger starter i barndommen. Astma rammer alle befolkningsgrupper. Ved at behandle astma mere effektivt og struktureret i lokalområdet, sikrer vi også tidligere opsporing af andre lungesygdomme, fordi astma ofte er den første mistanke. Det er også godt for specialafdelingerne på sygehusene, fordi det så kun er de allerdårligste og allersværeste tilfælde, som tager tid og fokus der. Det er en sund fordeling af ressourcerne, hvis du spørger mig. ●

Danmarks Lungeforening er sekretariat for FSLA Danmarks Lungeforening og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) samarbejder om, at • Udbrede viden, vejledning og rådgivning til patienter og pårørende • Udvikle pjecer og patientvejledninger • Planlægge efteruddannelse og faglige møder • Yde økonomisk støtte til rejser og uddannelse for sygeplejersker • Skabe synlighed over for regering, folketing, regioner og kommuner (repræsentation i nævn og råd, høringssvar og pressearbejde)

Vi har tid til spørgsmål Når Tove Duus bliver spurgt om, hun oplever, at der er kommet flere børn med astma, synes hun, det er svært at svare på. – Er der reelt flere tilfælde, eller er vi bare blevet bedre til at fange dem, som er der? Men vi fanger uden tvivl flere af de sjældne lungesygdomme, fordi vi hurtigere konstaterer, at de ikke reagerer på astma-behandlingen. For familierne generelt betyder vores øgede fokus på astma og allergi, at de ikke skal køre så langt. Vi er allerede i deres nærområde, og det giver bedre behandling hurtigere og nemmere. Det løfter livskvaliteten for de berørte og er en kæmpe hjælp til familierne. Noget af det, som Tove Duus fremhæver, som særligt ved programmet i Sønderborg er tid. - Jeg er ikke læge, men jeg har tiden. Vi har hele 30 minutter pr. patient, og det er luksus i dag. Med den tid har jeg mulighed for at stille spørgsmål. Desuden undersøger vi for astma og allergi. Vi har virkelig tid til at tjekke patienten grundigt.

Ønske fra en ildsjæl:

Endnu mere fokus på lungerne

MARIE LAVESEN, sygeplejerske og master i sundhedspædagogik, Hillerød Hospital.

Lungeområdet er et område i positiv udvikling, men der er stadig et stykke vej, før området indhenter prestigen, økonomien og ressourcerne, som tildeles de andre store folkesygdomme. Prisvindende sygeplejerske, Marie Lavesen, er både tæt på og langt oppe. Tætheden til patienterne opnår hun i sit daglige arbejde som lungesygeplejerske på Hillerød hospital og som patientrådgiver i Danmarks Lungeforening. Helikopterblikket kommer fra hendes udviklingsarbejde og master i sundhedspædagogik. Hvad er det, som gør hende til en ildsjæl på lungeområdet? - Lungeområdet er et område i udvikling, hvor man selv med en lille indsats kan ➜ LUNGENYT nr. 4 2012

9


FSLA arbejder for lungerne

”Lungeområdet er et fagligt spændende område, med mange muligheder inden for eksempelvis basal, akut men også pædagogisk sygepleje …” gøre en stor forskel for patienterne. Og der er behov for særligt fokus, fordi der findes svage grupper, som nogle gange er mere sårbare og med færre ressourcer sammenlignet med patienter fra nogle af de andre store folkesygdomme. En af de hyppige lungesygdomme, KOL påvirker mange aspekter af dagligdagen og ledsages ofte af angst og åndenød, samtidig med at der findes en høj andel af socialt sårbare mennesker med begrænset netværk.

Leve livet bedst muligt Marie Lavesen ser sundhedspædagogik som en tilgang til, hvordan man kan hjælpe mennesker med kroniske sygdomme til at leve livet bedst muligt til trods for sygdom. Hun uddyber: - Sundhedspædagogik er en anden tilgang til patienterne end den gammeldags autoritære. Vi skal ikke nødvendigvis formidle al tilgængelig viden om sygdom og behandling, men netop den viden, som den enkelte har brug for i sin hverdag for at kunne leve livet bedst muligt. Vi er fagpersoner, og vi har tilbøjelighed til at tage udgangspunkt i sygdomsspecifik viden, men vi skal blive bedre til også at lytte og spørge ind til patienternes handlinger fra deres hverdagslivs perspektiv og dertil knytte vores sygdomsspecifikke viden. Hvorfor er det eksempelvis, at de har svært ved at tage deres medicin? Når vi i højere grad bliver fokuseret på at lytte og spørge interesseret ind til et andet menneske, bliver vi også bedre til at vurdere, hvem som formår og ønsker at tage ansvaret selv, og hvem, som ikke magter og som hellere vil have, at vi tager over. På den måde hjælper vi bedre og opnår sandsynligvis mere varige resultater.

Mere prestige til lungeområdet Det har været oppe i samfundsdebatten, at 10

LUNGENYT nr. 4 2012

lungeområdet ikke har den samme faglige prestige og interesse som eksempelvis hjerte- og kræftområdet. Marie Lavesen kan nikke genkendende til fremstillingen. Man hører, at der nogle steder stadig er begrænset viden og interesse for området, og når det sker, så er der risiko for en ulighed i den måde, patienterne bliver mødt på. Men der er de senere år heldigvis sket meget på lungeområdet gennem arbejdet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forløbsprogrammer. I dag kan vi behandlingsmæssigt gøre meget for patienterne, så de lever længere og bedre. Jeg oplever, at mange af de sværeste syge mennesker med KOL har et godt liv, selvom det på ingen måde er let for hverken dem eller deres pårørende. Lungeområdet er et fagligt spændende område, med mange muligheder inden for eksempelvis basal, akut men også pædagogisk sygepleje i forhold til at hjælpe og vejlede denne gruppe til at håndtere hverdagen med sygdommen. Sammen med det øgede fokus på KOL, både i regionalt og kommunalt regi, vil det forhåbentlig trække flere sundhedsprofessionelle til området.

Samarbejde og mere forskning, tak! Hvis Marie Lavesen fik den berømte tryllestav og kunne gøre noget særligt for lungeområdet, så ville hun bl.a. ønske et stærkere samarbejde på tværs af fagområder. - Patienterne har ofte mere end en sygdom, så der er et stort behov for, at vi arbejder bedre på tværs, ikke kun i forhold til fagområder og diagnoser, men også fra sektor til sektor. Men det er en udfordring at samarbejde på tværs af forskellige organiseringer og specialer, når der samtidig sker øget specialisering på hospitalerne. Endelig kunne Marie Lavesen også godt tænke sig flere midler til forskning. Ikke

kun i forhold til udvikling af bedre behandlingsmetoder, men også i relation til forskning i sygeplejemæssige områder som palliation og pårørende. Hun forklarer: - Jeg oplever nogle gange, at de pårørende ikke inddrages tilstrækkeligt. Mange pårørende tager sig af den syge døgnet rundt uden megen støtte. Det kunne være hensigtsmæssigt at undersøge nærmere, hvordan vi bedre kunne hjælpe og støtte dem. Det hænger også sammen med ønsket om et større fokus på, hvordan vi kan hjælpe de mennesker med KOL, som er i deres terminale stadie, og hvordan vi bedre giver dem mulighed for at kunne komme på hospice. ●

Fagligt selskab for lunge- og allergisygeplejersker (FSLA) FSLA er en vigtig part i arbejdet for, at få omverden til at anerkende lunge- og allergisygeplejerskernes faglige ekspertise. Selskabet ønsker en udvidet rolle for sygeplejerskerne, kompetenceudvikling og flere forskningsstillinger. Forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering inden for lungesygdomme, astma og allergologi er i fokus hos FSLA, og det skal gavne den proaktive indsats over for mennesker, der er i risiko for at få eller allerede lever med en kronisk lungesygdom. FSLA er organisatorisk forankret under Dansk Sygeplejeråd. Læs mere på www.lunge.dk/fsla


kort nyt

Transplanterede fik medaljer 24 danskere tog i alt 16 guld-, 11 sølv og 8 bronzemedaljer ved de europæiske sportslege for hjerte- og lungetransplanterede i Holland. Ud af de 24 deltagere fra Danmark, var 5 unge inviteret af Hjerte- og lungetransplantationsklubben, heraf 1 lungetransplanteret og 4 hjertetransplanterede. Lungetransplanterede Natasja Christensen på 21 år var en af de unge danskere, som vandt medaljer ved de europæiske sportslege for hjerte- og lungetransplanterede i den hollandske by Apeldoorn i slutningen af juni måned. Transplanterede i alle aldersgrupper fra hele Europa var samlet for at jagte medaljer i klassiske discipliner som løb, længde- og højdespring men der blev også dystet i fx bordtennis, golf og volleyball. Natasja, som har to nye lunger, kom i år med til sportslegene for første gang, efter hun blev opfordret til at melde sig af en sygeplejerske på Rigshospitalet. - Jeg løb 100 m løb, og det var super fedt at se de andre stå på sidelinjen og heppe på mig. Og tænk engang, jeg vandt en bronzemedalje! Yderligere én lungetransplanteret, 22-årige Michael Olesen, skulle have deltaget, men Michael blev desværre syg og indlagt dagen før og måtte derfor melde afbud. I sportslegene deltager der ca. 5-600 transplanterede fra Europa. Sportslegene foregår hvert 2. år og i 2014 foregår legene i London. Læs mere om Natasja Christensens oplevelser ved legene i Holland på www.lunge.dk/transplantation

Patientkufferten • • • •

KOL Hjertesvigt Diabetes Genoptræning

- sikrer kort indlæggelse på hospitalet og forsat behandling i hjemmet, med samme KOL sygeplejerske

1180 patienter er behandlet via kufferten i Danmark

Konference søger løsningerne på KOL

Patien

I forlængelse af KOL-parlamentet, som Dagens Medicin var vært for i foråret, afholdes mandag 19. november 2012 en interaktiv konference om KOL. Dagens Medicin-konferencen skal identificere de vigtigste løsninger, der skal kunne forbedre forebyggelse, opsporing, behandling og rehabiliteringen af mennesker med KOL. Målet er, at konferencens deltagere udarbejder løsningsforslag til de temaer/ problemområder, der er udpeget af tænketanken (KOL-parlament) af de mest kyndige eksperter inden for KOL i maj 2012.

•KOL •Hjertes •Diabete •Genopt

Tjek SKI for nye priser

Odense – Ballerup: +45 70 21 60 7

Kom lettere gennem en svær tid Patientkufferten

Ny begravelsesguide på nettet giver dig et indblik i de opgaver, som skal håndteres i forbindelse med et dødsfald.

•KOL •Hjertesvigt •Diabetes •Genoptræning

Tjek SKI for nye priser

Læs mere på www.lunge.dk/hjaelp-til-begravelse

Odense - Ballerup: +45 70 21 60 70 www.medisat.dk

Odense – Ballerup: +45 70 21 60 70 www.medisat.dk

LUNGENYT nr. 4 2012

11


Lungesagen er på sporet

Af Isa Lindbæk

Danmarks Lungeforening:

På rette vej Danmarks Lungeforening har hele tiden antennerne ude i de faglige miljøer for at evaluere arbejdet for lungerne i Danmark. Derfor satte foreningen i sommeren 2012 en række forskere fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI) i stævne til en rundbordssamtale om lungesagen og fremtidige muligheder for den moderne NGO set i deres perspektiv.

Fremtidsudsigter for lungesagen

I Danmarks Lungeforening er der lagt en ambitiøs strategi for fremtiden. Lungesagen er kommet mere i fokus, og foreningen er godt på vej til at blive en moderne NGO, både når det gælder om at opnå politisk indflydelse, og når der er behov for samfundsmæssig opmærksomhed. Samtidig er Danmarks Lungeforening konstant på jagt efter at sikre og syreteste, at strategien går i den rigtige retning. Derfor opfordrede foreningen en række danske sundhedsforskere, håndplukket for deres særlige fokus på lungeområdet, til at dele viden om lungeområdet.

Dansk Sundhedsinstitut (DSI) er efter rundbordssamtalen fusioneret med to andre institutter til en selvstændig statslig institution under økonomi- og indenrigsministeriet. Det nye videnscenter skal være med til at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i sundhedssektoren og på øvrige velfærdsområder. Det nye, fusionerede institut vil ligesom det tidligere DSI fortsat have kompetence til at sætte lungesagen i et overordnet samfundsmæssigt perspektiv, da de er tæt på udfordringerne på sygdomsområdet. Læs mere i boksen side 15.

12

LUNGENYT nr. 4 2012


En dag i juni mødtes forskerne således fra det daværende DSI med Danmarks Lungeforenings direktør til en givende samtale, som gav nye perspektiver til begge parter. Resultatet blev en række konstruktive indspark til forbedringer og visioner på lungeområdet i Danmark.

Telemedicin Antropolog, Stinne Aaløkke Ballegaard, der forsker i anvendelsen af it i sundheds-sektoren, startede samtalen ved at perspektivere lungesygdommen KOL i forhold til det projekt om telemedicin, hun forsker i. – Lige nu er telemedicinen et tog, som kører særligt hurtigt i forhold til patienter med KOL, og det bliver taget godt i mod flere steder i landet. Telemedicinen giver bl.a. KOL-patienter mulighed for fx at måle lungefunktionen, således at en forværring kan tages i opløbet. Teknologien kan uden tvivl en masse og bringer mange nye løsninger med sig, men jeg oplever også, at disse løsninger skal evalueres i forhold til samspillet med patienten. Antropologistuderende Mille Kjærgaard Thorsen arbejder sammen med Stinne Aaløkke Ballegaard, og hun tilføjede: – For nogle er telemedicinen en klar fordel, mens andre umiddelbart kan opleve det som overvældende. I forhold til telemedicin blev konklusionen, at for at vurdere telemedicin på samfundsplan, må vi have hele billedet med, hvilket vil sige at efterspørge den relevante, faglige forskning. Samtidig er man i Danmarks Lungeforening meget fokuseret på, hvordan brugen af telemedicin organiseres fx i snitfladen ud til den kommunale sektor. For, alt andet lige, så skal telemedicinen først og fremmest opleves som en fordel for patienten.

Egenomsorg og samfundsøkonomi Lone Grøn, medicinsk antropolog, har gennem flere år forsket i grænsefladen mellem det offentlige sundhedsvæsen og patienternes hverdagsliv. Hun tilføjede en ny vinkel i forhold til et samfundsøkonomisk aspekt på lungeområdet, som både er relevant i relation til telemedicin men også i forhold til den traditionelle behandling af mennesker med lungesygdomme. – Der bliver talt meget om egenomsorg i disse år, men jeg synes, vi først og fremmest skal være helt skarpe på at definere, hvad egenomsorg egentlig er? Jeg er noget forbeholden, fordi jeg i mange år har fulgt dem, som virkelig prøver at lave ”egen-behandling”. For der sker altså noget, når man kommer hjem. Det er ikke altid så lige til at udøve egenomsorg eller egen-behandling. Og det er måske heller ikke nødvendigvis her, vi skal hente de store samfundsøkonomiske besparelser hjem.

Når det er sagt, var alle rundt om bordet enige om, at egenomsorg naturligvis skal støttes, fordi det giver mening for både patienter og pårørende at have mest mulig greb om egen situation. Det kræver en livslang motivation fra patienten, og selvomsorg/ selvbehandling medfører også, at patienter efterspørger mere og mere patientuddannelse. Det vil koste penge og ressourcer. Hverken sygehuse eller praksis er tilstrækkeligt fokuserede på egenomsorg og på de pårørendes indsats og betydning. Her bidrager den moderne patientforening med noget væsentligt i det danske sundhedsvæsen. Og det sker allerede i form af konkrete aktiviteter som fx i patientnetværk og patientuddannelse. Samfundsøkonom Lone Bilde har netop, i forbindelse med en større KOL-konference afholdt af fagbladet Dagens Medicin, holdt et oplæg om denne lungesygdoms udfordringer på samfundsøkonomisk plan. Hun estimerer, at der bruges ca. 6 milliarder kr. om året på behandling og pleje af patienter med KOL i regioner og kommuner. Det synes som et stort beløb og vækker bekymring hos mange, da der hvert år stadig kommer flere KOL-patienter til. Dog er udgifterne relativt set ikke steget så meget de sidste 5-10 år som antallet af KOL-patienter. - Der er forsat meget, som bør afdækkes på dette område, da netop en lungesygdom som KOL medvirker til den øgede vækst i samfundsudgifter. Bruger vi de mange ressourcer rigtigt i forhold til at nedbringe overdødeligheden for patienter med KOL og få en tidlig opbremsning i sygdommens udvikling hos de enkelte patienter samt forbedre deres livskvalitet? Eller bruger vi i realiteten for få ressourcer på opsporing, behandling og rehabilitering af KOLpatienterne? Her bemærkede direktør Anne Brandt, at dette understreger et vigtigt fokus for Danmarks Lungeforening. - Som NGO skal vi fortsat arbejde for at øge vores viden om den økonomiske gevinst, så vi kan lykkes med tidlig opsporing af alle lungesygdomme og samtidig sikre en mere optimal behandling af lungepatienterne, siger Anne Brandt. ➜

Hvad er en NGO? NGO er en forkortelse for Non Governmental Organisation ("ikke-statslig organisation"). Det er en engelsk betegnelse for organisationer, som ikke styres af staten, for eksempel patientforeninger eller nødhjælps- og miljøorganisationer.

LUNGENYT nr. 4 2012

13


Lungesagen er på sporet

Lone Bilde understregede, at hun ser det samfundsøkonomiske perspektiv som en meget interessant ”brændende platform” for Danmarks Lungeforenings fortsatte arbejde. - Det glæder mig, at Danmarks Lungeforening har et stærkt fokus på det økonomiske felt, og arbejder på at få ressourcerne udnyttet bedst muligt. Det vil komme til at betyde meget for samfundsøkonomien og forplante sig ned på den enkelte lungepatients oplevelse af sit sygdomsforløb.

Mere fagligt prestige til lungesygdomme I løbet af de sidste par år er der i det hele taget kommet større fokus på lungesygdomme. Men der er stadig store udfordringer forude. Forsker i organisation og ledelse, Christina Holm-Petersen, påpegede en af dem. – En undersøgelse af sygeplejerskers fagidentitet og arbejdsopgaver efterlod det klare indtryk, at lungesygdomme hverken er et eftertragtet område for fagpersonale eller anses som et prestigefyldt område. Betyder det så, at der ikke tilføres nok ressourcer af den grund? Her ligger klart en stor udfordring for lungesagen og for en patientforening som Danmarks Lungeforening.

Anne Brandt: - Jeg bliver ærgerlig over at høre undersøgelsens resultater, men lungeområdet har i mange år været et nedprioriteret område, præget af nogle af de største overbelægningsprocenter. Vi ser heldigvis i øjeblikket mange nye spirer af faglig stolthed og styrke, som allerede er med til at løfte lungeområdet til et højere niveau end før. Forsker i organisation og ledelse, Sidsel Vinge, bidrog også med betragtninger til udfordringen om at gøre lungesygdomme til et mere eftertragtet område for det faglige personale inden for sygehusvæsenet. – Som jeg ser det, er der netop her nogle tiltag, man som patientforening kan udføre, for at løfte et sygdomsområde sådan som det fx er blevet gjort for hjertesygdomme og kræft. Der skal sættes

”Effektive behandlinger … er en meget vigtigt døråbner både for mere politisk fokus og flere ressourcer til lungeområdet.”

Deltagere rundt om bordet

Stinne Aaløkke Ballegaard

Mille Kjærgaard Thorsen

Lone Grøn

Lone Bilde

Christina Holm-Petersen

Tidl. Dansk Sundhedsinstitut (DSI) nu Det Nationale Analyseog Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (KORA): Antropolog Stinne Aaløkke Ballegaard Specialestuderende i antropologi, Mille Kjærgaard Thorsen Medicinsk antropolog, Lone Grøn Samfundsøkonom, Lone Bilde Forsker i organisation og ledelse, Christina Holm-Petersen Forsker i organisation og ledelse, Sidsel Vinge Danmarks Lungeforening: Direktør Anne Brandt

14

LUNGENYT nr. 4 2012

Sidsel Vinge

Professor, cand.rer.soc. Jes Søgaard, KORA


nogle meget konkrete dagsordner sammen med de sundhedsfaglige på lungeområdet, og det skal gøres tydeligt præcis, hvor de forskellige grupper af sundhedsfaglige kan gøre en forskel på lungeområdet. Sådan tror jeg på, at man kan mobilisere økonomi og personaleressourcer, og det er det lungeområdet har brug for. Så netop arbejdet for en overordnet lungeplan, tror jeg på, er det helt rigtige. Sidsel Vinge: - I øvrigt synes jeg, at det er en kæmpe fordel på lungeområdet, og især i forhold til KOL, at der er noget, som KAN give effektive resultater. Nemlig rygestoppet. Holder man op med at ryge, stopper man jo den videre udvikling af sygdommen. Det er ikke helt ligeså klart for fx diabetes og hjertesygdomme. Rygestoppet er klart en af de positive vinkler på lungeområdet, som man naturligvis skal arbejde med som patientforening.

Den store lungesag Diskussionen vendte til slut tilbage til prestigen på lungeområdet. Sidsel Vinge: - Lige nu er det ildsjælene derude, som løfter området. De kan og skal støttes og styrkes, hvis der skal skabes et stærkere fagligt netværk, som kan give en langsigtet positiv effekt for patienterne. Her kan Danmarks Lungeforening være med til at styrke fagligheden ved at sætte fokus i offentligheden fx på de behandlingsmetoder, der er effektive. Effektive behandlinger, den fortsatte jagt på dem, og formidling af dem, er en meget vigtigt døråbner både for mere politisk fokus og flere ressourcer til lungeområdet. Arbejdet med at styrke lungesagen kræver forsat en altafgørende indsats før den brede offentlighed bliver mere vidende om lunger og lungesygdomme. Generelt var der rundt om bordet enighed om, at der, for de sundhedsprofessionelle, fremover ligger en stor indsats i at formidle forståelse for lunger og lungesygdomme.

Konklusionen Mødet med Dansk Sundhedsinstitut blev en bekræftelse på, at Danmarks Lungeforening er på rette vej med sin strategi. Nemlig at sætte lungerne på dagsorden både i offentligheden og i sundhedsvæsenet og på denne måde fremme forebyggelse af lungesygdomme og forbedre vilkårene for de mennesker, der er ramt af sygdom i deres lunger. Med udgangspunkt i dette har professor Jes Søgaard fra Dansk Sundhedsinstitut denne kommentar: - Danske patientforeninger kritiseres i blandt for at være blevet for magtfulde. Jeg er ikke enig i denne kritik. Tværtimod – Danmarks Lungeforening og andre patientforeninger gør en fantastisk indsats for patienter og pårørende. Patientforeningerne er faktisk bedre end det øvrige sundhedsvæsen til at opfange den stigende

”Egenomsorg, patientuddannelser, patientnetværk og videnspredning har Danmarks Lungeforeningen og andre patientforeninger været med til at fremme.”

sundhedsinteresse i samfundet og borgernes naturlige ønsker om også, som patienter, at være med i deres egen behandling. Egenomsorg, patientuddannelser, patientnetværk og videnspredning har Danmarks Lungeforeningen og andre patientforeninger været med til at fremme. Det er meget vigtige funktioner i et moderne sundhedsvæsen, siger Jes Søgaard. Danmarks Lungeforening er en af de mindre patientforeninger i Danmark, og for at nå i mål med lungesagen skal der flere ressourcer og flere hænder til. Men med et engageret sekretariat og opbakning fra alle de frivillige, der arbejder for lungesagen, er det bestemt muligt at nå langt. Og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) gav på alle måder en stor og vigtig opbakning til Danmarks Lungeforenings vision om et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem. ●

Nyt videnscenter for velfærd og sundhed Det nye Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (KORA) er et videnscenter for velfærd og sundhed i Danmark. Næsten 100 forskere og projektledere samles ved at fusionere DSI, Anvendt KommunalForskning (AKF) og Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut (KREVI). Det tværgående perspektiv sikres af en placering under økonomi- og indenrigsministeriet med en selvstændig bestyrelse med professor Nina Smith som formand. Instituttet skal med forskning og analyser fremme kvalitetsudvikling, effektiv ressourceudnyttelse og god styring på sundhedsområdet og de øvrige velfærdsområder. Instituttet får afdelinger i København og Aarhus.

LUNGENYT nr. 4 2012

15


Danmarks Lungeforenings årsmøde 2012

Et nyt, tæt samarbejde med Ingeniørerne i Danmark (IDA) gjorde det muligt for Danmarks Lungeforening at holde årsmøde i de smukke rammer i Ingeniørernes Hus i København.

Af Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

Årsmøde 2012:

En mærkedag i familien ”På dette årsmøde fejrer vi lungesagen og det faglige perspektiv”, sagde formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ronald Dahl, i sin velkomsttale til den fyldte sal i Ingeniørernes Hus på Kalvebod Brygge i København. Og således var Danmarks Lungeforenings årsmøde 7. juni 2012 skudt i gang. - At komme til årsmøde her, er som at komme til en festdag i familien. Det glæder mig, at vi hvert år mødes og viser hinanden, hvordan vi sammen kan arbejde for bedre forebyggelse, behandling og rehabilitering samt for mere forskning i lungesygdomme. Faglige kompetencer i foreningsarbejdet bliver et bærende element også i fremtiden. Og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Danmarks Lungeforening som læger, sundhedsfremmere, ledere og behandlere, sagde Ronald Dahl. Direktør for Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, kunne fortælle om flere gode nyheder, der er værd at fejre i år. - Der er store projekter i gang, som vi har været både dygtige og heldige at få midler til fra flere fronter, og vores aktiviteter stiger på stort set alle fronter. Vi yder mere rådgiv16

LUNGENYT nr. 4 2012

ning, vi har medlemsvækst og modtager mere støtte og flere bidrag end tidligere. Samtidig vokser samarbejdet med frivillige kræfter i form af flere lokalforeninger og netværk. Anne Brandt fortalte også kort om det Gallashow, som Danmarks Lungeforening slår dørene op for på Det Kongelige Teaters Gamle Scene 28. oktober 2012 kl. 19.30. - Vi glæder os til denne flotte festaften, der fejrer livet og lungerne i anledning af 20-året for den første danske lungetransplantation.

Sammen står vi stærkt Der var på årsmødet også lagt op til, at Danmarks Lungeforenings strategi om flere samarbejdsflader og alliancer med andre foreninger og aktører skulle tage et endnu skridt fremad.

- Det er vigtigt for os at komme til stå stærkere i debatten og i forhold til det politiske system. Der er så meget, der kan gøres bedre for lungesyge patienter, både hvad angår tidlig opsporing, behandling og rehabilitering. Uden et stærkt pres ændres dette ikke. Det er dette pres, som kan forstærkes væsentligt, når vi bliver flere. Det er kernen i vores ønske om fusion og samarbejde med LungePatient.dk, sagde formand for Danmarks Lungeforening, Johannes Flensted-Jensen på mødet. Det var derfor med stor glæde, at der på mødet blev givet mandat til bestyrelsen om at arbejde videre med sammenlægning mellem LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening i én, ny forening. En sammenlægning af de to lungeforeninger vil give mulighed for yderligere at styrke ar-


bejdet for et samfund, hvor flere har sundere lunger – livet igennem.

Sprudlende indlæg På mødet bidrog tre meget veloplagte oplægsholdere med en række foredrag, der alle repræsenterer det, som optager Danmarks Lungeforening rigtigt meget i denne tid: Historien, lungesagen hele livet og et stærkt patientfokus. OLE DIDRIK LÆRUM, adjungeret professor ved Københavns Universitet, fortalte levende om sin onkel, Konrad Birkhaug, som var en pioner inden for vaccineforskning. Han kom fra trange kår i Norge, men havde evner og en brændende interesse for medicin. Efter studieophold og eksamen i USA gjorde Konrad Birkhaug en fornem forskerkarriere inden for bakteriologi og antiseptik. Senere arbejdede Birkhaug ved Pasteur Instituttet sammen med Calmette og Guérin, og bidrog således til opfindelsen af BCG vaccinen mod tuberkulose. Tilbage i Norge oprettede Birkhaug et BCG-laboratorium, som i mange år var produktionssted for vaccinen i Norge. Han opbyggede et aktivt forskningslaboratorium og fik mange ærefulde anerkendelser i udlandet. Til sin store skuffelse blev han dog aldrig behørigt anerkendt i sit hjemland. I årene op til sin død i 1980 brugte han mange timer med at tegne og male i olie og akvarel. Han efterlod sig derfor en rig og varieret produktion af både videnskabelige artikler, bøger og kunstværker. KIM G. NIELSEN, overlæge, lektor, dr. med., leder af Dansk BørneLunge Center ved Rigshospitalet, fortalte, at lungesygdomme af enhver art er den absolut hyppigste årsag til indlæggelse af børn i Danmark og de, som fødes med en genetisk fejl eller defekt, lever med syge lunger hele deres liv. Dansk BørneLunge Center har ekspertise og spidskompetencer inden for de alvorligste, kroniske og komplekse sygdomme. På centret er alle kompetencer samlet, hvilket giver nogle trygge og sammenhængende forløb for børn og forældre. Prognosen for børn ramt af alvorlige lungesygdom er stærkt forbedret inden for de seneste år. I dag forventes det, at nyfødte med fx cystisk fibrose opnår en lungefunktion med en god kurve langt op i voksenal-

Ved årsmødet blev formand for Danmarks Lungeforening, Johannes Flensted-Jensens 10 års jubilæum som formand, fejret med sang og flag.

deren. Centrets vision for lungesyge børn er at give dem en normal livsmulighed med bedre livskvalitet og overlevelse. Derfor samarbejder Dansk BørneLunge Center også tæt sammen med Danmarks Lungeforenings netværk for familier med alvorligt lungesyge børn. Der kan læses mere om netværket på www.lunge.dk/barn MARIE TOPP, ph.d. stud. på Hvidovre Hospital, fortalte om et forskningsprojekt, støttet af Danmarks Lungeforenings fond, der søger svar på, hvad der har betydning for, om KOL-patienter tager deres medicin. Undersøgelser viser nemlig, at halvdelen af den ordinerede medicin i dag generelt ikke tages som foreskrevet. Det rigtige indtag af medicin har stor betydning, da det har afgørende indflydelse på antal indlæggelser, forværringer og besøg hos lægen.

Derfor har et forskerteam med overlæge Jørgen Vestbo i spidsen sat sig for at undersøge, hvad der er årsagen til, at ikke alt medicin bliver taget, som den skal, og hvad der kan gøres ved det. De første undersøgelser viser, at det, som påvirker i hvor høj grad patienter efterlever den ordinerede behandling aftalt med lægen (adherens), bl.a. er effekten af medicinen (føles det som om den virker eller ikke virker) og bivirkninger (har man mange/få). Andre ting som spiller ind er fx holdninger til medicin, vaner/rutiner, fysisk og psykisk helbred, personlighed og viden. I projektet taler teamet med 200 KOL-patienter, som følges i et helt år. En flot afslutning på et vellykket årsmøde - og et stort tillykke til hele familien! ●

En dygtig vejleder fra Experimentarium pustede i pausen et sæt dyrelunger op og forklarede, hvordan ilten fra luften kommer ind i blodet, og hvordan lungerne reagerer på hårdt arbejde. En stor tak til Experimentarium i Hellerup, som venligst sponsorerede den spændende lungedissektion.

LUNGENYT nr. 4 2012

17


Nyt fra Sekretariatet

VIND Mega Mussel: Log ind på din personlige profil Som medlem i Danmarks Lungeforening har du din helt egen personlige profil på www.lunge.dk Her kan du opdatere dine kontaktoplysninger og ønsker om information, materiale og nyheder. Log på din personlige profil med dit brugernavn og dit kodeord og vær med i lodtrækningen om to Royal Copenhagen Mega Mussel kopper hver måned i resten af 2012.

Brugernavn: Dit 6-cifrede medlemsnummer Kodeord: Dit efternavn (husk at skrive forbogstav med stort)

Tillykke til Jo-Ann Ramsrud Jensen fra Greve, som blev den heldige vinder af to MegaMussel kopper i august måneds lodtrækning.

OBS! Hvis du har meldt dig ind i Danmarks Lungeforening via lunge.dk efter 22. juli 2012, har du selv haft mulighed for at vælge dit kodeord, og det er naturligvis det kodeord, du bruger, når du logger dig på din personlige profil.

A. P. Møllers Fond støtter Et Godt Familieliv Danmarks Lungeforening hjælper både børn og voksne, der har fået syge lunger. Med støtte fra A. P. Møllers Fond kan vi nu igangsætte projektet Et Godt Familieliv. Projektets overordnede idé er at sprede viden om familier med syge børn både til andre familier, til professionelle og til frivillige i familiernes netværk. Projektet vil inddrage sociale medier, og der vil blive afholdt weekendkurser for familier med alvorligt lungesyge børn. Læs om Danmarks Lungeforenings indsats for børn og unge i LUNGENYT 3/2012 og på www.lunge.dk/boern-og-lunger

Trygfonden støtter Projekt KOL og Palliation Danmarks Lungeforening har i samarbejde med Palliativt Videncenter (PAVI) igangsat et projekt, der har til formål at generere ny viden om KOL-patienters sygdomsforløb og deres behov for sundhedsydelser. Dette sker ved at undersøge KOL-patienters forbrug af sundhedsydelser via danske sundhedsregistre og ved at interviewe patienterne om deres egne erfaringer med at leve med sygdommen. I projektet har Trygfonden finansieret en kortlægning af KOLpatienters sygdomsforløb frem mod livets afslutning. Projektmedarbejder Marie Gade Husted er ansat på projektet og kan kontaktes for mere information på mail mgh@lunge.dk eller tlf. 38 76 00 31. Læs også mere på www.lunge.dk/palliation

18

LUNGENYT nr. 4 2012


Teenage-tema

Nye ansigter i sekretariatet Sofie Juul Sørensen er ansat som studentermedhjælp på skoleprojektet LIV I LUNGERNE. Hun læser Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet på kandidatdelen, og har i foråret 2012 været i praktik i sekretariatet. Sofie har arbejdet med børn, unge og sundhed i studieprojekter og i studenterjob, bl.a. hos UngDialog, hvor hun har besøgt skoler og talt med unge om rygning, sex og alkohol. Linda Faurskov er deltidsprojektansat på projektet Et Godt Familieliv. Hun er sygeplejerske med erfaring fra bl.a. almen medicin og infektionssygdomme. Derudover har hun en kandidatgrad i Internationale Udviklingsstudier og Sprog og Kultur, med særlig fokus på børns rettigheder. Linda er frivillig i Netværket for familier med alvorligt lungesyge børn.

Friske Forsyninger Projekt Friske Forsyninger har til formål at sætte fokus på lungesundhed og sundhed generelt i målgruppen af mænd med kortere uddannelser. Projektet er finansieret via Forebyggelsesfonden og er en del af vores strategiske arbejde i forhold til tidlig opsporing. Projektet kører fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 på forsyningsvirksomhederne i hhv Roskilde og Ringkøbing-Skjern. Der er gennemført sundhedstjek på begge virksomheder og som følge af medarbejdernes ønsker, er der i gangsat en række aktiviteter med motion, vægttab, rygestop og forebyggelse af lungesygdomme som omdrejningspunkt. Læs mere på www.lunge.dk/ff

Flere kommuner går i front med rygeforbud Flere danske kommuner er gået til kamp mod rygning i arbejdstiden. Blandt andre blev Aarhus Kommunes nye borgerrettede sundhedspolitik, ”Mere af det der virker!”, vedtaget af byrådet i august 2012, og en af konsekvenserne er, at der indføres et totalt forbud mod at ryge i arbejdstiden i Aarhus Kommune – inde såvel som ude. Flere andre kommuner overvejer at følge trop. I Københavns kommune ønsker man at gøre København til helt røgfri by i 2025. Initiativerne får stor ros fra både tobaksforskere og patientforeninger. Danmarks Lungeforening hilser initiativet velkomment og har allerede budt ind med input til den nødvendige hjælp til rygestop, som bør følge i kølvandet på initiativet. - Det er utroligt vigtigt, især for alle de rygere, der er særligt nikotinafhængige, og derfor på egen hånd er mislykkes med et rygestop. De har brug for særlig hjælp og støtte, siger Anne Brandt. Læs mere på www.lunge.dk under NYHEDER

Håndholdt spirometriudstyr! Brugervenligt, enkelt og effektivt Med foråret blomstrer allergierne. Spirometri er vigtig for hurtig opsporing af astma og KOL. Jo hurtigere jo bedre behandlingsmuligheder! Ring på tlf. 5475 7549 eller bestil via webshop.maribomedico.dk

Kidnakken 11, 4930 Maribo Telefon 5475 7549 www.maribomedico.dk Maribo Medico ønsker at vidensdele og bibringe løsninger, der giver det enkelte menneske mulighed for at vælge et godt og sundt liv! Vi har specialiseret os i udstyr til diagnosticering og behandling af søvn- og luftvejslidelser samt monitorering af livsstil.

LUNGENYT nr. 4 2012

19


xxxxx

Gratis

vaccination mod influenza, hvis du har en kronisk lungesygdom

Bliv vaccineret mod influenza Beskyt dig mod influenza Hvis du har en kronisk lungesygdom, der nedsætter din lungefunktion, har du øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza.

Nedsæt din risiko Vaccinationen nedsætter din risiko for at få influenza. Hvis du alligevel bliver smittet, bliver sygdommen mindre alvorlig. Du kan ikke få influenza af at blive vaccineret.

20

LUNGENYT nr. 4 2012

Sådan bliver du vaccineret Bestil tid hos din læge eller hold øje med vaccinationstilbud i din lokalavis.

Gratis for dig Vaccinationen er gratis fra 1. oktober og resten af 2012, hvis du har en kronisk lungesygdom, fx astma eller KOL. Læs mere på www.beskytdigmodinfluenza.dk


Nyt fra lokalforeninger og netværk

To foreninger – ét mål Danmarks Lungeforening bygger netværk med andre, der arbejder for lungesagen. Vi samarbejder derfor med foreningen LungePatient.dk for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter i begge foreninger. Se www.lungepatient.dk for flere arrangementer.

International KOL-dag 2012 Onsdag 21. november 2012 markerer vi den internationale KOLdag i samarbejde med kommuner, apoteker, hospitaler, praktiserende læger og lokalafdelinger i LungePatient.dk Flere lokalforeninger og netværksgrupper i Danmarks Lungeforening afholder arrangementer på dagen med lungefunktionsmålinger, vejledning om fx motion, rygestop og viden om lungerne. Hold øje med hvilke arrangementer, der er i nærheden af dig og læs mere på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Husk at du altid kan se alle arrangementer i Danmarks Lungeforening på www.lunge.dk/arrangementer

Region Nordjylland Lungesagen Thy-Mors: Succesfuldt Heste- og Kræmmermarked Lungesagen Thy-Mors, som er et samarbejde mellem LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening, deltog i Vildsund Heste- og Kræmmermarked 24. -26. juli 2012. Det solrige og flotte vejr var med til, at ca. 100.000 besøgende lagde vejen forbi i de 3 dage, markedet varede. Lungesagen Thy-Mors fik rigtig mange besøgende på deres stand og fik talt med mange interesserede, som fik brochurer fra Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk med hjem, og nye medlemmer blev det også til. Næsten hele bestyrelsen fra Lungesagen Thy Mors deltog på markedet.

Kurser for medlemmer Lær mere om lungesygdomme, patientnetværk og livet med en lungesygdom sammen med andre i samme situation. Find et kursus skræddersyet til dig som patient, pårørende eller frivillig. Kurserne arrangeres af LungePatient.dk i samarbejde med Danmarks Lungeforening og holdes på kursusejendommen Boserup Minde ved Glamsbjerg på Fyn. Læs mere på www.lungepatient.dk eller ring på tlf. 64 72 13 57.

Kontakt: Lokalformand, Børge Melgaard, e-mail: bmelgaard@youmail.dk, tlf. 97 94 24 30, mob. 30 88 24 88. Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-thy-mors

Lokalforening Aalborg: KOL-kaffe om Telemedicin TID: Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg STED: 3. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Kom og hør projektsygeplejerske Lone Mylund fortælle om det igangværende telemedicin-projekt på Lungemedicinsk afd. Aalborg Sygehus. Flere deltagere i projektet vil fortælle om egne erfaringer. Til slut vil der være en kort intro til TeleCare Nord, som er et udvidet samarbejde omkring KOL mellem de praktiserende læger, de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Pris kr. 30 kr. Der er plads til max. 120 deltagere. Tilmelding nødvendig senest 30. september 2012 til: sundhedscenter@aalborg.dk eller tlf. 99 31 34 58.

Efterlysning: Er du den nye tovholder i Netværksgruppe Frederikshavn? Lungepatienter i Frederikshavn har brug for en ny tovholder til Danmarks Lungeforenings Netværksgruppe Frederikshavn. Den hidtidige tovholder i Netværksgruppe Frederikshavn er blevet nødt til at kaste håndklædet i ringen på grund af sygdom. Vil du gerne gøre en frivillig indsats, så kontakt projektleder Susanne Holmgaard Hansen i DanLUNGENYT nr. 4 2012

21


Nyt fra lokalforeninger og netværk

marks Lungeforening på shh@lunge.dk eller tlf. 35 27 19 10 og hør nærmere om opgaven. Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-frederikshavn

Region Midtjylland Lokalforening Aarhus: Vi fortsætter KOL-café i efteråret STED: Klostergade Centret, Klostergade 37, 8000 Aarhus C TID: 3. oktober, 7. november, 5. december 2012 - alle dage kl. 10.00 - 11.30 Kom til KOL-café og få mulighed for at udveksle erfaringer, skabe nye kontakter, møde ligestillede og evt. nyde en dejlig kop kaffe med hjemmebag. Der vil altid være mindst et bestyrelsesmedlem fra lokalforeningen tilstede. Der er elevator i gården, og KOL-cafeen finder du i Herreværelset overfor kontoret. Klostergade Centrets café tilbyder en dejlig og sund frokost til rimelig pris. Kontakt: Lokalformand Margrethe Bogner, e-mail: margrethe@bogner.dk, tlf. 20 20 20 71. Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-aarhus

workshop med Anne Louise Krogh, der har været deltager i ”Voice Danmarks største stemme”. Anne Louise vil guide os i brug af stemmen, rigtig vejrtrækning m.v. Se mere på www.annelouisekrogh.dk Arrangementet er gratis. Tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet senest 5. oktober 2012 til: Lokalformand Anne Merete Nilausen, e-mail: am-nilausen@mail.dk, tlf. 22 33 37 65.

Lunge-café i Lokalforening Vestkysten STED: Kollektivhusets plejecenter, Vognsbøl Engvej 1, 6700 Esbjerg TID: Torsdag 8. november 2012, kl. 17.00-19.00 Kig forbi lunge-cafeen, hvor du som pårørende har mulighed for at møde andre pårørende - både for sig selv og sammen med den lungesyge. Lunge-cafeen er et samlingssted, som i høj grad afspejler deltagernes behov og ønsker. Du finder lunge-cafeens program på www. lunge.dk/lokalforening-vestkysten Tilmelding er nødvendig senest 4. november 2012 til: Lokalformand Anne Merete Nilausen, e-mail: am-nilausen@mail.dk, tlf. 22 33 37 65 eller Bodil Madsen, e-mail: madsen42@esenet.dk, tlf. 26 78 89 92. Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-vestkysten

Lokalforening Viborg-Skive: Sangaften og julefrokost STED: Café Stationen, LL Sct. Hans gade 7, 8800 Viborg. TID: 30. oktober 2012, kl. 19.00 Kom og vær med til sangaften. Humørsprederne synger og spiller sange fra højskolesangbogen, og der kan synges med, nynnes eller bare nydes. Pris: 30 kr. til betaling af kaffe og brød. Tilmelding er nødvendig senest 23. oktober 2012 til: Lokalformand Anne-Marie Thomsen, e-mail: perito@fibermail.dk eller 28 55 37 49 eller Viggo Sørensen, e-mail: viggosørensen@gmail.com eller 97 51 17 05. STED: Café Stationen, LL Sct. Hans gade 7, 8800 Viborg. TID: 5. december, 2012, kl. 12.00 Vi holder julefrokost med god mad, dejlig musik og pakke-spil. Pris: 50 kr. for medlemmer af Danmarks Lungeforening og 150 kr. for ikkemedlemmer. Prisen er inklusiv mad og 1 øl eller vand. Tilmelding er nødvendig senest 23. oktober 2012 til: Lokalformand Anne-Marie Thomsen, e-mail: perito@fibermail.dk eller 28 55 37 49 eller Viggo Sørensen, e-mail: viggosørensen@gmail.com eller 97 51 17 05. Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-viborg-skive

Netværksgruppe Faaborg-Midtfyn: Bliv klogere på telemedicin

Region Syddanmark

STED: Tømmergaarden 6 i Faaborg TID: 29. oktober 2012, kl. 15.00-17.00 Hanne Hansen-Nord fra Medisat og sygeplejerske Hanne Svenningsen fra OUH kommer og fortæller om KOL-kufferten samt demonstrerer den for os. Kaffe og te koster 20 kroner. Vi glæder os til at se dig. Kontakt: Lise Pedersen, tlf. 62 69 17 48, Ulla Pedersen, tlf. 62 61 95 20, Lone P. Jeppesen, e-mail: loneogborge@gmail.com, tlf. 23 90 48 40.

Lokalforening Vestkysten: Kom til årsmøde med sang og workshop

Netværksgruppe Faaborg-Midtfyn: Træning giver liv til lungerne

STED: Kollektivhusets Plejecenter, Gl. Vardevej 90, 6700 Esbjerg TID: Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 16.00 Vi holder årsmøde i Lokalforening Vestkysten, hvor vi starter ud med generalforsamling i henhold til vedtægterne. Herefter er der sang og

Netværksgruppen i Faaborg-Midtfyn træner på livet løs, og det har givet resultater. Flere af gruppens medlemmer bruger nu meget sjældent deres akutmedicin, og de har i det hele taget fået lettere ved at trække vejret. Ugeavisen Faaborg bragte 10. juli 2012 artiklen ”Vi har fået et nyt liv”,

22

LUNGENYT nr. 4 2012


Region Sjælland Ny netværksgruppe i Stevns Kommune

hvor flere af netværkets medlemmer er blevet interviewet. Læs uddrag og se link til artiklen på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-faaborg-midtfyn

Café Solskin: Motion, tema om pårørende og genoptræning STED: SundhedsCentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg, indgang fra skolegården (var før Universitetet) TID: 4. oktober 2012, kl. 18.30-21.00 Vi holder snakke-aften, hvor motion og træning vil være i højsædet. Kom og få gode råd og inspiration. Alle er velkomne – ingen tilmelding nødvendig. STED: SundhedsCentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg, indgang fra skolegården (var før Universitetet) TID: 1. november 2012, kl. 18.30-21.00 Vi holder pårørende-aften, hvor psykolog Jette Damgaard Christensen holder oplæg under overskriften: ”Hvordan, hvorfor, hvem er jeg nu? Krydret med beskrivelse fra det virkelige liv”. Alle er velkomne – ingen tilmelding nødvendig.

Engagerede, frivillige kræfter har startet en netværksgruppe op under Danmarks Lungeforening i Stevns Kommune. Gruppen mødes den 3. onsdag i måneden. Hvis du vil høre mere om gruppen, er du velkommen til at kontakte: Tovholder: Susanne Uhde Pedersen, e-mail: uhde-sus@hotmail.com, tlf. 22 17 06 58. Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-stevns

Ny netværksgruppe i Holbæk Ildsjæl Birthe Pugholm, der er KOL-koordinator i Holbæk Kommune, har taget initiativ til at starte en netværksgruppe for KOL-patienter i Holbæk Kommune. Gruppen mødes hver onsdag kl. 10.00 -12.00 i Holbæk Gangsports klublokale på Højen 36, 4300 Holbæk. Du kan læse mere om gruppen på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-holbaek Kontakt: Jonna Jeppesen, tovholder for netværksgruppen, Vænget 46, 4300 Holbæk eller Birthe Pugholm, kontaktperson i kommunen, e-mail: birps@holb.dk, tlf. 72 36 42 32.

Netværksgruppe Næstved: Træning, foredrag og hyggeligt samvær Engagerede, lokale kræfter har taget initiativ til at starte en netværksgruppe i Næstved. Gruppen ønsker at få gang i lidt træning, foredrag, hyggelige møder over the/kaffe og andre påfund. Gruppen er åben for lungepatienter og pårørende, og vi afholder vores møder den første mandag i hver måned ved Frivilligcenter Næstved på Farimagsvej 22, Næstved - også kaldet Futura cafeen. Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Kontakt: Carsten Lindegaard, tlf.: 23 10 30 76, Flemming Knudsen, tlf.: 20 78 26 29. Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-naestved

Lokalforening Roskilde/Café Åndenød: Generalforsamling og juleafslutning

STED: SundhedsCentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg, indgang fra skolegården (var før Universitetet) TID: 15. november 2012, kl. 18.30-21.00 Fysioterapeut Kirsten Tørsleff besøger caféen og giver gode råd omkring genoptræning. Husk at der hver torsdag kl. 10.00 er Walk & Talk. Vi starter fra Slotsgården og går en tur i vores dejlige natur, turens længde er individuel, alle kan deltage, og det er gratis. Læs mere på www.lunge.dk/cafe-solskin

STED: Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev, 4000 Roskilde TID: 24. oktober 2012, 14.00-17.00 Kom og hør sognepræst Anne-Sophie Olander Christiansen holde oplæg om bekymring og frygt i forbindelse med kronisk sygdom fra kl. 14.00-16.00. Efterfølgende afholder vi i henhold til lokalforeningens vedtægter Generalforsamling fra kl. 16.00-17.00. Dagsorden for Generalforsamling: • Orientering om årets aktiviteter • Lokalforeningens økonomi • Valg til bestyrelsen (Birgit Schelde og Inge Thomsen er på valg. Begge modtager genvalg.) • Valg af suppleanter • KOL-dagen i Roskilde onsdag d. 21. november 2012 • Eventuelt

LUNGENYT nr. 4 2012

23


Nyt fra lokalforeninger og netværk

STED: Himmelev Sognegård, Fynsvej 69, Himmelev, 4000 Roskilde TID: 28. november 2012, 14.00-17.00 Kom og del din viden og erfaringer om det at leve med en kronisk sygdom. Vi holder også juleafslutning, hvor forfatter og skuespiller Jytte Abildstrøm kigger forbi. Det er gratis at deltage i begge møder, og der serveres kaffe og kage. Tilmelding er nødvendig til begge arrangementer til: lokalformand Ole Wayland, e-mail: owhansen@tdcadsl.dk, tlf. 46 78 95 26. Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-roskilde

Lokalforening Vordingborg: Generalforsamling STED: Aktivitetshuset Skovledsvej 2, 4772 Langebæk TID: Torsdag 8. november 2012, kl. 17.00-19.00 Vi afholder Generalforsamling i lokalforeningen i henhold til vedtægterne, og vi håber, at rigtigt mange har lyst til at møde op. Tilmelding er nødvendig til: lokalmand Dorrit Helgesen, e-mail dorrit@ lite.dk eller tlf. 35 14 60 46 eller 61 71 60 46. Læs mere på www.lunge.dk/lokalforening-vordingborg

Region Hovedstaden Ny netværksgruppe på Amager STED: Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders Allé 3, opgang 7, 2300 København S. Tlf. 82 20 51 00, www.kk.dk/fc TID: Træning hver tirsdag fra kl. 14.30-16.00 og temadage den første onsdag i hver måned kl. 13-15. Netværket er for dig, der har KOL og gerne vil mødes med andre for at udveksle erfaringer om livet med sygdommen og få faglig viden f.eks. gennem oplæg ved læger, fysioterapeuter, diætister eller lignende. Netværksgruppen ledes af frivillige i et samarbejde mellem Forebyggelsescenter Amager og Danmarks Lungeforening. Alle med bopæl på Amager kan deltage i netværksgruppens temadage den første onsdag i hver måned, men tilmelding er nødvendig. Træning hver tirsdag kræver ud over bopæl på Amager, at du har gennemført Sundhedscentrets 12-ugers træning. Næste temadag er onsdag 3. oktober 2012: ” Førstehjælp - hvordan gør man?”. Læs mere om netværksgruppen på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-amager Kontakt: Henrik Nielsen, e-mail: henriknielsen07@gmail.com, tlf. 32 59 08 03, mobil 40 24 10 86. 24

LUNGENYT nr. 4 2012

Netværksgruppe Østerbro: Information om patientrettigheder og julehygge STED: Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 3. sal (indgang gennem gården og med elevator til 3. sal) TID: 30. oktober 2012, kl. 13.00-15.00 Patientvejleder Annelise Andreasen fra Bispebjerg Hospital kommer og fortæller om patientrettigheder og berører f.eks. emner som tavshedspligt, livstestamenter, samtykke-regler, frit sygehusvalg, muligheder for at klage og søge erstatning mm. Tilmelding er ikke nødvendig.

STED: Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 3. sal (indgang gennem gården og med elevator til 3. sal) TID: 27. november 2012, kl. 13.00-15.00 Lokalformand i Vallensbæk-Ishøj Nina Berrig kigger forbi og fortæller om nye, spændende initiativer fra Danmarks Lungeforening. Vi holder også julehygge, så husk at medbring en ting til ca. 20 kroner, som vi rafler om, så alle får en lille gave med hjem. Tilmelding er ikke nødvendig. Kontakt: Winnie Bethnas, tlf. 39 29 43 17/26 14 43 17, Rikke Høgsbro Holm, tlf. 35 30 30 50. Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-oesterbro

Åbent hus på Glostrup Hospital i anledning af KOL-dag 2012 STED: Medicinsk afdeling M, Glostrup Hospital TID: 21. november 2012, kl. 13.00-15.00 Medicinsk afdeling M, Glostrup Hospital arrangerer åbent hus i forbindelse med den internationale KOL dag 21. november 2012, hvor alle er velkomne. Der vil være mulighed for at få målt din lungefunktion, møde en sygeplejerske med specialviden om KOL, diskutere rygestop og evt. få en kortvarig konsultation med en speciallæge. Der vil også være lejlighed til at møde repræsentanter fra Danmarks Lungeforening. Så hvis du eller en pårørende har KOL, lungesymptomer eller bare er nysgerrig, er der mulighed for at blive klogere på denne udbredte men også underkendte sygdom samt de muligheder der er for at få hjælp. Afdelingen er også til stede ved et arrangement på Glostrup Apotek, hvor en specialsygeplejerske sammen med apotekspersonalet giver gode råd og vejledning - ikke mindst om de mange forskellige behandlingssystemer og muligheder for hjælp til rygestop. Læs mere på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Hvidovre Hospital markerer KOL-dagen 2012 STED: Hvidovre Hospital i vandrehallen, opgang 2 TID: 21. november 2012, kl. 12.00-15.00 Hvidovre Hospital inviterer til international KOL-dag 21. november 2012. Alle interesserede kan kigge forbi og få målt lungefunktion hos


vores lungesygeplejersker. Der vil også være mulighed for at møde medarbejdere fra vores rygestopklinik, som kan tilbyde kuliltemåling og information om rygeophør. Læs mere på www.lunge.dk/kol-dag-2012

Lokalforening Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal samt netværksgrupper i området Vigtig info i forhold til tilmelding: På grund af sygdom skal alle tilmeldinger/spørgsmål til lokalforeningens og netværksgruppernes arrangementer indtil videre ske direkte til Danmarks Lungeforening på e-mail info@lunge.dk eller tlf. 38 74 55 44. Læs mere på www.lunge.dk/arrangementer

Netværksgruppe Allerød: At rejse i udlandet med en kronisk sygdom STED: Skovensvej vej 6, 3540 Allerød TID: Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 15.00-17.00 Afdelingsleder Dan Petersen fra SOS International informerer om, hvordan du skal forholde sig, når du har en kronisk sygdom og gerne vil rejse i udlandet. Dan vil bl.a. fortælle, hvordan du er dækket af den offentlige rejsesygeforsikring (det gule og det blå kort) m.m. Alle interesserede er meget velkomne. Arrangementet er et samarbejde mellem Astma-Allergi Nordsjælland og Danmarks Lungeforening. Se flere spændende tilbud på www.astma-nordsj.dk Kontakt: Jette Sanderhoff, tlf. 48 17 27 79, Ingelise Biering, tlf. 21 68 07 41. Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-alleroed

Sarkoidosnetværket i Nordsjælland/Storkøbenhavn: Lokalt sarkoidosemøde om kost i Birkerød I juni 2012 mødtes vi hjemme hos Charlotte fra netværksgruppen, i alt 12 personer, hvor vi hørte et meget spændende og inspirerende foredrag af Inger Forbes, PhD. og Naturopat. Vi fik en masse idéer og værktøjer til, hvordan vi kan forbedre vores kost og hverdag. Gruppen er ikke konstant, nye kommer til, og ikke alle kan deltage hver gang, men det er altid godt at mødes, høre nyt og prøve at hjælpe hinanden. Formålet med disse møder er at kunne mødes med andre i mere eller mindre samme situation, få en god snak, og at støtte og rådføre sig med hinanden. Læs mere om sarkoidose og netværket på www.sarkoidosenet.dk eller på www.lunge.dk Kontakt: Merete Rubow Mortensen, formand for sarkoidose-netværket, e-mail: hmmr@mail.tele.dk eller tlf. 45 89 41 25 (efter kl. 16 på hverdage).

KOL-café Hillerød Hospital: Den gode KOL-behandling og afspændingsog vejrtrækningsteknikker

Hillerød Lunge Klub og Allerød Lunge-café: Motion for folk med svage lunger STED: P-pladsen på Rendelæggerbakken, 3400 Hillerød TID: Mandag, kl. 13.30 STED: Ved pensionisthuset, 3450 Allerød TID: Torsdag, kl. 14.00 Netværksgrupperne Hillerød Lunge Klub og Allerød Lunge-café afholder gåture for folk med svage lunger. Vi går en times tid med pauser efter behov. Bemærk: for at deltage skal du kunne gå over 50 meter. Vil du med til fælles aften motion eller måske motionsløb, kan du høre mere på tlf. 22 73 21 44 mandag kl. 9.00 – 10.00. Kontakt: Michael Bryder, tovholder i Hillerød Lunge Klub, e-mail: os@ bryder.eu, www.hillerodlungeklub.dk

STED: Mødesalen i Konferencecentret, Indgang 50B, Hillerød Hospital TID: Tirsdag 2. oktober 2012, kl. 15.30-17.00 Kom og stil spørgsmål til Andrea Browatzki, læge fra Lungemedicinsk Afsnit, Hillerød Hospital og bliv opdateret på behandlingen af KOL. Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne. Kontakt: sygeplejerske Charlotte Elving og sygeplejerske Marie Lavesen, tlf. 48 29 39 33. STED: Mødesalen i Konferencecentret, Indgang 50B, Hillerød Hospital TID: Tirsdag 6. november 2012, kl. 15.30-17.00 Bliv klogere på hvilke afspændings- og vejrtrækningsteknikker, du kan bruge i din hverdag som KOL-patient. Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne. Kontakt: sygeplejerske Charlotte Elving og sygeplejerske Marie Lavesen, tlf. 48 29 39 33. Læs mere på www.lunge.dk/kol-cafe-hilleroed

LUNGENYT nr. 4 2012

25


Nyt fra lokalforeninger og netværk

International KOL-dag i Frederiksværk Sted: Nordcentret Nørregade 38, 3300 Frederiksværk Tid: Onsdag 21. november 2012, kl. 13.00-17.00 Vi tilbyder måling af lungefunktion, måling af kulilte, instruktion i brug af pep-fløjter, vejledning i rygestop m.m. Kom og mød rehabiliteringskoordinator Karna Vinther og hør om de tilbud Halsnæs kommune har til borgerne. Arrangementet er et samarbejde mellem Astma-Allergi Nordsjælland, Danmarks Lungeforening og Halsnæs kommune. Kontakt: Ingelise Biering, e-mail: 2biering@mail.dk

Ny Netværksgruppe på Bornholm STED: Aktivitetscentret, Paradisvej 83, 3700 Rønne TID: Den anden onsdag i måneden (undtagen juli og august), kl. 19.00 -21.00 Netværksgruppen Café TrygLuft på Bornholm er et tilbud til alle lungesyge og deres pårørende. Vi ønsker at give mulighed for at udveksle erfaringer om håndtering af sygdom, høre faglige oplæg og danne netværk. Vi mødes hver anden onsdag i Aktivitetscentret, Paradisvej 83, 3700 Rønne. Vi glæder os til at se dig. Praktisk info: medbring egne drikkevarer. Kontakt: Birte Hjernø, tlf. 31 52 15 85. Læs mere på www.lunge.dk/netvaerksgruppe-bornholm

NYE LUNGER Nye Lunger Vest: Succesfuldt årsmøde Lørdag 12. maj 2012 blev der afholdt årsmøde i Nye Lunger Vest i Aarhus. Vi havde inviteret diætist Camilla Birkebæk til at tale om kost og motion, hvilket resulterede i et meget inspirerende foredrag om kroppens funktion og opbygning, motivation, forslag til kostændringer samt træningsforslag. Derudover havde vi besøg af Jytte Graarup fra Rigshospitalet, som indviede os i sit arbejde på lungetransplantationsafsnittet. Jytte fortalte os om seneste nyt fra afdelingen og om de forskellige projekter, der er i gang for tiden i forhold til transplantation. Talsmand for Nye Lunger, Maj-Britt Larsen, orienterede om Danmarks Lungeforenings Gallashow i anledning af 20-års jubilæet. Arrangementet bliver holdt på Det Kongelige Teater søndag d. 28. oktober 2012, kl. 19.30. Der blev ligeledes berettet om regnskab og budget samt holdt valg til styregruppen. Tak for en rigtig hyggelig eftermiddag. På styregruppens vegne, Louise Brink Christensen. Læs mere på www.lunge.dk/nye-lunger

Generalforsamling i Alfa-1 Danmark 7. juni 2012 afholdt Alfa-1 Danmark generalforsamling i IDA i København. Nedenfor kan du læse et uddrag af referatet fra mødet, og du finder det fulde referat på www.alfa-1.dk Beretningen Formand Gunhil Nørhave fremlagde bestyrelsens beretning for 2011 og fortalte bl.a., at ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb betød, at medlemskurset i 2011 måtte udgå. Bestyrelsen har dog langt fra ligget stille. Heinrich Andreasen fortalte, at bestyrelsen vil udsende en skrivelse til landets lungeambulatorier med en opfordring til, at ny-diagnosticerede alfa-1 patienter bliver gjort bekendt med både Patient-registeret på Gentofte Hospital og Alfa-1 Danmark. Heinrich fortalte ligeledes, at bestyrelsen er ved at undersøge om Alfa-1 antitrypsin mangel kan optages på forsikringsselskabernes liste over ”kritiske sygdomme”. Dorte Djurhuus fortalte om det europæiske samarbejde i ”AlfaEurope”, som nu tæller 13 medlemslande. Sidste årsmøde fandt sted i Amsterdam den 7. maj 2011, og fra den danske bestyrelse deltog Dorte Djurhuus og Leif Munk-Andersen. På mødet blev det fastslået, at et meget vigtigt fælles mål er, at substitutions-behandling i form af Prolastin eller Zemaira skal kunne tilbydes i de lande, hvor denne behandling endnu ikke gives. Formandens beretning blev godkendt. Årsregnskabet Idet foreningens kasserer Kim Hovmann var syg, fremlagde Gunhil Nørhave regnskabet. Der var en forespørgsel vedrørende medlemskontingent. Gunhil fortalte, at der af de 170 kr., som kontingentet udgør, tilgår 100 kr. til Danmarks Lungeforening, der fungerer som Alfa-1 Danmarks sekretariat. Alle medlemmer af Alfa-1 Danmark er samtidig medlem af Danmarks Lungeforening. Gunhil fortalte endvidere, at Alfa-1 Danmarks daglige arbejde bl.a. er afhængig af tips og lottomidler, som vi modtager hvert år. Regnskabet blev godkendt. Valg af bestyrelsesmedlemmer Dorte Djurhuus ønskede ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen. Leif Munk-Andersen ønskede ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen. Birgit Nielsen ønskede genvalg, og blev indvalgt i bestyrelsen. Suppleant Heinrich Andreasen ønskede genvalg og blev indvalgt i bestyrelsen. Blandt de fremmødte var der ingen der ønskede at opstille som suppleanter i bestyrelsen.

Bliv medlem Du kan hjælpe Danmarks Lungeforening med at stå endnu stærkere bl.a. overfor det politiske system. Jo flere medlemmer vi er, desto stærkere står vi. På www.lunge.dk under STØT OS kan du læse om, hvordan du bliver medlem. Et medlemsskab koster 150 kr. om året. Når du bliver medlem, eller giver Danmarks Lungeforening et støttebidrag, er du med til at gøre en forskel for alle, der lever med en lungesygdom. Tak for din støtte.

26

LUNGENYT nr. 4 2012


NYT FRA ALFA-1 DANMARK

Forslag om vedtægtsændring Følgende blev vedtaget: § 5 Generalforsamling Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang årligt i 2. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvis denne er modtaget senest 5 hverdage før generalforsamlingen. §7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Alfa-1 Danmarks virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Evt. Blandt de 12 fremmødte medlemmer var der afstemning ved håndsoprækning, hvor alle stemte for forslaget. 8 medlemmer stemte via fuldmagt, heraf stemte 6 for forslaget, 1 stemte imod, og 1 stemte blankt. Bestyrelsens forslag var herefter vedtaget.

Kontaktpersoner for Alfa-1 Danmark Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Alfa-1 Danmark har en række kontaktpersoner rundt om i landet – og de vil gerne bruges! Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål og søger råd, eller hvis du har brug for at tale med nogen, der forstår dig.

Region Hovedstaden: Åse Seidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 17 15 27 Susanne Lundberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 66 80 26

Region Sjælland: Ole Wayland Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 78 95 26

Region Syddanmark: Jørgen Bjørnstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 95 00 97

Region Midtjylland: Afventer ny kontaktperson

Forældre til børn under 14 år: Region Hovedstaden: Anne Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 75 07 08

Region Syddanmark: Pia Kristoffersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 99 18

Eventuelt De afgåede bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats i bestyrelsen gennem årene. Læs det fulde referat på Alfa-1 Danmarks hjemmeside www.alfa-1.dk

Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Danmarks Lungeforenings bestyrelse pr. 26.05.2011 Udpeget af Danske Regioner: Fhv. næstformand i Regionsrådet Johannes Flensted-Jensen (formand for bestyrelsen) Regionsrådsmedlem Nina Berrig Regionsrådsmedlem Maja Holt Højgaard Udpeget af KL (Kommunernes Landsforening): Kommunalbestyrelsesmedlem Herdis Hanghøi Kommunalbestyrelsesmedlem Rikke Macholm Udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab: Overlæge dr.med. Niels Seersholm (lægelig viceformand) Overlæge Thomas Ringbæk Overlæge, ph.d. Ingrid Titlestad Overlæge, dr.med. Ole Hilberg Udpeget af Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker: Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.D Anne Dichmann Sorknæs

Valgt af Danmarks Lungeforenings medlemmer: Birgitte Blixen-Finecke (viceformand) Anette Garsdal Mette Thyssen Direktør: Anne Brandt Forskningsudvalget: Overlæge, dr.med. Niels Seersholm (formand) Overlæge Thomas Ringbæk Overlæge, ph.d. Ingrid Titlestad Overlæge, dr.med. Ole Hilberg Almenmediciner Torben Sørensen Danmarks Lungeforening er sekretariat for: Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) Formand: Adm. overlæge, dr. med. Ronald Dahl www.lungemedicin.dk Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) Formand: Uddannelsesleder Birthe Hellquist Dahl www.dsr.dk -> klik på "Faglige Selskaber" i øverste menulinje.

Opdatér din personlige profil

Som noget nyt har du som medlem din egen personlige profil på www.lunge.dk Log ind på din profil, opdatér dine oplysninger og deltag i konkurrencen om to Royal Copenhagen Mega Mussel kopper. Læs mere på side 18 under Nyt fra sekretariatet.

Alfa-1 Danmark Formand: Gunhil Nørhave www.alfa-1.dk - info@alfa-1.dk Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk samarbejder for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Danmarks Lungeforening Administration Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 47B 2100 København Ø Tlf.: 38 74 55 44. Fax: 38 74 03 13. info@lunge.dk, www.lunge.dk Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium i Hjerting Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V Forstander: Dorte Lismoes Tlf.: 75 11 50 03 Fax: 75 11 79 03 kystsanatoriet@mail.tele.dk www.lunge.dk/hjerting

LUNGENYT nr. 4 - 2012 Oplag: 13.000 Ansv. redaktør: Anne Brandt Redaktion: Birgitte Lenstrup og Charlotte Larsen. Idéer og forslag kan sendes til redaktionen på e-mail info@lunge.dk

LUNGENYT nr. 4 2012

27


magasinpost-sMP

Gallashow til fordel for lungerne Søndag oktober 2012 19.30 Gallashow28.til fordel forkl.lungerne på Det Kongelige Teater

“KUNSTEN STIGER” Søndag 28. oktober 2012 kl. 19.30 Gallashow til fordel for Teater lungerne på Det Kongelige Søndag 28. oktober 2012 kl. 19.30 på Det Kongelige Teater

Danmarks Lungeforening præsenterer nogle af Danmarks største talenter. Støt vores vision om et samfund, hvor flere har sundere lunger - livet igennem.

oline He C ar nd

er

n so

oline He C ar nd

Brygmann

oline He C ar nd n so

n

M a

Klumb en

og

en en Kristens reb eb eP Pr

ndorf Le

Brygmann

a n

ndorf Le

en

Sonja R i ch

n

ns

gs ø

in ill Ell e n H

Sonja R i ch

ns

Ra

ske Penge

… og mange flere

gs ø

en Bodil Jørge

r te

n

Gallashow plakat_3.indd 1

r te

Sonja R i ch

en

n in ill Ell e n H

ur Fo

Ja cks 2 anno 201

ske Penge

en Kristens eb e Pr

Bodil Jørge

ns

Ja cks 2 anno 201

Ra

og

Kristen se

Bodil Jørge

ur Fo

Foto: Martin Rosenauer - www.rosenauer.dk · Design: Ravnkilde Design Foto: Martin Rosenauer - www.rosenauer.dk · Design: Ravnkilde Design

n

Al b

in rt

ske Penge

Klumb en

a

Brygmann

Ra

Klumb en

M a

ndorf Le

Al b

in rt

og

n so

a

er

Al b

in rt

er

M a

www.lunge.dk

r te

… og mange flere

Læs mere om hele showet og se alle de deltagende kunstnere på www.lunge.dk

ur Fo

Ja cks 2 anno 201

gs ø

Gallashow plakat_3.indd 1

in ill H n Ell e

10/08/12 15.54

10/08/12 15.54

Al henvendelse til: Danmarks Lungeforening, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø, Tlf. 38 74 55 44, Fax 38 74 03 13, info@lunge.dk, www.lunge.dk

“KUNSTEN STIGER” KUNSTEN STIGER”

… og mange flere

Lungenyt 4, 2012  

Lungenyt, lungeforeningen, danmarks lungeforening

Advertisement