DANSIC13 - Magazine (Danish)

Page 1

07.03.13 DANSIC13 IMPACT

PROGRAM


Porcelænshaven, CBS

Oversigtskort

Plenum

VIP

Frokost

5a + 5b + 5c

VIP lounge

Porcelænshaven Trappe til 4. sal: PH407 - 3a+3b PH408 - 4a + 4b + 4c

Garderobe - Helpdesk - Check in efter 10.00

Søndre Fasanvej

Galleriet

6a + 6b + 6c

Trappe til 1. sal: WC

Kantine WC WC Check in WC

2

PH110 - 1a + 1b + 1c PH218 - 3c PH311 - 2a + 2b + 2c


Grow Further.

MAKE A DIFFERENCE BCG is proud to sponsor DANSIC13 Social Innovation Conference We believe that it is our responsibility to have a beneficial impact on the world around us. Our social impact work challenges us intellectually, helps our professional development, and fulfills us personally. We are confident that together we can make a greater difference than any one of us individually. www.bcg.dk


Velkommen til DANSIC13

Velkommen til DANISC13 Det er med stor glæde, at vi for andet år i træk byder velkommen til DANSIC’s heldagskonference, DANSIC13. Vi skal igen have social innovation på dagsordenen. I dag er vi 300 af de mest engagerede studerende, 50 iværksættere og professionelle fra de tre sektorer samt 50 DANSIC-frivillige. Vi har alle det tilfælles, at vi har afsat denne dag til at udforske, hvordan social innovation kan bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Temaet for DANSIC13 er impact – effekten af social innovation. Vi kan hurtigt fortabe os i gode fortællinger om flotte projekter, men uden en reel impact fra projekterne, kommer vi ikke tættere på det bæredygtige samfund. I DANSIC ønsker vi sammen med dig at bidrage til en effektfuld forbedring af dele af det danske samfund. Derfor er du som noget helt særligt i dag inviteret med til premiere på DANSIC’s helt nye tiltag, ideer@DANSIC. Målet er at levere hundredevis af samfundsforandrende ideer – små konkrete tiltag – til folketingspolitikere og centrale beslutningstagere. Det er på tide, at politikerne får de danske studerendes ideer til, hvordan vi forbedrer samfundet. Efter DANSIC13 samler vi dagens ideer og udarbejder en elektronisk og fysisk udgivelse. Alle ideer er berettigede, uanset tema! Vi glæder vi os til at få en fantastisk dag sammen med dig, og vi sender et stort tak til DANSIC’s frivillige, Advisory Board, sponsorer og alle andre personer og organisationer, der har bidraget til DANSIC’s aktiviteter og gjort denne dag mulig!

På vegne af bestyrelsen

Lasse Zobel

Formand & medstifter

4


Indhold

02 04 06 07 08 09 10

Oversigt over Porcelænshaven Velkommen til DANSIC13, ved Lasse Zobel, formand for DANSIC Introduktion til social innovation Konferencens tre fokusområder Dagens program Keynote #1: Pamela Hartigan Paneldebat i plenum

12

Formiddagens præsentationsrunder

14 16 18 20 22 24

Præsentation 1a & 1b: Social innovation i et presset velfærdssamfund Præsentation 2a & 2b: Design til bunden af den danske pyramide Præsentation 3a & 3b: Bæredygtige trends Præsentation 4a & 4b: Den innovative by Præsentation 5a & 5b: Finansiering af social innovation Præsentation 6a & 6b: Fra idé til forandring

27

Eftermiddagens paneldebatter og workshop

28 30 32 34 36 38

Paneldebat 1c: Social innovation i et presset velfærdssamfund Paneldebat 2c: Design til bunden af den danske pyramide Workshop 3c: Bæredygtige trends Paneldebat 4c: Den innovative by Paneldebat 5c: Finansiering af social innovation Paneldebat 6c: Fra ide til forandring

42 44 48

Fælles workshop: Fra udfordring til social innovation pitch@DANSIC Keynote #2: Refugees United

5


DANSIC13

Social innovation

Social innovation betyder – kort sagt – nye ideer, produkter, tiltag, ydelser, organisationer eller forretningsmodeller, der fokuserer på at løse sociale eller miljømæssige udfordringer i samfundet. Det primære formål med social innovation er at opnå en social effekt og indflydelse for samfund og miljø frem for at tjene penge (purpose before profit). Dog er ideen, at det skal være tilladt at tjene penge samtidig med, at man gør en positiv forskel i samfundet. I DANSIC søger vi en bred debat og forståelse for, hvad social innovation er. Vi ser social innovation i mange afskygninger blandt andet gennem sociale entreprenører, i sociale virksomheder og socialt innovative partnerskaber. Sociale entreprenører arbejder målrettet på tværs af organisationstyper og sektorer for at opnå reelle virkninger for samfundet (social impact). Sociale virksomheder er typisk drevet af formål frem for profit. Sociale virksomheder stræber efter at skabe social eller miljømæssig værdi. Sociale virksomheder er i deres form identiske med helt traditionelle virksomheder. Overordnet har de følgende kendetegn: de har som formål at bidrage med løsninger til konkrete samfundsudfordringer, de er økonomisk bæredygtige, de ansatte er aflønnede og de har ofte tæt kontakt med målgruppen for at sikre reel effekt. Ved socialt innovative partnerskaber forstås partnerskaber internt eller på tværs af de traditionelle sektorer - frivillig, offentlig og privat. Ved sådanne partnerskaber prøver aktørerne at danne fælles strategier for at løse udfordringer i samfundet, som alle parter ser som relevante.

6


DANSIC13

Konferencens tre fokusområder

People

Den danske velfærdsstat er under pres. Der er et stort hul i statskassen, vi oplever stigende konkurrence fra udlandet og den demografiske udvikling betyder, at Danmark kommer til at se anderledes ud i fremtiden. Nedskæringer og reformer i velfærdssystemet sender et tydeligt signal om, at den offentlige sektor kæmper med at løfte opgaven med at understøtte udsatte borgere og borgere uden for arbejdsmarkedet. Der er behov for at udvikle nye løsninger til at imødekomme samfundets menneskelige behov. Men hvor skal disse nye løsninger kommer fra? Og hvad betyder det for forholdet imellem den offentlige og den private sektor?

Planet

I det moderne samfund bruger vi mange naturressourcer på produktion og kortsigtet forbrug. Flere og flere mennesker flytter ind til byerne, og vores daglige forbrug af ressourcer er højere end nogensinde før. Vi har skabt en reel trussel mod miljø og klima, og det vil derfor blive nødvendigt at producere og skabe mere for færre ressourcer. Der ligger en kæmpe udfordring og stort potentiale i at skabe vækst, som ikke ligger naturen til last og som formår at få det maksimale ud af de ressourcer, vi har til rådighed.

Profit

Det koster penge at udvikle socialt- og miljøforbedrende projekter. Der er behov for start-up kapital, og der er behov for idéer, der bygger på økonomisk bæredygtige forretningsmodeller. Idéer, der uafhængigt af politiske kastevinde og størrelsen på fondenes pengekasse, kan forankres i samfundet til vedvarende gavn for os alle. Men hvordan finansierer vi opstarten og udviklingen af bæredygtige sociale forretninger? Og hvordan sikrer vi, at idéer opnår deres fulde potentiale og har den størst mulige effekt?

7


DANSIC13

Program 8.00 - 8.30

Registrering

8.30 - 8.45

Velkomst

8.45 - 9.30

Keynote #1: Pamela Hartigan

9.45 - 10.45

Paneldebat - Den sociale entreprenør

11.00 - 11.25

Præsentationsrunde a

11.35 - 12.00

Præsentationsrunde b

12.00 - 12.45 12.45 - 14.15 14.30 - 15.30

8

Frokost Paneldebatter og workshop Workshop - Fra udfordring til social innovation

15.45 - 16.10

pitch@DANSIC-finalen

16.15 - 17.00

Keynote #2: Refugees United

17.00 - 17.30

Afslutning og kåring af pitch@DANSIC-vindere

17.30 - 19.00

Networking


Keynote #1

Pamela Hartigan Pamela Hartigan er direktør for the Skoll Centre for Social Entrepreneurship på Saïd Business School ved Oxford University i England. Pamela anses som en af de førende internationale eksperter indenfor social iværksætteri og arbejder aktivt for at fremme og udvikle dette. Foruden sit arbejde for the Skoll Centre for Social Entrepreneurship er hun også stiftende partner i tænketanken Volan Venture, der fokuserer på udvikling indenfor sustainability, socialt intreprenørskab og innovation, samt virksomhedsudvikling. Fra 2001 til 2008 var Pamela Hartigan den første administrerende direktør for the Schwab Foundation of Social Entrepreneurship, hvor hun udviklede det strategiske fokus, visionerne og den generelle ledelse. The Schwab Foundation er den anden organisation startet af Klaus Schwab den første var the World Economic Forum. The Schwab Foundation fokuserer på at avancere og udvikle socialt entreprenørskab nationalt, regionalt og globalt. Pamela Hartigan er Ph.d. i kognitiv psykologi og har desuden forfattet bogen: The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World sammen med John Elkington. Pamela er flittig forelæser og foredragsholder indenfor social innovation og entreprenørskab på universiteter i USA, Europa og Asien og er adjungeret professor på Columbia School of Business i New York.

9


Paneldebat i plenum

Den sociale entreprenør

Finanskrise, ungdomsarbejdsløshed, sundhedsproblemer, klimakrise listen over udfordringer som vi står overfor i Danmark er lang, og vi har brug for nye løsninger. Sociale entreprenører har mange af de løsninger, men hvordan sikrer vi den største effekt fra de nye initiativer, og hvordan etablerer vi de bedste vilkår for social innovation og sociale iværksættere? Dette er nogle af de spørgsmål vi vil adressere i plenum-paneldebatten. Vi ønsker i denne debat at sætte fokus på, hvad den sociale entreprenør og sociale virksomhed kan gøre for samfundet, hvilke barrierer og muligheder der er ved etablering og udvikling af sociale virksomheder, og hvad vi i Danmark kan gøre for at fremme social innovation og socialt iværksætteri.

Christian Bason - moderator

Christian har siden 2007 ledet MindLab, en tværministeriel udviklingsenhed, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. Christian er ekstern lektor ved CBS og har holdt oplæg for og rådgivet en lang række regeringer i verden om mulighederne for at transformere den offentlige sektors evne til at imødekomme borgernes og samfundets behov.

10


Paneldebat i plenum

Paneldeltagere

Uffe Elbæk

Uffe Elbæk er folketingsmedlem og ordfører for uddannelse, forskning og innovation for Det Radikale Venstre. Foruden sin politiske karriere er han også kendt for at være iværksætter indenfor kultur- og uddannelsesverdenen. Han har blandt andet været initiativtager til det kulturelle iværksættermiljø Frontløberne, kulturudvekslingsprojektet Next Stop Sovjet og uddannelsen KaosPiloterne.

Tania Ellis

Tania Ellis er direktør for The Social Business Company og er en af Skandinaviens førende social business-eksperter. Som prisbelønnet forfatter, efterspurgt foredragsholder og erhvervsinnovatør rådgiver hun om betydningen af sociale business-trends, der bygger på værdier som etik, social ansvarlighed, bæredygtighed og mening. Tania benyttes flittigt som ekspert og meningsdanner i de danske medier.

Linda Lundgaard

Linda er professor, Ph.d., centerleder for Center for Socialt Entreprenørskab og leder af Ph.d.-Skolen i Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi. Linda forsker blandt andet i uddannelse, læring og social forandring. Linda har forfattet en række bøger, rapporter og artikler om socialt entreprenørskab og er en af drivkræfterne bag den første danske master i socialt entreprenørskab.

Christian Vintergaard

Christian Vintergaard er Direktør i Fonden For Entreprenørskab – Young Enterprise. Fonden for Entreprenørskab arbejder for at sikre, at flere elever på alle uddannelsesniveauer introduceres for - og deltager i entreprenørskabsundervisning. Christian er tidligere Managing Director for Øresund Entrepreneurship Academy, hvor han havde ansvaret for at sikre entrepreneurship-uddannelser på de 11 universiteter i Øresundsregionen.

11


Formiddag

Konferencens 6 spor

I løbet af dagen vil du kunne deltage i præsentationsrunder og paneldebatter fordelt på seks parallelle spor. Fra kl. 11.00 - 12.00 kan du bliver klogere på social innovation ved at deltage i 2 korte præsentationsrunder. Her vil du kunne høre oplæg om relevante cases af nøgleaktører.

Spor #1

Social innovation i et presset velfærdssamfund Spor #2 Design til bunden af den danske pyramide Spor #3 Bæredygtige trends Spor #4 Den innovative by

Spor #5

Finansiering af social innovation

Spor #6

Fra idé til forandring

På de følgende sider kan du læse mere om formiddagens præsentationer.

12


Skal vi hjælpe dig med at hjælpe?

13


Præsentation 1a & 1b

Social innovation i et presset velfærdssamfund Hvordan skal man som social iværksætter agere i forhold til den offentlige sektor i Danmark? Det danske velfærdssamfund er under pres pga. den nuværende økonomiske krise. Af den årsag lider den offentlige sektor under store nedskæringer og nulvækst og får ikke i samme omfang som tidligere tilført de økonomiske ressourcer, der kræves i forhold til at imødekomme de sociale behov, som eksisterer i samfundet. I stedet øjner sociale iværksættere muligheder for at starte initiativer, der kan imødekomme disse behov. Iværksætterne oplever imidlertid vanskeligheder ved at agere i samspillet med det offentlige system i Danmark pga. komplekse bureaukratiske regler, krav og betingelser. Erik Schrøder vil i relation til dette spor præsentere sin historie om sin socialøkonomiske virksomhed Multitaske.dk. Multitaske, der ligger midt på Nørrebrogade, producerer og sælger tasker af brugte cykelslanger, og ansætter medarbejdere, som har udfordringer i at finde job på det ordinære arbejdsmarked. Virksomheden har i sin opstartsfase og nuværende drift været meget afhængig af støtte og finansiering fra den offentlige sektor, hvorfor det er relevant at inddrage denne virksomheds opstartshistorie i debatten om social innovation i det pressede velfærdssamfund.

Lokale: PH110 Præsentation 1a: Kl. 11.00 - 11.25 Præsentation 1b: Kl. 11.35 - 12.00

14


Præsentation 1a & 1b

Taler

Erik Schrøder

Erik er medstifter af den socialøkonomiske virksomhed MultiTaske. Han har med sit store kendskab til beskæftigelsesområdet specialiseret sig i at styrke udsatte kontanthjælpsmodtageres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Midlet er produktion i et rummeligt arbejdsfællesskab. Han har tidligere arbejdet som konsulent og hjulpet virksomheder, kommuner og aktører med at udvikle og implementere en meningsfuld beskæftigelsesindsats. Erik Schrøder har desuden bred viden og ekspertise i samarbejdet med jobcentre, da han tidligere har arbejdet som jobcenterchef. Han har desuden arbejdet i det offentlige i mere end 20 år på både social- og arbejdsmarkedsområdet.

15


Præsentation 2a & 2b

Design til bunden af den danske pyramide ’Mobil Oasen’ er et projekt designet til at give børn, som mistrives og viser tidlige tegn på psykiske problemer, et frirum i naturen, hvor der er tid til at lytte, til fordybelse, til at lege og til at skabe netværk. Dette forbyggelsestiltag inspirerer med plads, frisk luft, masser af lys, mindre støj og stress til færre sygedage, bedre motorik, bedre koncentration, stimulation af kreativiteten, færre konflikter, mere hensynsfuldhed og lydhørhed overfor hinanden. Chris Evers fra SPRiNGSTERS – VelfærdsFonden vil beskrive designprocessen og de bagvedliggende tanker for projektet samt dele de nuværende udviklingspunkter, som er i gang i forbindelse med projektet. Ydermere vil samarbejdet med det offentlige, og de muligheder som nytænkende design skaber, blive beskrevet.

Lokale: PH311 Præsentation 2a: Kl. 11.00 - 11.25 Præsentation 2b: Kl. 11.35 - 12.00

16


Præsentation 2a & 2b

Taler

Chris Evers

Chris er direktør ved SPRiNGSTERS – VelfærdsFonden og har en fortid som chef og direktør for en række større konsulentvirksomheder samt flere store frivillig-organisationer – bl.a. hos Ældre Sagen, AIDSFondet, Læger uden Grænser og Lederne. Inspirationen til at arbejde med social innovation har han endvidere hentet fra forskningsinstitutioner og fonde i lande, som gennem de sidste ti år har haft stor fokus på emnet – bl.a. fra Stanford og Harvard University samt Skoll og Ashoka Foundation. Den erfaring anvender han nu i SPRiNGSTERS – VelfærdsFonden´s regi, og han motiveres af fondens arbejde med at skabe social værdi, løse oversete velfærdsudfordringer og udnytte muligheder, hvor det traditionelle velfærdssystem ikke slår til.

17


Præsentation 3a & 3b

Bæredygtige trends

Med svindende ressourcer og en hurtigt stigende verdensbefolkning samtidig med et ønske om at opretholde vores forbrugssamfund er vi nødt til at finde måder, hvorpå vi kan genvinde værdi i de ressourcer, vi allerede har i brug – at forlænge værdikæden. På dette spor vil vi gå i dybden med principperne om cirkulær økonomi og Cradle to Cradle. Vi vil udforske, hvordan vi kan ændre vores tilgang til værdiskabelse i et bredere perspektiv - fra udvinding, produktion og forbrug, til genanvendelse. Med modebranchen som udgangspunkt er formålet med dette spor at undersøge, hvordan innovative tiltag kan fremme genbruget af materialer, der anvendes i forbrugsgoder i produktionsfasen såvel som efter deres første anvendelse. Derudover ser vi et behov for at udfordre mindsettet hos producenter og forbrugere til at blive mere miljømæssigt ansvarlige. På dette spor vil H&M fortælle om deres arbejde med bæredygtighed, med særligt fokus på deres globale tøjindsamlings-tiltag, H&M Garment Collecting, som lanceres på alle H&M’s 48 markeder i februar. Mia Møgelgaard vil fortælle om visionerne bag projektet og om, hvordan H&M arbejder på at mindske modeindustriens belastning af miljøet ved at inspirere og opfordre deres kunder til at genbruge deres brugte tøj.

Lokale: PH407 Præsentation 3a: Kl. 11.00 - 11.25 Præsentation 3b: Kl. 11.35 - 12.00

18


Præsentation 3a & 3b

Talere

Mia Møgelgaard

Mia arbejder med PR og bæredygtighedsaktiviteter på H&M’s danske salgskontor og har stået for implementeringen af H&M Garment Collecting på det danske marked. Tidligere har Mia arbejdet indenfor konsulentbranchen, og hun har en kandidatgrad i Cand.merc.psyk. fra CBS.

Marlene Hyre-Dybbro

Marlene er PR- og kommunikationschef for H&M i Danmark, hvor hun arbejder med PR indenfor lanceringer af nye samarbejder i Danmark samt med forskellige bæredygtighedsaktiviteter såsom f.eks Garment Collecting. Marlene Hyre-Dybbro har tidligere arbejdet for Malene Birger og er uddannet fra Syddansk Universitet, hvor hun har en cand.merc. i international marketing og kommunikation.

Sara Juel Andersen

Sara er ansvarlig for intern og ekstern kommunikation for H&M. Hun startede som Sales Advisor i London i 2001 og har siden arbejdet både med HR og kommunikation som projektleder samt med Employer Branding på globalt plan. Sara Juel Andersen er uddannet Cand.Ling.Merc. fra CBS.

19


Præsentation 4a & 4b

Den innovative by

Urbaniseringen er en global realitet. I 2008 oversteg antallet af mennesker bosat i byer for første gang antallet af mennesker bosat i landområder, og denne udvikling er accelereret siden. Den accelererende bydannelse og organiseringen af livet i byerne indebærer mange udfordringer, der skal tages stilling til for at vores byer kan være socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og skabe rammer for et godt liv. Dette spor vil sætte fokus på miljømæssig bæredygtighed af byer og specielt de såkaldte ’smart cities’. Begrebet dækker over en bred adgang til data samt intelligente værktøjer til at forbinde viden og mennesker for at skabe bedre løsninger på hverdagens udfordringer. Herunder er samspillet mellem forbrugeren, det offentlige og private virksomheder vigtigt, for at vi kan skabe de bedste løsninger. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi kan opnå ’smarter cities’ i Danmark – hvordan vi samles om at skabe bedre, mere effektive og miljømæssigt bæredygtige byer. Som et dansk eksempel på, hvordan man kan iværksætte principper bag ’smart cities’, vil Michael Larsen fortælle om Samsø og Energiakademiet. Samsø har længe været forløber for miljømæssig bæredygtighed, samarbejde med private virksomheder og borgerinddragelse. Akademiet fungerer som konferencecenter, når virksomheder, forskere og politikere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Michael Larsen vil fortælle om, hvordan man kan iværksætte principperne bag ’smart cities’ ud fra erfaringerne med processerne og resultaterne fra Vedvarende Energi Ø, visionerne for Samsø som Fossilfri Ø og fremtidens holistiske tilgang til bæredygtighed.

Lokale: PH408 Præsentation 4a: Kl. 11.00 - 11.25 Præsentation 4b: Kl. 11.35 - 12.00 20


Præsentation 4a & 4b

Taler

Michael Larsen

Michael er daglig leder på Samsø Energiakademi. Tidligere har han været ansat i Vejle kommune, hvor han med over 15 års erfaring som afdelingsleder, projektleder og bygningskonstruktør har stor viden indenfor innovativ forretningsudvikling, forandringsledelse og visionsdrevet byudvikling. Han er uddannet cand. arch/MAA inden for Byplanlægning fra Arkitektskolen i Aarhus og har Executive MBA i forandringsledelse fra Aarhus School of Business.

21


Præsentation 5a & 5b

Finansiering af social innovation

Det er én ting at få en god social idé men en ganske anden at skaffe kapital til at føre idéen ud i livet. På sporet ”Finansiering af social innovation” sætter vi fokus på en afgørende præmis for eksekveringen af sociale projekter: Pengene. Rapporter og undersøgelser har de senere år vist, at der er behov for at forbedre rammerne for finansiering af social innovation, hvad enten der er tale om at låne startkapital, tiltrække større investorer eller måske se på mulighederne for crowdfunding. I arbejdet med at forbedre mulighederne for finansiering af social innovation støder man imidlertid på en række vigtige spørgsmål: Må sociale virksomheder tjene mange penge? Er de risikovillige nok? Hvilke krav skal der stilles til dem? Og skal pengene komme primært fra det offentlige eller det private? I såvel præsentationen som den efterfølgende paneldebat vil de indbudte talere og deltagere forholde sig til sådanne spørgsmål, og hele tiden have det løsningsorienterede og idéudviklende perspektiv for øje. Som på resten af DANSIC13 er der således også her fokus på, hvad vi kan gøre for, at forbedre mulighederne for at sociale projekter realiseres med størst mulig effekt. Den indledende præsentation fra investeringschef Steen B. Lohse fra Den Sociale Kapitalfond vil dels forholde sig overordnet til spørgsmålet om finansiering af social innovation, og dels tage et best practice-perspektiv på investering i sociale projekter. Med baggrund i sin omfattende erfaring med investering i socialt iværksætteri har Steen Lohse således en række meget interessante pointer til brug for den videre debat.

Lokale: Plenum Præsentation 5a: Kl. 11.00 - 11.25 Præsentation 5b: Kl. 11.35 - 12.00 22


Præsentation 5a & 5b

Taler

Steen B. Lohse

Steen er investeringschef i Den Sociale Kapitalfond og til daglig ansvarlig for eksekvering af fondens investeringer. Han har analyseret over 220 socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Danmark. Steen har i mere end 25 år beskæftiget sig med udvikling og skalering af iværksættervirksomheder i Europa, USA og Asien. Steen var i 5 år europæisk investeringschef for Singapore-baserede Vertex Venture Holdings, der er en af de største aktører indenfor global venturekapital, og han leder fondens nordiske aktiviteter. Steen har desuden besat ledende stillinger i en række virksomheder i Danmark og udlandet primært på teknologiområdet bl.a. som Vice President i Olicom, og derudover har Steen erfaring fra flere år som selvstændig konsulent og iværksætter. Han er tidligere bestyrelsesformand i over 20 private selskaber, bl.a. Maconomy (nu Deltek).

23


Præsentation 6a & 6b

Fra idé til forandring

Hvordan får vi mest ud af den gode idé? Social innovation bygger på idéen om, at nye idéer skal bane vejen for et mere bæredygtigt samfund – men vejen fra idé til bæredygtig innovation kan være lang. I dette spor vil vi stille skarpt på, hvordan vi får mest ud af den gode idé. Hvad kræver det af den enkelte idémand eller -kvinde, hvad kræver det af uddannelsesinstitutionerne og hvad kræver det af samfundet at sikre at idéer ikke strander i klasselokaler og på skriveborde? Under præsentationerne vil du få mulighed for at møde unge iværksættere, der har formået at omsætte deres gode idéer til et reelt projekt. De vil, ved at dele ud af deres erfaringer, give dig indsigt i, hvad det har krævet at gøre deres projektidé til virkelighed.

Lokale: Galleriet Præsentation 6a: Kl. 11.00 - 11.25 Præsentation 6b: Kl. 11.35 - 12.00

24


Præsentation 6a & 6b

Talere

Simon Holmgaard

Simon er uddannet Kaospilot og er medstifter og projektleder hos TAGDEL.dk, som er et redskab til alle borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder, der har lyst til at tage del i at skabe og realisere nye bæredygtige løsninger på konkrete udfordringer i samfundet. På TAGDEL.dk er der plads til alt fra de store tanker om fremtiden til de mere konkrete opgaver i det lokale nærmiljø.

Kristoffer Drachmann

Kristoffer er iværksætter og partner i bl.a. Hope Media og Trafikspil. dk. Han brænder for gode ideer, startups og for at gøre en forskel. Han startede sin første virksomhed som 16-årig og blev uddannet cand. merc.(kom) på CBS i 2009. Kristoffer arbejder ud fra 3 P’er: Passion – Power – Profit, han holder foredrag om iværksætteri og motivation i organisationer og vandt i 2012 bl.a. pitch@DANSIC sammen med det øvrige team bag Hope Media.

Veronica D´Souza

Veronica D’Souza er medstifter og Partner i RUBY CUP by MAKIT Ltd. Veronica har en bred faglig baggrund i både for-profit- og ikke-profitvirksomheder som salgsagent, projektleder, journalist, kreativ kampagneudvikler, og strategisk rådgiver. Veronica studerede MSc i International Business and Politics med en minor i Sustainable Business på Copenhagen Business School og Columbia Business School. Hun er en udvalgt United World College student (IT), Humanity in Action Senior Fellow (NYC)

Stefan Tholstrup Schmidt

Stefan er uddannet Oplevelsesøkonom fra Aarhus Universitet og er medstifter og projektleder hos TAGDEL.dk. .

25


EN GOD IDE KAN GØRE EN

VERDEN

TIL FORSKEL IDEER@DANSIC AFLEVER DIN GODE IDE VED ET AF VORES DROP IN’S!

DANSIC13 07.03.13

FØLG MED PÅ #DANSIC13


Eftermiddag

Konferencens 6 spor

I løbet af dagen vil du kunne deltage i præsentationsrunder og paneldebatter fordelt på seks parallelle spor. Fra kl. 12.45 – 14.15 kan du, ved at deltage i en af de fem paneldebatter eller en workshop, være med til at grave lidt dybere i de udfordringer og muligheder, der knytter sig til social innovation.

Spor #1

Social innovation i et presset velfærdssamfund Spor #2 Design til bunden af den danske pyramide Spor #3 Bæredygtige trends Spor #4 Den innovative by

Spor #5

Finansiering af social innovation

Spor #6

Fra idé til forandring

På de følgende sider kan du læse mere om eftermiddagens paneldebatter og workshop.

27


Paneldebat 1c

Social innovation i et presset velfærdssamfund Det danske velfærdssamfund er under pres pga. den nuværende økonomiske krise. Af den årsag lider den offentlige sektor under store nedskæringer og får ikke i samme omfang som tidligere tilført de økonomiske ressourcer, der kræves i forhold til at imødekomme de sociale behov. I stedet øjner sociale iværksættere muligheder for at starte initiativer, der kan imødekomme disse behov men oplever vanskeligheder ved at agere i samspillet med det offentlige system i Danmark pga. komplekse bureaukratiske regler, krav og betingelser. I denne debat vil vi søge at sætte fokus på, hvordan man som social iværksætter skal forholde sig til, og agere i forhold til, den offentlige sektor i Danmark.

Maj Baltzarsen - moderator

Maj er konsulent i Center for Socialøkonomi. Her arbejder hun med at opsamle viden om socialøkonomi i Danmark, hvor hun i særdeleshed har fokus på nye former for partnerskaber mellem de tre sektorer og social innovation. Hun har en Msc i International Business & Politics med speciale i socialt iværksætteri i den danske velfærdsmodel.

Lokale: PH110 Paneldebat 1c: Kl. 12.45 - 14.15

28


Paneldebat 1c

Paneldeltagere

Erik Schrøder

Erik er medstifter af den socialøkonomiske virksomhed MultiTaske. Han har med sit store kendskab til beskæftigelsesområdet specialiseret sig i at styrke udsatte kontanthjælpsmodtageres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Midlet er produktion i et rummeligt arbejdsfællesskab.

Thomas Bisballe

Thomas er Master of Social Science & Public Administration og arbejder som projektleder i erhvervsudvikling i Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Thomas har specialiseret sig i udviklingen af platforme for social innovation og er strategisk rådgiver for private og offentlige aktører i feltet omkring social entreprenørskab.

Line Barfod

Line er uddannet cand.jur. fra KU i 1992 og arbejder i dag som advokat hos advokaterne Foldschack og Forchhammer og er forhenværende medlem af Folketinget for Enhedslisten. Fra 1995 har Line arbejdet med rådgivning om gældsproblemer og været advokat for diverse socialøkonomiske foreninger, fonde og virksomheder og har herigennem opnået et bredt kendskab til de muligheder, regler og barrierer som socialøkonomiske virksomheder konfronteres med.

Katrine Stenild Petersen

Katrine arbejder som fuldmægtig for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og er hovedarkitekten bag de formulerede udbudsbetingelser for udvælgelse af, og udviklingsforløb til, socialøkonomiske virksomheder.

29


Paneldebat 2c

Design til bunden af den danske pyramide Kan design bidrage til at løse sociale udfordringer? Der er et behov for at bryde med gamle systemer, der ikke længere kan løfte opgaven og skabe bæredygtige løsninger. Dansk design har traditionelt differentieret sig ved at fokusere på høj kvalitet til en høj pris, men har design kun værdi når det er eksklusivt? Design og designprocesser kan bruges til at skabe innovation, der nytænker de produkter og services, som vi møder i vores hverdag. Panelet vil diskutere, hvordan design og designprocesser kan sættes i spil, når nye løsninger skal udvikles, samt hvilke muligheder og barrierer, der eksisterer for at dette lykkedes i en bredere udstrækning, end tilfældet er i dag. Disse emner vil blive diskuteret ved inklusion af perspektiver på innovation i det danske erhvervsliv, nytænkning af offentlige services og udviklingen af frivillige projekter i Danmark.

Adam Von Haffner Paulsen

Adam kom til INDEX: Design to Improve Life i 2005, og er siden blevet en af de bærende kræfter i organisationen. Som News Director er Adam i spidsen for INDEX: News Department. Derudover fungerer Adam som organisationens personlige bindeled til den internationale INDEX: Jury af designeksperter fra hele verden.

Lokale: PH311 Paneldebat 2c: Kl. 12.45 - 14.15

30


Paneldebat 2c

Paneldeltagere

Chris Evers

Chris er direktør ved SPRiNGSTERS – VelfærdsFonden og har en fortid som chef og direktør for en række større konsulentvirksomheder samt flere store frivillig-organisationer – bl.a. hos Ældre Sagen, AIDSFondet, Læger uden Grænser og Lederne.

Nille Juul-Sørensen

Nille er CEO ved Dansk Design Center. Han er uddannet arkitekt og har bl.a. været partner i KHR Arkitekter samt Associate Director i rådgivningsvirksomheden Arup i England. Ifølge Nille Juul-Sørensen skal Danmark være kendt verden over som førende designsamfund – et samfund der på alle niveauer anvender design til at forbedre kvaliteten af menneskers liv til at skabe vækst i erhvervslivet og til at gøre den offentlige sektor bedre og mere effektiv.

Peter Hesseldahl

Peter er Senior Innovation Specialist ved Universe Fonden, hvor han arbejder som projektleder med fokus på nøjsom innovation. Peter har som journalist dækket teknologiens frontlinje igennem tyve år og har bl.a. været ansat som fremtidsforsker i LEGO VisionLab. Senere var han med til at etablere oplevelsesparken Danfoss Universe, og han arbejder nu med at finde nye sammenhængende løsninger og nye forretningsmodeller for at løse samfundets udfordringer.

31


Workshop 3c

Bæredygtige trends

Gennem denne workshop vil I opleve, at der bliver skubbet til Jeres måde at tænke værdi og værdikæde. Først vil I blive sat ind i principperne bag Cradle to Cradle samt bevægelsesmekanismerne bag ’purpose-driven’ virksomheder. Derefter vil I få lov at arbejde med omstillingen til en mere helhedsorienteret Cradle to Cradle-strategi. Vi vil arbejde på, hvordan innovative tiltag kan forlænge værdikæden og gøre den bæredygtig hele vejen igennem. Samtidig vil I udfordre hinanden på at udvikle potentielle strategier samt konkretisere og overkomme medfølgende udfordringer og barrierer, der opstår ved omstilling til cirkulær økonomi. På dette spor ønsker vi, at I går hjem med konkrete værktøjer samt en forståelse for, hvad der skal til for at implementere Cradle to Cradle.

Lokale: PH218 Workshop 3c: Kl. 12.45 - 14.15

32


Workshop 3c

Paneldeltagere

Søren Lyngsgaard

Søren er medstifter af miljødesign virksomheden Vugge til Vugge Danmark. Han har igennem de sidste 5 år været med til at introducere og udvikle Cradle to Cradle miljødesign konceptet i en dansk kontekst. Sidst har han været medredaktør på “Cradle to Cradle i det byggede miljø – en manual for den danske byggeindustri”, der er udgivet med støtte fra Realdania. Derudover har samarbejdet med virksomheder som Mærsk Line, Egetæpper Troldtekt og andre været med til at skærpe hans miljømæssige designforståelse, så den handler om andet og mere end at reducere vores miljømæssige fodaftryk her på planeten.

Jesper Minor

Jesper er CEO og stifter af Minor Change Group – en strategisk forandringsvirksomhed der arbejder med at skabe bæredygtig forandring, vækst og innovation ved brug af nye bevægelsemetodikker. Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtige projekter er i centrum. Virksomheden arbejder strategisk med at skabe fremdrift og bevægelse i og omkring virksomheder, offentlige organisationer og erhvervsudviklingsinitiativer. Visions- og forandringsdrevne organisationer med fokus på bæredygtighed har en række fordele, som bør udnyttes i højere grand end det sker i dag! Her spiller tanker om bevægelser en meget central rolle. Jesper er strategisk rådgiver på danmarks største erhvervsudviklingsintiativ inden for cirkulær økonomi og har stor erfaring med indarbejdelse af projekter både i Danmark og i udlandet. Han er uddannet Cand.Scient.Soc i Innovation og byudvikling fra Roskilde Universitet.

33


Paneldebat 4c

Den innovative by

Den accelererende bydannelse og organiseringen af livet i byerne indebærer mange udfordringer, der skal tages stilling til for at, vores byer kan være socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og skabe rammer for et godt liv for mennesker. For at skabe et helhedsorienteret billede, har vi i paneldebatten samlet fire deltagere fra vidt forskellige instanser og baggrunde, som på hver sin måde har indsigt i ‘smart cities’. Her er repræsenteret både de praktiske tiltag, private og offentlige spillere, samt viden og forskning både i Danmark og udlandet. Foruden en præsentation af de forskellige instanser vil vi i dette panel diskutere, hvad der sker i Danmark på denne front, hvad der skal til for, at vores byer bliver bæredygtige, samt hvilke barrierer vi vil kunne møde undervejs i denne tranformation. Gennem hele debatten vil vi holde holde fokus på, hvordan vi sikrer størst mulig impact af de initiativer, der er i gang, såvel som visionerne der er for Danmark.

Julie Søgaard - moderator

Julie er innovations- og kommunikationsleder hos BioRefining Alliance, der arbejder for, at bioøkonomi bliver et nyt dansk indsatsområde. Hun er uddannet cand.scient. i Geografi og Journalistik fra Roskilde Universitet.

Lokale: PH408 Paneldebat 4c: Kl. 12.45 - 14.15

34


Paneldebat 4c

Paneldeltagere

Michael Johansen

Michael er projektudvikler for Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), der er etableret af en række danske cleantech virksomheder, forskningscentre og offentlige organisationer, med henblik på at udbygge Danmarks førerposition inden for området ved at igangsætte en række initiativer, der gør vores samfund grønnere og mere bæredygtigt. Tidligere har Michael Johansen være med til at starte Good Advice, en konsulentvirksomhed, der hjælper sociale entreprenører til at højne deres sociale værdiskabelse.

Philip Hahn-Petersen

Philip er medstifter af Habitats, som designer og planlægger landskaber og grønne byrum med henblik på at øge biodiversiteten, den oplevelsesmæssige værdi og den funktionelle værdi. Habitats leverer også læring, kampagner og rådgivning, der fremmer bæredygtig udvikling for private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er. Philip Hahn-Petersen er uddannet projektleder, processfacilitator og social iværksætter ved Kaospiloterne i Århus.

Peter Moltesen

Peter er ansat i Naturstyrelsens Tværgående Planlægning under Miljøministeriet, som arbejder med naturbeskyttelse, vandmiljø og planlægning af byer. Peter Moltesen arbejder til dagligt med bypolitik og helhedsorienteret bæredygtig byplanlægning. Han er uddannet cand.scient.soc fra Roskilde Universitet i geografi og plan, by & process.

Michael Larsen

Michael er daglig leder på Samsø Energiakademi. Tidligere har han været ansat i Vejle kommune, hvor han med over 15 års erfaring som afdelingsleder, projektleder og bygningskonstruktør har stor viden indenfor innovativ forretningsudvikling, forandringsledelse og visionsdrevet byudvikling. Han er uddannet cand. arch/MAA inden for Byplanlægning fra Arkitektskolen i Aarhus og har Executive MBA i forandringsledelse fra Aarhus School of Business. 35


Paneldebat 5c

Finansiering af social innovation

Det er én ting at få en god social idé, men en ganske anden at skaffe kapital til at føre idéen ud i livet. På sporet ”Finansiering af social innovation” sætter vi fokus på en afgørende præmis for eksekveringen af sociale projekter: Pengene. I paneldebatten har vi samlet fire deltagere med vidt forskellig baggrund, som har erfaring med forskellige led i processen med at skaffe eller kanalisere kapital til sociale projekter. Foruden en indledende erfaringsudveksling og idégeneration, vil vi bede debattørerne om at forholde sig til to overordnede problemstillinger. Vi skal for det første blive klogere på, hvad sociale virksomheder selv kan gøre for at skaffe kapital, men det skal også debatteres, hvad vi som samfund kan gøre for at forbedre mulighederne for at kanalisere kapital til social innovation.

Andreas Wester Hansen - Moderator

Andreas er projektleder i Boston Consulting Group, BCG, hvor han arbejder med kunder i den offentlige sektor i Danmark og udlandet. Før han kom til BCG i 2011 arbejdede han 10 år i den offentlige sektor i Danmark, de seneste 7 år i Finansministeriet, hvor han ledede større tværministerielle strategi- og omkostningsanalyser.

Lokale: Plenum Paneldebat 5c: Kl. 12.45 - 14.15

36


Paneldebat 5c

Paneldeltagere

Claus Skytt

Claus har arbejdet i den finansielle sektor siden 1984, de første 17 år i Danske Bank og i Merkur Andelskasse siden 1999. Claus har siden 2011 været afdelingsdirektør i Merkur Andelskasse, København Afdeling som pt. har 25 ansatte. Merkur Andelskasse har siden stiftelsen i 1982 arbejdet med finansiering af projekter indenfor økologi, vedvarende energi, sociale projekter og kultur.

Oliver Maxwell

Oliver er stifter af og direktør i Bybi og er kerneeksemplet på en ihærdig social iværksætter. Olivers danske ’hjertebarn’ Bybi er en social virksomhed, der arbejder for at etablere en bæredygtig honningindustri i det urbane miljø – mere præcist på Københavns tage. Oliver har derudover arbejdet som konsulent for Verdensbanken i Vietnam, og var fra 2008 til 2010 ansat i Center for Socialøkonomi, hvor han var med til at udvikle den danske infrastruktur for støtte til socialøkonomiske virksomheder.

Lars Jannick Johansen

Lars er stifter og adm. direktør i Den Sociale Kapitalfond. Lars er en internationalt efterspurgt ekspert i socialøkonomiske virksomheder. Han har bl.a. stået bag den første nationale strategi for socialt iværksætteri i Danmark, været medlem af Rådet for den norske sociale venturefond, Ferd Sosiale Entreprenører og rådgivet en lang række socialøkonomiske virksomheder om forretningsudvikling.

37


Paneldebat 6c

Fra ide til forandring

Social innovation bygger på idéen om, at nye idéer skal bane vejen for et mere bæredygtigt samfund – men vejen fra idé til bæredygtig innovation kan være lang. I dette spor vil vi stille skarpt på, hvordan vi får mest ud af den gode idé. Hvad kræver det af den enkelte idémand eller kvinde, hvad kræver det af uddannelsesinstitutionerne og hvad kræver det af vores samfund at sikre, at idéer ikke strander i klasselokaler og på skriveborde? I paneldebatten vil du blive introduceret for en række af personer, der har forskellige perspektiver på hvordan vi fremadrettet kan hjælp os selv og hinanden med at sikre at gode idéer ikke bare bliver ved snakken. Vi vil invitere jer til en diskussion om, hvordan vi kan sikrer at vi i Danmark får flere succesfulde projektmagere, og hvordan vi sikrer at igangsatte projekter opnår den størst mulige effekt. Hvad kræver det af den sociale projektmager og hvad kræver det af omgivelserne?

Ulrik Kampmann - Moderator

Ulrik er udviklingschef for TrygFondens overordnede strategi. TrygFonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. Trygfondens indsatser er almennyttige og foregår inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Ulrik har ansvaret for den årlige strategiopfølgning og står også for opfølgning og rapportering i forhold til TrygFondens partnerskaber.

Lokale: Galleriet Paneldebat 6c: Kl. 12.45 - 14.15

38


Paneldebat 6c

Paneldeltagere

Andreas Hjorth Frederiksen

Andreas er leder af Social+. Hans uddannelsesbaggrund er cand.mag i minoritetshistorie samt uddannelser i multimediedesign og ledelse. Andreas har bl.a. arbejdet i Socialt Udviklingscenter SUS, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet og er medstifter af FrivilligJob.dk. Senest har Andreas været leder af KPH – en platform for unge kulturelle og sociale iværksættere.

Mikkel Trym

Mikkel er direktør for CIEL - Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab. CIEL er en alliance mellem de tre store universiteter i København og rummer deres fælles indsats for at udvikle og støtte initiativer inden for innovation og iværksætteri til gavn for studerende, industri, forskning og uddannelse inden for regionen. Mikkel er desuden medstifter af Katapult, hvor han også sad som manager frem til sommeren 2011.

Claus Bindslev

Claus er stifter og strategisk kreativ direktør for rådgivningsvirksomheden Bindslev Nextstep. Udover arbejdet som rådgiver for bl.a. Mærsk, Grundfos, ministerier og kommuner har Claus stor erfaring med at omsætte idéer til virkelige projekter. Han har bl.a. været med til etablere “Somali Fair Fishing”, hvilket har til formål at bygge Fiskerierhverv i Somaliland.

Veronica D’Souza

Veronica er medstifter og Partner i RUBY CUP by MAKIT Ltd. Veronica har en bred faglig baggrund i både for-profit og ikke-profit som en salgsagent, projektleder, journalist, kreativ kampagne udvikler, og strategisk rådgiver. Veronica studerede MSc i International Business and Politics med en minor i Sustainable Business på Copenhagen Business School og Columbia Business School. Hun er udvalgt United World College student (IT), Humanity in Action Senior Fellow (NYC).

39


YOUR STUDENT UNION We are looking for volunteers. Visit us at www.csbsstudents.dk


I dag bliver ca. 150.000 danske elever og studerende undervist i entreprenørskab om året. * Tal fra Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise viser, at unge, der har fået undervisning i entreprenørskab, føler, at de har noget at bidrage med til samfundet, ser lysere på fremtiden og starter desuden flere virksomheder end gennemsnittet. * Tal fra 2011/2012

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise er en nonprofit organisation, der er med til at sikre, at flere unge på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, så entreprenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem. Bag organisationen står en stærk bestyrelse, hvor dansk erhvervsliv, uddannelsesverdenen og de faglige organisationers mest innovative

kræfter er repræsenteret sammen med Fondens 4-ministrielle partnerskab bestående af Erhvervs- og Vækstministeret, Ministeret for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Kulturministeriet. Kontakt os: Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C. Tlf.: 6545 2461 Email: post@ffe-ye.dk

WWW.FFE-YE.DK


Workshop

Fra udfordring til social innovation

Workshoppen vil udgøre den praktiske del af forløbet for DANSIC13. I vil blive sammensat i tværfaglige arbejdsgrupper af 5 personer. I grupperne vil I i fællesskab skulle løse relevante problemstillinger fra det danske samfund, og det vil blive nødvendigt for Jer at trække på Jeres egen faglige baggrund og viden opnået gennem konferencens spor og paneldebatter. I vil blive bedt om at identificere løsningsmulighederne ved den givne problemstilling, og I vil undervejs blive testet i Jeres valg af mulige løsninger herpå. En af de store udfordringer er at vurdere social innovation og netop denne udfordring vil vi også stille Jer overfor. Vores håb for workshoppen er, at I får belyst arbejdsprocessen omkring det at skabe nye forretningsideer. Vi vil forsøge at give Jer værktøjer til denne opgave, som I kan tage med Jer hjem, og bruge i Jeres eget faglige liv. Vi er godt klar over, at det at skabe holdbare forretningskoncepter er en langvarig proces. MEN - vi ønsker at sætte Jer i nærkontakt med hinanden og vise Jer mulighederne ved tværfagligt arbejde og social innovation som løsningsforslag. Vi vil vise jer, at der på bare en time kan blive skabt produktive og konkrete løsningsforslag på vores samfundsproblemer.

42


Workshop

Facilitatorer

Thor Rigtrup Larsen Thor er kulturel serie-entreprenør og har lige siden teenage-årene bygget en lang række initiativer op fra bunden - alle med det omdrejningspunkt at finde måder at løse samfundsproblemer på gennem nytænkning og samarbejde. Blandt andet stod han bag den kreative netværksorganisation Ska’ Vi Lege?, det alternative bodega-klubkoncept Aarhus by Knights og studenterorganisationen Arkitektstuderende Uden Grænser. Thor er uddannet KaosPilot og har desuden en bachelor i arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus. Pernille Juul Martiny Pernille er en erfaren procesleder, organisationsudvikler og skribent med særlig interesse i kommunikation og helhedsorienterede designprocesser. Pernille er uddannet KaosPilot og har arbejdet med konceptudvikling, strategisk planlægning og organisationsudvikling for en række mindre og mellemstore virksomheder, NGO’er og offentlige organisationer. Peter Martin Jacobsen Peter er berygtet som idé-maskine, netværksskaber og ustoppelig informationsjæger. Med baggrund i Odenses kulturelle scene har han været en af initiativtagerne til blandt andet Noget På Hjertet og De Vilde Hjerter og sad med i Odense Kommunes Kulturstrategiudvalg. Senere tog han del i Klimakomissionens arbejde i Århus og har gennem årene specialiseret sig i bæredygtig udvikling. Han var blandt andet med på det vindende hold til Klima DM 2009 og har arbejdet med social innovation for konsulentbureauet Social Action, hvor han var med til at udvikle den vindende idé i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens konkurrence IdéFaktor.

43


Finalen

pitch@DANSIC

En vigtig del af social innovation er sociale iværksættere, der med en klar social agenda forstår at vende samfundets udfordringer til muligheder igennem innovative og økonomisk bæredygtige løsninger, produkter og forretningsmodeller. pitch@DANSIC er DANSIC’s idekonkurrence, som går ud på at finde den bedste socialt innovative idé, der bidrager med løsninger på lokale og/eller globale samfundsproblemer. Igennem flere måneder er adskillige ideer blevet uploadet og præsenteret online på DANSIC’s hjemmeside. De tre bedste pitch-videoer er blevet udvalgt af et dommerpanel bestående af eksperter inden for social innovation og socialt entreprenørskab. Vinderen af pitch@DANSIC får hjælp til at få sin socialt innovative idé realiseret bl.a. igennem eksklusiv sparring og rådgivning fra Society Network, som er den danske Harvard University alumneforening, hvis medlemmer bl.a. har modtaget Kronprins Frederiks legat. Ydermere stiller det socialt entreprenante fællesskab The Hub gratis kontorfaciliteter til rådighed for vinderne.

Originalitet Er idéen innovativ og original? Relevans Løser idéen et samfundsmæssigt problem? Social impact I hvor høj grad løser idéen problemet? Bæredygtighed Er idéen økonomisk bæredygtig? 44


Finalen

Dommerpanelet

Steen Lohse

Steen er investeringschef i Den Sociale Kapitalfond og til daglig ansvarlig for eksekvering af fondens investeringer. Han har analyseret over 220 socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere i Danmark. Steen har i mere end 25 år beskæftiget sig med udvikling og skalering af iværksættervirksomheder i både Europa, USA og Asien. Han har desuden besat ledende stillinger i en række virksomheder i Danmark og udlandet primært på teknologiområdet, bl.a. som Vice President i Olicom, og har derudover erfaring fra flere år som selvstændig konsulent og iværksætter.

Anne Sørensen

Anne Sørensen er medstifter af Social+. Social+ er sat i verden for at bringe sociale opfindelser fra idé til innovation. Derudover står Anne bag SIX Nordic - et netværk for sociale innovatører i de nordiske lande. Og hun har netop udgivet bogen: ‘Sociale opfindelser og social innovation’ (2013).

Peter Froberg

Peter er co-founder og bestyrelsesformand for The HUB Copenhagen. En lokal platform for social og bæredygtig innovation, hvor målet er at skabe de bedste rammer for iværksættere, freelancere og andre som er passionerede inden for dette område.

45


SOCIETY NETWORK is a nonprofit initiative inspired by John F. Kennedy. In his 1961 Inaugural address JFK voiced a moral sentiment to “Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.” At SOCIETY NETWORK we welcome you to get in touch with us and ask the very same question. www.societynetwork.dk / Pitch@dansic is sponsored by SOCIETY NETWORK


Just like Copenhagen is known for having a culture where people bike to work, we could be known for having a culture of bringing our hearts to work - and thereby spreading happiness and joy. Imagine Copenhagen as a role model. A city, that other cities admire and look up to, when it comes to being a center of workplaces full of enthusiasm and positive energy. Copenheart is a movement, a call for change, a call for the creation of better and happier workplaces, where we put our hearts into what we do every day.

Join us today


Keynote #2

Refugees United Refugees United blev stiftet i 2008 med henblik på at gøre op med den manglende teknologiske infrastruktur, der fandtes i forhold til at hjælpe flygtninge med at genfinde mistede familiemedlemmer. Gennem strategiske partnerskaber med den private sektor og andre innovative entreprenører har Refugees United formået at skabe en unik, online og mobil platform, som hjælper flygtninge på tværs af landegrænser, konflikter og politiske regimer med at finde hinanden igen. Refugees United kan med rette kaldes for ”the Google for refugee search”. Refugees United samarbejder blandt andre med Ericsson, SAP, Google, Ketchum PR og FedEx, og deltager ofte i globale events som Clinton Global Initiative, PopTech, Wired, Tedx, etc. Begge talere arbejder passioneret for Refugees United, og de vil sætte fokus på de muligheder og udfordringer, der ligger i at drive social innovation og ny teknologi frem i det eksisterende NGO-landskab såvel som at gøre op med måden, NGO’er traditionelt har opereret på. De vil også give deres perspektiver på, hvad der skal til for at drive en organisation med et socialt formål fra start-up til stor skala.

Jens Brinksten

Jens er CEO for Refugees United. Jens har haft ansvaret for at bygge organisationen op og strømline den rent strategisk og operativt sammen med den lille, men engagerede stab i henholdsvis København og Nairobi. Jens har en baggrund som selvstændig entreprenør og som direktør og SVP i SimCorp, KPMG, Ernst & Young m.fl. Han har 20+ års erfaring fra arbejde i Øst- og Centraleuropa og har arbejdet internationalt de sidste 25 år – de seneste år med fokus på emerging markets.

Claudia Simler

Claudia er projektleder hos Refugees United med særligt fokus på strategiske partnerskaber og kommunikation. Hendes primære fokus er ledelse af Refugees Uniteds corporate partnership med Ericsson og implementeringen af innovative løsninger og modeller gennem samarbejde med den private sektor (herunder globale mobiloperatører).

48


www.pwc.dk

Succes med din vĂŚkststrategi Start dialogen med PwC

Kontakt: Anders Kloster PwC, Strandvejen 44 2900 Hellerup, T: 2967 8237

Revision. Skat. RĂĽdgivning.

Work the way you want to. At Podio we believe in empowering people to make change.

Build your own work tool. Then build tomorrow's society.

Podio - created in Denmark, used by change makers and innovators around the world.

WWW.PODIO.COM


DANSIC13

DANSICs frivillige

Lasse Zobel Mette Drabæk Mikkel Schrøder

Formand Næstformand Næstformand

Lotte Fast Carlsen

Keynote og plenum panel Director

Benjamin Feldman Cecilie Hoffmann-Petersen Ida Kirstein Karina Bech Peter Emil Engedal Sebastian Bay Stine Simested

Programfrivillig Programfrivillig Programfrivillig Programfrivillig Programfrivillig Programfrivillig Programfrivillig

Marie Herbst Klifoth

Workshop Director

Lasse Köhler Frederikke Knop Søs Vith Hansen

Pitch Director Pitchfrivillig Pitchfrivillig

Anton S. Lilleør Katrine Larsen Malte Bern Jensen Nanna Gelineck Signe Sofie Hansen

Kommunikation og Presse Director Pressefrivillig Pressefrivillig Pressefrivillig Pressefrivillig

Troels Emil H. Rasmussen Jacob de Neergaard

Social Media Director Social Mediafrivillig

Sebastian Faurschou Mads Schmidt Tau Bjørn Rosenberg

Grafik Director Videoansvarlig Grafikfrivillig

Josefine Svalling Astrid Gisbøl Melander Carl Johan Rising Johan Rasmussen Søren S. Sørensen

PR Director PR-frivillig PR-frivillig PR-frivillig PR-frivillig

Michael Poulsen Rebekka Blomqvist Sanaz Ehsani Yichun Xu

Sponsor Director Fond Director In-kind-frivillig In-kind-frivillig

Vivek Singh Miriam Kringen Molnar Alexander Nikolaj Kanto Ask Johan Blicher Møller

HR Director HR-frivillig HR-frivillig HR-frivillig

Sarah J. Maagensen

Events og Venue Director Deltager Director

Eva Normand Skriver

Anders Riis Westergaard Økonomi Director


DANSIC13

Sponsorer

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid


07.03.13

PORCELÆNSHAVEN KONFERENCEN OM

SOCIAL INNOVATION


Articles inside

pitch@DANSIC

2min
pages 44-47

Fælles workshop: Fra udfordring til social innovation

2min
pages 42-43

Paneldebat 6c: Fra ide til forandring

3min
pages 38-41

Workshop 3c Bæredygtige trends

1min
pages 32-33

Paneldebat 5c Finansiering af social innovation

2min
pages 36-37

Paneldebat 4c Den innovative by

2min
pages 34-35

Præsentation 4a & 4b Den innovative by

1min
pages 20-21

Paneldebat 1c: Social innovation i et presset velfærdssamfund

1min
pages 28-29

Præsentation 5a & 5b: Finansiering af social innovation

2min
pages 22-23

Paneldebat 2c Design til bunden af den danske pyramide

1min
pages 30-31

Paneldebat i plenum

2min
pages 10-13

Præsentation 2a & 2b Design til bunden af den danske pyramide

1min
pages 16-17

Velkommen til DANSIC13

2min
pages 4-5

Præsentation 1a & 1b: Social innovation i et presset velfærdssamfund

1min
pages 14-15

Præsentation 3a & 3b Bæredygtige trends

1min
pages 18-19

Introduktion til social innovation

1min
page 6

Konferencens tre fokusområder

1min
page 7

Keynote #1: Pamela Hartigan

1min
page 9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.