The user logo

Det Danske Internationale Logistik Center

Vordingborg, Denmark

http://forsvaret.dk/DANILOG

Da forsvarsforliget for perioden 2000-2004 blev vedtaget i marts 1999 blev Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) administrativt oprettet pr. 1. januar 2001. Herefter blev DANILOG oprettet som traditionsbærende og afdelingsmærkeførende myndighed den 1. marts 2001. Dagen blev markeret med en parade på Vordingborg Kaserne, hvor personel fra alle enheder som fra denne dato blev opstillet af DANILOG deltog. Oprettelsen af DANILOG var en konsekvens af det stigende danske internationale engagement i fredsstøttende operationer, og det deraf afledte behov for logistisk støtte. DANILOG nedlagt marts 2014

Publications