Page 1

DANILOG Det Danske Internationale Logistik Center Nr. 5 | 2012 | 12. årgang

Side 16

På FN-mission i Liberia Ældste danske officer ved UNMIL, oberst Leo Keller Birch Nielsen, i et møde med den nye generation i Liberia. Læs artiklen, som vi har ”lånt” af De Blå Baretter, der fortæller om FN-missionen i Liberia i østafrika, oprettet i 2003.

Side 4

Stående ovationer efter støttekoncert Der var ikke et øje tørt, da Per Hyttel fra Slesvigske Musikkorps og Anna David sang den kendte duet fra Grease. Teatersalen i Vordingborg var næsten fuld, da de to ovennævnte, samt Anders Blichfeldt og SMUK underholdt de 285 fremmødte publikummer.


Indhold 3

Leder

Besøg DANILOG hjemmeside på:

4 Stående ovationer efter støttekoncert

www.danilog.dk Find flytider på:

5 Skifte på boreplatform ny tandlæge på kasernen

Side 5

Flyservice (danilog.dk)

6 Danmarksmesterskaberne i enkeltstart og linjeløb DM på Bornholm 8 Reserven er indskudt 9 Danilog-/Sjællandske Træn- regiments Soldaterforening 14 En oplevelse, der kan huskes - bataljon i Gorillapark Side 10

16 På FN-mission i Liberia 19 1. Regiment, Danske Livre- giments Soldaterforening 25 5. Regiment, Falsterske Fod regiments Soldaterforening 31 NavneNyt 32 Siden sidst, med Åbent Hus, Danmarks bedste femkæm pere i Vordingborg og Motionsløb i gråvejr

Side 31

Side 16 DANILOG bladet udgives i samarbejde med: Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening, 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening samt Falsterske Fodregiments Soldaterforening.

32 Aktivitetsoversigt

Redaktionen ønsker alle en Glædelig Jul og et godt Nytår!

Redaktionen

Danilog

Adresseændringer

Ansvarshavende redaktør: Major Jan Værnhøj Pedersen, Chef for Garnisonsstøtteelementet Telefon: 55 35 72 90

Presse- og informationselementet: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer Telefon: 25 23 79 51 Email: danilog-pio@mil.dk

Medlemmer af soldaterforeningerne skal oplyse deres adresseændringer m.m. til deres respektive forening. Se adresser og telefonnummer på side 10, 24 eller 30. Øvrige adresseændringer til redaktionen på telefon 55 35 72 94.

Redaktør: Overkonstabel-1 Søren Højager, Garnisonsstøtteelementet Telefon: 55 35 72 94 Redaktionens adresse: Det Danske Internationale Logistik Center Redaktionen, Vordingborg Kaserne, 4760 Vordingborg Telefon: 55 35 72 94 Email: danilog-redaktionen@mil.dk

Næste udgave udkommer 1. februar 2013 Sidste frist for indlevering af artikler m.m. er den 17. december 2012.

Tryk Centraltrykkeriet Torvestræde 4, 4760 Vordingborg Tlf.: 55 37 00 09, e-mail: dtp@sydtid.dk

Oplag | Udgivelser 2500 stk. ISSN: 1602-1126


Leder Af oberst Flemming Mathiasen Chef for Det Danske Internationale Logistik Center Oberst Flemming Mathiasen ved sit skrivebord. Han afløses til nytår af den nuværende stabschef, oberstløjtnant Per Hinrichsen.

Mens julen nærmer sig og året rinder ud, hører det sig til at reflektere over det år, der er gået, nyde frugterne af indsatsen og fundere over de udfordringer, der er blevet mødt. Det er dog svært at fastholde dette fokus i år. Alle ser mod forsvarets fremtid, som i skrivende stund endnu er uafklaret. Læseren kan dog være i en anden situation og kender måske nu det nye forligs indhold og overordnede rammer. Der har helt siden foråret været skabt usikkerhed om DANILOG fremtid efter artikler i Berlingske Tidende i påsken. En usikkerhed, der ikke har kunnet afklares og som naturligt har påvirket alle. Så meget desto mere påskønnelsesværdigt er det fortsatte og uindskrænkede engagement fra chefer og medarbejdere i at støtte vores udsendte soldater og fortsætte med at løse opgaverne ufortrødent. Uanset hvordan forsvaret kommer til at se ud i et nyt forlig, ændrer det ikke på opgaven, som ligger foran os på kort sigt - hjemtagelse af vores bidrag fra Afghanistan. Under mit besøg ved det nationale støtteelement i Camp Bastion i starten af november var det tydeligt at se, at bestræbelserne på at komme i gang med redeployeringsprocessen er ved at modnes. Hjemtagelsen og afhændelse af materiel og forsyninger, der ikke længere skal bruges, er synligt i den danske lejr. Hold 14 arbejder hårdt og målrettet på at få skabt den bedst mulige udgangssituation for den større redeployering, der forestår, når indsatsen i Helmand reduceres. Når forsvaret har fastlagt takten i redeployeringen, kan planlægningen, både ude og hjemme for alvor tage fart. Det bliver uden tvivl en opgave med mange udfordringer, da alle øvrige troppebidragende nationer også er undervejs med redeployering af deres styrker. Det er derfor også helt naturligt, at vi inden for de næste måneder vil søge

mest mulig indsigt i andre udvalgte nationers hjemtagelsesprocedurer. Det er sket i forhold til briterne, og desuden ser vi på mulighederne for også at hente erfaring fra canadierne, der allerede har redeployeret deres bidrag. Min tid som chef for DANILOG har nået sin afslutning, da forsvaret med udgangen af året har befalet mig til anden tjeneste. Oberstløjtnant Per Hinrichsen overtager stillingen som fungerende chef og oberstløjtnant Tage Byrnak tilgår som ny stabschef. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere ved regimentet, på kasernen, og alle jer støtter fra soldaterforeninger og andre foreninger, der understøtter vores virke i forsvaret. Tak for en dedikeret indsats, gå-på mod og formidable resultater og - ikke mindst - godt samarbejde i de knap to et halvt år, jeg har været chef på kasernen. Det har været en enestående oplevelse at se så mange gøre så meget under ofte vanskelige vilkår. Jeg ønsker det bedste for hver enkelt af jer, det har I fortjent - sammen med en glædelig jul og et godt nytår.

Stærk og sej

3


Stående ovationer efter støttekoncert En næsten fuld sal kvitterede med stående klapsalver for en forrygende underholdning leveret af Anders Blichfeldt, Anna David og SMUK ved Vordingborg Støttekoncert 2012. Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer. 285 publikummer fik, hvad de havde betalt for - og så lige lidt til. SMUK beviste endnu engang, at de magter alle genrer indenfor musikkens verden og for alle aldersgrupper. Milena Brandt er 17 år og går på HTX i Næstved. Hun har nu overværet SMUK for tredje gang, og hun elsker Slesvigske Musikkorps, som det også kaldes. ”Det er imponerende, hvordan de breder sig over så mange stilarter”, fortæller hun og fortsætter. ”Især Per Hüttel, som spillede fantastisk på sin kornet med nummeret ”Napoli”, og så sang han helt vildt godt sammen med Anna David, hvor han havde klædt sig ud som Danny fra Grease, og de sang duet. Dirigenten René er også sej, og så elsker jeg hans hår. Jeg ville bare gerne have hørt mere med Anders Blichfeldt. Han synger helt vildt godt”, afslutter Milena.

rampelyset som solister. Per Hyttel er et godt eksempel. Han spillede stykket ”Napoli” på sin kornet, så man blev helt forpustet. Stykket blev skrevet i anledning af åbningen af jernbanen til Vesuvs top i slutningen af 1800 tallet.

Tidstyspisk tøjstil og paryk Anna David, som havde trukket en del af de yngre koncertgæster til, gjorde sit til at få sparket gang i sangene. Hun fortolkede Lars H.U.G.’s ”Natsværmer”, som mange sikkert kender fra Toppen af Poppen 2011. Som afslutning på 1.

Kornetten fik lov til at arbejde i Per Hyttels hænder i nummeret ”Napoli”. Til højre ses dirigent Rene Bjerregaard.

Musikkorps sammensat af en perlerække af dygtige musikere SMUK åbnede koncerten med ”March af 1941” og Ouverturen til ”En Amerikaner i Paris”. Herefter sang Anders Blichfeldt ”Let the good times roll” og ”Pretty Woman”. SMUK musikkorps er sammensat af en perlerække af musikere, der både leverer varen som medlemmer i et bigband, men som også kan træde frem i

Anna David og Anders Blichfeldt var suveræne og nåede langt ud over scenekanten.

sæt sang hun Sandy’s sang ”You´re the one that I wan´t” fra Grease. Figuren Danny blev leveret af Per Hyttel, som

havde klædt sig ud i tidstypisk tøjstil og paryk. Andet sæt åbnede SMUK med et Gershwin Medley, og derefter sang Anna David ”Hjælpeløs forelsket”, som er den danske oversættelse af ”Hopeles devoted to you” fra Grease, og Aretha Franklin’s ”Natural Woman”. Anders Blichfeldt sang ”Fredags Blues” og ”Hit the road Jack”, hvor hele salen sang med på omkvædet. Endelig sang Anna og Anders duet med ”Ain´t no mountain” som afslutning på en forrygende aften.

Med den stigende publikumsinteresse, er der ingen tvivl om, at Vordingborg Støttekoncert vil blive gentaget i 2013.

4


Skifte på boreplatformen I anledning af, at tandklinikken på Vordingborg Kaserne har fået ny tandlæge umiddelbart efter sommerferien, besluttede redaktionen, at besøge det lokale infirmeri i en middagsstund i oktober måned. Tekst og fotos: Søren Højager, redaktionen. Det er normalt ikke sjovt at skulle transportere sig selv hen til sin tandlæge. Vejen op til stolen på første sal, med de tilhørende tandlægedufte, er for det meste aldrig behagelig. Men lige netop denne dag, hvor redaktøren med notesblok i hånden og kamera om halsen var på vej til et planlagt besøg hos kasernens nye tandlæge og hendes klinikassistent, var dog behageligt anderledes - og duften af tandlæge var udskiftet med en duft af pastasalat.

Ingen hønsegårdssnak Klinikkens nye tandlæge er Helene Banner, som stammer fra Struer i det midtjyske. Hun blev uddannet fra Aarhus Tandlægeskole i juli 2011 og har i det første år som tandlæge gjort tjeneste på Flyvestation Karup, men nu er hun kommet til Sjælland og klinikken på Vordingborg Kaserne. ”Samtidig med at jeg undersøgte patienterne i Karup, var jeg ansat ved Herning Kommunale Tandpleje”, fortæller Helene fra Amager og fortsætter: ”Det var nødvendigt for at optjene timer til at få ret til selvstæn-

digt virke - en slags turnus.” Helene røber over for redaktionens udsendte, at hun er meget glad for at være på en mandsdomineret arbejdsplads - ”der er nemlig ikke så De to medarbe jder meget ”hønsegårdsklinikassistent St e på klinikken i Vordingborg. Ti l venstre ella Tandrup, og snak” på en kaserne”, har i øvrigt afløs He t kasernens tand lene Banner. Helene smiler Helene. ”Det er læ Flemming Wain, der før sommer ge gennem flere år, en er gået på pe nemlig helt rigtigt”, afnsion. bryder Stella, som sidder på den anden side af bordet. Stella er Helene’s medhjælper på klinikken. Travl hverdag Hun bor i Vordingborg, men til forskel til Helene og Stella fortæller, at de har en Helene, som er militæransat i Forsvarets travl hverdag på kasernens tandklinik. Sundhedstjeneste, er klinikassistent I de sidste to måneder har der været Stella civilt ansat. godt 225 patienter i stolen. Udover I 1990, altså for 22 år siden, blev Stella personel fra Det Danske Internationale Tandrup, som er bosiddende på Nord- Logistik Center samt centrale tjenester falster, uddannet på en privatpraksis på kasernen, har de kursister som pai Kolding. Efterfølgende har hun været tienter samt personel fra politiet, som i Nysted på Lolland og 9 år på en pri- skal udsendes. vatpraksis i Nørre Alslev på Falster. I de På landsplan har Forsvarets Sundhedssidste 11 år har hun været ansat hos tjeneste 17 klinikker, som betjenes af 48 kasernens nabo, Vordingborgs Kommu- tandlæger/klinikassistenter. nale Tandpleje. Klinikken på Almegårds Kaserne på Bornholm er som den eneste ikke fast bemandet. Klinikken betjenes på skift, derfor er Stella og Helene på solskinsøen fire til fem gange om året. ”Dejligt med lidt afveksling i en travl hverdag”, fortæller Stella. Den hyggelige samtale over frokosten er slut. Døren går, og eftermiddagens første ”kunde” er klar til at hoppe i stolen. I en stol, hvor Helene og Stella kan udføre de samme behandlinger, som udføres på en hvilken som helst anden tandlægepraksis - men ifølge Forsvarets regler, der dog ikke konkludere krone, bro, protese eller bidskinne arbejde. Efter at have fotograferet Helene og Stella, igang med behandling af den netop ankomne patient, lister redaktøren med et stort ”colgatesmil” ned af trappen, uden tandsmerter, bedøvelse i ansigtet eller lignende.

Klinikken i Vordingborg blev totalt istandsat for få år siden og er i dag en topmoderne tandklinik.

5


Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer.

Danmarksmesterskaberne i enkeltstart og linjeløb ”Det bli’r hyggeligt”. Med de ord tilmeldte jeg mig DM i landevejscykling. Som cykelmotionist var jeg i god form med en ugentlig cykeltur ud til Møns Klint. Bornholm, der leverede asfalt til konkurrencen, forekom derfor ikke afskrækkende. Med en Specialized, Allez-racer var jeg godt kørende. Cyklen blev pakket sammen med de andres, og min egen pumpe var pakket sammen med cykeltøj, vanddunke og ekstra sukker samt juice. Pumpen med barmeter følte jeg var vigtig, da jeg ville sikre mig, at jeg kunne pumpe dækkene med 8 bar, som jeg var vant til. Mesterskaberne fandt sted den 21. og 22. august. Bornholms Militære Idrætsforening (BVI) arrangerede løbene, og indkvarteringen foregik derfor på Almegårds Kaserne i udkanten af Rønne. 10mands kvarterer blev stillet til rådighed, så vi alle fra VGI (Vordingborg Garnisons Idrætsforening) var samlet. Pladsen blev dog trang.

Enkeltstarten blev afviklet fra byen Rø, der ligger fire kilometer stik vest for Gudhjem. Restaurant Rø, som serverer flæskesteg hver søndag året rundt, lagde venligt toiletter til for de mange cykelryttere. 75 stillede til start den tirsdag eftermiddag. Herfra gik den 19,4 km lange rute ca. 7 km mod nord. Herefter drejede ruten af mod SSW ca. 7 km og derefter mod W tilbage mod Rø.

Kun de færreste havde tid til at nyde Bornholms vidunderlige udsigter. Her et blik mod øst i retning af Christiansø. af rigtigt gear, så der hurtigt kunne komme fart i cyklen. Herefter blev man mødt af vinden. Den første del var forholdsvis flad - efter bornholmske forhold. Da ruten drejede mod SSW, fik man vinden skråt ind på ryggen. Vindens milde hjælpende hånd blev dog fuldstændig virkningsløs, da man kørte ind mod det centrale Bornholm - og dermed opad. Efter de næste 7 km drejede ruten mod W,

Der deltog 75 i enkeltstarten Det viste sig, at min cykel var den suverænt billigste. Cykelmærker, som Pinarello, Principia, Python, Scott, Canyon og Specialized S-Works vrimlede overalt på 10 mandsstuen og ude på gangen. Alle naturligvis udrustet med cykelcomputere af fineste slags og pumper. Der var materiel for mange hundrede tusinde kroner.

Den sidste af de tre bakker op til Klemersker. Der er damp på kedlerne. De ryttere, der sidder her, er dem, der kan køre med om sejren. Jan - til venstre - er igang med at vurdere sidste års vinder - ham, der stak et kvart hjul foran ham på stregen i Varde. Man cyklede dermed rundt om Rø Golfklub, Rutsker Plantage og ”Kraken”. På papiret var det en reel rute, men her er kort så taknemmelige. Da kortet blev bredt ud over det bornholmske terræn og cykelrytterne udsat for de påvirkninger, som vejret gav, blev det en ”god udfordring”.

Presseofficeren på vej i mål med hamrende puls og fingrene på bremserne. 48 km/t føles rigtigt hurtigt. De rutinerede kørte snildt 70.

6

”De sidste kilometer i sidevind gik ad en vej, der kunne sammenlignes med pavé’erne i forårsklassikeren ”Paris-Roubaix” Den tirsdag var der nordenvind - ca. 10 m/sek. Ruten begyndte med en kort stigning. For den øvede betød det valg

og de sidste ca. 5 km i sidevind gik ad en vej, der kunne sammenlignes med pavé’erne i forårsklassikeren ”Paris-Roubaix”.

Kæmp! Taktik er altafgørende ved en enkeltstart. Det er vigtigt, at du på forhånd har besluttet dig til en plan, der sørger for, at man dels kommer hele vejen, og dels at man er brugt helt op, når man kommer i mål. Nogle bruger wattmåler. Jeg brugte pulsmåler. 150 pulsslag i minuttet var mit mål hele vejen. På vej opad mod det centrale Bornholm blev jeg overhalet af den senere vinder af ”veteranklassen”, major Jan Værnhøj Pedersen. I det splitsekund, det tog ham at overhale mig, råbte han til mig: ”kæmp”!


feltet for at undgå styrt”, at ”køre først hen til bakken, så kan du være heldig at komme med sidst op”, og at ”klikke et par gear op, så du kan stå op i pedalerne op ad bakke”, var komplet ubrugelige. Jeg var fuldstændig blottet for elementerne og geografien.

”At ”udholde smerten” og ”grave dybt” blev en tro følgesvend”

ntet, Garnisonsstøtteeleme dersen, chefen for Pe j . hø en rn ss Væ kla Jan Major rt, i veteran epræmien i enkeltsta modtager her først Jeg kiggede på min pulsmåler og på, hvor langt jeg havde tilbage. Så kastede jeg alle kullene ind i ovnen og blæste på taktikken. Nu måtte alt briste eller bære. Grænser blev flyttet. Smerten blev min ven. 178 i puls, da jeg kom i mål som nummer 18 ud af 25 startende i veteran klassen. Tirsdag aften ankom de sidste deltagere og under en lun og høj aftenhimmel blev der tændt op i grillen og i røverhistorierne.

Det psykologiske spil Linjeløbet blev afviklet onsdag den 22. august med start, efter planen, kl. 10.00. Men det var slet ikke det virkelige starttidspunkt! Det begyndte allerede, da vi ankom til Bornholm og mødte alle de andre ryttere fra hele Danmark.

Olsker Kirke. Den nåede man lige akurat ikke at se, inden enkeltstartruten drejede mod SSW.

Mader (nu Dennis Ritter) og Leth’s ord og kommentarer svirrede rundt i hovedet, da jeg drejede mod E. På kortet steg terrænet fra 20 til 120 meter på den ca. 5 km strækning til Klemensker. Aldrig havde jeg kørt så meget op ad bakke, og så tre gange. At ”udholde smerten” og ”grave dybt” blev nu en tro følgesvend. Blikket var stift rettet mod asfalten foran mig. En gang imellem kiggede jeg kort på pulsmåleren - 145! Jan’s historier om styrt lå som en tåge i hjernen. Ind imellem var det bakke nedad. En enkelt gang turde jeg kigge. 55 km/t. Hurtigt! Ved anden rundtur tog vinden til fra SW. Det, der skulle have været nedad bakke fra Klemensker mod Rønne, blev nu en kamp mod 15 sek/m modvind.

Her begynder den uøvede at få øjnene op for de mange facetter ved et cykelløb. Hele det psykologiske spil. Virkemidlerne er kropsholdning, mimik, gestikuleren og ord. Det er vigtigt, at du ikke afslører dine intentioner eller din styrke, og så må du gerne se lidt træt ud. Under grillarrangementet tirsdag aften blev der fortalt om styrt både i feltet, når der køres lige ud og op og ned ad bakke. ”Der skal ingenting til”, ”hvis man ikke er vant til at ligge på hjul”, ”brækkede kraveben - det sker tit”.

Bornholm fra sin smukke side 130 stillede til start fordelt på seks klasser. Senior A og B, Old Boys, Veteran, Super Veteran og Kvinder. Starten var rullende, og feltet kørte efter bilen, der kørte med 30 km/t. Et par kilometer udenfor Rønne i retning Hasle blev løbet givet frit. Turen forløb fra Rønne mod N til lidt S for Hasle. Derefter drejede den af mod E til Klemensker, og derefter mod SW tilbage mod Rønne. En god rute, som ligesom enkeltstartsruten var planlagt af BVI i samarbejde med den lokale bornholmske cykelklub, og som også viste Bornholm fra sin smukke side.

Tredje omgang Tømte alle lommer for sukker og juice. Det måtte række. Halvvejs på tredje omgang så jeg en cykelrytter i det fjerne. Jeg nærmede mig. Overhalede. ”Hej Carsten!” Vi hilste på hinanden to gange. Så ikke mere før vi kom i mål. Jeg havde endelig overhalet én. Foran mig udspillede der sig anderledes kampe. Her var det psykologiske spil i feltet i fuld gang. De var ikke på samme måde plaget af kampen om den blotte gennemførelse. For dem var det en kamp om placeringer i feltet. Hvem trækker i vinden? Hvem ligger på hjul og hvornår? Hvem ofrer sig? Kender de andre spillet? Hvornår hugger jeg til?

Fakta om ”Krakken” To km vest for Rø Golfbane, og en km nord for Rutsker Plantage, ligger et lille skovområde, der bliver kaldt ”Krakken”. Jan Kofoed, der er lokalhistoriker i Rønne, forklarer, at ”en krak” er et område med små egetræer. Det aktuelle sted har taget navn efter Krakgården, som nedbrændte i 1904.

Den bornholmske skønhed forblev dog upåagtet af forfatteren. Kort efter, at løbet var givet frit, så jeg mig overhalet af samtlige cykelryttere. Fordelen ved at ”ligge på hjul”, og Jan Værnhøjs formanende ord om, at ”holde mig fremme i

7


Hvor mærkede er de andre? Alt det, vi hører om, når Tour de France kører på skærmen om sommeren, var virkelighed adskillige kilometer foran mig. Dramaet. Hvilken op- eller nedkørsel bliver valgt til hugget?

”Der var fem ryttere, der var langsommere end jeg” Og det skete. Der var dramaer både på ruten, på bakken lige før Klemensker, og på den teknisk svære passage gennem Almegårds Kaserne. Kort tids uopmærksomhed efter, at der var gravet dybt i 15 sek/m modvind fra Klemensker. En sikker førsteplads blev en ydmyg fjerdeplads. Af de 35, der stillede til start i veteranklassen kom jeg ind som nummer 30. Åbenbart var der fem, der var langsommere end jeg. Trætheden var enorm. Betydningen ”at grave dybt” var nu en

Fakta om klasser og omgange Senior mænd A: 90 km (4 omgange) Senior mænd B: 45 km (2 omgange) Old boys: 67,5 km (3 omgange) Veteran: 67,5 km (3 omgange) Super veteran: 67,5 km (3 omgange) Kvinder: 45 km (2 omgange)

fast følgesvend de næste par dage. Men glæden var stor. Målet om ”ikke at falde helt igennem” var opnået. Distancerne var gennemført, og placeringerne som forventet - og frem for alt ikke ”sidst”. Næste år er der danmarksmesterskaber i landevejscykling i Holstebro. De andre har allerede lokket og sagt, at vi skal med på ”Sjælland Rundt” som opvarmning. Gad vide om det bliver ”hyggeligt”?

Opholdet på Bornholm var hyggeligt. Særligt var kammeratskabet på holdet rigtig godt. Uanset hvilken rutinering, man havde, var der gensidig opbakning, og det skortede ikke på gode råd. Inden turen gik hjem fra Rønne besøgte vi et silderøgeri i Hasle. Der havde jeg ikke været siden den obligatoriske skoleudflugt i 2. real. Frisk røget sild smager stadig lige godt.

Reserven er indskudt I forbindelse med, at vi stille og roligt er ved at få reservepersonelenheden etableret, har der vist sig et behov for at få ny- eller generhvervet nogle færdigheder. Ved etablering af reservepersonelenheden kunne vi således konstatere, at mange ikke var omskolet til gevær model 95, til trods for udsendelser og andre relevante aktiviteter. Om omskolingen ikke har fundet sted, om det ikke har været en reglementeret omskoling, eller om registreringen i DeMars har været mangelfuld er der forskellige meninger om. Vi gennemførte derfor omskolingen med kompetent hjælp fra kursuscentret for at få dette basale forhold på plads. Forudsætningerne var forskellige, nogle havde ikke haft geværet i hånden før, nogle havde været udsendt og skudt med geværet, og en enkelt er uddannet som våbenmekaniker på geværet. Men

8

alle gik alligevel på med krum hals, og meldingen efter teori og praktik fredag aften var, at alle uden undtagelse havde lært noget.

Af major af reserven, Per Hjortshøj. noget kompetent personel af reserven, som både kan og vil. Vi glæder os til i endnu højere grad at glide ind i strukturen for at løse de opgaver, der bliver mulighed for. Det er bare at sige til, så er vi der!

Imponerende resulter Lørdag foregik på skydebanen i til tider heftig regn. Der blev indskudt, der blev genopfrisket skydestillinger, og der blev gennemført et omfattende skydeprogram. Til trods for, at den sidste skydebanedag for nogle lå langt tilbage i tiden, viste det sig, at de grundlæggende skydefærdigheder hurtigt slog i gennem, og mange viste meget imponerende resultater og professionalisme. Alt i alt en udbytterig weekend, der har givet mig endnu mere tro på, at vi har

Så er reserven kampklar.


DANILOG- /STRRS Det Danske Internationale Logistik Center/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Fuglekonge i Helsinge Fugleskydningen 2012 blev igen i år afviklet på Ridebanevej i Helsinge. Søndag den 19. august blev medlem Henning Hansson fuglekonge, da han ramte brystpladen. Traditionen tro blev dagen startet med kaffe, brød og en lille én. Formanden bød efterfølgende de fremmødte skytter velkommen. Midt på eftermiddagen blev spændingen udløst, da Henning Hansson skød brystpladen ned, og årets fugleskydning var afgjort. Dagens resultater: Kronen: Benny Rasmussen. Halen: Benny Rasmussen. V. Klo: Hans Bugge Lund. H. Klo: Tina Pedersen. V. Vinge: Kim Fischer. H. Vinge: Henning Hansson. Brystpladen og dermed Fuglekonge 2012 blev Henning Hansson. Lodtrækning ved skydekort: Kronen: Kurt Christiansen, FAFR. Halen: Ebbe Nielsen, STRRS. V. Klo: Leon Rasch, STRRS. H. Klo: Bugge Lund, STRRS. V Vinge: Henning Hansson, STRRS. H. Vinge: Lotte Larsen. Brystpladen: Jimmi Hansson.

”Yes, det var mig, der vandt”! Fuglekongen 2012 - Henning Hansson. Det Danske internationale Logistikcenter-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Indkalder hermed til

Generalforsamling 2013 Torsdag den 7 marts 2013 kl 1930. I Foreningens lokale i bygning 19 (Vejle) lokale 105 (stuen).

Kasserer Svend Erik Hemmingsen skyder efter fuglen, strengt overvåget af formanden.

Vi havde en pragtfuld dag i Helsinge. Skydningen blev afviklet i dejligt solskin, så vi må håbe, at vi bliver mange flere deltagere næste år - der er i hvert fald plads!

Hans Christian Madsen, formand.

Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Formændene for eventuelle sportsfraktioner aflægger beretning. 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 5. Eventuelle forslag i henhold til vedtægternes § 11. 6. Valg af formand. 7. Valg af 3 medlemmer til forretningsudvalg. 8. Valg af evt. suppleanter til forretningsudvalg. 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 10. Valg at fane-/estandartbærere. 11. Forslag fra forretningsudvalget, herunder kontingentets størrelse. 12. Forslag fra medlemmerne. 13. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde én (1) uge før generalforsamlingen. Soldaterforeningen håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen.

9


Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Jubilarstævnet 2012 Lørdag den 22. september samledes gamle soldater fra Sjællandske Trænregiment på Vordingborg Kaserne til Jubilarstævne og Det Danske Internationale Logistik Centers (DANILOG) åbent hus arrangement.

Klokken 11.30 skulle alle stille til parade i Frederik den Femtes Gård. Det regnede fra start til slut. Men trods den silende regn fik chefen for DANILOG, oberst Flemming Mathiasen, ønsket jubilarerne tillykke med dagen og hilst dem velkommen til Vordingborg Garnison.

Historierne fløj hen over bordene Før middagen var der mulighed for at se de opstillede udstillinger, demonstrationer

Jubilarne er netop mødt i hovedvagten.

Foreningens formand, Hans Christian Madsen, bød klokken 09.00 jubilarer og gæster velkommen, da disse mødte ved kasernens hovedvagt. Umiddelbart herefter marcherede dagens jubilarer over til mindevæggen, hvor formand og kasserer lagde en krans til minde om de faldne trænfolk, der i 1943 var udstationeret i Næstved under 2. Verdenskrig.

10

Parade i silende regn Dagens program fortsatte i foreningens lokale i bygning ”Vejle”. Her blev tørsten slukket, og de mange jubilæumstegn blev overrakt til jubilarerne.

Efter en lille kort tale placerede formand, Hans Christian Madsen, én krans på kasernens mindevæg.


Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Et stort tillykke til jubilarerne anno 2012 !!!

og opvisninger i forbindelse med åbent hus arrangementet. Derudover var der mulighed for at få en god snak med de unge soldater. Klokken to kunne formand Hans Christian med glæde byde oberst Flemming Mathiasen, Erik Hermod Eriksson, formand for vores norske venskabs soldaterforening, samt de cirka 35 fremmødte jubilarer og gæster velkommen til årets jubilæumsmiddag i kantinen. Under middagen holdt obersten og den norske foreningsformand en tale. Erik Hermod

Eriksson overrakte ligeledes en gave til vores forening og det norske fortjensttegn til formand og næstformand Svend Erik Hemmingsen.

Formanden for den norske soldaterforening, Erik Hermod Eriksson, påhæfter den danske formand Hans Christian Madsen med det norske fortjensttegn. Til venstre ses kasserer Svend Erik Hemmingsen, som efterfølgende ligedes modtager tegnet.

De gamle soldaterhistorier fløj hen over bordene, indtil formanden sidst på denne lørdag eftermiddag takkede alle fremmødte for en hyggelig dag i kammeratligt selskab.

På gensyn i 2012! H.C., formand.

Mærkedage Oktober

Sild, wienerschnitzel og æblekage. Denne lækre jubilarmenú blev nydt i kantinen.

7. 5964 Preben Jørgensen, 1974/Himmelev, Store Merløse .................... 61 år.

11


Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening 7. 6139 Benjamin Burhøj, 1999 Herning ..................... 36 år. 10. 6820 Torben C. H.Pedersen, 1968 Slagelse .................... 68 år. 11. 6000 Jesper Trane Larsen, 1977/JT. Tølløse .................. 37 år. 12. 7295 Vagner Kjeldsen, 147029/52-29 Kjeldsen, Havdrup ............................ 80 år. 16. 5876 Bjarne B.Bagge, 1963, Jelling ....................... 71 år. 20. 5928 Ole Godtfredsen, 1970/Gørlev, Gørlev ............ 63 år. 22. 7254 Henning Høeg Brask, 310162/56-62 Hals ............. 76 år. 28. 6176 Helge Jan Strachotta, 507282/61-282 Hundested .. 71 år. 30. 5918 Poul Aage Eriksen, 228073/54-73, Tåstrup ........ 78 år.

November 1. 5893 Knud Riise Bundgaard, 379732/58-732, Farum ........ 74 år. 3. 6806 Kim Moesgård, 1977/Bispebjerg, Solrød Strand .................... 56 år. 5. 5965 Flemming Jacob Jacobsen, 507068/61-68, Køge .......... 71 år. 6. 5886 Henry Severin Andersen, 146615/52-15 Hillerød ........ 82 år. 6. 6167 Mogens Pilemand, 566708/62-8/otte, Havdrup ............................ 70 år. 10. 6500 Kozi Leader Oguchi, 1998, Borre ........................ 39 år. 14. 6821 Uffe Hastrup, 1963 Ishøj .......................... 68 år. 16. 6028 Bent Olsen, 272158/55- 158, Brøndby Strand .................. 78 år. 19. 5997 Henning Søren Larsen, 156320/52-20, Roskilde ...... 80 år. 20. 6012 Ebbe Nielsen, 464510/60-510, Albertslund ........................ 71 år. 26. 6931 Martin Due Frederiksen, Vordingborg ....................... 33 år. 27. 6158 Poul Johansen Berg, 109689/50-08 Rødovre ...... 83 år. 29. 6809 John Pilgård, 1973 Slagelse ..................... 61 år.

December 2. 5875 Jens Helge Larsen, Aalborg ............................. 68 år. 4. 7235 Kaj Jensen, 124915/51 København Ø. .... 82 år. 7. 6111 Torben Brøndberg, 680760/64 Nykøbing F. ...... 69 år. 8. 6035 John Brønsholt Petersen, 1958 Brønshøj .................... 75 år. 10. 6808 Jens Gorm Petersen, 1973 Glumsø ...................... 60 år. 13. 7271 Christian Wiuff, 463838/60-38 Karise ......... 72 år. 17. 7282 Henning Andersen, 1971/Ørbæk Fredericia ....... 61 år.

12

19. 5927 Jørgen Gersborg-Hansen, 520606/62-Gersborg, Allerød ............................... 69 år. 21. 6912 Jacob Lund Petersen, 2001/L.P. Allerød ................ 37 år. 22. 6862 Svend E. Hemmingsen, 342721/57-Bager, Esbønderup ....................... 75 år. 24. 5872 Kaleb Knappmand, 272042/55-42, Glostrup ...... 76 år. 25. 5879 Hans Christian Madsen, 464478/60-478, Frederikssund .................... 71 år. 26. 7231 Per Emmike Rasmussen, 507266/61, Rødbyhavn ....... 71 år. 29. 6064 Poul Sørensen, 1970/Holmstrup, Vemmelev ......................... 63 år. 30. 7242 Alf Thomsen, 417937/59, Lejre ................. 73 år. 30. 5895 Jan Budtz, 787374/68, Lundby ............. 65 år. 30. 5996 Per Elis Lindahl, 1977/Dyssegård ................. 57 år. 31. 5904 Jørgen Pedersen, 1971/Nøddebo, Hillerød ...... 61 år.

Januar 2013 2. 5976 Tage Otto Juul, 1960 Padborg .................... 72 år. 3. 5878 Leif Mikkelsen, 168948/53-Mik, København S. .................... 79 år. 4. 6169 Palle Horn, 262077/55 Horn, Bedsten ... 78 år. 6. 7250 Michael Mogensen, 1999/mugge, Slangerup ..... 33 år. 7. 6065 Robert Seemann, 526348/62-348/Guldsmed, Herfølge ............................ 70 år. 7. 6802 Arnor Lyngby Nielsen, 1963, Roskilde ................... 69 år. 9. 6062 Lars Niels Sørensen, 1977 Skævinge, Hillerød ...... 56 år. 11. 7243 Ernst Chr. Gall, 1972 Amager, Kastrup ........ 61 år. 11. 5942 Poul Hansen, 1434/48-34, Ringe ............. 86 år. 16. 7296 Steen Jensen Regnegaard, 1969, København K. ........... 64 år. 18. 5903 Carl Chriseensen, 379761/58-Chris, Kgs. Lyngby ....................... 75 år. 19. 5932 Erling Appeldorf Hansen, 156100/52-100/00, Herlev ............................... 82 år. 26. 5870 Orla Ernst Nielsen, 622269/64-James Bond 007, København SV. ................... 68 år. 29. 5975 Erik Jensen, 710420/66-20, Rudkøbing .. 67 år. 30. 5874 Tommy Hellemann, 1969/Banelykke, Herlev ...... 64 år. 31. 6817 Poul Bierholm, Dianalund .......................... 61 år.

Februar 3. 5884 Hugo Andersen, 228178/54-Hugo, Kastrup ... 80 år. 4. 6005 John Gerhard Mikkelsen, 262116/55-16, Mikkel, Rødovre ............................. 78 år. 8. 5905 Tage Carlson, 271922/55-922, Holbæk ...... 77 år. 9. 7292 Gert Hansen, 730324/66 Sakskøbing ....... 66 år. 10. 7251 Ove Petersen, 272106/55 Hvidovre ............ 78 år. 10. 6041 Tage Petersen, 680847/65-47, Gislinge ...... 70 år. 12. 6089 Poul A. Nikolaisen (IS), København Ø. .................... 63 år. 12. 6097 Benny Mattson, 1993/ Mattson, Lyngby ....... 39 år. 14. 6805 Jens Otto Mathiesen, Bagsværd ........................... 65 år. 17. 6118 Henning Hansen, 1970/Stubbekøbing, Sakskøbing ........................ 64 år. 19. 6071 Bent E Weng, 298920/56-20/920, Hvidovre ............................ 76 år. 19. 7244 Jan C. Nielsen, 1971/Brønshøj, Tåstrup ....... 62 år. 21. 7236 Gilbert Olsen, 298869/56-69, Vordingborg ....................... 76 år. 22. 6022 Henning Nehls, 710062/66-062, Kalundborg ........................ 67 år. 23. 6818 Svend Asmussen, 1973, Syd Als ...................... 60 år. 25. 5923 Torben Hedegård Fugl sang, 1991 Fuglsang, Vejen ................................. 44 år. 25. 6134 Martin Hartvig Larsen, 1977/Møghund Kastrup, Kastrup .............................. 36 år. 26. 6076 Kaj Vallebo, 32/45-Tolstrup Ringsted ...... 90 år.

DANILOG-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Formand / Administration / Redaktør Hans Christian Madsen Heimdalsvej 7, lejlighed 309 3600 Frederikssund Telefon: 47 13 37 14 / 40 50 24 03

hcmadsen@comxnet.dk

Redaktør (postmodtager) Formanden Kasserer / Næstformand Svend Erik Hemmingsen, Esbønderupvej 67, 3230 Græsted Telefon: 42 77 31 34, mobiltlf.: 61 39 73 21 Giro: 806-4970


13


Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer.

En oplevelse, der kan huskes I september 2012 samledes Vedligeholdelsesbataljonen fra Trænregimentet til en bataljonsdag. Som en enhed, der er spredt ud på 11 tjenestesteder i Danmark er behovet for en fælles referenceramme særlig stor. Rammen blev sat i Gorillaparken i nærheden af Svendborg. De fynske alper lå smukt i solskinnet den torsdag morgen i september. Mosekonen havde brygget og de sidste tågebanker var ved at lette, og gav landskabet det skær af skønhed og storhed, der er så kendetegnende for egnen. Fra alle egne af landet kørte busser både små og store - med mandskabet, der skulle samles og få fælles referenceramme. Få fælles oplevelser, som de kunne huske, og sammen tænke tilbage på.

Smuk natur helt fra top Målet var Gorillaparken ved Svendborg, som ligger ved den lille by Stenstrup. Her skulle de slippe den indre gorilla løs i Danmarks smukkeste klatrepark og op-

I udkanten af den lille skov ligger det lille gule hus. Her blev kaffen og frokosten nydt, og soldaterminder udvekslet. ”Ideen til arrangementet kom, da min kone fik et gavekort fra sit firma til Gorillaparken”, fortæller Kasper. Først var jeg lidt afventende, men efter en dag oppe i trækronerne var jeg solgt, og så fik jeg ideen med at samle hele bataljonen her, og give dem en fantastisk oplevelse.

Fra træ til træ

Chefen for Vedligeholdelsesbataljonen, oberstløjtnant Lars Bainer træder snart ud fra sin ”safety zone”, otte meter oppe under de store trækroner. leve naturen helt fra toppen - i bogstaveligste forstand. På parkeringspladsen samles soldaterne i den spæde morgensol. Kaptajn Kasper Marott Philipsen giver instruktioner til forsamlingen. ”Nyd nu dagen”, siger han. ”I kan prøve flere ting i dag. Der er både mulighed for at udfordre jer selv i trætoppene, og I har mulighed for at skyde med nogle af de frække våben, men det vigtigste er, at I nyder det”.

14

Den smalle sti fra parkeringspladsen fører op til et lille skovområde. I udkanten af den lille skov er der en lysning med bænke og et lille hus med terrasse, hvor man kan sidde og nyde kaffen og frokosten i solskinnet. Soldaterne indtager straks området. Langt de fleste kaster sig ud i parkens udfordringer under kyndig vejledning af instruktørerne, som har lagt klatreudstyret frem. Oppe under de store trækroner boltrer soldaterne sig. De klatrer og kravler. De kaster sig - mere eller mindre frygtløst - fra træ til træ. Den indre frygt bliver udfordret. Dæmonerne kommer frem i lyset. Kammeratskabet bliver afprøvet og brugt. Sved på panden. ”Kom nu - du kan godt!” Opfordringerne gjalder igen og igen gennem skoven. Også chefen for bataljonen oberstløjtnant Lars Baier udfordrede sig selv og

”Det er min kones skyld”, fortæller kaptajn Kasper Marott Philipsen. ”Ideen til dette arrangement kom, da min kone fik et gavekort fra sit firma til parken”. trådte ud af sin ’safety zone’ otte meter oppe og ”kun” sikret af et bånd med en brudstyrke på 2,5 tons. ”Til dagligt er vi meget opdelt”, fortæller han. ”Vi har seks afdelinger i vest- og fire i Østdanmark, og hovedkvarteret ligger i Aalborg. Det betyder, at det kan være svært at skabe et sammenhold og en enhedsidentitet, som vi er så afhængige af i vores daglige arbejde. For det

Der er smukt i det sydfynske, hvor Gorillaparken ligger ved den lille by Stenstrup nær Svendborg.


Information om Gorillaparken

er netop sammenholdet og også netværket, der gør, at vi har succes”, forklarer oberstløjtnant Lars Baier. ”Princippet med dagen er, at folkene selv må byde ind med, hvad de har lyst til. Det er jo voksne mennesker og en homogen flok, jeg har i min enhed, og de er vant til at tage vare på deres hverdag. Desuden kender mange hinanden fra tidligere udsendelser, som de har mange af. Her har de muligheden for at genopfriske bekendtskaberne”. På terrassen sidder nogle og nyder kaffen og hinandens selskab. Snakken går, og de er enige om, at de sætter pris på frivilligheden i arrangementet. ”Det er jo ikke alle, der har lyst til at svinge rundt i trætoppene, men så møder vi nogle af kammeraterne, som vi måske har været udsendt sammen med. Det er vigtigt for os, for nogle gange står vi med et eller andet problem. Så kan vi ringe rundt til dem vi kender, og få gode råd.”

Et arrangement alle kan huske og tænke tilbage på Godt 300 mand deltager i bataljonssamlingen, og alle tager godt imod arrangementet, hver på deres måde - og det er netop meningen, forklarer kaptajn Kasper Marott Philipsen. ”Ved et arrangement som det her lærer vi hinanden at kende og får en fælles referenceramme, og nogle fælles oplevelser. Folkene får nogle relationer til hinanden, som gør deres arbejdsdag nemmere”, uddyber Kasper. ”Økonomien i arrangementet har vi sammenstykket ved at aflyse vores etårsparade og vi har konverteret vores idrætsdag. Det vi får i stedet for er et arrangement, som alle kan huske og tænke tilbage på, uanset hvad man har lavet, på en god måde”, fortæller Kas-

Gorillaparken byder på udfordringer til alle. Der er 1,7 km forhindringsbaner med over 90 klatreelementer i 1 til 18 meters højde. Der er 14 svævebaner, hvoraf en er over 200 meter lang. To kæmpe Tarzansving, en BMX bro, snowboards, base jumps, og meget meget mere. Alle over 4 år har mulighed for en herlig dag, og du behøver ikke at have klatreerfaring. Sikkerheden er i top. Du iføres nødvendigt klatre- og sikkerhedsudstyr, og bliver vejledt af kyndige instruktører. Se yderligere information på www.gorilla-

park.dk .

per. ”I aften skal vi have noget rigtig godt at spise, og en lille tår at drikke. I morgen pakker vi sammen og tager på weekend med en rigtig god oplevelse i bagagen”, afslutter Kasper.

Den indre frygt bliver udfordret i Gorillaparken.

15


Tekst og fotos: Oberst Leo Keller Birch Nielsen, CH/OPS og ældste danske officer/UNMIL. Fra Baretten, nr. 7/2012. Artiklen bringes med tilladelse af De Blå Baretter. I januar 2011 drog jeg til Liberia for som Chief Operations Officer at indgå i FNmissionen UNMIL (United Nations Mission in Liberia). Det kom som en overraskelse for mig, at jeg skulle af sted, idet jeg allerede havde adskillige udsendelser bag mig til bl.a. Cypern, Bosnien og Kosovo. Men man kan ikke forlange af sine soldater, at de skal være rede til udsendelse, hvis man ikke selv er det. Så jeg var naturligvis klar. Udsendelsen er ganske bemærkelsesværdig, fordi jeg blot var den anden dansker, der har beklædt en sådan stilling i en FN-mission med militære styrker. Og det er helt usædvanligt, at et land får lov til at beklæde en FN-stilling på dette niveau, når landet ikke bidrager med styrker til missionen. En del af forklaringen er, at Danmark også beklædte stillingen som SRSG (Special Representative of the Secretary General), altså chef for missionen på vegne af FN’s Generalsekretær, idet Ellen Margrethe Løj bestred denne stilling fra januar 2008 til udgangen af januar 2012. Jeg havde ingen særlige forventninger til stillingen, til indhold og belastning. Min første udsendelse var til FN-missionen UNFICYP på Cypern i 1986, hvor jeg som ung kaptajn var næstkommanderende i et liniekompagni (C-COY i Limnitis). Mine oplevelser af FN-systemet dengang var, at det var bureaukratisk og ineffektivt. Men det var observeret fra et lavt niveau i missionen. Nu skulle jeg agere som den samlende operative person i et strategisk hovedkvarter. Det skulle hurtigt vise

På FN-mission

fra januar 20

sig, at jeg ville blive belastet i et omfang og på et niveau, jeg slet ikke havde forestillet mig.

Lidt historik om Liberia Liberia blev grundlagt i 1822 af frigivne slaver fra Amerika, indledningsvis som en amerikansk koloni. Hovedstaden, Monrovia, blev grundlagt i 1824 og opkaldt efter den daværende amerikanske præsident, James Monroe. Den selvstændige republik Liberia blev udråbt i 1847. Libe-

ria er forfatningsmæssigt et spejlbillede af USA, og selv i dag søger man at komme så tæt på USA som muligt i næsten enhver henseende. Flaget er også en kopi af Stars and Stripes. Landet blev regeret uafbrudt indtil 1980 af americo-liberierne som en overklasse. Det er klart, at dette har givet spændinger i forhold til den oprindelige befolkning, men dette er ikke hele forklaringen på de udfordringer og konflikter, der hersker i landet. Disse skyldes i lige så høj grad spændinger mellem de mange stammer og etniske grupper i landet.

Om missionen FN-missionen, UNMIL, blev etableret i 2003 efter en 14 år lang borgerkrig, som krævede 270.000 dødsofre og sendte 800.000 mennesker på flugt. Siden har UNMIL med indledningsvis 15.000 internationale militære styrker og politifolk søgt at opretholde freden og samtidig sætte gang i humanitær hjælp og genopbygning. Den militære styrke er i dag på ca. 8.000 mand, og politistyrken er på ca. 1.400. Styrkerne i missionen kommer primært fra Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Ghana, Kina, Indien, Filippinerne og Nepal, mens stabspersonellet kommer fra hele verden, dog primært tredje verdens lande. I min afdeling havde jeg således medarbejdere fra 16 forskellige lande i hele verden, herunder Sydamerika, USA, Europa, Afrika og Asien.

16


En farverig familie. Charles Taylor måtte forlade landet og kom i eksil i Nigeria, hvorfra han i 2006 blev udleveret til retsforfølgelse ved krigsforbryderdomstolen i Sierra Leone for sin støtte til guerillastyrkerne og kampene der. Han blev senere overført til den internationale krigsforbryderdomstol i Haag, da man frygtede uroligheder i forbindelse med retssagen mod ham, og han er for nylig blevet dømt her for forbrydelser mod menneskeheden.

Udfordringerne i 2011

n i Liberia

011 til februar 2012.

Da jeg ankom til missionen i januar 2011, var der to store udfordringer. Den ene var yderst aktuel og var en følge af det mislykkede valg i nabolandet Elfenbenskyst-en, hvor den siddende præsident, Laurent Gbagbo, nægtede at anerkende sit valgnederlag til Alassane Ouattara og forlade embedet, hvilke førte til borgerkrigslignende tilstande i landet og en større flygtningestrøm på op mod 200.000 ind i Liberia. Det endte med, at Gbagbo måtte give op, og at Ouattara blev indsat, men konflikten førte til lovløshed i landet, især på grænsen til Liberia.

sionerne, der stadig er de eneste reelle garanter for sikkerheden. Der er stadig stationeret et relativt stort antal styrker tæt på grænsen til håndtering af sikkerheden. Den anden store udfordring var planlægning og forberedelse af støtten til et antal større valghandlinger i løbet af 2011 med vælgerregistrering i foråret, folkeafstemning om ændring af forfatningen i august, parlaments- og præsidentvalg i oktober, anden runde af præsidentvalget i november og endelig indsættelse af præsidenten i januar 2012. Ved siden af disse to kolossale udfordringer var der den ”almindelige” drift af missionen med de mange udfordringer, det medfører.

Chief Operations Officer Jeg havde som nævnt ingen forestillinger om, hvad mit nye job ville indebære af udfordringer. Jeg blev dog allerede under overdragelsen fra min forgænger, oberst Ulrich Hellebjerg, klar over, at det var et krævende job, og at meget afhang af dynamikken og initiativet fra min stol. UNMIL er en såkaldt integreret mission, dvs. at civile, politi og militære principielt

Infrastrukturen er ikke den bedste - endnu!

Indsatsen skal også styrke den politiske proces, stimulere økonomien, styrke god regeringsførelse og retssikkerhed, uddanne politistyrker, beskytte civile og genopbygge infrastrukturen. Desuden er mandatet for FN-styrken at stoppe ulovlig våbenhandel, afvæbne oprørsgrupper og hjælpe tidligere børnesoldater. FN’s Sikkerhedsråd besluttede i september 2011 at reducere styrken gradvist i takt med fremskridt i landet, bl.a. under forudsætning af et vel gennemført valg i 2011.

Charles Taylor Navnet Charles Taylor er de fleste bekendt. Han blev valgt som landets præsident i 1997 efter adskillige års borgerkrig siden 1989. Han blev valgt trods sine handlinger under borgerkrigen, hvor han stod bag drabet på præsident Samuel Doe i 1990. Samuel Doe var selv kommet til magten ved et militærkup i 1980, hvor han som oversergent myrdede præsidenten og flere regeringsmedlemmer. I 1990 havde de vestafrikanske lande interveneret med en styrke på ca. 4.000 mand gennem samarbejdsorganisationen ECOWAS (Economic Community of West African States). Styrken kaldtes ECOMOG, og enhederne kom primært fra Nigeria og Ghana. Det blev en kortvarig fred efter valget i 1997, og fra 1999 spredtes urolighederne, indtil Charles Taylor i 2002 blev angrebet i Monrovia fra to fronter under kampe, som drev flere hundrede tusinde på flugt.

Håndteringen af sikkerhedssituationen og de mange flygtninge var en kolossal udfordring for alle aktører i de to lande, som begge er karakteriseret ved en manglende tilstedeværelse af troværdige nationale sikkerhedsaktører. Konflikten betød, at UNMIL’s - og øvrige FNagenturers - fokus i adskillige måneder var rettet mod afbødende og hjælpende foranstaltninger. Situationen er endnu ikke under fuld kontrol og kræver stadig stor opmærksomhed fra begge lande samt FN-mis-

er integreret i et hovedkvarter under ledelse af SRSG. Bortset fra SRSG (som i parentes bemærket er den bedste og mest bredt favnende chef både fagligt og menneskeligt, jeg nogensinde har oplevet), savnedes en koordinerende funktion i hovedkvarteret. Der er en civil stabschef i missionen, men han fungerer mere som chef for SRSGs kontor. I kraft af min funktion - og det, at jeg er dansk - følte jeg et ansvar for, at helhedens (missionens og landets) opgaver og interesser blev varetaget. Jeg følte af og

17


Curriculum Vitae Oberst Leo Keller Birch Nielsen Indkaldt i 1978, gennemgang af Hærens Officersskole 1979-83 og herefter varierende geled- og stabstjeneste, herunder international tjeneste ved UNFICYP 45 (1986), ved IFOR/SFOR i Bosnien (1997), i Kosovo (2003) og i Liberia (2011-12). Obersten er i dag stabschef ved Danske Division og Garnisonskommandant i Haderslev. Dekorationer: • • • • • • •

Kommandør af Dannebrog Hæderstegn for god tjeneste ved Hæren Hjemmeværnets Fortjensttegn FN-medaljer, UNFICYP og UNMIL NATO-medaljer, SFOR og KFOR La Médaille de la Défense Nationale i guld United States of America Meritorious Service Medal

til, at jeg bortset fra SRSG stod alene med den ambition. Jeg blev bekræftet i min antagelse om, at FN-systemet er tungt, bureaukratisk og ineffektivt, og dette var indledningsvis en af mine store frustrationskilder. Men jeg lærte at håndtere det og fik sædvanligvis min vilje, da det gik op for de civile mennesker, der sidder på pengene, at mine anstrengelser ikke havde til formål at tilgodese egne behov, men missionens. Min hverdag bestod typisk af en arbejdsdag fra 8 til 18 og igen fra 20 til ca. 23. Weekends var officielt friholdt for tjeneste, men på grund af mængden af information var ingen lørdage eller søndage helt arbejdsfrie. Ud over konstant at være på kald var der behov for at være på mail nogle timer hver lørdag og søndag.

18

Man skal forestille sig, at UNMIL HQ er et strategisk hovedkvarter, der som foresat har og spiller op til FN’s hovedkvarter i New York og Sikkerhedsrådet. Samtidig rådgiver og støtter missionen regeringen, ministerierne og de relevante nationale aktører, herunder forsvar og politi. Endvidere samarbejder missionen regionalt med landene, som grænser op til Liberia samt FNsøstermissionen i Elfenbenskysten (UNOCI). Og endelig er hovedkvarteret foresat for taktiske troppeformationer på brigadeniveau og håndterer i princippet indsættelse af bevogtnings- og sikringsopgaver ned til gruppeniveau. Det er alt sammen yderst komplekst og kræver en stor spændvidde at håndtere. Der var en udpræget tilbøjelighed til, at de enkelte komponenter arbejdede inden for egen søjle. Imidlertid lykkedes det gennem de mange fælles udfordringer i relation til flygtningesituationen og valghandlingerne at få sporet missionen ind og at få de forskellige komponenter til at agere som en helhed. Det lykkedes at udvikle plandokumenter, der dækkede hele missionen, og det lykkedes under valghandlingerne at opbygge et ad hoc føringscenter under ledelse af Operationsafdelingen, men dækkende alle komponenter og aktører i missionen. Det var således en stor fornøjelse at kunne konstatere den 16. januar 2012, at præsidenten var indsat under en fin ceremoni, og at jeg kunne betragte

min opgave som løst. Valget var generelt gået tilfredsstillende, også ifølge de mange internationale valgobservatører, og der var få uregelmæssigheder. Selv om valget var en succes, kunne det også konstateres, at landet endnu ikke er parat til at stå på egne ben. Valget ville have udviklet sig kaotisk, hvis UNMIL ikke havde garanteret og bidraget med sin støtte – og denne støtte gik lige fra rådgivning af regeringen og valgkommissionen til omfattende logistisk og sikkerhedsmæssig støtte.

Fremtiden Jeg blev i januar 2012 afløst af oberst Susanne Bager, chef for Telegrafregimentet i Haderslev. Hendes fokus er den igangværende restrukturering af missionen i kølvandet på et vel overstået valg. En såkaldt Technical Assessment Mission (TAM) blev gennemført i Liberia i foråret af en stor delegation fra FNs hovedkvarter i New York. Derefter følger implementering af anbefalingerne fra den opfølgende rapport vedrørende struktur, opgaver og deployering. Udførelsen af denne fase forventes indledt i løbet af dette efterår. Der er ingen tvivl om, at fremtiden betyder en reduktion af missionen, som minimum inden for den militære komponent. Så Susanne Bager kommer heller ikke til at kede sig i denne spændende mission, hvor det er min klare opfattelse og forventning, at UNMIL vil håndtere de kommende udfordringer på bedste vis.

Lokalt besøg sammen med SRSG, Ellen Margrethe Løj.


KASTELLET

1. REGIMENT, DANSKE LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 29. NOVEMBER 1910 ÆRESPRÆSIDENT, OBERST BJARNE HESSELBERG

Sankelmarkdagen mindes i Kastellet onsdag den 6. februar, kl. 1900 - lokalet over Cafeteriet -

Foreningens sangkor indleder aftenen under ledelse af chefdirigent Pia Dahl.

Oberst John E. Andersen fortæller om: Kejser Wilhelm II (1859-1941).

Kejser Wilhelm II

Aftenen slutter med kammeratligt samvær og, for interesserede, med spisning af 3 stk. smørrebrød, 1 øl og kaffe, pris pr. kuvert kr. 120,00. Tilmelding til spisning senest: 25. januar 2013, til Formanden, tlf.: 35 85 61 26. 19


Danske Livregiments Soldaterforening

Foreningens tur til Frøslev, Flensborg, Bov, Dybbøl og Sønderborg. Endelig blev det 13. september 2012, og solen strålede fra en kun let skyet himmel. Medens jeg i ro og mag spiste morgenmad i Sorø, sad 35 af mine kammerater allerede i toget fra Københavns Hovedbanegård. To stod utålmodigt ventende i Roskilde. Kl. 8.16 trillede toget ind i Sorø, hvor jeg blev mødt med en gevaldig banken på ruderne. Jeg troede i min naivitet, det var mine kammeraters begejstring for at se mig, der medførte denne trommekoncert. Jan kom helt ud på perronen for at hente mig ind, nu var jeg rørt til tårer. Efter en hilseomgang blev jeg pillet lidt ned. Det viste sig at de to udflugtsarrangører Jan og John benhårdt, indtil jeg var kommet på toget, havde hindret udskænkning af den Dr. Nielsen, Flemming Jacobsen havde sponsoreret. Nu blev der delt små glas ud og begejstringen steg. Tak til Flemming. Togturen fortsatte over Storebælt, Fyn og Lillebælt i sol og rigtig god stemning. Det er jo altid en fornøjelse af se vores land og vand i godt vejr. Da vi stod af toget i Rødekro, stod endnu 4 kammerater og ventede. Endnu en gang gensynsglæde og hilsen, inden vi gik 100 meter til vores bus. Til de fodboldinteresseredes begejstring viste det sig at være den bus, som også er spillerbus for fodboldklubben Sønderjyske. På den første del af busturen mod Førslev gav Niels Elsborg en introduktion til Istedløven og Flensborg gamle Kirkegård eller Sct. Maria Kirkegård. På kirkegården er begravet 495 faldne fra slaget ved Isted den 25. juli 1850 i en stor fællesgrav. Af dem var 1 officer og 22 menige fra 1.ste lette infanteribataljon. I 1851 blev den nuværende mindehøj skabt og Frederik den VII skænkede 51 mindeplader af marmor, som blev opsat på højen sammen med ”Kongestenen”. To af marmortavlerne er rejst over Alexander Leopold Maribo og Johannes Frederik Ludvig Matthiesen fra 1. lette infanteribataljon. Istedløven blev skabt i perioden 18581862 af billedhuggeren H.W. Bissen som monumentet over de faldne i slaget ved Isted. Monumentet blev indviet 25. juli 1862 på 12 årsdagen for slaget.

20

Efter tilbagegangen fra Dannevirke i 1864 kom Flensborg på tyske hænder og 22. februar 1864 samledes en ophidset tysksindet folkemasse og begyndte at ødelægge Istedløven. Prøjsiske soldater fik stoppet ødelæggelsen, men næste dag nedtog bystyret i Flensborg løven og lagde delene på depot. Efter den prøjsisk-østriske krig i 1866 mente Prøjsen sig berettiget til alt krigsbytte fra de Slesvigske krige og i 1868 blev løven flyttet til Zeughausmuseum på Unter den Linden i Berlin. Genrejsningen skete i 1868, efter en restaurering, men løven blev i 1878 flyttet til et kadetakademi i Linchterfelde. I 1945 opdagede journalist ved Politikken Henrik V. Ringsted løven og fik ved snedige manøvrer bragt den til København af det amerikanske militær. Den blev her overdraget til Christian den X. Derefter blev den opstillet først bag et plankeværk ved Tøjhusmuseets gård og derefter åbent på en ordentlig sokkel ved Tøjhusmuseets gavl. Den 10. september 2011 blev løven så afsløret efter en omfattende renovering, på sin gamle og nuværende plads på Flensborg Kirkegård. Tak til Niels Elsborg for en, som altid levende og inspirerende introduktion.

De meget interesserede kan slå Istedløven op på Google for mere information. Denne introduktion havde holdt os i ånde, medens bussen åd motorvejen til Frøslev, hvor vi skulle spise frokost. Vi havde heldigvis lidt tid før frokosten var klar, og den blev benyttet til at orientere sig om Frøslevlejren og besøge FN-museet, som viser billeder og genstande fra Danmarks deltagelse i FNmissioner begyndende ved Gaza. Frøslevlejren blev opført af tyskerne i 1944, som interneringslejr for det tyske sikkerhedspolitis fanger. Den 13. august 1944 ankom de første 750 fanger til Frøslevlejren. Fangerne kom fra Horserødlejren.

Mere om Frøslevlejren kan ses på http:// natmus.dk/besoeg-museerne/froeslevlejren/lejrens-historie/froeslevlejren1944-1945/ Nu benyttes lejren til mange formål. I barakken H16 har De Blå Baretters Kam-

meratstøtteordning fået logi til et veteranhjem, og da vores ærespræsident Bjarne Hesselberg er formand for De Blå Baretter og Kammeratstøtteordningen, havde vi fået tilbud om at spise frokost der. Som vi alle ved er Bjarnes hustru Lili en meget kær og engageret ven af Foreningen. Det viste sig, at frokosten bestod af bjerge af sandwiches som Lili egenhændigt havde stået og smurt. De smagte dejligt og der var rigeligt. Tak for din dåd kære Lili og tak for husly. Efter denne dejlige oplevelse gik turen med bussen over grænsen til Flensborg Gamle Kirkegård, hvor vi tog opstilling foran løven og Formanden talte om vores faldne i De Slesvigske Krige. Herefter nedlagde Formanden en buket fra Soldaterforeningen, fulgt at Kaare Christensen som ligeledes lagde en buket fra De Allieredes Danske Våbenfæller, og endelig E. M. Petersen som på private vegne lagde en buket med rød/hvide bånd. Herefter var der en kort mulighed for at gå rundt på kirkegården, for at se det, som Niels Elsborg så levende havde fortalt om. Så gik turen til det moderne ”Mekka” Fleggaard. Her fik deltagerne en mulighed for at købe ind af varer, man ikke havde behov for, men som er billigere end hjemme. Der blev båret en del ud af den forretning. Efter lidt venten på Jens, som var blevet fanget i kassekøen, gik det rask ad


Danske Livregiments Soldaterforening Danske Livregiments Soldaterforening smukke veje nordpå og langs Flensborg Fjord med Sundeved og Dybbøl. Vel ankommet til Historiecenter Dybbøl med dets særprægede bygninger, strømmede vi ind for at indsuge den stemning, det er lykkedes historiecentret, at skabe med den genskabte skanse med marketender, kogeskur og smedje. I smedjen hænger et meget tydeligt skilt med ordene ”Nix Pille”, som må være en særlig sønderjysk dialekt, som nogle straks oversatte til: ”Værs´go til at rode, pille og rage”. I skansen fik vi også en kort, men meget morsom og lærerig omvisning af historiecentrets leder Bjørn Østergaard. Han fortalte om de kanoner, der var i de danske skanser i 1864 og om dem prøjserne havde med: Krupp bagladekanoner med en rækkevidde, der var dobbelt så stor som de danske og havde en usammenlignelig træfsikkerhed. Han refererede undervejs til Herman Bangs Tine, som omhandler krigen i 1864 og slaget om Dybbøl 18. april 1864. Han nævnte også den film, der er lavet

over romanen i 1964. Han vidste imidlertid ikke, at de soldater, som optræder i filmen er fra 3. rkkmp/II/DLR indkaldt 4. maj 1964 og udlånt til filmoptagelserne i lergravene i Farum sommeren 1964. På den måde kom DLR også til at deltage i stormen på Dybbøl, selvom regimentet i 1864 befandt sig i Nørrejylland. Dybbøl er et område med en historie der vil tage dage at udforske grundigt. Der skal derfor lyde en opfordring til at tage derhen igen og give sig god tid. Brug nogen tid på Google med at søge på Dybbøl. Det vælter ud med oplysninger.

måltid i al hast, blev det tid til at gå til stationen i Sønderborg. Også på denne tur over Alssund blev vi hilst med, at de klappede med broen, men vi nåede alligevel toget. Undervejs i toget blev det afsløret at Kjeld Sørensen havde haft tilmeldt sig til turen, men havde måttet melde afbud senere. Han havde betænkt deltagerne med, at en del af hans forudbetalte turpris blev omsat til vores indvortes fornøjelse. Hos Fleggaard havde Jan omsat midlerne til Fernet-Branca som uddeltes til de trængende. Tak til Kjeld Sørensen for din omtanke.

Efter dette alt for korte ophold på Historiecenter Dybbøl gik det videre ned ad bakke til Sønderborg, og lidt forsinket af en langvarig broåbning, dagens sidste menupunkt: Middag på restaurant Colosseum på Søndre Havnekaj. Her serveres en lækker middag bestående af ”Kong Frederik den IX´s livret”. For dem som vil gøre oplevelsen efter, se opskriften her: http://www.dk-kogebogen.dk/

Efterhånden som toget bevægede sig gennem landet tog vi afsked. Først i Rødekro med vore Jyske kammerater, derefter i Odense med Anne-Charlotte, som havde noget for der, og i Sorø kunne jeg så takke for en god og oplevelsesrig tur i gode kammeraters selskab. Til Jan og John kan jeg med sikkerhed på alles vegne sige tak for Jeres dåd, og fremad på ny til næste år. En glad og taknemmelig referent.

opskrifter/visopskrifter.php?id=19960.

Husk! Sektion 35-Duelund afholder generalforsamling

fredag den 25. januar. Mødebefaling udsendes.

Jan Petersen, formand

Anne-Charlotte Suadicani, som var fyldt rundt på Dybbøldagen og havde tilbragt en god tid på sergentskolen i Sønderborg, blev så rørt ved at komme tilbage, at alle blev trakteret med et stort glas øl til maden. Tak AnneCharlotte og et forsinket tillykke. Efter at have indtaget dette dejlige

619286 Chr. S. Fabricius.

P.S. Efter Fabricius´ udstigning i Sorø oplevede vi andre, i kraft af de 12 kammerater fra Sangkoret som deltog i turen, en ”sangerdyst” mellem vore sangere og nogle elever fra Zahles Skole. Det blev en meget morsom afslutning på dagen, særligt fordi eleverne ikke havde mange rene toner i livet, hvorimod vore sangere, på trods af en lang dag, sang så ikke et øje var tørt! Tak til sangerne for at være med til, at sætte højt humør på hele turen.

Generalforsamling Hermed indkaldes til Foreningens ordinære Generalforsamling torsdag den 21. marts 2013, kl. 19.00 i Kastellet - Den gamle varmecentral Dagsorden og regnskab følger i næste nummer af medlemsbladet.

God Jul - Godt Nytår 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings bestyrelse ønsker God Jul og et Lykkeligt Nytår til alle vore medlemmer, samt jeres pårørende. De samme ønsker går til alle ved Det Danske Internationale Logistikcenter - DANILOG med hjertelig tak for godt samarbejde i 2012.

21


Danske Livregiments Soldaterforening

Generalen der faldt - i unåde Christian Julius de Meza, dansk general, Artilleriofficer. Af John Nielsen. Den 28. februar 2013 er det 149 år siden at Overgeneral Christian Julius de Meza (født 14. januar 1792 i Helsingør død 16. september 1865 i København) blev afskediget som overgeneral for den danske hær. Han var søn af læge og justitsråd Christian Jacob Theophelius de Meza og dennes hustru Anne Henriette. Allerede som 12 åring begyndte han sin militærkarriere i artilleriet. I 1807 var han med på Københavns volde da englænderne bombede København. Han blev udnævnt til Sekondløjtnant i artillerikorpset i 1810 og forrettede tjeneste på Kronborg. I de følgende mange år hovedsagelig tjeneste som lærer ved de militære skoler, afbrudt af studierejser i udlandet, og egentlig militærtjeneste i kortere perioder. Han var et stort sprogtalent og desuden musikalsk begavet og en glimrende tegner. Den militære karriere gik trægt, især fordi de Meza brugte tiden på sprogvidenskabelige studier og musiske tiltag. Endvidere udviklede han en række særheder, så som udpræget skræk for fugt, træk og kulde. I 1842 udnævntes han til major. Da krigen brød ud i marts 1848, herskede der tvivl om hvorvidt den nu 56 årlige major kunne begå sig i felten, tvivlen blev gjort til skamme. Han blev nu udnævnt til ledende artilleriofficer af sin svoger A. F. Tscherning. Allerede den 1. juni samme år blev de Meza udnævnt til oberstløjtnant. I 1849 udnævntes han til oberst og blev chef for en fodfolkbrigade, 6. Infanteribrigade, der ved Sundeved og på Als holdt tyskerne stangen, medens Olaf Rye trak gennem Jylland og uden om Fredericia, stærkt forfulgt af en større tysk forbundstyrke. Det lykkedes både for de Meza og Rye, at komme til Fyn, hvorfra de med deres mandskab blev overført med skib til Fredericia. Her ventede resten af den danske hær med overgeneral Frederik Bülow i spidsen på den forstærkning, der gjorde det muligt at etablere udfaldet den 6. juli. I Fredericia udnævntes de Meza til generalmajor. I 1850 fulgte han med overkommandoen i slaget ved Isted og

22

selv om han var sygemeldt sad han til trods, 17 timer på sin hest. Dette vakte stor beundring. Og da Schleppegrell faldt i slaget ved Isted, overtog de Meza kommandoen over 2. division. I 1851 blev han inspektør for artilleriet og fra 1853 til 1863 var han kommanderende general for 2. generalkommando, der omfattede Fyn, Jylland og Slesvig med hovedkvarter i Flensborg. Han var samtidig formand for kommissionen om rigets befæstningsvæsen, hvis arbejde hovedsagligt var koncentreret om befæstningerne Dannevirke, Dybbøl og Fredericia. Da det igen trak op til krig i slutningen af 1863 mobiliserede Danmark og den 9. januar 1864 udnævnes den nu 72 årlige de Meza til overgeneral for den danske hær, hvilket var en overraskelse for mange, men manglen på officerer var stor. De Meza besigtigede Dannevirkestillingen en enkelt gang og fik forelagt de svagheder, som stillingen var behæftet med, derfor sammenkaldte han til krigsråd med sine officerer, hvilket foregik i Slesvig by. Her måtte man konstatere, at grundet den stærke frost var det blevet muligt, at omgå stillingen på flankerne, idet de vådområder, der ellers fandtes var frosset til og derud over manglende der mindst 20.000 mand for at holde stillingen mod den tyske overmagt. Man traf derfor den endelige beslutning den 4. februar, efter 5 timers forhandling, at rømme Dannevirke den 5. februar om aftenen. En stor misforståelse var årsag til, at man måtte efterlade 142 kanoner og ammunition, til trods for at der stod 7 lokomotiver med dampen oppe samt 40 godsvogne og ventede på ordre i Flensborg, såfremt en rømning skulle blive aktuel. Det lykkedes dog den samlede danske styrke på 40 000 mand samt hele det danske feltartilleri og vognpark, at slippe af sted uden fjenden opdagede noget. Det foregik i det værst tænkelige vejr og 14 timer i træk marcherede soldaterne i den mørke nat og på spejlglatte veje. Vinden og sneen piskede de arme soldater i ansigtet. Det frøs ned til minus 10 grader. På trods af disse ekstreme forhold fryser ”kun” 10 mand ihjel under tilbagetoget, 120 mand blev fanget og 173 mand deserterede undervejs.

Først hen ad morgenstunden opdagede fjenden, ca. 7 timer senere, at danskerne var væk og sendte et østrigsk kompagni af sted for at stoppe de flygtede tropper. Arrieregarden bestående af 1. og 11. Regiment tog opstilling ved Sankelmark den 6. februar ved 14.30 tiden og tog kampen op med østrigerne, mens størsteparten 26.000 af den danske hær nåede til Dybbøl, hvor de som bekendt blev slagtet bogstaveligt talt, den 18. april. De øvrige tropper drog henholdsvis til Fredericia og op gennem Jylland, sidstnævnte udgjorde 4. division anført af general Hegermann-Lindencrone. I København var der vild panik over at Dannevirke var blevet forladt og den 28. februar blev de Meza kaldt til København, hvor han blev frataget sin kommando og afskediget på gråt papir. Blandt politikerne var man overbevist om, at de Meza var en kujon og i befolkningen fik han en hård medfart. Den ophidsede stemning gjorde at Krigsminister Lundbye og Statsminister Monrad i den grad lod sig rive med, da de valgte den helt urimelige beslutning om at afskedige de Meza. Først efter sin død fik han oprejsning, da man indså at han havde gjort det eneste rigtige. Christian Julius de Meza døde den 16. september 1865 i København, 73 år gammel og blev begravet på Garnisons Kirkegård.

Litteraturkilder: Erik Rønnebech: Krigen 1864, Sønderjyllands Museer: Krigen 1864, Grænseforeningen: Krigen 1864 samt Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl.


Danske Livregiments Soldaterforening

Mærkedage December 6. december, 75 år Mogens Lindorff, Vesterled 2 F, 3650 Ølstykke. Årg. 1957, 1. btn. stkmp. nr. 347133. 7. december, 50 år Hans Jørgen Ankergren, Asser Rigsvej 22, 4400 Kalundborg. Årg. 1982, uddbtn. 1. kmp. 9. december, 70 år Ole Halding, Strandstien 122, Strib, 5500 Middelfart. Årg. 1961, 2. btn. 2. kmp. nr. 496601. 10. december, 75 år Elmar Nielsen, Næsbyhave 59, Næsby, 5270 Odense N. Årg. 1957, 2. btn. 1. kmp. nr. 347468.

Januar 2013 3. januar, 75 år Gunnar Frederiksen, Hyldegård Røglevej 150, 3450 Allerød. Årg. 1957, 2. btn. 1. kmp. nr. 347499 12. januar, 75 år Bent Lind Rasmussen, Heldbovej 67, 2. tv., 2500 Valby. Årg. 1957, 1. btn. 3. kmp. nr. 347646. 29. januar, 70 år Niels Elsborg, Lygten 65, 2. tv., 2400 København N. Årg. 1962, 2. btn. 3. kmp. nr. 535153.

Kære Regimentskammerater Foreningen ønsker hjertelig til lykke med fødselsdagene og bringer samtidig en varm tak for trofast medlemskab.

Bestyrelsen.

Fødselsdagsgaven Følgende medlemmer af Fødselsdagsgaven fylder år den...:

December 9. Ricky Muxoll, 1997-1-stkmp .................... 35 år. 21. Jørgen Villestoft, 1960-1-2-460691 .............. 72 år. 31. Mogens Andreasen, 1948-15-2-263 ................... 85 år.

Januar 13. Orla Mortensen, 1941 (officer v/1.Reg. 1945) ....... 92 år. 14. Kurt Holmqvist, 1945-1-1-126 ...................... 88 år. 20. Jørgen Peters-Lehm, 1970-1-1 ............................ 65 år.

Februar 5. Frank Lago, 1963-1-tkmp-582110 .......... 68 år.

13. december, 85 år Ib Verner Andersen, Stutmestervej 19 C, 1. tv., 3400 Hillerød. Årg. 1948, 15. bt. 5. kmp. nr. 844. 16. december, 80 år Preben Ryaa, Jølbyvej 12, 2610 Rødovre. Årg. 1953, 2. btn. tkmp. nr. 172559. 16. december, 60 år Jonhard Tjørnevig, Damhaven 3, 2670 Greve Strand. Årg. 1974, 1. btn. Livkmp. 20. december, 70 år Per Arne Andersen, Damgårdsvej 17, 4050 Skibby. Årg. 1963, 1. btn. 3. kmp. nr. 581885.

Skyttelauget Klublokale c/o Frihavnens Skytteforening Århusgade 128 B, 2100 København Ø Formand Bo Bøyesen Hollevej 26, Vester Tirsted, 4970 Rødby Telefon: 54 60 85 96 Kasserer Ole Karner 1. Reg. Soldaterforenings skyttelaug Ludvig Holsteins Alle 29, 2750 Ballerup Postgirokonto 609-9106

24. december, 50 år Bruno Nielsen, Svinøvej 1, 4750 Lundby. Årg. 1983, uddbtn. 1. kmp.

Vintersæsonens åbning

28. december, 80 år Johannes Kattrup, Postboks 71, 3000 Helsingør. Årg. 1954

Til stor glæde for Skyttelauget og bestyrelsen var der mødt 18 medlemmer op til vintersæsonens åbning og til Herdis´ gule ærter. John Pettersson var den glade giver af en flaske snaps og Skyttelauget spenderede ligeledes en flaske.

31. december, 85 år Mogens Andreasen, Hothers Plads 4, 3. th., 2200 København N. Årg. 1948, 15. btn. 2. kmp. nr. 263

tirsdag den 2. oktober.

I billardturneringen blev Jørgen Rath Jørgensen vinder med 44 point, Freddy Leisten nr. 2 med 30 point og nr. 3 Flemming Jakobsen med 29 point.

I skydningen var der ingen, der havde gennemført, men med de nye regler skulle vi gerne have ny og bedre skydesæson 2012/13.

Mødedage i januar Følgende tirsdage: 8. Kl. 18.00. Goddag til det nye år kl. 19.00. Husk tilmelding. 22. Kl. 18.00: Mødeaften, billard og skydning.

Mødedage i februar Følgende tirsdage: 5. Kl. 18.00. Torskegilde kl. 19.00. Husk tilmelding. 19. Kl. 18.00. Mødeaften, billard og skydning.

OBS! For de medlemmer, der ønsker at spise på de ordinære mødedage, er det vigtigt, at man ringer til et bestyrelsesmedlem og bestiller smørrebrød. Det skal ske senest søndagen før den tirsdag, man ønsker at deltage. Der vil dog være kaffe og ostemad uanset tilmelding.

Med kammeratlig hilsen Knud Eriksen, sekretær.

23


Danske Livregiments Soldaterforening

Høstgudstjenestens alter i Udby Kirkes præstegård.

Sangkoret Formand Max Nielsen Stumpedal 4, st. tv., 2730 Herlev Telefon: 44 91 55 08 Email: max.nielsen@privat.dk Kasserer Hans Bonde Larsen Toftegårds Plads 1, 2500 Valby Telefon: 36 17 35 72 Email:

hansbonde.larsen287@gmail.dk

Siden sidst Novo Gruppens Seniorforening 19. september gav Koret en koncert i Kastels Kirken for Novo Gruppens Seniorforening i forbindelse med deres rundvisning på Kastellet. Efter koncerten modtog Koret stor ros og anerkendelse for indsatsen. Høstgudstjeneste i Udby kirke 23. september deltog Koret i Høstgudstjeneste i Udby kirke. Gudstjenesten var en udendørs gudstjeneste, som blev afviklet i den brostensbelagte præstegård. Alteret var opbygget af halmballer, som stod utroligt flot og inspirerende i det dejlige solskinsvejr.

24

Korets deltagelse i gudstjenesten kunne høres under de salmer, der blev sunget. Efter gudstjenesten var der en let frokost i præstegården for Koret og menigheden. Herefter gav Koret en koncert i præstegården, hvor vi sang 14 sange med stor applaus fra menigheden, som var mødt talstærkt op.

Ring til Formanden eller Kassereren og hør nærmere. Det foregår onsdage fra kl. 19.00-21.00 i Kastellet.

”Det flygel du kaster op i luften - lige meget hvor højt”! - stemmer aldrig ved nedkomsten”. Med kammeratlig sangerhilsen Jørgen Mulbjerg, sekretær

Kommende begivenheder Lørdag 1. december Afholder Koret den årlige julestemning med ledsager i Herlev klokken 13.00. Alle bedes møde op, med jeres gode humør. Onsdag 2. januar 2013 Efter et dejligt nytår med familien og vennerne, tager vi hul på det nye sangår. Husk, at vi starter klokken 18.00, efter at vi har sunget, får vi en lille kulinarisk oplevelse.

Hvem hylder vi - i januar? 13. Leif Wichmann .................. 83 år.

KASTELLET Foreningen/lokalredaktionen: Formand Freddy Leisten Kronborggade 16,1. 2200 Kbh. N. Telefon: 35 85 61 26 Kasserer Knud Erik Arvel Vintergækvej 3, 2. tv. 2770 Kastrup Telefon: 32 50 68 75

Vi råber et stort hurra for fødselaren!

Internetadresse www.1regiment.dk

Nye medlemmer

Foreningens giro 6 42 22 84

Er du ikke medlem af Koret, men har lyst til at deltage og høre om, korsang er noget for dig - så kom og besøg os.

Fødselsdagsgavens giro 4 02 17 62


Kammeratskabsskydning i Musse Kammeratskabsskydningen 2012 blev gennemført søndag den 23. september i Musse på Østlolland, dog med Vordingborg afdelingen som arrangør. Hold resultatet blev som følger: 1. Vordingborg, m/8 kpsk. ... 129,00 p. 2. København, m/5 kpsk. .... 125,00 p. 3. Maribo, m/3 kpsk. .......... 119,67 P. 4. Nakskov, m/6 kpsk. ........ 117,33 p. 5. Nykøbing F., m/6 kpsk. ... 115,00 p. Individuelle resultater: Klasse A: Leif Olsen ........... 236,00 p. Klasse B: Peter Parbst ........ 220,00 p. Klasse C: Carl Clemmensen . 215,00 p.

Læs mere om skydningen på side 27!

Vinderholdet fra Vordingborg afdelingen.

Nykøbing F. afdelingen - 70 år I anledning af, at det er 70 år siden Falsterske Fodregiment (5 RS) Soldaterforenings Nykøbing F. afdeling blev stiftet, afholder afdelingen reception

Lørdag den 8. december kl. 12.00

Vordingborg afdelingen - 70 år Falsterske Fodregiment (5 RS) Soldaterforenings afdeling Vordingborg fylder 70 år torsdag den 17. januar 2013. I den anledning, afholdes der reception i kantinen på Vordingborg kaserne

i Systofte Forsamlingshus, Systofte Bygade 15.

torsdag den 17. januar 2013 kl. 13-16.

Tilmelding kan ske på telefon 54 85 85 90.

for indbudte gæster, medlemmer fra alle afdelinger, samt samarbejdspartnere ved DANILOG.

Med kammeratlig hilsen Knud Jørgensen, formand Nykøbing F. afdeling.

Med kammeratlig hilsen Lennart Jacobsen, formand Vordingborg afdeling.

25


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Nykøbing F. Afdeling Stiftet 6. december 1942

Vordingborg Afdeling Stiftet 17. januar 1943

Afdelingen fylder 70 år

Skydeafslutning

For 70 år siden var 100 gamle soldater med til at starte Nykøbing F. afdelingen af 5. Regiments Soldaterforening. Der var meget stor interesse for at være med til at starte 5. Regiments Soldaterforening i Nykøbing F. den 6. december 1942. Et lille hundrede gamle soldater var mødt op til mødet på ”Phønix”.

Afdelingen holdt afslutning på sommerens skydninger onsdag den 3. oktober. Da de sidste skud var afgivet på 200 m banen kørte vi til kasernen, hvor der i FAFR stuen blev serveret et par stykker smørrebrød. Efter endt spisning orienterede Kurt bl.a. lidt om sommerens aktiviteter og kommende skydninger.

Konstituerende generalforsamling Efter at flere fremmødte havde haft ordet, gik man over til generalforsamlingen. Som første formand valgtes tømmermester Kaj Petersen og til kasserer prokurist Meyland. Ved skriftlig afstemning valgtes yderligere 3 medlemmer. Det blev repræsentant Aage Hansen, farvemester Holger Jørgensen og musikdirektør Poul Werner. Sidstnævnte lovede i øvrigt, at han nok skulle slå på tromme, hvis der blev arrangeret fodture.

Aktivitetsoversigt

Formand i 34 år Ved nærmere kig i foreningens forhandlingsbog får man indtryk af, at det er en god Soldaterforening, der på mange måder lever op til det at være Hæren bag Hæren. Selv om ikke alle gamle soldater flokkes omkring foreningen kan det siges, at afdelingen, med Knud Jørgensen i spidsen i de sidste 34 år, yder en god indsats således, at afdelingen i årene fremover stadig vil være en god 5 RS Soldaterforening.

12. december kl. 19.00, Julestue. 17. januar kl. 13.00-16.00, Reception i anledning af Foreningen 70 års fødselsdag. 13. marts kl. 18.30, Generalforsamling.

(Tidl. Nakskov Afd. - 21. april 1955) (Tidl. Maribo Afd. - 15. januar 1949)

Fugleskydning ved Maribo Søerne Nykøbing F. og Lolland afdelingerne har afholdt Fugleskydning ved Maribo Roklub lørdag den 1. september. Der deltog kun 16 skytter i år - ca. 10 skytter mindre end sidste år. Der blev afgivet 344 skud, inden brystpladen faldt til jorden af et skud afgivet af Poul Andersen fra Nakskov.

Skydning på 15 meter banen gennemføres på følgende dage: 21. november, 12. december (dog kun til kl. 18.30), 23. januar, 13. februar, 6. marts og med afslutning 20. marts. Dagenes program som flg.: Skydning med pistol kl. 16.00-17.30 og riffel kl. 18.00-20.00. Herefter kammeratligt samvær fra kl. 20.00.

God Jul og Godt Nytår Vordingborg afdelingen ønsker alle medlemmer og pårørende, vore øvrige afdelinger, repræsentantskabet samt alle tjenestegørende ved DANILOG en God Jul og et Godt Nytår!

Lennart Jacobsen, formand.

Nykøbing F. bestyrelsen er samlet. Set fra venstre er det Dan Jepsen, Erik Hansen, formand Knud Jørgensen, fanebærer Egon Mortensen, fanebærersuppleant Leif Jepson og kasserer Finn Olsson.

Tillykke med 70 års fødselsdagen, redaktionen.

26

Lolland Afdeling

Stiftet 18. november 2010

Årets fuglekonge Poul Andersen (t.h.) fra Nakskov, der her modtager pokalen af formanden for Lolland afdelingen, Jørgen Ibsen, Nedskydning og lodtrækning gav følgende gevinstliste: Nr.: / Vindere: / Skytte: 16. Erik Truelsen - Jacob Petersen / Leif Jepson. 15. Ole Andersen - Pioluow / Kim Pedersen. 14. Jørgen Jensen - Bodega Slap’a / Knud Jørgensen. 13. Ebsens Hotel - Arne Madsen / Ole Andersen. 12. Dan Bötö - Holger, Nyk. F. / Paul Andersen. 11. Torvegrillen - Hermann Pedersen / Kim Pedersen. 10. Arne Madsen - Vinhuset, Maribo / Dan Jepsen. 9. Jørgen Hansen - Ditte Hasselø / Finn Hansen. 8. Søren Højager - Martin, Nakskov / Ole Ebbe. 7. Søren Højager - Anna&Troels / Ole Andersen.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening 6. Ingrid Evers - Dan Jepsen / Finn Hansen. 5. Anne Marie - Leif Olsen / Paul Andersen. 4. Jannie Johansen - Restaurant Ad miralen / Bent Ottesen. 3. Leif, Sakskøbing - Anne Grethe Mincke / Ole Andersen. 2. Torvegrillen - Jan Bager / Jørgen Ibsen. 1. J. Wagner - Arne Jensen / Paul Andersen.

fastlagt. Mødestedet er Foreningscentret (gl. posthus) på Amager Landevej 71, 277o Kastrup. (Flg. buslinjer kan benyttes: 350S over Kongens Nytorv eller 35A over Bernstorffsgade/ Hovedbanegård). Der er iøvrigt ved det gl. posthus mange gratis parkeringspladser.

In Memoriam Et af vore ældre medlemmer (ja det

God Jul og Godt Nytår Lolland afdelingen ønsker alle sine medlemmer og deres pårørende, øvrige afdelinger, repræsentantskabet og Vordingborg Kaserne en Glædelig Jul samt et Lykkebringende Nytår, med tak for godt samarbejde i året, der er gået.

Formanden.

Københavns Afdeling Stiftet 10. februar 1932

Aktivitetsoversigt Onsdag den 5. december. Vi holder Julestue/Julemik kl. 16.0022.00. Vore hustruer/veninder er som vanligt velkomne til denne sammenkomst. Det tidlige møde gør, at vi så har tid til velkomst, spisning af hjemmelavede retter samt et bankospil, medens vi drikker kaffe, m.m. Dette for kun kr. 159,oo inkl. én øl eller vand, p.p. Herefter tager vi et lotterispil med gode præmier, med mulighed for extra indsats. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Peter på telefon 29 64 78 29 eller til Jørgen på telefon 32 53 26 04 senest den 3o. november. Onsdag den 9. januar 2013. I det nye år starter vi den 9. januar kl. 18.00 med et glas champagne og ønsker hinanden Godt Nytår. Af en speciel årsag er det i år Hans Nielsen, 401611, som giver. Derpå er der medlemsmøde, hvor I opfordres til at medbringe billeder fra tjenestetiden eller ting af militær art, egne som lånte ting. Onsdag den 6. februar kl. 18.00. Møde. Mødet er lagt så tidligt på grund af Foreningscentrets (gl. posthus) vinterferielukning. Bestyrelsen finder et emne, som kan drøftes på mødet. Onsdag den 13. marts kl. 18.00. Ordinær Generalforsamling. Selve mødet begynder kl. 18.3o. Mere stof herom i næste blad (nr. 1/2013). Onsdag den 10. april. Alm. medlemsmøde. Emne endnu ikke

er vi jo snart alle sammen i København afdelingen) Knud Weilgaard,

122835, årgang 1951 er afgået ved døden. Når Knud omtales her, er det fordi, han var en af vore fanebærere, både i vor egen forening og i KSS. Knud var stolt af at være fanebærer og mødte trofast op ved mindedage som den 9. april, 5. maj, 29. august, 5. september, ved mindehøjtideligholdelse for 1. Verdenskrigs Våbenstilstand den 11. november kl. 11.oo i Sct. Ansgar Kirke og ved disse respektive gravmonumenter efterfølgende. Knud var også den trofaste deltager ved vore medlemsmøder og, trods sin sygdom, også deltager ved sit 60 års Soldaterjubilæum i 2011. Vi mødte frem med vor fane ved Knuds bisættelse. Hans hjemmeværnskompagni mødte ligeledes frem med deres fane. Æret være Knud Weilgaards minde.

Nyt fra

Skydeudvalget Kammeratskabsskydning Søndag den 23. september var der

Kammeratskabsskydning på 200 meter banen. Og vi skulle tidligt op - nogen endda meget tidligt - da vi skulle drikke morgenkaffe i Musse, inden dagens kammeratskabsskydning skulle løbe af stablen. Lige omkring kl. 08.00 var der mødt 31 skytter og 17 ledsagende damer. Kurt bød velkommen til stævnet, og da der senere havde lagt sig lidt ro i lokalet, gennemgik Kurt dagens program, og Jørgen Ibsen orienterede om damernes tur ud i det blå. Da klokken var lidt i 09.00, var de første skytter klar på standpladserne. Men det viste sig, at de sidste brugere af anlægget havde foretaget sig noget så dette ikke fungerede tilfredsstillende. Efter tilkaldt assistance blev anlægget startklar, og skydningerne kunne begynde/gennemføres. Sideløbende med kammeratskabsskydningen og mesterskabsskydning gennemførtes der skydning med luftgevær. Da vi naturligvis havde et rigtigt godt vejr, var der rig mulighed for at slappe af udendørs, mens man afventede plads på skydelinjen. Da klokken var ca. 14.00, var skydningerne gennemført, damerne var kommet retur og vi kunne begynde tredje halvleg, spisning af den medbragte mad under hyggelig samtale. Da den værste sult var stillet, blev det tid til bekendtgørelse af resultater og præmieudlevering. Resultater af skydningen: Reultaterne af holdkonkurrencen samt dagens tre bedste enkeltpræstationer, på såvel hovedskydning som mesterskabsskydning kan ses på forsiden side 25. På luftgevær var der følgende vindere af de 6 serier: Ringskive: Henning Larsen ....... 48 point. Leif Olsen ...... 42 point. Peter Parbst ... 50 point. Svensk trekant: Peter Parbst .... 37 point.

... fortsætter næste side!

27


Falsterske Fodregiments Soldaterforening Freddy Pedersen ..... Freddy Pedersen ......

3 9 point. 3 0 point.

Da præmier for såvel 200 meter og luftgevær var blevet udleveret, sluttede den officielle del af dagen med udbringelse af et 5 RS leve for foreningen.

Red.

Et af dagens højdepunkter er altid spisningen af den medbragte og det altid hyggelige samvær.

Kammeratskabsskydningens bedste skytte blev Leif Olsen med 236 point. Her ses han (t.h.) sammen med skydeudvalgets formand Kurt Kristiansen.

Endnu engang nærmer julen sig, vores største højtid, hvor familier samles og julehilsner sendes til familie og venner. Vi vil ligeledes fra Soldaterforeningen gerne ønske alle vore medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi sender tillige ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle, der gør tjeneste på Vordingborg Kaserne samt til alle, der er udsendt i missionsområderne. I året der snart er gået, tænker vi tilbage på hvor dejligt det har været at kunne mødes om vores arrangementer i de forskellige afdelinger, samt til personlige højtider for vores medlemmer. Vi bringer en tak til Garnisonens personel for støtte og et godt samarbejde i året 2012.

Jul og Nytår!

På foreningens vegne K.O. Bennekou, formand for repræsentantskabet.

Vor gamle Garnison fylder snart 100 år 28


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Den første indkaldelse af rekrutter til den nye kaserne i Vordingborg foregik den 1. april 1913. Det var efter datidens forhold en god kaserne, hvor der var indkvarteret 12 mand på stuerne. ... Vi fortsætter det historiske tilbageblik om Vordingborg Garnison, fra blad nr. 4/2012! Rekrutterne i 1913 boede på 12 mandsstuer, men der manglede dog noget på denne moderne kaserne, nemlig bademuligheder. En gang om ugen, normalt om lørdagen, førte en befalingsmand sin deling til badning i kælderen på den hvide af seminarets bygninger på Næstvedvej.

Fra Soldaterhjem til hotel og i dag byens diskotek Soldaternes hverdag var dengang lagt an på hårde fysiske øvelser og eksercits. Fritiden strakte sig fra klokken 18.00 til 22.00 på hverdage, og fra lørdag klokken 14.00 til søndag klokken 24.00, hvis man altså havde fået nattegn. I den sparsomme fritid var der mulighed for at besøge Garnisonens første Soldaterhjem, der af foreningen Dannevirke, blev indrettet på hjørnet af Algade og Aarsleffsgade den 1. april 1913, i den bygning, der senere er kendt som Hotel Prinsen.

og pudsestål. Livremme og de øvrige remme til udrustningen skulle behandles med voks så de lignede lakremme. Pudsningen foregik, i det der til oprettede pudseskur - se billedet på side

28, og bemærk bygning Dannevirke i baggrunden.

Garnisonsby er lig med regimentsmusik. Musik i Algade omkring 1930. al på 32 hektarer og var placeret der, hvor i dag Elmealle-kvarteret ligger. I 1934 ophørte brugen af denne øvelsesplads, idet man fik den ”nye” eksercer-/øvelsesplads lige øst for kasernen. Denne omfattede hele området fra hovedvejen i nord til Valdemarsgade i syd. Store dele af området er senere fragået. Først blev området gennemskåret af Chr. Richardtsvej, og derpå opførtes tjeneste-/lejeboliger på Knud Hjortøsvej. I 1969 erhvervede Forsvaret ”Kulsbjerg området”, hvor Garnisonens øvelsesområde blev placeret. Den ”gamle” øvelsesplads ved kasernen, blev nu

Det første Soldaterhjem lå på hjørnet af Algade og Aarsleffesgade ved Vordingborg Station, senere startede KFUM et hjem i Valdemarsgade. Den 2. december 1934 blev det nuværende KFUM Soldaterhjem på Vestervej ved kasernens hovedvagt indviet. Men - vedligeholdelse af uniformen fyldte meget ”i fritiden”. Soldaterne pudsede til den store guldmedalje, først og fremmest knapper. Uniformerne var forsynet med bly- eller tinknapper og de skulle hver dag være nypudsede. Det foregik med sandpapir

Garnisonens øvelsespladser Regiments øvelsesplads (et mindre område) blev placeret på en bakke et stykke fra kasernen, ude ad Næstvedvejen. Dette blev i 1924 dog udvidet til et are-

Eksercer- /øvelsespladsen, øst for kasernen, var på en hel del flere hektarer, da den blev indviet i 1934.

29


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Din soldaterforening ønsker

tillykke !

Fødselsdage

1. december 2012 - 9. februar 2013

Vordingborg Skrivestue på KFUM Soldaterhjem i 1929. mere indskrænket ved bygning af Iselingeskolen, Falck- og politistation, boligkvarter og TV2-øst. I dag er den blevet endnu mere indskrænket i forbindelse med opførelsen af de nye bygninger (bygning DUBICA) med mere til varetagelse af logistikken til udsendte enheder.

Den første svømmeundervisning på skydebane ved Masnedsund Garnisonens skydebane blev anlagt ved stranden syd for Oregård på et areal, der blev lejet af Rosenfeldt. Skydebanen blev anlagt med markørdækninger, fire baner med skudafstande op til 400 meter, bolig for tilsynsførende, skivedepot samt badebarak med badebro, hvor mange soldater i tidens løb har fået deres første svømmeundervisning. Ved skivedepotet kunne man købe kaffe med forfriskninger og nyde den medbragte forplejning. En time før dagens skydninger blev der hejst en kugle på en høj mast, men alligevel kneb det ofte for de lokale fiskere at være ude af fareområdet i rette tid, hvorfor der af og til opstod nogen ventetid. Skydebanen, der senere blev udvidet med en dækning og skivehejs til ti standpladser, blev anvendt indtil midten af 1970’erne, hvor den nuværende skydebane på Kulsbjerg med elektronisk skivemateriel blev taget i brug. Mange gamle soldater kan sikket nikke genkendende til marchturen til og fra skydebanen, ofte ad Kuskevej og gennem Rosenfeldts område.

...fortsættes!

14. Bataillons Soldaterforening Stiftet 4. april 1930

30

85 år - 18. december 255-1948-7-4 KMP, Harry Christiansen, Frøvænget 8, 4760 Vordingborg. 85 år - 4. januar 453-1949-19-2 KMP, Kurt Helmersen, Skovgården 30, 4100 Ringsted. 85 år - 1. februar 188-1949-14-2 KMP, Henning Jensen, Næstvedvej 67, 4180 Sorø. 75 år - 23. december 350209-1957-I-STKMP, Mogens Andersen, Væver Hansens Vej 3, 4735 Mern. 75 år - 21. januar 350623-1957-I-TKMP, Svend Ole Madsen, Lerkildevej 2, Ny Ebbelnæs, 4780 Stege. 70 år - 8. februar 545155-1962-I-TKMP, Keld Nielsen, Falkevej 104, 4990 Sakskøbing. 70 år - 9. februar 545914-RKBTN, Benny Schmidt Petersen, Mosevangen 14, 4773 Stensved. 65 år - 15. januar 791105-1968-I-STKMP, Jørgen Mathiesen, Ved Skellet 9, 2670 Greve. 65 år - 6. februar 753103-1967-1-STKMP, Hans Otto Sørensen, Kvædevej 8, 4735 Mern. 60 år - 16. december 161252-1972-I-STKMP, Bjarne Johnsen, Elmevej 16, 6630 Rødding. 60 år - 7. januar 070153-1973-I-STKMP, Bjarne Poulsen, Kastanievej 9, 4760 Vordingborg.

60 år - 28. januar 280153-1970-I-STKMP, Erik H. S. Jacobsen, Kløvervænget 7, 4760 Vordingborg. 60 år - 8. februar 080253-1973-I-STKMP, Hans T. Darre, Lupinvej 15,2,0446, 4400 Kalundborg.

Lolland 65 år - 1. december Flemming G. Jensen, Godstedvej 40, 4894 Øster Ulslev. 70 år - 4. december 545237-1962-I-3 KMP, Lynge Rasmussen, Museumsgade 20, 4930 Maribo.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening Hjemmeside: www.fafr.dk Formand for Repræsentantskabet Knud Ole Bennekou Rapsvænget 4, 4653 Karise tlf.: 56 78 85 14, kob@mail.dk Administration Jens Erik Augustesen Dagmarsvej 28, 4760 Vordingborg tlf.: 22 41 75 98, jea@post1.dknet.dk Giro: 3 22 67 78 Formand for Skydeudvalget Kurt Kristiansen Sct. Clemensvej 11, 4760 Vordingborg tlf.: 55 37 05 33, FAFR-VOR@bkkr.dk Redaktør Per Flemming Hansen Goldschmidtsvej 10, 1. dør 5, 4760 Vordingborg tlf.: 55 38 66 19, birhan@mail.tele.dk

Lokalafdelingernes formænd København Jørgen Palm Steffen Toldergade 4, 2791 Dragør, tlf.: 32 53 34 77 ell. 32 53 26 04 (arb.) Vordingborg Lennart Jacobsen Duevej 1, 4760 Vordingborg tlf.: 55 37 29 16, lenjac@stofanet.dk Nykøbing F. Knud Jørgensen Skovmærkevej 8, Marielyst, 4873 Væggerløse tlf.: 23 64 86 98, knudoganni@privat.dk Lolland Jørgen Ibsen Kirkevejen 57, 4930 Maribo tlf: 54 78 27 19

14. Bataillons Soldaterforening Henvendelse til Carl Erik Pedersen på tlf.: 55 37 14 04.

Næste blad udkommer

1. febraur 2013


NavneNyt Dødsfald Major Carsten Granzow, stab G2G3, er den 16. november 2012 afgået ved døden.

Jubilæum Seniorsergent Søren Ebbe Jensen, Næstved, t.tj. ved MOVCON, har den 21. oktober 2012 været ansat i Staten i 25 år.

Udnævnelse til major Jimmi Bratved, Næstved, t.tj. ved G2G3, er den 29. juni 2012 blevet udnævnt til major.

Major Jimmi Bratved.

Forsvarets medalje Major Tim N. Madsen, Næstved, t.tj. ved stab G2G3, har den 30. oktober 2012 modtaget Forsvarets medalje for tjeneste ved ISAF 2011/2012.

Hæderstegn Følgende otte ansatte ved DANILOG modtog på Kong Christian den X. fødselsdag, den 26. september, Hæderstegn for 25 års god tjeneste i Hæren: Fra venstre materielforvalter Bent Knudsen (NSDK), overkonstabel af 1. grad Erik Tikøb og Peter Spanggaard Jessen (MOVCON), seniorsergent Søren Ebbe Jensen (MOVCON) og Liana Inga Jensen (2 NSBTN), chefsergent Peter Dahl Jensen (stab G3), major Tim Borngräber Olsen (stab G3) samt oberstløjtnant Susanne Kiholm Lund (chef 2 NSBTN). Desuden har seniorsergent Kenneth Legér (2 NSBTN/TPKMP) modtaget Hæderstegnet (Kenneth var ikke tilstede ved fotograferingen).

Udnævnelse til premierløjtnanter Følgende ansatte ved DANILOG er den 6. juli 2012 blevet udnævnt til premierløjtanter: Allan Borup-Hansen, David Buch, Tommy Nielsen, Lars Jakob Nielsen, Aske Nerup, Danni Munk, Casper Panah, Jeppe Toylsbjerg, Janus Svendsen, Kenneth Skov-Kipp (alle tilgået 2 NSBTN) samt Rune Staal (tilgået VEDLKMP E).

NATO medalje Seniorsergent Erik S. Jensen, Vordingborg, t.tj. ved stabens kursuscenter, har den 30. oktober modtaget 2’ tal til NATO medalje for tjeneste ved ISAF.

Tjeneste Chef DANILOG, oberst Flemming Mathiasen, er pr. 1. januar 2013 beordret til tjeneste ved Forsvarskommandoen som chef for Ledelsessekretariatet ved Forsvarsstaben. Nuværende stabschef ved DANILOG, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen afløser Flemming Mathiasen som chef DANILOG ved en parade den 11. december 2012.

Ni af de elleve nyudnævnte premierløjtnanter fotograferet ved hovedvagten.

Afgået / Pension Major Teddy B. G. Andersen, Næstved, er den 31. oktober afgået, og gør pr. 1. november 2012 tjeneste ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Seniorsergent Torben Koed, Ballerup, t.tj. ved stabens G4, er pr. 31. oktober 2012 blevet afskediget på grund af alder og oversergent Søren R. Nielsen, Stubbekøbing, t.tj. ved 2 NSBTN, er pr. 31. august 2012 ligeledes blevet afskediget på grund af alder.

Oversergent Søren R. Nielsen.

Fra venstre ses modtager af NATO-medaljen, seniorsergent Erik S. Jensen, 25 års jubilar, seniorsergent Søren Ebbe Jensen, kommende pensionist, seniorsergent Torben Koed, major Teddy B. G. Andersen (tj. ved FET) 0g major Tim N. Madsen, modtager af Forsvarets medalje.

31


Afsender:

DANILOG Redaktionen Vordingborg Kaserne 4760 Vordingborg

Returneres ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse. SIDEN SIDST - SIDEN SIDST - SIDEN SIDST

En regnfuld lørdag Omkring 500 pårørende og gæster fra byen besøgte kasernen lørdag den 22. september, hvor arrangørerne af Åbent Hus Dagen ikke havde vejrguderne med sig. Specielt under paraden i Generalens Gård stod det ned i stænger. Efter paraden kunne der købes lækre grillpølser på garagepladsen, og flere udstillinger og aktiviter var åbne og kunne besøges. Her kunne man bl.a. få et indblik i de værnepligtiges hverdag. Der var også hele dagen udstillet veterankøretøjer fra Gardehusarregimentets Veteran, Panser og Køretøjsforening.

Aktivitetsoversigt December 8. Pårørendearrangement i Vordingborg for NSE ISAF 15 (før udsendelse). 14. Julegudstjeneste i Vordingborg Kirke. 14. DANILOG julefrokost.

Januar 2013

En Leopard kampvogn i aktion på garagepladsen var et tilløbsstykke.

Danmarks bedste femkæmpere i Vordingborg Slagelse og Vordingborg Garnison dannede i september måned rammerne om Danmarks- og Forbundsmesterkaberne i militær femkamp. I det tre dage lange stævne blev der skudt og løbet på forhindringsbane på Antvorskov Kaserne, samt svømmet på en ”våd” forhindringsbane, kastet håndgranater og løbet terrænløb i Vordingborg.

7. Nytårsparole. 19. Pårørendearrangement i Vordingborg for NSE ISAF 14 (før hjemkomst). 22. Garnisonens 100-årsdag. 23. Lokalt Captia kursus. 24. Afvikling enkeltmand (2 dages arr.). 25. Chef-møde, udvidet.

Februar 1. Nye værnepligtige møder. 4. Logistik-møde. 21. Afvikling enkeltmand (2 dages arr.). 22. Chef-møde. 23. Pårørendearrangement i Fredericia for enkeltmand.

Marts 1. DANILOG 12 års fødselsdag. 6. Logistik-møde. 21. Afvikling enkeltmand (2 dages arr.). 22. DANILOG motionsløb. 22. Chef-møde, udvidet.

April 3. Logistik-møde. 18. Afvikling enkeltmand (2 dages arr.). 25. Chef-møde.

Vordingborg Garnisons lokale medaljehåb, Allan Kjær, blev nr. 2 i den sidste disciplin, 8 km terrænløb, og senere modtog han sølvmedaljerne.

Vordingborg Garnisons Idrætsforening havde to kvindelige deltagere med i mesterskabet. Her er det Stefanie Christensen i håndgranatkast.

Motionsløb i gråvejr Årets sidste motionsløb ved DANILOG blev afviklet den første fredag i november. Vinder af 8 km blev Allan Kjær (30,09), og vinder af 5 km løbet blev Flemming B. Thorsen (23,20) med Jacob Bjerregård på en 2. plads (Jacob er nr. 7 på billedet t.v.). Red.

næste danilog blad udkommer

1. februar 2013 Sidste frist for indlevering af artikler m.m. er den 17. december 2012 !

DANILOG bladet nr. 5 2012  

Blad om Det Danske Internationale Logistik Center, Vordingborg Kaserne

DANILOG bladet nr. 5 2012  

Blad om Det Danske Internationale Logistik Center, Vordingborg Kaserne

Advertisement