Page 1

Vordingborg Garnison Elektroniske

NYHEDSBREV Nummer 2 / 2014 Side 12

Falsterske Fodregiment 267 år Dagen blev bl. a. markeret ved nedlæggelse af blomster ved kasernens mindevæg og efterfølgende frokost.

Side 3

Logistik Centeret nedlagt Ved en mindeværdig parade, blev DANILOG mandag den 3. marts officielt nedlagt.

DANILOG- /STRRS Soldaterforening

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Side 10-11

Side 12-19


Leder Vordingborg Garnison Elektroniske Nyhedsbrev Redaktionen Ansvarshavende redaktør:

Major Jan Værnhøj Pedersen, Chef for Garnisonsstøtteelementet Telefon: 55 35 72 90 Redaktør: Overkonstabel-1 Søren Højager, Garnisonsstøtteelementet Telefon: 55 35 72 91 Redaktionens adresse:

Garnisonskommandant Vordingborg Redaktionen, Vordingborg Kaserne, 4760 Vordingborg Telefon: 55 35 72 91 Email: danilog-redaktionen@mil.dk Udgivelse | Oplag: Elektroniske udgave kan findes på www.danilog. Oplag udgives ved Soldaterforeningerne STRRS og FAFR via: Centraltrykkeriet, Torvestræde 4, 4760 Vordingborg Tlf.: 55 37 00 09, e-mail: dtp@sydtid.dk ISSN: 1602-1126

Indhold 2. Leder 3. Logistik Centeret nedlagt DANILOG officielt nedlagt 3. marts. 5. Irsk begravelse Irsk stuvning og guinness i messerne. 6. Ny feltpræst ved Garnisionen.

Af oberstløjtnant Per L. Hinrichsen Chef for Garnisonskommandant Vordingborg Kære kolleger ved Vordingborg Garnison samt medlemmer af Falsterske Fodregiments Soldaterforening og DANILOG/Sjællandske Trænregiments Soldaterforening. Så er vi godt i gang med 2014. Indledningsvis vil jeg med stolthed nævne, at Hendes Majestæt Dronningen i sin nytårshilsen fremhævede hendes og Prinsgemalens besøg ved Vordingborg Garnisons 100 års jubilæum sidste år. Jeg fik tilladelse til, af Chefen for Adjudantstaben, på Garnisonens og egne veje at takke Hendes Majestæt under nytårskuren den 7. januar for den venlige hilsen. Vi har ved et møde i Hærens Operative Kommando den 5. februar, fået fordelt personellet (43 medarbejdere) i DANILOG omplaceringspulje til stillinger uden for Vordingborg Garnison. Desværre er langt de fleste stillinger placeret i Jylland, som personellet nu er ved at blive beordret til tjeneste i. Jeg ønsker vore kolleger god tur, samt held og lykke med fremtiden og tak for god tjeneste ved DANILOG i Vordingborg. Det var med vemod, at jeg den 3. marts ved en nedlæggelsesparade som chef DANILOG afleverede vor stolte fane til chef Trænregimentet. Selve paraden er yderligere omtalt i bladet. DANILOG er nu en historie, som vi alle kan være stolte af. Vi er gået i gang med at skrive DANILOG historie, som forventes at udkomme inden sommerferien. Vi fortsatte samme dag, ved den ef-

terfølgende reception, med at introducere den nye niveau III myndighed under Hærens Operative Kommando: “Garnisonskommandanten i Vordingborg”, som har fået lov til at bære Falsterske Fodregiments mærke samt anvende Falsterske Fodregiments fane. Samtidig er det bekræftet, at jeg fortsætter som Garnisonskommandant i Vordingborg. Vi glæder os til at komme rundt i Hæren og vise vort nye myndighedsmærke, som vi er stolte af at bære. Det var med glæde, at jeg den 8. marts deltog i fejringen af Falsterske Fodregiments 267 års oprettelsesdag, hvor Soldaterforeningen gennemførte en mindehøjtidelighed ved Æresvæggen, og efterfølgende var vært ved en frokost i deres historiske lokaler på 3. sal i bygning Vejle. Jeg ser frem til at deltage i Soldaterforeningens jubilæum, med parade og frokost den 1. juni. Vi ser alle frem til at deltage i fejringen af Hærens 400 års fødselsdag i en række arrangementer, som kan findes på www.hæren400år.dk. Alle soldater i Garnisonen vil den 8. maj deltage i en 15 km. march i Oksbøl, efterfulgt af spisning og en Open Air Koncert. Her i Garnisonen vil vi deltage i byens kulturnat den 6. juni, gennemføre åbent hus den 20. september samt i en koncert med Slesvigske Musikkorps i november måned. (Dato fastsættes senere).

Stærk og Sej

7. Presseofficeren takker af 8. Åbent Hus ved bataljonen 9. Siden sidst

Hærens chef på besøg.

10. Danilog-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening. 12. 5. Regiment, Falsterske Fodregiments Soldaterforening. 2

Kommende chef for Garnisonskommandant Vordingborg, Per Hinrichsen, hilser her ved paraden på det kommende Garnisonsstøtteelement (GSE) på kasernen.


Logistik Centeret nedlagt Ved en mindeværdig parade på Vordingborg Kaserne, blev Det Danske Internationale Logistik Center, mandag den 3. marts 2014 officielt nedlagt.

midten. Den fane, der har været samlingspunkt for den operative logistik, som har gjort det muligt for danske soldater overalt i verden at skabe de resultater, de har gjort.

Tekst: KN Niels Brandt. Fotos: OKS-1 Søren Højager.

Den sidste chef for DANILOG, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, understregede den store forskel regimentet havde betydet for dansk forsvar og cementerede det fundament, som 4. Nationale Støttebataljon skal arbejde videre på. Den bataljon, som fortsæt-

Søværnets Tambourkorps leverede den traditionelle ceremonielle musikalske ramme ved paraden, der endeligt afsluttede en æra i dansk forsvars historie. Soldaterne var opstillet i Generalens Gård. Kommandoerne gjaldede. Soldaterne eksercerede som én sammentømret maskine, og lige inden fanen blev ført til midten kunne man høre en knappenål falde til jorden.

omdannet til paradeplads, og der var kommet gæster, der ville vise DANILOG den sidste ære. Den højtidelige stemning gik som et sagte strøg igennem alle, da fanen, der for 12 år siden blev indstiftet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, for sidste gang blev ført til

Regimentet gjorde den store forskel Generalens Gård var i dagens anledning

DANILOG fanen på vej til midten, for sidste gang ved en parade i Vordingborg. ter under Trænregimentet, og som skal fortsætte arbejdet med at uddanne nationale støttelementer, der kan udsendes til missionsområder og forsyne danske kampsoldater.

Vores stolte fane til Aalborg På et næsten magisk øjeblik skridtede fanebæreren og faneløjtnanten frem mod chefen for DANILOG, til trommernes taktfaste slag. På midten af paradepladsen blev fanen overdraget til chefen for DANILOG. Han vendte sig om mod chefen for Trænregimentet, oberst Christian Mollerup Schmidt, som tidligere har været stabschef ved DANILOG, og rakte fanen frem mod ham.

(Fortsættes side 4). Oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, chef for DANILOG, overdrager fanen til oberst Christian Mollerup Schmidt fra Trænregimentet i Aalborg.

3


Det er samtidig med stolthed, at jeg i dag kan præsentere fanen, og jeg er samtidig beæret over, at vi har fået lov til at bære mærket for den enhed, der i 68 år har været garnisoneret på Vordingborg Kaserne”, afsluttede oberstløjtnant Per L. Hinrichsen.

Fanen blev overdraget og baretterne erstattet. Enten til én anden grøn eller til en sort baret. Men for alle med ét nyt baretmærke.

“Modtag DANILOG fane, som symboliserer 13 års erfaringer og hjerteblod fra den operative logistik. Pas godt på den”. Hermed erklærede Per Hinrichsen - DANILOG sidste chef - DANILOG for nedlagt”. “Fanen vil nu”, sagde oberst Christian Mollerup-Schmidt, “blive ført til Aalborg og der blive en del af Trænregimentets rødder og historie”. Langsomt og værdigt førtes fanen ud af Generalens Gård og videre til Aalborg Kaserne, som er hjemsted for Trænregimentet.

Den historiske ring sluttet Garnisonen i Vordingborg har fortsat oberstløjtnant Per L. Hinrichsen som chef. Han bliver nu Garnisonskommandant for Vordingborg Kaserne. Ved den efterfølgende reception i officersmessen, blev fanen for Garnisonskommandant Vordingborg præsenteret. “Det er fanen for Falsterske Fodregiment. Det var oprindeligt 5. Regiment, der flyttede ind på kasernen den 22. januar 1913 og som senere - i 1961 - fik sit

oprindelige navn tilbage - Falsterske Fodregiment. Dermed er den historiske ring sluttet”, fortalte oberstløjtnant Per L. Hinrichsen i sin tale til gæsterne og fortsatte… “Falsterske Fodregiments fane bliver fremover samlingspunkt for Garnisonskommandant Vordingborg.

Garnisonskommandantens fremtidige opgaver er at bevare og udbygge det gode samarbejde med Vordingborg By og Soldaterforeningerne, samt tage sig af koordinationen af arbejdsmiljø, sikkerhed og støtte til 4. Nationale Støttebataljon.

TTrods blæst og kulde, var der mødt en del gæster op på den historiske mandag formiddag. Fanen til venstre er fanen for Garnisonskommandant Vordingborg - den gamle fane for Falsterske Fodregiment. Fanen til højre er DANILOG fanen, som efter paraden lige var et smut til reception i officersmessen før rejsen til Aalborg.

Netop fra Afghanistan hjemvendte NSE ISAF hold 16, deltog ligeledes i nedlæggelsesparaden i Generalens Gård.

4


Irsk begravelse

Torsdag den 27. februar var små 300 nuværende og tidligere Danilog’er samlet for at give DANILOG den sidste ære. Der var nemlig inviteret til irsk stuvning og en masse guinness øl. Chef DANILOG’s tale til gæsterne ved den irske begravelsesfest den sidste torsdag i februar:

Kære kolleger fra DANILOG! Først og fremmest vil jeg takke jer alle, for i dag at møde op til denne irske begravelsesfest, for her at hædre vort gode regiment og mindes alle de gode stunder, vi har haft sammen gennem de sidste 13 år. En særlig velkomst skal lyde til alle de kolleger, der er tjenestegørende uden for Vordingborg eller er pensionerede. Også tak til arrangørerne af dette arrangement, som vi glæder os meget til. En kær krigskammerat, som vi alle har kæmpet sammen med, har identificeret os med og har afgivet hjerteblod for er desværre afgået ved døden trods gode råd til foresatte myndigheder. Mange opgaver og kompetencer er dermed blevet tabt på gulvet i vore anstrengelser for at videreføre vore kapaciteter til FDD, JMTO og TRR. Hvad der tog 12 år at bygge op, har vi i løbet af det sidste år været beordret til at splitte ad, for til sidst på mandag endeligt at nedlægge vores myndighed, når vor fane afleveres til CH/TRR. For os alle er det vigtigt, at vi tager behørigt afsked med DANILOG og mindes, hvad der gjorde os til en effektiv, operativ logistisk enhed, der gjorde en forskel for vore udsendte enheder og soldater, som vi altid har haft i centrum for vores virke. Erfaringer viser, at det vi foretager os i dag i relation til håndtering af forandringer, er en vigtig ting. Det er for os alle en nær ven og et formidabelt fællesskab, som vi tager afsked med. Det er vigtigt for os alle at sørge og

at begrave DANILOG og erklære myndigheden for død, så at vi kan komme videre i livet. Derfor har vi arrangeret en irsk begravelsesfest, hvor vi kan fokusere på de gode, glade og udfordrende minder vi har haft sammen i regi af DANILOG. Husk hvordan vi lukkede missionen i Bosnien, hvordan vi støttede operationerne i Kosovo først fra Skopje i Makedonien og senere fra Camp Olaf Rye, hvordan vi lukkede camp Olaf Rye og flyttede til Camp Novo Selo, hvorledes vi støttede operationerne i Irak, hvor vi fra et NSE i Kuwait byggede og lukkede lejre, herunder Camp Dannevang, og hvor vi med et logistikkommando (DDLE) under operation Sej Mover fik materiellet overført dels til ISAF og dels

Fra midten af Bjørn Nørgaards kunstværk “Vagterne i den nye verden” holdt chef DANILOG, oberstløjtnant Per Hinrichsen en personlig tale, hvor han skuede tilbage til alle de store ting, som personellet ved DANILOG havde udrettet. Læs talen her på side 5 og 6!

til Danmark - en logistisk bedrift af dimensioner. Husk vores indsats i ISAF, hvortil vi har haft utallige DDLE udsendt, herunder etablering af en hub i De Forenede Arabiske Emirater. Vores indsats i Kabul, på Kandahar Airfield, i Feyzabad, Mazar el Sharif og i Camp Bastion. Husk den enorme indsats, der er ydet fra DANILOG side i forbindelse med flytning af NSE fra Kandahar Airfield til Camp Bastion. Husk de mange store opgaver vi har løst med at få KVG, IKK, SX og andre køretøjer til ISAF samt den store opgave, som stadig pågår med at få nedvasket og hjemtaget det hele igen til Danmark. Det hele har været gennemført med DANILOG og vore NSE som de primære aktører. Husk de mange personelrotationer, hvor vi havde ansvaret for at rotere op til 1.500 soldater ind og ud af Afghanistan samt håndteringen af de mange uforudsete forsinkelser, som vi bar på vore brede skuldre. Husk askeskyen i april 2010, hvor DANILOG overtog styringen af det kaos, der opstod. Husk den støtte vi har ydet i ISAF til flere udsendte bidrag fra FLV, herunder helikoptere, C-130 bidrag og radarbidrag og som viste, at vi også mestrede værnsfælles operativ logistik. Vi skal huske os selv på, hvor gode vi

Efter chef DANILOG’s tale rykkede hele selskabet ind i både konstabel- og sergentmesserne, hvor der var dækket op og hvor der blev serveret irsk stuvning med Guinness. Arrangementet havde også pressens bevågenhed, idet TV 2 Øst kom forbi med en journalist og et kamera.

5


blev til at undgå særlige transporthændelser på grund af indførelse af faste procedurer for nedvaskning - et af mange resultater fra indførelse af Lean ved DANILOG gennem to år og med over 350 uddannede Lean managere, som også var en succes. Husk vores indsats i Libanon, hvor vi først støttede flyvevåbnets og senere hærens bidrag med logistik. Husk de mange store øvelser, som vi har deltaget i: Strong Resolve i Polen, Cold Response i Norge, Crystal Eagle med korpset i Oksbøl/Nymindegab samt mange mange flere øvelser, som jeg ikke vil nævne her. Husk opstilling af ST/TLB under NRF 14, hvor vi gennem to år fik tærsket stabsprocedurer ind i denne stab med udarbejdelse af SOP/SOI under mange studieperioder og øvelser. Husk de mange gode NSE, vi har uddannet, certificeret og sendt ud i verden og haft på beredskab til NRF. Vi har al mulig grund til at være stolte over os selv og vores myndighed. DANILOG er kommet af jorden, vil blive til jord og vil af jord atter genopstå, når

der engang bliver brug for vore samlede kapaciteter. Og det er jeg sikker på der bliver, når vi på et eller andet tidspunkt igen skal deployere et større hærbidrag til INTOPS. Som generalmajoer A. Rokos sagde til os ved et besøg i januar 2013 - kort tid før han afgik som CH/HOK. ”Den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage” - Selvom vi blev fornærmede og pigesure over den bemærkning - så har han jo ret.

Lad os mindes vort stolte regiment i dag med glæde ved at drikke og spise. Og lad os klappe os selv på skulderen, inden vi på mandag hiver bundproppen ud af skibet DANILOG. Stærke og Seje var vi som en effektiv logistisk og værnsfælles enhed. Æret være DANILOG’s minde...! Skål i Guiness og en god begravelsesfest...!

Ny feltpræst ved Garnisionen Torben Petersen fra Stevns har siden 1. februar været Vordingborg Garnisons nye feltpræst. Den 60-årige sognepræst i Vordingborg, Hardy Olesen har besluttet, at stoppe som feltpræst efter 23 år, hvor han har gjort tjeneste ved 1. Sjællandske Brigade, Danske Livregiment og senest DANILOG. Hardy blev den 1. februar 2014 officelt afløst af Torben Petersen fra Stevns. Torben startede som flyverpræst i 1997. Han har været udsendt til missionen i Bosnien, Kabul i Afghanistan samt været med Felthospitalet i Afghanistan i 2009. 53-årige Torben Petersen har i de seneste år været tilknyttet DANILOG og fortsætter nu som feltpræst ved Gardisonskommandanten i Vordingborg.

Red.

Torsdag den 6. marts, mødtes den nu pensionerede feltpræst, Hardy Olesen (til venstre) med sin afløser Torden Pedersen på Garnisonskommandantens kontor på kasernen.

6

Red.


Presseofficeren takker af DANILOG blev nedlagt ved en parade den 3. marts 2014. Ved samme lejlighed ophører kaptajn Niels Brandt som presseofficer. Al kontakt til kasernen varetages nu af Garnisonsstøtteelementet ved Garnisonskommandant Vordingborg.

2010 blev han kastet ud i en kommunikationskrise, som han håndterede selvstændigt og skæbnen ville, at vulkanen “Grimsvötn” på Island skulle lukke luftrummet over Nordeuropa 14 dage senere på grund af en askesky. - Det var en fantastisk opgave, at skulle håndtere den landsdækkende presse på den måde og samtidig skulle jeg grave mig dybt ned i internationalt diplomati, procedurer og finde hoved og hale i de aftaler der blev indgået i processen og formidle dem ud. Hele tiden var jeg fokuseret på, at rigtig mange var afhængige af min kommunikation. Det var dejligt at se soldaterne komme hjem 2. påskedag 2010 i Kastrup Lufthavn”, fortæller Niels Brandt fra sit nye kontor i bygning 1 - lige overfor hovedvagten.

I gang med den sidste opgave Lige nu arbejder Niels Brandt på at blive færdig med DANILOG’s historie.

Niels Brandt er nu afskediget fra Forsvaret, og forlader sin arbejdsplads med udgangen i juli 2014. Det blev næsten syv år, hvor Niels Brandt arbejdede som presseofficer ved DANILOG. Syv særdeles begivenhedsrige år, hvor alle afkroge af kommunikationsuddannelsen blev brugt og udnyttet. Han har udarbejdet kommunikationsstrategier, arbejdet med, over og under strategisk kommunikation. Der er skrevet nyheder, notitser og artikler. Han har skrevet brødteksten til DANILOG Profilmagasin på dansk og engelsk, har været hovedleverandør af artikler til DANILOG bladet, og et forfatterskab er det også blevet til med udgivelsen af Vordingborg Garnison i 100 år.

Der var skrivekurser og kurser i, hvordan man agerer foran et kamera, både live og på bånd. Endelig blev han sendt på et internationalt presseofficerskursus i Canada, hvor han blev uddannet efter internationale standarder.

På kursus i Canada

25 års jubilæum

Det lå ikke i kortene, da han i 2007 blev ansat ved DANILOG på Vordingborg Kaserne, at han skulle arbejde med kommunikation. “Det første job, jeg havde på kasernen, var som HR-officer. Det var nærliggende, da jeg netop kom fra flere ansættelser i det civile som rekrutterings- og vejledningskonsulent. Men efter et års ansættelse, hvor jeg havde gennemført rekrutteringsprocessen af civile medarbejdere på kasernen, fik jeg tilbudt jobbet som presseofficer, og sprang straks til”, fortæller Niels. Straks blev Niels Brandt klædt på til at bestride jobbet. Forsvaret havde en del kommunikationskurser, som indeholdt alt hvad et kommunikationshjerte kan begære. Der var billed- og videokurser.

Vulkanen “Grimsvötn” Der skulle ikke gå lang tid, før al uddannelsen skulle testes. Allerede i påsken

Nyt om Navne

“Det er et spændende arbejde og giver et fantastisk billede af hvilken imponerende logistisk maskine DANILOG i virkeligheden var”, afslutter den forhenværende presseofficer. Det vil fortsat være muligt for pressen og øvrige at kontakte kasernen. Det sker ved at henvende sig til Garnisonsstøtteelementet. Her er det kaptajn Jacob Clausen Nielsen, som blandt sine øvrige opgaver, er kon-taktperson. Han kan træffes på mobiltelefon 2075 7606.

Red.

Korporal Søren U. Hansen, Langebæk ved Vordingborg, (ved jubilæet) t.tj. ved Stab DANILOG, har den 16. februar 2014 været ansat i Staten i 25 år.

25 års jubilaren får her overrakt diplom af daværende chef DANILOG, oberstløjtnant Per Hinrichsen, på chefens nye kontor i bygning 1.

7


Åbent Hus ved bataljonen Lørdag den 8. marts blev der ved 4. Nationale Støttebataljon afviklet et “lille” åbent hus, specielt for de nye værnepligtige og deres pårørende. Dagen startede med orienteringer i det gamle eksercerhus for de nuværende og de kommende (1. august 2014) værnepligtige. Resten af dagen blev herefter brugt på at besøge de mange opstillede udstillinger i Generalens Gård. Garnisonens fotograf var på dagen rundt med sit kamera. Se hans billeder og indtryk her på siden! Red.

Den traditione lle forhindrings ba det unge publ ikum kunne he ne var igen blevet bygget i Generalens G r konkurrerer det meste af ård, og dagen.

8

“Se mor, t n hvor pæ ger”! g li j mit tø

Der var inviteret til gratis kaffe og kage på KFUM’s Soldaterhjem på Vestervej. Flere pårørende, som deltog i åbent hus arrgangementet tog imod tilbuddet.


Siden sidst Nyt om Navne Pension Kaptajn Michael Jorck, blev fredag den 31. januar 2014 pensioneret efter godt og vel fyrretyve års tjeneste i det danske Forsvar, som begyndte den 1. oktober 1973 på Grønnegade Kaserne i Næstved. Han skal nu indgå en splinterny tilværelse som pensionist, og Michael glæder sig! Ikke mindst på grund af sine dejlige børnebørn, som han nu kan bruge meget mere tid på.

Traditionen fortsætter Tirsdag den 18. februar, marcherede kasernens nye værnepligtige med Prins Jørgens Garden i front til spillestedet Stars i Algade. Det var Kommune, som sædvanen tro, ønskede at byde de nye rekrutter velkommen til Vordingborg. 1. Viceborgmester Heino Hahn, i Borgmester Knud Larsens fravær, stod for den første del af velkomstseancen som

ligeledes bød på én velsmurt sandwich og en kold vand. Den musikalske underholdning var med det lokale band Grassolin. Grassolin spillede gamle og velkendte Gasolin og Kim Larsen nummer i 2 x 15. min. I pausen fortalte kommunens Kultur- og fritidskonsulent, Bjarne Malmros, at der i Vordingborg Kommune er godt 200 foreninger - alt fra idræt til frimærker. Så der skulle være rigelig mulighed for, at få fyldt den sparsomme fritid op med. Red.

I anledningen af sin pension blev kaptajnen modtaget af daværende chef DANILOG, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, som overrakte ham Forsvarschefens afskedsbrev samt et DANILOG skjold til ophængning på en fremtrædende plads i Michaels hjem. Red.

Hærens chef på besøg Chefen for Hærens Operative Kommande (HOK), generalmajor Per Ludvigsen, besøgte tirsdag den 11. marts 2014 Vordingborg Kaserne. Garnisonskommandanten på Vordingborg Kaserne, oberstløjtant Per Hinrichsen bød ved bygning 1 generalmajoren velkommen til Hærens nye Niveau III myndighed - og mindste.

På vejen til orienteringsmødet for officerer og befalingsmænd i auditoriet, gjorde de to chefer holdt ved kasernens mindetavler, og der blev gjort honnør ved DANILOG stenen.

Michael ønskes alt mulig held og lykke i sit otium.

et... g l a s d U ætter s t r o f . . . DANILOG er nedlagt - men udsalget i Garnisonens Salgsbod fortsætter på artikler med teksten “DANILOG”! Udover et udsalg med 50% rabat kan du ligeledes gøre følgende “røverkøb”: Sort Søren Skifter slips med lille logo i 100% bomuld

Kun kr. 50,00 (før pris 249,00 pr. stk.) Carina holder åbent i boden (bygn. Vejle) ved fjernsynsstuen på alle hverdage fra kl. 08.30-12.00

9


DANILOG- /STRRS Det Danske Internationale Logistik Center/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Lørdag den 16. november 2013 samledes gamle soldater fra Sjællandske Trænregiment på Vordingborg Kaserne til det årlige Jubilarstævne. Foreningens formand, Hans Christian Madsen bød jubilarer og gæster velkommen ved kasernens hovedvagt, hvorefter man samlet marchererde til mind-

Jubilarstævnet 2013 evæggen, hvor formand og kasserer lagde en krans til minde om de faldne trænfolk, der i 1943 var udstationeret i Næstved under 2. Verdenskrig. Programmet fortsatte i foreningens lokale i bygning Vejle. Her blev tørsten slukket og årets jubilæumstegn blev overrakt til de fremmødte jubilarer.

Jubilæumsmiddagen blev denne gang holdt i Konstabelmessens lokaler. Her var daværende chef DANILOG, oberstløjtnant Per Hinrichsen med frue indbudt som særlige gæster. Jubilæumsmenuen bestod af et stk. med sild, smørrebrød samt æblekage.

Dagens jubilarer. Fra venstre er det 576236 Lars Hansen, 576419 John Gall, 576416 Kjeld Olsen. og Arnold Nielsen.

Generalforsamlingen Referat af Generalforsamlingen den 5. marts 2014. Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer, og bad disse rejse sig op, for at mindes dem som ikke er hos os mere heriblandt oberst Riemer. Ad pkt. 1 - Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog John Larsen. Da der ikke var andre, blev han valgt. Han takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig da den var indvarslet i i Vordingborg Garnison nyhedsbrev nr. 1, som udkom i januar måned. Ad pkt. 2 - Formandens beretning. Formanden fortalte lidt om hvad vi har lavet i 2013. Han nævnte den 5. maj og 5. september, Dronningebesøget

10

og kasernens 100 års fødselsdag, Jubilarstævnet i november, hvor han nævnte, at det er sidste gang, at vi holder stævnet så sent på året. Medlemstallet er p.t. 180 plus 13 æresmedlemmer. Bladet. Det nye blad er nu kommet på gaden. Det er lavet i samarbejde med Falsterske Fodregiments Soldaterforening. DANILOG er den 3. marts blevet nedlagt og DANILOG fanen er ført til Trænregimentet i Aalborg. Vores Soldaterforening kan stadig kaldes DANILOG/Sjællandske Træregiment. Altså intet ændret her. Det kan vi i følge major Jan Værnhøj Pedersen, chef for GSE. Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 3 - Formændene for eventuelle sportsfraktioner aflægger beretning. Skydningerne går godt, blot kunne vi ønske os, at der var nogle flere til Regimentsskydningen. Her kan vi nemlig ikke stille hold Beretningen blev godkendt. Ad pkt. 4 - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kassereren forelagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ad pkt. 5 - Eventuelle forslag i henhold til vedtægternes §11. Der var ikke kommet nogle forslag. Ad pkt. 6 - Valg af formand. På valg var H.C. Madsen. H.C. Madsen blev genvalgt uden modkandidater. Ad pkt. 7 - Valg af 3 medlemmer til forretningsudvalg. På valg var Christian Jørgensen, Kjeld Frede Olsen og Benny Rasmussen. Alle blev genvalgt.


Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Ad pkt. 8 - Valg af suppleanter til forretningsudvalg. På valg var John Gall og H. C. Hasling. John Gall ønskede ikke genvalg. H.C. Hasling modtog genvalg. Ad pkt. 9 - Valg af to revisorer. På valg var John Larsen og Bent Marcussen. Begge blev genvalgt. Ad pkt. 10 - Valg af fane-/ estandardbærer. På valg var Benny Rasmussen og Orla Nielsen. Begge blev valgt. Estandardbærer. På valg var H. C. Madsen. Han blev valgt. Ad pkt. 11 - Forslag fra forretningsudvalget, herunder kontingentets størrelse. Forretningsudvalget foreslog uændret kontingent. Altså kr. 250,00 for 2015. Ad pkt. 12 - Forslag fra medlemmerne. Der var ikke kommet nogen forslag. Ad pkt. 13 - Eventuelt. Der var noget snak henover bordet. Bl.a. var der et ønske om at flytte Generalforsamlingen til senere på året. Dirigenten takkede for god ro og orden. Han gav ordet til formanden, som takkede forsamlingen og sagde, at foreningen var vært ved et stk. brød, en øl eller vand.

Referent/dirigent. HC Madsen og John Larsen.

Mærkedage April 1. 5991 John Larsen, 507220/61-20, Søborg ......... 75 år. 1. 6249 Christian I. Petersen, 1766/49-66, Køge ................ 87 år. 2. 7230 Knud Egon Skovsgaard, 1956, Vordingborg ............... 78 år. 3. 5941 Carl Henriksen, 168630/53-630, Sakskøbing .......................... 81 år. 4. 6015 Kent Juul Nielsen, 622432/64-432, Ballerup ..... 69 år. 6. 6094 Finn R Jørgensen, 1990/Finn, Kirke Såby .......... 44 år.

7. 6090 Karl Evald Rasmussen, 2677/50-77, Korsør .............. 83 år. 10. 6002 Klaus Lærke Larsen, 1994, Næstved .................... 40 år. 10. 6052 Ejvind William Rahbek, 464409/60-409, Næstved ... 73 år. 12. 5938 Jens Hansen, 985/48-985, Roskilde .......... 87 år. 14. Knud Damgård Olsen, 379418/58-Rude .................. 76 år. 17. 6882 Clemens Willum Nielsen, 156062/52-62, Odense NV. .. 83 år. 26. 6833 Bent Frisk Klarup, (JTRRS) ................................ 59 år. 28. 6060 Henrik Lundby Swartz, 1966, Kastrup ...................... 38 år. 29. 5936 Per Hammer, 262066/55-66 SG. Hammer, Farum ................................. 80 år. 30. 6085 Aage Nielsen Glass, 379695/58-Glass, Odder ...... 75 år. 30. 7281 Bent Klingstrup Nielsen, 342359/57-59, Broby ............ 77 år. 30. 5282 Villy Kofoed, 169194/53-194, Gilleleje ....... 81 år.

Maj 1. 6055 Ole Joakim Rasmussen, 1992, Eskilstrup ................... 41 år. 1. 6936 Ole Torben Petersen, 1963, Hadsten ..................... 68 år. 3. 6057 Kurt Ramsgaard, 1224/48-24, Fredericia ......... 86 år. 4. 5937 Benny Rasmussen, 507302/61-302, Søborg ....... 73 år. 6. 5909 Hans Erik Christiansen, 168851/53-851, Rødby ......... 80 år. 14 6030 Kjeld Frede Olsen, 576416/63-16 Eskilstrup ........ 70 år. 18. 5944 Gert Buch Jensen, 342741/57-Jensen, København N. ..................... 77 år. 19. 5962 Ernst Jensen, 680793/65-793, Slagelse ...... 68 år. 20. 5865 B.O. Jacobsen, 983/36, Humlebæk .............. 98 år. 20. 7210 Svend Poulsen, 1946, Søllested .................... 89 år. 22. 7215 Jørn Andersen, 168664/53, Sorø .................. 81 år. 22. 1931 Verner Petersen, 155921/52-21/Krølle, Gudme ................................ 83 år. 22. 6049 Palle Rasmussen, 1979, Hundested ................. 54 år. 27. 6162 Ove Bjerregaard Mad sen, 262384/55-84, SG Mads, Glostrup ............... 80 år. 28. 5961 Aksel Henning Jensen, 379487/58-Krutten, Herlufmagle ........................ 76 år. 29. 5986 Verner Søren Hansen Kok, 124994/51-994, Kjellerup ............................. 83 år. 30. 6834 Hans Erik Hansen, 156056/52-56, Aske By ........ 83 år. 30. 6051 Ole Raith, 227419/54, Køge .................. 80 år.

Juni 2. 7248 Ole Nymann, 298737/56, Glostrup ............. 77 år. 3. 6006 Johan Monorczyk, 1266/43-Nakskov, Smørum ... 92 år. 3. 7234 Poul Olin, 507223/61-23, Slagelse ........ 72 år. 5. 6047 Claus Rømler, 1979, Hellerup ..................... 53 år. 6. 5987 Kurt Ove Larsen, 156309/52-9, København Ø. ..................... 81 år. 10. 5880 Pia F.H.Pedersen, 1973/Fischer-OS Fischer, Ølstykke ............................. 64 år. 19. 6159 Jan Dyva, 299041-041, Sakskøbing ..... 78 år. 20. 6026 Leif Nygård, 174892/53-892, Nørresundby ....................... 81 år. 21. 5934 Lars Peder Dithmer, 1972/Næstved-LPD, Høng .... 62 år. 21. 6164 Jørgen Frederiksen, 2582/50-82, Holbæk ............ 85 år. 21. 7219 Werner Walther, 1958, Gentofte .................... 75 år.

Aktivitetsoversigt Vinter / forår 2014 Skydning: Der gennemføres skydning på Vordingborg Kaserne, på salonbanen i bygning 18 (Bustrup) på følgende onsdage kl. 18.00: Den 30. april samt den 28. maj hvor der gennemføres Pokalskydning.

Husk at melde flytning til din soldaterforening på tlf.: 47 31 37 14 eller e-mail: hcmadsen@comxnet.dk Du bedes ligeledes underrette din soldaterforening, hvis du får ny email adresse eller telefonnummer!

DANILOG-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Formand / Administration / Redaktør Hans Christian Madsen Heimdalsvej 7, lejlighed 309 3600 Frederikssund Telefon: 47 31 37 14 / 40 50 24 03

hcmadsen@comxnet.dk

Kasserer / Næstformand Svend Erik Hemmingsen, Esbønderupvej 67, 3230 Græsted Telefon: 42 77 31 34, mobiltlf.: 61 39 73 21 Giro: 806-4970

11


Vores gamle Regiment blev 267 år 8. marts 1747 - 8. marts 2014

Falsterske Fodregiments Soldaterforening markerede oprettelsen af ”Falsterske Geworbne Infanteriregiment” lørdag den 8. marts, ved at nedlægge blomster ved Garnisonens mindetavler for de soldaterkammerater, der er faldet i tjenesten såvel ved det gamle Regiment som i tiden derefter, ligesom der også blev lagt en buket ved Regimentsstenen. Efter den korte højtidelighed ved mindetavlerne, samledes de 31 fremmødte soldaterkammerater til en lille frokost i soldaterstuen, hvor foreningen havde den glæde, at chefen for Vordingborg Garnison, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen havde afset tid til at deltage. Oberstløjtnant Per L. Hinrichsen havde medbragt en sang, som bragte minderne tilbage til det tidspunkt, hvor den sidste mobiliseringsenhed af Falsterske Fodregiment blev udfaset i 1983. Regiments gamle fane havde iøvrigt ledsaget chefen i dagens anledning, ved mindetavlerne og i soldaterstuen. Efter et par timer med hyggelig snak bl.a. om ”gamle dage”, sluttede en meget hyggelig lørdag på Vordingborg Kaserne.

Redaktionen.

12

Repræsentantskabet samt repræsentanter fra afdelingerne var mødt op ved mindetavlerne på Regimentets 267-års fødselsdag den 8. marts. Udover afdelingsfanerne, var Regimentens gamle fane, af Garnisonskommandanten, blevet befalet med til markeringen af fødselsdagen, for første gange i mange år. Fanen blev båret af korporal Olsen.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Formand for repræsentantskabet, Knud Ole Bennekou (billedet t.v.) og Garnisonskommandant, oberstløjtnant Per Hinrichsen talte begge til middagsgæsterne i soldaterstuen i bygning Vejle. Garnisonskommandanten havde endda kopieret en sang, som med glæde blev sunget efter silden.

Regimentsskydning Regimentsskydningen 2013 blev gennemført fredag den 20. september. Denne gang med 5 hold, da det var en del anderledes at få samlet op omkring skydningen, men det blev til en rigtig god dag på Kulsbjerg med godt vejr.

18.30, hvor skytterne skulle mødes i sergentmessen. I sergentmessen var der 24 tilmeldte til spisning. Middagen smagte rigtig godt, og senere var der så præmieuddeling og kammeratlig samvær til ud på de små timer.

Skydningen forløb rimelig godt, og selvom skydeanlægget har set sine bedste dage, lykkes det at få nogle gode resultater alligevel. Efter at skydningen og oprydningen var overstået, var der en lille pause til kl.

Sluttelig skal der lyde en tak til udvalget for et godt samarbejde, med håbet om, at vi forsat kan gennemføre denne skydning. Ligeledes en stor tak til alle som var med til at stævnet fik så god en afvikling.

Dagens skyderesultater Holdresultater: Nr. 1 VGI ......................... 1040 Nr. 2 DLR ......................... 826 Nr. 3 FAFR ....................... 746 Nr. 4 Officials ................... 721 Nr. 5 STRRS ...................... 639

point. point. point. point. point.

Bedste skytte på bane A: Svend V. Andersen DLR ... 160 point. Bedste skytte på bane B: Klaus Andersen VGI ......... 29 point. Dagens Bedste skytte blev: Lars Bøtcher VGI (169+19) .. 188 point.

Kurt Kristiansen, formand, skydeudvalget.

13


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Kammeratskabsskydning Kammeratskabsskydning mellem lokalafdelingerne blev søndag den 23. februar 2014 gennemført af soldaterforeningen for 23. gang. Den årlige kammeratskabsskydning på 15 meter banen blev afviklet på Vordingborg Kaserne. Da klokken var cirka otte var de 37 skytter ankommet til kasernen og klar til morgenkaffen og den officielle velkomst ved Kurt fra skydeudvalget. Efter cirka en halv times tid, var det tid til at Kurt orienterede om gennemførelsen af dagens skydninger, og efter at der var valgt et skydeudvalg til at afgøre eventuelle tvivl om træfningen på dagens skiver, kunne det første hold gå til banen. Sideløbende med skydningen på 15 meter banen var der konkurrence i dart og skydning med luftpistol. Man kunne også dulme nerverne ved hjælp af terninger, eller drøfte hvordan mon ens hold klarer den? Mens skytterne kæmper på banen om de bedste resultater, har hjælperene travlt med at bedømme skiverne og fører resultattavlen, sådan at de ventende skytter får stillet deres nysgerrighed hurtigst muligt.

Vinderholdet fra Nykøbing F. Formand Knud Jørgensen holder pokalen. Da klokken blev halv to var skydningerne gennemført og banen ryddet op. Herefter var det tid til at spise den medbragte mad. Dagens resultater: Kammeratskabsskydningens holdresultat blev således: Placering/afdeling/antal skytter/point Nr. 1 Nykøbing ....... 6 .. 184,00 point. Nr. 2 København ... 6 .. 182,17 point. Nr. 3 Vordingborg . 11 .. 180.75 point. Nr. 4 Lolland .. 11 .. 178,00 point. Resultater for diverse aktiviteter: Luftpistol: 1. serie Ole Ebbe .......... 48 point. 2. serie Peter Parbst ......... 50 point. 3. serie Jørgen Palm ......... 44 point. 4. serie Per F. Hansen ........ 48 point.

Formand for skydeudvalget, Kurt Kristiansen (t.h.) overrækker diplom til dagens bedste skytte, Ole Ebbe fra Nykøbing F. afdelingen med hele 196 point. Dart: 1. serie Carl Clemmensen 2. serie Claus Olsen.

Vindere i luftpistol og dart blev belønnet med en flaske vin. Kurt sluttede med at orientere om de kommende skydeaktiviteter, og afsluttede til sidst dagens stævne med at der blev udbragt et 5 RS-leve for foreningen.

Red.

Efter én hård skydning er det godt med lidt fast føde...!

14


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Københavns Afdeling Stiftet 10. februar 1932

Eventuel adresseflytning bedes også oplyst til formanden på tlf. 32 53 26 04 eller på mail h.steffen@mail.dk.

Kære Regimentskammerater Så er vi i gang med vores nye blad. Og det er rigtig flot og i samme gode kvalitet som DANILOG-bladet var. Det er planlagt, at bladet skal udkomme 5 gange i 2014. I januar, april, juni, september og december måned. Det er for medlemmerne muligt, at få et indlæg med i bladet. De skal dog være lødige og relevante - og pladsen skal tillader det. København afdelingens medlemmer skal dog lige henvende sig til deres formand først. Se også foreningens hjemmeside vedr. aktiviteter, jubilarstævne og historie.

København afdelingens Ordinære Generalforsamling afholdes på det nedlagte posthus, Amager Landevej 71 (overfor KastrupTårnby rådhus) onsdag den 9. april, kl. 18.30. Dagsorden efter vedtægterne. Det væsentligste på dagsordenen er regnskab, kontingent, valg af kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden og regnskab er fremlagt på generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal være formanden skriftligt i hænde, senest mandag den 7. april (her er taget hensyn til bladets omdeling). Efter generalforsamlingen er der en let anretning, en øl/vand samt kaffe.

Kommende udflugter og besøg Eventuelle udflugter eller besøg vil der blive oplyst om i de kommende blade og/eller på foreningens hjemmeside. I øvrigt kan et besøg på Tøjhusmuseets Afghanistan udstilling anbefales.

Husk! Dit kontingent er forfaldent pr. 1. marts. Så hvis girokortet ligger eller hænger ubetalt, så få det betalt NU!

Vordingborg Afdeling

Aktivitetsliste Skydning. Der trænes videre på følgende datoer: 14. og 28. maj, 18. juni og 2. juli, med samme tid på pistol kl. 16.00 og riffel kl. 17,30. Derefter kaffemik og kammeratligt samvær. Fugleskydning. Fugleskydning i Tubæk søndag den 22. juni 2014

Stiftet 17. januar 1943

Nykøbing F. Afdeling Stiftet 6. december 1942

Julestue Tirsdag den 10. december afholdt afdelingen sin årlige julestue. Julestuen startede som sædvanlig med skydning mod nogle særlige og ikke så lette skivetegninger, der i år bestod af et grantræ, en drage og til sidst (dog) en 10 delt ringskive. Da skydningerne var overstået, samledes man i soldaterstuen til banko, hvor alle 23 deltagere havde mulighed for at få en pakke med hjem. Efter spillet var der gløgg med hjemmebagte æbleskiver. Resultat af juleskydningen: Skiver: A (grantræ), B (drage), C (ringskive). Skydningernes vindere: 1 serie: 2 serie: C: Ebbe ... 48 C: Kurt ... 50 B: Helge ... 59 B: Kurt ... 59 A: Helge ... 46 A: Keld ... 45

Skydning Skydningen på 15 meter er nu ved at være afsluttet. Der mangler nu kun selve afslutningen af denne sæson, inden vi skal udendørs og afvikle skydninger på Kulsbjerg. Disse starter op den 30. april kl 16.00 med pistol og senere, ca. kl. 17.30 med riffel. Når skydningen er færdig, forsætter vi med kammeratlig samvær, kaffe og kage, sammen med vores bedre halvdel. Så mød op 0g få nogle gode og hyggelige aftener sammen. Så velkommen til alle, såvel nye som ældre skytter

Lolland Afdeling

Stiftet 18. november 2010

(tidl. Nakskov Afd. - 21. april 1955) (tidl. Maribo Afd. - 15. januar 1949)

Juleskydning Mandag den 2. december 2013 blev der afholdt juleskydning på 15 meter i Sakskøbing. Det er en skydning mellem De Blå Baretter, 5 RS Nykøbing F. og Lolland afdelinger. Under skydningen har ”banekommandøren” udvalgt fire skud, nr. 3, 6, 9 og 12, så man på den måde kommer frem til de tre bedste skytter. Det gav følgende resultat: 1. Keld Olsen .................... 41,20 point. 2. Leif Jensen ................... 40,60 point. 3. Erik Andre .................... 40,50 point. Efter skydningen var der fællesspisning, kammeratligt samvær samt præmieuddeling. Julespisningen bestod af stegte sild, grønlangkål m/flæsk og pølse samt gammel ost og hvad der ellers tilhører.

Julekoncert Onsdag den 11. december 2013 deltog Lolland afdelingen med 2 faner i Maribo Domkirke. Det var Hjemmeværnsdistriktet der inviterede til den årlige julemusikgudstjeneste på Lolland/Falster. Der deltog 14 faner fra Hjemmeværnet og andre Soldaterforeninger fra hele Lolland/Falster. Der var ligeledes inviteret gæster fra Hjemmeværns Politiet samt oberstløjtnant Per L. Hinrichsen fra Vordingborg Garnison med frue. Efter gudstjeneste blev der serveret kaffe i våbenhuset - en rigtig hyggelig aften.

200 meter skydning Julestue

i Vordingborg afdelingen.

Sommerskydningen i Musse på 200 meter banen begynder den 30. april eller den 7. maj kl. 1830. Oplysning om disse skydeaftener kan du få hos formanden på telefon 54 78 27 19 på hverdage efter kl. 18.00.

Formanden.

15


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Soldaterjubilæum Falsterske Fodregiment - 5. Regiments Soldaterforening indkalder til jubilæumsstævne på Vordingborg Kaserne

søndag den 1. juni 2014 kl. 10.00. Til stævnet indkaldes gamle soldater fra 5. Regiment, 7. - 14. og 19. bataljon samt alle FAFR-bataljoner og medlemmer af 14. Bataillons Soldaterforening (årgangene med endetal 4 og 9 i indkaldelsesåret!) Gamle soldater, der ikke netop har årgangsjubilæum i 2013, er meget velkomne! Program:

Jubilarfrokosten:

09.30-10.00 Jubilarerne samles på det Røde Slotstorv (neden for Gåsetårnet) Der er ingen parkering på torvet! 10.20 Musikkorps og fanekommando på plads. Antrædning og parade i årgangsvis opstilling. 10.25 Garnisonsfanen afdækkes. 10.30 Afmarch, march gennem byen til ka sernen. (Gangbesværede transporteres i minibus). 11.00 Parade på kasernens stadion. Stævnelederen byder velkommen og afleverer til chefen for Vordingborg Garnison. Chefen taler og hilser på alle jubilarerne. 11.20 Fotografering årgangsvis/gruppevis opstilling. 11.25 Blomsternedlægning ved minde tavlerne. 11.30-12.45 Rundgang på kasernen, fremvisning af materiel, besøg i FAFR’s lokaler m.v. Mulighed for at købe drikkevarer i kantinen. 13.00-15.30 Jubilæumsfrokost. Årgangsvis placering ved bordene. Musikkorpset underholder. 15.30-17.00 Kammeratligt samvær - Afslutning.

Frokosten kræver tilmelding og forudbetaling! Pris incl. 1 øl eller vand samt kaffe: Kr. 210,00 for medlemmer og kr. 270,00 for ”ikke medlemmer”. I prisen indgår tillige et foto af det samlede jubilæumsstævne. Snaps kan købes til moderate ”kantinepriser”. Du skal indbetale ovennævnte beløb, senest den 20. maj 2014 til: Stævneadministrator Jens Erik Augustesen, Dagmarsvej 28, 4760 Vordingborg E-mail: jea@post1.dknet.dk Giro 3 22 67 78 eller på net-bank Regnr.: 6220 Kontonr.: 0004806855 På indbetalingskortet anføres navn, adresse, soldaternummer og årgang! Medbring postkvitteringen eller udskrift fra netbank som frokostbillet. Eventuelle supplerende informationer kan indhentes hos stævneadministratoren Jens Erik, på telefon 22 41 75 98. Se i øvrigt mere på foreningens hjemmeside www.fafr.dk. Vel mødt til soldaterjubilæum i Vordingborg!

Knud Ole Bennekou, Stævneleder

Bemærk! Soldaterforeningen er alene i besiddelse af navne og årgangsoplysninger m.v. på de soldaterkammerater, der har tegnet medlemskab af soldaterforeningerne. Vi har eksempelvis ikke adgang til gamle hjemsendelseslister etc. Derfor vil det bistå os i soldaterforeningsarbejdet, at du tager kontakt til det netværk af soldaterkammerater, som du selv måtte kende og sørge for, at informationerne om jubilæumsstævnet kommer så bredt ud som muligt!

16


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Indkaldt til tjeneste i 1942 I blad nr. 4 / 2012 sluttede beretningen fra vores gamle soldaterkammerat, Hans-Erik Ekstrøm. Beretningen om hans indkaldelse til aftjening af værneligt den 10. oktober 1939 til hjemsendelsen den 27. april 1940. Her følger en beretning om hans indkaldelse til forsat tjeneste i årene 1942/43 under 2. Verdenskrig. Følgende vil jeg her berette om, vedrørende min indkaldelse som soldat fra den 27. april 1942 til den 30. april 1943: Vi skulle møde på Duntzfelts Alle i Hellerup. En stor villa var ombygget til kaserne, med gode belægningsstuer, køkken, mandskabsmesse, pudsestue samt kontor. Forplejningen var særdeles god og rigelig. Ingeniørkasernen ved Ryvangs Alle, som vi skulle høre til, var okkuperet af tyskerne. I området bag kasernen, som militæret dog havde fået lov til at beholde, var der våben- og tøjdepoter, hestestald, vagtstue og kontorer med mere. Området havde militæret indtil den 29. august 1943, hvor tyskerne besatte de danske militære anlæg og med magt overtog området. I udkanten, mod Tuborgvej, blev der derefter indrettet en plads til henrettelser af danskere der ikke ville eller kunne indordne sig under tyskernes besættelse af Danmark. Det fortælles, at mange sang ”altid frejdig, når du går”, når de stod foran bødlerne. Her er der siden oprettet en Mindelund, som bliver meget besøgt - især den 4. maj, på dagen. Vi fik udleveret 2. uniformer. Den gamle grå med den høje hat, og en kaki uniform med skråhue, et 89.-gevær, bajonet, støvler, livrem, patrontasker med mere. Vi fik alle forskellige opgaver, jeg var heldig at blive udtaget som ordonnans for generalmajor Ramm, chef for hærens bygningstjenested, der havde kontorer i militære bygninger ved Frederiksholms Kanal, Bryghusgade og Vester Voldgade. Min første opgave var, at jeg fik besked om at køre ud til Ryvangen og hente tre rugbrød. Den forstod jeg ikke rigtig - hente brød i Ryvangen. Der er vist nogen der vil lave grin med mig, hvorfor

jeg spurgte flere gange, om det var i Ryvangen disse brød skulle hentes. Det var jo mest almindeligt at hente brød hos bageren. Det viste sig, at den var god nok, rugbrødet skulle hentes fra Hærens Bageri. Det var i øvrigt noget fremragende rugbrød. Jeg fik tildelt et lille rum, ca. på 1½x3 til 4. meter. Her var der et lille bord og en god stol. Den ene væg var besat af reoler med kartoteksmapper som jeg skulle holde orden i. Der var to døre. Den ene førte ind til en oberst, den anden til forkontoret. Her var der tre eller fire officianter havde deres skriveborde. Derfra var der en dør til nogle kaptajner og en til generalen. Hver morgen kom der en civil arbejder, der gjorde rent på kontorerne og i vinterhalvåret tændte op i kakkelovnene. En af mine opgaver var at hente tørv og brænde fra tørveskuret, samt passe kakkelovnene, hente mælk og æg, og koge disse, til personalet. Generalen gik ret ofte gennem mit rum ind til obersten. Den første dag rejste jeg mig op, men fik besked på ikke at rejse mig op, fordi han kom. I øvrigt lærte jeg her på kontoret, at befalingsmænd også kan have de menneskelige egenskaber. Egenskaber der tog hensyn til en menig infanterist. Det varede ikke længe, før, at det at stille stolen op mod vægen, lægge fødderne op på reolen gav en god soveplads. En dag vækkede obersten mig, med ordene - “de sov godt, jeg måtte slå dem tre gange i hovedet før de vågnede, vær rar og hent mig en flaske mælk”. Generalen kom ofte ind og bad mig om at køre ud og købe noget. For eksempel, og ret ofte, til Gammel Strand, for at købe en torsk hos fiskekonerne. Jeg købte altid hos den samme kone. Hun sagde altid, torsken koster fire kroner,

Hans-Erik Ekstrøm.

du skal kun betale tre, hvilket betød en kr. ned i min ret gamle gule og altid slunkne lomme. Det var mange penge, vores løn var dengang 75 øre om dagen. En dag stillede tre officerer. Vil De gøre os en tjeneste. De må godt sige nej, men kør over i aviskiosken og køb Fædrelandet (danske nazisters avis). Det var jeg ikke begejstret for, stille i dansk soldater uniform og købe Fædrelandet, så jeg foreslog, at de skaffede en gammel frakke jeg kunne tage på, så ville jeg gøre det. Det varede ikke længe, før frakken var skaffet til veje, og jeg købte avisen. Jeg husker ikke hvad der var interessant i avisen. Generalen råbte mange gange til forkontoret - ”Ekstrøm” - vi var på efternavn, soldaternummeret blev ikke brugt. Personalet i kontoret lod råbet “Ekstrøm” gå videre til mig. Så var det ind til Generalen, hvor jeg mange gange fik ordren,

17


Falsterske Fodregiments Soldaterforening pistolerne og vi havde kun vore hænder. Dansk politi mødte op, tog os tre mand med til Bakkens politistation. Efter at de havde fået vores navne og numre, og der var blevet ro udenfor, blev vi lukket ud. Tysk politi og militær forlangte os straffet. Men vores kaptajn Brinkman svarede, “jeg skal nok selv straffe mine soldater”. Hvorefter han inviterede os på øl og cigaretter.

sæt Dem ned, tag Dem en smøg, jeg er ikke helt færdig med brevet. Jeg blev sendt ud med breve til mange forskellige steder. Blandt andet, og ret ofte, til Krigsministeriet i Slotholmsgade, Frederiksberg Slot (med kornet uddannelsen) Garderkasernen i Gothersgade, Bådsmandsstræde Kaserne (nuværende Christiania) og National Banken. Der kom en del ordre fra Krigsministeriet. En var, at ordonnanser skulle køre med grå uniformer, men jeg fik besked af generalen, at jeg skulle fortsætte med at køre i kaki uniform, og nævnte, at han nok selv skulle bestemme hvilken uniform hans ordonnanser skulle bruge. Bortset fra et par enkelte gange, havde jeg ingen problemer med at køre i kaki uniformen, selv ikke når jeg afleverede breve i Krigsministeriet. Jeg havde god mulighed og tid til at læse, det udnyttede jeg ved at læse mange gode bøger, blandt andet havde jeg lånt bogen ”Stilk og Co” af Rudyard Kipling. Under læsning af bogen kom en kaptajn ind og spurgte, om jeg var rigtig klog. Jeg spurgte hvad han mente. De sidder helt alene og griner. Det kan tyde på, at der er noget galt. Jeg forklarede hvad det var for en bog. Må jeg låne den når De har læst den færdig. Da kaptajnen efter et par dage returnerede bogen, sagde han, jeg kan godt forstå De grinede Det såkaldte Frikorps Danmark, havde i 1942 fået orlov fra Østfronten. De skulle marchere fra Hovedbanegården gennem byen til deres overnatnings sted (jeg husker ikke hvor det var, eller vejen de skulle gå). I den anledning kom der en ordre fra krigsministeriet. Ingen danske soldater, måtte i tiden hvor omhandlede foregik, krydse de veje som

Hans-Erik Ekstrøm.

14. Bataillons Soldaterforening Stiftet 4. april 1930

Din soldaterforening ønsker

TILLYKKE!

Fødselsdage

11. marts - 27. juni 2014 tyskernes håndlangere skulde marchere på. Det var også helt i orden, ingen fornuftig dansk soldat, var interesseret i at se disse tåber. En aften på Dyrehavsbakken, blev vi dog provokeret af enkelte af disse, og det kom til klammeri. Tilskuerne omkring os var helt tydeligt ikke specielt begejstret for Frikorpset, og blandede sig. Det kunne have udviklet sig til en masse ballade. Tåberne havde nemlig trukket

København 85 år - 13. april 402-1950-7-4. KMP, William Andersen, Sundparken 16, 3. bolig nr. 1236, 2300 København S. 80 år - 27. juni 219815-1954-II-STKMP, Hans Helge Karlsen, Brandholm Alle 13 C, 1.h., 2610 Rødovre 75 år - 23. maj 401837-1959-I-STTKMP, Harald T. A. Meding, Skadevænget 14, 2791 Dragør. 70 år - 15. maj 586466-1963-I-TKMP, Preben Rasmussen, Svendstrup Strandvej 1, 4400 Kalundborg. 7o år - 22. maj 586577-1963-I-2. KMP, Poul Otto, Hedevej 1, 9575 Terndrup. 70 år - 2. juni 585990-1963-I-1. KMP, Gunthe Sørensen, Ved Lindelunden 166, 2605 Brøndby.

18


Falsterske Fodregiments Soldaterforening 70 år - 12. juni 586520-1963-I-1. KMP, Hans O. Marker Jacobsen, Karlslunde Parkvej 34, 2690 Karlslunde.

70 år - 27. marts 545975-1962-I-3 KMP, Peter Christensen, Strandvejen 110 Broby, 4100 Sorø.

Nykøbing

70 år - 6. april 625366-1964-I-3 KMP, Gorm M. Pedersen, Jasminvej 62, 4200 Slagelse.

75 år - 15. juni 376159-1958-I-1 KMP, Ernst Heinecke, Brænderisvej 22, 4873 Væggerløse. 60 år - 4. april 040454-1974-II-1 KMP, Leif Larsen, Nyvang 27, 4872 Idestrup. 60 år - 31. maj 310554-1974-HMAK RK, Leif H. Jepson, Hasseløvej 29, 4873 Væggerløse.

Vordingborg 90 år - 15. juni 250—7-3 KMP, Verner Olsen, Nybyvej 4, 4863 Eskilstrup. 85 år - 11. marts 056-1950-19-1 KMP, Reinhardt Jørgensen, Bispevej 3, 4500 Nykøbing S. 85 år - 18. marts 285-1950-19-2 KMP, Sander Arildsen, Taastrup vej 64 A, 4370 St. Merløse. 85 år - 4. maj 008-1950-19-1 KMP, Poul Johansen, Havrevænget 15, 4760 Vordingborg. 80 år - 7. april 219556-1954-5R-MTKMP, Villy M. Jacobsen, Fodbygårdsvej 66, 4700 Næstved 75 år - 9. april 376388-1958-I-STKMP, Kjeld Mogensen, Kirkevej 9, Barmer, 9240 Nib. 75 år - 17. maj 375985-I-TKMP, Anton Jensen, P. C. Skovgårdsvej 7, 4760 Vordingborg.

70 år - 7. april 625578-1964-III-4 KMP, Lars Tim Ravn Larsen, Nørregade 8,I, 4600 Køge.

70 år - 14. maj 586681-1963-I-2 KMP, Benny Rasmussen, Kongeleddet 29 st. th, 4970 Rødby Havn. 65 år - 26. april 260449-1969-I-2 KMP, Dan Axel Larsen, Troelsbyvej 47, 4920 Søllested. 65 år - 19. maj 190549-1969- 1 KMP, Niels Friis Pedersen, Skovbøllevej 20, 4900 Nakskov.

70 år - 21. april 587123-1963-I-1 KMP, Ove Henning Larsen, Vidarsvej 8, 4600 Køge. 65 år – 25. marts 250349-I-2 KMP, Egon Eriksen, Aarsleffsgade 25, 4760 Vordingborg. 65 år - 4. april 791284-1968-I-4 KMP, Jon C. Rasmussen, Tiendevej 2, Ørslev, 4760 Vordingborg. 65 år - 11. juni 110649-1969-I-1 KMP, Arne Lund, Hørvænget 62, 4690 Haslev 60 år - 28. april 280454-1974-FAFR, Peter Søndergård Andersen, Ejstrupvej 13, 7430 Ikast.

Lolland 95 år - 24. april Medl. 8152/major, A.S.B. Juul, Strandvej 20, 4970 Rødby. 75 år - 12. maj 416872-1958, Herman Pedersen, Knuthenborgvej 8, Maglemer, 4930 Maribo. 75 år - 2. juni 376082-1958-III-1 KMP, Peter Jørgensen, Nordlundevej 125, 4900 Nakskov.

75 år - 31. maj 376062-1958-I-TKMP, Frede Lund, Fluebækvej 12, 4100 Ringsted.

70 år - 4. marts 586995- 1963-1-3, Lønning Christoffersen, Brandsmose Ringvej 16, 4952 Stokkemarke.

75 år - 5. juni 376054-1958-I-1 KMP, Bent Nielsen, Trunderupvej 26, 5683 Hårby.

70 år - 31. marts 586667-1963-1 TKMP, Jørgen Ibsen, Kirkevejen 57, Hillested, 4930 Maribo.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening Hjemmeside: www.fafr.dk Formand for Repræsentantskabet Knud Ole Bennekou Rapsvænget 4, 4653 Karise tlf.: 56 78 85 14, kob@mail.dk Administration Jens Erik Augustesen Dagmarsvej 28, 4760 Vordingborg tlf.: 22 41 75 98, jea@post1.dknet.dk Giro: 3 22 67 78 Formand for Skydeudvalget Kurt Kristiansen Sct. Clemensvej 11, 4760 Vordingborg tlf.: 55 37 05 33, FAFR-VOR@bkkr.dk Redaktør Per Flemming Hansen Goldschmidtsvej 10, 1. dør 5, 4760 Vordingborg tlf.: 55 38 66 19, birhan@mail.tele.dk

Lokalafdelingernes formænd København Jørgen Palm Steffen Toldergade 4, 2791 Dragør, tlf.: 32 53 34 77 ell. 32 53 26 04 (arb.) Vordingborg Lennart Jacobsen Duevej 1, 4760 Vordingborg tlf.: 55 37 29 16, lenjac@stofanet.dk Nykøbing F. Knud Jørgensen Skovmærkevej 8, Marielyst, 4873 Væggerløse tlf.: 23 64 86 98, knudoganni@privat.dk Lolland Jørgen Ibsen Kirkevejen 57, 4930 Maribo tlf: 54 78 27 19

14. Bataillons Soldaterforening Henvendelse til Carl Erik Pedersen på tlf.: 55 37 14 04.

Næste blad udkommer: 31. maj 2014.

19


Afsender:

Fafr-Soldateforening v/K. O. Bennekou, RapsvĂŚnget 4, 4653 Karise

Returneres ved varig adresseĂŚndring med oplysning om ny adresse.

Farvel ...

... DANILOG !

Elektronisk nyhedsbrev 02 2014  
Advertisement