Page 1

danbolin 2003ko

MAIATZA

2 9. A L E A

a l ka t e g a i e k i n H A U T E SK U N D E A K. ZE R

ASMO

OTE

D A U Z K A T E G U R E A L K A T E G A I E K?

JO S E B A A L B E R D I ( BA G O A Z) , GO T Z O N G O I K O E T X E A ( E A J - E A ) , IG O R O D R I O Z O L A ( BA G O A Z) E T A G O R K A U N A N U E ( E A J - E A ) I Z A N D I T U G U S O L A S K I D E. H A S I E R A N U R D U R I X A M A R, G E R O P A T X A D A T S U A G O; B AT Z U E T A N " L E H E N E N G O M U S U A R E N" Z E R A H O R I N A B A R I T U D I E G U: N O L A H A S I? BE S T E B A T Z U E T A N H A U T E M A N D U G U G A I A S A K O N X A M A R E Z A G U T Z E N Z U T E L A. BE S T E Z E N B A I T K A S U T A N, B E R R I Z, P O L I T I K A R I E N " A M A R R U A K" E R A B I L T Z E N E R E I K U S I D I T U G U. LU Z E A R I T U G A R A H I Z K E T A N ( O N D OR E N G O A L A B U R P E N T X O B A T B E S T E R I K E Z D A) E T A L AN E R A K O G O G O A B E H I N T Z A T N A B A R I T U D I E G U. BA TZUK ZEIN BESTEEK GOGORATUKO A L DUTE E S A E R A K D I O E N A: DA

M O N G O L I A N

,

A P I R I L E K O

H O T Z E T A N

A L K A T E,

J A R D U N I A N

DEUS

:

" AL K A T E A BERA

BESTEEKIN

BAKARRIK

E Z" .

J U A N

A L B E R T O


Miel!

bai zu, ziur dituzula etxean gaztetako

argazkiak eta

Amaia! J oxe Ane Axun Jon Mila Aitor Ramon Maite Antton Olaia Pepita bai hi, etxean ziur

dauzkanala txuri-beltzeko argazkiak eta eta eta

eta

eta

eta

eta

eta

eta

eta

eta

eta...

manolo sagarzazu

harremanetarako telefonoa: 943 147 123


&

DIRUAREN MORROI IZATEN ERAKUTSI DIGUTE.

ILUNPE HORREK

BAKARDADE GALDUAN UTZI GAITU; ARGIRIK GABEKO BIDEAK ETORKIZUNIK EZ DU.

BIZIMODU LASAI BATEGATIK

IDEALAK GALDU.

BIZITZAREN GAUZA EDERRENAK DIZKIGUTE ZAPALDU. baitegatik izango da. Ba, eutsi diezaiogun geureari eta kitto! Geureari, bai. Gu geu izan gaitezen eta ez ni, ni, eta ni. Zer kontu ederragorik lagunartea, elkartea, senitartea... baino? Elkartu gaitezen, ba. Egin diezaiogun aurre telebistak eskaintzen digun mundu artifizial eta faltsu horri, handikeriari, diruari eta postu ederrei... Elkartasuna, tolerantzia, giza eskubideak, demokrazia, uf... hitz potoloak dira, baina hitzak soilik gaurko gizarte berekoi honetan. Hitz hutsak, erabiliaren erabiliz zentzua ere galdu dutenak askotan. Guri dagokigu benetan hitz horiek esanahiz betetzea. Gaurdanik geroa lantzea. Txarra al da ba, gure mundu txiki hau? Euskararen mundua, bertso eta kantu zalea, herri langile, mendizale eta kirolaria, kale giroan nagusi, ondo jan eta edan zalea... herri bizia alajaina. Eta hori guztia geurea gainera! Eutsi goiari eta ondo bizi! A, eta gora bihotzak!!! MARGARI

?多

d a n b o l i nEK

GIZONAK KARTZELAN DAUDE

BEREN HERRIAGATIK.

JAINKOAK BEHARKO DU LAGUNDU GUK AHAZTU BADITUGU. MAITASUN HITZAK NAHI NITUZKE ESAN

BAINA GAUR EZIN DUT GURE BIDE GALDUAK

KALTE HAU EKARRI DU.

BENITO LERTXUNDI

a rgitaratzailea : Danbolin Zulo elkartea. Kultur Etxea. 943 147 123

INKESTA

ENBIDOA

ALKATEGAIEKIN

MONGOLIAN, APIRILEKO HOTZETAN

BERRIA BERRI

JARDUNIAN: JUAN ALBERTO

UDALETIK

AGENDA

ZESTOAKO ORGANOA

GAZTEGIRO

EIZAGIRRE

E Z D U B E R E GA I N H A RT Z E N A L D I Z K A R I A N A D I E R A Z I TA KO E S A N E N E TA I R I T Z I E N E R A N T Z U K I Z U NA

Telefonoa:

34 6 10 12 14 16 17 18 19

Bizi gara bai, eta ondo gainera! Ni behintzat aspertu nintzen erantzun tristeak ematen. Zer moduz? Benooo, hobeto bizi nahi! Gaizki, baina zer egingo diogu, ba... Nazkatuta nago bizimodu honekin... Badakigu jakin egoera latza bizi dugula gure herrian. Horri buruz idatzi ere asko idatzi da eta hitzak soberan daude. Baina ezin gara kexa eta kexa bizi, hori baita errazena. Eta sarritan kexatzen dena da gutxien egiten duena. Badago zer egina eta non GU GAZTEOK GAUR GABILTZA lagundua. Lana, lana eta lana, beste biderik ez MUNDU GALDU HONETAN, dago. Pentsamolde, ideal eta bizitzeko era baten GERRA BAT BARRUAN DEGULA alde egitea ederra izateaz gain, aberasgarria da. ZER EGIN JAKIN GABE. Gutxi garela? Zertan? Noiztik du arrazoia gehiengoak? Etsipenean erori? Ezta pentsatu GURASOEN MUNDU ALDREBES HAU ere! Egoskor fama badugu euskaldunok eta zer- EZ DUGU ONARTZEN,

Gurutze z/g. 20740 Zestoa (Gipuzkoa)

e-mail: danbolin@topagunea.com

d anbolin : Jone Bergara, Edurne Korta, Olaia Salegi, Manuel Arregi, Jon Artano, Nagore Telleria, Urko Canseco, Margari Eizagirre, Joxeba Larra単aga, Onintza Irureta, Alazne Olaizola

d iseinua eta maketazioa : Eneko Aristi i nprimategia : Gertu (O単ati). l ege gordailua : SS-1108/2000 ISSN : 1576-9429


I

e

ritsi zen martxoaren 19a, San Jose eguna, eta horrekin batera, jakina, ibaian arrantzuan egiteko baimena. Ikusgarria izaten da zenbat haur eta gazte (eta ez hain gazte!) elkartzen diren, guztiak bost metroren inguruan amuarraina harrapatu nahian. Gainera, edozein tokik ez du balio arrantzurako, nola ba! Ur-jauzi eta toki bereziak aurkitu behar dira, arraia hobeto engainatzeko. ainuetxea edo Yoga inguru horretan ba omen da "pieza" eder bat, baina Neuri... ez dakit... Hori, edozeinek ezin du ikusi. Nire ustez Mikel Etxegaztetan eta senarrantzaleek dohain berezia dute arraiberriarena. Ile titzen dira gauza eta guzti ordea. nak ikusteko, hori iruditzen zait behinhoriek. Baina Buru ederra dautzat niri, nik ez baitut ia inoiz amuarraiBa, Chayankalako, ja, ja! Bai, ne-ren autografoa orain, gauza honik bereizten ibaiko harrien artetik. HorMikelena. Ume izatea gustatuko riek... ez, ez zait txe dao, oain moitzen ai da ta eltxo txikiai hola inor partiederrak ekartzen litzaidake. Nire kularrikan etorkolpe ein dio! Alferrik! Edo guri adarra ditu eta andrea idoloa delako, tzen... ez, ez dausartu nahi digute edo horiek begietan ere oso ederra besterik gabe. kat. dauka eta... bale, infragorriak dituzte! bueno, urte berri estoan afizio handia dagoela ezin on! uka. Eguraldi polit xamarra irteten 4 3 urte 6 8 urte bada, hiru metrotik behin arrantzale bat topatuko duzu leporainoko botinak jan3 8 urte tzita eta kaĂąa eskutan dutela. Arrantzu mundu horretan hasi berriak Zubimusuko zubi inguruan ikusiko ditugu, herritik gehiegi aldendu gabe, harrapatutakoa lagunei erakusteko, baina esperientzia gehiago dutenentzat, zubi buelta hori betikoa, urterokoa da, eta zirrikitu guztiak jadanik ezagutzen dituzte. Orain ibaiaren beste lekuak eta sekretuak esploratzera joateko garaia da: Aizarnazabal, Iraeta ingurua... Baina ibai guztietan erregina Tolosaldekoa dugu (hala uste dut, behintzat). Handiak harrapatu nahi izan ezkero, Tolosan ziur bateren batek pikatuko duela, eta horrela ez bada, ezer ez dagoelako izango da. Gainera "latigoa" deituriko kaĂąarekin ez duzu inolako arazorik izango, izen horrekin nola ba! estalde, gehiegi harrapatuko ote den beldurrez edo, Hil gabeko arrantzaguneak ere badaude, horietako bat Bainuetxeko zubi zaharretik gora doazen uretan dago. Ez dago gaizki, horrela gure ibaiek bizitza gehiago izango dute, arrain gehiago izango baita. Amuarraina gainera platerean ez da hain, hain... Nola esango nuke? Lupia eder bat dagoen lekuan beste guztia soberan!

nbidoa. I

B

E

stibaliz Korta

Z

Noren autografoa gustatu

Emi RosellĂłn

Gotzon Zufiria

Juantxo Olaizola

B

Pintada: M

ANUEL

ARREGI

A R R O A K O L E K U I Z E N E I B U R U Z P A R E B A T H I T Z. Apirilaren 24ko osoko bilkuran Zestoako Udalak, besteak beste, Arroako zenbait gurenen izen ofizialak onartu zituen: Arroa Behea, Arroa Goia eta Arroa Erreka. Erabaki horren aurrean, eta Euskara Aholku Batzordeko eta Toponimia Batzordeko partaide izan naizen aldetik, zenbait gauza adierazi nahi nituzke:

Leku izenak euskaraz ematerakoan, ia erabat, Euskaltzaindiaren proposamenak onartzen dira, Euskal Akademia delako Euskal Herri osorako irizpideak ematen dituen erakunde bakarra. Horrela, Euskaltzaindiak Arroabea, Arroagoia eta Arroaerreka izenak onartu zituen Arroako guneak izendatzeko. Zestoako Udalean eratu zen Toponimia Batzordeak ere izen horiek proposatu zituen Kultura Batzordean. Baina udalak ia aho batez onartu berri dituen izenek ez dituzte Euskaltzaindiak Euskal Herri oso-


5 Hemen ez da ezer gertatzen

uko litzaizuke edukitzea? Ba..., hola..., pastelero batena Ba, ez dakit. edo gozogile ezaMusiko batena, gunen batena edo. adibidez Neil Gauza goxoak Young. Musika egiten dituelako. zalea naizelako eta nire idoloetako bat delako.

Maria Luisa Artetxe 4 1 urte

Juan Azpillaga 4 4 urte

Bat-batean, zurian harrapatu nauzu eta... ez zait ezer bururatzen. Ba sentitzen dut baina ez dakit. Inoiz ez dut planteatu.

Pilar Uriona 4 5 urte

Zestoako herriari: Bere garaian aurkeztu bezala, euskal gizarteak, euskal nortasun agiria jaulkitzeko eskaera egin zion Euskal Herriko hautetsien elkarteari, Udalbiltzari. Ekimen hori aurrera eramateko Euskal Herrian 100.000 sinaduratik gora bildu ziren. Gerora, Euskal Herriko hautetsien elkarteak hainbat udaletxetan, udal mozioen bidez, euskal nortasun agiria tramitatzeko eskaerak egin zituen. 2001eko maiatzetik aurrera, euskal gizarteak Euskal Herriko Nortasun Agiria (EHNA) bezala ezagutzen dena eskuragarri du. Hori guztia gure herriko egoeraren adibideetako bat da. Gure Euskal Herri maitea nazio eraikuntzan aurrera doa, eta horrek bai estatu espainiarrari, bai estatu frantziarrari min ematen dio. Bi estatuen ezinaren isla ditugu azken urteotako errepresio jarduera guztiak:

Jarrai-Haika-Segi (ilegalizatu eta lagun batzuk atxilotu), AAT-Askatasuna (ilegalizatu eta lagun batzuk atxilotu), HBEH-Batasuna (ilegalizatu eta lagun batzuk atxilotu), Egin-Egunkaria (itxi eta lagun batzuk atxilotu), AUB-Herrietako Plataformak (ilegalizatu), Udalbiltzaren kasua, Barandallaren eta Kareagaren kasuak Ehunka atxilotu eta kartzelaratuak, torturatuak, Euskal Herriaren militarizazioa, kontrolak, eta aldizkari honetan letra txikiz idatzita ere sartuko ez liratekeen beste mila adibide. Hemen, Euskal Herrian euskaraz bizi denak jakin badaki Euskal Herria bizirik dagoela eta jakin badaki, baita ere, Euskal Herria aurrera doala. Oztopo guztien gainetik nazio eraikuntzan aurrera egin behar dugu. Antolatu eta nazio eraikuntzan parte hartu, gure herria eraikitzera goaz. Bai Euskal Herriari! EHNA atera/erabili Jo ta ke!!

rako emandako irizpideak betetzen. Kontuan hartzekoa da Euskal Herrian euskaraz funtzionatzen duten hainbat talde eta erakundek (Elhuyar, Uzei, Euskaldunon Egunkaria, argitaletxeak...) Euskaltzaindiaren irizpideei jarraitzen dietela horrelako gaietan. Aipatzekoa da, Egunkariaren estilo liburuan ere, nola espresuki adierazten den Arroabea/Arroagoia direla euskal izen homologatuak eta Egunkariak horiek erabiliko dituela bere idatzietan. Halaber, Eudel eta Eusko Jaurlaritzako hainbat Sailek ere ildo beretik jotzen dute, leku izenak euskaraz nola eman aholkua ematerakoan. Goian aipatutako erakunde eta esparruetan leku izenez aritzean, inork gutxik hartzen du kontuan izen ofiziala, izan ere "euskal izen" bezala Euskaltzaindiak erabakitakoa hartzen baita. Horren ondorioz, pentsatzekoa da, gure kasuan Arroagoia eta Arroabea izendatzeko bi izen erabiliko direla: bata, udalak onartutako "ofiziala" eta, bestea, Euskaltzaindiak onartutako "euskal izena". Dena dela, esan behar da ez dela oso ohikoa, Gipuzkoan are gutxiago, leku izenei dagokienez, Euskaltzaindiaren erabakia eta udalak hartutakoa bat ez etortzea.

enbidoa. II

I

単aki Manzisidor


a l ka t e g a i e k i n

azaletik dator

HAUTESKUNDE

GARAIETAN HIRIGINTZA SAILAK

H A R T U O H I D U P R O T A G O N I S M O G E H I E N.

ZE I N

DIRA

A R L O H O R R E T A N D I T U Z U E N P R O I E K T U N A G U S I A K?

Igor. Guretzat hirigintzan ardatz nagusiak dira Sansinenea industrigunea, Ekaingo proiektua, etxebizitzak, futbol zelaia eta kirol instalakuntzak zabaltzea eta osatzea... eta hain inbertsio inportantea behar ez dutenak baina garrantzi handia daukatenak: oinezkoentzako kaleak konpontzea, Bentako bidetik bainuetxera joateko pasagunea... Eta esfortzu berezia egin beharko litzateke auzoetan ere. Gorka. Gure proiektuak, aurreko legegintzalditik eta aurreagotik datoz. 1995-1999) zenbait gauza egin ziren ikusirik herria pixka bat moteltzen ari zela, hiltzen ari zela... baliabide batzuk martxan jarri ziren herria pixka bat pizteko. Ekain, Sansinenea industrigunea... Kaleen berritze lana ere hor dago. Proiektu hori ere EAJ-EA agintean zegoenean egin zen, orain juxtu-juxtu azkeneko hilabeteetan hasi dira hori egiten. Benta Peligro aldetik Bainuetxerako pasagunea ere egin beharko litzateke.

E U S K O J A U R L A R I T Z A K S U S T A T U T A K O L U R R A L D E AZ A T I K O P L A N A K ( P L A N E S T E R R I T O R I A L E S P A RC I A L E S, D A T O Z E N U R T E E T A K O E R R O N K A K Z E H A Z T E N D I T U E N P L A N G I N T Z A) " IR A E T A K O I B A R R E A N I N D U ST R I A- L U R Z O R U E N E R R E S E R B A" E G I T E A P L A N T E A T Z E N D U ( 5 0 HA . H A I N Z U Z E N) . ZE R D E R I T Z O Z U E? Gorka. Hori etorkizunean ikusi beharko litzatekeen gaia da; terreno oso handia da, lur aberatsa nekazaritzarako; guk uste dugu denerako lekua egon daitekeela eta ondo iruditzen zaigu industria ezartzeko nolabaiteko erreserba egitea. Gero egin litezke beste hainbat gauza, lekua egongo da-eta: kirol ekipamenduak, nekazaritza, etxebizitzak... baina etorkizunak esango du zer den beharrezkoa. Joseba. Gure uztez Sansineneako inguru horretan nahiko lur jartzen du Zestoak, eta ondorioz iruditzen zaigu Iraetako ibarra gorde edo REN

babestu egin behar dela. Udalak alegazioa aurkeztu zuen bere garaian Iraetan industri lur-zoruen erreserba egiteko asmo hori zela-eta. Gotzon. Legegintzaldi honetan hasi dira zortzi etxebizitza familiabakar egiten, eta ondoren beste berrogei etxebizitza berri tramitatzen, eta nekazaritzarekin zerikusirik ez duen futbol zelai bat hasita dago (gero eskualde mailakoa izango dena edo ez dena). Joseba. Kirolgune hori dela-eta nahiko aldaketa jasan beharko ditu Iraetak eta iruditzen zaigu hori badela nahiko sakrifizio haientzat. Horregatik, lur horiek zaindu egin behar dira. Igor. Nekazaritza sektorea (nekazarien sindikatuak-eta) kexu da egundoko azpiegitura erraldoiak ari direla garatzen Euskal Herrian eta nekazaritzarako lur onenak desagertzen ari direla; zentzu horretan gure apustua Iraeta nekazaritzagune gisa mantentzea da. ET A IRAETA

D U G U N E Z H I Z P I D E,

E A J - E AK D E S E G O K I I R I T Z I Z I O N D U F U T B O L Z E L A I A H A N E G I T E A R I. BA I N A O R A I N L U R R A L D E A R E N Z A T IK O PLANAK ESKUALDE MAILAKO KIROLGUNE IZENDATU D U IRAETAKO G U N E A. " KI R O L E R E M U H A N D I B A T A N T O L A T U N A H I D A I R A E T A N E S-


7 K U A L D E- E G I T U R A R E N O S O T A S U N E R A K O"

Z U E?

ZER

D E R I T Z O-

Joseba. Gai horretan salaketa egin beharra dago, izan ere futbol zelaia egiteko proiekturako dirulaguntza onartu egin baitzen Diputazioan bere garaian, eta proiektu hori gauzatzera joan garenean dirulaguntza ukatu egin zaigu. Dirulaguntza jaso ahal izateko eskualde mailako proiektua izan behar omen zuen. Udalak egin zituen buruzpideak Azpeitiko eta Azkoitiko udalekin eta ez zuen erantzunik jaso. Bestalde, nola liteke dirulaguntza ukatu eta Lurraldearen Zatiko Planean agertu eskualde mailako kirolgune bat egiteko asmoa? Hor kontraesan bat dago. Gorka. Ez zaigu iruditzen hori izan litekeenik kirolgunerik egokiena. Iruditzen zaigu hor hanka sartze handi bat egin dela eta denborak erakutsiko du arrazoia dugun hala ez. Hor gastatu den milioi piloa beste gauza batzuetan gasta zitekeen. Zestoan egin izan balitz baino hiru aldiz gehiago

gastatuko da. Hori Zestoako herriarentzako luxu bat iruditzen zaigu; Zestoak beste behar batzuk badauzka. ZER

E K A I N G O E R R E P L I K A Z. BA A L PR O I E K T U A P I X K A B A T A K T I B A T Z E K O Z E I N U R R A T S E M A T E A A U R R E I K U S T E N D U Z U E? Gorka. Bere garaian Udalak apustua egin zuen proiektu horren alde eta gure nahia da horrekin jarraitzea. Guk sinistu egiten dugu proiektuan. Hala ere, iruditzen zaigu azken urteotan nahiko geldirik egon dela, bost-sei urte pasa ondoren nahiko martxa motelean doala, eta horri bultzada eman behar zaio; oraindik gauza asko daude bukatzeko eta kultur azpiegitura hori kudeatuko duen erakundea sortu beharko litzateke. Joseba. Ekaingo proiektuak izugarrizko potentzialtasuna dauka eta onuragarria izango da herriarentzat. Udalak orain arte egin dituen gestioek (Lili jauregia eskuratzeko-eta) sentsibilitatea adierazten dute. Guri iruditzen zaigu obra horiek bukatu egin behar direla, museo bat egin behar dela, aparkalekuak jarri behar direla eta dena martxan jarri behar dela. Fundazio bat sortu beharra ere garbi ikusten da (Eusko Jaurlaritza, Diputazioarekin...). Erakunde publikoek ere parte hartu behar dute hori aurrera ateratzeko. Gestioari dagokionez, hor faksimileen arazoa egon da (arazo teknikak). Udalak ez-ikusia egin zezakeen eta arazo tekniko horiei jaramonik egin gabe esan "segi-segi aurrera" eta inauguratu. Baina hain garrantzitsua den proiektu bat hasieratik ondo egin behar da eta bere denbora behar du garatzen. NOLAKO SENTSIBILITATEA DUZUE

D U Z U E B A T E R E M O T I B A Z I O R I K?

ETXEBIZITZEN

D I T U Z U E?

M

A N U E L A R R E G I,

FERNANDO ARZALLUS

A R A Z O A D E L A- E T A Z E R P L A N T E A M E N D U B U L T Z A K O

Gotzon. Zestoan urteak izango dira babes ofizialeko etxebizitzarik egin ez dela eta orain urratsak eman behar dira. Arroabean 40 bat babes ofizialeko etxebizitza egingo dira eta beste horrenbeste prezio mugatukoak. Baina benetan indartu nahi bada babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza Udalak lur batzuk bere esku hartu behar ditu gero Eusko Jaurlaritzari edo dagokion erakundeei eskaintzeko. Joseba. Udalak hartutako erabakiekin aurrera jarraitzea planteatzen da. Adibidez, Eusko Jaurlaritzarekin 12 etxebizitza sozial egingo dira Irure hotelean. Hori, hala ere, soluzio puntuala da. Arroabean ere babes ofizialeko etxeak eta prezio mugatukoak sutatuko dira. Alokairu politika ere garatzea garrantzitsua da. Jabeekin egin dira zenbait gestio, baina ez dago emaitzarik. Eusko Jaurlaritzak atera nahi duen alokairuen legearekin ere espero alokairuaren kontua indartuko dela. Gotzon. Baina jendeak ez du alokatzeko ohiturarik. Alokairu politika interesgarria izan liteke baina aitortu beharra dago oso zaila dela. Igor. Garrantzitsuena da herrian 300 etxebizitzatik gora hutsik daudela; zentzugabekeria da etxe berri pila bat egitea eta etxe huts horiek ez aprobetxatzea. Hor saiatu beharko genuke gauza gehiago egiten. Joseba. Beste proposamen bat da aurten Arau Subsidiarioak berrikustea eta hor eskatuko dugu datozen urteetan egingo diren etxeen erdiak babes ofizialekoak izatea. Guk Arau Subsidiariotan hori jasotzea eskatuko dugu.

...


Gorka

...

HERRIAREN

NORMALIZAZIOA ETA BIZIKIDETZA E RE

G A I G A R R A N T Z I T S U A D A.

Z A L E T A S U N B A T. Kirola A T S E G I N D U Z U N Z E S T O A K O T X O K O E D O P A R A J E B A T. Erdikalea E U S K A L H E R R I A E Z D E N B E S T E H E R R I B A T. Belgika B A L O R E E D O I R I Z P I D E B A T. Errespetua P O L I T I K A R I B A T. Arzalluz A B E S T I B A T. Sultans of Swing (Dire Straits) O R A I N I R A K U R T Z E N A R I Z A R E N L I B U R U B A T. Egia esan ez daukat irakurtzeko zaletasunik. Z U R E J A K I G U S T U K O E N A. Txipiroiak G U S T U K O K O L O R E B A T. Urdina A T S E G I N D U Z U N U S A I N B A T. (Gotzonek eman dio ideia) adiskidetasun usaia N O L A I K U S T E N D U Z U Z E U R E B U R U A H O G E I U R T E B A R R U. Artean sasoiko A M E T S B A T. Errealak Liga irabaztea.

BA D I R U D I B E T I H I K A- M I K A T A N HE R R I K O P A I S A I A I K U S I Z G E R O ( P I N T AD A K E T A H O R R E L A) E Z D U N O R M A L T A S U N I R U D I H A ND I E G I R I K E S K A I N T Z E N. ZE R N O L A K O P A N O R A M A I Z A N G O D U G U A U R R E R A N T Z E A N? HU R B I L K E T A R E N A L D E K O J AR R E R A K E D O D E S K A L I F I K A Z I O A R E N A K E R A B I L I K O D I T UZ U E? IL E G A L I Z A Z I O A K Z E R E R A G I N I Z A N G O D U? Gorka. Hemen dagoen arazo hau konpontzeko bide bakarra elkarrizketa da, denon arteko elkarrizketa, errespetuan oinarritutakoa. Herria ikusita ematen du gerra batean bizi garela eta hor gu errespetuaren aldekoak gara. Eskatzen digute elJoseba karrizketa, hitz egin behar dela, gure babesa eman Z A L E T A S U N B A T. Menditik buelta lasai-lasai bat ematea behar diegula... eta kalera irteten zara eta ez dakit A T S E G I N D U Z U N Z E S T O A K O T X O K O E D O P A R A J E B A T. zer "hipokrita", ez dakit zer "faxista", ez dakit zer Sastarraingo bailara "espainolak". Nik uste konfiantza giroa sortu egin E U S K A L H E R R I A E Z D E N B E S T E H E R R I B A T. Budapest behar dela eta horrelako ekintzekin ez da sortzen. B A L O R E E D O I R I Z P I D E B A T. Egiarekin jokatzea Ilegalizazioari dagokionez, argi eta garbi utzi P O L I T I K A R I B A T. Zer nahi duzu esatea... Arnaldi単o behar da gu ilegalizazioaren aurka gaudela. Guk A B E S T I B A T. Mendian gora rap (LTT) ez dugu onartzen jende bat, herritarren babesa O R A I N I R A K U R T Z E N A R I Z A R E N L I B U R U B A T. daukana, kanpoan uztea, ez dugu ondo ikusten. Igor. Hasiera batean gure helburua da gauzak El alquimista (Paulo Coelho) Z U R E J A K I G U S T U K O E N A. Pasta elkarlanean egitea. G U S T U K O K O L O R E B A T. Euskalduna, urdina Joseba. Hika-mikatan ibiltzen garela... hemen A T S E G I N D U Z U N U S A I N B A T. gatazka politikoa dago, AuB legez kanpo; horren Arrosarena aurrean zer jarrera hartuko du EAJk? Horiei urraN O L A I K U S T E N D U Z U Z E U R E B U R U A H O G E I U R T E B A R R U. tzen zaizkien eskubideak errekonozitzeko lana Zaharrago egingo du? EAJk zer jarrera du ilegalizazioaren A M E T S B A T. Zoriontsu bizitzea. aurrean? Bestaldera begiratzearena; lokalak ixten dizkigutenean zer? Gaurko egoeran nahasmen handia dago eta ezker abertzaleak historikoki UDAL HAUTESKUNDEAK ZESTOAN izan dituen botoak gal ditzake; gustatuko litzaidake aipatzea zerbait ilegaliAbst. PSOE PCE MCE LKI HB zazioaren aurka daudela esaten duten 812 (%28) 43 (%1) 113 254 (%9) 66 639 (%22) alderdiez eta batez ere EAJ, EA, Ezker Abst. HB PSOE EE batua, Aralar, Batzarre alderdiez (ba1146 (%36) 466 (%16) 149 (%5) 193 (%7) koitzak bere ardurarekin). ikusten duAbst. HB PSOE Beste. 640 (%23) gu ilegalizazioaren ondorioz beroiek 730 (%26) 60 (%2) 140 (%5) boto batzuk jaso egiten dituztela. IlegaHB PSOE Abst. 766 (%28) 60 (%2) 726 (%26) lizazioaren aurka bai baina gero hortik jatea daukaten guztia hartu! Abst. PSOE HB 736 (%27) 59 (%2) 681 (%25) Gotzon. Giza eskubideen urraketa guztien aurrean erantzuna emateko PSOE Abst. EH 50 (%2) 640 (%25) 986 (%38) gaitasuna lortu behar da, bai guk baina baita besteak ere. Z A B I L T Z A T E L A.

19

198 19

19

199 19


9

laburrean

Gazteriak ez du zerbitzurik herrian, etxebizitzak garestiak, irtenbide kaskarra. Zein proiektu dituzue? Joseba. Gai hori ez da behin ere serio hartu.

Benetan gazte plan serio bat egin behar da Zestoan. Gotzon. Hor dago Eusko Jaurlaritzak onartu berria duen Gazte Plana eta Udal honek azkeneko urteetan ez dio interesik jarri; Gazte Plan hori eskuetan hartu eta ahal den neurrian eta guri dagokigun ahalmenetan, hori aplikatzen hasi behar da. Euskararen normalizazioari dagokionez, gero eta eztabaida nabarmenagoa dago Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) eta Kontseilua eta horrelakoek sustatzen dutenen artean (erakunde paraleloak sortzen ari omen gara). Zer nolako jarrera hartuko duzue? Zestoan Kontseiluak sustatutako Euskararen Plan Estrategikoa martxan jarrita dago (lehen fasea) eta Euskararen Biziberritzeko Plana ere abian da. Igor. Azken urteetan egin den lana oso inpor-

tantea izan da eta hartu den bidea egokia; azkenean plan bakoitzak dauzka bere alde onak eta txarrak. Biak aurrera eramateko ez daukagu oztoporik. Gotzon. Guk ikusten dugu harremana mantendu beharko dugula bai Eusko Jaurlaritzaren EBPNrekin eta noski Udalak Kontseiluarekin duen akordio hori bultzatu egingo dugu. Zer gertatuko da zezenketekin? Ezker abertzaleak agindu zuen aurreko legegintzaldian zezenketa bat kenduko zuela. Zertan da kontua? Joseba. Oraingoan ez dago inongo planteamendurik ikuspegi desberdineko jendea gaudelako. Pertsonalki pentsatzen dut egokia izan litekeela erreferendum bat edo herri galdeketa bat egitea. Hor zezenketen aurkako taldeak ardura handia du. Festak etortzen direnean bakarrik mugitzen dira.

79

83

87

91

95

99

EAJ/PNV 748 (%26)

EAJ/PNV 1068 (%37)

EA 690 (%25)

EA 569 (%20)

EA 579 (%21)

EAJ/EA 897 (%34)

In d. 200 (%7)

EAJ/PNV 543 (%19)

EAJ/PNV 664 (%24)

EAJ/PNV 684 (%25) PP 36 (%1)

Gorka. Gu biak mantentzearen aldekoak gara ikusten dugula-

ko herritarrak urtez urte joan egiten direla; jendeak erantzun egiten du eta seinalea gustuko dituztela.

Nekazaritza gainbehera doa erabat. Baserri asko uzten ari dira edo bertako jendea ez da behintzat baserritik bizi (duela dozena erdi bat urte % 12a zen nekazari; gaur egun %5era ere ez da iritsiko). Zer planteatzen da hori aktibatzeko? Gorka. Beste erakundeekin (Diputazioa, Eusko Jaurlaritza...)

proposamenak aztertu behar dira eta elkarren artean egin lana. Kontuan hartu behar da baserritarren lana oso gogorra dela, oso sakrifikatua, oso sufritua eta ahalik eta erraztasun handienak eman behar zaizkie. azpiegiturak hobetu, ur hornidura konpondu... Ahalik era erosotasun handiena eskaini baserritarrei. Igor. Guk laguntzak eman nahi ditugu azpiegitura aldetik (bideak, urak...). Nekazaritza suspertzeko beste bide bat da hemengo gauzak kontsumitzera kontzientziatzea. Eta baserritarraren lanak duen garrantziaz ere kontzientziatu behar da herritarra (ingurumena mantentzen egiten duen lana...). Kalitatezko produktu horiek saltzea landu behar da (askotan zerbait garestiagoak badira ere); herriko produktuak saltzeko dendaren bat sortzea planteamendu ona izan liteke. Legegintzaldia hasi eta berehala izango duzuen erronka harrobiarena da. Hain zuzen udazkenean amaitzen da Zestoako Udalak duen kontzesioa. Zer asmo dituzue? Harrobiak jarraitzearen aldekoak zarete edo bukatzeko garaia iritsi da? Gorka. 1995-99 eta aurreragoko legegintzaldian gai nagusia

izan zen udaletxean, kristoren ka単a eman zuen Herri Batasunak orduan, eta lau urte hauetan beraiek eduki izan dutenean udal ardura eta irtenbideak planteatzen hasteko aukera izan denean, ez da ezer egin. Gotzon. Gure helburua da harrobia errekuperatzea. Hor nork sartu behar du dirua? Zestoako Udalak ez du hor dirurik sartuko. Jarri beharko du Eusko Jaurlaritzak eta beste erakundeek, edo bestela enpresak; horrek dakar, agian, ustiaketak jarraitu behar izatea beste pixka batean. Gorka. Guk nolanahi ere ikusten ez duguna da hor berriz tiroak botatzen hastea. Joseba. Guk berehalako itxiera planteatuko dugu azaroan. Udal lurretan dauden azpiegiturak ezabatzea eskatuko dugu, eta Ertxi単a berreskuratzeko plan bat egitea. Ertxi単ari babes berezia emango litzaioke. Igor. gestio mailan hainbat gauza egin dira; hainbat bilera eta egin behar izan dira, esate baterako, Diputazioak harrobiaren mugak finka ditzan (1996an onartutako Arau Subsidiarioetan finkatu gabe utzi zuen harrobia noraino zabal zitekeen). Legegintzaldi honen hasieran duda eta beldurra zegoen harrobiaren ustiatzaileari beste 30 bat urtean hor lanean aritzeko lizentzia emango ote zioten udalaz gaindiko erakundeek eta ondorioz Ertxi単a mendia dena jango ote zuen. Une honetan beste erakundeek ontzat eman dute Udalaren jarrera eta jarduera-lizentzia ukatu egin da. Hori dena Udalaren gestioei esker izan da.


Negua:

10-35º C ZERO AZPITIK EGITEN ZITUEN KENTEI MENDIKATE INGURUAN. NEGUA HOTZA ETA ZURIA DA. ZURITASUNARI KOLOREA MONGOLIAR NOMADEN ARROPEK EMATEN DIOTE. BI EGUNETAN LAINOPEAN EGON DIRA. ZERUA PIXKA BAT ILUNDU ETA ELUR PINPORTAK HASTEN DIRA, IZOTZA BALITZ BEZALA, EURIARENTZAT HOTZEGI DA MONGOLIAKO NEGUA.

Ir

an nuen itsi berritan kale segituan Mikel Irure eta

hain galdetu nion ea u zuten. Kontu it rk u a er z ti u rr u pentsatu nuen, a el z o k si a h ri konta una hitz batz n a er n re a er ld baina ga : "Hotza". karrekoa izan zen

B

mongo lian,ap irileko hotzeta n

zuen teldia filmatuko ka ar eh (z fit ernard Esca zeukaten Mon eta Mikelek ez a) er m ka e a ld st ia lebi ik. Asiako herr utzeko asmor golia osoa ezag adro ditu eta 0 kilometro ko 00 5. 56 n bana1. ek rr ho herrialde osoa ak le an zt Bi . le r 1.555.000 biztan ean mongolia koadro bakoitz ro et u m lo ild ki rb ro tuz ge katera hu Kentei mendi . ke nu ge as ko egiteko bat topatu ki zeharkaldia es an et di en m diz igaro ziren Altan zuritik lehen al ur el ko ta ie moz. Inguru ha zeaz gain, mon ri tiraka. Eskiat ra le k ak rr oa ri ku te za ziren u, monas modua ezagut zi bi en ad ig m batzuk agoliar no riburuan egun hi r to Ba n la U bisitatu eta ro zituzten.

Z E H A R K A L D I A: 2 3 0

J

KILOMETRO

12

EGUNETAN

oel Rauci frantziarrak lera handia eraman zuen zazpi txakurrekin. Mikel Irurek txakurrak eraman zituen aurretik eta bera eskiekin. Atzean lera zeraman. Mikelek egin zuen eski motari skijöring deitzen zaio. Txakurrak apur bat laguntzen du, baina eskiatzaileak egin behar du lanik handiena atzeko karga eramateko (60 kilo). smoa hiru kideez gain, zeharkaldia gida batekin egitea zen. Bidea erakutsiko zien norbait behar zuten eta itzultzailea ere bai. Bidaia egin aurretik kontratatua zuten gida, baina hara joandakoan bi gida hartzera behartu zituzten. Mongoliako zonalde hartan animaliekin (hartzekin, zakurrekin, ganaduarekin…) oso kontuz ibili behar zela adierazi zieten eta horregatik, bigarren gida behar zela. Planak aldatu egin ziren. Bi gidek oinez egin behar zuten bidaia eta jakina, makalago zihoazen. Mikel, Rauci eta telebista kamerak zeharkaldia egiten zuten bitartean, gidek bidezidorrak aprobetxatzen zituzten. Bi gidetako batek itxura arraroa zuen. "Kalasnikov batekin azaldu zitzaigun eta egunero horrekin zebilen" dio harrituta Mikelek. Ka-

A


1 1

Z aldia:

GARRAIOBIDE

GISA DARABILTE, BAINA HORI BAI-

NO ASKOZ GEHIAGO DA ZALDIA MONGOLIARRENTZAT.

HI-

RU URTEKO HAURRAK ZALDI GAINEAN JARTZEN DITUZTE ETA

NAGUSIEK ALDAKAK (KADERAK ) MOLDATUTA DITUZTE ZALDIZ IBILTZEAGATIK.

RA.

lasnikova eramateko arrazoia laster ulertu zuten bidaiariek: "Han ginen lehenengo goizean ikusi genuen hartza. Puntu beltz bat seinalatu zigun gidarik eta hartza zela esan zigun. Guk, "bai zera!" eta hark baietz. Halako batean ikusten genuen txikitzen-txikitzen zihoala puntu beltz hura. Arrazoi zuen!". "Nomaden txakurrak ere arriskutsuak ziren erdi basatiak zirelako. Ez genituen bi gida alferrik eraman, zona arriskutsua zen, animalia asko dabilelako".

EZ

ZALDI

LASTERKETAK BEREBIZIKOAK DI-

DUTE EMAKUMERIK IKUSI ZALDI GAINEAN, GIZONEN

KONTUA DIRUDI HORREK ERE.

ULAN BATOR

A

utoz, motorrez, biztanlez jositako hiriburua da. Hautsa eta poluzioa dira nagusi. Kablerik gabeko telefonoak zintzilik dituztela dabiltza saltzaileak. Ez dute telefonoa saltzen deia baizik. Kaleak jendez gainezka daude, eta HIRU EGUN MONGOLIAR NOMADEKIN merkatuak izugagertu, gehienetan senide ak direlarik. Egurriak dira, galtzerrezko egitura dute etxe horiek eta kanporte sasoien arabera batetik bestera dabiltza monko modukoak. Ia tik larruz estalita daude. Zirkuluaren ergoliar nomadak. Hiru bidaiariek ezagututako Mongolia osoan dian sua egiten dute, jato rduak prestatzenomadek zona hartan negua igarotzen zuten eta udan ez bezala Ulan Bako eta beroa mantentzeko . Ing uru an beste toki batera alde egin. Ganadua dute bizibide: torren denetarik oheak daude, egunez ese rleku funtzioa ardiak, antxumeak, behiak, zaldiak, jakak‌ Saltzeko dago Txinatik eta betetzen dutenak. Bizilek uz aldatu behar Koreatik ekarrita. edo larrerako dituzte. Ladutenean gurdi moduAldiz, nomaden birrerako ez dituzte erretiko bat erabiltzen dute zilekuetan bezalaratzen eta saltzekoak betrasteak eramateko. Ur xe, etxe zein jatetxe rriz, txabolatan gordebila joateko ere erabilaskotan ez dago tzen dituzte. Txabolekin tzen dute. Gurdiak jakomunik. Baina nobatera yurtak dauzkate, kak tiratzen zuela esne la moldatzen dira? beraien bizilekuak. Famarmiten tankerakoak "Kalera ateratzen milia bakoitza yurta bahartuta ikusi zituen dira. Klima lehorra tean bizi da eta bi edo Mikelek behin bertako eta hotza da. Honek hiru yurta egoten dira bizilagunak. Ibaian salbatuko ditu-edo!" metro eta erdiko izotza dio Mikelek. zegoen. Zati handi bat mo ztu eta izotz puzka erama ten zuten, urtu eta edateko. omadak tartean behin, 100 kilometrora dagoen Ulan Batorrera, hiriburura, joa ten dira. Han denetik da go, baina batzuetan bertara heltzea ez da hain erraza , errepideak asfaltatu gabe daud elako, besteak beste. Oin ez, zaldiz, autoz, motorrez‌ ibiltzen dira, ahal den mo du an. ikel nomada haien izaera k harritu zuen. Isilak dir a eta "oso hotzak". Elkar agurtzeko moduak harri tu NINTZA IRURETA zuen Mikel edo hobe esa n ez agurtzeak: "Behin bai no gehiagotan zaldiz etorri takoak yurtan sartzen zir en, barrukoei kasurik egin gabe eta bertan eseri". Mukiz ap irik ere ez da existitzen. Aurpegia izoztuta izaten dute eta mukiak ere bai, gehienez ere arr oparen mahukekin ken tzen baitituzte.

U

N

M

O


ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

Erizain laguntzailea Osasun familia. A-D ereduetan

b e r r i a

berri

TITULAZIOA: Er izaintzako laguntzaile-teknikaria.

IRAUPENA: 1.400 ordu (ikasturte bat eta er di), lantegietan egiten den prestakuntza barne (400 ordu). LANBIDE ETORKIZUNAK:

Otsailaren 20an Euskaldunon Egunkaria indarrez itxi - Ospitaleko erizain laguntzailea ondoren, Egunkariaren al- Lehen artapenetako laguntzailea deko herri batzordeak sor- Kontsulta pribatue tan tu ziren herriz herri, baita - Hortz-kliniketako laguntzailea Zestoan ere. Euskarazko - Zaharren egoitzetan egunkariaren aldeko lana - Gaixoen zaintza egitea izan da hasiera-hasieratik batzordearen zeregina, eta hiru hilabete J.M.Iparragirre B.H.I hauetan horretan ibili gara, Santa Barbara Bidea z/g era bateko eta besteko eki20700U rretx u menak lantzen. Telefonoa/F axa: 9 43 721 413 - 9 43 721 403 Materialaren (kamisetak, e- posta: j miparragirre@e dunet.e s pinak, metxeroak) salmentarekin eta Eguneroren harpidetzak lortzeko lana egiAurrematrikul arako epea: ekainaren 2tik 11ra nez ekin genion, eta gaur egun ere, horretan jarraiOharra: tzen dugu, Zestoan 111 ikasleen garraiorako dirulaguntza aurreikusten da. harpidetza lortzea baita gure helburua. Bestalde, Egunkariako langileek bultzatuta, egunkari berri baterako proiektua abian da dagoeneko. Kazeta berria ekainaren bigarren hamabostaldian kalean izatea espero da, baina horretarako, jakina, dirua behar da. Euskal Herri osoan 5.000.000 euro (800 milioi pezeta inguru) lortu behar dira, eta zestoarrei 15.912,60 euro (2.647.634 pezeta) biltzea dagokigu. Dirua biltzeko kanpainaren barruan, akzioen salmentak du gaur egun lehentasuna. Horretarako, 50 eta 300 euroko akzioak jarri dira salgai (erraztasunak eman nahi dira, sei hilabeteko epean ordaintzeko aukera dago, gainera). Familia bat akzio bat, koadrila bat akzio bat lemarekin egingo dugu lan, herriko euskaltzale guztiek proiektu berrian parte hartzea baita Egunkariaren aldeko herri batzordearen asmoa. Akzioak erosi nahi izanez gero, udaletxera eta kultur etxera zuzendu zaitezkete astelehenetik ostiralera, bulego orduetan. Herri batzordekideren baten bitartez ere eskura ditzakezue akzioak. Bide batez, gogorarazi nahi dizuegu maiatzaren 31rako Egunkariaren Aldeko Eguna antolatu dugula Zestoan, eta zenbait ekitaldi egingo dela proiektu berriari laguntza emateko. Kalean jarriko ditugun kartelen bitartez jakinaraziko ditugu egun horretarako ekimenak. Bestalde, proiektu berriaren 0 alea ekainaren 14an aurkeztuko da Donostiako belodromoan egingo den festa erraldoi batean. Egunkaria aurrera!

Z

ESTOAKO

EGUNKARIAREN

be ua si k a r a r i 2002ko urrian abian jarritako Bai Euskarari Akordio eta Konpromiso Prozesua emaitzak ematen hasia da dagoeneko. Zestoan hogeita hamar eragile inguruk hartu dituzte konpromisoak euskararen normalizazio bidean: tabernak, dendak eta era askotako establezimenduak. Besteak beste, fakturak eta antzeko inprimakiak euskaratu eta ageriko idazki guztiak euskara hutsean edo gutxienez bi hizkuntzatan jartzeko konpromisoa hartu dute. Ekainaren 7an eragile horiei guztiei Bai Euskarari Ziurtagiria banatuko zaie, bakoitzak bere alorrean euskara indartzeko bidean egindako lana egiaztatzeko. Ekitaldia eguerdiko 12:00ak aldera izango da eta beste hainbat partaideren artean Xabier Mendiguren, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko idazkari nagusia, izango da hizlari.

B

ALDEKO BATZORDEA

AI

EUSKARARI JARRAIPEN BATZORDEA


J

ardunian. juan alberto

Juan Alberto Gazta単aga, Juanal lagunentzako, elkarrizketatu dugu Santa Kutzak igaro berri direnean. Nekatuta agertu da eta bulegoan sartu baino lehen bertatik irteteko irrikan. Halere, ordubete eskaini eta luze aritu zaigu dekorazio munduaz. Bere lanbidea ez ezik, bere festazaletasuna ere ezaguna dugu. Herriko jai batzordeko partaide ere bada.

A

lazne olaizola

S A N T A K U T Z A K P A S A B E R R I D I T U G U. ZE R M O D U Z I G A R O D I T U Z U Oso ondo, baina luzeak izan dira asteazkenetik hasita.... Nahikoa festazaleak gara. Santa Kutz egunean Elgoibarrera joan behar izan nuen lan bat ikustera eta, baina... beti bezala ondo. Uste dut zestoarroi gehien gustatzen zaigun jaia dela. J A I A K A L D E B A T E R A U T Z I T A, Z E R L A N A R I Z A R A E G I T E N O R A I N? Oraintxe Haron jatetxe bat amaitu dut eta Bilbon hotel bat egiten ari naiz. Urte hasieran hasi nintzen eta hotel erdia eginda beste erdia falta zait amaitzeko. Saloiak bukatu eta jatetxea falta zait. Laster 250 metro karratu dituen luxuzko suite bat egingo dut Bilboko beste hotel batean. Hiruzpalau saloi daude orain eta horiek bota eta bertan bi gela, sauna, gimnasio txikia, sukalde txikia, etab. dituen suitea taberna bat dekoratu nuen. Hortxe ikasi nuen sekula ez izango da. Beharbada bi aldiz eradela egin behar norberak nahi ez duen gauzarik. Izan biliko dute, baina Sheraton hoteere, jendea etortzen da eta "Nork egin du hau!" galdelak horrelako bat izango duenez, tzen duenean, "Juan Albertok" eta "Ba, ze itsusia den" Carltonekoek ere egin nahi dute. entzuten duzunean konturatzen zara ez duzula zure Beraiek ere badutela horrelako gustukoa egin, baizik eta nagusiak nahi zuena. Aurpeeskaintza adierazi nahi dute. Ni gia, ordea, zuk eman behar duzu. Nagusiak honela eta gustura nabil, lan ezberdinak dihorrela egin behar duzu esaten didanean, ea zertarako ra. Etxeetan, askotan, ez duzu podeitu didan galdetzen diot. Edota, bestela, egingo diosibilitate handirik nahi duzuna egidala esan, baina nire izena ez aitatzeko eskatzen diot. teko eta horiek lan onak izaten dira. Etxeetan ez dit axola, ni ez bainaiz han biziko. Nire laZ E I N I Z A N Z E N E G I N Z E N U E N L E H Ena, kasu horretan, iritzia ematea izan ohi da. Tabernak, N E N G O L A N A ? Arozenan jardun ninaldiz, beste gauza bat dira. Jende asko joaten da haiek tzen, baina etxeak egin nituen, batik ikustera. bat. Ostalaritza munduan Azpeitiko ZURE LEHEN LAN HARTATIK GAUR EGUNERA ZER ALDAKETA Olakor kafetegia. Aldi berean Azkoitian E M A N D I R A ? Duela hamar urte pentsatuta neuzkanak egin ditut orain. Gauzak aldatu dira, bai, baina aldaketak ez dira gogorrak izan. Esaterako, orain egiten ditudan gauzak askoz garbiagoak dira. Lehen rococo ziren, nolabait esatearren. Nire ustez dena nahastu samar daJ A I A K?


5 1

go. Leku berrietara joaten zara eta oso kargatuta dauden lekuak ikusten dituzu. Nola liteke gaur egun hain gauza kargatuak egitea? Hori da. Ni aldatu naiz, baina dekorazio kontua ez. Bartzelonan, Madrilen eta baita Bilbon ere aldaketa handiak gertatu dira. Bilbon hori nabarmena da Guggenheim zabaldu zutenetik. Dena diseinu italiarra da, dagoen modernoena. Bilbotik aterata, ez dago aldaketa handirik. Ahaleginak egiten dituzu, baina nagusiak edota bezeroek ez dute nahi izaten. Z E I N D I R A G A U R E G U N G O J O E R A K ? Orain artekoa minimalismoa izan da, hau da, horma garbiak, sabaian plaka bat bakarrik eta argiak sartuta. Orain, ordea, italiarren joera bestelakoa da. Leku oso kargatuak. Sofatan estanpatuak, damaskoak sartzen hasi dira. Oso zaila da, gauza hutsak edukitzera ohitu gara. Hemendik bost urtera papereztatuak nagusituko dira, orain hogei urte ikusten ziren haietakoak. Egurra ere asko sartzen da orain, ohol handiak eta moldurarik gabekoak. Gero, modan bezala, zuk nahi duzuna hartzen duzu. E T X E A N G O R D E T A D I T U G U N A K E Z D IT U G U B O T A K O, H O R T A Z. BA D A E Z P AHainbeste gauza etortzen dira kanpotik, ezin da bestelako gauza askorik D A E R E E S A N N A H I D U T. egin. Oso zaila da. Nik bi aldizkari begiztatzen ditut, zineman eta telebistan L A G U N B A T E K E S A N D I T G A L D E T Z Eagertzen diren dekorazioetan fijatzen naiz. Informazio hori guztia daukat KO EA EUSKAL HERRIAN BADAGOEN eta nahi gabe ere, hori guztia atera egiten zaizu. Jarriko banintz beste zerbait B E R T A K O E S T I L O R I K ? Orain ez. Zer egitera egingo nuke, baina beste jende bat dago atzetik, hau eta bestea ikusi estilo dagoen pentsatzen hasten badut hemen esanez. gara, rustikoan zer edo zer. AdibiOrain gutxi Milanen izan naiz altzariak ikusten. Margotzen hasten naizenedez, taberna tematiko horiek. Donosan, han ikusitako estilokoak ateratzen zaizkit. Azkar aldatzen duen pertsona tiara, Azpeitira nahiz Jerez de la naiz. Oraintxe rustikoak egiten jarduten dut urtebetean eta ondoren beste Fronterara joan, denak berdinak dira. puntako gauzak egiten hasten naiz. Horregatik gustatzen zait nire lana. Niri hori ez zait gustatzen. Beharbada Z E I N D A D E K O R A T U D U Z U N L E K U R I K B I T X I E N A ? Zarauzko etxe bat. Saloia globalizazioaren eragina izango da. Ez koskan zegoen, eskailerekin. Halere, etxeetan ez zait momentuko gauzak dakit. Hemengo taberna askok habeak egitea gustatzen. Gainera, nire bezeroak ez dira multimilionarioak izaten, dituzte eta horri euskal estiloa deitzen eta orain ondo dagoena hemendik hamar urtera ere egoki egongo dela pendiote. Hori al da benetan? Bi lauburu tsatu behar dut, tapizatua eta horrelako gauzak aldatuta. Proiektu bakoitzaipini eta hori al da? Nire ustez ez, hori ren aurrean aldaketa ugari egiten ditut, bakoitza ahalik eta bitxien uzteko. estilo rustikoa da. Esate baterako, laubuZ E R D E K O R A T Z E A G U S T A T U K O L I T Z A I Z U K E E T A N O L A ? Lehen aipatu dudan ruak kendu eta toreroen kapotea ipini, suite hori. Dirua eta metroak ez dira arazo izango. Gainera, 250 metro, baina albero kolorez margotu eta tapa, taberna sauna sartzen ez zaidalako ondoko gela bota behar dela esaten badiot ere, itxura hartuko luke. bota egingo du. Hori horrelako leku batean egin dezakezu. Eta nola? Oso xume eta dotore. Dena italiarra. B A T Z U K P E N T S A D E Z A K E T E D E K O R A T Z A I L E A K O N T R A T A T Z E A J E N D E G U T X IR E N E S K U E G O N D A I T E K E E L A . Z U K Z E R I R I Z T E N D I O Z U ? Ez zait iruditzen hala denik. Jende asko hurbiltzen da nigana iritzi eske. Etxeko kontuak egiteko ez da garestia. Obra bat egiten ez badut edota txikia bada, baina altzariak erosten badizkidate, ez dut lan hori kobratzen. Nik altzariak kobratzen ditut kasu horretan. Aukera asko dago. Norbaitek etxe zaharra bota eta beste banaketa bat egin nahi badu, baina altzaririk ez du erosi nahi gero erabakiko duelako, kasu horretan nire lana kobratu egiten dut. Garestia? Ez dut uste. Batzuk beren kontura hasi eta hanka sartze handiak egiten dituzte. Orduan zer egin dezaketen galdezka etortzen dira eta hor bai ez dagoela aukerarik. Z E R A L D A T U K O Z E N U K E H E R R I A N ? Gauza asko!!! Azken aldian egin dituzten ia etxe guztiak. Azpi guztiak garajez beteta daude, Gurutze erdian garaje sarrera... Lajaia ere konpontzeko egin behar zela, eta granitozko lurra ipini zuten. Min egiten didate gauza horiek guztiek. Zestoa zatartzen ari dela uste dut. Nik ez dakit udalak ez duen begiratzen. Gauzak estetikari begiratu gabe eta pentsatzeke egiten direla uste dut.


ud aletik AP

IRILAREN

Geure teilatuari harrika

Bidegorria zaindu eta...

2 4K O

O H I K O U D A L B A-

TZARREAN HAINBAT GAI J O R R A T U Z I R E N.

• G egikaritza unitateaURUTZE ALDEKO

ren kudeaketa urbanistikorako sistema aldatzea behin betiko onartu zen. Konpentsazio erako sistemaren ordez kooperazio sistema ezartzea onartu zuen udal batzarrak. Eraikinaren egoera ikusita, lanak lehenbailehen egin daitezen, udalak esku hartuko du. X A T A R T E G I A. Gaur egun dagoen eremutik txatartegia Iraetako Nagusikoa industriguneko albo batean birkokatzeko proposamena onartu zen. Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundian tramitean dagoen Arau Subsidiarioen aldaketarako espedientea behin betiko onartutakoan emango litzaioke babesa Plan horri. NGURUGIRO

•A

...seinaleak errespetatu

•T •I

rugiro Teknikari berriak lanaldi erdiz (%50) urtebeteko kontratua izango du. Zerrendan bigarren gelditu dena, ordezkapenetarako izendatua geratu da. R R O A. Udalerriko zenbait gunetako izen ofizialak onartu ziren: Arroa Goia, Arroa Behea, Arroa Erreka eta Idiakaitz. Proposamenak Kultura Batzordean eta Euskara Aholku Batzordean aztertu ondoren iritzi ezberdinak azaldu ziren. Euskaltzaindiaren proposamenaren arabera, Arroagoia, Arroabea eta Arroaerreka idatzi beharko litzateke. Arroa Goiko eta Arroa Beheko herritarren iritziz, berriz, aparte idatzi beharko litzateke. Kultura Batzordeburua Euskaltzaindiak proposaturikoaren alde agertu zen erakunde bakoitzak bere irizpide propioak erabili beharrean batasunaren izpiritua mantendu beharko lukeelako. Azalpen guztiak eman ondoren, bertaratutako zortzi zinegotzietatik zazpiren aldeko botoekin eta Kultura Batzordeburuaren aurkako botoarekin izen ofizial bezala, honako hauek onartu ziren: Arroa Goia, Arroa Behea, Arroa Erreka eta Idiakaitz.

T E K N I K A-

R I P O S T U A. Lehiaketaoposiziora 31 pertsona aurkeztu ziren eta azken froga bi pertsonak gainditu zuten. Oposaketan eta lehiaketa fasean lorturiko puntuak batu ondoren, Izaskun Larrañaga Bergarak 14 puntu eskuratu zituen eta Gloria Hidalgo Benitezek 12,5 puntu. Ingu-

MA

B E R E Z I A.

Ud

IATZAREN

2K O

UDAL BATZAR

albiltzak aurkeztutako mozioa aho batez onartu zuten. Udal batzarrak Udalbiltzaren sorreran udal hautetsiek bere egindako bost ardatzak (1999ko otsailaren 6an Iruñean onartua) eta Euskal Herriaren aitortza ekarriko duen dinamika nazionalen aldeko apustua onartu zituen.


ma 23

LARUNBATA

IGANDEA

Xoxoteko eguna. OSTIRALA

Gaztetxeak antolatutako laburmetrai lehiaketako sari banaketa, bertan ikuslegoaren saria ere aukeratuko delarik.

31

Bai euskarari diote.

LARUNBATA

Etengabe gehitzen ari dira eragile berriak akordiora Karmele ileapaindegia Koro ileapaindegia Onenak altzari denda Caravan Park San Juan Egoitza Residencia Guisasola Egoitza Zestoako Herri Ikastetxea

ek 02

AINA

ASTELEHENA

Odol ateraldiak anbulategian arratsaldeko 19:30etik aurrera.

07

LARUNBATA

12:00etan Bai Euskarari Ekitaldi nagusia. Eragileei Bai Euskarari Ziurtagiri banaketa. Kontseiluko Xabier Mendiguren hizlari. 22:00etan Itxaropena dantza taldearen emanaldia kiroldegian.

Euskara Aholku Batzordea

•20:30ean, or-

Egunkariaren aldeko eguna. gano eta txistu kontzertua Garikoitz Mendizabal eta Mari Karmen Azpeitiak eskainia (Kutxa eta Zestoako Udalaren laguntzarekin).

08

IGANDEA

Agiro mendi taldeak antolatuta Aralarrera egun pasa. Zikloturisten irteera Lizarrara.

12

OSTEGUNA

Gimnasiako ikasturteari bukaera emateko, 3. adineko Zestoa bertako eta Arroabeko taldea Aittolara joango dira bazkaltzera.

OSTIRALA

20:30ean, organo kontzertua Jose Manuel Azkuek eskainia (Donostiako Santa Maria Basilikako organista titularra).

25 30

1

IATZA

Bagoazen Ekitaldia plazan. 20:00etan, bertsolariak, magoak, kantaldia eta hizlaria. Ondoren afaria: arkumea burduntzian. Gaztetxeak antolaturiko laburmetraien lehiaketara aurkezteko azken eguna.

24

uskaraz bizi nahi dugu eta...

7

agenda

e

13

OSTIRALA

Ertxiña Musika Eskolako ikasleek ikasturte bukaerako jaialdia izango dute Kultur Etxeko Ekitaldi Aretoan arratsaldeko 18:00etan.

14

LARUNBATA

Musika Eskolaren ikasturte amaiera dela-eta, Ertxiña musika bandak emanaldia eskainiko du plazan arratsaldeko 18:30ean eta ondoren trikitixa eta panderojoleak ere izango dira.

15

IGANDEA

Agiro Mendi Taldeak VI. Ibilaldi Neurtua (Zestoako Mugak) antolatu du.

20

OSTIRALA

22:00etan “Ondo esan beharko” antzerki emanaldia Kultur Etxean. Parte hartzaileak: Ramon Agirre eta Joserra Senperena. “Ondo esan beharko” ez da kontzertu bat, edo agian bai. Ez da komedia bat, baina antzekoa bai. Guzti horren nahasketa da: blues, kopla zaharrak, pasarte pseudo-biografikoak, rock-and-rolla, katxondeoa... Eta entsaladaren osagarri nagusi gisa umorea.

23

ASTELEHENA

San Joan Bezpera. IV. Uztapide Bertso Paper Lehiaketaren sari banaketa. Bertsolariak eta trikitilariak. 22:30ean San Joan sua, dantzariek alaituta, plazan. Gauean zehar txaranga.

• •


Z

zestoakoorganoa

estoako organoak 75 urte beteko ditu abuztuan. 1928an egin zuten Azpeitiko Puignau y Olaciregui etxean. Ez da, beraz, hain zaharra. Baditu anaia nagusiak ere. Bertatik bertara bizi dira eta sano-sano daude: Aizarnakoak 211 urte ditu eta Loiolako Basilikakoak 115. Zestoakoa, organo mekaniko guztiak bezalaxe, tresna konplexua eta delikatua da. Mugitzen ari dela nekatu egiten bada edo jotzen ari dela eztul txiki bitxiren bat ateratzen bazaio, laguntza behar izaten du berehala. Berriro jotzen hasteko moduan uzten dutenean, orgaestoako Parrokiako organoa 1784ko idazki batzuetan aipanoa, esker onekoa beti, soinurik onenak hastzen da lehen aldiz. Urte hartan Juan Bautista de Lizaso, herriko hauten da sortzen, indartsuago, ozenago eta birren maisua, Arantzazuko Santutegian zegoen organoa jotzen ikasten kainago jotzen, alegia. eta gutuna bidali zion udalari, beste bi hilabetez bertan jarraitzeko Zestoako organoa elizako egitura kontuan baimena eskatzeko. Horra zer erantzun zion Udalak: "…puede estar hartuta egin zuten. Gainera, horrelako tresnak seis meses, pues quanto más se avilite, tanto será el honor de la villa el teneria artisautza-lanak izaten direnez, ez daude bi le un jugeto capaz en el dicho ministerio…". Badira datarik gabeko beste organo berdin, ez dute parekorik; gurea, behibi gutun ere. Batek Don Manuel Egaña bikarioaren sinadura darama: nik behin, halaxe da. Dena den, ezaugarri koorganoa ongi ez zegoela eta konpontzea komeni zela dio, Batzar Namunak badituzte. Azken finean, tutuak, hausgusietan jo ahal izateko. Kostua 4.000 erreal ingurukoa izango zela ere poak, hagak eta teklatuak higiarazten dituen adierazi zuen. sokak dira organoen oinarriak. Bigarren gutuna Francisco Ulaciak, presbitero organo-joleak, idatzi Gure organoak 61 notako bi teklatu ditu eta zuen. Organoa oso gaizki zegoela, egun batzuk lehenago jotzeari utzi oinekin jotzen den 30 notako beste bat. behar izan ziola eta hots zakarrak eta disonantziak ateratzen zituela Zestoako organoak mila eta ehun bat tutu dizioen bertan. Hain soinu itsusiak sortzen zituenez, eliztarrek elizkizutu, eta metalezkoak edo egurrezkoak dira. Tunetan asaldatu eta debozioa galtzen zutela gaineratzen zuen, eta Jautuetan hauspoetatik datorren aire-korrontea naren Handitasuna ahots harmoniatsuekin goraipatu beharrean, orgasartzen da azpialdetik; atal horri oina deitzen noaren soinu zakarrak eskaintzen zitzaizkiola. zaio. Korronteak aire-kamera igarobide estua Urteen poderioz, edo agian gauzak aldatu egin zirelako, mila eta bezeharkatzen du. Argia deritzan zulotxotik atederatziehungarren urtearen hasieran "organoaren eta konponketen alra eta alakaren kontra jotzen du; orduan, tutudeko" batzordea sortu zuten, parrokiako abesbatza buru zutela, elizako airea dardarka hasten da. ra beste organo bat ekartzeko. Gure organoaren tuturik altuenek 16 oin Aurrekontua 40.000 pezetakoa zen eta herritarren ekarpenekin, udala(5,28m) dituzte; horixe neurtzen du organoaren dirulaguntzarekin eta batzordeak udaldietan antolatu zituen jaialren altzari osoak. dietan bildutakoarekin ordaindu zuten. Jakinekoa da 1927ko irailaren 15ean "On-egintzako Gau Handia" antolatu zutela Bainuetxeko Ekitaldi Aretoan, organoa egiteko dirua lortzeko. Kanpotarrei dohaintzetan esku zabalak izateko eskatu zieten: "han recobrado aquí la salud gracias a la fuente milagrosa que Dios ha colocado en ella". Dirudienez, Sigüenzako Gotzainak bainuetxean egindako egonaldia aprobetxatu zuten, propagandan bere izena aipatu baitzuten. Ez dakigu zenbat bildu zuten jaialdietan, baina ezbairik gabe aurrekontuko diru gehiena herritarrek emango zuten, betiko moduan. Azkenean, 1928ko abuztuaren 5ean inauguratu zuten organoa. Ordutik hona elizako gangak bere soinu harmoniatsuez bete dira eta meza, ezkontza, bataio, hileta eta bestelako elizkizunetan jo du.

Z

historiaapurbat(*)

(*) GIPUZKOAKO ORGANOAK - KUTXA FUNDAZIOA

J

ulian Serrano


9

Arrauna

1

gaztegiro

Kantauri itsas bazterrean, eta batez ere Euskal Herrian egiten den kirol bat da. Kirol honen sorrera arrantzaleen eguneroko lanean dago. Hartutako arraina saltzeko orduan lehena lurreratzen zenarentzat izaten zen salneurri onena, eta horrek, izugarrizko lehia sortzen zuen arrantzaleen artean. Gai honetaz gehiago jakin nahiean, arraun mundua oso gertutik ezagutzen duen Joxeba Aristirengana jo dugu.

Zein dira arau aipagarrienak? Lurralde bakoitzak bere arauak izaten ditu. Baina aipagarrienak, adibidez, linean daudela patroiak estatxari helduta egon behar dutela bakoitzak bere kaletik joanaz , baina estropada batzuetan onartzen dute azkenengo luzean nahi den kaletik joatea. Estropada bat irabazi ezkero zein sari ematen dute? Irabazleari ikurrina eta dirua, bigarren eta hirugarrenari kopak eta dirua eta beste guztiei dirua. Noiz irabazi zenuten azkeneko traineru txapelketa? Traineruetan inoiz ez, baina trainerilletan helduen mailan bi irabazi ditugu. Azkenegoa lehengo urtean, gazte-kategorian Noiz sortu zen Zumaiako arraun taldea? Orain dela 27 urte. Gertaera aipagarririk gogoratzen al duzu? Behin, Donostian, estropada bat jokatzen ari ginela izugarrizko galerna atera zuen. Ontzian bi pertsonak bakarrik igerian eta ontzia urez betetzen ari zen, ontzia arindu zedin igerian genekien biok salta egin genuen uretara. Zenbat talde daude Euskal Herrian gutxi gorabehera? Hiru lurraldeak elkarrtuta 26 klub Ba al dago teknika berezirik? Afizio handia izatea, gogoa eta lagun artean ondo kompontzea Olatua hartzeko momentuan zer egiten da? Olatua ikusitakoan abiadura igo behar da Zein entrenamendu mota egiten dira? Neguan hasten gara eta egunero egiten ditugu .Astegunean lehorrean eta astebukaeretan uretan .Udaberrian uretara gehiago dedikatzen gara..... Zer ikusirik ba al du itsasoaren egoerak estropadetan? Bai, handia. Zein itsaso duzue gogokoena?Zergatik? Zakarra , ohituta gaudelako

A

I N H O A,

AM A I U R, MA R T I N, EG O I T Z

ETA

MILAGROS


zerbitzuak

E R A K UN D E E D O T O K I P UB L I KO A K

udaletxea udaltzaingoa gizarte zerbitzuak kultur etxea liburutegia hilerrietako zerbitzua asteburuetan:

larunbata: 18:00-20:00, igandea: 8:00-10:00

musika eskola jubilatu eta pentsiodunen elkartea san juan egoitza sastarrain baserri eskola gizakia helburu parrokia postetxea suhiltzaileak zerga bulegoa inem urkome lapatx zabortegia kiroldegia ertzaintza

OSASUNA

anbulategia farmazia gurutze gorria anbulantzia dya anbulantzia larrialdiak

KOMUNIKABIDEAK

DV berriemailea Arrate Irratia berriemailea Loiola Irratia

IKASTETXEAK

Zestoako herri eskola ikasberri ikastola iraurgi urola ikastola

GARRAIOAK

eusko tren la Guipuzcoana pesa piper u. elkartea

TAXIAK

patxi Arregi "lopene" joxe mª Olaizola (uztapide)

FARMAZIAK

maiatzaren 19tik 25ra z u r u t u z a (zestoa) portale kalea, 1 maiatzaren 26tik ekainaren 1ra o t a ñ o (zumaia) E. Gurrutxaga Enp. ekainaren 2tik 8ra a j u r i a (zumaia) Harategiko, 2 ekainaren 9tik 15ra z u r u t u z a (zestoa) portale kalea, 1 ekainaren 16tik 22ra m u t i o z a b a l (zumaia) alai, z/g

autobusak 943 656 943 943 943 656 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

943 943 943 943 943 943 112

147 784 147 147 147

010 867 132 123 062

784 869 147 911 147 091 147 019 148 115 148 069 147 001 147 621 151 313 811 368 140 402 816 500 815 505 147 942 851 000

897 080 147 006 813 297 222 222 813 849 464 622

943 147 133 943 812 632 943 814 458 943 943 943 943

902 943 902 943

147 977 151 246 810 210 150 228

543 210 811 159 101 210 852 587

607 186 006 670 431 906 943 147 006 943 861 104

636 829 242 943 147 006

636 829 242

JOATEKO

zestoa-donostia astegunak:

larunbatak: igandeak eta jaiegunak: oharrak::

zestoa-azpeitia astegunak:

asteburua eta jaiegunak: zestoa-zarautz astegunak: asteburua eta jaiegunak: zestoa-zumaia astegunak:

asteburua eta jaiegunak: oharra::

zestoa-zumarraga astegunak: asteburua eta jaiegunak: zestoa-bilbo-leioa astegunak: ITZULTZEKO

donostia-zestoa

astegunak:

larunbatak: igandeak eta jaiegunak: oharrak:

azpeitia-zestoa astegunak:

asteburua eta jaiegunak: zarautz-zestoa astegunak: asteburu eta jaiegunak: zumaia-zestoa astegunak:

asteburu eta jaiegunak: oharra:

zumarraga-zestoa astegunak: asteburu eta jaiegunak: leioa-bilbo-zestoa astegunak:

la guipuzcoana 7:02(1)/07:52/8:22(1)/9:12(1)/10:12/13:22(1)/ 14:12(1)/15:22/16:22/18:57(2)/19:57(2) 07:52/10:12/13:52/15:22/16:22/19:27 15:22/19:27 (1) “este”tik pasatzen da. (2) sarrera amaratik. (3)eskola egunetan.

eusko tren 6:15/6:45/7:15/8:15/9:15/10:15/11:15/12:15/13:15/ 14:15/15:15/16:15/17:15/18:15/19:15/20:15/22:15 6:50/7:30/8:30/10:30/11:10/12:30/13:10/14:30/16:30/ 17:10/18:30/19:30/21:30 la guipuzcoana 6:45/8:35/10:45/13:30/15:15/18:15 15:45/18:15/20:15

euskotren 6:40/7:20/8:25/9:20(1)/10:20/11:20/12:20/13:20/14:20/ 15:20/16:20/17:20/18:20/19:20/20:20/21:20/22:20 7:35/9:35(1)/10:35/11:55/12:35/13:55/14:35/16:35/ 17:55/18:35/20:35/21:35/22:15 (1) Aizarnazabaletik pasatzen da.

euskotren 6:45/8:15/ 1:15/12:15/14:15/16:15/18:15/19:15 7:30/8:30/10:30/12:30/ 14:30/16:30/18:30/19:30 piper unibertsitarien elkargoa 6:25/7:10/9:00(astelehenetan)/13:10 la guipuzcoana

7:50/8:50/11:05/12:05/13:05(1)/14:05(1)/15:05/ 17:30/18:30(1)/19:30(1)/20:00(3)/20:30 8:50/12:15/14:30/16:00/18:00/20:00 18:00/20:00 (1) eskola egunetan “este”tik pasatzen da. (3) eskola egunetan.

eusko tren 6:30/7:10/8:15/9:10/10:10/11:10/12:10/13:10/14:10/ 15:10/16:10/17:10/18:10/ 19:10/20:10/21:10/21:50 7:25/9:25/10:25/12:25/13:25/15:25/16:25/18:25/ 20:25/21:25/22:20 la guipuzcoana 7:15/9:00/ 11:15/14:00/16:00/18:45 16:30/19:00/21:00

euskotren 6:00/6:30/7:00/8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00(1)/ 14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/21:00/22:00 6:35/7:30/8:30/10:30/11:30/13:30(1)/14:30/18:30/ 19:30/21:30 (1) aizarnazabaletik pasatzen da.

euskotren 7:35/9:30/11:30/13:30/14:30/15:30/17:30/19:30/20:30 8:45/9:45/11:45/13:45/ 15:45/17:45/19:45/20:45 piper unibertsitarien elkargoa 12:55/14:00/ 18:00/20:00

29 - 2003 maiatza  

deskribapena