Page 1

Tema: BINDEVÆV Kroppens SPINDELVÆV: Et elastisk og stærkt væv med stor

betydning for dit velbefindende / Lilly Nilsson

Phytoterapi: Urter, der styrker og støtter dit bindevæv / Marianne Schmidt Cupping-terapi: Sæt ”tryk” på din behandling —

Vakuum har stor udrensende effekt./ af Lilly Nilsson

DAKOBE GENERALFORSAMLING 2018 - Beslutningsreferat fra generalforsamlingen

- Formandens beretning

GDPR —

ISSN: 2596-4739

Ny EU forordning, der berører os alle. Træder i kraft sidst i maj

249/2018


DAKOBEs bestyrelse, Etisk Råd og tillidsfolk Bestyrelsesformand Rie Brandenborg

Næstformand Dorte Merete Malmgren

Sct. Georgs Have 25

Hillerødvej 121

3060 Espergærde

3300 Frederiksværk

e-mail: rb@dakobe.dk

Tlf. 47777818 E-mail: dm@dakobe.dk

Bestyrelsesmedlem Kristian Kuch Nielsen

Bestyrelsesmedlem og kasserer

Vesterbrogade 8 st.tv

Pia Mariah Hansen Margrethevej 10 4690 Haslev Tlf. 56312689 e-mail: pmhh@dakobe.dk

9400 Nørresundby 41262848 e-mail: kkn@dakobe.dk Bestyrelsesmedlem og Ansvarshavende redaktør Lilly Nilsson Højbjerg Huse 4 8840 Rødkærsbro

Bestyrelsesmedlem Leo Tronier

Foto kommer

Tlf. 28 33 77 06

Menstrup Bygade 20 4700 Næstved 35100559 e-mail: lt@dakobe.dk

redaktion@dakobe.dk / ln@dakobe.dk Suppleant Marianne Schmidt

Sekretariat

Hasselhaven 1

Laila Sonnichsen

6330 Padborg

Østre Havnevej 12-1,

40631950 e-mail: ms@dakobe.dk

4400 Kalundborg Tlf. nr. 70 20 70 45 e-mail: sekretariat@dakobe.dk

Intern kritisk revisor Shila Jensen Røsnæsvej 109 4400 Kalundborg Tlf.: 50 56 98 65 e-mail: shilabirgitte@yahoo.dk ER-Formand Bodil Møbjerg Valløvej 34 2700 Brønshøj 23 26 73 60

ER-medlem Merethe Erbs

Foto kommer

Vedbøl Alle 2 2770 Kastrup e-mail: me@dakobe.dk

e-mail: bm@dakobe.dk ER-medlem Karin Køie Gammelmosevej 205 2800 Kongens Lyngby 44 44 73 53 (bedst 9-13)

ER-suppleant Anne Bornhøft Mikkelsen

Foto kommer

e-mail: kk@dakobe.dk

2

Sanatorievej 28 7140 Stouby 61688536 e-mail: ab@dakobe.dk

249/2018


Leder v. DAKOBEs formand

April synger på sidste vers, og vejrmæssigt har den bragt lidt af hvert, lige fra snestorm til metrologiske sommerdage, og der venter forhåbentlig adskillige flere af disse. D. 17. marts afholdt DAKOBE sin årlige generalforsamling i Århus. Tak til de medlemmer der deltog. Forud for generalforsamlingen var der foredrag med Susanne Christensen, GTM Accelerator, om EU’s databeskyttelsesforordning, som træder i kraft d. 25. maj, hvilket var en informativ introduktion til den nye lovgivning. Denne indebærer at vi skal lave procedurebeskrivelse af de persondata vi registrerer og hvordan vi behandler dem. På generalforsamling tog vi afsked med Ulla Andrews, som har været næstformand i mange år – tak for din store indsats gennem årene. Efter generalforsamlingen havde vi et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor de nye medlemmer blev budt velkommen: Leo Tronier og Kristian Kuch Nielsen begge valgt for 2 år og Marianne Schmidt suppleant valgt for 1år. Så bestyrelsen består nu af: ŠŠRie Brandenborg, Formand ŠŠDorte Malmgren, Næstformand ŠŠLilly Nilsson, Bestyrelses medlem og Ansvarlig Bladredaktør ŠŠPia Mariah Hansen, Bestyrelsesmedlem ŠŠKristian Kuch Nielsen, Bestyrelses medlem ŠŠLeo Tronier; Bestyrelsesmedlem ŠŠMarianne Schmidt, Suppleant

Valg af medlemmer og suppleanter til Etisk Råd: ŠŠBodil Møberg blev genvalgt som formand for Etisk Råd ŠŠDortebet Suel udtrådte af Etisk Råd ŠŠMerethe Søndergaard Erbs blev genvalgt til Etisk Råd ŠŠAnne Bornhøft Mikkelsen blev valgt som suppleant i Etisk Råd Den nye bestyrelse har afholdt sit første bestyrelsesmøde, og der venter et spændende arbejdsår, hvor vi i første omgang vil arbejde på at komme på skolebesøg, med henblik på information vedr. DAKOBE – i den forbindelse er vi ved at udarbejde en brochure om fordelene ved at være medlem i DAKOBE. Det skal også nævnes at vores forretningsfører, Søren Hansen er fratrådt sin stilling: Det betyder at de opgaver der tidligere blev udført af Søren Hansen, nu lægges tilbage i sekretariatet. I april mødtes hele DAKOBE til den årlige konference, hvor det kommende års indsatsområder afklares og der informeres på kryds og tværs mellem sekretariat, etisk råd og bestyrelse. Et givende og berigende tiltag for DAKOBE. Styrelsen for Patientsikkerhed godkendt i februar DAKOBE til at RAB-registrere Kranio Sakral Terapeuter, KST. Så nu kan DAKOBE RAB-registrerer i 9 forskellige behandlingsformer.Velkommen til DAKOBE Sluttelig ønskes alle en fantastisk sommer Rie Brandenborg

249/2018

3


DAKOBE nr. 249 Alt det med småt... DAKOBEs telefonnummer: 70 20 70 45 Sekretariat: DAKOBE Danmarks komplementære behandlere Telefontid: mandag-fredag, 10-12 Østre Havnevej 12-1, 4400 Kalundborg, Telefonnummer: 70 20 70 45, e-mail: sekretariat@dakobe.dk Ansvarshavende redaktør: redaktion@dakobe.dk Grafiker/layouter og boganmeldelser / Ellen-Birgitte Zorn, Robert Jacobsens vej 16Z, 1.2, 2300 København S, tlf. 31 67 34 54 / redaktion@dakobe.dk Website; www.dakobe.dk Bladet DAKOBE udgives af Danmarks komplementære behandlere i Danmark. Oplag Bladet trykkes i oplag på 700 eksemplarer og udkommer 4 gange årligt

Eftertryk tilladt med kildeangivelse, efter indhentet tilladelse hos forfatter eller redaktionen. DAKOBE er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at RABregistrere akupunktører, hypnoterapeuter, kinesiologer, massører, zoneterapeuter, KST og psykoterapeuter og behandlere, der arbejder med Body-SDS og manuvision. Alle DAKOBEs aktive behandleres baggrund og uddannelse er undersøgt og godkendt inden deres optagelse i foreningen. En eventuel klage over et af DAKOBEs aktive medlemmer, skal sendes skriftligt til formanden for DAKOBEs Etiske Råd, Bodil Møbjerg, se adressen under DAKOBEs tillidsfolk. Annoncerne i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for DAKOBE holdning, men står for annoncørens egen holdning. Der tages forbehold for taste- og trykfejl.

DAKOBE nr. 247 Tema: Bindevævet Indholdsfortegnelse: DAKOBEs bestyrelse, Etisk Råd og tillidsfolk......................................................................................... 2 Formandens leder ..........................................................................................................................................3 Beslutnngsreferat fra generalforsamling 2018 ........................................................................................... 6 Formandens beretning ................................................................................................................................. 8 Bindevæv/fascia – kroppens SPINDELSVÆV / af Lilly Nilsson .................................................... 10 Phytoterapi - urter til bindevævet / af Marianne Schmidt.....................................................................11 Cupping-terapi / af Lilly Nilsson............................................................................................................. 15 GDPR - General Data Protection Regulation ....................................................................................... 18 Godt at vide fra Etisk Råd /af Dortebet Suel........................................................................................ 20 Bogliste ......................................................................................................................................................... 24

4

249/2018


Fra redaktøren: I dette nummer kan du læse om det vigtige og stærke bindevæv. Noget der er stor fokus på i disse år både indenfor diverse behandlingsmetoder og træningsmetoder. Bindevævets funktion ligger i ordet: det BINDER alt i kroppen sammen og har afgørende betydning for dit velbefindende både fysisk og psykisk. Er dit bindevæv blevet stift og sejt kan det bl.a. afhjælpes med Cupping Terapi – en ældgammel behandlingsmetode, hvor vakuum løsner ved at øge blodgennemstrømningen i vævet. Læs mere om dette i bladet og læs også om hvilke urter, der er gode til dit bindevæv. Næste nummer af DAKOBE bliver om stress og meditation/mindfullness, hvis du har nogle gode input til disse emner, hører jeg gerne fra dig!! HUSK : trykte artikler honoreres. Send også gerne kommentarer, boganmeldelser eller andet, der have interesser for DAKOBES medlemmer, på mail til: redaktion@dakobe.dk Rigtig god læselyst ønskes du af Lilly Nilsson

DAKOBE, datoer i 2018

Annoncepriser, DAKOBE 1/1 side (15.8 x 22.3 cm) 3.500 kr.

Udgivelse og deadline

DAKOBE nr. 250/2018 udkommer medio september Deadline 25 august DAKOBE nr. 251/2018 udkommer medio november Deadline 25. oktober Såfremt der er rettelser til navn eller adresseregistrering bedes disse sendt til: DAKOBE Sekretariat Østre Havnevej 124400 Kalundborg Tlf.: 70 20 70 45, E-mail: sekretariat@dakobe.dk

1/2 side (15.8 x 11.1 cm) 1.900 kr. 1/4 side (7,9 x 11,1 cm) 1.000 kr. 1/6 side (7,9 x 7,4 cm) 550 kr. 1/9 side (4,9 x 7,4 cm) 450 kr. Annoncepriserne er excl. moms og gælder for trykklart materiale. Gentagelsesrabat: Ved 2 fortløbende og enslydende annoncer gives 10% rabat. Ved 4 fortløbende og enslydende annoncer gives 20% rabat. Aktive medlemmer får 50% rabat på annonceprisen. Der kan maximalt opnås 50% rabat på annonceindrykninger.

249/2018

5


/// Generalforsamling 2018

6

249/2018


/// Generalforsamling 2018, fortsat ...

249/2018

7


/// Generalforsamling 2018

Formandens beretning Generalforsamling den 17. marts 2018 i Aarhus Bestyrelsen ŠŠVi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, heraf 1 skypemøde ŠŠUndertegnede og Ulla Andrews, næstformand, deltog ved repræsentantskabsmøde i Sundhedsrådet, Odense, d. 18. maj 2017 ŠŠUlla Andrews deltog i møde i Sundhedsrådet, ang. orientering om den nye persondataforordning ŠŠBestyrelsen har været ramt af langtidssygemeldinger fra bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at vi desværre ikke har haft mulighed for at følge planen om at arbejde med de ”Fyrtårne” som vi præsenterede ved den seneste generalforsamling, bl.a.: • Skolebesøg • Ambassadører • Netværksmøder afholdt af ambassadører • Tilbyde kurser/efteruddannelse • Seminarer /webinar Målet og intentionen er stadig aktuelt.

Sekretariatet ŠŠDAKOBE har oplevet en medlemstilgang over det seneste år på 12 %, og tæller nu 650 medlemmer ŠŠVi udvider arbejdskapaciteten i sekretariatet med en kontormedarbejder, 12 timer om ugen med mulighed for øgning af det ugentlige timetal til 20 timer ugentlig, i forhold til stigende arbejdsopgaver i sekretariatet ŠŠAlle dokumenter vedr. dokumentationer, ansøgninger mv er nu digitaliseret.

Nyt image ŠŠNavneskift til DAKOBE, Danmarks Komplementære Behandlere, som vi oplever der er

8

taget godt i mod, og samtidig er DAKOBE en mere tidssvarende beskrivelse ŠŠNu har DAKOBE også en Facebookside og en Facebookgruppe til fri debat og opslag.

Hjemmesiden ŠŠDen nye hjemmeside er i luften, med intranet til DAKOBEs medlemmer ŠŠHjemmesidens implementering er desværre ikke helt færdig endnu og vi arbejder på højtryk for at rette de sidste fejl omkring hjemmesiden. Vi melder ud i et nyhedsbrev og på FB, når vi har været alle rettelser igennem ŠŠDer mangler nogle fagbeskrivelser ŠŠFå medlemmer mangler login til intranettet. Årsagen hertil er, at nogle medlemsoplysninger skal ”håndbæres”, og dette er tidskrævende. Vi forventer, at dette er på plads indenfor en måned ŠŠDiverse forsikringspolicer bliver tilgængelig på intranettet ŠŠPlanen er, at der oprettes et debatforum. Her er indhentet 3 tilbud som bestyrelsen afventer.

Medlemsblad ŠŠSom varslet på generalforsamlingen 2017, udkommer DAKOBEs medlemsblad nu 4 gange årligt. Bladet er også blevet tidssvarende, og det har gennemgået et løft i forhold til indhold og design. Dette takket være Lilly Nilsson, som er den ansvarlige redaktør på bladet.

RAB godkendelser ŠŠSidste skud på stammen er Kranio-Sakral Terapeuter, som nu kan blive RAB-godkendte af DAKOBE ŠŠPr. 20. februar 2018 er DAKOBE af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet godkendt til frem-

249/2018


/// Generalforsamling 2018, fortsat ... over at må RAB-registrere de behandlere, der er uddannet Kranio-Sakral Terapeuter. ŠŠHermed er DAKOBE oppe på 9 forskellige behandlingsformer som vi kan RAB-godkende.

Persondataforordning ŠŠTræder i kraft d. 25. maj 2018. Som bekendt har DAKOBE i den anledning dags dato afholdt foredrag af Susanne Christensen om Persondataforordningen.

E-learning ŠŠAng. e-learning har DAKOBE valgt at følge anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen af d. 31.10.2014. Det betyder, at DAKOBE har besluttet at godkende 33% e-learning af de 250 timer i hovedfag / primær behandlingsform, svarende til 82.5 time

ŠŠHøringssvaret fra DAKOBE kan læses i den fulde længde i det seneste medlemsblad 248/2018. ŠŠAnmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed: • Sundhedsministeren er i gang med at overveje regulering af akupunkturområdet, herunder akupunktur på brystkassen, da der har været en række sager med punktering af lunger efter akupunktur • Vi er derfor ved at undersøge, hvor mange klager og skader, der har været efter akupunktur på brystkassen. ŠŠDAKOBE svarer: • Som svar på oplysninger om akupunktører skal det nævnes, at DAKOBE har 116 RAB registrerede akupunktører og vi til dato ikke har modtaget nogle klager og fejlbehandling som har forårsaget skader på lunger.

Led manipulation

Høringssvar ŠŠSundheds- og Ældreministeriet har den 21. december 2017 udsendt høringsbrev om udkast til ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. ŠŠDAKOBE skønner, at 120 medlemmer berøres af del element 3 i lovforslaget, der omhandler nåleakupunktur på brystkassen. ŠŠHøringsbrevets del element 3 skriver: • 3. Øget patientsikkerhed ved nåleakupunktur på brystkassen • Det foreslås, at nåleakupunkturbehandling på brystkassen gøres lægeforbeholdt, således at kun læger, eller personer, der handler på lægers ansvar, fremover må foretage behandling med nåleakupunktur på brystkassen. Dette for at højne patientsikkerheden i forbindelse med nåleakupunkturbehandling. • Altså er det patientsikkerheden, der vægtes højt og heri er DAKOBE helt enig. Dog har vi flg. forslag til ændring af lovforslaget: • Nåleakupunkturbehandling på brystkassen gøres forbeholdt RAB-registrerede akupunktører.

ŠŠEfter lange forhandlinger med forsikringsselskaberne er det nu lykkes os at finde et forsikringsselskab, Topdanmark, der kan og vil tegne forsikring for behandlere, der udfører led manipulation af rygsøjlen. ŠŠDenne behandlingsform har ikke tidligere være forsikret under vores erhvervsansvarsforsikring, hvorfor vi har måttet forhandle os frem til en forsikring, der omhandler denne behandling. ŠŠLovgivningen foreskriver, at forsikringen skal have en dækningssum på 10 millioner kroner, hvilket så også betyder, at prisen er derefter. ŠŠMed baggrund i det kontingent, man i dag betaler til os, er der ikke luft til, at foreningen kan betale yderligere erhvervsansvarsforsikring, udover dem vi har i dag. Men det er lykkes os at aftale en kollektiv forsikringsaftale på ledmanipulation af rygsøjlen. ŠŠVi kan derfor tilbyde, at vores medlemmer kan tegne denne forsikring igennem foreningen for kr. 2.000,- om året. Normalprisen er kr. 5.300,-. Århus d. 17. marts 2018 Rie Brandenborg Formand DAKOBE

249/2018

9


/// Artikel

Bindevæv/fascia – kroppens SPINDELSVÆV Af Akupunktør og Massør Lilly Nilsson, www.vitalin.dk Et af kroppens mest betydningsfulde væv. Stærkt, solidt, elastisk og bevægeligt væv med stor betydning for kroppen, dens bevægelighed og energiens flow. Bindevævet ligger som fint masket og forgrenet net i hele kroppen – binder alt sammen og holder alt på plads – indre organer, muskler, led og hud. Består af lange forbundne væskefyldte rør/tråde. Disse rør varierer i tykkelse, styrke og funktion alt efter, hvor i kroppen de befinder sig. Men alle steder er de som en elastik, der sørger for at overføre bevægelse og kraft i kroppen.

Et sundt bindevæv kræver bevægelse Et sundt og elastisk bindevæv er fyldt med væske og et stort antal nerveender samt sansereceptorer, der gør det reagerer hurtigt på en påvirkning. Der er ikke megen blodgennemstrømning i bindevævet, så for at tilføre ilt og næringsstoffer, skal det bevæges. Liges om når du trykker vand ud af en svamp og lader den opsuge vand igen, nærer og afgifter bevægelse dit bindevæv. AL bevægelse påvirker bindevævet – selv hjerteog åndedrætsrytme stimulerer dit bindevæv!! For optimal påvirkning af bindevævet, skal bevægelserne være varieret i styrke, tempo og retning. Langsomme bevægelser som massage og stræk smidiggør og løsner bindevævet, mens hurtige bevægelser styrker og opbygger. Den ringe blodgennemstrømning i bindevævet bevirker også, at det er længe om at forny sig – på et helt år er det kun ca 30 % der er fornyet!!

bevægelighed, får langsomt reagerende nerveimpulser og vævstrådene ”klistrer” nærmest sammen. Herved bliver bevægeligheden nedsat og smertende, huden bliver slap og danner cellulitis og syreophobninger bliver til myoser. Hele kroppens energiflow mindskes med træthed og stivhed til følge.

Elasticiteten kan heldigvis genskabes Som nævnt tidligere handler det om bevægelse, bevægelse og atter bevægelse. Et sejt bindevæv er i større risikozone for at blive ramt af skader. Daglige gøremål stimulerer også dit bindevæv og det er vigtigt at få løsnet og smidiggjort et stift bindevæv, FØR du styrker. Så de langsomme bevægelser før de hurtigere. Der er mange metoder til stimulering og afspænding afbindevæv: strækøvelser, øvelser på foamroller,massage og herunder cupping-terapi, som du kan læse mere op i dette blad. Her er et par spændende og informative links til videoer på YouTube om bindevævet: ŠŠhttps://www.youtube.com/watch?v=uzy8wQzQMY ŠŠhttps://www.youtube.com/ watch?v=LTt1DN3ozAs&t=25s ŠŠhttps://www.youtube.com/watch?v=-uzQMn87Hg0 ŠŠhttps://www.youtube.com/watch?v=raCBeQgXfs

Usundt bindevæv bliver sejt Når vævet tørres ud pga manglende næring og ophobning affaldsstoffer mister det sin elasticitet/

10

249/2018


/// Artikel

Phytoterapi — Urter til Bindevævet Af Phytoterapeut ®, Masterakupunktør og Fysiologisk Massør Akupunktur & Massage v. Marianne Schmidt www.acu-puncture.dk Centella asiatica. (Asiatisk vandnavle) ”Gotu kola”

Nu nærmer vi os sommer og rigtig mange af os hungrer efter solens D-vitaminer og er i gang med at stramme op på huden og fedtvævet. Huden er en del af vores bindevæv. Bindevæv er et af kroppens 4 primære væv. De 4 primære væv er binde-, muskel-, nerve- og epitelvæv. Bindevæv er et stærkt elastisk materiale der ligger mellem kroppens væv og organer. Det består af celler, vand, salte, proteiner og kulhydrater. Ledbånd og sener samt hinder omkring knogler (periost) samt muskler er ligeledes bindevæv. Arvæv er også bindevævsdannelser. Brusk-, ben- og blodvæv hører også under betegnelsen bindevæv. Huden kan vi pleje udefra. F.eks. med kokosolie, abrikoskerneolie og andre gode olier, der gør huden spændstig, blød og smidig. Men vi skal også tænke på den indvendige pleje til bindevævet for at nære dette. I forhold til et sundt bindevæv anbefales det at tage et tilskud af omega fedtsyrer/fiskeolie, Vitamin C, Vitamin E, Zink og Selen og betakaroten. Der findes mange produkter på markedet med en unik sammensætning af vitaminer, mineraler m.m., der henvender sig mere eller mindre direkte til et specifikt bindevævsproblem. Herudover har vi vores fantastiske urter, hvor en del af dem retter et specielt hensyn til de forskellige ubalancer i bindevævet. Læs mere i det følgende.

Vores favoriturt for alt bindevæv i kroppen. Denne plante findes fortrinsvis i Indien og Asien. Og da den ikke lige er til at hente ind fra haven, må vi søge den som tørekstrakt eller som kosttilskud. Egenskaber: Adaptogen, blodrensende, nervestyrkende, mildt vanddrivende, helende. Den fremmer dannelsen af nyt væv og virker helbredende på bindevævet, huden, blodårerne, lymfevævet og slimhinderne. Anvendelse: Den anvendes som sårhelende og har fremragende helende egenskaber på gynækologiske sår og slimhinder. Den reducerer stivheden i bindevævet ved f.eks. bindevævssygdomme og sklerose. Den virker helbredende på venekredsløbet og er dermed med til at afhjælpe tunge og trætte ben og åreinflammation. At den er en adaptogen betyder at den tilpasser sig kroppens balancer. Den understøtter og styrker immunforsvaret, binyrerne (der producerer stresshormoner) og har en beroligende og energifremmende effekt. Centella Asiatica fremmer koncentrationen og hukommelsen. Den terapeutiske dosering af den tørrede droge er 0,6 g. 3 gange daglig.

249/2018

11


/// Bindevæv - Phytoterapi, fortsat ... Ginkgo biloba – Tempeltræ Det eneste i naturen der overlevede en atomeksplosion ( radioaktiv bestråling !!)

Tempeltræet har eksisteret i mindst 240 millioner år, hvor træet blev betragtet som helligt og det ses ofte plantet ved buddhistiske templer og munkeklostre. Træet er oprindeligt fra Kina og hører hjemme i de fugtige blandingsskove langs floderne i det centrale Kina. Denne plante må vi også søge som ekstrakt, tørret urt og i andre kosttilskudsprodukter på markedet. Egenskaber: Fremmer blodgennemstrømningen, kredsløbsstimulerende. Hæmmer udvikling af ødem i hjernen. (Traume, toxiner), fremmer hukommelse og indlæring, nervebeskyttende, vævog blodkarbeskyttende. Blodfortyndende. Anvendelse: Dårligt kredsløb i specielt i det perifere system og andre sygdomme med dårlig blodforsyning. Ved hormonsystemet bruges den ved PMS. Den ses anvendt ved inflammation og inflammatoriske hudsygdomme, astma og allergi. Fremmer kredsløb i hjernen og bruges ved depressioner, svimmelhed forårsaget af dårligst kredsløb og åreforkalkning, hovedpiner, tinnitus, tab af hørelse, angst, træthed og en del mere. Terapeutisk dosering af den tørrede droge Tørret er 9-10 g daglig

Equisetum arvense – Ager-padderok

Ager-Padderok er en staude med en opret vækst. Stauden er både elsket og hadet og betegnes i folkemunde som ukrudt. Den kan findes overalt i skove og haver med fugtig jord. Hele planten indeholder kiselsyre i form af små, skarpe krystaller, der udskilles på ydersiden af cellerne. Man mener at dens virkning på op heling af knogler og bindevæv skyldes indholdet af kiselsyre. Egenskaber: Vanddrivende, blodstandsende, sårhelende og antiinflammatorisk. Anvendelse: Drogen bruges ved rheumatisme og artritis i bevægeapperatet. I fordøjelsen bruges den mod diarré og hæmorider og i urinvejene er den gavnlig ved inkontinens blærebetændelse samt andre urinvejsinfektioner og problemer med bla. nyresten. Den anses endvidere for at være lungehelende. Hvis planten høstes til brug som udtræk bør den koges i op til 3 timer (med lidt sukker) for fuldt at udnytte indholdet af silicium.  Den terapeutiske dosering af den tørrede droge er 1-4 g tre gange daglig

12

249/2018


/// Bindevæv - Phytoterapi, fortsat ... Salvia miltiorirrhiza - kinesisk- Astragalus membranaceus – salvie Hindeastragel

Egenskaber: Immunstimulerende, generelt styrkende herunder hjertestyrkende, vanddrivende, sænker blodtrykket. Fremmer Heling og vævsregenering. Salvie er en flerårig plante optil 60 cm høj. Stænglen dækket med hår, Dog undtaget de blomsternde stængler. Ovale blade og rødlilla blomster. Almindelig i hele Kina iskov og grøftekanter,ved bjerge og bække. Hele planten dufter kraftigt aromatisk og den indeholder æteriske olier, der er bakteriedræbende. Bladene kan bruges ved tilberedning af fede kødretter samt i te. De kan endvidere bages til velsmagende, aromatiske chips. Egenskaber: heler knogle og bindevæv, desinficerende, beskytter lever og hjerte, nedsætter blodtrykket, antikoagulerende, hæmmer blodpladesammenklumpning. Anvendelse: Salvien fremmer heling af bindevævs- og nerveskader samt knoglebrud. Stimulere blodomløbet og spreder staser – en vigtig urt til hjerte- kredsløbssygdomme, hvor den fremmer helbredelse efter blodprop og hjælper ved forhøjet blodtryk og hjertebanken. Fremmer blodgennemstrømningen i leveren, hvilket fremmer regeneration af leverceller. Terapeutisk dosis af tørret droge er 2-5 g. tre gange dagligt.

Anvendelse: Bruges den i kombination med Centella Asiatica og C-vitamin styrker den bindevævet i høj grad. Den anvendes i høj grad også ved forbyggelse af infektion, ved kroniske sår (f.eks. mavesår), forhøjet blodtryk, hjertebanken, åndenød, udmattelse og cancer. Den terapeutiske dosering af den tørrede droge er 25 g tre gange daglig.

Apium Graveolens – Vild selleri (Bladselleri)

Selleri styrker skellettet, idet den indeholder rige mængder på calcium og kisel der styrker knoglestrukturen. Og kisel er med til at styrke blodkar og øvrig bindevæv. Den kan indtages mod gigt da den forøger udskillelse af affaldsstoffer, specielt urinsyrer. Herudover er den fremragende som blodtrykssænker. Man anbefaler her at spise ca. 3 stængler dagligt.

249/2018

13


Åb e

nt fo

Kan slidgigt bremses? r ti lm eld ing Kan selenmangel give stofskifteproblemer? Fibromyalgi og Q10-mangel: Er der en sammenhæng? Få ny viden om livsvigtige næringsstoffer, som kan hjælpe dine klienter og gavne din praksis på Pharma Nords efteruddannelse for behandlere. Det får du på uddannelsen: • 14 moduler med nyeste, relevante viden indenfor sundhed, kost og kosttilskud. • Indkald ca. hver 2. måned, hvilket giver god tid til at implementere din nye viden i praksis. • 3 internater med overnatning og fuld forplejning og 3 enkeltdage med fuld forplejning. • Overnatning i lækkert enkeltværelse på et af Danmarks mest spændende kursuscentre (husk badetøj). • Certificering. • RAB-godkendt uddannelse svarende til 42 timer. • Mulighed for at holde din klinik åben i hverdagene, da stort set alle uddannelsesdage ligger i weekender. Yderligere information og tilmelding på nye hold sker på www.pharmanord.dk/uddannelse Spørgsmål vedr. praktiske forhold i forbindelse med uddannelsen til kursuskoordinator Tove Lykkegaard. Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold til uddannelsesleder Troels Rickers. Begge kan kontaktes på tlf. 75 85 74 00.

ACADEMY www.pharmanord.dk

14

249/2018


/// Bindevæv - cupping

Cupping-terapi Af Akupunktør og Massør Lilly Nilsson www.vitalin.dk, info@vitalin.dk En ældgammel behandlingsform, der har fået comeback de senere år. Men også en behandlingsform der stadig kan sætte sindene i kog – blot se på debatten omkring svømmerne til OL i 2016!

Undertrykket kan skabes på flere måder. Tidligere brugte man ild i glaskopper. Nu bruges typisk manuelle pumpepistoler på plastikkopper, gummibolde på glaskopper eller den mere moderne elektrisk pumpe, der kan lave et konstant undertryk og som også muliggør interval-cupping. Der findes overordnet 2 metoder: Wet- og Drycupping.

Historie Cupping går flere årtusind år tilbage i tid. Cupping terapi virker ved, en hul genstand sættes på kroppen for at skabe undertryk på bestemte punkter. Tidligere brugte man bl.a. horn fra dyr til dette. Både kinesere, egyptere og muslimer har brugt metoden. Det gamle medicinske dokument Eper Papyrus beskriver hvordan cupping er brugt til at lindre bl.a. feber, hovedpine og svimmelhed. Egypterne lærte grækerne at bruge cupping og Hippokrates mente at metoden kunne bruges til ”enhver sygdom” Indtil midten af 1800-tallet brugte mange læger i Europa cupping-terapi, men så begyndte de at vende fokus mod videnskaben og cupping-terapi døde ud i lægeverdenen. Der er den stadig uddød, men dog genopstået i den komplementære verden, hvor akupunktører og massører bruger metoden mere og mere.

Hvad er Cupping Cupping er terapi, hvor en kop sættes på kroppen under skabelse af undertryk, hvorved blodcirkulationen øges i hud, muskler og indre organer.

ŠŠWet-cupping/blood-cupping: IKKE TILLADT I DK Her skæres et snit i huden mindre end en millimeter/ slås hul med en ”nålehammer” , koppen sættes på og stagneret blod trækkes ud i koppen. Herefter der vil dannes nyt frisk blod i vævet. ”dårligdommen” suges altså ud. Lidt som åreladning med igler! ŠŠDry-cupping: Der findes flere dry-cupping metoder: • Dynamisk/massage cupping: her smøres olie på huden, koppen sættes på og bevæges rundt/trækkes langs meridianbanerne. På ekstremiteterne trækkes ALTID mod kroppen for ikke at beskadige veneklapperne!! • Stationær cupping: her sættes koppen på bestemte akupunktur/trigger punkter og sidder i 10-15 minutter. • Flash-cupping: her sættes på koppen på og hurtigt fjernes igen gentagne gange samme sted. • Urte-cupping: her koges bambuskopper i mix af urter eller urter puttes i glaskopper og sættes på kroppen. • Nåle-cupping: koppen placeres over en akupunkturnål.

249/2018

15


/// Bindevæv - cupping, fortsat ... ŠŠBringer blod og varme til vævet ŠŠFrigiver affaldsstoffer ŠŠØger udrensning ŠŠForbedrer lymfestrømmen ŠŠStrammer huden op

Forskellige typer kopper ŠŠGlaskopper

Cupping er god mod flg ubalancer/lidelse: ŠŠVæskeophobninger + hævelser ŠŠKramper + uro ŠŠSmerter i muskler og led ŠŠForstoppelse/oppustethed/ løs mave ŠŠGigt ŠŠTræthed og fornemmelse af tyngde ŠŠHovedpine/migræne ŠŠHudproblemer ŠŠDårligt immunforsvar ŠŠDårlig udrensning ŠŠCellulitis/appelsinhud

ŠŠSilikonekopper

ŠŠPlastkopper

Hvordan virker cupping og hvad virker det på Ved at øge blodcirkulationen fjernes affaldsstoffer (stagnation) fra bindevæv og muskler, myoser opløses, de mindste blodkar udvider sig, hvilket giver rødme, varme og fornyet næring til vævet. Kroppens regenerering/restitution støttes og styrkes. Hvordan virker cupping i kroppen: ŠŠStimulerer og styrker immunforsvaret ŠŠØger blodgennemstrømningen i bindevæv, led, muskler og indre organer

16

Bivirkninger Du risikerer at få sugemærker efter cupping. Disse blå mærker forsvinder efter 2 – 10 dage. Der vil altid være værst udtræk efter første behandling, derefter aftager det hurtigt. Det kan trækker i huden og være ømt, under behandlingen. Men der

249/2018


/// Bindevæv - cupping, fortsat... er ingen smerter og ingen udtræk, hvis der ikke er ophobning/stagnation i vævet!!

Derudover kan fås ømhed i kroppen, som efter al anden massage, udrensningsreaktioner som svimmelhed, hovedpine, kvalme og træthed. Vigtigt at drikke godt med vand!! Cupping er kommet for at blive og kan kort fortalt bruges til at revitalisere, udrense og regenerere skadet, overbelastet, bulet, rynket og arret væv. Sportsligt kan de bruges til at øge ydeevne og muskelkapacitet.

Reaktion i huden efter cupping Kontra indikationer / hvornår må kopperne IKKE bruges 1. Folk der får blodfortyndende medicin eller Prednisolon 2. Cancerpatienter 3. Gravide, ammende først når barnet er > 6 måneder 4. Folk med blødersygdomme 5. Diskusprolaps og meniskskader 6. Akutte infektioner 7. PÅ åreknuder og tydelige blodsprængninger 8. Ved psykiatriske lidelser, da undertrykte følelser kan forløses 9. Forsigtighed ved børn

249/2018

17


/// Artikel

GDPR General Data Protection Regulation

EU Persondataforordningen (databeskyttelsesforordningen 2016) Databeskyttelseslov – dansklovgivning træder i kraft den 25. maj 2018 Alle har efterhånden hørt om GDPR og forhåbentligt er der ved at være klarhed over begreberne. Her lidt supplerende information og en gentagelse af nogle af de informationer, der er sendt ud til DAKOBES’s Medlemmer i Nyhedsbrev af 16. april 2018.

Persondata deles ind i 2 kategorier: ŠŠalmindelige oplysninger: navn, adresse, E-mail, strafbare forhold, sociale problemer ŠŠfølsomme oplysninger: helbredelses og seksuelle forhold, racemæssig etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, behandling af genetiske data eller biometriske data mhp. identifikation. CPR-nummer, som vi har i Danmark er følsom oplysning og vi har derfor en national regulering.

Målet med forordningen er at have et regelsæt, der beskytter alle EU-borgere i forhold til de persondata, der indsamles. Disse regler gælder for alle virksomheder, der servicerer i EU.

Hvad betyder denne forordning i forhold til behandling

Noget af det nye er skærpede dokumentationskrav og beskrivelse af procedure samt, at borgeren nu har retten til ”at blive glemt”

Ved registrering af helbredsoplysninger skal der laves en skriftlig samtykkeerklæring, som dine klienter/kunder skal skrive under på, så du kan dokumentere informationen er givet.

Nu skal der beskrives, HVAD vi gør, HVORDAN vi gør og HVORDAN vi sikrer de registreredes persondata.

Hvad er persondata: ALT hvad der kan føre tilbage til dig!!!! Nr. plade, E-mail, telefonnr., pasnr., cpr-nr., foto, fødselsdato, IP-adresse... listen er lang!! Og det er uanset format… om det er nedskrevet, foto, lydoptagelse, fingeraftryk, biologisk materiale og uanset om det er oplyst af personen selv, indhentet fra egne kilder eller observationer af andre.

ALT du registrerer = persondata

Samtykkeerklæringen skal indeholde: ŠŠHvilke data der indhentes ŠŠHvad de bliver brugt til ŠŠHvornår de slettes ŠŠAt oplysninger ikke videregives til 3. part uden samtykke ŠŠBehandlernavn og firmanavn ŠŠUnderskrift fra klient/kunde ŠŠInformer også om din tavshedspligt ŠŠInformer om indsigelsesret og -krav Klienten/ kunden skal informeres om indsigtskrav og indsigtsret: ŠŠIndsigtskrav: Krav på at få udleveret ALLE registrerede data om vedkommende i læsbar form indenfor 30 dage.

18

249/2018


/// EU Persondataordningen. fortsat ... ŠŠIndsigtsret: Altid ret til at få ændret fejlregistreringer, anlægge forbud mod brug af data og ret til at bede om sletning. Derud over skal du lave en procedurebeskrivelse for opbevaring af data, hvordan og hvor længe du opbevarer dem og hvordan de slettes.

Tabes/mistes data SKAL Datatilsynet OG klienter kontaktes indenfor 72 timer fra det er konstateret. På datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk finder du vejledninger til forståelse og anvendelse af den nye databeskyttelsesforordning.

Opbevaring af data gælder også mails du modtager med helbredsoplysninger, så disse skal enten krypteres eller slettes med samme.

Har du lavet en mappe med beskrivelse af, hvordan du indsamler, opbevarer og bortskaffer personlige informationer, viser du, at du seriøst har tænkt over tingene. HVIS du får kontrolbesøg, så kan det godt være, at en proces eller to kan optimeres, men så nøjes du måske med at få en henstilling i stedet for en bøde på op til 4% af din årlige bruttoomsætning.

Du skal have back up af dine data og de skal også opbevares sikret.

Diverse nyttige links:

Denne beskrivelse skal være både fysisk i mappe og elektronisk og vises til Datatilsynet eller deres Task Force, hvis de kommer på kontrolbesøg.

Yderligere skal laves en risikoanalyse: Hvordan er risikoen for tab af data? Hvad er konsekvensen for klient/kunde ved tab af data? Bør jeg ændre noget, sikre noget på en anden vis?

ŠŠhttps://startvaekst.virk.dk/privacykompasset/ testen ŠŠhttps://www.facebook.com/persondataforordningenipraksis/ ŠŠwww.datatilsynet.dk

Oplev det brede udvalg af helseprodukter på helsamengros.dk Gå på opdagelse blandt 12.000 varer

Naturlig helse І Kost І Personlig pleje

Altid fri fragt i Danmark Ved ordrer under kr. 400,- ekskl. moms, tillægges dog et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-

249/2018

19


/// Godt at vide fra Etisk Råd

Er lægeordineret medicin altid godt sammen med kosttilskud og naturmedicin? Af Dortebet Suel Etisk Råd Hvis du rådgiver og behandler dine klienter med kosttilskud og naturmedicin, så har du et særligt ansvar, når klienter samtidigt får lægeordineret medicin.

Lovgivning I “Bekendtgørelse om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” Kapitel 2 § 5 Skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som de er kvalificerede til at benytte. 3) Skal afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Forskellen mellem naturmedicin og kosttilskud Naturmedicin er (i følge Styrelsen for patientsikkerheds råd vedr. Alternativ behandling), lægemidler hvis aktive indholdsstoffer forekommer i naturen. Naturlægemidler indeholder derfor ofte planteekstrakter eller plantedele, men indholdsstofferne kan også komme fra dyre- eller mineralriget for eksempel fiskeolie. I følge Sundhedsstyrelsen er stærke vitaminer og mineraler også naturlægemidler. Naturmedicin har en målrettet anvendelse og skal varsle om evt. bivirkninger.

20

Naturlægemidler hører under Lægemiddelstyrelsen og skal derfor have en kort beskrivelse af produktets anvendelse. Kosttilskud er mange forskellige produkter, der spises for at supplere den normale kost. Kosttilskud kan indeholde vitaminer, mineraler, plantedele, animalske ingredienser, mineralske ingredienser eller opkoncentrerede stoffer som fx. n-3 fedtsyrer. De kan også indeholde andre næringsstoffer som fx. er kemisk fremstillet. Kosttilskud hører under Fødevarestyrelsen og der er derfor ikke krav om at påfører en produkt anvendelse. Flere produkter er begge dele og flere produkter går fra kosttilskud til naturmedicin. Se mere på: sundhed.dk: Om lægemidler, naturlægemidler, mineraler, vitaminer, Kosttilskud

Bivirkninger ved naturmedicin En bivirkning er en utilsigtet virkning af et naturlægemiddel, der er brugt korrekt og i anbefalet dosis. Typiske bivirkninger af naturmedicin ifølge Lægemiddelstyrelsen er: ŠŠAllergiske reaktioner ŠŠMavesmerter ŠŠHovedpine ŠŠSvimmelhed og træthed ŠŠKvalme og opkast ŠŠHjertetanken

249/2018


/// Godt at vide fra Etisk Råd, fortsat... Se mere på: Cochrane om bivirkninger af naturmedicin

Lægemiddelstyrelsen: Produktbeskrivelser Interaktion I nogle tilfælde kan naturmedicin og kosttilskud nedsætte eller forstærke virkningen af lægeordineret medicin - det kaldes interaktion. Derfor er det vigtig at få oplyst klienters evt. brug af lægeordineret medicin før der behandles med kosttilskud og naturmedicin.

Eksempler på interaktion: ŠŠC-vitamin + Fiskeolie + hvidløg, forstærker virkningen af blodfortyndende medicin. ŠŠJern + Zink, hæmmer virkningen af antibiotika. ŠŠPerikum, nedsætter virkningen af p-piller og hormonbehandling Det kan være svært at holde styr på de mange forskellige interaktioner, så det er godt at kunne bruge: ŠŠ www.medicinkombination.dk ŠŠ www.srab.dk: bivirkninger og interaktion ved naturmedicin ŠŠ www.medicinmedfornuft.dk: vitaminer og mineraler ŠŠwww.srab.dk: tjek din naturmedicin ŠŠSundhedsstyrelsen ŠŠLægemiddelstyrelsen ŠŠFødevarestyrelsen. Som alternative behandlere er det vigtigt at kende de gældende love og regler, når vi markedsfører os. Vi er omfattet af loven om Markedsføring af Sundhedsydelser, men også af den generelle Markedsføringslov. Her følger en oversigt over de relevante områder.

Regler for markedsføring af sundhedsydelser ŠŠMarkedsføring af sundhedsydelser skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at der er tale om markedsføring af sundhedsydelser. ŠŠDet skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for markedsføringen. ŠŠMarkedsføring af sundhedsydelser kan ske ved anvendelse af billeder, tegninger o.l. ŠŠMarkedsføring af sundhedsydelser må ikke finde sted i fjernsyn, i film, på video, Cd-rom, DVD e.l. Dog må film eller andre former for levende billeder bruges på behandlerens egen hjemmeside. ŠŠBeskrivende og anprisende tekster om sundhedspersoner, sundhedsydelser, behandlingssteder m.v. kan anvendes i markedsføring, såfremt at teksten er saglig og ikke er urigtig, vildledende, mangelfuld eller utilbørlig. ŠŠMarkedsføring af sundhedsydelser, der er rettet mod børn og unge, må ikke udnytte børn og unges godtroenhed eller mangel på erfaring. Det er generelt vigtigt at være opmærksom på, at markedsføringens angivelser IKKE må være ŠŠurigtige ŠŠvildledende ŠŠurimeligt mangelfulde ŠŠutilbørlige

Eksempler på, hvad markedsføring gerne må indeholde: ŠŠInformation om navn, adresse, telefon, e-mailadresse, hjemmeside, Facebookside mv. ŠŠStillingsbetegnelse, så længe den holder sig inden for lovens rammer ŠŠ Angivelse af uddannelse, hvor man er uddannet, og af hvem ŠŠBeskrivelser af undersøgelsesmetoder og behandlingsmetoder

249/2018

21


/// Godt at vide fra Etisk Råd, fortsat... ŠŠPriser, rabatter, særtilbud (ved særtilbud skal tidsperioden for den særlige pris være angivet) ŠŠBilleder, tegninger, logoer ŠŠMedlemskab af seriøse faglige foreninger ŠŠHandicap adgangsforhold ŠŠAngivelse af særlige arbejds- og interesseområder (f.eks. behandling af rygsmerter, behandling af angst og fobier, eller af specifikke sygdomme) ŠŠAngivelse af teknisk udstyr til behandling ŠŠStatistiske oplysninger ŠŠAnprisninger, f.eks. positive tilbagemeldinger fra tilfredse klienter om en selv, behandlingen mm., som kan dokumenteres ŠŠUdsagn om, at en behandling kan afhjælpe et bestemt problem, hvis man kan dokumentere dette gennem f.eks. forskning eller statistik. Rigtigheden af angivelser af de faktiske forhold skal kunne dokumenteres over for Styrelsen for Patientsikkerhed, som er tilsynsmyndighed. Dokumentation behøver ikke være videnskabelig, men kan være egen forskning, statistiske resultater mv., men alt sammen noget, der er seriøst og kan dokumenteres.

Eksempler på hvordan markedsføring IKKE må være: ŠŠHvis behandleren kalder sig ”naturlæge” , ”kinesisk læge” eller en anden beskyttet titel, kan det give indtryk af, at hun er autoriseret eller har en bestemt uddannelse, hun ikke har. Dette er urigtigt og i øvrigt forbudt ifølge Autorisationsloven ŠŠHvis man angiver, at man er ”RAB-godkendt af Sundhedsstyrelsen”, er det urigtigt og vildledende. RAB-godkendelsen står en faglig forening som DAKOBE for. ŠŠSundhedsstyrelsen holder kun øje med, om de RAB-registrerende foreninger som DAKOBE overholder reglerne. ŠŠMan må ikke angive, at man kan helbrede sygdomme, medmindre man kan dokumentere

22

dette gennem f.eks. forskning eller statistisk dokumentation. Ellers er det vildledende. ŠŠAt angive et weekendkursus som en seriøs uddannelse er vildledende og mangelfuldt. ŠŠAt kopiere et andet firmas markedsføring, så der skabes forveksling med en konkurrent, er utilbørligt ŠŠNegativ omtale af klienter, konkurrenter eller andre behandlingsmetoder er utilbørligt Vær opmærksom på at respektere andres rettigheder til billeder og tekst, varemærker, slogans mm.

Regler for markedsføring i forskellige medier Markedsføring via postvæsenet eller omdeling i postkasser

Tilladt, hvis man respekterer ”Nej Tak til reklamer” samt den fortegnelse, som Det Centrale Personregister (CPR) udarbejder hvert kvartal over personer, som har frabedt sig direkte markedsføring (Robinsonlisten). Telefonsalg

Man må KUN ringe til en potentiel kunde, hvis han/hun selv har bedt om det. Brochurer

Det skal være tydeligt, hvem der er afsenderen. Uddeling kan finde sted, hvor det er tilladt og ikke er utilbørligt. Annoncer i den trykte presse

Det skal fremgå tydeligt, at det er en annonce (f.eks. således, at det ikke forveksles med en artikel), og hvem afsenderen er. E-mails

Man må KUN sende reklame-mails til personer, der selv har givet tilladelse til det, og som selv har oplyst sin emailadresse til din virksomhed. Så når en klient afgiver sin emailadresse, skal du - hvis du vil benytte den i din markedsføring - klart og utvetydigt oplyse, at adressen kan benyttes til fremsendelse af markedsføringsmateriale.

249/2018


/// Godt at vide fra Etisk Råd, fortsat... Det skal være nemt og gebyrfrit at framelde sig, og det skal fremgå af alle emails med markedsføring.

Elektronisk markedsføring må ikke have form som en personlig meddelelse fra en ven eller et familiemedlem.

Øvrig elektronisk post som sms, MMS, talebeskeder, videobeskeder

Skjult reklame

Her gælder de samme regler som for e-mails.

Nyhedsbreve

For nyhedsbreve er det i strid med lovgivningen at anvende et samtykkefelt, som på forhånd er afklikket. Klienten skal aktivt vælge at tilmelde sig nyhedsbreve. Hvis du sender nyhedsbreve eller reklamemails til flere på en gang, så husk, at du skal gøre det således, at modtageren KUN kan se sin egen emailadresse. Markedsføring på de sociale medier, Facebook, Instagram mm.

Herunder bloggere og blogindlæg

Bloggere omtaler ofte produkter på nettet. Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om reklame, hvis blogindlægget udspringer af en aftale mellem bloggeren og virksomheden om markedsføring af sundhedsydelsen. I øvrigt henvises til:

ŠŠLov om Markedsføring af Sundhedsydelser af 6.maj 2003 ŠŠBekendtgørelse til lov om Markedsføring af Sundhedsydelser, ikrafttræden 1.juli 2013 ŠŠLov om Markedsføring af 3.maj 2017

Det skal være meget tydeligt, hvem der er afsender, og at der faktisk er tale om markedsføring.

249/2018

23


B

Afsender: DAKOBE Danmarks komplementære behandlere Sekretariatet Østre Havnevej 12-1 4400 Kalundborg

Bogliste maj 2018 Fascia – The Tensional Network of the Human Body, Robert Schleip, Tom Findley, Leon Chaitow, and Peter Huijing – and including over 90 contributors. ISBN-13: 978-0702034251 Tom Myers wrote four chapters in this book, and he is among stellar company: Frank Willard, the Stecco’s, Guimberteau, Warren Hammer, Helene Langevin, and Jim Oschman, to name a few. This book approaches fascia from many angles, both scientific and practical, and is a worthy addition to your bedside pile. Fascial stretch therapy, Ann Frederick, Chris Frederick. ISBN-13: 978-1909141087 This book shows how Fascial Stretch Therapy assessment, treatment and training are used in a variety of common circumstances encountered in manual therapy and athletic training. Englehud og flotte faste former, Susannme Jonassen, ISBN13: 9788799891207 opskriften på, hvordan du fjerner og forebygger appelsinhud. Resultatet bliver en fast og flot hud og en velformet krop. Fri for allergi, Mette Bender & Søren Langer, ISBN13: 9788702250091 er fuld af naturlige, genopbyggende midler, der virker mod allergi. Genopbyg tarm, binyrer og immunforsvar med: Allergikur på 7 dage Allergidæmpende mad Potente planter Naturligt antihistamin Kosttilskud Akupressur. Indeholder også 40 immunopbyggende retter, juicer, teer og shots, der styrker immunforsvaret. Velsmurt, Martin Kreutzer og Simon Weisdorf, Spis dig fra gigt, skader og andre plager i dine led. ISBN: 9788740044492 Bogen giver klar besked om, hvilke madvarer der mest effektivt sikrer kroppens frie bevægelighed og gør det let for læseren at nå op på de rette doser med nemme madopskrifter, der har den helt perfekte sammensætning. Fra syg til rask, Umahro Cadogan, ISBN: 9788797013304 Din guide til at blive rask igen eller få det bedre med kost, motion, bevægelse, søvn, afstressning, livsstilsændringer og Functional Medicine KOSTmetologisk ernæring, Lene Dyrvig Nielsen, ISBN: 978-87-93430-80-8 Ønsker du en smuk og strålende hud, skal du arbejde dér, hvor cremer ikke kan trænge ned. I KOSTmetologisk ernæring er løsningen at spise en kost, der giver sunde hudceller og en smuk hud – på kun 28 dage. Alternativ behandling, Søs Wollesen, ISBN: 978-87-93430-87-7 I denne bog er samlet historien bag en række forskellige alternative behandlingsformer, deres anvendelse i forhold til symptomer, tilstande og sygdomme samt svar på, hvad forskningen viser om behandlingerne og deres anvendelsesmuligheder. Hvad er fremtiden for alternativ behandling?

24

249/2018

Dakobe nr. 249/2018  

Medlemsblad - Danmarks Komplementære Behandlere. Tema: Bindevæv

Dakobe nr. 249/2018  

Medlemsblad - Danmarks Komplementære Behandlere. Tema: Bindevæv