Page 1

NOvé čESké FILMy hrané & animované

UPCOMING CZECH FILMS 2013

feature & animation


MEDIA DEVELOPMENT

Support for the development of drama, animation, creative documentary and interactive works www.mediadeskcz.eu, www.ec.europa.eu/culture/media MEDIA Desk Czech Republic is financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the European Commission.


NOvé čESké FILMy hrané & animované

UPCOMING CZECH FILMS 2013

feature & animation


Český animovaný film 1920 - 1945 Czech Animated Film 1920 - 1945

katalog všech animovaných filmů, které vznikly na území dnešní ČR DVD kolekce nejlepších 30 filmů

catalogue of all animated film made in present-day Czech Republic DVD collection of the best animations www.nfa.cz


INTRODUCTION

ÚvODNÍ SLOvO

V tomto katalogu, jehož cílem je dlouhodobě mapovat vývoj českého hraného a animovaného filmu najdete téměř devadesát českých připravovaných projektů. Katalog obsahuje kompletní informace o projektech, které se nachází ve stádiu přípravy, výroby nebo postprodukce, a slouží celoročně k propagaci českého filmu především v zahraničí. Propagace českých filmů ve vývoji – až k fázi krátce před realizací – je určená hlavně potenciálním zahraničním partnerům, konkrétně zahraničním producentům, sales agentům, filmovým fondům a nakonec i koprodukčním trhům, kterým slouží jako platforma pro hledání potenciálních koprodukčních partnerů. Právě na základě plzeňského katalogu s námi zahraniční trhy konzultují jednotlivé české hrané projekty. My zase upozorňujeme podle profilu a požadavků konkrétních koprodukčních trhů na vhodné české projekty. Na základě shromážděných podkladů k jednotlivým projektům, každý rok sledujeme trendy v českém filmu. V porovnání s loňským rokem se například zvýšil počet debutů, což potvrzuje nekonečnou tvořivost mladých českých scénáristů a producentů navzdory tomu, že projekty čeká několik let trvající financování. Další pozitivní tendence se dá pozorovat v oblasti filmů pro děti a mládež. Pohádka Sedmero vzniká v režii Alice Nellis a vychází z klasické pohádky Boženy Němcové Sedmero krkavců, zatímco Sputnik, minoritní česká koprodukce s Německem, tematizuje poslední dny NDR a pád Zdi z pohledu tří dětí, které experimentují s teleportací. V letošním katalogu najdete také vetší počet filmových adaptací literárních předloh jako například druhý film režisérky Ivety Grofové Pátá Loď, který vzniká v české produkci, na základě adaptace stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové, oceněné Anasoft Literou pro nejlepší slovenskou knihu roku 2011. V oblasti koprodukcí se Slovensko už tradičně drží na prvním místě. Následuje Francie, která je koprodukčním partnerem u filmů Rodinný film (rež. Olmo Omerzu), minoritní koprodukce Kukuřičný ostrov (rež. George Ovashvilli), Malá z rybárny (rež. Jan Balej) a Cesta ven (rež. Petr Václav). Projektům Fair Play (rež. Andrea Sedláčková) a Julius Schmitke (rež. Štěpán Altrichter) se podařilo získat německé koprodukční partnery. Přejeme všem těmto projektům, aby si našli své partnery a financování a také svůj festival a diváky, bez kterých se žádný film neobejde. Jana Černík, České filmové centrum You will find almost ninety Czech projects under preparation in this catalogue, the goal of which is to map the long-term development of Czech feature and animated films. The catalogue contains complete information about projects that are currently in the development, production or postproduction phases and it is used to promote Czech film throughout the year, primarily abroad. The promotion of Czech films that are in development, up to the phase just before filming begins, is meant primarily for potential foreign partners, specifically foreign producers, sales agents, film funds and ultimately also coproduction markets, which are used as a platform for looking for potential coproduction partners. In fact the foreign markets consult with us with regard to the individual Czech feature film projects on the basis of the Plzeň Catalogue. We also draw attention to suitable Czech projects according to the profile and requirements of specific coproduction markets. Each year we monitor the trends in Czech film based on the materials gathered for the individual projects. The number of debuts, for example, increased in comparison with last year, which confirms the endless creativity of young Czech scriptwriters and producers in spite of the fact that projects wait several years for financing. Another positive trend can be seen in the area of films for children and youth. The fairy tale Seven Ravens being made under the direction of Alice Nellis and based on Božena Němcová’s classic fairy tale Seven Ravens, while the theme of Sputnik, a minority Czech coproduction with Germany, is the last days of East Germany and the fall of the wall from the point of view of three children that are experimenting with teleportation. You will also find a larger number of film adaptions from literary works in this year’s catalogue, such as director Iveta Grofová’s second film Fifth Boat, which is a Czech production based on an adaptation of the book of the same name by Monika Kompaníková, which won the Anasoft Litera award for the best Slovak book of 2011. Slovakia has remained, as usual, in first place in the area of coproductions. It is followed by France, which is a coproduction partner for the films Family Film (dir. Olmo Omerzu), the minority coproduction Corn Island (dir. George Ovashvilli), Little from the Fish Shop (dir. Jan Balej) and The Way Out (dir. Petr Václav). The projects Fair Play (dir. Andrea Sedláčková) and Julius Schmitke (dir. Štěpán Altrichter) managed to get German coproduction partners. We hope that all of these projects find their partners and financing as well as the festivals and audiences that no film can do without. Jana Černík, Czech Film Center

3


ObSaH

1

CONTENTS

FILMy vE vývOjI

Advokát Albatros Babovřesky 2 Binderiana Bolest Bublinkové štěstí Café Louvre Cesta do Říma Cesta slepých ptáků ČSFR (Česko-slovenská filmová romance) Dcera ptáčníkova Díra Dzwille Eva zase tropí hlouposti Fotograf Gaston Hajzl všemohoucí Hana a Marie Hmyz Hotel Evropa Il Boemo Jan Žižka PSANEC Karel IV. Klub odložených mužů Křížáček Léčba Schopenhauerem Lips Tullian Malý pán Nikdy nejsme sami O Johance Objev roku Pátá loď Pohádkář Překladatelka aneb Nikdy se nevzdám Rap.ortér Rodinný film Sedmero krkavců Senior Quintet Splněný Zen Staříci Teorie tygra Trilogie Kaktusák Válka havranů Zatím dobrý Země útočí! Zloději zelených koní Železničářská pohádkaFILMS IN DEvELOPMENT Crime Interface The Albatross Babovřesky 2 Binderiana Sorrow Bubble Hapiness Café Louvre Journey to Rome Blind Bird’s Journey CSFR (A Czecho – Slovak Film Romance) The Bird Catcher’s Daughter Nowhere Dzwille Eva Fools Around Again Photographer Gaston Almighty Jerk Hana and Marie Insects Hotel Europe Il Boemo Jan Žižka OUTLAW Charles IV. Play It Cool Little Crusader The Schopenhauer Cure Lips Tullian The Little Man Never Alone About Johanka Newcomer of the Year Fifth Boat Storyteller The Translator or Never Give Up Rap.orter Family Film Seven Ravens Senior Quintet The Zense Old Timers Tiger Theory The Cactusman Trilogy War of the Ravens So far So Good Earth Attacks! Green Horse Rustlers A Railman’s Tale

Jiří Svoboda

10 11 Zdeněk Troška 12 Zdeněk Durdil 13 Kateřina Oraská Borecká 14 Marcela Rojíčková 15 Arkaitz Basterra 16 Tomasz Mielnik 17 Pavel Jandourek 18 Jakub Sommer 19 20 Miroslav Krobot 21 Rudolf Tesáček 22 Jiří Severa 23 Irena Pavlásková 24 Martin Dušek 25 26 Zdeněk Jiráský 27 Jan Švankmajer 28 Miroslav Bambušek 29 Petr Václav 30 Petr Jákl Jr. 31 David Kočár 32 33 Václav Kadrnka 34 Tomáš Krejčí 35 Vít Karas 36 Radek Beran 37 Petr Václav 38 Jakub Šmíd 39 40 Iveta Grófová 41 Vladimír Michálek 42 Oliver Malina Morgenstern 43 Jakub Sommer 44 Olmo Omerzu 45 Alice Nellis 46 Tomáš Jančo 47 Antonín Procházka Jr. 48 Martin Dušek, Ondřej Provazník 49 Radek Bajgar 50 Jan Bubeníček 51 Karel Čabrádek 52 Tomáš Mašín 53 Andrew Bond 54 Dan Wlodarczyk 55 Karel Žalud 56


CONTENTS

2

FILMy vE výRObě

8 hlav šílenství Colette Děti Fair Play Jack Russell – zachránce planety Julius Schmitke Koza Krásno Kruanovo dobrodružství Kukuřičný ostrov Lichožrouti Malá z rybárny Maturita Pojedeme k moři Touha motýla V klidu a naplno Václavské náměstí Válka s mloky Vejška Všichni muži jednou ranou Zejtra napořád Zero

ObSaH

FILMS IN PRODUCTION 8 Heads of Madness Colette Children Fair Play Jack Russell – Rescuing the Planet Julius Schmitke Goat Krásno Kruan’s Adventures Corn Island Oddsockeaters Little from the Fish Shop The Graduation We’re Going to the Beach The Desire of the Butterfly Bohemian Lion City of Lies The Salamander War Uni All Men in One Say Forever Zero

Marta Nováková Milan Cieslar Jaro Vojtek Andrea Sedláčková Alex Dowis Štěpán Altrichter Ivan Ostrochovský Ondřej Sokol Tomáš Krejčí George Ovashvili Galina Miklínová Jan Balej Tomáš Houška Jiří Mádl Dan Svátek Josef Abrhám Jr. Tim Robbins Tomáš Krejčí Tomáš Vorel Monika Hašková Rudolf Havlík Gyula Nemes

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
ObSaH

CONTENTS

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

Bella Mia Cesta ven Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů Detektiv Down Jako nikdy Klauni Křídla Vánoc Líbánky Poslední z Aporveru Přijde letos Ježíšek? Revival Rozkoš Sputnik Srpnoví pošetilci Velmi neklidné léto Všiváci Zázrak

Bella Mia The Way Out Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs The Downs Detective Like Never Before Clownwise Wings of Christmas Honeymoon The Last of Aporver Little Baby Jesus? Revival Delight Sputnik August Fools A Very Unsettled Summer Lousy Bastards Miracle

3

Martin Duba Petr Václav Petr Nikolaev Bård Breien Zdeněk Tyc Viktor Tauš Karin Babinská Jan Hřebejk Tomáš Krejčí Lenka Kny Alice Nellis Jitka Rudolfová Markus Dietrich Taru Mäkelä Anca Damian Roman Kašparovský Juraj Lehotský

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

čESké FILMOvé PROjEkTy ZaPOjENé DO PROGRaMU PODPORy FILMOvéHO PRůMySLU (PPP) CZECH FILM PROjECTS PaRTICIPaTING IN FILM INDUSTRy SUPPORT PROGRaMME (FISP) Babovřesky 2 Díra Eva zase tropí hlouposti Fotograf Pohádkář Sedmero Senior Quintet Zatím dobrý Colette Děti Krásno Malá z Rybárny Václavské náměstí Vejška Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů Detektiv Down Jako nikdy Klauni Křídla Vánoc Líbánky Poslední z Aporveru Revival Rozkoš * *Babovřesky 2 Nowhere Eva Fools Around Again Photographer Storyteller Seven Ravens Senior Quintet So Far So Good Collete Children Krásno Litlle from the Fish Shop City of Lies Uni Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs The Downs Detective Like Never Before Clownwise Wings of Christmas Honeymoon The Last of Aporver Revival Delight

Zdeněk Troška Miroslav Krobot Jiří Severa Irena Pavlásková Vladimír Michálek Alice Nellis Tomáš Jančo Tomáš Mašín Milan Cieslar Jaro Vojtek Ondřej Sokol Jan Balej Tim Robbins Tomáš Vorel Petr Nikolaev Bård Breien Zdeněk Tyc Viktor Tauš Karin Babinská Jan Hřebejk Tomáš Krejčí Alice Nellis Jitka Rudolfová

Uvedené ceny rozpočtu jsou v CZK, přepočteny aktuálním kurzem ČNB ze dne 1. 4. 2013 a zaokrouhleny. 1 EUR = 25,8 = 26 Kč All listed prices in the budget are in CZK, converted by the current exchange rate of ČNB on 1. 4 .2013, and rounded. 1 EUR = 25,8 = 26 CZK


Dramaturgický workshop

miniMIDPOINT Jak poznat potenciál příběhu?

České filmové centrum, MIDPOINT: Central European Script Center a MEDIA Desk ČR pořádají již třetím rokem workshop zaměřený na dramaturgický vývoj scénářů.

Termín: podzim 2013 Workshopy se zaměřují na analýzu scénářů celovečerních hraných filmů určených do kinodistribuce. Obracejí se především na tvůrčí tým v kombinaci scenárista-producent. Dvoudenní práce na workshopu vychází z principu analýzy konkrétního scénáře ve vývoji a rozvíjení jeho silných stránek. Workshop probíhá formou diskuse v menších skupinách a zahrnuje i individuální schůzky s lektory. Po skončení workshopu dostávají účastníci možnost on-line konzultace rozvinuté verze scénáře.

Podrobnější informace o workshopu naleznete na stránkách www.midpointcenter.eu.


FILMy vE vývOjIFILMS IN DEvELOPMENT

1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

aDvOkÁT CRIME INTERFaCE

REŽIE / DIRECTOR Jiří Svoboda

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 30 mil. Kč / 1,15 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE detektivní thriller / detektive thriller

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – září 2014 / August – September 2014

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Václav Láska SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jiří Svoboda, Václav Láska

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha a okolí / Prague and environs

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Šácha

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015

HUDBA / MUSIC Jiří Chlumecký

STOPÁŽ / RUNNING TIME 95 min

PRODUCENT / PRODUCER Přemysl Pražský, Jiří Vlach – LUXOR

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING TIME DCP

Zásahová jednotka vniká uprostřed noci do rozsáhlé usedlosti. Zatčený během policejní prohlídky záhadně mizí. Tomáš Krása, vyšetřovatel z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je přesvědčen, že v tom jede jeden z nadřízených. Po vyostřeném konfliktu dostává na vybranou – dobrovolný odchod od policie nebo trestní stíhání v jiné kauze. Přijímá nabídku spolumajitele advokátní kanceláře. Jeho metody nejsou přímo v rozporu se zákonem, úspěšně však obhajuje i ty, které dříve posílal za mříže. A odměny od nich jsou velkorysé. Díky jedné z kauz se stává figurkou na šachovnici souboje lobbyistů, politiků a policistů. Nakonec neví, kdo je na straně práva a kdo na straně mafie. Je odhodlán pokračovat, byť smrti uniká jen o vlásek. „V prostředí šedé ekonomiky, využívající prestiže peněz a majetku, se proplétají příběhy podnikatelů, advokátů, novinářů a zkorumpovaných i čestných policistů. Hlavní postava hledá svou pozici mravní, sociální i existenciální, což znesnadňuje rozostřená hranice sociálních norem. Pro posílení hodnověrnosti sociální reflexe chci využít para dokumentárních metod snímání i hereckého projevu.“ Jiří Svoboda, režisér In the middle of the night, a SWAT team breaks into a big estate. While the police are searching the premises, the arrested man disappears. Tomáš Krása, an investigator from the Organized Crime Investigation Unit, is convinced that one of his superiors is involved. Once the conflict comes to a head, he is given a choice – leave the police force voluntarily or face prosecution in a different case. He accepts an offer from the coowner of a law firm. Thanks to one of the cases, he becomes a pawn in a game played by competing lobbyists, politicians and the police. In the end, he does not know who is on the side of the law and who is on the side of the mafia. He is determined to continue, although he escapes death by just a hair’s breadth. “In the environment of the underground economy, making use of the prestige of money and property, stories are interwoven about businessmen, attorneys, journalists and corrupt and honest cops. The main character is searching for his own moral, social and existential position, but he is hindered in this by the blurred borders of societal norms. To strengthen the credibility of societal reflection, I want to make use of paradocumentary methods of filming and acting.” Jiří Svoboda, director

KONTAKT / CONTACT LUXOR, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 732 426 581, e-mail: vlach@luxorfilm.cz, www.luxorfilm.cz

10


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

aLbaTROS THE aLbaTROSS

Úchvatný příběh prince Jiřího Kristiána Lobkowicze, opřený o skutečné události odehrávající se v Evropě mezi světovými válkami. Mladý aristokrat zanedbává své šlechtické povinnosti pro neutuchající vášeň v nový fenomén, automobilové závody. Zaslepen touhou po adrenalinu a nehledě na rostoucí nebezpečí, se noří stále hlouběji do svého světa a riskuje to nejcennější co má, svůj vlastní život… The extraordinery story based on actual events of the newly crowned Prince Jiří Kristián Lobkowicz, set in Europe between wars. The young aristocrat neglects his royal duties for a growing addiction to the new phenomenon of auto racing. Driven by his passion for adrenaline, he delves further into his own world pushing his limits beyond sport and makes the greatest gamble of his life...

ŽÁNR / GENRE drama

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Kadlec

DEBUT / DEBUT ne / no

PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec – K Film plus

NÁMĚT / STORY Jan Zázvorka SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Martin Daniel

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENNING FORMAT 35 mm

KONTAKT / CONTACT K Film plus, Janáčkovo nábřeží 3, 150 00 Prague 5, Czech Republic Tomáš Rotnágl, e-mail: tomas.rotnagl@kfilm.cz, www.kfilm.cz Anna Freund Lima, e-mail: anna@kfilm.cz, www.kfilm.cz

11


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

babOvřESky 2 babOvřESky 2

REŽIE / DIRECTOR Zdeněk Troška

DISTRIBUTOR/ DISTRIBUTOR Falcon

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 32 mil. Kč / 1,23 mil. EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY květen – červen 2013 / May – June 2013

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Luboš Draganovský, Zdeněk Troška, Marek Kališ KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ervín Sanders STŘIH / EDITOR Dalibor Lipský ZVUK / SOUND Tomáš Bělohradský HUDBA / MUSIC Karel Vágner VÝTVARNÍK / SET DESINGER Václav Vohlídal PRODUCENT / PRODUCER Dana Voláková, Michaela Flenerová – Fénix Film HRAJÍ / FEATURING Lukáš Langmajer, Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Jižní Čechy, vesnice, fara, kostel, vila / South Bohemia, village, parsonage, church, villa KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Dobčice, Záboří, Pištín, Netolice, Holašovice, Hluboká n/Vltavou, Dříteň, Malé Chrášťany DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 20. 2. 2014

Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i odpočívali. Horáčkovou okamžitě napadne pozvat svou vnučku, šikovně ji narafičit sportovcům do cesty – třeba se jí nějaký všimne a holka udělá terno. Nevydrží a pochlubí se svým nápadem ostatním babkám. Zápletka se dále točí okolo pomsty Horáčkové starostovi Stehlíkovi, kvůli kterému musela opustit místo tajemnice na místním úřadě... do vesnice přichází kontrolor z „kraje“ a netuší, co tu na něj čeká, co všechno bude muset řešit a právě díky tomu se odehrává spousta humorných situací… A nad tím vší bdí mladý farář s trochu netradičním a dvojsmyslným jménem... The story begins where the first film ended: the gossipmonger Horáčková runs out from her house to greet the young hockey players who have come to visit their good friend and teammate in a nearby cottage in order to practice and relax, at least for a few days. Horáčková immediately comes up with the idea of inviting her granddaughter and adroitly putting her in the athletes’ way – perhaps one of them will notice her and the girls will hit the jackpot. But she can’t keep this to herself and she boasts of her idea to the other ladies. The plot also revolves around Horáčková’s revenge on Mayor Stehlík, as he was the reason she had to give up the position of the secretary at the municipal office... An inspector from the “region” comes to the village and he has no idea what is in store for him or what all he will have to solve, and many humorous situations arise thanks to this... And a young priest with a bit of an unconventional and ambiguous name is watching over all of this...

STOPÁŽ / RUNNING TIME 116 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Fénix Film, Dana Voláková, Skořepka 9, 110 00, Prague 1, Czech Republic mobile: +420 602 369 033, e-mail: dana@volakova.cz, www.volakova.cz

12


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

bINDERIaNa bINDERIaNa

Celovečerní film Binderiana se odehrává začátkem 70. let 20. století na území Polska a bývalého Československa. Vypráví příběh Marko Bindera, tajného agenta polské Státní bezpečnosti, který se zamiluje do francouzské vědkyně Agnes Moldacké. Společně poznávají nadpřirozenou bytost z hlubin moře, mořského děda. Stařec má jedinečnou schopnost vidět budoucnost, a tak se o jeho objev zajímá mnoho nebezpečných a chamtivých osob. Agnes a Marko unášejí mořského děda před těmito chamtivci a prchají do Československa… „Příběh vychází ze stylizovaného světa Monstrkabaretu Freda Brunolda, který je prezentován trilogií grafických novel, divadelním představením, a také krátkým filmem Radio Kebrle.“ Zdeněk Durdil, režisér The feature length Binderiana takes place in Poland and the former Czechoslovakia in the beginning of the 70s of the 20th century. It narrates a story of Marko Binder, a secret agent of the communist Poland, who falls in love with a charming French scientist Agnes Moldacka. Together they get to know a supernatural being from deep ocean, an old little sea man. The old little sea man has a special ability to forsee the future and show it to people. So, he gets surrounded by many dangerous, mean and greedy people. Agnes and Marko are kidnapping the old little sea man in order to safe him from these greedy people and they are escaping to Czechoslovakia... „The story comes from Fred Brunold’s stylised wide-spread world of Monstercabaret that we present by a graphic novel trilogy Fred Brunold’s Monstercabaret, a theatre play Fred Brunold’s Monstercabaret and a short cartoon film by Zdeněk Durdil called Radio Kebrle.“ Zdeněk Durdil, director

REŽIE / DIRECTOR Zdeněk Durdil ŽÁNR / GENRE fantasticko-dobrodružný / fantastic-adventure DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Džian Baban, Vojtěch Mašek SCÉNÁŘ/ SCREENWRITER Džian Baban, Vojtěch Mašek KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Braňo Pažitka STŘIH / EDITOR Hedvika Hansalová VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Zdeněk Durdil PRODUCENT / PRODUCER Jana Bebrová – Vernes KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Jacek Naglowski – Centrala (PL)

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – září 2015 / August – September 2015 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 / spring 2016 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Polsko – pobřeží, Česká republika – městské části, interiéry / Poland – sea coast, Czech Republic – districs, interiors KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Polsko, Česká republika / Poland, Czech Republic STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT/ SCREENING FORMAT DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 43 mil. Kč / 1,65 mil. EUR

KONTAKT / CONTACT Vernes, Karla Buriana 721/4, 370 01 České Budějovice, Czech Republic Jana Bebrová, mobile: +420 776 650 778, e-mail: jana@vernes.cz, www.vernes.cz Zdeněk Holý, e-mail: zdenek@vernes.cz

13


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

bOLEST SORROW

REŽIE / DIRECTOR Kateřina Oraská Borecká

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* cca 19 mil. Kč / 730 770 EUR

ŽÁNR / GENRE psychologické drama / psychological drama

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

DEBUT / DEBUT ano / yes

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS psychiatrická klinika, město / insane asylum, city

NÁMĚT / STORY Kateřina Oraská Borecká SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Kateřina Oraská Borecká KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY György László

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague

STŘIH / EDITOR Jan Oraský

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2015 / autumn 2015

ZVUK / SOUND Pavel Kovařík

STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 95 min

PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER OBR FILM

Jasmína sedí na chodbě blázince. Vedle ní leží igelitová taška. Je plná věcí po její mrtvé mamince. Spáchala sebevraždu. Alex se ponoří do vany plné horké vody s žiletkou v ruce. Oba se setkávají v psychiatrické léčebně. Ty nejdůležitější věci se tady dějí nad ránem, kdesi mezi nocí a dnem, někde mezi snem a realitou, kterou každá z postav vyprávění vnímá po svém. Realita se tady stává nepodstatnou. „Pracovní název scénáře Bolest pro mě vystihuje i jeho hlavní téma. Reálné události se během jeho psaní někdy stávaly snem a sny realitou. V textu se tyto dvě roviny prostupují a není důležité je odlišit. To je i východiskem pro realizaci filmu, který by měl být spíše světem vlastním než jeho nápodobou. Téma sebevraždy a psychické nemoci je pro mě zásadní nejen pro mou osobní zkušenost ale i proto, že obě související témata jsou i v takzvaně vyspělém světě společenským problémem. Sebevražda je stále pro mnohé akt, kterým lidé pohrdají a psychická nemoc natolik mění své oběti, že je těžké s nimi žít. Zůstávají tak často na okraji společnosti.“ Kateřina Oraská Borecká, režisérka Jasmína is sitting in the hallway of an insane asylum, a plastic bag sitting beside her. It is full of things that belonged to her deceased mother, who committed suicide. Alex immerses himself in a bathtub full of hot water, a razor blade in his hand. They meet each other in the mental institution. The most important things here happen early in the morning, somewhere between night and day, between dreams and reality, which each of the characters of the tale perceive in their own way. Thus reality becomes unimportant here. “For me the working title of the screenplay, Sorrow, also captures its main theme. While I was writing it real events sometimes became dreams and dreams reality. These two levels permeate each other in the text and it is not important to differentiate them. That is also the point of departure for the making of the film, which should be more of a world of its own than its imitation. The themes of suicide and mental illness are important for me, not only because of my personal experience, but also because both of the related themes are a social problem in the so-called developed world. For many people suicide is still an act that people scorn and mental illness changes its victims to such an extent that it is hard to live with them. Thus they often remain on the edge of society.” Kateřina Oraská Borecká, director

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

1


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

bUbLINkOvé ŠTěSTÍ bUbbLE HaPPINESS

Úspěšná advokátka Isabelle Rudkowsky přijíždí z Paříže do Čech, aby vyřešila dědické záležitosti po smrti sestry své matky, kterou neviděla od dětství. V závěti však teta Elizabeth rozdělí svůj majetek a odkáže polovinu romantického zámečku i synovi bývalého správce Františkovi. Isabelle, jako jediná pokračovatelka šlechtického rodu se nehodlá smířit s překvapivým obsahem tetiny poslední vůle a rychle vymyslí způsob, jak přesvědčit Františka, aby se vzdal dědictví v její prospěch. Aby mohla svůj nápad zrealizovat, je však donucena zůstat na klidném českém venkově o něco déle, než původně zamýšlela. Podmanivá atmosféra rodinného sídla a společnost Františka na Isabelle po pár dnech zapůsobí natolik silně, že zcela změní svoje původní plány a poslední tajné přání tety Elizabeth se tak pomalu začíná naplňovat. „Náš příběh vypráví s nadhledem a humorem o vážných a nadčasových tématech, jakými jsou chamtivost a nezdravá touha po majetku. Je fascinující pozorovat, kam až je Isabelle schopna zajít v touze po bohatství, než konečně pochopí, že není až tak důležité co vlastní, ale kým je, a že láska a odpuštění mohou být prvními bublinkami na její cestě ke štěstí.“ Marcela Rojíčková, režisérka Successful lawyer Isabelle Rudkowsky is coming back from Paris to Prague to resolve her family inheritance after the death of her Auntie Elizabeth, who she hasn’t seen since her childhood. She finds that in her last will and testament her auntie surprisingly left half of her romantic manor house to Frantisek, the son of a former housekeeper. Isabelle, the last of an old aristocratic dynasty, is not going to resign herself to her auntie’s will and she devises a plan to persuade Frantisek to surrender his inheritance to her. She is forced to stay a little longer than she originally thought at the manor house, situated in the quiet Czech countryside, in order to realise her plans. Charmed by the atmosphere of the manor house together with the company of Frantisek, she begins to change her mind and the last secret wish of Auntie Elisabeth slowly comes to fruition.

REŽIE / DIRECTOR Marcela Rojíčková ŽÁNR / GENRE hořkosladká komedie / bittersweet comedy DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Marcela Rojíčková, Miloš Remeň SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Marcela Rojíčková KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY F. A. Brabec STŘIH / EDITOR Filip Issa ZVUK / SOUND Jiří Klenka VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jarka Pecharová, Jindřich Goetz PRODUCENT / PRODUCER Miloš Remeň – Beltfilm

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS ulice a historické náměstí malého města, zámeček, kostel, hřbitov, krajina, sportovní letiště… / the streets and historical square of a small town, manor house, church, cemetery, countryside, sports airport… KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Jižní Čechy, Praha, Paříž / South Bohemia, Prague, Paris DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE léto 2014 / summer 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 40 mil. Kč / 1,53 mil. EUR

“Our tale deals with serious and timeless themes such as greed and an unhealthy desire for property with grace and humour. It is fascinating to observe just how far Isabelle is willing to go in her desire for wealth before she finally realises that what she owns isn’t as important as who she is, and love and forgiveness can be the first bubbles on her road to happiness.” Marcela Rojíčková, director

KONTAKT / CONTACT Beltfilm, Miloš Remeň , Štefánikova 25/18, 155 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 222 523 632, e-mail: info@beltfilm.cz, www.beltfilm.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

CaFé LOUvRE CaFé LOUvRE

REŽIE / DIRECTOR Arkaitz Basterra

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 65 mil. Kč / 2,5 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE drama / drama

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Iva Stojáková, Arkaitz Basterra, Gunnar Tryggvason SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Iva Stojáková, Arkaitz Basterra, Gunnar Tryggvason PRODUCENT / PRODUCER Karla Stojáková – Axman Production

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha / Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE 2015 STOPÁŽ 100 min

Nick, třicetiletý američan, se vzdává práce bankovního úředníka, aby mohl odjet studovat dokumentární film do Prahy. Jednoho dne ho ve známé pražské kavárně Café Louvre uchvátí žena (Emilia), která je oblečená v kostýmku ze třicátých let. Chce se s ní seznámit, ale žena mu před očima zmizí. Téhož dne se na škole promítá film Jaromíra Eberta z roku 1938 a na jednom ze záběrů Nick spatří Emilii. Začne pátrat po informacích o filmaři Jaromíru Ebertovi a zjistí, že žil v budově Café Louvre a zemřel za nevyjasněných událostí. Nick začne v kavárně trávit stale více času s nadějí, že znovu spatří svou famme fatale. Jednoho dne se mu to poštěstí. Tajemná žena ho přivede ke dveřím, které vedou do bytu Jaromíra Eberta. Nick vstoupí a začne žít život Jaromíra. Osobnost Jaromíra a Nicka se postupně propojí a Nick zjišťuje, že Jaromírův příběh z minulosti má zvláštní spojitost s jeho současností. Nick, a thirty something American gives up his job as a banker to study documentary filmmaking. One day at the historical art nouveau café called Café Louvre, Nick notices a woman (Emilia) dressed that appears to be from the 1930s. He tries to approach her but she seems to disappear. Later that day, during a screening of old documentaries at the film school Nick notices Emilia in one of the films that was made by a Czech filmmaker named Jaromír Ebert. Nick becomes obsessed to find out more about Ebert and uncovers that Jaromír Ebert used to live in an apartment in the same building as the Café Louvre. Nick starts spending more time at the café hoping to see Emilia again until once he falls into a delirium that brings him back to the 1930s into the strange life of Jaromír Ebert. Their lives collide and Nick starts living Jaromír’s story which has a strong relevance to his present life.

KONTAKT / CONTACT Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 603 553 915, e-mail: karla@axmanproduction.com, www.axmanproduction.com

1


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

CESTa DO řÍMa jOURNEy TO ROME

Cesta do Říma je chytrá komedie. Rozvíjí do celovečerní stopáže další příběhy everymana Vaška, nového českého hrdiny, který nás provázel režisérovými studentskými filmy vč. posledního – Holka 180, který vzbudil velmi pozitivní reakce a zajistil nám řadu příznivců napříč Evropou. Tentokrát se tento jinak spíše pasivní a plachý hrdina vydává na dobrodružnou cestu – sveden okolnostmi, s falešným knírem a černými brýlemi sedí ve vlaku do Říma, v ruce zabalený obraz, který byl právě ukraden z Národní galerie. Vlak je plný lidí – potkáváme mnichy, herce, vojáky, umělce, novináře a další. Ti všichni vypráví své příběhy. Jsou tu hledači štěstí, ti, co jsou v balíku i ti, kteří již došli osvícení. „Scénář má dvě vrstvy. Na povrchu se odehrává dobrodružství pašeráka, pod povrchem je to příběh moderního člověka hledajícího spásu v duchovním centru Evropy – Římě. Jeho struktura proto může připomínat Božskou komedii. Film je pro mě freskou portrétující moderního člověka, který se osamocený, unavený a lhostejný, ještě jednou vydává na cestu hledat svojí duchovnost v době, která ji skoro uplně postrádá.“ Tomasz Mielnik, režisér Vasek is a lost everyman in his 30s, seduced by a Ginger beauty and manipulated to steal a valuable painting to smuggle it on a train to Italy. Undercover, with hope to reach salvation and happiness, pursued by the mobsters and chased by the police, he tries not to draw too much attention and listens to other travellers' stories. Will he manage to reach his destination? It is a journey full of sub-stories dealing with the most serious topics of the world, but done in the most fresh, funny and original way you could ever think of. “The screenplay has two layers. A smuggling adventure takes place on the surface, under which it is the story of a modern man looking for salvation in the spiritual centre of Europe – Rome. That is why the structure should bring The Divine Comedy to mind. For me the film is a fresco portraying a lonesome, tired and indifferent modern man who takes to the road one more time to search for his spirituality at a time when he had almost completely lost it.” Tomasz Mielnik, Director

REŽIE / DIRECTOR Tomasz Mielnik

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 12,8 mil. Kč / 492 300 EUR

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2014 / spring 2014

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Tomasz Mielnik SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Tomasz Mielnik, Vít Poláček KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Šuster STŘIH / EDITOR Šimon Hájek ZVUK / SOUND Michaela Patríková PRODUCENT / PRODUCER Mikuláš Novotný, Klára Žaloudková – Background films HRAJÍ / FEATURING Václav Hrzina, Igor Chmela

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Řím, vlak do Říma / Prague, Rome, train to Rome KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí, Řím, Polsko / Prague and environs, Rome, Poland DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

KONTAKT / CONTACT Background films, Mikuláš Novotný, Korunní 1209/76, 101 00 Prague 10, Czech Republic mobile: +420 777 910 290, e-mail: novotny@backgroundfilms.com

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

CESTa SLEPýCH PTÁků bLIND bIRD’S jOURNEy

REŽIE / DIRECTOR Pavel Jandourek ŽÁNR / GENRE dobrodružný, sci-fi / adventure, sci-fi

HRAJÍ / FEATURING David Prachař, Linda Rybová, Tereza Šefrnová, Luboš Veselý, Sigurdur Sigurjónsson, Olafur Darri Olaffson, Throstur Leo Gun, Pavel Zedníček

DEBUT / DEBUT ne / no

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

NÁMĚT / STORY Ludvík Souček

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 38,4 mil. Kč / 1,48 mil. EUR

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Pavel Jandourek

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2014

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Asen Šopov STŘIH / EDITOR Jan Skalský, Steffi Thors ZVUK / SOUND Jiří Klenka HUDBA / MUSIC Zbyněk Matějů, Björk VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Milan Popelka, Sylva Hanáková PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Telecký – Glaziers, Miloš Šmídmajer – Bio Illusion KOPRODUCENTI / CO-PRODUCER Erik Panák – Arina film (SK), Hakon Mar Oddsson – Fossafelagid Titan (IS), Sebastián Álvarez Castro – Volcano International Productions (ES)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Brno, Island v okolí sopky Snaefells, francouzské Amiens / Prague, Brno, Iceland in the vicinity of the volcano Snaefells, Amiens – France KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Brno, Slovensko, Francie, Island, ostrov Tenerife / Prague, Brno, Slovakia, France, Iceland, Tenerife DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 115 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm

Postava francouzského spisovatele Julese Verna dodnes vzrušuje čtenáře po celém světě a jeho život je obestřen nejedním tajemstvím. Vědci dodnes žasnou například nad jeho prognózou, že Nil nepramení, ale vytéká z velkého Victoriina jezera, která se potvrdila až dva roky po vydání knihy. Hned druhou jeho knihou je Cesta do středu Země (1863), s jejímž dějem a tajemstvím života samotného autora si pohrává předloha filmu – Součkova Cesta slepých ptáků. Podle některých zdrojů uskutečnil sám Verne výpravu na Island, přímo do kráteru sopky Snaeffels a z této expedice dovezl materiál pro svou knihu… Filmová adaptace posílí mysterióznost tohoto francouzského spisovatele. Najdeme v jeho životě a díle několik tajemných míst, které ve filmu vytvoří záhadnou až mystickou atmosféru. „V podvědomí jsem nosil myšlenku, jak by se dal román Cesta slepých ptáků zfilmovat. Až má návštěva Islandu mi napověděla, že se dá odvyprávět současným filmovým jazykem, kdy silný příběh promítneme do „detektivního“ reportážního pátrání po ztracené expedici z minulosti v kontrastu s mystickou islandskou přírodou.“ Pavel Jandourek, režisér The French author Jules Verne still excites readers the world over to this day and his life is shrouded in many a mystery. Even today scientists are astonished, for example, about his prognosis that the Nile’s source is not from a spring, but that it flows out of the huge Lake Victoria, which was only confirmed two years after the book was published. His second book was Journey to the Centre of the Earth (1863) and the series of books the film is based on, Souček’s Blind Birds’ Journey, plays with the plot as well as the mystery of the author’s life. According to some sources, Verne himself travelled to Iceland, right to the crater of the Snaeffels volcano and gathered material for his book from this expedition… The film adaptation reinforces the mystery surrounding this French author. We can find many mysterious places in his life and works and they create an enigmatic, almost mystical atmosphere in the film. „Subconsciously I have been playing with the idea of how it would be possible to film Blind Birds’ Journey. It wasn’t until I visited Iceland that it clicked that it can be told in the current cinematic language, where we project the strong story into a “detective” reportorial of the search for a lost expedition from the past in contrast with the mystical Icelandic scenery”. Pavel Jandourek, director

KONTAKT / CONTACT Glaziers, Magdalena Zlatušková, Maltézské nám. 8, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 731 174 438, e-mail: zlatuskova@glaziers.cz, www.glaziers.cz

1


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

čSFR (čESkO-SLOvENSkÁ FILMOvÁ ROMaNCE) CSFR (a CZECHO-SLOvak FILM ROMaNCE) Od rozpadu československé federace uplynulo téměř dvacet let a pondělní slovenské inscenácie vymizely z programu českých televizí. Jak se změnilo vzájemné vnímání obou národů? Jaký názor na svého nejbližšího souseda má nynější mladá generace? Matoušovi je dvacet, v 80. letech byl ještě na houbách. Braňo přišel studovat do Prahy z Blavy a odmítá připustit, že krása českých holek by se mohla rovnat kráse Slovenek. Pro jistotu ale balí každou českou sukni. Kristýna plánuje výlet s kamarádkami na hudební festival do Košic. Janka pracuje jako servírka v bratislavském baru a má problémy s žárlivým přítelem. Co se stanem, když se osudy čtyř česko-slovenských hrdinů protnou?... „ČSFR je zábavná roadmovie s originálně pojatou hudební složkou v duchu neo-retra. Zajímá nás, jak se proměnily vztahy Čechů a Slováků dvacet let po konci federace a jestli jsou Slovenky opravdu hezčí než Češky. Chceme na to přijít v pohybu a odvázané letní atmosféře za pomoci humoru a náladotvorné muziky.“ Jakub Sommer, režisér Nearly twenty years have passed since the breakup of the Czech and Slovak Federal Republic and the disappearance of Slovak productions from their Monday programming slot on Czech Television. What has changed about how these two nationalities see each other? What does the present generation of young people think about their country’s nearest neighbor? Matouš is 20 years old and had not yet been born the 1980s. Braňo came from Bratislava to Prague to study, and he refuses to admit that the beauty of Czech girls could equal that of Slovak lovelies. Just to make sure, he goes after every pretty Czech girl he meets. Kristýna is planning to travel with a girlfriend to a music festival in Košice. Janka is working as a waitress in a Bratislava bar, and she has problems with a jealous boyfriend. What happens when the fates of our four Czecho-Slovak heroes get entangled? …

REŽIE / DIRECTOR Jakub Sommer

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Attack Film (SK)

ŽÁNR / GENRE romantická roadmovie / romantic roadmovie

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 15 mil. Kč / 577 000 EUR

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Ondřej Ládek, Jakub Sommer SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jiří Vaněk, Kristina Dufková, Andrea Jarošová KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viktor Smutný

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Slovensko – Bratislava až Tatry / Prague, Slovakia – Bratislava, Tatry TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červen – červenec 2014 / June – July 2014

STŘIH / EDITOR Emil Pawinger

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015

ZVUK / SOUND Tomáš Kubec

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min

PRODUCENT / PRODUCER Přemysl Pražský, Jiří Vlach – LUXOR

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

“CSFR is an entertaining road movie with an originally conceived musical component in the spirit of neo-retro. We are interested in how the relationships between Czechs and Slovaks have changed twenty years after the breakup of the federation, and in whether Slovak girls really are prettier than Czech girls. We want to find out on the move in the daring atmosphere of summertime with the help of humor and the mood that the music creates.” Jakub Sommer, director

KONTAKT / CONTACT LUXOR, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 732 426 581, e-mail: vlach@luxorfilm.cz, www.luxorfilm.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

DCERa PTÁčNÍkOva THE bIRD CaTCHER’S DaUGHTER ŽÁNR / GENRE fantasy komedie / fantasy comedy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Ivan Renč SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Ivan Renč PRODUCENT / PRODUCER Martin Zbořil – Umbrellapost

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2014 / winter 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Dřímající kumštýř v těle mladého kameníka sní o osvobození z pout každodenní rutiny a je připraven naplnit svou touhu vytvořením ohromujícího sochařského díla. V čase hledání sebe sama se stává snadnou kořistí a upadne do osidel tajemné zápletky. Jako múzu své umělecké kariéry si zvolí ptáčníkovu dceru, kterou musí ovšem nejdříve osvobodit, aby s ní mohl vstoupit do bezbřehé blaženosti. Příběh plný nečekaných zvratů a zápletek, které dojdou rozuzlení v průběhu podivuhodné ptačí slavnosti. „Surrealistická hra o tom, jak snadné je v životě dosáhnout všeho nepodstatného. Na druhou stranu, vždycky máme v životě šanci se zastavit a možná i pochopit.“ Ivan Renč, námět a scénář A true artist, imprisoned inside the body of a young stone cutter, desires to break loose from the shackles of the everyday routine of his job. He hopes to fulfil his desire to carve a marvellous sculpted masterpiece. While heavily engaged in soul searching, he becomes an easy prey to a sophisticated and malicious conspiracy. His muse, the daughter of a bird catcher, expects him to liberate her so that they can both enter eternal bliss. A story full of unexpected twists and deception, which arrives at an enlightened solution during the course of the magnificent Bird Carnival. “A surrealistic drama about how easy it is to achieve everything unimportant in life. On the other hand, life always gives us a chance to stop and perhaps even to comprehend.” Ivan Renč, story and screenwriter

KONTAKT / CONTACT Umbrellapost, Martin Zbořil, Na Hutích 693/13, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 776 797 607, e-mail: martiini@me.com

20


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

DÍRa NOWHERE

V malé vesnici kdesi v Jeseníkách se odehrává příběh hospodské Maruny, která se pokouší najít partnera mezi místními muži. Její úsilí se proplétá s osudy Maruniny sestry, její matky a osazenstva hospody, v níž hlavní hrdinka pracuje a samozřejmě s osudy jejích nápadníků. Další příběhovou linkou je příběh dvojice lesních dělníků Laďi a Balina a jejich společné partnerky „Laďovy staré“, který neskončí příliš šťastně. Děj se odehrává v současnosti, v autentickém vesnickém prostředí, které se nezadržitelně vylidňuje a pro naše hrdiny se tím vše komplikuje. Maruna skutečného životního partnera nenajde, ale na konci filmu se stane matkou, což může být vnímáno jako šťastný konec. „Žánrově se nejedná se ani o drama ani o čistou komedii. Ve filmu se téměř nevyskytují „mluvící scény u stolu“. Nic se nerozebírá, vše směřuje vpřed, bohužel, vstříc dalšímu selhání, nedorozumění nebo banalitě. Předpokládáme, že řada scén bude působit komicky, ale nikoliv v poloze humoru, který by se postavám nebo prostředí vysmíval. Inspirací filmu byla například poetika a humor Akiho Kaurismakiho nebo bratři Coenů, ale i česká meziválečná filmová dramata nebo dílo bratří Mrštíků či poetika absurdního divadla šedesátých let.“ Miroslav Krobot, režisér In a small village somewhere in Moravia lives the innkeeper Maruna, who is searching for a partner among the local men. Her endeavors intertwine with the story of Maruna’s sister, her mother, the staff of the inn where the heroine works, and, naturally, with that of her suitors. Another story line is that of a couple of foresters, Laďa and Balin, and their mutual partner, “Laďa’s old lady.” Their story does not have much of a happy end. The movie takes place during the present in an authentic village environment that suffers from uncontrollable depopulation, making everything more complicated for our heroes. Maruna fails to find a true life partner, but in the end she becomes a mother, which could be seen as a happy end. “In terms of genre, it is neither a drama nor a straight-up comedy. The film contains almost no scenes of people ‘sitting around a table and talking.’ Nobody analyzes anything; everything is moving forwards – unfortunately towards more failure, misunderstandings or banality. We expect many of the scenes to appear comical, but it is not the kind of humor in which we laugh at the characters or their environment. The film has several sources of inspiration: For instance, the poetry and subtle humor of Aki Kaurismäki and the Coen brothers, but also Czech interwar dramas, the work of the Mrštík brothers and the poetry of the 1960’s theatre of the absurd.” Miroslav Krobot, director

REŽIE / DIRECTOR Miroslav Krobot ŽÁNR / GENRE drama s prvky černého humoru / drama with elements of black humor DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Miroslav Krobot, Lubomír Smékal SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Miroslav Krobot, Lubomír Smékal KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRPAHY Jan Baset Střítežský STŘIH / EDITOR Otakar Šenovský VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Vlček

HRAJÍ / FEATURING Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, David Novotný DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR CinemArt VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 16 mil. Kč / 615 390 EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – zaří 2013 / August – September 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Jeseníky KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Vikantice a Hanušovice

PRODUCENT / PRODUCER Ondřej Zima – Evolution Films

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2014

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize

STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 736 751 010, e-mail: ozima@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz

21


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

DZWILLE DZWILLE

REŽIE / DIRECTOR Rudolf Tesáček ŽÁNR / GENRE fantasy / fantasy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Jaroslav Velinksý, Jana Kůtková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jana Kůtková KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Peter Beňa PRODUCENT / PRODUCER Jana Kůtková – ArtCorp VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 38 mil. Kč / 1,46 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRPAHY léto 2013, prosinec 2013 – březen 2014 / summer 2013, December 2013 – March 2014

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS svět po katastrofě, Tibet – skalní masivy, pohoří; Česká republika – pustá krajina – haldy, lomy, pláně, klášter, osamělý dům, vybydlená vesnice / the world after a catastrophe, Tibet – rock massifs, mountains; Czech Republic – a desolate landscape – mounds, quarries, plains, a monastery, a solitary house, an abandoned village DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMECTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 / spring 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 minut PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Fantasy film zasazený do světa po katastrofě, ve kterém je ledacos velmi jinak, ale konflikty mezi mužem a ženou zůstávají věčné a věčně stejné. Muž touží objevovat, žena je přesvědčena, že to nejdůležitější už objevil u ní a nic dál hledat nemusí. Jeho touze nerozumí, ale přesto je nucena ji respektovat. Poutník Bert putuje do vysněné země Dzwille, která podle legend musí existovat. Putuje tam mnoha dobrodružnými cestami a v mnoha podobách, bloudí panoptikem jiného času. Provázejí ho černé kočky, stříbřití motýli, zpívající lilie, tulejníci a čarodějka Ester. Letí balónem, prochází horskými masivy. Žije legendu, která ho k cestě inspirovala. Svou zemi nachází ve chvíli, kdy hledat přestal, protože nalezl cosi důležitějšího. A fantasy film set in a world where a catastrophe has changed almost everything, though conflicts between men and women are the same as ever. The man longs for discovery, while the woman is convinced that everything important has already been discovered and there is nothing to look for anymore. She does not understand his desire, though is forced to respect it. Bert, a wayfarer, is on a pilgrimage to the fabled country of Dzwille, which the legends say must exist. His travels take him on many adventurous journeys in many forms, wandering through a menagerie of another time. He is accompanied by black cats, silvery butterflies, singing lilies, little seals and a witch named Ester. He flies in a balloon and treks through mountain massifs. He lives the legend that inspired his journey. He finds his country at the time when he stopped looking, having found something more important.

KONTAKT / CONTACT ArtCorp, Jana Kůtková, Ve Struhách 20, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 608 045 815, e-mail: artcorp@artcorp.cz, www.artcorp.cz

22


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

Eva ZaSE TROPÍ HLOUPOSTI Eva FOOLS aROUND aGaIN

I věčně lehkovážná Eva řeší se svým starším bratrem Michalem zapeklitou situaci. Jejich tetička Pa upadla do zvláštního šokového stavu, při kterém si myslí, že jsou 40. léta minulého století. Všechny Eviny bizarní pokusy tetičku dovést k uzdravení nefungují. Ba co hůř, tetiččin stav se zhorší. Eva přichází na skutečnost, že tetiččin prvotní šok způsobila velká filmová hvězda Evžen Jakoubek, její dávná láska. Tetička zkolabovala, když se dozvěděla, že se Evžen vrací zpět do rodného města, blízko tetě. Eva se společně s Michalem vydává přímo do jeho domu. Snaží se Evžena donutit k setkání s tetičkou. Ale ten o ní nechce ani slyšet. Za vším je nevyřešená žádost o ruku, při které se před lety rozešli... The ever carefree Eva has to resolve a sticky situation with her older brother Michal. Their Aunt Pa has fallen into a strange state of shock where she thinks she is in the 1940’s. None of Eva’s bizarre attempts to make her aunt healthy again work. What’s worse, her aunt’s condition is getting worse. Eva comes up with the fact that her aunt’s initial shock was caused by the film star Evžen Jakoubek, her long-lost love. Her aunt collapsed when she learned that Evžen is returning to his native town, near her aunt. Eva and Michal go together to his house. They try to force Evžen to meet with their aunt. But he wants nothing to do with that, all because of an unresolved marriage proposal, over which they split up all those years ago...

REŽIE / DIRECTOR Jiří Severa

ZVUK / SOUND Jiří Klenka, Pavel Dvořák

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

HUDBA / MUSIC Jiří Hájek

DEBUT / DEBUT ano / yes

PRODUCENT / PRODUCER Ester Honysová – Honys Motion

NÁMĚT / STORY dle knihy Fan Vavřincové / based on a book by Fan Vavřincová

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 20 mil. Kč / 770 000 EUR

SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Tereza Tobiášová

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2013 / summer 2013

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Marvan

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE únor 2014 / February 2014

STŘIH / EDITOR Michal Hýka

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min

KONTAKT / CONTACT Honys Motion, Ester Honysová, Nad Zámečkem 59, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 723 027 680, e-mail: e.honysova@gmail.com

23


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

FOTOGRaF PHOTOGRaPHER

REŽIE / DIRECTOR Irena Pavlásková ŽÁNR / GENRE drama, psychologická tragikomedie / drama, psychological tragicomedy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Jan Saudek, Irena Pavlásková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jan Saudek, Irena Pavlásková KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný STŘIH / EDITOR Alois Fišárek ZVUK / SOUND Jiří Klenka HUDBA / MUSIC Jiří Chlumecký PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Irena Pavlásková – Eydelle Film, Pavel Bělohradský – Jean Paul Whitecastle, Česká televize VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 29 mil. Kč / 1,11 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město, ateliér / city, atelier KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí / Prague and environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE léto 2015 / summer 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP

Příběh je volně inspirován životem a tvorbou Jana Saudka, který je ve světě asi našim nejznámějším fotografem, bezesporu zasáhl do vývoje světové fotografie. Vystavoval a prodával v těch největších galeriích a uměleckých domech, je nositelem mezinárodních ocenění, těší se velké popularitě a zájmu – je to opravdu fenomén. Nikdy se nezaprodal, nikdy se nevzdal svého vidění, zůstal svůj. Kromě vzpomínek, ve kterých se krátce ponořujeme do některých zásadních etap jeho turbulentního života, jako jsou vzpomínky na válku a trauma z nacistického dětského sběrného tábora, zákazy a pronásledování ze strany komunistické STB, rozpady manželství aj., je celý příběh rámován setkáním s mladou ženou, které se pro něj stane osudovou, nikoliv však v tom dobrém slova smyslu. „Drama příběhu je okořeněno také smyslem pro humor, kterým je náš hrdina vrchovatě obdařen. Film proniká do tajemství Janovy tvorby, ponořuje se do bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují. Fotograf je příběhem výjimečného člověka a plíživého zla, které ho pod rouškou dobra zcela omotá.“ Irena Pavlásková, režisérka The story is freely inspired by the life and work of Jan Saudek, who is probably our most well-known photographer internationally and has indisputably been involved in the development of international photography. He has exhibited and sold his work in the largest galleries and art houses, he has earned international recognition and awards, he enjoys great popularity and interest – he is a true phenomenon. He has never sold himself out, never given up his vision, but has remained himself. Apart from the flashbacks, in which we briefly dive into some of the basic stages of his turbulent life, such as memories of the war and the trauma from the Nazi child refugee camps, bans on his work and being followed by the communist secret police, the failures of his marriages, etc., the entire story is framed by his meeting a young woman who will become his femme fatale, though not in the good sense of the word. “The drama of the plot is spiced up with the sense of humour with which our protagonist is prodigiously endowed. The film penetrates the mystery of Jan’s work and delves into the bizarre and suggestive world of the women who surround him. Photographer is the story of an exceptional person and the creeping evil that, under the pretence of good, entirely enwraps him.” Irena Pavlásková, director

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

GaSTON GaSTON

Legendární hrdina pražských povodní lachtan Gaston v našem příběhu neskončí tragicky, naopak sledujeme jeho cestu ze ZOO do pravlasti všech lachtanů, do „Bílé zátoky“ a jeho proměnu z poněkud zhýčkaného tvora žijícího konzumním způsobem v lachtana respektujícího životní styl předků. Gaston se na své cestě seznamuje s životem v oceánu, aby nakonec zjistil, že v legendární Bílé zátoce vůbec nepanuje vysněná přírodní idyla. Příběh pracuje se společensky zajímavými tématy jako enviromentální myšlenka, rodinná soudržnost, problém konzumního přístupu k životu a společenská angažovanost. „Můj příběh Gastona má několik inspiračních zdrojů: je to klasická Odyssea, parafráze pixarovských velkofilmů a zároveň navazuje poetikou na pohádky, které vyráběla československá televize v 80. Letech. V papundeklových kulisách se odehrávaly vtipné příběhy s muzikálovými výstupy a typická byla absence čistého zla v klasické podobě. Gastonovým poselstvím je boj proti konzumerismu, manipulaci, ale zároveň proti radikalismu a především preferování individualistického přístupu.“ Martin Dušek, režisér The legendary hero of the Prague floods – Gaston the seal in our story we follow his journey from the Zoo to the homeland of all seals, to the “White Bay” and his transformation from a somewhat spoiled creature living the life of a consumer into a seal respecting the lifestyle of his ancestors. On his travels Gaston gets to know life in the ocean, where he learns that there is no natural idyll in the legendary White Bay. The story also works with other socially-interesting themes such as enviromental theme, family togetherness, the problem of a consumer approach to life and social commitment. This is all served up with humour and irony, on the basis of a true story that has become part of Central Europe’s modern mythology. “My tale of Gaston has several inspirational sources: it is the classic Odyssey and a paraphrase of a Pixar blockbuster and it is also founded on the poetry of the fairy tales that Czech Television in the eighties. These told humorous stories on punchboard sets with musical numbers and they were typical for the absence of evil in its classic form. Gaston's message is the fight against consumerism, manipulation and also against radicalism while preferring an individual approach.” Martin Dušek, director

REŽIE / DIRECTOR Martin Dušek ŽÁNR / GENRE rodinný muzikál / family musical DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Martin Dušek

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Německo – Hamburg, Berlín, některý z ostrovů v Severním nebo Baltickém moři, oceanárium ve Stralsundu / Prague, Germany – Hamburg, Berlin, an island in the North or Baltic Sea, the oceanarium in Stralsund

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Martin Dušek

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 / spring 2015

STŘIH / EDITOR Jana Vlčková

STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min

PRODUCENT / PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 37,5 mil. Kč / 1,44 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Pražská ZOO, řeka Vltava, přístav Hamburg, hnědouhelný důl a pobřeží Baltického nebo Severního moře / Prague ZOO, Vltava River, port Hamburg, a brown coal mine and coast of the Baltic or North Sea

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

HajZL vŠEMOHOUCÍ aLMIGHTy jERk

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy DEBUT / DEBUT ano / yes

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město / city

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Veronika Finková, Michaela Strnad

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague

PRODUCENT / PRODUCER Veronika Finková – Film & Roll

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim – zima 2014 / autumn – winter 2014

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 19 mil. Kč / 730 770 EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2014 / spring 2014

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

„Láska je odpověď. Ale zatímco čekáš na odpověď, sex přinese pár docela zajímavých otázek…“ Woody Allen Úspěšné gynekoložce pětatřicetileté Daně se po deseti letech rozpadá bezdětné manželství. Pro Danu je to v danou chvíli vysvobození, dokud nezjistí, že za dobu, kterou strávila v jednom vztahu, se komunikace mezi muži a ženami úplně změnila, zrovna tak jako jejich dlouho zažité společenské úlohy. Touha po lásce, po sdílení života s druhým zůstává, ale potřeba (existenční, společenská) se vytratila, je nulová. A právě z tohoto paradoxu se klube hlavní téma filmu: zda-li ženská emancipace nezpůsobila to, že se úlohy žen a mužů zcela prohodily. Film pojmenovává fenomény současné společnosti, pocity odcizení, instantní vztahy a ženskou emancipaci. Nechybí v něm velká míra sebereflexe a sebeironie. S nebývalou otevřeností se staví i k sexualitě a jiným společenským jevům, o kterých se zatím v Česku nikomu nechtělo příliš mluvit. “Love is the answer, but while you are waiting for the answer, sex raises some pretty good questions.“ Woody Allen Dana (35), a successful gynecologist, is going through the break-up of her ten-year childless marriage. At first she feels hugely liberated but she soon realizes that the communication between men and women as well as their long standing roles in society changed beyond recognition during the time she spent in her long-term relationship. The desire for love and be loved is still there but the social and existential need has disappeared. This paradox becomes the main theme of the film: Has female emancipation gradually led to men and women switching roles? The film addresses social phenomena of modern society, feelings of alienation, instant relationships, female emancipation and looks at them with a great deal of self-reflection and self-irony. It also deals head-on with sexuality and many other touchy issues that no Czech filmmakers have dared to explore yet.

KONTAKT / CONTACT Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 603 865 157, e-mail: finkova@filmandroll.com, www.filmandroll.com

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

HaNa a MaRIE HaNa aND MaRIE

Dvě sestry, dvě filozofie, dvě cesty. Matka, zatlačená osudem do pozice pozorovatelky. Trojice žen, ztrácejících se sobě navzájem. Ztráta iluzí a snů jako logické vyústění každodennosti. Každá ze sester se snaží dosáhnout svého cíle, jen prostředky a cesty, vedoucí k nim, jsou diametrálně odlišné. Jejich inteligence je často v rozporu s jejich jednáním. Mezní situace ventilují vzájemné city i rodinnou determinaci. „Film Hana a Marie bude psychologickým dramatem, ctícím pravidla žánru. Tedy se srozumitelnými silnými charaktery, jasným propracováním vztahů, průběžným budováním konfliktů s překvapivým dramatickým vývojem. Forma vyprávění musí odpovídat současným trendům evropského filmu, dynamika obsahu musí mít přímý ekvivalent v úrovni zpracování.“ Zdeněk Jiráský, režisér Two sisters, two philosophies, two paths. A mother, forced by fate into the position of an observer. A trio of women, losing each other. A loss of illusions and dreams as a logical result of day to day life. Both of the sisters are trying to reach their goals, but the means and the paths that lead to these goals are diametrically different. Their intelligence often conflicts with their behaviour. Critical situations ventilate mutual feelings and domestic determination. “The film Hana and Marie will be a psychological drama, respecting the rules of the genre. That means with strong, understandable characters, clearly detailed relationships, the gradual build-up of conflicts with a surprising, dramatic development. The form of the story must correspond to current trends in European cinema, the dynamics of the content must have a direct equivalent in the level of the treatment.” Zdeněk Jiráský, director

REŽIE / DIRECTOR Zdeněk Jiráský

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, i/o post

ŽÁNR / GENRE drama / drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 20 mil. Kč / 770 000 EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

NÁMĚT / STORY Zdeněk Jiráský SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Zdeněk Jiráský KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný STŘIH / EDITOR Petr Turyna

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město / a city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague

ZVUK / SOUND Dan Němec

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 / spring 2015

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Novotný

STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min

PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

HMyZ INSECTS

REŽIE / DIRECTOR Jan Švankmajer ŽÁNR / GENRE černá komedie / black comedy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Jan Švankmajer SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jan Švankmajer KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRPAHY Juraj Galvánek, Jan Růžička STŘIH / EDITOR Marie Zemanová ZVUK / SOUND Ivo Špalj VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Švankmajer, Veronika Hrubá PRODUCENT / PRODUCER Jaromír Kallista – ATHANOR KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Juraj Galvánek – C-GA Film (SK), Bady Minks – Amour Fou Filmproduktion (AT) DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* cca 47,7 mil. Kč / cca 1,84 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2013 – leden 2015 / January 2013 – January 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město Slaný, hospoda, ulice, Slovensko – rozkvetlá louka / city Slaný, pub, street, Slovakia – meadow KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Slaný, střední Slovensko / Slaný, Slovakia TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINIPLE PHOTOGRAPHY leden – březen 2015 / January – March 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP KOPRODUKČNÍ TRH / CO-PRODUCTION MARKET Cinemart

Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, papundeklová motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz.“ „Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“ Jan Švankmajer, režisér A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on tables. On a coat-stand hang various insect costumes: a crêpe-paper skirt, cardboard butterfly-wings, and gleaming black and iridescent beetleshells.The six amateur thespians at the table are: the Director, Rose, William, mr. Forrest, Nettle, miss Jilly. Tramp is at home, laid up with sciatica. Mrs Dung-Beetle and Mayfly have not yet turned up. During the rehearsal the amateur actors’ own stories interweave with those of the Čapek brothers’ characters. The Director/Cricket bullies William, his wife’s lover, literally to death. Nettle, in the role of Parasite, devours Miss Jilly the Larva. Mr Forrest is so convincing as the Dung-Beetle that he actually morphs into an insect. As the rehearsal progresses characters are born and die without regard to time. All this happens against the background of the Čapek brothers’ drama, in which insects behave like humans and humans like insects. “The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only extends this misanthropy, as man is more like an insect and this civilization is more like an anthill. One should also remember the message blind Kafka’s The Metamorphosis.” Jan Švankmajer, director

KONTAKT / CONTACT ATHANOR, Jaromír Kallista, U Páté baterie 21/1034, 162 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 602 270 836, +420 233 322 905, e-mail: athanor@nextra.cz, www.athanor.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

HOTEL EvROPa HOTEL EUROPa

Příběh dvou mladých existencí, které vybočily ze společnosti, tedy přesněji vrhly se na její dno, aby učinily určitá poznání a také aby ukojily svou touhu po svobodě, svou představu o svobodě. Hotel Evropa má být také filmem o placení daně za tuto odvážnou volbu, o světě mužů a o lásce mezi muži. Hotel Evropa má být film s dokumentárními prvky. Většina událostí se ve filmu stala nebo mohla stát. „Záměrem synopse je vytvořit filmový scénář, který bude vypovídat o homosexuální scéně za normalizace v bývalém Československu. Ve filmovém scénáři má ožít zaniklý svět nočních parků 70. a 80. let - špinavých nádraží a páchnoucích veřejných záchodků, barů, kde se scházeli homosexuálové tehdejší doby, tedy místa, na kterých žili svůj neukojitelný život, zženštilí „vykroucení“ homosexuálové, žijící jen sexem a jen pro sex. Stále na lovu heteráka. Opřel jsem se v tomto smyslu o vzpomínky pamětníků a o dobové reálie. V tomto filmu má jít o ponor do čisté sexuality, ale i o životní styl, který byl alternativou k normalizovanému životu tehdejší většinové společnosti. Obecně by se látka měla dotýkat tématu jinakosti a konfliktů z ní vznikajících.“ Miroslav Bambušek, režisér The story of two young misfits who have turned away from society, or more precisely have thrown themselves to its bottom in order to expand their horizons and also to satisfy their desire for freedom, or their idea of freedom. Hotel Europa should also be a film about paying the price for this courageous choice. And, by the way, it also should be a film about the world of men and about love between men. Hotel Europa should be a film with documentary elements. Most of the events in the film have happened or could happen.

REŽIE / DIRECTOR Miroslav Bambušek ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Miroslav Bambušek SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Miroslav Bambušek PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* cca 19 mil. Kč / cca 730 770 EUR

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha / Prague KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2015 / winter 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

“The intention of the synopsis is to create a film screenplay that will bear witness to the homosexual scene during normalisation in the former Czechoslovakia. The film screenplay should resurrect the defunct world of night-time parks in the 70’s and 80’s, of dirty train stations and reeking public toilets, bars where the homosexuals of the time gathered, thus the places where they lived their insatiable lives, effeminate “raging” homosexuals, living only through sex and for sex. Always on the hunt for a hetero. In this sense I fell back on the recollections of eyewitnesses and on the life and times of that period. In this film there should be an immersion into pure sexuality, but it should also be about a lifestyle that was an alternative to the normalised life of the majority at the time. The material should generally touch on the theme of otherness and the conflicts arising from it.” Miroslav Bambušek, director

KONTAKT / CONTACT Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

2


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

IL bOEMO IL bOEMO

REŽIE / DIRECTOR Petr Václav ŽÁNR / GENRE historický film / historical film DEBUT / DEBUT ne / no

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Itálie – Benátky, Neapol, Řím; Česká republika – Praha / Italy – Venice, Naples, Rome; Czech Republic – Prague

NÁMĚT / STORY Petr Václav

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 / spring 2016

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Petr Václav

STOPÁŽ / RUNNING TIME 120 min

PRODUCENT / PRODUCER Jan Macola – Mimesis Film

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 260 mil. Kč / 10 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY zima – léto 2015 / winter – summer 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Itálie – Benátky, Neapol, Řím; Německo – hospic u Mnichova; Česká republika – Praha / Italy – Venice, Naples, Rome; Germany – a hospice near Munich; Czech Republic – Prague

PODPORA / SUPPORT L’aide a` l’ecriture du Centre National du Cinema (CNC) Academie de France a Rome, Villa Medici

Josef Mysliveček, přítel učitele Mozarta, známý jako "Il Boemo", je skladatel, který dělal všechno pro to, aby mohl být volný, milovaný a slavný. Přesto zemřel sám, nemocný a zapomenutý. Syn pražského mlynáře prchá do Benátek realizovat svůj sen, stát se skladatelem. Jeho úspěch překonává i jeho vlastní očekávání. Rok 1770 je jeho nejplodnějším, složil řadu děl v italském „opera seria“ stylu. Il Boemo je příběhem imigranta, který si chce splnit své sny a proto musí opustit svoje temné provinční rodiště a hledat štěstí v zemi, kde je jeho oblast zájmu – hudba – nejpopulárnější. Tahle změna klimatu je pro Myslivečka v exilu neuvěřitelně stimulující; ale na druhé straně, jeho přežití není ničím ani v nejmenším garantováno, ačkoli země, do které se vydal bez přátel a spojenců je už teď plna talentů a konkurence. Proto je pravděpodobnější jeho selhání než úspěch. A přece, bylo mu souzeno… Josef Mysliveček, known as “Il Boemo”, was a friend and teacher of Mozart. He was a composer who did everything he could to be free, beloved and famous, yet he died alone, sick and forgotten. The son of a Prague miller, he flees to Venice to realise his dream of becoming a composer. His success surpasses even his own expectations. During the 1770s he is at his most prolific, composing numerous works in the Italian “opera seria” style. This is the story of an immigrant who, wishing to fulfill his dreams, must leave his obscure and provincial birthplace and seek his fortune in the country where his area of interest – music – is the most popular. This change in climate is extremely stimulating for the exiled Myslivecek; his survival, however, is by no means guaranteed, for the country he sets out for, without friends or allies, is already teeming with talent and competition. He is more likely, therefore, to fail than to succeed. And yet, it is meant to be...

KONTAKT / CONTACT Mimesis Film, Jan Macola, Přemyslovská 48/13, 130 00 Prague 3, Czech Republic mobile: + 420 724 938 883, e-mail: jan@mimesis.cz, www.mimesis.cz

30


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

jaN ŽIŽka PSaNEC jaN ŽIŽka OUTLaW

Film, inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. O moc v církvi bojují dva papeži, německá šlechta bojuje mezi sebou a ta česká se stará jen o sebe. Vítězí hrabivost a právo silnějšího. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka. Dlouhé roky strávil jako nájemný rytíř, který bojoval za zájmy druhých. Využije všechny nabité zkušenosti a bude bojovat za sebe, za svá práva a pro pomstu… „Film by měl být po vizuální stránce srovnatelný s historickými velkofilmy, nebudou zde chybět velké bitvy, politické machinace a samozřejmě plno emocí. Já osobně ho vnímám především jako příběh člověka, který šel za svým cílem a byl pro jeho dosažení schopen obětovat cokoli. Bude to film o vlastních pravidlech, zásadách, hrdosti a o tom, že bojovat za něco čemu člověk věří je důležité. A to je dle mého pro dnešní dobu hlavním sdělením tohoto příběhu.“ Petr Jákl Jr., režisér The film is inspired by the true story of one of the greatest military leaders of his time, the undefeated Jan Žižka of Trocnov, whose actions made him a legend. Europe at the end of the 14th century. Two popes are fighting over power in the church, the German noble classes are fighting amongst themselves and the Czech nobility is only taking care of its own interests. The leading magnate in the country, lord Jindřich of Rožmberk, is swallowing up the manors of the free squires one after another. But one of them stands up to him. His name is Jan Žižka. He spent many long years as a mercenary knight who fought for the interests of others. Now he is going to use all the experienced he has gathered to fight for himself, for his rights and for revenge…

REŽIE / DIRECTOR Petr Jákl Jr.

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 85 mil. Kč / 3,27 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE historické akční drama / historical action drama

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

DEBUT / DEBUT ne / no

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Pražský hrad, Jižní Čechy, Trocnov / Prague Castle, South Bohemia, Trocnov

NÁMĚT / STORY Marek Dobeš SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Petr Bok STŘIH / EDITOR Matouš Outrata ZVUK / SOUND Martin Jílek PRODUCENT / PRODUCER J.B.J. Film – Petr Jákl

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 130 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

“The film should be visually comparable with historical epics, featuring huge battles, political intrigue and, of course, lots of emotion. I personally see it primarily as the story of a man who followed his goal and was capable of sacrificing anything to reach it. It will be a film about one’s own rules, principles and pride in the fact that fighting for something you believe in is important. And that, in my opinion, is the main message of this story for this day and age.” Petr Jákl Jr., director

KONTAKT / CONTACT J.B.J. Film, Bítovská 1227/9, 140 00 Prague 4, Czech Republic, www.jbj-film.cz Petr Jákl, mobile: +420 608 777 830, e-mail: jakl.petr@volny.cz Mikuláš Novotný, mobile: +420 777 910 290, e-mail: mikulas.novotny@gmail.com

31


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

kaREL Iv. CHaRLES Iv

REŽIE / DIRECTOR David Kočár

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR HCE

ŽÁNR / GENRE historické životopisné drama / historical biographical drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 104 mil. Kč / 4 mil. EUR

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY David Kočár SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Miroslav Oščatka KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Petr Kubík STŘIH / EDITOR David Kočár ZVUK / SOUND Miloš Sommer HUDBA / MUSIC Karel Antonín VÝTVARNÍK / SET DESINGER Beata Brentnerová PRODUCENT / PRODUCER Viktor Krištof – Three Brothers KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Český národní fond kultury, Everest Film (RU), ALEF Film & Media (SK) HRAJÍ / FEATURING Milan Bahůl, Richard Krajčo, Viktor Preiss, Lukáš Vaculík, Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Zuzana Svárinská, Zdena Studénková, Jana Stryková

TERMÍN REALIZACE / EXPECTED DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2017 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS ANDS MOTIFS Česká republika, Francie, Německo, Itálie; Praha, Pražský hrad, Staré město, Paříž, Řím / Czech Republic, France, Germany, Italy; Prague, Prague Castle, Prague’s Old Town, Paris, Rome KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Česká republika, Francie, Itálie, Německo / Czech Republic, France, Italy, Germany DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2016 – 1. díl / spring 2016 – 1st part STOPÁŽ / RUNNING TIME 2 x 95 min

Cílem dvoudílného životopisného filmu Karel IV. není jen odvyprávět životní příběh jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků. Naší snahou je především zprostředkovat divákovi zákulisní pohled do tehdejšího feudálního světa skrze vnímavé oči jedné z největších individualit všech dob. Příběh Karla IV. je příběhem člověka, kterého osud hodil do soukolí intrik, osobních vazeb, nenávisti a touhy po moci, ale i světa učenců, dvorské etikety a neodpouštějících pravidel tehdejšího světa. A právě syrovost prostředí formuje mladého Karla, který se nestává jen dalším kolečkem v tomto mocném soukolí, ale tím, který dokáže tento stroj ovládat. Významným prvkem jeho života je vztah k jeho otci Janu Lucemburskému, jenž zanechá mladému panovníku zemi v troskách. Všechny nároky, které život na Karla klade, ho učí rozhodnosti a tvrdosti, které však nepostrádají vnitřní noblesu. A tyto vlastnosti se stanou základem nebývalého rozvoje a věhlasu říše, kterou dnes všichni známe jako Svatou říši římskou. The objective of the two-part biopic of Charles IV is not just to tell the story of one of the most important European monarchs. We are primarily trying to take the audience behind the scenes of the feudal world of that time through the perceptive eyes of one of the greatest individuals of all time. The story of Charles IV is the story of a man that fate threw into the gears of schemes, personal relationships, hatred and a desire for power and also a story of the world of apprentices, court etiquette and the unforgiving rules of the world in which he lived. And it is this raw environment that forms the young Charles, who does not become just another gear in that powerful machine, but the man who is able to master the machine. His relationship with his father John of Bohemia, who leaves the young sovereign a country in ruins, is an important element of his life. All of the demands that life places on Charles, teach him decisiveness and firmness that does not, however, lack an inner noblesse. And these characteristics become the basis for the uncommon development and renown of the empire that we know today as the Holy Roman Empire.

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENINIG FORMAT 4K

KONTAKT / CONTACT Three Brothers, Viktor Krištof, Hlubočepská 35/4, 152 00 Prague 5, Czech Republic tel.: +420 251 682 137, mobile: +420 724 809 247, e-mail: viktor@historicalmovie.com, www.historicalmovie

32


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

kLUb ODLOŽENýCH MUŽů PLay IT COOL

Jak to asi může skončit, když hlavní hrdina filmu spí se ženou svého nejlepšího kamaráda? Samozřejmě, že špatně. Kryštof je úspěšný architekt s mezinárodní reputací, atraktivní mladý muž se smyslem pro humor a neodolatelným šarmem.. Jeho vášní jsou ženy, které miluje „hlavně nezávazně“. Přes tento handicap, ho ženy milují, a Soňa není jediná, přesto požádá Kryštofa o ruku. Svatba se nakonec konala, ženichem se stal Martin, nejlepší Kryštofův kamarád, které pojí nejen kamarádství z dětství, ale i KOM a MariIynka. KOM je tzv. Klub odložených mužů, který kdysi z recese založili jako Klub odvážných mužů a Marilynka atraktivní model sportovního vozu, který je předmětem věčných sázek. Pokud Kryštof, vyhlášený znalec a milovník žen, dokáže zařídit, aby Martinovy „náhradníci“ prošli vstupním testem KOM-u, znovu získá Marilynku. Podaří se Kryštofovi z těch neatraktivních exotů udělat aspoň trochu přitažlivé muže, získá zpět své vysněné auto? A co se stane, když se objeví žena, u které „Kryštofova příručka Klubu odvážných mužů“ přestává fungovat? How can it possibly end up when the film's main protagonist sleeps with his best friend’s wife? Well, badly, of course. Kryštof is an accomplished architect with an international reputation, a young attractive man with a sense of humour and an irresistible charm. His passion is obvious – women, he loves them, but as he always says in advance, "no commitments.” Women love him back, and Sonia isn’t the only but she “asks Kryštof to marry her.” The wedding eventually takes place, Soňa ties the knot with Martin, Kryštof’s best friend. Their friendship is not the only thing that they have in common. There’s also TPC (KOM) and Marilyn. TPC was founded many years ago as The Players’ Club, but with time it has changed and these days the acronym actually stands for The Pinheads’ Club. And Marilyn is a fancy sports car they have bought and turned into a finely tuned machine. Marilyn is the traditional subject of Kryštof’s and Martin’s wagers. Kryštof, who is a notorious ladies man, has to arrange for three of Martin’s alternates pass the entrance test to The Players’ Club within three months. Should he succeed, he’ll become the happy owner of the lovely sports car. Seems like an easy task, doesn’t it? Will Kryštof manage to turn the three geeks into reasonably desirable bachelors and thus win back his dream car? And what happens when a woman for whom Kryštof’s TPC handbook fails to work comes onto the scene?

ŽÁNR / GENRE romantická komedie / romantic comedy NÁMĚT / STORY Iva Hlaváčková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Iva Hlaváčková, Dyllen ZVUK / SOUND Michal Holubec PRODUCENT / PRODUCER Nelly D. Jenčíková – MIRACLE FILM KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Marcela a Marián Ferko – Marlen Media Group (SK) Vladimír Novák – Emita Investments, Studio Bystrouška DISTRIBUTOR/ DISTRIBUTOR Warner Bros.

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 37,5 mil. Kč / 1,44 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Bratislava, Jižní Korea / Prague, Bratislava, South Korea DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2014 / winter 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT/ SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT MIRACLE FILM, Smetanovo nábřeží 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic Nelly D. Jenčíková, e-mail: dnelly@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz Vivian M. Al-Samarraie, e-mail: vivian@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz

33


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

křIŽÁčEk LITTLE CRUSaDER

REŽIE / DIRECTOR Václav Kadrnka

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Film Distribution Artcam

ŽÁNR / GENRE historická roadmovie / historical road movie

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 47,5 mil. Kč / 1,82 mil. EUR

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Jaroslav Vrchlický SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Václav Kadrnka, Jiří Soukup, Vojtěch Mašek KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Braňo Pažitka STŘIH / EDITOR Pavel Kolaja ZVUK / SOUND Jan Čeněk VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Noro Držiak, Jiří Grus PRODUCENT / PRODUCER Václav Kadrnka, Alice Tabery KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Mátyás Prikler – Mphilms (SK)

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS hrad, les, pustina, přímořská vesnice v jižní Evropě, mořské pobřeží / a castle, forest, wasteland, seaside village in Southern Europe, seacoast DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2015 / autumn 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm KOPRODUKČNÍ TRH / CO-PRODUCTION MARKET Sofia Meetings 2012

Historické pozadí námětu tvoří legendy o dětských křížových výpravách, které měly bez použití zbraní osvobodit Svatou zemi. Rytíř Bořek hledá svého zmizelého synka. Jeník utekl z domova uchvácen vyprávěním o hrdinství malých křižáčků. V touze navléci se do brnění se vydal vstříc dobrodružství, jehož rozměr dalece přesahuje dětskou hru. Bořkova křížová výprava je cestou do vlastního nevědomí, ve kterém se musí utkat se svým největším strachem, obraz jeho chlapce se rozostřuje stejně jako realita, paměť zrazuje, vše se drolí na písek z pouště. Jenom sen má osvobozující moc, předtím ale rytíř musí dojít až na práh bezradnosti, na pustý mořský břeh, kde je nucen čelit té nejhorší představě... „Křižáček je křehký příběh o mužnosti a rytířskosti, jemuž vévodí očistný skutek a láskyplnost sdělení, a který zároveň nedává univerzální rozřešení. Syn se potřebuje vymanit z přímého vlivu rodičovské autority, jinak zůstane navždy malým. Otec se musí smířit s úbytkem vlastních sil a přiznat si selhání, jinak se stane směšným. Václav Kadrnka, režisér The historical background to the story concerns the legends about the unarmed children’s crusades that were supposed to free the Holy Land. The knight Bořek is searching for his lost son Jeník, who has run away from home bedazzled by stories of the child crusaders’ heroism; yearning to clad himself in armour he sets off on an adventure that is far bigger than any childhood game. Bořek’s crusade is a journey into his own unconscious, in which he must wrestle with his own greatest fear. The image of his son becomes blurred and so does his reality. His memory plays tricks on him and everything starts to crumble into desert sand. Only a dream has the power to liberate, but before then the knight must reach the brink of helplessness on an empty seashore, where he confronts his worst imaginings... “Little Crusader is a delicate tale about masculinity and chivalry, that is dominated by an act of purification and the tenderness of the message, while at the same time it does not give any universal solutions. The son needs to free himself from the direct influence of parental authority, otherwise he will remain small forever. The father must come to terms with his own strength diminishing and admit failure, otherwise he will become laughable. Václav Kadrnka, Director

KONTAKT / CONTACT Václav Kadrnka, Hradská VII / 479, 763 17 Lukov, Czech Republic Alice Tabery, mobile: +420 732 883 260, e-mail: tabery.alice@gmail.com, www.vaclavkadrnka.com

3


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

Léčba SCHOPENHaUEREM THE SCHOPENHaUER CURE

Uznávaný psychiatr Julius pod tíhou zjištění, že mu zbývá rok života, kontaktuje arogantního, asociálního Philipa, kterému před lety nedokázal pomoci s jeho sexuální závislostí. Na sjednané schůzce Philip toužící po vlastní terapeutické praxi překvapeného Julia požádá o terapeutickou supervizi. Julius hledající důkaz o významu svého života na návrh přistupuje pod podmínkou, že se Philip zúčastní skupinové terapie. Philip veškeré problémy ve skupině řeší odtažitou interpretací života a díla pesimistického filosofa Arthura Schopenhauera do doby, než se do skupiny vrátí Pam – jedna z obětí Philipovy sexuální závislosti. Pam plná nenávisti Philipa intenzivně konfrontuje s jeho minulostí. Philip nakonec projde nebývalou katarzí, která nejen Julia přesvědčí o tom, že Philip bude dobrý terapeut. Shattered by the news that he has only one year left to live a renowned psychiatrist, Julius, seeks out his former patient Philip, an arrogant and socially repellent person, whom Julius was not able to help overcome his dependence on sex. When they eventually meet, Julius is surprised to learn that Philip plans to open his own therapeutic centre and wants Julius to supervise it. Julius interprets this as a proof that his life has still some sense and accepts – on condition that Philip will participate in group therapy. Philip tends to solve all the problems within the group through an abstract interpretation of the life and work of the pessimistic philosopher Arthur Schopenhauer. Then the group is joined by one of the victims of Philip’s dependence on sex, Pam. Full of hatred, she confronts Philip intensely with his past. Eventually, Philip experiences a strong emotional catharsis that convinces more than just Julius that Philip will become a good therapist.

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Krejčí

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 25 mil. Kč / 961 540 EUR

ŽÁNR / GENRE psychologické drama / psychological drama

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

DEBUT / DEBUT ne / no

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2015 / September 2015

NÁMĚT / STORY Irvin Yalom SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jiří Kout PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Krejčí, Jiří Košt’ál – Salamander Syndicate

STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@actorsrunway.cz, www.synfilms.cz

3


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

LIPS TULLIaN LIPS TULLIaN

REŽIE / DIRECTOR Vít Karas

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Martin Kurel

ŽÁNR / GENRE dobrodružný film / adventure film

PRODUCENT / PRODUCER Veronika Finková – Film & Roll

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY na motivy komiksu Káji Saudka a Jaroslava Weigela / based on the comics by Kája Saudek and Jaroslav Weigel SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Tomáš Hořava KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Pavel Berkovič STŘIH / EDITOR Michal Hýka ZVUK / SOUND Juraj Mravec HUDBA / MUSIC Ondřej Brousek

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Barrandov Studios, Zentropa (DK, SWE), Pubres (SK) VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 45 mil. Kč / 1,73 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2014 / autumn 2014 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2015 / autumn 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

Dobrodružný film o zchudlém šlechtici Filipu z Mengštejna, jehož milovaná dívka Hedvika je přinucena otcem ke sňatku se zlotřilým hrabětem Martinicem. Ponížený Lips se šlechtici postaví, ale nakonec před jeho hněvem musí prchnout, aby zachránil holý život. Uprostřed hlubokých lesů pak kolem sebe shromáždí bandu loupežníků a pod novým jménem LIPS TULLIAN – kapitán Černé roty, přísahá padoušskému Martinicovi pomstu. Zároveň nepřestává usilovat o získání Hedviky, která o svatební noci zmizela, než by měla spočinout s Martinicem v manželském loži. „Lips Tullian je adaptací legendárního českého komiksu Káji Saudka a Jaroslava Weigela. Vychází z nejlepších tradic loupežnického románu – žánru plného zápletek, zvratů a překvapení, akčních scén, romantiky, intrik, krásných žen a odvážných mužů, krvavých soubojů a podivuhodných dobrodružství. To vše s nadsázkou a specifickým humorem, ke kterému jej předurčuje již samotná komiksová předloha.“ Vít Karas, režisér An adventure film about a poor squire, Filip, who’s beloved Hedvika is forced by her father into marrying the wicked Vice-regent, Martinic. Humiliated, Lips stands up to the aristocrat, though he ultimately has to flee for his very life from his fury. Deep in the woods, he forms a band of outlaws and, under his new name LIPS TULLIAN, Captain of the Black Company, he vows revenge on evil noblemen Martinic and never stops searching for his beloved, Hedvika, who disappeared on her wedding night so that she would not have to share a conjugal bed with Martinic. “Lips Tullian is an adaptation of the legendary comics by Jaroslav Weigel and Kája Saudek. It is based on the best traditions of the bandit novels, a genre full of story lines, plot twists and surprises, action scenes, romance, intrigue, beautiful women and brave men, bloody duels and marvellous adventures, all with overstatement and a special humour that the original comics predestined for it.” Vít Karas, Director

KONTAKT / CONTACT Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 603 865 157, e-mail: finkova@filmandroll.com, www.filmandroll.com

3


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

MaLý PÁN THE LITTLE MaN

Malý pán je dobrosrdečný chlapík, rád každému pomůže a nic ho nezaskočí. Od té noci, kdy se mu zdál prazvláštní sen, ve kterém viděl chaloupku jako z pohádky a navíc nade dveřmi byl nápis: „Zde najdeš, co Ti schází“, neměl Malý pán stání. Nic ho nebavilo. Rozhodl se tedy, že tomu tajemství přijde na kloub. A tady začínají dobrodružné příhody. Dobrodružné proto, že cesta za takovým tajemstvím není jednoduchá, zvlášť máte-li jako pomocníka popletenou moudrou Dutou hlavu. S Malým pánem tedy poznáme různé lesní bytosti – hodné i záludné a spolu s nimi dojdeme až na konec, kde stojí kouzelný strom Odpovědník. Díky němu zjistíme, co jsme s Malým pánem celou dobu hledali a spolu s ním budeme moci konečně klidně spát. The Little Man is a kind-hearted bloke who likes to help everyone and is never taken by surprise. Ever since that night when he had a strange dream in which he saw a cottage out of a fairy tale with a sign over the door that said: “Here shall you find that which you lack,” the Little Man has been restless. Nothing raised his spirits. So he decides to get to the root of this mystery. And that is where the adventurous incidents begin. Adventurous because the road to such a mystery is long and hard, especially if you have a bewildered blue Blockhead as a helper. So we encounter various forest creatures with the Little Man, some kind, some malicious, and together we come to the very end, where we find the magical Tree of Answers, thanks to which we discover what the Little Man has been searching for all this time and thus we all will able to sleep easier.

REŽIE / DIRECTOR Radek Beran

PRODUCENT / PRODUCER Jakub Červenka – Bedna Films

ŽÁNR / GENRE pohádka / fairy tale

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 5 mil. Kč / 192 300 EUR

DEBUT / DEBUT ano / yes

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2013 / autumn 2013

NÁMĚT / STORY Lenka Uhlířová SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Lumír Tuček KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Filip Sanders STŘIH / EDITOR Martin Palouš ZVUK / SOUND Radek Rondevald HUDBA / MUSIC Scifipsi VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Radek Beran, Jiří Stach

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS hluboké lesy v Jižních Čechách / deep forests in South Bohemia KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Jižní Čechy / South Bohemia DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 70 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm

KONTAKT / CONTACT Bedna Films, Jakub Červenka, Hradčanské náměstí 11, 118 00 Prague 1, Czech Repubilc e-mail: jakub@bedna.tv, www.bednafilms.cz

3


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

NIkDy NEjSME SaMI NEvER aLONE

REŽIE / DIRECTOR Petr Václav

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 26 mil. Kč / 1 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE drama / drama

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2014

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Petr Václav SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Petr Václav KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Štěpán Kučera PRODUCENT / PRODUCER Karla Stojáková – Axman Production DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Aerofilms

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY/WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS české pohraničí, malé město / Czech border, small town DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Film Nikdy nejsme sami se odehrává v historické době, která se již nikdy nevrátí – v 90. letech, v letech po pádu komunismu, v okamžiku překotných změn, ve vykolejené době bláznivých představ o svobodě a o blahobytu. V době zásadního otřesu, zásadní změny života. V době, která z mnoha dospělých udělala nedospělé, vykolejené a rozhlížející se jedince, kteří se snaží obstát v nové situaci a najít si v ní své místo. Film nemluví přímo o době a o politice. Dimenze filmu je nadčasová, využívá ducha tehdejší doby a dekorací, které se již nikdy nevrátí (střet dvou světů, nového a starého designu a neskutečně výtvarné vulgarity 90. let). Příběh se drží problematiky „utržení se ze řetězu“, které charakterizují tehdejší dobu a jednání postav. „Nikdy nejsme sami je určitou syntézou mých předešlých filmů. Z Mariana tu nacházíme téma výchovy, dospívání a determinace, tvrdost a nehostinnost vztahů mezi lidmi, krásu a živelnost touhy po svobodě. Na druhé straně naleznete příbuznost Paralelních světů v tématu partnerství a lásky. Tento projekt jde však dál, nejen myšlenkově a formálně, ale i ve fabulační nadsázce, s nímž je téma uchopeno.“ Petr Václav, režisér The story takes place in the historical period that is not coming again any more – in the 1990’s, in the years shortly after the Revolution, in the period of sudden changes, in the times of crazy dreams of freedom and wealth. Those times made many adults children, dropout and searching individuals trying to succeed in the new situation. However, we do not deal straight with politics. The film dimension is timeless; but uses the spirit of the 90’s and the best of that period. We can see the clash of two worlds, old and new and we can witness the unbelievable tastelessness of those years. The film deals with the problem of living in the time of “absolute freedom” that was so typical for the period and for the people. „Never Alone is, in some ways, a synthesis of my previous films. We encounter topics from Marian: education, puberty, determination, rough and unfriendly relations between human beings, but also the beauty and softness of their desire for freedom; from Parallel Worlds, partnership and love. It goes farther, not only in the thoughts it probes but also in the sense of humor with which the topic is delivered.“ Petr Václav, director

KONTAKT / CONTACT Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 603 553 915, e-mail: karla@axmanproduction.com, www.axmanproduction.com

3


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

O jOHaNCE abOUT jOHaNka

Ústřední postavou scénáře je osmadvacetiletá dívka Johanka, která už několik let tráví téměř veškerý čas ve své kavárně pojmenované Laputa. Kavárna se nachází v klidné ulici, z oken je výhled na rodinné domky, a sestává jen z jedné místnosti s pár stolky, barem a pianinem. Po schodech se sejde do suterénu, kde jsou záchody a malý pokojík, v němž Johanka přespává. Laputa je ostrov sám pro sebe, Johanka na něm trčí a neví, co se sebou dál. Měla by přece něco dělat, něco pořádného, něco doopravdy, ale co? A proč vlastně? „Scénář O Johance s sebou přináší téma ztracenosti naší generace. Máme tolik možností v porovnání s generací našich rodičů, jak zdánlivě plněji prožít své životy. Přesto některým z nás tato bezbřehost a svoboda přináší pocit úzkosti, vykořeněnosti a osamocení. Jsou na nás kladena nemalá očekávání ze strany rodičů i společnosti a pokud jim nedostojíme je naše sebevědomí potrháno a naše existence jaksi „nepotvrzena“. A proto se stahujeme do úkrytů a opevňujeme stejně, jako to udělala Johanka ve své kavárně Laputa a kolem ní i společnost, která se zde schází.“ Jakub Šmíd, režisér The script’s central character is a young woman named Johanka (28), who has been spending almost all of her free time in the last few years in her café named Laputa. The café is located in a quiet street. There is a view of family houses from the windows of the café, which is comprised of one room with a few tables, a bar and an upright piano. Some stairs lead down to the basement, where the toilets are located along with a little room in which Johanka sleeps. Laputa is an island in and of itself. Johanka is stuck in a rut there and doesn’t know what to do with herself. She feels she should do something, something big, something real, but what? And why, anyways? “The script for About Johanka brings up the theme of how our generation can get lost. In comparison with our parents’ generation we have so many opportunities for seemingly living a fuller life. Nevertheless, this boundlessness and freedom bring feelings of anxiety, rootlessness and loneliness for some of us. Considerable expectations are placed on our shoulders by our parents and by society and if we do not live up to them our self-confidence is torn up and our existence is, to a certain extent, “unconfirmed”. And so we retreat to a refuge and build a wall around ourselves, just like Johanka did in her café Laputa, just like the people around her that get together there.” Jakub Šmíd, director

REŽIE / DIRECTOR Jakub Šmíd ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Lucie Bokšteflová SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Lucie Bokšteflová KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vidu Gunaratna STŘIH / EDITOR Tomáš Vrána VÝTVARNÍK / SET DESIGNER David Dubenský PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize

HRAJÍ / FEATURING Barbora Poláková, Pavel Gajdoš, Tomáš Jeřábek, Petr Vaněk, Tomáš Měcháček VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 12,5 mil. Kč / 480 770 EUR TERMÍN REALIZACE / DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE IS FILM SET – LOCATIONS AND MOTIFS kavárna, u řeky, město / café, by a river, a city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2013 / autumn 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 85 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz

3


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

ObjEv ROkU NEWCOMER OF THE yEaR

ŽÁNR / GENRE hudební drama / musical drama

PRODUCENT / PRODUCER Petr Koza, Ivo Krátký – Bio Art Production

NÁMĚT / STORY Jan Pelc

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jan Pelc, Olga Dabrowská

STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min

Neobyčejný příběh začínajících hudebníků majících ambice zahrát si na hudebním festivalu. Snové představy se kříží s tvrdou realitou mediální branže, často se dostávají až za hranice zákona. Film založený hlavně na práci s hudební složkou čerstvé rockové scény. Hořká komedie? Autentický příběh ze života? Láska, sex a rock’n’roll nebo Punk’s not Dead? An unusual story of starting musicians whose ambition is to play at a music festival. Their lofty ideas clash with the cruel reality of this branch of media, and they often find themselves on the other side of the law. The film is based mainly on work with the musical component of the fresh rock scene. A bitter comedy? An authentic tale from the pages of life? Love, sex and rock’n’roll or Punk’s not Dead?

KONTAKT / CONTACT Bio Art Production, Petr Koza, Korunní 104 / A2, 120 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 737 52 00 99, e-mail: petr.koza@bioartproduction.cz, www.bioartproduction.cz

0


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

PÁTÁ LOď FIFTH bOaT

Jarka vyrůstá jako dítě sídliště, obdivovaná i obávaná ostatními dětmi pro svou svobodu a samostatnost. Svou matku smí oslovovat jen křestním jménem, aby jí nepřipomínala předčasné mateřství. Žije na ulici a v bytě plném podezřelých návštěv a večírků, kde své místo nemá ani ve vlastní posteli. Jejím útočištěm se stává zahradní domek ve vinicích nad sídlištěm. Puzena touhou vytvořit funkční rodinu či aspoň její zdání se sama na chvíli stane matkou dvěma kojencům, o které se snaží v domku pečovat spolu se spolužákem Kristiánem. Filmová adaptace knihy Moniky Kompaníkové Pátá Loď, která získala cenu Anasoft Litera pro nejlepší slovenskou knihu roku 2011. Jarka is growing up as child of the housing estate, admired and feared by the other children for her freedom and independence. She is only allowed to call her mother by her first name so that she does not remind her of her premature motherhood. She lives on the street and in a flat full of suspicious visitors and parties, where she does not even have a place of her own in her bed. The garden shed in the vineyards above the housing estate becomes her refuge. Incited by the desire to create a functional family, or at least the illusion of one, she herself becomes the mother of two infants for a while, taking care of them in the shed together with her schoolmate Kristián. A film adaptation of Monika Kompaníková’s book Fifth Boat, which obtained the Anasoft Litera award for the 2011 Slovak book of the year.

REŽIE / DIRECTOR Iveta Grófová ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Monika Kompaníková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Iveta Grófová, Marek Leščák KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viera Bačíková PRODUCENT / PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Iveta Grófová – Hulapa film (SK)

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2014 / summer 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město / a city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko, Česká republika / Slovakia, Czech Republic DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE spring 2015 / spring 2015 STOPÁŽ /RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING FORMAT DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 27,61 mil. Kč / 1,06 mil. EUR

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

POHÁDkÁř STORyTELLER

REŽIE / DIRECTOR Vladimír Michálek

HRAJÍ / FEATURING Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová

ŽÁNR / GENRE romantické drama / romantic drama

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon

DEBUT / DEBUT ne / no

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 21,6 mil. Kč / 830 760 EUR

NÁMĚT / STORY Barbora Nesvadbová

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2013 / autumn 2013

SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Marek Epstein KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba STŘIH / EDITOR Olina Kaufmanová ZVUK / SOUND Radim Hladík Jr.

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, město / Prague, a city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague

HUDBA / MUSIC Richard Müller

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 20. 3. 2014

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Milan Býček

STOPÁŽ / RUNNING TIME 110 min

PRODUCENT / PRODUCER Svata Peshková, Šárka Cimbalová – Marlene Film

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Na počátku našeho vyprávění je nalezeno na česlech vodní elektrárny tělo, o jehož identitě se dá jen spekulovat. Kapitán Rott k velkému překvapení zjistí, že dvě z možných variant vedou ke stejnému muži, který ale zároveň žil dva životy, rozkročený mezi dvě ženy a dvě rodiny. Nitky okolností a faktů se začínají spojovat v jeho hlavě v mozaiku postupně vyplňující prázdný rám Márova života. Jeden muž – dva charaktery. Ze zdánlivě nesouvisejících osudů jeho žen se postupně odvíjí klubko polopravd a intrik vedoucí k poznání, že skoro každý, kdo žil v blízkosti Máry, lháře a mystifikátora s velkým srdcem, měl důvod ho i nenávidět... „Náš příběh je volnou adaptací stejnojmenného románu Báry Nesvadbové. Románu, který postrádá dramatickou linku a soustředí se na proudy emocí a citů, prýštící ze dvou zraněných a zároveň milovaných žen, mezi které se dostal stárnoucí seladon Mára. Mojí snahou bylo uchopit toto vosí hnízdo emocí a pokusit se ho pověsit na pomyslnou páteř dramatu. Uklidnit jeho vášeň a přidat trochu mužské racionality. Základní otázkou z mého pohledu zůstalo, kdo je Mára. Dokáži ho pochopit… já i divák? Na tuto až detektivní otázku jsem si odpověděl detektivní zápletkou.“ Vladimír Michálek, režisér At the beginning of our tale a body, the identity of which can only be speculated, is found in the screen of a hydroelectric power plant. Police Captain Rott is surprised to learn that two of the possible alternatives lead to the same man, who also lived two lives between two women and two families. The threads of circumstances and facts start to come together in his mind into a mosaic that gradually fills in the empty frame of Mára’s life. One man – two characters. The apparently unrelated fates of his women gradually unwind a tangle of half-truths and schemes that lead to the realisation that everybody who was close to Mára, a liar and deceiver with a big heart, also had a reason to hate him... “Our tale is a loose adaption of Bára Nesvadbová’s novel of the same name. A novel that lacks a dramatic line and concentrates on the flow of emotions and feelings flowing from two injured and beloved women, two women that the aging lothario Mára came between. My efforts were oriented on taking hold of this wasps’ nest of emotion and trying to give it a backbone of drama, so to speak. To pacify its passion and add a little male rationality. The basic question from my perspective remained, who is Mára? Can I and the audience understand him? I answered this investigative question with an investigative plot twist.” Vladimír Michálek, director

KONTAKT / CONTACT Marlene Film, Čajkovského 1689/23, 130 00 Prague 3, Czech Republic Šárka Cimbalová, mobile: +420 602 314 776, sarka@marlene.cz Svatava Peshková, mobile: +420 604 221 122, peschkova@falcon.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

PřEkLaDaTELka aNEb NIkDy SE NEvZDÁM THE TRaNSLaTOR OR NEvER GIvE UP Životopisné drama o významné novinářce, překladatelce, přítelkyni Franze Kafky a velice statečné ženě Mileně Jesenské (1896–1944). Milena Jesenská měla velice konfliktní a komplikovaný vztah se svým otcem, který vedl k důsledkům psychickým i fyzickým. Byla nadanou novinářkou a přeložila řadu děl Franze Kafky, jeho natolik okouzlila, že ji obdivoval jako „živoucí plamen“, kořil se její životní síle. Milena vzdorovala nacistické zvůli a po svém zatčení a věznění v koncentračním táboře projevila nesmírnou odvahu, když dokázala zachránit v zdánlivě beznadějné situaci ravensbrücké spoluvězeňkyně. Sama zaplatila životem. Milena Jesenská přistupovala se stejnou urputností k práci, lásce i životu. Neměla moc životního štěstí, ale celý život měla odvahu k boji. Nejdřív s otcem, pak za svou lásku a práci, nakonec za životy druhých. „Překladatelka, novinářka, milenka pana K., krásná a životem roztříštěná žena, kterou zavraždili v koncentračním táboře, ač nebyla Židovka. Což hovoří samo za sebe. Milena Jesenská – někteří malinko tuší, ti vzdělanější vědí, ale moc jich není! Je třeba znovuobjevovat hodnoty, na které bylo dávno zapomenuto. Čas v těchto případech neztrácí paměť.“ Oliver Malina Morgenstern, režisér A biographical drama about the renowned journalist and translator, a friend of Franz Kafka and an incredibly brave woman, Milena Jesenská (1896-1944). Milena Jesenská had a very conflicting and complicated relationship with her father, which led to mental and physical consequences. She was a gifted journalist and translated several of Franz Kafka’s works. She enchanted Franz Kafka to such an extent that he admired her as a “living flame”, worshipped her vital strength. Milena defied the will of the Nazis and, upon her arrest and imprisonment in a concentration camp, demonstrated extreme bravery when she managed to save other prisoners in Ravensbrück from apparently hopeless situations. She paid for this with her life. Milena Jesenská approached her work, her loves and her life with the same tenacity. She did not have a lot of luck in her life, though she was not afraid to fight all of her life. First with her father, then for her love and work and ultimately for the lives of others. “A translator, journalist, Mr K’s lover, a beautiful woman shattered by her life, murdered in a concentration camp even though she was not Jewish, which speaks for itself. Milena Jesenská – some may surmise, the more educated know, but there aren’t many of them! We must rediscover the values that have long been forgotten. Time, in these cases, does not forget.” Oliver Malina Morgenstern, director

REŽIE / DIRECTOR Oliver Malina Morgenstern ŽÁNR / GENRE životopisné drama / drama, biography DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Jana Kůtková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jana Kůtková PRODUCENT / PRODUCER Jana Kůtková – ArtCorp VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 32 mil. Kč / 1,23 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY prosinec 2013, jaro – léto 2014 / December 2013, spring – summer 2014

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha – centrum, kavárna Arco, prvorepublikové byty, vězeňská cela, Vídeň – před první světovou válkou, Gmünd – nádraží kolem r. 1922, hotel, Ravensbrück – koncentrační tábor / Prague – centre, Arco cafe, First Republic flats, prison cell, Vienna – before WWI, Gmünd – train station around 1922, hotel, Ravensbrück – concentration camp KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha – centrum, kavárna Arco, prvorepublikové byty, Gmünd – okolí nádraží, Ravensbrück – koncentrační tábor / Prague – centre, Arco cafe, First Republic flats, Gmünd – around the train station, Ravensbrück – concentration camp DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTICAL THEATRICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT ArtCorp, Jana Kůtková, Ve struhách 20, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 608 045 815, e-mail: artcorp@artcorp.cz, www.artcorp.cz

3


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

RaP.ORTéR RaP.ORTER

REŽIE / DIRECTOR Jakub Sommer

DISTIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon

ŽÁNR / GENRE celovečerní filmový muzikál / musical feature film

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 25 mil. Kč / 962 000 EUR

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Tomáš Holeček, Jakub Sommer, Ondřej Ládek

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2012 – jaro 2013 / autumn 2012 – spring 2013

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Tomáš Holeček, Zdeněk Viktora

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha / Prague

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Viktor Smutný

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague

STŘIH / EDITOR Jakub Voves

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2014 / spring 2014

ZVUK / SOUND Tomáš Kubec HUDBA / MUSIC Ondřej Ládek alias Xindl X PRODUCENT / PRODUCER Pavel Berčík – Evolution Films

Rap.ortér je moderní městský muzikál, který těží z nejlepších tradic žánru a zároveň se pokouší o nový náhled na něj. Hlavní hrdina Vašek, obyčejný kluk z vesnice, přihlásil svou dívku Zuzanu do soutěže krásy. Zuzana se stala Miss a jak už to Miss dělají, Vaška okamžitě odkopla. Václavovi nezbývá než opustit svou kariéru II. prodavače v krámku s počítači, stát se slavným a získat Zuzanu zpátky. Hravý styl vyprávění, asijská choreografie a hudba a texty Xindla X v celovečerním debutu Jakuba Sommera. Rap.orter is a modern urban musical based on the best traditions of the genre while trying to find a new way of looking at the genre. The main protagonist is Vašek, a regular boy from a village, who enters his girlfriend Zuzana into a beauty contest. Zuzana wins and, as beauty contestants are wont to do, she immediately gives Vašek the boot. He has no choice but to abandon his career as a sales clerk in a computer store, to become famous, and thus to win back Zuzana. A playful storytelling style, Asian choreography, and music and texts by Xindl X in Jakub Sommer's feature film debut.

STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize

KONTAKT / CONTACT Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel.: +420 222 240 770, e-mail: pbercik@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

RODINNý FILM FaMILy FILM

Rodinný film rozkládá rodinu na prvočinitele. Manželé se vydají na plavbu oceánem a doma zanechají dvě nedospělé děti, pro něž nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě bezstarostný život jim naruší až strach, protože rodiče se delší dobu neozývají. Jejich loď se totiž za bouře převrátila a ztratil se pes, otcův miláček. Návrat rodičů časově koresponduje s tragédií doma. Syn leží v nemocnici, musí mu být transplantována ledvina. Na základě vyšetření vyjde najevo, že otec ve skutečnosti není synovým biologickým otcem. V okamžiku vyvrcholení krize rodinu opustíme a ocitneme se na opuštěném ostrově, na němž pes, který přežil ztroskotání lodi, bojuje o přežití, nejen vlastní. „V Rodinném filmu si pohrávám s myšlenkou cizoty v rámci rodinné jednotky a zároveň je mým úmyslem rodinu »znovu sestavit«. Zajímá mě, co se stane, když z »rodinné partie« odstraníme figurky krále a královny: kteří rodinní členové se stanou jejími hlavními aktéry, jak si rozdělí úlohy, jak se přitom přenáší odpovědnost na jiné osoby vně rodiny.“ Olmo Omerzu, režisér Family Film breaks the family down into prime factors. Husband and wife set sail on the ocean, leaving their two children at home to explore the freedom offered them by the absence of parental supervision. But fear clouds the kids’ seemingly carefree life after they lose contact with their parents: their boat capsizes in a storm and the father’s beloved dog is lost. The timing of the parents’ return corresponds to a tragedy at home. Their son lies in the hospital badly in need of a kidney transplant. Test results show that the father is in fact not related to the boy by blood. As the crisis climaxes, we leave the family for a desert island where the dog, having survived the boat wreck, struggles for survival – and not only his own. “In Family Film I play with the idea of alienation within the family unit, and I also investigate ways of “reassembling” the family. I am interested in what happens when we remove the figures of the king and queen from the “family chess game”: which family members become the main actors? How are roles divided? How is responsibility transferred to others within the family?” Olmo Omerzu, director

REŽIE / DIRECTOR Olmo Omerzu ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Olmo Omerzu SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Olmo Omerzu, Nebojša Pop-Tasić KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Milota STŘIH / EDITOR Janka Vlčková PRODUCENT / PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim, zima 2013–14 / autumn, winter 2013–14 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, moře, malý ostrov v moři / Prague, at sea, a small island in the sea KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Česká republika, Středozemní moře / Czech Republic, the Mediterranean Sea DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ /RUNNING TIME 90 min

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Rouge International (FR), Arsmedia (SI), Studio dim (HR), Punkchart films (SK)

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING FORMAT 35 mm, DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET cca 35 mil. Kč / cca 1,35 mil. EUR

PODPORA / SUPPORT Slovinské filmové centrum / Slovenski filmski center

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

SEDMERO kRkavCů SEvEN RavENS

REŽIE / DIRECTOR Alice Nellis

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Jan Slivka – Et cetera group

ŽÁNR / GENRE pohádka / fairy tale

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

DEBUT / DEBUT ne / no

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 48 mil. Kč / 1,85 mil. EUR

NÁMĚT / STORY podle pohádky Boženy Němcové / based on a fairy tale by Božena Němcová

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY zima 2013 – jaro 2014 / winter 2013 – spring 2014

SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Alice Nellis

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS České a slovenské hrady a zámky, vesnice a malebná městečka / Czech and Slovak castles and chateaus, villages and picturesque towns

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Matěj Cibulka STŘIH / EDITOR Filip Issa ZVUK / SOUND Jiří Klenka HUDBA / MUSIC Jan Ponocný VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Ondřej Mašek PRODUCENT / PRODUCER Ester Honysová – Honys Motion

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2014 / winter 2014

Pohádkový příběh Sedmero krkavců vychází z klasické pohádky Boženy Němcové Sedmero krkavců. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Bohdanka má možnost své bratry zachránit a vydává se sama na cestu, na které poznává i prince Bartoloměje. Společnými silami musí čelit nástrahám, které jim do cesty staví nejen osud, ale i ti nejbližší. Vedle snahy po dlouhých letech osvobodit své bratry a navrátit jim lidskou podobu se Bohdance podaří odhalit několik let staré lži a uvést několik životních osudů na pravou míru. The fairy tale Seven Ravens is based on Božena Němcová’s classic fairy tale of the same name. The main protagonist is Bohdanka, a young girl who was born into the troubled family of a baker, whose wife, in a flare of anger many years ago, cursed her seven sons, who turned into ravens. Bohdanka receives an opportunity to save her brothers and sets out alone on a journey, encountering Prince Bartoloměj himself. Joining forces, they are forced to confront the snares that not only fate, but also those closest to them, throw their way. In addition to her efforts to free her brothers after so many years and to return them their human form, Bohdanka manages to expose some age-old lies and put some lives back on their right track.

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Honys Motion, Ester Honysová, Nad Zámečkem 59, 150 00 Prague 5, Czech Republic mobile: +420 723 027 680, e-mail: e.honysova@gmail.com
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

SENIOR QUINTET SENIOR QUINTET

Zblázní-li se jeden stařec, svět se nezblázní. Ale zblázní-li se pět starců v jednu chvíli a na tom samém místě? Ani poté se svět nezblázní, neboť starců, kteří nemají na starost už nic víc než zbláznit se z toho, co se v bláznivém světě děje, je tisíckrát víc nežli pět. A jak by řekl Ozeáš Joska, cituje staré latiníky, „optimum est aliena frui insania“, čili nejlepší je mít prospěch z cizího bláznovství. Příběh pěti pošetilých starců, obyvatel vesnice s fiktivním názvem Kumburk. When an old man loses his mind the world isn’t going to go haywire. But what if we gave you five old men losing their minds at one time and one place? Not even this would be enough to make the world fall to pieces. For there is a thousand times more old men out there who have nothing better to do than to go insane over the crazy things this already crazy world has to offer. And as our leading man Ozeáš Joska would put it – quoting an old proverb in Latin: Optimum est aliena frui insania – “From the fervor of others take all possible advantage.” A story of five somewhat foolish retirees from a fictional village called Kumburk.

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Jančo

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 35 mil. Kč / 1,35 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE kriminální komedie / crime comedy

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2013 / autumn 2013

DEBUT / DEBUT ano / yes

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS vesnice v severovýchodních Čechách / a village in Northeast Bohemia

NÁMĚT / STORY David Jan Novotný SCÉNÁŘ / SCREENWRITER David Jan Novotný PRODUCENT / PRODUCER Nelly D. Jenčíková – MIRACLE FILM KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Marcela a Marián Ferko – Marlen Media Group (SK) Vladimír Novák – Emita Investments

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT MIRACLE FILM, Smetanovo nábřeží 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic Nelly D. Jenčíková, e-mail: dnelly@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz Vivian M. Al-Samarraie, e-mail: vivian@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

SPLNěNý ZEN THE ZENSE

REŽIE / DIRECTOR Antonín Procházka Jr.

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 12 mil. Kč / 461 540 EUR

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim – zima 2013 / autumn – winter 2013

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Antonín Procházka Jr. SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Antonín Procházka Jr. KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Gerard McKenzie STŘIH / EDITOR Gerard McKenzie ZVUK / SOUND Hideaki Ishi aka DJ Krush HUDBA / MUSIC Hideaki Ishi aka DJ Krush VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Tomáš Täuber PRODUCENT / PRODUCER Jakub Červenka – Bedna Films HRAJÍ / FEATURING Jiří Kohout, Mami Kawabata, Hynek Čermák, Martin Hofmann, Jan Zadražil, Zora Kostková, Petr Kostka

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Japonsko – Tokio, Tasaki, Minamaki; velkoměsto, venkov, příroda a v Plzni exteriéry a divadelní interiéry / Japan – Tokyo, Tasaki, Minakami; city, countryside, nature and in Plzeň exteriors and theatre interiors KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Japonsko – Tasaki, Tokio, Minakami, Dohai / Japan – Tasaki, Tokyo, Minakimi, Dohai; Plzeň DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015

Scénář filmu se opírá o aktuální témata s využitím osvědčených dramaturgických postupů. Hlavním principem filmu je skutečný příběh a reálné situace. A skutečnost a autentičnost se bude projevovat i ve způsobu snímání filmu. Tvůrci tak reagují na současný rozmach reality show a obdobných dokumentárních seriálů. Aby však nenavazovali na většinu plytkých témat tohoto žánru, využívají základní témata „klasických velkých příběhů“. Hlavní dějovou linií je tedy láska mezi lidmi z odlišných prostředí, kdy významnou měrou určuje jejich společné zážitky nedorozumění a individuální tužby po nalezení bezpečné pozice ve společnosti a smyslu života. Tvůrci tedy nabízejí film s téměř archetypální zápletkou okořeněnou střetem asijské a evropské kultury, moderními technologiemi a službami a autentickými situacemi. The screenplay is based on current topics with the use of proven dramaturgical practices. The main principle of the film is a true story and real situations. And the reality and authenticity will be reflected in the way the movie is shot. The filmmakers are thus responding to the current boom of reality shows and similar documentary series. However, in order to not continue with the shallowest themes of this genre, the authors are using the basic themes of “classic big stories”. The main storyline is the love between people from different cultural backgrounds, which greatly determines their shared experiences of misunderstanding and/or individual aspirations of finding a secure position in society and the meaning of life. The authors therefore offer a film with an almost archetypal plot spiced with the clash of Asian and European cultures, modern technologies and services and authentic situations.

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm

KONTAKT / CONTACT Bedna Films, Jakub Červenka, Hradčanské náměstí 11, 118 00 Prague 1, Czech Republic e-mail: jakub@bedna.tv, www.bednafilms.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

STařÍCI OLD TIMERS

Československý válečný hrdina a politický vězeň se po čtyřiceti letech v emigraci vrací do své vlasti. Osmdesátiletý invalida přijíždí do Česka s jediným cílem – chce demonstrativně zastřelit prominentního komunistického prokurátora, jehož zločiny z padesátých let nebyly nikdy potrestány. Příběh je inspirovaný skutečnou událostí z roku 2002, kdy se nositel řádu Bílého lva, emigrant Pravomil Raichl spojil se svým bývalým spoluvězněm Vojtěchem Klečkou a s jeho pomocí se rozhodnul demonstrativně zabít bestiálního komunistického prokurátora Karla Vaše. „Film vypráví o pomstě, která má absurdní podobu. Na místě akčních hrdinů vidíme osmdesátileté starce. Situace, které by žánrový thriller ignoroval, vyzdvihujeme. Nepřítelem našich hrdinů je realita, která stojí mezi jejich kontroverzním úmyslem zabít a faktem, jak to v jejich věku a situaci udělat.“ Ondřej Provazník, Martin Dušek – režiséři After 40 years in exile, a former Czechoslovak war hero and political prisoner returns to the country of his birth. It gradually becomes apparent that the disabled 80-year-old has come back with one aim in mind: to shoot dead a prominent Communist state prosecutor whose crimes during the 1950s have gone unpunished. The film is loosely based on a true story. In 2002, Pravomil Raichl, an 81-year-old decorated former political prisoner and emigrant joined forces with a former co-prisoner, Vojtěch Klečka, with the aim of executing Karel Vaš, a notorious, brutal Communist state prosecutor.

REŽIE / DIRECTOR Ondřej Provazník, Martin Dušek ŽÁNR / GENRE absurdní thriller / absurd thriller DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Ondřej Provazník SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Ondřej Provazník

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP PODPORA / SUPPORT Stipendijní berlínský program Nipkow / Nipkow Programm (DE)

PRODUCENT / PRODUCER Jiří Konečný – endorfilm

“The film tells the story of revenge that has an absurd form. Instead of action heroes we see little eighty-year-old men. We play up situations that a genre-based thriller would ignore. Our protagonists’ enemy is reality, which stands between their controversial intention to murder and the fact of how to do it in their age and situation.” Ondřej Provazník, Martin Dušek – directors

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

TEORIE TyGRa TIGER THEORy

REŽIE / DIRECTOR Radek Bajgar ŽÁNR / GENRE existenciální tragikomedie / existential tragicomedy DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Radek Bajgar SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Radek Bajgar, Mirka Zlatníková-Vopavová KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Šácha STŘIH / EDITOR Michal Hýka ZVUK / SOUND Petr Forejt HUDBA / MUSIC Jiří Hájek, Robert Křesťan VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Kateřina Kopicová PRODUCENT / PRODUCER Petr Erben – Logline Production

HRAJÍ / FEATURING Jiří Bartoška, Jana Krausová, David Novotný, Tatiana Vilhemová, Pavel Liška, Martha Issová, Jiří Schmitzer, Jitka Čvančarová, Milan Lasica, Iva Janžurová VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 26 mil. Kč / 1 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Severních Čechy, Litoměřicko, okolí Labe, louky, psychiatrická léčebna / North Bohemia, Litoměřice Region, around the Elbe River, meadows, psychiatric hospital KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Litoměřice a blízké okolí / Litoměřice and nearby environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2015 / autumn 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Vyprávíme příběh šedesátiletého veterináře Jana, který toho už má dost. Poslední kapkou je dobrovolná smrt jeho tchána, kterému došly síly a trpělivost. Babička rozhodovala o dědově životě, stáří, i formě pohřbu. Nerespektovala nic, v dobré víře, že ona sama ví všechno lépe než on, a že to dělá pro dědovo štěstí. Janovi je jasné, že je na téže cestě. Babička rodinné stříbro předává svým dcerám, takže také jeho žena Olga se řídí babiččinou teorií malého dvorku a dlouhého biče a nezlomným přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že dál nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako děda. „Hra na ztrátu paměti dovoluje komediální pohled na téma, které je obecně sdílené a srozumitelné, přitom ale podstatné a neřešené. Rozdílný pohled na paradigma manželství zbytečně ničí řadě lidí život. Než přijdou na to, kde je chyba, je konec.“ Radek Bajgar, režisér The story is about a sixty-year-old veterinarian named Jan who is tired of living. The last straw is the death of his father-in-law, who ran out of strength and patience. His wife made all the decisions about his life, oldage, and funeral... She did not respect anything in the good faith that she knew everything better than he did and that she did it to make him happy. Jan is certain that he is on the same path. His mother-in-law has taught her daughters everything she knows, which means that his wife Olga will follow in her mother’s footsteps, thinking that she is the only one who knows what is best for Jan. Jan finds out that he can’t go on, he doesn’t want to, doesn’t know how. If he does nothing, he will end up just like his father-in-law. “Pretending to lose one’s memory allows a comedic perspective on a theme that is generally shared and comprehensible, while being significant and unresolved. Different perspectives on the paradigm of marriage needlessly destroy several people’s lives. Before they figure out where the mistake lies, it is over.” Radek Bajgar, Director

KONTAKT / CONTACT Logline Production, Petr Erben, Chlumova 7, 130 00 Prague 3, Czech Republic e-mail: petr.erben@logline.cz, www.logline.cz

0


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

TRILOGIE kakTUSÁk THE CaCTUSMaN TRILOGy

Josef zdědil starý byt po praštěném dědečkovi. Sotva se nastěhuje a začne třídit pozůstalost, začne mít pocit, že v bytě není sám. V domnění, že má v kuchyni myš, nastraží pastičku. Místo myši do ní ale chytí podivné stvoření – malinkého prastarého mexického dědka Kaktusáka, obyvatele mohutného kaktusu, který Josef zdědil spolu s bytem. Kaktusák se Josefovi začne za pastičku mstít, rozpoutá se mezi nimi nelítostný boj. Během honičky s Josefem úplně zdemolují celý byt, Kaktusák skončí uvězněný v lednici. Teprve v tu chvíli Josef ze starého dědečkova 8mm filmu zjistí, že dědeček se skřetem byli nejlepší přátelé. Kaktusáka z lednice vysvobodí a několik týdnů ho léčí z rýmy, kterou mu vězením způsobil. Dědek ale nakonec umírá. Josef však ještě splní jeho poslední přání … „Dědek Kaktusák je kombinovaný film spojující hranou akci jednoho herce s animací 3D charakteru a grafickými kolážovitými sekvencemi vzpomínek. Trilogie Dědek Kaktusák je celovečerní projekt složený ze tří filmů, jejichž společným motivem je smrt.“ Jan Bubeníček, režisér Josef inherited his madcap grandfather’s old flat. Just as soon as he moves in and starts sorting out his inheritance, he starts to get the feeling that he is not alone in the flat. He sets a trap in the kitchen, thinking he has a mouse, but instead of a mouse he captures a strange creature – a small ancient Mexican Cactusman, an inhabitant of Grandfather’s humungous cactus that Joseph inherited along with the flat. The Cactusman starts getting back at Josef for the trap and a fierce battle breaks out between them. Josef puts up a chase and they end up completely demolishing the entire flat and Cactusman ends up imprisoned in the fridge. It is only then, when viewing Grandfather’s old 8mm film, that Josef discovers that Grandfather was best friends with the little goblin. He frees Cactusman from the fridge and over the course of several weeks he treats him for a cold that his imprisonment gave him. The old creature ultimately dies. But Josef still has to fulfil his dying wish…

REŽIE / DIRECTOR Jan Bubeníček

HRAJÍ / FEATURING Jan Budař

ŽÁNR / GENRE celovečerní animovaný film / animated feature film

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Jan Bubeníček SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jan Bubeníček KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Radek Loukota STŘIH / EDITOR Zdeněk Marek ZVUK / SOUND Tomáš Zůbek VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Henry Boraros, Jan Bubeníček, Jan Kurka, Katarina Hollá PRODUCENT / PRODUCER Ondřej Trojan – Total HelpArt T.H.A

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 18 mil. Kč / 692 307 EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 – 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město, příroda, byt / city, countryside, flat DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE prosinec 2014 / December 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK)

“The Old Cactusman is a combined film joining live action with one actor with the animation of a 3D character and graphic collage sequences of memories. The Cactusman Trilogy is a feature project comprised of three films. The motif of death is also the same for all three stories.” Jan Bubeníček, director

KONTAKT / CONTACT Total HelpArt T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 231 297, e-mail: michaela@tha.cz, www.tha.cz

1


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

vÁLka HavRaNů WaR OF THE RavENS

REŽIE / DIRECTOR Karel Čabrádek

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Pegasfilm

DEBUT / DEBUT ano / yes

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014

ŽÁNR / GENRE černá komedie / black comedy NÁMĚT / STORY Karel Čabrádek SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Karel Čabrádek KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Andrej Barla

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Písek KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Písek

HUDBA / MUSIC Ondřej Konvička

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2014 / winter 2014

PRODUCENT / PRODUCER Jan Lengyel – Pegasfilm

STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 90 min

HRAJÍ / FEATURING Pavel Zedníček, Jiří Lábus, Milan Markovič

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Válka havranů nás zavádí do prostředí pohřebních služeb v okresním městě. Nechceme se však „rochnit“ v mrtvolách a dalších brutálních reáliích tohoto odvětví. Film zamýšlíme postavit spíše na humoru, vystavěnému na absurdních situacích, hraných ovšem se zcela vážnou tváří – tedy ne kotrmelcový humor se zakopáváním na slupce od banánu. Dva bývalí pohřebáci z komunálu dnes provozují svou je soukromé firmy, mají rajón rozdělený na město a venkov, vzájemně se respektují a takříkajíc si "nelezou do zelí". Jiný názor na podnikání mají ovšem jejich děti a nástupci v podnikání... The Story of War of the Ravens takes us to the environment of funeral services in a district town. But we do not want to “wallow” in corpses and other brutal realities of this field. We intend to construct the film more on humour, built on absurd situations, though played with an absolutely straight face – i.e. not on screwball comedy with characters tripping on banana peels. Two former municipal undertakers are now operating their own private firms, they have divided the turf into town and country, they respect each other and essentially “stay out of the others way.” But their children, their successors in the firms, have a different opinion on doing business....

KONTAKT / CONTACT Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic e-mail: lengyel@pegasfilm.cz, www.pegasfilm.cz

2


FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

ZaTÍM DObRý SO FaR SO GOOD

Československo 1949. Šestnáctiletý Pepík a osmnáctiletý Radek Mašínovi jsou mladí a odhodlaní. Po smrti fašisty zavražděného otce přijali jeho roli, starají se o mladší invalidní sestru Nendu, pomáhají matce. Vyrůstají v prostředí, kde jsou slušnost a vzájemná úcta samozřejmostí. Komunistická diktatura jim však bere iluze. Bratři vidí, že hrdinská smrt jejich otce je úmyslně pošlapána, je jim zabaven majetek, Radek i Pepík nemohou studovat. A co je nejhorší – lidé se nové totalitě nijak nestaví. Radek a Pepík vědí, co by udělal jejich otec. Vyhlásí režimu privátní válku… „Zajímají mne lidské důvody, které k činům a následné odysee bratří Mašínů vedly. Příběh vychází ze skutečných událostí, pravda patos a umělé drama nepotřebuje. Zásadní je pro mne zprostředkování psychologie postav a maximální divácký prožitek z akčních scén. Forma filmu bude syrová, moderní, maximálně autentická. Nejde mi o to bratry Mašínovi heroicky adorovat. Námět filmu si klade základní otázky: Je ozbrojený odpor vůči totalitnímu režimu oprávněný, přestože s sebou nese bezpočet vedlejších obětí? Je z hlediska vyššího mravního principu vražda na tyranu zločinem? Je ospravedlnitelná?“ Tomáš Mašín, režisér Czechoslovakia 1949. Sixteen-year-old Pepík Mašín and his eighteenyear-old brother Radek are young and determined. After their father is murdered by the fascists they take on his role, taking care of their younger disabled sister Nenda, helping their mother. They grew up in an environment where decency and mutual respect are taken for granted. But the Communist dictatorship soon stole their illusions. The brothers see their father’s heroic death intentionally trampled on. Their property is confiscated and neither Radek nor Pepík are allowed to study university. And what’s worse – people aren’t taking any stand against the new totality. Radek and Pepík know what their father would do. They declare their own private war on the regime… “I am interested in the human reasons that led the Mašín brothers to their deeds and to their subsequent odyssey. The story is based on real events. Truth has no need for pathos and artificial drama. Interpreting the characters’ psychology and the audience’s maximum experience from the action scenes is important for me. The film will have a raw, modern and maximally authentic form. I am not trying to adore the heroism of the Mašín brothers. The film’s plot poses a basic questions: is armed resistance against a totalitarian regime justified, even though it results in countless incidental victims? Is the murder of a tyrant a crime from the perspective of a higher moral principle? Is it justifiable?” Tomáš Mašín, director

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Mašín ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Jan Novák SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jan Novák KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Oleg Mutu STŘIH / EDITOR Petr Turyna VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Henry Boraros PRODUCENT / PRODUCER Rick McCallum – Film United KOPRODUCENTI / CO-PRODUCERS Ivo Ceplevics – Film Angels Studio (LV) DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 90 mil. Kč / 3,46 mil. EUR

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – listopad 2013 / August – November 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS 50. léta v Poděbradech a okolí, Praha, byt Mašinových, věznice Pankrác, nádraží Chlumec, německé nádraží Mahlow, budova CIC Západní Berlín / The 1950’s in Poděbrady and environs, Prague, the Mašin‘s flat, Pankrác prison, train stations in Chlumec and Mahlow in Germany, the West Berlin CIC building KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Lotyšško – Riga a okolí / Latvia – Riga and environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE květen 2014 / May 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm

KONTAKT / CONTACT Film United, Kateřina Silná, Maltézské nám. 7, 118 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 603 310 803, e-mail: katka.silna@filmunited.cz, www.filmunited.cz

3


1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

ZEMě ÚTOčÍ! EaRTH aTTaCkS!

REŽIE / DIRECTOR Andrew Bond ŽÁNR / GENRE komedie / comedy DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Andrew Bond SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Andrew Bond KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Jelínek

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Estonsko – město, venkov / Estonia – town, countryside KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Česká republika – Praha, Estonsko – Tallinn, Narva / Czech Republic – Prague, Estonia – Tallinn, Narva DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2015 / spring 2015

PRODUCENT / PRODUCER Peter Badač, Pavla Kubečková – nutprodukce

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Piret Tibbo-Hudgins – Allfilm (EE)

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 14,7 mil. Kč / 565 400 EUR

PODPORA / SUPPORT Slovenský audiovizuálny fond / Slovak Audiovisual Fund, Estonian Film Foundation

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPAL PHOTOGRAPHY léto 2014 / summer 2014

Film Země útočí! využívá milostného příběhu dvou mladých lidí z různých světů, aby metaforicky zobrazil naši xenofobní společnost. Příběh pojednává o vztahu menšiny, mimozemšťana z jiné planety, a většiny v současném světě. Navzdory tomu, že náš snímek využívá prostředky různých žánrů a vypráví o mimozemšťanech, nelze ho označit jako sci-fi. Jde o dramatické podobenství o xenofobii jako takové. Toto téma bylo zpracované ve filmech již několikrát, až se z něj stalo klišé. My se snažíme k této problematice přistoupit jinak, hravě a netradičně. Film je společným projektem mladých tvůrců z Česka, Slovenska a Estonska. The film Earth Attacks! uses the love story of two young people from various worlds in order to metaphorically depict our xenophobic society. The story is about the relationship of a majority and a minority, aliens from the other planet, in today’s world. In spite of the fact that our film uses the devices of various genres and deals with extraterrestrials, it cannot be called science fiction. It is a dramatic parable of xenophobia in and of itself. This theme has already been worked to death in films, becoming a cliché. We are trying to approach this issue differently, playfully and untraditionally. The film is a joint project of young artists from the Czech Republic, Slovakia and Estonia.

KONTAKT / CONTACT nutprodukce, Peter Badač, Umělecká 7, 170 00 Prague 7, Czech Republic mobile: +420 776 451 425, e-mail: peter@nutprodukce.cz, www.nutprodukce.cz
FILMS IN DEvELOPMENT

FILMy vE vývOjI

1

ZLODějI ZELENýCH kONÍ GREEN HORSE RUSTLERS

Sociální drama ze současného venkova. Na pozadí dramatického příběhu o kopáčích vltavínů, jimž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stalo nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem jak řešit hmotné problémy, sledujeme osudy dvou nevlastních bratrů. Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do specifické a unikátní společnosti nelegálních prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona a ve střední Evropě 21. století žijí svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění. „Zloději zelených koní je příběh se silným regionálním a sociálním akcentem. Regionálním proto, že nikde jinde než na jihočeském venkově se odehrávat nemůže. Není to však příběh odehrávající se na venkově romantickém, ale na rozblácených polích, mezi kravíny a prasečáky, mezi statky zničenými moderními přístavbami zrezlými vraky traktorů. Sociálním proto, že ačkoliv společnost ilegálních prospektorů je barvitá, jedinečná a jinde neopakovatelná, není to příběh o dobrodruzích, ale o venkovanech v holinách a montérkách, kteří se musejí sakra ohánět, aby uživili rodinu a děti, kteří se prospektorství věnují z důvodů čistě hmotných – aby vyžili.“ Dan Wlodarczyk, režisér A social drama from contemporary rural life. On the background of a dramatic tale of moldavite diggers, for whom the illegal mining of these semi-precious stones has become an uncontrollable passion as well as a way to resolve material problems, we follow the fates of two stepbrothers. A tangled web of friendship, betrayal, love and disappointment lead us into the specific and unique company of illegal prospectors who move beyond the law and live their dream of independence and freedom in 21st century Central Europe – until they get a bitter wakeup call. “Green Horse Rustlers is a tale with a strong regional and social accent. It is regional because it could not happen anywhere else than in rural South Bohemia. It is not a tale that takes place in the romantic countryside, however, but in muddy fields, among the cow barns and pig pens, among the farmhouses destroyed by modern additions and rusty old tractors. Even though the company of illegal prospectors is colourful, unique and irreproducible anywhere else, it is social because it is not a story of adventures, but about country folks in rubber boots and overalls who have to work to the bone in order to provide for their families and children and who are involved in prospecting for purely material reasons – in order to make a living.” Dan Wlodarczyk, director

REŽIE / DIRECTOR Dan Wlodarczyk

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, i/o post

ŽÁNR / GENRE socialní drama / social drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 19 mil. Kč / 730 770 EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2014 – 2015

NÁMĚT / STORY Jiří Hajíček SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Hana a Dan Wlodarczykovi, Pavel Hajný KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Alexandr Šurkala STŘIH / EDITOR Marek Opatrný ZVUK / SOUND Lukáš Moudrý VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Novotný PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarcz – CINEART TV Prague

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Jižní Čechy, Český Krumlov / South Bohemia, Český Krumlov KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Jižní Čechy, Český Krumlov / South Bohemia, Český Krumlov DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2015 / autumn 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz
1

FILMy vE vývOjI

FILMS IN DEvELOPMENT

ŽELEZNIčÁřSkÁ POHÁDka a RaILMaN’S TaLE

REŽIE / DIRECTOR Karel Žalud

PRODUCENT / PRODUCER Jan Lengyel – Pegasfilm

ŽÁNR / GENRE rodinný film, pohádka / family film, fairy tale

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Pegasfilm

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Karel Žalud SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Karel Žalud KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Nováček STŘIH / EDITOR Tomáš Konvička ZVUK / SOUND Ondřej Konvička

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS československé pohraničí 20. léta 20. Století / the Czechoslovak borderlands in the 1920’s

Stylizované pohádkové drama, jehož děj je zasazen do přelomu 20. a 30. let minulého století se odehrává výhradně na železniční dráze, v jejím okolí a nikde jinde – jde totiž o příběh každým coulem železničářský. Takový, pro který se v daném žánru a v kontextu české kinematografie jen těžko bude hledat srovnání. Zatím totiž nevzniklo moc gruntovních „ajznbonďáckých“ filmů, ve kterých si střízlivá, de facto odborná technologie drážního provozu podává ruku s půvabem pohádkového vyprávění. Tento příběh bude vlastně prvním… A stylish fairy tale drama, whose plot is set at the turn of the 1920’s and 30’s and takes place exclusively on the railways lines, in their vicinity and nowhere else – it is a tale that is all about railmen. As such it is hard to find anything to compare it with in the given genre and context of Czech cinematography. So far not many films have not been made purely about men who work the lines in which austere, de facto professional technologies of railway operations go hand in hand with the charm of a fairy tale. This tale, in fact, will be the first…

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min

KONTAKT / CONTACT Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic e-mail: lengyel@pegasfilm.cz, www.pegasfilm.cz
NOTES

POZNÁMky
FILMy vE výROběFILMS IN PRODUCTION

2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

 HLav ŠÍLENSTvÍ  HEaDS OF MaDNESS

REŽIE / DIRECTOR Marta Nováková

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

ŽÁNR / GENRE drama / drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 21 mil. Kč / 870 700 EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

TERMÍN REALIZACE / DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY zima 2012 – podzim 2013 / winter 2012 – autumn 2013

NÁMĚT / STORY Marta Nováková, Julietta Sichel, Radka Bzonková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Marta Nováková KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Lukáš Hyksa STŘIH / EDITOR Šimon Špidla ZVUK / SOUND Petr Kapeller VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Noro Držiak PRODUCENT / PRODUCER Julietta Sichel – 8Heads Productions KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, i/o post, CINEART TV Prague, Michael Samuelson Lighting Prague, Moss & Roy HRAJÍ / FEATURING Aneta Langerová, Zuzana Fialová, Viktorie Čermáková, Marie Štípková, Luboš Veselý, Martin Sitta

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Rusko / Russia KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Rabštejn, Příbram, Krušné hory... / Prague, Rabštejn, Příbram, the Ore Mountains DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro – léto 2014 / spring – summer 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP KOPRODUKČNÍ TRH / CO-PRODUCTION MARKET Baltic Event (EE), Boat Meeting (RU)

O tvorbě – o lásce – o paměti Sovětské Rusko 1921, mladičká Anna Barkova má před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později už se ale Anna tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta ani její jediný lágr. Básnířka Anna Barkova (1901–1976) strávila v lágrech sovětského Gulagu 22 let svého života. Kromě síly jednoho osudu přináší tento film také dech beroucí zasněžené pláně polárního kruhu, hravé animované vsuvky, pseudodokumentární záběry a díky nevšednímu způsobu narace i řadu překvapení. „Film 8 hlav šílenství, to je věčný zápas umělce s vnějšími okolnostmi, ale také se svými běsy a touhami, je to drama utkané z fragmentů jedné děsivé epochy. Průřez nešťastným 20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým a vnímavým zrakem básníka.“ Marta Nováková, režisérka About Art – About Love – About Memory Soviet Russia, 1921. The young poet Anna Barkova is to embark on a starry carrier, her first collection has just been published and she is believed to become the greatest Russian poet, overshadowing event the great Pushkin. A few years later, however, Anna sits in a crowded cattle truck heading for the barren steppes of Kazakhstan. This will not be her only journey and only camp. The poet Anna Barkova (1901–1976) spent 22 years of her life in Gulags. Besides the strong story of one life the film brings breathtaking vistas of snowy plains behind the polar circle, playful animated inserts, pseudo-documentary footage and, thank to the original storytelling, a number of surprises. “8 Heads of Madness, this is an eternal struggle of the artist against the outside world but also against her own demons and desires. 8 Heads of Madness, this is a drama woven from the fragments of one dreary epoch, a cut through the desperate 20th century in a desperate country, seen through the sympathetic and sensitive eyes of a poet.“ Marta Nováková, director

KONTAKT / CONTACT 8Heads Productions, Julietta Sichel, Bílkova 868/10, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 602 292 971, e-mail: julietta@8heads.com, www.8heads.com

0


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

COLETTE COLETTE

Vili Feld potkává na rampě Osvětimi krásnou belgickou židovskou dívku Colette a rozhodne se, že právě spolu s ní uteče z pekla vyhlazovacího tábora. Napínavé drama útěku a lásky na motivy knihy Arnošta Lustiga. A Czech Jew meets Colette, a beautiful Jewish girl from Ghent, on the railway platform in Auschwitz. The couple plans to escape from the hell that is the Nazi death camp. A breathtaking, dramatic love-story based on the novel written by Arnošt Lustig.

REŽIE / DIRECTOR Milan Cieslar

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 106 mil. Kč / 4,07 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE historické drama / historical drama

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Bratislava, Praha / Bratislava, Prague

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Arnošt Lustig SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Milan Cieslar, Arnošt Lustig KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Marek Jícha

KDE PŘÍBĚH FILMU ODEHRÁVÁ / WHERE THE FILM IS SET Osvětim Polsko / Auschwitz Poland TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY březen – červenec 2013 / March – July 2013

HUDBA / MUSIC Elia Cmiral

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE podzim 2013 / autumn 2013

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Václav Novák

STOPÁŽ / RUNNING TIME 125 min

HRAJÍ / FEATURING Clemence Thioly, Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, Erik Bouwer

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

PRODUCENT / PRODUCER Milan Cieslar – Happy Celluloid, Česká televize

KOPRODUKČNÍ TRH / CO-PRODUCER MARKET Film Project Forum na MFF v Římě 2011 / Film Project Forum at IFF Rome 2011

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Wanda Adamik Hrycová – Wandal production (SK)

KONTAKT / CONTACT Happy Cellluloid, Milan Cieslar, Na Břevnovské pláni 16a, 169 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 602 218 960, e-mail: happycelluloid@gmail.com Wandal production, Wanda Hrycová, Mikulášska 1/a, 811 01 Bratislava, Slovakia mobile: +421 904 700 006, e-mail: wanda.hrycova@gmail.com

1


2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

DěTI CHILDREN

REŽIE / DIRECTOR Jaro Vojtek ŽÁNR / GENRE hraný dokument, drama DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Jaroslav Vojtek, Marek Leščák SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jaroslav Vojtek, Marek Leščák KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRPAHY Tomáš Stanek STŘIH / EDITOR Maroš Šlapeta ZVUK / SOUND Dušan Kozák HUDBA / MUSIC Michal Nejtek VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jozef Griač

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY květen 2012 – listopad 2013 / May 2012 – November 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Slovensko – město, v romská osada na východním Slovensku, Morava, u moře v Bulharsku / Slovakia – a city, in a Romany settlement in East Slovakia, Moravia, by the sea in Bulgaria KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko – Bratislava, Modra, Stražisko a okolí, Stupava, Kokava nad Rimavicou, Lučenec; Bulharsko – Sinemorets a okolí / Slovakia – Bratislava, Modra, Stražisko and environs, Stupava, Kokava nad Rimavicou, Lučenec; Bulgaria – Sinemorets and environs

PRODUCENT / PRODUCER Mátyás Prikler – MPhilms (SK)

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTICAL RELEASE leden 2014 / January 2014

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Pavlína Kalandrová – Duracfilm

STOPÁŽ / RUNNING FORMAT 100 min

HRAJÍ / FEATURING Vlado Zboroň, Ela Lehotská, Éva Bandor, Lajos Vörös, Marie Ludvíková, Pavel Zatloukal

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 10,5 mil. Kč / 403 850 EUR

Film Děti ve čtyřech příbězích vypráví o komplikovaném vztahu rodičů a dětí. Zaznamenává nejen sociální situaci v zemi, ale i to, jak se osobní selhání a frustrace promítají do nejbližších vztahů. Povídka Syn sleduje vztah manželského páru, který se snaží zvládnout výchovu autistického dítěte. Cesta do Sozopolu vypráví o 40-leté Martě řešící rodinnou krizi dlouhou cestou k moři se svým starým, psychicky nemocným otcem. Povídka Kanárek pojednává o vztahu 12-letého Kiliána ke kanárkovi, kterého našel. Nahrazuje mu všechny kontakty, jež postrádá v rodině. Maraton vypráví o cikánovi Adamovi a jeho dlouhém zimním útěku z vězení za rodinou, o níž věří, že stále stojí při něm. „Povídkový film Děti je vnímaný jako hraný, ale má silné základy v dokumentárním filmu. Jsou to spojené nádoby. Nemluvím však o improvizaci, ale o předem vymyšlené příběhové struktuře, která má jasný a pevný příběh a tím i každá jednotlivá povídky své jasné poselství.“ Jaro Vojtek, režisér The film Children talks about the complicated relationship between parents and children in four stories. It not only records the social situation in the country, but also how personal failure and frustration are reflected in the closest relationships. The episode The Son follows the relationship of a married couple that is trying to come to terms with bringing up an autistic child. The Road to Sozopol tells the story of 40-year-old Marta, who is resolving a family crisis by a trip to the sea with her old, mentallyill father. The episode Canary deals with 12-year-old Kilián’s relationship to a canary that he found. It takes the place of all the contact that he is lacking in his family. Marathon is about the Gypsy Adam and his long wintery escape from prison to see the family he believes will still be on his side. “The anthology film Children is perceived as a feature film, though it has strong roots in documentary film. There are intertwined. I am not talking about improvisation, however, but about a previously devised story structure that has a clear and fixed plot and thus each individual story has a clear message.” Jaro Vojtek, director

PODPORA / SUPPORT Slovenský audiovizuálny fond / Slovak Audiovisual Fund

KONTAKT / CONTACT

2

MPhilms, Mátyás Prikler, Horná 5, 83152 Bratislava, Slovakia mobile: +421 904 674 408, e-mail: mphilms@mphilms.sk, www.mphilms.sk Duracfilm, Pavlína Kalandrová, Kostelní 1103/14, 170 00 Prague 7, Czech Republic mobile: +420 724 328 583, e-mail: pavlina@duracfilm.cz, www.duracfilm.cz


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

FaIR PLay FaIR PLay

Praha 1983. Osmnáctiletá běžkyně Anna, členka Střediska vrcholového sportu, je i přes svůj „špatný kádrový profil“ zařazena do Programu specializované péče. V rámci programu je Anna bez vlastního vědomí dopována. Její matka Irena rychle pochopí, oč jde. Rozhodne se ale dceru dopovat dál, aby jí umožnila zúčastnit se olympijských her a emigrovat. Prague 1983. The eighteen-year-old sprinter Anna, a top athlete, is placed on the Programme of Specialized Care despite her “bad cadre profile”. She only finds out that she is being doped after some months, by accident. Anna refuses the doping, but her mother Irena decides to keep on doping her daughter without her knowledge in order to allow her the chance to run in the Olympic Games and emigrate.

REŽIE / DIRECTOR Andrea Sedláčková

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 35 mil. Kč / 1,35 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE drama / drama

TERMÍN REALIZACE / DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen 2012 – duben 2013 / August 2012 – April 2013

DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Andrea Sedláčková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Andrea Sedláčková KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jan Baset Střítežský STŘIH / EDITOR Jakub Hejna ZVUK / SOUND Jan Němec HUDBA / MUSIC Michal Novinski VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Petr Fořt PRODUCENT / PRODUCER Kateřina Černá – Negativ KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Departure Films (DE), Arinafilm (SK), Česká televize, Barrandov Studios HRAJÍ / FEATURING Judit Bárdos, Eva Josefíková, Aňa Geislerová, Roman Luknár

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Vysoké Tatry na Slovensku, bývalé NDR; byt, ulice, stadion, les, ordinace / Prague, High Tatra Mountains in Slovakia, in the former East Germany; flat, street, stadion, forrest, surgery KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Stadiony: Praha – Strahov, Chemnitz (DE), Bratislava, hotel – Štrbské pleso (SK) / Stadions: Prague – Strahov / Chemnitz (DE), Bratislava, hotel – Štrbské pleso (SK) DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE leden, únor 2014 / January, February 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, Prague 1, Czech Republic mobile: +420 608 141 437, e-mail: zuzana@negativ.cz, www.negativ.cz

3


2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

jaCk RUSSELL – ZaCHRÁNCE PLaNETy jaCk RUSSELL – RESCUING THE PLaNET REŽIE / DIRECTOR Alex Dowis ŽÁNR / GENRE animovaná sci-fi rodinná komedie / animated sci-fi family comedy DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Vladimír Jiránek, Radek Jiránek, Alex Dowis SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Alex Dowis, Radek Tomas, Lumír Tuček VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Alex Dowis PRODUCENT / PRODUCER Jiránek Studio VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 25 mil. Kč / 961 540 EUR

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2010 – 2014 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS planeta Země, Global City, blízká budoucnost / the planet Earth, Global City, the near future DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Animovaná sci-fi komedie s postavičkami od Vladimíra Jiránka je určena divákům od 6 do 100 let. Hlavní hrdina pes Jack Russel je světoznámý varietní umělec, který v sobě spojuje rysy celebrity i obyčejného pejskovství. Plní zábavní haly, je středem mediálního zájmu. Sláva mu však ke štěstí nestačí, rozhodne se pomáhat lidem, kteří se dostali do velkých problémů. Shodou okolností se to stane ve chvíli, kdy se sám do velkých problémů dostává. Spolu s parťáky Wedem a Dogem jeho pomáhání lidem přeroste do záchrany celého lidstva. Světu totiž hrozí, že se stane skladištěm odpadu jiné civilizace. Problém, se kterým si nevědí rady hlavy nejdůležitějších světových politiků, vyřeší Jack Russel s elegancí sobě vlastní. Navíc přitom zachrání jeden ohrožený druh. „Jsem výtvarník a natočit celovečerní kreslený animovaný film bylo mým velkým snem. Můj velký vzor a učitel Vladimír Jiránek, mne inspiroval k vytvoření tohoto díla, kterým jsem mu chtěl poděkovat za jeho celoživotní dílo. To, že se jeho dokončení nedožil, je pro mne smutné, ale zároveň i zavazující. Jack Russell zachránce planety bude poctou Vladimírovi a snad i radostí pro všechny jeho příznivce.“ Alex Dowis, režisér An animated sci-fi comedy with characters from Vladimir Jiránek is intended for viewers from 6 to 100 years of age. The main character, a Jack Russell dog, is a famous vaudeville performer who combines the features of celebrities and ordinary dogs. He sells out concert halls and is the center of media attention. Fame, however, is not enough for him, so he decides to help people who have found themselves in big trouble. Coincidentally, this happens at a time when he himself gets into big trouble. Along with his partners Wed and Dog, their helping people develops into the salvation of all of mankind. The world is in danger of becoming a garbage dump for another civilization. Jack Russell elegantly solves a problem that not even the world’s most important politicians could solve. Plus he saves one endangered species along the way. “I am an artist and making a feature animated film has always been a big dream of mine. My great role model and teacher, Vladimír Jiránek, inspired me to create this film, through which I wanted to thank him for his lifetime of work. I am sad that he did not live to see its completion, though at the same time I feel indebted. Jack Russell – Rescuing the Planet will be an homage to Vladimír and, I hope, a lot of fun for all of his fans.” Alex Dowis, director

KONTAKT / CONTACT Bedna Films, Jakub Červenka, Hradčanské náměstí 11, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: + 420 777 317 980, e-mail: jakub@bedna.tv, www.bednafilms.cz
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

jULIUS SCHMITkE jULIUS SCHMITkE

Julius Schmitke je sedmapadesátiletý německý inženýr. Cítí se nemocný a starým jeho tělo skřípe, vrže a naříká. Jednoho dne je vyslán, kamsi na českou stranu Krušných hor, aby opravil jeho starý patent – turbínu C 174, která záhadně nepřestává skřípět a vrzat. Hned druhý den po příjezdu zmizí jeho kolega. Při pátrání po něm se Julius nejen naučí jezdit na mopedu a potká skutečného dobrého ducha lesa, ale také se blíže seznamuje s místními obyvateli a jejich propletenými vztahy, kterým porozumět může být dost nebezpečné. „Film vychází z krátké povídky Tomáše Končinského s názvem „Julius Schmitke proklouznul smrti jako neobratný tuleň“, která mě zaujala hned z několika důvodů: Je příběhem stárnoucího muže, který svou nechutí a neschopností účastnit se dnešního super rychlého virtuálního světa téměř čechovovsky ztělesňuje strachy a touhy typické pro naši dobu. Zaujal mě také díky své mysteriózní a podivné atmosféře Krušných Hor, prozkoumali s asi největším českým expertem na tento kraj – Petrem Mikšíčkem. Seznámili a spřátelili jsme se tu s krajem i lidmi a byli jsme jimi okouzleni i přijati. Za třetí česko-německým příběhem, který mi je jako Čechovi, který půlku svého života prožil v Německu velmi blízký.“ Štěpán Altrichter, režisér Julius Schmitke is a fifty-seven-year-old German engineer. He feels ill and his body creaks, crunches and groans with age. One day he is sent somewhere to the Czech side of the Ore Mountains to repair one of his old models, a C 174 turbine that, mysteriously, will not stop creaking and squeaking. They very next day after their arrival his colleague disappears. While searching for him, Julius not only learns how to ride a moped, but he also meets a true good spirit of the forest and he also get to know the local inhabitants and their entangled relationships better, though this understanding could be quite dangerous. “The film is based on a short story by the writer and screenwriter Tomáš Končinský entitled “Julius Schmitke slipped through death’s fingers like an awkward seal”, which captured my interest for a number of reasons: It is the story of an aging man who, because of his antipathy and inability to take part in today’s ultra-fast virtual world, brings Chekhov to mind in his personification of the fear and desire that is typical of our age. It also intrigued me for its mysterious and peculiar atmosphere of the Ore Mountains, which I explored on with perhaps the greatest Czech expert on this region, Petr Mikšíček. We got to know and became friends with the region and its people and we were enchanted and accepted by them. And thirdly, as a Czech who has spent half his life in Germany, the CzechGerman plot is very close to me.” Štěpán Altrichter, director

REŽIE / DIRECTOR Štěpán Altrichter

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 11 mil. Kč / 423 077 EUR

ŽÁNR / GENRE drama / drama

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY březen – květen 2013 / March – May 2013

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Tomáš Končinský SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Tomáš Končinský, Jan Fusek, Štěpán Altrichter KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOHRAPHY Christian Pirjol STŘIH / EDITOR Phillip Weining ZVUK / SOUND Philipp Schneider HUDBA / MUSIC Johannes Repka VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Marcello Kaiser PRODUCENT / PRODUCER Jörg Trentmann – credo:film (DE) KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Radim Procházka – PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA HRAJÍ / FEATURING Peter Kurth, Milan Peschel, Helena Dvořáková, Petr Vršek, Johana Schmidtmajerová

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Německo, Česká republika, pomezí obou zemí, Krušné hory, Albertamy; bažiny, větrná elektrárna, horská chata Plešivec, hospoda / Germany, the Czech Republic, the borderlands of both countries, the Ore Mountains, Albertamy; swamps, wind power plant, Plešivec mountain chalet, pub KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE IS FILMING PLANNED Boží dar, Albertamy DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2014 / spring 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP PODPORA | SUPPORT Medienboard Berlin Brandenburg (DE)

KONTAKT / CONTACT PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka, Řehořova 1039/54, 130 00 Prague 3, Czech Republic mobile: +420 603 862 161, e-mail: info@radimprochazka.com, www.radimprochazka.com
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

kOZa GOaT

REŽIE / DIRECTOR Ivan Ostrochovský ŽÁNR / GENRE drama, road movie / drama, road movie DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Marek Leščák, Ivan Ostrochovský SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Marek Leščák, Ivan Ostrochovský KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Kollar STŘIH / EDITOR Viera Čakániová, Maroš Šlapeta PRODUCENT / PRODUCER Ivan Ostrochovský, Marek Urban – Sentimentalfilm (SK), Jiří Konečný – endorfilm KOPRODUCENT / CO-PRODUCER RTVS (SK), Česká televize VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 19,8 mil. Kč / 761 540 EUR

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro – zima 2013 / spring – winter 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Slovensko, ČR, Německo / Slovakia, Czech Republic, Germany KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Slovensko, ČR, Německo / Slovakia, Czech Republic, Germany DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE podzim 2014 / autumn 2014 STOPÁŽ /RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING FORMAT DCP PODPORA / SUPPORT Slovenský audiovizuálny fond / Slovak Audiovisual Fund

Boxer se vydává ještě jednou na turné, aby neztratil rodinu. Za svůj sen bojuje až do úplného konce. Romský boxer Peter Baláž, všemi přezdívaný Koza, zažil svůj vrchol kariéry na olympijských hrách v Atlantě 1996. Nyní žije se svojí družkou Miškou v kolonii na městské periferii v tíživé sociální situaci. Miška zjišťuje, že je těhotná, zatímco Koza po vlastním dítěti touží, ona další dítě striktně odmítá, protože jsou zadluženi bez perspektivy na změnu. Hodlá jít na potrat a od Kozy se stěhuje ke svým rodičům. Koza se rozhodne vydělat potřebné peníze v ringu. „Manažera“ nachází v hochštaplerovi z nedalekého autoservisu Kalmánovi, se kterým se společně vydávají na turné po České republice a Německu. Jasné neúspěchy střídají první těžce vybojovaná vítězství. Následkem zápasů se zhoršují Kozovy zdravotní potíže – diagnóza německého lékaře zní jasně, každý další úder do hlavy může být pro Kozu smrtelným. Koza se čím dál tím víc upíná ke svému rodinnému snu. Netuší, že Kálmán před ním tají, že smysl jeho života je už v troskách – Miška při potratu umírá. Kálmán se marně snaží zabránit tomu, aby Koza podstoupil další mač. Koza umírá a my se spolu s ním ocitáme na mořské pláži, o které snil skoro stejně tak jako o spokojeném rodinném životě. In order to keep his family a boxer leaves for one final tour. He fights for his dream to the bitter end. Romany boxer Peter Baláž, given the nickname Goat by everyone, experienced the peak of his career at the Olympic games in Atlanta in 1996. Now he lives in poverty with his girlfriend Miška in a settlement on the outskirts of town. Miška finds out that she is pregnant. While Goat wants a child of his own, she strictly refuses to have a child because they are heavily in debt with no relief in sight. She intends to have an abortion and leaves Goat, moving in with her parents. Goat decides to earn the money he needs in the ring. He finds a “Manager” in Kálmán, a rascal working in a nearby garage, and together they head out on a tour of the Czech Republic and Germany. Clear failures alternate with the first hard-won victories. The Goat’s health problems get worse as a result of the matches. A German doctor’s diagnosis is explicit: each further hit to the head could be fatal for Goat. Goat is more and more fixated on the dream of his family. He has no idea that Kálmán is concealing the fact that the meaning of his life is in ruins – Miška dies during the abortion. Kálmán tries in vain to prevent Goat from entering the ring for another match. Koza dies and we find ourselves with him on the beach that he dreamed about almost as much as his happy family life.

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

kRÁSNO kRÁSNO

Michal a Adam, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do svého rodného města. Michalova máma je mrtvá několik let, Michalův otec zemře v den jejich příjezdu. Jediné, co zůstává, je pocit, že se stalo něco špatného, smutek a vztek, nemožnost dozvědět se pravdu. Otcova nová žena svým chováním matná podezření jen potvrzuje. A nebo je to tak, že oba chtějí vidět, že je potvrzuje. Rozhodně mezi nimi vznikne náhlý nápad přijít celé věci na kloub. Dál už se jen roztáčí spirála nezastavitelné katastrofy. Vše je jinak, než bývá ve filmu. Život není nikdy černobílý. A černobílé věci se neřeší snadno…. Přes to všechno výše napsané by film měl mít nádech jakési černé krimi komedie. Někdy víca černé, než komedie, ale situace by měly být absurdní svou skutečností. Kde a jak například najít na malém městě nájemného vraha…? “Tento film, který vychází ze skutečných událostí, které se nás natolik dotknuly a ovlivnily naše životy, že se pro nás nejedná o běžné natáčení, ale naprosto osobní záležitost. A i když byly tyto události tragické a hrozné, způsob, jakým se postavy příběhu chovaly, bylo často tak absurdní a až neuvěřitelně směšné, že jsme se rozhodli, že o smrti maminky mého nejlepšího kamaráda natočíme právě komedii. Ondřej Sokol, režisér Michal and Adam are childhood friends coming back to their hometown after 20 years. Michal’s mother has been dead for several years and Michal’s father dies on the day they return. The only thing that’s left is the feeling that something bad has happened, the anger, the sadness without knowing the truth. Father’s new wife (now a widow) behaves suspiciously, which encourages Michal and Adam to try to find out more. They decide to get to the bottom of the mystery. The wheels of unstoppable disaster are turning faster and faster. Life is never black and white. And shades of grey are hard to solve… Despite the synopsis the movie should be a black criminal comedy. Sometimes it is more dark than funny but with a lot of absurd situations. For example where and how can one hire a hitman in a small town in the Czech Republic…? “This film, which is based on a true story, affected us to such an extent and influenced our lives, is not just run-of –the-mill production for us, but is an absolutely personal matter. And even though these events were tragic and terrible, the way the characters in the tale behaved was often so absurd and unbelievably humorous that we decided to make a comedy about the death of my best friend’s mother.” Ondřej Sokol, director

REŽIE / DIRECTOR Ondřej Sokol ŽÁNR / GENRE černá krimi komedie / black criminal comedy DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Ondřej Sokol, Martin Finger, Petr Vydra SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Ondřej Sokol, Martin Finger, Petr Vydra KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sysel STŘIH / EDITOR Šimon Hájek ZVUK / SOUND Richard Müller VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Ivo Barták PRODUCENT / PRODUCER Daniel Strejc, Vojtěch Frič – love.FRAME KOPRODUCENTI / CO-PRODUCERS Česká televize, Michal Křeček – MagicLAB, Filip Bobiňski – Dramedy production, FRAME100R

HRAJÍ / FEATURING Ondřej Sokol, Martin Finger, Jana Krausová, Ondřej Malý, Zuzana Stavná DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bonton VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* cca 26 mil. Kč / 1 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Šumperk a okolí / Šumperk and environs KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Šumperk a okolí / Šumperk and environs DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE leden 2014 / January 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT love.Frame, Vlkova 17, 130 00 Prague 3, Czech Republic Daniel Strejc, e-mail: strejc@loveframe.cz Vojtěch Frič, e-mail: fric@loveframe.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

kRUaNOva DObRODRUŽSTvÍ kRUaN’S aDvENTURES

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Krejčí ŽÁNR / GENRE dobrodružný film / adventure movie DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Vlastislav Toman SCÉNÁŘ / SCREENWRITER David Šenk KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH / EDITOR Vladimír Žán ZVUK / SOUND Jiří Klenka HUDBA / MUSIC Ondřej Brousek

PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Krejčí, Jiří Košťál – Salamander Syndicate KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Michael Coldewey – Trixter (DE) DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 72 mil. Kč / 2,77 mil. EUR

Filmová adaptace legendárního českého komiksu. Příběhy z časopisu ABC Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství, Kruanova cesta, Kruan a bohyně a Kruan a pozemšťané ožijí v celovečerním filmu, který vznikne spolu s 26 dílným TV seriálem. Film adaption of a legendary Czech comics. Stories from the ABC magazine listed below will become a feature film, which will be produced together with 26 television episodes: Events of the Little God, The Arrival of the Gods, Kruan’s Adventures, Kruan‘s Journey, Kruan and the Goddess and Kruan and the Earthmen.

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRPAHY 2013 – 2014 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@actorsrunway.cz, www.synfilms.cz
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

kUkUřIčNý OSTROv CORN ISLaND

Děj se odehrává na ostrově mezi Gruzií a Abcházií, který vytvořila řeka Enguri náplavami. Řeka Enguri vytváří hranici mezi nezávislou Abcházií a Gruzií a odedávna je symbolem příměří. Na ostrov přijíždí sedmdesátiletý Abga a jeho vnučka Asida a začínají se o ostrov starat. Postavy filmu jsou samotářští, introvertní lidé. Musejí většinu svého života strávit bojem o vlastní existenci. Film Kukuřičný ostrov bude vyprávět laskavě a upřímně. Vyprávění bude převážně vizuálního charakteru, dialogy budou velmi minimalistickou součástí filmu, a to jak ve smyslu četnosti, tak významu. Vizuální postoj režiséra je zřetelný i v jeho předchozích filmech, kde jsou slova téměř zbytečná. The story takes place on an island between Georgia and Abkhazia. The island was created by deposits in the Inguri River. The Inguri River forms the border between independent Abkhazia and Georgia and has long been a symbol of armistice. Abga, a seventy-year-old man, and his granddaughter Asida come to the island and start to tend to it. The film’s characters are reclusive, introverted people. They have to spend most of their lives fighting for their very existence. The film Corn Island will tell their story kindly and honestly. The narration will be predominantly of a visual character, with dialogues being a very minimalistic part of the film both in terms of frequency and importance. The director’s visual position is also evident in his previous films, where words are almost superfluous.

REŽIE / DIRECTOR George Ovashvili ŽÁNR / GENRE drama DEBUT / DEBUT ne / no SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Nugzar Shataidze, George Ovashvili, Roelof Jan Minneboo KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Elemér Ragályi STŘIH / EDITOR Kim Sun-Min ZVUK / SOUND Johannes Doberenz HUDBA / MUSIC Ioseb Bardanashvili VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Agi Dawaachu PRODUCENT / PRODUCER Nino Devdariani – Alamdary film (GE) KOPRODUCENTI / CO-PRODUCER Eike Goreczka – 42 film (DE), Guillaume De Seille – Arizona Film (FR), Karla Stojáková – Axman Production

HRAJÍ / FEATURING Avtandil Makharadze, Lydia Chilashvili, Jano Izoria DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Artcam VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 26 mil. Kč / 1 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro a podzim 2013 / spring and autumn 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET _ LOCATIONS AND MOTIFS ostrov / an island KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Gruzie / Georgia DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2014 / spring 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

KONTAKT / CONTACT Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 603 553 915, e-mail: karla@axmanproduction.com, www.axmanproduction.com
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

LICHOŽROUTI ODDSOCkEaTERS

REŽIE / DIRECTOR Galina Miklínová ŽÁNR / GENRE animovaná komedie, dětský film / animeted comedy, children’s film DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Pavel Šrut, Galina Miklínová SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Pavel Šrut, Galina Miklínová KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Sysel STŘIH / EDITOR Vladimír Barák ZVUK / SOUND Jan Čeněk HUDBA / MUSIC Petr Ostrouchov VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Galina Miklínová PRODUCENT / PRODUCER Ondřej Trojan – Total HelpArt T.H.A

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK) DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 50 mil. Kč / 1,92 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2011 – 2015 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS velké město podobné Praze / a city similar to Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE léto 2015 / summer 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min SCREENNING FORMAT 35 mm

Lichožrouti – tvorové, kteří nám berou ponožky a mohou za to, že lidstvu z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Na ploše gangsterského příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů, střetu generací, morálek, je vykreslen svět tolik podobný lidskému, ovšem nenásilně. Osudy lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného člověka – Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého lichožrouta Hihlíka. Ten je ve filmu záhy „dahlovsky“ postaven do role sirotka a outsidera. Malý hrdina čerpá sílu z pevného vztahu, který měl se svým ušlechtilým lichožroutím dědečkem, který jej vychoval. Své ideály a zásady neopouští. A to i přesto, že jej zavedou často do prekérních situací. Pokud je s těžkým srdcem vědomě poruší, pak pouze proto, že věří, že vyčerpal všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině. „Chci zachovat výtvarný záměr – odlišit se autentickou kresbou od běžné produkce využívající 3D technologie a všechny vymodelované objekty pokryté vyrobenými texturami nakonec ručně pokreslit. Vyhneme se tím určité umělosti, kterou s sebou tato technologie nese a objekty, zejména však figury, dostanou nádech autentičnosti.“ Galina Miklínová, režisérka Oddsockeaters, creatures that take our socks and are responsible for humanity having only odd socks where once there were pairs. A world very similar to our own human world is painted onto a gangster tale of two enemy oddsockeater gangs, the conflict of generations, of moralities, though in the gentle and humorous style. The fates of the oddsockeaters, and their greatest opponent, an odd and forsaken Professor, a human, are joined by the tale of the main hero, the small oddsockeater Hihlík. He is suddenly thrust into the role of an orphan and outsider, Dahl-style. Our small hero draws strength from the strong relationship that he had with his kind-hearted oddsockeater grandfather who raised him. He holds onto his ideals and principles, even though they often get him into precarious situations. When he does breach them, with a heavy heart, he does so only because he believes that he has exhausted all the possibilities to get to his desired goal – his family. “I wanted to keep the artistic intention – to use the authentic illustrations to differ from the usual 3D technology production and to ultimately draw, by hand, all the modelled objects covered in manufactured textures. By doing so we avoid a kind of artificiality that this technology results in and the objects, and especially the figures, receive a breath of authenticity.“ Galina Miklínová, director

KONTAKT / CONTACT Total HelpArt T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 231 297, e-mail: michaela@tha.cz, www.tha.cz

0


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

MaLÁ Z RybÁRNy LITTLE FROM THE FISH SHOP

Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví hlas moře příběh rybího krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní opustil král se svou matkou a třemi dcerami – Malou, Prostřední a Nejstarší – vydrancované vody a odešel žít mezi lidi. V potemnělé rybárně uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců žijí teď těžký život plný práce a osamění. Jednoho dne vstoupí do jejich obchodu sebevědomý, pohledný, ale poněkud neurvalý mladý muž s – H. H. Malá je mužem i dunivou hudbou, která ho provází, naprosto okouzlena. Zde začíná příběh velké lásky Malé z rybárny. Adaptace pohádky Malá mořská víla jednoho z největších světových pohádkářů H. Ch. Andersena nabízí krásný a silný příběh bohatý na atmosféry, výrazné a jedinečné charaktery, plný výtvarných inspirací. Autoři scénáře posunuli příběh blíže k dospělému divákovi a do reálií současného světa. Deep under the sea, accompanied by a fish orchestra, the voice of the ocean is telling a story about a Fish King and his daughter Little. With his mother and his three daughters, Little, Middle and Eldest, they abandoned the ravaged waters of their home and, like many others before them, went to live among the humans. They now live a tough life full of work and loneliness in a darkened fish shop in the middle of a harbor district full of immigrants. One day, a confident, handsome, but somewhat brash young man, H. H., enters the fish shop. Little is utterly enchanted by the man and by the music that is following him. From that moment on the lives of Little and the Fish King’s family have been changed. And thus Little’s big love story from the Fish shop begins. An adaptation of The Little Mermaid by one of the world’s greatest storytellers, H. Ch. Andersen, the film offers a beautiful and impressive atmosphere, unique characters full of artistic inspiration. The scriptwriters shifted the story closer to young adult and adult audience making it relevant to our present-time world.

REŽIE / DIRECTOR Jan Balej ŽÁNR / GENRE animovaná pohádka / animated fairy tale DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Ivan Arsenjev, Jan Balej volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena / based on H. Ch. Andresen SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Ivan Arsenjev, Jan Balej KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Alan Soural STŘIH / EDITOR Patrik Pašš HUDBA / MUSIC Chapelier Fou, Yann Tiersen, Vincent Favrat VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Balej PRODUCENT / PRODUCER Nelly Jenčíková – MIRACLE FILM

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Marcela a Marián Ferko – Marlen Media Group (SK), Olivier Catherin – Les Trois Ours (FR), Filmpark Production (SK), Česká televize, Jan Balej – Hafan Film, Studio Bystrouška, Emita Investments CZ DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm, Continental film (SK) VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 42 mil. Kč / 1,62 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY leden 2012 – červen 2014 / January 2012 – June 2014 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE prosinec 2014 / December 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 75 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP PODPORA / SUPPORT Slovenský audiovizuálny fond / Slovak Audiovisual Fund (SK) Just Temptation Limited – Pan-European music provider (DE, UK)

KONTAKT / CONTACT MIRACLE FILM, Smetanovo nábřeží 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic Nelly D. Jenčíková, e-mail: dnelly@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz Vivian M. Al-Samarraie, e-mail: vivian@miraclefilm.cz, www.miraclefilm.cz

1


2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

MaTURITa THE GRaDUaTION

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Houška

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 8,5 mil. Kč / 327 000 EUR

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY březen – červenec 2013 / March – June 2013

NÁMĚT / STORY Tomáš Houška SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Tomáš Houška KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Zdenek Kajer, Tomáš Lipský SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Martin Blažek, Petr Zábrodský ZVUK / SOUND Vojta Nedvěd HUDBA / MUSIC Tomáš Cibor VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Klára Novotná PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Houška – Abraka-Dabra KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Patrik Velek – Achtung 4K

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Ostravsko / the Ostrava region KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Ostrava / Prague, Ostrava DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2013 / winter 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 95 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Maturita je klasická žánrová komedie ze středoškolského prostředí. Hodně hravá, občas za hranou crazy. Ve filmu se často střídají momenty reality se sny a vizemi, často se tu dějí málo uvěřitelné a fantaskní věci. Základní dějovou linkou je snaha party maturantů úspěšně odmaturovat, moc se při tom nenadřít, a to i za cenu ne úplně fér hry. Dvojice hlavních hrdinů se na¬bourá do ministerského serveru, kde marně hledají řešení maturitních otázek, a namočí se tak do pěkného průšvihu. Skoro to vypadá na to, že rovnou od maturit si je za hackerství odvedou policisté z jedné speciální jednotky. „Film, kde nikdo neřeší problémy s identitou ani orientací, není tu ani jeden bývalý estébák nebo nácek a během natáčení nezabijeme ani jedno zviřátko. S výjimku několika zastřelených studentů.“ Tomáš Houška, režisér The Graduation is a classic teenage comedy. Very playful, sometimes going a bit over the edge. Moments of reality in the film often alternate with dreams and visions, there are frequently unbelievable and fantastic things going on. The basic plot is the attempt of a gang of high school seniors to graduate while not working too hard at it, even if they have to resort to a bit of underhanded tactics. The two main protagonists hack into the Ministry’s server, where they look for the answers to the final exam questions in vain, though they get into deep water for it. It almost looks like they will be taken away from the exams by a special police unit because of hacking. “A film where nobody deals with issues of identity or orientation, there are no former secret service agents or Nazis here and during filming we did not harm a single animal. With the exception of a few students that got shot.” Tomáš Houška, Director

HRAJÍ / FEATURING Michaela Doubravová, Tomáš Polák, Žofie Dařbujánová, Karin Krausová, Lucie Bakešová, Filip Kotek, Denisa Nesvačilová, Ondřej Malý, Simona Vavrušová, Martin Simandl

KONTAKT / CONTACT Abraka-Dabra, Tomáš Houška, Václavkova 2, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 603 162 724, e-mail: tomas@abraka.eu, www.abraka.eu

2


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

POjEDEME k MOřI WE’RE GOING TO THE bEaCH

Dvojí debut herce Jiřího Mádla jako režiséra celovečerního hraného filmu jako scénáristy příběhu o jedné obyčejné rodině nahlížený očima desetiletého Tomáše, který chce být dalším Milošem Formanem. Hrdinou příběhu je desetiletý kluk Tomáš. Je ale zároveň vypravěčem, kameramanem a režisérem svého filmu! K narozeninám dostane kameru a rozhodne se, že natočí film jako Miloš Forman. Stane se tak vypravěčem, kameramanem i režisérem hluboce lidského příběhu, v němž poznáme jeho rodinu, maminku, tatínka, babičku, školu, kamarády… We’re Going to the Beach is a double debut as a feature-film director and screenwriter for actor Jiří Mádl. His screenwriting premiere tells the story of an ordinary family from the perspective of ten-year-old Thomas, whose goal is to become the next Miloš Forman. The main character of the story is a ten-year-old boy named Thomas, who is the narrator, cameraman and director of his own film! He receives a video camera for his birthday and decides to shoot a movie just like Miloš Forman. Therefore, he becomes the narrator, cameraman and director of a deeply human story, thanks to which we get to know his family, mother, father, grandma, school, friends…

REŽIE / DIRECTOR Jiří Mádl

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 12 mil. Kč / 461 540 EUR

ŽÁNR / GENRE rodinný film / family film

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY červenec 2013 / July 2013

DEBUT / DEBUT ano / yes

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jiří Mádl

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE IS FILM SET – LOCATIONS AND MOTIFS České Budějovice – stadion, škola... / České Budějovice – a stadium, school...

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED České Budějovice

STŘIH / EDITOR Miroslav Mráz

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE únor – březen 2014 / February – March 2014

NÁMĚT / STORY Jiří Mádl

ZVUK / SOUND Petr Stuchlík PRODUCENT / PRODUCER Miloslav Šmídmajer – Bio Illusion HRAJÍ / FEATURING Ondřej Vetchý, další v jednání / others in negotiation

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 440 753, e-mail: smidmajer@bioillusion.com, www.bioillusion.com

3


2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

TOUHa MOTýLa THE DESIRE OF THE bUTTERFLy REŽIE / DIRECTOR Dan Svátek ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Iveta Kollertová SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Dan Svátek, Iveta Kollertová, Ondrej Šulaj KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jakub Šimůnek STŘIH / EDITOR Alois Fišárek ZVUK / SOUND Petr Kapeller, Viktor Prášil HUDBA / MUSIC Norbi Kovács VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Vladimír Heiser PRODUCENT / PRODUCER Dan Svátek, Petr Zold – Holiday Films KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Peter Drobka – Cooperation Art Agency / C.A.A. (SK), Radek K. Vysoudil – art&illusion

HRAJÍ / FEATURING Ondřej Malý, Zuzana Kronerová, Jana Plodková, Vlastina Svátková, Adrian Jastraban, Ivan Franěk, Petra Špindlerová, Norbert Lichý, Hynek Čermák VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 12, 5 mil. Kč / 480 770 EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY léto 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS česko-slovenské pomezí / Czech – Slovakia border KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Slapy, Benešov, Litvínov, Slovensko – Myjava / Prague, Slapy, Benešov, Litvínov, Slovakia – Myjava DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2013 / winter 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 85 min

V autentickém životním příběhu sledujeme zápas těžce zkoušené mladé ženy, zápas se zákeřnou nemocí a osudem vůbec. V době, kdy se u hlavní hrdinky začnou projevovat příznaky závažné nemoci, přijdou ona i její manžel o zaměstnání a střechu nad hlavou, přičemž se musejí postarat o své dvě malé děti. Ivana svým zdravotním problémům zprvu nevěnuje pozornost a trvá delší dobu, než lékaři vyřknou ortel: rakovina ve velmi pokročilém stadiu. Ivaně se kompletně změní život. Tráví dlouhé měsíce v nemocnici, zatímco se její manžel stará o děti sám. Jenže postupem času přestává péči o ně zvládat a začne pít. Je otázkou času, kdy si jejich špatného rodinného zázemí všimne sociálka a bude se snažit děti odebrat. A v ten moment se Ivana rozhodne, že to nevzdá a že udělá vše pro to, aby nemoc porazila a mohla se o své děti starat sama. „Každý konec má nový začátek.“

In an authentic story written by life itself, we watch a battle of a tried young woman fighting against a malign disease as well as her own destiny. Just in the time when first signs of her serious illness start to appear, she and her husband lose their jobs and their home but they still have to take care of their two small children. At first Ivana does not pay much attention to her medical problems, at least until her doctors utter the verdict – cancer of a very advanced stage. Ivana’s life changes completely. She spends months in hospital while her husband looks after the kids all by himself. As time goes on, he slowly becomes unable to take care of them and takes up drinking. It is only a matter of time when social services notice the unsatisfactory family situation and begin their task of removing them from such an environment. At this point in time, Ivana decides she will under no circumstances give up and will do anything to conquer her disease so she can take care of the kids herself. „To every end there is a new beginning.“

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Holiday Films, Pavel Janák, Křenova 438/7, 162 00 Prague 6, Czech Republic tel.: +420 223 003 577, e-mail: pavel.janak@holiday-films.cz, www.holiday-films.czDan Svátek, režisér

Dan Svátek, director


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

v kLIDU a NaPLNO bOHEMIaN LION

V klidu a naplno vypráví příběh tří herců, jejichž cesty se protnou při natáčení nekonečného TV seriálu, a kteří se – každý po svém – bezradně potýkají se svými osobními problémy mimo záběry kamer. Rostoucí chuť a touha po novém začátku jednoho z nich však vyústí v rozhodnutí a čin, který všechny tři nečekaně vytrhne z životní rutiny. Všichni se tak ocitají ve víru událostí, ze kterého mohou vybruslit jenom společnými silami, a který jim ukáže, že nikdy není pozdě začít znovu a jinak. Před kamerou se setkají herci jako Josef Abrhám, Vladimír Pucholt, Veronika Žilková, Libuše Šafránková, Jiří Bartoška, Jan Kačer, Luděk Sobota a další. Film se tak stává příslibem hereckého koncertu s odkazem na klasické české komedie. „Vyrůstal jsem v herecké rodině a ventilování vnitřních procesů a zároveň tendence schovat se, zápas extrovertnosti s introvertností, je něco, co jsem se učil chápat celý dosavadní život a o čem bych chtěl vyprávět. Zajímají mne především barvy herecké interpretace a empatie zkušených herců. Je pro mne zcela zásadní nesklouznout do nadsázek, nýbrž držet celý příběh v civilní rovině, kterou kříží absurdity života.“ Josef Abrhám Jr., režisér Bohemian Lion tells the story of three actors whose paths cross while making an endless television series and who, each in their own way, helplessly confront their personal problems away from the camera’s eye. The increasing appetite and desire for a new beginning leads one of them to a decision and act that unexpectedly rips all three out of their daily routines. Thus they all find themselves in a whirlwind of events that they can escape only by joining forces, and it will show them that it is never too late to begin again and, this time, differently. Actors such as Josef Abrhám, Vladimír Pucholt, Veronika Žilková, Libuše Šafránková, Jiří Bartoška, Jan Kačer, Luděk Sobota and many others meet in front of the camera. Thus the film promises to be a “concert” in the art of acting with references to classic Czech comedies. “I grew up in a family of actors and the tendency to give vent to my internal processes along with the tendency to hide, the battle of extroversion and introversion, is something that I learned to understand as long as I have been alive and it is also a story I would like to tell. I am primarily interested in the shades of an actor’s interpretation and the empathy of experienced actors. For me it is of the utmost importance to not sink into exaggeration, but to keep the entire story on a civil level that intersects with the absurdity of life.” Josef Abrhám Jr., director

REŽIE / DIRECTOR Josef Abrhám Jr.

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 31,6 mil. Kč / 1,21 mil. EUR

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY srpen – září 2013 / August – September 2013

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Josef Abrhám Jr., Miki Kirschner SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Josef Abrhám Jr., Miki Kirschner KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Nováček STŘIH / EDITOR Jan Zajíček VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Vlček PRODUCENT / PRODUCER Hedvika Dočekalová, Radomír Dočekal – Milk and Honey Pictures KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Josef Abrhám Jr. – BIOKOVOFILM HRAJÍ / FEATURING Josef Abrhám, Vladimír Pucholt, Veronika Žilková, Libuše Šafránková, Jiří Bartoška, Jan Kačer, Luděk Sobota, Jiří Vyorálek, Richard Salay

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha a Středočeský kraj; město, venkov, divadlo, televizní budova, ateliéry, byty, nemocnice, klinika, hájenka, hřbitov, les, louka, silnice, řeka / Prague and the Central Bohemian region; town, country, theatre, television building, studios, flats, hospital, clinic, gamekeeper’s lodge, cemetery, forest, meadow, road, river KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Středočeský kraj / Prague, the Central Bohemian region DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC jaro 2014 / spring 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 110 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Milk and Honey Pictures, Hedvika Dočekalová, Josefská 6, Prague 1, 118 00, Czech Republic mobile: +420 602 178 299, e-mail: hedvika@mhpics.com, www.mhpics.com
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

vÁCLavSké NÁMěSTÍ CITy OF LIES

REŽIE / DIRECTOR Tim Robbins ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Arthur Phillips SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Christopher Markus, Stephen McFeely

PRODUCENT / PRODUCER Douglas E. Hansen, James D. Stern – Endgame Entertainment (US) KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Radomír Dočekal, Tomáš Krejčí – Milk and Honey Pictures

Film Václavské náměstí je adaptací stejnojmenné povídky Arthura Phillipse a vypráví příběh agenta CIA a české špionky, jejichž tajné mise se protnou v Praze ke konci studené války. Two spies fall in love while participating in separate missions in Prague, based on the short story Wenceslas Square by Arthur Phillips.

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHRE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha / Prague KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague

KONTAKT / CONTACT Milk and Honey Pictures, Radomír Dočekal, Josefská 6, 118 00 Prague 1, Czech Republic mobile: +420 602 228 089, e-mail: radomir@mhpics.com, www.mhpics.com
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

vÁLka S MLOky THE SaLaMaNDER WaR

Filmová adaptace románu Karla Čapka. Chtěli jsme je. Rozšířili jsme je po celé planetě. Naučili jsme je býti lidmi... A oni nám teď pomáhají zbavit se nás samotných... Hladina moří a oceánů stoupá. Based on the novel by Karel Čapek. We wanted them. We spread them out across the planet. We taught them to be human... and now they want to get rid of us... Ocean levels are rising.

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Krejčí

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

ŽÁNR / GENRE sci-fi, drama / sci-fi, drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET 250 mil. Kč / 9,61 mil. EUR

DEBUT ne / no

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Německo, Polsko, Thajsko, Česká Republika / Germany, Poland, Thailand, Czech Republic

NÁMĚT / STORY Karel Čapek SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Robert Geisler HUDBA / MUSIC Ondřej Brousek VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Ondřej Mašek PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Krejčí, Jiří Košťál – Salamander Syndicate KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Markus Vogelbacher – Bavaria Film (DE), Anna Rozalska – Alvernia Studios (PL), Dariusz Jablonski – Apple Film (PL), Ester Honysová – Honys Motion, Wellington Films (UK), Fries Films (US)

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY zima 2012 a jaro 2013 / winter 2012 and spring 2013 DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THETRICAL RELEASE zima 2015 / winter 2015 STOPÁŽ / RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@actorsrunway.cz, www.synfilms.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

vEjŠka UNI

REŽIE / DIRECTOR Tomáš Vorel

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR EEAP

ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 22,1 mil. Kč / 850 000 EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

TERMÍN REALIZACE / DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY únor – listopad 2013 / February – November 2013

NÁMĚT / STORY Tomáš Vorel SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Tomáš Vorel, Zdeněk Řanda „Pasta“ KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Tomáš Vorel STŘIH / EDITOR Šimon Hájek HUDBA / MUSIC DJ Trafic PRODUCENT / PRODUCER Miloslav Šmídmajer – Bio Illusion KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Tomáš Vorel – Vorelfilm

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha / Prague

Volné pokračování úspěšného filmu Gympl. Kocourek se hlásí na obor grafika na UMPRUM. Už ho dvakrát nevzali, protože o studium této vysoké školy je velký zájem, přijímají jen pár vyvolených. Ale Kocourek se nevzdává a připravuje se na přijímačky – a v jeho snaze mu pomáhá krásná Julie, která chce také studovat na výtvarné akademii… jenže idylka se nekoná! Uni is a loose sequel to the successful film The Can. Kocourek sends his application to the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague with the goal of studying Graphic Design. He has already been rejected twice because the number of applicants is extremely high and only a handful of the most gifted students are accepted. The beautiful Julie, who also wants to get in the Academy, helps Kocourek in his efforts to get accepted… A lot of complications get in their way, however!

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha / Prague DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE leden 2014 / January 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

HRAJÍ / FEATURING Tomáš Vorel Jr., Jiří Mádl, Eva Jozífková, Jan Kraus, Zuzana Bydžovská, Ivana Chýlková

KONTAKT / CONTACT Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 44 07 53, e-mail: smidmajer@bioillusion.com, www.bioillusion.com
FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

vŠICHNI MUŽI jEDNOU RaNOU aLL MEN IN ONE

Jak najít toho pravého pro život, když je vám přes třicet, jste stále ještě slečna a všude kolem se to hemží muži toužícími po sexu, kariéře, a pokud po nějakém vztahu, tak nejlépe s chytrou modelkou, která ráda vaří? Jak se poprat s touhou po vášni a lásce, když ti lepší už jsou dávno zadaní? Tři kamarádky a jedna svobodná matka volí každá jinou cestu, každá podle své povahy a svých možností. Mužský pohled na vztahy dobře vystihuje výrok „Já nedělám problémy a nevyhledávám problémy“. Ovšem problém tu je, a to když muži a ženy mají o vztahu úplně jinou představu. A to mívají často. Nicméně ať je doba jakákoliv, ženy jsou jakkoliv emancipované, někde v hloubi duše touží po lásce a náruči gentlemana. Taková touha může končit malérem i happyendem… Ale nikdy není nudná. Obzvlášť když vyjde inzerát hledající neskromně přímo typ Brada Pitta. Co se stane, když na nereálný požadavek odpovědí reální muži? Jakou bouři ve vztazích dokáže rozpoutat mladík s leskem „pana Božského“? Má smysl nesmířit se s kompromisy a jít za ideálem? Film Všichni muži jednou ranou si hraje s city, které ženám po třicítce hrají na nervy. How to find the right man when you are over thirty, still unmarried and surrounded by men who just want sex and a career or, if they are looking for a relationship, then with a smart model who loves to cook? How to grapple with the desire for love and passion when all the best men are already taken? Three friends and one single mother each choose a different path according to their temperament and possibilities. Whatever the era, however emancipated women may be, somewhere in the depths of their soul they desire a gentleman’s love and embrace. Such a desire can end up a happy end or as a mess, but never boring, especially when an immodest ad appears looking for nothing less than a Brad Pitt type. What happens when a real man answers an unrealistic request? What storm in the relationships can “Mr Right” unleash? Does it make sense to forget about compromises and insist on the ideal? All Men In One plays with feelings that touch a nerve in women over thirty.

REŽIE / DIRECTOR Monika Hašková ŽÁNR / GENRE komedie / comedy DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Monika Hašková SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Monika Hašková KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Antonín Žovinec STŘIH / EDITOR Tomáš Konvička ZVUK / SOUND Ondřej Konvička PRODUCENT / PRODUCER Jan Lengyel – Pegasfilm KOPRODUCENT Igor Konyukov – HCE DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Pegasfilm / HCE

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY květen – listopad 2013 / May – November 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Bratislava, Vysoké tatry, město, kavárny / Prague, Bratislava, High Tatras, city, cafes KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Bratislava, Vysoké Tatry / Prague, Bratislava, High Tatras DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE zima 2013 – jaro 2014 / winter 2013 – spring 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING TIME 35 mm, DCP

HRAJÍ / FEATURING Tereza Kostková, Helena Dvořáková, v jednání / in negotiations

KONTAKT / CONTACT Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic e-mail: lengyel@pegasfilm.cz, www.pegasfilm.cz
2

FILMy vE výRObě

FILMS IN PRODUCTION

ZEjTRa NaPOřÁD Say FOREvER

REŽIE / DIRECTOR Rudolf Havlík

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Blue Sky Film Distribution

ŽÁNR / GENRE komedie, romantická roadmovie / comedy, romance, road movie

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 10 mil. Kč / 385 615 EUR

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Rudolf Havlík SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Rudolf Havlík KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Václav Tlapák STŘIH / EDITOR Boris Machytka ZVUK / SOUND Karel Jaroš HUDBA / MUSIC René Rypar VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Radim Špaček PRODUCENT / PRODUCER Ivo Krátký, Petr Koza – Bio Art Production KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Lukáš Kaplan – Filmproduction, Peter Neveďal – Filmpark (SK) HRAJÍ / FEATURING Pavel Batěk, Vica Kerekes, Jitka Sedláčková, Filip Blažek, Anna Kulovaná, Veronika Nová, Oldřich Vlach, Jan Přeučil, Klára Issová, Ladislav Županič, Karel Zima

0

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2011 – 2013 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Plzeň, Praha, České Budějovice, Brno, Ostrava, Hong Kong / Plzeň, Prague, České Budějovice, Brno, Ostrava, Hong Kong KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Plzeň, Praha, České Budějovice, Brno, Ostrava, zámek Zbiroh, Brno, Hong Kong / Plzeň, Prague, České Budějovice, Brno, Ostrava, Zbiroh Chateau, Brno, Hong Kong DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2013 / autumn 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 96 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP

Příběh o muži, který se rozhodne, že změní svůj život. Obchodník Petr Kraus se vrací z úspěšné mise v Číně a rozhodne se, že než se vrátí zpět do zahraničí, trochu si užije, než zinkasuje úspěšně realizovaný obchod. Vydá se na prázdninovou cestu za zábavou, vzrušením a penězi. Všechno bohužel nejde podle jeho představ a jeho cesta se během několika okamžiků postupně změní v malou noční můru, plnou zvratů, nešťastných náhod a humorných situací, které na své cestě za štěstím nečekal. Příběh o muži, který nechce dospět, ale zároveň už nemůže žít jako kluk. Čím déle je na cestě, tím víc se jeho cesta komplikuje a vidina úspěšného obchodu se rozplývá. Petr se zaplete tak hluboko, že si ani nevšimne, že ten, kdo by mu mohl doopravdy změnit život, je celou dobu nablízku... „Chci navázat na tradici českých situačních komedií, které se nespoléhají jen na jednoduché vtipy, ale rád bych nabídl i situace, ve kterých se každý člověk najde a bude mít možnost se zamyslet. Spoléhám se na moderní způsob vyprávění a chci splnit žánrové mantinely romantické komedie a přivést na plátno silný mužský charakter dnešních třicátníků.“ Rudolf Havlík, režisér A story about a man who decides to change his life. Businessman Petr Kraus returns from a successful mission in China and decides to enjoy himself a bit before he cashes in on the success of his completed business deal. He embarks on a journey of fun, excitement and wealth. Unfortunately, not everything goes according to plan and within a few short moments his life turns into a bit of a nightmare full of unhappy coincidences and humorous situations that he was not expecting on his road to happiness. A story about a man who does not want to grow up but, at the same time, can no longer live like a boy. The longer he is on the road, the more his journey becomes complicated and the more the vision of a successful business deal begins to fall apart. Petr becomes entangled so deep that he doesn't even realize that the one person that can truly help him has been close to him the entire time... “I want to follow in the Czech tradition of situation comedies that do not merely rely on simple jokes, but also I want to offer situations in which everybody can see themselves and will have a chance to contemplate. It relies on a modern narrative method and strives to fulfil the spirit of the romantic comedy genre and to bring the strong male character of today’s thirty-somethings to the screen.” Rudolf Havlík, director

KONTAKT / CONTACT Bio Art production, Ivo Krátký, Korunní 104/A2, 101 00 Prague 10, Czech Republic mobile: +420 602 205 391, e-mail: ivo.kratky@bioartproduction.cz, www.bioartproduction.cz


FILMS IN PRODUCTION

FILMy vE výRObě

2

ZERO ZERO

Zero je film o globalizaci, který s nadsázkou a stylizací vypráví provokativní příběh o muži bojujícím všemi prostředky za záchranu včel. Druhý celovečerní hraný film scénáristy a režiséra Gyuly Nemese, jehož hraný debut Moje jediné soutěžil na festivalu v Benátkách a jehož film Ztracený svět obdržel cenu pro nejlepší dokument na festivalu v Karlových Varech. Zero is a film about globalisation telling, with overstatement and style, a provocative story of a man fighting to save his bees with everything at his disposal. This is the second feature film of screenwriter and director Gyula Nemes, whose feature debut My One and Onlies competed in the festival in Venice and whose film Lost World received the award for the best documentary at the festival in Karlovy Vary.

REŽIE / DIRECTOR Gyula Nemes ŽÁNR / GENRE drama, roadmovie, paradokument / drama, road movie, paradocumentary DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Gyula Nemes, Tamás Beregi SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Gyula Nemes, Tamás Beregi PRODUCENT / PRODUCER Gyula Nemes – Playtime (HU), Iván Angelusz – Katapult Film (HU), Jiří Konečný – endorfilm, Eike Goreczka – 42Film (DE)

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS mnoho různých míst v Evropě, poušť v Africe / various locations in Europe, the desert in Africa KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Maďarsko, Česká republika, Německo, Mali / Hungary, Czech Republic, Germany, Mali DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE jaro 2014 / spring 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER György Durst, Peter Reich – Mediawave 2000 (HU)

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING FORMAT 35 mm, DCP

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* cca 32 mil. Kč / cca 1,23 mil. EUR

KOPRODUKČNÍ TRH / CO-PRODUCTION MARKET Connecting Cottbus 2011 Coproduction Village Les Arcs 2012

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2013 / spring 2013

PODPORA / SUPPORT Maďarský národní fond / Hungarian National Film Fund, Mitteldeutsche Medienförderung

KONTAKT / CONTACT endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz

1


FILMy v POSTPRODUkCI

2

FILMS IN POST-PRODUCTION


3


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

bELLa MIa bELLa MIa

REŽIE / DIRECTOR Martin Duba

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR CinemArt

ŽÁNR / GENRE drama / drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 17 mil. Kč / 654 000 EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY jaro 2011 – jaro 2013 / spring 2011 – spring 2013

NÁMĚT / STORY Martin Duba SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Marek Epstein KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Duba ZVUK / SOUND Klára Javoříková HUDBA / MUSIC Józef Skrzek VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Karel Křivka, M. Malcánek PRODUCENT / PRODUCER Miloslav Šmídmajer – Bio Illusion KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Aleš Tříska – CinemArt HRAJÍ / FEATURING Petr Forman, Zuzana Norisová, Anna Fialová, Petr Rajchert, Břetislav Rychlík

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS vesnice, hory, pastviny, volná příroda… / village, mountains, pastures, wide open nature… KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Roprachtice v Jizerských horách / Roprachtice in the Jizera Mountains DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2013 / autumn 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Stádo krav z menšího statku je kvůli podezření na BSE – nemoc šílených krav odsouzeno k utracení. Zvířata se vzbouří a pokusí se utéct. Lidé na ně začnou pořádat hon, ale stádo pod vedením krávy Belly se dokáže bránit nástrahám. S neúspěchem stoupá agresivita. Gradující souboj o to, kdo s koho, už má pramálo společného s původní veterinární prevencí. Na druhé straně se najdou lidé, kteří se snaží kravám pomoci. Hrdinky touží jen po jediném, po svobodném životě v přírodě, v níž jsou ale náhle nuceny se také učit žít a přežít. V přírodě, kde je nikdo nenakrmí, nepodojí, nenadopuje léky, přírodě, jíž se sami musejí přizpůsobit. Poznávají, co je to hlad, zima, strádání i bolest. I ztráta blízkých… „Bella Mia je pro mne nejen velkou uměleckou výzvou, ale i specifickou srdeční záležitostí a výpovědí o vztahu k přírodě, zvířatům a všemu, co k ní náleží. Nemohu sám změnit nehumánní a arogantní chování lidí ke zvířatům a přírodě, ale mohu tímto filmem přimět některé diváky, aby se na chvilku zamysleli nad touto problematikou a rozhodli se, jestli jim takový styl života osobně vyhovuje, nebo se jej pokusí změnit tím, že začnou sami u sebe s jakoukoliv možnou změnou přístupu.“ Martin Duba, režisér A herd of cows from a small farmstead is sentenced to be destroyed due to a suspicion of BSE (mad cow disease). The animals revolt and try to escape. People start to try to hunt them down but the herd, under the leadership of the cow Bella, manages to use traps to protect itself. As the failures mount, so does the aggression. The escalating battle to find a victor now has little in common with the original veterinary prevention. On the other hand there are people who try to help the cows. Our heroines desire only one thing, a free life in the great outdoors, where they are also forced to learn how to live and survive. In the great outdoors, where there is no one to feed them, milk them or fill them up with medicine. The great outdoors, where they themselves have to adapt. They learn all about hunger, cold, deprivation and pain. And the loss of loved ones… “For me Bella Mia is not only a great artistic challenge, but also a definite affair of the heart and it tells of the relationship to nature, animals and everything that goes with them. I myself cannot change the inhumane and arrogant behaviour of people to animals and nature, but with this film I can move some viewers to think about this issue for a little while and to decide whether this lifestyle personally appeals to them, or if they will try to change it starting with themselves and any kind of change in their approach.” Martin Duba, director

KONTAKT / CONTACT Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 440 753, e-mail: smidmajervbioillusion.com, www.bioillusion.cz
FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

CESTa vEN THE Way OUT

Cesta ven vypráví současný příběh mladého romského páru Žanety a Davida, rodičů malé Janičky. Jejich snaha žít slušně a důstojně naráží na mantinely tzv. romské sociální pasti, kterou je rasismus, předsudky většinové společnosti, vyloučení z normálních příležitostí získat legální práci, chybějící potřebná kvalifikace, obtížná komunikace s úřady, dluhy, ale i mizerné existenční podmínky spojené s determinací vlastního prostředí, životního stylu a tradičních hodnot jejich etnika. David chce zachránit rodinu i za cenu spáchání zločinu. Žaneta v sobě ale najde sílu vzdorovat nepříznivé situaci jinak. Překoná dvojice existenční problémy, které začínají rozkládat i jejich vztah? Má pro ně smysl nadále ctít vlastní hodnoty a rodové tradice? A bude pro ně jejich „cesta ven“ jen dalším „útěkem“, nebo nadějí změnit jejich život? The Way Out tells a modern story of a young Romany couple, Žaneta and David, the parents of little Janička. Their efforts to live a decent and dignified life run up against the “Romany social trap,” which is racism, the society’s prejudices, exclusion from opportunities to obtain legal work, the lack of necessary qualifications, difficult communication with officials, debts and also the miserable existential conditions connected with the environment, lifestyle and traditional values of their ethnicity. David wants to protect his family, even at the expense of committing a crime. But Žaneta finds inner strength to defy the unfavourable situation in a different way. Will they overcome the existential problems that start to take apart their relationship? Is it worthwhile for them to continue to honour their own values and family traditions? And will their “way out” be only another “escape” for them, or a promise to change their lives?

REŽIE / DIRECTOR Petr Václav

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Aerofilms

ŽÁNR / GENRE sociální drama / social drama

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 18 mil. Kč / 692 308 EUR

DEBUT / DEBUT ne / no

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Ostrava – městská a industriální krajina, vyloučené lokality, Nemanice – vesnice v horách u Domažlic / Ostrava – urban and industrial landscape, excluded localities, Nemanice – a village in the mountains near Domažlice

NÁMĚT / STORY Petr Václav SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Petr Václav KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Štěpán Kučera ZVUK / SOUND Ivan Horák VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Pfeiffer PRODUCENT / PRODUCER Jan Macola, Miloš Lochman – moloko film KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Tom Dercourt – Cinema Defacto (FR), Česká televize HRAJÍ / FEATURING Klaudia Dudová, David Ištok

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Ostrava DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2013 / autumn 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP PODPORA / SUPPORT Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

KONTAKT / CONTACT moloko film, Jan Macola, U Vorlíků 3, 160 00 Prague 6, Czech Republic mobile: +420 724 938 883, e-mail: jan@molokofilm.com, www.molokofilm.com
3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

CyRIL a METODěj – aPOŠTOLOvé SLOvaNů CyRIL aND METHODIUS – aPOSTLES TO THE SLavS

REŽIE / DIRECTOR Petr Nikolaev ŽÁNR / GENRE drama / drama

HRAJÍ / FEATURING Roman Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám, Marian Roden, Milan Bahul, Vilém Udatný, Vladimír Javorský

DEBUT / DEBUT ne / no

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR HCE

NÁMĚT/ STORY Viktor Krištof

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 55,5 mil. Kč / 2,14 mil. EUR

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Miroslav Osčatka, Petr Hudský

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU / WHERE THE FILM IS SET Velká Morava, Olymp, Řím, Konstantinopol, Benátky, Řezno / Great Moravia, Olympus, Rome, Constantinople, Venice, Regensburg

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar STŘIH / EDITOR Michal Cuc ZVUK / SOUND Miloš Sommer HUDBA / MUSIC Jiří Chlumecký, Jiří Pavlica VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Mariana Stránská, Martin Stránský PRODUCENT / PRODUCER Viktor Krištof – Three Brothers KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Marian Urban – ALEF Film & Media (SK), Vasilij Misthenko – Everest Film (RU), Branislav Srdic – Aatlanta (SI), RTVS (SK), Barrandov Studios, Česká televize

Cyril a Metoděj se zasloužili o vznik prvního slovanského písma, rozvoj slovanské kultury, překlad starého zákona, vytvoření nového právního řádu a položili základ moderní české státnosti. Zásadním způsobem ovlivnili historii všech slovanských národů. Ve filmu je kladen důraz na odkaz minulosti a myšlenka, že evropské národy neudrží pohromadě ani moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na silném morálním a duchovním základu. Cyril and Methodius were responsible for the creation of the first Slavic script, the development of Slavic culture, the translation of the Old Testament and the creation of a new legal code and they also set the foundation for modern Czech statehood. They significantly influenced the history of all Slavic nations. The film puts an emphasis on the legacy of the past and on the idea that neither power nor economic interests will keep European nations together if they do not stand on a strong moral and spiritual foundation.

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Konstantinopol, Řím, Kypr Barrandov Studios aj. / Constantinople, Rome, Cyprus, Barrandov Studios etc. DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC RELEASE listopad 2013 / November 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 105 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP 2K/HD

KONTAKT / CONTACT Three Brothers, Viktor KRIŠTOF, Hlubočepská 35/4, 152 00 Prague 5, Czech Republic tel: +420 251 682 137, mobile: +420 724 809 247, e-mail: viktor@historicalmovie.com, www.historicalmovie.com
FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

DETEkTIv DOWN THE DOWNS DETECTIvE

Robert Bogerud chce být soukromým detektivem, což ale není tak jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom. Všichni jeho potenciální zákazníci tak zmizí v okamžiku, kdy Robert sundá svůj detektivní klobouk. Nakonec se mu však podaří sehnat první případ: bruslařská legenda Olav Starr zmizel a jeho manželka a jejich dvě dospělé děti potřebují detektiva. Robert konečně dostává šanci zapůsobit na svého otce, policistu, který nikdy nebyl schopen přijmout svého syna i s jeho odlištnostmi. Robert však netuší, že je najat jen proto, aby se uklidnila Olavova stará a senilní matka, která by jinak zavolala policii. Robert Bogerud wants to be a private investigator, but it’s not that easy when you have Down syndrome. All his potential customers evaporate as soon as Robert tips his detective’s hat. He finally manages to secure an assignment: The skating legend Olav Starr has disappeared and his wife and two adult offspring need an investigator. Robert finally has the chance to impress his father, a police officer who’s never been able to accept his son’s challenges. What Robert doesn’t know is that he’s only been hired to placate Olav’s old, senile mother, who otherwise would have called the police.

REŽIE / DIRECTOR Ba° rd Breien ŽÁNR / GENRE komedie / comedy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Ba° rd Breien SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Ba° rd Breien, Eske Troelstrup KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Gaute Gunnari STŘIH / EDITOR Zaklina Stojcevska

HRAJÍ / FEATURING Svein Andre Hafso, Sven Nordin, Liv Bernhoft Osa DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR CinemArt VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 95 mil. Kč / 3,65 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Norsko – Oslo / Norway – Oslo KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Hýskov / Prague, Hýskov

HUDBA / MUSIC Chris Minh Doke

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE podzim 2013 / autumn 2013

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jindřich Kočí

STOPÁŽ / RUNNING TIME 90 min

PRODUCENT / PRODUCER Asle Vatn, Pál Reed – Friland produksjon (NO)

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Pavel Berčík, Ondřej Zima – Evolution Films, Nimbus Film (DK), Česká televize

KONTAKT / CONTACT Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic e-mail: ef@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz
3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

jakO NIkDy LIkE NEvER bEFORE

REŽIE / DIRECTOR Zdeněk Tyc ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Markéta Bidlasová SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Markéta Bidlasová, Zdeněk Tyc KAMERA /DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Patrik Hoznauer STŘIH / EDITOR Vladimír Barák ZVUK / SOUND Jan Čeněk HUDBA / MUSIC Petr Ostrouchov VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Adam Pitra, Andrea Králová PRODUCENT / PRODUCER Ondřej Trojan – Total HelpArt T.H.A

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Jaroslav Kučera – Česká televize, Zuzana Mistríková, Lubica Orechovská – PubRes (SK) HRAJÍ / FEATURING Jiří Schmitzer, Petra Špalková, Taťjana Medvecká DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 20 mil. Kč / 770 000 EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS venkov / countryside KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED venkov / countryside DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2013 / September 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Vladimír Holas, malíř a sochař, namaloval spoustu krásných obrazů – ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. V tomto komorní filmu jsou klíčové další dvě hrdinky: partnerka Karla a Jaruna, vdaná žena a bývalá milenka. Tato trojice vede marný boj se smrtí a současně mezi sebou – což přináší každému z nich určité očištění. V blízkosti smrti může člověk pochopit, kdo je. Nebo také nemusí. Náš film možná otevře otázku: jaký má můj život smysl ? „Smrt. Tato otázka nahání strach, ale jednou se s ní bude muset vyrovnat každý z nás. Pohledu na konec lidské existence chci dát důstojnost a smysl, neboť naše současnost před ním zbaběle prchá, nebo ho neupřímně obchází. Účelem filmu je osvítit možnost, aby věc těžká se stala lekcí pro život. Smrt může způsobit, že nejbližší bytosti, kterých se týká, se stanou tím, čím byly povolány se stát. Smrt totiž stupňuje každé napětí a trpí nám méně polopravd, kterými běžně žijeme.“ Zdeněk Tyc, režisér Vladimír Holas, painter and sculptor. He painted a lot of beautiful paintings, but they weren’t as great as he wanted them to be. He wasn’t in the party, he was not in the Artists' Union and he didn’t sell out to the previous regime. A building in the beautiful countryside is his final refuge. He is at death’s door and he doesn’t want to die in a sterile hospital. There are three key figures in this intimate film, two heroines in addition to the main protagonist: Karla, his partner and Jaruna, a married woman. She was once the painter’s lover. This trio leads a futile fight against death and also among themselves – which brings each of them a certain absolution. A person might comprehend who he is when he is close to death. Or he might not. It would be good for us to remember the question – what meaning does my life have? “A Death. This issue invokes fear, though all of us will have to face up to it eventually. I want to give the view of the end of a human existence dignity and sense, since our present cowardly flees from it or falsely circumvents it. The goal of the film is to illuminate the possibility of a difficult thing becoming a lesson for living. Death can cause those closest to us to become that, which they were called upon to be. Because death intensifies all tension and tolerates few of the half-truths under which we commonly live.” Zdeněk Tyc, director

KONTAKT / CONTACT Total HelpArt T.H.A, Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 602 231 297, e-mail: michaela@tha.cz, www.tha.cz
FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

kLaUNI CLOWNWISE

Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu Busters. Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace v komunistickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo. Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát. Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné konfrontaci. Osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to naposledy pořádně roztočit. I po třiceti letech otázka zůstává stále stejná: Kdo se bude smát naposled? „Zlato tohoto filmu je v zasazení klaunů (hraných skutečnými komiky) do žánru sociálního dramatu. Klaun není obvyklým protagonistou příběhu o stáří, ubíhajícím čase a lásce mizící ze života. Film v sobě tedy nese prvky komedie, komediální archetypy, aniž by se komedií sám stal. Způsob jejich obrany (humor) se zde stává cestou „proti času“, do krajiny dětství a radosti ze hry. Je to způsob, jak tvůrčí duch vzdoruje smrti.” Viktor Tauš, režisér At the beginning of their careers Oskar, Max and Viktor created a superstar clown trio called Busters. Their clownery personified little islands of freedom in the midst of a motionless swamp of resignation during the communist regime of the former Czechoslovakia. An explosive disagreement, however, led to the three clowns breaking up. As it turns out the clowns, beloved by the nation, can’t stand each other. Now, after thirty years in exile, Oskar returns to end his artistic career in Prague. The meeting with his former friends leads to an unavoidable confrontation. Will the glimmer of the former sunshine days create a spark that will set them on fire again? Even after all this time the question remains the same: who will have the last laugh? “The magic of this film is in the placement of the clowns (played by real comics) in a social drama genre. A clown is not a typical protagonist in a story about getting old, time passing and love disappearing from life. The film does contain elements of comedy, comedic archetypes, without becoming a comedy itself. Here the way they defend themselves (humour) becomes a journey “against time,” to a landscape of childhood and joy from playing. It’s a way for a creative spirit to defy death.” Viktor Tauš, director

REŽIE / DIRECTOR Viktor Tauš ŽÁNR / GENRE drama o komedii / a drama about comedy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Petr Jarchovský, Boris Hybner, Viktor Tauš SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Petr Jarchovský KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Milan Chadima STŘIH / EDITOR Alois Fišárek ZVUK / SOUND Lukáš Moudrý HUDBA / MUSIC Petr Ostrouchov VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Kadlec PRODUCENT / PRODUCER Michal Kollár, Viktor Tauš – Fog’n’Desire Films

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Walter Kraft – Samastinor, Česká televize, Donato Rotunno – Tarantula (LU), Taru Mäkelä, Jouko Seppälä – Kinosto Oy (FI), Peter Bajzlík – Sokol Kollár (SK), Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec – K Film plus HRAJÍ / FEATURING Didier Flamand, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Julie Ferrier, Kati Outinen, Tatiana Medvecká DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 59,75 mil. Kč / 2,29 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha / Prague KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha; Luxemburg, Marnach (LU); Turku, Helsinki (FI) DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 24. 10. 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 120 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Fog'n'Desire Films, Voroněžská 24, 100 00 Prague 10, Czech Republic Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: michal@fogndesirefilms.com Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: viktor@fogndesirefilms.com, www.fogndesirefilms.com
3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

křÍDLa vÁNOC WINGS OF CHRISTMaS

REŽIE / DIRECTOR Karin Babinská ŽÁNR / GENRE komedie, drama / comedy, drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Karin Babinská SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Karin Babinská KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRPAHY Martin Douba STŘIH / EDITOR Alois Fišárek ZVUK / SOUND Klenka Jiří VÝTVARNÍK / SET DESINGER Jiří Sternwald

PRODUCENT / PRODUCER Veronika Schwarczová – CINEART TV Prague KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, i/o post, Michael Lightning Samuelson HRAJÍ / FEATURING Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař, David Novotný, Vilma Cibulková, Lenka Vlasáková

Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě jsme zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a po čem toužíme. The film’s protagonists receive an opportunity to make a wish and thus their lives take the path they themselves have ordained. Several “coincidences” bring them all they wanted and so they have the chance to experience their wishes. We are not only responsible in our lives for everything that we do, but also for everything we say, everything we think and everything we desire.

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Falcon DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 11. 11. 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME cca 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Veronika Schwarczová, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 365, e-mail: veronika.schwarczova@seznam.cz

0


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

LÍbÁNky HONEyMOON

Líbánky jsou psychologickým dramatem, kterým bychom chtěli uzavřít trilogii, kterou zatím tvoří naše předchozí filmy Kawasakiho růže a Nevinnost. Společným tématem je úvaha nad minulou vinou a možností odpuštění. Komorní příběh se odehrává během jediného odpoledne, noci a následujícího rána na rodinné chalupě. Tady se odehraje svatební oslava, kterou naruší nepozvaný host. Příběh vnímáme zároveň jako metaforu společenské (ne)možnosti vyrovnání se s tragickou minulostí. „Realizace Líbánek skoro bezprostředně navazovala na můj film Odpad, město, smrt… a v jeho hlavních mužských rolích se objevují dva do té doby méně známí herci Komorního Divadla Stanislav Majer a Jiří Černý. Zároveň se jedná o v krátkém čase druhou spolupráci s kameramanem Martinem Štrbou. Výtvarná stránka projektu, který se odehrává prakticky na jediném místě (usedlost Widmanov poblíž Třeboně), je dílem architekta Jana Kadlece. Střihačem filmu byl poprvé Alois Fišárek.“ Jan Hřebejk, režisér Film Honeymoon is a psychological drama, a conclusion of a film trilogy consisting of our previous films Kawasaki's Rose and Innocence. The common theme here is a reflection of guilt and possibilities for forgiveness. The intimate story of Honeymoon takes place in one afternoon, night and next morning at a family cottage. We're at a wedding celebration which is disrupted by an uninvited guest. The story is conceived as a metaphor for social (im)possibility of getting over a tragic past. “The filming of Honeymoon followed almost immediately on the heels of my film Garbage, the City and Death… and they share the two main actors, relatively unknown players from the Komorní Divadlo Theatre Stanislav Majer and Jiří Černý. We are also working with cameraman Martin Štrba for the second time in a short period of time. The artistic aspect of the project, which takes place practically in a single location (the Widmanov farmstead near Třeboň), is the work of architect Jan Kadlec. The film’s editor was, for the first time, Alois Fišárek.“ Jan Hřebejk, director

REŽIE / DIRECTOR Jan Hřebejk ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Petr Jarchovský SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Petr Jarchovský KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Martin Štrba STŘIH / EDITOR Alois Fišárek ZVUK / SOUND Lukáš Moudrý HUDBA / MUSIC Aleš Březina VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Kadlec PRODUCENT / PRODUCER Michal Kollár, Viktor Tauš – Fog’n’Desire Films KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec – K Film plus

HRAJÍ / FEATURING Anna Geislerová, Stanislav Majer, Jiří Černý, Kristýna Fuitová, David Máj DISTRIBUTOR / DISTIBUTOR Falcon VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 25,95 mil. Kč / 998 000 EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Čechy, městečko s kostelem na náměstí, chata, louka, rybník / Bohemia, a small town with a church on the square, a cottage, meadow, fish pond KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED okolí Třeboně, Liberec / around Třeboň, Liberec DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 22. 8. 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 92 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Fog’n’Desire Films, Voroněžská 24, 100 00 Prague 10, Czech Republic Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: michal@fogndesirefilms.com Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: viktor@fogndesirefilms.com, www.fogndesirefilms.com

1


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

POSLEDNÍ Z aPORvERU THE LaST OF aPORvER

Trikový fantasy film kombinující živé herce s animovaným a počítačově vytvořeným prostředím. Příběh chlapce Rybliho a dívky Maysu, kteří svou láskou zachrání svět Aporveru před zkázou… Nikdy nevíme, čí srdce může zachránit celý svět… REŽIE / DIRECTOR Tomáš Krejčí ŽÁNR / GENRE fantasy / fantasy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Michal Zelenka, Tomáš Krejčí SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Jana Ozoráková, Michal Zelenka, Tomáš Krejčí

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, Farbyka (SK), RTVS (SK), Salamander Syndicate, Flamesite, Umbrella Post, JK Sound Studio Virtual, Michal Zelenka, Romelys associates LLC (UK), David Ployhar, Bontonfilm HRAJÍ / FEATURING Petr Forman, Filip Cíl, David Vobořil, Jana Pidrmannová, Nela Boudová, Eduard Jenický, Maysu Tarpová, Tami Stronach, Michal Zelenka, Tomáš Klus, Václav Jiráček, Monika Načeva

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY David Ployhar

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

STŘIH / EDITOR Vladimír Žán

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 229 mil. Kč / 8 861 316 EUR

ZVUK / SOUND Jiří Klenka, Jan Šléška

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE zima 2013 / winter 2013

HUDBA / MUSIC Ondřej Brousek, Markéta Irglová VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Ondřej Mašek, Markéta Šafáriková

„Celková stylizace filmu navazuje na odkaz českého režiséra Karla Zemana. Film bude z velké části skládán z ručně kreslených komponentů, jež budou následně rozanimovávány a spojeny v interakci s živými herci. Tak vznikne jedinečný a doposud nikdy nerealizovaný styl, který kráčí novou vývojovou cestou, a nabídne alternativu k filmům podobného žánru.“ Tomáš Krejčí, režisér A fantasy film combining live actors with animated and computergenerated environments. The story of a boy, Rybli, and a girl, Maysu, who save the world of Aporver from destruction… You never know whose heart might save the whole world… “The overall stylisation of the film continues in the legacy of Czech director Karel Zeman. To a great extent the film will be comprised of hand-drawn components, which will subsequently be animated and joined in interaction with live actors. This will give rise to a unique style that has never been realised before and that blazes a new path of development, offering an alternative to films of a similar genre.” Tomáš Krejčí, director

STOPÁŽ / RUNNING TIME 76 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

PRODUCENT / PRODUCER Tomáš Krejčí, Jiří Košťál – Actor’s Runway Agency

KONTAKT / CONTACT Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@actorsrunway.cz, www.synfilms.cz

2


FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

PřIjDE LETOS jEŽÍŠEk? LITLLE baby jESUS?

Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy, přestože byl přesvědčen, že rodné město již nikdy neuvidí. Podlehl naléhání své věřící, mexické manželky Dolores, která je přesvědčena, že pro jejich dceru Penélope, která se marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské Jezulátko. K rozhodnutí pomůže i naléhání jeho pražského kamaráda Rudy. A tak José souhlasí s návratem, který je pro něj radostný, ale i bolestný – vrací se do míst, která znával i ke vzpomínkám, které najednou ožívají – bývalá láska Květa na prvním místě. Brzy se ukazuje, že v Praze je kromě legendárního Pražského Jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou schopné konat zázraky... „Je to krásný mýtus – dárky rozdávající a vše vidící postava, kterou nikdo nikdy neviděl, nikdo neví, jak vypadá, ale všichni na ní v různém věkovém rozpětí věří. Není to kásné? V této době plné víry pouze v materii a peníze, že tato tradice – věřit a psát ježíškovi nám vydržel? Myslím si, že bude osvěžující prostřednictvím prožití si vánočního příběhu, uvědomit, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skutky, přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen děti.“ Lenka Kny, režisérka Charming 60-something José returns to Prague after 30 years living in Mexico, though he was convinced that he would never see his hometown again. He was persuaded by his deeply religious Mexican wife Dolores, who is convinced that only a miracle that might be fulfilled by Prague’s famous Infant Jesus can help their daughter Penelopé get pregnant. And the ideal time for this is Christmas. And when Ruda, his friend from Prague, also insists, José agrees to return to the places he used to know and to the memories that they bring back – including his former Prague love. And it becomes evident that the Infant Jesus is not the only one capable of making miracles come true in Prague. “It is a beautiful myth: an all-seeing figure that delivers presents, that nobody has ever seen, in fact no one even knows what he looks like, though everbody believes in him at various times in their lives. Isn’t that wonderful? That in this day and age where people only believe in the material and the monetary, this tradition of writing and believing in the infant Jesus has remained? I think that it will be refreshing to realise, through the experience of a Christmas tale, that Christmas is simply about doing good deeds, fulfilling wishes no matter what the cost and for people of all ages to believe in miracles.” Lenka Kny, Director

REŽIE / DIRECTOR Lenka Kny ŽÁNR / GENRE romantický / romance DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Daniela Fischerová, Hana Cielová, Lenka Kny SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Lenka Kny, Karolína Dubová, KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Alexander Šurkala STŘIH / EDITOR Pavel Hrdlička ZVUK / SOUND Jakub Čech HUDBA / MUSIC Michal Pavlíček VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Pavla Michálková PRODUCENT / PRODUCER Lenka Kny – Blue Time KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Aleš Hudský – Synergia Film, Edher Campos – Machete Producciones (MX), Patrik Pašš – Trigon (SK)

HRAJÍ / FEATURING Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Igor Chmela, Václav Postránecký, Marian Roden, Pavel Kříž, Natálie Řehořová, Dolores Heredia, Aislinn Derbéz DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 34 mil. Kč / 1,31 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha – Malá Strana, Kostel Pany Marie Vítězné, Pražské Jezulátko, Mexiko – Mexico City, Puebla, vánoční svátky na ulicích / Prague, Malá Strana, the Church of Our Lady Victorious, the Infant Jesus of Prague, Mexico – Mexico City, Pueblo, Christmas holidays on the streets KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Mexico City / Prague, Mexico City DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTICAL RELEASE 1. 11. 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min

KONTAKT / CONTACT BLUE TIME, Lenka Kny, e-mail: lenkakny@gmail.com SYNERGIA FILM, Aleš Hudský, Konšelská 12, 180 00 Prague 8, Czech Republic mobile: +420 775 271 482, e-mail: ales.hudsky@gmail.com, www.prijdeletosjezisek.cz

3


3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

REvIvaL REvIvaL

REŽIE / DIRECTOR Alice Nellis ŽÁNR / GENRE komedie / comedy

HRAJÍ / FEATURING Boleslav Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská, Lucie Žáčková

DEBUT / DEBUT ne / no

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

NÁMĚT / STORY Alice Nellis

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 29 mil. Kč / 1,11 mil. EUR

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Alice Nellis

TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY podzim 2012 / autumn 2012

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Matěj Cibulka STŘIH / EDITOR Filip Issa ZVUK / SOUND Viktor Ekrt, Pavel Rejholec, Matthew Gough HUDBA / MUSIC Jan Ponorka Ponocný VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Petr Fořt, Katarína Hollá

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Hořovice, Jihlava atd; kulturní domy, byty, ulice / Prague, Hořovice, Jihlava etc; houses of culture, flats, streets KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha a okolí / Prague and environs

PRODUCENT / PRODUCER Rudolf Beirmann – IN Film Praha

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / DATE OF EXPECTED DOMESTICAL RELEASE 11. 7. 2013

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER RWE, Česká televize

STOPÁŽ / RUNNING TIME 115 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

Revival vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina SMOKE se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972, a kteří se – každý z jiných důvodů – rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Důvody jsou nejrůznější, ale ať už jsou původní pohnutky jakékoliv, tito stárnoucí muži znovu začínají hrát a spolu s tím, jak si znovu začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu (a za ním), mění se i jejich plány a ambice. A nakonec se změní i oni sami. A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně skupina v roce 1972 rozpadla. „Revival je tragikomedie o stárnutí, rock’n‘rolu a o podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Je to také příběh čtyř lidí, které pozdní socialismus a raná revoluce zavedly do zásadně jiných životních situací, ale kteří i přesto mají stále něco společného – je ještě pár věcí, které by předtím, než kapitulují na svůj život, chtěli udělat. Myšlenka na společný revival nabízí každému z nich východisko, byť ze zcela jiných problémů. A také je to film o tom, že hudba, nad kterou se naši rodiče kdysi pohoršovali, bude jednou hudba, které se budou naše děti smát. A to je v pořádku.“ Alice Nellis, režisérka Revival tells the story of four musicians whose rock band SMOKE broke up under uncertain circumstances in 1972 and who, each for their own reasons, decide to attempt a spectacular comeback. The reasons vary. But whatever the original motives they had, these aging men start playing together again and as they start enjoying the music, their friendship and life onstage and behind the scenes, their plans and ambitions also change. And they themselves also ultimately change. And one great secret is also finally revealed – why the band actually broke up in 1972. “Revival is a tragicomedy about growing old, about rock’n’roll and about a deception that worked out wonderfully by not working out at all. It is also the story of four people who the last gasps of socialism and the early stages of capitalism led to substantially different situations in their lives, though they still have something in common – there are still a few things they would like to accomplish before they give up on their lives. The thought of a revival together offers each of them a different way out, though from completely different problems. And it is also a film about the fact that the music that used to shock our parents will, one day, be the music our children will laugh at. And that’s just the way it should be.” Alice Nellis, director

KONTAKT / CONTACT IN Film Praha, Marie Malinová, Žitná 23, 110 00 Prague 1, Czech Republic e-mail: infilm@infilm.cz, www.infilm.cz
FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

ROZkOŠ DELIGHT

Hlavním tématem filmu je posedlost. Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a… posedlost sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme racionální nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláčení“ i přes všechny odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE – a o co jiného v životě vlastně jde? Je to jako droga. To, co se zpočátku jeví jako slabé a nicotné, je schopno se rozmnožit a přerůst v zásadní problém, který však může být z pohledu těch, kteří nic podobného nezažili, zcela nepochopitelný a absurdní. „Příliš mnoho zajíců myslivcova smrt.“

Jitka Rudolfová, režisérka

The film’s main theme is obsession. An obsession with love, with art, with originality, with copying, with success, with money and…with oneself. Sooner or later every obsession leads us to ruin if we lose our rational upper hand over it, if we let ourselves be dragged down by it. But it is only when being dragged down, in spite of all the cuts and bruises, that we find a unique DELIGHT, if only for a few short moments – and what else is life really about? It is kind of like a drug. What at first seems to be weak and trivial is capable of expanding and growing into a serious problem that can appear to be absolutely incomprehensible and absurd to those who have never experienced anything like it. “Too many cooks spoil the broth.”

Jitka Rudolfová, director

REŽIE / DIRECTOR Jitka Rudolfová ŽÁNR / GENRE tragikomické melodrama / tragic comedy melodrama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Jitka Rudolfová SCÉNÁŘ / SCREENPLAY Jitka Rudolfová KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Ferdinand Mazurek STŘIH / EDITOR Jakub Hejna ZVUK / SOUND Richard Müller

HRAJÍ / FEATURING Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Jan Budař, Václav Neužil, Martin Pechlát DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR CinemArt VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 19 mil. Kč / 730 770 EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS město / city KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Jablonec nad Nisou / Prague, Jablonec nad Nisou

HUDBA / MUSIC Filip Míšek

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2013 / September 2013

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Novotný

STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min

PRODUCENT / PRODUCER Viktor Schwarz – CINEART TV Prague

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT HDV, DCP, Blu Ray

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize, i/o post

KONTAKT / CONTACT CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic mobile: +420 777 220 364, e-mail: 2617110474@iol.cz
3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

SPUTNIk SPUTNIk

REŽIE / DIRECTOR Markus Dietrich

VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Stephan von Tresckow

ŽÁNR / GENRE dětský film / children’s film

PRODUCENT / PRODUCER Marcel Lenz, Guido Schwab – Ostlicht filmproduktion (DE)

DEBUT / DEBUT ano / yes NÁMĚT / STORY Markus Dietrich SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Markus Dietrich

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Hamster Film (DE), Dries Phlypo – A Private View (BE), Pavel Strnad – Negativ HRAJÍ / FEATUIRNG Flora Li Thiemann, Finn Fiebig, Luca Johannsen

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Philips Kirsamer

VÝŠE ROZPOČTU 55,84 mil. Kč / 2,14 mil. EUR

STŘIH / EDITOR Monika Schindler

STOPÁŽ / RUNNING TIME 95 min

ZVUK / SOUND Markus Brinkmann

PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENNING FORMAT 35 mm, DCP

HUDBA / MUSIC Jan P. Muchow

Dobrodružný příběh o „skutečných“ událostech z 9. listopadu 1989 v Německu dne, kdy padla Berlínská zeď! Pro desetiletou Frederiku je listopad 1989 katastrofálním startem – její milovaný strýček Mike je vyhoštěn z NDR a musí do 48 hodin zemi opustit. Inspirován svým velkým idolem kapitánem Kirkem, Frederike a její přátelé Jonathan a Fabian postaví teleportovací stroj, aby se přenesli do Západního Berlína za strýcem Mikem. Ale experiment dramaticky selže. Místo toho, aby úspěšně přenesl tři děti, celá vesnice i s lidmi zmizí! Na okamžik se zdá, že Frederike a její přátelé jsou poslední zbývající děti na Zemi. Nakonec, jak je vidět v televizi, podařilo se přenést do západního Berlína všechny, kromě nich. Jsou svědky, jak se jejich rodiny a přátelé zoufale snaží vylézt zpět přes Zeď do své vlasti. Jen rychlé jednání může vrátit vše zpět a zabránit tak pohraniční střelbě. Závod s časem a zákeřným místním policistou Mauderem začíná... An adventurous story about the “real” happenings of November 9, 1989 in Germany, the day the wall came down! For ten-year-old Frederike October 1989 gets off to a disastrous start: her beloved Uncle Mike is expelled from the GDR and has to leave the country within 48 hours. Inspired by her big idol Captain Kirk, Frederike and her friends Jonathan and Fabian construct a teleporting machine to “beam” herself to West Berlin to visit her uncle Mike. But the experiment dramatically fails. Instead of successfully beaming the three kids across, the entire village population disappears! For a moment it seems that Frederike and her friends are the last remaining kids on earth. But TV proves what Frederike had immediately suspected: they have managed to beam everybody but themselves to West Berlin. They witness on TV how their families and friends desperately try to climb back over the Wall to their home country. Only quick thinking and action can undo the experiment and prevent the worst from happening before the border guards open fire. A race against time and the nasty local policeman Mauder begins...

KONTAKT / CONTACT Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic mobile: + 420 608 141 437, e-mail: zuzana@negativ.cz, www.negativ.cz
FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

SRPNOvÍ POŠETILCI (pracovní název) aUGUST FOOLS

Romantická komedie odehrávající se na pozadí studené války. Elsa, modistka středního věku a jasnovidkyně má svůj život naprosto pod kontrolou – dokud ovšem muž, kterého kdysi milovala a ztratila, neprojde dveřmi jejího obchodu s klobouky. Jsme v Helsinkách roku 1962. Jan, český jazzový hudebník, je ve městě kvůli vystoupení na „Mezinárodním festivalu mládeže a studentstva“. Po více než dvě desetiletí Elsa věřila, že tento muž je mrtvý... Zpočátku si chce Elsa od Jana udržet odstup. A zejména od festivalu, který je pro ni jen dalším pokusem světových komunistů vymýt mozek dobrým, důvěřivým občanům západních zemí jako je Finsko. Jan však je vytrvalý, přesvědčivý a okouzlující. Když Elsa nakonec překoná svůj strach z lásky a závazků, uvědomí si, že pokud spolu chtějí strávit více než jen sedm dní festivalu, existuje jen jedno řešení... „Film o právu každého jednotlivce na individuální štěstí, zachycuje Evropu za éry studené války, ale může být snadno interpretován jako protest proti všem totalitním způsobům myšlení, bez ohledu na politický systém nebo éru. Jako režisérka chci dát svému publiku nejen zábavu, ale i něco k přemýšlení, poté co film skončí a opona se zavře.“ Taru Mäkelä, režisér A romantic comedy set against the political backdrop of the Cold War. Elsa, a middle-aged hat maker and part-time clairvoyant, is apparently in total control of her life – until the man she once loved and lost walks in through the door of her Helsinki hat shop in 1962. Jan, a Czech jazz musician, is in town to perform at the “International Festival of Peace and Friendship of the Youth of the World.” For more than two decades Elsa believed the man was dead. Elsa initially wants to stay away from Jan – and especially from the Festival, which for her is just another attempt by the International Communists to brainwash the good, unususpecting citizens of Western countries, such as Finland. But Jan is persistent, persuasive and charming. As Elsa eventually overcomes her fear of love and commitment, she realises there is only one solution if the two of them want to be together for more than the seven days of the Festival. “August Fools is a romantic comedy about the right of each person to individual happiness. The film captures Europe at the height of the cold war, though it could easily be interpreted as a protest against all totalitarian ways of thinking, regardless of the political system or era. As a director I do not only want to give my audience something entertaining, but also something to think about after the film is over and the curtains come down.” Taru Mäkelä, director

REŽIE / DIRECTOR Taru Mäkelä ŽÁNR / GENRE komedie / comedy DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Raija Talvio SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Raija Talvio KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Jouko Seppälä STŘIH / EDITOR Inge-Lise Langfeldt ZVUK / SOUND Pietari Koskinen HUDBA / MUSIC Stein Berge Svendsen VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Jan Kadlec PRODUCENT / PRODUCER Taru Mäkelä, Jouko Seppälä – Kinosto Oy (FI) KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Michal Kollár, Viktor Tauš – Fog’n’Desire Films, Knut Skoglund – Pomor Film (NO), Česká televize

HRAJÍ / FEATURING Kati Outinen, Miroslav Etzler, Elena Leeve, Kryštof Hádek, Esko Salminen, Laura Birn DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 49,72 mil. Kč / 1,91 mil. EUR KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Helsinky, finské a norské pobřeži / Prague, Helsinki, coast of Finland and Norway KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Helsinki, Adenes (NO) DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE jaro 2014 / spring 2014 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP PODPORA / SUPPORT The Finnish Film Foundation Norsk Filminstitutt Nordisk Film & TV Fond

KONTAKT / CONTACT Fog’n’Desire Films, Voroněžská 24, 100 00 Prague 10, Czech Republic Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: michal@fogndesirefilms.com Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: viktor@fogndesirefilms.com, www.fogndesirefilms.com
3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

vELMI NEkLIDNé LéTO a vERy UNSETTLED SUMMER

REŽIE / DIRECTOR Anca Damian ŽÁNR / GENRE drama / drama DEBUT / DEBUT ne / no NÁMĚT / STORY Philip O’Ceallaigh SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Anca Damian, Philip O’Ceallaigh KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Liviu Marghidan STŘIH / EDITOR Catalin Cristutiu ZVUK / SOUND Igor Pokorný HUDBA / MUSIC Nathan Larsson VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Vladimír Bedřich Dvořák PRODUCENT / PRODUCER Anca Damian – Aparte Film (RO)

KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Martin Vandas – MAUR film, Grant Keir – Factionnorth (UK), Freddy Olsson – Bokomotiv Filmproduction AB (SE) HRAJÍ / FEATURING Ana Ularu, Jamie Sives, Kim Bodnia, Diana Cavallioti VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 26 mil. Kč / 1 mil. EUR TERMÍN REALIZACE / DATES OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY 2012 KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Bukurešť / Bucharest

Urbanistický příběh rozehrává během horkých letních dnů a nocí evropského města zápletku milostně-erotického trojúhelníku. Daniel vyslechne prostřednictvím záhadné nahrávky tajné vyprávění své bývalé přítelkyně Marie, s níž se před časem rozešel. Žena na ní popisuje jejich vztah a opožděně se přiznává k tomu, co před ním celou dobu skrývala. Daniel si uvědomuje, že ve skutečnosti pravou Marii předtím nikdy nepoznal. Že pro něj zůstal utajený celý její svět, jehož dráždivému kouzlu nedovede najednou odolat. Přestavuje si zpětně, co mohl, ale nestihl žít. Není s to přestat na Marii tajně myslet, třebaže už dávno žije s novou partnerkou Irinou. Film líčí, jak Daniel postupně propadá virtuálním fantaziím, které v něm zažehnula vyzrazená zpověď. An unsettled summer in a European city; hot weather during the day and violent atmospheric disturbances by night is the background of this urban story. Daniel receives a story on a voice recorder from Maria, his exgirlfriend. In her story Maria turns Daniel into a fictional character and describes the moment when Daniel dumped her some time ago. The story is partly autobiographical – the true lines that Daniel told her – with a part that is pure fantasy - Maria offers to play the prostitute for him, to have one last fling for money. Daniel becomes lured into the game Maria has initiated and becomes her lover again. He hides his parallel life from Irina, his present girlfriend, and the big love of his life….

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Barrandov Studios DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTICAL RELEASE podzim 2013 / autumn 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 80 min

KONTAKT / CONTACT MAUR film, Alena Vandasová, Salvátorská 4, 110 00 Prague, Czech Republic mobile: +420 775 117 646, e-mail: vandasova@maurfilm.com, www.maurfilm.com
FILMS IN POST-PRODUCTION

FILMy v POSTPRODUkCI

3

vŠIvÁCI LOUSy baSTaRDS

Všiváci jsou mnohovrstevným příběhem bratrů Rohanů: Richarda a Mikuláše. Osudy těchto dvou postav se prolínají, proplétají a vytváří vzájemné mezníky jejich životů. Přestože bratři vycházejí ze stejného města, a ze stejného sociálního prostředí, jejich životní styl se výrazně liší. Jedno však mají společné – touhu po lásce. „Toto drama nabízí kromě dynamického děje i zajímavé charaktery a herecké příležitosti. Propletenec vztahů, citů a velkych emocí je umocněn střípkovitym vyprávěním, ve kterém divák postupně odhaluje vztahy a motivace jednotlivych postav.“ Roman Kašparovský, režisér The film Lousy Bastards is the multi-layered story of the Rohan brothers: Richard and Mikulas. Their destinies are intertwined to form the mutual milestones in their lives. Although they share the same origins and social background, their life styles are completely different. But they do have one thing in common: a longing for love. „This drama offers interesting characters and acting opportunities in addition to a dynamic storyline. A tangled web of relationships, feelings and great emotions is enhanced by the fragmented narration, in which the audience gradually uncovers the individual characters’ relationships and motivations.“ Roman Kašparovský, director

REŽIE / DIRECTOR Roman Kašparovský

DEBUT / DEBUT ano / yes

HRAJÍ / FEATURING Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Iva Janžurová, Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Ondřej Malý, Tatiana Vilhelmová, Marek Taclík, Andrea Kerestešová

NÁMĚT / STORY Roman Kašparovský

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Bontonfilm

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Roman Kašparovský

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 20 mil Kč / 770 000 EUR

KAMERAMAN / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Vladimír Smutný

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Praha, Havlíčkův Brod, maloměsto, velkoměsto / Prague, Havlíčkův Brod, town, city

ŽÁNR / GENRE drama / drama

STŘIH / EDITOR Adam Dvořák ZVUK / SOUND Jan Paul, Pavel Rejholec HUDBA / MUSIC Miroslav Chyška VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Václav Vohlídal PRODUCENT / PRODUCER Karla Stojáková – Axman Production KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Česká televize

KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ / WHERE FILMING IS PLANNED Praha, Havlíčkův Brod / Prague, Havlíčkův Brod DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE 10. 10. 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 100 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT DCP

KONTAKT / CONTACT Axman Production, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic Karla Stojáková, mobile: +420 603 553 915, e-mail: karla@axmanproduction.com, www.axmanproduction.com
3

FILMy v POSTPRODUkCI

FILMS IN POST-PRODUCTION

ZÁZRak MIRaCLE

REŽIE / DIRECTOR Juraj Lehotský

DEBUT / DEBUT ano / yes

HRAJÍ / FEATURING Michaela Bendulová, Robert Roth, Venuša Kalejová, Lenka Habrunová, Žaneta Polhošová, Sandra Radičová, Peter Slivovský, Ľudovít Kállay, Ela Lehotská

NÁMĚT / STORY Marek Leščák, Juraj Lehotský

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR Aerofilms

SCÉNÁŘ / SCREENWRITER Marek Leščák, Juraj Lehotský

VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET* 22,62 mil. Kč / 870 000 EUR

KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Noro Hudec, ASK

KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU – LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE FILM IS SET – LOCATIONS AND MOTIFS Slovensko – Bratislava, Spiš; polepšovna, garáže, nemocnice / Slovakia – Bratislava, Spiš; reform school, garages, hospital

ŽÁNR / GENRE sociální drama / social drama

STŘIH / EDITOR Marek Šulík ZVUK / SOUND Peter Mazáček, Marián Gregorovič HUDBA / MUSIC Martin Burlas VÝTVARNÍK / SET DESIGNER Juraj Fábry PRODUCENT / PRODUCER Ján Meliš, Marko Škop – ARTILERIA (SK) KOPRODUCENT / CO-PRODUCER Petr Oukropec, Pavel Strnad – NEGATIV

DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY / EXPECTED DATE OF DOMESTIC THEATRICAL RELEASE září 2013 / September 2013 STOPÁŽ / RUNNING TIME 78 min PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING FORMAT 35 mm, DCP KOPRODUKČNÍ TRH / CO-PRODUCER MARKET Cinemart 2010

Dívky mají čtrnáct, patnáct let a zažili více než většina dospělých. Záškoláctví, útěky z domu, prostituci, drogy, život na ulici, a osudové lásky, i když jsou ještě děti. Mají neúplné rodiny a zbabrané životy... Takových jako ony jsou polepšovny plné. Ela má dětskou tvář a tělo, které navzdory věku působí velmi žensky. V první večer, když ji matka přivede do polepšovny se musí postavit na improvizované pódium a je podrobena tzv. veřejné zpovědi. Zjistíme, že měla třicetiletého frajera Robyho, se kterým se setkávala a u kterého po útěku z domu žila. Ela ho miluje, ale nemůže se s ním kontaktovat. Během silvestrovské diskotéky se rozhodne z polepšovny utéct... „Rád odkrývám nové životy, jiné životy a zamýšlím se nad jejich smyslem a hledám jejich hodnotu. Inspirací k filmu je příběh dívky, kterou jsem potkal. Byla ještě dítětem a zřítil se jí celý svět. Mladá dívka ještě nepřestala být dítětem a ztratila vše, co měla ráda, co patří k dětství, diskotéky, dětské sny i svou první lásku. Začíná žít život, na který nebyla připravena... Chtěl jsem spatřit její život takový, jaký je..., žít její život s jejím malým tajemstvím..., v plné jednoduchosti a obyčejnosti... Chtěl jsem být blízko u ní.“ Juraj Lehotský, režisér The girls are fourteen and fifteen years old and have already experienced more than most adults. Truancy, running away from home, prostitution, drugs, life on the streets and misguided loves, even though they are still children. They have incomplete families and botched up lives. Reform schools are full of them. Ela has the face of a child, but her body is very feminine despite her age. The first evening after her mother drives her to the reform school she has to stand on an impromptu stage where she is subjected to a public confession. We learn that she had a thirty-year-old boyfriend named Roby who she met regularly and lived with when she ran away from home. Ela loves him, but she is not allowed to contact him. She decides to run away from the centre during the New Year’s Eve party. “I like to reveal new lives, other lives and I think about their purpose and search for their value. The film was inspired by a girl that I met. She was just a child and her whole world had collapsed around her. The young girl had not yet stopped being a child and she had lost everything she loved – whatever was a part of her childhood, discos, childhood dreams and her first love. She is starting to live a life she has not been prepared for… I wanted to see her life as it was... to live her life with her own little secret… in absolute simplicity and mediocrity… I wanted to be close to her.” Juraj Lehotský, režisér

KONTAKT / CONTACT ARTILERIA, Marko Škop, Ján Meliš, Drobného 23, 84101 Bratislava, Slovakia mobile: +421 903 789 198, e-mail: artileria@artileria.sk, www.artileria.sk

100


NOTES

POZNÁMky

101


REjSTřÍk

Abrhám Jr., Josef Altrichter, Štěpán Andrew Bond Babinská, Karin Bajgar, Radek Balej, Jan Bambušek, Miroslav Basterra, Arkaitz Beran, Radek Breien, Bård Bubeníček, Jan Cieslar, Milan Čabrádek, Karel Damian, Anca Dietrich, Markus Dowis, Alex Duba, Martin Durdil, Zdeněk Dušek, Martin Dušek, Martin Grófová, Iveta Hašková, Monika Havlík, Rudolf Houška, Tomáš Hřebejk, Jan Jákl Jr., Petr Jančo, Tomáš Jandourek, Pavel Jiráský, Zdeněk

102

INDEx

V klidu a naplno Julius Schmitke Země útočí! Křídla Vánoc Teorie tygra Malá z rybárny Hotel Evropa Café Louvre Malý pán Detektiv Down Trilogie Kaktusák Colette Válka havranů Velmi neklidné léto Sputnik Jack Russell – zachránce planety Bella Mia Binderiana Gaston Staříci Pátá loď Všichni muži jednou ranou Zejtra napořád Maturita Líbánky Jan Žižka PSANEC Senior Quintet Cesta slepých ptáků Hana a Marie

Bohemian Lion Julius Schmitke Earth Attacks! Wings of Christmas Tiger Theory Little from the Fish Shop Hotel Europe Café Louvre The Little Man The Downs Detective The Cactusman Trilogy Colette War of the Ravens A Very Unsettled Summer Sputnik Jack Russell – Rescuing the Planet Bella Mia Binderiana Gaston Old Timers Fifth Boat All Men in One Say Forever The Graduation Honeymoon Jan Žižka OUTLAW Senior Quintet Blind Bird’s Journey Hana and Marie

75 65 54 90 50 71 29 16 37 87 51 61 52 98 96 64 84 13 25 49 41 79 80 72 91 31 47 18 27


INDEx

Kadrnka, Václav Karas, Vít Kašparovský, Roman Kny, Lenka Kočár, David Krejčí, Tomáš Krejčí, Tomáš Krejčí, Tomáš Krejčí, Tomáš Krobot, Miroslav Lehotský, Juraj Mádl, Jiří Mäkelä, Taru Malina Morgenstern, Oliver Mašín, Tomáš Michálek, Vladimír Mielnik, Tomasz Miklínová, Galina Nellis, Alice Nellis, Alice Nemes, Gyula Nikolaev, Petr Nováková, Marta Omerzu, Olmo Oraská Borecká, Kateřina Ostrochovský, Ivan Ovashvili, George Pavlásková, Irena Procházka Jr., Antonín Provazník, Ondřej Robbins, Tim Rojíčková, Marcela Rudolfová, Jitka

Křížáček Lips Tullian Všiváci Přijde letos Ježíšek? Karel IV. Léčba Schopenhauerem Kruanovo dobrodružství Válka s mloky Poslední z Aporveru Díra Zázrak Pojedeme k moři Srpnoví pošetilci Překladatelka aneb Nikdy se nevzdám Zatím dobrý Pohádkář Cesta do Říma Lichožrouti Sedmero krkavců Revival Zero Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů 8 hlav šílenství Rodinný film Bolest Koza Kukuřičný ostrov Fotograf Splněný Zen Staříci Václavské náměstí Bublinkové štěstí Rozkoš

REjSTřÍk

Little Crusader 34 Lips Tullian 36 Lousy Bastards 99 Little Baby Jesus? 93 Charles IV. 32 The Schopenhauer Cure 35 Kruan’s Adventures 68 The Salamander War 77 The Last of Aporver 92 Nowhere 21 Miracle 100 We’re Going to the Beach 73 August Fools 97 The Translator or Never Give Up 43 So far So Good 53 Storyteller 42 Journey to Rome 17 Oddsockeaters 70 Seven Ravens 46 Revival 94 Zero 81 Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs 86 8 Heads of Madness 60 Family Film 45 Sorrow 14 Goat 66 Corn Island 69 Photographer 24 The Zense 48 Old Timers 49 City of Lies 76 Bubble Hapiness 15 Delight 95

103


REjSTřÍk

Sedláčková, Andrea Severa, Jiří Sokol, Ondřej Sommer, Jakub Sommer, Jakub Svátek, Dan Svoboda, Jiří Šmíd, Jakub Švankmajer, Jan Tauš, Viktor Tesáček, Rudolf Troška, Zdeněk Tyc, Zdeněk Václav, Petr Václav, Petr Václav, Petr Vojtek, Jaro Vorel, Tomáš Wlodarczyk, Dan Žalud, Karel

10

INDEx

Fair Play Fair Play Eva zase tropí hlouposti Eva Fools Around Again Krásno Krásno ČSFR (Česko-slovenská filmová romance) CSFR (A Czecho – Slovak Film Romance) Rap.ortér Rap.orter Touha motýla The Desire of the Butterfly Advokát Crime Interface O Johance About Johanka Hmyz Insects Klauni Clownwise Dzwille Dzwille Babovřesky 2 Babovřesky 2 Jako nikdy Like Never Before Il Boemo Il Boemo Nikdy nejsme sami Never Alone Cesta ven The Way Out Děti Children Vejška Uni Zloději zelených koní Green Horse Rustlers Železničářská pohádka A Railman’s Tale Albatros The Albatross Dcera ptáčníkova The Bird Catcher’s Daughter Hajzl všemohoucí Almighty Jerk Klub odložených mužů Play It Cool Objev roku Newcomer of the Year

63 23 67 19 44 74 10 39 28 89 22 12 88 30 38 85 62 78 55 56 11 20 26 33 40


CONTaCTS

kONTakTy

INSTITUCE / INSTITUTIONS

ORGaNIZaCE / ORGaNIZaTION

Eurimages Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 261 137 358 e-mail: zuzana.kopeckova@ceskatelevize.cz

APA – Asociace producentů v audiovizi / APA – Audiovisual Producers’ Association Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 302 e-mail: apa@asociaceproducentu.cz www.asociaceproducentu.cz

Evropská audiovizuální observatoř / European Audiovisual Observatoty Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1 tel.: +420 257 085 360 e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz MEDIA Desk ČR / MEDIA Desk Czech Republic Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 209 210 e-mail: info@mediadeskcz.eu www.mediadeskcz.eu Ministerstvo kultury ČR – Odbor médií a audiovize / Ministry of Culture Czech Republic – Media Department Milady Horákové 139, 160 41 Prague 6 tel.: +420 257 085 315 e-mail: helena.frankova@mkcr.cz Národní filmový archiv / National Film Archive Malešická 12, 130 00 Prague 3 tel.: +420 271 770 500 e-mail: nfa@nfa.cz www.nfa.cz NIPOS – The National Information and Consultative Center for Culture Blanická 4, 120 21 Prague 2 tel.: +420 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz Rada pro rozhlasové a televizní vysílání / Council for Radio and Television Broadcasting Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2 tel.: +420 274 813 830 e-mail: info@rrtv.cz www.rrtv.cz Státní fond kinematografie / State Fund for Cinematography Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, 170 00 Prague 7 e-mail: sekretariat@fondkinematografie.cz www.fondkinematografie.cz

APD – Sdružení autorů animovaného filmu / APD – Association of Animated Film Authors Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5 tel.: +420 251 563 200 e-mail: apd@animation.cz Asociace českých filmových klubů / Association of Czech Film Clubs Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště tel.: +420 572 501 989 e-mail: produkce@acfk.cz www.acfk.cz Asociace českych kameramanů / Association of Czech Cinematographers Senovážné nám. 23, 112 82 Prague 1 tel.: +420 224 142 010 e-mail: pkz@quick.cz www.ceskam.cz Asociace provozovatelů kin / Cinema Exhibitors’ Association Politických vězňů 445, 266 01 Beroun tel.: +420 311 625 307 www.kinari.cz Asociace režisérů a scenáristů / Association of Directors and Screenwriters Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2 Petr Koza, mobile: +420 737 520 099 e-mail: info@aras.cz www.aras.cz CEFS – Česká společnost pro filmová studia / Czech Society for Film Studies nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1 cefs.cz@gmail.com www.cefs.cz

10


kONTakTy

CONTaCTS

ČFTA – Česká filmová a televizní akademie / Czech Film and Television Academy Chlumova 7, 130 00 Prague 3 tel.: +420 255 707 333 e-mail: info@cfta.cz www.cfta.cz

DISTRIbUTOřI / DISTRIbUTORS

České filmové centrum / Czech Film Center Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 321/322 e-mail: info@filmcenter.cz www.filmcenter.cz

Asociace českých filmových klubů / Association of Czech Film Clubs Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště tel/fax: +420 527 501 989 e-mail: produkce@acfk.cz, www.acfk.cz

Czech Film Commission Národní 28, 110 00 Prague 1 tel.: +420 221 105 254 e-mail: info@filmcommission.cz www.filmcommission.cz

Bioscop Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4 tel.: +420 221 436 305 e-mail: info@bioscop.cz, www.bioscop.cz

Herecká asociace / Actors Association Senovážné nám. 23, 110 00 Prague 1 tel.: + 420 224 142 672 e-mail: hereckaa@cmkos.cz www.hereckaasociace.cz Institut dokumentárního filmu / Institute of Documentary Film Školská 12, 110 00 Prague 1 tel/fax: +420 224 214 858 e-mail: idf@dokweb.net www.dokweb.net FITES – Český filmový a televizní svaz / FITES – Czech Film and Television Union Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Prague 2 e-mail: info@fites.cz www.fites.cz Unie filmových distributorů / Film Distributors’ Union nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Prague 3 tel/fax: +420 222 713 001 e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz

Aerofilms Biskupcova 31, 130 00 Prague 3 tel/fax: +420 224 947 566 e-mail: info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Blue Sky Film Distribution Palace Beethoven Lázeňská 11, Prague 1 tel.: +420 224 222 398 email: info@bsfd.cz, www.blueskyfilm.cz Bontonfilm Nádražní 23/344, 151 34 Prague 5 tel.: +420 257 415 111–112 e-mail: bonton@bontonfilm.cz www.bonton-film.cz CinemArt Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Prague 1 tel.: +420 224 949 110 e-mail: info@cinemart.cz, www.cinemart.cz EEAP Film Distribution CZ-SK Palác Austria, Štefánikova 18/25, 150 00 Prague 5 tel.: +420 257 315 540 e-mail: program@eeap.cz, www.eeap.cz Falcon U Nikolajky 5/833, 150 00 Prague 5 tel.: +420 224 422 244 e-mail: falcon@falcon.cz, www.falcon.cz Film Distribution Artcam Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2 tel.: +420 221 411 619 e-mail: artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

10


CONTaCTS

Film Europe Branická 1950/209, 140 00 Prague 4 tel.: +420 222 521 257 e-mail: info@filmeurope.cz, www.filmeurope.cz Holywood Classic Entertainment HCE Psohlavců 8, 147 01 Prague 4 tel.: +420 226 224 111 e-mail: hce@hce.cz, www.hce.cz Intersonic Burešova 4, 182 00 Prague 8 tel.: +420 286 587 028 www.intersonic.cz Magic Box Na Klikovce 7/367, 140 00 Prague 4 tel.: +420 221 436 424 magicbox@magicbox.cz, www.magicbox.cz Pegasfilm Bavorská 856, 155 41 Prague 5 tel.: +420 224 451 122 e-mail: produkce@pegasfilm.cz www.pegasfilm.com Pinot Film Újezd 450/40, 118 00 Prague 1 mob.: +420 602 255 546 e-mail: radek.auer@pinotfilm.cz, www.pinotfilm.cz SPI International Czech Republic Bránická 1950/209, 140 00 Prague 4 tel.: +420 261 216 318 e-mail: spi@spi-film.cz, www.spi-film.eu Verbascum Imago Černá 6, 110 00, Prague 1 tel.: +420 224 930 077 e-mail: verbascum@email.cz Warner Bros, ČR Soukenická 13, 110 00 Prague 1 tel/fax: +420 296 580 333 e-mail: info@warnerbros.cz, www.warnerbros.cz

kONTakTy

PRODEjCI / SaLES AQS Kunětická 2354/2, 120 00 Prague 2 tel.: +420 221 436 100 e-mail: sales@aqs.cz www.aqs.cz Ateliéry Bonton Zlín Vodičkova 38, 110 00 Prague 1 tel.: +420 224 814 445 e-mail: david.budsky@bonton.cz www.ateliery.cz Cinepol International Ostrovní 30, 110 00 Prague 1 tel.: +420 234 648 660 e-mail: john.riley@cinepol.com Česká televize – Telexport Kavčí hory, 140 70 Prague 4 tel.: +420 261 137 047 e-mail: telexport@ceskatelevize.cz www.ceskatelevize.cz/telexport Film Europe SPI Office CZ Bránická 209, 142 00 Prague 4 tel.: +420 739 592 040 e-mail: info@filmeurope.eu www.filmeurope.eu OutCome Jižní náměstí 946/23,141 00 Prague 4 tel.: +420 776 066 165 e-mail: jarmila@outcome.cz www.outcome.cz Simply Cinema Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5 tel/fax: +420 251 819 441 e-mail: office@simplycinema.cz www.simplycinema.cz Taskovski Films – Irena Taskovski 463 Russell Court, Woburn Place, London WC1H 0NL, United Kingdom mobile: +44 795 710 5672 e-mail: info@taskovskifilms.com www.taskovskifilms.com

10


INSTITUCE PRO PODPORU čESké kINEMaTOGRaFIE

INSTITUTIONS FOR THE SUPPORT OF CZECH CINEMaTOGRaPHy

Státní fond kinematografie / State Fund for Cinematography www.fondkinematografie.cz

MEDIA Program – The EU support programme for the European audiovisual industry www.mediadeskcz.eu

Eurimages – European Support Fund for the Co-production of Cinematographic Works www.coe.int/eurimages

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio / Film Foundation RWE & Barrandov Studio www.filmovanadace.cz

NOvé čESké FILMy – HRaNé a aNIMOvaNé 2013 UPCOMING CZECH FILMS – FEaTURE a aNIMaTION 2013 Vydalo České filmové centrum (ČFC) / Published by the Czech Film Center (CFC) ČFC je součástí Národního filmového archivu (NFA). / The Czech Film Center is part of the National Film Archive (NFA). Produkce / Editor: Lenka Šindelářová Překlady / Translation: Kent Christopher Kasha Grafická úprava / Graphic Design: Cellula Tisk / Printed by: T. A. Print Kontakt / Contact: České filmové centrum / Czech Film Center Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303 e-mail: info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz ISBN 978-80-7004-153-6 NFA 2013

10


Jiří Mádl, herec


www.ямБlmcenter.cz

Upcoming czech films 2013  

Připravované české hrané a animované filmy / Upcoming Czech Films - feature & animation

Upcoming czech films 2013  

Připravované české hrané a animované filmy / Upcoming Czech Films - feature & animation

Advertisement