Page 1

Kerthelység 2015. május–június, VII. évfolyam, 5–6. szám

törökbálinti ingyenes havil ap

A trianoni békediktátum emléknapja június 4.


2 路 www.kerthelyseg.hu


FÖLD NAPJA 2015.

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉSI AKCIÓ

A Törökbálinti Városgondnokság április 25-én veszélyeshulladék-gyűjtési akciót szervezett Törökbálint Város Önkormányzatának finanszírozásában. Az intenzív beharangozó kampánynak köszönhetően – hirdetmény a http://www.tbvg.hu/-n és a város honlapján, plakátok és szórólapok az iskolákban, óvodákban, rendelőkben, a könyvtárban és a művelődési házban, valamint a nagyobb közforgalmú helyeken: postán, üzletekben, hirdetőtáblákon városszerte – a törökbálinti lakosság már kora reggel nagy számban jelent meg a gyűjtés helyszínén, a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban. A korábbi évekéhez képest új, jobban megközelíthető és lényegesen tágasabb helyszín kiválóan alkalmasnak bizonyult az akció lebonyolítására, a sok érkező autónak a forgalom zavarása nélkül volt elegendő helye a parkolásra, rakodásra. A szállítást vég ző cég munkatársai gyorsan, nagy rutinnal és s zo lg álat ké s z ke d vesség gel végez ték feladatukat. Ebben segítségükr e vo lt a k a Ke r e kdomb Környezet vé delmi Egyesület jelen lévő önkéntesei, akik a különböző hulladékfrakciók szakszerű begyűjtésére, szétválogatására felügyeltek. A hulladékot frakciónként elkülönítve gyűjtötték be, így tudtuk biztosítani, hogy ártalmatlanításuk is szakszerű lehessen, így a környezeti terhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkentsük. Ahogy közeledett az ebédidő, úgy fogyatkozott lassanként a tömeg, míg végül negyed egy körül az utolsó zsák is a kamionra került. A hulladékgyűjtési akció nagy sikerrel zárult, a lakosság körében igen népszerűnek bizonyult: a tavalyi mennyiségnek, 6730 kg-nak közel a dupláját, 11 788 kg veszélyes hulladékot adtak le, ami jól mutatja egyrészt a törökbálinti polgárok körében a környezettudatos szemléletmód terjedését, másrészt dícséri a közreműködők áldozatos, önkéntes munkáját és a szervezők kellő felkészültségét.

Óvodások látogatták a polgármestert

Május 18-a és 20-a között délelőttönként gyermekzsivajtól, kacagástól volt hangos a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal folyosója. Hétfőn a Nyitnikék, kedden a Bóbita, szerdán a Walla József és a Csupaszív Óvoda kis polgárai tettek látogatást a polgármesternél. Az óvó nénik kíséretében gyülekeztek, s rövidesen betoppantak az elöljáró szobájába. Elek Sándor polgármester egy kis beszélgetésre invitálta Törökbálint apró polgárait hivatali szobájába. A vendéglátás íratlan szabályait követve a vendégeket pogácsával és frissítővel várta meghívójuk, a polgármester. A szobából kiszűrődő hangos zsivaj a parlamentáris szokásoktól eltérő ötletbörzét valószínűsítette. Kívánságok, javaslatok hangzottak el, s természetesen a mindenre figyelő polgármester nem csak megígérte a hasznos javaslatok megvalósítását, hanem mindent fel is jegyzett, hogy az elhangzott ígéret ne mehessen feledésbe. Szívet melengető, nagyszerű délelőttök voltak, amit – a polgármester szándéka szerint – hasonló alkalmak fognak követni majd a jövőben.

Antal Jenő intézmény vezető

Roni közért

a mindennapi falatokért

vasárnap is nyitva, ami manapság ritka : ) (trafik is )

TÖRÖKBÁLINT, Szabadság tér 1.

nyitva: hétfőtől szombatig: 5–22 • vasárnap: 6–22 facebook: Roni Közért www.kerthelyseg.hu · 3


Ha május, akkor érettségi! Nem tudni, hogyan is időzíti a természet az orgonavirágzást, de bármilyen is legyen az időjárás, abban biztosak lehetünk, ha illatozni kezdenek az első lila, fehér és rózsaszín virágok, akkor már csak napok kérdése, és a középiskolákban elérkezik a ballagás napja. Az ünnepi pillanatok után pedig jönnek a megmérettetések, kezdődik az érettségi. Nincs ez másképpen a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskol ában sem. Hogyan változott az érettségi rendszer, mennyire van nehezebb, esetleg könnyebb dolga azoknak a gyerekeknek, akiknek ebben az évben kell számot adniuk tudásukról? Erről kérdeztük Keszler Márton igazgató urat. ·· Miben változott a legtöbbet az érettségi rendszer az utóbbi években? Ami igazán sokat változott, az nem is az érettségi, hanem inkább a felsőoktatási felvételi rendszer. Az összpontszám, illetve a felvételi eljárásban az államilag támogatott helyek száma, és az ehhez szükséges pontok száma az, ami legjelentősebben változott. Természetesen minden évben vannak kisebb változások, de ezt aránylag egyszerűen nyomon lehet követni. ·· Az előző évek írásbeli feladatsorait tanulmányozva úgy tűnhet, hogy az elvárások színvonala évenként elég változó. Mi a véleménye erről? Az természetesen előfordul, hogy egyes években egy-egy feladatsor az átlagosnál nehezebbnek, vagy éppen ellenkezőleg, kön�nyebbnek bizonyul. A feladatsorokat összeállító team célkitűzése nyilván az, hogy az egymást követő években az érettségizők közel azonos esélyekkel induljanak, de természetesen lehetnek kisebb eltérések. ·· Mi a helyzet az emelt szintű érettségikkel? Tavaly például a matematika feladatsor kemény diónak bizonyult még egy gyakorló mérnök számára is. Előfordul ilyen is, de ne felejtsük el, hogy mindenki ugyanazt - az esetleg az átlagosnál nehezebb - feladatsort írta meg, tehát

4 · www.kerthelyseg.hu

a pontszerzésre mindenkinek egyenlő volt az esélye. Nyilván, ha az átlageredmények a vártnál jelentősen rosszabbak, azt mutatja, hogy valami gond volt a feladatokkal, de ezeket a hibákat a következő évre biztosan orvosolják. Ahol inkább tapasztaltunk egyenlőtlenségeket, az az emelt szintű érettségik

szóbeli része volt, ahol a diákok elmondása szerint előfordult, hogy egyes bizottságok különösen szigorúak voltak, így akik ezekhez kerültek, azok közel azonos teljesítményre jelentősen kevesebb pontot kaphattak. Az biztos, hogy a jó vizsgázáshoz a rendszeres tanuláson kívül egy kis szerencse is kell. ·· Mi kell ma egy sikeres érettségihez, illetve felvételihez? Hogyan készülnek a diákok és a tanárok? Hasonlóan az elmúlt évekhez, a nálunk tanuló gyerekek már a 11. évfolyamon elkezdik a felkészülést az emelt szintű érettségikre. Egyrészt emelt óraszámban tanulják a választott tárgyakat, másrészt a kollégáim egyéni felkészítő programokat is vezetnek azoknak a gyerekeknek, akiknek erre igényük van. Az érettségire való felkészülést egyébként már sokkal korábban, akár a 9. évfolyamban is el lehet kezdeni. Ezt szolgálja az a sok szakkör, verseny-előkészítő foglalkozás, amelyek között mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelőt. Nálunk annyiban különleges a helyzet, hogy mivel szakközépiskola is vagyunk, az érettségi tantárgyak között megjelennek a szakmai tárgyak is. ·· Milyen tárgyakat választanak leggyakrabban a diákok? Ami az idén meglepő, az a testnevelésből közép vagy emelt szinten érettségizők száma. Ilyen nagy érdeklődésre az elmúlt években nem volt még példa. Ez az évfolyam különleges ebből a szempontból, mert többen test-

nevelő tanári, edzői pélyára készülnek, illetve a sportkarrier irányában képzelik el az indulást. Az ő felkészítésük is folyamatosan zajlik. ·· Köszönhető ez esetleg az új sportcsarnok és az uszoda megépülésének, vagy inkább véletlen egybeesésről van szó? Inkább véletlenről van szó, de szerencsére a feltételek adottak, és mindent elkövetünk, hogy a lehető legjobban felkészítsük őket az előttük álló erőpróbákra. ·· Milyen gyakran választják a szakközépiskolás diákok a szaktantárgyakat érettségi tantárgynak? Az elmúlt években elég sokan válasz tot ták ezeket a tárgyakat, ebben az évben ez a szám valamelyest csökkent. A vendéglátó-ipari alapismereteket, illetve a fizika-számítástechnika szakirányt jellemzően azok a gyerekek választják, akik határozottan ezeken a területeken szeretnének továbbtanulni. ·· Sok plusz pontszámot lehet szerezni a nyelvvizsgákkal. Hogy alakult a sikeres nyelvvizsgák aránya az érettségizőknél? Számos középfokú illetve felsőfokú nyelvvizsgát sikerült letennie a diákjainknak. Úgy látjuk, hogy a 0. évfolyamban bevezetett emelt szintű nyelvoktatás meghozta a várt eredményt. Ez a tendencia folyamatos fejlődést mutat. Most az a célunk, hogy a szakközépiskolás osztályokban is elősegítsük, hogy minden tanuló szerezzen nyelvvizsgát még az érettségi előtt. ·· Milyen eredményeket értek el az előző években felvételizők? Nagyon jó eredményekről számolhatok be. Gyakorlatilag csak azok nem tanultak tovább, akiknek ez nem is állt szándékában, mert például külföldre mentek dolgozni, akár éppen azért, hogy a továbbtanulásra szükséges pénzt előteremtsék, mert nem akartak diákhitelt felvenni, a család pedig nem tudta támogatni őket. Az persze előfordult, hogy valaki nem jutott be az államilag finanszírozott helyre, de a térítéses szakokra szinte mindenkit felvettek. Úgy gondolom, hogy aki egy kicsit is komolyan gondolja, és hajlandó koncentráltan készülni az érettségire, a felvételire, annak mindenképpen van esélye a felsőoktatásba való bejutásra. Perjes Erzsi


Majális

Idén is rengeteg ember volt kíváncsi településünk egyik legnagyobb eseményére, a Városi Majálisra. Szerencsére idén az időjárás is kegyes volt a helyiekhez, hiszen rég volt ennyire egyenletesen kellemes idő május elsején. A rendez vény a már évek óta megszokott forgatókönyv szerint zajlott. Míg a civil szervezetek, egyesületek főzték a finomabbnál f inomabb ételeket, addig a színpadon a

helyi c s op or tok színvonalas produkcióit láthatta a közönség. Az estét a Zanzibár zenekar koncer tje és Rákász Béla diszkója zárta. Már hagyomány, hogy ezen a napon lapunk munkatársai kávéval és süteménnyel várják olvasóinkat és a majálisra érkezőket. Idén közel 400 látogatót vendégeltünk meg, örömünkre szolgál, hogy a Kerthelység sátra még az eddigieknél is népszerűbb volt a vendégek körében.

A 25 éves testvérkapcsolat

A város hagyományaihoz híven idén is vendégül láttuk német barátainkat, ez az alkalom azonban más volt, mint a többi, hiszen 25. születésnapját ünnepelte a két város között fennálló testvérkapcsolat. Az érkezést követő napon főszerepben a majális volt, ahol ismét rendkívül színvonalas műsoroknak, produkcióknak lehettek szem- és fültanúi a látogatók. Elek Sándor megnyitóját, valamint Major Sándor ünnepi beszédét követően a színpadot a fellépők vették birtokba. Az óvodások táncműsorain kívül számos helyi egyesület és zenekar bemutatkozott. Többek között a Vivien Dance, a Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport, a Gyémántkút Egyesület mazsorett-táncosai,

a Büki Sokszínpad Társulat, a PR Evolution, a BMI Patyesz Tánciskola, a Törökbálinti Dalkör, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Saltatori Félix Táncegyüttes, a Kayla Táncshow, a Shaolin Kungfu Egyesület, a Bharatanátjam Indiai Táncshow, a Panic Crew Hip-Hop Tánciskola, a Törökbálinti Szalonzenekar, az Unmasced zenekar, a Jambargo, The Oldhillers, a Zanzibár zenekar és DJ Rákász Béla. Pr og r am o k n e m c s ak a színpadon várták az érdeklődőket: rendőrautó- és rendőrmotor- bemutató, rendőrkutyás bemutató, TTC íjászat, T-bálint Labdarúgó Akadémia mobilfoci, gyermekpaintball, a Zöld-sziget Állatmenhely programjai, kézműves vásár várta az érdeklődőket, valamint a „Mancsok és Tappancsok - az alkalmazkodás nagymesterei” című kisállat-bemutató megtekintésére volt lehetőség. A német delegáció Törökbálint nevezetességeit tekinthette meg, autóbusszal járták körbe a várost. Láthatták a Törökbálinti Református Templomot, a Törökbálinti Katolikus Templomot, a Munkácsy Mihály Művelődési Házat, illetve a Kálváriát. Ahogyan vártuk, vendégeink nagyon élvezték a programokat, rendkívül jól érezték magukat. Később a Tükörhegy, a Törökbálint Sportközpont, és a Bálint Márton Általános és Középiskola volt az úti cél. Testvérvárosunk tagjai Törökbálint színes programjain kívül ismét belekóstolhattak a magyar hagyományokba, a magyar történelembe: a szilvásváradi ménes bemutatóján vettek részt. Ezt a programot a Fátyol-vízesés megtekintése zárta, mely méltó befejezése volt a többnapos kirándulásnak. A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat a Német Ifjúsági Önkormányzatot fogadta. A fiatalok megismerték a törökbálinti piacot, részt vettek a majálison, kipróbálták a budapesti óriáskereket, s még számos izgalmas programon vettek részt. A találkozás mindig feleleveníti a régi eseményeket, az új programok pedig garantálják, hogy a vendégek ismét felejthetetlen emlékekkel térnek haza.

www.kerthelyseg.hu · 5


Törökbálint egy csodás város Hajdú Péter, az ismert televíziós családjával néhány éve ot t h o n ra l e lt Tö r ök b á l in ton. A választást nagy valószínűséggel nem bánták meg, hiszen azóta már egy éttermet is nyitottak településünkön, és mint beszélgetésünkből kiderül, újabb vállalkozást indítanak Törökbálinton. Hajdú Péterrel beszélgettünk. ·· Bár családoddal már régóta Törökbálinton laktok, hivatalosan még csak pár hete szerepel lakcímkártyátokon lakóhelyként Törökbálint. Mi ennek az oka? Nem voltatok még biztosak abban, hogy jól döntöttetek? Inkább kényelmi szempontnak mondanám. Budapesten is van egy lakásunk, és eddig mindent ott intéztünk. Ott tudtuk, hogy melyik ügyben kihez kell fordulni, jobb volt a helyismeretünk, mint itt. Most már Törökbálinthoz köt minden. Vállalkozásaim közül már csak egy nincs Törökbálintra bejelentve, itt van az éttermünk, amit folyamatosan bővítünk, úgyhogy egyre több minden köt ide. Mi törökbálintiak vagyunk. ·· Belaktátok már annyira a várost, hogy itt is tudjátok már, milyen ügyben hová kell fordulni? Itt azért nem egyszerű a helyzet, hiszen azt a helyiek is tudják, hogy jelenleg nem egy épületbe kell menni, hanem van, hogy a GL Outlet épületébe, van, hogy a Városháza főépületébe, van, hogy egy harmadik épületben kell intézkedni, de bízom abban, hogy megvalósul a törökbálintiak és a polgármester álma, egy szép új Városháza. ·· Egy percre sem bántátok meg, hogy Törökbálintot választottátok lakhelyeteknek? Egyszer-kétszer ennek kapcsán is a címlapra kerültetek, többek között a közétkeztetéses „botrány” ürügyén. A legjobb választás volt ez a település. Problémák pedig mindenhol adódnak. A közétkeztetéssel mindösszesen annyi volt a gond, hogy a szülőknek problémája volt a beszállí-

6 · www.kerthelyseg.hu

tó céggel, és néhányan megkerestek engem, hogy szállítanánk-e a gyerekeknek ebédet. Mi ezt önköltségi alapon meg is tettük, de végül nem engedélyezték nekünk. Ez nem a mi problémánk, hanem a szülőké volt, mi csak segíteni próbáltunk nekik. ·· Nem tagadhatjuk, hogy Tükörhegy és a „régi” város között van egy kis ellentét. Nekem nagyon szimpatikus az, hogy veletek lehet találkozni a zöldségesnél, a művelődési házban, önkormányzati óvodába járatjátok a gyerekeiteket. Fontos nektek, hogy a város vérkeringésébe belekapcsolódjatok? Nagyon fontos. Én nem akarok semmibe beleszólni, és nem akarok kompetenciákat sérteni, de biztos van egy csomó dolog, amit jobban is lehetne csinálni. Itt elsősorban kommunikációs dolgokra gondolok. Törökbálint egy csodás város, és eddig én sem tudtam arról, hogy Budapesttől pár kilométerre egy ilyen barátságos település található. Törökbálint a Tüdőszanatóriumon kívül sok másról nem ismert. Bisztrónk például már nem csak a helyiek fantáziáját mozgatják meg. Jönnek hozzánk Kecskemétről, Mis-

kolcról, és ezáltal a várost is megismerik. Sok ilyen jellegű fejlesztés kellene a városban, hogy legyen miért máshonnan is idejönni. ·· Volt már arra megkeresés, vagy gondoltál már arra, hogy a te ismeretségedet, kapcsolatrendszeredet felhasználd a település megismertetésére? Nem volt ilyen jellegű megkeresés, de biztosan nyitott lennék ilyen ötletekre. Lennének ötleteim, ötleteink. Társtulajdonos vagyok a Miskolci Sörfesztiválban, van tapasztalatunk ilyen jellegű rendezvényekben. Ha megkeresnek, biztos nem fogunk elszaladni. ·· Lenne helye településünkön egy Miskolci Sörfesztivál jellegű rendezvénynek? Azt ne felejtsük el, hogy Miskolc Magyarország negyedik legnagyobb városa, sokkal nagyobb a merítés, mint itt. A négy nap alatt 70.000 látogató vesz részt a rendezvényen. Sokkal nagyobb árbevételre lehet számítani, ezért sokkal nívósabb rendezvényt is lehet szervezni. A puding próbája az evés. Ki kellene találni, hogy milyen típusú fesztivál

lenne az, amelyre nemcsak helyből, hanem a környező településekről is átjönnének az emberek. A miskolci rendezvény költségvetése százmilliós, ekkora rendezvényt csak a helyiekre alapozva nem lehet megszervezni. ·· Mennyire fontos nektek, hogy a helyi intézményeket, vállalkozásokat vegyétek igénybe? A lányom a Bóbita Óvodába jár, jövőre a Bálint Márton Általános Iskola tanulója lesz. Őszinte leszek, ha nem lettünk volna megelégedve az óvoda színvonalával, akkor nem hoztuk volna ide a gyerekeket. Azért választottuk a Bóbita Óvodát és a Bálint Márton Iskolát, mert nagyon felkészült pedagógusokkal találkoztunk. Ide járunk háziorvoshoz és kiváló fodrászom is törökbálinti, pedig jó barátom Hajas László, aki kitűnő fodrász, hatalmas szalonnal, de sokkal kényelmesebb idejönni, mint bemenni a fővárosba. ·· Tettetek szert új barátokra a városban? Persze. Nagyon kellemes és korrekt embereket ismerhettünk meg a városban. ·· Bővítitek a Bisztrót, de emellett, ha jól tudom, újabb vállalkozást is indítasz a településen. Erről mit lehet tudni? A Bisztró oldalán a cégem megvásárolt egy ingatlant, ott egy egészségügyi központot tervezünk létrehozni. Első körben szakorvosi rendelőket. Nem árulok zsákbamacskát, ezek magán orvosi rendelések lesznek. Nagyon nívósra tervezzük a szolgáltatásokat, de nem lesznek ingyenesek. Ha működik a dolog, akkor később – többek között - egynapos sebészettel, röntgennel is bővülhet a szolgáltatások köre. Németh Gergő


Egészségnap a Törökbálinti Tüdőszanatóriumban Idén másodszor rendezték meg a Törökbálinti Tüdőszanatórium szervezésében az ingyenes egészségnapot, ahol minden látogató szakszerű irányítás mellett mérethette fel egészségi állapotát. A rendezvény céljáról, tapasztalatairól Dr. Antal Gabriellát, az intézet igazgatóját kérdeztük. ·· Milyen céllal indították útjára ezt az akciót? A Tüdőgyógyintézet Törökbálint idén másodszor szervezett egészségnapot. Ez alkalommal a „FOGJUNK ÖSSZE A MOMOT-tal AZ ELHÍZÁS ELLEN” elnevezésű országos szűrővizsgálati programhoz csatlakozott, mellyel elsősorban a felnőtt és gyermek lakosság általános állapotának felmérése, a betegségek korai felismerése és megelőzése volt a célunk. Szeretettel vártuk azokat az érdeklődőket, akik gondot fordítanak egészségükre, és egészséges életmóddal kívánják megtartani azt. ·· Miben volt más az idei rendezvény, mint a tavalyi? A tavalyi akciót egy szombati napon rendeztük, közel száz látogatója volt, amit mi igen jó eredményként értékeltünk. Amikor ide eljön valaki, nem kell sietnie. Van ideje a páciensnek és a szakorvosnak vagy szakápolónak is hos�szabban elbeszélgetni, jobban körüljárni egyegy problémát. Sajnos a mindennapokban erre nincs idő, ez az egyik legnagyobb problémája az egészségügynek. Idén a gyermekosztály is csatlakozott a rendezvényhez, így már a fiatalabb korosztálynak is lehetősége volt arra, hogy oldottabb keretek között ismerkedjen az egészségmegőrzéssel, és a betegségek kezelését, gyógyítását érintő témákkal. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy vonzó legyen a gyerekek és a szülők számára is. Az elhízásellenes kampány keretén belül szerettük volna a gyermekek figyelemét felhívni az egészséges életmódra. Ennek keretében ingyenes interaktív műsorral kedveskedtünk a legkisebbeknek, ebben a Bukfenc Bohóc Csoport működött közre. ·· Milyen vizsgálatokat végeztethettek el azok, akik ellátogattak Önökhöz ezen a napon? Elsődlegesen az általános egészségi állapot felméréséhez szükséges vizsgálatok elvégzésére volt lehetőség. Ilyenek a vérnyomásmérés, a vércukor, a testsúly, a

haskörfogat, a koleszterin, a triglicerid, a testzsírszázalék, a BMI mérése. Végeztünk oxigén-ellátottságra vonatkozó vizsgálatot, tüdő vitálkapacitást is mértünk, sőt tüdőéletkor meghatározására is lehetőség volt. A gyermekeknél vitalográfos vizsgálatot végeztünk, légzésfunkciót, vércukorértéket, vérnyomást, testtömeget mértünk, EKG vizsgálatra, tüdőszűrésre, légzésfunkció mérésére és - orvosi indokoltság esetén - allergiateszt elvégzésére is alkalom nyílt. ·· A rendezvény célja volt a vizsgálatok mellett az ismeretterjesztés is. Kik működtek közre ebben? Dr. Simon Noémi A gyermekkori elhízás leggyakoribb okai Mit tehet a szülő? címmel tartott előadást. Kéri Zsuzsanna diabétesz szakorvos Mit tehetünk az egészségünk érdekében? címmel táplálkozási tanácsadásra hívta az érdeklődőket. Zólyomi- Zsirkai Noémi A változás bennünk van: a mozgás és az egészséges, tudatos táplálkozás című előadása pedig a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmünket. ·· Gondoltak a mozgásszervi problémákkal küzdőkre is. Őket milyen programokkal fogadták? Zólyomi-Zsirkai Noémi tréner vezetésével gerinctréningen vehettek részt az érdeklődők. A gerinc menti izmok mobilizációja, erősítése és nyújtása minden korosztály számára ajánlott. A jól és könnyen követhető mozdulatsorokat nagyobb súlyfelesleggel és idősebb korban is végezheti bárki. A hát- és derékfájdalom csillapítására, a közérzetjavításra, a testtartás javítására is alkalmas gyakorlatokat gyorsan megtanulhatták a résztvevők. Lehetőség nyílt a talp számítógépes vizsgálatának elvégzésére is, amelynek segítségével nagyon egyszerűen fény derülhet sokféle mozgásszervi elváltozásra. ·· Mi indokolja az ilyen típusú rendezvények létjogosultságát? Mennyire törődik az egészségével a magyar átlagember? Sajnos nem állunk túl jól, sőt, elmondhatjuk, hogy az eredmények elég lesújtóak. Bár a TBC- elleni harcban nyerésre állunk, azért az ország bizonyos területein még mindig előfordulnak megbetegedések, a tüdőrák pedig változatlanul egyre nagyobb számban szedi áldozatait. Nagyon fontos felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az életmód milyen nagymértékben befolyásolja életesélyeiket. Soha nincs késő tisztába kerülni a helyzettel, és megfontolni, mit kellene, lehetne változtatni egy egészségesebb élet reményében.

Elszámolás

a banki elszámolásban? A devizaalapú hitelek esetén a banki elszámolások megküldésének határideje 2015. április 30-a volt. De vajon minden esetben hibátlan az elszámolás? Mit tehetünk, ha a bank elszámolta magát? A 2015. április 30-ai határidő kifejezetten a devizaalapú hitelekre vonatkozik. A fenti határidő alól kivétel is van: amennyiben az érintett pénzintézet pert indított, és a per 2015. március 1-je után fejeződik be, úgy az elszámolás megküldésének határideje a befejezés utáni 60. nap. Amennyiben az elszámoló levelet kézhez veszik, 30 napos határidőn belül lehet kifogást, panaszt előterjeszteni, illetőleg részletes elszámolást kérni. Ez a határidő jogvesztő jellegű, amit nagyon fontos kihangsúlyozni. Ezért nagyon figyeljünk a betartására. Határidők esetén gyakori tévedés, hogy munkanapban számolják az emberek, pedig amikor nincs kifejezetten megjelölve, hogy egy határidő munkanapban értendő, akkor mindenképpen naptári napban kell azt számolni. Fontosnak tartom, hogy mindenki kérje meg a részletes elszámolást a bankjától, hiszen ha ez nem áll rendelkezésre, akkor utóbb egy ügyvédnek, más szakembernek is nagyon nehézkes ellenőrizni, hogy megfelelőek-e a számítások. A kifogásra, panaszra, részletes elszámolás kérésére a finanszírozónak 60 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben a válaszban foglaltak megfelelőségével kapcsolatban kétely merül fel, a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulni. Ezen a ponton már mindenképpen érdemes szakember segítségét is igénybe venni. Javaslom ellenőrizni az elszámolásokban a felvételkori árfolyamot, a törlesztésekhez tartozó árfolyamokat, valamint az időközben végrehajtott kamatemelést, feláremelést. Akinek pénz jár vissza, annak az írásos értesítés kézhezvételét követően 15 napon belül kell visszakapnia a pénzt. Az elszámoláshoz segítséget kaphatnak a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán, civil szervezeteknél, tanácsadó irodákon és természetesen hozzáértő ügyvédeknél is. Egyéb hasznos tudnivalókat a www.moravcsik.hu honlapon teszek közzé.

www.kerthelyseg.hu · 7


Kíváncsiság, tehetség, kitartás A Művelődési Házban május közepén nyitotta meg kapuit a Törökbálinti Tehetséggondozó Programban résztvevő Csupaszív óvodás gyerekek alkotásait bemutató kiállítás. P. Boros Ilona képzőművésszel, vizuális kultúra - történelem szakos pedagógussal, a program vezetőjével beszélgettünk. ·· Először néhány szót ejtsünk a saját kiállításodról, amely a Tehetséggondozó Program alkotásaiból készült gyermekmunkákat megelőzően díszítette a Művelődési Ház kiállítóterének falait. Ez nem volt előre tervezett kiállítás, illetve ebben az időben nem az én kiállításomat ütemezte be a művelődési ház, de az eredetileg tervezett kiállítás elmaradt, így én ugrottam be. Tulajdonképpen már régen szerettem volna egy ilyen tárlatot itthon, Törökbálinton, hiszen a címe nem véletlenül az, hogy „Képek magánévszázadom első feléből”. Ebből sejteni lehet, hogy egy bizonyos évfordulóhoz kötődően válogattam a képeket. Igyekeztem mindegyik korszakomból megmutatni valamit a közönségnek. Szerencsésen alakult, hogy éppen egy másik kiállításról jött vissza ez az anyag szépen bekeretezve, kiállításra kész állapotban, így egyszerűbb dolgunk volt. A megnyitón egy tárogatón előadott zeneszám is megörvendeztette a jelenlévő-

ket. Az egyik nagypapám - akit sajnos már nem ismerhettem meg - állítólag gyönyörűen játszott tárogatón, ez volt az apropója a dolognak. A megnyitónak ezt a részét nem egyeztettük a szervező kollégákkal, így nagyon kedves meglepetés volt. ·· Eltelt néhány hét, és ugyanazokon a falakon, ahol előbb még a Te képeid lógtak, most új kiállítást készítesz, méghozzá a tanítványaid munkáiból. Néhány nappal ezelőtt, amikor itt rendeztem a gyerekek képeit, erre járt két látogató a házból. Megkérdezték, milyen kiállítás készül, én pedig meséltem nekik a Tehetséggondozó Programról. A beszélgetés végén azzal köszöntek el, milyen szerencsés ember vagyok, hogy ilyesmivel foglalkozhatok. Én is így érzem. Munkám egyik legszebb része a tehetséggondozás. Nagyon fontosnak tartom. Van benne talán egy kis személyes vonulat is a saját indulásomra visszagondolva. Mennyire jó lett volna, ha akkor lett volna valaki, aki egy kis támoga-

8 · www.kerthelyseg.hu

tást, segítséget, bíztatást nyújtott volna! De most megtehetem ezt tanárként a saját tanítványaimmal, és ez nagyon jó érzés. ·· Képzőművészeti, vagy inkább pedagógiai munka egy ilyen program megvalósítása? Rajz-történelem szakos tanárként a képzőművész lelkesedésén túl harminc éves pedagógiai pályafutás is áll a hátam mögött. A Tehetséggondozó Programot a Kaposvári Egyetemen működő Tehetségpont munkájába kapcsolódva hoztam létre a Törökbálinti Módszertani Központ szervezésében. Ott nagyszerű szakemberek foglalkoznak ezzel a területtel, akikkel nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Ez a kiállítás nem az első, és remélem, hogy nem is az utolsó esemény ezzel kapcsolatban. ·· Kik a partnereid a helyi intézményekben? Tavaly a Nyitnikék Óvodában vezettük az első Tehetséggondozó Programot, Gergye Szilvia óvónő segítségével, aki maga is nagyon nyitott erre a programra. Úgy kezdtünk neki, hogy eleinte a teljes csoportnak, 28-30 gyereknek tartottunk foglalkozást. Ennek során figyeltük a gyerekeket, és akikről úgy láttunk, hogy nagyobb érdeklődést mutatnak a terület iránt, azokkal később kisebb csoportokban foglalkoztunk tovább. Már úgy készültem ezekre a programokra, hogy magam előtt láttam annak a gyereknek az arcát, akinek a feladatokat összeállítottam. Ez a lényege a tehetséggondozásnak. Csak akkor működik, ha teljesen egyénre szabott. Nem könnyű feladat, mert nincsenek szabályok, minden folyamatosan változik, ahogyan változik a gyerekek érdeklődése is. Igyekeztem mindig abban az irányban folytatni a munkát, amerre a gyerekek érdeklődése, aktivitása mutatott, így voltak „nyomozós” feladatok fiúknak, rajzoltunk „szivárvány-királylányokat” a lányokkal, kipróbáltunk új technikákat, megismerkedtünk a barlangrajzok világával és még számos érdekes dologgal. ·· Miért óvodáskorúakkal kezdtetek dolgozni? Jó kérdés. A szakirodalom szerint tíz-tizenkét éves korban mutatkozik meg igazán egy gyermek vizuális tehetsége. Vannak viszont tehetségcsírák, amelyek már ebben a korban megmutatkoznak, amelyeket érdemes nevelgetni. Lehet, hogy később a gyermek érdeklődése más irányba fordul, de ez nem baj. A lényeg, hogy ebben a nagyon fogékony korban lehetősége legyen sok mindent kipróbálni, átérezni az önfeledt alkotás örömét. Ebből az élményből fejlődhet ki aztán később, nagyobb korban a tudatos tanulás, és a tehetség kibontakozása. ·· Meg tudnád fogalmazni, mikor mondhatjuk azt egy kisgyermekre, hogy tehetséges? A tehetségnek több összetevője van. Létezik egy tulajdonságcsoport, amely az általános tehetségjegyeket mutatja, ilyenek például a jó kommunikációs készség, a logikus gondolkodás képessége, a nyitottság, a kíváncsiság, az érdeklődés. Nagyon fontos a kreativitás, az eredeti ötletek, a szokatlan megoldások iránti fogékonyság. Ezen felül a tehetség megmutatkozhat valamilyen speciális irányban, legyen az sport, zene, képzőművészet vagy a természettudományok bármely ága. De legalább ilyen fontos szerepe van a kitartásnak is. Hiába látszik egy munkán, hogy aki készítette, annak van érzéke mondjuk a rajzoláshoz, ha az illetőnek nincs kitartása a gyakorláshoz, vagy nincs benne elég kíváncsiság, kísérletező kedv, hogy fejlődni tudjon, akkor nem lesz igazán sikeres. ·· A mostani kiállítás a Csupaszív Óvoda gyermekeinek az alkotásait mutatja be. Miben különbözött az idei projekt? A Csupaszív Óvodában Karsainé Gasser Mária vezetésével nagyon sokszínű nevelő munka, tehetséggondozás folyik. Ebben a színes palettában kaptam az idén én is egy helyet. Jólesett, hogy meghívtak, ezúton is köszönöm a bizalmat. Itt egy kicsit más volt a koncepció, mert ugyanazokkal a gyerekekkel dolgoztam egész évben. Alkalmam volt megtapasztalni, és nagyon jó érzés volt látni, honnan indultak, s egy év munka után hová jutottak a gyerekek. Aki eljön, és megnézi a kiállításunkat, maga is tanúja lehet az eredménynek. ·· A gyerekek, akikkel az idén dolgoztál, most nagycsoportosok, tehát jövőre iskolába mennek. Lesz folytatása a programnak a továbbiakban is? Igen, nagyon szeretném a pályafutásukat tovább követni, és bízom abban, hogy a Tehetséggondozó Programot felmenő rendszerben tovább tudjuk majd folytatni az iskolai évfolyamokban is. Meggyőződésem, hogy a gyerekek és a szülők is örülnének a folytatásnak. Úgy érzem, egy ilyen kezdeményezés abszolút hiánypótló lenne, hiszen ma Törökbálinton és környékén nincs olyan műhely - ahol nagyobb anyagi áldozatok nélkül - a képzőművészetben igazán tehetséges gyerekek megfelelő irányítást, támogatást kapnának. Perjés Erzsi


A slam múzsája – Kemény Zsófia „ Amíg jó volt, addig nem csináltam semmit, csak a jóságot elemeztem. Most majd apránként siratok el mindent, ami eltűnt veled. Kezdem magammal.” A kortárs költészet hajnalán, valahol Ogügia partjainál fodrozzák a homokot a tenger szelíd hullámai. Mind egy ritmusra táncolnak. A ritmusra, amelyet a magyar irodalom Lunája énekel, s ahogy ő a szavait bocsátja hajóra, egymás után az eszményi ajkak pusztító, haragos bája csókol búcsút a homlokukra. Április 20-án a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola ajtaján belibbent egy hetyke, angyalkapu szemű nő, kelleme a fekete tornacipőjén keresztül csitít el. Egy bőrdzsekis Calypso. A hölgy a magyar földalatti költészet arcátlanul fiatal zászlóvivője. Nem rég érettségizett, de már elkezdték ös�szeállítani a róla szóló tételt. A Coelho-antihősnő hosszú, fekete haját leengedi Babits elefántcsonttornyából, s felhúz za a pos ványban leledző magyar kultúrát. A Cet hiába hányja-veti, az ő olvasatában a slammer nem költő, pláne nem próféta. Inkább rockstar. Nem gondol arra, hogy mit gondol róla a világ, hiszen valószínűleg úgysem azt gondolja, amit ő gondol, hogy gondol. És fordítva. Elmondása szerint a slam nem vers. A slam nem próbál erkölcsi, esztétikai funkciót magára erőszakolni, inkább apokrif, melyek egy ízes ’1nđul@tsz0’-val töri szét azt a torz, ferde tükröt, amit a mai élet politikai, gazdasági, vallási és minden egyéb korcs, meghazudtoló alappillére vicsorogva tart az LCD tv-központú társadalom elé. Verbálisan szorít kést az önjelölt arkhónok torkához. A beszélgetés végén a fiatal művésznő megmutatta, miért is Magyarország egyik legelismertebb kortárs költője, bemutatta néhány korábbi szerzeményét, illetve hallhattunk pár sort az újonnan megjelent Nyílt láng használata című verseskötetéből, amely - az Én még sosem című regény után - második megjelenése volt a könyvgerincen. A vendégek között mindkét műből kisorsoltak egy-egy példányt. Összegezve az elhangzottakat: tanúbizonyságát tette a Nő, a gyengéd Szelfi-Királynő, a szociálisan érzékeny, az ápoló s eltakaró, hogy a megfogant szó, legyen az fiatal vagy ó, lesz az egyetlen igaz kapaszkodó, melyet ha a magyar megragad, nem marad már pár bután, ostobán tátogó, csöndet igénylő ordibáló, s örök barátságot köt az eszme és az elme, a hang és a rang, a kimondott szó és a mondanivaló.

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Úrnapján a legméltóságosabb Oltáriszentséget ünnepeljük, görögösen mondva az Eucharisztiát, amely magyarul elismerést, hálát, hálaadást, köszönetet jelent. A mindennapi életben a jelek és jelképek sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint ahogyan azt gondolnánk. Jelentőségük sokkal fontosabb, mintsem hogy egyszerűen és lekicsinylően figyelmen kívül hagyhatnánk azokat. Egy figyelmes szempillantással, ügyes kézmozdulattal vagy gesztussal, egy szál piros rózsával vagy egy csokor virággal sokkal egyszerűbben lehet kifejezni érzelmeinket, haragunkat vagy szimpátiánkat, mint ezernyi levéllel vagy többórás magyarázkodással. Egyházi életünk ugyancsak telve van jelekkel. Ezek sokszor magukért beszélnek, máskor magyarázatra szorulnak. A keresztség alkalmával vizet öntünk a keresztelendők fejére. E jelből mindenki előtt könnyen világossá válhat, hogy itt valamiféle megtisztulásról, új életről vagy új élet fakasztásáról lehet szó. Jézus földi életében szeretetének, önfeláldozásának és köztünk maradásának állandó s konkrét jelét hagyta ránk az Oltáriszentségben vagyis az Eucharisztiában. Ennek megértését Jézus Krisztusnál kell keresnünk, annál a Jézus Krisztusnál, aki nemcsak meghirdette Isten Országát a földön, de szavaival, tetteivel és földi életével látható formában meg is valósította azt közöttünk. E valóság érzékeltetésére szolgáltak Jézus földi életében a lakomák. Erre szolgált az utolsó vacsora, és erre szolgáltak a Jézus föltámadása utáni étkezések. Ezek az étkezések mintegy elővételezték Isten eljövendő Országát, a Bárány menyegzői lakomáját: „...Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára” – olvassuk a Jelenések könyvében. Jézus rendelése alapján, a szentmise lakomáján az egyház kezdettől fogva mintegy elővételezte és megjelenítette Isten Országát a földön. Már az Apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy a jeruzsálemi egyház hívei „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban”. Az Eucharisztia ünneplésében kifejezésre juttatták és elővételezték azt, aminek egykor el kell jönnie, és amikor Isten lesz minden mindenben. Amikor együtt ünnepeltek, mindig az eucharisztikus kenyérből ettek, mert hitték Jézus szavait: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s föltámasztom az utolsó napon” (Jn 6, 54). Az Eucharisztia azonban nemcsak Isten Országát elővételező lakoma, hanem a „dicséret áldozata” (Zsid 13, 15) is, amelyben ismételten felelevenedik Jézus egyetlen keresztáldozata és az eljövendő dicsőség. Ezért már a 2. század óta Eucharisztiának, hálának, hálaadásnak, köszönetnek nevezzük ezt a szent cselekményt. Az eucharisztikus lakomán, a szentmisében Jézus felszólít bennünket, hogy eucharisztikus testével és vérével táplálkozzunk: „vegyétek és egyétek”, „vegyétek és igyatok ebből mindnyájan”. A szent jelek által a legbensőségesebb kapcsolatot keresi velünk. Ezekben napi kenyerünkké válik, és olyan lesz, mint egy darab kenyér, amelyet ha megeszünk, lényünk alkotó, formáló elemévé válik.

www.kerthelyseg.hu · 9


Droghelyzet Törökbálinton Pár hónappal ezelőtt megrendítette a törökbálintiakat egy helyi fiatalember halála, mely a drog miatt következett be. Akkor napokig volt ez a közb e s z é d tá r g y a , m é g l a k o s sági fórumot is összehívtak e tárgyban. Milyen a jelenlegi droghelyzet Törökbálinton? Hogyan tudjuk megvédeni a fiatalokat a kábítószertől? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Gyovainé Szödényi Zita ren dőr százados asszonnyal és Csokonáné Vízkeleti Ildikóval a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. ·· Mennyire okoz gondot Törökbálinton a kábítószer? Az országos átlagnál jobb vagy rosszabb a helyzetünk? Gyovainé Szödényi Zita: Törökbálinton az országos átlagnál nem okoz nagyobb gondot a kábítószerprobléma, sőt a fővároshoz való közelségéből adódó nagyobb veszélyeztetettség sem érzékelhető. A kábítószer olyan – főleg a fiatalokat érintő – probléma, melyből az egy is sok, ezért megteszünk mindent az azzal kapcsolatos bűncselekmények felderítése, illetve megelőzése érdekében. ·· Melyik korosztályt érintik leginkább ezek a problémák? Jellemzően a középiskolás, illetve a fiatal felnőtt korosztályt. ·· Mely drogok jelentik a legnagyobb problémát? A drogok közül az enyhébb drogok, illetve a kábítószernek jelenleg még nem minősülő anyagok, azaz az új pszichoaktív anyagok, illetve az úgynevezett „biofüvek” jelentenek leginkább problémát. A legnagyobb gond az, hogy legtöbb esetben nem a klasszikus kábítószereket fogyasztják, hanem az újonnan megjelenő, és még legálisan tartható, de az illegális szereknél még ártalmasabb szereket, vegyületeket szerzik be, melyeknek hatásai még nem ismertek.

10 · www.kerthelyseg.hu

·· Lassan itt a nyári szünet, mikor rengeteg felügyelet nélküli fiatal kerül az utcákra. Mire figyeljenek a szülők, illetve a rendőrség hogyan készül erre az időszakra? A rendőrség folyamatosan tesz közzé bűn- és baleset-megelőzési felhívásokat a nyomtatott és elektronikus sajtóban egyaránt, valamint felkérésre rendszeresen tartunk előadásokat az iskolákban a szülőknek, tanároknak és a diákoknak. Fontos a bizalom, a napi szintű beszélgetések. A szülők figyeljenek a gyermekükre, vegyék észre, ha a gyermek viselkedése, szokásai megváltoznak, esetleg nem tudnak elszámolni a zsebpénzükkel, vagy új baráti társaság tűnik fel körülöttük. ·· Törökbálinton is egyre többször lehet hallani kábítószerező fiatalokról, sőt nemrég egy haláleset is emiatt következett be. Mit tud tenni a Családsegítő Szolgálat drogkérdésben? Csokonáné Vízkeleti Ildikó: A drog gyűjtőfogalmán tágabb értelemben nem csupán kábítószereket, hanem alkoholt, dohánytermékeket, egyes nyugtatókat és egyéb bódulatot, függőséget előidéző anyagokat is értünk. A mámort keltő, bódító anyagok, az alkoholos italok fogyasztása nem csak modern korunk új jelensége, talán egyidős az emberiséggel. Az sem új tény, hogy a társadalmak már régóta próbálnak harcolni a mértéket nem tartó fogyasztás ellen. Az utóbbi évtizedekben felerősödtek az aggodalmak, mivel a mindennapjaik elviselésére, elsősorban feszültségeik oldására egyre többen használják e szereket. A mértéktelen fogyasztás okozta megbetegedések és személyiségtorzulások pedig családok ezreit sodorják kétségbeesésbe és az anyagi lecsúszás mélységeibe. Köztudott, hogy a függőség és következményei nem csupán az érintett egyént, hanem a környezetében élőket is sújtják, különösen veszélyeztetettek a gyermekek és a fiatalok. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyermekek egyre többen és egyre fiatalabb korban kezdik el használni a drogokat, gyakran a felnőttség szimbólumát látva bennük. Életkorukból, korlátozott belátási, előrelátási képességükből adódóan többnyire nem mérik fel a szerek saját egészségükre és személyiségükre gyakorolt pusztító hatásait. A kiváltó okok között a családból menekülés, a magányosság, az örömkeresés igénye is szerepel. A gyermekkorúaknál elsősorban a dohányzás és az alkoholos italok fogyasztása érhető tetten, de a kábítószer használata sem ismeretlen a korcsoportnál. A kábítószerező fiatalok többszörösen veszélyeztetettek, mert az élettel szembeni közömbösségük, az értékek elvesztése, tagadása üressé, labilissá, érdektelenné teszi a személyiségüket. ·· Mi lehet a megoldás? A hangsúly a hozzájutás jogi szabályozásának szigorítása mellett elsősorban a megelőző típusú felvilágosításon van. Olcsóbb a rászokást megelőzni, mint a már rögzült szenvedélybetegséget gyógyítani. Ezt a tényt felismerve alakult meg 2014 novemberében


a Segítő Kéz Szolgálat szervezésében a KEF ( Kábítószer Egyeztető Fórum ). A szakmai és civil szervezeteken kívül több magánszemély is képviseltette magát az alakuló ülésen. A megbeszélést követően megerősítést nyert az a tény, miszerint a családokat kell megerősíteni, hiszen a jól funkcionáló családok esetében kisebb az esély arra, hogy a gyermek olyan csoporthoz kapcsolódjon, ahol szerhasználattal kerül kapcsolatba. Kidolgoztak egy cselekvési tervet, melyben a Segítő Kéz Szolgálat munkatársai a prevenciós munkájuk keretében a Rév Karitásszal együttműködve szervezett csoportfoglalkozásokat (szülő csoport, kamasz csoport, klub foglalkozások) tartanak ·· Milyen kézzelfogható eredménye volt a RÉV-vel való kapcsolatnak? A RÉV kollegái akkreditált továbbképzést tartottak szociális szakemberek részére. A 40 órás képzésen a kollégák értékes ismereteket kaptak a drogok terjesztési módjairól, felismerésükről, az általuk okozott pszichés, mentális hatásokról, a drogos közösségek működéséről, azok társadalmi hatásairól, a pedagógusok, a segítő szakemberek szerepéről a felismerésben, a belépési lehetőségekről. ·· Hogyan próbálja a Családsegítő Szolgálat megvédeni a fiatalokat a drogoktól? 2015-ben egy elnyert pályázat keretében péntek délutánonként kamaszok számára csoportfoglalkozások zajlanak a Segítő Kéz Szolgálatban, illetve a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújtunk programokat, előadásokat szervezünk. Több országosan megszervezett konferencián is részt vettünk, és folyamatban van egy újabb TÁMOP-os pályázatunk, melynek keretében drogprevenciós foglalkozásokat, önsegítő csoportokat, előadásokat, filmvetítéseket, beszélgetéseket tartunk kiegészítve szabadidős, illetve sport programokkal Folyamatosan kapcsolatot tartunk és szorosan együttműködünk a helyi rendőrséggel, az iskolákkal, az egészségügyi intézményekkel, a civil szervezetekkel. A hozzánk forduló családokat, fiatalokat igyekszünk hasznos életvezetési tanácsokkal ellátni, a családgondozási munka folyamán feltérképezni azokat az erőforrásokat, melynek segítségével a drogproblémás személy képes megküzdeni függőségével, és felépülni abból. N. G.

„Te Szedd!”

eseményén. Az Európa- és világbajnok sportolónk, aki jelenleg városunkban készül a riói olimpiára, mesélt gyerekkoráról, első sikereiről, az olimpiai élményeiről, és arról, hogyan készül az olimpiára. Nagyszerű élmény volt egy ilyen szerény, kedves fiatalemberrel személyesen találkozni. Cseh Laci megígérte, hogy bármi is legyen a riói olimpia eredménye, utána eljön egy újabb beszélgetésre.

Szőnyi évforduló Első alkalommal csatlakozott Törökbálint városa a „Te Szedd!” országos szemétszedési akcióhoz. Három napon keresztül városunk több pontján szedték kisebb-nagyobb csoportok a szemetet, megtöltve ezzel több konténert és több száz műanyag zsákot. A kezdeményezés nagyon jó volt, sajnos még viszonylag kevesen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Reméljük, ha a következő években is megrendezik ezt az akciót, évről évre egyre többen csatlakoznak majd.

Gyümölcsfaosztás

Májusban ünnepelte a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepi koncertet adtak az iskola növendékei. Az est első részében vis�szaemlékező videó- és fénykép-összeállítást tekinthettek meg a jelen lévők az iskola kezdeti éveiből. Ezután Feleki László igazgató köszöntötte a vendégeket, majd felolvasta Elek Sándor polgármester köszöntő levelét, mivel ő egyéb elfoglaltsága miatt, bár nagyon szeretett volna, nem tudott részt venni a koncerten. Az est hátralévő részében a zeneiskola tehetséges növendékei adtak koncertet.

Földvári László alpolgármester kezdeményezésére április végén közel 600 gyümölcsfát osztottak szét törökbálinti lakosok között a Városháza udvarán. A meggy-, cseresznye-, körte-, almafákért már az osztás kezdetekor

nagy sorban állás volt, és bár az osztást délutánra is meghirdették, addigra minden elfogyott. Reméljük, új tulajdonosaik megbecsülik a fákat, s azok városunk kertjeinek díszei lesznek.

Cseh László a művelődési házban

Cseh László mesélt múltjáról, jelenéről és jövőjéről a Munkácsy Mihály Művelődési Ház „Példaképek” előadás-sorozatának májusi

Tehetséggondozó

Földvári László alpolgármester nyitotta meg a Törökbálinti Tehetséggondozó Program kiállítását a Munkácsy Mihály Művelődési házban. Ezúttal a Csupaszív Óvoda növendékeinek rajzaiból nyílt kiállítás. Az egész tanévben működő programot P. Boros Ilona koordinálta, kinek kezei alatt igazi kis tehetségek bontakoztak ki. A kiállítás június közepéig tekinthető meg.

www.kerthelyseg.hu · 11


„Nem nevezném csodazongorának” Nemrég mutatták be a Zeneakadémián az úgynevezett Bogányi-zongorát. A szinte teljes mértékben magyar tervezők, hangszerkészítők, mesteremberek által készített zongora pár napig az internetes fórumok sztárja volt, bejegyzésében sok „hozzáértő” állította pellengérre a hangszert. Szerencsére a szakma másképp vélekedett róla, így könnyen lehet, hogy a magyar „csoda­ zongorának” elindul a karrierje. Kevesen tudják, hogy a hangszer formatervezője a Törökbálinton élő Üveges Péter. Vele beszélgettünk. ·· Legutóbbi találkozásunk óta elég komoly projektek részese lettél. Mesélnél arról, mivel foglalkozol mostanában? Két fő vonal határozza meg jelenleg az életemet. Egyrészt az ANTRO céggel vagyok szerződéses viszonyban, nekik először egy kisautót terveztem, jelenleg pedig egy összecsukható kismotor tervezése folyik. A másik irány pedig jelenleg a Bogányi-zongora tervezése, kivitelezése. Emellett egyéb munkák is megtalálnak, nemrég egy rehabilitációs sporteszköz formatervezésben vettem részt, majd egy lábdiagnosztikai műszer tervezésére kértek fel. Volt egy hatalmas kerékpárgyűjteményem, melynek nagy részétől megváltam. Az értékesítésből befolyt pénzt arra használtam fel, hogy elkezdtem gyermekkori álmom megvalósítását, gitártervezésbe fogtam. ·· Mikor indult el a zongora projekt? Bogányi Gergely még 2005-ben kért fel, hogy álmodjak neki egy zongorát. Olyat, amely egyszerre klasszikus, ugyanakkor 21. századi. Három tervet tettem le elé, ezekből kiválasztotta a legbátrabbat. Nem tudtunk rögtön a

12 · www.kerthelyseg.hu

megvalósításhoz kezdeni, nem volt elegendő pénzünk. Azért el tudtunk indulni, Büki Attila javaslatára elkezdtünk egy karbon-kompozit anyaggal kísérletezni azért, hogy a rezo­ náns lapot a fánál időt állóbb anyagra tudjuk lecserélni. Rezonánsfejlesztésbe kezdtünk, de ezt a rezonánst le is kellett valakinek gyártani. Erre régi kollégámat, Bolega Attilát kértem meg. A két Attila két évet töltött a fejlesztéssel. Hihetetlen szép hangja lett. Erőteljesebb, egyenletesebb, melegebb tónusú, hosszabb lecsengésű hangzást adott. ·· Hogyan sikerült pénzt szerezni a zongora prototípusának elkészítésére? Létrehoztunk egy csapatot, melyben már üzletemberek is dolgoztak, összeállítottunk egy prezentációt, és próbáltunk pénzt szerezni. 2013-ban ez sikerült is. Azzal a feltétellel kaptuk meg a pénzt, hogy másfél év alatt elkészítjük a zongorát. Nagy bajban voltunk, hiszen zongoragyár már régen nem volt Magyarországon. ·· Kik voltak segítségetekre a hangszer alkatrészeinek legyártásában? A zongora majdnem minden alkatrészét magyar szakemberekkel, magyar műhelyekkel végeztettük el. A mechanikát, mint szinte minden zongoragyártó cég, a Rennerrel gyártattuk le. A gond az volt, hogy az egyes zongoragyártó cégeknek más és más mechanikájuk van, így mi nem vehettünk például egy Bösendorfer mechanikát. Szerencsére a Renner azt mondta, szívesen fejleszt számunkra egy, a mi ízlésünknek megfelelő mechanikát. ·· Csodazongorának nevezik a zongorátokat. Szerinted ez találó név? Nem nevezném csodazongorának. Ez elsősorban hangszer, azaz egy nagyon komoly figyelemmel kialakított használati tárgy. Nagyon sok szeretet, figyelem, törődés, küzdelem és még több munka van benne. Csoda talán az, hogy ebben a kis országban össze tudott állni ez a csapat, és össze tudta rakni ezt a zongorát. Másfél év alatt úgy kellett elkészítenünk, hogy sem egy kétszáz éves, nagy múlttal rendelkező zongoragyár, sem

nagy multi cég, vagy komplex design labor nem állt a hátunk mögött. ·· Több bírálatot is kapott már a zongora. Ezt te hogyan éled meg? A pályázat lezárása céljából bemutattuk a prototípust a Zeneakadémián. Az eseményen a miniszterelnök úr is részt vett. Zártkörű bemutató volt ugyan, de kiszivárgott a híre. A jelenlegi politikai helyzetnek köszönhető, hogy támadtak bennünket. Senki nem ismerte a zongorát, a hangját sem hallották, de fórumokban leszólták, becsmérelték. Legkönnyebben a formáját tudták kritizálni, hiszen ez látható számukra. Ez nekem újdonság volt, napokig nagyon rosszul éreztem magam emiatt. A kritizálóknak az volt a másik problémája, hogy titkosan mutattuk be. Ennek az volt az oka, hogy ez még csak a prototípus volt, a közönségnek már a kész zongorát szeretnénk bemutatni. ·· Sokan egyszerűen csak a Peugeot design-zongorája másolatának tekintik. Ez a kritika mennyiben állja meg a helyét? A mi zongoránk terve már korábban megvolt, mint a Peugeot-zongora, csak a mi kis hazánkban tíz év kellett a megvalósításra, míg Franciaországban összeállt egy nagy múltú zongoragyártó cég a Peugot-val, és pillanatok alatt legyártották a modellt. Nekünk nincs százéves múltunk, nincs vevőkörünk, nem volt meg a technológiánk. Ez egy kis szabadságot is ad, hiszen nálunk nem állt fenn a veszély, hogy ha nem gyártunk le száz zongorát, akkor összedől a cég. A Pleyel Peugeot finom, feszes éleivel, lekerekített sarkaival egyetlen hátulról induló lábával egy mai trendeket követő, szép design hangszer. A mi zongoránk nemcsak formavilágában és geometriájában különbözik alapvetően a Pleyeltől, hanem koncepciójában is. A mi hangszerünknek két lába van, amely elölről, a zongora két széle felől indul hátrafelé, majd lent a földön egy háromszöget bezáró talpkialakításban kapcsolódik össze. A formavilága pedig változó rádiuszokból kialakuló homorú és domború felületek által meghatározott


Érzékenyítő

Köszönhetően Borbély György kezdeményezésének és Elek Sándor, valamint Földvári László támogatásának, Törökbálintra is elérkezett az Érzékenyítő sorozat. Településünkre Weisz Fanni esélyegyenlőségi aktivista és Agárdi Szilvi énekesnő látogatott el. Előbbi siketségéről, utóbbi látáskárosodásáról mesélt a Zimándy és a Bálint Márton diákjainak. A résztvevők szemét látva megállapíthattuk, hogy a fiatalok jól érezték magukat az előadásokon, és biztosak lehetünk abban, hogy ezután másként fognak viszonyulni fogyatékkal élő embertársaikhoz.

Költészet napja

vonalvezetés. Az organikus jellegű, szárnyaló külsőnek szigorú geometriai tényezőket kellett szolgálnia mind a konstrukciót, mind a hangzásvilágot illetően, ugyanakkor formálódnia kellett a fejlesztés alatti folytonos változásokhoz is. ·· A kritizálók az internet mocsarából, névtelenül kerülnek elő. Mi a helyzet a szakmával? A szakma elismerően nyilatkozik a zongoráról, világhírű művészek játszottak már rajta, s látszott rajtuk, hogy nem udvariasságból dicsérik. Most Milánóban látható a hangszer a Világkiállítás pavilonjában, október végén tér vissza Magyarországra. ·· Készülnek a következő darabok? A második zongora most készül. Ha lehet hinni az internetes híreknek, akkor tíz darabot állami megrendelésre kell majd elkészítenünk. Azt nem tudom, hogy ez a tíz zongora hová fog kerülni, de az biztos, hogy kerül ki külföldre is. A tíz modellből nyolc hosszabbított méretű lesz. A zongoráknál négy kategória van: A, B, C, D. A mi zongoránk B méretű, de C hangzású. ·· Ha lesz egy kis időd, foglalkozol a gitártervezéssel is? Mitől lesz más, mint a többi? Alapvetően ezek slide és fretless hangszerek. Csak üveget és fémet használtam az elkészítésükhöz. Sokáig nem mertem belefogni a tervezésbe, féltem felrúgni a hagyományokat, de úgy gondoltam, ha én nem csinálom meg, akkor megcsinálja más, és azt nem akartam megvárni. A szakma erről a hangszeremről is pozitívan nyilatkozott. Nagyon segítően és pozitívan állt hozzá Karácsony János, és hasonlóan tett a steelgitáros Nikodém Norbert is. ·· Van még valamilyen hangszer a tarsolyodban? Nagy vágyam egy teremin elkészítése. Ez valójában egy antenna, amelyhez hozzá sem kell érni, pusztán gesztusokkal lehet megszólaltatni. A képe már a fejemben van, szeretném meg is valósítani. Németh Gergő

A művelődési ház csapata több programmal is készült a költészet napjára. Már az esemény előtt néhány héttel meghirdették azt a versíró pályázatot, amelynek témája Törökbálint volt, s díjátadóját a rendezvény napjára időzítették. A versíró pályázat mellé neves személyiségek és helyi cégek is odaálltak, hiszen a verseket Tóth Auguszta, a Nemzeti Színház színésznője, Hajdu Ferenc és Tatár Sándor költők értékelték, a díjakat pedig a Nemzeti Színház, az Auchan áruház, a Munkácsy kávéház és a Tücsi-süti ajánlották fel. A díjátadó után Szakolczay Lajos, irodalom- és művészetkritikus és Fábry János, a Magyar Karikatúra Művészeti Szakosztály elnöke nyitotta meg az Irodalom a karikatúrában című kiállítást, melyen hazai karikaturisták magyar költőkről, írókról készített rajzait lehetett megtekinteni. Az est zárásaként az irodalmi kávéházban bárki felolvashatta saját vagy kedvenc versét, alkotását. A programot Mülhauser Martina, valamint a Zeneterápiás Műhely fellépése színesítette.

Verses napló gyermekemnek Bevezetés

„Van egy város, mely más mint a többi, mely hagyományát, jellegét megőrzi. Védi, óvja, mit sok éven át megélt, értékeit, szépségét, s én szeretem ezért!”

T örökbálint szép kis város, Ö röm, hogy itt élhetünk. R engeteg a zöld terület, Ö rvendeztet, jó nekünk. K örbeveszi még az erdő, B arátságos környezet. Á polni és gondozni kell, L egyen védett övezet. I smerős itt minden érték, N eves művészeti kincsek. T emérdek sok hagyományt I tt gondosan őriznek. V annak itt oly szervezetek E mberek, kik ápolják, R égi idők emlékeit S zeretettel átadják.

Ahol élünk

Hallod-e a kakast reggel, ahogy köszönti az új napot? Hajnalodik, a nap felkel, Jöjj, és tárjuk ki az ablakot! Nézd csak! Előttünk megannyi fű, fa, bokor és sok virág. A levegőt lehet „harapni” nyugodt, s csodás ez a világ. Oly jó, hogy nincs betontenger, Csak házikók szép kertekkel. Szép, hogy köszön sok-sok ember, ha szembe jön az utcán reggel. Megóvva kis lakhelyünket féltve öleli körbe a lombos erdő, ez ösztönözzön bennünket, vigyázni rá nekünk is legyen az első!

www.kerthelyseg.hu · 13


történt

25 éve

Bevásárlóközpont: nesztek!

A történet valójában nem is 25 évvel ezelőtt, hanem még egy esztendővel korábban kezdődik, 1989. április 13-án, amikor egy bevásárlóközpont létesítéséről írtak alá megállapodást a Törökbálinti Áll ami Gazdaság, a Pénzügykutató Rt. és az osztrák IBC Management Beratungs GmbH képviselői. A megállapodás szerint a nagyáruház Dél-Budán, 30 hektárnyi területen épülne meg, a végleges helyet az M1-es és az M7-es autópálya találkozásánál jelölik ki majd akkor, amikor eldől, hogy az akkoriban szóban forgó világkiállítás Magyarországon lesz-e, és ha igen, a főváros melyik területén. 1989-90 fordulóján terjedt el itt a faluban is a hír, hogy az Állami Gazdaság egy bevásárlóközpontot akar építeni – esetleg Törökbálinton. A hír nem csak valamiféle – akkor még csak a bécsi út túlvégéről ismert, nagyobb méretű – üzletközpontról szólt, de társult hozzá egy szabadidő és szórakoztató központ létesítéséről szóló elképzelés is Funny World névvel. Schneider József a Törökbálinti Állami Gazdaság nevében kitérő válaszokat adott az 1990 februárjában az első számával megjelenő Községi Újság kérdéseire. Az ugyan kiderült, hogy céget, s mindjárt részvénytársaságot alapítottak Bevásárlóközpont Budapest Rt. néven, és a cégbejegyzés már 1989 végén meg is történt. Így hát komoly volt a szándék, melyet azzal is alátámasztott, hogy a részvénytársaság közgyűlése az eredeti 25 millió forintos törzstőkét nem kevesebbre, mint 232,5 millió forintra emelte. A helyszínről azonban Schneider József nem árult el részleteket. Kicsit ugyan meglebegtette, hogy volna szóba jöhető terület nem csak Törökbálinton, hanem a XI. kerületben is. Majd a közlekedési és a közműfejlesztési tanulmánytervek alapján fognak dönteni – nyilatkozta. Egy sokkal fontosabb okból is szükség volt a kérdezősködésre. A Törökbálinti Állami Gazdaság ugyanis nem volt tulajdonosa a földterületeknek. Az állami tulajdonra csak kezelési joga volt, így az esetleges beruházási helyszínek megismerésénél sokkal fontosabb volt arra választ kapni, hogy milyen jogon is gondolta az Állami Gazdaság ezeket a hajdan a törökbálintiak tulajdonában lévő földe-

14 · www.kerthelyseg.hu

ket nemzetközi vállalkozásokba vinni. 1990 kora tavaszán – hetekkel a rendszerváltás első szabad országgyűlési választása előtt – nem kellett hozzá túl sok fantázia, hogy előre tudni lehessen, belátható időn belül szabad helyhatósági választások is lesznek. Korántsem volt mindegy, hogy a nagyközség milyen földterületek felett fog rendelkezni. Eléggé világosan mutatja ezt a gondolatmenetet az, hogy a Faluszépítő Egyesület helyi népszavazást kezdeményezett – egyebek mellett – a Törökbálinti Állami Gazdaság kezelésében lévő törökbálinti földek jövőjével, hasznosításával kapcsolatban. A kezdeményezéshez akkor 544-en csatlakoztak aláírásukkal. A Nagyközségi Tanács nevében Gigler József tanácselnök március végén arról tájékoztatta a Faluszépítő Egyesület elnökét, Szalczinger Józsefet, hogy a fennálló jogszabályok miatt az országgyűlési és a várható helyhatósági választások előtt és után három hónappal nem lehet helyi népszavazást kitűzni. Mindenesetre „népi kezdeményezésnek" tekintik az összegyűjtött aláírásokat, és a Tanács ennek szellemében fog eljárni. Viszontválaszában a Faluszépítő Egyesület „fején találta a szöget": ha nem lehet az általános választás előtt vagy után három hónappal tartani, akkor a helyhatósági választással együtt kell a népszavazást lebonyolítani. Ezzel még pénzt, szervezést is meg lehet takarítani. A bevásárlóközpont ügyével kapcsolatban a lakosság egyre szélesebb körében folyt a vita. Lényegi információkat, véleményeket az országgyűlési választásokat követően a helyi pártszervezetek munkatársai, tagjai, képviselői gyűjtöttek be és fogalmaztak meg. Azon a bizonyos 1990. május 24-ei Tanácsülésen a 31 tanácstagból csak 17-en voltak jelen. A napirenden az Általános Rendezési Terv módosítása szerepelt, a Bevásárlóközpont Budapest Rt. által tulajdonolt, a tervezett M0án belüli – a Kazinczy utca, a Kinizsi utca és a mai Óvoda utca által határolt –, háromszög alakú, 37 hektáros terület belterületté nyilvánítása szerepelt, s nem az, hogy miként képviselje a Tanács a „népi kezdeményezésnek" tekintett aláírási íveket. A vita heves volt, akik ott voltunk, pártszínekben érveltünk amellett, hogy igenis, legyen bevásárlóközpont, de nem a Bevásárlóközpont Budapest Rt. által kért, és a Tanács elé került előterjesztésben szereplő, a lakóterület mellett fekvő 37 hektáron. Kétségtelen, hogy a bevásárlóközpont megépítése előnyökkel is járt volna, s bár akkor még csak szóbeli ígéretek voltak rá, Törökbálinton jelentős infrastruktúra-bővítéseket kívántak végezni. A tervek szerint az építési költségek 6 milliárd forintjának egynegyedét, tehát mintegy 1,5 milliárd forintot a

víz-, a csatorna-, a gáz-, a villany-, a hírközlési- és a közlekedési hálózat bővítésére kívánták fordítani. A tanácsülésen több órás huzavona után a Nagyközségi Tanács – a helyi pártszervezetek által kezdeményezett vita hatására – egyelőre elvetette az Általános Rendezési Terv módosítását. Így azután vissza kellett vonni az előzetesen kiadott építési engedélyt. A tanácsi döntés megnyitotta annak lehetőségét, hogy részletes tárgyalások kezdődjenek az osztrák vállalkozók bevonásával. Voltaképpen a törökbálinti pártszervezetek képviselői akkor mutathatták meg először, hogy hajlandóak, s mi több, képesek az együttműködésre a község érdekében. Felelősséget vállaltunk jogok nélkül! A műszaki adatok, információk vizsgálatának, a pénzügyi lehetőségek felderítésének hozzáértő felelősségét. És ami talán ennél is fontosabb: mindezek közvetítését Törökbálint lakosságának. Akkor a helyi pártszervezetek képviseletében azért küzdöttünk, hogy Törökbálint a legjobb feltételek mellett kaphassa meg a bevásárlóközpontot. Azért hallattuk hangunkat, hogy Törökbálint garanciákat kapjon a majd a kiépülő közművekhez való lakossági hozzáférésre. Azért, hogy a falu hasznot láthasson a bevásárlóközpont nyereségéből. A lakossági kezdeményezés hatására június 9-én falugyűlésre került sor. Zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház nagyterme. A hozzászólóknak Gigler József tanácselnök és Schneider József, a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja válaszolt, de lényegében a lakossági hozzászólások is a fent már ismertetett véleményeket erősítették meg: kell a bevásárlóközpont, a vele együtt érkező közműfejlesztés is, de nem úgy és arra a területre, ahogyan és ahová a részvénytársaság szeretné! Kerüljön át a majdani M0 külső oldalára! A részvényeseknek nyilván nem tetszett a tanácsi elutasítás, a lakossági mozgolódás, próbáltak is tenni ellene. Első jele egy, a Pest Megyei Hírlapban megjelent cikk volt Vasvári G. Pál vitriolba mártott tollából. Az M1-M0-M7 autópályák által közrezárt törökbálinti területet olyan Bermuda-háromszögnek titulálja, ahol a vállalkozó szellem tűnik el. Békáknak nevez minket, akik szót emeltünk a bevásárlóközpont helykijelölése ellen, akik brekegésünkkel elértük a Tanácsnál, hogy vonja vissza a „már jogerős építési engedélyt", de még azt is, hogy „a részvénytársaságot ne jegyezze be a cégbíróság". A tanmesében a részvénytársaság tagjai a „szegény templomi egerek", akik ugyan „tőkeszegények", de nem „ötletszegény, csóró egerek". Nem tudni, hogy feltűnően őszinte, vagy egyszerűen csak naiv volt az a lapszerkesztő, aki az oldalra odabiggyesztette a következő információt: „Az oldal a Pest Megyei Tanács támogatásával készült". Így működött ez a rendszerváltás utolsó heteiben, túl már az országgyűlési, de előtte a helyhatósági általános választásoknak... Forró volt a koraeste 1990. augusztus 13án. Nem csak a valóban szokatlanul meleg nyári nap után, de leginkább azért, mert szűkebb körben folytattunk megbeszélést a bevásárlóközpont ügyeiről. A találkozót az osztrák részvényes IBC Management und Beratungs GmbH. képviseletében bizonyos


Eberhard úr kérte, most nem a Tanács tagjaival, hanem velünk, akik felemeltük szavunkat a részvénytársaság terveivel, eljárásával szemben. Az éjszakába nyúló megbeszélés helyszíne a volt pártház tanácsterme volt, talán húszan lehettünk jelen. Bár hosszúra nyúlt, a tárgyalás lényegében nem hozott eredményt. Az osztrák befektető továbbra is az M0-án belüli területhez ragaszkodott, hallani sem akart a túlsó oldalról. Minimális elmozdulása mindösszesen annyi volt, hogy felajánlott a falunak 40 millió forint egyszeri támogatást. Gondoljuk csak meg! Amikor a területet az Állami Gazdaság tőkeemelésként bevitte a részvénytársaságba, több, mint 200 millió forint volt az értéke! A tárgyalások ismét megrekedtek, bár egy halvány ígéret elhangzott az osztrák féltől, miszerint szeptember 10-éig választ adnak javaslatainkra. Válasz nem érkezett, mindazonáltal a részvényesek nem ültek közben a babérjaikon. Eljártak „felsőbb fórumoknál", hátha átnyúlhatnak a helyiek feje fölött. Elintézték, hogy az a Vagyonügynökség, amely korábban megakadályozta a részvénytársaságot abban, hogy tőkét emeljen a föld bevitelével, megváltoztassa álláspontját, és hozzájáruljon ahhoz, hogy utólagosan pótolják a hiányzó engedélyeket. Szeptember közepén ismét egyenesbe kerülni látszott a projekt területszerzése, a cégbíróság és a földhivatal is bejegyezte a részvénytársaság nevére a törökbálinti 35 hektárt. Szeptember elején megjelent a színen – a részvénytársaságtól függetlenül – egy német befektető is. Már nem kísérletezett a tanácsi vezetéssel. Bár még a választás előtt voltunk, nagyjából tisztában volt azzal, hogy kikkel érdemes felvenni a megbeszélés fonalát. Ajánlata – a részvényesek elképzeléséhez képest – rendkívül kecsegtetőnek látszott. Fenntartás nélkül elfogadta, hogy az M0 túlsó oldalára kell építkeznie, és habár a szükséges terület nem állt rendelkezésére, kifejezésre juttatta, hogy bárki is lesz a tulajdonosa, értékén vásárolja meg. Ezen felül azt ígérte: 3 millió német márkát fizet a községnek. A Részvénytársaság napokkal az 1990. szeptember 30-ára kitűzött, első szabad önkormányzati választás előtt kétségbeesett kísérletet tett arra, hogy a helyi közvéleményt az akadékoskodó, „kerékkötők" ellen hangolja. Szórólapokkal tömték meg a falu lakóinak postaládáit, melyen a bevásárlóközpont általuk választott helyszínét propagálták, ígértek 40 milliót a falunak, de leginkább a lakosságot igyekeztek ellenünk hangolni. A kísérlet vis�szájára sült el, hiszen nagyrészt éppen azokat választotta meg a lakosság, akikkel korábban alkudozni próbáltak. A választás estéjén azzal kellett szembesülniük, hogy a megválasztott polgármester és a képviselők többsége nem más, mint a korábbi tárgyalópartnereik. Már az új Képviselő-testület alakuló ülésének másnapján, 1990. október 11-én felkereste Schneider József a Részvénytársaság képviseletében dr. Elek Sándor polgármestert. Megtörni látszott a jég, mert arról tájékoztatta az elöljárót, hogy elvi építési engedély iránti kérelmet nyújtanak be a bevásárlóközpontnak az M0 nyugati oldalán történő megépítésére. Átmennek hát a majdani autópályán kívülre. Dr. Elek Sándor a soron következő ülésen tájékoztatta a fejle-

ményekről a Képviselő-testületet. Határozatban ismertettük a Részvénytársasággal, hogy időközben kaptunk egy jobb ajánlatot kifejezetten a község közműfejlesztésére. Ugyanakkor biztosítottuk őket, hogy nem zárkózunk el a velük való további tárgyalásoktól. Schneider úr rövidesen kézhez kapta határozatunk kivonatát, és mindjárt jelezte is, feltételeink konkrét megfogalmazása segíthetné elő azt, hogy a Részvénytársaság 1990. november 4-ére kitűzött közgyűlésén döntés születhessen elfogadásukról. Így a soron következő ülésen, október 24-én a Képviselő-testület három sarkalatos feltételt szabott az elvi építési engedély kiadásához. A három feltétel a következő volt: 1. A létesítmény az M0 autópályától nyugatra lesz. 2. Az Részvénytársaság székhelyét Törökbálintra át kell helyezni. 3. A község fejlesztésének céljára 120 millió Ft-ot letétbe kell helyeznie a Részvénytársaságnak. Steidl Károly, az Állami Gazdaság igazgatója tett még egy kísérletet a polgármesternél. Kerek-perec kijelentette, hogy az Állami Gazdaság nem fog lemondani az Önkormányzat javára az M0-on túli területekről, még akkor

nak kötelezettséget kellett volna vállalnia arra, hogy Törökbálinton nem engedélyez, a környező településeken pedig nem támogat hasonló, konkurens bevásárlóközpont-építést. Ezt nyilván nem lehetett vállalni, különösen azt nem, hogy egy környékbeli település fejlesztési elképzeléseit akadályozzuk. A 120 millió forint előre letétbe helyezéséhez továbbra is ragaszkodott a Képviselő-testület, sőt ahhoz is, hogy az összeget a belterületbe vonásról szóló döntést és az elvi építési engedély kiadását követően az Önkormányzat azonnal fel is vehesse a letéti számláról. Az 1990. december 19-ei testületi ülésen éppen ennek a 120 millió forintnak a kérdésében borult fel a tárgyalási rend. A Részvénytársaság képviselői elkészítettek egy újabb megállapodást, ebben áthidaló megoldásként bankgarancia kiadását vállalták az összegre, mely akkor kerül átadásra az Önkormányzatnak, ha a belterületbe vonó határozat megszületik. Volt némi sürgető abban, hogy kiderült, ugyanazok a pénzügyi körök állnak a Bevásárlóközpont Budapest Rt. mögött, amelyek Budaörsön is pozíciót keresnek Budapark néven. Azon a területen épült meg később a METRO áruház. A testületi vita alapvetően azon folyt, hogy elegendő-e a bankga-

sem, ha a Földtörvény hatályba lépése után az a terület esetleg az Önkormányzaté lesz. Akkor inkább ne legyen bevásárlóközpont, ha az Önkormányzat nem támogatja! Aztán a kedélyek lecsillapodni látszottak, mert jött hivatalos válasz a Részvénytársaságtól. Az első két feltételt elfogadták, ám a benyújtott megállapodás-tervezetük a 120 millió forint letétbe helyezésével kapcsolatban más megoldást tartalmazott. Ők előbb a belterületbe vonást és az elvi építési engedély kiadását kérik, és csak azzal egyidejűleg vállalnák a kötelezettséget a 120 millió forint biztosítására, fizetni pedig csak részletekben, az építkezés megkezdése után hajlandók. Megjelent egy új elem is a megállapodás-tervezetükben, mely szerint az Önkormányzat-

rancia, vagy továbbra is ragaszkodjunk a letétbe helyezéshez? Végül is a többség (11 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy belterületbe vonja az M0-án kívüli 45 hektáros területet. A döntés szépséghibája az volt, hogy nem tartalmazott felfüggesztő rendelkezést a bankgarancia benyújtására vonatkozóan. A polgármester ugyan vállalta, hogy csak akkor adja ki a határozatot, ha a bankgaranciát benyújtják, ám a nyilvános ülésen hozott határozat rendelkezése a belterületté nyilvánításról megszületett. A testület a megállapodás-tervezet aláírására felhatalmazta a polgármestert. És a történetnek ezzel még korántsem értünk a végére... Turai István

www.kerthelyseg.hu · 15


Új vállalkozások az egykori M1 autócentrum épületében A kilencvenes évek gyors fejlődése után, amely Törökbálint arculatán is nagyon sokat változtatott, szinte sokkoló élmény volt a gazdasági válság hatására bezáró vállalkozások, üzletek sokasága. Később éveken keresztül fájó szívvel tekintettünk az újépítésű, modern, mégis üresen álló épületekre, mint amilyen az egykori M1 autócentrum komplexuma is volt. Örömünkre szolgál, hogy tavasszal több új vállalkozás is megnyitotta kapuit az épületben. A Harmati YAMAHA motorszalont a tulajdonos, Harmati Árpád mutatja be olvasóinknak. ·· Kérlek, mesélj először néhány szót a motoros pályafutásodról! Hogyan lettél a motorok szerelmese? Dunaújvárosban nőttem fel, ahol volt egy motoros csapat. Nálam jó hat-hét évvel idősebbek voltak, én fiatal tizenéves kölyökként sokat lógtam velük. Hallgattam az anekdotáikat, nézegettem a motorokat, és ez az egész nagyon imponált nekem. Nem telt bele sok idő, és megvettem az első használt Csepel motoromat 500 Ft-ért, amit eleinte a haverommal együtt bütyköltünk. Tizenöt évesen indultam az első amatőr bajnokságon az 50 cm³–es kategóriában. Később Budapestre kerültem, miután megnyertem az 50 cm³- es országos bajnokságot. Ezt húsz év versenyzés követte. A fokozatokat végigjárva végül SUPERBIKE Európa- és Világbajnokságokon is indultam. ·· Hogyan lett a sportból üzlet? 1997-ben abbahagytam a versenyzést. A csapat felszámolása, és az ezzel járó feladatok elvégzése után 2000-ben elkezdtem egy YA-

Kerthelység

MAHA szalonban dolgozni, majd 2001-ben feleségemmel, aki végig a versenyzéssel töltött évek alatt is legfőbb segítségem volt, megalapítottuk a saját cégünket. Először a Száva utcában, később a YAMAHA saját épületében vezettük a motorszalont. A válság kitörése

után néhány évvel az anyacég az épület eladása mellett döntött, de mindenképpen azt szerették volna, ha maradunk, amíg a ház el nem kel. Ezt követte a költözés Törökbálintra, amit nagyon nem bánunk, mert úgy érezzük, ha lehet, még jobb helyre kerültünk, hiszen az egész országból nagyon könnyen megközelíthetőek vagyunk. ·· Miért éppen Yamaha? Ha valaki motort akar venni, már előre eldönti, hogy milyen típust szeretne? Miben más a Yamaha, mint a többi? Nehéz erről elfogultság nélkül beszélni, hiszen az egész életemet a motorozás töltötte ki. Amikor egy vevő betért hozzánk, soha nem a gépet akartam eladni, a legnagyobb profitot hozó motort rábeszélni, hanem igyekeztem megtalálni azt, ami megvalósította az elképzeléseit, ami a legközelebb állt az álmaihoz. Igyekeztem

a tudásának, igényeinek legjobban megfelelő modellt megtalálni. Azt hiszem, ez az, amiért mi vagyunk a néhány YAMAHA szalon egyike, amely a harmincegynéhányból talpon tudott maradni, sőt az Év Kereskedői között mindig az első háromban voltunk. Így sok állandó, régi ügyfelünk van, akik időről időre felbukkannak. Nem az átmenő forgalomból élünk, hanem az elégedett vevők hozzák az újakat. ·· Milyen típusok mennek a legjobban? A YAMAHA kínálatában szinte a teljes típusválaszték megtalálható. A kisrobogóktól kezdve, az enduro motorokon keresztül, az országúti túramotorokig mindenki megtalálhatja a neki valót. A sportmotorok között szerintem most a YAMAHA van a csúcson. Van, aki csak szabadidős céllal vásárol, de egyre többen választják a motort közlekedési eszköznek is. Talán ezért is adunk el manapság a legtöbbet a nagyrobogókból, amelyekkel könnyen, gyorsan és biztonságosan lehet közlekedni a városban is. ·· Végül mondj valamit a kedvenc modelledről! Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a közelmúltban igazi generációváltás történt a motorgyártásban. Ennek a váltásnak a terméke a YAMAHA MT07 és 09 modellje. Ezek a gépek a motorozás egészen új élményével ajándékozzák meg az embert. Nem is nagyon tudom szavakba foglalni a különbséget, mert ezt érezni kell! Amikor valaki bejön kipróbálni egy tesztnapon, nem is szeretek előre beszélni róla, összehasonlítani más modellekkel. Amikor pedig a vevők visszaérnek a próbaútról, csak annyit mondanak: hú! És legtöbbször nem is tudnak ellenállni a kísértésnek. Éppen ezért szeretettel várjuk a motorsport szerelmeseit, de azokat is, akik csak egyszerűen szeretnének egy kicsit körülnézni ezeknek a csodálatos gépeknek a világában. Nyíri Erzsi

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 1131 Budapest, Vízimolnár u. 8. · Telefon: 786-0788 · Fax: 786-0789 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József , KᵒJ, Németh Gergely · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

16 · www.kerthelyseg.hu


Tectona Grandis Kertberendezés A hosszú szürke téli napok után mindenki alig várja, hogy egy kis időt a szabadban tölthessen. Szerencsés ember az, akinek saját kertje, terasza, vagy legalább egy kis balkonja van, ahová a jól végzett munka után kiülhet egy csésze kávéval vagy teával a kezében, és néhány percre elfeledheti a mindennapos rohanást. Ezeket az üdítő perceket tehetjük még élvezetesebbé, ha teraszunkat praktikus, kényelmes és nem utolsó sorban esztétikus bútorokkal rendezzük be. A törökbálintiaknak nem is kell túl messzire menniük, ha ilyen bútort szeretnének vásárolni. A közelmúltban nyílt meg ugyanis az egykori M1 autócentrum épületében a Tectona Grandis Kertberendezés bemutatóterme, amelyet Nagy Gergely, az áruház vezetője mutat be az olvasóknak. ·· A Tectona név ismerősen hangzik. Mióta szereplői a hazai kertibútor-piacnak? Maga a Tectona Grandis tizenöt éve foglalkozik kertberendezéssel. A 2008-as év végi válságos időszak kényszerített rá minket arra a döntésre, hogy ne csak európai cégek képviseletével foglalkozzunk, hanem próbáljunk meg egy, a magyar közönség számára könnyebben elérhető árukínálatot összeállítani. Ekkor már kilencéves értékesítési tapasztalat állt mögöttünk, így pontosan tudtuk, milyen anyagokra, milyen formavilágra van kereslet. Cégünk valójában egy kisvállalkozás, amely tíz főt foglalkoztat. A MAXCityben két bemutatótermünk is volt, egy kisebb és egy nagyobb. A nagyobb üzletünk cégünk saját márkájának, a TECTONA GRANDIS SELECTION-nek a bemutatására és értékesítésére szolgált. Mostanra viszont az az örömteli helyzet állt elő, hogy kinőttük ezt a bemutatótermet, így tágasabb helyszín után kellett néznünk.

·· Milyen típusú kerti bútorokat keresnek elsősorban a hazai vásárlók? Itthon még mindig hódítanak a fonott bútorok. Ezek természetesen elsősorban már nem természetes anyagból, hanem strapabíró, és egyben esztétikus szintetikus anyagokból készülnek, amelyek időtállóak, könnyen tisztíthatóak, a szivacspárnáknak köszönhetően pedig nagyon kényelmesek is. Vásárlóink természetesen minden kiegészítő felszerelést, például a garnitúrához illő párnaládát is megvásárolhatják nálunk. A másik kedvelt típus a fém, általában alumínium vázas, különböző szintetikus vásznakkal, hevederekkel kombinált bútor.

·· Ez a trend jellemző Európa más tájain is? Elsősorban az északabbra és nyugatabbra fekvő országokban kezd teret hódítani a szobai kárpitos ülőgarnitúrához nagyon hasonló szabadtéri berendezés. Ilyen modelleket is találhatnak nálunk az érdeklődők. ·· Milyen árakra számíthat, aki betér Önökhöz? Az egyszerű, praktikus daraboktól az igazi luxusberendezésig mindent megtalálhatnak vásárlóink. És nem is csak bútorokat kínálunk, hiszen minden megvásárolható nálunk, ami a szabadban, a kertben vagy a teraszon töltött órákat kényelmesebbé, élvezetesebbé teheti. Például kertigrill-berendezések széles választékával várjuk vásárlóinkat. Sőt, több évnyi együttműködésre visszatekintő, kipróbált partnereinkkel együttműködve már a kezdetektől segítségére lehetünk megrendelőinknek álmaik kertjének berendezésében. ·· Említette korábban, hogy itt a Tó utcai üzletben a termékek bemutatása mellett értékesítés is zajlik. Ez alatt mit ért, megrendelhetjük, vagy azonnal el is vihetjük a terméket? A Selection kollekció nagy előnye a saját, hazai készlet. Folyamatosan érkezik be raktárunkba az áru, így amellett, hogy a teljes kollekciónk megtekinthető az üzlettérben, az épület mögött található raktárunkból a kiválasztott termékeket akár azonnal - esetleg pár napos átfutási idővel - át tudjuk adni, vagy házhoz is szállítjuk.

·· Nem kellett messzire menniük, hogy megtalálják. Már évek óta kerestük azt az ingatlant, ami az elképzelésünknek megfelel. Egy tágas, nyitott, kertkapcsolattal rendelkező helyre volt szükségünk, ahol a vásárlóink is sokkal könnyebben el tudják képzelni, hogyan fog majd mutatni a kiválasztott bútor a kertjükben, a teraszukon. Azt gondolom, itt optimális körülményeket találtunk. ·· A kiállítótér mára elnyerte a végleges formáját, vagy terveznek még változtatásokat? A márciusi nyitás óta folyamatosan dolgozunk a bemutatótér berendezésén, és további terveink is vannak. Szeretnénk a kinti parkoló egy részében egy bemutató kertet kialakítani. Rengeteg ötletünk van.

www.kerthelyseg.hu · 17


Születésnapi köszöntések

Április 20-án három kilencven éves törökbálinti polgárt köszöntött születésnapján Elek Sándor polgármester, Földvári László alpolgármester, Török–Hammer Katalin közigazgatási főtanácsadó, valamint Szőke Péter és Major Sándor képviselők. Veres Lajosné Mária néni, akit közeli ismerősei Manci néninek szólítanak, Munkácsy utcai otthonában fogadot t bennünket. Manci néni tíz éves kora óta dolgozik. Ekkor bíztak rá először a ny ár i s zünid ő b e n öt ven libát , ame lyekre eg y tanyán sokszor egy egész héten át egyedül vigyázott. Férjével Hajdúszoboszlóról költöztek Törökbálintra 1959-ben. A Vasipari Kutatóintézetben dolgozott, később bedolgozó lett. Lányuktól egy unokája és egy dédunokája született. Az unoka családja Pomázon él, ők alkotják most már Manci néni családját. Bár mindenben szívesen segítenek, Manci néni mégis szeret mindent maga csinálni. Örömmel gondozza kis konyhakertjét, sőt szívesen barkácsol is. Takaros otthonában, a konyhában ott áll a maga készítette stelázsi, amelynek anyagát annak rendje és módja szerint dekopír fűrésszel maga szabta ki, de nem esik kétségbe akkor sem, ha egy elektromos hosszabbítót kell összeszerelni. Ha a család látogatóba jön, szívesen főz is. A húsleves és a rántott hús a család kedvelt ünnepi menüje. A Liget utcában Somogyi Béla bácsi unokája társaságában a kapuban várta a vendégeket. Szőke Péter képviselőt jó ismerősként köszöntötte, és a hivatalos köszöntés formaságai után hosszan mesélt kalandos életéről a jelenlévőknek. Béla bácsi nagyon szegény családban született, így már korán odaadta a család, hogy cselédként szolgáljon. Később, 1947-ben tiszti iskolás lett. A kiképzés végeztével az ország déli határvidékén teljesített szolgálatot elhárító tisztként, később Miskolcra helyezték. Először nem nagyon örült, de később kiderült, hogy valószínűleg ennek köszönheti, hogy elkerülte a deportálást Szibéri-

ába, ahová korábbi, az elhárításban szolgáló munkatársait küldték, akikkel még a tisztiiskolában tanult együtt. Rendőr századosként vonult nyugállományba. Leszerelése után a fővárosba költöztek, ahol elektrotechnikusként dolgozott. Második feleségével, aki már közel ötven éve élete párja, 1999-ben költöztek a Törökbálinton újonnan felépített házba, ahol ma is élnek. Az Olajág Idősek otthonában Gyursánszky Ferencné népes vendégsereg körében fogadta Elek Sándor polgármestert és Major Sándor képviselőt. Lucy néni, aki francia származású dédnagymamája után kapta különleges nevét, örömmel fogadta a gratulációkat. Az ünneplők között ott voltak az otthon dolgozói és a lakótársak, barátok is. Érezhetően nagy szeretet veszi körül, egyik kedves barátnője saját előadású énekkel és verssel köszöntötte fel. A méretes ünnepi csokitortát maga szeletelte, és lányai osztották szét a jelenlévők között. Sokat mesélt a régmúlt időkről, a háború alatt átéltekről, az életéről, három gyermekéről, öt unokájáról és hat dédunokájáról. Közülük a legidősebb lány Fekete Lászlónak, országunk nyolcszoros „Erős ember” világbajnokának egyik fiához ment felségül, és ebben a családban született meg Lucy néni első két ükunokája is. Bár járásában egy baleset miatt az utóbbi időben kissé korlátozott, igyekszik segíteni beteg barátainak. Ha ideje engedi, keresztrejtvényt fejt, még mindig sokat olvas, és nem is csak az anyanyelvén, hiszen jól beszél franciául, németül, angolul és latinul is. Az ünnepelteknek jó egészséget, sok boldogságot kíván szeretettel a Kerthelység szerkesztősége.

Tóth József versek Reggel a kálvárián

Párát lehel A kálvária domb stációi közt A golgotás lelkiismeret. El nem követett bűnök sírnak Összetört, összefirkált kövek alatt Csendesen, Míg mai barbárok mímelnek Alkohol párába pácolt Álhősiességet.

18 · www.kerthelyseg.hu

Pünkösd után

Elment, hogy itt maradhasson Végleg neked, S lett így torony éjszakádban, Szelíd fényhasáb. Kallódó lelkednek kikötő, Hol veszett kóborlásod Végre cölöpre talál. S ha lélekveszejtő bárkád Kikötöd végleg, Számon se kér, mindez mi végre. Arcát tartja az ellened ütőknek, Gerince a gerincességed, Válla a pihenésed, S világra feszített karjai, Világra táruló ölelésed.

Őrangyal

Néma árnyékommal suhanok Veled az úton, mióta létezel. Mindig őrződ, mindig féltőd, Tehetetlenül olykor, mert óvó kezem Sokszor elengeded. Én nem löklek el soha, Takarom néha rosszaságodat. Olyankor fáradok. Elhordom kereszted is, De árulásodtól én is leroskadok.


Alapítványi Sportnap a Csupaszív óvodában „ A legnagyobb hiba az, hogy nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.” (Sydney Smith) Ezzel a mottóval rendeztek áprilisban alapítványi sportnapot a Csupaszív Óvodában. A rendezvény céljáról, tapasztalatairól kérdeztük Karsainé Gasser Máriát, az óvoda vezetőjét. ·· Már megszokhattuk, hogy a Csupaszív oviban minden évben számos színvonalas rendezvénnyel örvendeztetitek meg a családokat. A mostani esemény azonban kicsit más volt, mint az eddigiek. Milyen céllal rendeztétek az alapítványi sportnapot? Kettős célja volt a rendezvénynek. Az egyik a sport, az egészséges életmód népszerűsítése családi délután keretében. A másik szándékunk az volt, hogy bemutassuk a városunkban működő cégeknek, vállalkozásoknak a Csupaszív Óvoda működését, célkitűzéseit, életét, és kedvet csináljunk nekik ahhoz, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a működésünket. Alapítványi színekben hirdettük meg ezt a napot, de valójában az alapítványt is azzal a céllal hívtuk életre 2008ban, hogy az óvodában folyó nevelő munkát, és feltételeinek biztosítását támogassa. Nem titkolt szándékunk ezzel a rendezvénnyel az volt, hogy megismerjenek minket egy kicsit, és ha megtetszik nekik az a közösségépítő munka, ami az intézményünkben folyik, akkor támogassanak bennünket.

·· Az érkezők már a belépéskor érzékelhették, milyen szeretettel vártátok a látogatókat Tapasztalhatták, milyen sok munka van egy ilyen rendezvény létrehozásában. Elértétek a célotokat? Egyre szűkülnek a költségvetési támogatások, az Önkormányzat által nyújtott költségvetési keretek. Ezért gondoltam azt, hogy nekünk is tennünk kell valamit. A rendez-

vény mottójául választott idézet híven kifejezi a szándékainkat. Nyilván volt a látogatók között olyan, aki valamelyik gyermeke révén kapcsolatban áll az óvodával, de volt olyan látogató is, akinek a gyermeke másik óvodába jár, mégis eljött, hogy megismerjen bennünket. Valójában tisztában voltunk vele, hogy nem könnyű a mai helyzetben támogatókat találni, hiszen nyilvánvalóan minden cégnek elég feszített a költ ség vetése. Ötven meghívót küldtünk ki, és én azt is sikernek könyvelem el, hogy 13 vállalkozó el is jött a rendezvényünkre, többen tombolatárggyal járultak hozzá a délután sikeréhez. Három támogatási ígéretet is kaptunk. ·· A fellépők között a helyi egyesületeken kívül ott voltak olyan ifjú sportolók is, akik már nemzetközi szinten is képviselik hazánkat. Őket hogyan sikerült megnyernetek az ügynek? Amikor a műsort kezdtük összeállítani, megkerestük olyan volt óvodásainkat, akikről tudtuk, hogy aktívan táncolnak, sportolnak. Mindannyian szívesen jöttek el csapattársaikkal együtt, hogy fellépjenek nálunk, és ezzel is támogassák régi óvodájukat. Így jöttek el a Vivien Dance, a Gyémántkút Mazsorett és a Kung-fu egyesülettől, valamint Meskó Patrick és Poncz Zsófia, Meskó Alex és Leéb Fruzsina. ·· Milyen programokon vehettek részt az érdeklődők? A Mozduljunk együtt! program keretében lehetősége nyílt a résztvevőknek különböző sporttevékenységek kipróbálására. Ilyen volt a gerinctorna Sipos Miklósnéval, volt fejmas�százs Szigeti Szerénával, egészséges ételek bemutatója a Vorwerkkel, foci a TTC-vel, akadálypálya a tornaszerek kipróbálására, sőt volt lelki egészség- és személyiségteszt, valamint tombola és táncház is Szinkulics Ágival. A sváb hagyományok őrzése nagyon fontos számunkra. Ezzel kapcsolatban sok tevékenység, projekt folyik óvodánkban, most egy kis hagyományőrző kiállítást mutattunk be az érdeklődőknek. ·· Még felolvasni is hosszú a programok sorát. Hogy tudtatok ennyi mindent ilyen gördülékenyen megszervezni? Tényleg rengeteg szervezéssel jár egy ilyen rendezvény megvalósítása. A műsor összeállítása csak az egyik része a feladatoknak. Például le kellett zárni az érintett utcákat, hogy a „Fussunk egy kört az óvodáért” résztvevői biztonságosan megtehessék a távot. A kollégákkal és a gyerekekkel együtt nagyon sokat dolgoztunk a megvalósításon. A titok a jó

csapat! Óvónők, technikai dolgozók mind lelkesen tevékenykedtek együtt a sikerért. Mindig sikerül együtt gondolkodnunk, mindenki kiveszi a részét a közös munkából. Nem egyszer a kollégák saját szabadidejük terhé-

re, munkaidő után vállalnak feladatot, hogy megvalósíthassuk, amit megálmodtunk. ·· Mivel tudjátok viszonozni a támogatásokat? Az együttműködéssel kapcsolatban igyekeztünk úgy megszólítani a vállalkozókat, hogy ne csak kérjünk, hanem megnéztük azt is, hogy mi az, amit óvodánk tud nyújtani cserébe a támogatásukért. Ilyen például a kerítéseinken hirdetési felület biztosítása, ahová a gyerekek „Ez itt a Te hirdetésed helye” – feliratú figyelemfelkeltő táblákat készítettek. A támogatói molinón, a honlapunkon, és minden lehető médiafelületen szeretnénk megjelentetni őket.

Álljon itt a támogatók neve köszönetképpen: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abacus Hotel Herceghalom Árnyas Optika Törökbálint Auchan Áruház Törökbálint Bálinti Grill Faló Törökbálint Brammer Magyarország Kft. Törökbálint BS Plastic Trade Kft. Deco Tech Kft. Fríz 95 Kft. Érd Jantyik Erika Virágbolt Törökbálint Jurácsik Mátyás ELA Hungary Kft. Budapest Mona Dekor Törökbálint Orbán Gellért fotós Reformer Kft. Törökbálint Sváb Borház Törökbálint Szerdahelyi Henrik Szirom virág- és ajándékbolt Törökbálint Tuttobici Kerékpárbolt Törökbálint

Bízom abban, hogy kezdeményezésünk sikerrel jár, és tovább tudjuk folytatni azt a sokszínű, eredményes nevelő munkát, amely mindnyájunk szívügye! P. E.

www.kerthelyseg.hu · 19


A szépítő-gyógyító eper és cseresznye Itt a május, s a hónap közepétől-végétől már nemcsak az üvegházakban megtermett eperből, hanem a szabadföldiből is bőségesen fogyaszthatunk. A küllemre is étvágygerjesztő, finom gyümölcsből és persze a szintén májusban érő cseresznyéből is érdemes minél többet a család asztalára tenni. Nyersen vagy valamilyen étel alapanyagaként felejthetetlen kulináris élményt nyújtanak, összetevőik pedig számos bajt gyógyítanak. Az epret – amely igazi vitalizáló gyümölcs – már az ókorban vadon termő gyógynövényként tartották számon, s a későbbi korokban is inkább hűsítő és étvágygerjesztő, gyomornyugtató orvosságként, mintsem gasztronómiai ínyencségként fogyasztották. A XII. század tájékán ugyanis az erdei szamóca – mint szép díszítő gyógynövény – bekerült az európai kastélykertekbe. Ekkortól gyümölcse egyre népszerűbb lett, az 1500-as évektől pedig már széleskörűen termesztették. Napjainkban az eper szerte a világon az egyik legkedveltebb gyümölcs ételek – előételek, desszertek, italok, saláták – látványos és persze finom alapanyagaként és sültek pikáns kísérőjeként. Az eper azonban nemcsak a konyha megbecsült gyümölcse: alkotóelemeinek (gazdag vitamin- és ásványianyag-tartalmának) pozitív hatásait a szépségipar is kiaknázza. A belőle készült bőrápoló kozmetikumok – a benne lévő gyümölcssav révén – hatékony arcbőrtisztítók, testápolók: a bőrbe masszírozva védenek a nap káros hatásaitól, hűsítenek, és segítenek az elhalt hámsejtek eltávolításában, az apróbb pattanások elmulasztásában. Emellett a nyers gyümölcs tisztítja és fehéríti a fogakat, magas cinktartalma által fokozza a vérbőséget, ezért serkenti a nemi vágyat. A másik, májusban érő finom és az egészségre is jótékony hatású gyümölcs a cseresznye, amelyet már szintén ismert az ókor embere. A helyről helyre vonuló katonák egyik legkedveltebb szomjoltója volt, a görögök az istenek eledelének tartották. Virága, a cseresznyevirág pedig Kínában és Japánban a tavaszi megújhodás és a fiatalság jelképévé vált. Hozzánk a török megszállással került, azóta is számos fajtáját termesztik. Bár a finom gyümölcs gyógyító hatásai leginkább nyersen fogyasztva érvényesülnek, levesként, süteménybe sütve, kompótként, befőttként, dzsemként és lekvárként is megőriz valamennyit hasznos alapanyagiból.

Joghurtos hideg eperleves

RECEPTEK

Hozzávalók: 50 dkg eper, 6 dl epres joghurt, ízlés szerint méz, fél vaníliarúd kikapart belseje, 2 tojásfehérje, 1 ek. porcukor A megtisztított, jól megmosott eperből 10 dekányit félreteszünk, a többit a joghurttal, egy-két kanálnyi mézzel és a vaníliával összeturmixoljuk, beletes�szük a félretett, felnegyedelt epreket, majd lehűtjük. A tojásfehérjéket a porcukorral kemény habbá verjük, majd evőkanállal forró vízbe szaggatva, néhány perc alatt megfőzzük. Tálaláskor a leves tetejére teszünk belőlük néhányat.

Boros cseresznyeleves

Hozzávalók: 1 kg kimagozott cseresznye, 1,5 dl száraz vörösbor, 1,5 dl tejszín, 1 ek. liszt, fél citrom leve és héja, kis darab fahéj, 5-6 szegfűszeg, ízlés szerint cukor, csipet só. A galuskához: 1 tojásfehérje, 1 ek. porcukor, 1 citrom reszelt héja. A sót, a citromhéjat, a fahéjat és a szegfűszeget tegyük fel félliternyi vízbe, és néhány percig az ízeket forraljuk össze, majd szűrjük le. Tegyük a cseresznyét a fűszeres lébe, adjuk hozzá a citrom kicsavart levét, és kevés cukorral ízesítsük. Forraljuk fel és főzzük további 5-10 percig. Adjuk hozzá a lisztből és tejszínből készített habarást, majd a bort, és forraljuk össze 5-6 perc alatt. Amíg hűl, készítsük el a galuskát. A porcukorral, citromhéjjal verjük fel keményre a tojásfehérjét, majd egy kiskanállal szaggassuk bele gyöngyözve forró vízbe, s mindkét oldalukat 1-1 percig főzzük. Tálalásnál osszuk el őket a leves tetején, és díszítésként helyezhetünk rá néhány mentalevelet is.

Mézes csirkemell epres spárgával

Hozzávalók: 4 szelet csirkemellfilé, 50 dkg fehér spárga, 30 dkg apróra vágott eper, 4 ek. olívaolaj, fél dl víz, 2 ek. méz, 3 ek. konyak, só, őrölt zöldbors. A csirkemellfiléket kisebb egyenlő darabokra vágjuk, majd besózzuk, és egy serpenyőben felforrósított olajon mindkét oldalukat megpirítjuk. Aláöntjük a vizet, majd borsozzuk, és hozzáadjuk a mézet. Összeforraljuk, kiszedjük belőle a hússzeletkéket, és tálra félretéve melegen tartjuk. A serpenyőben maradt pecsenyeléhez öntünk még 1 ek. olívaolajat, majd beletesszük a megtisztított és kisebb darabokra vágott spárgát (a fejüket tegyük félre!). Sózzuk, és néhány perc alatt roppanósra pároljuk. Ha kész, mellédobjuk a spárgafejeket, aláöntjük a konyakot, majd beletesszük az epret is. Együtt hirtelen összeforraljuk, és ráöntjük a tálon lévő hússzeletekre.

Rizsfelfújt eperöntettel

Hozzávalók (a rizsfelfújthoz): 2 dl rizs, 8 dl tej, 20 dkg porcukor, 10 dkg rumba áztatott mazsola, 5 dkg vaj, 3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor. Az öntethez: 40 dkg eper, 1 kk. citromlé, 3 ek. méz. A rizst a tejben folyton kevergetve főzzük puhára. A tojások sárgáját keverjük habosra a porcukorral, ízesítsük a vaníliás cukorral, majd adjuk hozzá a lecsöpögtetett mazsolát és a megfőzött tejberizst. Végül a tojások fehérjéből vert habot is forgassuk bele. Egy kisebb tűzálló edényt kenjünk ki a vajjal, és simítsuk bele a masszát, majd előmelegített sütőben közepesen tűznél kb. 30 perc alatt süssük aranyszínűre. Amíg sül, a megtisztított epret egy kis citromlével és a mézzel turmixoljuk össze. Az elkészült rizsfelfújtat porcukorral megszórva eperöntettel kínáljuk.

2030 Érd, Budai út 4. Tel.: 06 (23) 363-036, www.foldrajzimuzeum.hu

Egé sz é vben vá rjuk lá togató inkat!

Állandó kiállításaink: Magyar utazók, földrajzi felfedezők A Kárpát-medence tudományos feltárói 3276 expedíciós nap - Balázs Dénes a múzeumalapító geográfus újraolvasva Helytörténeti kiállítás 20 · www.kerthelyseg.hu


Finom cseresznyés lepény

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 25 dkg vaj vagy margarin, 2 tojás sárgája, 20 dkg cukor, 1 kis doboz tejföl kb. fele, 1 citrom reszelt héja és leve, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 1-1,2 kg magozott cseresznye, kb. 10 dkg durvára darált mandula. A hozzávalókat összedolgozzuk, majd a tésztát elfelezzük. Az egyik felét hűtőbe tesszük, a másikat kinyújtjuk, s egy sütőpapírral bélelt nagyobb tepsibe fektetjük. A kimagozott, levétől jól lecsurgatott cseresznyét megforgatjuk porcukorban, és kevés őrölt fahéjban (ízlés szerinti lehet a porcukor és a fahéj, bár ez utóbbi el is maradhat), és egyenletesen elosztjuk a tepsibe tett tésztán, majd megszórjuk durvára őrölt mandulával. A másik tésztát szintén kinyújtjuk, majd beborítjuk vele a cseresznyés tésztát. Előmelegített sütőben aranysárgára sütjük, porcukorral megszórva tálaljuk.

Eperfagylalt

Hozzávalók: 20 dkg eper, 5 dl tejszín, 10 dkg porcukor, 2,5 dl tej, 3 tojássárgája, 1 tk. vanília (lehetőleg vaníliarudat használjunk), csipetnyi só. A megtisztított, jól megmosott epret összedaraboljuk, villával kissé összetörjük, és a cukor felével összekeverjük. A tojássárgájákat, a tejszínt, a tejet, a sót és a maradék cukrot elkeverjük, és lassú tűzön állandó kevergetés mellett felmelegítjük, de mielőtt felforrna, lehúzzuk a tűzről, és hűtőben lehűtjük. Végül belekeverjük a vaníliát és a cukros eperdarabokat, és mélyhűtőben kifagyasztjuk.

Egyszerű epres joghurtfagylalt

Hozzávalók: 6 deciliter eper, 6 deciliter epres joghurt, 2 ek. eperdzsem. A hozzávalókat összeturmixoljuk, majd fagylaltformákba öntjük, és mélyhűtőben kifagyasztjuk.

Cseresznyelekvár

Hozzávalók: 1 kg jó érett, édes, vastag húsú cseresznye, 80 dkg zselésítő cukor, 1 citrom leve. A jól megmosott cseresznyét magozzuk ki, majd vágjuk apró darabokra. Keverjük össze a cukorral, és adjuk hozzá a citromlevet. Tegyük fel forralni, majd 4-5 percig főzzük. Végül kis üvegekbe töltjük, lezárjuk, majd 10 percre a fejükre állítjuk az üvegeket.

Az eper és a cseresznye jótékony hatásai

Az epernek számos jótékony élettani hatása van. C-vitamintartalma köztudottan igen magas, gazdag antioxidáns-tartalmának köszönhetően védi a sejtek szerkezetét. Fenoltartalma révén a szív és az érrendszer működését segíti, rendszeres fogyasztása pedig az immunrendszert erősíti. Az eper (a gránátalmához hasonlóan) gazdag ellagitanninnak nevezett glikozidokban, melyek a szervezetben ellagsavvá és egyéb antioxidáns hatású polifenolokká bomlanak. Számos kísérlet bizonyította, hogy ezek az anyagok képesek megakadályozni az emberi testben a ráksejtek elburjánzását. A gyümölcs gyulladáscsökkentő hatású is: a szakemberek szerint ezt úgy éri el, hogy a benne lévő fenolok gátolják azoknak az enzimeknek a működését, amelyek felelősek a reumás jellegű gyulladásos folyamatokért, az asztmáért, valamint az ízületi gyulladásért. Magas a rost- és a víz-, sok viszont az ásványianyag-tartalma, amelyek révén étvágycsökkentő és vértisztító hatást fejt ki. Tisztítja az emésztőrendszert, serkenti a májműködést, ezért májgyulladásban vagy fertőző májgyulladásban szenvedőknek rendszeres napi fogyasztása javallott. A cseresznye, alkotóelemeinek köszönhetően, szintén kiváló gyógyhatású gyümölcs. Jelentős A-, B1-, B2-, B6- és C-vitamintartalma, de bővelkedik más alapvető fontosságú összetevőkben is, mint például a sejten belüli anyagcsere-folyamatokban fontos szerepet játszó folsavban, valamint az új bőrsejtek képződését elősegítő és a test energiaháztartását szabályozó niacinban. Az ásványi anyagok és nyomelemek közül foszfor-, kalcium-, nátrium- és kobalttartalma is kiemelkedő, és vas is található benne. Színes karotinoidjai és flavonoidjai gyulladásgátló, fájdalomcsillapító hatásúak, de kimutatatták, hogy rendszeres fogyasztásával csökkenthető a vér húgysavszintje, így csökkenthető a szervezet savassága, és hatékony az ízületi betegségek megelőzésében, karbantartásában is.

www.kerthelyseg.hu · 21


Saláta Sára vendéglő a Tópark Hotelben „Új arculat - megszokott minőség”

Május eleje óta a Tópark Hotelben működő Saláta Sára vendéglő új oldalát mutatja meg nekünk. Az igen kedvelt déli menüket kínáló, családi, zártkörű rendezvényeknek otthont adó étterem mára szerves részévé vált a Tópark Hotel és Étterem, az Oekotel hotellánc mindennapi működésének. Farkas Krisztinát, alias Saláta Sárát kérdeztük a változásokról. ·· Csiripeltek a madarak ezt is, azt is… Be tudnál minket avatni a hotel és a vendéglő kulisszatitkaiba? Hát nagy titokról szó sincsen! Megkeresett a Tópark Hotel vezetősége, hogy tudnám-e vállalni a hotelvendégek reggeliztetését, ugyanis új szolgáltatásokkal szerették volna bővíteni a kínálatukat. Ennek egyik alapfeltétele volt, hogy kikerüljön a napi teendők közül a reggeli készítése. Némi gondolkodási időt kértem, majd kissé szorongva mondtam igent a felkérésre, ugyanis a vendéglátás talán legnehezebb, legérzékenyebb pontja ez a feladat. Meggyőződésem, hogy nincs olyan vendéglátós, aki örömmel „reggeliztet”. A kávé hosszú is legyen meg ne is, legyen benne tej meg ne is; finom egy kis cukorral, de édesebb egy pötty mézzel… Még szerencse, hogy van egy Laci főpincérünk, aki tolerálja a sok kívánságot! El sem hinné a kedves olvasó, hogy hányféle omlett- és rántottarecept létezik kedves vendégeink szerint: csöppnyi tejszínnel, parányi paprikával, talán egy kicsit kevéssé átsütve…, és a feltétekről akkor még említést se tettünk!

·· Pedig én még szívesen sorolnám a hozzávalókat: sült paradicsom, medvehagyma, pirított sonka, marinírozott paprika… De a viccet félretéve; mik azok a bizonyos „plusz szolgáltatások”, amelyeket egy hotel biztosítani tud a vendégek számára?

Jaj, hát abból van rengeteg! A mi szolgáltatásaink közül most azt emelném ki, hogy új tárgyalótermet alakítottunk ki a Tópark Hotel félszuterén helyiségében. Körülbelül 100 személyt tudunk leültetni U alakú asztalrendben vagy fésűs elrendezésben. Ez azt jelenti, hogy ezentúl esküvők, bankettek, zártkörű rendezvények, szemináriumok szervezését is vállalni tudjuk. Szintén fontos változás, hogy mind az egyéni beutazó vendégek (legyen az hazalátogató és gyökereit kereső, vagy idegenforgalmi igényeit kielégítő átutazó), mind a csoportos foglalások esetében tudunk már félpanziós ellátást is biztosítani.

·· Az egybeolvadás azt jelenti, hogy Saláta Sára „beadta a derekát”? Nem, ilyenről szó sincsen! A kiskertünkben termesztett zöldségek továbbra is az étlapunkon szereplő ételek alapanyagául szolgálnak, s maradtak Tamás ízes ételei a mindennapos déli menükben is. Ezek egészültek ki a meleg reggeli lehetőségével, és a délutáni snack kínálattal, s néhány igazán magyaros fogással. Ma reggel például egy budapesti városnézés mellé szendvicseket kenegettünk, s nem árulok el nagy titkot azzal, hogy még mindig a legnagyobb kedvenc a rántott húsos. ·· Mi tagadás, nekem is ínyemre van! Pici majonéz, saláta, pár karika uborka, paradicsom… Mennyire egyszerű! Bizony-bizony, sokszor a legegyszerűbb dolgok a legízletesebbek! A Babakertben rengeteg bolondos zöldséget termelünk, amik jópofák, ízletesek és mutatósak, de egy jó gulyásleves – hát, az párját ritkítja!

22 · www.kerthelyseg.hu


Nyáron a B67 virágüzletben Már itt a nyár, és vele együtt beköszöntött az A vacsora helyszíne az étterem, ahol nemesküvői szezon. Az igazi romantikus esküvőt tacsak az étkezés történik, hanem a táncnak, mulatságnak is teret ad. Itt nagyobb hangvasztól őszig tartják. Jó az idő, egyszerűbb a násznépet összehívni, a helyszínek kiválasztása súlyt kap a dekoráció: asztaldíszek, székszokis könnyebb, mert a kerthelyiségek, kúriák, vennyák, térdekoráció, fényfüggönyök, színes dradégfogadók és tanyák jobban kihasználhatóak périák teszik ízlésessé, ünnepivé a helyiséget, - ha időben lefoglaljuk őket. Nagy divatja van melyek alkalmazkodnak a helyszínhez és tükmost a vízparti helyszíneknek, melyek nemcsak rözik a megrendelők igényeit. Sok szép helycsodálatos hátteret adnak az eseményhez, haszínen voltunk, sok szép csokrot, asztaldíszt nem különleges hangulati elemként is szolgálkészítettünk már el. Ilyenkor minden az ifjú pár körül forog, hiszen nak, hiszen a víz látványa különlegessé teheti a szertartást, a fotózást is. életük egyik legfontosabb napjához érkeztek. EhTermészetesen nem mindenki teheti meg, hez mi a színvonalas, jól átgondolt és egységes hogy a szabadban sátor alatt, vagy kerthelyiségvirágdekorációval szeretnénk hozzájárulni. Tökégel rendelkező étteremben tartsa az esküvőjét, letes nap tökéletes virágdíszekkel! de a zárt termeknek is meg lehet adni azt az ünAki nászajándékot szeretne vinni az ifjú párnepélyes hangulatot, amely stílusos, és méltó az nak, annak ajánljuk legújabb termékeinket: a eseményhez. Ehhez tudunk mi segítséget adni. Home-textil család tagjait, ezekben díszdobozos Bármilyen virágdekorációt képzeltek el az esfürdőköpenyszettek, törölközőszettek, ágyneműk küvőre, mi meg tudjuk valósítani. és törölközők találhatóak. A mennyasszonyi csokron kívül készülhet doVárunk minden kedves házasulandót, hozzá­ bócsokor, melyet a mennyasszony maga mögé tartozót ajándékokkal, virágokkal, virágdekorácidob a szertartás végén, s aki elkapja, az lesz a ókkal! B67 - több mint virág Törökbálinton! következő ara. A vőlegény és a tanúk is kitűzőt kapnak, az örömanyák szülőköszöntő csokrot, a koszorúsNyitva tartásunk megváltozott az alábbiak szerint: Cím: 2045 Törökbálint, lányok kicsi csokrot, esetleg Hétfőn: 12–19-ig Bajcsy-Zsilinszky utca 67. csuklódíszt. A szertartás helyKedden, szerdán, csütörtökön, pénteken: színét is virággal díszítjük, akár web: b67.hu • www.facebook.com/b67hu 10–19-ig templomban, akár az anyaE-mail: info@b67.hu Szombaton: 9–18-ig könyvezető előtt tartják.

Telefonszám: +36 23 332 010

Vasárnap: zárva vagyunk!

Termékkülönlegességek Törökbálinton!

Allergiás, náthás?

Elege van már a sokat ígérő, de bőrének megoldást nem nyújtó kozmetikumok világából? Csalódott mikor megvette a méregdrága arckrémet, de szép bőr helyett csak kiütéseket kapott? Viszketést okoz a tusfürdője? Van megoldás a problémájára! Próbálja ki a Brilla natúrkozmetikumokat és többet nem kell csalódnia! Ajánljuk figyelmébe a kiváló minőségű, légiesen könnyű, hihetetlen finom illatú arckrémeket és testápolókat, melyek igazi felüdülést jelentenek a bőrnek. A természetes szappanokkal, tusfürdőkkel, fürdőgolyókkal nem csak kényeztetheti magát fürdés közben, hanem feszesítheti, ápolhatja is bőrét. A Brilla alumíniummentes krémdezodorok nem tartalmaznak mesterséges szagtalanító anyagot, mégis hosszantartó frissességet biztosítanak a nap folyamán.

Állandó orrdugulással küzd éjszakánként? Megoldás lehet problémájára a Herbafill® magyar szabadalommal védett légzéskönnyítő, orrdugulás elleni párnalap. Ahogy a párnára leteszi a fejét, pár percen belül szelelni kezd az egyik, majd a másik orrnyílás. Már az első éjszaka is elegendő ahhoz, hogy érezze a változást. Hatását természetes módon fejti ki, ezáltal nem károsítja az orrnyálkahártyát. Már hat hónapos kortól használható. További részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Vágja ki

Ajándék ÖNNEK!

Ezen kupon a Herbafill® orrdugulás elleni párnalap üzletünkbe történő megvásárlása esetén 20% kedvezményre jogosít a termék árából, ráadásul ingyen Öné lehet egy újdonság, a feszültségoldó, Herbafill® elalvást segítő párnalap. Érvényes: 2015.06.01-2015.06.15. Beváltható: Kaméleon Drogéria • Törökbálint, Bajcsy Zsilinszky u. 41.

telefon: 06 23 656 057

www.kerthelyseg.hu · 23


„Én az emberre is kíváncsi vagyok”

Bod Krisztina idén kettős jubileumot ünnepel. 25 éve látszerész és 20 éve optometrista. Törökbálinti rendelőjébe azokat a pácienseket várja, akiknek van egy órája az alapos látásvizsgálatra, hiszen ez alatt Krisztánál egy vizsgálatot nem nagyon lehet „megúszni”. Hogy miért? Beszélgetésünkből erre is fény derül. · Hogyan kerültél erre a pályára? Érettségi után (nem túl nagy pedagógusi elhivatottsággal) jelentkeztem a tanárképző főiskolára, de nem vettek fel. A következő évben megismétlődött a kudarc. Mikor hazamentem, édesapám, aki ekkor az OFOTÉRT-nél dolgozott, azt mondta, hogy akkor majd jó “szemüvegkeret-szerelő” válik belőlem. Nem tudtam pontosan mi ez, de nem volt sok választásom, elkezdtem a látszerész iskolát. Elhivatott, lelkes szakemberek tanítottak és boldogan fedeztem fel, hogy egy csodálatos hivatásra hívott el engem Isten. Szükség volt a kézügyességemre, a kommunikációs képességemre, az empátiámra, az ízlésemre, a fizikai, optikai tudásomra, a kreativitásomra. Már az elején megtanultam, hogy ez nem egyszerű kereskedelem, hanem gyógyászati segédeszközzel való kiszolgálás.

A szakma csúcsaként, elérendő célként lebegett előttem az optometrista képzés. Idén 20 éve kaptam diplomát mint látszerész mester. (Abban az időben még kellett hozzá mesterlevél.) ·· Mit csinál a látszerész, és mit az optometrista? Az optikus az, aki a szemüveglencsét megfelelő dioptriájúra csiszolja. A látszerész az, aki például a boltban segít kiválasztani a szemüvegkeretet, aki a recept alapján megrendeli a lencsét, majd ő az, aki a lencsét a keretbe belehelyezi. Aki megvizsgálja a pácienst, szemüveget vagy kontaktlencsét ír neki, és ha bármi rendellenességre utaló jelet lát, szemészhez küldi, az pedig az optometrista. ·· Mióta dolgozol Törökbálinton? 1995-ben, mikor elvégeztem a főiskolát, bekéredzkedtem a törökbálinti rendelőbe, és ott kezdtem el vizsgálni. Életem úgy alakult, hogy rám maradt a házunkban lévő rendelő, és úgy gondoltam, hogy ne maradjon üresen, beköltözöm oda. ·· Mi az, amivel te többet tudsz nyújtani egy olyan céggel szemben, ahová bemégy, és egy óra múlva van szemüveged? Úgy gondolom, ez egy bizalmi dolog. Ha hozzám valaki eljön, akkor nálam nagyjából egy órát tölt el. Én az emberre is kíváncsi vagyok, például arra, hogy mivel foglalkozik, hiszen ez is befolyásolja, hogy milyen szemüvegre van szüksége. A 20 éves tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a szemüveget nem csak a látószervnek írjuk, hanem az egész embernek. A rendelőmben én osztom be az időmet. Nem kell 10 perc alatt dioptriát produkálnom, mint sok multinál ez előfordul. Az alapos anamnézis felvétele legalább ennyi időt vesz igénybe, viszont ez után már sokkal könnyebb a dolgom. Ha tudom, hogy a páciensem mire szeretné használni a szemüvegét, könnyebben tudok számára megfelelő lencsét ajánlani. Külön öröm, hogy ezt csakis szakmai

A Csomós és fia építési és szolgáltatási Bt. fő profilja 20 éve a teljes körű építőipari generál-kivitelezés és fővállalkozás a kulcsátadásig. Cégünk magas színvonalú, a megrendelő igénye szerinti technológiával történő kivitelezéssel nemcsak új létesítmények kivitelezését, hanem épületek felújítását is végzi. Tevékenységi köreink:

Cégünk profilja családi házak, létesítmények kivitelezése • szerkezetkész épületek • tetőszerkezet-építés • kulcsrakész házak • belsőépítészeti kivitelezés • gipszkartonozás • lambériázás • hőszigetelő vakolatrendszerek • hideg- és melegburkolás • festés-mázolás • teraszok • térburkolatok

Célunk: megrendelőink PONTOS és KIFOGÁSTALAN KISZOLGÁLÁSA. Vállalkozásunk az építkezés kezdetétől a kivitelezés végéig szorosan együttműködik Önnel. Mindenben az Ön igényeinek megfelelő technológiájú építési módot ajánlja és választja, kitűnő minőségben, versenyképes áron és pontos teljesítési határidővel.

24 · www.kerthelyseg.hu


szempontok alapján tehetem. Az is igaz, hogy a jól hangzó, csábító akciókkal nehéz versenyezni a kicsiknek, de a személyes kapcsolat, a figyelem, a tisztelet az emberek és a szakma iránt sokakat mégis elhoz a magamfajta látszerészek boltjába. Eddig szinte reklám nélkül működtem, az emberek ajánlanak engem az ismerőseiknek. Köszönet ezért! Nekem külön öröm,hogy jártomban-keltemben találkozom a pácienseimmel. Nagyon fontosak a visszajelzések, és jó együtt örülni az emberekkel, amikor a munkám eredményeként például elmúlik az évtizedes fejfájásuk! ·· Nálad mennyi idő alatt készül el a szemüveg? Ez a bonyolultságától is függ. A leghosszabb idő két hét, a legrövidebb két nap. ·· Gyerekeket is vizsgálsz? Hivatalosan tizennégy éves kortól vizsgálhatok, de, aki hozzám fordul tanácsért, azt mindig elhívom egy szűrésre a rendelőbe. Az anamnézisből itt is sok mindenre lehet következtetni. Beszédesek a szemmozgások is. Megmérem komputerrel a fénytörést és a legkisebb gyanú esetén gyerekszemészhez irányítom a kis pácienst. Véleményem szerint minden kisgyermeknek el kellene jutni egy alapos vizsgálatra még az iskolakezdés előtt, még akkor is, ha semmilyen panasza nincs. ·· Milyen nálad a keretválaszték? Igyekszem minden nemre és korosztályra (0-100 éves korig), arcformára, ízlésre gondolni, amikor keretet választok az árukészletembe. Fontos, hogy legyenek divatos kereteim, de tudni kell, hogy nem mindenkinek áll jól az éppen aktuális stílus, ezért a kollekciómban mindig van konzervatív szemüvegkeret is. ·· Mik a tapasztalataid a mai szemekkel kapcsolatban? Meglátszik, hogy sokkal többet töltünk számítógép előtt? Az egyik nagyon fontos változás, hogy egyre több a rövidlátó. Már egészen kicsi kortól a gyerekek kezében van az okostelefon, a tablet, ezért közelre áll be a szemük. A másik, amit megfigyeltek, hogy előbbre került a szürkehályog kialakulásának ideje. Mikor én voltam főiskolás, akkor 70 év felett okozott ez problémát, most már a 60 éveseknél sem ritka. Ezt az UV sugárzás és a sok mesterséges fény okozza. Egyre több - és már nem is olyan időskori - a makula degeneráció, ami a centrális látás elvesztésével jár. Ehhez is hozzájárul az UV sugárzás erősödése, a kék és lila fényáradat, ami a monitrorokból áramlik a szemünkbe. A legutóbbi kutatások szerint ez a típusú fény gátolja a melatonin hormon felszabadulását, ezért, aki az estéjét monitor előtt tölti, sokkal nehezebben tud elaludni. Ez az ártó fény fokozza a szabadgyökök felszabadulását. Szerencsére a lencsegyártók már kifejlesztették az ilyen típusú káros fényeket kiszűrő szemüveglencséket is. A sok számítógépes munkahely miatt egyre többen szenvednek a szem és idegrendszer kifáradásából eredő fejfájástól, ami szintén jól korrigálható szemüveggel. Mindennapos panasz a szemszárazság, amire a műkönnyek adnak enyhülést. Ezekből is látszik,hogy nagyon nagy kihívás a látással, szemmel összefüggő panaszok vizsgálata és korrekciója. ·· Kontaktlencsével foglalkozol? Igen. Meg kell jegyeznem, hogy mióta a pályán vagyok, rengeteget változtak a kontaktlencsék is. Most már tórikus, sőt multifokális kontaktlencse is létezik. Nőtt az oxigénáteresztő-képessége és a viselési komfortja az újabb lencséknek. Én mindenkinek javaslom (akár alakalomszerűen is), akinél nincs egészségügyi kizáró ok. Jó korrekciós lehetőség, és természetes látást nyújt. ·· A lézeres szemműtétről mi a véleményed? Nagyon sokan kérdezik ezt tőlem. Igazából azt kellene mondanom, hogy nem javaslom, hiszen, aki megcsináltatja a szemét, az onnantól fogva biztos nem lesz a páciensem. Legalábbis 45 éves koráig. Akiket nem beszélek le róla, azok a fiatal rövidlátók, akiknél a leg­stabilabb látásjavulás várható. Alapos kivizsgálás után a műtétet végző központokban mindenkit felvilágosítanak a beavatkozás várható eredményéről. Németh Gergő

Szépkorúak tornája

Szerda este a Munkácsy Mihály Művelődési Ház Majláth terméből jókedvű moraj szűrődik ki. A nyugdíjas tornára várók viccelődnek, beszélgetnek, mesélnek. Mindenki leterítette már a matracát, Bóta Ilire, a foglalkozást tartó aerobicoktatóra várnak. Mivel az interjú időpontjában az urak még nem érkeztek meg, ezért a továbbiakban a tornász hölgyekre fogunk hivatkozni. ·· Nagyszerű a hangulat! Mennyi idő alatt kovácsolódott össze ez a remek csapat? Bóta Ili: A „Szépkorúak tornája” 2014 októberében indult. Minden résztvevő számára ingyenes, elsődleges feladta a prevenció. ·· Ezt milyen formában valósítjátok meg? Milyen jellegű mozgásformákat használtok? Az első foglalkozások alkalmával mindenki kitölt egy általános állapotfelmérő adatlapot, vérnyomást mérünk, és megismerem az adott ember kórtörténetét. Ez azért fontos, mert így az általános edzéstervet mindenkinek személyre tudom szabni foglalkozás közben.

Hölgyek: Igen, például én nem tudok térdelni. De ez nem baj, mert akkor olyan feladatot kapok, ami ugyanazt az ízületet mozgatja át, csak másképp. A hangsúly a teljes átmozgatáson van, hiszen mindannyian mozgunk, dolgozunk otthon és a ház körül, de nincs olyan szisztematikus mozgásforma, ami korunknak megfelelően tetőtől talpig végigdolgozná az összes ízületet. Itt mindenki megkapja a neki való feladatsort. Használunk labdát, kis súlyzót, botot, aki akar, járókeretet - kacsint és nevet, hiszen a csoportban mindenki láthatóan rendkívül fitt. ·· A felmért állapotból kiindulva az elsődleges cél tehát a prevenció. Milyen változásokat tapasztaltak az elmúlt hét hónapban? Vannak mérhető eredmények? Hogyne, fogytam 25 kilót! – nevet fel az egyik hölgy, aki pár perccel korábban még fürgén sürgött-forgott a teremben. Fel tudok menni a lépcsőn, sokkal jobban érzem magam. Én pedig fel tudom emelni a kezem – folytatja egy másik tornász. Bóta Ili: Bizonyos mozdulatok valóban könnyebbé váltak, egyes ízületek kilazultak. A heti egy alkalommal ezt a szintet lehet elérni. Javul a közérzet, könnyebbé válik a mozgás, és egy picit a mozgáskoordináción is dolgozunk. Fontosnak tartom a fokozatosság elvét, figyelembe veszem mindenki képességeit. Heti két-három alkalommal, és dietetikus, kardiológus bevonásával már egészen látványos eredményeket is el lehet érni, de az más műfaj. Bár, mint látszik, lenne igény az óraszám növelésére. ·· A szépkorúak tornája ezek szerint valódi sikertörténet a TSE és a Művelődési Ház történetében is. Mik a további terveitek? Szeretnénk a következő tanévben is folytatni a foglalkozásokat. Jelenleg 14 fő 62 és 71 év közötti tornászunk van. Örülnék, ha a létszám nőne, mert - mint látszik is - valóban jót tesz a torna, mind testi, mind lelki oldalról nézve. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a TSE több, mint a „törökbálinti kungfusok” egyesülete. Ovis kortól a nyugdíjasokig minden korcsoportnak igyekszünk megtalálni a megfelelő mozgásformát. Személy szerint az elsődleges hangsúlyt az általános egészségmegőrzésre, a rendszeres testmozgásra és a prevencióra helyezem.

www.kerthelyseg.hu · 25


Beszélgetés Grunda Zoltánnal, a TTC Judo Szakosztályának vezetőjével

Elit csapatot szeretnék… Törökbálinton a Judo fogalma egyet jelent Grunda Zoltánnal. És nem is csak itt, hiszen a helyi csapatban folyó munkának olyan jó híre van, hogy még a környező településekről, sőt a fővárosból is járnak Törökbálintra tanítványok, hogy tőle tanulhassanak. Hogy nevezhetjük-e városunk egyik legsikeresebb edzőjének, azt nem tudom, de hogy az egyik legnépszerűbb, az biztos. ·· Judokaként kezdted a sportkarriered, vagy kipróbáltál előtte más sportágakat is? Kisiskolás koromban úsztam egy évig, de rögtön utána már 9-10 éves koromban a judo jött. Budaörsön kezdtem edzeni. Egy éven belül kisebb versenyeken el is indultam. ·· Szerettél versenyezni? Igen is, meg nem is. Nagyon izgulós voltam, ezért az első meccsig nagyon tudtam szenvedni. Aztán persze, amint felszólítottak a tatamira, elmúlt a feszültség, és akkor már mindegy volt, hogy ki az ellenfél. A siker, az eredményesség és a küzdeni tudás már akkor elkísért a mindennapokban is, bár akkor még csak a fizikai képzés előnyeit fogtam fel, a jellemformáló hatását csak felnőttként kezdtem érzékelni és értékelni. ·· Mikor fordult komolyra a dolog? Amikor Budaörsre érkezett Csorba Miklós, aki akkor az UTE, később a Spartacus versenyzője volt. Ezek az egyesületek az ország élvonalába tartoztak mindig is, így Miki még sokkal magasabb színvonalat hozott a csapatba. Kemény munka kezdődött, és ettől kezdve vált a judo az én életemnek is meghatározó részévé. Ekkor kezdtem a budaörsi edzések mellett bejárni a Spartacus edzéseire is. Nagyon tanulságos volt, mert - úgy egy éven keresztül - minden alkalommal nagyon alaposan elvertek - szó szerint - az ottani fiúk, akik heti öt alkalommal edzettek ott. Edzések után, késő este a busztól gyalogoltam fel a Kazinczy utcába, ahol laktunk, és többször elhatároztam, hogy soha többet nem megyek edzésre. De másnap mégis mindig ott voltam. ·· Mi hajtott, ami miatt újra és újra felülemelkedtél a megpróbáltatásokon? Nagyon komolyan gondoltam, hogy egyszer az olimpián fogok majd judózni, ennek mindent alárendeltem az életemben. Amikor középiskolát kellett keresni, a fő szempont az volt, hogy tudjak mellette napi két edzésre menni. Így választottam könnyebb iskolát. ·· Melyik az első nagy verseny, ami a legemlékezetesebb számodra? Nem tudnék egyet kiemelni. Rengeteg országos versenyen vettünk részt, és minden ér-

26 · www.kerthelyseg.hu

memnek örültem. De az olimpikonkarrier sajnos nem sikerült, mert egy térdsérülés miatt korán abba kellett hagynom a versenysportot. Azért még később is indulgattam versenyeken, felnőtt koromban már voltak fontosabb dolgok is. ·· Végül is a judo így is az életed központi eleme maradt, csak ma már a tatami szélén állsz a versenyeken. Igen. Szeretem ezt csinálni. Ezért szereztem edzői képesítést. A civil munkámat az edzésekhez igazítottam. ·· Hány tanítványod van a városban? Van egy óvodás és két iskolás korú csoportom. A nagyobbak csoportjába lejárnak edzeni felnőttek is néhányan. A fiúk persze sokkal többen vannak, de sok a tehetséges lány tanítványom is. Tartok máshol is – Biatorbágyon - edzéseket, de az külön történet, ott egy másik egyesület szakosztályaként működünk. Csapatunk állandó létszáma sok éve 60-70 fő közötti. A torbágyi csapattal együtt legalább száz embernek tartok edzést hetente. Ehhez azért kell a kollégáim - Máté Ákos és Institórisz László - segítsége is. ·· Szerinted mitől tud egy edző igazán jó, igazán eredményes lenni? Ez attól függ, hogy mit tekintünk eredménynek. Azt, hogy a különböző versenyeken milyen eredményeket érnek el a gyerekek? Ez is fontos, és lehet jó mérési szempont is. De azt látni kell, hogy ma a versenysport élesen elválik a tömegsporttól, és mindig eljön egy pont, amikor dönteni kell, hogy a további fejlődésért, mondjuk egy országos versenyre való kijutásért vállaljuk-e azt a sok lemondást, azt a rengeteg munkát, amivel a versenysport jár. Vannak, akik ezt az utat választják, és nyilván szép feladat egy-egy tehetséges versenyzőt elvinni akár a válogatott mezőnybe való bekerülésig. De legalább ilyen szép feladat amatőr szinten dolgozni azzal a sok gyerekkel, akik hétről hétre itt vannak a tornateremben, csak azért, hogy mozogjanak, hogy erősödjenek, hogy tanuljanak. Nekem ez nagyon sok örömöt ad. ·· Mit szeretnél elérni velük? Mi a célod? Egy elit csapatot szeretnék. De nem csak - sőt nem elsősorban - versenyteljesítmény szempontjából. Persze a versenyeken elért eredmények is fontosak, de elsősorban azt szeretném, hogy a tanítványaim erős, testileg, érzelmileg, szellemileg is egészséges felnőttekké cseperedjenek, jól neveltek legyenek. Bárhol és bármikor az életben megállják a helyüket. Ha ebben nekem is van egy kis szerepem, akkor van értelme az edzői, nevelői munkámnak. Vannak olyan alapvető normák, szabályok, amit a hozzám járó gyerekeknek el kell fogadniuk, meg kell tanulniuk. Ezek nem különleges dolgok, valójában magától értetődőnek kellene lenniük. Amennyiben megadom

a tiszteletet szüleimnek, tanáraimnak, mesteremnek, társaimnak és egyáltalán mindenkinek, akkor ugyanezt kaphatom vissza. A legjobb családokból jött gyerekeknek is sokszor meg kell tanítani, hogy köszönök, ha belépek valahova, megbecsülöm a takarító nénik munkáját is, hogy vállalom a felelősséget a tetteimért. Ezeket nagyon fontosnak tartom, és megkövetelem tanítványaimtól. ·· Mit szólnak a szülők? A legtöbben partnereim ebben a munkában, mert látják a változást a gyerekeiken, és persze sokan vannak, akiknek eleve egyezik az értékrendjük az enyémmel. Előfordultak nézeteltérések, de ezeket meg tudtuk beszélni. Ha mondjuk néhány fiú az edzés szünetében azzal szórakozik, hogy összedobálja a WCben a plafont vizes papírral, akkor nem csak

maguk után kell takarítaniuk, de az öltözőket is ők takarítják. „Önként”! A szüleik pedig megvárják, amíg végeznek. Vagy ha valaki nem tud csendben maradni, mialatt az edzője beszél, késik, durva a társával, nem vigyáz a saját felszerelésére és többiek holmijára, az „büntizik”. Van, akinek eleinte ez furcsa, de előbb-utóbb mindenki beletanul a rendbe. Még olyanok is képesek erre, akik máshol nem a legjobb példát látják. ·· Dicséretet és jutalmat is szívesen adok, akár a legapróbb dologért is. Úgy látszik, ez a szigorú, de igazságos mentalitás bejön a gyerekeknek, hiszen nem csak a tanévben járnak hozzád minden délután, de a nyári táboraitok is tele vannak. A táborozást azért szeretik a gyerekek, mert itt egy kicsit oldottabb légkörben lehetünk együtt egész nap. Nem könnyű úgy megszervezni egy ilyen tábort, hogy egyszerre legyen kifizethető, tartalmas és eredményes is. Eddig, azt hiszem, sikerült ezt elérni. A délelőttöket mindig valamilyen érdekes programmal töltjük, délután viszont jön a munka, az edzés. Bízom abban, hogy az előző évekhez hasonlóan ezen a nyáron is sokat játszanak, és legalább ennyit fejlődnek is a tanítványaim. Ha így lesz, én is elégedett leszek. Ny. E.


Éremeső itthon és Prágában Sikeres hónapok állnak a Tör ök b á l in t i S p o rt e g y e s ü l e t versenyzői mögött. A sportolók rengeteg érmet szereztek az elmúlt időszak hazai és nemzetközi versenyein. A versenyek mellett persze maradt idő arra is, hogy városunk lakóinak is bemutassák tudásukat, ezért a Csupaszív Óvoda sportnapján és a Majálison is tartottak bemutatót. XII. Magyar Chan Wu Bajnokság

Március 28-án a Törökbálinti Sportközpontban szervezte meg a Törökbálinti Sportegyesület (www.shaolintorokbalint.hu) és a Budaörsi Szabadidő- és Versenysport-Egyesület (www.gongfu.hu) a XII. Magyar Chan Wu Bajnokságot. A nyílt versenyen 6 ország 31 iskolájának 212 versenyzője adott le 387 nevezést. A szervezési feladatok hibátlan lebonyolítása mellett az egyesület versenyzői is jól szerepeltek: három aranyérmet, öt ezüstérmet, négy bronzérmet szereztek, és a nagy létszámú kategóriákban is jól szerepeltek, további helyezéseket érve el ezzel. A verseny megnyitóján a Magyar Chan Wu Szövetség nagymestere, Shi Xing Hong adta át a törökbálinti egyesület edzőjének, Telegdy Ákosnak a sokévi munkával és sikeres vizsgával kiérdemelt jiaolian (tanári) oklevelet. A reggel fél tízkor hagyományos oroszlántánccal kezdődő versenyen egyszerre négy páston mérették meg magukat a versenyzők. A hagyományos kungfu és a modern wushu formagyakorlatok mellett sandaversenyzőket, azaz a kínai boksz művelőit is megtekinthette a szépszámú közönség. A versenyt ezúttal a Mesterek Versenye zárta. A pusztakezes és a rövidfegyveres formagyakorlat alapján a bírók nem tudtak egyezségre jutni az első helyet illetően. Így Telegdy Ákos jiaolian és Kövér Kristóf Európa-bajnok hosszúfegyveres ráadás-bemutatója után léphetett az első helyezett a dobogóra.

Ercsiben versenyeztek a törökbálinti kungfusok

A Országos Bajnokság első fordulóján járt április 12-én a Törökbálinti Sportegyesület 14 versenyzője. A sportolók tradicionális kungfu, modern wushu és sanda (kínai boksz) kategóriában indultak. Az egész napos megmérettetésre összesen 20 egyesület 140 versenyzője nevezett – eredménytáblánkat tekintve tehát ismét az ország sikeres egyesületei között üdvözölhetjük a TSE-t. A heti akár négyszeri edzés komoly eredményekkel járt, hiszen a 14 kungfus 22 nevezéséből 8 aranyérem, 3 ezüstérem és 4 bronzérem született. Az előző évi versenyszezonhoz képest a csapat sokat fejlődött. A sportág egyre népszerűbb, így egyre nagyobb mezőnyben kell az indulóknak helytállni, a versenyzők tudásuk folyamatos fejlesztésével egyre többféle formagyakorlatot tudnak versenyszinten prezentálni. A gyermek és serdülő korcsoport a pusztakéz mellett mind nagyobb létszámban forgatja biztos kézzel a botot és a szablyát, illetve ettől az évtől a tient, a kínai hosszúkardot is. A tradicionális versenyszámok mellett a 2015-ös évben már két versenyzőnk a modern wushu páston is szerepel, így az akrobatikusabb mozgásforma népszerűsége is növekszik a tanítványok között. Az őszi bemutatók és tagtoborzás eredményeképpen a kínai boksz edzéseket is egyre több sportolni vágyó látogatja, köztük örvendetes módon egyre több hölgy is. Reméljük, hogy tanítványaink az edzés alatt elsajátított technikákat egyre nagyobb számban fogják a versenypáston is alkalmazni, gyarapítva ezzel az egyesület versenyeredményeit. Az Országos Bajnokságon már rutinosan versenyző csapat négy tagja - Fábián Dorina, Kósa Panna, Bódi Norbert és Telegdy Ákos - a 2014-es évben elért eredményeinek köszönhetően a májusi, Bulgáriában megtartott Európa-bajnokságon is indul. A 2015-ös évben a TSE a törökbálinti közönség számára házhoz szállítja a kungfus élményeket, hiszen az őszi második fordulóra a Városi Sportközpontban fogja vendégül látni a Magyar Tradicionális KungFu és Wushu Szakszövetség tagjait.

Prágában, nem csak sör terem

A törökbálinti kungfus és san­ dás versenyzők számára az április 24-e és 26-a között megrendezett Prágai Wushu Fesztivál nem annyira a sörről szólt, mint az eredményes versenyzésről. Hazafelé 5 arany, 6 ezüst és 3 bronzéremmel indulhattak. A legtöbb versenyző számára ez volt az első külföldi ver-

seny, így érthető, hogy izgatottan készültek a megmérettetésre. Az idegenben kiválóan szereplő magyarok a márciusi, Törökbálinton megrendezett XII. Magyar Chan Wu Bajnokságon már találkozhattak néhány cseh ellenfelükkel, azonban a mezőny java ismeretlen volt számukra. A helyiek nagy örömére a versenynapot záró gálán a törökbálintiak az itthon már jól ismert bemutatójukkal léptek fel, ezzel hatalmas sikert arattak. A szakosztály egyre aktívabb nemzetközi munkájának köszönhetően a májusi bulgáriai Európa Bajnokságra készülő versenyzők reményeink szerint lassanként az európai mezőnyben is akkora ismertségre és elismerésre tesznek szert, mint a magyar sportolók között.

Az egyesület vezetőinek átfogó koncepcióját dicséri a verseny utáni napon tartott pihenő és városnéző nap is. A nevelési program jelentős részét képezi ugyanis a kulturális nevelés is, mely nem merül ki a kínai értékek ismertetésében. Bóta Ili, az egyesület elnök asszonya kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a versenyzők a városokat ne csak a sportcsarnokok, hanem kulturális jellemzőik alapján is azonosítani tudják. A séta során készült képek azt mutatják, célja teljesült.

Nincs majális kungfusok nélkül

A Törökbálinti Sportegyesület kungfusai április 23-án, a Csupaszív Óvoda sportnapján melegítettek be a prágai versenyre, bemutatóra. A házi színpadon előadott bemutatón az óvoda több volt ovisa is szerepelt, biztatva ezzel a jelenlegi óvodásokat a rendszeres sportolásra. A pénteki majálison a csapat tovább bővült az egyesület további sportolóival, illetve a Budaörsi Szabadidő és Versenysport-egyesület sportolóival. A közel félórás műsorban a nézők betekintést nyerhettek az edzéseken gyakorolt rendszeres mozdulatsorokba, a formagyakorlatokba, a küzdelmi- és a formagyakorlatokba. A pusztakezes gyakorlatokon túl a fiatal versenyzők hármasbot formagyakorlatát, a felnőtt versenyzők önvédelmi gyakorlatát láthatták. A sandások gyakorló kesztyűzésükkel is színesítették a műsort. A sportág bármely formájához kedvet érző törökbálintiakat továbbra is szívesen látjuk edzéseinken, melyek időpontját és helyszínét honlapunkon (www.shaolintorokbalint.hu), és az aktuális Bálinti Műsorban is megtalálják.

www.kerthelyseg.hu · 27


Tíz éves az ELITE Basket

Tíz évvel ezelőtt alakult meg a z EL I TE S p o rt e g y e s ü l e t. A mára egyre több fiatalt a kosárlabda felé terelő sportszervezet évről évre egyre kiemelkedőbb eredményeket ér el a különböző korosztályok versenyein. Ezt elismerve az egyesületet idén Törökbálint Város Önkormányzata sportdíjjal tüntette ki. Az alapító v a l , S p i r i e v At t i l á v a l , a z edzővel, Szarvas Gáborral és F e r n e n g e l B á l in t ta l , a f e lnőtt és az U21-es csapat aktív tagjával beszélgettünk. ·· Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját az ELITE Basket. Milyen volt a kezdet? Spiriev Attila: Elsőként az ELITE Sportegyesület alakult meg, de már ekkor tudtuk, hogy aminek nincs teteje életkorban, annak alja sincs. Szerettük volna, ha a gyerekek, akik nálunk edzenek, látják azt is, hogy milyen a felnőtt kosárlabda, valamint azt, hogy kitartással milyen szintre lehet eljutni. Hogy felnőtt csapatot tudjunk indítani, meg kellett alakítanunk az Elite Basket Kft.-t. A felnőtt és az U21-es csapatot a kft. üzemelteti, az U18as és az az alatti korosztályokat az ELITE Sportegyesület. ·· Ezek szerint a felnőtt csapat ugyanúgy az ELITE Basket része maradt az MTK betársulása után is.

28 · www.kerthelyseg.hu

Igen. Az MTK betársulása komoly elismerés, hiszen túl azon, hogy minket választott az 1888-ban alapított patinás klub, azt is megengedték, hogy MTK Törökbálint néven játszhassunk a bajnokságban. El kell mondani, hogy az MTK segítsége nélkül ezen a szinten nem tudnánk működtetni az egyesületet. ·· Hány csapattal indultatok, és jelenleg hány csapattal edzetek? Az alakulásnál egy csapat volt, az akkori 14 éves korosztály. Amikor sikerült megszereznünk az NBI B-s indulási jogot, verbuváltunk egy felnőtt gárdát, mellyel az első években az volt a terv, hogy bent maradjon a bajnokságban, így a fiatalokat föl tudjuk játszatni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az alakuláskor játszó tíz fiatal közül tavalyelőtt még heten az NBI B-s csapatunkban játszottak. Jelenleg van a felnőtt csapatunk, egy idén nagyon komoly sikereket elért U21-es csapatunk, egy szintén nagyon sikeres junior csapatunk, továbbá egy kadett, egy serdülő, egy U12-es, két U11es. Van egy U14-es lány csapatunk is, ezeken kívül foglalkozunk még a 2005-2006-2007-es korosztállyal is. ·· Ez körülbelül hány gyereket jelent? Mintegy 150 igazolt sportolónk van, és még legalább ötven előkészítős korú gyermek. Körülbelül kétharmaduk törökbálinti. ·· Az MTK becsatlakozása csak a felnőtt és az U21-es csapatot érintette, vagy hatással volt a kisebbekre is? Az MTK részvétele elengedhetetlen. Az utánpótlás csapatai nem tudnának ilyen színvonalon működni a felnőtt csapatot üzemeltető kft. támogatása nélkül. Itt nem csak anyagi támogatásra gondolok, hanem szervezeti és szakmai támogatásra is. Nálunk már a kisebbekkel is nagyon komoly szakemberek foglalkoznak. ·· Ha az összes csapatotok eredményét nézzük, akkor országosan hol áll az ELITE Basket? Az utánpótlásban az eredményesség vonatkozásában leginkább a junior csapatot tartom fontosnak, a többi csak az odavezető út. A fiatalabbaknál nem elsősorban az eredmény érdekel, hanem a képzés minősége. Ha a junior, az U21-es és a felnőtt csapatot nézem, akkor idén olyan tettet hajtottunk végre, mely valószínűleg nem fog gyakran előfordulni történelmünk során, és melyet rajtunk kívül csak egy csapat tudott véghezvinni: miszerint a felnőtt csapat bekerült a felsőházi rájátszásba, az U21- es és a junior (U18) együttesek pedig bekerültek az országos döntőbe. Junior csapatunk fantasztikus eredményt ért el ezzel, hiszen Magyarországon jelenleg 14 akkreditált Kosárlabda Akadémia van, emellé jön még 4 olyan NBI-es klub, amelynek nincsen akadémiája, de nagyon komoly hagyományokkal és komoly infrastruktúrával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy hazánkban legalább 18 olyan csapat van, melynek simán le kellene bennünket győzni.

·· Egy csapat eredményességét az is mutatja, hogy más csapatok mennyire környékezik meg a játékosokat, hogy elcsábítsák őket. Ez mennyire jellemző nálatok? A megkeresés jellemző, a váltás nem. Azért nyilván előfordul, hogy játékosok nem nálunk kamatoztatják az itt tanultakat. Ez nem feltétlenül baj, feltéve, hogy jó helyre kerül egy sportolónk, és továbbra is fejlődik. Persze nem csak a játékosainkat, hanem az edzőinket is próbálják csábítgatni. Ez azt mutatja, hogy valamit jól csinálunk. ·· Játsszunk el a gondolattal: tíz év múlva, az ELITE huszadik évfordulóján beszélgetünk majd. Miről lesz szó? A humoros végét megfogva a dolognak, ha tíz év múlva le tudunk ülni beszélgetni, az már jó, mert akkor még tudok beszélgetni. Amire nagyon büszke vagyok, hogy - kis túlzással - tíz évvel ezelőtt a törökbálintiak azt sem tudták, van olyan sport, hogy kosárlabda. Manapság van, hogy 300-an jönnek el hazai meccsünkre, és előfordul, hogy már idegenbe is elkísér minket 40-50 szurkoló. Célunk egyrészt, hogy olyan pozitív közösséget tudjunk létrehozni, ahova a szülők szívesen küldik a gyereküket. Másrészt szeretnénk, hogy akiből lehet, abból legyen is felnőtt kosárlabdázó, miközben azok is pozitívan emlékezzenek a nálunk töltött időszakra, akik az utánpótlásban töltött évek után felhagynak a játékkal. Akkor leszek elégedett, ha a nálunk pallérozódott gyerekekből tíz év múlva értékes, az életre felkészült felnőttek válnak. ·· Mikor kerültél kapcsolatba az ELITE Basket-tel? Szarvas Gábor: Ez a negyedik szezonom a csapat életében. Játékosként kerültem a felnőtt csapathoz, de már akkor rám bízták a ’95 és ’99 között született fiatalokból álló vegyes csapat irányítását is. Ez a csapat 12-13 főből állt, ami nagyon kevés a többi csapathoz képest. Nagyon büszke vagyok arra, hogy jelenleg ezek a fiúk adják az utánpótlás és a junior csapat gerincét. ·· Jelenleg melyik csapatokat irányítod? A felnőtt mellett az U18-as és az U21-es csapatokat. Én vagyok a vezetőedző, Bódi Ferenc pedig a segédedzőm. Emellett még a serdülőket is trenírozom, itt Spiriev Olivér és Wehner Zoltán a segítőim. ·· Ez nem kevés elfoglaltság, hogyan bírod? Nagyon fontos, hogy egy edző a nap 24 órájában és az év minden napján a kosárlabdával foglalkozzon. Kellően legyen fanatikus, kellően szeresse a kosárlabdát. Bennem ez megvan, nem okoz problémát. ·· Már látod, hogy a jövő éveben melyik csapatokkal fogsz együtt dolgozni? Igen. Több időt szeretnék szánni a fiatalságra, a serdülő csapatra. Az a típusú edző vagyok, aki nem a játékosok hibáját szajkózza, hanem a jó képességeket dicséri, a hiányosságokat pedig igyekszik korrigálni. Az a célom, hogy a fiataloknak minél hamarabb megtanítsam azokat az alapdolgokat, melyektől profi kosarasok lehetnek. De továbbra is én leszek a felnőtt együttes vezetőedzője, és kapcsolatban maradok az U18-as és az U21-es csapatokkal is. ·· Tudod már, hogy az utánpótláscsapatokból kikre lehet majd számítani a felnőtt csapatban is? Természetesen. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az U18-as, az U21-es és a felnőtt bajnok-


patot, megmutatni a munkánk gyümölcsét. Jövőre ugyanez a csapat fog indulni az U21ben, úgy gondolom, hogy jobb helyezést is el tudunk érni. ·· Milyen érzés volt, mikor először hívtak meg a felnőtt csapatba? Nagyon megtisztelő. Úgy éreztem, hogy nem volt hiába az a sok munka, amit ebbe a sportba fektettem. Igyekszem meghálálni a bizalmat. ·· Meddig szeretnél játszani?

rövid sport

ság között nincs nagyon nagy különbség. Felnőtt játékosoknál előny a testtömeg, a fizikum és a rutin. Folyamatosan szeretném játszatni a felnőttek között azokat az utánpótláskorúakat, akik már készek arra, hogy a felnőtt csapatban is kipróbálják magukat. Hibának tartom azt az utánpótlás-edzői felfogást, hogy nem merik a fiatalokat felvinni az első számú csapatba. Én a teher alatt nő a pálma elmélet híve vagyok. ·· Idén az ELITE Basket kapta a Törökbálint Sport Díjat. Ez az elismerés neked mit jelent? Törökbálinti lakosként nagyon büszke vagyok rá. Örülök, hogy a képviselők fülébe is eljut a munkánk eredménye, és azt megbecsülik. Szeretnénk, hogy a bálintiak magukénak érezzék ezt a csapatot, szeretnénk, hogy a város lakói még többen eljöjjenek a mérkőzéseinkre. Azon dolgozunk, hogy a hazai mérkőzések családi programok legyenek, ezért találtuk ki a félpályás dobóversenyt, vagy azt, hogy a különböző helyi tánccsoportokat felléptetjük a mérkőzések szüneteiben. Úgy gondolom, hogy szerethető csapat vagyunk szimpatikus játékosokkal. ·· Aki ennyire fanatikus és sikeres, arra biztosan felfigyel a szakma. Környékeztek már meg csapatok, hogy elcsábítsanak? Felfigyeltek már rám olyan csapatok, ahova edzőket kerestek. Ez nekem jó érzés, hiszen ezek szerint jól végzem a munkámat. De nem kell attól tartani, hogy az MTK tól és Törökbálinttól idén megválnék. Folytatjuk a munkát. ·· Mikor csatlakoztál az ELITE Basket csapatához, hány évesen kezdtél kosárlabdázni? Fernengel Bálint: 12 éves koromban kezdtem ezt a sportot, de előtte más sportágakat is kipróbáltam. Fociztam a TTC-ben, és küzdősportokba is belekóstoltam. A Bálint Márton Iskolába jártam, ott kezdtem el kosarazni. Azóta – egy év kihagyással – folyamatosan űzöm ezt a sportot. ·· Mi az, ami itt tartott? Alapvetően az, hogy testközelbe került a profi sport. A felnőtt csapat már akkor az NBI B-ben játszott, ez akkora élményt nyújtott nekem, hogy itt maradtam. A csapat is nagyon jó, nagyon sok barátom van az együttesben, de fontos az is, hogy a testemből a maximumot tudom kihozni. ·· Mennyire tartod magad tehetséges kosarasnak? Mennyi az adottság a játékodban, és mennyi az, amit az edzőid kihoznak belőled? Egyáltalán nem tartom magam tehetséges játékosnak. Úgy gondolom, amit elértem, azt az edzőimnek köszönhetem. ·· Említsük meg őket. Az első edzőm Puskás Artúr volt, ő megszerette velem a sportot, utána Laczka István következett, akit szintén nagyra becsülök, őt követte Werner Zsuzsanna majd Molnár Tamás. Mikor felvettek a gimnáziumba, úgy gondoltam, hogy a tanulás és a sport együtt nem fog menni, ezért abbahagytam a kosarazást. Molnár Tamás volt az, aki felhívott, és visszacsábított a csapathoz. Neki ezért nagyon hálás vagyok. Jelenleg pedig Szarvas Gábor az edzőm, ő az, aki megtanított kosárlabdázni, és ő az, aki kihozta belőlem a maximumot. ·· Milyen volt az országos döntőben játszani? Nagyon jó volt, hiszen az ország legjobbjaival tudtunk játszani. Jó volt képviselni a csa-

Labdarúgás

Pár fordulóval a bajnokság vége előtt felnőtt labdarúgó csapataink közül a TTC a nyolcadik, a TFC a tizedik helyen áll a csoportjában. Ez azt jelenti, hogy jövőre mindkét csapat ugyanezekben a csoportokban fog játszani.

TTC

(Pest megye I. osztály) Törökbálinti TC–Pilisszentiván SE 0–2

Viadukt SE Biatorbágy–Törökbálinti TC 2–2 (Junior 16’, Stadler 86’)

Törökbálinti TC–Hévízgyörk SC 5–3 (Bálint 10’, Madars 29’, 47’, Fekete 33’, Zimon 49’) Gödöllői SK–Törökbálinti TC 2–1 (Fekete 46’) Törökbálinti TC– Taksony SE 0–2

Örkény SE–Törökbálinti TC 2–3 (Bálint 22’, Junior 56’, Vattamány 66’)

Törökbálinti TC–Pilisi LK-Legenda Sport 1–2 (Junior 78’) Vecsési FC–Törökbálinti TC 2–0

Jelenleg egyetemre járok, amellett megfér a kosárlabda. Ha időm engedi, akkor kosarazom, amíg tudok. ·· Később foglalkoznál edzősködéssel? Nagyon szeretem a gyerekeket, szerintem jól meg is értetem magam velük. De látom, hogy Szarvas Gábor milyen munkát végez, és még nem tudom, hogy így át tudom-e adni a tudásomat. De lehet, hogy ha a legkisebbekkel elkezdeném az edzősködést, lépésről-lépésre beletanulnék ebbe a szakmába. N. G.

Kézilabda

Harmadik helyen végzett a bajnokságban az ATTE-TTC női kézilabda együttes. ATTE-TTC–Kispesti NKK II 30–28

Vívás

Nagyszerűen szerepelnek fiaink és lányaink az országban zajló vívóversenyeken. Mindenféle színű érmet hoztak haza az elmúlt hónapokban.

Érd Kupa 2015

Felnőtt Női Kard egyéni: Fogarasi Csenge II. hely Magoss Imola III. hely Sőrés Luca VII. hely Felnőtt Női Kard csapat: Törökbálint I. hely (Fogarasi, Magoss, Sőrés)

Bécsi Kupa 2015

Fogarasi Csenge II. hely

Vidékbajnokság 2015

Motax-Concordia KC Pápa –MTK Törökbálint 84–96

Bambi Fiú Kard Egyéni Keresztes Ábel III. hely Csörgő Sándor VII. hely Havasi Bercel VIII. hely Bambi Fiú Kard Csapat, Törökbálint I. hely Gyermek Leány Kard Egyéni Palotai Nóra II. hely Kácsor Karina VI. hely Gyermek Leány Kard Csapat Törökbálint II. hely Bambi Leány Kard Egyéni Herczegh Dóra V. hely Gyermek Fiú Kard Egyéni Keresztes Ábel V. hely Serdülő Férfi Kard Egyéni Füzesi Máté V. hely Serdülő Férfi Kard Csapat Törökbálint III. hely Serdülő Leány Kard Magoss Imola III. hely Bóné Anna VI. hely Diákolimpia 2015 Serdülő Leány Kard Magoss Imola VI. hely

Konecranes-Salgótarjáni KSE–MTK Törökbálint 92–68

Diákolimpia 2015

TFC (BLSZ III/2)

Nagytétényi SE II–Törökbálinti FC 2–2 (Szabó 50’, Rácz 69’)

Törökbálinti FC–Kispest SE 3–0 (Bognár 12’, Nádasi 68’, 74’)

CSHC’ 94 FC–Törökbálinti FC 0–2 (Hegedűs 57’, Nádasi 82’) Törökbálinti FC–BEAC 0–0 Törökbálinti FC–‚33’ FC 3–0 (Bodnár 34, Szabó 47’, Korozmán 52’)

Kosárlabda

Az alapszakasz megnyerése után az 5. helyért játszhat az MTK Törökbálint csapata, miután a rájátszás első körében a két győzelemig tartó párharcban 2-1-re kikaptak a Szombathely csapatától, majd idegenben és otthon is legyőzték a Pápa együttesét. MTK Törökbálint–MotaxConcordia KC Pápa 75–68

MTK Törökbálint–KonecranesSalgótarjáni KSE 80–71 Konecranes-Salgótarjáni KSE–MTK Törökbálint 100–80

Kadet Fiú Kard Szegedi Áron VIII. hely Kadet Leány Kard Fogarasi Csenge II. hely Sőrés Luca VIII. hely

www.kerthelyseg.hu · 29


Kertépítés, kertfenntartás, gyeptelepítés, sövénynyírás, öntözőrendszer, térburkolás

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig

Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

Tető 75 Kft. Vállalunk:

• Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

• Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtér-beépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat

Szeretettel várjuk vendégeinket!

VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA!

N é m et h n é0Á-9g3i 0 6 -3 0/2 6 0 -2

Törökbálint, Rövid u 22. Érdeklődni telefonon:

+36 30 9222 945

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását. A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából

2000 forint kedvezményben részesül.

Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása. Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 Kovács Sándor • bio és normál hajfestés • hajegyenesítés • sérült, száraz haj kezelése keratinnal • ombre melír • alkalmi konty készítése • női, férfi és gyermek hajvágás telefon: 06 70 334 2419 2045 Törökbálint, Világos u. 11. Részletes bemutatkozás és árak a Tükör SzÉpsegszalon honlapjan!

Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus • Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu

30 · www.kerthelyseg.hu

fodrász


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu www.kerthelyseg.hu · 31


32 路 www.kerthelyseg.hu

2015 kerth 05 06  
2015 kerth 05 06  

Kerthelyseg, Torokbalint, hirek, esemenyek

Advertisement