Page 1

k! n ü t t e l k e s 7 éve

Kerthelység 2015. március–április, VII. évfolyam, 3–4. szám

törökbálinti ingyenes havil ap

Minden Kedves Olvasónknak ÁLDOTT Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!


Pelsőczy Ferenc A hit embere

1848-49-re emlékeztünk „Szolgaságunk idejében Minden ember csak beszélt, Mi valánk a legelsők, kik Tenni mertünk a honért!

Dr. Pelsőczy Ferenc atya 1957-től 1995-ig volt Törökbálint plébánosa. Különleges tehetségű, papi hivatását élete teljességében megélő és gyakorló ember volt. 1995. március 23-án brutális módon gyil-

kolták meg. Halála 20. évfordulóján, 2015. március 23-án a Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség és a Pelsőczy Ferenc Alapítvány – Törökbálint Város Önkormányzatának együttműködésével – megemlékezést rendezett róla. Délután sírjánál közös imával rótták le kegyeletüket a résztvevők Bohn István esperes plébános vezetésével. A Művelődési Ház színháztermében kisebb konferenciát szerveztek a rendezők, három előadás hangzott el. A közéleti személyiségre Turai István emlékezett, és levetített egy lírai rövidfilmet, amelyet korabeli, Ferenc atyát megidéző felvételekből állított össze. Dr. Pelsőczy Ferencre, mint a hit emberére Bohn István plébános emlékezett. Sípos Gyula történeteket idézett fel Pelsőczy atya életéből. A ko r a e s t i ünn e p i szentmisét a plébánia épületén elhelyezet t emléktáblánál tartott koszorúzás követte. A megemlékező rendezvényen Dr. Pelsőczy Ferenc emléke előtt lerótta kegyeletét Elek Sándor polgármester vezetésével az Önkormányzat is.

Mi emeltük föl először A cselekvés zászlaját, Mi riasztók föl zajunkkal Nagy álmából a hazát!”

E sorokkal idézte fel – személyes emlékeket sem nélkülöző – beszédében Petőfi Sándor szavait Elek Sándor, Törökbálint polgármestere a város 184849-es megemlékezésén. A beszédet követően a Bálint Márton Általános és Középiskola kilencedikes diákjai adták elő igen színvonalas ünnepi műsorukat, majd három új magyar állampolgár eskütételére került sor. Az ünnepi műsor után a Törökbálinti Köztemetőben folytatódott a megemlékezés. Itt Szaszák Imre lelkész ünnepi igehirdetését, valamint Feleki László és Mitrovics Hanna zenei előadását hallgathattuk meg. Ezután az önkormányzat, az intézmények, a pártok és a civil szervezetek helyezték el az emlékezés virágait.

P. Boros Ilona kiállítása a művelődési házban

„Képek magánszázadom első feléből” a címe annak a kiállításnak, melyen a városunkban élő és alkotó grafikusmű­vész, P. Boros Ilona

mű ve ib ő l lát hatunk válogatást. A kiállítás megnyitóján az egybegyűlteket Vass Árpád tárogatóművész, majd Elek Sándor köszön­ tötte.

www.kerthelyseg.hu · 3


Nagy sikerrel zárult a LÉPÉSE bálja

Esély az újrakezdésre… Február 28-án tartották a LÉPÉSE (Látássérültek Érdekképviseletének Segítő Egyesülete) bálját, amelyre a jegyek már napokkal a rendezvény előtt az utolsó szálig elkeltek. Az előzményekről, az eseményről, és a jövőbeli tervekről Tóth Auguszta színművésznőt, a bál háziasszonyát és Miklós Tibort, az Egyesület elnökét kérdeztük. ·· Jótékonysági bál – Jöjjön el barátaival, ismerőseivel egy színvonalas műsorra, hogy szórakozva segítsen! A hívó szó, úgy látszik, hatásos volt. Számítottatok ekkora érdeklődésre? Miklós Tibor: Őszintén szólva én nagyon bíztam bene, hogy sikerül sokakat megszólítani. De azért azt nem gondoltam, hogy már egy héttel előbb le kell állítani a jegyek árusítását. Ezután még legalább kétszáz embernek kellett azt mondani, hogy sajnos már nem férnek be. ·· Pontosan hány vendégetek volt? Egészen pontosan nem lehet tudni, mert többen úgy jöttek be, hogy nem is volt jegyük, de az biztos, hogy kétszázkilencvenen vacsoráztak nálunk, és még számos olyan vendég volt, akik ott voltak, de nem vacsoráztak. Nagyon jó érzés volt, hogy Törökbálint teljes

lelkűségről tanúbizonyságot téve ötvenezer forinttal támogatták az Egyesületet céljai elérésében. ·· Kik és hogyan segítettek a szervezésben? A bál megszervezése igazi csapatmunka volt. A LÉPÉSE közel negyven tagja közül szinte mind kivette részét az előkészületekből. Nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon büszke is vagyok rájuk. Természetesen a bál nem jöhetett volna létre Tóth Auguszta színművésznő és férje, Pécskövi Tibor lelkes és odaadó támogatása nélkül. A műsor ös�szeállítását, a vendégművészek invitálását mind Augusztának köszönhetjük. Nagyon

társadalmi támogatottságról biztosított bennünket. A bál fővédnökeként jelen volt Elek Sándor polgármester, és többen a Képviselő-testület tagjai közül. Díszvendégünk volt Sarka Kata és Hajdú Péter, akik igazi nagy-

nagy dolog, hogy a báli szezonban ennyi neves művész szakított időt arra, hogy fellépésével egy jó célt támogasson. ·· Egy jótékonysági megmozdulás mindig azzal kezdődik, hogy a szervezők

4 · www.kerthelyseg.hu

elindulnak, és megpróbálnak támogatókat szerezni. Mennyire volt nehéz dolgotok? Azt kell mondanom, hogy Törökbálinton bárkit megkeresetem, mindenki adott valamit. Közel ötven tombola ajándékot gyűjtöttünk össze. A trafiktól a közértekig, a számítástechnika-bolttól az egyéni adományozókig mindenki segített. ·· Mennyi bevételre tettek szert? 634.000 Ft gyűlt össze, amelyből körülbelül 300.000 Ft maradt meg tisztán. Ezt az összeget az egyesület céljainak megvalósítására használjuk majd fel. ·· Bár már írtunk erről többször is, azért azok kedvéért, akik nem olvasták a korábban megjelent cikkeket, kérlek foglald össze röviden, mik is ezek a célok! A bál szlogenje is az volt: „Esély az újrakezdésre”. Mint ezt már többször elmondtam, a mi célunk nem valamilyen segély osztása, hanem olyan lehetőségek megteremtése, amellyel a felnőtt korban látássérültté váló embereknek esélyük van újrakezdeni az életüket. A végső cél egy olyan munkahely megteremtése, ahol a sérült emberek alkalmazottként dolgozhatnak. Ez a látássérültek esetében elsősorban gyógymasszázst és callcenter szolgáltatást jelenthetne. ·· Hogyan lehet egy ilyen munkahelyet megteremteni? A feladatot több lépcsőben lehet csak megoldani. Először is kell egy helyiség, amit a sérült emberek igényeinek megfelelően kell berendezni, átalakítani. Ezután a munkahelyet akkreditáltatni kell, ami szintén pénzbe kerül, de ez a feltétele annak, hogy az állami támogatás lehívható legyen. A jelentkezőket be kell tanítani, és természetesen marketing munkára is szükség van, hogy a szolgáltatásainkat reklámozzuk. Ezen kívül folyamatosan dolgozni kell a megrendelésekért is. Bonyolult feladat, de eleinte egy nagy bál megszervezése is annak tűnt, ma pedig már a következőt tervezzük. ·· Mire lesz elég az első 300.000 Ft? Természetesen nem elég mindenre, de arra mindenképpen, hogy például az egyesület bankszámlaköltségeit ezután már ne a családi költségvetésből fedezzük, valamint hogy pályázatokon vehessünk részt a tervek megvalósításának érdekében. ·· Hogyan lettél Te a LÉPÉSE báljának házi­asszonya? Tóth Auguszta színművésznő: Miklós Tibort a férjemen keresztül ismertem meg még évekkel ezelőtt. Akkor még a budaörsi egyesületben dolgozott. Egy nap azzal a kérdéssel keresett meg, hogy csinálnék-e nekik egy jótékonysági estet. Megcsináltuk, és nagyon jól sikerült. Ez a kapcsolat meg is maradt, és időről időre szerveztünk programokat, felolvasó esteket, zenés esteket. Így most már sokadik éve mondhatom őket barátaimnak. ·· Ez a barátság folytatódott, amikor a törökbálinti látássérültek saját egyesületet alakítottak?


Igen, ez így volt. Amikor 2013-ban megalakult a LÉPÉSE, már akkor beszéltünk róla, hogy kellene egy igazi nagy bál itt Törökbálinton. Akkor még nem tartottunk ott, de nem vetettük el az ötletet. Szerettük volna 2014 novemberében megtartani, de sajnos az én időbeosztásom olyan szoros volt, hogy nem fértünk bele, decemberben pedig sok elfoglaltsága van az embereknek. Végül mostan-

ra állt össze minden úgy, hogy bele mertünk vágni a megvalósításba. Kicsit bele is csúsztunk a böjt első hetébe. ·· Malek Andrea, Papadimitriu Athina, Sáfár Mónika, és még hosszan sorolhatnám a művészeket, akik elfogadták a felkésésedet, és eljöttek. Nehéz dolog jótékonykodásra kérni a kollégákat, barátokat? Nagyon sok olyan kollégám van, aki szívesen tesz egy-egy jó ügy érdekében. Amikor a szervezés elkezdődött, szinte mindenki, akit megkérdeztem, azonnal igent mondott, azzal a kitétellel, hogy eljön, ha a bál időpontja nem egyezik más kötelező elfoglaltságával. Akik végül nem tudtak eljönni, mind igazoltan voltak távol, és azt hiszem, így sem vallottunk szégyent a műsorral, hiszen közel két és fél órán keresztül szórakoztattuk a tisztelt publikumot. ·· A bál komoly médianyilvánosságot kapott. Hogy sikerült ennyi helyen megjelenni? Természetes, hogy amikor az ember egy ilyen dologban részt vállal, igyekszik minden kö vet megmozgatni, hogy a rendezvény minél nag yobb publicitást kap jon. Hajdú Péternek és feleségének köszönhető, hogy az ATV stábja is jelen volt, és sikerült az M1 Család-Barát Magazinját is meghívni a bálra. Több online felületen is hírt adtak a megmozdulásról.

·· Va n va l a m i, a m i t m os t má s ké p pen csinálnál, ha újra kezdenétek a szervezést? Persze, mindig van olyan, amit lehetne még jobban csinálni vagy másképp. Legközelebb például valahogy jobban ki kell találnunk, hogy a műsor és a vacsora ne zavarják egymást. De alapjában véve azt hiszem, hogy a vendégek, a szervezők és a fellépő művészek is elégedetten távoztak a bálról szombat éjjel. ·· Mikor lesz az a legközelebb? Terveink szerint még az idén. Szóba került egy Katalin napi bál lehetősége a csapat tag jai között, ha az időpont realizálódik, akkor azonnal el kell kezdeni a szervezést. ·· Két helyen játszol, két kicsi gyereked va n, p ró bál sz , és emellett megszervezel egy egész estés jótékonysági műsort számtalan szereplővel... Miért csinálod? Csak. Mert adódott, és mert engem kértek fel, és mert a segítségnyújtás, adás másoknak számomra természetes. ·· Értem. Akkor mesélj még egy kicsit arról, mit csinálsz most a színházban! 2015. április 12-én lesz egy újabb bemutató az anyaszínházamban (Nemzeti Színház), ami két Márai Sándor által írt egyfelvonásosból készül: a Családi kérdésből és a Befejezetlen szimfóniából. Én az utóbbiban Nagy-Kálózy Eszterrel leszek látható. Továbbra is játszom a már meglévő darabjaimat, és május 10-én a Nemzeti Színházban lesz - ebben az évadban utoljára - délután 3-kor és este 7-kor az Árnyország című darabunk. Ez egy kaposvári koprodukcióban elkészült előadás a Nemzetivel, ami így több alkalommal ment már Kaposváron és a Nemzeti Színházban is. Áprilisban a nemzetközi színházművészeti találkozóra is érdemes ellátogatni, amely szintén a Nemzetiben lesz. Szeretettel várunk mindenkit! P. E.

Cégbezárás – Végelszámolás

Az évek óta nem működő, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató gazdasági társaságok folyamatos költséget jelentenek tulajdonosaik számára. Ennek az az oka, hogy mindaddig, amíg a cég felszámolás, végelszámolás keretében nem kerül megszüntetésre, bizonyos alapköltségeit akkor is viselni kell, ha semmilyen hasznot nem hajt. Az ilyen vállalkozások számára a végelszámolási eljárás megindítása javasolható, így elkerülhető, hogy a cég csak nyűg legyen a tulajdonosok számára. Fontos, hogy a végelszámolás megindítását megelőzően a tulajdonosok tájékozódjanak részletesen cégük vagyoni helyzetéről. Sok esetben kiderül ugyanis, hogy bár azt gondolták, nincs a cégnek tartozása, mégis van. Amennyiben ezeket nem rendezik, úgy a cég megszűnése hátrányos következményekkel járhat pl. az ügyvezető személyére nézve. A végelszámolások a körülményektől függően Kft. esetében kb. 6-8 hónapig húzódnak. Az eljárást megindító cégeknek az illetékköltségeken felül könyvelői költségekre is fel kell készülniük, hiszen a sikeres befejezéshez szükség lesz zárómérleg készítésére is, melyet a könyvelő készít el. A végelszámolás tehát egy természetes, javasolható módja a cég megszüntetésének. Mindenkinek, aki fontolgatja vállalkozása bezárását, nagy körültekintést, gondos tájékozódást javaslok. További részletes információk a www.moravcsik.hu honlapon találhatók.

Törökbálint, Bajcsy Zs. út 55. Tel: 06 23 334074 Házhozszállítás–ételkiszállítás www.kerthelyseg.hu · 5


Új vezető a Volf György Könyvtár élén Czukor Erzsébet nyugdíjba vonulása után Weigl Zsolt személyében egy fiatal, agilis vezető került a Volf György Könyvtár élére. Zsoltnak, aki már évek óta a könyvtár dolgozója, egy teljesen megújult, a korábbi csapatnál egy generációnyival fiatalabb gárdával kell dolgoznia, hiszen az utóbbi időben a könyvtár többi dolgozója is nyugdíjba ment, helyükre pedig szintén igen fiatal könyvtárosok kerültek. Weigl Zsolttal a generációváltásról, a könyvek szeretetéről és az előttük álló feladatokról beszéltünk. ·· Kicsit kacskaringós út vezetett a könyvtárosi pályádhoz. Honnan indultál, és hogyan érkeztél meg ide? 14 évesen, mikor el kellett döntenem, hogy mi szeretnék felnőttként lenni, még nem nagyon tudtam pontosan ezt én sem. Szerettem volna egy szakmát, de azt is szerettem volna, ha egy érettségi bizonyítványt is tarthatok a kezemben. A Faipari Technikumot választottam, amit nem bántam meg, hiszen szeretem ezt a munkát, bár egy kicsit monoton. Egy évig dolgoztam egy asztalosipari kft-nél, majd a kereskedelemben helyezkedtem el. Miközben itt dolgoztam, elvégeztem Jászberényben a könyvtárosi főiskolát. A sors úgy hozta, hogy a kötelező gyakorlatomat a törökbálinti könyvtárban végeztem. Gyakorlatom alatt a könyvtár egy ideiglenes épületben foglalt helyet, hiszen ebben az időben épült az új épület. Gyakorlatom alatt készült el a könyvek vonalkóddal való ellátása. Én ezt a munkát annyira élveztem, hogy a gyakorlatom lejárta után heti öt-hat órát önkéntes alapon visszajártam dolgozni. Mikor elkészült az új könyvtár, az önkormányzat engedélyezte, hogy az állomány egy fővel gyarapodjon. Czukor Erzsi, az akkori igazgató rákérdezett, hogy lenne-e kedvem velük dolgozni. Természetesen nem mondtam nemet. ·· Milyen feladattal bíztak meg téged az első időszakban? A gyerekkönyvtárba kerültem, bár látni lehetett, hogy nem gyerekkönyvtárosként fogok megöregedni. Kaptam olyan munkákat is, melyek már komolyabb kihívások voltak. Például minden évben én készítettem el a statisztikát, és a beszerzéseknél is nagyon sokat segítettem Erzsinek. Az, hogy én akár vezető is lehetek, akkor tudatosult bennem, mikor tavaly májusban kiderült, hogy Erzsi tényleg nem akarja újabb öt évre megpályázni az állást. Ez után tudatosan kapcsolódtam be azokba a munkákba, melyek most már az én feladataim lettek. ·· Mikor idejöttél, csak hölgyek dolgoztak a könyvtárban. Men�nyire férfiszakma a könyvtárosság? Azt tapasztaltam a főiskolán, illetve a szakmai találkozókon, hogy zömmel hölgyek vannak a szakmában. A férfiak általában vezetők. ·· Egy vezetőnek sokkal több feladata van, mint egy „mezei” könyvtárosnak. Sokkal többet kell tárgyalnia, egyeztetésekre járnia. Nem hiányoznak a könyvek? De nagyon. Azt élvezem a legjobban, mikor a kölcsönző pultban ülök, és emberekkel találkozom, mikor könyveket kell ajánlanom nekik. Ha tehetem, azért most is beülök.

Kerthelység

·· Czukor Erzsi személye nagyon meghatározó volt a könyvtárban. Ő volt itt a biztos pont. Mennyire lehet őt pótolni? Szinte lehetetlen. A mai napig rácsodálkoznak az emberek, hogy ő már nem dolgozik itt. Nem egyszerű az utódjának lenni. ·· Te el tudod képzelni, hogy kb. 30 év múlva „Zsolti bácsi” innen megy nyugdíjba, akár vezetőként? Nagyon szeretem a könyvtárosságot, és látom a kihívásokat, így el tudom képzelni, hogy innen megyek nyugdíjba. Azt, hogy öt év múlva is meglesznek-e a vezetői ambícióim, nem tudom, de egyelőre ennek sem látom akadályát. ·· Erzsi nyugdíjba vonulása mellett nagy változás a könyvtár életében, hogy egyik napról a másikra kb. 20 évet fiatalodott a dolgozók átlagéletkora. Ez mennyire jellemző máshol, illetve mennyire volt ez tudatos döntés? Azt vesszük észre, hogy a könyvtárosi szakma öregedik. Érdekesség, hogy a minden évben kiadásra kerülő „Ifjú könyvtáros-díj” alsó korhatára egyre későbbre tolódik ki. Úgy gondolom, hogy fiatalos lendületet hoztunk a könyvtárba, de úgy, hogy az „öregek” által kitaposott útról nem szeretnénk letérni. A jól bevált rendezvényeket nem szeretnénk sutba dobni. Idén is megtartjuk az Olvasás Napját, a Mihályi Anikó által vezetett Olvasószalon is továbbra is működni fog. Az országosan is ritkaságszámba menő, heti rendszerességgel jelentkező filmklubunkat sem fogjuk megszűntetni, hisz az a csapat, amely hétről-hétre összejár filmet nézni, beszélgetni, nagyon jól érzi magát ezeken az alkalmakon. ·· Volf György vetélkedő? Ezt a nagyon népszerű versenyt a jövőben is meg fogjuk tartani. Ezt an�nyira szeretik a gyerekek, hogy volt olyan év, amikor majdnem 300-an jelentkeztek rá. Tavaly arra kértük a tanárokat, hogy osztályonként az öt legjobb gyerek jöjjön csak el a versenyre. Terveim között szerepel, hogy a jövőben egy hasonló versenyt hirdetünk természettudományos témakörben. Szomjú László, nemrég kinevezett kollégám sokáig matematikatanárként dolgozott, az ő segítségére mindenképpen számítanék ebben. ·· Szintén a könyvtárhoz tartozik a Falumúzeum. Ezzel kapcsolatban vannak tervek? A Falumúzeum és a város együttműködése idén jár le, s még nem tudjuk, hogy az önkormányzat meghosszabbítja-e a szerződést. Jelenleg Stánicz Katalin kolléganőm felelős ezért a területért. Művészeti egyetemet végzett, neki ez a szakterülete. Ő keresi fel a művészeket, és állítja össze az éves naptárt. ·· Vannak-e még olyan lépések, melyeket új vezetőként szeretnél meglépni? Szeretném, ha tudatosabban használnánk a modern technika vívmányait. Már azzal is tudtunk új olvasókat szerezni, hogy az új könyveket feltettük a Facebookra, ezáltal több emberhez el tudtunk jutni. ·· Mi a tapasztalat, olvasnak még az emberek? Sokan azt hiszik, hogy alig járnak az emberek könyvtárba, de van, amikor a kölcsönző pultnál sorban állás van. Persze az olvasók számát lehet növelni, és ez célunk is. De nemcsak az olvasók száma a fontos, hanem az is, hogy jó könyveket tudjunk ajánlani, és mindenki boldogan menjen el tőlünk. ·· A könyvtárban nem csak könyveket lehet olvasni, hanem a folyó­irattár is elég gazdag. Körülbelül 100 újság közül lehet válogatni. Három napilapot járatunk, hetilapokat és havilapokat is kínálunk. ·· A könyveket mi alapján választjátok ki? Mennyire befolyásolja a könyvtárosok ízlése a könyvtár könyvállományát? Valamennyire biztosan, de ugyanez igaz a vendégek ízlésére is. Ha valamit ők ajánlanak, akkor annak is utánajárunk. Olyan könyveket is kell tartanunk, melyeket lehet, hogy mi nem olvasnánk el, de igény van rá. Nagyon népszerűek például a skandináv krimik, ebből több is van az állományunkban. N. G.

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 1135 Budapest, Csata u. 32. · Telefon: 786-0788 · Fax: 786-0789 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József , KᵒJ · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

6 · www.kerthelyseg.hu


Természetfotók másképp

20 m² – Veszely István fotókiállítása a Falumúzeumban

Amikor megnéztem a kiállítás meghívóját, valami egészen másra számítottam. A szigorú, fekete-fehér megjelenés más témát, más hangulatot sejtetett, így aztán alaposan elcsodálkoztam, amikor megláttam a Falumúzeum falain a vidám, színes természetfotókat.

·· Ha meglepetést szerettél volna szerezni, hát sikerült! Miért ez a kontraszt a meghívó, és a képek stílusa között? És miért éppen 20 m²? Valóban valami mást, valami meglepőt szerettem volna csinálni, ugyanakkor nagyon egyszerűt is. A 20 m² a valójában kicsit ennél is kisebb alapterületű kertemet jelöli, ahol a fotók készültek. Ez egy egészen egyszerű kert, nincs benne semmi különös. A növények, az állatok ugyanolyanok, mint bármelyik környékbeli kertecskében. Borostyán, kis kerti virágok, darazsak, legyek, pókok, rigók és verebek. Más egyéb nemigen van. ·· A képek talán éppen ezért nem emlékeztetnek a hagyományos természetfotókra. Ez volt a cél. Szerettem volna elkerülni a kliséket. Ezeken a képeken ott vannak az állatok, de igazából nem ők a főszereplők. Inkább a fények, a képek mozgalmassága, egy-egy különleges momentum volt az, ami miatt ezeket választottam. ·· Hány kép közül kellett kiválasztanod a legjobbakat? Nem tudom. Több ezer képet csináltam, mióta - úgy két éve - a kertben kezdtem fotózni. Nagyon kellemes téma. Az ember kiül egy sörrel, és figyel. Ha lát valami ígéreteset, akkor fényképez. Aztán számtalan próbálkozásból egyszer-egyszer lesz egy olyan, amilyet szerettem volna, amilyet elképzeltem. Sajnos a méhecskék a legritkább esetben tartják épp úgy a szárnyukat, ahogy én akarom. ·· Mitől lesz jó egy kép? A tökéletes technika, vagy a kép hangulata teszi? A fényeknek, a térnek is fontos szerepe van. Ez a tér most nem olyan tágas, mint a Hosszúrét, ahol az előző években fotóztam. Itt minden szorosabb, feszesebb. Minden kép egyszerű, de van benne valami mozgás, valami attrakció. Nem is mindig az a lényeges, amire a gép fókuszál, ami a legélesebben látszik. Kicsit olyan egyik-másik, mint egy impresszionista festmény. ·· Kinek fotózol? Magamnak, a magam örömére. De azért igyekszem úgy csinálni, hogy más is örülhessen neki. Nem inspirál, hogy a szakmán belül, vagy bárhol elismerjenek. Szeretem amit csinálok és kész. Ez elég. ·· Egy kiállítás mindig egy téma lezárását is jelenti. Mik a további terveid? Kicsit sajnálom, hogy ennek vége. Nagyon kényelmes, kellemes, és egyben különleges munka volt. Hogy mit fogok most csinálni? Még nem tudom. Vannak terveim, de nem tudom melyik mellett döntök. Az biztos, hogy úgy, mint az utóbbi években, újra valamilyen tudatos, előre eltervezett koncepció alapján látok majd neki. Ny. E.

www.kerthelyseg.hu · 7


Beszélgetés Vaszilkó Judit ügyvezető igazgatóval

BRAMMER – ipari karbantartási termékek vezető forgalmazója Törökbálinton Januárban újra egy multinacionális cég nyitotta meg központi irodáját és raktárbázisát Törökbálinton. A Brammer Európa vezető forgalmazója a minőségi ipari, karbantartási, javítási és felújítási (MRO) termékek területén. A vállalat bemutatására Vaszilkó Judit ügyvezető igazgatót kértük meg, aki maga is törökbálinti lakos.

·· Ön évek óta Törökbálinton él. Milyen szerepet játszott ez a tény abban, hogy a Brammer városunkat választotta új magyarországi székhelyéül? Bár természetesen nagyon örültem neki, hogy a cég végül a törökbálinti helyszín mellett döntött, de ez a körülmény a legkevésbé sem befolyásolta a menedzsment döntését. Amikor egy ilyen Ipari karbantartási nagy változtatásra termékek vezető készülünk, alaposan meg kell fontolni forgalmazója minden körülményt. ·· Mi késztette Önöket a költözésre? Örömmel mondhatom el, hog y a mag y a r o r s z ág i leány vállalat forgalmának erőteljes növekedése kényszerített minket a változtatásra. A Brammer Európa vezető forgalmazója az ipari karbantar tás, javítás és felújítás területén szükséges termékek és szolgáltatások területén, beleértve a csapágyakat, Brammer Magyarország Kft. a mechanikus erőát2045 Törökbálint, Tópark utca 9. viteli rendszereket, hu@brammer.biz pneumatikát, hidraulikát, hajtóműwww.brammer.hu veket, motorokat, T 06 (23) 920 777 s ze r s z á m o k at é s F 06 (23) 920 778 munkavédelmi felszereléseket. Jelen vagyunk az ipar szinte minden területén, például az autóipar-

8 · www.kerthelyseg.hu

ban, a fémiparban, az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, vagy a gépgyártás minden területén. Tavaly 77,74 millió euró értékben értünk el megtakarítást vevőinknek Európa-szerte a gyártási hatékonyság javításával, valamint a költségek és a forgótőke csökkentésével. A cég 2002 óta működik Magyarországon. Januárig ceglédi központtal négy telephelyen, Kecskeméten, Debrecenben és Győrben lévő raktárbázisainkról szolgáltuk ki vevőinket, akik a családi vállalkozásoktól a multinacionális nagy gyártóvállalatokig sokféle vásárlót jelentenek. Mára a termékskálánk közel 270.000 cikkelemet tartalmaz – több mint 900 szállítótól –, ebből 30-40.000 folyamatos forgalmat produkáló termék. A vevőink köre, valamint dolgozóink száma is folyamatosan bővül, forgalmunk pedig minden évben közel 30%-kal emelkedett. Ezt a növekedést már lehetetlen volt a meglévő infrastruktúrával ellátni, így el kellett gondolkodnunk azon, hogyan tovább. ·· Hogyan zajlott a gyakorlatban a költözés az ötlettől a megvalósításig? A vezetőség az angol anyacég képviselőivel közösen összeült Magyarország térképe fölött, és megvizsgálta a lehetőségeket. Felvázoltuk, hogy hol vannak a legnagyobb vevőink, illetve hol várható a legnagyobb üzleti potenciál számunkra. Olyan helyet kerestünk, ahonnan az ország összes jelentős ipari területe jól megközelíthető. Az M0 autópálya M5-M1 közötti szakaszának vonzáskörzete látszott legoptimálisabbnak. Tavaly nyár elején kértük meg logisztikai vezetőnket a lehetséges helyszínek felmérésére. Végül három helyszín közül esett a választás Törökbálintra. Szempont volt az iroda, illetve a raktár nagysága, a logisztikai kondíciók, de fontos szerepet játszott az is, hogy a kollégáink mennyire könnyen tudják megközelíteni az irodát, akár tömegközlekedéssel is. A törökbálinti helyszín minden kitételnek megfelelt. Helyi lakosként én is éltem javaslattal, hiszen tapasztalataim szerint a vállalkozások betelepüléséhez kiváló adottságokkal bír a település. További előny, hogy a nagyforgalmú autópálya melletti elhelyezkedés jelentős marketing-érték.


Ismeretterjesztő előadás-sorozat a művelődési házban

·· Tavaly nyáron kezdték keresni a helyet, és január elsejével már az új törökbálinti raktárból szolgálták ki a vevőiket. Ez igazán gyorsan ment. Valóban így van, és itt meg kell említenem Törökbálint Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának gyors, pontos és rugalmas hozzáállását. A Kereskedelmi Hatósági Irodán pillanatok alatt megtörtént a székhely bejelentése, így már december közepén bejegyezték a cégbíróságon. Ezután gyors egymásutánban tudtuk beszerezni a hivatalos hatósági engedélyeket (ANTSZ, Tűzoltóság stb.). ·· Nyilván Törökbálint érdeke is, hogy minél több nagy forgalmú cég települjön ismét városunkba. Nem csak az iparűzési adó miatt, hanem azért is, mert ezek a cégek munkahelyeket teremtenek. Önök terveznek bővítést a közeljövőben? Január óta hat új munkakört hirdettünk meg, és úgy látjuk, hogy a létszám a közeljövőben is biztosan bővülni fog. Folyamatosan mérlegeljük a lehetőségeket. Már most elsősorban helyi vagy környékbeli cégek szolgáltatásait vesszük igénybe marketing, pénzügyi illetve adminisztrációs feladataink ellátásához. Szeretnénk az autóflottánk karbantartását is helyi szinten megoldani. Ez kedvező a helyi lakosoknak, és természetesen nekünk is. ·· Végezetül engedjen meg egy személyes kérdést. A Brammer magyarországi vállalata közel kétmilliárd forint éves forgalmat bonyolító cég, amely ráadásul az ipar területén fejti ki tevékenységét. Ön fiatal, kétgyermekes édesanya, és emellett egy ilyen nagy multinacionális vállalat menedzsmentjének sikeres tagja. Hogyan sikerül mindezt egyszerre megvalósítania? Nem néznek Önre néha kicsit furcsán egy nemzetközi meetingen a kollégái? Valóban nem egyszerű feladat a munkában és a magánéletben is maxi­málisan helytállni. Nem is működne a dolog családi és külső segítség nélkül, emellett - bevallom – rendkívül nagy szervezői munkát is igényel mindez. Az angol vezetés egyébként kimondottan örült, hogy végre nő is van a csapatban, hiszen a munkavállalói sokszínűség segíti a fejlődést. Eleinte természetesen kicsit furcsa volt, amikor egy igazgatósági ülésen a nagyszámú férfi kolléga között egyedül képviseltem a „gyengébbik” nemet (ez a kifejezés is egy rossz beidegződés), de szerencsére a cég a teljesítményt ismeri el, és nem az előítéletek alapján értékel. Bízom benne, hogy a jövőben itt, Törökbálinton is sikerrel megálljuk majd a helyünket. PERJÉS

Folytatódott a művelődési ház ismeretterjesztő előadás-sorozata. A márciusi vendégek Bálint gazda és Schirilla György voltak. A népszerű kertészmérnök már a kilencvenen is túl van, mégis lelkesen jött előadást tartani, leginkább a tavaszi munkálatokról beszélt, és a hallgatóság kérdéseire válaszolt. Schirilla György, a nemzet rozmárja az élet és a sportolás szeretetéről mesélt. Áprilisban törökbálinti sportolók, Tóth István, Druskó Zsófia és Panyiczki Gyula, majd Hatfaludy László, természetgyógyász lesznek a vendégek. Májusra elfogadta a művelődési ház meghívását a városunkban edző, a riói olimpiára készülő Cseh László.

Farsangi családi nap

El ű z t é k a te l e t a művelődési házban azok, akik ell á to g a t t a k a z i n té zm é ny f ar s ang i családi délutánjára. A résztvevők először a Görömbő Kompánia interaktív, humoros előadásán szórakozhattak, majd a f iatalabbak jelmezversenyen vettek részt. A Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport farsangi népszokásokat mutatott be, majd az udvaron meggyújtották a kiszebábot, hogy ezzel véglegesen elűzzék a telet.

Mirage

Szépségszalon Bajcsy-Zs. u. 20. Keszi Nikoletta • kozmetika • mezoterapia • anti-ageing kezelések • vitalizalo kezelések

06 20 383 6561

Erdőháti Nagy Modesta gyógypedikűr, manikűr, gel lakk

06 30 235 9666

Új szolgáltatásaink bevezető árakon

Mészáros Noémi fodrász • hajpótlás, hosszabbítás • keratinos hajszerkezet újáépítés

+36 30 446 9742

Földényi Anita sminktetoválás masszázs • svéd • nyirok • alakformáló • láva köves • és még sok más tecnika

06 30 359 1479

Marko Asztrik masszázs • svéd • köpölyözés • thai • és még sok más technika

06 30 359 1479

Szeretettel várjuk pihenni, gyógyulni, szépülni vágyó régi és új vendégeinket! www.kerthelyseg.hu · 9


Új igazgató a bálinti Auchan élén

Ta v a ly i é v d e c e m b e r é t ő l új igazgató vezeti a törökbálinti Auchan áruházat. Lakatos Tamást sok törökbálintinak nem kell bemutatni, hiszen a fiatal igazgató Törökbálinton nőtt fel, és jelenleg is városunk lakója. Vele beszélgettünk többek között az előtte álló feladatokról, az áruház és a város kapcsolatáról, a vasárnapi zárva tartásról.

·· Annak, aki nem ismer, röviden bemutatkoznál? Lakatos Tamásnak hívnak, 37 éves vagyok. Születésem óta – kisebb megszakítással – Törökbálinton élek. Jelenleg is itt lakunk feleségemmel és két kislányommal. Kereskedelmi szakos közgazdászként végeztem, és az Auchant megelőzőleg tizenhárom évig barkácsáruházakban dolgoztam: először az Obinál, majd a Baumaxnál a kertrészleg osztályvezetőként, ezt követően a Bricostore-ban igazgatóként vezettem először a törökbálinti, majd a fóti, végül a csömöri áruházakat. A Bricostore után kerültem az Auchanhoz. Nekem az élelmiszer-terület teljesen idegen volt, nem volt benne tapasztalatom, itt kaptam lehetőséget megtanulni ezt is. Tavaly decemberben neveztek ki a törökbálinti Auchan áruház igazgatójának. ·· Kijelenthető az, hogy az Auchan azért keresett meg, mert látta benned a későbbi áruház-igazgatót? A vállalat számára kiemelten fontos a munkatársaink képzése, hos�szú távú megtartása, ezért a kiválasztás során törekszünk olyan munkatársak felvételére, akikben látjuk a fejlődési lehetőséget. Ez az én esetemben is így történt. Senior managerként kerültem a vállalathoz, a szükséges tapasztalat megszerzése után neveztek ki áruház-igazgatónak. ·· Gondolom, külön öröm volt, hogy nem egy másik, hanem a törökbálinti áruház vezetésével bíztak meg. A törökbálinti áruház volt az első hipermarket Magyarországon, én helyi lakosként gyakran jártam ide vásárolni, jól ismertem a helyet. Törökbálintiként külön öröm számomra, hogy ezt az áruházat irányíthatom. ·· A helyiek nagyon szerették a Cora áruházat, nagy volt a frissáru kínálat, tisztaság volt, jó volt bejönni. Mi az, amit meg szeretnétek tartani az akkori hipermarketből, és mi az, amin változtatni szeretnétek? Az Auchan minden esetben felméri az áruházak vonzáskörzetében élők igényeit, vásárlási szokásait, hogy minél jobban ki tudja szolgálni a vásárlók igényeit. Ebből következően az áruházak között is van

10 · www.kerthelyseg.hu

különbség, minden áruháznak megvan a maga sajátossága. A törökbálinti áruháznak ezért kiemelkedően fontos pontjai a frissáru pultok: a felvágottak, a sajtok, a halak, a zöldségek. A húspultunk a személyes kapcsolat miatt olyan, mintha az embernek saját hentese lenne. A vállalat nemrég elindította az úgynevezett háztáji sertés programját, ami azt jelenti, hogy Karcagon mi neveltetünk sertéseket, azok az Auchan saját húsüzemébe, majd az áruházakba kerülnek, így biztosítjuk a megbízható, magas minőséget. Jelenleg a nem-élelmiszer kínálatunk megújításán dolgozunk, hiszen az áruház környezetében például sok gyermekes család él, így az ő igényeikre válaszul a barkács és a műszaki osztályaink megerősítése kiemelten fontos terület számunkra. Élelmiszer területen szívügyemnek tekintem az egészséges ételeket. Kialakítottunk egy olyan részt, ahol bio és diabetikus termékeket lehet találni, illetve ahol a különböző ezekkel kapcsolatos egyedi igényekre is választ adunk. Emellett szeretném erősíteni a nemzetek konyháját is, mert az a tapasztalatom, hogy nyáron, nyaralás után az emberek keresik azokat az ízeket, amiket a külföldi útjuk során megismertek. Azt is észrevettük, hogy a vonzáskörzetünkben élő külföldiek például karácsonykor, ha nem tudnak hazamenni, nálunk vásárolják meg az otthoni ízeket. ·· Szinte első látásra feltűnik a családbarát környezet. Izgiland, az éttermek területén játszóház, az áruházban mini Auchan. Ez tudatos döntés? Célkitűzésünk, hogy a jelenlegi vásárlóink megtartása mellett a családosok áruháza legyünk, ezért mindent meg is teszünk. A felsoroltakon kívül érdemes még kiemelni a Kangaboo gyerekáruházat, illetve az olyan „apróságokat”, mint például azt, hogy a kimondottan gyerekeknek szánt termékeket külön zászlócskákkal jelöljük meg. Van olyan pénztárunk, ahol nem csokoládék vannak a polcokon, hanem egészséges rágcsálnivalók.


·· Mennyire akar a törökbálinti Auchan a törökbálintiak áruháza lenni? Mennyire akartok részt venni a város életében? Teljes mértékben, sok lehetőséget látunk itt. Az áruház életében nagyon meghatározó, hogy a törökbálintiak mennyire szeretik az áruházat. Azon vagyok, hogy a közösség életéből minél jobban kivegyük a részünket. Az önkormányzattal és a művelődési házzal is kapcsolatban vagyunk, valamint folyamatosan szeretnénk minél több intézménnyel, civil szervezettel együttműködni. Tavaly év végén már szerveztünk a helyi óvodásoknak, kisiskolásoknak egy rajzpályázatot, ami nagyon népszerű volt. Következő megjelenésünk a majális lesz, ahol mi is saját pavilonnal leszünk jelen, emellett mi ajánljuk fel a város tortáját és a tombola fődíját is mi biztosítjuk. Szeretnénk erősíteni a társadalmi szerepvállalásunkat. Több mint 200 ember dolgozik az áruházban, ha mi valamilyen célért megmozdulunk, annak lesz hatása. Ezen kívül szeretnénk még megszólítani a helyi és a környéki gazdálkodókat, hiszen az Auchan nagyra becsüli a helyi termelőket. Ha van olyan gazdálkodó, aki nagyobb mennyiségben tudna az áruházunknak terméket szállítani, akkor arra buzdítjuk, hogy keressen meg minket. Lehetőséget kaphat arra, hogy az áruja a törökbálinti Auchan polcain is megtalálható legyen. ·· Decemberben hatalmas retro-parti volt az áruház parkolójában. Terveztek a jövőben is hasonló rendezvényeket? Tervezzük a folytatást, rengeteg ötletünk van. Egyik például egy autós mozi, ami nyáron lenne a parkolóban. ·· Március 15-étől az Auchan is zárva lesz vasárnaponként. Erre hogyan készültök? A benzinkutunk és az Izgiland vasárnaponként továbbra is nyitva lesz. A töltőállomásunk vasárnaponként reggel 8-tól 20 óráig üzemel, az automata kút pedig 0-24 óráig a hét minden napján. Az Izgiland esetében megoldottuk, hogy kívülről lehessen a játszóházba bejutni. Magát az áruházat a többi napon, hétfőtől szombatig nem fogja érinteni a vasárnapi boltbezárás, hiszen mi már így is a törvény által meghatározott maximális nyitva tartással 6-22 óráig vagyunk nyitva. Már most szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy a törvény szerint minden áruház választhat 5 vasárnapot, amikor nyitva tarthat, mi a 4 adventi vasárnapon kívül a hosszú hétvégére eső május 3-át, anyák napját választottuk. Mindenkit szeretettel várunk egy különleges eseményekkel, akciókkal teli vasárnapi vásárlásra. ·· A vásárlók mire számíthatnak? Több hétvégén keresztül kérdeztük vásárlóinkat a szokásaikról. Az emberek többsége azt válaszolta, hogy pénteken és szombaton fogják megoldani az eddigi vasárnapi vásárlást. Ennek ellenére Törökbálinton arra lehet számítani, hogy a pénteki és szombati napokon –ahogy a hét többi napján is - továbbra is minőségi kiszolgálásban fog részesülni a hozzánk látogató. Németh

Örvendetes napunk támadt...

Talán semmire sem vágyódunk annyira az életben, mint az örömre. A keresztség által a legnagyobb örömnek lettünk részesei: Isten gyermekeivé váltunk. A nagyböjti készülődésben Krisztus evangéliumának és megváltó halálának mélyebb megértésére törekedve kerestük istengyermekségünk titkának egyre teljesebb megélését. Most, húsvét ünnepén, a húsvét-éjjeli Örömének himnikus szavaival feltör bennünk a megváltottság öröme: Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges, nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A húsvéti liturgia szövegei tele vannak az ujjongás és az örvendezés érzéseivel, hiszen újra és újra, sokféle formában éneklünk alleluját. Lelkesen kiáltjuk: örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Felébrednek bennünk ezek az érzések, mert megértettük: immár ha Krisztussal meghaltunk a bűnnek, vele együtt fel is támadtunk. Az ember vágyakozik a bűnből való feltámadás felismerésére. A bűn szolgasága szomorúságot, depressziót, örömtelenséget szült. Krisztus megváltó halála és feltámadása azonban visszaadja reményünket és életkedvünket. Beteljesedettnek érezzük a prófétai jövendölést: Jézus Krisztus feltámadása által valami egészen új kezdődött el a világban, s bennünk. Ez a fajta gondolkodásmód és életvitel segíthet el bennünket az igazi örömre. Ahogy a tavasz első virágai a csípős, hűvös reggelek ellenére is már a nyárról üzennek, Jézus feltámadása is Isten eljövendő országáról és a mi feltámadásunkról ad hírt. Ez az örök és maradandó húsvéti üzenet ad erőt az embernek arra, hogy a földi életben se szűnjön meg remélni a szeretet, az igazság, a bölcsesség győzelmében. A Krisztusban való feltámadás erkölcseink, emberi kapcsolataink, de legfőképpen az Istennel való közösségünk megújításában van, ez a kezdete minden megújulásnak. A keresztény élet erkölcsi követelményei ebből a Krisztusban nyert új életből erednek. Ezután már nem egy külső erő kényszerítő hatására fogadja el az ember az erkölcsi törvényt, hanem az az Istennel való bensőséges szeretetkapcsolat természetéből fakadó magatartássá válik. A szeretetkapcsolatnak viszont a hit az alapja. Aki megtagadja Istent, megtagadja az embert is. Isten nélkül ugyanis nincs alapja az emberi közösségeket ös�szetartó törvényeknek.

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából Április 8. szerda 18.00 PÉLDAKÉPEK ELŐADÁSSOROZAT „Teljesítőképességünk határán” Vendégeink: Druskó Zsófia, Tóth István, és Panyiczky Gyula

18. szombat 10.00 LÚDANYÓ MESÉI (Francia mese) A PR-Evolution Dance Company interaktív táncelőadása gyerekeknek

10. péntek 17.00 MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA A versíró pályázat eredményhirdetése. 18.00 „Irodalom a karikatúrában” – kiállításmegnyitó 19.00 „Dalolva verselek” Mülhauser Martina, előadóművész estje, Irodalmi Kávéház

19. vasárnap 13.00-18.00 TAVASZI BOLHAPIAC Használt holmik, háztáji finomságok és saját készítésű kézműves termékek vására és cseréje.

17. péntek 19.00 TÖRÖKBÁLINTI SZÍNHÁZ A maláji lány – zenés vígjáték

22. szerda 18.00 ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT „Életeink és ételeink” Hatfaludy László, természetgyógyász – reflexológus előadása 25. szombat 16.00 „FICÁNKOLÓ” CSALÁDI DÉLUTÁN

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig

(a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

www.kerthelyseg.hu · 11


Elkészült Törökbálint himnusza Szalczinger József kezdeményezésére, több törökbálinti művész közreműködésével elkészült városunk himnusza. A döntés most már a képviselő-testület kezében van, hiszen a soron következő testületi ülésen döntenek a képviselők arról, hogy a már elkészült himnusz hivatalossá válik e. Azokkal beszélgettünk, akiknek köszönhetően létrejöhetett. ·· Kinek az ötlete volt, hogy elkészüljön Törökbálint himnusza? Milyen hagyományai vannak a városi himnusznak? Szalczinger József: Az ötlet tőlem ered. Sok év óta a Törökbálinti Városfejlesztő Egyesület nem tesz mást, mint szépíti a várost, de sokat gondolkodtam azon, hogy milyen szellemi dolgot tudnánk a városnak adni. Sokat töprengtem, hogy legyen-e bátorságom egy ilyen nagyszabású projektbe kezdeni, de úgy gondoltam, hogy az ősök emléke, akik ezt a várost felépítették, azt diktálja, hogy mi is merjünk nagyokat tenni. Főként az vezérelt, hogy ez a himnusz visszatekint a múltra és a jövő felé mutat. Városi himnuszokat leginkább külföldön hallottam, itt Magyarországon elég ritka, de találkoztam már vele. ·· Mikor először kerested fel az embereket az ötlettel, milyen volt a fogadtatása?

Tető 75 Kft. Vállalunk:

• Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtér-beépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat

VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22. Érdeklődni telefonon:

+36 30 9222 945

12 · www.kerthelyseg.hu

Mindenhol pozitívan fogadták. Sőt, több olyan embereknek is említettem, akik más településen élnek – hasonlóan lokálpatrióták, mint én –, közülük sokan irigykedtek az ötletre, és már ők is azon gondolkodnak, hogy elkészítik saját himnuszukat. ·· Kik működtek közre a himnusz elkészítésében? Először kellett keresni valakit, aki megírja, valakit, aki megzenésíti, egy kórust, hogy elénekelje és egy zenekart, hogy eljátssza. A zeneszerzést egyértelműen Bán Lászlóra bíztam, hisz ő különleges kincse Törökbálintnak. A szöveg megírásának feladata nehezebb volt, hiszen településünkön több kiváló író, költő él, de végül Hajdu Ferencre esett a választás, tőle csak annyit kértem, hogy az

ősöket szője bele a versbe. Hajdu Ferenc nagyon magas szinten oldotta meg a feladatot. A himnuszt a Grossturwaller Musikanten játszotta fel és a Cantabile Kórus énekelte el. A Budakörnyéki Televízió közreműködésével készült egy hivatalos DVD is. ·· Miről szól a himnusz? Törökbálintról szól, és azokról az őseinkről, akik évszázadokkal ezelőtt elindultak egy új hazába, és ezt a települést felépítették. Nekik köszönhetjük városunkat, nekik, akik mindig az összefogást tartották fontosnak. ·· Milyen felhasználási módjai lehetnek a himnusznak? Szeretném, ha nemzeti ünnepeinken a szózat és a nemzeti himnusz mellett a városi himnusz is felcsendülne. Szeretném, ha a törökbálintiak büszkék lennének arra, hogy van egy saját himnuszunk, hiszen ez törökbálintiaktól törökbálintiaknak íródott, tiszta szívből. Emellett Bán László elkészítette a himnusz szignál változatát is, ami pár másodperces. Ezt lehetne iskolákban csengőként, sporteseményeken, testületi üléseken kezdő szignálként felhasználni. A döntés a Képviselő-testületé lesz, ők elég bölcsek ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő helyeket és alkalmakat a himnusz elhangzásához. Nagyon örülnék, ha a helyi civil szervezetek is magukénak éreznék a himnuszt. Énekkarok, zenekarok felvennék a repertoárjukba, és ha nem a településen lépnek fel, és igény van rá, akkor eljátszanák. Tervbe van véve, hogy ha a testület jóváhagyja a himnuszt, akkor a júniusban megrendezendő soroksári testvérvárosi találkozón bemutatnánk Soroksárnak a himnuszunkat. ·· Mikor találkozhatnak a lakók elsőként a himnusszal? Ha a képviselő-testület elfogadja, akkor szeretnénk, ha lenne egy nyilvános ősbemutató.

·· Mi volt az első gondolatod, mikor meghallottad, hogy városunknak saját himnusza lehet? Hajdu Ferenc: Mindenképpen jó ötletnek tartom, hiszen ez a lakók városhoz való kötődését erősíti. Első pillanatban nem tartottam magamat alkalmasnak a szöveg megírására, még most sem vagyok biztos abban, hogy jól sikerült, hiszen nem nagyon szoktam megrendelésre dolgozni. ·· Ha testület elfogadja a himnusznak ezt a változatát, akkor a te versed lesz a szöveg, ezt fogják többször is énekelni. Ez milyen érzés? Nagyon megtisztelő. ·· Szalczinger József kérése volt, hogy mindenképpen szerepeljenek a him­ nusz­b an az ősök. Nehezebb volt így megírni, hogy részben a téma is adott volt? Nem, hiszen mivel én is régi törökbálinti vagyok, magamtól is ebből az irányból közelítettem volna meg a dolgot. Azt próbáltam megragadni, hogy milyen lehetett a sváboknak és a rácoknak új hazába érkezni, és magyarrá válni. ·· Téged hogy érintett a felkérés, hogy te komponáld a település himnuszát? Bán László: Nagyon nagy megtiszteltetés a település himnuszát megírni, ugyanakkor nagy felelősség is. ·· A kezdetektől fogva himnikus dallamot szerettél volna? Úgy gondolom, hogy egy himnusznak himnikusnak kell lennie. Nagyon jó tanáraim voltak, akik ezt nagyon keményen megtanították nekem. ·· A vers az őseinkről, a svábokról és a rácokról szól. Megjelenik ez a dallamban is? A dallam harmonizálása és a belső szólamok ezt visszatükrözik. A szöveg nekem nagyon tetszik, minimális változtatásokat igényelt, hogy ritmikailag megfeleljen. ·· Gyorsan elkészült a zenei rész? Viszonylag gyorsan dolgozom, egy hét alatt készen voltam vele. Most már kíváncsian várom a testület döntését, és azt, milyen módon használják majd fel. ·· A Cantabile Kórus hogyan fogadta a felkérést? Vékey Marianna: Nagyon boldogok voltunk. Azt gondolom, hogy ezt minden együttesnek és kórusnak meg kellene tanulnia, és nagyobb eseményeken ezt előadni. Nagyon szépnek tartom a dallamot is, hiszen a sváb hagyományoknak megfelel, vannak benne melódiák, emellett himnikus is. Nem volt könnyű megtanulni. Amikor külföldön jártunk, akkor sok kórus énekelt különös dalokat a saját nyelvükön. Mikor megkérdeztük, mit hallottunk, akkor mondták, hogy a saját városi himnuszuk. Svédek, görögök, németek kérték, hogy mi is énekeljük el a saját városi himnuszunkat. Mi csak néztünk egymásra, de nem tudtuk eddig elénekelni. Nagyon tetszik a szöveg, a dallam, nemcsak nekem, hanem az egész kórusnak is, nagyon örülünk, hogy elkészült. Németh Gergő


Beszélgetés Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyzővel

Legtöbbször nem kötelező, de nagyon ajánlott!

Az év elején új szolgáltatással bővült Törökbálint közigazgatási palettája. A Tóparkban, a volt Astra-Zeneka irodaházban megnyílt Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyzői irodája. Miért is ajánlott mindenféle üzleti, jogi ügyeinknél igénybe venni a közjegyző segítségét? Egyáltalán mit csinál egy közjegyző? Miért van szükség a munkájára? Erről kérdeztük a közjegyző urat.

·· Mit jelent pontosan a közjegyzői státusz? Ez a jogi státusz a középkorban alakult ki. Európában először Itáliában majd Franciaországban. Magyarországon először a nápolyi születésű, tehát itáliai jogi kultúrán nevelkedett Károly Róbert vezette be ezt az intézményt. Az ő királlyá választásáról készült ténytanúsító okirat az első hazai dokumentum a közjegyzői tevékenységgel kapcsolatban. Károly Róbert nem bízott a helyi jogrendben, ragaszkodott hozzá, hogy az Itáliában bevett szokás szerint, megválasztásának tényét külön dokumentumba foglalják. Ez a példa jól mutatja a közjegyzői tevékenység lényegét. Ennek alapja, hogy az állam úgynevezett közhitelességgel ruház fel bizonyos személyeket. Ez azt jelenti, hogy a közjegyző legjobb tudása szerint feltárja az egyes ügyek tényállását, és erről egy okiratot készít. Az ebben foglaltakat aztán a továbbiakban mindenki köteles tényként elfogadni. Tulajdonképpen hasonlít egy kicsit a bírói szerepre, csak amíg a bíróság már egy kialakult jogvitában mond ítéletet, addig a közjegyző megelőző igazságszolgáltatást végez, vagyis éppen azért működik, hogy ne legyenek jogviták. ·· Milyen feladatokra, milyen típu sú ügyekre kérik fel a közjegyzőket a leggyakrabban? A feladatok köre nagyon szerteágazó. A hagyatéki ügyektől, ingatlan adás-vételtől kezdve minden féle ügytípus előfordul. Például egy bérleti jogviszony keretében a bérlő megrongálta a lakást, vagy távozáskor leszerelt, eltulajdonított berendezési tárgyakat. Ha ilyenkor a lakás tulajdonosa felkéri a közjegyzőt, akkor az megtekinti a lakást, és a látható állapotról egy tanúsító dokumentumot ad ki. Az ebben foglaltakat a továbbiakban a bíróság már tényként kezeli, ha perre kerül a sor, nem kell külön bizonyítási eljárást indítani, tehát egy ilyen okirat megléte jelentősen meggyorsítja az ügymenetet. Ehhez hasonló jogrendszer működik az egész kontinentális Európában, illetve Latin-Amerika egyes országaiban, a Közel-Keleten, Afrikában és Japánban is. ·· Milyen konkrét feladatai vannak a közjegyzőnek az egyes ügyekben? Az első lépés az adott feladat jogi hátterének, az adatoknak, illetve a tényleges állapotnak

a teljes feltárása. Ehhez a közjegyző szakértők segítségét is igénybe veheti. Például ha egy építkezésnél az építtető úgy látja, hogy a kivitelező nem a terveknek megfelelően készítette el az épületet, akkor közjegyzőhöz fordulhat. Ilyenkor a közjegyző felkér egy igazságügyi műszaki szakértőt, aki megvizsgálja az épületet, szakvéleményt készít, ame-

lyet a közjegyző rendelkezésére bocsát. Egy ilyen dokumentum birtokában aztán a felek nagyobb eséllyel tudnak peren kívül megegyezni, hiszen a bíróság ugyanolyan szakvéleménynek fogadja el ezt az okiratot, mintha maga rendelte volna ki a szakértőt. Természetesen ez után is lehet pereskedni, de nem nagyon érdemes, hiszen a pereskedés nagyon időigényes és költséges dolog. Ilyen esetben a pernyertesség sem valószínű. ·· Mi van akkor, ha az egyik ügyfél magánszemély, a másik pedig egy cég? Erre jó példa a bankokkal kötött hitelszerződések köre. Itt a banknak és az ügyfeleknek is az az érdeke, hogy az ügyfél is pontosan tisztában legyen azzal, hogy mit ír alá. Ezért a közjegyző a felek előtt felolvassa a szerződést, és meggyőződik róla, hogy megértették annak tartalmát. Miután ez megtörtént, a szerződés aláírása után pereskedésnek nincs értelme egyik fél részéről sem. Mindannyian tudjuk, milyen nagy gondot okoz ma Magyarországon sok családnál a svájci frank alapú hitelek törlesztése. Biztosan állíthatom, hogy nagyon kevesen vannak, akik annak idején maguk végigolvasták a hitelszerződésüket, és megértették, hogy az esetleges árfolyamváltozások hogyan befolyásolhatják a későbbiekben a hitel visszafizetésének feltételeit. A szerződésben foglaltak pontos ismerete nagyon fontos, és ebben a közjegyző sokat segíthet, hiszen nemcsak felolvasni köteles az okiratot, de el is kell magyaráznia azt a feleknek. Ez nemcsak a banki szerződéseknél van így. Bármilyen két vagy több fél között létrejött szerződés közjegyzői okiratba foglalása sok bosszúságtól és költségtől kímélheti meg a feleket. Hasonló a helyzet a közjegyzői nem peres eljárásoknál, például egy hagyatéki eljárásnál is.

·· Mennyit kell fizetnie az ügyfeleknek a közjegyző közreműködéséért? A díjszabást az Állam határozza meg. Összege mindig az ügyérték bizonyos százaléka, illetve kisebb mértékben egyéb tényezőktől, például az ügyiratok ügyfelek általi előkészítettségétől , a helyszíni kiszállás szükségességétől függ. A díjszabás degresszív, 4%-tól 0.25 %- ig terjed. Egy 8-10 milliós ingatlannál például kb. 1 %-ra jön ki a díj mértéke. ·· Mondhatjuk azt, hogy a közjegyzői okirat nem kötelező, viszont nagyon ajánlott bármilyen szerződés megkötésekor? Magyarországon kizárólag a jelzáloghitelek tekintetében teszi kötelezővé a törvény a közjegyzői okiratba foglalást. Minden más esetben az ügyfelek döntésére van bízva, hogy igénybe veszik-e ezt a szolgáltatást. A közjegyzői okirat birtokában azonban, az ingatlan adás-vételi példánál maradva, az eladó szükség esetén peres eljárás nélkül hajtathatja be az esetlegesen elmaradt vételárat, a vevő pedig szintén a végrehajtó útján kényszerítheti ki az ingatlan birtokba adását anélkül, hogy ehhez pert kellene indítania. A közjegyzői státusz történelmileg is azért alakult ki, hogy tehermentesítse a bíróságokat, megelőzze a vitás kérdések elrendezésének jogi útra terelését, elősegítse a felek között a peren kívüli megállapodást. Bízom benne, hogy a jövőben egyre többen ismerik fel a közjegyzői szolgáltatások előnyeit. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Elérhetőségek:

2045 Törökbálint, Tó Park utca 3. a Shell benzinkút mögött (volt Astra-Zeneca) jelenleg FORWARDERS’ PLAZA KFT. épülete.

Postacím: 2041 Budaörs, Pf .175. Telefon: +36 23 799-140 Fax: +36 23 799-149 Ügyfélfogadás: • hétfő és szerda 9:00–12:00, 12:30–16:00, • kedd, csütörtök és péntek: előzetes időpontkérés, illetve idézés szerint.

www.kerthelyseg.hu · 13


Beszélgetés Borbély Gyurival, a RONI közért tulajdonosával

Üzlet – Jótékonykodás – Közéleti szerepvállalás Utoljára 2012 decemberében készítettem interjút „Ronigyurival”. Azóta már több mint k é t é v t e lt e l , k í vá n cs i vo lta m , m i tö rt é n t vele azóta. Sokat kérdezgettem, számtalan téma felszínre került, ő pedig örömmel, nyíltan, lezseren, de mégis komolyan válaszolt.

·· Mikor legutóbb beszéltünk, még három élelmiszerüzleted is volt Törökbálinton. Most már csak egy maradt – igaz, a legnagyobb. Csak nem a csőd felé haladsz? Szerencsére ilyenről szó sincs, csak volt egy „kis” változás az üzleti életben, jött az a bizonyos trafiktörvény, amely lehetetlenné tette, hogy a József Attila utcai üzlettel pályázzunk. Nem érte el azt a forgalmat, hogy érdemes lett volna pályázni. Tehát az bezárt, maradt kettő.

A végállomási üzlettel pályáztunk, de - érdekes mód - nem nyertünk. Így is folytattuk, végül mégis a bezárás mellett döntöttem. Szerencsére nagyon sokan, kb. a vevők 60%-a átjött a Szabadság téri üzletbe! Ezúton is köszönöm nekik. ·· Akkor ez azt is jelenti, hogy csökkent a forgalmatok? Nem, illetve volt egy kis visszaesés, de most már az egy bolt forgalma meghaladja a két évvel ezelőtti három bolt forgalmát. ·· Azért a Tesco Express nyitását biztosan megéreztétek! Talán egy kicsit csökkent a közért forgalma, de az akár „hibahatáron” belüli is lehet. ·· A vasárnapi nyitva tartás új szabályai hogyan érintenek titeket, és mit vársz ettől?

Lényegében sehogy, ugyanúgy leszünk nyitva, mint eddig! Mit várok? Erősebb vasárnapokat. ·· Hogy lehettek nyitva? Gondolom, nem ketten csináljátok a feleségeddel. Olvastam a Facebookon, hogy a fiadnak sok örökbefogadott testvére lesz… Erre most mit mondjak? Hoztak egy okos döntést, ehhez kell alkalmazkodni. Kollégáinkat bevettük a vállalkozásokba, így ők is tulajdonosok lettek… Természetesen a örökbefogadást viccnek szántam erre a helyzetre. A lényeg, hogy a közért és a trafik is NYITVA van vasárnap! ·· Van még valami, amit a bolttal kapcsolatban el szeretnél mondani? Két beszerzési újdonságról számolhatok be. Szerződést kötöttem egy görög nagykereskedéssel, így sok görög terméket árulunk. A feta- és grillsajtoktól kezdve a tzatzikin keresztül a banános mogyorókrémen át sok-sok finomságot. Másik új kapcsolatunk a Hideg Nyalat, a fagyijaikon kívül már a süteményeiket is áruljuk. Ezek paleo és vegán termékek, 100%-ig természetes anyagokból készülnek. ·· Kicsit áttérhetünk az emberre? Persze, ne kímélj! ·· Ahogy láttam, nem hagyott alább a támogatási kedved. Az nem olyan, hogy alább hagy, sajnos mindig vannak és lesznek rászorulók, illetve olyan ügy, ami mellé - úgy érzem - oda kell állnom, mert pozitív! Nagyon szeretném, ha minden hónap végén a Családsegítőn keresztül élelmiszercsomagokkal tudnánk segíteni 4-6 családnak. Ez karácsony óta így megy, de keresek magunk mellé olyan magánembereket, illetve vállalkozásokat, üzleteket, akikkel ezt tovább tudjuk folytatni. Már van néhány jótékony ember, aki névtelenül ad, de páran kellenének még, hogy komoly legyen a segítség. Ezen kívül tavaly nyáron, illetve az idén is támogattunk előadást a Művelődési Házban (köszönjük nekik, hogy lehetővé tették a terem használatát, ezzel támogatva az ügyet), ennek teljes bevétele jótékony célokat szolgált. Más programok támogatása is előfordul: nemrégiben a Bálint Mártonban rendeztek irodalmi vetélkedőt, oda vittük a kenyéren kívül az ásványvizet és a szendvicsre valót. ·· Bevallom, meglepődtem, mikor tavaly ősszel Elek Sándor támogatását olvastam a Facebookon… Pedig nincs min. Félre ne értse valaki, nem a Fideszről, hanem egy emberről írtam. Arról, hogy most őt tudom elképzelni a vezetői székben. A pártot továbbra sem szeretem, de ez magánügy. ·· Még egy kérdés erejéig térjünk ki a Facebookon megjelentekre. Olvastam egy bejegyzést, mely azt feszegette, hogy érdekes módon mostanában nem támadod az önkormányzatot úgy, mint régebben. A szerző párhuzamot vont azzal, hogy egy szintén kritikus ismerőse kapott valamit az önkormányzattól, s azután rögtön megszűnt a kritizálás! Igen, igen, tényleg volt ilyen. Nagyon rosszul esett, mert aki ismer, tudja, hogy lehet bennem hibát találni, de az, hogy lekenyerezhető lennék, az nem állja meg a helyét! Persze nincs olyan ember, akit

Roni közért

a mindennapi falatokért

vasárnap is nyitva, ami manapság ritka : ) (trafik is )

TÖRÖKBÁLINT, Szabadság tér 1.

nyitva: hétfőtől szombatig: 5–22 • vasárnap: 6–22 facebook: Roni Közért 14 · www.kerthelyseg.hu


mindenki szeret – ezzel nincs is gond –, de az alaptalan vádaskodást nem tudom elviselni! Igaz, megajándékoztak egy úszásoktatásra szóló bérlettel, de azzal a munkámat ismerték el, annak megbecsüléseként kaptam. Nagyon jólesett! Az, hogy pár hónappal a választás után nem kritizálok mindent, nem jelenti azt, hogy ha egy év múlva nem látszik a haladás, akkor nem én leszek az egyik legnagyobb bíráló! ·· Más: ha jól tudom, neked köszönhető, hogy Agárdi Szilvi és Weisz Fanni közös dalát Törökbálinton forgatták. Tény, hogy én kampányoltam a klip készítőinél Törökbálint mellett. Többen szerették volna támogatni, többek között egy mobilszolgáltató. Végül több hetes finom rábeszélés után kijöttek Bálintra, s akkor már felénk billent a mérleg nyelve. Szerencsére Elek Sándor és a képviselők is úgy látták, hogy egy olyan klipet, amelyben két fogyatékkal élő a főszereplő, támogatni érdemes, ez város jó hírét is erősíti. Nagyon örülök annak is, hogy az én ötletemnek köszönhetően nem csak a helyszínek voltak bálintiak, de a Vivien Dance tánciskolának köszönhetően a szereplők nagy része is helybéli. ·· A magánéletedről is kérdezlek, ha gondolod, válaszolsz, ha nem, nem. Igaz, hogy elköltöztél otthonról? Igen, igaz. Már másfél éve, de nincs háború, jól megvagyunk, és ami mindkettőnknek a legfontosabb, hogy Roni ebből, ha lehet, semmi negatívot ne érezzen. Ez szerintem működik is. ·· Köszönöm az őszinte válaszodat. Végül arról beszélj, kérlek, mik a terveid a közeljövőben. Mint már mondtam, többekkel együtt minden hónapban 4-6 család élelmiszerekkel való támogatását szeretnénk folytatni. Jó lenne a szegedi siket gyerekeket pár napra ismét vendégül látni, valamint felkérni Weisz Fannit és Agárdi Szilvit, hogy mindhárom iskolában tartsanak érzékenyítő előadást. S még valami: biztos, hogy én ott leszek április 9-én a Bödőcs-esten a Művelődési Házban! Végül: mindenkit kérek szépen, mivel Törökbálint tisztasága, szépsége közös ügyünk, ezért ne szemeteljen (cigi csikket sem ér elpöckölni), ne firkáljon, ne rongáljon!

Aranynap Díj

Az Aranynap Díjat a Day Holiday Kft. alapította azzal a céllal, hogy értékelje Magyarország legjobb konferenciaszállodáit. Szakmai szempontok alapján hasonlítják össze a hazai konferenciahelyszíneket. Fontos kritérium a dolgozók rugalmassága, kedvessége, az egész éves kiegyensúlyozott és magas színvonalú teljesítmény. A rendezvényszervező cég a megrendelők és a rendezvények résztvevőinek visszajelzései alapján, a Turizmus Online olvasóinak szavazatai segítségével értékeli és díjazza a legjobb szállodákat. A legjobb négycsillagos vidéki konferenciaszállodája 2014-ben az Abacus Business & Wellness Hotel****superior, Herceghalom lett. Ötcsillagos kategóriában a díjat a Spirit Hotel Thermal Spa*****superior, Sárvár míg budapesti négycsillagos kategóriában az Aquaworld Resort Budapest****superior vehette át.

Álláshirdetés Törökbálinti székhelyű, munkavédelmi felszereléseket forgalmazó cég, irodai, kapcsolattartói munkakörbe, számítógépes alapismerettel rendelkező, (World, Excel, Photoshop, valamilyen levelező program) kollégát keres. Munkaidő kizárólag hétköznap 8–16.30 Betanulási idő 4 hónap. Nettó fizetés: első hónap 80 000 Ft, második 90 000 Ft, harmadik 100 000Ft, negyedik 110 000Ft.

Érdeklődni: 23/510-427 kizárólag munkaidőben.

Tavasz és a húsvét a B67 Virágudvarban Ebben az időszakban már nem hiányoznak a színek a természetből, hiszen már márciusban ébredeznek a kertben a hagymás virágok, nyílik a barka, és ezt követi az aranyeső is. A tavasz színei a virágok színei. A fehér, lila, rózsaszín jácint, a sárga, narancs, piros, lila tulipán, a lila, sárga vagy fehér árvácska, mind-mind azok a színek, melyekre ilyenkor vágyunk már. Ezek a virágüzlet palettáján is szerepelnek, s vidámabbá teszik a vásárlók otthonát. Megtaláljuk őket vágott virágként, cserepes növényként és virágkompozícióban is. Ebben az időszakban a növény-összeültetések, a tavaszi csokrok és a tűzött virágkészítmények a legkeresettebbek. Ilyenkor sok tavaszi színes csokrot visznek ajándékba, vagy csak haza a vázába, hogy gyönyörködhessenek benne. A legkedveltebbek a tulipán- és boglárkacsokrok virágzó zanóttal, de sokan kedvelik, ha csak egysze-

rűen sok jácint kerül a csokorba. A cserepes virágok közül igen népszerű a Campanula (harangvirág), a sok fajta hagymásnövény összeültetve, illetve magában. A téli kopogtatót már le lehet váltani tavaszi ajtókopogtató koszorúra, esetleg modern háromszög formájú ajtódíszre. Nálunk mindenki talál kedvére valót a színes választékból. A húsvéti ünnepek közeledtét üzletünkben nem csak a barka és a színes tojások megjelenése jelzi, hanem a sok vidám selyemvirág-kompozíció is. Legyen bennük nyuszi vagy tojás, mindenképp a tarka tavaszi virágok színeit idézik. Rendelésre egyedi kompozíciót is készítünk, de van választékunk kék, narancssárga vagy natúr, vis�szafogott színekben pompázó kosarakból, kaspókból és faládába készült látványos asztaldíszekből.

Várunk minden kedves érdeklődőt, vásárlót üzletünkbe!

Nyitva tartásunk megváltozott az alábbiak szerint:

Hétfőn: 12–19-ig Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken: 10–19-ig Szombaton: 9–18-ig Vasárnap: zárva vagyunk!

Cím: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky utca 67. web: b67.hu • www.facebook.com/b67hu

E-mail: info@b67.hu Telefonszám: +36 23 332 010

www.kerthelyseg.hu · 15


Húsvéti hagyományok, húsvéti ételek Húsvét ünnepe a vallási megemlékezések mellett az újjászületésnek az évezredes ünnepe is. Az ünnepi asztalon ilyenkor feltálalt hagyományos ételek, mint a tojás, a bárány, a sonka és a foszlós kalács a megújulás jelképei. A húsvét a nagyböjt, vagyis a hústól való negyvennapos tartózkodás befejezésének ideje, az emberiség egy jelentős részének legnagyobb vallási ünnepe. A keresztények számára Krisztus feltámadásának, míg a zsidó vallásúakéra az egyiptomi szolgaság végének az emléknapja. A húsvéti ünnep szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez, a természet téli álomból való ébredéséhez, valamint a termékenységgel összefüggő népszokásokhoz. Ezen hagyományok egy kisebb része beépült a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, másik, nagyobbik része azonban a vidéken élő népek közös ünnepi szokásaiként maradtak fenn, s ezek egy része – ötvözve a keresztény és az ősi pogány szokásokat – ma is él. A húsvétot megelőző hosszú böjti időszak a felkészülés ideje, amelybe kisebb ünnepeket iktattak. Nálunk az ezen időszak vasárnapjai különböző neveket kaptak: a hatodik például a virágvasárnapot, s ez a nap már a húsvéti ünnep része. A virágvasárnapot megelőző napon a határban barkát szedtek, amit másnap megszenteltettek a templomban, így védve a családot az esetleges bajoktól. Egyébként a virágvasárnap nemcsak a barkaszentelés ideje: ez a nap a húsvét előtti utolsó hét (a nagyhét) kezdete is. Az ezt követő napok – például nagycsütörtök – a Bibliában leírtak szerint a jeruzsálemi eseményekhez, emlékekhez (például az utolsó vacsora, a tanítványok lábának megmosása) kapcsolódnak. Nagypéntek pedig Jézus kereszthalálának, vagyis a gyásznak a napja. Ezen a napon a falvak népe végigjárja a települések széli kálváriadombokon lévő, az egyes stációkat jelölő kápolnákat, vagyis Jézus keresztútját. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok elhallgatnak. Így várják az emberek a feltámadás napját. Ez utóbbi nap már az örömé, amit körmenetekkel, tűzgyújtással, a Krisztust jelképező húsvéti gyertyák meggyújtásával és finom ételekkel ünnepelnek. A hagyományos húsvéti sonkát már szombat este, a böjt lezárásával feltálalják, vasárnap pedig a sonka mellé tojást, tormát, főételként pedig bárányt fogyasztanak. Amíg a vallási előírásokhoz kapcsolódó hagyományok csak egyes helyeken maradtak fenn mára, az ünnephez kötődő ételszimbólumok húsvétkor szinte minden családi asztalon megtalálhatók. Ilyen az új élet, az újjászületés jelképe, a tojás, ami egykor éppúgy felkerült a húsvéti asztalokra, mint napjainkban, s később a húsvéti ajándékok listájára. Keresztény felfogás szerint ugyanis, ahogyan a tojásból új élet születik, úgy támadt fel Krisztus is sírjából az emberiség megváltására. A korai időkben ezt az archaikus jelképet a zsidó vallásúak például hamuban sütve, a keresztények főve, szép pirosra festve fogyasztották, mert a legenda szerint a piros szín Krisztus elhullatott vérét jelképezi, ami a keresztfa alatt imádkozó asszonyok tojásokkal teli kosarába hullott. A tojás elfogyasztása mellett az ajándékozásának is szimbolikus jelentést tulajdonítottak: a férfi a kettészelt tojás egyik felét az összetartozás jeleként adta át kedvesének, a keresztszülők pedig a megváltás örömteli ünnepére való emlékeztetés gyanánt ajándékozták keresztgyermeküknek. A piros szín mellett később megjelentek a különlegesen díszített és hímes tojások is, amelyeket nálunk az ország különböző vidékein – almával, kaláccsal és itallal együtt fehér abroszba kötve vagy kosárba rakva – ma is tiszteletük jeleként adnak egymásnak a kereszt- és bérmakomaassszonyok. A lányok komatálat készítenek, elküldik egymásnak, s ezzel örök barátságot kötnek. A bárány szintén a hagyományt őrző húsvéti étkek közzé tartozik. Már az ószövetségi időben élő elődeink is bárányt sütöttek, persze áldozatként az ünnep előestéjén, melyet kovásztalan kenyérrel és „keserű salátával”, vagyis tormával fogyasztottak. A húsvéti bárány a keresztény vallásban Jézust jelképezi, aki áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Emellett a bárány régi termékenységi szimbólum is, amelynek gyökere, hogy a kisbárányok többnyire tavasszal jönnek a világra. Később a bárány helyett sok helyütt sonkát fogyasztottak, amely a vidéki jólét jelképévé is vált az elmúlt századokban.

16 · www.kerthelyseg.hu

Nem árt tudni!

Bár már nálunk is egyre több család asztalára felkerül húsvétkor a bárány vagy a birka, jellegzetes ízük és illatuk miatt sokan még ma is idegenkednek e húsféleségtől. Pedig megfelelő előkészítéssel – például azzal, hogy alaposan megtisztítjuk a hártyától és a faggyútól –, valamint fűszerezéssel, páclében való érleléssel a jellegzetes íz és illat egyaránt „megszelídíthető”. A húsvéti sonka egyik legrégibb kísérőjéről, a tormáról kevesen tudják, hogy számos jó hatása van az emberi szervezetre. Tartalmaz például B- és C-vitamint, káliumot, kalciumot, nátriumot, magnéziumot, így gyógyászati szempontból is hasznos. Frissen lereszelve és elfogyasztva serkenti az anyagcsere-működést, emellett gyulladáscsökkentő és vizelethajtó. Kénes illóolaja belélegezve tisztítja az arc melléküregeit, pakolásként pedig a reumás és izületi fájdalmak, valamint az idegzsába ellen is jótékony hatású.

A hétfői locsolkodás hagyománya

A locsolkodás szokását egyes kutatások az ősi kereszteléssel, míg mások a megtisztító mosakodás rituális hagyományaként tartják számon. Bármelyikből eredeztethető, az biztos, hogy ez a nap több évszázada a fiatalság ünnepe. (Húsvét másnapját Magyarország egyes vidékein vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás napja.) Kezdetben a lányokat vízbe dobták, persze játékosan és nem durván, később vödörnyi vízzel leöntötték: így köszöntötték őket. A szokás a 18. századtól tovább finomodott, amikortól elkezdték a víz helyett használni a rózsavizet, majd a kölniket, parfümöket. Ugyancsak a húsvéti locsolkodáshoz kötődik több száz éve a húsvéti színes, festett tojás, amit a meglocsolt lányok ajándékoztak a locsolkodóknak. Ehhez kapcsolódóan tartanak Európa számos országában úgynevezett tojáskoccintást. Lényege, hogy a fiúk – egymással versenyezve – a locsolkodáskor ajándékba kapott tojásokat párosával összekoccintják, s akiének a héja összetörik, az a többit átadja a győztesnek, vagyis annak, akié épen marad.


RECEPTEK Tárkonyos bárányleves

Hozzávalók: 25 dkg apró kockára vágott bárány színhús, 40 dkg leves­zöldség, 1 gerezd fokhagyma, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 citrom, 1 ek. finomra vágott friss tárkonylevél, ízlés szerint tárkonyecet, 1 liter csontleves, 1dl tejszín, 2 dl tejföl, 1 ek. liszt, 5 dkg vaj, só, őrölt fehér bors. A finomra vágott vöröshagymát egy serpenyőben a vajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk az apró kockára vágott bárányhúst, a karikára vágott sárgarépát, gyökeret és a vágott tárkonylevelet. Sóval, borssal fűszerezzük, és az egészet átpároljuk, majd felengedjük a csontlével, és készre főzzük. A liszttel és tejföllel habarást készítünk, és behabarjuk a levest. Kevés tárkonyecettel, citromlével ízesítjük, és jól kiforraljuk. Hozzáöntjük a tejszínt, de ezzel már nem forraljuk fel. Melegen tálaljuk.

Rozmaringos báránysült

Hozzávalók: 1-1,2 kg-os csontos báránycomb, 8 gerezd zúzott fokhagyma, őrölt bors, 1 csomó friss petrezselyem zöldje, 3 szál kakukkfű, 3 szál rozmaring, 3 dkg vaj, 1 dl olívaolaj. Tisztítsuk meg a hártyáitól a báránycombot, majd töröljük szárazra, az olívaolajba keverjük bele a zúzott fokhagyma felét és a kevés őrölt borsot. A fűszernövényeket mossuk meg, töröljük szárazra, és a felét rakjuk szét egy kiterített alufólián, majd fektessük rá a fokhagymás olajjal bedörzsölt báránycombot, és rakjuk rá a megmaradt zöldfűszereket is. Csavarjuk be alufóliába és egy éjjelen át hűtőben hagyjuk pácolódni. Másnap a fűszernövényeket távolítsuk el a húsról. A vajat keverjük habosra, adjuk hozzá a maradék zúzott fokhagymát, és jól keverjük ki. A báránycomb minden oldalát sózzuk be, kenjük be a fokhagymás vajjal, majd tegyük sütőedénybe. Előmelegített sütőben kb. 200 Celsius-fokon lefedve puhára sütjük.

Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha Budavári háromtésztás

A Szent Liga 1684-ben alakul meg XI. Ince pápa védnökségével, azért, hogy megakadályozza az Oszmán Birodalom egész Európára való kiterjedését. Két évvel később egy közel 100 000 fős hadsereg ostromolja Buda várát. Legnépesebb hadait az osztrákok, a bajorok, a magyarok, a németek és a brandenburgiak adják, de csehek, olaszok, hollandok, dánok, angolok, spanyolok és burgundiak is felsorakoznak az ostromló seregben. Az albán származású Abdurrahman pasa török seregével a végsőkig védi a várat, de az egyesült keresztény seregek három hónapi ostrom után elfoglalják azt. A lófarkas hadijelvényt, ami majd 150 évig jelezte a török fennhatóságot, Petneházy Dávid tépi le a vár fokáról. Török Bálint, településünk névadója – aki ha csak tehette, seregei élén gyakran rárontott a törökre – ekkor már jó évszázada halott, ám a mai Széchenyi-hegyről – amelyhez Török Bálintról elnevezett városunk is kapcsolódik –, a badenwürtenbergi hadtest támadja irgalmatlanul Buda várát. Mivel példamutatóan és hősiesen küzdenek, nekik is köszönhető a világra szóló győzelem 1686-ban. Ezért nevezik el a korábban Négy-hegy nevű hegycsoportot Sváb-hegynek, ami később egy ideig Isten-hegy és Szabadság-hegy néven is gyökeret ver a köztudatban.

Ételajánló Budai Ágnes a Magyar Hagyományőr Világszövetség elnökségi tagja

Roston sült bárányszeletek spenótos-fetás rétessel

Hozzávalók: 8 báránycomb szelet, 2 kockára vágott cukkini, 1 doboz hámozott paradicsom, 1 szál felkockázott póréhagyma,1 kg friss paraj, 1 csomag réteslap, 20 dkg fetasajt, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 3 tojássárgája, 1 dl száraz fehérbor, 3 dkg olvasztott vaj, 1,5 dl olívaolaj, ízlés szerint só, őrölt rozmaring, őrölt bors, 1 kk. cukor. A hús�szeleteket sózzuk, borsozzuk, és rozmaringgal fűszerezzük, majd az olívaolaj felén egy serpenyőben megsütjük, és melegen tartjuk. A kockára vágott hagymát és cukkinit a maradék forró olívaolajon átpirítjuk, és hozzáadjuk a paradicsomot. Sóval, borssal, rozmaringgal és cukorral ízesítjük, hozzáöntjük a bort, és jól összeforraljuk. A parajleveleket leforrázzuk, majd sózzuk, borsozzuk, a fokhagymával ízesítjük, majd összekeverjük a felkockázott fetasajttal és a tojássárgájákkal. A réteslapokat megkenjük az olvasztott vajjal, és megtöltjük a parajos-fetás masszával. Föltekerjük, tetejét vajjal megkenjük, és előmelegített sütőben szép pirosra sütjük. A hússzeleteket tálra rakjuk, mellétesszük a paradicsomos ragut és a felszeletelt rétessel együtt melegen tálaljuk.

Az 1kg felcsíkozott szalonnát zsírjára sütjük, majd a felét kives�szük, és félre tesszük. Úgy 6-8 felaprózott vöröshagymát a zsírban megpirítunk, rárakunk 5-6 közepes felszeletelt paradicsomot és paprikát. Ha már „lecsóvá főtt”, jön hozzá 80 dkg sertés darált hús. Negyed óra múlva fel lehet önteni vízzel. Ha a víz felforrt, mehet bele 1 kg felszeletelt burgonya. Újabb negyed óra múlva rakunk hozzá 50 dkg lebbencs tésztát és 40 dkg tarhonyát, majd legvégül az 50 dkg csipetkét. Sóval, fehérborssal, tárkonnyal és fokhagymasóval ízesítjük. Tetejére terítjük a félretett szalonnát. Ajánlott hozzá a Debrői hárslevelű, esetleg még „fröccsözve” is! Baráti körben, kisebb-nagyobb szabad ég alatti találkozókra ajánlott.

a hu szá A Hu szá rko ny ha ne m inkább m ne ha rok ételeiről szól, rságra szá hu ar gy ma a kölcsönzi ajd tul onsáegykoron oly jellemző yességet, a én em gokat, úgymint: a lel ányokhoz om gy ha át saj hazaszeretetet, a lek létreéte a bátorságot. Új való ragasz kodást és vagy más – ar gy ma a képzelt hozásának próbája ez, in belül, ete ker g ilá ízv – tó ha nemzetiséggel azonosít Mindez . ott toz n koronként vál amely minden esetbe lsősékü tő em ter yt án hagyom hagyományőrző vagy gek között.

www.kerthelyseg.hu · 17


Tücsi-süti – Új cukrászda a régi helyen Azt hiszem, nem vagyok egyedül a lelkesedésemmel, amikor arról adok hírt, hogy új cukrászda nyílt Törökbálinton. Vagyis egy új cukrászda a régi helyen. A pénteki nyitás és a minden várakozást felülmúló hétvégi nyitva tartás után, a kezdeti megrendülésből éppen magához térni készülő tulajdonossal, Csörögi Zoltánnéval, Tücsivel beszélgettünk. ·· Csütörtökön, a nyitás előtt lemondtad a pénteki interjút. Nagy volt az izgalom az utolsó napokban? Az az igazság, hogy egyáltalán nem számítottunk ekkora rohamra. Szombat délutánra már nem is győztük töltögetni a polcokat, szin-

te mindent eladtunk. Nagyon jólesett az érdeklődés, a támogatás. Még a Leckerli tulajdonosa is üzent, és sok sikert kívánt. Ez nagyon jólesett, mert az látszik belőle, hogy nem konkurenciának tekintenek. Mint ahogyan mi sem őket, hiszen a stílusunk egészen más, a termékeink is csak egy nagyon szűk csoportban fedik egymást A vevők mindkét üzletben találhatnak olyan édességeket, amelyek az igényeiknek megfelelnek. ·· Hogyan lettél cukrász? Valójában eleinte egészen más pályára készültem, de az élet úgy hozta, hogy végül a cukrászatnál kötöttem ki. A gyerekek megszületése előtt két egyetemre is jártam, és dolgoztam is egészen más területen, de aztán édesanyaként otthon maradtam a gyerekekkel. Sütni mindig is szerettem, és élvezettel néztem az ilyen műsorokat a tévében. Az első formatortát a kislányom második születésnapjára csináltam. Egy szép kis katica volt, amivel nagy sikerem volt a családban és a vendégek körében is. Később több barátom is megkért, hogy süssek tortát a gyerekek születésnapjára, s én mindig örömmel fogtam hozzá az alkotáshoz. Kicsit mindig féltem, hogy nem sikerül olyan szépre, de tudtam, hogy a barátok mindenképpen örülni fognak. Végül, amikor kezdett a dolog komolyra fordulni, úgy döntöttem, elvégzek egy cukrásztanfolyamot, és tavaly februárban sikeresen le is vizsgáztam. ·· Hogyan fordult komolyra a dolog? Már a tanfolyam közben gondolkodtam rajta, hogyan lehetne továbblépni, hiszen egy családi konyha, különösen ha két kisgyerek is ott lábatlankodik, nem igazán ideális környezet a komoly cukrászkodáshoz. Ráadásul nekem fontos, hogy folyamatosan visszajelzéseket kapjak a munkámról, akár pozitív, akár negatív véleményekről van szó, mert csak így lehet igazán fejlődni. Így aztán a családban összedugtuk a fejünket, hogyan lehetne cukrászdát nyitni valahol. ·· Egy ilyen vállalkozás komoly anyagi ráfordítást igényel.

18 · www.kerthelyseg.hu

Persze. Nem is tudtunk volna elindulni a szüleim segítsége nélkül. Ők mindig is sokat segítettek nekünk, ezért nagyon hálásak vagyunk. Sokat jelentett a tágabb család és a barátok támogatása is. Úgy látszik, az élet is úgy akarta, hogy megvalósuljon az álmom, hiszen a régi cukrászdát a Haranglábnál a tulajdonos már hónapokkal előbb bezárta, így lehetőség adódott, hogy helyben, egy jól bejáratott helyen nyissuk meg a saját üzletünket. ·· Milyen stílusú cukrászda a Tücsi-süti? A stílusunk még nem alakult ki igazán, szeretnénk kipuhatolni, hogy mit is kívánnak a törökbálintiak. Eg yelőre a régi, jól bevált recepteket vettük elő. Szeretnénk a legkeresettebb süteményeket folyamatosan kínálni vevőinknek, hiszen a krémes, a dobostorta, a lúdláb szerintem nem hiányozhat egyetlen cukrászda polcairól sem. Emellett cukrász kollégáimmal folyamatosan dolgozunk újdonságok kipróbálásán is. ·· Mi a helyzet az újhullámos divatos sütikkel? Meglátjuk, hogy az új stílusú, mostanában divatos sütikre, mint például a makaronra mennyire lesz nálunk kereslet. Ezekkel az a baj, hogy bár nagyon finomak, a drága, különleges alapanyagok miatt az áruk elég borsos. Minőségi terméket pedig csak minőségi alapanyagból lehet készíteni. Ehhez mindenképpen tartani szeretnénk magunkat, mivel meggyőződésem, hogy a vásárlóinkat csak a friss, megfelelő alapanyagokból, nagy szakértelemmel és gondossággal készített termékekkel lehet megtartani. ·· Ennyi sütit, tortát megsütni embert próbáló feladat. Gondolom, nem egyedül dolgozol. Természetesen nem egyedül csinálom a sütiket. Amikor valaki lelkesen dicséri a krémesünket, mindig elmondom, hogy valójában az érdem nem az enyém. Sikerült nagyszerű, gyakorlott cukrász kollégákat megnyerni, úgy tűnik, nagyon jó csapatot fogunk alkotni. Attila kollégám szintén törökbálinti, és a másik két kolléga is közel lakik, szóval igazi helyi kisvállalkozás a miénk. Sokat tanulok tőlük, hiszen az ipari méretű cukrászatban nekem még nincs sok gyakorlatom. ·· Mit üzensz a vevőknek, miért térjenek be hozzátok nap mint nap, újra és újra? Nagyon hálásak vagyunk vevőink támogatásáért, remélem sikerül meghálálnunk a bizalmukat azzal, hogy a jövőben is mindig sok-sok finomsággal várjuk a hozzánk betérőket. Nagyon boldoggá tesz, ha egy kisgyerek beleharap a sütinkbe, és csak annyit hallani: hmmm… Ez minden szónál többet ér számomra.


A törökbálinti hagyományos íjászversenytől a mongóliai Naadamig

Nagyon jó évet zárt 2014-ben a Magyar Hagyományos Íjász válogatott. A csapat vezetője, a Törökbálinton élő Posta Pál lapunk kérdésére e l m o n dta , tö b b nemzetközi rangos eseményen vettek részt a tavalyi évben, mely versenyekről kitűnő eredményekkel tértek haza. Elsőként B e ls ő - M o n g ó l i á b a n , a II . N e m zetközi Nyílt Kínai Bajnokságon v e t t e k r é s z t, ahol a távolsági v e rs e n y b e n M ó nus József az aranyérmet, Posta Pál pedig senior kategóriában a bronzérmet szerezte meg.

an éremmel tértek haza. Két aranyérmesünk volt, a már említett Mónus József a távlövést és a ballisztikus íjászatot, dr. Skaliczki Andrea pedig a hölgyek között a ballisztikus íjászatot nyerte meg. A 2015-ös év is remekül indult, hiszen az év elején rendezték az IFAA teremíjászversenyt, melyen a törökbálinti Posta Csongor a fiatal felnőttek kategóriájában, testvére, Posta Donát pedig a junior kategóriában lett bajnok. Két héttel később pedig a 3D országos bajnokságon – melynek lényege, hogy életnagyságú műanyag vadállatokra kell lőni – lett Csongor magyar bajnok. Vagyis még alig telt el pár hónap az évből, de Csongor már kétszeres magyar bajnoknak mondhatja magát. A 3D verseny megnyerése azért is fontos, mert idén augusztusban Gödöllőn rendezik meg a 3D világbajnokságot. Ezen a versenyen Csongor és Donát is elindul.

Ezután Mongóliába utazott a csapat, ahol versenyen kívül részt vettek a Naadamon. Ez egy olyan verseny, melyen csak mongolok vehetnek részt. A magyar csapat vendégként vett részt, az eredményük nem számított be a versenybe. Ősszel Koreába utazott a csapat, a Hagyományos Íjászok Világbajnokságára. A magyar csapat ezen a versenyen Kína mögött, Koreát, Mongóliát és Japánt megelőzve az ezüstérmet szerezte meg. A magyar csapat ezen a versenyen nyolc versenyzővel indult, s mindannyi-

A Csomós és fia építési és szolgáltatási Bt. fő profilja 14 éve a teljes körű építőipari generál-kivitelezés és fővállalkozás a kulcsátadásig. Cégünk magas színvonalú, a megrendelő igénye szerinti technológiával történő kivitelezéssel nemcsak új létesítmények kivitelezését, hanem épületek felújítását is végzi. Tevékenységi köreink:

Cégünk profilja családi házak, létesítmények kivitelezése • szerkezetkész épületek • tetőszerkezet-építés • kulcsrakész házak • belsőépítészeti kivitelezés • gipszkartonozás • lambériázás • hőszigetelő vakolatrendszerek • hideg- és melegburkolás • festés-mázolás • teraszok • térburkolatok

Célunk: megrendelőink PONTOS és KIFOGÁSTALAN KISZOLGÁLÁSA. Vállalkozásunk az építkezés kezdetétől a kivitelezés végéig szorosan együttműködik Önnel. Mindenben az Ön igényeinek megfelelő technológiájú építési módot ajánlja és választja, kitűnő minőségben, versenyképes áron és pontos teljesítési határidővel.

www.kerthelyseg.hu · 19


TTC Yama Karate Szakosztály őszi beszámolója

végzett. Egyéni férfi katában Fórika Tamás pedig 8. helyezést ért el.

Avas Kupa Miskolc, 2014.10.26.

A WKF szabályrendszerben megrendezett viadalon szakosztályunkat két versenyző képviselte. Berényi Levente a junior korosztály +65 kg-os kategóriájában a 3. helyen végzett.

Ippon Shobu Magyar Bajnokság Paks, 2014.11.08.

A versenyen 35 egyesület 264 versenyzővel képviseltette magát. Egyesületünk 6 arany, 6 ezüst és 11 bronzérmet szerezve az éremtáblázat 1. helyén végzett.  

ESKA Európa Bajnokság Zürich Svájc 2014. 11. 28-30.

Danók Péter Emlékverseny, Salgótarján, 2014.10.04.

Az idei ősz első versenyére a szokásosnál kisebb csapattal neveztünk. Fiatal, kezdő versenyzőink a megszokottnál lassabban lendültek formába. A csapat nagy része az időszaknak megfelelő formát mutatva sikeresen helytállt. Csapatunk 5 arany, 11 ezüst és 3 bronzérmet szerezve a csapatverseny 1. helyén végzett.  

Atarashi Kupa, Táplánszentkereszt, 2014.10.19

A verseny fontos állomása a Magyar- és Európa-bajnoki felkészülésnek. Majdnem a teljes csapat jelen volt. Válogatott versenyzőink közül Fórika Tamás hiányzott, aki ezen a hétvégén  a Japánban megrendezett JKA Világbajnokságon vett részt. A csapat a szerzett 13 arany, 7 ezüst és 10 bronzéremmel a csapatverseny 1. helyén zárt.

13. Funakoshi Gichin Cup JKA Világbajnokság 2014. 10. 17–19.

Japánban, Tokióban megrendezett 13. Funakoshi Gichin Cup JKA Világbajnokságon a magyar férfi kata csapat (Fórika Tamás, Ocsovai Gergő, Vágvölgyi Balázs) az előkelő 3. helyen

Az idei Eb-re egyesületünk 8 versenyzőjét válogatták be. Ebben az évben első alkalommal az eddig szokásos kadet, junior, felnőtt mezőnyt a szervezők kibővítették a 14-15 éves korosztállyal. A verseny 3 napos, melyre válogatottunk szerdán egy 12 órás busz úttal hangolódott. Csütörtökön délután edzést tartottunk, majd egy kb. 3 órás séta erejéig megismerkedtünk Zürich belvárosával. A pénteki nap egyetlen  magyar érmét Székely Vivien, szakosztályunk versenyzője nyerte. Vivi kumitében 2. helyen végzett. Szentmiklósi-Tóth Luca és Mihályházi Péter az első körben kiesett. Szombaton a juniorok versenyszámai következtek. Ezen a napon 4 arany- és 1 bronzérem jutott nekik. Formagyakorlatban Schvarcz Kitti túljutott a selejtezőkön, majd a középdöntőből a legjobb pontszámmal az 1. helyen jutott az esti döntőbe, ahol végül bronzérmet szerzett. Egyéni küzdelemben Berta Emese bejutott a legjobb 4 közé, sajnos nem tudott lengyel ellenfelén túljutni, ezért számára maradt a 3. hely. Csapatküzdelemben a Berta Emese, Schvarcz Kitti, Váradi Valentina összeállítású csapat az orosz, az angol csapatot legyőzve a döntőben magabiztosan verte Dá-

nia válogatottját, így aranyérmesek lettek lányaink. Csapat katában a Horváth Dia, Schvarcz Kitti, Váradi Valentina hármas az első helyen jutott az esti döntőbe, ahol ismételten maguk mögé utasították a mezőnyt, így megvédve a tavalyi címüket Európa-bajnokok lettek.. Klubunkból Berényi Levente a legjobb 4 közé jutásért vívott küzdelemben kapott ki, így az 5-8. helyen végzett. A záró napon Fórika Tamás egyéni katában túljutva a selejtező három körén a középdöntőből holtversenyben az első helyen jutott tovább. A fináléban sajnos az ezüstérem jutott számára. A junior lány katacsapat a felnőtt mezőnyben az 5. helyen végzett. Egyéni küzdelemben Gyimesi Balázs az első körben búcsúzni kényszerült. A magyar csapat 4 arany-, 3 ezüst-, és 2 bronzérmet szerzett, mellyel a 22 ország versenyzőit felvonultató viadal éremtáblázatán a 3. helyen végzett. A Yama versenyzői 2 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek, vagy csapattagként segédkeztek azok megszerzésében.

Érmekkel indult a szezon

Diósdon versenyeztünk február 15-én, ahol sok kezdő „judokánk” is elindulhatott. 3-4 fős csoportokban zajlottak a küzdelmeik, így mindegyikük két vagy három mec�cset vívott körmérkőzéses (mindenki mindenkivel) rendszerben. A verseny végén mindenki kapott díjat. Aranyérmesek: Kanti András Zsemberi Boldizsár Szabó Gergő Második helyezett: Barna Mikolt Bronzérmesek: Klujber Péter Molnár Tamás Preisler András Negyedikek: Balogh Emese Végh Vilmos Első versenynek kiválóan megfelelt a diósdi, jó motivációt jelent a fiataloknak a több edzésre, így legközelebb még jobb eredményeket is el tudnak érni, akik nem az első helyen végeztek. Dzsúdósainknak gratulálunk! Grunda Zoltán

20 · www.kerthelyseg.hu


Törökbálinti íjászsikerek

·· Ahány verseny, annyi érem, hiszen minden alkalommal dobogós helyezést érnek el a csapat tagjai. Hogyhogy mégsem hallunk rólatok? Az íjászat elsősorban mentális sport. Nem olyan látványos, mint például egy futballmérkőzés, ezér t nem vonz nagy nézőközönséget. A versenyeken valóban mindig jól szerepelünk, mivel több tehetséges versenyzőnk is van. Kutas Éva női tradicionális kategóriában, és Tósoky János szenior csigás kategóriában országos bajnok, Budai Botond, Rácz Gábor és Varga Tímea, akik szintén rendszeresen hozzák nekünk az érmeket. Ezen kívül igazán kiváltságos helyzetben vagyunk, ugyanis nem akármilyen edzőtől tanulhatunk. Hamvas Ágnes (1969-ben 70m-es távon világcsúcslövő, 1970-ben az Európa-bajnokságon bronzérmes csapat tagja, 1971-ben a világbajnokságon 5. helyezést ért el csapatával, 1972-ben szintén ezzel a csapattal 6. helyezett) vett minket a szárnyai alá 2010-ben, és azóta is lelkesen oktatja mind az újoncokat, mind a versenyzőket. Azelőtt Várhalmi Ernő (1968-tól 1970-ig a Magyar Íjász Szövetség főtitkára, 1976-tól versenybíró, 1990-ben a TTC Íjász Szakosztály megalapítója) látta el ezt a feladatot. ·· Igaz, hogy a szomszédos településekről is járnak hozzátok íjászok? Igen, több tagunk is van, aki Érdről vagy Budaörsről jár át, mivel nem mindenhol tudnak ilyen remek körülményeket biztosítani a sportolóknak. Mi nagyon szerencsések vagyunk. ·· Hogyan zajlik egy íjászedzés?

Az MTK Törökbálint kosárlabda csapata megnyerte a nyugati csoportot

A számos volt NB-I/A csoportos játékossal és egy nemrég igazolt szerb centerrel felálló, a felsőházi rájátszásért harcoló Oroszlány otthonában, egy fantasztikus hangulatú, fergeteges mérkőzésen győzött az MTK Törökbálint. Ezzel, az alapszakasz utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül – egymás után a harmadik évben – az első helyen végzett az NBI/B nyugati csoportjában. Oroszlány SE Lions - MTK Törökbálint 88-95 Forrás: www.mtkbasket.com

Természetesen bemelegítéssel kezdünk. Fontos, hogy átmozgassuk a megfelelő izmokat, mert ezeket nem használjuk ilyen igénybevétellel a hétköznapokban. A hiedelemmel ellentétben nem a kar, hanem inkább a hát izmai vannak terhelve. Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra is, de a szigorú szabályok ellenére kellemes, családias hangulatban telnek az edzések. Tavasztól őszig az önkormányzat által biztosított területen, a magunk által ácsolt pályán, szép környezetben lövünk a városi sportpályán. Télen pedig a Munkácsy Mihály Művelődési Házban edzünk. Különböző kategóriákkal és íjtípusokkal találkozhatunk ilyenkor. Vannak csigások, olimpiai, barebow és hagyományos magyar íjászok is.

·· Azt mondtátok, az íjászat mentális sport. Ezt hogyan képzeljük el? Az íjásznak nem pusztán a testi erejére kell hagyatkoznia. Nagyon fontos a jó koncentrációs képesség, a kitartás és az állóképesség is. Nemrég sikerült szereznünk egy profi erőnléti edzőt (Sebestyén Tamás), aki speciális gyakorlatokat végeztet velünk. A mentális felkészültségünket autogrén tréninggel fejlesztjük. ·· Hogyan képzelitek el a jövőtöket? Elsősorban szeretnénk további tagokat toborozni. 12 éves kortól akár 60 évesekig várjuk szeretettel az érdeklődőket. Egy alkalommal egy apuka hozta el a két fiát beiratkozni, de végül ő maga is íjat fogott, és azóta sem lankadt a lelkesedése. Mivel egyre többen vagyunk, szeretnénk korszerűsíteni a pályánkat is, hogy az utánpótlás számára még jobb lehetőségeket biztosítsunk, ezzel mi is részesei lehessünk az íjászat nemzeti sporttá válásának.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Hamvas Ágnes (edző): tel.: +36 30-930-3804 e-mail: hamvas.agnes1@upcmail.hu Kutas Éva (szakosztályvezető): tel.: +36 20-214-1261 e-mail: kutaseva@gmail.com Facebook: TTC Íjász Szakosztály

• bio és normál hajfestés • hajegyenesítés • sérült, száraz haj kezelése keratinnal • ombre melír • alkalmi konty készítése • női, férfi és gyermek hajvágás telefon: 06 70 334 2419 2045 Törökbálint, Világos u. 11. Részletes bemutatkozás és árak a Tükör SzÉpsegszalon honlapjan! fodrász

www.kerthelyseg.hu · 21


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu


Kertépítés, kertfenntartás, gyeptelepítés, sövénynyírás, öntözőrendszer, térburkolás

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig

Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

• Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Szeretettel várjuk vendégeinket!

N é m et h n é0Á-9g3i

MÉRE T (H/SZ /M):

0 6 -3 0/2 6 0 -2

149x71x90 cm KAPCSOLAT/RENDELÉSFELVÉTEL:

PAPIRCSOCSO.HU TEL.: 06-30-2721-769

A szomszédban

Fakivágás.

lakó festő a legjobb garancia!

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása.

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 Kovács Sándor Gyümölcslé Agro Compass plakát A3 v4.ai

A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából

2000 forint kedvezményben részesül. Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus • Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu

13:16:21

atúr Préselt N sár! á V é l s c l ö m ü y G túr

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását.

9.1.2015

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

100%-os na vek csle és pr elt gyümöl ésben, el er sz ki 5 literes termelői áron!

Csupa-

vitamcsiunpa! Kóstolj a meg Ön is!

K

• almalé Tartósítószert és • őszilé almával hozzáadott cukrot • meggylé almával nem tartalmaznak! Tel.: 06 (30) 272-1769 www.finomgyumolcsle.hu Érden, Diósdon, Törökbálinton, Budaörsön ingyenes házhoz szállítás!


High Intensity Focused Ultrasound

bőrfiatalítás

Non Invazív arcfeszesítés (nincs vágás, nincs gyógyulási idő). A magas intenzitású fókuszált ultrahang kezelés

5-10

évvel fiatalítja meg a bőrt.

1 a l ka l om 2-4 évig ta r tó hatás Rosehill Palace Beauty Salon

Koósné Bató Dóra kozmetikus

H I F U B Ő R F I ATA L Í TÁ S M ES OT E R Á P I A MIKRODERMABRÁZIÓ S M I N K T E TOVÁ L Á S Budapest - II. ker. U LT R A H A N GO S K E Z E L ÉS Tömörkény u. 3/a A R C VA S A L Á S S M I N K K ÉS Z Í T ÉS H AGYO M Á N YO S K E Z E L ÉS E K

+36 (20) 497-1071

w w w. rose hi l l cos m et i c s. hu 24 · www.kerthelyseg.hu

Kerth 03 04  
Kerth 03 04  

Torokbalint, hirek, esemenyek

Advertisement