Page 1

Kerthelység 2014. november–december, VII. évfolyam, 11–12. szám

törökbálinti ingyenes havil ap

Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk!


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu 2 · www.kerthelyseg.hu


Eugenia von Hohenzollern hercegnő látogatása a Zöld Sziget Állatmenhelyen

November 11.-én Elek Sándor polgármester fogadta a Tierherberge Donzdorf vezetőjét Michael Janovichot, Eugenia von Hohenzollern Hercegnőt, mint a Donzdorfi Állatmenhely védnökét, illetve Liane Schenkelberget a Zöldsziget Állatvédő Baráti Kör Elnökét.

Az állatmenhely dolgozói Kincses Imre telepvezető irányításával mindent megtesznek, hogy az állatok minél barátságosabb körülmények között élhessenek, de a menhely így is túlzsúfolt, és a nagylelkű támogatók adományi ellenére anyagi nehézségekkel küzd. A legjobb, és végleges megoldást nyújtó lehetőséget egy új menhely megépítése jelentené. Eugenia von Hohenzollern hercegnő kifejezte szándékát, hogy amennyiben az Önkormányzat vállalja egy erre alkalmas terület biztosítását, úgy a donzdorfi partner teljes egészében megépíti, és felszereli az új épületet, rövidtávú támogatásként pedig anyagi segítséget kért a menhely számára. Elek Sándor polgármester úr elmondta, hogy Törökbálint lakosai mindig is fontosnak tartották az állatokról való gondoskodást. Ígéretet tett, hogy az Önkormányzat záros határidőn belül megvizsgálja mind az anyagi támogatás, mind pedig az alkalmas terület biztosításának lehetőségét.

Mint arról korábban hírt adtunk, a Zöld Sziget Állatvédő Baráti Kör által üzemeletetett állatmenhely, amely Budaörs és Törökbálint határán, közvetlenül a gyepmesteri telep mellett található, évek óta kapcsolatban áll a németországi intézménnyel. Hohenzollern hercegnő, és Janovich úr most azzal a szándékkal keresték fel a polgármestert, hogy tájékoztassák a telepen folyó munkáról, és segítségét kérjék egy tervezett új állatmenhely megvalósításában. A Donzdorfi Állatmenhely, illetve patrónusai évek óta segítik a törökbálinti szervezetet. Többek között minden hónapban egy tonna kutyaeledelt biztosítanak a telep lakóinak, és különféle állatgondozási kellékeket is adományoztak, valamint segítenek az állatok új gazdánál való elhelyezésében is. Több kutya Németországban talált gazdára.

Katalin-Bál

Hagyományaihoz híven idén is megtartotta Katalin bálját a törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus. A remek hangulatról nem csak a kórus - akik egy kis blokkot adtak elő a rendezvényen - gondoskodott, hanem a Gemini Band is, akik szinte megállás nélkül húzták a jobbnál-jobb talpalávalót. A Katalin bál településünk azon rendezvénye, amelyet évről-évre sokan várnak, nem véletlenül. A hangulat, a zene, a társaság kiváló, aki még nem volt egyszer mindenképpen jöjjön el!

Szőnyi Erzsébet a Nemzet Művésze

Örömmel értesültünk arról, hogy Szőnyi Erzsébet, Zeneiskolánk névadója ismét rangos elismerésben részesült. A Nemzet Művésze díjat a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére 2013-ban hozta létre az Országgyűlés, idén először ítélték oda és 69-en kapták meg, tíz kategóriában. A díj életjáradékkal jár, ennek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 23-szorosa, jelenleg 655 500 forint. Az elismerést a színházművészet, az irodalom, a zeneművészet, a képzőművészet, a filmművészet, az építőművészet, a táncművészet, az iparművészet, a fotóművészet, a népművészet, valamint a cirkuszművészet területén alkotók számára adományozzák. Erzsi néni április 25.-én ünnepelte születésnapját. Mint arról korábbi számunkban hírt adtunk, a Zeneiskola, amely maga is jubileumi 20. évfordulót ünnepel, nagyszabású koncerttel emlékezett meg a jeles napról. Bár az utóbbi időben Erzsi néni kicsit gyengélkedik, reméljük örömmel fogadta az elismerést. Szeretettel gratulálunk!

www.kerthelyseg.hu · 3


Elek Sándor Törökbálint új polgármestere A helyhatósági vál asztások után, az első napok eseményeiről, jövő évi tervekről, fejlesztésekről, és a költség vetés helyzetéről kérdeztük Elek Sándor polgármestert. ·· Mik voltak az első teendői polgármesterként? A helyhatósági választások eredményének jogerőre emelkedése után, október 21- én a leköszönő polgármester, Turai István úr átadta részemre az ilyen esetre a jogszabály által előírt teljes feladatkört. Ezen az eseményen a Pest Megyei Kormányhivatal képviselője, Krähling Erzsébet, valamint Törökbálint város jegyzője, Kailinger Ildikó is részt vett.

Az átadás részeként, megkaptam a részletes „Cikluszáró beszámolót” városunk helyzetéről, valamint a folyamatban lévő, ügyintézés alatt álló, vagy azonnali intézkedést igénylő feladatok jegyzékét. Ez így együtt kötetnyi anyag, amelynek adathalmaza azért nem volt csak riasztó számomra, mert szinte valamennyi felsorolt részlet ismert volt már előttem, miután az előző négy év során beruházásokért felelős alpolgármesterként szinte mindegyikkel találkoztam. Ezzel együtt persze, újra és újra „átrágtam” magam ezen a dolgozaton. Az átadott folyamatban lévő feladatok közül tájékoztatást kértem az alábbi ügyek haladásáról: mint például a Szent István -

4 · www.kerthelyseg.hu

Kazinczy Ferenc- Baross utca tervezett körforgalom ügyéről, a CBA mögötti közúti átjáró lezárásáról, a Hegyalja úti tervezett járdaépítésről és csapadékvíz-elvezetés helyzetéről, a Munkácsy Mihály út (Szent István úttól a Grimm térig) az utcarekonstrukció helyzetéről, és az utca kétirányosításáról. Kértem összeállítani egy tájékoztató anyagot az új iskola műszaki problémáiról Deutsch Tamás EP-képviselő részére, aki kérésemre elvállalta, hogy a nehézségeinkről tájékoztatni fogja miniszterelnök urat. Fontosnak tartom a Zimándy iskola előtti tarthatatlan parkolás megoldását, és kértem, hogy készüljön előterjesztés arról, hogy a Dózsa György út a Patak utcától a Munkácsy Mihály utcáig legyen egyirányú. A pedagógusok parkolásához kijelöltem az iskola, és a hivatal hátsó udvarát. Javasoltam, hogy vegyük elő azt a lépcső tervet, ami a hivatal udvarát köti ös�sze a Munkácsy Mihály Művelődési Ház hátsó bejáratával, úgy gondolom, hogy döntsön erről is a testület. És nem utolsó sorban jeleztem az érintetteknek, hogy állítsák össze részemre javaslataikat, ami tartalmazza azoknak a frekventált utcáknak a jegyzékét, ahova a jármű behajtást célszerű lenne a polgármesternek engedélyezni. Ezzel összefüggésben a többi utcába a járműbehajtás engedélyezését átengedem, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjének. És természetesen az első feladataim között szerepelt, a hivatal vezető állású tagjaival való találkozás. ·· Hogyan fogadták Önt polgá r m e s te r ké n t a veze t ő i értekezleten? Szeretettel, régi jó ismerősként. Így, ennek szellemében köszöntöttem őket, és tájékoztattam a hivatal dolgozóit az együtt munkálkodásunkban az általam elvártakról, és lojalitást kértem mindenkitől. Elmondtam, úgy látom, hogy az előttünk álló 2015-ös év nehéz lesz, és folyamatos kommunikáció nélkül megnehezedik a feladatellátás. Fel kell pörgetni a folyamatban lévő ügyek intézését. Véleményem szerint nagyon fontos a lakosságbarát hivatal, ezért minden ügyintézés alaphangulatát ez kell, hogy áthassa, és minden kollegámat arra kértem, hogy a lakosság ügyei intézése során az ügyintéző jókedvű, empatikus viselkedéssel ismerkedjen a felmerülő lakossági panasszal, s így is intézze azt. ·· Hogy látja Törökbálint jövő évi költségvetését?

A költségvetés közel 1,5 milliárd Ft maradványösszeg ismeretében biztosnak látom intézményeink 2015 évi működését. Ebből a maradványból, természetesen törekedve a biztonságra, alig több mint 300-350 millió Ft fordítható fejlesztésre, beruházásra. Úgy gondolom, hogy csak optimális lépések mellett haladhatunk célunk teljesítése felé. Növelni kell tartalékunkat, s el kell érnünk minden pályázati forrást, a költségkímélés érdekében. Ehhez már most fel kell készülni, és ahol fejleszteni akarunk, előzetes terveket kell készíteni. Véleményem szerint egyezségre kell jutni az új iskola vezetésével abban, hogy csak a legszükségesebb esetben foglalják a létesítményt 16 óra után, hogy a létesítmény vezetése minden percet kihasználva bérbe adhassa a termeket. A létesítmény működtetési költsége magas, minden bevételből származó forintra szükségünk van. El kellene kerülni, hogy elegendő fedezet hiányában vissza kelljen adni működtetésre ezt az intézményt az államnak. Ennek szellemében kértem, hogy akik érintettek ebben, takarékosságra törekedve tervezzék meg a 2015. évi költségvetést. ·· Mik a legsürgetőbb feladatok, fejlesztések? Sürgető feladat a városháza tervezése, amihez a főépítész gyors közreműködését kértem. Figyelemmel kell kísérni a két nagyberuházás helyzetét, az egyik az M0 továbbépítése a törökbálinti völgyhídtól az M1-ig, míg a másik az M0–M7 le-felhajtó építése. Mindkét esetben a beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az ő beruházásukként fog megépülni az M7–M0 és a Károlyi út által határolt területen a záportározó is. Ennek is a sürgetését kértem. A külterületi utak javításához jelentős mennyiségű mart aszfaltra van szükségünk, amit reményeim szerint, a jelenleg folyó M0 felújítás során a meglévő pálya vis�szamaradásából lenne célszerű megszerezni. Továbbá szervezés alatt áll egy találkozó Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatójával, mert nem támogatom, hogy a várost D-DNY irányból keretező erdőt „ligetesre” gyérítsék. ·· Mikor kezdődnek el a tervezett fejlesztések? Biztosak lehetnek Törökbálint város polgárai, hogy rövidesen szemtanúi lehetnek majd a fentiekben felsorolt fejlesztések indításának városunkban. Soha nem téveszthetjük szem elől, hogy munkánk ellenértékét városunk polgárainak a befizetései teremtik elő intézményeink működtetésére is. Munkatársaim nevében is köszönöm mindnyájuknak törvénytisztelő, törvénykövető magatartásukat. Mint ahogyan megköszönöm, azt is, hogy a helyhatósági választáson szavazataikkal képviselő-testületünk tagjait és polgármesterként az én megválasztásomat is támogatták, és bizalmat szavaztak az előttünk álló öt évre. I. K.


Élni kell a bizalommal

Földvári László frissen megválasztott alpolgármester úrral beszélgettünk a választások után, és az aktualitások mellett egy rövid összefoglalót is kértünk Tőle az elmúlt időszakról, valamint a távlati célokról. ·· Eseménydús időszakon vagyunk túl, és a helyi Fidesz sikerrel vette a megmérettetést. Beszélne kicsit erről? Mondhatjuk így is. Először is, és idén immár harmadik alkalommal: köszönöm, köszönjük a bizalmat és támogatást! Magánemberként nagyon örülök, hogy véget ért a kampányidőszak és végre kezdődhet a munka és ezzel talán ezzel a legtöbb törökbálinti is egyetért. Az emberek bizalmat adtak egy megújult csapatnak, akik nem minden áron a hatalmat akarták, hanem mertek kockáztatni, új, fiatal emberekkel indulni. ·· Mit gondolt a helyhatósági választás kampányáról? Voltak a kampánynak a városhoz méltatlan pillanatai és nagyon bízom benne, hogy nem fogunk többé ilyet tapasztalni. Gondolok itt a plakáttengerre és sok minden másra. Az eredményből világosan látszik, hogy az emberek a változásra szavaztak, és ezzel egyetemben nemet mondtak a gyűlöletkampányra. Törökbálintot a pozitív, konstruktív, építő hozzáállás tudja előrevinni és nem mások alaptalan besározása. ·· Igen, azt hiszem, ezzel mindenki egyetért. Az alakuló ülésen a képviselő-testület 12 tagjából 10 (2 tartózkodás mellett) bizalmat adott Önnek és alpolgármesterré választották. Ez meglehetősen stabil többséget jelent. Minek köszönheti ezt a bizalmat? Igen, bizalmat kaptam és a bizalommal élni fogok! Én a munkában, tisztességben és hitelességben hiszek. Ezt hozom otthonról, ez

alapján éltem eddig is és dolgozni is így szeretnék. Minden erőmmel azon vagyok – képviselőtársaimmal egyetemben – hogy a várost előbbre vigyük. Ebbe fektetem minden energiámat. Az előző kérdésekre válaszolhattam volna úgy is, hogy előre nézek és nem visszafelé. Ez itt is igaz. Történtek a múltban hibás döntések, de nem állhatunk le ezeknél, nem mutogathatunk mindig vissza. Időpocsékolás és időből sajnos mindig kevés van. Haladni kell előre és a város érdekét szolgáló döntéseinkkel példát mutatni. Ez a mi felelősségünk. ·· Az üzleti szférából jön, az önkormányzat világa kicsit más. Hogyan tud ehhez alkalmazkodni? Őszintén? Nehezen. Hozzá vagyok szokva a pörgős élethez, gyors döntésekhez és valóban a bürokráciától nem mentes önkormányzat világa nem mindig tetszik. Viszont az utóbbi két évben az Egyesült Nemzetek Szervezeténél dolgoztam, ami valahol a kettő között van. Elek Sándor polgármester úrnak is üzleti szemlélete van, ugyanakkor évtizedes tapasztalata a hivatali életben. Ez sokszor hasznos, eddig jól tudunk együtt dolgozni, jól megértjük egymást. Évtizedes falakat kell ledöntenünk a város érdekében és ebben maximálisan számíthatunk egymásra. Úgy gondolom, hogy az emberek tőlünk hiteles, ügyfélközpontú városvezetést várnak és ehhez jól jön az üzleti szemlélet. ·· Mire számíthatunk, ha már a döntések kerültek szóba? A jó gazda gondosságával igyekszünk gazdálkodni. Sokszor nehéz megértenem a kötelezően előírt pályáztatásokat, terveztetéseket, de ezek sajnos kötelező elemek egy-egy döntésnél, beruházásnál. Arra mindenképpen figyelni fogunk, hogy ne legyenek felesleges kiadások ezen a téren. Ésszerű megoldásokat keresünk olyan költségelemek megszűntetésére, amikre eddig senki nem figyelt. Jövőre rendbe tes�szük a költségvetést úgy, hogy mellette figyelünk az ígéreteinkre is. Vannak még a múltból áthozott dolgok, amiket mielőbb le szeretnénk zárni és utána új lappal indíthatunk. Senki ne várjon három hónap alatt radikális változást. Folyamatosan haladunk, de a legfontosabb, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. A beruházásoknál kiemelten fontos szempontjaink a megújuló energia használata, a beruházások átgondolt kivitelezése. Ezen felül munkánk során valós hangsúlyt fektetünk a lakossági észrevételekre és lehetőség szerint figyelembe vesszük őket. ·· Sok sikert és erőt kívánok a munkához! K. F.

Defibrillátor a Bálint Márton iskolának és a TTC-nek Nagy értékű életmentő defibrillátorokat adományozott a Bálint Márton Általános és Középiskolának és a Törökbálinti Torna Clubnak Spenik Vladimir városunk háziorvosa. A defibrillátorok magyar nyelvűek, mindenki számára könnyen használhatóak, hiszen a gép közérthetően ad a mentést végzőnek utasításokat. Az életmentő készülék segítségével fent lehet tartani az életfunkciókat mindaddig, míg a szakszerű segítség meg nem érkezik. A defibrillátorok könnyen hordozhatóak, így nem csak az iskola tudja igénybe venni, hanem minden olyan intézmény, mely nagyobb rendezvényt bonyolít le, illetve Spenik úr azt is elmondta, hogy szeretné, ha a

sportcsapatok magukkal vinnék a vendégmérkőzésekre is az eszközt, hogy mindig kéznél legyen. Az ajándék át vétele kor Elek Sándor p olgár m e s te r ígéretet tett arra, hogy a város több pontján is el fognak helyezni életmentő állomásokat, melyek közül az első a Zimándy Ignácz Általános Iskola lesz, ahova már karácsony előtt kihelyezik a defibrillátort.

Defibrillátor-pontok:

• régi és új Bálint Márton iskola • Labdarúgó Akadémia Sportegyesület (Óvoda u.) • TTC (Alsóerdősor u.) • Munkácsy Mihály Művelődési Ház

www.kerthelyseg.hu · 5


„Nagy feladatok állnak előttünk. Dolgoznunk kell!” Interjú Dr. Aradszki András államtitkárral, városunk parlamenti képviselőjével Amikor áprilisban utoljára beszélgettünk Dr. Aradszki András képviselő úrral, mindenki lelkesen készült a parlamenti választásokra, és az ősz még nagyon távolinak tűnt. A tavaszi választások a FIDESZ-KDNP nagyarányú győzelmével zárultak. Aradszki András az urnákhoz járulók szavazatainak 42.7 %-át megszerezve, újabb négy évre megerősítette mandátumát a Parlamentben. Térségünk képviselete mellett országos feladatokkal is megbízták, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkáraként Magyarország energiaügyiért is ő lett a felelős. Az októberi Önkormányzati választásokon Elek Sándor személyében szintén a FIDESZ-KDNP jelölje nyerte a polgármesteri székért folytatott csatát. Földvári László a helyi FIDESZ elnöke látja el az alpolgármesteri teendőket, és a testületben, ha szűken is, de szintén megvan a FIDESZ többsége. ·· A választások minden fronton a FIDESZ-KDNP elsöprő győzelmét hozták. Mondhatjuk, hogy érvényesült a papírforma? Egy választáson aligha beszélhetünk papírformáról. Amit a sikeréért el kell végezni, azt el kell végezni. Képviselőként mindig figyelni kell a választókerület sorsára, az ott élő emberek igényeire és lehetőségeire. Élő kapcsolatot kell kialakítani az önkormányzatok vezetőivel is. Igyekeztem erre nagy figyelmet fordítani az előző ciklusban, és a kampány során is. A siker úgy gondolom ennek a munkának a gyümölcse. Az Önkormányzati választások is azért zárultak ilyen szép eredménnyel, mert sikerült jó jelölteket állítani, és a helyi szervezetek tagjai, köztük a törökbálintiak, nagyon sokat dolgoztak, hogy elnyerjék az emberek bizalmát. ·· Államtitkárként sokkal nehezebb figyelemmel kísérni a választókörzet életét? Minden bizonnyal kicsit bonyolultabbá vált a dolog, de igyekszem mindig megtalálni a módját, hogy legalább heti szinten minden polgármesterrel, köztük Elek Sándorral is beszélni tudjak. A választókörzeti munka most is ugyan olyan fontos számomra, és bízom benne, hogy továbbra is folyamatosan együtt tudunk dolgozni. ·· Az energiaügyekkel testhezálló feladatot kapott. Valóban. Már az előző ciklusban is ezzel a témával foglalkoztam behatóbban. Korábban hosszabb ideig dolgoztam a MOL jogtanácsosaként, így jó rálátásom volt az energiahelyzet alakulására. Részt vettem az EU energetikával foglalkozó csomagjainak magyar jogharmonizációs munkájában, és a paksi fejlesztés ügyében is állást foglaltam. Most a legfontosabb feladatunk a télre való felkészülés. Az orosz-ukrán helyzet folyamatos nyomon követése napi odafigyelést igényel. Emellett a 2011-ben elfogadott energetikai stratégia folyamatos továbbvitele is hangsúlyos feladat. A kijelölt fejlődési irány jogi Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását. A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából

2000 forint kedvezményben részesül. Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus • Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu

6 · www.kerthelyseg.hu

és gazdasági alapjainak megteremtése halaszthatatlan feladatunk. A stratégia célja, egy biztonságos, és versenyképes áru energiaellátás megteremtése, amelyben a hagyományos energiaforrások, az atomenergia, és a megújuló energiák a legoptimálisabb arányban állnak az ipar, és a lakossági felhasználók rendelkezésére. ·· A rezsicsökkentés minden magyar családnak jelentős megtakarításokat jelentett az elmúlt évben. Lehet, illetve kell tovább folytatni ezt a folyamatot? A program sikerességét az is mutatja, hogy az energiaszolgáltató cégek kintlévőségei folyamatosan csökkentek az elmúlt években. Most az a feladatunk, hogy megtartsuk a lakossági rezsicsökkentés értékét, valamint hogy a kis és középvállalkozásokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy ők is élni tudjanak azokkal a kedvezményekkel, amelyeket eddig csak a nagyobb piaci szereplők vehettek igénybe. Mindemellett az energiaellátás biztonságát is folyamatosan fenn kell tartanunk. Ide tartozik a nonprofit jellegű lakossági szolgáltatók létrehozása is. ·· Mennyire látja biztosítottnak ma Magyarország energiaellátását? Mitől függ, és mit tudunk tenni a biztonság érdekében? Nyugodtan állíthatom, hogy sikerült jól felkészülnünk a télre. Az elektromos energia ellátással eddig sem volt baj, hiszen részei vagyunk az EU közös elektromos hálózatának. A gázszolgáltatás bizonytalanságát az okozza, hogy sajnos eddig Magyarországnak nem sikerült diverzifikálni (megosztás révén kockázat mentesíteni) teljes mértékben a beszerzési forrásait, és az útvonalforrásait is csak részben. Ennek az a következménye, hogy függünk az orosz gázszállítástól. Ezt a kockázatot az orosz-ukrán válság nagyon megnövelte. Sikerült azonban olyan megállapodásokat kötnünk az orosz féllel, amelynek nyomán a gáztározóinkban már most rendelkezésre áll Magyarországnak az idei télre szükséges földgázkészlete, és a feltöltés továbbra is folyik. A tározók töltöttsége jelenleg 64-65%-os, ami körülbelül 4.3 milliárd m3 földgázt jelent, ami már most is egymilliárd m3-el több, mint az eddigi legmagasabb töltöttségi szint volt. Ez a legrosszabb forgatókönyv, egy esetleges teljes gázembargó megvalósulása esetén is bőven elég lenne. Ráadásul ezeket a készleteket csak a felhasználás után kell majd kifizetnünk az orosz fél felé, ami könnyebbséget jelent a költségvetésnek. Ennek a jogi feltételeit az államtitkárság jogszabály módosításokon keresztül teremtette meg. Szeretném hangsúlyozni, hogy az orosz fél eddig minden, a szerződésekben vállalt kötelezettségét teljesítette. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Szerbia, és Bosznia-Hercegovina is csak hazánkon keresztül juthat gázhoz tehát a tárgyalások során ezt a szempontot is figyelembe kell vennünk.

Köszönetnyilvánítás:

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Danka Krisztina (született: Bartalos Krisztina) gyászszertartásán részt vettek, virággal búcsúztak tőle, és bánatunkban osztoznak. Gyászoló család


·· Fókuszáljunk most a közvetlenül Törökbálintot érintő témákra. Itt van mindjárt az elektromos busz projekt, amely jelenleg kicsit állni látszik. A kormányzat, és Ön személy szerint támogatja ezt a kezdeményezést? A kormányzat már az előző ciklusban is vizsgálta annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne a közösségi közlekedést energiatakarékosabbá, és kevésbé környezetterhelővé tenni. A törökbálinti indítvány tehát összecseng a kormányzati szándékkal. Én is jó megoldásnak tartom, hogy a gáz üzemű fázist kihagyva, lehetőség szerinti azonnal az elektromos meghajtású járművekre térjünk át. Különösen jó megoldás lenne ez Törökbálint számára, ahol a három autópálya miatt kiemelten nagy a környezet terhelése. Az Önkormányzati választások miatt a projekt megvalósulása érthetően lelassult, hiszen a ciklus utolsó hónapjaiban már nem lehetett stratégiai döntéseket hozni. Az előző városvezetés jól határozta meg az irányokat. Most a megvalósítás fázisa következik és bízom benne, hogy a város új vezetése továbbviszi a projektet. Én mindenben támogatni fogom őket. ·· Sokakat érint, és foglalkoztat az M7 autópálya és a vasútvonal mentén a zajvédő falak felújításának, kiegészítésének a kérdése. Milyen fejlemények vannak ez ügyben? Már az előző ciklusban kormányzati döntés született a zajvédelem megerősítéséről az autópályák nyomvonala mentén, így Törökbálinton is. A tárgyalások folynak, de türelmet kell kérnem, hiszen nincs varázspálca a kezemben, időbe telik mire megkezdődhetnek a munkák. Az autópályák nagy környezeti terhelést jelentenek, ugyanakkor hozzájárultak Törökbálint felvirágzáshoz, és ma is jelentős helyzeti előnyt biztosítanak. Mi, a környékbeli településeken élők is mindan�nyian ezeken közlekedünk. A polgárok kérésének - és nem a követelésének- eleget téve, folyamatosan dolgozunk az ügy megoldásán. ·· Régebben voltak tapogatózások az ügyben, hogy a Tétényi fennsíkra esetleg szélerőműveket lehetne telepíteni. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy hazai település saját maga állítsa elő, tárolja, és ossza el a háztartások számára szükséges elektromos áramot és így bizonyos értelemben önellátóvá váljék?

A válasz, illetve az akadály ott van a kérdésében. A probléma az energia tárolása. Sajnos jelenleg még nincs erre igazán korszerű módszer, hiszen a hagyományos akkumulátoros rendszer rendkívül drága, és környezetszennyező. Marad a meglévő rendszerekre való visszatöltés, ami viszont bonyolult, és sokszereplős kérdés. Ezért ma Magyarországon az előállított zöldenergia ára még nem versenyképes. Csak nagyarányú állami támogatással lehetne azzá tenni, mint ahogy például Németországban működik a dolog, csak sajnos a mi gazdaságunk még nem olyan erős, hogy egy ilyen nagyarányú támogatáshoz forrásokat tudna biztosítani a költségvetésben. Az ország energiastratégiája természetesen számol a felhasznált zöldenergia mennyiségének növekedésével, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Megfontoltan, az új innovációs lehetőségeket kihasználva kell ezeket a lépéseket megtennünk. ·· Az előző ciklusban Százhalombattán és Érden közvetlenül is részt vett az önkormányzati munkában. Ön szerint men�nyiben változott a feladatok köre a finanszírozási rendszer megváltozásával? Az Önkormányzatok adósságainak, illetve az oktatási intézmények üzemeltetési költségeinek állami átvállalásával jelentősen változott az önkormányzatok feladatköre, illetve áthelyeződtek a súlypontjai. Több figyelmet lehet fordítani az óvodákra, a szociális kérdésekre, az életminőség javítására. A másik nagy feladat az országba érkező EU-s pénzek nagyon átgondolt kihelyezése. A következő hat év sorsdöntő lehet a helyi kis és középvállalkozások helyzetének megerősítésében, hiszen a beékező támogatások 60%-át a megállapodások szerint ezeknek a vállalkozásoknak a támogatására lehet, és kell fordítani. Egy önkormányzatnak elemi érdeke, hogy ezekkel a pénzekkel olyan vállalkozásokat erősítsen, amelyek sikeresek lehetnek, és működésükkel végső soron a város fejlődésének az alapját képezhetik. A napi feladatokon, a folyamatos működtetésen kívül ennek a paradigmaváltásnak a levezénylése is a most megválasztott csapat feladata lesz. Bízom benne, hogy ennek tudatában látnak a város kormányzásához. Nagy feladatok állnak előttünk. Dolgoznunk kell. perjés Erzsi

Törökbálinton nyitotta meg 222. áruházát a Tesco

Újabb üzlettel bővíti kiskereskedelmi hálózatát a Tesco. A legújabb, törökbálinti Tescóval 222-re nő az áruházlánc hazai üzleteinek száma . A bolt 16 embernek nyújt munkalehetőséget, közülük 8 fő új munkavállaló, és 6 fő helyi lakos. Elek Sándor, Törökbálint polgármestere és Pálinkás Zsolt a Tesco-Global Áruházak Zrt. működésért felelős vezérigazgató helyettese nyitotta meg ünnepélyes keretek között a legújabb, 222. Tesco üzletet. Az 180 négyzetméteres üzlethelyiség épülete bérlemény, ám annak felújítása és átépítése több mint 100 millió forintos beruházást jelentett az áruházlánc számára. A felújítási munkálatokat 2014 tavaszán kezdte meg az áruházlánc. A kis alapterület ellenére az üzlet a lehető legszélesebb választékkal várja a vásárlókat. A többi Expressz bolthoz képest nagyobb pékáru választékkal, bio, gluténmentes és nemzetközi termékválasz-

tékkal nyitotta meg kapuit. Az üzlet szolgáltatási köre hamarosan bővül, s a vény nélküli gyógyszerárusítás is megkezdődik. A boltban található lakossági hirdetőtáblán a vásárlók hirdethetnek, eladhatnak, vásárolhatnak. Emellett a vásárlók közvetlenül a boltban jelezhetik az üzlet fejlesztésével kapcsolatos javaslataikat, kívánságaikat (pl. választékbővítés). A többi Tesco áruházhoz hasonlóan természetesen Törökbálinton is elérhető az áruházlánc 100% elégedettségi garancia szolgáltatása, vagyis, ha bármilyen problémája van a vásárlóknak az üzletben forgalmazott termékekkel, legyen szó akár sajátmárkás, akár brand termékekről, akkor azt vis�szahozhatják, s a Tesco vis�szatéríti a termék vételárát. Az új Tesco áruház hétfőtől vasárnapig 6.30–22.00 óra között várja a vásárlókat.

www.kerthelyseg.hu · 7


Mindig a jó embereket kerestem…

Interjú Tóth Józseffel, negyedik verseskötetének megjelenése alkalmából

Hat év telt el azóta, hogy Tóth Józsi barátommal, kollégámmal, megcsinálhattam az első i n t e rj ú t. F u r cs a d o lo g a z idő. Néha állni látszik, máskor gyorsabban száll, mint a gondolat. Most mindkettőt egyszerre érzem. Mintha a múlt héten lett volna, hogy a napfényes Munkácsy Kávéházban beszélgettünk, mégis beláthatatlan távolságra van tőlünk az a vidám téli nap. ·· Emlékszel az első interjúnkra? Mikor is volt? A második könyvem megjelenése után valamivel. Emlékszem már akkor arról beszélgettünk, hogy a következő a „szülőcsatornában” van. Végül 2011-ben meg is született, és most itt van már az új, a negyedik is. ·· Fontos számodra, hogy a verseid könyv alakban is megjelenjenek? Amikor írsz, gondolsz arra, hogy ez később egy nagyobb egész része lesz? Nem hiszem, hogy ez így valaha megfogalmazódott volna bennem. Inkább az a fontos, - mint ahogyan gondolom minden alkotó ember számára az,- hogy a verseim valamilyen formában eljussanak azokhoz, akiknek szánom. Persze az hogy összefoglalva, egy könyvben láthatom őket, nagyszerű érzés. Azt érzem, hogy ez most kész. És ez jó. ·· Akkor is ezt érezted, amikor barátaid, és tisztelőid tavaly a legjobban sikerült fotóidat szedték egy csokorba a művelődési házban? Gondolkodtál már azon, hogy vajon hány ember szívében maradtak ott a képeid lenyomatai?

Tóth József: Várakozás

(Advent) Várom, hogy összetörd Körülöttem a csendet. Telefoncsörrenő reménnyel, Örömmel motozó kulccsal a zárban, Zsanérja sirató ajtónyikorgással, Hihető szó cserepekkel. Várom, vágyakozó vággyal, S cserébe várhatnád, Szapora szívverésem.

8 · www.kerthelyseg.hu

Mindig örömmel adtam a fotókat mindenkinek, aki kérte. Hiszen a fotózásban éppen az a jó, hogy ha valami szépet látsz, azt megörökítheted, és megmutathatod másoknak is. Örülök, amikor hívnak, amikor kérnek, hogy fotózzak valahol. Legutóbb például a Bóbita óvoda falaira csináltunk képeket. Milyen jó elgondolni, hogy a gyerekek az én fotóimat nézegetik majd. ·· A Törökbálintról készült képeidből sugárzik az érzés, hogy mennyire szereted ezt a várost. Melyik a kedvenc helyed? Több is van. Az utcánk, az Erzsébet utca, a Felsővár, kedves helyeim, de csak akkor szeretek itt járni, ha rend van. Szeretem a várost, de elszomorít, hogy a vandál rongálás sok kárt tesz benne. Tiszaroffon van egy kis házam. Abban a kis szegény egyszerű faluban nem bántja senki az újonnan elkészült buszmegállót, a parkokat, az utcatáblákat. Talán mert mindenki otthon érzi ott magát, a sajátjának érzi azt, ami a közösségé. Ez sajnos nálunk nincs így. ·· Mit gondolsz mi ennek az oka? Nem tudom. De az biztos, hogy ez a város elvesztette a jellegét, az egységességét. Próbáljuk szépíteni a környezetünket, a parkjainkat, de elfelejtkezünk arról, hogy mindezeket a munkákat elejétől a végéig, és egymáshoz hangolva kellene végezni. De azért a részletekben megtalálhatjuk a szépséget, ami örömöt ad. Az erdőket járva jól érzem magam. Az erdő ihletet ad. ·· Emlékszel egy pillanatra, amikor a legbüszkébb voltál? Talán amikor az egyik unokám elmondta egy versemet. ·· Kik voltak a fontos emberek az életedben? A kézenfekvő feleleten túl emlékszem néhány emberre a gyerekkoromból. Az öreg csőszre a rizs-földeken, aki megtanított, hogyan kell meghajtani a gombostűt a horgászathoz, és elmagyarázta az élet egyéb fontos dolgait is. Nem úgy beszélt velem, mint egy gyerekkel, hanem mint egy értelmes emberrel, aki érti, amit mond. Talán ez lehet az oka, hogy szinte belém égtek a szavai. Emlékszem a kalauzra, aki hagyott aludni a kihűlt kályha mellett a vonaton, ahol egyedül, jegy nélkül utaztam. Amikor felébredtem, és menekülni akartam csak mosolygott, és megkérdezte jól aludtam-e. Valahogy mindig

a jó embereket kerestem. Voltak persze kevésbé jó emberek is az életemben. Például az a kulák család, akiknél gyerekként, egy napig hordtam fel a bűzös, rothadt krumplit a pincéből, egy szelet olajos kenyér reményében, de az elvégzett munka jutalma végül is csak egy szelet vizes-cukros kenyér lett. Az ilyen emberek is fontosak az ember életében. Tanulunk tőlük. ·· Játsszunk egy kicsit! Egy kérdés egy válasz jó? Kedvenc színed? A kék, mert kék az ég. ·· Kedvenc évszakod? A tavasz, mert akkor minden megújul. ·· A kedvenc napszakod? A pirkadat, és az alkony. Szeretem az átmeneteket. ·· Isten, Haza, Család, Szabadság, Szerelem… Melyiket választanád a legfontosabbnak, ha csak egyet lehetne? Nem lehet különválasztani őket. Isten? Tudod sokáig azt gondoltam, hogy én lehetek vallásos - ahog y nagyképű módon megfogalmaztam -, a magam módján. Mára egészen biztos vagyok benne, hogy ez így nem megy. Csakis azon az úton hihetjük Istent, ahogy Jézus tanítja. Haza? Lehet élni nélküle. Talán lehet valaki „világpolgár”. De az olyan, mint amikor túl sok birsalmát eszel, és a szád érzéketlenné válik. Valamen�nyire érzed mindennek az ízét, de egy sem igazán a tiéd, egyik sem igazán fontos számodra. Jó lenne, ha az unokáink, és az ő unokáik is büszkék lennének arra, hogy ennek a kis országnak a lakói. Jó lenne, ha szeretni tudnák, ápolnák a kultúráját, a nyelvét, őriznék a hagyományait. A történelem során innen is, onnan is lecsipkedtek belőle, amíg végül ilyen kicsi lett, de fontos, hogy a szívünk nagy maradjon, és benne elférjen a hazánk iránt érzett szeretet is. Család? Szükségem van rá, nekem, mindenkinek, és végső soron a Hazának. Isten megteremtette Ádámot és Évát. Férfinak, és nőnek teremtette őket, hogy családot alkossanak, utódokat neveljenek. Nem véletlenül nem két nőt, vagy két férfit teremtett. Ezért aztán nem hiszem, hogy az egyéb formációkat családnak nevezhetnénk. Apa, anya és a gyerekek együtt. Szép volna, ha mindenki ilyen családban nőhetne fel. ·· Mi van a szabadsággal és a szerelemmel? A szabadság fontos, nagyon fontos. De fontosak a korlátok is, hogy érezd, meddig mehetsz el, mert ez kell a biztonságérzethez, és végső soron a boldogsághoz is. Egy csecsemő is felállít magának korlátokat, és azokon nem lép túl. Ennek így kell működnie minden értelmes ember életében. A szerelemmel is valami hasonló a helyzet. A szerelem szabaddá tesz, de nagyon vigyáznod kell, hogy végül ne váljon béklyóvá egyik fél számára sem. A határvonal a féltő ölelés, és a fojtogató szorítás között néha nagyon keskeny.


·· Emlékszel egy pillanatra az életedben, amikor igazán szabadnak érezted magadat? Most is annak érzem magam. ·· Az infúziós csővel a betegágyadhoz kötve szabadnak érzed magad? Az elmém szabad. Néha úgy kell egy-egy korlátot építenem, hogy kicsit megállítsam. Vagy harminc éve tanultam egy joga gyakorlatot. Megtanították hogyan kell néhány perc alatt ellazítani az egész testedet, és az egy, fájó pontra koncentrálni, majd elmulasztani a fájdalmat. Ezt gyakorolgatom mostanában, és már egész jól megy. Néha, amikor hatásos, gondolatban felszólok Jézus Krisztusnak is:„Figyeled? Már egész jól megy. Kitartóan dolgozom rajta! Esetleg ha besegítenél egy kicsit…!”

·· Mi az, amit biztosan ugyanígy csinálnál, ha újra kezdenéd az életed? Mindent ugyanígy csinálnék. Talán kicsit finomabban. Talán megtanulnék, egy hangszeren igazán jól játszani, hogy átélhessem a zene csodáját. De alapjában véve mindent újra így csinálnék. ·· Józsi barátunk második éve küzd a rettegett kórral. Ezt az interjút is a kórházban, a betegágyánál készítettem. Mindig tanulok tőle. Türelmet, kitartást, alázatot, figyelmet a többi ember iránt. Szerencsés vagyok, hogy a barátja lehetek. Új könyve megjelenéséhez szeretettel gratulálunk, gyógyulásáért pedig minden nap imádkozunk a Mindenhatóhoz! Szeretettel, a Kerthelység szerkesztősége. Nyíri Erzsi

Aktív munkában a LÉPÉSE Egyesület

Törökbálint Városgondnoksága, a LÉPÉSE egyesület tagjainak tanácsadásával tervezte, és kivitelezte, városunkban az új járdaszakaszok, és útkereszteződések megépítését. Az úttesten való átkelés, különösen a kereszteződésekben, ahol egyszerre több irányból is érkezhetnek a járművek, nehéz feladatot jelenthet a látássérültek számára. Ennek megkönnyítésére fejlesztették ki azt a vezető járólapokból valamint jelölő járólapok-

„A Bethesda Partján” Borongós, esőáztatta vasárnap délután került sor kedves barátunk, Tóth József újabb remek verseskötetének bemutatására, amelyet „Kráterek a szívemen” címmel hívott ös�sze a lelkes szervezőkből álló család és barátok. A verseskönyv megjelenését gyermekei és veje, Bíró Tibor tette lehetővé. Lelkes embertömeg töltötte meg a Munkácsy Mihály Művelődési Ház kávézóját, ahol a falakon József fotográfiáiból nyilt időszaki kiállítás. Szinkulics Ágnes érzelmes felvezetését követően a verseskötetből olvastak verseket a felkért előadók, amit szívet melengető, érzelmes gitárzene kísért. Az eseményen megjent Törökbálint leköszönt és újonnan megválasztott polgármestere, Turai István és Elek Sándor is, valamint a régi és új képviselők számosan, akik meghatottan, együtt hallgatták a sok érdeklődővel a verseket. Az esemény zárásaként hosszú sor kígyózott a költő dedikálóasztala előtt. A szervezők arra bíztatták a jelenlévőket, hogy bátran vegyenek el több példányt a kötetből, és azt ajándékozzák rokonaiknak, barátaiknak és ismerőseiknek.

Tóth József: A Bethesda Partján

A semmibe meredten álltam A fodrozó víz felett. Szólt valaki, Kérte, hívta a lelkem: – Nem akarsz meggyógyulni? – Szabadkoztam: – Én nem vagyok beteg! Nem tudom elhitte-e, De ahányszor víztükörbe nézek, Én azt a hangot várom, Hogy újra szóljon meg!

ból álló rendszert, amelynek segítségével a látássérültek sokkal könnyebben érzékelhetik a járda, illetve az úttest elhelyezkedését, ezáltal könnyebbé, és biztonságosabbá téve az átkelést. A speciális járólapok mind színükben, mind felületképzésükben eltérnek a járda többi részétől. A haladási iránnyal párhuzamosan rovátkázott vezető sáv jelöli a biztonságos haladás irányát, a „pöttyös” mintázatú lapokból kirakott nagy T betűt mintázó keresztező sáv pedig azt jelöli, hogy meg kell állni, mert a járda véget ér, és le kell lépni az úttestre. A szürke járdából kiemelkedő fehér szín a gyengén látókat is segíti, de a figyelemfelkeltő jelzések, illetve a lejtősítet kialakítás hasznosak lehetnek például a kisgyermekekkel, illetve a babakocsival közlekedők számára is. Mint azt Miklós Tibor az egyesület elnöke kiemelte, nagy örömükre szolgált, hogy az Önkormányzat, illetve a Városgondnokság munkatársai kikérték a véleményüket. Meggyőződése, hogy minden akadálymentesítési munka kivitelezésénél nagyon hasznos az érintettek segítsége, hiszen ők tudják valójában, hogy mire is van szükségük. Mint elmondta, bízik benne, hogy az Önkormányzat és a Városgondnokság részéről továbbra is olyan segítőkészség, és a sérült emberek iránt való érzékeny hozzá állás nyilvánul meg, mint azt eddig tapasztalta, és bízik benne, hogy a város vezetése a továbbiakban, a várható beruházások kapcsán is számít az egyesület közreműködésére.

www.kerthelyseg.hu · 9


Megújult a HÉV-állomás, megnyitott a Leckerli Hónapok óta megy a találgatás, hogy vajon mi lesz az egykori HÉV végállomás épületével. A leplet nem mi fogjuk lerántani, hiszen az épületben működő vendéglátó egység, a Leckerli már november 28-án átadásra került, de interjúnkban többet is megtudhatunk az épület felújításáról, és a további tervekről. Pécskövi Tiborral, az épület tulajdonosával és Tófalvy Zsolttal az épületben működő „ÍnyencÁllomás” tulajdonosával beszélgettünk. ·· Az egykori HÉV állomás épülete már évtizedek óta pusztul. Hogyan került a tulajdonodba? Pécskövi Tibor: 2012 tavaszán vásároltam meg a területet. Jól ismertem a telket, és az épületet, mivel a régi kerékpárbolt „ a faház „ is ezen a területen volt. Nagyon vonzott a régi állomás épülete, de az első évben a kerékpárbolt megépítésén dolgoztunk. Lóczy Ilona volt az előző tulajdonos, akinek, a korábban a HÉV-nél dolgozó, édesapja lakott legutoljára az épületben. Halála után az épület hosszú évekig lakatlan volt, és ez nagyon meglátszott az állapotán. Mivel ez a terület Törökbálint vízgyűjtő része, az egyik a legalacsonyabban fekvő terület, ezért az épület borzalmasan át volt ázva, nem volt rendes szigetelése és az épületnek, csak az egyik részében volt aljzat. ·· Mikor megvásároltad, egyből tudtad, hogy fel akarod újítani vagy ez később alakult így? Tudtam, hogy kezdeni fogok vele valamit, csak az időzítést nem tudtam, és azt hogy mikor. 2013 év végén jött egy lehetőség, mikor is az önkormányzat ebben az évben is kiírta a helyi védettségű épületek felújítására szóló pályázatot. Mivel ezt abban évben ezt nem használták ki, Csenger Zalán Annamária főépítész támogatásával novemberben beadtam a pályázatot, és decemberben megnyertük a kétmillió forintot az épület felújítására.

• bio és normál hajfestés • hajegyenesítés • sérült, száraz haj kezelése keratinnal • ombre melír • alkalmi konty készítése • női, férfi és gyermek hajvágás telefon: 06 70 334 2419 2045 Törökbálint, Világos u. 11. Részletes bemutatkozás és árak a Tükör SzÉpsegszalon honlapjan! fodrász

10 · www.kerthelyseg.hu

·· Tudtad, hogy a HÉV idén 100 éves? Közre játszott ez a felújításban vagy ez merő véletlen? Kimondottan cél volt, hogy készen legyen a felújítás az idén 100. születésnapját ünneplő állomásnak. ·· Kik segítettek a megálló felújításában? Gondolok itt anyagi és egyéb segítségekre? Rengeteg támogatást, és segítséget kaptunk Csenger Zalán Annamáriától, aki mint főépítész végig követte a felújítás szakaszait. Sokszor járt kint a helyszínen, az épület külső felújítása az ő irányítása mellett történt. Nagyon sokat segített Halmi Károly, aki mint helyi vállalkozó összefogta a kivitelezést, és akinek a segítsége nélkül neki sem álltam volna a felújításnak. Szakértelmük, és becsületességük garancia volt arra, hogy a jelenlétem nélkül is magas minőségben történjen a felújítás. ·· Végig úgy gondoltad, hogy egy szolgáltató egységet költöztetsz az épületbe? Sosem merült fel múzeum vagy valami hasonló ötlete? A legelejétől ez volt a cél. Egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ami a hely architektúrájához méltó színvonalú. Nekem személy szerint a múzeum gondolata, nem volt túl vonzó, hiszek abban, hogy egy régi épületnek úgy is meg lehet adni a tiszteletet, hogy közben használjuk, és nem csak időszakosan nyitjuk meg az emberek előtt. Szerintem a funkcionalitás sok esetben összeegyeztethető az általunk eldöntött megóvásra kijelölt épületek fenntarthatóságával, úgy gondolom, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Remélem, hogy ez nálunk is találkozni fog! ·· Kezdjük talán azzal, ami mindenkit érdekel: mi lesz a HÉV végállomás épületében? Tófalvy Zsolt: A régi HÉV állomás gyönyörűen felújított épületében egy vendéglátó üzletet kívánunk üzemeltetni. A kategórián sokáig gondolkodtunk, de nem jutottunk dűlőre. Kávézó, snack bár, cukrászda, pékség? Aztán úgy döntöttünk, hogy ezek mind együtt. Nagy hangsúlyt fektetünk egyrészt a minőségre és az újszerű ízekre, más-


részt pedig a hely szellemiségét is tükrözni akartuk, így Ínyenc Állomás lesz a kategóriánk, nevünk pedig Leckerli, ami németül-svábul finomságot, ínyencséget jelent, valamint egy mézescsók-mézeskalács jellegű sütinek a neve is egyben. Ezt igyekszünk mindig a kínálaton tartani, ill. minden kávéital mellé egy kis kóstolót is adunk. Fentebb szándékosan nem vendéglátóipart említettem, mivel nem iparszerűen kívánunk működni, hanem pont ellenkezőleg. Azt szeretnénk, hogy minden egyes vendég érezze, hogy a kedves odafigyelés neki személyesen szól. Szerintem ez ma még mindig nagyon hiányzik a hazai vendéglátó üzletek többségéből. ·· Régóta tervezed, hogy nyitsz egy ilyen jellegű egységet Törökbálinton vagy hirtelen éltél a lehetőséggel? Családommal 2006-ban költöztünk Törökbálintra, akkor a feleségemmel mindketten „multiknál” dolgoztunk már hosszabb ideje. Ennek a mókuskerekéből szerettünk volna kilépni, hogy egymásra több időt, energiát, figyelmet fordíthassunk. Mivel annak idején mindketten a vendéglátó főiskolán végeztünk, és a személyiségünk is leginkább ehhez passzol, ezért kerestük a lehetőségeket a vendéglátásban, és az idegenforgalomban. 2010-ben hajszál híján egy családi kötődésű mátrai faluba költöztünk, ahol a helyi idegenforgalomban kívántunk gyökeret verni. Ez végül nem jött össze, és más lehetőséget sem találtunk. Ezután ez év tavaszán igazából minket talált meg ez a lehetőség, amikor barátaink meséltek az épületről és tervekről, s ennek már nem tudtunk nemet mondani, an�nyira megfogott a hely minket. Innen már viszonylag gyorsan történtek a dolgok, bár a nyitáshoz szükséges minden részlet gyakorlatilag a nulláról való előkészítés végül is több időt igényelt, mint előre gondoltuk. ·· Add valami pluszt neked az, hogy egy 100 éves, műemlék jellegű épület ad otthont a vállalkozásodnak? Természetesen, különösen így, a régi pompájában. A belső tervezésben is igyekeztünk mindenben azt az egyszerű, de elegáns stílust képviselni, amilyen a sváb rend, és tisztaságszeretet. Magam is sváb származású vagyok, anyai ágon, így Taksonyban a 70-es, 80-as években még sok hasonló jellegű és hangulatú épülettel találkozhattam. Az, hogy idén 100 éves az épület, illetve hogy megannyi helyi lakost szolgált évtizedeken keresztül, még inkább kötelez a hagyományok tiszteletben tartására és folytatására. ·· A hely szelleme szinte megkövetelné, hogy a vendéglátás mellett más jellegű programok is legyenek (mini koncert, kiállítás) terveztek ilyeneket? Mi is úgy gondoljuk, több van az épületben, mint pusztán vendéglátás. Mivel sem mi, sem a hely nem rendelkezünk közvetlen vendéglátó előzményekkel, az első időkben mindenképpen a fő tevékenységünkre kell koncentrálni, és azt „finomra hangolni”’. Amint ez sikerül, olyan programokat kívánunk szervezni, amelyekkel a helyi közösség összetartását is elő tudjuk segíteni, mint pl. élő zenés események, helyi induló kézművesek, iparosok, művészek bemutatkozása ideiglenes kiállítások formájában, kulturális összejövetelek (pl. irodalmi, vagy idegen nyelvű tematikával), rendszeres beszélgetések lényeges témákról (pl. egészségünk megőrzése természetes módszerekkel). Szintén nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyerekprogramokat is szervezzünk. Mint látszik, ezek még nem öltöttek testet, így nyitottak vagyunk ötletekre a végső programok kidolgozásában. ·· Nem félsz attól, amivel sok helyi vendéglátó szenved, hogy a helyiek nem igazán járnak kávézóba, éttermekbe? Hogyan próbálod becsábítani a vendégeket? Bár – mint korábban is említettem – kockázatkerülő természetűek vagyunk alapvetően, törekvéseink kudarcától nem félünk, mert hiszünk abban, hogy egy ilyen jellegű helyre van igény. Nekünk mindig is valami nagyon hasonló volt az álmunk, de a tavasszal megfogant ötlet óta sok-sok beszélgetésünk igazolta, hogy az igény megvan erre szélesebb körben is. Most már „csak” nekünk kell jól csinálni, amit csinálunk. Nem kis kihívás lesz, de úgy érzem, sok örömünket leljük majd benne. Csábítani különösebben nem igyekszünk, mert vallom, hogy jó bornak nem kell cégér, azaz ha a minőség és vendégszeretet megvan, akkor inkább előbb, mint utóbb a vendégek is megtalálnak. Németh Gergő

Kerthelység

100 éves a törökbálinti HÉV

Budaörs és Budafok (Promontor) bekapcsolása a főváros vérkeringésébe már az 1880-as években felmerült, mivel a dél-budai településeknek a termékeit nem tudták gyorsan eljuttatni a fővárosi piacokra. A Budapest–Budafoki Helyiérdekű Villamos Vasút Rt. (BBVV) által üzemeltetett HÉV első 7,8 km-es szakasza a Ferenc József híd–Gellért tér–Budafok között 1899. szeptember 19-én nyílt meg. A Budafok–Budaörs–Törökbálint vonal megépítésére 1914-ben került sor. A vonal – a törzsvonalból a budafoki

MÁV-felüljáró után kiágazva –, kettős vágányon haladt 13,4 kilométer hosszban, a Kamaraerdő–Budaörs nyomvonalon Törökbálintra. A vágányokban már 30 kg/fm tömegű síneket alkalmaztak, és 50 km/h sebességet engedélyeztek a korábbi 30 km/h helyett. A szárnyvonalon nyolc megálló, Kamaraerdőn hurokvágány épült. 1949 szeptemberében a HÉV-et államosították. 1952. január 1- jétől a délbudai vonalak a Fővárosi Villamosvasúthoz kerültek. A kocsik zöldek maradtak, de táblákkal látták el őket: N = Nagytétény, B = Budafok, T = Törökbálint. A Törökugrató környéke az 50 év alatt, amíg a HÉV közlekedett, gyéren beépített mezőgazdasági terület volt. Budaörsi és törökbálinti gazdáknak földjeik megközelítését, a gyümölcs szállítását könnyítette a Törökugrató (feltételes) megálló, egyben kapcsolatot teremtett a közeli Törökbálint vasúti megálló révén a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonallal. A törökbálinti HÉV félévszázadnyi szolgálat után, 1962. december 31-én közlekedett utolsó alkalommal. 1963- ban – részben az autópálya építése miatt –, véglegesen megszüntették ezt a szakaszt. Szerepét csak kis részben pótolja a ma is működő, Kamaraerdő és a budapesti Batthyány tér között közlekedő 41-es villamos, hiszen Törökbálint és Budaörs – Kamaraerdő kivételével – szinte teljesen kimarad ebből a közlekedési vonalból.

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 1135 Budapest, Csata u. 32. · Telefon: 786-0788 · Fax: 786-0789 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József, Németh Gergő · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

www.kerthelyseg.hu · 11


Születésnapi köszöntések Novemberben lapzártánkig négy 90 éves törökbálinti polgárt is köszöntött a város vezetése.

Szalontai Istvánné Budapesten nőtt fel. 1957-ben férje Törökbálinton kapott állást, ekkor költözött ki a család a városból. Három gyermekük közül az egyik kislány gyermekbénulásban megbetegedett, így az édesanya otthoni munkát vállalt. A Mechanikai Művek alkalmazottjaként otthon dolgozott. Jelenleg egyik fia viseli gondját, és bár nehezen jár, aktivitása ma is a régi. Brezovánszky Ottó feleségével 18 éve él Törökbálinton. A fiatalos úriember maga nyitott kaput az érkezőknek, és senki sem gondolta volna, hogy ő az ünnepelt. 80 éves koráig saját műhelyében műbútorasztalosként,

restaurátorként dolgozott. Mint elmondta, ha újra kezdhetné az életét, két dolgot egészen biztosan ugyanúgy csinálna. Ugyan azt a lányt választaná feleségének, és ugyan azt a szakmát választaná hívatásának. Nagy szeretettel beszélt munkájáról, a fáról, amely egészen addig élő marad, amíg el nem tüzelik. Két lányuk közül az egyik sajnos már meghalt, de öt unoka, és két dédunoka is felköszöntötte a nagypapát a jeles napon. Sellei Károlynét november 12.-én köszöntötte Földvári László alpolgármester, és Major Sándor képviselő. Sellei néni 1948 óta él Törökbálinton. Két gyermekével Érdről, a

12 · www.kerthelyseg.hu

szülői házból költözött ide, amikor a háború után a férje hazatért a fogságból. Dolgozott harisnyagyárban, szovjet kötödében, míg végül a Mechanikai Műveknél helyezkedett el, ahol 1952-től 76-ig dolgozott, ekkor vonult nyugdíjba. Férje hazatérése után még két fia született, így mindig dolgoznia kellett. Gyakran volt kénytelen a gyerekeket otthon ma-

Báloztak az Erdélyi Magyarok

Idén is megtartotta hagyományos bálját az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete. Az igen szép számban megjelent vendégsereg hajnalig ropta a táncot a Siculus Együttes zenéjére, de felléptek az Alex Berki Show tán-

cosai. A vendégek éhségüket vaddisznópörkölttel és finom pogácsával, szomjúságukat kisüsti pálinkával csillapíthatták. Aki ott volt, biztos jól érezte magát, reméljük jövőre újra lesz EMTE bál!

Karikatúra-kiállítás a művelődési házban gukra hagyni, ezért hálásan emlékszik akkori szomszédjára, aki sokszor segített neki. Legnagyobb lányára, Borikára is sok feladat hárult, aki ma is sokat segít neki. Mint elmondta, szerencsére teljesen el tudja látni magát. Majdnem minden nap főz, maga takarít, és nem is akarja engedni, hogy gyerekei csinálják meg helyette a házkörüli teendőket. Négy gyermekétől, nyolc unokája és hat dédunokája született. Göde Ferencné Marika nénit 90. születésnapján, november 25.-én otthonában köszöntötte Elek Sándor polgármester. Marika néni és lánya finom süteménnyel várták a látogatókat. A Zala-megyei Salomvárról költöztek Törökbálintra. Marika néni, férje halála után, 1984-ben követte lányát és annak családját a városba. Marika néni varrónő, és még ma is örömmel varrogat kisebb dolgokat. Kicsit kertészkedik, lányával együtt minden nap főz, mert mint mesélte, szerinte a hosszú élet titka a munka. Elmesélte, hogy Salomvárra még Zalaegerszegről is jártak hozzá kuncsaftok, de a legszebb ruha, amit életében varrt, a lánya esküvői ruhája volt. A büszke nagymama szeme fénye az unokája, aki a szomszédos házban lakik, és gyakori vendég a háznál.

Karikatúra kiállítás nyílt november végén a Munkácsy Mihály Művelődési Házban, ahol többek között Dluhopolszky László, Nagy

László és Gaál Tamás karikatúrái lettek kiállítva. A kiállítás néhány darabja a már külföldön is bemutatott „Határtalanul” karikatúra-kiállítás része, mely rajzok a rendszerváltást mutatják be a karikaturista szemszögéből. A többi kép, a már említett karikaturisták egyéb műveiből lettek kiválogatva. A kiállítás december 9-ig tekinthető meg.

Kertépítés-gondozás, fűnyírás, füvesítés, sövénynyírás, térburkolás, öntözőrendszer Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052


www.kerthelyseg.hu 路 13


Riczu Imre Emlékverseny Hónapok teltek el azóta, hogy meghallottuk a szomorú hírt. Riczu Imrét, a Szabadság téri Tutto Bici Kerékpárbolt és Szerviz vezetőjét sokunk kedves ismerősét, barátját, kerékpáros edzés közben baleset érte, és néhány napos küzdelem után belehalt sérüléseibe. Imi évtizedek óta a magyar országúti kerékpározás közismert figurája volt. Mountain Bike, majd később országúti kerékpár versenyző volt, visszavonulása után a magyar válogatott szerelője, és gyúrójaként, számtalanszor segítette versenyzőinket a lehető legjobb eredmények eléréséhez. Régi álma volt, hogy egyszer Törökbálinton is megrendezzenek egy komoly, a szakma által is jegyzett kerékpárversenyt. Barátaival sokszor beszélgettek erről, de akkor még senki sem gondolta, hogy éppen Imi halála, a rá való méltó emlékezés lesz az, ami életre hívja majd a viadalt.

Riczu Anikó Imi testvére, és Stubán Ferenc szövetségi kapitány, az Utensilnord kerékpárcsapat sportigazgatója indították el a kezdeményezést, amelyhez azonnal csatlakozott Pécskövi Tibor a Tutto Bici Kerékpárbolt tulajdonosa, és Török Dániel kilencsszeres Magyar Bajnok triatlonista aki szintén Imi jó barátja volt, és a bolt vezetőjeként lépett Imi nyomdokaiba. Négyük kitartó, és lelkes munkájának köszönhetően néhány hét leforgása alatt sikerült megszervezni a versenyt, méghozzá nem is akárhogyan! A kezdeményezést az időjárás is kegyeiben fogadta, hiszen október 18-án, szombaton reggel verőfényes napsütésre ébredtünk. A rajtot a Mária segíts kápolna előtt, a dombtetőn állították fel, és dél körül már közel százan gyülekeztek drótszamaraikkal, hogy letekerjék az első tiszteletkört, amellyel Imire emlékeztünk. A rajtvonalnál állók

Tető alá hozzuk! Épületek bontása, családi házak, víkendházak, garázsok, raktárak építése – korszerűsítése – feljítása. Hőszigetelés, térburkolás. Törökbálint, Tulipán u. 13. Telefon: (+36) 23-336-164 • (+36) 30-633-3679 www.csomosesfia.hu e-mail: info@csomosesfia.hu 14 · www.kerthelyseg.hu

között volt Elek Sándor polgármester, és Géczy Krisztián képviselő is. Mint azt Pécskövi Tibor elmondta, a család, és a barátok mellett, a város önkormányzata és annak vezetése is rendkívül segítőkész volt, és minden támogatást megadott a szervezőknek, és számos törökbálinti vállalkozás is részt vállalt a költségekből. Igazi keserédes érzés volt látni a gyerekeket, felnőtteket, fiatalokat és idősebbeket, profikat és amatőröket, amint Imire emlékezve neki indultak a nem túl hosszú, de annál nehezebb kör végigtekerésének. Fél órával később a rajtnál már a profik sorakoztak. Jelen volt a hazai kerékpársport színe-java. 64 igazolt országúti kerékpár versenyző nevezett a versenyre, köztük hazánk két olimpikonja Kusztor Péter, és Lovassy Krisztián is. A kiszólításos rendszerű versenyben, a versenyzőkre 35 kör és összesen 101 km megtétele várt, méghozzá olyan körpályán, amelynek gyakorlatilag egyetlen sík métere sem volt. Ez nagy erőpróba még az igazán tapasztalt versenyzőknek is, így aki nem jól taktikázott, már az elején könnyen több mint két perces hátrányba kerülhetett az élbolyhoz képest, így a verseny befejezésére kényszerült. Hosszú szökése után végül is Dér Zsolt, az Utensilnord versenyzője gurult át először a cél vonalon, és a többi dobogós helyet is ennek az egyesületnek a tagjai, Pelikán János, és Holló Botond szerezték meg. A viadal sikeresen, biztonságban, bukásoktól mentesen zárult. A győztesek ünnepélyes keretek között vehették át a díjaikat, de azt hiszem, hozzájuk hasonlóan mi törökbálintiak is nyertesnek érezhetjük magunkat, hiszen a verseny szervezőinek, résztvevőinek és végső soron Riczu Iminek köszönhetően Törökbálint újra gazdagodott. A szervezők határozott szándéka, hogy a verseny bekerüljön a Magyar Kerékpáros Szövetség verseny naptárába. Az országúti kerékpározás szerelmeseinek nagyon jó hír, hogy jövőre, a profi futammal együtt egy amatőr verseny megrendezését is tervezik. Pécskövi Tibor, és Török Dániel megtette az első lépéseket, hogy 2015-ben létrehozzanak egy Törökbálinti Kerékpár

Sportegyesületet, mely már jövőre meghatározó szereplője kíván lenni a hazai utánpótlásnak, főleg országúti, de mountain bike, és cyclocross szakágakban is. Pécskövi Tibor elmondta, hogy jövőre nem csak utánpótlással, hanem U19-es csapattal is szeretnék megmérettetni magunkat, és ehhez szeretnék Törökbálintra csábítani Garamszegi Lászlót (Ottót) aki nemrég települt haza Belgiumból, az egyik legkiválóbb szakembert, aki maga is kiváló eredményeket elérő országúti versenyző volt. Ottó Törökbálinti jelenléte garancia, hogy olyan kerékpárkultúrát alakítsunk ki Törökbálinton melyre az országban kevés helyen van példa. Elek Sándor polgármester is kifejezte abbéli szándékát, hogy a kezdeményezésből igazi hagyomány váljon városunkban, így méltán bízhatunk az önkormányzat jövőbeli támogatásában is. Reméljük így lesz, és jövőre mindannyian újra találkozunk a rajtvonalnál, hogy együtt tekerjünk egyet, Riczu Imi emlékére. P. E.


Titkok, kalandok, találkozások

Nagyszerű élményben lehetett része annak, aki ellátogatott a Munkácsy Mihály Művelődési Ház által szervezett „Jövőnk a jelenben” elnevetésű ismeretterjesztő sorozat második előadására. Ezúttal a vendég, a Nők Lapja kedvelt újságírója, a Pulitzer-díjas Schaffer Erzsébet volt. Aki ismeri az írónő gondolatait, annak nem kell bemutatni, de az előadáson az is bebizonyosodott, hogy Schaffer, nem csak kiváló publicista, hanem remek előadó is. Szinte észrevétlenül telt el a két óra, az embernek olyan érzése volt, hogy még órákig tudná hallgatni, a kedves, emberközeli történeteket. Az írónő az előadás után egy picit még tudott maradni, így aki névre szólóan dedikált könyvet szeretett volna magának, most szerezhetett egyet. Az ismeretterjesztő előadás-sorozat decemberben is folytatódik, akkor Grandpierre Attila, csillagász a Vágtázó Halottkémek zenekar frontembere tart előadást, Karácsonyi ünnepünk csillagászati összefüggései és az emberiség jövője címmel.

Hamburger mustra ínyenceknek Hamburger mustrát tartottak a Dulácska tanyán található Kecskevilágban. Lukács Péter, a Konyhafőnök című műsor egyik versenyzőjének segítségével tizenkét ízesítésű hamburgert állítottak össze kecske, sertés és bárányhúsból. Volt ott többek között ananászos, cheddaros, arab, vietnámi és görög ízesítésű. Az ételek mellé kézműves söröket lehetett kóstolni, és persze nem maradhatott el a sajtkóstoló sem. A rendezvény nagyon népszerű volt, szinte el sem lehetett férni a portán. A szervezők tájékoztatása szerint ezt a programot jövő év elején tervezik megismételni.

Gasztroklub – avagy Törökbálinti Ínyencgyülekezet

„A Gasztronómia minden fertályáról és fortélyáról….” Év eleje óta, a Munkácsy Mihály Művelődési Ház állandó, kihelyezett helyszínen, a Saláta Sára Vendéglőben tartja a havonként megrendezésre kerülő, Gasztronómiai Klubdélutánokat. A főzni szerető, vagy éppen tanulni vágyó, új ízekre nyitott, kulisszatitkok iránt érdeklődő, gasztro-hagyományokat ápoló, finom borokat örömmel szürcsölgető kis csapat, havonként találkozik, hogy összevesse ínyenc ismereteit. A családias hangulatú Saláta Sára vendéglő tavaly nyáron nyitotta meg kapuit, a Tópark bejáratánál álló Oekotel Hotel földszintjén. A Törökbálinti-tóra néző, hangulatos kisétterem különterme ideális helyszíne

a rendezvénynek. Alkalmanként, a fogásokhoz illeszkedő, mobil konyha kerül kialakításra, ahol a résztvevők együtt aprítanak, dagasztanak, kutyulgatnak, főzőcskéznek. Az aktuális tematika szerint összerendezett menüsort, egy meghívott szakmabéli vendég jelenlétével keltik életre, majd fogyasszák el közösen az egybegyűltek. Volt már napirenden a házi szárnyasok feldolgozása; a tészta és kenyérkonyha; egy kecske-, és tehénsajtos nagyböjti vacsora; bográcsban és üstben készített ételsor, és nem utolsó sorban Saláta Sára salátái, öntetekkel, grill húsokkal… Egy-egy rendezvény, valamely hagyományhoz kapcsolódóan, nagyobb hangsúlyt

Kalocsán remekeltek a mazsorettek

A kalocsai sportcsarnokban rendezték meg a II. Solti Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivált. A vetélkedőn tizenhat mazsorett csoport versengett a díjakért. A törökbálinti

smaragdok kiemelt aranyat, a szivárványok két arany oklevelet gyűjtöttek be. A szombati megmérettetésre hét városból érkeztek a csoportok és a négy korcsoportban 230 gyermek versenyzett. A házigazda soltiak mellett, Kiskőrösről, Kiskunfélegyházáról, Budapestről, Törökbálintról, Várpalotáról és Nagyhegyesről érkeztek csoportok. A szakmai zsűri az Országos Fúvószenei és Mazsorett Szövetség szabályainak megfelelően értékelte a csoportokat. A botforgatás technikáját, a tánclépéseket, az alakzatokat, és a teljes testtartást vették figyelembe. A rendezvényen bemutatkoztak a Hartai Fúvósok és a Kalocsai Liszt Ferenc Fúvószenekar is. kap. Ilyenkor a GASZTROKLUB kibővül, és TÖRÖKBÁLINTI ÍNYENCGYÜLEKEZET lesz belőle! Ilyen családi nap volt a Disznótor, vagy a Márton napi Libanap Az érdeklődőknek ezen alkalmakkor nincs igazán más dolguk, mint jó hangulatban élvezni a finom falatokat... A szervezők rendszerint készülnek ingyenes gyerekprogramokkal, élőzenével, és valami kis meglepetéssel --legutóbb például lehetett lovagolni és kis szamarat, nyuszit simogatni… A legközelebbi rendezvény a december 6-ai, „Mikulás Jön!” lesz, mikor is lovas hintón látogat el a gyerekekhez a Mikulás. Ezen a szombaton gyerek kézműves sarok, sült sütőtök, sült gesztenye, forralt bor és igazi téli egytálételek, finomságok várják majd az érdeklődőket. A december 31-ei, Családi Szilveszter, délelőtti rendezvénybe szintén bekapcsolódik a Gasztroklub; és a Művelődési ház udvarára kitelepülve, szerencse hozó lencseételekkel várja majd az arra látogatókat.

NAGY SÜTEMÉNYVÁSÁR a törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház javára december 13-án, a Kiskarácsony ünnepségen

Hálás köszönettel fogadunk SÜTEMÉNY, pite, rétes és TORTA felajánlásokat magánszemélyektől, cégektől, egyesületektől

A helyszíni árusításból (elvitelre is lehet vásárolni) befolyt teljes összeget a Tábitha Ház kapja meg! Helyszín: MMMH, Info: 06-30-201-0826 www.kerthelyseg.hu · 15


Megfázás elleni tippek a kamrából Rengeteg népi gyógymód létezik a megfázás otthoni kezelésére. Az ismertebbek a méz, a tea, a meleg leves, a C-vitamin. Torma, az igazi nagyágyú

A frissen lereszelt zöldség kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben lévő dugulást is képes enyhíteni. A tormában lévő izothiocianát nevű vegyület hatására a légutak könnyebben megszabadulnak a váladéktól, csökken a gyulladás, a légzés könnyebbé válik.

Gyömbér, az új torokkéményseprő

A gyömbér enyhíti a köhögést, csökkenti a torokfájást, és egyben a vírusok ellen is képes felvenni a harcot. Kínában és Indiában már évszázadok óta használják a gyömbért a megfázás kezelésére. Influenzás időszakban igazi orvosság a gyömbértea mézzel és citrommal. Egy darabka friss gyömbért reszeljünk forrásban levő vízbe, majd hagyjuk ázni öt percig,majd ízesítsük mézzel és citrommal.

Erős paprika, a duguláselhárító

A csípős fűszer leginkább a hörgőkben és az arcüregekben lévő panaszokat enyhíti. A paprika csípősségét “okozó” kapszaicin stimulálja a váladéktermelő sejteket a tüdőben és az orrüregben, illetve segíti a váladék eltávolítását. Hasonló a hatása a cayenne-borsos teának, Egy negyed teáskanál cayenne-borsot adjunk egy bögre forrásban lévő vízhez, ízesítsük frissen facsart citromlével, egy kevés gyömbérrel, és mézzel.

Vöröshagyma, a szuper köhögéscsillapító

A vöröshagyma kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben fellépő dugulást is enyhíti. A népi gyógyászatban az asztma gyógyszere. Emellett egyes baktériumfertőzéseket, mint például a tüdőgyulladást is képes legyőzni. A kipréselt nyers hagymalevet narancslével vagy grapefruitlével ihatjuk, ekkor nem érződik annyira intenzív íze.

Fokhagyma, az antibiotikum pótló

A fokhagyma helyi antibakteriális hatást fejt ki, segítségével elmúlik az orrdugulás, javul az étvágy. Náthás időszakban hetente legalább egyszer együnk nyers fokhagymát.A fokhagyma egyszerre csökkenti a dugulást a hörgőkben, kitisztítja az orrot, és enyhíti a torokfájást is. Ezeket a hatásait a benne lévő kénnek köszönheti, mely jellegzetes szagát és ízét is adja.

Karácsonyi forró italok Méz, kalács, bejgli

A hajdani pogány ünnepeken ajándéktárgyként szereplő, mézzel készített tészta a mai karácsonyfákat díszítő mézeskalács elődjének tekinthető, míg a karácsonyi kalács, amelynek az életet jelképező búza az alapanyaga, a bőséget ígéri. A hagyományos hazai karácsonyi töltött kalácsot, a diós és mákos bejglit a szakirodalom egy XVI. századbeli sziléziai kalácsfajtából eredezteti, maga a szó pedig a német beugen, meghajlít szóból származik, ami a korabeli mákos és diós patkó süteményt idézi.

A karácsonyfa-állítás eredete

A karácsonyfa-állítás eredete már az ősi pogány hagyományokban tetten érhető. Akkortájt a házakat és környezetét zöld ágakkal, a kelták fagyönggyel, magyallal és egyéb örökzöldekkel díszítették. Nálunk többnyire egy-egy rozmaringág, nyárfa vagy kökénybokor ága szolgált díszül, amit aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal ékesítettek és a gerendára függesztettek. A dió a rontást űzte el a háztól, az alma a bőséget, egészséget jelképezte, a szalma pedig a betlehemi jászolt idézte. A szakirodalom szerint az első hagyományosnak mondható karácsonyfát freiburgi pékinasok állították fel a város kórházában a XV. században. A fenyőfa az életet, a természet évről évre megújulását „hordozta” magában, a fára tett színes girland pedig a paradicsomi gonosz kígyót jelképezte. Az almát – a fáról szakított gyümölcsöt – később a piros, arannyal díszített üveggömbök váltották fel. Az ilyenkor szintén elmaradhatatlan gyertyák a fényt, a napot, míg a keresztény értelmezés szerint Jézust szimbolizálják.

Házi csokoládélikőr

Hozzávalók: 20-30 dkg cukor, 20 dkg olvasztott minőségi étcsokoládé,1-2 db csokoládé aroma, 2-3 dl víz, 3 dl tiszta alkohol. Az olvasztott csokoládéból, a cukorból és a vízből főzzünk szirupot, majd alaposan hűtsük le. Közben a csokoládéaromát keverjük el a tiszta alkohollal, és öntsük a kihűlt sziruphoz. Öntsük szép üvegbe, és néhány hétig hagyjuk állni a hűtőben. Időnként mozgassuk, rázzuk meg.

Narancsgrog

Hozzávalók: 4 db lédús narancs, 1 db citrom, 1,5 dl rum, 3 dl fekete tea, ízlés szerint cukor. A narancsokat és a citromot vágjuk félbe, a levüket facsarjuk ki. Készítsük el a fekete teát (3 decihez 1 filter), lassú tűzön keverjük össze a cukorral, és forraljuk fel. Keverjük hozzá a kifacsart narancs- és citromlét, majd a rumot. Pohárba töltve forrón tálaljuk.

Fahéjas forró fehércsokoládé

Hozzávalók: 20 dkg fehérc sokoládé, 2 liter tej, 2 te áskanál őrölt kávé, 1, 5 dl tejszín, kevés őrölt fahéj. Forraljuk fel a tejet, majd a tűzről levéve tegyük bele a darabokra tördelt csokoládét, a fahéjat és a kávét, majd addig keverjük, amíg a csokoládé teljesen fel nem olvad. Töltsük poharakba, pici őrölt fahéjjal és tejszínhabbal kínáljuk.

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig RONI KÖZÉRT III. József Attila u.– Deák Ferenc u. kereszteződés

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

16 · www.kerthelyseg.hu


Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha Baracklekvárral süvegelt kamillás sütemény

Forró ünnepi italok Fahéjas forró csoki (2 személyre)

Hozzávalók: 10 dkg jó minőségű étcsokoládé, 0, 5 dl + 2 evőkanál forró víz, 1, 5 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kiskanál őrölt fahéj, ízlés szerint cukor. A csokoládét apró darabokra törjük, és fél deci víz hozzáadásával gőz fölött felolvasztjuk. Belekeverjük a cukrot, a fahéjat és a vaníliás cukrot, majd felhígítjuk a két evőkanál meleg vízzel, és a meleg tejjel.

Forró vaníliaital

Hozzávalók (személyenként): egy vaníliarúd, 2 dl tej, egy evőkanál méz. A vaníliarúd belsejét kikaparjuk és összekeverjük a 2 dl tejjel. Felmelegítjük (de ne forrjon), és habverővel felhabosítjuk. Mézzel vagy vaníliás porcukorral édesíthetjük.

Mézes tojás flip

Hozzávalók: 8 dl tej, 4 tojás, 3 evőkanál konyak, 2 evőkanál akácméz, csipet őrölt szerecsendió és őrölt fahéj. A tojások sárgáját a mézzel keverjük habosra, majd a tejet forraljuk fel, a tojásfehérjéket pedig verjük kemény habbá. A felforralt tejet és a konyakot öntsük a tojássárgája-masszához, keverjük el jól, majd az egészet adjuk hozzá a fehérjehabhoz. Teáscsészékbe osszuk szét, és a tetejüket szórjuk meg szerecsendióval és fahéjjal.

Finn karácsony ital

Hozzávalók: 3 dl víz, 1 rúd fahéj, 5 db szegfűszeg, egy kis darab szárított gyömbér, fél-fél teáskanál kardemon mag és reszelt narancshéj, 3 dl ribizli szörp vagy vörösbor, 5 dl más gyümölcslé (pl. almalé vagy szőlőlé), ízlés szerint fehér- vagy barna cukor, a poharakba mazsola és manduladarabok. A gyömbért reszeljük le, és a többi fűszerrel tegyük a vízbe, majd forraljuk fel és kb. fél órán át igen lassú tűzön főzzük együtt őket. Szűrjük át, a fűszereket dobjuk ki. Öntsük a fűszeres lébe a ribizli szörpöt és az almavagy szőlőlevet, ha szükséges, ízesítsük cukorral, majd forraljuk fel még egyszer. Mindegyik pohárba öntsünk a forró italból, és tegyünk a poharakba ízlés szerint mandulát és mazsolát.

Feleki Tivadarnak és Schreiber Teklának fiú gyermeke született 1908. augusztus 21-én. Bár őszre várták a jövevényt, ő mégis – mondhatni, hogy egy huszárvágással – a család törökbálinti nyaralása alkalmával érkezett meg e földi világra. Talán pont a huszáros cselekedet keltette fel az udvarban lakó ló érdeklődését, mert alighogy megszületett a kislegény, a később híressé vált színész, Feleki Kamil, – a helyi legenda szerint – a ló bement a szobába, hogy szemügyre vegye - mi is történik ott valójában? A rémült édesanya tenni érdemben nem tudván, a bábaasszonynak sokasodtak meg amúgy is szapora teendői, s ő tessékelte ki a szereptévesztésbe keveredett állatot. A kisfiú, aki már 11 évesen elhatározza, hogy színész lesz, az elkövetkező 85 évben teljesíti földi küldetését. Fiatalon ünnepelt táncos komikus, többek között az Operett Színházban, a Komikusok Kabaréjában, a Royal Orfeumban, a Royal Revü Színházban, a Víg Színházban vagy például a Pódium Írók Kabaréjában. Lakner Bácsi Gyermekszínházában tánckoreográfus, majd a háború után több színházban is játszik. Az igazán nagy ismertséget a televízió hozza meg számára, hiszen számos játékfilmben és tv filmben is szerepet vállal. Sajátos alkatánál fogva leginkább félénk kisembereket alakít, de ez nem akadálya annak, hogy munkásságát Érdemes-művész díjjal, Kossuth díjjal és Kiváló művész díjjal ismerjék el.

Feleki Kamil (1908–1993) Előmelegítem a sütőt 180 fokra. Kivajazom a tepsit. Úgy fél percig kevergetek 6 ek lágy vajat, majd hozzákeverek 6 dkg cukrot, egy csipet sót, ezt krémesre keverem, majd fokozatosan hozzákeverek 25 dkg lisztet. A keveréket beleöntöm a kivajazott tepsibe és negyed óráig sütöm. Közben felverek 2 tojást, belekeverek 13-14 dkg cukrot, 2 ek lisztet, 4-5 gramm sütőport, 1 dl erősre főzött kamilla teát és 3 ek citromlevet. Kiveszem a sütőből a tepsit, ráöntöm a keveréket a már sült tésztára, és kb. 25 percig tovább sütöm. Ha kész, hagyom kihűlni, majd tetejére baracklekvárt kenek, arra pedig tejszínhabot rakok.

a hu szá A Hu szá rko ny ha ne m inkább m ne ha rok ételeiről szól, rságra szá hu ar gy ma a kölcsönzi ajd tul onsáegykoron oly jellemző yességet, a én em gokat, úgymint: a lel ányokhoz om gy ha át saj hazaszeretetet, a lek létreéte a bátorságot. Új való ragasz kodást és vagy más – ar gy ma a képzelt hozásának próbája ez, in belül, ete ker g ilá ízv – tó ha nemzetiséggel azonosít Mindez . ott toz n koronként vál amely minden esetbe lsősékü tő em ter yt án hagyom hagyományőrző vagy gek között.

www.kerthelyseg.hu · 17


TTC Sakk: matt vagy patt? A bajnokság másodosztályának Breyer csoportjában vitézkedik a Törökbálinti Torna Club sakk csapata. Bár a sportág és a csapat helyzete is évről évre romlik, ők kitartanak e játék mellett és derekasan harcolnak hétről hétre. Pilis Péterrel, a csapat egyik játékosával beszélgettünk. ·· Nemrég jelent meg egy rövid hír a házatok tájáról, mely szerint az NB II Breyer csoportjában az aktuális állás szerint a harmadik helyen vagytok. Azóta eltelt pár hét, jelenleg mi az állás? Négy forduló után továbbra is a dobogó legalsó fokán állunk, jelenleg az UDSE-Győr csapatát előzzük meg fél ponttal. Ezt az eredményt nehéz lesz megtartani, már csak azért is, mert a csoport két legerősebb csapatával még nem találkoztunk. Tavaly elmondható volt, hogy a szorosabb mérkőzéseket rendre elveszítettük, most az a jellemzőbb, hogy a szoros meccseket hozni tudjuk. Mikor először felkerültünk az NB II- be nagy meglepetésre a második helyen végeztünk. Utána, többek között, a „Telenor ügynek” is köszönhetően erősen lecsökkent a támogatottságunk, és emiatt elveszítettünk néhány játékosunkat, és az eredményeink is elmaradtak. ·· Mire megy el egy sakkcsapat költségvetése?

A Törökbálinti Életmód és Tömegsport

Egyesület a Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoporttal karöltve idén is megrendezi a

15. SZILVESZTERI TORNÁT ! Időpontja: 2014. December 27-29. Helyszín: Bálint Márton Iskola tornacsarnoka A programról folyamatosan a www.tete.sport.hu honlapon tájékozódhattok. Jelentkezni lehet: telefonon: 06-70-943-99-89 (Lukács Lóránt) e-mailen: tete@torokbalint.hu címen Ne felejtsétek: TALÁLKOZZUNK A PÁLYÁN!

Ha vidékre megyünk, akkor a 12 fős csapatot minimum három autóval tudjuk elvinni. Mivel nem egy helyen lakunk, mindenkit össze kell szedni és ennek vannak költségei. Nekünk például van ellenfelünk Nyergesújfaluról, és Győrből is. Ha itthon játszunk, akkor szerencsésebb a helyzet, de valami innivalót akkor is kell venni a játékosoknak. A szövetségbe különböző célból közel kétszázezer forintot kell befizetni évente. A játékosaink közül egy ember kap „költségtérítést” de igazából ez még a kiadásainak csak egy részét fedezi. Ne feledjük, hogy a sakk nem egy kimondottan szponzorálható sport.Nincsenek szurkolók, nincs értelme feliratos pólóban megjelenni. Minket csak az támogat, aki ezt nem önös érdekből teszi. ·· Ha van a csoportban két kiemelkedő csapat, akkor a bajnokság végén a harmadik, negyedik hely is dicsőség. Mindenképpen, bár a jókkal szemben sem úgy fogunk leülni, hogy biztos veszítünk, bár a papírforma ezt mutatja. De például, ha megnézzük a legutolsó mérkőzésünket, amit Tata ellen játszottunk, ott sem feltétlenül mi voltunk az esélyesebbek, hiszen tavaly ki is kaptunk tőlük, mégis sikerült őket legyőznünk. Most egyedül a két ifjúsági versenyzőnk kapott ki, akik közül az egyik még csak tíz éves. A bajnokságban előírás, hogy két 18 év alatti versenyzőnek is kell a csapatban lennie, és sajnos csapatunk az ifjú versenyzőkkel nagyon hadilábon áll. A mostani gyerekeink is a BEAC-ból kölcsönöztük. ·· Nincsenek gyerekek vagy nem találjátok őket? Az iskolákban van sakkoktatás, de csak alsó tagozatban. Ahogy kicsit felnőnek, el kezdenek érdeklődni a mozgásos sportok irányá-

Fakivágás.

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 Kovács Sándor

18 · www.kerthelyseg.hu

ba. Nagyon kevés olyan gyerek van, aki leül és sakkozik. A versenysakk pedig még ennél is kevesebb gyereket vonz. ·· És a fiatalok? Van egy, a megyei bajnokságban játszó, második csapatunk, mely viszonylag fiatalokból áll, de sajnos sokuk nem törökbálinti. El kell mondanom azt is, hogy a 12 fős NB II- es csapatunkból ketten vagyunk helyiek, de én is úgy, hogy csak akkor állok be játszani, ha nagyon szükséges. Bárkit nagyon szívesen látunk a társaságban. ·· A csapat összetétele milyen? Ki a legidősebb? Megyei csapatunkban játszik a 69 éves Krapfel Jani bácsi, aki itt az Idősek Otthonának lakója. ·· Lenne esélyetek az NB I-be kerülésre? Ez leginkább pénz kérdése. Ha akkora lenne a költségvetésünk, hogy abból a játékosokat is tudnánk támogatni, akkor össze tudnánk hozni egy olyan csapatot, amelyik simán megnyerné az NB II- t. Számos törökbálinti jó játékos játszik más csapatokban. Az NB I/B-ben már azt is figyelembe kell venni, hogy minden forduló 10 órakor kezdődik, ha olyan messzire kellene lemennünk, hogy mondjuk, csak az utazás időtartama három óra, akkor, már előzőnap le kellene menni, meg kellene szállni valahol, ami még több költséget róna a csapatra. ·· Ha valaki le akar közétek jönni, edzeni, hol talál meg titeket? Péntekenként este 17 órától szoktunk összejönni a művelődési házban. Ide, ha eljön egy fiatal, akkor tudunk vele külön is foglalkozni. ·· A mérkőzésekre is be lehet menni? Nyugodtan. De vannak szabályok. Például nem lehet a játékot zavarni, nem lehet beszélgetni. N. G.


Közösség – prevenció – egészségmegőrzés A Törökbálinti Sport Egyesület (korábban Törökbálinti Wushu és Shaolin Kungfu Egyesület,) az október 15.-i közgyűlésén Oláhné Bóta Ilonát, a sokak által ismert és kedvelt „Bóta Ilit” bízta meg az elnökségi feladatokkal. ·· A törökbálinti sportolók régóta ismernek. Kérlek, mesélj a sportolói pályafutásodról. Iskolás koromban Budaörsön kézilabdáztam, majd fitnesz órákra kezdtem járni, és megtetszett ez a mozgásforma.1998-ban az akkor még Testnevelési Főiskola sportoktatói szakán végeztem. Azóta tartok rendszeresen aerobic foglalkozásokat különböző korosztályok számára. ·· Általában fitnesszel foglalkozol. Hogyan kerültél a TSE-hez? A kisebbik fiam hat éve kezdett el kungfuzni, a nagyobbik fiam a TTC-ben focizik és a TSE-ben sanda-zik. A szorosabb kapcsolat nagyjából három éve kezdődött közöttünk. Azóta szülőként mi is eljárunk a férjemmel az egyesület által szervezett táborokba, részt veszünk az egyesület közösségi életében, illetve több foglalkozást is tartok. ·· Te is kungfuzol? Nem, én kondi, aerobic, és termi kerékpáredzéseket tartok, emellett pedig ovis tornát, és van egy nyugdíjas torna csoportom is. A szépkorúak számára például sikerült kijárnunk, hogy ingyen tudjanak részt venni a foglalkozásokon. Nagyon fontosnak tartom előrehaladottabb korban is a mozgást és mivel nyugdíjas korosztályról van szó, folyamatosan figyeljük a fizikai és egészségügyi állapotukat is. Az ovis torna keretein belül pedig a gyerekek játékos koreográfiák segítségével észrevétlenül tanulhatják meg az aerobic alaplépéseket. A shaolin kungfuhoz leginkább a fiaimon keresztül kapcsolódom, bár tavaly óta, bíróként is részt veszek a versenyeken.

·· A beszélgetésünk előtt már jelezted, hogy számodra az egészségmegőrzés és a sport mellett prevenció is fontos. Miért szívügyed? Az eredeti végzettségem szülésznő, bár már nem tevékenykedem ezen a területen. Jelenleg a Szülészeti és Nőgyógyászati Prevenció Tudományos Társaságnál dolgozom, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Rendszeresen megjelenünk törökbálinti rendezvényeken is, legutóbb például a TIFO Sportágválasztón voltunk jelen. A legfontosabb, hogy mindenki találja meg magának azt a mozgásformát, amit szívesen gyakorol. A felnőttek részéről ez nem csak önmaguk miatt fontos, hanem azért is, mert szülőként, példaképként visszahatunk a gyerekeinkre. Nagyon fontos az egészségmegőrzés, de a közösség is. A TSE keretein belül valódi közösség formálódott az évek során. A társaság nem csak edzeni jár össze, hanem nagyon sok barátság is szövődött már a gyerekek és a felnőttek között is. ·· Nagyon sokrétű az érdeklődésed. Az egyesület elnökeként mik a céljaid? Milyen sportok közül lehet az egyesületben választani? Először is szeretnék köszönetet mondani a TSE tagjainak, edzőinek a bizalomért, és minden kedves szülőnek, akik időt, és energiát nem kímélve segíti az egyesület életét, munkáját. Az egyesület gerincét a kungfu-oktatás adja, de lehetőség van ezen kívül sandázni, azaz a kínai bokszot is kipróbálni. Vannak továbbá wushu edzések, ahol a kungfunak egy modern, akrobatikus ágát lehet elsajátítani. Szeretném, hogy a jövőben, létszámban és a szakosztályok tekintetében is tudnánk bővülni, és ha az egyesületbe járó sportolókat egy életen át elkísérné az a szemlélet, amit kung-funak hívunk. A külső- belső egyensúly megteremtése, megtartása, fejlesztése, és a fiatal generációnak ezeknek átadása. Örülnék, ha a kungfus körökből ismert, az önálló szervezetek közötti nagyon kooperatív hangot helyi szinten is meg tudnánk találni és együtt még több embert tudnánk mozgósítani. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom az együttműködést a többi törökbálinti sportegyesülettel is.

®

ARCULAT & DESIGN regart.hu | facebook.com/regart.hu

www.kerthelyseg.hu · 19


Elindult a Kenuiskola

Mindig friss Fornetti péksütemények széles választéka a Törökbálinti Auchan áruház üzletsorán Szendvicsek, sütemények, házi rétes és Dallmayr minőségi kávéval várjuk Kedves Vendégeinket!

Előrendeléseket felveszünk! Telefon: 70/221-0972

Magyar konyha ízeivel Várjuk Kedves Vendégeinket a

Míra Csárdába

a Törökbálinti Auchan Ételudvarában Minden nap friss és óriási választékkal várjuk önöket! Minden hétköznap 550 forinttól 950 forintig Menü ajánlattal és vendégeink nagy kedvencével, Gyrossal!

Hosszas előkészület és tervezgetés után szeptemberben vízre szállhattak a törökbálinti tavon a Kenuiskola első hajói. Városunk önkormányzata és az MTK támogatását is élvező utánpótlás csapat tagjai, jelenleg a téli felkészülésüket végzik, hogy jövő r e e l i n d u l h a ss a n a k e ls ő versenyeiken. Buday Mátyással az iskola alapítójával és e dzőj é v e l b e s z é lg e t t ü n k . ·· Viszonylag régóta dédelgeted azt az álmodat, hogy a törökbálinti tavon, kenus iskolát nyiss. Emlékszel az első alkalomra, mikor találkoztál a tóval? Sok évvel ezelőtt egy üzleti konferencián voltam, ahol a Tópark projekt terveit ismertették. Ekkor figyeltem fel a tóra. Mikor érdeklődtem náluk, ott a helyszínen, kiderült, hogy már ők is felvették a kapcsolatot a Kajak-kenu Szövetséggel. Később az a hír járta, hogy a tavon nem lehet ilyen sportokat űzni, mások is sikertelenül próbálkoztak a megvalósítással, ezért részemről a dolog, feledésbe is merült. Pár év múlva, nagybátyám, Buday Tamás, aki a kanadai válogatott edzője, meglepte a fiamat egy kenuval. A hajónk már megvolt, szerettem volna a közelben vízre tenni. Akkor kerestem meg a tó tulajdonosát, Berta Zsoltot, aki nagyon nyitott volt az elképzeléseimre. Hamar eljutottunk arra a pontra, hogy aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, mely szerint, ha megvalósul itt egy kenus utánpótlás-bázist, akkor a tavat és a környezetét a sportolók rendelkezésére bocsájtja. A használat jogát első körben húsz évre, az utánpótlás sport számára térítésmentesen kaptuk meg. ·· Te vagy a Kenuiskola alapítója és te is foglalkozol a gyerekekkel. De kicsoda Buday Mátyás, kire bízzuk a gyermekeinket, ha lehozzuk őket edzésre?

A Buday név esetleg ismerős lehet kenus berkekben. Nagybátyám, akit már említettem, négyszeres világbajnok, unokatestvéreim szintén világbajnokok, bár ők kanadai és német színekben. Én szintén válogatott kenus voltam, de viszonylag hamar, 19 évesen abbahagytam a sportot. Sajnos nem tudtam

megmutatni, hogy mire vagyok képes, ezért bennem maradt egy feszültség, hogy azt a tudást, amit kaptam nem használtam ki rendesen. A kenuzás helyett akkor a tanulást és a munkát választottam. Mivel én már versenyezni nem fogok, azt a tudást, amit megszereztem, gyerekeknek szeretném továbbadni, az ő sikereikben szeretnék kiteljesedni. ·· Engem személy szerint meglepetésként ért, hogy a Kenuiskola alakuló ünnepségén részt vett Deutsch Tamás, az MTK elnöke. Hogyan kerül képbe ez a patinás fővárosi klub? A Kenuiskola, Törökbálint Város Önkormányzatával és az MTK-val háromoldalú megállapodást kötött. A város támogatta a Kenuiskola elindulását, az MTK pedig azt ígérte, hogy vállalja fenntartás költségeit és segít a gyerekek versenyeztetésében egyesületi hátterével. ·· Mik az első hónapok tapasztalatai? Az lett volna az ideális, hogyha a Kenuiskolát áprilisban el tudjuk indítani, hiszen akkor egész nyáron evezhettünk volna. Ehelyett

Magyar siker az Antarktisz maratonon

A törökbálinti Tóth István végzett a harmadik helyen 4:29.50-es idővel a Déli-sarkon a mínusz 20 fokban rendezett Antarktisz maratoni futóversenyen. Gratulálunk!

Cikkeinket és további híreinket keresse a

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

/Kerthelyseg 20 · www.kerthelyseg.hu


csak szeptemberben tudtunk kezdeni. Volt két hónapjuk a gyerekeknek, hogy megismerjék a vizet és megkedveljék a sportot, de novembertől már a téli edzések kezdődtek el. Ennek ellenére nem állunk rosszul. Közel 30 gyermek jár hozzánk, ami nem mondható rossznak. Nem sok olyan hely van az országban, ahol harminc kezdő kenus lenne. Reményeim szerint jövő ilyenkor már hatvanan leszünk. Nagyon tetszik ez a kis csapat, amelyik most összejött, igazán lelkesek és úgy gondolom, hogy nemsokára büszkék is lehetünk rájuk. ·· Milyen tapasztalataid vannak a horgászokkal kapcsolatban? Azt lehetett hallani, hogy nagy az ellenállás. Amit interneten egy-két embertől olvasok, az teljesen más, mint amit a tavon tapasztalunk. A horgászok és a halőrök nagyon barátságosak és segítőkészek. Nem zavarjuk egymást. Mi a tó közepén edzünk, viszonylag messze a horgászoktól. Természetesen meg tudom azt érteni, hogy új dolog az, hogy a tavon osztozkodniuk kell, de szerintem hamar meg fogjuk egymást szokni. ·· A technikai hátteretek mennyire adott? Szükségünk lenne arra, hogy a hajóparkunkat fejlesszük, ezért most azon dolgozom, hogy mire tavasszal újrakezdjük vízi edzéseket, ne legyen hajó gondunk. Szintén szükségünk lesz egy mikrobuszra és vontára a versenyek és edzőtáborok alkalmával, hogy a versenyzőket, hajókat és eszközöket szállítani tudjuk. Telephelyünk közművesítése is kihívás még. Nem aggódom, mert eddig is nagyon sok támogatást és segítséget kaptunk, de még sok munka van előttünk.

·· A tavon fel szokott bukkanni egy sárkányhajó. Róla mit kell tudni? A sárkányhajó nagyon fontos része az egyesületnek. Nagyon jó csapatépítő eszköz, mellyel be tudjuk vonzani a felnőtteket, szülőket is a Kenuiskola életébe. Szeretnénk kihozni általános iskolai osztályokat is a tóra, kihelyezett testnevelés órák keretében. Nem utolsó sorban, szeretnénk egy saját sárkányhajó csapatot is, mellyel később versenyezhetünk is. December 7-én a törökbálinti uszodában megszervezzük az I. Törökbálinti Medencés Sárkányhajó-versenyt. Ez olyasmi lesz, mint egy kötélhúzás sárkányhajóval. Betesszük a medencébe a hajót, és az nyer, aki a másik csapatot el tudja tolni. ·· Ha már a versenynél tartunk. Tervezed versenyeztetni a gyerekeket? Azokat, akik komolyan gondolják és szeretnének versenyszerűen kenuzni, már jövőre szeretném versenyeztetni. Tavasszal már lesznek versenyek. Ezeknek a gyerekeknek a versenyzés élmény és remélem, hogy sikerélmény is lesz. ·· Magán a tavon lehetne versenyeket rendezni? Lehetne. Meg van az 1000 méteres hossza. Úgy gondolom, hogy öt éven belül lesznek ezen a tavon is versenyek. ·· A kajakot és a kenut gyakran emlegetik egy lapon. sosem gondoltad, hogy a kajakot is kihozd a tóra?

Személy szerint a kenuban gondolkozom. Magyarországon a kajak-kenu egyesületek egy részében egyáltalán nincs kenu oktatás, ezt a hátrányt Törökbálinton behozzuk egy kicsit. Én egy erős kenus utánpótlást szeretnék létrehozni, a kajak utánpótlás félő hogy most még túlterhelné a tavat. ·· 14 éves korig hirdetitek az iskolát. Mi lesz azokkal, akik kinövik ezt a kort?

Még pontosan én sem tudom, korábban abban gondolkoztunk, hogy csak utánpótláskorú versenyzőkkel fogunk foglalkozni, de ha a körülmények lehetővé teszik és a versenyzők kötődése erős Törökbálinthoz, akkor akár még az is előfordulhat a jövőben, hogy tíz év múlva válogatott versenyzők is fognak edzeni a tavon. Németh Gergő

www.kerthelyseg.hu · 21


rövid sport Labdarúgás

Edzőváltás volt a TTC felnőtt csapatában, mely lendített a csapat teljesítményén és az új edzővel a csapat eddig csak egy vereséget szenvedett. Reméljük a téli szünet után megmarad a csapat jó formája.

TTC felnőtt

Törökbálinti TC–Viadukt SEBiatorbágy 2–0 ( Junior 30’, Szabó 87’) Hévízgyörki SC–Törökbálinti TC 2–1 (Stadler 65’) Törökbálinti TC–Gödöllői SK 2–3 (Hegedűs 77’, Junior 92’) Taksony SE–Törökbálinti TC 0–2 (Béres 73’, Junior 84’) Törökbálinti TC–Örkény SE 4–1 ( Béres 15’, Szabó 35’, 38’, 58’) Pilisi LK-Legenda Sport–Törökbálinti TC 1–1 (Béres 42’) Törökbálinti TC–Vecsési FC 1–0 (Vattamány 83’) Tura VSK–Törökbálinti TC 2–1 (Junior 74’) Törökbálinti TC–Nagykőrösi Kinizsi TL FC 1–0 (Orbán 70’) Üllő SE–Törökbálinti TC 1–0

TTC II

A TTC kettes számú csapata jeleneleg a második helyen áll, de úgy, hogy az első helyezettnél két mérkőzéssel kevesebbet játszott. Szentendre VSE–Törökbálinti TC II. 4–1 (Lódri 32’) Törökbálinti TC II.–Pátyi SE 3–1 (Auer 9’, Tamási 24’, Tomosközi 42’) Budajenő KSE–Törökbálinti TC II. 1–3 (Auer 14’, Fazekas 59’, Balogh 86’) Törökbálinti TC II.–Dunafüred LC (Százhalombatta) 5–2 (Balogh 21’, Kálmán 28’, Gáznár 39’, 76’, Auer 57’) Tinnye–Törökbálinti TC II. 0–1 (Auer 72’)

Törökbálinti TC II. –Csobánkai SE 3 – 0

Tahitótfalu SE–Törökbálinti TC II. 1–7 (Tomosközi 12’, Orbán 32’, Hegedűs 46’, 57’, Beringer 59’, Izsa 68’, Pop 85’)

TFC

Budakeszi SC–Törökbálinti FC 2–1 (Gonda 91’) Törökbálinti FC–Nagytétényi SE II. 2–2 (Gráczki 67’, 79’) Kispest SE–Törökbálinti FC 1–5 (Gráczki 31’, Deme 53’, Bodnár 63’, Süveges 64’, Csillag 90’) Törökbálinti FC–CSHC` 94 FC 1–2 (Deme 51’) BEAC–Törökbálinti FC 2–2 (Deme 34’, Gráczki 86’)

22 · www.kerthelyseg.hu

`33` FC–Törökbálinti FC 8–0 Bp. Polgári SC–Törökbálinti FC 5–4 ( Pénzes 36’, Deme 75’, 78, Bükkösi 83’) Törökbálinti FC–Lánchíd FC 5–2 (Balogh 8’, Halász 26’, Pénzes 34, Bodnár 69’, 71’) Törökbálinti Fc–Budai XI. SE 0–7

Jó hírek az őszi kungfus és sandás versenyszezonról

Kézilabda

Csepel ÁSÉE SE II–ATTE-TTC 15–27 ATTE – TTC–Kőbánya SC II 18–15 Soroksári TE - ATTE–TTC 20–20 ATTE-TTC–XXII. ker. Index SE 20–20 Híd Unió SE II–ATTE-TTC 23–18 ATTE-TTC–REAC SI SE 19–21 Kispesti NKK II–ATTE-TTC 20–36

Kosárlabda

Az MTK-Törökbálint felnőtt csapata eddig négy győzelmet és egy vereséget szerzett csoportjában, ezzel pedig a második helyen áll a bajnokságban. A csapat Hepp-kupában bejutott a legjobb nyolc közé.

MTK-Törökbálint-felnőtt

MTK Törökbálint–Budafoki KK (Hepp Kupa) 102–83 MTK Törökbálint–HOYA-PE Veszprémi KK 81–74 Bajai Bácska FKE–MTK Törökbálint 76–75 MTK Törökbálint–Bp. Honvéd (Hepp Kupa) 71–68 MTK Törökbálint–MKB-Euroleasing Vasas 88–72 Soproni MAFC-NYME–MTK Törökbálint 79–81 Józsefvárosi KC–MTK Törökbálint (Hepp Kupa) 56–108 MTK Törökbálint–Motax-Concordia KC Pápa 89–63

MTK-Törökbálint U21

MTK Törökbálint U21–HOYA-PE Veszprémi KK U21 89–81 Bajai Bácska FKE U21–MTK Törökbálint U21 71–49 MTK Törökbálint U21–MKB-Euroleasing Vasas U21 74–87 Soproni MAFC-NYME U21–MTK Törökbálint U21 63–109 MTK Törökbálint U21–Motax-Concordia KC Pápa U21 90–70

Sakk

TTC Sakk–UDSE-Győr 5.5–6.5 Pestszentlőrinc SK–TTC Sakk 4.5–7.5 TTC Sakk–Zsámbéki SBE 6.5– 5.5 TTC Sakk–Géniusz Tata-Naszály 8–4

A Törökbálinti Sportegyesület Shaolin Kungfu és Küzdősport szakosztályainak versenyzői az elmúlt hónapban nem szűkölködtek az adrenalinban. A szeptember utolsó vasárnapján megrendezett házi bajnokság mellett október 11-én a Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség (HKF, www.hkf.hu) által rendezett 2014. évi Országos Bajnokság Érden tartott fordulóján, majd egy hónappal később, november 8-án, a Magyar bajnokságon is szép eredménnyel szerepeltek. A törökbálinti verseny a szervezők egyfajta jutalomjátéka volt. A Törökbálinti Sportközpont először szolgált kungfus verseny helyszínéül és kiváló adottságainak köszönhetően elsőrangúan vizsgázott. A versenyzők és a közönség is kényelmesen, professzionális sportolási feltételek között tölthette el a verseny napját. A hazai közönség előtt még a hazai pályának sem kellett lejtenie, hiszen a 30 nevezésből 22 alkalommal sikerült dobogós helyezést szerezni, mindezt úgy, hogy akár 15 sportoló is indult egy-egy kategóriában. A megjelent hét egyesület 67 versenyzője egyébként összesen 110 nevezést adott le. Érden pedig az eredményességet még tovább sikerült fokozni, hiszen a megjelent 150 sportolóból 17 érkezett a TSE színeiben és a leadott 24 nevezésből tizenhatot a dobogón ünnepelt. Az idei utolsó előtti megmérettetésen november 8-án indult a csapat, ismét Érden. Az éremtáblára 12 arany, 7 ezüst és 4 bronz került. Több sportolónk is magyar bajnoki címmel tért haza. Ebben az évben december 6-án, a Zimándy Igánc Általános Iskola tornacsarnokában tartandó “Mikulás Kupán” lehet újra találkozni versenyzőinkkel. Az egyesület továbbra is örömmel várja a sportág és a keleti harci-művészetek iránt érdeklődő iskolás- és felnőtt korúakat. (www.shaolinstorokbalint.hu) Törökbálint Sport Egyesület (TSE)

Kerekdomb futás

Több mint 1000 nevező rajtolt el idén településünk legnagyobb sportrendezvényén a Kerekdomb Futáson. A Kerekdomb Egyesület által szervezett verseny idén is igen fegyelmezetten zajlott a szervezőkön látszott, hogy nem először rendezik meg azt a versenyt.


L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

N é m et h n é0Á-9g3i 0 6 -3 0/2 6 0 -2

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

Szeretettel várjuk vendégeinket!

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

Halász Parkett Kft. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

Karácsonyi

Préselt Natúr Gyümölcslé Vásár!

Tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak! Csupa-c

vitamsiunpa ! Kóstolja meg Ön is!

Érden, Diósdon, Törökbálinton

ingyenes házhoz szállítás! natúr préselt • almalé 100%-os gyümölcslevek • őszilé almával 5 literes kiszerelésben, • meggylé almával termelői áron!

Tel.: 06 (30) 272-1769 www.finomgyumolcsle.hu

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

www.kerthelyseg.hu · 23


NINCS MÉG ÖTLET AJÁNDÉKRA? MOST GARANTÁLTAN LESZ!

A T.bálint Könyvkiadó karácsonyi, akciós kínálatával a család minden tagjának értékes, szép ajándékot tehet a fa alá.

KARÁCSONYI SZAKÁCSKÖNYV 1+1 Ingyenes kiszállítással, 5000 FT-os AJÁNDÉK kuponnal

Kezdő vagy a konyhában, vagy szerinted már profi? Most mindenkinek segítünk, hogy tudását tökéletesre csiszolja, és lenyűgözze családját, párját, barátait. Gordon Ramsay, Michel Roux, Bíró Lajos, Lucinda Scala Quinn, Rachel Allen, Neil Perry és a többiek remekeivel finomabbá varázsolhatja a karácsonyi vacsorát. Továbbá kiváló szakkönyvekkel segítünk a makaron-készítésben vagy az egészséges, gluténmentes és nagyon finom receptek elkészítésében. RENDELÉSI HATÁRIDŐ: 2014. DECEMBER 20.

5950 Ft-ért a következőket tudhatja magáénak: bármelyik 2 szakácskönyv a választékból, ingyenes kiszállítás, 5000 Ft-os ajándék kupon.

KARÁCSONYI KÖNYVCSOMAG (1+3) AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Ingyenes kiszállítással, 5000 FT-os AJÁNDÉK kuponnal

+

+

Kerüljön mindenkinek valami a fa alá! A háziasszonyoknak tökéletes segítség a konyhába, a gyereknek egy édes mese zenés CD-vel és egy romantikus, történelmi nagyregény a szülőknek, nagyszülőknek! RENDELÉSI HATÁRIDŐ: 2014. DECEMBER 20.

6950 Ft-ért a következőket kínáljuk: bármelyik 2 szakácskönyv a választékból, ajándék Hali – kívánj hármat mese, CD-vel (1990 Ft helyett 0 Ft), ajándék Csárdás romantikus, történelmi nagyregény (3990 Ft helyett 0 Ft) ingyenes kiszállítás, 5000 Ft-os ajándék kupon.

MICHELIN CSILLAGOS TÉSZTARECEPTEK + AJÁNDÉK digitális konyhai mérleg!

AUSZTRÁL GASZTROVARÁZSLAT + AJÁNDÉK késkészlet!

Különleges akciónk keretében most december 20-ig a Michelin csillagos Michel Roux: Tésztavarázs című gasztronómiai remeke mellé AJÁNDÉKBA adunk egy 3200 Ft-os HAMA digitális konyhai mérleget! A csomag ára tehát most csupán a könyv ára, 9150 Ft helyett 5950 Ft! A kiszállítás ingyenes, 2000 Ft-os könyvvásárlási utalvány is jár vele!

Neil Perry: Jól enni, jól lenni című világhírű szakácskönyve most december 20-ig ajándék 12 db-os késkészlettel (Tramontina, impregnált fa nyelű, rozsdamentes acél penge, penge hossz: 11,5cm, nyél hossz: 9,5 cm, eredeti ár 3300 Ft) rendelhető. A csomag ára tehát most csupán a könyv ára, 9150 Ft helyett 5950 Ft! A kiszállítás ingyenes, 2000 Ft-os könyvvásárlási utalvány is jár vele!

Rendelését fogadjuk a honlapon (www.tbkiado.hu), email-en (jgy@t-balint.hu), levélben (T.bálint Kiadó, 2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.) vagy telefonon (+36 20 936 4050). Boldog, békés Karácsonyt kíván a T.bálint Könyvkiadó! 24 · www.kerthelyseg.hu

2014 11 12  
2014 11 12  

Torokbalint, hirek, esemenyek

Advertisement