Page 1

Kerthelység 2014. július–augusztus, VII. évfolyam, 7–8. szám

törökbálinti ingyenes havil ap

300 éves a Mária segíts! kápolna

„Magasról, őr gyanánt tekint le a szerteágazó völgyek ölében rejtőző helységre, míg magára védőleg borul rá a keretét képező fák lombos koronája, melyen a fatorony kicsi lakójával, az ezüstcsengésű haranggal s a hívőkkel szinte vetekedve zengi dalát az ég madara.” (Wittinger Antal )


2 路 www.kerthelyseg.hu


ÚrNAPJA

Idén is virágszőnyegbe borult a katolikus templom környéke. Lelkes hívek már a korareggeli órákban megkezdték a szirmok leterítését, hogy mire a délelőtti misére a hívek megérkeznek, gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágból készült képek fogadják őket.

Trianonra emlékeztünk

A város lakói, képviselői, a pártok tagjai és a civilszervezetek képviselői tették tiszteletüket a Géza fejedelem útján lévő Turul szobornál június 4-én, a Trianoni Békeszerződés Emléknapján, a Nemzeti Összetartozás napján. A megemlékezést a Lendvai Károly Férfikórus szervezte, beszédet Dr. Albert Gábor képviselő mondott.

Fájdalommal búcsúzunk kedves tagtársunktól, szeretett barátunktól, Kemény Gyulától, aki méltósággal és derűvel viselt, hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében Gyuszi! Kereszténydemokrata Néppárt törökbálinti szervezete

Vigyázzatok a kerékpárosokra! Riczu Imi emlékére Amikor évekkel ezelőtt elkezdtem dolgozni a Kerthelységnek, a gyerekeknek szóló rovat volt az első, aminek nekiláttam. Kitaláltam egy jó kis rejtvényt, aminek a megfejtését be kellett küldeni, és a helyes megfejtést beküldők között ajándékokat akartunk kisorsolni. A rejtvény hamar készen lett, már csak az ajándékok hiányoztak, így elindultam nyereményeket kunyerálni a helyi vállalkozóktól. Az első hely, ahová bementem, a kis fabódé volt a sarkon, a helyi bicaj bolt. Egy srác üldögélt a pult mögött, éppen bütykölt valamit. Egy percben elmondtam, ki vag yok, honnan jöttem és mit szeretnék. Valamilyen gyerekeknek való ajándék tárg yat c serébe egy kis hirdetésért a Kerthelységben. Egy sisak, és két kulacs? – mondta ő. Néhány perc múlva ott álltam az ajándékokkal a kezemben a kis kerékpár szerviz előtt és arra gondoltam, ez könnyen ment. Nem erre számítottam. Imi – mert persze ő volt a srác – meg sem kérdezte, mekkora hirdetés lesz, mikor jelenik meg… Csak a kezembe nyomta a kék gyereksisakot és a kulacsokat. Évek teltek el azóta. Mivel a fiam is bringás, sokszor találkoztunk, mert egy kerékpáron mindig akad valami javítani-, újítani-, cserélnivaló. Közben a kis, barna faház eltűnt. A helyén hónapok alatt világos, modern, igazi profi kerékpárbolt nyílt. Tavaly örömmel adtam vissza a kölcsönt, ami a kezdetekkor nekünk is olyan sokat segített. Interjút készítettem Imivel az új boltról, amelyet társtulajdonosként olyan örömmel vezetett. Tavasszal a Bringa Expón büszkén mutatta a legújabb modelleket, és én örültem, mert úgy láttam bejött a számítása. A magyar kerékpáros válogatott szerelőjeként már régóta inkább csak javította a drótszamarakat, ritkán ült föl rájuk maga is. De egy igazi, drága, profi kerékpár az olyan egy bringásnak, mint egy autóimádónak egy Rolls Roys. Nem lehet neki ellenállni. Így aztán újra tekerni kezdett. Aztán jött a hír, hogy edzés közben súlyos baleset érte. Néhány napig még volt remény, hogy tudnak segíteni rajta, de ma már a felhők fölött karikázik valahol. Imi egész életében azt csinálta, amit szeretett. Akkor is, amikor a halálos baleset érte. Ő már jó helyen van. De azoknak, akik itt maradtak nagyon nehéz elfogadni a hiányát. Dumbledor professzor szerint: „Egy pallérozott elme számára a halál egy új kaland kezdete!” Tudom, hogy így van. Mégis, ha ezentúl elhajtok a kerékpárbolt előtt, mindig ott érzek majd egy kis szúró fájdalmat a szívem környékén, mert tudom,hogy Őt már nem találom ott. És remélem, hogy minden autós, aki ismerte őt, ugyanezt érzi majd. Ez a fájdalom emlékeztet minket arra, hogy nagyon kell vigyáznunk a kerékpárosokra. A Kerthelység szerkesztőségének nevében fájó szívvel fejezem ki részvétemet Imi családjának, hozzátartozóinak, közeli barátainak. Nyugodjék békében. Nyíri Erzsi

www.kerthelyseg.hu · 3


Mesteriskola Törökbálinton ·· Olvastuk Polgármester úr heti beszámolóiban, hogy tanulmányok bírálatában vett részt. A hírek szerint a volt téglagyár területének hasznosítására készültek tervek. Milyen előzmények alapján készültek el ezek a tervek a téglagyári területre? Arról már néhány alkalommal volt szó e lap hasábjain is, hogy folyik a település rendezési terveinek felülvizsgálata. A rendezésnek Törökbálint teljes közigazgatási területére ki kell terjednie, így nem tűr halasztást az sem, hogy a felhagyott téglagyár területének távlati sorsáról döntés szülessen. Még március elején fogadtam Nagy Iván és Arnóth Lajos címzetes egyetemi tanár urakat Csenger-Zalán Annamária főépítész asszony társaságában. Ezen a megbeszélésen szó került arról, hogy az Építész Mesteriskola szívesen venné fel idei témái közé a törökbálinti téglagyár területének rendezési kérdéseit. A Mesteriskola diplomás építészek, belsőépítészek részére a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében kétéves posztgraduális továbbképzést szervez, kétszer tíz hónapos időtartammal.

Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) és a Magyar Építész Kamara (MÉK) támogatásával. ·· Ezek szerint a pályázatot kiírták, és érkeztek is pályaművek. Polgármester úr, Ön nem építész szakember, hogy került akkor mégis a zsűribe? A pályázatot Önkormányzati forrásból (is) finanszíroztuk, és a Mesteriskola ragaszkodott hozzá, hogy helyi ismertséggel rendelkezők is tagjai legyenek a zsűrinek. Egyedül voltam nem szakember, de mellettem tagja volt a grémiumnak Csenger-Zalán Annamária főépítészünk és Gyarmati Mihály képviselő úr is, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. A zsűriben polgármesterként a megvalósíthatóság szempontjai alapján vizsgáltam a pályaműveket. Természetesen minden pályaműben található volt rokonszenves ötlet, elképzelés, ugyanakkor egy-egy koncepció együttessége, teljessége az, amely alapján a megvalósulás ténylegesen valósággá válhat. Nem hagyhattam figyelmen kívül a terület tulajdonosának érdekét sem, hiszen a pályázat tárgyát képező terület nincsen önkormányzati tulajdonban, és annak belátható időn belül való megszerzése sem életszerű, így a tulajdonosi elképzeléseket is szem előtt kellett tartani a megítélés során. Természetesen lehet a terü-

A Mesteriskola a felvetett törökbálinti témát valójában egy építészi ötlet-pályázatként kezeli, melyre a mesteri címre aspiráló, persze már több éves gyakorlattal is rendelkező építészek nyújthatják be munkáikat. A Mesteriskola működését, önállóságát az Építész Mester Egylet (továbbiakban ÉME) biztosítja, a Magyar

let sorsáról több évtizedes kitekintéssel is gondolkodni, van is ilyen pályamű, ám a rendezés, a helyi építési szabályzatban kiteljesedő, abba illeszkedő távlati koncepció összhangban kell legyen a tulajdonosi elfogadhatósággal. ·· Lapunk keretei, műfaja nem teszi lehetővé, hogy a teljes dokumentációt be-

4 · www.kerthelyseg.hu

mutassuk, de megkérjük, foglalja össze véleményét az egyes pályaművekről! A már említett alapgondolatot szem előtt tartva két pályaművet tartottam a legértékesebbnek. Az egyik – Herczeg László, Kronavetter Péter, Mihály Eszter, Vörös Tamás által jegyzett – pályamű a terület következetes rekultivációját, a totális ökológiai deficit felszámolását helyezi középpontba. A rekultivációt a talaj termőrétegének helyben történő újra-előállításával egy korszerű, jövedelmező gazdasági vállalkozásban, intenzív gombatermelési technológia megvalósításával, valamint 25 ezer négyzetméter napelem elhelyezésével képzeli el. A pályamű számos kérdést vet fel, amelyek egy részét hihetően, értékelhetően meg is válaszolja, ugyanakkor a nyitott kérdések továbbgondolásért, adott esetben megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásáért kiáltanak. A másik, véleményem szerint jó megoldást körvonalazó pályamű a Kovács Barbara, Kovács Dávid, Kun Tamás, Takács Dániel, Golda János által készített „Lép - TAKE” jeligéjű


szetesen megdobogtatja a lokálpatrióta szívét, ám a rideg valóság, tehát, hogy men�nyire életszerű egy új egyetem alapítása: az álmok világába transzponálja a koncepciót. Ha félreteszem ezt a kétséget, és mint beépítési, szerkezeti vázlatot tekintem, számomra a struktúra fenntarthatósága számos kétséget vet fel, s emellett a képi megfogalmazás kevés magyarázatot hordozó fekete foltjai is inkább elriasztottak. ·· Hol lehet a pályaműveket megtekinteni? Rövidesen kiállítást rendezünk belőlük, mind a hét értékelt pályamű bemutatásra kerül Törökbálint lakossága számára. A lakosság, a Képviselő-testület tagjai s nem utolsó sorban a terület tulajdonosa pedig elgondolkodhat azon, hogy mely ötleteket, javaslatokat ítéli befogadhatónak, a település rendezési terveibe illeszthetőnek. P. I.

FAJCSÁK DÉNES

dokumentum. A tervezők ugyan elismerik, hogy a piaci és fejlesztői igények ismerete nélkül nehéz reális építészeti megoldást kínálni a beépítésre, azonban ennek ellenére nem kevesebb, mint 12 variációt kínálnak fel portfóliójukban, közöttük olyanokat is, amelyek a meglévő épületek felhasználásával kéznyújtási közelségbe hozhatják a megvalósulást. Emellett kevéssé életszerű a pályaműben megjelenő „lebegő sétány” és a bányató részleges beépítése. (Ez utóbbihoz: a csekély méretű vízfelületből nem szabadna elvenni egyetlen négyzetméternyit sem.) Az Élő József, Mezey Tamás, Szabó Gyöngyvér, Szigeti Nóra (mesterük: Kalmár László) által készített „téglagyári capriccio” nevű koncepció kiemelkedően rokonszenves a közpark-jellegű hasznosítás fókuszba helyezésével. Rokonszenves az az őszinteség, amellyel nem kívánja végképp eltörölni a téglagyári múltat, hanem helyenként kisebb, másutt: nagyobb beavatkozással tervezi a meglévő környezetet új funkcióba helyezve, a városi „köz” szolgálatába állítani. A fesztelen szabadság ígérete a tervben nem csap át szabadosságba, a laza szerkezet, egyszerű – ezáltal gazdaságos – átalakítás felé veszi az irányt. A megfogalmazás a helyi társadalom igényei szempontjából rendkívül ígéretes, ezzel párhuzamosan sajnos jelen szituációban a tulajdonosi elvárásokat kevésbé tudja szolgálni. Szemben a „téglagyári capriccio” helyi közösséget szolgáló, szabadon konfigurálható koncepciójával, a Czigány Tamás, Frikker Zsolt, Kozma Zoltán György, Páll András, Zelenák Fruzsina által benyújtott „TéglaNyár” című pályamű továbblép ettől, és kitágítja a felhasználói kört a terület rendezvénytérré alakításával. Az elképzelés olyan funkciókat ajánl, amelyek messze túlmutatnak a helyi igényeken: nyári szabadtéri fesztiválszínhely mellett cross-bmx pálya, sportpályák, skate-csarnokon túl beltéri kulturális rendezvények színhelyét koncipiálja. A megvalósíthatóság mellett szól az a kétségtelen tény, hogy kevés befektetéssel, gyakorlatilag azonnal funkcióba helyezhető a terület,

valamint az, hogy ismertséget hozhat Törökbálintnak, ugyanakkor világosan és őszintén meg kell mondanom, a forgalom növekedése, valamint a lakóterületbe ékelődő fesztiválhelyszín zavaró hang- és egyéb hatásai kimondottan riasztóak. A Balázs Marcell, Baranyai Ágnes, Hutter Dóra, Sámson Rita és Lévai Tamás által készített koncepció szerzőitől nem kapott jeligét, így a zsűrizés során, jobb híján „Elárasztásos” jelzővel illettük. A szóhasználat arra utal, hogy a javaslat a bányató felduzzasztásával a terület egy részét vizes élőhel�lyé alakítja. A tó „bekacsint” a csarnoképület meghagyott vázszerkezetébe is. A patak mint tengely mentén kialakuló (a Szabadság tértől az M7-ig tartó) összefüggő vizes zöld felület izgalmas lehetőségeket tartogat, bár ezek között a lehetőségek között a terv csak illusztrációk felvillantásával tallóz. Előnye lehet a megoldásnak az, hogy némi biztonságot nyújthat a nagyobb csapadékok vízhozama elleni védekezésben, bár ez a védekezés a tó előtti lakó- és intézményi területek védelmét nem tudja szolgálni. A Fajcsák Dénes által (ezek szerint egyedül) készített pályamű az „Adrenalin” jeligével előrevetíti a hasznosítás jellegét: extrém sportok befogadására alkalmassá tenni a területet. Vitatkozni támadt kedvem a koncepcióban kiindulópontként jegyzett állásponttal, amely szerint „...a terület jelen állapotában készen van ... már csak az emberek hiányoznak, hogy birtokba vegyék”. Hogy a helyzet ennél azért bonyolultabb, arról maga a terv kidolgozottsága vall, az alaprajzokon megjelenő sportpályákkal, kiszolgáló funkciókat ellátó terek elhelyezésével. Miközben az épületek felhasználásának tervei előreszaladnak kidolgozottságban, a tájépítészet kérdései érdemi említés nélkül maradnak. Nem érez tem magam szinkronban a „Fenntarthatóság Egyeteme” című, a Beke-Csáki-Helmle-Juhász-Varró szerzői team által jegyzett koncepcióval. Bár az alapgondolat, nevezetesen: egyetem Törökbálinton, új megoldásokkal operáló funkciók európai (világ-) színvonalú létrehozásával, termé-

www.kerthelyseg.hu · 5


Tisztelet és példaérték

Pedagógusnap Törökbálinton ·· Az utóbbi időben mintha kissé megszaporodott volna Törökbálinton az óvodai, iskolai problémás ügyek száma… Valóban. Alighogy rendeződni kezdett a nagy port felverő menza-ügy, máris felszínre került az óvodai-iskolai felvételeknél az, hogy ki törökbálinti s ki nem. Túlzónak, ha úgy tetszik: hatásvadásznak, szándékosan generáltnak érzem ezt a problémafelvetést. Aggódni, előrelátóan gondolkodni a férőhelyek számáról lehet, kell is, ám pánikot kelteni színjáték. ·· Beárnyékolták ezek az események az idei pedagógusnapot? Hát… jobb, szebb lett volna egy ránccal, ősz hajszállal kevesebbet látni a kollégákon, de a pedagógusok oldaláról alapvetően mindenki a helyén kezelte a dolgot. ·· Beszéljünk akkor az ünnepségről. Hogyan zajlik egy ilyen nap? Előre leegyeztetett program alapján végiglátogatjuk intézményeinket, ahol külön-külön néhány szóval köszöntöm a nevelőket és segítőiket, köszönve az egész éves munkát. Ezt néhány perces kötetlen beszélgetés követi, majd pedig egy igazán csekély, jelképes ajándék átadása. Voltak olyan esztendők, amikor az ajándékocska „mögött”, pedagógusnapi jutalom is lapult. Ez az év nem volt ilyen. Az intézménylátogatások végeztével, úgy a kora délutáni órákban koszorúzásra kerül sor a temetőben álló pedagógus-kopjafánál. Ezt Biztos vagyok benne, hogy fontos esemény ez az évente megismétköveti a Munkácsy Mihály Művelődési Ház nagytermében a közponlődő főhajtás pedagógusaink tevékenysége előtt. Pedagógusnak ti ünnepség. Idén a Walla József óvoda gyermekei adtak fergeteges lenni nehéz pálya, nagy megmérettetés. Ráadásul, ugye, nincs is műsort, Tősér Éva és Szinkulics Ágnes a munkavégzésnek „azonnali visszaközreműködésével. Még a nézőtéren jelzése”, hiszen a tanulási- nevelési lévő pedagógusokat is megtáncoltateredmény csak később, a gyermek fejták… Az ünnepségnek mindezeken lődésével párhuzamosan jelentkezik, felül is van még egy fénypontja, ekkor jelentkezhet. Ezért is vélem rendkívül kerülnek átadásra a Képviselő-testüfontosnak, hogy magát az alaptevélet határozata alapján a Volf György kenységet, ha úgy tetszik, már a feldíjak. Ebben az évben két nagyszerű vállalt feladatot is értékeljük. Tudom, óvodapedagógusnak, Balogné Szabó hogy mindez túlságosan általánosan Margitnak és Gergye Szilviának adhathangzik, ám ennek a kijelentésére épp tam át a díjat. Külön említésre méltó, az intézményeinkben tapasztalható hogy mindketten a Nyitnikék Óvoértékes munka ad alapot. da pedagógusai. Ezzel kapcsolatban ·· Mennyiben változott e tekintetannyit még feltétlenül el kell mondaben a helyzet azzal a ténnyel, nom, hogy az óvoda Szülői Munkaköhogy a helyi iskolák fenntartázössége által írt ajánlás tartalmánál sa állami kézbe, pontosabban az nagyobb, szebb elismerés nem érÉrdi Tankerület felügyelete alá het pedagógust. Egyetlen mondatot került? Semennyire. Sárközi Márta igazgatóidézek csupán a levelükből: „Javasasszonnyal – remélem, ebben a vélelattételünket a csoportba járó ös�ményemben ő is megerősítene – pélszes gyermek szülőjének aláírásával daértékű munkakapcsolatunk van, így szeretnénk megerősíteni, hiszen az a törökbálinti iskolák oktatási és neveelmúlt három illetve négy év tapaszlési helyzetéről, annak színvonaláról talatai alapján egyöntetűen úgy gona Képviselő-testület határozata alapján továbbra is napi szintű információval doljuk, hogy a nevezett két óvónőnél a Volf György díjat Ebben az évben két rendelkezünk. Az általunk fenntartott kiválóbbat nem is álmodhattunk volnagyszerű óvodapedagógus Balogné Szabó óvodák esetében, illetőleg a bölcsőde na gyermekeink mellé”. Margit és Gergye Szilvia kapta. tekintetében pedig ez alapvetés. J. K.

A városi hagyományoknak megfelelően, június első vasárnapja előtt, ebben az esztendőben is intézménylátogatásokkal, majd pedig központi ünnepséggel köszöntötték a Törökbálinton tevékenykedő pedagógusokat. A Walla József óvoda gyermekcsoportjai által bemutatott, nagyszerű műsorral megkoronázott rendezvényen részt vett Sárközi Márta, az Érdi Tankerület igazgatóasszonya is, aki ebből az alkalomból a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ emlékl apjaival ismert el jó néhány kiemelkedő p e d a g ó g u s i t e l j e s í tményt. A jelentős rangú városi ünnepség házigazdája Hajdu Ferenc a l p o lg á r m e st e r vo lt, akit az oktatási terület helyzetéről és az egész napos rendezvény részleteiről kérdeztünk.

6 · www.kerthelyseg.hu


Törökbáintra települt a PMKIK Beszélgetés Dr Kupcsok Lajossal, a Pest megyei kereskedelmi és iparkamara (PMKIK) főtitkárával, a törökbálintra települt PMKIK és egyben Magyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ tevékenységével, céljaival kapcsolatban. ·· Idén tavasszal Magyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ létesült Törökbálinton, ezt mégis kevesen tudják még.

gatása, kooperáción alapuló fejlődési pályájuk megalapozása. ·· Mit nyerhet Törökbálint a PMKIK és egyben a Magyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ helybe településével ? A törökbálinti kis- és középvállalkozások földrajzilag is lépéselőnyben vannak. A kamara a jövőben kiemelten fontosnak tartja az olyan rendezvények megszervezését is, ahol a vállalkozói körök, klubok hasznos üzleti tudnivalókat igényes kulturális programokkal kombinálva kínálnak a vállalkozóknak. A pályázati lehetőségek kiaknázásában komoly segítsé(balról jobbra) Vagács István NGM főosztályvezető, get jelent a PMKIK tedr. Kupcsok Lajos főtitkár, Kovács Sándor KRÜH Zrt. vékenysége, ahol nem vezérigazgató csak az EU-s pályázatokról van szó, hanem A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi az ország által elkülönített forrással támogatott tevékenységekről is. Kereskedelmi és Iparkamara és DunaszerA törökbálinti vállalkozások számíthatdahely városa sikeres magyar-szlovák tenak a központ segítségére a szlovák-magyar rületi együttműködési program közös pályázatának eredményeként 2014 áprilisában export élénkítésében, üzleti partner kereMagyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Közsésben. Helyhez kötött kisebb vállalkozápont létesült Törökbálinton. soknak a vállalkozásfejlesztési pályázatok A PMKIK törökbálinti központja 2300 m2 szervezésében tudunk támogatást nyújtaösszterületű irodával, konferenciateremmel ni. Fontos fenntartani a fejlődést, mert csak és változó befogadóképességű tárgyalókkal így őrizhetik meg a versenyképességüket várja a magyar és a szlovák vállalkozókat. Az a piacon. Azt gondolom, hogy tevékenyséépületben kialakított terek magas színvonalú günk a jövőben nagyban hozzá fog járulni rendezvények szervezését és lebonyolítását a vállalkozások fejlesztésén keresztül a váteszik lehetővé. ros fejlődéséhez is. A jövőbeli városvezetéssel együtt kívánunk működni és célzottan A központ célja a határmenti térség gazdasági versenyképességének erősítése, a glosegíteni a kis- és középvállalkozásokat. Ez nem csak Törökbálintra igaz, hanem Érd és bális gazdasági válság negatív hatásainak vidéke térségére is. Keressenek minket bátcsökkentése a közös gazdasági környezet ran, jöjjenek el rendezvényeinkre, iratkozés kulturális gyökerek előnyeiből származó potenciálok kiaknázásával, valamint a határ zanak fel hírlevelünkre és használják ki a mindkét oldalán működő mikro-, kis- és kölehetőségeket! . zépvállalkozások napi működésének támoKerthelység

VÁSÁR ÉS KIÁLLÍTÁS TÖRÖKBÁLINTON! 2014. október 4–5-én a Gazdasági Kamara (PMKIK) és Törökbálint Város Önkormányzata együttműködésével kétnapos vásár és kiállítás kerül megrendezésre a kamara által Törökbálinton működtetett Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központban (2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/B.)

Hajdu Ferenc:

Margóra RTL Szép ez a nyár. Nyugodt (még magyar játékvezető sincs a foci vébén), vag y majdnem az. Ug yan a f o r r ó s á g o koz t a t e s p e d t s é g még alig-alig uralkodik el az ember tag jain, az ér telemre azér t ( jó, egyéne válogatja) már kihat. A mindennapokban körülöttünk sorjázó ügyek, tények, viták és felmordulások etikai megítélésének igénye (módja?), netán moralitáson is alapuló kezelésének gondja: vélhetőleg nem ez a kategória. S nem lehet ezt a problémát x faktoranalizálni sem. Itt kissé megjelenik a szellemi renyheség. Talán nem túlzás kimondani, hogy való világunk rezdüléseit meghatározó jelenségek szempontrendszeréből egyre inkább kipenderül az erkölcs. Ez amolyan vészterhes dolog, aminek vészterhes következményei is lehetnek a jövőben, még akár barátok közt is. Úgy tűnik, mindennek okozója az a közismert hatalmi- és médiatényezőket jellemző álláspont, amely azt diktálja mindenkinek, hogy jog és erkölcs nem összetartozó kategória. Tehát ha bárminemű dolog jogszerű, de nem erkölcsös, az attól még rendben van. Mint tudás nélkül a felcsattanó vélemény. Valóság helyett a hazugság. Vizsgálat nélkül az ítélet. Fentiek talán jelentéktelen részecskéi ennek a nyugodt nyárnak, még akkor is, ha fájó kortünet a média által befolyásolt emberek „hite”: az erkölcs nem korszerű, csupán egy régi világból itt felejtődött sallang. Szerencsére azért hamarosan megjön majd az ősz, szitálni fog az eső, csontig hatol nyirkával a köd. Az RTL Klub pedig befejezi a harcát, fizeti a kivetett adót, leszedi képernyőjéről a butítást, a rosszat, az ármányt. Úgyhogy minden teljesen rendezett lesz és tervszerű.

www.kerthelyseg.hu · 7


Folytatódik az M0-ás autópálya építése

Szóbeszéd tárgya, hogy rövidesen folytatódik az M0-ás pálya továbbépítése a Dulácskai völgyhídtól az M1-es irányába. Ennek részleteiről Elek Sánd o r a l p o lg á r m e st e rr e l b e szélgettünk.

·· Kérem, avassa be olvasóinkat a részletekbe, ha van ténylegesen erre vonatkozó információ. A hír igaz. A tervezett építéssel kapcsolatban május 27-én délelőtt munkatársaimmal részt vettünk a beruházó – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) – által pályázaton kiválasztott kivitelező Betonépítő és Euro Aszfalt cégek képviselői által összehívott megbeszélésen, ahol a tárgyalás témája az M0-ás bal pálya rövidesen sorra kerülő 2.8 km térmértékű fejlesztése volt. A tárgyalás témája a kivitelezői ütemterv, az esetleges forgalomterelések miatt a Törökbálintot érintő terhelések, a keverőüzem tervezett létesítése,a kikerülő föld elszállítása és annak feltételei, valamint a kikerülő mart aszfalt felhasználása és annak feltételei voltak. A Betonépítő képviselője örömét fejezte ki, hogy a város támogatja (az előzetes nyilatkozatok alapján) ezt a projektet, majd bemutatta a cége feladatát képező munkák rajzi anyagát és arról tájékoztatott, hogy a 21. héten leadásra került a beruházó NIF Zrt. részére a fővállalkozói szerződés kivitelező által már aláírt példánya. A szerződéskötést követően kb. július 9–15 között történhet a munkakezdés és a terület átadása. Előzetesen a növényzet kiirtását, lőszer- és robbanóanyag-mentesítést, régészeti kutatást (ahol szükséges feltárást) kell elvégezni, illetve „átrendezni” a pályakerítéseket, a terület biztonságos lehatárolását kell kiépíteni, majd sorra kerül néhány közműelem kiváltása (jellemzően pálya alatti átfúrással). Ha minden a terv szerint halad, akkor a tényleges pályaépítő munka 2014. augusztus – szeptember hónapban el is kezdődhet. A kitermelésre kerülő föld, törmelék stb. lerakás csak engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kerül majd. Felajánlották, hogy igény esetén az Önkormányzat részére a letermelt humuszból, illetve a felmart aszfaltból a kért mennyiséget leszállítva átadják. Erre természetesen igényt tartunk. Jelezték, hogy a Tópark Biatorbágyhoz tartozó építési területén építik majd ki betonkeverő üzemüket. ·· Mennyire befolyásolja majd a közlekedést az építkezés? Úgy gondolom, megnyugtató az, hogy a bal pálya építési ideje alatt a jelenlegi M0-ás pályán zavartalanul haladhat majd a forgalom.

8 · www.kerthelyseg.hu

Ha a bal pálya elkészül és ideiglenes engedélyt kap ez a pályaszakasz, lezárják az M1től a Dulácska völgy hídig a jobb pályát és elvégzik rajta az aszfaltmarást és a burkolat felújítását. ·· Fogalmazódott-e meg az Önök részéről – a várost érintő szállítások miatt – a lakosság nyugalma biztosítása érdekében elvárás a kivitelezők felé? Természetesen számos. Elmondtam, hogy Törökbálint Város Önkormányzata – amint ezt a korábbiakban is tette, úgy most is – fontosnak tartja ezt a nemzetgazdaságilag jelentős beruházást. Az M0-ás első építés szakaszának megvalósításakor – jó szándékunk jeleként – átengedte a Város a település Őrház utcáján az építési forgalmat, a NIF Zrt.-vel kötött szóbeli megállapodás szellemében, hogy majd a beruházás utolsó fázisaként a beruházó kiépíti az általa agyonhasznált Őrház utcát. Kétirányú forgalomra alkalmas utat és a Bajcsy-Zsilinszky út (vasúti aluljáró után) Őrház utcai kereszteződésében körforgalmat ígértek. Erre sajnos ez idáig még nem került sor. Pedig időközben az Önkormányzat elkészítette ehhez a feladathoz a NIF Zrt. kérésére az engedélyes terveket, illetve megvásárolt a körforgalom kialakításához szükséges terület biztosításához egy házas ingatlant. Úgy gondoljuk, hogy nem halasztható tovább ez a korábbi, szóbeli ígéret szerinti munka, eddig elmaradt beruházás! Ezért a jelenlegi M0 bal pálya kiépítésének megkezdése előtt kérjük a kétirányú Őrház utca tervek szerinti kiépítését és a Bajcsy-Zsilinszky út Őrház utcai kereszteződésében a körforgalom megvalósítását (megígértem, hogy az elkészült engedélyes terveket átadjuk a kivitelező részére). Nyomatékkal kijelentettem, hogy csak ezen az Őrház utcai útvonalon érintheti a települést a jelenleg megvalósítandó M0-ás pályabővítéssel kapcsolatos építési forgalom. Szóltam arról, hogy természetesen nem ellenezzük az M1-es autópálya irányából, az M0-ás jobb pályán kívül kiépítésre kerülő ideiglenes úton az SCB csomópontig, illetve az itteni felüljárón keresztül a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara melletti úton a vasúti pálya alatt a tervezett Tópark keverő telepig az oda és vissza irányú forgalom megvalósítását. Láttam, hogy az ideiglenes forgalomtechnika részünkre bemutatott tervpéldányain egyéb belterületi utakat is jelölnek, amelyeken építési forgalmat kíván a kivitelező bonyolítani. Nyomatékkal nyilatkoztam ezzel kapcsolatban arról, hogy Törökbálint településen csak az Őrház utca (a szóbahozott átépítése után) vehető igénybe építési for-

galomra. Felpanaszoltam ezen túl, hogy a részünkre bemutatott terveken – és a hozzájuk csatlakozó műszaki leíráson – nem szerepel a zajvédelem eszközeként az építéssel érintett terület melletti zajvédelmi fal, valamint ugyanígy a zajterhelés csökkentését eredményező és energia elnyelő, gumiőrleményt is tartalmazó – csendesített – útburkolat Kértem ezeknek a tényszerű hiányoknak terveken történő sürgős pótlását és megvalósítandó feladatként való szerepeltetését a kivitelezői szerződésben, s a pótlólagos feladatról értesítésünket. Azt is elmondtam, hogy látom a terveken, hogy a Dulácskai völgyhíd után, (emelt korona magassággal) töltés készül majd, ahonnan – feltételezhetően – a csapadékvíz az építés idejére kiépítésre kerülő árkokon a Hosszúréti patak törökbálinti mellékágába fog folyni. Ez az építési idő alatt akár veszélyeket is jelenthet ránk nézve. Mi már a Dulácskai völgyhíd előtti M0 szakasz építése során 2010-2011-ben rossz tapasztalatokat szereztünk az építési területről leszaladó csapadékvízzel kapcsolatban. Erről az építési területről 2010. május 30-án, illetve 2011. július 24-én (a védelem nélküli friss töltésből) nagy mennyiségű töltőanyag ömlött a patakmederbe s a csapadékkal vegyes anyag mérhetetlen károkat okozott a település nagy részén, a kiöntési területen. Jeleztem, hogy ez az indoka most annak, hogy muszáj kérnem, hogy még az építést megelőzően mutassa be a kivitelező részünkre, milyen (hatékony) intézkedéseket kíván foganatosítani a munkaterületen az előre nem látható, elöntéssel fenyegető helyzet elkerülésére. Tájékoztattam arról tárgyaló partnereimet, hogy természetesen az itt – előzőekben – felsorolt kikötéseinkről, kéréseinkről, összefoglaló levélben értesítjük majd a projekt beruházóját, a NIF Zrt.-t. Erre már sor is került. L. T.


Értéktér – Bálintiak Fesztiválja

Polgármesteri közlemény Törökbálint Város Önkormányzata mély megrendüléssel tudatja, hogy

Kemény Gyula

volt önkormányzati képviselő, türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után 2014. július 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Kemény Gyula az 1990-ben első alkalommal szabadon választott önkormányzat tagja volt. Munkáját lelkiismeretesen a választói érdekében, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként az elesettek, rászorulók szolgálatában végezte. Törökbálint Város az örök hazába távozott képviselőjét saját halottjának tekinti, osztozik a család gyászában. Turai István polgármester

Első alkalommal rendezte meg a Munkácsy Mihály Művelődési Ház az „Értéktér – Bálintiak Fesztiválja” elnevezésű rendezvényét. A fesztivált – bár a külső szemlélők számára is élvezetes volt, de – elsősorban mégis a törökbálintiak számára találták ki a szervezők, így leginkább az itt lakók voltak azok, akik igazán jól érezhették magukat ezen a napon. Kisvasút járta körül a települést, amely – bátran állíthatjuk – egyértelműen a nap egyik fénypontja volt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egész nap utasokkal teli rótta az utcákat. A városrészek lekvárfőző, gyümölcsös-ital-, és ételkészítő versenyeken mérték össze tehetségüket egymással. A szervezők szándék szerint megelevenedett a múlt, a résztvevők megtapasztalhatták azt a miliőt, amelyben a település lakói a századfordulón, a HÉV törökbálinti szakaszának 100 évvel ezelőtti indulásakor élhettek. A játékok, a járműbemutató, az időutazás- szalon, a korabeli ízek és a – kizárólag erre az alkalomra készített – postai bélyegzővel ellátott „Törökbálint anno” képeslap, mind-mind ezt a célt szolgálták. Az esemény két, legnagyobb visszhangot kiváltó programja a gyümölcsökre hangolt főzőverseny és a Városrészek Viadala volt. Az ételkészítésben – amellyel a szervezők Törökbálint gyümölcstermesztő múltjára kívántak emlékezni – legnépszerűbb a lekvárverseny volt,

Tóth József

Elfelejtesz-e, ha elárul majd A kedvenc éjszakánk, S nem nekünk kopog már Halkan az eső Ábrándos macskaköveken? Elfelejtesz-e, Ha álmainkra tör majd Egy gyászos, elárvult szerelem, Elhagyott féltékenyen? Vársz-e még, Ha nem lesz már kihez bújnom, Ha nem enged már senki, Szíve, öle melegébe? Ugye vársz még rám, Ha szívemre ül a kétség, S hangosan számlálja Hátra lévő perceim! Ugye dédelgeted már A síromra szánt őszirózsa szálat, S velem elvesző emlékeid!

Vársz-e még amelyen több mint negyven lekvárt kellett a zsűrinek megkóstolnia a hagyományos szilva-, vagy sárgabarack lekvártól kezdve, az étcsokis körtén át a rumos cseresznyéig. A győztes végül Kanti Erzsébet zölddió lekvárja lett, a legfinomabb süteményt Limpár Gyuláné, a legízletesebb szörpöt pedig Laduver Gyöngyi készítette. A Városrészek Vidalán Törökbálint városrészei (Újtelep, Ófalu, Máv-Telep, Anna-hegy – Rudáktelep, Szabadházi-hegy – Pistály és Tükörhegy) mérték össze erejüket tudásban, ügyességben. A rendkívül népszerű játékot végül az Újtelep csapata nyerte, de csak „szétlövésben”, ugyanis a verseny során fej-fej mellett haladtak és azonos pontot értek el Tükörhegy csapatával. A sikeres verseny még sikeresebb nyerteseiek Elek Sándor alpolgármester adta át a díjakat. A fesztiválon mindenki megtalálta a számára legérdekesebb programot, a gyermekeknek a Makám, a felnőtteknek pedig Palya Bea adott koncertet. Büszkén mondhatjuk, hogy városunk egy nagyon jó új programmal gazdagodott, így a szervezők már most lelkesen tervezgetik a jövő évi, hasonló fesztivált.

www.kerthelyseg.hu · 9


Beszélgetés Földvári Lászlóval, a törökbálinti FIDESZ elnökével

Változások kapujában ·· A Földvári név ismerősen csenghet a Törökbálintiaknak, hiszen a családod évtizedek óta Törökbálinton él. Téged az utóbbi hónapokban azonban sokan csak úgy ismertek, mint az energikus, „ifjú Fidesz vezetőt”… A Fidesz két sikeres választást tudhat már maga mögött, ami nyilván sok erőt ad a még előttünk álló, őszi önkormányzati választásokra való felkészüléshez is. Az említett titulusra reagálva: úgy gondolom, egy politikai titulus önmagában még nem feltétlenül „valami”. Az csak egy lehetőség, amivel élni kell tudni. Az én értékrendem szerint a közösségért végzett munka, illetve az elért eredmények a legfontosabb mutatók. Az elmúlt időszakban igyekeztem magam is úgy végezni a munkámat, hogy személyemet ne a titulus, – de ne is az esetleg ismerősen csengő név – alapján ítéljék meg, hanem az alapján, amit tettem, teszek. Úgy vélem, ennek függvényében a cím által előrevetített célok is jobban érthetőek. Az utolsó két évben, mióta átvettem a vezető politikai párt helyi szervezetének irányítását, többször írtam a változás, a megújulás szükségességéről, arról, hogy a jövőnket új irányokra, alapokra kell helyeznünk. Nem elég a pártlogó, az is fontos, hogy kik vannak mögötte. ·· Miért tartod fontosnak a változást? Az emberek általában félnek a változásoktól… Az elmúlt négy évben Törökbálinton rengeteg emberrel találkoztam Pistálytól a Tükörhegyen át a Felsővárig, Józsefhegyig. Az emberekkel beszélgetve mindenhonnan azt a visszajelzést kaptam, hogy megújulásra van szükség. Ennek jegyében kezdtem, kezdtünk el dolgozni, és ennek jegyében építjük föl programunk is az őszi helyhatósági választásra.

10 · www.kerthelyseg.hu

Az első változást még 2010-ben, a ciklus elején Csuka Attila előző elnök elbocsátása jelentette. A megújult Fideszben mi a közösségért kívánunk dolgozni és arra vállalkozunk, hogy a város problémáira hathatós megoldást találjunk, és a települést olyan fejlődési pályára állítsuk, ami mentes mindenféle botránytól és stabilan fenntartható. A másik jelentős változás, hogy a jövőben nem lesz politikai szövetségesünk a Szent Flórián Törökbálintért Egyesület, mivel ők máshová pozicionálták magukat. Leg főbb s zövet s égesünk a Kereszténydemokrata Néppár t helyi s zer vezete és né hány nagyobb civil szervezet, akikről úgy gondoljuk, hogy működésükkel öregbítik a város hírnevét. A harmadik változás a helyi Fidesz szinte teljes mértékben történő megújulása. A csapat gerincét a fiatal értelmiség alkotja, néhány – a helyi közéletből már ismer t – tapasz talat tal rendelkező volt képviselővel. ·· A múlt hónapban hivatalosan is polgármester jelöltséget kapott Elek Sándor, a város jelenlegi alpolgármestere, aki ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén, a település érdekeit szem előtt tartva, átgondoltan, mégis lendületesen fogja irányítani a várost. Júniusban a helyi jobboldal döntött a képviselőjelöltek személyéről is. A radikális változást jelzi, hogy a jelöltek többsége – bár a politikában még nem próbálta ki magát, ugyanakkor – elkötelezett lokálpatrióta, munkájában szakember, tiszta szívvel és feddhetetlen múlttal rendelkezik. Véleményem szerint ez sokszor többet ér, mint néhány év politikai tapasztalat. A kiválasztottak között van több nyelvet beszélő jogász, közgazdász, családanya, mérnök ember, olimpikon, illetve Európa bajnok sportoló. Egy részük a civil szférában már bizonyított, most pedig arra kaptak felkérést, hogy vegyenek részt aktívan a helyi közéletben, politikában is, és odaadóan képviseljék lakóközösségüket. A Fidesz helyi képviselőjelöltjeinek hivatalos bejelentése a következő hetekben megtörténik. Ezzel szeretnénk új korszakot nyitni Törökbálinton. Ősszel harmadik alkalommal lesz lehetőségünk választani. Ne feledjük, számunkr a ez a leg fontosabb válas z tás , mivel itt a saját életünket érintő kérdésekről, saját környezetünk, családunk jö-

vőjéről is döntünk. Nem mindegy, hogy milyen irányba halad tovább a város és kik kerülnek be a döntéshozatali szférába. A Fidesz-KDNP szövetség jelöltjeivel és hamarosan meghirdetésre kerülő

programjával felkínálja a lakosságnak a változás lehetőségét. A választók pedig eldönthetik, hogy az általunk kínált változásra, a tenni akarásra, a lokálpatrióta ér tékekre, és nem utolsó sorban a meghirdetet t programunkra adják- e szavazatukat. ·· Tudnál esetleg elöljáróban néhány elemet kiemelni a programotokból? A következő hetekben mindenkihez eljuttatjuk majd részletes programunkat, de azt kiemelném, hogy fontosnak tartjuk a megújuló energia projektek beindítását, a közlekedésfejlesztést (elektromos buszok munkába állítását), innovatív beruházások beindítását, faültetési program megszervezését és minden – akár az elmúlt években elkezdett – értékalapú, innovatív, a helyi intézményrendszer jobbítására irányuló, tudásalapú program további támogatását, a helyi kis- és középvállalkozások helyi adózásának segítését és helyzetbe hozását. Ehhez nagy segítséget nyújthat a Törökbálintra települt PMKIK, melynek előnyét ki kell tudni használni. Mindezek megvalósítása csak a város gazdálkodásának megreformálását követően történhet. Ez mindennek az alapja. A költségvetésben rövid konszolidációra, majd határozott változásokra van szükség. Csapatunk ebben teljesen elkötelezett. Csak akkor tudunk lépést tartani a szomszéd településekkel, hogy ha a meghirdetett célokat sikerül megvalósítani. Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy 5 éven belül a környék legdinamikusabban fejlődő településévé váljunk. Arra kérem, biztatom a törökbálintiakat, hogy fogadják bizalommal az új FIDESZKDNP jelölteket és támogassák programunk megvalósítását! Sz. Zs.


Devizahitelesek mentése 2.0 Negyedik éve tart a baloldali kormány ámokfutásának eltakarítása, kihívások garmadával küzd országunk egy olyan bizonytalan világban, ahol egyszer a világgazdaság ingadozására kell megfelelően reagálni, máskor pedig az EU által elvárt követelményeket kell teljesíteni, mindeközben be kell indítani az ország fejlődését. Nem szeretek „elmúltnyolcévezni”, de valljuk be, nehéz örökséget kaptunk egy 2002-ben még rendben átadott ország után. Van egy pont, ami után nagyon nehezen lehet visszafordítani azokat a negatív gazdasági, szociális és társadalmi tendenciákat, amit a Gyurcsány-Bajnai időszak eredményezett. Az egyik ilyen pont illetve probléma a devizaadósok helyzete. Róluk a médiában majd minden héten szó esik. Az ő esetük az úgynevezett adósságcsapda, adósságspirál. Ki-ki másképp hívja ezt a kialakult helyzetet, és néha még szűkebb baráti körben is vita van arról, hogy ki is voltaképpen a hibás: az adós, aki felvette a hitelt, vagy a rendszer. Mindannyian emlékezhetünk, néhány éve olyan mértékben szórták ránk a devizahiteleket (mást nem is nagyon lehetett kedvezően felvenni!), hogy ez még az OECD-nek is feltűnt. Kapaszkodjanak meg!: majd egy tucatszor figyelmeztették a baloldali kormányt, hogy fogják vissza a devizahitelezést! A „beavatottakon” kívül senki nem tudta, hogy gazdasági válság jön és így utólag a legnagyobb baj talán nem is a devizahitellel volt, hanem a bankrendszer túlzott liberális működésével és a hitelezés mértékével. Határozott véleményem, hogy az esetek 95%-ban nem az adós felelős azért, hogy képtelen a hitelét törleszteni. Az emberek nem szórakoztak a hitellel: fejlődni akartak, nagyobb lakást, ingatlant akartak venni, autót cserélni és általában jól megtervezték (ráhagyással!) az általuk még kifizethető törlesztő-részletet is. A FIDESZ-KDNP végig tisztában volt és van a probléma társadalmi és gazdasági súlyával. A 2010-es választási győzelmet követően a devizahitelesek mentése az újonnan megalakult kormány első, legfontosabb feladatai között szerepelt. Az első komoly segítség 2011-ben a végtörlesztés lehetősége volt. Nyilvánvaló, hogy ezzel a lehetőséggel akkor egy szűkebb réteg tudott csak élni, és az árfolyamgát sem oldotta meg egy csapásra minden devizahiteles problémáját. Viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy nem megy minden egyszerre. Most, 2014 július 4-én viszont a Kúria határozata után döntés születhetett a devizamentő törvényről, ami végső megoldást nyújthat. A bankok első teendője: az árfolyamrés átszámításának rendezése. A törvény hatályba lépésétől (kihirdetést követő 8. nap) 60 napon belül kötelesek megküldeni az általuk alkalmazott átszámítási módszertant az MNB részére, és a hatályba lépést követő 90 napon belül pedig el kell végezni az átszámítást. A második teendő az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötések rendezése és a vonatkozó peres eljárások megindítása. A pénzügyi intézményeknek a devizamentő törvény hatályba lépését (kihirdetést követő 8. nap) követő 30 napon belül meg kell vizsgálniuk minden olyan vonatkozó ÁSZF-et, amelyben szerepel az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségére vonatkozó kikötés. Ezen határidőn belül ezeket meg kell küldeni az MNB részére és nyilatkozniuk kell: „hogy a vonatkozó kikötést tisztességesnek vagy tisztességtelennek tekintik, valamint mellékelniük kell az érintett szerződések azonosítási számát és a fennálló követelések összegét”. „A devizamentő törvény hatálya a 2004. május 1-je és a törvény hatályba lépésének napja (kihirdetést követő 8. nap) között kötött olyan fogyasztói kölcsönszerződésekre (deviza alapú, vagy forintalapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés) terjed ki, amelyben a devizamentő törvénnyel érintett árfolyamrés, illetve egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötés található.” Bízom benne, hogy a törvény végleges megoldást és segítséget nyújthat a bajba jutott magyar családoknak és a következő ezzel foglalkozó cikkben már a törvény pozitív eredményeiről számolhatok be. Földvári L ászló Törökbálint Fidesz elnök

www.kerthelyseg.hu · 11


Scheiblinger Péter a „Törökbálintért Emlékplakett” kitüntetettje Egy város boldogulásáért, haladásáért sokféleképpen lehet tenni. Vannak, akik nagyon aktívan vesznek részt a közösségi életben, a szavuk messzire hallatszik, munkásságukat mindenki jól ismeri. És vannak olyanok is, akik „csak” egyszerűen teszik a dolgukat és elcsodálkoznak azon, ha ezt valaki méltatja, vagy megköszöni, mert számukra a szeretett városért végzett munka természetes. Azt hiszem, Scheiblinger Péter az utóbbi csoportba tartozik. ·· Utoljára öt évvel ezelőtt, a „Törökbálint Kultúrájáért” díj kapcsán beszélgettünk. Olvastam az életrajzodat. Két oldalon sorolják a munkáidat, amelyeket Törökbálint szolgálatában végeztél az elmúlt huszonöt évben. Nem hiszem, hogy ez olyan különleges dolog lenne. Természetesen nagyon örülök és megtiszteltetésnek érzem, hogy a testület nekem ítélte az Emlékplakettet, de az az igazság, hogy ez inkább kedvtelés, vagy nevezhetjük talán szenvedélynek is. Törökbálint múltjának kutatása, a hagyományok megőrzése, az elveszett, elkallódott értékek felkutatása mindig is a szívügyem volt. Bodnár Tibor törökbálinti képeslapjait nézegetve kezdtem kutatni század eleji képeslapok után. Végül ráleltem arra az érdi gyűjteményre, melyet javaslatomra az önkormányzat megvásárolt. A gyűjteménnyel hiteles és bensőséges képet őrizhetünk meg a XX. század első évtizedeinek Törökbálintjáról. ·· A nevedhez fűződik Volf György életének kutatása, életmű-kiállításának életre hívása, sőt az ő nevével fémjelzett díj megalapítása is, amely mára beépült Törökbálint kulturális hagyományai közé. „Látva Lássatok Sokművészeti Fesztivál”-t rendeztél. A Scheiblinger udvar adott teret több ízben a Törökbálinti Művésztelep alkotóműhelyének is, és még sorolhatnám. Melyik „alkotásodra” vagy a legbüszkébb? Ezen még nem gondolkoztam. Nehéz lenne bármelyiket kiemelni, de mert időben ez van a legközelebb, aktuálisan a Gulyás Ferenc, későbbi nevén Franz Schunbach festő- és grafikusművész életművét, hazai és külföldi munkásságát bemutató kiállítást említeném, amelyet tavaly sikerült megvalósítani a Falumúzeumban. Franz Schunbach gyermek és felnőttkorát Törökbálinton töltötte, innen járt be a Magyar Képzőművészeti Főiskolára. Hála az internetkornak és hála a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek, ahol szerencsére megőrizték, mi több, közkinccsé is tették leadott munkáit, rátaláltam számos alkotására, így azokra is, amelyek egyértelműen Törökbálinthoz köthetőek. Nagyon érdekes volt egy-egy műben felfedezni ma is látható törökbálinti városrészleteket, helyi emberek portréit. Örülök, hogy sikerült megjelentetni néhány kötetet, a "Vétlen gyilkosok" irodalmi antológiát, Demeczkyné Volf Irma "Nagyapám" c. visszaemlékezését, Magos Béla "Törökbálint és Diósd lakodalmas szokásai" c. munkáját, Rudi Hermans "Törökbálint mes�-

12 · www.kerthelyseg.hu

szire van" című regényét, Zeiss Ferenc "Törökbálint-Grossturwall / Egy nagyközség története" című könyvét, mert úgy gondolom, hogy mindezek részei Törökbálint kulturális múltjának. Ahogy az idősek által őrzött emlékek is. Az utolsó előtti pillanatban sikerült

megszólaltatni a Süssenbe kitelepített egykori törökbálintiakat. A velük készített riportokkal találkozhattak a Kerthelyiség hasábjain is. ·· Miért ilyen fontos számodra a múlt kutatása? Mi változott szerinted a város hátrányára az elmúlt évtizedekben? Örvendetes számomra, hogy másoknak is fontos mindez. Egyre több fiatal választja kutatásának tárgyául városunk múltját, jó érzéssel tölt el, amikor felkeresnek és segíthetem munkájukat. Törökbálintnak egykor nagyon összetartó közösségi és kulturális élete volt. A történelem viharai, a háborúk, a svábok kiűzése, a szocializmusban eltöltött évtizedek nagyon megtépázták a falut. Manapság sokan talán azért költöznek ide, mert amolyan csendes „alvóvárossá” váltunk. Nekem pediglen éppen ez a szívfájdalmam: eltűntek a közösségi élet szinterei, a kisebb boltok, a beszélgetős vendéglők, kiskocsmák és ha mégis megpróbálkozik valaki egy-egy új üzlet nyitásával, egy év múltán biztosan veszi a kalapját, s tovább áll. ·· 1994 és 2006 között Önkormányzati képviselőként is dolgoztál. Akkor még több lehetőséged volt, hogy tevékenyen vegyél részt a település életének irányításában. Most már szimpatikusabb a „háttérmunka”? A rendszerváltás idején nagyon fontosnak éreztem, hogy tevékenyen vegyek részt az új városvezetés létrehozásában. Az elmúlt évtizedek alatt sokat dolgoztunk és sok mindent

elértünk. Például még közvetlenül a rendszerváltás előtt, az 1980-as évek végén, az én kezdeményezésemnek köszönhetően – többek között jelenlegi polgármesterünk aktív részvételével – sikerült megakadályozni, hogy az akkori tanács, számottevő ellenszolgáltatás nélkül sorolja át a Bevásárlóközpont Rt. tulajdonában lévő mezőgazdasági területeket építési övezetté. Ennek eredményeként az első szabadon választott önkormányzat nem üres zsebbel vágott neki első ciklusának, hanem – ha jól emlékszem – 150 millió forinttal kezdhette meg működését. Sok mindent sikerült megvalósítani, és persze van olyan is, amit nem. Teltek az évek, és én sem lettem fiatalabb. Manapság több időt szentelhetek kedvteléseimnek. Ezek közül egy a lokálpatrióta munka, a város múltjának kutatása, a kulturális élet támogatása és az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzése. A Törökbálinti Német Önkormányzat képviselőjeként ezért vállaltam megbízatást külsős tagként a Humánpolitikai Bizottságban. Tagja vagyok a Zimándy Ignác Általános Iskola Intézményi Tanácsának és Kultúra 043 Alapítvány kuratóriumának. ·· Ha szabad kezed lenne és végtelen anyagi források állnának rendelkezésedre, mit változtatnál meg először Törökbálinton? A "Főutca Projekt" meghiúsulását kisebb tragédiaként éltem meg Palkó Gabival együtt. A Munkácsy Mihály utca, amely eredetileg a falu központja volt, mára valójában inkább szégyenünkre válik. Persze így is van varázsa. Ezért is hívtuk életre Kerecsényi Zsuzsa építésszel 2010-ben az „Időszeletek” helyismereti tárlatot, amely az utca mai látképét örökítette meg. Elkerülhetetlen a városközpont rehabilitációja, egy új, élettel teli szintér kialakítása. Örömteli fejlemény, hogy még az idén jelentős fejlesztéseknek lehetünk szemtanúi. Nagyszerű lenne az is, ha a tervezett új helytörténeti gyűjtemény és játékmúzeum megvalósulna a főutcán, ehhez sikerülne forrásokat találni, és a Munkácsy Mihály utca újra elnyerné méltó helyét a város életében. Ha pedig az egykori "Eben" falu és a legendás Kerekdomb feltárására is lenne lehetőség, ásót fognék magam is... Nyíri Erzsi


www.kerthelyseg.hu · 13

Walla-Villa und -Schloss – József Walla war als Mosaik- und Zementwarenfabrikant Großbürger und errichtete für seine Familie Ende des 19. Jahrhunderts in der Árpád utca eine Villa im eklektischen Stil. Das Gebäude ist heute ein Wohnhaus in Privatbesitz. Das prägende Gebäude der Umgebung ist das auf der Anhöhe stehende Schloss, das 1902 nach Plänen von Ignácz Alpár errichtet wurde. Es war als Aussichtsturm gedacht und wurde später mehrmals erweitert. Auf den Turmhauben des neoromanischen Schlosses sind die an Stilelemente des transsilvanischen Kirchenbaus erinnernden Türmchen sichtbar. Die farbigen Glasfenster des Schlosses und der Villa sind Schöpfungen von Miksa Róth, des Schwiegersohnes von József Walla, der auch die reich geschmückten Glasfenster des Parlaments gestaltete und ausführte.

Walla József mozaik- és cementárú gyáros nagypolgár 1895-ben, az Árpád utcában építtette fel családja számára a XIX. század végén divatos eklektikus stílusú villáját. Az épület ma magántulajdonú lakóház. A táj jellegzetes épülete a Walla család hajdani birtokának magaslatán álló kastély, mely 1902-ben épült, Alpár Ignácz tervei szerint. Eredetileg kilátó toronynak készült, késõbb több ütemben kibõvítették. A vegyes formajegyeket viselõ, kõburkolatú, neoromán kastély toronysisakján négy, az erdélyi templomépítés stíluselemeit idézõ fiatorony látható. A kastély és a villa színes üvegablakai Walla József veje – a parlament pazar üvegablakait tervezõ és kivitelezõ mûvész –, Róth Miksa alkotásai.

Walla-villa és -kastély

Az elhagyott területre több hullámban – a török elõl menekülve – rác, majd a bécsi udvar betelepítési politikájának hatására német telepesek érkeztek Alsó-Ausztriából, Bajorországból és a Feketeerdõ mellõl. A község 1701–1773 között a jezsuita rend egyházi birtoka volt. Mária Terézia 1775-ben váltotta meg a birtokot és adományozta Majláth József császári és királyi kamarai tanácsosnak, aki mintaszerû gazdálkodással virágoztatta fel a falut. Késõbb a birtokot Festetics Antal vette zálogba és adta át fiának, Festetics Ágostonnak. 3/2

Ferienort – Wegen der Nähe der Hauptstadt, die schönen Lage und der Atmosphäre wurde das Dorf um 1910 zu einem beliebten Ferienort. Die Hauptstädter suchten die von Wäldern umgebene und für ihre gute Luft bekannte Gemeinde an Wochenenden, aber auch für längere Zeit auf. Für Unterhaltung und Erholung sorgten zahlreiche Gastwirtschaften, Pensionen und auch ein Kino. Für das Niveau der Versorgung war ausschlaggebend, dass hier 5 Metzger, 11 Gemischtwarenhändler, 10 Schneider und 2 Wäschereien den Bedarf der Einwohner befriedigten. Bei der Endstation der HÉV befand sich ein Freibad für 200 Badegäste.

A fõváros közelsége, szép fekvése, hangulata miatt az 1910-es évekre kedvelt üdülõhellyé vált a falu. Az erdõktõl körülölelt, jó levegõjérõl méltán híres községet nagy számban kereste fel akár a hétvégi, akár a hosszabb távú kikapcsolódásra vágyó fõvárosi lakosság. Szórakozásukról, pihenésükrõl számos vendéglõ, penzió, mozi gondoskodott. A kereskedelmi ellátás színvonalára jellemzõ, hogy 5 hentes, 11 vegyeskereskedés, 10 szabó, 2 mosoda szolgálta az itt lakók igényeit. A HÉV-végállomás közelében 200 személy befogadására alkalmas strandfürdõ várta a helyi és a budapesti vendégeket.

Üdülo ´´falu

In das verlassene Gebiet kamen Raizen – auf der Flucht vor den Türken – und später als Auswirkung der Bevölkerungspolitik des Wiener Hofes deutsche Siedler aus Österreich, Bayern und dem Schwarzwald. Die Gemeinde war von 1701 bis 1773 im Besitz des Jesuitenordens. Maria Theresia löste 1775 das Besitztum aus und beschenkte den Kaiserlich-königlichen Kammerrat József Majláth damit, der mit seiner Musterwirtschaft zur Entfaltung des Dorfes beitrug. Später erhielt Antal Festetics den Besitz als Pfand und vermachte ihn seinem Sohn Ágoston Festetics. 3/2

Torbágy (Turobag) – Grossturwall – Török-Bálint – Törökbálint

Törökbálint Város Önkormányzata megbízásából készítette: Helvetica Stúdió Kft. Alaptérkép: TOPOGRÁF Térképészeti Kft. • Forrás: Törökbálinti Helytörténeti Gyûjtemény, Gyarmati G. Mihály, Scheiblinger Péter, Tóth József, Turai István

A közútfejlesztési program miatt 1963. január 1-jén a törökbálinti HÉV-et felszámolták, mivel a balatoni autópálya (M7) építése több helyen keresztezte az útvonalát.

1949-ben vágányanyag-hiányra való hivatkozással Kamaraerdõ és Budaörs között az egyik vágányt felszedték, majd késõbb ugyanerre a sorsra jutott a törökbálinti szakasz is. – E csonkítás behatárolta a menetsûrûséget, s csupán néhány kitérõ megálló maradhatott meg.

Törökbálint kedvelt üdülõhelyként vonzotta a zöldbe vágyó budapestieket, így a törökbálinti HÉV – amit itt helyben mindenki csak villamosként emlegetett – népszerû volt a háború elõtti és utáni években. Tizenhat vendéglõ, zenekarok, pezsgõ egyesületi élet, s a jó kereskedelmi ellátás tette vonzóvá az akkor még csak 5000 lakosú falut. Az ingázó iparosok, munkások és õstermelõk számára is nélkülözhetetlen volt a „villamos”, hiszen átszállás nélkül jutottak el a Fehérvári úti üzemekig és a közeli piacokig.

A járatokat számok helyett betûvel jelölték (B – Budafok, N – Nagytétény, T – Törökbálint).

A zöldre festett szerelvények a Gellért térrõl indultak. Egy szakaszon a mai belsõ Bartók Béla úton, a villamossal közös pályán közlekedtek, majd a Fehérvári úton haladtak tovább. A budafoki elágazásnál jobb kéz felé kanyarodva érték el Budaörsöt és Törökbálintot. 1942. karácsonyán átadták a Móricz Zsigmond (akkor Horthy Miklós) körtéri végállomást, a máig meglevõ „gomba” épülettel. A menetidõ a két végállomás között 55 perc volt.

A Gellért tér és Budafok között 1899. szeptemberében indult útnak a helyiérdekû villamos vasúti közlekedés. 1914. július 23-dikán megnyílt a budafoki elágazás Budaörs és Törökbálint irányába két vágánnyal, mivel már az átadáskor jelentõs utasforgalomra számítottak.

A Budapest–Budafoki Helyiérdeku ´´ Villamos Vasút Rt. és a törökbálinti HÉV rövid története

Térkép az 50-es évekbõl


90 éves a Törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus Június 1-én jubileumi koncerttel ünnepelte a Lendvai Károly Férfikórus fennállásának 90. évfordulóját. Ünnepelni és emlékezni gyűltek össze a dalosok és soksok vendég: családtagok, barátok, a város elöljárói, vendégek a környező településekről és távolabbról egyaránt. Aradszki András országgyűlési képviselő és Elek SándoR alpolgármester mondott Köszöntőt. Nagy Józseffel, a kórus elnökével tekintettünk vissza az elmúlt évekre, és egy kicsit a jövőről is beszélgettünk. ·· Ez a kerek évforduló jó alkalom arra, hogy egy kicsit távolabbra tekintsünk vissza az időben. Egyszer volt, hol nem volt... Kilencven évvel ezelőtt, volt egyszer egy csapat énekelni szerető fiatalember... Igen valahogy így történhetett. A kórust 1924-ben törökbálinti munkás fiatalemberek alapították Vasas Dalkar néven. Amikor a fegyverek szólnak, hallgatnak a múzsák, így az énekkar munkája is szünetelt a háborús években, de a történelem viharait túlélve 1945-ben újjáalakult, ezúttal már mint a Törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Ház Férfikórusa. Elsősorban saját kedvtelésükre énekeltek, később a helyi ünnepségeken léptek föl, és meghívták őket a szomszédos települések rendezvényeire is. ·· Hogyan lett Lendvai Károly a kórus névadója? Lendvai Károly a kórus szép hangú, kiemelkedő szervezőegyénisége volt. Lelkesedése és akaratereje sokszor adott új lendületet neActive Baby – zenés babatorna (angolul és magyarul) 1-4 éveseknek szerdánként 10–10:45 első alkalom díjmentes 1 alkalom 1000Ft. Bérlet: 4000 Ft/5 alkalom Helyszín: Ho-Pi Ovi (Léber Lajos u. 9.) Huszár-Szabó Tünde, óvodapedagógus bejelentkezés szükséges: 06 30 9306 255 www.varazstukorovi.hu

14 · www.kerthelyseg.hu

künk. 1988-ban, váratlan halála után, a kórusért végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként vettük fel a nevét. ·· Egy kórus meghatározó egyénisége mindenképpen a karnagya. Kik vezették a dalosokat az elmúlt évtizedek alatt? Első karnag yunk, Nag y Sándor 39 évig irányította kórusunkat. Ő szerettette meg velünk az operakórusok éneklését. Halála után Bogár István, majd huszonöt évig Szakály Mátyás volt a vezető karnagyunk, akit 1998-ban a kórus „Örökös Karnagyának” választott. 1989-től 2002-ig kisebb megszakításokkal Feleki László, majd Vékey Mariann irányított bennünket. Őt Kis Klára Viktória követte, majd 2003-ban Tóth Csaba karnagy úr vett át bennünket, és azóta is ő igazgat minket nagy türelemmel és hozzáértéssel. ·· Az énekkar fennállása óta számos elismerésben és díjazásban részesült. Melyek voltak a legfontosabbak, a legértékesebbek a kórus számára? Nehéz volna egyiket vagy másikat kiemelni. A Pest megyei és országos dalversenyek rendszeres résztvevőjeként többször nyertünk arany, ezüst és bronz fokozatot, kétszer „Fesztivál kórus” címet. 1988 -ban nyertünk először„Hangversenykórus” címet, amelyet Tóth Csaba vezetésével 2004-ben Cum Laude minősítéssel megerősítettünk. Kiváló kapcsolatokat ápolunk a KÓTA-val, a Magyar kórusok szakmai érdekképviseletével. Többször felléptünk a Magyar Nemzeti Galéria vasárnap délelőtti koncertjein és számos a KÓTA által szervezett hazai és nemzetközi rendezvényen. ·· A testvérkapcsolatok fontos szerepet játszanak a kórus életében? Kevesen tudják, hogy Süssen és Törökbálint testvérvárosi kapcsolatának előzménye kórusunknak a Liederkranz Germania Süssen kórussal kötött patronálási szerződése volt. Erdélyben először 1993-ban jártunk, testvérkórusi szerződésünket a Székely Dalegylet Férfikórussal 1998-ban írtuk alá. Szoros kapcsolatot ápolunk a szlovákiai Nagytárkány Tisza Éneklő Csoport dalosaival, velük 2007ban kötöttünk partnerségi szerződést. Számos helyen léptünk fel külföldön. Bejártuk Székelyföldet, Németországot, de jártunk

Angliában is. Több hazai település kórusával is jó kapcsolatban vagyunk. Bük, Csaroda, Lónya és természetesen a közeli települések, Budaörs , Diósd, Érd, Budakeszi, Kelenvölgy, Solymár zeneszerető közössége is szeretettel fogadott bennünket és mi is őket, hiszen ezek a kapcsolatok mindig is a kölcsönösség jegyében működtek. ·· A közös szereplések során személyes barátságok is szövődtek? Nagyon büszke vagyok arra, hogy elsőként mi kezdeményeztük, hogy a kórusok egymásnál tett látogatásaik során otthonukban lássák vendégül a vendég kórus énekeseit. Ez persze külön terhet ró az énekesek családjára, de sokkal közvetlenebb, barátibb kapcsolat létrehozására alkalmas, mint ha a vendégek szállodában laknának, nem is beszélve a mérsékelt költségekről. Mi fogadtunk így elő-

ször vendégeket, és később így jutottunk el testvérkórusaink családjaihoz. Így szövődtek igazi, határokon átívelő, tartós barátságok a kórusok tagjai között. ·· Ma már a 90. évi Jubileumi koncert is történelem. Túl vagyunk a hagyományos Templomkerti Koncerten is, a kórus énekelt a Trianonra emlékező ünnepségén is. Hogyan tovább? Milyen terveik vannak a következő 90 évre? Egy jubileumi év jó alkalom arra, hogy megálljunk egy kicsit, hogy ünnepeljük, emlékezzünk, köszönetet mondjunk mindazoknak, akik hozzásegítettek minket, énekeseket ahhoz, hogy ezt a sok csodálatos órát együtt tölthessük, együtt énekelhessünk, utazhassunk, barátokat fogadhassunk. Köszönetet mondhatunk elsősorban a feleségeinknek és a családjainknak, hogy támogattak, segítettek bennünket. A pártoló tagjainknak, támogatóinknak, városunk Önkormányzatának, hogy anyagilag is támogatták a kórus működését. A köszönet és az ünneplés után most a következő feladat a jövő megtervezése. Mert az sajnos tény, hogy az idő telik, és nagyon kevés fiatal tagunk van. Egyre kevesebben vagyunk, át kell gondolnunk, hogyan tudunk tovább együtt dolgozni. Szerencsére úgy tűnik, elegen leszünk a folytatáshoz. Vannak még meghívásaink, tartozásaink, fellépéseink, amelyeknek mindenképpen szeretnénk eleget tenni. Bízom benne, hogy még sokáig folytathatjuk ezt a munkát, amely a mi életünknek és Törökbálint kulturális életének egyaránt fontos részét képezte az elmúlt évtizedekben. Perjés


300 éves a Mária Segíts! Kápolna A kemény beszéd

Tanítványai közül, akik hallották Jézus szavait, többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” (Jn 6,60)

Idén június 29-én, tartották a Mária Segíts! Kápolna búcsúját. Ez a nap egyben a kápolna építésének 300 éves évfordulója is. A kápolnát 1714-ben egy Feithmann nevű budai polgár építtette fogadalomból. Miután az egyszerű, kicsi épület alapítvány hiányában nagyon megrongálódott, Kühner Antal urasági tiszt költségén „újabb ízlés szerént” megnagyobbították (Can. Vis 1845), majd az 1920-as években a kor ízlésének megfelelően átépítették. Különleges alkalom volt az idei Mária Segíts! Kápolna búcsúja, hiszen több hónapig tartó felújítási munkálatok után, most először tekinthették meg a hívek és az érdeklődők a felújított kápolnát. A hívek szokás szerint már egy órával a délelőtti szentmise előtt a plébániánál gyülekeztek, hogy közösen zarándokoljanak fel a „hegytetőre”, énekelve, imádkozva. A szentmise után a híveket szeretetlakomára várták, amelyen felszeletelésre került az erre az alkalomra készített, a kápolnát ábrázoló torta is.

A Jézus kafarnaumi beszédét lezáró szakasz felvillantja, milyen pozitív-negatív hatást váltott ki a beszéd a hallgatókban. A csodálatos kenyérszaporítással kezdődött az esemény. Folytatódott a vízen járás csodájával. Aztán következett a nagy beszéd, amelynek központi mondanivalója: Jézus égi kenyeret ad, új, örök életet hoz az emberiségnek. Az esemény és a tanítás középpontjában ott van az „Én vagyok...” formula, amely közvetíti Jézus személyi méltóságát és isteni küldetését. Jézusban az Isten mutatkozott be, aki követőinek örök életet ad és erre képesít az élet kenyere, az eucharisztikus kenyér. Az örök élet kenyeréről szóló beszéd nem magától értetődő dolgot állít. Jézus személyének és ajándékának elfogadása személyes döntést igényel, személyes-szellemi erőfeszítésre szólít fel. A tanítványoknak nyilatkozniuk kell, kinek tartják Jézust, hisznek-e benne. A Jézusba vetett hit konkretizálódik abban, hogy megtesszük annak akaratát, aki Jézust küldte, „esszük az ő testét és isszuk az ő vérét”, elfogadjuk a megtestesülés valóságát, Jézus egész emberségét, tapintható-látható valóságát, amelyben az Atya életadó, örök szeretete testesült meg. Kemény beszédnek érezték a hallgatók Jézus szavait, mert súlyos és nehéz döntés elé állította őket. Két lehetőség adódott. Vagy megbotránkozva elutasítják Jézus ajánlatát és akkor megmaradnak a földi, emberi vélekedés szintjén, nem lépik túl az evilági gondolkodás határait és szempontjait, megrekednek saját evilági horizontjukban, csak az anyagi-emberi határon belül felfogható valósággal számolnak. Vagy vállalják a hit személyes jellegű döntését, elfogadják Jézust annak, akinek önmagát mondja, átlépnek a hit minőségileg más dimenziójába, a Lélek és élet dimenziójába, az Atya vonzáskörébe. Jézus őszintén és határozottan beszél. Küldetésének lényegéről van szó: hogyan válik ő az élet kenyerévé a hit által és hogyan dicsőül majd meg mennybemenetele által. Jézus ajánlatának végső garanciáját is feltárja. „A Lélek az, ami éltet”. Szavainak önálló távlata van, a Szentlélek hatására létrejövő dimenziója. A Szentlélek ragadja meg az ember legbensejét és ébreszti fel benne a Jézusba vetett hitet.

Tóth József

Egyetlen vagyok

Négysorosok

Egyetlen vagyok, S a megismételhetetlenség súlyával Kódorgok Isten után.

Féltés

Gyomlálom kertedben, Kedvenc virágaid, Hogy meztelen arcod Ne sértse idegenség.

Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik június 12-én részt vettek Nagy Sándor temetésén, vagy más formában nyilvánították részvétüket. A gyászoló család

Gödröt ástam

Gödröt ástam, szédítő nagyot. Most kétségbeesetten rád fogom, S míg a szélén rettegve egyensúlyozom, Köpenyed szegélye után kapkodom.

www.kerthelyseg.hu · 15


Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását. A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából

2000 forint kedvezményben részesül. Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu

Tető alá hozzuk! Épületek bontása, családi házak, víkendházak, garázsok, raktárak építése – korszerűsítése – feljítása. Hőszigetelés, térburkolás. Törökbálint, Tulipán u. 13. Telefon: (+36) 23-336-164 • (+36) 30-633-3679 www.csomosesfia.hu e-mail: info@csomosesfia.hu

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

16 · www.kerthelyseg.hu

:)

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!


www.kerthelyseg.hu 路 17


Hogyan tett szert a Cantabile kórus a japán barátokra?

Matsuzaki Edina közbenjárásával, három évvel ezelőtt kaptunk először felkérést, hogy fogadjunk egy másik japán kórust, akik európai turnéjuk alkalmával látogattak Magyarországra. Nagyon jól érezték magukat nálunk, és e látogatás kapcsán kerestek meg bennünket újra. Az idei vendégség is nagyon jól sikerült. Naotake Akatsuka karnagy úr vezetésével ezúttal az európai turné utolsó állomásaként érkeztek hozzánk. – Tudtuk meg Vékey Marianna, a Cantabile kórus karnagytól. ·· A gyakorlatban hogyan kell elképzelni egy ilyen találkozót? A kórustalálkozónak a Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium adott otthont. Az iskola kiváló felszereltsége, Keszler Márton igazgató úr valamint az ott dolgozók kedvessége volt a garancia arra, hogy vendégek, és vendéglátók mindannyian kiválóan érezték magukat. Gyarmatiné Hegedűs Zsuzsa tanárnő, az iskolában tanító japán szakos tanárok, és a diákok is. A Gimnázium énekkara Kis Gabriella tanárnő vezetésével aktív résztvevője volt a rendezvénynek. Először ők fogadták a vendégeket mivel a felnőtt kórus tagjai csak később érkeztek. Minden kórus előadta műsorát, és alkalmunk volt az éneklés után fehér asztal mellett, oldottabb légkörben ismerkedni, beszélgetni is. Akik nem tudtak japánul, azok origamit hajtogattak, énekeltek. Nagy sikere volt Wogl Bertalan tanár úr zenekarának is, akik autentikus népzenét játszottak, míg japánok és magyarok közösen ropták a csárdást, körtáncot. Különös érzés bepillantást nyerni egy távol élő nép zenéjébe. A japánok zárkózott, fegyelmezett, szorgalmas, alázatos emberek, akik itt nálunk a koncert végére kinyíltak, mámoros örömmel énekeltek, tapintható volt a szeretet, rokonszenv, a hála érzése. A Fogadáson Skatzuka karnagyúr meghívta japánba a jelenlévő kórusokat, amelyet mindenki nagy örömmel fogadott. ·· Hogyan jött a képbe a Törökbálinti Gyermekkórus? Tóthné Pfeffer Lilla tanárnővel és növendékeivel az elmúlt évben már többször együtt énekeltünk, és a kórus nagyon szerette ezeket a közös fellépéseket. A felnőtt japán kórus látogatása kapcsán merült fel, hogy a Jokohamai Gyermekkórus is keres magyarországi kapcsolatot, így kézenfekvő volt a lehetőség, hogy a gyerekeket gyerekek fogadják. Így kerestem meg Lillát, aki a rá jellemző pezsgő lelkesedéssel fogott a találkozó megszervezéséhez. Nagyszerűen sikerült a találkozás, igazi élmény volt a gyerekeknek és a pedagógus kollégáknak egyaránt. Jó érzés látni, hogy az utánpótlás már itt van előttünk. ·· A Gyermekkórus és a Cantabile kórus barátsága ezzel a programmal fűződött szorosabbra. Úgy tudom, hogy újabb közös koncertek, október 10-14-ig is tervben vannak. Igen. A nyár feladata, hogy felkészüljünk a következő utazásra: egy Róma melletti, Colleferoi kórus járt nálunk tavaly, és ők hívtak vissza bennünket idén őszre. A két kórus barátsága indította el a Collefero és Törökbálint testvérvárossá válásának folyamatát, amely reményeink szerint hamarosan

hivatalossá is válik. Bízom benne, hogy ezt a turnét sikerül a gyerekekkel együtt megszervezni, hiszen nagyon ügyesek, és mindenkinek nagy élmény a gyerekekkel való közös éneklés. Bízom benne, hogy sikerül együtt mennünk, mert az utazás, más kórusok, kultúrák megismerése mindig felejthetetlen élmény felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Ny. E.

18 · www.kerthelyseg.hu

Lengyelországban jártunk

A Törökbálinti Cantabile Kórus jelenleg legfiatalabb tagjaként vettem részt ezen a szenzációs utazáson. Április 25-én, egy kifejezetten hűvös péntek hajnalon bőröndök gurulásától, csomagok csörgésétől lett hangos a város, így könnyen odataláltam az egyik találkozóhelyhez, ahol a jól ismert kedves arcok álmatagon ácsorogtak. A busz lassan megérkezett, felcihelődtünk, majd irányt vettünk Budapest felé, felvenni a többi kórustagot. Az idő sajnos nem változott, ami az előrejelzések szerint várható volt. Az eső lába végig a fejünk felett lógott, de hát mit izguljunk, hiszen buszban ülünk (amit persze a busz hátsó fertályán észlelt vízszivárgások után már nem így gondoltunk). Első úticélunk Zakopane volt, ahol a buszból kiszállva magyar szavak ütötték meg a fülünket. Finom sajtokat és karamellát vásároltunk fillérekért (igazándiból forintokért, de lehetett euróval és zlotyival is fizetni). Itt szeretnek ám minket, magyarokat! Ez egy egészen új érzés, amit egyik külföldi tartózkodásom alatt sem éreztem még. A város maga csodálatos. Volt alkalmunk siklóvasúttal felmenni a Gubałówka hegy tetejére, ahonnan egész Zakopanét és a Magas-Tátrát is megcsodáltuk, saját idegenvezetőnk ízes, magyar előadásával fűszerezve. Néhányan utána megkóstoltuk a pirogot, én pedig egy tál gombalevest teszteltem, mert az idegenvezetőnk azt mondta, hogy a lengyel gombalevesben benne van az egész erdő. Igaza volt! Úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom, akit Zakopánéba sodor a szél, hogy kóstoljon meg egy tál gombalevest. Étkezésről szólva Krakkóban sem ért minket csalódás. Nem vagyok íz-szakértő, sem mesterszakács, csak szeretem a jó ízű ételeket, és meg kell mondjam, nem túlzás mindenbe belefőzni a káposztát. A magyar, tradicionális gulyáslevesünkről kicsit eltérően vélekednek ugyan, de már az is megtisztelő, hogy próbálkoznak vele. Krakkóba érkezvén megvacsoráztunk, majd elfoglaltuk szálláshelyünket a Żaczek Hotelben. Másnap pazar reggelivel fogadtak bennünket! Nagyon korán keltünk, ugyanis első fellépésünk előtt egy sóbányába igyekeztünk, Wieliczkába. Három órás idegenvezetés után egy kicsit elfáradtunk, de az élmény minden fáradozásért kárpótolt. Még spontán flashmobot is tartottunk a sóbánya kápolnájában, ázsiai turisták nagy örömére (youtube csatornán érdemes rákeresni), ezzel beénekelve az esti műsorunkra. A krakkói főtéren található Mária Bazilikában, a helyi Organum kórussal közösen tartottunk koncertet a II. János Pál pápa szentté avatási ünnepségsorozat keretein belül. Nagy megtiszteltetés, hogy a neki felajánlott misén is énekelhettünk néhány művet. A mise utáni koncertünk nagyon jól sikerült; az ünnepséghez és a templom hatalmasságához méltó hangulatot teremtettünk. Az Organum kórussal közösen énekelni jó példája volt annak, hogy a zene szeretete minden embert egyenlővé tesz, minden embert összeköt, nem számít, melyik országból jöttünk. Másnap reggel jó emlékekkel, áhítattal indultunk neki második koncerthelyszínünknek, mely az Isteni Irgalmasság Bazilika volt. Már a buszban éreztem az izgatottságot, a várakozás örömét, s mikor megpillantottuk ezt a hatalmas épületet, nem utolsó sorban azt a többezres tömeget, mely körülölelte a Bazilikát, a szívem már a torkomban dobogott! Hatalmas megtiszteltetés, hogy fellépőként léphettünk be ebbe az óriási templomba, méghozzá nem mindennapi célból! Egyik mise követte a másikat. Az, amelyiken énekeltünk, fél 1-kor kezdődött. 4 darabot énekeltünk meghatározott időben. Bár nem értek lengyelül, karnagynőnk, Vékey Marianna, és kórusunk, a Törökbálinti Cantabile Kórus nevét többször is hallottam a mise alatt. Nem mindennapi az sem, hogy a mise végén többezer lelkes hívő, lelkes zarándok megtapsolt bennünket. Sikerünk volt! Mindannyian jó élményekkel tértünk haza másnap. Izgatottan várjuk legközelebbi koncertjeinket itthon és külföldön is! Kerezsi Anna Mária


Alakulóban a Törökbálinti Gyerekkórus Törökbálinton a kórusban való éneklésnek nagy hagyományai vannak. Nem sok olyan város van az országban, ahol három felnőtt kórus is működik folyamatosan. Városunkban található a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola, így aztán nem számít meglepetésnek, hogy immár megalakulóban van a település gyermekkórusa is. Ehhez persze szükség van egy lelkes szakemberre, aki fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozik a gyerekekkel és menedzseli a kórusalakítással járó szervezési és adminisztrációs feladatokat is. Tóthné Pfeffer Lilla zenepedagógussal, a Törökbálinti Gyermekkórus vezetőjével beszélgettünk.

·· A gyerekkórus története az elmúlt évre nyúlik vissza, ha jól emlékszem. Hogyan is kezdődött? A Törökbálinti Katolikus Templom miseszolgálatával kezdődött a történet. A családos közösség gyerekeiből verbuválódott kis kórussal tanultunk meg először kisebb kórusműveket, amelyeket a vasárnap délelőtti családos miséken énekeltünk. A miseszolgálatból aztán egy igazi kórus alakult. Tavaly októberben már együtt énekeltünk a Cantabile kórussal a Zene Világnapján, és azóta is többször találkoztunk Vékey Mariannal, a Cantabile Kórus vezetőjével. Idén január 22-én, a Magyar Kultúra Napján újra együtt énekelhettünk a nagy kórussal. Ez igazán felemelő élmény volt felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Ezt követően vetődött fel az ötlet, hogy alakuljunk meg hivatalosan is. ·· Hány gyerek énekel most nálatok? Körülbelül húszan vagyunk, egyelőre még igazi, családias kis kórus a miénk. A próbák nálunk, a lakásunkban vannak péntek esténként. Ez persze nem a legoptimálisabb megoldás, ezért azon dolgozunk, hogy sikerüljön valahol helyet találni a próbákhoz, de ez sajnos anyagi kérdés is, hiszen a terem használatért mindenhol fizetni kell. A szülők pénztárcája pedig amúgy is nagyon meg van terhelve az egyéb iskolai kiadásokkal. ·· Még éppen csak alakulófélben vagytok, de már testvérkórusotok is van. Hogyan alakult ez a kapcsolat? Ez is a Cantabile Kórussal való együttműködésnek köszönhető. Ők fogadtak ezelőtt néhány évvel egy japán kórust, és az idén is japán vendégek látogattak Törökbálintra, ezúttal Jokohamából. Jokohama városának gyermekkórusa is van, és ők is kerestek partner kapcsolatot Magyarországon. Európai turnéjuk első állomásaként látogattak el hozzánk. A találkozó a Bálint Márton Iskolában zajlott le. Ezúton is szeret-

ném megköszönni Keszler Márton igazgató úr és az ott dolgozók segítségét, hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a találkozó. ·· Mennyire mások a japán gyerekek? Jokohamában egy nagyon nagy zeneiskola működik. Százötven tagú a kórusuk, ebből negyvenen voltak itt nálunk. Talán érezhető, hogy ez egy nagyon komoly szakmai szinten működő rendszer. A gyerekek fegyelmezettek, pontosak, és igazán magas szintű énektudással rendelkeznek. Éppen ezért éreztem úgy, hogy ez eléggé nagy falat volt nekünk, hiszen hozzájuk képest a mi kórusunk még gyermekcipőben jár. A gyerekek eleinte nagyon visszafogottan viselkedtek, és valódi profizmussal adták elő műsorukat, de a koncertet követő fogadáson már sokkal oldottabb volt a hangulat. Ha jól tudom, igazi barátságok is születtek és a diákjaink közül többen is folyamatosan tartják a kapcsolatot a japán barátokkal. ·· Mi érdekelte a vendégeket elsősorban az országunkkal, a magyar kultúrával kapcsolatban? A koncertre meghívtuk Szőnyi Erzsébetet is, aki sajnos nem tudott eljönni, de küldött egy könyvet és egy dedikált kottát a japán kórusnak, amit nagyon nagy örömmel fogadtak, hiszen a kotta – és főleg az eredeti, a szerző által aláírt kotta – nagy értéknek, igazi kincsnek számít a japánok szemében. Érdeklődve figyelték kórusunk előadását is és megjegyezték, men�nyivel szabadabban, sokrétűbben vezénylünk és énekelünk, mint az náluk szokás. Igyekeztünk meglepni őket: Polgármester úr jóvoltából ajándék könyvekkel kedveskedtünk és italokkal láttuk vendégül a gyerekeket. A szülők főztek, úgyhogy a vendégek megkóstolhattak néhányat a tradicionális magyar ízek közül is, a Csillagszeműek Táncegyüttes tagjai jóvoltából pedig a magyar táncokból is kaptak egy kis ízelítőt. Sőt Polgármester úr igazi meglepetésként, még a város jelképes kulcsát is átadta a jokohamai kórus vezetőjének ·· Milyen terveitek vannak? Mindenképpen szeretnénk hivatalosan is megalakulni, de ennek módjáról még folynak a tárgyalások. Egyelőre úgy tűnik, hogy a Zeneiskola közvetlenül nem tud teret adni ennek a kezdeményezésnek, így valamilyen más megoldást kell találnunk. Sok tervünk van, de ezek még mind alakulóban vannak. A fellépések nagyon fontosak, hiszen azért tanuljuk a műveket, hogy aztán megmutathassuk őket a közönségnek. Vannak meghívásaink, például a Cantabile kórussal jövőre Olaszországba utazhatnánk, de hát ez ismét csak pénz kérdése, amit

a szülők közösségével kell megvitatni. Japánba is meghívtak bennünket, de ez a még távolabbi terveink között szerepelhet csak. A lényeg, hogy folyamatosan dolgozunk. Alkalmanként együtt zenélünk a helyi Csengettyű zenekarral, amely a Zeneiskola hangszeres növendékeiből alakult. Bízom benne, hogy sikerül megtalálnunk az utunkat, sikerül „gazdát” találni a Törökbálinti Gyerekkórusnak, és mi is hozzáadhatjuk a tudásunkat Törökbálint színes kulturális életéhez. P. E.

www.kerthelyseg.hu · 19


Zarándoklatról

Camino Santiago Mi indít valakit arra, hogy egy tizenkét kilós hátizsákkal a hátán, közel ezer kilométert gyalogoljon? Ezt a kérdést sokszor tették fel nekem az utóbbi hónapokban. Nem volt könnyű felelni, és ma sem érzem könnyebbnek a válasz megfogalmazását. Pedig 6 hét után újra itthon vagyok. Végigjártam a Caminot, éppen úgy, ahogy elterveztem. Útközben gondolkoztam a válaszon, és azt hiszem végül is sikerült átgondolnom, hogy engem mi indított el ezen az úton. De azt is megtapasztaltam, hogy ahány ember, annyiféle indíttatás létezik. Most írnom kéne a Camino-ról, de hirtelen teljesíthetetlennek tűnik

a feladat. Hogyan lehetne egy oldalban elmesélni 6 hétnyi út szépségeit, csodáit, megpróbáltatásait? Azt hiszem, megpróbálom a könnyebbik végén kezdeni a dolgot, és elmesélem, mi is ez valójában… A „camino” szó spanyolul „utat” jelent, és első látásra a nagybetűs Camino sem más. Egy út, keresztül Spanyolországon. Azaz valójában számos utat neveznek így, amelyekben egy közös pont van, az hogy mindegyiknek egy spanyol város, Santiago de Compostella a végpontja. Ezer és ezer zarándok indul útnak szerte a világban, hogy az utak valamelyikét végigjárva eljusson Galiziába, és megkapja a Compostellát, az igazolást, hogy végigjárta a zarándokutat. Van-

Kerthelység

nak, akik otthon kulcsra zárják az ajtójukat és onnan, a küszöbről indulnak útnak, gyalog egészen Santiagoig menetelve. Ismerek olyat, aki Budaörsről indult el így és három hónap alatt meg is tette az utat. Mások valamelyik jeles kiindulópontra utaznak, onnan kezdik el az útjukat. A Portugál út például Liszbonból indul, és két-három hét alatt végig lehet járni, de mehetünk az Északi úton, Irúnból is. A legismertebb mégis a Francia út, amelynek kiindulópontja egy kicsi baszk falucska a Pireneusok lábánál. A neve St. Jean Pied de Port, ami körülbelül annyit tesz, hogy Szent Jakab a hegy lábánál. Ebben a kis faluban gyülekeznek minden nap a zarándokok a világ minden tájáról, hogy kiváltsák zarándok útlevelüket, a Credencialt. Másnap pedig útra kelnek, és átkelve a Pireneusok hágóin, átgyalogolnak egész Spanyolországon, hogy harminc-negyven vagy akárhány nap múlva elérkezzenek Santiagoba. A Rómába vezető út után a Szent Jakab nyomában járó a leghíresebb zarándokút, amelyet a középkorban százezrek jártak végig. Az elmúlt évszázadokban aztán majdnem a feledés homályába merült, mígnem XX. század közepe táján egy Don Elias Valina Sanpedro nevű plébános el nem határozta, hogy feleleveníti a zarándokút hagyományát. Fáradozásait igazi siker koronázta, hiszen ma újra többszázezren járják végig az utat évente, igaz még mindig sokkal kevesebben, mint a középkorban. A katolikus vallás hite szerint, aki végigjár egy zarándokutat, az feloldozást kap minden addigi bűne alól. Sokan indulnak útnak spirituális indíttatásból, de mára legalább ennyien tekintik ezt az utat nyaralásnak, vagy sportteljesítménynek. De bármilyen céllal indulnak is el, én azt tapasztaltam, hogy a Camino mindenkire hatással van. És egyáltalán nem csak az izomlázra gondolok. Amíg zarándokolsz, egyedül vagy. Önmagaddal. Nincs rá szükség, hogy alkalmazkodj másokhoz. Nincs rá lehetőséged, hogy becsapd magad, hogy másokat okolj a hibáidért, vagy hogy más hibáinak te idd meg a levét. Csak magadért felelsz. És csak te felelsz magadért. Számomra ez a szabadság. Én ennek az érzésnek a megéléséért keltem útra, amikor kétszer körbegyalogoltam a Balatont, és a Caminora is ezért indultam. De vannak, akik a hitükben szeretnének megerősödni, akik választ keresnek az életük nagy problé-

Aki rohan, azt az idő szorítja, Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut, Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik, Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.

máira. Sok frissnyugdíjas indul útnak, hogy eltervezze, hogyan is éljen ezután. Vannak, akik elvesztették az állásukat, vagy úgy érzik nincsenek a ”helyükön” az életben, és itt gondolják át, hogyan is legyen tovább. És ha megfelelő lelkülettel, elfogadással, alázattal, és szeretettel a szívében indul útnak valaki, akkor a Camino megad mindent, amire szüksége van. Minden nap tele van apró csodákkal, amikre rácsodálkozhatsz, csak észre kell venned őket. Önmagad megismerése és legyőzése mellett a másik nagy ajándék a barátok. Mert bár a zarándoklás magányos műfaj, azért mégiscsak együtt haladsz emberekkel, akik ugyanoda tartanak ahová te. Némelyikükkel csak egyszer találkozol, másokkal napokig együtt haladsz. Egyszer csak a vacsoráról beszélgettek, máskor elmeséled az életed legféltettebb titkait is valakinek, akit azelőtt soha nem láttál. Aztán nem találkoztok soha többé. És szövődnek igazi, tartós barátságok, sőt szerelmek is. Éppen Santiagoban voltunk, amikor egy olyan pár esküdött, akik két évvel előbb a Caminon ismerkedtek meg. Én is szereztem barátokat. Spanyolokat, mexikóiakat, íreket, hollandokat, amerikaiakat, németeket, olaszokat és magyarokat is. Csak rajtunk múlik, hogy tartjuk-e a kapcsolatot a Camino után is. A Caminot sokféleképpen végig lehet járni. Minimál költségvetéssel, vagy luxus körülmények között. Rohanva, vagy kényelmes tempóban. Fiatalon, vagy idősebb korban… De szerintem nagyon fontos, hogy alaposan felkészüljünk rá, testileg, lelkileg egyaránt. A felszerelés gondos megválogatása, a hasznos információk összegyűjtése sok fájdalomtól, bosszúságtól, akár az út feladásától kímélhet meg bennünket. Éppen ezért örömmel állok rendelkezésére bárkinek, aki kacérkodik a gondolattal, hogy ő is elindul. Mert a Camino ott van, és mindenkit vár. Csak el kell indulni… Nyíri Erzsi

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 1135 Budapest, Csata u. 32. · Telefon: 786-0788 · Fax: 786-0789 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József, KᵒJ · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

20 · www.kerthelyseg.hu


Levendula Home Nyár elején mindannyian azt érezzük, hogy erőtartalékaink a végét járják. A nyaralás még csak hetek múlva kezdődik. Vége az iskolának, a gyerekeink elfoglalása újabb megoldandó faladatok sorát állítja elénk… Ilyenkor van szükség egy kis feltöltődésre, hogy újult erővel induljunk utunkra. A Tükörhegyen május végén nyitotta meg kapuit a Levendula Home, ahol gyógyulhatunk, lazíthatunk, feltöltődhetünk, és eközben még a gyerekeink is hasznosan tölthetik el az időt. A Levendula Home szolgáltatásai között Ambrus Antónia, az intézmény vezetője kalauzolt bennünket.

·· Milyen szándék vezérelt, amikor megálmodtad ezt a helyet? Saját tapasztalataim alapján gondoltam azt, hogy nagyon hiányzik Törökbálintról egy hely, ahol egy kicsit magunkkal törődhetünk, ahol nyugodtan, kellemes „levendulás”környezetben, sorban állás, várakozás nélkül mondhatjuk el orvosunknak a panaszainkat, és érezhetjük, hogy az az idő, amit az orvosi szobában, vagy a gyógyító részlegben töltünk, valóban rólunk szól. Ezért a Levendula Home elsősorban a hagyományos orvoslás, és a természetes módszereket alkalmazó gyógyítás háza. Ez egészül ki számos olyan szolgáltatással, amely a hozzánk ellátogató vendégek pihenését szolgálja. Másodsorban szeretném azt, hogy a vendégeink othonosan érezzék magukat nálunk, hogy érezzék azt, hogy Levendula Home a családok szolgálatában jött létre. Remélem, hogy nagyon sok időt és energia takarítható meg azzal, hogy sok szolgáltatás egy helyen van, a lakóhelyünkhöz közel, az elvárt minőségben. ·· Milyen szakrendeléseket vehetünk igénybe a Levendula Home szolgáltatásában? A hagyományos orvoslást nagy tudású érsebész, ortopéd szakorvos és ultrahang szakorvos kollégánk képviseli. Ez a sor egészül majd ki ősztől pulmonológiai és bőrgyógyászati szakrendeléssel. Akik az alternatív gyógyászati módszerekben bíznak jobban, azokat masszőr (alternatív masszázsok: Thai, Indiai, Kínai), talp reflexológus, életmód tanácsadó, és gyógytornász kollégáink várják.

Augusztus 4-től fogadjuk majd vendégeinket a sószobáinkban, amelyekben a szakmában leginkább elismert INDISO berendezés szolgáltatja majd a gyógyító hatású, mikro porlasztású sós párát. Szívügyem a kisgyermekek gyógyítása ezért Dévény módszerrel gyógyító szak gyógytornász is igénybe vehető már július hónapban nálunk. A jövőben további fejlesztéseket tervezünk. (fejlődés-neurológia, gyermek ultrahang, allergológia) ·· A gyógyulás után térjünk át az Mozgás-Relaxáció részlegre. Itt milyen szolgáltatások várják a pihenni vágyókat? A pihenés egyik legjobb formája a mozgás. Ezért indítottuk el tornatermünkben a következő sportfoglalkozásokat: Aerobic, Pilates, Jóga, kondicionáló gerinctorna, gyógytorna. A gyerekeket, tiniket balett tanfolyam, karate, Calisthenics, ECDC tánc tanfolyam várja. A mozgás után pedig nincs is jobb, mint egy kis relaxálás. Pihenőrészlegünkben 30 percnyi infra -szaunában eltöltött pihenés után (ez nem kötelező) egyénileg választott kezelés vehető igénybe:öregedés-gátló arc, vagy fogyasztó kézi testrészkezelés, amit manikűr és pedikűr szolgáltatás is kiegészít. Természetesen minden szolgáltatásunkra szeretettel várjuk női és férfi vendégeinket egyaránt. ·· Ha pedig mindeközben nincs aki vigyázzon gyerkőceinkre, rendelkezésünkre áll a Levendula Home Gyermekközpontja. A gyermekközpontot elsősorban azért hoztuk létre, hogy amíg a szülők részt vesznek a Levendula Home valamelyik szolgáltatásán, addig a gyerekek tartalmasan, és élvezetesen töltsék az idejüket. Ezért fogadja őket pedagógus végzettségű kollégánk, aki igyekszik olyan játékokat mutatni a gyermekeknek, amelyeket a mai számítógép és mobiltelefon meghatároz ta életükben háttérbe szorulnak. Iskolaidőszakban a házi feladatok elkészítésében és a tanulásban is segítséget tudunk nyújtani. Várjuk a gyerekeket nyári táborainkban (lásd honlap), illetve a szeptember hónaptól induló nyelvi tanfolyamainkra.(LCF Kidsclubs franchise nyelviskola) Árainkat, akciós ajánlatainkat folyamatosan nyomon követhetik honlapunkon: www.levendulahome.hu Szeretettel várjuk gyógyulni, pihenni vágyó vendégeinket!

Talpreflexológia: 10% kedvezmény (25 perc: 2700 Ft, 50 perc: 4950 Ft, 1 h életmód tanácsadás 5400 Ft) Gyógyító masszázs: 1000 Ft-os árengedmény (30 perc: 2000 Ft, 60 perc: 4000 Ft) Relaxálás, anti aging kezelés árából 1000 Ft-os árengedmény (arc. 5000 Ft/alk.,+dekoltázs: 3000 Ft./alk.; comb 3000 FT/alk.; has 2000 Ft/alk.; felkar 2000 Ft/alk.) 8 hetes bérlet esetén 2 alkalom ingyen. Manikür, pedikür: minden kezeléshez ajándék paraffinos kéz- vagy lábápolás Gerinc torna, yoga, pilates, balett akciós áron: 1000 Ft/fő/1h Barátnő kártya: hozz magaddal egy barátnőt és 20 % kedvezményt biztosítunk valamennyi szolgáltatás árából

Önnek ajánlom a Levendula Home szolgáltatásait ha:

fáj a háta, dereka, válla izomcsomókat, vagy izomtapadást észlel relaxálásra, kikapcsolódásra vágyik nyár előtti bőrfiatalítási programunkban venne részt emésztési panaszokkal küzd talpreflexológia és természetes gyógyítás iránt érdeklődik asztmás, allergiás, légzési panaszai vannak (Az INDISO sószoba augusztus hónaptól vehető igénybe) több hetet kellett várnia utrahang vizsgálat előjegyzésre panaszainak kezelése, enyhítése a következő orvosi szaktudást igényelik: érkezelőérsebész, végtag- és gerinc specialista, pulmonológus stb. ha gyermekének indirekt módon, játékos formában, 20 éves tapasztalaton nyugvó módszer alapján szeretne nyelveket taníttatni vagy ha csak egyszerűen – de nem utolsó sorban – esztétikus, nyugodt környezetben, a levendula bűvöletében, Kövi Szabolcs zenéjének kíséretében szeretne eltölteni egy kis időt. Legyen a Vendégünk és érdeklődjön további kedvezményeinkről!

Az alábbi kuponnal szeretnénk kedveskedni leendő vendégeinknek:

Levendula Home AJÁNDÉK KUPON* A KUPON tulajdonosa jogosult 1 ajándék fej-nyak masszázsra, vagy talpreflexológiára, 2014.08.31–ig (időtartam: 30’) *A kupont a vendégek kényelme érdekében internetes (www.levendulahome.hu/online foglalás), vagy telefonos időpont egyeztetés út ján tudják igénybe venni.

www.kerthelyseg.hu · 21


Nyári kamratöltögetés

Itt a nyár, a gyümölcsérés ideje, s ilyenkor a gondos háziasszonyok megtöltik a kamrát saját készítésű lekvárokkal, dzsemekkel, savanyúságokkal. A házilag – nagy odafigyeléssel, minőségi alapanyagokból – készült finomságokkal nemcsak a család által kedvelt ízeket menthetjük át a téli hónapokra, de a pénztárcánkat is kímélhetjük.

RECEPTEK Málna-nektarin lekvár

Hozzávalók: 90 dkg friss málna, 85 dkg nektarin, 1 csomag dr. Oetker szuper befőzőcukor (3:1-ben). A málnát és a nektarint alaposan megmossuk, lecsöpögtetjük, majd egy főzőedénybe öntjük. Hozzáadjuk a befőzőcukrot és alaposan összekeverjük. Az elegyet állandó kevergetés mellett felforraljuk, majd 4-5 percig forraljuk. A képződött habot leszedjük a tetejéről, majd még így forrón az üvegekbe töltjük. Celofánt teszünk az üveg szájára, jól lezárjuk a fémfedővel és 5 percre az üveget fejére állítjuk. Utána száraz dunsztba tesszük egy éjszakára.

A nyáron, kora ősszel termett gyümölcsök, zöldségek ízeinek, vitaminjainak átmentése a téli hónapokra nem új keletű: már őseink is gondoltak arra, hogy a bő termést nyújtó nyári hónapok terméseiből valamennyit eltegyenek a szűkösebb időkre. Igaz, akkor még a leszedett bogyókat, gyümölcsöket elsősorban a napon való aszalással tartósították. Később a „technológia” színesedett: a régi görögök, s az ínyencségeket kedvelő rómaiak már a mézet és a mustot is felhasználták kedvenc gyümölcseik tartósítására. A „befőzés” ma is használatos gyakorlata csak a XVIII. században vált ismertté, amikor is egy francia cukrász rájött, hogy a légmentesen lezárt üvegben a forrón beletöltött ételkészítmény viszonylag hosszú ideig eltartható. Azóta is ez a módszer a tartósítás fő alapja.

Aszalás

Aszaláskor a gyümölcsök vitaminokban és ásványi sókban gazdagok maradnak, s megőrzik eredeti hasznos anyagaik nagy részét. Lényege, hogy a lassú szárítás során a gyümölcsök víztartalmát 80 százalékról 20 százalék alá csökkentik, ami ellehetetleníti a romlást előidéző mikroorganizmusokat. Az aszalás történhet a tűző napon, és korszerű aszalógép segítségével egyaránt. A napon aszalás során az egyenlő darabokra vágott almát, körtét és egyéb gyümölcsöt egy rétegben tálcára rakva a forró napra teszik, majd naponta többször megforgatják. A művelet akkor kész, ha a gyümölcsdarabok még hajlékonyak, de nincs már nyers részük.

Cukor és tartósítószerek nélkül

Befőzni cukor és tartósítószerek nélkül is lehet, ugyanis nem ezek a „segédanyagok” tartósítanak, hanem maga az eljárás. A hangsúly a tisztaságon van, tiszta üvegek, tiszta kupakok, néhány percig főzött gyümölcs. A tartósítás lényege, hogy elpusztítsuk a rothadást és a penészedést okozó mikroorganizmusokat. Dédanyáink idejében ezt töménytelen mennyiségű cukorral érték el. Ha nem volt elég sűrű a szirup, a cukor megerjedt, a befőtt megbuggyant. Ha nem sikerült elég szorosan lezárni az üvegeket, a kamrapolcon megpenészedett az egész. Nagyanyáink segítségére siettek a tartósítószerek, elsősorban szalicilsav és a nátrium-benzoát. Napjainkban már annyira gyenge az immunrendszerünk, és annyi tartósítószert és más adalékanyagokat tesznek ételeinkbe, hogy szervezetünk nem képes feldolgozni. A „kuktás módszer” viszont a hőkezelésen alapszik. Mossuk meg a gyümölcsöket, daraboljuk ha kell, majd jó szorosan dugaszoljuk bele a tiszta üvegbe Az üvegeket helyezzük bele a kuktába, öntsük fel a vízzel, zárjuk rá a tetejét. Sípoláskor tegyük takarékra a tűzhelyet, 15 perc főzés után mehetnek az üvegek a szárazdunsztba. A kuktában a megnövekedett nyomás miatt a víz nem 100 ̊ C-on, hanem 150-160 ̊ C -on forr. Ezt a hőmérsékletet már egyetlen baktérium vagy gombaspóra sem bírja ki 15 percen keresztül. Ha pedig a gyümölcs héján és az üvegen sem marad mikroorganizmus, akkor nincs, ami beindítsa a romlási folyamatot. Ráadásul, ha jól megtömtük az üveget és szorosan zártuk a tetőt, az összeesett gyümölcs felett steril légüres tér alakult ki, ami megakadályozza, hogy az üveg felbontásáig bármi megzavarja a kényes egyensúlyt.

22 · www.kerthelyseg.hu

Pikáns ribizlizselé

Hozzávalók: 1,5 kg piros ribizli, 1 kg befőzőcukor, 1 vaníliarúd, 1 fahéjrúd, 2 babérlevél. A ribizlit megmossuk, a szemeket villával lehúzzuk a szárakról, majd szétnyomkodjuk, és 2 dl vízzel felforraljuk. Sűrű szitán átszűrjük és lehűtjük. Az így kapott gyümölcsléhez adjuk a cukrot, a vanília kikapart belsejét, a fahéjrudat és a babérlevelet, majd kevergetve felforraljuk. A forrástól számítva 4 percig főzzük. Végül kidobjuk a fahéjat és a babérlevelet, majd forrón az üvegekbe töltjük, lezárjuk és az üvegeket pár percre fejtetőre állítjuk.

Natúr paradicsomlé

Hozzávalók: 1,5 kg érett paradicsom. A jól megmosott paradicsomokat felaprítjuk, majd egy edényben 15 percig összefőzzük. Átpasszírozzuk, majd az így kapott levet 10-15 percig tovább főzzük. Még forrón üvegekbe töltjük és szárazgőzben hagyjuk kihűlni.

Fűszeres ketchup

Hozzávalók: 3 kg zöldpaprika, 3 kg érett paradicsom, 30 dkg vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 kk. őrölt bors, só, 5-5 szem szegfűbors és szegfűszeg, egy kis darab fahéj, 30 dkg cukor, ízlés szerint só, 2 babérlevél. A hozzávalókat kis darabokra vágjuk, majd egy edényben a fűszerekkel együtt – folyamatosan kevergetve – kb. fél órán át főzzük. Utána átpasszírozzuk, majd a kapott pépet kevergetve sűrűsödésig tovább főzzük. Ha kész, ízlés szerint fűszerezzük, majd még forrón az előkészített üvegekbe töltjük, és száraz gőzben kihűtjük.


Útifű A kígyófűnek is nevezett lándzsás útifüvet a legtöbben a patikák polcain, sötét üvegbe rejtett köhögéscsillapító és váladékoldó szirupként ismerjük, pedig sokkal több erő rejlik e csodálatos, fehérvirágú gyógynövényben. Ez az ártalmatlan kis fű az egyik leghasznosabb gyógyszer a Földön, ami csak azért könyörög, hogy betakarítsák. Különösen jól növekedik szegényes, sziklás talajon (mint például az utak), és gyakran található meg a pitypang társaságában. Az észak-amerikai őslakosok az 1600-as években nevezték el a „fehér ember lábnyoma”-nak, hiszen szemtanúi voltak, hogyan alakultak ki útifűvel teli területek azokon a helyeken, ahol az európaiak széttaposták, megzavarták a talajt. Az útifű gyakran a túrázók orvossága, főleg a szúnyogok által sújtott területeken. Leginkább azért, mert vérzéscsillapító hatása semlegesíti a méreganyagokat, használható úgy is, hogy összezúzzuk (vagy szétrágjuk) és utána borogatásként ráhelyezzük közvetlenül a sérült területre, mint a méhcsípés, rovarcsípés, akné, seb, üveg általi vágás vagy bőrkiütés. Ajánlott a borogatást átkötni és hagyni az útifüvet hatni 4-12 óráján keresztül. Az útifűből balzsam is készíthető a sürgősségi készlet alapdarabjaként, ami akár egy védőréteget képezhet, vagy használható általános tisztításra is. Emellett figyelemre méltó az aranyérre gyakorolt nyugtató hatása. Az útifű híres az emésztőrendszerre gyakorolt gyógyító hatásáról. Minden olyan ember számára hasznos lehet, aki antibiotikumot, gyulladáscsökkentőt vagy fájdalomcsillapítót használ, illetve bármilyen élelmiszer- vagy lisztallergiája van. A levelek és a magvak is használhatóak az emésztőrendszeri betegségek gyógyítására. A leveleket teaként, leves-hozzávalóként vagy szárítva szószokba használható. A magok étkezés előtti fogyasztás esetén elősegítheti a fogyást. Ismert az útifű enyhe köptető hatása és magas szilícium-dioxid tartalma, így hatásos lehet tüdőproblémák, köhögés és megfázás esetén is. Az útifű csodaszer számba mehet az emberi szervezet számára, hiszen alkalmas menstruációs nehézségek, emésztési problémák, bőrpanaszok és ízületi gyulladás kezelésére is. Adható salátához, rágható a szomjúság enyhítésére, vagy hirtelen sültek hozzávalójaként is élvezhető.

Lándzsás útifű recept

1 kis maréknyi (szárított) útifüvet forrázzunk le 3 dl vízzel, hagyjuk kihűlni, szűrjük le, majd takaréklángon forraljuk fel, adjunk hozzá 200 g mézet, ismét hűtsük le.

Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha Ördöglány-csirke

(POLLO ALLA DIAVOLA) Vajon lesz-e olyan fejlett valaha az emberi civilizáció, hogy a múltban történt eseményeket láthatóvá tegye. Azon korszakok „utófilmezésére” gondolok, amelyekben még nem voltak kép- vagy mozgóképrögzítő szerkezetek. Mert minden pillanatban, minden történés a fény által kivetítődik. Mindössze az a kérdés, hogy mindez rögzül-e valahol, s ha igen, hozzáférhet-e valaha az ember. Ez számunkra hihetetlennek tűnhet, de vajon mit szólt volna Árpád fejedelmünk, ha azt mondja neki valaki, hogy levetít egy filmet az egyesült európai hadak harci módszereiről, mert így nagyobb eséllyel veheti fel velük a harcot Pozsonynál. (Mint később kiderült, Árpád e nélkül is meg tudta semmisíteni a kétszeres túlerőt képező százezres hadsereget, igaz maga is halálos sebet kapott.) Ám eljátszottam a gondolattal, „időbe visszatekintő gépet” vettem, és bepillantottam egy 1800 évvel ezelőtti római kori villagazdaságba, itt Törökbálint határában. Jól megfigyeltem, hogy mit sütöttek, mit ettek. Az ott látottak alapján adom most közre az alábbi római kori receptet, egy kedves római kort idéző bajtársam ajánlásával. Az ételt ajánlja Szemők György, a Gladius Történelmi Hagyományőrző Egyesület vezetője Az elkészítéséhez két faszenes tűzhelyre van szükség (ezek híján két főzőlapra). Az egyikre az elején odateszünk néhány vasalót, de nem a modern fajtájúakat, hanem afféle lapos, súlyos vasakat, amilyeneket a régi időkben használtak, s a pokolban talán ma is. Mármost: megtisztítunk 1 csirkét, megperzseljük, kibelezzük; belsőségeit félretesszük. Az állatot mellével lefelé az asztalra helyezzük, és súlyos, éles késsel a háta középvonalánál átmetsszük, de csak a mellcsontig. A csirkét megfordítjuk, és mint egy leborított nyitott könyvet, mellcsontjával fölfelé az asztalra tesszük. Erőteljesen lenyomjuk, hadd pihenjen jó fél órát olajban és rozmaringban. Megsózva és megborsozva kerül ezután a rostra (vagy a serpenyőbe), s ekkor azonnal ráteszünk egy-két forró vasalót, hogy a csirke még laposabb legyen, és hogy felülről is süljön. A vasalókat, mihelyt nem tűzforróak, váltjuk, s közben a húst meg-megolajozzuk. Az ördögcsirke 20 perc alatt levezekli minden bűnét – és készen van. Ünnepnapokon a csirkét az utolsó öt percben megszabadítjuk a vasalóktól, s ennek fejében jó konyakkal (vagy konyakkal és borral) öntözhetjük meg; amit azután elpárologtatunk.

a hu szá A Hu szá rko ny ha ne m inkább m ne ha rok ételeiről szól, rságra szá hu ar gy ma a kölcsönzi ajd tul onsáegykoron oly jellemző yességet, a én em gokat, úgymint: a lel ányokhoz om gy ha át saj hazaszeretetet, a lek létreéte a bátorságot. Új való ragasz kodást és vagy más – ar gy ma a képzelt hozásának próbája ez, in belül, ete ker g ilá ízv – tó ha nemzetiséggel azonosít Mindez . ott toz n koronként vál amely minden esetbe lsősékü tő em ter yt án hagyom hagyományőrző vagy gek között.

www.kerthelyseg.hu · 23


DNS •••

SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT wellness • csoportos órák

idén is kimagasló eredményeket XIII. Sárvár Kupa március. 08.

A Magyar JKA Karate Szövetség évadnyitó versenyének ezúttal is Sárvár adott otthont. A sárvári versenyek történetének legnépesebb mezőnyét több mint 200 versenyző alkotta. Csapatunk remekül helyt állt, és a szerzett 11 arany, 9 ezüst és 13 bronzéremmel a 26 egyesület közül a csapatverseny első helyén végzett.

fitness • aerobik • spinning fallabda • futball • műfüves foci kempo • jóga • gyerektorna búvároktatás • álló szolárium

WKF Magyar Bajnokság 2014. március 22.

A Mogyoródon megrendezésre került versenyen Boros Dániel junior katában bronzérmet nyert. Felnőtt férfi katában Fórika Tamás az 5. helyen zárt.

Európa Bajnokság

Kortrijk, Belgium, április 05.

A JKA Europe szervezésében minden év áprilisában rendezik stílusunk Európa bajnokságát. Idén Belgium adott otthont a rangos viadalnak, ahol 22 ország 261 versenyzője adta le nevezését. Szakosztályunk 5 versenyzője kapott idén lehetőséget, hogy képviselje szövetségét az utóbbi évek egyik legnépesebb versenyén. 18 órás buszút után kissé összetörve érkeztünk meg az ódon hangulatú belga kisvárosba, amely a környék egyik egyetemi központja. A szervezők igazán kitettek magukért, hiszen az eseménnyel kapcsolatos előkészítő munka során szinte mindenre odafigyeltek, a helyszín, a sportcsarnok elsőrendűnek bi-

2049 Diósd, Gyár utca 40. www.dnssport.hu Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00 24 · www.kerthelyseg.hu

Házi betegápolást gondozást vállalok, referenciával! 12 esetleg 24 h ban! Vagy eltartási szerződést kötnék, megbízható családi háttérel! Rendezett körülmények között élek! Ápolónő vagyok és 6 évig intenzíves voltam! Hívjon bizalommal! Gyuga Renáta 0630 423 4908

zonyult. A versenyt 6 küzdőtéren, szinte minimális csúszással bonyolították, s a tatamik történései folyamatosan nyomon követhetőek voltak a világhálón. A Magyar Válogatott a szerzett 2 arany-, 3 bronz-, és 2 ezüstéremmel az éremtáblázaton a házigazda Belgium mögött az előkelő 2. helyen végzett.

Szakosztályunk versenyzőinek eredményei:

Junior férfi csapat katában a Boros Dániel, Szűcs József, Tatai Zoltán összetételű csapat Európa-bajnoki címet szerzett. Junior női csapat katában Schvarcz Kitti, Horváth Diána, Váradi Valentina Európa-bajnoki címet szerzett. Felnőtt férfi csapat katában Fórika Tamás, Ocsovai Gergő és Vágvölgyi Balázs ezüstérmet, Fórika Tamás férfi egyéni katában ezüst érmet, míg Berta Emese junior női kumitében szintén ezüstérmet szerzett. Gratulálunk!


s3_ujsag2_58x271.ai 1 2011.10.28. 20:48:09

értek el A JKA versenyzői Korosztályos Európa Bajnokság Prága, május 24-25.

A korosztályos EB-re utazó keretbe az elmúlt időszak versenyeredményei alapján szakosztályunk 11 versenyzője kapott lehetőséget: Berta Csongor, Szentmiklósi-Tóth Luca, Mihály Adrienn, Mihályházi Petra, Mihályhá-

került az első versenynapot lebonyolítani. Vasárnap már szervezésbeli probléma nem volt, melynek köszönhetően délután haza tudott indulni csapatunk. A magyar válogatott 5 arany-, 6 ezüst-, és 16 bronzérmet szerzett a 16 ország versenyzőit felvonultató viadalon. A Yamás résztvevők 3 egyéni érmet szereztek, valamint 9 csapat érem megszerzéséből vették ki részük! Ezúton szeretnénk megköszönni egyrészt a gyerekek áldozatos munkáját, másrészt a szülők áldozatvállalását, és a helyszínen nyújtott lankadatlan biztatást.

Eredménylista

zi Péter, Boros Dániel, Antal Levente Viktor, Bank Bálint, Berényi Levente, Székely Vivien, Gróh Janka. A válogatottak a felkészülési versenyeken kívül hétvégenként külön edzéseken is készült a nagy megmérettetésre. A csapat csütörtökön reggel busszal indult, és a délutáni órákban érkezett meg Csehország fővárosába. Szállásunk egy, a verseny helyszínéül szolgáló Sparta Sportcsanoktktól kb. 30 percre elhelyezkedő kis hotelben volt, ahol a szobák és az ellátás is megfelelőnek bizonyult. Pénteken reggel egy átmozgató edzést tartottunk, a gyerekek frissen, jó szellemben, gyakoroltak. A délutáni órákban Prága belvárosában sétálgattunk, ekkor nyílt lehetőség az egyébként nagylétszámban a versenyre kilátogató szülőkkel való találkozásra is. Szombaton az egyéni, míg vasárnap a csapat versenyszámokat bonyolították le. A szervezésbe a verseny kezdetén becsúszott néhány hiba, melyet időközben sikerült a szervezőknek korrigálniuk, így viszonylag pörgősen si-

Törökbálint KUPA

Egyesületünk immáron 14. éve szervezi stílusszervezetünk, a magyar JKA Karate Szövetség országos bajnokságát. Ebben az évben a város sportközpontja adott otthont a rangos eseménynek, amelyre 27 egyesület 206 versenyzője adta le nevezését. Az új helyszín minden tekintetben telitalálatnak minősült. A küzdőterek kialakításán túl rengeteg hely maradt a bemelegítő terület és a nézőtér kialakítására is. A szakosztály versenyzői 13 arany, 11 ezüst, 13 bronz és két 4. helyet szerezve végeztek az éremtáblázat első helyén. Gratulálunk a versenyzőknek, egyben köszönjük a rengeteg szülő támogatást, az előkészületekben, a rendezés folyamán, valamint az utómunkálatokban nyújtott segítséget.

Európa-bajnok lett: 13. éves korosztályban egyéni fiú kata és kumite versenyszámban Kovács Máté a Makita-Hikari Dojo versenyzője, 15. éves korosztályban egyéni leány kata versenyszámban Bányai Kitti a Faddi SE versenyzője, C

Feszes test, lapos has, gyönyörű tartás, kicsattanó erőnlét és vitalitás, formás izmok. Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges, az most a Speedfitness multi-edzővel már rövid idő alatt elérhető. Heti 2x20 perc edzésidő elegendő, hogy látható és érezhető sikereket érjünk el az alakformálás és izomépítés terén, már néhány hét alatt. A 21. század forradalmi testedzése a piac legfejlettebb készülékével Magyarországra is megérkezett! Elég a lassan mutatkozó eredményekből, válts sebességet Te is!

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10. éves korosztályban egyéni leány kumite versenyszámban Varga Lili a Pásztói SKK versenyzője, valamint a 10-11. éves korosztályban fiú csapat kumite versenyszámban a Máté Gábor (Hinode SE), Baumann Attila (Hinode SE), Czibolya Kristóf (Pásztói SKK) és Berta Csongor (TTC Yama) összeállítású csapat.

Kertépítés-gondozás, fűnyírás, füvesítés, sövénynyírás, térburkolás, öntözőrendszer Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052

+ hatékony izomépítés +ín- és ízület kímélés +extrém rövid ideig tartó edzés +zsírégetés, zsírszövetcsökkenés +kötőszövetek vérellátottságának javulása +izombeli hiányok és diszbalansziák kiegyenlítése +jobb közérzet kialakulása +deréktáji fájdalmak kezelése +vizelettartásért is felelős gátizomzat megerősödése, szülés utáni rehabilitáció +sportolóknak teljesítményfokozás +biztonságos működés

www.speedsunsalon.hu Törökbálint Tükörhegy, Világos u. 11. Tükör Szépségszalon www.tukorszepsegszalon.hu

Bejelentkezés: Dobrovoczky Kriszta tel.: +36 30/910 8888 tel.: +36 70/459 2795

www.kerthelyseg.hu · 25


Milyen sportágat válasszon gyermekünk, nyakunkon az iskola! Kiegészítő sportként kiváló!

Az idősebb sportoló korosztályok az úszást kiegészítő testmozgásként űzhetik. Hetente kétszer eljárva az uszodába, az úszás erősíti az állóképességet, ami más sportoknál is rendkívül fontos. Kicsit lazít, változatosságot visz a heti edzésmenetrendbe, és mégis karbantartja a kondíciót. Ha Ön, kedves olvasóm, edző, szakosztályvezető, sportolókkal foglalkozó tréner, bizonyára tudja ezt. Érdemes beiktatni egy-egy úszófoglalkozást is a heti programba. Az úszás javítja vagy szinten tartja a kondíciót, jót tesz a testtartásnak, jól megmozgatja a hátizmokat, sőt a teljes izomzatot karban tartja.

Bizony, lassan végét járja az idei nyár és hamarosan újra becsöngetnek az iskolában. Eddig a szabadban futkározó, barátaival játszó gyerekünk élete ismét szigorodó rendszabályok közé kényszerül. Mégis, ha egészséges fejlődését szem előtt tartjuk, akkor gondolnunk kell a fejlődő test megmozgatására. Előrelátóbb szülők nemcsak egyszerűen mozgásra motiválnak, hanem olyan sport űzésére, amit a kis drágánk a legnagyobb kedvvel űz naponta... Nézzük meg közelebbről, mi a helyzet az úszással, milyen érvek szólnak mellette és kiknek ajánlható még szívvel, a gyermekkort követő életkorokban is...

A gyermekek lételeme a mozgás

A gyerekek olyan korcsoport, akik egyszerűen fantasztikusan érzik magukat a vízben. Gondoljon csak a nyári pancsolásokra. A nyári üdülések, nyaralások alkalmával tömve vannak a medencék minden nap, amikor a nyáridő kegyes hozzánk. Ilyenkor ki sem lehet cibálni a csemetéket a medencéből, akár egész nap eljátszanak egymással vagy apával, anyával. Csak győzzük szusszal. Ebben az életkorban nagyon könnyű rávenni őket a rendszeres úszásra, érdemes is erre orientálni a kicsiket, amennyiben lehetséges. Az úszás nagyszerűen erősíti szervezetüket, izmosodnak a karok, a lábak. A fiúknál formálódnak a vállak, a kislányoknál pedig a lábak és a derekak csinosodnak. Az úszás fokozza az állóképességet, erősíti az ellenállóképességet és a küzdőszellem a tanulás során is rendkívül hasznos...

Önbizalom, egészség az idősebbeknek...

Ne feledkezzünk meg azokról, akik nem sportemberek. Az átlagember remek szórakozásként éli meg a medencés programokat Társasággal, vagy családdal esetleg intenzív kikapcsolódásképpen. De maradjunk az úszásoktatásnál. A felnőttek nagy része nem tud biztonsággal mélyvízben úszni. Lehet, hogy valamilyen szinten tud úszni, de kellő gyakorlat híján nincs önbizalma a mély vízben. Ezért érdemes önvizsgálatot tartani, és ne szégyelljük idősebb korban sem az úszóedző segítségét kérni. Nem csak mélyvizes gyakorlatunkat csiszolhatjuk, de idősebbek lévén az érrendszerünk is megköszöni a törődést.

A nyár végén

Sajnos a nyár rövid! Még egyszer nekifuthatunk a strandprogramoknak. De az utolsó nyári napokban vagy táborozási heteken már illik tudni, hogy milyen sportágat válasszunk gyermekünk számára. Sportolók, trénerek segítenek kiválasztani a sportágat, amiben legeredményesebb lehet csemeténk. Mindenki kezdje sportosan a tanévet! Ősztől várom a gyermekeket és felnőtteket is az uszodában, főprogramként vagy kiegészítő testmozgásként. Ez egy olyan hely, ahol mindenki nagyszerűen érezheti magát! Owol abi Gabriell a úszóedző Happy Summer Nyári Gyerektábor

26 · www.kerthelyseg.hu


Judo eredmények nyár elején

Május közepén Ajkán, június elején Érden versenyeztek a TTC legjobb judosai. Vizoli Koppány mindkét versenyen indult és sikerült is Neki érmeket nyerni. Az ajkai versenyen nehezebb dolga volt, az egyik mec�csén ki is kapott. Szerencsére csak a döntőben, így ott ezüst érmet szerzett, míg Érden- az összes küzdelmét megnyerve- első lett. Lehoczky Tamara pont fordítva szerepelt, Ajkán simán nyert, Érden pedig „megszenvedett” az ezüstéremért. Miszti Balázs és Balotai Olivér csak a júniusi versenyen indult, de ott mind a ketten száz százalékos teljesítményt nyújtottak, az eredményhirdetésnél a dobogó legfelső fokára állhattak fel. Fülöp Sólyom is az érdi tornán versenyzett- nála nagyobb ellenfelekkel-, a végén harmadik helyezést ért el. Grunda Zoltán

TSKE

Június 16. és 21. között csend honolt a törökbálinti Művelődési Házban, de a budaörsi és a szigetszentmiklósi kung fu-sok edzőtermei is üresek voltak. A négy egyesület – a Törökbálinti Shaolin Kungfu Egyesület, a Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület, a Pagoda SHaolin Kung Fu Egyesület, valamint a szigetszentmiklósi Acél Ököl Shaolin Kungfu és Szabadidősport Egyesület – közösen vonult el egyhetes, közös edzőtáborába, melynek idén Velence adott otthont. A 62 résztvevő a 7 és 42 év közötti korosztályból került ki, így a hangulat valóban a shaolin mesterek és növendékek szoros együttélését tükrözte. Míg a kisebbek áhítattal szemlélték a nagyobbak mutatványait, addig a nagykamaszok számára is természetes volt, hogy az első-második osztályt végzettek állnak elől az ebédlőben. A kölcsönös tisztelet és segítségnyújtás immár mélyen beivódott és alapvető elemévé vált a shaolin kungfut gyakorlók életének. A hat napon át tartó, napi négy edzéssel igen magas fizikai állóképességet megkövetelő és egyben építő táborban mindenkinek lehetősége volt kipróbálni tudását és “eggyel nagyobb” fegyverre váltani. A kicsik botot forgattak, a nagyobbak pedig élvezettel hallgatták a szemkápráztató sebességgel pörgetett láncok jellegzetes surrogó hangját. A hagyományos kungfu mellett pedig sanda- és taiji foglalkozások is várták az érdeklődőket. Annak ellenére, hogy az időjárás inkább edzés-, mint fürdőzéspárti volt, az állandó jókedvet néhány alkalommal a strandolás is növelte. A táborozók számos élménnyel és kiadós izomlázzal tértek haza – azt hiszem, a nyári edzőtábort jövőre sem fogják kihagyni.

Törökbálinti Football Club – Köszönetnyilvánítás

Turai István Törökbálint Polgármestere részére Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel köszönjük a Törökbálinti Football Club nevében a 2014.06.14-én nyújtott pénzbeli támogatást, melyet a Club 20 éves fennállásának alkalmából kaptunk és rendezvényünkön való részvételét. Külön köszönjük Elek Sándor Alpolgármester Úrnak a segítségét, hogy a rendezvény létrejöttében a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal támogatását megkaptuk. Köszönjük Antal Jenő Úrnak, hogy a rendezvényünk időtartalmára biztosította számunkra a Törökbálinti Alsóerdősor utcai sportlétesítményt. Tisztelettel: Törökbálint, 2014. június 24. Kissné Szék ács Tímea Elnök

Egy nap Kína Budaörsön 2014. május 24-én, szombaton a budaörsi uszodába látogatók meglepetten torpantak meg a bejárat előtt várakozó sor láttán. A város hatodik alkalommal adott otthont a magyarországi kung fu rangos rendezvényének, a Magyar Chan Wu Bajnokságnak, szám szerint a tizenegyediknek. A hagyományos oroszlántánccal kezdődő megnyitón részt vett Sánta Áron, Budaörs Város Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Guo Xiaoguang a Kínai Nagykövetség kulturális attaséja, Varga István siheng, a Magyar Chan Wu Szövetség elnöke, Fejér Gábor, a Magyar Tradicionális Kung-fu és Wushu Szakszövetség elnöke, Ye Hong Yong és Ye Zhen Yong Támogatók, Dr. Yu Fu Nian a Magyarországi Hagyományos Kínai Gyógyászati Egyesület elnöke, valamint Zhang Zhongwu a Magyar Chan Wu Szövetség tanára. A két, budaörsi és a törökbálinti egyesület által hagyományosan szervezett eseményre a hazai versenyzőkön kívül hat országból érkeztek sportolók. A harminc egyesületből 240, 6 és 60 éves kor közötti, igazolt versenyző összesen négyszáz nevezést adott le 38 kategóriában. A közel negyven szervező rutinja minden akadályt és kisebb-nagyobb malőrt sikeresen küzdött le. A díjátadó után a versenyzők és a nézők grandiózus gálaműsort tekinthettek meg. Az előadás a humor és a meglepetés mellett a látványos elemekben is bővelkedett. A szerz e t e s n ö v e n d é ke k fricskázó civakodása után nagyobb társaik törtek borsot egymás orra alá. Bár a színdarab északi és déli templomának diákjait vezető két szerzetes igyekezett a rendetlenkedőket megfegyelmezni, végül komoly erőfitogtatássá fajult a vita, ahol botok törtek és szilánkok repültek. A kitörő káoszt a két templomvezető megjelenése fékezte meg. A diákok visszavonultak, a bölcsek pedig hagyományos teaszertartásra hívták meg egymást. A háttér hatalmas vörös selyem függönyén lejátszódó árnyjáték a narráFőtámogató: cióval egybekötve hitelesen Budaörs Város Önkormányzata és lényegre törően fogta meg a harcművészetek üzenetét – tiszteld ellenséged és tanulj általa! A belső békéhez a mélységes elfogadáson és a tiszteleten keresztül vezet az út.

Kiemelt Támogatók: Törökbálint város Önkormányzat, Kello Könyvtárellátó (http://konyv.kello.hu/) Sebők és társa Kft http://www.sebokestsa.hu/ GS-Pipe Kft.

www.kerthelyseg.hu · 27


BRONZÉRMES AZ MTK TÖRÖKBÁLINT! Fennállásának legnagyobb eredményét érte el az MTK Törökbálint kosárlabdacsapata. Idén a fiúk végre felállhattak a dobogóra az NBI/B csoportjában. Spiriev Attilával a csapat ügyvezető igazgatójával és Szarvas Gábor vezetőedzővel beszélgettünk. ·· A korábbi években mindig volt bennetek egy kis tüske, hiszen a csapat helyt állt a bajnokságban, de a dobogóra még nem tudtatok felállni. Most idén megtört a jég. Gondolom elégedett vagy a csapattal? Spiriev Attila: Ritka az, hogy ne lehetne jobb, de ha a realitást nézzük, akkor büszkék és boldogok lehetünk. Egy olyan bajnokságban lettünk bronzérmesek, ahol profi, nagyon komoly költségvetéssel működő csapatokkal kell felvennünk a versenyt. Az ő legyőzésük büszkeség számunkra, csak gratulálni tudok a játékosaimnak.

Fotó: mtkbasket.com

·· Ti sokkal kevesebb pénzből gazdálkodhattok, mint egyes ellenfeletek, mégis sokkal jobb helyezést értetek el. Ez azt jelenti, hogy a pénz nem minden. A csapat lelke hatalmas, de ez véges, erre nem lehet végig bazírozni. A csapat jelenleg az MTK és Törökbálint anyagi, valamint az ELITE Basket szakmai segítségével olyan eredményt ért el a világ második legnépszerűbb sportjában, Törökbálinton, mely egyedülálló. Olyan városok csapatait hagytuk magunk mögött, mint Debrecen, Pápa, Eger, Veszprém, Győr, Salgótarján vagy Baja, ami szinte irreálisnak tűnik. ·· A csapat fennállásának eddigi legjobb eredményét érte el, mégis edzőváltásra kerül sor. Mi ennek az oka? Azzal kell kezdenem, hogy nagyon köszönöm Molnár István „Kicsi” hároméves munkáját. Azt tudni kell, hogy amíg a felnőtt csapatot edzette mindvégig Pápán lakott és ez eléggé

28 · www.kerthelyseg.hu

felemésztette őt, ráadásul tavasszal egészségügyi gondokkal is küzdött. Sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, végül arra jutottunk, hogy az ő segítségével, de az utolsó öt mérkőzésre már Szarvas Gábor készítette fel a csapatot. Gábor bejelentette, abba szeretné hagyni a játékosi pályafutását, ezért úgy döntöttem, rábízom a felnőtt csapat szakmai irányítását. ·· Szarvas Gábor viszonylag fiatalnak számít, úgy gondolod, hogy meg fog tudni birkózni a feladattal? Ha nem gondolnám, akkor nem kértem volna fel. Gábor három éve edzi az utánpótlást, és különböző képességű gyerekekből, fantasztikus munkával, igen jó csapatokat hoz létre. Szaszát az ország egyik legtehetségesebb edzőjének tartom. Én hosszú időben gondolkodom vele. Az első évben nincsenek konkrét helyezésben kifejezett elvárásaim felé, hiszen ez nem csak rajta múlik, hanem több külső körülményen is. ·· Akkor nem elvárás, hogy a csapat folytassa a javuló tendenciát és a dobogó első vagy második helyén végezzen? Sose szoktuk meghatározni, hogy hányadikak szeretnénk lenni. A lényeg, hogy a munkát elvégezzük, a játékosaink egyénileg és csapatszinten is fejlődjenek. Nagyon sokszor csak egy hajszálon múlnak a dolgok. Volt olyan időszak az ősz végén, hogy kérdéses volt, egyáltalán bejutunk-e a felsőházba. A rájátszást úgy kezdtük, hogy volt egy győzelmünk és négy vereségünk, akkor pedig az vált kérdésessé, bejutunk-e az első négybe. És most itt állunk bronzéremmel a nyakunkban. Ebből látszik, milyen nüánszokon múlik az egész. Az ellenfeleinknél nagyon komoly igazolásokról hallani, úgyhogy még nem tudok mit mondani az esélyeket illetően. Egy biztos: mi mindent megteszünk a siker érdekében. ·· Nálatok lesz mozgolódás a nyáron, igazolás szempontjából? Hál’ Istennek semmi szenzációval nem szolgálhatok. Bronzérmesek lettünk, jó a játékos keretünk. Jellemző, hogy a kosárlabda szakportál a nyugati csoport legjobb játékosának Bódi Ferencet, a legtöbbet fejlődött játékosnak pedig Spiriev Olivért választotta. És persze évek óta folyamatosan bizonyítja kiváló játéktudását Bihari Máté és Wehner Zoltán is, Baross Kristóf megint fejlődött, és sokat várunk a következő szezonban az idény közben hozzánk került Bíró Bencétől, Csempesz Balázstól és az ifjú Fleck Bálinttól is. Egy célunk

volt, egyben tartani a csapatot, ami nem egyszerű, de sikerült. A bronzérmes csapatból majdnem mindenki elkötelezte magát, csak Hájer Ádám gondolkodik még a folytatáson. Fiatal játékosainkat tervezzük felhozni a felnőtt csapatba, illetve lehet szó egy-két fiatal játékos igazolásáról is. ·· Az NBI/A-ból érkezett tavaly a csapathoz Bódi Ferenc, sikerült beilleszkednie? Feri világéletében profi játékos volt, és ezt a profi mentalitást képviseli nálunk is. Példamutató hozzáállással vett részt az edzéseken, mérkőzéseken, önmagával és csapattársaival szemben is maximalista. Arra, aki dolgozni, fejlődni akar, nagyon jó hatással van, és kiváló teljesítményt nyújtott a szezonban. Ezért is örülök annak, hogy ha egy kicsit korlátozottabb módon is, hiszen egyre több szerepet kap az utánpótlás edzésében, de folytatja a játékot a felnőtt csapatban. ·· Az MTK Törökbálint szurkoló számára veled kapcsolatban egy rossz és egy jó hír van. A rossz, hogy abbahagyod a játékot, a jó pedig, hogy Spiriev Attila téged kért fel a csapat vezetőedzőjének. Nem vagy még túl fiatal, ahhoz, hogy befejezd az aktív játékot és elkezd az edzői pályafutásod? Szarvas Gábor: Úgy gondolom, hogy az edzői munka nem korfüggő, készen állok arra, hogy egy felnőtt csapatot is irányítsak. Véleményem szerint az utolsó mérkőzések csapatépítés szempontjából jól sikerültek, hiszen az idősebb játékosokban is kialakult egy tisztelet felém, elfogadták a tanácsaimat, melynek köszönhetően 5-ből ötször nyerni tudtunk. ·· Játékos-edzőként való folytatás fel sem merült? Nem, mert egyrészt ezt a szabályok sem engedik, de magammal szemben kevésbé vagyok kritikus, nem látnám reálisan a tényeket. ·· Gondolom jól esett, hogy a vezetők nem kezdtek külső edzőket megkeresni, hanem benned látták meg a potenciális edzőt. Jól esett a bizalom, de ez kölcsönös. ·· Molnár Istvánnak nem csak Törökbálinton voltál játékosa, hanem már korábban is. Megegyezik az edzői felfogásotok? Abszolút nem. Nem mondom, hogy rosszabb vagy jobb, más. ·· A csapatnak nem lesz nehéz egy teljesen más felfogású játékot játszania? Szerintem nem. A csapat nyitott a kosárlabdához való hozzáállásomra és igénylik az újat. ·· Spiriev Attila az egyik legtehetségesebb edzőnek tart téged. Mennyire húz a szíved az MTK-hoz? Előfordulhat, hogy felfigyelnek rád és megpróbálnak elcsábítani? Mint ahogy a magánéletemben is a holtomiglan-holtodiglan házasságban hiszek, remélem, hogy az MTK-val való házasságom hos�szú idejű lesz. Remélem, hogy közösek az álmaink és a vágyaink. ·· Mik a terveid a következő évre? Mikor átvettem a csapatot, azt mondtam a fiúknak, hogy a következő bajnokságot meg szeretném nyerni, és ez nem csak buzdításként mondtam, hanem tényleg hiszek benne, hogy meg fogjuk csinálni. Németh


Iron-Törökbálint, az új generáció vaspillérei Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, ez is egy hirtelen ötletből fakadt. És valóban ezekből a dolgokból válnak a legjobb élmények. Az egész kósza ötlet a helyi, Kerekdomb-futás után pattant ki a fejünkből. Kedvet kaptunk a bizonyításhoz, hogy bizony megy ez nekünk jobban is. Elmentünk fél-maratont futni, de az ott kapott prospektusokban már szerepelt egy törökbálinti futónagykövet. Mi nagyobb dolgot szerettünk volna városunk nevében tenni. Nézegettük a szórólapokat, s kezünkbe akadt rengeteg lehetőség, de egyik sem bizonyult elég frappánsnak. Talán az Ultra Balaton, de ehhez sajnos túl fiatalok vagyunk. Itt szeretném megemlíteni, hogy egy másik törökbálinti lakos sikeresen teljesítette a 212 km-s távot, Druskó Zsófia, aki szintén rengeteget segített az úszásnál. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor Ironman! Mindent átnéztünk, és úgy tűnt minden stimmel. Nevezésnél jött az első probléma miszerint túl fiatalok vagyunk. Hosszas fülrágás és szemrebegtetés jött, aminek meg is lett az eredménye: ELINDULHATTUNK, persze csak váltóban, és csak középtávon. Megkezdődhettek az edzések, ami elég megterhelő lett a végére, nem csak nekünk, hanem családunknak és barátainknak, akik hihetetlenül elnézőek voltak és ezért hálásak vagyunk nekik.:) Így az edzések során merültek fel az anyagi nehézségek, amelyben Elek Sándor alpolgármester úr azonnal a segítségünkre sietett, megoldva a krízist, kihagyás nélkül készülhettünk tovább életünk első triatlonjára. Ugyan így kaptunk támoga-

tást a Bálint Márton Iskolától, Menráth Péter közreműködésével, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk! A versenynap közeledtével egyre izgatottabbak lettünk. Amint megérkeztünk Balatonfüredre, mentünk is az eligazításra. Ott a rengeteg sportoló és a hozzájuk tartozó – szinte földönkívüli – sporteszközeik között törpéknek éreztük magunk. Az eligazítás után, ahol közölték, hogy ez Közép-Európa legnehezebb pályája, kicsit megszeppenve tértünk vissza a szállásra. Hamar eljött a másnap reggel, hajnali 5 órakor kelés volt, futóruha és kerékpár csomag összeállítás, hogy a reggel 6 órakor nyitó DEPO-ba betehessük azokat. Szokták mondani, „Gyorsan telik az idő, ha jól mulat az ember!”. Tulajdonképpen nem emlékszem, mulattam-e reggel 5 és 8 óra 10 perc között, de hirtelen el is startolt a mezőny. Bevallom, elég félelmetes volt! 700 ember indult egyszerre a vitorlástéri kikötőből, ahol bizony csak nekem nem ért le a lábam. Akkor és ott értettem meg, miért is becézgetik a magyar tengernek. Talán ettől a riadalomtól indultam meg úgy, hogy az 1 óra 10 perces szintidőn belül, 49 perc alatt sikerült leúsznom az 1900 méteres távot. A vízből harminchatodikként kimászva körülbelül 200 métert futva váltott le Andris, hogy elinduljon a rövidnek még véletlenül sem mondható, 91 kilométeres távon, amely 1500 méter szinteltolódást is hordozott magában. Nem csak szerény kétfős váltónk plusz tagjaként volt a legidősebb a kerékpár, hanem az egész versenyhelyszínen is, bizony a bicikli 19 éves. Andris még így is sokak leelőzésével 3 óra 30 perc alatt tizennyolcadik helyen ért vissza a DEPO-ba, hogy a chipet és a rajtszámot átadja nekem a futás megkezdéséhez. A 21 kilométert 3,5 kilométeres körökre bontották. Körönként 2 frissítőpont volt, ami minden elképzelést felülmúlt, mondhatni futó svédasztal volt. Egész mosolygós arccal jutottam el a 7. kilométerig. Aztán tényleg a vasakaratra volt szükség, hogy az előttem álló még két kört leküzdjem. A 4. körben az erre kijelölt, váltó-zónában cseréltünk Andrissal, aki további két kört futott, így befejezve a 21 kilométeres megméretetést. A futást 1 óra 52 perc alatt hoztuk össze, amivel

azért nem vagyunk megelégedve, mert külön-külön jobb időt szoktunk futni egyedül a fél-maratoni távon. Ezzel az idővel nyolcadikként értünk a célba. Összesítve a 2 hónapos felkészülési idő rövidnek bizonyult, de így is sikerült egy régi biciklivel az életünkért úszva a 40 induló csapatból 18. helyezést elérni 6:15:58-as idővel úgy, hogy valószínűleg mi voltunk a valaha indult legfiatalabb páros az Ironman-ek életében. Ugyan bőven a 16 órás szintidőn belül teljesítettünk, de szerintünk ez lehet még jobb is, hiszen tudjuk, mire kell

számítanunk a jövőben egy ilyen kaliberű versenyen. Már csak a hangulatért megérte. Éjfélkor az utolsó Ironman-t bekísérni a célba nagyon hálás feladat. Köszönjük az élményt, reméljük, lesz lehetőségünk több ilyenre is! Külön köszönet Plagány Zsolt edző úrnak, aki végtelen türelemmel tanította nekem az úszás apró fortélyait hajnalonként, a két rövidke hónap alatt. Köszönet a kísérőnek, Weimper Dávidnak, aki tartotta bennünk a lelket és figyelt ránk, a Sportközpontban dolgozóknak, akik mindig megmosolyogtattak úszás előtt, akár hajnalban, akár délután. Sok erőt adtak, akárcsak azok, akik folyton azt mondták, nem vagyunk képesek erre! És a legnagyobb köszönet a családomnak, főleg Édesanyámnak jár, aki fáradhatatlanul kelt velem minden nap reggel 5-kor és kísért úszni! Köszönettel Füri Dorottya & Kovács András

www.kerthelyseg.hu · 29


Fakivágás.

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 Kovács Sándor

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

Halász Parkett Kft. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

N é m et h n é0Á-9g3i 0 6 -3 0/2 6 0 -2

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

Szeretettel várjuk vendégeinket!

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg 30 · www.kerthelyseg.hu

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu www.kerthelyseg.hu · 31


FACTORY OUTLET TÖRÖKBÁLINT (RAKTÁRVÁROSI ÚT)

60% AKÁR

A MEGJELÖLT TERMÉKEKRE!

R k: TA te 0 A Pén9.0 t: TV fő-0-1 ba .00 YI Hét9.0 om -14 Sz .00 9

N

Már szombaton is nyitva! S

32 · www.kerthelyseg.hu

2014 07 08  
2014 07 08  

Kerthelyseg, Torokbalint, esemenyek, hirek,

Advertisement