Page 1

. Kerthelység

2013. február, VI. évfolyam, 2. szám

törökbálinti ingyenes havilap

1848. március 15-re emlékezünk

10.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG Ünnepi beszédet mond: Turai István, polgármester. Műsor a Bálint Márton Általános és Középiskola diákjainak előadásában. Helyszín: MMMH Az ünnepséget követően KOSZORÚZÁS Beszédet mond: Szaszák Imre, református lelkész Közreműködik: a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Helyszín: Törökbálinti Újtemető


Cserépkályhák, téglakályhák, kandallók, kemencék, takaréktűzhelyek tervezése, kivitelezése, javítása.

Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 • Kovács Sándor

Kályhacsempék széles szín- és formaválasztékban.

Hungler Gergely Cserépkályha és kandallóépítő. tel.: 06 70 3265436

web: www.kalyhaprofil.hu

• ÉPÍTÉSI MUNKÁK MÛSZAKI ELLENÔRZÉSE • ÉPÍTÉSI MUNKÁK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA • PROJEKT MENEDZSMENT • TERVEZÉS, TERVELLENÔRZÉS • MÛSZAKI ÉS HATÓSÁGI ÁTADÁSOK 1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4. em. 1. (t|f) +36 1 201 80 03 (e) info@alm.co.hu


Székely zászló a törökbálinti Városházán

Bátorság és bajtársiasság

Ez a két szó jutott eszembe, amikor a február 15-i délutáni zászló-kitűző ünnepségre készültem. Talán azért, mert pár nappal korábban ezt a két szót ismételgette Miniszterelnök úr. Egy sajtótájékoztatón készült a felvétel, Brüs�szelben, közvetlenül az Európai Unió költségvetést elfogadó maratoni ülését követően. Miniszterelnök úr láthatóan fáradtan dörzsölte a szemeit, és ezt a két szót idézte: bátorság és bajtársiasság! Aztán erről beszélt Miniszterelnök úr napirend előtt az Országgyűlésben is. Magyarország sikerének két fontos tanulságát úgy foglalta össze, csak annak van becsülete, aki akár konfliktusok árán, bátran kiáll az érdekeiért, ám a sikerekhez szövetségesekre, bajtársakra van szükség. Én úgy gondolom, e két szó ünnepségünk lényegét is kifejezi. A sikerhez, amit Székelyföld Autonómiájának hívnak, a sikerhez, amit az erdélyi magyarság nemzeti identitásának, nyelvének, kultúrájának megmaradása jelent, ahhoz bátorságra és bajtársiasságra van szükség. Erdélyi nemzet-testvéreink büszkén állnak ki, vállalva a konfliktusokat nyelvükért, jelképeikért. Kitűzik nemzeti jelképeiket, így a székelység zászlóját is házaikra, intézményeikre, középületeikre. Bátran vállalják akár az ebből fakadó konfliktusokat is. S mert a sikerhez szövetségesekre, bajtársakra is szükség van, nekünk, itt anyaországbeli magyaroknak, kormányzatnak, hatóságoknak, önkormányzatoknak, vállalnunk kell a szolidaritást. Bajtársiasságunknak az együvé tartozásból kell fakadnia. Még akkor is, ha itt délbudai magyarként jó néhányunkban sváb őseink vére csordogál. Ettől erősebb és igazabb a bajtársiasság, hiszen identitásunkat meg nem tagadva az egyetemes kisebbségi jogokért, így saját nemzetiségi kisebbségi identitásunk megtartásáért is kiállunk. Fáj nekünk is az, ami a székelységnek, az erdélyi magyaroknak fáj! Magyarként, kisebbségiként egyaránt. Ezt a bajtársiasságot fejezi ki a zászló, melyet kitűztem a törökbálinti Városháza homlokzatára. A Tisztességes Választásért Alapítvány 50 zászlót adott át Budafok-Téténynek, hogy továbbítsa azt a szolidaritást vállaló, csatlakozó településeknek. Több mint 50 magyarországi település csatlakozott a felhíváshoz. Törökbálint képviseletében február 14-én Tersztyánszkyné Vasadi Éva, volt alkotmánybíró, a Tisztességes Választásért Alapítvány kuratóriumának tagja kezéből vettem át a zászlót a budafoki Városháza dísztermében. Ezen az ünnepségen is elhangzott, hogy az Európai Unió alapvető értéke az identitás szabad vállalása, nem lehet kérdés, hogy szabad-e egy régió szimbólumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának épületére kitűzni. Bírálták, hogy a székelyföldi önkormányzatok vezetőit pénzbírsággal fenyegetik, ha az ősi jelképeikből született lobogót kitűzik. Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere felhívást intézett a többi magyarországi településhez, amelyben arra kérte őket: vállaljanak szolidaritást a székelyföldi polgármesterekkel és valamennyi erdélyi magyarral, hogy érezzék, nemcsak a paragrafusokban él a nemzeti összetartozás. A lobogó Székely Mózestől, az egyetlen székely családból származó erdélyi fejedelem idejéből eredeztethető. A zászlón megtalálható a székelyek két fontos történelmi motívuma, sárga színnel a Nap és ezüsttel a Hold. Minden változaton rajta van nyolcágú Nap-csillag, amely a székely egység és egyenlőség jelképe. A telőben lévő Hold pedig a székelyek hitének, reményének, és bizakodásának szimbóluma. A zászló-kitűzési ünnepségen vendégünk volt Izsák Balázs úr, a Székely Nemzeti Tanács elnöke és Szabolcs Attila polgármester úr mellett Aradszki András országgyűlési képviselő úr is. A zászló kitűzése előtt Szatmári Melinda asszony nemzeti színű szalagot kötött a zászlórúdra. A szalagra e két szót írtuk fel: Bátorság és bajtársiasság! Turai István polgármester ••

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig RONI KÖZÉRT III. József Attila u.– Deák Ferenc u. kereszteződés

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

www.kerthelyseg.hu • 3

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig


Épül az iskola

• Láthatóan nagy a sürgés-forgás az új iskola építésén. Teherautók jönnek-mennek, munkások dolgoznak még sötétedés után is lámpafénynél az iskolában. Mit lehet tudni az építkezés előrehaladásáról? • Arról már korábban beszéltünk, hogy két év tárgyalás után végül tavaly novemberben megegyezés született az Államot képviselő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a kivitelező és az Önkormányzat között az építkezés folytatásáról, befejezéséről. Már akkor megindult a munka, ami talán a karácsony-újév időszakában kevésbé volt feltűnő, de még akkor is dolgoztak. Az utóbbi hetekben több alkalommal is jártam az építkezésen, és számomra is meglepő volt az előrehaladás mértéke, üteme. A munka az épületen belül folyik, szerelik a fűtést, szellőztetést, az elektromos hálózatot és még sok minden egyebet. Az emeleti szinten a falak már simára vannak vakolva, és az ajtótokok is a helyükön vannak. Kész a termek aljzat-betonozása, már csak a burkolásra és festésre várnak a helyiségek. • A sportcsarnok és az uszoda is készül? • Természetesen ott is zajlik a munka. A sportcsarnokban is készen van az épületgépészet jelentős része, egyes sporttechnológiai szerelések folynak. A csarnok kézilabdapálya-méretű, és felszereltségét illetően alkalmas lesz bajnoki mérkőzések lebonyolítására, sőt közvetítésére is. Így aztán stúdiófülkék is készültek az emeleti részen. Az uszodában talán még kevésbé látszik az előrehaladás, de a gépészet egy része már ott is megvan. • Mikorra készül el az iskola? Az új iskolaévet már ott kezdhetik a törökbálinti diákok? • A szerződés szerint igen, hiszen augusztusra már a próbaüzemnek is be kell fejeződnie. Az uszoda átadási határideje későbbi, de szeptember végére annak is el kell készülnie. • Mi iga z abból, hogy ez az új épület nem kap önálló intézményi funkciót, hanem a Bálint Márton i skolához fog tartozni? • Az épületet mindig is a Bálint Márton Általános- és Középiskola tagiskolájaként neveztük meg. Amikor – még 2009-ben – az első tervek készültek, majd az építkezésre, beruházásra közbeszerzési eljárást hirdettünk, a pedagógiai szakmai segítséget is a Bálint Márton Iskola vezetésétől kaptuk. Az már más kérdés, hogy távlatban lehet, hogy az iskola önálló intézményi státuszba kerül. Most nehéz lenne jóslásokba bocsátkozni, hiszen az intézmények fenntartási joga 2013. január 1-től már nem a helyi ön-

4 • www.kerthelyseg.hu

••

keramikus-Oktatás Keramikusnő vállalja mindazok felkészítését (elméleti-gyakorlati) képzésben, akik művészeti iskolába készülnek, 14 éves kortól, valamint azon felnőtteknek, akik szeretnének elmélyülni az agyagművesség rejtelmeiben. A foglalkozások egyénileg történnek!

Mobil szám: 06 30 417-8332

kormányzatoknál van, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületénél. Ebből legalábbis annyi következtetést le kell vonni, hogy nem feltétlenül a Törökbálinti Önkormányzat hoz majd döntést a kérdésben. • Akkor tehát az üzemeltetésben sem lesz szerepe Törökbálintnak? • A fenntartói jog átadása nem jelenti azt, hogy a működésről, működtetésről ne kellene a helyi önkormányzatnak gondoskodnia. Nagyon leegyszerűsítve: a Tankerület a fenntartói jogot az iskolapedagógusok munkáltatói jogával és a pedagógiai szak-

mai irányítás átvételével gyakorolja. Mindebből nem következik, hogy az intézmények működtetése is a Tankerület feladata lenne. Törökbálint Város vezetése nem mondott le a működtetésről egyik iskolája tekintetében sem, így tehát az új épület is a Város üzemeltetésében marad. • Ha „belép” az új iskolaépület, akkor mi történik a Köztársaság téri régi épülettel? • Továbbra is iskolaként üzemel. Arról meg kellett állapodni az iskola vezetésével, hogy a két épület között milyen módon történjen az osztályok megosztása. Keszler Márton igazgató úrral és az iskola vezetésével több fordulóban tárgyaltunk, és végül abban állapodtunk meg, hogy az új, készülő épületbe a Bálint Márton Általános és Középiskola felső tagozata és a középiskolai osztályok költözzenek át a következő tanévtől. A tantárgyfelosztást megvizsgálva találtak megoldás erre a felállásra. Közösen megkezdtük a szükséges bútorzat és felszerelés felülvizsgálatát, amelybe Igazgató úr a helyetteseit is bevonta. A Köztársaság téri épületben maradnak az alsó tagozat osztályai. Ez azt is jelenti, hogy a volt CBA áruházból kialakított iskolai melléképületben megszűnik az osztályok elhelyezése, valamint a volt könyvtár-épület is más funkcióba kerül. A jelenlegi helyzet már nem tartható fenn a Köztársaság téri épületben, hiszen oly mértékű zsúfoltsággal jár együtt, hogy az már az oktató-nevelő munka kárára megy. • A Képviselő-testület februári ülésének napirendjén már szerepel az új iskolaépület üzemeltetésével kapcsolatos téma. Miért kell most ezzel foglalkozni, hiszen még távol van a próbaüzem? • Megítélés kérdése, hogy távol van-e vagy sem. Szerintem itt a küszöbön a szeptemberi iskolakezdés, és már most is van, amiben bizony késésben vagyunk. Már most oda kell figyelnünk a majdani üzemeltető szemével a kivitelezés folyamatára. Vannak, lehetnek olyan hibák, amelyeket, ha most nem veszünk észre, nem korrigáltatunk, akkor majd az üzemeltetésben bosszulják meg magukat. Arról már nem is beszélve, hogy iskolaépületet és sportcsarnokot már eddig is üzemeltettünk, tehát van benne tapasztalatunk, de uszodát még nem. Az pedig közismert, hogy ha egy uszoda üzemeltetése nincs tapasztalt kézben, akkor a létesítmény veszteséget termel. Szerencsénkre bíztató a helyzet, hiszen az uszoda és az iskolaépület is geotermikus energiát használ majd, így jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás és annak költsége. Úgy tervezzük, hogy az uszoda és a sportcsarnok szabad kapacitását – ami az iskolai használaton kívül van – azt a törökbálintiak számára elérhetővé tesszük. Természetesen nem ingyen, de a magam részéről arra készülök, hogy javasolni fogom egy „Törökbálint-kártya” bevezetését, amivel a helyi szolgáltatásokat – akár még a helyi közlekedést is – kedvezménnyel vehetik igénybe a helyben lakók. P.I.


Partnerként együttműködni •• Tavaly november 23-án végül aláírásra kerültek azok a megállapodások, amelyek két év kényszerű várakozása után lehetővé tették a projekt folytatását. Ezt követően megjelentek az épületben az építőmunkások, láthatóan és ténylegesen folyik már a munka.

Az eseménydús – váratlan fordulatokban bővelkedő – elmúlt időszakról kérdezzük a kivitelezést irányító Bodnár Ferencet, a Törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola 16 tantermes + 8 szaktantermes tagiskola, tornacsarnok, tanuszoda építmény-együttesének létesítésére szerződött ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatóját. Bodnár Ferenc Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán végzett Építőmérnök, több mint 20 éves építő-

Hajdu Ferenc:

A zászló

Margóra

Ha éppen nem fedi valamiféle álságos meg fontolásból téves látszatot gerjesztő köd az agyunkat, történelmi tanulmányainkra alapozó kön�nyed kis utánjárással megállapíthatjuk a következőket: a románok ősei mintegy hatszáz-, hatszázötven esztendővel ezelőtt telepedtek meg országukban. Jól megférve az akkor már hosszabb ideje ott élő német és magyar ajkú népcsoportokkal. Ha éppen nincs időnk és terünk végigsorolni az így kialakult közös kultúra állomásait, nézzük nagy ugrásokban és témaválasztásunkhoz illően azt, ami bomlaszthatja azokat. Sok más mellett alapja ennek a szégyenletes trianoni diktátum, a II. világháborús uszítás, ám korunkhoz közelítve leginkább az ötvenes években elindult folyamat, amelyet Ceausescu „egységes nemzetállami” rögeszméje fémjelez. Több ezer magyar iskolát sorvasztottak el, falvakat tettek élhetetlenné, megsemmisítették a magyar nyelvű kordokumentumokat; magyar sorsokat törtek a börtönben ketté, öngyilkosságba kergettek jó néhány székelyföldi szószólót. Ha éppen nem a közelmúlt eseményei lebegnének riasztóan szemünk előtt, akkor talán azt is hihetnénk, hogy ez az erőszakos, asszimilációt kényszerítő ámokfutás véget ért. Mert mintha Romániában is rendszerváltás történt volna. Mintha Románia is tagja lenne az Európai Uniónak. Vagy talán mégsem? Vagy nem úgy? Vagy más elbírálás alá esnek? Esetleg fütyülnek az emberi alapjogokra, az európai szabályokra? Arrafelé talán már azt sem tudják, mit miért tipornak és tiltanak – ha székely? Ha éppen nem hazudnak, akkor nagyon is jól tudják. Ha éppen nem vérlázító ostobaság, akkor kifejezetten és kínosan nevetséges, hogy 2013-ban egy zászló miatt pánikol egy ország. Egy olyan zászló miatt, amely nem jelent idegenséget azon a tájon, nem egy külföldi hatalom, hanem egy történelmi távlatok óta ott élő népcsoport önmeghatározó jelképe. Ha éppen nem fújna a szél: lengjen akkor is a székely zászló!

www.kerthelyseg.hu • 5

ipari és azon belül 7 éves vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Munkahelye a Swietelsky Magyarország Kft., ahol generál területi igazgatóként dolgozik. • A Swietelsky Magyarország Kft. és az Építő és Épület Karbantartó Zrt. Konzorcium a Törökbálinti Önkormányzat által kiírt közbeszerzési pályázatra nyújtott be ajánlatot és nyerte el a PPP konstrukciójú iskola, és sportcentrum építésének jogát, valamint 8 éven át annak üzemeltetését is. A 2010. március 25-én aláírt Építési Koncessziós Szerződés szerint a feladatot az Ön által irányított ZED-TBM Ingatlanfejlesztő Kft. kezdte el megvalósítani. Ki és milyen céllal hozta létre ezt a Kft.? • A ZED-TBM Kft.-t a fent említett nyertes konzorciumi tagok hozták létre az ajánlati

dokumentációban foglaltaknak megfelelően, azzal a céllal, hogy mint magánbefektető, Építési Koncessziós Szerződést kössön a Közbeszerzésen elnyert feladatok megvalósítására Törökbálint Város Önkormányzatával. Különösen indokolttá tette a projektcég létesítését az a tény, hogy a banki finanszírozást, valamint a 8 éven keresztüli üzemeltetést is a magánbefektetőnek kellett biztosítania. A projektcég lehetővé tette a konzorciumi tagoktól elkülönülő, kifejezetten erre a projektre vonatkozó gazdálkodás egyszerű nyomon követését. • A helyi adókról szóló törvénymódosítás következtében az addig jó ütemű építés megtorpant. Mi történt valójában? • Valóban jó tempóban, a tervezett előrehaladási ütemtervnek megfelelően haladtak a kivitelezési munkák 2010 novemberéig. 2010. november 17-én azonban kaptunk egy levelet az Önkormányzattól, amelyben tájékoztattak bennünket, hogy az Önkormányzat a szerződéskötést követően megváltozott adójogi szabályozás okán, a projekttel kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud megfelelni, valamint kérte, hogy a helyzet rendezéséig a továbbiakban csak kármegelőző munkákat folytassunk. Az adójogi szabályozás változása miatt, a Telenor Magyarország Zrt.-től származó, jelentős mértékű iparűzési adó bevételétől az Önkormányzat egyik pillanatról a másikra elesett. Ez számunkra azt jelentette, hogy amennyiben elkészül a létesítmény, az Önkormányzat nem fogja tudni fizetni szolgáltatásunk ellenértékét, a szerződésben rögzített havi rendszerességgel. Az események hatására a kivitelezés, kb 40%-os készültségben, leállt. • Hosszú idő – 2 év – telt el a leállított építkezés óta, a mostani újrakezdésig. Mi változott a jelenlegi építést illetően? • Nem is az építést, inkább az alapszerződéses konstrukciót érintették a változások. A megrendelői oldalon Önkormányzat helyett, a Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lett a megrendelő, a vállalkozó ZED-TBM Kft. feladata pedig a létesítésre korlátozódott. Műszaki tartalom szempontjából mindaz megvalósul, ami az alapszerződésnek része volt. • Mikorra várható a létesítmény átadása? Uszoda? • A tanuszoda kivételével az építmény műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését 2013. augusztus 15-re tervezzük, míg a tanuszoda tekintetében ugyanezen esemény 2013. szeptember 30-ra várható. • Milyen tapasztalatot hozott az Ön számára ez a hosszúra nyúló beruházás? • A legfontosabb tapasztalat számomra, hogy bármennyire is előrelátóak és gondosak vagyunk egy szerződés megkötése során, mindig produkálhat az élet olyan eseményeket, amelyek gyors és hatékony kezelésére nem vagyunk, nem lehetünk felkészülve, mert ezen események a szerződő felek akaratán kívüli események. Azonban még ilyen helyzetekben is lehet partneri módon együttműködni, megtalálva azt az utat, amely kisebb nagyobb áldozatok árán ugyan, de minden résztvevő számára járható út a cél felé. M.T.

•••


Ösztöndíjat a pedagógusoknak – beszélgetés Hajdu Ferenc alpolgármesterrel

Minden változásban van

6 • www.kerthelyseg.hu

• Alpolgármester úr, a képviselő-testület tavaly decemberi ülésén létrehozott egy munkacsoportot, amelynek ön a vezetője s a közvilágítás körüli problémák kivizsgálását kell elvégezniük. Melyek ezek a problémák? • Ami a munkacsoport felállítását illeti, azt nem több, hanem egyetlen probléma okozta. Arról van szó, hogy a törökbálinti elektromos hálózatot működtető cég az elmúlt esztendő vége felé csődvédelmet kért. Miután ez az információ eljutott hozzánk, szükségszerűnek látszott valamit tenni, vagy legalábbis bővebben tájékozódni ebben az ügyben. E tekintetben tudni kell, hogy a közvilágítás díját önkormányzatunk közvetlenül a szolgáltatónak fizeti, tehát az említett csődvédelmi eljárásnak a cégre nézve esetleges negatív kimenetele csupán a karbantartást, az alkalmanként felmerülő hibaelhárítást érinthetné. Az igazsághoz tartozik, hogy a cég vezetése korrekt módon jelezte: nehézségei ellenére ellátja szerződésben vállalt kötelezettségét Törökbálinton. • De mi lesz, ha mégsem? Elsötétül a település? • Ismételten elmondom, hogy nálunk a szolgáltatás és az üzemeltetés különváltan történik. Akkor borulhatnának sötétségbe a város utcái, ha nem fizetnénk az áramdíjat. Ilyesmiről azonban szó sincs. Némi bizonytalanságunk mindössze a közvilágítási hálózat működtetésével kapcsolatban jelentkezik. Ám e tekintetben sem vagyunk lépéskényszerben. A biztonság érdekében ugyanakkor megtettünk néhány olyan dolgot, amellyel gyakorlatilag azonnal folytatólagos működtetést tudunk teremteni. A munkacsoport egyébként korántsem végzett a feladataival, igyekszünk körüljárni és feltérképezni közvilágításunk általános helyzetét s majd ebből adódóan kialakítandó jövőjét. • Térjünk át az oktatási intézményekre. Mennyivel másabb feladat az iskolák működtetése, mint fenntartása? • Nos, ezt én is szeretném tudni… Komolyra fordítva a szót, ma még sok a bizonytalanság ezen a területen. Nincs konkrét feladat meghatározás, amely alapján külön lehetne választani a kettőt. Persze, az is••

kolák mindennapjaira gondolok. Az egyértelmű, hogy a fenntartó az állam, méghozzá tankerületi irányítással, a működtető pedig az önkormányzat. De hogy mi tartozik mihez, milyen kiadás kihez – azt a csuda tudja. • Szemléltetné ezt példával is? • Hog y ne . Ve g y ü k a tankönyveket, jelesül a tanári példányokat. Ugye, ez nem tartozik szorosan a működtetéshez, de a beszerzésük vagy a pótlásuk kinek a feladata? Vagy a fénymásolópapíré, a krétáé és sorolhatnám. Mindettől függetlenül biztos vagyok abban, hogy a törökbálinti intézményeket, a tanulókat és a tanárokat e tekintetben semmiféle hátrány nem éri, nem érte. Mint minden újszerűségnek, ennek is be kell járódnia, ki kell alakulnia. • Diplomatikusan fogalmaz... • Mert ezt a részét így is gondolom, ugyanakkor nem titkolom, hogy a fenntartóváltás egészéről és mikéntjéről, várható hozadékáról egészen más véleménnyel rendelkezem, amelyet ki is fejtettem többek között „Iskolasirató” című írásomban e lap hasábjain is. • Milyen a kapcsolata a tankerület vezetőjével? • Azt gondolom, e tekintetben szerencsések vagyunk. Ugyanis az Érdi Tankerület – mert mi ehhez tartozunk – igazgatónője, Sárközi Márta sokévnyi gyakorlati tapasztalattal rendelkező, elkötelezett pedagógus. Tehát nem hivatalnokként látja el a feladatát, hanem hozzáértéssel, empátiával. Mindezt azért bocsájtottam előre, mert talán így megalapozottabb a válaszom: kifejezetten jó, egymást segítő munkakapcsolatban állunk egymással. • Épül az új iskola is… Ki fogja működtetni? • Az új iskola a Bálint Márton tagiskolája, tornacsarnokkal és uszodával, ami azért némileg más fogalmat takar, de épül s ez mindenképpen nagyon fontos. Az elmúlt héten volt szerencsém egy bejáráson megtekinteni a munkálatokat, és mondhatom, olyan előrehaladott építési állapotot tapasztaltam, hogy nincsenek kétségeim a szeptemberi évnyitóval kapcsolatban. Működtetni pedig, természetesen a törökbálinti önkormányzat fogja. • Bizonyos körökben azt hallani, hogy kizárólag alsó tagozatosok kerülnek az épületbe, így az iskola felvételi körzetébe tartozó elsős kisdiákok is itt fogják megkezdeni tanulmányaikat. • Ilyesmiről nincsen tudomásom. Felmerült ugyan ilyen jellegű elképzelés, ám az iskolavezetéssel és a tankerülettel még folynak az egyeztetések, de – hangsúlyozom – egészen más korosztályi feltöltöttségekről. E ponton engedtessék meg elmondanom, hogy a Bálint Márton Iskolában tanulói férőhelyek hiányáról van szó, nem pedig az intézményegység minőségi problémáiról. Az

anyaépület állaga és felszereltsége jóval magasabb, mint az országos átlag. • Alpolgármester úr, ön egy önálló indítvánnyal kezdeményezte a képviselő-testületnél, hogy a Törökbálinton dolgozó pedagógusok ösztöndíjban részesülhessenek az önkormányzattól. Miért éppen ösztöndíjban? • Az ösztöndíj az a formáció, amely lehetővé teszi, hogy az állami közalkalmazottak, vagyis jelesül január 1-től a pedagógusok is, némi többletforráshoz juthassanak a működtetőtől. Más lehetőséget erre nem látok, hiszen a törvényi változások következtében megszűnt minden jogviszony közöttünk. Így hát arra gondoltam, hogy minden határozatlan kinevezéssel bíró, törökbálinti nevelési intézményben tevékenykedő pedagógusnak, némi kereset kiegészítést jelentően, havi rendszerességgel ösztöndíjat folyósíthatnánk, amelyre csak egyszer kellene pályáznia. Az elnyert ösztöndíj pedig alapés változó részből állna. Az alapot mindenki megkapná, a változó részről pedig az intézményvezető javaslatával születne döntés. • Hány pedagógust érintene ez? • Pontosan egyszázkilencvenkilencet. Ennél fogva az ösztöndíjalap még viszonylag mérsékelt összegnél is jelentős tételt tesz ki az önkormányzat költségvetésében, hiszen a járulékait mi állnánk a személyi jövedelemadó alá eső részét pedig a pályázó. Ezek nem mellékes dolgok, de sokkal fontosabbnak vélem azt, hogy az itt dolgozó tanárok, tanítók és az oktatást segítők érezzék: elismerjük, megbecsüljük tevékenységüket. S a verbalitáson túl, teszünk is azért, hogy segítsük megtartani azt a szakmai-szellemi színvonalat, amely helyi intézményeink munkaközösségeit jellemzi. • Alpolgármester úr, a januárban életbe lépett többféle, új törvényi szabályozás tekintetében kérdezem, általánosságban véve könnyebbé vált vagy éppen nehezebb lett az önkormányzati, pontosabban a hivatali munka? • Érezhető, hogy minden változásban van. Ez egy ilyen, mondhatni minden tekintetben „felpörgetett” időszak. Az új nevelési törvényből fakadó dolgokat már részint érintettük, az önkormányzatról és hivataláról rendelkező szabályozás pedig lépcsőzetesen kerül bevezetésre. Annyit ez utóbbiról elmondhatok – s ez nem a törvényalkotó hibája –, hogy nálunk jelenleg a helykeresés időszaka zajlik. Van, aki nem tudja, hogy mit kellene tennie, ezért mindenbe belekap, mindent összekuszál; aki pedig tudná a tennivalóját, az nem teszi, hanem ötöl-hatol. Azért én hiszek abban, hogy előbb-utóbb kikristályosodik valamiféle rend, s mindenki megtalálja a helyét. Most még azonban az a véleményem, hogy inkább a nehézség tapasztalható. K.J.


Beszélgetés Sárközi Márta tankerületi vezetővel

A város vezetése jó gazdája a nevelésnek, oktatásnak gítettem őket, hogy tevékenységüket törvényesen és szakszerűen tudják végezni. Az általam megpályázott Érdi Tankerülethez Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint és Érd települések 23 köznevelési intézménye tartozik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tankerület igazgatójaként megismerjem az intézményeket és az ott folyó pedagógiai tevékenységet. Fontos, hogy az intézmények, vezetőik és a tankerület között jó, egymást segítő és egymásra odafigyelő munkakapcsolat alakuljon ki. Úgy érzem, 30 éves pedagógiai és 5 éves köztisztviselői és vezetői tapasztalatomat ebben az új feladatban, a köznevelés átszervezésében is hasznosítani tudom. Pedagógiai és vezetői munkám során mindig szükségem volt empátiára, humánus hozzáállásra, együttműködési készségre, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességre, amit ebben a feladatkörben is kamatoztatni tudok. • Tudjuk, hogy tavaly november- decemberben már folytak az előkészületi munkálatok az iskolák átadásával-átvételével kapcsolatban. Ugyanakkor mindössze egy bő hónap gyakorlati tapasztalata van a hátunk mögött. Értékelné ezt a rövid időszakot? • Az Érdi Tankerületben jó tapasztalatok vannak a fenntartóváltással kapcsolatban. Nagyon jól együtt tudtunk működni az önkormányzatokkal és az intézményekkel, zökkenőmentesség, maximális segítség volt a jellemző az elmúlt időszakra. Sok feladat volt, hiszen egy új szervezetet kellett felépíteni, s úgy érzem, ezt a feladatot sikeresen megoldottuk. • Melyek voltak a legnagyobb nehézségek, amelyekkel szembe kellett néznie? • Nem nehézségek voltak, hanem feladatok, amelyeket az önkormányzatok, az intézmények és munkatársaim segítségével sikeresen megoldottunk. • Az iskolákban dolgozó pedagógusok mely területen érzékelhetnek változásokat a fenntartóváltás miatt? • Szerintem semmiben nem. • Milyen beleszólása lesz a tankerület vezetőjének az iskolák szakmai munkájába? • Javaslatot, tanácsot ad, segít, felügyeli a törvényességet, koordinál. Az intézmények továbbra is pedagógiai program alapján dolgoznak, amelyet a nevelőtestület készít el, s az igazgató fogad el. • Sikerült-e jó partneri kapcsolatot kiépíteni a tankerület és az érintett önkormányzatok között?

• Igen. Együttműködő, partneri kapcsolat van közöttünk valamennyi érintett önkormányzattal. • A helyi önkormányzat felvállalta iskolái működtetését. Hogyan állunk a tankerület többi részein e tekintetben? • A tankerülethez 23 intézmény tartozik. Mind a 23-at fenntartjuk, 12-t működtetünk, 1311 dolgozó tartozik hozzánk.

• Mennyiben jelent mást fenntartónak lenni, mint működtetőnek? Vagy éppen egyszerre mindkettőnek? • Fenntartóként szinte napi kapcsolatot jelent a működtetővel. Ha mi működtetünk, akkor az összes intézményben előforduló feladatot mi oldjuk meg. Mindegyik fontos és érdekes tevékenység, amelyeket egymással összhangban kell végeznünk. • Ön milyennek látja a törökbálinti iskolákat? • Törökbálintnak nagyon szép és gondozott iskolái, jó pedagógusai vannak. Valamennyi oktatási intézményben jártam, megismerkedtem a pedagógusokkal és az igazgatókkal, részt vettem a nevelőtestületek félévzáró értekezletein. Ellátogattam az épülő új iskolába is. Azt látom, hogy a város vezetése jó gazdája a nevelésnek, oktatásnak. Mindig odafigyeltek mindenre, megbecsülték és továbbra is megbecsülik a pedagógusaikat. Az 1869-ben megjelent tanítóképzés tantervében valamikor azt olvastam, hogy a képzés célja: „hivatásuk iránt lelkesülő, foglalatosságaikban jártas oly munkás és ügyes tanítókat képezni, kik az emberiség szeretetének érzésétől áthatva, alapos ismereteik segítségével és kiváltképp jó példaadással vezessék a gondjaikra bízott növendékeket…” Azt tapasztaltam, hogy Törökbálinton ilyen pedagógusok vannak. I.K.

www.kerthelyseg.hu • 7

• Igazgatóasszony, Ön a törvényi szabályozásnak és egyéb személyi feltételeknek megfelelően eredményesen megpályázta és elnyerte a tankerület vezetői pozícióját. Elöljáróban felvázolná eddigi pedagógiai munkásságát? • 1977-ben képesítés nélküli nevelőként kezdtem el tanítani a gyáli Kossuth Lajos Általános Iskolában. Három év múlva nyertem felvételit az Esztergomi Tanítóképző Főiskola Zsámbéki Kihelyezett Tagozatára. Később az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Karán magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szereztem, majd letettem a közoktatás-vezetői szakvizsgát, és 2005ben pedagógia szakos bölcsész és tanár lettem. 1987-ben kollégáim javaslatára bíztak meg az intézmény vezetésével, és 20 évet dolgoztam igazgatóként. Igazgatóként az egyik legfontosabb célom mindig az volt, hogy a nevelőtestület közösséggé formálódjon. Meggyőződésem, hogy ahol a pedagógusok közössége jó közösség, egységes célokkal és követelményekkel, ahol őszinte és baráti kapcsolat alakul ki a munkatársak között, ott jó iskolaközösség is teremtődik. Mindig fontos volt számomra, hogy az iskolában mindenki ismerje és tudja a feladatát, hogy az elvégzett tevékenységet ellenőrizzem és értékeljem, hogy észrevegyem a fejlődést, hogy segítsem a konfliktusok megoldását és a problémamegoldást. Soha nem igazgató, hanem vezető szerettem volna lenni. Olyan, aki távlatokban gondolkodik, aki a teljes szervezetet és annak összhangját alakítja, akinek központi módszere az értékelés, a fejlesztés és a motiválás, aki kifinomult tárgyalástechnikával rendelkezik, s aki jó konfliktuskezelő. Köztisztviselői tevékenységem a kere­pe­ si Polgármesteri Hivatalban kezdtem, oktatási referensként láttam el a közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos feladatokat. 2010. február 1-étől töltöttem be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Humán Iroda irodavezetői munkakörét. Feladatkörömbe a köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, szociális, egészségügyi, jegyzői gyámhatósági, sport, ifjúsági, esélyegyenlőségi, roma ügyek tartoztak. • Megtudhatnánk, hogy mi jelentette a fő motivációt abban, hogy felvállalta a tankerület vezetését? • Az Érden eddig eltöltött időszak alatt megismertem és megszerettem a várost és környékét. Az óvodákkal együtt 25 köznevelési intézménnyel dolgoztam együtt, se-


Beszélgetés Ruzsenszki Péterrel, a Tétény-Adler Security Kft. vezetőjével

Járőrszolgálat a Tükörhegyen •• Néhány évvel ezelőtt Dr. Spenik Vladimir doktor úrtól, a tükörhegyi terület körzeti orvosától hallottam először az új negyedben működő járőrszolgálatról. Létrehozásában és megszervezésében jelentős szerepe volt a doktor úrnak, aki maga is elszenvedője volt már egy betöréses lopásnak, amikor egy éjjel a zárt udvaráról vitték el az autóját. Amióta a járőr-

8 • www.kerthelyseg.hu

szolgálat megszervezésre került, a járőrök által védett területen nem volt sikeres betörés, jó néhányat viszont sikerült meghiúsítania az őröknek. Az eddigi eredményekről, a járőrszolgálat működésének feltételeirő, és a további tervekről kérdeztük Ruzsenszki Pétert, a szolgálat vezetőjét. • Először arra kérem, néhány mondatban mutassa be az Adler Security-t. • Cégünk családi vállalkozás. Az egykori Mechanikai Művek fegyveres őrségének volt vezetője alapította. Jelenleg ipari területek, épületek, lakóterületek védelmét látjuk el és büszkén mondhatom, hogy maximális hatékonysággal. Tevékenységünk elsősorban a környező településeken elhelyezkedő objektumokra terjed ki, de esetenként vállalunk megbízatásokat távolabb is. • Az Önök munkája hasonló a polgárőrökéhez. Mi a különbség? • A mi kollégáink nem társadalmi munkában látják el a feladatukat, hanem hivatásos személy- és vagyonőr szakemberek, akiket a Kft. fizet, bejelentett alkalmazottak. Szolgáltatásunkat a Tükörhegy III-as ütem területén élő családok egy része finanszírozza. Miután a környéken egyre jobban elszaporodtak a betörések, besurranó tolvajlások, gépkocsi lopások, az itt lakók nem érezték többé biztonságban magukat és az értékeiket. Úgy döntöttek, hogy megbíznak bennünket a terület védelmével. Visszatérve a kérdésére, a polMetszés, permetezés, tavaszi előkészületek, füvesítés, támfalépítés, sövénynyírás, fűkaszálás, térburkolás Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

gárőröknek egy-egy éjszakán az egész település teljes úthálózatát be kell járniuk, és ugyan ez a helyzet a rendőrség járőreivel is. Ezzel szemben a mi járőreink arra a néhány utcára koncentrálnak, amelyre a megbízatásunk szól. Belátható, hogy ha segítségre van szükség, a szomszéd utcából valószínűleg hamarabb odaérünk, mint a város másik végéről. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy eseménynél egyedül intézkedünk, hiszen azonnal értesítjük a rendőröket, az ő kiérkezésükig biztosítjuk a terepet és igyekszünk megakadályozni a nem kívánatos eseményeket. • Azt mondta, hogy az adott területen élőknek csak egy része fizeti az Önök munkáját. Mi a helyzet azokkal, akik szintén ott laknak, de nem tartoznak az előfizetőik közé? • Az előfizetőink házain tábla jelzi, hogy a szolgálatunk védelme alatt állnak. Bűnözők körében elterjedt, hogy az általunk védett ingatlanoknál nem érdemes betöréssel próbálkozni, mert járőreink a közelben vannak. Az előfizetők mobiltelefonjaiban ott a járőr telefonszáma, amit a szolgálati idő alatt bármikor hívhatnak, illetve a riasztórendszerbe is beprogramozhatják, hogy szükség esetén célirányosan tudjanak menni őreink. Az ő ingatlanaikra természetesen kiemelten koncentrálunk, de ez nem jelenti azt, hogy ha egy olyan ház kerítésén mászik át éppen egy sötét alak, amelynek lakói nem tartoznak az ügyfeleink közé, akkor ölbe tett kézzel nézzük, hogy kirámolják a házat. Természetesen közbelépünk, és megakadályozzuk a bűncselekményt. Úgy lenne igazságos, hogy ha a szolgáltatásunk költségeit közösen viselné minden ott lakó család. Nyilván mindenki maga dönti el, hogy belefér-e a családi költségvetésbe egy ilyen tétel, de az biztos, hogy minél több előfizetőnk van, a költségek annál többfelé oszlanak, így a havidíj akár csökkenhet is, vagy a befolyó összegből tovább bővíthető a szolgáltatás. Tisztában kell lenni azzal, hogy Tükörhegy a bűnözők körében is közkedvelt terület, és egy ilyen szolgáltatás mellett senkinek nem kell félnie az utcán ha pl. elmegy sétálni, sportolni, vagy ha csak a gyermeke megy át a szomszéd utcába játszani. Igyekszünk meggyőzni erről az ott lakókat, de meglévő ügyfeleink elégedettsége lehet a legmeggyőzőbb érv a szomszédoknak is arra, hogy a munkánkra szükség van. • Mennyire volt eddig eredményes a munkájuk? • Örömmel mondhatom, hogy amióta mi védjük a területet, a szolgálati időszakban egyetlen betörést sem sikerült végrehajtaniuk a bűnözőknek, mivel minden alkalommal sikeresen léptünk közbe. • Elmondana egy ilyen esetet? • Például a közelmúltban egyik éjjel a járőrünk egy kivilágítás nélküli autóra lett figyelmes, amelyben egy ismeretlen személy ült. Éjjel három körül járt az idő. A kollégánk értesítette a rendőr járőröket,

aztán odalépett a gépkocsihoz, és érdeklődött, hogy mi járatban van az illető. Azt mondta, hogy kertész, és éppen dolgozni jött. Érdekes módon se fűnyíró, se kerti szerszámok nem voltak nála és még azt sem tudta megmondani, hogy hol lakik a megbízója. Hamarosan megérkeztek a rendőrök is, és kiderült, hogy a delikvensünk már több bűncselekmény kapcsán is jól ismert személy a rendőrhatóság előtt. • Milyen a kapcsolatuk a helyi rendőrökkel? • A lehető legjobb. Folyamatos kapcsolatban vagyunk, és sok segítséget kapunk tőlük. Persze tőlünk telhetően mi is mindent megteszünk, hogy támogassuk az ő munkájukat. • A lakók bizalommal fordulnak a járőrökhöz? • Mivel rendszeresen ugyanaz a néhány kolléga teljesít szolgálatot a területen, a lakók közül sokan már névről ismerik őket. Helyi cég vagyunk – a telephelyünk több mint tíz éve ugyanazon a helyen, a régi Mechanikai Művek területén van – több olyan kollégánk is van, aki itt lakik Törökbálinton. Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkánk olyan bizalmi állás, ahol maximálisan meg kell felelnünk a lakók elvárásainak. Ezért nagyon megválogatjuk, hogy kit veszünk fel sorainkba. Vannak teljes munkaidős kollégáink, és olyanok is, akik másodállásban dolgoznak nálunk. Ők általában főállásban is olyan hivatást űznek, amelynek része a folyamatos erőnléti, és elméleti tréning. Tisztában vagyunk vele, hogy a munkánk nem veszélytelen foglalkozás, és éppen ezért igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a kollégáink megfelelő fizikai és szakmai továbbképzést kapjanak. • Milyen fejlesztéseket terveznek Tükörhegyen? • Ha a családok összefognak, megszervezhetnénk egy olyan szolgálatot, amely az egész tükörhegyi részt egyszerre védhetné. Ez öt-hat emberrel megvalósítható lenne,és mivel saját URH rádió rendszerrel rendelkezünk, így egy adott helyzetben késedelem nélkül tudnánk értesíteni egymást és a hatóság kiérkezéséig öt-hat személlyel találnák magukat szemben a bűnözök. A bűnözők igen szemfülesek és jól kifigyelik, hogy mely területeket őriznek folyamatosan, és ezeken a helyeken egyszerűen nem is próbálkoznak. Már a járőrök jelenléte is elrettentően hat, de egy megszervezett hálózat, a tükörhegyi két kijárat folyamatos őrzése gyakorlatilag lehetetlenné tenné, hogy valaki a területen bűncselekményt kövessen el és utána még sikeresen el is meneküljön. Ha minden család összefogna, akkor a havidíjat is nagyon kedvezően tudnánk megállapítani, és mindenki jogosan élvezhetné a szolgálatunk nyújtotta biztonságot. Bízom benne, hogy hamarosan elég jelentkező akad majd Tükörhegy többi területén, és nem csak a hármas ütem lakói alszanak majd nyugodtabban éjjelenként. Nyíri


Beszélgetés dr. Solymosi Péterrel, az 1. számú háziorvosi körzet orvosával

Továbbképzés az alapellátásban dolgozó asszisztenseknek •• Február 2-án a Munkácsy Mihály Művelődési Házban volt az első, saját szervezésű továbbképzés a régióban dolgozó háziorvosi asszisztensek, védőnők, mozgás- és fizioterápiával, rehabilitációval foglalkozó szakdolgozók számára. A rendezvény ötletgazdáját és szervezőjét, dr. Solymosi Pétert kérdeztük.

• Kiknek szólt ez a rendezvény? • Az egészségüg yi társadalom számkivetettjeinek, az asszisztenseknek, az orvosok jobbkezeinek. Nekik, az orvosokhoz hasonlóan, kötelező a kamarai tagság, kötelező a kreditpont gyűjtés. Viszont nagyon kevés a meghirdetett továbbképzés és azok sokszor messze vannak a dolgozók lakhelyétől. Márpedig nem elhanyagolható, hogy éppen hova és mennyiért kell utaznunk… Az egészségügyben dolgozóknak két dologban van hiányuk: ez az idő és a pénz. • Tehát ezért döntött úgy, hogy szer vez eg y ilyen lehetőséget a helybeli asszisztenseknek? • Igen. Miután elég sokáig próbáltam segítséget kérni – harmincöt éve mást sem teszek – de nem igazán jártam szerencsével, most úgy döntöttem, inkább megpróbálok én adni. Cserébe ezért igazi örömteli perceket kaptam. • Ezek szerint a saját szervezésű tanfolyamok, előadások nem túl gyakoriak... • Ez így van. És éppen ezért szinte megfizethetetlen az a hozzáállás, amit azok részéről tapasztaltam, akiket a rendezvén�nyel kapcsolatban megszólítottam. Elsősorban az előadó orvosok reagálása volt az, ami nagyon kellemesen érintett, hiszen eleve azzal kerestem meg őket, hogy kellene egy ilyet továbbképzés, de ingyen. Mindenki azonnal igent mondott. Ezután következett Szabó Éva, a helyi Művelődési Ház igazgatója, aki kérésemet meghallva azonnal intézkedett, és az igényelt termet az általam kért időtartamra ingyen bocsátotta rendelkezésünkre, teljes technikai felszereltséggel, segítő személyzettel együtt. Név nélkül kell még említenem azokat is, akik a szervezés lényegi lebonyolításában részt vettek. • Mi volt a továbbképzés témája? • A képzés a „Krónikus légúti betegek felismerése, és speciális gondozási feladatai az alapellátásban” címet viselte. Előadóink Dr. Váradi Katalin, a Tüdőgyógyintézet osztályvezető főorvosa, Dr. Illés Ildikó allergológus, tüdőgyógyász és Dr. Győri Zsuzsa, az érdi Tüdőgondozó vezetője voltak, valamint magam is tartot••

alá

hozzuk!

2013. márciusi műsor

1. péntek 19.00 I.L. CARAGIALE: VIHAROS ÉJSZAKA – komédia egy részben – Kőhegy bérlet 4. ea. 2. szombat 11.00 SZABÓ T. ANNA–DÉS ANDRÁS: BORSÓSZEM ÉS A TÖBBIEK – zenés, mesés vándorút 19.00 GEORGES FEYDEAU: ZSÁKBAMACSKA – vígjáték 2 részben 3. vasárnap 19.00 GYÁRFÁS–SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben 5. kedd 17.00 MÁRAI SÁNDOR: AZ IGAZI – Senior bérlet 2. ea. – A Pinceszínház vendégjátéka. 11. hétfő 19.00 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: RETRO SZERELEM avagy özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak – vígjáték egy részben 12. kedd 19.00 I.L. CARAGIALE: VIHAROS ÉJSZAKA – komédia egy részben 13. szerda 19.00 GEORGES FEYDEAU: ZSÁKBAMACSKA – vígjáték 2 részben – Budaörs bérlet 4. ea. 18. hétfő 1900 M. STEWART: SZERETEM A FELESÉGEM 16 – pikáns, vidám zenés játék 22. péntek 19.00 PANELNINJA monokomédia – írta: P. Szabó István – játssza: Magyar Attila – Bemutató 23. szombat 11.00 LÚDAS MATYI – interaktív zenés mesejáték – a Napraforgó Meseszínház előadása 26. kedd 15.00 TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR – játék 2 részben 19.00 TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR – játék 2 részben 27. szerda 15.00 ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK Ünnepe – (Színházi világnap) 19.00 ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK ünnepe – (Színházi világnap) 28. csütörtök 19.00 MOLNÁR-ZERKOVITZ-KELLÉR: A DOKTOR ÚR – zenés bohózat 2 részben 30. szombat 15.00 GEORGES FEYDEAU: ZSÁKBAMACSKA – vígjáték 2 részben 31. vasárnap 11.00 HETVENKEDŐ JÁNOS – Magyar Népmese Színház vendégjátéka 19.00 GYÁRFÁS -SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 2040 Budaörs, Szabadság út 26. www.budaorsijatekszin.hu • facebook.com/budaorsijatekszin Szervezés: 23/440-016 • Pénztár: 23/414-461

www.kerthelyseg.hu • 9

Tető

tam két előadást. A témák az egyes légúti betegségek felismerésén és gyógyításán túl kitértek a betegekkel tartott kapcsolat és együttműködés elősegítésére is. A gyógyítás csapatmunka, ami nem lehet sikeres az orvos, az asszisztens, és a páciens határozott, kitartó együttműködése nélkül. • Hányan vettek részt az előadáson? • Egészen pontosan negyvennyolc fő jött el, és ami nagyon örömteli, hogy ugyanennyien töltötték ki a képzést követően a kérdőívünket is, ami azt mutatja, hogy nem csak eljöttek, de figyeltek, és aktívan részt is vettek a közös munkában. Jöttek volna még többen is, de így is pótszékeket kellett betenni a terembe. • Mi a helyzet a továbbképzés akkre­­­di­tációjával? • Folyamatban van. Ez persze egy kicsit nehézkesebb adminisztrációs procedúra, de bízom benne, hogy hamarosan megszületik az eredmény és hivatalosan is kreditpontot érő továbbképzéssé nyilvánítják rendezvényünket. • Milyen gondolatokkal távozott a Művelődési Házból szombat délután? Elképzelhető, hogy lesz még további képzés is Törökbálinton? • Boldogan, jó érzésekkel telve jöttem el, arról végérvényesen meggyőződve, hogy nem szabad másra várni, ha valamit csinálni akarunk. Sok kiváló szakember dolgozik a környező intézményekben, akiket meg lehetne kérni a közreműködésre, és az érdeklődés is jelentősnek mutatkozik. Mind az előadók mind pedig a résztvevők részéről annyira pozitív volt a fogadtatás, hogy mindenképpen szeretném tovább folytatni ezt a munkát, és bízom benne, hogy ezt az első továbbképzést még sok követi majd itt Törökbálinton! E.Ny. ••


„Törökbálinton védve •• Teltházas koncertet adott Havasi Balázs a múlt év végén a Sportarénában. Ezenkívül létrehozta az Ecset és Zongora produkciót, fellépett Skóciában az egyik legnagyobb tudományos konferencián a TEDen is. A Törökbálintról világhódító útjára induló zongoraművés�szel beszélgettünk.

• Nem mondhatjuk, hog y nem volt mozgalmas az elmúlt éved. Kezdjük talán az időben legközelebb álló és egyben a legnagyobbat szóló produkcióddal. Az év végén monumentális koncertet adtál a Sportarénában. • Még mindig beleborzongok, ha arra a pillanatra gondolok, amikor megláttam a tizenkétezer embert. Ez egy olyan út eredménye, amelyre az egész életemet feltettem, de semmilyen garancia nem volt arra, hogy egyszer valóban meg is történik. Az, hogy az Arénában valaki teltház előtt játsszon, kevés embernek adatik meg, zongoraművészről pedig nem is igazán tudok. Ha szakmailag ez lett volna a legnagyobb cél az életemben, már elégedett lehetnék, de természetesen mi középés hosszútávon gondolkodunk. Az Aréna ••

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából

• Március 9. szombat 13.00-18.00 Tavaszváró Bolhapiac Használt holmik, saját készítésű kézműves termékek vására és cseréje • március 20. 18:00 Iránytű „Kultúrából a civilizációba” címmel tart előadást a sorozat következő előadója: Jankovics Marcell • március 22. 19 óra Borbarátok estéje Bemutatkozik a Ménesi borvidék

10 • www.kerthelyseg.hu

• március 23. Húsvétváró Családi Nap

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig (a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

koncert közel 30 év munkájának megkoronázása volt, de emellett valaminek a kezdete is, hiszen egy olyan produkciót sikerült létrehoznunk, amely az elkövetkező öt évben akár a világot is bejárhatja. Az első lépés nagyon fontos volt. Ha itthon nem működött volna, joggal kérdezték volna meg, hogy akkor mit akarok külföldön. Ezért köszönettel tartozom a magyar közönségnek, hogy eljöttek, és ezzel lehetőséget adtak nekünk arra is, hogy még tovább álmodjuk az álmot. Ez egy hatalmas csapatmunka volt. Nagyon sokat köszönhetek annak a közel 400 embernek, akik a produkcióban részt vettek. A zenésztársaimnak, akiket egytől-egyig zseniálisnak tartok. A show las-vegas-i rendezőjének, aki nemzetközi szemlélettel állt a produkcióhoz, vagy éppen a francia látványtervezőnek. • Tavalyi másik nagy projekted, a szinté egyedi Havasi-Munkácsy koncert volt. Erről mit kell tudnunk? • Ezt a nagy büszkeségemet a MüPában mutattuk be. Zeneszerzőként mindig is egy igen széles zenei portfóliót igyekeztem létrehozni. Így különböző, önálló zenei projektek jöttek létre, melyek különböző ízlésvilágú embereket céloznak meg. A Drum&Piano, amelyben egy rockdobossal, Endivel párbajozok, inkább a populárisabb zenéket kedvelőket és a fiatalokat fogja meg. A Munkácsy projektet a komolyabb hangvételt kedvelőknek hoztuk létre. A MüPa bemutató igencsak elegánsra sikeredett, amely szokatlan módon a zenét és a festészetet ötvözte. Munkácsy Mihály festményeihez komponáltam vonós zenekari műveket, és az előadás alatt hatalmas kivetítőkön lehetett látni a festményeket. A koncertnek hatalmas sikere lett. Nekem nagyon fontos, hogy minden egyes ember, aki eljön egy koncertemre úgy menjen haza, hogy a következőre is el szeretne jönni. Ezért mindig igyekszem lenyűgözni a közönséget. Az pedig, hogy a koncertet a Magyar Televízió augusztus 20-án, a tűzijáték előtt leadta, hatalmas elismerés volt. • Volt még egy televíziós „szereplésed” hiszen az olimpiai közvetítések alatt is gyakran felcsendült a Drum&Piano... • E ndivel úg y gondolt u k, hog y a Drum&Piano Freedom című dalunk egy igazi buzdító zene, amelyhez kifejezetten sportos klip készült. Mikor közeledett az

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

Olimpia, felajánlottuk a klipet a Magyar Televíziónak, ezzel szerettük volna a magyar csapatot segíteni. Megtetszett nekik,

és beszerkesztették. Büszkék voltunk, és nagyon örültünk, hogy egy picit részesei lehettünk mi is ennek a fantasztikus eseménynek. • Visszatérve a Munkácsy koncerthez. Lehet ennek folytatása, vagy ez egy egyszeri ötlet volt? • Természetesen lehet, de most nem ez a célom. Jelenleg az a tervem, hogy évente egy nagy koncertet adok Magyarországon, év végén az Arénában. Így hihetetlen látvánnyal tudunk mindig készülni, és a koncertnek remélhetőleg egyfajta rangja lesz. A fennmaradó időben pedig lehetőségem van utazni, és előkészíteni a produkció színpadra állítását más országokban is. • Miért fontos neked ennyire, hogy a hazád ennyit kapjon tőled, hiszen te nemzetközi szinten is népszerű vagy? • Én a magyar Zeneakadémián végeztem. Tudom, hogy ez milyen hatalmas érték. Manapság nagyon divatos amerikai egyetemeket emlegetni, de szerintem elég a Liszt Ferenc térig menni és ugyanazt a színvonalú oktatást, vagy talán még jobbat kap az ember. Tisztában vagyok az értékeinkkel. Ezért is szeretek a magyar gyökerekhez visszanyúlni, zenében, az Aréna koncert kapcsán, vagy akár festészetben, a Munkácsy Ecset és Zongora produkcióban. Van bennem küldetéstudat arra, hogy ezeket az értékeket külföldön is bemutassam. • Volt még egy érdekes fellépésed nyáron. A világ legrangosabb tudományos •••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.


Olajág

•••

érzem magam”

lett tíz perc alatt a városban is tudok lenni. Szívesen emlékszem vissza a törökbálinti koncertemre. Az embernek nagyon fontos a mikro-közege. Ha azon belül szeretik, akkor védve érzi magát. Jó hazajönni ide például egy ázsiai tárgyalás után. De most már nagyon várom a jó időt, hogy a kávéház teraszán egy pohár búzasört ihassak. • Apropó Ázsia. Miért pont a kínai a negyedik választható nyelv a honlapodon? • Valamiért nagyon szeretnek Ázsiában engem, és ez a szeretet kölcsönös. Szilveszterkor például egy hatalmas televíziós show műsorban léptem fel Pekingben, ahol találkoztam Jimmy Carterrel is. Nagypapám az ötvenes években évekig élt Kínában, és gyerekkoromban sokat mesélt a helyről. Talán ezért is vonz annyira a távoli ország. • Lesz még Havasi koncert Törökbálinton? • Igen, biztos, hogy lesz! Németh Gergő

Az evangélium tanúsága szerint Jézusnak voltak barátai, olyanok, akik nem tartoztak az Őt folyamatosan követő tanítványi körhöz. Bensőséges kapcsolat fűzte Lázárhoz és a két nővéréhez is. De hírét vették: Jézusnak ez a kedves barátja halálos beteg. Az üzenetvivők Betániából indulva már úton voltak Jézushoz a súlyos betegség hírével, miközben Lázár meghalt. A hír megérkezett Jézushoz, ám Jézus nem indult azonnal barátjához, csak két nap múltán. Isten fia nem „ugrik rögtön”. Nem teljesíti a kérést azonnal. Talán mert valami fontosat akar nekik és nekünk a megvárakozatás által is tanítani. Amikor Isten késik a segítségnyújtással, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy magunkra hagyott minket, nem törődik az életünkkel. Ez azonban soha sincs így, bizonyítja ez az evangéliumi részlet is. Mire megérkezett, Lázár immár négy napja halott. A zsidók hittek abban, hogy a lélek a visszatérés reményében a halál után három napig a test közelében marad. Itt már minden reménynek vége volt, Lázár halála megmásíthatatlan. A zsidó szokás három nap nagyon mély gyászolásról, majd négy nap mély gyászolásról, további harminc napig pedig közönséges gyászolásról rendelkezett. A választott nép a pusztai vándorlás során – amikor Isten nem teljesítette rögtön kérését, nem oltotta szomját – fellázadt ellene. Mikor Jézus végre megérkezett Betániába, Lázár nővérei a szemére vetették: „Ha itt lettél volna (ha idejében elindulsz), nem halt volna meg a testvérünk.” Komoly szemrehányás ez, de Jézus nem sértődött meg. A meghitt, szeretetteljes kapcsolatban helye van a perlekedésnek, amely különbözik a vádaskodástól. A zsoltárokban is nem egy helyet találunk, ahol a zsoltáros perlekedik Istennel (lásd 119. vagy a 143. zsoltár). Maga Jeremiás próféta is ezt mondja: „Rászedtél, Uram, és hagytam, hogy rászedj” (Jer 20,7). Lá zár feltáma sztá sának története meghív arra, hogy végiggondoljam: életemben mikor sérült Isten iránti bizalmam? Mikor halt meg bennem a remény? Mikor vádoltam őt? Ugyanakkor arra is meghív, hogy a húsvéti szent három napra való készületben kimondjam az ortodox himnusszal együtt: „Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál. Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök. Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni fogunk, ha vele együtt tűrünk, vele uralomra jutunk.

www.kerthelyseg.hu • 11

konferenciáján, a TED-en léptetek fel Endi-vel, pedig itt még a hallgatóság sem akárkikből áll össze. • A TED-en a világ véleményformálói gyűlnek össze. A konferenciára egy belépő több mint egymillió forint. Négy napon keresztül olyan előadókat lehet meghallgatni, mint Bill Clinton vagy Bill Gates. Nos, e helyen tudtam én is egy picit beszélni a művészetemről, és arról, hogy hogyan lehet egy kis popularitást vinni a komolyzenébe. Értéket teremteni, de mindeközben tömegeknek játszani. Ezután zenéltünk is Endivel, amit álló taps követett. Az esti fogadáson pedig órákon keresztül beszélgettünk a közönséggel. Rendkívül inspiráló közeg volt. • Évről évre kitalálsz, kitaláltok valamit és az ember azt gondolja, hogy ezt már nem is lehet túlszárnyalni. Majd bebizonyítod, hogy igenis lehet! Idén is készültök valami nagy dobással? • Január, február a csapatunknak kreatív időszaka. Mindenki próbál megújulni a saját területén. Az Aréna show az eddigi pályafutásom csúcsa volt, amibe mindent beletettem, ami, aki én vagyok. Ezt szeretnénk továbbfejleszteni év végére. Szeretném elérni, hogy ugyanazokkal a hang- és fénytechnikákkal dolgozhassak, mint akármelyik nemzetközi produkció, ez a kiindulási alap, amelyhez aztán hozzátehetjük a híres magyar kreativitást. • Mi Törökbálint iak büszkék vag yunk rá, hogy közénk tartozol és arra is, hogy mindig szeretet tel beszél sz lakhelyedrő l . Talá n nem veszed tolakodá snak, ha azt is megkérdezem, hog y vag y man a psá g? Ne m m i n t zenész, hanem, mint magánember. • A magánéletemről nem szeretek beszélni, de köszönöm jól vagyunk. Nagyon kötődöm a településhez, amely az igazi otthonommá vált. Imádok reggelente az erdőben futni, de persze emel-

Ha itt lettél volna


„Törökbálint, nekem” Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha

Törökbálinti rizses kakas

Bár enyingi Török Bálint a XVI. század első felének legnagyobb hatalmú, leggazdagabb földbirtokosa volt Magyarországon – hiszen számos grófság, vár valamint uradalom volt birtokában úgy a Felvidéken, mint Erdélyben, s úgy a Dunántúlon, mint a Tiszántúlon – és országrésznyi területek felett rendelkezett, mégis valamiért a mi településünk az, amely nevét őrzi a helységnevek sorában. A korabeli magyarok körében népszerű főnemes és hadvezér, az ország legnagyobb magánhadseregét irányította. A művészeteket pártoló, a lovagi erkölcsöket sajátosan értelmező és a nők körében is elismerésnek örvendő, bátor és kalandos életű férfi, a mohácsi csatában még csak 24 éves volt, amikor már a királyi testőrség egyik parancsno• Enyingi Török Bálint ka lett. Haditettei közé jegyez(1502– 550) főnemes, ték pl., hogy 1526-ban 67 lohadvezér, nándor­fehér­ vassal Szabadkán megtámadta a vári bán szerbeket, aminek folyományaként magyar belháború keletkezett. Később a szerbek elleni harcokban megölte vezérüket, Cserni Jovánt (Fekete Ivánt), amiért Szapolyai gazdagon megjutalmazta. Gyakorta „ráment a törökre” is – talán ezért haragudott rá annyira a szultán, hogy Konstantinápolyban a Héttoronyba csukatta, ahol élete teljében 48 évesen halt meg.

Még tavaly ősszel, a Törökbálinti Ifjúsági Naphoz kötődően hirdette meg a Munkácsy Mihály Művelődési Ház a „Törökbálint, nekem” elnevezésű ifjúsági fotópályázatot. A pályázaton, amelyre 28 év alatti, törökbálinti fiatalok jelentkezhettek, összesen tízen mérették meg magukat, jobbnál jobb fényképekkel.

Az Oravecz István által elnökölt zsűri a következő pályázókat jutalmazta: I. helyezett – Székely Gábor II. helyezett – Novák Eszter III. helyezett – Wolf Ádám különdíjas – Székely Zsófia A g yőztesek ü n nepélyes megnyitó keretében vehették át a díjaikat.

•••

Sváb kitelepítési megemlékezés Február 16-án, a kitelepítés 67. évfordulójára emlékeztek városunk vezetői és a civil egyesületek képviselői. Ez alkalomból elhelyezték koszorúikat a Sváb téren a kitelepítési emlékműnél.

• Recept 7-8 főre:

12 • www.kerthelyseg.hu

Beleöntünk 40 dkg rizst, 40 dkg kakascombból készült, félig kész, kicsontozott kakaspaprikással együtt egy tűzálló tálba. Hozzáadunk 15 dkg felaprított paradicsomot, 30 dkg zöldpaprikát és 15 dkg felkockázott mélyhűtött sárgarépát. Felöntjük fele vízzel és fele rosé borral, hogy ellepje. Sózzuk és forró sütőben, fedő alatt megpároljuk. Felaprózunk 40 dkg csirkemájat és 1 fej vöröshagymát. Serpenyőben olajat forrósítunk, és sárgára pirítjuk benne a hagymát, hozzáadjuk a májat, és kevergetve néhány percig pirítjuk. Megszórjuk 1 kk majoránnával, 1 kk petrezselyemmel és némi őrölt borssal. Ha kész, összekeverjük a már kész rizses hússal. Félbarna kenyérrel, fokhagymás tejföllel és rosé borral tálaljuk.

m A Hu sz ár ko ny ha ne ől r i le e ét ok r a hu s z á lkö b áb ink m ne ha szól, grsá szá hu csönzi a magyar ző tu lajra eg ykor on oly jel lem énye ssé em lel a : int ym donságok at, úg ányokom gy t, a saját ha get, a ha za szeretete Új éteot. ság tor bá a st és hoz való ragaszkodá maelt óbája ez, a képz lek lét rehozásának pr tó tha osí on az l etiségge gyar – vagy más nemz n tbe ese en nd mi ely am lül, – ízvilág keretein be rző yő án om Mi ndez hagy koronként vá ltozott. tő külsőségek között. em ter yt án vagy hagyom

••

INTERNATIONAL KARATE-DO SHOBUKAI (IKS)

Zen-Do Akadémia elnök: Shihan Réti István 6.dan A Ré Zen-do Karate alapító mestere, a Wado-ryu Renmei magyarországi honosítója. A Zen-Do Akadémia felvételt hirdet harcművészetet tanulni vágyó hölgyeknek és uraknak! Edzéseinken a tradicionális Okinawa-te (Shuri-te) karate technikáit gyakoroljuk. A védőfelszerelésben gyakorolt, kontrollált küzdelem mindennapos. Küzdelmi rendszerünk a Kempo Bujutsu Tanrendo alapjain épül fel: ütés, rúgás, dobás, földharc kombinálva, a kor elvárásainak megfelelő rendszerben. Kiegészítjük mindezt erőés állóképesség fejlesztő gyakorlatokkal. Lehetőség nyílik a japán kard útjának megismerésére is. A Shinkendo stílusa a középkori szamuráj kardforgatás világába repít minket vissza. Csak a készséggé fejlesztett tudás számít! Edzések helye: Budaörsi Városi Uszoda Judo Terme, 2040. Budaörs Hársfa u 6. Edzések időpontja: hétfő, kedd, csütörtök reggel 6.30–8.45 Oktató: Balogh Dávid IKS 3. dan, Ré Zen-Do 3. Dan, Shinkendo Kenshuin Elérhetőség: 06-20-469 01 75 www.zendo.hu • www.shobukai.com www.kempobudo.com • www.shinkendo.hu


„Az anyanyelvünk német, de a szívünk magyar” • Ludwig Ferenc és Fallenbüchel Terézia mesél

•• Első rész Kedves Olvasó! Visszaemlékezés-sorozatunk soron következő epizódja Ficsór Bálint 2005-ben készített, eddig meg nem jelent riportja és a saját, süsseni videofelvételem összegzéseként íródott. Ludwig Ferencnek tizenhat, feleségének Fallenbüchel Teréziának hat évesen kellett elhagynia Törökbálintot. Történetük legkeservesebb utat bejáró szereplője egy tizenkét éves kisfiú, akit szülei nem vihettek magukkal az ismeretlenbe. A Baross utcában laktunk. 1936-ban kezdtem iskolába járni, 1944-ben végeztem el a német iskolát, ahol belénk nevelték: az anyanyelvünk német, de a szívünk magyar. Egy rokon néninél aludtam a Baross és a Szent István utca sarkán lévő házban azon az éjszakán, amikor megérkeztek az oroszok. Arra ébredtem, hogy egy orosz katona lehúzza a takarómat. Ijedtemben németül köszöntem neki. Miután tisztázódott, hogy „magyarszki” vagyok, továbbment a szomszéd házba. Édesapám 1898-ban született. Nem volt még ötven, de katonának már öreg, ezért 1941-ben vagy 42-ben leszerelt. Amikor bevonultak az oroszok, éppen anyám nagynénjénél és a férjénél volt Budapesten - bort és savanyú káposztát vitt nekik. Két hétig egy bunkerben húzták meg magukat a Pamuttextil Művekben. Amikor az oroszok odaértek, a férfiakat kiterelték a bunkerből és Budaörs felé hajtották őket. Útközben apám meglátta, hogy egy orosz katona motorkerékpárt szerel - gyorsan mellé guggolt, amíg a menet el nem haladt mellettük - így sikerült meglépnie. Egyszer az oroszok elkaptak, s ki akartak vinni a téglagyárba, de valahogy megszabadultam. Szerencsém volt, mert aznap a téglagyár bombázásánál Gauland Tóni meghalt. Harmincöt törökbálintit akartak „malenkij robotra” vinni. Diósdig el is jutottak, de onnan ki tudja miért, visszaengedték őket. A házunkra kiírták, hogy „Tiszti lakás”, így nem sok bajunk volt az oroszokkal, a tisztek rendesek voltak velünk. 1946. február 18-án, vasárnap kellett átmennünk Budaörsre. Nem voltak semmire sem tekintettel - még a sírásót is elvitték édesanyám öccsének a temetéséről. Nénikémet - akinek a férjét temették - még felkészülni sem hagyták, s a sietségben csak egy sublótfiókba tudta belepakolni a vinni valót. Volt egy korhatár, ami fölött nem telepíthették ki az öregeket, de azt nem tartották be. Volt akit hordágyon vittek ki a házából és tettek a teherautóra. Nem volt gyereke, egyedül élt. Betegen, egy szál magában űzték ki Németországba.

Keddig Budaörsön várakoztunk, mert megengedték, hogy maradjunk, hátha együtt indulhat el a család. Apám kétszer-háromszor is elment az öcsémért, de nem tudta elhozni - a vonattetőn kellett volna tartania magát és a gyereket, mert minden lehetséges kapaszkodón fürtökben lógtak az emberek. A községből kivezető utakat rendőrök őrizték, de a nénikék ismerték a titkos utakat és batyukban hozták nekünk az otthonhagyott holmikat, mert ha mindent egyszerre a mérlegre rakunk, alig tudtunk volna elhozni valamit. Beálltak a tömegbe velünk együtt, így nem vették észre őket, a vonatnál pedig már nem nézték, mit csempészünk a vagonba. Végül a harmadik kitelepítési hullámmal indítottak el bennünket: édesanyámat, édesapámat, a húsz éves nővéremet, a másik öcsémet, és engem. A tizenkét éves öcsém és a bátyám, aki katona volt, itthon maradt. Terézia, későbbi feleségem, 1941. február 9-én született, s a kitelepítést kapta születésnapi ajándékul. Az édesanyjával együtt űzték ki Őt a Nyár utcai lakásukból a nagymamához, a Dózsa György utcába, amikor jött a telepes igénylő. A házzal szemben, a zárdában (ma Zimándy Általános Iskola) volt az oroszok kórháza. A nagyszülők parasztok voltak, mindenük megvolt, ami kellett, de mivel az oroszok hosszú időre rendezkedtek be, mindent elvittek tőlük. . Negyvenöt megpakolt kocsi érkezett Törökbálintról a budaörsi vasútállomásra. A szerelvényük tíz napig vesztegelt ott. Az indulásig priccseken aludtak. Hosszú utazás után Göppingenben szálltak ki, majd egy gyárépületben berendezett menekülttáborba kerültek - itt az élet a fertőtlenítéssel kezdődött. Innen a süsseni iskola egyik szobájába került a család: anyja, nagymamája, nővére és a bácsikája. Édesapjuk akit 1944. augusztusában besoroztak, nem volt velük. Semmit nem tudtak róla évekig, mígnem egy fogságból hazakerült, később tiszalöki „átnevelésben” részesült, majd Németországba áttelepült katonatársától hallották évek múltán, hogy valahol Lengyelországban meghalt. (Folytatása következik.) Köszönet a v i sszaemlékező knek és F icsór Bálintnak Scheiblinger Péter

www.kerthelyseg.hu • 13

Reggel fél 8-kor azt mondták, hogy nekünk nem kell menni. Aztán fél 9-kor megint jöttek, hogy mégiscsak kell. Azt gondoltuk, először azért mondták hogy nem kell menni, hogy amikor megint szólnak, az váratlan legyen és a csomagjaink felét itthon hagyjuk. Apám mondta, hogy nekünk felmentésünk van, mivel a családunk nincs még egyben. Meg kell várnunk, amíg a 12 éves öcsém visszaér a Balatonról. Az iskolával ment „nyaralni”. A szüleink nem akarták elengedni őt, de mivel nagyon akart menni, végül csak elengedték. - Nem tudott többé hazajönni.

Aztán megkaptuk a vonatjegyünket is - a kilences vagonra szólt. Ez a jegy még mindig megvan a papírjaim között. Száz kilót vihettünk magunkkal. Lovas rendőrök, partizánok kísértek bennünket. (Ha annyi partizán lett volna, mint amennyin később annak mondták magukat, be sem jöttek volna az oroszok.) A mérlegelés a Szent István utcában történt, a Zeiss ház mellett. Szemben volt a patika. Egyszer csak megállt egy kocsi a ház előtt valaki onnan akarta a csomagját elhozni. A partizánok elértették a dolgot és lövöldözni kezdtek. Hogy legyen útközben élelmünk, le kellett adnunk valamennyi babot, lisztet, zsírt, szalonnát, húst, személyenként egy bizonyos mennyiséget. Azt mondták, lesz majd közös főzés - persze nem lett abból semmi. Amíg az amerikaiak ott álltak és figyeltek, nem történt baj, de amikor elmentek szabad rablás kezdődött. Ezek azt csinálhattak, amit csak akartak. Kilenc napig voltunk úton. Mindig kérdezősködtünk a leadott élelmiszer felől, de hiába. Hála Istennek maradt nálunk annyi, amennyiből meg tudtunk élni.


14 • www.kerthelyseg.hu

Húsz nap alatt hárommillió-ötszázezer forint értékű támogatást gyűjtött össze a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány számára a Henkel és a SPAR üzletlánc. Az „Adjunk együtt egy mosolyt” néven 2012. november 22. és december 12. között tartott közös akció keretében mindenki, aki a SPAR és az INTERSPAR üzleteiben Persil mosószert vagy Silan öblítőt vásárolt, anyagilag is támogatta a bohócdoktorok működését. Az adománynak köszönhetően 2013. márciusától a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyerekbetegeinek arcára is mosolyt csalhatnak a bohócdoktorok. A harmadik alkalommal meghirdetett jótékonysági akció keretében minden vásárló a Silan öblítők és Persil mosó-gélek vásárlásakor literenként 10 forinttal, Persil mosótablettáknál kilogrammonként 20 forinttal, Persil Duo-Caps vásárlásakor literenként 30 forinttal járult hozzá a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány működéséhez. Az új együttműködés keretében az ország egyik legsikeresebb gyermekgyógyászati intézményeként működő Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben márciustól heti rendszerességgel, alkalmanként több mint harminc kis betegnek segítenek átlendülni betegségük időszakán a bohócdoktorok. Lassan hagyománnyá válik, hogy stratégiai partnerükkel, a SPAR Magyarország Kft.-vel közösen a fogyasztókat is bevonva kezdeményezzenek jótékonysági akciókat. Külön köszönet illeti a fogyasztókat, akik vásárlásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy a bohócdoktorok még több kis beteg kórházi ágyához juthassanak el – tette hozzá Tomas Duffek, a Henkel Magyarország Kft. mosó- és háztartási tisztítószerek üzletág igazgatója. Rékay Ágnes, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, nagy öröm számukra, hogy a húsz nap alatt összesen hárommillió-ötszázezer forint ös�szegű támogatás gyűlt össze, amelynek köszönhetően tovább tudják szélesíteni működésüket, és szűkös erőforrásaikat a mostani adománnyal érdemben tudják bővíteni. A SPAR Magyarország Kft. életében a gazdasági folyamatok, a fejlődés és az ügyfél-elégedettség mellett fontos szerepet kap a társadalmi teljesítmény, így a közösségi hozzájárulások is szerves részét képezik a cég filozófiájának. A cégcsoport felelős vállalatként jótékonysági tevékenységével a társadalom leginkább rászoruló rétegeit célozza meg. Tavaly a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen számos jótékony célú akciót valósítottak meg, amelynek méltó folytatása volt az év végi „Adjunk együtt egy mosolyt!” adománygyűjtési akció is. Az adományt jelképező „óriás csekket” február 7-én, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben, a két cég vezetője ünnepélyes keretek között adta át. Az ünnepségen Törökbálint Önkormányzatát Hajdu Ferenc alpolgármester úr képviselte. A rendezvényen természetesen jelen volt két Bohócdoktor, teljes felszerelésben, és többen inkognitóban is eljöttek, hogy együtt örüljenek az adománynak.

Helyszíni közvetítés a Tüdőgyógyintézet

Akcióban a Bohócd

•• Gyönyörű téli nap van. A „Szani” parkja megkapóan szép a frissen hullott hótakaróval, de azért didergek, amíg felgyalogolunk a főépülethez. Az adományozó ünnepségen már gyűlnek a vendégek. A széksorokban fehér köpenyben orvosok, ápolónők, a főasztalnál Dr. Antall Gabriellát, a Tüdőgyógyintézet igazgatóját ismerem fel. Körülötte öltönyös urak, kosztümös hölgyek... Próbálok elvegyülni, de a jelen lévő két vidám bohócdoktor ott ügyetlenkedik a széksorok között. Az egyiknek lebomlott a copfja, azt próbálják helyre tenni. Nem tudom megállni, hogy el ne kezdjem kérdezgetni őket.

• Sziasztok! Jó a szerelésetek! Én Nyíri Erzsi vagyok a törökbálinti Kerthelység magazintól. És ti? • Dr. Baki és Dr. Kukucska. Nagyon örvendünk. De mi nem tudunk ám túl okosakat! • Csak azt szeretném tudni, hogyan lehet valaki Bohócdoktor? • Dr. Baki (Bakos Éva): Hát tudod, először is jelentkezni kell. Aztán furfangosan benyomulni a bohócok közé, utána vizsgázni, ami nagyon nehéz, mert az már a kórházban zajlik. Ott aztán kérdezgetnek ám a gyerekek, és mindig jól kell felelni! Még írni is kell tudni! Aztán ha ez sikerült, ak-

kor tanulni kell sokat. Gyermeklélektant, gyermekpszichológiát, meg ilyeneket. Úú, nagyon komoly ám! • Civilben mivel foglalkoztok? • Dr. Kukucska: (Hajdú Ágnes) Előadóművészek vagyunk. Színészek, táncosok, bűvészek...Olyan mindenfélék... • Szóval profi gárda vagytok! • Hát, amint látod! Rettentő profi gárda vagyunk! Azt is tanultuk, hogy hogyan kell profi gárdának lenni! De az nem volt nehéz, mert egyszerűen a belső lényünk ilyen színes, vidám és eredeti. Jó mi? • Mióta járjátok a gyerekkórházakat ezekben a 43-as csinos kis cipellőkben? • Én tizenhárom éve, a művészeti vezetőnk meg száz éve! Bizony!

(A művészeti vezető úr Dr. Hopplá, öltönnyel álcázva magát az ablaknál álldogál, és a kíváncsiskodó újságírók megtévesztése végett Greifenstein Jánosnak adja ki magát. Ez gyanús! Nagyon gyanús! Felteszek neki pár keresztkérdést!) • Üdvözlöm! A kollégáitól tudom, hogy Ön a Bohócdoktorok művészeti vezetője és hogy már száz éve űzi ezt a mesterséget! Hmm! Egész jól tartja magát!

• Ó hát köszönöm! A bohócság fiatalon tart! • Ezek szerint Ön a kezdetektől dolgozik bohócként az alapítványnál. Hogyan indult ez a misszió? • A magyarországi Piros Orr Alapítványt 1996-ban alapította az osztrák Rote Nasen szervezet. Kezdetben csak Budapesten,mára pedig már vidéki gyermekkórházakban, majd idős otthonokban is vizitelnek bohócdoktoraink. A Piros Orr Bohócdoktorok azt a feladatot vállalták, hogy felvidítják a kórházban fekvő beteg gyerekeket – mert a nevetés gyógyít. Nemcsak a szülők és orvosok megfigyelése ez, de tudományos kutatások is bizonyítják, hogy a nevetés és a vidámság nagymértékben segíti a betegek gyógyulását. • Az igazi doktorok nem mérgesek, hogy elbohóckodják a komoly gyógyítást? • Nem, nem bohóckodjuk el a gyógyítást! Sőt nagyon is komolyan vesszük! Ezért nevettetünk. Mert a nevetés a legjobb gyógyszer, gyereknek-felnőttnek egyaránt. Munkánk, hogy ezt a csodaszert a lehető leghatékonyabban juttassuk el az arra rászorulónak, legyen szó kórházban szomorkodó beteg gyerekekről vagy idős otthon magányos lakóiról. A Piros Orr Bohócdoktorok a nevettetés specialistái. (Hm! Gyanús! Ez nagyon profi válasznak tűnik! Lehet , hogy tényleg Ő a művészeti vezető!) • Nagyon köszönöm Dr. Hopplá! (Hehe, jó nagyot nézett, hogy lelepleztem!) • Nagyon sokan vannak. Szegény gyerekek biztosan megijednek ennyi embertől... Inkább keresek újabb beszélgetőtársat, és majd akkor megyek fel a bohócokhoz, ha a többiek már szétszéledtek! Aha! Ott az


Gyermekgyógyászati Osztályáról

oktorok

utolsó sorban egy szimpatikus fiatalember üldögél. Bár ő is öltönyben van, az a gyanúm, hogy ez is csak álca! Az orrán látszik a bohóc orr nyoma! • Üdvözlöm! Hogy tetszik az ünnepség? – szólítom meg. • Ó igazán nagyon örülök, hogy itt lehetek! Az alapítványnak nagy szüksége van a támogatásra. Valójában én is bohócdoktor vagyok, csak most inkognitóban... Nevem Dr. Dudorr, alias Efsztratiadisz Sztratosz. Ez tényleg az igazi álnevem! Görög származású vagyok... (Ahaaaa!) • Úgy látom minden bohóc igazi egyéniség. Önnek mi a specialitása? • A bűvész trükkök a kedvenceim. Húsz évig statisztaként dolgoztam a Magyar Állami Operaházban, mellette pedig már tizenkét éve dolgozom bohócdoktorként. • A trükköket hol tanulja? • A „bohóckodásban”, ugyanúgy mint a zenében, vannak különböző műfajok. Igyekszünk minél többet találkozni, és ilyenkor megmutatjuk, megtanítjuk egymásnak az új trükköket, vicceket, dalokat.

••

Tóth József Szerenád Játszik a szél a korai hóvirággal. Míg szenved a lelkem, Bezárva a meleg szobába, Mozart segít a melankóliának Rám nehezedni, S édes fájással felfeszíteni, Az élni akarás hegedű húrjaira, Tavaszra hangolt szívemet.

www.kerthelyseg.hu • 15

Folyamatosan képezzük magunkat. A háttérmunka nagyon fontos, és ha ez nem elég alapos, az egész produkció dugába dőlhet. A gyerekek pedig nagyon figyelnek, és itt mi főszereplők vagyunk, úgyhogy mindennek klappolnia kell! • A trükkökön túl még sok mindent kell megtanulniuk ugye? • Természetesen ismernünk kell az egyes osztályok felépítését, a gyógyítási folyamatokat, az időbeosztást, hogy ne legyünk útban, és inkább segítsük, mint akadályozzuk az orvosok, ápolók munkáját. Havonta találkozunk a pszichológussal, aki folyamatosan továbbképez bennünket. Vele megbeszélhetjük azokat a gyermekpszichológiai, lélektani kérdéseket, amelyekkel a munkánk során találkoztunk. • Jól gondolom, hogy néha magának a bohócnak is szüksége van a pszichológus segítségére? • Nem könnyű feldolgozni mindazt, amivel a munkánk során találkozunk. A gyerekek betegsége, fájdalma a miénk is, de csak akkor érezzük, amikor már kijöttünk a kórházból. Nagyon jó érzés mosolyt csalni az arcukra, de néha tényleg nehéz ezt kezelni.

• Önnek melyik osztályon volt a legnehezebb? • Talán a szervátültetésre váró gyerekek felvidítása a legnagyobb feladat. Ők akár éveken keresztül fekszenek ugyanabban a kórteremben. A jövőjük bizonytalan, hiszen soha nem lehet előre tudni, mikor kerülhet sor az operációra. Közben folyamatosan fájdalmas vizsgálatokon, kezeléseken esnek át. Telnek a hetek, a hónapok. Minden héten várnak minket. Szinte már az összes trükköt ismerik. Hát igen. Ehhez kell a pszichológus. • Mit tanult a gyerekektől? • Hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Pont úgy, mint a bűvészetben. • Hogyan lehet valaki bohócdoktor? • Az alapítványnál lehet jelentkezni. Elsősorban előadóművészeket várnak, de vannak civilek is. Lassan szükségünk is lenne fiatalításra, de a szűkös anyagi lehetőségek miatt nincs könnyű dolgunk. Ezért is fontos, hogy adományokat szerezzünk. Az 1 %-okból összegyűlő összeg is nagy segítség. Ezért is kérünk mindenkit, aki még nem döntötte el, hogy kit támogat, hogy az adóbevallásában jelöljön meg minket. Mindenki, aki így tesz, biztos lehet benne, hogy nemes célt támogat. Dr. Dudorral ezután felmentünk a gyerekosztályra, és meglestük Dr, Kukucskát, és Dr. Bakit munka közben. Sok mosolygós gyerkőcöt, ápolót és anyukát láttunk. Mindenki vidám volt. Mintha nem is kórtermekben jártunk volna. És ez így lesz mostantól a Tüdőgyógyintézet Gyermekosztályán, minden szerdán. Ajándékba én is kaptam egy piros orrot. Kitettem az autóm napellenzőjére, hogy kéznél legyen, ha valakit jobb kedvre kellene deríteni. Akinek szüksége van ilyesmire, csak szóljon, mert ellestem néhány trükköt...;-) Perjés Erzsi


Március régi magyar neve böjtmás hava, ami a húsvét előtti nagyböjt második hónapjára utal. A nagyböjt legnagyobb része általában erre a hónapra esik. A húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 13-ára esett. A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. Nem csak vallási okból érdemes ilyenkor méregteleníteni a szervezetet. A Nagyböjt negyven napja alatt – lemondva a zsíros-húsos fogásokról – tulajdonképpen lehetőséget teremtünk testünk és lelkünk számára a tavaszi megújuláshoz, a természettel való összhangba rendeződéshez. A téltől és ünnepektől megviselt, cukrokkal, erős fűszerekkel és nehéz, zsíros ételekkel

sok káros anyag halmozódik fel a testünkben, ezektől kell megszabadulnunk. Ennyi idő alatt kitisztul a szervezetünk, és újult erővel, megszépülve vághatunk neki a nyárnak. A böjtölés csak bizonyos szempontból jelent lemondást, hiszen nem kell sem a laktató, egészséges ételeket, sem a men�nyei ízeket nélkülöznünk ez idő alatt. Hamvazószerda abból az ősi haa vegyományból ered, hog y a hívő k a fetak szór ut zeklés részeként ham ig nap mai a t éké eml ek jükr e. Enn megőrzi a szertartás: az előző évben ujászentelt és elégetet t bark a ham jt ybö nag (és on nap a ezen ból a pap hía ol rajz t első vasárnapján) kereszte dvek hom loká ra, miközben ezt mon ól porb y hog er, emb , zzél léke „Em ja: egy u ham A vag y és por rá lesz el!” meg a és t úlás elm az i épez szerre jelk tisztulást.

Böjti Káposzta:

Hozzávalók: egy fej vöröshagyma, 20 dkg rizs, só, bors, pirospaprika, 1-2 gerezd fokhagyma, 3 db főtt tojás, káposztalevél, 50 dkg savanyú káposzta, 1-2 fej alma, egy csokor kapor. Elkészítés: Egy evőkanál olajon párold meg az apróra vágott vöröshagymát, pirítsd meg rajta a rizst, fűszerezd sóval, borssal, pirospaprikával, fokhagymával és öntsd fel kevés vízzel. Néhány perc alatt párold félkészre a rizst. Hagyd hűlni, majd keverd össze a kis kockára vágott, keményre főtt tojással, és ezzel a masszával töltsd meg a szétbontott káposztafej leveleit. Egy nagy lábos alját béleld ki a savanyú káposztával, ízlés szerint keverj bele kaprot és reszelt almát, majd helyezd rá a tölteléket. Öntsd fel annyi vízzel, hogy ellepje a tölteléket. Lefedve, kis lángon főzd puhára. A végén liszttel elkevert tejföllel habard be.

Csőben sült karfiol és brokkoli paradicsomos mozzarellával

16 • www.kerthelyseg.hu

40 dkg szemes babot előző este beáztatunk, 2 fej vöröshagymát apróra vágunk és 1 gerezd fokhagymát összezúzunk. Másnap a babot hideg vízben sóval, babérlevéllel puhára főzzük, lehűtjük és kevés főzőlével együtt egy tálba rakjuk. 1 dl tökmagolajból, 1 dl borecetből, a hagymából, fokhagymából kevés vízzel salátaöntetet készítünk, amelyet sóval és kevés fehér borssal ízesítünk. Ezzel öntjük le a babot. Néhány órás állás után hidegen tálaljuk.

A rómaiaknál ez év első hónapja volt, de márciust a hadba vonulás időszakának is tartották. Innen a hónap elnevezése is: a harcias természetű Mars isten volt a névadó. A magyar hagyományokban a böjtmás hava mellett szokás volt a Kos havának is nevezni márciust – utalva a 21-i tavaszi napéjegyenlőségre, illetve az akkor kezdődő csillagászati év első hónapjára. Gyakran márciusra húzódik a vízkeresztkor kezdődő és húshagyó keddig tartó farsang farka, a legnagyobb karneválok, farsangi mulatságok időszaka. A húshagyó keddet követő napon, hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt, ami húsvét előtt negyven napig tart. A tavaszvárás, a jó idő beköszöntének hónapja – erre utalnak az időjós napok is. Ildikó napja (március 10.) még hosszú hideggel fenyeget: „ha ezen a napon fagy, negyven napig el nem hagy”. Két nappal később pedig

Böjtmás

Hozzávalók: 30 dkg brokkoli, 30 dkg karfiol, 15 dkg mozzarella, 15 dkg paradicsom, 5-6 gerezd fokhagyma, só, citromlé. Elkészítés: A brokkolit sós, fokhagymás vízben leforrázzuk, a rózsáira szedett karfiolt, sós citromos vízben előfőzzük. Egy tűzálló tálba helyezzük rétegesen a karfiolt és a brokkolit, úgy, hogy minden réteg közé egy-egy sor szeletelt mozzarellát is teszünk. Tetejét teljesen beborítjuk sajttal, paradicsomkarikával díszítjük és forró sütőben pirosra sütjük.

Őrségi babsaláta

• Március


„ha Gergely megrázza a szakállát, még áprilisban is hó lesz.” Tizennyolcadika Sándor napja, aki Józseffel és Benedekkel együtt hoz zsákban meleget. Igaz, hogy a csillagászati év, a tavasz 21-én kezdődik, amikor a nappalok hosszúsága éppen beéri az éjszakákét, mégis, a néphagyomány 24-ére, a „harmatszedés napjára” teszi az igazi tavasz kezdetét. Huszonötödike, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja fontos vallási ünnep: Jézus Krisztus fogantatásának napjaként tartja számon a katolikus egyház.

• Böjt az egészségért

Az ókorban Hippokratész valószínűleg nem véletlenül tartotta fontos öngyógyító módszernek a böjtöt, ami azonban a gyógyszertan fejlődésével háttérbe szorult. A böjtterápiát csak a reneszánsz idejében fedezték fel újra, Paracelsus a legjobb természetes gyógymódnak tartotta. A hatásosnak bizonyuló módszer

különösen a szegény néprétegekben terjedt el. A böjtölés témájában Alexander Paschutin orosz orvos többek között bizonyította, hogy a megfelelő táplálékelvonás javítja a teljesítményt és a közérzetet. Komolyan foglalkozott a böjt lélektani hatásaival is. A XX. században elterjedt sokféle böjt egészségügyi szempontok szerint alakult. Elhízott, magas koleszterinszinttel élő társadalmunkban mindenkinek érdemes lenne legalább negyedévente néhány napos tisztulásra szánnia magát. Tavaszelőn sokunkat fáradság gyötör. A téli, nehezebb ételek energiaigényes emésztése, a vitamin- és mozgáshiányos élet fáradttá, kedvetlenné tesz. Szükségünk van a megújulásra. A modern kor járulékai mind-mind a testedben halmozódnak fel: a tartósítószerek, gyógyszermaradékok, vegyi anyagok, élelmiszer-adalékok és sok minden más, amivel a szervezet nem tud megbirkózni, így elraktá-

receptek

rozza a sejtekben, szövetekben. Kloroform és gyógyszerrészecskék, zsírban oldódó mérgek rakódnak le a májban. A vesében a vízben oldódó tartósítószerek, glikol és orvosságmaradványok tárolódnak. A táplálékkal magunkhoz vett fémek, mint a réz, az ólom a gyomorban és a bélben rakódnak le a fluoriddal és a klórral. Orvosi vizsgálatok során nagyon nehéz ezeket kimutatni, azonban rendszeres salaktalanítással elősegíthető ezen méreganyagok ürítése, és ezáltal megelőzhetők az úgynevezett civilizációs betegségek, például allergiák, fejfájás, gyomorfekély, izomfájdalmak és a cukorbetegség. A böjt nem azonos a koplalással. Ha az ember helyesen böjtöl, nem gyengül le, nem fárad el és nem lesz sápadt. Sőt: az az energia, amely eddig az emésztésre használódott el, most megmarad, és máshol szolgálja az embert. Könnyebben beindulnak a szervezet öngyógyító folyamatai is.

a v r á j n a haváb Rántott tüzes répa

Hozzávalók: vastagabb sárgarépa, só, liszt, tojás, zsemlemorzsa, olaj, édes chiliszósz. Elkészítés:A répát felkarikázzuk, sós vízben megfőzzük, arra ügyelve, hogy ne legyen teljesen puha. Kihűtjük, panírozzuk, megsütjük. Édes chiliszósszal fogyasztjuk.

A gánica

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 3 nagy fej vöröshagyma, liszt, olaj, tejföl, só, bors. Elkészítés: A nagyobb kockára vágott vöröshagymát forró olajon fonnyaszd meg. A meghámozott, felszeletelt krumplit főzd meg sós vízben, majd levét leöntve törd át. Keverj hozzá 2-3 evőkanálnyi lisztet, ízesítsd sóval, borssal és fortyanásig főzd tovább, hogy sűrű pépet kapj. Egy kiolajozott jénai tálba szaggass galuskákat a püréből. Locsold rá az üvegesre párolt hagymát és szaftját. Előmelegített sütőben rövid ideig – pirulásig – süsd. Tálaláskor meghintheted tejföllel. Édes változatban a krumpli főzésénél kevesebb só és bors kell hozzá. Üvegesre párolt hagyma helyett pedig cukrozott mákkal hintsd meg a krumpligaluskákat.

Sajtos rakott gombás galuska

www.kerthelyseg.hu • 17

Hozzávalók 4 darabhoz: 40 dkg liszt, 2 db tojás, 2 dl tejföl, 10 dkg reszelt sajt, 5 dkg hagyma, 0,5 dl olaj, 20 dkg erdei csiperke (vagy tetszőleges más gomba), só, 1 teáskanál finomra vágott kakukkfű, 1 teáskanál finomra vágott petrezselyem, őrölt bors, 1–2 dkg vaj. Elkészítés: A lisztből, tojásból vízzel és sóval galuskatésztát készítünk. Forró, sós vízbe szaggatjuk, majd leöblítjük. Ha van rá lehetőség, tehetünk a tésztába szárított, őrölt gombát is, hogy még ízletesebb legyen. A megtisztított hagymát finomra vágjuk és olajon megfuttatjuk. Rátesszük a megtisztított, megmosott, vékonyra szeletelt gombát. Erős tűzön 2–3 percig pirítjuk, majd sózzuk, borsozzuk, és az összevágott fűszerekkel is megszórjuk. Rövid ideig összepirítjuk, és a tűzről levéve ös�szekeverjük a galuskával meg a tejföllel. Kivajazott hőálló tálba tesszük, megszórjuk reszelt sajttal, és 200 C-fokosra előmelegített sütőben pirosra sütjük. Amikor szép a teteje, kivesszük és tálaljuk.


DNS SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT wellness • csoportos órák fitness • aerobik • spinning fallabda • futball • műfüves foci kempo • jóga • gyerektorna

18 • www.kerthelyseg.hu

búvároktatás • álló szolárium

2049 Diósd, Gyár utca 40. www.dnssport.hu Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

Eklektikus ékszerdoboz a Dunaparton:

Termálvíz a testnek, •• Ígéretünkhöz híven megkezdtük barangolásunkat a budai fürdőkben. Első állomásunk Budapest egyik legrégibb, legközkedveltebb, és teljesen elfogult, de határozott véleményem szerint legszebb fürdője: a Gellért. Falai között és titokzatos pincefolyosóin Szűsz Tamás fürdővezető kalauzol bennünket, a gyógyászati ellátásról pedig Dr. Péntek Irén osztályvezető főorvos asszony tájékoztatja a Kerthelység olvasóit.

• Igazgató Úr! Aki érdeklődik a fürdő története iránt, nagyon érdekes és minden részletre kiterjedő leírást találhat az Önök honlapján. Mégis arra kérem, emelje ki azokat a legfontosabb eseményeket, amelyek döntően szerepet játszottak a Gellért történetében! • 1918-ban készült el az épület és 1919ben adták át. A szálloda és a fürdő egy egységet alkotott, de természetesen az évek folyamán sokat változtattak, alakítottak rajta. Az első ilyen nagy fejlesztés az 1927-ben átadott szabadtéri hullámmedence volt, amelynek hullámkeltő berendezése működő ipari műemlékként a mai napig ringatja a Gellért Fürdő vendégeit a strandmedencében. 1934-ben a mostani pezsgő medence tér került kialakításra. Számos felújítást és átalakítást követően legutoljára 20072008-ban végeztek egy nagy rekonstrukciót. Ekkor került sor a női termál, és az öltözőtér felújítására, melynek köszönhetően a vendégek újra teljes pompájában láthatják az öltözőtér eredeti színes ólomüveg ablakit. A faburkolat is az eredeti. A női termál medence tér a második világháborúban találatot kapott, és nem volt annyi pénz a helyreállítására, hogy az eredeti Zsolnay fajansszal díszített burkolatokat rekonstruálják. Így a régi pompát egészen januárig hét közben csak a férfiak élvezhették, hiszen a fürdő csak a hétvégeken működött koedukáltan. Januártól azonban a hét minden napján nyitva állnak a termál részek mindkét nem képviselői előtt. • Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az idelátogatók? • Az első és azonnal szembetűnő szolgáltatásunk a termál részlegeinkben kialakított kis fülkék, amelyeknek szekrényeiben a vendégek elhelyezhetik a ruháikat, a heverőkön pedig néhány percet kényelmes relaxálással tölthetnek.

• Valóban, saját tapasztalatom, hogy két kezelés között elnyúlni az ágyon a kabin magányában és szemlélni a színes üvegablakokat, igazán megnyugtató, frissítő élmény. Milyen gyógykezeléseket vehetnek igénybe a vendégek? • Komeniusz óta tudjuk, hogy a test és a lélek elválaszthatatlanok egymástól. Az első és legfontosabb szolgáltatásunk a termálvíz és a masszázs együttese, amely egyszerre gyógyítja a fájó ízületeket, és a fáradt, kizsigerelt elmét, és lelket. Én ezt érzem a fürdőnk egyik legkiemelkedőbb különlegességégnek. Szeretném kiemelni, hogy nem csak az idősebb vendégek mozgásszervi problémáira kínálunk gyógyírt, hanem várjuk azokat a fiatalabb, aktívan dolgozó, stresszes légkörben élő embereket is, akiknek a lelke pihenésre vágyik. Ebben szerep juthat a termál medencéknek, a szaunának, a gőzfürdőnek, a termál medencéknek, a masszázsszolgáltatásainknak.. Ezen kívül természetesen számos gyógyászati kezelés is elérhető nálunk. Fürdőnkben a mozgásszervi szakrendelésekről beutalt páciensek a saját orvosuk által felírt kezeléseket vehetik igénybe, de a nappali kórház fürdőorvosa is kiírhatja a gyógyvizes kezeléseket, ha a beteg háziorvosi beutalóval érkezik, hozza a leleteit, és a vizsgálat után a szakorvosunk úgy dönt, hogy erre van szükség. Ilyen például a súlyfürdő, vagy a tangentoros kezelések.

• Beszéljünk eg y kicsit a technikai részletekről! Mit lehet tudni a forrásokról, amelyek a medencéket táplálják. • Két forrásból nyerjük a gyógyvizet, amelyet előzetes tárolás után vezetünk a medencékbe. Ezek a nátrium, kalcium és magas fluor tartalmú, hidrokarbonátos gyógyvizek 40-42 C° hőmérsékletűek a belépéskor. A vizek a felszín közelében törnek fel, így nem kell mélyről felszivattyúzni őket. A mi ősforrásunk egyébként eredetileg körülbelül a Szabadság Híd lábánál található. A híd építésekor a talajszintet jelentősen megemelték ezért a változó vízminőség miatt ezt a kutat már nem merítjük, de a „fürdőtúrákon”


a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

és a léleknek... amelyet az érdeklődő csoportoknak szervezünk, ma is látogatható. Ezeken a túrákon egyébként sok érdekes helyet megmutatunk a résztvevőknek, többek között azokat az alagutakat is, amelyek a föld alatt kötik össze a fürdőket Budapesten. A gyógymedencéket minden éjjel leeresztjük, és tisztítás, fertőtlenítés után töltjük fel újra, hogy reggel 6-kor frissen, tisztán fogadják a vendégeket. Beszélgetésünket követően az igazgató úr körbekalauzolt az épületben. Láttam a régi és a gyönyörűen felújított tangentoros helyiségeket, végre bepil-

Miért menne messzebb, ha szépülni vágyik?

Jöjjön Tükörhegyre!

A Tükör Szépségszalonban az alábbi

TAVASZVÁRÓ AKCIÓKKAL

várjuk:

1) „Karcsúsodás LPG-imádóknak” 8 alkalom LPG + 8 alkalom NYIROKCSIZMA – FÉLÁRON! Ár: 64 000 Ft helyett 32 000 Ft 2) „Karcsúsodás + tónus Ultratone-nal” 12 alkalom IZOMSTIMULÁCIÓ Ár: 49 500 Ft helyett 29 700 Ft 3) „Totális alakformálás” 10 alkalom LPG + AJÁNDÉK 10 alkalom ULTRATONE Ár: 94 500 Ft helyett 49 500 Ft 4) „Laza kötőszövet? Ultraerős feszesítés!” 5 alkalom BODYWRAPPING + 5 alkalom TRIPOLLAR Ár: 67 000 Ft helyett 35 000 Ft

Próbálja ki kozmetikánkat is! Most MEZOTERÁPIÁS kezelésünk féláron (8000 Ft helyett 4000 Ft-ért) vehető igénybe! Informálódjon honlapunkon! www.kerthelyseg.hu • 19

lantást nyertem a férfi termál részlegbe, ahol megcsodáltam a Zsolnai Műhely utánozhatatlan színű fajansz díszeit. Sétáltunk az előtér mozaikdíszes boltozata alatt, és megállapítottuk, hogy annak igazi kedvességét éppen eklektikussága adja. Az eredeti szecessziós mintájú, gyönyörű, régi ólomüveg ablakok mellett még a háború után született, jellegzetes szocreál alakokat ábrázoló ablakokat is megszokja az ember. Ha muszáj.... Jártuk a föld alatt is. Megnéztük a régi kabinokat a szuterén szinten, amelyek fehérre festett deszkafalaikkal, és rácsos tetejükkel kicsit szürreális helyszínnek tűnnek. A tervek szerint ezen a szinten valósul meg az új szaunavilág, amely igazi XXI. századi technikával várja majd a látogatókat. Bekukucskáltunk a nagy földalatti víztartályokba is. Sajnos a kalandokkal kecsegtető sötét alagutat, amely az ősforráshoz vezet, már nem volt időnk felfedezni, mert várt már rám Dr. Péntek Irén főorvos asszony, akit a Nappali kórház szolgáltatásairól kérdeztem.: • Főorvos Asszony! Mit kell tennie annak, akinek mondjuk már évek óta fáj a válla, és szeretné a fürdőben kezeltetni magát? • Először is természetesen el kell mennie a körzeti orvosához, aki beutalót ír valamilyen mozgásszervi szakrendelésre.

A rheumatológus, ortopéd szakorvos aztán – ha azt a páciens állapota indokolja – beutalót ad a fürdőbe, ahol az első kezelés megkezdése előtt egyeztetni kell az időpontokat. Nem OEP-finanszírozott kezelésekre beutalhatja a beteget itt helyben a fürdőorvos is. Aki az itteni orvosnál kapja a beutalóját, az helyben vehet részt a fizikoterápiás és gyógytorna kezeléseken is. • Kell fizetni a gyógykezelésekért? A kezelések költségeinek jelentős részét állja az OEP, de a fürdőszolgáltatásoknak van egy kiegészítő díja is, amit a betegnek kell kifizetnie. Például egy gyógymedence – gyógymasszázs – súlyfürdő kombináció körülbelül 2800 forintba kerül alkalmanként. • Milyen különleges gyógyászati ellátást nyújt a Gellért Nappali kórház? • A mozgásszervi betegségeken túl különleges szolgáltatásunk a sókamra és az inhalatórium, amely az elmúlt években került felújításra. Ennek különlegessége, hogy az egyes kezelőhelyiségekben egymástól elkülönítve ülnek a betegek, így a fertőzés veszélye minimálisra csökken. Ezek a kezelések orr-melléküreg, garat-, légcső- és hörgőgyulladás, asztmás légcsőhurut, és allergiás nátha tüneteinek enyhítésére, illetve megszüntetésére szolgálnak. Megfázás és egyéb légúti megbetegedések esetén gyors, hatásos gyógymódok. Nincsenek káros mellékhatások és szinte azonnali közérzetjavulást eredményeznek. A kezelések mellett pulmonológiai szaktanácsadás is működik. A Gellért Fürdő és a Nappali Kórház tehát várja a gyógyulni és pihenni vágyókat a Duna partján. Akinek pedig velünk együtt kedve támadt végigjárni a budai fürdőket, az márciusban velünk tarthat következő állomásunkra a Rudasba, ahol a közelmúltban befejeződött felújítások nyomán újra szépséges környezetben merülhetünk a medencék testet lelket felüdítő vizébe. Találkozzunk a Rudas Fürdőben, márciusban! Nyíri Erzsi

Akció érvényessége: 2013. 02. 20.–04. 20. Várjuk szalonunkban! Bejelentkezés: 06 20 999 7996 Cím: Törökbálint, Világos utca 11. www.tukorszepsegszalon.hu


Korcsolyapálya a Telenor Háznál Janurárban korcsolyapályát állítottak fel a Telenor Székház mellett, amelyet a dolgozókon kívül minden törökbálinti lakos is szabadon igénybe vehetett. A jégpályáról külön értesítették a törökbálinti oktatási intézményeket. Több óvodás csoport és iskolás osztály is élt a lehetőséggel, és töltött el néhány kellemes órát csúszkálással, sportolással a szabad levegőn. Bár a folyamatosan változó időjárás, a sok eső sokszor áthúzta a korcsolyázni készülők számításait, azért szerencsére jó néhány élvezhető nap is adódott, amikor a téli sportok

szerelmesei végre birtokukba vehették a pályát. A jégpálya létesítésével, és a törökbálintiak meginvitálásával a Telenor ismét annak adta tanújelét, hogy a társadalmi felelősségvállalást nagyon komolyan gondolja, és nem csak beszél róla, de valóban ötletesen, elegánsan és kreatívan valósítja meg ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Közeledik a tavasz. Február 28-án elbontják a pályát, de azok a gyerekek akik eltöltöttek rajta néhány vidám órát, biztosan szívesen emlékeznek majd a korizásra a Telenornál. Köszönjük!

20 • www.kerthelyseg.hu

••


•••

Szalagavató 2013

A 2013. év első nagy rendezvénye január 25-én a szalagavató volt. Mindkét osztály már hónapokkal ezelőtt szorgosan tanulta a táncokat, válogatott a ruhaköltemények között vagy éppen hangolódott az after partyra. Az ünnepséget az Igazgató úr beszéde nyitotta meg, majd következett a szalagtűzés. Mind a két osztály tagjai megkapták a kis szalagot, amely egy életen át emlékezteti őket a középiskolás évekre. A 13. B osztály táncával indult az est, előadásukat egy retro-blokkal indították, amelyben twist és rocky is szerepelt. Ezek után a 13. A mutatta be osztálytáncát, amely egy díjátadó hangulatát idézte fel, ahol a sztárvendégek produkcióját élvezheti a közönség. Felcsendültek korunk nagy számai Michael Jacksontól kezdve Mc Hammerig. Egy jó összhangban lévő előadást láthattunk, amit az osztály tagjai is élveztek. A tanári produkció ismét titokban készült, így alaposan meglepte a végzősöket. Paródiavideóval készültek a pedagógusok, ami aztán átcsapott valóságba a színpadon. Idén a Magna Cum Laude Vidéki Sanzon c. számát írták át. A hatalmas tapsvihar után ismét a 13. B tagjaié volt a tánctér, egy remekül kivitelezett táncot mutattak be a Rudimental Feel the Love c. számára, fehér kesztyűkkel fekete ruhában UV lámpa megvilágításában. Talán mindenki el tudja képzelni a látványt, de ha mégsem, itt megnézhető: http://www.youtube.com/ watch?v=eqxOgQfjB7c . Ebből az eseményből sem hiányozhatott korunk talán legismertebb és legtöbbet énekelt dala és tánca: a Gangnam Style. Mint minden évben, idén is készültek osztályvideók, amelyekben az elmúlt 5 évet idézték fel a végzősök. A sok könnyes emlék után újra egy meglepetés-produkció következett, a 9.A osztályos Barabás Diána és a 12.A-s Varga Péter előadásában. Az est fénypontja, a keringő, mindenkit elbűvölt. Először az A majd a B osztály keringőjét csodálhatták meg a nézők. Meseszép ruhák és jól szabott frakkok suhanása zárta le az estét. Hagyományosan a családtagok és barátok is táncolhattak a végzősökkel, kattogtak a fényképezőgépek, röpködtek a jó kívánságok és ölelések, puszik csattantak el. Ezek után végzőseink Budapest szívében bulizták végig az éjszakát. Gratulálok mindenkinek! Nana Mi az az egy vagy több szó, amivel jellemeznéd a szalagavatót? Korán Anna 13.B – örök emlék. Boros Ádám 13.A – protokoll. Lőkös Bertalan 13.B – fenomenális. Balogh Dorka 9.A – megható. Weigl Zsófia 13.A – kellemes meglepetés. Bernát Dániel 13.B - öröm. Székely Zsófia 9.B – mesébe illő. Gobel Luca 12.A – őszinte

Jótékonysági bál 2013

Zsírbontó kúra

6 db kavitációs ultrahang 6 db nyirokpumpa 51 500 Ft helyett 41 200 Ft 6 db infraszauna 6 db spa

Narancsbőr kúra

6 db rádiófrekvenciás zsírbontás 6 db nyirokpumpa 6 db infraszauna 6 db tekercselés I.csomag (has+csípő) 90 000 Ft helyett 72 000 Ft II. csomag (comb) 100 000 Ft helyett 80 000 Ft III. csomag (comb+fenék) 115 000 Ft helyett 92 000 Ft

Fittnesz kúra

6 db body coach 6 db ultratone 6 db infraszauna 6 db spa

46 500 Ft helyett

37 200 Ft

Komplett Testkezelő kúra

6 db rádiófrekvenciás zsírbontás 6 db nyirokpumpa 6 db infraszauna 6 db tekercselés 6 db body coach 6 db spa I.csomag (has+csípő) 110 000 Ft helyett 88 000 Ft II. csomag (comb) 120 000 Ft helyett 96 000 Ft III. csomag (comb+fenék) 135 000 Ft helyett 108 000 Ft

Kényeztető kúra

2 db lazító-frissítő masszázs 2 db spa 29 700 Ft helyett 23 760 Ft 1 db nyirokpumpa 2 db infraszauna 1 db lávakövesmasszázs, vagy mézes masszázs 1 db infraszauna+tekercselés 1 db arcmasszázs

MIAOMEI fogyasztókúra -20%

Kapcsolat: Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44

www.kerthelyseg.hu • 21

2013. február 16-án, szombaton ismét megrendezésre került iskolánk egyik legnagyobb rendezvénye. Az idei szülők-nevelők bálja ismét remek hangulatban telt. Színvonalas műsor és díszlet várta a vendégeket, nem beszélve az ízletes vacsoráról, amely elhozta közénk India ízeit. A főzést és felszolgálást iskolánk vendéglátós tanulói vállalták, kiváló munkájukért külön köszönet jár.

Akciós kezelések

www.aranysarkanymasszazs.hu


•••

•• TTC Március 2–án kezdi meg a tavaszi szezont a TTC felnőtt labdarúgócsapata, addig edzenek és edzőmérkőzéseket játszanak, a következő eredményekkel: FTC U19–Törökbálint 4–2 Százhalombatta–Törökbálint 4–2 •• Futsal U11-es és U13-as utánpótláscsapataink, a hideg miatt terembe kényszerültek és elindultak az idén először meghirdetett futsal bajnokságban: U11 Aramis SE–Törökbálinti Focisuli 5–4 Törökbálinti LASE–Aramis SE 1–3 Iváncsa KSK–Törökbálinti Focisuli 5–3 Mustang SE–Törökbálinti LASE 2–3 Törökbálinti Focisuli–Mustang SE 2–3 Törökbálinti LASE–Iváncsa KSK 6–6 Törökb.-i Focisuli–Törökbálinti LASE 1–3 U13 Aramis SE–Törökbálinti Focisuli 5–0 Törökbálinti Focisuli–Viadukt SE Biatorbágy 1–10 Törökbálinti Focisuli–Aramis SE 0–8 Viadukt SE Biatorbágy–Törökbálinti Focisuli 8–2

22 • www.kerthelyseg.hu

A Bálint Márton sikere a Valentin Kupán

Rövid sporthírek

• Labdarúgás

•• Kosárlabda MTK–Törökbálint Továbbra is menetel az MTK Törökbálint kosárlabdacsapata, sőt a Sopron legyőzésével biztossá vált, hogy a csapat a rájátszásban a felsőházban lesz érdekelt. SMAFC-NYME–MTK Törökbálint 65–82 MTK Törökbálint–Budapesti Honvéd 118–76 MTK Törökbálint–TF-Budapest 70–72 MTK Törökbálint–GYŐR-SZOL SzE 87–67 Az U23-as utánpótláscsapat az utóbbi négy mérkőzésük mindegyikét elvesztette. MTK Törökbálint U23–Budapesti Honvéd U23 63–94 MAFC U23–MTK Törökbálint U23 105–70 MTK Törökbálint U23–TF-Budapest U23 54–95 MTK Törökbálint U23–GYŐR–SZOL SzE U23 86 – 98 Elite Basket Kadett fiú: ELITE Basket Törökbálint–Kiss Lenke KS (U16) 100–77 Gyermek fiú: Kölökös Fiúk–ELITE Basket (U12) 39–33 ELITE Basket–Vasas Gepárdok (U12) 36–27 Kenguru fiú: ELITE Rinók–Radobasket Oroszlánok (U11) 50–20 Honvéd Sólymok–ELITE Rinók (U11) 65–34 Junior lány: Oroszlányi SE–ELITE Basket Törökbálint (L) 11–121 ELITE Basket Törökbálint–Pityke KSE (L) 63–93 Kenguru lány: ELITE Legyek–MAFC Bárdos Bikák (U11) 23–45 Kaszás Girls–ELITE Legyek (U11) 64–30 •• Sakk TTC Sakk 1.5–10.5 Viadukt Biatorbágy

A törökbálinti Bálint Márton Iskola csapata győzött a mini-mini korosztályos gyerekek részére rendezett Valentin Kupán. A Zimándy Általános Iskola tornatermében rendezett eseményen jó hangulatú, színvonalas mérkőzéseket láttunk a 4x5 perces, 4–4 elleni küzdelmek során. A torna győztese a Bálint Márton Iskola már „rutinos” előkészítős csapata lett, Molnár István (Kicsi bácsi), vezetésével. A csapatot kiegyensúlyozott teljesítménnyel, játékukat pedig pontos védekezéssel, bravúros kosarakkal lehet leginkább jellemezni. A házigazda Zimándy Ignác Iskola gárdája szerezte meg a második helyet, Papp Ildikó testnevelő irányításával. A két meccsen a legjobb teljesítményt Jakson Alex és Nagy Mike nyújtotta. Harmadik helyen a MolnárWerner Zsuzsanna által irányított Pátyi SE együttese végzett. Náluk csak két 2004-es játékos szerepelt, és 2007-es nagycsoportos óvodás is volt a csapatban. Csapatuk legjobbja a 2004-es születésű Laky Zsófi volt,

aki már az ELITE-es edzéseket is látogatja, Ő több mint 20 pontot dobott a mérkőzéseken. Negyedik helyen végzett a Budakeszi Széchenyi Iskola csapata, ahol csak egy 2004-es születésű – Balassa Zoli – játszott a 2005-2006-os gyerekek mellet, sőt a 2007es Molnár Tomi is a csapatban volt. Dicséretes, hogy minden játékosuk dobott kosarat és rendkívül kitartóan védekeztek. A tornán az MTK Törökbálint NB-I/B-s felnőtt együttesének egyik csapatkapitánya, Bihari Máté, meccseléssel és játékvezetéssel is segítette a mérkőzések lebonyolítását. Ezúton is köszönjük a kedves szülőknek az ajándékokat, amelyekkel minden kisgyereket meg tudtunk lepni Valentin nap alkalmából. Eredmények: Törökbálint Bálint Márton–Pátyi SE 28–7, Budakeszi Széchenyi– Törökbálint Zimándy  8–22 3. helyért: Pátyi SE–Budakeszi Széchenyi  20–7. Döntő: Törökbálint Zimándy–Törökbálint Bálint Márton  10–23

Beindult a futsal-élet Törökbálinton

Interjú Szalai Gáborral, a Törökbálinti Focisuli Egyesület edzőjével A Törökbálinti Focisuli Egyesület az idén újabb csapattal bővült, már az U15-ös korosztállyal is járják a tornákat. Az U13asokhoz hasonlóan ők is a futsalban igyekeznek minél eredményesebbnek lenni. Erről beszélgettem edzőjükkel, Szalai Gáborral. • Elsőként engedj meg egy – sok olvasó számára – tisztázó kérdést: mi is az a futsal valójában? • A futsal lényegében teremlabdarúgás, de sokan, tévesen egy kalap alá veszik a kispályás focival. A futsal más világ, mint a kispálya: 4+1-en játsszák, más a labda és kicsit a szabályok is különböznek. • Mióta vagy kapcsolatban a labdarúgás világával? • 12 éves voltam, amikor a TTC-ben focizni kezdtem. • Mikor kezdted edzői pályafutásodat? • Nem olyan régen, 2012 elején csatlakoztam a Focisuli edzői karához. • Milyen eredményeket ért el eddig az U15-ös csapat? Mi volt a legnagyobb siker, illetve csalódás számodra a csapat életében? • A legnagyobb siker talán az, hogy nagyon jó közösség alakult ki, a gyerekek nagyon lelkesek, és minden edzésen szinte teljes létszámban megjelennek. Ez persze a jó eredményeket is hozza magával. A kupákat, amelyeken szerepeltünk, szinte kivétel nélkül éremmel zártuk, és a bajnokságban is az előkelő második helyen állunk. • Milyen céljaid vannak a csapattal a közeljövőben? • A mostani szezon tanulóév számunkra, de jövőre U17 kiemelt bajnokságban indulunk, ahol már a középmezőny is nagyon erős, ezért ennek elérése a minimum célkitűzés. • Hol folytathatják majd pályafutásukat a „kiöregedő” gyerekek? • Néhány hónapja alakult meg a felnőtt csapatunk, amely szeptembertől a Futsal

NB2-ben fog szerepelni; reméljük hamarosan minél több fiatal játékossal a keretben. • Hogyan alakult ki a felnőtt futsal csapat kerete? Ki vezeti az edzéseket? • Páran már régóta együtt kispályáztunk és ehhez a maghoz jött pár új ember. Sikerült hozzánk csábítani edzőnek Mersich Pétert, az ország egyik legjobb futsal csapatából, a budaörsi székhelyű Aramisból, aki nagyon jó edzéseket vezényel és mi, fiatal edzők is sokat tanulhatunk tőle. • Tervezitek az Aramisszal való szorosabb együttműködést is? • A két egyesület között nagyon jó a viszony, Péter is így kerülhetett hozzánk. Az, hogy milyen szoros lesz, lehet az együttműködés, még a jövő zenéje. Már az is nagy előrelépés, hogy a fiatal játékosaink szem előtt lehetnek, és ezzel hozzásegíthetjük őket a folyamatos fejlődéshez és kiugrási lehetőséghez. • Milyen bajnokságban, tornákon léptek pályára? Milyen eredményeitek voltak ezidáig? • Szeptemberig leginkább futsal kupákat tervezünk, aztán az NB2-ben szeretnénk minél jobban szerepelni. Nyertünk amatőr futsal ligát, de például a legutóbbi Szilveszteri profi tornán is csapatunk szerezte meg az aranyérmet. • Mik a rövid- és hosszú távú célkitűzéseitek? • Első NB2-es szezonunkban a középmezőny a cél, de folyamatos fejlődéssel és fiatal tehetségek beépítésével a későbbiekben az NB1 is elérhető lehet. • Összességében hogyan tekintesz vissza az elmúlt esztendőre? • 2012 mindenképpen sikeres volt. Már csak azért is, mert elindult valami Törökbálinton a futsal irányába, mind a gyerekek, mind a felnőttek között. Ez egy dinamikusan fejlődő sportág, ami megfelelő támogatással szép sikereket érhet el Törökbálinton. További információk és elérhetőség: www.tbfocisuli.hu (06-70/409-6583)


••

Szolárium

70 Ft/perc

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Új módszer

n a körömápol ásba

Gelish

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

Cikkeinket és további híreinket keresse a

Szeretettel várjuk vendégeinket!

•••

Némethné Ági • 06-30/260-20-93

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg

Legyen a „barátunk”!

Cipőjavítás

Cipők, Táskák, Kabátok

szakszerű gyors javítása.

Cím: Táp–Takarmány bolt. Törökbálint, Szent. István u. 15. (A haranglábnál)

Továbbra is szeretettel várjuk minden régi és új ügyfelünket.

Bolt: 06-20-352-1167 Műhely: 06-30-996-7419

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

www.kerthelyseg.hu • 23

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia

24 • www.kerthelyseg.hu

Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu

Kerth_13_febr  
Kerth_13_febr  

kerthelyseg torokbalint 13 februar

Advertisement