Page 1

Pode o teu corpo cambiar a túa mente? Paula Fuentes Vergara / Sandra López López (4º ESO)

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

1


Introdución Comunicámonos co noso corpo. É o que se chama linguaxe corporal. Os sociólogos téñense preocupado moito por como afectan as posturas e expresións faciais aos xuizos das persoas que as ven. Porén, agora comeza tamén a pensarse que cada un de nós está influenciado pola súa propia linguaxe corporal. Non hai dúbida que a nosa postura e os nosos xestos reflicten estados, pero, é posible que sexamos capaces de cambiar o noso comportamento ao provocar un cambio na postura?

Obxectivos Coñecer se as posturas afectan, aumentando ou diminuíndo, a autoestima.

Hipótese Unha postura que indique confianza nun mesmo, aumentará a nosa autoestima e unha postura que indique o contrario, diminuirá a nosa autoestima.

Fundamentos teóricos Hai posturas que no mundo animal significan “poder” e son aquelas que implican unha apariencia de aumento de tamaño.

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

2


En cambio hai posturas que indican sumisión: aquelas nas que se tende a diminuir o tamaño.

Material e métodos Deseñamos a metodoloxía: colocamos a nen@s (un total de 232) dos institutos IES Sanxillao (Lugo), IES Quiroga e IES Plurilingüe San Rosendo (Mondoñedo) en unha das dúas posturas posibles: autoestima alta (A) e autoestima baixa (B) Cada alumn@ estaría na postura que lle toque 2 minutos, e tras ese tempo escribiría nun papel a aposta que faría se xogara a “paris y nones”. Esta puxa mediría o nivel de autoestima: canto máis aposte, maís seguro de si mesm@ está o alumn@, e por tanto, maior será a autoestima. Despois comparamos as apostas entre o grupo de persoas que adoptaron a postura A e as que adoptaron a postura B.

Postura A

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

Postura B

3


Resultados Analizamos co programa Microsoft Excell os datos. A media do valor apostado para as dúas posturas resúmese na táboa seguinte: A

B

Media

10690,04 €

455,61 €

Varianza

98927,08

4745,32

Debido a que algunhas apostas eran desorbitadas, elevando moito a varianza dos datos, decidimos eliminar as apostas por encima de 500 €; así, a media apostada en cada caso foi a seguinte: A

B

Media

10,63 €

5,20 €

Varianza

51,37

16,90

En calquera, caso a media das apostas é superior na postura A, na que se adopta unha postura de poder, e menor na postura B. Esto indicaría que unha postura, aínda que se adopte unicamente durante 2 minutos, repercute no noso comportamento. Por outra banda, é curioso que coa postura B diminue a varianza: semella que esa postura favorece a concentración, e o valor da aposta é máis axustada que coa postura A.

Conclusión Unha postura de poder aumenta a nosa autoestima e unha postura de sumisión a diminue.


PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

4


Bibliografía https://www.ted.com/talks/ amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=es Amy Cuddy (2016). El poder de la presencia. Ediciones Urano. Barcelona.


PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

5


Anexo Aposta realizada en euros por cada alumn@ participante Postura A IES

Postura A (€)

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,4

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,9

Sanxillao

1

Sanxillao

1

Sanxillao

0,5

Sanxillao

1

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,5

Sanxillao

10

Sanxillao

3

Sanxillao

5

Sanxillao

3

Sanxillao

3

Sanxillao

5

Sanxillao

3

Sanxillao

100

Sanxillao

0,01

Sanxillao

20

Sanxillao

1

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

6


IES

Postura A (€)

Sanxillao

100000

Sanxillao

1

Sanxillao

75

Sanxillao

1

Sanxillao

1

Sanxillao

3

Sanxillao

0,01

Sanxillao

11

Sanxillao

12

Sanxillao

10

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,6

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,4

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,3

Sanxillao

0,7

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,3

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

10

Sanxillao

500

Sanxillao

1000000

Sanxillao

50

Sanxillao

20

Sanxillao

50

Sanxillao

0,2

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

7


IES

Postura A (€)

Sanxillao

1

Sanxillao

10

Sanxillao

3

Sanxillao

0,01

Sanxillao

6

Sanxillao

6

Sanxillao

10

Sanxillao

4

Sanxillao

2

Sanxillao

3

Sanxillao

2

Sanxillao

7

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,01

Sanxillao

1,3

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,01

Sanxillao

0,05

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,15

Mondoñedo

0,1

Mondoñedo

2

Mondoñedo

7

Mondoñedo

2

Mondoñedo

0,01

Mondoñedo

1

Mondoñedo

3

Mondoñedo

2

Mondoñedo

10

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

8


IES

Postura A (€)

Mondoñedo

2

Mondoñedo

0,11

Mondoñedo

0,1

Mondoñedo

50

Mondoñedo

1

Mondoñedo

2

Mondoñedo

0

Mondoñedo

0,2

Mondoñedo

10

Quiroga

5

Quiroga

5

Quiroga

0

Quiroga

5

Quiroga

0

Quiroga

0,1

Quiroga

2

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

9


Postura B IES

Postura B (€)

Sanxillao

0,5

Sanxillao

1

Sanxillao

2

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0

Sanxillao

1,3

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,3

Sanxillao

0,1

Sanxillao

1

Sanxillao

5

Sanxillao

0,05

Sanxillao

6,9

Sanxillao

0

Sanxillao

8

Sanxillao

0,1

Sanxillao

2

Sanxillao

2

Sanxillao

3

Sanxillao

100

Sanxillao

0,5

Sanxillao

2

Sanxillao

1

Sanxillao

1,5

Sanxillao

2

Sanxillao

1

Sanxillao

1

Sanxillao

100

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

10


IES

Postura B (€)

Sanxillao

1

Sanxillao

1

Sanxillao

10

Sanxillao

15

Sanxillao

5

Sanxillao

50000

Sanxillao

5

Sanxillao

5

Sanxillao

0,15

Sanxillao

0,15

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,9

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,05

Sanxillao

100

Sanxillao

1

Sanxillao

2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,05

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

11


IES

Postura B (€)

Sanxillao

20

Sanxillao

50

Sanxillao

10

Sanxillao

0,5

Sanxillao

0,05

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,05

Sanxillao

7

Sanxillao

3

Sanxillao

9

Sanxillao

8

Sanxillao

6

Sanxillao

1

Sanxillao

5

Sanxillao

2

Sanxillao

3

Sanxillao

1

Sanxillao

2

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,2

Sanxillao

0,1

Sanxillao

0,1

Sanxillao

1

Sanxillao

1

Sanxillao

0,8

Sanxillao

0,3

Sanxillao

0,3

Sanxillao

0,01

Sanxillao

5

Sanxillao

1

Sanxillao

0,2

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

12


IES

Postura B (€)

Mondoñedo

5

Mondoñedo

5

Mondoñedo

2

Mondoñedo

5

Mondoñedo

2

Mondoñedo

0,2

Mondoñedo

0,01

Mondoñedo

0

Mondoñedo

1

Mondoñedo

0,5

Mondoñedo

5

Mondoñedo

0

Mondoñedo

2

Mondoñedo

0

Mondoñedo

0

Mondoñedo

0,5

Quiroga

5

Quiroga

0

Quiroga

0

Quiroga

10

PODE O TEU CORPO CAMBIAR A TÚA MENTE?

13

Autoestima  

Comunicámonos co noso corpo. É o que se chama linguaxe corporal. Os sociólogos téñense preocupado moito por como afectan as posturas e expre...

Autoestima  

Comunicámonos co noso corpo. É o que se chama linguaxe corporal. Os sociólogos téñense preocupado moito por como afectan as posturas e expre...

Advertisement