Page 1

Alvares courelás Sandra López López e Victor Álvarez González CPI Poeta Uxío Novoneyra. Folgoso do Courel (Lugo)

ALVARES COURELÁS

1


Introdución Ante o lixeiro aumento da poboación de osos na Cordilleira Cantábrica, estes comezan a expandirse por as montañas orientais galegas. Debido a súa ausencia durante anos, os danos que producen os osos nas colmeas son novos incluso para as xeracións máis vellas, nas que os alvares son restos etnográficos dunha historia que semella non ser nosa. Os alvares (noutros sitios de Galicia chamanse alvarizas ou cortíns) son construcións de pedra e xeralmente de forma circular que servían para protexer as colmeas ou trobos dos grandes mamíferos, como os osos. Dende hai tempo, pola extinción dos osos en Galicia (pola caza e a alteración do hábitat) deixaron de usarse, xa que perderon a súa utilidade. Algúns alvares están localizados grazas ao uso de fotografías aéreas, pero moitos están ocultos por a maleza.

Propósito -

Cartografar os alvares da aldea de Seceda (concello de Folgoso do Courel).

-

Catalogar os mesmos polo seu estado de conservación e facilidade de uso para

promocionar o seu uso.

Hipótese Hai moitas colmeas que non están protexidas dos ataques de osos. Co tempo, e se a situación de conservación dos osos continua favorable, a zona de distribución dos osos extenderáse e serán habituais no Courel. Por iso, é importante diminuir a conflitividade cos apicultores e facer estrututas defensivas para as colmeas.

Fundamentos teóricos O número de osos na Cordilleira Cantábrica está aumentando o que conleva unha dispersión de osos tamén as montañas orientais galegas. Os alvares son colmenares fortificados que evitan a entrada dos osos os lugares onde están as abellas.

ALVARES COURELÁS

2


Material e métodos Eleximos a aldea de Seceda no concello de Folgoso do Courel (Lugo) porque é aldea que máis alvares ten. Ademais o verán do 2014, un oso estivo comendo nas colmeas de alí. Polo tanto, pode ser o lugar de entrada de osos ao noso concello. Creamos unha folla para tomar os datos, que se mostra a continuación: 1. NÚMERO DE ALVAR:______________ 2.COORDENADA UTM X:___________________Y:_______________________ 3. ESTADO. ÚSASE

NON SE USA

4. ALTURA MÍNMA EN TODO O SEU PERÍMETRO:________________________ 5. SUPERFICIE:__________ DIÁMETRO:_________________ 6. PERÍMETRO:______________________ 7. PRESENZA DE ALERO. SI

NON

8. MATERIAL DO ALERO:___________________________________________ 9. SALIENTE MÍNIMO DO ALERO EN TODO O PERÍMETRO:________________ 10. PRESENZA DE SOPORTES SUPERIORES DO PERÍMETRO:______________ 11. DISTANCIA Á PISTA MÁIS PRÓXIMA TRANSITABLE:___________________ 12. DISTANCIA Á ESTRADA MÁIS CERCANA:___________________________ 13. DESCRICIÓN DO HÁBITAT:_____________________________________ ______________________________________________________________ 14. DISTANCIA Á ALDEA MÁIS CERCANA:_____________________________ 15. DISTANCIA Á AUGA:___________________________________________ 16. ORIENTACIÓN:_______________________________________________ 17. ESTADO DA PORTA:________________________________________ 18. MEDIDAS DA PORTA:_______________________________________ 19. ANCHURA DO MURO:__________________________________________ 20. NECESITA ARRANXO?__________________________________________ 21. PRESENTA CRUZ DE SEIXO?____________________________________ 22. OBSERVACIÓNS:

ALVARES COURELÁS

3


Usamos unha tablet, onde iamos gardando os datos no programa GIS. Tamén usamos unha folla de cálculo para obter algúns datos como superficie media, ou altura media dos alvares.

Resultados Dos 26 alvares cartografados e catalogados, soamente 4 se usan e 25 deles necesitan arranxo para ser útiles. A superficie media dos alvares é de 78,45 metros cadrados. O ancho das portas é de 90 cm e dos muros de 96 cm de media. A orientación que presentan é na maioría (73 %) dos casos Sur-SurLeste. Na fotografía seguinte obtida do Google Earth están os alvares cartografados.

Marcados cunha chincheta están os alvares e cunha estrela a aldea de Seceda.

Conclusións - O 96 % dos alvares de Seceda precisan arranxo para ser usados de novo para protexer os trobos dos osos.

Bibliografía Palomero, G; Ballesteros, F.; Blanco, J. C.; García-Serrano, A.; Herrero, J.; Nores, C. (2007) Osas. El comportamiento de las osas y sus crías en la Cordillera Cantábrica. Fundación Oso Pardo. Fundación Biodiversidad. Madrid

ALVARES COURELÁS

4


ALVARES COURELÁS

5

Alvares courelás  

Ante o lixeiro aumento da poboación de osos na Cordilleira Cantábrica, estes comezan a expandirse por as montañas orientais galegas. Debido...

Alvares courelás  

Ante o lixeiro aumento da poboación de osos na Cordilleira Cantábrica, estes comezan a expandirse por as montañas orientais galegas. Debido...

Advertisement