HOGENT - Chemie - Labo 1

Page 1

Labo 1. Chemie Modeltraject 1

Mieke Catry Sofie Van Holle Inhoudstafel


Inhoudstafel Luik Microbiologie ............................................................................................................ 1 1

INLEIDING ................................................................................................................................... 2

2

RICHTLIJNEN EN AFSPRAKEN VOOR HET LABO .......................................................................... 3

3

4

2.1

Laboreglement ...................................................................................................................... 3

2.2

Benodigdheden ..................................................................................................................... 4

BIOVEILIGHEID ............................................................................................................................ 5 3.1

Inleiding tot bioveiligheid ...................................................................................................... 5

3.2

Indeling in risicoklassen......................................................................................................... 5

3.3

Risico- en inperkingsniveaus ................................................................................................. 7

3.4

Goede werkpraktijken ........................................................................................................... 8

3.5

Afvalverwerking in het labo ................................................................................................ 10

VOEDINGSBODEMS OF MEDIA ................................................................................................. 13 4.1

Inleiding ............................................................................................................................... 13

4.2

Samenstelling van voedingsbodems ................................................................................... 13

4.3

Indeling van voedingsbodems ............................................................................................. 14

4.3.1 Indeling volgens aggregatietoestand ............................................................................. 14 4.3.2 Indeling volgens toepassingsmogelijkheden.................................................................. 15 4.4

Bereiden van voedingsbodems ........................................................................................... 18

4.4.1 Stap voor stap: vaste voedingsbodem bereiden............................................................ 18 4.4.2 Stap voor stap: gieten van platen .................................................................................. 19 4.4.3 Stap voor stap: vloeibare voedingsbodem bereiden ..................................................... 21 4.5

Sterilisatiemethoden ........................................................................................................... 22

4.5.1 Vochtige sterilisatie door hitte ....................................................................................... 22 4.5.2 Droge sterilisatie door hitte ........................................................................................... 23 4.5.3 Sterilisatie door filtratie ................................................................................................. 24 4.5.4 Andere sterilisatiemethoden ......................................................................................... 25 5

OPGROEIEN VAN MICRO-ORGANISMEN .................................................................................. 26


5.1

Inleiding ............................................................................................................................... 26

5.2

Isoleren van micro-organismen........................................................................................... 26

5.3

Entingsmethoden ................................................................................................................ 27

5.3.1 Overenten met de oogentnaald ..................................................................................... 27 5.3.2 Uitdunningsenting (reinstrijk) met de oogentnaald ...................................................... 31 5.3.3 Maken van strijk- en gietplaten ..................................................................................... 34 5.4

Aanmaken van verdunningsreeksen ................................................................................... 35

5.5

Incuberen van geënte voedingsbodems ............................................................................. 37

5.5.1 Zuurstofbehoefte ........................................................................................................... 37 5.5.2 Temperatuur .................................................................................................................. 39 5.5.3 Andere milieufactoren ................................................................................................... 39 5.6 6

Beoordeling van koloniekenmerken ................................................................................... 40

MICROSCOPISCH ONDERZOEK VAN MICRO-ORGANISMEN ..................................................... 43 6.1

Inleiding ............................................................................................................................... 43

6.2

Het immersieobjectief ......................................................................................................... 44

6.3

Maken van preparaten ........................................................................................................ 46

6.3.1 Nat preparaat ................................................................................................................. 46 6.3.2 Uitstrijkje ........................................................................................................................ 47 6.3.3 Labelen van preparaten ................................................................................................. 48 6.4

Kleuren van preparaten....................................................................................................... 49

6.4.1 Het kleurproces en belangrijke invloedsfactoren .......................................................... 49 6.4.2 Tips bij het uitvoeren van kleuringen ............................................................................. 49 6.4.3 Vitaalkleuring ................................................................................................................. 50 6.4.4 Enkelvoudige kleuring .................................................................................................... 51 6.4.5 Gramkleuring.................................................................................................................. 52 6.4.6 Praktische tips bij het uitvoeren van kleuringen............................................................ 55 6.5

Microscopisch onderzoek van bacteriën............................................................................. 56

6.5.1 Algemene bacteriekenmerken ....................................................................................... 56 6.5.2 Gramnegatieve bacteriën............................................................................................... 58 6.5.3 Grampositieve bacteriën ................................................................................................ 59 6.5.4 Onderzoek uit te voeren in het labo .............................................................................. 61 6.6

Microscopisch onderzoek van gisten .................................................................................. 62

6.6.1 Algemene kenmerken van gisten ................................................................................... 62


6.6.2 Onderzoek uit te voeren in het labo .............................................................................. 63 6.7

Microscopisch onderzoek van schimmels ........................................................................... 64

6.7.1 Algemene bouw van schimmels..................................................................................... 64 6.7.2 De voortplanting ............................................................................................................ 65 6.7.3 Classificatie van schimmels ............................................................................................ 66 6.7.4 Onderzoek uit te voeren in het labo .............................................................................. 70 7

AFKORTINGEN .......................................................................................................................... 71

8

PLANNING ................................................................................................................................. 72

9

NOTIES EN AANTEKENINGEN ................................................................................................... 74 9.1

Labo 1 .................................................................................................................................. 74

9.2

Labo 2 .................................................................................................................................. 75

9.3

Labo 3 .................................................................................................................................. 76

9.4

Labo 4 .................................................................................................................................. 77

9.5

Labo 5 .................................................................................................................................. 78

9.6

Labo 6 .................................................................................................................................. 79

9.7

Labo 7 .................................................................................................................................. 80

9.8

Labo 8 .................................................................................................................................. 81

9.9

Labo 9 .................................................................................................................................. 82

10

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 83

Bijlagen microbiologie ....................................................................................................... I Luik Organische chemie .................................................................................................... 1 1

INLEIDING ................................................................................................................................... 2

2

RICHTLIJNEN EN AFSPRAKEN VOOR HET LABO .......................................................................... 3 2.1

Labozaal ................................................................................................................................. 3

2.2

Persoonlijke uitrusting .......................................................................................................... 3

2.3

Rapportering ......................................................................................................................... 3

2.4

Planning ................................................................................................................................. 5

2.5

Veilig werken tijdens het labo ............................................................................................... 5

2.6

Eerste hulp bij ongevallen ..................................................................................................... 8

2.6.1 Snijwonden....................................................................................................................... 8


2.6.2 Brandwonden ................................................................................................................... 8 2.6.3 Contact met chemicaliën ................................................................................................. 9 2.6.4 Spatten in de ogen ........................................................................................................... 9 2.7

GHS-symbolen ....................................................................................................................... 9

2.8

Naam van courant labomateriaal ........................................................................................ 10

Deel 1: zuiveringstechnieken........................................................................................... 12 3

DESTILLATIE .............................................................................................................................. 13 3.1

Principe ................................................................................................................................ 13

3.2

Kookpunt van een zuivere stof ............................................................................................ 13

3.3

Eenvoudige destillatie ......................................................................................................... 16

3.3.1 Theorie ........................................................................................................................... 16 3.3.2 Praktijk............................................................................................................................ 18 3.4

Gefractioneerde destillatie of rectificatie ........................................................................... 20

3.4.1 Principe........................................................................................................................... 20 3.4.2 Materiaal ........................................................................................................................ 22 3.4.3 Azeotropen ..................................................................................................................... 23 3.5

Stoomdestillatie .................................................................................................................. 26

3.6

Labo destillatie: praktische uitvoering ................................................................................ 27

3.6.1 Destillatie van wijn met een eenvoudige destillatie opstelling ..................................... 27 3.6.2 Destillatie van wijn met een gefractioneerde destillatie opstelling .............................. 28 4

OMKRISTALLISATIE ................................................................................................................... 32 4.1

Theoretische aspecten ........................................................................................................ 32

4.2

Labo omkristallisatie: praktische uitvoering ....................................................................... 35

4.2.1 Uitvoeren van de omkristallisatie van onzuiver benzoëzuur ......................................... 35 4.2.2 Testen oplosbaarheid verschillende vaste stoffen in verschillende solventen.............. 37 5

EXTRACTIE................................................................................................................................. 40 5.1

Theoretische aspecten ........................................................................................................ 40

5.2

Praktische aspecten............................................................................................................. 41

5.3

Labo extractie: scheiden van benzoëzuur, eugenol en limoneen door extractie ............... 43

5.3.1 Afzonderen van benzoëzuur .......................................................................................... 43 5.3.2 Afzonderen eugenol ....................................................................................................... 44 5.3.3 Afzonderen limoneen..................................................................................................... 45


Deel 2: synthese oefeningen ........................................................................................... 47 6

Nucleofiele substitutie.............................................................................................................. 48 6.1

Theoretische achtergrond ................................................................................................... 48

6.2

Proefbuisproefjes ................................................................................................................ 49

6.2.1 Invloed substitutiegraad koolstofketen op reactiviteit halogeenalkanen in nucleofiele substitutie ................................................................................................................. 49 6.2.2 Invloed aard leaving groep op reactiviteit halogeenalkanen in nucleofiele substitutie 50 6.3 7

Synthese van 2-chloor-2-methylbutaan .............................................................................. 51

Eliminatie .................................................................................................................................. 53 7.1

Theoretische achtergrond ................................................................................................... 53

7.2

Synthese van 2-methylbut-1-een en 2-methylbut-2-een ................................................... 54

7.2.1 E2-condities .................................................................................................................... 54 7.2.2 E1-condities .................................................................................................................... 56 8

9

Nucleofiele acylsubstitutie: synthese van amylacetaat ........................................................... 57 8.1

Theoretische achtergrond ................................................................................................... 57

8.2

Praktische uitvoering........................................................................................................... 59

Acetylsalicylzuur ....................................................................................................................... 61 9.1

Theoretische achtergrond ................................................................................................... 61

9.2

Praktische uitvoering........................................................................................................... 62

9.2.1 Deel A: synthese acetylsalicylzuur ................................................................................. 62 9.2.2 Deel B: isolatie acetylsalicylzuur uit aspirine ................................................................. 63 9.2.3 Deel C: zuiverheidstest van acetylsalicylzuur monsters................................................. 63

Bijlagen organische chemie ................................................................................................ I


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.