Jaarverslag NITE 2022 (NNT | Club Guy & Roni)

Page 1

2022 JAARVERSLAG 2022 JAARVERSLAG 2022 JAARVERSLAG

STICHTING NOORD NEDERLANDS TONEEL

Adres Bloemstraat 38 | 9712 LE Groningen

Postadres Postbus 7090 | 9701 JB Groningen

Telefoon 050 588 54 40

Email info@nite.nl

Website www.nnt.nl | www.nite.nl

KvK 41010066

ANBI https://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/napk/noord-nederlands-toneel/

STICHTING CLUB GUY & RONI

Adres Bloemstraat 38 | 9712 LE Groningen

Postadres Postbus 1520 | 9701 BM Groningen

Telefoon 050 588 54 40

Email info@nite.nl

Website www.clubguyandroni.nl | www.nite.nl

KvK 02078752

ANBI https://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/kunsten-92/club-guy-roni/

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. ARTISTIEKE REFLECTIE 11 3. ACTIVITEITEN 16 4. EDUCATIE EN PARTICIPATIE 37 5. TALENTONTWIKKELING 44 6. PUBLIEK EN MARKETING 47 7. PERSONEEL EN ORGANISATIE 57 8. REFLECTIE OP DE DRIE CODES 67 9. FINANCIEEL BEELD 2022 77 10. VOORUITBLIK 2023 84 11. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 86 20 April 2023
JAARVERSLAG 2022

VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT

Voor u ligt het NITE jaarverslag 2022. Zoals de lezer zal opvallen, is het een bijzonder jaar geweest, met veel bijzondere activiteiten en ambitieuze producties, maar ook een jaar dat voor een groot deel in het teken stond van de Covid19 pandemie en de heropening van de theatersector.

Zoals vorig jaar beschreven in ons verslag als Raad van Toezicht, hebben wij als Raad en als directie het besluit genomen om in seizoen 2021/2022 ambitieuze en grote producties te produceren zoals Before/ After, Freedom, Zinderella, The Underground en Witch Hunt. Bij de totstandkoming van het jaarplan en de begroting is ingezet op een verhoogd activiteitenniveau, door het volledig inzetten van het opgebouwde restant van de steunmiddelen van OCW (RAOCCC) uit 2020 en 2021. Dat besluit werd genomen in het vertrouwen dat de pandemie niet meer tot een landelijke lockdown zou leiden door de vaccinatiecampagne in 2021, maar ook vanuit de verantwoordelijkheid om als werkgever en opdrachtgever zorg te dragen voor werkgelegenheid in de sector.

Door de lockdown in de winter van 2022, de snel stijgende inflatie na de inval in Oekraïne en de geleidelijke terugkeer van het publiek, is er veelvuldig contact geweest tussen de Raad en de directie over de snel veranderende situaties en de financiële effecten daarvan. Samen hebben wij uitgebreid stilgestaan bij verschillende financiële scenario’s voor de rest van het jaar. Er is daarbij bewust gekozen om in 2022 vanuit ons opgebouwde eigen vermogen te blijven investeren in de creativiteit en menskracht in de culturele sector, door de uitgesproken ambities volledig uit te voeren.

De verschillende steunmaatregelen vanuit OCW hebben wij daarbij structureel ingezet om te investeren in nieuwe opdrachten voor makers en uitvoerenden en om zzp’ers te compenseren in het geval van geannuleerde opdrachten, conform de opgestelde richtlijn vanuit het NAPK en de Kunstenbond. Het totaalbedrag van meer dan 2 miljoen euro aan geinvesteerde inhuur van freelancers is het hoogste bedrag in de geschiedenis van NITE. Dit alles heeft geleid dat in 2022 financieel een substantieel exploitatieverlies is gerealiseerd.

Na twee jaar coronapandemie is het eigen vermogen gedaald en ligt het bij Club Guy & Roni rond het gewenste weerstandsvermogen en bij het NNT daar net iets onder. Gezien deze vermogenspositie zal het weerstandsvermogen weer op peil worden gebracht door strenger begrotingsbeleid en door het activiteitenniveau de komende periode noodgedwongen lager te houden. Op basis van de door de directie genomen maatregelingen en de huidige financieringspositie kan de jaarrekening 2022 dan ook worden opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Als Raad van Toezicht zijn we trots op het feit wij als NITE landelijk voorloper zijn geweest tijdens de pandemie om innovatieve en ambitieuze projecten te blijven initiëren vanuit de ruimhartige steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Hiermee hebben wij vele freelancers kunnen ondersteunen tijdens de pandemie, zowel creatief als financieel. Daarnaast verheugen we ons dat de voorstellingen en de diverse activiteiten rondom educatie en participatie een zeer breed en divers publiek blijven aantrekken, waarbij ook jongeren zich sterk aangetrokken voelen tot het werk van NITE. De bezoekers in de zaal en online zijn een afspiegeling van de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Juist in tijden van een pandemie en de betekenis van kunst en cultuur in ons dagelijks leven, vinden we dit een belangrijke maatschappelijke doelstelling als NITE om in te blijven investeren.

Martin Sitalsing, voorzitter Raad van Toezicht Groningen, 14-4-2023

2 3

“Geweldige avond gehad. Wat een monologen. Wat een muziek. Wat een dans. Wat een locatie. Deze voorstelling moet je gezien hebben. Het totale theater was een geweldige beleving.” – ESTHER BRUIJNS

1. INLEIDING

BEGIN: LOCKDOWN

2022 was een jaar van uitersten en contrasten, waarin hoogtepunten en tegenslagen, successen en teleurstellingen elkaar afwisselden. Bovenal was het een vol en ambitieus jaar met maar liefst vijf nieuwe grote zaal producties, op drie verschillende plekken locatietheater, een vlakke-vloertournee, internationale reprises, een festival tournee, een scholentournee en vele educatieve projecten.

Hoewel het alweer lang geleden voelt, begon het jaar nog midden in de lockdown, die op 18 december 2021 onverwacht was afgekondigd. Zinderella, onze coproductie met het Rotterdamse MAAS theater en Moniek Merkx, had daarom geen première beleefd met Kerst, en in plaats van de geplande tournee stond alles stil. Ook de eerste editie van Club Guy & Roni Invites werd geraakt; de double bill van choreografen Dunja Jocic en Kwame Asafo was in november 2021 nog net in première gegaan in de Machinefabriek, maar de aansluitende tour werd volledig afgelast. De lockdown zette ook een streep door de voorstelling Vijand van regisseur Liliane Brakema; door ziekte van cast en crew kwam het repetitieproces dusdanig onder druk te staan dat de productie moest worden stopgezet.

OPKRABBELEN IN HET VOORJAAR

Terwijl de Covid-maatregelen in stapjes werden afgebouwd, krabbelden wij richting het voorjaar weer langzaam op. Zinderella ging alsnog – op 20% capaciteit en anderhalve meter afstand – op tournee door Nederland. Thuis in de Machinefabriek begon het maakproces van de grotezaalvoorstelling Witch Hunt. Regisseur Eline Arbo maakte een indringende voorstelling (in misschien wel het mooiste decor ooit) over de heksenvervolging en wat we zijn kwijtgeraakt door het patriarchaat. Op 19 maart was de première.

“Nu al een van de hoogtepunten van Arcadia.”

– FRIESCH DAGBLAD

“Ik vond het een adembenemende energieke voorstelling. Alles klopt de kostuums, goeie muziek en een geweldige acteur die met sublieme timing en zeer geloofwaardige emotie je meenam in zijn verhaal. Het was een geheel. Ik heb van begin tot eind genoten.” – KLASKE TJEERDSMA

In maart vond de eerste NITE@School-voorstelling plaats: Ready to Riot, een interactieve dansvoorstelling in de gymzaal op een middelbare school, geïnspireerd op de avondklokrellen. De regie was van Karel Hermans, de choreografie van onze danseducatie medewerker Charlice Johannes. Hoewel er door de pandemie veel scholen moesten annuleren, waren leerlingen en docenten erg enthousiast en is er veel belangstelling voor volgend seizoen. Ook was er in maart voor het eerst sinds de pandemie weer een nieuwe Weekend Break Festival, met performances van de Poetic Disasters Club (inmiddels het 10e seizoen!). Centraal stonden de voorstellingen Horizon van regisseur Mateusz Staniak en V van choreograaf en performer Cecilia Moisio. De laatste deed het later ook nog heel goed op de Parade in Utrecht en in het Vondelparktheater in Amsterdam. Intussen tourde in april de voorstelling Dear Winnie, die we in 2019 maakten met KVS Brussel, door België. De allerlaatste keer was in Theatre de Liège, waar de voorstelling de eerste editie van de ‘Prix des Elèves’ won. Mooi om mee af te sluiten!

5
★★★★★
“Guy Weizman overtreft zichzelf.” – DE THEATERKRANT, KEUZE VAN DE CRITICUS.

GOED OP STOOM RICHTING DE ZOMER

Inmiddels was het volgende NITE-spektakel (letterlijk) al in de steigers gezet: The Underground. Een voorstelling als een popconcert in een circusachtige setting. Toneelschrijver Rik van den Bos schreef een monoloog op basis van Dostojevski’s ‘Aantekeningen uit het ondergrondse’, die briljant werd neergezet door Sanne den Hartogh, bijgestaan door dansers van Club Guy en Roni, ‘krumpers’, een heuse clown/koorddanser en muzikanten van Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag. De voorstelling stond de hele maand mei in De Sluisfabriek in Drachten in het kader van Arcadia Leeuwarden-Fryslân 2028 en in augustus verhuisde het hele circus voor tien dagen naar het Amsterdamse Bostheater.

Het tweejaarlijkse project Move It!, een grote interdisciplinaire productie van het NNO, Club Guy & Roni en een groep van 150 middelbare scholieren en vmbo’ers, kende dit jaar een Groningse en een Drentse editie, respectievelijk in de Oosterpoort en De Nieuwe Kolk en was in beide gevallen een daverend succes. Swan Lake (2020) werd begin juni nog drie keer opgevoerd in Lille, Frankrijk. Ook Freedom (2021) was nogmaals te zien in Leeuwarden en in Groningen, en sloot de tour vervolgens af in staatstheater Mainz.

Eind juni presenteerde MAISON the FAUX in het kader van ons RAW-programma de voorstelling Cradle, Nip, Go, een spannende stap van de modekunstenaars Joris Suk en Tessa de Boer richting het theater. En de vanwege corona meermalen uitgestelde reprise van De Poolse Bruid kon eindelijk vrijuit doorgang vinden en stond vanaf vanaf 22 juni tot eind juli in een uitverkochte boerderij De Haver in Onderdendam.

INTERNATIONALE FOCUS IN HET NAJAAR

Na de zomer wachtte ons een spannend najaar met een internationale focus. Freedom was uitgenodigd voor het SIDance festival in Korea, en er stonden twee grote producties op stapel. EXIT Macbeth, onder gastregie van Jan-Christoph Goeckel en Jana Vetter van de Münchner Kammerspiele, en Fortune, een dansvoorstelling in de reeks The Human Odyssey, in samenwerking met het Indiase Navdharra Dance Theatre. EXIT Macbeth, een experimentele benadering van Shakespeare’s Macbeth – zónder Macbeth en mét opgezette dieren – behandelde niet alleen dezelfde thematiek maar bleek ook eenzelfde lot beschoren als Witch Hunt, waarbij publiek en pers het dikwijls niet eens waren. Fortune daarentegen werd geweldig goed ontvangen, met vier sterren van de Volkskrant en maar liefst vijf van het Dagblad van het Noorden. Het contextprogramma A NITE of Fortune, van ons nieuwkomersplatform Bab Ad-daar, onderzocht de verschillende visies op de vraag: ‘wat is geluk?’ en werd daarmee een van de beste discussies in de serie.

Rebekka Nilsson maakte haar eerste NITE RAW Over Dieren, een onderzoek naar de dynamiek van mannen, vanuit het vrouwelijk perspectief; dat thema liep als een rode draad door dit jaar. In oktober en november werd er hard gewerkt aan de tweede editie van ‘Club Guy & Roni Invites’, een ‘double bill’ met werk van Mohamed Yusuf Boss en Lunatics And Poets. Na een uitverkochte première tijdens de opening van het Jonge Harten Theaterfestival, ging het tweeluik succesvol op tour door Nederland.

6

“Dat ik de PAX Duif 2022 krijg, raakt mij heel diep. Dat mijn boodschap van vrede, vergeving en verbinding weerklank vindt bij een steeds grotere groep mensen betekent voor mij alles. Ik draag het op aan mijn overleden moeder Mayem. Haar beeld met haar gebedskralen in haar hand hopend op mijn veilige terugkeer, staat in mijn geheugen gegrift. En staat voor mij symbool voor mijn zoektocht naar gemoedsrust. Ik hoop dat zij trots is op de manier waarop ze mij heeft opgevoed. Deze prijs sterkt mij in het verder brengen van mijn verhaal en het verhaal van al degenen wiens stem wordt gesmoord. Ik spreek dan ook namens hen.”

EN VERDER..

… was 2022 natuurlijk ook het jaar van de Kunstwerf. In het begin van het jaar konden we onze nieuwe studio’s alvast in gebruik nemen, maar drie jaar na het begin van de bouw was het dan echt zover: op 23 september werd de Kunstwerf officieel geopend door Wethouders Kirsten de Wrede en Rik van Niejenhuis, uiteraard uitbundig omlijst door muziek, kunst en performances.

Er was ook nog bijzonder nieuws: onze writer in residence Mohamedou Ould Slahi, wiens boek over zijn jarenlange detentie en martelingen in Guantánamo Bay werd verfilmd in The Mauritanian, kreeg op 21 september de PAX Vredesprijs duif uitgereikt in TivoliVredenburg. De jury vond het verbluffend hoe Mohamedou met zoveel licht uit zo’n donkere plek is gekomen en ziet hem als een rolmodel voor vrede, vergiffenis en compassie: ‘hij bewijst dat liefde altijd sterker is dan haat en licht sterker dan duisternis.’

9

“‘Fortune’ van Club Guy & Roni is een overdonderend spektakelstuk dat de Stadsschouwburg in Groningen tot waanzin drijft [...] de nieuwe voorstelling van Club Guy & Roni, bewijst nog maar eens dat het Noorden een dansgezelschap van absolute wereldklasse herbergt.”

– DAGBLAD VAN HET NOORDEN ★★★★★

2. ARTISTIEKE REFLECTIE

VROUWELIJK PERSPECTIEF

2022 was het jaar waarin we uit de coronacrisis kwamen en weer op volle kracht konden inzetten op onze 4 I’s: innovatief, interdisciplinair, internationaal en inclusief. Een extra doel dit jaar was om vooral het vrouwelijk perspectief de ruimte te geven en daar nieuwe vormen voor te vinden. De grotezaalvoorstellingen Witch Hunt en EXIT MacBeth behandelden op zeer verschillende wijzen ongeveer hetzelfde thema; wat zijn we kwijtgeraakt door de heksenjachten en het patriarchaat dat erop volgde, en hoe zou de wereld eruit zou zien als de mannelijke machtswellust plaats zou maken voor de vrouwen, de dieren en de natuur.

“(..)razend energieke dans, aards en oersterk.” – NRC ★★★

“Wat een belevenis. Een en al echtheid, pure passie en energie. Door het onthaal op het podium ging er ook een connectie door de zaal die ik nog nooit eerder voelde bij een dansvoorstelling!” – SANDRA VAN DER BORGHT ★★★★★

“Krankzinnig goede voorstelling. Zowel de dansers als de muzikanten halen het uiterste uit zichzelf. Mooi hoe het publiek bij de start al mocht proeven/meedoendaarna werden we van onze stoel geblazen. Wat een energie!” – DORIEN LEOPOLD ★★★★★

Opvallend aan beide voorstellingen was het verschil in de reacties van een groot deel van het aanwezige publiek en de kritische reacties vanuit de pers. In beide voorstellingen kiezen de makers en wij als gezelschap voor het brengen van nieuwe perspectieven, nieuwe benaderingen en nieuwe talen op toneel. De voorstellingen kleuren bewust buiten de lijntjes van de bekende vormen, inhoud, rolpatronen en narratieven uit de bestaande canon. Ze stellen vragen bij de huidige canon en de bestaande opvattingen over theater die daarin besloten liggen. Veel bezoekers (voornamelijk vrouwen, maar ook mannen wiens ogen zich anders openden) hebben in hun publieksreacties veelvuldig aangegeven dat zij zich gezien of geraakt voelden, ‘empowered’ en geïnspireerd door zowel de inhoud als de vorm. Andere perspectieven vragen vaak om andere ogen. En vanuit nieuwe waardesystemen moeten ook nieuwe normen ontstaan. Maar voor een ‘regulier kijkend’ deel van het toneelpubliek werd dit gevoel nog niet volledig herkend, omdat vorm en inhoud uit onze voorstellingen buiten de bekende referentiekaders werden aangeboden. Dit stelt ons als gezelschap de urgente vraag hoe wij het meer traditionele publiek kunnen meenemen hierin, door hen bijvoorbeeld de juiste kijkcodes mee te geven vooraf en de juiste verwachting te scheppen. Dit is een vraag die we vanuit artistieke oogpunt samen met de afdelingen marketing en educatie moeten beantwoorden. Vanuit onze visie op inclusie is het meenemen van bestaand publiek voor ons even belangrijk als het aanspreken van nieuw publiek. Het vraagt wellicht ook om een andere reflectie op die voorstellingen vanuit de pers, om niet te reageren vanuit een bepaald normatief kader, maar om te reflecteren vanuit een ander en niet-dominant perspectief, of tenminste vanuit een open en nieuwsgierige houding naar het andere perspectief van de maker. Ook dit is een gesprek dat we als sector moeten voeren bij het brengen van nieuwe stemmen in onze theaters.

Ook Rebekka Nilsson zette het vrouwelijk perspectief centraal, in haar RAW-voorstelling Over Dieren, waarin ze vijf mannen een vrouwelijke blik op de wereld geeft. En ook in de voorstelling V die Cecilia Moisio met de Poetic Disasters Club maakte voor het Weekend Break festival, draaide het om de vrouw, met een regelrechte ode aan de vagina/vulva.

11

NIEUWE DISCIPLINES

Wie NITE zegt, zegt maximalistisch: toneel, dans, zang, muziek, video, alles komt samen op het toneel in onze artistieke visie. En er is altijd ruimte voor nieuwe disciplines. In de voorstelling Zinderella was een grote rol voor mime weggelegd, wat een prachtige, gelaagde samenwerking opleverde met de dans. En ook in de voorstelling The Underground werd een nieuwe stap in interdisciplinariteit gezet, door clownerie en acrobatiek (van de Vlaamse Bram De Laere) toe te voegen aan de mix. In EXIT Macbeth werd geëxperimenteerd met poppenspel en naar manieren gezocht om de dansers de geprepareerde dieren tot ‘leven’ te laten brengen.

INTERNATIONAAL

We hebben ons dit jaar eindelijk ook weer flink buiten de landsgrenzen begeven. We werkten samen met regisseurs van de Münchner Kammerspiele en met het Navdharra Indian Dance Theatre in India. Freedom speelde in Seoul in Korea, Swan Lake in Lille in Frankrijk, Oom Wanja werd digitaal getoond in Beijing in China en er werd een begin gemaakt met de repetities van Yara’s Wedding, een productie in samenwerking met Staatstheater Hannover, die in het voorjaar van 2023 verschijnt.

RAW

MAISON the FAUX, Mart van Berckel en Rebekka Nilsson volgen deze kunstenperiode het talentontwikkelingstraject RAW. Het ‘modehuis’ MAISON the FAUX maakte de voorstelling Cradle, Nip, Go, een geslaagd onderzoek naar rituelen en de performativiteit van de rituelen. Vormgevers Joris Suk en Tessa de Boer wilden meer doen met hun werk en de mogelijkheden van het theater ontdekken, en dat is gelukt. MAISON the FAUX won dit jaar bovendien het Cultuurfonds Mode Stipendium. De jury: “MAISON the FAUX is een echte vrijheidsstrijder, die het exclusiviteit denken omverwerpt en vervangt door ‘vriendelijke anarchie’. Het werk biedt ieder mens de vrijheid om via mode te ontdekken wie hij is of wil zijn.”

Door corona had ze lang moeten wachten voor ze aan de slag kon, maar in 2022 maakte Rebekka Nilsson eindelijk haar voorstelling Over Dieren. Kun je je als groep mannelijke acteurs identificeren met het vrouwelijk perspectief? De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige tekst van Elfriede Jelinek, over een oudere vrouw die geen seksueel object meer is, gecombineerd met teksten van een opgerold Oostenrijks prostitutienetwerk. Samen met Vera Selhorst koos ze voor een spannende vorm; vijf halfnaakte mannen lichamen in een glazen doos. Rebekka Nilsson maakt sociaal bewogen, supergeëngageerd interdisciplinair theater en heeft met deze voorstelling echt laten zien wat ze in huis heeft.

Mart van Berckel begon met het vormonderzoek voor de voorstelling My first Tragedy: Iphigeneia, die hij maakt samen met Angela Herenda als choreograaf en die in februari 2023 in première gaat.

12

CLUB INVITES

‘Club Guy & Roni Invites’ nodigt sinds 2021 choreografen uit om nieuw werk te maken onder de vleugels van het gezelschap. In 2022, de tweede editie, stonden Mohamed Yusuf Boss en het Amsterdamse duo Lunatics and Poets centraal. Mohamed Yusuf Boss maakte de voorstelling LABA, waarin hij aan de hand van hiphop en inheemse collectieve dansstijlen, het onderwerp ‘thuis zijn’ onderzocht. In de voorstelling Postcards from a better place onderzocht Lunatics and Poets de donkere kant van het leven. Het proces liep verrassend soepel, de keuze om beide choreografen zowel de cast als de crew te laten delen, werkte heel goed en leverde een bijzonder tweeluik op.

BAB AD-DAAR

Het platform Bab Ad-daar is inmiddels uitgegroeid tot een community van ruim 150 mensen en is niet meer weg te denken uit Groningen als verbinder van culturen. Bab Ad-daar maakt voorstellingen en organiseert evenementen, en ontwikkelt – sinds de voorstelling Freedom in 2021 –contextprogramma’s rondom de grotezaalvoorstellingen van NITE, onder de titel A NITE with Bab Ad-daar. Dit jaar waren er contextprogramma’s rondom Witch Hunt en Fortune. De laatste was de succesvolste in de reeks en leverde fantastische discussies op over geluk. Heel mooi hoe verschillende perspectieven tegen het licht werden gehouden en hoe vooroordelen en misverstanden werden besproken. We kijken al reikhalzend uit naar A NITE with Bab Ad-daar @ Yara’s Wedding.

15

3. ACTIVITEITEN

NITE creëerde in 2022 maar liefst vijf nieuwe groot gemonteerde voorstellingen, waarvan één op locatie. Daarnaast maakten we twee kleinezaalvoorstellingen, een schoolvoorstelling, meerdere reprises en een nieuwe festivalproductie. Dit hoge aantal nieuwe producties werd veroorzaakt door de vele verschuivingen vanuit de twee eerdere coronajaren en omdat we vanuit de ROACCC steunmaatregelen vanuit het Rijk een extra grotezaalproductie hebben geproduceerd samen met onze partner Maas theater en dans uit Rotterdam.

PUBLIEKSBEREIK

Ondanks de lockdown en de beperkende maatregelen in de winter, heeft NITE in 2022 haar publiek weer terug weten te vinden. In onderstaande alinea beschrijven wij het publieksbereik van zowel het Noord Nederlands Toneel als Club Guy & Roni.

Het Noord Nederlands Toneel produceerde in 2022 een totaal van 9 verschillende producties, met 153 reguliere voorstellingen en 69.263 bezoekers. Daarnaast trokken de 86 schoolgebonden, educatieve en participatieve activiteiten een totaal van 1.519 deelnemers en bezoekers.

Club Guy & Roni produceerde in 2022 een totaal van 7 verschillende producties, met 181 reguliere voorstellingen en 37.955 bezoekers. Daarnaast trokken de 173 schoolgebonden, educatieve en participatieve activiteiten een totaal van 4.212 deelnemers en bezoekers.

Online bereikten Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel samen in totaal 90.316 bezoekers, met name via de vele lezingen van Mohamedou Ould Slahi. Tot slot werd de on demand uitzending van Oom Wanja door 409.000 mensen op televisie bekeken.

“EXIT Macbeth zit vol met betekenisvolle beelden, de een nog esthetischer dan de ander. Je zou ze stuk voor stuk willen inpakken en meenemen.” - NRC

“Unreal.. So much power. All the metaphors. Very beautifully done. As a fellow witch it came through, X” ★★★★★

“Diep onder de indruk…schitterende performance met diepzinnige en schreeuwende boodschap…ben nog beduusd ervan…loved it! En wat een powerhouse is Sarah!!”

SAMSON ★★★★

“Ik vond het overweldigend prachtig. De vorm, de creativiteit en vindingrijkheid. Het acteerwerk, de dans, de dieren. Decor en Sound. Zo veel mooi en soms duister maar meestal vrolijk makend (grinniken). Heb mij non stop vermaakt en verwonderd. Aan het einde een brok in mn keel en natte ogen. Dat is mij nog nooit overkomen in het theater.” –

16
MARYSE SPRUIJT ★★★★★

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019

“Moniek Merkx vertaalde het Assepoestersyndroom naar een zinderende dansvoorstelling vol schilderachtige scenes. De samenwerking tussen haar Rotterdamse jeugdgezelschap Maas en het Groningse interdisciplinaire ensemble NITE is een schot in de roos.” – TROUW ★★★★

JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

GROTEZAALVOORSTELLINGEN IN HET THEATER

ZINDERELLA

Zinderella was de eerste jeugdvoorstelling van NITE, i.s.m. Maas theater en dans, geregisseerd door Moniek Merkx. Een hedendaags coming of age-verhaal, opgehangen aan het bekende sprookje Assepoester. De verhaallijn werd gespeeld door jongeren – waarvoor in verschillende steden audities zijn gehouden – en een vaste volwassen actrice. De emoties van de personages (die feitelijk de voorstelling vormen) werden verbeeld door een cast van professionele dansers en mimespelers. Jongeren en professionals stonden samen op het podium in de grote zalen van Nederland.

“Zinderella gaat over de turbulente gevoelens in de pubertijd. Een interessante transitietijd. Een veranderingsproces; of je nou een vlinder wordt, of een stoere punker. Je gaat op zoek naar wie je bent. Dat zoeken gaat je hele leven door, maar in de pubertijd begint het. Je wordt je ervan bewust dat waar en hoe je bent opgegroeid niet de enige versie is. Je komt los van je achtergrond, je gaat je meer richten op de groep waar je bij wil horen. Het is een intense periode waarin al je zintuigen op scherp staan; de muziek uit die tijd blijft je bijvoorbeeld vaak je hele leven bij.” – Moniek Merkx

De première stond gepland in de Kerstperiode van 2021, maar kon geen doorgang vinden vanwege de lockdown die op 18 december vrij onverwacht inging. Regisseur, cast en crew lieten zich niet uit het veld slaan en gingen gewoon keihard door met repeteren om toch op tournee te gaan zodra de maatregelen het weer toelieten. Begin februari was het zover en is de voorstelling alsnog vertoond in Groningen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Eindhoven.

JAARVERSLAG 2019

Concept, regie: Moniek Merkx | Performers: Ada Daniele, Arno Verbruggen, Art Srisayam, Bodine Sutorius, Olympia Kotopoulos, Sam Corver, Sara Giampaolo en een aantal jonge meespelers Compositie: Joop van Brakel Choreografie: Cecilia Moisio Scenografie: Sanne Danz Kostuums: MAISON the FAUX | Lichtontwerp: Ge Wegman Regie jongeren: Dorien Folkers |Ddramaturgie: Robbert van Heuven

WITCH HUNT

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

De voorstelling Witch Hunt van regisseur Eline Arbo gaat over de heksenjachten en met name over wat we daarbij aan kennis zijn kwijtgeraakt. De thematiek is verbonden met de vraag die Arbo al langer bezig houdt: hoe is deze samenleving geworden zoals ze is? Witch Hunt is geen historische reconstructie, de heksenjacht wordt gebruikt als een metafoor voor de vernietiging van belangrijke (vrouwelijke) kennis, van de wortels die ons verbinden met het verleden.

Een archeologe keert terug in haar geboortedorp om onderzoek te doen naar een mysterieus graf. Er zijn botten gevonden van vijf vrouwen die duiden op een veel groter verhaal. Wat volgt is een beeldende, magische en intuïtieve zoektocht naar de kracht en kennis van een groep vrouwen van vroeger en naar de vraag waarom die kennis en kracht verloren zijn gegaan.

19
JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019
JAARVERSLAG 2019 JAARVERSLAG 2019
JAARVERSLAG 2019

“We moeten het verleden proberen te begrijpen en inzien hoe bepaalde systemen zijn ontstaan en nog steeds doorwerken in onze maatschappij. Misschien leren we er wat van.” – Eline Arbo

Het was belangrijk voor Arbo om een voorstelling maken vanuit de vrouwelijke blik, waarin haar verhaal en haar geschiedenis centraal zouden staan. Want als we verloren kennis opnieuw willen terugvinden, dan moeten we ook die stemmen waarin die kennis verborgen zou kunnen liggen meer aan het woord moeten laten.

Witch Hunt is gemaakt tijdens de lockdown, daarbij stond het repetitieproces vaak onder spanning van spelers en leden van het artistieke team die in zelfisolatie moesten. Ook was er weinig voorbereidingstijd door de vele werkzaamheden die het artistieke team elders moest doen voorafgaand aan het maakproces, door verplaatste activiteiten uit de coronajaren. Ondanks deze stressvolle omstandigheden is er een prachtige en urgente voorstelling gemaakt.

Regie & bewerking: Eline Arbo | Cast: ensemble NITE Hoofdrol: Sarah Janneh | Tekst: Hannah van Wieringen Choreografie: Camilo Chapela |Componist: Thijs van Vuure | Regieassistent: Ludy Golstein Scenograaf: Juul Dekker Lichtontwerp: Varja Klosse | Kostuumontwerp: Rebekka Wörmann | Dramaturg: Thomas Lamers

FORTUNE

In de voorstellingenreeks The Human Odyssey onderzoeken we, samen met artistieke partners van over de hele wereld, hoe de universele menselijke emoties ons leven bepalen en hoe daar vanuit verschillende perspectieven, culturen en levensomstandigheden tegenaan wordt gekeken. Na Happiness, Phobia, Freiheit, LOVE en Freedom was het in 2022 de beurt aan Fortune, een dansvoorstelling over geluk (voorspoed), in samenwerking met het Indiase Navdhara India Dance Theatre en Slagwerk Den Haag.

“We reisden naar India in de overtuiging dat onze eurocentrische moralen genoeg waren om ons het volledige verhaal over de mensheid en de ‘juiste’ manier van leven te vertellen. Maar onze partners in India hebben op vriendelijke wijze ons wereldbeeld bijgestuurd, van een kritische, bijna cynische kijk naar een barmhartiger, zachter en nederiger perspectief. Zij deelden hun kijk op verandering en vergankelijkheid met ons, en de schoonheid en het geluk die daarmee gepaard gaan.”

Choreografen Roni Haver, Guy Weizman en Ashley Lobo, de dansers, en de muzikanten gaan in Fortune ieder op hun eigen manier op zoek naar de betekenis van het wonderlijke en vluchtige geschenk van het leven. Het resultaat is een dansvoorstelling als een road movie door India, waarin de ‘wonder of life’ wordt uitgebeeld door een aaneenschakeling van beelden, indrukken en momenten.

Choreografie: Roni Haver, Guy Weizman en Ashley Lobo | Dansers Club Guy & Roni: Adam Peterson, Camilo Chapela, Eliana Stragapede, Igor Podsiadly, Wilchaan Roy Cantu | Dansers Navdhara India Dance Theatre: Chetan Solanki, Razul Gautam, Urvil Shah Musici Slagwerk Den Haag: Niels Meliefste, Gino Bombrini en Jose ‘Pepe’ Garcia Decor: Ascon de Nijs | Kostuums: MAISON the FAUX

“In het overweldigende ‘Fortune’ voert een bont universum een wervelende stammendans op” – DE VOLKSKRANT ★★★★

EXIT MACBETH

Gastregisseurs Jana Vetten en Jan-Christoph Gockel, van de Münchner Kammerspiele laten zich in deze herwerking van Shakespeare’s klassieker leiden door de vraag: wat gebeurt er als je Macbeth uit Macbeth haalt? De voorstelling toont niet alleen het verlies van een personage, maar laat zien dat de volledige klassieke plotstructuur van de reis van een tragische mannelijke held verdwijnt op het moment dat deze niet meer aanwezig is. Daarvoor in de plaats ontstaat ruimte voor alles wat altijd al aan de rand van het originele verhaal figureerde, maar nooit in de schijnwerpers stond: heksen, natuur en dieren. Want wat hebben we er eigenlijk aan om in een hedendaags perspectief de klassieke slechterik op een voetstuk te blijven plaatsen? De op intuïtie gebaseerde dramaturgie maakt ruimte voor een subjectieve kijkervaring waarbij ruimte is voor eigen interpretatie zonder dat alles onmiddellijk rationeel geduid en begrepen hoeft te worden.

EXIT Macbeth is een visuele, fysieke, interdisciplinaire voorstelling met opgezette dieren als poppen. Jana Vetten en Jan-Christoph Gockel werkten al vele malen samen met poppenmaker Michael Pietsch. Ze zoeken telkens naar nieuwe manieren om de kracht van het leven te blazen in dode materie, in deze productie gaan dansers een relatie aan met de dieren en speelt de symbiose van het lichaam van het dier en dat van de performer een belangrijke rol: wie is de baas over wie?

Regie: Jan-Christoph Gockel en Jana Vetten Spel: Bien De Moor, Angela Herenda, Sarah Janneh, Angela Herenda, Jésula Toussaint Visser, Vos, Kameroenschaap, Raaf e.a. |Compositie: Matthias Grubel Poppen(dieren)-ontwerp en coaching: Michael Pietsch Decor- en kostuumontwerp: Janina Brinkmann Lichtontwerp: Will Frikken

23
“De gier en de vos worden door Angela Herenda bespeeld alsof ze nooit anders heeft gedaan”
– DAGBLAD VAN HET NOORDEN

OP LOCATIE

THE UNDERGROUND

Guy Weizman maakte van Dostjoveksi’s ‘Aantekening uit het Ondergrondse’ een overweldigende theatervoorstelling; een tragikomisch theatraal popconcert in een circusachtige setting. Rik van den Bos schreef een fenomenale, actuele tekst, over iemand die niet kan accepteren hoe de wereld in elkaar steekt, en die het niet lukt om mee te doen met de regels van het spel. De voorstelling onderzoekt hoe het voelt om buitengesloten te worden door de maatschappij. Waarbij het systeem je uitsluit en vermorzelt, zonder dat je daar nog invloed op kunt uitoefenen. Een onderwerp dat zeer urgent en actueel is in de huidige maatschappij als je kijkt naar de toeslagen affaire, het aardbevingsdossier, institutioneel racisme of andere voorbeelden van bureaucratisch falen.

De hoofdrol wordt meesterlijk, en met de nodige humor, vertolkt door Sanne den Hartogh. Zijn monoloog wordt gedragen door het hele ensemble, bestaande uit musici van Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag, een clown/acrobaat (Bram De Laere), twee dansers van Club Guy & Roni (Camilo Chapela en Tatiana Matveeva) en twee ‘Krumpers’ . Krumping is een energieke, acrobatische hiphop-achtige stijl van streetdance waarbij vooral woede en frustratie via het lichaam worden geuit. Deze vorm is ontstaan vanuit het hiphop genre ‘clowning’ in Los Angeles. De clown is een metafoor voor de tragiek van het leven, voor het maar steeds blijven proberen, op een bijna kinderlijke manier, tot de desillusie intreedt.

De voorstelling stond vanaf 5 mei de hele maand in De Sluisfabriek in Drachten in het kader van Arcadia Leeuwarden-Fryslân 2028, en van 24 augustus t/m 3 september in het Amsterdamse Bostheater. Bijzonder om te zien hoe de voorstelling op twee contrasterende locaties (respectievelijk industrieel en groen) tot zijn recht kwam. In 2024 zal The Underground landelijk touren in de Nederlandse theaters.

The Underground is een samenwerking tussen Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Slagwerk Den Haag en Asko|Schönberg. De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Arcadia. De compositie is tot stand gekomen met steun van Fonds Podiumkunsten. Regie: Guy Weizman Tekst: Rik van den Bos Choreografie: Roni Haver Componist: Brendan Faegre | Decorontwerp: Ascon de Nijs |Kostuums: MAISON the FAUX

“Acteur Sanne den Hartogh geeft hoofdpersoon Will, die alles en iedereen verafschuwt, prachtig gestalte.”

– DE VOLKSKRANT ★★★★

“Wat een monologen. Wat een muziek. Wat een dans. Wat een locatie. Deze voorstelling moet je gezien hebben. Het totale theater was een geweldige beleving.”

– PUBLIEKSREACTIE

24

– THEATERKRANT

DE POOLSE BRUID

De herneming van De Poolse Bruid moest in 2021 opnieuw worden geannuleerd, maar vond in 2022 eindelijk doorgang. Van 22 juni tot eind juli stond de buitengewoon succesvolle voorstelling zes weken lang in een nagenoeg volledig uitverkochte boerderij De Haver in Onderdendam. In de voorstelling ontkomt een Poolse vrouw op het Groningse platteland aan haar Nederlandse pooiers. Gewond vlucht ze naar de boerderij van een stugge boer. Hij draagt haar naar binnen, geeft haar schone kleren en te eten. Ze leren elkaar steeds beter kennen, er ontstaat een band die langzaam intiemer wordt. Maar de buitenwereld valt niet eeuwig op afstand te houden en het gevaar kruipt langzaam dichterbij.

De voorstelling, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1998, was in 2019 voor het eerst te zien. De voorstelling was wekenlang uitverkocht, kreeg 5 ballen in de NRC, werd geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival en actrice Lotte Dunselman werd genomineerd voor de Theo d’Or voor haar rol. De tekst voor de toneelbewerking is van Jibbe Willems, die hiervoor werd genomineerd voor de Nederlands/Vlaamse Toneelschrijfprijs. De muziek is van Bert Hadders en Joost Dijkema.

Cast: Lotte Dunselman en Paul van der Laan | Muziek: Bert Hadders en Joost Dijkema | Regie: Lies van de Wiel/Robbert van Heuven | Tekst: Jibbe Willems | Kostuumontwerp: Freja Roelofs | Lichtontwerp: Koos de Vries | Geluidsontwerp: Peter Zwart

27
“Werkelijk alles klopt in deze voorstelling”

KLEINEZAALPRODUCTIES

CLUB GUY & RONI INVITES 2022

Onder de titel ‘Club Guy & Roni Invites’ werden in 2022 twee choreografen uitgenodigd om nieuw werk te maken onder de vleugels van het gezelschap. Het maakproces werd daarbij begeleid en gefaciliteerd en resulteerde uiteindelijk in een ‘double bill’ – twee voorstellingen op één avond – met een tournee langs vijfentwintig podia in Nederland. In de eerste editie in 2021 stonden Dunja Jocic en Kwame Asafo-Adjei centraal (helaas zonder tournee vanwege de lockdown), in de tweede editie in 2022 was de eer aan Mohamed Yusuf Boss uit Groningen en het Amsterdamse duo Lunatics and Poets, bestaande uit Anna Jacobs en Hanna van der Meer.

Nieuw dit jaar was het idee om beide choreografen te laten werken met dezelfde cast en crew. Dat werkte heel goed. Het leidde tot een soepel maakproces en leverde een bijzonder tweeluik op. In zijn voorstelling LABA verkent Mohamed Yusuf Boss, aan de hand van hiphop en een aantal inheemse collectieve dansstijlen vanuit zijn eigen Somalische roots en Afrikaanse inspiratie, het onderwerp ‘thuis zijn’. Waar ben je thuis? En hoe voel je je thuis, wanneer je ver weg bent van je familie en de plek waar je roots liggen? Lunatics and Poets onderzoekt in de voorstelling Postcards from a better place de donkere kant van het leven, de kwetsbaarheden die de meeste mensen in het dagelijks leven het liefst verbloemen. “Iedereen heeft donkere gedachten en emoties. Onze innerlijke duisternis maakt ons tot een groot deel tot wie we zijn, maar we hebben het er niet vaak over; het blijft altijd enigszins verborgen, in de schaduw.”

VIJAND (GEANNULEERD)

Hoe blijf je staande in een wereld die je soms zelf niet meer begrijpt? En wat is je houvast? Vijf lichamen zwerven door een universum, op zoek naar houvast in een onoverzichtelijke wereld. Hun lichamen krijgen vaste vorm, ze verwerven taal, maar de onzekerheid neemt toe. Hoe kwetsbaarder ze zich voelen, hoe meer ze in hun zoektocht naar veiligheid van elkaar verwijderd raken.

In Vijand pelt regisseur Liliane Brakema het mechanisme af achter vijandschap en polarisatie. Ze onderzoekt het gewelddadige spel tussen de menselijke kwetsbaarheid en de op de loer liggende verharding en poogt in haar voorstelling beide kanten voelbaar te maken. De première was gepland op 26 februari in de Machinefabriek, maar de voorstelling werd helaas enkele weken voor deze datum geannuleerd: coronabesmettingen en (daardoor) verplichte quarantaines in het team zetten het repetitieproces dusdanig onder druk dat de productie niet meer haalbaar was.

– DE VOLKSKRANT ★★★★

28
“Laba van choreograaf Mohamed Yusuf Boss is een energieke ‘reis door niemandsland’.”

RAW

RAW is het innovatieve talentontwikkelingstraject van NITE. Hierin worden getalenteerde makers begeleid in het ontwikkelen van hun werk door te onderzoeken en experimenteren. De makers worden aangemoedigd om risico’s te nemen, grenzen te verleggen en verschillende aspecten van hun creativiteit te verkennen. Deze kunstenperiode wordt het traject gevolgd door MAISON the FAUX, Rebekka Nilsson en Mart van Berckel. Twee van hen maakten in 2022 een voorstelling:

MAISON THE FAUX - CRADLE, NIP, GO

MAISON the FAUX is een creatieve studio die zich voordoet als een haute couture modehuis. Joris Suk en Tessa de Boer zijn altijd op zoek naar synergieën tussen verschillende kunstvormen en zetten met deze voorstelling een spannende stap naar het theaterpodium. Cradle, Nip, Go duikt in de wereld van de mythologie en de offerrituelen. De voorstelling speelde zowel in ons eigen huis de Machinefabriek als in Cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam.

REBEKKA NILSSON – OVER DIEREN

In Over Dieren probeert een koor van mannen zich in te leven in de vrouwelijke blik. Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen ze plek te maken voor de vrouw. Met de provocerende tekst ‘ÜBER TIERE’ van de Oostenrijkse hardcore feminist Elfriede Jelinek en een groep mannelijke performers als uitgangspunt, maakte theatermaker Rebekka Nilsson een RAW waarin ze onderzocht in hoeverre we in staat zijn ruimte te maken voor de ander. ⁠Ze zette vijf bijna naakte mannen in een glazen terrarium, en voorzag ze van een vrouwelijke blik op de wereld.

Regie: Rebekka Nilsson | Dramaturgie: Florian Hellwig | Regieassistent: Sofie Boiten | Scenografie: Vera Selhorst | Compositie: Luke Deane | Muzikale ondersteuning: Matthias Sigurdsson | Spel: Bram van der Heijden, Joost Bolt, Tim Linde, Felix Schellekens, Niels Kuiters

31

INTERNATIONALE REPRISES

SWAN LAKE (2020)

De voorstelling Swan Lake uit 2020, onze remake van het klassieke Zwanenmeer, die we destijd vanwege corona in twee versies hebben gemaakt: een ‘gewone’ theatervoorstelling en een online-versie, was op 1, 2 en 3 juni 2022 nogmaals live te aanschouwen in het theater La Rose des Vents in Lille, Frankrijk.

FREEDOM (2021)

Ook Freedom, voorstelling uit 2021, maakte nog enkele trips naar het buitenland. In juni stond de voorstelling op het Mainz Tanzkongress 2022 en in september op het SIDANCE festival in Seoul, Korea.

ONLINE EN IN HET NITE HOTEL

Het NITE hotel is ons virtuele theaterplatform, waar we online performances kunnen laten zien en waar kunstenaars en publiek van over de hele wereld hun werk en perspectieven kunnen uitwisselen. Als onderdeel van de randprogrammering van de voorstelling Freedom vonden in het NITE Hotel de ‘Borderless NITES’ plaats, ontwikkeld i.s.m. De Balie in Amsterdam; live talkshows in het NITE Hotel, waarbij internationale gasten met elkaar in gesprek gingen over het thema vrijheid.

Zinderella kende een uitgebreid educatieprogramma in het NITE Hotel: in een virtuele wereld konden leerlingen samenkomen bij een boom (zoals die in het decor) en de onderwerpen uit de voorstelling alvast bespreken. En ook rondom de voorstelling Witch Hunt was er iets bijzonders te beleven in het NITE Hotel; een virtuele boswandeling door de geschiedenis van de vrouwenemancipatie. De ‘wandeling’ kon als inleiding voor de voorstelling, maar ook als verdieping achteraf bekeken worden.

Op 14 januari werd in het NITE Hotel de film Mamushka van Roni Haver vertoond op het Contemporary Dance Festival Attakkalari India Biennial. Aansluitend was er een Q&A met Roni Haver, regie-assistent Wim de Vries, en dansers Igor Podsiadly and Tatiana Matveeva.

Tot slot is de voorstelling Oom Wanja uitgezonden tijdens het Wuzhen Theatre Festival 2022 in Beijing, China en was de theaterfilm een maand online te zien via NPO Start in Nederland.

33

OVERIGE PRODUCTIES

DE WIJK DE WERELD

Het jaarlijkse door NITE ondersteunde theaterfenomeen De Wijk De Wereld, dat telkens een andere wijk van Groningen uitkiest om te onderzoeken en te laten zien wat daar zoal leeft (aan talent), streek in 2022 neer in de Oosterparkwijk; misschien wel de meest Groningse wijk van Groningen. Na de coronacrisis kon deze editie gelukkig weer als vanouds een week lang, zonder restricties, de Stadsschouwburg overnemen.

BAB AD-DAAR

Onder de titel A NITE With Bab Ad-daar maakt het nieuwskomersplatform randprogramma’s bij de grotezaalvoorstellingen van NITE. Deze programma’s vinden plaats in de Machinefabriek in Groningen, maar gaan, wanneer theaters daarvoor openstaan, ook mee op tournee. Dit jaar waren er contextprogramma’s rondom Witch Hunt en Fortune A NITE With Bab Ad-daar: Witch Hunt is meegegaan op tournee naar Assen, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Drachten. A NITE With Bab Addaar: Fortune alleen naar Breda. Deze laatste was inhoudelijk tot nu toe de succesvolste in de reeks en leidde zowel in Groningen als in Breda tot prachtige relevante discussies.

WHO’S TUPAC?

Theatercollectief Jr.cE.sA.r, die eerder de succesvolle voorstelling Dear Winnie bij ons creëerde, maakte ondersteund door KVS Brussel en het Noord Nederlands Toneel een intieme en krachtige muzikale voorstelling, geïnspireerd door rapper Tupac Amaru Shakur. In een talentenjacht zie je vier jonge mensen die het kost wat kost willen maken. In een wedstrijd die balanceert tussen hemel en hel gaan ze tot het uiterste … Met slechts één doel voor ogen: de volgende Tupac worden, de legendarische hiphopster en gelijkheidsstrijder, die ondertussen even lang dood is als hij geleefd heeft (Tupac werd in 1996 werd in een drive-by-shooting gedood, een moord die tot vandaag onopgehelderd is). Robbert van Heuven deed de dramaturgie van de voorstelling.

WEEKEND BREAK FESTIVAL

In 2022 vond er op 25 en 26 maart weer een Weekend Break Festival plaats; een tweedaags festival met gedurfde performances van jonge makers, thuis bij ons in de Machinefabriek. In deze editie stonden twee voorstellingen centraal: V (‘a trip to everything that happens ‘inside’, where we all started as human beings’) van choreograaf Cecilia Moisio en met tekst van Julie Boellaard en Eva Maria de Wit en de interdisciplinaire performance Horizon van regisseur Mateusz Staniak, gechoreografeerd door Adam Peterson, danser van Club Guy & Roni. De cast van beide voorstellingen bestond uit leden van de Poetic Disasters Club. V stond later in het seizoen ook nog in het Vondelpark in Amsterdam en op de Parade in Utrecht en was daar een daverend succes:

34
DEMORGEN
‘Who’s Tupac’ is zoveel meer dan een eerbetoon aan Tupac Shakur.”
★★★★

4. EDUCATIE EN PARTICIPATIE

– DE VOLKSKRANT ★★★★

“V is wild en brutaal (...) een hypnotiserende trip, waarin de spelers allerlei facetten van de vagina blootleggen. (...) Hun energie is aanstekelijk, de choreografieën super strak. Dit moet één van de meest verrassende Paradevoorstellingen van de afgelopen jaren zijn.” – NRC ★★★★

Tussen educatie, participatie en publiekswerking bestaat veel overlap en ze hebben ook grotendeels hetzelfde doel: het verlagen van drempels tot culturele organisaties, verbinden met verschillende doelgroepen die eerder niet bereikt werden en aansluiting zoeken met wat er speelt in de maatschappij. De termen participatie en publiekswerking zijn iets breder dan educatie; het gaat vaak om langlopende projecten, waarin een inhoudelijke band met het publiek wordt opgebouwd en versterkt. Wij gebruiken doorgaans de term educatie voor alle activiteiten. Onze activiteiten richten zich op uiteenlopende doelgroepen, maar voor een groot deel op jongeren; zij zijn uiteindelijk het publiek van de toekomst.

AFSTAND VERKLEINEN

Educatie in onze sector gaat met name over herkenning: jongeren warm maken voor het verhaal, en ze laten weten dat ze er iets van mogen vinden! Dus ook stom. Of lelijk. Of ingewikkeld. Daarom zijn nagesprekken met de cast en met jongeren ook heel belangrijk; de acteurs van hun voetstuk halen (waar ze zelf ook vaak van genieten) helpt om de afstand te verkleinen. Persoonlijk contact zorgt voor oprechte belangstelling. Ons educatieprogramma is niet alleen gericht op jongeren, ook proberen we de afstand te verkleinen tot andere doelgroepen en tot ons publiek in het algemeen, door middel van (theatrale) inleidingen op onze voorstellingen.

STAGIAIRS

Wij werken met stagiairs van de hbo-opleiding Docent Dans (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Docent Muziek (conservatorium Groningen en ArtEZ Enschede) naast de vaste plekken die wij hebben voor studenten vanuit de opleiding Docent Theater (NHL/Stenden Leeuwarden en ArtEZ Zwolle). Je merkt gelukkig ook dat binnen de opleiding minder in hokjes wordt gedacht en men de studenten breder wil gaan opleiden. Gezamenlijk gaan wij als interdisciplinaire afdeling aan de slag met de thematiek van een voorstelling, wat mooie resultaten oplevert.

BAB AD-DAAR

Bab Ad-daar (‘De deur staat altijd open’) is ons culturele platform voor nieuwkomers, onder leiding van Ahmad Abdulwahab, dat zijn thuisbasis heeft in de Machinefabriek. Bab Ad-Daar is een community van ruim 150 nieuwkomers die samen repeteren, voorstellingen maken en theatrale participatieprogramma’s ontwikkelen rondom de voorstellingen van NITE, om bruggen te bouwen en een diverser publiek te bereiken.

37
“Bruisend gedanste lofzang op de vagina, de vulva, de clitoris, oftewel: de ‘vrouwenbloem’

GROTE ZAAL VOORSTELLINGEN

Onze grote zaal voorstellingen gaan gewoonlijk altijd vergezeld van een uitgebreid educatief programma, bestaande uit o.a. repetitieworkshops met scholieren en inleidingen op voorstellingen. Tijdens corona was dit een tijdlang niet of beperkt mogelijk, maar vanaf maart 2022 kon alles gelukkig weer regulier doorgang vinden. Hoewel we merkten dat pas in het najaar, bij Fortune en EXIT Macbeth, de scholen echt minder huiverig werden.

ZINDERELLA

Tijdens de repetitieperiode in 2021 van de jongerenvoorstelling Zinderella hebben we veel groepen over de vloer gehad. Voor het eerst ook basisschoolleerlingen, waardoor we met deze voorstelling een nieuwe doelgroep hebben aangeboord. Merel van den Berge heeft het educatief aanbod ontwikkeld en de kinderen begeleid. De voorstelling ging vanwege de coronalockdown pas in 2022 op tour. Bij scholierenvoorstellingen, bijvoorbeeld op het Johan de Witt college in Den Haag, zijn er workshops gegeven.

WITCH HUNT

De voorstelling Witch Hunt werd voorafgegaan door een reguliere inleiding door René de Haan en Carolien Tiedema. En Bab Ad-daar maakte een contextprogramma (zie verder).

THE UNDERGROUND

In het Amsterdamse Bos hebben we studenten van AHK op bezoek gehad in hun introductieweek en er was een dansworkshop door Sofiko Nachkebiya.

FORTUNE

Bij de dansvoorstelling Freedom is een ‘physical introduction’ ontwikkeld om de tour te vergezellen. Het publiek kreeg de mogelijkheid om een uur eerder te komen en een workshop te volgen o.l.v. extra dansers van Club Guy & Roni. Bij Fortune is opnieuw gebleken wat de meerwaarde van een dergelijke fysieke introductie is.

“In het geheel waren de leerlingen ook ikzelf mega enthousiast. Dat je mocht meedoen, de keuze van de muziek werd erg gewaardeerd. De positieve houding van de dansers werd benoemd. Het was energiek opzwepend en leerlingen hadden het gevoel iets meegemaakt te hebben wat uniek was. Dat is mega fijn.”

“De physical introduction was erg leuk. Ook slim bedacht omdat de groep van de introduction al helemaal “warm” was voor het onderdeel op toneel. Het was een echt feestje. Ook het binnenkomen van het publiek op toneel was erg slim bedacht. Als mensen gewoon in de zaal waren binnengekomen waren ze niet zo massaal op toneel gegaan. En door dit begin was het publiek ook erg enthousiast toen de voorstelling begon.”

“De indringende muziek van Thijs van Vuure, de prachtige scenografie van Juul Dekker, met veel aarde en lantaarnpalen die op magische wijze transformeren in boomwortels, het licht van Varja Klosse, de kostuums van Rebekka Wörmann en de repeterende choreografie van Camilo Chapela dragen allemaal bij aan het onheilspellende sfeertje dat je bij tijd en wijle daadwerkelijk bij de keel grijpt.”

– TELEGRAAF

“Witch

– THEATERKRANT

38
hunt is omgeven van mysterie en kruipt ontegenzeggelijk onder je huid.”

EXIT MACBETH

Stagiaire Sarah van der Meere ontwikkelde een inleiding bij deze voorstelling. Geen physical introduction, maar wel een inleiding in een bijzondere vorm: ze maakte een kwartetspel aan de hand van de thematiek van de voorstelling. De categorieën van het spel bestonden uit vragen om een discussie op gang te brengen, zoals:

- Wat zou er gebeuren als wij de natuur diens gang lieten gaan?

- Los van je gender; welke kenmerken zouden jou vroeger tot heks hebben gemaakt?

Het was een leuke, laagdrempelige werkvorm, die de mensen zich liet verdiepen in elkaars en hun eigen perspectief. Het kwartetspel was gezien het thema van de voorstelling uiteraard gemaakt van gerecycled materiaal: oude, flyers en programmaboekjes.

READY TO RIOT!

In 2022 is NITE@School begonnen, een (inter)actieve vorm om theater naar de middelbare school brengen. Tijdens een samenwerking van minimaal een jaar laten we middelbare scholieren door middel van voorstellingen en workshops kennismaken met de kracht en het belang van theater.

In juni vond in dit kader Ready to Riot! plaats. Regisseur Karel Hermans en choreografe Charlice Johannes maakten met twee acteurs en een aantal dansers uit Before/After (2020) een vervreemdende voorstelling, geïnspireerd op de lockdownrellen. De leerlingen waren geen toeschouwers, maar deden mee en waren onderdeel van de riot.

BEELDENTAAL

Beeldentaal is een project op initiatief van het Zorg Innovatie Forum (ZIF), in samenwerking met Het Houten Huis, het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, SPOT Groningen, de Guyotschool voor doven en slechthorenden in Haren, gemeente Groningen en de Hanzehogeschool. Het project is bedoeld om cultuurparticipatie toegankelijk te maken voor kinderen met een taalontwikkelings- stoornis en jongeren en jongvolwassenen die doof of slechthorend zijn. NITE is in dit project gekoppeld aan leerlingen van de Guyotschool. De interactie met dove en slechthorende mensen was ook voor ons heel leerzaam. We leerden dat doven niet veel kunnen met boventiteling, omdat hun taal wezenlijk anders is en ze veel meer gebaat zijn bij een tolk. Dat gebeurt al best veel, er zijn speciale tolken die worden ingezet bij theatervoorstellingen en concerten. We hebben in het kader van ‘language no problem’ besloten om in de toekomst voorstellingen ook toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden. Leerlingen van de Guyotschool hebben rondom de voorstelling EXIT Macbeth een workshop gevolgd waarin ze poppen hebben gemaakt.

SPIN OFF: Het ZIF heeft ook contacten met Lentis en wil ook iets met jongeren met autisme gaan doen. Bij Witch Hunt is hiermee al een begin gemaakt: een groepje jongeren met autisme heeft theaterworkshops gevolgd.

MOVE IT!

Het multidisciplinaire samenwerkingsproject van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest i.s.m. voortgezet onderwijs, dat eerdere succesvolle edities beleefde in 2011, 2017 en 2019 was in 2022 wederom een daverend succes. Dit jaar was er voor het eerst een Groningse en een Drentse editie (in Oosterpoort en De Nieuwe Kolk (DNK)). Het project houdt in dat schoolklassen van vmbo en praktijkonderwijs tien weken lang onder leiding van het NNO en choreografen van de Club een fragment uit een concert gaan instuderen; in muziek, zang en dans. DIt jaar was het een scène uit Romeo en Julia. De scholen hebben zich voor twee jaar vastgelegd en gaan in 2023 werken aan expertiseontwikkeling. Dit jaar deden er voor het eerst ook leerlingen van de Guyotschool mee, vanuit het project beeldentaal.

A NITE WITH BAB AD-DAAR

A NITE with Bab Ad-daar is een contextprogramma dat dieper ingaat op de thematiek van de voorstelling en veel ruimte biedt voor discussie. In samenwerking met een aantal van de theaters waar we spelen, organiseren we ruim voordat we daar in het theater te zien zijn een bijeenkomst. Deelnemers gaan samen met mensen van Bab Ad-Daar dieper in op de thematiek van de voorstelling. Voor Witch Hunt heeft Bab Ad-Daar een theatrale inleiding gemaakt over feminisme vanuit het perspectief van het Midden Oosten. A NITE with Bab Ad-daar: Fortune was met name een zeer succesvolle editie met prachtige gesprekken over het perspectief op geluk en een dansperformance die Charlice Johannes maakte met leden van Bab Ad-daar. Inmiddels is onze writer in residence Mohamedou Ould Slahi ook aangesloten bij Bab Ad-daar. Hij houdt zich bezig met het voorwerk en de repetities en heeft tijdens de tijdelijke afwezigheid van Ahmad Abdulwahab de zorg voor de community op zich genomen.

THEATER NA DE DAM

Tijdens de dertiende editie van Theater Na de Dam zetten bijna 400 jongeren in 34 projecten door heel Nederland zich in om ook dit jaar 4 mei van extra betekenis te voorzien. Van Sittard tot Groningen en van Leiden tot Enschede klonken weer voor even de stemmen van toen in het nu. De theatermanifestatie die jaarlijks op de avond van de Nationale Dodenherdenking in meer dan 80 verschillende theaters in Nederland plaatsvindt, kon in 2022 gelukkig weer live doorgaan. Op Landgoed De Camping in ’t Zandt, maakte een groep van acht Groningse jongeren een voorstelling onder leiding van theatermaker Tim van der Molen, docent van de Noorderlingen en artistiek leider van Het Verbond. De muzikale en chaotische voorstelling RE:BUILDING ging over wederopbouw, en raakte zowel aan de oorlog als aan de aardbevingsproblematiek in Groningen.

40 41

“Ik voel me heel rijk met de ervaring van The Underground, ben gister voor de tweede keer geweest omdat ik de eerste keer zo verwonderd was hoe slim het in elkaar zat maar vooral hoe menselijk en herkenbaar het verhaal gebracht was, en aan het einde helemaal rond. Durf te mislukken, rauw en echt te zijn, lelijk en gek soms. Durf (aan jezelf) toe te geven dat je het even niet weet en wees niet bang voor het donker, als je je daaraan overgeeft, de controle loslaat of opgeeft, kan er weer ruimte komen. Uit de diepste kwetsbaarheid wordt kracht geboren is mijn ervaring. Nou zat ik vandaag op de fiets van en naar school o.a ‘echte mensen’ te neuriën en te denken : ik wou/hoop dat ze dit gefilmd hadden. Krijg ik nu een mail dat ie op YouTube staat, cadeautje:).

Voor de cast en crew: wat bijzonder hoe jullie dit ‘beleefbaar’ hebben gemaakt. Echt heel veel bewondering voor jullie. Veel te lang verhaal dit weer (woorden dekken de lading ook nooit, zo irritant), Maar ik heb echt genoten.”

★★★★★ – ANNA WENDE (16)

DANCE INDUSTRY TRAINING

In 2021 is Charlice Johannes begonnen met de Dance Industry Training; een uitgebreid programma voor jongeren die serieus met dans bezig zijn, om zich te ontwikkelen als aankomend professional en aansluiting te krijgen met Club Guy & Roni. Alle aspecten van de danssector komen aan bod; naast danslessen delen gastdocenten hun expertise op verschillende vlakken. Op 30 juni 2022 was de afsluiting van de eerste groep van zo’n 12 deelnemers met een showcase in de Machinefabriek. Ook heeft een deel van de dansers meegedaan aan Ready to Riot! In het najaar is de tweede groep van start gegaan.

2JOIN

2DANCE bestaat al een aantal jaar; inmiddels is er een leuke community ontstaan van mensen die trouw danslessen komen volgen. In 2022 werden de wekelijkse lessen gegeven door contemporary dancer Gaja Rupnik Karuso (Poetic Disasters Club, Before/After). Het was Guy Weizman die opperde dat er vanuit interdisciplinair oogpunt eigenlijk ook een 2ACT moest zijn. Na de zomer in 2022 is actrice Merel Smid begonnen met wekelijkse theaterlessen voor mensen die het leuk vinden om zelf aan de slag te gaan met de thematiek van onze voorstellingen. Onze nieuwe educatiemedewerker Karlijn Benthem ging nog een stapje verder en besloot er een hele reeks interactieve workshops van te maken, onder de overkoepelende naam 2JOIN. Naast 2DANCE en 2ACT is er vanaf 2023 ook 2SEE (openbare rondleidingen door kostuumatelier en repetitieruimtes), 2TALK (gesprekken met makers), 2CREATE (maak-weekenden met workshops op het gebied van dans, theater, muziek en fashion) en 2EXCHANGE (verhalen van jongeren met roots in de MENA-regio.)

43

5. TALENTONTWIKKELING

EEN VAN DE KERNTAKEN VAN NITE ALS BIS-GEZELSCHAP IS TALENTONTWIKKELING; VAN MEERJARIGE

THEATERMAKERS TOT KORTE PROJECTEN MET JONGE TALENTEN.

RAW

RAW is het innovatieve talentontwikkelingstraject van NITE, waarin getalenteerde makers begeleid in het ontwikkelen van hun werk door te onderzoeken en experimenteren. De makers worden aangemoedigd om risico’s te nemen, grenzen te verleggen en verschillende aspecten van hun creativiteit te verkennen. Via theatrale onderzoeken sluiten ze de periode af met een grotezaalproductie. Van 2017-2020 stonden theatermakers Eline Arbo en Liliane Brakema centraal in dit traject, dat vanwege de coronacrisis enige uitloop kende. In de nieuwe kunstenperiode 2021-2024 is het de beurt aan Rebekka Nilsson, Mart van Berckel envanuit Club Guy & Roni – MAISON the FAUX. MAISON the FAUX maakte dit jaar de voorstelling Cradle, Nip, Go, Rebekka Nilsson de voorstelling Over Dieren. In februari 2023 brengt Mart van Berckel My First Tragedy: Iphigeneia.

CLUB GUY & RONI INVITES

Onder de noemer Club Guy & Roni invites wordt groot (internationaal) talent in de spotlights gezet. Club Guy & Roni vraagt dansmakers met wie het zich verwant voelt nieuw werk te maken om dit talent intern te ondersteunen, te begeleiden en hen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. In 2022 werden choreografen Mohamed Yusuf Boss en Lunatics and Poets begeleid en gepresenteerd. Ze werkten met dezelfde cast en crew, wat een bijzonder repetitieproces en een interessante double bill opleverde met de voorstellingen LABA (Boss) en Postcards from a better place (Lunatics and poets)

POETIC DISASTERS CLUB

De Poetic Disasters Club (PDC) is al jaren een vast onderdeel binnen de activiteiten van Club Guy & Roni. Het is een broedplaats voor jonge talentvolle makers, dansers en acteurs. De PDC bestaat uit een internationale cast van studenten uit dansopleidingen. In deze proeftuin mogen zij helemaal losgaan in vernieuwende producties. Het experiment staat centraal, met een constante focus op onderzoek en ontwikkeling. In het Weekend Break Festival was de PDC onderdeel van twee producties: V van Cecilia Moisio en Horizon van Mateusz Staniak. De voorstelling V was bovendien later dit jaar te zien op de Parade in Utrecht, waar het enthousiaste reacties ontving van publiek en pers.

STATION NOORD

NNT en Club Guy & Roni maken deel uit van het noordelijke talentontwikkelingstraject Station Noord (onderdeel van de noordelijke samenwerking We the North). Dit is een mooi voorbeeld van verregaande samenwerking in noordelijk verband. Het netwerk van Station Noord bestaat naast het NNT en Club Guy & Roni uit De Noorderlingen, Explore the North, Garage TDI, Grand Theatre, Het Houten Huis, Jonge Harten Festival, Loods13, Meeuw Jonge Theatermakers, Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Noord Nederlands Orkest, Oerol, Oranjewoud Festival, PeerGrouP, Tryater en Welcome to the Village.

Voor de makers binnen Station Noord wordt een vrije ruimte geboden om te experimenteren en te ontwikkelen buiten de druk van prestatieafspraken of de gerichte sturing op eindproducties die passen binnen de prestatie-eisen van ondersteunende partners. De makers worden gecoacht door de partners binnen het netwerk en kunnen gebruik maken van de faciliteiten en kennis binnen het netwerk. Roni Haver begeleidt de komende jaren de maker Gaja Rupnik Karuso, die een traject als dansmaker doorloopt binnen Station Noord.

44 45
TRAJECTEN MET PROFESSIONELE

6. PUBLIEK EN MARKETING

PUBLIEKSBEREIK

2022 was het jaar van eindelijk terug de theaters in, terug naar hoe het was. Of toch niet? Een van de opvallendste ontwikkelingen in het gedrag van het publiek is, dat het moment van aankoop van kaarten voor een grote groep nog dichter bij de speeldatum is komen te liggen. Veel mensen besluiten last minute of ze wel of niet gaan. We zijn daardoor de veilige bodem van verkochte kaarten, bijvoorbeeld bij de start van het nieuwe seizoen, vooralsnog grotendeels kwijtgeraakt. Dit heeft niet altijd een negatief effect op de absolute aantallen verkochte kaarten. Het is nog onzeker of dit een blijvend fenomeen zal zijn, maar we passen onze strategie en marketingcampagnes aan, aan de veranderende omstandigheden

Doordat er veel aanbod was in de theaters vanwege de vele verschuivingen vanuit de coronaperiode en er, in ieder geval voor een groot gedeelte van 2022, ook minder theaterpubliek was, was de onderlinge concurrentie groot afgelopen jaar. Het grote publiek koos daarbij veiliger, voor grote namen, bekende titels en voor datgene wat men echt niet wou missen. Dit was een uitdaging voor ons als gezelschap dat snel en graag innoveert en veelal nieuwe teksten en titels op het toneel brengt. Een neveneffect is dat recensies, voor een (vooral ouder) deel van het publiek weer in waarde toenemen. Men kiest voor zekerheid en gegarandeerde kwaliteit. Krijg je die sterren niet, dan moet je het publiek op een andere manier overtuigen. Zeker als er veel minder in de voorverkoop wordt verkocht, als de recensies nog niet zijn uitgebracht.

Daarom hebben wij nog meer ingezet op het delen van publieksreacties en hebben we daarbij de reactiemogelijkheden voor ons publiek uitgebreid met een online optie. We geven de stem van het publiek meer ruimte in onze communicatie en gebruiken deze reacties direct in de werving. Peer reviewing is voor millennials en gen Z’ers een veel gebruikte methode om te kiezen in het aanbod. Ondanks de soms wat lastige omstandigheden is de traffic naar de website (bijna 217.000 gebruikers in 2022) met 32% gestegen ten opzichte van 2021. We zien daarbij dat het onderdeel publieksreacties op onze website daar fors aan heeft bijgedragen.

Door de veranderingen in het gedrag van het publiek wordt nog duidelijker hoe belangrijk het is dat we rechtstreeks met onze bezoekers kunnen communiceren. Relevantie van je boodschap is zo essentieel dat het helpt als je daar de regie op hebt. De contactgegevens van ons publiek zijn veelal in handen van de theaters. Daar hebben wij in 2022 verandering in willen brengen door deel te nemen aan verschillende pilots met betrekking tot datadelen en ons in te zetten voor het gebruik van de DIP en door mee te denken over de mantelovereenkomst. Daarnaast hebben we onze eigen infrastructuur voor email-automation een upgrade gegeven. Zoals in zoveel sectoren al gangbaar is, zien wij data driven marketing als een van de belangrijkste speerpunten in onze visie op publieksontwikkeling de komende jaren. Onze sector heeft daar nog een wereld te winnen en theaters en gezelschappen zullen zich als partners moeten gaan opstellen in het beheer en gebruik van onze gezamenlijke klantdata.

47

MARKETINGSTRATEGIE

Een aanbieding krijgen voor je favoriete wasmiddel, precies op het moment dat het bijna op is. Een handige app die je aanwijst welke producten in de supermarkt het minste suiker bevatten. Of een reminder ontvangen als NITE binnenkort in een theater bij jou in de buurt te zien is. Allemaal voorbeelden van een relevante boodschap, op het juiste moment, voor de juiste persoon. Dat is de essentie van gepersonaliseerde (email)marketing. Welke informatie of service kan ons publiek aansporen hun gegevens achter te laten? En welke boodschap op welk moment zet aan tot het kopen van kaarten? Maar ook; welke extra (digitale) content maakt hen betrokken? En stel dat we in de toekomst meer data van ons publiek tot onze beschikking krijgen, hoe gaan we die dan inzetten?

In 2022 hebben wij geïnvesteerd in het op orde brengen van onze email-automation infrastructuur. Er is voor ons een HUB gebouwd, een digitale plaats waar we onze publieksgegevens veilig bewaren. De tooling communiceert o.a. met Shopify, onze website en met het NITE Hotel. Deze HUB is gekoppeld aan het mailingprogramma en in het dashboard kunnen we zien hoe het gaat met het werven van nieuwe contacten en het verrijken van bestaande contacten. In 2023 breiden we het aantal flows uit, die kunnen we zelf inrichten.

DE AFDELING MARKETING EN COMMUNICATIE

Door een hernieuwde en heldere taakverdeling op de afdeling marketing – met een kernteam van twee campagneleiders, een contentmanager, online-marketingstrateeg en het hoofd van de afdeling – is er een gezonde verhouding ontstaan tussen aandacht voor het verkopen van kaarten, de ad hoc acties en de langetermijnstrategie van branding en community building. Wanneer er meerdere voorstellingen tegelijk touren of voorbereid worden, kunnen we bouwen op een aantal freelance campagneleiders die gemakkelijk in kunnen springen. Zij zijn bekend met onze (online) systemen en kennen de weg in de organisatie. Doordat we online samenwerken in het projectmanagement programma Monday hebben we allemaal een goed overzicht van wat alle werkzaamheden, kunnen we werk van elkaar overnemen en is het ook mogelijk om remote of hybride te werken. Dit betekent dat we ook met specialisten van buiten Groningen kunnen werken en het heeft ons weerbaarder gemaakt in een krappe arbeidsmarkt, zoals de samenwerking met Janine Fluyt, PR en communicatie specialist die veelal vanuit Amsterdam werkt en bijdraagt aan een sterke connectie met de media in de Randstad. Art directie en brand design is nog altijd in handen van Martijn Halie. De vele doorvertalingen en grafische uitingen worden gemaakt door Tim Tijink, ook alweer een aantal jaar aan ons team verbonden. De contentmanager beschikt over een vaste poule van freelance foto-en videografen die bekend zijn met de beeldtaal die Martijn Halie en Oostblok (video) neergezet hebben.

De samenwerking met de afdeling educatie en participatie is in 2022 nog veel hechter geworden. We hebben een gezamenlijk wekelijks overleg. We zijn goed op de hoogte van elkaars activiteiten en denken gezamenlijk na over een integrale benadering van het publiek. In het afgelopen jaar hebben we de gehele klantreis van ons publiek, beginnend op de middelbare school tot aan zelfstandig voorstellingsbezoek, fans, en donateurs in kaart gebracht. We hebben onze proposities in kaart gebracht

op deze klantreis en nieuwe proposities ontwikkeld waar er aanbod ontbrak. En marketing heeft samen met het educatieteam give-aways, mail flows, flyers, video’s en landingspagina’s ontworpen die publiek steeds de weg wijzen naar een volgende propositie.

CIJFERS

Ook in 2022 zien we een continue groei in volgers op Facebook, Instagram en LinkedIn. Het bereik op Twitter is daarentegen niet gegroeid.

SOCIALS

de socials van NNT en Club Guy & Roni hebben we ook nog social media kanalen voor Bab Ad-daar, de Poetic Disasters Club, 2JOIN en het NITE-Ensemble. Er is weinig overlap tussen de instagramvolgers van het NNT en van de Club, wel is er wat overlap tussen de volgers van de Poetic Disasters Club en Club Guy & Roni. Rekeninghoudend met enige onderlinge overlap komen we uit op het volgende totale aantal volgers op social media:

48 49
CLUB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Facebook 5904 6442 7093 7975 8087 8900 Twitter 1351 1363 1378 1405 1389 1399 Instagram 1610 2782 4036 5407 6496 8143 LinkedIn 218 353 507 NNT 2017 2018 2019 2020 2021 Facebook 7126 7495 7996 8609 8034 Twitter 4234 4134 4108 4070 3973 Instagram 1159 2058 2598 3137 3768 LinkedIn 924 1044
TOTAAL 2022 Facebook +/- 18.000 Twitter +/- 4.500 Instagram +/- 14.500 CLUB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Facebook 5904 6442 7093 7975 8087 8900 Twitter 1351 1363 1378 1405 1389 1399 Instagram 1610 2782 4036 5407 6496 8143 LinkedIn 218 353 507 NNT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Facebook 7126 7495 7996 8609 8034 9230 Twitter 4234 4134 4108 4070 3973 3888 Instagram 1159 2058 2598 3137 3768 4409 LinkedIn 924 1044 1293
Naast
NITE

DIGITAAL

In 2022 hebben we een recordaantal bezoekers naar onze website getrokken. Bijna 217.000 gebruikers. Dat is zelfs in vergelijking met pre-corona tijden een heel mooi resultaat, een stijging van 32% ten opzichte van 2021.

VRIJE

DE STEM VAN HET PUBLIEK

De stem van het publiek hebben wij voor het voetlicht gebracht door (veel meer) publieksreacties te verzamelen en te ontsluiten. We hebben de publieksreacties zowel digitaal via een speciale pagina op onze website en via social media, als analoog via ansichtkaarten die mensen na afloop van de voorstelling vol kunnen schrijven (en reken maar dat men dat doet!), opgehaald en direct ook weer gedeeld met potentieel publiek. Dat is een verschuiving die ook door theaters gewaardeerd wordt. Het biedt een tegengewicht, en een interessant contrast in het geval van EXIT Macbeth, aan de recensies in de dagbladen.

50
CLUB, NNT, NITE 2019 2020 2021 2022 Traffic Website 117.331 195.111 164.020 216.979
VRIJE PUBLICITEIT #PUBLICATIES 2021 #PUBLICATIES 2022 Internationaal 8 15 Landelijk 32 34 Regionaal 24 36 Online 11 43 Tv 3 3 Radio 3 4
PUBLICITEIT

REACTIES EXIT MACBETH REACTIES THE UNDERGROUND

“Zoals meestal beleef ik een voorstelling zonder veel voorafgaande informatie en ook nu. Verwondering, bewondering, indringende beleving…dat is wat bij mij binnengekomen is. EXIT Macbeth en entertainment witches met een subtiele maar duidelijke boodschap. Relatie mens- natuur-mens.” – FRANK VAN HEE ★★★★★

“Ik heb een geweldige avond gehad. Met geen verwachtingen ging ik de show in en ik kwam er met een lach op mijn gezicht uit. Het was niet alleen een spektakel om te zien, maar zette je ook aan het denken. Veel herkenbaarheid en goed om soms weer even met beide benen op de grond gezet te worden. Ik zou zo nog een keer gaan.”

“Diep onder de indruk…schitterende performance met diepzinnige en schreeuwende boodschap…ben nog beduusd ervan…loved it! En wat een powerhouse is Sarah!!” – CHRISTEL SAMSON ★★★★

“Prachtig decor, fantastische dans, acteurs en zang. Hele avond op het puntje van onze stoel. Wij hebben de boodschap begrepen. Een aanrader voor liefhebbers van theater. Goed gedaan.” – ANJO HULST ★★★★★

“Met een indrukwekkende soundscape en het exuberant-dynamische toneelbeeld en kostuums is EXIT Macbeth een surrealistische nachtmerrie”

– THEATERKRANT

“Duistere lofzang op de heks”

– THEATERKRANT

“De gier en de vos worden door Angela Herenda bespeeld alsof ze nooit anders heeft gedaan”

– DAGBLAD VAN HET NOORDEN

“EXIT Macbeth zit vol met betekenisvolle beelden, de een nog esthetischer dan de ander. Je zou ze stuk voor stuk willen inpakken en meenemen.”

– NRC

“Met de onheilspellende, soms lugubere maar zeer indrukwekkende kleuren op het toneel, de grauwe geluidseffecten en de poëtische muziek, maken de acteurs deze wereld meer dan een schouwtoneel, zoals Shakespeare de werkelijkheid typeerde.”

–FRIESCH DAGBLAD

“EXIT Macbeth is een collage van dans, toneel, meningen, sferen, verbeeldingen, teksten en gevoelens. Een collage als het menselijk brein zelf, op het moment dat we het even niet meer vatten.”

– FRIESCH DAGBLAD

“Aan het eind van de voorstelling voel je een soort van bevrijding.. van alle gekte op het toneel.” ★★★★

“Dank hiervoor! Wat een beleving, wat een rijkdom - aan ervaringen, thema’s, onvergetelijke beelden en muziek! Om te koesteren.” – LEON & MARGA ★★★★

“Intrigerend stuk, ontzettend onder de indruk. Heb me verbaasd, verwonderd en heb gelachen. Top!”

★★★★★

“Unreal.. So much power. All the metaphors. Very beautifully done. As a fellow witch it came through, X”

“Prachtige, duistere voorstelling met onheilspellend licht. Mooi gebruik van de dode dieren die tot leven te komen. Minimaal decor met maximale uitstraling en krachtig spel van de actrices.” – RENEE DE JONGE ★★★★

“Wat een geweldige, meeslepende voorstelling! In onvoorstelbare vaart werd het publiek een combinatie van toneelmonoloog, dans, mime en acrobatiek voorgeschoteld, waar wat mij betreft vooral de muziek nog bovenuit stak. En de locatie was super, al werd daar ´binnen´ wat te weinig gebruik van gemaakt. ” – H. DE WIT ★★★★★

“Ik vond het een adembenemende energieke voorstelling. Alles klopt De kostuums,goeie muziek en een geweldige acteur die met sublieme timing en zeer geloofwaardige emotie je meenam in zijn verhaal. Het was een geheel. Ik heb van begin tot eind genoten.” – KLASKE TJEERDSMA ★★★★★

“Acteur Sanne den Hartogh geeft hoofdpersoon Will, die alles en iedereen verafschuwt, prachtig gestalte.” – DE VOLKSKRANT ★★★

“Zeer actueel, zonder dat schrijver Rik van den Bos concreet naar gele hesjes, wappies of andere hedendaagse protestgroepen verwijst.” – LEEUWARDER COURANT

“Een uitbundig, kleurrijk, theatraal feest.” –DE THEATERKRANT, KEUZE VAN DE CRITICUS.

“Guy Weizman overtreft zichzelf in het doen samenvloeien van Den Hartoghs ziedende monoloog met de veelzijdige muziek van Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag, de exuberante kostuums van Maison the Faux en het ingenieuze decor van Ascon de Nijs.” – DE THEATERKRANT, KEUZE VAN DE CRITICUS.

“Nu al een van de hoogtepunten van Arcadia.” – FRIESCH DAGBLAD

“Keigaaf. geweldige monoloog. Prachtige mise en scène en kostuums, en muziek. Een hele ervaring die geen moment verveelde.”

– ARTHUR PIRENNE ★★★★★

★★★★
★★★★★

REACTIES FORTUNE

Wat overweldigend goed! De dansers, de sfeer, de kostuums, de drums…ontroerend, heftig, sexyzelden zo geraakt..

– JULIANNE VAN DER WAL ★★★★★

Krankzinnig goede voorstelling. Zowel de dansers als de muzikanten halen het uiterste uit zichzelf. Mooi hoe het publiek bij de start al mocht proeven/ meedoen - daarna werden we van onze stoel geblazen. Wat een energie!

– DORIEN LEOPOLD ★★★★★

Een wervelwind die je meeneemt en ontregeld en blij weer achterlaat. Drie dagen later werkt het nog steeds door! – KEES MOLTMAKER ★★★★

Een overweldigende ervaring! Met volle teugen genoten van de voorstelling. Wat een uren training moeten eraan voorafgegaan zijn! En hulde aan de geografie. – GREETJE DE BEER ★★★★

“In het overweldigende ‘Fortune’ voert een bont universum een wervelende stammendans op”

– DE VOLKSKRANT ★★★★

“‘Fortune’ van Club Guy & Roni is een overdonderend spektakelstuk dat de Stadsschouwburg in Groningen tot waanzin drijft”

– DAGBLAD VAN HET NOORDEN

“Fortune, de nieuwe voorstelling van Club Guy & Roni, bewijst nog maar eens dat het Noorden een dansgezelschap van absolute wereldklasse herbergt.”

– DAGBLAD VAN HET NOORDEN

“(..)razend energieke dans, aards en oersterk.” – NRC ★★★

Weergaloos!! Super wat heb ik elke seconde genoten van elke beweging, alle klanken, alle emoties, een fantastische voorstelling met unieke en authentieke momenten. Diepe buiging voor jullie allemaal die dit gecreëerd hebben. Namasté – DEBBIE ★★★★★

“Moniek Merkx vertaalde het Assepoestersyndroom naar een zinderende dansvoorstelling

vol schilderachtige scenes. De samenwerking tussen haar Rotterdamse jeugdgezelschap Maas en het Groningse interdisciplinaire ensemble NITE is een schot in de roos.”

– TROUW ★★★★

“Pubers, omarm wie je bent, is de boodschap van de uitbundige jongerenvoorstelling Zinderella.”

– DE VOLKSKRANT ★★★

“Als Merkx al iets wil meegeven is het dat we blijkbaar allemaal door dat dal moeten om bij onszelf uit te komen. Luister niet naar wat anderen van je vinden. Gaandeweg de voorstelling maken de eenvormige, grijze kostuums dan ook plaats voor exuberante uitdossingen (prachtige ontwerpen van MAISON the FAUX) en eindigt Zinderella in een zwierig waterballet.”

– THEATERKRANT

REACTIES ZINDERELLA

Fantastisch! Lekker leip en abstract, met heeele toffe kostuums en decor. Te gekke combi van spoken word, muziek, dans, theater. En niet te vergeten KNETTERgoed gedanst!!

– MIRJAM WAGENAAR ★★★★★

REACTIES WITCH HUNT

“De voorstelling Witch Hunt toont dat de vrouw veel méér is, veel méér kan.” –FRIESCH DAGBLAD

“Sarah Janneh geeft haar personage behalve een nuchtere onbeholpenheid, ook een prachtige kwetsbaarheid mee ... heel mooi.” – THEATERKRANT

“De indringende muziek van Thijs van Vuure, de prachtige scenografie van Juul Dekker, met veel aarde en lantaarnpalen die op magische wijze transformeren in boomwortels, het licht van Varja Klosse, de kostuums van Rebekka Wörmann en de repeterende choreografie van Camilo Chapela dragen allemaal bij aan het onheilspellende sfeertje dat je bij tijd en wijle daadwerkelijk bij de keel grijpt.”

– TELEGRAAF

“Briljante vormgeving, supermuziek, uitgekiende choreografie, maar een verhaal dat niet vertelt wat het wil vertellen.”– DAGBLAD VAN HET NOORDEN ★★★

“Het gevoel dat je iets bijzonders hebt gezien en gehoord.” – DAGBLAD VAN HET NOORDEN

“Ook de door drummer Nina de Jong en toetsenist/zangeres Rosa Ronsdorf uitgevoerde, soms bombastische en dan weer ingetogen livemuziek is indrukwekkend.” – SCÈNES

★★★★★

7. PERSONEEL EN ORGANISATIE

ORGANISATIESTRUCTUUR

Sinds 2017 werken het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni intensief samen binnen NITE, onder één gezamenlijke artistieke visie. De organisatorische samenwerking is vanuit een personele unie vormgegeven waarbij een Service Level Agreement (SLA) de basis vormt onder de praktische samenwerking. De vaste organisatiekosten van beide organisaties worden daarbij verdeeld op basis van de verhouding in structurele subsidies. Voor onze voorstellingen is altijd een van beide organisaties de eindverantwoordelijke penvoerder. Waar nodig worden coproductie-overeenkomsten gesloten, waarin de inbreng van de deelnemende organisaties is vastgelegd.

BEZETTING ORGANISATIES EN NIEUWE MEDEWERKERS

In totaal telde het Noord Nederlands Toneel 47,5 FTE aan vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers en additionele inhuur aan freelancers. Voor Club Guy & Roni bedroeg dit totaal 28,2 FTE. Daarnaast heeft het Noord Nederlands Toneel 28 stagiaires begeleid in 2023 (5,9 FTE) en Club Guy & Roni 9 stagiaires (4,2 FTE). In totaal zijn beide organisatie goed voor 85,7 FTE aan werkgelegenheid in 2022.

De personele bezetting van de organisatie is in 2022 veel in beweging geweest. We maken in deze paragraaf melding van de grootste wijzigingen in onze organisatie.

Eind december 2021 is Mohamedou Ould Slahi als writer in residence bij NITE gekomen. Hij is woonachtig in Groningen en als schrijver betrokken bij ons gezelschap. In 2022 hebben wij na een jaar succesvol samenwerken besloten om zijn verblijf te verlengen tot in 2023, hiervoor is een verlenging van zijn verblijf bevestigd via de IND.

Na een behandeltraject van meerdere jaren en de start van een re-integratietraject intern, is afgelopen zomer onze lieve collega Monique de Winter overleden aan haar ziekte. Dit verlies heeft een grote weerslag gehad op onze organisatie, zeker omdat Monique na haar behandeling weer bezig was om terug te komen in de organisatie. Monique was als office manager een bindende kracht in de organisatie en haar overlijden heeft vele collega’s geraakt en ze wordt nog dagelijks gemist.

Het voormalig hoofd van het kostuumatelier Helga Richter is in 2022 langdurig uitgevallen door een aanrijding tijdens het woon-werkverkeer. Gedurende het jaar hebben twee interim ateliermanagers het werk opgevangen. Eind 2022 is ze begonnen aan een re-integratietraject. Na een omscholingstraject heeft het hoofd techniek Maarten Otten in 2022 een nieuwe functie gevonden als docent Nederlands op het mbo. In 2022 is een interim hoofd techniek en MT-lid gevonden in de persoon van Rienk Kluiving. Tevens is er afgelopen jaar een sollicitatieprocedure geweest voor deze functie. Per seizoen 2023/2024 zal Siemen van der Werf, op dit moment technisch coördinator bij het Holland Festival, de rol van hoofd techniek vervullen binnen NITE en deelnemen aan het MT.

57

Sinds de start van de NITE samenwerking in 2017 heeft huisdramaturg Robbert van Heuven aan de basis gestaan van onze artistieke visie. In het najaar van 2022 heeft Robbert een overstap gemaakt van NITE naar de functie van senior beleidsadviseur bij de Raad voor Cultuur. Hiermee gaat een beleidsmatige ambitie van Robbert in vervulling, als ook de wens voor een werkplek dichter bij zijn gezin in Leiden te hebben. Bij de start van seizoen 2023/2024 zal Friederike Schubert de rol van gezelschapsdramaturg vervullen.

Na een dienstverband van bijna 20 jaar is hoofd educatie René de Haan in 2022 een full time omscholingstraject begonnen om te beginnen als basisschooldocent. Hiervoor heeft hij zijn dienstverband in 2022 geleidelijk afgebouwd tot het einde van het jaar. Karlijn Benthem (artistiek directeur Jonge Harten Festival) en Anouk Rutten nemen deze functie ad interim waar voor het gehele seizoen 2022/2023 en nemen ook deel aan het MT.

Na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd hebben we in het voorjaar van 2022 afscheid genomen van het hoofd administratie René Postma. Na een sollicitatieprocedure heeft Paula de Jong deze rol overgenomen binnen NITE als hoofd administratie en controller. Paula neemt ook deel aan het MT.

Op de afdeling marketing hebben we in 2022 helaas afscheid genomen van Joëlle Hooijer als brandmanager. Deze functie willen we vanaf 2023 gaan inzetten op het creëren van new business en nieuwe geldstromen. Tot slot hebben wij op de afdeling administratie geïnvesteerd in de rol van HR in onze organisatie. Begin 2022 is met Willeke Jansen een HRen salarismedewerker aangetrokken, waarmee we een verdere professionalisering van ons HR-beleid willen realiseren.

HR-BELEID

De kernwaarden van onze organisatiecultuur zijn: professionaliteit, innovatie, openheid en zorgzaamheid. Vanuit deze waarden, waarbij we ook de drie codes Fair Practice, Cultural Governance en Culturele Diversiteit volgen, werken wij samen. De kernwaarden hebben grote overlap met de verschillende codes, waar wij in het volgende hoofdstuk uitgebreid op reflecteren en rapporteren.

Vanwege de vele verschoven projecten uit de eerste Covid-periode, de onverwachte lockdown en de opleving van Covid in seizoen 2021/2022, maar ook de enorme gevolgen van de inflatie in het voorjaar van 2022 door de inval in Oekraïne, was de eerste helft van 2022 voor onze medewerkers een zeer intensieve en onvoorspelbare periode. Dit heeft een grote weerslag gehad op de organisatie en vooral op de werkdruk bij iedereen in de organisatie. Het was die periode spreekwoordelijk ‘alle hens aan dek’ om de vele projecten te managen en de financiële risico’s beheersbaar te houden. Van iedereen in de organisatie is maximale flexibiliteit, doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen gevraagd. Daarnaast kwam er extra druk op bestaande medewerkers om de vele personele wisselingen zoals hierboven beschreven goed op te vangen. Daarmee was 2022 een van de meest intensieve jaren voor onze organisatie.

Bovenstaande situatie heeft ertoe geleid dat we voor seizoen 2022/2023 waar mogelijk een aantal voorgenomen projecten hebben geannuleerd, om ruimte te creëren om meer vooruit te kunnen werken, werkdruk te

verminderen en het activiteitenniveau terug te brengen naar datgene wat financieel en productioneel bij de organisatie past. We hebben de duidelijke conclusie getrokken dat we als NITE twee jaar boven onze macht hebben geproduceerd, vanuit de overtuiging en verantwoordelijkheid die we voelden om te blijven produceren en nieuw werk te creëren voor de grote groep freelancers die voor hun inkomen afhankelijk waren in de Covid-periode van een grote culturele instelling als NITE.

Daarnaast is er door de sterk gestegen productiekosten ook financieel minder ruimte om hetzelfde aantal projecten te blijven ontwikkelen. Concreet zullen we als NITE in 2023 en 2024 twee producties per jaar minder produceren. Als organisatie focussen we daarbij op de najaar- en voorjaartournees en hebben wij de voorgenomen locatieproducties in de zomer voor beide jaren moeten annuleren. Daarbij is inhoudelijk besloten om geen projecten meer te initiëren als er binnen de organisatie en het ensemble geen ruimte is om in de productie en het projectteam deel te nemen. De inhoudelijke en productionele aansluiting vanuit de organisatie met de projecten die we doen is essentieel in het beheersbaar maken van ons activiteitenniveau.

COVID-19 EN ONDERSTEUNING FREELANCERS

Sinds juni 2020 heeft het ministerie van OC&W meerdere steunpakketten beschikbaar gesteld voor de cultuursector om het wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Deze steunmaatregelen hebben wij structureel ingezet om zzp’ers en alle tijdelijke contracten te compenseren in het geval van geannuleerde opdrachten en door nieuwe opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden. In 2022 hebben zowel het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni een laatste steunpakket ontvangen, vanwege de lockdown en lange periode met beperkte publiekscapaciteit in de winter van 2021/2022. Desondanks hebben we zoveel mogelijk nieuwe initiatieven ontplooid om publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen.

In deze alinea geven we aan hoe wij als werkgever met behulp van de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na annulering door te betalen volgens een rekenmethode die rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt. Wij hebben deze richtlijn volledig gevolgd en evenals in 2020 en 2021 hebben het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni in 2022 alle freelancers, tijdelijke contracten, vrijwilligers en figuranten doorbetaald bij annulering van de gecontracteerde producties.

In 2022 waren de steunmiddelen niet voldoende om deze richtlijn te volgen, waardoor er een substantieel bedrag vanuit het eigen vermogen is ingezet om dit te bekostigen.

58 59

Verdeling FTE Noord Nederlands Toneel 2022:

15,89 aantal FTE vast dienstverband (loonsom €982.790,-)

11,2 aantal FTE tijdelijk dienstverband (loonsom €714.053,-)

20,49 aantal FTE uren inhuur / zzp’ers (loonsom €1.511.810,-)

Verdeling FTE Club Guy & Roni 2022:

11,36 aantal FTE vast dienstverband (loonsom €913.306,-)

8,85 aantal FTE tijdelijk dienstverband (loonsom €515.735,-)

7,96 aantal FTE uren inhuur / zzp’ers (loonsom €643.117,-)

OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni dragen jaarlijks premie af aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) en maken ook gebruik van de financieringsmogelijkheden van het fonds voor opleidingen en loopbaanontwikkeling intern. Hiermee willen we investeren in de kwaliteit van medewerkers – en dus ook de organisatie – waarbij de loopbaan van onze medewerkers ook verduurzaamd kan worden. Nu er in 2022 weer afgesproken kon worden in groepsverband, hebben we ook weer de mogelijkheden voor opleiding en cursussen opgepakt.

De afdelingen Techniek en Productie hebben in gezamenlijkheid een cursus VCA-E en VCA-VOL voor evenementen gedaan. De afdeling Marketing heeft in gezamenlijkheid een coachingsdag gehad op basis van het Structogram. De directie heeft een cursus Inclusief Leiderschap doorlopen bij de Academie voor Cultuurmanagement, in het kader van het programma Theater Inclusief. Op de afdeling administratie heeft de HR medewerker een cursusdag salarisadministratie gedaan.

Organisatiebreed blijven wij investeren in het projectmatig werken. Hierbij worden we extern bijgestaan door Alfred Krol, die voorheen werkzaam was bij opleidingsinstituut Triple Plus in Groningen. Alfred Krol begeleidt elke projectteam binnen NITE bij de projectstart van de betreffende productie, waarbij de projectstructuur, planning en projectkaders gezamenlijk worden vastgesteld.

SOCIALE VEILIGHEID EN VERTROUWENSPERSOON

Vanuit de waarden uit de Code Fair Practice is sociale veiligheid op de werkvloer een belangrijk onderwerp binnen NITE. In het volgende hoofdstuk rapporteren we uitgebreid op deze code en ons beleid op dit gebied. NITE werkt sinds 2022 met een eigen Code of Conduct en werkt actief aan de interne implementatie van het beleidskader sociale veiligheid ‘Veilig de vloer op’ van de NAPK. Hieronder is bijgevoegd het verslag 2022 van de NITE vertrouwenspersoon Heleen van Bruggen. De taken van de vertrouwenspersoon zijn ten eerste de opvang, het begeleiden en adviseren van medewerkers, daarnaast het voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie en tot slot het signaleren en gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management. De externe vertrouwenspersoon handelt in lijn met het protocol en de regeling zoals door de Stichting Mores.Online opgesteld.

In 2022 zijn er een vijftal meldingen geweest bij de vertrouwenspersoon, specifiek rondom een specifieke productie. Alle meldingen van 2022 zijn - naar aangeven van de melders - afgehandeld naar tevredenheid van de

60

melders. Melders hebben aangegeven dat zij het prettig vonden een luisterend oor te vinden bij de vertrouwenspersoon en de weg goed wisten te vinden. Het ging om de klankbord-functie en inzicht / grip krijgen op hetgeen er gebeurde. Wat waardevol is, is dat mensen zich gesteund voelden en ook in gesprek gingen met de leiding (zakelijk en artistiek leider). Zaken werden op een constructieve manier opgepakt door zowel medewerkers als de leiding. Melders hebben ‘in de lijn’ de ‘psychologische veiligheid’ ervaren om lastige zaken bespreekbaar te maken. Zo konden zaken ook op een laag escalatieniveau worden opgepakt en opgelost.

Een aandachtspunt voor de toekomst is het sterk internationale karakter van de organisatie en NITE ook werkt met veel anderstalige mensen. De vraag is in hoeverre de huidige externe vertrouwenspersoon benaderbaar is voor mensen die anderstalig zijn dan wel afkomstig zijn uit andere culturen. De aanbeveling is hierover met medewerkers in gesprek te gaan en te onderzoeken of het wenselijk is een tweede vertrouwenspersoon aan te stellen die wellicht makkelijker benaderbaar is.

DUURZAAMHEID

In 2022 zijn wij actief begonnen om duurzaamheid prioriteit te geven in ons inkoopbeleid. Het betreft bijvoorbeeld de inkoop van gerecycled briefpapier en koffiebekers, fairtrade en biologische koffie en thee en zoveel mogelijk biologisch afbreekbare schoonmaakartikelen. Voor de ontwikkeling van de productie Fortune hebben wij voor het decor en de kostuums alleen gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. In het artistieke proces wordt steeds meer de nadruk gelegd op hergebruik in plaats van het kopen van nieuwe materialen.

De nieuw opgeleverde repetitiestudio’s in de Kunstwerf en de kantoorruimte in Villa B worden beiden gasloos verwarmd en zijn qua energieverbruik energieneutraal. De huisvesting in de Machinefabriek, die wij tevens huren van de Gemeente Groningen, staat op de lijst om voor 2030 verduurzaamd te worden. Ons historische onderkomen wordt op dit moment verwarmd door HR gasketels, maar er wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen welke stappen en maatregelen nodig zijn om het gebouw op termijn naar energielabel A te krijgen. Op kantoor hebben we alle belichting inmiddels vervangen voor zuinige LED lampen. Qua theaterlicht investeren we alleen nog maar in LED armaturen en faseren we conventioneel licht langzaam uit. Binnen onze activiteiten vormen transport, alle reisbewegi ngen en energieverbruik tijdens voorstellingen waarschijnlijk de grootste impact op onze natuurlijke leefomgeving. Waar mogelijk worden medewerkers gestimuleerd om te reizen met de trein en het openbaar vervoer, maar op het gebied van transport van onze tournees zijn we vaak volledig afhankelijk van transporteurs en vervoersbedrijven. De bussen en vrachtwagens die wij inzetten voor alle verplaatsingen rijden allemaal nog op fossiele brandstof. Daarnaast zijn er de intercontinentale vliegbewegingen die ons gezelschap maakt voor alle internationale samenwerkingen en tournees. Binnen Europa proberen we waar mogelijk de trein te nemen, ook als dit duurder is of langer duurt.

Binnen de NAPK heeft de werkgroep duurzaamheid het keuzemodel duurzaam produceren ontwikkeld. In 2023 streven we ernaar om dit keuzemodel te implementeren in onze bedrijfsvoering en de verschillende productieprocessen.

VRIJWILLIGERS

Op verschillende plekken in de organisatie werken vrijwilligers in onze organisatie. Deze vrijwilligers zijn werkzaam op plekken die ondersteunend zijn in de organisatie, of in specifieke participatieprojecten waarbij veel met vrijwilligers wordt gewerkt. Onze receptie in de Machinefabriek wordt bemenst door een groep van vijf vrijwilligers die allemaal twee dagdelen per week onze gastvrouw en gastheer zijn. Binnen Bab Addaar zijn tevens veel vrijwilligers betrokken. Op deze manier kunnen deze vrijwilligers op een meer intensieve manier verbonden zijn aan NITE, zonder dat er sprake is van een werknemersrelatie. In de Machinefabriek werkten in 2022 ongeveer 30 vrijwilligers.

WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In de jaarrekening is een verantwoording opgenomen over de bezoldiging van de directie zoals bedoeld in de WNT. Hieruit valt af te leiden dat de bezoldiging van de directie ruimschoots voldoet aan de WNT.

HUISVESTING

Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni zijn sinds 2017 samen gehuisvest binnen de muren van Theater de Machinefabriek. In 2022 is de Kunstwerf geopend, direct naast de Machinefabriek. Hier huren wij twee nieuw gerealiseerde repetitiestudio’s en huren wij een kantoorverdieping in Villa B voor onze marketing en educatie afdelingen. Daarnaast wordt een externe opslag voor decor en kostuums gehuurd en huren wij verschillende appartementen en studio’s voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers. De huur van zowel Villa B als de Kunstwerf wordt gedragen door Club Guy & Roni, de huur van de Machinefabriek door het Noord Nederlands Toneel. De huur van de appartementen en opslag wordt via de SLA verdeeld tussen beide organisaties.

In 2022 heeft NITE het BHV noodplan geupdate, is er een ontruiming geoefend en zijn alle BHV’ers getraind. Buiten is er in samenspraak met de gemeente een nieuwe plateaulift aan de Bloemsingel gerealiseerd voor het laden en lossen. Na de oplevering van het nieuwe busstation naar de Machinefabriek is met deze plateaulift ons gebouw weer permanent toegankelijk voor trailers.

Alle resterende gas- en gloeilampen in de Machinefabriek zijn in 2022 vervangen voor LED verlichting. Enkel in de repetitiestudio wordt soms nog gebruik gemaakt van conventioneel licht. Deze parren zullen in de loop der jaren ook worden vervangen door LED verlichting.

CULTUURPIJLER

Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni spelen een centrale rol in meerdere regionale en (inter)nationale netwerken. Sinds 2017 zijn beide gezelschappen door gemeente en provincie Groningen aangemerkt als cultuurpijler podiumkunsten. Een aantal instellingen in Groningen kreeg deze erkenning vanwege hun centrale en veelbetekenende rol voor het lokale en regionale kunstenveld en voor een bepaalde discipline.

In 2022 zijn een tweetal projecten georganiseerd in het kader van het cultuurpijlerschap, het betreft de voorstelling De Poolse Bruid in Onderdendam en het project Move It! samen met het Noord Nederland Orkest. Beide projecten zouden in 2021 plaatsvinden, maar zijn vanwege de lock-

62 63

downs en de Covid-pandemie doorgeschoven naar 2022. In het activiteiten hoofdstuk van dit jaarverslag zijn beide projecten verder beschreven. Doorlopend, maar specifiek tijdens de corona pandemie, heeft de organisatie vanuit haar cultuurpijlerschap veel ondersteuning en advies gegeven aan kleinere instellingen en zelfstandige makers die vragen hadden gedurende de pandemie. Vanwege het bestuurslidmaatschap van de zakelijk directeur aan de landelijke branchevereniging NAPK, is er veel ondersteuning geweest aan regionale gezelschappen over de impact van de pandemie voor hun organisatie.

LOBBYCLUB EN LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING

Het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni zijn onderdeel van de Groninger Culturele Lobbyclub. Dit is een informele samenwerking van Rijksgesubsidieerde Groninger instellingen, bedoeld om kennis met elkaar te delen en om het gesprek met lokale en nationale overheden en andere stakeholders gecoördineerd te voeren in de komende jaren. Landelijk is NITE tevens aangesloten bij de NAPK en bij Kunsten ’92.

64

8. REFLECTIE OP DE DRIE CODES

CODE FAIR PRACTICE

NITE heeft de vijf kernwaarden uit de Fair Practice Code omarmd in ons beleid. De hoogste prioriteit daarbij is dat werk altijd eerlijk wordt vergoed, op basis van Fair Pay. Op al onze contracten en opdrachten is de CAO Theater en Dans volledig van toepassing. Dit geldt voor vrijwilligers, stagiaires, figuranten, tijdelijke dienstverbanden en vaste contracten. Ook voor de honorering van freelancers wordt de CAO gevolgd. Specifiek voor stagiaires geldt dat wij in vergoedingen geen onderscheid maken tussen studenten van mbo, hbo of wo. Vanuit de waarde solidariteit uit de code doen wij daarnaast mee met de Omscholing Dansers Nederland (ODN), dragen wij af aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten, kunnen medewerkers een deel van hun vakbondspremie terugkrijgen en zijn wij aangesloten bij de NAPK en Kunsten ’92.

Op het gebied van transparantie maken wij bij elke contractonderhandeling duidelijk hoe wij op basis van de CAO Theater en Dans tot een financieel voorstel komen. Voor freelancers hanteren wij daarbij het opslagpercentage van 50%. In onze verslaglegging reflecteren wij op de Code Fair Practice, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele diversiteit. Makers die bij ons producties ontwikkelen hebben daarnaast inzicht in de productiebegrotingen en worden gedeeld in financiële beslissingen die van invloed zijn op het artistieke proces en de begroting.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk uitgangspunt waar we als NITE op inzetten. Er is een vast scholingsbudget met ruimte voor opleiding en ontwikkeling op individueel niveau, afdelingsniveau en organisatieniveau. Hierover is in dit hoofdstuk reeds gerapporteerd. Binnen onze productiecyclus en projectmatig werken worden alle producties geëvalueerd door het projectteam, waarbij alle deelnemers aan de productie hun evaluatiepunten kunnen meegeven. Specifiek in 2022 is er veel gesprek geweest over werkdruk, waardoor onder andere besloten is om in 2023 vanuit een lager activiteitenniveau te werken.

De kernwaarde vertrouwen, raakt alle kernwaarden uit onze organisatie. Professionaliteit en innovatie staan daarin voorop om altijd te streven naar kwaliteit in de samenwerking en de kwaliteit van onze producties. Zorgzaamheid en openheid staan daarbij voorop om te werken vanuit vertrouwen en een veilige werkplek. NITE heeft een eigen Code of Conduct waarin we met elkaar bevestigen welk gedrag we wenselijk en onwenselijk vinden. Deze komt voort uit onze organisatiewaarden die bottom-up geformuleerd zijn (professioneel, innovatief, open en zorgzaam).

De Code of Conduct is voorgelegd, besproken, aangepast en goedgekeurd met inspraak van iedereen in de organisatie. De leidinggevenden en directie staan altijd open voor gesprek op basis van deze Code of Conduct en spreken medewerkers ook aan op het moment dat er sprake is van ongewenst gedrag. Directeur Harmen van der Hoek zat daarnaast in de stuurgroep voor het schrijven van het generieke beleidskader sociale veiligheid van de NAPK, Veilig de vloer op. Tot slot is er ook een vertrouwenspersoon bereikbaar voor diegenen die liever anoniem of in vertrouwen een vraag willen stellen of een melding willen doen.

67

Vanuit de waarde diversiteit werken we volgens de uitgangspunten van de Code Culturele Diversiteit. Hierop reflecteren en rapporteren we hieronder.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Diversiteit en Inclusie zitten voor ons in het hart van de organisatie en de 4 I’s van onze artistieke ambitie. Vanuit de vier P’s vanuit de Code Culturele Diversiteit reflecteren we hieronder hoe we de code toepassen.

Programma

De artistieke visie van onze organisatie bestaat uit onze vier I’s, te weten Interdisciplinair, Innovatief, Inclusief en Internationaal. Inclusie is daarmee een van de vier kernelementen die voor ons noodzakelijk zijn in elke productie en activiteit. Hiermee borgen we niet alleen diversiteit en inclusie in ons programma, maar maken we prioriteit van inclusie in ons programma. In the Human Odyssey van Club Guy & Roni bijvoorbeeld werken we intensief samen met niet-Westerse makers en gezelschappen van buiten Europa. Dit is een langlopende samenwerking tussen de Global North en de Global South, waarin we vanuit verschillende perspectieven en culturen de grote aspecten van ons menselijk bestaan onderzoeken. Zo kwamen we in 2021 uit met Freedom in samenwerking met Mohamedou Ould Slahi en tourden we in 2022 met de voorstelling Fortune in samenwerking met het Navdhara Indian Dance Theatre uit Mumbai en de Indiase choreograaf Ashley Lobo. In 2023 zoeken we de samenwerking op met makers en dansers uit Mexico in de voorstelling Islands of Empathy (in a sea of Chaos).

NITE heeft een langdurige focus op vrouwelijke makers en feministische perspectieven. Na de voorstellingen zoals Dear Winnie en Oom Wanja, hebben we in 2022 de voorstellingen Witch Hunt en EXIT Macbeth gemaakt, dat tot een tweeluik is gegroeid over een moderne kijk op heksen en feminisme. De voorstelling V die choreograaf Cecilia Moisio dit jaar maakte samen met onze Poetic Disaster Club past zeker ook in deze lijn van feministische voorstellingen. Veel van onze voorstellingen spelen daarnaast met de normatieve kijk op gender en seksualiteit, zeker bij de voorstellingen Zinderella, Fortune en V in 2022.

Met Bab Ad-daar hebben we in 2022 een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd waarin de community van nieuwkomers, met name statushouders en bewoners van AZC’s die wekelijks bij ons over de vloer komen, zich hebben gepresenteerd aan een groot publiek. In het programma A NITE with Bab Ad-daar, dat gekoppeld was aan onze voorstellingen Fortune en Witch Hunt, hebben we in steden als Assen, Drachten, Groningen en Breda volle zalen bereikt met bijzondere ontmoetingen. Vaak was het voor een groot deel van de bezoekers de eerste keer dat zij de diverse deelnemende theaters hebben bezocht. Tegelijkertijd was het voor een groot deel van het reguliere theaterbezoek de eerste keer dat zij op zo’n intensieve manier de dialoog aangingen met deze nieuwe groep Nederlanders. Het faciliteren en inspireren van deze waardevolle ontmoetingen blijven we doen om te blijven vechten tegen vooroordelen, onwetendheid en polarisatie. Vanuit Bab Ad-daar zijn er inmiddels meerdere stagiaires ingestroomd binnen NITE en zijn er een aantal deelnemers die ook betaalde klussen doen in de organisatie. Het programma is inmiddels een kweekvijver voor nieuw talent geworden van bijzondere mensen die ook nieuwe perspectieven de organisatie inbrengen.

Tot slot was de locatievoorstelling De Poolse Bruid, die in zomer 2022 zes weken speelde in Boerderij de Haver in Onderdendam, een voorbeeld van een voorstelling die juist in de provincie een groot publiek trok dat niet snel de stap naar de schouwburg maakt. Ook dergelijke voorstellingen met een nieuw publieksbereik buiten het culturele stedelijke gebied, passen binnen onze visie op inclusief programmeren.

PUBLIEK

Bij de ontwikkeling van bovenstaande programma’s zien we daadwerkelijk een gemêleerd en divers publiek in de zaal. Helaas kunnen we dit nog niet met data toetsen, omdat we geen toegang hebben tot de kaartverkoopsystemen van de theaters. Maar we zien zelf welk publiek er in de zaal zit en we krijgen daar ook bijzondere reacties van terug, ook vanuit de theaters. In alle activiteiten die we hierboven beschreven, onderzoeken we welke publieksgroepen we kunnen bereiken met de thematiek en zoeken we naar de juiste toon en specifieke media en gatekeepers om die doelgroepen aan te spreken. Meer en meer werken we ook met ambassadeurs en mensen uit specifieke groepen in de samenleving om mensen aan te spreken die geen directe aansluiting hebben met de theaters in hun omgeving. Daarnaast spelen wij alle grotezaalvoorstellingen met Engelstalige boventiteling, om ook inclusief te zijn richting het niet-Nederlandstalige publiek. NITE is het enige gezelschap in Nederland dat structureel op tournee boventiteling meeneemt. Al deze zaken hebben een zichtbare invloed op onze publiekssamenstelling, dat bovengemiddeld jong en divers is vergeleken met ander theateraanbod in de grote zaal.

PERSONEEL

Wij werken vanuit de overtuiging dat er in een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. Op het gebied van personeel wil NITE daarom een organisatie zijn waar alle medewerkers zich welkom voelen en mogen uitdragen wie zij zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren spelen geen rol bij benoemingen of beloningen, maar er is wel een actief beleid om een brede diversiteit aan mensen te borgen in de organisatie en dit verder te stimuleren. Dit is ook van toepassing op de diversiteit van mensen op het toneel, in de artistieke teams en van de makers met wie wij werken.

In onze Raad van Toezicht zijn wij eind 2022 gegroeid naar een Raad waarbij 50% van de leden een biculturele achtergrond heeft, evenals als onze tweekoppige directie. In onze organisatie en het ensemble streven wij naar een evenwichtige verdeling van ons medewerkersbestand in termen van culturele diversiteit. Wij hanteren hierbij als doelstelling de huidige CBS cijfers waarbij 25,6% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft, waarvan 14,8% een niet Westerse achtergrond. Hoewel we migratieachtergrond niet monitoren en vastleggen intern, loopt ons actuele medewerkersbestand wel degelijk synchroon met deze landelijke percentages.

Diversiteit gaat voor ons over alle aspecten waarin mensen van elkaar kunnen verschillen. Dat is niet alleen culturele achtergrond, maar ook gender, leeftijd, opleiding, religie, inkomen en seksuele oriëntatie. Ook binnen de samenstelling van cast en crew in producties, willen wij zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de samenleving waarin wij opereren. Het gezamenlijke ensemble van NITE is samengesteld uit verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. Daarnaast proberen wij

68 69

ons vaste ensemble en artistieke team zoveel mogelijk te verrijken met verschillende kunstenaars met bijvoorbeeld een biculturele achtergrond. De directie van NITE heeft in het kader van onze deelname aan Theater Inclusief in 2022 een tweedaagse cursus Inclusief Leiderschap gevolgd van de Academie voor Cultuurmanagement. Het onderwerp multicultureel vakmanschap en hoe je leiding geeft aan een organisatie waarin verschillende culturen zijn verenigd, gaf veel nieuwe inzichten. In 2023 zullen we deze cursus daarom ook aanbieden binnen de gehele organisatie.

PARTNERS

Als NITE proberen we altijd door samenwerking met andere organisaties, zowel artistiek als organisatorisch, van nieuwe perspectieven te leren en te groeien. Daarom is de meerderheid van onze voorstellingen coproducties met andere gezelschappen. Een belangrijke partner afgelopen jaren op het gebied van diversiteit en inclusie was onze deelname in het programma Theater Inclusief, samen met de andere negen BIS-toneelgezelschappen en hun standplaatstheaters (Noordwijk collectief). In 2022 is dit vierjarige programma tot een einde gekomen en is een traject afgerond dat ons veel geleerd heeft over dit onderwerp. Veel aspecten zijn daarbij voorbij gekomen, van het schrijven van vacatures, tot het ontwikkelen van nieuwe programma’s, hoe je intern de discussie voert en de manier waarop je doelgroep gerichte marketing bedrijft.

Bij de start van het programma in 2017 hebben we in een toolkit onze doelstellingen geformuleerd voor onze deelname aan Theater Inclusief, te weten:

- Twintig procent van onze Raad van Toezicht heeft een biculturele achtergrond.

- Twintig procent van ons ensemble heeft een biculturele achtergrond.

- We streven ernaar dat twintig procent van onze vaste medewerkers een bi-culturele achtergrond heeft.

- Vijftig procent van onze directie heeft een bi-culturele achtergrond.

- Alle grote zaal producties zijn voorzien van Engelstalige boventiteling voor niet- Nederlandstalig

In ons aanbod is ruim aandacht voor verhalen buiten de westerse canon. Op al deze doelstellingen zijn positieve resultaten geboekt en hebben we onze doelstellingen gehaald. Dit betekent echter niet dat we nu klaar zijn. Dit onderwerp vraagt doorlopend beleid en actie, waardoor we gedurende het programma ook tot onze 4 I’s zijn gekomen (Interdisciplinair, Innovatief, Inclusief en Internationaal), die de kern van onze artistieke visie weergeeft.

Ter afsluiting van Theater Inclusief heeft de Boekmanstichting een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de eindresultaten en eindconclusies van dit programma. Onderdeel hiervan waren ook afzonderlijke deelanalyses van de deelnemende organisaties. In de zomer van 2022 is de deelanalyse van het Noord Nederlands Toneel gepubliceerd. In onderstaande alinea delen wij de eindconclusie van de Boekmanstichting uit deze deelanalyse. De gehele rapportage is te lezen via: https://www.boekman.nl/verdieping/publicaties/theaterinclusief-noord-nederlands-toneel/

70

NNT heeft in de afgelopen jaren goede stappen kunnen maken naar meer diversiteit en inclusie. Dit kwam voort uit een eigen plan waarin het vraagstuk middels het eigen beleid, dat bestaat uit de vier i’s van interdisciplinair, innovatief, inclusie en internationaal, en het handvat van Theater Inclusief is verankerd in de organisatie. […]

De voortgang die het NNT maakt op het gebied van diversiteit en inclusie verdient complimenten. De manier waarop het vraagstuk in de organisatie en de producties is geïmplementeerd laat zien dat de organisatie de wereld en het publiek van nu begrijpt en bedient. Diversiteit en inclusie zijn een voortdurende kwestie, en zo heeft ook de organisatie nog stappen te maken. Maar gezien de reeds genomen verantwoordelijkheid in het voortbrengen van verandering en de getoonde resultaten zal dit zeker nog meer vruchten afwerpen die inspirerend zijn voor andere theaters en toneelgezelschappen.

Bron: Boekman Stichting, NOORD NEDERLANDS TONEEL, DEELANALYSE ONDERZOEK THEATER INCLUSIEF

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Binnen deze paragraaf wordt gerapporteerd op de governance van NITE, waarbij we in de verslaglegging de 8 principes van de Code Cultural Governance zullen volgen.

Passend bij het eerste principe uit de code is de hoofddoelstelling van NITE het ontwikkelen, produceren en touren van podiumkunsten in Nederland en internationaal. Deze hoofddoelstelling is statutair vastgelegd en de Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van deze hoofddoelstelling. Alle middelen en inkomsten worden ingezet voor dit doeleinde. Eventuele positieve exploitatieresultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen of bestemmingsreserves die aangewend worden voor de hoofddoelstelling.

NITE heeft een Raad van Toezicht model en twee directeur-bestuurders. Martin Sitalsing is de voorzitter van de Raad van Toezicht, Guy Weizman is algemeen en artistiek directeur-bestuurder, Harmen van der Hoek is de zakelijk directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is toezichthouder op zowel de stichting Noord Nederlands Toneel als stichting Club Guy & Roni. Het bestuur (de directie) voert daarbij de leiding over beide stichtingen. De medewerkers van NITE vallen onder een personele unie, waar formeel sprake is van twee werkgevers vanuit beide stichtingen, waarbij de verschillende afdelingen werken vanuit eenzelfde organisatiemodel. Een Service Level Agreement (SLA) vormt de basis onder de organisatorische samenwerking. De vaste organisatiekosten van beide organisaties worden daarbij verdeeld op basis van de verhouding in structurele subsidies, voor de producties is altijd aan van beide organisaties de eindverantwoordelijke penvoerder en worden waar nodig coproductie-overeenkomsten gesloten.

Volgens het tweede principe uit de code legt NITE jaarlijks verantwoording af aan haar financiers middels het jaarverslag en de jaarrekening. Beiden worden publiekelijk gepubliceerd op de eigen website of de website van Federatie Cultuur, waar alle ANBI culturele instellingen hun jaarcijfers publiceren. In het jaarverslag wordt gerapporteerd hoe de drie verschillende codes worden toegepast, welke activiteiten zijn ontplooid en hoe die zijn

73

bekostigd (jaarrekening). De Raad van Toezicht heeft een eigen hoofdstuk in het jaarverslag en geeft goedkeuring op het jaarlijkse bestuursverslag. Samen worden beide documenten gepubliceerd als het NITE jaarverslag. Van de Raad van Toezicht en het bestuur worden functies intern en nevenfuncties extern gecommuniceerd in het jaarverslag, passend bij het derde principe uit de code. In het geval van nieuwe nevenfuncties vanuit het bestuur, worden die ten alle tijden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Die beoordelen of er sprake is van belangenverstrengeling. Dit geldt ook voor nieuwe nevenfuncties van Raadsleden die mogelijk tot een ongewenste belangenverstrengeling of tegengestelde belangen kunnen leiden. Alle leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaar benoemd, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van de benoemingsperiode met nog eens vier jaar. Het bijbehorende rooster van aftreden wordt jaarlijks bijgehouden en gepubliceerd in het jaarverslag. In 2022 is er afscheid genomen van drie Raadsleden en zijn drie nieuwe Raadsleden benoemd, zoals te lezen is in het verslag van de Raad van Toezicht in dit jaarverslag. De Raad werkt met vaste functieprofielen, die bij het aantrekken van nieuwe Raadsleden worden geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.

NITE volgt een Raad van Toezicht model, die formeel de toezicht over beide stichtingen voert. In de statuten en het vastgestelde Raad van Toezicht reglement en bestuursreglement zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurders formeel vastgesteld. Vier maal per jaar is er een Raad van Toezicht vergadering, waarbij het bestuur verantwoording aflegt aan de toezichthouders. Voor de agenda wordt een Planning & Control cyclus gevolgd, zodat alle onderwerpen jaarlijks geagendeerd worden. Directie en de voorzitter van de Raad van Toezicht stemmen in gezamenlijkheid de agenda vast per vergadering, rekening houdend met de P&C cyclus. Elke vergadering presenteert het bestuur een financiële kwartaalprognose, zodat de Raad toezicht kan houden op de financiële voortgang. Buiten de vergadering om houdt de directie de Raad geïnformeerd over zaken die relevant zijn voor de toezichthouders zoals dringende arbeidsrechtelijke zaken, financiële voortgang of andere actuele zaken die van invloed zijn op de rol van toezichthouder. Hiermee voldoet de governance van NITE aan het vierde principe uit de code.

Volgens het vijfde en zesde principe van zorgvuldig bestuur zijn beide directeur-bestuurders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. Daarbij gaat zij verantwoordelijk om met de mensen en middelen uit de organisatie. De tweehoofdige directie van NITE heeft haar taken verdeeld als bestuur van de organisatie. De algemeen en artistiek directeur is verantwoordelijk voor het artistieke beleid, de inhoudelijke activiteiten, talentontwikkeling, educatie en het ensemble. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de organisatie, financiële beheersing, marketing en de productionele uitvoering van de activiteiten. In gezamenlijkheid wegen zij de artistieke en zakelijke belangen af en zijn daarin gezamenlijk bevoegd vanuit een collegiaal bestuur. In het geval dat er geen evenwicht wordt gevonden in beide belangen, dan wordt dit voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter beoordeling. Beide bestuurders zijn zowel het gezicht naar de interne organisatie als ook woordvoerder en vertegenwoordigen van de organisatie extern. Het bestuur handelt volgens de richtlijnen van het eigen beleid, zoals vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan, Code of Conduct

en de kernwaarden van de organisatie. Daarnaast worden de CAO en de principes en waarden uit de Code Fair Practice, Code Culturele Diversiteit en Governance Code Cultuur gevolgd in het dagelijkse handelen en besluitvorming. Medewerkers kunnen de externe vertrouwenspersoon of de Raad van Toezicht benaderen in het geval er vragen of meldingen zijn rondom het gedrag van beide directeuren of van interne medewerkers. Vanuit de principes van goed toezicht is de Raad van Toezicht zelf verantwoordelijk om haar rol als adviserend en toezichthoudend orgaan, als ook haar werkgeversrol, op een professionele manier uit te voeren. Zij is daarbij ook zelf verantwoordelijk voor een adequate samenstelling, deskundigheid en diversiteit in de Raad. Hier gelden de laatste twee principes uit de code als leidraad. Voor het goed toezicht houden op risicobeheersing en controle wordt elk jaar een vaste Planning & Control cyclus gevolgd, waarin alle onderwerpen waar toezicht op wordt gehouden jaarlijks geagendeerd worden. Elk kwartaal worden gerealiseerde activiteiten, arbeidszaken en een financiële kwartaalprognose besproken. Elk jaar staan het aankomende jaarplan, jaarbegroting, de jaarrekening en inhoudelijke onderwerpen als talentontwikkeling, marketing en educatie op de agenda. Bij het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan wordt de Raad van Toezicht actief inhoudelijk betrokken en vinden er strategiesessies plaats samen met de directie.

De Raad van Toezicht bespreekt haar functioneren en die van de directie ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur. Eens per drie jaar doet de Raad dat onder externe begeleiding en dit staat in 2023 weer op de agenda. De benoeming, beoordeling en eventuele beeindiging van de directie behoren tot de werkgeverstaken van de Raad. Daarnaast is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het aanstellen van de accountant, deze aanbesteding wordt elke drie jaar opnieuw geevalueerd. In 2022 is Eshuis registeraccountants aangetrokken voor de controle van de komende drie jaar. Binnen de Raad is een lid specifiek verantwoordelijk voor deze financiële portefeuille.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de agenda van de vergaderingen en is tevens voorzitter van de vergaderingen zelf. Diens rol is om binnen de vergaderingen ieders argumentatie te horen en streeft altijd naar unanieme besluitvorming binnen de Raad. Bij crisis en calamiteiten is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de directie.

74 75

9. FINANCIEEL BEELD 2022

JAARCIJFERS NOORD NEDERLANDS TONEEL BATEN EN LASTEN

Aan eigen inkomsten realiseerde het Noord Nederlands Toneel € 860.814, tegenover een bedrag van € 420.170 in 2021, € 436.166 in 2020 en € 1.056.172 in 2019. Qua gerealiseerde inkomsten was 2022 daarmee een jaar waarin de eigen inkomsten ten opzichte van beide coronajaren 2020 en 2021 verdubbelde, maar dat we ook duidelijk nog niet terug zijn op het inkomstenniveau van voor de pandemie. De baten bedroegen in 2022 in totaal € 4.507.665.

De lasten in 2022 bedroegen in totaal € 5.064.206. Deze totale lasten zijn ruim € 900.000 euro hoger dan de totale lasten in 2021 en ruim € 375.00 hoger dan de in 2021 door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting 2022. De beheerslasten zijn dit jaar gedaald naar 25% (2021: 28%) van onze totale uitgaven. Van de resterende activiteitenlasten vormen personeelslasten 69% van de kosten (2021: 70%).

Binnen de activiteitenlasten hebben wij in 2022 een bedrag van € 1.450.350 aangewend voor de inhuur van freelancers, dit is een toename van bijna 50% ten opzichte van 2021 (2021: 986.773). Hiermee tonen wij dat ook in 2022 we zoveel mogelijk van onze middelen inzetten in de podiumkunsten en de mensen die dit mogelijk maken.

BESTEDING COVID-19 STEUN

Bij de totstandkoming en het vaststellen van het jaarplan en de jaarbegroting 2022 is bewust ingezet op een verhoogd activiteitenniveau en een negatief exploitatiesaldo, door het volledig inzetten van het opgebouwde restant van de Covid steunmiddelen van OCW (RAOCCC) uit 2020 en 2021. Bij vaststelling van de begroting 2022 gingen directie en Raad van Toezicht uit van de aanname dat de vaccinatiecampagne uit 2021 zou leiden tot een volledig open theaterseizoen zonder beperkende maatregelen of lockdowns. De praktijk wees helaas anders uit, waardoor het gerealiseerde exploitatieresultaat negatiever eindigde dan het begrote exploitatieresultaat.

De lockdown en de beperkende maatregelen tot medio maart 2022, maar ook de langzame terugkeer van het publiek in het voorjaar en daarbovenop nog de gierende inflatie waarbij sommige productiekosten tot wel 20% tot 30% stegen, hadden een zeer grote financiële impact op de realisatie van 2022. Met name in de eerste twee kwartalen van 2022 is hierdoor het verwachte exploitatietekort verdubbeld. De verliesposten zaten met name op de tourende grote zaal familievoorstelling Zinderella, die deels geannuleerd moest worden en deels voor beperkte capaciteit moest spelen, de schoolvoorstelling Ready to Riot die veelvuldig geannuleerd moest worden en het volledig annuleren van de vlakke-vloerproductie Vijand. Bij alle annuleringen of aanpassingen hebben wij aan onze financiële verplichtingen naar onze freelancers voldaan.

Daarnaast hadden de voorstellingen Witch Hunt en The Underground in het vroege voorjaar van 2022 veel last van een lagere publieksopkomst dan de oorspronkelijke prognose en konden kostenstijgingen door de plotse inflatie niet meer opgevangen worden in de productiebegrotingen. Deze ‘perfect storm’ van lagere inkomsten en hogere kosten hebben wij

77

moeten opvangen door de Covid steunmaatregelen van OCW uit 2022 in te zetten, als ook het fors afbouwen van het eigen vermogen. Directie en Raad van Toezicht hebben elk kwartaal contact gehad over de financiële prognoses. Naar aanleiding van de kostenoverschrijdingen in de eerste helft van het jaar is in de tweede helft ingezet op kostenbeheersing, maar niet op kostenbesparing door het bezuinigen op de producties in de tweede helft van het jaar. Het exploitatietekort is in de tweede helft van het jaar niet verder toegenomen. Met bovengenoemde activiteiten en maatregelen heeft het Noord Nederlands Toneel de volledige RAOCCC uit 2022 besteed. De RAOCCC middelen uit 2020 en 2021 waren in boekjaar 2021 al volledig besteed.

RESULTAAT, BESTEMMING EN BALANS

De totale omzet van het Noord Nederlands Toneel bedroeg € 4.507.665 in 2022 (2021: €4.180.063). Het negatieve exploitatieresultaat bedroeg € -561.543 en is afgeboekt van ons eigen vermogen, dat daarmee is afgenomen tot € 438.330 per eind 2022 (2021: € 999.874). Na twee jaar corona pandemie staat het Noord Nederlands Toneel er financieel nog gezond voor, maar is het eigen vermogen onder de grens gezakt van € 500.000 aan gewenst weerstandsvermogen. Er is bewust gekozen om het beschikbare vermogen in te zetten voor de realisatie van onze activiteiten in 2022 en daarmee onze verantwoordelijkheid te nemen als opdrachtgever voor de vele freelancers in onze sector. Komende jaren zullen we dit helaas niet meer op dezelfde ruimhartige manier kunnen doen en zullen we ons weerstandsvermogen op peil moeten brengen door strenger begrotingsbeleid. Gezien de doorwerking van de inflatie die leidt tot kostenverhogingen op bijna alle activiteiten in onze organisatie, een verwachte CAO stijging in 2024 en het structureel volgen van de Code Fair Practice, zal het activiteitenniveau de komende jaren noodgedwongen lager worden.

De samenstelling van het eigen vermogen na resultaatbestemming ziet er als volgt uit:

JAARCIJFERS CLUB GUY & RONI

BATEN EN LASTEN

De totale inkomsten bedroegen in 2022 € 929.393, tegenover een bedrag van € 373.454 in 2021, € 261.364 in 2020 en € 870.755 in 2019. Op het eerste gezicht is het aandeel eigen inkomsten in 2022 bij Club Guy & Roni dus weer terug op het niveau van voor corona. Echter in 2019 werd Club Guy & Roni nog gefinancierd door het Fonds Podiumkunsten en waren de oorspronkelijke ambities als nieuw BIS-gezelschap hoger. Het verloop van onze eigen inkomsten laat zien dat we in 2022 zijn teruggekomen uit het dal van de coronajaren 2020 en 2021, maar dat het herstel nog niet volledig bereikt is.

De totale lasten in 2022 bedroegen in totaal € 3.559.858, ruim € 804.192 hoger dan de vastgestelde begroting. De beheerslasten vormen 17% van onze totale uitgaven (2021: 21%) en van de resterende activiteitenlasten vormen personeelslasten 59% van de kosten (2021: 68%). Hiermee tonen wij dat we het merendeel van onze middelen inzetten in de podiumkunsten en de mensen die dit mogelijk maken. Onder andere door hogere verplaatsingskosten vanwege de internationale optredens in Seoul en Lille en hogere coproductiebijdragen in de NITE producties is het aandeel materiële activiteiten lasten gestegen in 2022 ten opzichte van 2021.

BESTEDING COVID-19 STEUN

Bij de start van boekjaar 2022 stond er een bestemmingsreserve Covid-19 van € 46.400 op de balans aan onbestede RAOCCC steunmiddelen van het Rijk. Daarnaast is er in 2022 nog een aanvullend bedrag van € 128.100 overgemaakt door het Rijk voor compensatie in het verlies van de lockdown en beperkende maatregelen in de winter van 2021/2022. Het volledige bestemmingsreserve op de balans en de steunmaatregelen uit 2022 zijn in boekjaar 2022 in haar geheel besteed aan onze activiteiten en ter dekking van de lagere publieksinkomsten.

Zoals ook voor het NNT de eerste helft van 2022 een periode was van substantiële kosten- overschrijdingen, was dit ook voor Club Guy & Roni van toepassing. De volledige eerste tournee van Club Guy & Roni Invites viel in het water en is noodgedwongen geannuleerd. Ook de tweede helft van de tournee van Freedom, dat nog deels in 2022 gepland stond, is geannuleerd door de gesloten theaters in januari.

Evenals bij het NNT is besloten om de toegenomen tekorten in de eerste helft van 2022 niet te compenseren met bezuinigingen in de voorgenomen plannen in de tweede helft van 2022. Voor de tweede helft van 2022 is aangestuurd op kostenbeheersing om het tekort niet verder op te laten lopen. De opgelopen tekorten in boekjaar 2022 zijn gefinancierd vanuit de beschikbare RAOCCC middelen, die in 2022 volledig opgenomen en afgeboekt zijn, en door het inzetten van een deel van het opgebouwde eigen vermogen. Met dit financieel beleid hebben wij als organisatie de gevolgen van de pandemie en de inflatie op onze bedrijfsvoering zelf kunnen dragen, zonder dat we hiermee ons activiteitenniveau en de inzet van freelancers hebben moeten verlagen. Bij alle annuleringen of aanpassingen hebben wij al onze financiële verplichtingen naar onze freelancers kunnen voldoen.

78 79
In €1,000 Ultimo 2022 Ultimo 2021 Algemene reserve 438 985 Bestemmingsreserve COVID-19 0 0 Bestemmingsfonds Gem. Groningen 0 15 Totaal eigen vermogen 438 1000 FINANCIËLE
2022 2021 2020 BANDBREEDTE Solvabiliteit 57,7% 63,9% 72,8% 25 - 40% Liquiditeit 1,97 2,53 3,30 1,2 - 1,5
RATIO’S

RESULTAAT, BESTEMMING EN BALANS

De omzet van Club Guy & Roni bedroeg in 2022 een totaal van € 3.331.973. Dit is een forse stijging ten opzichte van boekjaar 2021 (€ 2.709.965), wat voortvloeit uit de hogere gerealiseerde eigen inkomsten. Ondanks deze omzetgroei toont de exploitatie een negatief resultaat van € -231.888. Het eigen vermogen is daarmee afgenomen tot een totaal € 524.577 per eind 2022 (2021: 756.465). De oorzaak van dit verlies is eenzelfde als bij het Noord Nederlands Toneel. De tegenvallende inkomsten in de winter door de lockdown, de beperkende maatregelen daarna en het langzaam terugkerende publiek in het voorjaar hebben grote invloed gehad op de inkomsten. Tegelijkertijd hebben de toegenomen kosten door de inflatie dit jaar gezorgd voor meerdere budgetoverschrijdingen. Ondanks het financiële verlies in 2022, staat Club Guy & Roni er gezond voor. Het eigen vermogen ligt boven de eigen gestelde norm van € 500.000, de beheerslasten zijn laag en de begroting van 2023 kent een licht positief exploitatieoverschot. Gezien de doorlopende inflatie, de verwachte stijging in personeelskosten door een hoge CAO eis vanaf 2024 en onze commitment naar de Code Fair Practice, zal een strengere begrotingsdiscipline komende jaren zeker invloed hebben op onze activiteiten. Maar gezien we de nieuwe kostenstructuur sinds onze BIS positie vanaf 2021 nog flexibel hebben gehouden vanwege alle onzekerheid, kunnen we de gevolgen van de pandemie en inflatie nog goed opvangen zonder ons activiteitenniveau te verlagen.

De samenstelling van het eigen vermogen na resultaatbestemming ziet er als volgt uit:

FRAUDEPREVENTIE

Alle financiële processen intern zijn er op gericht om de risico’s op fraude en misbruik van bedrijfsmiddelen tot een minimum te beperken. NITE heeft daarbij drie risico’s gedefinieerd waar onze preventiemaatregelen op gericht zijn. Deze risico’s zijn ten eerste het oneigenlijk toe-eigenen van bedrijfsmiddelen en materialen, daarnaast het beïnvloeden van jaarcijfers en verslagleggingsfraude en tot slot corruptie en onderhandse afspraken waarbij medewerkers oneigenlijk voordeel voor zichzelf verkrijgen.

In het beheersbaar maken van bovenstaande risico’s hanteert NITE ten eerste een Code of Conduct, heeft daarnaast huisregels opgesteld en werkt volgens de kernwaarden van onze organisatie. Vanuit deze normen en waarden staat omschreven dat stelen niet is toegestaan, we zorgvuldig omgaan met bedrijfsmaterialen en er toestemming noodzakelijk is van een leidinggevende in het geval van het uitlenen of gebruik van bedrijfsmiddelen.

Zoals ook met het onderwerp sociale veiligheid op de werkvloer is het voorleven van goed gedrag door directie en leidinggevenden een belangrijke voorwaarde voor het verminderen van frauderisico’s. Directie en leidinggevenden zijn strikt op deze regels, bespreken potentiële risico’s binnen het MT, spreken elkaar hierop aan en hebben een voorbeeldfunctie naar de rest van de organisatie. Directie en management agenderen dit onderwerp binnen afdelingsoverleggen en individuele (voortgangs) gesprekken. Er wordt gezorgd voor een open gesprekscultuur waarbij medewerkers altijd vragen kunnen stellen over het gebruik van bedrijfsmiddelen, inkoop, het aangaan van verplichtingen en eventuele signaleringen van fraude of oneigenlijk gebruik. Waar nodig bij het vermoeden of het constateren van oneigenlijk gebruik wordt gebruik gemaakt van hoor en wederhoor. Indien nodig worden er sancties opgelegd aan medewerkers, in het uiterste geval is dit ontslag. Niet alleen in de jaarlijkse voortgangsevaluatie wordt dit onderwerp geagendeerd, maar ook bij het wervingsbeleid van nieuwe medewerkers wordt getoetst op betrouwbaarheid en waar nodig referenties geraadpleegd.

Binnen de financiële processen is er altijd een vierogenprincipe, waarbij ook een duidelijke functiescheiding aanwezig is. Daarnaast zijn er duidelijke procesafspraken in het handboek AO/IC vastgelegd aangaande de hoogte van financiële verplichtingen die medewerkers, budgethouders, afdelingshoofden en directie aan mogen gaan. Zowel in het handboek AO/IC als ook in functieprofielen zijn de interne taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is dat bij risicovolle verplichtingen altijd een leidinggevende een akkoord moet geven. Bij bedragen vanaf 5.000 euro is schriftelijke toestemming en een handtekening van de zakelijk directeur noodzakelijk.

Voor het facturatie- en betalingsproces maakt NITE gebruik van het autorisatiesoftware Elvy. Hierin wordt het autorisatieproces per betaling doorlopen en vastgelegd. Naast de betreffende persoon die een verplichting is aangegaan, geldt altijd dat er tenminste een vierogenprincipe wordt gevolgd waarbij budgethouder, leidinggevende, zakelijk directeur en/of financiële administratie de betaling autoriseert, voordat de boeking en betaling definitief worden klaargezet.

Tot slot bespreken directie en MT periodiek het gebruik van (vaste) leve-

80 81
In €1,000 Ultimo 2022 Ultimo 2021 Algemeen reserve 513 689 Bestemmingsreserve COVID-19 0 46 Bestemmingsfonds Gem. Groningen 12 21 Totaal eigen vermogen 525 756
2022 2021 2020 BANDBREEDTE Solvabiliteit 52,33% 62,5% 59,8% 25 - 40% Liquiditeit 1,58 2,28 2,34 1,2 - 1,5
FINANCIËLE RATIO’S

ranciers intern. Hierbij wordt specifiek gekeken naar betrouwbaarheid en de kwaliteit van geleverde prestaties, prijsverhouding ten opzichte van andere marktpartijen en of de leverancier past binnen de waarden van onze organisatie.

FINANCIËLE VOORUITBLIK 2023

Zoals hierboven beschreven zijn er veel externe factoren van invloed op de begrotingen van beide organisaties. Hoe zal de inflatie zich ontwikkelen in 2023 en de jaren daarna, vanuit welke CAO eisen zullen we vanaf 2024 onze begroting moeten opstellen, in welke mate zal de stijging in de kosten van leven en onderhoud invloed hebben op consumentenpatronen en onze publieksinkomsten raken? Het zijn allemaal vragen waar we op dit moment nog geen duidelijk antwoord op hebben. Ook is er nog geen duidelijkheid of de subsidiehoogtes van het Rijk en de lokale overheden in 2023 en daarna gecorrigeerd zullen worden naar de huidige hoge inflatie.

Door de vele onzekerheden en de onvoorspelbaarheid van onze maatschappij zullen we een scherper begrotingsbeleid moeten hanteren om mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Zoals het nu lijkt zullen we dit vaker binnen het huidige begrotingsjaar moeten oplossen, omdat de vermogenspositie van beide organisaties het niet meer toelaat om te blijven investeren in negatieve exploitatie- resultaten. Dit vraagt om een andere interne financiële beheersing van onze activiteiten. Het moge duidelijk zijn dat we met lagere of gelijkblijvende inkomsten, maar structureel hogere kosten, niet meer hetzelfde activiteiten niveau kunnen realiseren als in de afgelopen jaren. Naast onze activiteiten op het gebied van educatie, participatie en talentontwikkeling gaan we als NITE daarom terug naar een totaal van vijf nieuwe titels per jaar, waarvan 3 grote zaal producties en 2 vlakke-vloerproducties. Voor 2023 en 2024 zijn wij daarom genoodzaakt om de plannen voor onze jaarlijkse zomerproductie helaas te annuleren. Hiermee houden we het risicoprofiel en onze kostenstructuur beheersbaar. We kiezen daarbij bewust niet voor de kaasschaaf, maar blijven inzetten op artistieke kwaliteit, onze hoogstaande production value en eerlijke beloning volgens de CAO en de Code Fair Practice.

De begroting van Club Guy & Roni in 2023 gaat uit van een jaaromzet van € 2.276.691 en een licht positief exploitatieoverschot van € 22.512. De begroting van 2023 van het Noord Nederlands Toneel gaat uit van een jaaromzet van € 3.525.487 en een positief exploitatieoverschot van € 84.483. Hiermee sturen wij op een herstel van het eigen vermogen per eind 2023 dat past binnen de streefnorm van € 500.000.

82

Op het moment van schrijven aan dit jaarverslag heeft het OMT in haar laatste advies aangegeven dat de pandemie wat haar betreft voorbij is, dat Covid19 endemisch is geworden en de laatste maatregelen rondom testen bij klachten en isolatie bij besmetting opgeheven kunnen worden. Ondanks blijvende waakzaamheid rondom nieuwe mutaties en nieuwe virussen, kunnen we er stilaan vanuit gaan dat we in 2023 eindelijk weer een volledig jaar kunnen draaien. Iets waar we met veel plezier – en ook gepaste opluchting – naar uitkijken, nadat we drie heftig onderbroken jaren hebben doorgemaakt met elkaar. Dit geeft nieuwe energie, vertrouwen en een gevoel van urgentie om samen met onze makers en ons publiek te verkennen welke wereld zich aan het ontvouwen is post-corona.

In het begin van het jaar, in februari, zullen we aftrappen met de première van My First Tragedy: Iphigeneia van Mart van Berckel en Angela Herenda. Een kleinezaalvoorstelling geïnspireerd op het verhaal over Iphigeneia van Euripides. Wat beweegt iemand om zichzelf op te offeren? Hoe offer je jezelf op om verandering te kunnen laten ontstaan? Hoe maak je ruimte voor iets nieuws? Vijf dansers/acteurs en een slagwerker gaan een poging doen om de kracht van mythes en rituelen met het publiek te delen.

Het voorjaar van 2023 zal verder grotendeels in het teken staan van de grote interdisciplinaire en multiculturele voorstelling Yara’s Wedding, een samenwerking van NITE met Schauspiel Hannover. Yara’s Wedding is een (bijna) musical over het framen van de ander op basis van afkomst, kleur, cultuur, geaardheid en sociale status. Hoe kijken we naar ‘de ander’ en wat vindt die ander daarvan? Kunnen we (culturele) verschillen overbruggen – en hoe dan? Durven we onze vooroordelen echt te bevragen? Of zijn we daar misschien te politiek correct voor geworden? Regisseur Guy Weizman onderzoekt samen met een veertienkoppige internationale cast van acteurs en muzikanten hoe we er vandaag de dag voorstaan, tegen het decor van een bruiloft die afstevent op een onvermijdelijke clash. De voorstelling gaat eind februari in première in Hannover, en beleeft haar Nederlandse première op 4 maart in de Stadsschouwburg in Groningen. Na de tournee langs de theaters in Nederland en Duitsland, komt de voorstelling in mei terug in Groningen, als onderdeel van Mena is here (11 t/m 20 mei).

Mena is Here is een tiendaags stadsprogramma vol theater, muziek, film, literatuur en beeldende kunst en een uitgebreid food-programma uit de MENA-regio (Middle East and North Africa). Het programma wordt gedragen door vele culturele instellingen en ambassadeurs uit onze NITE Bab Ad-daar community. Samen willen we de schijnwerpers zetten op de schoonheid, de kunst en de rijke cultuur uit deze regio. Juist die aspecten die helaas vaak onderbelicht blijven in de manier waarop er over deze regio wordt bericht.

Het programma, de gezamenlijke stadsbrede opzet en de schaal van Mena is Here zijn uniek in Nederland. Daarmee maken we ook een sta-

tement. De regio is de geboortegrond van onze menselijke beschaving en relevant voor ons allemaal. Veel Nederlanders dragen de hedendaagse cultuur uit de MENA-regio mee in hun dagelijks leven, of komen er veelvuldig mee in aanraking. Of dat nu is door een eigen migratieachtergrond, via je vrienden, familie of buren, in je persoonlijke playlist op Spotify, op vakantie of door de Knorr wereldgerechten in de supermarkt; Mena is Here. Het programma wil via de schoonheid van kunst en cultuur verbinding, begrip en ontmoeting creëren bij al haar bezoekers. Een stapje verder verwijderd van onwetendheid en vooroordelen.

In samenwerking met debatcentrum De Balie in Amsterdam organiseren we dit voorjaar een speciale editie van het Nationale Gesprek over Vrijheid. Samen met onze huisschrijver Mohamedou Ould Slahi gaan we in de maanden mei en juni op college tour langs verschillende mbo-scholen in Nederland, waarbij we ook een aangepaste versie van onze voorstelling Freedom zullen tonen. Via kunst en gesprek willen we een inhoudelijke dialoog aangaan met jongeren over wat vrijheid is anno 2023. De jongeren zullen vooraf de film The Mauritanian kijken en vragen voorbereiden voor het live gesprek met Mohamedou Ould Slahi.

In het najaar staan er tenslotte twee nieuwe grotezaalproducties gepland. We kijken daarbij zeer uit naar de nieuwe samenwerking met de Chileense theatermaker Manuela Infante die bij ons de voorstelling De Jacht zal gaan maken, samen met de muzikanten van Slagwerk Den Haag. Daarnaast staat de productie Islands of Empathy (in a Sea of Chaos) in de planning, die deel uitmaakt van Club Guy & Roni’s Human Odyssey.

In al deze projecten voor 2023 ligt de nadruk op onze 4 I’s, ze zijn interdisciplinair, inclusief, internationaal en innovatief. Wellicht kunnen we daar nog een vijfde ‘I’ van Impact aan toevoegen. Want al onze projecten willen in de kern impact creëren bij ons publiek en in onze maatschappij. Om beweging te creëren, ons publiek te inspireren, onze huidige tijd te duiden, nieuwe perspectieven toe te voegen aan de dominante narratieven in onze maatschappij en door verbinding te creëren in onze samenleving.

We kijken uit naar het nieuwe jaar, naar wat wij kunnen leren van de mensen waar wij mee samenwerken en wat wij kunnen delen aan hen en ons publiek.

ONDERTEKENING

Groningen, 12 april 2023

Harmen van der Hoek, Guy Weizman, Zakelijk directeur Algemeen en artistiek directeur

84 85
10. VOORUITBLIK 2023

11. VERSLAG RAAD

VAN TOEZICHT

In het hoofdstuk 8 is uitgebreid beschreven hoe NITE de acht principes van de Governance Code Cultuur volgt in het bestuur en het toezicht op de organisatie. In dit laatste hoofdstuk maakt de Raad van Toezicht melding van haar activiteiten in 2022.

In 2022 hebben de Raad van Toezicht en de directie vier reguliere vergaderingen met elkaar gevoerd op 24 maart, 7 juli, 29 september en 21 december. Naast de reguliere vergaderingen is er periodiek contact geweest tussen directie en Raadsleden over actuele ontwikkelingen zoals Covid19, personeelszaken, het selectieproces van de nieuwe Raadsleden en risicobeheersing. Per mail, telefoon en app-groep met de directie wordt op een informele manier contact onderhouden. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Stand van zaken omtrent de corona pandemie

- Artistieke ontwikkelingen

- Jaarrekeningen en Jaarverslagen 2021 van het NNT en Club Guy & Roni

- Jaarlijkse Planning & Control cyclus

- Functioneren en werving nieuwe leden binnen de Raad van Toezicht

- Verblijfsstatus Mohamedou Ould Slahi

- Doelen en Risicomatrix

- Begrotingen en jaarplannen 2023

- Huisvesting

- Personeelszaken en organisatieontwikkeling

- Taakverdeling Raad van Toezicht en directie

- Educatie, marketing en participatie

In het jaar 2022 eindigde de tweede termijn van de drie Raadsleden Bianca Pander, Gea Boerma en Maurice de Wilde, waarvan dit jaar afscheid is genomen. Om de Raad op een goede manier te versterken is er in 2022 een selectieproces geweest voor het aantrekken van drie nieuwe Raadsleden. Hiervoor is er vanuit de Raad en directie een speciale commissie samengesteld en heeft de commissie voor twee vacatures samengewerkt met wervingsbureau Dixon & De Jaeger. Dit bureau heeft ondersteund in het opstellen van de betreffende profielen, de wervingsprocedure en de kennismakingsgesprekken met verschillende kandidaten. Baukje Jensma, Sharita Boon en Milka Yemane zijn in 2022 aangetrokken als nieuwe Raadsleden. Met de aanstelling van deze nieuwe leden hebben we de breedte van de kennis en expertise die nodig is om het gezelschap naar een volgende fase te brengen.

Zoals aangegeven in ons voorwoord hebben wij als Raad en directie veelvuldig contact gehad over de snel veranderende situaties en de financiële effecten daarvan. Tijdens de vergadering van 24 maart en 7 juli hebben wij als Raad uitgebreid stilgestaan bij de verschillende financiële scenario’s voor de rest van het jaar. Er is daarbij gekozen om dit boekjaar in te teren op het opgebouwde eigen vermogen, om de uitgesproken ambitie uit 2021 en alle plannen voor 2022 volledig uit te voeren. De aanvullende steunprogramma’s van het Rijk maakten dit financieel haalbaar.

De Raad is in het afgelopen jaar ook nauw betrokken geweest bij de komst van Mohamedou Ould Slahi als writer in residence bij NITE. Na zijn komst

in 2021 is er vanuit de Raad veel persoonlijk contact geweest om hem wegwijs te maken in Groningen en Nederland.

Met de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht bereiden we ons voor op de nieuwe kunstenplanperiode 2025-2028, waarvoor de beleidsplannen in 2023 opgesteld zullen worden. Komend jaar gaan we op strategisch niveau het gesprek aan met de directie en zullen we gezamenlijk de strategische lijnen uitzetten voor de verdere ontwikkeling van de NITE beweging.

ONDERTEKENING

Groningen, 12 april 2023

Martin Sitalsing

Voorzitter Raad van Toezicht

86 87

LEDEN RAAD

VAN TOEZICHT EN NEVENFUNCTIES

Martin Sitalsing (voorzitter), Politiechef (hoofdcommissaris) Midden Nederland

Einde 1e termijn 24-08-2022

• Lid Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen

• Lid Raad van Toezicht Meld Misdaad Anoniem

Wies van ’t Slot, DGA 365Werk

Einde 1e termijn 1-12-2023

• Voorzitter Stichting Oud Walvisch

• Bestuurslid NOO (Noordelijke Online Ondernemers)

Eric van Eerdenburg, Directeur Lowlands bij MOJO Concerts B.V.

Einde 1e termijn 1-6-2025

• Bestuurslid bij Stichting NDSM werf - Amsterdam

AFTREDEND PER 2022

Maurice de Wilde, Algemeen directeur Husa Logistics BV

Einde 2e termijn 15-10-2022

• Penningmeester Stichting Rotary Club Groningen Zuid

Bianca Pander, Partner BKB | Het Campagnebureau

Einde 2e termijn 1-1-2022

• Voorzitter Stichting Broken Brass Ensemble

• Voorzitter Stichting Motel

• Lid Raad van Toezicht Eurosonic Noorderslag

• Bestuurslid Stichting Homesick

Gea Boerma, Concerndirecteur Provincie Groningen

Einde 2e termijn 1-1-2022

• Voorzitter bestuur Poëziepaleis

• Voorzitter bestuur Muziek- Dans- en Theaterschool

• Voorzitter RvT VERA en Simplon

• Bestuurslid WabiSabi

• Bestuurslid Jonge Harten

• Bestuurslid OmaPost

AANTREDEND PER 2022

Sharita Boon, Managing Director at DPG Recruitment

Eind 1e temijn 21-12-2026

• Lid Raad van Toezicht Zuid-Holland Bereikbaar

Baukje Jensma, CFO Formatec

Eind 1e temijn 7-7-2026

• Lid Raad van Toezicht Stichting Terschellings Oerol Festival

• Bestuurslid Ronald MC Donald Huis Groningen

• Lid beleggingscommisie Stichting Oude Groninger Kerken

Milka Yemane, directeur stichting Lemat, Raadslid Groenlinks Amsterdam

Eind 1e temijn 21-12-2026

• Bestuurslid Nieuwlander

• Bestuurslid Foundation Max van der Stoel

• Hoofd international Foundation Groenlinks

• Raadslid Gemeente Amsterdam

DIRECTIE

De directie van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni worden gevormd door Guy Weizman in de functie van artistiek en algemeen directeur en Harmen van der Hoek in de functie van zakelijk directeur.

NEVENFUNCTIE

Harmen van der Hoek

Bestuurslid Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK) Lid Raad van Toezicht Drents Museum

Guy Weizman

Secretaris bij ARC: Stichting Artistic Research Community in the North. Lid Raad van Toezicht Stichting Kunstmuseum Flevoland (Kunstmuseum M.)

88 89
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.