Page 1

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

VELIČANKA VISOKI JABLANI Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p Na području općine Velikasocijalno Pokrenut će društveno liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar započeo je projekt „Neštoosposobljavanje poduzeće za sekundarno skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz krozvolonterstvo. volonterstvo. se dobro kuha!“udruge Nacionalna zaklada zbrinjavanje plastičnog za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Uredza Vlade Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. Veličanka iz Velike. otpada

EU projekti 1

Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 43. • kolovoz 2017.

Projekt će se provoditi godinu dana

UDRUGA PROSPERO

Edukacijom do održivog društvenog poduzeća Cilj projekta je pokrenuti proizvodnju na području Općine Gračac od resursa koji se ne iskorištavaju u svom punom kapacitetu

U sklopu natječaja „Poticanje društvenog poduzetništva“, koji je raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, udruzi „Prospero“ odobren je projekt „Uporabom neiskorištenih resursa i edukacijom do održivog društvenog poduzeća“. Vrijednost projekta je 466.357,60 kuna, a najveći dio sredstava, čak 459.375,60 kuna financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Glavne aktivnosti projekta sastoje se od edukacije za poslove izrade obuće od filcane vune, izrada prototipa, te osnivanja društvenog poduzeća koje bi, nakon završetka projekta nastavilo s izradom filcane obuće i zapošljavalo dio osoba koje su u sklopu projekta, prošle edukaciju. VIŠE


EU projekti

2 ACT KONTO

793.186,07 kuna vrijednost je ovog projekta Projekt je 100% financiran sredstvima EU kroz Europski socijalni fond

FAIRnet - Mreža FAIR poslovanja u društvenim poduzećima Partneri iz Mreže kroz edukacije će povećavati znanja, vještine i kompetencije 13 zaposlenika Sve više društvenih poduzetnika formalizira svoje poslovanje, a svojim društvenim, ekološkim i ekonomskim ciljevima nastoji osigurati dobrobit svojim zaposlenicima, članovima, lokalnoj zajednici ili društvu općenito. Na tom putu stoje im  različite financij-

sko-administrativne barijere. - U proteklih nekoliko godina, intenzivno radeći za i s društvenim poduzetnicima, primijetili smo da ne postoji jedno mjesto gdje bi oni mogli naći informacije važne i korisne za njihovo svakodnevno financijsko poslovanje. Na tragu tih spozna-

ja okupili smo stručnjake iz više organizacija/poduzeća i osmislili projekt koji će u sljedećih godinu dana odgovoriti na navedene probleme, potrebe i izazove – ističu u ACT Konto. Projekt   FAIRnet – Mreža FAIR (Financije, Administracija i Računovodstvo) poslovanja u društvenim

Barem 50 mladih nezaposlenih osoba steći će kompetencije za financijske administratore u društvenim poduzećima.

poduzećima financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a okuplja različite aktere iz područja financija, administracije i računovodstva koji pružaju podršku društvenim poduzetnicima za kvalitetnije financijsko upravljanje poduzećem. ACT Konto posluje kao društveno poduzeće od 2009. godine u području računovodstva, administracije, projektnog financijskog managementa i financijskog savjetovanja. U sklopu projekta partneri iz Mreže FAIR će kroz različite edukacije  povećavati znanja, vještine i kompetencije 13 zaposlenika/ica za što kvalitetnije pružanje usluga iz područja financija, administracije i računovodstva. Sami društveni poduzetnici će, razvojem  alata za administrativno-financijsko praćenje i upravljanje poslovanjem te putem  online platforme  u realnom vremenu, dobiti kontinuiranu podršku svojem poslovanju  i u FAIR Mreži pouzdanog partnera za budući rast i razvoj. VIŠE


EU projekti 3 UDRUGA VELIČANKA

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Nešto se dobro kuha! Na području općine Velika započeo je projekt „Nešto se dobro kuha!“udruge Veličanka iz Velike. Partner na projektu je i Poduzetnički centar Garešnica dok je rok provođenja projekta 12 mjeseci. Projekt je vrijedan 665.761,37 kuna, financira ga Europska unija iz Europskog

Bolji uvjeti

Projekt je usmjeren prema teže zapošljivim osobama, a njegovim provođenjem osigurat će se bolji uvjeti života osobama treće životne dobi jer je cilj njegovog apliciranja poboljšanje socijalnog statusa žitelja ovog nerazvijenog područja.

socijalnog fonda. Cilj projekta je poticanja razvoja i poslovanja Udruge Veličanka, koja bi trebala prerasti u društveno poduzeće. Tijekom godine dana, kroz projekt će se osposobiti 21 osoba za poduzetničke vještine - kuhari, pomoćni kuhari, vozači i informatičari. U Društvenom domu opremit će se prostori za njihovu edukaciju, te kuhinja koja će kroz socijalni program omogućiti prehranu osoba starije životne dobi, a biti će izrađena i Strategija poslovanja udruge Veličanka na principu društvenog poduzetništva te marketing strategija. VIŠE

6.685.763,05 kuna za 7 projekata

U Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva održana je dodjela ugovora o bespovratnim sredstvima odabranima na natječaju „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ financiranih u sklopu Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos od 6.685.763,05 kuna bespovratnih sredstava odobren je proširenjem financijske omotnice za 7 projekata s rezervne bodovne liste temeljem koje je u prvom krugu, u svibnju 2017. godine, odobreno financiranje 29 projekata. VIŠE

O nacrtu Nacionalne strategije

Udruga Veličanka trebala bi prerasti u društveno poduzeće

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu Nacionalne strategije

stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. je strateški dokument koji daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2021. godine. VIŠE

21 škola u “Školskim volonterima”

Forum za slobodu odgoja s partnerima Udrugom MoSt iz Splita, Volonterskim centrom Osijek te II osnovnom školom Vrbovec odabrao je škole koje će sudjelovati u projektu. Interes škola za sudjelovanje je bio velik te se ukupno prijavilo 36 škola iz triju regija i odabir je bio izuzetno težak jer su škole uistinu pokazale veliku motivaciju za sudjelovanjem u projektu. VIŠE


VISOKI JABLANI, ROVINJSKO SELO

RePlast 3D: reciklaža plastike i proizvodnja 3D punjenja Osposobljavanje za poslovno upravljanje, reciklažu plastike i proizvodnju punjenja za 3D printere proći će 15 članova i korisnika partnerskih udruga - nezaposlenih osoba s invaliditetom, žena i mladih. - Projektom želimo podići razinu javne svijesti o društvenom poduzetništvu kao generatoru održivog gospodarskog i društvenog razvoja te doprinijeti razvoju društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj – ističu u udruzi Visoki jablani.

Ideja je proizašla iz potrebe sekundarnog zbrinjavanja plastičnog otpada akumuliranog na priobalju Jadrana Projekt financira Europska unija, iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa „Učinkovi-

26%

otpada u Hrvatskoj se reciklira

ti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u okviru instrumenta „Poticanje društvenog poduzetništva“, u ukupnom iznosu 797.112,99 kuna. Projekt je počeo 1. lipnja i trajat će dvije godine. VIŠE

Program zapošljavanja žena

Prevencija socijalne isključenosti

AKTIVNOSTI Natječaj za podršku mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“, koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda. VIŠE

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Projekt je vrijedan 400.900.000,00 kuna. VIŠE

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti. Na raspolaganju je 8.600.000,00 kuna. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

CLIP NAŠICE

Lokalni volonterski centar Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice kao nositelj projekta te Humanitarna udruga Dar dobrote Našice i Centar za socijalnu skrb Našice kao projektni partneri otvorili su Lokalni volonterski centar Našice (LVC Našice) 4. kolovoza 2017. godini na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 15. Korisnicima usluga koje će biti besplatne za sve, pružat će pomoć u pravilnom administriranju volonterskih programa, traženju i odabiru volontera, informacije o volonterskim ugovorima, potvrdama o volontiranju i stečenim kompetencijama... VIŠE

LVC Našice radi 5 dana u tjednu u vremenu od 8 do 16 sati.

Civilno društvo EU Projekti br. 43  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you