Page 1

ZVONO Projekt “Šalji dalje” za razvoj inkluzivnog volontiranja

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

AMBIDEKSTER EU projekti Zavrti promjenu - 1

Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p socijalno ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz krozvolonterstvo. volonterstvo.

volonterski programi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva isrednjoškolaca Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Uredza Vlade Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 46. • studeni 2017.

Projekt traje 24 mjeseca

UDRUGA CARPE DIEM

Volonterska školica u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji Planirano je uključivanje 200 volontera kroz razne projektne aktivnosti

Za projekt „Volonterska školica“ udruga Carpe Diem dobila je 948.086,07 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je projektu čije je opći cilj doprinijeti povećanju društvenog i gospodarskog rasta te demokratskog razvoja u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volontiranja. - Specifičan cilj projekta je uključiti kvalitetne volonterske programe u školski kurikulum te potaknuti razvoj odgoja i obrazovanja za volontiranje na području obje navedene županije – ističe Antonija Vučić, voditeljica projekta. VIŠE


EU projekti

2

UDRUGA ZVONO

UDRUGA B4

Pošumljavanje „Šalji dalje“ razvija opožarenih inkluzivno volont U sklopu projekta provodit će se i inkluziv područja volonterske akcije, a pružat će se podrška Projekt „FENIKS“ udruge B4 adresira pošumljavanje opožarenih područja kao područje volontiranja, budući da u RH nije dostupan aktivan program koji bi povezao skupine mladih za provedbu ovakvih aktivnosti. Projekt „FENIKS“ je koncipiran kroz izradu volonterskog programa pošumljavanja opožarenih područ-

40

volontera sudjeluje u ovom projektu

ja, osposobljavanje nastavničkog kadra za koordinaciju i menadžment volontera, organiziranje i provedba radionica u području odgoja za volontiranje za učenike i roditelje, pripremu i organiziranje velike akcije pošumljavanja opožarenog područja i provedbu kampanje za promociju školskog volontiranja – ističe Tea Marasović, voditeljica pripreme i provedbe projekata udruge B4. VIŠE

Projekt se, u suradnji sa srednjom školom „Braća Radić“ iz Kaštel Štafilića, provodi na području Splitskodalmatinske županije, obzirom na veliku površinu koja je zahvaćena požarima.

Planirano vrijeme provedbe akcije pošumljavanja je ožujak 2018.

školskim volonterskim klubovima Projekt „Šalji dalje“ Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ usmjeren je razvoju volonterstva na području tri slavonske županije - Osječko–baranjske, Virovitičko–podravske i Požeško–slavonske županije. Opći cilj projekta jest poticanje i razvoj suradnje između organizacija civilnog društva, javnih ustanova te jedinica lo-

Na radionicama i edukacijama sudjelovat će oko 100 djece i mladih

UDRUGA ZUM

Čak 450 srednjoškolaca u projektu Volunteen S ciljem razvoja školskog volontiranja i promoviranja volonterstva među mladima, udruga ZUM pokrenula je projekt VOLUNTEEN. Kroz njega će omogućiti srednjoškolcima Ekonomske škole Pula

i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin stjecanje praktičnih znanja i vještina za bolje uključivanje u lokalnu zajednicu. - Tijekom provedbe

20 ZUM

volontera broji udruga


EU projekti 3

at će tiranje

vne

Partneri

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a partneri udruge „Zvono“ su udruga „Slap“ iz Osijeka, udruga „Jaglac“ iz Orahovice, SŠ „Marko Marulić“ iz Slatine, SŠ „Stjepan Ivšić“ iz Orahovice te Grad Belišće.

kalne i područne samouprave kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi volonterski programi koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica. - Kroz projekt želimo primijeniti inovativne pristupe podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije, uvode se nove volonterske prakse te se mladi potiču na aktivizam i sudjelovanje u životu lokalne zajednice – ističe Tena Anić, voditeljica lokalnog volonterskog centra „Zvono“. Projekt je usmjeren i na razvoj inkluzivnog volontiranja te na osnaživanje organizatora volontiranja za kreiranje i provedbu kvalitetnih volonterskih programa. VIŠE

U udruzi informiraju mlade o temama od njihovog značajnog interesa

pokrenut će se i 2 školska volonterska kluba. Projekt će trajati 24 mjeseci na području Istarske županije –

ističe Vlasta Vujačić iz udruge ZUM, dodajući kako će u ovom projektu sudjelovati devet volontera. VIŠE

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Edukacija volontera u Novoj Gradišci

U okviru projekta „Školontiranje“ PRONI centra za socijalno podučavanje u Novoj Gradišci započinje nova četverodnevna edukacija školskog osoblja i volontera iz 10 obrazovnoodgojnih ustanova s područja Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Edukacija „Rad s mladima i rad u zajednici“ ima za cilj pružiti predstavnicima odgojnoobrazovnih ustanova, školskim koordinatorima volontera te volonterima dodatna znanja i metode rada s mladima. VIŠE

Projekti usmjereni mladima

Njemačka zaklada Schüler Helfen Leben (SHL) objavila je poziv za prijavu prijedloga projekata usmjerenih osnaživanju mladih. Natječaj SHL 2018 stavlja svoj fokus na

projekte u trajanju od jedne do tri godine koji su usmjereni jačanju mladih u aktivnom oblikovanju svojih životnih uvjeta i okoliša u kontekstu migracija. Prihvatljivi prijavitelji su iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore. VIŠE

Pod budnim okom volontera udruge DEŠA

DEŠA – Dubrovnik provodi projekt „Pod budnim okom volontera“ u okviru EU poziva Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa, financiranog od strane Ureda za udruge RH i Nacionalne zaklada za razvoj civilnog društva. Partneri u provedbi su udruga Bonsai, Udruga CROGIS, Udruga Lovci na oluje, OŠ Antuna Masle Orašac i OŠ Župa Dubrovačka. VIŠE


K-ZONA

AMBIDEKSTER KLUB

Budi među onima koji će zavrtjeti promjenu! Projekt Ambidekster kluba “Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca” usmjeren je razvoju i uspostavi kvalitetnih i održivih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenim na principima rada s mladima. - Projekt ima dva cilja, a to su unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa i povećati broj kvali-

Planira se uključivanje minimalno 100 učenika u volonterske aktivnosti tetnih i održivih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenim na principima rada s mladima u dvije lokalne zajedni-

20

volontera izravno će raditi s učenicima

ce: Zagrebu i Karlovcu – ističe Aleksandra Lera, voditeljica projekta i koordinatorica volontera. Ambidekster klub za ovaj je projekt dobio 907.678, 79 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. VIŠE

Izrada i provedba EU projekta

Erasmus+ program

AKTIVNOSTI Informiranja o Europskoj Uniji

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini. Rok za slanje prijava je do 10. prosinca 2017. VIŠE

Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice sa projektnim partnerima, Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice organizira besplatnu edukaciju. VIŠE

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Poziv obuhvaća tri aktivnosti. Datum objave Poziva je 25. 10. 2017., a traje sve do 04. 10. 2018. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Eko dan za prva volonterska iskustva

U učeničkom domu Dora Pejačević, u okviru projekta Volontiranje 2.0: Inovativnim volonterskim praksama do kompetencija u adolescentskoj dobi, održan je Eko dan. Eko dan organiziran je kao podsjetnik na važnost ekološki osviještenog i održivog življenja te je u domu obilježen volonterskim akcijama i edukativnim radionicama pod vodstvom mentorica iz udruge K-Zona i odgajateljica UD Dora Pejačević, a ove godine ugostio je i predstavnice učeničkog doma Ivan Mažuranić. Projekt Volontiranje 2.0 predviđa četiri volonterske pozicije, od kojih je jedna upravo organiziranje javnih događanja. VIŠE

Projekt Volontiranje 2.0 predviđa četiri volonterske pozicije, od kojih je jedna upravo organiziranje javnih događanja.

Civilno društvo EU Projekti br. 46  
Civilno društvo EU Projekti br. 46  
Advertisement