Page 1

ACT GRUPA Cilj projekta „Za zajednicu - Volonterski interventni timovi“ je razvijanje školskog volontiranja.

UDRUGA IKS

EU projekti Projekt „Moja škola 1 - zajednica sa srcem“ provodit će se u osam osnovnih škola.

EU projekti Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

broj 44. • rujan 2017.

Udruga u bazi ima 34 volontera

CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE „SIRIUS“

Volonteri iz školskih klupa

Projekt je usmjeren povećanju broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa u četiri grada u partnerstvu udruga s odgojno-obrazovnim ustanovama

Projektom „Volonteri iz školskih klupa“ Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ unaprijedit će svijest o važnosti i vrijednostima volontiranja, ne samo među učenicima uključenima u projekt, već i njihovim roditeljima i profesorima, te doprinijeti razvoju aktivnog građanstva među mladima. - Projekt provodimo u partnerstvu s tri udruge i četiri srednje škole - Udrugom „MI“ iz Splita, Palijativnim timom LiPa iz Lipika, Dječjim centrom „Logos“ iz Slavonskog Broda, te Zdravstvenim učilištem iz Zagreba, Srednjom školom Pakrac, Srednjom medicinskom školom Slavonski Brod i Zdravstvenom školom Split. VIŠE


EU projekti

2

UDRUGA B.A.B.E.

Učimo zajedno, opažamo, reagiramo UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo projekt je udruge B.a.B.e. koji za cilj ima osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih. - Projektom se nastoji ojačati kapacitete organizatora volontiranja za menadžment volontera/ki, povećati broj programa školskog volontira-

nja, pružiti pomoć u učenju djeci u udomiteljskim obiteljima, uspostaviti model suradnje centara za socijalnu skrb i organizatora volontiranja te ojačati institucionalno prepoznavanje i vrednovanje volontiranja mladih – ističe Petra Kontić, voditeljica projekta. Projekt će trajati 15 mjeseci, a provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije. VIŠE

sudjelovat će na ovom 20 volontera projektu

Projekt B.a.B.e. provode u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.

U B.a.B.e.-ama izuzetno cijene volonterski rad

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec ponosno je što je di

ACT GRUPA

Volonterski kr timovi za inter Ovi su timovi neophodni u slučaju prirodnih katastrofa i kriznih situacija Radi povećanja učinkovitosti, ali i zaštite volontera od mogućih opasnosti za njihovo zdravlje i život, nužna je priprema za intervenciju. Stoga je cilj projekta „Za zajednicu – Vo-

lonterski interventni timovi“ razviti kvalitetne programe školskog volontiranja uz promicanje vrijednosti volonterstva i značaja volonterskog rada za lokalnu zajednicu u izvanrednim

UDRUGA ZVONO

Započela provedba projekta “Šalji dalje” Udruga Zvono započela je s provedbom projekta „Šalji dalje“. Projekt je usmjeren razvoju volonterstva na području tri slavonske županije: Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičkopodravske. Projekt financira Europska

unija iz Europskog socijalnog fonda.Partneri na projektu su udruga Slap iz Osijeka, udruga Jaglac iz Orahovice, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ Stje-

24

mjeseca trajat će ovaj program


EU projekti 3 18 mjeseci

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Projekt vrijedan

928.292,92 kuna u cijelosti financira

Europska unije pu-

io ovog projekta

rizni rvencije

situacijama. Nositelj projekta koji iza sebe nosi niz uspješno provedenih projekata je ACT Grupa, dok su Srednja škola Čakovec te Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec partneri u projektu. Udruga ACT Grupa kroz svoj program Vo-

tem Europskog so-

cijalnog fonda, Operativni program

„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.2020., a provedba

projektnih aktivnosti trajat će 18. mjeseci.

lonterskog ureda Međimurja već šest godina aktivno radi na promociji i razvoju volonterstva te je naravno bila duboko motivirana za ovaj projekt. Volonterstvo uopće nije zastupljeno u školskom kurikulumu, niti mu se posvećuje sustavna pozornost. VIŠE

Protiv ranog napuštanja školovanja

Udruga za rad s mladima Breza u partnerstvu sa Srednjom školom Dalj, sudjeluje u Erasmus + projektu BELOW 10 čiji je cilj smanjiti postotak ranog napuštanja školovanja do 2020. na ispod 10%, u slučaju Hrvatske na 4 %. Hrvatska se sa stopom ranog napuštanja školovanja od 4,5% ubraja se među nekoliko prvih zemalja, no stalne i nagle promjene u društvu i svijetu oko nas ne daju nam garanciju da će tako i ostati i da su podatci sasvim točni. VIŠE

Edukacija o školskom volontiranju Želimo uvoditi nove volonterske prakse

pan Ivšić Orahovica i Grad Belišće. U prvom razdoblju provedbe projekta radit će se na uređenju

prostora za smještaj i edukaciju volontera, te na organizaciji radionica i edukacija za mlade. VIŠE

DOOR i Forum za slobodu odgoja (FSO) organiziraju edukaciju Razvoj školskog volontiranja: Volontiranje u radu s djecom i mladima i menadžment volontera. Pozivaju odgojno-

obrazovne djelatnike i sve druge zainteresirane na edukaciju o razvoju školskog volontiranja s s područja Krapinsko-zagorske županije da se prijave za sudjelovanje u edukaciji. Cilj edukacije je priprema za uspostavljanje volonterskog programa u radu s djecom i mladima te za kvalitetno upravljanje vanjskim volonterima u školama. VIŠE

Žene su snaga zajednice

Zaklada Sandra Stojić prijavila je projekt „Žene su snaga zajednice“ u sklopu poziva Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.942.245,00 kuna. Kroz glavni cilj projekta kojim će se zaposliti 20 žena, omogućiti će se obrazovanje i osposobljavanje što će im pomoći u stjecanju novog radnog iskustva. VIŠE


EKO BREZNA

UDRUGA IKS

Projekt Moja škola - zajednica sa srcem Projekt će se provoditi u osam osnovnih škola s područja Banovine i Sisačkomoslavačke županije u suradnji s Volonterskim centrom iz Zagreba. - Kroz dvije godine provedbe, radit ćemo radionice za učenike, održavat ćemo lutkarske predstave, provoditi edukaciju za škole i udruge, raditi na razvoju programa školskog volontiranja i održavati volonterske akcije za roditelje i djecu. U ovim aktivnostima uklju-

Edukacija nastavnika o volontiranju

Za projekt „Moja škola - zajednica sa srcem“ iz ESF-a su odobrena od 1.199.125,37 kuna čit ćemo preko 1200 učenika osnovnih škola. Izradit ćemo i knjižicu s učeničkim radovima na temu vogodine će trajati ovaj projekt

lonterstva koju ćemo otisnuti u 2500 primjeraka, tako da svaka baka i djed dobiju svoj primjerak u kojemu je rad baš njihove unuke ili unuka – ističu u udruzi. VIŠE

Inovacije za bolju mobilnost

Radionice za natječaje iz ESF-a

2

AKTIVNOSTI Filantropska mapa grada Pule

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Turistička zajednica Pule u rujnu su 2016. predstavile Turistički itinerer pulskih filantropa, koji je izrađen u sklopu izložbe #filantropija…? VIŠE

Europski tjedan mobilnosti obilježit će se panel raspravom “Inovacije za bolju mobilnost u gradu”, a dodijelit će se i nagrade najboljim autorima foto natječaja “Kretanje mojim gradom”. VIŠE

U listopadu se u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu održavaju radionice na kojima će se pružati pomoć organizacijama civilnoga društva u izradi projektnih prijedloga za financiranje iz Europskog socijalnog fonda. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Nastavljene su aktivnosti projekta „Eko-Eko Volonterko“ kojeg provodi Udruga za ruralni razvoj Eko Brezna u suradnji s partnerima - osnovnim školama „Antun Matija Reljković“ iz Bebrine i „Antun Mihanović“ iz Slavonskog Broda. U školi u Bebrini održana je edukacija nastavnika o školskom volontiranju. Edukaciju su provele predavačice iz Volonterskog centra Osijek, regionalnog koordinatora za volontiranje. VIŠE

Slijedi izrada volonterskih programa te implementacija. Projekt su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Civilno društvo EU Projekti br. 44  
Civilno društvo EU Projekti br. 44  
Advertisement