Page 1

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

ACT GRUPA UDRUGA IKS Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p socijalno ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p Cilj projekta „Za zajednicu Projekt „Moja škola liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu školskog osoblja za organizaciju inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar - Volonterski interventniosposobljavanje -volonterskih zajednica sa srcem“ skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz krozvolonterstvo. volonterstvo. timovi“ je razvijanje provodit će se u osam Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Uredza Vlade Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. školskog volontiranja. osnovnih škola.

EU projekti 1

Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 44. • rujan 2017.

Udruga u bazi ima 34 volontera

CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE, EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE „SIRIUS“

Volonteri iz školskih klupa

Projekt je usmjeren povećanju broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa u četiri grada u partnerstvu udruga s odgojno-obrazovnim ustanovama

Projektom „Volonteri iz školskih klupa“ Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ unaprijedit će svijest o važnosti i vrijednostima volontiranja, ne samo među učenicima uključenima u projekt, već i njihovim roditeljima i profesorima, te doprinijeti razvoju aktivnog građanstva među mladima. - Projekt provodimo u partnerstvu s tri udruge i četiri srednje škole - Udrugom „MI“ iz Splita, Palijativnim timom LiPa iz Lipika, Dječjim centrom „Logos“ iz Slavonskog Broda, te Zdravstvenim učilištem iz Zagreba, Srednjom školom Pakrac, Srednjom medicinskom školom Slavonski Brod i Zdravstvenom školom Split. VIŠE


EU projekti

2

UDRUGA B.A.B.E.

Učimo zajedno, opažamo, reagiramo UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo projekt je udruge B.a.B.e. koji za cilj ima osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih. - Projektom se nastoji ojačati kapacitete organizatora volontiranja za menadžment volontera/ki, povećati broj programa školskog volontira-

nja, pružiti pomoć u učenju djeci u udomiteljskim obiteljima, uspostaviti model suradnje centara za socijalnu skrb i organizatora volontiranja te ojačati institucionalno prepoznavanje i vrednovanje volontiranja mladih – ističe Petra Kontić, voditeljica projekta. Projekt će trajati 15 mjeseci, a provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije. VIŠE

sudjelovat će na ovom 20 volontera projektu

Projekt B.a.B.e. provode u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.

U B.a.B.e.-ama izuzetno cijene volonterski rad

Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec ponosno je što je di

ACT GRUPA

Volonterski kr timovi za inter Ovi su timovi neophodni u slučaju prirodnih katastrofa i kriznih situacija Radi povećanja učinkovitosti, ali i zaštite volontera od mogućih opasnosti za njihovo zdravlje i život, nužna je priprema za intervenciju. Stoga je cilj projekta „Za zajednicu – Vo-

lonterski interventni timovi“ razviti kvalitetne programe školskog volontiranja uz promicanje vrijednosti volonterstva i značaja volonterskog rada za lokalnu zajednicu u izvanrednim

UDRUGA ZVONO

Započela provedba projekta “Šalji dalje” Udruga Zvono započela je s provedbom projekta „Šalji dalje“. Projekt je usmjeren razvoju volonterstva na području tri slavonske županije: Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičkopodravske. Projekt financira Europska

unija iz Europskog socijalnog fonda.Partneri na projektu su udruga Slap iz Osijeka, udruga Jaglac iz Orahovice, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ Stje-

24

mjeseca trajat će ovaj program


EU projekti 3 18 mjeseci

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Projekt vrijedan

928.292,92 kuna u cijelosti financira

Europska unije pu-

io ovog projekta

rizni rvencije

situacijama. Nositelj projekta koji iza sebe nosi niz uspješno provedenih projekata je ACT Grupa, dok su Srednja škola Čakovec te Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec partneri u projektu. Udruga ACT Grupa kroz svoj program Vo-

tem Europskog so-

cijalnog fonda, Operativni program

„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.2020., a provedba

projektnih aktivnosti trajat će 18. mjeseci.

lonterskog ureda Međimurja već šest godina aktivno radi na promociji i razvoju volonterstva te je naravno bila duboko motivirana za ovaj projekt. Volonterstvo uopće nije zastupljeno u školskom kurikulumu, niti mu se posvećuje sustavna pozornost. VIŠE

Protiv ranog napuštanja školovanja

Udruga za rad s mladima Breza u partnerstvu sa Srednjom školom Dalj, sudjeluje u Erasmus + projektu BELOW 10 čiji je cilj smanjiti postotak ranog napuštanja školovanja do 2020. na ispod 10%, u slučaju Hrvatske na 4 %. Hrvatska se sa stopom ranog napuštanja školovanja od 4,5% ubraja se među nekoliko prvih zemalja, no stalne i nagle promjene u društvu i svijetu oko nas ne daju nam garanciju da će tako i ostati i da su podatci sasvim točni. VIŠE

Edukacija o školskom volontiranju Želimo uvoditi nove volonterske prakse

pan Ivšić Orahovica i Grad Belišće. U prvom razdoblju provedbe projekta radit će se na uređenju

prostora za smještaj i edukaciju volontera, te na organizaciji radionica i edukacija za mlade. VIŠE

DOOR i Forum za slobodu odgoja (FSO) organiziraju edukaciju Razvoj školskog volontiranja: Volontiranje u radu s djecom i mladima i menadžment volontera. Pozivaju odgojno-

obrazovne djelatnike i sve druge zainteresirane na edukaciju o razvoju školskog volontiranja s s područja Krapinsko-zagorske županije da se prijave za sudjelovanje u edukaciji. Cilj edukacije je priprema za uspostavljanje volonterskog programa u radu s djecom i mladima te za kvalitetno upravljanje vanjskim volonterima u školama. VIŠE

Žene su snaga zajednice

Zaklada Sandra Stojić prijavila je projekt „Žene su snaga zajednice“ u sklopu poziva Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.942.245,00 kuna. Kroz glavni cilj projekta kojim će se zaposliti 20 žena, omogućiti će se obrazovanje i osposobljavanje što će im pomoći u stjecanju novog radnog iskustva. VIŠE


EKO BREZNA

UDRUGA IKS

Projekt Moja škola - zajednica sa srcem Projekt će se provoditi u osam osnovnih škola s područja Banovine i Sisačkomoslavačke županije u suradnji s Volonterskim centrom iz Zagreba. - Kroz dvije godine provedbe, radit ćemo radionice za učenike, održavat ćemo lutkarske predstave, provoditi edukaciju za škole i udruge, raditi na razvoju programa školskog volontiranja i održavati volonterske akcije za roditelje i djecu. U ovim aktivnostima uklju-

Edukacija nastavnika o volontiranju

Za projekt „Moja škola - zajednica sa srcem“ iz ESF-a su odobrena od 1.199.125,37 kuna čit ćemo preko 1200 učenika osnovnih škola. Izradit ćemo i knjižicu s učeničkim radovima na temu vogodine će trajati ovaj projekt

lonterstva koju ćemo otisnuti u 2500 primjeraka, tako da svaka baka i djed dobiju svoj primjerak u kojemu je rad baš njihove unuke ili unuka – ističu u udruzi. VIŠE

Inovacije za bolju mobilnost

Radionice za natječaje iz ESF-a

2

AKTIVNOSTI Filantropska mapa grada Pule

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Turistička zajednica Pule u rujnu su 2016. predstavile Turistički itinerer pulskih filantropa, koji je izrađen u sklopu izložbe #filantropija…? VIŠE

Europski tjedan mobilnosti obilježit će se panel raspravom “Inovacije za bolju mobilnost u gradu”, a dodijelit će se i nagrade najboljim autorima foto natječaja “Kretanje mojim gradom”. VIŠE

U listopadu se u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu održavaju radionice na kojima će se pružati pomoć organizacijama civilnoga društva u izradi projektnih prijedloga za financiranje iz Europskog socijalnog fonda. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Nastavljene su aktivnosti projekta „Eko-Eko Volonterko“ kojeg provodi Udruga za ruralni razvoj Eko Brezna u suradnji s partnerima - osnovnim školama „Antun Matija Reljković“ iz Bebrine i „Antun Mihanović“ iz Slavonskog Broda. U školi u Bebrini održana je edukacija nastavnika o školskom volontiranju. Edukaciju su provele predavačice iz Volonterskog centra Osijek, regionalnog koordinatora za volontiranje. VIŠE

Slijedi izrada volonterskih programa te implementacija. Projekt su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Civilno društvo EU Projekti br. 44