Civilno društvo EU Projekti br. 48

Page 1

K-ZONA Volonterski klub učeničkog doma Dora Pejačević

ŠALJI DALJE 1 EU projekti Održano devet radionica za stotinjak učenika

EU projekti Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

broj 48. • siječanj 2018.

Projekt će trajati 18 mjeseci

UDRUGA POGLED

Uskoro mini kampanja o volonterstvu Udruga će mentorirati volonterskim programima prilagođenim djeci s poremećajem iz spektra autizma

Udruga Pogled je udruga roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma. Nastala je iz potrebe roditelja, a roditeljima i obiteljima pruža stručnu i psihološku podršku, te ih informira i upućuje. Za projekt „Kapacitiraj, organiziraj, volontiraj“ udruga je dobila 671.113,81 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. - Svrha projekta jest povećanje kapaciteta i izobrazba za menadžment volontera u partnerskim organizacijama te diseminacija, implementacija i mentoriranje volonterskog programa rada udruge prilagođenog djeci s poremećajem iz spektra autizma u članicama SUZAH – objašnjava Dalibor Kuhta, voditelj projekta. VIŠE


EU projekti

2

K-ZONA

SIRIUS

Jednodnevne Osnovan volonterski edukacije za učeničkog doma Dor je osnovan u okviru projekta Volontir učenike-volontere Klub volonterskim praksama do kompetencija u Projektom „Volonteri iz školskih klupa“ Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ unaprijedit će svijest o važnosti i vrijednostima volontiranja. Projektni tim se okupio na 2. sastanku partnera u Splitu, krajem studenog 2017. na kojem se napravio pregled odrađenih aktivnosti, te plan provedbe aktivnosti koje predstoje. - Dizajnirani su, oti-

snuti i distribuirani promotivni materijali (majice, torbe i bedževi s logotipom projekta dobili su svi volonteri te članovi projektnog tima u sva 4 grada; letci i plakati dostavljeni su svim relevantnim organizacijama – zdravstvenim ustanovama, školama, udrugama, knjižnicama, ...) – ponosno ističe Mirela Miharija, predsjednica udruge i programska voditeljica za psihosocijalne programe. VIŠE

S ciljem osposobljavanja koordinatora volontera, održana je 6-dnevna edukacija iz menadžmenta volontera.

Ponedjeljak, 22. siječnja, u učeničkom domu Dora Pejačević u Zagrebu, ostat će upamćen kao dan osnivanja volonterskog kluba „Snaga Dore“. Klub je osnovan u okviru projekta Volontiranje 2.0: Inovativnim volonterskim praksama do kompetencija u adolescentskoj dobi kojemu je cilj promovirati volonterstvo i razvijanje volonterskih programa u odgojno-obra-

Akcije koje će se provoditi u okvir

zovnim institucijama. Svečano otvaranje volonterskog kluba nastavlja se na broj-

ZEZ

Dobra energija u društvenom poduzetništvu! Projekt „Dobra energija u društvenom poduzetništvu“ Zelene energetske zadruge se nastavlja na ranije aktivnosti povezane s mobilizaU edukaciji je sudjelovalo ukupno devet djelatnika partnerskih udruga i škola iz sva četiri grada

cijom građana radi udruživanja i korištenja obnovljivh izvora energije kroz osnivanje energetskih zadruga te edukacije mladih osoba za ener-

543.206,64 Zelene energetske zadruge

kuna vrijedan je projekt


EU projekti 3

i klub ra Pejačević

ranje 2.0: Inovativnim u adolescentskoj dobi

ru volonterskog kluba

ne radionice i volonterske akcije održane u prvom polugodištu ove školske godine, a

Ideje

Volontiranje u pučkoj kuhinji, u azilu za životinje, u bolnici, organiziranje instrukcija i pomaganje tetama u domskoj kuhinji samo su neke od ideja, a osim toga, učenice će volonterski kreirati i časopis te organizirati događanja u domu. u koje su se uključile gotovo sve učenice doma. Na najvećem broju radionica do sada sudjelovala je Ivana Majdandžić, učenica prvog razreda Trgovačke škole, dok su najveći broj volonterskih sati do sada upisale Marijana Sever i Antonia Kablar, učenice petog razreda Škole za medicinske sestre Mlinarska. VIŠE

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Partnerski sastanak

U okviru projekta Školontiranje održan je 3. partnerski sastanak odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva uključenih u provedbu projekta. Na sastanku u uredu PRONI Centra u Vukovaru, predstavnici partnerskih organizacija razgovarali su o provedenim aktivnostima te planu provedbe nadolazećih aktivnosti. U fokus planiranja stavljeno je otvaranje školskih volonterskih klubova u 10 škola na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. VIŠE

Širenje mreže socijalnih usluga Zelena energetska zadruga broji desetak članova koji volonterski odrađuju poslove

getske savjetnike, koji na terenu obilaze i savjetuju energetska siromašna kućanstva. - Iako je tema energetska, ideja projekta

je puno šira i pokazuje kako se sveobuhvatnim pristupom mogu mijenjati stvari nabolje – naglasio je Zoran Kordić, upravitelj zadruge. VIŠE

Otvoren je Poziv za prijavu projektnih prijedloga „Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici“ - Faza 1, s općim ciljem unaprijeđenja socijalne uključenosti i promicanja pomirenja poslovnog

i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kuna. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova. VIŠE

Umjetnost i kultura za mlade

U Ministarstvu kulture održano svečano potpisivanje prve skupine ugovora u okviru ESF natječaja Umjetnost i kultura za mlade. Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Cvjetana Plavša-Matić potpisale su Ugovore s predstavnicima prvih u nizu uspješnih prijavitelja na ovaj poziv. Ukupna vrijednost prvog niza potpisanih ugovora iznosi 2.968.221,23 kuna. VIŠE


UDRUGA ZVONO

Devet radionica za stotinjak učenika Udruga Zvono od 1. kolovoza 2017. provodi projekt „Šalji dalje“. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a partneri na projektu su udruga Jaglac iz Orahovice, udruga Slap iz Osijeka, SŠ Stjepan Ivšić Orahovica, SŠ Marka Marulića Slatina te Grad Belišće. - Tijekom dosadašnje provedbe projekta započeli smo s uređenjem prostorija za smještaj volonterske točke i to na područ-

Europska komisija pokrenula je niz javnih konzultacija o prioritetima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Konzultacije se provode po više specifičnih područja i otvorene su do 8. ožujka 2018. VIŠE

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda

Edukacija o menadžmentu volontera Učenici su upoznati s pojmom volonterstva, načinima i mogućnostima volontiranja ju sve tri županije – Osječko–baranjske, Požeško–slavonske i Virovitičko-podravske. Ostvarena je redovna komunikacija

24

mjeseca provodit će se ovaj projekt

sa školama s kojima se radi na organiziranju volonterskih akcija učenika te se pruža podrška redovnom radu školskih volonterskih klubova – ističe Tena Anić, voditeljica lokalnog volonterskog centra „Zvono“. VIŠE

“Europa za građane/ke”

Javno-civilno partnerstvo

AKTIVNOSTI Konzultacije EK o prioritetima

VCZ

Ured za udruge kao Kontakt točka programa Europa za građane održao je konferenciju Europa za građane/ke. Na njoj su predstavljene mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog programa. VIŠE

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda putem natječaja Kultura u centru. Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 28.02.2018. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Održana je edukacija o menadžmentu volontera u sklopu ESF projekta „Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice“ koji provodi VCZ u suradnji sa 4 lokalna volonterska centra. Volonterski centar Zagreb projekt provodi s četiri lokalna volonterska centra - Zabok, Čakovec, Sisak, Petrinja, Domom za starije osobe Centar te Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva. Cilj projekta i edukacije je kapacitiranje volonterskih centara i koordinatora volontera iz središnje Hrvatske. VIŠE

Na edukaciji održanoj u prosincu sudjelovalo je ukupno 24 predstavnika iz 23 organizacije civilnog društva i javnih ustanova iz područja socijalne skrbi, zdravstva i odgojna i obrazovanja.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.