__MAIN_TEXT__

Page 1

wonen werken genieten

2020 5e JAARGANG

CITY

Maastricht Region

51

EMIS E N AT GR EE! M

Paul ten Haaf

“Juist nu lokaal winkelen” BIJLAGE

BOUCHON D’EN FACE NIEUW CORONA BOEK

Verhalen uit het hart

STADSDOCUMENT PVDA

WONEN EN OMGEVINGSVISIE

En verder o.a.: RTV Maastricht, Inspiratiehuis, MVV, Out of the Box, Benny Culinair, Boeken en Muziektips, Column Vivianne Rijnders, HW Notarissen, Uittips en nog veel meer…… Citymagazine Maastricht | 1

HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE !


LevenWonen

Leven & Wonen is een initiatief van

Hypotheek samengesteld gezin soms best ingewikkeld Als jullie samenwonen en tenminste één van jullie één of meerdere kinderen uit een eerdere relatie heeft, vormen jullie een samengesteld gezin. Financieel kan dat best ingewikkeld z�n, zeker als jullie samen een huis willen kopen.

Veel aandachtspunten

Er z�n nogal wat aandachtspunten als je als samengesteld gezin een hypotheek wilt afsluiten. Daarom is het verstandig om al in een vroeg stadium een expert in te schakelen. Als Erkend Financieel Adviseur ben ik op de hoogte van alle regels. Ik adviseer je graag, zodat jullie de beste hypotheek voor jullie situatie kunnen afsluiten. Neem gerust even contact met me op.

Er z�n in Nederland zo’n 200.000 samengestelde gezinnen. Die kennen veel uitdagingen, b�voorbeeld b� de opvoeding van de kinderen. Maar ook als het om financiele zaken gaat. Dat geldt in het b�zonder als jullie eerder gescheiden z�n.

Kinderalimentatie

Partneralimentatie en hypotheek

Als jullie trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, wordt de niet-biologische ouder namel�k stiefouder. En stiefouders hebben ook een verzorgingsplicht. In de prakt�k betekent dit dat de ex-partner minder kinderalimentatie hoeft te betalen en jullie dus netto minder overhouden.

Als je partneralimentatie moet betalen, heeft dat invloed op de hoogte van de hypotheek die jullie kunnen afsluiten. Je houdt netto immers minder over omdat je het alimentatiebedrag moet aftrekken van je inkomen. Hoe banken hiermee omgaan, kan van hypotheek tot hypotheek verschillen. Kr�g je juist partneralimentatie? Dan is het niet automatisch zo dat je een hogere hypotheek kunt afsluiten. Dat komt omdat partneralimentatie een onzeker inkomen is. Enerz�ds omdat je het niet voor de rest van je leven ontvangt. Maar ook omdat de hoogte ervan niet vaststaat. Zo kan jouw ex in een situatie terechtkomen waarin h� of z� de partneralimentatie niet meer kan betalen.

Kinderalimentatie heeft geen invloed op je hypotheek omdat dit niet als inkomen wordt gezien. Maar de hoogte van de kinderalimentatie kan wel veranderen als jullie een samengesteld gezin vormen.

Meer weten? Meer weten? Heb je een vraag over dit bericht of wil je

Heb een vraag dit bericht of wil je meerjeweten over over financieel advies? Neem meer wetencontact over financieel advies? Neem dan gerust met me op. dan gerust contact met me op.

Henri Borgignons Henri Borgignons ASA-groep ASA-groep Berceusestraat 46 Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht 6217 EK Maastricht 043-3639575 043-3639575 info@asagroep.nl info@asagroep.nl www.asagroep.nl www.asagroep.nl

Wonen jullie ongehuwd samen? Dan hoeft de nieuwe partner niet b� te dragen in de kosten van de kinderen.

Hypotheekrenteaftrek en verzekeringen

Als je al eerder gebruik hebt gemaakt van hypotheekrenteaftrek, dan tellen die jaren gewoon mee als je met je nieuwe partner een huis koopt. Verder is het verstandig om te k�ken of lopende (levens)verzekeringen nog wel voldoen in de nieuwe situatie.

Erkend Financieel Adviseur Erkend Financieel Adviseur

Henri Borgignons is een Erkend Financieel Henri Borgignons eenzekerheid. Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt is extra Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

X X X X X X X X X X X X X X

Specialist in de woningfinanciering Specialist indan de woningfinanciering Kijkt verder jouw hypotheek Kijkt verder dan jouw hypotheek Bewezen deskundig Bewezen deskundig Altijd up-to-date Altijd up-to-date Integer en persoonlijk Integer en persoonlijk Creëert overzicht en inzicht Creëert overzicht inzicht Houdt zich aan deen beroepscode Houdt zich aan de beroepscode


30

22

6

24

DEZE MAAND 4

Centrummanagement Maastricht

6

PVDA Stadsdocument

10

Nieuw Corona boek

14

RTV Maastricht

16

Dominicanen Muziek

17

Bouchon d'en Face

21

Dominicanen Boeken

22

HW Notarissen

24

Inspiratiehuis

25

Column Vivianne Rijnders

26

Out of the Box

28

Passie voor koken

30

MVV Maastricht

33

21 tinten Maastrichts wit

35

Uit-tips november

COLOFON UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96

ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren

CITY MAGAZINE MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl

INTERNET & SOCIAL MEDIA Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl

5e jaargang, nummer 51

VORMGEVING & DRUK

Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied

www.andi-printsolutions.com

REDACTIE Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Meyke Houben FOTOGRAFIE Peter van Hooren Ronald van den Hoven Jean-Pierre Geusens Luc Hommes Ralph Sluijsmans

COVERFOTO Jean Pierre Geusens

AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. De volgende uitgave verschijnt vrijdag 27 november 2020

Citymagazine Maastricht | 3


Veerkracht

&

SAAMHORIGHEID We moeten er weer aan geloven. Het coronavirus dat opnieuw oplaait met nieuwe, harde maatregelen als gevolg, zorgt ervoor dat we als land, stad, onderneming en inwoner wederom een behoorlijke klap te verwerken krijgen. Opnieuw een pas op de plaats. Opnieuw veel onzekerheid voor velen van ons. En opnieuw zullen we met zijn allen moeten vertrouwen op de veerkracht en saamhorigheid die ons eerder dit jaar hielpen om overeind te krabbelen. Volgens directeur Paul ten Haaf zit er niets anders op dan de ‘Mestreechter Geis’ wederom haar werk te laten doen.

4 | Citymagazine Maastricht


Fotografie: Jean-Pierre Geusens

Passantentellingen “Want ze heeft wel degelijk gewerkt, die Mestreechter Geis. Na de lockdown in het voorjaar hebben we als stad een periode van enig herstel mogen ervaren,” zo stelt Paul ten Haaf, verwijzend naar de cijfers van de passantentellingen die wekelijks plaatsvinden. “De cijfers laten zien dat we als stad met de juiste aanpak vrijwel meteen overeind zijn gekomen. Dat we minder, maar wel kooplustige bezoekers hebben mogen ontvangen. Dat heeft er zelfs toe geleid dat er piekmomenten zijn geweest waarop wij, van de dertien grote steden in Nederland, er als beste uitschieten met stadsbreed een omzet van rond 75% ten opzichte van 2019. Daarmee bevonden we ons al die tijd aan de betere kant. We mogen dus wel stellen dat het herstel relatief goed lukte. Ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat dit de positieve boost geeft die we nu zo hard nodig hebben. Dat het voor vertrouwen zorgt dat we, zodra het weer kan, als stad wederom snel zullen opbloeien.”

Niet zoals voorgaande jaren Ten Haaf vermeldt er nog nadrukkelijk bij dat we die cijfers in het perspectief van het huidige tijdsbeeld moeten plaatsen. “Uiteraard zijn dit nog steeds niet de cijfers en aantallen zijn zoals we die gewend zijn. Zoals het vorig jaar rond die tijd was en zoals het nu had kunnen zijn. Want hoewel om ons heen werd opgemerkt dat Maastricht in de zomer weer ‘gewoon’ als vanouds was en dat mensen het zelfs als tè druk ervaarden, waren dit zeker niet de bezoekersaantallen die we normaal kennen. Paul: “Op de piekmomenten zaten we op ca. 60% van vorig jaar. Wellicht werd dit anders ervaren door de 1,5 meter afstand die er inmiddels al zo ingebakken zit. Op het moment ligt dat cijfer alweer een stuk lager.”

Stad niet tot stilstand Paul vervolgt: “Deze tweede ‘semi lockdown’, met de pijn die we nog voelen van de vorige, is dan ook een enorme klap. We weten dat dit zoveel mensen raakt en dat we dit nog lang gaan voelen. Laten we dan ook vasthouden aan de veerkracht en de saamhorigheid zoals we die eerder hebben getoond en ervaren. Aan de lichtpuntjes die onze stad de komende tijd -ondanks alles- weer letterlijk zullen sieren in de vorm van de Magische Sfeerverlichting. Maar ook aan de figuurlijke lichtpuntjes, zoals de beginnende ondernemers die in startblokken stonden

om hun nieuwe zaak te openen en zich niet uit het veld hebben laten slaan. Of andere ondernemers die, nog voor het ingaan van de ingrijpende maatregelen, alweer met alternatieven en oplossingen komen. Samen zorgen zij dat de stad niet helemaal tot stilstand komt en we straks weer kunnen bruisen. Tot die tijd zetten wij ons in voor een veilige en gastvrije stad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Dat betekent de focus op zoveel mogelijk spreiding in ruimte en tijd, afgestemd op de bezoekersaantallen en de meest actuele regelgeving.”

Lokaal als heilige graal Tot slot onderstreept Paul het belang van lokaal winkelen. “Het mooie tijdens en na de vorige lockdown was de toename die we zagen in lokaal koopgedrag. Laten we daar nu weer, en nóg meer, voor gaan. Dat is zo belangrijk. Niet alleen nu, maar ook voor de lange termijn. En niet alleen voor de desbetreffende ondernemer, maar voor de hele stad. Als we onze lokale economie met zijn allen blijven steunen, zorgt dat voor het overeind blijven van ons diverse en authentieke scala. Dat heeft uiteindelijk een wisselwerking op de waarde van de hele stad, de leefbaarheid voor ons allemaal en het voorzieningenniveau dat Maastricht haar burgers kan bieden. We moeten dit echt samen doen, met elkaar en voor elkaar!”

Centrummanagement Maastricht zet zich in voor de stad. Dagelijks denken wij na over hoe we Maastricht zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken en houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Door het initiëren en organiseren van verschillende projecten en campagnes zorgen we er samen met onze partners voor dat de stad straalt! Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezighouden? Via deze maandelijkse pagina’s in City Magazine houden we je op de hoogte!

www.cmmaastricht.nl

Citymagazine Maastricht | 5


Tekst: Vivianne Rijnders | Fotografie: Peter van Hooren

STADSDOCUMENT Wonen en omgevingsvisie Wonen in Maastricht. Hoe groot is de invloed van de burgers op de omgevingsvisie van de gemeente? Wat is de rol van de buurt? We praten erover met Anita van Ham en Henri Borgignons van de PvdA Maastricht en met Chris Meys, voorzitter van Stichting Buurtbalans.

6 | Citymagazine Maastricht


HENRI BORGIGNONS “In de omgevingsvisie moeten burgers actief worden meegenomen. Dat is dus net iets anders dan een visie vanachter de tekentafel verzinnen. Waar is het samen?”

ANITA VAN HAM “Den Haag heeft geld om de boel schoon te maken. Maar Maastricht doet hier niets mee.”

CHRIS MEYS “Buurten komen op voor een breder geheel, maar een groot deel van de politiek legt dit naast zich neer.”

“Neem Limmel,” steekt Henri Borgignons van wal. “Daar wringt de schoen al jaren, de balans is er zoek. In 2010 werd in het Wijkontwikkelingsplan Limmel gesteld dat er meer koopwoningen moesten komen voor de middenklasse, maar inmiddels is dit plan volgens de gemeente door recente ontwikkelingen achterhaald.” Maastricht worstelt met de vraag waar nieuwe sociale woningbouw gerealiseerd kan worden. Limmel is een kwetsbare buurt, geïsoleerd gelegen en op het enige vrije deel wil de gemeente een P&R plaats maken. Terwijl dit juist een gebied is waarop nog woningbouw mogelijk is. Het College en de coalitiepartijen weigeren om zwart op wit te zetten dat dit gebied benut gaat worden voor ‘wonen’. Volgens de PvdA lijkt het belang van de burger uit het oog verloren te worden. “Zo voelt de burger het ook,” zegt Chris Meys, “de burger voelt zich niet gehoord. Kijk maar naar de binnenstad, daar heeft het kooptoerisme prioriteit ten opzichte van wat de bewoners willen.”

nen te saneren.” “Immers,” vult Anita van Ham aan, “er ligt één miljard in Den Haag, daarvan is driehonderdtachtig miljoen in de eerste tranche vrijgekomen om vervuilde grond die niet rendabel is, rendabel te maken. Vraag iets van dat potje geld om de boel schoon te maken. Maar Maastricht doet hier niets mee.” Het Tregaterrein is inmiddels eigendom van NaGa Solar en Zinkwit is van Mourik. “Ze moeten samen kijken naar saneringsregelingen en onderzoeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen,” stelt Chris. “Mourik is gespecialiseerd in sanering, NaGa in zonnepanelen. Als zij samen rond de tafel gaan met Buurtraad Limmel kunnen ze een plan ontwikkelen voor vijfhonderd duurzame woningen. Dan krijg je veel subsidie, zowel voor de sanering als voor de huizen. Dien dit plan in bij een Stadsronde, laat de Raad dit soort mooie voorbeelden zien.” “Ja,” beaamt Anita, “hoe meer plek voor wonen, hoe minder gelegenheid voor andere functies. Bouw huizen met zonnepanelen erop in plaats van terreinen vol te zetten met zonnepanelen!”

bouwbelang biedt veel mogelijkheden, daar wil men iets ontwikkelen op cultureel maatschappelijk gebied. Het stuk vanaf daar tot aan de andere kant waar de fabrieken staan, wil men gaan gebruiken voor wonen. In feite trek je de Maasboulevard door tot aan de Fransensingel. Dat is een uniek stukje Maastricht, ‘Parijs aan de Maas’, waardoor deze grond ontzettend duur is. Het worden dus woningen voor de ‘Happy few’. Verlies echter niet uit het oog dat er de komende jaren grote behoefte is aan sociale huurwoningen en dat die niet gerealiseerd kunnen worden om milieutechnische redenen. En kijk naar Gerlachus. Je wordt toch woest als je ziet wat daar gebeurt. Mooie appartementen voor onze ouderen worden onderdeel van vastgoedtransacties waardoor de huurprijzen de pan uit rijzen. Stuitend.”

Den Haag heeft geld om de boel schoon te maken. Maar Maastricht doet hier niets mee. “Het is bekend,” vertelt Henri, “dat zowel het Zinkwitterrein als het Tregaterrein verontreinigd zijn. Wij als PvdA hebben een motie ingediend om beide terrei-

Kom de buurten tegemoet en laat ze niet zwemmen! Henri neemt ons van Limmel mee de brug over naar het Landbouwbelang en Sappi Zuid: “Hier komt op termijn een heel nieuw woonkwartier. Het Land-

“Daarom,” verklaart Anita, “daarom zitten wij zo bovenop dat wonen. De PvdA is er voor mensen uit alle lagen van de maatschappij, daarom vechten wij ervoor dat iedereen moet kunnen wonen. Het gaat niet alleen om Limmel, maar ook om de Tongerseweg, het Vrijthof. Ook daar hebben mensen overlast van diverse factoren. En dan kom je weer op het punt: wat voor een stad wil je zijn? Daarbij is de mening van de bewoners belangrijk. Kom de buurten tegemoet en laat ze niet zwemmen!” Citymagazine Maastricht | 7


Buurten komen op voor een breder geheel, maar een groot deel van de politiek legt dit naast zich neer. Maar hoe groot is dan de invloed van buurten, dus burgers, op de gemeentelijke politiek? “Wij zijn actief en krijgen veel steun van de ondernemers, onderwijsinstellingen, instanties en verenigingen,” zegt Chris. “We hebben dus grote draagkracht maar de Gemeente doet hier nauwelijks iets mee. Eén van de doelen die het Rijk heeft gesteld is vergaande burgerparticipatie. We zien nu dat er van al die overleggen tussen de buurtraden en Buurtbalans met de Gemeente nauwelijks iets is overgebleven, er wordt niets gedaan met hun input, terwijl de buurten een gezamenlijke eenduidige visie op wonen in Maastricht hebben. Ook wordt er niet geïnformeerd bij experts. Buurten komen op voor een breder geheel, maar groot deel van de politiek legt dit naast zich neer.”

In de omgevingsvisie moeten burgers actief worden meegenomen. Dat is dus net iets anders dan een visie vanachter de tekentafel verzinnen. Waar is het samen? En hoe zit het dan met de zogenaamde omgevingsvisie? “Dat is een langetermijnvisie die je niet zo maar kunt wijzigen,” legt Henri uit. “De omgevingsvisie is een integraal document waarin verschillende dingen zijn opgenomen zoals wonen, verkeer, economie, duurzaamheid. Hierin zit ook de woonvisie tot 2020, echter, deze is vastgesteld zonder actueel woonprogramma. Provinciaal en nationaal is hier heel veel aandacht voor, vooral ook met betrekking tot sociale huur en kwetsbare buurten. En wat gebeurt er in Maastricht? Hier wordt gewerkt met oude gegevens, terwijl er tekorten in de woningbouw zijn. In die visie moet zeker ook de burgerij worden meegenomen en dus moet deze niet op een tekentafel op het Mosae Forum bedacht worden. Dat gebeurt ons inziens nu teveel. Je hebt een woonprogrammering nodig om te kunnen plannen en een doorkijk te hebben naar 2040, zodat je weet welk soort woningen gebouwd moeten worden. In de toekomst moeten we stoppen met kijken naar grondexploitatie en meer naar wat maatschappelijk verantwoord is, samen met de burgers.”

8 | Citymagazine Maastricht


“Welke stad wil je nu zijn, durf dat nou eens te vertellen, ‘haw de lui gein weurs veur’ en smeer geen stroop om de mond,” zo spreekt Henri. “De moties van de coalitie zijn te vaak voor de bühne en zó’n compromis dat ze inhoudelijk geen zoden aan de dijk zetten. Daarmee help je de buurten en burgers niet. We zitten er voor de stad, de urgentie is hoog. Het wordt de hoogste tijd om daadwerkelijk meer open te staan voor de buurten, dan bereiken we iets, dan krijgen we pas een woonvisie die van en voor de burgers is!”

Citymagazine Maastricht | 9


CORONA in Maastricht Van geboorte in Coronatijd tot uitvaarten met maar dertig mensen. Van kinderen die geen Chinees eten meer lusten, want uit China komt dat virus, tot je culturele instelling aan het randje van de afgrond zien balanceren. Duizend knuffels missen terwijl je die zo hard nodig hebt. En alles daartussen in.

10 | Citymagazine Maastricht


TEKST Vivianne Rijnders | FOTO Luc Hommes

Nieuw boek over Corona in Maastricht

Eind November verkrijgbaar

Het boek met als werktitel ‘Corona in Maastricht’ vordert gestaag. We hebben veel verhalen toegestuurd gekregen en heel wat mensen geïnterviewd. We lazen en luisterden. De ene keer vol bewondering. De andere keer diep ontroerd. We hoorden over menselijk leed maar ook over hoop en positiviteit. Sommigen zaten vreselijk in de put. Waren een dierbare verloren. Zagen hun bedrijf ten onder gaan. Voelden zich machteloos als zorgmedewerker. Maar er waren ook mensen die geen last van deze pandemie hadden. Die gezond waren gebleven en genoten van de rust en de stilte in de stad. Die geïnspireerd werden en tot creativiteit kwamen. Deze Corona-periode wordt heel divers beleefd, is uniek in al zijn facetten en

kent verregaande gevolgen. Met groot en klein leed. Het is straks een stuk historie. Voor ons en voor alle volgende generaties. Daarom willen we deze tijd vastleggen in woord en beeld. Om ooit, bladerend in dit boek, te kunnen zeggen: “Weet je nog, de stilte in de stad?” Het idee van John Eijssen waar we met drie personen aan begonnen waren, “Laten we een boek over Corona in Maastricht gaan maken!” is uitgegroeid tot een professioneel project waaraan heel wat mensen hun bijdrage leveren. De werkgroep bestaat inmiddels uit initiatiefnemer John Eijssen, directeur van Boekhandel Dominicanen Ton Harmes, uitgever en fotograaf Peter van Hooren, Eric Wetzels en Piet Muijtjens van Stichting Jaarboek Maastricht, redactiele-

den Stephan van Appeven, Stephanie Klomp-Hameleers, Karien Goessens en Vivianne Rijnders, fotografen Jean-Pierre Geusens en Luc Hommes. Maarten van Laarhoven neemt de eindredactie voor zijn rekening. De vormgeving is in handen van Christiaan Krabbe en het boek wordt gedrukt bij Andi smart print solutions. Ieder werkt mee vanuit zijn of haar eigen expertise. En daarmee hopen we op 27 november aanstaande een waardevol boek te kunnen presenteren vol indrukwekkende verhalen en prachtig fotowerk. Een boek om steeds weer opnieuw open te slaan, door te bladeren, herkenning in te vinden en hoop uit te putten. Een boek dat je raakt. Een boek dat je gewoon wilt hebben. Nog even geduld.

Citymagazine Maastricht | 11


Stil


Stilte kan louteren en helen. Maar te lange stilte wordt oorverdovend. Te

lang alleen wordt eenzaam. We willen weer samen zijn. Die lege straten gaan vullen. De stad weer leven in gaan blazen. Met ĂŠn voor elkaar. Onbezorgd en zorgzaam. Hand in hand. Samen gaan we Maastricht weer laten bruisen. Samen gaan we alle verdriet verwerken en samen gaan we verder. Samen op weg vanuit de stilte.

TEKST Vivianne Rijnders | FOTO Peter van Hooren

De stad is stil, de stad zwijgt. De straten zijn leeg. Soms klinken er kerkklokken. Of schalt er muziek bij een verzorgingstehuis. We zingen eus Volksleed. Alleen en toch samen. In stilte zoeken we naar wat ons verlaten hee. In stilte willen we dat terugvinden en vasthouden.


14 | Citymagazine Maastricht


Tekst: Stephan van Appeven | Fotografie: Ronald van den Hoven

Vers bloed

voor de radiozender van RTV MAASTRICHT

Als Kenneth Kruijntjens en Michel Moelands vrijdagmiddag arriveren in de radiostudio van RTV Maastricht, dan weet het hele mediabedrijf dat het weekend nabij is. De twee vrienden maken zich dan klaar voor hun wekelijkse VrijMiBoShow, een radioprogramma waarmee ze de luisteraar op een positieve en ludieke wijze de laatste uurtjes van de werkweek door helpen. Het tweetal begon hier enkele maanden geleden mee. “Veel van ons werk viel weg tijdens de eerste piek van corona. Ik vroeg Michel of hij interesse had om een radioshow op poten te zetten en dat had ‘ie”, vertelt Kenneth, tevens maker van MVV TV bij RTV Maastricht. Wekelijks komen verschillende programmaonderdelen voorbij. Zo schuift er een prominente gast uit de stad aan, spelen ze ‘raad de cover’, waarbij de gast de Maastrichtse versie van een originele plaat moet raden en er is aandacht voor MVV. Op de wedstrijd van dat weekend wordt kort voorbeschouwd. Daarnaast wordt de tegenstander gebeld voor een prognose. In het slot van elke uitzending schuift elke week vriend van de show, zanger Jérôme Gelissen, aan. “Met als vast onderdeel dat we hem wegen, want Jérôme is op dieet”, vertelt Kenneth.

Toevoeging Met hun VrijMiBoShow, een verwijzing naar de vrijdagmiddagborrel, voegen Kenneth en Michel iets nieuws toe aan de lijst radioprogramma’s van de omroep. Michel: “We komen gewoon lol maken op vrijdagmiddag. De ambitie om verder te groeien als radiopresentatoren hebben we niet. Desondanks hebben we wel tegen elkaar gezegd: als we dit doen, doen we het ook goed.” En dat de heren hun ludieke show serieus op de kaart zetten, blijkt wel uit het feit dat ze de uitzending ook streamen via de Facebook-pagina van het programma.

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma’s op diverse kanalen: radio, televisie, internet, Facebook en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma’s aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. Een kennismaking met RTV Maastricht!

Sportprogramma Via Kenneth is ook Sjors Lemmens aan het rijtje radiomakers van RTV Maastricht toegevoegd. Sjors presenteert sinds kort elke maandag een sportprogramma, genaamd Natrappen met Sjors. Van 16.00 tot 18.00 uur kijkt hij terug op het voorbije sportweekend, met aandacht voor de landelijke en ook lokale uitslagen. “Sport is mijn passie. Vroeger was ik op nationaal niveau actief als tennisser, later kwam ik in de golfsport terecht. Ik ben ook betrokken bij het radioteam van de jaarlijkse KLM Open, het grootste golftoernooi van het land. Daar heb ik ontdekt het heel Programmering leuk te vinden om over sport te praten. Toen Kenneth me over Hoe Maastrichtenaar dezag feestdagen RTV de Maastricht tipte, toen ik dat erook nogdoorkomt, behoefte één was ding aan is men kan altijd terecht RTVcontact Maastricht voor eenzeker: sportprogramma. Ik heb toen bij direct gezocht eneen nu kleurrijk aan bijzondere programma’s. Zo is ergast op kerstben ik aanpalet de slag.” Wekelijks schuift een wisselende uit de avond een live-registratie nachtmis, om 23.00 Maastrichtse sportwereld van aan,de waarmee debeginnend gebeurtenissen van uur. Tijdens deworden kerstdagen is er DeEen Ontmoeting, met daarin een het weekend besproken. ander vast onderdeel is gesprek met de burgemeester, een concertregistratie van het sportmoment van de week. Philip, de vader van Sjors, is The zijn Jack Million evenals oorlogsdrama Inzich het sidekick. “HijBand, richt zich vooralhet opmuzikaal de lokale sport.” Dat Sjors zicht de vrijheid. Tussen kerstop enzijn nieuwjaarsdag is er het in hetvan weekend moet voorbereiden show van maandag is Jaaroverzicht, ditliefst keerheb in drie met daarin een verzamegeen straf. “Het ik opdelen, zondag drie schermen tegelijk ling meest opvallende berichten uit het dagelijkse nieuwopenvan ende volg ik alles.” sprogramma in 2019. En er is het programma Feest! tenslotte, een gezellig vierluik met bijzondere ontmoetingen over alles wat ons bindt, gemaakt door RTV Maastricht in samenwerking met de omliggende lokale omroepen. Geen enkele reden dus om u tijdens de feestdagen te vervelen!

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma’s op diverse kanalen: radio, televisie, internet, Facebook en Instagram. Tevens komen de mensen achter de programma’s aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. Een kennismaking met RTV Maastricht! Voor meer info: www.rtvmaastricht.nl www.facebook.com/rtvmaastricht TV Ziggo digitaal: kanaal 40 KPN 1336 Radio Kabel 87.5 | Ether 107.5 FM Ziggo 915 of 1915 | KPN 1036

Citymagazine Maastricht | 15

H

D

Ma ee all pr St ze ha Mo zij

Be He he

Ee ww

Ti

Be Wi St o.v


boekhandel dominicanen

Muziek

TIPS

Vanaf hun eigen vloer tippen onze muziekverkopers de volgende releases:

1

MEDIABOEK

Aangenaam Klassiek 2020 Een luxe hardcover-mediaboek met twee Aangenaam Klassiek-cd’s en een bijzonder cadeau: een boek met tien reisverhalen,een unieke geschenk-cd en een cadeaukaart van € 5,00. Tien Europese plaatsen zijn bezocht door Guido van Oorschot en hij heeft daar mooie verhalen over opgetekend. In elk verhaal wordt een locatie verbonden met muziek, en daarbij is een speciale cd uitgekozen. Ruim dertig cd’s zijn voor u geselecteerd die u gedurende vier maanden voordelig aan kunt schaffen.

Letter To You BRUCE SPRINGSTEEN / E-STREET BAND Eind vorig jaar trok Bruce Springsteen met zijn vermaarde E-Street Band naar de studio en nam in slechts 5 dagen een volledig album op. Een vloek en een zucht vergeleken met de gebruikelijke marathonsessies waaruit zijn jaren ’70 en ’80 albums tot stand kwamen. Toch noemde Springsteen de opnames voor Letter To You “The greatest recording-experience ever.” Misschien ligt het aan de tijd waarin het album tot stand kwam. In een Amerika waarin mensen teruggeworpen worden op zichzelf en een kleine groep naasten waarop ze steunen. Dat is dan ook wat de sfeer van het album bepaald. De kracht van de groep, het collectief waarin elke deelnemer boven zichzelf uitstijgt. De kracht van de E-Street Band.

2 Magic Mozart Albert Einstein zei ooit: “Mozarts muziek is zo puur, dat het altijd aanwezig lijkt te zijn geweest in het universum, wachtend om ontdekt te worden door de meester.” We weten dan ook allemaal hoe heerlijk het is om één van zijn opera’s te beleven. Voor degene, die het letterlijk te veel van het goede vindt om alle 22 [ ! ] opera’s van het genie te beluisteren is er nu de CD MAGIC MOZART; de mooiste aria’s gezongen door zes Frans-Belgische topsolisten, waaronder de sopraan Sandrine Piau. MAGIC MOZART: BETOVEREND MOOI.

Het hele jaar door vinden bij Boekhandel Dominicanen lezingen, schrijversbezoeken, muziekoptredens en exposities plaats. Deze zijn meestal gratis toegankelijk.

Agenda

3 Source NUBYA GARCIA Sinds een paar jaar is Londen het walhalla van de Jazz. Bruisend, energiek, vruchtbaar, vernieuwend, het is allemaal van toepassing op de Londense scene. Een hele nieuwe generatie Jazz-artiesten beweegt zich moeiteloos tussen genres als Afrobeat, Neo-soul, electronische muziek en ambient. Een van de hardst werkende van deze vernieuwers is tenor saxofoniste Nubya Garcia. Op haar debuutalbum Source beweegt ze zich moeiteloos tussen dub-reggae, Colombiaanse Cumbia en klassieke jazz-ballades, maar altijd in dienst van de song. Vurig, soepel, duizelingwekkend, lyrisch, haar solo’s kunnen het allemaal. Wat een rijkdom!

4 Peteris Vasks: Distant Light VADIM GLUZMAN, FINS RADIO SYMFONIE ORKEST Er zijn heel wat overeenkomsten aan te wijzen tussen Peteris Vasks (Letland) en Arvo Pärt (Estland) Beiden zijn diepgeworteld in het Baltische minimalisme. Beiden drukken in hun werk een zoeken naar diepere mystiek en troost uit. Een van de verschillen is dat Vasks’ composities vaak een stuk uit uitbundiger zijn, waar Pärts werken eerder meditatief werken. De cd Distant Light zet drie van Vasks meest uitgesproken werken bij elkaar. Vooral het vioolconcert Distant Light, hier met een adembenemende Vadim Gluzman heeft zich, sinds het werd uitgebracht ontwikkeld tot een moderne klassieker. De cd Distant Light is een absolute aanrader voor wie zich verder wil verdiepen in de Baltische muzikale traditie en zijn exponenten.

Een compleet overzicht met nadere informatie kunt u vinden op de website www.boekhandeldominicanen.nl. Wilt u graag onze activiteitennieuwsbrief in de mail ontvangen: stuur dan een berichtje naar promotie@boekhandeldominicanen.nl.

16 | Citymagazine Maastricht

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


La Gazette de Bouchon

no okt . 5 obe 202 r 0

Een avondje uit bij Bouchon steeds meer geliefd (in goede en in minder goede tijden)

De afgelopen maanden is gebleken dat een avond bij Bouchon d’en Face steeds meer een super gezellig uitje is. Dat was waar men extra behoefte aan had de afgelopen tijd. Met inachtneming van de richtlijnen was een avond toch een echte belevenis. De keuze voor Bouchon klassiekers en het Menu Gourmand zorgen ervoor dat iedereen aan zijn trekken komt. Boris en Puk staan hier garant voor. Piet zorgt voor een steeds hogere kwaliteit wijnen en Maxime blijft garant staan voor een super gastvrije benadering van de gasten samen met het hele team. We kijken ernaar uit jullie snel weer in de zaak te mogen ontvangen en, van de eerste tot de laatste minuut, te verwennen in onze huiskamer in Franse sferen. Voor die tijd zijn we zeer verheugd met een bestelling in het weekend om af te halen dan wel te bezorgen, zie ook hiernaast en elders in deze Gazette.

Afhalen en bezorgen is terug troef vanaf 16 oktober We staan voor u klaar van donderdag tot en met zondag. Lees alles over de mogelijkheden op bladzijde 3.


Soirée des Amis de Bouchon gezelligheid troef Onze soirées zijn altijd beregezellig en geslaagd. Op 14 juli was er de boeklancering van ‘Heimwee naar Zuid-Frankrijk’ en de viering van Quatorze juillet. Rik Felderhof en Hans Melissen luisterden de avond op met verhalen over heimwee naar Zuid-Frankrijk. Op 8 oktober stond de Soirée in het teken van fruits de mers. Francine Recca en Romain van Beek zorgden voor extra sfeer met toepasselijke live muziek.

‘Wat een super avond! Heerlijk gegeten en gedronken en leuke muziek van Francine en Romain.’ ‘Het was lekker en gezellig gisteren. bedankt dat wij er last minute bij konden zijn.’ ‘Bedaank Bouchon, ut waor unne sjoene aovend!’ Enkele reacties van gasten


In de pers Afhalen en bezorgen is terug troef vanaf 16 oktober Eten in de zaak is helaas even niet mogelijk. Daarom staan wij van donderdag tot en met zondag graag weer voor u klaar voor afhalen of bezorgen. Bestellen bij voorkeur daags ervoor, nog eerder mag altijd. Bestellen kan via het bestelformulier op de site. Mailen kan ook via info@bouchondenface.nl. Of via gsm op nummer 06 22 24 80 75. Ongeveer de helft van de gerechten moet thuis nog even afgemaakt worden. Dit staat duidelijk aangegeven op de bestelkaart. Het enige dat u thuis nodig heeft zijn een pan en/of een oven. De overige gerechten kunnen à la minute geserveerd en gegeten worden. Heeft u speciale wensen, in verband met een dieet of allergie, geef ons dat dan tijdig door zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Betaling van uw bestelling ter plaatse kan met pin; aan huis met een ‘tikkie’. Afhalen kan tussen 17.00 en 19.00 uur. Wij bezorgen tussen 16.00 en 18.00 uur. De bezorgkosten bedragen € 5,00. Voor meer info en menu zie

www.bouchondenface.nl.

Op de kaart (o.a.) Klassiekers van Bouchon, ook bij afhalen Salade Chèvre Traditionele Franse salade met lauwwarme geitenkaas Confit de canard Geserveerd met groenten en sinaasappel-portsaus Terrine de foie gras geserveerd met getoaste brioche en vijgentapenade Bouillabaisse Goede gevulde vissoep, met brood, rouille en Gruyère Het Stan Huygens journaal in De Telegraaf had maar liefst een halve pagina voor ons in petto.


Heimwee naar Zuid-Frankrijk

Heimwee naar Zuid-Frankrijk is een reisrouteboek en een reisdagboek. Het boek staat boordevol tips

Boekaanbieding

en trips naar Zuid-Frankrijk vanuit Maastricht. de interessantste weg naar Zuid-Frankrijk en de kortste weg naar Zuid-Frankrijk. Indirect is de kortste weg naar Zuid-Frankrijk eentje met een reeks van tussenstops. Frankrijk heeft immers zo veel moois te bieden.

is het boegbeeld van Lyon en La Douce France. De vele tips en trips in dit boek zijn op een overzichtelijke wijze gerangschikt en aangevuld met een reeks van anekdotes. Maar ook met tips over gerechten, wijnen en met name bestemmingen en stopplaatsen onderweg, tot aan de Spaanse en de Italiaanse grens. Speciaal geschreven en gemaakt voor de fans van Bouchon d’en Face en van Zuid-Frankrijk, in een tijd dat het heimweegevoel extra speelt. Fan van Bouchon d’en Face én van Zuid-Frankrijk, het is een combinatie die steeds vaker voorkomt. Dit boek zorgt voor een extra stimulans hierbij.

Noot: het boek is in principe enkel te koop tegen contante betaling.

de kortste en interessantste route naar Zuid-Frankrijk

Immers deze sfeervolle bistro uit Wyck Maastricht

Familie Vliegen & het team van Bouchon d’en Face

Als u dit najaar ‘Heimwee naar Zuid-Frankrijk’ direct bij Bouchon koopt, dan ontvangt u een kortingscheque van € 20 euro voor een volgend bezoek. Vraag ons naar het boek en de cheque. We zijn u graag van dienst.

Direct is de kortste weg via Bouchon d’en Face.

Heimwee naar Zuid-Frankrijk

ReisRouteboek

Reisdagboek

anekdotes

Veel lees- en reisplezier en tot ziens in Bouchon en nog veel meeR

d’en Face of wie weet waar en met name wanneer in Zuid-Frankrijk!

voor francofielen en/of fans van bouchon d’en Face

info@bouchondenface.nl Familie Vliegen & het team van Bouchon d’en Face

www.bouchondenface.nl

Familie Vliegen & het team van Bouchon d’en Face

Het team van Bouchon d’en Face Van links naar rechts op de foto: Ruben Janssen, sommelier Piet Joosten, chef Phakeme ‘Puk’ Luthuli, chef Boris Spauwen, gastvrouw Maxime Vliegen, chef Bjorn Dijkstra (gast chef Le Bon Vivant) en Kasper Spauwen. Niet op de foto: Sara Sijstermans en Sabuha Çaglar.

Samen staan we sterk. Vooral in deze tijden. Team Bouchon d’en Face

Info

Bouchon d’en Façe Wycker Brugstraat 54 6221 ED Maastricht Tel. +31 (0)43 311 6438 info@bouchondenface.nl www.bouchondenface.nl

Uw mening telt en niet zo’n beetje. Bent u minder tevreden, laat het ons direct weten. Dan kunnen we gepast reageren. Wij streven altijd naar kwaliteit, maar er kan een keertje iets minder goed gaan. Graag horen we dat van u. We stellen uw mening altijd op prijs. Bent u tevreden, dan horen we dat ook graag. Bent u heel tevreden, horen we dat nog liever. En als u het verder vertelt, stellen we dat heel erg op prijs! Een goede recensie is immers goud waard, TripAdvisor, Google etc. Hartelijk dank voor uw feedback en uw eventuele recensie.

info@bouchondenface.nl

Vormgeving: Anouk Florisson • Sfeerfotografie Bouchon: Luc Hommes

Uw mening telt


boekhandel dominicanen

Boeken

TIPS

ONZE TIP: haal je sint-en kerstcadeau’s nu al in huis, en voorkom zo Corona-stress. Kies een rustig moment door de week om je boodschappen te doen. Mocht je liever de stad niet in willen komen: je kunt je boeken ook via onze website of telefonisch bestellen. Wij zorgen ervoor dat ze feestelijk ingepakt door de fietskoerier bij je worden thuisbezorgd. Bestellingen boven de 15 euro helemaal gratis! #kooplokaal, #geefmeermeteenboek

LUCINDA RILEY

De zilverboom Greta keert na dertig jaar terug naar Marchmont Hall, het prachtige landhuis dat ooit een belangrijke rol in haar leven speelde. Maar ze kan zich niets meer van die periode herinneren; door een tragisch ongeluk is ze haar geheugen van de afgelopen jaren kwijt. Maar dan vindt Greta een grafsteen op het besneeuwde landgoed, en ze weet zeker dat er hier herinneringen verborgen liggen. Ze gaat op zoek naar haar verloren verleden en ontrafelt zo niet alleen haar eigen verhaal, maar ook dat van haar dochter, die haar eigen geheimen blijkt te hebben…

Deze maand tippen wij de volgende boeken:

1 MARK JANSSEN

Sinterklaasliedjes Wat is nou leuker om in de stemming te komen – het liefst al maanden van tevoren – dan Sinterklaasliedjes zingen? Dat doen met een boek van Mark Janssen! Van ‘Wie komt er alle jaren’, via ‘Hoor de wind waait door de bomen’ en ‘Hij komt, hij komt’ tot ‘Hoor wie klopt daar kinderen’ en ‘O, kom er eens kijken’; het hele Sinterklaasverhaal in liedjes. In de feestelijke prenten van Mark Janssen zien we hoe zeven kinderen, verkleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar op elke prent gaat er iets mis… dus je mag raden hoe ze er op de laatste prent uitzien.

2 DEN BAR

Anders gelopen Het beeldhouwwerk van Maastrichtenaar Den Bar (1947) bestaat uit abstracte sculpturen in brons, marmer, aluminium en hout. Hij baseert zijn sculpturen op observatie, met een elementair gevoel voor vorm en materiaal, wat resulteert in een onmiskenbare eigen stijl. Zijn sculpturen hebben een expressieve dynamiek waarin het ritme van elementen hun energie versterkt. In zijn eerste gedichtenbundel ‘anders gelopen’ vind je zijn mooiste werken in combinatie met zijn mooiste gedichten.

3 HAN BERGHS

De drie Muizeketiers De drie muizeketiers, avonturen van Pienter, Kwiks en Triepelke' is een kinderboek met vijftien verhalen over de belevenissen van drie muizen rond het huis van Wim, een jongen van rond de acht jaar. Geschikt om zelf te lezen door kinderen van 7 – 10 jaar (AVI-M6) of als voorleesboek. De leuke illustraties van Esther van den Brink (een van de Nederlandse winnaars van de 'Picture This!-illustratiewedstrijd 2020) zijn een mooie verrijking van het boek.

4 ALPHONS TONINO

Huys Geul Wanneer je al meer dan 45 jaar in hetzelfde monument woont en er in het dorp veelsoortige verhalen over worden verteld, wordt het tijd zelf op onderzoek te gaan. En dat is precies wat Alphons Tonino, bewoner van Kasteel Geulle heeft gedaan. Niet alleen onderzoek naar de geschiedenis van de vroegere bewoners, maar eerder nog naar de redenen en wijze van bouw en afbraak van Huys Geul.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl


Tekst: Vivianne Rijnders | Fotografie: Peter van Hooren

Niet het

22 | Citymagazine Maastricht

dossier, maar de familie als uitgangspunt


Sinds de zomer waait er een frisse wind door het kantoor van HWJ Notarissen. De oude garde maakt langzaam plaats voor jongere nieuwkomers. Een van hen is Philp van Oss. “De oprichters van HWJ Notarissen hebben een perfecte basis gelegd. Met kenmerken als maatwerk, laagdrempeligheid en korte lijnen. Aan ons de taak om dat verder uit te bouwen.”

“Tijdens mijn rechtenstudie in Utrecht heb ik nooit een notariële akte voorbij zien komen. Ik had dan ook niet door dat het vak van notaris zo mooi is”, zegt Philp van Oss (46), sinds augustus toegetreden tot het team van HWJ Notarissen. Inmiddels heeft de geboren Brabander – vader van drie jonge kinderen en in zijn vrije tijd president van de Lions Maastricht - ruime ervaring opgedaan met de verschillende juridische disciplines die tot het werkterrein van de notaris behoren. “Ik hou me vooral bezig met ondernemings- en vennootschapsrecht, zowel nationaal als internationaal. Vroeger had je dan alleen met civiel recht te maken, maar nu hebben we als notaris een belangrijke poortwachtersfunctie. Dat betekent dat we voor elke akte waarbij financiële transacties aan de orde zijn, alle noodzakelijke checks moeten verrichten. We onderzoeken de achtergrond van de cliënt, pluizen registers uit, vragen soms de aangifte inkomstenbelasting op.”

Kwetsbaar Zo lijkt de notaris soms meer op een opsporingsambtenaar, lacht Philp. “De overheid heeft een aantal taken expliciet bij ons neergelegd. Wij moeten zelf de kapitaalstromen van onze cliënten inzichtelijk maken, waarbij we vaak ons onderbuikgevoel volgen. Als bijvoorbeeld iemand van 18 jaar een BV wil oprichten en daarvoor drie ton cash op de rekening stort, kun je daar je vraagtekens bij zetten.”

Families Maar Philp realiseert zich ook dat de meeste mensen met de beste bedoelingen naar de notaris komen. “Wij zien bij HWJ vaak families die al generaties lang cliënt zijn. Iemand die als ondernemer is binnengestapt, zit later bijvoorbeeld met zijn kinderen of zijn ouders bij ons aan tafel. Binnen een gezin kunnen allerlei zaken spelen, rondom een erfenis of het eigendom van de woning bijvoorbeeld, terwijl sommige familieleden daar helemaal niet van af weten. Als notaris proberen we dat bespreekbaar te maken.

Daarbij nemen we de familie als uitgangspunt, niet het dossier. Onze ‘pastorale’ eigenschappen komen dan goed van pas. Soms voel ik me net dr. Rossi uit de serie Gooische Vrouwen.” Maatwerk en laagdrempeligheid blijven ook in de toekomst de kernwaarden van HWJ Notarissen. “Daarnaast willen we korte lijnen houden tussen onze medewerkers en de cliënt. Wie eenmaal aanspreekpunt is, blijft dat ook. Zo kan er een band ontstaan. En juist dat maakt ons werk zo leuk.”

WETSVOORSTEL OVERDRACHTSBELASTING Wie een huis wil kopen, krijgt vanaf januari 2021 te maken met andere voorwaarden. Er is namelijk een wetsvoorstel in de maak, waarbij starters en (jonge) doorstromers bij de aankoop van een woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Voor (rechts)personen die niet zelf gaan wonen in het huis dat ze kopen, gaat de overdrachtsbelasting omhoog van 6 procent naar 8 procent. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, moeten starters en (jonge) doorstromers voldoen aan een aantal voorwaarden. De koper moet jonger zijn dan 35 jaar, niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling en de woning als permanent hoofdverblijf gaan gebruiken. Het maakt niet uit of iemand al eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen ook jonge doorstromers in aanmerking voor belastingvrijstelling. Wie gebruik wil maken van de regeling, moet voordat de overdracht plaatsvindt bij de notaris schriftelijk verklaren dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Voor kopers van 35 jaar of ouder of mensen die vanaf 2021 al eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling, bedraagt de overdrachtsbelasting 2 procent van de koopsom. Ook hier geldt dat de koper zelf in het huis moet gaat wonen en dat schriftelijk moet aangeven bij een notaris. Mensen die geen huis voor zichzelf kopen, maar bijvoorbeeld voor hun kinderen of om te verhuren, moeten vanaf 1 januari 2021 8 procent overdrachtsbelasting afdragen. Dat is 2 procent meer dan het huidige tarief van 6 procent. Op dit moment is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting nog een wetsvoorstel. Half november wordt dit voorstel in de Tweede Kamer behandeld. Hoewel het naar verwachting wordt aangenomen, zou het kunnen dat het voorstel nog op bepaalde punten wordt aangepast. VOOR MEER INFO HWJ Notarissen Tel: 043 350 99 50 info@hwj-notarissen.nl

Citymagazine Maastricht | 23


“Groot geworden door klein te blijven”

Op zoek naar een moderne website? Meer rendement uit uw bestaande website? Hoger in Google? 043WEB uit Maastricht is dé specialist!

ondernemer

RUIM 500 WEBSITES

Kay Nauman (links) & Edwin Heusschen (rechts) runnen het bedrijf 043WEB, gespecialiseerd in het bouwen van nieuwe websites en het optimaliseren van bestaande sites. Ruim 15 jaar geleden startten zij met 043WEB als hobby, vanuit een omgebouwde garagebox. Intussen zijn ze ruim 500 websites verder en zijn ze recentelijk uitgeroepen tot het beste webdesign bureau van Limburg. Kay en Edwin gaan niet voor de toeters en bellen maar maken vooral functionele en moderne websites.

ONDERNEMERSCHAP

Edwin Heusschen 06 155 660 77 Kay Nauman 06 543 184 96 info@043web.nl

Het ondernemersschap lijkt bij beide heren in het bloed te zitten . Lef, doorzettingsvermogen, het zien van kansen; deze ondernemerseigenschappen passen hun als gegoten. Het enthousiasme waarmee ze jaren geleden startten, is er nog steeds. Dat merk je als klant. Dit uit zich in reviews waarbij vooral woorden voorbijkomen als: professioneel, prettig en eerlijk advies, denken mee met de klant en we hebben nu een top website.

Deze artikelreeks komt tot stand in samenwerking met het Inspiratiehuis. Wij bieden kennis, praktische tools en interessante netwerken voor starters en ondernemers.

www.inspiratiehuismaastricht.nl 24 | Citymagazine Maastricht

TOVERWOORDEN

Toverwoorden voor hun succes zijn ‘vindbaarheid’ en ‘persoonlijk contact’. 043WEB is gespecialiseerd in het maken van websites die door Google goed vindbaar zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat een website een meetbaar toegevoegde waarde moet leveren. Ze zijn niet voor niks officieel Partner van Google. Daarnaast vinden ze een persoonlijke benadering belangrijk. Goed luisteren naar de klant en dit vertalen in een site die bij de klant past. Ze gaan niet voor moeilijke processen, hun aanpak is “doe maar gewoon!”

TOEKOMST

De garagebox is inmiddels erg krap voor het team van 6 medewerkers. In 2021 staan een groter kantoor en uitbreiding van het team op de planning. Ben jij ook op zoek naar een moderne website en/ of wil je meer rendement halen uit je bestaande website? Kijk dan eens op www.043web.nl


COLUMN

Vivianne

RIJNDERS

Z

ullen we wel, zullen we niet? We blijven lang twijfelen. Annuleren we het uitstapje dat we al eens eerder geannuleerd hebben? Maar uit de laatste persconferentie blijkt niet dat we niet mogen gaan. We zijn gezond, iedereen in onze omgeving ook dus we besluiten het erop te wagen. En hoe heerlijk ik het ook vind om naar Vlieland te gaan, ik voel me op de een of andere manier schuldig. Is het niet beter om

afstand en, heel opvallend, iedereen is bijzonder vriendelijk. Dat mis ik helaas steeds vaker in deze tweede coronagolf. Het kribbige, het geen rekening met elkaar houden, het maakt me soms mistroostig. Maar hier gaat het prima en het vakantiegevoel begint langzaam te komen. Eenmaal in de Dorpsstraat val ik als een blok voor dit charmante plaatsje en krijg de neiging om met rolkoffertje en al een dansje te maken.

gen krijsend boven de netten. Dollende honden dartelen met hun baasjes over de dijk. Het is zalig. En nu woedt er een storm. Een heuse storm van windkracht negen. Dochter moet studeren en ik schrijven dus we zitten vooralsnog warm en droog. Maar de wind rammelt en rukt aan de balkondeuren met een geweld alsof ze elk moment uit hun sponningen kunnen

CORONA AAN ZEE gewoon thuis te blijven? Hoort dat niet bij een gedeeltelijke lockdown? Ik voel me als een kind dat iets doet dat eigenlijk niet mag. Het inpakken verloopt al anders: handgel mee, rubberen handschoenen en meer mondkapjes dan schone sokken. We doorkruisen het land en aan de vele auto’s te zien zijn we niet de enigen die er in de herfstvakantie even uit willen. “Vermijd drukke plekken” en “Reis alleen indien noodzakelijk”, spreken de matrixborden langs de weg ons vermanend toe. Weer dat gevoel dat we iets doen dat niet in de haak is. Ik houd zo van het weidse Hollandse landschap, de kassen in de velden en al dat water. Maar deze keer voelt het anders. Het grote genieten ontbreekt. In Harlingen moeten we in de haven al een mondkapje op en overal staan pompjes met het inmiddels beroemde desinfectiemiddel. De boot naar Vlieland is enorm, de passagiers kunnen er riant meters ver uit elkaar zitten. Aangemeerd in Vlieland verlaten we perfect gedisciplineerd het veer. Niemand dringt, iedereen houdt

In ons hotel aan het einde van de straat worden we enthousiast ontvangen. Ook hier houdt iedereen zich moeiteloos aan de strenge regels. Misschien juist door de vriendelijke en hartelijke sfeer. Geen gemaar of lange gezichten. Mondkapjes, gelletjes, om de beurt naar het ontbijtbuffet, zelf je servies en bestek wegzetten, alle gasten doen precies wat van hen gevraagd wordt. We voelen ons hier meteen thuis en veilig. Lunchen en dineren kan nergens, maar we krijgen bij het ontbijt extra brood met beleg in papieren zakken voor ’s middags. Voor het diner zijn er een aantal dorpsbewoners die heerlijk koken en waar je voor een zacht prijsje een warme hap kunt afhalen. De creativiteit en saamhorigheid is sterk, “Alleen samen krijgen we corona eronder” wordt hier daadwerkelijk in praktijk gebracht. Het ontroert me, deze warmte in bizarre tijden. En, ik vraag me af waar ik het aan verdiend heb want dat ‘stout kind-gevoel’ zit nog ergens, onze kamer kijkt uit op de Waddenzee. Vanaf het balkonnetje zie ik de dijk en dan water, niks dan water. Een vissersboot vaart voorbij, zwermen meeuwen vlie-

springen. Wat vaker dan normaal strek ik even de benen en loop naar het raam. De golven slaan stuk tegen de dijk, rollen er soms woest overheen. Het zeewater vormt zilte plassen in het weiland. De aanblik ervan geeft me een innerlijke rust zoals ik die alleen aan zee beleef. De storm wordt steviger, ik móet de kracht van de elementen ervaren. Hup, jas en laarzen aan en naar buiten! Wat doet dat goed. Corona- en andere muizenissen worden door de wind meegenomen, de regen striemt in mijn gezicht en vervult me van levenslust. Ik laat het zeewater rond mijn enkels stromen. Op het strand staat een tekst in het zand: “Leef op het ritme van de zee, zonder het tikken van de tijd”. En zo is het. De tijd tikt toch wel door, wat er ook gebeurt. En die tijd zal uiteindelijk het virus ook wegtikken. Tot op de dag, die mooie dag dat we tegen elkaar kunnen zeggen: “Weet je nog, toen?” Vivianne Rijnders©

Citymagazine Maastricht | 25


Tekst: Meyke Houben | Fotografie: Ralph Sluijsmans

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand:

Anke Huppertz van Woonzorgcentrum De Beyart

26 | Citymagazine Maastricht


Het waren de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor de bewoners, die Anke Huppertz over de streep trokken om ruim een jaar geleden aan de slag te gaan als directeur-bestuurder bij Woonzorgcentrum De Beyart in hartje Maastricht. Ze kreeg meteen te maken met een ingrijpende transformatie: na ruim 125 jaar hebben de Broeders FIC hun voormalige klooster verkocht aan een vastgoedinvesteerder. Aan Anke de taak om het bijzondere karakter van De Beyart met respect voor de historie te vertalen naar de toekomst. Er wonen nog altijd broeders en zusters in De Beyart, maar inmiddels hebben zij steeds meer gezelschap gekregen van niet-religieuze medebewoners: mensen met dementie, maar ook mensen die lichte of kortdurende zorg nodig hebben. Toch is het juist de religieuze geschiedenis, die De Beyart bijzonder maakt, meent Anke. “Er wonen hier kloosterlingen van diverse ordes, allemaal met hun eigen afspraken en behoeftes. Van oudsher is deze gemeenschap nogal gesloten. Liefst willen zij De Beyart houden zoals die is. Het is aan mij om dit gesloten systeem op een respectvolle manier open te breken, letterlijk en figuurlijk.”

gingshuis van de organisatie waar ik directeur was. Toen bleken sommige zaken slechter te zijn geregeld dan ik dacht. Zo kon mijn vader bijvoorbeeld niet naar buiten, terwijl hij gewend was om het dorp in te gaan en overal een praatje te maken. Daarop ben ik voor de

“Wij zijn de delicatessenwinkel naast de Albert Heijn en de Jumbo” Dat is moeilijker dan gedacht, geeft de directeur toe. “Ik word momenteel geconfronteerd met allerlei uitdagingen tegelijkertijd. De druk van buiten is groot: de nieuwe eigenaar wil het liefst zo snel mogelijk beginnen met verbouwen. Maar ik wil ook de wensen en behoeftes van de bewoners en de medewerkers meenemen in dit hele proces. Dat vraagt tijd en een goede manier van samenwerking. Ik moet blijven evolueren, aanvoelen wanneer welke aanpak het beste werkt. Soms voel ik me net een kameleon.” Gelukkig kan Anke terugvallen op haar ruime ervaring als manager in de zorgsector. Daarnaast heeft ze geleerd van gebeurtenissen uit haar persoonlijke omgeving. “Mijn ogen zijn geopend toen mijn vader terechtkwam in een verzor-

zorginstelling een column gaan schrijven, waarin ik met mezelf een gesprek voerde. Ik stelde kritische vragen als dochter en gaf antwoord als directeur. Dat werd zeker door de bewoners op prijs gesteld.” “Na ruim een jaar bij De Beyart begrijp ik ook beter wat er hier moet gebeuren. Mijn droom is dat De Beyart straks een kleinschalig woonzorglandschap is, waar mensen met verschillende achtergronden fijn wonen en waar ze de service en individuele ondersteuning krijgen die past bij hen en bij deze tijd. Dat alles met behoud van het culturele erfgoed van de broeders en de gemeenschapszin die zo kenmerkend is voor het huidige woonzorgcentrum. Hier kom je een zuster van 97 tegen, die door de tuin wandelt met haar religieu-

ze medebewoonster van 100. Waar zie je dat nog? Ook willen we, op een veilige manier, het terrein van De Beyart toegankelijker maken. Nu al komen er mondjesmaat buurtbewoners naar het restaurant of om hun was te brengen, na de transformatie hopen we dat meer mensen het park, het restaurant of de wellness bezoeken.” Hoe gecompliceerd het hele transformatieproces soms ook is, De Beyart zal zijn eigen unieke karakter blijven behouden, meent Anke. “Soms luister ik naar mijn verstand en gebruik ik mijn hart als kritische toeschouwer, soms is het net andersom. Kleinschaligheid, persoonlijke en betrokken zorg, daar draait het om bij De Beyart. Nu en in de nieuwe situatie. Wij zijn de delicatessenwinkel naast de Albert Heijn en de Jumbo.”

Heeft u een juridische vraag of wenst u een advies op maat, neem dan contact op met mr James Leliveld. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt hem bereiken per mail: leliveld@leliveldadvocaten.nl telefonisch +31 (0)43 3259679 +0031 (0)6 26 53 23 20

Citymagazine Maastricht | 27


PASSIE VOOR

RECEPT V/D MAAND

Zaalouk

ZAALOUK IS EEN MAROKKAANSE AUBERGINEDIP MET TOMAAT EN KNOFLOOK. DOOR HEEL MAROKKO WORDT DIT GERECHT OP VERSCHILLENDE MANIEREN BEREID. ELKE REGIO EN ZELFS ELK GEZIN HEEFT ZIJN EIGEN VARIANT. INGREDIËNTEN 2 aubergines 2 tomaten 2 teentjes knoflook handje verse koriander 1 theelepel komijn 1 theelepel paprikapoeder snufje zout naar smaak 10 ml olijfolie BEREIDING Was de aubergine en snijd in de lengte door. Snijd het vruchtvlees schuin in zodat je een ruitjespatroon krijgt. Bestrijk het vruchtvlees met olijfolie. Rooster 30 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden (hetelucht 180). Schil de tomaat en verwijder de pitjes. Snijd in blokjes en doe in een koekenpan met wat olijfolie. Doe de knoflook erbij en roerbak op middelmatig vuur. Voeg de kruiden toe en laat dan op zacht vuur voor een minuut of 10 pruttelen. Doe dan de auberginestukjes erbij en prak dit goed door elkaar. Laat nog 10 minuten pruttelen en serveer met brood.

28 | Citymagazine Maastricht

koken


WIE IS MOHAMMED? Allereerst wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Mohammed Benmoussa, beter bekend als een jong talent in de Arabische keuken. Koken is dan ook mijn passie. Het doel van koken is het zachter en lichter verteerbaar maken van ingrediĂŤnten. Koken is een nat bereidingsproces met een lage bereidingstemperatuur waarbij je de techniek van het koken in alle afdelingen van de keuken kunt uitvoeren. Als je met liefde kookt dan proef je die liefde terug in het gerecht. Passie voor het koken is de boodschap, maar eerlijke grondstoffen met een verhaal. Ik hou van eten, van koken en van mensen. Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Dat ik in City Magazine de kans krijg om mijn creativiteit op kookgebied maandelijks te kunnen tonen maakt mij supertrots!

Citymagazine Maastricht | 29


Teammanagers Lei Bovens en John Sliepen al twintig jaar hĂŠt regelduo van MVV


TEKST Jean Brandts FOTO’S Jurgen Simon

WAT HUN TAKENPAKKET ZOAL INHOUDT?

City Magazine besteedt iedere maand uitgebreid aandacht aan onze eigen voetballende trots, MVV. Nu er een frisse wind waait in de technische én de commerciele staf van us Sterrendragers, is de blik op een reële toekomst gericht. Iedere maand zullen we iemand die betrokken is bij de club uitgebreid aan het woord laten en wel in de rubriek ‘De ster die straolt’. Deze keer niet één maar twee MVV’ers in hart en nieren.

LEI BOVENS en JOHN SLIEPEN vormen nu al voor

het twintigste seizoen, het belangrijke en niet weg te denken teammanagement van MVV.

“Je kunt beter stellen wat wij níét doen”, zeggen John en Lei in koor. “Ons takenpakket gaat verder dan het elftalleiderschap tijdens wedstrijden”, vervolgt gepensioneerd bedrijfsjurist Bovens. “We zorgen voor onderdak van nieuwe spelers; begeleiden hen tijdens de voorbereidingsperiode en de medische keuring; gaan nieuwe spelers op het vliegveld ophalen; maken hen wegwijs in Maastricht en organiseren teambuildingsactiviteiten. Kortom, alles rond het team dat niet direct met voetbal te maken heeft. Door de jaren heen herkennen we situaties waar we iets aan moeten doen.” John Sliepen, oud-docent Frans, somt nog een tiental taken op die hij en zijn kompaan Lei voor MVV uitvoeren. Sliepen: “Sommige jongens die een stage doormaken bij MVV hebben geen onderkomen. Dan regelen we een hotelkamer. Het komt zelfs voor dat we enkele van die jonge gasten thuis uitnodigen voor een etentje. Dan voelen ze zich sneller thuis. Bij MVV én in Maastricht. Dat is heel belangrijk. Voorbeeld. Ik zag ooit Facundo Bonifazi, een nieuwe speler uit Uruguay, in het hotel tegenover het stadion zitten. Moederziel alleen. Hij nipte aan een kruidendrankje dat in zijn geboorteland veel wordt gedronken. Ik heb hem opgehaald en een wandeling door Maastricht gemaakt en vervolgens thuis uitgenodigd. Hij was opgetogen. Zo’n jongen voelt zich dan direct een stuk beter.” De opsomming van hun takenpakket is schier oneindig. Wat te denken van een bezoek aan de tandarts op zondagavond van een speler die plotseling kiespijn heeft; het geven van Nederlandse taalles aan buitenlandse spelers; het regelen van een BSN-nummer bij de gemeente Heerlen; het verzorgen van het wedstrijdsecretariaat; het opstellen van een rapport naar de KNVB als er een rode kaart is uitgedeeld; wekelijks overleg met de trainersstaf en, voegt Lei er lachend aan toe, het instuderen van het eerste couplet van het Mestreechs Volkslied met de scheidsrechter. “Herinner jij je ook nog dat we die Bonifazi hebben leren fietsen?”, vraagt Bovens aan vriend Sliepen. “En dat we ooit alle spelers uit het hotel moesten evacueren omdat de kamers nodig waren voor de gasten van Rieu?”. “En dat ze toen naar een camping in Schin op Geul zijn gebracht?”, vult Sliepen aan. “Ik was vlak daarna op vakantie in Riga. Kreeg ik een telefoontje met de mededeling dat het wc-papier op was en dat de winkels gesloten waren. Ik zat nota bene in Letland. Wisten die jongens veel.” Veruit de meeste spelers denken dat het teammanagement een betaalde baan is en handelen daar ook naar. Totdat zij erachter komen dat Sliepen en Bovens vrijwilligers zijn die altijd, bij zowel uit- als thuiswedstrijden, de spelers, trainers en overige stafleden belangeloos terzijde staan. “Als die gasten dat ontdekken wordt er gelijk anders gereageerd”, zegt Lei Bovens. “Dan wordt ons werk nog meer gewaardeerd. Laatst kreeg ik van oud-MVV speler Thomas Verheydt, nu speler van Almere City FC, een bos bloemen terwijl hij me condoleerde met het overlijden van mijn vrouw Margo. Dat doet dan wat met je.”

Citymagazine Maastricht | 31


UW PARTNER

voor dke te tafel gede

SERVIES GLAS BESTEK VOOR PROFESSIONALS EN PARTICULIER

Zoerbeemden 16E, 6245 LR Eijsden

T 043 350 10 41 info@mp-winkel.nl

WINKEL GEOPEND • ma t/m vr 10.00 u - 17.00 u • zat 10.00 u - 13.00 u

www.maastrichtporseleinwinkel.nl www.porseleinmetlogo.com

Nieuw in onze showroom

automatische steel look taatsdeur Einsteinstraat 17 6227 BS Maastricht-Heer 043 - 361 01 99

info@aartsglas.nl www.aartsglas.nl

Uw complete glasleverancier


SUCCES VOOR

VAN JO HEUTS VERF Studenten van Hogeschool Zuid gebruiken alle 21 tinten Maastrichts wit voor monumentale muurschildering.

naar de beste tint wit uit het gamma voor de ruimte waarvoor het bestemd is. Waar nodig vullen we dat aan met adviezen over ondersteunende kleuren en/of behang. Deze benadering, goed opletten wat de wensen zijn en die deskundig vertalen, maakt dat klanten heel tevreden zijn met de resultaten.”

Over wit Op 23 september maakte wethouder Vivianne Heijen bekend dat de Gemeente Maastricht ‘launching customer’ is. Hogeschool Zuyd gaat met de 21 tinten Maastrichts wit een muurschildering krijgen die wordt gemaakt door studenten twee afdelingen van de kunstopleidingen. Voor Roger Heuts kwam dit als een mooie verrassing. Chiquita Nahar, directeur van de kunstopleidingen, doet de hele coördinatie rondom dit bijzondere project. De studenten gaan onder leiding van hun stafdocent een muurschildering maken in entree van het gebouw aan het Herdenkingsplein. Het is de bedoeling van het kunstwerk dat het in het voorjaar van 2021 klaar is. Roger: “Het is geweldig dat jonge, aanstormende kunstenaars een monumentale muurschildering gaan maken met verf waarvan de tinten zijn vernoemd naar hun illustere Maastrichtse voorgangers.”

De kleuren van Maastricht Het is niet alleen de kunstopleiding waar men enthousiast is over de wittinten. “Zowel professionele schilders als particulieren komen naar de winkel voor Maastrichts wit. Klanten ontdekken dat er vele gradaties wit zijn. Met dit concept voorzien we in een groeiende behoefte om de eigen smaak van klanten te ondersteunen”, vertelt Roger. “Samen met de klant kijken we

Wit is onmisbaar bij de definiëring van het licht in de ruimte. Doek, papier, muurvlak, venster, porselein zijn ruimtes waarbinnen kunstenaars, ontwerpers en ambachtslui middels wit – licht en kleur – schaduw vormen definiëren. Om vormen onderscheidend tastbaar en zichtbaar te maken is er het spel van licht en donker. Wit maakt vorm, suggereert diepte. Het gamma aan witten in de kunst is schier oneindig. De tint wordt beïnvloed door de grondstof, de ondergrond en door de mate waarin kleur (pigment) is toegevoegd. Roger hierover: “De diepte van de wittinten die ik wilde bereiken werd pas mogelijk toen ik de pigmenten anders ben gaan samenstellen, waardoor het mogelijk werd om deze speciale hoog gepigmenteerde verven te maken. Daardoor zijn de wittinten erg kleurvast; ze verkleuren minder dan de gangbare verven.

Kenmerken van 21 tinten Maastrichts wit De hoog gepigmenteerde, duurzame en milieuvriendelijke watergedragen acrylmuurverf en acryllakverf uit het gamma 21 tinten Maastrichts wit zijn geschikt voor vele ondergronden. Verven en lakken hebben een kind-veilige formulering en voldoen ruimschoots aan de wetgeving betreffende VOS. De glansgraad gaat van 3% (zeer mat) voor muurverf tot 85% (zeer glanzend) voor lak. Het rendement van de lakken is ± 14 m2 per liter, van de muurverven is het rendement 7 tot 9 m2 per liter. De producten zijn verkrijgbaar in blikken van 1, 2½ en 5 liter.

Jo Heuts Verf Frankenstraat 143-145, Maastricht

Tel: 043 3620850 - info@joheutsverf.nl

www.joheutsverf.nl

Citymagazine Maastricht | 33


21

tinten

CITY

Maastrichts wit

Maastricht Region

wonen werken genieten

&

combinaties in kleur

De volgende uitgave verschijnt

27 november 2020

Een persoonlijk en uniek afscheid midden in de natuur.

dat schildert pas fijn Frankenstraat 143-145, 6224 GM Maastricht, tel.: 043 - 3620850

De Verfspecialist

Een buitengewoon afscheid

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden | T 043 409 1244 | www.walpot.net

Uitvaartzorg

Crematorium

Koffietafel

Beks Interieur is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres voor gordijnen & raamdecoratie, buitenzonwering en vloeren. Beks Interieur is een veelzijdige interieur stylist in Maastricht en omgeving. We adviseren zowel de particuliere als zakelijke markt. Zo ligt ons specialisme voor een groot deel in het smaakvol inrichten van uw woning. Maar ook verschillende hotels, zorginstellingen en horeca voorzien wij van een professioneel interieuradvies op maat. Uw wensen staan voorop en wij sluiten onze kennis hierop aan.

Passend interieuradvies op maat

Met de nodige kennis en ervaring komen onze gespecialiseerde vakmensen bij u meten en adviseren.

www.beksinterieur.nl Akersteenweg 49 6226 HR Maastricht T 043 35 60 909 info@beksinterieur.nl

Vloerbedekking - Laminaat - Taptijt - Marmoleum - Pvc - Insectwering - Raamdecoratie - Buitenzonwering - Gordijnen


Uit-tips november T/m 15 nov. 2020

Zondag 4 okt. 2020

Limburg Biënnale

Rondleiding Fort Sint Pieter & Grotten Noord

Dit najaar bekijk je bij Marres de eerste Limburg Biënnale, die ruim 250 kunstwerken toont van meer dan 150 kunstenaars uit Limburg en omgeving. De tentoonstelling brengt alle soorten kunstenaars, professionals, amateurs en hobbyisten bij elkaar. Van beeldhouwwerk tot dansperformance, van textielinstallatie tot videokunst, van studerende professional tot gepensioneerde amateurkunstenaar, van 7 tot 87 jaar en van Cobra schilderij tot Bauhaus tekening. De collectie werd met veel zorg samengesteld door 12 professionele kunstenaars. Een bezoek meer dan waard.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Limburg Biënnale’

Powered by uitagendamaastricht.nl

Ga op ontdekkingstocht op de St.Pietersberg. Stap eerst terug in de tijd en herbeleef de geschiedenis tijdens een rondleiding op het Fort! Je komt meer te weten over deze historische plek, de waterput, de schietgaten en de kanonnengalerij en ondertussen kun je genieten van prachtige verhalen vol anekdotes en weetjes. Wil je meer te weten komen over het grottenstelsel dat zich diep onder de St.Pietersberg bevindt? Ga dan samen met een Official Maastricht Guide op pad in Grotten Noord. Tijdens deze rondleiding maak je kennis met een wel heel bijzonder stukje geschiedenis van Maastricht en kom je meer te weten over het ontstaan van de grotten, de mergelwinning en de vele tekeningen en opschriften.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Grotten Noord en Fort Sint Pieter’

T/m 3 jan. 2021

Ger Lataster Fragmenten uit zijn Leven en Oeuvre Het Bonnefanten en de Provincie Limburg vieren dit jaar de 100ste geboortedag van de Nederlandse kunstenaar Ger Lataster met een indrukwekkende tentoonstelling op twee locaties. Ger Lataster bepaalde vanaf de jaren 50 mede het aanzien van de Nederlandse schilderkunst. Het Icarus-thema was, in zowel inhoudelijk als vormtechnisch opzicht, van belang bij de ontwikkeling van zijn expressieve, dynamische stijl. Deze ‘abstract-expressionistische methode’, zoals hij het noemde, bleef hij bij alle veranderingen in zijn werkwijze hanteren. Bewonder deze prachtige tentoonstelling met eigen ogen.

www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm ‘Ger Lataster’

Citymagazine Maastricht | 35


Maxima(le) kwaliteit PARKET VAN DE BOVENSTE PLANK!

WWW.TOPSHELFPARKET.NL Weerterveld 13, 6231 NC Meerssen Tel: 043 - 364 34 12

Koninklijke klasse in uw eigen huis...?

Profile for City Magazine Maastricht / regio

City Magazine Maastricht / regio  

Advertisement
Advertisement
Advertisement