City Magazine Maastricht / regio

Page 1

6e JAARGANG

wonen werken genieten

2021

CITY

Maastricht Region

62

EM NEATIS GR EE! M

STUDENTINITIATIEF

AAN TAOFEL BROEDKAS

DUURZAME IDEEËN NU IN MAASTRICHT

TRIXXO JOBS JAAROVERZICHT 2021

i.s.m.

RTV MAASTRICHT

PVDA 2022

ANDERE KEUZES

En verder o.a.: Out of the Box met OSS Group, Boeken en Muziektips, In Bed Met Ingeborg Dijkstra, Spelen met de Franse taal, Centrum Management Maastricht, Politieke Partijen Maastricht en nog veel meer…….

|1 HET ENIGE GRATIS ÉN ONAFHANKELIJKE STADSMAGAZINE ! CITYMAGAZINE Maastricht


Dit gloednieuwe boek is nu verkrijgbaar* via www.aantaofel.nl of mail naar info@aantaofel.nl

Een Student Company initiatief van tweedejaars studenten Commerciële Economie aan Hogeschool Zuyd te Sittard. *Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Dominicanen Maastricht


Deze maand

COLOFON UITGEVER VANHOORENMEDIA VOF www.vanhoorenmedia.nl peter@vanhoorenmedia.nl M. 06 25 35 05 96 CITY MAGAZINE MAASTRICHT & REGIO www.citymagazinemaastricht.nl 6e jaargang, nummer 62 Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beïnvloeders in het verspreidingsgebied REDACTIE Aan deze uitgave werkten mee: Stephan van Appeven Vivianne Rijnders Dymphy Swakhoven Tom Berghmans FOTOGRAFIE Peter van Hooren Jelle Coolen Jean-Pierre Geusens

28

5 RTV Maasticht Jaaroverzicht 12 Studenten-initiatief 'Aan Taofel' 15 PVDA: Een strijdbaar jaar 16 Out of the Box 18 Dominicanen Muziek 19 In bed met .... 22 TRIXXO Jobs 25 La musique française 25 RTV Maastricht; Het goede doel 26 Centrummanagement Maastricht 28 Dominicanen Boeken 29 Broedkas

ALGEMENE ZAKEN Magda van Hooren COVERFOTO Coverfoto RTV Maastricht INTERNET & SOCIAL MEDIA Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl VORMGEVING & DRUK

12

www.andi-printsolutions.com

29

AUTEURSRECHTEN Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eerstvolgende uitgave verschijnt op 28 januari 2022

5 Wanneer de coronamaatregelen vanuit de gemeente Maastricht en de Nederlandse overheid veranderen dan kan dit gevolgen hebben voor evenementen en activiteiten vermeld in het magazine. Houd u daarom altijd de internetsites in de gaten voor de actuele situatie.

CITYMAGAZINE Maastricht

|3


Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

ASA-Groep VOF Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht T 043 - 363 95 75 E info@asagroep.nl I www.asagroep.nl


Het jaar zit er weer op. En traditioneel blikt RTV Maastricht dan in City Magazine aan de hand van bijzondere foto’s terug op wat de stad bezighield. Fotograaf Ronald van den Hoven is het archief ingedoken en maakte een selectie aan foto’s die 2021 voor Maastricht samenvaften. FOTOGRAFIE

Rona l d van d e n Hove n e n Je l le Coole n

TEKST

Ste ph an van Ap pe ve n

JAAROVER ZICHT2021 CITYMAGAZINE Maastricht

|5


Eind januari voert het kabinet voor een poos de avondklok in, in de hoop het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Iedereen die niets te zoeken heeft op straat, moet binnenblijven vanaf negen uur 's avonds. De straten zijn leeg en je kunt letterlijk een speld horen vallen. Wie wel op straat is, waant zich in een film, zo surrealistisch is de stilte.

AVONDKLOK

Eind januari breken er in verschillende steden rellen uit nadat het kabinet de avondklok invoert. Hele binnensteden worden geplunderd. Ook in Maastricht is hier dreiging van. Echter; aanhangers van voetbalclub MVV, verenigd in de Angel Side, vormen op de avond van mogelijke rellen een schild voor de stad. Schouder aan schouder lopen ze de hele avond door het centrum om hun stad, waar ze juist zo trots op zijn, te beschermen. In alle rust keert iedereen weer huiswaarts bij aanvang van de avondklok.

AVONDKLOKRELLEN

CITYMAGAZINE Maastricht 6 |JAAROVERZICHT2021


VACCINATIES Begin januari start de vaccinatiecampagne met het inenten van zorgpersoneel in het ziekenhuis. Later in het jaar volgen ook andere doelgroepen, zoals ook de daklozen. Via mobiele prikteams worden ook de mensen zonder thuis van een prik voorzien.

HORECA IN PROTEST De Maastrichtse horeca is het begin maart zat en zet tegen de maatregelen van het kabinet in de terrassen op. Na maanden sluiting is er nog steeds weinig perspectief voor de tijdens corona zo geplaagde cafés en restaurants. Hoewel de terrassen opstaan, wordt er niet geserveerd. De horeca mag uiteindelijk eind april pas weer gasten ontvangen. Aan het eind van het jaar moeten de deuren opnieuw dicht.

JAAROVERZICHT2021

CITYMAGAZINE Maastricht

|7


DRUKTE IN HET PARK Terwijl de terrassen nog niet open zijn maar het wel prachtig weer is, zoekt Maastricht in het voorjaar een ander plekje om te genieten van de zon. Dat wordt veelal gevonden in de parken, die de nodige keren moet worden ontruimd. Dit omdat het er vaak te druk is en de anderhalve metermaatregel niet wordt nageleefd.

KLOOSTERSCHIP Een orthodox-Georgisch kloosterschip meert aan in Maastricht. Het drijvend godshuis heeft een kapel aan boord. Twee weken lang verblijft de bemanning met de Elia ll, zoals de boot heet, in Maastricht, waar zij ook vrienden heeft wonen.

CITYMAGAZINE Maastricht 8 |JAAROVERZICHT2021


WATERSNOOD Drie centimeter scheelde het. Als de Maas nog drie centimeter hoger was gestegen midden juli, dan waren hele wijken ondergelopen. Dit als gevolg van de extreme regenval in bijvoorbeeld de Ardennen. Het levert onwerkelijke situaties op. Inwoners in bepaalde wijken worden uit voorzorg geëvacueerd en naar crisisopvangplekken gebracht. Maastricht blijft echter gespaard, in tegenstelling tot sommige omliggende dorpen en steden, waar het water wel de straten en huizen inloopt en voor grote schade zorgt.

ONDERZOEK DELTAVARIANT Uit onderzoek, verricht in het Maastricht UMC+, blijkt dat de deltavariant van het coronavirus veel minder besmettelijker is dan voorheen werd gedacht. Na een Chinese studie ging men er lang van uit dat mensen die de deltavariant oplopen, duizend keer meer virusdeeltjes bij zich dragen dan patiënten die het oorspronkelijke Covid-19-virus hadden. Volgens de Maastrichtse onderzoekers hebben dragers echter maar vier keer zoveel virusdeeltjes bij zich. Met de resultaten heeft MUMC+ een wereldwijde primeur te pakken.

JAAROVERZICHT2021

CITYMAGAZINE Maastricht

|9


EEN BEDANKJE VOOR DE ZORG Na anderhalf jaar zwoegen, wordt het zorgpersoneel in september getrakteerd op een feestje. RTV Maastricht organiseert in samenwerking met het Elisabeth Strouven Fonds GRUUTS!. In de binnentuin van de Muziekgieterij wordt het zorgpersoneel bedankt met een muzikale avond. Landelijk bekende namen als George Baker en Edsilia Rombley maken hun opwachting voor de ongeveer 500 bezoekers, die zo even konden ontspannen.

HERBEGRAFENIS ELISABETH STROUVEN 360 jaar na haar dood krijgt Elisabeth Strouven in oktober een nieuwe rustplaats. De resten van de weldoenster worden bijgezet in de crypte in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Elisabeth Strouven lag begraven in de kapel van het voormalige Godshuis Calvariënberg. Dit pand krijgt een andere bestemming en daarom moest voor Elisabeth Strouven, net als voor drie van haar tijdgenoten, een nieuwe laatste rustplaats worden gevonden. Onder grote belangstelling werden de stoffelijke resten in oktober overgebracht naar de basiliek.

CITYMAGAZINE Maastricht 10 |JAAROVERZICHT2021


De verbouwingen aan Centre Céramique worden dit jaar afgerond. Aan het cultureel centrum worden bijvoorbeeld roltrappen toegevoegd. Het feestelijke openingsweekend werd vanwege corona afgelast.

CENTRE CÉRAMIQUE

STAKINGEN MUMC+ Na twee stakingsdagen komt er in november een akkoord over een nieuwe CAO voor de medewerkers van het academische ziekenhuis. Op de stakingsdagen draait het ziekenhuis volgens een zondagsdienst. Alleen spoedeisende hulp is beschikbaar, alle planbare zorg vervalt.

JAAROVERZICHT2021

CITYMAGAZINE Maastricht

| 11


STUDENTEN-INITIATIEF 'AAN TAOFEL'

fundering van de maatschappij IN DE SPOTLIGHTS EN verjaagt eenzaamheid BIJ OUDEREN ZET DE

Team Aan Taofel: Roëlle Losada, Mike Merkelbag, Isa Close, Fabian Out en Martijn Haane.

12 | CITYMAGAZINE Maastricht


TEKST

Vivianne Rijnders

FOTO'S

Peter van Hooren

Het opzetten van een student company vanuit de opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Zuyd heeft geleid tot een fantastisch initiatief. Tweedejaarsstudenten Isa Close, Martijn Haane, Roëlle Losada, Mike Merkelbag en Fabian Out besloten deze opdracht te koppelen aan iets actueels: de coronapandemie. Een flink getroffen groep zijn de senioren, door deze studenten zo mooi de fundering van de maatschappij genoemd. Voor hen hebben ze een mooi project gerealiseerd. Bij Boekhandel Dominicanen doen Isa en Martijn hun verhaal. "We zagen dat veel studenten een bedrijfje gingen opzetten middels dropshipping," zegt Martijn. "Dat wilden wij niet, wij wilden eruit springen, iets unieks neerzetten waarbij we het productieproces van dichtbij konden meemaken. Maar wat? De tijd begon te dringen en we hadden nog niks. Toen we op een middag samen aan de koffie zaten, kregen we het idee om een kookboek te gaan maken. Niet zomaar een kookboek, maar eentje samengesteld door ouderen, om deze mensen tijdens de pandemie eens goed in de spotlights te zetten."

En zo realiseerden Isa, Martijn, Roëlle, Mike en Fabian waardevolle momenten tussen verschillende generaties, gecombineerd met heerlijke Limburgse gerechten met een verhaal. De doelstelling van het project, senioren uit hun eenzaamheid halen en er een Limburgs recept met een verhaal aan over houden, is zeker bereikt. Natuurlijk ontbreken in het boek de recepten voor bloodweurs, tête de veau, zoervleis, forel mèt heite bliksem, knapkook, plekskeskook én een echte Limburgse vlaoj niet. De studenten wilden zelf ook iets bereiden om hun betrokkenheid te vergroten en hebben een grummelevlaoj gemaakt. Ook dat recept staat in het boek. Smaakt het naar meer? "We gaan dit gewoon in elke provincie doen," lacht Martijn. Een felicitatie aan deze studenten voor het realiseren van dit mooie project is zeker op zijn plaats!

Er werd een website en een Facebookpagina ‘Aan Taofel’ gemaakt. De groep ging aan de slag, in eerste instantie met hun eigen oma’s en opa’s. Via sociale media hebben ze ook voor hen onbekende senioren benaderd om een zo gemêleerd mogelijk kookboek te kunnen creëren. Het moest wel om typisch Limburgse gerechten gaan. Isa: "We zijn bij alle senioren die mee deden ook daadwerkelijk aan tafel aangeschoven. Bij sommigen hebben we zelf mee gekookt en zijn bij de meeste mensen ook echt blijven eten. We schreven dan de recepten en de bijbehorende prachtige verhalen op, en maakten foto’s." "Ik ben zelfs bij iemand die ik niet kende om vijf uur binnen gestapt en pas rond negen uur vertrokken en we hebben een topavond gehad," vertelt Martijn. "Er ontstonden heel bijzondere gesprekken," vult Isa aan. "Zelfs van mijn eigen opa en oma, met wie ik een heel goede band heb, hoorde ik dingen die ik nog niet van hen wist, heel speciaal."

Het boek ‘Aan Taofel’, met zo’n twintig Limburgse recepten is te koop bij Boekhandel Dominicanen en het kan ook besteld worden via de website https://aantaofel.nl/ Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

CITYMAGAZINE Maastricht

| 132021: EEN

strijdbaar JAAR De afgelopen jaren is door de lokale PvdA fractie keihard gewerkt aan verschillende lokale thema’s. De PvdA stelde keer op keer vragen over zorgcowboys en zorgdossiers. Het resulteerde erin dat het stadsbestuur bij de komende aanbesteding beter let op wie men in huis haalt en waarom. De PvdA trok aan de bel voor wonen in Limmel en diende een motie in waardoor alle juridische middelen uit de kast worden gehaald om de megaloods van zakenman Leeyen te voorkomen. De PvdA ging de strijd aan om de leefbaarheid in de stad te vergroten door de verkamering aan banden te leggen en woonplicht in te voeren. Ook zette de PvdA recent de participatie prominent op de agenda door te pleiten voor een nieuwe vorm van buurtgericht werken. Weinig mensen in de stad hebben immers nog het gevoel dat het stadsbestuur naar hen luistert, het wordt tijd om dat tij te keren. ROERIGE TIJDEN IN DE POLITIEK Voornamelijk dieptepunten wisselden elkaar af: de spionage-affaire, de miljoenentekorten in het sociaal domein waarna een forse bezuiniging op de stad volgde, de forse bezuinigingen op de speeltoestellen in onze stad, een interim manager sociaal die voor een half jaar € 300.000 mocht bijgeschreven, een tram die allang is ontspoord, maar waar koste wat kost aan wordt vastgehouden. Kortom menigmaal was er reden genoeg om de wenkbrauwen fors te fronzen over de prestaties van het huidige stadsbestuur.

Van voor naar achteren van links naar rechts: Manon Fokke, Anita van Ham, Addie Redmeijer, Henri Borgignons, Maren Slangen, Gerbrand van den Eeckhout, Jules Claessens, Liesbeth Hans, Uğur Böce, Theo Dassen, Liesbeth van Binnebeke, Nicole Neijman

HET ROER OM: ANDERE KEUZES IN 2022 Daarnaast zien we dat door Corona steeds meer mensen tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast elkaar. Mensen hebben het moeilijk door de pandemie die veel langer duurt dan waar we op hadden gehoopt. Laat 2022 het jaar zijn waarin we samen met elkaar de schouders onder ons stad zetten. De PvdA Maastricht hoopt dat het ook het jaar wordt waarin we andere keuzes maken als het gaat om de vraag: wat voor stad willen we zijn. VOOR NU ALLE GOEDS VOOR 2022 EN BLIJF GEZOND!

CITYMAGAZINE Maastricht

| 15


TEKST

Dymphy Swakhoven

FOTO'S

Peter van Hooren

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede door zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elk kwartaal een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand:

ROB MEULENBERG

OSS Group BV 16 | CITYMAGAZINE Maastricht


Intelligentie, nauwkeurigheid,

Sensoren scannen hun omgeving en verzamelen informatie door meting van bijvoorbeeld druk, beweging of temperatuur. Hebben bestaande sensoren vaak nogal wat beperkingen, zo niet de nieuwe, in Maastricht ontwikkelde, OSS Sensor. Deze hypergevoelige, intelligente sensor – made in Maastricht – is klaar om de wereld te veroveren. Rob Meulenberg van OSS Group, het Maastrichtse bedrijf dat de innovatieve sensor ontwikkelde, legt uit: "De OSS Sensor bestaat uit een lichtgeleidend medium in een sensorconstructie. De lichtgeleider, bijvoorbeeld een glasvezel- of POF (Plastic Optical Fiber) -kabel, fungeert als een lange, ronde spiegel waar het licht doorheen flitst. Hierbij worden duizenden metingen per seconde gedaan. Aan het eindpunt van de kabel worden de optische metingen vertaald naar elektronische signalen. Dit vormt het basisprincipe van alle toepassingen."

DE

slimste sensor ter wereld KOMT UIT MAASTRICHT

DATAVERZAMELAAR "Hij meet zo’n zeventig verschillende parameters, zoals druk, gewicht, temperatuur, trilling, materiaalkrimp en -uitzetting, vervolgt Meulenberg. "Het hoge aantal metingen per seconde zorgt voor uiterste betrouwbaarheid. Plaatsing is overal mogelijk, zelfs onder beton, tegels of asfalt. Hij signaleert de kleinste drukverschillen en verzamelt continu data." DIJKBEWAKING Toepassingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van infra en waterwerken. Zo kan de OSS Sensor exact het moment bepalen waarop een dijk aan onderhoud toe is. "Een dijklichaam beweegt, door bodemtrillingen en de mate van waterabsorptie. Tijdens de watersnood in Limburg afgelopen juli zag je veel onzekerheid over de staat van dijken: gingen ze het houden of niet? Door OSS Sensoren te integreren in dijkbewaking – die nu veelal visueel gebeurt door Rijkswaterstaat en vrijwilligers – kun je gerichter sturen. Het is mogelijk om OSS-sensoren, bestaand uit hybride kabels van kunststof en glasvezel, in lussen door een dijk te schieten. De ultragevoelige sensor detecteert de kleinste verandering. Dat betekent: concrete data in plaats van de inschattingen. Eventuele schade wordt vroegtijdig gesignaleerd. Bijkomend voordeel

flexibiliteit. De combinatie maakt de OSS Sensor multi-inzetbaar.

is dat je lange trajecten, van een paar kilometer, tegelijk kunt meten. Onderhoud kan zo beter gepland worden. Dat is duurzamer en veiliger." 100% NAUWKEURIG Andere interessante toepassingen liggen op het gebied van verkeer en infra, meent Meulenberg. "Neem de A2-tunnel in Maastricht. Daarin liggen circa 1800 verkeerssensoren in de toplaag van het wegdek. Sommige voertuigen, zoals SUV’s die hoog op de wielen staan, worden gemist door de huidige inductiesensoren. De OSS Sensor is ongevoelig voor atmosferische- en elektromagnetische interferenties, waar traditionele sensoren wél gevoelig voor zijn. Hij detecteert elk type voertuig, onafhankelijk van materiaalsamenstelling, met 100% nauwkeurigheid. Ook is het mogelijk om gewicht en belasting, zoals de asdruk van vrachtwagens, exact te meten. De huidige sensoren doen dat niet. De OSS sensor registreert élk signaal. Dat levert een schat aan weggebruikersinformatie, die je kunt vertalen naar duurzaam onderhoud en betere verkeersregulatie." GAMECHANGER Intelligentie, nauwkeurigheid, flexibiliteit. De combinatie maakt de OSS Sensor multi-inzetbaar. "Onze scope is breed, de toepassingsmogelijkheden enorm. De proof of product-fase is aangebroken. Er lopen diverse pilots en in binnen- en buitenland en allerlei initiatieven om met de juiste overheden aan tafel te komen. Uiteraard komen we graag in gesprek met investeerders en marktpartijen die met behulp van deze gepatenteerde sensortechniek de wereld willen helpen veranderen."

www.ossbv.nl Heeft u een juridische vraag of wenst u een advies op maat, neem dan contact op met mr James Leliveld.

Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt hem bereiken PER MAIL: leliveld@leliveldadvocaten.nl TELEFONISCH: +31 (0)43 3259679 +31 (0)6 26 53 23 20

CITYMAGAZINE Maastricht

| 17


boekhandel dominicanen

Muziek

l nu Beste e! onlin

TIPS

Vanaf hun eigen vloer krijgt u van onze muziekverkopers de volgende tips:

The Legendary 1979 no nukes concerts BRUCE SPRINGSTEEN The Legendary 1979 No Nukes Concerts van Bruce Springsteen en de E Street Band werden opgenomen tijdens de Musicians United for Safe Energy benefietconcerten in september 1979 in New York City. Het concert viel in een voor Springsteen zeer vruchtbare periode, tussen twee van zijn beste albums in: Darkness on the edge of Town en The River. Het mooie aan dit concert is dat hij zijn normale concertlengte van zo’n drie uur moest inkorten tot anderhalf uur. Dit leverde een geweldig explosieve set op met een hoge dichtheid aan rockers en het betere gitaarwerk, met een E-street Band in top-vorm.

Portrait | 11-cd box BERNARD HAITINK Hij behoorde tot de allergrootste dirigenten, met een indrukwekkende lijst aan legendarische uitvoeringen: Bernard Haitink. Wij hebben nu een super aanbieding: een mooie box met 11 cd's met alle uitvoeringen die Haitink opnam met het Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks. De box bevat werken van Beethoven, Bruckner Haydn en Mahler. Haitink vond dit zelf een van zijn vruchtbaarste samenwerkingen. Deze box met opnames van uitmuntende kwaliteit is nu tijdelijk afgeprijsd van € 74,99 voor € 44,99. Mocht je op zoek zijn naar uitvoeringen die Haitink opnam met andere orkesten, bijvoorbeeld het Koninklijk Orkestgebouw Orkest of de Berliner kom eens snuffelen op onze muziekafdeling. Wij hebben een mooie collectie op voorraad.

FRITS SPITS

MIJN WEST SIDE STORY Na het overlijden van zijn vrouw Gree tje loopt radiomaker en televisiepresentator Frits Spits tegen een muur op. West Side Story biedt hem een mogelijke uitweg. In het schemergebied tussen leven en dood ontmoet Spits de overleden Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Ze praten met elkaar over de musical, maar ook over hun, hun werk en zeer verschillende levens. En natuurlijk over hun beider passie: muziek. Tijdens het gesprek probeert Spits zijn eigen West Side Story op te voeren voor de oude maestro; 18 liedjes uit de wereldberoemde musical, maar dan met zíjn verhaal.

Barn NEIL YOUNG De titel van Neil Youngs nieuwste verwijst naar de plek waar het album is opgenomen. Op het terrein van zijn range heeft hij een monumentale schuur omgebouwd tot studio. Zo kan hij muziek maken (en opnemen) in een vertrouwde omgeving met vrienden. Die "vrienden" dat zijn natuurlijk zijn vertrouwde begeleiders Crazy Horse, waar zijn oude maat Nils Lofgren, de gepensioneerd vaste gitarist Frank Sampedro vervangt. Op Barn slaat Neil Young geen nieuwe wegen maar is wel hoorbaar in zijn element met deze vernieuwde versie van Crazy Horse. De songs variëren van countryballades tot scheurende rockers waar het plezier vanaf spat.

Les 100 chansons de Paris Velen van ons hebben de TV-serie "chansons" gevolgd. Hierin namen Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps ons mee op een reis door Parijs om sporen te zoeken van het "Franse chanson". Het werd een emotionele achtbaan langs thema’s als liefde, joie de vivre en melancholie. Op onze muziekafdeling vindt U natuurlijk tal van CD’s van Piaf, Brel, Aznavour e.v.a. Absolute aanrader is de 5-CD-box "les 100 chansons de Paris" met de mooiste chansons gezongen door de grote chansonniers. Deze CD-box is nu verkrijgbaar voor slechts € 12,99.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl

18 | CITYMAGAZINE Maastricht


IN BED MET…

Ingeborg Dijkstra TEKST

Vivianne Rijnders

FOTO'S

Jean-Pierre Geusens

Op een koude regenachtige dag als deze is het comfortabel vertoeven in een Hästens Boxspring van GASSE SLAAPCOMFORT. Onder twee dekens en zachte kussens in de rug besluiten mijn bedgenoot en ik er de rest van de dag te blijven. INGEBORG heeft zoveel te vertellen over haar drukke leven dat dat geen onmogelijke opgave is.

CITYMAGAZINE Maastricht

| 19


Ingeborg Dijkstra is een enorm veelzijdige vrouw. Ze is getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, werkt als leerkracht op een basisschool, heeft haar bedrijf Stepping Stones waarin zij kinderen en volwassenen coacht, is werkzaam bij Serve the City Maastricht, zit in de lokale politiek, vervult een rol in Ondernemende Vrouwen Maastricht en is actief in de Protestant-Christelijke kerk. Hoe krijgt ze dit voor elkaar? "Als tiener, en zeker na het doen van mijn Belijdenis, heb ik er bewust voor gekozen dat God een cruciale rol zou gaan spelen in de belangrijke beslissingen in mijn leven. Ik hoopte daarom ook een Christelijke man te vinden, en dat is gelukt. Na de PABO begon ik aan een studie pedagogiek terwijl Siebe voor zijn werk in Amerika zat. Op mijn verjaardag op 1 december heeft hij me telefonisch ten huwelijk gevraagd. Met Kerstmis kwam hij naar huis en zijn we getrouwd zodat ik met hem mee terug naar Amerika kon. Daar, in Californië, is onze dochter gebo-

geloof

IK DAT GOD ME STEEDS NAAR LEIDT

nieuwe plekken

ren. Ik vond de rol van moeder zo belangrijk dat ik die fulltime wilde vervullen. Wel was ik actief in het onderling verbinden van andere jonge moeders, die behoefte was groot. Siebes contract liep af en we moesten het land verlaten. Omdat ik inmiddels zwanger was van een tweeling had Siebe dringend een nieuwe baan nodig. We vestigden ons in Oost Duitsland want daar

was veel werkgelegenheid. Een groot verschil met Californië en het beviel ons minder goed. Amerika lonkte maar door de aanslagen op 11 september 2001 voelden we ons daar niet meer prettig. En toen kreeg Siebe een telefoontje uit Australië, of hij daar wilde komen werken. Wij geloven dat timing ook van God kan komen, dit was geen toeval. We verhuisden naar Adelaide en hebben daar fijne jaren gehad." Eén van jouw favoriete uitspraken is ‘Bloom where you are planted’. Ingeborg legt uit: "Ik geloof dat God me steeds naar nieuwe plekken leidt. En waar ik terecht kom, daar wil ik aanpakken, daar wil ik mijn best doen om mensen te verbinden. Na zeven jaar Australië kregen we het gevoel dat God ons riep ergens anders heen te gaan. Siebes werk was daar niet meer leidend in, maar we keken naar wat wij als gezin wilden. We hebben God gevraagd waar we heen moesten en we kregen dromen en visioenen waarvan we geloven dat ze van God afkomstig waren. Hierdoor gingen we naar Zuid-Limburg. Aanvankelijk ging ik werken op de school van mijn kinderen maar ik wilde toch liever de gezinnen in, het breder aanpakken. Zo ben ik ‘Stepping Stones’ begonnen. Een kracht van mij is om mezelf kwetsbaar op te stellen, dan durven andere mensen dat ook waardoor we veel meer bereiken." Een overstapje. Je bent oprichter van het Scheidingscafé Zuid-Limburg. "Dat klopt. Het idee is echter niet van mij afkomstig maar van Stefan Willems en Yolanda de Boer. Zij zochten nog iemand die kinderen kan begeleiden. De impact van een scheiding kan op kinderen enorm zijn. Samen hebben we toen het Scheidingscafé opgezet om scheiden uit de taboesfeer te halen en om alle gezinsleden te kunnen ondersteunen en gelegenheid te bieden met lotgenoten maar tevens met professionals in contact te komen." Je hebt een enorme drive om mensen te ondersteunen op sociaal-maatschappelijk gebied en je bent altijd op zoek naar verbinding. Je bent met zoveel bezig maar je komt heel relaxed over. Hoe krijg je dat voor elkaar? "Zonder God had ik het niet gekund," verklaart Ingeborg. "Die energie en die drive komen echt

20 | CITYMAGAZINE Maastricht


niet alleen uit mezelf. De Bijbelspreuk die ik in mijn hart draag: ‘Bidt tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie heb gevoerd en zet je in voor haar bloei want de bloei van de stad is ook jullie bloei’ geeft me kracht. Ik bid heel veel. Zelfs op de fiets als ik iemand zie die mijn gebed nodig heeft, of als er een ambulance voorbij komt. God leidt me in alles. Als God me roept ga ik naar waar ik op dat moment heen gevoerd word. Die roep is sterker dan het gevoel te willen blijven in de stad waar ik van houd of waar mijn familie woont."

Eigenlijk ben ik een beetje jaloers op het feit dat Ingeborg zoveel kracht en energie haalt uit haar rotsvaste geloof. Het ontmoeten, hulp verlenen, verbinden, alles is voor Ingeborg gelinkt aan God. "Omdat ik geloof dat God wil dat het goed gaat met de mensen. Ook al is dat lang niet altijd zichtbaar. Maar elk geholpen mens is er weer eentje." En zo is het. Want iemand kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen.

CITYMAGAZINE Maastricht

| 21


VANDAAG PERSONEELSDIENSTEN

overgenomen

DOOR

BELGISCHE UITZENDER TRIXXO JOBS

TEKST

Trixxo

FOTO'S

Impuls en Peter van Hooren

De van oorsprong Belgische uitzender TRIXXO Jobs neemt de Maastrichtse uitzendorganisatie Vandaag Personeelsdiensten onder de vleugels. Dit jaar verwierf TRIXXO Jobs ook al 3 andere Nederlandse uitzendbureaus, met name JAMworks (Eindhoven), Mainwork (Weert) en Ruimbaan (Zwolle). “Met Vandaag Personeels-diensten erbij kunnen we verder groeien in Limburg en de Euregio”, zegt Jeroen Poesen, CEO van de TRIXXO Groep.

22 | CITYMAGAZINE Maastricht


DE NIEUWE OVERNAME BRENGT

totaal aantal kantoren op 13

HET VAN TRIXXO JOBS IN NEDERLAND

Op dit ogenblik heeft TRIXXO Jobs in Nederland 11 kantoren die een omzet van 80 miljoen euro draaien. Met Vandaag Personeelsdiensten komt daar een aanzienlijke uitbreiding bij. Het snelgroeiende bedrijf in Maastricht draait dit jaar een omzet van 11 miljoen euro. De klanten zitten vooral in Zuid- en Midden-Limburg. Vandaag Personeelsdiensten levert uitzendkrachten met vooral technische, logistieke, klant contact center, administratieve en op industrie gerichte profielen. Stichters Marielle Wiertz, Patricia Bonten, Maurice Hahnraths en Roger Hoenen zullen nog actief in de organisatie blijven.

De nieuwe overname brengt het totaal aantal kantoren van TRIXXO Jobs in Nederland op 13. Mede dankzij de uitbreiding met Vandaag Personeelsdiensten wil TRIXXO Jobs in 2022 een omzetcijfer van 200 miljoen bereiken. "En onze honger is nog niet gestild", aldus Jeroen Poesen, CEO van de TRIXXO Groep. "We willen blijven groeien in Nederland. Want daar liggen kansen die we niet mogen laten liggen." Voor een overname kijkt TRIXXO Jobs eerst of het bedrijf goed past in de bedrijfscultuur. "De mate van ambitie en koopmansgeest die aanwezig is bij de nieuwe partner zijn doorslaggevend. Bij Vandaag Personeelsdiensten vinden we veel kenmerken terug die we bij TRIXXO belangrijk vinden. De warme, familiale sfeer en directe contacten met alle stakeholders zijn een meerwaarde. TRIXXO Jobs wil een leidende rol in de uitzendbranche in deze regio veroveren. Deze overname is een eerste stap in die richting. TRIXXO maakt zich samen met ‘Vandaag’ klaar voor morgen."

"Het is duidelijk dat we voor veel punten op dezelfde golflengte zitten. We voelen dat we bij TRIXXO onszelf kunnen blijven en onze identiteit behouden. We kijken verwachtingsvol uit naar de wisselwerking tussen Maastricht en Hoeselt. Samen willen we een toonaangevende rol spelen in de Euregio. We geloven dat in dit geval één plus één drie wordt." Voor het in 2014 opgerichte TRIXXO Jobs van eigenaar Luc Jeurissen is dit een interessante aanvulling. "De overname van Vandaag Personeelsdiensten verstevigt onze positie in de regio en biedt ons kansen om op middellange termijn door te stoten richting Duitsland."

Voor meer info: Vestiging Maastricht Geusselt Businesspark Geusseltweg 29c 6225 XS Maastricht

www.trixxo.nl

CITYMAGAZINE Maastricht

| 23


La musique française à Maastricht Zaterdag 29 januari 2022 om 14.30 uur • Grand Hotel de l’Empereur te Maastricht Een Franstalige liederenschat van prachtige melodieën Gezongen door en aria’s van de Maastrichtse componisten Bonhomme, Claudia Couwenbergh Lambrechts en Niël Pascal Pittie Vincent Kusters

sopraan tenor bariton

Instrumentaal begeleid door Alice Hendriks piano Liesbeth Hendrix viool Caecilia van Hoof cello 2022

Reserveren op www.mathieu-niel.nl/webshop • Info tel. 0645638883

D66 Maastricht wenst iedereen fijne dagen! Bovenste rij v.l.n.r.: Johan Pas, Claudia Demas, Harald Barendse en Richard Wijnands Middelste rij v.l.n.r.: Miriam Elfassih, Robbert Mantel, Ingrid Politsch en Bert Jongen Onderste rij v.l.n.r.: Thomas Gardien, Guido Mertens, Philip van Ballegooie en Nadia Kouskous

2021 Het jaar 2021 vol met grote uitdagingen ligt bijna achter ons. Een enerverend en bewogen jaar waarin we vooral het persoonlijk contact moesten missen en uitstellen. Maar ook een jaar met veel mooie momenten. Plannen maken maar ook echt kunnen uitvoeren geeft nieuwe energie. We blijven denken in kansen voor onze relaties en onze portfolio, die het ons mogelijk maakt datgene te doen waar we goed in zijn.

2022 Ondanks de huidige onzekerheid kijken we ernaar uit onze ontmoetingen weer op te pakken in 2022. Namens het complete team wensen wij u allen

een voorspoedig en beter 2022!

CITY wonen werken genieten

Maastricht Region


SPELEN MET DE

Franse taal Een drietal gelouterde Maastrichtenaren heeft met de Franse taal in de muziek gespeeld. Uit de werken van Andrée Marie Clémence Bonhomme, geboren in 1905, kunnen we haar voorliefde voor de Franse taal afleiden. Afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag volgde ze zomercursussen bij Darius Milhaud in Parijs. Zij voorzag tientallen Franse essays van haar melodieuze muziek. Een andere componist is Mathieu Antoine Marie Niël, geboren in 1909. Hij was afgestudeerd aan het Conservatoire Royal te Luik. Zijn eerste compositie, 'Chemin Creusé' (Holle weg), was een ode aan het Limburgs landschap. Bij zijn operette Donna Marguerita was men blijvend onder de indruk van de prachtige melodieën. Componist en tekstdichter Jean Lambrechts, kwam op de wereld in 1936, reeds als kind tweetalig, voelde zich als student thuis aan het befaamde Conservatoire de Paris. Hij zette later Nederlandse liedteksten in de Franse taal om. Hierdoor kwam het karakter van die melodie nog beter tot zijn recht. De bekende Nederlands- en Belgisch- Limburgse componist voorzag onder meer Franse gedichten van sfeervolle muziek, maar was letterlijk toondichter met zijn eigen Franse essays. Bijvoorbeeld: 'La chanson des muguets’, opgedragen aan de Alliance Française. Gustav Mahler liet weten:’ Dass wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten’. Bij iedere uitvoering wordt telkens opnieuw muziek gecreëerd; onze gerenommeerde solisten Claudia Couwenbergh, Pascal Pittie en Vincent Kusters zullen er begeleid worden door Alice Hendriks en met Caecilia van Hoof en Liesbeth Hendrix iets moois van maken. MAASTRICHT - GRAND HOTEL DE L’EMPEREUR 29 januari om 14.30 uur reserveren: www.mathieu-niel.nl/webshop T 06 456 388 83 Muzikale leiding

ALICE HENDRIKS

Het H et Goede Doel Maastricht en zijn regio telt veel vrijwilligers die zich inzetten voor een goed doel. Wie zijn deze mensen en wat doen ze allemaal voor een ander? In Het Goede Doel - een programma van RTV Maastricht en het Elisabeth Strouven Fonds krijgen zij een gezicht, en vertellen zij met passie over 'hun missie'. Vaak gaat het om initiatieven in de eigen buurt of straat. Mooie lokale projecten die uit een bepaalde behoefte zijn ontstaan.

Bij de Maastrichtse Stichting 't Gilde maken veel mensen al jaren dankbaar gebruik van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers. De taal- en tekenlessen, allerlei cursussen over bijvoorbeeld geschiedenis, muziek of de computer worden er gegeven door ervaren oud-docenten en talentvolle liefhebbers die onbetaald hun kennis delen. In de komende aflevering van Het Goede Doel zijn we te gast bij de teken-en schilderklas van Marian Ramaekers. Zij was ooit werkzaam als docent maar werd helaas afgekeurd. Nu leert ze haar cursisten bij 't Gilde van alles over perspectief, kleur en tekentechniek. Ze ziet haar leerlingen vaak met sprongen vooruitgaan. Daarnaast geniet ze enorm van de gezelligheid in haar klas. Plezier en persoonlijke voldoening voor iedereen, dat is waar het om draait. En dát is ook te zien in deze aflevering die vanaf vrijdag 14 januari drie dagen wordt uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Maastricht. Eerdere afleveringen van Het Goede Doel zijn te bekijken op rtvmaastricht.nl/televisie/gemist/ het-goede-doel

TIP ONS! Bent u ook betrokken bij een mooi vrijwilligersproject? Wij horen graag wat u voor een ander doet. Stuur een e-mail naar info@rtvmaastricht.nl o.v.v. Het Goede Doel

CITYMAGAZINE Maastricht

| 25


CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT KIJKT VOORUIT... Aangekomen aan het einde van jaar, is dit een moment om terug te kijken, óf om alvast vooruit te blikken. Dat kan natuurlijk ook. Bij Centrummanagement kiezen we deze keer heel bewust voor dat laatste. Na een turbulent jaar waarin veel plannen werden overschaduwd door COVID-19, richten we onze blik weer graag op de tijd die voor ons ligt. Onlangs legden we dan ook de laatste hand aan ons activiteitenplan 2022–2025. graag delen een aantal hoogtepunten uit het plan.

OPTIMISME & KRACHTEN BLIJVEN BUNDELEN Bij het schrijven van ons activiteitenplan werden we nog steeds geconfronteerd met COVID-19. Miljoenen mensen zijn inmiddels gevaccineerd, maar het virus is weerbarstig en lijkt moeilijk onder controle te krijgen. Onze verwachting is dat in de loop van 2022 voor een deel de balans kan worden opgemaakt, waarin te zien zal zijn welke invloed de COVID-19 crisis heeft gehad op met name de retail- en horecaondernemers en de cultuursector in Maastricht. En hoewel het nog gissen blijft naar de echte impact van de crisis laten cijfers en feiten zien dat het, macro economisch gezien, goed gaat. Dat geeft, naast onzekerheid, gelukkig ook reden om optimistisch te zijn. Toch staan we voor enorme uitdagingen en de verwachting is dat niet alle middelgrote steden in Nederland, waar Maastricht deel van uitmaakt, ongeschonden uit de crisis gaan komen. Een tien- tot vijftiental steden in Nederland zal overleven, vanwege hun authenticiteit in combinatie met hun aantrekkelijkheid. Mensen blijven dit soort steden bezoeken en blijven er ook besteden. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Maastricht tot de top tien van aantrekkelijke steden zal blijven behoren, mits de goede maatregelen worden genomen. Meer dan ooit moeten de krachten worden gebundeld en er optimaal worden samengewerkt.

5X SAMENWERKEN & VERBINDEN De afgelopen jaren is gebleken dat samenwerking en krachtenbundeling bij belangrijke issues, bijdragen aan het behalen van beoogde doelen en resultaten. CMM is daarin vaak de initiatiefnemer, zet in op verbinding en samenwerking en neemt de rol van woord- en penvoerder. Dat zetten we de komende tijd graag op onze agenda met o.a. de volgende initiatieven: Samenwerken binnen bestuurlijk-, gemeenteraads- en ambtelijk overleg Samen met BOC-leden en facultatief met andere partners is de inzet van CMM erop gericht om de diverse denkwijzen af te stemmen en om optimaal samen te werken. Actuele onderwerpen die op de agenda staan bij de gemeente Maastricht en waarbij wij in meer of mindere mate in participeren zijn onder andere Actieplan Parkeren Maastricht, Fietsparkeren, Programmaraad Evenementen, Impulsaanpak Winkelgebieden en Sustainable Developement Goals (SDG).

Zero Emissie Stadslogistiek Zuid-Limburg Bereikbaar is in 2020 gestart met het project ‘Zero Emissie Stadslogistiek’. Het streven is dat in 2025 -met een overgangsperiode naar 2030- zero emissie is bereikt voor de logistieke sector in het centrum van Maastricht. CMM heeft het ambitiedocument om te komen tot ZES mede ondertekend.

Stadsvisie, Economische visie en Sociale visie De gemeente heeft aangekondigd om te komen tot een nieuwe stadsvisie, economische visie en sociale visie. CMM heeft haar bijdrage geleverd in diverse overleggen en via de notitie ‘Werken aan de toekomst van Maastricht’. Deze notitie is te lezen op onze website www.cmmaastricht.nl.

Coalitieakkoord 2022 – 2026 Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 hebben plaatsgevonden, zal er een nieuw coalitieakkoord worden opgesteld door de partijen die dan het college gaan vormen en/of steunen. Aan de hand van het dan opgestelde coalitieakkoord zal CMM beoordelen op welke wijze hieraan bijgedragen kan worden.

Structureel BOC-overleg (Binnenstad Ondernemers Collectief) In dit overleg met voorzitters van ondernemers- en brancheverenigingen worden, naast het afstemmen van actuele zaken, ideeën uitgewisseld, werkgroepen gevormd en standpunten bepaald over de te communiceren boodschap.


Centrummanagement Maastricht zet zich in voor de stad. Dagelijks denken wij na over hoe we Maastricht zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken en houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Door het initiëren en organiseren van verschillende projecten en campagnes zorgen we er samen met onze partners voor dat de stad straalt! Wil je weten waar we ons op dit moment mee bezighouden? Via deze vaste pagina in City Magazine houden we je op de hoogte!

11X ACTIVITEITEN OP DE AGENDA De voornaamste actiepunten op onze activiteitenagenda voor de komende tijd, dat zijn er elf. Elk met een eigen insteek en aanpak, maar er allemaal op gericht de stad te laten bloeien en bruisen. Beperken leegstand winkelpanden Onze inzet op dit gebied is en blijft gericht op het zijn van een kwalitatieve stad die aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers en zorgt voor koopstromen. Hiermee blijft Maastricht een attractieve vestigingsstad voor ondernemers. Stimuleren verblijfstoerisme We zetten hierbij nadrukkelijk in op de kracht van de combinatie van retail, horeca en cultuur/evenementen, die onze stad rijk is. Waar het aan de orde is, zoeken we hierbij samenwerking op met de SAHOT en Maastricht Marketing. Smart City CMM is van mening dat Smart City en Artifcial Intelligence van toenemend belang zijn voor een verdere ontwikkeling van Maastricht als aantrekkelijke bewoners-, recreëer-, cultuur- en studentenstad. Wanneer zich haalbare initiatieven aandienen, is CMM bereid hierin te participeren.

Datadashboard Facts & Figures Het nut en de noodzaak van het hebben van een goed datadashboard zijn nogmaals benadrukt tijdens de COVID-19 crisis, waarin inzicht in- en analyse van cijfers onvoldoende beschikbaar waren. Samen met de gemeente Maastricht en de VEBM (Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht) zullen wij verder onderzoeken of de introductie van een datadashboard met het respecteren van de privacywetgeving mogelijk is. Samenwerken Ondernemend Wyck / Wyck Promotie Wyck Promotie is actief in het on- en offline positioneren van stadsdeel Wyck. Als Centrummanagement participeren we in de stuurgroep en leveren we jaarlijks passende financiële bijdrage en inzet om activiteiten mogelijk te maken. Gastvrijheidsproject ‘5-Sterrenstad ‘ Ons streven is om ieder jaar de sfeerverlichting te continueren en er een wijziging in aan te brengen of een nieuw element aan toe te voegen. Zo blijven we Maastricht presenteren als feeërieke, sfeervolle stad gedurende de feestmaand. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 CMM zal in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat organiseren op woensdag 9 maart 2022 in de Muziekgieterij. Wanneer er geen corona beperkende maatregelen van toepassing zijn, kan het debat live worden bijgewoond. Tevens wordt het debat opgenomen door RTV Maastricht en later die week uitgezonden.

Sfeerverlichting Magisch Maastricht Ons streven is om ieder jaar de sfeerverlichting te continueren en er een wijziging in aan te brengen of een nieuw element aan toe te voegen. Zo blijven we Maastricht presenteren als feeërieke, sfeervolle stad gedurende de feestmaand.

Steunen Quiet Community Maastricht Waar mogelijk ondersteunen we ook in de komende jaren de Quiet Community Maastricht in hun inzet om (stille) armoede in Maastricht te verminderen. Verdrag van Maastricht 30 jaar In Maastricht vieren we in 2022 het 30-jarige jubileum van het Verdrag van Maastricht. Er zullen diverse activiteiten plaatsvinden om dit te vieren. Waar mogelijk en gewenst bieden wij als CMM ondersteuning bij de organisatie. Maastricht Carnavalsstad Als Centrummanagement werken we samen met o.a. de Tempeleers en ondersteunen wij het initiatief om Maastricht als ‘Dé Carnavalsstad’ te presenteren, profileren en verder uit te bouwen. Zo worden carnavalsvlaggen opgehangen, worden etalages van winkels carnavalesk ingericht voor de Kiekoet wedstrijd en lanceerden we de app ‘Demasqué Maastricht’.

TOT SLOT... Voor 2022 zal COVID-19 met mogelijke nieuwe varianten, een cruciale rol spelen in de wijze waarop onze geplande activiteiten kunnen worden ingevuld. Als CMM zullen wij steeds inspelen op de mogelijkheden die er zijn om de negatieve effecten van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Via onze eigen communicatiekanalen houden we je voortdurend op de hoogte. Wil je ons hele activiteitenplan lezen? Kijk dan op www.cmmaastricht.nl/activiteiten.


boekhandel dominicanen

Boeken

l nu Beste e! onlin

TIPS

De kerstdagen zijn weer achter de rug, het nieuwe jaar wacht op ons. Wij zullen u in 2022 weer graag verwelkomen! Ongetwijfeld wordt het weer een jaar met veel mooie nieuwe boeken en muziek. En hopelijk kunt u weer regelmatig bij ons terecht bij schrijversbezoeken, lezingen, muziekoptredens en exposities. Houd onze website in de gaten voor de actuele Corona maatregelen, activiteiten en openingstijden. Maar natuurlijk wensen wij u eerst een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2022!

ANNA ENQUIST

Sloop Componiste Alice Augustus heeft van het Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht gekregen tot het vervaardigen van een stuk voor groot orkest. Ze wordt beschouwd als een belangrijk componist, maar vrijwel niemand weet dat ze onder pseudoniem haar geld verdient met het schrijven van platvloerse reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het meezeulen van een moeilijke jeugd en een woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt de tijd. Alice Augustus is bijna veertig en heeft een knellende kinderwens. Sloop is een roman over kunst en liefde, scheppen en baren – en een mensenleven in al zijn aangrijpende kwetsbaarheid.

RÉBECCA DAUTREMER

EÉN ENKELE SECONDE Eén enkele seconde. Jij denkt vast: dat is ook niet veel. Toch zijn er sommige secondes die belangrijker zijn dan andere. In ieder geval voor Jacominus, maar ook voor heel wat anderen. Dus één enkele seconde voor 1 of 10, of wat zeg ik, 100 personages, en die dan allemaal samen op een tekening die groter is dan jijzelf? Dat is juist wél veel. Prachtig leporello-prentenboek van Rébecca Dautremer!

SAMUEL BJØRK

Sneeuwwit In Sneeuwwit, de ijzingwekkende prequel op de Munch & Krügerbestsellerserie vraagt Holger Munch de jonge Mia Krüger om voor hem te komen werken om een wel heel mysterieuze moordzaak op te lossen. In een buitenwijk van Oslo zijn twee elfjarige jongens vermoord. Naast de twee lichamen wordt een dode rode vos gevonden. De zaak lijkt op een andere onopgeloste zaak uit Zweden en is het begin van een samenwerking tussen Munch en Krüger en van een de meest bloedstollende jachten op een seriemoordenaar ooit…

MATT HAIG YVETTE VAN BOVEN

Van Bovens leftovers Haar columns en rond de 200 recepten uit haar wekelijkse rubriek in de Volkskrant zijn nu gebundeld in Van Bovens leftovers. Steeds met duidelijke, foolproof receptuur zoals we van Yvette gewend zijn, voorzien van meerdere geïllustreerde tips en info én het door haarzelf gefotografeerde gerecht. Van Boven kookt het hele jaar door: met name groente, maar ook wat vlees en vis. Uiteraard wordt er ook van alles gebakken. Kortom: een heerlijk boek met heel veel inspiratie voor dagelijkse verspillingsvrije kost.

Het troostboek Het troostboek is een verzameling overdenkingen, herinneringen en lijstjes, die Matt Haig voor zichzelf schreef als houvast in moeilijke tijden, en nu deelt met de wereld. Samen met betekenisvolle verhalen van bekenden en onbekenden uit de geschiedenis, vieren de bespiegelingen het rommelige wonder dat het leven heet. Matt Haig herinnert je eraan dat je niet alleen bent als het bestaan soms zwaar voelt, en dat er altijd hoop is, zelfs als die ver weg lijkt. Het troostboek: comfortfood in boekvorm.

Dominicanerkerkstraat 1 - Maastricht

www.boekhandeldominicanen.nl

28 | CITYMAGAZINE Maastricht


BROEDKAS: BROEDPLAATS VOOR

duurzame ideeën Op 5 november jongstleden kreeg de innovatieve samenwerking tussen MANON MACHIELS (founder en directeur van Samen voor Maastricht) en JEROEN WIJCKMANS (Innovator Marketeer bij Trajekt) vorm in het nieuwe concept BROEDKAS. Broedkas is een samenvoeging van de woorden broednest en broeikas.

CITYMAGAZINE Maastricht

| 29


TEKST

Vivianne Rijnders

FOTO'S

Peter van Hooren /Archief Broedkas

Manon en Jeroen zochten al een tijd naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Met als resultaat ‘Broedkas’. Dit initiatief is erop gericht bedrijven en maatschappelijke organisaties in Maastricht duurzaam met elkaar te verbinden. Met als doel maatschappelijke organisaties naar een ‘next level’ te tillen door inzet van netwerk en expertise vanuit het Maastrichtse bedrijfsleven. Maastrichtse ondernemers kunnen op deze manier concreet en duurzaam invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid.

‘Crazy eight’. Alle Broedkas- experts schrijven acht ideeën of oplossingen op, waarna het beste en uitvoerbare idee wordt gekozen. Natuurlijk moet de organisatie, in dit geval Juupu, zich er geholpen mee voelen. Unaniem resultaat is het maken van een documentaire met de ambitie op de IDFA te komen, en in elk geval een première in Filmhuis Lumière. De kadervraag is dan: wie gaat wat doen en ben je bereid je netwerk in te zetten? De experts gaan samen aan de slag en inmiddels is dit project opgestart."

Manon legt uit: "Het concept is maatschappelijke initiatieven te koppelen aan experts uit het bedrijfsleven en organisaties. Die initiatieven hebben wij voor deze eerste editie zelf uitgezocht. We luisterden naar de vragen, ambities en uitdagingen die er leven binnen de betreffende maatschappelijke organisaties. En of dat interessant is om in een Broedkassessie samen met experts naar te kijken. We ontdekten dat veel verschillende organisaties mee wilden doen met heel diverse vragen. Ik zat in een Broedkas met Stichting Juupu (Juupu is een beweging van en door jongeren ter bestrijding van armoede). Hun challenge was: Hoe borg ik het gedachtengoed en de rijkdom aan ervaringen gedurende de zes schooljaren dat we actief zijn? Deze brede vraag hebben we in de Broedkas gekaderd. Vervolgens is er een strak format dat het hele proces begeleidt, samen met de betrokken experts. Een van de onderdelen is

"Door corona is de Broedkas tot nu toe alleen virtueel geweest," licht Jeroen toe. "Het eigenlijke idee was om echt een glazen kas ergens in de stad te zetten. Hopelijk kunnen we dit op termijn realiseren."

30 | CITYMAGAZINE Maastricht

JE INVESTEERT IN DE ORGANISATIE VOOR EEN DUURZAAM RESULTAAT Jeroen houdt zich momenteel met een andere Broedkas challenge bezig, geïnitieerd vanuit het Jeugdlab. De uitdaging is om vijftien Smoothie bikes in de markt zetten (Maastricht) in het kader van de gezonde basisschool/voortgezet onderwijs van de toekomst. Met de inzet van een smoothie-bike proberen we kinderen en ouders meer bewust te maken van het dagelijks eten van groente en fruit. De Smoothie bike is een fiets met een blender voorop en als je fietst gaat die blender werken. Tijdens een aantal activiteiten (ontbijtsessies) op basisscholen consta-


teerden wij namelijk dat de Smoothie bike een enorme aantrekkingskracht had. Naast het feit dat iedereen wilde fietsen hadden de smoothies gemaakt van groente en fruit een gretige aftrek. Een idee was geboren! Hoe zou het zijn om meerdere fietsen in te kunnen zetten? In de Broedkas ga je het idee kaderen aan de hand van een Focus Sprint. Hier heb je experts voor nodig. Je denkt gezamenlijk na over het beheer en onderhoud, waar haal je financiële middelen vandaan en binnen welk tijdsbestek wil je een en ander realiseren. Aan het einde van de broedkas sessie worden de concrete actiepunten vervolgens verdeeld over de juiste experts. Natuurlijk volgen we de betrokken organisaties en checken of afspraken worden nagekomen. Na een half jaar evalueren we. Zo investeer je in de organisatie voor een duurzaam resultaat." De organisaties die in deze eerste editie van Broedkas zaten zijn Kinderboerderij De Heeg, Stichting Juupu, Quiet Maastricht, Buurthuis Pottenberg en Het Jeugdlab. Moeten de aanvragen vanuit deze organisaties ergens aan voldoen? "Broedkas heeft vijf vragen opgesteld," geeft Jeroen aan. "De antwoorden op die vragen vormen een script dat als leidraad dient. We krijgen steeds meer aanvragen, ook onderwijs en cultuur beginnen een beroep op Broedkas te doen."

HET IS SIMPEL OM KENNIS MET ELKAAR TE DELEN; KENNIS HEB JE ALTIJD BIJ JE "Een andere invulling zou een meer thematische kunnen zijn. Bijvoorbeeld over Inclusie of Armoede," vertelt Manon. "Broedkas is een concept waar je heel veel mee kunt. Het is kneedbaar en er is sprake van maatwerk. Alle organisaties komen samen in de Broedkas, je gaat hen verbinden waardoor je meer van de grond krijgt. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waren altijd twee werelden maar die komen nu steeds dichter bij elkaar. Het is simpel om kennis met elkaar te delen, kennis heb je namelijk altijd bij je. Bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de lokale samenleving maar weten vaak niet hoe ze iets kunnen bijdragen. Via Broedkas kunnen ze hun expertise inzetten ten behoeve van de samenleving." Wat zijn de plannen voor komend jaar? "We willen de resultaten van de eerste Broedkas gaan delen in een nieuwsbrief," zegt Manon. "Ook gaan Jeroen en ik kijken hoeveel edities van Broedkas we volgend jaar willen doen. Idealiter hopen we op twee, wellicht een rondom Festival Maas plus een aantal Buurtbroedkassen. Daarnaast gaan we in gesprek met Universiteit Maastricht om een thematisch project op te starten. En omdat we zelfs vanuit andere steden de vraag krijgen of zij ook ingekocht kunnen worden, willen we een ‘te vermarkten’ concept maken dat schaalbaar is en over te nemen.

Het is duidelijk: Broedkas kan veel betekenen voor de sociaal maatschappelijke en de culturele sector. Het bedrijfsleven kan daar breed bij ondersteunen, maar vice versa ook. Zo ontstaan er lucratieve verbindingen. Samen

lukt meer!

CITYMAGAZINE Maastricht

| 31


wij wensen al onze relaties

EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2022 ASA GROEP Berceusestraat 46 6217 EK Maastricht www.asagroep.nl algemeen@asagroep.nl

KEVIN

U komt bij ons op de 1e plaats

In 2022 komt alles VASTGOED PATRICK

HENRI

Wij gunnen iedereen een coronavrije wereld

Juist nu zijn wij er voor U ROBERT

WILLY

Haw Pin! Achter de wolken sjijnt altied de zon


click & collect

Wil jij het plan om te starten met je eigen bedrijf in 2022 realiseren? Dan kan je vast hulp gebruiken. Kom kennismaken met onze programma’s voor starters en zet daarmee de eerste stap naar je eigen bedrijf! MAAK EEN AFSPRAAK:

bel 06-2545 8723 of 06-15095205 Bestel online of telefonisch

Ontvang een bevestiging als je de bestelling kan afhalen

Kom alleen

Een bestelling afhalen kan tot 17.00 uur

Het Inspiratiehuis wenst iedereen een ondernemend 2022!

Al je cadeaus worden feestelijk ingepakt! boekhandel dominicanen Dominicanerkerkstraat 1 Maastricht www.boekhandeldominicanen.nl 043 4100 010

Inspiratiehuis voor Ondernemers • Supporters Ondernemerschap info@inspiratiehuismaastricht.nl

www.inspiratiehuismaastricht.nl

Wij wensen jullie een gelukkig

Discusworp 6, 6225 XP Maastricht 043 363 71 50 www.grandcafegeusseltbad.nl Adv GCG CM 2021-03 FC.indd 2

Burgemeester Cortenstraat 49 6226 GR Maastricht 043 363 63 75 www.hierderhepke.nl 15-12-2021 09:07:59


partij veilig

maastricht

PARTIJ VEILIG MAASTRICHT

SOCIAAL EN LOKAAL De afgelopen vier jaar hebben wij, de fractie van Partij Veilig Maastricht, ons sterk gemaakt om de belangen van alle Maastrichtenaren te behartigen. Ook in deze moeilijke tijd met beperkingen zitten wij niet stil. Helaas is momenteel geen fysiek contact mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat wij niet bereikbaar zijn. De fractie is altijd te volgen en te bereiken via partijveiligmaastricht.nl of social media, waarop we zeer actief zijn. De fractie dankt u voor het fijne contact en het vertrouwen in de afgelopen jaren en staat met de nieuwe verkiezingen in maart met 50 toppers voor u klaar.

WIJ WENSEN U VEEL LIEFDE, GELUK EN VOORAL EEN GOEDE GEZONDHEID VOOR 2022. VAAN EN VEUR MESTREECH!

V.l.n.r.: Bert Garnier, John Voorst, Tiny Meese, Rob Claessen-Hermans, Alain Garnier en Jo Smeets.

Foto: Peter van Hooren


mail of bel, bestel en haal op

Wij wensen u een gezond en voorspoedig

2022

dat behangt pas fijn Frankenstraat 143-145 6224 GM Maastricht info@joheutsverf.nl tel.: 043 - 362 08 50

Dinsdag t/m Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

De Behangspecialist

ONDANKS DAT ONZE SHOWROOM NU HELAAS GESLOTEN IS, STAAN WE WIJ TIJDENS DE LOCKDOWN TOCH VOOR U KLAAR.

Beks Interieur is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres voor gordijnen & raamdecoratie, buitenzonwering en vloeren. Beks Interieur is een veelzijdige interieur stylist in Maastricht en omgeving. We adviseren zowel de particuliere als zakelijke markt. Zo ligt ons specialisme voor een groot deel in het smaakvol inrichten van uw woning. Maar ook verschillende hotels, zorginstellingen en horeca voorzien wij van een professioneel interieuradvies op maat. Uw wensen staan voorop en wij sluiten onze kennis hierop aan.

Passend interieuradvies op maat aan huis

Met de nodige kennis en ervaring komen onze gespecialiseerde vakmensen bij u meten en adviseren.

www.beksinterieur.nl Maak nu een afspraak voor interieuradvies aan huis. Vloerbedekking - Laminaat - Pvc - Raamdecoratie - Buitenzonwering - Gordijnen

Akersteenweg 49 6226 HR Maastricht T 043 35 60 909 info@beksinterieur.nl


Samen voor Maastricht! Wat hebben wij een bewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin veel werd gevraagd van de samenleving, de zorg, de ondernemers, de overheid, het onderwijs, de verenigingen en vrijwilligers. In de gemeentepolitiek ging het eveneens met enige regelmaat over Covid-19 en de impact hiervan op onze stad. Door deze omstandigheden verliezen wij wel eens uit het oog dat de vierjarige raadsperiode bijna ten einde is. Een periode waarin Maastricht de nodige vooruitgang heeft geboekt. Ging het allemaal goed? Om eerlijk te zijn, nee niet alles ging altijd goed. Maar juist op die momenten hebben de besturende partijen laten zien dat het tij gekeerd kon worden. De gemeentefinanciën zijn op orde gebracht. Door samen te werken en juist niet elkaars tegenstellingen te vergroten. Maastricht heeft laten zien dat het economisch sterk is. Veel bedrijven willen zich hier vestigen, bezoekers geven Maastricht hoge waarderingen, de kennisinstellingen worden kwalitatief steeds beter en het midden- en kleinbedrijf kan bloeien. De komende jaren worden veel woningen bijgebouwd. Woningen die betaalbaar moeten zijn zodat ook starters, ouderen, hulpbehoevenden en middeninkomens in Maastricht kunnen blijven wonen. Belangrijk voor ons als CDA Maastricht is dat de stad de afgelopen periode niet heeft bezuinigd op sport en volkscultuur. Daarnaast is er oog voor Maastrichtse tradities, wordt er ingezet op gemeenschapsvoorzieningen in iedere buurt en maken we een vuist tegen eenzaamheid. Ook de komende periode willen wij weer graag dienstbaar zijn naar de stad. Het verschil maken in het stadsbestuur.

Samen omzien naar elkaar. Samen bouwen wij verder aan een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Samen voor Maastricht!

Niels Peeters

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Maastricht


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.