Koncertprogrammer til salg 2019

Page 1

VOKALENSEMBLET

MUSICA FICTA DIRIGENT

BO HOLTEN

KONCERT­ PROGRAMMER TIL SALG

2019


VOKALENSEMBLET MUSICA FICTA - ALDRIG BARE EN KONCERT

Musica Ficta er et professionelt vokalensemble dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. Musica Ficta favner et meget bredt repertoire. Ensemblets speciale er dog musikken fra middelalder og renæssance. Den gang skrev komponisterne ikke deres store værker for symfoniorkestre, men for den menneskelige stemme. Som Musica Fictas kunstneriske leder og dirigent er Bo Holten blandt verdens førende på dette felt. De seneste år har Musica Fictas interesse især kredset om den ekstreme renæssancekomponist Carlo Gesualdo (1566 – 1613), hvis kromattiske madrigaler er blevet en tilbagevendende og yderst anerkendt del af Musica Fictas repertoire.


Musica Ficta betragter endvidere arbejdet med den danske sangskat som en central del af sit virke. Cd’erne med danske sange har gjort Musica Ficta til et af Danmarks mest sælgende klassiske ensembler, og ensemblet turnerer hvert år landet rundt for at udbrede og fastholde kendskabet til både de kendte og de mindre kendte egne af den danske sangskat. I Musica Ficta giver selv det mindste projekt anledning til stor fordybelse. Med Bo Holtens dybtgående kendskab til den europæiske musik- og kulturhistorie bliver alle koncerter gennemført i et bestemt tematisk perspektiv. Koncerterne kan således fokusere på en bestemt komponist, en epoke eller en historisk begivenhed, og publikum får altid en grundig indføring i de historiske og kulturelle rammer for musikken.


VELKOMMEN TIL KONCERTÅRET 2019

e følgend sentere æ r p t a er tolte ov jeg er s g o a t Fic Musica r 2019. næssan ilbud fo t t r e er af re c t k ke s n kon n u a p d højde med r e e k is m t s m ra i fanta Weyses re prog re har v moder: også fle s r g å a n Ikke ba h i a v S ns lige s nske ik, men geman Den Da In Snes e il ce-mus s t n is E e ” d itlen nsang landt t e B g t . f a e A b g r g n sa no t de r den il vide a e Morge sted fo v g e li e n r e r r a d ø æ e ud r. F tlig Nielsen e tekste et egen den i dag; Carl g d li e ig s d r ø r ud kjule der fuld i kende Viser” s g som v og 1917 kede den n 5 a danske s 1 9 e 1 g r fra folkeli -forstæ amhæfter danske rygrads aubs to g os t L o s e e a s d is e m orny lde d f a , og Tho k e t else i d a e r d ænd e me te udgiv k s ig ik d ig r t n e ig æ v t v s n g tø r for de sang. Je ke Vise s danske n a d . s orie n Sne ats hist linger E drigaSangsk e k s ske ma n n a e li a it Den D de en har jde med Beckett-Fond e b r a s ore fra terne ætter v evilling r vi frug b e t r s o ø t s h Vi forts u en antal af tre år. N vi med et stort e sidste ler, som e d r ke t e t iv n s e n italiens ræs inte ivende g kan p dyrket r o p e o s d jd r d e o N sin arb g mest Syd- og af dette r. rligste o ld både e u poniste f d m d n o n u k å – h e d k o s de vid g n n a aler af e andelig også d madrig s g o ndt e isk er et sa europæ Lassus s u d s n e rfin te Orla r af alle ietro af le P a n ankt ig a r S d i ed 1 ma sus og S 2 , Je e k m Lagrim s e å ll p e ente til holdet m i begges liv. testam nde for e lik b iv r je k s ø e de tilsnit, b afgøren t s e m t e ”: et helt ige Peter i d t ”SANG e t k rskell je o es pr ange fo n v m e æ d n l a dey om Sidst sk sangere elrt-essa s e a c t n ic o F k a lt sk origina sik i for å. Music ø af mu synge p s t t em, r a d y r t e e s d d n må blan gie n n a a e s k r n e a r e nm esværr monstr hvorda om vi d s g t o a r e lt t u r s a e lige stil eldigt r skab. helt uh ik-land d s e u m m e s t of tiden ser i nu elser så ofte beskriv m a r g o r ep ølgend re i de f e e. m id s s e æ L jemm h s e r o og på v .z n i 2019 t gensy g li e d På glæ en Bo Holt Pressefotos af Per Morten Abrahamsen taget på Kronborg Slot


ITALIENSKE MADRIGALER

SANG

Madrigal-musikken er et af musikhistoriens absolutte højdepunkter, nu på godt 400 års afstand desværre ikke helt så påskønnet som fortjent. Men Musica Ficta har i de sidste år, takket være en generøs bevilling fra Beckett-Fonden, været i stand til at hellige sig genrens helt specielle og ofte kontroversielle krav. Sangerne skal ikke blot ornamentere musikken i udstrakt grad, for der kræves også direkte improvisation og spontan kreativitet. Ganske uvant for de fleste klassiske musikere er det at skulle frembringe melodier og klange der ikke er noteret i noderne. Dette kræver naturligvis meget stort stilkendskab, hvilket vi har forsøgt at tilegne os i de seneste år, ikke mindst ved adskillige studierejser til Italien. Efter dette intense arbejde kan vi nu præsentere op til flere madrigalprogrammer med de største italienske komponister, men også et helt program med nordeuropæiske – her i blandt danske – komponister, som i højeste grad måler sig med de italienske.

Koncerten om sang er noget der ligger os alle på hjerte som sangere. Hvad er sang? Alle ved det og ingen ved det, for der er tusind måder at synge på. Repertoiret dikterer ofte hvordan man skal synge, men er det den rigtige sangstil man vælger. Hvad mener vi når vi siger at Birthe Kjær synger godt, eller Pavarotti eller Bob Dylan? På denne koncert demonstrerer Musica Fictas sangere mange forskellige måder at synge på og hvad de gør med stemmen, - og ikke mindst, - hvorfor. Synger man på samme måde med en mikrofon eller uden? Hvorfor synger alle opera-sangere med så meget vibrato? Alle disse spørgsmål kan De få svar på i dette program, samt en farvelade af forskellige musikstykker, sunget i forskellige stilarter...

- FRA BACH TIL BIRTHE KJÆR

- IKKE KUN FRA ITALIEN

9 sangere og Bo Holten

7 sangere og Bo Holten

CARLO GESUALDO J. P. SWEELINCK (1566-1613) (1562-1621) LUCA MARENZIO ORLANDUS LASSUS (1532-1594) GIACHES DE WERT (1553-1599) (1535-1596)


LAGRIME DI SAN PIETRO

MORGEN- OG AFTENSANGE

Lassus’ tonesætninger af ”Petri tårer” om Peters anger over tre gange at have forrådt Jesus, viser komponisten fra den mest mystiske, ydmyge, men samtidig farverige og originale side. Det var i de sidste leveår at Lassus helligede sig kompositionen af 21 syvstemmige satser, hvoraf de 20 første er tonesætninger af Luigi Tansillos ”Lagrime di San Pietro”. Selv skrev Lassus om sit værk: ”Ligesom dagen er smukkest ved solnedgangstide, så har jeg måske præsteret noget af mit smukkeste her i mit livs skumring”. Tre måneder senere var Lassus selv borte.

er noget af det smukkeste og mest geniale i hele den danske sangskat. De sublime melodier og udsøgte stemmeføringer er i en klasse for sig. Ikke desto mindre er sangene i årenes løb - måske fordi de er skrevet for børn - ofte blevet udsat for en slem sentimentalisering. Man har simpelt hen forsøgt at gøre Weyse tutte-nuttet. Her går vi langt uden om den slags, for at vise hvilken fabelagtig komponist vi har med at gøre. Der vil også blive fokus på det lykkelige samarbejde med Ingemann: ”.slige smukke Digte componere sig selv”, som Weyse selv udtalte om skabelsen af ét af dansk musiks hovedværker, der i enkle børnesange forener skønhed og elegance med varme og nærhed.

- MADRIGALER TIL PÅSKETID

7 sangere og Bo Holten

- AF WEYSE OG INGEMANN

10 sangere og Bo Holten

CLAUDIO MONTEVERDI HEINRICH SCHÜTZ MOGENS PEDERSØN (1567-1643) (1585-1623) (1585-1672)

G. F. HÄNDEL (1685-1759)


EN SNES DANSKE VISER

OG MEGET, MEGET MERE!

- GENFØDSLEN AF DEN DANSKE SANG

- TILBYDES OGSÅ I 2019 J. P. SWEELINCK

”En Snes danske Viser” 1915 og 1917 af Carl Nielsen og Thomas Laub var et fornyet startskud til en genoplivning og forfriskning af Den Danske Sangskat. Musica Ficta fejrede begge jubilæumsår ved at indspille alle sangene fra begge bind. Nu vil vi præsentere det bedste fra begge udgivelser, og det er langt fra de mest kendte af de ellers så berømte sange. Men man vil naturligvis høre sikre træffere som Underlige Aftenlufte, Stille Hjerte Sol går ned, Tit er jeg glad og Gertrud rider ad Bloksbjerg til.

Davids Psalmer og madrigaler med cembalist Allan Rasmussen

DANSKE SANGE TIL ÅRSTIDEN

Alle de bedste danske sange til lune sommeraftner og kolde vinterdage

NEW LIGHT MESSIAS

Händels Messias i ny let iklædning med Kottos Ensemble

10 sangere og Bo Holten Alle programmer tilbydes i hele Danmark. Priserne afhænger af de faktiske omkostninger, men der gøres ikke forskel på hovedstaden og resten af Danmark; alle koncerter er inkl. transport. Det betyder meget for os at alle kirker, musikforeninger og festivaler har mulighed for at betale for vores koncerter, så kontakt os og hør om mulighederne. Vi finder en pris, der giver mening. Læs mere på

WWW.FICTA.DK

C. E. F. WEYSE (1774-1842)

MOGENS PEDERSØN (1585-1623)

THOMAS LAUB (1852-1927)

CARL NIELSEN (1865-1931)


KONTAKT Administrator, Christian Tobiassen musica@ficta.dk tlf: 30913567 Dirigent og Kunsterisk leder, Bo Holten bo.holten@ficta.dk

WWW.FICTA.DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.