Påskeprogram 2018

Page 1

ORLANDUS

LASSUS

(1532-1594)

LAMENTATIONER OG RESPONSORIER

MUSIK TIL PÅSKELØRDAG MED MOTETTER

MUSICA FICTA OG BO HOLTEN

2018

ELLEVANG KIRKE | SKT. THOMAS KIRKE | FREDENSBORG SLOTSKIRKE |KRONBORG SLOTSKIRKE


PROGRAM Lamentatio prima, tertii diei Responsorium quartum, quintum & sextum Motet: Deficiat in dolore vita mea (Davids Psalme 30:11)

Lamentatio secunda, tertii diei Responsorium septimum, octavum & nonum Motet: Ad Dominum cum tribularer (Davids Psalme 120)

Lamentatio tertia, tertii diei Motet: Deus, iniqui insurrexerunt (Davids Psalme 85:13)

Koncerterne er støttet af:

BREBØL FONDEN | KNUD HØJGAARDS FOND | DANSK KORFORBUND | AARHUS KOMMUNE 2


MEDVIRKENDE ANN-CHRISTIN W. INGELS sopran CASSANDRA LEMOINE sopran EVA WÖLLINGER-BENGTSON alt TOBIAS AABYE DAM tenor STUART KINSELLA tenor LAURITZ JAKOB THOMSEN baryton JAKOB SOELBERG bas BO HOLTEN dirigent 3


4

Foto: Per Morten Abrahamsen


LASSUS OG PÅSKEN Den katolske kirke har anvendt Jeremias Klagesange fra Det Gamle Testamente i påskeliturgien meget langt tilbage i tiden, og fra 1400-tallets slutning begyndte komponisterne at tonesætte disse i flerstemmige satser, hvor de tidligere altid var sunget som énstemmig gregoriansk sang. Og som før alterneredes disse Jeremias-tekster med dertil hørende responsorier, også byggende på gammeltestamentlige tekster. Op i 1500-tallet blev også responsorierne udsat flerstemmigt så man havde en komplet liturgi til både Skærtorsdag, Langfredag og Påskelørdag. Disse Påskeliturgier hørte til i Matutinen, altså denne allertidligste tidebøn, og burde egentlig fremføres ved firetiden om morgenen på de pågældende påskedage. Vi dispenserer dog fra dette og opfører musikken på et mere mageligt tidspunkt, men stramheden i holdningen og liturgien stræber vi mod at fastholde. Som dengang tillægges også Psalme-motetter med passende indhold til det liturgiske forløb, der falder i tre faser. Teksterne er ofte dramatiske og altid præget af den fortvivlelse og desperation der hører påsken til. Modreformationen skabte endnu større vilje til at gøre disse Påske-Klagesange centrale, og kirkens største komponister, Palestrina, Victoria og altså også Lassus, skabte nye lamentationer og responsorier, alle i 1580’erne. Det virker næsten som om at der har udgået et ønske fra Vatikanet herom, men det har vi ikke noget konkret vidnesbyrd om. Det I skal høre i dag er altså Lassus’ musik til Påskelørdag, formet i de samme tre faser som de ville have været i, hvis man tænker tilbage til en Påskelørdag på Hofburg i München i 1580’erne, for 430 år siden, hvor denne musik har klinget for første gang. Og som altid i fastetiden, frem til Påskedag, med stemmer alene. Instrumentanvendelse var ikke tilladt i fastetiden. Og hvem er i øvrigt denne Lassus (1532-1594)? Helt uden tvivl den mest celebre komponist fra anden halvdel af 1500-tallet, senrenæssancen. Især i sin egen tid berømt ud over alle grænser, en bakkantisk levemand med mange venner, elever og talenter, 16 børn (9 sønner og 7 døtre), og kendt for sit komiske skuespiltalent. Virksom i alle tidens genrer (i modsætning til sine samtidige nu så kendte Palestrina og William Byrd), fantastisk brevskriver på de sprog han talte og komponerede på: nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, tysk og latin, og lærer for en hel generation af komponister, og dermed en faderskikkelse for den nye barokmusik, der blomstrede frem umiddelbart efter hans død. Takket være hans stærkt indflydelsesrige år i Italien, hvor han tilbragte hele sin ungdom, kaldes han ofte ved sit italienske navn Orlando di Lasso; franskmændene kalder ham Roland de Lassus; som brillant drengesopran i Mons og Antwerpen hed han Orlande de Latre, og på latin, Orlandus Lassus, som også er det navn den engelsktalende verden bruger. Måske har forvirringen omkring hans navn i vor tid stået i vejen for den enorme berømmelse dette gigantiske musikgeni i sandhed fortjener. Bo Holten 5


LAMENTATIO PRIMA, TERTII DIEI De lamentatióne Hieremíae Prophétae

Fra profeten Jeremias lamentationer

HETH

H

TETH

T

Misericórdiae Dómini, quia non sumus consúmpti; quia non defecérunt miseratiónes ejus. Novi dilúculo, multa est fides tua.

Bonus est Dóminus sperántibus in eum, ánimae quaerénti illum, quaerénti illum. Bonum est praestolári cum siléntio salutáre Dei. Bonum est viro, cum portáverit jugum ab adolescéntia sua.

JOD

Sedébit solitárius, et tacébit, quia levávit se super se. Ponet in púlvere os suum, si forte sit spes. Dabit percútiénti se maxílam, saturábitur, saturábitur oppróbriis. Hierúsalem. Convértere ad Dóminum Deum tuum.

6

På grund af Herrens barmhjertighed mishandles vi ikke, for hans medfølelse har ikke fejlet. For hver ny dag, større bliver din tillid.

Herren er god mod dem der tror på ham, mod de sjæle der søger ham. Det er godt at vente i stilhed på Guds frelse. Det er godt for en mand at han bærer sit åg i sin ungdom.

Y

Han sidder alene og forbliver stille, for at blive i stand til at rejse sig fra det jordiske. Han dypper sin mund i støvet hvis håbet er stærkt. Hans kinder vil blive slået, han vil blive fyldt af hån. Jerusalem. Vend tilbage til Herren din Gud.


RESPONSORIUM QUARTUM, QUINTUM & SEXTUM RECESSIT PASTOR (QUARTUM)

Recéssit pastor noster, fons aquae vivae, ad cuius tránsitum sol obscurátus est. Nam et ille captus est qui captívum tenébat primum hóminem; hódie portas mortis et seras páriter savátor noster disrúpit. Destrúxit quidem claustra inférni, et subvértit poténtias diáboli. Nam et ille captus est qui captívum tenébat primum hóminem; hódie portas mortis et seras páriter savátor noster disrúpit.

O VOS OMNES (QUINTUM)

O vos omnes qui transítis per viam, atténdite et vidéte. Si est dolor símilis sicut dolor meus. Atténdite, univérsi pópuli, et vidéte dolórem meum. Si est dolor símilis sicut dolor meus.

ECCE QUOMODO MORITUR IUSTUS (SEXTUM)

Ecce quómodo móritur iustus, et nemo pércipit cordes; et viri iusti tollúntur, A fácie iniquitátis sublátus est iustus. Et erit in pace memória eius. Tamquam agnus coram tondénte se obmútuit, et non apéruit os suum; de angústia et de iudício sublátus est. Et erit in pace memória eius.

RECESSIT PASTOR

Vor hyrde er død, kilden til livets vand, og ved hans død formørkes solen. Fordi han blev fanget som den første mand blev fanget I dag blev dødens porte og også beslagende brudt af vor frelser. Han har ødelagt fængslerne i Helvede og overvundet djævelens magt. Fordi han blev fanget som den første mand blev fanget.

O VOS OMNES

O alle I som går forbi, stands og se om der findes en smerte ligesom min. Stands alle I mennesker og se min smerte. Om der er en smerte lige som min.

ECCE QUOMODO MORITUR IUSTUS

Se hvordan han dør, den retfærdige, og ingen tager det til hjertet; og retfærdige mænd bæres bort, og ingen tager notits af det. I den usles åsyn er den retfærdige fjernet og hans erindring vil forblive i fred. Ligesom lammet som han holdt stumt for fåreklipperen, og åbnede ikke hans mund; af angst og fordømmelse blev han ført bort. Og hans erindring vil forblive i fred.

MOTET: DEFICIAT IN DOLORE VITA MEA (DAVIDS PSALME 30:11) Deficiat in dolore vita mea, et anni mei in gemitibus, ut requiescam in die tribulationis.

Thi mit liv svinder hen i sorg, mine år i suk, min kraft er brudt for min brødes skyld, mine ben hentæres.

7


LAMENTATIO SECUNDA, TERTII DIEI ALEPH

A

Quómodo, quómodo obscurátum est aurum, mutátus est color óptimus. Dispérsi sunt lápides sanctuárii in cápite ómnium plateárum.

Hvor guldet er blevet glansløst, farven er forandret, den fineste farve. Spredt er stenene fra helligdommen for enden af hver en gade.

BETH

B

Fílii Sion inclyti, et amícto auro primo, quómodo reputáti sunt in vasa téstea, opus mánuum fíguli?

GIMEL

Sed et lámiae nudavérunt mammam, lactavérunt cátulos suos: fília pópulimei crudélis quasi strúthio in desérto. Hierúsalem. Convértere ad Dóminum Deum tuum.

Sions strålende sønner, klædt i det fineste guld. Hvordan kan de regnes for lerkrukker fra pottemagerens hånd.

C

Men heksene har blottet deres bryster og ammer deres hvalpe. Datteren af mit folk, grusom ligesom strudsen i ørkenen. Jerusalem. Vend tilbage til Herren din Gud.

RESPONSORIUM SEPTIMUM, OCTAVUM & NONUM ASTITERUNT REGES TERRAE (SEPTIMUM)

Astitérunt reges terrae et príncipes convenérunt in unum. Advérsus Dóminum et advérsus Christum eius. Quadre fremuérunt gentes, et pópuli meditáti sunt in ánia? Advérsus Dóminum et advérsus Christum eius.

AESTIMATUS SUM (OCTAVUM)

Aestimátus sum cum descendéntibus in lacum. Factus sum sicut homo sine adiutório intermórtuos liber. Posuérunt me in lacu inferióri, in tenebrósis et in umbra mortis. Factus sum sicut homo sine adiutório intermórtuos liber.

SEPULTO DOMINO (NONUM)

Sepúlto Dómino, signátum est monuméntum volvéntes lápidem ad hóstium monuménti. Ponéntes mílites qui custodírent illum. Accedéntes príncipes sacerdótum ad Pilátum, petiérunt illum. Ponéntes mílites qui custodírent illum. 8

ASTITERUNT REGES TERRAE

De stod frem, Jordens Konger, Fyrsterne forsamledes som én mod Herren og mod hans Kristus. Hvorfor raser folkene, og folk tænker vanvittige ting? Mod Herren og mod hans Kristus.

AESTIMATUS SUM

Jeg regnes blandt dem der synker i dybet. Jeg er gjort til en hjælpeløs mand i de dødes bog. De har sat mig i det nederste dyb. I mørket, i dødens skygge. Jeg er gjort til en hjælpeløs mand i de dødes bog.

SEPULTO DOMINO

Ved Herrens gravlæggelse blev graven forseglet ved at rulle en sten for gravens åbning. Der sattes soldater, der skulle begrave den. Så gik ypperstepræsterne til Pilatus, og anklagede ham. Der sattes soldater, der skulle begrave den.


MOTET: AD DOMINUM CUM TRIBULARER (DAVIDS PSALME 120) Ad Dominum cum tribularer clamavi: et exaudivit me. Domine libera animam meam a labiis iniquis, et a lingua dolosa. Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam? Sagittae potentis actuae, cum carbonibus delolatoriis.

SECUNDA PARS

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est: habitavi cum habitantibus Cedar: multum incola fuit anima mea. Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: cumm loquebar illis, impugnabant me gratis.

I min nød har jeg råbt til Herren, og han svarede mig. Herre, red mig fra den falske læbe fra den svigefulde tunge! Gid han må ramme dig igen og igen, du svigefulde tunge, med krigerens hvæssede pile og gyvelens glødende grene.

ANDEN DEL

Ve mig, jeg er fremmed i Meshek, jeg må bo blandt Kedars telte. Alt for længe har jeg boet hos dem, der hader fred; så snart jeg taler fred, taler de krig.

9


10


LAMENTATIO TERTIA, TERTII DIEI Incipit orátio Hieremíae Prophétae. Recordáre, Dómine, quid accíderit nobis; intúere réspice opprobrium nostrum. Haeréditas nostra versa est ad aliénos, domus nostrae ad extráneos. Pupíli facti sumus absque patre, matres nostrae quasi víduae. Aquam nostrum pecúnia bíbimus; ligna nostra prétio comparávimus. Cervícibus nostris minabámur, lasis non dabátur réquies. Aegýpto dédimus manum et Assýriis, ut saturémur pane. Hierúsalem. Convértere ad Dóminum Deum tuum.

Her begynder profeten af Jeremias bøn: Husk, Herre, hvad der er sket os; overvej og se vores bebrejdelse. Vores arv er blevet til fremmede, vores huse til udlændinge. Vi er blevet gjort forældreløse og faderløse, vores mødre er enker. Vores vand vi har drukket som rigdomme; vores træ der var ligesom penge. Vi har risikeret vores nakker; trætte, er vi ikke blevet givet fred. Til Egypten har vi givet hånden og til assyrerne brød så de vil være tilfredse. Vend tilbage til Herren din Gud.

MOTET: DEUS, INIQUI INSURREXERUNT (DAVIDS PSALME 85:13) Deus, iniqui insurrexerunt super me, et synagoga potentium quaesierunt animam meam: et non proposuerunt te in conspectus suo.

De ugudelige har rejst sig imod mig, Gud; Voldsmænd, i Flok vil tage mit Liv, og dig har de ikke for Øje. 11


12


PÅSKEMUSIK MED MUSICA FICTA

LASSUS' MATTHÆUS PASSION

THOMISSØNS PÅSKE

Udgivet på NAXOS i påsken 2017.

Udgivet på DACAPO i efteråret 2017

Hele Lassus' dramatiske Matthæuspassion i hel ny udgivelse!

Pris:

100

kr.

En rekonstruktion af en Lutheransk messe i Ribe Domkirke 1560.

Pris:

100

kr.

Cristo in Pietà tra la Vergine e san Giovanni evangelista (1455) af Giovanni Bellini (1430-1516). Maleriet hænger på Accademia Carrara i Bergamo. 13


14


Foto: Per Morten Abrahamsen

ALDRIG BARE EN KONCERT Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. Musica Ficta favner et meget bredt repertoire. Ensemblets speciale er dog musikken fra middelalder og renæssance. Dengang skrev komponisterne ikke deres store værker for symfoniorkestre, men for den menneskelige stemme. Som Musica Fictas kunstneriske leder og dirigent er Bo Holten blandt verdens førende på dette felt. De seneste år har Bo Holtens interesse især kredset om den ekstreme renæssancekomponist Carlo Gesualdo (1566 – 1613), hvis kromatiske madrigaler er blevet en tilbagevendende og yderst anerkendt del af Musica Fictas repertoire. Musica Ficta betragter endvidere arbejdet med den danske sangskat som en central del af sit virke. Cd'erne med danske sange har gjort Musica Ficta til et af Danmarks mest sælgende klassiske ensemble, og ensemblet turnerer hvert år landet rundt for at udbrede og fastholde kendskabet til både de kendte og de mindre kendte egne af den danske sangskat. I Musica Ficta giver selv det mindste projekt anledning til stor fordybelse. Med Bo Holtens dybtgående kendskab til den europæiske musik- og kulturhistorie bliver alle koncerter gennemført i et bestemt tematisk perspektiv. Koncerterne kan således fokusere på en bestemt komponist, en epoke eller en historisk begivenhed, og publikum får altid en grundig indføring i de historiske og kulturelle rammer for musikken.

WWW.FICTA.DK 15Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.