Koncerter til salg i 2017

Page 1

Koncertprogrammer til salg i 2017

Vokalensemblet

Musica Ficta Kunstnerisk leder, BO HOLTEN


Kære arrangør Musica Ficta og jeg byder velkommen til en tæt pakket sæson med vores karakteristiske profil: Musica Ficta og Bo Holten, aldrig bare en koncert. Alle vore optrædender kredser om en komponist, en genre, en periode eller et tema. Formidlingen ved vore optrædender er både historiske og kunstneriske, og publikum sættes ind i hvilken sammenhæng musikken oprindelig indgik i. Man bliver simpelt hen klogere af Musica Fictas koncerter, aldrig bare en koncert. Således er 2017, lutheranismens 500-år, præget af vort store Reformationsprogram. Men 2017 er også året hvor Niels W. Gade fylder 200, hvilket vi behørigt fejrer med et koncert-projekt. Større en Gade må vi jo nok indrømme at Monteverdi er, og i 2017 fylder han 450. Det fejrer vi med et stort program med madrigaler af den store italienske opera-komponist. Musica Fictas mest ambitiøse projekt til dato er ”Renaissancens Madrigal - Madrigalens Renaissance”. Det spænder over tre år hvor sangerne skal dygtiggøres på en helt ny måde. Sen-renaissancens improvisatoriske og udsmykkende traditioner har været glemt i 400 år, men i ledtog med musikologer fra Danmark og Italien har vi begivet os ud på en vild rejse hvor sangerne skal nå længere med denne musik end man nogensinde har hørt. Madrigal-sang på en helt ny og blomstrende måde …, glæd Dem! Projekter fra tidligere år holder vi fast i: Lassus’ dybt betagende Matthæus-passion tager vi op igen, og til jul synger vi, som vi plejer Palestrinas skønne ottestemmige julemesse, garneret med de elskede danske julesange, et af vores mest succesrige programmer. 2017 er også jubilæumsåret for Carl Nielsen og Thomas Laubs ”En Snes danske Viser II”. Vi indsynger samtidig denne 100-års jubilar for første gang herhjemme. Og så ikke mindst, den svenske komponist og pianist Stefan Forssén gæster os igen med sin fantastisk fine tonesætning af Inger Christensens ”Sommerfugledalen” hvilket sangerne holder meget af. Der er rigeligt at glæde sig til! Bo Holten


Programmer 2017 Reformationen og dens Musikalske Revolution (10 sangere og Bo Holten – 20.000 kr.)

I Musica Ficta har vi i snart 20 år varetaget den danske sangskat på det højeste professionelle ­niveau, en sangskat som på mange måder er ganske unik for dansk kultur og som gennem tiden har fungeret som en fælles konstitution af national og åndelig bevidsthed. At skabe kollektiv åndeligt grundlag gennem fællessang er dog ikke kun et dansk fænomen, men er i høj grad en videreførelse af den lutherske salmesang som var en central del af reformationens program, hvor kirkens religiøse monopol skulle decentraliseres og gives tilbage til den enkelte ­troende. I 2017 fejrer Musica Ficta reformationen og Martin Luther med et stort koncertprojekt, hvor reformationens musik og dens inspirationskilder skildres.

Niels W. Gade – 200 år!

(10 sangere, 8 musikere, Bo Holten og Thomas Storm – 35.000 kr.) I 2017 fejrer vi 200-års fødselsdag for en af Danmarks mest kendte komponister, nemlig Niels W. Gade – den unge ukendte komponist, der sendte en overture til Mendelssohn i Tyskland. Mendelssohn satte omgående det flotte stykke på programmet og svarede den unge Gade, at hans musik ville blive opført den følgende uge med det mest kendte orkester i verden, Gewandhausorkestret. Efter hyppige besøg i Leipzig, overtog Gade orkesteret efter Mendelsshon. En stor karriere som komponist fulgte hvor Gade både skrev symfonier, oratorier vokalmusik og kammermusik. Musia Ficta har slået sig sammen med den unge anerkendte baryton, Thomas Storm og sammen vil vi opføre Gades Elverskud og hans fineste sange både for kor og solo. Et mindre orkester vil akkompagnere ved denne festlige begivenhed.

”En Snes danske Viser” Nielsen og Laub (10 sangere og Bo Holten – 20.000 kr.)

”En Snes danske Viser” 1915 af Carl Nielsen og Thomas Laub var et fornyet startskud til en gen­ oplivning og forfriskning af Den Danske Sangskat. Musica Ficta fejrede dette i hundredeåret med den første komplette indspilning af hele samlingen, som blev modtaget med begejstring, bl.a. ugens CD på DR’s P2. Nielsen og Laub blev så inspirerede at succes’en at de skrev et nyt hæfte ”En Snes danske Viser” 1917, og Musica Ficta vil selvfølgelig CD-indspille denne samling til udgivelse i jubilæums-året. Ved koncert-projektet ”En Snes danske Viser”vil publikum høre både berømt og helt ukendt musik fra begge samlingerne, dog er man ret sikker på at høre sikre træffere som Underlige Aftenlufte, Stille Hjerte Sol går ned, Tit er jeg glad og Gertrud rider ad Bloksbjerg til.


Renaissancens Madrigal • Madrigalens Renaissance (7 sangere og Bo Holten – 16.000 kr.)

Musica Ficta påbegyndte her i 2016 sin dybtgående udforskning af madrigal-repertoiret, særlig set i lyset at de ornamenteringer og improvisationer som vi ved man har brugt dengang i 1500-tallet. Takket være en generøs bevilling fra Beckett-fonden har det været muligt at fokusere ualmindelig intenst på disse ting, og Musica Ficta har således påbegyndt udviklingen og perfektionen af en stil så man faktisk indtil nu kun har kendt halvt. Vi er meget stolte af at kunne præsentere de første resultater af dette forskningsarbejde, der viser forbløffende nye sider at madrigal-repertoiret. Madrigalerne vi arbejder med er alle komponeret i 1500-tallets sidste tre årtier i Italien, og kom­ ponisterne hedder Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi, Luca Marenzio og Giaches de Wert, og Chr 4’s musikstjerne, Mogens Pedersøn, kommer også lige med.

Sommerfugledalen med Stefan Forssén

(6 sangere, Stefan Forssén, klaver og Bo Holten – 18.000 kr.) Stefan Forssén er en af de helt store navne i svensk jazz. Han er en slags viderefører af den tradi­ tion der blev grundlagt af Jan Johansson (Jazz på Svenska) og siden manifesteret af folk som Bengt Hallberg, Arne Domnérus og Monica Zetterlund, en udpræget jazzet stil med stærk indflydelse fra nordisk folketone. Forssén er imidlertid også virksom som komponist, meget kendt for sine charmerende kanons. Men han har også komponeret i det store format. Og her indtager hans tonesætning af Inger Christensens ”Sommerfugledalen” en fremtrædende plads. Værket er skrevet for et lille ensemble af sangere samt semi-improviseret klaver (i denne sammenhæng udført af Forssén selv), og kaster et helt andet lys over Sommerfugledalen end vi har vænnet os til fra tonesætninger af danske komponister. Varmere og mere melodisk.

Claudio Monteverdi – 450 år!

(7 sangere, Fredrik Bock, lut og Bo Holten – 16.000 kr.) Monteverdi (1567-1643) er mest kendt for sine operaer, som er de første geniale operaer i hele repertoiret. Men det glemmes ofte at Monteverdi også var en fabelagtig madrigal-komponist, og det er i denne egenskab vi i Musica Ficta primært ønsker at fejre ham. Gennem hans 9 madrigalbøger kan man følge hans udvikling fra den næsten overmodne sen-renaissance til den tidlige baroks sprøde og indsmigrende melodiøsitet. Mange af Monteverdis madrigaler er faktisk små dramatiske scener, man kunne næsten kalde dem små operaer. I vort projekt vil vi ikke alene fokusere på den yderst raffinerede musik, men også understrege det dramatiske, det fortællende, dvs det lystige og det tragiske i al sin farverigdom. Et program med en meget bred appel.


Matthæuspassion af Lassus

(8 sangere og Bo Holten – 18.000 kr.) Når vi taler om Matthæus-passionen, er det selvfølgelig Bach vi tænker på. Men musikalsk ­iscenesættelse af Jesu lidelseshistorie går langt tilbage. I oldkirken sang man passionshistorierne som kun enstemmig sang. Men i 1500-tallet begyndte man at tonesætte passionerne i flerstemmig klædedragt. Mest dramatisk i den katolske ­passion, hvor man fastholdt evangelisten og Jesus som enkeltstående roller, og folkemængde og de øvrige personer i dramatiske, såkaldte turba-kor ­(turba=folkemængde). Stærkest blandt disse står O ­ rlandus Lassus’ Matthæus-passion, trykt 1575. Musica Ficta har som de første i Norden fremdraget dette værk som en særlig performance til påsketiden. Der er kontemplative korsatser der veksler med de dramatiske. Vi fremfører værket som man kan forestille sig det har lydt i München i 1570’erne under Lassus’ egen ledelse, med tillagte motetter der kommenterer og illustrerer handlingen og tankerne bagved.

Jul med Palestrina og Danske Julesange (10 sangere og Bo Holten – 20.000 kr.)

Palestrina har i flere år været hovedpersonen ved Musica Fictas julekoncerter og vi må efter gentagende års succes erkende, at vi ikke kan lægge hans store julemesse ”Hodie Christus Natus est” fra os. Den er således igen på programmet i 2017. Messen er et julehøjdepunkt af de helt store og festlige og et fabelagtigt supplement og kontrast til de elskede danske julesange som så mange nyder igen og igen på Musica Fictas to jule-CD’er.

Priserne er al inkl. og gælder i hele Danmark. Kontakt administrator vedrørende projekter 2018. Læs mere om alle årets programmer på www.ficta.dk


­

Aldrig bare en konc

Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i 199 flek­sibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuos bredt repertoire, men ensemblets speciale har fra begynd ge områder varetages på højeste internationale niveau og terne er altid tematisk sammensat med fokus på en best vej ­gennem repertoiret med kyndige introduktioner, fortællin


cert!

Musica Ficta ved Gesualdos Slot: Teit Jørgensen 2015.

96 af komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et se ensemblesang i alle dens afskygninger står i centrum. Musica Ficta favner et delsen været den tidlige europæiske vokalmusik og den danske sangskat. Begensemblet giver årligt mange koncerter både i Danmark og i udlandet. Koncertemt epoke, genre eller kunstnerpersonlighed og Bo Holten følger publikum på nger og musikalske eksempler.


Kontakt: Administration og booking: Christian Tobiassen musica@ficta.dk tlf: +45 30 91 35 67 Kunstnerisk leder: Bo Holten bo.holten@ficta.dk Læs mere om Musica Ficta og årets programmer på www.ficta.dk Portræt af Martin Luther: Lucas Cranach 1532.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.