Musica ficta 2018

Page 1

MUSICA FICTA VOKALENSEMBLET

BO HOLTEN

KONCERTPROGRAMMER TIL SALG


A A

ALDRIG BARE EN KONCERT Med ubøjelig vilje til bestandig, gennem de sidste 22 år, at præsentere koncertprogrammer, ja koncertprojekter, der er konciperet som helheder, forligger nu vores tilbud til koncertarrangørerne for hele 2018. Musica Fictas program-motto ALDRIG BARE EN KONCERT fortæller om denne vilje til at koncertoplevelsen skal være en ubrudt helhed som skærper lytterens oplevelse af musikken ud fra dens historiske, stilistiske og ideologiske udgangspunkt. Tiden er for længst løbet fra tilfældigt sammensatte programmer der hjernedødt aflirer forskellige kompositioner i en rækkefølge der ikke giver mening. For at levendegøre den enestående 1000-årige vesteuropæiske musikalske kanon er det nødvendigt at anskue musikken i en større sammenhæng, - simpelthen for at kunne forstå den. Musik skal, lige så vel som litteratur og billedkunst, forstås, og ikke bare konsumeres som en ligegyldig strøm af kønne lyde, for det vil svare til at læse en bog på et sprog man ikke forstår. Også musik er et sprog der skal… forstås! Musica Ficta tilbyder derfor stolt følgende koncertprojekter. Alle har de en indre sammenhæng der vil give lytteren et bredere perspektiv hvormed man kan forstå musikken, indse hvorfor den er, som den er, og hvad den har at sige. Bo Holten

Forsidebillede: Portræt af Jan Pieterszoon Sweelinck udført af Jan Harmensz. Muller 1624. Rijksmuseum, Amsterdam.


Programmer 2018 Himmel og Helvede • Begravelsesritualer i Senmiddelalderen (8 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS: 20.000 KR.) Døden taler vi ikke meget om i den moderne verden, men i senmiddelalderen (ca. 1200-1500) var den konstant tilstede i alle menneskers tilværelse: Børnedødeligheden var enormt høj, lægevidenskaben ringe udviklet og i mange tilfælde direkte skadelig, store pest-epidemier føg over Europa igen og igen, og alle familier oplevede talrige unge og yngre menneskers død i deres nærmeste kreds. Forestillingerne om Himmel og Helvede var derfor meget stærke og konkrete, og kirkens ritualer i denne forbindelse af afgørende betydning for høj som lav. Denne koncert går tæt på ritualerne messe og requiem, himmel og helvede. Hvordan tog folks indre billeder af dette sig ud, og, ikke mindst, hvordan lød den musik der var komponeret til disse ritualer? Dødens rædselsvisioner sat op mod paradisets evige lys: det udmales i dette projekt. Naturligvis med musik af periodens absolutte top-komponister: Josquin des Prez, Ockeghem, de la Rue, Gombert og Clemens non Papa.

Bo Holten 70 år (10 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS: 22.000 KR.) Runde fødselsdage fejres ofte på koncert-tribunerne. Jeg fylder selv rundt i den kommende sæson, og er blevet bedt om at sammensætte et fødselsdagsprogram. Musica Ficta har kun sjældent haft min musik på programmet, men ved denne lejlighed skal det blive anderledes. Programmet vil spænde over nogle af mine mere markante værker for vokalensemble som fx Regn og Rusk og Rosenbusk, samt The Marriage of Heaven and Hell. Derudover vil vi præsentere en stribe sange i den danske sangtradition, bl.a. dem der nu står i Højskolesangbogen, og måske vil der også dukke noget helt nyt op. Der er næppe grund for nogen til at være bange for at dette program rummer en masse uforståelig musik, tværtimod har jeg altid prioriteret at min musik skulle være let at forstå, men alligevel indeholde mange forskellige planer den kan forstås på. Umiddelbart er den slet ikke svær at tage ind, mange synes faktisk at den er direkte smuk, men den rummer andet og mere for det nysgerrige øre: happy new ear som salig John Cage sagde.

Jul med Palestrina og Danske Julesange (10 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS: 22.000 KR.) Palestrina har i flere år været hovedpersonen ved Musica Fictas julekoncerter og vi må efter gentagende års succes erkende, at vi ikke kan lægge hans store julemesse ”Hodie Christus Natus est” fra os. Den er således igen på programmet i 2017. Messen er et julehøjdepunkt af de helt store og festlige og et fabelagtigt supplement og kontrast til de elskede danske julesange som så mange nyder igen og igen på Musica Fictas to jule-CD’er.


En Snes Danske Viser (10 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS: 22.000 KR.) ”En Snes danske Viser” 1915 og 1917 af Carl Nielsen og Thomas Laub var et fornyet startskud til en genoplivning og forfriskning af Den Danske Sangskat. Musica Ficta fejrede begge jubilæumsår ved at indspille alle sangene fra begge bind. Nu vil vi præsentere det bedste fra begge udgivelser, og det er langt fra de mest kendte af de ellers så berømte sange. Men man vil naturligvis høre sikre træffere som Underlige Aftenlufte, Stille Hjerte Sol går ned, Tit er jeg glad og Gertrud rider ad Bloksbjerg til.

Aagaard og Ring • Arven efter Carl Nielsen (10 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS: 22.000 KR.) Hvordan blev Den Danske Sangskat sådan en livskraftig eksistens? Hvordan har den kunnet overleve i generationer? Arven efter Carl Nielsens og Thomas Laubs kunstnerisk formidable, men også provokerende renoverende indsats for den danske sang i årene omkring 1.Verdenskrig, blev taget op af Oluf Ring og Thorvald Aagaard og siden af Otto Mortensen (og mange andre). Det er denne etape i Den Danske Sangskats udvikling frem mod 70’ernes maveplaskende knæfald for anglo-amerikansk visekultur (Bob Dylan, Leonard Cohen og utallige andre) som dette koncertprojekt beskæftiger sig med: Hvordan højskolebevægelsen og sangtraditionen hånd i hånd udformedes og blev en del af hele den danske dannelsestradition i årene 1930-1968, med morgensang, kongesang, sang under besættelsen, sang ved alle møder etc. De vigtigste sange: Se nu stiger solen, En lærke letted’, Danmark nu blunder, Jeg ser de bøgelyse øer, Septembers himmel.

Lagrime di San Pietro (7 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS 19.000 KR.) Lassus’ tonesætninger af ”Petri tårer” om Peters anger over tre gange at have forrådt Jesus, viser komponisten fra den mest mystiske, ydmyge, men samtidig farverige og originale side. Det var i de sidste leveår at Lassus helligede sig kompositionen af 21 syvstemmige satser, hvoraf de 20 første er tonesætninger af Luigi Tansillos ”Lagrime di San Pietro”. Disse bodfærdige tekster, der i originalen løber til over 1000 vers, var uhyre populære i slutningen af 1500-tallet som opbyggelig læsning. I fortolkningerne af de 20 strofer træder mesteren frem: som Beethoven i sine sidste kvartetter, Mahler i sin 9. symfoni og Wagner i Parsifal sammenfatter Lassus et langt musikerlivs erfaringer i en sublim og timelang ytring af stor udtryksstyrke. Som epilog til de tyve satser har Lassus selv digtet teksten til den latinske motet “Vide homo”, som dybt bevægende kroner og afslutter et formidabelt livsværk af afklaret skønhed og serenitet. Selv skrev Lassus om sit værk: ”Ligesom dagen er smukkest ved solnedgangstide, så har jeg måske præsteret noget af mit smukkeste her i mit livs skumring”. Tre måneder senere var Lassus selv borte.


Madrigalens Renæssance (8 SANGERE OG BO HOLTEN. PRIS: 18.000 KR.) Musica Ficta har i de seneste 5 år intenst helliget sig arbejdet med den italienske madrigals korte men vildt interessante blomstringstid (1580-1620). Madrigal-musikken er et af musikhistoriens absolutte højdepunkter, nu på godt 400 års afstand desværre ikke helt så påskønnet som fortjent. Men Musica Ficta har i de sidste år, takket være en generøs bevilling fra Beckett-fonden, været i stand til at hellige sig genrens helt specielle og ofte kontroversielle krav. Sangerne skal ikke blot ornamentere musikken i udstrakt grad, men der kræves direkte improvisation og spontan kreativitet. Ganske uvant for de fleste klassiske musikere er det at skulle frembringe melodier og klange der ikke er noteret i noderne. Dette kræver naturligvis meget stort stilkendskab, hvilket vi har forsøgt at tilegne os i de seneste år, ikke mindst ved adskillige studierejser til Italien. Madrigalerne er ikke blot festlige miniaturer. De største komponister (de Wert, Marenzio, Gesualdo og Monteverdi) skaber store mangesatsede helheder, og Musica Fictas store stilkendskab forlener disse værker med en sjældent hørt dybde og udtryksstyrke. Forbered Dem på en koncert med musik af en kvalitet der aldrig siden er overgået.

J. P. Sweelincks Davidssalmer (8 SANGERE, ALLAN RASMUSSEN, CEMBALO OG BO HOLTEN. PRIS: 22.000 KR.) Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger, men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Derfor var det ikke så underligt, at denne trosretnings store komponist blev Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), der hørte hjemme i Amsterdam. Hans måske største indsats indenfor vokalmusikken er tonesætningen af samtlige 150 Davids-psalmer fra Det Gamle Testamente. De er tonesat i højrenæssancens overdådige, polyfone stil: alt fra enkel 4-stemmig sats til højst komplicerede 6- og 7-stemmige satser, for ikke at tale om kernesatser som er komponeret i 8-stemmigt dobbeltkor. Musica Ficta agter at fylde et helt koncertprogram med Sweelincks yppige Psalme-satser og samtidig sætte publikum ind i denne musik og denne trosretnings særlige karakter. Ved koncerten vil Allan Rasmussen deltage med virtuose stykker for cembalo eller orgel, også af Sweelinck.


­

VOKALENSEMBLET MUS

er et professionelt vokalensemble dannet i 1996 af kompon projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ensemblesang

Musica Ficta favner et bredt repertoire, men ensemblets spe Sangskat. Begge områder varetages på højeste internationale

Koncerterne er altid tematisk sammensat med fokus på en be gennem repertoiret med kyndige introduktioner, fortællinger


SICA FICTA

Musica Ficta ved Gesualdos Slot: Teit Jørgensen 2015.

nisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et fleksibelt og g i alle dens afskygninger står i centrum.

eciale har fra begyndelsen været den tidlige europæiske vokalmusik og Den Danske e niveau og ensemblet giver årligt mange koncerter både i Danmark og i udlandet.

estemt epoke, genre eller kunstnerpersonlighed og Bo Holten følger publikum på vej r og musikalske eksempler.

K


KONTAKT Administration og booking: Christian Tobiassen musica@ficta.dk tlf.: +45 30 91 35 67 Kunstnerisk leder: Bo Holten bo.holten@ficta.dk Priserne er inkl. transport og gælder i hele Danmark. De fleste programmer tilbydes også i foråret 2019. Læs mere om Musica Ficta og årets programmer på www.ficta.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.