Musica Ficta - Koncerter til salg i 2016

Page 1

Vokalensemblet

MUSICA FICTA KUNSTNERISK LEDER, BO HOLTEN

Koncertprogrammer til salg i 2016


Velkommen – til et særdeles righoldigt

MUSICA FICTA-ÅR, 2016 Det kan ikke nægtes at 450-året for Gesualdos fødsel kommer til at farve vore programmer. Ikke alene har vi atter hans frapperende madrigaler på programmet, men også i påsken vil vi fremføre Gesualdos hyper-intense, ja næsten maniske påske-liturgi der stort set aldrig opføres herhjemme, takket være de rent tekniske vanskeligheder i realiseringen af det farvestærke tonesprog. I vores årti-lange udforskning af madrigalens sprog er vi nu nået til en grænse hvor vi i Musica Ficta træder nogle skridt videre en andre lignende grupper på internationalt plan. Man har altid vidst at man anvendte melodisk udsmykningsteknik da madrigal-genren var ny og at sangerne faktisk også improviserede i denne stil. Men ingen har indtil nu vovet sig ud i dette risikable område. Vi vil forsøge at overskride den, for klassiske sangere, så vanskelige grænse indtil den improvisation som den vesteuropæiske musik så helt har tabt i de sidste 120 år. Vi fortsætter naturligvis med at begejstre vores publikum med danske sange til årstiderne. Hertil kommer et særligt program vi skaber som udelukkende består af danske sange, skrevet af nulevende komponister – flere af dem skrevet på opfordring af Musica Ficta. Meget mere er på programmet og vi glæder os til at tage jer med på rejsen ind i et koncertunivers hvor fordybelse, indlevelse og sammenhæng er grund­ elementerne. På hjerteligt gensyn i 2016 Bo Holten


Programmer 2016 Gesualdo · Madrigaler

(6 SANGERE OG BO HOLTEN – 16.000 KR.) Carlo Gesualdo (1566-1613) var ikke bare en af senrenæssancens betydeligste og mest ekstreme komponister. Han var også en neurotisk, eksperimenterende og ‘moderne’ person, som dramatisk tog livet af sin utro kone og hendes elsker. I november 2016 står Musica Ficta på scenen i en Bo Holtens opera Gesualdo · Shadows på Den Fynske Opera, men vi præsenterer selvfølgelig også Gesualdos vilde og sært dissonante madrigaler som koncertprogram, som gennem de sidste par år har høstet stor international anerkendelse.

Madrigalen · Afklædt og undersøgt (6 SANGERE OG BO HOLTEN – 16.000 KR. )

Madrigalgenren florerede mellem 1540-1650 og er en af de mest populære vokalformer overhovedet med sin blanding af lærd musikteknik og sexet leg med ord og symboler i raffineret blanding. Det vides at man i tiden omkring 1600 i udstrakt grad ikke blot forsynede madrigalerne med masser af ornamenter, men at man opererede med improvisationer i denne stil. Vi ønsker med stor alvor at kaste os ud i denne forskning og praktiske realisering af hvordan madrigalsang expanderede ret vildt for 400 år siden, hvilket aldrig har været prøvet i moderne tid. Deltag i denne udforskning, hør os experimentere i forskellige retninger, og hør færdige resultater i italienske, engelske, tyske og danske madrigaler.

J. P. Sweelinck · Davids-psalmer

(8 SANGERE, ALLAN RASMUSSEN, CEMBALO OG BO HOLTEN – 20.000 KR.) Den reformerte Kirke har ikke bare sin egen liturgi og sine egne idealer og læresætninger, men også sin egen musik. Denne særlige variant af reformationen havde stort følgeskab i Nederlandene. Det blev derfor, ikke så underligt, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), hjemhørende i Amsterdam, der blev denne trosretnings store komponist. Hans måske største indsats indenfor vokalmusikken er tonesætningen af samtlige 150 Davids-psalmer fra Det Gamle Testamente. Musica Ficta fylder her et helt koncertprogram med Sweelincks yppige Psalme-satser og sætter publikum ind i denne musik og denne trosretnings særlige karaktertræk.


Gesualdo til påske

(7 SANGERE OG BO HOLTEN – 16.000 KR.) Med sin 450-års fødselsdag er Carlo Gesualdo (1566-1613) hovedpersonen i 2016 og til påske dykker vi ned i ikke mindre end hele komponistens repertoire for både Skærtorsdag, Langfredag og Påskelørdag. Gesualdo skrev sin kirkemusik med de erfaringer han havde høstet som vild madrigal-komponist. Og resultatet blev noget af det mest ejendommeligt smukke og sært attraktive manierede som senrenæssancen har frembragt. Gesualdo komponerede musik til hele påskeliturgien, til Skærtorsdag, Langfredag og ”Sabbato Sancto” og i anledning af Gesualdo-året vil vi have hele repertoiret på programmet.

Danske sange af nulevende komponister (11 SANGERE OG BO HOLTEN – 20.000 KR.)

Musica Fictas intense arbejde med Den Danske Sangskat har ofte indeholdt helt nye sange af nulevende komponister der formår at falde naturligt, men dog også fornyende, ind i traditionen. Dette har ført til at vi har samlet disse nye sange sammen til en buket vi vil kalde “Danske sange af nulevende komponister”. Blandt komponisterne er der navne som Ib Nørholm, Torben Enghoff, Thomas Clausen, Gunner Møller Pedersen, Matti Borg, Stefan Forssén, Bo Holten m.fl. Det er uhyre vigtigt at denne genre føres videre og fornys. Uden nye sange til nyere poesi vil hele traditionen jo dø ud, så dette er et vigtigt koncertprojekt.

New Light Messiah

(8 SANGERE, ENSEMBLET KOTTOS OG BO HOLTEN – 35.000 KR. ) Hver generation har sin måde at lave de store barokke oratorier på. Vi har nu i nogle årtier set Messiasopførelser der har været en reaktion mod den romantiske store og brede barokstil, opførelser der søgte at genskabe hvordan musikken måske kunne have lydt på Händels tid. I Musica Ficta mener vi det er tid nu igen at kaste nyt lys på dette udødelige mesterværk. Derfor har vi taget initiativ; et helt nyt Messiasprojekt hvor hele værket fremføres i al sin pragt, men med en besætning der yder barokkens yppige puls og rytmer den fulde retfærdighed. Arier såvel som kor synges af de otte deltagende sangere og orkesterdelen varetages af det mangefarvede ensemble Kottos på kun fire medlemmer og med accordeonist Bjarke Mogensen i spidsen. Men al musikken er Händels hele vejen igennem, intet lagt til, intet trukket fra. Messias rent, purt og levende.


Weyses morgen- og aftensange (11 SANGERE OG BO HOLTEN – 20.000 KR.)

Til tekster af Ingemann, er noget af det smukkeste og mest geniale i hele den danske sangskat. De sublime melodier og udsøgte stemmeføringer er i en klasse for sig. Ikke desto mindre er sangene i årenes løb, måske fordi de er skrevet for børn, ofte blevet udsat for en slem sentimentalisering. Man har simpelt hen forsøgt at gøre Weyse tutte-nuttet. Her går vi langt uden om den slags, for at vise hvilken fabelagtig komponist vi har med at gøre. Der vil også blive fokus på det lykkelige samarbejde med Ingemann: “..slige smukke Digte componere sig selv”, som Weyse selv udtalte om skabelsen af ét af dansk musiks hovedværker, der i enkle børnesange forener skønhed og elegance med varme og nærhed.

Danske sange hele året

(11 SANGERE OG BO HOLTEN 20.000 KR.) Ensemblets 16 cd’er med danske sange på Naxos, som dækker perioden fra Weyse til vor tid, inklusive en række komponist-portrætter, har været rekordsælgende og løbende kommet ud i nye versioner og nye oplag. De danske sange repræsenterer faktisk en unik kulturarv og i Musica Ficta ønsker vi at give disse sange al den fordybelse og opmærksomhed de fortjener. Vi tilbyder koncerter fyldt med danske sange passende til alle tider på året. Ved siden af de programmer vi har sat sammen nedenfor, er vi i Musica Ficta altid åbne for nye temaer, der åbner for andre indfaldsvinkler til den danske sangskat. Vi tilbyder: ”Vintersange”, ”Sange til foråret”, ”Sommersange” og ”Sange i høst”.

Jul med Palestrina og danske julesange (12 SANGERE OG BO HOLTEN – 20.000 KR.)

Palestrina har i flere år været hovedpersonen ved Musica Fictas julekoncerter og i 2016 er det hans storslåede julemesse ”O magnum mysterium” for 6 stemmer, som beretter om det store mysterium at Gud søn fødtes på jord. Messen er et julehøjdepunkt af de helt store og festlige og et fabelagtigt supplement og kontrast til de elskede danske julesange som så mange nyder igen og igen på Musica Fictas to jule-CD’er.

Priserne er al inkl. og gælder i hele Danmark. Læs mere om alle årets programmer på www.ficta.dk


Altid en ny fordybelse

Musica Ficta er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 af fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den virtuose ense Musica Ficta favner et meget bredt repertoire, men ensemblets s danske sangskat. Begge områder varetages på allerhøjeste nivea Musikken holdes kun i live når den opføres og vi håber, at I vil v


f komponisten og dirigenten Bo Holten. Her har han realiseret sin vision om et emblesang i alle dens afskygninger står i centrum. speciale har fra begyndelsen været den tidlige europæiske vokalmusik og den au og ensemblet giver årligt mange koncerter i hele Danmark og i udlandet. være med til at bringe denne uvurderlige musikskat ud til publikum i hele landet.


Administration og booking: Christian Tobiassen musica@ficta.dk tlf: +45 30 91 35 67 Kunstnerisk leder: Bo Holten bo.holten@ficta.dk Læs mere om Musica Ficta og årets programmet på www.ficta.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.