Page 1

¡VALE! 2 Arbeidsbok Örjan Hanson · Inmaculada Moreno Teva

Cappelens verk for begynneropplæring i spansk ¡Vale! består av • Tekstbok • Arbeidsbok • Cd for elever med innleste tekster • Elevfasit • Lærerens bok med kopieringsoriginaler • Cd for læreren med innleste tekster og sanger • Eget nettsted for faget: http://vale.cappelendamm.no

Bokmål

ISBN 978–82–02–25255–7

9

788202 252557 www.cdu.no

Arbeidsbok

2

Örjan Hanson Inmaculada Moreno Teva Bokmål


2 Örjan Hanson • Inmaculada Moreno Teva • Danne Klingenberg

Arbeidsbok Bokmål


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. ¡Vale! 2 følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget spansk og er lagd til bruk på grunnskolens ungdomstrinn. Svensk utgave: © 2005 Örjan Hanson og Bonnier Utbildning AB ISBN 91-622-6173-8 www.bonnierutbildning.se Omslagsfoto: Hollenbeck Photography/Image State/IBL Bildbyrå Grafisk formgiving: RenessanseMedia Bilderedaktør: Una Thoresen Dimola Forlagsredaktør: Danne Klingenberg Tegninger: Martin Ehrling Illustrasjoner: Hollenbeck Photography/Image State/IBL Bildbyrå s. 3, Burke/Triolo Productions, Zigy Kaluzny/Getty Images s. 32, Getty Images s. 39, 47, Alamy/1-images.no s. 49, 61, 69, Image 100/AGE Fotostock s. 53, David Madisjon/ Allsports Concepts/Getty Images s. 75, Joan Comalag/ AGE Fotostcok s. 85, stockpop/AGE Fotostock s. 87, Helena Fahlgren s. 92, Pedro Moreno Cuevas s. 99, Scanpix s. 107, Dennis MacDonald/AGE Fotostock s. 111, Lena M. Fredriksson s. 112 Trykking/innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2011 Utgave 1 Opplag 3 ISBN 978–82–02–25255–7 www.cdu.no http://vale.cappelen.no


Velkommen til ¡Vale! 2 I ¡Vale! 2 får du lære en god del nytt, men du skal også repetere mye av det du har arbeidet med tidligere i spanskfaget. I innholdslisten ser du hva boka tar opp. I ¡Vale! 2 forsøker vi å hjelpe deg til å arbeide på et nivå og i et tempo som passer deg. Du kan velge å konsentrere deg om selve kapitteltekstene med tilhørende øvinger, men du kan også søke større utfordringer. Det er ekstraøvinger til alle kapitlene i boka og ofte også ekstra tekster. På den måten får du hjelp til å finne ditt eget ambisjonsnivå, som selvsagt kan endre seg i løpet av året. I løpet av dette året får du lese om flere spansktalende land og lære å snakke om mange nye emner, blant annet: • en rekke turistuttrykk • hvor og hvordan du bor, ord for møbler osv. • å handle i butikk, ord for ulike matvarer • ting du gjør hjemme • å sammenlikne ting, for eksempel fortelle at noe er størst eller morsomst • å fortelle hva du har gjort en vanlig dag eller på en reise.

Lykke til med spanskfaget! Dette symbolet betyr at øvingen er en ekstraøving som er litt vanskeligere, men også ekstra morsom. Dette symbolet betyr at øvingen er en lytteøving. Spiss ørene. Grammatikkjenta viser deg hvor du kan få hjelp. Følg rådene hennes.


Innhold Emne

Grammatikk

KAPITTEL 1 En el aeropuerto

7–12 Turistuttrykk Utfylling av skjemaer Klokkeslett

Tall fra 1–100 Presens av AR og ER-verb

KAPITTEL 2 Con destino a México

13–18 Å fortelle hva du SKAL gjøre Å fortelle hva du MÅ gjøre

Presens av IR og TENER Presens futurum med IR A Tener que

KAPITTEL 3 México

19–26 Geografiord Å snakke om været Fakta om Mexico

EL og LA UN og UNA

KAPITTEL 4

27–32

4A: ¡Tengo hambre y sed! 4B: En el restaurante

Viktige uttrykk Å bestille mat på restaurant Meksikansk mat

REPASO 1

REPETISJON AV KAPITLENE 1–4

Presens av IR-verb Utrykk med TENER

KAPITTEL 5 España – un país de contrastes

6B: La habitación de Carmela

33–42 43–49

Fakta om Spania

Tallene fra 100–1000

KAPITTEL 6 6A: En casa de Carmela

Side

50–54 Ord for møbler Å beskrive rommet ditt og leiligheten/ huset du bor i

Preposisjoner Adjektivbøying Å si HVOR ting er: over/under osv.


Emne

Grammatikk

KAPITTEL 7 7A: En el supermercado 7B: ¿Qué necesitamos?

55–59 Ord for mat Å handle i en matbutikk

KAPITTEL 8 Tareas de casa

60–65 Å snakke om hvilke plikter du har hjemme

Presens av HACER

KAPITTEL 9 9A: El más grande del mundo 9B: ¿Estás enamorado?

REPASO 2

66–72 Å sammenlikne ting

Regelmessig adjektivbøying

En romantisk historie

REPETISJON AV KAPITLENE 5–9

KAPITTEL 10 10A: ¿Qué has hecho hoy? 10 B: El robo de la guitarra

Å fortelle om hva du HAR gjort En kriminalhistorie

Presens perfektum

88–92 En fortelling om en reise Noen fakta om Peru

Uregelmessige verb i presens perfektum

KAPITTEL 12 Un campamento de verano

REPASO 3

73–80 81–87

KAPITTEL 11 ¡Qué viaje más fantástico!

Side

93–99 Ord og uttrykk om forskjellige sportsaktiviteter Å skrive en e-post

REPETISJON AV KAPITLENE 10–12

100–106


Emne

Grammatikk

KAPITTEL 13 ¿Juegan al fútbol en el cielo?

Side

107–111 Om vennskap Om interesser

Gerundium

KAPITTEL 14

112–117

El silbo

Fakta om et spesielt språk

REPASO 4

REPETISJON AV KAPITLENE 13–14

DIALOGØVELSER EGET ARBEID MED EKSTRATEKSTENE

Mer gerundium

118–121 122–125 126

SPANSK-NORSK ORDLISTE

127–133

NORSK-SPANSK ORDLISTE

134–140


1 En el aeropuerto Side 8–9

1 En el aeropuerto

På flyplassen

Les teksten på side 6 i tekstboka og svar på spørsmålene.

1 ¿Cómo se llama el aeropuerto de Madrid? .................................................................................................................................................... 2 ¿El aeropuerto es pequeño o grande?....................................................................................................................................................................... 3 ¿Hay mucha gente en el aeropuerto?........................................................................................................................................................................ 4 ¿Cómo se llama el chico español? ................................................................................................................................................................................. 5 ¿De dónde es el chico?........................................................................................................................................................................................................................ 6 Felipe va a visitar a una persona, ¿a quién? ...................................................................................................................................................

2 Un menú En meny Arbeid to og to. Se på menyen og dialogen. Bytt på med å være den som arbeider i baren og den som bestiller. EL CLIENTE EL BARMAN EL CLIENTE EL BARMAN EL CLIENTE EL BARMAN

Buenos días, quiero… ¿Algo más? Sí, quiero… también. Muy bien. Toma. Gracias. ¿Cuánto es? Son…con…

Menú Café 1.20 Refresco 1.40 Agua mineral 1.30 Bocadillo 1.85

Side 11

3 ¿A qué hora sale el avión?

Når går flyet?

A Skriv når flyene til de ulike byene går.

Hora Destino

A las tres menos cuarto.

14.45 Los Ángeles

......................................................................................................................................................................................................................................

18.30 Gotemburgo

......................................................................................................................................................................................................................................

8.10

......................................................................................................................................................................................................................................

Moscú

10.40 Copenhague

......................................................................................................................................................................................................................................

1.15

......................................................................................................................................................................................................................................

Helsinki

7


B Arbeid to og to. Bytt på med å spørre og svare når flyene går, men si at de er 30 minutter forsinket. Se på eksempelet.

—¿A qué hora sale el avión para Gotemburgo? —A las siete. Vil du repetere klokka? Se i minigrammatikken på side 97.

4 Escribe los números

Skriv tallordene

A Skriv tallordene på riktig plass.

0

...........................................................................................................................................................................................

10

...........................................................................................................................................................................................

11

...........................................................................................................................................................................................

12

...........................................................................................................................................................................................

13

...........................................................................................................................................................................................

14

...........................................................................................................................................................................................

15

...........................................................................................................................................................................................

18

...........................................................................................................................................................................................

24

...........................................................................................................................................................................................

33

...........................................................................................................................................................................................

45

...........................................................................................................................................................................................

51

...........................................................................................................................................................................................

66

...........................................................................................................................................................................................

78

...........................................................................................................................................................................................

87

...........................................................................................................................................................................................

99

...........................................................................................................................................................................................

100.......................................................................................................................................................................................... Vil du repetere tallordene? Se i minigrammatikken på side 96.

8

ochenta y siete cincuenta y uno veinticuatro catorce cero cuarenta y cinco once dieciocho diez cien sesenta y seis noventa y nueve doce setenta y ocho quince treinta y tres trece


B Øv på tallordene og arbeid så to og to. Hør hverandre etter tur.

5 ¿Te gustan las matemáticas? Liker du matematikk? Arbeid to og to og gi hverandre lette hoderegningsoppgaver. Se på eksemplene. ¿Cuánto es diez más cinco? ¿Cuánto es ochenta y uno más nueve? ¿Cuánto es cuarenta y cinco menos seis?

6 ¿Quién eres?

más pluss menos minus

Son quince.

Son noventa.

Son treinta y nueve.

Hvem er du?

Skriv inn opplysningene om deg selv.

Nombre.......................................................................................................... Apellido(s) ..................................................................................................... Edad .............................................................................................................. Fecha de nacimiento ..................................................................................... Dirección ....................................................................................................... Número de teléfono casa .............................................................................. Número de teléfono móvil .............................................................................

9


7 ¿Cómo se dice…?

Hvordan sier en …?

Hva sier du når du …

ikke forstår? ......................................................................................................................................................................................................... ikke vet? ..................................................................................................................................................................................................................... vil at noen skal gjenta noe? ..................................................................................................................................................................................................................... vil vite hva et ord betyr? ................................................................................................................................................................................................................................. vil ha hjelp? .......................................................................................................................................................................................................................................................................... vil at noen skal snakke langsommere? ................................................................................................................................................................................ vil vite hvordan en sier noe? .................................................................................................................................................................................................................. Vil du lære flere uttrykk? Se på innbretten på omslagssiden til tekstboka.

8 Verbos

Verb

A Husker du hvordan vi bøyer verb i presens? Her får du repetere de vanligste regelmessige verbene: ar- og er-verb.

AR-verb trabajar -as -a -an -amos -o -áis

ER-verb comer -emos -o -éis -e -en -es

jeg

yo

trabaj.......................................................... com..........................................................

du

trabaj.......................................................... com..........................................................

han, hun, De él, ella, usted

trabaj.......................................................... com..........................................................

vi

nosotros

trabaj.......................................................... com..........................................................

dere

vosotros

trabaj.......................................................... com..........................................................

de, De (til flere)ellos, ustedes

trabaj.......................................................... com..........................................................

Vil du repetere disse verbene? Se i minigrammatikken på sidene 86–87.

10


B Sett inn de riktige verbformene i setningene.

1 Pedro, ¿ .......................................................................................................................................................... . o ahora?

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.

No me gusta.................................................................................................................................................

Pedro, studerer du eller arbeider du nå? Jeg arbeider. Jeg liker ikke å studere/gjøre lekser.

2 María y Eva, ¿ ........................................................................................................ el piano?

Maria og Eva, spiller dere piano?

No, ..................................................................................................................................................... la guitarra.

Nei, vi spiller gitar.

3 Juan y Pedro, ¿.............................................................................. siempre en casa?

Juan og Pedro, spiser dere alltid hjemme?

No, a veces...................................................................................................... en el colegio.

Nei, av og til spiser vi på skolen.

4 Y tú Antonia, ¿dónde ................................................................................................................?

Og du, Antonia, hvor spiser du?

Yo..........................................................................................................................................................en casa.

Jeg spiser hjemme.

C Øv på setningene og arbeid så to og to. Bytt på med å lese de spanske setningene og å lytte og oversette til norsk. Dere kan også oversette fra norsk til spansk.

9 Escucha

Lytt

Skriv når og fra hvilken utgang de forskjellige flyene går. Se på eksempelet.

Hora

7.45

Destino

Puerta

17

1

..................................................

Buenos Aires

..............................................

2

..................................................

Estocolmo

..............................................

3

..................................................

San Francisco

..............................................

4

..................................................

Nueva York

..............................................

5

..................................................

Roma

..............................................

6

..................................................

Copenhague

..............................................

11


10 Los apellidos españoles

De spanske etternavnene

A Les teksten «Los apellidos españoles» på side 75 i tekstboka. Finn disse uttrykkene i teksten:

et etternavn etter sin far ................................................................................................................................................................................................................................. barna deres kommer til å............................................................................................................................................................................................................................. litt langt ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ B Skriv en kort forklaring på norsk i skriveboka di om hvordan en spanjol får etternavnene sine.

11 Traduce

Oversett

Oversett setningene i skriveboka di. Bruk gjerne den norsk-spanske ordlisten bakerst i arbeidsboka.

1 2 3 4 5 6

12

I sentrum av byen er det mye folk. Gutten som står (er) i midten, heter Felipe. Gutten til venstre vil ha en appelsinbrus. Flyet til Barcelona går halv tre. Hva betyr ordet «servicio»? En spanjol har alltid to etternavn.


2 Con destino a México Side 12

1 Preguntas

Spørsmål

A Sett inn riktig spørreord i setningene.

¿Dónde? ¿Cuántos? ¿De qué? ¿Adónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuántas?

1 (Hvor …?)

¿...............................................................................................................................................................................................va a ir Felipe?

2 (Hvor …?)

¿.................................................................................................................................................................................está Felipe ahora?

3 (Hva …?)

¿.................................................................................................................................................................. lleva Felipe para leer?

4 (Fra hvilket …?) ¿...............................................................................................................................................................país es el grupo Maná? 5 (Hvor mange …?) ¿...........................................................................................................semanas va a estar Felipe en México? 6 (Hvorfor …?)

¿......................................................................................................................................................................... va Felipe a México?

7 (Hva …?)

¿...............................................................................................................hace la madre de Felipe en México?

8 (Hva …?)

¿.........................................................................dice la madre de Felipe de Ciudad de México?

9 (Hvor mange …?) ¿.........................................................................................................habitantes tiene la capital de México? B Arbeid to og to. Bytt på med å spørre og svare ved hjelp av teksten på sidene 13–15 i tekstboka.

2 Escribe las formas correctas

Skriv de riktige formene

Verbet ir betyr «gå» eller «reise». Det er et uregelmessig verb. Husker du alle formene? Sett dem inn.

Voy

.............................................................................................................................

al colegio a las ocho.

....................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

a pie.

en bicicleta.

Jeg går til skolen klokka åtte. Du går til fots. Han/hun sykler.

a España.

Vi reiser til Spania.

....................................................................................................................................................................

en coche.

Dere reiser med bil.

....................................................................................................................................................................

en metro.

De reiser med tunnelbane.

.....................................................................................................................................................................

Vil du repetere verbet ir? Se i minigrammatikken på side 88.

13


3 Busca frases

Let etter uttrykk

Finn disse uttrykkene i teksten på side 13 i tekstboka.

1 hva skal du gjøre? ........................................................................................................................................................................................................................................... 2 jeg skal besøke ...................................................................................................................................................................................................................................................... 3 du skal (= skal du) være ...................................................................................................................................................................................................................... 4 vi skal reise .................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 jeg skal ha (= kommer til å ha) ...........................................................................................................................................................................................

4 Escribe las formas correctas

Skriv de riktige formene

Skriv de riktige formene av «skal» i setningene.

1

........................................................................................................................

skal = ir + a

estudiar mañana? Skal du studere/gjøre lekser i morgen?

2 Sí, ................................................................................................................. estudiar historia. Ja, jeg skal studere historie/ gjøre historielekser.

3 ¿ .............................................................................. comer en casa el domingo? Skal dere spise hjemme på søndag? 4 No, .......................................................................... comer en un restaurante? Nei, vi skal spise på en restaurant. 5 Juan y Pedro

..............................................................

trabajar este verano. Juan og Pedro skal arbeide i sommer.

Vil du repetere uttrykk med «skal» på spansk? Se i minigrammatikken på side 91.

5 ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Hva skal du gjøre i helgen? A Kontroller at du forstår alle uttrykk i rammen. Skriv så tre ting som du skal gjøre i helgen, en for hver dag. ir al cine estudiar espãnol comer en un restaurante estar con los amigos

El viernes voy a El sábado El domingo

Voy a comer un helado.

leer un libro escuchar música ver la tele estar en casa

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14


B Arbeid to og to. Den ene bestemmer seg for å gjøre en av tingene i rammen. Den andre gjetter hva kameraten skal gjøre. Se på eksempelet. Gjett flere ganger.

Voy a leer un libro. ¿Vas a estudiar español? No. ¿Vas a leer un libro? –Sí, eso es (slik er det). Voy a leer un libro.

6 El verbo tener Verbet tener A Skriv verbformene i riktig rekkefølge.

tener

(å) ha

...................................................................................................................................

jeg har

...................................................................................................................................

du har

...................................................................................................................................

han, hun, De har

...................................................................................................................................

vi har

...................................................................................................................................

dere har

...................................................................................................................................

tengo tenemos tienes tienen tenéis tiene tener

de, De (til flere) har .............................................................................................................................................................................................................................................. Vil du repetere verbet tener? Se i minigrammatikken på side 88 B Skriv de riktige formene av tener i setningene.

1 Mari Carmen, ¿ .................................................................................................................................... muchos primos (fettere/kusiner)? 2 No, .............................................................. sólo tres. Pero mi amiga Teresa ........................................................................... muchos. 3 Paula y Juan Carlos, vosotros ........................................................................................................................................ hermanos, ¿no? 4 Sí, ............................................................................................................................................................................................................................................................................... dos.

15


7 Tener que Å måtte A Tener que betyr «å måtte». Finn disse uttrykkene i teksten på sidene 13–15 i tekstboka.

Tengo que ir a casa.

1 Jeg må vende tilbake ................................................................................................................. 2 Hun må arbeide.................................................................................................................................

B Oversett setningene. Bruk ordlisten til hjelp hvis det trengs.

1 Jeg må studere spansk. ........................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Du må også studere/gjøre lekser.

....................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Alicia må lese boka.

.................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Vi må også lese. ............................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 Dere må snakke spansk. ................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 De må også snakke spansk.

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C Skriv tre ting som du må gjøre denne uken.

Tengo que

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16


8 Pregunta y contesta

Spør og svar

A Arbeid to og to. Les gjennom og sørg for at dere forstår alle uttrykkene. Bytt så på med å spørre og svare som i eksempelet. ir al cine ver la tele comer algo ir a un concierto comer un helado escuchar música estudiar español

¿Quieres ver la tele? No, tengo que estudiar historia.

ayudar en casa estar en casa estudiar historia ir a casa

B Lukk arbeidsbøkene og fortsett å svare hverandre på samme måtte. Bruk gjerne andre uttrykk.

9 Un diálogo en el tren

En dialog på toget

Arbeid sammen med en kamerat. Den ene ser på side 122 i arbeidsboka. Oversett muntlig de replikkene som står på norsk på siden din. Den andre har dem på spansk og hjelper deg hvis det trengs. Når den andre leser replikkene sine, kontrollerer du at det blir riktig. Bytt så roller. Spill begge rollene et par ganger. ANDRÉS CECILIA ANDRÉS CECILIA ANDRÉS CECILIA

ANDRÉS CECILIA ANDRÉS CECILIA ANDRÉS CECILIA ANDRÉS CECILIA

Hola, ¿cómo te llamas? Hei, jeg heter Cecilia. Og du? Me llamo Andrés. ¿De dónde eres? Jeg er fra Norge. De Norùega. ¿De la capital? A ver… ¿cómo se llama? Oslo. Nei, jeg er ikke fra hovedstaden. Jeg er fra en liten by som heter Fredrikstad. Og du, er du fra Madrid? No, soy de Nerja. Nerja, hvor ligger det? Está en el sur, en la costa. ¿Qué vas a hacer en España? Jeg skal studere spansk. ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo vas a estar? To uker. Så må jeg dra tilbake til Norge. Ah, sí. ¿Quieres tomar algo? Ok. Hvor skal vi gå (går vi)?

17


10 Escucha

Lytt

Du får høre tre korte dialoger. Svar på spørsmålene på norsk.

1 Hvilke sommerplaner har Julia? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Hva skal hun og Alejandro gjøre i helgen? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3a Hva vil Eva at hun og venninnen hennes skal gjøre? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3b Hva svarer venninnen? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11 Los españoles conquistan México

Spanjolene erobrer Mexico

A Les teksten på side 68 i tekstboka. Svar på spørsmålene på norsk i skriveboka di.

1 2 3 4 5

Når kom spanjolene til kysten av Mexico? Hvem var Hernán Cortés? Hvorfor trodde indianerne at han var en gud? Hva het lederen til aztekerne? Hvorfra kom skatten i filmen Pirates of the Caribbean?

B Let i teksten etter oversettelsen av de norske ordene som står i margen. Lag en ordliste i skriveboka di. Begynn slik:

Palabras de «Los españoles conquistan México» de erobrer – conquistan (spanjolene) vet – saben osv.

18

Profile for Cappelen Damm

Vale2 sp arb blabok  

Vale2 sp arb blabok